Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC “PARTENIE COSMA” ORADEA Profilul: SERVICII Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE Modulul

: BAZELE RESTAURAŢIEI Nr. de ore/an: 180 ore Nr. ore/săptămână: 5 din care: T: 3 LT: IP: 2 Clasa: a IX-a H, a IX-a I, a IX-a J Profesor: NISTOR MARIA Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T.S.: 3331 din 25. 02. 2010 Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4857 din 31. 08. 2009 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR:2011-2012 Nr. crt. (0) Unitatea de competenţă (1) Competenţe specifice (2) Conţinuturi (3) Materii prime de origine vegetală: Produse cerealiere şi fainoase Legume şi produse din legume Fructe şi produse din fructe Amidon, glucoză, zahăr şi miere Condimente, stimulente şi alte adaosuri vegetale Grăsimi vegetale Recapitulare parţială – materii prime de origine vegetală Materii prime de Nr. ore T LT IP (4) (5) (6) T (7)

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

Săptămâna LT IP (8) (9)

Obs. (10)

1.

U18 Pregătirea materiilor prime U1 Comunicare şi numeraţie

U18 C1 Preia materiile prime de la gestionarul magaziei C2 Prelucrează primar materiile prime U1 C3 Elaborează o scurtă prezentare pe un subiect dat C5 Realizează calcule simple

9 9 3 3 6 3 3 3

6 6 2 2 4 2 2 2

S1, S2, S3 S4, S5,S6 S7 S8 S9, S10 S11 S12 S13

S1, S2, S3 S4, S5,S6, S7 S8 S9, S10 S11 S12 S13 1

U18

S17 S18. S16.C1 Preia materiile prime de la gestionarul magaziei C2 Prelucrează primar materiile prime U1 C3 Elaborează o scurtă prezentare pe un subiect dat C5 Realizează calcule simple U20 C1 Creează ambientul pentru primirea consumatorilor C2 Efectuează mise-enplace-ul U1 C3 Elaborează o scurtă prezentare pe un subiect dat origine animală: Grăsimi alimentare Oul Carnea şi produsele din carne Lapte şi produse lactate Recapitulare parţială – materii prime de origine animală Dotarea cu mobilier adecvat. S19 S20 S14 S15. S28 S29 3. economice. Igienizarea sălii de servire Pregătirea salonului în vederea primirii consumatorilor Realizarea mise-enplace-ului Recapitulare parţială Ipostazele caliăţii. S27. S22 S23. S28 S29 S21. ecologice Componentele calităţii 3 9 6 3 2 6 4 2 S14 S15. S24 S25. decorare şi intimizare a sălii de servire. S26. factorii ce determină şi influenţează calitatea produselor şi serviciilor Indici de calitate ai produselor şi serviciilor Componentele calităţii produselor: estetice. S17 S18. S22 S23. S24 S25. U 17 Calitatea produselor şi a serviciilor în unităţile de alimentaţie U1 Comunicare şi numeraţie U17 C1 Precizează componentele calităţii produselor şi serviciilor C2 Respectă normele de calitate privind produsele şi serviciile C3 Verifică organoleptic calitatea produselor U1 3 3 2 2 S30 S31 S30 S31 3 2 S32 S32 2 . S16. S27.sanogenetice. iluminare. U 20 Pregătirea sălii de servire U1 Comunicare şi numeraţie 6 6 12 3 4 4 8 2 S21. S26. S19 S20 2.

C3 Elaborează o scurtă prezentare pe un subiect dat serviciilor: intangibilitatea. perisibalitatea Respectă normele de calitate privind produsele şi serviciile Verificarea organoleptică a materiilor prime Recapitularea finală 3 3 3 3 2 2 2 2 S33 S34 S35 S35 S33 S34 S35 S35 3 . inseparabilitatea. variabilitate.