TAJUK 2: BAHAN MANIPULATIF Hasil Pembelajaran: 1. 2. 3. 4. 5. Men g a i t k a n p e n g g u n a a n a b a k u s , k a l k u l a t o r , k o m p u t e r d a n b a h a n m a n i p u l a t i f dalam p&p matematik.

Menyatakan sebab penggunaan kalkulator dalam pengajaran matematik asas. Menyenaraikan kriteria pemilihan kalkulator yang sesuai untuk digunakan dalam bilik darjah Membincangkan beberapa kategori penggunaan computer dalam pendidikan matematik Me m i l i h d a n m e n i l a i p e r i s i a n C A I / C A L u n t u k p & p m a t e m a t i k .

Bahan Manipulatif  Bahan manipulatif merupakan bahan yang boleh di aplikasikan kepada deria manusia. Terutama kanak-kanak sangat memerlukan bahan manipulatif sebagai bahan rangsangan dalam pembelajaran. Hal ini bertepatan dengan Konsep Perancah (Scaffolding) yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky iaitu guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat mencapai sesuatu tahap.Bahan manipulatif membantu guru menggalakkan perkembangan kognitif pelajar kerana pelajar dapat merasai sendiri pengalaman terhadapa apa yang dipelajari.  Bahan manipulatif juga merupakan satu contoh yang tepat sepertimana teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget iaitu dalam proses pemeringkatan pembelajaran. Pembelajaran dari peringkat konkrit akan mengukuhkan lagi ingatan dan kefahaman pelajar. Seterusnya mereka dapat menguasai pengetahuan tersebut dan mudah memahami perkara yang abstrak. Tumpuan ini amat jelas bagi pelajar yang berada dalam lingkungan 5 hingga 11 tahun. Hal ini kerana mereka berada dalam lingkungan operasi konkrit dan memerlukan contoh yang jelas bagi mengukuhkan kefahaman mereka

Abakus  Dalam seksyen ini. anda akan dapati bahawa abakus boleh digunakan untuk merancang aktiviti p&p supaya konsep matematik dapat dipersembahkan dengan lebih efektif dan menarik. Peniaga bukan sahaja memerlukan cara untuk membilang barangan yang dibeli dan dijjual tetapi juga untuk mengira kos barangannya. Pada dasarnya. Perbezaan antara papan membilang dan abakus Adalah penting untuk membezakan abacus dahulu (atau abaci) yang dikenali  sebagai papan membilang dengan abacus “moden”. abakus telah digunakan sebagai bahan bantu mengajar yang efektif untuk menggalakkan aritmetik mental di sekolah rendah. Ia bukanlah kalkulator sebagaimana yang anda gunakan sekarang. Pelajar. Orang yang menggunakan abakus biasanya melakukan pengiraan mental dan abakus berungsi untuk menyimpan hasiltambah. mengumpul semula dan Abakus wujud untuk sebagainya. Papan membilang ialah sekeping kayu.pelajar tahap 2 iaiatu tahun 4 hingga 6 telah diperkenalkan dengan abakus sebagai alat mengira dalam aktiviti pengayaan. abakus digunakan sebagai alat mengira untuk melakukan empat operasi asas matematik. darab dan bahagi. pelajar tahun 4 wajib diajar bagaimana menggunakan abakus sebagai alat mengira sejak ia dimasukkan dalam kurikulum sekolah rendah pada tahun 1995. Abakus digunakan untuk membantu mereka menguasai empat operasi asas iaitu tambah. Pada tahun 1995. tolak.  Abakus biasanya dikenali sebagai sempoa dalam kalangan orang melayu dan “suan-pan” dalam masyarakat cina. batu atau logam dengan ukiran alur atau garis bercat di mana manik. Perkembangan peranti daripada keperluan memenuhi keperluan untuk mengira.manik yang mudah digerakkan. Abakus digunakan untuk menjadikan pengiraan harian lebih mudah sehinggalah nombor dicipta.  Telah dinyatakan sebelum ini. Bagaimanakah bentuk papan pembilang yang pertama? . Abakus ialah sebuah peranti yang biasanya dibuat daripada kayu (atau plastik pada masa kini) yang mempunya bingkai untuk memegang rod dengan manik. kerikil atau cakera logam digerakkan di antaranya. Sejarah Abakus  Abakus ialah satu bahan bantuan mekanikal yang digunakan untuk membilang.

ribu dan sebagainya). ratus. Walau bagaimanapun kita boleh membuat andaian yang baik membinannya berdasarkan penulisan awal Plutarch. telah dicipta. puluh. B ag i y an g l eb ih be rp en ga ru h. Teknik menggunakan Abakus  Manik yang terdapat pada abakus moden seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6 dibahagikan kepada dua bahagian. Setiap tiang mempunya 4 biji manik di bahagian bawah manakala 1 biji manik di bahagian atas. papan membilang yang ringkas melibatkan garisan lukisan yang dilukis pada pasir dengan menggunakan tangan dan meletakkan kerikil antara garisan-garisan sebagai nilai tempat yang mewakili nombor (jarak antara 2 garisan mewakili sa.  Dalam pasaran luar. Papan membilang ini boleh juga digunakan untuk aktiviti dalaman. Wujud keperluan untuk papan membilang yang lebih tahan lama dan mudah dibawa. seorang paderi di Oracle Delphi dan ramai lagi. Kebanyakan papan membilang terdahulu tidak dapat dikesan kerana bahan tentang bagaimana mereka digunakan untuk membuatnya tidak tahan di makan zaman. maka papan kayu dengan ukiran beralun. Papan kayu ini kemudiannya diganti dengan bahan yang lebih kekal seperti marmar dan logam. Rajah 1 Abakus moden  Pengiraan dilakukan dengan menempatkan abakus atas meja atau riba dan menggerakkan manik dengan jari-jari pada satu tangan sahaja. . m er ek a bo le h m en gg un ak an m ej a k ay u k ec il ya ng s em pa da nn ya di ke li l in gi o le h p as i r (b ia s a ny a w a rn a bi ru a ta u h ij au ) .

manik di bahagian atas . Tiang yang di bahagian bawah bernilai satu.  Pengiraan yang melibatkan nombor perpuluhan boleh dijalankan dengan meletakkan titik perpuluhan di antara dua tiang. manakala tiang bersebelahan di kiri mewakili puluh dan seterusnya ke kiri mewakili nilai tempat yang lebih besar.manik di sebelah baw ah d ig er akkan ke atas dengan jari ibu dan digerakkan ke baw ah men ggunakan jari telunjuk. Rajah 2 di bawah menunjukkan teknik jari yang sepatutnya digunakan. nilainya dibawa ke bahagaian atas. Manik.mana tiang pada abakus itu. Setiap manik di bahagian atas mempunyai nilai lima manakala setiap manik Manik. pengiraan diteruskan ke manik di bahagian bawah. tiga jari digunakan untuk menggerakkan manik iaitu jar i ibu. Untuk manik. Teknik Jari  Buku teks Jepun yang diterbitkan pada tahun 1954 menunjukkan teknik yang .manik diambilkira sebagai telah dikira apabila digerakkan menuju ke Kita boleh bermula daripada mana.  Kecekapan menggunakan abakus bergantung kepada teknik jari yang betul. h an ya jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik ke atas dan ke b aw ah .  beam yang memisahkan bahagian atas dan bawah.  Selepas kesemua empat manik di bahagian bawah habis digunakan. Dalam abacus cina. Begitu juga sekiranya manik atas telah dikira. jari telunjuk dan jari hantu.  paling kanan mewakili sa. Ini bermaksud tiang di sebelah kanan titik perpuluhan mewakili tempat perpuluhan manakala tiang sebelah kiri mewakili nombor bulat.

Contoh penggunaan abakus dalam matematik Contoh berikut menunjukkan bagaimana abakus boleh digunakan sebagai alat mengira untuk operasi tambah dan tolak: Contoh : 823 .betul untuk menggerakkan manik.  Walaubagaimana pun. telunjuk Versi menggunakan jari telunjuk dan ibu jari sahaja. Manik bergerak ke atas dengan menggunakan ibu jari dan bergerak ke bawah dengan menggunakan jari telunjuk.. beberapa operasi yang kompleks memerlukan pergerakan manik atas dengan jari telunjuk. membilang digunakan manik untuk di bahagian yang kes-kes Ibu jari digunakan dan jari Jepun untuk hanya bawah lain. Contohnya apabila menambah 3 kepada 8 (penambahan tiga dikenali sebagai Jian Chi Jia Shiiaitu iaitu selari dengan maksud tolak 7 tambah 10).713 + 669 = ? Langkah 1: Tunjuk 823 Langkah 2: Tolak 713 Langkah 3: tambah 669 .

. Apa yang menjadi persoalan adalah.  Seperti mana yang kita sedia maklum. Berbeza dengan suasana pembelajaran terdahulu.  seterusnya negara akan terus ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan negaranegara lain. ini sekaligus menjadikan pelajar malas untuk mengira secara manual. penggunaan kalkulator bagi pelajar yang berada di sekolah rendah.Jawapan : 823 – 713 + 669 = 779 Penggunaan Bahan Manipulatif-Kalkulator  Memang tidak dapat dinafikan penggunaan kalkulator amat penting dalam pembelajaran Matematik hari ini. pelajar kini diberi peluang untuk menggunakan kalkulator sebagai bahan bantu dalam mempercepatkan proses pengiraan mereka. mereka dapat maju ke hadapan dalam pendidikan Matematik kerana penggunaan kalkulator membantu pelajar mereka melangkau lebih jauh. maka pelajar Malaysia akan ketinggalan jauh dalam bidang pendidikan Matematik. Jika kebergantungan Matematik itu hanya pada pengiraan. pada peringkat umur 5 hingga 11 tahun adalah peringkat di mana pembelajaran secara konkrit dilakukan.  Pertembungan pendapat ini menjadi isu apabila kebanyakan negara maju lebih menekankan aspek penyelasaian masalah dalam Matematik dan bukan pengiraan semata-mata. Berbanding aplikasi pendidikan di beberapa negara maju yang menekankan konsep penyelasaian masalah. Penggunaan kalkulator dilihat melangkau peringkat operasi konkrit iaitu pelajar menggunakan contoh yang jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful