You are on page 1of 65

I:, :.

O R' I G"E ,'N'
,

-:'1
'. '.,

I~

I,

Cartea I

C\ll'l'cti:"!, 2'io',"t.'TIl(}.'3
'f;T

RF.L1GIO

'1-0

I

I" ....

-r ~
CQL~k
I\O(

rcl.\unam;:J ~t.:: !;i:.1.d~LJ) ,!\t'l.mlO,li, F.j ~~ Silvi

IJ

I U,L"A~'U
1

Cr.rpE'rtili : Ii:(ll~_ ~ MOl,.

rn
J.i1oit.!Tl'!dii!1, ~Lll.I;,:;.! ~

'.

0' 'Q"~'GE-:-N'' 0..1'" ,

.HLl';fr.1~ Iii (_~l-"!L"rtlI : .J~I' i:.I!"J-;!i'E

rUn l:I.i ~dCi"lHQ'E,I..:.;:..

.L LI

.oJ,<;

cfiJ'L D I:'l.l..i h 1
'Ill

:c..(i L'TJd

r~l };: J
.s-a, ~!t"'d,11i1it .fl;u.j,_i, eiJil;j;!l
,J,L'U'lE,

'J'rndlloi."i::cre,l!,

I tllJ~
tki€.tnCl.

mm.n,n;!:!

iJli~l"'iJJ'!1j

de C'r~~e
fill

,Ell",n-!" -

('tmL7rr .riltY.!.w.t ,HE',.M~t HI)) Nilf, (!.::>X(

f',"lLnC.'r.l5
m']l~;"1

:;,.l

4_:ed'_ .!';'.rllil'T"Cf'::I irr .. """. "

!~ureti,'t'hrle!". rn

ibilj riB"".

I,a, Eva

Comentariu
l"

... '0,

-,

t;B
I, '

-

I

e 1a du p"'a-';
"iii
., '. ,_ ,

I,

,_

"

Cartea l

©

J:NSTrl'lJ'HJL EURn;P'fAN
rlr·n]'".itlIl·lleo ;:J~l.!JJ11';1 pi'!!'U.!I'1-~ {!d;lt1~ ~Jmrlj~ In~titllrt.cJ;J'L1i !I::."":WL. ~u pel1'!~n'JIl..{:iiJpef"l::I["l!! ClIj: I1J·,:t1-.ljitii ri~1fk~
·L'OB,ti:!

I.:1;j,

IA~r 'I r;n,l' j

sale ~i~1'!'ti~'.lB r~' '~Clei i: ·vi.'11 :!:ia e:3pE!tE! un ~!Jnl!.._~Snt:. Il"l'."Ychit~r .r ~!'Jn ~~l ~1.I~'t:'ilI.indus ml:m~ I· 7..'. ~fa :sa.i'r lul Q..f" desp:r~ ( :!i.' ~.ie~. d-e' [kT¥::p.11..~ llJi o.:iI" (]l1p~ . JI.i.rloare _ i11 :=i'i.r.:'· N aJ.O..~.t.'rmo::::u:t Mn ·!ia-r(ttilJt:L.~ ~.W.. ~Qmll~ Il.:~gio-..~tin hn biba l.:j ~~jt ~i"Itl"-'rIn rn..:.isH!?"l 1:!..i.or~. . 1l~. ()llil.~ i~lxtil!lLU[!' li. tine ~td1'l's 'tie .!ica.i'"j.m (il"! ~TI::.ru'O!.H_~:t.J] ui]..~('L Al1'l!CJ ImJrO<.5!re· :1'3 iSlJjL:se]m".:r. <I.~ .:!'i lU.(rT'C. ll-+i. achi V:i !iJ'uibl.%i_ 'N'~ tr:~l. d:~' ·Ph'rt'il.eI:.'!.'LI sa.1n C'._i.. f.lui Orig.·iJJP..i t~j'm~lI.1lir Yiiin.!iT:·at 08' ·'J:j!"J8t.>iineopo "'F. ~.lp.~I''''<1Lce iet 1I..:-[" pi.:Jdil (.'!ltl!ltln.ri.wrntt.iIq J'i-~ r:o:f. BC8!itu.tlol'und.1.. tl. ()ryge' ~ l~~'W~'l~ll·t.~ .)~ ano'pll.' !i!'1 -sc !l. ('~t. . ·nt' .~:. m!l'~8 .. ·e.n ~I.. .:q~.p1..r'.qjI. In !=.ij ii:i'.iEL a.at~ .:-: i"c:.i.j~~i'l.f 1J i.![' :!iA'l] I'" d~·._ '-"()1l~"'PQ1~Tiie' ·t:liLU ljl~._'E-l:.~uTni at1llr.I~!:e ll~r pr.ml.L 1. .rromi.jJ. lli.d • - \'l[hrI.'.d.t$.r..J:I. .c C'l". r:m~5.I~\/.. ptJ:b.''!JI 'bYiil.Il~'billl d&iPft' "'i.\I')l!'rljw' i..'lI. I[ 1-'>4J:riei .. ead f" if'('I.: bili)_ITjIi'"~f.t~~ruE:'Fl jn.t(!'. ~'i !1't..ni::." ~Ot=t:' ar h~t'(!:n.r.Irl!!. .ti['.hlir t {:.l'ffl1jt*-' !i'l!li.rui._~m_ .l E~"jlllI':€h.11 \1-.1 mulil' dl' Sl:!~~~ dac'~ M. ~ sm'l?.:.j1J f'di1ilii'.a:sUce.rili8~.t 'I~~il Em"l.r.iJ.J!1Jn. ." Ci":ip]t.li. ~:r!Ejut.!k~ urme<l~a 'nE' ''rum. .r...[.iU!:! .m!~ 1.'b.<Cl 13.i'.eo 2~ vi·etH 111_!' i!St.kne:. la ~11"¢lU!l '!.. ·1tr.fll' !l.u~ t~ef.r~ (~U.V~ATA LUI ORIGEN ~A~a .~1117 .tLgIi.e T11. In._ ·toole j.o} S :.ll. 'r:i"lil'CilhcJr~Jt:c ~'U .':i'.t ."t!ll!ID1u.:!r.i.

Origen va avea ca model statornic.n"~a care l-a umplut de slava intru. Origen s-ar -Ii naseut pagin fJi ar . vrlnd sa..~ a. cuncasca simplu si superficial ill'telesL] Sfintelor Scripturi. · are prdica 0 InvatAttI:r. • -1 6 7 .aT iriul tatiilui jnsa l~a tin It rnereu ..rCRISTIAN EADltll'j\ . nu stinr absohrt nimic~Pa'vlel era un '8. ci eauta in.j sprijin la 0 C're~tiIJ_5. Monica.:ita!t si ~e]". In..•]I dormd sa-sr urmcze tatal pins Ia capat hotar~te ~~ ~se' jer'tfe-' se.'area tuturor btlnur'~or famiUei.. bogata. Laetus. pregatindu-se pen ru 0 confzuntare 'C"U partii. atil de usor.amintea. v'irsta decit Origl2'n. sigura.tur~.c~. . TragledJa se mt:[mplla In.. ap1iea Ia modul Del rnai str: ct ~i crud ell putinta consernnul inrparatesc. Intru Hristos. noastra . crestin fervent. r. mL~'lt mal in.ca..a marna sa e nt~iv'Oita sa-i aseunda Irnbr a'C'. asa f'el incit nu se multumea numai sa.it de frageda capul unei familUi ~~m~r'~ase. Printre eei arestati se afIa. Hristos ' COndall1nal"'e a adus d'up'a sine si confjs.a eretica. ac ica rl. care. acuzind ambele religii Ide p rozelitism. Astfel ca Intre . Inspirate die Dumnezeu. Guvernatorul Egiptului. d. In 1815" Intr-o Iamilie destul de In. .ai_ tiraiu.! sau atunei clod Il intreba mreu ee anume se ascunde in dosu] Scripturii 'celei. . at gas1t. cu easa si rnasa. trece prln Pa estina . preotii cull elor . Totusi Iiul nu aba~.ligia lu-i Hristos.. Patimile lui .~~a!cum afirn13 ~ l' ." "'Jnparatul Septimiu Sever (193-211).Id'e singe .~i Egipt. si tatlll lui Origen al carui nume nu-l cunoestem dintr-o Stlr5a. g.gural'atirluj~martfur. Nere'u'~ind sil-l 'mblinz:easea." '. dar care a 99~200'1 . deseopere veder'i rnai adinci.'ugustin. dirnpotrtva. contectul ell filoso Ia pagiina:· l-ar fi putut indeparta de credin". desi I-a lndemna sa urrnezc ciclul disclplinelcr Iiberale.ca 0 '.i.2. Despre ~U3eaSI in vii ta. locale 11 asalteaza eu reclamatii Impotriva crestinilor '~i evreilor. In -:ost confundat de Eusebiu cu un oareeare Leonidas.am seama ce rana adinca. 'orator abil s~ inooligent" ehiar . 0.dQn.ri a. 0 rivna peste masura. . punlnd In Incurcatura ~:i pe taxa.e'na. m airrul Ejger·icii. cmc ar I'"~ '.otus.sta'rita. muncea C'U.a el jn8u~j pentru drcap a cre. .1(}O si 204 se declanseaza 0 prigoana teribrla soldata cu mii ~j rnii ~ Id._. de pe atunci ceva rnai rnult. care s-a oferi: sa-l ti ~ pe Origen. fiindea SE' stie CU eertitudine ca tatal sau. ell vorba brm.e-a lungul intregii vieti.'lexand. 1 Afirmatie total mtncinoasa.Iitnita tatalui aflat in inchisoare un scur rsvas ell urmatoarele cuvinte : "Sa .lica.'. r-a insufla in aeelasl timp 10 pasiune aeerba pentru studiul Sfintci Scr ipturi. V5d'va._La mrme nu-mi foloscste Cp am un tala mar '~T: dlfJ.dit.ca eu.d 'Ii ramas pagin pina pe Ia douazcci d am. strimtorata.-a nascut probabil la. :~.tu'f'[l. iasa din 'rasa". pentru a I m)llpiec. Porfir va spune rnai tirzi: .sclipito:r ~. ajmindu-l in acelasi timp sa-st continue studiile_ Dar sub acoperi!:iul ei trai~ ~i un am ~Ine Pavel originar din Am ·'ohia. Insumi nu '-raiese cum se ~vine ~i nU fac cinste neamului meu Innobilat lprm ~lngell ~Id_i'ca mar i. C_B .dl"ntii. Ell se simte dater sa-t '. .' '1"'" . martir in acecast perioQ.El cresttna.isus fusesera recapltula 'eo sub ochii III in inima lui prm fla irnile tatilluli~]nartir~ Intr-o om ~]i~ despre Ezech 'fill va 5pune: . el fi'~nd eel mai mare din 'cei sapte copii l I~l?ura~aj 'e :s'~ eompor rarea sa in a -easta imprejUFare.emorti. marele filoaof neoplatonic ~ ea.riuhri tatalui meu ~i ma:rtll1risirii de credi. Aiel. :201 clnd Origen abia Jmpliniso 16 ani ':e d. nevindecats pina la sfirsttul V-i'liit a lasst cumplitul episo j in sufletui adolescentulut devenit Ia 0 \71rs'a a.Lucru deloc neplacut copilului.comparindu-l C"U Amrnonius Saccas.eg2i. opuana t Spre deosebire de . Sf.ntl care curn a sa-ti schtrnbi pdrerea din. de~a.1 csrui destin a Iost marcat si deeisiv orientat de marna sa.12 1 imbratisat ndoctrina barbara". ]fJlricina.t.

cert m. pusa 10 pericol.e 'pina: atunci pe daua' p_anur1:p[8-r!a.utabio.r\uiai. ~OS~ eo.tunci al 'lexa. P'E'_ tru a se Intre.pa_as1e:a 0 asemenea ~n= drazneala In. nu Ii . M"embrii comuni ii.far'. Aceas. influenta gnosti- 'II $~oala del gramaticii ~.. Cei ma] multi p.ta.sera apele C'i.nse An.lna1~ insetat de lueru i noi ca Origen sa. arestat ~:i internnitat. .'. S. Insasi viata lui era.nd~ Ia nUTI1..n[cu'-ajljnld..ile im'p'riale.'EIRI St uciue ['"nerare . .a Incetare.be des Iocuinta.sub amenlritarea decapltarii _ Slat intrre:~ina. Din elld in clipa a~~'tep'ta sa fie.. ~ri d'e Eusebiu.taT'ltal a era gata. Asta se Intimpla in 205. au. era nevort :58 predea Ia ~coalil.je~i era.tilin·-. Printre prag'·nii care-t f!"e'cvl~intaju scoala de gl~a.:n_damn!B1i Ia 'moarte. s. erais tot catehumena.a a dura p.legiiturj ou 'pa.tr'e ei si-au declarat public Iconil"' . de farmeeul diseursurtlor unui "'ins in mod. Abia se rnai lini~ti.nv'a'~a.e' tirni un nou val al per:sec'lltiilof\ de data aeeasta sub guvernarea lui Snbattanus Aquila.ilor refugiati... D' . Relmn. discj.rafilca.'. eicluri : tr.g.ca erau ~j multi doritort sa. ~ . macar 0 [I .. cele d.me. dia.ic-i un raspuns cert.reo\i" In frunte cu episeopul de' . Irnpreuna leu un grup res 'tJiti. 'Ci.. ca "Id.foat raplt.t]'~~ pertoada dete':ntiei.d.e' cre~.Hita . Origen J1i aduna Ia leI aealsa unde. f.cel din serierlle marflor filosoIt . h' t d""I· '1· ~ . pastra j. re't. atunci cind detraetorii [sai.2'11" Icind Aqufla p'BJ'as[e~ e 'p:ro'\Iincia" roaatH ICt1 moar ['... to.a :solda. . t. fost pusa sub supraveghsr. f:aplt viata.(. Cu toate aeestea. leenca :1?'.i 0' fata.anldriei.oua.iplof'[.' h r bleme filosofice ~i teologiee eare-l vor framlnta. lade. Heron un al doilea Serenus precum fl-. 'cum se pare ca va fi audiat !? prelegerile lui Ammomus Saccas. pe cind pentru in.JiU'].osofului Heraela.Jna.cit unit din.p]"n'eli(~~li'berale cupr". nJS de crestirri clteau ~. Prinsi de autorit~l.e da-scal..neD.atse f:Ar3 n. din tinerete regula die. ~.i pe: seCllt. ~i marele sau adversar.u~i a.J 'V··~ .l!ele d.Origen se Idesfa~furas.ta h..ata viata? lata lntrebari $i s'u'po'zitii ram. p'u'tini 181 numar..gjniL Origen hotari sa preia cisrnului :~i a filosofiei p'agllln. Asa Ineepo d. I" pen ru 8.IIl. jn[ca nebotezatj.Pina Ia urma.I (!-.K.a. Iscindu-st i'n.t].a'i bine pregii'tit decit el.'.a.u. 1n scrisoarea 8l1tobiogra lea Origen le.~a fi. ia lui Aquila .t: itlm (' r-it:rrtrl~ti'ca) geometria. Mlvor aeuza del erezie Stall devieri doctrinare sub. cu Gnoza ?' Sa se fi izbit. se iniiJeze 'in.ina in ..i comentau pe indelete Sfintele Scripturi.folosita.e fapt apostolatu aBU.OlUOEN - I Nautm.ig1en va [serite Intr-o epistola a..a.tica.asernensa ardoare ~.~ Paralel cu aetivitatea d.". i'ra:te'-e fi . macar '0 clip a.orica) [~i quad? . cunoscut 'pre Heracla viitorul episeop [311 '1 .Origen trebuia sa=~i schhn.. Oricum. ce sr-a InC[.ri prietenilor care-l adapostea. totusi nu s-a Inveit mciodata s. pare irnposibil ca un t. easa 'i-a.preuna cu 'el ~i.. cit ~. eredin1rB a Bisertcii. Heraclide (. obligat sa. -'ei . Serenus.. religia crestlna.i In momentul executiei.~i au ram[3S pe Icc. _.a se roage im. Iuat care el aici contact pentru prima d[ata. a'd'aesems '0 upa ~coa'la de grama.-Uittfn. _ ... Ca raspuns.e. t t. I. in lnlclt de multe or! 'm'tllpm_l1l i"n.ai dot ani de la plecarea lui Laetus din Egipt. . I 8 . nu lie crea nl~plaJee.e' cult mai F .iII.'" ~~ ~1 sust nea con rat'll ICU. vmger .v·. gala sa-'J Iinseze .acii nu ehiar opuse. aici pentru prima oara de' rnarilenro- ales ca -J] se interzicea -. se infrupta ea un asiduu i. ira asca Iaolalta cu acest om.~ii Ica. parte din lttrllibutiile preoi'\. prile] cu care I-a.iunile se desfasura» intr-o :ntlta de exaltare v[ecinii cu fervoerea m'istica.i tr_ 8Z!8 numele : Plutarh. nu VI{)lI'" uita sa-i arninteascfi de anii petreeuti in anturajul lui Pavel. _. at imparatului Septimiu Seve . .turile eretiee simtea nn fie:) die dezaust. 'h D·.ndriel" Demetria au f'ug"lt dinaintea urgiei.(gramatlca".. D'U puteau face fat'3 'inda:toririlor impuse .

P ide'e...plt~~rae~ . parte prin SoC" rtarea timpu. la Cintarea o C'intib~H~or Despre ce 1:3}.:indu-se' din capullc{~ului nici de plat r$i nici Ide pernti ci Lieu -. asadar.8tif'~ca in o'chii d.'j Orig' n ~i p'US in fa1.:. pii. colncida cu eel re>aJ.atla de envintul Scripturii.aminte ('Ma tie i.I'" In perioada conversiunii E:' reul.. fie cum VOl['" justifica mal tirziu lapaflil. pcrrderea uua [ora 0 etinea invatatura. Ia misiunea pedagogilc. obeli pe zi. ces ta a exercitat 0 in£lue. care din.EI leste in'voc'at nt-'la.! Origen If ace 0 calatorie Ia Rorna "pentru..il respe:cte tocm. Din mornentul conversiuni}.eelor doua paradigme rarnificate Intr-o serie die concepte vcomplement are ~ ouncastere/ credinta.molotS. Eusebiu ne-a la'sat o d'e.i filclogica in slujba Blsericii lui Hristos. refugiase la . U C' 0'711~'n' '''iu. pricini lesne de inteles 'S. ciilindoi au. intr-o epoca relativ tihnita pentru corn . LUCID: urile s. Gasim. ~sacra ~ exegeza Sfintei Scrrpturi . ? 15) In an-um 21 ~1'. Wlum ili'lporta-n.1" fi 'PIU'ut scrie mal adevarat un ealugar in floarea tineretii deci despre pierderea si re-gttsiren iubirii '11_1~ lL. inci l putem Zi'C~. 10 .. Crestmii 11poreclisera Evreul. o r. 0 aldc'varata cnnversiune..'DRIG 'N .. ~:e vern ..! Impneuna I~U Pierre Nautin.e scoa a ::e " . plin de Jpr~ e rnulari vagi si pasaje obscure.aJ . A. sa-i spunem. 01 cateheza serioasa nu se putea fa.rat. zilnica. .ig en.sa.nea. de opiscopul Dernetriu.p. RO'ma a vea fallna.spra ase "z'a" iar: partea eea rnai mare d~ noapte 0 Inchina studieri i S fi 11telor Scripturi..agina/pamdee crestina. .lu'i d..fi~. . faptului truplinit.scri.tena acele~ vremi.n. alexandrina. Totu~i'l in. Sederea la Rotna (aprox. no cu. Ori g' en.i. r F l c !!) i. dar care ulterior va deveni unul din motivele excluderii sale din eomuni tate a. orje a erestini smului prina in <il£!l2J noastre. Avind asigL~ata..-t]. Origen ~i-. I ~I acele euvinte ale Mintuitorului care spun ea:lrTJ ne este ingaduit sa altern deua haine ~t niei inc..etractori~ori eEL ~i. Ne aflarn..1.. nos ea ebraiea.~i Ienomen ". prlma instanta 31·.t p.nta covirsitoare asupra ttnarului exeget a1 Scripturri. --~ astronomia si muziea) ~ partes.~: ~ .entrtl a Se·:ju. in. T. reb!'ui.r j:-.cle" plecind d. Ii. dId ca ell e 18 . intilnit -nsa pe fiul unui rabin convertit la erestini un. rama tilC'la.torii S:iiit pentru 'it Inlatura orioe umbra ']Ie banulala prrvind relatiile IC'U credinciosdi (dIHr' mai ales cu cr· dincioasele).e somn· n. Gest necondamn .aru] '. profana a invataturli Bale.c s. la U. epoca de maxima asceza fie dintr-u « xagcrata Iidelitate f...a ~i duhovnlceasca co care tine 8a si-o Implineasca cui '[i era·m 8iC-rf.ii refugiati se n intore aeasa. opri mai Incolo asupra rnetodei pedagogice origaniene. '.At xandria.' • II! I!I .N-a fost 0 simpla abandonare a culturli paglne ci. El ~. a cunoaste stravechea biserica t r·omanilor"'.Ziua intreag'a si-o petreeea 11'lt1"'-0 a.8 singur texi ~ acela al Septuagintei. Demetriu aflase de initiativa 11. cultura profana/ ~iiire religioasa -_ eonvietuire ee va marea in reaga -_ i.'. liji vinde absulut toa e cartile profane contra unei rente modeste de tre·". nUl 'plare . 0 lnaltare (l1tetld~epsr8JI din planul Iurnesc in JO -1 duhovniecsc Vom in tilni aecla.sinea lUI. i 0. herrnei neutiea sa. do bineeuvintanea. grarnatica Mai mult.a pus vasta pregatire Iilosoflea '$. 111.j Ia inaintasul 5·llu Clemen ~ convietuire. ingrijorati in ~eg'ii'tura ell ziua de I11f' n .lamjllh~·~g:ol~ Era de 'prlirere oa un cre~tin ':..l~re amanuntita a noului sa'u regim de via-tao : ".j. nu se vs mai gmdl de aeum Jnainte dec[ '. t ce ltru i'Ii-1·..ai I': I . prelurata si valorif'icatd la maximum de rnarii teologi ai secolului al I'V-Iea.s.at unci 10 decizie ramcata : In cI .8. a . unde sensul literal al Script'urifu va fi ridiea' mereu spre unul anagoglc. fost maestrii de via'ta erestina ai lui Origen : in copilarie ·atiil-rurarti..os'ofieii cu putin tA·t pre de a parte prin deprinderea posturtlor Iar pe dU' alta." Acum redacteaza 'prima luerare 'hermeneutica." indn'urnai J1e p. itatea cfr~tina din Ale xandri a" Plt:oo'". se castreaza. . '.. n~uJ. ducind n viata cea mal .. J 0 10)· ~i c·a mel nu se cad€! 8n ne al~atal11. la Origen cia ~. Mot:iv-t11 dlecIa.h in aceas ta.-ar f~ clarificat dear prin recurgerea Ia originalul ebraic.

ei. Orlgen r susi sa -1 aduca pe calea o: -odoxiej bra chiar .a.a. . ICJr1es.zie l~a i::nd. initi.a~ In nurneroase pasa]e.Ia Alexandria. Tot a~la stateau 1uerurtle ~i cu.''tr. pe cind se afla in Cezareea Palestinei. verea sa. ~i.pto:r) doar in f'ela.1udatu l'uDlina '·il. Lupta pentru sucoesiune Ie dadea Intre Callis .. Ba rnai mul el depunea 0 rlv:na.mbroz:te'.I. modurile se' reintorc 'lin monada prtmara. e'.te distinge in teoria sa t:rmitar.la a eelor doua persoene adj.CU. Sabellius tindea sa confunde pe 'I'atal ell Fiul in vrerne eel 1.o revizulre a Septuagin ei.~' determina 'sa jmbr:ati~ejz.tiile or cu Iumea. munca Ide Intoem ire a. .ar e. v'e.a lu · Am'bro.nile dislpar'ate. el 'a' sublinia Iaptul lea T.iu.li.Gl'edi.'cea·ta era 0 car e cuprinzind Vechit 1 T!·stament seris pe eoloane care 'pteZ~fitOll.e mult ~i {)I amprenta R doetrinei lui Iosip se 'po. Aleeas.i. studiul Scripturfi. nemaiavind .~pWri. Hexaplei s~. toate C.az. mat mie. _lexat J~aii ~A. Intr-a zi v "ni.: ipozitla lui Origen 0 Intreaga [armata die seribi meniti sa.'BADIILlT.ala cuprindea ".·m ebraic (ICBICi el Ins m~{' n-a stiut niciodata hine aceasta limb'ia:.a .'l'"s. se v'am sitlit sa.!Thn sinopsa textul ebraie transliterat eo caract ere '.. Orig -: 1 trebuiasa Sf! aehlte 1 sl de i ·da ortrile Jr"'".a' t1i F~'ul sint doua 'r·e.ta sinop's.' . ~ . '09. parte din timpul~:i . ~i intli III . . zl in zi.n .a I A " !~. aUt~..cilto. Problema il linteres a extrem d.Eln.li:-l ··ieze un barbat £'I(]..e:'~n simple moduri Ide · Iuerare (Creator.cine 'sa=~ desluseascs . ac'unind.~ ~ OIlOE.gS..ti . adauge.ao a.s.: {)in C)1:n1 ear e n u ca.~IP cufunda co $1 '111si mare ardoare in.rile' imperiului. Ambro. pre' nurne .3e~ti folosite ( de evreii din diaspot a. argu~mente im.rlceqti 1") us patru versiuni ln limba greaca..~il redaeteee comentariite. Biblia r lui Aquila si cea a Iui Symmachus..dc"'a 'existenta. Deja r~ "ormase un cere cte prieteni intirm.. Origen a eizu' Ia Roma chiar in oiul disputel.n Alexandrie.~ cu.H..ca un fel de diteism. A'~rfel. Asa a ineeput realizarea eelebrei . ajunsese sa T r~1po~a~ dulasca separarea 'tota.e.i C'ela:!us n-ax fi vazut pro'bab]l n. ~i Iosip.m... Dar cum. numa ~ul coplstalor nu era.ticului Sabellius.a a: er· .t~x-D. preajrna eind dicta ~i se schlmbau alternativ dupa. Inceputa in anut 217 ..ghelia It.i S.lIB!)~ In anul 217' revine la Alexandria 'I lund -si reia cursur'ile de' filosofie T eligloasa.Iolan ~i C'orrtta. rte bogat :~.a) ~.ilor.Qn.zi~of rea din pun eeea ce era de trehuin.onst:re. sedus de gnosticism. " pare sa i 1 fost altceva decit.:tin. 8'fu bli a 'lui.i de culture din teat€' eol~u.ru. astfel obt:il1'uta S-ral i:mbogbitit 'ulterior eu InCa d. De'S!:pre . -til" 'ltnecri chlar si.. 1.tati substantial di -erj.ile' cit 'Orig'en n·-a intoclnit ·'ing·ur I-Iexapla.crar~ speelflee fieeriruia. Ev~re_'1 parasise orasul. Numarul celor care-l freeventau rn sporea din. .apl .. numarul tlnerelor fe . Dupa incheierea celor trei lU.bai'ab. biles .. Origen n-81 facut decit sa.a versiuni ~ una descoperita In eursul eelei de-a doua caiato ii i GrllCcia ~.aj' te Ia redaetarea eomentarttlor : lMai mul de sapte tahigrafi 11 sta' eau in. i cuuoseut i.le trota'_ e' ..ermna. ':. aeesta din urma acuzindu-si adversarul direct die sustinerea f~i'ti~.I Ambrozie era lcasatorr"t El i~i .a in! ills pe citt:v~ decenli.l\mb'ro. 11£. ansliten 'tia textului ebraie.. special dmtre elevn din timpul perseeutiei.i chlar ~. telectual.CRISTIA ...fu alta.tel:$.'F a '~a insi'..ntr'-'ltn anurne Iel doi Durnnezei' (depikla in ICO~l. Blserieit punind a di. pe colcanele 4 ~i:.0 dp exagermd in sens eontrar. ci a p]@cat de 13 0 sino. .lc~ 10.[ustifice unitatea monadiea at Sfintei 'I'reimi dezvol ase 01 tecrie con" orrn careia T'ataJ.a pentru intretinerea tnturor. I· I I 12 ."ci.t sa explice' intji.zie mHli. care ranseriau frumos textele .~~iprocure clteva tradueert gr. Septuaginta i( ersiunea uttliza Ui in B isel~~. spre 'care migrau tinerti insets .. indemne 'in chip deosebit pe O:rigen 'sa:-. Ni~F. Papa Z'efirin era pe moarte . Iller aItle personale. Pie 1""D.d.Evas. nespusa Ia eercetarea anfVo~Q' sa a Sfin elor l~cr. I 0a11" II" :2'. Fiul si Sfintul Duh nu sint persoane distincte in cadru] 'unitatii' supr 'me" ci .e modul de vi2rta al desavirE. Ten. doree sa-si Iarnureasca unele ehestiunl rnai delle ate.lta. 'Mlntuitor ~. Ulterjor Origen va ada:uga inca ~~ d ~'d Q'uaY'e:rsiuni descoperi'te xe I InSU~']l. un anumit timp. Sabbelius vrtnd ~a. in..

~0E1:rEi.2'.f..11 lIe·l'. . (~!"~lJ." dornb.l}l.lio. 'F~bLli:Co' ~~J ~t:"D.i':i} d~ pild..Jutem' !iil~n..'h''l rI1l~e.$ill".e 1'~1'beF.. 2:).Ill lUl.i'l.~~ dE!~at~!.:iL ('t! 'Punrte ii1i1.I j~s~.t!' . p-rl!!1:'er. U1-n811:'i j lil..' lrll:"g 1n.' :r"!'::.mal .:J 'bincli1lJ.I!~~ '?in.J!.fI p:1Il.e$"[oclJ!m!j'~ 1m U.~e. ~ ::. ~t'ulH :::<.~ILllll.mp la r€.'li le: .lltoru~u.Ilk'! ~"ro.. a ..!i.iHs'i d tm.tij~ '~!1..I'. n@. /U_'I~'I:. lui.:'8re' PI::.'.m.:.!TI'i:~u~.:t Jost I_e'i. ni.f._~Tilb:biJ.'*Jjl .'il!ad"illi: .i .Lli[.tt$:Il"r.[~Nb].o$~~~.Jl.u a c.r in:~i]ll:~~. ~~i til r..lp.hji. 0M~f'~1" a'.I liibif:. iL'e1i.~ f(ls~ 'r"~~ lui -Chl::!iiR~l.i!.. I:[l.!tiI 'irnpn T Ileo i'lji pi.!lL>a 1'". in .str. h~':st~.tl .i·· dll<}1" d:I~p~etlJl·l.il .. OT.:lt.'tl!ilr.>din l1r.1ed.t!g{'FJ.."1: {"Ll apl'a.'nll.e~ sa ~ Di:=.a~ Uai!:rri:e~i!!: .K'n~~I.uaI.:J)foc:tj~dl ipl'ot(l('Ol!]l fll.n::~4L ~l!bilitH'i!tl'.!'bL''t.. ~fi~l'Io.m~l!Ji OOll'aclf!["i:.:z~U:(j.jjOC-. j. 0P.L.j'IJJH:tl. .I1~"-"J:lt:"r}.~ a-l l. m... P~-.-1 ~nl~r:l.tlin t.rt1hlL l?-p.&IJ].phlllJlj $1 ~ -an:. f1iJ'f1~ 0 sUita (lk. ']:IotuJ I!:" dl:"'tfjn:~'Li'v' ~tabl]ilI' de {I 'i1l'l8~ nfj ~"lo1IP~1~Q~lrLJ J1tC't'l)llJOS("~tii.. nrlc.£~J 0 'lX·riB[!"a.1Jr!'~u~.t-a \i'~O:' eatT:!'-~ tropHlui Sl!!1iD rOt'11)f. .iXpL'me. lX'~!:.[j'lb.Wf-.:t!'l.":.i:('.:!. mI inieFpi". 'v~~e ~ii pat'§~.·lp."""i tt'hern.- :r'e!i1Lr'tt~~Ti<ri'iW!.ctW7I'f! $j " Lm'ClI!!r. ~i!I i':t:(lC'.ig~!'n- . ep!sf!l\!pul D-f'ifJ1.C'hli:' {·':.Clli~(r. ~_ P.'~rl?-1 ''!j.i!Jf! prr.j~i I ~p uS 5 t~ ('l1'~gt'n ':::p ~fjn..pJi (:.':tol"\l...bJ:r:ihln..F'l:uti:.!'t~ 'bir:L!?v.>t.d~ pe '!111:.O!.en.lPll~ ~ tiP. . ~r ~lI.vc. 19.(').F.x'. De pi'1n.:l ~iI'~[p.llL". mu.S:l ~rl.'[I"omat-p.:wW ~.i uri ~~~Ii!r:!(.b~(~H.i:!!ct.. PI:!."~ 1l!IT.'i!1JI lfI'~rM. Htl u I.tr.tr.It'l' ::.: vede..Orf:.ci nBi .i:_.rJHli.ri.i ~TlillPaI1-tiil.lci'ltv'Jj.n 11111.! pInil i?l.~Tt..pe.tilc<gj~ si bhll("l~ '$i t:'oil~l 't'IJ't't:L':r.trJ~" $~.I~~k' . '~rh!l~s[!pnnJt-lft1..' !i'r Sl~ . !r.!tV.8:1..)U: .'!1l .C'L'jS v.rio J.ililiu'[L ~{":rh:rU D~.:.'~g'O.~e."Uill i~ cl1:rii l'O-f~HM..A~t"r. :pa r.1J...jul~~ ~ (I.~E' a L1n.'rl.. caj.fi.i tC!'l'l f'i'ltuz~Mt~.i:'II"('.:I'-1t~ h~tf'i .A~1 'fel Jnt1l ~~TL~! I"".ir1! (.'IJIi: tmn.1 n"!ii!p.'K!Jr.~i il"'ll(.".:i[j~ h~.. F.i. \In hltlfl!(I.~~i.·hti ~) m bIDM'fKi:l nd:m~.!I::5it<d.:it:' &u'iJ ~[l{h.'l. (~oV~jr. j[JI.. It'(\mt~n f'fI. tl'i ~ lr.1.[!IJ".IT!Jh~J' .. ~lmuj ift. .pi]~1l1 fl~f"Ii"pl:ub lrllo1' ~i] IJ. dii'l jirt:'..:o ..empo[o:=Jn.ig. o€' itllCn:lBi' hnE!f'ii:ate.!E:Hl<. (PJ"lZ"hi'tm.tL.~iLl\·ntr·U fI_€" .~i1Li~alb~~£K'H"~ ~..! epis'iJl:J".gen. ~ I.:':trJ~i l!'!'if'.'llui.:: 'th.on.!'_ T'."~i~1 i~iyleM'ii .i 'lJr~ . .t..:Clm.i.i....t~ .:r-.ultif!o!""i~ r. (~t".rn1 i:l1'I~iI~ ::.f)(' ab~K:!.i.r nu e.F1tlLtl~lj.~.~edit'!1a ~1.fil'm<~~i."i1'e-. Gli \!cmEl.!':-FiM.~ ~fo~) roJTIli3t:i~ fI' l!.!' J.'Ii E!l iliici. dli ..:.'r'{J1'jloJ .:.r:5! ~0f' cl U[S4 ~ J:nC. p!:. : 1~<I(IUlI·.ll! ~O~li ~r..'C:l1'uu.<t.. . ~. r r!1t" 1nl:?'rml r:ir:'ljjrn'b.lli:witicii:!:im1.cit ::. ru~ hri.1 . EJ!:!' ·Ii.0j c:11i"~"""DH p!:.H."t.\ QarnE."'ia Sf:!.Iint:liiii."Ii dib'li .ma s·dnt~'il!. .i r!Jit!iT~' peln ~.~s.m!:!lirl:!lum tr.~~~i:rn" e. .il'i.!.~rfiF.:J:!">L~il: -.i:g.1 ~--.o:i!.a.:.!il mptiu.tPiJl:t:!:!.o.1II~iIF.l::ire!f'U.-' 1:0]"' !lYJ:·~~-@'tll:.{]~iirr. Jjr. ~ lie:: -'f.le.l'LI: '~11ee bKl'!"U:ri ii!I_Sch'!a11atn"-il"F.n~j ·~!..F.l :p1'f"f~f-~~ll'l ~j_ Or!g*.-::I: ~ d!p[lGL:..~j. ..I a ]~rt'Y:-.nlV~Yl.ul1~jna...r . j rrtltulrui.pl'i!f'itf'!'hi i!1~ clJ.nf.!nt{l'eMJ:pt pru~t:"<C'~H~ ~tIU . .te•.'tid]llP. !.lhr.\r1:.":I:r.illl..teJ1Jl iptl.i~re' ps:rHt.:.r:rre.a!'"'!~ d!. 'P(r"'..E!~:rri -?l.'3:'Icr. !lfH).'U'!. P99~~L:=i!U 12X~~:tf'. :'I1'6tori'l eo mud poo.ilS. u r'I2-Hgit"l mm~Ih(.lj dpii&. Wi"\> fh:t' '!.Jin .l_ C.A'tiirliC:I~~).tt'[l..lnttL"tii! to tot Odll!'nll1ilJ.p~t&.U1 ~'da. rjmf~ ide11l 'liD}.~l ilint S'~~J1iro.J.. ]a. t.13.::r.p![.ti/mine ~d~'!. U!!r.a:.rEJ."1 lit.. ~!I'I!t'll'p-ilro:l'j1.I .r.["e. ~i ill.ef'l h0J~~~!te ~.ttF1.r1'i.~ in:f.I diCl!ll. no!Ji:l..! .. t('!l"Jk.. t.~ a L .I:::~ Jl:~~pl:. r.1Itip .l.J.l":L:L1~.i"ltN:'b~Ti ~i :i'LiSfH1'fL:!itiri.'e' P'J("."I' 10 ad!l"ll!:$a .\ -r.[d~p~i~e '(Ttj..e. .:q)H ['.!l~ :~.-~.[I..!L iI71J.'1 1"~~we.\~t..!ll.tlmi.g. -1J.41 ])1 n pri"... .~~ '.Pll! hn A' f'}i: ~~ rie·l.f.Iinl}ol teNr:m8:i SIoJi..~."I'Rf!3 -l'l dIoc.V~_'i8..(.ll a~T~.\r.l ~ rt·r"lgi~w.l 'T..1i. .:.I~i i51t'I:.i !:i.r:. M . ~~~~i'T.W. aj.lt:. tll::. 'v'('\TH.:!m:~C[I:.gClHrlt~ .n110M€'i CTeri. iik!x~uel1'ill ~j _. dour] P!.ulYb"tJ.rr ~'J. f'ilhmi' 11:.~'!itil1!d Ps~jITil.R~r!.' r'~'U'~~ .!lh:ii 'l!ru·· ~... ".."Sittl m. d-i..ifJll in:"llicr.iJ< 'iL~L:d.'.D!i.i r. (i:I1.. 1'i."Si"i.Irik' ~ l..l ('l~l{l)~"')f'.~tJ inf13il1.lt. ml'l. Care ~l£l' ohEP!1. ~1:Up~.'fI'lA~IfI..ii ~ ~~(.jl. :Lf. [11..iI~L:~ (lJ1 ]llOEU!l"11t .ilii.l::. .!:ier ~'am S'!::~t tii r!.l~ p(J!hl~l.. ·N!m:l.t.. rb:trl~H ::i1.1miJi~'1:.r·.!l.im..1eml.E!' Ot~t!I~.51 [iJ:_a~lililf. do:rl !ik..mllid S.'I bl~]~hJ.!Jt..Ud.. mL.(!1/a:E.i.tllllnLati.:!'h I1osrd_ rfime-nij nu 8.tul in l!.~!j:ul pro"iim:iEil ll. va rn~t... UI.".f.Fe" un..:..'"I:'i1~...h1J£[.l" . ~".f.~'I.iertill !!IJ'bltrt'!. . ti:'U'~'<Jt.rf.r..~tl:' .~2li.slJ'iltiJiu:C.'::.':1 .~if<l!(tt" '{l 1':'UU"Safl1 ilt0!" dat. Li..(':'€ . 'if.i.o.i}.tT.~pli~'S" .!i.J.· 'i. r1'iH LlE!.rp n:~'tll!'luJ'il.'~ . !f:nk:.. d.j] h'illpl!.!Cl"P'tl~"jij lUG1'l.ttll ~r-pf.. ~2~.~t ue Or.ig iud~l.lJ t.i'~IP'_ Iar O.'ii raelama un :?:uCii:tCiril ~ ~~'PI: '1 1').llc 'I.iI['"J.)l!"-..lin. j~M Vi'rlute..~ ~.t'L' ~~jJl ~ile.i m~i:i.YlLJ1~.tc'r.br*~a &Une-.ronU l('tUl t-a :.mr~ l'1:t' Lr~g~d'L!lj~'~' rt' oon~wliFl C'.

o:rba de apa ea element fiz1e~.~e.' ma.~~l c~( Ca1td~&1:f8 a.l ..aIltatea ehiar ~i tntre oumeni). d:fige. eli a VDJ ul .U$" Dumnezeu. A.l. tot ~~. un gree culth{. cli. deel ciLrnmtuirea lui era e neeesitate impusa d€" extrema hU[1u.ata-lis:rnu~ valentinlarl. in.o ~.eaga .estrate eu libEH~ fif'bi tru ~tcate ~'U(l t6!:le po(~ pri n harul 1 Dumnezeu ~s ~m:!i'[ e ui reca pete 'cOl1:dl' ia 111·.ile acumulate) se n:~per'cli.H eu e oelli p:rJ[jfa.~l:.alteeva dedi ~1i restaureze ('I'po. .ea'I' In fi" a ni te.a P. Daea Sen ptuca a. De 'pHda! in ~P1 sodul 5£"p3ril ii ape~Ol" _.3 .vol'u. Int['e na'rrur~. dement. Cre<de~~~ :~priiinitldu.tur.u .aJ Origen a OOIU..ml. DiuiQ. ultimo al Cuvlh. ' n. care.. ].in.t~ ~ a:ntE!' IigE.eSte: rau prln nr~. Tn7.al& . ereatorul umveraului ~ :-:01 C~L nimeni nti est€! r.!2·bate~ri.'('~. tlra. de' min l~. :olne-n~a!.) inlp~r.~ nOlo lor in bea:titudinea I. ci devine i1:ij'i. Trebuia. p e . ti:r~ p~..asemenea '.c&. su se ~i.\in/~€"j"ioari1 ~i ·ef.i !ii LBI.jstpin~1l~ urma intru Dornnul. de dea~ij:pr~~ tari~i. Cum S~).fr:r~it in r~u.sd.eS~H atea clil1tre' fiinte~. P~l1. -ar t~v.'E!'jtoate Jnfruptindu-r e. Pi.u(!tYr. ] 5 f 28)· oCa toat~ fUn~e-le s:p'i-· rituele se vor ~···.inta."uetificl a't'itea in.S!."tJ In B~bHon ar f:i . pantru a sco~'lte de sub coa]a lU~l-:.teles Qrl .!:~u~.e I tJ. pe oont prc)pri.tt"tJ.ti] ]~n. EI ~us\if'.~..pteari.pc cit D se p.ze:tlj Ins:J.a" {:tdar naiva lao nive-I Hter-a~'ll k-ebuj.gen.~lia c eTe a sea' pentru to1j fi ij sai.aU:!~ ta nega rive s au.tadiu <"'!I't~ au P9al~ .lULl tr. 'Lid Origen ii V~11H:"a . atunei.erat aeestei pr~'.d~.zu t cllil. v'Oin~ei.Ii de:fini{.e .c-gal ~ti:i(i r~'f'ii a -] .jrE' .ndica a: L-u.. A avut ~ {.t :iij.a t.'1.1 trebuia . Iost revela ta de 'Dumnezeu.U de lihel"'tatel8.1 euza Pt'" DUIJlinezeu .ar~.lkelf!J.un Sll1g..pl'dtuale ingeri.OJigen nu ·pretin. cum o.:n:·.nta· noaiStr. aameni (~neg..~E.d~n mel.au 'Yl'ttt s@.a.e.r l.~@tA limi tcle" .i ~!)~i CfHTIpr-eJ.'i pe un eitat din Apo..n\42I~ spin t.'e v oin ta ~i e~i. pt''OpFl. Povestea cosmo'g(1rtieL 'aut de sim-prj. lui Or:igE>n. · ~:Il"~mo.L pin ~\ la urm i1 3'-8: a j uns 1a 0 ~ nu pole.(aton! Cijr-e sU1S.. ca. f~s t 0 alta p. {:oilch1.~Uo"rl~! 22-8 &1 2"2Ur e(nnen'te~2i1 . 1£1ineeput din fr-'J'iI tie mintuit. . ajuns.j'~atd~tujis. j 17 ..tura. rum Infim:i t ~i n~cu'P'Jfin:$.Irn W. .]I dtseut·ie· puhb(~4'. Ile modul In 'car. 13J tm-f_o:r s'.-se ~. v(. D~' acee U! W~bUi.. au.nsr-risa de .ra.ea Sltfl~~~b(F~'i2ute~ care due dorul mJntull'H..presiei bruee r:t.~ iC·e i lC1llnllla~te ~i-~i a(.. n.'l"~ital I-a nilscut pe F~i':I_~ ~'!i'lai {:i. Niei .. ble~~e (]I lueraro sJ.t~:7.~' dep~~~e~a~ ~intem cOl1~tien. pnzi tlve (in fUflC~]e' de pae~ ~12' cemise [on rl~ te V]rtu:.s 0'1 ~ie.. a Al xandria.re~ surv'~~ta. ~I'n:pJJjnh~a aJ.~~lze.eparill." decit ~:cea. T. 'Dar adv'ersarU lui Ori~cn aU .G!€-dal~tl e.1~ do:s. li)8tl!: Dlitm:n·e.a.Clmers In ~adIDetLl textului.. i.a i nu se refer~ Ia altceva 'l~c1t 130 Dumnezeu In.i.ih~r[iPQ·~testatui la nes.rul Dupa De.J~t eu slne["(~nin oren tlll"'.lv~ [cacl[ astfel arn ne[~[l. ~~L se in~1~p~r.ec . ei ~de s.~n eu un gr~ ~ ostie pe nume CruJdidu3.inw.ga m stadiul ~ctu. . i\sttel ail. ~1 ca nidodatil nlJ S~ v~ mjntui.Pcntr"UJ.~a'oa nu exlstri ceca ..J mal pll\-iD de lQJ f~lta dumnozeiasca ~1 sA aj1Jn.:fi gasit sens n.w. Dar pentru eM disF)UlnfEli3. hl ~n15 un[.I!!l'eilOir c~zu:p In flfiYrnl1e""iI~h:mnJannor ~] . Dumneaeu. ~act.dla..@..tji.ri'~e' Ief:emia in" chela teoriei apOmU. rnul spiritual.d de c!d~}Fe ~1 pac.ter~ .ni.:lel. ridic~.:"ipu~ n(]tttri'~ Qompu&iil[ . j. r·~8'n:rr~ctiQ.f carte greu s11 prie<eap.ur 31 r~velij:\iei illvine.eroa dt.a:v~).at c·iizut.Mul lr~ei\T"e1..a "V~ n .~t.~i. .sa li[l' sirnbclul unor ads\lyuri fundarnentale..:ic.i:ngt.~ . a.e s.teuia asupra destinul m! prezent.tahl~ r.ta.s..a.eu-ro spuno Jean D{]n.0 alta car to tim 8m ptura nu eonsti tuia ~ pi. a~F~cunl . £.tate a hli Dumnezeu. Cand1dus a'firm!~ c~.GrfI'ne2tl.in stare.~e~·~~..:'~u pr~~ 'iftt·tnt:ro.da ic!Jpt 11ngui:r. .d~ disertminare ? Atund Origcn re'cu!rg~~ .a trtt de poticnke ma ~ :~t:L:"]rE. r'aporta.uaJ:€' egale iThtn~ e:l.{! utai rnult ~I.luhl~.eJop. ~jeparte a.s~o1ul Fa ve I -(1 C'Q. el. a rI'h::tttuU un eomen t"an U Ia Pl in. 'N-o poti d..£~ dia.nU diore~{. ~l.ex. ~ilc~n~. Ori.l! .~e: spirituale.i.ato~enh~.Lie2u] p.efi. Dumncaeu a creat d ec I tea te f~"i.'ti dre ignora.~nS~ll:-ile Selj~pitQrl slnt.. putut Iua de1. bunatutea absoluta a lui. de· asemenea cxpllca. l"eeUpenlr].*:n:~.~.tlne~ n5~~ts. 11la:re1p~ t:ar-e n.:t:~e de sub Uriii!' de cele.d:&e1:p~r din ~~lt ~i a res-tabi Uri.dis]t:I.dee-it r.niiea nsupra posibi1f"'lti.i..~irtec ct1 (ieeBlr-~ suflet a avu t 0 \1~ i.su".n :S~llS.rdia~T.

~lc]a.le DUt11Bl€ZeU ~~ nu V'O'] mal grai I'I"'(numele Ltd .a~l]ia ip.. ~1 S~rilPtUrrt ne ~. ·te i\direg~mdu-8~ exdusiy cr~~ inJJor el i11lVOc3 nuwai i-nw.'1 f~ t.~din tel ortodoxe.e substitute lliciQ{lafa ad~Gv[a~:tlll)J~' ~i. n r 9 I (.Jnd.. ].a.~ mer l ~le sale" c:a t va o ].fi.Ct al gindiri'i sale. d.Re.rna dau deoparte.fOIst.e.mlletul e !i.71 '~hsth in~ed ~i di~hi-9U".l D~~t'ti u in..1 cr. r ro ~e SUS nu pot if t\tl tt:r€blde '5~ HlI] nc:olltet ciJd f£iJra rezolvsrea lor do.t1.. D.i acuzat: ca n~~.:m.geza s. ]t~lspunzl:n.:"t'~in t€.t.gen "Qn.~tat. tle€.tHE" ec h.i ~a'tldri a.e'n("~tj carora '~'i nol riseam 'sa le C'~¢l!~~T~ pn d~1 U!l~t'W'.tnind'l.expun~ doctrma toolet gic.ra rnai lndrltui t..~iU·t..U"ge. lui Origen~ ~tiuJlie sa-l Hato'. ~ ~st.~nlj capacitate inteleetuala era net infer. 20~ .t de I"erlutnele ci~.p~EU:1 rl~_. eereeta 1l.~ (J.. '~'neztl1 ~j. In fa'·~ p--tri':LJ1ulill de ori. Ep. 0 oon"stitui:e justific~l"'&a tentativei sale de Q.1 n reo] ~)gie . ~ N~utjn erede ca iRdev~atul rnotiv Ell 'pl~i.ezia~ti:ceN a . (I.riptur.iJ. cum hlne se '.1\1'1 t u I prof etul u i.rolElune 0.eV!Oolatar ':ntru starca I'm tic ~phit:.a:rg mBt:OM C!!K.ea~c-:.std'Ll~c _..I~.i'.fie . actu~e~~' p@ cl~'uITlu1 dI'1~'p~l iI.Q alt. nu nlf~.[~ f -0 stu 1 S'dU di'~dpil)l sa 1m brac-e h ~inn P1r~i!i:t~~~. St.trll~rnin te oM.i1e ~e aid' sin't .".:l1. de A1exMld.Nt patru tomurl din C~-men...tig t jete pri gen I~ -o.eremiil. invn¥1 A . Cif1d.' lntrerll'pi eomentariul 'a (}. ..'E' pe }. 111.E" si sa fie urit din eausa l11.1' '}i D(! pri n ipUs -------.J)" jo\ ~~s. IT.a.J anumite s.ere si eiL orice ~th~t s.__ -tomW""1 sUrnU '~'U pl'\otc~te" Autorul a :.0 f SllSc1 -te de C01'Y~enta.s. e-l spera s.7. PtJblicarea prlmelor dJrJ. Origei~. atuncl mad degrabt rcnunt r:ili rna retrag in s:5ngur. dp.pirituaUf di~. h~a.'\e .j titnlur.eU 1. Ineepn ul lI:_1cra"ri~.e sa se ropa.~~Nu V(» mui -PQm.aproape d ~ .1 Ins'a .utetkli.I .ui~' '«u~~ in iUii parte.rrul G~nezei.P..\:r." n:i~:r :ri rc'l U s.1::1\ ~S't1~Otn:fJ! Ia ci ta te dl n t' ·1c~t~· pagi.p·[I:ndii pro bleme lor splri tua~e' sp. Dup:ri ce . Sdrblt de Mi'e cunp:.1STI.:::e~U!. Ori.teate noe'intel~gedle p~rov -cl~h~ de' t'O'IU~Jl= tariile de pina. i~~~M~ ~x_ie. Parten cea ]TIBi in:ter~~untii!...:nt l~u~l"~l[i!t tru 'ca j nvA t ~.l. i. 'sa sufe:r.Em. ~ ap~~.in (:.a-....dar nef~rrrn u..a'!I"~aCre2~' un Origon hotfrr..'1 in tllniJ:1i1 lin pasa] r. in tj.cineV'a i~i ·dii ~e~ma ajuns :-:.d In relu:~ a'r.] ~u.flvi.:1 .SiC'.L~[ " urn r. ee i se .Q :.aga jn~~J:~·(!ar.ui p~ QcUv1:~iomff~~"l.. Ii p~c}el~ c~!e ¢t.e tra hsm:it'e pt"in n~'~'l.is~ departe de.lice in s:]nea.l se devede ~ ineapabll sA 1[1te~'E!'.princi pits p.i i. j Apad. !llD. 1. '''''.e-' ei:rice vremii. jns~.118~te din r. etul 'Il a 1] ra~.. SIlTI j ~ni.at in.f"ii· 'pr.e oa ~ I.tL.t ["1. atmosfera 'pUna '"l~!HJ~p Un eo ~t'1 '"..[. () 3ITlPi. 03..-i (." • 1:'11 bl em.i sJ spulbere a.tlJ1l"~ so spune Iimpede I'&:1su *.\isl.@ PIld.a~lteeau.iel:~ Q. 'ui Or ].. ).i prGe~ am CUvintul pen ui Dumnezeu.la tel In mod 0Xp] kit.% Imlrruv:h.ria".~ euprinse in S!C:'l"I'i. c· ].chii in telE. :-1]: ramine ('I i impa. pl eee din.adev5r" .9 Olli~t!n hotaI'~~t. sistern COMlP3.?i . e.:I"U pr~ten.dtici 1. oaroeum s.rLa~te meunJEl' neacoperi 1:'<12'. .e }aDIurcfltt~ daca s. frtlln~ '*.crip'tw'ii. C1J.getic. acosta pare 'sa :Iii . 'lui: .a.C. irMiuJi'at?tea sidi.isCOpu.!~triw le. ~Cl.eb. nu . g.'OJ:01' ~s-te' inserat diin a furfll .eEll t-enU~Tm~~. la ce lmn ~~. gind~l .-une d~ ho'er lrbitr'U.1 d~torltA aUtudinH sale.labQ:r~!ii adev rn~Hlui absohtt.fe-ri. Drs .mpul perseeu'~i[raj e." . :Mtrma\j.ptu ~'.vatBtun.!."c 'tUJJUt&\U din 1\1@x8udria" Herncla in~~ .El~[te ~:. trina '~e~tlD·.aprins ~i mai tar: ~ 9.nj l:.1 _.AJe:= k.e(!l:Xi~lfi.j".g'~n d~ a cons ti tui ~]. tra"u.tori ta'tc'd. OreriJld 'un.. flt".t!l. hntilti sil.ioarfi: cele~.~: .g[~ade~afU'~ sterie ul .u~in S.1 j .' n{)n1simpd1't. a IV ~a i~i .tr.ia hJH~r:1rH De pri. 1ncar t£".ep:rQ~ c::-astrar:ea..tiQ>~ esw.(lUz tii.2e pee-pis('op. · ((I'rild Gene:re'i (V-'VI.9J preciza .expt.P.a pUt slj.~aVnsale . plu.uz! a :plec~~rU sale atit de br LJ $te pare' sci r Ios t hirotcnlairea lui H:sr. Ierern ls se .11.ari-[! ccnflictnl ell autorf tEil. 1n jLtrul sau..~ vedere..i '..r1 . trlJPt~ tU'1. dogmatica Tn IDun41 m. Daca s i.U ~ bedient£' toa...1.eit. In Cjnti~iane8pre [. .' • -"".ni.(ler .r:-c~p.s~ H r.1:i:ei.~at('l·7i paee.le _r1l rJ'li:lil 'II " 111iC1ee smt acesua ~l TU c) cum SIn'". dar ol FlU .t1rn ta ~eJ.o ~i a Cu vintulnl durrmezelesc.ElL dict..

. ~iew?l·etccT. serise pin D~ a '~a mainte' de.z'~l n Palestina. un ssmn CUm ca ar clod j COf')'\'ctltia Iecut~L {}rigen dicta ~j. (:Y.1~a pleearea in l\.~'Pl"e ~ C rceia. eJ:tpedi~ eartea a .ld!·3~~.In P1"'·i'. atlt de mult 'rivnlta.' rnii ~:~:'la i\le-X~f. prin mijlocrrea episeopuhal Jile~" ndru r In:warcf~'l·'E!'a lui Origen in..gmll ho-tiI'. lui .bU C .e proviI'1!l ·VI-a.t\le'4i3Jndr.:atru C'~. a udienta pe care 0 a:vuses~ in pr.l'tin. ~1LT'l· J\leka.j n.a. 'CU .ite· d\ell-:u.L"~a uliUza m de . Petreeu 111' Palestina nl~.1".i~L del-it ea 5~D---~i raea ~~tW1ilO]" a_]{~] ~E- cit~:t· ~tlP MU1W pl~a:e1'1 lc.lea~. Dar la numai Clonf]j_.eei 'ThQctist~ ii ~T~ta (~JC·e~-a~i soUc1Ql.~i la.a obtitlE.c.rtL In tosmna aif. la ln~ls1." In alta 'P3J'W hirotentsirea. trebuie t:ln-l.n. lCaf\l?'&€ a 1.rn. Jn.SEa un lai'~ earece reo am vazut ~a fairna lui de ~.flavaJr~':1n'ij..lo~ M ~i' 'c'a. la :rj]ld. a i!.i?i .ua sa Iucrezo fa Co't1t!E. de' da!ta :ru::eas'Lt:I.'iglo'asa.'iJiUo. ~ i-l aduca .i.~~--~----------~~---------------~de.~.Atnbr-(l·.Se'~~a.un el de p.ando:nez. Auaind de iQJinla lui Olt'i~CD.e'l-e.tr. Ball:.:t~n!t prin .r"':~.ncfh·ia.rL'lioJ]Ja H pr{rm i~c. oli IlU-] purta niel . o sed~){). frunl:tJ.e Inteezis latcilor.:eb:i u ~'Ltst~nl26Jl . aducindu-i rnu l~ m.ll..pa loon.'t.a V3 COl.})is(!'o. ~~Formula esta fom·te v1illga. multe Iuni. l!j1i i~~ell.biFij(2~~ de . _.'ca.1u mal l"·e'l. !)~ \rada ~j.t orioe ea S'.lp:t·inde Ae-c-epit1 cu . A'ce~w H hu~i:i."\n-tiobiB.a.i1 a t1Jnd .i pretutindeni de marna sa.cuul stins deocamdata. . ~i tot t cu jnainta~u.81' 'atu] .tUl'a-'c:u Biseriea.¢ntele. murirea lui Durnnezeu .~t~ ooug rl. ar Ii ramas '!ki pentru tctdeauna ciaol Demetrfu.trebuti urgentc i'n lcga. Groc:j a.. In serisoarea sauto'bi ogra r:iJ..reprcdu ('EtTl textul 1ill Ease-. e .~ge-Dn u cmdlN:l nici.~.re ]i.r~1i'a {:un9~tinV·ele Iui tealagice unanim adrniJ::"a·te In vreme ce .~"1. ea. Eg'iptl!Llulj. rial unde irtc'epe redaetarea Ci .H .~ Origen sa.pturii tJ.iXri:!:(n.. urn ~4mbro~ie. Ge'U'€"zclt [lJen Inters sa ~·]).a.·t~n1.r.1 IVlammea.rrum Orig:e11 nn .'}i an! Al exahdru Sever ajbnge In fF untea a tm~te'l unperl a..-e'1u.ui din aseuns pa~1j_]or.r~-o1!oi' ·a~"'fl Incit Origen a sta 1: )'n ~ lpropierea.. primul dud 0 iSlrrrls d~ gnos- tlcul El'·~rae1eofi.le In j\IrtiQbht~.ffitmrie ~] sa se intrcpnJ 0 buca. dupilf . n-ar fi trrrrJ:ls ":i~V'a di~.a porni Jt:ampania ~mpo.ni~t.d.e fo~rte .i in care ii aducea amfnte de sa se Intcarea . spera . ps firie.ldine.erOl I::nso.rrl'b.-\~a ~a n . peste ehiar un an ~i pr·o.Pare ~ie·ase-~n'ene:tmp[}$l~n ca impa-· ra teasa ~~·rrnmt'.'1@>c.r: ·petsorH'lI"~. 4J?x. e i u~ tJ rnp.u gu~t'c rj.. Vll Rrirni ospitalitatea ephx~opul. Iar in diaeonn. ~Htl. ~r\SC-as.mmea orr) ~i :s].. ~:B n:~iugj'mI.dru. Nauttn afh:ma c~l Or..UG' d~ cal..Ortg~n in p.E!rn biu - Ierusalim. una c.g e~t al Scrl.e.scJ'l\SJe 0.eA lra comcI'l!:t~u"i1J. In 10. }li:®x.avea sili-~i a<eh.e'· ~fi..a ~a n u-i U "~iiru' U \0 'inlRortan ta sarna de bani.eli-et.. 'uTIxernlllaf' din tQatt~np ere l·e. Denl.U1gi.nmziaSTIl proin-c~pe un CO'fJ'Wn1u'ti'Jlt !.l?ulu]. rJUner'ea ]111 A·m.tm:i.ia h~ AtJUohia ~-i' ultima pe.jr. 4 lexandna (23'~2j2) N -a a.n~ru Ell fIwlJt '0< . prediee In bisl..~·a~~·m?i~1ne~eie'$tL" Pentru . ]n.: epjs.t pri. ~U.cpti~e·.wo.an.' zO!J'li. avea ·s~:-~ petr·e:a.Bva-nghelia dn.bil. ea Utl ~l5e.e'ri di~ g::~t.ra~i~.iRtl':·fpf'et·~rl:k? ]. Episoopul Cezru.epistt)l£i. pe nlisul'a ce vu iucheta ..cx. 21 . 'Ot].leJ.~t~~rlsCil .e .~rturil ~ii!"ritos.~ de ll1U]t gt anic. ]JfI. Is Atena.u~ 10.tg:c'il.te·i1 la. si~le ci~£i.dc·Incepu ·ga See neH.d~ b.1 aeeleia~1: EvanghelH.··iuad'a {I !$ederU la .care.vut tin1:lJ sa.t:oni la Ierusalim. p~tre~e\il 5n .l'ict~ Iueru :ndeob~t.r Or.~1 clore:. sa. Al exandria ~Dar p. Clr.. Ca si Clement.re.i.f\. care se sollesta.. t-o va trln.iva b~gajffle.cite 01 carte. c1a~~neftl nu ae mal in roar .la.us eb i'U: ~nvoctt d~p't motrv .l.ca deja iarna ~~ p~ siJ r~.i.c.1. care se .ti' de" vrerrre.l'i-ym \.1dllnH e. Aceasta .f{t) la Ale X anin pa~rie~. In plus.tol.l1L~l 232~ revine in iijF1r.'! in rcpli.ca i Thunlle Ide iarn81 poate deduce cij intentia.-nu s-ar fl Into:['~ la .zie nuprirn 1:5 'nimic..0 f~mJ8j.~·T C'<lili3.rih~:piTId·se pest'" tot tl fac'tl. . fi linli:tit pe .

spr(~ IG~redaJ.:aih.de' evenin~if.i!t.(? ~~il1.tvertlt d~ lecturl pAgi'np i.nct.t:onirii. enelc']icei lui D e..:Ii:~l't d€ p'u.grt~I!. rnJ]3~ a.di eat htL"t}tn~ lil]:salYldt]. . Sa se JU"toarca din d rUU1+ Pin a. atulu:i ''3~~ i pU_j]~tntre'b!s'{.E.'siurt thn:p.t a putnt iEacB hjromnire.reguln~.~@fI lui A'I'~.I S'~ .. ~.i n icl o ep'i -cn'pd_ SEl o.r€l~lJll .~~ min{.':r.ll. $n:r.on~Htui In.e 021.pi..ra. sa Na-utj n). epi'slld neda ta b~li eu ~ti'tlDdi ne)".:'Mt_j.un~: D~(a{)guIui eM C~ndidruj citata de 'D~ln~triu~ fuR:I3. lin. :lIu I fif1nletri'tl msa l'1~ci f)!U.. 'T"€1.11: d'ui .ea ¢a~C"i.r-f.--~]t CUl1Tl ~I.]~'*t {.'1a'Capado:dei l-a.::.'J¢'i~w. ~r Ierusaf m . IT:! Mpedal I)UltogtJ~ (~U c~ nd.. J. 'Trlrn. '~] Ltat~.Alexandru. D. bl!Sei1lc['as.Si!p'&.! in e.€ Ah~.@. 1)(..1 ramase pu~j. l»s£'rie. indu-i a .? Probabil ea m~.n '~impl..i . profund ofcn~'a1t~ :t±iml~(? "eJ ~l'ert50((.orep btil : 'sa bil"otonE.]' r se 'n~ ce n ~'fl foarte . 'Sa.:.e 1ah]~.'lit credjn oios . [lli]g~. t'i ~.in~Ull T ~'spun~ in n umel .p'inGlu-se Q[)mp[et dE COntUff~tiil:W~ cre~~in.bucuria n~@J~:ter~rnta 1 a hh'tl.:i cerc :e'X'r. jndij M Wr·e-o.F'f' pape:i Pml~l~'i't.t~~)'l.~~..tlpr~ 11 af-lH"i.. n n:ei d~Jr ace-st pepss.·a.spre G~r..€=..'etiCr-1' cars-si pf\o. la in··..i~.p-i:"'~.ljlt\O'[i~.k'mC't"Fr~J.:a:l'nEl'S pour ~i sin:Lpl.e:~B:n:: prldna..a. putut dete].'::isca.'i n~~~S:aTe a diav:biiltih.q pe . pe. e-:x('OTl"'tu:n.td~~ ~t'JJdc: pI'eti.aH.J.pi din P. l.exli:tie 3pn~ f0108U1 btSC1"~!. iBJ '~UndJ Pr'Ub~IDi1 de hnU~:rkea lui Orill5CJ:l d(~ a se stabHi liD.l ~ ~ct:1SD3. pr. ~11na~ti4l de ~ rnai 'fJ.'ld.par."iIj!. i-\tj'M.i'tA?)~. legaf. ~ tuiri.rH.n. crirg 'lC'-Q pr:{Jvo~ilft: ct~ pildkd" serisoarca lui OrigJ~.F:Hj .~de'h:~)L:~tj. .tooa (ori.. 'd.u][mtrd. ~n.o:I ~ ~p _ dul ra:t~. J n c.emetl:"iu.~ f~rn' ~t se .f.'!Hlndrt1 ~i 1'-'eo(:ti~"I't dltr(~ Pont~rL n~lnlet:riu 11 a(:'iJz~ P'~ 7t'c!lfc1:i'-s't dcE'" ~ It r[lcitlc~t de m~ 'Ill ullt~~xri·.a.~l~:.gE'"n sustlnill5)f.nd~.t~ d~[t ar :n putBi.a' run .~un (:..o~t::~la intiis fiit~1t~.~' .e. Orlggen n u 5e· rna'] af1~~: u b j ~risdic~lil lul "Dei'll chi u.ine® . ~i-! T~mi!i!~ ~P:i~8"[]PiJ di. 'in vi t~t s~.v.ttr~'irrilluiSlI?..rnib cu tr.:tetm~ C~L.. 'Pale:i 1:. Sc poate t~r.~a:r dorit.~{~ Se" rnl.:f. J}. ~'~st.yat 01'i~'~.f1~ : de.ri l.u]1.tal !2p'i~cep. "ntt" l""aSpUnS\lf'il13 p~ . l1. Fl:'~m iUan din.d.8'rti: Iarn Ui!:].l. CC'7.:~r:icilar· ~i-i 'tv~cin~"..oSh 1:"1"P~ US{:3 t~d!.R <lte :bi8l2Fica. ~lc~ scurr.~ll 'n ~la le'g.ti.k:._~J~tE1.[ea! in-cit nnnic nu 1~~N.pe'~c~-i lh)i' oepJ&00. pen tru a.erItH" DHCl~ asa s-au p.~l t] El. ru. llnlt rn:rri r~On-' .()Btldn! t:-tl a] Iel·usalhnului.(rtr~Cl.@E. Dc asemenca..~~~i d~r-~~e.m~'in SifilJIf.U t1rhl' H<~11~ a bii~F. Se pan'~ lea :lllint:iatlv~. ::! 1 his. llfG'Jis-j.i!i r 'S'PJJfi~~ ~cadid'l!.~ti 'in tr-ua gest de ~() 1'ct~rifL.EI 11()J1..'t~ '~e: l~ i een fLt.srI aj. rmnin& ~'i aiei Q vrem e. v'enit din pal'rtea ep~seopflllli 'T~cJj:tbt Aee..i p¢ I'"f\~{).~.mrilFe· (drumul eel mai SCUl·t~ d ~r ~1 ccel rna i prJm.J.in ~J~l~~nut'ia.:.-.jlor sale 'L .'~ f1iftdl all.:lidii.fh:la.lCI.J~(. Hca ~a.n1QtT1'IJL i~l'!J.~i !. l(!r'bdlwt]O~ rnJl~'l't in.t_'flcicll'Q~_.xngul c~)r.i urechi'le. Lal . si a:dmi rat H'lal lnll..'111in.233.1! In -ph ![~'! ()rtg.f.I!' . :.2~ $~ iffibi :. tcarcerc. I aeZar~Qa.rClst.tacitl ·'IlJi[l ~h'it.i3J.£ tinicni s[~ rup!].. fii. TIltU_.ce ~i-..dru cern speFie de lH~U17a~in"il.c:~~.Ci J'ot~M'f:I 'hi priilia varu £1.eal. d~ ioddt3. rnai CDn'ttfi.]~s9..ra .'1l""~m'tl tEe In .A:te-na.1!I. Ii 3dJ!lSe.l'"fitu wrJ~t 'f!!p~SCiQ'p~·] PM.h 'fa un rii. hiro b:mj ri! .i teo l'(..id :2.A.gh1."T f" lU!!!~"'lJFile'(cum ~:n~suPr].' :2. doaf ru frrF[ilJII.:is€' tm mesnger la .t'~.~Cfm's.in:i'~ti~'· Denletdu cl.i d ~n pnf'te-~ 'tOib®n3] al~\lZ..r.ro:. . nH se a ti-etl ...l~at~ ~n .j nude se bueura de pr.terni...ti' j !~r..t'Iltuiasf. r asptlt.'.a. za44 1 eneieli ('"-13 ·]ui. 2:pi. Ba chiar Lltil Ii d i11b:-Cf e~i 'Jjvl"~.AJ~'~.~HlJl vsril an tQ.se itl)utllmutilase '.bioafS"" if!:.Pl£(8i .eelBJ~ S.~d '~' 'De 'GC' n-a r.iserieH de a i~i iii undo cr fI! ~n. id.t~ !fj eite:va 'WKOO..cjd ].i '~~:ri r~ 'papal a episcopllor din 50 re~cIJ C~ ..)1.~~.il··ului b. :bll se 1ntO'."Th.rnda]~. d~ctr~:napUna de ifio~~tH ~1Lt'~'ul dt. .stil.] ~~ Dd.L Plenurile nu 1. h~l 0 atf~~I'. eu 'suriwar.utif'1F1i . ~~'IC:XHrii.~.fi.i~v_r.:rfjjul 2!1iGOlii d~ filO~Qfte "aJ[eniLB'Jl. -a.pcn.:JKe.!fi~ . t~{:1'~2ii::Ls:ljc@ 1. palestinienc.e i s ea.J in a Ceza iPefl'i1.da'E~'1tit d. edg. C.~. Nu 19.i d dI"~~l'~~t~ seepului AJe'x-andrid.·T1?H{j:t~~~f5 Cezf1'rel~'i..1l1 t\t e~:.'seoptJltd .('[r".Tu1~1-t:~legl egl'rt~ni..n cat'].a.S::&f.nb..J'\'~~ . \le:~t-n.H i1 1 ui Or ig en _ Me-s~geirul ~orJl i t>l'~: Popre..~ele5.t sp~r:tJj t:r:l alte .j unse '~L. ~drul 11nl1i <tJ!I.J: b·~uia' .'Up !"c-:strins de a1ia\'·7.nTa~ rnult.ul1o ttl c~ dol p.n !CrtllTlIj salim..(]. i(:'!f'~ erau C 1J~'llplEl1tstr iiin_j.p~ci l fal.n. 1<'1.j:.L: 'lSlt '~i.\.J.:.s jJi~~a ~lt tr.).f! ('.

~ulJ ~)'ri.anesta't " in cap~ in clipa. La lUe:xruJ dr"itl bun 1. dl2~igU['.. '1.tit de PJlQfun d pe as culta tar 'I J rl eft 'Uw..ped e Ia .. studi.E!le la:muriri Capadecia.1'J"t" per t.~~ ('.:J·i·a11 pove 5. Ei ~"jiCri~~r~ impreu.rutS€' 'olos1tor ~~. Ditll~grult( C~! 'a tdid~ .~.~n . La cupi~ respeeti 'V a it ta~d 0 lungji autQb.Unii.~ un.5l1.ei l!.aeul.pozitie ta. vie~ii 1'!Ji Or. cum '~urtr1rorii scnsori 1~ 1 drum s·' re Roma ~ _ n.Rom ei ~ fUl a dep{)'rtatj ]11 La tnceputul nului 2J. a Ce:z:aree.sati ~i inc·~pi!.t a. Incendie b]I!!H:!'ricUe ~j casele ucigindu-i pe eapete.otH~.tI.Apoi se Intoats(' Ia G.ij.-j p1"oh~j eze. Aic-i. ani.ele' . !S~.Dr. Imp eriul jncti.!1a.!1.i~OT) di n 1.Gte .van. afla de. :sub iortn.."i-£1::I£ltele Orlgen".) lost I![L fedl.<jJ.fi ~1i l'lr.~ifrecven rez-e pe 'en~. ti evcnimen tcle 1n. Dernetriu i~~II~idu Q'b~'tescul sfir~~t . atms HFJ!@. ~.j t:rindta ~~arm<Jt~ de &c:rihj'~Lj inderrmindu-I ":si'l~~'i continue (. en.a a (~r("l}t.t:I.5---238) BI.u:]JXl l.0.iCcl at i se va l bucura de tQ!aJte f:~tcUiatHe pe care ~1 Ie-ar :iJ:l"o'n.-frwntcniut !a Etaf .erl:)ecu~~.r.'jupr'.e. rn.prcoti ~' eredi t1c'[o~i f'ur ~ nevoi ~i s a se refu~'i'e~i("In [-Jte provincii ale. uncle c::hh:Jji" atunel 56 ·plr[)dUStft}'~N·.!J.atat.te 1St m intui.ti l-a mi<lJtc.) 131. Je~lFe.(1 d. p..ut :rliJg.ele mal bune rcontUt.e..! . j Vii.~:Nl t:'?1 v~ fi.:rUicUl~ hnpuse de cultul t.j~~. alJroo-r' al t:'e:[ehr.a. d~ a~-:r~tA datil Tn mtre:rupt~ 't.~i [0 va r"l.grafia si c·opta a~t~ntlta' a.:u[1 sau ·a.a epistolar~tf .l caF.t un t OD'1 ~Jf' earte. In aoelasi an ~23B).itJ.rj: eiteva eutremurc fU. 11hil" ~i. p1:'~fita.llc..L1-1putea refuza ni rn ie~ Ori S. eu reserierea cel€i de-a VI~CI:~ f)€' C8r!~ Iatre S(J Ind atA ('~ Arn brc zie.e: pln(~ 1~ seea d~. D~c. Orlgml pii:r.enezc1.'.~C'iulliti CUJm 11.·Vl:~rlt:ea 00111 -~junS~!ie ~~. 1 :s~ ·a:~igU:ra:u.f'hJl lunar Sardiil''!!'iaL . Cum nimcni d.Or:il~.ei.~z~nt~ 'tall~t-~'fUor Jilentru a_'~11 .11'!·c-il r.. fest Ides He'F-H~'~- serisoare prrvitoare Ia fQ. Pil~-~jelor ce i s.f't'f .tUW1W er·ezi.t :va 'p~pd Pon~l'~1i ~i.). re ~peeti v-:-: ]F:l.nal· stir nis-e-ri rnima zeilGi:r. .e-a:tce-lor flioi. el il lnJUniL pe Origen.11 ~. ~iultmm.irrrp&r~tul Ale. Sever fost asaslnat lmpreuna cu marna sn.mai IWlfldle.rnpe:tiuluL Eplscoptll Ffrmillan din ~at~£'a fcugJ in Iudeea..-t. pe lTl~lla g~n'~.x. 'oiteva C'.ctr1l"~a.tilri· ~ 'd€ ea ]_se pti. ase aJl'w~'l["eer de acr~a:lib-1 data pentru ~otde. predea l"ellgia.ria]wui ]\. :sub dCH11nia prncGdJ~~n i de_pn use 0 runctie U ioal"t1E. tt'.l.. In acest :fe]. lui 1O.rf]td~a. ('.ii.41cxn.ffi it r.z~·opeI·.icul P a-vcj ~~ pe :-\mmooius S¥~ns~ cum se apucase ~a.gen: se l] pur:al de Iucru.'l.1rte se holii pe rna r~ '.llJiigraH p~ care.@:U pd et.frSp1ll1~(.ra(U~iD.xanu_ru.ng!2 Fea .. care. vor fl portJ}!n i.Po.lui Ma:dt'lifl1 (23. de c viat-a.teasc~de'plin pe Alexandru '~i ~[ooc-· tist.l~ Sin-Eta.t. si studtu.r_ Papa" Porr ian.nJdru.il prin G'I'ecia~ luara din :par·t."fi :p r~)tt=!ctorAm" hro.blu va d eseoperi s<.t Hipulita apro.g9arn.1n. VhlOV~M erau soasi.h. 117~1-23D.Tlilo. !\1'(ifc~.rd]'e:fUosofil~r" E:t:JSe.l~ An7Jbr{)'zi·r. 10 plus.t t.l:ti (in~epind. r~fu:iind 'sli parUdpt:" Ia :S. {rr].a ju:~rtific.inalta~ se wm.~ IGr..ri~oore.ul~i.1~ind Ia d]~.at Oezare:l't2l· grabi ·sa-..irt.a fi .jseTioo .dA ~i ~jnc€r~ pdetcrde pentru '. cre~.111'im. Autog bio.3~-i pu tea pWti din sal. din Ieru ~'ij irn '.J Tr. care dee al1~1 0 n. Pcr.fntoare~rea lui Origm Ia tlirnp {) ~j'''rdu5e) ~1~uupbl ce les-x.j n (_'o.nului san.Hlpulit '(este verba dsspra 'vUwrUl S!. doua gn:hp~ (<"I. avea or.ebuiau tr!eac. f'6ln. 0 ~fJtstol. p~ nurne .~n€~tl.el se p!G. din C~ mOtiV@~=1 implilrtise [elJ. d arul 8'9-111ni~. At'~naJ pont:r.ole g~en'e.u~cur.ax:i[llh'. ~SOOPl sl un mesa] de' cal."c.aull. dar in tr-un stll telegr ~f. Rclatarea episcopr:lllh. slC~i8 Ia acen "'podl.~··! ~~ E''t<''fingfNi~i.nil. av U-ra.\Jm€'nt'Q.eref '.i. OrJi.t:3.napusti a.oil"a1-t.e pa'('1c u Iui .> prhil rn icu 1 ~r.!i:el'uli'I:'lnterpr~:tEn:"e_.de ·p:r.g{::·u1 in au~u_ 25 .pm~.e pu ternlee..logra.u. .ilor ~:i .J.rlJii rlJ.'iL SUa .At~andriia~ JJrlr~te.~a cirmuirli n U PJlr~a dispu-:=.[l~.g 'ozi:tq~ p~·treeu te j n Capadocia.c:£ari R'(jsp . rousl si1 termtne P€~tc~te~jcul.1. .' ~n lneul comen tariilor ample I ~~tute _ p~"~ fleeare v·e:r~~t se mu ~ mi C'U 5(. ~un ~reott. sa ~![ vreme de tr.

l'@ . "· b prHC1:ti C.pt un SOt de tIln. bij hit Ia n esfir1ii''i t pe 'U'TIlo(' k..'.jun...r~He pro. d.c:)te s::ingi It ~l na! J ciit :in f~!{tF1 ~.la dt.. ~ lara .fi'l:i ~S:U'P'I"a lOT __..l1:g1u~~u~d·upa o(n:J. di~K:ipoI1l1uL Di5dpolul c· prt'll prin t. clt2'ci tOot i'!1 aJfiul 2:·t1.lh.osin~ far"l Sl 1"e5:ping~ 0:'1 ~~: excl L(lli pe nirncnl spu nca el. f~el('et:]i~rmul rilos{l.l'Bif1L :'K' putea declansa 'mult THai user ~'I'r~iir~ rollgiifJ<3l:tii.s{}:Ha cumnatului situ. care con~'UIla PCt r..[". rtt{j. ~iI1 t~: 1~ ~ dona ca l.rau :u~d:. II (\omUJ. j'i~ sturlkLl~~·~.l.1 "trgtim@nt~~:l~ 'Sal€" . A .u] !.dzi~:L cond'Hllor tlnutE.dc.~C'Rl>~ de muJ~tMllil'~· i}.." eu ex. t~'ii flQ~{}IH treb'wa. Pe (¥..i.l~. se pf~t'li~rH :rtI. Onig~n le dedi. f. Ek:l!'Jp.at pcriplu extrat:~'lQ~J~. rnpHrti.\llol"'~L.'ll.]f..'ill. ~.m~!eZ1et:.va at. 0 anume d octrins fih.Ul'1ea ti'!'ilantajc'it': Shldie"iI"i·j .11 ~~Uin frB] pto.c:ven tam pE' loti . r-f.'GgiJoo t:. --- _ _____".pel~ d.-u ~t P ·Q~rld!!2n'la.sa ou. Bisericn din De ~~t:r."' tn. orj'~frT'lJlan€t ~iJ rI.]mila.~e:stia d"'~i nu S ff:uvi~:le .tripa.!l.peraU. .fie. pai:dt"k..elil il' sa -i. 'I'eodor a "fost ~IQvul lui O-rj6'ff". [Yi. 'C.Or1gen. meniD:tlll re pIan i1 .u ciH-tJ ~~ toate doC'trmeic lor . ()r'lgl?[1 dict:..tnl t'.uala. timt)l:rt ~i c-tj ~)e.~ nle n1~)ooH~i. :~f 27 . ~ In rest.r1 1 110 e.tt~m emite judec.1Vjnd s]'s{e'm.desehld ' tj nou/. Maximin Tracul ~ Icst Ia rhldll-'1 f'!~asina.rc~n JVle:tnf]i1 origenis'lfa __ ~ste' urm ·dr!J pac[' 'lire.'l pa a HR'm.tire exp.t.i"il.®Ji~a fl. BOSI'fI .aJl'IZ'~! Insemn a.l lucrariler atcilor.ogi~:L.nt~]. tel noi..l vrame v de 'I.".Ji luA chiar un re.--_-~ intt'":J:iTn it<{it ~i exe cnta t. l\:or'ti:.: pf'd~g. V:O'tlll" 11~$'Crie 'j:1C' g·c!J.A~~ S.ui IJu.I urn Ii '\Il12i })i 10) : J. tE'ol(m'i~.cel Kat ~j.~~'ea flJo50f(1m pVI'nlnH .nJ"?..U.ki inc.~ea i~i redo bindl lini'~~:a de ('"-<:1 re se bueurass ~)dkd.]"ind piile hermon C'!1t'ii'ci] 3"ll e.eJj. i dL" ~czie. A tiFZ.de lC1 XXII -~')'rn~~i ('XXI).fcnTtlll~:. Cam 'h:rti de-uPQt. un tina.pr.:'3i :f'lndi) .'38.$.'[15·~ TJf'-n cosmol'ogie. ~.f]c }l1'l'cconiza't d~.UU5 d:~ n.iE1~.. e-._ D~' P. nu ]~r!!.J. "lmr!~~t.~ stir-nit ~i aP 01 neereR t.ca CCi~~bnL l'~.in care! 0)) h)st_ jwl {'a.tape 10ndul .ansUrQJ" -J w1dic cres tin tor Acesta ii eeru lui Qrigen M~i prsdea 'Fi:h).l rrr l'J.. Q. preotul Proto chat A fEnd ~" jt'L1at.CL :in.rilo1'5u.lvir~.}! nu putea 'f'i de~~p~':d t .hi lor eris.llaw' ~1r l:n. Fai doea Qri'~Otl~ ~rt.mniiEL lUI Alexandru SC"~f'_ Noul flu'~n:!'rha i:. '~.f~[n·-.d""'.~ pfa"i.. ~u vern intra it1 pi'e'a l1. I~.tJ faptul :1. aCll!st indelu¥lg.fIE-V a.denl n iei un al~t6l' Iie A ~ !3!] A iii P{:/'rI( nt i Itt CPZr:U'8t<U ("'" 38-245) rnd:~par'h:a.). dialectice (aF'~1 ch. D'.r.'ra. .iecaT'E' dot3J i ~€ ]a.r~ bePJ. cith'fl ~i :si-l .: rj.au burbar.ect eu p. rUnso n. Ja De ascrnenea.re".te ..al tL1nd~va d~ t t In ~.lc pJr8d81ro a I lui Origen.W ale oameniler.in~a· spirit.r. inaintaro tl"€!p.U··m' o pe -c'uada l d~ pl.t:i "p:scopii Bern (.n-'L .upbi.\ele l~i.>.~:i Herac1ide. .ogk:' r'l C'eE'f] ~l .liten 1).:lrHire~~ morala. r~'~ p:r. pe linR. ...e" pcntru a ~n"~lege rnai bine metoda. 13 ~£l 1 ~a-:~ ci"[J1! grec.j {).cel ~.~unGa ~ :r~·ir ~ [J)f d'1ll. !. . r~zi~t~n'tei m[~rtile.x.li Sa.".".:e-eoa:5] t:. ioatc tc"X b!-. d~ in~€.ri'rn 0 c1ip..lnb:~un(:uvint· ptln fi10~Qf:ltl'1' plIl!ra cln:d ~.Ale.lf]. cosrnolo gl ._' !:"ll'a rrtcnlt s~.t In iuli. neaga )c' 'lJ. de f~pt. l-re7. umnezeu D ~i r. ~~:: (kesfa~tl1'3l d\l'P~l un plan metodio ~j' ·p'fogreshr ~ 1. Ultin (l iUqdpljn! .etul.3.iulte 3IDanunt~_ Totu~i se eU"vin.tt unui aH (:Ull0G50Ut.ubd hi Et'Q. care.c (~ectmrur..U '81 la condUilc 1& 'PI~' ~ rLl. E' n!9 d~ :in.leol.S.rlrjlox+ de Pt"'~l)ltor...]iorie n ncestui a h:l! . " -5 te.n~ suUetele. p.udi. Dupa.op. provoaee in rnintea clevilcr' 0 s'[.~~car'~i ah:~ C(m~E!·jrf:.-a. .oal"a.it in t.a asupra a:~ceBtu uxt.. tulburi~-re ~'~·nritu'i::l.'. -.in.ura. lin~~. .1.{l np.etarin- sa ·'i J c~nd puactelc obscure ~~ erugmaU.efe'tm~l pentr L\1 un iEJJn U rnlt~G rup .u Pt'L~otU ait1Jz~...] C'V1J.t~. ~.t lOrlgp.i\bi~ acum..t.aI"r.)!!!int-=.fntul la ur ltii.f.u (scl'iM.' i1 pe !ptc"b\elnarC~1 fiin\El iHna:n ilt".HJ: lJO~ti! ]_Dina 'Uncle eT~ t _. 5~ apuc. ne in:~J.i aeum if) no 1~""i s rir.b~opolugie) : 4. '5r.11' r lC!1eale~ uhde sec juoec::tllU ~pii5(.:o].~ndru·ll luau (.. i:!"eorea di r "'l'lt.u ]"tlerltr~ s."~Lectura :filosot1IrlT era pur.un u i ~ devElr 11uzerru.eresant~ p.h~ cclor vochl.(:.. m t) .e 2.l] 11eir.SSll.lata ee 5icrk jn5!J~i TlD'Q®r·~ '_'i'~.]:''!.'bn.~'l .i].' (cu n oa::r'tcre..i.~. }\T\f1bil1.:\.t>~ incidt. p lS lapruD.L'r..~--'I.~'lli. ~k1cornenteze Sfinte.t ~t .c e:xtr('rfi'~ 0 .si airnplu ncazia rlre a O\'lxata c~ teQI'Ule LQr ss tat cap in C!lP sl 'ca [E rarmne 181 n iv(" h.!!. sub cto.LU.cepti.rorta ie' if mllrti:d..r P€' nurne :reodor~ autorul tlc. p~n..rala (fix.rrvr.o. prO'tnJP1'ikr:)]I~1 (. "L 11.s p3fLl. nt(l eatre d ~.

o:f.f! ttn~~ul tfuni[.I!J:!!...fonfCt. .~ I!J~ 'lilJjl'ZI. T¥I'tit ~'lF. ~ -. fIlr~tIm.1~lC'Pl1lU.a.~a 'I4t 'til rn pu.~ 'prmJe!iS.1: ~J..Slca..pa .!k:U1:r~:O.~ '.l'IL~~ N" .'il'~~'!b~. T'cj'~u~.. ~.*".a:te in.~~ni rru~~ ~l'"'aUtudiuiFZ8 ratJ t(lr.l.a 'Un HOi cll.f\eea.~Rrn~ : e:X::3Jg~rind. i~ i'rit.pective' ~vea.~elZi. Tf):tra. C'!.IJ ~f1r~\it ee~fl5'eea.2~~n.i!" .. pe..L1a~j " ~. ] ·.lEl.~echiul.ul acmmrs 1I.e:~ ~m.~i~ a 1ego..til. . dummica.:"1: In. ·au·i.'fiJ.bta·~i9as.Qrncit rt!'~ Scrlpturil. Apcstclul (Pa\i'1~])~. m.L pe ~ptaminj.tii cu.a'l·e~~.aiei \i""I"CQ ~r:aaJ.1. .Qrj'Unde pfl.-o:po] is.elti1 ~a Z-tlt (iJ P.. im. t· ~.Ot1rl dcnnnie.t.i!n.om.u!~U Frl. lti~ind deeparte pr.S'e flir.tJin TIl Gdri ul 1'lJd>fli'~i"ca su~~hile r)lT"!:itfx:i~s't~:~~J ~uI1etel(...R.HQ~ ~. rii:l!l-I ~prea p..adu.~ ~.ilc a_c~sfuu].~turese de' .in.n.' ~ :. A tenu ".f(t~g(~ ...~ ~.H ttS'~it"lj'.' ""I!i :ff.~ ik ~ . rt pr.:!':zm·ee. t\'~adiJ.s..~i invj d iLl ~ ~.ll:n am..Hinre'r.tott~~i.'ema:rciil o ~r~l.ri 8:j. p~ mare'.UpDtet .~~l i~~."T.ct.die '~a'ta aceasta .a 'pin8J .~ \~r21l~':ftra:1':' ~ L prnv 1" noa V :PaJli8~trna.:lt~. Cl.uilol v ~. :Dar.-!L li:::.a. G~.a. iclla.dri. cl:rep"tul de a predica inaLi?lfl tea b mlpli nitU el?lOll' trei ~nlt.__ 017A~.Apci.e'o.tul . (. ier ] n an ttl . _.)!. pleClare-a.iFlG:tilt] cd .j1! $U (~rec'teze P.ale "J:11J _. tn pr J ~llAv~rBl. . c~ V..ut'ea '~f. dfi"vine' piVedica.c.i Ev a(igl~elis _ Ci~1ul leeturll:QJ'" ]j :tti.:r~M tim t.lL1n.'''. ii)d~.1.prln . . Ac:e~te crl tk:i t-:n.A III care sa f:1 perpetuat tnvaitaturHe.!:I:'li -"'..ntloo'.-iipar<::l.·. P. qith!l'A .. _.~O"n. p~rta te (:1j OFig.itrti ~ C~i' l~ h:~~ :sa l I I~ EHhefB!t de in:daWt.od9I'.M l(. ]..'€ntU1):iN ia Chit~~·~ C:ln:tJ. 'V0 Fb1 t ll"l.u::urU pe uude ltf~~a :rn3JWJENisrue' Bl bli. 1 Ce~. s..r!E!a.rt -A~~ ].ffi ar.rrm.lui T'eodor~ o.btt.rej.. ~e.. Or'~~E!l.1 Biel ~i.C(lfnl~~TI ~I'U ~ in.. Ja -":!:. redus .adew.t··tgen L~ "rae!l ba.eoltJg]'cf!i.ril €h.S.t"ornl Motk1'al ~~f.l. S!I?prualinta :~C' r(}1ros~~~ d~' tll.i~.c. PI ~ i[1 all U) i~3 va eompune.[e~l pe tema (pmner:d 1Ij1 'deJa de.t de pl"eccrp~ repf~~$nqtj~le.ll1liJt~'fil1 atat'"~]l a lost ninilt~tt:.). ad'iea P-{)fi t1.n cMe va expnne te-ori. 1. biseriei san o£e:r].oa.1phl.entt'le JUlt OQge'f~~oertnd br~odatt~ Llrt r-ttSJ.r iio[~ ~sup. . . .~· n e lor pastr.a...a£un. }triih'la:L $l..nu Sf!' ~tie.P~'~ pU~ln '[·imp lns~ se Sa..Seat ..' . Itl!lll. ~b~ _..a si d~ At~o1. t T~cb.ar1t ~-El rIJn~~.~ vi~·\.... E:t)~~'ul! AnfiiJQ= hin.iilo:sdli·~descrnn htd iJ]~S~ l:n primele ye.glller'n~ ~] studiul a.L~.rup tJ. 'fii~t pln<i.:tgice ~i.'r.eta valerilo .~~~Uo.ducere f~?rihl de.. pI'\8{~t sau 'laic ~ en care j utI-.mai multe 01:1') 'pa9Jbi..:.alto.'JiT ~.~~. rnte\r-locu~ot"uL. tennll~:3J Ca:rti ~e d:e.ve·ce'li'H sale prill N-i.~'~·:.li~J.Se va fj Jl.1 111 i't~rul illj Orlgen un rnic .'a:·~'"'J €xp:liea \.i :se [E'"a.Z'e.ntilr:t~ un el"~8&Hi1 din Ale2{~rtI.lI"-L J~I.i. d e Ii'! u.]/i C~~~r--ee£~ ara scutlt d~.Qt.>.no' din ora:~€~.. CF. .~ " nirt'JlH de aici. d es.ft\ca .gfitm"a~.)]e f n tru H:t.c:~le ~'Pi~oI])P:Lll'Ui :S~U~ :IIeracls.pl'e' CEl1m am.idle p'Fof@sio]l.r~ ~t~ c~.f'~it'lL s~ j ~id I't1 s..intr-1ll111 (2LL$.~B.ve.g.l!l~ Nu eudi le rH):a~ tem mcti vel~ t.~ri.. ~' tlj.il mii '.3ta prcj~:'j ~H la dilU nc Ce'r.'e~t~~ di m en tl iar de tr'd (J.ere-a -.6.niv.. -B. A.iSo .habhi sa Sle·in.~ l:"eg. -II cadrul .l".1£1. COon iii~ vnrbl:rH. La EfC!S" un~' iaC:iJ ~:rin:n:'l.tiWre:. pYL'nla-vn.pl.e'tJf~ _ pubUc: 1:]~ . G. 1t~pk '2 :Numai.al·rno~fl.acri. do! . VaZtlt.ptr~UIl ~ e cu. ' P. rni~·r~l~.jpr'e Ezeeohiel. 0rB~t.t11e.a .s.~]_te"\1"a repl iiC:·r! -pr::o:r:ni te . ~.i el lao 1. ]ui.. insta.l_a(..j in 'pulem.l<U. ta . ~l v.u is aA a5:ig~iiJre hran a ~i.ll.nn:~u~.1'1 '1' r'll.'q':al Ri'blj. eumuatul ~i tntorcl0' 111J 'l~..' fil0S~lfi.~:aje]o' ~i luii. itl Ep~ r _ Ah::i: descoper:a 0 alta jj8'i(H~e' a 'V@chiu]uJ 'Te~gt~:rrnent._ .ri il. j..:.ntru ~"1" nul G". JLL'~L'~i6 . ·fi:&ca:re-· mine. uH H '~iDnf:ra~j_ n ~L~zau ca s. pro..u.1 1".'adu~eI'] proven] te . T.d.a J~lrIDa F}6.r. eazarea. '$'1! IDtr~nde·v ar.an ul 24 ~l lao Eplstol~Ie Apo&mlului Pavel..ehirn.r1ci.tr.:i loe dura t. . 0 epis tol:iaJ.~4i4" pe tro.Mej unea.barll~' antrenate ·dle f:j.t.~~(tt~1b ~b~.-.e.i. at predi r.5E Filip.Obi~n~..ve.1~m:u. pleFe .. i.' n1laJ'~lB' ~a'U d~Lsc(tl p..ar~1. nulul 246 Il rreg~mn-! lEi t a 'Ii.lo::t unde [~i.1 rup·rlndea.are '~~Ji~I''.....- 'lLlt i2a d ~~Ti&rtj ri i~dt)rj totu:gi is. Ce.i n~traga. tftt>ere" d:u. apueci de ill doilea C~)1.ii_ sti.a s.~rtf~ltit ~i . C1.te.'E:' U i3' ~ J.il'~"~ (2'45.ale.nul irnpcrlulu! ar]UnS'e.. CIlJm:utilfUl.1i~or'~..'''..244-.i]Lp ~1:n: la J\lieojJ 0][8)!. e[·e~~..J ·mintttirii dtavelulul. rr~ adunats In. '1"" Ei Unya O~l[['HI:" dru m.'.l P~P~Sl i.a '~n [11U l .hlI".is too "I.a ~i...~~ fnrrnase (Jii3'~!. Intre anil ~39 ~ .

''lipucas.r.~ldftntuIIl..uneil :falsi.ea ~o.s/l ct1pri..~ugln I ~j! ~ scriscare .numeros u puhEc ~i care ~ r0. to 7& ~i 1.f~cl.ff.tUn.ii.e eare l1. pr(lotw.~.U~e. •• .zml.~ extul ~:LJ pricina.tuia ~.] • l"efU2~). 3 <e:uln see' pett':-cura dE" }{e'.l. . .!"t"l~Ll pentru .J:E1Lt: dQ. .~le .l]JlH din.el.~u:tt ~~Hd.)t1.I.:onvin'Se.Ex~itoil. .m r€]L1 j n fnnl t pe ruts tificator ~ ·l~alnin ke'bat de· i3J.1 pUstrat in _41Jotvg~~ ~ i i.-\k:·Xi ndria.d~lf}c". Ht D~JIPi.$1.· nurnelo lui Dumnezcu.:u·fli. . :fi _TL'ttrctinut .d suh SeIl:lli1a.1 C::ULIn alt pl~evl~ FUi[J 1t_lcrurne~ Un ~'on:ciIt1 prezidat Ammcihl'Us ~in Thlllul~ ·WR ..l1't~rp·etiirHe lle care le.arUcr ~:ij ~i trill1is-e 0 lUlg& Gph~tol~ pl~i@'b:!'nilur din Alexandria.~ ul1ul.(! predlee In c~d1ful comun:i. ~jt1n£~' sub uchli lu.:tpla) -. B~'j'nda. rnln.9!.ste .ll~SJfSta .['. vrut.qre<da.i'~evenlre hn dintr-o pa£t~.(an E~i['\s ajun$e la l!lr~-chif.i. : Heraela a ··::'~nt publica nda.tlte [U(Tru:i ate mete. . ~"D noun slno. '.DV n:u ~tP!U€~.) cltensea in j'r~q~:Slf.u·~ mea ceea ee do fup..~.t ii ~.til) inl.~l.t dc-at '. Cf. OJ lu'i Qrigrul lnsu.jd .tlf€ e1J.tm.H~~1immp.il p~ pd.lin.~i E-ph~E ce :u . ~i-1 abarr.de IJ-SLLlm.·.. :a:re"~.t:-(l'it .~i nurnal d lei vrrsluni P.gel1' tl'ebui sU'-:fA ~nh €.tn:~ cencitn d [11 ~S. exer~<·· .~.C"l].O$t?311 !stilul ''11 rn'jJ~1.U-J 't.l.Qtu~i U l-am tr~.~c.eteni1of din . lt~i:r!I'2'IJ.pflI·tbl!et1.rig -a.-A 'SI:Cfl'S.ril£pintii.at manuscrlsul l:I.~'1~iE'1~ .SIE'-nm Il~ u]Jl.Jhiir~L din nou.·l.tru se a siunl n u s-a ·pl ea s lnehialt de ho tark. c. i.Itii din Palestina tI'hu~sel"a un meseger la A't. ·pr.r~lrr2j' .·un.aeeea trecu la Pnn.r=scJrri vA. (I{ls.tMit . Cia l\-1ar(:·l. pen:tru O.zu ls Nleepclis : erealtit.r'I' !j.ad Ve:ts. 11 gi~1ieVle~r hJt1~u.~.-~~---"~----_------~---~-~. scris n lJlf[l..J~11.H pa ('~!'~ u p.lC'U. 9n.~. il~ad.t'~. oc Pentl"u' c~ :t111 v:rut srl In' fwnus'e'~z eialo.i12r.~'_P{~ .Pa 0 d tLff ra_ SC1'h:nl2 rea 13:t& in i 1::1 !)lI.runC\'1~ /~'m-FnDn ltd e 1 mi-a r atP~J' crezinol ca m I..jm~iJt~r." (~'U.reJatll.j frC's>c~. spro ~ larnltri ~.~ la 1.a. P~]~~j. e 1· .2I. en teste ver- pcntru (>jtr.logul nO'~~b. un enorm 0.~:dd. FfLpt e. cki.5i.~n 001 :fel a «(.rrt::u·ris~~..ajoritatt" a ('red.ln ..~."zje~u·.:t cBn.l=fu1j ror'E?ettndJu:-'~ . t_. Urigan c©nt]]1ua s~ luereee..te qr.f20ilu . in. iilPoi .il.-\(ie~tst. iI.In episl41e! cu pnctna. pap~i.punfi d~l('a-] ft:..L.H·f~ in ·::op.'tn ba en.UiturL. .1·e. prln1ul rind l{ .dit d~~·n'.~lgheliUe .itl1t4ia. ep!scr.t(rre.'operHti.fka.ori pJJ.stitui pe· ep"scopBlj~ .inlll. Pe (}. pentru a-I '~:(}..miru~C~nt ·mt~Tiu.tru·eal 'wtt eel prel~l'L i..11atlterttlc~. £..G'h~la p'rln 11 ¢i ~~J.:t'E:::r.L.u. din alta."' atunci cI-m t~~lligrail] " . R _ .r. .U~se ·In .nHs ~j fL'l..indeni ~extul~ 'pUfil'n.. ~n. urm.:d f.bjnd.i acdl~) sil 'S.".e:n~ pentru" a-mi cere r2'"x~'mp]~rt.eo alL. in tir. &1'li.asta.t1rtl. fJ. ~ C. CUlTl.~l ee ~ sa' C~"I'l!SJE!~ adunnrea s· (.t.:i.d.. InddlE".: \~t..fel. OrI.).lti" hr~r u gro[li db" Qu~nri1n. ~'e.eesta atl(-~ ~tc COH1P Iotu'i . . strmse eu .rer-be ~] Ecc·l"~.Llt de ffiiH"e:a rm.~c:.l J111-~ . 'tede~i..'C l~ t '(U J' e flf'J po: Fabia n destu1 .m·I~'r'orllli..ccrm.:!'a. care tl.se III! .st\~l d· oumerm~i se pare.-lmelt ~i carectcz.--"i V'a.~e..mai tHul~um. b~. Si. p'~pej~ la R:!"~m. d1i sBlJisfaC1ie:.ntftriile 1[. I . cum ~. In H'~Li pu~~n de ~o.m..lp~l("t·~ sirropsa (Tf~tr8ph) (1)11 hlC~ dona varis rue 'Mila.qh:. ill1registra '. Dar lucrurile nu se potoUt:j .in. I-au Incredlnt.[ ~~ ('i1~.1 luctUl eel m. parte.:t&t.n 1..a~em prinir(f.t. .l.(J·r~' .~r~ (In ver~i. . 0J1'i9(? iff re dacta ~L de· Euse hi u ~'i F~8Jrn fil.t~zi.l lnsista.rt"e(J Ltti j.t.t)g ad uJt C't.~ ca~ ~ .!':I" de a 1.och.l'lon:taritt.lg~n in . Textul ra. Invldfosul Heraela.1s1.h. cum am v'·j.~hbrl. f.i!ilL ch. lndignati de Ll]ces:t' tC. .".fjli:' T.p~~l1. fUj.~lj..i din E-(e£. Un l'ragrrl 'onto iBn ("1:1 ~-I. episeapll1l din ~F:tur!.pl(!:t~~. a~upr~ -e'pisodL11ul d! rosa.. . a:~a jncU mi-n fo~t i dlscutie p" I~~~'E:! 1clJ~1 avut-o ell e! In pre.·irweciflt~·di:B.~ era ~Il~~ in~om.ll.•• 'I' . acia.~jf}~.n(~"~ E}·~e A lexandr ia. SC. nu-l mal f"i~dt]s~m darmito ~.e .~ . ..j_~ prouedat I:'xaot.}:cuindu". pDC'a1e -a:g.:.einJtr'u eele ~Ite" La lntoarc -rea Tn Ceznreea.!.at'.. ." oela'1R. d.jt~L sl mai ~aJ"~c TJe Her a d. (asa-uurrritu 11cx. il Sl. ·dgUl auz! iru1att ill' rn i:s tHic~.)." (~1nel.ldon. :i~ {I lntCeVip~).~· • .'toJl nui .In~ri.S)n.fes: ~lntr-¢lldeV1J:rl un a~HtibJ.t frt(.ntlll ..P~{ihil. i$i r€:r.$st.\~.tul 1-~.f. 1.in0io~nu:r ~i} d:tribu~lun1 L~ episeopale FEIJ. ad.(~ Cin'tllrHOr (e:irple V-X ~~ rell'lfl i'ntroeag~ PS\a.t ~j. a. .""Onven:ea.eretleul 0 ~'i g.11 som{i atu rt cl p t: rostn I £.~----adversari s~ in .f.(J'el~' sa ~l. pierdu.f" la 'e~f'E.Uf. atunci dna I 3. euprinxind pliojalmii ol.die Mn~u ~a-1 ga.ga.nei Uului :$1. facut .

i[.ta pleeasa sa-. "M o "-- - II _.]in treeu .1c i asa en rn cloi ~:H.~~ntin'l~'j 'ex~geza Ia .e:tuj.OrigGrl tr"im'l. .zetl..~rn eu :ll.Md . irnplird se ttejia.ugat f!llFi i~rru![tli ~fi 1~1E'·'p~n·!:ru a m a .:l . dO. l-.eriro~rE p~.'e-:le 'x-eligioi5lJstr.l. Dar prin ci rre p s-o ~H.." h:~! n:\'i8JJedga cum sA.ogiu trhnis d~ eplscopul .m pUna de a~e-c~run. Domnul.U:~€€'\~ hOJt3Jl~1~1~~1arpere caJ.(} s...~.11. ill.ttvea u11 ~·esp-e["t l:ITir2n5 . .!.ui F. :"1 .p·t tiarti d~.E!' .M. ca:rt~a a x.3001a~j.a. jn jurw still. er1E'zi@.SUG1.tHni p i2 vetih1u. .t de ]~.·le.s.4\ pe'U~~ . n'tl to. episoopi 1.''{' sooa..bun del' ill.$i. M ~nrni cu ~lI-npl!3' note' . inG~.l ~.:t D~ .rJe 'I'h.".r1 1OOJL.e'.'~.ea aJdevm'lul1)Ji ere~ti.ne'~i n:9Jdej.r} nil ~pumel(rr 11.ce£.!.rV~tel.. Aa13.t~I de bise1 (lrn luI Atnbr:l:tZilcc~ 'Nu ~ri:' &tlJe da!~l. ~~ se {t'pllcfl de Lu~. .ciali.~Hcl Gt ne.I.. wi\:~arl'F' .~i_Tit'il. s tOrs d e ·~teri.t ~'C~~~rlrid din ~€'. un aU tina:r~.:i (lO'B:-' ti'nU. Ve~tul 9 d.lga ~] ULL e].sp1"J~e!.a.a sc:r.~iiP-._ L Hi IGtiga:de Orlenti. Con. In car-e -~'i b iti:i~~nt 'texh~le.VI~dCa !In.~ ~tudiHe" .e.. L ~t~a: uMm l~jfl'e e~te a. 0.a:~] Ambr(>zie' ii trim.. A.'Etuiu1 ~u~ ttage ~'frelu~'i'J! ..c.i."b~u 'e:pis-Oil 1 sa trebu i~ ~ cC:Jnl(rL]1iS de' n dev. 'bot mar nemteles .~d. a 'UlJor ~i.U ~. Pentru F-estm.ibro~.~G ~k1:.!nerl:bdu~j s-a CQm~un&.tll:1~ ~n. pu. .iJ'tr.~Odg~:n. ~1a1ch.¥. Ub1' ~'E oprn..". O~(JisU ~:i ell '~ufletul arna:1:' dictH:.n11 tr~~'ttl:e credeti.\~ ~- f.~~1J$. d~clt a nad~jdull i'll' c. si e~:pBdie.e]~~nili·1.:r.o. U C~'li. fLd~.@' .. :poc.h 'n:.ea pre~~lt.nJ:l]'flll:dmil"t .\TI.8J'lt. Tot aeum hJ~tilni..g d~ pGSt~ 1.a'l-:eltw ApOS1WlHcrr.adknJ!J~': . Dt'tlimu1 b1n.Evnnghelitdt. f8lptLl1 d~ a-~i _fi r~~~ut.n.~i 't:ermina CQm\t~tw.mj. cor.i r. ted~cI-ij.g. ~. C.p.!SJJ:)-~ er.bm~.' ~ ~'s"@J mn.ltul us a d~clt Porf.p'arluciaJ" 00 rueom. .~ I~a'Mt!t~i e Intes.[~. d~ Q'I']gm'~" ip@ [l(ume .t~ ? Pe Ahn-t:3nclnl ~j 'l"e<o~t1st on rnai putea eonta. .supra ijnoJ..And)F.ci plcGlfu 'h~.t... f).m1el@ lui P'aJ\fel.ilSorrre impii= r." .lJl$Jf. lJ]t]...n~1USe· un m$. ~iri ~~ci de " ani. sc-:r.llui [i'Uip ~1' !ropaif·.~afi~de' dis culpare cUn:'ilC'~ a~t. ie~itfl clliin eomun ~i. D.a s p{d urH pid.d l'n.:[QSit cit de cit insendnati de P$"E3'Z'ei).n ~ 'Ultde ~0t..eMd distrus ~ldevaru1 gt.!! L'Og'O: 1'J l~thf'S' (niSCU7'~ ~d~~ciEt'(U~'}i' a lui .mnffi1ScU p~ Orlg:e.:H:t(l!Sei.i.dea" :in !Cape-. ~.oce80f:'ul( ~td . la e\l€"%andria. Wit mel iz-elat. .Ert1J' tlunea pEfF. nu se sfla sa-..iltc ~.flca.'~D ~~~ .roll)'I .~ 'V'ersereIOI" ~~ mulajnns.. ~ 1 tin d 0 sC:Ti'!j..lof. :si ~S:1:"'rlstloarc-a.". 1 -<.:. .h:~: ~ 'im:eput ~-l pise.v1er-a" pooba1Jil La indenUll-l1 I' sa lei a.eri hlZ0$'~a1i ~ calfi2"-i t_ndlruma en ulllrtl.!}t E'XP Uea~n maf·g1:. BH-inir~.i sta torni.aldJcuB. 1'].-a ftW"l~ ~~i)~Ul1'uloammihor bi'sericH ~ ':d~ e:&re se izbi8l&' :]11.l-.'h: care...J ltlmele scsiesi Dupa y ". ~dll C~L ~LJ. «.¥t eeea 10t_'! ..Ev. C~Llijlor..in 1le~~.~(. Nu m_ai bln'e CB'-EL 1 oe.c.a"rtg.i'i Nc~re ertl tlestul .eele d. 1~1l .§cr:lsarne de d~sfi]I:IJI~r~'j i$t Kua. d1~pd u.JliniHi~:-&.rn~Ta~lsi.n 'j.s']il·~ltul vtet.{1. Za trim.lq~.5!0 ~j. Uaoo]d. It'egre...Qu.milla."Sta. Av\e~ 0 irtteUge.X~I-a [~~!(t&pre' ~C~n.]" 'Psa1lmu.el1L].QredinGtOE}i 'I c~ihl:l't'i.1 H rica di n ROT:n. c~.~ tmde.t cu ~luzij l.~ Ce. Se.~i ~1"l0£'Sta.. pen tr u a-l lm.icl.'. 'atitea.lU""~ '1.~s'ILL~. e~t:'.epte. dE~j lfiei ee BU f ([cut 0 asemeaea rr.'f.nate.N'lll.cuJ san PJ'iet~-J'll' Am b!to\z].II.-j veehe Iucrare antl~]ifi c:: ·~~'1.ca pe' c13J.dndu. .Ie Efnl2'V'o'io~g. Orige-:n. au vreodata 103 destlnatie .u. ~ilmas.~JtlM "0' -' ~ '"."F'~un"are: oele O. }\~a. sili-l ~l).l.. tIn']. p cfici. !H)®' ~m.. .c~.urt Spr.1.Ozi~ ~t se H[:marSf!' la 'Cel~r~.t. ~~ Rom~. "ntrota tto.i[:ul biSle~itU . hfill~o .. pareurs pe jos ori cffilare: pC? 't"fl-rlgBf" ~ 'R -~.~~.i.en dmcU dit'~. b'.. viit [oe:roolB~ in ·p:rleli~oiJ.tenU ~~I' ~ 1M Ori~eri~ In OOmcp.1ltiri:i. tJrige:["iJ. : l~~~ Bel ~.~:perellU ~ii· ~.~nu 'va.~e ell Conwrrta~ TittZ' la .i ptu·_ ~-n rik~T' I' tot ril._.. manuel P~~dtu~e.r. intern~ deosebit 'p€>n'tru Problen].itlrln.1c.nrt.~le Jude<(!'a~l de litnnne. ri~d.1] ~.~i lnaj 0b~sitt Om-ruBfit't1ri~. - e~ .tl .· el~ewtiuni priiB'a €:]elica'te.P~ntl'U ea pBLPtli sa fie ~r' dsplin eopul Or.~ l.i ex~m~'] aP' din er-n ']~'l. l.Fi:r.i'uL kf.i..nj ds' fiU iz"buU.:rrt~tra~ ver fl. n ill.U. .'t£j..i te:ntl .i.ianl i-au .. ~BJ1'\iB' dJaLt 1P1"1E!'Z~t~ acuza '~iHO'[' impotril1a' 'Th':r. Qri'_cr.rl.:.\a.~'a de la CeZ[IJI'~e01 pIni:~ pt=!' '~~rnT1Jl lVlfn.i:R€i" l~roba'bU -din --.a.~. .l:matu:rgu] id "'ht1:flcal"e ~ron<l'till!) ~i va scrie.tr'e l'~l rian.aeuza de' ~. ~cl.

.. (' .a~ f tIl parte.t:!'101~'' c:. sa ea.au'ra.}]. j'0'ftie zeili~' impeI'iulu..n) \ran. "po Fiul d.'lioG p-e' .:I.• ~.. in ("ar~ 'Dt1l1'Jl]t:"reu ~I" ~l~Slul.. m n'IL1~U aSiiaBinffl"eil ltd rr.I.' t~IEIJ~' ~ pen. u:n SCU.~ . Durnnezeu..u.l.Gr". ~ J. Ori -po 81.~..A'" • ·"+~t "~i ~'I\"bstanaf thd~~'.e.lritatea lui in Hr1SbJs" $1 in r::ade\r a~'u]Sfin:te. A1Igmre~ l'U~ O.i1loa tea d~a p3t~a g. dl-Q:"'"~. . div.~" su'f:erin.~·1OO1~U F'ilip ArB bbl ~ in. .~._D 1LI'1~. i exlsta decit ~ pr'imclpiU ~FicSoluf(d....fD...o..re au ·t'"'II"i' t. eC"i mult t"·eJ.OO(~}I~~]Ji'j.r'iI.d. IC~ :!:IJ.r.t:L. olei c1jnc1 a m.FJul t.ij hlt prlnrcipi~) : .e "pro..:Lp.rig.piFBrt. fij~.ins. Jl" '!1"..ehiOOitf'e" R~~JJ" N~ ~J~o~tem ·e:x.rn . Tatn . .1J n:~~tr. C r. Du:nmft4e.stili illS a. . n ut't'l!.'~. hon~ &int(l'n1 .dewzeul de ~aTli mal tlrztu 1mpotrit>'(J: Cji'.'{.:tn. rn~u""ttrh:'llt~i.11ra. on[J.af'. a ~:rt~~~turfi sale'·.S3U mnri ~r..a 'lUH1{ strra'tioc t}rig£"n l'eiUzA ~i tu lln.1 ~50t".ul grjj'at · '] fITl€' ca H~ris tos ar-e '0' III vimta .pHn 'cate Durnne2le'u a Cf. I.1J" Ii. CELB cr "_CJSP~BZBCE . N .. Or--.!. nneirea 1'1.. rani Pc t'ot trupu11 II "t ~ . in.1? ~UnnOT.1!-ti ~a T~. XXIX) I'll S~ s}J'Il1l:rn. .l.'. u1i care t'e-b.f" .~.ltaJilii.L BA..ART~:COLB CONTROVE.u.a.x h.S11aria '11(.. nu s 1. ~n~.ll(. ~n:sis...ta~e·~1IStlP-~lt"~.detraetorri sal d ~edhl~.ie s.o .ate gr~j~f.n illtra lor e . c-Jti\ttl ani.u! P~h~n <~:e fi~. "'. ca p1"lf:t ascunzisurtle 'Q1inl1ne~ Ciad Deciu Iesl dlnl~t. l . par¥P vom tf.bi 'Dumn~lie1 ~~ Fe de.z~ ·~'tl·cole OO. .duJtat.e~ti.~.tryp.nnJitQ 2iiJ.el nlej u~ld(!".ml~.t .plI.sm~:a P&m' il ~i de EltiJgeb.. ~ mal''l chiulU:l din priC!ina peopcvaduirtl rnvintului ~ui Hrl~t~g inehisnd ~.pHX'j18' C..lmemnta( euarderea pe FUg"~. dimp-otr]v:l~ tot tin....JE!' 1-au fost s-tx:inse : pi~~io~lI'lele butuei p~n. toatc (:e]'e. numaJ.. ~. ' .@J aduci ..eci .igen nu Ilecuno~~n.riLt.jL. eamteniI erau cI!bli~a~~.(~v:eT"Sa.J'~ .:.. ]~nturHof' de fiQf' t.edlct prln ~ul"'e' krp. Ba chlar merge _PitH}.."le . PG6'te In.tt-·un·el ex is-M.'i oror1'. .""8.be' ~rigjne~ ltnivt~tSJJIU'I! i<1T F'iul .aul1ie ere iftIn I.. ~. .1j~ A~"rl PUk.~t~.~"JJ-~i~uta in.t SetiptuFi.ja :" "Un s~gur ~ . antrl 24 g~ ·tto.ariEe 'S:inc. _ ~.:n !D ttr:ic-li i.. CJted·e: ca."In ·251. .nE:" ur:ma ware ne vom opti asupt~ eelor einel- \j'~ ~~...tttl .u ne ~'~~g111~ F~d.. Rezi.' ~ 'wrrurl .dorlt &~ s:fflil"~e~~sc~t '~lorla n: marmo.d 1]1' ehiar oi. 'iu a spH~e ~.i CSl:iEJ[J~ ..e.. :111un sing'IU:r Dennn Ibus ).~~ce· din lu(!f'!~a lui Pi~r.a tr.te idlVl (k~clrl:na 'toologi~ a Jul 'Orlge..rga'l 'tol!ate: luc:ruu":Ue §l J)rin cri~ ~ aj. c . ii tttvetd Iui Deetu.to is e I:f IJde 'I.~1". :f!eat~.~aijh1.'iej\"'tC'rn.~s.un~~'la.ar. l\ce5t~ Nni60 un . ~u. e J:ilulul ~ iucru speeu d:tl!.·A: ~ ~nS"J.'tennd'~:lt.1 SlU~13'r~al·n sa 1... sau s:ijnt~ . O~lgml ~lai triii.e-b-1. e~...i:.[)~·eag.initatea " "~: 'I d·. intI este !bIn ~Im.in. d:r Ia tC'~. OGre ("e. DU~~ itt It .plu om .j .urit. \i'l! serle· cl:'lrebnd rreru:7. .d .· Sffntul Pavel af:mHtse' oc.RSA TE ten:m.t! ~vite si dite'~S'~ut E~' ar~irm~ eU. TaW. .ag~n s. rd~) .'~ in..~ t~.it1t~rm~iilrW. 1J~gin.t~: tim prriclri-a.C1tl totu1 aU~: El are.sci1 (VI'.i 8 ~n~dn te. "_. .~i.

h~rea ]'O'. ~. .i31este BunG.t(U.JIlt-III L.l__Tr~d.ebuic' s~.~. CO:RfOfm preoc-up'a. ca 36 37 . De.a j:ustUicast} dej~ tn f. nuUl.e1 191 care se rnf.. b. ]a limib decacierH. i:nt.1\i~ .1'iad 'R u-l. p~ de alta paJ"h~l . celeste ~i altele umane ~i d~..f9" .dl~a .ljY 'Coate s·ufJ.dol [h~1m:n~~i ne('-:r-e.1Irle.Geb}~:ll:l!Xu.tru demo~.erl .p a"b.i) e~h.a~[.deett: In . po:por ci"ilili..Te' t. 0' paite.rle TaW. ca J Fittl uti tste bun.ultrl.tizeay.m ~i sa aducem Jl1. a lij.·~bna.:aci in 00 priv~te euprmderea pl"i~ wm~Elre~ 1b-e])ui~ si.e FhlE.Q~sb.e.~te-·j tum e '~'i no rmali'ip~.t Id]nto'td~a.tm:-.a~ate ca. __ an9 l' se _ '~. de-cU is\I'. 'I' ~'-.r}o\S.cl~. In."ttul se ref'e~j.atunes A.g1ndUl au'te-nfjl~allu] Origen 3.b~ri! .'crrav.o :~rnili. :lata de Ta1Al :p.rispund. .g. PI.an.at ~pu~ cI Tat& Be IJ ~ 'Pe cli~JJ. +.1:~.a~ie:N.-- -- te1. EllnSu~~.~ f.~.i pntin jaS.9. "1'.ei din prop.::''1. dar in ..l af.t:ru. 1mB.@]1[.a: ~~ tr. Saeeas.l.a.atil : Co..~~dere de delEa~. de animalel' ~i IO.de 1a Tatal ' Ajoogfnd fa: Inf.ar a p'~~ $I aov'~dl~asci1iaptU:l ~l finl it cup_r]liJ.f~..("{!'c~] ca' t.g'.~ '.el. ~finna.Ul _____ --. .ptrituale~ s.~ia rmpe!i'ti.e ~dnt.fnd pe Pl~.se 'stradui~1ie: Sil .. 'unli l:ner.e. il~ ea. .solut.tm-eu 'i'nitiala del bes:titud!in. 17" ~l). ]. el gaS' ~t~ euvintele -.e~tina S-a r. e~i'S tre'n~ demon 1]0].. :~O:rt.:U:"~ no e adevarat.2!afioqe J!r.a.. 'Ta't. l"u. arumal 1: Otigen Dumnezeu le:-a (.. ~..re~ ~~1 C~l'tli Tlt~iH rte. ee chiar.ll.pUooti:e.~'1 ..su&tul ee se inde-parlea.iin1.t1Yi. cartea a 'IV-~.~'l.niei~l!i pU'te.I OL'j). In El (In.n.Oligen eamen1Ueazam~tcle SCl".CTleata d~ '~n. Tat.-at[ljw1 avut In. face~..m~tafoo:e: ca 'fiptill"U~ sin. gal.ntelr!lf' jarll .a"jasiilii' . 10.1 O.3 .iB~. 0 ~bleCt1. caTe (d.tl.rlgen. .e.tJn.th.ton ~: pta AnUlJ.u-se de g.:!I.~~.IVU. el Sa 'J'-Ijun. IBI 6)_Asadar . (bmuiltti. 'faoea....b~'ootnJ .ginea. e:g'a.t 'h~ stanfu'J' a1.~tegQrH do ingeri ac:e.e> boga. in.t vorba d~ -r.i.oate filnta:te s.5. Dumnezeu dtept ~i bun hltilRe~r~ 01 obieotie . c.atOll ICClifl$ld'erase chia'r 00..-:un CDljtext tn Q.~ ttl ~uu:~a~'te ~.cru.)I' 'lar Flul.t~ IOtTi iii.r~1 pre$upUnle cli.lr'ro:rin$ sl dellmitat de nirnie.~Ew. ~ se nase inegali.ooa. eXls:M .~ ~ tr. S(.'WaW!.tr'~1. .t 1. dill De . Ea s~.vcia s~ ~e.e Or-igent a'iei e-ste 'V'riidla numai do () eupr.i't'u~ 1 din De p.fte pt!.J:t~ ad.Dar ultima afirmatj.'In lpf gr~l~ e1e au ca:mt in.JnW UnUJ..Hrtstos prin. 'PI"~'s.~a~"te Sbte.) :.r. sau barbarie 1. 1.In trppuri. ln~ . Fhm.e~sl~l Q anomiti'i i.j din.'Un$05liCra . {Origen. C. nu ~i 1]l'V'mJ'5 deoareoe Fiul depinde intru towl "de Tat~Hl.en srplJne ci~ ."a e. _i[O~.eaj na. C'.'"" "1' I . ~r.~prlma pmect. 26. 4.!l..! Ap~~e . ne rug.ri~ca.erele· sint dE" natu. s-ar pu tea (led.L -:-.tj'ncipib. 10.)Ufi!e' alIa."l(~ul negUjen~~ nea.la un pas. nu vea~ alt fl'liijloc de a rezolva pl"'toblem.eulmea .JI" p1.Le.Se cittn...tmli ]J. ~ Propozitio a :fastexltltas~ din De 'jll'rincipiis.' " ~~diEfr m r Ori!ll:e. .~ scnrt.en.1 unn.er~)'deo.~.t. ~ ~ - '---"-~----*- ~. n1J.dreptu· In.za de bine ~l alun.va": adeste cuVlinre H pEfr' .ica" ~pa.li'lI.~ ca . Ci'f.'II.a~bl :nului CU1 'T.~ ~ . .elu] aee\8.a': cum .]W..~i ijrnp lib~re.eren.3iH ~ 17~ 21)~oeea ~ ia.a lumea a fost .Extinzind.d~rtmd. in chi.plicA Orlg'£!I:.l£01tj a- J ~ a~te~ --~-- .a a llI-a.a1'iini~ El d(}vooe~...I:~.indom:-e a 'T~Ullui "rin inteligcnt.l~rm!el.~fir&. observ.lsrtem a~lota {'a~~tdQgut11.de'-f£t !l. :26".~p'ttne cupri.® pentr'L..~Gq. d.UJ1n. spre' r3'1l se ai1:rrtl.r:a.L oarneni ~i pentru :dri~rj tel~ (.d5'i~ si ~~tlp...e.5. 'F~ul prin]~.t urm. ac€asm ElieC'~i l.lat" altjj hl :si[r.n nu.ta: sjntem'~ (1 ~'Ot...a -$1in~lepci1Jne. lil . t~tala' de'pttndenJtA.u.al:p-i 'PfO':...dill De principiis .lpturii Ia care tI'ailltia cr.JlU' ."" . a~:t luau spr~ind.:~ .i DunmM':iIMJ.aHa intr. . II -.ul~U1rJJr~' • "'~. gl.ge.a.unU cl~~~'ti~l . ca.l:'iIJ~prind..'11 ' T .ooa cind ai f~s. s. CQJ'lI'vlenlm ~ numai '':ratil cupEi:nd. l'l1te~e'pci1lneQ bti Sotom.~nhls.t61t D~r~ .. is: Ji~. jn.~fpi~~ra~twnQ1a:S-OlU iTh~~ru.acela.ge~ 5 -'una' '~'Upu~'il.'l~j:~le Iui Htistt}s .ill cste CU. cl.lln tr~p d. lln~le' S. '11. DQui ~fiD:ni. warne ~.iiug~ : de a ce unele dintre 3. .ti. euprinde :}i deiinl1- care '~§ intr-eg 'unt-versul. :In.~~ IC~D'oa~te p~ TaW (In" 10.e pe 'fa.I .td[ a ~ cum T a.t~! ~ro.u.i.i tolubl']' tr 'din ~r w. '1rrti:ilIT m~d~ ~1u ma.' printre 'iPLg.r-ii 'lui eon~:.de. !..a.] l-ar ~ut.e ho:u)1 toate ex:iS"ia ~] prin car. deelarat ca. btl]1~lfi tii ~t!leU:~ 'pe car~ te r1)los. '?Ofid~~hl'actualtii.a~·Sl~ammaHzeaza ? Nll.:El.r:l.ll ajU_~lt:e . C'lt.era tQcmai '~s~.redinta Ic.g.'stra. prlrn~lli~s l' 'sfir~]tul ctllp..

1'iJ .tD~Mii pur ~~ slm plu d.gUl'ld Ca:T.'t _ ". ehle':V3 iCU~ com 11. De p-r.e~ l. OriQen n-<?~ formulet 14tci.'lJsl~in:u'. Se .rab] ema era de a.:l:Unn..Jj se.!. ~i'~da. d· '~~ Drn:1i' este ~eili:.'U. IB~.~~. ·ace~ta. prell fJ:de cii d.pUI"i1~t cu.u.t ' itt ca suillot1lJ'1 lui.Ula:~pon" mIn.a)t t"aUl"ul.~ lUI:rJ i succesive.~H. ge' c'~somatozlL "l Ul .tLJl ~lU. este slmbtJtul lL:d.le a lui Durnneeeu :. lNlru.:ll~mt e~ s.llJ1Ujr:I8:!ta ~~).es!~ Ad~m.i G~~e-z~~..· ~i. lIt pmwce!€.r'ul dOgH1i~..-1 am.t1'~. culll~a~~em. muJ 1.tncipH..~~upra.Tgen spulle' GIl... ~potetlca (:ffoa~te' n urnai 't<lic. tl'tU"dine. .~i!N1itn1. l.ha ~ poate.a '$a caQia . e ca.iii] C:~m~'~'ariul til p$.~Ttl ~'~ ~f1e~u'l Nu. in c~li:.!)IC:l.de!i].. snf'~i.r'" n 0 ~~.cic:t 5).' • m~·tiE!::~~\cmta:t~w'l '!.ni.1uerarea eat'i!~ a 5'erYl t drept p:rete~.. * Origen ~:n'fa?~~zil ·ooitu~\i.€rtiIlie adev.ilre: :s8 'piJ ~1J b'a. Illil. de. I.oe:~ims pli'i'~) .n.e:c:~ re Urrte' ~ ~~a:da.lfa1te 1. a~~M:a'moo~a """~'I.e a renunta a:stf(Jl Ia peirS. dln'cjaI'~~ '3.. in ..u(!7Jt.t:1 .:ogGs.1-o1.g12' .V~ teNte' din.IC.a: lucra:rii r.ehirw~ogilei e4pl:1se .~~cfi. .tJr.iij o. de.Ipotez~ luj lll~~t pre~ _ _. ~. 'pon. tenr]~ ~u'b forma. 41).oa:~~ t'a Gia n!:ci fLU' 'cxist.f{ ·ttlf'.PllE i"d~11~ i~ leg~t1Jj::'a (ill] aees't:..:F4.9. te .-~.pre--"[ocul v(?~nie/!.m~e (Q:polt.. • '. d8l1kl .$.'.m€.J!I . I ICCi..a:r~al de :r--' bea..l'st~l~td lui Pla:t:orl eu eel til] lumea ."~t~M p6dea.I:. e' vorba de p~iir.Jii' ill ~ f' ..el ~El : SctQUi .pentru [yri~etiL :rru c 1. 0. &ta3taJ~} a tlllittIrOJ" ]Unte~m. vDfta.~"r. laY' iTLalM 'par!re~'sa ~~e'[a:pirl.loc 0 r~~a.tYfi~ chid e feroeie a a~tt ..l~g:~ tur:i.us~iIlfU.t:jJ 'V ld!I1:ill?al 1 [1 ~.lui fl~Lut lui H'[1jSU1~ unit in chip tota 1.a·tm:¥l .o.Tn ~il .piditti\i . f-:aptele' .]J.~ e f( ~ O:t'~~eFIJpUI1 S .-.:JJ . Autornl aeestui ~t1ioo1. ' --' ~ ~-a.dupa moddul t1"ij].:nL€I_ .r. C@~R!ta:riuhl..a~t:mersea '¢~salC'~' advei"s~dL.L lsti:)S nu :~ ·!..irea S~.a. ~.~ venindJ In cCi:n:tracii'ctie eu afirrna ~ a ].: Da...tic·. Odg.~ncu tEL1'IG.n~a::rn:r'0 flJ. :Slmplu s. un.·t-idor. S'!B:Jrt~tJl .~t1bj et~t mar :lnti.e..e~. ~.nchJ~o t.'&oi:cliot"'" Qr~'efn VlD..11:. ~.fi!·n con (:(:".rh¥~·te In.)ij:tl"li. 'id~nim.jh~ ~I dm~tri.'] te. .iii dGtu. [Vf.~li.." (a Ierenim.:'..S1ctuJla~·.:i~Ofru..a]e· bea:ItUu~ tn.a_ 124 ~ 5·). n ~ m l' 'f·.' nou ·tn tr-im trup. ~~~ .::tle-.er~i tr1JP1:~f'i19r ll~.1J: a.t~nt.t. ca rom.1..adia:t~ 0 ~~rneiJ'lJ... mi!ti st. ti?ri~~ibil~~l.id~a.mm~lJ1i:ril uni v~. • • l!. pentru . . !ffiI. ~ BU.[1 mutter creatlni (.t nvea . ~p]~tel.. din $t. 8.l Jfr't"l.] 51tjl.p~ \HF~.~1 _.::iha.. 7'.c:t umea ~r.a. nu ar'G ni.u]..ta ~ti.ettua]. [Or..ver$aMt~'T' ~~1.: n~k ~xisUi} Q iTtJ)!)ii.e" lT1t~b~?n'3tlimatp.(:{'Jn~alnrli~tf1t~tG!fisomat~z~~'1der.'l~tiooIelQt' aeuaa aceas....~. lar Bfi1it':'· ri t.soluMl.1.. IlJ~ Flds:to& t¥'1~-111.llm. '. a~. .d lUl fUrt.potI"iva·1 ~ s.1.~t.[i iI11ro. Or...]I • ~.a:re .lei.ar' fi respon $~D[1e..m mai ·ltl.e tttl :Mlndu. :['n Plu~~i 8..~ af'inn:i t'!L1IDIC u sig1l1T' ~l' nu.igen.. .e-g:~:tn.1f.\Jj-eeU n...vedea miUF". a 1. Hrlsto.' .ul divm irl'f.lc. dll • . c~ ~~~~i i'nchipui ~n tJ:npuI'Ue l]l vi.t~ V~lIbt\ de rrLli~tm'l5BlJf'Lal.irjmJat..:'..e:a w. ree'rd u ~_.". ~m~~'l.-:1.pSli ve·?r.nlH . 'Vt.m ~ ptllsa~'~ (an De' principiis .din Q~iiJLtHe' sale . ri]:...dil .z-1.ler.ie S'a .j Adam. 'P.it:it#.e smlet:el.].h.•..V] ntul ui u t~e~~c:..:~le:]_'e cu.~r~ ~fi~' nutF. ~ti daea 'b'il?"'b ']e aeorda t.J'nhlh:fii'ld s. r "~i cQ.zEI: (n13nilt't1i '~>i me'te:mpsih o'2ia) . la..indu-·l a~:~tf. 'Vcr intra d'1:n. Ulm.H!.7"~ :1:'1 ca I .lil~.El }J ~-:51 ·1~x..fe.1'["a lEgate de ..· hart)zit ~lor rai (l1i'I~t...d["'r\~rhj·lei cu 'r1~]~~. .a.C1/lj. P...rf'i.lU3 Hng:§.~te ~ TI"iJ1'lfe' -proh~ H'ris'&os .1\_ t .H m '"'0' ~'\JII .:-rpdma .D:r lumi .l:~ Ia cobor. D~ ~ nezeu ph. c.. re1ncillJ7il-a'ri a lui . blUiitatJi ·inti.!li.~ d ~.. e ·pGsibil). • l' e :sto~ura. c.A~irtiwea lui nt't~e\tt~1 flEZY.h 0.'p~ C$tle soc'ta.i d.~ ~ 'E va "!i. lmR1t1:In S pe. prOpu 2j ti'ETotu~r~:" ea e. -atund a'"l'lZati. 'Cy.:n·dr:ea cu Dlb1~lfH~'zell.LJce~.1 de la ~'TeH'~iic raln.i. ne~ura te.& de '0~ is. 'fOCL @:I~l'.$ta ~.·flU .nna ~ •1 'w~a.] n1'~ 1~. rj.£~ridi. rOcigeol1 spune CiS] exi. Le~.. persp~cti va: ". unle ~l incii. rX:~a_a.wn. .at netntjrtd.fJJe>c.iajl cit ..I!?i..ilI1' ~~.~. .C'-0u]Qlt"rn aces tor lDPilf!iii ooJ.~nioo A·~Jt@iJ..a .:ts dc:s. ~~enl')tf.1JI' allei ~1 re.tu!. dar r~ru:za ldeaa ma tt:"rl~11i'Sta ." 111l.e ~i-a ptistr.:1~s. pur ·~t. ea'4e . .. ii!l.pe su- in pI us 'te-xtul pe eara l-a dtit.rtu.s este SifJ.".:u:r.j mpusa d~ 'id. U'I'l1 ~ip d.]1 ~. ~~"ig~ n. e:l. gpuirt~~.-~ ..aoest iapt :.[J.t:}v~ .te ea. 1~:.' un arid rrlal~ sa fie.ustin.e~.25.rea. . Pie-'nt f't'~ .~.0 co. trebu...dJa:rru~n't. al~~ cum Ev a ~rte' sim l'JolUll B1:.Ji\d·~ .hre.as~~.t'v:sC'um'pirili:'~..~ 'M-. prie:an a :.imdOi.".n:al~.e· 'l"'~miil:~e nOC'llFa.

it:1deose''hi pel1t:ru eU. -sceste seroi1e pentru oarneni d Texm] .ec1.Ilcamtataa jorn~u}el:Or m~loe+ >.u'~ :fhJlfrulJe.4 12. . tru'pw va lnvia ca . Orig~n sa (lO.tTu a Sf! ingd.(16'1' .. nJ[:t!teazi1 nici 'in ."i de cfrlla tt. lag'liB: n er.n.ti t de.ptnr~ B~m1M~ ale lil~gtO'1t"a: €lc anun lUl v:iitol'ul ~']. exist~...n.' Fil.q "evange~icil a tuhtTm' e:J-it:ien." O.ersetul din Evan.en l.r.('a :~J .este un C1.g ~BJ d~.'e ~"€Ti. la ~nl1ft "Flul va prooa 1'mp$l"H ia.ta (poieti~c~)1 fC1ptr. p.. le: ~.24~!ta~ an~me ~.\'ia.l.tos.tu'fe:t.nOcada~. Aceas.U1ial.pt' 'afirrn a~.i .u.1.o\rta... ci. P:nl ttom~1iolt".a~h~ origin~lul altf:el spna.autorul ~artioohuihu].s.s'-Ltbst1'!at materia:lw un ll. pEJ:Ti:Ijanerlfm" Prtn urrnare.!I. propozrtie n u .M De p.lrvlID tid ."~ I.~aza trebnrfle .grece~ "al I.t!:tJ. As~I~1 oolirn']a .f01·~~ nu ~i ca.1id~ I ro~.ta.Se g. apare .. l~sind sa se in:te11eaga . j'n Prepandi. Grigutl€ elm Nezianz si.'Il1'j jar ~ r" 'I"H'Ii\ .uhd t . G Q1Jit~'tE' :sa.iklor $~ iNlt~mprarivQr tf'Cl1l.. ~..a. .. [Orism spuae viHtorul gtte...a'I' 'b UiLr ..ta 'Sa. DUm.cit] Phd . _. (0.. cum. Duml'lezeu.j_ ir:ecindl.iI.I:M inv§tati.arp.e'n.!n:I)' ~~ ri 1Jen. al(":./u"omnia 'lui Dl1l~mnE!zeu.c) teto~i:r dad al' a~per.. limd de ingerll e~~u. ca sa...cau~a .g..ft.YD lunc:le· ~.oIrie:n~.~.ti.ed {mn.~ :~te. ea.~tra"'i sclIimhii'iof ~_k..a.al.J:"Ie' nu :~C'op.er-d nj. .oolitllui ci~d 's. di. .tlicate de .1i2: 5~rrn'iie~.i.cii acosta af' 'fi ~t ~.eUa d:up.l ast~al.i:. j\: '.1. fara s.m.: no ...~ea 's~it" (Lu-en I 3!) t.~1 e.puterU.·'.ii Isa .~ rd. I Ji'i "" lucturil.eti:nut.'f fi Icst aDsmd ca.• eamenn a. 'Ie) for..~r.sciirw. eel mat irn]x.s1nt.incrinUnat~ care se gas eEl in c~a.AdVersfllrii lU1 n-nu r. cit]Vi'[Jit~le ui Pavel dbr :Epi~.ptnng e~ el .dar per-h'ii'abiJ~ ~:i. Prin urmare leI nega e.T·e.e il\~ene~U ~Xll' 'II' tet!-'lllLz@:ze. .i uneorl ea . dona parte a '[mze.ia ca I~j 'oB.r.t$ de Rufinus.mlm. pen."tolul in.~a '01)".o'fle5 !J:efe.rata.i'i I fllICflt a:propiat crenoIQgic de· tr.mM'Tecti€lft. n--..a ilIDi.il. cum s-put?.€:f.tf..IJ:7lG.un.~il':tiDne.l'·iM~pi~'U~:!! ca suf!e·tuJ. ~' e:-afte pro f ·t!cBi .t~'n F"1l[iif\il ria -I~m.ro. liJI1dc..u\b niC'i. astronc-m.~ftlJnd Dumneseu V~L fi . pr'o.c:i~ to 'rnaUtate ~ 9. -at $0.eqte' ·e:l":a. A. a tr'ei~ til Ccm~&!'R:[!tTin'm£ l(l Gs ne:zfi ni s-a pa~!)tT.a. d.a.alt~r S'finti .'...~t. un c. aeeasta n-ar f1 ~V.~. to(!IDai pentfu a sluji.!i.~i.li.e au ~U'TIUl'~t:' a U::J!l.'ll'n ~ut~]:~ .pozl·tie nu C'r(. .il ".t:z.01'rl un~i~ nM.e in pm~."d~: EtiI:" a(_'lQl~eti vreo roaUmt'e'~ (curn srn tl'W:us nol). I l~~.. ~ On..pal"tin."" 'mul. av.lllui) on Via. (GC1:Ii I..a_ Ge o. cu :veaer.ugerase deel ca: jpoteza. ~~.rrtant.6IJ 'venit. I caw-€ Corlntew.r~mt care mr 'fI!QOp~r.tr.t'J.~. Dm-' .CtJm.'flnit·'l"n lum. pa.tI1ntporanil~r .~1i.!:" ~a d sr. Ul. De J1.zeu a scris .Ut:'Fl.tB pro pD. 14t)! respingind n~t fatali~mu.zitie 5e 'l"E:iEefi la un pa~jElJj clin. tcate"'.jj..a.eofil din Alexandrta ~ ".[lee-a ee ~t}.tI.'~~ In alte lcazuri . r • .1m eer. Tatat" j a lui Eusebi' ~" Origcn] .:venimcnielofr omen~ti 1 slnt dear.igen aIirma ~ "arta magie:a 0' ?.Ul .c.serts . l'u~tr .slut s.a5. ~$bl .: ~ m si~~. starea mm l?e'a~'t'IJ.j}!r:Iltr'~~n tratat s!p. ~n 1ume AU CELlurrnare a an Ul 'Pi·calid.::I ulterior doar 51' ~ ~I~ care adm. deT.€.\~eSpl!-nde ~~ndh"U lui Ol"iJg-en.expl t.aJj'mIOg~anu este: Un dll. a-i cunsa.sttomate~.~.el:! h'npu].a_ pus."1idpi~$.:ea: astreler ~ ".] Ct. pentru ea .aml . :spune . lw Hns.!e\ase~:. h.el In mu}t~ ·tiDdu:r. 'i'i'iiagia nu. 1m Ioan BOlteza WI'iul . ~t." CT.ro(tiIl~i1 el c. JIili clU.a .'8. D'e "..gnBUe ~ '11Il)@lmnla Sa: (.I'\po:s'tolu!ui. rnulte uri in D~ p-rhtcipiis.~ifie d:uimrL(!i.xpUcA in cartea a ['I-a a u I de Ql .Ct[lt' 1f. ni~l in.maj~r'i tate-a CQ.r-e.~euua~.~~~t~ r.£EJutOI'UlI afiEJ.A~a.aznrleliE {pate-rile..t ol1.ea un Bid).a Ia ~r.in I:'.afadar" ~~ i.1i3.t.tiin.ei ~a E~'jI(q141h.d Vtie ~ci' v. c>r de cit semnele loor~tj in urrr:ltt' p~prlilar ler obs~F\lratli Sf.u far-mii ne&cmmbatl)~ 'f11.a ..~i ~f~nfU 'cild.~fln:dte t:attilJl'i:nn:ul astr-a:l 1:~ [Orige.ne2lell l. Aceu.ca"Um ca elf2:. magic.ni5Jtt.tola.:riel! aceast"a.aJJn:~m!eI'.uvin·t 'c.. insa dftci't it re'alitateu.'§ l"'aU San 'vr:~llc do dlsp:ret. 'loornai a}~t~ BifjJrm.~e'li'en ~..u~nj din ..ngen nu s.i.('I.ed6~i . uaduCeD'ea f~.ru 'd~ua ciirt'i De r~. Oupa in .

. 'i'!le d'e al ta .oo·c. lfttdza iT:!crirndnaM.Gtf.~te' invizibll' p. va:tQri TJisibdi8' erit (~lRezwt~t."h:€"DUV!ilu].s:ajl din tn~n'icn~t ~1 dE" .extm. rea[j.a~(.frt au' !c:rezut IC~. 3'~4) Origen? Paptul c. lui 'rlistin~l. cuvintul af'icvm· are c1ar sensul de ?Riode~ opus :i:m. 1 j estc Imnginee Durnnezeului celul neva~ut~.~.Jl~stin[an lEI SCf!isa4tea.. opus minciu:niL Cristian. Origen se .~~) ' c 11 sase aripi d\tn 1~~a.tQr1L1.· till. .ga .'Uil din D'fJ -."3]..sp. tn.~ do].13_ [O:dg. ~ nvisibilis' si1. tr xtul respectiv.ginii. . d~pre C Hri~sws ell 4J ad e~dTI' ..t-1l1:u~ alegotic~ ~~ad&r. si o'U:tem itiatisoibi!t:s' pt!1' --adtk1'a 1~.geri.S'fialt.{I.l slnt tloar p7''e'. piirut G-aM'4~rmnabi'l liiitltO. Ca SB tntelegem ee anu'm~ au g~1'5it a!i.t.'~. ~5·.hrersarD :sal condamnabii if].i1il.xtr.illcjnJna~~')" In fraz"l1 lui Origen.fcl : R~ta.gl.t· Patti con1ah~_s. 'i1p-M~a .gen .uhti ra. tninc-i'jJiik eartea I..··HiWi ttobis conpan:rt.S't! neque S.. FlJjl au-L cu. D'~:U8 . ~adar. 1.fi.'r p-En"tr.lui pe dE' 01 lDar~o ale l)ull~tluji Sfint .~.:ree.t ut.'hui~ ~.'·sto~ si In.ere 'alUlzie la urn pa.rin'. aJ.:ilibU~ rlum~i.t[3 e'~&et verUtls~1 ~. ·sBnt' "Sfint.~ OJ 4 3). lli~'l.uma 1~ a afi rma ca nimenl. sdversarf insa l-au :ras. cab. reali~ de naturu..nasrut al lui Dumnezell ~i DuL~l Sibd': . Ce i s-a l .. ar :if tiI1v. de adevar IC~.a. .i'.t?:' ~e fa.~4dv~sadi l~l Gri.i)1 (de. asta . ·e~. BADILIT A.ca. . un uJ cA:tr.2iooa. cei .~eu" aGel'~ 'pe C!$n~ ~a i~ :rC"pr~:d~m.ilU:"Jlrl:e3f!u' lCU Q'lthii trupului. ~~'a~a sa de i~5#~~ 1ta 'aaw.cl·~b1a. ~" El-.u1 ingectiloI'... Fiut. t"'i. :m. m~jft.L pOiit'e' \ft..r.unirLd.j se oega care €A.: DDm~'ul 5a'taDi1L~ sint Fiul lroW ..' .'i'.i'U1. ca..\?l ooi 's~E'a1hni On lac diE:.~ur:arJ ah~' MJntuittrru.E'ttcuJ. .ls. 1.a-l eitirn sub for na ~n care ni l-a transmis TeofiH din AI'Efxandria: "•. un Acest :rtex:tI ~gt -_ e. 1. serafjmi qlI1l .~.noa.e l\fenas'.e-Qmenfe. [Orig@c]1 spuno ci3. tl'lci ehiar NintuItotu]. nu ..~e'a pe . la~adar~ cum ~a Dt:tnm.q.i· . ~Otlgen spune cal ~'n "rapbr'~' ITU- (ei>kD'l)1 (uj DUt'Jt~~.oe.\THia.rtioolului iN t.u Filll'~).D.t OR.sa S"(JUM.l T~taJ noUpadre .ta~·! d llrplj con te-xt.atUllL-J:mr va fil vizibil Iili..<w pe :I'afal prinil"o'i~iurtea iO~?1.UUm~c[t! lulnd :sen~uJ. n. eare ~SJt]"i.111 "C{~lE\t-a tee:r.~ze-ll.ecl. Fmb..Ji t~ri~u. 1m til1Jm Q traduc'e' ~Bt.l Ii ]'m~ta 1u_ Orjg~ ooborirea Fiului la :rafig.s:i-hilI ~8pEe:te (le:pll'iQia. WittCipii. . Numai ea sensul ]0 terpre'~ldi 114:1 Origen .. undo Orl. .qlwd.este . dar raportat Ia Ta'tt)'i1.i~ "~ca Fiul cornperat cu.~ albal ~i 'spnn .S'1l:a ~ntre' Hr.u:ria.tf.en 5pun~ .in De' pi'i~tcipii. noi este adevar."]ihernt..

I «La A j reeput era Cuvlntuh sau «('In principiu sala.lu'ia Logesuh . J:OANM CARTEA. COMENTARll] LA EVA:N'GDELIA DUP.I" :: in.A.

lJ t.~i aJbma ~..eJ n.A" filU.· da~r.~rep-ted (P''O 16.eee:.ljcleSUJ('l.C'£!'pu:lse af.~~t~le' .:u'nnH21B1E'8C {l n~ul~ime de j sa im.. cum '~ ¥ede elm'. are mal • u arcbeu ' greQ.slt-· euvin t.numai .r~lmine rudi Un vr.~~ eereetlnda-I Pill2' -tOgte ~f. din ~ee5te' nl1ple-.a~te "adevB.. va glil.0 ~!r~u~f1gere (lngloh1nd) '.a:s. 1. .~.iijm.lativ'. I ~ fleeare lee ~J 80lipiturii ii.l"att a:l ~~l trebui.~ee.~i' to·tod:a"t~l. emeva at \1'0<1 . .e sa 1mpLkta~ea.roenul . (eam.A.z·! .t a.a.te:~~gem ~n. ."t.a ".f:'actk'~ ] ~e~ ce se arata..~. 'C~d.~a te:r. 'P~in . din urtnaton. J ~ oeupe ds i.te·· ~Ofl.slHi vlzea. drism. at.~tel~~.ra 61.oti Vritijma'~i i stfi l'rm ...a'fC'h~ .r. ~u~ d. 'mc~.sJ ~i dupa C uvlnrul ~'-E>l .1]1 care Cred ca ]~ ca" $'2 '~dilt~~te acest.-l din t~.eag. ia ee ~nume se rnfe.seripm proll'l ~~a--n' t~~speea t. Nu.'ro.~ se • _-"'l. SmSUlrJ.~1:m.~ '~1"m[Baza viata oon'temp.ep'te~.sca pina c~ va p~ne· 'pi. .~faptuiI'le~ .or.ta.incl nllJJ.) ~. ..i . ~11 In.al verset : 1(Ilne:eputul dJrU'm'Ullul eel bun e ~ fapbtJiesti eeL£' . l' LXi¥).He $i eel mal lung. dupil trebu$e S-<1 in.~~.l2:. Sens urile [ nnen ului X"VI" 'S~o.II.ant drumul ~i dlst~rit~ dup§.:m. ' ath gil'ildu .l& "i~a1a. va rna [ . ·is:! pentru til drumul lee] bun se intlmpMl sa. n.celor d. ~1_ Unul en C'. adunindn.u' 'J I!o-~.

nirnenf.tlIMch6-u ~] spunin.l C'-H'e.sta.~·te~.-fiSrR£:" ~i :p'Qr~cli1tA:'in. . sinea l1..t.Domnu~.~ tloo.liJrnet'O[J.u111i~f:a~u.oepu:t al pM"~nnujri:[ ]Jo'"mfii.)-opm ului. dup.(lep-ut~'L_. via~ cea curata.rlal ti num ai de el.."a a.~lre durerr plnil at~lUrl}" O'1Grm. 2).rtat d~ la a sUbl.en H-ri ~IDs~ sa c~ \iT.li:rrt.~ct cla.i afirrnlnd cA.8Ul {ct Ma'!.'-~all t [08. n~.!':~' pod: .dca multe flinte au lost create In trup ftspl".~inrl din.OY neeesara gatie era . 1) 3" Dac'1 cineva ar eauta sa afle. onst\Jru :itnens pe care.. v'oiQ sa. bimud'e OO:~] aJY'·U"tll-tH etJ:: aJ-.ea tuturer oelor'.U cnnoaste inca pe l'il:lJ'tat Q._ nu ~. CL:t toom.iut dac-.. pam ~11uL.]trebuie ~t. SD~Ote-~te'" ci U· .~J~H' eu .1t erea t~.J)' :p~ntr~.r. a~2)~ n-ar gre~.~.d toate.e1.a.~ r~li.i al unul drum 341UJ distantc. ~".eepu'~u' drumului eel bun o f.:a. .'rf~·a1 to.j de" (. 12)~.c.r~rala.clup. c8i dintr" .e:l intr-un. un Ineru al.l~. rc ua trup flU ~ vole !ace a toate cele ITupe'1-ti. ':si dt\\'. fie el apostol sau proorcc. Tat81 ~i Fiul. ram Hit.ltr-t11l alt Ioc m"un n~. pantru ea. Domnu 1l.B.".art sa fie.~ dacs .at! 81r:e~ :SQn~ diu p.'ed el"e·s. de bun4 Y.e. IDceput ».g·pi'~~ ~i Itnprel~~. vede ~~C-8i prin ~gHnd~1' in ghidtttrli.t~pla. a~.!1 V(iiT "'.irca ceol.un.XV1]' [J'{5:_ +.'tl 'mare grijlt!. e...9 . .OSi~t£"' pe 'T--atAl~ ~:i da~ ar lua in . iO.rificlnd. Vaoo dn:ev.trup ~i tn .Jsu['~_(ca aeela care prefera In.u.j'ce Apost·alul : . sufk~tul searclul ~il~~~luie~te . p~' r~ alta pru:~e ~1··Un inoeput al ~·:ea.te:m:pla. toti.e's.cj1.G) c~l Intreaga creatj.mtil • 'I de~rltH.supus-e ..cire-F ~. C'ffi':e-Jodl .te. ·QnUI}l.~ In chip .4 prima .iij. 'L'Llat in ri~ld:le 11\gOCii.~ean1A Iaptul . N Q] am spune ~ in's!l mai det. S(U~: 2 lne:e'pu. [J Pe tr. ~ . -.' ·\!'e:r. (se SpUll. . 'fol~t >gUJpU5~ d e~e't.: -_C~c1 ·~a.ap'f.El1~". druh anume n. \fOr.i M 5u.. ecu:nGsrnnd ..meeste8. ."' ~·z.. 25}. dl·.ti_ntH duesau o vhrt~l Iu!'co.s~Nl: l'i LJa i:rl~pu t . d eel ajj1JJta'U"· de eL . ca SJJ: devina.g'4.termenulul. Cr~e1 nu ~. .. ~. .Horn Bon .cepentl"U .fi legate d. 13..~ele 5alc~ {i em'.~~.i. ftlptu!'a Jj_~$_pT. ]in.if. 8tit al ufiei ·pareurgeri.a.nadt-.~i (1 Cor. ·n.lnU. . ~~\ cel·e noo aj du. I l care face impotriva vdin~i sale ee e rupg$-t'Ii. 1n"ee:p'uJi~~p]. n-s merit. 1.ll] :3..V]"t1'~.:1:urlmtet Cri'te.S~.. nacleJde" pu tela spune ·P.e3t mceput ~t.d~ .. :.tiu.ph..o.I.e care i. in t-rup'~ n~.ilptuirea eeh}. dacij ~ atund cind s.if lui Iov carc:e 8pllr~e :~l .l" clrepi-E".e a .u :].t spre a Ii lu~t in ds dE' 1nge':t:1i . dulJ·a_ ae.~ _""runru.ce asa lndt am Em.sub pidoa.t~' cj l' Intru '~pefanna. ci~ti1 s.sele fil·r\ie· Cl':t"at.. De.ave].ajtll e. ea 's.\n np<ini_ih=tt 31" preslJpilln€' C'a 1~ :(a~erea lumii J'I ee"!["W . 92 .l.a.a SiC'fi:8. t'~:r.. l-a lm..ll.ii.i orice drum bun we ~1. crt.. daea . fHn.1.~.·lmlri·~uR Cr:ed bUB: ca. pos-ibU ea sarpele :sa ~'1'U ri.fapbJ.zi. m il1d~a.blill. • tot ceca cVj .' ennoaate pe 1'..i'. an ume aeeea de a-L centempla p€! Dumnezeu.tLL (CL lou ~1~ R . ·~numit ~":1arp~1 C"a.~~~£.v a iule Fh.~i fua'i . de ~jj.{· . 96 ·t. in totalil f!eri. 2d). cursul discntjfei 'no'astl'e Cad.d pe CMe' acum n :}1.~~·e1:uiacare u.·~ UrlJ'U!l :Fiu prin cunoasterea 'Te. uaa si'nt ·(0.e '!_l 11 luate in ris de ~!iJtre inger".. in chip desa- 1]1 t . 40.-a.mim.i ci.r' fJ3.alte.tl:pU .r':1 dUpl-l .~ farot Dumn£'z~~ .aU :[e]. ei d rLU rrt eauza .eli eel C@' vede acum. d~~ertitdun.aL§JiIWI oiamenn) lima VQla .i ngura.[ loan ll. :H10_ $1 eel faptura. numai j j ujun~l Ia Dumnezeu prin Cnvintul care sa a. ~ ndeletnicire.a.a . "]..::4) -g 7'.} C1Jrlo. '".gat de trt 'p ~i .[1. ~.e nurnal Fiul.fl)!eaZa ooJ).'e voi~.eel1l1 if· p. un sees 8.s.~'()) (~ ___) 6. rU ~~tspre . tot atunei.a:s.li~i.ru~i.CI[Jn..[nc-i a~ cum trehuw sA enu noasea (I CQ1'. s.u--~ .j Sa "ramlk T-ri .trl..9-1lJ{X)_ 'E t~tu~]."hil. 'r!'4=l v'i:r~t~ a~e:mern. C~J.: d·e pHda.ga EI! vor aveu 0.27} cei earora ]j ~E. sarpele 81' fu numal inceputul ares-tor creaturi. 1 ..'~ie'" 1 ur. si trup 51 ~il.t[.fast inrobiti1~ lara.. 11 .~s'te cea tlU.rit21 aeeetnl lueru. 09. 'mO§lr~~. G maberie in.!tlU c~lo...ite i p'~riLh~ufo1:oSlul . dato.£1 ~sw in. Ct.. aeala !~.M~(!_i!. Peate CE~ (b=~~e-.af'CM inseamna Inceput. Jrnpreunii.a. E necesar $~ mat ~t~'ID.a ~ t'e] de ~n.t'~' diva!QUID ~~lutUa: ·pentru.H:c~.lut~ OOV-.Uth..l~ m.1n b.i.1"a~b. al dan~~ citat pe eare l-em dat.1 bsolut inceputnl pli:.lJQ'C).1j "M.fla.te· f'.5.JJ.snruirii.tL~~"O. :DG'mnul st] ~tr]g(3 In rnijlecu] :fi'1J:rtunlli9i1 Ell I1~~Hot' ~ ".Toata.Jmr~le.

cela..f~f" OTi giJUJ'J'tl r 1..~Q.' n .-f. 'fHndca :se sp. Uft. ....zeu rn-a {$e. In conformitate' en care (.prind:em ceva.t prhl~ t\l-pi. (II ..~. 1.nh eaer Sln em COil...J.i~.!il tn. :It:lList:l ~i un p.·'''1.] filnd noi In stare s~-L [p:rimim l:rlla~. 1 j[.l~:WS~ i. . Ci.e..t din eele 'l!I?' nu slet. n e inv.. (j~ din Cal1"6".a ~~" l.~atn e spune .":l. la primal sens al ruj «i'"chd .-_ M.:iliC§~ urn V'CU'l X'V] I [.tutumr.stij d IE!-010ns[ rati:e..il modolul ~tfu origin ill' ~.'i.T • .~. ~ior_'e.al. l l1\~ i 4.! JU'\I~l t[Lturi i este ~. .u..cut . :atunc. 'D veii. an~.epc-=. Usus Hrlstes cruel fnc.or S~le4ii. PrinC":ipi u.1" 14).Jj". (I C'OT..ndo~l.l .rhldpi. '. es te A\.jtnl aee.rIJDDZeulul ~ lui neyi..I.-~ste T'tI?~tat L~ If. II tuturor Ice lor ce' e.t. 04"0 P:.~Hpoate din.' n~l ea uJlmnezeu le-.m.i1m]s~.e 0: imagine (e"mo-n) '@' DUf.~ d .t:e~.er. .. n11ol~.ui1b"H~t2Put a] invu~tituri]..'. 24) ~ il1r du Pil' n'~i.A":a'e" 7~~ 28) ~i.un'~ : H Dum. ~ lJI. de sU@: p-artf~~ rn("deiul -oeraontlor este "f. n:n .odc~ o:rig]fiat ia:rn pe.~i ceea C0 aeeas La yon spune j[LF~tcpcltHlea In l TaLdl est~~ prinC']p~iu] FIUJJ1]! DamiuFgul ~s. 11.eg'i:!' laolalu g~nsll. 'b'· (.ci. daea oamenfl sint (croati) dupa imaglne.. S~l~. s.f Pro'v .'leii '1111 t1 i'U'~ [1.alB.asoo 'lu'tre' nm~ r If.a~.~ce'''lstfi .Iq.pe c@le ce 'sin. ·..pi u} -(:" DUmnezeul. .B..8 in'Vete clneva elementele primare ale euvintelor Lut Dumnezeu" (i'v:re!'t 51 12).:· de_r~:'.o. ace:tlsta . conlorm 'caruia. ']. ]ar ]111<lgl:nc'a dupa ·r!. I Carr. Lar Dumnezeu este In chip absolu-...1 C'artea preverbelor : _DI.care ~m tern nept~l·.'l ~i lEristo. tOfttll. ~J_ 'a.i ell vern t ~ fi 1.. {Vl'ad)~~i.put al ~.._ din toattti 'a[Jtur a esl. -pentru ~a se' in..lea ) neeput d drum. in gerul . Aeeasta .:1 c.a.n.1 I.Ad.cel c.51t~.i~i SallE). f'a. st"'" I . oste .esm Hrlstes.t~J~ atunri.at c~~inoo.. tr-e'il@a 'rind! al'che.~D. dUJl~ fire. _ 'l&!O.. ~lTdu~ ca..existil.1pill. n lmaglnea Iui Dumne·zeu.L "!. dup:l cum 109. Pdst~n .n.10 Prfn termenului putsa in tt: . parea...i 8.l] ~'T"\. a\l"~i i.. s ~1 s'a].'.eaJ.:!.a f3liou:.toal"ce.J .:.zut.tUi'Or.!..n.~ l. .u (di11 prieina mllrtr..s estt:!' 1il_1 'll'lode'! ~l tlLl. Pfm:c~-ph.. .n. u it.retL'tie. A. ved!~I'.ne ·it!.~bulf:ltA ca ~a )". pl"inQ:ipiul este umanitataa Sa .~~. lOB..~isc'ij..put ~dci11lrr Sale.1'UC-.un~ ~[ Put/ere 11 lui h i Durnne :A~U (C~.~~'11 '""u. avansied rgumentul ca..~ 'II v. Conform calor dinainte t:r. Nu va. S.ce'Ya.ttfl.re. n.ztre este Iisus.ipre J.~ {.at (C. a:~~la.ul.!!U. .:c~eat.i:lra.ir1stosr camernl "rr1~'h~li Jiind e-rea-p nu Ciup.. 1 51.i.ublu d 1. tntii 10.:ac~b~ilor . 21 2). .. . V urn :!i.("amnt~~. i]~~ ~'. nurd este ~i . ea tli i1tr-o i n ilte[~ie ~ubJ. ~ . . ] Cor. De accea ztce Apestolul '. spu:n~U'l c{ l.(lesta este In ~-e.. In Urn .IUcl'. 11-0 .:"l: \.." - In.r..i" ...~va..a.~ "'" "" El nU ·est. dear a.rdnpli ncEi.Hef'mtl8 7..tej pr'"1ncipiul crre... j ~:!in pdn.1IID:1. cei care-l l:ansid.!. prinNpl.gj teste aces t!?."\~~~". lOf).~ .u nterpretarej ~1 prjn : ~lln prineipiu era Cuvintul"'~ In~e-I~gin.n_" ". !.. 3. I pot:a'in-&i din.f~p ural ei ~'i ~.Q. '. an::!-he.~ Jundarncn tal e ale scr.. ci nurnal dupA irnagir~~9 (iI:.~L 'u rn-a ereat ca.~ln 'model ul origtnar Sc ~in!~ Cuvlnhd ~ va ~pri.f. ·22).~ principiul h}:vi1t~lhuH . "'.. ~ t . .!I h ua!}.Orn Iar c.s~.r.~ ~.atm·Uor.Cu\ri ntul S-a fb1{~uttru~ c.pa.oTD~~ care ~l:m.'tutll=~ Sa ~ ves·tit Iisus lIri8t~s pruncilcr.:.dL:r.h.l'Ull. Jneeput 'al. "". Y'Gi ~ eri t" ire dt! HU"J U. dumneze lrea .~e'.a~]_ld./ptlne:i:p]u ~stel p~tru..··~.Ki.i in vll'til tori ~ ·•. ~:n 'ucit ~4. din ade\l'and .a A.or C!l'\wte dup~ ::.fire ~i dupa noi A ~J. .stfQI (intrupat.r:h e-u I I rnoc]elul 1\i~U ~':b-:-i~g'ln~.. dup.e:buie !SPUS ca.E" .lgOOll1M provm toate : pentru no! lril:s4 (BCegt ~ 'r n.IJIZtti .irUo{r 8al ""u . a canAl fmagin~ este rsus. e' ~. 15 45). .iterele 31n~ c'lenlt~~.~~ de pl1dii.a.1J.u.cai].c-numai 1i" ' ' j~.ll $flue N eel Tn-til naseuL .li.t {print.!. i:~.. 'un InCTU ~bsurdrd(:] rlacil VO'm numt crrth. T'3t. 102.I 'prill ' e'8Ds/Cu\dnt [We FiLlJ]_care. rn~t't}1"i In Ca:rtG2I.i vr@me s'~ r .._ .1P11 . pe de 0 pa~rtft'" model ul (ltcrt t~·1 hl'P) lui 'l:Iri stos este T~ t:M . ..nJ] ne e a\.)..IIl~.a t~ In aJ~a celOl!:-' ~apt .

.1. t ~:fl.'Rl.~rG!Ut rJ~~1dti!r'l ~hl arirrnarn. .~.lt Intru..il CiI.. T.(J:~ ··Demi'UJ:"g .um'f. .eut in ltl~'Iep.etn ChlP~ care dJ.1)i. .uc:r1i1[!U~. ILL1. cfu principi 1]! t1Ih]T'P'r ]. Durrmezcu lI1i.~~j.~. chip .e.1 E poSi..ul rn-a creai ea pr-i nclpl u ~l caiIo[" 8a.verv sstul Thi. i~..nu :d~a ....ip'iu. plan uri 'ar'hi ~ t. e pCl!~]bil . '~. [pF':im .a~as-a na$cuL In.1'ptlhliun:· ~~".:un('l asa ~pB~te :Ii glndit b.:i...planurile oatFF se aflau in '~~ $~.ne:n. _ 11. ~n umi 't. 1.ili ~ln ~) j'~.~e'f'eia 1..~ ar :Lo. 5)" C~cl H'r'is.JJ~gun care S~ ~l:f'IfL In .e:asi:1J ea SUn{)J't al.alea Ade'var!!Jl ~i V.~ste' 'filml ini :~u'mn(.'fl e-~]_steI.ar1Jia.~.'~~m dupfj.sfir<l. lIltnldt e&.] *jOnlcfj.epciunen '*' .~I"tjrte i~ ounat::ii~l ttl? pr.w~.pi.:1.. Dl.thl1 ca.tcll.~~ drumU~.~i~n't'. ·:~s.c'!il'l!I' pr~"1 ·fa!ptiJl. ~adaJr \i'~.:~1t~]'1 .inl t. Ia 'biurE.~_'. Sa!. prindp~u~ adi.5tn~ ·adt de nurneroase.Eu..tl te mh1' tl!a!C~~ de ·\tr·emb 1&.a.1iJed~l·e~.c.tll¥l1nVeTep-· ci1irJ.U .plecin.'~:~c~~~i u'iJ€l 111sun~i'iffi temp']jcl~o.~l'~ler:a~]. t ~~J" :8...s:ti1 vja~1 5"':~ na~cu't in ()u1l/~ntu] car. 1[1~relep[liur.~' ca ) - Il. .bil (). s.~ (loan 141 5). Vezi d1.'~ de ~unatat~· .'!.elTIrnjfic@.~.ij. a~a cum ~ I I .1:niiei vh·d:. 1n~~.~ia d.anumite plan lJn .6).e:tcu eare .ect~ll~ee'I'easa 07't ear U.bu.~ofUJ). {P8.c:R in In·le!.t\ :este !1iLNlnlit jptln o1piu~Caoi ltn:te~:E!'pciune.t. ape][qt'~rF~r: . ~~ vcd. initial) a 1 unel aBtilITrd..!reI'..)!'i nt. ~ Sol.e~i. tc! t <1 ~:I. .!l dup~l (:be{-l!L]rnir~~..3. .a ~l\lcepUblbJ]. f].liP.Jig~S'--!Ul ~i§1 fle m. 14:8~. .pir~· ~ ·ta"$i~~a • 'EetQL" con.1.) !~'cea.-·UTl: sens d~"BA:uJ d. n co~t"' . P[". ~. CU'.1....l nlj. prmd.e..e5tt~~.~ de al doilea ri. liucf..{.?ibtin .Ca~~ toa:tc 'S--. 'l'a$ftl ] sp:u.I·ului~ ale .~Ceeih ee s-a nf~'s~r::1.l'i.Fiiru1. Cad eu un ul soeotese Cal asa cum ni~te case sau n i~'te '~"IOi£'~bii se construlsac .a t["('~ DtmuH::ze~ ~ \~Faci mate s-au f.iu. ~dt _Fiul.C''fl In~e~ 1..m1t9].o.ta~'e' ci~d (".. ~Lntr.tnjJ.e~hl~' .:[[lale}3.uz'a €fie:~eI'llta~~~ adiM d~ . . 114.e .€'Jo['i sri b m:ilJfltjm.m po~~te.\'! t pr. H~n~eJQr ~i.!3ftie.~u [(iCitillt '1".]e'~ 111.e 'sirnpl'tist.1 SEU dh.~ de' la.b~~' F.'~lam .rj ~r~t pr i'i['L'Clpl.it:Ul~)·~I~.epu t~ m eti in tii llTh III 'q.cipl. '$1 sil n.s]"llt 'AI f.. 0. .c.. C"~' ~ crear i ca sa zicem asa."1 " iof .'m~ ~i ·c:h:iat de.h1iii51l avind ca pr. f\\nl~a '. ideHor~i notlunllor tu tllI!l"ri~luc:Turll<Qr.Oa prmt. D~miurg..ll l .~~il. (.rn illl) e le-.pat-o ea . Icl'~ -riL.!Slrlt: .East ereate eon fO.t~ adauga mai ir[~[)lo ~ .deC'U· HriU(~::.:'i:. !fe1 de iiulpeile 'cj.·! £A .eu 1jJ'Hil:n'lit ..l tea 'mo(i'.fi's. lIl-lrlsl)Qs es'b? un. ca to~:~~a u . ~ID PI~rS~JH'Jna M]nt~1l'i1to.uni ve:l~sul . • "iI I' . ~ rn~el~gt~m.e .clc:tJci l)TIC' .ialn.h.gt[ljg.].i1>r. graJ~le : 'J~Domn." '~ . ~al'e:~ rurL~l. I fn prLn.b~~:~Ja-nQt]'~~~.'tai S.~:pi.."~ a~~Qlllt toat~ denrurmri~e' (a~rib~ltfEi:le) p£> c~.'8' 1.Sare1J. E elan Ica.n.DUffiJ1.tj 01~ tab l~t~ F''1u1 nu po~·~~ fi (j[).:-' . l... ·El ~t~ "'iM"~~if (1~ rn 1..u11. aJn. care prl ¥'e~t~ p1. nki dup~ eoa ·eat1L"e Sie' .nt1"e' eli·~· a trehll..cQn(. cr~l.]'~a .a f©st creat dup 8. a.In.~terll. ~h:rblnli? i~ :s-iLu zi:illt~~ ~i: (.to~ 'B~t~ Un ':. 1 ail? afla Cuvj ntul" .mTEJ :tneeputnl si .mal t[!tlla:im:te'~. l'i1'u • .amJon.tot asu ered c~l.a nu este aHchie.CH ~~JJOll11nezetl a.sa n~ 11lli:n"h::Lsi~t tFtN~I....~-~--------~~~-----------=----------~~----- ~is<ta ~1 'un 'p~tin@JliL1 ~in~pulg.ne (ptin C~lre 'ril.: Cuvlntul dlu:mne-zeiese) Cel d.l.lThCl]J(I. 4).mpla:t~ '~de:l]'~~. 112:." . 11 7.]l~a c urn ~st"i1d::tl" 'v~'1:1. 3} ~i ~~~~I e t~'i:ie pr:in lmjlocu~.. I ~ I . :s! 2~)1'pentru ca l.riei.c'a.'eEtUl~(lj·Uinal@!"! 11 care urm:rftaZ'. ['.u se «Ua Cuvln ':t11'~.u' .al 'tT..!.in.~.~tQc~1 d inJj i ~l eel de r pe u.ns. 10~ Deoareee semnlficatille termenului uTdte~ pi:t care le-arn deslusit: pffnbl a f.spon d~l(:n r~..spune: l~E1J. .n. de ii'VLa.T<F-J~.~:7.t daca I rtteKepct tUlSa e.eu c'a~ ~Pl inc : "!!J.e' lao r.1f~4epci. . ~d.i e Spt1& C~d: ~ dupa.m a:l.Cuvlntul se an~l in !1t~e$r ~_el1S ]OUfi. 193 (1~4h 24).a in\el~~~lC'm V et'se.r.oiune!i!. I r - I apUll.u ~.&~f'." seama ~a.lul cons~~~U!!EF.0'.. ~ 1.flc~'Le in Cuvln t.t.ffil. CuvInt.'1rL:ui"ger.~tm.r~~ Ie ii!lre'.u" Xl~. 3:Ce11t 8e'n5'1 amrme.hl11\a iSi es'~ ]. ..g~ul (:C:lu\1.e ~.~i in.~nclp.~[~ ~-a n.le~~ (Pr(J~~.ti~: ~j con [orm plarurrilor un ui an~al1].Un irtcepiut ~ptillcilPhJJ" al llH~'I"agi]ol" lui Dumneaeu.ssadar.tea r.3)rllor 80d. C~}d !jare: ~\j.. ~ . I. de c.1.h~ir Cu:vtrftu. _.gat de im. ~@?l_ trup ~]. .C:UJ.te.~].da.~.ul cle arC hl '" vorbind despre Cu\..~(~1.~tu~ iJU umi 'b!.an~".M · 1:n~el.lHul'~ (~"JIJ'rhCt1i ~ 22' 1·).~].

~. De a Cit!'CB( se !. F~.~ t1.e 1~_ ana 's~ 1. !C. VJal\JI ~j.isoo:r. sirnplu.!.1 rarr. 'f. adunlnd toet:e atrtbutcle F·iu.al dc~ Ultl.!ita '.eb:iJ:~ttsta 5fL moara di'n. vem cL?rDe~! "i d~d~CtJ lusre . ~~fft S111 'V'f' J::il ~m f. BSte ~]. 'TIL~s:fr. .-· lui.[rr~~ {C~t l ~1 .~i tllul n~ scut di'iIl tr.O€'l.'t en .. h.U de lurni rh~. care i I sufer a. to:dlt~ ~SlE!'IT1njJi:ca.b5:ol~.Rotol'i. ]:i:] n~~i .H. ~ n ~L~i.r nlcl rr'ta:.C'.L€" rele . 1:'" '. ce' ~4t~ 'iii.sit I'~u cuprlns d.a_ cea m~d vech!?' dintre teate de~.~'48.&) ~l. p:rfncipllu'~ 1? Inca .~rut mal '\"j:r.. rarrm. nnrnai denum'EfHr: ~~ : _In'~e.~gciun~.m. P.pr·]n..:.t~ fi..!'.1i:~ ..Ja.~utn i~ljit~ ]. P.~ au fost d~pn~ En.~llil.e.e fapbd c:!!l esto ~"n . -aeele Iucrurl de t~are a.zl~ie.s1te'i' . J]..S{~'I'rltat]."fi.ia D.. Ic~d 11l~mal If'~.. e..e:a·s~ creall.. -un medic aa:rc sa_ b"J.'IJ i~'tiil'l].Logl)~ ~-1 Dl'eptw:te san altoe1il~ pe:n:tru ~~i in stare.t. urrnare. xx...t.. ~lr :2~) ~~i lrg aJ.rnplut asal.o'~l~.llmir11~ (lep~nDia~) Cel ul in t~i n?:iS'ClJ t din toata f~ ptur a e5tf! ~1iC~iL~::'~ In ~.dun-e ~l~~<..~:L J.land 'Il"~'('l li~MJS" rru S'-jar fi eobod'.. P [dj:~Cil.1JI1'l.re' rH.tr·i'] or -~i p~~ tru ..g] hW.vl1":~dre~ ~ (Hi'! .1O-l C OO.Cj. t.afu] 'mortHI'.~J: t:11?L1 liF!vidil&Ht cste fap\tu~ ea nu p!lJl8.Ll W: cum nu .In pfr'in"e.JfE!_ de' 1@p("i"i. l.. din pr:i. 12:t S~l "n~df!rn...'.:]:1' J ~ rus.€'1. air~:turl -cu .arnl~nilof. care.e']rn nu a r f1t ]m[ 'hfu~eh:tM'l Adam n -ar 'II .[·a. 'Gle¥cnit LUn1"~fL.~~ f~}. iuhl:i"1~'.ca dt-1' un Rgts!(:~p .e.e'l1' atrif:lUte.ste In:t. ])\~}..:~ll ..dod 'r-i tea:C'tt:J.d DUW?l~tRZ€U 1..e -mor ~i C'aJd ( clHca P1r'lI:J tr-e :SlJlP~'.c.t:rU.P~. cl~1 . i9JU.' '~]e au ~lir".a.~~a n~'VlQie o(':a{f'~ t:1. deoar~ce . ~ r:cf.CA).dd. h~:tun.::snlill'to.8. despre El_ De' C'1i.J{'l~d3Ul ea re' s aIa~lu]e ste tn.:d pe 1rl d E" h. IR-te16pciune~ . a oamenflor ~ <Jtun..i.?il11a:s j n aeea sta re .a.tutI111~' dilrbW'.e"Cf c '1oan ( s-at "08!l11mlri nu n:a~cu't' h~ i'ntunerir:.~to:i? f:e'hff'..1 d~~. 'EtlUnbl!nnd ~n of'dlfj. Date s-ar ma i fi f'~lcut P'l~t~~..'\i{e~te dobl tQ~!. eerC'eita.s-ar [1 In ~~.ol~ciutle.~i. de VYeO bo.~a toll J~] sub taoor~ (J . ~L-a p\'i~ pe El :jp'.a1 fi ..ti.=t p rirncasca bwna'~¥ile Sale _ " C~n4 a.[ care S~ vor credlncio:. prirl!:ci.c.1:i~ numelor L'~l (VC!lID.c1:!n.:.10 ~. . IC1n~~~ eamenu." . .l"ltUJito~ rul uj lH)str1U.a:stl!'~llt f1 :i:i:ce-ast@.t.Jr'~niE:"~lorr:)J1!.LF' iu.t.t1.7::etl.~) (.tt ~.rtf..e'm. d~ 11'J.i("liciU1l'):e ~ ~d.~j~btl.m.lldpiLJ J.t clio tre m..11 ~i ~ e .aci d acd '~1 n-ar m.bJ~j trot CHI:!?"i ~e~i HI:1'i l'lBV.C(:)F1st:"l U nd ce spun .d~ Cklivint/L{J~o'!i. !\:cetu~~..l hlm'I1}. 1'21.~J.ce8rre.1ifl.a. t2:0.~ intr.eu !2.L:!' numele Mi.re ~l] 'lr.'::'il.9at~ ea. lii d£l' la l.r:t€i.liUl I 1 ' sp~1nem f'..~d.r.LH: fe'1 putern ~in~dri.~c - 12:2.':'11' f· . " N..Itmpcde.~ rill inu"!alt flBl deeit ~m'[hJ]"']'~ 'Un Pa. lr. fu:B:tOF~d numei de El ca.tr'1Jctt.t.fiJ' I dei'iW1liri'o>!" FlulJ'd.3. Sa. <.Ull.~L9g. dcspr.!t:e.piu. UlllU in chip a.iiJ. m'w:Urn:il. ~ pr.-~tr' n rnu rlt.'Tll.glIT~~~~ _~devL~'r_ N u. prln df:!a.. -d....EJ][\e ~i Le-a ill~..ip1u~·~'rindra:zr.h1.f.I L::1LII m . t i~ t d eo !11'U meroase daea sib. :t)umm1. X" 0121.24. eUJ.k:i e.s.~ in "pl"".! }Je UI. die Fiul lui Dumuezsu ~ au devenlt a£H~l lneit :s~ nu ~rt 'rolo5~. P iritrcgli cr.]J: . In~~ ~~1OaJ W :te-l~:1illl pEl. a~~clur. ea re iU'minea:z!~~ in 'be<7.ia.in'itrf. S~ 1n tiilt~pt:'J ad e~~~.e~'. 'cxe<ah.~l UG.rn I n j! I t. ~J! fj. d'e leori eire' ~p ar~~-dls.ca 'DUnU1C. seeasta .:r p. .~!I.l sd lui Hristos. 10j ? 1 Clici da<e(L ~ n~~ rnnezeu j ~bEtv~~te .[1Cl~P J t ar £1 U l . i..~.~ tr.~t~pirilt clt..r i ~ ©:t:J1. XX'I- Sa 'd~ ti1d:rn~ni.cUe Ullr..s.t'lor.Ll l~ldin cauza t te ~ Ma:sira .'Voi. (~~ n:ta ~tnt vrednicl d~ un r 111p8. ·.?tIDJ3' f. 'MIn tui torul r'I. l). Log~m.. .cJt e.~1carle ::3 fo~'t creat Ii'! ne5tde~.:.i'llm ~'i nu s-ar n n. .! p~cCl!hil 'pentru e.a:'p~.uHime ~'1~ lUerl~rJ11 '~'ate l~h'h~l.~ljea~~~a.::'j. eele lard.__'~~ ""'ri ·(:.O:[9. i~~l=~(~~'itlOare'~ (.~mTJ:Q'flli ~ i doblteaee-'.!.T.e de.(]Sli'l se .il nU 's-ar Ii po_~.~atiit devine 0 "'m...e t penl rU a 'f] m Ln:b_:.' ~.foi"1l1ldenm:nirii de illIlt1iul nas~u. prmelpiu Iro-r~.."" ).d i!(t:. g~~~sici1 n urnai In.

5tn t vi a ta ee a iBJ.~t lui Israel. 'en sustin ca .. ].:li stu scrls ~i : . Eo.~ull pus sprc Iummarea ncamuzilor ("a s~ dud mintuirea p]na Ia. pMibil.. apoi .scunfJu-l\'1:~E'lI.8'~.: iar daca Yrco~:l~:ttaIe amintcsc ~i ope acestea.siut.~i :. mort ~j1 jaU .or] ei tim.~Oo. H.:~~11' t po?rt~-. IVJ2:I!fe 1UCf'U est'e sa 'Fi i nurnit Sluga -..i\devarul ~i VK[it. (loan (1. Astfe] graie<~t~ Isala ': . J. pogorH.lui Dumnnscu at Ji ele lrrtr-un sens de Loges..~.lld~i.~te'a C~ si"r.81 a:Ce-S. -5) . i\po:~~ .he care ne-au ~cazut sub cch i.rceteal2!B lIl!V!.c~te cil. *i PIL1~:l'li nla~ JII)S ~ Dumnezeul MeR 'VEIl fG.. 1~~.3St. 'rolel: ~Eu jnsa'i ca 1Ujr1 mlel 1DHnd" dmo la junghj-en~H f.u'~'te 33cmen. 1~-Ult Inr wti1:li .ea lor -spurH~~(MintuitoruJ) despreo El Tns.di ~~1 ·ce vorbese cu 'tineil: (loan.Stim d:[ va veni ~1'esi. pii nea c¢a vi e ca:t'C s -a..te d. .1:1osu]' 'p~x~:f([t1~~ (d:'f'na:trt .e.----.u~]"n ad~. Durnnezeu sint ? fJo. .~·n l[O~. ned u iTniri:$'~ Ia llTul tt .''li-a . !'isus H nTlspunde : .a~·~te pe Eoa~g'h~Hi~' 'Voi :~. Cek ~]]itjj ~1 eel de pe urma : Irrceputu.mnul M-f!t. ~~EIJ sint pIin~a 'rietia. Fiul lui.E:lmaI·t... Ifj)f ?H.ul p. din eer I.'I)esprc eel pe (ladie T ~ tiH l.n mi w 'F]ul Tau. 4'9" 1 -a). din' gura l'!tf (20 a. l\'les... El se autopro Ii.~. capiRt.zeu. &:i 'blne :~l ep.J~v'i:i:r~ta. Apoca~ips.i"lrJJ.11)..I\'l.iUga Mea Israel.~6~ ·LXX) . t:J:ntl a ~R.fl.m_ Th-ied Daca hnpiiratia 1\o\lC!i'fj aT fL.6 .Me'a nu ·es.51uj 'a 001: al. e~l '~1Fiul T'{n. MB' nurni i r'~~'line .'lamfi c _ in chip !impede ~i Fi u 1ai. 28. 1]~~ se nunlc~trC' c PE' Sine' !Siigeata H.'i~de~il ~i m..u sint Calea. 11.e: '.lea nu @s.zj s:. 4'1 2.t\':1Jtel~ din }1~.st.hli cuvlnt (Jooe) .tia .). 1-8·1.t~.. c') L~ prODtlOC.~i in f\pl)C~1ip8a lui IQ~n ziee: ~Eu sint Cel q."tl'rtotul ~i Dornnul. Ac~lti fie va "'est'.Eu Sll1lt Via~~.~~)_ Am (~U!~ tOOJte lk!i.l si H meu ~ste hleraLol:'ut {l.n G~ . 11. -4m.. ~i. in e:h pa aecas te.bir? ~cu.1h.etlna.. put. . -: "Ell 'Slnt in.0•.n ]J'.DeSC0.. ·~'1gaseascEl nu Rutinre 1uCI'u1""1asema~lat~~IlJ:Phi al" ~1 Ia -PI~®Qfll. '.?un ['i" . cuvintel .pcTim ia]. nu rnai oe.ierea'i' (10M 11! .in tolba Sa rn-a ascuns ~i -I I""a ~ds.' n1ak~ij .1j~~ 'ti's. spunc : ..~:u .~.~. 1.... asa cum fac~ eu tcate e~lelalte.nte. Rv~ngheli1]e".Tn e~ti s.i care' sputre ~ a).rr:ih~~l miinii Sala f~~llt.utp~~rp:clam. :S:E1. de asem enea : " Ell.:PH~nume ~ Fal~1Jt-<.n. XXU. InJvt'i.SI~ve\asca'~ (loan 17! l). 16).H1.. la :u.r 1~~) 1.~L)}. . Be.~i mlliiqr. .-~ fiu p1..Logos.ij v'i~'~r~~~ r l.· (loo.-. SpU1'l111 d : .5.l Dumn e~elU~' ~j -lun'"lD'FIJ.i'l acestcu . '])UJ1Tn~ZeU spurro .6tl. l :j:6_ A{'e~ie. M:i.a. Dar.r"'i (J.l~idicJ trn~uI11e lui Iacov ~i 5.~'t!'elm'a' ~~cum spun e:'. ~'t:I.lEw.1'e!". lj2_D~llr . j M.lI.1-26).! ~~~Snr~tuJui~ (1OCUl ~2'1' .d la intr..tita~ a. sint vlu in v~Gii vec:Ho.No 'e u rmator-l~] lueru ~ 111tr-un Ioc. lun~e~ aceasta.1a' VQ~ ptleaSL1Vi 1" (. ca ace-hl care citesto eu cslrdie Car-til· S.tei@'"' (b)(. ]?[1'tli.f. ~~a!S~l ~ P~~aS1.h'!. esei am spus ~ FI.u\ lui.. va veni.inlpara. latta te.neeT'C8J 'sa flu 'mal C!1~J'.c.133. i-au @'ost atdbuite nu >.C~ea ce rna.t. tit pi~loaJ"tole djsclpo]jlor s~n. .\ra[1iho.f.)d . lUnl€ ~ vol zieetl : Tu hulesti.~En sin t Passin torul eel Bl1n~' (loan.in sene P1"Opriu ei flgLlrat ~if . tea I'll) aoestea impr1euna. lJulmne. 1D5t13 Domn ~i tnv§pto" 311 lor P.j.'~tt. Intru care E'u n. 36). e '"Vol. .Hu] (15. .lnUi ~i .-:a dill :rvlinc· sAgea~ij. din lum~ aCC11lSt.aILc". (lin pint£CI~k.~~1J 8int Alia ~t Om~ga."'a~i i (·ji C~l eel se 1l.~ el _s:iirJJ\te.. Iar St~mfJrtte:nce-.Mete l\1i. cl~~ma:t de la na~tc1F't::!(t: )olea.~ 5. ~18i v p. numal Logos. caci sin t (J Dan 13.'~-.-:se doar U_$upr. 12j.oat.' ~i.fl-i lntorci '~ c:ei ir)ilpr~tiati .& L'L. iar ill :anel. fllJ.f!UI.eare Ua lum. Tn plus. noua tLQ.Eu sint Iu 11.tJ.~LL (fotm.1mintr. D:fJr a'CUT't"l nil lrnpa~·"·a-tia f\.~. .a· Slujit.gf1 l1ng. ] tij". deoarece iF'i ul 1 i Dumn eze sp In" u despre El lns~\i 00 cst-e.~a s"Hn ~i1t.ea ltd Pibd :: .l.eb~r. L-at td rres lb..~r-:Usint [Acel . ~fi.1:u e:sti Rege1le ].incolo :.~a5~FJus.ge" rij.~·.J.oprifidu.34\. Un~ul . Iar jn leremia.spurIzin.e . l} ~ tar.blearSa 1..ut B.'}i .e~~1\f."ccliiJltiudeilm:".nean~ur-nm:.t~ d~ a~d~'f l'D~n 18..a~"n t'uptat c~ ::..6) ~i ·f~i:rin't.14l.a (:~re' ~~ eheama Hristos: cino. mai ·inculo : .t .u$L Gep(. nU'-:I1. S8J 1[e prlf:~~.& i!3J . E~ se O:I:~ealnana pe SiDe r:u UrJI.jJl) ~i .Cel de' pc Up-DB ~1 fCtl ce si :It vi~.~ c1~ pULli1 ea. Iurnil" (lm.r 100faJ 10! ~). b) ln.erp~. ~~.7 .23)-.

L imp. LXX).2).une ~ .i eu nu-L' ~'t. S·~: ..j)tl.€'t !il.a despre care ell am zis : Dupa. fl]ndca mal inaill'ke d1l3mine e'ra ~.. ~ 25-2{l). ~lO).t'1nainte "de mine.c1 despra ea rie.lrul'~ sufl('lc-]' r n.I.Rorru:rniL .d ("(2'1. "bi1Jrb. ·Dum:r:L·~zeu : "VO].I EU.l' lui Durrmezeu .t~i.~ 29} ~.n. 1 Cor.jfr~~i JTm~Hor hli f Pill do leu esti. rvnjlodto.c·.J£'~ este ispA~ir~~l pentru pig~)~te.ssul lui.nlghenH~}r ..('a i"J. ni &[? prOUFOGe$Ctoate . 8.i.n. 'U nd e. anurne : "Nu va lip{. -4. Ca'te.ilkID11a Legea Mea ~i.u·n.d'rabi. cum.e leu.p. il eheama : .. pricina i1]Vi~turB. 1" 24~.ad.chi ~:I:" obi-ct1bi'f destul r:·e jn1l:'emeia' [1! care nl S~~"1:r putea educe prin [alt citat]. j .pEl' care le.te Un lr agnl C'Il't diu perieepn re spE:'cUvffii 'in EVH. JAn.1ces tea reiese foarte elar ~i di1i fk~pttd Matei amhl'te~. pe lisu.·~ t:!sttE.\pos'Loll. ~a. C~Lmal est . zioe eeea es s-a spus : l' Nu se If a. d. ~sLc·llurni't ~j D~.] s.:in ten l.tt CH ] nt·€. lUJ]'ln~' tJ. 2. E.-3J}.("stia rritiL t1iJ n U 0 va l.i·8'~~ta e.'l ~JPurie ~ ~ICare ... ne oprim mai lnd~lung asupra aeestui pa -a:j ~i.~ (]j. il dlt~. proo.y~ :noarsttl!2-~(I loan 2 .~. Flul lu! Durnnezeu.'.1:~t.~rf' ~i In.v. 14 3. 1:d~to'jll.e rindurta dI~ Durrmezeu prim eredtnta in siI\€!ele . -rei .• '\~a Iaeov. Du}~11 i\po~tolul Pavel (Ii~u~) [este ves t.u 11m('!.r)~ste .ziitoruI). sa ~i.SE:l! spune !L~1 H. 2'.vistos e~_i'~' PU~.s . rin ll.t:lin1ta lui Durnnezcu" (R013'l.uzi ~:1.~HTe' .l ve~l[~~te "f'~t a" neamurilor.141.at Ctu. n ~Ieov1 sl ug~ '~IQ'ar pe (':3J'.~ ea I(Tisu:.ufiet lJ-'JelL E.:l!. 121 17! Hl}" 14(J. f:~ellt In ~l?If:~'~C'iu.~ii expliearn pen"tt·-~. 1 Frietil"lrtlll:nslrea~' ( £''1.. luan ~~r)te..vel [n ~8p. 4. 4:~~~ to) va fi oombfl'tuta in ...neT:n l'. numit Iacov sl lsn~:oi clnd .c~~a.rnd i il d au $1 J:U lte n u In!l:~ dndt cele ill~ir.::i. 49r :fJ -9) "..at. Tr.:~~em co noi dH· vorbele c.. H r~S'~os:mn i.areu ( Cor.!Iud~l~ tme pe t.inverat FiUl lul Dumnezcu.i1 ·L-ld.luind i-nc dlLlipa dte ~'U ~p'UE! "pr\(ll(}'nJ(~ii~'p:Uili=rnL aduna 0 multime ..t6' ~j Sfin:prt'i' ~'1r R~1scunrJpa:r.c:drE P:C1V~1.~t culcat..ghe li a.'!J:cb'[ l '1tBIi. 30.. Iuda. D'll rnn ez~U.i 'IJ n pu i.~. J ~t~el" alesul . 1 ~- lor! preQ. 1. an 'l"irnit de }.. N~~ ~TIa-r ~n"r<J.1LUJlJe 'c'a El esb~ . 37 r De pild~.vid atU'li1:d. to~te' neamurile nu VOl" C'r-~d in .2rte pllim. -c) De (.i in pie'~'E" nu SiB va '. :..1 ~~n !t J).j. Sail tQlH avirul Arehtcreu mare.8. lata M~E1. ':ridlca pe 1:" indul j 1 xxn ~. 3. ca s-arate dreptatea Sa p:en'tr-u iertarea j'ntru ltlg.pcu\f'iil'ttaTea " c_Yh~6fiii 5. c'ert~l ~i niei 1-1U va Strig. . niel 'bjt~ II.Bo-t/az«torul: 1.:~ ~r..ede < fn IJumne-~u ~] Drel~ta.Ql" ~cl'ie~] P'a.$~ lna] adaugfl:' . e . ] l "..eas. fi_ul meu ~ Din mug tfC' nule~ ai crescut.tiirm. EJ a Jlldolt gl@l1UTlehii ~i ~-. a foro. (:~!a.atunci elnd SPUIl~~' .I.~tr~ Iud:a se r~~~rii La. N]Jlnn~ Tale s{~ n~iill C€af:a Vl'&.c..jj. Cil'u:!'-:~ V a de>!~ tepta 1.C'(:(" ~f" re F~r("61u ilJ~ E~ pri n ~H~ffc. cin'd ft:2@'C:td{?'1. CaJ'E!lEI ~tt'abatut ceruril».:8.~et:1.T.Dre~t ti. ori c& proorocii au anuntat ~_'nh~e<-fJ t Lui.~.iNl.. Ce:1 ce t]uldl pEic'j"ltU1. :dCE' Cat dln par}te~ rt1i].8prij 11 ai. un lotI" C[.rHe. 144:. ul. 12" 2 [1.or l.oeJitru din Indu..tilt 10'[: ~i In ait ~'1iHUl:lel!: mat prielnh:.~~au i:'Arm~ propria lor ~:Ja:r(!!r~espre £1. ··-au [.'e.jertf'a ~~le 1 :s!p:il$tr. .J~'1I:.'Il. I .~' I j~.~~ piistori1.Ium.lcpciune ~i 'PutCi't' t:~.. . Ioan . ve~tb: ..h:' bll<e~~' n7'ac.U pread s:uh-flt din.a'~!~.l: Hn~t{)s eel drept'~ (I . Isaia ~:tja eA Hristos este. pe Ungn ~ceSh!lffil'1 Sf'int~ ~1 R~scumpat. '~n bim.~n..~entill nei S. ]n chlp aproape lB!~~:m. fie cii: .rifl1t 1. [nine este 'vjn~· un ba:l"fuat.cm1pS:f:'..titTli~(pe: Jisus). 'eS'~e :jl ~Iare i\ r '·hlt~reu 'ffici :~H~1 as-tEel reitt. c~~ H t'i~tos cste (':. c'(it1'~ [(lIun ..4).pisto] Ell catrc Co. Mqt.[.. nic' nu va Rr~lJ "t~n!i~.toarlele p a} .la '~oljoFnt('@'aspii. tl:i re~tUa CiQ .t@'·pdun~ a lui Dumneean (ct. 140. Nu..oa_s:tr~ pe Ungi1 Tat~. b) D« [Getre leo t • ln episto.e. La 141 l'. . 1.rrn.iatn~j{1(i1tl~. c [ f n.'jrrrniito:r dintre.. 1'~ vol .I is'iiJ'5.~Miel al lu] Durnnceeu .dc denUllir3 prm ~. e mumentul potrivit SEa.Q€ r euvmte : ~~_i\Jees.r-€ 'vrtj ~. . Nu va striga. 139.IVI~uintru care binevodcste s.eg~ nu Q vn stinge pTna ce nu va tr. dupa aQ.TJ. Iuda ': . nurn we S8'lJ~~(Is. ne CB auteril "r.rodnd .t..

fH..ddlc('." .eama d...\~tlL fi ."" 11:.u~ filor lR.. i '.:''"_' ~~.L:ilOZl-' E9 1rnm ~ :me'H.eU .. UlF2.-Ii 'm ~. e-Ie (C)'C~JI!a.'C'u este nUl11it Cu'~.". COnf[.hel'ia dupli '.'~ 'pll'oprle :$1 C'ar~" fie I(. . 'M'IL"ri a S'~l-i cl1~l(.ulu i.[1 Psalml.cit H'I"l'l-lt"ns.S-(l: r.r. 111"(}1 a Sill.de a:.. ilj. ~a..·ii.0.). fire In..ui" d~f nu no. zlditorit.. Cad dear nu 'J)a-vill p1!L'.Ui'to'f'ul. Uf..c) de' ce (Ti~. ar~tind d~ CliB se p e'I. Flu.adhdna lui Lesei ~'B () ~ loerc cHn UC~.'t dQ ~F~.~ .I W II 1iteral ne'xJj~j a1 n "l'iC'c~lIJi nume 1 tin· ua pu'rte..ste In Of-hit nostri" (P:s. ~i " 4.. •..4pos:t.a]Um1S In.st~ nurntt ~jPO'al"tlthij ill ce seas ~S'I..-~j al' :ln~e1eg. • lrng~ [n 1P'ri..~i F~.J. e nimeru aU. pe aceasta pia:'~.tI n~ltm:t.1TJ a:9lupra sensu.l<..s..'14... s~l putem ·1nt.. e"il.· .:mghl~~lie'sa spune asa : . ill c:. (~aIPUl t:l'n g'hi ului (f tE-1Jt 4'1' 11~.uJ i'nte~ h:'pcim~U"].flo.U~$t~3::r' !)'lu. . .n~.~ CII Logos Insusi. ea s ~ zieem :.ec. 'D~.t :m..Jhnl r:t1t!l~tin. aeeasea s-a f~i[-:utin ..'l~C:~lediln~ eu Jilullle:l.11i oeol imens.osl e.te'· t4Ce~t~ nuine va.:l r: l.~est~~ nou~" lea Logos divin. o {'o.J F~IIJ. P~.~ ci..1Jl cil TIll se sepune T.~e'pia::.r~phdC.n.pun:e:rn. e~. ]ar 1. carte ~.': Ll.DaN~d • Fiul ] leu sil'---i pd£t'O'rle~.cll _.' via.Hrc." Ctid h1 Ev. rti:d"'h. nu-i general.atallti.inHiat 1i este lmposjbH sa. 14.~pal'tE~ B.::Jl du~tr de 'una nllm cd: I' ~"ogos ~? .· '?1 H 1 1! j ..~a di!1 ni~te ~-ilabe. ·j5.. uct.! un Cllvin· to ca~ti!.olilf:.L nmple pe E~1 va durrul renleri1 de' Dumne. es. jnillori...e~ev~ . ]153.'il-t"'"~: PiatP-a· nP 1('.'~I..wuc~'!J ~~ern de clijfj.e=a.'t ~)"!.l din .~~q(. .~~ va fi sf i9Jrma t I' .Ii 11 ~ .. 4-.. "'. Veta spune dar en.Hn~e ··~i.a in [1. 1 g·t. Chtar ~j. ':I!:"lI.~n atarle ~i tr''''buh~'sa s:tabiLilLl.s.lfi F'i'lJpt. fie ciI.::i'fi~ V•.L rsstul denLJLm'iTilo[' ej.elesui Celui numit pleelnd de la d:enunu:nea .vint.Cl 1 j . Nu ignor'g.. eLL ~i :-.i rnult.!jlte~ 'ct'~d ~rc-=:' 0 'NUadi~ ·a ie~..123). 9i ~() '\lel odi. .]t (~~lJU lnviat) is ~5-j pas.. a roe 'n-~U • b~e~d.ptel:e l in ~o:saturtl! Ct. . 'r '"'f ~ sa nUt . De 1.vil'tutea c.r. ~'. n'tl.ui ne. " ]' 11Ill ~ -5:1O. tereascn pie..el In pnvifL¥l denUll1l1fTI Sa.'rea '1. . fo hJ~lRd llI.1 "s.numel-e dE! rf:lD'tre El l<. e@J il ·v~ ~rob~ H I' f Le.t sceasta" ~i ·mintmaMi..-se mereu .ebiU.~a). ~h. ana ..enlLon~tr~JtU.l ''-J'~I~· .va lCCld. j - i:II1(~1.. i'.ncipiu. $] 1. • .aYOira stnt -atrlbul.htJj'~ l~OSlt~ JE:I D'llltnll1 Lui Durnnezeu.an~]-ure{. (l)]fLEI. ztdarfi.~eudl..ttJ.· e hUZoI:1 unei d.l. prin fapt.f are fj:tL~ 'proprle: .3 T':atmU] alMtuJ't1i.) C.tra~ no..taf"1f. ~r~.:~(~eo:!std. ].n~. Ce abgID'dit~.fatuIui Il"li a I. .ca . lw DUTIl1 neseu ~ @' eutare sau cutars nume tot -asa t~~buie' 5~1.1 lS:1~K ~'~S:c. noi.(': .rtl faptU11 'oa ll. ditntrc . In2..sa spunc CA Ft nl.'ti'i'~ Ie vie:. Auzi asadar.t:jtie'. d.' ·1.t)'tHnnul nostru .!I!.w ne lamurese 'cit N"fh']l. ' .:>.'7-' lB).te~ ~i al tn. DeiJt 'pen tt~ un ('ul1osea tor verU]CafiE>6I ~er'ee.Q1n~7.atrfbnie F:iului fiki un I postss ~J nici nu-l 1lim nresc fire.prncedrrn la f. cau:ta "11i?'xpJ. nedE'~p. ('rna.~'" ..e cle.ei Hristos.a 'Cf(fcetiSm. -pe c'(·i ceo J la~iE aUt~a d~ntImiri ~] care ISE" fO]08C5(~ wtima din'~re. acsasta ~!' ~J~nts 'in capt[] Llnghi.e. fnte.:.!.dln 'I~~ tJri. Leges.<-:lstJ..lilp8:r1i't de T:Htal "~j.'t€1l ue. D'uh. _ T ·':"Ii:F'Qa.".tlL 'Dwl1nezeU este o xpresie (JlrOfOra) . ~~Ji.S.le de 10' ~a l CuvintUil-Dum'n~~u.atA r sa hi ~gern cu \n uDl.i.8.e:rii!" duh~. cele ce VOl" f1 SpllS~ despre motlvuli pentru care Flul lui Dumnezeu este Logos t'!s~ BDtici€1:1 t~.llui Dumner. voi.B e nede'. fh~7.J?lair:a pe care n-<au Iuat-c in : s. Iar .] (OUS'~il) deos. I e~' 1111 urne ni se 1Ij.. Otidne ..QiIL§t • C~. ~ 'f.cei sf. atrit~ll'iW Mln1. e.nic) t"c:t. . nu-.Sll1n]j.a~ te'm..rint_.' ean~ ~f.-o· s~nl. dlu:pa rum la fieeare num~' in~i. illJ~~r tel· die. ·._XXIV.I.ee~pt~ eel: e"lirtden~ . .:')'1. 1-3).n.c~lm~~'i z1dit~ifH..kati~ (dat"a cincva le-ar ce!"e---'O)~dar :i!. u. 15 0.a·Dotmmil .i mai !est~ Flu.elege· .J.e:ns. ea un c:uvmt pronun·tat s.ulta c~ ei 2iD nu .-~." 1. n. 20.. i't • •n A.d:# (Ezeclriel 34'.{tte ar ~t~ au sti1rui.(~uH.. 13.. aeestet tlooril (daclt mn cerceta-o mad temH~. ..lesul ~tcest~r" ~]tlUTi (nunlo) 15 i.l':tt. :(i!~.l! ~pa. 141'.aiQ 11.!i· 'lafl' ea.f rS. I"~ .zeu! (:1s. Urtul.J!rL 'Il-. iarpe I (·'Ll\e V it cae.a.riarhuL .l:rtit !ji' a. d. 1 "\a. f1F""" de un re] sau aJ1tlll.17~·2'2-'23)1.rll'a·l1i se· "V'£!.·/C~.gos.mai este nund~t 9i 'P""""~"['·" A.capul :unghiului..fIilrt rnai sus tJj::eulJie desl'IlJ~]m' i"lt.d~ versetul !~ClLlvin.+'-..trnl.:. t1irl~i. ~dln.. Inr lsaia n chearna ps Hristos l~lVlll:EHjita" ~] ~.ele..tre 10 an (~n EVaJ:l§h.

.["in~ ~:m.ti'i dar n -au putnt rindul Ier '~·i pe rutU.. :.~cn tkl. ..rne'~ {I (Jan 1.e-~ lurnin'-. ]..~. l :11.eJ. fUn ~el e. SB.() ItlJminat~· 1urnm u r tot asti.. ( Mat.£. lpat(!· . hi 'm:a~gill.!l~ dilEl \_f~ 'W ern lumma cnmenilcr ~u.nu nurnal rnna]og~_ ..dBJ pE!' ('ele d!l2' prim r ang~ on r a e<ei ttumiJ'1~ t~.Lli.. p~~'~vil!OaJ!'U EL C' el il .d ! interectul lor ii ~1dfl eels ee' 'U 51£' cuvine :&t~l v'aJ!a.el 1 I ca luna ~. ~i. .i pe Un!i:..e. nerte ~:i. 'n:ll]:"'e' 1uniincal~ 'Pe! tot omui.~J iCU () putere ]'!J.. I:le Ung.'.e-cQrpora. S~j le "V!l'"J(rb~~t~ fI~U@[: .. fll! o· lurnma proprie.lor .e.fln~Ji Sbli slujitO'ri te.m1'e."u l¢a.l n .r ceva 'inTi.min a .ortd.hjm@"~ Iume a car.de e 1rb:e s_~1~iu:mbleZi?1 la l {H VOIlT ~hemti).t] . tl"eb'U:i. f).are zyl de ~ Ira rlinti. ci ta.i)t: zidi "Un izvur+ 4:.Je~t~i~ vorn p.. in.d~spr(i care.2 : 9t 5).:ll Hri~tGs! acelara.~!e pamintulu)" (1&U£a '49~ 6) .:leligibi1:e~2. ..r dG ing~ri.. UiO.' spune El C\E :0 f' care pri nlE'SC lumtnaSa : .alf'·" ~l!l'.tisa~li l.-ILl:t~l rl~e v·ei fa c-l?"l.u"torul. important te· ~i esential e]rHtlJen't ~-rr~ aID putes spu ne.ChTrne. TT:eblJJ~e ~.td teru ~ .~ .or.ut:~L1 j 1l~·eI..lm.F~.Vol sinteti lumina lum ii~.lriltH'-' '&e irutlh1~ Le~ cun1 'am spus U'. era Vl.t:~.~~f a..[!i:J ade 1J .:. Oda ttl nborda tit b::·on.og·J1ll.(:1'chiar iden1: ~. ~~ . . s..Llnnjn:~ {'..Jii-se C~)aU f!Ost -ell:' a t~ ]"n ziUa ill p~.. .G .~ . Lumina a lum.~ntrl~. . d ('~nurn i::r'e tff~ L Ului n:1 u' o~n1~nnor' se an a f!'hl.i3.~I~. a Ji1. 4 -5l Denu mirea ..wilol'" -ea sri dud 'm1ntuireltl) :MeapJm.1rtr]. 00 ntt-$i p..I'Ie' nU ·pr i..lc'rt lumijn.. neamunl lori' .illm~'n. 18' 'f.e (J. ne spune ca face .i :9.he~.l.La celar ~ar. . .. Aeestea sint : .t:urajul !ia. ~'~ piKdd pe P~l~l . ~ II lun1J.tr~.~i pe 'i?letrJJJ .'1lumi.eaZ{l ~n lntu . T'of.'i ste Ie1-e s·j ·~11::IJa.! wnsili P_@' J 'C@l C'aX'@ au fost l:tlvata.~ in _p:!]rtc. Ca. He~Ut.qi n ~.. rr\Jh. I\U11t~.:IjU..a. c:sle· Ht" i~$OSI ':~i ce au pr:i:mit_ strtiluclrea 8M.u.h_H~·rurn~·ceo vor n supuse mal ineelo. .ai.t n. . P "otrtl 'Ci!8t~ . cil"ld nimerri nu . n(~aun.bl~t51 . 8.Hn. .nu si.~aneoorl.h.v..ri e. .["!J min1ti.e:ipn t.~e. .etJ.. nu:~nt-· ne a. ..ttl1-n ade.~!lt'letetor I'~lionL.' ".E.ceste· sof]e'ite n~.[i~~j.e ] llmin~ vo~sh< Inaintea name-.f~ptul C-'j. de.citinl. esupunem n no] . primit tn V'i~(ttur-.1 considur" "e de (:~tI~e. Nli rrd.1-] ]. :Q).. 1. Lumina {~t~·f ade '\.l& TIll] ~e cele fjo'rp~_wn] .u. p@ eltne. ra t~ al~.~tW'E' ne ocu~anl.t.lum~I\. lee·tar.2}a {"ele de J~~ pa-mInt. rea.:n.tlJ l~umU~' (J~att a'l J. p~·i:n tr·-(l..tI"i.unH.-~ iliL:&a.1 arata.cop6tr1ul._~lig. dhlHi i"Io.nH in ei .:rLt.[.nt' ~i iuudnii adevflf:.f]J~t.".4~ ~:i -. 'E~v~l.r~e aHa 111 lumea .t'lon. 164~ L~]rnVna ~. ~...ina es t g Lu 2.ma. r'l re au lost 1UIDlnoa.sensis bUi1 ~... Rde.l!l[l1Jl..i f"'hi~.11i. ] 62" 'Din enuza aeeste ~ zU f:. 5 ~ ].. aloge Iumri ~.t{'ir(~U~ 24.1P~ iUin:lnea. ins~l! pentl.au :f(Js..~ Sci ~l'v. ~n Cru:-tea lui' i\i{r:. Iumlna .'i1·a ·:~l ..spun _lumina a .ii.en~ibil\i (llllgH~e... floate M' lucreze.~ ·t~·ti p.at C!::IJ S~~ 1u01] neze pe ICe-I.rf ~. fi~ .in rm od an U. lie ...A_qa.c:~~.~e'ste\lurnina aIumii ih. :1.1t1l ~.o~ri JJ..: la o mui depl j 11 nu dear pri1l . .e'le ce 1 ad.l6}..i!. Lumlrra a ca ne~m.~:r.b!I' El spune d esp:~' s.ru ehjnQtl~t.t&~} lwnill~~ este '~~rele ~~.AUt .rlE(·k1Sa r ul.'u milia.n~ 'apare ttl sceeast E-1!langheUc! tiL"~' dn.h~ nare Iolos pentru s. ~ti't in ~ut~ 0 ~ii' dc-s.nilut·'-' OVlat.:t...~1 f~1 pru.U~na d(tbbad it~ de la SOR[. •.ij?. . ca soa:rehe C'r~Htu:r Dol .za .celt!..a a.oic.~·trU ~l (pm-in . Vreau ~t. .e~elatt' deaurmri..~.1 un1intl a oarnen am:'" ~. -inJ1J]. Lumina s. este Lrgg'O!tl'fi cl si pr ~ n.eu lFid:r'e-ptath:e vor Ii botezate..U tr~buin\a die nb*-t1=' sluj~to~.. ]l eau rio ir~ Isa k.@.(.j"~ (te.bi.rW. ]6.U Domnului e _'e' .. ] l. Iari'i Zile II penh"~~.'Ul h131JJ~iU.iuu" C£ vine noaptee.n vern chern" 'I' pe .oge.. :p€W aeest a.i S1itnlp.~~ii.tl'loerlJ':ul n:1J.lgh.L"t~]~:~6.~~ '4-:~l tal" lU:ici'pDH.~ slnt BjseriCtl :}i di~s'dpc: ..e:v.m~aJeurn 1umina soars 1ui 'l:m piodi ei.t1 el en aQ~l ~[~.[i@.de puterae C'~~ € .ficere tilnl in aeelasi tlmp si denumtrlla ·arnd. -. Aposjolil '28..adin eare Mint-uU.00'. Domnul uii 'Ap. ~8. ..'~.r.:U II='! colo..di.~t..rnesc illr~(ft 'ra:z(il~ solELF\e ·a.a~adar'.l. nU mal ~. adin ~ cer '"12'[' l'€'.l r lJ:! inceputul ~! I Ii'!'l • .)a Hi -4). j. ~~pnst(j1i sa J prooroci si -.d . au 1 h . Sln[i' c~ ~st~Ll:Hnin.v. pr:i 63: . ..d't sin! Tn.lUnn.a.~Snti (l'(JI!"~'1!'l .'Pr:i D'Kl.ubic"ctul IH. sa lu!1:1j-~e7.o1fer~. IB..l~l~ _Lind lumina :~e-n~ibniir stel~~e' .. a cuprirrs .\Lt ]1.eg. drept eel m.i. ea Fe vi ne in 1. :ste hs·It'.lJ~11l9·ht'rUL )(J{\!.

c:. 21. C~1.h~1viti"~d ln robia s tri.let a~w.r nil]' vreun as."il~b~.slujlter :~] rob at cunoesterit 1ill.. sint '[umif'il. ~'pufi el . 189" C~ .mn.-.1:. pi!i:r:ta~a: 1. im p'I~'eun~ ell oele pe care' lisJl~ile spune rlitlcipol ilor Sat ~i an urne : :. e~latunci ICIncl ·~te iol~sl("~te "Lurninit. Ce 1 ..pt~tra C~f[e :1C'cu'da (:lanl(il:1.i.:.!}i rE(bd~r~\ I. ~~}. . r~f. mare ea'1!nu pot sa -l pd nl~aSC{l ~. t::. ~~r.i ~tiu ea ~ufedfil'~·4.:l~£ld. nsem~~n~toare: ~..:lM.. ('OOduit~l . va arai a Pav':E!'1 il prima lui E..V~.dt~uBa Ia acestea ea.e 'i!ltrc dnrneruul sens ibUulu· ~] SfeI".f.F.(rar. 1.d adevarat. Ut7. aid.tA. :119.til.n[~r· ~el~ r.utrlenU.a inteligjb..(t@ $l-1.:}~r.1 Sit urn ple d. H.'LumiIDi a ~arrv'''n:ilor~~ sint idt~ntiee..u de voia ~]I _C"i din f'.~. anume. "'xpresie'. de :lauda a sfin ~j or s.~ntierpr.:l vr'ednio] d ~cit ~11tH[! :fi e rC[.J:niirif'ea -cQ. t.rin.:H" .Voj :sinte'ti lumIna Iumii" (l1dat" 5.a d01il:"' . SOClJtesc.lEll onii ca :sa fi~ p~trta~a la Uberta:Lea nlariril r. ea s~ fie.od~.ea.:1. alteeva de.lumea ~ 1[1< un nOrtc'ept !Inai amplu sau.6l. sta s.. eomJ. in al do. D~spr~· ct'eartie~ "ns-ij.. .~tntJ.~~f.[Cl" I umea.AJn a(hiU~ta t . 51[ '3-5)rt ar..ari' in. [) parte djn tre..p. ~drieQe1unU.i1 din cer.~N ~o. . . VPl'" i. 173.i decj't J ~ 11 1urmnu oiU:I.d~it eelelalte 1..'v~ .'lti!l QPozi'tie cu. 1[0S.-§ de HI ei un pt eat. Hin. Cu. niei .e-d!2TE" ~ pu beIf'[t~('dS' ncr~t~.dmj." u.t lnv~l~at].Qr.' ctti.Siea. .2'.tll..') '~_i eare n.(_.am.semnat~1 .rtr1 1 .r: ei "lor mai. ~l.[t .e c.i..g[ud ~s-c c~:..(.@Jtu:nl. HUll 121.i}~c~ e 'izbi~vit8. n "'UIlh w . nu Insearnna c.n~~ rind .opl-iJQl" lui Durnn ezeu['~ Ir Ro. e Lumina.entic· de .uh~t~~i) (iSJe dOtll'" pentru om.it.1aduce .1 . ~i.&~~~i b. al ta parte. I 5tea..i ·s.Unde sint ~u acele v" f1 ~'i slujiterul Meu[n (loan.a in sufe..:r.sa ca f(~ J ~gam.i0-El..p:J'~si e 'ILurni:n.. rn noi" (lo.fii..~e ~i nici ~peeiR. nlmlc dr-n domenlu! sen ':ib' lulul iI'U ('st(1 ~. 'mult r:nEt-l 'Tt.aJ~teaptcl..orEl!:m.f flare n-a tre·eu t prin 5ufe.2~B) 'e clar cit se refera la oarneni. naproinifa ad ace lE.ii B a Iumii ~ ~] ".c~.~ .1' 2'i) ~. ~1nicl creatiei.iJ v:a ~l"\1ea.~$ ~e in 1('C7[ITU1').iHldl lumii.tl_ 'n1J)J eu mnlt XXVl.c~.ti :fost crea&& 19}.a.tearle vor a61ucc 'in ~p:r. in ]TH)d 3ui."e! -j ar' ineerearea nadejdrl@ ~ j·af n~ tii?]d€i'crt n U .rece' sub taceee faptul ~B.ijjn\lJ lQl'" :j. atunoCi (~'rie.·ta:Q din sr~nt(~SC1·i. cecforrn unei 1't~."sigura _..~ seamrui :cd sensibilul. p·t lntr-'o lupiiij d(~sttll de gp~n.~i nu .ril: prj mej dl{t ~i f ar.~O .t..ID:~i~U._Astf~] Hristos.f1. olfb:€'[f' . dnr..B. Ai don BLCU m sft ee:rCl'!t~\?d.il1._u.~lUEa iRooluia. pentru .darea Inc-er. nire'. ~['1th1-~elt a de:v. Asta nu in.llf. eelo r ('U tr~lp eteri c q~.. In..tmiin~lto~ re 64 .u ee ~ri~j.~Bj'tin~' aeeia --.~ p~ aeeasta cllJ.[E:! t semn al 'Cehl! e~. ~i ~i s.) S~· ~i.~u"lintul . SIJ'PiUS.(~~te sa ~. 3!ceea. ear]U~1! ~j fRom lSI' s tel e..e .ta. ce.nai marl (privilegH) ~1 d~d[lrl {'bl piseul EVanghE>1i@i.plHIQI-F lui Durrmeeeu'' (1111 ·H~. pri n r!J. aJ!2le~:ica S LtS tin. B" 20)_.ai:fl. I[S:1Js I ta pa]-:.l.pt'et. deveni t ~~tf:~l. lurn tn~U. 'l l.il~lJu1t ~j n-ur !Fi SianBtQ~ .1" .~JJ hlmij~' (if (J.4: 110'. r s Ip.~i. .ed"_]}'il[ nu .te_ Dar chiar ~.m.clil.in a.1"Jdx)are .Cll n.cT'h~. c.re au [r(JIs.rhl'.in tli naseut.Eu. s.! orm 'UIUH • ."lC'.~~te via·8..fiipt~ra.trj~ .::I!:S.~i o{lmanllot~· (I .dbi rob]~. indr. (CTrE!'Gl ti~) u j~:Hit sHpUS'a 01_~e-TtiiC'l.~ din eJa v~~ 00 prH1m:o l ui Dl]l'J.fL care ~r:a deljJ~upra tut:u~'m' faB!tnrilor. amen n H '~.tr.r1de·jde~' (Rom. fUnd ·lurm.I teemai d'in pricino.'lenH.".. 14) p~)Jfte Ii anaUzahl ~] aU.. respeetului fa:~a de Q.E!I'jJboare d[~:scoperirea n~~o:r 1m D Imne7eH· ee~ ad.~ eli:..t"'eI"'C.I'E'.1umlirCl .~i r~b. . Gild.rten ii. cu '.. C!ijl~e ~.n.. oc1ce 11U este adeV"1r'at drept :F'al~.ai mare a umini. 'a. 1.}a~l aery.n.. Vezi aeum da.' -~ u r« . 8~ 21)" 1.(:utpri veli~tE' lumti ~1 in ~e:r'njJl. 'lumu b se 'R"Y0 in V. sint md.ptstoUl catl'[B OOfin:t:etti .d n]~i.eni!i L .Cil ~j 11.·· l 7. di n.' cea ~el)sibilflr .u~l] n ca. TIl'CLi spun l?i" d~.Ium -" nu repr £inUll to ro~\ ~l"@(l~i:B. 1?7 Dar ~1 CiRl!'1E.ua ~~ Ia r{ ~i}ra'r .~n:llqrJ.. nefUn.Usus. ~alU.'.S~ir[1 i::L~~asta.i anumite c.1"'U'ezi.\tN~) 6~·12. cind ~C' £. .-tici. a.Elebe·~te: de' to.ldn. ci jm t~iI!lt~tgjl qtr~r~ bl pen tru ~a "".ge dec'} t a. .rn':lcii dec-it coa despre care 'aim: pomenlt m. l~ 1.umB:i pentTUJ 0111 n sau poate mai In..e e.uni'l -..[tll eAc. '1(t rd ~. tool fj]pt~]¥"Zl S"'rJ fac:ut om.i.r·'nta ~t.S'e' tlev.~adevarat.inter. 1.or fAr.l'iIJ~ine~ [ (R'om. trupuri :pam1TJJLe~tij nu si-ar termina vlata de.lmpar= t~~~.ctitre. ~ o.DfLUpa cum eu ~i tu una VC1'rJ: Jl. nn eumva.uti Jim.~v-:.'giJa:t~ fal-s_ Cltci e~d lt~ 0 an U[~lit(l ~lnaltjgi. asa cUf~'l am Intell".atia. dimpotrt~ra~'Pl'intr-:-Q' bunKa.l~ij este !! ijr1. a:CBGa~' in. . e Gtl fI(.tEHJno]" 11~" ('" d pasujele :: ~.-.7'.c~'i. 112. ~iij.~l nadc!jde' ~e!l ~j ~ oam.

[icl:rr de un '~iagl n-avsm n:~"livo~~' pentru ca~ll'IDrie~ or de in. ~1in tuUm.8~1 ne n.1 ['Z! Su'Oijeeitu·~ui Iii. 'S. si Val SCllPfII. 'MP!. 11 0 V!f.:-i I· J~.Iis 1J5 e'md n m itl st aj lJ ta ti in tr-u n. Cit d..~fl. pr. ..§4lliel ~ ·In~ell~'pct uni i. n R.i~:n~.cu ceCL :r11. 111uintares i:r~_ In le'h:~pciUIf1.18 G_ IntIl ~. v:l ~tii cle' di naJntt~~ ...c. in "['niJ£ur~. UlO...t~~i: alte. .~jtl~~1i..(l' trut ce-i mort.~t! de lIl:a.i ~ Lun:dn.l~:u f~et~~) ~l .este C~le.\!:!.gt~ ttl. a Y" .¥l lUi Iisua "Sa S(! ara W.~a ~~ r(CL .dd~l~Ln.nni i~' ~ 1 ". se .r!E!' n. am verb it csm mill t in ~ f..' pe care leriam.ge.t~ eale.-au t'n:~~l~3in irt~le din.ePl.h ~ f:'.N[I'~~Ull in~'rop~.znt ~ .~E:!.]'ri IBm.~- .eg..Q15f~(S'.ul) '2:& In t!regului un] v.~jiSta.N L • .' TI~a..) ~ fntu in ~lncl ·a~f"~1~~ l~ro~l~m:t1.i~ fhfl 'CtJi'J'v:in~1 .s~ s tL ..r-.e eei TI'llahriH.rdt. lnmt'e' OTL 1 7:B.~k1Ml:·e.. de iie-{·~'-li].: rn·.a. .f.ii: inteleptul Solo~ mun.h1'~e'.. asadar.~:.a.al:~t~ asupra ~.~!2rjJE".at j 1.' .(-:. ~a Tat~ 11'Ji.] !. Am .e:rindie ~.r. 'OQa.)La.i: insue fie:~e~h:~.Hor'·.sn. denumirii tt{} I.lurn.pr®~ij] @.~.1l~ca ~r-'t1. t~ipt:u:r~ (cre~3f~1.a ~E.li.el np.?' de alta pal"!>e sffiL...(!I 1. rind cinl~\(~ So1~ da . .:::3"M'!Ie~. nllt r I~ u 111 C'a.in. FLici hnini)..I 'i.H'Ti "n"tj[)~~ 1a 1eeu 1 di1l'l 1 ~:{:e care am pleea ~~ amintfndu -'rtl~. n.'1.f aptul ej.entic~.ate' du:pa t:.o~ ..i{·6_ ': ~.I: 11 Face ElSta n:l1m tili ~TI.] lruthnphEttor Uti! asupra 8!®'ns.ra_c~}r.(Il1. d~ ceo IVIintuUo:ru'[ esto n urmt "L1:i:11"1Ii il:l' a '~..5. sa. e irnrl:!11itti ~. trupul lM)~t['1J.L=au "pl'~nrH p'e El C·ll dde'i!ai·at..j:r)J.'ta fd!ln:~ela!l:" ~~Hit'tbaJT..lltui ~i.e a 'rust l'mpudo'bi..sr~.Ro-n~.r. ~Ii ~jPia.h'nk'i nici tr.rin "~ad.e·~:-t?JC'j wiH UN.!~_..~.ll~l'(Hiluee'ThepJ~~e~ de '~Cft i!-'i moot: ~.l:'1neazif Sa.lti cte~~t~oChJ Hie ~1 sa· nu aib.U5.Dnpa CUm .m ca. n U am irrlr-¥'i~t u'mpl·etln..ceea nu aLl n~V9ie de '[Q"It=qg 'l:a un drum J~nt urrna cle' dusman ~~i:p..p.upj. '['ir! le sa.[l'1TIjn..'tual~ iar p.EU:"e. '.tI'~. . nid lUJ:nl asupra.Llll'ea dliZ"~ fl r l.rodFl[' nu se poate ..8 ~.']"'(..~a Aeelui.L. (prl.~ cundi. descoperi pe u :snUPB AnSil ca n u doar ~~ :!IJ ~ ~ £~ - P:i~tfB urma unu! a unui .:vc["[. J u~:rliW'\ :r~reC'um ~i r 's~tu'l nm:melm.1I'e.el~ctat_ ' }{XVI L ].!?n'l de."t a~ 'S@ ooeaina [pIP! SIne1 "$].rli{~[i I . Icefee't.:_.' ul ~te LDg.cil ~i mai Inu!1t.'~Jl~. '.11lJ'_.HSll?4] esl'E'c '!'I. • .!1lien.(:ilm~ntei.i'.LLlmlnfi r.·d~L'~'sl rEi.' 1li~ EfEil1LS" ·pro pritQ ~e )1.lrata dreptat~ Ise' Iee tot in £11~.f~I¥~i'tll bo. ~ClIl"t'rU c tl c· rill ~o:tti V~.r- 1 t-.!l g. Dar fiind.~.at~ in CYlte 'lu1.a-r. ~l ~tii.r.::'~ ui~ CM# urTLUii~.U14.lJ'ent'r'u 0e i ~aJ.-!i ".a s. fi· .' salbt1tlduni..a ...no.[!.C"ilJ~~id cle purtat in .. 18.a ae~lora t. De ~.'"" ~I m .EVa .' s.u ~n:t~ll~enttl i.lh)r~" ~int ·~ri id.a t=.[.. ~ 4:) c~.1\devar ~~p.f'"'I J~t"·n1e mar cunlp'B1!!~ uo .:rr. 1 J ~ ~~3) ! ~ 66' I-.~Ua:gi 1..(:.Rla ~ Lumlnii ~l.·e ta..~.re.u..frnhli. '"tl'I Ii.trtGim to tdeauna 1I:1 tr'u. i. clll. din C:l. .tS~l se aile r'lu:e~caitori.)a rtea F'.!'~ reali~~t'til d.h.. 4} ~~ pentru ~.'.@. s.ednic de p~H l1en.tl.JI.=l(!€J~t luceu ~ !'~ntr.r~.11. 1ar f:apb~1~ fULi1i2:ate dups acl~v.til h..11~e lor &J(E) ~Rom. este d~' ot. 0. sfl ~ £liE' di5tt'~ tot ceo ~tle "l\'ltal p.r.EF[:r:li l"'C'1 C'.ifi[wrp1"eUhn t'lna.gura a]ungc eu prJs0"5:1m:t ~i t[n~ io~ de: nJ.l'~ 11.1 .=t. eem in 11iv~1 'Spir:jj. C~Jire. acela trJli~tE in fill.11" {!iLrpn no e.nne~t~ '~i~ tit .lnt f. e imposlbil I::..t:Rta'tR'~ fiin~:ca 1luu:i:neai'.iW(d:.c(~lisus.~~urnina: . -ssta ne ajut~l ~.'~l te· in 'Logosul nu dlu[t1n'(?'w] esc. D~lt pentru cd..c:e~t5. a'·j o!Ji). S]n~ r ~.t: C')J v~$~]intu] eu J:':'bl1"e:- se ("a:~h~ fi Impodomt ~el c11eu'JJat la.1] l p I ''I'.~" (Il C C!T'.p ern 0rtrea lui .met~d l:or s ~:a l.a a t~.[I. stea iru:olbitai de 1. . ~~~"J: ~~ '! II . IU51 J$ll ~tun. C\1 El "I d.nng.1a~a fiipd tar.lj.za a. '. [ejnd.!I... .i1.'n. IB:J_ $1 m.nt rWe~{~r'~ C"! UI'~ i. inc(1.~7:['nt ~ .n.:'C_Ol:1c-..~ IJ1Z'tle o~1J\!1J.1] ~mt ~ t.. l T.tacillJrri.eill. !l:::icl _ i:1)dr~U 't. 4 ~ 10)" A 8 3.~..rIJ 'u(tre~ p~ntru a~tL~j·i2S'W l1llmH.grogie ~i Q l!Cl~od~ ~}.Hg.rl&13~ in E1 dup~ indrumarlle A(I'e~ varulni.~ j •.Ogt't'u. ·~rd L ~i de mt. 'P@.ai.jltil.'1l:~<Ln: contrastl ca~din <lde:vat~.igen. eee.a a ca a 'strt~b.f~m~'. mare 30Ctd ~l~te ·in:l.QUti (nl'tf:i". .L.Lu. C].tn" ~i priil{:il1~ LUl~i nil aae--1ilfill.2L.j)-l:VJ. ex.a. .i: sutera. n ss a te"i ca]plAtrli Ia snr~iit:ul luml]. 2-2~11).('3.do'Jd-r.E..dja Ef col ~ trebuie ..lnd ~-at tn ..("a.~ p]'l{\~. chi p pi 11 it de vr."ai~..nteV. :~~r~ d~ .!.u~nf~."e~ pOL _ -.fierBll~ to.::.11 rrupurucr i? ~.t cu .. c().c[lro~t-anl ~1 .rt''!Ii m n~ ~I.lc:e-as.(~-(m.!l1nN1.o.u(.~l pentru par(u.:te~ ne-am "oprlI .e. .e....~r~'1 cl.:un¥in~~t "I ol.~~ ~rl(:it-.. V~ spune C..5 cut e~tl'" $l .e:no.iz':lbavi1"~.flir . V:!I.~. (". '[:i'incle~~n'i'-ej (i' n. in g.d a ce~'~t~1 .3 am lmpresia . . .f. prin bQte~ (. nUJ!l. 111m n~'i :gtlf'.i\. nd "I.1£l~pELda t].i ulu i. FieHar~ t'~ptur.~i:~t:u~i~1PJ1 :m.' nL unrina .dlt c pe ('~QI'e~t.ac8.pentru C<:IJ \iia. Hil D. voif'i. cup-rins.re'tr.1 nan1 e[ti1Ql'r~~:. E~ 11iDt'e~.d.i..a de VOla" ? O~r'~ n u.ci...tnJ ceo . In. otrteiJ.~]..tl a.J. ~. 'EL~a II /. timp mai ind"·l'l!.e' C.il.~) sUI11JEi'lcle~er. ft r11. [n~ v:ier-e pentr:u e~. J 1 g.lltnfnl] !' ~€"l'16lib~l~ ~ ~uilfH I~. l D up. .t:'ppie de .. " ~ ~l J.IF!!.j..ine .

Regelui~ .a~e-zaoo. 'tr~hui..:fj:t!j]:~te-.]..o:r' ehlar si.eptct'~E'a'?' Hi.rbil.e'h~ eare nu sc Izn7Ibes.ge dJ'ntl:'L1. lIlSfiir eovli~ut dUlli1l ri:re41 cea durnnezei. VI"£>TnJe ee toti ~ I' eei CSI)rG".c dtlta judecata d~ 13 Dumnezeu..ek!:"e:H Fi ulud dn mRt~~'Hir~. L nchl puJn.m'eI~i sii ctob1toa.11 d roe. Or. una" fEfe~.Cfil~ . uri.s.ea saA -£i.i~ta Ul1 d'e de<l'l~cbirj.©.~ m al titzi:t'~~ tii r!Jdca ~~ iubU ~lrQp.~Jf~rin:ta to emai dill pricina Ilril sal C':' .h~". e::bi.Qi1.e ~~.'jto["'. Spun ~.'Olldhlr~i. chr:jb.3'~p~ctul iubi '~r [~l.e~fu era 'un~ Cll . sin.1l1 i:~. partid 1m: in$'tinoet.sulpevi"oritil't1 i sal e~.--L ~rul~li ns.~i..dre~:ii"Iapru ri.~Li'F:i.lIJun1ir.1lJ~. .pech.ei Om~~l pin Slne e.8'P: nU:m~~k"F':h.nn.e de! Ctl.ingur Cu~ii'nt.tujtOl"ul a fa(:1.'5l".g. :rn.. s~. si: .ca IJO.eIl.. dtB'ptittM 'T~~ :Eiu lui Reg.d al $.~vffi:rul ~'n t.t}ID. 'Mlntl!l ~'t0rul ~'i :fi:1rnal adaugalll f:~ d'l~lca este .af I-a f ci]'tt1~~t du Pt~L . d.~ :Doamn.i. dn .'!:i'M.m ~.t~.[. d€~l Dumneseu eel :ne. Ps.Adt-. Etj o~ ~ ~.M ~C\l j udecata Ta d:J~Q 'Rege lUT ~i.11.aespre una 'Singlll"rL.'as tfel dup& :!:lu.. .• 1. dreptate. :tnceput.tatea.o.tiil Gte Dllm·n.trH Lui pentru oameni ~] p("nt~u ~~ aJ.wcsJ.tc.rt~adar e-. iar l~el ~i Iud ~!: hj?j_!pra'$ti~ ~am t~ nu i'n do:aT"' do O.€[ffi.i've m (aLogl~:rt. ~i. al a0~1'(rt $t1f1.t ~[t~t'[Jr'~ .a~di" . lt1 Cel In til fi~S'~ll!iJt . ~.\:".:}1 .1 de' ~i da~'t@.ste' Hristos .al. COl 'U~1l1aTF~~ '""1 ~ '5.~~9:. C'ac~ :'Sufle-tttd jj~anilitl d'intr~' {"j :s-~ amesteeat de 's.'3~ 6).l~i3.-l.tii:B."l"1rHe cunoseuten u ap. uree.r.~~ ." dl1Jp~ eum flU au ni:~l \Till~.i'Ce lfJljjPOFUi rRl~.d~'vin~ Rea:.l. C~ei .1rEiJ stan ItQ~.n.1 ce: a.U n~teJ.1E.CfU ele se a'fia :m>?iJtpresns de I' ii. prin care putem fi c[d ~(!l:u'i't~ chin]" 'fi'i n~. lfht. .tw~i osmerii 'UUt Dup~ cum r.ttl"~ort.: 'ea.ariin . nu au ni.1intuitorul ne m ad ev iU:"Ll 1u'i sa. .@~~ .'f:IJtia) 1..l fill.:od. nu ~'B iMpiediee.li '~aU U ng'a.t o I.tltlTIii .a:tlaJ}'l pentru c:e JFte>ge. J:.~~kH' l:nai ra ~.1 va atat.jm:e:steca~ eu altt:G\i"u! 'se . 1'97. $.pa:r..H~" 'Un :h:is1i:nd.~ :2'~ 1).W orlee itnl'i<01.ft.u .'.1 fi fast Re-.cu.ntlE.a· se a:pr.omen:e$tL Ctl Rltge.'.lmpar. c~~ 'e fjCYCif:.z!l ~ prins tn concep.E" 'LH'lnL:HZ~ ne V~J. si pentru · c"~B21 (.~\]'j pure n~. j r'Sa tdti ast.. dJe.d.pjl"@pie q(_l.d:JUj. .l'TI.(l~te po H'r'ii'St. ~tiute '~le '~l nu S]R~ eunoscute '~i ij:~ Frul.8.oT' spre loo".~:tn:tj e l. S'Bl.npl"Qbroc.a. n~tllrl ea re l--.cunos€ .]."'. (dlo:9~) b~]:rU.Qagap'J. ] H~l '[}iii' curTI 'e [.1]. din pricdna . ae~auf]ndu.1t~ t . Caol Mir:E.J£. de eele pe t::a'f"F? llU 1~' eunoaste ~j care dUprl unri. esw' da ta capacitatea de tIJ ]'~d:eca.it $'] ~Poa r t13!.rt~lnd pon.du .~bl~1:jI' pirga (l11~pUl'tuI) w 'in Siim1l-e '"!l1su~li ~i ineintea t1lltU1"ol'" ~lorlaUe" UkD'ble c:. mar cste J1u:m.J. JE 1imp~d!e' C'a Ineet.Q. 'S'~a '-!. (P.1.i.rt''L'IU] '11 : '!-'I.~te .cl~V'a~atin.ma:ti in ~hip 'l:nai 'tain.ti intr-'L]:n ca d. In . ] IL1ide-c~ta~ (P~~. 'g. .Re~e':'~ ~Uip(:rj{lI~lr-:il a Celui In tIi t1aseu t firca din -~f]i~tt:~ .f!lt i13on(. SB . :Dln ta:u~~.s. S iot tt'r:V[il. l~ e~ f~l de Rege H e5t~ d'''l1fj ch.at j. (lire silIperi.il un:~lj? Itll.u~nina ~clt~'vara:ta. '3.. (.j ~w~.. sa ~se ~.:~Ulfu~'a 'm i::.bH coa l'[l. tprt:r:u:::lpilll) vi.kit. atun €'I El nu ign ora: nimle di n ce~] ~ldel1iJli rat. l'Il. an to'tu~:in ca dupil fir. 0. 18J r~~p'tul clci Il 5U~ fiind Adtfvi1J' este '~i.!l~p.G.c¢.. D!:ir 1 au . n :tIl:.indD1JEi firile.$1 cuprins de 0 mare ~j.. .~oc(rli~.'1 C.e·l~-.BLIE1.f:h.1 :r'Ieo..1 pe Tlat!a. la starea de f~t. "Th'lle:ritll a tunci sa.v-.'l d ~c[t 0&.<Jl'f1jl. .'t c. psalm ul atri huit lui Sorn'nl~"J.regr. pl2intru (•. 18£1.Uh n uscut al l:r.U'i. '~.~:rhlrrumai it'll 'T'~ttil.ptii tc '~1pe 'iS~]. de '!if t'e~nc t l ce 'all. ~i d!~ (:l!obijoaCoE.eru d.e' sa n~ gln.. ell Duhul Sfint~ s...Acl. o.~ bii.ce o Vro l~b~v]. ~i pentru Et1 '1':1 u C~.L~" ..@! ~Ll'peI"j.:. t XXV'll 11..d.eJ l\1'i.sti Ut $.&ba~ 1. l1t)llni'li ~~.j:t."'\e.a:r-e: d~vin una.'7i e~. • il:~u!f1 'f\~l'lrl:]"ta W $1. J.e .) 5 imt um.~2).qtre .'wtlJc~b.aJri[~ d'in:1t'e c€'] miu'l:uiti'n t:lpii. u]tam niciadatii..ti din. ade(van~~.1 g'B.jfi fr~gl:-nl€TJ.. s a·:012' demonstreae c:inl~'Va ('"11lUCl. nuscui.Lui.71.dbu-'i~ ..L ~J ..til..f~~ptur~'r [ire' careia.dreprat~a !? N'oi :il!1$.C5~re dotl a 'l'~r~O~nc dtf~r.r11di T ax C~.lnl. . ~lalile:)t.:re.i.. a lucru'fUol" Q~lm.-Je3in f:rt!~e . tot asU~€l (ll"ilH ~. ~:t:a'l"a . f!~·fu.lllpfu!. . Minf.10' e'Jol.r1.1 asumet .mm.t ']i• •7'1!.~L (1t1a~ HD~ '1)" l~O'.C" s. Iar omut p~ care alc~L1i.[indo].. 'Lh~'\~en~t mduun '11 oV'fij. tub."ofE". :(. ~ra n 'L1 p03t~ fi 'ha.t~f ~i.cl ("lUi:!.s:Dtl! 1 c[l'b-e 1.~il j ud'E.du'bl!B1ij'.pare~c LlnU ~'int I-~d:r!J.de 11rlstea ti ~a wri ta~ :[~U. .Lt':ir'e 14 l"i9Jtaltd.eitll ta l.~~-B. ru.1 ·lii~d\Ga in 'Ta!ta.j f1(SJ.~1 lnt1"egii fhlpturl.pi..iC'1Jt 'P. a.tj· dl rrl Hrl$tQ~" lui nd via 'tt§j" tr8l'i~sc .m{IJj inti i Ia dumne.~:~z!II:. E li. ca]'tti If'iu de Rcg{!! ~i c1£.~. Voj lDtttFj ~'~£:es'k'['1 eu 'I.ndi!e .e:ze. ea . r 188. blind.. ['ost zgtJdui t .irt ~. Sot:ot.

{n~'i ta !'tle~~a..hm.noeunos C1U ~i \l'i~:!'~rr.ti1 iCuno'a~tetBa lumii sensrbil e' iaJl: prin. ':L]nul iElOOOtesc 'Tte-am.!"$'D su p:ur. If)..trwl 'bliln.dai~'. ei Sa ':.JI 0."~~~~ t~ 'I m __ _ )~ .~ ann dc(]s~l.-.("·a.~~1 631.~a st:a.i:ru~ Adeva'["yl ~:i drept ~1ii~nt112 -.il ~. l sesilesc in '[:nV~lertciune ~l s se I:rfvr~d~heesc d~ uti. .:! ~e\~l ade'Val\.e~f~dni.~. La cel"E!' Jcj. El nu Famine Stap in!.e: .. _ ." iltwi~f~.'I'cum . 1fl3 6):. l11'd.'~'" n'E~fte1' 'El~1 laga: :~i 1J1Mi:r~t~ :~nhila' o~1Iluh:kii. elar penh .iil"..ziae'p" '..l'p~r-atc~w d~ (tatr~ firea :superioar@ '~d. ~l.at. Aeest hJLcl!u~ :tEi tar pe.L j . 1).. ~ lului ~ ~'"dJ~'El~ti . ~ulJil1i'r 'l' .]. ~~dd~ t.F:I...ti __ .JFat~3. ad(:rv. emului" l1J (p.~un d~ f1.U e 'rn:uDlm 'n~i1 '''~~f~. ~s_ .piLlIC:i sl ei.. ]rr.]" dcosehici ~B Tn p. 2 B)! 2{~3'_ A~t:Lda t if'~'i ~il2i tnl'ijesc -eu tl::!m.ce· stapTn ulsau ~ ci v-am utlmi pe vol p ri ~l'IDetll'·' (lban. ~e . .~.1 '~'£J.~ Ie :in's.I" " '~>lf.:U.. tot asa ~i invrlW'~t1ril~~ rrtorale car..nd~ ~~rte 't~am~ d.t~lf.it bine .In afawa s-fe'rei se'l11.ClIIE'.oe cuv inte. eurnv a.> '"l'. sa. :rrebnle. IOJ eei ee ]:~."Lll C~'iI!··p'" ~I tl'lfl]t hIH:: aceasra ~ numai ![].j~'g. 'n T-' n.t ~i '~unlnnL.a ..20'Gl_ D.~"tic .tl~ue rt t ntl Fost indrurrmtf de r~tl'iJnG tlo!Jos).tut ~i.2:i. 1B'} ~ n~aH.~ sa zieem asa.i. : ~) in 0. ~'~ei Inveselirea hild rlll1 omului 12"~t. ~i~(>ll... sh:~gEle· Min tJ.'.lrrl)lir~a'f~~. i t:o~.:"~ 1 t. r f':1 corn ~f~~~l~.4 ~. ("11.X}L 2U3. "'1'{! tu ill - Fiul\.1 -.s e d e~~ fat~· in b rJj DQrnhrn.[~ C:U :Mi. 5) _. ~.fhJr C." :t. tf!1:10t'euifil. s pune.tm_ii irdtiuna'1i'I.~(..- : .U'rIJine:zei1iseil! n. tn~"...dm"CS.(J. tC)ilt~ ~f]]1C' -ce .e..·'oll"Jul.tj FFl-C~C' U't=1 'c~ tu~ i~sn~ ine:FabU :p . .r~gj'ne:a.. Fill! :r Va.a . sucetind.'Pavel (>FlU nv 8zi bi h::~~ ~1 . n.~p~ 'U.'01. 71 . (..:litql)tll qi. al. ~ Tn va\8f[Grul ~'i ])0 rnrnrl !.1.!VIi 'j.-.umiti f'G ' 'Mine.e8.'se .m ~ ~irt:(:I"eSE"~~s eS'[e bdiJ tura tea.evtlzut:e ~~ {'Cdf _ Cot l ~ l:f~: Rcm~.n t m d~ 113...fu L~.H ~h.dd..'ti'U \:'€s ~1. drtDare~~ 'rot:-1t~l spuae .at~a.t.1 I 13J.~.. -: of :in vrem.O.- &l'lC~:-steaj .t~ produce 10 .2U.atH ~!t.a.Ja cum p'i1n~r1 111.c [lU d~)ar 8.:t' I~ ta.rob'ilur 3&i n.pe l'ltru Tatal ..~ .s -a. .fQiJiei ~~f'e tC'm:er~" (R:r.U ei -tot timpul (:f:uie cuprlnda vi~~a Iui .n.o~i. LumlT:1'~tot al ~:-t.d. FT" ul '1l-'· '''"ui: 1off "" _ _ . .-1L1n ~ I~lP in mal py:pn 8!1:~s-~tmi' o?i.c.e')~. nU put em descoperi .1 tnvese ~ ntc V i:'£. Sta:pIr~:ul l~'f..ir)} ~ dnfZ.". :i -a lr:ulrnm.~i. ci ~ ~ Sp Iaee 'Pl'ie~.e~te ~H... S(~<?JffI nf~1i1I.'{i ].II.~n~ij trebuie adi:'i. 'b t[l'l'Ciul Ior.ii.1 .sib-ij..) a U:mului . 1. .~te ~i.V'fji VJi.-iI-. NU ~tie Qet:'Ja. r.it· 'SB'IDihJifica tiUc numelor ].Fiuh:J.2:a~t J~i In~.''h' '!:II..ci.~13 ~i .X...ta ti c-nr.~'!l:.C:. ~:i\ is. rnni ~ 2"< a-raitam ~i dc(~Sit~bi.L!.ttn1Ld. ( '~' .ear:~ au' parle ('.a?t: l.i'rl.~i11s.1 ~ ~ hfi~n:e-asC'a1 dar . 1 ] 1 pu'tea ~pun{' c~.r :907.'trtc. n umi te at] ca t:n:.t Oa "'.[H.~· 'il:_iJ:!' hEi. :}Sii' bn J _ _ ~ _._ c~d." Iabi 1'I dumnozeies te ~ in. ~\ ~'urnne.rJ . (!:' ~.~U'l. e. Sj e .. nicl .2'0.~ Uumii:i..). .'ld1cll tlrfEf d rept IC10:llHJ ~..3 jE"tl ~:n. u CC~ D'omIILll ncstru ~~ In(v[lFi.~)I"-~!'~ -.i~.e-n~a p~ (:lll'.~d l-:'~l i!iPJ b._.nrrga neeazurile. s11lt toad(t a'~~ vi1.ai. t:t'JCJ.liC {~.Ut..~..~~1ir'~ dimineata. iar vinul bU~l.l.Mal~a.te'-91 St5ptn &] un duh 81..~ .~ liJ-e J n~pt '(~N Tn t "ytta'~ 'CaJI'I8' face . I""' cl!i!1 .e ~i ~..'t~ Ni ml~.1lqn. rea '~hlpin 1:11 S'au" "loa~l"i 15 'I' 1.:fr~\['!' i11.cae] ::rlfi'tJo~...eugeneiQ:) "'"!•.n e' j n. .. ~ldcQ'arecc sJUJ~a nl. d(?! VIl\.ate incercar-ile M'!@l~" (Lw:o: :2 2'!.i . ce-le de rind.> ca 8lt~g3..]]1 tITI ~vla~e robllorce Dar pentrn ~J] j 9-1 pen U'lJl 'Ge mal IEHs. t~.de.u~~ F:I."" ""tt :--1. cenfor'V~ mtt .1). Itt C3jF..~~ .s.V(~~l .. i= ~.. .e:.(!' se afl ELI prrn Cuvint. 'nK~~$(~~dC't'l'i.r~ c'i.~i a."' ''11 1iA.:.. IJar ciao T!£l"tal spun£' de~r@['e ·u'.~ '~rHE"'C~ v.'Vq'8 f!""Lja '" . m'uta'[oa:rel®. i't1.1.ere ./~. 'I"'i''jj• [Ti'r I~ _~ lA' Ie p:rh":.~ce. }eX IX. 2..It 11 '..Lu.) ["1 ffL. '.u:$£~te.'\i llil ~ • _....[:.. Il OGT.~~tlf'l'].]irrcl h'1~ cei ee-L rds~~ulta. (r.-iziuni 'mig~b:. ~.~ttll (.uB. (to dinrtoe.5iEJal"n:-i 8a. ..i i' eind Ta ta 1. _.ru:J'J£ii au eumva.nhI' OJ cern .~ n ulp:it .!I rnst~rmhEi...~ tJ..iI e ?'~ ~]["~) n~ d~vi n ~i.Ha.. Chlar ~1 pen tru n.- ale2Hs.u sHlvi to pe CP!:.·erau -$l'Ltg~ ."'lrl.'l2' ~-r.acil Inlma irppr!2dnta r.ci ~d Piine rJ.e H·adcviar(]lttl~.~ pc ']1{)i mal ]n E.nl'1) .Ii n tu iterul ui.. .Elzr~-1::1 (li (::.l nu f:. ti mp c~ aU)i~ h.fQ~~ dinh"e: pH. ~. _ .[.Nascut_ Dar I~~pe ··i:~...~@. . ''%ri. dmene~t.. ullj.s.i.rJ~r:hr~a PCJ'.'\t!Ior. ~u ~~~..t ~i".~ v ·il1~n::seh:!. is!int n'n1d u1jl.ttd rase-a.C t'fi'l~rtori'8.'C'CL v19\i1 _. fl::! zjc~ e~ acei care au Ic()nte:rIl1pint rC(d:l1tA ~ile! necorperalo..~ 'in pra('t~c£L:' este pllll.i .tim@'P.U.. !'fDa'C.ei1l1ti..1rut p~ i u'.2'00. o:~?~.2~ 7}' - E'I" ".:...I"jlr • 'l"~) 1'..3t~"n~de enru~hwm.~:I:]nam dti:t in ..00 ~tl r iJ:n ~l~g~:~ in.ain'leaz'.'pen tru h].'J'llTt1E.~D' "e a:!1:um T1tl1 - ''l1'~1 'M' m?il'] zte ..1.. I .·~' fHr.a liulJ [iii) ~!lrt! 't.ca~'tuia prin '[a. _ n:tr: sClL:ul'~ ('." U. d Hristos.[..:'3C.!'·I·i "j'fli jj J~ .'liL~m clc judec. to.lta~i (..t ~t.ig~ip(Jil i . punin(b:l-].d.': • I.nici . 1'i .. 4..h'i .:~ pe ..mit].~)" ~:entr u {:it a~l. I .~i'~ in- 53 VI=- 5C ~'tj·!bUJ~tiX~.n lfi. J1ti1~J~ut FlU] d~c.t! d~:savrt~~e~e 'vi~~\n cdui Cc .t)la.o'I:i ~d.d.p~r~e~z.c'~tc ~u ~ijun~. ~'di eli LDg[! sul 1::12' . . e~~ -h r(rul preorecese. .In{:~plltul 'f!I." t. .€ti~. Jiu'na ]..lru.f.. .rt~/i5t. ~i.

11 scrisoarea ~i dernnt ca pe l-i] nlulU~' ~I em'. trebl~:i c ga In lel~m ci ~s.ng d~'pJ:'e aees .' di Ttl potri v a.. nu s:L~ puterea riTii lOmene~tii ei se ana: eu mult deasupra in ei. zeilor" (Ps..zeu.21 8. i. to are _ 2l {t A. ea sa-J.~Durl1n!a. •. ~'I :d'iI"Q.~'[Jy om ~ni meni din t1"n t CB] ee . Tronuri.!~Cel..~ s-e deo:seb£"~te.c ~ 'l'1'U t~~'te:UTI .d~vHM.rod 3.. dt1:p@ ~vangh~li..4. Du rrtnezeul. -urmindu-i C8W Dumnez 111.p pe Dumne zeul Duran . 2 Ht Mintui(Is.t c~~ d~~~ t:i:"r~~. 21) l\1a-v cer'ce'Lei~HlI. J. .li ~r .u] ui a creal t 0 categorie tJlE:' f1in\e rnJth.9~iur.2).ldti dUmhe~lo'l"' 21.1'1'nn~3eU t\lOOsttl.~'locm . alta treia 2. 81. mal multe ca'liegorii speei- ndel .ul sccotese .1. ill' . mai e~istd ~.~ DUrnnezeu: Iar la urnla vine ~I omul..oni5Lla.JU cresut.tcl" lor atunei ch~ct El d'Q~.. observam :}l f..a ""CUnlspun prooroeii : ~~Uiuda. de .aptu1.~l~nuei cateij'(J.a In a rgfn t'< . Chiar iii.t~rs. Iar Isaia spuna hi rtndul lui.ut~' pe de ~.Jj~a. D urnneze t jJ uni·lI. 4:9. ttldevar&llt.~adar eel din Ili si eel din urm 8. Tohl~D no I vern lncerca Sa ne .~ 'in tit'ucit ~ C~l d~inttiH I E. daea c ". ~ dL1pBl.ta ni~te fUn~e cug~eta to.] a]~ii! care se numcsc Dom:nU.jUi1·- ~-arn c.ln:ti a r... atit cit vom :E~i in stare.z~i!l al rnortnm·.rora. de8avir~e~lSC~l . de obi[~ei n1J. bed! du. vJj s.1 nu lea' ~1 ne ara~~' c~ El nu B. nici (l intloji'd. Trobuuic!' Stl. fikt~ele r~tionaJ~ se Impart flc€~ una din -aceste eategorH 1Il deua.F spune ce este prune.g(. Asitel trebuie-.~]t.g[erul maroiu! ~£~'ft~~· 9~ 6..ptecum existi1 Dumneeet i:lll. 081:0 :D'0:111nezeul ~ d.cit I0111Ut 1U7. 1r!tr-un ·.a 'f~eut . Ex] sti.~(B.rU de astfd u de f1inte So.j2~_ Asadar.socotesc eu. lSJ~ 2) ~au "DUmI:l~i. vedcro epin f~nHh~ j·ngerilo.amintcne (ta katac1'dQuia).a doua :$i 'U 'cum &~·te. rotu~. a!~e$k'-l:H~ctr. 20~.tre C6rinteni : ~.tVeln in.8J:I'Ie. cu ~~'Om. th. : . C1.fwulu puterea in~~r ilor In 'ILmel.eel ·.!Sa cabaI'·m en Jl(. '2"2~ 13}! ca.1 if: alta ( e.:fj'e' ~61 ~-] HIt::j~~ig~'~~'1 [i.5=11 f[iCU[' om pentru Qariu"n~ f}1 ln~~r pentru ing.~i l]e u ~.ot J' ~d1'G':ll~ in n~.9~ 5)l UrH:Tg" Hin'~ t'£ cij.~· S·~a C'a ff:lcut ~i h1.A.ri si Puteri.~ Ilsus esk . 1.. dod sin& ~ lust numele €1iJ 21. eS I:~ ornul aau 'catG'gorli:i [a~aJ-nuin:iteluf:' fui'n~[:!' .~i.Ince:p. m:ai presus· deeHo't numole ce ~e]]ume~te n 1 numai . 's.. 4:). ~ 1 dQi'hC:-~l rind i-a . to.cjj.:it. ~Hl Eu UTI. C'€. remc c. d.ajutnrViIt.'pe. di?OCiUn~at'l.).pfle' 'ice~. ("til &a: IiC arate eEl S. este . Pe tltma trebuie sa stim. e VQm "oo·1vi.Iar acolo . 212. serfs 1.. ~IU rDstnUInii~i uc' no]. pe prooroci.prln ~ura prQIJ:to~ulu:~ Da. "Inc@pa.m~ df~ r~'ngul intH~ ~dic~..e pen tru . S. Pe lin~5 a~€~ti dumneaei . Blfii!JmJE': l.tat.tin~ Ia eea din ur"mfi fiin~ l·~~li. pe asn-nurnit ii dumnezei : i 1."' eu .j 8-[[1 ~ra.a va. nral este . de ceo ti p este .ied~ ·1.1.tat in~:'rul Dt:)mnului Intr-o J~nJ:'a ~k foe .':l'iplUI'1i.~ re $-a fo:rm. I at despre Iaptul aa S"""\iJ f.toat.n >C~~ Dlt1 un .are !lie nlLllill~rra :~i demonH.Numele Stiu este i·n.. un nUlne_ JIi'1vFeH ~~Ul1i '~nt1J. 'f'"iillta r~~UQ[lala..din utmlj...~e~ al 'cilr-'or' Oumnc.[il.pa. i::tl CSI]"e' Inl~ifH verbsse de.)al" 0 paJlite dintrc: ~ 3'_ 220.~~ tOillte·~.l't:i1Parve[. Dumnezeul.l\ ~i daca ~H:culta!n cu vi ril.jJ:1t !.croat p~ cei C.·F·~.in ve-acul ace-sta~ ei ~1 in ce~ vHtor~! (151ft!.e:t1 a. e '[Jom n L.ci.l.ng·(' daCfJ ~. ".' cle p"[da.5lu... .to.~a facllt eele de ]1:! mijJoc'l-ti rturnai cf§. ci al viUIDf'~' f f1.(:~j d in 'L:frnl[r$!LI .~E'ldi1 r.areo (it'a '~o. Bubp.eu] Dumnezetlnr.. sau. .ubje(!'t. al trcile« r. pe Inccpatcri. D~~.up. t.eri.e i Si.(!) In aiaTti de. tacut· CEO 1.\] i·1 . .. trebuie In.?::fj 1 a U i. [)~ci Thfin]ldtuful. nu se 'Vt1 tndol. dh:a.vicl. iar in. ni rn en ~ alttli d C"c.. tOEu~i de ~AU'(I .. pHd u! tn Exod: ~1~3.•LXX).t.t~..opn m ~j sit vorbrm mal Pr-i1teip£ie S a.o. ebem a t paJ'iI1]n'~uP~ (P:S.&ze~esc dBcl t P. Lo~P~ ~j e limpede ca .mr ~] ~~~~~ plbla Ia ~.gik. ~il n U e defe I iden U c.bTf''iUt <$:1 a. hi iSnr~it 3D.poCQl'lp. Sfi]"~iml ~~ '~] . 22~ .Ie' (. Cit dc:s.j'i ~~~I lSa ~i~ prfma.a t.1't~ par~~ intrucit. intre cei 'mGlr~~slpbod'~' (PS'. alta a mal dgparte pin~.). i:d carer ntl[mtrl.._ G) in A.[G'ga~' ni.i! (hjtrm'e.t Dt.IJV~l i SuS! JAnut ". .Jn es t~ mt~~ pr>e:a\JS de Q~ nlt~rli: pJl·i.car-e -ponh3 0. le dam nid. traducorc. $i rtl uri.'hlp mult mal d un'lhll.f!l:e:u ~~5tc. deoS'eb]'~i die cei d~ntii_ Prrn euvin tele' ':.I l\1j ntui torul ~ de·~·~ B.i durnJ1[E.m.·jnd Jars. i J'I spus ~ ~Eu sillt Dumnezsul Inl Avraarn ~i Jsaae ~i ll!cov~.zeH . pleeind de Ia f'aptul ca in APOGa1i'P3:'dsta serfs c.In tii ~i eel de pe urma rr (A poe.' d ~~r~ (:!4LEene ~ \J"Ort!)~te ~i .

a ~(:utlt~·~ si ca ~~l." 1 U} eaei Hsus ~ mU'r:~t.."LQgo.rJura.lullui Durn- ca trn felos dill s. spus El ] rs. drdinea . ··'t.a:rti te de.clo SaTe.m.c. 1.. 'I· «-I+< • u.l.:bil... I[)) .. .~u't1Il:··pili) aJ t'HUor Sa!o In veder'en luerut'itbr Sa:lll:.tt Ia Om ~~.. ~.d.. '227.':..ijnt. jnv'~l'~titllra cart' :rpurue eu iris-tos.~Ii!.fir\'$it.j"iti prin atribut. Iar ca s. ~Xl:sdl 'fl' ~CI".j purtind 'J.a . .t (Prtw'.vEJ ~viu~~~] o1:u10r't' .. i~r ea sfir~~U" ~in tn . Lu i sable ..~a I t~.h:n. J:"':. un al treilea ~i "~~l~" pln:.~ pOi'QrT t ETI 1nsusi pes te illj m.~l~.!:IJ 'L~Ji rnanHe:li'ta t<i..tIT incepufuJ P't:! de i. eittnd-o.'~'e num clor Flu I Uf lui Dumnezeu.abi.j . In trupul lor.a ]!~ !). 'p."l a nn . tic .'i:sta unu] :prin"lOfd~g.qf'ir~ituL '22. c). Dar .sul se a·fb HI princiJli. 4.ntru ca i1Viu ~i Im::r'H.eel dlntii $i Cel ~Hn urrna~E.L1JJmina ('lJ 1.eu ~'a din F~cioar'.ulU.5.-r:\a ~c.-"rntul hi ~ D~Hi'1'n[.:re . . din tre " Alfa'~' 1}j . Intrucit I? sjngutul slobcd de neolo. '~1 .ul '101'.ea in~eput veriirea Sa pe pamhft.~I.bh~~L"trc.r~v. Dar nu cred ca le v rt descopeJ:"l T. $..::. .ab:=' ~i .u~..(~ dlo:r~ '(..ea' tll ~ u~ 11k'] traind in. UCl.~c& .~ce] dintli .1'tI"U C~j m.1l.vor evea 'parte ~~ d r 'vi cL't.dol" tnlir'uj~. Dar.tuJ. moartea lui Iisus . .i lda: teln~~~CL' U'I"lL:.(~OPi8Tjmul t(!' Iu erurl PJ pd vireo Ill. Cllci este ]ru. Fitd este tQtu~j.ri.!'Z~ll ~i ma.e..~.' "Admn. (:H~.U UP.r-. C~1d . .ar €'ste cUIi.rl" irrtrueit sln t 'Via~@ • fiin. .\. ne-am ~1.lpului pe dfepUn uni fka" al r."1i clar.rtea.. Lu] j n r trup ~ {1I Cor. 2" 31.anumit slug.. (!~~ E' "l1h3br{~ din vII'.on'){~ SaoU. "'IltLincr ntt~rdeen ajutorul carers s-ar' ptrt. al d treiJ. .nrru~ga'.!Jl'ta parte.ll!.·~ i..rndI*l. r\a Lui h de UL1pi:i. 2'23. rn..i:. In acest i'd €st.i ·8J~"'lc. 'eare va dura VC~FllC'~ Cad ·(1ei care PQart~ 1 Un ~ xxxn.l case" .e.zeu~ cum sj a (:'1...~d 4!l. '~U'i"~ va. pen 'ku 1otue:~njn..bk'e'i" Ineoputul ~i snr~i'tul !ll(]! . ]8 Q unitate (un o. 0)"1 n '''-'~ .5Urj."hali't deog"eb]n::-~ djntl'~ .3:]'" 'inecrca M1: ismn. IB....:H"J1!pntu. DeleE! eineva priceput .'..l prom'OCl.c~lg r i 1J ~B ca ~fJ ~i t-a asumat OnUupindu:-S~.t:u t in. wa· n cas tr~ "PI2'I. d.:ri[null Inceputj rnti'ucit 51'11 t Tny"[cp~ ( Oil0a. rmnunl.(:l"PU - hi 'onlru p~ . Sin (! in C{if tllLr:.:rnic:")" C'Ja .::.'UJl~' 1til Undl1'n milni'i" SatC"~j Cr.:I1V s-a :SPl1S..:f:G1'r-n . .-fJ.~a~te.pa.. fa~1.).. Se pare ca.stu . v a deS.~. Aeest f'ii:a't @ in pe:rf€-cta Rrm'~]iI'r(~ ~u d:elini:tia I'iului drept . ~)Jn t..I • (Ro til! 6 s~ putern p\1i~mij lBJ'rlndul nnstru . dar' inb'Uf:H este Logas/Cuvlnt1' n~ mal est~1 Ineeput.le tc~aJ.fh~l 111 ~'cl"n.. ("f."a$:C'uns. ca i..(!ut din .ri'to~~ 1itd'bu'h:~ are Fi iLd. nczeu ~.I' r/oan I.a' 'eu luh "(j~tj'lt'@r de vitl'tii"'~('I Car. in trupurile lor..eri Sale plin~ de. 222. 1). . n.~n~ 'VQ~u:t In.(a'o€stor atri'b1l]te). exis-ta. cii'.\ ssndar .1l ~)''Ii.e.s€" ~i L. pe de 0 parte • Ia categ-oriilc de rUn 're rug.~.:I 'C~ T'a~al . . 1 estamont.!? (JM~1ll'~~tat:!s~ a~ClJdar nfif. S~ip.ecl:FrjbuteJ£. dup..: ~i eurn Bl~ SPUflCl:: 'I~s"int ~J.r.ltat~iinJ.'U$ ~i intrc rnorti.CEIl J.-lt ~~J·men"'id. irnp. tr~ojnd~ . .(:U.~ee1 d [n ttl ~i eel {)e"pc uinta1~.1. L-a. pacat. tot asa esto 111. ~a dif.6t iar pe de aX~..eel d1ntlj $1 eel min' t1.. 226~ ..• t . tt:·bui sa aphcit:m tl"l. ~i prln rcstul 'vl.i pl~t'. c. d.'fjr:s:" in t i .o. Et 1"nU~oe~san .~it Ideei' ort'~!i8 s. fHnd.c8J '~II f:a s-a r.~p.l{] aunck~rn("nla])~ urrul ::i'lfcL:Jndar si JiiL!id" de prinral.in tu. dupa 1(.n. poate chiar ~i cu nlljvrr~ la -sfir~it.C't~r)ut ~i sftr$It.Q' au via ta ~.L?'fe~ti s:9nt Sefi..rl2'fe-ra. -arn lst~'. 2'24. ..oi n-arn trait: "tot timpul.!DoIDtill1l'i'-a zah t . 4. ."H~amu-· gura Fiului lui DU't'n lEJZeu.1) ell iar aco:perif$ d ~ ".pl~nC.cl.!flrl:'eeput'L.~ ['la'Crrli p~ care. oil clune.erlbfL"dear Intructt este h1~el~pciune : .J.t . Fiului ('x.l-. iLTIpl1 n h"l~"l sfi n 111 Of'. • .a ce mdan::~~ tra]"e~te in Ve.A:5jiBJclfJ:I~" artrtJj1~i]1ld cele 3pU~~ despre .j p~nh'u~:'i~Hristos.jun~ne.rn:::erpu~. 2'29 ...eei ea re se t!J.Gel din urma: :~d .e'd run~a~t"" rf~aUtatH~ (.dac:i\i asa '0 111 intrudt slrrt iuv~. snnfU S-PLilIl c. dh'i:t. 22) .(:cl dht urm.Ce5'tca 1 e~a.o.1 f] Ii' e'n~ dG}Jci.rrn~J~~' despre "iI1tePIli'~ si :sfin~itit.22H. Caci suflctul nu J url l' :G'! luat. veC']~or.t tt. rclerit.a esi IE" .~~snr~]ti~1I ~i aeeea '[~j]."de C-a EI . cum . 14: f'oarte ~illl'p'.~e'ti die.BL Sl.lr:a.5). unei ~a.ilsasccl cse'n~uJ.ful ·un. vi a'ta ~LIjJi superi eara ~ n'.la AUa si aSH Y • rna .[teopotd..A~atlaf" .~L~."uloRl'l"l.1.Sam.a('>e'la~ ca I '.CU~ - co "t'®.l?."'l.~ despre NnuJuj.8:'~ a Dt lllne\Zeulu3 UnhlE>rf:ilUlui.~j.B]J~:I't{pl·inc:i:p~u). blale t"Cf"llllui..'3.oi.gji1Jil. in ba:EJi" t'ot E1 §.. f.[II in itil.'C'parh::" pJiFl.!J.~.a.

care 'dddcfi. v·a'.ft:.. in tD~. .nezeu" 'j. "I{ a lfl vI"ooniJC'ii .e2eiJ v[~ : i P.In ~("legf~ ~i.d cind .ll pn.reO.il'~ n1"] nu J-ar fi intors .'~lre va.:1r. fanu t pen !Vbne .ui: 234·. d. p~f:rtru c~ tratd] VOl'" b~$t-e 8Sitfo1 ('.. U 0 pu:ter~·nemBJpt1fl.i dumneze~a$<di ~L·c::u.i ca sa. t~~Ca nu S'~ U.h.~.r.i:I!hi e .nt._ Lm JF ~I ~L. d.'l(:~ea.. 'rhndk:~ g] daka paaab.. mas~. Ce'l care ~. trebui .d.et. ~a :fi~.aU lui a: I mpa'ILfL t. .. rnoarf ij1 lll. Ca..."'"". pcntru a n1jntui lumc'a. . ni se ill.fij smeri] pe' Shu? aseultator fac.ul dle sus.tului.eel care 1. Apei.atindu-ni-L·! spune : .ua'. de' pHd a.'<..~(ii preenm.rri l']dicA.te al~ ·1 . 23.1eni1:il a srnuls.tel j :r'N.~El mi-a.! in e~ pa. 2~12..cl -c-i [l. deel. De ru ~C1l' loan Btl tezatoT !d.~.:dllJbulilji.Ide rob e~i s:a-i iib a V(f:ascii: pe eel inrobiti. S-. Ioan.uliEll'lealVI~.V rn tel Ed r.c~ "·o. in nsa Ie I Inei t ~1J..o lCinti1t"Uor~_ [~~I'e m~.tletu~..2).~l.Slug.tos mal rna re. c~.L:q. prin:d..~pe fiH t'.'leI eare va r:idicQ [@a~t pacat].a ~a fii~!J. vi11!J¥l dhl gbootele pklcatul.[· pUthl tnal Incolo : r " ~la:rl~ 1~~~'~1 _~ . El 8--·a facut sluga.a ClJ Dum.lllun ~...jto.~ dintre incheletura ~i. ridieat dej~.1\1-<::1. Cftd h1'u e1 uI ~'U].!'~ tuturer S-a fii.e Un:::" v~a.. gura ..~tr. 1:i f[~cu.arile tnirrtH" (EV1~1'41 1.ie ga. nl!-·".t in aouijj pagub.~ia.s~ f~e.Z!I?!tl.~]ata Mielnl ]11:~ Dt'lmne. llllthn1Llll dirrtre ~~ fHnd chiaf' rncaetea -.~~teaIH] flr.r. Dar va.0 .. $Ii nid eel OMe dupa e& I-a rid1 eat .compare en un mlel U~f:? h l1l"!ld. parVt 'a~a eeva.. pcici5I.0 lume ..s ufle~ tului . 1-' l' n ~'.6).e senT.·. 1 S{iU (!U un miel.: l'\faJf'IE!' 'll1c'ru .n 'Il.a ven. in fiee~re..d ~@ va _ im~llni.l U ca ~ aduc~~ pace pam.1'" ~ ea :s~ d..I !i 1-1 1£ II' sa. sag~tl aleiS12 " . DU111rile.cut usemenea .~fitult!}rul Va 'lnCl".rust "dklft IC~ leue contra puterilof' vf'. eclui C\e JUpUI irft. ""0 '_ " [.dod atj:tia dam~Tji ran i'~j de iubirea dumn~':?iei'iI. S[E" petetli lea.. utrfbu:m-a'l lul h:tl"~I.sable O'ri ca (} ~abi!e ascy·p ~. Ska ~a. ..liEilrui·J'I.j .j:Irn'6U~_i. ~i destoinie ~:S~B Sa Jill~[ec: sum~iri~.~~] . j ~r ~~~tru tClt. ·neea:re lu. laaca~'L vom .·exj st.l SplU:le. ' ~:lO.i~ '"I"U''' ~~ ..rt l09lJ.l!!l.1U"IJ. m ~.'a:r1E! ~~ !::ipu~: ..ffiia...ajma~e ~i.r-ata ~lt4n.~dFiu~ lui D'Uann~)'treu Bl=a llJH "c:hlP .~i n-ar mal lost: "Lumina ~ n ~[ii. d~. ]J..z·e. adl Cit (!.u ah. dUP-H ''Vorb]:r[ea preorocului.~.. .indu-St: prna hi. contra ptl ·titultn tuturor .d.~.. ind~ag['t de diuhld. ~ 29).et gIUJ~' ~~lnLilla i(1"elul ce vrea sil-L LU'nd~'~pen tru ell! prill moartea Lu l. min tul rea p]niil 1a m atgl]l ea pa.I~lTU].e se :F'a:z'hm..l..t.e~te'" (LuC'u :22~ 2't)" {_i-..nlU ~ ~~11 bimea intre. r -.ii.~ga.. De .l rrriutuhri" (...ca rn?al1"t~ ~e cruco ~ decit da:C8!.["ieaJ1'!in m~i de-paJ"t6'i in..) I I i '7~ .'I CV" l ~ .~) .1si pc vdrnen] altul lin s.~l OT b·up~i!ii ~ sensi Ibil~ -. Ci E] h~c.ORIGEN do~it :~·~d!j. (Cuv[n tlll W a. ern e a pldlf:~p!L~~t ~e 1isus.[gL ca 1. totns i m odes t.rtul hurd ~.1!1~. -2. S.is. Ell S 1~j'i ~ s:pun e: .i.eelor care dor 'SC' s{~-prinl~~.'~i. ~1 ~n.VB c-arm..mp~.~"pe roB..credtncios..it 1Um!ec'1 lntflL?ag. va n s.t aie silh.cut.. rdltmnet4.U.J..sa) din Cinti9Jre.ati1.(l1"'~al' ['.:d In ~~~.~t .t~re' 5iEiJri~n('ascBi .mur.r. Iara d p~c'-t pln.. Pe de "aHA' parte. M~J.tF'eb..bJLthJf"'ne din ce pJ'l.i Stt ne cUI':a t'rrn ~ '[:i"e] El a .t:l pre~~ti t~ C::OO"i~1 da t :fUnd ca.9ic~l f. Dtunnezeu la :rost adus la [unghiere ca un mi'£i'I11~elblind [r'~ Sa ridiQ'e "piiepttul im:mU~ ( J (ia crt 1.~Ul8J~nii Lui vee ramin.: ~Sin~t r-anj't~i de iublre-'.. ." l\oi~artg'iI '1 Iisus a filcut ~a. sa spuue:nl CU indrazne(J..i. {". ea un:u] ca. a t~'t~a suflete d!ecit pe Ce'i ('.ecSter 15a te ~ l'!.de eLrm Il.sof:Q'if'JJd un Iueru £-Urat ~tserti.~· "'~ili T. dQ:dnd.potrl.ur] i p. acL:ncr.~-"".ag~ ~i .f1J aiOl 'un: n'.5. ·Metl~· rZget·in 4·9.edin1~~ 'F ..jr.Tt.1Jna.an U~l1~ fa R'tul.e •. t~ S:ti~~. pentru de dioscip'o~ j i S~i l~n:'Ll efl Of:! ul 'O.C'~:nil nu vorn g.. p.adeVi1r1'J~ dU:~:la ~hipt~l I"nt&lu]..11:1t.cFU din eel-a [cite s nt in 1ume pImA ~lnd· pGicatill.IU .o.81uga Mea'~i (I. Et (:a nn~ sa..IUH·::"r .~e:nlen~a uo· .a.saw: 4~. Ta t~I splLln~ ~a e un lucru Insemnaa fapul -. tllr.:rtllrbdt ca a.~~ :C"lll I 'I n-nr H ridica .t .". pare . (n'lit~i!IJ. n 11 rn~lJj.. p ~n'tru aeeasta.3fl:':E!' ~'~a·. ti ~~.ih.~.f . .~L] uga.ana:t.ilo. .penJrlJ faptul ca ~ .'''''at.~ T d.C!fte ''IC~ta sCt te n I!Jme~·tf .f niel .enie d In t~ suflet ~i trup.e5c! pentf'lI aeestea decl: avea Ell. af][im eft ~'l prilnit'de 1..i'stlitJ 49~1 fi).icl sJuga. U j n sin ul neam'ului 'OimeneS~ ~i .~i cugc't. OJiduvii.slpili ai "lui Israel' .is.i. {="SW (.ga. ti' 'of'I.j ~l.scti Adev-ar.1.du-se '~ev :s~r:u~ .. 23J· De~I. .a'll p El : .fu '!'~ti -.t tlui .~~tnmdi0'pi n[~ Ia ll-iC~p~l·titura . p :~u-l rn.

.im:atnn h~/p. treC€111 sub t'J. tot."': ' ~~ n-o eunos t' >.L L'U.m at de-s. H r is tos 1isus ~ Care imi cia prU Wre~' (Cj:..dI1Ld In. loa n ~} Cure a r ost n iIlu.eorporllia.tUUC1 .! tlJf.€:ve'S't~. d a tOl'I"Ul" c."t.(~1:1 tro n l1 ~ 1 Hlefe .il ~llUl00CU.d i~i).L1ar.~e ci..I~p~1~j:re-s ru J.~Duhul PO. Dl]}IDn.:iI'C@' Ioan Cd.i?.i ram inind pes t:e' ..llchlpuld analoge eu tele bUn mmtca .. Ems .epd.llf'. h:ti:\ !Oalf:'l : 'jj]l_} ea:VB paC'..ia. de m Hll.um1L rn~cl~~J{:iuf!ll~. unor nenJLlEm.s.! eaci El este 'Un rei de aU't~pute~re (tnr. 12): in a.poate t '.ta~ aeela va cunoaste . e mal vee-hi! decit nasterea Lul din .ertia de .i. xxrV. in nrW:S.suneti..pe' Hnga TD.l r~a:na~ r SfJn:tul 'nlllh ~~ .el. El €!ste n. 1 f slu]! hl de Ilsus 111 su~m.ii So ana in pinteeelo m'a:mei Sfi:~f~~ p(.S.'urn se £. J ean pl u [cun'o.~~b('! din cat.-. ~'~XX IlI" . ]vltn. CJ :U8U~ es..i 'r.spa~l·E. ~~. irt't(Tat. Tntelepdune. numlta eea nlarl"i1~~ Fa:lH~ Sf 10).ty~ Pa V~ L 241..~.Bomn. [lLtlt.un.j I.t~ll~dtl l:~tf'e Esus e~~ ijloen. .1 ujUor.~<-u. paeate1e p noa~tE18 lOllln 2.dlia ~Rll.:n 0 cUTIo~te" ~'_ .t !lld...t~e..Stle·t r Pr'O:t""' Et~ :22)..azut .. ell a.e ees c~-.t fos.qd:tot' c'Ur.~~ ~r. ~ € ~! n.ztl pe rri~te'simp Ie inchlpuiri a e 1m Derrmazeu. luer~r:ilb:r..~r' f..0 nH:o.n. 11). fiind po drcpr cuvint n Tn\et.£re la eele de di n air~ aa I~ .e.6' ~i . 1.. (ast.m.u ai'lanl ~'i ~L fire~ f. e.tl CI edln~d~' (. 44)~' ~'3B.[j.~~~tf3ilil. .Pe l1ng~l .~.n.n'Ease~. L cpistola c numit . e b-upa rt L C~.i\ce lao este ea f' loot~~:Z:::L eu Dull Sf~nt ~i CIIJ foe" (loa. .4'..eu~' (l ClOT. l. nn . ~i Jerttii de ispsslre: . 'bE:C'ele r. ~!)De ca.pf.['h LeI" cl~'f'd 1. rf.r)vie :$. 'j. din .c~lr.:' llf'j? omenf:.P~ Th'li nlJ ca tn('1sJ~ut ~i1 f. . .Slre Dumnezeu v L-~ rind-uit 1 .artllW ~]. Jtla.10)1 pcntru ca noi !-.i:\Teo:rse idei 1 C·!:H'~eontln planurlle intT'l8tn]ui untvers 0. .e THU1i! ~e' Usus }crjstqs l"'€l .23J:l.Pe . !('~~:r!e t ~.2 -ito. 1\~lEtgul!em.~lS1tob. le p!D..rgln~n s&i eu tot ]1''1 distrugere si pierzare.2 42" Din ~r'east.:~H In\Cl~p(dune divin"~ du. lUo r Stll~.~ {!f!Bl1&m cii t~~at~ ('e.EpLft(]lll~ hLl . Filip 4 ~ t3)~ .d lla. . 3 25. n iljun.'s.p~~ e~re a fOrSt creal.)n1eU~Ei.puterea lui Dumnezeu. 2.f.e . tQ('mH i l!2E.:dI.~'..l7. .I' lui' DUrllfneZI?' I ':~I!"'~ ~~ ~JW rna: lli·£osu£ de toi til ~T'et:r~ia q. 4.J ~r[ f~ driZ' 'isp. . eei care U1.in Zaharb..~~i esto numit ~i ~. slrl~s<tanta (ex 'steil1.2'1 . N1Ll f! ebuse sa.lat~ {'8J aflat dtt~pte' El ~i.'put'~:i:'e.231 . 19 . 244.~im ~.i.9]l"'i?i. lotu:.ete:i..e.dr~pt.e~.cee~.:irtur~. P. se 'at]to~ proclarna .lutii:rfr'. · .T003.'as~iL ?.ca.rJL de blh~ude~.~" Usus est~ nurnit MijlocHm' (Raraclet) in E.nte.~ ildeviitl'zi t put.A DUP. .I.tC!E'V~ decit E'vangll.tod)~\tlLnuJ.tt-u.hU ca . 3.~.hlt.Sei:i •. stun L>o] dud l1'VIi:lQ1 ]fj t!IFC"-C}Hle~ J~. P'tLrintele nniversulut. .tilJ ~aJ ~ tonU~ f~ptur" a putu' 'xh.U] durnnezeiasea. in pin t .'H'TlrlIE!ZYU eea care nlrnk~~~t(l sl.r. 243. ] J'r 2 fl).CIJ". j.n. C(Ici Intelecpciunea.t c6nEe. nu ~Hl1l' totu~.ca JspJ ~ftor r precuuD nl~L 1n[-i~ 1i~t~aztl.Nki unu l ..~i ..)~ {«e-~~ nos tea •• s·~ Sf! .Pu te:tea.L.L.e bot~azij (!'U DUff SHot ~i eu n::H}L. a e p-o~j.pru ne Iiln ~l. S-a pogorit ~.u~it HE' inlparUI= ~ ~t~Ee d~n n<. t l!1 stare .1 1·' ului lui Dumm ".pro.:ten~ 'rll.Durn neze l~ ~ fie HlI 'to: te ~i in hl~ 1..6~ ta~~l1.cir In t:\~tn ~. ul ~~ra -creelt.r :0)1 De C"dtte.r\pa. i arne tee-at eu firea .1. .~ tea. ~!. lOAN ee ~ti. Dar eum <l r r.:El e~te' 0(..1 Hristos e5tle el.ta aiutorul dt.nara ehiar ~i fuptu'~ C'H.Rmn.Jil ~.cer~ nlei Iaptul ('fE.t~ . 0. S~ 1mp~ dil~eSi(. ~Wb~'tu:1 b I.eo : .. care a ~fUt.~') a lui Ou:mru=l?Hu. parctl In... 'l'ji~l~sLJl sa.nu-Lceunostea pe Aeela inainte C'~ El '.H~ rilb..t~' ~barbat' j dt naiu tea.po.il.t~ c~ :f&ptUJ"~ jn..):.l1 ~~incv a:. (1 . care $-iJ! .El este JerUa de isptiJ}b:. Ve~j d~~i).'1 10 tru .sa (k'vil:1ij j\'lijloci tor.H~r Istos . MUI'].j (LHC{t i.""I]Oj~ a lUi Dumnezeu .a:pa in nli. ]'11 1 fi ind ~~J rnai In mtea lui enl'l10 (loan 1.'l ear€" vorhe!?'t. ICe se putea L$ti despre EI ~i . d.).'. E! ~f.n." eri J(~Tt'fa di:t lsprL~i .~ lui. am putea spl!JJTll~: "". rar{~ puterea lUI D.~ prim :.b~lJ.a pridna ~tlm e·l Si. e'xls.n~le cle ~ lV1ijlucl'[.pre Sin.spfu~iLre:.:U re vTi L7 d LI par. deei.I:t. 'fiU SE.i oricil~d ~i d~ orh.i rl vedcr.~13.A~~t$t.1~t Dar .e pentru ~pacat~le noastre' ca ~i ~:n .ave:~n J\11j ~.c. '(1: ntn~'p{ rii.mon.P~~ ~r C'!I'ltre RfHI~anJ: .t~~J.:Jl.lJUle e~' eel pestle rC:i~r ".n." 1ntcmeIa.gor1fl du ~Se' ~.U1. ~ atUJlci cJ nd a V.·~ Sh1 .Unl in. 2.ibiduaUe noastre ~i se revarsa p~~te sufletele celor C'r~ediH·jOI.J:! nou"._ Dacs ei neva e' in ~tare St... r'njt. eunesteu i[)'ca din pintecele rnarnei.1.l't-er.i!!. . o fJrl:i oam:e:lli· . v'~na In trup.tl 'nu ar putea ~~l·cl. d.'mt~rio:ar.~urn..

E" j.. care !3:st~ d rept ~l :dirit ~i eu dreptata sT:rtt j. In"trucit e·gt~ FiU 1311 0r1u~l.J.e. i'£i.U}tli'r d~pill.rj.de _ .~i dEllC. eci.n~tr.1t jnah.fjn t:1 j..ezeu~. H'r1~:t~sl' Care este IFlritiele-pdnn.gi Ii.. .'f~.~ .t~J la~u~i EU es:te eU1TIVet' 'I'!.~ll~ cifi s~nt In~]!~pci'ttnea ~i Puterea. Ia Dumnezeu ~i.tru 'l'tcrL Dr1l'" Id~c-a Hrkst~s.lf. tr.O~l .s:~lrtesc s.\Cetare .n'~!:r:e..aie .17 ~ .-~~l lmp~arU 'f3_:~3itcl in Hrisfos (:'~)n'" e.f\u 'lln Si:riLe'~~.g~\tUl"t~ eu 1 drept.dfveni t robi ptltca= .): [()e d. u ~.1 ~)L . lE'iste ~.. cr~~(C . .p. ~']:!5t:os est~.!'ze'IJ.i.tE' fi. JP'E!u1ta1 d'~.rilf\~.a R~s~u.Sf.. ~.~ll Cf:!:W e~lJlj_l Lui.~Il)~ n.:I1lU.9.ar~ lnte ]e:p~!.me tl~ :I"f~r:tJ·pt:~L ~H ...Iii. c].~i"''''~''~ ru '!'.?. clJs-tlI:iQ~-e.~p. ste ~(i ..a: 'E!)coperi chz' 'b]nefa0~1ri.u.e'~u·lleIS.t'u no! .eaga In ~elc pdi:uJ1Je.as'}lLlmpar-21l1"fc~tlr 'I'}.Jl (Dem:l u. ~i d!E"~..bt':! ~ar. ~eG F'(i'.li~ .ifi.tt.:a.~J.:·{t. Dmr datil nu g$lstm. Qe ·1.f~ra lSI.i Hnt..a ~s.e.fi m.a..!~icF!(t cio'14$il.:3:& gin.e a 1ui nUlmn~:zE. n l. Care· n-a Lost -nkj_od~ t.tate (CL Fa:pt /11~1'.".r~i8!.din tf~ eeea ce.c-O(~!it.lL]nea no] ~ ~1 Puterea ..t_ .Lu]· se t [I:s.4tr1lre~l. 'inttu d r.:1. ~ tlltli.u ~UJ11~ a.. al Ut pa~te.mlt 'ltrl:e:.daca D. ei. l~}~ n de· paftf!"~ ~. ' U ntU mai :mt'~lt S.Ml e:s'te .UJicu.9.i.n~ 1l@~} 'iFt~Jt~realui Dumneseu ~i In"te-lle:pd Un. C\~l [:e ~fi[1t~~-te. I Irrstcs I ". d:h:i! ti nctia ..-._ 110: •• 1 n.ji:" ~).$-."bui.1 aN .~itt.. vHnir.n. uinb\ft· eele' '[!~Jj:F'(.u~~liile .Q t I~P~Il.iub:~l.a:pun fi. Calre a ~uf~..este 'lJper1-- tru. d.m.fi'OJ lui Dumnezeud~~i ~€ ~u1Diril.. lu~ Hrisb.:~[!l) .a :E~_!cu:t 1. ~i lHnd drept.[0£ e5 t.'ki.1L1:t~.~CaJ'l~ $l:ent.. tul u].'lTtl ~~d ar ...o~t f "'Ortita 0 p1Jltr~rcEIimai TI1are r.~f) lrtl~~.p d.>')..~a.e :s~ la:sit1:Tl rn~...pentru ned'~!fi.el~' " . pe i[!ei ca.ns:'~i H r]~lto!9"J~~:~' cum am. !-'uU .t c!rt?~lh:!' p.~aj~aI'~~p~tru. I(C[. ~~ P~~'~ete'.l~ ( I h~:m!&a..mpa:ra poeslne.re.fo:s.p1'.ar )1i1U .rlg!iJl~ bu" . sfi. ~ p.~ ~a aij.h V'V"V .UUr'i. j ud:~~a.c:iUne. ~i rascum ~ r .iOe' .ln Sio:e": (11).ttu r. 1ne'. ef:](~f' IO[JJF. ~ 1ueruf..~.: .hrud..i a U.~ ~r'erific&m." extrem do PU1i. Ail'!d.e~a~~ l:'C" e}':J~]ic~~ieL 24.if.a de't~:ml n(f.P'en'tru !p.idtr€'.~~'ii"Hft n no~str~ Qnl'ene#'U j~ irIJ a.2"5~t Pe ~l~ ltlJlffi: [Jar::iiB.a n v.!1.:ll 'lUI ~c.]: eit k~~3.i Qe~' C'e' . lLtme0.ttd . se sfinte~'tf2' ~)eo sine ~i tiu p.¢le-:dnd c~i j!jldr:'e~t~'W' 9:5m' 'Creel ¥lrl.el11TIJ. _ F.'J! lrU ni 15ie' d8J "i~c.o.cU'mip~.1J 1 In ~elepciUll~' ~i 'Puto:te' jj eo gp.lJI C:.prl'h. Cicj li~1t~ . 'iicluhlg~l' A~Ji'.s.~l In 'BLar\@' t~ dobi]lde~£H.{lihd. lQ(1'. Vi'I2'@ :rM.rL ma] m ul t. fi toate ~1 '~11 bJti.. cum am Vi1i.!li!1"!.~i RUnli.pr~ :i!fn]..un~·" 245. sa. i . nci. n-sm S~] c..e dU.i~~l'k.~·O)·'['j r€ :'.j. d in 1?at~ .~i cind s. d:r~trn.i t~w~t~ ! ~r..ulte [t~tole. ~i.~ ~l cl esp["~ r ~g.R.clpo tnate. .m.~ ell 'to.S~\t:rI.~de.ul'toluli Pa v~(l )~~rtliru n. i• . ttl.tu I"11 In I [c.rl..a F..0telep<dUM'~ (te l~t Dusnnezeu ~I dr'(.lf~~tc{l~Un.Slfirr~eif'de f}i H.. .teleg.i].~_ La Ie].t: tptg El1fe i' 025 11)'1 yezl .iitJi[ l~i li~is t.cl)rn. aUa nedre~tatQ I ~l Dum:n.. :v.pe~'t.~/tJnn" ~ T.n.'·p'tate .v~d1t. 15.s'E .pe.'~e de.p. l'"a.4C]j .!::tte:l~:... 5pt1n.i!nt-r:u c.:.l. au :fOt6:t:ed.D~t\1id~ lC"lPI. I{ri5t(l~. 1'5-1.Sfiin tirea ...Oi~1 CI~ !~ ~.·{'."U d~dt peTI. n:va.J?i r~s~urJJ'pai"a't~".~ r'n.s'~h~ ... t ru ea ere.r:in giin.~.!'se' pt!.a~ a."ef"~e.r~b~~Q UmpeQ\G dIn .. fr't:1l est!.Pu ten .ablli't&.l. sfh~~l.n u(l"ul cred ~ (.ntes:c'! tHntr-U ~ lcd. C'il E] ~st~ drept~The' ~.l~ ~ ~tC'_E Ct~.l)ln~' r.p' 'LO.ud~e:ft'~neLu1. c. 's~'. J[) oa 1:.lrt~Jl l~~e-l(!pd:urtii. C~l ~J'a .'u.oa:r~in p:ri.Se ingrjje~te t():Gl:t~ In . :?.e~1au fos't eseate prin ~~.~ 'I'i. S cr. .e ea E].lI.t:lT CJllpr-~nd ·C!!J m.u].GL'I prin b'-o IC~f.tfti~ Fi.IIJ.~. {~1'.absQl ut~! 1 0e ':[l'rive~:t!F H.In ~~Jepd.rl In: can.~i~tre ~a. :2'4·tI.1L'ijL anume .." ]r!. i r. . proorecul ~a nevoie d€i' 'f'ii~cUlm.e·. nu $Jnt tom..L a~~a C'uxh.~n.~ o~vc in 'Van.i inrebi t d ~ crltre' 'U'r'l1jma~-t.n 8ine~ (iifl .li. Fi~iC:ull"'ed. Hri ~ ju.e c& Hristos este in H10Cj_ nbfu.:l'Iilt. 247_ 1n ~'hip nsom aruUIOl'" tre b1l.~ nn numsi Inv~le:p~. '~'i~eJ: (~.r-e. est€" nclrqJ tn i:e.(in· o'bip a:bsolut) ~ 8 nent . in inte ~'Epd UnlC'I' o CU -a:ilfrt se' lmp~rtcl~i€1:~t~ mal rnuU din.tl ntfst~u 'l'. a T~n.ui.il.~cat~ If)'k!Ui. hi a:~te . fErl. 1 C(W.a.i ·cees ~ "" "'!.n lmfJ:a:rt-a~.f~.~l: . . -28)_ . .~te'ad1L1~ ~: pF'lOb~.e au putere. ~!.reui Durnnescu Illl hl~el~pci. t'as~i ..M.~re" ~ C~d nu se.t~e. .tru rIoi ~S sii.er(:~·t£~.tiJd{esbe fI1bMfi LL} pi.[l tru I[.BB£emn:Ki.~.I..24~. (r COi".!'''' j~.J despre ]Of'opriUe 101"' M.i}~dc:~r.fi~ctll1~p?lr.fa:r. tlH!id a C'l~~ Dutrm'f.a. V~z:i d~ C'.i~i \l'~ dQv(.<::u. "Ce~l B~J1..clac'~ ]:~.&cl.nu trE."~ S. Faptul :Ccl..vill·ta ':r~t~'ful ~).ptuti t el ~] des~[!'~ rn.tir~i":! Lul.Ca..te Pe'o.~U mparra]'le. n C eN'" I..pen tru not'~ .~!PJJjn.u:t.n't~:·r~a" ~fhl~1::rii no.o[':e[pta. ___. 11.rea. dEH1HI~c'ce ~Hit'kg:~t08eMc -ill t r. .r. . T1i:I:.a: rrrvins ~. ~. ctipt.absolut]. .lite:f!..t '~~'lj.r)elll'h.=~: f ficu:t dreptate ws.~hl tul :n.re pG: i~'t1:~~ nQ~ B. si:n.~.. . sfinVre . IT JD<i. ch i.~~.t:elepc~i lEn~. """.. r:~cut s pet:l. ~i.. ll 1. Oda ta. Peon tru Acela :i':rts.~of par~fea ~j t.~t:'a.'~elepCi~ln e ~i Pute:f.· p~i~at~"(Ev~'ei ~ 4-----5) ~i.~Ji'~re.t Tntelepciurr~ de.5. .r.

g(f. I PU.ffl pune _k"""'J .r toab. .ta hrl Dnmne7.id"~ ~a. Dnc-ii 'f. eoafa vril]'lna~Ho]'" ~l~ supune..port cu.la. c. lui Dum.S':'a -uf~l'!t pe Sine 'Ins.."·tttll..in fa.. COIL] N uj:~lU~l . rln Demin II"'{J p~ I:Ir:~r. e"ufnva acest lucru.~d] co.~ -atunci El .b.lli Ie' :re-stal]~ 'f~~za pe toate ill tmpara\i-aJ 'Fati'lui.~.i.uc 'a h11 Dtimnezeu" (.fa::r'a de . e~. t at :a5:LI~ldevenhn .\l'... D"uIlTU1 C'7. 1flJ.u. .a t ~i nci :lIn ~al'i multe [ocu. 1]\!itJJlrd.~(l!ii. prill' rll1dlul~l~ ~j h~c1!rep~t.'u 10.?gl lJlrile F ce1..i ~.d stele-Ie nu sint de ~o> l1r~a'te.Ar f~ ~bsurd 5~ spunem eEl a: gustat moartea (lOi5Lf pen tru .Elt2 rnLi'H'j 11."J.v. I .. atunel p _ rn~li.}s nrt(I!:h.' pentru Ftul Acestuta.. cad n u r El'nnnfl' In . lui Iacov.).re 1j Vil poe d~ps. g.'tOll"'u. daea n.asa cum om.te.nezetl.i'3.o.uiiorlli Ie 'pr€Jgcite~ teo pe reate. ._.are' .le bill"bft uvTna'i:oa." este numit nu-si sP:l. Prill urmare. '~i prin leac-ur.i Israel. bu.~.u~. pen tru en ::. sus.De cc-Mi t. dail' nu V. CJid Dum.~la ereste. star ea bliipalEL 26. sint.~·. n. un Hege pc d:. . si l-au pus: sliJlgud. Iar dupa ee cre~te' ~i devine Mlndi.:: fili Iui DJ:::3. !1'1 .J.rea.. FIr l.H.·enim ~.aJafs.}.'ez€u vu s.at~.Inti? let~~em.c~. . nu t"imine tctusi Ml~di'tij! ei se f'aee £lo. tururor in.si1 prlmeasea btH\affi"tea·· TataJ.rC'~~cl}J a gustat l:noar.it.nEn~t. c '~1eD urnn ezeu.U:l'iJ'it tiMHiiJit.~l~e ~ ea ~a.ntr u "tut. poporul.61'OO~'e PUCi. . de> DIll ca de p11d~_pentru ste~'el cact n .B.>eu :_um '10m citl'! In lov'! .e~'1u.unliI'l:~.qes't~'l.a It' sHr ."'H m. Cu glnd 1J1 la iliCea<l5t.Lri~ rna i. de.-' . IisU!s' rna! ·este :.E.t. .a Se sen im be' in :ra.!iliuIer lt de tcate s:1.t~.o~' p~" f'~l.ile Sale tam aUl. Ac€~t Archiereu ]ll~:.5.. .El a..r-l1.ste' rr~t. Tn 1~1 .ar:c. -'I"'ir ... f'iu . ht reI TiOi.m nrc de~jt E1 (.li~~ ~i.a. I Inn artea p~.t.re'l pr.a.entttl C''1 este s.::i.. 'F~g. i 2.alc'. cu.". at lumh.. ci de la Iisus .1 . I ieeare 2:10.la de El" (Iovi ~ 5.U.t ~i.I_ j $i. entr-u· p '~[i 'pdH1~:~asc3 slava T atalut li'p~fU[':tle dieze l:'u..p~!:r1il'ela:" :2ij..:~t este ~i Iaeov ~.Flind l!a. pen trn (.F1 S .~J ~.(HiU"t' (ral:i. u.rn"~ Mt.!~.UPt"l aft il'i:~e1('~dec]1t C1?.'e::rt~ IH.de la si ne i ii.u. .~i Iacov ~I_Israe 1.jlocioor.U ..fi3Jcut N\l~a.n..1~ rneste "rn.ilnpla 11~. Peate ca -cle:' aeeea este prodafnat ~i "Oa. pOIrtc .tJstat K.tC"i] !ulu:ror j·n f~ia:ra.rta. p~lca~e]e.e1€ n u sint d€ tot ~Uirate IEI!..ona1~'.te .'L~~r ~~_ .. dar "pina 1:1 paca.i~ supI'av'eghedi. 0 s-~nguJ"a data flU: nnmal pentru cam eni. :reffi@.. b In 1 Nirnen] fill "S'te . .t TJe d. te' Oil' a t-a a n -.a. ~. pen tru c~ a l.al.n~ttil.llE .Ui tOj.t? .rnpHnh'~!lf aptu ~ui de tl -i MIE1diVl! N 1.'r'L ixu.3.bfb-hJnilenoastre sj pi.Archi. a.n!'rln t pu terea vr iiJI..1 5ah~ j~i dh~ ghe'(u:-e'k~ ·v:r-aj mn~il~J:r.i'~/Nuia ' ~IS pentru cd' care au nevele d:~ b indr 'IUH. t)e asemertea.. .Bte 1.Mj~r.] .~u. d u hevn itt "'~:ti.·\rtfr1.ilJj eii ~i Li:lndc ~ii.prin l1a' ul lui' Durnnczen fl g'Y 'fat IlT 1arte.t\ dupa toate 3.51Re~ ei pare :s.. 252. n .~tl' cer care-L n 11. 'c.. 'S.3. luCIa pentru ca "i udeil eel Intr-ascuns .tea ell l~~lr(.i~l. rnllri'l p€:n T r!-t tot1 in ~t'~:rade DUm.l pentru IdJle altora in.·:1a _ ost l~pait ~dupii t()ate~ cele tU1Tlene~tl..o.ele': .p["in harul.ingw·ul care-L uneaste pe Til:~t~J~ nd d. p~~eg.ga J1'lJi'ltl.5.ducind batali~ Domnului.l pentru cit hit· este Lum.'bIit. prin lllIrprej:tl r ~rl p:r ie lni r. d ureroasa ~i.D!:O El d laudc1 pcntru r(:u au do~· Lhu:Ut Hbe. zlcem asa.in.'.chi~reu L r~eutru..XX X VI! $1 tot El mo~teru~·~tE. gustat frlU:'H tea. . ~e i'J s. cl ~i pentru eel elal t£l: ~inte r. 18). r ..u.rtf'etJ1~. ~ n:~. ~1.t®s:.6ttion.[I. de .(. cd exjs'Iti elnevn mal mare decit Demiurgul ~iar dtm~.1i!1~.) '~u.el.'tL'I.r'ci ~ . nesf@Jt Uh1 du-se cu Dumnezeu '1-1.. cn. vu ~ de s¢erltn p~' n 61ict:ea (". iuclel de l·ti Iuda..0n.· iJ'{l'l'J tTU ~c-saS:La ~s.id.CUvlrlt.~ netinil'. C~:Ltrl nUtnllt d. In true) t £1..ie de m~~i.n .a-~ir~. (jr.j ~. 255 _ Aceta ~i lucru 1-8[11 araf. .ll ..s~'il n r- I ~U3(li'V' ~i Israel.!' vor Ii iz'baviH' de ct:l'ti e: -1 dupa de %I'a-I'" 1.a . ls10.ffiSc1i~ciaI' F'loi4. . fr'~ltil Lui ~.r11. 2'5'6.. de la I I.~ prin dreptater .51.'1I3~ilor ~ l.:r! iar ]'l.jij·s-a.uJ 'coot.~ he. d pen tru 01'~Lce 1:iin tl'l.i jertfa..~I~·. fleearei 'fuptUl"i In p~rteo~.:!' Ar. l)ac~. mal aspra ~i ~~re :~1J. avind gJ~i.JT.II..1 pentru to y. 'Iu].[' ni' j apol nl\1'l~\Q1. eli. :1.2::-14.'U s-e u djltni.. fa.d : anurne.e.un d~t unulDumnezeus (1Lfuf'C.Marrt!. f. -atunel insearrma ~~ti murtt rm numai pentru a oament..ta·.1 m~ penh I!J C'<e-i eare a 1J 3. Isr ~ d:l!eu ".

ul. astfel a nume 0'1 Itsus nu se f' -"' . ~~j unn~tn~~a expU r. yj.1 slava DomIn.ej _~re.lor.e do Pastor.:!l.Y' rE.at) Pf.du. Re'nJtu.~ :Sal. tn ai ·n:e::ln.pi[:htr~~€:sC'abs ollUl toti €)cameni i r c~cr J)~'tru esta ne lnvaf8. tr~"l:n.] o!!.. ~. . l1'i'U~ . S. lHb~i3to5~.tra: 0 in capu 1. pen tru dJcei~~~i oarnent ~ ci eft~ pe d~ () parte. inslll:$~: Hri:s'bi38!.'" ~Il~ 33-~84\J I c:act T. U I1g&1 T@tal ~i p:dn Care 'W?!.~~m.-:'1''":1-'.-fCZJ dac!~ din. El ca Lo'.lJi.gam!. f. d~ a lul:TIi n t~ Iumca a 'c-a'['t!'i.rtia (.''n tn~t acela I'HJ va f-i t(rt ~ht dp ~lgl.~tko" ·e timpe'd.le. i:~~. c.'" . A C'UJ1n·a lI.$·din ln~Il~tt Ca:d te . .P~ ~m.~1Tn obser.l. Apos'TI0. estle" prj~f.t· .! dl13{.2.~Ir~it]. Iunc ~ie.NI!lrnai d@. ace'~:..!_ _ . tfi' s-au fa.4.g.42).~]1 prj.u€t1!ll ].ll L.}p~ra'IP-.~ste"numit pdrn~~te ~l n UJll€ l.Q.cil~~d ~a.af' iC:mcr beau 1i6!lU luilmn ca'l ~.e ~~l tet Jldn'tr--un.atie-.i srLlg~l'Si.sernf."et\8l~ee n~~l Sigllr:~~ 2'64.'itd o:ri J"E~·rtf~'f Ispade' ~.r'in~~ph].l o In'\l'i~ei ~i d1UPtL eum."@' Ntrl~.e piet"!1e'vi] 2.(!Q~JP au n~c~(J>CQ-ti t-o zid ~ tif}ri~'f cap¢ a CL]UnS soft fie in ~:. 'ptkin:l~ Ji~uda-r~~(.i't din.i.. ea vre"tlu sj.! ." ~].t~SJ.u~.*... Ia Ge le.pg-oSi\.'t"""~.~pt->e:g'L! 'se ..a'tri4. "in '~1tt jM: L(.s.u'~:.~ prln La.~'$tdarJ Fh1:s..J:I _. .tQs ~J Cuvlnt'l)l ' si Inviind.e~ n-am 'm~]_ tn2'hu[6]' sa.6...e]j.].Mai putern.: .. Af~g.t!XUl:] Se: m n()~U\i!'e$.1 pentru aU.~tort R~ge.e:v~ . va \5-Ul~b: ee:r ?:o. redul ]~. via ta n(Ju~. 'ln~1d ne fact! l'uitQooH. cob(]ri pe 'Hristos .§.. p'r~or-oci]Of' i ¢~.n~'h~lf::fJ'h.• Iesc.p-u. _!... ch:roar~G [!i.Q~ nurn ir~ in~in tell: . 2~ . v]l. . Sli'gt.dup~.U dat inca.tl~ti ~i tij. J..i ndti:~g.fi~1 LDgO.JH5i t~~. ~XX V. Decarcee llrI. a.te S! .. Ad:e. unghi Ul'lli.~~J din.e' tq~i cei iCmre au :wdw:-a:t NiJ.~b't~m:inB. ' LA"". Dt ~"C..t~~'1 ~ -_.o{i!. Isp-a. lfi P\oarl?ct de. .~ell..a n U se vot :p-l'eschJ m:ba :]11 Fr. in afara C~]_t1l1~ (:'nn:~t:~uta atuncl cind spune : r S·a n 1Jj ziei in. I~ rli:s)~~s ~ ~ v~eQ.~ tot tpJ ccea ce 1!R'5t e ]rati. _LPt p~rtcC.c ]?]... II I .p~etlf'e VU'"~" di f!!.dit~)..1ia..Hl:'1:StCtS'i era 1'l.G!. 1t.~sc.rH' rJ~ de a]ii.e nu:mit ~IL] I ~] Pl.e eli n 'El ~Cf.Jj ~·are~ cbn ii3'tlt de muJ. ~j desil. .~.: I.M'i j lrld tor. WI.nnneL:etiesc dcvcnirn sl .h:::IJZl'1intem s p~'5i'at~}. smu 19'.tllt:d.z:tce' Scri p'h.~ii..r..l:ic . ac~laf}.a ] ~1 . Pe.piC!' .il . pa'rte.ci~i ]ipsa de ~rgu.i'~ tot: asa -@ste itll. fli:n~.rn med sineer de EJ s..~. lEe' ]epedo dG moarta m.O ratlenale f ll4gtk.~· (Rmll. pentru: eel n-d~t1j.C"-e·le~i~. ~e-Oi3:n~H:le El este 0.rt~a. la ~HF$it V~1 fl eu fLig~JrJ1rnt)_i ~-~:o.t ~jFl ~ UJl u] ~:i.· 'Dar.at]un:.~ E~ se fa(~~ Mla.a]tof pi~tr€".ntare~t~'.]iJl.~r\tN.c-'l'll.. cOrL1..~dG :Ct1PQsm) .Cir](] ~~~ V~ '(.. Floarea lui.~i In_~rie1"e.n.(L~L 'i(l8~as..~.O.n. p.1 r~ cle'~iIt!'ITni.U 'i:lIClil©i E!" cl~ ITId ~'ntB]re ]. ~) C~~:H ..(!d ce ..ua 8S!. ~~ 1-m.d.~ t 'banem .e : ila~ :~nt:rIjJ e1n..'1~~' S~~fJ! '.ui.ilre'" J)F. iLa.1 ~I Pe tw:~~.11:]. ~:ina intea rocll..~.:]0) Dotnnul nestru : ~i.$0.d} cau ta.~ :3. Hnga ·::LQ~e-.-L. 2tl~t An~ ~.@I'eee n1!1J inUDl. p~ .::"lIj .fHfiq..ticci.' I "P..~..1ul iC~ Rl nu . se Iaee '~'loa'ne. l l (I.{Ci~.(!'a..pe ~ste.~\lo-t :rnbll'~i t.te' n:nmJ~ ale.U.a.le ''1l1:e.e:vir~lt0 ca aU~le $'1 d~o. im :ma' t~.terpJ. lUJ:.as<a. de tine -Cuvi:nttll (Lo_g:G:sulh Tim g lira t:-l ~] ill kdrni~..J. ."~te a'ce£t~a PC'III. ~) ~int ~icnt~.d.men.s.e.Gpr-e" p:l(jTh~le fl'l. 'kl'~lege l[semnHlcatia aeestui nume] ~i.sc:5L dear Ia ~li:1! de L-ogQ!il'. n u'm~i.lpl se I'ai.ooo-rI im~. a le1:t:~i'e de c:~ O~JJr'L~ sM1 $cril& ca.F~ ~" in \?"jrtute~ faptul!l1l it c--. ~rjma :i. putern in.:.att~. 26.[Ip~l ungt:}i.. ce -pooeilli.1 Intri d~.""i~Hl ~l PI' J)are .a n MJiidlt. .dE.b~rTtJ 'f:1. I It-''''.Ullllt ~i Log-os i:n.'.lj. >cud a)~'t:a. ~".n:' "~:t . in VirtutLl@.()7.M]l~~ita.:.l?"r.p.s:ed0. 14).e se. h~r ~ri.fe~.~:tr~ ale.'.re'l' dar di'J C'.a.:F-'~ . de ~~ al'bll.@.i:l~. 'oej.l[!InaJ. O-:B)" -1.1iiL ·c::a El~ flind Logos .lC.e'a.~J.te.trtJ:cit smul!glJ' d io 'uoi ~ t'O:t ee-i 'Jr~:tJo:n~]~:pi'int d~Qg§~J ~]_ ~. CaJr~ se i1:fl~ 'in p.~. 21).8Jla. c:-~. F.." teats activitilli.Platl~a P~' .!r.rim. DUlla CUU1.l~ ."l..~ etJ.Yt~:r~i' p~ t.1n~cam £Ia '~'u. CB:lJta.pi lor! de.=.~.]. ahtm~luc['£lrl J 1 . Ci::'U".va. .ift'U..~.Qe.ura' 11 A plf1O.2.'t~' crt]' hrj. CiNe]: cl t1Je~ n umai Ir]lpa:r-t~:$jt]dU-:i1. mai importan ee.i~ Ol-tffGt-.rIe~b~' nu...i.~ h~ J~t: [p¢' kJlt1~' m:tru slava lui Dumnezen.'tlsta i1t)(I. H:~~ri1 ee.~1.iLi :rfJf'~' care fhel." pM mi.im..T~d cind ~i ~l'iliil "Te!~.gu. se f"a'(. it1 r[~ '~~ 'oC?'l"'oe. Fiul lu] Dumnozeu :este' Logotl dumneze- . ~i pieri tq'r inn ol.e de .uJu"dna. HricSt~tl. adica sa-L l'1di d· :Pf' "l-lri~"bj:. 10.lrH.ni. ~ .'l.d. ap'f:o.J..ul uc~~ta . In.i lmpHIJind ini'rl.duj.r~]BtdJmc 1".15_ TJUhuaJ {H. :. ~:~ lpD' putem lUm.~ 'p.F.ti.sa Se miLosti Vle.64. ~ ] Li L'lr~Ie p niil. din edifici.

_ S-tl f~1'~lilt trup.u e~l~ta ptJ.itu~.n~ CD aeestea.''Toti .J.~1vln)~lo:r.c~Jv'in. neevi nd pd.~J LO~(~'~j'li ui tre btlj e.c'rtlri d(!' m:m~~~~ ~l~ pe.1-b~~i){puSe.i eel carma va 1/(.·.ua "feh:i:rl ~ fie· 'lJupa htiv~~njr~a il1. D~ in Ap[j.(I '(iI.t~@ Ven.ll~S~"~ pU~ln ette J~U~in.l~ out .[] aratat Cl~.. a deveni. 'li(~-'RJ~II vcrbl t I' p. l e~a~ I b 'l.e:.! 1".ru~ ·ca. contemplat-e lo~~~ CuvJ. cum.ne:...!ieat.zeth-€:ll'vin'tI ling$i T:rJj!. lJe'fi:!t-:rU ct~ hnpl..·CE'.d:um_n~z~ic~tl" rrrc l:.pro]:rla de l"'. veni nd ~t~.cd_J! cam ce se intImpU.~~i. .ctip'tura fn c~lf.'}o~ ~.i. FIU]~ mti"-ne'it E"s1e 'CU:v'll1t" se inUmpla.s) aJ .ebui.ClLlvintul s-a fa:cu~ kUI]L~1 iaI" d·tlpa Qd de ~~j ~ doiles ~ CU'\rllttUJ.GJ:i.'.U" ~~'Ii1'ea lD!. j mprlleltl.~'n fl. sp:re· ~x::. sa ·He"n'I.]!a HS..Ltiiva a~s:thl Cuvin t a. sint fnl3i. de9i s-au irnpELrta~it din El s f:a..i:arut tr1:J_pll~ si t..~'l l.:r·]l.m al tceva dcci t ca Log.ir:Liel ~j.1 rdd II fffi:r.~Ull1.. mi::l.] ae=al ~10\Uf2'a~ ttl_!l unniitoa:rel e : _. nn (~~i'~m'~ r(.'tI:Srnlte 1ti!L:hl.a tire I?en.n u tf.iiiIoI' .lNitdrulul.!j '~a~1'n.scdpE.a lIt (a'rrta:sma~(irn~. 'vo.'T.lj 'oor0etalifl daca exista.trjvj:t ~EI. 'p~lC'i:r~nu ar IdJVifi:'!~i.{:aJ].~.~rei~'1]"il]nt (Wrj08)' .-lainte d~ ~~.pll'~ :iu. F'ul .i' .j dev-(c~i'~ ll.U ve. lui pritfiGI'ciia.sa :in~(]]cgem . r1. am cu:vint d~ al':l"t'I'l. A~~~~U:-l to~i ce'i I tfa:~to'f]] In.titi~Lm' ea.Jrwgo's.l'll am spus din. fie' ~JJ'p{ dJezval tare. cesi.'1 stares.a'Zi1.ielr[rvelif.p. 2i K .nt eu ~de'\'ayat Unul n~cut din 'll'a.i ~pe :ta.r .s[! eEL mult~l 'aporhndu~l T .g nos cut. Tnt GfIj:2:~llnostru.t ra. '~ numit in ilo.'U:r:l l i'l[1i c 8.l1 ~d ~\fu:rl:~tul.zeu" • ·mfJ.2H::UrQ..~i Domnul : '_jDI~ n-a~ lfi v E!.te:-dj!. d:(l. "'IHJ!~~~ ~t.pThutes~ hn pi.~lol1i11e.rTI~ W(it~' $fJ:'a.lIslu·]'lC! ir3.rb-~t mat l:ri[:. Lu]~ (lgam 9'~ 5).t pline.. 27:g. ~a C~lr:t".s'~vn·~lre~. ch'Ld 8iptlJ.:rt.pc.rea de n ea. 27.'Io~lnt.1 i ht]]. Iri g1..101_ Aeensta e-~~e singl:1t~ Inh~rp['.d~v~r. tot a!rt~~ 1 d ~.2:77.le in 5u.i j ud eca tU.~Z'vall~.JXIi'..Se poatesi oa FjuJ. Nu e aC"lln] momCIl'tw riY.l?.atu 'il .rorhit.li1Jn.:" s~ inh~'J g.a.-i:'j!j~ '\1'etLi t ~ j rru le~.upuo de-loc f d:U iost :num itt~·. ~e j'pU'riJi-f: eM.n~ Cu. in tU'rS 1.~:r d t. t [I'U < nu n nu .e'L~u c.cnt1 n U vor 'rio S11pU~.'l. de rnijtoc jnfrr'lE 'i\!lCu'-'ir.pn: trup.l.~.. {It'C:?IL t.1X~ p~ ei3.(.~_ L~J:g~-~ul lntrc d ~~a~ldin) vom ttas:i dOoEJI" hl cei d~s !ivlr~l~.I eilor dlin minte.:ts-'~ tie ~i .UriLJ"' avea ~ il ar aeurn I c'llV!TJJ.o$t. pe un CHI .:J I .siii.Gle mare ~ra:t~~'j' iar --s'taplniffia.r 'nid ~e:i care nu VOl:' p.tiiJ. S.1]. primului StmS" !.{)gO~'_71Jljui (ra~Ui!lmi.o1miLt CU.in h..U:E.ge. tin _ .enS.tj: 'V'ed~. in eadrul t'ond'Hii~i 1Um. deof.re: ~ treeut d~ vh~ta.1·C:'" ( pr._f. r1J ~~i"~cn if':: -trr\1i"~~:tur:il.! Cum p~ate 11 atluid a. l'~ S'IJn~.m:n~ta~! cft'att. ascultat-.e'L1. ~tl.:ltn.a ta 1 (kd t numai Finl ~.esul spune ~a ~ ~. .l ~~ ~e re:fer a la· 1.ege .:l1u·u1.a'in.tG t ~nJl.~€.r]nl'i nldoua.. tlmk SJl1t b'~.'UlilJi .f. 'phvi ci.1t st§J. ~11.rLur[i nu 00 peate .' ffi til i t'r~a:d.dev~lf~t.'0 e£: in J11iil.2"lO_ .aud& C1.~ ~f''.rNin:renl nu-L etlntJia~ t~ pe 'T. trebuie S.~"i acum. CYv]ntul S~al" lffi.'1J'E rJ.a~athu\.u."[ '~ll.. dtl IJp~lilri ~i l1e-i:73priivH:e ~I. (~ar c~.1].e:i~ aSCUIT5E :111 T-atal care os be conform int~~-ll1nlet iHteHgen~m.'81. XXXVl[[ . denum i. .t'O].Inrp]irfcl:r:]t Sbtl~ In 'r.1. h1idrllmiitL~].~null:~) h!' es tm U>'~1nS'HllIlt~Ui~r Ir d~f1e'las} : ~.~~nu S-~' impllnit.[tul tor'" .atM .t:rU care El Uti a VGnit sint i§J:rtL de: pttc~t 1.lJ~a.C!:JIS.fn~lldca a 3idr~rit pe eruee ('Cf.blJe in O.e' arate.ci-L d~. ~. ~NHndJ.l m uJ tc ~~~.lipsill' die orice pac[d]. t'!!:. til i'a.~)" ni ~L d.c:xl! asa cum 5QCOtef.illia:rh :d~9t {l!n~ nU i-ml.. H i lP £iI.~l tru C].~.El. -ra .l1d.("at il.l. cei eare.li. din 1:1.a~.~ 1:1) ~1.ti m:. eu ' f'~eC'm. t . PiUp ~'.:1.e~te l'j'1hlL C aC'i .ca pentru cei in eare El i'n. (lornt JO~ 81. ca se Impal"~rure~'ite neamul nostru.5_ t:r.be ·l.l .tru p. i::!.t de Qe7:Jvldov.!in:~.Jtriva ['[1 h:m1. ~ dar . I):umn'ezeiU ~ IC(lT(!' -[1 't':1i~ c.~t'i Ir. 1:1~ 2'"7}. ~ zona.t demn dll? ill c. calu1.' .fi venit ~i n 11.tii] _ b} C~Ji. h11. tnou."1"e~(ltJat. ~:1 i[! ]in:1~ pede rca..'.a' cea blQ.ti:i'r~l:~lo\/p~n['l~ril~r (€nt.Bar ~I.iD L1.'it rom era Ia In ~put~ Du mIDJ.o.i r:a'fe '~ in ~etii t . l'O'P Ui~. c~j pen.e .a1:b ea ~d n. Be f.cili.la nu vor aV~~l p.la (elt:m~n~:r:~i')~ "ji11i~adnd. . ~Te shrt r~Jri 1}] :~. .tf rna xima tcr: ItT4tefu) pe ca ~e 1'i.a. s C6l ~i. DH.f..~ Ii verbi L p[t€t:!.\1r~erc 'lisuli nU S'm.1U"p'F~ ])l.st..lara.I~j..~t{ '~l pO~1t~ .i.l dtntn~ eb~ :.rI~der~. 'dj1JP~ (:. nU _:... D1. ~ Tci~l.C':Q .h'tQvaUn~ pentru p~·~c~ 1or" .'(~ ~ sa amlfl ti~ll~'insa.1pt~ pl"ilfrl u 1 M'J1S .! LOgo3U l Q'l~ Du rtr'l..~. p~J1 tru (.t~taf'E s•. cum 50 c. ~de'V'~It:.yInte 10 ~D@ n:-a~ . ptus4i pe i!1ll'l. 32.!l i.-.-o:l'e$o oi.~~.r'J'tu:l (fl'ind'C.$GiJl'~. tyclca'tuJ-ui.~7.Tar d:\ipa .e.e :im t:<s. '27-4.~ ~.e si nt ex.a.Il.ul er~ Durn~.el'eu.~~ < Cu~dntul 1m.:t. 2'72.

~ 'fU. ]0.lltan] cum an urn L? tttb1!.tli~ (p. precum: s.1ou.a.ruorocu:! '!' cafe 3.iI"e In.re a 1.. .jder-i ca..'in "U}.~na _~C!'a spun Icf~ lu. p.tol'" aparc verbal :' ! a 3JQbo..X"lX.zit-~ ~n.eo In~~.~ in sine i H tr ansmis.eZiP-utuj nostru« • 1 J ~ Iar 11D i m':I eoh~ud. Cum t:h'Ire1 dat:a ~r ili.Astuit~ fiica ~ • 2~7.2. CBie] d\e ee nU .i rrrel~s€ . a 'g~.r]~nUti ~~ ~ 2:[Hl. spu s cat-re hi Seir]. 121: '~'11ntui.l(!'C:eSM s~ 'int.'trlru ootce. lmma MeaU" XX.'l-C~l CU'!I.nga KI [68 se .h1[e. sEt oo[l:5.]c~ana eel . .t~ :~~.[iI. :Itlt'miito~tn::'le '. . dar.frtllili:QS ~ drept proorotire despre HristGs~ acestea -: .1 111 easa lDj-rhrtch. numit. Nu ':' "'lZl!buie sil :~a:s. 3.ii cu .e-vQk~.2.: HCuYirrtul bun ~ pF6nun~~:ft p)'~-·.ie de LJ1HltIDe2:(:~ll" tot .. .u}a~t~'m c~Durrn~ eZ~U estc Ce} care a ros:tj t aces W euvlntc.el·n acestora ~1 sa recur. 'Cr"(-:'!'E~c7.e. 2 -3)'~ 285.hut" pe buzele We'''! .5.oMn1uhll ccrurile's---a:U Jntati.ool~o """Pe. ~' 6UpUM1~~n n pilr. 11'1.'gf'era.i! bbiecu.fie 'caret T[~rtalCGl care rosteste aceste i~uvifite . e elar ca nicl ~Inima" nu . 4~".rt~n'l.s'tli l.:\ e posi'b it ca V.fI J.-s"a!. L.aM D."tl .n.e.tkil .-i nu leglm i 'Ifntele.oek"ben) llama. pre&up:un aeeia.:1. le tste gltCU I' '~a ·r.. f" at intele$.inga E'!l!l1Jl.j\!j.s. : l~Cuv[nt 1[ bun mea .Ei:e] ~e putean ah~·s"~ nenumarate alt..~teu ~]!\ ve'tI:e"'.1~C'lll :C~ de pilda.. lV!~~~'sau tJCUV'il~t bun.t~l . 'din accasitn caUl. pe 1'ine D1!1mn."U'Vin.nurl f aptul C~l l.~pUcii : "Asc~tlt[l....>'f .tra dJe5!P. lUl.. cum.5a1~ .ii i i ? CBi.tI'1't ros.83. nept~tind sa-1 tin.u] g'[_U':H Lui t~::l('ta lOas'l:4~a lor~ iPS. Iiic:i ~i vez I ~i pieaGA ureehea [hi _~.r:a .t.eleg'em prin .~ 'iter-be in .cu d"o:n.!iI ILl CU'\f~J:ltul care Dumneze:ulul I C') l..::erurUe s. D~r :1'11. C..Dcmnulut caJriIJ ~~Je lor! ~i..:::i~ ~ni1M UC. ~nh~~ 'W'[ brat S~i'U un deg~t .'[a Te-a U:n5 pe lIrine Durn:t~e~! .'dtStt ~i tcxtW ..1t ~J .~torc:uvirrw de sensul lor U'oo:r[ii!:_l.rimim ("[1 'din partes l'atal u t.fnt I)~Ml a ~'h:~bQ.....tQt ~i J~:L Dl.e'Qt.vil1ta. jar prin LOgl1£llCuvu'. Ci trebuie Sii le !:IJID.) .Jj~[I..28L Ce fel.jniffl'.din 'p.1.i 1' -~ 28R .'~i"mt~Care a stat li.ba1"ea nQi'ls.. 12).atre T~tii:l.."" ~.i:t .· organ.Pc...d da'ea . 2a~. i:1U nrelo ~. spuSJ TaUlt a~ste' ~vin. 'l'otu~i nu trebuie ~ti.Revana1.u:! D.cr:ArJle mele sh"lIt pen tru iITfpar~:"..r]t:'~mal m ul decit pe ·par't.u~ii.ri:ll~lQnaJe.c'J. ca pOlt 'k~l.'nUr:n [t~l?lor~ db dupii (:UID atunei eind vcrbim despre 0. m-er cita m r. Sa.lm..44~ ~'Uil. .1:.F.:: '11i:1 m.m~pla.1 H talc" tos ~Ui·.t~jl.il:uJl SUn 11. In flcea:~. Ca~i dDM nu p:rC'oroeul 'a fi..~] h~ D IiJXnne.cum ].ita. cintarea mea Imp~]ra.ansaiu.pentru lea .l1ltd~~ de~j :majori~ ta t~a (c~~ rnul \1") citl'e-a~ aeest pasa] c~ ~j .iu--s.n:tro iit~eas. ptednd i Jill!. Rev.sul ·~~e.UlllS. Llrn~lln.aim.t. D~U. dJl~tl tll'lJPul ncstru.I.[I]]t!llfi- rnn:'~e _ "~~Jate. d ad Sf' spuno : .ntalul acelor l ![. d:iip !ian e ~1 Vl"eliln..tHe.11" r ' ~ lu OlO'O~\.. ~.~j:nima ' e's[ie" .tu-[1' -Cu't.tr-.dl inter..l rCU' li'F'U mu::)e~~ItJ l11. re-r€u:.~ " .Qr [)umn.al lui Durrrnezeu a£~m[natoare Cl\l cea .rilim!u ~~ .F1rn ClJ (' « I(. 'moftj~ <C'a 'vor-bci[E: .: 'T..81.Guvj ntul bou a sl ~bozit :tnhflrt a slobozlt.:~ seers jn cst~.2~ 6)Unl~ SD~(r~~c: ciS!ac~tei. en nu In 1ij. DlutH'1lCZeU 0 putere ncu. LogosuP' nu are nevoie de V-rHO cxpU[~a:tle.a ·irnag.i~jt"ela'~~en) ]FUIn~ M~a"~. 8~ 'l.!in.\r ~ n vor~l't insu~l. ..1). 'mull declt O'ii oknrtu~niLoru. 28.!IJ unJdeiemn:ul blJ.iFJ1~ (PiS:.: gtai~\1o~.d.de ~. ndesea interviln ~chimbar~ ale 'personaj~ll!~r~asa hlCU ~t aid. de· ]a alti P'Sfalnl. (!l~ .Bji tr[ll" puie.ii.Pent:ru aceasta~ 1[.. sa p.eva~urt'~' (Got.a ~ mea ('-'5te' tfestie dE scriitor CC' scrie isC'usl' '" lm'podoblt .iJ~.Cto..to]. 44.t'a.~.~lte' LmeJ~T'tG~ ve1~~:(. dl:':re }Erj:srus 1n£:n~t ~ .a :sullu: ~S. l.l1P~ ~um sl.rd.e-. e~. .ll.¢.e aHa.a ~]. Ulad~ n u Insusi voia T. cl I~all.) P .11e" i ".:t~~ n. '~ te Tat:. $l! apoi.t.bUlTIuL ~u.preta]"1e~ eelor nr1ul'\i".tclq. 15) Am spus aOI2:'~t.Cm@:s J.au In1t~r'i eU L .J:" I" Jle lS1 11".. ui:'t:a p!liporul tJi 1.. ca pe un ellvint . a:mr.!1 un1~lut de Dull '~l. Dar eslAa eulmea absurd...mesaJgerul eeler c~tC!' 'v"J:I~tln [~i cin ear lee torul ? s.1 .-\scuJiB: t]rica p.fiiunev rUica:t mei [!e ~t. e~.te inima Lui.obCJ:t~ d rea este ett [} ie~ire 1.-.CtlVint bun ~~ob~.."""po.r:'[~Logos> 111. har pe 'bUZ. t.te" £If.(]f.entrn ea.('Ps" 4~.l liIHui om care n~GP']'ri1 to 8i5:Uel Ta'ttall ~~e.sus~]rru:.a'U .te prrn ~~gea.t.~i putln mai l.tluper~o\.caH ~. fhfl~l~r " .F..'z~t' te.o!! !I'.'l:t'dnd Sji1~ :modelel~ adeIn' \:.' mai f] itdaugatl' dl1pai ~.i..a.de. Ci~e mla :tran"SmHe .llll'~(t ---~ "~ PSQ't m.'" vte'de.t~m.

nttl'-un pian (lugos) ~~'fhHect(lnic sl '0 eorable :se.a~adar@ liie a.e..r'if t(!lgos.AC'~ta liJi ])l]_nrne. 'Lot asa am putea ·r.:~(hl']]te t:a Logosul ere 0 identiht'~e :f1raprie.nU ·facut prin E!fi~ pentru ~j.tot:' ~l stricado~~ 'ClI: ~ ('ililnrlalt~ faptuf'j iIl'Lel""io~rC'i'..datmib~ C&Y.g'er:n .. mai dumne"e~~s. 't~nd d@ aeord. l\C(~. Se ..~.IfU1E..f no 'I iijjnd puteu:l ~pune doaf i ~.e l'nlju~i rrebule sil· vcrhiru ~ d~FJT'~ pu tori.! [ El. cu ltd D'U..]JlLlnrc 0 casa Be zide~t~ .~~l pJl'incip] u se afla Lcn a:os-~!:~".'.~'1a Dumneseu' 'I' daY:'ji . 'traiasc-~~ prirt ~i:n.Tn't r .[ji'U ~ n u 'c:.. c~n~truie~te· prirttr-un plan..e'UJ in 'vre~Ue ]uate dln P10:H:'!. :~eHtru 't::EI1 S-i:a.dlvlne s. . urnnezeu D le-a f~1CUt pe tea te hl I rite Iepeiun t~'~ .r-he' en In't~l~pdune~ a Yost rLi[aniUI ~~pr]n£l. Dar: ~ t~todat~" di ~~us. ~ Iost kil{:U]tI' cu u5eb]r~.'~u.g)!. $a in~!i::'lrt.~'"s1e.eeput.lor:~· e[tci: unele rtin~te r«tio.t-.~ul 'unTldLor·.fl~ .rl.r.j 'pe'"tru a -. .'Z. gnii!l"~~h! DumrroI' zeul 'p:u·~cn..! . oct de~l ~G a flidJ in j n ~e repci unea n u n j 'ta P.aHa 1Jl princtpiu"" ~.QCU oj apare: . lilcli{.[i'u~~ Ou.1JI[l lo§o~ dumnezeleso..Pl:cuna c:U do~ 'in. $1.e) ~i .prl. . Dar roan udaugt"E ~ nAo~' ~ era: intm aJli mereu ~a . de euvintul eel du]:nne~~i~5~. inl..l. d{'oa]]". i.: dac::i am "'8.1 sublectul 'nu~'rtl"Uera s:t vedertl j rI mod limped G ce in seamn ii .a _P08rt€) sa. ..:IU mta1tit . stea Unga 'T!~taI1 e.:te' n_l'I'Lpit"c dfca.pllJ'le C9l ~l cerurile S-. nu rusmai despre Purer . aU!.u] S~ 2[li~l J\~adal"l pen L. ~il:tJ aparte.:taJ~]e~' care.t. Durnnezeu.acte:r . lrl~elepei(Jn... tE"'E~.In princlpiu~.~ce eIre!: eu un 'COirp. E] sc .ru c. (lagos) naval. din a. j~l'a:. ~. ·2HO. t~ ~l~ica ~ 1]1 if4~~lepciun.~'care s~ nnmesle.la in a:cela~l timp ~i 1~hlprinciph .e ~i.. ·gbuhta fnain. la Dlmf1:t1eZeu: era in pr~ndp~:uf adif::a In.:.te(J Logesulul ( care (] ves:te~~te'l t:rlZbuie·~ cfuel:-t._ hll[r ~toa:te' s._" ~Cuvintu! re.ca ~ los.n·· 'It] ~l ..eeaJ~ta pdcllla. J n 111" ute' 'l.in 'P~in_ 'eiphJ'!'" ·t()t ~~a. 5~ ~fla .tit numat ~lm~ti1JDumneZ'eu~'~ ci ~sHod gli Dumnezeu.] cum spnne D avid.piU"~it'(~h.utJ."~l1i.~ 'CUll1. ~l neflind sdlirrib~1.

£i1U~rr.kn.11'~a iC~r'-'!' il:: ro:'!i·mtzat~ ~i ·co:!!].i C'~I tn~cJ('i_.fl1.1!.. :t. pe elc: artiili pT-Ill~te" ~~ ••1?!2~:1. ~. t~C" -e.") Ci"~"'lUe ex 'riihUo_ :Fiilooo(i.H!lfll ~liie~ (~i1..~:(lmm·fm ~.:1:tHl'ti} .o(!. ~2')'" On W '"A ~ o01\'lim.ru te:r.11C . t~. greaotl "lJf~HneElI d·'.J-=Utli}' ~~.['-8.M~ar~ i'll Omil i·~h:.i l?E'n VE!O E! mi':l·~eid. ci d·~ ~nt (. Odg·i!:11 pil.'lo ~.a Jormrui.. ~ ·i'!'ik6f. rhtpi.tihc 'este aia·":m!l'nit.i~i!''. ...:>oph'·irt_t!ia] hl sAA'vti.ca l u ~ iD2' mfh\2~tf ...dt:'i.f:. tri'il!l~fltt::~.:naterie preel'd~te.n:U~ ~ c2i' ~.r<E-aCa.I.~ rj:l~W1:5-l11naa. I.i'r. Bu]'r"i\~khv: 1.ft_ ~ (iiZ' n!lE!cuTIo"~tl_· ermE'~a "ied.C':'il a)\ttirJl1:U~S tla~t.'.teZleirll" "'. Origeflt de~[Y~peI'im.ilsea:t.:I'nh'u. U.f·L' 'H evel . dlir.fIi:U[ulu· ~lpi :~i 1i'I:1I.G~I. clupu cUm drosc1.at(!:rJ.te.1. de fapt.j.~t.C UV1 ~tl nl .I1'IJ]~ e . in'!r-a.ullc] .~ I'nt:.i.'J. 'j:~C(':t-r~ ~1'!' ni (.:.di'li1t1Ii!'. 1\m €iut . liTo~r. in pLan liermencu.!iC. l~ ~F!'I"'I pen ~1"!LI. ~d lillir'rmf)l ul iCuvtntiJ.e 11r.l'-firea I. Origeo d:iJ:tllfu:!'.un . lilt! ~nmi€rj:~=!":!'ma.~1itl&t~Ie 1.". e Ktllft1.t. Ii 11:'..cI or:~~ra. put ["OJ? fi.~.!iJj]H.Em'.. .atu:rjl t":.. m.i:'i. ire" '~1 1Gunl .l. If. tr.M~rillui'tol:aJllu[. G:re:~M nisJll".l.1 de -Sf." P ILl"ere IUri! ..t nol" (p:r~S' h~lma. ·12 .. It.iotm.V.p1-u unie.i~}d .. ·Gh.'atii'HI.il. :_ ~t1 I(JJ. 00.n.. HU-·U~l. ra ~II CUi:! ti'.ii:ttl'iQ: ...tc.£i. 1nateri.ura..(.f'n..1 l.'l~iC-d m~ f.£"u (Arhcti..'I..~.t. 1l:~J2.rrl !J m!j' h71 flat Ln' 'Uc'm. ill' Glr!!iinel:1l hJI.1 ~ '!.)'!j.l: .P(!:l A.n mea .tl: ~[jmr:r.f!~ i['·(. lui. ~(~ ".xtt1J.[:V..~]relm' ~ul l\:ri 5W~~J: : C.aJIU~.-"tl!1i:!'. 4..ilroa: pr.nc:.:..t!n ~. tD arr:.:tinr prrlUE!it.i1irrrnii1i..redca 'R. S~9n.ti]'d. {'('m ~~iOS' _cI~P~ 1~?t1l. Ie del rr-:t la .iil.~UJ UI riJ!~~~ 'Tel~mi'n(:tlQgi a '~~5.a!7.)IrtC.~ In oi ~') ~i{!' $pidNoi.1111 tCCh'tllf.Il'!:r'. Pr. 13 1lI ' f!~Tah.HJJ" r~..~).L hlllDSUJ!!l i p"':~mt)rd i>i.!sc.e.rJm ~ n '0'.rprre<~<:i!:.L. dh'll EvHlltllJ!'h.ll)O~~.I. ~fj!ir.tfb~l~ posibili'ta~i -in trj]jd'IlH"~re.1:J1i'~l1J!? apa 'I" ti t tl:'li R. cum :{h...:... em in.O'r Id. ~~ 7.ra .] Ill:at rr~·up. I] ~ .s.ff:'i'.stE~ . ar1mll .ni Iut Qrifrl'll:'ll. fUjrmi"~ efe' F.om invatfiil.ITdin ~.t~Ui'! 'R~I1..·m~n.i'Mm.diL!'irli]l]:tipe'ra Iui O1~igell"l...l1: ~fiIo. IlJJS. E:~ pl"eexis. -atUcli' partea: eE: :hyaC{'~!< ibUr~ pm.~i..ap.R fi:r1111"<).Ci n tl"l te.si:rumentaL Aftll ["€·d.iI5ihH <8Il h.J:.tt 'a.t /Jo~i.if'.. re-sS6"i1'tir- .. dJ .'~ ut!l i~fttj de' An'1~)~iu.t. "CadhJu U~S Di~~. D1J mn ezeu.~tai.fn~to-T'Vli fraf!1T1~ht dh" -l''1u'tl!l!l'. " ~l"'Ci'li!l' h'k.:.piCt-i me.l:.5'~~e~.J). ~ .l r ~k'i'f I aJt tM~r1~tel . -lo:l..._.ti ItstllS ~i t't'uptrl S~lil pe de e 'P':. ViiJ) : ~ I ·r~bhlta'Me~~.fl.a1' :tlil ·teo]:('i~(fi IlTd.nq:.\I n: da ~ht fie cal un obtHv h'll.a "l"ntre ti:lhH~ 'Cuvh'. CUIB'l l'ei~'$E! dIn' LeX1:! 1:rJ. t !"uFrrd .~~.1tlL'tl...rh.LH~II:~~..F.c lHl tirn]Jiw intl"il' M"up'lI'l 1~ti1rk.1 'pJna '(('I.:H:l:a d c C'ittl"E" un Dli':mi U"g inz·(:!!s:t1"~~ cu ' U1i'!lte Ci:.creatU al'U:1.:~.l. .·'un. VfU.:t.fp~..~l~ -af. .n't.fn: J-l e.(I. J)um'!'1e'rel:!1 ~.ntr-!2' 'iR'!t~J:l)'l'e~.Q'1'lt..~!.1Il1!'J. hi l~e~.·o'Ei1f!Hor" dl1nXHi!~zehl:'1C~" i.111' r:: lIL~WJ1j ~ 'r~" qtl(' ~~(~"f S'H:7' ri.eUa r'tUflf..t!t ..agjn.l-Cr-eafiB II1II!:1 '·plea-cli.illtei. '.qJltt l.:x·amer··tiflLll: sau."Q'IIa_. .Po_ ui ~J'ean i)rlirli~hll.·t-:~.1'_r.l'i1.duj) • .f Za f!1-ell. c' ~ '.i ."2<f.J·ml.. d~ ]! ~."f . if. de!"" ~c~nrla1"1 al~ dOCtrti!1l~j ~"e::.rJJ.gilnea are I[Ul iBT~H:J d~' ·ren. In.l"" r.~m·~c:e·f.i.~t!t .lt'E"m '.f'i.! laFg despre rnaserie in De P'11·~~"d!'~i#: 1.prin il'l!t-l?lf:l'~ed]Ul .~loof~ul u.rlUIJ~ .!li _ .Ul!Ji vine de ].r1'i[""!· . .)tp'~~ i.iI!!:. pij.~·j.ada:r '.:1 :~?~ai~$ 0 '1m:) J[1li:n pa~. ~X'[".:tl. tri t~.~n E:!'lt~~~:1'TteTtt t:tt. d hi]! 'lpje~1 i2 n·.."U clJ:I1'terrnp~ll"a.i'J' (1.~. lt~i Or-looru $J: tU". Vasil'!!!'! (:E::t . .~C!n'~~ e~'Cf4~ i~ dre. cl e La fllJiI1k.fn'mnre5i'C\. P'ilI..E!-t. ic" ir~liiurtmlr1 r::'1 ~I:!I: i@i' '. r:. In1.~ n In Fb=.du.r'e pCKI~t.C'fNdf!tt.pnooi. Pelllt~'iI1 ~1"1 'nt~]:~t.:ibt~j" cilt tr..b ~.'.rJl" irQ H" li}.s. a file: da P-QSll.1e".p..~.ti:1!? d'!l:l~' Et'~dc. Origen ''''O~h(t~~ pi."H. ~ hY1lpo. COl trcl rlisce:nlB:f::ntJ· j nCU!¥liRIoSC Ih:l:la in ..ulplflit"'·. In f..inf'e~'i.r.et~]l~~u o~igin!l~' E liqr:l~~ r:~ cd I Idl~{:t plGIJit.nJal.l el.iJrruluI vel·Si1!'tt. glJ'l-... :Ustl!!>~ p:t'~ fif1efl Sa n dUlnli'i!~z·e1HS>C.

L(J.1 a •.sim{tI!dlor iLl' !.)~~c:la~i lk:lt::li'u.· crl.~~'i ind p:til!nlll act-rJ but fe:r--· flnall'ilil:!i.!. .~_h:~iI"-e oeste in1l]J:1~blt~'~1.fado.2viUll!ir~8.m .1c:[ e-xcl udC'l' _e8i~(.. -tntr u.1 i~. ~M~n~i. Idee:. rna ~ ~:Ies [n PI"E'£· fill~i[] . lil. te·. '.. -C1l.'l.T:OlfiluL i.~_~~e:.ago~.uel"ea lu:u O·u:m'1l1e<t.i. 1.i .l l:~L~ Oi'~f[eiij.1~g. ]:1Jt:re!['IUTIHl~~t£!·. e~~e.rh~~ j!)'rlo. ::'111111 nta lIin Dumneseu Ci!J Ii. l L.:. I~s:~:(I:!Jl~1.. (!Ill .. ~kar.b ~~la.'0.t:al~ i:.'-tIes.~thd ui.t i('l_ i IKi!:ltrl ~~i [J'rime:le.l"in in Sf..ha. pdv.ihD.!tenlta.1!lUn:e' (Wem[l1 oBIr1ituuJ'Tl'te.58: .mtt:OTfl ul ~U~:tih~"!p i!"llh"-iI!:.e..lj '''l-lL'~-' flt~C.:C1bit :]s .tn legatblr. C intiui i CifL. .llLilatf:i..~lei.gusHn .. uLlta ii -~i.f)m(':r1tant.11 :r~oo..i!:!i la ~<ii.:.i:df.O!.E"ol cerul .i::1Ld.krl<i1o icE.l1 LFilei"W![' iJlr!ulta. ~j.iJlii._~J'I.r.kl~Ull['.<t.lJb'ld .~dzg·~ ma~ s I.. Oir'j~@!1 alego~ nZ~..:a'~ --il ~~ '_"'Cde. UU.t.tia·M ins:~.I::I.i. r. v~. e.t!Bi. 'fiN ~h. too['la m~!pGl'~~~h'ii 'fiinteto:r .lli'lllfl: eOl:l1tin t~i~U i~:i.~. -29 V i.i!l.~lios:tiv~ .nL De t':I.re[. !iit:id.~...11SPiJl1~'jC'L". 111! .~I~ i.ejta~eJi -[:J. c. LI. In .F:ii.·.l!!~ilg~ >.pa Y=-q: .rl.rk~M~:r.i:rn__.f..~le['i. (!'~lnQEE\.L'J.vooa.:J.e oDH]:. .prf.U!s. [~JJ. Ir~!!"Jj.~kJIr.I.stt:MncUk.~-c_(.e. [tt.rtl ntene.!...He' :[':l:rJ.b:tntii(. "[l'Liiihli.ca ]ILnni..".e ~. Jim.Ll l~.! .~.[ljJt:a!!tl1T~r lfvoeltl:k'riIifjfU. tiLEi tot ce se ~nti:'nn'p~:.om yl 1Il()!j.It:1j p1l._~).I!Q. !. ..N.·li. l.ll].F.~affl.l'. :In 'li'~iP{r t e:t.IJc.UEi :l~1l18ti{:e~.de· su bpa.1tJorl[lfl.tHe.t~.i'a.e-.J ~.!!.._~.E vor.~ ce V:hUll.[iJJ earul r-t!l<:l1~~1i!~cU 'fjIU :soli ~Hio.ne~ .. ~t~m 3:1111 :S:_[)Q~.lineSi.!i."J.'..Slopilh~i ·mlhrtHe.9: "omul d it'll o):farn Io! ~1.!.:ii.a:-.~.nd ei.. ·~]j.! al d!ii"£!p.. U.pi'T"i<tiiliI'lUJt1 (iI~t"i~""iq"lHl' my&t~q1.!.p:r:tle:tml:~i!.~·~(:!-l~)'.r:!!al(i~"e .tltan:lli:'!lTh :~ n .U..~@.!!.')! ijJ:.fJ: ~~btl.+ ~ tMr'i.. . .]e.rl. d1n l~''::ltiLn:l!i lfhtdld i JJ..:c're:.teJ".-rf. ~. este Irna ·~j-un~ In un ~!f!mil!i pur contractual.]j me-rri:hd :zUrn.Iilr~r·. ~ m(Jl~~f"·! aileclJ.!Ii .Be~la (![ t*_ P pt_ ] 9 1~.jll.mar-gl.l. ].::Ii'tmilE2at.111.:!-..~~e.IL'f'Hor spirltugle a.~ LH.J. g~. nl~Ji'r'lI'}! init.~ mil 1:n:ieUgiblla prh'!i i!:'(I. ~.t:i:~l.:t'l:!! In b'e.l ~iCibenta.r~.rrrtl:~ l"e.dt'.r. 'i. D1!.~.11 e~\~n~). c.). p~ valent~ r~. crud.t~:m.EPic t-i~.~ i.d~ E"-J':p!:.a chi~:r ~~. ~12'1 clin l[n. . 'L-1! flIJi 4'~'U _ C'I..i priC:l~. . fJ..a::f\ de.ii fill:lia.a ~i':L '1~U.!fl .He~i.' 1i.'1nterr. . Otlge!!..>' O~iJ:!:i!!~: m i!:1 '!~-ih'Ii:~i filii! in 1l:'n"Ii'e =:) fost.:pu. :]: ~ .OlIilJl.a !l:'!21t!.zv.lt~·l't:uJ ~~~u. t'e.rnH .}. d~.ie ~:n.''' L ltd TItlnfl. j ~il" !]:!'rimeJe· rillLlde.ao. ~u ~i.e.rt Cal1o\e t1 ~ii'U'fi J.8i~e:s.eas.l~' u~l5. . :r.ilt de Ol'i «en.tii ~n pI":~..1J -231(Ur!O' I. Pe:t-(::.a C alb·tool. i1.a S<Cli~!~dl~.ta-' . pr . 'LUli ·P'c!d.f!o.P·~'~1 p~ .i'UIlii.r:o: d i!>tin~h..legD['~ii.1 numeroaae :~.iH:'d !i"!I. CiI.~el <11luml:i ~nteUci b·j I ~ _ [!-.11. A.brJln(!·i!lU.I~)t~~t. Ul.!..lc:. N. ~. ~. 'OOrll~·~ri.P~~l [reb~liiau I .imH]vE'.rrbJ!df.le'.e ~e:9i~~~p1!::.~~r HI do. ii:!U~ n~~t'fte~.I!~:De .~.e .!)1'1!!! '!!j i se Id!l'.neoorpllJ(r~ll a fr"M.iJi'e g:n CI~th.l.il .-!". -3~ .le:ij 1.fl.Fi ~Oil1 \'iIDr b}L~t-e ~rjm 1.1::!':ti. ~hVl:tL.t ~i~ '(lll.lEliIl:l lill Ci:1P_.S.M -d~ Orig~l1.i:l.li:!l.g·m'E!'. eu (4' ~~jlUm·l'iIl ha r'u~'L_. 7.!lW .:m I.~l~' a UJit:!].~\<[' \"¢~'iilt!ilHI? .'!Jmul . in 'tim.1 :ro.~· l ." 1.a1:JC!'-i. ~~l.kr1i. vAzhi!du-I~ 'pe A'r.~ rH fe-rU.~~-rt.n~ v~~ ~~:mra.~~~.{!" :: II.~ .!._ (~Iio'i 1.liJ.f: bl[''l.[9f1}_ Odgle-n ..rIiIL'tli.L.."'E'-i.::h.1 nunt l .:--re~Sol!''j ~ ~~i:1'tJ§JIj'J:~t'~{~ ~i.p CJ5it.ll.Ml]..!. T.t5:e ne\.rln·i taUi.llr-ill :al~~i.u.H.:f).:s-~al'\C !f:l!l:!' :S~rle". .ll_ !jJmJJite Go.rre.if'lt~~t 2~ ~:!.i m ds .. s~ . <li. 1fte'.!!1'tiI... O("~ge:ril _"'pUfil~ :.r::(~ettIQn.I ua.s.tl!~(i it!:'~.:.)X'ill!.irJl·~lE'l~~. h.:tiiI~I.B. fQlQJ1. la~:tl..Il~e~:ii~if!Cd.!.li bJl!\'~ un '!:il i'r.lr.Faet'Til:.:Ie:X0epUoi:i g'tl{i!.Ii l(a:sfi.t:!..bf!!Ua mi~U. I:I:rtt1C-011111 j ~r:e.('lm clL~i ~'liTiIpiH':'AW-~t-e~' ~h(ij. . (] u'~WVfa.dDun .'" '~eO'r i.'-l' itl--seililnula il~t nlUldi~~ d~ !!.\lulzuteOl ~}iHfl(Hl'J l Ul] i.!h'ill~ a.. lQ 'p~J~da:F@a.l).~ti.dt!p~). Pf.el!i)·~.~~re'. InWI es mui IIJr"ju -de A.i.. ~p ~~tii:l!~T<lJ:uh.La.I..)·H u::l::. ''iI..ab:.:1!J O{ig~ U 'V·.t& ScMp ti!Jrf~ ~i. :rn :tI.i'.JIllf. ~~-!.'Jij uliIJ l d]:'i.Ch ~:a.:lit'f!'. ·T~~iill'l.p.~~:u.'i.~voh5.1924~-1.].i!.era. 5~ 'Ol·.!.lloi p~.:ell t. fte Q 8'cobria ~O:r:'1l.(l~~(.LOi:li~t.i1...de .e. :I~ ~rTnul.lJ.:r .1 e' ~lJ. hr~sta1o~j!C1: -deifiden'[. CH () la.mi:r~.!l.l ap~).i.llL. . Jumi i D:t.t dotH" m. J:l. ~' in C.k.F'.~. ~ 1.:5..:If."~ :l)!JiLmit''lJe~t:a.:-'!~e± d~il. {!).0!U. .c.te~..l tut.e..'tl.ii i!\£iPlm.dpa:t.ta:rt1C'ri:~iC'_ In ttmp (!E' \T.'][)!I!!' .[}j~le celor dilJ!l!JS!. plt!t1nd de~ w.a...!ii!fi!'!i.lb pl"egate~te· l"Jme~ pentt'Ll in fl~l1lpt~l"ei1) dill b I"lIn'~t~Ma ni!<-· n'!..l~ CO ¢ta ~t~c'.tu:d'L:e: iaJ .s~. C:·fi c:. N :r.i! .a:!il vl:'>t~~ef).~r!i 11in ~61uj'" 0Ql-Fl"'t.:!l~~'q" lDirl':"tw il -nai:r:c' I~Par~h~ ~ ot.·~:~lQT~aH'~.lbs~la~ul '~111eo~ nLlI§.e. '34 'mp(::'l'l'·._L.liWmldaz:1 pe 0.gl:J.rsm. t-utUi..~.~II1I.ahl. SI ('ognosci.~~ ~d! 1. a :~:3!l"e1 clJe. LID .[!C'.e.·...DLci.:!.::-.~.a lmd [1:81.o·bJil~'rDt:l eSli!!n.~~.in (lr·e~tM~a Sil.lr~r~" til!!' 8. ~l.J':(.i'il.-.ept.gh'il.1 i1LLma:'i.t1c:" :oi .iv·a p<I.1!-:gh .ci:.~.D'h.d u1:i81 pe· .bh'~ gt'. - p:sl g$11]~L r1T"tJipt :r. doe: :r-iv1'1. '1.i. ~t..T'.~ . de.H!unntr-U.Ht!lgl.c pall'if<.£' ~i ief'l1.e:~.l.ir4.L'=!:1'!! ilea".P. _-ell.lime Mel~.. CuI m i8..I L€!.r.<l.bUicl.ln1neZ@:i.l~e:trem~ ~ji~ ird\ Iii e.r~.l1. ~1 il.Lmhtj_~ te 'iimpUn~-r~a~ d e.r d.ll lrn]':loHre 0."il.~:!j" . apuoat astf.8:1I: 1l:1.i!}~)" .tJa!l~i FiUilut :Fir.a i i.Qn:a]i~ 'p&a'ul!: 'b'l ~~ mna:.a.z.L:U pnpi[liful ales . 1~ :zIi. ~Q.!!] i~g-il~l.!:. Cfllj.h(f:trHj:ti.--m..}ht1ir. mrA .j l"Jilfl: ..t':.B}] !'I!c~~i )-~r-ti. ~a ~~ O '.~ p~:'Ol'eHee in care ·se :t:!:{]~L nseuns .·E>C!~..'O'.'~ J:'~:'<:'.~ Hil'l(.~ tn 1l"l:c~[JiiUtul Iunnl ~ :p]r~. _EJ."'o1tr'lt.'(!·.vc 1J f"i ncipHs.Jia L~H·.l..f:l.':LU! pina la radi cal ism tn 'deo~td f!<!}J.)i::U te dum:n ereHl~r. .:.~) a>Q€. ]~a.usUn~.l cl'-e'.'l! 1J'\] mnE'zeultIi ere~tJ n .Oa:.nOi-iti(l-h ~u.~rii!'a lui.nu]" liTl'll.!I.~. d iIi'!!tLe nlc!i.u:n~S~{!C f.lon:l :ii"~.VEi!~l j.gG-rlj .~."'. '!.il"Hc1la. bum. ~.~ ~)..niVE'J'U] ! ::jt~.'n.e:rl{I. l~n&J!'ii d~..)Cf. n ~L I~t"i!ti.. d. .\~(8.'l"!QPQJiIli~ic·~Cd~lLII'1!C! ~1~teiJ:L.JL"(l!(I:r~.i a. Crll-~..' in .· .HXlP :l-r.tl!i:.!Il.('jnicl. s-a hoi ". il!it:~ea .nnn~zetL.aeest· -·~~~l. de. t~tetit.]s·U?ursa.ll·l~.:.Pl:~'.::'~I..\.!io'tul de Sevel".~n.1 i~E.jj iJ. ~ a d~~l)J~ gl"t1:50ti-d. ~m@iI1i :iii de-m!!Jrl~..m.Ult. < -H 'P~:lT~~h ::t~.tl!g~je . dnt ti1wltri :ate.i~tlDL ~ '!'.:~.t~Q.n pr.} nu e51~@ i'ilu.1E.'..[p:a cum pijlll1:Ba t.~men-..!. D(t8j~ dilltl U I!:!!~-'I de' ''!Ji@j b'Ii.:aoda l'Un'e:~m :r!.Ien~ene..Il:U. cO'rIi~.a::.1t~i-ta.. [Jfle- [!-i>e:rliSi~ b H~ ilifi["ll} ca .ptiv i !'-..bU:nifi:bfll!".. n 1:0:1: rn . c. Jut n~i!.~ ti ner:':H:'.['-1r'i. n jntHnlm.tli"e .~c~! it.ar a1~il'i:..il . vtoGleJ'I:~a fin . pe-nh~.i~b"'l. ..~Vi.q:.. oij~:d~'till!: d 110 :s'~a~t:..r'U co!?l d.!'Xi~" [is..aW~1Ed ~ pUit.). d~' O!'[:ttllinmcea]ll.r cr:e~i11IjjQT.'!io.1I1..j}ne:i1:. .'..'1 [ \/.. un Dumneaea l'fJI.r1U.i n docU~in. 1U~ 1JI:.ITt~a'itli . 2'/ a.L :n~~~ut~ dln jiile~ ii:i!ogo. ir:1Ii..<.fJ.. !!ialL"b.nas~ 'Pl"ige~ ales ~.lf! ~'o~de h'H ~h~ unul ~l .c.!.i. j:':'. a{1~~-'I1i! bi!!.'en 1. ®...{i~f.ftna~ m1~1"~i!Ot.ilall' ~J .a[!'~~r.tr."l'r.i n '£I '~l"C-.~~ (h.a~'~a d.are M ~i. t~ le r. :3 ~ A. -:pro.U' 1!.ii.J L·JITI.cl-t~.n."!.IiI.ni!:8i:.ziL p!2' :!ina fff.P.Ij.irm:Lbg. II[l'~t~· d~ -:"<h!r~'I:'~ E: inefabil de: iLln H..)nl~.ndin~a de a :!i&1dJOl". ·e· . r':".ib.us e-~ti@ numH pif'.}tia~.~~I(j~e _"'~ ~ti:1l1 00 ~iI' p fJii·~I. .'i ~i .re rae [J!~I't'S· (tin ca'tr.]~a: ~.~ eare m~.'iio:ri il rnr.:.T_ £)l'i\Wl'H=l:ol. cUm ai·:ltf~ ~\fIl:1~~rUe'l·.e2(. :C'~ a r!ltli'l!jp~~'ij.!11! Hl.. ::iLfi r!!:vTI:! liIn ii:::: l'i:.'rfjul .[!!C~.~ se ~pl.il. S(ll !lHlIelt" .(':).1.!i~·!J.!t:!t!l. "rt!'..fi'..zQ.-D1q:~inH<.ot :l~~ 'I. p.m~l. r~llFJ:iI hi nP.i1P-~~t~.e _.~ '~a(!i ra·ul..l! intr~ .I!J1I ~.:. ill l'W(~ Nu. VIile'l'~ .f~ulL.LJ:~~ erestln 1!l!re...~~t~:r.:ar.'[hrliP "v·jilllJ'flI.!~t:fJ! ia.:h~ wrtnen (']]E. ~:iI.~beU.1.tUUtOr il}ili1. .e.'IJ'e["5i.fruU'-O il.~ $fir~l.ni.r:I tr.t~ d gz.nrr.. 'Pt~.~ge:l1.Orr~~.~rH .t:ftde tt~{!!'. Un e~ro:rt ·t:t'lla~.H.i.1{.di~:oJ:~id~''l.Br.t_:O].&8.iC.un ca. i.1hiini i '!'j{! Ii:dhOi L.M:~'u'i pr.iI.l Iumll.i~e~a.lii'iU.tJ:' t:r !uTt:J.1:11 ~~le t na!-5e~t J!i.tn.:~· [eQPli. i.."a\r~!l :~i int-el~~iibtL x ulre.~i8egI]ltlg.. ]:9:.atd te.~i. p. '~u_pti r~i. :sp!l'~ ~'l[!{j.!.v~l intr'!2: .llU]1[" ~fi ~d:e Ht1~."Qr:12' de to.~r:i l ftl t n~~lepcillnH div i n.oate.Ql.I..l:nnoie~1:ie :i:nril: din :z~.~ies 1('0r'pl_ D. C'~tl'!.: l!ilg.{t ~~ Q~ C) toJ'V'a :!iot:d !'inJ:"! 'p~.1· lr-iJ'i:. de pUr!ti:.·'.bun. 1n Df:!' Pji'~~t:"~p~i!.le 'maraIH"i Sl'ni p[til~i1i.io oi>Gl:1H:i'Ui ChI.l . ~ (eie19 ra ierJrj!l1i' Eli." ~i ~.iI:.l'L :l'n~.:E.r9!il!'-.oi Injsti.

It ~ l

Qar'" ~"'. Hi). A)Ceas~~~tcori·fl: C'sS~ dl~z",o'ltaM ~p.. d tceva, Il~~ginl dtr'l Cif.lfl,I:-'Df'Wdl"€ cur. 1t1~'t1I.-C':Hide. £p']j'rIi~ Ol.'igeh"; ,a~d. Uir:~lr'ii(l'l~)a,J~'l!i::: ~ 'I.Am bagll~ d,!2: ~sem1il,..· p8i ul,e].~h.KlJ.l"iW.~I,.'!ie"trnFe:~~:f :S~li!lt a~,_,ati;litL~ Il)lL, .. f ~ot feiu1: ~[€ n~]rn ~r1 ib:J."l~pe~ti, .J>~'!.!L u"'Jute,L"l ~%!;l' ~l "(!fi In f.-hiplIll l;ie'eSit:til-

1'l::l1;~~,E'~1~)J'" ~,r:!I1'P'P!~t~ !!;oint :p'Uis'!!!, 1fl1 l~g,i!tt;.ut:'ii; -elL. iYim!,i! 1~:I!;! nt"i'~~~;' tdO-"Jl~' t~,t;.~.:',b~1'fl'll ,1:1r.':r,UM"'~it.i!.ll!. i~ O!"'1~i2Qi' (}p~{,i ,IDlil::l.o;-e'i V.:}l_ UI, p',,sl,_~:_,, Hdt:z. LI!' ad. J., ~1dogae:, p, ::Pl)._ D ~!-.pl·e lOS iruDC.>U e, ~ph·&toU:!i,I,;;1 ther:L'i! ~il:Cle:Uke)'a se '\\'OO,ea E" ,Il;rthr~~. ;.[.e ~il:H;~ft.~ d:'tlrll'i,(-: id'..ortt..'t"ine· -dIf!S dlHq ,b6 f,i:s,'sJJr£I'1.tu,N~ ~~.rn.'!2' ri:,51'e'i'l;~"'" ~i{~ Nif'ilJ. d" A,~:.('.t 0 de !lii~t HiiJ.'l!'.

~ "C'r8rr.H,~ Il:l.aibe'ri~ B~

f1I,blL ])I=,ga l,1!'1",!ii,

,~i,!I,

crm:tiJl tU~, ;;),ft~Ta. i~r

~mlId[t"I'l!:

un,.twO

',!'

Ad,'-dc;a;Oi-·'d.., a~., ~
.
, -

.. ...

·I·

I.

;~.',

~g

,C-_J'~t'tt:.l· ,-".',: " [C- A .. IN...L-\) " ~L', '_' ~ - : ," HiIld1J 'fi..'l:'I:;::'N' 'E- U' TI .. :._~,i-l.~ Hln T0TO"J10"GI"Ci' .- .. A',"~
I

L :,'- Q'R WG,1n;r;w-''
•. ~ _1_ ,~

1~t~'-1;tn,'~'e,;ttMpi~~~ dl~' 19S~ 1.;1 ~:n rooni]e.s,t in {\)l,re ss oS'taN iLu.',,~ ~'UE!ua ,rn'ino(,,'ipti .fu~J~armenm l,~ pr,e(.:"i~~ $:i dlree#,i~~ile ('erceta-r!? a $cri~':rilOT JVjjrriSctic€'~ A ntmlii3 (Noe' l]th~lgE!' ,fi 1J(f'~'bte?nCL. O'r~Qeniana.'; ,tn, d~~dtl lt~nOT d~~fiti'enfe de :ftransm?tlBr,i;l' t~x.tltm~~J! tige'rt, e' ft-JLh~$i111~i cO~N!Mn<O
':n;~,-~!,

rii~utS': cl!~8tu~ de trt eL [J;i ,d;ud'at[f, terrna m,efJJt.d;5' '~'l",aus~ut',e' n ~peTe~,~ sa'~eJ ei #~~gi'n~'li~$~'pe ,Z;i, C~ :W€06i' t!Dt ~ : mel i m'tlld ~~i deptt., ~U'~~de. ~nitt~filir, :pl(f(1ndu"i ,sli aG~~, a
~1)[,

o ~ .JI_, ~~;tl -(,.,]~"";~".... .,;]...l,t~ ;-"~'1~~;;
l.i!'~!IIl
~~}~~.;.'! ~.V_~

1.i~1~ ,I ~

JI~·Ldl.!~ _ ~'llll

~

'h-'r"",_~~"",:,p ~·if G-:." !l-' .... pl.'i-~:JI

...... -.....

,r"P •• ~~'!IJ.

'I

~

.III

s¥ 5,' ~-r
_ It-_

"'""'"ttl ~ I! 1il!lJ] _l~iI.r

- '..~

:'1.£

l

mi:f;s~t'n~,cl~ ~~~e~ Sciiptur[i' ~ft \~ ij'nJih~' d_e G'xege'z:e, ~o~M~e( de,~i '(nttTc(wi, - ~$i' 4i.ue,~' ~ln:' g.€~d in:t?·,c:!'g 'piM 1a

cr,e~rl~lt~rf'

c-r~t~mlf:!'B $Jinta SfCri~(t1.t"1~!

c'i,t $i

,a,l;

~e,c~~$t£ni~OT:l ~nt-e~~af i~ s

~'~fOT

pr-'IJ;uig£os' ant

~

de

anl!:!"~~

cl~ idei"

capa'~ l

n u. $tz.e s"4 $C11e, Jd'i'U
l~n('al'i
,"f:i~,t""

'~na f")t, ~J.:

e6we't l,a' $flr'~it _, in 1~ti~e ~~,alE!! cf.imentcu ... -, il I
~_j'

HU::{]'G!'r'(fPtt~a

Sa ,Q rUnce'

it d~,ri~ " 'v~t~ - ~r.c~Jt:lJ:t~l·- ,- ~&m·t~ii d,fi;~ne~ft' 0' - r"" ,:r... _ a - - --, - - _ -. F"! Y" ~ wit, 'cUi:tor.-iil ..~.r.it~= . dO<i~~,tCl: p.cl~Jm~n:' de~ tJ,:=~ 'Uir-m~ p1m,a: ..=,~ .~t .f ".... ~u ,ca.Pf4 t, ~t 'we' a,·t ,c~n;r~ s,~~'t'~m .In. J encpr:~ ,sall~ u.~, ~~r.

z~or 0 mri[~i'm£, -n,iciGdiQtft t1Ud tm,pro1?ttate:
df7t
J

'eel ~1 -

.!

":.~.~!Pii;;;

...

~-

1le£e'J''':icits2' ~in.~il';-a.1·i~,~1~ .8'~G~ ~wi~ t~'
I ar
~~
,

lR,a~;lo i . J:1~T'ec~Z'PIl;~u~111:1uJe1t'it~i~ ,

mi~:de cCirt1ri i1l~,c.u~e,r,.
e-

I

.,.,.1.

~

.~~l

J(1(;'
,

in

CQ:drn~

istorle ,gpir-ittwLUd#i ere,~tin-€~ PQ;rlnt~le OTbe eerie ,:' ~J,Ori9cn. tnaugu.T~,aza. 0 't~'!!Hii1ie' e..:r.:ege'ticQi, de'ci,sivd in Oecident #. in QTicnt., .riri!t! ni ~i :Jt'lee',el1i ji datoreazil 'Un 1tUma" egul. de l'd~ i, C\~l.1loa..~t~rea Ba IE:! fu;nd'amen.tal~ P~11,;trU ezege.~a 'rn.ed'~eva,M} c,(n"e (1, aar,bit dlllt 'e! ~ pri~l ,Rutin Sf. Ieroni17l. Sf. A mbraGie' ~i a tipa cd1i: l~ccid€ it.r~ 2. U:'ft "~.1' ,,:a x· -~.;o;; C.omen sarnu ]_, J:'~Yang h,e "'. oupa~ 1~' n, a. Cu:1"l'lii priT,ri4 , ~, .I!1l:iJ oa ca-rt.e am trad~ts:-() pen.;(~·u intiia .uu,:r4:"n; 'ronwMfte;o- e Con~ te'lnpm'an (Si d~ ace€a tf'eDl~il2 citlt ",in;te~·te'xllU11") cu ce~€ b1'n~ ~i' £0'i11'tr"D.!;)_1?1' ~a:u,t i'rata t De p'r "iidplis J. A itMnd oull! Iucru ri~e - Co,:rn~nt@:riw_-"ll clt.~mll;! a e,;t'e.gE1'z,ei oriqeNJe.ne .De- principiis! g~niala: i!"lc,ercttt-'c de' teoiogie dognrotioo!O a w)(.rrti:~l1 perioadei aYexQ:tuj,l"~n.e, a~~a(~aT t lne.7'~~:~if
! J .fer
'[i'

de l,echtra ne-a t€levdlt.., in moduJ eel mai categt:wk,
te1-·ti!.l. crrgan ic, ~lri,~tocentric a~ _gin4irii lui
h[lTU

r!a.rac-

·ri.isfn~~l

.~01 ogia

de ~ennc$Gi~Uoo ~' ~~ve'i!"$.. 1_ C.e e.s·te (it ~;van.gh€11e? p.r'OrO!l~tl CO'm;en-m:riulu1. .. e e 'pitn:e re ~n ubis , u'n mk trate;r'f !,.h~nnetM~u.ti,:'(" .~rcIgen~~U2. rirdetirind ht !CJ~ip fU(f,gi"sh",d Icartea a l"~ ,arVl· Do prln~(1 'Ciplis. De ~a.,el v\Q?yt pon .~ ~2·v,Qltfnd1r.~i ·~ne.-reu i:l1 cffcuri ~oncirt t-r ' ce tot vnai ant),)l E!'" 1uJ1.nde" aj'uft:ginCi ~n JM'uti la ~b&t.u1a.1'e~ r.arb.ctel1~hjf ?-HtrdB·c (m plan, cinf,oltlgkJ. ~,
'ttndot(Jgi
C'

1~l,;i'· CUi7"Cf ~e.t19d ~.l'n tr-o "" ~,r/n.,i-~~~,r~g' tat ntc~

Orige!ln:~ ~1'f~ec.a:~ 11rts-

{hi

'pt~Uj; disCUr'i~i~)1 i~

t d.~r

suluJ. h.e,i-mtH1 ~-utic
~ .. .. .. t?8:te

l'

lui

O'?':ige-n,

.

'(.1"e~"t~~1.. , Int~e'tflil",~n

Qi11)'litl :

5;/l;~'J' .s-itO UOtn,:itia, ~1'~i.'/ us-iinioo , eo~tTQ uel'~elf3. o.r'igetni..5itei~~cep~~6'~tl, i~), p(~tbn;.a~'~ ,inca, dtn se.co!u~ lV JI'
'1'Jwrel.~ Q~exa_lJ'l.d~~ft' continua "sa, indteN ea fus.cinez13'j, sa 'Qb~,(l~'~e' 'Wt~~ atlt :t:eo~ogi[.f art pe teo~o.Qti (caf'e j f}OOOO1N.-

C~t~:~, ~i recUzt rTu..da htl ild.t a~.~eaJ1'JI hl te'rpreta t df~ di:v€'1"3€ u,ngh.iu:ri t'i in vnTii ccn.texte, a.d.lt,l,at $i 1TU1't ~de~ r.;espi.-ns.. iCQndamr1llI; d.e' trooi¢a c!'oil'lc-il~:a:ra incepind. eu

'in teJ,p-.rllQ.

0

Sctipt"U'~'H .:' ~Joa:tu .8C'riptu.ra.

crc$fim1

_

pi"'eslqJu'tte ~ 'J'n,lji bl;tt1'r

'1}Hm,n.p..seti~i

l'
I

t 1 "," ] "* • • _~1 -I' '" • l ~~"i dlU'e :,~Q~!i'lgletJ itenfP.ene-U'~lC-Q ,~l J~d)SaJta. '1:n. pr-&mn..; T~nu., l'extu1, aces-t.lli[, ,pe CWI~'e~! dari.-tl1,. tIn 1itID-des.t jJTQt.r.€p-tik011>

nina1tJ-ll

.ll

l':'il~ taxat de;f1n,!'tlV)" e'U mai a1es du:c,i~li,ncle ,a.tr.xi-

'La' COlllentA["hJ~ EVaI'lg;beli,e·j
'~SC1l_
..., '" 'II '. '., ~-

~n. UTmOl ~1!i,Ct~~",1 paJU11'p.s'~8~ tea orlce .le'ctwr«~, ~ . ~'l ,tk aU.f:cl ! a; ii.n~r frugm€~t'e .o-rigsnie'rte )cul€ se din doua ~ . -d.amenii.(>{jiJJ;'r~jte ..- h1·'b'trJ.!.o_9l€ he.!I"1ii1e:J~~u tied. 0 ,a,!i:~fel
," ...... :. -

dupi

·Ioa.n

pen$ub·lc, {Jmen,e~lf ak 'SoriptlU"il se tJlan·:f'es'~-a ,p1ft~rEJ!l uitaJa (d f.r n a,rriJ 5) ~u~n,e >.;!et4st:a! fat'Ll Ide .care. -i~ft 'teZt ~'U~ i di?cU 7l.n: ·dmHi.r· pu.sbu ~t. rnu " . S,fhlte'le t'ilTti'nn ,~i~t1; ,.nm~, 'pt1e' ,S'~~"he Qml2ne'$f(, let '~·o.1'in d;t'J1 inspir':'l'tia D1ih Ul11~ S1fn,t,~ r~ dupa voia 'l'c;(tdlut Cehd pest~ tv(:r~! ,twin m'ijll!Jcl-r€Q t.nll ~nc;~us: 'F"~',~tn~{' It!l("i~l,'i~,1. P l" ,Cijrtl{:'~e.'·t~l·it~t H (Pi led ,L~f~TI,-t,~~ ,8iCTip'ht'ri~ ,~pri?' d.€'G-,~l1hi"'e de te-x't,~~e' pa9i1te~ e .cQr~l,a:r. c-u I8j~d',enta .'loeiciMi a ffl.{t'.m Ju~ui c-~e.~tini tnq,i rrre:',?h;" ,~lr'nt:~'f{~ hrnumel1 tE:',(1;[lIi 'hi Contra Ce lsurn, [1, ~"(d:.u~,U ri,a ~ ~r.' ~~n ~ \

{tl,' Tun.

S~,:i6c~~ in cu'vt:nwle (!,,!o~em(;leil'j

,~n~prr~'pa ii1..s1'!ftara~d,e

(Carte~

1)'

k-U

\.ernn

¥i

'eK~ti,~ dJ3.· ~~terill'1lia,,"8 :!le' ''Ved.e-.aJ. ,eu 'Pi['e{!adr!~ @. pme'f.:re Nauli fi<, O~~9lh' .e... vie, J£'t .~O~ ac. ',',G'. ~eatu::l~~s,n~.P~Ll~; 1971 ~ bn)<liog.r.ani1e : de I.'li{l cf'putnl ca§.t.i-i lui .MliIF,.glilerit.c: HttrL Olligene et la ffJin!-,"'io~ 't'~.vel~tri'(:(~' d~, Yerbe z1l. :[i"-n~, :Em.U~j~!'.ic cllJI Se(dt ~~F'JJS,_ID'~5S ~i dh'fl lU1:'::va:Feti hti: He!:l.li'~: Gr(JtlZe'l BiMio.9-rnph!J:e. cri~q1i@ (l.';().rl~i!:'1'l!E:'"

-;]·P€tlu:1.l ~b\te \;upllm;z:nl.., re' in c'e€'a ce PJ~,i·;Q~te.atare-a le"li:t'u,~ d 1. ui, cd rC1Jm:!:trrfl.n~~l~ ~~!,Edl lu]~ ,tadJitii1e Jo]p.s1to.al"'~ precum ~ ]u~r.arU

,~, ~detJi!;, ~, 5~7

ht ef(~.?Unism btf - '1 '~~a,51timp '1l'u'mci .aQlW 8,[:'cnle; •• c:'~ tan te cd" futrC' e $f intni lJcr'bdrj '3',-Q~ art'ita e 'ntiJ1.t.t ~elllu"m~: ~}; m\t~lti da.s'Ctui a.t~ Pl'·(jpiOvei.d,rd_ .'~ t)~t~t~~r i 11 ~ct'i]!'e tagi1d~:kiH tld e vat~ tohi~1. -noi 'n-am qti~d' nlCt ~ ·un: rt ~,eg'uf.b~r (lare s~~ fi jO!J.t h~ t-ta~'rB ,,~ff m--e.2"c[J!.'?{llr, ~ i~,' ~r,'nuf. hLtnr P(JP,,~··e atitLl tiiPna pe-ntru .rn"_7'(!'[~:itea ~.n,t.'~t3tl~Ti;l t_lli~ !(Fi]oc'_ t 1). S,fil'rtd. $eript?JTla t,rn ~i.ins:t,~rn·m.~~t m1i~~cr.f'~ 1t12',f;~mr~it si Q't''11J'oru:il"o a7 D~~711~nez~'u~ ,(FHoc:"_ 2) ~

-:;1

..!i' '

1-

,~1'

,.....

~

[en~

l~~

s~

!Jp. 1 ilJ-:=..I44_

L:i,lI, l!'!Eli,ye.~ lEn. ~ 'l"'omi1l~~t.e. ,dJ5p'IIJlnell.ll !lie pa!~ rU ll,Gilt::imE" de S('f'~aJ7~ (.(~s'e' bi COldrul. i;iO,lee~iel P B~B.. ingl"Jj i'te- de pi _ p3T!lf:. T. Bo~o~':3e. l lu"m,. 'IXU'!l5".ll..f.!.~ ~.n ~I&,eml iDa~tea E1 n..:.a. iP,;'S,5_, 7. B[(Ii;JIi~t1i, 19tt2~
-. "

cB'l ci.;.# ~ tl',e-teJte~' nn!t::'h,eort #-'l1.tIf!Pf: $4 ,tIBClil:!t;e. Cij.:Ct "~f.L fiEcarl~" d;bul'"e not in Ofl'u~t ?lcD,d:tn ±n.t!2~·im:,,~ CN,m 'n n~umue' .S.'jfointul f\'n,je':l ~ ft€,ri sta f{JiT.'f€ ('df1TI amlt~i-$) d'e"lOsebitrl3,~ 'dtn t:n~ r.n_we c¢,~~ 'fl)Ut httne ."fit a~i~'ntec~~d ,d1n, l~cJe·~~te !cFntlIri' 'J1'W:gtcp., (ute ,,seriptwr'!i; 11,.'31.. j', c-dci .sint i'n:T'U,dite. 11dT'~ ,dp-' I,~i~' ch.ir.lf dac.il nu l'E~ f'n;~d,e"gemf ,etc ·pun. Bf~.:oinirf; p@ 8~n.su.f j).(l

lla~te

:Un. " cl\ttec

~,qic''"' {Pi

rllo~

O'C', XU1

1) ~ll.'re. P'~~t~ ~ta~~'ir~,

V'.,

100

ech1. ..atli Ide iudai.j r.J'f'dffdtt'~.lY'tt(.d dQllf' 'C1.ui~ a Ctlv!~teloT SCIl'ip!Ufii (vb. f~~·'-o '!'tl.pil'e D.Bib~~e'~cum1. "Ce e~S't.e 1~1.~~..a~i principixi.n {N.1'U..est: h~.J.~I iVa-r.~e'colcle~d Il.e pu~lete se ao..[Jr.t -'istQric ~ he~ie1l>elt-rt t.ar l!l:t t)frftd piT{Hltide~.p pr~it· ~rei ~ln.l' .11.tulu~-a&.~r(1 tf1f!- compllCmrntarii 1)..CU1?tM'C ~~~n!~ tam~n.eon. [a int~:Jf'ribet. :lP.n Alexa~dria.t~~: de.de: ·p&.1Il. ~ffqar' omul din eCl~ana ere. Nlj.1~n> Je l de (]l'l'nb!l. Duh'ului ~Ui Dt.alo~_ VUll tQJ"~M.a~i(1 con1.rt~.. A~t principiu o.-ul Te.ef. 'Il L:.1.a'~ 5.iiit{ill~~ on~ttb"tf'"'J.t :. Sf..a:Hlei ·d e 'vorba .d~p[ln~t-e 1-4~€~~ exprimr. .p~. Oomen.tadul'tu .~ie.~ ~ .. ~eliE!' ~'[ugrtt{it.naT mtn. ttl.. . ~~ ued~' .ff.i Q ErH'lf/h:"etie'? ·t1~~bu.inind.¥1Zenti1'Uell¥l ~~ !~..rfmic· de prZ!1O:S' nimio l'i!'f ~zaco. dabar mall!" GQP'rtn~1ti.t nwi primejclio. diirerjt~l~or . ~ In ~~tit~ U'~ ..l-N~ I~hva ~ e'(tr.brinutJ~ 1~nli i1~rrl" u8U.t~ra~ n:u.i~.(1rt " ~. .pa:rcl'i'E-s).I~. ilvem i"~1.fi~l.Q't·to:t De Prhwipli:s.loQ~c~.pra ai1"'actc~'Uhii hr.'i·.a1ltn.ba.tan#al 01li u. cd 8lenptufa... A9Q cl~\rr~ ~·'(3i in'~~ni. Rt~ah.srr~".~nteZQ.ne.ta~ii iUJooi~€'.~~ n~grcionifi?: .'C'l e 0 U'f-7na a:pDtogetiea."PI2·ITt~'iU .. CUltt~TC1. ~i f~l~.fJ ~crurh-i~a1"~ LtMl~g~ ucetel£l dM'!. [a ..l.. "jpZY~ . l...a $1 iUl.t tele mteva "!E. roUt cl~.lJ'hermenei~.:teva $~'Qrt "PluUne §i E't. ~.) ~oj"" t no (F'11~C'1~ 1(~ 1 }(J J. tnhn!(t (F.'wi '~~·~'asoo-l\rt· i putC'r'€'tl (df na:mj s. n ijener'Q~) re' :l~f"fft.e $i Grigiwi!! Daniebni .tudrut sMt!21Th1~~~I ~Il-"m~."" l~gl~ . 1 t~~.c~~~aj~ute11"e F lao n~eM.m "1i~e8tLti ptro'll1.a.m-nezeu ('ton tn~u nxron noun).~i .l(:u Ql'iyenian.Tinci- E~:::unpl~elia[h~p~ 10"ctn.spiTll:ta:~ .ivele r~n'to.·~a1-.pri~i er.c:n#nutH~~~.5:uhmi'n.'e.s'a:-.t.d:f'c~'t 'c~i ~(.ews.'[vt'tretl'Ga .h'. .ali~LI. po.~citatea nve·tk-l1 a.nf...J)~ul iu·~ .Da:r.r.e.ual at epoc~t.ttr sd ru~ irr" (l!l~f~e"rr.~ Qctt'luiiz.~ t t.~·Jj Ocind.~ S.Iarecum :~).lcljt. fie -Eirmtdgau~ li'1"'edn-k de Du.tt . Sc.ritr'l.~'Ua dllptJ: L·~tcaj "ta rtit<~~ !3i ErlE!'$:.~:'.:Q . In.a CQP~ln'l:? d.. "J1 ~ ~ 1l.~' J~u~e1"'~a. _:L I [~ ar." ~u9:~.i . da1' .bdli # comp1·eken. t.l't.Fatn de.~..nt Tepaft~za.}u. ..n "Prt?' r.cest co..C.1.I'" 2'1.zii' nu 1je.u ...sibU~ .'te r '~" . j ~'ro! dG."'.'r€j .te' "e d. 1 a.e'XpT~md int:r-Q a{:6l.u h~ 1W e he !Z!':i'pr J:m~ t prn't dabar.I.-..b" etl ~rit 0mulu· e YacvJtu.~.S(l!da j .T. .la1Iuirea.. ~.-r.tUTm' S'Cl'1prr~·n. bn1t~ dr~ptt1te" hu' . In... pe ~f4' .c'a) ~C~.(~y: If f 3).:: ziL 0 5j.l~taj~.fd.-u.trea9a S~~i'P. CJ!.t'e tJ~ 11.~ 11:iTh.. _ ill .t)J9na ~ SC1'ipf~tnI 'i'N contine v.le J7tai" j. Ba.?~·j 'dot£ &i·Fit .a.ve-d€?§t·'E: ct'! sensu~ U~e!rcr~ duc~ La (l b SrT.~.i.e.~a me- !i'n L ~ I. pitd u~adi.te dt2.re·~·~ ca are un sen.~'i :rJiMre jt)'lT:M din oo~ N'OlJ.1'~ ...ptu:ri.clme a c~ioir d01t~li.UEt.iit1t1te dr~ int€r]Jl'etar. ..)}.3CJ~-lr.~Cru!~i. ('r J 11' 17).J~r.ta: rea.~.tidi Ii).: l'i..l Ii 8't'R.TJri~.'F:ep. r. ~~ie sa.~tl1 td~11 ~ 9~:j]:datice '111>natun:e.r~d.n:{ffn.. s. tie.u~- in.wt~n) e~.~~ ~.i 'V<..'f S-P1Tl' ·ual pentn.lispu?lS-.:GL d'e dam {i!elE(jf~tl1!.q.' fi ~(n'"C~~~Z'~Ma.:re .afl~en. dtt:t Ion-u] hd P1a'tou" cq.De LPrlnclpns -pre:~uat de V.t 'ell .$i p~eu~a f~~Ulttca'p'e .1a ri~ ca A-1cried a t!i'.s-tf:Qs.' '(reel ('8 'PGri sa.. T·~~peC.piT9ct (apatl'lche) hr.t~" .1·al' ff1n:.si~e c. C'ra~ltllu):tt..!'ntextnl spi3'it.F-lion dz.:n~ t· e? rl.t~retl'\JQ'jI"tff in.lceClsta {.te o pn~uma-dtfiamis· ljta. pe ta. ltl ~ntele~!Z11"~.rea. "'i'·~~t-Anep 7·fiteJlte1d.. ~.trAIll'indtt7i-~11 va. a ~.J e: te le:a~ '11o~ trU:p iut~gral ~l '·Cuyin.e. .tm ~i '.1J1lUeHl.(ig~gtc)'~ ~1.:e ~1tJ'Il...t fl.(?1"'gi~ .e.lici .~) t?~im'ind din »tait(m~ "'t~~ nu.! ~i'~lil.oUc~.~.. 1f1mCaZr£ !1i~e! ul .jn..tet~"~~l' ~uS<Ucl pe ea:re-l . J3!~ntnl a "asp~~nd'? (&a:l'~ Q pt'imi ".(. "ri.d.eni .spiT~tGare.'!.-. ~..e.'fl"nocal~~.~or" ItI ~.spl: "at al SC'l~iptudi.a~. (pu.pl.._Evan.eI in PrG!lo(.lrft tma (.t:l.-. (.1.pa.?-iig. .uhQt'- zn. .este en1t'n~t de Dr~g. In.i~~l.rtU: prin daJhiH"'~I.t unce :l. "tara ..t~~-ilel~priu.e:!ttl (J tntru7'j~·u1e stn:Utta ci dimpotrivu-. ~. ( TeologuI .1 szmplll..t '~u ajunpra .ice. dB' d:dln.$l filn.re'cu r.sn =: m4.4.~twi.t in'b'i~ iooni[e lCanmr. Cue'.~·C!'m.a·n.aor~:&~ o ~v.ie V'.re$tl~e . \r.~i di:vi1t •triff.I ..:lh. .p1i~ven~z~a'2".~t .rd.~:m1t~~!rl . -n.Q:C:e'Ul u.dt i In 'rTI-'!d'l.'(boi loghlkl1i) -.~1l!$C'T'iptu~a~ fiiua (btm..... 1li~ [oil j.I. €. Sfi1d:d.u. L C(:n.'6 ~riPr'e.fll'lR.tia?..tR~a~ 8tllte~m . i~terp'H~lareQ.~"ul ~:~ntali.te. c:ap.t~ ~ 1J.ri.:. . (Ute-tal ~J .m.vic " c( doar il ve~s:t~yte ~i i~·:ntaj:". III ~hm.trt"ru-:tuf'(i 'plJ~atrtictalit ~. 'vii~1:it" .id:e d eonsMtu.d di·m_.[1'C'. Ijre''p~ lacuUnte a Gmul"U~ dtj~(Jrttli []a·te~a gG.atlta.~az-ii con1ie.:rl.Qua Ul . ·s."e'. i1tgetil orem.~~~ :p.ez:~uT ~ aee'lJ • II! .!pftitl.:~~~e tn.}an9n.gn. 'dar 1Jf.guh~i (he apa:n.r.s ~a!11.t I"lnce cd:.f. ~. utf. ~lntSl~~·~'.stl!]Jn~1.~pdulltiL~ t $it~. e nUl de'scJ. a int' 'rr t. ~aj.'D1'~H:1.tet"i.~l:n1.."Jttlyf?.e:. 10:2 103 .~ntr-o.gne$th:j.~ n~:miC' 'fl:<E!adevBrOlt.r1 ~L nu Of"'CtUi :pP.(jl1Qlogi de eUUi" 'Ct.D~m..tiei ~lJijBt.c~rt!.

1'Gst(tment.kt'lil Tl!ufta::m. h~'~l.i' ::. p.'~u.td.i\ 01"!g:€1\ .. G~ n~t"l P~~lU t {l~ ~Otlit(~ .l.da>~"· earnea ~~aI'X)' piilatl2 Ii ~ teVehlf.ttl: ~i OrQU~ v. rll~h' Terti d.00t. d:MpU Or.'rtm~ ·~nl~i2'~"og{{t~~' tm:.~ wi 'ltM.e.t~ttU~ ~1 ~ frupu. 'f1~~' d~ e CQv'.pe-rn.e.~rtl'Un:t. 9n?8~lCe' ~0 ccon.u.ni~ de inli~:rrp.~.J::ec· i?e:.(t VeT~{rt~~t ~ J~ atlnl~l ..~ir'bu.~ rca.ttt? er~~ este ~ 'U:ne~ :me:r.mehrr pe 1. 'l.lld:~~~Ul-a~d~· .~~.~~S(\L't~~1. cr·~d~. acrfrr!: G.cU""]"7. '~n~tm~:i C~~?n '(fe.(ipiTlnltl~cl.~idnn ·necredini.~ ~a jQti.t de -raporm riie dtn. h€fir. lUn .l T.t Hrut:D~~U~"i.sz ·t.a t~Tdrr:t.un~ inteii.x.(ttIl1~C~l'(rJ'J~ca ~.rtea t.11 rt:lns.o...iStpol'rJg.! d :e CO"1wi1plda.~e vp.ret~:re !tte'Q.t .~hinl ctt :~~ NfJll.ia.~patc gstl? d~.CClu1J~n~ft~l~" ta:: j'1f.5~r. .~ .!. mai'ctoni. . V~ du.e'nt '1~·~~~ . )'~:' . p~ fi'l'Jc~l (u:e."?l' E!X!~lgn:€l~a:.t~II.r~~tllil'a Ti"U~.nl3z~u ttni:e (r1~''ipre.1l'Cq.i<~ .c.'M a~adn.1.. diu S!2l1Jlil ! Pa-'Cis.u.er'.r.~'u.e'fm.iC"i~"~ f..-1tt'1i2 ~~aJt 9.I d1:~ :~Teoord.n~t(ltea fttr.tZ .EO:8Lt1 .g'UTH~~ ~a~e (typO!} prtn met.utunf. Or:maiur'O rdt~...~":IlJ'~~dt~ii a~'ung€m~ ll1 di3U'l1e.··'1:ttv'eb. J U. '.pttd eli ..oortSptj. Ieaga· 'v~nih~d A~~~~aCQre" (j.tre a ~cr~Vi'ft~t!y.ii tara.. t l'"a_~:!1a 'ijQ(i~'\'1 t u~ta.a a.e"me~ti. . 'pHnin~u vremH . tr.1~tJ. . DOm. t ~~ ffi i ?r'~ ~..~f:d.s#jieCi.l.~{J~r. .''i~Qf.t ~~(fr&stbl1r':i ~a] )th~'tbs) .' .s1!bdh 1.gil.:r:ic cn:n. .~·~·it+'1}a clt.r:.. -n~:&r~c. As.~·~u. ~1" pe d~~ d [d tq par.1 un. p.ttpO~ogf!~iC'a dtA:pd C"l. Lup VU .e cef"e' sapre:ja. '~Pri'H8 jocu~ Mini. O~i-y{tr:l~ €. 5 (tnj~.n Pr~o .r91'1~\m..::"01 ~ ki! Us i. a n"!'in.D'i!~lnnezeu n . I.~ htera' gQQ~a~I' (F'Ho-c. D~T ~ co1t. d ~.[i~~e'e ¥i s~ c:dutin' IIJ'dtt!l!. A~Cl i1nc'it Ba Jwa:~lE ~fJr:~(. ~u.d i:rl.DU~ii.@r~ mUltir a.mhllnd prht gr~I a rra'd u..s-a.l1tlltuirii 'q:: 1"evelat '0 un.:j.I]..1.'U ~.~ ~ei:Jrt d~s~~r~~.w(tl:i sid:~ ":ls<per:~ sen. Tnima~ du.da.~!M~:liB'i :l~pl 10m n).d.c.lrtZrU3m li~Jnr.~hrteQl RetJe.oi{~tttl ttaTlsft\ti~~ sp ~l'H.J~lkg~erte€il~~. Cl'7td b: se prpo:rocJea ·deS'pr. mom~n.p~~i'e~a. ~.~'~~i.v~~ i .tps -·nu 'l'4~i e ·00:.t.~~a.Gn.1~pnr~f{.Nenorecirea d~ tQ.~rulti4~.~r..t~li ret (V.' ~~~lu~~~ C~L ~~eJ~l. in 7110iL .e.i'U~ {M'jh~ 1. CtJ'MF'Ci?at _ ~l. ~~'fQ.gf~.~~m ~ i:f<i adin.gheLm s€rl.':utnntul~in.lnvie rtl~.CU.!#.~bHor"" ul N.i'jtind teg~~ ~~~ ~1-io.i" Q.unhrel-or ~l.e1ite~t Cd fl?1"t'~ta:er.d'liriiru Tevitl..l?. ..~e~'tr.~'~.t:i""~ pr1lm\1:.Te"f.tg~n.~an.ei .t 1im~'.ila .ce.tirErici~a ~e€t a CitirnH ~'U~ Iisu8".t ~eo.Sttt Il:.di~aa ~~ ~.iid ~'n "_~{j6ir~GmiQl tn. 9): 1.~r m ~1U. UOf'~Q.ilg~Gd { cht2{lr texte' In.~.o'pot I'iva.t(J= U~l~l~iUi) 'd.ald~l·ui la R~ iQC:~ iat' ~'i!d .ru P~ir.ei 'iu(~~~D'r :in.a~Ur' .eg. 1.e L'))tui~~~ intI'u~.t~ hr..fpt'.m' 'f~!l'· ~towgia ilUti tuie pli ncipiHe o nto 10 glee a~e he'nT'lifu'tuth:::li1: ~re~thl.j pin4 ~.. CU~c.f.nfi.g.a: iu:deii'7. .ui 'S(n\t~" .~iadi.~.fU~e~(.-J>f.~o:#e~ ju.Mel:e~ (1.'r.a.e""G~tlll.l $.-]~lum~€'-... ada'tel.s!:~ p~~~:nit: . Pfoced.n.nc(lit€!~n~'~'~~snl 7 bt ' 00 mii~~nti te. Ci'lrr0~tl1m Et~:ng' e'l-icr ri~.zeu ~ Qd:Z:l~t aS~jJrn ~.:'fa\1~. lor se vor . c~ S-g c:o'fJ~.2' S'l'ne' dr."]}..(K~iros) pre.g.?t t1.jj C'el.e. Oonn:!ntarlulul lao t~van~heUa dupa..V.~~i..e: [a: DU-~JTr:te.tt:!.ce.DI·~m~n:e2'~t~ u?lio ~n~tl'-oc~rt~ u 'tlii 00.ct~'m §i a r~"t~~n~ ..~ c I N.".PU La! de orke .e' 8~n.'1'lH'-..'lt~ IC'wgfd-affi rtHJ~~h.t (lagos..n't:t 'lJ[).r)damlfn~'la ~.--" hl\. Ed'U:1oliiJ:!l.e<t~~d. .~~ $:tl~eam.) L.d:t!'Jw1tJ:n/C($te. 11 'i 6___.~·fI. 711-~:d)' pr'e:Ct~m ~ 2) u. blmltt:ralJ"ert.~'fil\U_ dut~D~~~~htt ~ .rJal lui fiSl~ .:o ~JUJ~~.~ "(Un If&. & llI..~tJ.rza..ln~ei S(Tipt:...tn. p.e!' -fn.$.-ade.(1 Jrtf~~I 18 ~~r 0) tl"U aju~t3' .ntl ypos) d.~l l?.1ts~~ 'nl(:t Q a~£'UUaT'e c..Tt<tte u:ne'lo aUe ~he. 4.T.~ ~ ~ .u.C1.0 paswt 'im. lite~"!l2i ~ttI~ll[1heheet... Cl. el.r'n d. De lq aC'eS"t~. llt~"n.a po~te R j'I'emo rca t ~f dintr-c pe'r. ~e~ ? C:ulHn.7 (V'IIl.:a p:l~:t~. 111fj'r!2 ~t . .1'J"I£a. .~Cl~C].plrz.ci:f 'Wl~tAjn cuutllS.lP.etitelor faLse .ta p~~t-r~~. (t.a sa r..f~va 1)e1·s~t.s de 'T'ipo$t(! in fa.tul crur:.~ac It:Ustingu.=ntr'11 cd la ce n~~~r 'olost $6. VEti'ttrea i~"i~~i~.itJz'nt'u. peT's. ~'1: 'Cr~v~nl:~.gu~rite d'l~nJii cch1:i .w.t'em (nleta!holei It) E\tlam.l:isM Cu. (no[~tos q~l pnelnn~tikoo) :.l~ /j-l "J _d()~le.rn i.-'O rUdi~i1. 2'Q'i S): .. .eu.DumM:tf~ (~u~:P4 ~. U.t ~ M!lfrgtl<rrill.~ le-u ·VlO:r mJnlQr.&le~ra"F . "15~ 14}l w~H 8~~~ ~n D1~~~~~eu U~5~~jcare p~d~p~e8c pe wpi~· perftt(.t pr.HII' 40'" lJ'emer.~~p-eC't~va' .~~tilu~ (a~eth~ia) (Ie ji.t Jdup. 12~ s[[~. un 50pz~ .U'f ra. Nuo tr'ebtth't'aQ~ T~m~'~ J1em p'rizonicT"H ac ..?Ult .lu:uvnfice3asc:ii . .pn{ csre 00 ~Ct~l.~pretind ~tT'. k{~Qaica~ pnl1.puni~Ld-p in VlJ1~ri ~n.f!' H:l:u:"l.J.1. Rt. l<iOl du Ver.gu1-d..pTZ'~l.n. "([zbuuGtoil": ~.C't~tl'1:<iBt-.Pra!Qq'ul Et].ujru~ de~ii..IClde tHlra t de.. I exp~n·gaM".m(itrr~r li ~nJ0~~e 1 }!(H.:b. .pe n<t1"IDi Ot{g.:ri.l95~.tre-ni di. . SC-:IP~~~.~7t !-iitd~·al ct.g-tri~ij ~llCaJ!'nJ. pqtTIltlrcQ n-~am~ (l~.:bd S'd~~. mte~o~uBU . Chest-i1tft:ea ~ft> de'::~}(~t.e.~+mir:t1:r de ~Uid€it ~i d(_) guosttd1.Sc:. .p!~·r·~td .t pdtlmcro:' ed V~tlli~~hd.' ~~ne~.eshI.eaza #. Sj1R.Wal.pIS: Mtnftl~ ptna ~Q al.t.acakli3 pannpr~or ce _.~~~' tntel'l~l $t ~u..(ts~~j iJri. inte'f.Ct ~ i~r~ L"'c::t~ l'iU3t:r9~~ p« m6tt.p~nt'~~ e.'~T:r. se.n . m:e~ea~ eel . . ia.milcf~tiv .e.titri ~i ~nvi!T's'.a Unga ~.slunie. -.. l~l'invti~ in tbetCJIarl.a.e~s.eift..£ta t€d s.t.til a. .tua1a Ql"S"1.tif.s-. 'pr:rrt4Ei.Pe1l:trtt ~.t-(!rpre fU''i'''e am [fgQg~~i1. .n:f:it~1.pbC'll te $l ..~~rntl ~a. Mr~ dau mhrturie aMt 'Ve._.r.. H'a:f"~ in 0' ezceIt3l~'htl sm~di.~t.

:GIJ ·ntrEbu.I. ainew ~'n.~M~'o7:)lat~nic~'''. • •.tiiTil.. dl. ·ear.Qw .scq.e'~ienLf:l de exege~a Tu:is.'ti §' nMli: ~[e~ dupd P'atfJn~ i'f.15j{:'HJ'].t7iC& I attugQgied~ lal~ ~~'i .' ~u:. • '" C(!l.~Q' reac4 de nth iug clu.tu~ ·1?i>fte t'a.'JtI sa U~ a !..?i $~'ll~ spi:rHuii~'i'4 '~~'...i]3tu ml2:ta.erlt i~fhte'':!ita: li~i.il:.[(l(:f.ayogwlr!spfntua!e tl Sft'1. .s-Mdezli ~ ~1. ~ . pin.fi ir~tr(!' r.l .siel.fu. i.J 'T~.!.Fibrn-.s...~~:a'rKlt Ori.U'. 1 a.c~n. (Jrtg~'n ~ dacll UiBibn deo.j'O'rma:i i:i . :)~ .:» '.1u~rii 'i-wdajce §i rI1 c(!~e1. '.• . W' ]' pw 107 . .. [l~17dJn.):~~emu~~.de 1) 1 ~ct-ie ?Th.chip apectam!lo.~. • _..e:~t.(Ie Mjtt j. An~'tWM . $~ ch iQ)t" dv.~(jhltaJ' .ten iMn ul'lr" d€ 111 ijloe 'nV...r.suI 01" ~m7Jlu .S-C[ !flSC..0 die"8e.!tlJ.!l~~1 .J .#: :d.cd ~ niaittGl 1u.1n!*l?'n e.str~zil ~in.~imi!a [..O!re~ ·8crie'~~iOOr ..~ c 01 pr€mi.cin.cd~ Feliz B'uflii~re itprc:eiaza va .:r= .ll:llr~ de fc. 'Cll:egmic. T Ul~ruIar at.d·~a.~ 'T.e..: in . 'Jrra~~·iJmmt'(~~'U\~1"L:a.fi1osClje·azcl m¥?f..no~~~ bLat· In :soo.ridSi ·itttr_.l.i l:!'iio::I'~. J.':t~ti~n."J1JO'n ~]tefle in :toat'e I?pf.~€ nW1"~Otth'vU.~U~1Z11:t ·rn~t?Aft'm.pn~m..o.n s.e 0 fie:tiu1~e.tl.peciatl' Ii a ~'d(!eg62eIQr-' fi-lon."m.4:.wlI"~ ~n."7~Ui '~.i. I~panit a~egoreze· g1~eC\e§ti G:_ f08t· n. . Orig.:::i:llil'1·· a· mnE.vaJ • .~o£u:fel~ S(Y-ip1:~ir.r'sena:hd rCan-o~p·tuat u-t 'me:i. ·.~ greet? ~:di' it·ttcfe~l.lsttr-H-e u~nu' prozeLi.• eel mat '..c:ea m.a.tJ lt~·D put.~i~ a t'lt mq..gen.SC la MsciJta.Ch~:ut4f:.j Iii U.. pen:tn C 1 toa ~ Pa$'ajBle ScripVlr:4:rii1 Ja'rti exc.a l r echi'ulu~.-ei B(:r.UZ i~.i'RC1iTs-itJi'tateGt !a9t..hUa'.#roc 10.'t.~.~ int~iu~p?"'1"(l'rli aN.~.l!1. JJ. t:pf~.en:t~tr'u!JIr£.~ rk t' .~1.tn11c:e~<i1'. ·t:~.Ii.Qin.P1 ea fo"nl1 de 'limbt}j ~trernr-edbID'.POV~~t.e in . [.(. .a.td ·t7b.a il.~.:pett'~Hoo\r Ca:'rf! .op2l""m 8. 80 ill aU tcrt:e m\«rC'nn:~fl a{)€zut{i 'l~ 1'~af1~. 'L\iflC J:'.pu.6del.~f'ei(:e~:f a. ~~s~~1n·a'4(cesU i .qfi.B. ~. 'r ' A· .tism T!!trIl.e-tn trQ:i1lA~! 1nin:inla11<.?1ut 'p~a:n SeC1:dld" Mttu~ e.l:o: L:'" o J'.1'·. . a.e l.' JI.pIrle eeie citevtl tin/"" ICe'1"'.~. ~t. ~"m~Il1'~.jtl~ ·t"ehl1·io.cJd :~~fieIniree a1e ~ub)iJil~1!l' C1'e$t~ni' e.c~: 'la: ~lL -d pri.a.. de .:il1Pt. T·~j'ta.oetlm . ~ .(..iGfI.j.tt:rage re a ltlmil gre _..~i .ll~ i J rn I ~n'.bl"iJa d'e i11t-.j •..q)re~uj.OTftW 8flU tt 12: 1:lori-... ali3gotica a e ~u" H'W'l'ref"1 la . teTa. Qooastli .iliUM .t]v~ ln~i1:m :F:ilQ1t'n~ dd tiU~!1l'). l"n cu De v:~'11a c{lintempla.Pf.itul 'Ga f'eaUtate $peet~"" terM' ~~ (:~tp.se'c'fit:.~te~e rP~c~~ii '~tet-iare' se.1Th..ca.:' ~ 1·.pi::i:cli 0 Dah.O'Miilon.~e '~H!Tle' pr-et asup~'n . ~...ro.J!.I..pc.~€-'ilrj 000..~"'tnt c.r~':r.ipht'~·l Ill. CtE'rt IE3ste c'il pr'emis..r:le:ea 3l..tt€'n~: aSll.ilt..jiticf'.st~.cne ~eo~Qtri..ie..$rp-r~ iudQ.'~ ac:(d~r:~l$t·rn.s i.m..? p1:~tht.ii 'un serts' ~t~'g~ifijC. c~J$ti> ..e~Jem'ti~ n. R.':iW:io.. i'nsa Q fiC'.m~'IuTea grlf!. .n frec'u(}l1':t.. ~J 'I!-."I.n~oarie i~u.t.1!.i t:m.

@ ji-intd llJ "e.! invt.:vB.. H.:ptu.1)€7' l#"Q.. melt:jJoo aZegal'ic::a apLiCatt1 ~tatt. C~ntlnuttd~ €Sentll e'l dtJ.09 . ··lJdrrte' in timba"ful lui Eilof~ 01 ~'tt cl:~:lt.'tfA fHHJaiu..IlTe de-~ face Cit H[~7Sto.~d1ipl1' 1nbi. PiL ~'(Hn 8pttll'e· cd.1. OJ"ig...u~. dBsc?peTd rt%111di in ut-e'gpri . In'r-1i::UIii!.ghe:Ua ~ '..!U"~"tr.~' ul cu.orF'l~~an."i p~o~n.tei n~11.cHliUS~ 'tot In lo.}t3 Utt: ~¥ll"'U~al noe tie~· .s' r"t'enl en ).tre..lata Ii 'Nie~lor~J (H . fn€'V4Zi~tl 'n.&litaxe~[i.SW. j a li'!l ~~ m.q'co{!la· ~er cl~Ja !~rrrn~t· un curent.' de N~· .n..f'oTtUeg. ~[t"(~i ~1"Up il .t~~tUT~ l~.Sitil'~\ dnhe~~ice3c or-e x~loQTe' oiOt e:ri~lagtc{1·.n~l pdfie~'C. AtiS.-· Dii1mnc:tB'N:.(.lJs.::::i.:t?'UI re:veitl.l[.tuta cu.ai ~~ _flC.pLu·· ull£i Sf:'T!1. Q tegoriHo:r.t J~Ce .ld~ e sen1 ir.1"]ia n:O(LS'tra tre-birie .('l #-t (l.: c D~r l1tnnd nu-i maT.ybeu:Ub 0 (~dtfh:::aTe: Iduh. ~~! .rl~'$tl/n~ .gJJ.p. spif'itIGtuJ~·:cre~t1-n pe O:rl'~'ett.n ~l"'e 11.I! payi~'~.eu EV.So'te .tlO~~~~nj. (.t un. nC'Urr:6c~ S:~ripT i~~~~!or' se .n ..f.ti.fII(Jnleu-.o~rri:[if.'t.Jl f..tl. l.et.nt. rB'~ n C'ap~.81 Dumn~t.ll:. $1.' i1t~~'~lr9)e'm in.8 mai rI~lP'td)~ Ol1"C ~~-n ~t·a~'I: t .t:ez..li1t~H~aP1U' .. oitl~ .~gor(i.e·'t e '~ntef(~.1S·· 00 .~.~~mph::' ~(lZ'Ut tocm:.tl l~ljanghelia l:'ste Iisus. p~'nt~·t. aterJoriza)tt.'ftn.J' 8t1.r!.e'2eu 19c1~~arut'iC. .o't. t. te1rtd n.snmt E:tJ:aytg}~lia es'te 0 PersoQ'.ziflijaJ lUl cod pr~ral~-~ de8~ -'re~1.gorizt.t(w...-!2l ~G:rt.UUY'\ fl'Ce¥U oaniH!ni ~niE!'QU -t-~prLBsia~ 00 teg. J 7~ 2tJ).__t'.~lt&e~'~ tnln:~t aut~ftticd e.Iecul Tutti ti1~Z{U ~~a.~. E! ~fL_'~ co.~. C1~ aJ~. ...~~.8 OU"?l.).E de. 5e.·~act~ga:: .\l ~ J U.': sltn.'nnilJlcn~N:J.~8ca" ftlc~ p~rte ~:tn: '"I. E.Yn) (V!OC-U'nS {n euvin.e O'~i1.cei~l is ram'?filor lot .m .llt.~gf~a i.B.~Grl~ de.me~~1.cMlg·1iteZtrl so-mdh'rn~ ~HetaM.pf!~.o\t{]f{i.u .~-. :Jt"egtlS'itd 'un .r'intew. ~11wg~n:i~CJor'". ! ~i ~~m ~hdnd frt't'eba~"~a T.za. donr:r ~ ~O·t~ilde (jl1'St'r·.fl.iJct ()r·i"gle..ntprentlf pi. ~e.'fl.Iji:e'o r 111 sen. a1. sint daar $€m~ .:n.daT..~e_u.~)Il.tl2' (tats Iexei s} .raa·'~w.~:t.ale :un::e:i ~~e~t:otii~~l o:.t.. In. tiaj . f 't.~~.) da.~~1].Bt in~lcs. (af)'r. C ~~ aJre~al H..Ci!i.m.t~" Et~'i'igl"h~UI'i I n.este () EMon~~ebe ?[" . C.~.r..J.rU::~t6."lJ' If<" ti I "{. .ij.eonstatQ".1u~epu.!-t~5~nJ de pCin8re! [t'a mu. 'C~ @gUnaa C'tt'UintellJrt tnln.l. _f&ru S.pr~eillrn PUOn N~u'nw"J1ilfu3 ~. je. al ~90l"i.til a.~e c=u aJut(.:o n:ea dirl' 2 ~?~.tW:.t'pbmcnd:l!~..r. d. m.[i\1i .u't1in:tul-Dum. ~t d~-a lungr.EiLtO'J) tt<o. ordinea P1'opo~iti~lor (tis ~h~.te:le ScrfqJt?Jri~ e. till t.e 1t EUllln. 't'ntr'ttC. glnd~tbri TU~l'~".e1"tl.mUll. 17· 10 i~ AfG..)..~l.ZtJ.aC'e la _Ie~ . A't-Un6i Ul.I'Pr:.sf n.£3.r~-recar.coh~!J ~n ¢ndlre'd ~~i Ni 'J'n.N de alta.1"aspttn. '"/. • (Eu~>ebiliL d-zn.~ (d~kypomolon ~ SUl1~~l1surl lNl a) L.IJj['era de·· . a ca~or ~..

~eiffi4 :'?~.Ol ~.e blar.Bi'n£l€t Lui'. .oam raw ~IOT~ ~ St.~q 'jln~!:e _ ace 5: t~ ~:ttprinli~. ~.1 ill'! ~.gos.b-nd.~h~aT'!ji !q.~e0 '~e. S'. Vi1.jil (lce(.~ dJrit.fijJSl!f.e de~1lM1liTi ~plnoiai) ''tlt7Jbu~t~ l~". a' J -.1.a:~ui...l ptzn~ du .alle~ ~llre 1U' dnee spre taaJe Qces"tea'~(C~~~nt.s(d~J o~l~nt~ in I\t"!!Pj' m. \'fT'O. epiln~~a. Pe de.Pnl~l1rd ..T1l1 "e' 'ttn b:ill.'?).~"l8l~ .i Q8UJ)ra l~'eik~r caT~.uhrl tUee })e' ua. a. di1-1 ~~~'T'hf .I'I". I(Zlf i'Ji Cll!t'rJ'bl'id:Ef. u ~ A1aJalU" him'eo~ ...nh Ortge n.1~~:.~.'ru' Sea(le7~ 't@(!te hoUlri1'il~ .g d.! lJ"I""t.m:..l. l(!f£uUu' ~ '!in diverril!~ .es~c tit J~iit.t l'a6raWn)'!J 'JU.lt~U. . • IS " " t?!'.itr1t~ de l~1Ui-Ur. t~)1:'a~ t'n ~dum~l 11'Hta~ral PiQUtei~1i'U~d:" pr8lcieeaz.-. ill' it..rYr. {(.o:~n.n~ll •.li:m~-. futtl :t'ill1"tic 0 [ ) . ('N~!e8te buoot-al.. aut6theoo...1"~~. nC}..anghelia. (lletlDn-'deft~ di.& "I""'" .oLJ . rnitG(l'fe' l!li~ Ct~v.p~lC~t:utf?. t-u Q.'~' ~~i ~P '~1 ~~uti . 0p.. .I!.il1f eet .~ exisila. Prim~l.i TQ If:'mje ~nto~'9'9~'C'e In§'eT'i~ oam.~e ~~ parte- Phmu~'~~1t ~L~~ 'SQ:1l r. 'i'u ~.p~'rrtl~le.f. U?. a· infin. {~a". j(.~Ja J. l:urnina h~mi£..~u tal r m~ t ~~.l~f'i de T{Il.O{ijl11~ ilUrticip'&....~e tQp. QU.~2- J Q<ln D13nil~..s...t[ gxi:s'w 1'~'n l"'U11oci.l. ctdevi].'la Sa ~~.ii~miT.~mpll\lr(r.D(). aJirna G€' L-ogos'.r.:iJjIlcitati~ ~i -a.t~h~lJci:une!'~ Logo.\l'~ u'6it.tol.e ·.oll...a . •. care .!.fD~a-~~~~ ~i.~1!tI. bi~ .nul c6i"tff. .irilL VinE i1p~i~ ':(} 'at .~~ f~tnclU[e L ogo'$'it~ht~ or~geniCf1i.iJ:fJsaf1jh~J iii'" X'k~ C~7i1ld}rl:d9e" .plaTC~! ~ (!t~n"."'-I lill!!!'':'" .ul. ~i'.or ~ -. fft C'fe~..etha~ ~ni ~oc pri.t· .~i' .-) ~Ut lu:ug" ~~m Be 1[]'fb'·l1tU in Doe: PrinC"ip.li~~r.~y('he.7Jd ~al'~:&' . memQi':t. (. :~.ercl4m -8e~'n.·hii .fii ~u:~ toa te (.a.c Dil.. E~ 'tl: Td'hww... dive.1~i...:i.~~'~a-toar'e.gt]~i~~.ce~n:r$i 1nd .~~ 1'l.~:~6u r1 ~t~f(1. V'iziUnett "l'1tt ~u~ fill .?nd.~~..e ~'um.tt o f 1i~~~ !-l'tJ.~~tlune\ M:~'d~eq~.. t:re.'eLel~Jte 1i~"n'te ~~~ge't~towr-e" ~..a 'l1J'1 loCo .ui. citim il!t OOFn.'.11 . '. .~1b~i fihlJ'~I ~ea.L ~hHj~az.pti'1vvl .1~teti9w. Mn'll~infju.~.~~T' I. C~ LtlfT'il !"ri: . L .ttt i1& } i1. u:~ tnip ~b1.t~r €"s-te ~nf~'eUd.~'i Viatff. lottn. j i1it:eh~gE!_ ndat&i: ci'i }i~~: [.."" : Fl\l~l h~~.1 (t~. dqtm.s~'~ f~"tt·ele t1.~: .'j 4.._ t1-:re iJrallt evuBe'ctn:pl).frt~.lL1 Cli Je"t ta multi~iritttt.ol Lo.O' co. in m~p-. (as. cit .. 11l~ ~" T. A C€$tl l. Eot ~'U pnm1't.r.oghikoi e7U~fl!i df~:otd~~unctl ·~..icest.. zrmen. pQfvra:tiVt(~ p-e..f€11ind T~mlui ~~itt"!7U1i t~it . .:' l~t'~IlJ?'UT. 'r ( p.iS'U.CI ..to"...~ b"-n.t01·_ lar ac-ec~~a.t 1.~~~'Une!.jft.(J(Jnfai.. ~1:~·t .ll e1ii-. ~n~. 0~ ¢.ea . ul:eme.$~.f.8(:"l.i .'i:'tlng~ tntre' /1:0 the6s.~l ~:njri.. .~.i.CI!]Cl. I '.P:~.UH~m} P1'1!'B part'.:1" fJ' 1~el'iWtl[fl~al"ea. '!~P'U..$i ul.t.j'lS: jj~lir.I.. [a u1rltQ'te~r.V ~ una' .t~Q_'~..durrm' telorktlte' Ja.f: iwte.tf~~~Ql·Y.~ln:e'~~~l..et.t'f1! t. daca.:ogll!!!J8mlnt.L . 4~.....'iimltdt..cligma-.l ~S--US.'im.ru~ rue '.eJ~ (1~~teal1tat'~Jl "'~'tef:na tl Cuv1n:tl~lu~~ pr.~:il. dupa ]'Oii..(tsetna fl.e .a _dlJ~a. 100.ent.act12:rt.e"Q!lme.n:ttdt~i..trIln~te le .. nJ.w1t~~J '~iBn ~"~1it].~i t~te.tit~..cqJd::r-e.?u.ecum.. ~a p~:u~·a~ (~~nlata~if~e ~ttl £t~a) . ~ ~~~. se din .ce. . td-eaJa.~ Eva~gheel~. m~~: m ~~. "1} 1'b~B ~ntr'f~ D~~..t"uri (gb:~fleta)' cttg~'fd'to'are" CU1+i.If J..te OQe~'.e~Z~ir..oata.a8~ "..~'eu.QI~U <d~ vitf'M Cit §i d.kOP.~(:!foctl~) 1" i'uJ:ui/ !:."". f~:.e~' Ze'U e..t~~e.j1'·8:'~ff~TIwea . V011l ll~.es.s'e' dehs~Hje~"t~ .() dt~~r'~tQile' ~e' $.iH3 ~1'e N tOcrU.iJ:.~f! eI." ~ .De Pr:UJfC'.A.i. . 15 L.tor.i~~ qfiw'rna.e t.~~~' de~(d ~i1.ntp~n£." AJ. 2~J_ .d. ' Z ' .fJ.p~~tEl'.. c~a" adt2 v~~~ntn~~: . .. ~ rtitif)a ~n a..1.. illsQ ~.d'u P4 Ce ~ l~ o:{)om~$ pr!Cff t1ii1~ ~d.~~..tlllCn_2::{1<1 '~rn U~'Jo ·in'ij..nniC.i'tegitl' .l.~~n.scut .j)r.a. Lqg. ~.~z'a mutl.~ CUrietdtoare ...--.' _ . Tr-upUl lil.c.togosul 11.a. d~.~ prl2!C. eel'i tot ~U~l ~~tf:e]' die-.~'~i~ ..>"1~me r.G'f. dive1e's. Orige~1 it n Gl re nici ':pc!:? d~!paJ'te s'em.oghH(.fG(h}~. conit-~1~"').ttti viz·h. pl~'fM':~ril. C~~Tteail_ I~-a a ~Com.l1. t1t~mneZelt prin' Sinf!' In~~U.t)g'Os~~ 'j(l..l e eu tottt~ rnactiv~.-' .8.. 1l:!'~~"'E ~o[..Qgi~or:lg!eniaoo.1L.nj01"1'n'(1 l~dr spi'ri'f"Ua'~~1 ]1aTtl.C1~).b~~. b~~J1ft"ia list~~'k c.tre l.. «r~~ s~nt pu~. iJrigen j t"L~~' ].€ la "ct)'nte1n.~·. lar c~derea.~~" j l .se. aOIB "" =»: = de ..at adl1lnn 'stl·~za C::M:n1081~' 'P'izlcbi1: _ PrlnCi:= py la d4ioSGb:~t'e cli-n ~r. o't'-r~ l -p-reZ1.t" V'fU .e a~ doi~ea {I (.t.~n~'zet' e toot. n:t.iraf:H e Hi. De_?Ut~tlJid Lui. e~ t~. l2~le.U' lttl~jh:rd.. a'~~ete .s J'"i1gns1J.Log08U.j.tia deve1tirii"· 114" ~ ~ CD1'Ite~p...p. ~rln s>cop ~i ~~t€r!f\ t:nd ~ sa p-. 11. e fp..l:r.\i'te wT€l'rhied .~ . C. CW'''.at'Q(~T€' C1 t a.{n'P . M tneo.!"f:~]Jor Ce<" d. ..din.Iil.melll)itL.~ul't~'T ~~~~~ ..Pf1.DU11Ui£z!. t. In .l{ :fraiu.~i'J'I J't<i .~e O~..Ev. I?:~e tupt[ lade.tflJlc"iwni~ (.~ pie ti~ p Plrte. _ .Clh·~'v~i. 0 (j. in{hoi l.1n'l~l..td.entanu] t.~tr~ du'l' (-I.t. < ' -r ~ '. DW-'tre ~!H:1::'.~7'_f). '.~. J"''rijl p~atcQnf.1B1~!:I~ pacat~~t.e 'Jli?~~.lara.h'thd. Ntr.~1l-3 a.t~.Vl.tlpn.'1.u:Pd.:re~'IQ'Zi(l.iLe·te~ 'au..mf" ~[.!Phm~! apud al'lFe~ lii..~ cd.a.Hr. fn.d. n.rpntif. ·j' c." iar pe d~' aUa pa~e.s. tri!'€is:r:a ra h~l.a Logdml '~i PQ ~tit'ipil\ ~a Ell'f.'.-il1U In. tre~n~le s.t.erna 'I@.en:f T~l~!!l~~ . ~~~~!. Infrc ('westf lo~-hlk..~Ncttat'e~" l~~ rd ~H..1 atr.pt'2n!~" ~get(~ Oa7.. cdt& 1'f".t:.~ t'5rd.den(~inatiune: n J ~~lH._ oaTt? e +r l 'It··m ina. ~). <!'.'T"€{l t~ditl ~terni~e tnl.. NCd.~p .!i:JipcU1·dG? ~~."" ~ '.r.Adevilr . ce:laJrdt. Ph.M~'j.!! u u-'!' -i. .:t'uit~)ntl ~ ~~u~t' de..1n4:nut@~re in.r J)({ ae altd ce1iden. etrtm.entariului 151..lU.J!J.~~- ~egttta d~ idC-tZ-G e 'cea a :."''''''".cn-:tEl'tlzti :a CEst!E" nu71"1Ie C''U cam e C..a:nu" 1_!l~f'~ f~ptuI ..H. 1.. ~s.u .

a:r jf""'. A.~Teil~G. ~[ri. t.d.6t~!ra~: l.e' (lite-r~'l ~t spiritw~d/6!Jlia.I~ pr.. lhr.1 _!"' 1iinfe tQT ~at~oi1.~tfi1a:t 11~c1'1'~rHe..lfn.. ~(t 4) p2 cat~ le: p.J'~' ~Nt .n~g.~m'tU ~a»· si Q. .il. nn ~" cl~~iM')lttTi ~t?t!nJru.a . @ t. .pa~~.~t1rj~ llO1" fodCl~~~l:-n~ ~t. 1'rtIDe-i'tlri~m~ cle 'CQ'Ri1.og)!nl.1.c.e~ ~~~£ '~:l[n. t}1.e! fn~i'€'..tcr la a deveni pri1Wr:i'pi1'!.h-emO.. J\t:tg. el .rl:Qi'lf" -(':lljJ'iu tul.f. P'Il}$tit d~' :ra.Cl~(jl dct?.x Eu t'iri.Te" (.:~:~Je ~ cu:rn am ta 1\-.~~~j! ra$~n$UTfle '~a c~'le rI01~~ ~'lttreba_Ti tt"€-..e(t~" .[1J.tl!'~.fPJS~.fa :si mp~e lda:r' .ilm~?lIU'QW:'· (Cdment" . :t!f. .'cac~e .p€tm~ t<Et Ptl\Sibt~tc:tll€G ·c~~noCl~te't~i (lui Dltm ne::.te' Glis~cte l'\G1:eSe dt1~ fCN-vrnt'ele': <t! lEu S'lnt Calera.~ r-m':e 0 tlVea a.<':rac:~d:'1 3~[fU"".P'~\I:.jl"!:l:U.vafe ~L~.l 'r s:a 'L!fltit~rul'Ut ne'Nl!:t€"tu.e.t~.P~dllgDp~ nlod~l~ dtu'n:~.! ~.i in 1."oond 011i. StGf'iptur-ri.' Cil'rut:.(:!"U " n ill era 'ia j'e I p.."te . tOJ' M htttB:le. l'1lse~tnoo du~ liQan 'fil. ci ldcm~ p. :5'l'iJtlin~a~ d:-ejt1-:' ..afte· ¢i!ect lJf'O p~wt1Qn:~t!a en Q t11.?a 'GUm TfjJt~. Sf1?t t!:ri St7i'ph~TiF e .mlga 1JOrD.a~~~t~eQ: d~~~F'h'f -~itidpa:j!'a fi.c ariB' do:u~ 1dv~ ~ttr1!'pal~12~'e.teOof'H -c-arl!2 se $~hil€$Gj. eQ1"e .l@~enta. d~t1.Cdm dr2' ce'l tl"e:-Q':i\.t' ~tri.U!~ S€ ~tHde' hm:pecl~ ducii c€T\ce.~[d(pan ~l.gu1".. - C~~m Glnta?tulUJ ~ ~a.a rnee.l.[~ U'~~'~ ~[m' IT :r\.p:hitEt' DiJ .r€ 1M~rkt.g.U: 11.Whi~as:a6t::Ti.LJtX~aii~eceScriptnTa~ ." L~g~t. ~ a ~$t.j pris=lrri .'l'.tii. de ~C} tre . Cll §~ Ce'fJ' a. din' . uni.ema 'her'~' m~(rirtolca IOrige'nicuul iu pri1l(:ipiHl h?·i. Clr..~fo'a e~~" ~'.€'-f...(_!f71.et'ea 'if!T~-ri~.rHh~eIlZdtn bl!':. I l~e ld'~~P1<@t t'~~td p. l'"'"etl ~£lfirli v~anu~ut n.f.J l~~$i j l~l t~ ~ in ~il1e~.: ( "H .l1.(.Z inj'in~tat'e de .d:tea 1.zed Sji'n tei. ~1.ed ~l.z~it flri8tij.p F"'~.e ~Gin.i ~t'~i~. ~ tru STeu1 int!efpreta.-)"Cn.dcla.pu x 4'" ~ . ~c.z~'i~~.LDgO£4[ 1Wt<(.eu:t a.~fjj~l~ttJ'~~c) (.'crip1'~u~'i~i~ p.e' Harr]. .r'~n·a 8(J. 'C>CilTe nt s.A~'~ .E'v.~«. ~~ [cUr~t .. Jl2~" [i ' 1-:1l8l .1.ta:. an~ bu g"Q: t)n:~Id.~te-1r''8'ri'~iGr' .." ~i lbJi d& t'egi'luu:~ d~~." _. 0 l1'U'nte.~T. £f'. i~' ~'~rtu:~e[i /(l:t:t.ma: con.rrn. Prmd.an ~i tiiw.N~fN~..c~i~~1'i:i.1Jfi'~cg~l' dbt Pl~~~:tnl rle':.Pe1':t:enfa mi~~ticiE«' Cl: h. pnn Entrt~pa..seCtn'ta .m.'f"U~j Cir.sfiJlqgli:\ (_i·tu-nd' : 0 pu tra:m lllj"irrtlt2.i'lI. LOJo~Ju" .e ntjl't~ 'toti VrivUQl\f'n~.r'Ii . m- I' .B~ d:s ni.~t11". i~ 1~'~~~f"Ef onl'~ el eme~t' d~'" '~ne~¥~ 3p~t'zte'~ ~'.efici~nte ~ c.Je'.U tlri .Sutnru1'i.ted hc.'t~f.d110SCl~t I .(Id'u~ de 'Com:pe~n. grad. De.d~.~ .-~ infi![ ti$a'~ g~n t tn.~[(n~ "~~' b ibU..r.\lli. - Jo) I apar@ ~1:'i'1 .~tii (iJp~TEti lui O~~gg1t ~.es.~f·'~ me?$Gtrftuht t. '~(jtti i[)p\[}st~Ui.@'~irit.i'd crod eifeg.~Ie~' .chnnbe ~(il f. ."og(ilS'ul !le' <Q1"atl:'J w.d. -K. Z-nf&#~c:!l"e(l sub CQ.€~ ~ pt~. in 8.Zie.lU:~ ~?S~~.~. s.C!XrUW.!N~ :s.ir[ea lot i)dT~9LQ. ~:~!. e:lHli.9'eIl"B~ _h~._ :ratin . Lo~'osl!l. 1't~)~.an9he. Dri-gen un _ 8"~'lI~_l'1!~' ohi.~t ~cll1'tu!~l. teT'i'neM~. :¢JOa.1[lre' lil) ve'd~lne~ in b~na '~W'1iUe ..fi~~~~te: ~U'g'ettit(J~rd?..rt€ie epinoiai) <[ ~UJ".~'tQ~OO tu~1t:t"l.9!O~ic.Q.(l~el..ze~tu.daJ~' f~.lnni .C~ .cvb ?i lo.'0').~lJ.e'.- t're{)Qj .1l)~1 ~e.ea ro .Un' (de ~a.d.Dum7~~1\l.~l de lil1tl}rp:n-~tare. 'I.ul m i~~'tip~ ~ _ n V{iTi~:rt.i vn-u'l te'jl U~T oei w~<L ~wiveau 'nu~L V€:aeal~r t(Drti t:n.rii. cupar-ita tetl pr@trrie ..1i~'Us @ .geJtWlW.•. 2 'lMna Q tze'Cl .~... _lruru(Urli!!'. ~~'-~~~"Il'dl q? .)i"C~Llmd [am et.tl-l.h~it"'t\ a cle"ut~l\niri~ti:)t CO(fl\t~Th~1it til? . de \11~~i sus.ri.~Dl'Qgte~ d~1ln~!Porii1t"A.Yiafft dU1rt::r~te~i8i~:!I. . ~Gl~ev~1Ut ~a~i~~aJi{" (G('dnu~n"t.'~i ~[ .<i:d marireci ..l.1.oise $l :pe' Uie ~ w'dtali in tru mahri.au ne:vrJi~ ~[e ~umhNi A ceh~~~ ecw~ ~"~. 3'7~ 2:i1)~.t Ptf'n:.iz(l Al&1 ~ffii'l . ~ ca~e ~~' G p~.t"'Ul' 1l.~ll~ettg'en~a (Hvi'nd" t.~a oll~f~'ii n1:~ .. ..Pe ca Te.~"Uncl ~~ ~n 3 tur-e sa con.e li. li 'Ct:~.d'ea d~' ca.~~ ere. ~ij.p~.'ir1il~rL··~1l tre~{R~ de ca~"fe: ee~~l~'(f~eJ .~'u L.JI' 12.:~q.J .~t1E.[[.e~t~' d. ·(T)~!{I""i!O» _.1~~~t11' .l~e ~e~ni(. :tAlld Ia l~lt:i.LQU$..~~emple pe M'.'~tQ.:eu·t riintfl~ ..\IJl1Hd J~int~i~ [6"tLt?~aJ~.~ '"_t~a' P!lt't. Cacl d~. ~.'a!! est.t.H.~c ~ 'Wir't1'~'pblO[1iie' ~~Uc~.minu' d..t de' :s. c I: d~~pi.J'.T€j.ltuldtGl..frehui€ 'h:t!~-.lr.Ontcit a j(i~t .e interpr.~feTt~d . .f1»~M~~~12.JEt eS:'~. g~Q!8.E'vanghalli!Jt hrts.7-. '1"~~' de' re'§.jt Ltt.~.fOti:.~ F~i'~U e~ tJ1Un(t~ii~l (. r:-ril~eu mistic.wrE!a·· ii~:rtl'NQiWl.p.entf't~. btd.8\in.-(ji . U'U.. 8n [c-uprifl.}te. n.( ill. .lfF.-mi~). R'6t:p£wt~1l\d insa. . Jnvt'J·j"·~~PN'te~ &VUille-(11 clnlTo.U sll . 'usni:t dl'U nttm{tt pit Pe'~"T~tj j .EHit~.~ul.F~·u! ~n. p1·:I'..nd.:o ll4"~I~teU~j [Cel .l~...¢.rin- "" n~ aceea u 1tO~~n. itttd.n~obr~e· Care ~i 'teortetioc.! . .t ~. aid puzd~rie de. In -S'd~imbt n~~~.Pa$ctQ1'1d. ~ :t~~e..~· a Lo ~o~~ului drari va din 'll1:~~U. Vt~YJ~tu. [1~: ReTP!'2~~rtiEi.u~tt.~it.~~re:wtein.l!'om.- 1)€' !(.u:n.Din li$~t!i deruit~ititi1M '~~usite" d[(~ M~I1.s€~t in b..ipUlr.J L'11 p~U-f(l!".(.'t\ea.: ~'ns~.~. A Gte~arit'L ~ V it! ~a .t~uj·. 'fisai In 1nai 'Iltld·. lw$."Rf:ittn~t! ..o~(.ne..pH s. ur~~. tMrrfn pO:at~ Ii 6..pbmtii..atCf dntr~1!m munfe ti'tril·h·. ~ l'TIme~~ Sil.1a-1~~'6~U.e tar. jUfil[l ~j.s't'ei tdj~'tmc.li.a d~V'I:TiU l uminii lHt~.lta .'i'i e~n'~ll 'f::~fit:rc-7.fn C':eea ee priIN'B ~te ca1'CI'c~~tea de ~~1npl'e h€ 1W'14ne a Senp'Ut ri'l".l)hclJ.w1·l?~ti: . ~t1U nEf..e II in cni.e..ectura :ini.~i m:az tl!'n~~te sewrun.u.erinri:u=l p~ ~ ~ ~ C.· l'i'~~ luat eu 1:!.tr(. E'Xista e W:1d\trf~e .re ti ~~li.Bu ."l ~:~al' '11li~j ji d~t:ie n:. ~in.. eifei L.Q.ni 0.e""ns trl 5.u tra:it· ~LC.~.~{\l<.Uete' llt"liiu'rtlil:r.:v~de~~ ~t h!~ O'r~g~V'~a~te Q! ]~nt~~ologt'c~~~m.ibvlt. N~ putt~ bt. lJ.9l~ fiinf. itn n'?J-n~uT t.~"m".i.tl ~{.~.~!JI dar ~oll. 1".ft' .lnNt' pntem £lf" tT1Ju]'~..t:e ii !l~.

teginThp c.~1" C€"re8C~" ~Colltra Cels.I\ r::u..e~ga vorb.'f c iti:tr_ • da.)l'winli . ct~mn Cdf'li ~tpin t1d hd D.(.as ~j.e'j"RcNl~ mi£t~c.'"E.eiw inc{l neputi-ndo.. cnfflU:n iea.~~rtHne de ctTJ:. t~·.lt:a . rn'll'Ua. la..: l d~'He jJ.'{ftbGl de m:l e '-~J. .~m.nutto\.H"t.CCfTIE! es te t g paTti? tl-.f. l J 1-1~'~.i~ilol (hoi tcl~i6tatO.L1~!t ~i. .tixeG~c ~(.£_.e ~ cti ml~'eC{rre" roTe ta zn~epU" era ]C)l lJ'l!Ym71ez.~e~~l~lp. ade1Jarntli intrucit t]aU~e eli .getE!Q.• ee~ mu.tn:·fecrUo~iI ~~ jfcelo~ .C~. n.Cl~ fJ stroiTIii~ o ml?mascu.n.e. in prim~.:P-Ul1 e .phe~:ela ~ JOton~l d~ Lht)~i(~esc·'.e~ph." T-oste.~im._~iiloli)JJ1 cu." d.rice dl od{~~ 't:or....l rif"n.cit n~.a1'."llne~eu! t ~n!etB.e' Q lwm!:eni?'f.stGS!" .c:etNl ci~~dat..ttR'jC(.M)~n't.~ Cfll'e '..k! iJ'C civr. Spifil ~w.t Las<a dB r. c~t~"1lGH]~J't.HJ[f't? ne{:f..'.u ~-tiMeld~.!l'U ss pot: h1". '27]1 czti:nt: ~~fn.Zir~d dam' m..d tel ca .fe1'it 0a ~a.Tt2'..ra TjiP-TP.~.1U:1 t nt.dee~ spune me.[ sint "Hwi m'ltU.!L~' e e.« ni deC"~ ffi f Ukl'~Etmnghd~~~.in f:i. 1..7~ j'l!fO!IOS6'.i unJu..*~.E?.Scrip~ uri (::$l'€ (~tlTecta.stq9i3rbGL d:.t(?:t~.{~ m.D1.n ..e 'fitnf:aJl ~ntrucU este 0 aJf'Dl)~n~ de [{rist-a.umEH'f! n!(?sJil"s~te.logt)s-Ul SC'rip'tu~it~ Orige.r-e de cat-He C.e C''M L()yO~ll"' Cu p.:.! us(1 f'Dht~i loQ rod. ~:::{en'U..IiTi.t'H~ lui. ~9'!t1'a~} 'Chipul ) se .. Din pl"~cir. e' T alY' 11.e:ia.(~'fita 0 Silt fie ci. care o:~r~g aa glJ8te din fj8tttletul~'4' 3cri:pturii" d¥'n f~o.·~~"'.'rf.o{~.r.s.'.t~'f~tiC'a d l)i..std. J.~inJe ~. rrunaN' el.sint de j(jfJ. ?nirn&i~.ui.i"J.~j) ~a-iU.el'eii1 C()n.i nt 'fJleTC'~ poa1f.~lejJ~i j oriCllrc esre e ~~ chiOT au nl esrc 1. aT fl CnV'lnt:uJ 8: J'dd. inselffmoo. 11 2:0 11 ). r1ic.m€.et ditjJa l"toou.nul inf.de ~:(nn.p.f gracluZ de iittifi~T.~te ~~C'J'p?ilQr C(A. cd El oie~jj _ :f~ec&n~:la du_p& Ft[E dul asemna:1'i1 :SI~l.ai n~~.t: J. rrmtQ~"" Hel'm€'~e utn l pe. EZi.DU'1'ru~.t.1ct e. '.n. Cit d:e. (. d urmeaz.erpr.c~ C£l '":rprin.12' .llUi.~ e$h. ~~ 11 contrazic:eri" j d fieeXlr _ sint rn.l~ ts.sun fQrmt] It~~i ". }l.J~c.[Lf. Dupa.t t 'uttJ?hthtL l ~~ .!2u un Rin~:ra:t'r' I f.ri.tJ dDUi~ aspect ale ~}~Ll.1'.din:trJe care' fi.u:m~'[.• C'r.ulte cu..t:.-1'HJ1n t~j (F·il.n':NJ..sj.~p~.tul. A cegfu t' "{ffilv:1.e. 111:tru.~Hatei flici a (:'ord . toot.. . eI..ne' astf.ki uUH.81.lt: i .ca .'li~ le.~~I'in~p.\\'t-blle fi~'V1 1.l'Jitor o.f.i$"~.t~~1pT'fxl~..flJ .I. U n:u :tn~:m-n:..sji1i'1. "C'~ ~ .a?a ul h1~l!S'ti(' tinde·.Jn~1E:?mpUt j.!To..ufn.viRt.'r dt ~i qb~c('(_'jt~l inl.l h~1 D~A!n~ne2.ade "]idrul . Asa inc'lt p-ut€111t .tti(l (hoi " " ' ] po.le~"flt(~t~ m'n&e-r. parte nici f) i.r filc·tit 'vor .!tt'ei4~'l Jl j tU7'l"1..i:''iil II no " P"~ 1l d:~ U ~x\'l"l~.€'st'(! a~eetr de o.sin ~.ctiva h?':1-.ete'ntu . !}f au.u. heT'1n"~n..~i $i en.t~ nu este. 1 :e:8ie ~..S"tt3 1~7i di~eU'~'~ t~11tClIQg.G~ ~"~r'me'lM:!~ttic(~:. De Oratione' ~P'. n. (Colllen:c.:t] pe:r.~ im . Demersul.~'tlcul .."i].t.cUTe se SpU-?l.elaLte Ci-l.~'-Q:r parea (:0: ~Pt~n.!c. v.n're- do . LogoouL .i}1 l]u.tH·men!HJ!:tul §i Mt. mneZrtl1.ni.u dif~?~enfieri1.p}'{? fw-it:l(Ir€ a~~~e C'uvi-nt·e'H despre .~'te pe Sine' .ITe $pune iUc:rc~.~iloca:]la m.i LDgfOsu.ril.nt(!'e" r ~ ~ 114 115 ."n..p.!lrtir:el£J ad~tsCi itJ:i .ctt.h~.i.HI: 4).bar.r~n. tunq.rU. spre cl.\l·ii.n.eze1.1T.ut'zt~ i'ntl'~9.ut iNn Icel.a!a '.'}.:t:f..E!' cii ur cotrtin.~:r:ettl .t.j!.i~ ~~ lwl'('i~ i: in aoeI~1-.iiU' interior~~" CateqQtia 1~ J1'mBneutiea ft'l1~clC[m~1~taUila o rigil n. 1nt ~~n~eta1~~h .!.gpe1..bl. inte'1iot'. J1er'flUnl. U~ 1-54).DU.d C€~ de nij~oc"'.tr.i nLif"~t(1i!.fdQ1' puterniC.de3i... Cud hi ri a1.l~ a S'rnprn.Nin.!de?ti.:l eldot n. 'a· da ca "orhc ~t~ deSpTf'.enn~1t"f.d\c idei ~ . hermene.l rind .tivlr .: u:nut .

liOJ[l ic~.B~ de }.tll $l ch:!:o).iNr.Ierm.1 hi hllo. : O:r[ge:lil.nd rl1~J..r:: !£:'rx:U\5i:ii.l: !l~~.a.~U ~m.ct!n· 'iI. (U1)fi. ctr.0] rTi'?t"Hul d~ a include unele publieH. D:i. li:de·Hf.tt.f'.Ji'. Com m~fi::tl1i'-ri~.JiliF.F~n'ti:'.r~ itu!J]Ji~e d.. the'nG. DC"ipr.'i.1\llNIM"J.on(!~/e.fstoil·.C"h. rt~.ian.lfE ne-atn ghidHLt dl!1pfi.:hr:ist:id i'lc(.frrtk":nle nm~ putim cunosciue..U n. .~ hlii!' .e s~a ("Jri ~(~.d·iquc:.vt'Llll Biblh. me1n (.(":" ~itt~r.lphiB fl'Or. .tt@. ] ul ':Plerilri Cl"rn~zeI.t ~C·hT~. de 'h:: a~ooti.@eJ'r~ !:.m. fZ@.. BIELl O(iRAPti E TEM A TICA.w.fI.'i' ~:.!j.' i'j1 volwj}c ~ei Eerieri .l.te .i Ol·tot!k)~e ilomfli'tlle.a.ge.tU k'M B:U:J·~iot::t noma.r. d.r.tjla '!ir::lFi J11'1.s.(rd p'l"o1ct1i1a.:nC! ill Bi!'l@11.nm~tf ne et h. VUlliH".tal'g\H~I"~tC' lui Harl..b.ii de WHsi:u.C" fhi'l'D.TDT.~t~ ~h 1'97L irJ t·er i1"! '!\(3 t pO'3t~ '1.: 2.. fhdl.u. ~ l. Par i-50 1937~ .~.!' .(Jlo:.rl..~retiq:tl€ ~r. foar+c ff. 'a!p~nJ.J!lili.!" a.'Eta de 'In~Ht.'~ in P:3J3_ l:_'l.:MJJ.d~~~()\C.lgr'c.~.).:::rh ~il r)T..l~. US. ThH:j. 01:.:fUle con f'i.J a 3C'ric8 v:f pare' on l~~e'r·qt.:11i:1-{~ d:i. 1) ~bl~O!J'm ~'I!:M~1.~tiqi:.OTi~ntJtUa ch'i ·t~{mfi petio. TQulotl~c!.omme-Thtil!Tii .1.(.I J Tti~ity ?.ildE:" C hHorol :t"()l'nan !(J.In ~·i2"1'n..J'e Orri.mw_ 1'11 . <1pia:r.trIeS(! ale :::U('i -illlta. Tfjtu~t I~a are ~mpO'L·tl.r~ . (} 'h:JiibHo~raUe tematic~ ~"tomnit:i1."-" dlt'ep't~ 'Canl demuEt.f4 f!cm.s:r:.i !lMlec~a~~UCI1'U1:L J OI'CbPer.u{'h c-l'T iidr ~U'It.1.i. O~"'k"nl'l!ll~flc l~l':i$till:rll:. (~ HnaJl.:u mHl I L''E' a.e~p. T\1"ly.\T1L OviC h. nil:: p..prc Ba~l:ff..r.Q1bct's .i'~~'lti .co:i..cU::LI. Pit/E.li SerHtQri 'BiseI". StuUgl:I.q.'(.:.n. s-~ :sr::l1'h.:!.tif::.. N\.r. ool~t!i~ ei:lit. 'R. daT' 51. M..fllllte eele pat E..n 5~R: ::v.f.(:.phU by.f. 1c. l"tE!vi te d~" ru:~ta'te- AllREvrElt· 'RL· Bj Ul'1L ZATE i'N 'SnnOGRAF1E 9!Ltca.

i"i. ::I. :1~~{~~ £1'..l..f'ti:ttdt- A.lI!zur GesC'hi('f f.1?. J:r 1'93 g' tnr:~lIt. R:O::L~J:n.RA.. f::::t. LLQbll"llc. {iU" 12-. :~..~.A)nd(r![i.. I. '2'52'. P!!rt"[SI 1. :-I~"'JL _.j! 7_~~....rt~ 1L'71d U n~f S'ltCh. Fe-st- l~:n}l. Cndi cu."J.J1j. U l'ij'iver~l te .t~ill'U.. p. ~.fJe.J\1'.~ ~ R'~V1i.aml. 1~'int ("W... Sf)Uf't~(!.("Jpl:li. Danielou. . ~J~ sr s FU'fJ .i?.~[i. ('- 'li!ile'!eh5R .'T!nntD~fr~. ZCl . i-F.·$.. t)'R.:!:.: bi-btischen Wan:es: n~ c f. 1 • I ]!"HlISufUC. r".. J.~. LOW r" Dj(" r. ~nI. 1'2..1s.f?J I . ~~u~M dol's: dc~~.i 6..l.:8..p.(~8. 6.~e dif. _ ~ti!nGShm'hme!}J 1'.: \~.rar.e5 ~ nte.e. 0 I'i. 'J. GD(~ -. f RcchSR e~ d i A ntiD~.')(J1 . li'! rJ/ w.atl O"'?"". F. .Je1n. . C~)... Pad er- a:'~ 10. natre:~.I"i~ne..J:f. LQi. ·..:hSR." l~: .tnQ1ii-ght·.." ~ I' -~~i<P. ~r iI1I1 Geists('{!.).). d'ht.. POh..hritt fie. z~ • '''tf.~~. M~i~lill?€'~ ~[.. SbJ.t' res. J 1~a2.f!.\l .rttu'r.. IJi~u 1952 ~i tI'ad!.P!>yd~l'~~~)f.G K"A.[! (. ~G .~. ·£ia~ta. Vl. hllet'.!lZi ~'.'.d~ (o.un:f..54rr: @"l• R. Crollze. ~... Or'ig'en(!!.e i"t~tm. REG 45.!Sii~'e.50.fet~ flU d Dff)n{it.a TlL. "'n·\t .RfJ3 ~._ O~'f1Jc'fte (It f€!. j[S!~7.·?9ffflE'.: .'yS"ti'1u~ rt~ON 9'..~h.t·()ij·c et d'E! sci".SCI<.~·i!!'d'? I'E "1'iture.~.oft4~...:IJ~. P.1 1.ypm'Dgi:e !J"~(..'her'i.~.:. lkvSH.i.g1'("J 'h h. . de a RUE.:.!. de Hh~"""':2:.lrg.n@'.. :H. VC.~. 249 .O!l':i.G. H(~r..I? piJ1'1:'""~.l.l{ie cathi _ Luhae..~ h'n Breisgau...CUHI. HUt li2!· m:'igi~r. 11" Th:U Ur liteTatu~) VC 1.IPTURA.:\'. lB.n.l:W'y.'U {lJ}. ". l[enry.r"U!T"hes de RIl".or.:"'uc dt"'s ~'(I'~'~.~'ird(mpn?"l~.F. Cm1tml~ e. 19. Ortgi.3i1!tij€n.l'. Bli:i!rHi1. 1~7- p... N..:t! UnjII. H"oiHli. p. 2.. H7-J rie Faye.!_ pat'i"istie d.~!:.9lisd~!5' Zl'~' 'f"'h~'iJ~.PCf.J.n..UiJ. H. ] 12.!.r d.~e den Kil"C!henbel 'I.rl..i ['11 Wf!!'}l rt'!.1 ~:4. G.. J J. 1.si':.e9(. Ft-@.sbt""fl!. lQoste:rmanm:l.r....l..'.it. ~~1"€'Jbu.a~(igi~{"h<€ Q t.t-r~menr . . J.. pau-tsuca. }"'rOo.'T.1' tHc-rx(ll.:O. 48). C"/.t~:fl ~.arrlli5~h rf.d 'Odyi::l1.f' ant'ik:en ':S.:raj n.l'.o:'I't:!" Z'a''UPil"t"' li'nr~ge?H::'J s de a-d.iOOlogie.! :und phUo!f.1~1l&"/le1lb~Id:. RmnH.ki~·l'Ii ?.:..ulc('~w~·~. 19n:§l.lii.. P['e-.iln l'iei:t!t.. Rt:. 19!J5. .tiqr n e ift rle m:!}St~c.. 118 . R~w.I! A.n IF: L.. jllliaJri" lul:ii'bliq:IJ. X'~'lI"l HI..L t.f'{.~~r.S:C'1Jlii:' .. 40 .ge1:e rlt:: ~Q Hi-ole.a~ie...'f.v~E'tODA EXEG ET U:'l~ 'E. •1'.. Rt:"vual=: li.f' Pn$.®.'i·fim~'.I1'. ...(!..il:hJ'oJJOlo[{if. G'Unl1e'~.o."i. ZNT"W a!. t.$e.4'1.r.. . 28:0~~Hl de Stra.e. p.. p. .(-!' iI4'a.:nl'. 0 ris(!)~'~ ~'n tC1'j'J"'!i!' t•.. p'. . .fFt<crgf'de D'Uf~t O:ri.!'!. Te. "f'.n •.SL H.9 . Francs.-:tOO.k . Re1»2~ (F"hUl. Hru"iiH:!ick AlJJ\: WiJrr:C:s ~e 1.t? .\C pftUQJ!3phi ~liJ~olDgie fn-.I '!J5.. ~.(!".'i'U~('h:e'n l.-~np l. K:u lt~J!.tl:'r-.. P~:1'1"i hH.4-2. Re« .mft.J: '.~liG i'! Chf'i. KalTJP. Gug!..n.ea !rali~eza H.T. Parls.~ee.'.Te e..iirpi'!~ Efr:p 11.!'d ~}.9. o! '~-r1"ipO.:. IH48. l 'mgb.11 [Ladl~jQ~'1 chtefi:i~.O:1. "nom Ili~~ Ph ~~~r~UOl. He.Qrjrlen"'i :Pa'L~is..r.t r . 1. fUr E!. den Hoe"..9. C.. r'I2~'!gif'!i\i'. l'Q. :r'tt'!\fj~o.tiff .! Ttiib! nge.:l6.--302.-:ru.9'~.ii'tem des dt"ht~rtJ .f.Iii 7'"(' 1.. Hefner bl1:rn.. ..IU·hrt~~~k1~"f'.·hlP-.q~:w~ f:rhtH._t iQ't:i. Gos"ler. :lUI:" .I'"h~e ~l'1 rl 1 IlevS["t 22..r?ne.irp"Cs a:r-!" H. 19~~.r'!'~hrDl)o~.1.1. "p.11..'u.lc jil.tl 11:. II.J:~.t".. ht?tJl..I1I. des Of. p.: . 'Vi.956.jJ'd" .'-. p."f.044. ·~"'h 'r ~~I:'G'"O('~. p~dm~ . 3. 1. .(j~il!ll d~ l"l. lBQ~JM..':".hr 0ti9'(~11iantl!" Unt-iijl"n:iou~hun.m e ecrl &'S~a.!~+(" PaJ"~!". . B€lliE'. • ..rig('ne. E€li~:t!i~ Z.lt"i¥ti~H.p. 7 IT 'rri.ioC p"1'iDb~'~~m$ ~~~ P. \ n HPR BI::dlt-a..'. "'i-'ll..Il"Jt~hr..g. l'I. Diu • .. DiHlielQu..rJ ~~L')'I' Klesterm tlt.:' nof. ~I'C'S sf:ie~~M:'" 'tp.rtU'i ~9n!!{:qU. 1'1\as ·.' 'Por·d Erung o! If !MJ Ileher T !iJ.-l~d~ri.1 (I.:i.t(~ de' a.j. ~d~_ P TnuJouoo. Btud~l2n Gcsd~ ~.. . C.ik~ ~'·«~H . D.!:t.' kul•! i~ rr. Le .r.~ r~n:H nsiehr« ':("1 des O..!d'~1:e I1ntu::ii:ldu:rJ. zar ~. L.i L E.Il.. A N.Ugku FilcLlllti? d~ theolo.8iUllellfil 6J.~7-l. lSO-j 67'+ ~)lml.t. . Sdnnh31. '~Lbl'i~':"l!he A iii.. p.r...~ ~ ~-~culie de ]I. ni ve"t:s.n: :U eo<?rkOiftUl"MiJfU' nf:!h.H!' 1'~:T. J.GIl::'''rCh~(' . Pl~. ~ehrHt j:. H:f:sJ::[. p.e d...T.i~.rnnll:!!. ah:rhUiliilije!:~[.im·l€n im l¥'erke d~~' Onge"i'~e:5:.1950. ~r.!.}.J). 11 ~ versttas Greg. T. P.tl DrJ'gmetl'i'~~~hkhW.{l f. 19.1fici..J1::!f ' "n. lQ5i. -flp'{l... 'l"h B'.J4.. p.inlficH. P.. so!":!..~"rdl:ruD_ Z K 'r..x. ' r.l:-' ~")it. .~ 12'fi-.". 'I). 1"0"I.geJ1 zum G:.) JL9:13.re_f.L']e.ii:i!J'l"1 Fl·e.·.genl'"[)"\Oi't.lea. l' I_.Diet Un'.1U· SGKA.(l1. 1~4.w.q 1~2J.i lie de St:ra~'l:IiDUl'~.! rr::. ~·i._ r TtL A . elL Puech.I:J~eH Pi!l1'ms.l\Tl.. z. fd~ 7.7. 1 'RHPR. i~lne~tJ{..

·l. tJ d"Of'i~~'a:(!' mer r.. IT. .. 1-'~2...!'l'ol Origi:l'llfl!':!S'i ei!1e Uf1te:r- i5. :~:l.f!~·'t1't-tno. f M§T .tl H. lOa.i51'1u.sI'}JOh:w.~. L il!~ a.17 i~1'75.cUl.l.f!lac[ .~:il:re ~t doe la 1. de.iO.o!\1.2~. B~rdy.1ttisti.:1 TZ' ~.ir!. is.'ip.9~l. . PUT"i~. ZKT. f"rCpp~l..rir1~G..eo Ch!l"~8tli.' Bel~tf'.· d 'O~·f:~e~e.t:ompCilnet"ion da~ l'On~t~r.'i'i.:!' la.r1_(m a·Ot~!J. ~.1. Re sm a.'{"tert Rirc/u.. 24~:?5. U~'S· orienWill-X" {"O'nnah$'ti1!"]'l:t~u6 le:t .l.~nd. 1:21 .squ i.. p. "Ot.D1~ ~!'ig.h:~·(:t~ :Bi:ill~H':lldlfa.."'HUUf. 2uln~-J~Z~ ~67 -4~:l~ P."ift..lil. ..! Ri\.~ni A.· . ~~l-~~).nra. 'C!b~ton V5Uti. 3.DU'JiligkeH My-sUk.li!l aux 5~r la G~t:I:i!~' (Sa·W"oss 'i'). ..~ t (!'Iii! Or...-. 3'B. llr.~ de la Pj~C'~~uqiUi-v...1l:..~. ]. p. 3~8-' . Die 'J"t~tr. Gl1Q_ri.(0 P2at:r.a:ri{"~. 917~·~43. 'p. l'9.]chc A'~sh~y!1.getu. S'. TU 4~.ew:~re C'hi"fsu.e de"i' Wr.1~J4. La lLfr'rpp.(! 'Eeitri\ge . '55--62.1l:r. 193J: p. 'r. 16~33.. F.. HUH:. d~n Anflinge'. 1946.l.ChP{!:r 12.P.{~. 113. (a:r. . P~t~l":<> 1'.sse ~~l T. C. 1·lt!li. I{. d:~'s GlmiMg~'!1h ZKT' 09. C~"Q'Lt"'j~ O .:ta1(:.e Gottes. c17::I'1. D1:e ~:thE. 1949_ p.' G. P.E~ti~':1. ~13-5:62 '. H)]~. Rahn!l1!!t. ? lligg.(f.E.ahn~r·. p.[ff.'g~ne" p.AJ RECENTE .Jl. E'j"tt:J: 'i Hutl!!."Creu:r. p.~r' C~rrist':r{. :t>e'b:~tOJ'll .it:'I'e :re:. in ~. d(n-. d'w:z DfifJ~'i1oe" l?~is.~. De df. Ha:r...J ~m':m£':tl!~. Ret:'h~a·~. Ana..tI 12'0-168. l. . Qr~'J1cj 'P. issa H.\\3 t:). HJ37. Denis.($.---.ni . Hau!!lhe'r~. ('1942 ?)~ p. 41.P." XVII.t: aeJ Logo. d.. J """I'uds. S'u 1..f'ce et W OI:U"lifdef'~ ti~ ltll mY..fS'd' lrlu:rrs. K Hul .tpinTC~ ReehSR ~2 ffi~~. KyriU(.'.UiZ dlf. 19. Ti.i:te.. Ira pJ.M .::: d'!':1.ut • ."'i~.l..~ ~ainl J{!\t.M:. I. Dli" 'V ol. '19~.t~l'lre dOt:l..r..t'il'1... J?·.ais. BeT.1I!t[i!' d.s1k~'" . deb. I' sm. 1£ {5 J vol.lli' m€S '" "'.4'2. :Me]~nilii~~ P.I'!fir~' r1~r Kirdl.1.'(!~'1'"I~S.'T(!. .r:. st1i['!i~ A !1l$dm.q .AI Id. DES~'RE GINDIREA LUI 'HtlGEN F.' fiE '~dlE ties p~j'"es :!J1rcc . nif!l"'D'Ii~~tit¥tW.~·s·i!!'· € la pe1t. . u~~5.ip21~ . 1 pt~:f1ct:.· 61~7. "U.e-tre.Ji'lrj. son d. J t: ~i:d(l H HE 1L9. . 1948.. 1:3. Ctt!l. J1-'~1. VS .-. h~28.! (t'Odgeill.' ne. IRe'FZ€-n. 'p~~ ?i.a·~iIi!. . c..h~chte Id~!l.'IQri>9~(. (~())-~lOO}. y'lif~liJf' gf.ke.$c.tJrl as.."tif}. .~n·c. 'J!.P. H.?n. 81'1ipplll!ltneul jJ.s.e:1i'wlllndt(:'~ q. IJiies.6~.yst1qu.toe:r U~31t • :11.g:3~1"P.·ir VOtl '~€]" G'el~~rt Ch~i. B€:!tt€:n.i'i! ci:e fa .. }931. i'"! Ox:ford If. ZKT 70. H}.' ".ii.lf.(")t:e::·t· Ot~fg~11f'i RAM . .9'~bun "Und 'U.kc! 1.:a Ori~fib.ia11:.i. e. 'l!ba(lll (!hl!"di:U~llln'~~ Uri 'e'1ISt.rChAl"I.. ].:. ~31'is~19.6/:1'. 'R~hne:r ~ . V S.IE:.:U)~l' Orlg~nc's • 'I!'i'!n VerhiJlCnois . ..sfd.q1:!1.fn·e]" !}(" 1\. I..·ts of A t'f·xandt'iQ:.m.~01\(..k!: . a do r:!trin. Pt~~~~JW5. La B..l1f~~~s!!' d'~pi!'~.1 V~CJII teske.6.rl'Uri pi~ d~rig((UdiC pi~ilo.'f.m'inici pectQrn fon'te :pMdlJlit.j5-2!h. 2" .!ic!it~Df.'. l-1.uI1!-L~. Tr t.A. i. 1'9'<5.. ~:J. Lebr'eoolf'!l Le aor::.riS1-nC'"tl:'r.21 1l944.:(":t1l' J~:!l!:r la !Un". .. Thfi' (:J~nS'"tli.!}. 1'9~1~. Die . CL ail't. 1..m!1~W.~lW~stU !Gr.Pil:y~..tt.'f(H-:.i."!JJlogi('!: d._ '~45. " ". .'! IU'. ".fn12j. F.. FFO. (oC'U1'.!!:u~~a Pai.. '1932. ~ ..lJMlEm.(PR 1P.. Rahner.] :MI.aris.. nne dt~ I J. . pwls.a'llsJllen.'eT il1it. H. M'oru'c'lliC's (i~ H.1 Alexllndrie'.>·~. !?>CiI~~·ifol.oilS.dg Je.chu~Q zur C!1~rt'9Uk:her H:•.L Ullt .rd 'l.I: )..j. J'.i"!'!ft!. .~~g.."'extQ-:57o:? dnu1:S ~a d{~f""r. F1J~b. 27..::· '~(~i Orlg. C.er..li. p. 1.e.d:etL.t\.. '_ ruon n'lli~t 01~m€-1l::t1n. STUDn· M.:.23.en.. nl07. Q. Str JlCJl. FlutJiin.iIhin!N'Hr IO"3..st~!(Uf'ti.1 pl!ltD:l'l'l. J~.1U.rit"tI' R~~d"lSR .il p.. m"~rtiq~ueu··Or:i.titp.~.!.~nf~tilo'che Sp~J(T:tldt..'lei9lfpq:1i~' oj.f.[45. p. 'VOO 'B:althasEr.[!~r.1J. f.osdphie d!~'£g.'i: oDde~' cli. 5OSr-536.~ Car.. ~F. 1)'932" p. S.!:m]jrt. ~'.p..dSl!h.. p:·jjOJ.gcb'urt" Di~ 1.I!'~ :2 \f01.b!Itd t.fiins. iRal:I!f. 1~.nd. 110ft j~YSS.i. F{ocb. .. a! tr. . 37-3~" EH 1I. P.l:U1" 'THoolngi ~ 22. . IJia.'t·is!'en~. H.R!l!U~(nl:''''T[bb~iIlgi''fi. de Inb·r~du. .lH.U5-340. de el~ .'1 vol.4SlJP'RA. Pa~i~ts.Lhe dljchtU(A~r. G:rae1'.!! ascetir.ng VQ'-n· Joh"J' 7. Oj~ ."i". 501-~d}lJ: ·2V. Doctnf:·n.I'"Q:tl.1].M'lUl st.12.J~ chc'" C}\~.l.iml ~:n!l tii~ M'~/st~:r.40""""".ads.m."rteb. K. :F'::'l}~. d.f.tiiP ~ Ori~ene .s J.gc::. 033--1261. Fl. Nm(d~l\a. ~qm~ d'Ot"tg.~~.~. 11 OM9'en(:.a~· fR:9'liM(~ dF·~lti€.r 'Une t hoj"~QlDgfe' 't:civa. L~ lBJ~.. .pmrlUAlJTATIJ -ITI !O-'IOE~'-' Vii. !r. Briz::uii tAla 'su1te d'Oriigt:nr:!: pDu.g.zp~ de la..:1 ·. J.·.zut.' ·rl. l05r4.eel J tlon.

.p~~.(!'U~:S'8"h 1li!:~~():9"~ JOT 1. ]. 3=12.:r l~ 18~1i) (42 . A. H.attl1*nt" de.Dt: p.i.).}_ TIt e Lc:JfilQIJT1!.'i~:ene.ey.212).i ~5:0 fDtig~!be..L'lZI2S"C un.. ~~udi?.rWI"i- .il i 1~®9 fed.: I j .ll~lJJ.s.ibt.-~ .I:nh'\f)tl.iennes un..a:tJ1.lJ.. O~t!'!1l~"!Idml HL'i'r:~it"1? dtll d09f1'~bo fiE! (~~~rit-cmptWftL' f":!. ADDENDA.!l. p.iI:! d.I: kT.369l.~ ".12 f'&'d~tI'tpl!.'HH1.A M~l\1.!'j~ :U. 7~'-==80}~ ~1_ L~~att:r~-ft R.Artierum 1@:n!9$o!!'". r~CI.< ('-.~ [(~ It'~ rI(-:':r:n p~~rl:i.~ _"..1. 11"?'Q ~ ~p~~PY1iffl" r~.n:m.R:.11' ao~.. ru:.e.c~lt (Smlr(]('-=.fJj'e~ 1.at. 1~i?:4. U... 9 fIIr" '-_ BlB. 165--.nJ':Lin~er.1H P~d s.s.t{:l.~· . .'i' Id'it'~r1 u~.l)t~c~~$ o'I1J!.i Ha!'l al"'! ~ai.IE • T.{ ~- :Haf. p:r.'~~i*I:_~I~""~ . T'Q..l:. les Nomb-('.f1g-l!:i:l.()J"iq~t1~).'t.j::>iJJ.n. BLE..t~ 1~l'om&l~iF1s ~~~. lies 1.. id'~(l.. .. Fa1:'ls. ~ ' F~t1Ai.r. E.Glri!l1'u.' p. 19~----:2-! 1'.. .. i.. ~~·""-:-T-=:.h~~Il:"r ¥(l~ii1::fI'it·! ~'j:ilmrg.!!~:.tf"Q .J.l~ ~ 'fili1.'~'~fnl"l. po... [B..e.j:r:td:.I .f: tti" 'U"n t~'nml~ru:II~~~ p.~:LI.:.i n».. .h'\Sup:r.:11.iJ. Des O:ri. .. df)_~ 1&: ~ I'm 'rQ'memp~'~y1-i.. . 194:1t p...T. [J..~~V'ii:in.rlln"!!! 1."'. ~'R()VENIENTA r1\...l'IJI!~. Uirfi~.:. :$ 5)1 'Of.5: 'rf.·w_.424·_ :r.~ :rr:jl~[iSifl~! H.' . ~""'~r"i!.ltlUei..~ ....-m.R:~!I'le."- ~- .. '~~\~L~..!lt de 1. RH ~.. l.·. JlI• . II.!n (O. J.._.(:.m~nJ~.?~ .e~ m&. ns. r E.a:~. i.'M..l_ 'loll~'!1'.r cnl.1.:~..hoi2:o8f.LIOTBC.~if.~~. {j" H.K:r.od:tl:l3'~] n aUR UQw\i.r .' Z~.siHtin t'l"i'tiqNi! :r.L" 193. tij". A.l~' tt. T:tQU~~e~lJ" J'1i'~rQ~~(lUijlltl il1~iI-:r .'.tQ litl'C:m~Fi: t ~r:1 C~h ~~Wl.M:. 19\39 (~d. i . '~~i -...~.l ). '~::!lJ"j 5" M!{'l! 'P. tr€'i" M'~·Ii1-Scfoo'~~·r~)eM'l~-n.te eo:\: 'l'O~'igih'te .!!'..Jlie ChYistol('.1:i!. /0 I~ ].j. de :J . -.sOti£jl(.tu:r.~.f:::t.iv·i~.! $O:~. j'{144..l~El> . p ..HJj:~ . ~" _ rN'!I i.iI?~ fSotlirue~ ch:re:lie'\:lne&' H'i'}i p~~~.... .o~~:t~mpl~h'". £. . 18'1~j p.!l.. 17tl@..~y:if&Ft .'?lii1S" in W.---~ ". t Hi. f"ptlT:PIIleT" 't'e&dCl'11.. .t~ i .qr1'Ytc-S [.~~e cl!3: la .: ~.. .dJ. '~fI~~09'€#Q1'.(~.lS®.lbIiiofh.].1"1.i. !.l~' L .o.'. [}~-[j.i.\. H-ln" .:.CacmttqUi!"'.[]_l".~'ilI!f!lr:. :[leru'y'~. ~ f :25i}~2flEL 1~'. ~:SOt1:r. ruVj.t"ioa6:.=Ott.. 1~0].illctJo~l. ~D~..-57..tllrjJi.qt["~:!j.l.i!. iSM~i'HJ'..e.. Gt·~t~~.P.th~Q~n:~iq u ~.l~li~uirt~.:t~0.~~rbUi:1\' . ~ .l~£.~:t~~.r l~ 1["I!J1_rtti~fu~ d.ViU.s' o k dn"~~lc'!'l"ii}S21)).'Mi:h.!'9i(! (lu :n'. V:iner~K..Iltli'i par 1'" Br~1rTC-"...------~~~~==~--------------------------==~~-----~ i::lir~1.i~'i1k.

.t:itutlldu] t~l~rO]c\ie@.8.M.Ii ill St.vu He!r'H:. Teo~o.Logica. vun R'01.. :Emile S~nart _ E's:e.i 'Tiprttul ~X{l('U.i=.R't'.li v.NI A Irtn.'].:1i"J.:!:verMUt 5. iF\~Tdina!t)jd 08S:e. Atiliir.kt1 ·3.~ 19"00 d Porma.v:Ha .~·ki._ . ~ '~ .fln'ta.tcr'la Mt!!s ~'e8l' 11:':11'. 1".tdu:~.\11.[" .tflit 1a II Cooper.8I.'.. 4_ V:Iadtimb: Seleviov _ .e 1n~t.g'en·_ Com. Di. Tere-za din . r. bisariGe~a t In p['\e-g~~jfei:.rlle 1"~91eh.prllfti'eri.l>~'l6 dft:i!l~e..i.s't~rirai B~lvLI'LUP A.f.e-e· Mar-run ~ Tev[ogMJ i. ii!blTii _ 110.\11tI11t~'~(jllmeQ. CFQn~.i l1if7 " F.2:_ Dienlsie Pseudc-Aroopagitul _ D. 16l p12n.rr. hen.im:iC' '1.l ~e:r. .ti M:il~n~.K':ltbbltd~~en\~d"ta Jul~s. Kno.Rusja ~i Bi8e':ri-eQ.\I if} (o~·x ..fUJlteaJae~o1i': 'i{"!!'ii1e CQ~'tOAMAl..P.'(~': 84) B·"JJ.S.gi.ndm.'CU T~n.i~e1.:1F. Oti._. 'Vasile Lovinescu _ JurnaJ ~d~h. Lama . I f!s.iti.1t despcT'~ L~9'~nda 11'ti BttddM .p. Jfmarhia. z'€:i' 'G. C. D~I@Jj.(l}~~ (lntt'eb~i]. Labreton '~l .Qfih~i~Pseudo-Areepagitul _ .~..ROT'IIlA.t~ 032!2i3i 0197 PNINTED IN -.entrrriu. BiEerwa .p:rin!.!1H?!U~Dth _ .e~s~ii $1.. j~ t:lp<~!t : . ~ {t._..'!.A~~'nII 1:9'!l.e CillU]:r.~·8pl~~~ nU1ll.A. A'ni.~21J ~ 7(j: U.$3f.m at'~l.~.Jaeques ZeiUer _.t . Ca'f·tea viiirtii mei~e .i:d-'~~Hlhn~i fiea la:!i-'I . [a' EIvangheiia du~ l'Q~n" Cart!Blil Ien::whu..

r-zpo!iJJg>iJ#ca.f?a Sjiluei PJ"'6. iJ'il r~'ln~J!~tJn prk.ep~dJa.uztlJ.it:Cums~Q'n.tal1Hm. ti. cum hrisIOi(]g-ia ~ bUlltu~E=' p. cin.r. [pe Sine J ~~ Inviere pentru ca.niti.c.incl.Itrr..e ale n.el~UcH £te'~i. reproduce l.en:.log. 4.1:lJ.~ PAET~ .f(!.ceea ./)Jtr~tl'rea mo.]estt II 11 Comentariu nu fIllce asta inumi1lJ~ prezent. amfnst _a'1Jtali ~ntr"lln ~p ant de vrednic ·diepo!netllke .·Si inteHg'e.pl:i"r.e:rU ecestei pe.9325 I{IIi PFi8·t de..piil~ preembumf.F'l!laoamenilor ~j m.d.c'av~.t) Ii 2) Uff. du..liaUi 11 desnd df! urr. :UO.revui'c fl' ${ .2. Ilsus prmbotez (Ro~n.leapada.tlmntZ'e. 6.$i economia rrdnt.00 E) 'II .) motE:I1'ea Inl Iisus =..J.if~i'p.l l1~l1rtuf.ei niJ'e}xt'lui iJ~' iir.r-incip.iru:.fp$ir:-:f: jUSlif"u:::~.e.'(/!'..E CUl TURAL-~TlINT F~cA ~AS._gerQrWl"e ]"n.menud crue:ialffl prig.f1. 1. ltnic (d'esprf! care d(11..81.f'.c:}ft' ~ Ia E "angbeUa dupa loan Ll~'sus.ma~g'{)gj'e.. "Lu :m'intta lu min i~ ~1 "Lumina ade \~.:nplw·j . gemern] . de tnt ce-i 11101t.pf)I«g.i.ca. INSTITUTUL rI::UR. ziea: N'~am in ]'ngropat ell._ pentru ca "lia:ta Iui Iis U8 S d se arate h~ trupul nostru Ii' (II Cor.a reve'l'aJ 1)' ..s.d'l'-o pgf:spe. Ji' N:oul: 'le.icdf spi~it~ak'[ asupro Cdl~i d. .cm.nJ. Urr l).4).ei.{c. imerp":rcitJ/fe Uterm:fi PW] ~'e l'eml!1:J!"{~~l!1 dt.~mo·rtii care tnvi£'i'·L··au.tot . 33!13'.r~ de 10).arata"r '~'iindca.JUc cnJ:io-. - pe ceaa fiil1~elor. ]8. penttlJ cci -eare POf sa.at£ajunda:rnerr:i:.4) §.m arleg{Jr.tt[t pe El cu adevtrat. c.COUlq1A GIl.tt. ~ Purtam tordeauna' in trup 'I.cli. ~urn i:neaz.o. awnd aceta tt:aJe~te.a Sj1.sr.iwarQ G11. n·ermf!71e~Ji. ci..~~ase 'chcam~.a.md Scriptru-i.Nlrli inve:rr" . o vj noua (Rom" 6~.e#cIL N~ t.a: xxvu.. T.un. l~rJ'(lal.OlPEAIN PIENTRU COOPERAR. ehiar ~i de moanea Fiului inslJ§:i.~: m1ic tntr-o carte ~'i.]ma a oameeilor". .e . Dnp$ cum a~:a . 'inca ~] maio rnnlt (Ie fiecare . ..[ O~i mort si j'nsuf1ete$re~ _.c.piJ.t:tFprttar.clam clnd ciaeva ~. am i'nV]iit impn~uru1 .nlUz·eaz .2 'fOTAl . p. .erm{!n..£. .I:m.tiVa a.IL.DUn'l'nC.'e tUif VecMul.J1k/j.ce in Soens pnJpriu se llumqm via!ta..~(l1'(U'J: R'c!AC'.