You are on page 1of 14

A BELVIZI KEDVTELÉSI CÉLÚ KISGÉPHAJÓ- ÉS VITORLÁS KISHAJÓ-VEZETŐ VIZSGA TEMATIKÁJA ÉS KÉRDÉSEI

KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET

2011.

vízbőlmentés • az ismeretek alkalmazásképes tudása kisgéphajó.SP-szint hajózási földrajz.I. kötések alkalmazása • hajóval történő elindulás. vízbőlmentés I. hajógéptan . • megfordulás szűk helyen (pl. horgonyzással / kikötéssel. környezet.és tűzvédelmi ismeretek.I. megállás. környezet. a hajók szerkezete és építése. a hajók szerkezete és építése. meteorológia . kikötő. szint vitorlázás elmélete (csak vitorlás hajóra szóló képesítés esetén) . lekötött hajók). öblözet. szint elsősegély-nyújtási.szint A vizsgatárgy kérdéseit a Közlekedési Főfelügyelet "HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT -TESZTKÖNYV)" című kiadványa tartalmazza. viziközlekedési alapismeretek IV.I. 1 pont hajózási szabályzat + . vízrajz. meteorológia I I I Kishajó-vezetői vizsga (alapfokú) TÁRGY Hajózási szabályzat SP-szint hajóvezetéstan . vízrajz. fordulás (halzolás). • szűk helyre be/kihajózás (pl.Elsősegélynnyújtás. fej. illetve vitorlás kishajó gyakorlati vezetése HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT – SP. hajógéptan hajózási földrajz. gázló. szint hajóelmélet.és tűzvédelmi ismeretek. kikötő. vízbőlmentés Vitorlázás elmélet hajóvezetéstan Képesítés/ vizsgatárgy kishajó-vezető (sportcélú) SP SP I hajóelmélet. összesen 32 pontot lehet és a megfelelt minősítéshez 24 pontot kell elérni a legfontosabb ismeretek alkalmazás képes tudása a legfontosabb ismeretek alkalmazás képes tudása az ismeretek alkalmazásképes tudása teszt sz/3 sz/3 sz/4 sz/3 a legfontosabb ismeretek alkalmazás képes tudása sz/3 gy • csak vitorlás kishajó-vezető vizsga esetén • az ismeretek alkalmazásképes tudása • víziközlekedési alapismeretek – evezés stb. szint módszer / kérdés (db) Követelmény a Hajózási Szabályzat teszt 26 kérdést tartalmaz. lekötő) • váratlan művelet elvégzése. gyakorlati vizsga. • kötélmunkák.

Ismertesse a kormányberendezések meghajtását és a vezérlési módokat ! 31. Ismertesse a kikötési műveleteket magányos kishajóval gépi meghajtás esetén parttal párhuzamosan. Ismertesse a két és négykapás horgonyok alkalmazását és veszélyeit ! 12. Ismertesse a horgonyraállás műveletét! 16. Ismertesse a kikötőhasználat általános szabályait! 19. Ismertesse az elindulási műveleteket magányos kishajóval gépi meghajtás esetén partfaltól.HAJÓVEZETÉSTAN – Sport-szint Kérdéscsoport TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK 1 Általános ismeretek Mikor alkalmas egy hajó hajózásra ? (személyi-. Ismertesse a belvízi hajózási térképeket (tartalmát. Ismertesse a horgony felszedés műveletét! 17. Milyen fontosabb szabályokat kell betartania radar használata esetén ? Milyen főbb információkat tartalmaz a radarkép ? horgonyzás. hol találja meg ennek szabályait ? 10. partfalhoz. Ismertesse a kormányzás elméletét ! (kormányerő keletkezése. 4. Ismertesse a mélységmérő és a vízmérőléc használatát ! 6. 2. Hajózzon ki egy medencés kikötőből hullámzó tóra ! Ismertesse az előkészítést és a folyamatot (veszélyeket) ! 23. a navigációs fényekre vonatkozó fontosabb szabályokat ! 9. Ismertesse a kikötött úszóműről. Ismertesse a kikötés menetét. kikötés 11. nautikai jellemzőit ! 29. illetve kötél hosszát vesztegléskor ? 14. Hajózzon ki egy medencés kikötőből folyóvízre ! Ismertesse az előkészítést és a folyamatot (veszélyeket) ! 22. Milyen alkalmazási lehetőségekkel élhet URH rádiótelefonnal ? Milyen feltételei vannak a használatnak. Ismertesse a hátramenetben haladó hajó kormányzását ! 32. tárgyi feltételek) Ismertesse a kishajó indulásra való felkészítését ! Ismertesse a hajó vezetőjének felelősségi körét ! Ismertesse a hajózási ügyekben eljáró hatóságokat és fontosabb (a kishajóval és vezetőjével kapcsolatos) hatásköreiket ! navigációs eszközök 5. Ismertesse a jelző és navigációs felszereléseket. 3. horgonyról! 21. rézsüs parthoz. Hajózzon be egy medencés kikötőbe folyóvízről ! Ismertesse az előkészítést és a folyamatot (veszélyeket) ! 25. Hogyan keresi meg a leszakadt horgonyt ? 18. Ismertesse a passzív kormányberendezések működési elvét. használatát) ! 8. hajóról történő elindulás folyamatát ! 20. a kormányzást befolyásoló tényezők) 28. Ismertesse a GPS használatát (alapszolgáltatások) ! 7. Ismertesse az aktív kormányberendezések működési elvét. Ismertesse a jó horgonyzóhely követelményeit ! 15. nautikai jellemzőiket ! 30. Hogyan alkalmazható a horgony szűk helyen forduláskor ? 13. ? ? ? ? ? ? 2 ? . Hogyan állapítja meg a horgonylánc. Hajózzon be egy medencés kikötőbe hullámzó tóról ! Ismertesse az előkészítést és a folyamatot (veszélyeket) ! 24. rézsüs parttól. hajóvezetés kormányzás 27. Ismertesse a kormányon és a hajótesten fellépő felhajtó erő elvét és 1. kormányképesség. partra merőlegesen ! 26. pontonhoz ! Kormányzás.

a találkozások nautikai és biztonsági szempontjait ! 55. Ismertesse az iránylat fogalmát és felvételének módját . illetve előzésről ? 45. Ismertesse a kormányképesség fogalmát és jellemzőit ! 36. Ismertesse a vontatás végrehajtását (eszközök. milyen következményei vannak a hajózásban. mivel gazdálkodik) ? 42.és folyóvízen: helyváltoztatás a szél segítségével. Ismertesse a tavon a nappali és éjszakai navigáció módszerét ! hajóműveletek 47. végrehajtás.és műveletképességet ? 39. Hogyan választja ki a találkozás helyét és módját ? Hogyan dönt a korlátozott térméretű helyen történő találkozásról. hatásukat a hajó vezetésére ! 58. Milyen veszélyhelyzetet okozhat a géperő hirtelen csökkentése a hajóvezetésében ? 52. közepes. hajózásbiztonság különleges helyzetek 57. Hogyan állapítja meg az összeütközés veszélyét ? Milyen módszerrel szűrhető ki kellő időben ez a veszély ? 46. milyen információkat használ fel. hogyan befolyásolja a kormányképességet a menetsebesség ! általános vezetési ismeretek 40. Ismertesse a kishajók egymás közti és nagyhajóval való találkozásának elveit. átfeszítés esetében) és használatát ! Hogyan befolyásolja a dinamikus vízjárás a magasságszámítások pontosságát hidaknál ? 43. Ismertesse a gépnélküli hajóműveletek végrehajtását álló. magas vízállásoknál – egyes jellegzetes vízterületeken) ! 49. Milyen szempontok alapján tervezi meg útját (úti cél. átfeszítések (köteles komp környezetében – módszer.a parttávolság jelentőségét és alkalmazását ! 44. pályajellemzők. Ismertesse a kisvízi és nagyvízi hajózás sajátosságait ! 33. hogy a keresztezés vagy találkozás szabályait kell alkalmaznia ? Melyek a keresztezés fő biztonsági szabályai ? Melyik hajót tekinti keresztezőnek ? 56. Ismertesse az útiterv összeállításának szempontjait ! Határozza meg a hely(vonal)ismeret helyét a hajóvezetésben ! 41. Ismertesse a vízsugárhajtással történő kormányzást ! a hajó műveleti tulajdonságai 35. honnan szerzi be. Ismertesse a szabad űrszelvény fogalmát (híd. Ismertesse a magányosan haladó géphajó sebességének megválasztási szempontjait (alacsony. Hogyan állapíthatók meg a hajó kormányképességének jellemzői és melyek azok ? Hogyan függ össze a hajótest alakjával ? 37. Ismertesse a hajó műveletezését a hajóutat keresztező hídak. Ismertesse az előzés folyamatát és veszélyeit ! Különleges helyzetek kezelése. körülmények. Ismertesse a folyók és tavak jégjelenségeit. hajóhíd. akadályok. Hogyan állapítja meg. Ismertesse. fordítás géperő nélkül ! 48. veszélyek) ! 54. milyen intézkedéseket követel meg ? 51. Ismertesse a fordulási műveletek technikáját gépi meghajtás esetén ! 38. Milyen kedvezőtlen hatásokat okozhat a nagy sebességgel közlekedő kisgéphajó ? Milyen magatartással előzhetők meg ezek ? 53. hajózásjogi feltételek. Mit értünk csatornahatáson. Mi okozza sodoráramlást és hogyan befolyásolja az a kormány. .? ? ? ? ? ? 3 működését ! Ismertesse a vízsugárhajtás alkalmazási lehetőségeit és működési rendszerét ! 34. veszélyek) ! 50.

a szabadoldal jelentőségét ! 78. Milyen fontosabb szabályok betartása szükséges a hajó kiemelésekor ? Milyen módszerekkel emelhető ki egy elsüllyedt hajó ? 84. Ismertesse a csónak alapfelszerelését. megbízhatóságuk ellenőrzési módját ! 73. menekülési utak vannak a zsilipekben ? 69. a bika. veszélyek a zsilipelés során) ? felszerelés. és a műveletézést ezek közelében ! 67. Folytasson le egy zsilipelést nagyhajókkal együtt (szabályok.Hol és hogyan kell alkalmazni biztonsági távolságot a hajóvezetés során (hajótest alatt. . veszélyforrásait ! 72. Ismertesse a leszabadítás megtervezését. felett.milyen magatartásra számít az erősen hullámzó tavon.a kötélvilla. veszélyforrásait ! 71. jelzőrendszer) ! Mi a hajósurrantó ? 68. anyagokat és eljárásokat ! 77. medencék megosztása. Milyen veszélyei vannak a kötéllel történő leszabadításnak ? 86. Hogyan szabadítható le a köves. Milyen sérüléstípusokat okozhat a sziklás mederfenék. alkalmazási területeiket. a kavicsos meder ? Hogyan akadályozható meg a hajó elsüllyedése ? 80. Ismertesse a lékesedett hajó vízmentessé tételének eszközeit és módszereit ! 81. Ön – mint a közelben tartózkodó hajó vezetője . hajósurrantón 66. Ismertesse a kötelek használatának nautikai-biztonsági szempontjait ! 74. a mederben és a műtárgyak környezetében kialakuló áramlásokat. Ismertesse a kikötésnél használt eszközöket. kapuk. Ismertesse a hullámos vízen való hajózást folyón ! 62. Ismertesse a horgonyzáshoz szükséges berendezéseket és felszereléseket ! 75. párhuzammű). veszélyeit ! Milyen kikötési lehetőségek. Ismertesse a lékponyva használatát! 87. Ismertesse a zátonyra futás következményeit különböző típusú mederalakulatoknál és mederanyagoknál ! 79. biztonsági szabályok. ha erős szél és hullámzás közben hajtógépe üzemképtelenné válik ? zsilipelés. műszaki megoldásait (medencék kialakítása. eljárások 70. mellett) ? 60. Mit tesz. kikötés. Ismertesse a hajózásban alkalmazott kötelek főbb jellemzőit. és a terelőelemek használatát. Ismertesse a hajótest mentésére szolgáló eszközöket. sziklás mederfenéken fennakadt hajótest ? 59. Ismertesse a hullámos vízen való hajózást tavon ! 63. Ismertesse a kötélszorító berendezés és a vonóhorog használatát. Ismertesse a zsilipelés biztonsági szabályait. Ismertesse a hajózsilipek térségének veszélyeit. Ismertesse a bak. műveletezés. vagy csónak személyzetének részéről ! 65. Ismertesse a hajózsilip és a hajóemelő működését. előkészítését és végrehajtását ! 85. Ismertesse a szabályozási művek (keresztgát. Mikor alkalmazunk fenékvizsgálatot hajózási balesetkor ? Mi a célja és mit lehet ez alapján eldönteni ? 82. használatuk módját ! 76. Milyen léktömítő módszereket ismer ? Hajtson végre egy léktömítést ! 83. Ismertesse a szél hatását a hajóvezetésre ! 61. illetve hídpillérek közelében történő hajózás veszélyeit és a lehetséges megoldásokat ! 64. erős szélben felborult vitorlás hajó. áthajózás hajóemelőn.

kötelezettségek) ? 9. jelekkel kapcsolatban ? Mi a célja ennek és hogyan hajtja végre ? 1 2 folyók. . fontosabb műtárgyak) ! 4. Velencei-tó. eszközei) ? 10 Ismertesse a hajóútkitűzést folyókon: rendszer. sajátosságai ! 12 Milyen kötelezettsége van a hajó vezetőjének a kitűző és a hajózást irányító . vízsebesség. Ismertesse a Szentendrei Duna-ág. szint Kérdéscsoport TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK • a Duna és vízrendszerének legfőbb jellemzői • tavak legfőbb jellemzői (Balaton. hajóútkitűzés (folyami. Ismertesse a Tisza (kivéve Tisza-tó). csatornák általános jellemzõi 13 Ismertesse a szabadfolyású vizek vízjárását és hatásait a gyakorlati .és jégjárását és ennek hatásait a hajózásra ! . a Ráckevei Duna-ág. vízmélység. Milyen jelek. Fertő-tó. funkciójuk. jelek értelmezése. Ismertesse a Duna főbb hajózási jellemzőit (hajóútméretek. hullámjelenségek) a víziutak jelzései. Ismertesse Magyarország víziútjainak rendszerét és kapcsolatait más vízrendszerekkel ! 2. (közlekedési magatartás térségükben). módszerét és hatásait a hajózásra ! (mesterséges) folyószabályozás 16 Ismertesse a vízállással kapcsolatos információk hasznosítását a gyakorlatban . elvek. Tisza-tó) víziutak főbb jellemzői 1. a Dráva. hullámjelenségek) 6. és nagy vízhozam. a kishajót érintő hajózási szabályok. hullámjelenségek) 7. kitűzés) 14 Ismertesse a mesterséges folyószabályozás módszereit és hatásait a . tavak. a kishajót érintő hajózási szabályok) ! 3. a kishajót érintő hajózási szabályok. sajátosságai ! 11 Ismertesse a hajóútkitűzést tavakon: renszer. Ismertesse a Tisza-tó hajózási jellemzőit ! (mederjellemzők. a Bodrog. Ismertesse a Balaton hajózási jellemzőit ! (mederjellemzők. fontosabb műtárgyak) ! 5. hajózásra ! (szabályozási művek beépítése. meteorológiai jellemzők. és a Sió főbb hajózási jellemzőit (hajóútméretek. meteorológiai jellemzők. kotrás) 15 Ismertesse a duzzasztással történő . METEOROLÓGIA – I. VÍZRAJZ. meteorológiai jellemzők. elvek. jelzések kerülnek alkalmazásra a víziközlekedésben a víziutakon (jelcsoportok. Ismertesse a Velencei-tó és a Fertő-tó hajózási jellemzőit ! (mederjellemzők. tavi) 8. Mit értünk hajóútkitűzésen (célja. és a Körösök főbb hajózási jellemzőit (hajóútméretek. uszadék. módszerei. jelei. ! 17 Ismertesse a folyók és tavak víz.HAJÓZÁSI FÖLDRAJZ. . hajózásra ! (kis-. jelek értelmezése .

átmenetek) ! 19 Ismertesse a kikötők. 25 Ismertesse a Beaufort skála rendszerét. 31 Ismertesse a köd jellemzőit (hatás. sebesség. irány. szabályozási művek áramlási viszonyait . veszteglő) . hajózásra ! 29 Ismertesse a vihart: előjelei. kialakulása.18 Ismertesse a folyómeder jellemzőit. szélerősség észlelése a vízfelszínen és a felszerelésen) 26 Ismertesse a parti szél és a vízi szél keletkezését. 3 meteorológia 24 Ismertesse a szél jellemzőit ! (keletkezése. zátonyok. hatását a . és hatásukat a hajózásra ! 20 Ismertesse a hajóút mesterséges létesítményeinek kialakítását. láthatóság. jellegzetes megjelenési pontok . térségük áramlási rendellenességeit ! (hajózsilip. hidak. és időszakok) ! . 23 Ismertesse a folyók és tavak hullámjelenségeit és hatásukat a hajózásra ! . hatását a . hajózásra ! 27 A szélirány gyors egymást követő változásaiból milyen időjárás-változásra . . 30 Ismertesse az időjárási frontokat ! (hideg. jellemző keresztmetszeteit (kanyarulatok. a hajózás által . használatát ! (általánosságban. a meder . 22 Ismertesse a vízlépcsők áramlási viszonyait és hatását a hajózásra ! . a hullámzás-típusokat. hajóemelő) 21 Ismertesse a hajóút geometriai jellemzőit ! . meleg. nyomás) . becslési lehetőségek. számíthatunk ? 28 Ismertesse a hullámzás kialakulását. igénybe vett területeket és tevékenységeket. jellemzőit. viharjelzés ! . erősség. a víz mozgását a mederben. lefolyása.

mestersor (kettős fenék. fedélzeti formák) Ismertesse a hajók fő méreteit ! (vízvonal fogalma és fajtái. 6. 7. stabilitás nagy dőlésszögeknél) Ismertesse a hajók hajtását külső erőforrással ! (vontatás. 10. 23. alkalmazási területei a hajóépítésben ! Ismertesse a hajóépítő anyagok jellemzőit: faanyagok tulajdonságai. 4. 17. fordulatszámnak. hajótest-. keletkezését és megelőzését ! Ismertesse a kormányberendezésekkel követelményeket ! Ismertesse a kormányberendezések fő típusait ! szemben támasztott 1 Ismertesse a kormányzást segítő berendezések működését (automata kormány) ! Ismertesse a következő különleges hajótípusok jellemzőit (működési elvük. 18. emelkedés. tolás) Ismertesse a kormányzásnál lejátszódó jelenségeket ! (kormánylapátra ható erők. meghajtások 1. 9.és keresztmerevítési rendszerek (beépített bútorok szerepe) ! Ismertesse a hajóépítésben használt bordatípusokat: főborda.és fartőke ! Ismertesse a hajóépítés elemeit és funkciójukat: fenéklemez. agyátmérő. dupla oldalfal) ! Ismertesse a hajóépítő anyagokat. keretborda. HAJÓGÉPTAN Kérdéscsoport TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK hajóelmélet. 22. kormány-nyomaték) Ismertesse a vízsugárhajtás kialakítását ! (elve. 21. nyúlás) ! Ismertesse a hajóépítő anyagok jellemzőit: alumínium. a csavarvonal és a csavarfelület származtatása) Ismertesse a hajócsavarok üzemi és geometriai adatait ! Mi a jelentősége a helyes hajócsavar-méretezésnek ? (szárnyak száma. 8. és magassági méretek) Ismertesse a hajóstabilitás alapfogalmait ! (egyensúlyi állapotok /stabilis-. szárnyashajók. kompresszió-viszonynak ? 3 hajógéptan 24. A HAJÓK SZERKEZETE ÉS ÉPÍTÉSE. 2. fenék-. főbb hosszúsági-. oldallemez. átmérő. . szélességi-. jégborda ! Milyen fontosabb biztonsági szabályai vannak a hajó vízből történő kiemelésének a hajótest épsége szempontjából ? Mi a jelentősége a belsőégésű motorok esetében: hengerszámnak. 19. előnyeik. légpárnás hajók. far-. alkalmazási területei a hajóépítésben ! Ismertesse a hajótest merevítésének módjait: hossz. technikai problémák) Ismertesse a hajócsavar működésének elvét ! (a felhajtóerő keletkezése. tüzelőanyag-fogyasztásnak. színesfémek tulajdonságai. medersor. kezdeti stabilitás. alkalmazási területei a hajóépítésben ! Ismertesse a hajóépítő anyagok jellemzőit: műanyagok tulajdonságai. szakítószilárdság. 20. Ismertesse a főbb palánkozási módokat ! 15. hátrányaik. 12. orr-. orr. 5. emelkedési viszony) Ismertesse a kavitáció jelenségét. 16. 11. Ismertesse a hajóépítés elemeit és funkciójukat: gerinc. 13. azokkal szemben támasztott követelményeket ! (pl. katamaránok ! 2 hajóépítés 14. labilis és közömbös egyensúlyi helyzet/a hajóstabilitás alapesetei. Jellemezze a hajótestet ! (hajók fő részei. 3.HAJÓELMÉLET. ellenállásuk): siklóhajók.

hengerfej) Ismertesse röviden a dízel-motorok működését ! Ismertesse röviden az Otto-motorok működését ! Ismertesse a motorok hűtését és meghibásodásának veszélyeit ! Ismertesse a motorok kenését és meghibásodásának veszélyeit! Ismertesse a motorok indítási rendszereit ! Ismertesse a motorok üzemelésének legfontosabb jellemzőit (mi a jelentőségük): motorok indítása. Jelölje meg az időszakos karbantartási munkákat meghajtó-motoroknál ! . 28.25. 29. olajnyomás. kenőolaj-. Ismertesse a belsőégésű motorok általános szerkezeti felépítését ! (hengerek száma és elrendezése. 27. leállítása. 26. 33. üzemi fordulatszám ! Ismertesse a motorok üzemelésének legfontosabb jellemzőit (mi a jelentőségük): hűtővíz-. 32. üzemközbeni ellenőrzésének szempontjai. 31. 30.

Ismertesse a szívmasszás végrehajtását ! 18. Ismertesse elsősegélynyújtó feladatát ! Melyek az elsősegélynyújtás általános szabályai? Milyen adatokat kell közölni mentőhívás alkalmával ? 1 egyes gyakori sérülések felismerése és gyors ellátása 4. 6. a vivőeres és az ütőeres vérzésnek ? 10. 7. vízbőlmentés Kérdéscsoport TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK elsősegélynyújtás alapelemei 1. Ismertesse a sebellátást. hogyan hajtjuk végre ? 20. a rándulás ? Milyen fokú égéseket ismer ? Ismertesse az égett sérült ellátását ! Ismertesse az orrvérzés ellátását ! Mi a jellemzője a hajszáleres. kezelése 11. és melyek a teendők ? 12. Mit kell tenni lábszártörés esetén ? 14. 3. Hogyan fektet eszméletlen sérültet ? élesztés. és mit kell tudni róla ? 16. melyek a tünetei ? 13. Ismertesse a nyomókötés készítését ! különleges kezelést igénylő sérülések és állapotok felismerése. belső vérzésnek ? 19. általában ! Mit jelent a ficam. Milyen tünetei lehetnek a hasi sérülésnek. Mikor alkalmazzuk a stabil oldalfekvést. 9. környezet. Melyek a koponyasérülés tünetei ? 17. Ismertesse az újraélesztés végrehajtását egy és két elsősegélynyújtóval ! 15. 8. Mi az újraélesztés ABCje ? 23. 2. Ismertesse az ájulás tüneteit ! 22. Milyen tünetei vannak a gerinctörésnek. Mi okozhatja eszméletlen betegnél a légút-elzáródást ? Hogyan észlelhető ? . újraélesztés feladatai 21. Melyek az égés lefolyásának szakaszai és az elsősegélynyújtó feladatai ? 5.és tűzvédelmi ismeretek.Elsősegélynyújtás. Mi a szívinfarktus. Mi a szorítókötés.

veszélyeit! 32. oltási lehetőségeit. Milyen tüzek olthatók kézi habbal-oltó berendezésekkel ? 39. szennyezett. Ismertesse a tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzének szabályait ! 35. Ismertesse a hajózás közben keletkező szennyező anyagokat és azok kezelési módját ! 28.és tűzvédelmi feladatok környezetvédelem 26. Ismertesse az égő hajó kezelését. tavon) 3. Ismertesse a tűz elfojtásának alapelvét ! 38. széndioxidos (CO2) tűzoltó készülékkel végrehajtott tűzoltási tevékenységnek az emberi szervezetre gyakorolt hatását! Hogyan kerüli el a veszélyt ? 43. tárolási előirásait ! 34. Ismertesse a propán-bután gázpalack és tűzhely használatát. Mi célt szolgál a környezetvédelmi napló és kinek kell alkalmaznia ? 29. hogyan közelíti meg a mentendő személyt ! (folyóvízen. Ismertesse. kezelését ! 36.Hogyan szünteti meg ? 24. Hogyan szervezi meg egy lakótéri tűz eloltását ? 41. . Ismertesse a zárt helyen. azok elhelyezését. hogy vane légzése a betegnek ? 2 Környezet. Ismertesse a tűzoltás megszervezését és végrehajtását a saját. karbantartási. környezetbe jutás megelőzését ! tűzvédelmi feladatok. eljárások 30. tűzoltás technikája 33. Ismertesse a tűzvédelmi felszereléseket. illetve idegen hajókon ! 37. Ismertesse a személyek mentésére szolgáló mentő felszereléseket és eszközöket ! 46. Ismertesse a kézi tűzoltó készülékek üzemképességi. Milyen típusú tüzek oltása esetén célszerű a széndioxid gázzal oltó készülékek használata? 40. Ismertesse a hajózás okozta vízszennyezés keletkezési lehetőségeit. lekötési lehetőségeit ! életvédelmi ismeretek tűzoltás során 42. tárolását. Ismertesse az elektromos tüzek keletkezési. Milyen módon végezhető a vízbőlmentés művelete? (Eszköz felhasználásával. eszköz nélkül) 45. Hogyan kell tárolni a kismennyiségű tűzveszélyes folyadékot. Hogyan történik az eszméletlen sérült fektetése ? 25. olajos rongyot ? tűzoltó berendezések típusai. biztonsági szempontjait ! Vízbőlmentés 44. Hogyan állapítja meg. kezelését. Ismertesse a tűz keletkezésének fontosabb okait és forrásait ! 31. Mit értünk környezetvédelem alatt ? Hol jelentkeznek e feladatok a hajó üzemeltetése során ? 27.

ha a mentendő eszméletlen ! 51. eszközök felhasználása) 48. örvény. Milyen lélegeztetési módszerek alkalmazhatók ? Ismertesse végrehajtásukat ! 63. Ismertesse a vízben eltűnt személy keresésének szempontjait! vízi balesetek gyakorlati feladatai 60. kötelező-e. Mikor szabad elhagyni a felborult hajót ? 56. jégbeszakadás stb. Melyek a fulladás okai. Ismertesse az elsősegélynyújtást vízi baleseteknél ! 61. Ismertesse a vízbőlmentés folyamatát. a mentőgyűrű. fogásai) 52. Meddig terjed a mentési kötelezettség? (saját utasok.47. Ismertesse a vízbőlmentés folyamatát. felborulás. Hogyan kell végrehajtani az eszköz nélküli mentést? (mire kell ügyelni. Ismertesse a vízből mentett ellátását ! 62. Milyen esetben kell befúvásos belélegeztetést alkalmazni? . kifáradás. Ismertesse a mentőmellény. a vízbe fulladás szakaszai? 58.) 54. Mit jelent az önmentés? (hullámzás. hínár. ha a mentendő eszméleténél van ! 50. eszköz nélküli mentés esetén) 53. fogások ismertetése. A csónakok és a kishajók mely részén történik a mentett vízből történő kiemelése ? 49. vízbe került idegen személy. Ismertesse miként történik a vízből kiemelés! (kiemelés iránya. görcs. a mentőpatkó és a csáklya alkalmazását ! 59. Ismertesse teendőit a hajó borulása esetén! 55. Hogyan szervezi meg az elsősegélynyújtást a vízből kimentettnél? 57.

Milyen követelményeket támasztunk a felhúzókötél (ejtőkötél. Ismertesse a legfontosabb műveletek végrehajtását vitorlás hajóval (elindulás. vitorlázás 13. a vitorlafajtákat. kikötés. Milyen feltételei vannak egy vitorlás hajó elindulásának ? 2. nagyvitorla. fordulások. Ismertesse a szélbeállás végrehajtását ! 16. Ismertesse a vitorlával haladó hajóra ható erőket ! Mit ért látszólagos szél alatt ? 20. Ismertesse a fordulás különböző módszerekkel történő végrehajtását ! 26. Ismertesse a vitorla részeit. Mikor lesz a valódi szél és a látszólagos szél azonos irányú egy vitorlával haladó hajónál ? 31.és háromnegyed szélben történő vitorlázást. Milyen a műveletképessége a negyed. Ismertesse a vitorlás hajó elinduláshoz történő felkészítését ! 3. kezelése. végrehajtását ! (orrvitorla. a fél. Ismertesse az uszonyos és tőkesúlyos vitorlás hajók stabilitását ! 28. Ismertesse a hátszélvitorla (spinnaker) használatát ! 7.VITORLÁZÁS ELMÉLTE Kérdéscsoport TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK vitorlás hajó indulásra felkészítése 1. veretek 4. Mi a következménye. Ismertesse az elindulás a mólótól hátrafelé művelet. a különböző csigasorokat ! 10. Ismertesse a vitorlabevonás (leengedés) művelet végrehajtását ! 6. Mit ért Ön a látszólagos szél fogalma alatt ? Miről állapíthatja meg irányát ? 1 2 . Ismertesse a negyed. ha a vitorlákat hosszabb időn keresztül lobogtatja a szél és miért kell a vitorla kis sérüléseit is kijavítani ? 9. a háromnegyed és hátszéllel haladó vitorlás hajónak ? 22. Ismertesse a kikötés bójára művelet végrehajtását ! 17. a beggelés végrehajtását ! 14. Milyen módon lehet a vitorlás hajót kikötni? vitorlázás 19. Ismertesse a hátszélben történő kikötés végrehajtását ! 18. Mit ellenőriz a különböző típusú vitorlás hajókon elindulás előtt ? vitorlázat. oldalváltás. az alap és kiegészítő vitorlákat ! 11. sorrend) 5. segédműveletek) 23. Ismertesse a szél ellen történő vitorlázást. Ismertesse a vitorlás hajók álló és mozgó kötélzetét. az uszony (svert) helyes beállítását ! 24. Nevezze meg a nagyvitorla részeit ! 8. anyagát. Ismertesse a vitorla felhelyezését. a vitorlafelhúzás műveletét. fall) céljára szolgáló kötélzettel szemben ? műveletek vitorlás hajóval: elindulás. Ismertesse a bójáról elindulás művelet végrehajtását ! 15. szél 27. Ismertesse a fél. Ismertesse a cirkálással történő vitorlázást ! vitorlás hajók tulajdonságai. a vitorlák helyes beállítását. a háromnegyed és hátszél fogalmát ! 21. a fél. Ismertesse a vitorlás hajókon alkalmazott kötélfajtákat és kötélmunkákat ! 12. Hogyan változik egy jolle visszabillentő nyomatéka a megdőlés egyes szakaszaiban ? 29. és svertes kishajón az uszony (svert) használatát ! 25. felszerelések. Hogyan változik tőkesúlyos hajó visszabillentő nyomatéka a megdőlés egyes szakaszaiban ? 30. a vitorlák.

kötélmunkák. • megfordulás szűk helyen (pl. sodródó hajó vagy uszadék észlelése). . vízben úszó ember vagy vízi sporteszköz megjelenése a hajó előtt. • váratlan művelet elvégzése (pl. Hirtelen elszakad az árboc előremerevítő kötele (vorstag). ember vízbe esése. kötélmunkák. ember vízbe esése. 36. miért fontos ez egy hajós számára ? Ismertesse a vitorlás hajó kormányzásakor a kormánylapáton. fordulás. lekötött hajók). kijelölt pálya). 44. összeütközés veszélye. a magatartási szabályokat a vontató és a vontatott hajón ! Ismertesse a vitorlás vízijárművek találkozásának nautikai . 39. 43. 33. reffelés). azok működtetését ! 3 különleges helyzetek kezelése 34. megállás horgonyzással/kikötéssel. evezés csónakkal. a vitorlán és a hajótesten keletkező erőket ! Ismertesse a vitorlás hajóval történő vontatás módját. taktikáját ! Mi a helyes magatartás felborulást követően erős viharban ? Hogyan és miért változtatja a vitorla felületét és beállítását a szélerősség függvényében? Ismertesse a reffelést. • helyi szabályok és hajózási viszonyok ismertetése.32. • hajóval történő elindulás kikötőhelyről (felszerelés). sodródó hajó vagy uszadék észlelése. • vitorlás műveletek szűk vízterületen (fordulás. 40. • vízbőlmentés végrehajtása. HAJÓVEZETÉSTAN GYAKORLATI VIZSGA (KISGÉPHAJÓ VEZETÉSE) • víziközlekedési alapismeretek. perdülés. lekötő. lekötött hajók). hátra vitorlázás. kikötőbejárat. kikötő. megállás horgonyzással/kikötéssel (leszerelés). öblözet. ha hátszélben vitorlázva az árbocmerevítő elszakad ? Ismertesse a vitorlás hajó borulásának főbb okait és a felborulás utáni teendőket ! Ismertesse a zátonyra futott vitorlás kishajó leszabadításának módszereit! Ismertesse a viharban történő vitorlázás legfontosabb szabályait. összeütközés veszélye. Hogyan viszonyul a szél sebessége és nyomása egymáshoz. HAJÓVEZETÉSTAN GYAKORLATI VIZSGA (VITORLÁS KISHAJÓ VEZETÉSE) • víziközlekedési alapismeretek.biztonsági szempontjait ! Mit kell tennie. öblözet. • vízbőlmentés végrehajtása. Mit kell tennie és hogyan helyettesíti az elszakadt kötelet ? Mi a követendő magatartás akkor. üzemanyag elfogyott. váratlan pöff). a reffelő szerkezeteket. ha elszakad a szél feletti (luvoldali) árboc oldalmerevítő kötele (vantni)? Mivel lehet ideiglenesen helyettesíteni az elszakadt kötelet ? Erős szélben csak nagyvitorlával halad szél felé. evezés csónakkal. • hajóval történő elindulás kikötőhelyről. 35. 38. nem jelzett kompkötél észlelése a víz felett. • helyi szabályok és hajózási viszonyok ismertetése. • szűk helyre be/kihajózás (pl. • szűk helyre be/kihajózás (pl. vitorlázás különböző irányú szélben. 42. kikötőbejárat. motor leállt. 41. • váratlan művelet elvégzése (pl. 37.