1.

Criteriul de divizibilitate cu 2n şi 5n, n∈Ν*
Un număr m = a k a k −1...a1a 0 se divide cu 2n respectiv cu 5n, k ≥ n, dacă şi numai dacă numărul format din ultimele n cifre ale lui m, este divizibil cu 2n respectiv cu 5n. Demonstraţie Numărul m se scrie în baza 10 sub forma: m = ak ⋅ 10k + ak-1 ⋅ 10k-1 + ….+ an ⋅ 10n + a n −1a n −2 ...a1a 0 . Deoarece 2n / 10k (5n / 10k) pentru orice k ≥ n, rezultă că 2n / m (5n / m) dacă şi numai dacă 2n / a n −1a n −2 ...a1a 0 (5n / a n −1a n − 2 ...a1a 0 ).

2. Criteriul de divizibilitate cu 7, 11, 13
Un număr natural se divide cu 7 ( sau 11, sau 13) dacă şi numai dacă diferenţa dintre cele două numere naturale obţinute prin „tăierea” numărului dat în două astfel încât la dreapta să rămână un număr de 3 cifre, este divizibilă cu 7 (sau 11, sau 13). Demonstraţie Fie m = a n a n −1...a 2 a1a 0 , n ∈Ν n ≥ 2 şi p = a n a n −1...a 3 , q = a 2 a1a 0 . , Atunci m = 103 ⋅ p + q = (7⋅ 11⋅ 13 – 1)p + q = 7⋅ 11⋅ 13p + q – p. Rezultă că 7 / m dacă şi numai dacă 7/ (q – p). Exemplu Să arătăm că numărul 83564 se divide cu 13. 564 – 83 = 481; 481 Μ13.

3. Criteriul de divizibilitate cu 11
Un număr natural se divide cu 11 dacă şi numai dacă diferenţa dintre suma cifrelor de rang par şi suma cifrelor de rang impar din numărul dat, se divide cu 11. Demonstraţie Fie m = a n a n −1...a 2 a1a 0 = an ⋅ 10n + an-1 ⋅ 10n-1 + ….+ a1 ⋅ 10 + a0 şi p = (a0 + a2 + ... ) – (a1 + a3 …). Dacă r = 2k, atunci 10r = 102k = 9 ⋅ 111…1 + 1 = 9 ⋅ M11 + 1.
2k cifre

Dacă r = 2k + 1, atunci 10r = 102k+1 = 100…01 – 1 = 9090…9091 ⋅ 11 – 1 = M11 – 1.
2k+2 cifre 2k cifre

Rezultă că m = p + M11 şi deci 11 / m dacă şi numai dacă 11 / p. Exemplu

1

este divizibilă cu 19.. Criteriul de divizibilitate cu 27 şi 37 Un număr natural se divide cu 27. respectiv cu 37. n ∈N. se divide cu 27. Atunci m = a 2 a1a 0 + a 5a 4 a 3 ⋅ 103 + ….. 19) = 1.. Cum (21. sau 19). 111098 + 2 ⋅ 7 = 111112 112 + 2 ⋅ 1 = 114 11111 + 2 ⋅ 2 = 11115 1111 + 2 ⋅ 5 = 1121 11 + 2 ⋅ 4 = 19 iar 19 Μ19 6.. Demonstraţie Fie m = a n a n −1. începând de la dreapta. 5.. Exemplu Fie numărul 1110987. Rezultă că 19 / m dacă şi numai dacă 19/ (p + 4q).+ a n a n −1a n −2 ⋅ 10n-2. Cum 103 = 27 ⋅ 37 + 1. Deci 37 / m dacă şi numai dacă 37 / a 2 a1a 0 + a 5a 4 a 3 + …+ a n a n −1a n −2 . Exemplu Fie numărul 5392158..a 2 a1a 0 . q = a1a 0 ... avem că 19 / m dacă şi numai dacă 19 / p + 2a0. este divizibilă cu 3 (sau 7. 21m = 210p + 21a0 = (11 ⋅ 19 + 1)p + (19 + 2) a0 = M19 + p + 2a0. Exemplu Fie numărul 1110987. n ≥ 1 şi p = a n a n −1.. Obs. n ∈Ν .a 2 a1a 0 ..a1 .a 2 a1a 0 . Criteriul de divizibilitate cu 19 Un număr natural se divide cu 19 dacă şi numai dacă suma dintre dublul cifrei unităţilor şi numărul format din celelalte cifre. 7 şi 19 Un număr natural se divide cu 3 (sau 7. Atunci 4m = 4⋅ 102 ⋅ p + 4q = (3⋅ 7⋅ 19 + 1)p + 4q = 3⋅ 7⋅ 19p + p + 4q. 11109 + 4 ⋅ 87 = 11457 114 + 4 ⋅ 57 = 342 3 + 4 ⋅ 42 = 171 iar 171 Μ19. n ≥ 2 şi p = a n a n −1.Fie numărul 72424.. 158 + 392 + 5 = 555 iar 37 / 555 2 . Demonstraţie Fie m = a n a n −1. Criteriul de divizibilitate cu 3. avem m = M37 + a 2 a1a 0 + a 5a 4a 3 + …+ a n a n −1a n −2 . sau 19) dacă şi numai dacă suma dintre numărul format din ultimele două cifre mărit de 4 ori şi numărul format din celelalte cifre. Demonstraţie Fie m = a n a n −1. respectiv 37 dacă şi numai dacă suma numerelor naturale obţinute prin „tăierea” numărului în grupe de câte 3 cifre. Dacă este necesar se repetă procedeul până când se obţine un rezultat a cărui divizibilitate cu 3 sau 7 sau 19 este evidentă.a 2 . p = 4 + 4 + 7 – (2 + 2) = 11 4.

Soluţie: abc = 100a + 10b + c = 8(12a + b) + (4a + 2b + c).+ a3 ⋅ 103 + 96 a2 + 8 a1 + (a0 + 2a1 + 4a2)..+ 100 a2 + 10 a1 + a0 = an ⋅ 10n + an-1 ⋅ 10n-1 + …. 129 Μ43. n.. q ∈ Ν*. 3. se obţine un număr divizibil cu 10p ± q.a 2 a1a 0 = an ⋅ 10n + an-1 ⋅ 10n-1 + …. Atunci 10m1 . iar (37. 2.7. înmulţind numărul obţinut cu q şi scăzând (adunând) la noul număr de p ori cifra suprimată. 10) = 1.a 2 a1a 0 dacă şi numai dacă 8 / a0 + 2a1 + 4a2. APLICAŢII 1. Deci 8/ abc dacă şi numai dacă 8/ 4a + 2b + c. 43 = 10 ⋅ 4 + 3.. Soluţie: Numărul abb Μ7 dacă şi numai dacă 4⋅ bb + a Μ7.q⋅ m = m(10p ± q) a0. Soluţie: Fie A = abcxzy = a ⋅ 105 + b ⋅ 104 + c⋅ 103 + x⋅ 102 + y⋅ 10 + z şi B = bcxzya = b ⋅ 105 + c⋅ 104 + x⋅ 103 + y⋅ 102 + z⋅ 10 + a.. a n a n −1. Demonstraţie Efectuând operaţiile indicate se obţine numărul m1 = (10n-1⋅ an + 10n-2 ⋅ an-1 + … + a1) ⋅ q m p a0 . este divizibilă cu 8. dacă şi numai dacă înlăturând ultima cifră. p. dublul cifrei zecilor şi cifra sutelor mărită de 4 ori. Arătaţi că numărul abc este divizibil prin 8 dacă şi numai dacă 4a + 2b + c este divizibil cu 8.a 2 a1a 0 se divide cu 10p ± q. Generalizare: un număr natural este divizibil cu 8 dacă şi numai dacă suma dintre cifra unităţilor. Arătaţi că 37 / abcxzy dacă şi numai dacă 37 / bcxzya . Arătaţi că numărul abb se divide cu 7 dacă suma cifrelor numărului este 7. deci p = 4 şi q = 3 m1 = 3 ⋅ 23271 – 4 ⋅ 6 = 69789 m2 = 3 ⋅ 6978 – 4 ⋅ 9 = 20898 m3 = 3 ⋅ 2089 – 4 ⋅ 8 = 6235 m4 = 3 ⋅ 623 – 4 ⋅ 5 = 1849 m5 = 3 ⋅ 184 – 4 ⋅ 9 = 516 m6 = 3 ⋅ 51 – 4 ⋅ 6 = 129.. Deoarece 8 / an ⋅ 10n + an-1 ⋅ 10n-1 + …. Exemplu Să se verifice dacă numărul 232716 se divide cu 43. 3 . Cum 4⋅ bb + a = 44b + a = 44b + 7 – 2b = 7(6b + 1) Μ7. Rezultă că 10p ± q / m dacă şi numai dacă 10p ± q / m1. deci 37 / A dacă şi numai dacă 37 / B. Criteriul general de divizibilitate Un număr natural m = a n a n −1. Observăm că B = 10A – 999999a.. Folosind criteriul de divizibilitate cu 37 obţinem că 999999 Μ37.+ a3 ⋅ 103 + 96 a2 + 8 a1. rezultă că 8 / a n a n −1.

. …. deci 11 / n şi n > 11.. n∈Ν *. găsim pe cele divizibile cu 7.+ 103 + 1) rezultă că 11 / B. 5. . nu poate fi prim. 5. b. Cum S2 – S1 = 40. c.. d ∈ 1.. De exemplu 5397 (397 – 5 = 392 Μ7). 6.10 .0bb. 7... Să se arate că numărul n = a 000.. Arătaţi că..10 rezultă că 11 / A. 7.. 9). atunci 11 / A şi 11 / B. Stabiliţi dacă n se divide cu 11. Cum 11 / ( 106k – 3 + 106k – 6 + …. + 10⋅ 9 = 470. Suma cifrelor de rang impar este S1 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 9⋅ (0 + 1 + 2 +…. Să se determine numerele naturale formate din patru cifre impare diferite. 5. Cum 3 / n implică 3 / (a + b + c + d) ⇒ (a. Soluţie: Numărul n are 9⋅ 1 + 90⋅ 2 = 189 cifre.abb de 3n cifre. care sunt divizibile cu 21. Avem astfel 4! + 4! = 48 de numere n cu proprietatea 3 / n. a ≠ 0.….b 000.. b. c. 9.. Fie numărul A = abb.. 9). 3.+ 9) = 430 iar suma cifrelor de rang par este S2 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10⋅ 1 + 10 ⋅ 2 + …. 7. 2k+1 cifre 2k+1 cifre 6k – 3 6k – 6 3 Avem B = abb ( 10 + 10 + …. 5. Soluţie: Fie n = abcd .4.0a . iar diferenţa dintre suma cifrelor de rang par şi suma cifrelor de rang impar este 0. k.bba de n + 2 cifre şi numărul B = abbabb.. a.9899.. Dintre acestea. 4 . Cum 11 / (102k+1 + 1) şi 11 / 111. k+2 cifre 2p cifre k cifre Soluţie: Numărul n are 2(k + p + 1) cifre. Soluţie: Dacă n = 2k avem A = a(102k+1 + 1) + b⋅ 111. folosind criteriul de divizibilitate cu 7. + 10 + 1). 3.... numărul n nu se divide cu 11. a ≠ b ≠ c ≠ d.. d) ∈  (1. dacă 2 / n. Fie numărul n = 1234567891011. (3. p∈ Ν .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful