TAJUK 2: BAHAN MANIPULATIF Hasil Pembelajaran: 1. 2. 3. 4. 5. Men g a i t k a n p e n g g u n a a n a b a k u s , k a l k u l a t o r , k o m p u t e r d a n b a h a n m a n i p u l a t i f dalam p&p matematik.

Menyatakan sebab penggunaan kalkulator dalam pengajaran matematik asas. Menyenaraikan kriteria pemilihan kalkulator yang sesuai untuk digunakan dalam bilik darjah Membincangkan beberapa kategori penggunaan computer dalam pendidikan matematik Me m i l i h d a n m e n i l a i p e r i s i a n C A I / C A L u n t u k p & p m a t e m a t i k .

Bahan Manipulatif  Bahan manipulatif merupakan bahan yang boleh di aplikasikan kepada deria manusia. Terutama kanak-kanak sangat memerlukan bahan manipulatif sebagai bahan rangsangan dalam pembelajaran. Hal ini bertepatan dengan Konsep Perancah (Scaffolding) yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky iaitu guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat mencapai sesuatu tahap.Bahan manipulatif membantu guru menggalakkan perkembangan kognitif pelajar kerana pelajar dapat merasai sendiri pengalaman terhadapa apa yang dipelajari.  Bahan manipulatif juga merupakan satu contoh yang tepat sepertimana teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget iaitu dalam proses pemeringkatan pembelajaran. Pembelajaran dari peringkat konkrit akan mengukuhkan lagi ingatan dan kefahaman pelajar. Seterusnya mereka dapat menguasai pengetahuan tersebut dan mudah memahami perkara yang abstrak. Tumpuan ini amat jelas bagi pelajar yang berada dalam lingkungan 5 hingga 11 tahun. Hal ini kerana mereka berada dalam lingkungan operasi konkrit dan memerlukan contoh yang jelas bagi mengukuhkan kefahaman mereka

Papan membilang ialah sekeping kayu. abakus digunakan sebagai alat mengira untuk melakukan empat operasi asas matematik. Abakus digunakan untuk menjadikan pengiraan harian lebih mudah sehinggalah nombor dicipta. Perkembangan peranti daripada keperluan memenuhi keperluan untuk mengira. Pada dasarnya. tolak. Sejarah Abakus  Abakus ialah satu bahan bantuan mekanikal yang digunakan untuk membilang. Peniaga bukan sahaja memerlukan cara untuk membilang barangan yang dibeli dan dijjual tetapi juga untuk mengira kos barangannya.  Abakus biasanya dikenali sebagai sempoa dalam kalangan orang melayu dan “suan-pan” dalam masyarakat cina. Pada tahun 1995. darab dan bahagi.manik yang mudah digerakkan. Pelajar. batu atau logam dengan ukiran alur atau garis bercat di mana manik. Abakus digunakan untuk membantu mereka menguasai empat operasi asas iaitu tambah. Abakus ialah sebuah peranti yang biasanya dibuat daripada kayu (atau plastik pada masa kini) yang mempunya bingkai untuk memegang rod dengan manik. abakus telah digunakan sebagai bahan bantu mengajar yang efektif untuk menggalakkan aritmetik mental di sekolah rendah. mengumpul semula dan Abakus wujud untuk sebagainya.  Telah dinyatakan sebelum ini.pelajar tahap 2 iaiatu tahun 4 hingga 6 telah diperkenalkan dengan abakus sebagai alat mengira dalam aktiviti pengayaan.Abakus  Dalam seksyen ini. Bagaimanakah bentuk papan pembilang yang pertama? . kerikil atau cakera logam digerakkan di antaranya. anda akan dapati bahawa abakus boleh digunakan untuk merancang aktiviti p&p supaya konsep matematik dapat dipersembahkan dengan lebih efektif dan menarik. pelajar tahun 4 wajib diajar bagaimana menggunakan abakus sebagai alat mengira sejak ia dimasukkan dalam kurikulum sekolah rendah pada tahun 1995. Ia bukanlah kalkulator sebagaimana yang anda gunakan sekarang. Perbezaan antara papan membilang dan abakus Adalah penting untuk membezakan abacus dahulu (atau abaci) yang dikenali  sebagai papan membilang dengan abacus “moden”. Orang yang menggunakan abakus biasanya melakukan pengiraan mental dan abakus berungsi untuk menyimpan hasiltambah.

Setiap tiang mempunya 4 biji manik di bahagian bawah manakala 1 biji manik di bahagian atas. Rajah 1 Abakus moden  Pengiraan dilakukan dengan menempatkan abakus atas meja atau riba dan menggerakkan manik dengan jari-jari pada satu tangan sahaja. maka papan kayu dengan ukiran beralun. B ag i y an g l eb ih be rp en ga ru h. ribu dan sebagainya). Kebanyakan papan membilang terdahulu tidak dapat dikesan kerana bahan tentang bagaimana mereka digunakan untuk membuatnya tidak tahan di makan zaman. ratus.  Dalam pasaran luar. seorang paderi di Oracle Delphi dan ramai lagi. puluh. papan membilang yang ringkas melibatkan garisan lukisan yang dilukis pada pasir dengan menggunakan tangan dan meletakkan kerikil antara garisan-garisan sebagai nilai tempat yang mewakili nombor (jarak antara 2 garisan mewakili sa. Walau bagaimanapun kita boleh membuat andaian yang baik membinannya berdasarkan penulisan awal Plutarch. Papan membilang ini boleh juga digunakan untuk aktiviti dalaman. Papan kayu ini kemudiannya diganti dengan bahan yang lebih kekal seperti marmar dan logam. telah dicipta. Wujud keperluan untuk papan membilang yang lebih tahan lama dan mudah dibawa. Teknik menggunakan Abakus  Manik yang terdapat pada abakus moden seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6 dibahagikan kepada dua bahagian. . m er ek a bo le h m en gg un ak an m ej a k ay u k ec il ya ng s em pa da nn ya di ke li l in gi o le h p as i r (b ia s a ny a w a rn a bi ru a ta u h ij au ) .

Manik.manik di bahagian atas . jari telunjuk dan jari hantu. Rajah 2 di bawah menunjukkan teknik jari yang sepatutnya digunakan.manik di sebelah baw ah d ig er akkan ke atas dengan jari ibu dan digerakkan ke baw ah men ggunakan jari telunjuk. Tiang yang di bahagian bawah bernilai satu. nilainya dibawa ke bahagaian atas. Begitu juga sekiranya manik atas telah dikira. Teknik Jari  Buku teks Jepun yang diterbitkan pada tahun 1954 menunjukkan teknik yang .  Kecekapan menggunakan abakus bergantung kepada teknik jari yang betul.  beam yang memisahkan bahagian atas dan bawah. Ini bermaksud tiang di sebelah kanan titik perpuluhan mewakili tempat perpuluhan manakala tiang sebelah kiri mewakili nombor bulat. pengiraan diteruskan ke manik di bahagian bawah. Dalam abacus cina. tiga jari digunakan untuk menggerakkan manik iaitu jar i ibu.  paling kanan mewakili sa. Setiap manik di bahagian atas mempunyai nilai lima manakala setiap manik Manik. manakala tiang bersebelahan di kiri mewakili puluh dan seterusnya ke kiri mewakili nilai tempat yang lebih besar. Untuk manik.manik diambilkira sebagai telah dikira apabila digerakkan menuju ke Kita boleh bermula daripada mana.  Pengiraan yang melibatkan nombor perpuluhan boleh dijalankan dengan meletakkan titik perpuluhan di antara dua tiang.  Selepas kesemua empat manik di bahagian bawah habis digunakan.mana tiang pada abakus itu. h an ya jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik ke atas dan ke b aw ah .

membilang digunakan manik untuk di bahagian yang kes-kes Ibu jari digunakan dan jari Jepun untuk hanya bawah lain.  Walaubagaimana pun.betul untuk menggerakkan manik. beberapa operasi yang kompleks memerlukan pergerakan manik atas dengan jari telunjuk. Manik bergerak ke atas dengan menggunakan ibu jari dan bergerak ke bawah dengan menggunakan jari telunjuk. Contohnya apabila menambah 3 kepada 8 (penambahan tiga dikenali sebagai Jian Chi Jia Shiiaitu iaitu selari dengan maksud tolak 7 tambah 10). Contoh penggunaan abakus dalam matematik Contoh berikut menunjukkan bagaimana abakus boleh digunakan sebagai alat mengira untuk operasi tambah dan tolak: Contoh : 823 . telunjuk Versi menggunakan jari telunjuk dan ibu jari sahaja.713 + 669 = ? Langkah 1: Tunjuk 823 Langkah 2: Tolak 713 Langkah 3: tambah 669 ..

 Pertembungan pendapat ini menjadi isu apabila kebanyakan negara maju lebih menekankan aspek penyelasaian masalah dalam Matematik dan bukan pengiraan semata-mata. pelajar kini diberi peluang untuk menggunakan kalkulator sebagai bahan bantu dalam mempercepatkan proses pengiraan mereka. penggunaan kalkulator bagi pelajar yang berada di sekolah rendah. pada peringkat umur 5 hingga 11 tahun adalah peringkat di mana pembelajaran secara konkrit dilakukan. . Berbeza dengan suasana pembelajaran terdahulu. Penggunaan kalkulator dilihat melangkau peringkat operasi konkrit iaitu pelajar menggunakan contoh yang jelas. Berbanding aplikasi pendidikan di beberapa negara maju yang menekankan konsep penyelasaian masalah.  seterusnya negara akan terus ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan negaranegara lain. maka pelajar Malaysia akan ketinggalan jauh dalam bidang pendidikan Matematik.Jawapan : 823 – 713 + 669 = 779 Penggunaan Bahan Manipulatif-Kalkulator  Memang tidak dapat dinafikan penggunaan kalkulator amat penting dalam pembelajaran Matematik hari ini.  Seperti mana yang kita sedia maklum. Apa yang menjadi persoalan adalah. mereka dapat maju ke hadapan dalam pendidikan Matematik kerana penggunaan kalkulator membantu pelajar mereka melangkau lebih jauh. Jika kebergantungan Matematik itu hanya pada pengiraan. ini sekaligus menjadikan pelajar malas untuk mengira secara manual.