Teknik Pualaman (The Arts of Marbling) 1.

Pengenalan
Teknik pualaman digunakan untuk menghasilkan corak bercat di atas kertas. Corak yang dihasilkan dengan menggunakan teknik ini boleh digunakan untuk membuat kraf tangan, penanda buku, bingkai foto, kulit buku dan sebagainya. Suminagashi merupakan teknik pualaman yang paling lama dikenalpasti. Teknik tersebut diamalkan di Jepun untuk menghasilkan corak daripada air dan dakwat kaligrafi. Secara amnya, teknik pualaman boleh dilakukan dengan cara yang sangat mudah atau paling kompleks bergantung kepada orang yang ingin menghasilkan corak. Umur bukanlah sesuatu faktor penghad untuk mempelajari teknik ini kerana semua orang (kanak-kanak hingga orang dewasa) boleh menghasilkan karya seni.

2. Contoh-contoh penggunaan pualaman

3. Alatan yang diperlukan
Cat, tinner, kayu (pengacau), air, talam, kertas yang agak tebal

4. Cara-cara
1. Sebuah talam telah diisikan dengan air. 2. Cat dicairkan dengan menggunakan thinner dan dititiskan mengikut citarasa sendiri.
3. Kayu

digunakan untuk mengacau dan menghasilkan corak yang

dikehendaki. 4. Tangkupkan kertas lukisan ke atas permukaan cat/air dalam talam dan keluarkan dengan cepat. 5. Akhirnya jemur. 6. Kemudian, pualaman yang dihasilkan digunakan untuk menghasilkan bingkai photo. (Rujuk Lampiran untuk gambar teknik penghasilan pualaman)

5. Pualaman yang telah dihasilkan

6. Bingkai yang telah dihasilkan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful