You are on page 1of 5

Titel: een bestand online plaatsen met Smartftp 20-05-07

URL: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\web\online_smartftp.html 19:12:06

Een bestand online plaatsen op je server


Je bent nu hier > www.karelschiepers.be > bestand online plaatsen met smartftp

Een ftp-programma gebruiken om een bestand online te plaatsen

Om een bestand of een volledige website online te plaatsen heb je in de eerste plaats webruimte nodig en een speciaal programma
nodig. De webruimte krijg je van je provider (bij de meeste internetabonnementen) of je koopt er.

Er bestaan verschillende ftp-programma's (Deze programma's kun je op het internet vinden: bijvoorbeeld op Zdnet.be):

Je kunt gebruik maken van Smart.ftp. Hiervoor heb ik een 'instructiefilmpje' gemaakt dat binnenkort online zal komen te staan.
Hieronder wordt kort uitgelegd hoe je dit met Smartftp doet.

Pagina 1 van 5
Titel: een bestand online plaatsen met Smartftp 20-05-07

URL: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\web\online_smartftp.html 19:12:06

Gebruik je liever een open-sourceprogramma dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van Filezilla

Wens je gebruik te maken van WS-ftp? Hoe je dit dan gebruikt, kun je op de volgende sites nalezen:

• http://users.skynet.be/sky93291/html/online.html
• http://www.kuleuven.ac.be/aiv/cwis/ftp/ftp03.htm

Smartftp gebruiken om een bestand/map online te plaatsen

Stap 1: start het programma

Stap 2: enkele gegevens ingeven

Als je webruimte hebt, krijg je van je provider ook enkele gegevens. Je provider bezorgt je een ftp-adres, een gebruikersnaam en
paswoord.

Pagina 2 van 5
Titel: een bestand online plaatsen met Smartftp 20-05-07

URL: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\web\online_smartftp.html 19:12:06

Geef deze gegevens in in de daarvoor voorziene ruimtes van het programma:

yourserver.com vervang je door het ftp-adres dat je hebt ontvangen

username door je gebruikersnaam

en dan je paswoord

Stap 3: maak een verbinding met je webruimte

Om een verbinding te maken met je server klik je op:

linksboven in de balk

Als alles goed gaat wordt er een verbinding gemaakt met je webruimte. Een scherm zoals hieronder kan verschijnen (afhankelijk van

Pagina 3 van 5
Titel: een bestand online plaatsen met Smartftp 20-05-07

URL: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\web\online_smartftp.html 19:12:06

de instellingen). Ik heb op geklikt om het volgende te krijgen.

Het scherm bestaat nu uit twee delen:

de bestanden op je webruimte

de bestanden op je computer (local browser

Stap 4: een bestand naar je server verplaatsen

Pagina 4 van 5
Titel: een bestand online plaatsen met Smartftp 20-05-07

URL: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\web\online_smartftp.html 19:12:06

Spoor het bestand of de map die je online wenst te plaatsen op op je schijf (via local browser).

Sleep dit naar je webruimte naar de map waarin je het wenst te plaatsen. (In het voorbeeld hierboven: van beneden naar de ruimte
boven).

Let op dat je de juiste map kiest op de server.

Stap 5: controleer via je browser of het bestand online staat.

Deze website is gemaakt door Karel Schiepers

Als IE deze website niet juist weergeeft (o.a. tabellen centreren..), is het misschien tijd om over te schakelen naar

Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.

Pagina 5 van 5