Magyar Hitvilág

A magyar hitvilág szélesebb értelemben világ - hitvilágot is jelent. Miért? Ahogy a magyar nyelvet, a magyarság gyökereit vizsgálva eljutunk mondjuk Közép Amerikába, Egyiptomba, a Himalájába, Sumér területre, sõt a mai emberiség elõtti Földön élt más emberi fajokhoz is, ugyanígy ez érvényes a vallás és hitvilágra is. Vannak azonban a sokféle földrajzi, kultúrális sokszínûség ellenére olyan központi vallási, teológiai, filozófiai kategóriák, amelyek az emberiség bölcsõjétõl napjainkig fellelhetõek. Például egy keresztény szent Szent Augusztin szerint: " Az, amit ma keresztény vallásnak nevezünk, már korábban is létezett és nem hiányzott az emberi nembõl Krisztus testetöltése idején sem. Krisztus korától a valódi vallást, mely már korábban is létezett, kereszténységnek hívták. -Re.trakt I, XIII,3... A magyarság mindig ennek a vallásnak a népe volt. A szentháromság tana például fellelhetõ több földrészen ill, vallásban, filozófiákban is jóval a kereszténység kialakulása elõtt is. Ilyen pl. 1. Atya - Fiú - Szentlélek a kereszténységben 2. Énlil - Énki - Zuab az õsi Mezopotámiában ( Sumér-Maghar terület) 3. Purusa - Prakriti - Sunya az õsi India (Bharata) területén A szanszkrit kifejezések úgy jönnek ide, hogy fõként Észak- Indiában a szanszkritül beszélõ uralkodó famíliák pl. Buddha családja is Saka uralkodó volt, ami perzsául a szkítát, szittyát jelenti, ahogy magukat a magyarok a 17. századig hívták. Akinek kétségei vannak, az mondjuk gondolkozzon el a Budapest szón.) Kabbala = az emberiség bölcsõjébõl származó és szintézisen alapuló tudásanyag. Sajnos sok magyarságkutató és zsidó is természetesen a magyar és zsidó gyökereket történelmi okok és beállítottságok miatt élesen különválasztja. Pedig ha megvizsgáljuk a kabbalában szereplõ hetvenkét "zsidó" géniusz elnevezéseit igen érdekes következtetésekre juthatunk. A kabbalában szereplõ isteneknek, géniuszoknak kettõs elnevezésük volt. Volt héber elnevezésük és volt egy õsibb, úgynevezett isteni elnevezésük amelyek nem héber nevek. Ezek a nem héber nevek többek között azok, amelyek egy õsibb, tudáskincsre utalnak A kabbalában szereplõ ilyen nem héber eredetû isten, géniusz elnevezések nagy része még a jelenlegi magyar nyelv szempontjából is érthetõek. 31. Géniusz héber neve: Lekabel Teli ( mai magyar szavakban, kifejezésekben: Isteni neve: tele van, teljesség, ) Tulajdonsága: a felvilágosult Isten Szólítjuk õt: hogy váljunk felvilágosulttá

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful