STUDENT : MILEA (STAN) M.

MARIANA ; MFC – CIG ; ANUL II ; SERIA A 1

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.
Societatea ASSA ABLOY ROMANIA SRL a luat fiinta in data de 01.05.1998. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J40/3566/09.04.1998 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare R 10473502 din data de 27.04.1998. La infiintare, in anul 1998 ,societatea comerciala avea denumirea de « URBIS SECURITY « SRL . In decursul timpului a absorbit alte doua societati comerciale care aveau acelasi patronat : o In data de de 01.11.2003 a absorbit societatea comerciala URBIS INTERNATIONAL SRL , cu sediul in Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 5. In urma absorbtiei societatea comerciala URBIS SECURITY SRL si-a pastrat toate coordonatele : CUI : R10473502 ; J40/3566/1998 ; obiect de activitate ; etc. o In data de 01.08.2004 a absorbit societatea comerciala ASSA ABLOY ROMANIA SRL cu sediul in Loc. Brasov. In urma absorbtiei societatea comerciala URBIS SECURITY SRL si-a modificat decat numele , in ASSA ABLOY ROMANIA SRL, celelalte coordonate ramanand aceleasi : CUI R10473502; J40/3566/1998 ; obiect de activitate ; etc. In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Bucuresti si in alte 6 puncte de lucru , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societăţii ASSA ABLOY ROMANIA SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa ASSA ABLOY OY , persoana juridica de nationaliatate finlandeza(reprezentata in Romania de o persoana fizica in calitate de mandatar) , a hotarat , in caliatate de asociat unic, infiintarea unei societati comerciale romane , cu sediul in Romania. Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ASSA ABLOY ROMANIA » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se stabileste in Mun. BUCURESTI, B-dul Preciziei, Nr. 5, Sector 6. Societatea are urmatorul fond de comert : • Centrul de distributie in Loc. Brasov, • Punct de lucru in Loc. Cluj-Napoca, • Punct de lucru in Bucuresti , B-dul Preciziei, Nr. 5, Sector 6. • Punct de lucru in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, Nr. 2, Sector 2, • Punct de lucru in Loc. Timisoara, • Punct de lucru in Loc. Bacau, • Punct de lucru in Loc. Constanta, d) DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. e) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 2863 – Fabricarea articolelor de feronerie f) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 14.699.400 RON . Capitalul social se imparte in 146994 de parti sociale egale, in valoare nominala de 100 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic. g) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean suedez. h) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi. i) FORTA DE MUNCA:

2

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale.Are in prezent 993 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 18 salariati cu contract de munca suspendat. j) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

2. Organizarea şi ţinerea contabilităţii. Organigrama organizatorică şi funcţională a unităţii la care se efectuează practica; diagrama de relaţii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unităţii.
Contabilitatea , in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate . Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei. ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII :

DIRECTOR ROMANIA

DIRECTOR PRODUCTIE

DIRECTOR PRODUCTIE

DIRECTOR VANZARI

DIRECTOR ECONOMIC

CP 1

CP 10

CD BUCURESI

FINANCIAR CONTABILITATE
-

CP 2

CP 20

CD BRASOV

LOGISTICA

CP 3

CP 30

CD CLUJ-NAPOCA

CD TIMISOARA

CD CONSTANTA

CD BACAU

3

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL :

DIRECTOR ECONOMIC (FINANCIAR CONTABILITATE)

CONTABIL SEF (RAPORTARI SI COORDONARE ACTIVITATEA DE VANZARI)

CONTABIL SEF (MIJLOACE FIXE; CALCUL IMPOZIT PE PROFIT)

CONTABIL SEF (FURNIZORI INTERNI; BALATA; JURNAL DE CUMPARARI)

ECONOMIST (IMPORTURI; IMPOZITE SI TAXE LOCALE; DECONTURI EXTERNE; CONTRACTE LEASING, DOBANZI)

CONTABIL (CONSUMURI MATERIALE, EVIDENTA STOCURI MATERIALE SI MATERII PRIME)

CONTABIL (BANCI; CLIENTI ; STOCURI DE PRODUSE ;MA RFURI ; JURNAL DE VANZARI)

CONTABIL (SALARII; EVIDENTA STOC MAGAZINE;)

CASIER (REGISTRUL DE CASA ; DECONTURI INTERNE)

3.Registrele de contabilitate.
Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin. Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare şi Registrul-inventar. a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în mod cronologic, operaţiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. In cadrul firmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate « SCALA » , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) 4

snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice sector 6 la data infiintarii firmei. b) Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situaţia fiecărui cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale. Formularele folosite drept registru „Cartea-mare” pot îmbrăca diverse forme, cum ar fi: fişe de cont pentru operaţiuni diverse, fişe de cont şah sau pe conturi corespondente, forma „Cartea-mare” centralizatoare. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. În cadrul recapitulaţiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv. Acest registru in cadrul firmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe feicare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. In cazul SC ASSAABLOY ROMANIA SRL , Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege . SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL are 6 astfel de registre in cele 6 puncte de lucru din Bucuresti si in alte localitati din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.

5

in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. unde se fac si inregistrarile in acesta. la serviciul FinanciarContabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix . in cadrul serviciului FinanciarContabilitate . primitor. intr-un exemplar. a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. 4. DEPARTAMEN .asistenti la receptie. specialisti-consultanti. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. la CP-ul . Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii . precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. DEPARTAMENT . Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar . prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii imobilizarilor.  Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.DEPARTAMENTUL . in ordine cronologica.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . de scoatere din uz . Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL . pentru ficare mijloc fix. 6 . d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :  Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul CP-ului . Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . PUNCT DE LUCRU) la alta. acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii(CP . Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . PUNCTULUI DE LUCRU . PUNCT DE LUCRU)  Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate(CP. pe grupe de mijloace fixe. . DEPARTAMENTULUI .  Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul FinanciarContabilitate . PUNCTUL DE LUCRU predator . in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte.

document justificativ de inregistrare in contabilitate. b) Bonul de consum Serveste ca: . pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . Serveste ca : • Document de insotire a marfii pe timpul transportului . . • Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . pe masura lansarii. c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . Brasov.la compartimentul financiar-contabil. pentru diferentele constatte la receptie. . respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.I.document justificativ de scadere din gestiune. . a) N. 7 .-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . inseriere si numerotare. pentru semnare de primire (ex. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii materialelor. act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. comun pe economie . executat pe hartie autocopiativa securizata. . Circula la : o furnizor . Circula la gestiune. • Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ASSA ABLOY pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru situate in Timisoara. Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate – CENTRELE DE PROFIT (ambele exemplare).R. Bacau.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla. Circula: . respectiv mai multor materiale. 5. la compartimentul financiar-contabil. • Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . Se întocmeste în doua exemplare. document justificativ pentru incarcare in gestiune.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.la magazia de materiale. ClujNapoca si la magazinele din Bucuresti) . pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). 1) . Constanta. pentru eliberarea cantitatilor prevazute. dupa caz.

care completeaza coloanele privitoare la intrari.1) . de catre gestionar. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire.o la compartimentul financiar-contabil . marfurilor sau altor valori materiale primite. fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil. marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii .1 ) . eventual subgrupe. Serveste ca : • Document de evidenta a intrarilor . 8 . • Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata.1) . care au un regim special de inseriere. si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. d) Dispozitie de livrare Serveste ca : • Document pentru eliberarea din magazie a produselor. atasat la factura(ex. o la magazie . • Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . evidenta si urmarire . . executat pe carton securizat. sau în ordine alfabetica. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . dupa caz . comun pe economie. • Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare . la iesiri si stoc. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. Nu circula.sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. dar în mod obligatoriu zilnic. pentru incarcarea de gestiune a produselor. 3) . Circula la : o Magazie. o la cumparator . Se întocmeste într-un exemplar. atasat la factura (ex. la departamentul vanzari (ex. • Document de evidenta a formularelor anulate . separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. numerotare .document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. o la compartimentul financiar-contabil. separat pentru fiecare fel de material. dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. iesirilor si stocurilor de formulare. iesirilor si stocurilor de valori materiale. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. inseriere si numerotare. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document.2) e) Fise de magazie Serveste ca: . pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. pentru eliberarea produselor . Se arhiveaza la : magazie(ex. Se intocmeste intr-un exemplar .

c) Dispozitia de plata / incasare . b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .Se intocmeste de casiera . f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : • Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. 7. specific fiecarei banci . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. de contabilul sef si directorul economic. a) Foaia de varsamant (formular tipizat. unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . e) Registrul de casa lei si valuta. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. 9 .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. zilnic.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. d) stat de concedii de odihna. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijoacelor banesti. furnizori .Acest fluturas se distribuie salariatilor .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. avansuri de trezorerie etc). Se intocmeste de casiera in doua exemplare . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice .cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .6. d) Chitanta .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . c) stat de salarii –lichidare. e) fisa individuala . b) CEC-ul de numerar . in numerar(lei sau valuta). In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . • Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. • Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. • Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. Serveste ca : • Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Serveste ca : • Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. • Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. • Document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un singur exemplar . de la casele de marcat. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special.Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor. • 8. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. intr-un exemplar . se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. • Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . Se intocmeste intr-un singur exemplar . 10 . Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic.

3) .Cluj-Napoca. cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis). c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire.. 1) . urmand ca in baza solicitarii partenerului extern .circula fiind document de sinteza.Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale. SC ASSA ABLOY ROMANIA este firma platitoare de TVA si deci foloseste factura fiscala cod 14-4-10/A. 2) . • Document de insotire a marfii pe timpul transportului . Bacau). la cumparator . datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. din cele doua magazine din Bucuresti si din Depozitul Central aflat la sediul central al firmei – Bucuresti. fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. In cadrul firmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client . Constanta. factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . 11 . • Document de incarcare in gestiunea primitorului . comun pe economie. pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii. la compartimentul financiar-contabil(ex. Se arhiveaza : la furnizor . Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). la compartimentul financiarcontabil(ex. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. executat pe hartie autocopiativa securizata. • Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. Serveste ca : • Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . la departamentul vanzari(ex. produsele si marfurile livrate sunt insotite . Timisoara. Serveste la : • Verificarea exactitatii inregistrarilor • Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica • Intocmirea situatiilor financiare Nu . sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). 9. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Departamentul vanzari factureaza din toate punctele de lucru (situate in Brasov. inseriere si numerotare . a) Balanta de verificare In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati .

• document pentru intocmirea registrului jurnal. d) Decizia de imputare .10. Serveste ca : • document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil – Directorul Economic. a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ).se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). sau. • document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . b) Declaratia de inventar . si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . inainte de inceperea operatiei de inventariere. pe care o prezinta comisiei de inventariere. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica . 12 . • document centralizator al operatiunilor de inventariere Se listeaza din programul de contabilitate . pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . • document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. Serveste ca : • Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. de gestionar. acolo unde este posibil acest lucru. exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. De bucati gasite in timpul inventarului . • Titlu executoriu in momentul comunicarii.Se intocmeste intr-un exemplar. • Document de inregistrare in contabilitate. Aceste liste se completeaza cu nr. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. Se intocmeste de catre serviciul Personal . dupa caz . Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . comun si altor stiinte economice .

evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o “Fise de magazie a formularelor cu regim special”. Situatii financiare. • politici contabile • note explicative. f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL aplică Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. • titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . • situaţia fluxurilor de trezorerie. Acest angajament se da in fata juristului societatii . Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori financiari. Situatiile financiare anuale se compun din : • bilanţ. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila.persoane juridice autorizate. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . 11. • titlu executoriu pentru executarea silita .e) Angajamentul de plata . Situatiile financiare in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. 12. in caz de nerespectarea angajamentului. materiale auxiliare. Gestionarea. • cont de profit şi pierdere. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . Se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Sectorului 6 în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Se intocmeste intr-un exemplar . • situaţia modificărilor capitalului propriu. 13 . marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANI SRL . de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. care are sarcina de a respecta legile si al semna. Acest document serveste ca : • angajament e plata . folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special.

ANUL II . MFC – CIG . MARIANA . SERIA A 14 .STUDENT : MILEA (STAN) M.

Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct . primele si alte adaosuri de acest fel. SITUATII FINANCIARE CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV CONTUL 421 « PERSONAL – remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.5% . FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) . alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere. Forma de salarizare. salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate . este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati).5% . care se utilizeaza la fiecare loc de munca . Remuneratia salariala este datorata lunar.6. 15 . asigurari de sanatate individuale.REGISTRUL JURNAL . Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ). Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . care efectueaza plata . acordul progresiv . contributia individuala la constituorea fondului pentru ajutorul de somaj – 1% . Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile . asigurari sociale individuale -9. ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii. acordul indirect . MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV CAPITOLUL 5 BALANTA . o cheltuiala de exploatare.CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV CAPITOLUL 4 OPERATII PRIVIND INTRAREA. salarizare in regie sau dupa timp . Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu.

fiind separate disponibilităţile în devize de cele în lei. În structura disponibilităţilor se includ: Conturi la bănci. Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar. o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. tichete şi bilete de călătorie. In DEBITUL contului 4211 « PERSONAL – SALARII DATORATE » se inregistreaza : • Retinerile din salarii reprezentand : o Avansuri acordate salariatilor (avans salariu – cota de 40 % din salriu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf.5%) . Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa.lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». In CREDITUL contului 4211 « PERSONAL – SALARII DATORATE » se inregistreaza : • Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime.Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL – remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor. 16 . in corespondenta cu creditul contului 425 . prin debitul contului 641. cum sunt: timbre fiscale şi poştale. CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV CONTUL 4211 . salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. precum si altor operatiuni programate. la care se casa anexeaza documentele justificative de incasari si plati. inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor."PERSONAL . Avansurile de trezorerie. adaosuri) . Acreditive. cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora. in corespondenta cu creditul contului 4312 . Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». plata CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa şi conturi la bănci sunt reprezentate de valorile care îmbracă efectiv forma de bani. pe baza de documente justificative. Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la sfirsitul fiecarei zile plafonul de 5000 lei(RON). bonusuri. Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. bilete de tratament şi odihnă. Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani . Legii cu 5 zile inainte) . Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal.Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL – remuneratii datorate ». care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . Casa. Casa delimitează disponibilităţile băneşti în lei şi devize aflate în casieria întreprinderii şi alte valori.

508 . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . in corespondenta cu creditul contului 462 . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii. • Sumele incasate di prestari servicii . o Impozitul pe salarii . • Drepturi de personal neridicate in termen . in corespondenta cu creditul conturilor 704. • Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu creditul contului 426 . • Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . o Cotizatii de sindicat . • Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . in corespondenta cu creditul contului 456 . prestari de servicii sau executari de lucrari .452 . in corespondenta cu creditul contului 758 .503. • Salarii nete achitate personalului . in corespondenta cu creditul contului 542 . • Sumele incasate de la clienti . in corespondenta cu creditul contului 4271 . • Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social . in corespondenta cu creditul contului 581 .o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.502. in corespondenta cu creditul contului 455 . 17 . • Sumele incasate de la creditori diversi .506. in corespondenta cu creditul contului 4111. in corespondenta cu creditul contului 428 – debitori salariatii si 461 – debitori diversi . in corespondenta cu creditul contului 451. in corespondenta cu debitul contului 401. • Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. in corespondenta cu creditul conturilor 501. SOLDUL contului 4211 « PERSONAL – SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate. in corespondenta cu creditul contului 4314 . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ. precum si a miscarii acestuia . in corespondenta cu creditul contului 4272 . • Platile efectuate catre furnizori . in corespondenta cu creditul contului 4282 . • Sumele incasate de la debitori . 707 si TVA-ul colectat aferent –cont 4427 . • Sumele incasate de la asociati . 404. vanzarea de marfuri si alte activitati . o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 1% ). in corespondenta cu debitul contului 581. in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 .5%) . 51213) . ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . • Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare . 419 . in corespondenta cu debitul contului 409. in corespondenta cu creditul contului 4372 . In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : • Sumele ridicate de la banci . In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : • Depunerile de numerar la banci . in corespondenta cu creditul contului 444 .

426. 425. 423. Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . 456 . in corespondenta cu debitul contului 462 . iar in cadrul CP-urilor pe SECTII. CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV CONTUL 4211 ."PERSONAL . Sumele achitate diversilor creditori . DECI : 18 . Dividendele platite actionarilor sau asociatilor . in corespondenta cu debitul contului 542 . in corespondenta cu debitul conturilor 455.• • • • • • • • • Sumele achitate personalului . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii .SALARII DATORATE In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara Romana – « MEGA ».452 . Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . in corespondenta cu debitul contului 457 . in corespondenta cu debitul contului 451. in corespondenta cu debitul contului 427 . Programul de salarii tine evidenta salariatilor pe COMPANII (in numar de 3) in cadrul Companiilor pe CPuri (centre de profit) . Avansurile de trezorerie acordate . in corespondenta cu debitul conturilor 4211. Sumele restituite asociatilor . Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . in corespondenta cu debitul contului 532 . SOLDUL contului 53111 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. 428. in corespondenta cu debitul contului 658 .

Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. d) stat de concedii de odihna. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .se genereaza fisa fiscala .. g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .N Sectia 5012 Sectia 5013 Sectia . Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . Acest fluturas se distribuie salariatilor .ALTE CP-uri SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL COMPANIA SEC COMPANIA AAR COMPANIA INT CP 10 CP20 ALTE CP -uri CP 30 CP 40 ALTE CP-uri CP 50 CP 60 ALTE CP-uri Sectia 5009 Sectia 5010 Sectia ..Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat).. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). 19 . prin sefii CPurilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani ..N Sectia 5015 Sectia 5016 Sectia . h) fisa individuala . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie . e) fisier de carduri – pentru plata salariilor pe card(avans . mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat. se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6. Tot la sfarsitul anului .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . i) fisa fiscala .. numele si prenumele . iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani..N CP 10 Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri . lichidare si concedii de ohihna)..

In toate aceste localitati (cu exceptia Bucurestiului – sediul central) societatea are puncte de lucru unde se desfasoara activitati de desfacere si incasare in numerar de la clienti. Programul de salarii « MEGA » tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna.j) alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului. c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. 53112 – casa in lei Brasov. e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se 20 . Documentele justificative . folosite in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat. 53117 – casa in lei Constanta. c) Dispozitia de plata / incasare . care cuprinde si certificatele medicale .casa in lei Timisoara.53114 – casa in lei Cluj. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL . si se intocmeste Registrul de casa centralizat(zilnic – tot pe formulare tipizate). f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -. 53113 . tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « SCALA » . Se intocmeste de casiera in doua exemplare .de la clienti .in punctele de lucru se depun la sfarsitul zilei la banca. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii.75%) .(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte).Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern. 53115 – casa in lei Bacau . b) CEC-ul de numerar .se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa . specific fiecarei banci . In cadrul SCASSA ABLOY ROMANIA SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul a cinci conturi analitice :53111 – casa in lei Bucuresti.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii .se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. avansuri de trezorerie etc). Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj . furnizori . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12). Registrele de casa din punctele de lucru (intocmite pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori) se inregistreaza in contabilitate la sediul central .. Toti banii incasati .

Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa. State de plata (pentru salarii .d) e) f) g) semneaza de contabilul care l-a intocmit. prime. Situatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune(01.716.01. avans chenzinal).vanzare cu amanuntul). aparatura birotica 0 2. de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca).699. MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI AUNUI ELEMENT DE PASIV A. Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .513.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza .762 618.883 16. se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor.627 18. Statele semnate se predau casierei .2006) : Simb cont Elemente patrimoniale (denumirea conturilor) activ pasiv 14. CAPITOLUL 4 OPERATII PRIVIND INTRAREA. mijloace de transport mobilier. concedii odihna . Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal .conform contractului colectiv de munca . Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa.400 0 0 0 0 0 capital social varsat terenuri constructii instalatii tehnice. Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).215.146 12.837 1012 2111 212 213 2133 214 21 . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. de contabilul sef si directorul economic.

angajator (cota de 2.individ.434 0 0 2.01.pt.asig.asig.soc.angajator (cota de 7%) Contrib. Asig..de asig.pt.asigurati (cota de 6.75 %) Contrib.somaj .asigurati (cota de 9.25%) cont banca .individ. In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Angajatorului ptr.asig.de asig.salarii chelt.2006 .386 11.697%) Contrib. .003 0 2.de munca si boli prof.soc.somaj . De sanatate chelt.angajator (cota de 19.Contrib.111.904 0 1.asigurati (cota de 9.accid.pt. Cu impozitul pe profit venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 0 9. Cu salariile personalului Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj contr.de asig. Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile (in programul « SCALA »).75%) Contrib.pt.Contrib.individ.de asig.5%) 4211 = 4314 627 lei . 31.soc.soc.5%) Contrib.111.501 0 6.01. Cu alte impozite si taxe .de sanatate .304 Total activ / pasiv B.soc.soc.de sanatate .5%) Contrib.690 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.Impozitul pe salarii 4211 = 444 1149 lei 22 . CAEN 1.Retinerile din salarii : .somaj . .2812 2813 2814 121 3021 401 4111 4211 425 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 441 4423 4426 4427 444 4471 5121 53111 542 581 6351 641 6451 6452 6453 691 7070 amortizarea constructiilor amortizarea instalatiilor. mij.006 350 0 0 0 0 0 0 0 0 38.de asig.pt.asigurati (cota de 1% ) impozitul pe profit TVA de plata TVA deductibila TVA colectata impozitul pe venituri de natura salariilor Comisionul ITM (0.5%) 4211 = 4312 883 lei .836 264.400 2.asigurati (cota de 1% ) 4211 = 4372 98 lei .pt.783.Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 4211 9661 lei b) Data : 31.asigurati (cota de 6.individ.5%) Contrib.de asig.angajator(cf.de asig.304 11.Contrib.908 883 676 627 164 72 242 98 0 0 0 0 1. De transport amortizarea altor imobilizari corporale profit / pierdere materiale auxiliare furnizori interni clienti interni personal-salarii datorate avansuri acordate personalului Contrib.2006 . Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.de sanatate ..pt. Soc.348.lei casa in lei -Bucuresti avansuri de trezorerie Viramente interne chelt.pt.149 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38. la Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) .

01. 31. Chitantei nr.75 %) 6451 = 4311 1908 lei d) Data : 31.este necesara inregistrarea ma intai a facturii in contabilitate : % = 401 350 lei 3021 294 lei 4426 56 lei 23 .3761210: 53111 = 4111 2054 lei j) Data 06.01. Incasari din diferente neconsumate din avansurile de trezorerie .de asig.pt.01. -pentru plata facturii .asig.angajator (cota de 2.697%) 6451 = 4315 164 lei g) Data .pt..Se elibereaza chitanta cu nr.Comisionul ITM : 6351 = 4471 24 lei C.2006 .3761211 : 53111 = 542 302 lei l) Data : 11. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL se inregistreaza : sediul i) Data 05. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus.01.2006 ..pt.angajator (cota de 7%) 6453 = 4313 676 lei e) Data .soc.01.2006 . Incasarea de la clienti .c) Data : 31.furnizor de materiale auxiliare in valoare de 350 lei cu TVA 19% inclus .pt. Contrib. Contrib.2006 .2006 :Depunerea banilor la banca : 581 = 53111 3000 lei si 5121 = 581 3000 lei k) Data : 06. pe baza dispozitiei de incasare nr. Contrib. pe baza monetarului cu nr. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 53111 = % 20000 lei 7070 16807 lei 4427 3193 lei m) Data : 11.5%) 6452 = 4371 242 lei f) Data : 31. Contrib.01.8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI .2006 .01.accid.01.2006 : Plata facturii nr.2006 :Incasari cu chitanta de la clienti cf.de munca si boli prof.angajator(cf.01.2006 .2006 .2006 .01. 31. 1 – ANTON CONSTANTIN.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0. Contrib.2006 : Plati de avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2 ANTON CONSTANTIN : 542 = 53111 500 lei n) Data : 11.01.75%) 6451 = 4317 72 lei h) Data : 31.de sanatate .Chitanta nr:8526857.angajator (cota de 19.soc.01.de asig.de asig.somaj . CAEN 1.

2006 : Plata concedii de odihna salatiatului TULEU GHEORGHE : 425 = 53111 400 lei p) Data :11.01.01. 12.01.01. Data : 31.2006 : Plata salarii aferente lunii dec. Data : 31..01.plata propriu zisa : 401 = 53111 350 lei o) Data :11.2006 :Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 4060 lei : .01. Data 31.rezulta TVA de plata ( 4427 > 4426) : 4427 = 4423 3137 lei E.2006 :Se inchid conturile de TVA : 4427 = 4426 56 lei .2006 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 12747 lei 641 9661 lei 6451 2144 lei 6452 242 lei 6453 676 lei 6351 24 lei SI 7070 = 121 16807 lei F.2006 : depunerea banilor la banca cu foaie de varsamant : 581 = 53111 10000 lei si 5121 = 581 10000 lei D. 2005(lichidarea lunii decembrie 2005) : 4211 = 53111 6904 lei q) Data .se calculeaza impozitul pe profit Profitul Impozabil = Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli Nedeductibile-Deduceri fiscale 16807 – 12747 = 4060 Cota de impozitare = 16 % 4060 * 16% = 650 lei 691 = 4411 si 121 = 691 650 650 lei lei 24 .

837 0 0 0 C 14.146 12.513.215.REGISTRUL JURNAL .513.434 RULAJ LUNA CURENTA D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL SUME C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOLD FINAL D 0 2.762 618.837 0 0 0 C 14.783.716.716.836 264.783.400 0 0 0 0 0 11.762 618.434 1012 2111 212 213 2133 214 2812 2813 2814 capital social varsat terenuri constructii instalatii tehnice.836 264. FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) . mijloace de transport mobilier.627 18.883 16.699.215.386 11. aparatura birotica amortizarea constructiilor amortizarea instalatiilor.348. De transport amortizarea altor imobilizari corporale 25 .386 11.400 0 0 0 0 0 11.883 16.627 18.146 12.348. SITUATII FINANCIARE SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI IANUARIE 2006 BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR Simb cont DENUMIREA CONTURILOR SOLD LA 01/01/06 D 0 2.CAPITOLUL 5 BALANTA . mij.699.

144 242 676 650 16.690 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.501 0 6.411 16.137 56 3.356 500 16.pt.807 112.de asig. 0 -9.de asig.766 1.411 chelt.356 500 16.661 0 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 26 .de munca si boli prof.298 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.661 2.193 0 0 16.054 9.807 112.807 112.411 0 9.asig. Cu alte impozite si taxe .661 9.304 13.193 0 0 16.25%) cont banca .661 2.soc.121 3021 401 4111 4211 425 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 441 4423 4426 4427 444 4471 5121 53111 542 581 6351 641 6451 6452 6453 691 7070 profit / pierdere materiale auxiliare furnizori interni clienti interni personal-salarii datorate avansuri acordate personalului Contrib.asigurati (cota de 9.661 400 16.397 294 350 0 9.661 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3.006 350 0 0 0 2.5%) Contrib.lei casa in lei -Bucuresti avansuri de trezorerie 0 9.de asig.salarii chelt.697%) Contrib.angajator (cota de 19. Angajatorului ptr.908 883 676 627 164 72 242 98 650 3.angajator (cota de 2. .352 1.000 24 9.somaj .661 0 1.somaj .003 0 2.904 0 3.807 0 350 2.75%) Contrib.5%) Contrib.000 24 9. Asig.000 22.149 24 0 24.149 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.137 56 3. Cu impozitul pe profit venituri din vanzarea marfurilor total 0 0 0 0 0 0 0 38.807 0 350 2.individ.de sanatate .asigurati (cota de 1% ) impozitul pe profit TVA de plata TVA deductibila TVA colectata impozitul pe venituri de natura salariilor Comisionul ITM (0.661 9661 9.asigurati (cota de 6.344 3.soc. Cu salariile personalului Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj contr.angajator (cota de 7%) Contrib.154 302 16.111.de asig..816 1.297 0 636 0 1. Soc.193 1.angajator(cf..144 242 676 650 16.661 C D EXPLICATII CONT CORES. De sanatate chelt.000 24 9.254 328 144 484 196 650 3.111.400 208 548 0 0 0 0 0 0 0 0 38.pt.501 0 6.pt.193 1.soc.661 2.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.908 883 676 627 164 72 242 98 650 3.054 9.pt.pt.661 2.908 883 676 627 164 72 242 98 0 0 0 0 1.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3.5%) Contrib.137 0 0 2.344 1.410 0 2.124.000 22.individ.pt.149 24 0 24.807 112.304 SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 641 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 31/01/06 BRUT SALARII INCHIDERE CONT CHELTUIALA TOTAL RULAJE 421 121 9.de sanatate .accid.661 13.asig.000 24 9.400 2.75 %) Contrib.144 242 676 650 16.154 302 16.124.397 294 350 0 9.144 242 676 650 16.de asig.soc.904 0 1. CAEN 1.

accid.697%) INCHIDERE CONT CHELTUIALA 4311 4317 4315 121 1908 72 164 2.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 6451 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 Contributia unitatii la asigurarile sociale Contrib.908 -1.pt. 0 -1.980 -2. CAEN 1.144 C C C D EXPLICATII CONT CORES.144 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 27 .pt.angajator(cf.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0..de munca si boli prof.75%) Contrib.de asig.

144 2.TOTAL RULAJE 2.144 0 SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 6452 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 31/01/06 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj INCHIDERE CONT CHELTUIALA 4371 121 242 242 C D EXPLICATII CONT CORES. 0 -242 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 28 .

Angajatorului ptr. Asig. Soc.TOTAL RULAJE 242 242 0 SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 6453 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 contr. 0 -676 DEBIT CREDIT D/C SOLD 29 . De sanatate 4313 676 C EXPLICATII CONT CORES.

salarii INCHIDERE CONT CHELTUIALA TOTAL RULAJE 4471 121 24 24 24 24 C D EXPLICATII CONT CORES. Cu alte impozite si taxe .31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA TOTAL RULAJE 121 676 676 676 D 0 0 SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 6351 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 31/01/06 chelt. 0 -24 0 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 30 .

0 -650 0 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31 .SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 691 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 31/01/06 chelt. Cu impozitul pe profit INCHIDERE CONT CHELTUIALA TOTAL RULAJE 441 121 650 650 650 650 C D EXPLICATII CONT CORES.

747 DEBIT CREDIT D/C SOLD 32 .047 -12.144 242 676 24 C C C C C EXPLICATII CONT CORES.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 121 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA INCHIDERE CONT CHELTUIALA INCHIDERE CONT CHELTUIALA INCHIDERE CONT CHELTUIALA INCHIDERE CONT CHELTUIALA 641 6451 6452 6453 6351 9.661 -11.723 -12. 0 -9.661 2.805 -12.

Incasare cu bon fiscal la Magazin INCHIDERE CONT VENIT TOTAL RULAJE 0 5311 121 16. SOLD INITIAL Monetar nr.807 13.410 3. 2061101.807 16.397 3.410 SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 7070 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES.807 D C 16.807 16.31/01/06 31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA INCHIDERE CONT VENIT TOTAL RULAJE 691 7070 650 16.807 0 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31/01/06 31/01/06 33 .807 16.397 16.807 C D C -13.

somaj .5%) Contrib.055 14.904 DEBIT CREDIT D/C SOLD 34 .asigurati (cota de 9.pt.soc.decembrie 2005 641 4312 4314 4372 444 53111 883 627 98 1149 6904 9.de asig.682 15.808 6.asig.de sanatate .de asig.5%) Contrib. 6.asigurati (cota de 6.individ.pt.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4211 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 11/01/06 BRUT SALARII Contrib.661 D C C C C C EXPLICATII CONT CORES.565 15.957 13.individ. .soc.904 16.asigurati (cota de 1% ) impozitul pe venituri de natura salariilor plata salarii .

766 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31/01/06 35 .661 C 6.de asig.766 TOTAL RULAJE 0 883 1.5%) 883 4211 883 D 1.individ.soc.904 SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4312 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES. .asigurati (cota de 9.661 9.TOTAL RULAJE 9.766 1. SOLD INITIAL Contrib.

254 TOTAL RULAJE 0 627 1.5%) 627 4211 627 D 1.pt.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4314 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES.de sanatate .soc.254 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31/01/06 36 . SOLD INITIAL Contrib.254 1.asig.asigurati (cota de 6.

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 444 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 impozitul pe venituri de natura salariilor 4211 1.149 2.298 DEBIT CREDIT D/C SOLD 37 .149 D EXPLICATII CONT CORES.298 TOTAL RULAJE 0 1.149 2.298 2. 1.

de asig.asigurati (cota de 1% ) 98 4211 98 D 196 196 TOTAL RULAJE 0 98 196 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31/01/06 38 .SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4372 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES. SOLD INITIAL Contrib.somaj .individ.pt.

pt.5%) 242 6452 242 D 484 484 TOTAL RULAJE 0 242 484 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31/01/06 39 . SOLD INITIAL Contrib.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4371 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES.angajator (cota de 2.de asig.somaj .

.816 DEBIT CREDIT D/C SOLD 40 .908 3.816 TOTAL RULAJE 0 1.angajator (cota de 19.908 D EXPLICATII CONT CORES.soc.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4311 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 Contrib.de asig.816 3.908 3. 1.75 %) 6451 1.

SOLD INITIAL Contrib.soc.352 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31/01/06 41 .angajator (cota de 7%) 676 6453 676 D 1.352 TOTAL RULAJE 0 676 1.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4313 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES.de sanatate .352 1.pt.asig.

de asig.accid.angajator(cf. DEBIT CREDIT D/C SOLD 164 6451 164 D 328 328 TOTAL RULAJE 0 164 328 42 .SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4315 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 Contrib. CAEN 1..697%) EXPLICATII CONT CORES.de munca si boli prof.pt.

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4317 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES.pt. SOLD INITIAL Contrib.75%) 72 6451 72 D 144 144 TOTAL RULAJE 0 72 144 DEBIT CREDIT D/C SOLD 31/01/06 43 .concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.

24 48 48 TOTAL RULAJE 0 24 48 DEBIT CREDIT D/C SOLD 44 .SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4471 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 Comisionul ITM (0.25%) 6351 24 D EXPLICATII CONT CORES.

137 3.137 DEBIT CREDIT D/C SOLD 45 . 0 3.137 3.137 D EXPLICATII CONT CORES.137 TOTAL RULAJE 0 3.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4423 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 TVA de plata 4427 3.

8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI inchiderea contului de TVA TOTAL RULAJE EXPLICATII CONT CORES. 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 11/01/06 31/01/06 401 4427 56 56 56 56 C D -56 0 0 46 .SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4426 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL factura nr.

137 0 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 11/01/06 31/01/06 31/01/06 47 .193 3.193 D C C 3. 2061101.193 3.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4427 SIMBOL DATA AN 2005 EXPLICATII CONT CORES.137 3. SOLD INITIAL Monetar nr.193 3.Incasare cu bon fiscal la Magazin inchiderea contului de TVA inchiderea contului de TVA TOTAL RULAJE 0 53111 4426 4423 56 3.

0 650 650 DEBIT CREDIT D/C SOLD 48 .SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 441 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 31/01/06 impozitul pe profit TOTAL RULAJE 691 0 650 650 D EXPLICATII CONT CORES.

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 425 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 11/01/06 Plata concedii de odihna .Tuleu Gheorghe TOTAL RULAJE 53111 400 400 0 C EXPLICATII CONT CORES.000 DEBIT CREDIT D/C SOLD 49 . 600 200 1.

690 4.054 2.. Chitantei nr.054 C EXPLICATII CONT CORES. 2.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 4111 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 05/01/06 Incasari -SC HERA SRL .3761210: TOTAL RULAJE 53111 0 2.744 636 DEBIT CREDIT D/C SOLD 50 .cf.

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 401 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL factura nr. 2.501 DEBIT CREDIT D/C SOLD 11/01/06 3021 294 D 2.501 51 .501 2.795 11/01/06 4426 56 D 2.8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI TOTAL RULAJE EXPLICATII CONT CORES.851 11/01/06 53111 350 350 350 C 2.8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI factura nr.8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI factura nr.

9.297 52 .8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI TOTAL RULAJE EXPLICATII CONT CORES.709 9.003 DEBIT CREDIT D/C SOLD 11/01/06 401 294 294 0 C 8.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 3021 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL factura nr.

0 -3.000 0 3. Foaie de varsamant Depunerea banilor la banca cf.000 3000 0 13000 13.000 0 -13.000 0 0 DEBIT CREDIT D/C SOLD 53 . Foaie de varsamant TOTAL RULAJE 53111 5121 53111 5121 16. Foaie de varsamant Depunerea banilor la banca cf.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 581 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 06/01/06 06/01/06 12/01/06 12/01/06 Depunerea banilor la banca cf.000 C D C D EXPLICATII CONT CORES.000 16. Foaie de varsamant Depunerea banilor la banca cf.

pe baza dispozitiei de plata nr.154 D D D D 20.904 13.DECEMBRIE 2005 Depunerea banilor la banca cf.512 20.362 11/01/06 542 500 D 20. State de plata confinentiale .cf. Foaie de varsamant TOTAL RULAJE 401 425 4211 581 22. 2061101.060 DEBIT CREDIT D/C SOLD 06/01/06 11/01/06 11/01/06 542 7070 4427 302 16807 3193 C C C 1.060 1.208 208 208 54 . 1:ANTON CONSTANTIN Monetar nr.. Foaie de varsamant Diferente neconsumate din avansurile de trezorerie .8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI PLATA CONCEDII ODIHNA -Tuleu Gheorghe PLATA SALARII -cf.Incasare cu bon fiscal la Magazin avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2: ANTON CONSTANTIN 4111 581 2054 3.3761210: Depunerea banilor la banca cf.356 350 400 6.862 11/01/06 11/01/06 11/01/06 12/01/06 factura nr.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 53111 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 05/01/06 06/01/06 Incasari -SC HERA SRL .Incasare cu bon fiscal la Magazin Monetar nr.000 24.112 13. 2.362 18.006 4.000 C D EXPLICATII CONT CORES. Chitantei nr.169 21. 2061101.

19.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 5121 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL 06/01/06 12/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant Depunerea banilor la banca cf.000 0 C C EXPLICATII CONT CORES.400 35.400 DEBIT CREDIT D/C SOLD 55 .400 22. Foaie de varsamant TOTAL RULAJE 581 581 3000 13000 16.400 35.

pe baza dispozitiei de plata nr. 1:ANTON CONSTANTIN avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2: ANTON CONSTANTIN TOTAL RULAJE EXPLICATII CONT CORES.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006 SIMBOL CONT 542 SIMBOL DATA AN 2005 SOLD INITIAL Diferente neconsumate din avansurile de trezorerie . D 350 DEBIT CREDIT D/C SOLD 06/01/06 53111 302 D 48 11/01/06 53111 500 500 302 C 548 548 56 .

75%) Contrib.soc. 2061101.de asig.somaj .salarii INCHIDERE CONT CHELTUIALA chelt. 2061101.Incasare cu bon fiscal la Magazin avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2: ANTON CONSTANTIN Depunerea banilor la banca cf.pt.decembrie 2005 Plata concedii de odihna .asig.de asig.411 57 .908 72 164 2.807 16807 883 627 98 1149 242 3. pe baza dispozitiei de plata nr. Foaie de varsamant Diferente neconsumate din avansurile de trezorerie .Incasare cu bon fiscal la Magazin Contrib. Chitantei nr.angajator (cota de 2.SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI REGISTRUL JURNAL LUNA IANUARIE 2006 CONT DEBITOR 53111 581 5121 53111 4211 425 DATA 05/01/06 06/01/06 06/01/06 06/01/06 11/01/06 11/01/06 EXPLICATII Incasari -SC HERA SRL . Foaie de varsamant Depunerea banilor la banca cf.8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI factura nr.3761210: Depunerea banilor la banca cf. .000 9661 9.411 350 3.somaj .8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI factura nr.de munca si boli prof.de sanatate .accid.144 242 676 676 24 24 650 650 16.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0. Angajatorului ptr. Cu impozitul pe profit INCHIDERE CONT CHELTUIALA INCHIDERE CONT VENIT Monetar nr.asigurati (cota de 1% ) impozitul pe venituri de natura salariilor Contrib.5%) Contrib.661 9. Asig. Cu alte impozite si taxe .pt.5%) TVA de plata inchiderea contului de TVA TOTAL LUNA IANUARIE 2006 CONT CREDITOR 4111 53111 581 542 53111 53111 SUMA DEBITOARE 2054 3000 3000 302 6904 400 SUMA CREDITOARE 2.144 242 676 676 24 24 650 650 16.asigurati (cota de 6.000 302 6904 400 11/01/06 3021 401 294 294 11/01/06 4426 401 56 56 11/01/06 11/01/06 11/01/06 12/01/06 12/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 31/01/06 401 53111 542 581 5121 641 121 6451 6451 6451 121 121 6453 121 6351 121 691 121 7070 53111 4211 4211 4211 4211 6452 4427 4427 53111 4427 53111 53111 581 421 641 4311 4317 4315 6451 6452 4313 6453 4471 6351 441 691 121 7070 4312 4314 4372 444 4371 4423 4426 350 3193 500 13000 13000 9.137 56 112.193 500 13..8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI Monetar nr.054 3.pt. Foaie de varsamant BRUT SALARII INCHIDERE CONT CHELTUIALA Contributia unitatii la asigurarile sociale Contrib.angajator (cf. De sanatate INCHIDERE CONT CHELTUIALA chelt.de asig.cf.Tuleu Gheorghe factura nr.000 13.807 16.individ.asigurati (cota de 9.pt.000 3..697%) INCHIDERE CONT CHELTUIALA INCHIDERE CONT CHELTUIALA contr.pt.137 56 112. CAEN 1. Foaie de varsamant Depunerea banilor la banca cf.661 1.soc.individ.de asig. Soc.5%) Contrib.807 883 627 98 1149 242 3.661 1908 72 164 2. 1:ANTON CONSTANTIN plata salarii .

58 .