2.

2 Fungsi dan Graf

2.2.1

Tatatanda fungsian

Fungsi f memetakan x kepada y di tulis f:x→y Jika f: x → x2 f(x) = x2

Domain (x) 0 1 2 3 4 5

Julat (y) 0 1 4 9 16 25

Domain dan Julat Fungsi P      -2 -1 1 2 3 Q      0 1 4 9 16

P = {-2,-1,1,2,3} Domain Q = {0,1,4,9,16} Kodomain {1,4,9} Julat CONTOH Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan satu fungsi atau tidak F : x →x+2, x ϵ R

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful