COMISIA METODICA A INVATATORILOR

PLAN MANAGERIAL
In vederea realizarii obiectivelor propuse de Reforma invatamantului, un accent deosebit se pune pe formarea continua a personalului didactic. Pe langa alte forme de perfectionare, acivitatea metodico-stiintifica si psihologica la nivelul unitatii de invatamant ocupa un rol foarte important.Ea trebuie sa indeplineasca functia de reglare-autoreglare a activitatii instructiv-educative, de dezvoltare profesionala personalizata, de invocare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si situatie educativa, de stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a activitatii scolare. Activitatea comisiei metodice din scoala noastra va fi centrata cu prioritate pe adaptarea continuturilor invatarii si metodologiei, in functie de situatii didactice specific determinate, in primul rand, de structura psihica a elevilor. Astfel, in acest context, centrul de interes al activitatii metodice si psihopedagogice il constituie: I. Definirea obiectivelor cadru si a obiectivelor operationale ierarhizate si diferentiate pentru situatii concrete.Acest lucru s-a facut deja pentru semestrul I pe nivele de clase si se va continua in semestrul II. II. Metodologia predarii-invatarii si evaluarii.In acest sens se vor organiza mese rotunde, dezbateri, referate teoretice, lectii deschise, se vor elabora variante de proiecte de activitate si modele de subiecte pentru evaluare formativa si sumativa. III. Actiuni practice si cercetari pentru prevenirea si combaterea excluderii de la reusita scolara, pentru valorificarea potentialului fiecarui elev la nivelul proximei dezvoltari, pentru egalizarea sanselor de acces si a activitatilor scolare prin adaptarea strategiilor la caracteristicile evolutiei psihologice a elevilor.Pentru aceasta vom organiza o intalnire cu un psiholog scolar, prilej cu care invatatorii vor aduce cazuri de elevi-problema pe care le vor discuta si vom cauta cele mai bune metode de ameliorare a situatiilor ivite. IV. In vederea dezvoltarii creativitatii cadrelor didactice, metode de subiecte de evaluare, referate, eseuri pe teme de educatie si metodica,

. Inventarierea materialului didactic existent si confectionarea lui ori de cate ori este nevoie in realizarea si intelegerea notiunilor si capacitatilor. constructiv creatoare si de evaluare a cadrelor didactice. MASURI DE INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE 1. Inscrierea copiilor din cls. practic-actionale. recenzarea corecta. Termen – 15 sept.V. Studierea curriculum-ului. controlul medical. a planului cadru. . de comunicere.Se vor trece in catalog. Pentru perfectionarea continua se va urmari participarea activa a invatatorilor la sedintele condiliului pedagogoic din zona.16 sept. in vederea dezvoltarii competentelor proiectiv-concepute. . Raspund – invatatorii cls. Evaluarea permanenta a elevilor si notarea lor in conformitate cu descriptorii de performanta si a standardelor curriculare de performanta prevazute in curriculul-ul pe clase. intocmirea schemelor orare si a orarului pe clase. unde n este nr. stabilirea obiectivelor cadru si a obiectivelor de referinta pentru fiecare obiect de invatamant. Scolarizarea si frecventa la ore a tuturor elevilor inscrisi in invatamantul primar.semestrul I 6 ian. Raspund – invatatorii cls. Termen .semestrul II Raspund – resp. de n+1 calificative. metodice. I-IV 2. Termen – 16 sept. de ore pe saptamana + un calificativ la evaluarea semestriala. comisiei metodice si invatatorii. I in urma vizitelor la domiciliu. 4. Termen – inceputul semestrelor Raspund – toti invatatorii 5. incercand prin aceasta sa imbinam experienta cadrelor didactice cu vechimea si gradele didactice. Termen – permanent Raspund – toti invatatorii 6. caietul de evaluare. I 3. a clasei de elevi si a continuturilor invatarii. un nr. insusirea si raspandirea ideilor pozitive. Intocmirea planificarilor anuale si semestriale pe baza cunoasterii obiectivelor. cu entuziasmul si pregatirea teoretica in domeniu a cadrelor tinere.

inv. in functie de aptitudini si dorinte. In scopul de a raspunde elevilor cu preocupari speciale. Termen – 5 noiembrie Raspund – resp. Pentru a preveni esecul scolar va fi o legatura permanenta cu familia pentru tinerea la curent cu evolutia elevilor.Stimularea si popularizarea experientei si creativitatii cadrelor didactice sa va realiza prin participarea egala la activitati a tuturor cadrelor. talent intr-un anumit domeniu. Cercurilor pedagogice si Comisiilor pedagogice ca si la activitatea de perfectioaanre periodica ale CCD. com. Grigore Gheorghita . cu predarea fiecarui obiect de profesoi. Termen – permanent Raspund – toti invatatorii 9. metodice 12. Termen – permanent Raspund – toate cadrele didactice Responsabilul Comisiei metodice a invatatorilor. se va realiza o oferta cuprinzatoare pentru orele optionale. elevii si parintii acestora avand posibilitatea de a alege. Termen – permanent Raspund – toti invatatorii 8. Elevii care nu se incadreaza in cerintele minime pentru calificativul “suficient” vor fi cuprinsi in grupe de pregatire cu program de recuperare si orar. etc. a IV-a cu noul ciclu de invatamant.Pentru obisnuirea elevilor din cls. Termen – semestrul II Raspund – invatatorii de cls. Termen – ianuarie Raspund – toti invatatorii 10. vor fi realizate lectii in echipa.Termen – permanent Raspund – toti invatatorii 7. intalniri cu profesorii scolii.Perfectionarea cadrelor didactice prin participarea activa la sedintele Comisiei metodice. a IV-a 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times