Acte necesare pentru dosarul de căsătorie

- Cerere adresată Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, pentru acordarea binecuvântării arhiereşti în vederea căsătoriei; - Declaraţie din partea viitoarei soţii că este de acord să se căsătorească cu tânărul teolog şi că acceptă să-l urmeze în parohia unde va fi numit; - Declaraţie din partea părinţilor viitoarei soţii că sunt de acord ca fiica lor să ia în căsătorie pe tânărul teolog; - Certificatul de botez al viitoarei soţii (copie legalizată); - Recomandare din partea preotului duhovnic al viitoarei soţii.

Acte necesare pentru examenul de capacitate:
• Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti; • Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos; • Copii legalizate după actele de studii (Diploma de licenţiat în teologie, master, doctorat şi foile Matricole); • Curriculum Vitae; • Copie BI/CI; • Certificat de Cazier judiciar; • Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen.

Examenul de Capacitate Sesiunea Octombrie 2011

Data de desfăşurare a examenului: Luni 03 Octombrie 2011: orele 09:00 – proba scrisă; orele 12:00 proba orală.
Examenul va cuprinde două probe: I. Proba Scrisă: A. Teologie Dogmatică: 1. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine: - Revelaţia naturală şi supranaturală; - Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.

. 9. Sibiu..STĂNILOAE. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Arhiereu şi Împărat. Isidor TODORAN. Editura Renaşterea. etapele şi condiţiile ei: . . Preot Prof.Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin. 5. Mântuirea omului în Biserică.Dumnezeu Tatăl.O. Dumitru.Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice. . Crearea omului: . I. 3. E. PETREUŢĂ. vol. Editura Deisis. transplantul de organe. sobornicitatea. sfinţenia. Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt: .FELMY. 2005. pornografia. . ediţia a IIa. 6. vol. .Cunoaşterea raţională şi cunoaşterea apofatică. schimbarea sexului.Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător-Prooroc. eutanasia.Etapele sau treptele mântuirii.Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii.O. Bucureşti. . Teologia Dogmatică Ortodoxă.B. 7.I. . Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religiosmorale. Prof. 1.Înţelesurile mântuirii. Dumnezeu Fiul. 1999. . Sfânta Treime.B. Probleme morale actuale: avortul..Constituţia omului: trup şi suflet. Prof. 12. 4. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. Teologia Morală şi Misiologie: 8. apostolicitatea. Karl Christian. în contextul prozelitismului sectar actual. Trei moduri ale cunoaşterii lui Dumnezeu: . Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor. 3. .CHIŢESCU. Cluj-Napoca. 1997. .Însuşirile Bisericii: unitatea. clonarea. 2. Pr. Prof.M. N..M.2. . 2003 (sau altă ediţie). .Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii. 2004. Bucureşti.Unirea Ipostatică. ediţia a III-a.B. naşterea în vitro.Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină. structura supremei iubiri: .Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament. B. înţelesurile. Dumitru. Dumnezeu Sfântul Duh. Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor.Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii. .I. 2.B. ediţia a II-a. 1. vol. Prof. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . -POPESCU.Omul: după chipul lui Dumnezeu şi spre asemănarea cu Dumnezeu. Ioan ICĂ. 10. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El: . . Dr. Biserica. Iisus Hristos Pantocrator. Preot Profesor Dr.1.R. Dr. introducere şi traducere: Pr. 11. Dogmatica experienţei ecleziale.Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament.R. Pr. Bucureşti. E. în contextul prozelitismului sectar actual.

E. .B. . . 1996. 2002 (sau altă ediţie).Anul bisericesc şi împărţirea lui. *** Îndrumări misionare. 2008. Ediţia a II-a. pp. în “Studii Teologice” nr.Sărbătorile Maicii Domnului. A doua venire a Domnului. .Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf.BRECK. Vasile. în “Ortodoxia” nr.Sfânta Liturghie (istoric. Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul. cu Polieleu.I. explicare). 1995.Duminica. 276 p. ediţia a doua. Liturgica Generală. 4/2004.MOLDOVAN. II (151-300). prof. pp. cu Polileu.Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. Editura Trinitas. Pr. Darul sfânt al vieţii. . 2009. . Pr. Ion. 3-4. Pr.Idem. II. Iaşi.Rânduiala Vecerniei din Duminici.Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. prof. Bucureşti. . traducere de Lector Dr.Răducă. .. Darul sacru al vieţii. pp. Liturgica Specială. învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului. . 2001. familia si morala creştină. EIBMBOR. . Arad.. Vasile cel Mare.M. prof.FOUNDOULIS. 1996. Editura Nemira. . Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort.O. *** Familia creştină azi.Rânduiala Ierurgiilor. traducere de Preot Victor MANOLACHE.13. 1996. Teologie Liturgică . Răspunsuri la probleme liturgice. imoralitate.Rânduiala Sf. . Dumitru. Prof. traducere de . rânduială. Bucureşti. B. în „Ortodoxia” 2-3/1994. Taine. Prof. pp. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: .Radu Pr.Rânduiala Utreniei din Duminici. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . dr.B. I. Bioetica.Idem.Rânduiala Sf. . Bucureşti.BRIA. Liturghii a Sf. pp. Ene. . . John. 352 p. Dr. Univ.Rânduiala Sf. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . P. Sabin PREDA. Bucureşti. 155-183. Ilie.Tipic Bisericesc (orice Ediţie). Transplantul de organe. Ioan Gură de Aur. divorţ. . Călăuză creştină. prof. Editura Patmos. . în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970. 103-118. Bucureşti. Cruci.BRANIŞTE. vol. III (301-400). abandonul copiilor.R.Sărbătorile domneşti. 1987. vol I (1-150). 1999. 1993.. (sau orice altă ediţie). Pr. 146-155. . Dr. Proba – Oral: A. . vol. Editura Bizantină. Liturghii a Sf. Arhid. dr. Ioannis. 205-219. . 186-200. Cluj Napoca.. Dialoguri liturgice.David. Teologie Practică Tipic Bisericesc: .

. Să stăm bine să stăm cu frică. 270 p. Dr. I. b. II. Răspunsuri mari glas V şi VIII. Drd. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. glas VIII.Vestiri.BRIA. 492 p. Prof. Actualizarea textului. .I. 58-75. 351 p. Pr. 2009. Prof. Răspunsuri la Liturghia Sf. 4. I-VIII. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şi popor. XII (1960). Troparele Învierii. Pr. Învierea lui Hristos.Preot Victor MANOLACHE. i. Catavasiile Bunei . b. glas V. Vasile cel Mare. Pr. Dr. 2011. 1996. h. E. C.Parohia – Problema Preoţilor Navetişti. . Binecuvântările Învierii glas.NECULA. Spiridon.VINTILESCU.MOISIU. 346 p. Acum slobozeşte. Muzică Bisericească: 1. Prof. d. Citirea Apostolului şi a Sf. 3. Nicolae. c. vol.R. Pr. d. Prof. 5. „Glasul Bisericii”. d. . Rostirea ecteniilor. glas VIII. Fericit bărbatul. Orientarea misionară a parohiei. Dr. 2. Lumina lină. Editura Episcopiei Dunării de Jos. V (practic) c. Galaţi. Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului. în rev. . Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. CÂNTĂRILE UTRENIEI a. nr. Ediţia a II-a. glas I-VIII. 2001. Fericirile glas VIII.B. g. Antifoanele glas V şi VIII.Parohia – Activitatea Pastorală a preotului. Cristi GAVRILĂ. .O. 2004. Evanghelii. Apărătoare Doamna. Bucureşti. pp. vol. e. . Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. corectura potrivit normelor ortografice actuale şi notele: Pr. c.CÂNDEA. CÂNTĂRILE VECERNIEI a. 1. 1972 şi 1998.. Ioan. Doamne mântuieşte. Iconom Constantin. b. 5-6. III. Heruvic glas V şi VIII. nr. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică.M. vol. XLVI (1987). Sfinte Dumnezeule glas V f. Petre.. Galaţi. Dumnezeu este Domnul glas. în „Mitropolia Olteniei”. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Pr. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII a. Pastorală: . Liturghierul Explicat.B. Dr.

2004. . locul şi importanţa în Biserică.Chiriarhul. Preot. Editura Cuvântul Vieţii.Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. protoprezbiter prof.FLOCA. Dr. De Pr.. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. . Stările bisericeşti (clericii şi laicii).B.Sfântul Sinod. înnoire. Ediţia a II-a. 6.Comitetul Parohial. Sibiu.Adunarea Parohială. 2008. preoţie. . Prof. trad. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române: 1. Însuşirile sau atributele Bisericii.Parohia. JOANTĂ Sorin.Administraţie Bisericească BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Ică. . Parohia – Hristos în mijlocul nostru. 10.I. Clerul.B.Îndrumător Administrativ Bisericesc.O.B. vol. 11. 5.TIMIADIS. . Organele centrale deliberative: . . Activitatea învăţătorească a Bisericii.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române. 7. .Protopopul. Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie. 3. Mitropolitul Emilianos.METALLINOS. Prof...R. 4. I. Bucureşti. .I. Drept canonic ortodox. trad.O. 199. 9. Dr. Bucureşti. 2009. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: .Sinodul Permanent. D.B. Ioan N.I.FLOCA. . . Activitatea sfinţitoare a Bisericii. Drept Canonic şi Administraţie: 1. starea clericală sau preoţia. 2002. 2. Arhid. . I. E. E. Mirenii sau laicii.Adunarea Naţională Bisericească. dr. Ioan I. .Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.Parohul.Eparhia. Membrii Bisericii. locul şi rolul lor în Biserică. 2001. II.. Gheorghios.R.M. legislaţie şi administraţie bisericească. Organele de judecată bisericească. . Editura Deisis. 8. E.M. Bucureşti.B.O. Registrele parohiale. Organizarea locală: . Editura Sofia. Bucureşti. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. 2008. Activitatea jurisdicţională. Sibiu. . de Paul BRUSANOWSKI. Raporturile Bisericii cu Statul.M.Protopopiatul.R. Bucureşti. . . 2. II.B.Consiliul Parohial.

.Bisericesc. 15. . Predică la Duminica Tomii. Despre Post. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Botez şi Mirungere. 5. Despre Sărbători.O. 15.Predică la Pogorârea Sfântului Duh.Predică la Buna . 13. Manual pentru Seminariile Teologice.Predică la Botezul Domnului. Despre cinstirea Sf. 9. Omiletica.Vestire. 10. Pr. Cateheza despre Sf. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ .Predică la Înălţarea Domnului.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului. Cruci. Prof. Moaşte. Despre Rugăciune.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor. Despre Taina Sf. Despre Hramul Bisericii.Idem.Predică la Adormirea Maicii Domnului.1931) 9. 12.1.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim. cu 2 săptămâni înainte de susţinerea examenului. 10. Cateheza despre Sf. potrivit procedurii prevăzute la pct.R. 8. Sorin. 2001. „Debutant” (studii medii şi studii superioare). vol. 5. Manual pentru Seminariile Teologice. Cateheza despre Spovedanie. Nicolae. 5. Dr. . 1978. Cruci. Cateheze.B. I şi II. 11. 4.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr. 11. In. Despre Preacinstirea Maicii Domnului. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . 12. 6.Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf.COSMA. Scriptură. Bucureşti. . 6. 2. 1977. Cateheza despre Sf. Euharistie.E.34-38) 14. Tradiţie.-15) 3. 2. Editura. Despre cinstirea Sfinţilor. Pr. Banatica. 7.M. 3.PETRESCU. Maslu.I.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.B.11-32) 13. Bucureşti. Luca 15. Icoane şi a Sf. Caransebeş.10-14). cap. 7. 14. din Metodologie.Predică la Înălţarea Sf. Cateheza despre Sf. Luca 16. E. 4. Despre cinstirea Sf. Taxa pentru înscrierea la Examenul de Capacitate Preoţească este de 100 Ron şi se va achita la casieria Episcopiei şi Călăraşilor. Marcu 8. Cateheză: 1. 4. Predică şi Cateheză Predică: 1. Catehetica. 8. Luca 18.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului. Predică la Schimbarea la Faţă. Cruci.

„Debutant . master.Acte necesare pentru examenul de capacitate: • Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti. • Copii legalizate după actele de studii (Diploma de licenţiat în teologie. din Metodologie).Bisericesc. respectiv pct. • Curriculum Vitae. Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. • Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen. doctorat şi foile Matricole). 12 din cap. 11 din cap. • Copie BI/CI.studii superioare”.studii medii”. • Certificat de Cazier judiciar. . „Debutant . • Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos. de către Sectorul Administrativ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful