Jävsdeklarationer

Workshop om läkemedelsbehandling av ADHD den 19 maj 2008
Deltagare Potentiella bindningar eller jävsförhållanden

Överläkare Susanne Bejerot Överläkare Elisabeth Fernell

Tidigare förhållanden som nu inte längre föreligger: Paroxetinstudie 91–95. Föreläst om ADHD vid symposium arrangerat av Novartis. Föreläst om ADHD i EINAQ utbildning, arrangerad av Lilly Läkemedel. 37 aktier i AstraZeneca AB. Första halvåret 2005 stipendiat i klinisk farmakologi MSD Sweden. Har inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden att redovisa. Har inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden att redovisa. Avslutade kliniska prövningar: Strattera – Eli Lilly gav ersättning till sjukhuset. EyeQ – Equazen gav ersättning till sjukhuset. Föreläsningsuppdrag på konferens sponsrades av Eli Lilly respektive Janssen Cilag. Ersättning till arbetsplatsen. Tidigare medverkat i EINAQ (European Interdisciplinary Network for ADHD) ett europeiskt utbildningsinitiativ utvecklad av oberoende ADHD-experter från universitet och forskningskliniker i Europa, IPULS utbildning. Sponsrad av bland annat Eli Lilly. Ingick i advisory board för Strattera under 2004–2005. Har inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden att redovisa.

Docent Johan Franck Överläkare Pär Hallberg Överläkare Olle Hollertz Överläkare Lars-Olof Janols Överläkare Björn Kadesjö

Professor Anne-Liis von Knorring

1(2)

Professor Lars von Knorring

Hösten –07 ett arvoderat föredrag på symposium ordnat av Lundbeck (insikt Psykiatri). Anslag/kliniska prövningar/övrigt samarbete: Ledamot i FASS-kommittén. Skriver ett kapitel i Läkemedelsboken (Apoteksbolaget). Vetenskapligt råd Socialstyrelsen. Sponsor och ansvarig för kliniska prövningar Concerta, Norrtälje anstalten finansierat av SLL och Socialstyrelsen.

Klinikchef, Professor Nils Lindefors

Distriktsläkare, Skolläkare Eva Nordin-Olson Finansiella intressen, (aktier, lån etc.): Astraaktier – effektuerats i maj 2008. Chefsöverläkare, Verksamhetschef CarlGustaf Olofsson Har inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden att redovisa.

Överläkare, Docent Maria Råstam Bergström Anställning/arvoderande uppdrag: Hållit arvoderade föredrag på symposier anordnade av Lilly, Novartis, Janssen Cilag (i Väst-Sverige, ej utomlands). Som en av flera seniora forskare deltagit i projekt ”Öppen studie av atomoxetin hos vuxna med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)”. Läkemedelsverket diarienr 151:2002/74152. Studien är avslutad men ännu ej publicerad. Överläkare, Universitetslektor Bo Söderpalm Anslag från Organon AB för studier av glycinupptagshämmare för behandling av alkoholism. Mindre sponsoring från Organon och Pfizer för studier av effekten av Remeron respektive Champix vid alkoholism. Inga förutom medförfattarskap i genomförd klinisk prövning. Deltagit i multicenterstudie av Strattera för Eli Lilly. Även arvoderats för att skriva forskningsprogrammet. augusti –07 delfinansierade Eli Lilly konferensresa till ESCAP konferens i Florens med verksamhetschefens godkännande. Har inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden att redovisa.

Överläkare Gunilla Thernlund

Överläkare Ing-Marie Wieselgren

2(2)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful