EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

(M O D E L *)
Unitatea de învăţământ: ……………………………. Anul școlar: 2011-2012 Cadrul didactic: ………………………..…………....

CLASA a VIII-a
luna Unitatea de învăţare săpt. 1 1 Septembrie 2 1 3 1 4 1 Octombrie 5 1 6 1 7 1 8 1 Noiembrie 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 Decembrie 14 1 15 1 16/17/18 VACANȚĂ Ianuarie 19 1 20 1 21 1 Februarie 2 2 1 2 3 1 24 1 25 1 2 6 1 Martie 2 7 1 2 8 1 29 1 30 Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare Aprilie 31/32 VACANȚĂ 33 1 34 1 3 5 1 Mai 36 1 37 1 38 1 39 1 Iunie 40 1

Relația dintre parametrii morfologici și funcționali

Compensarea fizică și psihică

Securitate și igienă individuală

lecţia Determinarea frecvenței cardiace și respiratorii, înainte și după desfășurarea efortului Timpul de revenire după efort Perimetrele toracelui și elasticitatea acestuia Cunoștințe teoretice Structuri motrice adaptate, din diferite discipline sportive Caracteristicile corecte ale jogging-ului Caracteristicile activității întro sală de fitness Caracteristicile activității întro sală de gimnastică aerobică Caracteristicile desfășurării activității turistice Cunoștințe teoretice Caracteristicile echipamentului Modalități de verificare a funcționalități i aparaturii și materialelor

x

x

x

x

x

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

x ~

x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

x

x

x

x

x

x

x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1

didactice luna Unitatea de învăţare săpt. 1 1 Septembrie 2 1 3 1 4 1 Octombrie 5 1 6 1 7 1 8 1 Noiembrie 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 Decembrie 14 1 15 1 16/17/18 VACANȚĂ Ianuarie 19 1 20 1 21 1 Februarie 2 2 1 2 3 1 24 1 25 1 2 6 1 Martie 2 7 1 2 8 1 29 1 30 Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare Aprilie 31/32 VACANȚĂ 33 1 34 1 3 5 1 Mai 36 1 37 1 38 1 39 1 Iunie 40 1 Securitate și igienă individuală Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate lecţia Procedee de asigurare a condițiilor igienice specifice activităților Cunoștințe teoretice Criterii echitabile de constituire a grupelor/ echipelor Rolurile de conducere îndeplinite de elevi Autoorganizare și autoconducere Soluții de prevenire/ aplanare/ rezolvare a situațiilor conflictuale Criterii de evaluare a rezultatelor Întreceri și concursuri cu adversari stabiliți între elevi Cunoștințe teoretice Viteza Îndemânarea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ x ~ x ~ x ~ x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x x x x x x x x x x x x x Calități motrice Forța Rezistența Calități motrice combinate x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ x x x x x Deprinderi motrice de bază Deprinderi motrice utilitaraplicative Atletism Acțiuni combinate Acțiuni combinate Alergări Sărituri Aruncări Cunoștințe teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 .

lecţia Baschet Fotbal Jocuri sportive Handbal Oină Volei Badminton Cicloturism Dans sportiv Dans folcloric 3 3 3 3 3 x 1 12 Septembrie 2 12 3 12 4 12 Octombrie 5 12 6 12 7 1-2 8 1-2 Noiembrie 9 1-2 10 12 11 12 12 12 13 1-2 Decembrie 14 12 15 12 16/17/18 Ianuarie 19 1-2 20 1-2 21 12 Februarie 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 Martie 27 12 28 12 29 12 30 Aprilie 31/32 33 1-2 34 12 35 12 Mai 36 12 37 1-2 38 1-2 39 Iunie 40 1-2 1-2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x VACANȚĂ Înot Korfball Discipline sportive alternative Orientare sportivă Patinaj Rugby-tag Sanie Schi alpin Schi fond Sport aerobic Șah Tenis de masă Trânta EVALUARE ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ VACANȚĂ Gimnastică ritmică Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare ▲ *)NOTĂ: 3 Legenda: X: temă principală ~ : temă cu caracter permanent ▲ : evaluare sumativă .Gimnastică Gimnastică acrobatică Sărituri la aparate Cunoștințe teoretice x x x x x x x x x x x x x x luna Unitatea de învăţare săpt.

4 . considerându-se că unitatea de învățământ are condiții optime de lucru: bază sportivă în aer liber. Prezenta „Eșalonare anuală a unităților de învățare” este un „model” pe care cadrele didactice îl pot folosi așa cum este elaborat sau pe care îl pot adapta condițiilor de lucru existente în unitatea de învățământ. 2. sală de sport.„Eșalonare anuală a unităților de învățare” este concepută pentru anul școlar 2011-2012. 1. dotare minimă cu instalații și aparatură sportivă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful