ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII BATOŞ JUD.

MUREŞ

ProgramA
pentru disciplina opţională

TRAISTA CU POVESTI

Opţional interdisciplinar la nivelul ariei curriculare LIMBA SI COMUNICARE

Autor: Institutor BUMBU IULIANA CORNELIA Clasa I A
An şcolar 2009-2010

ARGUMENT

Exigenţele vieţii prefigurează pentru deceniile următoare necesitatea de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale informaţionale. Literatura pentru copii constituie o sursa inepuizabila de exemple frumoase de comportare oglindite în mici antiteze între personaje, ne ofera consecintele neascultarii sau ascultarii, vredniciei sau lenei, cinstei sau necinstei, adevarului sau minciunii, ne prezinta trasaturi pozitive ale unor eroi: vitejia, curajul, întelepciunea, stapânirea de sine, devotamentul, prietenia sincera, dar si trasaturi nedemne, condamnabile ale unor personaje: viclenia, zgârcenia,lacomia,siretenia,îngâmfarea. Copiii traiesc cu intensitate alaturi de eroii îndragiti ai operelor literare, se bucura când acestia depasesc obstacolele ivite în cale si se întristeaza când acestia au de suferit. Literatura pentru copii îsi gaseste un larg auditoriu în rândul tinerilor tocmai pentru ca apeleaza la afectivitatea lor, aceasta contribuie la cunoasterea prin intermediul imaginii artistice a lumii înconjuratoare, largirea sferei de reprezentari despre cele petrecute anterior dar si la formarea unei atitudini corespunzatoare. Copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le sugereaza verbal. Efortul copilului de a-si imagina si întelege nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a memoriei, a gândirii, a vointei si a limbajuluiLecturile literare,prin accesibilitatea lor,ii apropie pe copii de realitate,le ofera o diversitate de informatii si experiente umane,modele morale,emotii si sentimente. Am propus acest opţional ţinând cont de :  interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă;  complexitatea tematicii care trebuie abordată din perspectivă interdisciplinară;  existenţa bazei materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice;  asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter- şi transdisciplinare;  susţinere din partea comunităţii locale pentru buna desfăşurare a procesului instructiveducativ;

Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice literaturii pentru copii 2. Interpretarea în manieră proprie a unor texte audiate/citite 4. Formarea şi dezvoltarea atitudinii de respect faţă de lumea cărţilor .COMPETENTE GENERALE 1. Recunoaşterea diferitelor tipuri de texte literare şi personaje 3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare orală în situaţii concrete 5.

cu accent pe pronunţia corectă -construirea corectă a propoziţiilor (enunţiative) utilizând cuvinte şi expresii noi -alcătuirea unor propoziţii după imagini expresive (din text) după -ordonarea imaginilor după conţinut -povestirea conţinutului literar citit .2. formularea de enunţuri logice Conţinuturi -alcătuirea unor propoziţii scurte.4.3. poezii. cu puncte de sprijin -povestirea conţinutului folosind diafilmul -povestire în manieră proprie -recunoaşterea principalelor personaje în ordinea intrării în acţiune (cu sprijin) 2. Dezvoltarea capacităţii de a reproduce conţinutul unui text literar Competenţe specifice 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui text literar Competenţe specifice Conţinuturi 1.1. accesibile.1. după imagini prezentate -ordonarea logică a momentelor principale ale lecturii. ghicitori) attractive.2. sesizarea omisiunilor din textul citit -stimularea atenţiei şi conştientizarea audierii (introducerea sau eliminarea unor ele(audiat) mente) -verificarea şi modificarea finalului unui text .COMPETENTE SPECIFICE ŞI CONTINUTURI 1. cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare -sesizarea elementelor surpriză introduce în lectură 1.perceperea sensului global al textului -stabilirea momentelor principale ale acţiunii -identificarea personajelor lecturii citit -jocuri didactice pentru recunoaşterea personajelor 2. povestiri. ordonarea propoziţiilor momentele acţiunii 2. însoţite de imagini expressive -recunoaşterea unor moment din text. povestirea conţinutului 2.concentrarea atenţei pentru a audia cu -citirea expresivă a unor texte literare interes un text literar (poveşti.

povestirea mometelor principale -povestirea Conţinuturi aceleiaşi imagini de către mai mulţi elevi (cu sprijin) -povestirea aceleiaşi imagini de către mai mulţi elevi (cu sprijin) 3. realizarea legăturilor de conţinut cu -extinderea însuşirilor personajelor.3. conştient.5.vizite la muzee si case memoriale -prezentarea audio si video a unor fragmente din povesti -realizarea unor momente artistice .2.2. utilizarea în exprimare a cuvintelor -alcătuirea de enunţuri cu cuvinte/expresii noi şi expresiilor noi -povestirea conţinutului cu expresivitate 3. a poveştilor.1. poeziilor. cu folosirea unor cuvinte presii noi sau expresii noi -povestirea – cu folosirea cuvintelor noi – cu ajutorul învăţătorului -sesizarea personjelor positive/negative 3.citit (audiat) 2. redarea în manieră proprie a -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte şi exconţinutului. a temelor textelor audiate alte lecture cunoscute 4. ghicitorilor adecvatei vârstei Conţinuturi -citirea unor texte literare -concursuri pe teme anunţate -activităţi în colaborare cu bibloteca şcolii 4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Competenţe specifice 3.1. Dezvoltarea capacităţii de a citi texte literare adecvate vârstei Competenţe specifice 4. ilustrate (conţinut sumar) pentru stârnirea interesului pentru a citi . citirea în ritm propriu. manifestarea curiozităţii şi plăcerii pentru lectură -prezentarea unor cărţi pentru copii.

grija si interes pentru carti  Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi  Formarea obişnuinţei de a folosi deprinderile şi cunoştinţele specifice cititului în scopul formării şi dezvoltării personale. Vocabularul – mijloc de comunicare cu lumea înconjurătoare  Exerciţii de exprimare corectă. nuanţată  Legătura logică imagine-cuvânt 3. povestiri şi poezii din literatura universală 2. povestiri şi poezii din literatura română  Poveşti.Lista unitATilor de conTinut 1. expresivă.Literatura pentru copii – universul nemuritor al copilăriei  Poveşti. . Biblioteca şcolară – prietena elevilor – sursă de cunoaşte Valori Si atitudini  Promovarea valorii instructiv-educative a cărţilor  Conştientizarea rolului cărţilor în viaţa omului  Stimularea iniţiativei în comunicarea orală  Interesul pentru lectură.

 analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect.  portofolii .MODALITATI DE EVALUARE Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare. În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode alternative. Acestea pot fi clasificate astfel:  observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor. realizându-se prin:  fişe de lucru.  teste docimologice. practice). portofoliu etc. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor.  diferite tipuri de probe (orale. metode şi procedee de examinare.). . scrise.

PLANIFICARE CALENDARISTICA An şcolar : 2009/2010 Disciplina : „Traista cu poveşti” – disciplină opţională Clasa : a I .-a 1 oră /săpt. total : 17 ore .

3.Joc de rol . 3. 3 XIVXVII .Audierea casetei.Evaluare sumativa. 3. 2. .Teatru de papusi.1. 1.  Texte despre Moş Crăciun 3 XIXIII 5. 3.2.1.2. .1. Ch.1.Confectionarea de decoruri. 2.Evaluare sumativa. crt 1.Teatru de papusi.Realizarea de compozitii plastice.1. 4. ore 3 Data I-III Obs. . Conţinut ştiinţific Primul an de şcoală de Cicerone Theodorescu Şcoala lui Fănuţă după Spiridon Vangheli . .Evaluare sumativa. Unitatea de învăţare  Sunt şcolar C. Andersen .3.Dramatizare. 3. 2. 4.Nr.Identificare şi caracterizarea personjelor .2. 2. 1. 2. Poezii despre animale Dialoguri ale copiilor .Repovestire. 4.1.  Poveşti despre animale 4 VII-X 4. 1.Audiere. 3.  Poezii spuse de copii 3 IV-VI 3.Evaluare sumativa. . 3.1.3.1.2.1. Scrisoare de Otilia Cazimir Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun în Europa -Pregătirea unui moment artistic -Confecţionarea unor felicitări -Evaluare sumativă Nr.3.2. 3. .Repovestire. 1. 2.2. .2. 4. 2.2. . 4. Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă Motanul încălţat de Charles Perrault . 2.2. .1.3. 3.  Poveşti pentru copii Fluierul fermecat de Victor Eftimiu Scufiţa roşie de Charles Perrault Degeţica de H.2. 2.1. .1.Confectionarea de costume.2.1. 1. 1. .3. 1.Audiere.2. 2.1. 2. 3.S. .1.Dramatizare.

2.2.Evaluare sumativa.Confectionarea de costume. 3. 1. 4.2. 3.2.3. 2.Teatru de papusi. 3. .1. 1. 2. 4.2. O.1.3.1. Pas Povestea ariciului înţelept de Vladimir Colin . 2.S. .2. 3.1. 2. 3 IV-VI 3.2. Alfabetul de Tudor Arghezi Alfabetul năzdrăvan de Viniciu Gafiţa Chipul cifrelor de Alexandru Sahighian -Memorare -Recitare -Exprimarea propriilor sentimente şi opinii -Confecţionarea unor felicitări -Compoziţii plastice -Evaluare sumativă Ghiceşte personajul –lecţii concurs -Recunoaşterea textelor literare studiate -Identificarea personajelor şi a textelor din care fac parte -Recitarea unor scurte fragmente lirice din poeziile studiate -Compoziţii plastice reprezentând personajele studiate Animalele . 1. 2. . 1 XIV 1.2.Realizarea de compozitii plastice. 3. 1.1. 1 XV . 2.1.2. 1.  Jocuri didactice şi şezători 1. Unitatea de învăţare  Chipuri dragi C. . .2.  Cum ne comportăm 1.1. 1. 2.2.2. 3.3.2. 1.3. 4 VII-X 4. 1.1.2. Pinocchio de Carlo Collodi Sâmburele de Lev Tolstoi . .1.Evaluare sumativa.Completarea unui rebus.1.1.Teatru de papusi.2. prietenele noastre – lecţie şezătoare Nr. 2. Conţinut ştiinţific Mamei de Elena Dragoş Bunica de Şt.3. 3.1.Confectionarea de decoruri. . 4.Audierea casetei. . 3. 4. ore 3 Data I-III Obs.1. 3.1. 2.2.1.  Ce e alfabetul? 3 XIXIII 5. 1.1.2. 2. Iosif Învăţătoarea de Nina Casian -Memorare -Recitare -Exprimarea propriilor sentimente şi opinii -Confecţionarea unor felicitări -Compoziţii plastice -Evaluare sumativă Puişorul şi vulpea de I. crt. 4.Audierea casetei. 3.  Adevăr şi minciună 1.Nr.

3. 2. 4.Confectionarea de decoruri. 1.2. .1.3. 1. Cartea anotimpurilor –lecţie şezătoare -Recunoaşterea textelor literare studiate -Identificarea personajelor şi a textelor din care fac parte -Recitarea unor scurte fragmente lirice din poeziile studiate -Compoziţii plastice reprezentând personajele studiate 2 XVIXVII .3.2. 2.2.2. -Reactualizarea textelor în care personaje au fost animalele -Caracterizarea personajelor –animale .Teatru de papusi. 3.1.1.1. 3. 3.2. 4.1.2. 2.

BIBLIOGRAFIE PLANIFICAREa unitatilor de invatare An şcolar : 2009/2010 Disciplina : „Traista cu poveSti” – disciplină opţională 1 oră /săpt.-a SEMESTRUL I . total : 34 ore Clasa : a I .

exerciţiul.Furnica 2. 2.1. jocul didactic jocul de rol activ. de memorare şi recitare expresivă Costinescu 4. de audiere a textului -formulări de întrebări şi răspunsuri vizând conţinutul textului citit -identificarea personajelor -repovestirea textului cu sprijin de întrebări -discuţii privind prima zi de şcoală -conversaţie învăţător-elev. elev-elev. propriilor opinii referitor la acţiunile acestora 1.3.3. de audiere a textului. frontal conversaţia. frontal conversaţia. Şcoala lui Fănuţă după Spiridon Vangheli observare sistematică probă orală observare sistematică probă orală Unitatea de învăţare:  POEZII SPUSE DE COPII Nr. Să-nvăţăm de la 2. 1. -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând George 4. observaţia. observaţia. 4.3. observaţia.2. exerciţiul.1.3.1. -ex. observaţia.1. observaţia. 4. -ex.2. textul audiat Topârceanu -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora Resurse conversaţia. de audiere a textului Un duel de 3. exerciţiul. -ex.2. exerciţiul. de dicţie -joc de rol – Gospodina 1.Florin 3. -ex.2.1. jocul didactic Evaluare observare sistematică probă orală Obs. observare sistematică probă orală observare sistematică probă orală . jocul didactic activ.1. -colaj din seminţe . observaţia. exerciţiul. ore alocate : 3 Conţinuturi C. exerciţiul.1. 2.2. -ex. frontală Evaluare observare sistematică probă orală Obs. interpretarea unor mesaje -exerciţii de dicţie -desen Şcoala lui Fănuţă -identificarea personajelor -exprimarea impresiilor şi opiniilor personale vizând activitatea personajelor -repovestirea textului cu suport de întrebări -formulări de întreb[ri vizând textul audiat Resurse conversaţia. jocul didactic activ. 2. ore alocate : 3 Conţinuturi ştiinţifice Primul an de şcoală de Cicerone Theodorescu C. 2.1.2. Activităţi de învăţare -ex. frontal conversaţia.2.2.2. 2. frontal conversaţia. Activităţi de învăţare ştiinţifice Poezii despre 1. 1. jocul didactic activ. -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând Două gospodine 2.1. -identificarea personajelor şi exprimarea 4. de audiere a textului animale 2.Unitatea de învăţare:  SUNT ŞCOLAR Nr.3.S. -fişă de lucru –recunoaşte personajul 2.S.1. 3. pe tema activităţii desfăşurate în ora precedent -ex. 3.2. de audiere a textului furnici. textul audiat –Otilia Cazimir 3. jocul didactic activ.

3. .3. frontală Evaluare observare sistematică probă orală Obs. -. 2. 2. 1.exercitii de pantomima.2.realizarea de momente spontane de interpretare.2. .2. frontal conversaţia. observare sistematică probă orală Unitatea de învăţare:  TEXTE DESPRE MOŞ CRĂCIUN Nr.3. frontal conversaţia. 2. observaţia. 3. observaţia. exerciţiul.2.2. 3.1.jocuri si intreceri organizate la propunerea lor.1. personaje. 2.1. jocul didactic activ. exerciţiul. Activităţi de învăţare -ex. 4.S. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora -repovestirea textului cu suport de întrebări -exercitii de motivare a unor fapte.1. comportamente ale personajelor. de memorare -ex.1. 2.activitati de repetare pentru pregatirea unor microspectacole.1.S. 2. de recitare expresivă Unitatea de învăţare:  POVEŞTI DESPRE ANIMALE Nr. frontal conversaţia. frontal Evaluare observare sistematică probă orală Obs.3. ore alocate : 4 Conţinuturi ştiinţifice Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă C. 4. jocul didactic jocul de rol activ. 1. jocul didactic activ.3.1. 2. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora -repovestirea textului cu suport de întrebări ex. . 2. .1.3.2. 1. observaţia.2. 4. jocul didactic activ. 2.exercitii de recunoastere a unor momente. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora Resurse conversaţia. 1. Activităţi de învăţare -ex. observaţia.exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm. frontală Resurse conversaţia. Motanul încălţat de Charles Perrault observare sistematică probă orală observare sistematică probă orală 1. 3. 3. jocul didactic jocul de rol activ.1.exercitii de dirijare a atentiei si orientare a stapanirii de sine spre scopul final al muncii in echipa. jocul de rol activ. 2. .2. ore alocate : 3 Conţinuturi ştiinţifice Scrisoare de Otilia Cazimir C. exerciţiul. exerciţiul.1. 4. 4.2.-ex. exerciţiul. observaţia. .2. .

frontal Evaluare observare sistematică probă orală Obs.1.2.1.Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun 1. frontal observare sistematică probă orală Unitatea de învăţare:  POVEŞTI PENTRU COPII Nr.2. . . observaţia.exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm. . 2. 3. exerciţiul. . 2.vizionarea unor spectacole care pun in scena basme.stabilirea de analogii intre cele petrecute in basm si cele din viata reala. 3. Resurse conversaţia. jocul didactic activ. 3. jocul didactic activ. conversaţia.3. 1. . de dicţie -ex.3.1. frontal observare sistematică probă orală Degeţica de Hans Christian Andersen 1.alcatuirea de noi enunturi folosing anumiti termeni.2. comportamente ale personajelor. 2.1. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora -ex. de audiere a unor texte specific Crăciunului -prezenterea unor tradiţii şi obiceiuri specific Crăciunui în lume -realizarea unui montaj de colinde şi obiceiuri româneşti conversaţia. . .rezolvare de rubusuri. de redare orală a textului. observaţia. frontal observare sistematică probă orală . observaţia.exercitii de prezentare a propriilor pareri.1. conversaţia. de memorare şi recitare expresivă -ex. 2. . jocul didactic activ. 4. -repovestirea textului cu sprijin de întrebări .1.2.S. . Activităţi de învăţare -ex. 2.3. 4. exerciţiul.exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm. jocul didactic activ. .2.exercitii de prezentare a propriilor pareri. observaţia.1.1. 4. .exercitii de motivare a unor fapte. exerciţiul. comportamente ale personajelor.2.exercitii de dirijare a atentiei si orientare a stapanirii de sine spre scopul final al muncii in echipa.vizionarea unor spectacole care pun in scena basme. de numire a faptelor năzdrăvane făcute de Tudorel cu fluierul său -joc de rol . 3. Scufiţa Roşie de Charles Perrault 1.exercitii de motivare a unor fapte.3.2. -ex. ore alocate : 3 Conţinuturi ştiinţifice Fluierul fermencat de Victor Eftimiu C. 2.2. 2. 4.alcatuirea de noi enunturi folosind anumiti termeni. exerciţiul. 2.

Ioan Serdean .BIBLIOGRAFIE 1) “Didactica limbii si literaturii romane” . 2005 3) “Lecturile copilariei-clasa I” .carteasonora.“ www.ro” .didactic.Editura Aramis.2008 4) Internet.ro” .Bucuresti 2003 2) “Antologie de texte literare clasele I-IV “ .Editura Eduard. “www. Editura Corint.

FIŞĂ DE LUCRU Coloreaz-o pa Albă ca Zăpada .

FIŞĂ DE LUCRU 1. Aşează în ordine imaginile din povestea: Albă ca Zăpada: .

FIŞĂ DE LUCRU Recunoaşte poveştile .

FIŞĂ DE LUCRU Aşează în ordine imaginile din povestea: Cenuşăreasa .

FIŞĂ DE LUCRU .Alcătuiţi câte o propoziţie pentru fiecare imagine: __________________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________________ .

FIŞĂ DE LUCRU Recunoaşte poveştile: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful