PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

P Peranan Guru Prasekolah (Krogh. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus . SA.

1) Guru sebagai fasilitator. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. minat dan stail pembelajaran masing-masing. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. Mengamalkan pembelajaran secara aktif. membuat keputusan secara asli (ingenuity). aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. 1990). (Krogh. Hadkan masa memberi penerangan. . Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. Guru Sebagai Tenaga Pengajar • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. • Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. berfikir. • • • • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). s. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Hadkan pencapaian objektif.

jantina. minat dan kecerdasan kanak-kanak. 1979. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. Weininger. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. . 1979. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. emosi dan kognitif kanak-kanak. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. mengklasifikasi. c) Aktiviti main. menstruktur.

Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. aktiviti bersama mengikut mood mereka. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. Namun demikian.Egosentrik. Jika suasana menjadi tidak terkawal. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif .Tahap perkembangan aktiviti main . Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. memenuhi keperluan sendiri. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. Onlooker play memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung  Main parallel Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan  Associatif berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. Contohnya. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. d) e) f) Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang.   Main solitari . panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. mainkan muzik atau permainan nombor.  Main koperatif kanak-kanak pilih rakan.

. di antara 2 – 3 minit. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. kerja kumpulan dll. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. membentuk kumpulan rakan sebaya. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. dominasi. kesukaran personaliti (personality difficulties). Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak.

Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. dan aktiviti pembelajaran. Contoh aktiviit susulan. diganti. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. dipercepatkan atau diperlahankan. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan .Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. pemerhatian tak formal. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. formal.

Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. 4. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. Sebelum mula mengajar. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak.keputusan yang telah dibuat. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. . teori dan teknologi yang ada”. 3. 5. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. 6. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. daripada mana-mana teknik. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. 8. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. 7. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami.

Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. Joyce. 13. 2. G. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. Model of Teaching. Morrison. J. Boston : Allyn and Bacon. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. 4.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. 15. Ini membantu perkembangan sosial. 18.9. 16. E (2002). . (2001). Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Albany : Delmar Publishers. 10. 3. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. 11. Boston :Allyn and Bacon. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. 17. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. (1992). B. 12. New Jersey : Merill Prentice Hall. Rujukan : 1. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Bila mengajar angka dan hw-uf. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. Essa.S. Early Childhood Education Today. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. Brewer. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa.A. 14. (8th Edition). Dan Weil. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. M (1996).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful