Miskonsepsi dan kesilapan dalam algoritma matematik boleh berlaku kepada murid sekolah rendah.

Miskonsepsi dan kesilapan ini perlu dibetulkan supaya murid dapat mengikuti pelajaran matematik dengan baik dan berkesan. Soalan : Anda dikehendaki mengenalpasti tiga miskonsepsi dan / atau kesilapan

yang berlaku pada murid sekolah anda. Buktikan miskonsepsi / kesilapan tersebut dan bincangkan cara pembetulannya.

Pengenalan. Sukatan Pelajaran KBSR Matematik menekankan pelajar menguasai kemahiran yang melibatkan operasi-operasi +, -, x, ¸ . Operasi-operasi itu merupakan asas kepada menguasai kemahiran-kemahiran lain dalam matematik. Matapelajaran matematik merupakan salah satu matapelajaran teras yang wajib untuk dipelajari oleh setiap murid. Ini kerana matapelajaran matematik merupakan salah satu matapelajaran yang penting dalam menyediakan murid dengan kemahiran saintifik mengira untuk pembangunan negara ke arah sains dan teknologi pada masa akan datang. Ia selaras dengan cabaran yang ke-6 yang menyatakan bahawa “untuk mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif, yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang jauh ke hadapan serta menjadi penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan” (Jabatan Perdana Menteri, 1991). Tidak dinafikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seringkali terdapat masalah di mana murid tidak dapat mengikuti rentak dan kaedah pengajaran guru. Sesetengah murid pula tidak berminat untuk belajar dan lantas tidak memberi tumpuan ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Namun, secara puratanya, Mereka berpendapat

terdapat persamaan antara masalah-masalah yang dihadapi.

bahawa selalunya masalah ini timbul apabila para pelajar menghadapi tekanan, sama ada tekanan daripada keluarga, tekanan daripada guru, mahupun tekanan yang dicorakkan oleh para pelajar sendiri.

terlalu menggeneralisasikan (overgeneralization) 2. pakar matematik dan guru matematik menunjukkan ada pelbagai sebab murid melakukan kesilapan dalam pengiraan bahagi. kepercayaan bukan saintifik (nonscientific beliefs) 8. terlalu memudahkan (oversimplification) 3. salah faham konsep (conceptual misunderstands) 9. penerangan yang salah mengenai definisi dan kaedah (definition and method incorrectly explained) Punca-punca Kesilapan dalam soalan Ujian Bulanan Kertas 2 Matematik Tahun 3 Sk Taman Desaminium.Beberapa kajian yang telah dijalankan oleh ahli psikologi. Tidak berhati-hati atau cuai. 4. I. . pandangan/idea pengetahuan sedia ada (pre-conceive notion). kepercayaan kepada yang lebih terkenal (popular beliefs) 10. salah maklumat (misinformation) 7. Antara miskonsepsi yang sering berlaku di kalangan murid ialah 1. Sesuatu kemahiran yang hendak diajar kepada murid perlulah diterangkan konsep disebaliknya. salah faham (misunderstanding) 6. salah mengenalpasti (misidentifying) 5. Membaca soalan dengan cepat dan sekali imbas sahaja.

Tidak menguasai nilai tempat sa. ratus. III. puluh. mereka menyatakan bahawa. ribu.II. Tidak berhati-hati atau cuai Keadaan ini wujud di dalam semua kes. ratus. Apabila murid ini ditanya mengapa berlaku kesilapan. Tidak menulis sifar di tempat yang sepatutnya atau mengelakkan / tertinggal menulis sifar. Tidak membaca soalan dengan berhati-hati (malas membaca cerita yang melibatkan nombor lebih daripada satu digit). Cadangan cara pembetulan 1. Ia terjadi kerana murid terlalu gopoh untuk menghabiskan soalan hingga melakukan kecuaian ketika memberi jawapan. dan puluh ribu serta tidak menulis nombor mengikut sa. mereka berlumba-lumba . Kes-kes ganjil di mana a) b) c) d) simbol tambah disertakan menulis titik perpuluhan dan titik di sebalik sifar mendarab untuk mendapatkan jawapan tidak tahu sifir IV. Ada juga yang terlalu yakin dengan jawapan yang mereka beri hingga tidak menyemak jawapan sebelum menghantar kertas soalan. Murid membuat kesilapan disebabkan kecuaian. baik dalam kes murid yang cerdik mahu pun yang lemah . dan puluh ribu. puluh. ribu.

hendak menghabiskan soalan secepat mungkin. Contoh: ( soalan no 18 ) . Contoh ( soalan no 14) 2. Contoh: ( soalan no 4 ) 3. Tidak menulis sifar di tempat yang sepatutnya atau tertinggal sifar Tidak menulis sifar boleh dikategorikan kepada dua kesilapan iaitu terhindar daripada menulis sifar kerana dianggap tidak bernilai atau tidak diperlukan. Ada juga murid yang tidak suka membaca soalan panjang atau merasa terlalu sukar hendak faham soalan panjang. Tidak membaca soalan Murid didapati tidak membaca soalan dengan berhati-hati. Segolongan murid tidak tahu membaca dan menghadapi masalah membaca walau pun perkataan yang tidak melibatkan matematik. Murid cuai dalam menulis satu angka maka jawapan menjadi salah.

Menyemak jawapan dijadikan amalan murid. Lebih tumpuan harus diberi kepada operasi bahagi yang asas dengan nombor ringkas.Memandangkan jenis kesilapan yang kerap dilakukan oleh murid terdiri daripada tiga punca iaitu cuai. Pada peringkat awal pengenalan operasi bahagi fakta asas bahagi ini hendaklah ditekankan. 24 ÷ 3 = 8 Guru jelaskan apabila didarab jawapan dengan pembahagi akan menghasilkan yang dibahagi. Selepas selesai mengira semakan jawapan boleh dibuat iaitu mendarab jawapan dengan pembahagi. 3. puluh ribu serta menulis nombor mengikut nilai tempat dan sifir darab. ratus. Guru perlu memastikan murid menguasai kemahiran seperti nilai tempat sa. Murid boleh diminta melafazkan sifir darab tertentu sebelum permulaan kelas bagi mengingat kembali sifir itu. Secara ringkasnya . ribu. berikut adalah beberapa cadangan bagi mengatasinya. Murid mesti cekap dalam operasi darab dan cekap menggunakan sifir darab. puluh. 2. tidak tahu sifir dan tidak membaca dengan lebih teliti. 1. Membanyakkan latihan darab juga dapat membantu ke arah ini.

Apabila operasi bercampur terlibat. Sentiasa merujuk kepada sifir ketika mengajar operasi bahagi 1 x 7 =7 2 x 7 = 14 9 x 7 = 63 5.Semak: Jawapan x pembahagi = yang dibahagi 8 x 3 = 24 4. murid perlu membaca dengan teliti bagi mempastikan langkah pengiraan serta operasi yang terlibat. Ini dapat mengelakkan murid mengeluarkan nombor-nombor terlibat dan melakukan operasi bahagi tanpa membaca soalan. . Guru perlu kemukakan pelbagai masalah yang melibatkan operasi bahagi dan juga operasi bercampur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful