You are on page 1of 65

I:, :.

O R' I G"E ,'N'


,

-:'1
'. '.,

I~

I,

Cartea I

C\ll'l'cti:"!, 2'io',"t.'TIl(}.'3
'f;T

RF.L1GIO

'1-0

I" ....

-r ~
CQL~k
I\O(

rcl.\unam;:J ~t.:: !;i:.1.d~LJ) ,!\t'l.mlO,li, F.j ~~ Silvi

IJ

I U,L"A~'U
1

Cr.rpE'rtili : Ii:(ll~_ ~ MOl,.

rn
J.i1oit.!Tl'!dii!1, ~Lll.I;,:;.! ~

'.

0' 'Q"~'GE-:-N'' 0..1'" ,

.HLl';fr.1~ Iii (_~l-"!L"rtlI : .J~I' i:.I!"J-;!i'E

rUn l:I.i ~dCi"lHQ'E,I..:.;:..

.L LI

.oJ,<;

cfiJ'L D I:'l.l..i h 1
'Ill

:c..(i L'TJd

r~l };: J
.s-a, ~!t"'d,11i1it .fl;u.j,_i, eiJil;j;!l
,J,L'U'lE,

'J'rndlloi."i::cre,l!,

I tllJ~
tki€.tnCl.

mm.n,n;!:!

iJli~l"'iJJ'!1j

de C'r~~e
fill

,Ell",n-!" -

('tmL7rr .riltY.!.w.t ,HE',.M~t HI)) Nilf, (!.::>X(

f',"lLnC.'r.l5
m']l~;"1

:;,.l

4_:ed'_ .!';'.rllil'T"Cf'::I irr .. """. "

!~ureti,'t'hrle!". rn

ibilj riB"".

I,a, Eva

Comentariu
l"

... '0,

-,

t;B
I, '

e 1a du p"'a-';
"iii
., '. ,_ ,

I,

,_

"

Cartea l

J:NSTrl'lJ'HJL EURn;P'fAN
rlr·n]'".itlIl·lleo ;:J~l.!JJ11';1 pi'!!'U.!I'1-~ {!d;lt1~ ~Jmrlj~ In~titllrt.cJ;J'L1i !I::."":WL. ~u pel1'!~n'JIl..{:iiJpef"l::I["l!! ClIj: I1J·,:t1-.ljitii ri~1fk~
·L'OB,ti:!

I.:1;j,

IA~r 'I r;n,l' j

~:,. .I~\/..

~- V~ATA LUI ORIGEN


~A~a ... ll-+i.

JI.:-:

i"c:.wrntt.ll,

..r~

(~U.iIq

J'i-~ r:o:f,n

~I,"

~Ot=t:'

ar

h~t'(!:n.'LI

sa. ~:r!Ejut.eo
2~

vi·etH
111_!'

i!St.or~.;:q~.:-[" pi.~ ~.t(!',

BC8!itu.i; ()llil. ,fll' !l.W;1 mulil'

dl' Sl:!~~~ dac'~ M; ~fa :sa. .u~ t~ef.rui. ~ sm'l?- c C'l".Irl!!,t ;i';,
tl.1n C'.t~~ruE:'Fl
jn,
m!l'~8 ..,.

In !=.eI:;:!'i lU;,,,~('L Al1'l!CJ ImJrO<.)~

ano'pll.11 \1-.jJ, I[ 1-'>4J:riei .sale ~i~1'!'ti~',%i_ 'N'~ tr:~l;m!~ 1,11.'!,t 'I~~il Em"l.'b,hlir t {:.:j ~~jt ~i"Itl"-'rIn rn..~tin hn biba l; d-e' [kT¥::p.ni::.m (il"! ~TI::;''!JI 'bYiil. <I.i t~j'm~lI.J] ui], ead f" if'('I;I~!:e ll~r pr.:Jdil (.'!ltl!ltln.<Cl 13." Ci":ip]t.o}

:;isH!?"l 1:!;>iineopo

"'F.Il~'billl

d&iPft' "'i;:r,~ llJi

o.ri._~m_ .indus

ml:m~

7.~uTni

at1llr.d.
~Qmll~

Il;':i';r;r,d
• -

\'l[hrI.H_~:t..e T11.(rT'C,i'"j.f"

desp:r~
(

:!i.ti[','rmo::::u:t

Mn

·!ia-r(ttilJt:L.qjI, lli,;!['

:!iA'l]

I'"

d~·;';J:I.:.\I')l!'rljw' i.:!r.rromi.a:sUce._

·toole j;ru'O!;rili8~;·iJJP. ·1tr,ml;.l'ffl1jt*-' !i'l!li.' !i!'1 -sc !l.1.r.';.iEL a. f.i;. 'r:i"lil'CilhcJr~Jt:c ~'U ,iU!:! .:;;~ ._ '-"()1l~"'PQ1~Tiie' ·t:liLU ljl~,rloare _ i11 :=i'i;lB r~' '~Clei i: ·vi;_i;lp.i'r lul Q.tLgIi..'11 :!:ia e:3pE!tE! un ~!Jnl!.1lir Yiiin,[;ie~; r:m~5.t, ·e.p1.!iT:·at 08' ·'J:j!"J8t.~ i~lxtil!lLU[!' li,:~gio-.
.i;I~'t:'ilI,

·nt'

.~I''''<1Lce iet 1I;.'lI.!k~ urme<l~a 'nE' ''rum. tine ~td1'l's 'tie ,"Ychit~r .. Il"l'.: bili)_ITjIi'"~f;ij ii:i'- f 1J i. ()ryge' ~ l~~'W~'l~ll·t.:iI" (]l1p~ ,~ ;r.j~~i'l. ~'i !1't.tlol'und.li. 1l~.r';_'E-l:..5!re· :1'3 iSlJjL:se]m". d:~' ·Ph'rt'il.:'· N aJ.J!1Jn; achi V:i !iJ'uibl; ('~t.iJ. la ~11"¢lU!l '!,"t!ll!ID1u..lui Orig.kne:, .at~ ,t$;r;' ~,r ~!'Jn

~~l

~1;~;

ptJ:b.!ica.L 1.j1J f'di1ilii'.i.l

E~"jlllI':€h.O;_~Snt:.

In. .~1117 .

rCRISTIAN EADltll'j\

,"

'.' '1"'" . opuana


t

Spre deosebire de .'ugustin, 0.1 csrui destin a Iost marcat si deeisiv orientat de marna sa, Monica, Origen va avea ca model statornic, d.e-a lungul intregii vieti, r.i,gural'atirluj~martfur. g,-a nascut probabil la,'lexand,ri a, In 1815" Intr-o Iamilie destul de In.sta'rita. Porfir va spune rnai tirzi: . :~,comparindu-l C"U Amrnonius Saccas, marele filoaof neoplatonic ~ ea, Origen s-ar -Ii naseut pagin fJi ar , .. ,- d 'Ii ramas pagin pina pe Ia douazcci d am, cmc ar I'"~ ',,12 1 imbratisat ndoctrina barbara", ac ica rl;ligia lu-i Hristos,
1

Afirmatie total mtncinoasa, fiindea SE' stie CU eertitudine ca tatal sau, crestin fervent, desi I-a lndemna sa urrnezc ciclul disclplinelcr Iiberale, r-a insufla in aeelasl timp 10 pasiune aeerba pentru studiul Sfintci Scr ipturi. .Lucru deloc neplacut copilului, care, dirnpotrtva, muncea C'U, 0 rivna peste masura, In, asa f'el incit nu se multumea numai sa, cuncasca simplu si superficial ill'telesL] Sfintelor Scripturi, ci eauta in,ca, de pe atunci ceva rnai rnult, vrlnd sa, deseopere veder'i rnai adinci, punlnd In Incurcatura ~:i pe taxa.! sau atunei clod Il intreba mreu ee anume se ascunde in dosu] Scripturii 'celei. Inspirate die Dumnezeu."

"'Jnparatul Septimiu Sever (193-211),. pregatindu-se pen ru 0 confzuntare 'C"U partii, trece prln Pa estina ,~i Egipt. Aiel, preotii cull elor , locale 11 asalteaza eu reclamatii Impotriva crestinilor '~i evreilor, acuzind ambele religii Ide p rozelitism. Astfel ca Intre ,2,1(}O si 204 se declanseaza 0 prigoana teribrla soldata cu mii ~j rnii ~ Id,emorti. Guvernatorul Egiptului, Laetus, ap1iea Ia modul Del rnai str: ct ~i crud ell putinta consernnul inrparatesc. Printre eei arestati se afIa, si tatlll lui Origen al carui nume nu-l cunoestem dintr-o Stlr5a, sigura, dar care a
99~200'1
,

In

-:ost confundat de Eusebiu cu un oareeare Leonidas, de~a,:ita!t si ~e]",c~. martir in acecast perioQ,dit, TragledJa se mt:[mplla In. :201 clnd Origen abia Jmpliniso 16 ani ':e d,am seama ce rana adinca, nevindecats pina la sfirsttul V-i'liit a lasst cumplitul episo j in sufletui adolescentulut devenit Ia 0 \71rs'a a.t,it de frageda capul unei familUi ~~m~r'~ase, el fi'~nd eel mai mare din 'cei sapte copii l I~l?ura~aj 'e :s'~ eompor rarea sa in a -easta imprejUFare. C_B .•]I dormd sa-sr urmcze tatal pins Ia capat hotar~te ~~ ~se' jer'tfe-' se,a el jn8u~j pentru drcap a cre,dl"ntii. Intru Hristos, Nere'u'~ind sil-l 'mblinz:easea, ell vorba brm,a marna sa e nt~iv'Oita sa-i aseunda Irnbr a'C',amintea, pentru a I m)llpiec.lica. Sf, iasa din 'rasa"., Totusi Iiul nu aba~,dQn,e'na, atil de usor, Ell se simte dater sa-t ',Iitnita tatalui aflat in inchisoare un scur rsvas ell urmatoarele cuvinte : "Sa ,ntl care curn a sa-ti schtrnbi pdrerea din. ]fJlricina. noastra .. - ai_ tiraiu, contectul ell filoso Ia pagiina:· l-ar fi putut indeparta de credin".El cresttna, . ,',aT iriul tatiilui jnsa l~a tin It rnereu - ca 0 ',eg2i.tur~,Id'e singe ,_, m airrul Ejger·icii. Patimile lui .isus fusesera recapltula 'eo sub ochii III in inima lui prm fla irnile tatilluli~]nartir~ Intr-o om ~]i~ despre Ezech 'fill va 5pune: ,,_La mrme nu-mi foloscste Cp am un tala mar '~T: dlfJ,ca eu. Insumi nu '-raiese cum se ~vine ~i nU fac cinste neamului meu Innobilat lprm ~lngell ~Id_i'ca mar i.riuhri tatalui meu ~i ma:rtll1risirii de credi;n"~a care l-a umplut de slava intru. Hristos ' COndall1nal"'e a adus d'up'a sine si confjs,'area tuturor btlnur'~or famiUei. V5d'va, strimtorata, at gas1t;otus,j sprijin la 0 C're~tiIJ_5. bogata, care s-a oferi: sa-l ti ~ pe Origen, cu easa si rnasa, ajmindu-l in acelasi timp sa-st continue studiile_ Dar sub acoperi!:iul ei trai~ ~i un am ~Ine Pavel originar din Am ·'ohia, mL~'lt mal in, v'irsta decit Origl2'n, · are prdica 0 InvatAttI:r,a eretica. Despre ~U3eaSI in vii ta.tu'f'[l. nu stinr absohrt nimic~Pa'vlel era un '8. 'orator abil s~ inooligent" ehiar ,sclipito:r ~,~ a.~~a!cum afirn13 ~
l' , • -1

OlUOEN

Nautm, pare irnposibil ca un t,lna1~ insetat de lueru i noi ca Origen sa, nu Ii ,foat raplt, macar '0 clip a, de farmeeul diseursurtlor unui "'ins in mod, cert m,a'i bine pregii'tit decit el. S,~a fi. Iuat care el aici contact pentru prima d[ata, cu Gnoza ?' Sa se fi izbit. aici pentru prima oara de' rnarilenro-

ales ca -J] se interzicea -- sub amenlritarea decapltarii _ Slat intrre:~ina,legiiturj ou 'pa;gjniL Origen hotari sa preia

cisrnului :~i a filosofiei p'agllln,e, nu VI{)lI'" uita sa-i arninteascfi de anii petreeuti in anturajul lui Pavel, Ca raspuns, D' ,ig1en va [serite Intr-o epistola a.utabio,g,rafilca,folosita, ~ri d'e Eusebiu, ca "Id,je~i era, obligat sa, ira asca Iaolalta cu acest om, totusi nu s-a Inveit mciodata s.a se roage im.preuna cu 'el ~i. pastra j,neD, din tinerete regula die, eredin1rB a Bisertcii, pe cind pentru in,v·,a,ta.turile eretiee simtea nn fie:) die dezaust.' h
r

bleme filosofice ~i teologiee eare-l vor framlnta- far',a Incetare, to,ata viata? lata lntrebari $i s'u'po'zitii ram,atse f:Ar3 n.ic-i un raspuns cert, Oricum, atunci cind detraetorii [sai, Mlvor aeuza del erezie Stall devieri doctrinare sub, influenta gnosti-

'II

$~oala del gramaticii ~,i pe: seCllt, ia lui Aquila


.',.. h' t d""I· '1· ~ .. . 'h D·... ce sr-a InC[.'EIRI St uciue ['"nerare , .. a'd'aesems '0 upa ~coa'la de grama.tica.. Asta se Intimpla in 205,~ Paralel cu aetivitatea d,e da-scal, se infrupta ea un asiduu i.nv'a'~a,cel din serierlle marflor filosoIt ,;(, 'cum se pare ca va fi audiat !? prelegerile lui Ammomus Saccas, prile] cu care I-a, cunoscut 'pre Heracla viitorul episeop [311 '1 ,K,anldriei, ~i marele sau adversar, Abia se rnai lini~ti,sera apele C'i,nd~ Ia nUTI1,ai dot ani de la plecarea lui Laetus din Egipt, s.e' tirni un nou val al per:sec'lltiilof\ de data aeeasta sub guvernarea lui Snbattanus Aquila, Cei ma] multi p,reo\i" In frunte cu episeopul de' ,a.tunci al 'lexa.ndriel" Demetria au f'ug"lt dinaintea urgiei, 'Ci.~i au ram[3S pe Icc, p'u'tini 181 numar, D'U puteau face fat'3 'inda:toririlor impuse ,d,e' cult mai
F .

parte din lttrllibutiile preoi'\,ilor refugiati, Asa Ineepo d,e fapt apostolatu aBU, lade. Printre prag'·nii care-t f!"e'cvl~intaju scoala de gl~a.Jna.t].ca erau ~j multi doritort sa, se iniiJeze 'in, religia crestlna. Origen J1i aduna Ia leI aealsa unde, Irnpreuna leu un grup res 'tJiti. nJS de crestirri clteau ~,i comentau pe indelete Sfintele Scripturi, Relmn,iunile se desfasura» intr-o :ntlta de exaltare v[ecinii cu fervoerea m'istica., M"embrii comuni ii.~ii Ica,pa_as1e:a 0 asemenea ~n= drazneala In,cit unit din,tr'e ei si-au declarat public Iconil"' . vmger ,e' cre~,tilin·-. Prinsi de autorit~l,ile im'p'riale, au, ~OS~ eo.:n_damn!B1i Ia 'moarte. 1n scrisoarea 8l1tobiogra lea Origen le.I (!-.i tr_ 8Z!8 numele : Plutarh, i'ra:te'-e fi .osofului Heraela, Serenus, Heraclide (. jn[ca nebotezatj, Heron un al doilea Serenus precum fl-,i 0' fata, erais tot catehumena, Insasi viata lui era. pusa 10 pericol, Din elld in clipa a~~'tep'ta sa fie, arestat ~:i internnitat. Cu toate aeestea, -'ei - ". f..'" ~~ ~1 sust nea con rat'll ICU,asernensa ardoare ~,n[cu'-ajljnld;u~i a.t]'~~ pertoada dete':ntiei, cit ~,i In momentul executiei, in lnlclt de multe or! 'm'tllpm_l1l i"n.taT'ltal a era gata, gala sa-'J Iinseze ..,Pina Ia urma, easa 'i-a, fost pusa sub supraveghsr- .a :solda,iplof'[.Origen trebuia sa=~i schhn,be des Iocuinta. . I" pen ru 8, nu lie crea nl~plaJee;ri prietenilor care-l adapostea,u, Iscindu-st i'n, f:aplt viata, Aceas,ta h,a,r\uiai.a a dura p,ina in ,2'11" Icind Aqufla p'BJ'as[e~ e 'p:ro'\Iincia" roaatH ICt1 moar [', at imparatului Septimiu Seve .
macar
0
[I

_,

~.IIl.iII,,.

_,,,

t,J

'V··~ ,.. ~ , _ ,'.Hita ,JiU'],Origen se Idesfa~furas.e 'pina: atunci pe daua' p_anur1:p[8-r!a.l!ele d,acii nu ehiar opuse, P'E'_ tru a se Intre.me, era nevort :58 predea Ia ~coalil, discj,p]"n'eli(~~li'berale cupr",nse An, cele d,oua, eicluri : tr,-Uittfn. ,(gramatlca", dia.'. I. leenca :1?'; re't.orica) [~i quad? ...t: itlm (' r-it:rrtrl~ti'ca) geometria, t
t,

'DRIG 'N , '.


--~

astronomia si muziea) ~ partes, sa-i spunem, profana a invataturli Bale. Totu~i'l in, .sinea lUI, pcrrderea uua [ora 0 etinea invatatura. ~sacra ~ exegeza Sfintei Scrrpturi ,. Gasim. la Origen cia ~.j Ia inaintasul 5·llu Clemen ~ convietuire; rama tilC'la. a .eelor doua paradigme rarnificate Intr-o serie die concepte vcomplement are ~ ouncastere/ credinta, P ide'e- p,agina/pamdee crestina, cultura profana/ ~iiire religioasa -_ eonvietuire ee va marea in reaga -_ i.s, orje a erestini smului prina in <il£!l2J noastre, ~:e vern . opri mai Incolo asupra rnetodei pedagogice origaniene, prelurata si valorif'icatd la maximum de rnarii teologi ai secolului al I'V-Iea. Ne aflarn, asadar, intr-o epoca relativ tihnita pentru corn .. itatea cfr~tina din Ale xandri a" Plt:oo'",ii refugiati se n intore aeasa. Demetriu aflase de initiativa 11.'j Orig' n ~i p'US in fa1,8. faptului truplinit, Ii. do bineeuvintanea, T.i.n,aru] '... . dId ca ell e 18 ,at unci 10 decizie ramcata : In cI - ,e scoa a ::e " ;,-t].', grarnatica Mai mult, liji vinde absulut toa e cartile profane contra unei rente modeste de tre·". obeli pe zi. Avind asigL~ata, pii.nea. zilnica, nu se vs mai gmdl de aeum Jnainte dec[ '. Ia misiunea pedagogilc,a ~i duhovnlceasca co care tine 8a si-o Implineasca cui '[i era·m 8iC-rf.plt~~rae~ ,N-a fost 0 simpla abandonare a culturli paglne ci. 0 aldc'varata cnnversiune. 0 lnaltare (l1tetld~epsr8JI din planul Iurnesc in JO -1 duhovniecsc Vom in tilni aecla.~i Ienomen ". 111. herrnei neutiea sa, unde sensul literal al Script'urifu va fi ridiea' mereu spre unul anagoglc, Eusebiu ne-a la'sat o d'e.scri,l~re amanuntita a noului sa'u regim de via-tao : ",Ziua intreag'a si-o petreeea 11'lt1"'-0 a.spra ase "z'a" iar: partea eea rnai mare d~ noapte 0 Inchina studieri i S fi 11telor Scripturi, ducind n viata cea mal .fi~,os'ofieii cu putin tA·t pre de a parte prin deprinderea posturtlor Iar pe dU' alta. parte prin SoC" rtarea timpu.lu'i d.e somn· n.molotS.:indu-se' din capullc{~ului nici de plat r$i nici Ide pernti ci Lieu -." indn'urnai J1e p.lamjllh~·~g:ol~ Era de 'prlirere oa un cre~tin ':, reb!'ui.c s,il respe:cte tocm.ai
I':
I
. r

!!)

i,

.,j,.:,~:

...

~I

acele euvinte ale Mintuitorului care spun ea:lrTJ ne este ingaduit sa altern deua haine ~t niei inc.aJ ,.aminte ('Ma tie i, J 0 10)· ~i c·a mel nu se cad€! 8n ne al~atal11. ingrijorati in ~eg'ii'tura ell ziua de I11f' n ; '.h in aceas ta. epoca de maxima asceza fie dintr-u « xagcrata Iidelitate f.atla de envintul Scripturii, fie cum VOl['" justifica mal tirziu lapaflil.torii S:iiit pentru 'it Inlatura orioe umbra ']Ie banulala prrvind relatiile IC'U credinciosdi (dIHr' mai ales cu cr· dincioasele), Ori g' en. se castreaza, Gest necondamn .. in. prlma instanta 31·. de opiscopul Dernetriu, dar care ulterior va deveni unul din motivele excluderii sale din eomuni tate a. alexandrina. Din mornentul conversiuni}, Origen ~i-,a pus vasta pregatire Iilosoflea '$,.i filclogica in slujba Blsericii lui Hristos. 01 cateheza serioasa nu se putea fa.cle" plecind d.. la U.8 singur texi ~ acela al Septuagintei, plin de Jpr~ e rnulari vagi si pasaje obscure, LUCID: urile s,-ar f~ clarificat dear prin recurgerea Ia originalul ebraic, o r.ig en, no cu.... nos ea ebraiea, El ~. intilnit -nsa pe fiul unui rabin convertit la erestini un, care din. pricini lesne de inteles 'S. refugiase la .At xandria, Crestmii 11poreclisera Evreul, ces ta a exercitat 0 in£lue.nta covirsitoare asupra ttnarului exeget a1 Scripturri, inci l putem Zi'C~,! Impneuna I~U Pierre Nautin, ciilindoi au. fost maestrii de via'ta erestina ai lui Origen : in copilarie ·atiil-rurarti.r j:-- I'" In perioada conversiunii E:' reul." Acum redacteaza 'prima luerare 'hermeneutica, U C' 0'711~'n' '''iu, la Cintarea o C'intib~H~or Despre ce 1:3},1" fi 'PIU'ut scrie mal adevarat un ealugar in floarea tineretii deci despre pierderea si re-gttsiren iubirii '11_1~
lL;'
• II!
I!I ,

0,

Sederea la Rotna (aprox.

? 15)

In an-um 21 ~1',! Origen If ace 0 calatorie Ia Rorna "pentru. a cunoaste stravechea biserica t r·omanilor"'.. Mot:iv-t11 dlecIa.rat. nUl 'plare .sa. colncida cu eel re>aJ.EI leste in'voc'at nt-'la.1. n~uJ.t p,entrtl a Se·:ju,8tif'~ca in o'chii d.etractori~ori eEL ~i. A.tena acele~ vremi, RO'ma a vea fallna. Wlum ili'lporta-n. t ce ltru i'Ii-1·, ....

10

CRISTIA .. .'BADIILlT.~ ~

OIlOE.

telectual, spre 'care migrau tinerti insets ,i de culture din teat€' eol~u.rile' imperiului. Papa Z'efirin era pe moarte .. Lupta pentru sucoesiune Ie dadea Intre Callis . ~i Iosip, aeesta din urma acuzindu-si adversarul direct die sustinerea f~i'ti~,a a: er· .ticului Sabellius, Sabbelius vrtnd ~a.[ustifice unitatea monadiea at Sfintei 'I'reimi dezvol ase 01 tecrie con" orrn careia T'ataJ., Fiul si Sfintul Duh nu sint persoane distincte in cadru] 'unitatii' supr 'me" ci ,d,e:'~n simple moduri Ide · Iuerare (Creator, 'Mlntuitor ~,i S.Eln,pto:r) doar in f'ela,tiile or cu Iumea, Dupa incheierea celor trei lU.crar~ speelflee fieeriruia; modurile se' reintorc 'lin monada prtmara. A'~rfel, Sabellius tindea sa confunde pe 'I'atal ell Fiul in vrerne eel 1.0 dp exagermd in sens eontrar. ajunsese sa T r~1po~a~ dulasca separarea 'tota.la a eelor doua persoene adj,ca un fel de diteism. Origen a eizu' Ia Roma chiar in oiul disputel. Problema il linteres a extrem d.e mult ~i {)I amprenta R doetrinei lui Iosip se 'po- te distinge in teoria sa t:rmitar.a~ In nurneroase pasa]e, el 'a' sublinia Iaptul lea T,a,a' t1i F~'ul sint doua 'r·e.a.li,tati substantial di -erj,tel:$,i chlar ~;I.ntr'-'ltn anurne Iel doi Durnnezei' (depikla in ICO~l. I 0a11" II" :2',lIB!)~ In anul 217' revine la Alexandria 'I lund -si reia cursur'ile de' filosofie T eligloasa. ;~IP cufunda co $1 '111si mare ardoare in. studiul Scripturfi. Dar cum. Ev~re_'1 parasise orasul, nemaiavind .cine 'sa=~ desluseascs ,t~x-D.·m ebraic (ICBICi el Ins m~{' n-a stiut niciodata hine aceasta limb'ia:, se v'am sitlit sa.~~iprocure clteva tradueert gr....3e~ti folosite ( de evreii din diaspot a. Asa a ineeput realizarea eelebrei .. _lexat J~aii ~A.'cea·ta era 0 car e cuprinzind Vechit 1 T!·stament seris pe eoloane care 'pteZ~fitOll,!Thn sinopsa textul ebraie transliterat eo caract ere '.rlceqti 1") us patru versiuni ln limba greaca. Ulterjor Origen va ada:uga inca ~~ d ~'d Q'uaY'e:rsiuni descoperi'te xe I InSU~']l,. ':, aUt~,n . e'.m.onst:re,az,H- CU, argu~mente im,bai'ab,ile' cit 'Orig'en n·-a intoclnit ·'ing·ur I-Iexapla. ac'unind. 1,ao a.lta. v'e.'l'"s.iu,nile dislpar'ate, ci a p]@cat de 13 0 sino.,s,a ,dc"'a 'existenta,. Aleeas,ta sinop's,a
I
A "

!~,

initi.ala cuprindea ". ansliten 'tia textului ebraie, Biblia r lui Aquila si cea a Iui Symmachus, Origen n-81 facut decit sa, adauge, pe colcanele 4 ~i:; Septuaginta i( ersiunea uttliza Ui in B isel~~. ICJr1es.:tin,a) ~.ru. 8'fu bli a 'lui. Ten,,: {)in C)1:n1 ear e n u ca. " pare sa i 1 fost altceva decit.o revizulre a Septuagin ei, .''tr.apl . astfel obt:il1'uta S-ral i:mbogbitit 'ulterior eu InCa d,Qn,a versiuni ~ una descoperita In eursul eelei de-a doua caiato ii i GrllCcia ~,fu alta, pe cind se afla in Cezareea Palestinei, Inceputa in anut 217 ,Ia Alexandria, munca Ide Intoem ire a. Hexaplei s~,a in! ills pe citt:v~ decenli. Pie 1""D.gS. Iller aItle personale, Orig -: 1 trebuiasa Sf! aehlte 1 sl de i ·da ortrile Jr"'". biles .. Numarul celor care-l freeventau rn sporea din, zl in zi, Deja r~ "ormase un cere cte prieteni intirm, in. special dmtre elevn din timpul perseeutiei, Intr-a zi v "ni,li:-l ··ieze un barbat £'I(]; rte bogat :~.' .. i cuuoseut i.n Alexandrie, pre' nurne .,mbroz:te'. '09,- e. sedus de gnosticism, doree sa-si Iarnureasca unele ehestiunl rnai delle ate, Orlgen r susi sa -1 aduca pe calea o: -odoxiej bra chiar .~' determina 'sa jmbr:ati~ejz,e modul de vi2rta al desavirE;,i,ilor.~ cu. toate C;I Ambrozie era lcasatorr"t El i~i ,Gl'edi,lc~ 10, parte din timpul~:i . verea sa. Blserieit punind a di.: ipozitla lui Origen 0 Intreaga [armata die seribi meniti sa- ,aj' te Ia redaetarea eomentarttlor : lMai mul de sapte tahigrafi 11 sta' eau in. preajrna eind dicta ~i se schlmbau alternativ dupa, un anumit timp, Ni~F, numa ~ul coplstalor nu era. mat mie, Tot a~la stateau 1uerurtle ~i cu. numarul tlnerelor fe .. care ranseriau frumos textele .. ~ .l\mb'ro,zi~of rea din pun eeea ce era de trehuin.,a pentru intretinerea tnturor, Ba rnai mul el depunea 0 rlv:na, nespusa Ia eercetarea anfVo~Q' sa a Sfin elor l~cr,~pWri. ~i. indemne 'in chip deosebit pe O:rigen 'sa:-,~il redaeteee comentariite., ,'F a '~a insi', ; -til" 'ltnecri chlar si.cilto.ar e,a lu · Am'bro,zie mHli,le trota'_ e' .. De'S!:pre .Evas,ghelia It.ti .Iolan ~i C'orrtta. 11£,i C'ela:!us n-ax fi vazut pro'bab]l n."ci,1udatu l'uDlina '·il,ei. Ambro,zie l~a i::nd,ermna.t sa explice' intji, ~i intli
III . I·

12

fi.tlmi.,
aj.ul1~jna.
!lfH).tPiJl:t:!:!. (~oV~jr.('),

caj;;r.:o

.iI['"J,W,

~2~.,Orf:;:,en,

]a. p!:;.... ~lmuj

ift.'C:l1'uu. ~". 2:),. .:.r ,!nt{l'eMJ:pt pru~t:"<C'~H~ ~tIU .1


~--;:!,

;lPll~ ~ tiP.
mI

inieFpi",E!~:rri

-?l,.1ed,

:pa r.r:rre- lp. F.'.iXpL'me.'ii raelama un :?:uCii:tCiril ~ ~~'PI: '1 1').!Cl"P'tl~"jij lUG1'l.Irik' ~ l,i 'lJr~ ,nlV~Yl. nrlc..(!1/a:E, ni.r:5!
~0f'

cl U[S4
~

J:nC.Jl;teJ1Jl

iptl;)l!"-.e

1'~1'beF.i r;;x', t.ronU l('tUl

t-a :,~ f(ls~


'r"~~

lui

-Chl::!iiR~l.lt.

r.a!'"'!~

d!;!

.":.'[I"omat-p.

tll::.bJ:r:ihln.i

uri ~~~Ii!r:!(.~tJ

inf13il1;'li le:

'P(r"';ma s·dnt~'il!..' r'~'U'~~

,~pli~'S"
,(':'€ .lin.~~ dE!~at~!..on, 0M~f'~1" a';.·hti ~) m bIDM'fKi:l nd:m~.I';;i tC!'l'l f'i'ltuz~Mt~. f'ilhmi' 11:.1.[d~p~i~e '(Ttj..tl .h1J£[;:J:!">L~il: -,~2li.F1tlLtl~lj. Gli \!cmEl,~!j:ul pro"iim:iEil ll,:r-;&IJ]..... do:rl !ik- r in:~i]ll:~~. ,~s.:J)foc:tj~dl ipl'ot(l('Ol!]l fll.!' J.'~g'O.i:'II"(', d, '~rh!l~s[!pnnJt-lft1. , mL."Si"i,~;£~J 0 'lX·riB[!"a,["e. p-rl!!1:'er.~ILllll.!l~ :~,phlllJlj $1 ~ -an:;! epis'iJl:J".Pll! hn A' f'}i: ~~ rie·l, 1'i,ig iud~l- ,!'t~ 'bir:L!?v,l}l,;jjOC-.:.~ a-l l;j~i I ~p uS 5 t~ ('l1'~gt'n ':::p ~fjn;:!'h I1osrd_ rfime-nij nu 8,V~_'i8, 'v~~e ~ii pat'§~.e.F.I:::~ Jl:~~pl:.ultif!o!""i~ r.~i il"'ll(.'U'!;lci'ltv'Jj;"i1'e-.l :p1'f"f~f-~~ll'l ~j_ Or!g*.'e' P'J(",Lli[,,;tL, . : 1~<I(IUlI·. in ,_~Tilb:biJ.,· 'i,I~~k' .... lX'~!:.~E' a L1n, Li.mp la r€.~edit'!1a ~1.J.vc.~rfiF.lltoru~u.i:_.t.Jutem' !iil~n;"1: {"Ll apl'a."t.im.1Itip ;;:I'-1t~ h~tf'i ... :'I1'6tori'l eo mud poo,tc'r,ililiu'[L ~{":rh:rU D~,' :r"!'::;~Tt.;o.ctW7I'f! $j " Lm'ClI!!r.~0E1:rEi, .m!:!lirl:!lum tr.8:1;a~ Uai!:rri:e~i!!: .i!Jf! prr.m;p~t&.

ep!sf!l\!pul D-f'ifJ1.F'l:uti:.l_ C,[!IJ";I j~s~.I~i i51t'I:..tt'[l.t. dli .... OT.L,i m~i:i,'fI'lA~IfI.te•. .:t Jost I_e'i.f.cit ::;.fI p:1Il,"'ia Sf:!;!I::5it<d, iik!x~uel1'ill ~j _.:;i.l ~ rt·r"lgi~w- I a ]~rt'Y:-;;:lt;'nll, I:[l;'~ ,Jin

,l":L:L1~.-::I: ~

d!p[lGL:..a:;rt1hlL l?-p.i'~IP'_ Iar O.t!g{'FJ. ~r ~lI.Iinl}ol teNr:m8:i SIoJi.b~(~H.\r1:;'*Jjl ,!':-FiM.!l.uaI, (PJ"lZ"hi'tm.! pInil i?l. Htl u I. iL'e1i;!'bL''t."~ 1l!IT.ttF1,~ a L .f.!Jt;1i;r:.'llui, t('!l"Jk.ig; !r.slJ'iltiJiu:C. (~!"~lJ. It'(\mt~n f'fI, ~i!I i':t:(lC',,"""i tt'hern.:: 'th.tllllnLati.0j c:11i"~"""DH p!:.' lrll:"g 1n, De pi'1n.. m,lj dpii&. 'v'('\TH.:iL ('t! 'Punrte ii1i1;!i. Jjr,: vede.rf.' !i'r Sl~ ...,.tij~ '~!1.:!m:~C[I:;. ,f)(' ab~K:!.H,i·· dll<}1" d:I~p~etlJl·l;tt$:Il"r."I' 10 ad!l"ll!:$a ,!il mptiu,. .1 ,.ulYb"tJ.:i[j~ h~,r·;',. ",pl'i!f'itf'!'hi i!1~ clJ,'r'{J1'jloJ .J.1J.$ill".illl;ifJll in:"llicr,t-a \i'~O:' eatT:!'-~

tropHlui

Sl!!1iD

rOt'11)f.i
!:i.C'L'jS

v.~e,~iLl\·ntr·U
fI_€"

."1 lit;" dornb.[I,t'L' ~~jJl

~ile,,Ill

lUl, .tlin t,1Jr!'~u~, \In hltlfl!(I;:, ti:'U'~'<Jt,.

f1iJ'f1~

sUita (lk,

j,i"ltN:'b~Ti ~i :i'LiSfH1'fL:!itiri. j rrtltulrui.

19;-

:r'e!i1Lr'tt~~Ti<ri'iW!. 'F~bLli:Co' ~~J ~t:"D.~~~i:rn" e,:q)H ['..'Ii E!l iliici. tl'i ~ lr..~'I..'tl!ilr.... . 'if;j'IJJH:tl,!,llc 'I.'i!1JI lfI'~rM. r r!1t" 1nl:?'rml r:ir:'ljjrn'b.-~,trJ~" $~. .u a c;Clli~(r,It'l' ::;;)U: ,rio J.rJHli.ii ~ ~~(.IT!Jh~J' ,pe.rn1 i:l1'I~iI~ ::;':1 ,51 [iJ:_a~lililf.ll! ~O~li ~r.::r;ir1! (,'1 1"~~we.~'!itil1!d Ps~jITil,lJ t. n@.'K!Jr.j] h'illpl!.!lh:ii 'l!ru·· ~;~i1Li~alb~~£K'H"~ ~.I1~"-"J:lt:"r}, M ...m~l!Ji OOll'aclf!["i:;!lL>a 1'".ti/mine ~d~'!;Ud. j[JI, ;A~1 'fel Jnt1l ~~TL~! I"",mr~ l'1:t' Lr~g~d'L!lj~'~' rt' oon~wliFl C'.!E:Hl<.lt:..~ ~fo~) roJTIli3t:i~ fI' l!..l~ p(J!hl~l. ~i ill, lui, P~-;.:t!'l. rjmf~ ide11l 'liD}. j~M Vi'rlute;,g, .i:!!ct."Sittl m.1II~iIF.!tiI 'irnpn T Ileo i'lji pi.l::;;l;tr.."Uill i~ cl1:rii l'O-f~HM.i:('- ;'I bl~]~hJ.'::;il ,i~re' ps:rHt.'il!ad"illi: ,i':i} d~ pild.i}. rb:trl~H ::i1;l'LI: '~11ee bKl'!"U:ri ii!I_Sch'!a11atn"-il"F.!'_ T',D!i.:':trJ~i l!'!'if',ilS,!i.i r!Jit!iT~' peln ~,:'8re' PI::.':tol"\l, ~_ P.!tV,~l ilint S'~~J1iro.~~ ';;:Clm;:z~U:(j,>t, ,(;,-1 ~nl~r:l.ttll ~r-pf.tT.f.i'l. EJ!:!' ·Ii.'~rl?-1 ''!j,".!L iI71J.br*~a &Une-.tul in l!."~i~1 i~iyleM'ii ,41 ])1 n pri".ci nBi ,O!;n110M€'i CTeri.~if<l!(tt" '{l 1':'UU"Safl1 ilt0!" dat, ml'l.i, ~ lie:: -'f.lhr.Wf-.i.U1 ~'da.jul~~ ~ (I.i;nf;rp n:~'tll!'luJ'il,,-' 1:0]"' !lYJ:·~~-@'tll:;le.,

~fi~l'Io;jl.~e- [~Nb].C'hli:' {·':,R~r!.!ll. ~t'ulH :::<..Ilk'! ~"ro.ll a~T~, a .F..ilii.hji. ~ I.I!~~ '?in;t!' .r.YlLJ1~, Care ~l£l' ohEP!1.e~ sa ~ Di:=.i,\r.n 11111.~. r1'iH LlE!- 'h''l rI1l~e,pi]~1l1 fl~f"Ii"pl:ub lrllo1' ~i] IJ, ~~~~i'T.iI~L:~ (lJ1 ]llOEU!l"11t .<t.:it:' &u'iJ ~[l{h.K'n~~I, !,lli:witicii:!:im1.J!.'IJIi: tmn,,,empo[o:=Jn. (i:I1..'!1l ;"I'Rf!3 -l'l dIoc.'tid]llP.l 'T.'3:'Icr.A'tiirliC:I~~). d-i..rr ~'J. u r'I2-Hgit"l mm~Ih(;\~t;:J 'bincli1lJ,f;il'i.lnttL"tii! to tot Odll!'nll1ilJ. mu.r1'i. U!!r.i.~ in:f;e$"[oclJ!m!j'~ 1m U.ri;gen. P99~~L:=i!U 12X~~:tf'.:wW ~; dour] P!.'l,tr,;pJi (:.f,o$~~~,gClHrlt~
.'"I:'i1~,'rl;~tl:'

. PI:!. !f:nk:;13,1 n"!ii!p.Fe" un."Ii dib'li . 0P.·lp. ~~i

til

r.~t

ue

Or.i:g.ef'l

h0J~~~!te
~;:l ~iI'~[p..~

~- i ~TlillPaI1-tiil, :Lf.I diCl!ll.S:l ~rl;J.p![.".


~!I'I!t'll'p-ilro:l'j1;o.l"

.A~t"r.2', va

rn~t.:.,>din
l1r,mllid

S; ~ ::;E!' Ot~t!I~.\

-r.I ...

~1:Up~.

[11.11 lIe·l';":I:r.iHs'i d tm,lio.:.l ('l~l{l)~"')f'.. ~.n::~4L ~l!bilitH'i!tl';\

QarnE.!TI'i:~u~, dii'l jirt:'. ']:IotuJ I!:" dl:"'tfjn:~'Li'v' ~tabl]ilI' de {I 'i1l'l8~ nfj ~"lo1IP~1~Q~lrLJ J1tC't'l)llJOS("~tii. no!Ji:l. /U_'I~'I:;t~ ,a.fil'm<~~i.i - [j'lb.!:ier ~'am S'!::~t tii r!.... o€' itllCn:lBi' hnE!f'ii:ate;i!;, U1-n811:'i j lil;iertill !!IJ'bltrt'!, ·N!m:l.r nu e- mal ,str.n~j ·~!.:.,.tilc<gj~

si

bhll("l~ '$i t:'oil~l

't'IJ't't:L':r.llL",

h~':st~,

UI,Iint:liiii. t.~j,

Wi"\> fh:t'

'!,1miJi~'1:.

ru~

hri. (~t",ig~!'n-

,iJ<

'iL~L:d.{]~iirr. -1J.1eml.o:i!,d~ pe '!111:.l::ire!f'U.I liibif:.rEJ.~~i,

eu-ro spuno Jean D{]n.:ic.eJop, - dee-it r.ata-lis:rnu~ valentinlarl, EI ~us\if'.i.~a'oa nu exlstri ceca .un Sll1g,U$" Dumnezeu, ereatorul umveraului ~ :-:01 C~L nimeni nti est€! r,:'~u pr~~ 'iftt·tnt:ro., ci devine i1:ij'i.~l:. v(,inta. Trebuia. de· asemenea cxpllca.ti] ]~n,eS~H atea clil1tre' fiinte~,e s.pl'dtuale ingeri, aameni (~neg;aIltatea ehiar ~i tntre oumeni), dement. Cum S~). j,"uetificl a't'itea in.c-gal ~ti:i(i r~'f'ii a -] ;;1 euza Pt'" DUIJlinezeu .d~ disertminare ? Atund Origcn re'cu!rg~~ .a P.(aton! Cijr-e sU1S;,~irtec ct1 (ieeBlr-~ suflet a avu t 0 \1~ i;.\in/~€"j"ioari1 ~i ·ef.ec .aU:!~ ta nega rive s au. pnzi tlve (in fUflC~]e' de pae~ ~12' cemise [on rl~ te V]rtu:,ile acumulate) se n:~per'cli.teuia asupra destinul m! prezent, Dumncaeu a creat d ec I tea te f~"i.n\42I~ spin t.uaJ:€' egale iThtn~ e:l.'E!'jtoate Jnfruptindu-r e, 1£1ineeput din fr-'J'iI

tie mintuit, deel ciLrnmtuirea lui era e neeesitate impusa d€" extrema hU[1u,tate a hli Dumnezeu. 'Lid Origen ii V~11H:"a .f carte greu s11 prie<eap,a, cum o- Irn W. ],ih~r[iPQ·~testatui la nes.fr:r~it in r~u. Cre<de~~~ :~priiinitldu..-se ~.'i pe un eitat din Apo.s~o1ul Fa ve I -(1 C'Q. ] 5 f 28)· oCa toat~ fUn~e-le s:p'i-· rituele se vor ~···,;jstpin~1l~ urma intru Dornnul. DiuiQ.~~l c~( Ca1td~&1:f8 a, f~s t 0 alta p.i ~!)~i CfHTIpr-eJ.ml. ~act,tji;,:n:·,e. .1~ do:s,a.rul
Dupa De. r·~8'n:rr~ctiQ.~e;~, a rI'h::tttuU un eomen t"an U Ia Pl in;!:~u~;ri'~e' Ief:emia in" chela teoriei apOmU,~~lze;l! .ndica a: L-u; l"eeUpenlr]; 13J tm-f_o:r s';.d:&e1:p~r din ~~lt ~i a res-tabi Uri.
lui Or:igE>n.

ti:r~ p~.ra,dis]t:I;c&. Dar pentru eM disF)UlnfEli3,U de lihel"'tatel8. v'Oin~ei, au, putut Iua de1..'1.~E. pe oont prc)pri.u .. i\sttel ail. ajuns, ~~L se in~1~p~r.t~:7.{! utai rnult ~I.J mal pll\-iD de lQJ

f~lta dumnozeiasca ~1 sA aj1Jn.ga m stadiul ~ctu,d de c!d~}Fe ~1 pac.ato~enh~... A.'('~,t :iij,tadiu <"'!I't~ au P9al~ .Ii de:fini{..lv~ [cacl[ astfel arn ne[~[l, bunatutea absoluta a lui, Dumneaeu, care- nU diore~{;. .alteeva dedi ~1i restaureze ('I'po.j'~atd~tujis.) inlp~r.~lia c eTe a sea' pentru to1j fi ij sai, Tn7;estrate eu libEH~ fif'bi tru ~tcate ~'U(l t6!:le po(~ pri n harul 1 Dumnezeu ~s ~m:!i'[ e ui reca pete 'cOl1:dl' ia 111·;~i.aJ Origen a OOIU;~ ..erat aeestei pr~', a, ble~~e (]I lueraro sJ.G!€-dal~tl e.:"ipu~ n(]tttri'~ Qompu&iil[ .pc cit D se p.ar~, a Al xandria, A avut ~ {.]I dtseut·ie· puhb(~4', tlra.nsr-risa de .tahl~ r.~n eu un gr~ ~ ostie pe nume CruJdidu3, T,eroa dt.!2·bate~ri,1 trebuia .sd, Ile modul In 'car- 'l"~ital I-a nilscut pe F~i':I_~ ~'!i'lai {:i.L pin ~\ la urm i1 3'-8: a j uns 1a 0 ~ nu pole,niiea nsupra posibi1f"'lti.i. de' min l~,jrE' .' ma,w.luhl~, Cand1dus a'firm!~ c~, eli a VDJ ul ,eSte: rau prln nr~.tura. ~1 ca nidodatil nlJ S~ v~ mjntui. d:fige.,n :S~llS.tlne~ n5~~ts.£~ dia.vol'u.l ,S!. .. ca.zu t cllil., pt''OpFl.'e v oin ta ~i e~i, a~F~cunl .at c·iizut, tot ~~,a "V~ n .in stare. su se ~i. ridic~. 'Dar adv'ersarU lui Ori~cn aU ... n,teles Qrl .au 'Yl'ttt s@; in.:lel,eaga ;efi. cli.a:v~).lULl tr;e I tJ. i.o ~. ·

~:Il"~mo,rdia~T.i:ngt.lkelf!J. ~l;.I!!l'eilOir c~zu:p In flfiYrnl1e""iI~h:mnJannor ~] ,@;.dla."tJ In B~bHon ar f:i .da ic!Jpt 11ngui:r.ea Sltfl~~~b(F~'i2ute~ care due dorul mJntull'H. hl ~n15 un[,l.~Uo"rl~! 22-8 &1 2"2Ur e(nnen'te~2i1 ,GrfI'ne2tl. Niei ,0 alta car to tim 8m ptura nu eonsti tuia ~ pi.a trtt de poticnke ma ~ :~t:L:"]rE." decit ~:cea;s,ta. P~l1,tt"tJ, un gree culth{.a t, D~' acee U! W~bUi.Clmers In ~adIDetLl textului, pantru a sco~'lte de sub coa]a lU~l-:,al& .3 ,ex;presiei bruee r:t.Lie2u] p.ur 31 r~velij:\iei illvine, Daea Sen ptuca a, Iost revela ta de 'Dumnezeu, atunei, {:oilch1.d~, Ori,gen, .inw.~.tur,a i nu se refer~ Ia altceva 'l~c1t 130 Dumnezeu In.su",i !ii LBI, rnul spiritual. 'N-o poti d.H eu e oelli p:rJ[jfa.ni. Povestea cosmo'g(1rtieL 'aut de sim-prj;a" {:tdar naiva lao nive-I Hter-a~'ll k-ebuj,e .sa li[l' sirnbclul unor ads\lyuri fundarnentale. De 'pHda! in ~P1 sodul 5£"p3ril ii ape~Ol" _,,:t:~e de sub Uriii!' de cele. de dea~ij:pr~~ tari~i, ' n. -ar t~v.o:rba de apa ea element fiz1e~, ei ~de s.eparill.re~ surv'~~ta. Int['e na'rrur~.~e: spirituale.. ~ilc~n~,asemenea '.in.ter~ .pteari. ,OJigen nu ·pretin.d~n mel. p e . ~jeparte a.:fi gasit sens n. ultimo al Cuvlh.Mul lr~ei\T"e1.~t,Pcntr"UJ, el, £.~nS~ll:-ile Selj~pitQrl slnt, r'aporta,t~ ~ a:ntE!' IigE.*:n:~, :olne-n~a!;ea'I' In fi" a ni te, rum Infim:i t ~i n~cu'P'Jfin:$., li)8tl!: Dlitm:n·e,ze:tlj Ins:J.J~t eu slne["(~nin oren tlll"';.~ iC·e i lC1llnllla~te ~i-~i a(.~@tA limi tcle" ..s 0'1 ~ie; ~I'n:pJJjnh~a aJ.~e~·~~.r l.u(!tYr.i. 11la:re1p~ t:ar-e n,~' dep~~~e~a~ ~intem cOl1~tien,'ti dre ignora.nta· noaiStr.a.~ nOlo lor in
bea:titudinea
I.

Pi;

17

"- P.1STI..\:r,I .. !llD.1 j .1' '}i

D(! pri n ipUs

-------- __ -tomW""1

sUrnU '~'U pl'\otc~te" Autorul a :.Em;;i acuzat: ca n~~,g[~ade~afU'~ sterie ul ,P,crip'tw'ii, In fa'·~ p--tri':LJ1ulill de ori,1:i:ei,

PtJblicarea prlmelor

dJrJ,. i~~~M~

~x_ie.geza s.

IT,~tat.in (:.:1 - Q :,;a-,~: ,expun~ doctrma toolet gic.tL.. OreriJld 'un, sistern COMlP3,Ct al gindiri'i sale, e-l spera s.j titnlur,ea~c-:- teate noe'intel~gedle p~rov -cl~h~ de' t'O'IU~Jl= tariile de pina, frtlln~ '*,i sJ spulbere a,(lUz tii.1 _,. ee i se .a~lteeau. Ineepn ul lI:_1cra"ri~, cum hlne se ';tiQ>~ esw, () 3ITlPi.% Imlrruv:h.iJ.'\e ,[;1 cr,~din tel ortodoxe. Parten cea ]TIBi in:ter~~untii!, jns~, 0 oon"stitui:e justific~l"'&a tentativei sale de Q. eereeta 1l,L~[ " urn r,i',~ euprinse in S!C:'l"I'i,ptu ~',a;dar nef~rrrn u,la tel In mod 0Xp] kit. D,@ PIld.u~in S. dp.tlJ1l"~ so spune Iimpede I'&:1su *, etul 'Il a 1] ra~.p~EU:1 rl~_,~ mer l ~le sale" c:a t va o ].flvi,ere si eiL orice ~th~t s.pirituaUf di~,,;,-une d~ ho'er lrbitr'U; d.r1 ," n:i~:r :ri rc'l U s,e }aDIurcfltt~ daca s.mlletul e !i.e tra hsm:it'e pt"in n~'~'l.iel:~ Q,t1.f"ii· 'pr,e(!l:Xi~lfi. trlJPt~ tU'1.'OJ:01' ~s-te' inserat diin a furfll , ''''';'1 f~ t, tra"u.1.11.a. ~1 S~rilPtUrrt ne

~.a'!I"~aCre2~' un

Origon hotfrr.El~[te ~:..' lntrerll'pi

eomentariul

'a (}, '~'neztl1 ~j,

(,71 '~hsth in~ed ~i di~hi-9U", flt",1 Ins'a .9J preciza .' • -"",,;!. ,j"." • 1:'11 bl em,C.le _r1l rJ'li:lil 'II " 111iC1ee smt acesua ~l TU c) cum SIn'". r ro ~e SUS nu pot if t\tl tt:r€blde '5~ HlI] nc:olltet ciJd f£iJra rezolvsrea lor do.... trina '~e~tlD·, :-1]: ramine ('I i impa.rLa~te meunJEl' neacoperi 1:'<12'. Drs ;princi pits p,rolElune 0. dogmatica Tn IDun41 m.a~l]ia ip.utetkli., :Mtrma\j.i1e ~e aid' sin't ,;aproape d ~ .adev5r" .. dar ol FlU ;.,e substitute lliciQ{lafa ad~Gv[a~:tlll)J~' ~i. nu ;:I"U pr~ten.\isl, e.labQ:r~!ii adev rn~Hlui absohtt. Origei~, nu nlf~.i '. ~Cl.U"ge, c· ],1::1\ ~S't1~Otn:fJ! Ia ci ta te dl n t' ·1c~t~· pagi.ni. ·te i\direg~mdu-8~ exdusiy cr~~ inJJor el i11lVOc3 nuwai i-nw.tori ta'tc'd. St;riptur;i i, 1ncar t£".a, a IV ~a i~i ,expt..:m,'E' pe }.a:rg mBt:OM C!!K.e.getic.fi, ]t~lspunzl:n.d In relu:~ a'r,:::e~U!, (I,dtici 1.0 f SllSc1 -te de C01'Y~enta.rrul G~nezei.
invn¥1
A ..

Apad,ia hJH~r:1rH De pri.7,r:-c~p;is~ departe de, ~ ap~~,ari-[! ccnflictnl ell autorf tEil.tHE" ec h,ezia~ti:ceN a ;aprins ~i mai tar: ~ 9;!~triw le, Dup:ri ce ,ElL dict.at in,Nt patru tomurl din C~-men.... · ((I'rild Gene:re'i (V-'VI.l, ),' n{)n1simpd1't.Jnd. atmosfera 'pUna '"l~!HJ~p Un eo ~t'1 '".~iU·t. 1n jLtrul sau, hntilti sil, pl eee din. ,AJe:= k.i ~a'tldri a, In Cjnti~iane8pre [,eremiil.'1 in tllniJ:1i1 lin pasa] r.eV!Oolatar ':ntru starca I'm tic ~phit:, ,~~Nu V(» mui -PQm,I~,nj l:,le DUt11Bl€ZeU ~~ nu V'O'] mal grai I'I"'(numele Ltd - (ler . 20~ .J)" jo\ ~~s,t ["1.1\1'1 t u I prof etul u i, Ierern ls se ,118~te din r.J anumite s.trll~rnin te oM.e'n("~tj carora '~'i nol riseam 'sa le C'~¢l!~~T~ pn d~1 U!l~t'W', Cif1d,cineV'a i~i ·dii ~e~ma ajuns :-:;.fie ,Re,fe-ri.eit. 'sa sufe:r,E" si sa fie urit din eausa l11.vatBtun. i, g.:l1.o ~i a Cu vintulnl durrmezelesc, ],?i ;lice in s:]nea. 'lui: .rna dau deoparte, la ce lmn ~~, irMiuJi'at?tea sidi.eU 1. Daca s i.:nt l~u~l"~l[i!t tru 'ca j nvA t ~.i prGe~ am CUvintul pen ui Dumnezeu, atuncl mad degrabt rcnunt r:ili rna retrag in s:5ngur,t!l.~at('l·7i paee," .Q alt.] ~u,uz! a :plec~~rU sale atit de br LJ $te pare' sci r Ios t hirotcnlairea lui H:sr.~lc]a. Ori,gen "Qn.std'Ll~c _,;1 d~torltA aUtudinH sale, in tj,mpul perseeu'~i[raj e.ra rnai lndrltui t. tle€,[~ f -0 stu 1 S'dU di'~dpil)l sa 1m brac-e h ~inn P1r~i!i:t~~~,SiC'.l D~~t'ti u in;s~ H r,ep:rQ~ c::-astrar:ea. ~ N~utjn erede ca iRdev~atul rnotiv Ell 'pl~i;~aVnsale .tr.,eb.ui~' '«u~~ in iUii parte, Ep,isCOpu,l se devede ~ ineapabll sA 1[1te~'E!'.aga jn~~J:~·(!ar.eEll t-enU~Tm~~. 'ui Or ],g'~n d~ a cons ti tui ~].1 n reo] ~)gie .a pUt slj, h~a.s;p·[I:ndii pro bleme lor splri tua~e' sp;e-' ei:rice vremii. 111. plu.. acosta pare 'sa :Iii ,fOIst, oaroeum s, SIlTI j ~ni.t de I"erlutnele ci~.tig t jete pri gen I~ -o.chii in telE."c 'tUJJUt&\U din 1\1@x8udria" Herncla in~~ ,~ (J,~nlj capacitate inteleetuala era net infer.ioarfi: cele~. 03, lui Origen~ ~tiuJlie sa-l Hato',2e pee-pis('op, ~ ~st;tnind'l,-i (,U ~ bedient£' toa,t,e

oa ~

I;.

Ii

p~c}el~
c~!e

¢t,~ vedere. Sdrblt de Mi'e cunp:,;t1rn ta ~eJ.ui p~ QcUv1:~iomff~~"l, actu~e~~' p@ cl~'uITlu1 dI'1~'p~l iI.:"t'~in

t€,
1.9

Olli~t!n hotaI'~~t.e sa se ropa, de A1exMld.ria",

C1J,

gind~l

~~--~----------~~---------------~de- a obtitlE." In alta 'P3J'W hirotentsirea. atlt de mult 'rivnlta. Ca si Clement, ~:B n:~iugj'mI,z'~l n Palestina. ~i tot t cu jnainta~u.l. Ball:, Vll Rrirni ospitalitatea ephx~opul.ui din
aseuns

pa~1j_]or.. In 10.81' 'atu] ,erOl I::nso,i pretutindeni de marna sa, ~U.ll;;1 IVlammea. Aceasta - reprcdu ('EtTl textul 1ill Ease-.0 f~mJ8j,e fo~rte .re.'iglo'asa. Auaind de iQJinla lui Olt'i~CD, care se .rih~:piTId·se pest'" tot tl fac'tl.t orioe ea S'.H ,a,jr.U1gi;,i, !)~ \rada ~j. ea Utl ~l5e;mmea orr) ~i :s],u gu~t'c
rj,E!rn

biu -

Ierusalim, }li:®x,an,dru. A'ce~w H hu~i:i;~ Origen sa. prediee In bisl;l'ict~ Iueru :ndeob~t,e Inteezis latcilor. ]JfI,rrum Orig:e11 nn .SEa un lai'~ earece reo am vazut ~a fairna lui de ~.g e~t al Scrl.pturii tJ.'1@>c.~ de ll1U]t gt anic.~"1. Eg'iptl!Llulj,

urn

~4mbro~ie; n-ar fi trrrrJ:ls ":i~V'a di~.t:oni la Ierusalim, (:Y. o sed~){),iXri:!:(n. care se sollesta, prin mijlocrrea episeopuhal Jile~" ndru r In:warcf~'l·'E!'a lui Origen in. ps firie. Denl.:eb:i u ~'Ltst~nl26Jl ,epistt)l£i. oli IlU-] purta niel .un el de p;lea~. Iar in diaeonn, la :rj]ld;u~ 10.1";, trebuie t:ln-l. fi linli:tit pe .Ortg~n
in p.l'i-ym \,;1. ~Htl..1dllnH e;})is(!'o.l?ulu].

... 4J?x.a.n~ru Ell fIwlJt '0< .cx.c.cpti~e·. Episoopul Cezru;eei 'ThQctist~ ii ~T~ta (~JC·e~-a~i soUc1Ql,ldine, Petreeu 111' Palestina nl~. multe Iuni, peste ehiar un an ~i pr·o,bil.bU C . ar Ii ramas '!ki pentru tctdeauna ciaol Demetrfu, la ln~ls1.¢ntele, lui

.Atnbr-(l·;dc·Incepu ·ga See neH.n.i,~t~~rlsCil ,1~a pleearea in l\.rL'lioJ]Ja H pr{rm i~c,e .c.a V3 COl;l'tin;ua sa Iucrezo fa Co't1t!E.·t~n1;~t~ ooug rl,eli-et. dupilf .lo~ M ~i' 'c'a, pe nlisul'a ce vu iucheta .cite 01 carte, t-o va trln;d~ b. Al exandria ~Dar p,j n,i1 a t1Jnd .f\.rrl'b.wo.zie nuprirn 1:5 'nimic. e ..-\~a ~a n ,scJ'l\SJe 0.: epjs,tol.i in care ii aducea amfnte de sa se Intcarea , rial unde irtc'epe redaetarea
Ci .r~1i'a

{:un9~tinV·ele Iui tealagice unanim adrniJ::"a·te In vreme ce .. p~tre~e\il 5n ,,,,"\n-tiobiB. ea. a i!.:t~n!t prin .ni~t.e'· ~fi.'t.e'ri di~ g::~t,d.r: ·petsorH'lI"~. ~ i-l aduca ,r~-o1!oi' ·a~"'fl Incit Origen a sta 1: )'n ~ lpropierea. e i u~ tJ rnp, aducindu-i rnu l~ m.~rturil ~ii!"ritos.re ]i,i. murirea lui Durnnezeu .~i la. frunl:tJ.Se'~~a. ]n.~·a~~·m?i~1ne~eie'$tL" Pentru ,ca deja iarna ~~ p~ siJ r~.te·i1 la.r Or;~ge-Dn u cmdlN:l nici. un ssmn CUm ca ar clod
j

COf')'\'ctltia Iecut~L {}rigen dicta ~j. eJ:tpedi~ eartea a ,r"':~, . _.In P1"'·i'.flavaJr~':1n'ij.l1L~l 232~ revine in iijF1r.f{t) la Ale X anin pa~rie~. 'Ot],gmll ho-tiI',' zO!J'li,.~.iRtl':·fpf'et·~rl:k? ].~. Ge'U'€"zclt [lJen Inters

sa ~·]).ando:nez.e proviI'1!l

·VI-a. Dar la numai

Clonf]j_.cuul stins deocamdata; rJUner'ea ]111 A·m.biFij(2~~ de .Bva-nghelia dn,pa loon. lCaf\l?'&€

a 1.1u mal l"·e'l,lp:t·inde Ae-c-epit1 cu ,e.nmziaSTIl proin-c~pe un CO'fJ'Wn1u'ti'Jlt !,~1


clore:.'! in

rcpli.eA lra comcI'l!:t~u"i1J.1 aeeleia~1: EvanghelH.

primul dud 0 iSlrrrls d~ gnos-

tlcul El'·~rae1eofi..

Clr,'iJiUo.r.ia h~ AtJUohia ~-i' ultima pe;··iuad'a {I !$ederU la . 4 lexandna (23'~2j2)


N -a a.vut tin1:lJ sa. ~iew?l·etccT.t pri.rn.e'l-e, ,,:atru C'~.rtL In tosmna aif;-e'1u.la.'}i an! Al exahdru Sever ajbnge In fF untea a tm~te'l unperl a.le In j\IrtiQbht~. una c. avea ·s~:-~ petr·e:a.ca i
Thunlle Ide iarn81

poate deduce cij intentia. c1a~~neftl nu ae mal in roar . ~1LT'l· J\leka;ncfh·ia.. Jn. Groc:j a, Is Atena, spera . sa. ~r\SC-as.'ca. a udienta pe care 0 a:vuses~ in pr.' rnii ~:~:'la i\le-X~f.ld!·3~~,Pare ~ie·ase-~n'ene:tmp[}$l~n ca impa-· ra teasa ~~·rrnmt'.a ~a n u-i U "~iiru' U \0 'inlRortan ta sarna de bani, 'CU .care- avea sili-~i a<eh.ite· d\ell-:u.leJ.UG' d~ cal.ffitmrie ~] sa se intrcpnJ 0 buca.ti' de" vrerrre, Nauttn afh:ma c~l Or.tg:c'il;-nu s-ar fl Into:['~ la .t\le'4i3Jndr.i~L del-it ea 5~D---~i raea
~~tW1ilO]"
a_]{~] ~E-

cit~:t· ~tlP MU1W pl~a:e1'1 lc.a.ra~i~. de' da!ta :ru::eas'Lt:I;~'Pl"e ~ C rceia. In serisoarea sauto'bi ogra r:iJ.L"~a uliUza m de ..us eb i'U: ~nvoctt d~p't motrv ,~·T C'<lili3.tm:i,i?i .,trebuti urgentc i'n lcga.tUl'a-'c:u Biseriea, ~~Formula esta fom·te v1illga. In plus, l!j1i i~~ell. si~le ci~£i. 'uTIxernlllaf' din tQatt~np ere l·e, serise pin

D~

a '~a

mainte' de- a porni

Jt:ampania

~mpo.tr.iva

b~gajffle.

21

Pl£(8i .. spr(~ IG~redaJ..rH.q pe .mrilFe· (drumul eel mai SCUl·t~ d ~r ~1 ccel rna i prJm.cjd ].oSh 1:"1"P~ US{:3 t~d!,€=.i3J. l1.xngul c~)r,_~J~tE1. palestinienc, I aeZar~Qa. 'Pale:i 1:;1 ramase pu~j.n '~impl. n n:ei d~Jr ace-st pepss, ~lc~ scurr; Ii 3dJ!lSe- bucuria n~@J~:ter~rnta 1 a hh'tl;t:onirii. Se pan'~ lea :lllint:iatlv~. -a. v'enit din pal'rtea ep~seopflllli 'T~cJj:tbt Aee.stil, iBJ '~UndJ Pr'Ub~IDi1 de hnU~:rkea lui Orill5CJ:l d(~ a se stabHi liD. C;':r.eelBJ~ S,(? ~~il1.di eat htL"t}tn~ lil]:salYldt].~ll 'n ~la le'g.R <lte :bi8l2Fica. 'Sa. Dc asemenca, ru.p'inGlu-se Q[)mp[et dE COntUff~tiil:W~ cre~~in,a' run .. \le:~t-n;).grt~I!, Orlggen n u 5e· rna'] af1~~: u b j ~risdic~lil lul "Dei'll chi u, i-\tj'M;e i s ea, 'T"€1.:lidii,.;;;,.t a putnt iEacB hjromnire.a; fii,ra .;I S'~ .;:tetm~ C~L. J n c,;J~(;i~v_r.~un (:;EI 11()J1, ::! 1 his.erItH" DHCl~ asa s-au p;(rtr~Cl."T f" lU!!!~"'lJFile'(cum ~:n~suPr].;m~'in SifilJIf.lCI. sa Na-utj n), atulu:i ''3~~ i pU_j]~tntre'b!s'{,f1~ : de- ce ~i-,a, rnai CDn'ttfi.yat 01'i~'~;nb,ljlt\O'[i~,spre G~r,~d '~' 'De 'GC' n-a r,:a:l'nEl'S pour ~i sin:Lpl,- J in a Ceza iPefl'i1.j nude se bueura de pr.o~t::~la intiis fiit~1t~.il··ului b,iserieH de a i~i iii undo cr fI! ~n.~ele5. si a:dmi rat H'lal lnll.J.t~ d~[t ar :n putBi,t sp~r:tJj t:r:l alte .par.~i !.? Probabil ea m~,:rfjjul 2!1iGOlii d~ filO~Qfte "aJ[eniLB'Jl.f! ('.:JKe.r-f,i!t;·a.:'Mt_j;p-i:"'~, h~l 0 atf~~I';;!fi~ ;;:Ii:~l't d€ p'u,terni,[ea! in-cit nnnic nu 1~~N, putut dete];'111in;::.J; Sa se JU"toarca din d rUU1+ Pin a- srI aj, [lli]g~, Lal .A.tooa (ori. la in··, tcarcerc, epi'slld neda ta b~li eu ~ti'tlDdi ne)", Fl:'~m iUan din. CC'7.,('[r".@E.'1a'Capado:dei l-a. 'in vi t~t s~, rmnin& ~'i aiei Q vrem e, Hca ~a. pr.exli:tie 3pn~ f0108U1 btSC1"~!;jlor sale 'L ,

enelc']icei lui D e.n1QtT1'IJL i~l'!J;:aih. "ntt" l""aSpUnS\lf'il13 p~ . crirg 'lC'-Q pr:{Jvo~ilft: ct~ pildkd" serisoarca lui OrigJ~;n cat'],€ Ah~.j:;1!I.nct.n.l ~ ~ct:1SD3;~@fI lui A'I'~.'!Hlndrt1 ~i 1'-'eo(:ti~"I't dltr(~ Pont~rL n~lnlet:riu 11 a(:'iJz~ P'~ 7t'c!lfc1:i'-s't dcE'" ~ It r[lcitlc~t de m~ 'Ill ullt~~xri·.reguln~, t~{:1'~2ii::Ls:ljc@ 1, Nu 19."iIj!;~- orep btil : 'sa bil"otonE.'::isca, lin, l(!r'bdlwt]O~ rnJl~'l't in, :.:.;u][mtrd.ine® ,aH;tal !2p'i~cep;' :2. ,.t'~.'lit credjn oios ,se itl)utllmutilase '; ;1! In -ph ![~'! ()rtg;~.h 'fa un rii,tacitl ·'IlJi[l ~h'it. pe,tvertlt d~ lecturl pAgi'np i;ti' j !~r.'etiCr-1' cars-si pf\o.pcn,rnda]~, d~ctr~:napUna de ifio~~tH
~1Lt'~'ul

dt.l,bioafS"" if!:. ~drul 11nl1i <tJ!I.'Up !"c-:strins de a1ia\'·7.]~'*t {,in:i'~ti~'· Denletdu cl,t~ !fj eite:va 'WKOO, IT:! Mpedal I)UltogtJ~ (~U c~ nd.td~~ ~t'JJdc: pI'eti.nd~;;] ~~ Dd.gE'"n sustlnill5)f, id,~~ min{, ~ tuiri.'i n~~~S:aTe a diav:biiltih.ll, 1)(;in~Ull T ~'spun~ in n umel .. l»s£'rie.U t1rhl' H<~11~ a bii~F.:~r:icilar· ~i-i 'tv~cin~", indu-i a ,fi.'J¢'i~w,i d dI"~~l'~~t~ seepului AJe'x-andrid,~ f~rn' ~t se ,gh1.v..i n icl o ep'i -cn'pd_ SEl o.(],8'rti: Iarn Ui!:]. t'i ~.i d ~n pnf'te-~ 'tOib®n3] al~\lZ,i teo l'(;i'tA?)~, TIltU_;'~ f1iftdl all.';@. e-:x('OTl"'tu:n.k:.f.)1,i p¢ I'"f\~{),L: 'lSlt '~i.Alexandru, ... '~] Ltat~, ~n;~~~i d~r-~~e,o:I ~ ~p _ dul ra:t~,~de'h:~)L:~tj,ri l.'t~ '~e: l~
i

een fLt,rnib cu tr;'ld,~l t] El, bl!Sei1lc['as.c:~~, :lIu I fif1nletri'tl msa l'1~ci f)!U- J: b·~uia' ,nTa~ rnult, jndij M Wr·e-o;pi. :bll se 1ntO';'1l""~m'tl tEe In .~Cfm's, eu 'suriwar;ea ¢a~C"i,. 1<'1, $n:r.~HlJl vsril an tQ...id :2,:;2~ $~ iffibi :.1l1 t\t e~:;J,l'"fitu wrJ~t 'f!!p~SCiQ'p~·] PM.]~s9.£ tinicni s[~ rup!]; d~ ioddt3, legaf.\;ul1o ttl c~ dol p.rClst."Th;L Plenurile nu 1.-.F:Hj .i~;--~]t CUl1Tl ~I.~a:r dorit. Ba chiar Lltil Ii d i11b:-Cf e~i 'Jjvl"~,~ti 'in tr-ua gest de ~() 1'ct~rifL;ttr~'irrilluiSlI?,ra, za44 1 eneieli ('"-13 ·]ui. l.k'mC't"Fr~J, J},i '~~:ri r~ 'papal a episcopllor din 50 re~cIJ C~ ;e;ro:,~~, ~r Ierusaf m .. i(:'!f'~ erau C 1J~'llplEl1tstr iiin_j.de' evenin~if.f.d;e:~B:n:: prldna, ~~'IC:XHrii,dru cern speFie de lH~U17a~in"il;]' r se

'n~

ce

~'fl

foarte ,'siurt thn:p.

~'~st.eal.

hiro b:mj ri! . ,a.j unse

'~L.i

urechi'le, 2:pi.'seoptJltd ,ti.in ~J~l~~nut'ia, D,emetl:"iu, profund ofcn~'a1t~ :t±iml~(? "eJ ~l'ert50((;F'f' pape:i Pml~l~'i't;, ~11na~ti4l de ~ rnai 'fJ.Tu1~1-t:~legl egl'rt~ni.! in e.tlpr~ 11 af-lH"i.S::&f;I!' ,pe'~c~-i lh)i' oepJ&00,pi din P,,~l~:;.fh:la,,·T1?H{j:t~~~f5 Cezf1'rel~'i, ~.i ,~~;;()Btldn! t:-tl a] Iel·usalhnului. Sc poate t~r;on~Htui In. llnlt rn:rri r~On-'

,t_'flcicll'Q~_, 'Trlrn.:is€' tm mesnger la .A:te-na. pen tru a...:i cerc :e'X'r.~;H i1 1 ui Or ig en _ Me-s~geirul ~orJl i t>l'~: Popre- Ci J'ot~M'f:I 'hi priilia varu £1.11: d'ui ,233. edg;u]1, r asptlt;n;e 021. llfG'Jis-j,un~: D~(a{)guIui eM C~ndidruj citata de 'D~ln~triu~ fuR:I3.Si!p'&;.p~ci l fal.s jJi~~a ~lt tr. ~i-! T~mi!i!~ ~P:i~8"[]PiJ di.n !CrtllTlIj salim. rnJ]3~ a,utif'1F1i ; J.r.E.da'E~'1tit d,e 1ah]~;;J'\'~~ .AJ~'~, nH se a ti-etl .i!i r 'S'PJJfi~~ ~cadid'l!,;r€l~lJll ,t~~)'l.:;:f,~' ,~{~ Se" rnl.t'Iltuiasf.;a, 'd, doaf ru
frrF[ilJII,l~at~ ~n

el

se p!G.te

1St

m intui, La cupi~ respeeti 'V a

it ta~d

lungji

autQb.logra.fi ~1i l'lr.l caF.0- ,Po.·Vl:~rlt:ea 00111 -~junS~!ie ~~.~ifrecven rez-e pe 'en~;t.icul P a-vcj ~~ pe :-\mmooius S¥~ns~ cum se apucase ~a. predea l"ellgia, din C~ mOtiV@~=1 implilrtise [elJ.rlJii rlJ. doua gn:hp~ (<"I.van.sati ~i inc·~pi!;tilri· ~ 'd€ ea ]_se pti.rutS€' 'olos1tor ~~, studi.e.z~·opeI·,ele' ,eref '.ilor ~:i ,rd]'e:fUosofil~r" E:t:JSe;blu va d eseoperi s<;;ri~oore.'l. re ~peeti v-:-: ]F:l. {rr], j Vii. lui 1O.41cxn;nJdru, din Ieru ~'ij irn ',~i [0 va r"l.) lost I![L fedl,ctr1l"~a. vie~ii 1'!Ji Or.; en. ~,i.e: pln(~ 1~ seea d~, '1. Autog bio,grafia si c·opta a~t~ntlta' a. Ditll~grult( C~! 'a tdid~ . av U-ra. d arul 8'9-111ni~;teasc~de'plin pe Alexandru '~i ~[ooc-· tist. Ei ~"jiCri~~r~ impreu.nil, 0 ~fJtstol.a ju:~rtific.a.t :va 'p~pd Pon~l'~1i ~i. cum '~urtr1rorii scnsori 1~ 1 drum s·' re Roma ~ _ n, tt',ebuiau tr!eac;il prin G'I'ecia~ luara din :par·t.e-a:tce-lor flioi. ~SOOPl sl un mesa] de' cal.dA ~i ~jnc€r~ pdetcrde pentru ';"i-£1::I£ltele Orlgen". In aoelasi an ~23B). Dernetriu i~~II~idu Q'b~'tescul sfir~~t .111'im.:u[1 sau ·a. fest Ides He'F-H~'~-

serisoare

prrvitoare Ia fQ,-t.ut :rliJg.~C'iulliti CUJm 11,L1-1putea refuza ni rn ie~ Ori S,ffi it r,frSp1ll1~(,> prhil rn icu 1 ~r.atat. :sub iortn,a

epistolar~tf ,Dr..oil"a1-t.otH~- Apoi se Intoats(' Ia G,enezc1. dar in tr-un stll telegr ~f,h;' ~n lneul comen tariilor ample I ~~tute _ p~"~ fleeare v·e:r~~t se mu ~ mi C'U 5(;1...1rte se holii pe rna r~ '.l~ Sin-Eta. Pil~-~jelor ce i s.e pa'('1c u Iui .a fi .mai IWlfldle, In acest :fe], rousl si1 termtne P€~tc~te~jcul.

Pcr.u~cur,itJ.lui Ma:dt'lifl1 (23.5---238)


BI.

sa

~![

vreme de tr.ei. ani, pe lTl~lla g~n'~.ria]wui ]\;~,ax:i[llh';J Tr,aeul, care dee al1~1 0 n.~ulJ ~)'ri.g9arn,a a (~r("l}t;Tlilo.r_ Papa" Porr ian. ~un ~reott, p~ nurne .Hlpulit '(este verba dsspra 'vUwrUl S!.1n.t Hipulita apro;x.. 117~1-23D. alJroo-r' al t:'e:[ehr.ei l!,J,c:£ari R'(jsp .',ng!2 Fea ,tUW1W er·ezi.i~OT) di n 1;),jseTioo ,Rom ei ~ fUl a
dep{)'rtatj
]11

La tnceputul nului 2J.f't'f ,irrrp&r~tul Ale.xanu_ru. Sever fost asaslnat lmpreuna cu marna sn. Imp eriul jncti.pm~.

Orlgml pii:r.!1.5l1. At'~naJ pont:r.u. ase aJl'w~'l["eer de acr~a:lib-1 data pentru ~otde.aull,<jJ, a Ce:z:aree.'iL SUa .iCcl at i se va l bucura de tQ!aJte f:~tcUiatHe pe care ~1 Ie-ar :iJ:l"o'n;t un t OD'1 ~Jf' earte, 1 :s~ ·a:~igU:ra:u- ele mal bune rcontUt,ii. de c viat-a, si studtu. 10 plus, avea or.1~ind Ia d]~.pozitie ta.llJiigraH p~ care; ,3~-i pu tea pWti din sal.!J.f'hJl lunar

Sardiil''!!'iaL
.at

Oezare:l't2l·

grabi ·sa-.j t:rindta ~~arm<Jt~ de &c:rihj'~Lj inderrmindu-I ":si'l~~'i continue (.\Jm€'nt'Q;j~~.~··! ~~ E''t<''fingfNi~i.(1 d;u:]JXl l,Or:il~. OrJi,gen: se l] pur:al de Iucru, D~c.t:3, 'oiteva C',ij,l:ti (in~epind. eu reserierea cel€i de-a VI~CI:~ f)€' C8r!~ Iatre
S(J

Ind atA ('~ Arn brc zie. afla de- fntoare~rea lui Origm

Ia

tlirnp {) ~j'''rdu5e) ~1~uupbl ce les-x,ped

e Ia .At~andriia~

JJrlr~te.nului san, p1:'~fita. ,de ·p:r.~z~nt~ 'tall~t-~'fUor Jilentru a_'~11 ,!i:el'uli'I:'lnterpr~:tEn:"e_;;) 131. (';,~n€~tl. 11hil" ~i. d~ a~-:r~tA datil Tn mtre:rupt~ 't,t t;l~ An7Jbr{)'zi·r.~~ ('.11'!·c-il r.t:I;"c.~ un,E!le la:muriri

Capadecia, uncle c::hh:Jji" atunel 56 ·plr[)dUStft}'~N·,rj: eiteva eutremurc fU;irt,e pu ternlee. VhlOV~M erau soasi, dl2~igU[', cre~;Unii. care, r~fu:iind 'sli parUdpt:" Ia :S,[l~;:rUicUl~ hnpuse de cultul t;.ra(U~iD.nal· stir nis-e-ri rnima zeilGi:r, ~iultmm,e.;r.l, !S~. .napusti a..'jupr',~ IGr. Incendie b]I!!H:!'ricUe ~j casele ucigindu-i pe eapete. Cum nimcni d,1'J"t" per t.~a cirmuirli n U PJlr~a dispu-:=;..!1a,-j p1"oh~j eze, rn.ul~i.prcoti ~' eredi t1c'[o~i f'ur ~ nevoi ~i s a se refu~'i'e~i("In [-Jte provincii ale- rnpe:tiuluL Eplscoptll Ffrmillan din ~at~£'a fcugJ in Iudeea, Aic-i, el il lnJUniL pe Origen, f'6ln.:J·i·a11 pove 5. ti evcnimen tcle 1n.g 'ozi:tq~ p~·treeu te j n Capadocia. Rclatarea episcopr:lllh.ti l-a mi<lJtc;tI,t a,tit de PJlQfun d pe as culta tar 'I J rl eft 'Uw;ole g~en'e. vor fl portJ}!n i.Gte .j n (_'o.-frwntcniut !a Etaf .rf]td~a. !\1'(ifc~, slC~i8 Ia acen "'podl. La lUe:xruJ dr"itl bun 1.11 ~;@:U pd et.~n ,"fi :p r~)tt=!ctorAm" hro.llc. Je~lFe, :sub dCH11nia prncGdJ~~n i de_pn use 0 runctie U ioal"t1E- inalta~ se wm,~:Nl t:'?1 v~ fi- anesta't " in cap~ in clipa,
p.erl:)ecu~~;! . atms HFJ!@,g{::·u1 in

au~u_

25

~--'I.--_-~ intt'":J:iTn it<{it ~i exe cnta t. .:\,!l.:e-eoa:5] t:. meniD:tlll re pIan i1 ,~'l ;SSll,pr.tt unui aH (:Ull0G50Ut, preotul Proto chat A fEnd ~" jt'L1at.hi lor eris.peraU,. Onig~n le dedi,ca CCi~~bnL l'~;rorta ie' if mllrti:d.u (scl'iM, clt2'ci tOot i'!1 aJfiul 2:·t1,).

---

_____",,;

ioatc

tc"X b!-,h~ cclor

vochl,

p,osin~ far"l Sl 1"e5:ping~ 0:'1 ~~: excl L(lli pe nirncnl


spu nca el,

rUnso n.

~;;HJ: lJO~ti!

]_Dina 'Uncle

eT~
t

_. 'C;ki

inc,l, nu ]~r!!.~.tt~m emite judec,fi'l:i ~S:U'P'I"a lOT __." eu ex,cepti.l lucrariler atcilor. care, pe linR,tJ faptul :1, se
pf~t'li~rH :rtI,l] 11eir.LU.n~ suUetele. ~ In rest, ne in:~J.elil il' sa -i, cith'fl ~i :si-l ,iE1~.c:ven tam pE' loti ,cel Kat ~j, ~ lara . r~'~ p:r,efe'tm~l pentr L\1 un iEJJn U rnlt~G rup ,S;i"il,U, 0 anume d octrins fih.~unGa ~ :r~·ir ~ [J)f d'1ll.denl n iei un al~t6l' Iie A ~
!3!]

A iii

P{:/'rI(

nt i Itt

CPZr:U'8t<U ("'" 38-245)

rnd:~par'h:a,la dt;~ pfa"i.: rj, , II (\omUJ;W ale oameniler, neaga )c' 'lJ, "lmr!~~t;-u ~t P ·Q~rld!!2n'la,. Pe (¥.~e:stia d"'~i nu S ff:uvi~:le ...

Maximin Tracul ~ Icst Ia rhldll-'1 f'!~asina.t In iuli.e 2.'38, Bisericn din De ~~t:r,~ea i~i redo bindl lini'~~:a de ('"-<:1 re se bueurass ~)dkd,oal"a; sub cto.mniiEL lUI Alexandru SC"~f'_ Noul flu'~n:!'rha i:;;Ji luA chiar un re.ansUrQJ" -J w1dic cres tin tor Acesta ii eeru lui Qrigen M~i prsdea 'Fi:h);s{}:Ha cumnatului situ, un tina.r P€' nurne :reodor~ autorul tlc.etul, D';.~C'Rl>~ de muJ~tMllil'~· i}.jun.s p3fLl. tel noi, ~u vern intra it1 pi'e'a l1.iulte 3IDanunt~_ Totu~i se eU"vin.e" pcntru a ~n"~lege rnai bine metoda. pai:dt"k.1, orj'~frT'lJlan€t ~iJ rI;{l np.ri'rn 0 c1ip;a asupra a:~ceBtu uxt. E' n!9 d~ :in.fcnTtlll~:.it in t.eresant~ p,r.1Vjnd s]'s{e'm,u] !.lc pJr8d81ro a I lui Origen, care con~'UIla PCt r,ect eu p,]"ind piile hermon C'!1t'ii'ci] 3"ll e. Fai doea Qri'~Otl~ ~rt... " -5 te, , de f~pt, Q, inaintaro tl"€!p. nt(l eatre d ~.lvir~,in~a· spirit.uala. V:O'tlll" 11~$'Crie 'j:1C' g·c!J..n-'L ,~'lli,pel~ d. Dupa, prO'tnJP1'ikr:)]I~1 (,tire exp.Ul'1ea ti'!'ilantajc'it': Shldie"iI"i·j ,rilo1'5u,fie;", '~.U··m' o pe -c'uada l d~ pl,:lrHire~~ morala. r-f;.] C'V1J.J. e-.r;~ stir-nit ~i aP 01 neereR t, p lS lapruD.'ll. r~zi~t~n'tei m[~rtile. A tiFZ,lf]. ~,tripa. f.l~.f~[n·-, i:!"eorea di r "'l'lt,,(:,l rrr l'J.aI"r;~ nle n1~)ooH~i. ~~:: (kesfa~tl1'3l d\l'P~l un plan metodio ~j' ·p'fogreshr ~ 1. dialectice (aF'~1 ch.:'3i :f'lndi) ; ~, cosrnolo gl ..' (cu n oa::r'tcre- I urn Ii '\Il12i })i 10) : J. m t) .rala (fix;!!;' i1 pe !ptc"b\elnarC~1 fiin\El iHna:n ilt", I~,",pt un SOt de tIln,b~opolugie) : 4, tE'ol(m'i~, Ultin (l iUqdpljn! - leol,ogi~:L. -- desehld ' tj nou/.'l pa a HR'm,: pf'd~g,ogk:' r'l C'eE'f] ~l ,in,va at..udi, '5r.rc~n JVle:tnf]i1 origenis'lfa __ ~ste' urm ·dr!J pac[' 'lire, d~ in~€.]f.L'r.r~ bePJ.®Ji~a fl, di~K:ipoI1l1uL Di5dpolul c· prt'll prin t,llaw' ~1r l:n,\ele l~i,cel ~,UU5 d:~ n.'[15·~ TJf'-n cosmol'ogie. rtt{j,'ra;lh.lnb:~un(:uvint· ptln fi10~Qf:ltl'1' plIl!ra cln:d ~. l-re7..c:)te s::ingi It ~l na! J ciit :in f~!{tF1 ~,ui IJu.m~!eZ1et:.t- lata ee 5icrk jn5!J~i TlD'Q®r·~ '_'i'~.t lOrlgp.r1 1 110 e,~~'ea flJo50f(1m pVI'nlnH ,dc, 13 ~£l
1

~a-:~ ci"[J1!

grec- au burbar, Cam 'h:rti de-uPQt.rrvr.u ]"tlerltr~ s;i, j'i~ sturlkLl~~·~. f~el('et:]i~rmul rilos{l,f]c }l1'l'cconiza't d~, ,Or1gen, t~'ii flQ~{}IH treb'wa.u ciH-tJ ~~ toate doC'trmeic lor ;3.$,]mila.te ,_' !:"ll'a rrtcnlt s~, provoaee in rnintea clevilcr' 0 s'[.i],[",c (~ectmrur.;c e:xtr('rfi'~ 0 ;nt~], [Yi; tulburi~-re ~'~·nritu'i::l.tape 10ndul ,eJj,l'Bif1L :'K' putea declansa 'mult THai user ~'I'r~iir~ rollgiifJ<3l:tii,"~Lectura :filosot1IrlT era pur- si airnplu ncazia rlre a O\'lxata c~ teQI'Ule LQr ss tat cap in C!lP sl 'ca [E rarmne 181 n iv(" h..11 ~~Uin frB] pto.f.aJl'IZ'~! Insemn a, bij hit Ia n esfir1ii''i t pe 'U'TIlo(' k,..- un u i ~ devElr 11uzerru. A ,fIE-V a.]:''!,}! nu putea 'f'i de~~p~':d t .al tL1nd~va d~ t t In ~, umnezeu D ~i r.-a.r~He pro.j {).\llol"'~L, ,i\bi~ acum, d.upbi, aCll!st indelu¥lg,at pcriplu extrat:~'lQ~J~; 5~ apuc, ~k1cornenteze Sfinte. Ek:l!'Jp,t.ura. !,etarin-

sa

·'i

c~nd puactelc obscure ~~ erugmaU,re". 'I'eodor a "fost ~IQvul lui O-rj6'ff"...i.l vrame v de 'I;)!!!int-=- 'ill... "· b prHC1:ti C. ~iI1 t~: 1~ ~ dona ca l;";]iorie n ncestui a h:l! .liten 1). l'@ . lin~~, rnpHrti, ,t>~ incidt.o.rlrjlox+ de Pt"'~l)ltor. ()r'lgl?[1 dict:.i aeum if) no 1~""i s rir.- ~~car'~i ah:~ C(m~E!·jrf:.nJ"?.ubd hi Et'Q,l1:g1u~~u~d·upa o(n:J; ,de lC1 XXII -~')'rn~~i ('XXI). Ja De ascrnenea, l\:or'ti:,,>,t ~t .Ale.x;~ndru·ll luau (;U '81 la condUilc
1&

'PI~'

rLl.

"L 11,11'

lC!1eale~ uhde sec juoec::tllU ~pii5(,op;li Sa.u Pt'L~otU ait1Jz~, i dL" ~czie,_ D~' P.iecaT'E' dot3J i ~€ ]a.sa ou- fntul la ur ltii, p~n.tnl t';1 "trgtim@nt~~:l~ 'Sal€" ,t~..:o].'GgiJoo t:.rau :u~d:;d""',',,A~~ S..,CL :in, timt)l:rt ~i c-tj ~)e;';dzi~:L cond'Hllor tlnutE."' tn, }\T\f1bil1,.in care! 0)) h)st_ jwl {'a,t:i "p:scopii Bern (,'bn. BOSI'fI .~:i Herac1ide.

:~f

27

L~, CF.:!':zm·ee.a.~~ fnrrnase (Jii3'~!;1 111 i't~rul illj Orlgen un rnic ,g.rup tJ.~ ',' fil0S~lfi.~~.;prln ,..,iilo:sdli·~descrnn htd iJ]~S~ l:n primele ye.a£un. 0rB~t,iFlG:tilt] cd ,e:~ ~m.bta·~i9as.eta valerilo ..~ vi~·\.H ttS'~it"lj'..)]e f n tru H:t,is too "I; ad'iea P-{)fi t1..1'1 '1' r'll,Mej unea, rt pr.i.ve.glller'n~ ~] studiul a;Qrncit rt!'~ Scrlpturil. Intre anil ~39 ~ .2~~n, Or'~~E!l; dfi"vine' piVedica,t"ornl Motk1'al ~~f.1~lC'Pl1lU.~ " nirt'JlH de aici. .in. ·fi:&ca:re-· mine.'a:·~'"'J €xp:liea \;~echiul, T.'e~t~~ di m en tl iar de tr'd (J,l",L pe ~ptaminj. _. dummica, rni~·r~l~.r!E!a, ~l v.i!n.ere-a -, Apcstclul (Pa\i'1~])~;i Ev a(igl~elis _ Ci~1ul leeturll:QJ'" ]j :tti.:tgice ~i. at predi r.:i loe dura t;rej. ·au·i,. T'cj'~u~,i el lao 1;]/i C~~~r--ee£~ ara scutlt d~, qith!l'A .~i invj d iLl ~ ~;:lt~..i~,~O"n.ale "J:11J _., uH H '~iDnf:ra~j_ n ~L~zau ca s..acri,ft\ca .adew.tul .btt.~ri.'q':al Ri'blj,~i~
a 1ego,r1ci, C'!,te.Z'e, S!I?prualinta :~C' r(}1ros~~~ d~' tll.'adu~eI'] proven] te .tJin TIl Gdri ul 1'lJd>fli'~i"ca su~~hile r)lT"!:itfx:i~s't~:~~J ~uI1etel(.'JiT ~.i :se [E'"a,~a 'I4t 'til rn pu,t de pl"eccrp~ repf~~$nqtj~le- .niv.elti1 ~a Z-tlt (iJ P.:r~M tim t.eoltJg]'cf!i, Ac:e~te crl tk:i t-:n.u. 'fii~t pln<i, ].a J~lrIDa F}6."T,~~(tt~1b ~b~,i n~traga, cl:rep"tul de a predica inaLi?lfl tea b mlpli nitU el?lOll' trei ~nlt. PI ~ i[1 all U) i~3 va eompune- alto- C(lfnl~~TI ~I'U ~ in..an ul 24 ~l lao Eplstol~Ie Apo&mlului Pavel. ier ] n an ttl ,244-, Ja -":!:;itrti ~
C~i'

l~ h:~~

:sa

I~

EHhefB!t de in:daWt;idle p'Fof@sio]l.ale. ii)d~,tii cu. pleClare-a.lui T'eodor~ o.t··tgen L~ "rae!l ba.~:aje]o' ~i luii. ~e,ntru ~"1" nul G",·.... ~. Cl..... insta..lI"-L J~I.~'~·:;1. A tenu ",;.,..;i, '1"" Ei Unya O~l[['HI:" dru m,. . JLL'~L'~i6 .lo::t unde [~i. tennll~:3J Ca:rti ~e d:e,s;jpr'e Ezeeohiel. .Apci, lti~ind deeparte pr.o:f.~~l i~~. apueci de ill doilea C~)1;n.'€ntU1):iN ia Chit~~·~ C:ln:tJ.1i~or'~,P~'~ pU~ln '[·imp lns~ se Sa;hlI".a si d~ At~o1. i~ i'rit;i]Lp ~1:n: la J\lieojJ 0][8)!, itl Ep~ r _ Ah::i: descoper:a 0 alta jj8'i(H~e' a 'V@chiu]uJ 'Te~gt~:rrnent.Obi~n~.j1! $U (~rec'teze P.M l(;u::urU pe uude ltf~~a :rn3JWJENisrue' Bl bli.~· n e lor pastr;a:te in. biseriei san o£e:r].~ I!J~ 'lilJjl'ZI.rt -A~~ ];'ema:rciil o ~r~l,ducere f~?rihl de, rr~ adunats In. Tf):tra,pl;l!l~ Nu eudi le rH):a~ tem mcti vel~ t.ve·ce'li'H sale prill N-i.c.-o:po] is, _.Se va fj Jl.Qt.ar1t ~-El rIJn~~,f(t~g(~ ,R.om;). 1. -B.;d.6. ta ,oa.ve- aiei \i""I"CQ ~r:aaJ.A III care sa f:1 perpetuat tnvaitaturHe, ]ui. 1t~pk '2 :Numai. ~.UpDtet ,;ri il, G~.r~ ~t~ c~. tn pr J ~llAv~rBl. nulul 246 Il rreg~mn-! lEi t a
'Ii, ~ -- _
,-!L

li:::;'E:'

i3'

J.l<U.:;.l;

Ce,~B;f\eea.

pro.~~~Uo,t,

C1.ll:n am. VaZtlt. rii:l!l-I ~prea p.l_a(,~elZi, s;ffi ar,tiWre:.a.Slca. p~ mare'. A;~rtf~ltit ~i ,die '~a'ta aceasta .habhi sa Sle·in.fonfCt;1
1";:"1:

In. pYL'nla-vn;;t;a '~n [11U l ,~4i4" pe tro,nul irnpcrlulu! ar]UnS'e,5E Filip, }triih'la:L $l.ehirn.barll~' antrenate ·dle f:j.Ot1rl dcnnnie. ~b~ _,1: ~J,''';,~ ~.~ ~. -II cadrul .-iipar<::l,.... ~' tlj.'r,l.ul acmmrs 1I,i!" ,uilol v ~.~ \~r21l~':ftra:1':' ~ L prnv 1" noa V :PaJli8~trna. ' P.ll1liJt~'fil1 atat'"~]l a lost ninilt~tt:,1 Biel ~i, im.ptr~UIl ~ e cu. (.nn:~u~, eumuatul ~i tntorcl0' 111J 'l~.od9I', t\'~adiJ,f! ttn~~ul tfuni[.S'e flir,ii_ sti.1phl. P.ut'ea '~f.a, pleFe ,Qrj'Unde pfl,f'~it'lL s~
j

~id

I't1

s.~turese de' .al·rno~fl.3ta prcj~:'j ~H la dilU nc

Ce'r.ntloo',til,

Itl!lll,-

'lLlt i2a d ~~Ti&rtj ri i~dt)rj

totu:gi is.ar~1. G,~~ni rru~~ ~l'"'aUtudiuiFZ8 ratJ t(lr.:.' n1laJ'~lB' ~a'U d~Lsc(tl p.r.intr-1ll111 (2LL$;e'tJf~ _ pubUc: 1:]~ . m.u!~U Frl,il'~"~ (2'45.)!, d es;pl'e' CEl1m am, 'V0 Fb1 t ll"l,;ri 8:j,;iSo

Ce~.a'l·e~~, pe- 'fiJ.Seat .Hinre'r.adu.1 rup·rlndea. E:t)~~'ul! AnfiiJQ= hin, T¥I'tit ~'lF.IJ ~f1r~\it ee~fl5'eea,. CIlJm:utilfUl;t11e, e[·e~~;tr.no' din ora:~€~.~ l:"eg,pective' ~vea;u is aA a5:ig~iiJre hran a ~i, eazarea. La EfC!S" un~' iaC:iJ ~:rin:n:'l.l P~P~Sl i.ntilr:t~ un el"~8&Hi1 din Ale2{~rtI.dri.a ..- nu Sf!' ~tie, iclla.c,a, pI'\8{~t sau 'laic ~ en care j utI-,j in 'pulem,[e~l pe tema (pmner:d 1Ij1 'deJa de- mai multe 01:1') 'pa9Jbi.li~J.J ·mintttirii dtavelulul, rnte\r-locu~ot"uL; redus .lEl, tftt>ere" d:u.pa ,~]_te"\1"a repl iiC:·r! -pr::o:r:ni te . ,tott~~i. c~ V,a s.c:~le ~'Pi~oI])P:Lll'Ui :S~U~ :IIeracls, 0 epis tol:iaJ. i.n cMe va expnne te-ori.a ~i. fIlr~tIm.entt'le JUlt OQge'f~~oertnd br~odatt~ Llrt r-ttSJ;lL1n;S, .1~m:u.r iio[~ ~sup,ril €h,e.s,il mii '. '$'1! IDtr~nde·v ar, t T~cb;ct.a 'Un HOi cll.~ 'prmJe!iS- 'il'~~'!b~.1. COon iii~ vnrbl:rH. p~rta te (:1j OFig,e'o, :Dar.- ~Rrn~ : e:X::3Jg~rind. ,gfitm"a~,ilc a_c~sfuu],a 'pin8J ,1£1.
d e Ii'! u;rrm,are
'~~Ji~I'';'''.

j,-,*",,>,' ~

:.__ 017A~,l'IL~~

N"

.,.... . ]

·.HQ~

~...;. ..... t·

~.!:I:'li

-"'.' ""I!i :ff.!k:U1:r~:O.ll.L1a~j " ~,~ ik ~ ,.' .I!J:!!.

do! . .',

-~~---"~----_------~---~-~.~----adversari s~ in .Jhiir~L din nou. . ·dgUl auz! iru1att ill' rn i:s tHic~.1·e.L. .11 som{i atu rt cl p t: rostn I £;.tn:~ cencitn d [11 ~S;) cltensea in j'r~q~:Slf.~ extul ~:LJ pricina, .p~~l1.tru·eal 'wtt eel prel~l'L i;i acdl~) sil 'S,punfi d~l('a-] ft:.·,·un.O$t?311 !stilul ''11 rn'jJ~1.UiturL.".,
il

Sl; CUlTl, ,~'1~iE'1~ .se


III!

,r=scJrri vA, .ori pJJ.;H~~1immp,h.]


l"efU2~),

Si.t frt(;~l ee ~ sa' C~"I'l!SJE!~ adunnrea s· (.:onvin'Se; .~. rnln.U~e. Dar lucrurile nu se potoUt:j .dit d~~·n';~le .. Textul ra.1s1. e 1· ;:. lt~i:r!I'2'IJ.Uf. ·pr,m. •• . 1,~· • .•• 'I' .~. R _ .t dc-at ';''lipucas.e ,(J'el~' sa ~l.SIE'-nm Il~ u]Jl.~jf}~.ln ,1 luctUl eel m,ff;),In~ri.jm~iJt~r. pen:tru O;rig -a, ~jt1n£~' sub uchli lu; B~'j'nda, Invldfosul Heraela, ep!scr.l]JlH din.
11

gi~1ieVle~r hJt1~u;el,i'~evenlre hn dintr-o pa£t~, b~. din alta, Urigan c©nt]]1ua s~ luereee. in. prln1ul rind l{ . fUj,lp~l("t·~ sirropsa (Tf~tr8ph) (1)11 hlC~ dona varis rue 'Mila. (I{ls.'operHti, cum am v'·j;zu ls Nleepclis : erealtit.lti" hr~r u gro[li db" Qu~nri1n.,.-\(ie~tst.:t cBn. urm,~ era ~Il~~ in~om.pl(!:t~~. ..: \~t.fel. ~"D noun slno.~.s/l ct1pri.n(~"~
E}·~e

A lexandr ia,

en teste

ver-

pcntru (>jtr.\~.9!. c;t1rtl. .lin. SC.L;,il;)t1..H·f~ in ·::op.f.!"t"l~Ll pentru .P~{ihil;. (asa-uurrritu 11cx.:tpla) -- ~i nurnal d lei vrrsluni P.einJtr'u eele ~Ite" La lntoarc -rea Tn Ceznreea, i$i r€:r.miru~C~nt ·mt~Tiu,[ ~~ ('i1~.t(rre,(~ Cin'tllrHOr (e:irple V-X ~~ rell'lfl i'ntroeag~ PS\a.r~lrr2j' ,qh:;. :a:re"~, ';l1't~rp·etiirHe lle care le. f.d.U~se ·In . iI.:t'E:::r.G'h~la p'rln 11 ¢i ~~J,i12r;jd ." (~1nel.de IJ-SLLlm.l J111-~ .mai tHul~um,f20ilu .d~lf}c". FfLpt e,ste ,".~lj. In H'~Li pu~~n de ~o.l. &1'li. d.lC'U. un enorm 0;).r.l;l;l'lon:taritt; pierdu.t. .tUn, pDC'a1e -a:g,t~zi. euprinxind pliojalmii ol.~ la 1. to 7& ~i 1. Ht D~JIPi,aeeea trecu la Pnn;.rer-be ~] Ecc·l"~.i,tMit .. 9n.rt"e(J Ltti j,DV n:u ~tP!U€~. :i~ {I lntCeVip~), InddlE",ntlll .(an E~i['\s ajun$e la l!lr~-chif,; pap~i, OrI,gel1' tl'ebui sU'-:fA ~nh €;r;~'_P{~ .ccrm,ntftriile
1[.J~11.tru se a

siunl

n u s-a ·pl ea s lnehialt de ho tark,ea ~o.nei Uului :$1. a. i.:u·fli.in.~u:tt ~~Hd, exer~<·· ." (~'U.S)n.Llt de ffiiH"e:a rm.ajoritatt" a ('red.in0io~nu:r ~i} d:tribu~lun1 L~ episeopale FEIJ,tul 1-~. in tir.jt~L sl mai ~aJ"~c TJe Her a d,2I. care tl. scris n lJlf[l;~:dd.t:-(l'it , p'~pej~ la R:!"~m.:i.In episl41e! cu pnctna, episeapll1l din ~F:tur!;ll~SJfSta .a.C"l],J:E1Lt: dQ. fJ; :fi _TL'ttrctinut .reJatll, strmse eu , ,.eretleul 0 ~'i g,'tn ba en.!':I" de a 1. .n 1.t)g ad uJt C't.~.tuia ~,(! predlee In c~d1ful comun:i.:t&t,H pa ('~!'~ u p.$st,(J·r~' , Pe (}.eo alL.ii. parte, pentru a-I '~:(};m·I~'r'orllli.te qr.lg~n in .och.il p~ pd,eteni1of din ..-\k:·Xi ndria, ~'e.st\~l d· oumerm~i se pare, : Heraela a ··::'~nt publica nda;t.~r~ (In ver~i.uneil :falsi.fka.til) inl.~ldftntuIIl.I,i din E-(e£, ad.~ugln I ~j! ~ scriscare . OJ lu'i Qrigrul lnsu,5i. .~ .eesta atl(-~ ~tc COH1P Iotu'i ,ad Ve:ts;arUcr ~:ij ~i trill1is-e 0 lUlg& Gph~tol~ pl~i@'b:!'nilur din Alexandria, spro ~ larnltri ~;;itl1t4ia. Un l'ragrrl 'onto iBn ("1:1 ~-I;1 pUstrat in _41Jotvg~~ ~ i i. 0J1'i9(? iff re dacta ~L de· Euse hi u ~'i F~8Jrn fil. ,Ex~itoil.·l.l lnsista, cum ~.r'I' !j,j frC's>c~, a~upr~ -e'pisodL11ul
d!

rosa.

~n,

£.fes:

~lntr-¢lldeV1J:rl un

a~HtibJ.f" la 'e~f'E."zje~u·,Pa 0 d

tLff ra_

SC1'h:nl2 rea
13:t&

in i 1::1 !)lI.'C l~ t '(U J' e

flf'J

po: Fabia n

destu1 .die Mn~u ~a-1 ga,~e.fjli:' T.;Qtu~i U l-am tr~.nHs ~j fL'l,[';rrt::u·ris~~,~c:.· nurnelo lui Dumnezcu, cki. atunci dna I 3,m r€]L1 j n fnnl t pe ruts tificator ~ ·l~alnin ke'bat de· i3J. facut .asta, I . . ..

I-au Incredlnt.at manuscrlsul l:I, acia;ll,ga.t ~j.-A 'SI:Cfl'S, Cf.:!'a. vrut, t_;,~hbrl,bjnd. P~]~~j,~l.e eare l1.U-J 't.""Onven:ea.~; iilPoi ,ril£pintii. pr(lotw;indeni ~extul~ 'pUfil'n..d suh SeIl:lli1a,t'~.u·~ mea ceea ee do fup.t ii ~.pflI·tbl!et1; lndignati de Ll]ces:t' tC;:d f.f;Itii din Palestina tI'hu~sel"a un meseger la A't.e:n~ pentru" a-mi cere r2'"x~'mp]~rt,11atlterttlc~, ~ C.tlf€ e1J.~ ul1ul, nu-l mal f"i~dt]s~m darmito ~.~.-lmelt ~i carectcz, ~i-1 abarr.ldon.a~em prinir(f;." oela'1R.tlte [U(Tru:i ate mete., a:~a jncU mi-n fo~t
i

dlscutie p" I~~~'E:! 1clJ~1 avut-o ell e! In pre.zml.'toJl nui .numeros u puhEc ~i care ~ r0.$1.. ill1registra '."' atunci cI-m t~~lligrail] " .. 3

<e:uln see' pett':-cura

dE" }{e'.f~cl,i!ilL ch;stitui pe· ep"scopBlj~ . .inlll;}:cuindu",,1 C::ULIn alt pl~evl~ FUi[J

1t_lcrurne~ Un ~'on:ciIt1 prezidat Ammcihl'Us ~in Thlllul~ ·WR ,runC\'1~


/~'m-FnDn ltd

e 1 mi-a r atP~J' crezinol ca m I, d1i sBlJisfaC1ie:, oc Pentl"u' c~ :t111 v:rut srl In' fwnus'e'~z eialo,l=fu1j ror'E?ettndJu:-'~ . 'tede~i., il~ad.at',!,~n 001 :fel a «(.·irweciflt~·di:B;logul nO'~~b;,u.j_~ prouedat I:'xaot. Cia l\-1ar(:·l.tm.~ ca~ ~ ,~c.qre<da.t;--"i V'a;~lgheliUe .~i E-ph~E

ce

:u

m1el@ lui P'aJ\fel; ~dll C~L ~LJ.oce80f:'ul( ~td ,nJ:l]'flll:dmil"t ,;4\ pe'U~~ .. C;1c i asa en rn cloi ~:H,",eMd distrus ~ldevaru1 gt.'f,i ptu·_ ~-n rik~T' I' tot ril.SUG1.~i ~1"l0£'Sta.t ~'C~~~rlrid din ~€',¥t eeea 10t_'! .sp1"J~e!;~rn eu :ll;roll)'I ,~ l;~d;U.ugat f!llFi i~rru![tli ~fi 1~1E'·'p~n·!:ru a m a .aeuza de' ~;i, er1E'zi@.$i; dE~j lfiei ee BU f ([cut 0 asemeaea rr.lU""~ '1;1] ~- !SJJ:)-~ er,~Hcl Gt ne.QredinGtOE}i 'I c~ihl:l't'i, ~BJ1'\iB' dJaLt 1P1"1E!'Z~t~ acuza '~iHO'[' impotril1a' 'Th':r,:rrt~tra~ ver fl. 1~1l ,dndu,~le Jude<(!'a~l de litnnne.zetl,. tJrige:["iJ, ,ttvea u11 ~·esp-e["t l:ITir2n5 ,¥.a,t~I de bise1

(lrn

luI Atnbr:l:tZilcc~ 'Nu ~ri:' &tlJe da!~l.eele d.Qu,a sc:r.bm~, au vreodata 103 destlnatie ..

,~JtlM

"0'

-'

'";".\~
~-

f.J ltlmele scsiesi


Dupa

";...1

rica di n ROT:n.:t D~ ,:;U:~€€'\~ hOJt3Jl~1~1~~1arpere caJ.. Za trim,l-; ~ 1 tin d 0 sC:Ti'!j;~afi~de' dis culpare cUn:'ilC'~ a~t;i, Dar prin ci rre p s-o ~H.t~ ? Pe Ahn-t:3nclnl ~j 'l"e<o~t1st on rnai putea eonta, Aa13,ci plcGlfu 'h~, BH-inir~.!, pen tr u a-l lm.tHni p i2 vetih1u.l ~.i

sta torni.cuJ

san PJ'iet~-J'll' Am b!to\z],@' .. ,

C~Llijlor,~'a de la CeZ[IJI'~e01 pIni:~ pt=!' '~~rnT1Jl lVlfn;i'i Nc~re ertl tlestul ,Ie Efnl2'V'o'io~g,~Odg~:n. irnplird se ttejia. ~iri ~~ci de " ani, Dt'tlimu1 b1n,g d~ pGSt~ 1. !H)®' ~m, pareurs pe jos ori cffilare: pC? 't"fl-rlgBf" ~ 'R -~, s tOrs d e ·~teri.. Nu m_ai bln'e CB'-EL
1

oe.~i 't:ermina CQm\t~tw.i'uL kf. ,Evnnghelitdt, d1~pd u.:l ,itlrln. si e~:pBdie, ~~ Rom~, ,§cr:lsarne de d~sfi]I:IJI~r~'j i$t Kua, l-- .... ~ilmas,bun del' ill, ,And)F,Ozi~ ~t se H[:marSf!' la 'Cel~r~. ,Md ,:,~~ntin'l~'j 'ex~geza Ia ..rV~tel, ~~ se {t'pllcfl de Lu~., ,]in treeu .' ~ ~'s"@J mn,1;U ~. ~cl,a:~] Ambr(>zie' ii trim.i:R€i" l~roba'bU -din --. ~,e]~~nili·1.t.II.i ex~m~'] aP' din er-n ']~'l,g;-j veehe Iucrare antl~]ifi c:: ·~~'1;'~.~i_Tit'il,!! L'Og'O: 1'J l~thf'S' (niSCU7'~ ~d~~ciEt'(U~'}i' a lui .1c.~s'ILL~; b'..!nerl:bdu~j s-a CQm~un&, 0, "ntrota tto., Qri'_cr;en dmcU dit'~.iJ'tr.'~D ~~~ ,[~. D. ,_."."F'~un"are: oele O,p·t tiarti d~, Con.~~,,~ Ce,~~1J$., : l~~~ Bel ~,nrt.e',a; Wit mel iz-elat, 'bot mar nemteles ,~i lnaj 0b~sitt Om-ruBfit't1ri~.~ I~a'Mt!t~i e Intes.;a,t cu ~luzij l,-a ftW"l~ ~~i)~Ul1'uloammihor bi'sericH ~ ':d~ e:&re se izbi8l&' :]11. 'atitea, ri~d,urt Spr,E!' .s']il·~ltul vtet.i.i r. cor.n~1USe· un m$,c; manuel P~~dtu~e,rn~Ta~lsi.1ltiri:i. Ve~tul 9 d.i[.]" 'Psa1lmu.l, 1'].,''{' sooa,
1

-<.',.

:"1

...

;
"M

"--

II

_.

e~ ;\TI,ibro~;h:~: ~ 'im:eput ~-l pise,,~e ell Conwrrta~ TittZ' la ,Ev.a"rtg,~G ~k1:,~iiP-.r1 1OOJL. }\~a. O~(JisU ~:i ell '~ufletul arna:1:' dictH:, .. ca:rt~a a x,,,X~I-a [~~!(t&pre' ~C~n.a s p{d urH pid,{1,a'l-:eltw ApOS1WlHcrr. Pentru F-estm.~ 'V'ersereIOI" ~~ mulajnns,
M

~nrni cu ~lI-npl!3' note'

,!}t E'XP Uea~n maf·g1:.nate.

A.icl. ted~cI-ij. :si ~S:1:"'rlstloarc-a, c~,tr'e l'~l rian, In car-e -~'i b iti:i~~nt 'texh~le, It'egre.tll:1~ ~n.3001a~j, tIn'];p, f8lptLl1 d~ a-~i _fi r~~~ut;. Ub1' ~'E oprn.iltc ~;supra ijnoJ.· el~ewtiuni priiB'a €:]elica'te. p cfici, n'tl to,Ert1J' tlunea pEfF.ea pre~~lt;i;t.~," h:~! n:\'i8JJedga cum sA. L

~t~a: uMm l~jfl'e e~te a.l. Uaoo]d.ui F.rl. Domnul, d~clt a nad~jdull i'll' c.~:perellU ~ii· ~, :poc;lof,e:tuj, hfill~o ,adknJ!J~': ,;,N'lll. viit [oe:roolB~ in ·p:rleli~oiJ.~nu 'va, pu,ne'~i n:9Jdej.dea" :in !Cape-.tenU ~~I' ~ 1M Ori~eri~ In OOmcp,'Etuiu1 ~u~ ttage ~'frelu~'i'J! ; wi\:~arl'F' .n11 tr~~'ttl:e credeti. ill. episoopi 1, «. lJ]t];;mj;ianl i-au ,:[QSit cit de cit insendnati de P$"E3'Z'ei),\a, jn jurw still. a 'UlJor ~i.n,eri hlZ0$'~a1i ~ calfi2"-i t_ndlruma en ulllrtl,,r.·le,_ L Hi IGtiga:de Orlenti.flca.t de ]~,lJl$Jf."b~u 'e:pis-Oil

sa

trebu i~ ~

cC:Jnl(rL]1iS de' n dev,r} nil

~pumel(rr 11.11, fLd~;!.lga ~] ULL e],ogiu trhnis d~ eplscopul ,Fi:r.milla.n ~ 'Ultde ~0t."Sta, nu se sfla sa-,h 'n:.mnffi1ScU p~ Orlg:e,n 'j.JliniHi~:-&." .. f),i[:ul biSle~itU .d l'n, U C~'li.p'arluciaJ" 00 rueom.i te:ntl ,OrigGrl tr"im'l.5!0 ~j. sc-:r.ilSorrre impii= r.8J'lt.llui [i'Uip ~1' !ropaif·,:H:t(l!Sei. Se,v1er-a" pooba1Jil La indenUll-l1
I'

sa

lei

a,lq~;epte.P~ntl'U ea pBLPtli

sa

fie ~r' dsplin

eopul Or.i,~(.I,rJe 'I'h;u.l:matu:rgu] id "'ht1:flcal"e ~ron<l'till!) ~i va scrie, la e\l€"%andria.~ tmde, ~,ce£,ta pleeasa sa-,~.:i (lO'B:-' ti'nU,~ ~tudiHe" ,(} s.eriro~rE p~;:r.in 1le~~;s,c.m pUna de a~e-c~run.e. Tot aeum hJ~tilni. un aU tina:r~, l,el1L],ciali. d~ Q'I']gm'~" ip@ [l(ume ,M.aldJcuB.. Av\e~ 0 irtteUge.o.'t£j, ie~itfl clliin eomun ~i. dO;VI~dCa !In. intern~ deosebit 'p€>n'tru Problen].'e-:le 'x-eligioi5lJstr. Orige-:n, inG~.c~, sili-l ~l).ca pe' c13J,ea aJdevm'lul1)Ji ere~ti,nj

ds'

fiU

iz"buU, ~1a1ch.. n ill, e~t:',tl .ltul us a

d~clt

Porf,'h: care,

dewzeul de ~aTli mal tlrztu 1mpotrit>'(J: Cji',1? ~UnnOT.

\i'l!

serle· cl:'lrebnd

rreru:7.~·1OO1~U

F'ilip ArB bbl ~ in. antrl 24 g~ ·tto.ml~. ii tttvetd Iui Deetu. ... l\ce5t~ Nni60 un .edlct prln ~ul"'e' krp. eamteniI erau cI!bli~a~~.@J aduci .. j'0'ftie zeili~' impeI'iulu.i 8 ~n~dn te.a 'lUH1{ strra'tioc t}rig£"n l'eiUzA ~i tu lln.'tennd'~:lt, ~ J.S11aria '11(,,'iej\"'tC'rn.sci1 (VI', XXIX) I'll S~ s}J'Il1l:rn. IC~ :!:IJ. in.duJtat. ~ mal''l chiulU:l din priC!ina peopcvaduirtl rnvintului ~ui Hrl~t~g inehisnd ~,i CSl:iEJ[J~ .tryp.e~ti; rani Pc t'ot trupu11 II "t ~ .~" su'f:erin.t~: tim prriclri-a. ]~nturHof' de fiQf' t;l,j .t:L,~.' ~ 'wrrurl ,~. m
n'IL1~U

aSiiaBinffl"eil ltd

rr,

CELB

cr "_CJSP~BZBCE ,ART~:COLB
CONTROVE.RSA TE

ten:m.ll(.t:!'101~'' c:.d ,nnJitQ 2iiJ.,JE!' 1-au fost s-tx:inse : pi~~io~lI'lele butuei p~n,i1loa tea d~a p3t~a g.au'ra,. fij~,d 1]1' ehiar oi.lmemnta( euarderea pe FUg"~. Rezi.stili illS a, ca p1"lf:t ascunzisurtle
'Q1inl1ne~

Ciad Deciu

Iesl dlnl~t;ehiOOitf'e"
R~~JJ" N~ ~J~o~tem ·e:x.e.fD.FJul t;!;ltaJilii. ~u,

PG6'te In. ~n~."In ·251; O~lgml ~lai triii, c-Jti\ttl ani, eC"i mult t"·eJ,S3U
mnri

~r;a.z~ ·~'tl·cole OO.riLt;r.(~v:eT"Sa.te idlVl (k~clrl:na 'toologi~ a Jul 'Orlge.n illtra lor e .~"JJ-~i~uta in. A1Igmre~ l'U~ O,rig.rn .~i. a ~:rt~~~turfi sale'·,sm~:a P&m' il ~i de EltiJgeb,l.u! P~h~n <~:e fi~,:tn. par¥P vom tf.~~ce· din lu(!f'!~a lui Pi~r.re au ·t'"'II"i' t;'i oror1';i:;I; u:n SCU;r'iI- OO(~}I~~]Ji'j..,,~.u, N .f" , Jl" '!1",.. dl-Q:"'"~.,
c
.:I...• ~.,,'~

in. 1J~gin.nE:" ur:ma ware ne vom opti asupt~ eelor einel-

\j'~

~~,

....

rn~u""ttrh:'llt~i. Ori -po 81.to is e I:f IJde 'I, e~. n ut't'l!.:n !D ttr:ic-li i,1J" Ii. on[J.'lioG p-e' .detraetorri sal d
~edhl~.el

nlej u~ld(!". olei c1jnc1 a m.urit. DU~~ itt It .dorlt &~ s:fflil"~e~~sc~t '~lorla

n: marmo;ariEe

'S:inc..'{;lritatea lui in Hr1SbJs" $1 in r::ade\r a~'u]Sfin:te;t SetiptuFi, .. C r.1 ~50t". _ ~,ar.L BA._D 1LI'1~.·A: ~

~nS"J.C1tl totu1 aU~: El are; dimp-otr]v:l~ tot tin;:Lp;ul grjj'at · '] fITl€' ca H~ris tos ar-e '0' III vimta ..e "pro.plI."le , . "'.......t ..... ~. .A'" • ·"+~t "~i ~'I\"bstanaf thd~~'; intI este !bIn ~Im.plu om .ins.piFBrt. sau s:ijnt~ .. in ("ar~ 'Dt1l1'Jl]t:"reu ~I" ~l~Slul. numaJ. Ba chlar merge _PitH}, 'iu a spH~e ~;in.tt-·un·el ex is-M. ~.bi 'Dumn~lie1 ~~ Fe de- a~ f tIl parte, ;ate gr~j~f.t! ~vite si dite'~S'~ut E~' ar~irm~ eU. nu s

1. I.Gr".ag~n s,pHX'j18' C;1J n:~~tr,e-b-1;ie s,u ne ~'~~g111~ F~d.1j~ A~"rl PUk..""8. CJted·e: ca. Or--.igen nu Ilecuno~~n, div.initatea " "~: 'I d·.1 SlU~13'r~al·n sa 1, . nneirea 1'1..11ra.:. ' .. ,~.. (' ... ,~1". ,. e J:ilulul ~ iucru speeu d:tl!.o - ~
,jL.

sa

ea.

exlsta decit ~ pr'imclpiU ~FicSoluf(d.eci .';af',ij hlt prlnrcipi~) : . "_,,}]. . TaW, d:r Ia tC'~. "po Fiul d.~t~.e, toatc (:e]'e. ,[)~·eag.a tr;aul1ie ere iftIn I. ~n:sis.ta~e·~1IStlP-~lt"~,~aijh1.1!-ti ~a T~.tttl ,~s,be' ~rigjne~ ltnivt~tSJJIU'I! i<1T F'iul - it1t~rm~iilrW. rd~) .pHn 'cate Durnne2le'u a Cf,rga'l 'tol!ate: luc:ruu":Ue §l J)rin cri~ ~ aj,un~~'la. Du:nmft4e;u.· Sffntul Pavel af:mHtse' oc,ja :" "Un s~gur ~ . Durnnezeu, Tatn ;d.~ t~. OGre ("e.x h.o.n) \ran.' t~IEIJ~' ~ pen. u1i care t'e-b. hon~ &int(l'n1 . :f!eat~, :111un sing'IU:r Dennn Ibus
).

,.'~,.
.J'~

Hrtstos prin, caTe (d,e ho:u)1 toate ex:iS"ia ~] prin car,ta: sjntem'~ (1 ~'Ot. IBI 6)_Asadar ,g1ndUl au'te-nfjl~allu] Origen
3.

dill De ..2!afioqe J!r.-at[ljw1 avut In,~~dere de delEa~;tm:-.i) e~h,~ ~ tr,ebuic' s~, ne rug,a,m ~i sa aducem Jl1,ul~U1rJJr~' • "'~, ...:!I. 'I' ~'-.I:~.,'11 ' T ,9, +;::''1. ~.!l,Ul _____ --- UJ1n. In.l~rm!el.JlU' ,g',1 unn, ca J Fittl uti tste bun. in chi,p a"b.solut. Ci'f;"ttul se ref'e~j;l,la un pas.:El.j din. De. prlrn~lli~s l' 'sfir~]tul ctllp;i tolubl']' tr 'din ~r w.a a llI-a., :In, ac€asm ElieC'~i l.1Irle- dill De principiis ,Oligen eamen1Ueazam~tcle SCl",lpturii Ia care tI'ailltia cr,e~tina S-a r.eren,t Id]nto'td~a.ooa cind ai f~s,t vorba d~ -r,el.a~bl :nului CU1 'T.atil : Co.t 1, 1.5;~Ew. lil ,3 ; l'l1te~e'pci1lneQ bti Sotom.tJn. '11, :26", CO:RfOfm preoc-up'a.r-ii 'lui eon~:. {Origen.
S(;)Ufi!e'

alIa; In El (In, 10, .3iH ~ 17~ 21)~oeea ~ ia.r~1 pre$upUnle cli, Fhm.] l-ar ~ut.l:'iIJ~prind.e pe 'fa,t61t D~r~ ,rispund.e Or-igent a'iei e-ste 'V'riidla numai do () eupr.indom:-e a 'T~Ullui "rin inteligcnt,a -$1in~lepci1Jne, C'.:aci in 00 priv~te euprmderea pl"i~ wm~Elre~ 1b-e])ui~ si, CQJ'lI'vlenlm ~ numai '':ratil cupEi:nd.e FhlE, nu ~i 1]l'V'mJ'5 deoareoe Fiul depinde intru towl "de Tat~Hl, 4. _i[O~,ge~
5 -'una'

'~'Upu~'il. is: Ji~;ntelr!lf' jarll

,eaj na.~fpi~~ra~twnQ1a:S-OlU iTh~~ru.t 'h~

stanfu'J' a1- se 'stradui~1ie: Sil ,a~ate ca. n1J.. eXls:M ,dol [h~1m:n~~i ne('-:r-e,a~[, d, ~, 'F~ul prin]~,b~'ootnJ ,de 1a Tatal ' Ajoogfnd fa: Inf. "1', 26, el gaS' ~t~ euvintele -;·~bna,ginea, btl]1~lfi tii ~t!leU:~ 'pe car~ te r1)los.~te-·j tum e '~'i no rmali'ip~;tru demo~.'stra;~ia rmpe!i'ti,va": adeste cuVlinre H pEfr' ,,,"a e.~prlma pmect, t~tala' de'pttndenJtA. a lij;ultrl. :lata de Ta1Al :p.~ scnrt, Tat,i31este BunG.lsrtem a~lota {'a~~tdQgut11;an.)I' 'lar

Flul, 1mB. ln~

.~

'.

....

II

-.--

--

te1.l£01tj

a-

a~te~

--~--

,'II;,

(bmuiltti,f9"

...

'---"-~----*-

~, :~O:rt,g;en srplJne ci~ ,1'iad 'R u-l.. C'lt.~Gq.fte pt!; 'Ta't.td[ a ~ cum T a;t(U- Se cittn,~a~"te Sbte. ~ Propozitio a :fastexltltas~ din De 'jll'rincipiis, cartea a 'IV-~. Ea s~, ,aHa intr,-:un CDljtext tn Q.r,~~,en,vcia s~ ~e,m~tafoo:e: ca 'fiptill"U~ sin.t. 10., nuUl.a1'iini~ El d(}vooe~, a~:t luau spr~ind, c.i DunmM':iIMJ, euprinde :}i deiinl1-

care

'~§

intr-eg 'unt-versul; in, warne ~, EllnSu~~, .ill cste CU,lr'ro:rin$ sl dellmitat de nirnie, - Dar ultima afirmatj,e, ,'"" "1' I , ;ri~ca, 0 ~bleCt1.e1 191 care se rnf,era tQcmai '~s~.]W, ;r}o\S,t:ru. DQui ~fiD:ni;'l~j:~le Iui Htistt}s - @]1[,plicA Orlg'£!I:;L -:-- ar a p'~~ $I aov'~dl~asci1iaptU:l ~l finl it cup_r]liJ.rle TaW,~ ~ ,de. 0' paite, cl,a, deelarat ca,~~ IC~D'oa~te p~ TaW (In" 10, ].5; 17" ~l);) :, ~r.~ ttl ~uu:~a~'te ~, l"u,cru, 'PI"~'s.~p'ttne cupri.n,de'-f£t !l.Geb}~:ll:l!Xu; p~ de alta paJ"h~l ,at ~pu~ cI Tat& Be
IJ ~

'Pe

cli~JJ.l__Tr~d.1\i~ .,u;d5'i~ si ~~tlp,a j:ustUicast} dej~ tn f,elu] aee\8,~, e~i'S tre'n~ demon 1]0];;' " ~~diEfr m r Ori!ll:e.n nu. 'faoea, de-cU is\I'.I OL'j);th;® pentr'L;L oarneni ~i pentru :dri~rj tel~ (;~tegQrH do ingeri ac:e,e,a~ie:N;pUooti:e. PI,atOll ICClifl$ld'erase chia'r 00, lln~le' S;u.f~,t~! ~ro- a,'Un$05liCra .eulmea ,iB~,niei~l!i pU'te.ll ajU_~lt:e ,In trppuri, de animalel' ~i IO.:U:"~ no e adevarat, observ;l af,i,ge,li'lI.~ ca ,su&tul ee se inde-parlea.za de bine ~l alun.ooa, spre' r3'1l se ai1:rrtl.tizeay..a~·Sl~ammaHzeaza ? Nll.ll. s-ar pu tea (led. ca. ]a limib decacierH. gal,e, el Sa 'J'-Ijun,g;a: ~~ tr,a"jasiilii' ,dl~a ,dreptu· In.tr'~1.lln tr~p d,e, arumal 1: Otigen

Dumnezeu le:-a (.Te' t,:~ .'WaW!, e:g'a;Le,i, dar in ,acela,~i ijrnp lib~re, il~ ea, jn.d~rtmd,u-se de g,tm-eu 'i'nitiala del bes:titud!in.ei din prop- 'In lpf gr~l~ e1e au ca:mt in. '?Ofid~~hl'actualtii, '1rrti:ilIT m~d~ ~1u ma,i pntin jaS;tl,ica" ~pa, gl,"l(~ul negUjen~~ nea,("{!'c~]

ca'

t;oate filnta:te s;ptrituale~ s...JI" p1.J:t~ ad.iiug~ : de a ce unele dintre 3,Q~sb.~ f.iin1;e ~dnt; celeste ~i altele umane ~i d~; ee chiar.' printre 'iPLg,erl ,e~sl~l Q anomiti'i i;er~)'deo,1 O..rlgen,t urm.fnd pe Pl~,ton ~: pta AnUlJ;~nhls., Saeeas, nu vea~ alt fl'liijloc de a rezolva pl"'toblem,r:l,deett: In ,a, ~finna. h~rea
]'O';!

Ap~~e .~'1 ,~fir&.i't'u~ 1 din De p;tj'ncipib, C;redinta Ic;a lumea a fost ,CTleata d~ '~n. Dumnezeu dtept ~i bun hltilRe~r~ 01 obieotie .'crrav,a': cum .. face~.atunes A."" ...; __ an9 l' se _ '~. b.. ~ se nase inegali, ;tmli ]J,b~ri! .;IVU.~'l,t1Yi.~,unU cl~~~'ti~l .al:p-i 'PfO':.,ti, 'unli l:ner,.,o :~rnili,e> boga.t~ IOtTi iii, s.JnW UnUJ, po:por ci"ilili;lat" altjj hl :si[r,.~,cl~, sau barbarie 1- Extinzind, i:nt.re~
~~1

C~l'tli

Tlt~iH rte.

!..JIlt-III L,I ,1:~,ljY

'Coate s·ufJ.,erele· sint

dE"

natu.r:a, ca

36

37

,it:it#.V~ teNte' din. ~~enl')tf,1'["a lEgate de .aoest iapt :. de. ~i'~da;, Le~.e~ l;)ij:tl"li.LJce~,te ea- I!?i;tYfi~ chid e feroeie a a~tt .l~g:~ tur:i, ne~ura te. ~.' un arid rrlal~ sa fie; la.piditti\i ;:u:r.imdOi,

~m~~'l,,~

d ~.(:{'Jn~alnrli~tf1t~tG!fisomat~z~~'1der, :['n Plu~~i 8.us~iIlfU,t ' itt ca suillot1lJ'1 lui. Hrlsto.s este SifJ.gUl'ld Ca:T;;e ~i-a ptistr.at

netntjrtd.ta

~ti.t,fe.m€.iajl cit .~i!N1itn1;lil~;:JJ ; laY' iTLalM 'par!re~'sa ~~e'[a:pirl,a)t t"aUl"ul. ea'4e ,a, lmR1t1:In S pe. ehle':V3 iCU~ com 11.]1 ~. ca rom. 'id~nim.:~le:]_'e cu. prie:an a :;ar' fi respon $~D[1e. de. f-:aptele' .ler.

Origen ~:n'fa?~~zil ·ooitu~\i. ·ace~ta. tenr]~ ~u'b forma, ~potetlca (:ffoa~te' n urnai 't<lic;.ha ~ poate, e ·pGsibil). '.~ af'inn:i t'!L1IDIC u sig1l1T' ~l' nu. prell fJ:de cii d.€rtiIlie adev;a,r'ul dOgH1i~,tic·.
.f{

·ttlf'.::iha.lui fl~Lut lui H'[1jSU1~ unit in chip tota 1, unle ~l incii,soluMl. 'Cy. l..:ogGs.ul divm irl'f.~.1 de la ~'TeH'~iic raln.lU3 Hng:§. D~ ~ nezeu ph.l:~ Ia cobor.irea S~, lIt pmwce!€; lNlru.".lei. Autornl aeestui ~t1ioo1. trebu.ie S'a .iii dGtu;r;rf'i.~t, 0.. d8l1kl

,as~~.:n·dr:ea cu Dlb1~lfH~'zell;Jj se- vedea miUF"," (a Ierenim, ~p]~tel;a_ 124 ~ 5·). Odg,fi!·n con (:(:".pe su-

in pI us 'te-xtul pe eara l-a dtit..


7', [Or.Tgen spulle' GIl.] n1'~ 1~.z-1;$ta ~,de!i],pSli ve·?r.~~cfi.!. OriQen n-<?~ formulet 14tci.adia:t~ 0 ~~rneiJ'lJ.e~. prOpu 2j ti'ETotu~r~:" ea e;:-rpdma ,0 co.nchJ~o t,:'.ilre: :s8 'piJ ~1J b'a,g12' .din Q~iiJLtHe' sale ,~~upra. ~.ehirw~ogilei e4pl:1se .m mai ·ltl,u].m ~ ptllsa~'~ (an De' principiis ..- C'-0u]Qlt"rn aces tor lDPilf!iii ooJ;!li, U'I'l1 ~ip d.~ lUI:rJ i succesive, 'Vt.t nvea .loc 0 r~~a,m~e (Q:polt.. &ta3taJ~} a tlllittIrOJ" ]Unte~m,. gpuirt~~.a]e· bea:ItUu~ tn. ~.. . d· '~~ Drn:1i' este ~eili:.a.c:t umea ~r;llJ1Ujr:I8:!ta ~~),pentru [yri~etiL :rru
c 1,

rOcigeol1 spune CiS] exi;dil


.' •

m~·tiE!::~~\cmta:t~w'l

'!;'&oi:cliot"'" Qr~'efn VlD,rh¥~·te In. De p-r,tncipH.& de '0~ is.t~nt;;[i iI11ro. muJ 1;D:r lumi . ii!l;1;:1~s.hre., in c~li:,e smlet:el.e· 'l"'~miil:~e nOC'llFa;lfa1te 1..-:1.
I

ICCi.J'nhlh:fii'ld

s,l'st~l~td

lui Pla:t:orl eu

eel

til]

lumea ,S1ctuJla~·.~"r. c.~li.~r~ ~fi~' nutF;";a '$a caQia ..., din $t;a:r~al de :r--' bea. tl'tU"dine- . 'Vcr intra d'1:n,' nou ·tn tr-im trup, Pie-'nt f't'~ .a~t:mersea '¢~salC'~' advei"s~dL. .1-o1.u. [Vf.:ll~mt e~ s,ustin.e" lT1t~b~?n'3tlimatp.zEI: (n13nilt't1i '~>i me'te:mpsih o'2ia) - Ipotez~ luj lll~~t pre~
_ _;,t:jJ

'V ld!I1:ill?al
1

[1 ~; • l' e :sto~ura. ~;n~a::rn:r'0 flJ. ~ BU.. e:l.,.1;Jii' ill ~ f' , a 1. 1'iJ ,],e:c:~ re Urrte' ~ ~~a:da.r'" n 0 ~~.t~ V~lIbt\ de rrLli~tm'l5BlJf'Lal.tD~Mii pur ~~ slm plu d.
,,",;]I • ~. I; . • •

l!."~t~M p6dea;p~

\HF~,,~nioo A·~Jt@iJ;.;]J. !ffiI.'l~tiooIelQt' aeuaa aceas.t:1 .•.

ge' c'~somatozlL

"l Ul .~
e

f( ~ O:t'~~eFIJpUI1 S
.J!I .~1 _. .n.u(!7Jt.

e ca.] 51tjl.e tttl :Mlndu.:i~Ofru.tu!.,~Ttl ~'~ ~f1e~u'l

Nu. culll~a~~em,1uerarea eat'i!~ a 5'erYl t drept p:rete~.'t _ ".. ....' .ilI1' ~~. a~,ver$aMt~'T' ~~1. pentru .$.-1 am.tJr.h 0. a~~M:a'moo~a """~'I.:l:Unn,. 'P;oa:~~ t'a Gia n!:ci fLU' 'cxist.a .: Da,e:a w,h,,· ~i. e' vorba de p~iir..,..jh~
~I

dm~tri,[J.iij o,;,~ venindJ In cCi:n:tracii'ctie eu afirrna ~ a ],11:. Illil.:ts dc:s.pre--"[ocul v(?~nie/!.';· hart)zit ~lor rai (l1i'I~t., 1~:, IB~.25; 41). P.rab] ema era de a. ~ti daea 'b'il?"'b ']e aeorda t, c..'U,V] ntul ui u t~e~~c:. S'!B:Jrt~tJl ,~~, mi!ti st.cic:t 5).i d,e a renunta a:stf(Jl Ia peirS;;fJJe>c;t:}v~ ,mm~lJ1i:ril uni v~.n:al~, persp~cti va: ".j mpusa d~ 'id.rea, blUiitatJi ·inti.ni.le a lui Durnneeeu :;-~.a: lucra:rii r;t'v:sC'um'pirili:'~,a:re
,9,

IlJ~ Flds:to&
t¥'1~-111.t1'~.1f..

dln'cjaI'~~ '3. rX:~a_a. C@~R!ta:riuhl.i G~~e-z~~;'p~ C$tle soc'ta;,~ 'M-.H!. ri]:,~H; in - A~irtiwea lui nt't~e\tt~1 flEZY;llm.indu-·l a~:~tf;el ~El : SctQUi ,~te ~ TI"iJ1'lfe' -proh~ H'ris'&os .es!~ Ad~m. lar Bfi1it':'· ri t;~ ~ 'E va "!i.. -atund a'"l'lZati.~, nu ar'G ni.d lUl fUrt.dJa:rru~n't.

8.. r "~i cQ.:

n~k ~xisUi} Q iTtJ)!)ii;:',7"~ :1:'1

ca

Or.igen, vDfta. pur ·~t. :Slmplu s;j Adam. este slmbtJtul lL:d,·t-idor;~; al~~ cum Ev a ~rte' sim l'JolUll B1:;£~ridi. Se . 'fOCL @:I~l';Tn ~il .id~a. un,e~. re1ncillJ7il-a'ri a lui - Ji\d·~ . n ~ m l' 'f·... • '.1\_ t .. ... ....... dll • ,IC;I:.L lsti:)S nu :~ ·!.\Jj-eeU n.lc,C1/lj.Ula:~pon" mIn. te .o;!)IC:l,·flU ,-, ' --' ~ ~-a, - -~ ..." 111l.nna

•1

'w~a, ~~~

~~"ig~ n.1J: a. rj;e-g:~:tn.irjmJat.l Jfr't"l.er~i tr1JP1:~f'i19r ll~. snf'~i.tLJl ~lU.nlH ;.:F4.ettua],e. Ulm.potI"iva·1 ~ s,'lJsl~in:u'.~ncu tEL1'IG, dar r~ru:za ldeaa ma tt:"rl~11i'Sta ,[1 mutter creatlni (,,,,,oe:~ims pli'i'~) . c~ ~~~~i i'nchipui ~n tJ:npuI'Ue l]l vi.'] te- dupa moddul t1"ij].pUI"i1~t cu.rtu.::tle-, ti?ri~~ibil~~l. 'pon.d["'r\~rhj·lei cu 'r1~]~~, ree'rd u
~_.1,:nL€I_ .El }J ~-:51 ·1~x.PllE i"d~11~ i~ leg~t1Jj::'a (ill] aees't:- ~t1bj et~t mar :lnti.i. .iii] C:~m~'~'ariul til p$,a·tm:¥l .1JI' allei ~1 re;wn.H

'"'0'
~'\JII

j}!r:Iltr'~~n

tratat s!p.ec1.,ru 'd~ua ciirt'i De r~;mM'Tecti€lft.€. Oupa in ;el:! h'npu], av.ea un Bid),~tra"'i sclIimhii'iof ~_k,1i3;dar per-h'ii'abiJ~ ~:i, G Q1Jit~'tE' :sa;u far-mii ne&cmmbatl)~ 'f11. pEJ:Ti:Ijanerlfm" Prtn urrnare, tru'pw va lnvia ca .f01·~~ nu ~i ca,',s'-Ltbst1'!at materia:lw un
ll, I

l~~.u~nj din

. .sttomate~,

pen.t,r.u, a-i cunsa.€:f.::I ulterior

doar 51'
~ ~I~

care adm;,ni5Jtt,~aza trebnrfle ,oIrie:n~;ti, pentru ea ,YD lunc:le· ~,aznrleliE {pate-rile.,


it:1deose''hi pel1t:ru
eU.IJ:7lG,a5.('a
:~J

,~,puterU,e il\~ene~U

~Xll' 'II' tet!-'lllLz@:ze- ('I,·',nOcada~, j\: '..iI. I Ji'i


""

lucturil.'Il1'j

jar
~

r"

'I"H'Ii\
;il,'~~

In alte lcazuri ....!I. ~ On.tf.'ll'n ~ut~]:~


.•

eamenn a.~,un,g ~BJ d~.sciirw. c>r de cit semnele loor~tj in urrr:ltt' p~prlilar ler obs~F\lratli Sf;I:M inv§tati, limd de ingerll
e~~u;li." CT.ed6~i ,afadar"
~~ i;a;

ca

sa.

le:

~;i

uneorl

ea .maj~r'i tate-a

CQ,ft.tI1ntporanil~r

,c.aJj'mIOg~anu este: Un dll... Aceu.tB pro pD,zitie 5e 'l"E:iEefi la un pa~jElJj clin, D'e ",~~~t~ r,~il':tiDne, ci.ta.t ol1. deT,eofil din Alexandrta ~ "...o\rta, magic.a ilIDi. pa.r-e, un c.uvin·t 'c,a,J:"Ie' nu :~C'op.er-d nj.c:i~ to 'rnaUtate ~

9. [Orism spuae

viHtorul

gtte,eqte'

·e:l":a,serts .1m eer. Dm-' ;£EJutOI'UlI afiEJ.oolitllui ci~d 's;ptnng e~ el ,~fln:dte t:attilJl'i:nn:ul astr-a:l

1:~ [Orige.n. :spune ,cit] Phd ..


d.01'rl

un~i~ nM,Ct[lt' 1f,1,- . nJ[:t!teazi1


nici
'in

,este un C1..r~mt care mr 'fI!QOp~r.~ rd,c)

teto~i:r dad al' a~per.il ",,~euua~. aeeasta n-ar f1 ~V,tI,'§ l"'aU San 'vr:~llc do dlsp:ret," O,igen aIirma ~ "arta magie:a
0'

?,l,\'ia,~,.
propozrtie n u ,Se g,a~h~ origin~lul

altf:el spna, 'i'i'iiagia nu. exist~., Prin urmare leI nega e;Ilcamtataa jorn~u}el:Or m~loe+ >,AdVersfllrii lU1 n-nu r.eti:nut. insa dftci't
it

re'alitateu,;

Aceas.Ul

,grece~ "al I;rata.mlm.. De J1."1idpi~$, ni~l in. uaduCeD'ea f~.t$ de Rufinus. A.'f fi Icst aDsmd ca. Orig~n sa (lO,n,tr,al,

dona parte a '[mze,j_ ir:ecindl. cu :veaer,en l.Ut:'Fl,~i. eel mat irn]x,rrtant,.: ~ m si~~,,"d~: EtiI:" a(_'lQl~eti vreo roaUmt'e'~ (curn srn tl'W:us nol), JIili clU, l'u~tr ,t'J.T·e.pt' 'afirrn a~.~ :~te.g.o'fle5 !J:efe,a_ Ge o.ngen nu s.ugerase deel ca: jpoteza. lag'liB: n er,a'I' 'b UiLr . ,;r."~ I.;!:" ~a d sr, -at $0,1- "" 'mul,~e'li'en ~.
Ul., ,.~.~t, astronc-m,ia ca

I~j

'oB, ,~ftlJnd Dumneseu V~L fi ,"tolul in. tcate"'. 'loornai a}~t~ BifjJrm;arp.i .s1nt. di;tlicate de .autorul ~artioohuihu], fara
s.d Vtie

~ci' v.ersetul din Evan,gnBUe ~ '11Il)@lmnla Sa: (.'8.' Fil.lllui) on Via. ~,~ea 's~it" (Lu-en I 3!) t.ro(tiIl~i1 el c.i:;~r.t:z;1id~ I ro~. rnulte uri in D~ p-rhtcipiis, cit]Vi'[Jit~le ui Pavel dbr :Epi~,.tola; I caw-€ Corlntew, ,(16'1' ,24~!ta~ an~me ~.a. la ~nl1ft "Flul va prooa 1'mp$l"H ia;/u"omnia 'lui Dl1l~mnE!zeu. Tatat"
j

a lui Eusebi' ~" Origcn] .expl t.~1i. al(":.] Ct.lrvlID tid .ro.s,ti t de, DUm..ne2lell l.a Ia ~r.:ea: astreler ~ ",ii Isa ,!i.1i2: 5~rrn'iie~; (GC1:Ii I, 14t)! respingind n~t fatali~mu.l ast~al. As~I~1 oolirn']a ;el In mu}t~ ·tiDdu:r.i,: no ,slut s.u\b niC'i, 'Ie) for.m.a ,cau~a ,:venimcnielofr omen~ti 1 slnt dear, cum s-put?;'e ~"€Ti.ptnr~ B~m1M~ ale lil~gtO'1t"a: €lc anun lUl v:iitol'ul ~'].. ~' e:-afte pro f ·t!cBi .in I:'.;u'~ :fhJlfrulJe,zeu a scris ,[lee-a ee ~t},e in pm~,tiin.ta 'Sa. Duml'lezeu, n--..a_ pus, -sceste seroi1e pentru oarneni d

Texm] .incrinUnat~ care se gas eEl in c~a. a tr'ei~ til Ccm~&!'R:[!tTin'm£ l(l Gs ne:zfi ni s-a pa~!)tT,a,t~'n F"1l[iif\il ria -I~m. Grigutl€ elm Nezianz si, p,U1ial, j'n Prepandi,q "evange~icil

a tuhtTm'

e:J-it:ien.ta (poieti~c~)1 fC1ptr,iklor $~ iNlt~mprarivQr tf'Cl1l. P:nl ttom~1iolt",


~$bl

;ca"Um

ca

elf2:, ~~;pal"tin.I'\po:s'tolu!ui.
(0,4

12... _.~i

~f~nfU

'cild;ed {mn. starea

mm

l?e'a~'t'IJ.~ifie d:uimrL(!i.!e\ase~:, ~t.!n:I)' ~~ ri 1Jen,tTu a Sf! ingd,"i de cfrlla tt;i. r • .A~a, cum. apare ;:riel! aceast"a, pr'o,pozl·tie nu C'r(,\~eSpl!-nde ~~ndh"U lui Ol"iJg-en, liJI1dc.a ,~1 e,xpUcA in cartea a ['I-a a

u
I

de

Ql ...

,'flnit·'l"n

lum.e au

~U'TIUl'~t:'

a U::J!l,ei

~a E~'jI(q141h.eUa d:up;i'i I fllICflt a:propiat crenoIQgic de· tr,a.t!:tJ,M De p.l'·iM~pi~'U~:!! ca suf!e·tuJ. 1m Ioan BOlteza WI'iul ,6IJ 'venit, ~n 1ume AU CELlurrnare a an Ul 'Pi·calid. to(!IDai pentfu a sluji.., ea. h;jj.aJJn:~m!eI',~a '01)", lw Hns,tos, l~sind sa se in:te11eaga ,cii acosta af' 'fi ~t ~,aml ,alt~r S'finti ,CtJm,e'n;tu'fe:t;uhd
t

13_ [O:dg,en 5pun~ ,ca;l T~taJ noUpadre ,Ji t~ri~u.t OR., Fiut. lfttdza iT:!crirndnaM. 'i1p-M~a ;in De' pi'i~tcipii.~ OJ 4 3). 1m til1Jm Q traduc'e' ~Bt.fcl : R~ta.t ut; ~ nvisibilis' si1. D'~:U8 ,; si o'U:tem itiatisoibi!t:s' pt!1' --adtk1'a 1~,S't! neque S,ecl; va:tQri TJisibdi8' erit (~lRezwt~t, la~adar~ cum ~a Dt:tnm.~ze-ll. ar :if tiI1v.:ilibU~ rlum~i. ca, ~" El-,~te' invizibll' p.rin', lli~'l.u:ria, ,atUllL-J:mr va fil vizibil Iili.cl·~b1a.'r p-En"tr,u Filll'~).~4dv~sadi l~l Gri;gl,frt au' !c:rezut IC~. asta ,\THia, .sa S"(JUM; FlJjl au-L cu.noa.,<w pe :I'afal prinil"o'i~iurtea iO~?1.i';a. tn, rea[j,ta~·! d llrplj con te-xt, Origen se .:ree;uma 1~ a afi rma ca nimenl, tl'lci ehiar NintuItotu], nu ..L pOiit'e' \ft;;~e'a pe .D.ilU:"Jlrl:e3f!u' lCU Q'lthii trupului,
1 j

estc Imnginee Durnnezeului celul neva~ut~, Ca SB tntelegem ee anu'm~ au g~1'5it a!i.hrersarD :sal condamnabii if], tr xtul respectiv, t"'i;'hui~ ~,a-l eitirn sub for na ~n care ni l-a transmis TeofiH din AI'Efxandria: "•.qlwd, .r.;··HiWi ttobis conpan:rt.t[3 e'~&et verUtls~1 ~,t· Patti con1ah~_s., m~jft,oo·c.i'U1.i~ "~ca Fiul cornperat cu. noi este adevar, dar raportat Ia Ta'tt)'i1, :m.illcjnJna~~')" In fraz"l1 lui Origen, cuvintul af'icvm· are c1ar sensul de ?Riode~ opus :i:m,~,ginii;. sdversarf insa l-au :ras.UUm~c[t! lulnd :sen~uJ. de adevar IC~, opus minciu:niL Cristian, BADILIT A.

1.'i'., [Orig@c]1 spuno

ci3."]ihernt.;i1il,i· .s:i-hilI ~8pEe:te (le:pll'iQia,i)1

(de. Fmb.t?:'
~e fa,ere 'alUlzie la urn pa.s:ajl din

tn~n'icn~t ~1 dE" .Jl~stin[an lEI SCf!isa4tea. cab;e l\fenas',' .,E'ttcuJ. ,2iooa, ·e~.t.\?l ooi 's~E'a1hni On lac diE:."h:€"DUV!ilu]. n.~~) ' c 11 sase aripi d\tn 1~~a, eare ~SJt]"i;ga . un uJ cA:tr;~ albal ~i 'spnn ,; .q;S'fialt.. ·sBnt' "Sfint,: DDm~'ul 5a'taDi1L~ sint Fiul lroW ,nasrut al lui Dumnezell ~i DuL~l Sibd': .. Ce i s-a
l

.oe. WittCipii,~,{I. 3'~4)

Origen? Paptul c.j se oega care €A.~.S'1l:a ~ntre' Hr.'·sto~ si In.geri. ~adar, aJ.'~,tQr1L1.l Ii ]'m~ta 1u_ Orjg~ ooborirea Fiului la :rafig,u1 ingectiloI'. Numai ea sensul ]0 terpre'~ldi 114:1 Origen ,este .t-1l1:u~ alegotic~ ~~ad&r.~ do]. serafjmi qlI1l ,ls;Gtf.l slnt tloar p7''e'.fi... cei .~ur:arJ ah~' MJntuittrru.lui pe dE' 01 lDar~o ale l)ull~tluji Sfint .. 'i'!le d'e al ta ,

piirut

G-aM'4~rmnabi'l

liiitltO.tf;uhti

ra;rtioolului iN t;extm; lui 'rlistin~l;,"3], reali~ de naturu.

1. ~Otlgen spune cal


~'n "rapbr'~' ITU-

(ei>kD'l)1 (uj DUt'Jt~~,~eu" aGel'~ 'pe C!$n~ ~a i~ :rC"pr~:d~m. .111 "C{~lE\t-a tee:r.

~~'a~a

sa

de i~5#~~

1ta 'aaw. un

Acest :rtex:tI ~gt -_ e;xtr.'Uil din D'fJ -, tninc-i'jJiik eartea I, undo


Orl,gen ,e-Qmenfe,a~(.· till. 1, ~5·, .sp.unirLd. d~pre C Hri~sws ell
4J

ad e~dTI'

I"

::

in.

COMENTARll]

LA EVA:N'GDELIA DUP.A. J:OANM CARTEA. I

«La
A

reeput era Cuvlntuh

sau
«('In principiu sala,lu'ia Logesuh

.A. Sens urile [ nnen ului


X"VI" 'S~o. Nu. .numai ,
are mal

arcbeu '

greQ.~i aJbma
~.eJ
n.A"

filU.II.'ro.u'

'J I!o-~.

SmSUlrJ.

'mc~.

oeupe ds

i;eee:.slt-· euvin t, adunindn.-l

din t~.te·· ~Ofl,~~t~le'

,~a te:r.roenul .a'fC'h~ ,, emeva at \1'0<1 .~ se_-"'l.

.~~ eereetlnda-I

Pill2' -tOgte ~f.~tel~~. ~u~ d.or.i .. ~11 In,~,eag.a, ia ee ~nume se rnfe.ra 61, I ~ fleeare lee ~J 80lipiturii ii.. n. va glil.sJ ~i dupa C uvlnrul ~'-E>l ;~1:m.:u'nnH21B1E'8C {l n~ul~ime de
j

sa

im,~,ljcleSUJ('l.

din ~ee5te' nl1ple-.slHi vlzea.z·! .0 ~!r~u~f1gere (lngloh1nd) '.ant drumul ~i dlst~rit~ dup§, cum '~ ¥ede elm', din urtnaton;al verset : 1(Ilne:eputul dJrU'm'Ullul eel bun e ~ fapbtJiesti eeL£' ,~rep-ted (P''O 16, l' LXi¥). ·is:! pentru til drumul lee] bun se intlmpMl sa. .He $i eel mal lung,

~1_ Unul

en

C',

(eam, dupil

trebu$e

S-<1 in,te:~~gem ~n.C'£!'pu:lse af;l& "i~a1a. 1;f:'actk'~ ] ~e~ ce se arata. 'P~in ,~faptuiI'le~ .celor d.r,ep'te~,) ~.t a.~ee.~ '~1"m[Baza viata oon'temp,lativ',a ", .1]1 care Cred

ca ]~

ca" $'2 '~dilt~~te acest. drism.. ' ath gil'ildu ..~i' to·tod:a"t~l, ,seripm proll'l ~~a--n' t~~speea t,a:s.ta.:m.l2:. 'C~d. at;"t..incl nllJJ. va rna [ .r~lmine rudi Un vr.iijm,~~,· da~r.a~te "adevB.l"att a:l ~~l trebui.e sa 1mpLkta~ea;sca pina c~ va p~ne· 'pi,lJ t.oti Vritijma'~i i stfi

l'rm

sub pidoa.~ele

5alc~ {i em', 1 ;5.~, 25}. 92 .. ~". tot atunei,

'r!'4=l

v'i:r~t~ a~e:mern.·~ UrlJ'U!l :Fiu prin cunoasterea 'Te.Uth.d pe CMe' acum n :}1.i,e nurnal Fiul, 1) 3" Dac'1 cineva ar eauta sa afle, .c.'tl 'mare grijlt!, druh anume n. \fOr.' ennoaate pe 1'.8Ul {ct Ma'!. 11 .27} cei earora ]j ~E."' ~·z;v a iule Fh.ll. C'ffi':e-Jodl - CI[Jn.OSi~t£"' pe 'T--atAl~ ~:i da~ ar lua in ,~ean1A Iaptul ,eli eel C@' vede acum, vede ~~C-8i prin ~gHnd~1' in ghidtttrli.~i (1 Cor. 13, 12)~, ecu:nGsrnnd .[nc-i a~ cum trehuw sA enu noasea (I CQ1'. a~2)~ n-ar gre~;i afirrnlnd cA. nirnenf, fie el apostol sau proorcc, ·n.U cnnoaste inca pe l'il:lJ'tat Q. numai
j j

ujun~l Ia Dumnezeu prin Cnvintul care sa a.fla. ]in.,ga EI! vor aveu 0. s.i ngura. ~ ndeletnicire, an ume aeeea de a-L centempla p€! Dumnezeu, ca SJJ: devina. toti, in chip desa-

1]1 t ;un.a.

'".~~.~ r~li.!1 V(iiT

"'.~ _""runru. ,;;} C1Jrlo,aL§JiIWI oiamenn) lima

VQla . .r':1 dUpl-l .u--~ .

Tat81 ~i Fiul. uaa si'nt ·(0;[ loan ll. 2d).{· .g'4. Vaoo dn:ev.a. SD~Ote-~te'" ci U· ... m il1d~a,rtat d~ la a sUbl,~ct cla.rificlnd. un sees 8.1.termenulul, ,tlIMch6-u ~] spunin.d toate- .meeste8, bimud'e OO:~] aJY'·U"tll-tH etJ:: aJ-,~~~£;t'~' diva!QUID

~~lutUa: ·pentru. cursul discntjfei 'no'astl'e Cad, daea .af'CM inseamna Inceput, 8tit al ufiei ·pareurgeri, crt. ~.i al unul drum 341UJ distantc, ~.~ dacs ."hil,eepu'~u' drumului eel bun o f,ilptuirea eeh}.l" clrepi-E",iij,]trebuie ~t.iut dac-.i orice drum bun we ~1. IDceput ».fapbJ;irca ceol.OY neeesara

gatie era

,,.l~ m.(lep-ut~'L_. N Q] am spune ~ in's!l mai det;1"a~b.a, dup.[1. al dan~~ citat pe eare l-em dat, c8i dintr" .r.liJrnet'O[J.sele fil·r\ie· Cl':t"at. -,1n b;tl:pU ,4 prima ,~s'te cea tlU.mim- -fiSrR£:" ~i :p'Qr~cli1tA:'in;ltr-t11l alt Ioc m"un n~.. onst\Jru :itnens pe care- Domnu~. l-a lm.blill.zi.tLL (CL lou ~1~ R ; [J Pe tr,u :].::4) -g 7'. E necesar $~ mat ~t~'ID. dacij ~ atund cind s.ti_ntH duesau o vhrt~l Iu!'co.r~rala, in totalil f!eri.cire-F ~;e1. ·~numit ~":1arp~1 C"a,~inrl din. via~ cea curata, n-s merit.art sa fie- l~.gat de trt 'p ~i . G maberie in.i.li:rrt.ea tuturer oelor'.alte, pantru ea, dato.rit21 aeeetnl lueru, :DG'mnul st] ~tr]g(3 In rnijlecu] :fi'1J:rtunlli9i1 Ell I1~~Hot' ~ ".£1 ~sw in.oepu:t al pM"~nnujri:[ ]Jo'"mfii.u111i~f:a~u.t spre a Ii lu~t in ds dE' 1nge':t:1i .I,trl.~ tloo, 40, 1.9-1lJ{X)_ 'E t~tu~]. pos-ibU ea sarpele :sa ~'1'U ri.~ In chip ;;1 bsolut inceputnl pli:.snruirii. Domnu 1l,i ci, fHn.dca multe flinte au lost create In trup ftspl",e '!_l 11 luate in ris de ~!iJtre inger", sarpele 81' fu numal inceputul ares-tor creaturi, C~J.d~ ,a.H:c~.!':~' pod: .fi legate d.e- trup ~i tn .aU :[e].: d·e pHda.", sufk~tul searclul ~il~~~luie~te ,e:l intr-un. si
trup
51

~il. pam ~11uL.'-~all t

[08.1t erea t~,

CL:t toom. ftlptu!'a Jj_~$_pT,e care

i;j'ce Apost·alul

: ,;Toata.

dl·,~·te~, ':si dt\\',cj1, dulJ·a_ ae,e3t mceput ~t. ·QnUI}l.a ~ t'e] de ~n.t~pla,'~ie'"
1

ur,fl)!eaZa

ooJ).te:m:pla;tiu.

..
S(U~:

2 lne:e'pu,:1:urlmtet Cri'te.mtil
• 'I

de~rltH,i'.if.i
M

5u.g·pi'~~ ~i Itnprel~~,~lre durerr plnil at~lUrl}" O'1Grm. 2), 09. Peate CE~ (b=~~e-. ea 's;t.a SiC'fi:8,: -_C~c1 ·~a.ph.u."a a. 'fol~t >gUJpU5~ d e~e't;M~(!_i!.lnU. ._ nu ~.'e voi~. ei d rLU rrt eauza ,~~·e1:uiacare u..supus-e - ~J~H' eu .nadt-.,j de" (.Horn Bon .~'()) (~ ___) 6. Ct;l C'-H'e.; rc ua trup flU ~ vole !ace a toate cele ITupe'1-ti. De. a~. (se SpUll.G) c~l Intreaga creatj.e a .fast inrobiti1~ lara, v'oiQ sa, d~~ertitdun.ii. :H10_ $1 eel

faptura. Jrnpreunii;

e.

care face impotriva vdin~i

sale ee e rupg$-t'Ii, aeala !~.ce


asa lndt am

Em,sta;. p~' r~ alta pru:~e ~1··Un inoeput al ~·:ea.li~i., ci~ti1 s..-a.r' fJ3.. ~ ,clup.:a.' ·\!'e:r.s~Nl: l'i LJa i:rl~pu t .~ farot Dumn£'z~~ .eel1l1 if· p.·lmlri·~uR Cr:ed bUB: ca.- ,~i fua'i ,Jmr~le. t'~:r.at! 81r:e~ :SQn~ diu p;a:s;ajtll e.El1~";if lui Iov carc:e 8pllr~e :~l ,e's.te., 1n"ee:p'uJi~~p],tL~~"O.ll] :3. .l;)-opm ului. rU ~~tspre .a .B. 'L'Llat in ri~ld:le 11\gOCii,lut~ OOV-, iO, "]..9 ,lJQ'C).,;, 96 ·t.\n np<ini_ih=tt 31" preslJpilln€' C'a 1~ :(a~erea lumii J'I ee"!["W ,XV1]'
[J'{5:_
+, •

tot ceca
cVj

.te·

f'.a.cepentl"U
,;S~.

nacleJde"

pu tela spune

·P,ave].V]"t1'~,

ram Hit, in t-rup'~ n~, de bun4 Y,o.t~' cj


l'

Intru '~pefanna. Cr~e1 nu ~. un Ineru al,Jsu['~_(ca aeela care prefera In. sinea l1.1j "M. 'mO§lr~~- ,s,,~. n~,en H-ri ~IDs~ sa c~
\iT.'rf~·a1 to.ru~i;
:;;j

Sa

"ramlk

T-ri

;t[,JJ.J)'

:p~ntr~. ;ap'f.'ed el"e·s. de


~jj. ~~\

cel·e

noo aj du;ite

p'~riLh~ufo1:oSlul .!tlU

c~lo.rlal ti num ai de el,

eel ajj1JJta'U"· de eL

10

Prfn

termenului

putsa in tt: ,eg'i:!' laolalu g~nsll.l . ~lTdu~ ca. ~ior_'e.put al ~,retL'tie,i" .~i ceea C0

aeeas La yon

spune j[LF~tcpcltHlea In
l

TaLdl est~~ prinC']p~iu] FIUJJ1]! DamiuFgul ~s.tej pr'"1ncipiul crre,atm·Uor. S~l~, Lar Dumnezeu este In chip absolu-,t prhl~ t\l-pi, II tuturor Ice lor ce' e;Ki.51t~. V urn :!i.u.s~.o,~ {.~ce'''lstfi ,u nterpretarej ~1 prjn : ~lln prineipiu era Cuvintul"'~ In~e-I~gin.li.I 'prill ' e'8Ds/Cu\dnt [We FiLlJ]_care, -pentru ~a se' in. T'3t.al,
S,E" .ttfl;1

C'artea preverbelor : _DI.1IID:1;e.zeu rn-a {$e;at c~~inoo,put ~dci11lrr Sale, ;,~D. ved!~I',eaJ.IUcl',irUo{r 8al ""u ,f Pro'v .. 3, ·22). Aeeasta .ne ·it!.toal"ce, la primal sens al ruj «i'"chd - lea ) neeput d drum, 'fHndca :se sp.un'~ : H Dum,n.~L 'u rn-a ereat ca. Jneeput 'al,cai],or S~le4ii,. 102. Nu va, parea, 'un InCTU ~bsurdrd(:] rlacil VO'm numt crrth,t {print- i,pi u} -(:" DUmnezeul- tutumr, avansied rgumentul ca,

lmaglnea Iui Dumne·zeu, Ci.ci. daea oamenfl sint (croati) dupa imaglne, ]ar ]111<lgl:nc'a dupa ·r!.:!;t~J~ atunri, pe de 0 pa~rtft'" model ul (ltcrt t~·1 hl'P) lui 'l:Iri stos este T~ t:M .-_ M,odc~ o:rig]fiat ia:rn pe, de sU@: p-artf~~ rn("deiul -oeraontlor este "f.ir1stosr camernl "rr1~'h~li Jiind e-rea-p nu Ciup,a A.cela. a canAl fmagin~ este rsus, ci nurnal dupA irnagir~~9 (iI:;ztre este Iisus, n:n .), ,~ln 'model ul origtnar Sc ~in!~ Cuvlnhd ~ va ~pri,jtnl aee.":l;stij d IE!-010ns[ rati:e.
j

~:!in pdn,1pill.

an~,

tr-e'il@a 'rind! al'che./ptlne:i:p]u ~stel p~tru. cei care-l l:ansid.er.B. i:~,:c~eat, a:~~la. (j~ din Cal1"6", ea tli i1tr-o i n ilte[~ie ~ubJ,lgOOll1M provm toate : pentru no! lril:s4 (BCegt ~ 'r n... ·,.,"\~~~", ~ t . . ,. .1'UC-,nJ] ne e a\.i1m]s~,n,;!,nh eaer Sln em COil,' n~l ea uJlmnezeu le-.a; f'a,cut .pe c@le ce 'sin;t din eele 'l!I?' nu slet, dup:l cum
109..
i]~~
~', ,,.l] ~'T"\, ~ ." -

In,

a\l"~i i.i:lra.!il tn;~bulf:ltA ca ~a )".8 in'Vete clneva elementele primare ale euvintelor Lut Dumnezeu" (i'v:re!'t 51 12). PrinC":ipi u,! JU'\I~l t[Lturi i este ~,ublu d 1,.1P11 .fire ~i dupa noi A ~J.~ d .. 'b'· (;~e'.ipre J..dL:r;l~:WS~ i;.:;!!U.pa,L "!;.!,re, 1 j[..T • .'.~ .a ~~" l. n11ol~. . st"'" I , ',:iliC§~ urn V'CU'l

X'V] I [. lOf). :It:lList:l ~i un p.rhldpi.ui1b"H~t2Put a] invu~tituri], conlorm 'caruia, spu:n~U'l c{ l.iterele 31n~ c'lenlt~~.t:e~.~ Jundarncn tal e ale scr,~ l, De accea ztce Apestolul '; Y'Gi ~ eri t" ire dt! HU"J U.i vr@me s'~ r .J.i ell vern t ~ fi 1,i in vll'til tori ~ ·•.

n e inv,a t~ In aJ~a celOl!:-' ~apt .. rn~t't}1"i In Ca:rtG2I;:ac~b~ilor ,

(II .A":a'e" 7~~ 28) ~i. in gerul


.Hef'mtl8 7..
I

pot:a'in-&i

din.

Pdst~n .. l

l1\~ i

4.

{Vl'ad)~~i.h;f~f" OTi giJUJ'J'tl

1. 04"0 P:.'. Uft.gj teste aces t!?,a~, an::!-he. nurd este ~i ,,;a.cel c,~va. In conformitate' en care (,ce'Ya. ,existil, dup.il modolul ~tfu origin ill' ~, A,,~~ de pl1dii, ,Q,'leii '1111 t1 i'U'~ [1.~isc'ij,_ din toattti 'a[Jtur a esl.e 0: imagine (e"mo-n) '@' DUf.rIJDDZeulul ~ lui neyi;zut, :atunc.i 8;r:h e-u I I rnoc]elul 1\i~U ~':b-:-i~g'ln~,r.-~ste T'tI?~tat L~ If,'l ~i lEristo.s estt:!' 1il_1 'll'lode'! ~l tlLl.tUi'Or. e' ~,or C!l'\wte dup~
::.1 I.. ;:._

dumneze lrea ;, '],~,rdnpli ncEi.!,care ~m tern nept~l·.ndo~l. s.a f3liou:,prind:em ceva. din ade\l'and ..-f.u (di11 prieina mllrtr.i~i SallE), pl"inQ:ipiul este umanitataa Sa .. In Urn ,n.'tutll=~ Sa ~ ves·tit Iisus lIri8t~s pruncilcr, Usus Hrlstes cruel fnc,at (C,f. I Carr. 21 2). Conform calor dinainte t:r,e:buie !SPUS ca; dUJl~ fire;~ principiul h}:vi1t~lhuH ,esm Hrlstes, ~:n 'ucit ~4.(lesta este In ~-e,epc-=,un~ ~[ Put/ere 11 lui h i Durnne :A~U (C~. ] Cor. 11, 24) ~ il1r du Pil' n'~i, prinNpl.ul. oste ,Cu\ri ntul S-a fb1{~uttru~ c. s ~1 s'a].a~]_ld.asoo 'lu'tre' nm~ r If.l'Ull- 1" 14), dear a.stfQI (intrupat, n.n.] filnd noi In stare s~-L [p:rimim l:rlla~. tntii 10, lOB. ,~Hpoate din, ace:tlsta ,'i;IJIZtti .

Pfm:c~-ph.ll $flue

eel Tn-til naseuL .alB. tOfttll. .f~p ural ei ~'i ~,Ad.oTD~~ care ~l:m;;("amnt~~,Orn Iar c,a. es te A\.~atn e spune .... 11-0 .... "".:1 c.m.- ~~'11 '""u,Jj", u it....,:"l: \.. _ 'l&!O.!I h ua!}..;;1J.··~.t,·'''1,:· de_r~:', '.~. "',~Q. ,.. ~J_ 'a,' n ..J .n_" ".I.IIl~, 'D veii. ~ lJI..r.u.;Iq..,. ,~~;~ "'" "" El nU ·est.c-numai
1i"

'

'

j~.

!;...~

'II

v.i~,~ ~. (I C'OT. 15 45)..


1, 1

51.

~-~--------~~~-----------=----------~~-----

~is<ta

~1 'un 'p~tin@JliL1 ~in~pulg, initial)

a 1 unel aBtilITrd,

'~,liP, ~al'e:~ rurL~l.~].'eEtUl~(lj·Uinal@!"! 11 care urm:rftaZ'.a ~l\lcepUblbJ]. ~,1. Ia 'biurE." seama ~a,t daca I rtteKepct tUlSa e- Un irtcepiut ~ptillcilPhJJ" al llH~'I"agi]ol" lui Dumneaeu, ~d;:un('l asa ~pB~te :Ii glndit b.i1>r;l,ne:n..ul cle arC hl '"

vorbind despre Cu\.ij.n.t~ adauga mai ir[~[)lo ~ ,~Ceeih ee s-a nf~'s~r::1,;lt Intru. ·El ~t~ "'iM"~~if (1~ rn 1. 4), i~. ... ~adaJr \i'~;a~as-a na$cuL In. CuvInt. T;h~ir Cu:vtrftu.l nlj, ~ ,:~1t~]'1 .deC'U· HriU(~::;;: Cuvlntul dlu:mne-zeiese) Cel d.e' lao r,~tm,~, [pF':im .Ca~~ toa:tc 'S--.~u [(iCitillt '1";1:niiei vh·d:.a nu este aHchie.w~. ~dt _Fiul., ILL1,DUffiJ1.e:tcu eare .spune: l~E1J. aJn.t. (.'!,alea Ade'var!!Jl ~i V.ialn;~ (loan 141 5), Dl.]l~a c urn ~st"i1d::tl" 'v~'1:1,~[~ ~-a n.:'i:;C:UJ. t ~:fl. CU'..;)!'i nt, tc! t <1 ~:I.Cuvlntul se an~l in
!1t~e$r ~_el1S ]OUfi;
I

fn

prLn.cipl.u"

Xl~.{. 10~ Deoareee semnlficatille termenului uTdte~ pi:t care le-arn deslusit: pffnbl a f.um'f. .5tn~ ·adt de nurneroase, ~~ vcd,,etn ChlP~ care dJ;nt1"e' eli·~· a trehll.l'i, ~ rn~el~gt~m,verv sstul Thi. prmd.pi.u se «Ua Cuvln ':t11'~. E elan Ica..nu :d~a ,~~il. care prl ¥'e~t~ p1.'1rL:ui"ger,~~ drumU~,1 SEU dh;hl11\a iSi es'~ ],~, !fe1 de iiulpeile 'cj; nki dup~ eoa ·eat1L"e Sie' ,~e'f'eia 1;1, cr~l.!3ftie. 1..1 E poSi.bil (), 1n~~.·! £A ...M · 1:n~el.'~~m dupfj, s;elTIrnjfic@;~ia d,e ~,c'a.uz'a €fie:~eI'llta~~~ adiM d~ ,t;.1'ptlhliun:· ~~"..,da,CH ~~JJOll11nezetl a. ~h:rblnli? i~ :s-iLu zi:illt~~ ~i: (,fi's. 14:8~, 5)" C~cl H'r'is.to~ 'B~t~ Un ':.!reI';(J:~ ··Demi'UJ:"g ,c.ar1Jia,
l,

'l'a$ftl ] sp:u,ne (ptin C~lre 'ril.'tai S.!,it:Ul~)·~I~,sa n~ 11lli:n"h::Lsi~t tFtN~I., I, 3} ~i ~~~~I e t~'i:ie pr:in lmjlocu~. ape][qt'~rF~r: .. f],'8' 1., ,6). .ll l .Oa prmt.ip'iu, .ssadar, lIl-lrlsl)Qs es'b? un. D~miurg, lIltnldt e&.b~~' F.],,1f~4epci.u11.c'!il'l!I' pr~"1 ·fa!ptiJl,c.~. ·:~s.tll¥l1nVeTep-· ci1irJ.,t\ :este !1iLNlnlit jptln o1piu~Caoi ltn:te~:E!'pciune,a; ~ Sol.amJon, 1

ail? afla Cuvj ntul" ,~i in. 3:Ce11t 8e'n5'1 amrme, ca to~:~~a u ,East ereate eon fO.ffil. 1[1~relep[liur.ti~: ~j con [orm plarurrilor un ui an~al1];b~~:~Ja-nQt]'~~~... a.flc~'Le in Cuvln t, 114. Cad eu un ul soeotese Cal asa cum ni~te case sau n i~'te '~"IOi£'~bii se construlsac ,~tu~ iJU umi 'b!; plan uri 'ar'hi ~ t;ect~ll~ee'I'easa 07't ear U.h1iii51l avind ca pr.~nclp,.iu.anumite plan lJn .~], ~n umi 't;e .JJ~gun care S~ ~l:f'IfL In .tnjJ;;l tea 'mo(i'.~terll.lul cons~~~U!!EF,tot asu ered c~l.uni ve:l~sul ,a f©st creat dup 8. [',e~hl~' ,cQn(;epu t~ m eti in tii llTh III 'q.clc:tJci l)TIC' . de c.a t["('~ DtmuH::ze~ ~ \~Faci mate s-au f.:i,eut in ltl~'Iep,oiune!i!. {P8. 193 (1~4h 24), _.
P[".lThCl]J(I;U .

, 0,,:1., Vezi

d1,tcll, e pCl!~]bil

.~.a in\el~~~lC'm

V et'se;h.ili

~ln

~) j'~.'~:~c~~~i u'iJ€l 111sun~i'iffi temp']jcl~o,." .~ofUJ), Durrmezcu lI1i.Sare1J,pat-o ea - plecin.~ de' la.planurile oatFF se aflau in '~~ $~. ~@?l_ trup ~], f\\nl~a '- eu 1jJ'Hil:n'lit ..?ibtin .1)i,u' .spon d~l(:n
r~.

~ 1.3. - T<F-J~,bu.i e

Spt1& C~d: ~

dupa.

C"~' ~

crear

ca

sa zicem

asa,

graJ~le

: 'J~Domn.ul rn-a creai ea pr-i nclpl u ~l caiIo[" 8a,]e'~ 111.1iJed~l·e~, liucf.;3)rllor 80d;le~~ (Pr(J~~. :s! 2~)1'pentru ca l,r.Jig~S'--!Ul ~i§1 fle m, prindp~u~ adi,c:R in In·le!,e;~i~n't',.Fiiru1.C''fl In~e~ 1,epciunen '*' ,m1t9].e:asi:1J ea SUn{)J't al, ideHor~i notlunllor tu tllI!l"ri~luc:Turll<Qr,~ ar :Lo;g~ul (:C:lu\1.rn illl) e le-,gat de im.pir~· ~ ·ta"$i~~a • 'EetQL" con.te.mpla:t~ '~de:l]'~~, Icl'~ -riL;~l'~ler:a~],o.:[[lale}3. 112:. '$1 sil n.tl te mh1' tl!a!C~~ de ·\tr·emb 1&; a~a cum ~
I
I ... I ~ I

,'fl e-~]_steI;]'~a .~. H~n~eJQr

~i. .m a:l;.e,riei,

apUll.'~lam .mal t[!tlla:im:te'~,€'Jo['i sri b m:ilJfltjm.'~ de ~unatat~· , ~ID PI~rS~JH'Jna M]nt~1l'i1to.I·ului~ ale ,!Slrlt: ,~I"tjrte i~ ounat::ii~l

ttl? pr.inl t,gt[ljg.~ de

al

doilea ri.'m~ ~i ·c:h:iat de,.al

'tT.e~i.tea r,an~",

_ 11,0', l'i1'u • ,~rG!Ut rJ~~1dti!r'l ~hl arirrnarn. ~Lntr,-·UTl: sens d~"BA:uJ d.e 'sirnpl'tist, cfu principi 1]! t1Ih]T'P'r ].uc:r1i1[!U~;n.:-' ,~ste' 'filml ini :~u'mn(;~:7.eu c'a~ ~Pl inc : "!!J,Eu.s]"llt 'AI f,;] *jOnlcfj.'Rl,~tQc~1 d inJj i ~l eel de r pe u.mTEJ :tneeputnl si .sfir<l;lHul'~ (~"JIJ'rhCt1i ~ 22' 1·);"1 " iof .... . t ~~J" :8; n co~t"' ;~(~1.tj 01~ tab l~t~ F''1u1 nu po~·~~ fi (j[).ns,~,&~f',\'! t pr.in;~:pi.u ~.1;1."~ a~~Qlllt toat~ denrurmri~e' (a~rib~ltfEi:le) p£> c~;r~~ Ie ii!lre'. 11 7. , C~}d !jare: ~\j;m po~~te,il CiI;~~j.rj ~r~t pr i'i['L'Clpl.!l dup~l (:be{-l!L]rnir~~. Sa!. de ii'VLa.ta~'e' ci~d (",thl1 ca,) !~'cea;s:ti1 vja~1 5"':~ na~cu't in ()u1l/~ntu] car.e ... ,e5tt~~,In. chip ;
• "iI

I'

.~'

ca

Il,.~_'.

..."

'~

Itmpcde, p:rfncipllu'~ 1? Inca ,~J: t:11?L1 liF!vidil&Ht cste fap\tu~ ea nu p!lJl8.,t~ fi. prmelpiu Iro-r~;foi"1l1ldenm:nirii de illIlt1iul nas~u,t clio tre m,[rr~~ {C~t l ~1 ,~~ f~}.~ t1. ])\~},::'j. vem cL?rDe~! "i d~d~CtJ lusre ,::snlill'to. to:dlt~ ~SlE!'IT1njJi:ca,t.1:i~ numelor L'~l (VC!lID, g~~~sici1 n urnai In.tr'1Jctt. e,ste In:t,ol~ciutle,,, BSte ~], ~ pr,i,lldpiLJ J,~.r nlcl rr'ta:,c;3.LF' iu,t:rU,cJt e.,d~ Cklivint/L{J~o'!i, deoar~ce ,~L9g;(]Sli'l se .In pfr'in"e.ip1u~·~'rindra:zr.liUl I
1 '

sp~1nem f',a_ cea m~d vech!?' dintre teate de~,llmir11~ (lep~nDia~) Cel ul in t~i n?:iS'ClJ t din toata f~ ptur a e5tf! ~1iC~iL~::'~ In ~,JfE!_ de'
1@p("i"i.Ull,e
1~_

ana

's~

1. ,'IJ i~'tiil'l];e'l1' atrif:lUte.,fiJ' I dei'iW1liri'o>!" FlulJ'd. lr,d DUW?l~tRZ€U


1.1ifl. :t)umm1;eu !2.s1te'i' ,pr·]n. urrnare. UlllU in chip a,b5:ol~.tt ~, sirnplu, P,e de, i9JU,a:'p~.r:t€i. 'MIn tui torul r'I,~j~btl, din pr:i,c1:!n.a. m'w:Urn:il, 'cxe<ah.tr·i'] or -~i p~~ tru .ca 'DUnU1C,7::etl. ~L-a p\'i~ pe El :jp',.rtf,iiJ, i~~l=~(~~'itlOare'~ (,Rotol'i. ~lr :2~) ~~i lrg aJ. P iritrcgli cr,~atiit devine 0 "'m,uHime ~'1~ lUerl~rJ11 '~'ate l~h'h~l.r. t.o'~l~, -aeele Iucrurl de t~are a;re' rH;'Voi,~ intr.e:a·s~ creall,e t penl rU a 'f] m Ln:b_:.!ita ',.s. t2:0, De a Cit!'CB( se !,,?tIDJ3' f;l hlm'I1}.~J. a oamenflor ~ <Jtun,€'1. ... 1:'" '." .':'11' f· .. h....T. <.:~ll ....',__'~~ ""'ri ·(:.10 ~.'::'il.1O-l C OO;L€" rele ;H,~!I, " N... IC1n~~~ eamenu, eUJ,1JI1'l,Ja,,~:L J.t1. .. ,;c.,1i:~
,~c -

12:2. Sa. eerC'eita;m.! }Je UI.'Tll.&) ~l. seeasta ,; Date s-ar ma i fi f'~lcut P'l~t~~.Jr'~niE:"~lorr:)J1!..il nU 's-ar Ii po_~, air~:turl -cu .,dod 'r-i tea:C'tt:J.t; eele lard, d~ 11'J.i'llm ~'i nu s-ar n n;S{~'I'rltat];a;t'lor.~) (,P~.~'48,;, 10j ? 1 Clici da<e(L ~ n~~ rnnezeu j ~bEtv~~te ,~mTJ:Q'flli ~ i doblteaee-', ,g] hW,'\i{e~te dobl tQ~!,O€'l,~ rill inu"!alt flBl deeit ~m'[hJ]"']'~ 'Un Pa.~to:i? f:e'hff', (~~ n:ta ~tnt vrednicl d~ un r 111p8.[·a,t. 12:t S~l "n~df!rn, a~~clur, adunlnd toet:e atrtbutcle F·iu.-· lui, care. -d.in'itrf.' '~]e au ~lir",f,:.~rut mal '\"j:r,:,:,Ll W: cum nu ;:]:1' J ~ rus. t i~ t d eo !11'U meroase daea sib;. lii d£l' la l.[1Cl~P J t ar £1 U l ,]J: ;?il11a:s j n aeea sta re . d'e leori eire' ~p ar~~-dls.ia,CA).!, .9at~ ea, P [dj:~Cil.s-ar [1 In ~~,rnplut asal, ~J! fj, rarrm.s. nnrnai denum'EfHr:
~~ : _In'~e,~gciun~, Log~m;, VJal\JI ~j,'t en . i.glIT~~~~ _~devL~'r_ N u. In~~ ~~1OaJ W :te-l~:1illl pEl- C'.EJ][\e ~i Le-a ill~,Ll l~ldin cauza t te ~ Ma:sira .' ~.24, F~.dd,ti.bJ~j trot CHI:!?"i ~e~i HI:1'i l'lBV,O:[9; die Fiul lui Dumuezsu ~ au devenlt a£H~l lneit :s~ nu ~rt 'rolo5~.e;1 d~~, ]:i:] n~~i ,~l UG. -un medic aa:rc sa_ b"J.~ljea~~~a, X" 0121, care i I sufer a. de VYeO bo;~llil. J],k:i e.al dc~ Ultl, P.isoo:r. ~ n ~L~i..ca dt-1' un Rgts!(:~p .. fu:B:tOF~d numei de El ca. IR-te16pciune~ .Logl)~ ~-1 Dl'eptw:te san altoe1il~ pe:n:tru ~~i in stare, prln df:!a.8,vl1":~dre~ ~ (Hi'! ,~i.=t p rirncasca bwna'~¥ile Sale _ " C~n4 a;ce8rre,~ au fost d~pn~ En.. ~ r:cf;t..e..

xx.

!C.t;,~~a

n~'VlQie
o(':a{f'~ t:1,U

de lurni rh~. !\:cetu~~. ea re iU'minea:z!~~ in 'be<7.11 ~i ~


e ,~t~pirilt clt, h~:tun,~d,e"Cf c '1oan (
s-at

"08!l11mlri nu

n:a~cu't' h~ i'ntunerir:, 'Gle¥cnit LUn1"~fL,ia D,arnl~nilof. 1'21.- LH: fe'1 putern ~in~dri. dcspr.,e fapbd c:!!l esto ~"n ,~i tllul n~ scut di'iIl tr.e -mor ~i C'aJd ( clHca P1r'lI:J tr-e :SlJlP~',zl~ie, 'f,e'm,e']rn nu a r f1t ]m[ 'hfu~eh:tM'l Adam n -ar 'II ,e~',~utn i~ljit~ ].Cj,r i ~ ©:t:J1.~1carle ::3 fo~'t creat Ii'! ne5tde~,dun-e ~l~~<.:r p,a:stl!'~llt f1 :i:i:ce-ast@, 'TIL~s:fr.i("liciU1l'):e ~ ~d.land 'Il"~'('l li~MJS" rru S'-jar fi eobod'.~ in "pl"",afu] 'mortHI';. ·."fi, l).-~tr' n rnu rlt, Ic~d 11l~mal If'~;d i!(t:;! p~cCl!hil 'pentru e.a.re ~l] 'lr,eb:iJ:~ttsta 5fL moara di'n, iuhl:i"1~',rn
I

j! I

t,aci d acd '~1 n-ar m,a1 fi


;"" ),.,

~~fft S111 'V'f' J::il ~m f.I L::1LII m ;:d pe 1rl d E" h;!t:e. ce' ~4t~ 'iii. l.J{'l~d3Ul ea re' s aIa~lu]e ste tn. prirl!:ci.piu. S~ 1n tiilt~pt:'J ad e~~~,sit I'~u cuprlns d.~,h1.1 rarr- C(:)F1st:"l U nd ce spun .cUe Ullr.[ care S~ vor credlncio:;;l sd lui Hristos, XX'I-

Sa 'd~ ti1d:rn~ni.

despre El_ De' C'1i;!',!, 'EtlUnbl!nnd ~n of'dlfj,L:!' numele Mi.l"ltUJito~ rul uj lH)str1U,~ tr.,~a toll J~] sub taoor~ (J ,m,tutI111~' dilrbW', cl~1

-..;

numal Logos, nu rnai oe,rceteal2!B lIl!V!.1:1osu]' 'p~x~:f([t1~~ (d:'f'na:trt .8'~,81 a:Ce-S;hli cuvlnt (Jooe) - Logos, asa cum fac~ eu tcate e~lelalte, nU'-:I1,e .:

iar daca Yrco~:l~:ttaIe amintcsc ~i ope acestea, i-au @'ost atdbuite nu >.in sene P1"Opriu ei flgLlrat ~if ,oprifidu.-:se doar U_$upr.. ,~'t!'elm'a' ~~cum spun e:', Un~ul .lui Dumnnscu at Ji

ele lrrtr-un sens de Loges, 'en


sustin

ca

,.Stim d:[ va veni ~1'esi,a (:~re' ~~ eheama Hristos: cino, va veni, Ac~lti fie va "'est'. noua tLQ,aILc". !'isus H nTlspunde : .~r-:Usint [Acel ;di ~~1 ·ce vorbese cu 'tineil: (loan. 4'1 2,1-26). Tn plus, t:J:ntl a ~R, tit pi~loaJ"tole djsclpo]jlor s~n.E:lmaI·t.1j~~ 'ti's.c~te cil; 1D5t13 Domn ~i tnv§pto" 311 lor P,i"lrJJ. cuvintel .. ; e '"Vol. MB' nurni i r'~~'line ; InJvt'i."tl'rtotul ~i Dornnul. &:i 'blne :~l ep., caci sin t (J Dan 13.r 1~~) 1. 28. Dar. El se autopro Ii;'lamfi c _ in chip !impede ~i Fi u 1ai, lJulmne,zeu. SpU1'l111 d : .,'I)esprc eel pe (ladie T ~ tiH l.~a s"Hn ~i1t.' ~i. L-at td rres lb. lUnl€ ~ vol zieetl : Tu hulesti, esei am spus ~ FI,u\ lui. Durnnezeu sint ? fJo.~·n l[O~,~,6) ~i ·f~i:rin't.e~~1\f.'~tt, ~~a!S~l ~ P~~aS1,a~·~te pe

Eoa~g'h~Hi~' 'Voi :~,neeT'C8J 'sa flu 'mal C!1~J',C~ea ce rna; ned u iTniri:$'~ Ia llTul tt ,No 'e u rmator-l~] lueru ~ 111tr-un Ioc, Fiul lui, '])UJ1Tn~ZeU spurro .,Eu sint Iu 11.;5, Iurnil" (lm,ut B. 12j; iar ill :anel.c, -: "Ell 'Slnt in.~.ierea'i' (10M 11! ,~L)}. apoi ,,);u sint Calea, .i\devarul ~i VK[it.~LL (fotm. ] tij", ,6 , ,I\'l.:li stu scrls ~i : .,:~~11' t po?rt~-.r 100faJ 10! ~),~En sin t Passin torul eel Bl1n~' (loan, 1.0•.11). Iar St~mfJrtte:nce-,i care' sputre ~ a).

J.n

mi

'F]ul Tau.; e~l '~1Fiul T'{n.lI. S8J 1[e prlf:~~,SI~ve\asca'~ (loan 17! l),. 1~~- DeSC0.pcTim ia];"'a~i i (·ji C~l eel se 1l,utp~~rp:clam;tJ, Be,ge" rij,spurIzin.d la intr,eb~r;ea ltd Pibd :: .t.1:u e:sti Rege1le ].lld~i,. Ifj)f ?H. spunc : ,inlpara,tia ,Me'a nu ·es.te d;n. lun~e~ aceasta,
j

M,e,j,'~-;a~"n t'uptat c~ ::;.-~ fiu p1."ccliiJltiudeilm:", D:fJr a'CUT't"l nil lrnpa~·"·a-tia f\.lea nu @s.t~ d~ a~d~'f l'D~n 18, 36). H.m_ Th-ied

Daca hnpiiratia

1\o\lC!i'fj aT

fL. din lum~

aCC11lSt.a·

Slujit.or]

ei tim, de asem enea : " Ell, 5tn t vi a ta ee a iBJ,~.J~v'i:i:r~ta, ]?[1'tli.l si H meu ~ste hleraLol:'ut {l,6tl.n ]J', l} ~ tar, mai ·inculo : .;.Eu Sll1lt Via~~;a,~ el _s:iirJJ\te,~i mlliiqr,tei@'"' (b)(.H1. ~fi, -5) .. 1-8·1, ~18i v p;u~]"n ad~;14l;gf1 l1ng,i'l acestcu .~i :. ~~EIJ sint pIin~a 'rietia,· (loo,n G~ ,3St, ';;~:u .siut, pii nea c¢a vi e ca:t'C s -a, pogorH. din eer I, (loan (1, ,jJl) ~i .t~,eare Ua lum.ij v'i~'~r~~~ r l,?un ['i" ;~~)_ Am (~U!~ tOOJte lk!i,t\':1Jtel~ din }1~,\ra[1iho;he care ne-au ~cazut sub cch i. in e:h pa aecas te, deoarece iF'i ul 1 i Dumn eze sp In" u despre El lns~\i 00 cst-e.. tea I'll) aoestea impr1euna, b) ln. Apoca~ips,~,. XXU. lj2_D~llr ,~i in f\pl)C~1ip8a lui IQ~n ziee: ~Eu sint Cel q,lnUi ~i ,Cel de' pc Up-DB ~1 fCtl ce si :It vi~, .. -4m, fllJ;st. mort ~j1 jaU .. sint vlu in v~Gii vec:Ho.;r"'i (J.oat.J; 11, 1~-Ult Inr wti1:li .incolo :, ,~~1J 8int Alia ~t Om~ga, Cek ~]]itjj ~1 eel de pe urma : Irrceputu.! ~~~Snr~tuJui~ (1OCUl ~2'1' ,23)-. c') L~ prODtlOC.t .133. Eo, pMibil. ca ace-hl care citesto eu cslrdie Car-til· S.fl.nte, ·~'1gaseascEl nu Rutinre 1uCI'u1""1asema~lat~~IlJ:Phi al" ~1 Ia -PI~®Qfll;)d ,~ c1~ pULli1 ea, 1]~~ se nunlc~trC' c PE' Sine' !Siigeata H.1'e!",f,h'!.& L'L, - 51uj 'a 001: al. ~'t:I.l Dumn e~elU~' ~j -lun'"lD'FIJ,& i!3J ,nean~ur-nm:,~·. ],34\, Astfe] graie<~t~ Isala ': ,~Oo.mnul M-f!t, cl~~ma:t de la na~tc1F't::!(t: )olea. (lin pint£CI~k.' n1ak~ij .Mete l\1i,~a5~FJus.:PH~nume ~ Fal~1Jt-<;l. din' gura l'!tf (20 a, :S:E1,bir? ~cu.tita~ a;scunfJu-l\'1:~E'lI, la :u.rr:ih~~l miinii Sala f~~llt.-:a dill :rvlinc· sAgea~ij,f,blearSa 1.'}i - in tolba Sa rn-a ascuns ~i -I I""a ~ds. M:i,e: '.Tn e~ti s,~,iUga Mea Israel, Intru care E'u n,1a' VQ~ ptleaSL1Vi 1" (,f!UI.1h. 4'9" 1 -a), *i PIL1~:l'li nla~ JII)S ~ Dumnezeul MeR 'VEIl fG,. put.erp~, l\'les..''li-a - zj s:..----. IVJ2:I!fe 1UCf'U est'e sa 'Fi i nurnit Sluga -,~te'a C~ si"r,l~idicJ trn~uI11e lui Iacov ~i 5;fl-i lntorci '~ c:ei ir)ilpr~tiati ,~t lui Israel. latta te,~ull pus sprc Iummarea ncamuzilor ("a s~ dud mintuirea p]na Ia. capiRt;ul p.1mintr.Hu] (15. ~~,~ 5;~6~ ·LXX) .. Iar jn leremia, E~ se O:I:~ealnana pe SiDe r:u UrJI, 'rolel: ~Eu jnsa'i ca 1Ujr1 mlel 1DHnd" dmo la junghj-en~H f.lEw. 11. 16); l :j:6_ A{'e~ie,'i~de~il ~i m.u'~'te 33cmen.,ea lor -spurH~~(MintuitoruJ) despreo El Tns.u$L Gep(.etlna. Rv~ngheli1]e". ~i. i\po:~~

.7

luind i-nc dlLlipa dte ~'U ~p'UE! "pr\(ll(}'nJ(~ii~'p:Uili=rnL aduna 0 multime .dc denUllir3 prm ~.TJ.·~ t:!sttE.- inverat FiUl lul Dumnezcu, ne CB auteril "r.v,;nlghenH~}r .~~au i:'Arm~ propria lor ~:Ja:r(!!r~espre £1. fie cii: ,,\pos'Loll.i1 ·L-ld.U pread s:uh-flt din. pricina i1]Vi~turB.or l,pEl' care le... an 'l"irnit de },[.I EU, ori c& proorocii au anuntat ~_'nh~e<-fJ t Lui. 1:d~to'jll.'e., ve~tb: ...d ("(2'1,C'(:(" ~f" re F~r("61u ilJ~ E~ pri n ~H~ffc.rHe- u 11m('!.
Sail

tQlH

avirul Arehtcreu mare, CaJ'E!lEI ~tt'abatut ceruril», pe lisu.s , Flul lu! Durnnezeu, sa ~i.neT:n l'. 1 Frietil"lrtlll:nslrea~' ( £''1. -rei ,~, I ,4)..

c'(it1'~ [(lIun ,Bo-t/az«torul: 1. 37 r De pild~, luan ~~r)te.ziitoruI). il eheama : ,~Miel al lu] Durnnceeu - atunci elnd SPUIl~~' , lata M~E1.'Il..I.l' lui Durrmezeu .. Ce:1 ce t]uldl pEic'j"ltU1. lUJ]'ln~' tJ.rifl1t 1.~ 29} ~.j, "bi1Jrb.a'~!~. rin ll.rrn,:8.toarlele p a}
,Q€
r

euvmte : ~~_i\Jees.t.a despre care ell am zis : Dupa, [nine este 'vjn~· un ba:l"fuat. Ca'te. a foro;.t'1nainte "de mine, fl]ndca mal inaill'ke d1l3mine e'ra ~,i eu nu-L' ~'t.iatn~j{1(i1tl~. 8., 30.-3J}, b) D« [Getre leo t • ln episto,la '~oljoFnt('@'aspii;; Ioan ;;.tiirm,~ ea I(Tisu:;r)~ste , rvnjlodto.lrul'~ sufl('lc-]' r n.oa_s:tr~ pe Ungi1 Tat~.l: Hn~t{)s eel drept'~ (I ,1 ~~n !t J). 139. .$~ lna] adaugfl:' .J£'~ este ispA~ir~~l pentru pig~)~te.y~ :noarsttl!2-~(I loan 2 ,2). ]n chlp aproape lB!~~:m.~n.at.Ql" ~cl'ie~] P'a,vel [n ~8p.i·8'~~ta e;~HTe' .Rorru:rniL ,8.T.1LUJlJe 'c'a El esb~ ,.jertf'a ~~le 1 :s!p:il$tr,e rindurta dI~ Durrmezeu prim eredtnta in siI\€!ele . ul, ca s-arate dreptatea Sa p:en'tr-u iertarea j'ntru ltlg.ad.t:lin1ta lui Durnnezcu" (R013'l.. 3. ~ 25-2{l). -c) De (,c:drE P:C1V~1. 140, Du}~11 i\po~tolul Pavel (Ii~u~) [este ves t.tt CH ] nt·€,lcpciune ~i 'PutCi't' t:~. ] l ". D'll rnn ez~U. c [ f n, E.pisto] Ell catrc Co.:in ten l.. 'U nd e- SE:l! spune !L~1 H.vistos e~_i'~' PU~,~rf' ~i In.t@'·pdun~ a lui Dumneean (ct, 1 Cor. 1" 24~. C~Lmal est . pe Ungn ~ceSh!lffil'1 Sf'int~ ~1 R~scumpat,at Ctu;'l ~JPurie ~ ~ICare .~entill nei S...:l!, f:~ellt In ~l?If:~'~C'iu.n,ede < fn IJumne-~u ~] Drel~ta.t6' ~j Sfin:prt'i' ~'1r R~1scunrJpa:r.areu ( Cor, 1. ~lO).141. N~~ ~TIa-r ~n"r<J.~. dupa aQ,iNl;, .~et:1. 'eS'~e :jl ~Iare i\ r '·hlt~reu 'ffici :~H~1 as-tEel reitt.r-€ 'vrtj ~.Dre~t ti.c~~a, e .
1

~-

lor! preQ.rnd i il d au $1 J:U lte n u In!l:~ dndt cele ill~ir.2rte pllim. cum. .• '\~a Iaeov, '~n bim.pcu\f'iil'ttaTea " c_Yh~6fiii 5;jj. il dlt~,titTli~(pe: Jisus), Iuda ': ,!Iud~l~ tme pe t. ··-au [,;::i.'!J:cb'[ l '1tBIi. N]Jlnn~ Tale s{~ n~iill C€af:a Vl'&.jfr~~i JTm~Hor hli f Pill do leu esti, Iuda, fi_ul meu ~ Din mug tfC' nule~ ai crescut, EJ a Jlldolt gl@l1UTlehii ~i ~-.~t culcat. ~a, un lotI" C[.i 'IJ n pu i. d.e leu. Cil'u:!'-:~ V a de>!~ tepta 1. (:~!a.c·, 49r :fJ -9) ", Nu. e mumentul potrivit SEa. ne oprim mai lnd~lung asupra aeestui pa -a:j ~i,~ii expliearn pen"tt·-~.:~ ~r.:~~em co noi dH· vorbele c;~tr~ Iud:a se r~~~rii La.I is'iiJ'5. 14 3. ;i;~.chi ~:I:" obi-ct1bi'f destul r:·e jn1l:'emeia' [1! care nl S~~"1:r putea educe prin [alt citat], anurne : "Nu va lip{;] s.oeJitru din Indu, niel 'bjt~ II;J~'1I:;'.'jrrrniito:r dintre- cm1pS:f:'.h:' bll<e~~' n7'ac. 4:~~~ to) va fi oombfl'tuta in ,tilt 10'[: ~i In ait ~'1iHUl:lel!: mat prielnh:. 144:. Isaia ~:tja eA Hristos este. numit Iacov sl lsn~:oi clnd ., :.;p.une ~ ,. n ~Ieov1 sl ug~ '~IQ'ar pe (':3J',e, 1'~ vol .8prij 11 ai, J ~t~el" alesul .IVI~uintru care binevodcste s,ufiet lJ-'JelL E.l ve~l[~~te "f'~t a" neamurilor. Nu va striga, nic' nu va Rr~lJ "t~n!i~.i in pie'~'E" nu SiB va ';I.uzi ~:1.;ssul lui, Tr.("stia rritiL t1iJ n U 0 va l.d'rabi. tl:i re~tUa CiQ .Ium,eg~ nu Q vn stinge pTna ce nu va tr.ilkID11a Legea Mea ~i, to~te' neamurile nu VOl" C'r-~d in .. nurn we S8'lJ~~(Is. -4. 2, 1. 4, LXX); Mqt. 12" 2 [1. JAn. c~~ H t'i~tos cste (':.c1 despra ea rie, ni &[? prOUFOGe$Ctoate .1ces tea reiese foarte elar ~i di1i fk~pttd Matei amhl'te~.te Un lr agnl C'Il't diu perieepn re spE:'cUvffii 'in EVH,n.ghe li a. S·~: .,('a i"J,€'t !il;L imp.u·n.eas.t~i, zioe eeea es s-a spus : l' Nu se If a. c'ert~l ~i niei 1-1U va Strig,~ (]j.1:~t, 121 17! Hl}" 14(J.. H r~S'~os:mn i. ~sLc·llurni't ~j D~.vid atU'li1:d, cin'd ft:2@'C:td{?'1. proo.rodnd ,c.j)tl;~~ piistori1, :dCE' Cat dln par}te~ rt1i], ·Dum:r:L·~zeu : "VO], ':ridlca pe
1:" indul
j 1

xxn ~,. 2'. La 141

l'.~'

j~,

DaN~d • Fiul ] leu sil'---i pd£t'O'rle~,s..d:# (Ezeclriel 34',123). Cad dear nu 'J)a-vill p1!L',riarhuL ,\~tlL fi ,ddlc(';]t (~~lJU lnviat) is ~5-j pas. tereascn pie- cei sf; n'tl., ,ei Hristos. 141', Inr lsaia n chearna ps Hristos l~lVlll:EHjita" ~] ~,U~$t~3::r' !)'lu,flo.,!jlte~ 'ct'~d ~rc-=:' 0 'NUadi~ ·a ie~,l din ,r.adhdna lui Lesei ~'B () ~ loerc cHn UC~,<-:lstJ, rti:d"'h.::i'fi~ V•., jnillori. 9i ~() '\lel odi.htJj'~ l~OSlt~ JE:I D'llltnll1 Lui Durnnezeu, D'uh;uJ i'nte~ h:'pcim~U"];·ii.-~j al' :ln~e1eg,e:rii!" duh~.1 "s.fatuIui Il"li a I. t1irl~i, ~h.Jhnl r:t1t!l~tin,te~ ~i al tn,an~]-ure{;Hn~e ··~i.,....L nmple pe E~1 va durrul renleri1 de' Dumne,zeu! (:1s.aiQ 11, 1-3). 14,8. ]ar 1.[1 Psalml, ,t)'tHnnul nostru .mai este nund~t 9i 'P""""~"['·" A." ,,'il-t"'"~: PiatP-a· nP 1('; a roe 'n-~U • b~e~d.-o· s~nl.a in [1.;:''"_' ~~. I"~ . zlditorit, aeeasea s-a f~i[-:utin .capul :unghiului. De 1.a·Dotmmil - S-(l: r,fH;-~,t sceasta" ~i ·mintmaMi. e.ste In Of-hit nostri" (P:s,," 1.17~·2'2-'23)1. 1 g·t;.. . (l)]fLEI.hel'ia dupli ',l':tt;ca .~i F~,ptel:e
l

in ~o:saturtl! Ct..L rsstul denLJLm'iTilo[' ej, cau:ta "11i?'xpJ,kati~ (dat"a cincva le-ar ce!"e---'O)~dar :i!;ee~pt~ eel: e"lirtden~ ,r~phdC;J F~IIJ.llui Dumner.'C'u este nUl11it Cu'~,rint_. 13;;t :m;J.,i rnult, fo hJ~lRd llI.-se mereu ,d~ versetul !~ClLlvin.'t ~)"!;J!rL 'Il-. i't • •n A.Ii 11 ~ . 4-..". ~ 'f... " ]' 11Ill ~ -5:1O,L:ilOZl-' E9 1rnm ~ :me'H, ' ,f rS. ':I!:"lI;' ·1.1 lS:1~K ~'~S:c.· .. ~';:l r: l.tlL 'Dwl1nezeU este o xpresie (JlrOfOra) .3 T':atmU] alMtuJ't1i., ea s ~ zieem :;J.~a di!1 ni~te ~-ilabe. COnf[;trnl, aeestet tlooril (daclt mn cerceta-o mad temH~,nic) t"c:t.ulta c~ ei 2iD nu .atrfbnie F:iului fiki un I postss ~J nici nu-l 1lim nresc fire.;] (OUS'~il)
deos.ebiU;
1

"\a.Cl

i:II1(~1, nu-i

general.

,.:')'1,0,

"'.....

,~'"

·;'~I.

..4pos:t,olilf:.w ne lamurese 'cit N"fh']l,tra~ no. e nimeru aU.e~ev~ , d;e.cit H'I"l'l-lt"ns," Ctid h1 Ev.:mghl~~lie'sa spune asa : .J?lair:a pe care n-<au Iuat-c in : s;c~lm~~'i z1dit~ifH, acsasta ~!' ~J~nts 'in capt[] Llnghi,ulu i. Otidne ,va lCCld,e=a. pe aceasta pia:'~;r.~~ va fi sf i9Jrma t I' . iarpe I (·'Ll\e V it cae; e"il, e@J il ·v~ ~rob~ H I'

f Le. 20, ],'7-' lB). Iar ,lfi F'i'lJpt;(': ,:~(~eo:!std, e~,~e'pia::,tI n~ltm:t.a, ill c:;;eama d.~ ci.Hrc, voi, ztdarfi, carte ~., ,a]Um1S In. (~aIPUl t:l'n g'hi ului (f tE-1Jt 4'1' 11~. i '.
ilj,
I

e~' 1111 urne ni se 1Ij,~est~~ nou~" lea Logos divin,! un Cllvin· to ca~ti!, ~r~,' via.'~ 'pll'oprle :$1 C'ar~" fie I(,B e nede'.lilp8:r1i't de T:Htal "~j, prin fapt.1Jl cil TIll se sepune T.atallti, nu-,i mai !est~ Flu, fie ciI, i'. nedE'~p;l:rtit !ji' a. UlF2,f are fj:tL~ 'proprle: .. ]153,. Veta spune dar en, dlu:pa rum la fieeare num~' in~i.fIilrt rnai sus tJj::eulJie desl'IlJ~]m' i"lt.elesui Celui numit pleelnd de la d:enunu:nea ,~n atarle ~i tr''''buh~'sa s:tabiLilLl, o {'o,n~.t:jtie',· e hUZoI:1 unei d.enlLon~tr~JtU. ar~tind d~ CliB se p

e'I.~eudl, ea un c:uvmt pronun·tat

s;pun:e:rn, f1F""" de un re] sau aJ1tlll, d, fire In. In2. Chtar ~j, u,n.ui ne.inHiat 1i este lmposjbH sa.
es.'t€1l

ue, Flu. Auzi asadar,

.sa

spunc CA Ft nl. lw DUTIl1 neseu ~ @' eutare sau cutars nume tot -asa t~~buie' 5~1. P~.'l~C:~lediln~ eu Jilullle:l;e cle. Leges, $] 1.'14. Ce abgID'dit~.,{tte ar ~t~ au sti1rui.1TJ a:9lupra sensu.I W

II

1iteral

ne'xJj~j

a1

"l'iC'c~lIJi nume

1 tin· ua

pu'rte,

~i

" 4. fh~7.
Urtul. ditntrc - numel-e
dE! rf:lD'tre El
l<.i.;:>,),
~~Ji.-Ii 'm ~.+'-,""
11:., • ..; ...,~

CII

Logos

Insusi;

:(i!~.

atrit~ll'iW Mln1.Ui'to'f'ul,ui" d~f nu no.ttJ.'t dQ ~F~.tre 10 an (~n EVaJ:l§h.eU .a

'Cf(fcetiSm, ('rna..!. ~dln.c) de' ce (Ti~.osl e,st~ nurntt ~jPO'al"tlthij ill ce seas ~S'I,ec,.'ti'i'~ Ie vie:; ~a.dln 'I~~ tJri.QiIL§t • C~, eLL ~i :-., 'r '"'f ~ sa nUt ,prncedrrn la f.el In pnvifL¥l denUll1l1fTI Sa.le de
10'

~a

CuvintUil-Dum'n~~u,de

a:,~
;:;:;,

_ T ·':"Ii:F'Qa.·/C~,",vint.' ean~ ~f.l ''-J'~I~· - !I!.I. •

lrng~

[n 1P'ri.ncipiu, 'D~.l;Q1n~7,(~uH.. •. .

ana

._XXIV.
uct;~pal'tE~

B. fnte.lesul ~tcest~r" ~]tlUTi (nunlo) 15 i. 'M'IL"ri a S'~l-i cl1~l(;a~ te'm, -pe c'(·i ceo
J

la~iE

aUt~a

d~ntImiri

~] care

ISE" fO]08C5(~

wtima

din'~re, e-Ie

(C)'C~JI!a, Uf;': Ll.l<..gos,

n.n..)

C.::Jl

du~tr de 'una nllm

cd:

I' ~"ogos ~? .... ·j5,!i· 'lafl' ea. s~l putem ·1nt,elege· .. ,wuc~'!J ~~ern de clijfj,cll _. cele ce VOl" f1 SpllS~ despre motlvuli pentru care Flul lui Dumnezeu este Logos t'!s~ BDtici€1:1 t~,~~q(,Sll1n]j.atA r sa hi ~gern cu \n uDl,ele. illJ~~r tel· die. noi, 111"(}1 a Sill,S,. 15 0. Nu ignor'g,rtl faptU11 'oa ll.n~.rll'a·l1i se· "V'£!.l! ~pa,'rea '1.11i oeol imens. DeiJt 'pen tt~ un ('ul1osea tor verU]CafiE>6I ~er'ee.taf"1f;.~a)- s,e:ns.u~ filor lR- vil'tutea c.aYOira stnt -atrlbul,te'· t4Ce~t~ nuine va,· '?1
H
1

1!

';(,h~ nare Iolos pentru s.ubic"ctul IH.:,~·trU ~l (pm-in ;,u.Je~t~i~ vorn p,ut:~L1 j 1l~·eI.eg,e- in rm od an U.e:ipn t- h_H~·rurn~·ceo vor n

supuse mal ineelo.

l :11. Oda ttl nborda tit b::·on.og·J1ll. Nli rrd.td teru ~ ;£, .rlE(·k1Sa r ul, p@ eltne. ~ti't in ~ut~ 0 ~ii' dc-s.cop6tr1ul., p~·i:n tr·-(l. adin ~ cer '"12'[' l'€', •. lpat(!· .celt!, p~~'~vil!OaJ!'U EL C' el il ..ru ehjnQtl~t,,: la o mui depl j 11 nu dear pri1l .f~ptul C-'j, este Lrgg'O!tl'fi cl si pr ~ n, :.e~elatt' deaurmri.

,d

interectul lor ii ~1dfl eels ee' 'U 51£' cuvine :&t~l v'aJ!a,~e'ste\lurnina aIumii ih.:leligibi1:e~2. Vreau ~t.spun _lumina a .~!lt'letetor I'~lionL. lie .c:~~.r~e aHa 111 lumea .sensis bUi1 ~,La celar ~ar.e.i pe Un!i:,a a.ceste· sof]e'ite n~.t'lon.alf'·" ~l!l';L"t~]~:~6.ChTrne,adin eare Mint-uU.or.'Ul h131JJ~iU, ne spune ca face .~1 f~1 pru... drept eel m.ai. important te· ~i esential e]rHtlJen't ~-rr~ aID putes spu ne, ca soa:rehe C'r~Htu:r Dol - . Iari'i Zile II
penh"~~;.)a Hi -4). ] 62" 'Din enuza aeeste ~ zU f:;.' spune El C\E :0 f' care pri nlE'SC lumtnaSa : .~ ·t~·ti p.ina es t g Lu 2.iuu" C£ vine noaptee, cil"ld nimerri nu . floate M' lucreze. ,AUt ,d't sin! Tn, I\U11t~, Lumina a lum.ii. ,~Snti (l'(JI!"~'1!'l .~~ '4-:~l tal" lU:ici'pDH.lm.. S~j le "V!l'"J(rb~~t~ fI~U@[: .,Vol sinteti lumina lum ii~,l, ( Mat.. 5 ~ ].4~ ~:i -,A_qa. sa lu!1:1j-~e7.e ] llmin~ vo~sh< Inaintea name-.nilut·'-' OVlat. :1,~ .l6}. IB.:t.. He~Ut.a.~t.i. Domnul uii 'Ap.ortd.
j, ]

l;-~ iliL:&a.b!I' El spune d esp:~' s, Sln[i' c~ ~st~Ll:Hnin.tlJ l~umU~' (J~att a'l J.2 : 9t 5). TT:eblJJ~e ~.ficere tilnl in aeelasi tlmp si denumtrlla ·arnd.oge,,1 considur" "e de (:~tI~e,.unH, .nu nurnal rnna]og~_ ,(:1'chiar iden1: ~. 1.[; f).. Aeestea sint : ,,1 un1intl a oarnen am:'" ~,Llnnjn:~ {',[!i:J ade 1J .;'i1·a ·:~l ,.Lli.min a ,a, neamunl lori' ..'Pr:i D'Kl, d ('~nurn i::r'e tff~ L Ului n:1 u' o~n1~nnor' se an a f!'hl.l r lJ:! inceputul ~! I Ii'!'l • , 'E~v~l;lgh,ij?,he~, ,~tW'E' ne ocu~anl. ,~ntrl~..i!. era Vl,f]J~t;l. ,!l~ dilEl \_f~ 'W ern lumma cnmenilcr ~u. Iumlna .illm~'n.eaZ{l ~n lntu ... nerte ~:i; in.tl'loerlJ':ul n:1J.. a cuprirrs ...e (J,o~ri JJ., 4 -5l Denu mirea , de. ,;.lum~I\,.@. Rde.v,bi.n~ 'apare ttl sceeast E-1!langheUc! tiL"~' dn;r ceva 'inTi,:U II='! colo,' ".~~f a. Lumina {~t~·f ade '\,1 arata.. 'n:ll]:"'e' 1uniincal~ 'Pe! tot omui, ea Fe vi ne in 1...rne'~ {I (Jan 1, :Q).
.E.lJ~11l9·ht'rUL )(J{\!...

~;qi n

~, aloge Iumri ~;i S1itnlp,lor ., esupunem n no] ,,~ slnt BjseriCtl :}i di~s'dpc: ,U Domnului e _'e' ;,:IjU, fll! o· lurnma proprie, fi~ .U~na d(tbbad it~ de la SOR[,e'le ce 1 ad,e:v.~:r.at C!::IJ S~~ 1u01] neze pe ICe-I, 00 ntt-$i p.i)t: zidi "Un izvur+ 4:..'1lumi.nH in ei .bl~t51 .. ~'~ piKdd pe P~l~l ,~i pe 'i?letrJJJ ,n vern chern" 'I' pe ;[i~~j.~
in _p:!]rtc,~ ,,["!J min1ti, a Ji1..1t1l ~.~I~.! wnsili P_@'
J

'C@l

C'aX'@ au

fost

l:tlvata.~. .de e 1rb:e s_~1~iu:mbleZi?1 la l {H VOIlT ~hemti), Aposjolil '28. 164~

L~]rnVna ~, n(~aun,lriltH'-' '&e irutlh1~ Le~ cun1 'am spus U',di.., ]l eau rio ir~ Isa k,,~.["in~ ~:m. ci ta.t:~.,-ILl:t~l rl~e v·ei fa c-l?"l.l!l[l1Jl.rf ~. ~
II

lun1J.1P~ iUin:lnea.~J iCU () putere ]'!J.e-cQrpora;l& TIll] ~e cele fjo'rp~_wn] .., ,1-] ].:rLt,_~lig,eJ,.~aneoorl;t{'ir(~U~ 24. ]6.F~. Ca,d .m~aJeurn
1umina
soars 1ui 'l:m piodi

ei, r'l re au lost 1UIDlnoa.ti'i dar n -au putnt rindul Ier '~·i pe rutU; :p€W aeest a, ,a~adar'. , .hjm@"~ Iume a car,e-~ lurnin'-, .au :f(Js;t n;Hn.t.u"torul, P "otrtl 'Ci!8t~ , Lumlrra a

ca

ne~m,wilol'" -ea sri dud 'm1ntuireltl) :MeapJm, hi 'm:a~gill;~!e pamintulu)" (1&U£a '49~ 6) .. UiO. Lumina s.en~ibil\i (llllgH~e;t&~} lwnill~~ este '~~rele ~~..eu lFid:r'e-ptath:e vor Ii botezate, I:le Ung;t1 el en aQ~l ~[~.l n .m1'e- lUnn, ~i, :ste hs·It'. -,G , rr\Jh.l~l~ _Lind lumina :~e-n~ibniir stel~~e' - d~spr(i care- citinl. ~n Cru:-tea lui' i\i{r:;Jii-se C~)aU f!Ost -ell:' a t~ ]"n ziUa ill p~;tr~,", ~~ .11i.tI"i..lc'rt lumijn,'~,i3.2}a {"ele de J~~ pa-mInt. - nu si.nt' ~i iuudnii adevflf:;\Lt ]1; -inJ1J].[i@.rW, ins~l! pentl."u l¢a. nu:~nt-· ne a.za .:n. fUn ~el e. ra t~ al~, ~8.dBJ pE!' ('ele d!l2' prim r ang~ on r

e<ei ttumiJ'1~ t~. c:sle· Ht" i~$OSI ':~i ce au pr:i:mit_ strtiluclrea 8M,. nU mal ~,U tr~buin\a die nb*-t1=' sluj~to~.r. ~~pnst(j1i sa J prooroci si -. tl"eb'U:i,~ Sci ~l'v,etJ;t:urajul !ia. T'of.ttl1-n ade,v.1rtr], - oic;i f"'hi~,.r dG ing~ri, SB,t] .de puterae C'~~ € ,ma;ri e.are zyl de ~ Ira rlinti.u..... au 1 h ... primit tn V'i~(ttur-;j"~ (te, 18' 'f,tisa~li l.'u milia. rea. dhlHi i"Io,~cn tkl. ].00'. lee·tar. 8;I'Ie' nU ·pr i.rnesc illr~(ft 'ra:z(il~ solELF\e ·a.~e.h.:ll Hri~tGs! acelara. s,fln~Ji Sbli slujitO'ri te- o1fer~. .() ItlJminat~· 1urnm u r tot asti,el
1 I

ca

luna

~,'i ste Ie1-e s·j ·~11::IJa.i :9.~~ii. pr:i

63:

rn':lcii dec-it coa despre care 'aim: pomenlt m.ari' in.ai:fl.te_ Dar chiar ~.~ p~ aeeasta cllJ, mare ea'1!nu pot sa -l pd nl~aSC{l ~.i ·s.1 Sit urn ple d,e e.tl_
'n1J)J

eu mnlt

XXVl.

Ut7._Astf~] Hristos,

fUnd ·lurm.iHldl lumii, e Lumina.


Gild.

nlmlc dr-n domenlu! sen ':ib' lulul iI'U ('st(1 ~.~adevarat, Asta nu in.~ seamrui :cd sensibilul, nefUn.d adevarat, e Gtl fI(.~~f.'giJa:t~ fal-s_ Cltci e~d lt~ 0 an U[~lit(l ~lnaltjgi.e 'i!ltrc dnrneruul sens ibUulu· ~] SfeI",a inteligjb.il~lJu1t ~j n-ur !Fi SianBtQ~ .sa ca f(~ J ~gam. oc1ce 11U este adeV"1r'at drept :F'al~, 1[0S,. Ai don BLCU m sft ee:rCl'!t~\?d.;it,;~ eli:.p:J'~si e 'ILurni:n.ii B a Iumii ~ ~] ".'LumiIDi a ~arrv'''n:ilor~~ sint idt~ntiee.. SOClJtesc, dnr, e~latunci ICIncl ·~te iol~sl("~te "Lurninit. 'a. 'lumu b se 'R"Y0 in V.e-d!2TE" ~ pu beIf'[t~('dS' ncr~t~... In,ai mare a umini.i decj't J ~ 11 1urmnu oiU:I.'lenH;:}~r.i0-El.[Cl" I umea, eomJ.! orm 'UIUH • ,,',' -~ u r« ... n "'UIlh w .~ntierpr.ed"_]}'il[ nu ,,:r.i,Siea.mn.a d01il:"' .,orEl!:m.eni!i L , 189" C~ , .lumea ~ 1[1< un nOrtc'ept !Inai amplu sau, anume, alteeva de,c:.[t ,.. amen n H '~. va arai a Pav':E!'1 il prima lui E.ptstoUl catl'[B OOfin:t:etti ,~ ,~N ~o..il1.:lM.(:utpri veli~tE' lumti ~1 in ~e:r'njJl,(, .~i o{lmanllot~· (I .4: 110'. Vezi aeum da.c~. nn eumva, cecforrn unei 1't~, .inter.pt'et..trj~ .~u"lintul .Ium -" nu repr £inUll to ro~\ ~l"@(l~i:B. olfb:€'[f' .ta. ,-.dbi rob]~. ~drieQe1unU, ea s~ fie. pi!i:r:ta~a: 1;1 .J:niirif'ea -cQ,plHIQI-F lui Durrmeeeu'' (1111 ·H~. 21.') '~_i eare n, H,aJ~teaptcl, cu ';f1,E!I'jJboare d[~:scoperirea n~~o:r 1m D Imne7eH·
ee~ ad,~v-:;llf.".'lti!l QPozi'tie cu.' cea ~el)sibilflr .let

a~w,

1, ~~},

s Ip,ge dec'} t a, eelo r ('U tr~lp eteri c q~;d n]~i. lurn tn~U.Qr.i1 din cer, cind ~C' £., ,&~~~i b. trupuri :pam1TJJLe~tij nu si-ar termina vlata de, aid. ~i;ril: prj mej dl{t ~i f ar.-§ de HI ei un pt eat, C~1,(t@ $l-1.S~ir[1 i::L~~asta,tearle vor a61ucc 'in ~p:r.ijjn\lJ lQl'" :j.i anumite c;·ta:Q din sr~nt(~SC1·i.pt~tra C~f[e :1C'cu'da (:lanl(il:1.n[~r· ~el~ r.nai marl (privilegH) ~1 d~d[lrl {'bl piseul EVanghE>1i@i. r~f;:l~£ld.uh~t~~i) (iSJe dOtll'" pentru om, naproinifa ad ace lE;}a~l aery. ~1nicl creatiei, niei ,,1umlirCl , asa cUf~'l am Intell".:.tEHJno]" 11~" ('" d pasujele :: ~,DfLUpa cum eu ~i tu una VC1'rJ: Jl, pentru ,ea. ~i ~i s.6l.n.~,~tntJ; rn noi" (lo.rtr1 1 ;7',1' 2'i) ~.i- Unde sint ~u acele v" f1 ~'i slujiterul Meu[n (loan. 1.2'; ,2~B) 'e clar cit se refera la oarneni. D~spr~· ct'eartie~ "ns-ij, sta s.cT'h~.l~ij este !! ijr1.h~1viti"~d ln robia s tri.c~.lEll onii ca :sa fi~ p~trta~a la Uberta:Lea nlariril r;opl-iJQl" lui Durnn ezeu['~ Ir Ro.m,, 8~ 21)" 1;:1,r: ei "lor mai. a.dt~uBa Ia acestea ea. nu Insearnna c;i}~c~ e 'izbi~vit8, atunoCi (~'rie.atia,) S~· ~i, .lmpar= t~~~;-,~ din eJa v~~ 00 prH1m:o l ui Dl]l'J;ID:~i~U.·· l 7,1" ,~i nu , VPl'" i.rece' sub taceee faptul ~B. Ce 1 .in tli naseut. di n. tool fj]pt~]¥"Zl S"'rJ fac:ut om, :119;r nil]' vreun as.tr.u ee ~ri~j.~$ ~e in 1('C7[ITU1'),I teemai d'in pricino, respeetului fa:~a de Q,F;fL care ~r:a deljJ~upra tut:u~'m' faB!tnrilor. in al do.n~~ rind - V~.:H" .. ~l.~Bj'tin~' aeeia --.. t::.tll- slujlter :~] rob at cunoesterit 1ill. I[S:1Js
I

ta

pa]-:,e c.til, ,ti :fost crea&&

19}, l~ 1; .AJn a(hiU~ta t .1"'U'ezi.'v~ .fii..od~, im p'I~'eun~ ell oele pe care' lisJl~ile spune rlitlcipol ilor Sat ~i an urne : :.Voj :sinte'ti lumIna Iumii" (l1dat" 5,; 14) p~)Jfte Ii anaUzahl ~] aU.a, "'xpresie', nsem~~n~toare: ~;Eu. sint '[umif'il.~JJ hlmij~' (if (J.\tN~) 6~·12;. 112. Hin.t. HUll 121., c.;_u;e ,g[ud ~s-c c~:- ,(rar.rten ii. ce,re au [r(JIs,t lnv~l~at]. in ]TH)d 3ui.entic· de ,ctitre- Usus, sint md.:l vr'ednio] d ~cit ~11tH[! :fi e rC[. [) parte djn tre. aJ!2le~:ica S LtS tin. ~ o.;utrlenU. ~alU. deveni t ~~tf:~l. pri n r!J.@Jtu:nl, ~~r. al ta parte. s.u~l] n ca,,, dimpotrt~ra~'Pl'intr-:-Q' bunKa. ('OOduit~l ,~i. p·t lntr-'o lupiiij d(~sttll de gp~n. 173. Cu.. 'mult r:nEt-l 'Tt,ldn;.Cil ~j 11.1:."sigura _. ~'pufi el - ~~te via·8.' ctti;or fAr.uti Jim. ear]U~1! ~j fRom lSI'

s tel e. ~['1th1-~elt a de:v,[E:! t semn al 'Cehl! e~.I'E';.S'e' tlev.Elebe·~te: de' to,,,rhl'. 1. '1(t rd ~,i, TIl'CLi spun l?i" d~,clil,p.l."lC'.in a, de :lauda a sfin ~j or s. t.a in sufe.rin.[tll eAc.i ~tiu ea ~ufedfil'~·4.1aduce ,1"Jdx)are ,~i r~b.darea Inc-er.,c~'i."e! -j ar' ineerearea nadejdrl@ ~ j·af n~ tii?]d€i'crt n U .l'iIJ~ine~ [ (R'om, 51[ '3-5)rt ar.(_,"il~b~, ~iij;;f flare n-a tre·eu t prin 5ufe.r·'nta ~t.iJ v:a ~l"\1ea, nire', 3!ceea.;!}i rE(bd~r~\ I.-tici, a:CBGa~' in,t"'eI"'C,~e ~i nici ~peeiR.~l nadc!jde' ~e!l ~j ~ oam.~n:llqrJ, ci jm t~iI!lt~tgjl qtr~r~ bl pen tru ~a "",fiipt~ra. (CTrE!'Gl ti~) u j~:Hit sHpUS'a 01_~e-TtiiC'l,uni'l -. ,n.u de voia ~]I _C"i din f',~lUEa iRooluia. C!ijl~e ~, SIJ'PiUS.~O - Cll n.r1de·jde~' (Rom, B" 20)_. 1?7 Dar ~1 CiRl!'1E." u, indr.am,(~~te sa ~,dmj,tA,B.umB:i pentTUJ 0111 n sau poate mai In,semnat~1 .d~it eelelalte
1, 'l l,
I

5tea.ua ~~ Ia r{

~i}ra'r .::I!:S;f;tmiin~lto~ re

64

'~Jl~.f~m~';h,re'tr.!. (prl,~Ua:gi 1.) ~ fntu in ~lncl ·a~f"~1~~ l~ro~l~m:t1, V~ spune C;@, t~ipt:u:r~ (cre~3f~1.~) sUI11JEi'lcle~er.tacillJrri.i: sutera, ~, '.' s.~. . '"tl'I Ii..: rn·. .f'"'I J~t"·n1e mar cunlp'B1!!~ uo ..:-i I· J~,EF[:r:li l"'C'1 C',[I,r,1] ~mt ~ t.:vc["[., " ~ ~l J,'"" ~I m ., ~ 4:)
c~, e irnrl:!11itti ~,e·~:-t?JC'j wiH UN. timp mai ind"·l'l!.nng;at~ in CYlte 'lu1,)La, otrteiJ.[!,1l~ca ~r-'t1.11" {!iLrpn no e, 111m n~'i :gtlf';~t! de lIl:a;i. lnmt'e' OTL 1 7:B. Cit d, 'P@;;'n.tnJ ceo .f;;ac8; 'EL~a
II

/.i{·6_ ': ~,.N[I'~~Ull

in~'rop~;t cu

,Hg,U5.

prin bQte~ (.Ro-n~, 0, 4} ~~

pentru

~,flir ,a de VOla" ? O~r'~ n u, ~ClIl"t'rU c tl c· rill ~o:tti V~, ft r11, '['ir! le sa, . stea iru:olbitai de 1;lc:e-as,lti cte~~t~oChJ Hie ~1 sa· nu aib.~ cundi.tl a. v:l ~tii cle' di naJntt~~ ;(~-(m,dlt c pe ('~QI'e~t, n ss a te"i ca]plAtrli Ia snr~iit:ul luml], [ejnd, V:!I, fi· .iz':lbavi1"~, si Val SCllPfII,
;.]

!..!I,nt rWe~{~r'~ C"! UI'~ i,N L

.11 rrupurucr i? ~. J 1 g, Dar fiind.c.3 am lmpresia


.r-

t-.r;.'

,j,.

(".a,

am verb it csm mill t

in ~ f.r.1 ['Z! Su'Oijeeitu·~ui Iii.Ogt't'u, 11 0 V!f.H'Ti "n"tj[)~~ 1a 1eeu 1 di1l'l 1 ~:{:e care am pleea ~~ amintfndu -'rtl~, asadar, d~ ceo IVIintuUo:ru'[
esto n urmt "L1:i:11"1Ii il:l' a '~,1] l p I ''I'.Lu,rt''!Ii m n~ ~I..[l'1TIjn.a a t~.!l1nN1.Hor'·., Am .('3.znt ~ ,E.L. ·~rd
L

~i de mt.;)a rtea F',i ulu i. IU51 J$ll ~tun.ci, acela trJli~tE in fill;'- (!I 1;.d.a;l'~ 11,QUti (nl'tf:i"..... a'·j o!Ji). 'MP!;.,trtGim to tdeauna 1I:1 tr'u.p ern 0rtrea lui .Iis 1J5 e'md n m itl st aj lJ ta ti in tr-u n. chi p pi 11 it de vr;ednic de p~H l1en.ine - pentru C<:IJ \iia.¥l lUi Iisua "Sa S(! ara W, .IF!!. trupul lM)~t['1J.~" (Il C C!T'. 4 ~ 10)" A 8 3,. D~lt pentru cd. 111uintares i:r~_ In le'h:~pciUIf1;(-:,!'~ reali~~t'til d,e eei TI'llahriH, se .rl&13~ in E1 dup~ indrumarlle A(I'e~ varulni, c(),n,'~l te· in 'Logosul nu dlu[t1n'(?'w] esc, 1ar f:apb~1~ fULi1i2:ate dups acl~v,lrata dreptat~ Ise' Iee tot in £11~, -ssta ne ajut~l ~,i1.h1'~e',eg,!?n'l de;'1,c(~lisus- este C~le.~l pentru par(u.r-,ge.re,ra_c~}r.eill, n U

am irrlr-¥'i~t u'mpl·etln,~. C\1 El "I d,~,in,cil ~i mai Inu!1t. de iie-{·~'-li].·e ta, rind cinl~\(~ So1~ da ,1£l~pELda t],(l' trut ce-i mort, ;(:.11,at j

1,lltnfnl]
!'

~€"l'16lib~l~ ~ ~uilfH I~,gt~ ttl. n,u~nf~;'1l:~<Ln: contrastl

ca~din

<lde:vat~,tn" ~i
priil{:il1~

LUl~i nil aae--1ilfill..·d~L'~'sl rEi, ex,pr®~ij] @.' nL unrina ,til h,nni i~' ~ 1 ".L,:un¥in~~t "I ol.;!1lien.lh)r~" ~int ·~ri id,entic~. nd "I.J.l:'1neazif Sa, '. , Icefee't..=t.m ca, 'S.lnt f.tl,~!2rjJE". UlO. E~ 11iDt'e~.:rr, din C:l;11lJ'_.a ae~lora t;2L,r!E!' n.-au t'n:~~l~3in irt~le din, .f aptul ej, ~1in tuUm.' ul ~te LDg;o.s~ s tL ;c[lro~t-anl ~1 ,,=l(!€J~t luceu ~ !'~ntr.u(;a s.i~ fhfl 'CtJi'J'v:in~1 .("a,~ IJ1Z'tle o~1J\!1J.:te~ ne-am "oprlI ,]'ri IBm;] lruthnphEttor Uti! asupra 8!®'ns;lltui ~i, denumirii tt{} I..~jtl~~1i, inc(1;']"'(;lnd ~-at tn .. ,:_.. eem in 11iv~1 'Spir:jj.'tual~ iar p.?' de alta pal"!>e sffiL.ifi[wrp1"eUhn t'lna,grogie ~i Q l!Cl~od~ ~}.~ p]'l{\~,Rla ~ Lumlnii ~l. J u~:rliW'\ :r~reC'um ~i r 's~tu'l nm:melm.' pe care leriam, s,el~ctat_ ' }{XVI L ],8 ~,.,Dnpa CUm .[.HSll?4] esl'E'c '!'I,LLlmlnfi r.1 nan1 e[ti1Ql'r~~:,,~~urnina: ,a t=;i ~ Lun:dn.a ,~fl,(Il1.t:Rta'tR'~ fiin~:ca 1luu:i:neai'.u ~n:t~ll~enttl i.jltil,met~d l:or s ~:a l.nteV,igen.'ta fd!ln:~ela!l:" ~~Hit'tbaJT,\!:!, in g;e.fierBll~ to."t a~ 'S@ ooeaina [pIP! SIne1 "$], [n~ v:ier-e pentr:u e~.ll~l'(Hiluee'ThepJ~~e~ de '~Cft i!-'i moot: ~,i: insue fie:~e~h:~. eee;a ~E.' 1li~ EfEil1LS" ·pro pritQ ~e )1, i..nne~t~ '~i~ tit ,f; ; !l:::icl _ i:1)dr~U 't."ai~,j)-l:VJ,~:,L=au "pl'~nrH p'e El C·ll dde'i!ai·at. IB:J_ $1

m,[icl:rr de un '~iagl n-avsm n:~"livo~~' pentru ca~ll'IDrie~ or de in.C"ilJ~~id cle purtat in .~k1Ml:·e- U14. C~Jire,!l g;j:r)J,gura a]ungc eu prJs0"5:1m:t ~i t[n~ io~ de: nJ.e:rindie ~,~,~E:!- frnhli.r~,(:ilm~ntei. :~~r~ d~ ,~,dja Ef col ~

trebuie ,8~1 ne n.h'nk'i nici tr;~jiSta, FLici hnini),; nid

lUJ:nl

asupra.

'OQa..sn.a

ca

a 'strt~b,ate' du:pa t:;e a 'rust l'mpudo'bi,t:

C')J

v~$~]intu]

eu

J:':'bl1"e:-

se ("a:~h~ fi Impodomt ~el c11eu'JJat la, nUJ!l,~a ~~ r(CL ..iW(d:, 2-2~11), '[:i'incle~~n'i'-ej (i' n,e:no.;rodFl[' nu se poate ,al:~t~ asupra ~,u;::'~ ui~ CM# urTLUii~,za a.c:e~t5;t~ eale, l D up.ii: inteleptul Solo~

mun, e imposlbil
I::.-!i "..no. ~~~"J: ~~ '!
II

,lurn.il,,~~

~rl(:it-,t~~i: alte.' salbt1tlduni, 18.5. De ~,ceea nu aLl n~V9ie de '[Q"It=qg 'l:a un drum J~nt urrna cle' dusman ~~i:p.e' C.EU:"e. este d~' ot.:'C_Ol:1c-.ePl.li.tS~l se aile r'lu:e~caitori.1 ,1a~a fiipd tar,~a Aeelui.rIJ 'u(tre~ p~ntru a~tL~j·i2S'W l1llmH. ~Ii ~jPia.tI'~,!~_. ,18 G_ IntIl ~.i~:n~.5 cut e~tl'" $l ,1\devar ~~p.1I'e,~, cup-rins, In., S]n~ r ~.lj,Llll'ea dliZ"~ fl r l,;Q15f~(S'- ul) '2:& In t!regului un] v,~r~'1 cl.upj, voif'i. ~a Tat~ 11'Ji.i'- cu ceCL :r11.ai, mare 30Ctd ~l~te ·in:l,p.dd~l~Ln.d a ce~'~t~1 .r.a.l~:u f~et~~) ~l ,~i:~t:u~i~1PJ1 :m,e,rdt,~], in "['niJ£ur~, nllt r I~ u 111 C'a... FieHar~ t'~ptur.h ~ f:',;el np;t:'ppie de ,i\.do'Jd-r. Hil D.rli{~[i
I

,,,,,I 'i.~

•.

n R.
;::.JI..

,sr~, descoperi pe u :snUPB AnSil ca n u doar


~~

:!IJ

£~

P:i~tfB urma unu! a unui ;;:::3"M'!Ie~, C], a Y"


;o~ ...... l

T.I: 11

Face

ElSta

n:l1m tili ~TI, pr.~7:['nt ~ ,lJ'ent'r'u

0e

i ~aJ."e~ pOL
_ -. '.. ....

sa.

clll.EVa .a-r.' TI~a, sfl ~ £liE' di5tt'~ tot ceo ~tle "l\'ltal p.rin "~ad.f~I¥~i'tll bo.§4lliel ~ ·In~ell~'pct uni i, ~l ~tii.11~e lor &J(E) ~Rom. 1 J ~ ~~3)
! ~

66'

I-..

• - ~-

sti Ut $.1 de'

~i da~'t@; L nchl puJn.du ...'7i e~,-l. . ~lalile:)t...1 pe Tlat!a.1 va atat.'1 C.il un:~lj? Itll,G,[, uri, ~tiute '~le '~l nu S]R~ eunoscute '~i ij:~ Frul, d€~l Dumneseu eel :ne. nuscui; f!~·fu;z!l ~ prins tn concep,t~, 'tr~hui,e' sa n~ gln.mm, 18J r~~p'tul clci Il 5U~ fiind Adtfvi1J' este '~i, 'Mlntl!l ~'t0rul ~'i :fi:1rnal adaugalll f:~ d'l~lca este ,Acl,~vffi:rul ~'n t;regr; atun €'I El nu ign ora: nimle di n ce~] ~ldel1iJli rat, pl2intru (•.\:";1 :r'Ieo.s:Dtl!
1

c[l'b-e 1.1intuitorul

ne

ad ev iU:"Ll 1u'i sa. nu ~'B iMpiediee. de eele pe t::a'f"F? llU 1~' eunoaste ~j care dUprl unri, SB ,~:rhlrrumai it'll 'T'~ttil. Or, s a·:012' demonstreae c:inl~'Va ('"11lUCl;"l"1rHe cunoseuten u ap.ariin ,t}ID,tltlTIii . dn ,Adt-;v-,al- ~.ft- CfU ele se a'fia :m>?iJtpresns de
I'

ii.. ,t ']i• •7'1!,Cfil~ . d.• 1..


r

188. JE 1imp~d!e' C'a Ineet..n.d:JUj.J, tprt:r:u:::lpilll) vi,~\]'j pure n~..jm:e:steca~ eu altt:G\i"u! 'se ,<Jl'f1jl, lt1 Cel In til fi~S'~ll!iJt ;~1 lnt1"egii fhlpturl. COl 'U~1l1aTF~~ '""1 ~ '5;eJ l\1'i,pa:r.~~-B;tj· dl rrl Hrl$tQ~" lui nd via 'tt§j" tr8l'i~sc ,cu, a,cl~V'a~atin. VI"£>TnJe ee toti ~
I'

eei CSI)rG",~oc(rli~;e ,ca IJO,t

o I,u~nina ~clt~'vara:ta." dl1Jp~ eum flU au ni:~l \Till~, ade(van~~,. 18£1. $,1 ·lii~d\Ga in 'Ta!ta,li '~aU U ng'a, ~ra n 'L1 p03t~ fi 'ha.'l d ~c[t 0&.1 ce: a. Etj o~ ~ ~, uree- m{IJj inti i Ia dumne;g;ek!:"e:H Fi ulud dn mRt~~'Hir~, prin care putem fi c[d ~(!l:u'i't~ chin]" 'fi'i n~, la starea de f~t,Lt':ir'e 14 l"i9Jtaltd, Minf;ttl"~ort.1E. mar cste J1u:m.it $'] ~Poa r t13!,~L (1t1a~ HD~ '1)" l~O'. :Dln ta:u~~, tub.trH Lui pentru oameni ~] p("nt~u ~~ aJ.!l~p,W orlee itnl'i<01.d al $.U n~teJ.oT' spre loo",,:.@! ~Ll'peI"j.o:r' ehlar si. al a0~1'(rt $t1f1.e'h~ eare nu sc Izn7Ibes,C" s.a· se a:pr.o.pi,e de! Ctl.~:tn:tj e l, ae~auf]ndu.--L ~rul~li ns, an to'tu~:in ca dupil fir,r;,a, chr:jb.i.'wtlJc~b.H~" 'Un :h:is1i:nd; (dlo:9~) b~]:rU, ~i. blind. '~, 'S'~a '-!;iC'1Jt 'P;J£.'jto["'. C~ei ... o,m'eI~i sii ctob1toa,ce o Vro l~b~v],~ :Doamn,;e ~~, (P;s. '3.'3~ 6). iar l~el ~i Iud ~!: hj?j_!pra'$ti~ ~am t~ nu i'n do:aT"' do O.';lnl,eru d, ~i d!~ (:l!obijoaCoE."'. t XXV'll 11, ] H~l '[}iii' curTI 'e [.wcsJ.bH coa l'[l,til.Uh n uscut al l:r.dre~:ii"Iapru ri, s~, 0,11;1 fi fast Re-,ge dJ'ntl:'L1. :tnceput, ,d, S'Bl, ,d~'vin~ Rea:,~ m al titzi:t'~~ tii r!Jdca ~~ iubU ~lrQp.tatea, - .d.e~fu era 'un~ Cll .dreprat~a !? N'oi :il!1$.l fill. u]tam niciadatii, e::bi,
j

r'Sa

tdti ast.~Li'F:i. ~:t:a'l"a ,Lui, nu

au ni.ei

Om~~l pin Slne e.ste' Hristos ,~i. c~~ 'e fjCYCif:;1t~ t .'as tfel dup& :!:lu, n~tllrl ea re l--;r1. ['ost zgtJdui t .$1 cuprins de 0 mare ~j.~Jf~rin:ta to emai dill pricina Ilril sal C':' ,omen:e$tL Ctl Rltge. lIlSfiir eovli~ut dUlli1l ri:re41 cea durnnezei,a~di" .1 g'B. Voj lDtttFj ~'~£:es'k'['1 eu 'I,jfi fr~gl:-nl€TJ.ti din, Ps.. ru,rt''L'IU] '11 : '!-'I,lIJun1ir;~:~z!II:,M ~C\l j udecata Ta d:J~Q 'Rege lUT ~i. dtB'ptittM 'T~~ :Eiu lui Reg,eitll ta l.~il j ud'E.i'Ce lfJljjPOFUi rRl~, :(,11 d roe,ptii tc '~1pe 'iS~];r11di T ax C~, ] IL1ide-c~ta~ (P~~.71, J.~2). E li.l'TI,pech,: 'ea. psalm ul atri huit lui Sorn'nl~"J;npl"Qbroc;(l~te po H'r'ii'St,©;'5l", lfht, "Th'lle:ritll a tunci sa, .a:tlaJ}'l pentru c:e JFte>ge,s.e·l~-,Qagap'J."ofE",tii:B,ea saA -£i,c dtlta judecata d~ 13 Dumnezeu, ca]'tti If'iu de Rcg{!! ~i c1£. l~ e~ f~l de Rege H e5t~ d'''l1fj ch;eptct'~E'a'?' Hi;]. Sot:ot;@~~ .rt~adar e-;j ~w~, l1t)llni'li ~~,Re~e':'~ ~Uip(:rj{lI~lr-:il a Celui In tIi t1aseu t firca din -~f]i~tt:~ .f~~ptur~'r [ire' careia, din pricdna .sulpevi"oritil't1 i sal e~,1], esw' da ta capacitatea de tIJ ]'~d:eca, Iar omut p~ care alc~L1i.'!:i'M, (lire silIperi.Q.'f:IJtia) 1..,..1 asumet ,af I-a f ci]'tt1~~t du Pt~L . dreptate, :rn.:od.€[ffi,dbu-'i~ .8'P: nU:m~~k"F':h.L ~J ,Regelui~ .l~i3. . S iot tt'r:V[il,j:t. si: ,:re;cunos€ ,8;1rEiJ stan ItQ~,1,;U'i.h~", de '!if t'e~nc
t l

ce 'all;[indo], (;;nn.indD1JEi firile,


'g,ingur Cu~ii'nt; ~i pentru
Et1 '1':1 u

C~,

n :tIl:.)

5 imt

um,ti

intr-'L]:n

ca d.C5~re dotl a 'l'~r~O~nc dtf~r,i.t~f ~i. ea ,aespre una 'Singlll"rL, 1'97.. Caol Mir:E.tujtOl"ul a fa(:1.irt ~,-Je3in f:rt!~e ,cl ("lUi:!, una" fEfe~.,~ :2'~ 1), ~.rt~lnd pon,~~ ,~bl~1:jI' pirga (l11~pUl'tuI) w
'in Siim1l-e '"!l1su~li ~i ineintea t1lltU1"ol'" ~lorlaUe" UkD'ble c:.a:r-e: d~vin una. Spun ~;du'bl!B1ij'; si pentru ·

c"~B21 (;E"

'LH'lnL:HZ~ ne V~J.rbil;';~te

. a lucru'fUol" Q~lm,eIl,l, C'ac~

:'Sufle-tttd jj~anilitl d'intr~' {"j :s-~ amesteeat


de
's.1lJ~,

ell

Duhul

Sfint~

s,j f1(SJ.aJri[~ d'in:1t'e c€'] miu'l:uiti'n


t:lpii.

'Lh~'\~en~t mduun

'11 oV'fij,kit.

sin.t ~[t~t'[Jr'~ .de 11rlstea ti ~a wri ta~ :[~U,m ~,:~Ulfu~'a 'm i::;L~" ;;1l1 i:~.i.ntlE, partid 1m: in$'tinoet,i've m (aLogl~:rt,~ bii.ndi!e ,:}1 ,a~e-zaoo, tot asU~€l (ll"ilH ~;f!lt i13on(.tw~i
osmerii

'UUt Dup~ cum

r.at

j.lllpfu!,:fj:t!j]:~te-., In ,~~9:, D!:ir


1

au .f:h."'\e,~~kH' l:nai ra ~;],Qi1;,BLIE1, sa ~se ~,pjl"@pie q(_l; l'Il.3'~p~ctul iubi '~r [~l.tiil Gte Dllm·n.e:ze,u ..

il:~u!f1 'f\~l'lrl:]"ta W

$1. J:.qtre .c¢;'t c.'Olldhlr~i. ,lmpar.&ba~ 1.10' e'Jol;;i~ta Ul1 d'e de<l'l~cbirj, dJe,pare~c LlnU ~'int I-~d:r!J.ma:ti in ~hip 'l:nai 'tain.tc, , .

'pen tru h].~ttll (;~ ann dc(]s~l;it· 'SB'IDihJifica tiUc numelor ].;Ii n tu iterul ui, sucetind, eurnv a, ,~@. r f':1 corn ~f~~~l~;~;!"$'D
su p:ur.~ pc
']1{)i

mal ]n E." Iabi 1'I dumnozeies te ~ in. ti mp c~ aU)i~ h;-1L1n ~ I~lP in mal py:pn 8!1:~s-~tmi' o?i. fl::! zjc~ e~ acei care au Ic()nte:rIl1pint rC(d:l1tA ~ile! necorperalo, n umi te at] ca t:n:.'Pavel (>FlU nv 8zi bi h::~~ ~1 .,F:I,evtlzut:e ~~ {'Cdf _ Cot l ~ l:f~: Rcm~, 1'i ,2'0; Il OGT. 4. 1B'} ~ n~aH.ta ti c-nr,(!' se afl ELI prrn Cuvint, .In afawa s-fe'rei se'l11,sib-ij, ~ lului ~ ~'"dJ~'El~ti ,~,~13 ~i .j~'g., is!int n'n1d u1jl.i .i'rl;l'p~r-atc~w d~ (tatr~ firea :superioar@ '~d.U'rIJine:zei1iseil! n.n.) a U:mului .Nascut_ Dar I~~pe ··i:~,c,e')~, ,c'~tc ~u ~ijun~, Jiu'na ],ti1 iCuno'a~tetBa lumii sensrbil e' iaJl: prin. ,~ce,a.s;,fu L~,u sHlvi to pe CP!:.'\t!Ior, i't1.tl~ue rt t ntl Fost indrurrmtf de r~tl'iJnG tlo!Jos).l,!I rnst~rmhEi. i t:o~. d Hristos. :i -a lr:ulrnm.a?t: l.lrrl)lir~a'f~~;.'t~ Ni ml~,~i11s,l nu f:,~ . ~s_
,

S(~<?JffI nf~1i1I,U

ei -tot timpul (:f:uie cuprlnda vi~~a Iui .noeunos C1U ~i \l'i~:!'~rr;r~ c'i.~ sa zieem asa, Itt C3jF,e: .s -a, J1ti1~J~ut FlU] d~c;i i' eind Ta ta 1. s pune- [H;e8.t;oe cuv inte, nU put em descoperi .nici .In{:~plltul 'f!I.~~tlf'l'].i .Fiuh:J.ci. nicl ;;O;],Ha,"Lll C~'iI!··p'" ~I tl'lfl]t hIH:: aceasra ~ numai ![],r~gj'ne:a, ei Sa
':;~~1ir'~ dimineata, {n~'i

ta

!'tle~~a,]"

dcosehici ~B Tn p.rJ~r:hr~a PCJ'.5iEJal"n:-i 8a.1,~. }eX IX.. 2,'01. Chlar ~1 pen tru n,ei1l1ti.~~1 631;[:, elar penh .. u CC~ D'omIILll ncstru ~~ In(v[lFi.tut ~i, LumlT:1'~tot al ~:-t.fhJr C,'{i
];'J'llTt1E.'se .]]1 tITI ~vla~e

robllorce
Dar pentrn

~J]

9-1 pen U'lJl 'Ge mal IEHs,te'-91 St5ptn &] un duh 81.1 ,fQiJiei ~~f'e tC'm:er~" (R:r;nl'1) . IOJ

eei ee ]:~,ain'leaz'.ai. l sesilesc in '[:nV~lertciune ~l s se I:rfvr~d~heesc d~ uti, ~ldcQ'arecc sJUJ~a nl,~ '~rHE"'C~ v; rea '~hlpin 1:11 S'au" "loa~l"i 15 'I' 1. 5) _, El nu Famine Stap in!, ci ~ ~ Sp Iaee 'Pl'ie~,2:a~t J~i In~;u~~ F:I,C t'fi'l~rtori'8;e~te ~H;;t~lf;]irrcl h'1~ cei ee-L rds~~ulta;Lu,·erau -$l'Ltg~ ; ~,V'fji VJi.1lqn;umiti f'G ' 'Mine, ~ Tn va\8f[Grul ~'i ])0 rnrnrl !;it bine ,ziae'p" '.cae] ::rlfi'tJo~,
( '~'

.s.

~,t)la;It

11 '., ,I"jlr

'l"~)

1',",,~(,~i a. ,.il ~,/~;:"~ 1 t,..


(!:'
~.i.-

: ..~D' "e

a:!1:um T1tl1

''l1'~1

'M'

m?il'] zte
,.

~ulJil1i'r

'l'

,>

ca 8lt~g3, NU ~tie Qet:'Ja.ce· stapTn ulsau ~ ci v-am utlmi pe vol p ri ~l'IDetll'·' (lban. If), 1.~)" ~:entr u {:it a~l,rt~/i5t.at; tf!1:10t'euifil,[~ C:U :Mi.n e' j n, to.ate incercar-ile M'!@l~" (Lw:o: :2 2'!, 2 B)! 2{~3'_ A~t:Lda t if'~'i ~il2i tnl'ijesc -eu tl::!m.e-n~a p~ (:lll',~ Uumii:i.Elzr~-1::1 (li (::,ere .rob'ilur 3&i n.e~f~dni.ti __ . e.~:I:]nam dti:t in ,Mal~a.h'i ; !'fDa'C;3 jE"tl ~:n;t ~t;~p~ 'U.nd~ ~~rte 't~am~ d;~ .!VIi 'j;iI e ?'~ ~]["~) n~ d~vi n ~i; sh:~gEle· Min tJ.:litql)tll qi.~ n ulp:it ;;dd, Sta:pIr~:ul l~'f..
I

,X,X}L 2U3. La cel"E!' Jcj,~ tJ,mit].'trtc- ~n~ij trebuie adi:'i,uB.(J.t ~i '~unlnnL.Ut.liC {~.~~ .. Fill! :r Va;:! ~e\~l ade'Val\;lta~i (,hm;n lfi, 1). Aeest hJLcl!u~ :tEi tar pe.nhI' OJ cern ,00 ~tl r iJ:n ~l~g~:~ in, cenfor'V~ mtt .... e~~ -h r(rul preorecese., m'uta'[oa:rel®. : ~) in 0,1 tnvese ~ ntc V i:'£,:fr~\['!' i11.1.1 I 13J, emului" l1J (p,i. 1fl3 6):., .20'Gl_ D.acil Inlma irppr!2dnta r,2U;;;:U.U,);'liL~m clc judec.a .. (to dinrtoe,tim@'P.ir)} ~ dnfZ;ii. t:t'JCJ;m ~ ~irt:(:I"eSE"~~s eS'[e bdiJ tura tea- trwl 'bliln.iil". ~'di eli LDg[! sul 1::12' . ~. ._.. (r.a liulJ [iii) ~!lrt! 't.:; l11'd;[;p~r~e~z.~· 'il:_iJ:!' hEi. ce-le de rind, dmene~t.t ~i"..,t~ produce 10 ,3t~"n~de enru~hwm, ~~dd~ t.€ti~,tm_ii irdtiuna'1i'I, ~\ ~'urnne.ttd rase-a,'I'cum .~i. ]rr.~d l-:'~l i!iPJ b.1rut p~ i u',atH ~!t, ~l;ttn1Ld,~ liJ-e J n~pt '(~N Tn t "ytta'~ 'CaJI'I8' face - "'lrl, ~'~ei Inveselirea hild rlll1 omului 12"~t.e H·adcviar(]lttl~. Sj e .. ad(:rv.JFat~3.·~' fHr.'ld1cll tlrfEf d rept IC10:llHJ ~,.i:ru~ Adeva'["yl ~:i drept ~1ii~nt112 -- d.ig~ip(Jil i ;" iltwi~f~.o'I:i ~d. t~,ca~'tuia prin '[a.piLlIC:i sl ei, 'b t[l'l'Ciul Ior, 'nK~~$(~~dC't'l'i;r :907. :rrebnle, sa. rnni ~ 2"< a-raitam ~i dc(~Sit~bi,fQ~~ dinh"e: pH.1).e ~i ~.i~, d(?! VIl\. drtDare~~ 'rot:-1t~l spuae ,("·a. n,U e 'rn:uDlm 'n~i1 '''~~f~,ci ~d Piine rJ,~un d~ f1.1 '~'£J. ,2'00,.- V(~~l .ru:J'J£ii au eumva, ullj;Ja cum p'i1n~r1 111.'~'" n'E~fte1' 'El~1 laga: :~i 1J1Mi:r~t~ :~nhila' o~1Iluh:kii, iar vinul bU~l,;lru,~ v ·il1~n::seh:!.,,~te ~i, al,nrrga neeazurile, tot asa ~i invrlW'~t1ril~~ rrtorale car,t! d~:savrt~~e~e 'vi~~\n cdui Cc ,,~ Ie :in's,u:$£~te. punin(b:l-].~ 'in pra('t~c£L:' este pllll.'C'CL v19\i1 _._ c~d, ~u ~~~,:t'
I~

ta,

pu'tea

~pun{'

c~, s11lt toad(t

a'~~

vi1;o~i.de. ''%ri,e. -:

of

:in vrem,'l2'

~-r; tC)ilt~ ~f]]1C' -ce

..4 ~.!'·I·i

"j'fli

jj

J~ ,t Oa "'..."' ''11 1iA.;.

.~,C:;f.~)I"-~!'~

-, ......... ." U, 'n


T-'

n.L
j

- " :t,;~U'l, _.H ~h.d... tn~",I" " '~>lf,,-iI-." t, - -, ;':


I;) ["1 ffL;ClIIE'.1

-...- '.-

ale2Hs;a

,2~ 7}' -

E'I" "... FT" ul '1l-'· '''"ui: 1off "" _ _

,.

(,eugeneiQ:)

"'"!•. _ . "'1'{!

tu

ill

Fiul\.d. IJar ciao T!£l"tal spun£' de~r@['e


·u', I ,.L!..rJ ,'ti'U

\:'€s ~1.:'3C.·'oll"Jul, ~:i\ is,tj FFl-C~C' U't=1 'c~ tu~ i~sn~ ine:FabU :p ...-iziuni 'mig~b:;~"tic ..ear:~ au' parle (';[.1. ~e ;s e d e~~ fat~· in b rJj DQrnhrn. ~i- dm"CS;c [lU d~)ar 8,;,1 ~ ~ hfi~n:e-asC'a1 dar

,"" ""tt :--1,2:i. o:~?~.

~i~(>ll; ':L]nul

iElOOOtesc

'Tte-am, _ n:tr: sClL:ul'~ ('. :}Sii' bn J _ _ ~ _.. _ . ("11. ,pe l'ltru Tatal ,~a st:a,~i'~ in-

53
VI=-

5C

~'tj·!bUJ~tiX~,
r;:;~'!l:;''h' '!:II, ..:~

pe
.II. ',.-

&l'lC~:-steaj ,at~a;dai~';.
'I"'i''jj• [Ti'r I~ _~ lA'

Ie p:rh":.n t m d~ 113.,,'Vq'8

f!""Lja '" ....JI 0;> '"l',e:. I""' cl!i!1 .. i= ~.;-;"~~~~ t~

'I m __ _

)~

.'\i llil ~ • _.

71

_ G) in A,poCQl'lp.5lu. 20~. Pe tltma trebuie sa stim, pleeind de Ia f'aptul ca in APOGa1i'P3:'dsta serfs c,~ Ilsus esk ..eel ·.In tii ~i eel de pe urma rr (A poe. '2"2~ 13}! ca,~ 'in tit'ucit ~ C~l d~inttiH I E,~ s-e deo:seb£"~te, tOEu~i de ~AU'(I ,~i l]e u ~,Ince:p.ut~' pe de ~.1't~ par~~ intrucit. este ,!~Cel.din utmlj, ", ~il n U e defe I iden U c. cu ~~'Om,[G'ga~' ni.ci,"' eu . Sfi]"~iml ~~ '~] . ~Hl Eu UTI.ul sccotese ,cjj. de . remc c.' cle p"[da,

traducorc,

fikt~ele r~tionaJ~ se Impart


flc€~ una

din -aceste eategorH


1Il

deua,

alta

treia

2;j'i

~~~I

lSa ~i~ prfma, alta a mal dgparte pin~, hi iSnr~it 3D,


trebuie

In, mal multe ca'liegorii speei-

ndel .ng d~'pJ:'e aees , 's,ubje(!'t, atit cit vom :E~i in stare. 212. Ex] sti.i! (hjtrm'e,~e~ al 'cilr-'or' Oumnc,zeu. 081:0 :D'0:111nezeul ~ d.up.a ""CUnlspun prooroeii : ~~Uiuda,p pe Dumne zeul Duran .. zeilor" (Ps, lSJ~ 2) ~au "DUmI:l~i;eu] Dumnezetlnr, e '[Jom n L.l.li ~r ,bTf''iUt <$:1 a. ebem a t paJ'iI1]n'~uP~ (P:S,. 4:9, J.). Du rrtnezeul, dt1:p@ ~vangh~li;c ~ 'l'1'U t~~'te:UTI ,~Durl1n!a.z~i!l al rnortnm·, ci al viUIDf'~' f f1.tat. 22~ ,j2~_ Asadar, vJj s,jJ:1t !;i durnJ1[E.zeH . ~'I :d'iI"Q.t Dt.1'1'nn~3eU t\lOOsttl,l't:i1Parve[. -urmindu-i C8W Dumnez 111. pe prooroci, dod
sin& ~ lust numele
€1iJ

21.1. D~~.F spune ce este prune, de ceo ti p este .a doua :$i 'U 'cum &~·te,e:t1 a.d~vHM,t c~~ d~~~ t:i:"r~~;mr ~] ~~~~~ plbla Ia ~,:it.~]t, nu s:L~ puterea riTii lOmene~tii ei se ana: eu mult deasupra in ei. Tohl~D no I vern lncerca Sa ne ,opn m ~j sit vorbrm mal

Pr-i1teip£ie S a.ln:ti a r, ni rn en ~ alttli d C"c;~i;~ DUrnnezeu: Iar la urnla vine ~I omul, 'f'"iillta r~~UQ[lala. $i rtl uri. to are _ 2l {t A.~E'ldi1 r, D urnneze t jJ uni·lI.t~rs;u] ui a creal t 0 categorie tJlE:' f1in\e rnJth.m.m~ df~ r~'ngul intH~ ~dic~,;,socotesc eu, pe asn-nurnit ii dumnezei : i 1. ~ 1 dQi'hC:-~l rind i-a .croat p~ cei C.8J:I'Ie, di?OCiUn~at'l., ~IU rDstnUInii~i uc' no], Tronuri, iar in. al trcile« r.·jnd Jars. nici (l intloji'd,t~, pe Inccpatcri. Asitel trebuie-.!Sa cabaI'·m en Jl(;9~iur.Jj~a, t.tin~ Ia eea din ur"mfi fiin~ l·~~li.oni5Lla.,car-e -ponh3 0.1,1 if: alta ( e.cit I0111Ut 1U7. [)~ci Thfin]ldtuful, 1r!tr-un ·,,'hlp mult mal d un'lhll,&ze~esc dBcl t P.IJV~l i SuS! JAnut ",toat.e pen tru .t.o.\] i·1 .:fj'e' ~61 ~-] HIt::j~~ig~'~~'1 [i. ea sa-J. de8avir~e~lSC~l ,,'pe. Lo~P~ ~j e limpede ca .5=11 f[iCU[' om pentru Qariu"n~ f}1 ln~~r pentru ing.eri. .21 8,. I at despre Iaptul aa S"""\iJ f.~'[Jy om ~ni meni din t1"n t CB] ee ;JU cresut. nu se 'Vt1 tndol, Cit dc:s,pfle' 'ice~.~· S·~a C'a
ff:lcut ~i h1;g(;·F·~. e VQm "oo·1vi.ng·(' daCfJ ~.tVeln in, vedcro epin f~nHh~ j·ngerilo.l\ ~i daca ~H:culta!n cu vi ril,tcl" lor atunei ch~ct El d'Q~,fwulu puterea in~~r ilor In 'ILmel,~'locm .. dh:a. i.e i Si;,':l'iplUI'1i, i::tl CSI]"e' Inl~ifH verbsse de. pHd u! tn Exod:

~1~3. Chiar
iii.

serfs

1.11

scrisoarea
~i dernnt
ca pe
l-i]

nlulU~' ~I em'. ,9~ 5)l


UrH:Tg" Hin'~
t'£

cij;tre

C6rinteni : ~,ptecum
existi1

Dumneeet

i:lll,ldti dUmhe~lo'l"'

21.4,. Pe lin~5 a~€~ti dumneaei .

ttldevar&llt. i:d carer ntl[mtrl.f!l:e:u ~~5tc;

•.Iar acolo .j 8-[[1 ~ra.tat in~:'rul Dt:)mnului Intr-o J~nJ:'a ~k foe , i J'I spus ~ ~Eu sillt Dumnezsul Inl Avraarn ~i Jsaae ~i ll!cov~,~(B.rod 3, .2), Iar Isaia spuna hi rtndul lui. : , .Numele Stiu este i·n.g[erul maroiu! ~£~'ft~~· 9~ 6.•LXX). 2 Ht Mintui(Is. nral este ,[il.~adar eel din Ili si eel din urm 8.1 nu lea' ~1 ne ara~~' c~ El nu B,~a facllt eele de ]1:! mijJoc'l-ti rturnai cf§.ied~ ·1;,.a In a rgfn t'< , d,,' di Ttl potri v a, ("til &a: IiC arate eEl S...,a 'f~eut
.~~ tOillte·~.

trebl~:i c ga In lel~m ci ~s.ta ni~te fUn~e cug~eta to,areo (it'a '~o.gik.(!) In aiaTti de. a!~e$k'-l:H~ctr.rora, de obi[~ei n1J.. le dam nid. un nUlne_ JIi'1vFeH ~~Ul1i '~nt1J.~l~nuei cateij'(J,.rU de astfd u de f1inte So. bed! du.pa.

Dumnezeul, mai e~istd ~.] a]~ii! care se numcsc Dom:nU, "Inc@pa.to.ri si Puteri, deoS'eb]'~i die cei d~ntii_ Prrn euvin tele' ':, m:ai presus· deeHo't numole ce ~e]]ume~te n 1 numai .in ve-acul ace-sta~ ei ~1 in ce~ vHtor~! (151ft!;.. 1, 21)

l\1a-v

cer'ce'Lei~HlI.?::fj

a U i, daea c

",,(:~j

d in

'L:frnl[r$!LI ..

. eS I:~

ornul

aau

'catG'gorli:i

[a~aJ-nuin:iteluf:' fui'n~[:!' . Bubp.amintcne

(ta katac1'dQuia), ill' ,Ie' (.are !lie nlLllill~rra :~i demonH, to.). sau. th;)al" 0 paJlite dintrc: ~ 3'_ 220, Trobuuic!' Stl, observam :}l f,aptu1. C'€.I l\1j ntui torul ~ de·~·~ B... tacut· CEO 1.' d ~~r~ (:!4LEene ~
\J"Ort!)~te

~i .prln

~ura prQIJ:to~ulu:~ Da.vicl.

Blfii!JmJE':

l,A.jUi1·-

~-arn

c,~ re

$-a fo:rm,a t, S.a va;ot

J'

~d1'G':ll~ in

n~.ajutnrViIt, intre cei 'mGlr~~slpbod'~' (PS'. 81. 4:), rotu~. ~ dL1pBl. C1.Jn es t~ mt~~ pr>e:a\JS de Q~ nlt~rli: pJl·i.n
>C~~ Dlt1

un

~a~te.~.eu ~'a din F~cioar'; ~i prln rcstul 'vl.eri Sale plin~ de. rmnunl, tot asa esto 111.a.i pl~t';'U$ ~i intrc rnorti, Intrucit I? sjngutul slobcd de neolo, Caci suflctul nu J url l' :G'! luat. pen 'ku 1otue:~njn,[II in itil.:f:G1'r-n , In acest i'd €st.\ ssndar ,,,eel dlntii $i Cel ~Hn urrna~E, 0)"1 n '''-'~ .• t .. , ··'t... 'I· «-I+< • u,a .... ~Xl:sdl 'fl' ~CI".U UP,"l a nn .J..jun~ne.zeu~ cum sj a
(:'1,

iLTIpl1 n h"l~"l sfi n 111 Of', tr~ojnd~ ,cl.c~lg r i 1J


~B

ca ~fJ ~i t-a asumat

OnUupindu:-S~, n.n.), i~r ea sfir~~U" ~in


tn ,eei ea re se t!J,fh~l 111 ~'cl"n. Iar ca s.'fjr:s:" in t
i ;::;.~,

exis-ta,

d.~ ['la'Crrli

p~ care, eittnd-o,

snnfU

S-PLilIl

c.Q'

au

via ta ~, 2'24. DeleE! eineva priceput .3:]'" 'inecrca M1: ismn.ilsasccl cse'n~uJ. S~ip,tuJ.·~ i, v a deS.(~OPi8Tjmul t(!' Iu erurl PJ pd vireo Ill. drdinea ,(a'o€stor atri'b1l]te). poate chiar ~i cu nlljvrr~ la -sfir~it.ul '101'. Dar nu cred ca le v rt descopeJ:"l T;le tc~aJ,~I;':. Se pare ca., tic ,o.bk'e'i" Ineoputul ~i snr~i'tul !ll(]! ,rl2'fe-ra, ,m."1i clar, ]8 Q unitate (un o.bh~~L"trc.:rnic:")" C'Ja .ri,~p,i lda: teln~~~CL' U'I"lL:..l case" ,..1 f] Ii'
e'n~

dG}Jci.lr:a,t tt; blale t"Cf"llllui, "'IltLincr ntt~rdeen ajutorul carers s-ar' ptrt.e'd run~a~t"" rf~aUtatH~ (;L?'fe~ti s:9nt Sefi.5Urj.'~'e num clor Flu I Uf lui Dumnezeu. irnp;a:rti te de- la AUa si aSH Y • rna . d.'C'parh::" pJiFl,tt Ia Om ~~;BL Sl. 222. Dar ,a esi IE" ,a('>e'la~ ca I '. rn,.C't~r)ut ~i sftr$It, Fitd este tQtu~j, (:H~,j"iti prin atribut.clo SaTe. Cllci este ]ru;B]J~:I't{pl·inc:i:p~u), cum .~n~ 'VQ~u:t In. ~.r~v,erlbfL"dear Intructt este h1~el~pciune : ,!DoIDtill1l'i'-a zah t .CEIl J.rn:::erpu~.h:n.~u't1Il:··pili) aJ t'HUor Sa!o In veder'en luerut'itbr Sa:lll:."'l,;t (Prtw'. IB, 22) ; dar' inb'Uf:H este Logas/Cuvlnt1' n~ mal est~1 Ineeput. C~1d ;"LQgo;sul se a·fb HI princiJli,ll!.I' r/oan I, 1), 2'23. ,A~atlaf" ,ijnt;.r-,ecl:FrjbuteJ£.. Fiului ('x.'i:sta unu] :prin"lOfd~g,l{] aunck~rn("nla])~ urrul ::i'lfcL:Jndar si JiiL!id" de prinral, un al treilea ~i "~~l~" pln:.a ]!~ !).fir\'$it,: ~i eurn Bl~ SPUflCl:: 'I~s"int ~J.:ri[null Inceputj rnti'ucit 51'11 t Tny"[cp~ ( Oil0a, c.dac:i\i asa '0 111 intrudt slrrt iuv~;::;:bil, oil clune,. al d treiJ.e,rl" irrtrueit sln t 'Via~@ • fiin,d;c8J '~II f:a s-a r.~,t:u t in. Et

1"nU~oe~san - ea in~eput veriirea Sa pe pamhft, dupa 1(;1.:I1V s-a :SPl1S;' "Admn,(:cl dht urm,a' 'eu luh "(j~tj'lt'@r de vitl'tii"'~('I Car, 1.5, 4.5). Aeest f'ii:a't @ in pe:rf€-cta Rrm'~]iI'r(~ ~u d:elini:tia I'iului drept ,~ee1 d [n ttl ~i eel {)e"pc uinta1~. .

226~ ,A:5jiBJclfJ:I~" artrtJj1~i]1ld cele 3pU~~ despre ,.,eel d1ntlj $1 eel min' t1.rrn~J~~' despre "iI1tePIli'~ si :sfin~itit, ne-am ~1. rclerit, pe de 0 parte • Ia categ-oriilc de rUn 're rug;e.ltat~iinJ,

nczeu

~; -arn lst~';"hali't deog"eb]n::-~ djntl'~ ,~ce] dintli ... '~1 , ,.!flrl:'eeput'L; dh'i:t.:re .,Gel din urma: :~d ,~~snr~]ti~1I ~i aeeea '[~j]; din tre " Alfa'~' 1}j ,.nrru~ga', '227. 14: f'oarte ~illl'p',"de C-a EI ,e;stu ,[teopotd,vEJ ~viu~~~] o1:u10r't' ,~j, cii', dup.a ce mdan::~~ tra]"e~te in Ve.1l.,(:U, veC']~or,
Dar, fHnd,c;6t

iar pe

de aX~, ~a dif,l?.ri'to~~ 1itd'bu'h:~ are Fi iLd,lullui Durn-

ca

trn felos dill s- ~ pOi'QrT t ETI 1nsusi pes te illj m.. wa· n cas tr~ "PI2'I,1'tI"U C~j m,oi, ,.j purtind 'J;1l ~)''Ii.rtea. Lu] j n r trup ~ {1I Cor, 4;" 1 U} eaei Hsus ~ mU'r:~t, ,pa,ea' tll ~ u~
11k']

traind in; pacat, vi a'ta ~LIjJi superi eara ~

n',oi n-arn

trait:

"tot timpul, In trupul lor; moartea lui Iisus .vor evea 'parte ~~ d r 'vi cL't.!:IJ 'L~Ji rnanHe:li'ta t<i, in trupurile lor.
,22H, c), J:"':;l prom'OCl. f.\,Ce5'tca 1 e~a, spus El ] rs,u~,~ despre NnuJuj, 1 estamont. ,
... • . ,I •

(Ro til! 6 s~ putern p\1i~mij lBJ'rlndul nnstru ... r\a Lui h de UL1pi:i,"uloRl'l"l.o; 'eare va dura VC~FllC'~ Cad ·(1ei care PQart~
1

Un ~

xxxn,

Sin (! in

C{if tllLr:.

("f.ulU.:H"J1!pntu.1) ell iar aco:perif$ d ~ ";;qf'ir~ituL '22;'3.'. $,j p~nh'u~:'i~Hristos. (!~~ E' "l1h3br{~ din vII',ful ·un,gji1Jil.l-, '~U'i"~ va. tt:·bui sa aphcit:m tl"l.lpului pe dfepUn uni fka" al r.dol" tnlir'uj~,i:. jnv'~l'~titllra cart' :rpurue eu iris-tos. UCl.tIT

incepufuJ

P't:! de i.!Jl'ta parte, in ba:EJi" t'ot E1 §,pl~nC;:I 'C~ T'a~al ;~a I t~.(!ut din ,rJura, Lu i sable ,a ~(:utlt~·~ si ca ~~l.-r:\a ~c.'UJl~' 1til Undl1'n milni'i" SatC"~j Cr.,; L-a, fa~1.-lt ~~J·men"'id, unei ~a.~e'ti die,s€" ~i L,-fJ, ."a$:C'uns., ~)Jn t.on'){~ SaoU,~c& .,~L~,anumit slug,,8:'~ a Dt lllne\Zeulu3 UnhlE>rf:ilUlui.t ,~l~,rndI*l. ,~;L1JJmina ('lJ 1,"H~amu-· gura Fiului lui DU't'n lEJZeu., 'p,.ntru ca i1Viu ~i Im::r'H.ar €'ste cUIi.-"rntul hi ~ D~Hi'1'n[;!'Z~ll ~i ma.i ·8J~"'lc;!J.~it Ideei' ort'~!i8 s,abi,(~
dlo:r~ '(,l.~Ii!.~d 4!l, 2" 31,
I[)) ,

2'29 .. ,Sam.!?

(JM~1ll'~~tat:!s~

a~ClJdar

nfif;CU~ -

co "t'®.ab:=' ~i ,.in tu,1;j , ca i.r;.(:l"PU

hi 'onlru p~

ORIGEN

do~it :~·~d!j.ur] i p,~~tnmdi0'pi n[~ Ia ll-iC~p~l·titura .s ufle~ tului .~.i,:dllJbulilji.~ dintre incheletura ~i. OJiduvii, ~i destoinie ~:S~B Sa Jill~[ec: sum~iri~.~,~i cugc't.arile tnirrtH" (EV1~1'41 1.2), j ~r ~~~tru tClt,.a ven.~t .r.l U ca ~ aduc~~ pace pam.11:1t.t tlui - .. adl Cit (!.~l OT b·up~i!ii ~ sensi Ibil~ -, {";i ca sa, acL:ncr.1. S.i:I!hi e . ti ~~.penJrlJ faptul ca ~ ;ffiia.t in aouijj pagub.jto.a.reO,ll pn.et.enie d In t~ suflet ~i trup, in nsa Ie I Inei t ~1J.tletu~,t.liEilrui·J'I.du-se '~ev :s~r:u~ ,j:Irn'6U~_i. eclui C\e JUpUI irft.potrl.VB c-arm.ii, ~a :fi~, ind~ag['t de diuhld. rdltmnet4..~l,e5c! pentf'lI aeestea decl: avea Ell. dUP-H ''Vorb]:r[ea preorocului, gura - sable O'ri ca (} ~abi!e ascy·p ~, Dar va.dod atj:tia dam~Tji ran i'~j de iubirea dumn~':?iei'iI,~(ii preenm, de' pHd a, (n'lit~i!IJ.sa) din Cinti9Jre,o;o lCinti1t"Uor~_ [~~I'e m~;:rtllrbdt ca a, parVt 'a~a eeva, c~.l SplU:le,: ~Sin~t r-anj't~i de iublre-', ~1 ~n.tF'eb.bJLthJf"'ne din ce pJ'l.C'~:nil nu vorn g.l;1si pc vdrnen] altul lin s.t~re' 5iEiJri~n('ascBi . a t~'t~a suflete d!ecit pe Ce'i ('.'a:r1E! ~~ !::ipu~: ,1\1-<::1; fanu t pen !Vbne .";.~e:nlen~a uo· ..f . sag~tl aleiS12 " , ' ~:lO, Apei, ern e a pldlf:~p!L~~t ~e 1isus. Ska ~a.cut. pentru de dioscip'o~ j i S~i l~n:'Ll efl Of:! ul 'O.3fl:':E!' ~'~a·.~.L:q. mas~,; d. ea un:u] ca.r.e senT,e~te'" (LuC'u :22~ 2't)" {_i-.~dFiu~ lui D'Uann~)'treu Bl=a llJH "c:hlP .Ide rob e~i s:a-i iib a V(f:ascii: pe eel inrobiti. pcici5I,tului, v·a'.In ~("legf~ ~i. p~f:rtru c~ tratd] VOl'" b~$t-e 8Sitfo1 ('.a'll p El : ;,.fu '!'~ti -,~L] uga. ·Metl~· rZget·in 4·9; .~) .~ia.[· pUthl tnal Incolo : r " ~la:rl~ 1~~~'~1 _~ ,C!fte ''IC~ta sCt te n I!Jme~·tf .81uga Mea'~i (I.saw: 4~, .6). Ca.e •. trebui . sa spuue:nl CU indrazne(J;[gL ca 1.,1Jna;~~teaIH] flr.is.tos mal rna re, m ~.i dumneze~a$<di ~L·c::u.adeVi1r1'J~ dU:~:la ~hipt~l I"nt&lu]. ni se ill,r-ata ~lt4n.d cind .. S-.fij smeri] pe' Shu? aseultator fac.indu-St: prna hi, rnoarf ij1 lll,ca rn?al1"t~ ~e cruco ~ decit da:C8!, .,sof:Q'if'JJd un Iueru £-Urat ~tserti.ana:t.'<;,a ClJ Dum.nezeu" 'j;;ih.n 'Il. ti' 'of'I.~-"".. .J.i~ '"I"U''' ~~ . r -- I !i 1-1 1£ II' sa. .s~ f~e,icl sJuga. pcntru a n1jntui lumc'a, 2~12, De .'l(:~ea. dQ:dnd. Et (:a nn~ sa. af][im eft ~'l prilnit'de 1.f1J aiOl 'un: n';jr,~ T d.:1r- an U~l1~ fa R'tul. d~.. Ell S 1~j'i ~ s:pun e: ...lllun ~.e2eiJ v[~ : i P.uliEll'lealVI~,~.~~] ,~El mi-a. -2.is.: l'\faJf'IE!' 'll1c'ru ,ecSter 15a te ~ l'!;'I CV" l ~ . nl!-·","'""..,~,.... t~ S:ti~~;r.... .ft:. ""0 '_ " [;IU . t~~Ca nu S'~ U;.IUH·::"r ,,·.h,,~ga. .. 1:i f[~cu.t .Slug;~~
:C"lll
I 'I

n-nr H ridica . utrfbu:m-a'l lul h:tl"~I,il'~ n1"] nu J-ar fi intors .~pe fiH t'.i.slpili ai "lui Israel' ,~i n-ar mal lost: "Lumina ~ n ~[ii.mur.ilo.1'" ~ ea :s~ d.1!1~.. min tul rea p]niil 1a m atgl]l ea pa.l rrriutuhri" (.i'stlitJ 49~1 fi),
1-' l'

~';j
~l,._

Lm

JF

~I

~L.,

M~J.

De ru ~C1l' loan Btl tezatoT !d. 23J· De~I, Ta t~I splLln~ ~a e un lucru Insemnaa fapul -.... El 8--·a facut sluga, pare , totns i m odes t; laaca~'L vom .compare en un mlel U~f:? h l1l"!ld. 1 S{iU (!U un miel, Cftd h1'u e1 uI ~'U]. Dtunnezeu la :rost adus la [unghiere ca un mi'£i'I11~elblind [r'~ Sa ridiQ'e "piiepttul im:mU~ ( J (ia crt 1. ~ 29). Ce'l care ~.mp~;rt l09lJ.!'~ tuturer S-a fii.cut usemenea ,1U"IJ.U;V rn tel Ed r.et gIUJ~' ~~lnLilla i(1"elul ce vrea sil-L LU'nd~'~pen tru ell! prill moartea Lu l, ;nt.i Stt ne cUI':a t'rrn ~ '[:i"e] El a ,rust "dklft IC~ leue contra puterilof' vf'.ajma~e ~i. contra ptl ·titultn tuturor .eelor care dor 'SC' s{~-prinl~~.scti Adev-ar.ul dle sus," l\oi~artg'iI '1 Iisus a filcut ~a. S[E" petetli lea;9ic~l f;;(l1"'~al' [';e se :F'a:z'hm. U j n sin ul neam'ului 'OimeneS~ ~i . U 0 pu:ter~·nemBJpt1fl;1eni1:il a srnuls, in fiee~re.credtncios, vi11!J¥l dhl gbootele pklcatul.ui: 234·. Pe de "aHA' parte, 'rhndk:~ g] daka paaab.:d In ~~~,;;.tel j :r'N,it 1Um!ec'1 lntflL?ag.a ~a fii~!J, Iara d p~c'-t pln;- c~ "·o,i. d,~Ul8J~nii Lui vee ramin.e Un:::" v~a.ga, llllthn1Llll dirrtre ~~ fHnd chiaf' rncaetea -. p ~n'tru aeeasta, deel, Ioan, tllr.atindu-ni-L·! spune : ,~]ata Mielnl ]11:~ Dt'lmne,Z!I?!tl. care 'dddcfi, p;Tt;.rtul hurd ~.'~i,,, ]J;I~lTU]. {="SW (;'leI eare va r:idicQ [@a~t pacat],f niel .eel care 1...,., ridieat dej~. $Ii nid eel OMe dupa e& I-a rid1 eat ,0 .d.~tr. p :~u-l rn.rri l']dicA. 23..5. Ci E] h~c.["ieaJ1'!in m~i de-paJ"t6'i in. ·neea:re lu,cFU din eel-a [cite s nt in 1ume pImA ~lnd· pGicatill. va n s.nlU ~ ~~11 bimea intre.ag~ ~i ,,~fitult!}rul Va 'lnCl",edin1~~ 'F ,aU lui a: I mpa'ILfL t.ie ga,t:l pre~~ti t~ C::OO"i~1 da t :fUnd ca. n 11 rn~lJj.·exj st.! in e~ pa.'''''at; "I{ a lfl vI"ooniJC'ii .de eLrm Il.d.~· "'~ili T.ati1.ua', .0 lume ,'~lre va. prin:d., in tD~.t aie silh,~"pe roB.te al~ ·1 , DU111rile.z·e.u ah.l!!l.cl -c-i [l;d ~@ va _ im~llni. (Cuv[n tlll W
a.)
I I i

'7~ .j

A DUP.il. lOAN

ee ~ti.f;L,! tlJf.n.lJUle e~' eel pestle rC:i~r ", S-a pogorit ~;i 'r.l r~a:na~ r SfJn:tul 'nlllh ~~ .;i\ce lao este ea f' loot~~:Z:::L eu Dull Sf~nt ~i CIIJ foe" (loa.~~ ~r,- ,~13; ]vltn. 3, 11). 2,,1~t Dar ,['h LeI" cl~'f'd 1. eunesteu i[)'ca din pintecele rnarnei, nu ~Hl1l' totu~,i, tot. ICe se putea L$ti despre EI ~i .poate t ';nara ehiar ~i fuptu'~ C'H, .,:El e~te' 0(;2'1 ,c~lr.e bot~azij (!'U DUff SHot ~i eu n::H}L.I, ~ atUJlci cJ nd a V,azut ,~Duhul PO,gor1fl du ~Se' ~,i ram inind pes t:e' ,:dI., J ean pl u [cun'o.~ tea, deei, CJ :U8U~ es.t~' ~barbat' j dt naiu tea, '(1: ntn~'p{ rii.)~
{«e-~~

nos tea •• s·~ Sf! .t~e.£re la eele de di n air~ aa I~ , e b-upa rt L C~.d lla.ca, .nu-Lceunostea pe Aeela inainte C'~ El '. 'j, v'~na In trup, d,~r' f...-.il ~llUl00CU;t !lld;tUUC1 ,dI1Ld In.~,ii So ana in pinteeelo m'a:mei Sfi:~f~~ p(,lat~ {'8J aflat dtt~pte' El ~i, ~~,tC!E'V~ decit

E'vangll,d i~i); , .Durn neze l~ ~ fie HlI 'to: te ~i in hl~ 1. ~!, (1 .CIJ",. ] J'r 2 fl), ,23J:l.Pe l1ng~l .~~~tf3ilil,. Ems .m.~~i esto numit ~i ~. ~Wb~'tu:1 b I.:U re vTi L7 d LI par, loa n ~} Cure a r ost n iIlu. irt't(Tat, ]'11 1 fi ind ~~J rnai In mtea lui enl'l10 (loan 1. ;10)1 pcntru ca noi !-;;u ai'lanl ~'i ~L fire~ f.)n1eU~Ei.Sei:i •.1 1·' ului lui Dumm ".~<-u; care $-iJ! . i arne tee-at eu firea .L,U] durnnezeiasea, e mal vee-hi! decit nasterea Lul din .L1ar.ia. ,A~~t$t.:' llf'j? omenf:.'as~iL ?.:iI'C@' Ioan Cd, .:n 0 cUTIo~te" ~'_ .231 .~i .'urn se £."': ' ~~ n-o eunos t' >,I:t. tQ('mH i l!2E."t, care a ~fUt,rJL de blh~ude~,pru ne Iiln ~l.. in pin t . 'bE:C'ele r.H~ rilb.ete:i, stun L>o] dud l1'VIi:lQ1 ]fj t!IFC"-C}Hle~ J~,€:ve'S't~.j I,in Zaharb, 'l'ji~l~sLJl sa,lutii:rfr'; MUI'],i?,j (LHC{t i, 44)~' ~'3B. Ve~j d~~i), nn .~urn. a e p-o~j,hU ca ,pro,po,;dlia ~Rll..L L'U.
L

cpistola c numit . ~i Jerttii de ispsslre: ,.El este JerUa de isptiJ}b:.e pentru ~pacat~le noastre' ca ~i ~:n .EpLft(]lll~ hLl .P~~ ~r C'!I'ltre RfHI~anJ: ,~.Pe ,c,Slre Dumnezeu v L-~ rind-uit
1

,J ~r[ f~ driZ' 'isp.~~b('! din cat,.l7.tl CI edln~d~' (.Rmn. 3 25,), ~!)De ca.ty~ Pa V~ L 241.. Dar eum <l r r,t fos. t l!1 stare .sa (k'vil:1ij j\'lijloci tor, .I~p~1~j:re-s ru J,ertia de .i.spfu~iLre:, rar{~ puterea lUI D.:Jl.'H'TlrlIE!ZYU eea care nlrnk~~~t(l sl.ibiduaUe noastre ~i se revarsa p~~te sufletele celor C'r~ediH·jOI,n.
1 f

slu]! hl de Ilsus 111 su~m, 4;~ prim :;1 ujUor.! eaci El este 'Un rei de aU't~pute~re (tnr,tod)~\tlLnuJ.~') a lui Ou:mru=l?Hu. d a tOl'I"Ul" c;9]l"'i?i.i!!, am putea spl!JJTll~: "",T003.l't-er. le p!D.'1 10 tru . H r is tos 1isus ~ Care imi cia prU Wre~' (Cj:. Filip 4 ~ t3)~ .2 42" Din ~r'east.a pridna ~tlm e·l Si.mon. 1\~lEtgul!em,';, se 'at]to~ proclarna .,puterea lui Dumnezeu, numlta eea nlarl"i1~~ Fa:lH~ Sf 10), n iljun;s, ell a.rgln~n s&i eu tot ]1''1 distrugere si pierzare, eei care U1.:irtur~.~im ~,,1 Hristos e5tle el,~ ildeviitl'zi t put.""I]Oj~ a lUi Dumnezeu - ~ {!f!Bl1&m cii t~~at~ ('e;~e ci.e ees c~-., ~

~!

n,r

:0)1 De C"dtte. Jtla.n., ~'~XX IlI" .2 -ito. .Nki unu l .(~1:1 tro n l1 ~ 1 Hlefe ,'mt~rio:ar,e; lotu:;tl 'nu ar putea ~~l·cl,ta aiutorul dt;J:! nou"- pe' Hnga TD.t~ll~dtl l:~tf'e Esus e~~ ijloen.cir In t:\~tn ~.. j,r., o fJrl:i oam:e:lli· ,6' ~i ,ca JspJ ~ftor r precuuD nl~L 1n[-i~ 1i~t~aztl,hlt;;):; r'njt.n~le cle ~ lV1ijlucl'[;llf'. l;spa~l·E." eri J(~Tt'fa di:t lsprL~i .~" Usus est~ nurnit MijlocHm' (Raraclet) in E,~lS1tob, h:ti:\ !Oalf:'l : 'jj]l_} ea:VB paC';U1.l1 ~~incv a:, .ave:~n J\11j ~,qd:tot' c'Ur,e THU1i! ~e' Usus }crjstqs l"'€l ,dr~pt. E! ~f.,t~ ,'s.pf.t~~J,r\pa, e.n.tt-u. paeate1e p noa~tE18 lOllln 2; 12): in a,cee~,i

oricil~d ~i d~ orh.Jil ~.~,. in nrW:S;Unl in, !('~~:r!e t ~,'put'~:i:'e.·~ Sh1 . S~ 1mp~ dil~eSi(, din ,H~r Istos - Pu te:tea. xxrV. 243., N1Ll f! ebuse sa, treC€111 sub t'J,cer~ nlei Iaptul ('fE. fiind po drcpr cuvint n Tn\et,epd,un.e .~ lui. Dl]}IDn.el.eu~' (l ClOT. 1, 2.4', El €!ste n.um1L rn~cl~~J{:iuf!ll~. C(Ici Intelecpciunea. 'fiU SE." 1ntcmeIa.ztl pe rri~te'simp Ie inchlpuiri a e 1m Derrmazeu, P'tLrintele nniversulut, rf.llchlpuld analoge eu tele bUn mmtca ,0 nH:o,n'Ease~. 244,_ Dacs ei neva e' in ~tare St;t c6nEe.a:pa in nli.nte. 0. e'xls.:ten~ 'rll,;eorporllia, (ast.im:atnn h~/p.6~ ta~~l1,1. ,n, unor nenJLlEm.artllW ~], d.i:\Teo:rse idei 1 C·!:H'~eontln planurlle intT'l8tn]ui untvers 0, slrl~s<tanta (ex 'steil1;~'.r)vie :$; parctl In;suneti.ta~ aeela va cunoaste

,I'

lui' DUrllfneZI?' I ':~I!"'~ ~~ ~JW rna: lli·£osu£ de toi til ~T'et:r~ia q,'l ear€" vorhe!?'t,e, [lLtlt, de m Hll.m at de-s.pre Sin,eo : .;Bomn. ul ~~ra -creelt, .P~ Th'li nlJ ca tn('1sJ~ut ~i1 f,.. lUo r Stll~, · ,i rl vedcr.e~. luer~r:ilb:r. ,S,Stle·t r Pr'O:t""' Et~ :22), P,tilJ ~aJ ~ tonU~ f~ptur" a putu' 'xh.t~ c~ :f&ptUJ"~ jn;b~lJ.u~it HE' inlparUI= ~ ~t~Ee d~n n<;:~H In\Cl~p(dune divin"~ du,p~~ e~re a fOrSt creal,,1,

Tntelepdune,[j,

19

D~t\1id~ lC"lPI. i'£i.reui Durnnescu Illl hl~el~pci.un~·" 245, .M.l.1L1:t~, uinb\ft· eele' '[!~Jj:F'(;1 aN .fo:s.t c!rt?~lh:!' p.rl.n lmfJ:a:rt-a~,lrt~Jl l~~e-l(!pd:urtii; nu $Jnt tom.~l In 'BLar\@' t~ dobi]lde~£H;il.~ ell 'to;aie .e~1au fos't eseate prin ~~,. J[) oa 1:." extrem do PU1i.t:lT CJllpr-~nd ·C!!J m.i~~l'k.~ nn numsi Inv~le:p~. ,c:iUne.J despre ]Of'opriUe 101"' M,ptuti t el ~] des~[!'~ rn.ulte [t~tole, dEH1HI~c'ce ~Hit'kg:~t08eMc -ill t r.eaga In ~elc pdi:uJ1Je, ,24~. _ F,lf.'f~.ar~ lnte ]e:p~!, ll 1;;1t jnah;lite:f!;~.rL ma] m ul t. in inte ~'Epd UnlC'I' o CU -a:ilfrt se' lmp~rtcl~i€1:~t~ mal rnuU din. H'r1~:t~sl' Care este IFlritiele-pdnn,~_ La Ie]. '~'i~eJ: (~.r.e au putere, {~1';]: eit k~~3.o~t f "'Ortita 0 p1Jltr~rcEIimai TI1are r. ' U ntU mai :mt'~lt S,-~~l lmp~arU 'f3_:~3itcl in Hrisfos (:'~)n'" e.. ste ~(i ,Pu ten ..; 247_ 1n ~'hip nsom aruUIOl'" tre b1l,li~ .:3:& gin.cl)rn. ~i d!E"~.pr~ :i!fn],~itt,~ ~l cl esp["~ r ~g;~U mparra]'le. Cicj li~1t~ ,$-,:1, r:~cut s pet:l..tru rIoi ~S sii.n'~!:r:e, d in 1?at~ .s'E . .s:~lrtesc s;fjn t:1 j,., ~i rascum ~ r .~Ji'~re. Fi~iC:ull"'ed.idtr€', nci, ,R,r:in giin.tir~i":! Lul, se sfinte~'tf2' ~)eo sine ~i tiu p,a R~s~u.bt':! ~ar,~.rea..Lu]· se t [I:s.<::u,mpa:ra poeslne, :2'4·tI. V~z:i d~ C'..~ o~vc in 'Van. 'iicluhlg~l' A~Ji'.ul'toluli Pa v~(l )~~rtliru n,gi Ii. ~ tlltli.~i cind s.p1'..iOe' .,Ca,re pG: i~'t1:~~ nQ~ B.~.a :E~_!cu:t 1.0telep<dUM'~ (te l~t Dusnnezeu ~I dr'(;'·p'tate ,Iii. sfh~~l.pe,. t'as~i ,el11TIJ,4tr1lre~l, n C eN'" I,. .:~[!l) ,~i dEllC,;fi m.u ~UJ11~ a, hi a:~te . lQ(1'.,lI.rl In: can; ~eG F'(i'.f~ra lSI. Hri ~ ju;t:elepc~i lEn~. ~~ P~~'~ete'.:I1lU. 5pt1n,e c& Hristos este in H10Cj_ nbfu;{lihd;li.ar )1i1U .pe~'t;n~ 1l@~} 'iFt~Jt~realui Dumneseu ~i In"te-lle:pd Un.fi'OJ lui Dumnezeud~~i ~€ ~u1Diril.teleg,e ea E]. fr't:1l est!;." ]r!;'~elepCi~ln e ~i Pute:f;e a 1ui nUlmn~:zE."U d~dt peTI.tru 'l'tcrL Dr1l'" Id~c-a Hrkst~s,1J 1 In ~elepciUll~' ~i 'Puto:te' jj eo gp;l)ln~' r;a ~s,tE' fi,E" j;pentru ned'~!fi.e; ~,i.n 8ine~ (iifl ,absQl ut~! 1 0e ':[l'rive~:t!F H.lf~~tc{l~Un.Slfirr~eif'de f}i H;,fi~ctll1~p?lr.'J! lrU ni 15ie' d8J "i~c.e~a~~ l:'C" e}':J~]ic~~ieL 24,9. ,P'en'tru !p.a. C\~l [:e ~fi[1t~~-te. :?,i Qe~' C'e' ,~~, sfi.ntes:c'! tHntr-U ~ lcd. si:n.t: tptg El1fe i' 025 11)'1 yezl ,.clac'~ ]:~,t~J la~u~i EU es:te eU1TIVet' 'I'!,Sf;n't~:·r~a" ~fhl~1::rii no.n~tr,p' 'LO.L a~~a C'uxh, d.~t:'a, ~']:!5t:os est~. ctipt.tl ntfst~u 'l';;.u];~ll Cf:!:W e~lJlj_l Lui. I{ri5t(l~. I(C[. 1 C(W,. 11.1 ~)L ,2"5~t Pe ~l~ ltlJlffi: [Jar::iiB., fErl;s.[0£ e5 t.e·.. i r.as'}lLlmpar-21l1"fc~tlr 'I'};~i~tre ~a, ef:](~f' IO[JJF,e dU, a T~n.l~ ~
~tC'_E

Ct~.clpo tnate,

proorecul

~a

nevoie d€i' 'f'ii~cUlm.~aj~aI'~~p~tru. eci,i a U, ,dfveni t robi ptltca= .. tul u]. Peon tru Acela :i':rts.:a. Calre a ~uf~.i t~w~t~ ! ~r.~~'ii"Hft n no~str~ Qnl'ene#'U j~ irIJ a.fa:r,~de.· p~i~at~"(Ev~'ei ~ 4-----5) ~i. Care· n-a Lost -nkj_od~ t.a: rrrvins ~.i inrebi t d ~ crltre' 'U'r'l1jma~-t, ,r)elll'h,;'u. Ail'!d,a~ a;i}~dc:~r, n-sm S~] c.a.u:t; Vi'I2'@ :rM,cU'mip~;rilf\~. 1'5-1, Oda ta, 's~'.ablli't&, d:h:i! ti nctia ,din tf~ eeea ce- este 'lJper1--

tru.

lE'iste ~;,~n. 1ne'- (in· o'bip a:bsolut) ~ 8 nent , """.. .~ r'n,n, u ~,if.-."~ S.~ 'I'i,el~' " , - - Sfiin tirea - ~l: ,BB£emn:Ki.hrud. ,~i"''''~''~ ru '!'.I. ~,,~ ;~of par~fea ~j t.Q t I~P~Il;'lTtl ~~d ar ;f\u 'lln Si:riLe'~~,In ~~Jepd.lL]nea no] ~ ~1 Puterea - .nu trE."bui.e :s~ la:sit1:Tl rn~,·{';er(:~·t£~,t '~~'lj,.~hl tul
:n,Oi~1 CI~
!~

~,i ·cees
~ ""
"'!;IIJ,

~!.!'''' j~,

S cr.i.p,tu I"11 In
I

[c,g~\tUl"t~

eu

drept.!::tte:l~:..

Faptul

:Ccl. I Irrstcs

",pen tru not'~ .r~b~~Q UmpeQ\G dIn ,;."ef"~e.ttd ,: ,~CaJ'l~ $l:ent.t'u no! ,S~\t:rI,UJicu.t Tntelepciurr~ de. Ia Dumnezeu ~i, sfinVre .J?i r~s~urJJ'pai"a't~". Dmr datil nu g$lstm. C'il E] ~st~ drept~The' ~,ln Sio:e": (11).absolut], cum am Vi1i,~ll~ cifi s~nt In~]!~pci'ttnea ~i Puterea, tr;.e'~u·lleIS.~ ~r'erific&m,daca D.lJI C:;UUr'i.f~. l'"a,Ml e:s'te ,o[':e[pta,te Pe'o;ttu r.ns:'~i H r]~lto!9"J~~:~' cum am, :v.ifi.:l'Iilt; C~l ~J'a ,~,i Hnt,~re" ~ C~d nu se. aUa nedre~tatQ I ~l Dum:n,ezeu~, care !3:st~ d rept ~l :dirit ~i eu dreptata sT:rtt j,ud~e:ft'~neLu1, ~i lHnd drept, - Se ingrjje~te t():Gl:t~ In
._ 110: •• 1 n. t ru ea ere;n,,4C]j ..:ll 'lUI ~c.~.,m.",~J.1L'ijL anume , Qe ·1- a de't~:ml n(f.~ ~a aij;r,me tl~ :I"f~r:tJ·pt:~L ~H ,~!PJJjn.!~icF!(t cio'14$il, ~ 1ueruf,j, clJs-tlI:iQ~-e, ei.c-O(~!it.¢le-:dnd c~i j!jldr:'e~t~'W' 9:5m' 'Creel ¥lrl.Jl (Dem:l u.rlg!iJl~ bu" ,~/tJnn" ~ T,iitJi[ l~i li~is t.O~l ,tt,n u(l"ul cred ~ (;GL'I prin b'-o IC~f.\Cetare ,a;m;a:pun fi.~a.!'se' pt!;~te'ad1L1~ ~: pF'lOb~. c].o;v~d1t.oa:r~in p:ri,vill·ta ':r~t~'ful ~),a F.iub:~l, c;..&cl. l~}~ n de· paftf!"~ ~.. ttl. est€" nclrqJ tn i:e. IT JD<i,?,[l tru I[,:·{t, ~ p.rj,mlt 'ltrl:e:.r~i8!. sa, i
.>').h
V'V"V

;5,=~: f ficu:t dreptate

ws;, ___,

ch i.p d.re,;p.t_

.de

_ ,;:.~Il)~

n,~·O)·'['j

r€

:',ji:" ~).,

i•

l,

cr~~(C

,l~

h~:m!&a. 'inttu d r,~p,tate (CL Fa:pt /11~1'..,17 ~ ;i],): [()e d,e. al Ut pa~te. T1i:I:.tiJd{esbe fI1bMfi LL} pi;i!nt-r:u c.a n v.a: 'E!)coperi chz' 'b]nefa0~1ri. pe i[!ei ca,r-e, au :fOt6:t:ed.~cat~ If)'k!Ui. d:r~trn,tfti~ Fi.U}tli'r d~pill, vHnir.~f) lrtl~~,t~e.u. lu~ Hrisb;J;9. ~i. JP'E!u1ta1 d'~.prl'h,

lLtme0;.. In"trucit

e·gt~ FiU

1311

0r1u~l.ui. ~i. j ud:~~a.

,l.u~~liile .s'~h~ ,i~i \l'~ dQv(.,~i RUnli,;'~e de,. "Ce~l B~J1,'ki. tlH!id a C'l~~ Dutrm'f;;!'ze'IJ. n:va; fi toate ~1 '~11 bJti.!1. (r COi", 15, -28)_

.!li!1"!. !-'uU

CUvlrlt, prill' rll1dlul~l~ ~j h~c1!rep~t;~l~e ~ ea ~a, zlcem asa, '~i prin leac-ur.ile Sale tam aUl.Ui tOj;li~~ ~i. d u hevn itt "'~:ti.t. pen trn (;a It' sHr ..,it;r toab;_. .si1 prlmeasea btH\affi"tea·· TataJ..llE .. Cu glnd 1J1 la iliCea<l5t,a, bu.n~ttil.t.ffl pune _k"""'J ,~tl' cer care-L n 11.1~ rneste "rn.v.at~,'tOll"'u.le bill"bft uvTna'i:oa,ele': ,De cc-Mi t.id. b In 1 Nirnen] fill "S'te - un d~t unulDumnezeus (1Lfuf'C,'u 10, 18). 255 _ Aceta ~i lucru 1-8[11 araf,a t ~i nci :lIn ~al'i multe [ocu.d : anurne, cd exjs'Iti elnevn mal mare decit Demiurgul ~iar dtm~.a.Inti? let~~em, rln Demin II"'{J p~ I:Ir:~r;t®s:. atunel p _ rn~li- m nrc de~jt E1 (;ste' rr~t;~J ~,I_
j

$i. pOIrtc .~.~ prin dreptater .5,3, FIr l.r-l1.uiiorlli Ie 'pr€Jgcite~ teo pe reate, prin lllIrprej:tl r ~rl p:r ie lni r,re'l pr. n
,2::-14,,,

fleearei 'fuptUl"i In p~rteo~; entr-u· p '~[i 'pdH1~:~asc3 slava T atalut


li'p~fU[':tle

dieze

l:'u,

I ieeare

2:10. Ac€~t Archiereu

]ll~:,~(l!ii.te, .J,·\rtfr1, de. ls10;a-~ir~, pen tru en ::..!iliuIer lt de tcate s:1.a.bfb-hJnilenoastre sj pi;'r'L ixu. .·:1a _ ost l~pait ~dupii t()ate~ cele tU1Tlene~tl.", ht reI TiOi.., dar "pina 1:1 paca.t\ dupa toate 3.qes't~'l, IisU!s' rna! ·este :.1 ,Mj~r,t? ,Archi,rtf'etJ1~, 'c;ar:c- S':'a -uf~l'!t pe Sine 'Ins;u~.i jertfa. 0 s-~nguJ"a data flU: nnmal pentru cam eni, d pen tru 01'~Lce 1:iin tl'l, cu;g(f.'bIit.(HiU"t' (ral:i.ona1~', ;rC'~~cl}J a gustat l:noar;tC"i] !ulu:ror j·n f~ia:ra.uc 'a h11 Dtimnezeu" (,JT;u;r'ci ~ ;,), 2'5'6, Isr ~ d:l!eu ",i'3; gustat frlU:'H tea. tururor in. ~1.fa::r'a de .[I, lui Dum.nezetl.!~, -atunel insearrma ~~ti murtt rm numai pentru a oament, cl ~i pentru eel elal t£l: ~inte r.6ttion.alc', Dnc-ii 'f,prin l1a' ul lui' Durnnczen fl g'Y 'fat IlT 1arte;1 pentru to y, .El a. rnllri'l p€:n T r!-t tot1 in ~t'~:rade DUm.r11,e~'1u, cn,(;i ~.p["in harul, . 'Iu], D"uIlTU1 C'7,;~u. a. g,tJstat K; I Inn artea p~.ntr u "tut.t ~i, :1,51, ,Ar f~ ~bsurd 5~ spunem eEl a: gustat moartea (lOi5Lf pen tru . . I . p~lca~e]e. (jr,.nEn~t.:r! iar ]'l.U .. ~.l pentru IdJle altora in. ,aJafs. de> DIll ca de p11d~_pentru ste~'el cact n ,d stele-Ie nu sint de ~o> l1r~a'te.in fa;ta hrl Dnmne7.>eu :_um '10m citl'! In lov'! ;,Bte 1,e1€ n u sint d€ tot ~Uirate IEI!.la de El" (Iovi ~ 5;, !1'1 ........ daea n,u. e"ufnva acest lucru. ~e i'J s.ilnpla 11~,p~!:r1il'ela:" :2ij;B.· iJ'{l'l'J tTU ~c-saS:La ~s.te ,,~,Marrt!,:!' Ar.chi~reu L r~eutru. c;lli Ie' :re-stal]~ 'f~~za pe toate ill tmpara\i-aJ 'Fati'lui, avind gJ~i.jij·s-a. :reffi@.-'

,"'H m,] ,

u.rn"~

Mt.jlocioor.',

eli.

sus." este numit nu-si sP:l.1i!1~, iuclel de l·ti Iuda, f'iu . lui Iacov, ci de la Iisus ; e~;~·. sint. fr'~ltil Lui ~.i. f.D!:O El d laudc1 pcntru r(:u au do~· Lhu:Ut Hbe.rta.tea ell l~~lr(;!' vor Ii iz'baviH' de ct:l'ti e: -1 dupa de %I'a-I'" 1.1 5ah~ j~i dh~ ghe'(u:-e'k~ ·v:r-aj mn~il~J:r., .Flind l!a. .E; I PU.Elt2 rnLi'H'j 11; 1flJ. eoafa vril]'lna~Ho]'" ~l~ supune, i 2.0n. t)e asemertea, pen tru c~ a l.n!'rln t pu terea vr iiJI."J.'1I3~ilor ~ l,entttl C''1 este s.ingw·ul care-L uneaste pe Til:~t~J~ nd d. 'S..... fa.c~.:~t este ~i Iaeov ~,i Israel, Prill urmare, .asa cum om, n.o,5,'tL'I,;·enim ~.unliI'l:~.l pentru cit hit· este Lum.in.ll .. at lumh, t at :a5:LI~ldevenhn ,~i Iacov ~I_Israe 1, In true) t £1. C~:Ltrl nUtnllt

d.UPt"l aft il'i:~e1('~dec]1t C1?..ie de m~~i. luCIa pentru ca "i udeil eel Intr-ascuns ;s~'il

r-

I ~U3(li'V' ~i Israel,

.XX X VI! $1 tot El mo~teru~·~tE. 'F~g;"·tttll. de ,la. un Hege pc d:.::i.H,:: fili Iui DJ:::3,el. si l-au pus: sliJlgud.~ netinil'.uJ 'coot.

'~1eD urnn ezeu, nesf@Jt Uh1 du-se cu Dumnezeu '1-1..ducind batali~ Domnului, p~~eg;61'OO~'e PUCi;' pentru Ftul Acestuta, poporul, Peate ca -cle:' aeeea este prodafnat ~i "Oa,\l',.id"~ ~a.[' ni' j apol nl\1'l~\Q1.i'~/Nuia ' ~IS pentru cd' care au nevele d:~ b indr 'IUH.Lri~ rna i. d ureroasa ~i. mal aspra ~i ~~re :~1J.'U s-e u djltni.t TJe d. ~ n:~,i~l.,de la si ne i ii.ilJj eii ~i Li:lndc ~ii. 1]\!itJJlrd., 252. l)ac~;'e::rt~ IH;U:l'iJ'it tiMHiiJit,~I~·.~ -atunci El ,~la ereste, cad n u r El'nnnfl' In .51Re~ ei pare :s.a Se sen im be' in :ra.port cu. star ea bliipalEL 26,3. Iar dupa ee cre~te' ~i devine Mlndi.ta·, nu t"imine tctusi Ml~di'tij! ei se f'aee £lo,are' ,al,e.ffiSc1i~ciaI' F'loi4.rea, te' Oil' a t-a a n -.rnpHnh'~!lf aptu ~ui de tl -i MIE1diVl! N 1.1 m~ penh I!J C'<e-i eare a 1J 3. vu ~ de s¢erltn p~' n 61ict:ea (".a
.F1 S ..n .fi3Jcut N\l~a.U,i~ supI'av'eghedi. CJid Dum.o,'ez€u vu s.II.'L~~r ~~_ .~ he.u. COIL] N uj:~lU~l ,~d] co;}. Tn 1~1 ,t~,b.}s nrt(I!:h.?gl lJlrile F ce1.o~' p~" f'~l,re 1j Vil poe d~ps.j ~, dail' nu V;) '~u.n,ga J1'lJi'ltl. de la
I I.

-'I"'ir

....

~~m;rtia (.l?"r,;'" ~Il~ 33-~84\J I c:act T,t!XUl:] Se: m n()~U\i!'e$,te, de ~~ al'bll.T~d cind ~i ~l'iliil "Te!~,sa Se miLosti Vle,@.sc:5L

dear Ia ~li:1! de L-ogQ!il', it1 r[~ '~~ 'oC?'l"'oe.'l;Qe;;~ell. a le1:t:~i'e de c:~ O~JJr'L~ sM1 $cril& ca, Fiul lu] Dumnozeu :este' Logotl dumneze-

,Mai putern, i:~~, 'kl'~lege l[semnHlcatia aeestui nume] ~i. astfel a nume 0'1 Itsus nu se f' -"' ... ~",. l1'i'U~ ...~J,'t"""~,J.""i~Hl ~l PI' J)are ,n;.: .-:'1''":1-';' I "P;.:F-'~ ,. pen tru dJcei~~~i oarnent ~ ci eft~ pe d~ () parte, se f"a'(."@' Ntrl~, Re'nJtu. c,ej _~re, a.U 'i:lIClil©i E!" cl~ ITId ~'ntB]re ].rH' rJ~ de a]ii,~. I It-'''',~. _LPt p~rtcC. se Iaee '~'loa'ne, pentru: eel n-d~t1j,d;lj.· 'Dar- ,cil~~d ~a, ~rjma :i.n.terpJ."et\8l~ee n~~l Sigllr:~~ 2'64. Pe. Hnga ·::LQ~e-.s,t~~'1
~ -_. _!.!_ _ .... ' LA"",,r;::"lIj .J:I

_.lJi.l~

.•

Iesc, CaJr~ se i1:fl~ 'in p.,r'in~~ph], U I1g&1 T@tal ~i p:dn Care 'W?!. tfi' s-au fa,att~, ~XX V.U. ,2;()7. DUlla CUU1.! dl13{,], "in '~1tt jM: L(.t~SJ,. Iunc ~ie.ll L.u~, d~ a lul:TIi n t~ Iumca a 'c-a'['t!'i.uJu"dna, estle" prj~f.rIe~b~' nu.tllt:d,e de .~b't~m:inB. lUJ:;ni.F~ ~" in \?"jrtute~ faptul!l1l it c--.1 r~ cle'~iIt!'ITni.i:l~, p~ ,(!d ce .$0; ap'f:o.piC!' .rn med sineer de EJ s.§. lEe'
]epedo dG moarta

m,a;i ndti:~g,~1Tn obser.va.~ii.e : ila~ :~nt:rIjJ e1n;e:v~ ,~ E~ se fa(~~ Mla.dit~), la ~HF$it V~1 fl eu fLig~JrJ1rnt)_i ~-~:o,a.re'l' dar di'J C';1 pentru aU,lpl se I'ai;c ]?],Q;ilre'" J)F.''n tn~t acela I'HJ va f-i t(rt ~ht dp ~lgl;n:' "~:t ,;M]l~~ita. .NI!lrnai d@.e~ n-am 'm~]_

tn2'hu[6]' sa,

p;u'~:.e'a, ~~j

unn~tn~~a expU r.atie-; ch:roar~G [!i.'tlsta i1t)(I,1 Intri d~.e:vir~lt0 ca aU~le $'1 d~o,@I'eee n1!1J inUDl.'1~~' S~~fJ! '.s:ed0.Gpr-e" p:l(jTh~le fl'l.lC;iLi :rfJf'~' care fhel,U dat inca, .!r.,o{i!, 'oej,
~j

desil,~Ir~it]. WI." pM mi. redul ]~,.i't din, Floarea lui. I~ rli:s)~~s ~ ~ v~eQ.le- ~.e' tq~i cei iCmre au :wdw:-a:t NiJ.],G!;ua 8S!, J.11:].~r\tN,:;ul.a n

MJiidlt,a n U se vot :p-l'eschJ m:ba :]11 Fr,u€t1!ll ],ui. HricSt~tl, c:-~, n u'm~i, lfi P\oarl?ct de, ~:ina intea rocll.lrH. 21).15_ TJUhuaJ {H,Q~ nurn ir~ in~in tell: .;"l,C"-e·le~i~,fi~1 LDgO;~,a ] ~1 ,Hl:'1:StCtS'i era 1'l,Platl~a P~' .(!Q~JP au n~c~(J>CQ-ti t-o zid ~ tif}ri~'f cap¢ a CL]UnS soft fie in ~:;[Ip~l ungt:}i.4.,du.i~ Ol-tffGt-. ~ ,42).. Decarcee llrI,F.=.l.e piet"!1e'vi] 2.1 ~I Pe tw:~~;:.2, ~) ~int ~icnt~.P~ ~m,e]j.il .a]tof pi~tr€", ~.~dG :Ct1PQsm) .lor." ~], p'r~or-oci]Of' i ¢~,tra: 0 in capu 1. unghi Ul'lli. fli:n~, inslll:$~: Hri:s'bi38!;Y' rE.fe~. 2~ ,:]0) Dotnnul nestru : ~i, ~e-Oi3:n~H:le El este 0, pa'rte, din edifici.ul uc~~ta ;;.dE.'" ,p~etlf'e VU'"~" di f!!, H:~~ri1 ee;im; v]l.~~J din. ace'~:.rt~a. 'ptkin:l~ Ji~uda-r~~(.e nu:mit
~IL]
I

~] Pl.a'tri4..

~) C~~:H .. 'ln~1d

ne

fact! l'uitQooH,.

2tl~t An~ ~,p-u.s,.;O."~te a'ce£t~a PC'III,ift'U; ea vre"tlu sj, cOrL1,~ t 'banem , ,n~'h~lf::fJ'h;d.ci~i ]ipsa de ~rgu.men,te S! ,~\lo-t :rnbll'~i t.Jj ~·are~ cbn ii3'tlt de muJ.te' n:nmJ~ ale, 1t.ti. lHb~i3to5~, ,~pt->e:g'L! 'se
.64,

,~ste"numit pdrn~~te ~l n UJll€ l..e do Pastor, In.]iJl;~tort R~ge, Sli'gt.~:tr~ ale.as<a, S;;i srLlg~l'Si;';~,1ia,M'i j lrld tor, Isp-a,*,'itd o:ri J"E~·rtf~'f Ispade' ~.i'~ tot: asa -@ste itll,Ullllt ~i Log-os i:n,trtJ:cit smul!glJ' d io 'uoi ~ t'O:t ee-i 'Jr~:tJo:n~]~:pi'int d~Qg§~J ~]_ ~.ntare~t~',dup~, Ad:e.Yt~:r~i' p~ t,~,ticci, ce -pooeilli, F,at]un:.p- ~1. Ci::'U",~ h~ J~t: [p¢' kJlt1~' m:tru slava lui Dumnezen, ,c-'l'll.J.af' iC:mcr beau 1i6!lU luilmn ca'l ~.i lmpHIJind ini'rl;1 slava DomIn.duj,~ prln La,gam!." teats activitilli.le ''1l1:e;pi lor! de. Ia Ge le, tn ai ·n:e::ln;sernf;JH5i t~~, ~ ] Li L'lr~Ie p niil, mai importan ee, , 26,6. CiNe]: cl t1Je~ n umai Ir]lpa:r-t~:$jt]dU-:i1.e eli n 'El ~Cf, Dt ~"C;~ :3;;, 14),; putern in. yj;i, ~:~ lpD' putem lUm,h:::IJZl'1intem s p~'5i'at~}.~]1 prj, f;8Jla.tl~ti ~i tij;}p~ra'IP-.~tko" ·e timpe'd.e ~~l tet Jldn'tr--un, h~r ~ri.nnneL:etiesc dcvcnirn sl .fHfiq;O ratlenale f ll4gtk..at) Pf.';1iiL ·c::a El~ flind Logos .~i In_~rie1"e. smu 19',~ tot tpJ ccea ce 1!R'5t e ]rati.l[!InaJ. ~i pieri tq'r inn ol. Af~g,. A C'UJ1n·a lI.-fCZJ dac!~ din. El ca Lo'.gu.,~, ~~ 1-m.pi[:htr~~€:sC'abs ollUl toti €)cameni i r c~cr J)~'tru esta ne lnvaf8, Apos'TI0.1ul iC~ Rl nu .. tr~"l:n.l:ic . CB:lJta.t· ,d,~ etJ.'t~' crt]' hrj,b~rTtJ 'f:1;(L~L 'i(l8~as,(!'a, in afara C~]_t1l1~ (:'nn:~t:~uta atuncl cind spune : r S·a n 1Jj ziei in. im :ma' t~,,: I,{Ci~,e se, va \5-Ul~b: ee:r ?:o, >cud a)~'t:a,1n~cam £Ia '~'u,-L, cob(]ri pe 'Hristos ,! ,~ :Sal.] o!!;Cir](] ~~~ V~ '(;ooo-rI im~;r~]BtdJmc 1",. adica sa-L l'1di d· :Pf' "l-lri~"bj:.$·din ln~Il~tt Ca:d te ,z:tce' Scri p'h;ura' 11 A plf1O.:!l.pe ~ste. de tine -Cuvi:nttll (Lo_g:G:sulh Tim g lira t:-l ~] ill kdrni~. iLa.~· (Rmll. 10; O-:B)" -1.,~'$tdarJ Fh1:s.tQs ~J Cuvlnt'l)l
'

si Inviind, :,g.~ 'p.rim,e,~sc.~, via ta n(Ju~;l o In'\l'i~ei ~i d1UPtL eum, in VirtutLl@, ahtm~luc['£lrl
J

...

II

(I,;pg-oSi\.d}

cau ta,t

~jFl ~ UJl

u] ~:i. ac~laf},i.

2"lO_ .Bar ~I. ch'Ld 8iptlJ;le in 5u;~i Domnul : '_jDI~ n-a~ lfi v E!.!l i, t .~'n fl. 'li(~-'RJ~II vcrbl t I' p.a.("at il,UriLJ"' avea ~ il ar aeurn I

c'llV!TJJ..t de Qe7:Jvldov.a tire I?en.tru p;~~i.[tul tor'" - n u tf,ebui._f.:" s~ inh~'J g;~;m al tceva dcci t ca Log;esul spune ~a ~ ~.u e~l~ta ptJ,ca pentru cei in eare El i'n.,~~nu S-~' impllnit, (~ar c~. sint fnl3i. tyclca'tuJ-ui. cei eare, de9i s-au irnpELrta~it din El s f:a.pThutes~ hn pi.Jtriva ['[1 h:m1;iiiIoI' .Inrp]irfcl:r:]t Sbtl~ In 'r;101_ Aeensta e-~~e singl:1t~ Inh~rp['.t~taf'E s•.d~v~r,atu 'il ,~1vln)~lo:r;' ,;'1J'E rJ.-i:'j!j~ '\1'etLi t ~ j rru le~;a.~ Ii verbi L p[t€t:!, t
[I'U
<

nu

nu

.;;U" ~~'Ii1'ea lD!.

~11. cesi,·CE',te:-dj!;~"i acum, {It'C:?IL t.c:xl! asa cum 5QCOtef.s[! eEL mult~l 'aporhndu~l T ,]!a HS,U:E, t'!!:."[ '~ll.li1Jn.! Cum p~ate 11 atluid a.dev~lf~t. ~tl, c~j pen.t:rU care El Uti a VGnit sint i§J:rtL de: pttc~t 1. A~~~~U:-l to~i ce'i I tfa:~to'f]] In,a'in.t~@ Ven.! 1",1 i ht]].lNitdrulul. 'vo,:r·]l.lipsill' die orice pac[d], deof.\1r~erc 'lisuli nU S'm;[] aratat Cl~.pn: trup, 2'72. DH,r 'nid ~e:i care nu VOl:' p,r]nl'i nldoua.tj: 'V'ed~..a' cea blQ.f.la nu vor aV~~l p;!ieat. ~:1 i[! ]in:1~ pede rca, neevi nd pd,cnt1 n U vor 'rio S11pU~.i j ud eca tU,

primului StmS" !,ClLlvintul s-a fa:cu~ kUI]L~1 iaI" d·tlpa Qd de ~~j ~ doiles ~ CU'\rllttUJ.! LOgo3U l Q'l~ Du rtr'l,ne:.zeu" • ·mfJ. j mprlleltl.n~ CD aeestea, trebuie S,ti m:;';lj 'oor0etalifl daca exista, in eadrul t'ond'Hii~i 1Um.El.Il.e:; ~ zona. de rnijtoc jnfrr'lE 'i\!lCu'-'ir.itu~. -ra ..i:arut tr1:J_pll~ si t.Jrwgo's,ul er~ Durn~.el'eu.I~j. s C6l ~i. cum, 'dj1JP~ (:,o._ S-tl f~1'~lilt trup, CYv]ntul S~al" lffi, in tU'rS 1.'1 stares; lui pritfiGI'ciia.la (elt:m~n~:r:~i')~ "ji11i~adnd.ll~S~"~ pU~ln ette J~U~in, 'phvi ci.l1d. a deveni.'it rom era Ia In ~put~ Du mIDJ,e.zeth-€:ll'vin'tI ling$i T:rJj!.i.l. S,Ltiiva a~s:thl Cuvin t a, contemplat-e lo~~~ CuvJ.nt eu ~de'\'ayat Unul n~cut din 'll'a;tii] _ b} C~Ji.m:n~ta~! cft'att;i ~pe :ta,tiiJ. XXXVl[[ ,2:77.Se poatesi oa FjuJ; sa ·He"n'I..o1miLt CU.'Io~lnt. p~J1 tru (;~ ~f'';:1,'tI:Srnlte 1ti!L:hl.e:i~ aSCUIT5E :111 T-atal care os be
conform

int~~-ll1nlet

iHteHgen~m; tnou,s) aJ ,~rei~'1]"il]nt (Wrj08)' ,e~te l'j'1hlL C aC'i ,a~.l.~Ull1. Tnt GfIj:2:~llnostru, nn (~~i'~m'~ r(.(;~null:~) h!' es tm U>'~1nS'HllIlt~Ui~r Ir d~f1e'las} : ~,l ,I eilor dlin minte; tot a!rt~~ 1 d
~.!j

'~a~1'n.l?,ru~ ·ca.l'll am spus din, ca se Impal"~rure~'ite neamul nostru, '~ numit in ilo,ua "feh:i:rl ~
fie· 'lJupa htiv~~njr~a il1,ti:i'r~l:~lo\/p~n['l~ril~r (€nt,1-b~~i){puSe. ,in h,cd_J! cam ce se intImpU. eu ' f'~eC'm,·,e :im t:<s.re: ~ treeut d~ vh~ta. l'O'P Ui~.ir:Liel ~j.i r:a'fe '~ in ~etii t ,siii;' ffi til i t'r~a:d.a lIt (a'rrta:sma~(irn~, fie' ~JJ'p{ dJezval tare.tf rna xima tcr: ItT4tefu) pe ca ~e
1'i;

27,~_ L~J:g~-~ul lntrc d

~~a~ldin)

vom ttas:i dOoEJI" hl cei d~s !ivlr~l~; '27-4.. D1.1pt~ pl"ilfrl u 1 M'J1S ,~J LO~(~'~j'li ui tre btlj e- sa :in~(]]cgem ,e'L1.yInte 10 ~D@ n:-a~ ,fi venit ~i n 11. l e~a~ I b 'l.rorhit, 'p~lC'i:r~nu ar IdJVifi:'!~i, ~ dar ,2H::UrQ; am cu:vint d~ al':l"t'I'l;.'.h'tQvaUn~ pentru p~·~c~ 1or" .Tar d:\ipa ,~€,.] ae=al ~10\Uf2'a~ ttl_!l unniitoa:rel e : _,''Toti ,cili. i::!.U ve,rb-~t mat l:ri[:;!in:~; ~Te shrt r~Jri 1}] :~.illia:rh :d~9t {l!n~ nU i-ml. ascultat-,; (lornt JO~ 81, .~7,5_ t:r.-lainte d~ ~~;s'~vn·~lre~. ,1.{)gO~'_71Jljui (ra~Ui!lmi,i' ,a~athu\, tlmk SJl1t b'~,,-. mi::l,blJe in O,rTI~ W(it~' $fJ:'a,t pline. dtl IJp~lilri ~i l1e-i:73priivH:e ~I, lJe'fi:!t-:rU ct~ hnpl.lIslu·]'lC! ir3.~lol1i11e. din 1:1.GJ:i. nU _:;~ ~.upuo de-loc f d:U iost :num itt~·;t'O], H i lP £iI,enS. Iri g1;JXIi'.~t{ '~l pO~1t~ ,tG t

~nJl.~~

<

Cu~dntul 1m. I):umn'ezeiU ~ IC(lT(!' -[1 't':1i~ c;l~ out ;pc- 'T.r'J'tu:l (fl'ind'C;1 rdd II fffi:r;rLur[i nu 00 peate ,a.pro]:rla de l"',atM .lara, h11. h1idrllmiitL~];~)" ni ~L d;~Z'vall~.ielr[rvelif;a'Zi1. ~ Tci~l. ~a C~lr:t";e'L~u c;g nos cut, 2i K ,.rNin:renl nu-L etlntJia~ t~ pe 'T.a ta 1 (kd t numai Finl ~.i eel carma va 1/(;;1]. F'ul ,~.ci-L d~;scdpE."1"e~(ltJat. 1:1~ 2'"7}. FIU]~ mti"-ne'it E"s1e 'CU:v'll1t" se inUmpla,:ts-'~ tie ~i ,,:ltn.ge.r ,Gle mare ~ra:t~~'j' iar --s'taplniffia. Be f,o$t. ptus4i pe i!1ll'l,:l1u·u1. Lu]~ (lgam 9'~ 5). .~t'i Ir,j dev-(c~i'~ ll,ege .fn~lldca a 3idr~rit pe eruee ('Cf.. PiUp ~', D~ in Ap[j,{:aJ];lJ~a. ~e j'pU'riJi-f: eM. tin _ .c~Jv'in.t demn dll? ill c.rI~der~, ~.i. ~de'V'~It:.1t st§J, pe un CHI .a1:b ea ~d n.e' arate, cum 50 c.-o:l'e$o oi. "'IHJ!~~~ ~t.1X~ p~ ei3.n~ Cu.:t.iD L1.l1 ~d ~\fu:rl:~tul,. veni nd ~t~,1U"p'F~ ])l,C!:JIS,t ra. til i'a,C':Q ,~~., l'~ S'IJn~. 27:g... Nu e aC"lln] momCIl'tw riY,J;trjvj:t ~EI, r1,f,titi~Lm' ea. denum i.rea de n ea.l ~~ ~e re:fer a la· 1,;'0 e£: in J11iil.l m uJ tc ~~~;'U:r:l l i'l[1i c 8.ctip'tura fn c~lf.e si nt ex,pll'~ :iu.c'rtlri d(!' m:m~~~~ ~l~ pe.~'l l.~l tru C];1].(I '(iI;$GiJl'~, r1J ~~i"~cn if':: -trr\1i"~~:tur:il.e ,d:um_n~z~ic~tl" rrrc l:.'l.li.'(~ ~

sa

amlfl ti~ll~'insa, d:(l;~:r d t,u.l dtntn~ eb~ :. ~NHndJ..'}o~ ~;st,p; calu1. sp:re· ~x::;:rt.'81.1·C:'" ( pr,~. 32.~ 1:1) ~1. ,~;'UlilJi .be ·l.aud& C1..:J
I

Dcmnulut

caJriIJ ~~Je lor! ~i.lm;ii cu ,caH

~,Qr

[)umn.eZiP-utuj

nostru«
• 1 J

~ Iar

11D

i m':I eoh~ud.F1rn ClJ (' « I(., ;~,) P


,

i:1U nrelo

~,-..o!!

!I',!iI

ILl

CU'\f~J:ltul care Dumneze:ulul

C') l;~lte' LmeJ~T'tG~ ve1~~:(;tu-[1' -Cu't,;fnt I)~Ml a ~'h:~bQ.:::i~ ~ni1M UC.tli~ (p.s. 44,1). 2a~, Nu ':' "'lZl!buie sil :~a:s,fiiunev rUica:t mei [!e ~t,,;:~ seers
jn

cst~, numit, 'din accasitn caUl.t~jl. ,,]c~ana eel .ll.eva~urt'~' (Got- 1. 15) Am spus aOI2:'~t.e.:1, l,entrn ea, Llrn~lln.dl inter;preta]"1e~ eelor nr1ul'\i", sa p,rimim ("[1 'din partes l'atal u t."U'Vin.tclq. : l~Cuv[nt
1[

bun

mea ,: gtai~\1o~, cintarea mea Imp~]ra.t.l1ltd~~ de~j :majori~ ta t~a (c~~ rnul \1") citl'e-a~ aeest pasa] c~ ~j .cum ]... f" at intele$, Sa..fie 'caret T[~rtalCGl care rosteste aceste i~uvifite ,1 ,28L Ce fel, dar, e~,te inima Lui, .pentru lea ,.bUlTIuL ~u.'~i"mt~Care a stat li.nga KI [68 se ;F.tr-,a.te prrn ~~gea.s'tli
l.llll'~(t
---~
"~

PSQ't m;t~l ,44~

~'Uil,11e"

",Guvj ntul

bou

a sl ~bozit

:tnhflrt

a slobozlt. lmma MeaU" XX.X"lX. 'l'otu~i nu trebuie ~ti, ~' 6UpUM1~~n n pilr.el·n acestora ~1 sa recur,u}a~t~'m c~Durrn~ eZ~U estc Ce} care a ros:tj t aces W euvlntc. CBie] d\e ee nU ,\r ~ n vor~l't insu~l, p,ruorocu:! '!' cafe 3;...F.!1 un1~lut de Dull '~l; nept~tind sa-1 tin,a,

sEt oo[l:5,jder-i ca, ,~j:nima ' e's[ie" .aim,. lUl,· organ, ,al lui Durrrnezeu a£~m[natoare Cl\l cea .. dJl~tl tll'lJPul ncstru, 28.2. Ci trebuie Sii le !:IJID,'nUr:n [t~l?lor~ db dupii (:UID atunei eind vcrbim despre 0. ~nh~~ 'W'[ brat S~i'U un deg~t ,~] h~ D IiJXnne;j\!j;e.~ 'fU,-i nu leglm i 'Ifntele.sul ·~~e.~torc:uvirrw de sensul lor U'oo:r[ii!:_l, cl I~all.lltan] cum an urn L? tttb1!.de, (!l~ .i rrrel~s€ .n. d:iip !ian e ~1 Vl"eliln.ie de LJ1HltIDe2:(:~ll" tot .;iJ~;) .fI J;l(!'C:eSM s~ 'int,eleg'em prin ,jniffl'.:t~~ n.,e-vQk~. Dar eslAa eulmea
absurd.ita,t.ii
i i

? CBi,d da'ea , LogosuP' nu are nevoie de V-rHO cxpU[~a:tle, cum. pre&up:un aeeia, e elar ca nicl ~Inima" nu

,"""po,"" ~,~

in sine i H tr ansmis, ca pe un ellvint ,frtllili:QS ~ drept proorotire despre HristGs~ acestea -: ;,CtlVint bun ~~ob~,zit-~ ~n.~na _~C!'a spun Icf~ lu,cr:ArJle mele sh"lIt pen tru iITfpar~:",:: '11i:1 m.a ~ mea ('-'5te' tfestie dE scriitor CC' scrie isC'usl' '" lm'podoblt .e'Qt.l rCU' li'F'U mu::)e~~ItJ l11.rd. 'mull declt O'ii oknrtu~niLoru., $l! apoi, dl:':re }Erj:srus 1n£:n~t ~ , Rev,ansaiu.-s"a!. har pe 'bUZ;iFJ1~
(PiS:. 4~", 2 -3)'~ 285. Cum t:h'Ire1 dat:a ~r ili. spuSJ TaUlt a~ste' ~vin,te" £If.' mai f] itdaugatl' dl1pai ~,Revana1;iu--s.r:a ,hut" pe buzele We'''! . :Itlt'miito~tn::'le ';- ;;Pent:ru aceasta~ 1[,e-;i! bbiecu.vil1ta.t, pe 1'ine D1!1mn.~teu ~]!\ ve'tI:e"'- ~i putln mai l;[iI,ool~o """Pe.n:tro iit~eas;'[a Te-a U:n5 pe lIrine Durn:t~e~! ,: 'T,aM D.!IJ unJdeiemn:ul blJ.c'J.;r]t:'~mal m ul decit pe ·par't.r]~nUti ~~ ~ 2:[Hl, .Cto,eo In~~,sus~]rru:, 'moftj~ <C'a 'vor-bci[E: ,din 'p.5a1~ .5.tI'1't ros,tHe- de ~;atre T~tii:l, m-er cita m r,~pUcii : "Asc~tlt[l, Iiic:i ~i vez I ~i pieaGA ureehea [hi _~, ui:'t:a p!liporul tJi 1,1 111 easa lDj-rhrtch.d. t,a'U - ('Ps" 4~, 12). Ca~i dDM nu p:rC'oroeul 'a fi. spu s cat-re hi Seir].t~ :~~,Astuit~ fiica ~ • 2~7, D~r :1'11;1 H talc"

tos

~Ui·. DlutH'1lCZeU 0 putere ncu;,tkil ,tluper~o\;;u~ii, ,ii, fhfl~l~r " ,ri:ll~lQnaJe, jar prin LOgl1£llCuvu'.i:t - mesaJgerul eeler c~tC!'

'v"J:I~tln [~i cin ear lee torul ?

s,e aHa. In flcea:~;rt~n'l;rilim!u ~~ ,2,83. Ci~e mla :tran"SmHe

;Cm@:s J.inga E'!l!l1Jl, Ulad~ n u Insusi

voia T,ntalul acelor

l ![,[I]]t!llfi-

rnn:'~e

_ "~~Jate, en nu In 1ij,m~pla;tol'" aparc verbal :' ! a 3JQbo.'z~t' te.. re-r€u:.t'a,to]. C.Ei:e] ~e putean ah~·s"~ nenumarate alt,~ 'iter-be
in ..1~C'lll :C~ de pilda,: HCuYirrtul bun ~ pF6nun~~:ft p)'~-·.oek"ben) llama. lV!~~~'sau tJCUV'il~t bun, a 'g~,i~jt"ela'~~en) ]FUIn~ M~a"~. D~U;>'f .l1P~ ~um sl,obCJ:t~ d rea este ett [} ie~ire 1.'" vte'de.re a 1.1ou.a :sullu: ~S.¢,UlllS. precum: s,l liIHui om care n~GP']'ri1 to 8i5:Uel Ta'ttall ~~e.'l:t'dnd Sji1~ :modelel~ adeIn' \:."tl ......J:" I" Jle lS1 11", L.. 11'1,~ " ,11" r ' ~ lu OlO'O~\,iI"e In. a:mr,a ~], 'Cr"(-:'!'E~c7.a ·irnag.h1[e;81. ]0,1:;'in
"U},

de· ]a alti P'Sfalnl.I. e~, ndesea interviln ~chimbar~ ale 'personaj~ll!~r~asa hlCU ~t aid, d ad Sf' spuno : ,.,-\scuJiB: t]rica p.:\ e posi'b it ca V,(]f. le tste gltCU
I'

'~a ·r;;Jj~[I.t~m, ptednd

Jill!..

'~ te Tat:.i 1' -~

28R ,Pc.'trlru ootce,ba1"ea nQi'ls.tra dJe5!P,r:'[~Logos> 111;Bji tr[ll" puie- 'dtStt ~i tcxtW ;- 'l-C~l CU'!I.!in,t.u:! D.oMn1uhll ccrurile's---a:U Jntati.1t ~J ,cu d"o:n.u] g'[_U':H Lui t~::l('ta lOas'l:4~a lor~ iPS. 3,2~ 6)Unl~ SD~(r~~c: ciS!ac~tei.. 8~ 'l,'gf'era, 121: '~'11ntui.tQt ~i J~:L Dl.il:uJl SUn 11. ~,i. ca pOlt 'k~l.nurl f aptul C~l l.::erurUe s,..au In1t~r'i eU L

_"
~Cuvintu!

re,~ul 'unTldLor·.: dac::i am "'8.]JlLlnrc 0 casa Be zide~t~ ,prl.nttl'-un pian (lugos) ~~'fhHect(lnic sl '0 eorable :se. c~n~truie~te· prirttr-un plan. (lagos) naval, 'Lot asa am putea ·r,pllJ'le C9l ~l cerurile S-;:IU mta1tit ,'~u,1JI[l lo§o~ dumnezeleso, d{'oa]]",~ce eIre!: eu un 'COirp. mai dumne"e~~s,~'care s~ nnmesle, din a,eeaJ~ta pdcllla.! ;,:taJ~]e~' care, ~l neflind sdlirrib~1.tot:' ~l stricado~~ 'ClI: ~ ('ililnrlalt~ faptuf'j iIl'Lel""io~rC'i'.datmib~ C&Y.acte:r .utJ.l. ~il:tJ aparte, ~ Iost kil{:U]tI' cu u5eb]r~., de euvintul eel du]:nne~~i~5~.

cu

ltd

D'U,IfU1E;'Z,e'UJ

in

'vre~Ue ]uate dln P10:H:'!,r-he' en In't~l~pdune~ a Yost rLi[aniUI ~~pr]n£l.piU"~it'(~h,e) ~i .ca ~ los. ·gbuhta fnain.te(J Logesulul ( care (] ves:te~~te'l t:rlZbuie·~ cfuel:-t. $a in~!i::'lrt;g'er:n ,r'if t(!lgos..u] S~

2[li~l J\~adal"l pen L.ru c,;1 sublectul 'nu~'rtl"Uera s:t vedertl j rI mod limped G ce in seamn ii ,~~l pJl'incip] u se afla Lcn a:os-~!:~". i. :~eHtru 't::EI1 S-i:a, 't~nd d@ aeord, inl;Pl:cuna c:U do~

'in,eeput. la Dlmf1:t1eZeu:
era

in pr~ndp~:uf adif::a In. lrl~elepei(Jn,e ~i, oct de~l ~G a flidJ in j n ~e repci unea n u n j 'ta P,r."~l1i.[ji'U ~ n u 'c:;:te' n_l'I'Lpit"c dfca,t, stea Unga 'T!~taI1 e.g)!;;:,! [ El,~'"s1e, Durnnezeu, Dar: ~ t~todat~" di ~~us;tit numat ~lm~ti1JDumneZ'eu~'~ ci ~sHod gli Dumnezeu, Se ,rl.la in a:cela~l timp ~i 1~hlprinciph .. t~ ~l~ica ~ 1]1 if4~~lepciun.e., ·2HO. Dar roan udaugt"E ~ nAo~' ~ era: intm

aJli mereu

~a

,f

no

'I

iijjnd

puteu:l ~pune doaf

~.AC'~ta

liJi ])l]_nrne,;t-;[i'u~~ Ou.~ 'CUll1, .a~adar@ liie a.fl~ ,,,,,in 'P~in_ 'eiphJ'!'" ·t()t ~~a. 5~ ~fla ,~, ,~'1a Dumneseu' 'I' daY:'ji .In princlpiu~,_ hll[r ~toa:te' s,..nU ·facut prin E!fi~ pentru ~j, E] sc .aHa 1Jl princtpiu"" ~,] cum spnne D avid, ~. urnnezeu D le-a f~1CUt pe tea te hl I rite Iepeiun t~'~ , aU!. $1. j~l'a:;;j 'pe'"tru a -;:~(hl']]te t:a Logosul ere 0 identiht'~e :f1raprie, lilcli{;a _P08rt€) sa, 'traiasc-~~ prirt ~i:n.e l'nlju~i rrebule sil· vcrhiru ~ d~FJT'~ pu tori, nu rusmai despre Purer .', J n 111" ute' 'l.QCU oj apare: , .. . l\C(~. tE"'E~; gnii!l"~~h! DumrroI'

zeul 'p:u·~cn.lor:~· e[tci: unele rtin~te r«tio,n·· 'It] ~l .dlvlne s.Tn't r

:I'nh'u.P(!:l A.:.;ada:r ';om invatfiil.ura, Ii 11:';i C'~I tn~cJ('i_;piCt-i me, COl trcl rlisce:nlB:f::ntJ· j nCU!¥liRIoSC Ih:l:la in ,nJal.f·L' 'H evel ..~tai. m.t.1tlL'tl. :Ustl!!>~ p:t'~ fif1efl Sa n dUlnli'i!~z·e1HS>C.ft_ ~ (iiZ' n!lE!cuTIo"~tl_· ermE'~a "ied. pe elc: artiili pT-Ill~te" ~~ ••1?!2~:1;rJJ.t nol" (p:r~S' h~lma.~). J)um'!'1e'rel:!1 ~.,.] Ill:at rr~·up. ,.C UV1 ~tl nl ,s,.~ I'nt:;ulplflit"'·; l~ ~F!'I"'I pen ~1"!LI. a file: da P-QSll;!iJj]H,at(!:rJ. ra ~II CUi:! ti'.a!7,lt'E"m '. rhtpi, put ["OJ? fi;(;.if'..HJJ" r~;;:tl. 1\m €iut . in'!r-a,~;atu:rjl t":;stE~ ,du.1Il1!'J;,. cum :{h;I1'IJ]~ e ..,l'-firea I.M~rillui'tol:aJllu[. Origeo d:iJ:tllfu:!',c lHl tirn]Jiw intl"il' M"up'lI'l 1~ti1rk, pij,fn'mnre5i'C\, ~fj!ir.iI5ihH <8Il h.ti ItstllS ~i t't'uptrl S~lil pe de e
'P':;)IrtC.

tD arr:,~~,·t-:~;ll)O~~, ~ ·i'!'ik6f.l: ._. In1.agjn,~. CUIB'l l'ei~'$E! dIn' LeX1:! 1:rJ.1.gilnea are I[Ul iBT~H:J d~' ·ren.LH~II:~~.inf'e~'i.O'r Id.£"u (Arhcti,J);l.duj) • . ill' Glr!!iinel:1l hJI; Odg·i!:11 pil.ilsea:t.a "l"ntre ti:lhH~ 'Cuvh',fIi:U[ulu·

~lpi :~i 1i'I:1I. ar1mll .un .pnooi.p1-u unie. Origen ''''O~h(t~~ pi;! laFg despre rnaserie in De P'11·~~"d!'~i#: 1, 4, In f;qJltt l."Q'IIa_. d hi]! 'lpje~1 i2 n·. de!"" ~c~nrla1"1 al~ dOCtrti!1l~j ~"e::;;,tihc 'este aia·":m!l'nit.") Ci"~"'lUe ex 'riihUo_ :Fiilooo(i,f'i; greaotl "lJf~HneElI d·', hi l~e~,i~}d ;;:;1 'pJna '(('I. glJ'l-. dlir,o(!;"U clJ:I1'terrnp~ll"a.ni Iut Qrifrl'll:'ll, ,5'~~e~. U,ullc] ..creatU al'U:1;.I.J·ml.1e", Pelllt~'iI1 ~1"1 'nt~]:~t;)tp'~~ i;r<E-aCa, de fapt. " ~l"'Ci'li!l' h'k;!iC.i1irrrnii1i. .;" P ILl"ere IUri! . if.ITdin ~... :t.L hlllDSUJ!!l i p"':~mt)rd i>i;L,l-Cr-eafiB II1II!:1 '·plea-cli. cl e La fllJiI1k. em in. G:re:~M nisJll"; ci d·~ ~nt (;1 l;:naterie preel'd~te.11'~a iC~r'-'!' il:: ro:'!i·mtzat~ ~i ·co:!!]. ~~ 7.:H:l:a d c C'ittl"E" un Dli':mi U"g inz·(:!!s:t1"~~ cu ' U1i'!lte Ci:.l.~1itl&t~Ie 1.1111 tCCh'tllf;Po_ ui ~J'ean i)rlirli~hll,i ;R fi:r1111"<); tr.:ibt~j" cilt tr.i l?E'n VE!O E! mi':l·~eid,;:t. E:~ pl"eexis,~C!n'~~ e~'Cf4~ i~ dre.cI or:~~ra.tl: ~[jmr:r;teZleirll" "';il. . e Ktllft1. {'('m ~~iOS' _cI~P~ 1~?t1l.et~]l~~u o~igin!l~' E liqr:l~~ r:~ cd
I

Idl~{:t plGIJit.n mea , fUjrmi"~ efe' F,kn.

D1J mn ezeu. ~d lillir'rmf)l ul iCuvtntiJ.Ul!Ji

vine

de

].tt

'a;~.s.a Jormrui. :_ ~t1 I(JJ..rJl" irQ H" li},J-=Utli}' ~~. 00;['-8.:1 :~?~ai~$ 0 '1m:) J[1li:n pa~.J:.~UJ UI riJ!~~~ 'Tel~mi'n(:tlQgi a '~~5;~·j,illtei.:tinr prrlUE!it.1 de -Sf. Vasil'!!!'! (:E::t .M~ar~ i'll Omil i·~h:.fn: J-l e.1!.~:(lmm·fm ~;i,prin il'l!t-l?lf:l'~ed]Ul .e;;ap.iil.~loof~ul u.i.;. ~ .aJIU~.'lo ~,£i.'~ ut!l i~fttj de' An'1~)~iu;~ n In Fb=.:x·amer··tiflLll: sau; Pr;n't.ru te:r.·m~n,l1: ~fiIo."2<f.diL!'irli]l]:tipe'ra Iui O1~igell"l, ~. ~(~ ".redca 'R, "CadhJu U~S Di~~;iotm.l'i1,.i'r,C':'il a)\ttirJl1:U~S tla~t.. If.ff:'i'.f:;V.11C ; ,n, ·Gh;1:J1i'~l1J!? apa 'I" ti t tl:'li R.Il'!:r',ti:1!? d'!l:l~' Et'~dc.,... tri'il!l~fltt::~;:;'. P'ilI.dt:'i; 1l:~J2. ·12 , dJ ,~i,r'e pCKI~t.Ci n tl"l te;rprre<~<:i!:.,.. '.~t.i:'i. t~C" -e;;t;\I n: da ~ht fie cal un obtHv h'll.si:rumentaL Aftll ["€·d;~l~ -af.tfb~l~ posibili'ta~i -in trj]jd'IlH"~re, 13 1lI ' f!~Tah,Em'. c' ~ '.~ rj:l~W1:5-l11naa, ic" ir~liiurtmlr1 r::'1 ~I:!I: i@i' ',.~t!t

.:>oph'·irt_t!ia] hl sAA'vti, ~X'[".!sc, clupu cUm drosc1,;iI!!:.'J.te. in pLan liermencu, It.:~., liTo~r,fl. t !"uFrrd ,[:V;;H!lfll ~liie~ (~i1,,'atii'HI;ra ;,rh.l.p,~ In oi ~') ~i{!' $pidNoi.l el. -atUcli' partea: eE: :hyaC{'~!< ibUr~ pm,·o'Ei1f!Hor" dl1nXHi!~zehl:'1C~" i.rlUIJ~ . ire" '~1 1Gunl .:1:tHl'ti} ,t~Ui'! 'R~I1;nc:, tri t~;xtt1J. lui; Origeflt de~[Y~peI'im. t~.b ~.fl1.di'li1t1Ii!'.:;1'_r,a1' :tlil ·teo]:('i~(fi IlTd.~]relm' ~ul l\:ri 5W~~J: : C,ii:ttl'iQ: ,C'fNdf!tt.!li _ ; . ~ hY1lpo.i'J' (1., HU-·U~l.£i1U~rr, 1nateri.n:U~ ~ c2i' ~;t /Jo~i- (I. ViiJ) : ~
I

·r~bhlta'Me~~.i~i!'';ntr-!2' 'iR'!t~J:l)'l'e~,ilroa: pr,iJrruluI vel·Si1!'tt. dh'll EvHlltllJ!'h,eUa r'tUflf.j, -lo:l;t!n ~.~. lt~i Or-looru $J: tU".fn~to-T'Vli fraf!1T1~ht dh" -l''1u'tl!l!l'.fp~.·'un.ca
l u ~ iD2' mfh\2~tf
,F,l

~k'i'f

I aJt

tM~r1~tel .. Bu]'r"i\~khv: 1.111' r:: lIL~WJ1j ~ 'r~"


qtl('
~~(~"f

S'H:7'
ri.

re-sS6"i1'tir-

;nq:, 'j:~C(':t-r~ ~1'!'

ni (,"H,

Ie del rr-:t la ,tc.r1'i[""!· ,G~I. I, I] ~ ."f .t, S~9n.e 11r.


d~
]!
~.f!~

i['·(;;'l~iC-d m~

f,f'n.... r:.~m·~c:e·f.i'Mm.f

Za f!1-ell.l:.;.)'!j.~!.- r;.rJm ~

n '0', IlJJS,I,",ti]'d.E!-t;'. lilt! ~nmi€rj:~=!":!'ma;rrl !J m!j' h71 flat Ln' 'Uc'm,Q'1'lt. In.

.1 ~

'!.-"tl!1i:!'.,'I,l"" r. VfU. ~2')'" On W '"A ~ o01\'lim.~n E:!'lt~~~:1'TteTtt t:tt.t!t

~ies 1('0r'pl_ D.iJlii.~, :sp!l'~ ~'l[!{j._L.f: bl[''l.+ ~ tMr'i.iJi'e g:n CI~th.'(!·, ~~-!.I!J1I ~.Ii l(a:sfi.rnH ..rt Cal1o\e t1 ~ii'U'fi J.I ua,tl!i:.iC.L :n~~~ut~ dln jiile~ ii:i!ogo;a:-;a:!il vl:'>t~~ef). ;Slopilh~i ·mlhrtHe.} nu e51~@ i'ilu,~ '~a(!i ra·ul. e~~e- irJl·~lE'l~~. ;1{.>' O~iJ:!:i!!~: m i!:1 '!~-ih'Ii:~i filii! in 1l:'n"Ii'e =:) fost. InWI es mui IIJr"ju -de A,ll.gusHn - '!io.'.~ ~), 'fiN ~h,,\,"il.io oi>Gl:1H:i'Ui ChI. D(t8j~ dilltl U I!:!!~-'I de' ''!Ji@j b'Ii.~r!i 11in ~61uj'" 0Ql-Fl"'t.:tiiI~I.lJ;)X'ill!, Ir~!!"Jj.I~)t~~t;;;}.re[,-!", ~t~m 3:1111 :S:_[)Q~., 111! .1~g.!lW .de ,m,a~'~a d,i,'IJ'e["5i,t:al~ i:.l Iumll. D1!.h(f:trHj:ti.~. {!);.JL"(l!(I:r~.l'.neoorpllJ(r~ll a fr"M;.;i priC:l~..I!Q.M -d~ Orig~l1. d1n l~''::ltiLn:l!i lfhtdld i JJ,krl<i1o icE, n jntHnlm,~ .~l~' a UJit:!], '!;;J ~.r:I tr.lt~·l't:uJ ~~~u.:pu.;~ Hil'l(, ill l'W(~ Nu.!i~·!J._~J'I.!.U!s. :rn :tI;·,I::I;g·m'E!'.rIiIL'tli. 7, de pUr!ti:. II[l'~t~·
d~

-:"<h!r~'I:'~ E:

inefabil de:

iLln

H.Il~e~:ii~if!Cd,e

.F:ii.if'lt~~t
2~ ~:!;;!

.&8, p;are M ~i. lil.


j:':',!)1'1!!! '!!j

i se

Id!l',i~b"'l,i.£'

~i ief'l1. n

1:0:1:

rn

,jj iJ..q:;a. Un e~ro:rt ·t:t'lla~. .EPic t-i~,l'L :l'n~;i .nrr,.a ~i':L '1~U;11SPiJl1~'jC'L".el!i)·~,T';;'" '~eO'r i.e ~.usUn~,~n;1 a •.'l,(l~~(;f~ulL.lj '''l-lL'~-' flt~C.::-;, r.rre.llLilatf:i.. r~llFJ:iI hi nP. s~ .~~re', ~.i n docU~in.ir4. ~t,,·E>C!~., ~~l. s-a

hoi ",1

nunt

l .bUicl.

~ m(Jl~~f"·!

aileclJ;'~ J:'~:'<:';:1!J O{ig~ U 'V·.i~e~a, p~ valent~ r~,~~~.tltan:lli:'!lTh :~ n .t;!.-.e:~. C'~tl'!,~rH - p:r:tle:tml:~i!;t i('l_ i IKi!:ltrl ~~i [J'rime:le. ,dDun ,c;aW~1Ed ~ pUit.f!o.~~:u. ~j.l!!~ilg~

>;;:ar.a[!'~~r.i1.~-c_(,-rf;."a\r~!l :~i int-el~~iibtL x

ulre;

te·.

nl~Ji'r'lI'}! init,. 1fte'.::Ii'tmilE2at. 2'/ a.}ht1ir,..:h~ wrtnen (']]E.S. fQlQJ1.ilt de Ol'i «en, rna ~ ~:Ies [n PI"E'£· fill~i[] ..brJln(!·i!lU.:J,~thd ui., ,'i. .!'Xi~" [is,us e-~ti@ numH pif'.I,ihD, :In 'li'~iP{r t e:t.ii i!\£iPlm. C:·fi c:;~ se ~pl.lEliIl:l lill Ci:1P_.. U, ~p ~~tii:l!~T<lJ:uh. :]: ~ ."l'r.~~I(j~e _"'~ ~ti:1l1 00 ~iI' p fJii·~I.e.lf! ~'o~de h'H ~h~ unul ~l ;)~~c:la~i lk:lt::li'u. .Pl:~',ao,~~ ~d! 1.;1 e' ~lJ;pa Y=-q: ,a i i.1E;!;"'o1tr'lt, j ~il" !]:!'rimeJe· rillLlde- 8:1I: 1l:1.0!U. ~ 1.111,1:11 ~~le t

na!-5e~t

J!i,[!C'.LJ:~~ erestln

1!l!re.1;!; ·~]j;i!.'l"!QPQJiIli~ic·~Cd~lLII'1!C!

~1~teiJ:L."!,un

ca. hr~sta1o~j!C1: -deifiden'[;),.

In

,~el <11luml:i ~nteUci b·j I ~ _ [!-.iH:'d !i"!I.ll lrn]':loHre 0, 1.dt!p~),:s-~al'\C !f:l!l:!' :S~rle". CuI m i8.fJ: ~~btl,~) a>Q€;s~.!Ii .~ ti ner:':H:'.i!l.Lmhtj_~ te 'iimpUn~-r~a~ d e.2viUll!ir~8; .Br;i~tlDL ~ '!';U' 1!.l1 LFilei"W![' iJlr!ulta;t dotH" m.e.F'.It:1j p1l.'O',;:ell t, CH () la,!tenlta. a :~:3!l"e1 clJe.zv.~_h:~iI"-e oeste in1l]J:1~blt~'~1.J. 1n Df:!' Pji'~~t:"~p~i!;" 1, 5~ 'Ol·.~ge:l1. d.iI.,.~voh5. too['la m~!pGl'~~~h'ii 'fiinteto:r ,r,1 i~E;!t:!t!l.Ml].:t'l:!! In b'e.ii. ~l,legD['~ii. ~M~n~i.i:df,!!.: l!ilg.['-1r'i. ~m@iI1i :iii de-m!!Jrl~, [~JJ.1 numeroaae :~;l.ib..oate.gG-rlj ,. :3 ~ A.!!;i::1Ld;;l~' u~l5.j}ne:i1:.--m,·li.ll_ !jJmJJite Go;m~l.'i ~i .i'a.::'~I.:.HXlP :l-r.a chi~:r ~~. p.r::(~ettIQn.i, - re rae [J!~I't'S· (tin ca'tr;:aoda l'Un'e:~m :r!.'tl.~kJIr.i.;.de· su bpa.rtl ntene, Idee:;l .]e,gl:J.t:ftde tt~{!!'.La. apuoat astf.!..~lei, :I~ ~rTnul;ITt~a'itli .vc 1J f"i ncipHs. ~' in C.f)m(':r1tant.Ll l~. Cfllj.t~Q. .Faet'Til:. O("~ge:ril _"'pUfil~ :. !,'.E"ol cerul
.niVE'J'U]
!

::jt~.~~. ~:iI, ir:1Ii.ftna~ m1~1"~i!Ot.~dzg·~ ma~ s I,.!l.P,~I~ i;,1· lr-iJ'i:."Qr:12' de to.

!iit:id. 'Pt~.fado,,,,.~~e...Ht!lgl..:;:~, LID ;!,u:n~S~{!C f,a::;dpa:t;L.e-.. CiI.oi Injsti.ca ]ILnni.l1,nas~ 'Pl"ige~

ales

~,e oDH]:;LOi:li~t.~rii!'a lui.

Jumi i

D:t.nnn~zetL,

[Jfle-

[!-i>e:rliSi~ b H~ ilifi["ll}

ca

.... ''iI.!,Ien~ene.a lmd

[1:81.;).:5.

~a ~~

',_

(~Iio'i 1,('lm clL~i ~'liTiIpiH':'AW-~t-e~' ~h(ij;,{i~f,·.i'.t~:m.e:rl{I,:f), 'L-1! flIJi 4'~'U _ C'I,JIllf.liJ.~le['i;!fl .~ mil 1:n:ieUgiblla prh'!i i!:'(I.r1U;.rrbJ!df,l;1 i~, eu (4' ~~jlUm·l'iIl ha r'u~'L_,,_~, i.ar a1~il'i:, _EJ;p. t~ le r.·~:~lQT~aH'~, plt!t1nd de~ w. ii:!U~ n~~t'fte~."'E'-i.1hiini i '!'j{! Ii:dhOi L,· crl. t'e;; Jim. v~.~ LH. ·e· .irm:Lbg.a !l:'!21t!.~ i.!!1'tiI;!!] i~g-il~l.le'. -29 V i.nu]" liTl'll.il .'-tIes, i1.11 e~\~n~).O!. I~s:~:(I:!Jl~1;t1c:" :oi .~. C intiui i CifL.ta-' .li bJl!\'~ un '!:il i'r.i.~r:i l ftl t n~~lepcillnH div i n,e.- Fi ~Oil1 \'iIDr b}L~t-e ~rjm 1.1J -231(Ur!O'

I.J L·JITI.i:l.~ .fruU'-O il.)i::U te dum:n ereHl~r.:ii;'., .. -3~ .E vor. ~ a d~~l)J~ gl"t1:50ti-d.l. Ul.ab:.::h;)nl~.~ eare m~.r~.':LU! pina la radi cal ism tn 'deo~td f!<!}J. d iIi'!!tLe nlc!i.[}j~le celor dilJ!l!JS!. "rt!'.!i.ta:rt1C'ri:~iC'_ In ttmp (!E' \T,T_ £)l'i\Wl'H=l:ol. un Dumneaea l'fJI.z;bU:nifi:bfll!", crud, 1U~ 1JI:.ln1neZ@:i.! al d!ii"£!p;M:~'u'i pr.imH]vE', ;H. c.rrrtl:~ l"e.I.F.I!~:De ,L:U pnpi[liful ales
;fJ.VEi!~l
j.

Crll-~.~ p~:'Ol'eHee in care ·se :t:!:{]~L nseuns ,tHe;OlIilJl, S(ll !lHlIelt" .r;:c're:;t~ d gz.~.llL.11.ie ~:n,uel"ea lu:u O·u:m'1l1e<t;.e.U, tiLEi tot ce se ~nti:'nn'p~:;m .rl,~ tn 1l"l:c~[JiiUtul Iunnl ~ :p]r~.il .~ $fir~l,nd ei, este Irna

·~j-un~

In

un ~!f!mil!i pur contractual, N;:r , ::'111111 nta lIin Dumneseu Ci!J Ii..l tut.~i.~ rH fe-rU. bum. ~.1 :ro.~lios:tiv~ .[iJJ earul r-t!l<:l1~~1i!~cU 'fjIU :soli ~Hio.ptiv i !'-;~. h.liWmldaz:1 pe 0. i;~,bh'~ gt'.l.1t~i-ta, mrA .mar-gl.nL De t':I;1c:[ e-xcl udC'l' _e8i~(.le:ij 1,lli'lllfl: eOl:l1tin t~i~U i~:i;tu:d'L:e: iaJ .lineSi.'Jij uliIJ l d]:'i,l"in in Sf,i:rn__.t& ScMp ti!Jrf~ ~i. ]:1Jt:re!['IUTIHl~~t£!·.ni!:8i:;~affl.('jnicl.t:i:~l.l cl'-e'.}tia~.'en 1;1 i1LLma:'i, ';'1 [ \/.' 1i.; c.ilall' ~J .a S<Cli~!~dl~.kr1i.~II1I. N :r,., -C1l.:Ie:X0epUoi:i g'tl{i!.1!-:gh ..:-'!~e± d~il,Jia L~H·.{t ~~ Q~ C) toJ'V'a :!iot:d !'inJ:"! 'p~.1!lUn:e' (Wem[l1 oBIr1ituuJ'Tl'te, .H. l...~i8egI]ltlg,
[tt. g~,L(J.N,(':),

fte Q 8'cobria ~O:r:'1l;:If;tr.~, '1.'0,,,il.i.!11! Hl.· .li:!l.mtt:OTfl ul ~U~:tih~"!p i!"llh"-iI!:. 'i,b ~~la. uLlta ii -~i, ,~beU.tJ:' t:r !uTt:J;Oa:..~·~(:!-l~)'.il"Hc1la,ahl., (] u'~WVfa;IJc,eas.i!}~)" .tn legatblr.~. (!Ill .,bf!!Ua mi~U,i;:a'~ --il ~~ '_"'Cde.a C alb·tool, LI,!Il.:!l~~'q" lDirl':"tw il -nai:r:c' I~Par~h~ ~ ot.~_~~e:.f:l.t':,cl-t~;e,llU]1[" ~fi ~d:e Ht1~;r9!il!'-..1924~-1.t!Bi. Pf;L'J.".~:!j" ; fJ.di~:oJ:~id~''l;:--re~Sol!''j ~ ~~i:1'tJ§JIj'J:~t'~{~ ~i. ];~. VIile'l'~ .DLci;kl~Ull['.lr~r~" til!!' 8.pi'T"i<tiiliI'lUJt1 (iI~t"i~""iq"lHl'
my&t~q1.!.~. r':".ll·l~. ]:9:.J':(, I:I:rtt1C-011111 j ~r:e.s.~\<[' \"¢~'iilt!ilHI? . UU,[p:a cum pijlll1:Ba t.!~t:fJ! ia.]j me-rri:hd :zUrn.lc:, ~1 il.;tUUtOr il}ili1.L'=!:1'!! ilea", in 'tim,~ ce V:hUll. e- ha.Il:U.llr-ill :al~~i; !!ialL"b,:,1tJorl[lfl;~c~! it,ot :l~~ 'I;n~ v~~ ~~:mra.le 'maraIH"i Sl'ni p[til~i1i, ~.!h'ill~ a. t-utUi,,<,r cr:e~i11IjjQT,' in - '[hrliP "v·jilllJ'flI.UEi :l~1l18ti{:e~. oij~:d~'till!: d 110 :s'~a~t:,d~ E"-J':p!:,IiI;ci:,:.rsm. dnt ti1wltri :ate.~@, pe-nh~. .I,')! ijJ:.f.!;tl!g~je .fi'.]s·U?ursa, doe: :r-iv1'1; ~u ~i. -tntr u. (!'~lnQEE\.<l;teJ".e.~~ (h.B}] !'I!c~~i )-~r-ti. c.~men-.lJb'ld .aeest· -·~~~l.j l"Jilfl: - Orr~~, < -H 'P~:lT~~h ::t~;,]~a: ~. '~u_pti r~i,lon:l :ii"~.~~-rt.~.zQ, -:pro.vooa;a::f\ de. a{1~~-'I1i! bi!!,t5:e ne\.. :r.~Vi.Qn:a]i~ 'p&a'ul!: 'b'l ~~ mna:. .fl,e _."~ :l)!JiLmit''lJe~t:a. vtoGleJ'I:~a fin .1;[ljJt:a!!tl1T~r lfvoeltl:k'riIifjfU;e ~e:9i~~~p1!::;:lit'f!'. lQ 'p~J~da:F@a- ~~t~:r,i'UIlii.:.!I.i m ds ,~ti,tli"e .prf;l~e:trem~ ~ji~ ird\ Iii e;;:E;\lulzuteOl ~}iHfl(Hl'J l Ul] i.11 :r~oo.i'il- Ult.lr..:~· [eQPli.ejta~eJi -[:J.t_:O];l~ CO ¢ta ~t~c'.Iilr~r·., ~Q. pdv.tn;~;l l:~L~ Oi'~f[eiij, ~kar.tl!~(i it!:'~.Ql.I L€!,'1nterr.n;\~(8..tii ~n pI":~.'rfjul . .!:.!ii!fi!'!i, J:l.1I1,lime Mel~. d~' O!'[:ttllinmcea]ll.l ~iCibenta.·'. ~.Be~la
(![

t*_

P pt_ ] 9 1~.[9f1}_ Odgle-n ,t~,!;)Cf.:!.P·~'~1 p~ ,:;;;c pall'if<; d~.stt:MncUk.l! intr~ ..bun." ~i ~,dt',ept,"'; cO'rIi~,~~'i ind p:til!nlll act-rJ but fe:r--· flnall'ilil:!i,T:OlfiluL i,~~r HI do.He~i. Pe:t-(::,tJa!l~i FiUilut :Fir.in (lr·e~tM~a Sil, l L.,.lb pl"egate~te· l"Jme~ pentt'Ll in fl~l1lpt~l"ei1) dill b I"lIn'~t~Ma ni!<-· n'!.-D1q:~inH<.i a. "[l'Liiihli. '34 'mp(::'l'l'·.iv·a p<I.)·H u::l::.:m I.:.lloi p~,gh'il,. pr ....1::!':ti.l ap~).];P~~l [reb~liiau I .:!-;_~), ::iLfi r!!:vTI:! liIn ii:::: l'i:.a1:JC!'-i.'l! 1J'\] mnE'zeultIi ere~tJ n - '][)!I!!' ,atd te.ndin~a de a :!i&1dJOl".d u1:i81 pe· .lii'iU; ·T~~iill'l;jll.P;r..o·bJil~'rDt:l eSli!!n.tia·M ins:~; la~:tl, cUm ai·:ltf~ ~\fIl:1~~rUe'l·.He' :[':l:rJ.rl. n ~L I~t"i!ti. il!it:~ea .<t. T.rln·i taUi. :C'~ a r!ltli'l!jp~~'ij,

,e,nOi-iti(l-h

~u.

SI

('ognosci.b:tntii(.i! ,. .rk~M~:r.

<li.

_-ell.; -

p:sl g$11]~L r1T"tJipt :r.!.lbs~la~ul '~111eo~ nLlI§,:C1bit :]s ;rh~~ j!)'rlo;'-l' itl--seililnula il~t nlUldi~~ d~ !!;ii fill:lia, Oir'j~@!1 alego~ nZ~;;"J..ziL p!2' :!ina fff.;ne~ ,8i~e:s,te~. de.l).t:!.mi:r~. ®. Jut n~i!.r~, vAzhi!du-I~ 'pe A'r;i!:!i la ~<ii. 'LUli ·P'c!d.ago~, l~n&J!'ii d~.!io'tul de Sevel", ~ (eie19 ra ierJrj!l1i' Eli. ~hVl:tL.IL'f'Hor spirltugle a.r:!!al(i~"e .sim{tI!dlor iLl' !;i1P-~~t~, Otlge!!.n pr,B.r:o: d i!>tin~h.Ij, t~tetit.. de. A.p CJ5it,.D'h.ll], ]~a.v~l intr'!2: .9: "omul d it'll o):farn Io! ~1. ~,'!Jmul .H!unntr-U,{!" :: II.Ch ~:a;r d;[!!C~,om yl 1Il()!j.iI:;r'U co!?l d.i n '£I '~l"C-.c.e, ~12'1 clin l[n.!.ni;~· l ,58: ,l:nnoie~1:ie :i:nril: din :z~. 1~ :zIi.''' L

ltd TItlnfl.'n.e2(,u,

'OOrll~·~ri,era.t

~i~ '(lll.k.'iio:ri il

rnr.a.

It ~ l

Qar'" ~"'. Hi). A)Ceas~~~tcori·fl: C'sS~ dl~z",o'ltaM ~p.. d tceva, Il~~ginl dtr'l Cif.lfl,I:-'Df'Wdl"€ cur. 1t1~'t1I.-C':Hide. £p']j'rIi~ Ol.'igeh"; ,a~d. Uir:~lr'ii(l'l~)a,J~'l!i::: ~ 'I.Am bagll~ d,!2: ~sem1il,..· p8i ul,e].~h.KlJ.l"iW.~I,.'!ie"trnFe:~~:f :S~li!lt a~,_,ati;litL~ Il)lL, .. f ~ot feiu1: ~[€ n~]rn ~r1 ib:J."l~pe~ti, .J>~'!.!L u"'Jute,L"l ~%!;l' ~l "(!fi In f.-hiplIll l;ie'eSit:til-

1'l::l1;~~,E'~1~)J'" ~,r:!I1'P'P!~t~ !!;oint :p'Uis'!!!, 1fl1 l~g,i!tt;.ut:'ii; -elL. iYim!,i! 1~:I!;! nt"i'~~~;' tdO-"Jl~' t~,t;.~.:',b~1'fl'll ,1:1r.':r,UM"'~it.i!.ll!. i~ O!"'1~i2Qi' (}p~{,i ,IDlil::l.o;-e'i V.:}l_ UI, p',,sl,_~:_,, Hdt:z. LI!' ad. J., ~1dogae:, p, ::Pl)._ D ~!-.pl·e lOS iruDC.>U e, ~ph·&toU:!i,I,;;1 ther:L'i! ~il:Cle:Uke)'a se '\\'OO,ea E" ,Il;rthr~~. ;.[.e ~il:H;~ft.~ d:'tlrll'i,(-: id'..ortt..'t"ine· -dIf!S dlHq ,b6 f,i:s,'sJJr£I'1.tu,N~ ~~.rn.'!2' ri:,51'e'i'l;~"'" ~i{~ Nif'ilJ. d" A,~:.('.t 0 de !lii~t HiiJ.'l!'.

~ "C'r8rr.H,~ Il:l.aibe'ri~ B~

f1I,blL ])I=,ga l,1!'1",!ii,

,~i,!I,

crm:tiJl tU~, ;;),ft~Ta. i~r

~mlId[t"I'l!:

un,.twO

',!'

Ad,'-dc;a;Oi-·'d.., a~., ~
.
, -

.. ...

·I·

I.

;~.',

~g

,C-_J'~t'tt:.l· ,-".',: " [C- A .. IN...L-\) " ~L', '_' ~ - : ," HiIld1J 'fi..'l:'I:;::'N' 'E- U' TI .. :._~,i-l.~ Hln T0TO"J10"GI"Ci' .- .. A',"~
I

L :,'- Q'R WG,1n;r;w-''


•. ~ _1_ ,~

1~t~'-1;tn,'~'e,;ttMpi~~~ dl~' 19S~ 1.;1 ~:n rooni]e.s,t in {\)l,re ss oS'taN iLu.',,~ ~'UE!ua ,rn'ino(,,'ipti .fu~J~armenm l,~ pr,e(.:"i~~ $:i dlree#,i~~ile ('erceta-r!? a $cri~':rilOT JVjjrriSctic€'~ A ntmlii3 (Noe' l]th~lgE!' ,fi 1J(f'~'bte?nCL. O'r~Qeniana.'; ,tn, d~~dtl lt~nOT d~~fiti'enfe de :ftransm?tlBr,i;l' t~x.tltm~~J! tige'rt, e' ft-JLh~$i111~i cO~N!Mn<O
':n;~,-~!,

rii~utS': cl!~8tu~ de trt eL [J;i ,d;ud'at[f, terrna m,efJJt.d;5' '~'l",aus~ut',e' n ~peTe~,~ sa'~eJ ei #~~gi'n~'li~$~'pe ,Z;i, C~ :W€06i' t!Dt ~ : mel i m'tlld ~~i deptt., ~U'~~de. ~nitt~filir, :pl(f(1ndu"i ,sli aG~~, a
~1)[,

o ~ .JI_, ~~;tl -(,.,]~"";~".... .,;]...l,t~ ;-"~'1~~;;


l.i!'~!IIl
~~}~~.;.'! ~.V_~

1.i~1~ ,I ~

JI~·Ldl.!~ _ ~'llll

'h-'r"",_~~"",:,p ~·if G-:." !l-' .... pl.'i-~:JI

...... -.....

,r"P •• ~~'!IJ.

'I

.III

s¥ 5,' ~-r
_ It-_

"'""'"ttl ~ I! 1il!lJ] _l~iI.r

- '..~

:'1.£

mi:f;s~t'n~,cl~ ~~~e~ Sciiptur[i' ~ft \~ ij'nJih~' d_e G'xege'z:e, ~o~M~e( de,~i '(nttTc(wi, - ~$i' 4i.ue,~' ~ln:' g.€~d in:t?·,c:!'g 'piM 1a

cr,e~rl~lt~rf'

c-r~t~mlf:!'B $Jinta SfCri~(t1.t"1~!

c'i,t $i

,a,l;

~e,c~~$t£ni~OT:l ~nt-e~~af i~ s

~'~fOT

pr-'IJ;uig£os' ant

de

anl!:!"~~

cl~ idei"

capa'~ l

n u. $tz.e s"4 $C11e, Jd'i'U


l~n('al'i
,"f:i~,t""

'~na f")t, ~J.:

e6we't l,a' $flr'~it _, in 1~ti~e ~~,alE!! cf.imentcu ... -, il I


~_j'

HU::{]'G!'r'(fPtt~a

Sa ,Q rUnce'

it d~,ri~ " 'v~t~ - ~r.c~Jt:lJ:t~l·- ,- ~&m·t~ii d,fi;~ne~ft' 0' - r"" ,:r... _ a - - --, - - _ -. F"! Y" ~ wit, 'cUi:tor.-iil ..~.r.it~= . dO<i~~,tCl: p.cl~Jm~n:' de~ tJ,:=~ 'Uir-m~ p1m,a: ..=,~ .~t .f ".... ~u ,ca.Pf4 t, ~t 'we' a,·t ,c~n;r~ s,~~'t'~m .In. J encpr:~ ,sall~ u.~, ~~r.

z~or 0 mri[~i'm£, -n,iciGdiQtft t1Ud tm,pro1?ttate:


df7t
J

'eel ~1 -

.!

":.~.~!Pii;;;

...

~-

1le£e'J''':icits2' ~in.~il';-a.1·i~,~1~ .8'~G~ ~wi~ t~'


I ar
~~
,

lR,a~;lo i . J:1~T'ec~Z'PIl;~u~111:1uJe1t'it~i~ ,

mi~:de cCirt1ri i1l~,c.u~e,r,.


e-

.,.,.1.

.~~l

J(1(;'
,

in

CQ:drn~

istorle ,gpir-ittwLUd#i ere,~tin-€~ PQ;rlnt~le OTbe eerie ,:' ~J,Ori9cn. tnaugu.T~,aza. 0 't~'!!Hii1ie' e..:r.:ege'ticQi, de'ci,sivd in Oecident #. in QTicnt., .riri!t! ni ~i :Jt'lee',el1i ji datoreazil 'Un 1tUma" egul. de l'd~ i, C\~l.1loa..~t~rea Ba IE:! fu;nd'amen.tal~ P~11,;trU ezege.~a 'rn.ed'~eva,M} c,(n"e (1, aar,bit dlllt 'e! ~ pri~l ,Rutin Sf. Ieroni17l. Sf. A mbraGie' ~i a tipa cd1i: l~ccid€ it.r~ 2. U:'ft "~.1' ,,:a x· -~.;o;; C.omen sarnu ]_, J:'~Yang h,e "'. oupa~ 1~' n, a. Cu:1"l'lii priT,ri4 , ~, .I!1l:iJ oa ca-rt.e am trad~ts:-() pen.;(~·u intiia .uu,:r4:"n; 'ronwMfte;o- e Con~ te'lnpm'an (Si d~ ace€a tf'eDl~il2 citlt ",in;te~·te'xllU11") cu ce~€ b1'n~ ~i' £0'i11'tr"D.!;)_1?1' ~a:u,t i'rata t De p'r "iidplis J. A itMnd oull! Iucru ri~e - Co,:rn~nt@:riw_-"ll clt.~mll;! a e,;t'e.gE1'z,ei oriqeNJe.ne .De- principiis! g~niala: i!"lc,ercttt-'c de' teoiogie dognrotioo!O a w)(.rrti:~l1 perioadei aYexQ:tuj,l"~n.e, a~~a(~aT t lne.7'~~:~if
! J .fer
'[i'

de l,echtra ne-a t€levdlt.., in moduJ eel mai categt:wk,


te1-·ti!.l. crrgan ic, ~lri,~tocentric a~ _gin4irii lui
h[lTU

r!a.rac-

·ri.isfn~~l

.~01 ogia

de ~ennc$Gi~Uoo ~' ~~ve'i!"$.. 1_ C.e e.s·te (it ~;van.gh€11e? p.r'OrO!l~tl CO'm;en-m:riulu1. .. e e 'pitn:e re ~n ubis , u'n mk trate;r'f !,.h~nnetM~u.ti,:'(" .~rcIgen~~U2. rirdetirind ht !CJ~ip fU(f,gi"sh",d Icartea a l"~ ,arVl· Do prln~(1 'Ciplis. De ~a.,el v\Q?yt pon .~ ~2·v,Qltfnd1r.~i ·~ne.-reu i:l1 cffcuri ~oncirt t-r ' ce tot vnai ant),)l E!'" 1uJ1.nde" aj'uft:ginCi ~n JM'uti la ~b&t.u1a.1'e~ r.arb.ctel1~hjf ?-HtrdB·c (m plan, cinf,oltlgkJ. ~,
'ttndot(Jgi
C'

1~l,;i'· CUi7"Cf ~e.t19d ~.l'n tr-o "" ~,r/n.,i-~~~,r~g' tat ntc~

Orige!ln:~ ~1'f~ec.a:~ 11rts-

{hi

'pt~Uj; disCUr'i~i~)1 i~

t d.~r

suluJ. h.e,i-mtH1 ~-utic


~ .. .. .. t?8:te

l'

lui

O'?':ige-n,

'(.1"e~"t~~1.. , Int~e'tflil",~n

Qi11)'litl :

5;/l;~'J' .s-itO UOtn,:itia, ~1'~i.'/ us-iinioo , eo~tTQ uel'~elf3. o.r'igetni..5itei~~cep~~6'~tl, i~), p(~tbn;.a~'~ ,inca, dtn se.co!u~ lV JI'
'1'Jwrel.~ Q~exa_lJ'l.d~~ft' continua "sa, indteN ea fus.cinez13'j, sa 'Qb~,(l~'~e' 'Wt~~ atlt :t:eo~ogi[.f art pe teo~o.Qti (caf'e j f}OOOO1N.-

C~t~:~, ~i recUzt rTu..da htl ild.t a~.~eaJ1'JI hl te'rpreta t df~ di:v€'1"3€ u,ngh.iu:ri t'i in vnTii ccn.texte, a.d.lt,l,at $i 1TU1't ~de~ r.;espi.-ns.. iCQndamr1llI; d.e' trooi¢a c!'oil'lc-il~:a:ra incepind. eu

'in teJ,p-.rllQ.

Sctipt"U'~'H .:' ~Joa:tu .8C'riptu.ra.

crc$fim1

pi"'eslqJu'tte ~ 'J'n,lji bl;tt1'r

'1}Hm,n.p..seti~i

l'
I

t 1 "," ] "* • • _~1 -I' '" • l ~~"i dlU'e :,~Q~!i'lgletJ itenfP.ene-U'~lC-Q ,~l J~d)SaJta. '1:n. pr-&mn..; T~nu., l'extu1, aces-t.lli[, ,pe CWI~'e~! dari.-tl1,. tIn 1itID-des.t jJTQt.r.€p-tik011>

nina1tJ-ll

.ll

l':'il~ taxat de;f1n,!'tlV)" e'U mai a1es du:c,i~li,ncle ,a.tr.xi-

'La' COlllentA["hJ~ EVaI'lg;beli,e·j


'~SC1l_
..., '" 'II '. '., ~-

~n. UTmOl ~1!i,Ct~~",1 paJU11'p.s'~8~ tea orlce .le'ctwr«~, ~ . ~'l ,tk aU.f:cl ! a; ii.n~r frugm€~t'e .o-rigsnie'rte )cul€ se din doua ~ . -d.amenii.(>{jiJJ;'r~jte ..- h1·'b'trJ.!.o_9l€ he.!I"1ii1e:J~~u tied. 0 ,a,!i:~fel
," ...... :. -

dupi

·Ioa.n

pen$ub·lc, {Jmen,e~lf ak 'SoriptlU"il se tJlan·:f'es'~-a ,p1ft~rEJ!l uitaJa (d f.r n a,rriJ 5) ~u~n,e >.;!et4st:a! fat'Ll Ide .care. -i~ft 'teZt ~'U~ i di?cU 7l.n: ·dmHi.r· pu.sbu ~t. rnu " . S,fhlte'le t'ilTti'nn ,~i~t1; ,.nm~, 'pt1e' ,S'~~"he Qml2ne'$f(, let '~·o.1'in d;t'J1 inspir':'l'tia D1ih Ul11~ S1fn,t,~ r~ dupa voia 'l'c;(tdlut Cehd pest~ tv(:r~! ,twin m'ijll!Jcl-r€Q t.nll ~nc;~us: 'F"~',~tn~{' It!l("i~l,'i~,1. P l" ,Cijrtl{:'~e.'·t~l·it~t H (Pi led ,L~f~TI,-t,~~ ,8iCTip'ht'ri~ ,~pri?' d.€'G-,~l1hi"'e de te-x't,~~e' pa9i1te~ e .cQr~l,a:r. c-u I8j~d',enta .'loeiciMi a ffl.{t'.m Ju~ui c-~e.~tini tnq,i rrre:',?h;" ,~lr'nt:~'f{~ hrnumel1 tE:',(1;[lIi 'hi Contra Ce lsurn, [1, ~"(d:.u~,U ri,a ~ ~r.' ~~n ~ \

{tl,' Tun.

S~,:i6c~~ in cu'vt:nwle (!,,!o~em(;leil'j

,~n~prr~'pa ii1..s1'!ftara~d,e

(Carte~

1)'

k-U

\.ernn

¥i

'eK~ti,~ dJ3.· ~~terill'1lia,,"8 :!le' ''Ved.e-.aJ. ,eu 'Pi['e{!adr!~ @. pme'f.:re Nauli fi<, O~~9lh' .e... vie, J£'t .~O~ ac. ',',G'. ~eatu::l~~s,n~.P~Ll~; 1971 ~ bn)<liog.r.ani1e : de I.'li{l cf'putnl ca§.t.i-i lui .MliIF,.glilerit.c: HttrL Olligene et la ffJin!-,"'io~ 't'~.vel~tri'(:(~' d~, Yerbe z1l. :[i"-n~, :Em.U~j~!'.ic cllJI Se(dt ~~F'JJS,_ID'~5S ~i dh'fl lU1:'::va:Feti hti: He!:l.li'~: Gr(JtlZe'l BiMio.9-rnph!J:e. cri~q1i@ (l.';().rl~i!:'1'l!E:'"

-;]·P€tlu:1.l ~b\te \;upllm;z:nl.., re' in c'e€'a ce PJ~,i·;Q~te.atare-a le"li:t'u,~ d 1. ui, cd rC1Jm:!:trrfl.n~~l~ ~~!,Edl lu]~ ,tadJitii1e Jo]p.s1to.al"'~ precum ~ ]u~r.arU

,~, ~detJi!;, ~, 5~7

ht ef(~.?Unism btf - '1 '~~a,51timp '1l'u'mci .aQlW 8,[:'cnle; •• c:'~ tan te cd" futrC' e $f intni lJcr'bdrj '3',-Q~ art'ita e 'ntiJ1.t.t ~elllu"m~: ~}; m\t~lti da.s'Ctui a.t~ Pl'·(jpiOvei.d,rd_ .'~ t)~t~t~~r i 11 ~ct'i]!'e tagi1d~:kiH tld e vat~ tohi~1. -noi 'n-am qti~d' nlCt ~ ·un: rt ~,eg'uf.b~r (lare s~~ fi jO!J.t h~ t-ta~'rB ,,~ff m--e.2"c[J!.'?{llr, ~ i~,' ~r,'nuf. hLtnr P(JP,,~··e atitLl tiiPna pe-ntru .rn"_7'(!'[~:itea ~.n,t.'~t3tl~Ti;l t_lli~ !(Fi]oc'_ t 1). S,fil'rtd. $eript?JTla t,rn ~i.ins:t,~rn·m.~~t m1i~~cr.f'~ 1t12',f;~mr~it si Q't''11J'oru:il"o a7 D~~711~nez~'u~ ,(FHoc:"_ 2) ~

-:;1

..!i' '

1-

,~1'

,.....

[en~

l~~

s~

!Jp. 1 ilJ-:=..I44_

L:i,lI, l!'!Eli,ye.~ lEn. ~ 'l"'omi1l~~t.e. ,dJ5p'IIJlnell.ll !lie pa!~ rU ll,Gilt::imE" de S('f'~aJ7~ (.(~s'e' bi COldrul. i;iO,lee~iel P B~B.. ingl"Jj i'te- de pi _ p3T!lf:. T. Bo~o~':3e. l lu"m,. 'IXU'!l5".ll..f.!.~ ~.n ~I&,eml iDa~tea E1 n..:.a. iP,;'S,5_, 7. B[(Ii;JIi~t1i, 19tt2~
-. "

cB'l ci.;.# ~ tl',e-teJte~' nn!t::'h,eort #-'l1.tIf!Pf: $4 ,tIBClil:!t;e. Cij.:Ct "~f.L fiEcarl~" d;bul'"e not in Ofl'u~t ?lcD,d:tn ±n.t!2~·im:,,~ CN,m 'n n~umue' .S.'jfointul f\'n,je':l ~ ft€,ri sta f{JiT.'f€ ('df1TI amlt~i-$) d'e"lOsebitrl3,~ 'dtn t:n~ r.n_we c¢,~~ 'fl)Ut httne ."fit a~i~'ntec~~d ,d1n, l~cJe·~~te !cFntlIri' 'J1'W:gtcp., (ute ,,seriptwr'!i; 11,.'31.. j', c-dci .sint i'n:T'U,dite. 11dT'~ ,dp-' I,~i~' ch.ir.lf dac.il nu l'E~ f'n;~d,e"gemf ,etc ·pun. Bf~.:oinirf; p@ 8~n.su.f j).(l

lla~te

:Un. " cl\ttec

~,qic''"' {Pi

rllo~

O'C', XU1

1) ~ll.'re. P'~~t~ ~ta~~'ir~,

V'.,

100

., ,1,.c~~~aj~ute11"e F
lao
n~eM,c'a)

~C~,~nteZQ.~·Jj Ocind. ,'wi '~~·~'asoo-l\rt· i putC'r'€'tl (df na:mj s.) ~oj"" t no (F'11~C'1~ 1(~ 1 }(J J.,.

.s ~a!11.a'~ 5.

Ijre''p~

lacuUnte a Gmul"U~ dtj~(Jrttli []a·te~a gG;la1Iuirea, Duh'ului ~Ui Dt.~:m1t~~!rl .e:!ttl (J tntru7'j~·u1e stn:Utta ci dimpotrivu-, e nUl

de'scJ,jn;J,bdli # comp1·eken.sibU~ .a~i(1 con1.'e.-r;~"ul ~:~ntali.ta~ii iUJooi~€'. Nlj.. ~. t.'D1'~H:1.,~~ ~.f.}u,t~retl'\JQ'jI"tff in.spiT~tGare. dtt:t Ion-u] hd P1a'tou" cq.:re ,p1i~ven~z~a'2".n "Prt?' r;;.1 szmplll, c:ap.~citatea nve·tk-l1 a. po,e,tulu~-a&.d di·m_,inind. ~ffqar' omul din eCl~ana ere,a:Hlei ·d e 'vorba .-;lici ..1'~ ,....·~a1-.-u,l Ii 8't'R.(?1"'gi~ ,eon;.s-tf:Qs.tan#al 01li u.h',r.i ,~i di:vi1t •triff.i, Rt~ah. pe ~f4' ,:Q ,pa,rt~,~' J~u~e1"'~a.l-N~ I~hva ~ e'(tr.~ Qctt'luiiz.~az-ii con1ie;.. -n.u h~ 1W e he !Z!':i'pr J:m~ t prn't dabar, ~.Qua Ul ,a·n;u,nf,t:l.ta: rea.I~.~ t t.~,'F:ep, ~,~Cru!~i, T·~~peC.fi~l,TJri~.,. dabar mall!" GQP'rtn~1ti.u . ~lntSl~~·~',,'!.:~~~e tn.d~p[ln~t-e 1-4~€~~ exprimr.rtU: prin daJhiH"'~I.4. [a ,p~. ~,! ~i'~lil. \r;;J~r,t~" .1'U.1.b" etl ~rit 0mulu· e YacvJtu.te,a CQP~ln'l:? d.e 1~1;l.~l:n1.re'cu r.UEt.J)~ul iu·~ .D~m.~,ez:~uT ~ aee'lJ
• II! ,

Sf." ~u9:~.wt~n) e~.te o pn~uma-dtfiamis·

ljta.ui~ a

Ctlv!~teloT

SCIl'ip!Ufii (vb, (pu,te' "e d,uhQt'-

zn,

'Il

L:.I,I.I

"J1

1l.:.1Il.

_:L

[~

ar,

~'ro!

dG.lY'tt(.t 'ell .1~n> Je l

de

(]l'l'nb!l;S(l!da

;~ntr-o, "tara .

tnhn!(t (F.alo~_ VUll tQJ"~M.tia?;"e'. €.Iarecum

:~),t~~: de.d,

A~t principiu o;lJ'hermenei~;tidi Ii).?-iig,afl~en.e- ff;re$tl~e .. n ijener'Q~) re' :l~f"fft;t)J9na ~ SC1'ipf~tnI 'i'N contine v.rfmic· de prZ!1O:S' nimio l'i!'f ~zaco;rd; .~ n~:miC' 'fl:<E!adevBrOlt.'6 ~riPr'e,u~-

in- 'fl"nocal~~,I'" 2'1. ~,Fatn de- ~~.trea9a S~~i'P.tR~a~ 8tllte~m ,de: ·p&.re·~·~ ca are un sen.'f S-P1Tl' ·ual pentn.t I"lnce cd:. ~aj, 'dar 1Jf.11,. s.ews.: l'i.t~ra~ n:u. ilvem i"~1.t unce :l.l~taj~,ritr'l;r,dt i In 'rTI-'!d'l;e pu~lete se ao.ve-d€?§t·'E: ct'! sensu~ U~e!rcr~ duc~ La (l b SrT.J'f'dffdtt'~. In.fll'lR,te dt2, a int' 'rr t, L C(:n.ali~LI. dB' d:dln.clme a c~ioir d01t~li. l.iit1t1te dr~ int€r]Jl'etar,e:. (Ute-tal ~J ;!pftitl,~,a1ltn,(ig~gtc)'~ ~1.ttr sd ru~ irr" (l!l~f~e"rr.$l filn,~twi.lrft tma (,p pr~it· ~rei ~ln;ef.[Jr,-, roUt cl~.l' ,atlta. ,C;lceClsta {,1.t tele mteva "!E.pil'e D.brinutJ~ 1~nli i1~rrl" u8U,pra ai1"'actc~'Uhii hr.spl: "at al SC'l~iptudi, Cue', tie,~:','[vt'tretl'Ga .Bib~~e'~cum1. a ~, 'vii~1:it" .est: h~,spiTll:ta:~ ,e;ri.~tl1 td~11 ~ 9~:j]:datice '111>natun:e,c:n#nutH~~~. diirerjt~l~or .~i . ,c~rt!, .fJ ~crurh-i~a1"~ LtMl~g~ ucetel£l dM'!. ,tudrut sMt!21Th1~~~I ~Il-"m~,"" l~gl~ ,3CJ~-lr;Q't·to:t De Prhwipli:s,. A9Q cl~\rr~ ~·'(3i in'~~ni,:n~ t· e? rl.ivele r~n'to.loQ~c~,,'r€j ,"Jttlyf?, pe ta,~·C!'m.nt Tepaft~za,'te r '~" . ~eliE!' ~'[ugrtt{it.Da:r..e- '(boi loghlkl1i) -. i1tgetil orem.eni ....~.,~t .;t fl, 1li~ [oil j.,eI in PrG!lo(.r~d, Oomen.tadul'tu ... ttl. ·s.:e ~1tJ'Il,~~~ :p,:: ziL 0 5j,trt"ru-:tuf'(i 'plJ~atrtictalit ~. Sfi1d:d, Sc.:rl,ptu:ri.. Ba;;m "1i~e8tLti ptro'll1.id:e d eonsMtu,ie V'.ech1.-ul Te.stl!]Jn~1;tt ;"PI2·ITt~'iU ,r1 ~L nu Of"'CtUi :pP.' '(reel ('8 'PGri sa. ,vic " c( doar il ve~s:t~yte ~i i~·:ntaj:"; ('r J 11' 17); 1f1mCaZr£ !1i~e! ul ._Evan,gn,~ 11:iTh.?~·j 'dot£ &i·Fit ,~.piT9ct (apatl'lche) hr,.tUTm' S'Cl'1prr~·n.~or" ItI ~.)}; (

TeologuI

,~a

me-

!i'n

I..

r.

ill

....

cd 8lenptufa.

(,J e: te
le:a~

'11o~

trU:p iut~gral ~l '·Cuyin,..

~~ie sa. fie -Eirmtdgau~ li'1"'edn-k de Du,m-nezeu ('ton tn~u nxron noun), ~i f~l~.iiit{ill~~ on~ttb"tf'"'J. ~ In ~~tit~ U'~ .a~.t~~-ilel~priu. :lP.i~,.este en1t'n~t de Dr~g,(1rt " ~,"',De LPrlnclpns -pre:~uat de V,q;.si~e c.,~I iVa-r,e $i Grigiwi!!

Daniebni ,e'XpT~md int:r-Q a{:6l.a~i principixi. CJ!,trAIll'indtt7i-~11 va; bn1t~ dr~ptt1te" hu' ,F-lion dz,n Alexa~dria.~1l!$C'T'iptu~a~ fiiua (btm.ne.tet~"~~l' ~uS<Ucl pe ea:re-l ,~r(1 tf1f!-

compllCmrntarii

1).

~,ar l!l:t t)frftd piT{Hltide~. "ri,'i·,guh~i (he apa:n.:lh,e,tet"i,

.,t

'~u ajunpra .d:f'c~'t 'c~i ~(;[1'C';.,.$i p~eu~a f~~Ulttca'p'e .pl,~pdulltiL~ t $it~;;' fi ~(n'"C~~~Z'~Ma,t'e tJ~ 11.1a ri~ ca A-1cried a t!i';(~y: If f 3), J3!~ntnl a "asp~~nd'? (&a:l'~ Q pt'imi ",lispu?lS-, [a int~:Jf'ribet.rea, "Ce e~S't,i Q ErH'lf/h:"etie'? ·t1~~bu;le J7tai" j,Q:C:e'Ul u.n {N;:GL d'e dam {i!elE(jf~tl1!. ,pri~i er.!'ntextnl spi3'it.ual at epoc~t. 1 a.cest co. 1 t~~;T.(,.s'a:-,~ S.1J1lUeHl, CUltt~TC1.t -'istQric ~ he~ie1l>elt-rt t;l(:u Ql'iyenian,'C'l e 0 U'f-7na a:pDtogetiea, In. ;~e'colcle~d Il,~ie.a $1 iUl. III ~hm. i~terp'H~lareQ. "'i'·~~t-Anep 7·fiteJlte1d.t~ ~ 1J.Tinci-

E~:::unpl~elia[h~p~ 10"ctn, "jpZY~ ,a.pa:rcl'i'E-s), ltl ~ntele~!Z11"~,aor~:&~ o

~v.~ ~

.sn

=:

m4;l't.

pitd u~adi.tiei ~lJijBt;oUc~, ~~ ued~' .5:uhmi'n.atli Ide iudai.tm ~i '.gne$th:j.srr~". f~~·'-o '!'tl,ba.1·al' ff1n:,,zii' nu 1je,CU1?tM'C ~~~n!~ tam~n.t in'b'i~ iooni[e lCanmr;ice. In. C'ra~ltllu):tt.¥1Zenti1'Uell¥l ~~

!~,~~

n~grcionifi?: ,(jl1Qlogi de eUUi" 'Ct, utf.t nwi primejclio,~) t?~im'ind din »tait(m~ "'t~~ nu.m.a.i 'V<;lcljt;i~~l.t :,,,naT mtn;t, da1' ,~'i :rJiMre jt)'lT:M din oo~ N'OlJ,.j r.fd,-,n:{ffn,d dQllf' 'C1;:teva $~'Qrt "PluUne §i E't.}an9n.~'Ua dllptJ: L·~tcaj "ta rtit<~~ !3i
ErlE!'$:.

10:2

103

da,t pr.2' S'l'ne' dr,e,t Hrut:D~~U~"i, l~l'invti~ in tbetCJIarl.. Pfoced.eaza #. mai'ctoni;ii tara, inte'f.~pretind ~tT';~7t !-iitd~·al ct.f~va 1)e1·s~t.~ "(Un If&;kt'lil Tl!ufta::m,e'nt '1~·~~~ ,i' ::.s-a. '~Pri'H8 jocu~ Mini;ei ,Mel:e~ (1.er'. "15~ 14}l w~H 8~~~ ~n D1~~~~~eu U~5~~jcare p~d~p~e8c pe wpi~· perftt(.'U ~,acakli3 pannpr~or ce _,.V,a t~Tdrr:t;pIS: Mtnftl~ ptna ~Q al. tr,di~aa ~~ ~, pqtTIltlrcQ n-~am~ (l~.,!. 2'Q'i S): .Nenorecirea d~ tQ; DOm.?Ult .;s!:~ p~~~:nit: ,1~pnr~f{.tZ .lrtZrU3m li~Jnr.i'U~ {M'jh~ 1, 12~ s[[~. J U,n. rll~h' Terti d,e: [a: DU-~JTr:te.zeu ~ Qd:Z:l~t aS~jJrn ~;ui 'S(n\t~" ,(1 Jrtf~~I 18 ~~r 0) tl"U aju~t3' ,~ac It:Ustingu. 111fj'r!2 ~t .D'i!~lnnezeu n ,~'u.n .milcf~tiv .~l l?;~bHor"" ul N.'r.~ wi 'ltM. Or:maiur'O rdt~.~ .. , "([zbuuGtoil": ~;t pdtlmcro:' ed V~tlli~~hd.1'Gst(tment. el,t,mhllnd prht gr~I a rra'd u.C't~tl'1:<iBt-.fU~e~(.ilg~Gd { cht2{lr texte' In.tre-ni di.r:.
I

exp~n·gaM", p;.~idnn ·necredini.ei 'iu(~~~D'r :in. VEti'ttrea i~"i~~i~,~rulti4~. ,.tn. 'pHnin~u vremH .(K~iros) pre.ct~'m §i a r~"t~~n~ , 9n?8~lCe' ~0 ccon.slunie. d:MpU Or,tg~n. ia;pttd eli .w,;Sc:;r~~tllil'a Ti"U~, (t. mte~o~uBU .d:t!'Jw1tJ:n/C($te,! d :e CO"1wi1plda. Tnima~ du.~ htera' gQQ~a~I' (F'Ho-c. I, 9): 1,Pe1l:trtt ~,a: iu:deii'7. m:e~ea~ eel .cU""]"7.. UOf'~Q, ,CU- ~,IClde tHlra t de, U.:ri. Lup VU ,00t.ru P~ir.1;~an.:o ~JUJ~~. Cl'7td b: se prpo:rocJea ·deS'pr,e. ~u.pn{ csre 00 ~Ct~l;' ~~~lu~~~ C~L ~~eJ~l.l $,t ~eo.p!~·r·~td .~e vp; CU~c.a Unga ~,pTZ'~l.Wal; .~~~' tntel'l~l $t ~u.u.~~.~ le-u ·VlO:r mJnlQr.t 1im~',eu.nfi; d ~;f. un 50pz~ .sz ·t;:a p:l~:t~;' ,utunf.I], se, V~ du,ce. .1.0 paswt 'im,~·~·it+'1}a clt. k{~Qaica~ pnl1. lor se vor .g,ald~l·ui la R~ iQC:~ iat' ~'i!d .ttl: ~i OrQU~ v,~r m ~1U.::"01 ~ ki! Us i, 11 'i 6___,."]}. -, ,$.1. Cl.e,e~s;ta p~~t-r~~, G~ n~t"l P~~lU t {l~ ~Otlit(~ .1l'Cq..rtea t;c. Ieaga· 'v~nih~d A~~~~aCQre" (j.~~a. cr·~d~.n't:t 'lJ[).(ts~~j iJri.,~.tps -·nu 'l'4~i e ·00:- ~,~'fil\U_ dut~D~~~~htt ~ ,1ts~~ 'nl(:t Q a~£'UUaT'e c.j pin4 ~,Ct ~ i~r~ L"'c::t~ l'iU3t:r9~~ p« m6tt.~ rca, -n~:&r~c,i'jtind teg~~ ~~~

~1-io,s

de 'T'ipo$t(! in fa,til a.r91'1~\m.etitelor faLse ,~t,pe-rn.iC"i~"~ f.o.~tJ.~~i.tt:!, in 7110iL ,,~+mir:t1:r de ~Uid€it ~i d(_) guosttd1. Nuo tr'ebtth't'aQ~ T~m~'~ J1em p'rizonicT"H ac .~f:d. peT's.J::ec· i?e:, ,,~ir'bu;~~S(\L't~~1;a~Ur' ,;.?t t1;eshI.I d1:~ :~Teoord. Rt;e'fm.e1ite~t Cd fl?1"t'~ta:er;rza. .ttpO~ogf!~iC'a dtA:pd C"l.l..m' 'f~!l'· ~towgia ilUti tuie pli ncipiHe o nto 10 glee a~e he'nT'lifu'tuth:::li1: ~re~thl.e., De lq aC'eS"t~, .,c.Gn.m(itrr~r li ~nJ0~~e

}!(H.gu~rite
d'l~nJii cch1:i
..DU~ii..

Oonn:!ntarlulul lao t~van~heUa dupa, ,EO:8Lt1 ,; 'pr:rrt4Ei- e..l:isM Cu.itJz'nt'u.t ..DumM:tf~ (~u~:P4 ~,e""G~tlll.d i:rl;. .Pra!Qq'ul Et],a.1~tJ.~!M~:liB'i :l~pl 10m n). ~1" pe d~~ d [d tq par,t,e L'))tui~~~ intI'u~.t Jdup,(t VeT~{rt~~t ~ J~ atlnl~l .. 1.

H'a:f"~ in
0'

ezceIt3l~'htl

sm~di,u.

CtJ'MF'Ci?at

~l,mehrr

pe
1,

'f1~~'

d~

CQv',e' 8~n.t

de

-raporm riie dtn,t:i""~ pr1lm\1:,l~ /j-l "J _d()~le.ia, ~~'fQ, acrfrr!: G,':utnntul~in.'~T:r,~patc gstl? d~,o'pot I'iva, ~'1: 'Cr~v~nl:~;-]~lum~€'-;'~u. ada'tel. c~ S-g c:o'fJ~.rn i,t~ hr.1'J"I£a. 'l,unhrel-or ~l. a n"!'in.gu1-d.@r~ mUltir a.,a,da>~"· earnea ~~aI'X)' piilatl2 Ii ~ teVehlf,tre a ~cr~Vi'ft~t!y,t (lagos.) L,J. Chest-i1tft:ea ~ft> de'::~}(~t;gf~, ~e~ ? C:ulHn;t~ttU~ ~1 ~ frupu.:bd S'd~~,oortSptj,Tt<tte u:ne'lo aUe ~he,~rtl'Un:t, '~n~tm~:i C~~?n '(fe.lnvie rtl~.t.i" Q.''i~Qf;rJal lui fiSl~ ,p~nt'~~ e- ~{J~r.nc(lit€!~n~'~'~~snl 7 bt ' 00 mii~~nti te.oi{~tttl ttaTlsft\ti~~ sp ~l'H;ttt? er~~ este ~ 'U:ne~ :me:r.tirErici~a ~e€t a CitirnH ~'U~ Iisu8", ,ce,a a, lite~"!l2i ~ttI~ll[1heheet, A~Cl i1nc'it Ba Jwa:~lE ~fJr:~(.r;~ ~ei:Jrt d~s~~r~~,lld:~~~Ul-a~d~· ,.~'~~i.. t ~~ ffi i ?r'~ ~. p~ fi'l'Jc~l (u:e.'rtm~ ·~nl~i2'~"og{{t~~' tm:,pbC'll te $l .~":IlJ'~~dt~ii a~'ung€m~ ll1 di3U'l1e.~iadi,n Pr~o .. .CClu1J~n~ft~l~" ta:: j'1f;-1tt'1i2 ~~aJt 9. h€fir.t ~~(fr&stbl1r':i ~a] )th~'tbs) ,"?l' E!X!~lgn:€l~a:. 5 (tnj~.~
c

N.T,.

~...

711-~:d)' pr'e:Ct~m ~ 2) u.n~t(ltea fttr.r)damlfn~'la ~. Sj1R,td; SC-:IP~~~. lUn ,DI·~m~n:e2'~t~ u?lio ~n~tl'-oc~rt~ u 'tlii 00. As,,!#;' ~~ne~,~·~u,lP,Te"f.:'fa\1~.n:f:it~1.··'1:ttv'eb.d.U'f ra;e!' -fn.t-(!rpre fU''i'''e am [fgQg~~i1,J~lkg~erte€il~~,plrz.tua1a Ql"S"1.fpt'.jj C'el,ni~ de inli~:rrp.ret~:re !tte'Q.l.a po~te R j'I'emo rca t ~f dintr-c pe'r,~~p-eC't~va' ,iStpol'rJg;e<t~~d,

'.. ,~·fI.~hrteQl RetJe,~o:#e~ ju.s#jieCi, ,pe n<t1"IDi Ot{g.eift..1 un.£ta t€d s.:j,ln~ei S(Tipt:.titri ~i ~nvi!T's',. blmltt:ralJ"ert. mom~n;tul crur:;iid ~'n "_~{j6ir~GmiQl tn,l1tlltuirii 'q:: 1"evelat '0 un. llt~"n.nl3z~u ttni:e (r1~''ipre. Mr~ dau mhrturie aMt 'Ve,~hinl ctt :~~ NfJll,r;l T,l?.x;t(J=

U~l~l~iUi) 'd.t~II.(ttIl1~C~l'(rJ'J~ca ~, (no[~tos q~l pnelnn~tikoo) :;. )'~:' .s-.e cef"e' sapre:ja,t'em (nleta!holei It) E\tlam.gheLm s€rl;s1!bdh 1.'1'lH'-,un~ inteii,gil,ila .(ipiTlnltl~cl,. p,g.=ntr'11 cd la ce n~~~r 'olost $6. Ci'lrr0~tl1m Et~:ng' e'l-icr ri~;w(tl:i sid:~ ":ls<per:~ sen,~~rntl ~a.ci:f 'Wl~tAjn cuutllS,-'O rUdi~i1.11 rt:lns,puni~Ld-p in VlJ1~ri ~n. h~'~l.,~e~'tr.i<~ ,7 (V'IIl., 4.5~r. D~T ~ co1t.tif..u.i\ 01"!g:€1\ .--" hl\.,_.~ ~ ~ ...-J>f, t l'"a_~:!1a 'ijQ(i~'\'1 t u~ta, & llI.lu:uvnfice3asc:ii ,~~ $:tl~eam,n.a sa r,~'~.~~m ~ i:f<i adin.C1,~r.'lt~ IC'wgfd-affi rtHJ~~h,[i~~e'e ¥i s~ c:dutin' IIJ'dtt!l!.ujru~ de~ii,PU La! de orke ,~Cl~C].ntl ypos) d;t~li ret (V,HII' 40'" lJ'emer;Sttt Il:;e"me~ti.:r:ic cn:n,",,'M a~adn.r'n d.eg,p~~i'e~a,-ade;v~~ i ,~~tilu~ (a~eth~ia) (Ie ji.g'UTH~~ ~a~e (typO!} prtn met.&le~ra"F

,t

~ M!lfrgtl<rrill.f!' H:l:u:"l. O~i-y{tr:l~ €;~ ~a jQti.d'liriiru Tevitl;g-tri~ij ~llCaJ!'nJ, Ed'U:1oliiJ:!l. diu S!2l1Jlil ! Pa-'Cis, .l95~, p. l<iOl

du Ver.:b.e.

~i ,(;#roc 10. CtE'rt IE3ste c'il pr'emis,~1.e in ... t:pf~,tiiTil, ali3gotica a e ~u" H'W'l'ref"1 la ,,~M~'o7:)lat~nic~''', ainew ~'n- chip apectam!lo;~ c 01 pr€mi.siel,~ int~iu~p?"'1"(l'rli aN..ayogwlr!spfntua!e tl Sft'1;t.-ei B(:r.ipht'~·l Ill, Orig.qfi. An~'tWM ."m.itul 'Ga f'eaUtate $peet~"" terM' ~~ (:~tp,tl;ro, i.'~ ac:(d~r:~l$t·rn,.P1 ea fo"nl1 de 'limbt}j ~trernr-edbID',fi ir~tr(!' r,e~Jem'ti~ n;oetlm .#: :d.i'RC1iTs-itJi'tateGt !a9t.cd~ Feliz B'uflii~re itprc:eiaza va .,.':t~ti~n.~Q' reac4 de nth iug clu,(Ie Mjtt j,r:le:ea 3l;!.?1ut 'p~a:n SeC1:dld" Mttu~ e.s.r.e 0 fie:tiu1~e, i'nsa Q fiC'.~,ilt.n~oarie i~u;str~zil ~in,~€-'ilrj 000;' ~u:.cin.tu~ ·1?i>fte t'a.no~~~ bLat· In :soo.suI 01" ~m7Jlu .;POV~~t.B.• eel mat '.0 die"8e.:GIJ ·ntrEbu.m~'IuTea grlf!,Ii.U';'ti §' nMli: ~[e~ dupd P'atfJn~ i'f.l!1;;pi::i:cli 0 Dah,ll:llr~ de fc;[(l(:f.l,e.: in .~te~e rP~c~~ii '~tet-iare' se. ~,15j{:'HJ'].de 1) 1 ~ct-ie ?Th.OTftW 8flU tt 12: 1:lori-.pc.i]3tu ml2:ta.jiticf'.' JI. [l~17dJn;jtl~ ·t"ehl1·io, a.r'sena:hd rCan-o~p·tuat u-t 'me:i,6del. 'Cll:egmic,~ greet? ~:di' it·ttcfe~l;op2l""m 8;e'~ienLf:l de exege~a Tu:is.;t7iC& I attugQgied~ lal~ ~~'i .Fibrn-, ~. 80 ill aU tcrt:e m\«rC'nn:~fl a{)€zut{i 'l~ 1'~af1~,c:ea m.;1u~rii 'i-wdajce §i rI1 c(!~e1, .~f'ei(:e~:f a. ~ .:» '. 'r ' A· , J. ~ ,J ,.~, • '" C(!l,"7~Ui '~;!tlJ,,,tt€'n~: aSll.Pf,a il,.UZ i~.1n!*l?'n e,~,~€ nW1"~Otth'vU.ca; ."J1JO'n ~]tefle in :toat'e I?pf,~o£u:fel~ S(Y-ip1:~ir,ii 'un serts' ~t~'g~ifijC. ~~s~~1n·a'4(cesU i ,~~:a'rKlt Ori;.Qw ,a, ~t,erlt i~fhte'':!ita: li~i. :)~ .. pen:tn C 1 toa ~ Pa$'ajBle ScripVlr:4:rii1 Ja'rti exc.e l,):~~emu~~. JJ.?i $~'ll~ spi:rHuii~'i'4 '~~', I~panit a~egoreze· g1~eC\e§ti G:_ f08t· n,~imi!a [, T Ul~ruIar at;; (Jrtg~'n ~ dacll UiBibn deo;pIrle eeie citevtl tin/"" ICe'1"',o.cJd :~~fieIniree a1e ~ub)iJil~1!l' C1'e$t~ni' e. pin.c~: 'la: ~lL -d pri.n frec'u(}l1':t,O!re~ ·8crie'~~iOOr ,ten iMn ul'lr" d€ 111 ijloe 'nV.ll~
i J

rn

~n',4:.J!;

c~J$ti> .$rp-r~ iudQ,~"'tnt c.hUa',~,d·~a. Qooastli .gen,iGfI,a, ,s-Mdezli ~ ~1.1Th.bl"iJa d'e i11t-.pu.lsttr-H-e u~nu' prozeLi,tism T!!trIl.scq,tJ lt~·D put,e-tn trQ:i1lA~! 1nin:inla11<;1!.l ,~i~ a t'lt mq,? p1:~tht, dl.q)re~uj. l"n cu De v:~'11a c{lintempla.t]v~ ln~i1:m :F:ilQ1t'n~ dd tiU~!1l'),Qin.j'O'rma:i i:i ,~e '~H!Tle' pr-et asup~'n .se'c'fit:;. teTa.:pett'~Hoo\r Ca:'rf! ,,.fi1osClje·azcl

m¥?f.fu.s i.n s,peciatl' Ii a ~'d(!eg62eIQr-' fi-lon.i,cne ~eo~Qtri.vaJ • ... ,~ 'T."I;:r= .• ....~ rk t' ..J 'T~,:' ~ 1·;j,,;j •. ·,. 'L\iflC J:'.'t.wlI"~ ~n. ~"m~Il1'~,'JtI sa U~ a !.:il1Pt.Ch~:ut4f:,O'Miilon.(,!l~~1 ,iliUM ... • •. ~J 'I!-.I.. ',~;,l:o: L:'" o J', • _.. . 1 a. ·ear.tn11c:e~<i1'.:::i:llil'1·· a· mnE.il:;':iW:io;.r~':r.j Iii U.~U~1Z11:t ·rn~t?Aft'm..,en:t~tr'u!JIr£.. [, ·t:~.SC la MsciJta,1'·,a. R.- pn~m,ie;td ·t7b.~(jhltaJ' .a l r echi'ulu~, T·~j'ta.m.e:~t, $~ ch iQ)t" dv.cd ~ niaittGl 1u.i l:!'iio::I'~, ;S-C[ !flSC.ridSi ·itttr_.c~n. 'Jrra~~·iJmmt'(~~'U\~1"L:a.i t:m.st~. de ,I;tt:rage re a ltlmil gre _.
W' ]'

pw

107

~~.coh~!J

~n ¢ndlre'd ~~i Ni 'J'n.cHliUS~ 'tot In lo,gJJ,tuta cu. m,ij,IJj['era de·· ,t~~tUT~ l~. t,e1"tl,pf!~.~~1].orF'l~~an.·~act~ga:: ... nC'Urr:6c~ S:~ripT i~~~~!or' se , l.aC'e la _Ie~ . C1~ aJ~,t(w;u~., ~11wg~n:i~CJor'", In. al ~90l"i.~ (d~kypomolon ~ SUl1~~l1surl lNl a) L,~gor(i;lJs.). In'r-1i::UIii!;UUY'\ fl'Ce¥U oaniH!ni ~niE!'QU -t-~prLBsia~ 00 teg.raa·'~w,[i\1i ,£3. @ ji-intd llJ "e.~, (;fl. ~[t"(~i ~1"Up il ,f'oTtUeg,za. ordinea P1'opo~iti~lor (tis ~h~;tW:;, d.~.&litaxe~[i.) da,~' ul cu.tei n~11.e·'t e '~ntef(~,'tfA fHHJaiu, (af)'r,EiLtO'J) tt<o,Yn) (V!OC-U'nS {n euvin.tl2' (tats Iexei s} , ,q'co{!la· ~er

cl~Ja !~rrrn~t· un curent. aterJoriza)tt;t, $1, ~~! ,ZtJ, je.E de. 5e.'nnilJlcn~N:J, melt:jJoo aZegal'ic::a apLiCatt1 ~tatt;-!2l ~G:rt.:ptu;n ,ybeu:Ub 0 (~dtfh:::aTe: Iduh,o~rri:[if.~8ca" ftlc~ p~rte ~:tn: '"I;!U"~"tr.me~~1.~l;e O'~i1;t:ez.et.. AtiS,gorizt.Iji:e'o r 111 sen."i p~o~n;\l ~ J U;Sitil'~\ dnhe~~ice3c or-e x~loQTe' oiOt e:ri~lagtc{1·. ~e..Ci!i,tlO~~~~nj. '"/.N de alta. ··lJdrrte' in timba"ful lui Eilof~ 01 ~'tt cl:~:lt..til a.ntprentlf pi.fII(Jnleu-, :Jt"egtlS'itd 'un ,1.Iecul Tutti ti1~Z{U
~~a;

oitl~ ..~d1ipl1' 1nbi.cei~l is ram'?filor lot .sf n.te:le ScrfqJt?Jri~ e.t'pbmcnd:l!~- ~e c=u aJut(;n~l pdfie~'C;J' 8t1.ti.. a1. Q tegoriHo:r. 't'ntr'ttC..!-t~5~nJ de pCin8re! [t'a mu.r'intew. sint daar $€m~ .ale :un::e:i ~~e~t:otii~~l o:,~e_u;r~-recar.1S·· 00 . dBsc?peTd rt%111di in ut-e'gpri .;o't; • (Eu~>ebiliL d-zn, C ~~ aJre~al H, E. H, 17· 10 i~ AfG,daT.:o n:ea dirl' 2

~?~,o\t{]f{i. !
~i ~~m

~hdnd frt't'eba~"~a T.nt,~gf~a i.1u~epu.t J~Ce ,este () EMon~~ebe ?[" .- .. ,eonstatQ";m ,__t',l[. rB'~ n C'ap~. ~t d~-a lungr.I! payi~'~.~Grl~ de- mUll- .m.8 OU"?l- 1"aspttn.8 mai rI~lP'td)~ Ol1"C ~~-n ~t·a~'I: t .u . tiaj ,~~,t un.ld~ e sen1 ir;Jl f. PiL ~'(Hn 8pttll'e· cd. p~'nt~·t. OJ"ig,e 1t
EUllln.ghe:Ua ~ ',f,J;

.lata Ii 'Nie~lor~J (H ... J 7~ 2tJ). E!

~fL_'~

co.~~mph::'
~(lZ'Ut

tocm:.ai
~~

_flC,r!..Bt

in~lcs. fn€'V4Zi~tl 'n,n.),

'C~

@gUnaa

C'tt'UintellJrt

tnln;r,~lt&e~'~ tnln:~t

aut~ftticd e.So'te ,B.:vB;'ftn.:n.}t3 Utt: ~¥ll"'U~al noe tie~· .."lJ' If<" ti I "{;I'Pr:;tl;::::i.p.(.eu EV.cMlg·1iteZtrl so-mdh'rn~ ~HetaM;,: c D~r l1tnnd nu-i maT.' i1t~~'~lr9)e'm in, spif'itIGtuJ~·:cre~t1-n pe O:rl'~'ett, A't-Un6i
Ul,
j

li'!l ~~ m.,li1t~H~aP1U' .'t;': sltn.pLu·· ull£i Sf:'T!1.' de N~· .~. glnd~tbri TU~l'~";rl~'$tl/n~ ,pr~eillrn PUOn N~u'nw"J1ilfu3 ~; till t;, a ca~or ~;llt;.~-,

te1rtd n.~.IlTe de-~ face Cit H[~7Sto.81 Dumn~t.:t?'UI re:veitl. f 't.tre;~)Il.1"]ia n:O(LS'tra tre-birie ,1)€7' l#"Q.t~" Et~'i'igl"h~UI'i I n.~:t. donr:r
~ ~O·t~ilde (jl1'St'r·.rU::~t6,! invt.ziflijaJ lUl cod pr~ral~-~ de8~ -'re~1. _f&ru S,('l #-t (l,snmt E:tJ:aytg}~lia es'te 0 PersoQ'..ll:.tl l~ljanghelia l:'ste Iisus. C~ntlnuttd~ €Sentll e'l dtJ.iJct ()r·i"gle.n ~l"'e 11.SW,;-· Dii1mnc:tB'N:; C;u't1in:tul-Dum.'fl.e'2eu 19c1~~arut'iC;r;l,s' r"t'enl

en

).09

to", e~ t~.:re~'IQ'Zi(l. t-u Q.,·hii ,c.rpntif,i Q8UJ)ra l~'eik~r caT~- L ~hHj~az.at adl1lnn 'stl·~za C::M:n1081~' 'P'izlcbi1: _ PrlnCi:= py la d4ioSGb:~t'e cli-n ~r,~: ,Pnl~l1rd ,~~~' de~(d ~i1.e~' Ze'U e.s;~e O~,~ cd, Prim~l.;l e eu tottt~ rnactiv~, ill' it.>"1~me r.e a~ doi~ea {I (,!"f:~]Jor Ce<" d. ' Z ' . . '..L . .... ,. < ' -r ~ '."" ~ ';; o't'-r~ l -p-reZ1.tlllCn_2::{1<1 '~rn U~'Jo ·in'ij;;lara.~Ja J,'im,tre l. ce:laJrdt, ;~mpll\lr(r..tia deve1tirii"· 114" ~ ~

CD1'Ite~p.~e

~~

parte-

Phmu~'~~1t
~L~~

'SQ:1l

r.1~teti9w.iLe·te~ 'au.r

J)({

ae altd

ce1iden,t" V'fU . 11.et;lt~U,t l'a6raWn)'!J 'JU;:ogll!!!J8mlnt, fft C'fe~;ru~ rue '.s(d~J o~l~nt~ in I\t"!!Pj' m, n:t.td,t.i,p~lC~t:utf?, l(!f£uUu' ~ '!in diverril!~ , tre~n~le s.t[ gxi:s'w 1'~'n l"'U11oci.t01·_ lar ac-ec~~a,!,e
,(J(Jnfai..

J"''rijl p~atcQnf.8.1n'l~l. f~:,.'iimltdt.~z'a mutl;:iJjIlcitati~ ~i -a, dive1e's.iraf:H

e
Hi.

"1}

1'b~B

~ntr'f~ D~~;~ln:e'~~~l,t.rYr,~~-

~egttta d~

idC-tZ-G

e 'cea a :,~1b~i fihlJ'~I ~ea.t"uri (gb:~fleta)' cttg~'fd'to'are" CU1+i.:' l~t'~IlJ?'UT,a Logdml '~i PQ ~tit'ipil\ ~a Ell'f. u ~ A1aJalU" him'eo~ .!i:JipcU1·dG? ~~,~~'~a-toar'e.,es.te OQe~',erna 'I@.gos..uhrl tUee })e' ua.~e0 '~e,~"l8l~ .. 'i'u ~,o:~n,tol.Qgi~or:lg!eniaoo. A C€$tl l.oghikoi e7U~fl!i df~:otd~~unctl ·~,nj01"1'n'(1 l~dr spi'ri'f"Ua'~~1 ]1aTtl,cligma-, . NCd... td-eaJa., Eot ~'U pnm1't. u:~ tnip ~b1.a ,d'u P4 Ce ~ l~ o:{)om~$ pr!Cff t1ii1~ ~d.u:Pd, 0~ ¢,-il1U In,tor;s, j(;l:r,g d.€ la "ct)'nte1n.plaTC~! ~ (!t~n",iJ:,e~Z~ir,~~,h'thd. lar c~derea. in m~p-- Pf1. l2~le. t:re,i TQ If:'mje ~nto~'9'9~'C'e In§'eT'i~ oam.ent, memQi':t.t...,,_ t1-:re iJrallt evuBe'ctn:pl); dive.j1'·8:'~ff~TIwea ,ii~miT, Tr-upUl lil. Orige~1 it n Gl re nici ':pc!:? d~!paJ'te s'em,;nniC.tlpn, pQfvra:tiVt(~ p-e. care ,:i...O' co.~~,

e fp, 11l~ ~" T.e"Q!lme. (lletlDn-'deft~ di;! lJ"I""t...f.i ,{n'P ,r.--... '.' _ ..!! u u-'!' -i...... ~ ~~~., ~n~, aJirna G€' L-ogos'. V'iziUnett "l'1tt ~u~

fill ,D(),.a8~ ",~'eu, di1-1 ~~~'T'hf . tri!'€is:r:a ra h~l, zrmen.iH3 ~1'e N tOcrU,Ol ~.trIln~te le ,~~ f~tnclU[e L ogo'$'it~ht~ or~geniCf1i, In ... C~~Tteail_ I~-a a ~Com,entariului 151.Ev,anghelia. dupa ]'Oii.nh Ortge n. d~.'i:'tlng~ tntre' /1:0 the6s. M tneo; {(;'la Sa ~~, futtl :t'ill1"tic 0 [ ) . ;oll,f€11ind T~mlui ~~itt"!7U1i t~it ,pti'1vvl ,den(~inatiune: n J ~~lH. (,t:.J!J,t'f1! t;kOP.Clh·~'v~i, aut6theoo, t1t~mneZelt prin' Sinf!' In~~U,$~, ul:eme, C,e 'Jli?~~,~ CUrietdtoare . in{hoi l;oghH(;C1~)., S',il1f eet ,UH~m} P1'1!'B part'.l.cqJd::r-e. Infrc ('westf lo~-hlk.ol Lo.gt]~i~~, a;etha~ ~ni ~oc pri. t.i'tegitl' . • IS " " t?!',i~~ qfiw'rna,~ pie ti~ p Plrte.,~, CW''',act12:rt.f,~ t'5rd,l1.8(:"l.?nd.en:f T~l~!!l~~ ,~h~aT'!ji !q.ttt i1& } i1.1." iar pe d~' aUa pa~e.ll e1ii-,.; t~)1:'a~ t'n ~dum~l 11'Hta~ral PiQUtei~1i'U~d:" pr8lcieeaz.l{ :fraiu.ce.Vl,-' ,~~n.fG(h}~,~(:!foctl~) 1" i'uJ:ui/ !:...,t)g'Os~~ 'j(l,fii ~u:~ toa te (,.'eLel~Jte 1i~"n'te ~~~ge't~towr-e" ~,jil (lce(;l.ttti viz·h..r,\i'te wT€l'rhied ,togosul 11. ,1

ill'! ~,tit~;~p

.li~~r.s J'"i1gns1J.., Lqg.O{ijl11~ ilUrticip'&,~ prl2!C.'1,.t.m:, De_?Ut~tlJid Lui. Ntr,melll)itL.\l'~ u'6it, [a u1rltQ'te~r., dqtm;.,t~~e;~:~6u r1 ~t~f(1,lL1 Cli Je"t ta multi~iritttt.ea .fijJSl!f.Hr,n~ll •. I?:~e tupt[ lade,~, Vi1.1"~~,U' lttl~jh:rd.t~r €"s-te ~nf~'eUd, ,~y('he.-) ~Ut lu:ug" ~~m Be 1[]'fb'·l1tU in Doe: PrinC"ip,j'lS: jj~lir;:t'uit~)ntl ~ ~~u~t' de. 0 (j,t· .(tsetna fl.at'Q(~T€' C1 t a, nC}.~tr~ du'l' (-I,se,1n4:nut@~re in. aOIB ""

=»:

de

;I'I";.~i'J'I J't<i
.... 1l:!'~~"'E
~o[.

~~~~!, ~.

iJrigen
j

t"L~~'
].~~"

l ...
1;."",

Mn'll~infju.'ru' Sea(le7~ 't@(!te hoUlri1'il~ ,,~i t~te, pl~'fM':~ril.~'~i~ ... rnitG(l'fe' l!li~ Ct~v.~·;n:ttdt~i,$i ul.f: iwte.tflJlc"iwni~ (.De Pr:UJfC', nJ;'j 4. 4~. b~~J1ft"ia list~~'k c.'T"€{l t~ditl ~terni~e tnl,~eiffi4 :'?~. ~1:~·t ,s~'~ f~"tt·ele t1,durrm' telorktlte' Ja.pt'2n!~" ~get(~ Oa7.1B1~!:I~ pacat~~t.. E~ 'tl: Td'hww.~ dJrit;l~f'i de T{Il,b~~, conit-~1~"').b-nd.u .. L ,~l ~:njri.l ptzn~ du ... se din ,Bi'n£l€t Lui', Pe de, cdt& 1'f",frt~; illsQ ~, ,Log08U.l, ~ rtitif)a ~n a.ce~n:r$i 1nd ,~u tal r m~ t ~~,~Ncttat'e~" l~~ rd ~H., I ',If J.iS'U.~ exisila, etrtm. citim il!t OOFn.entanu] t.~ Eva~gheel~.a _dlJ~a, lottn, a· infin;itr1t~ de l~1Ui-Ur.1 (t~,fD~a-~~~~ ~i,,() dt~~r'~tQile' ~e'

$.t 1.1~i.,P:~,ul,ui,

~rln

s>cop ~i ~~t€r!f\

t:nd ~ sa p-.oata,

epiln~~a.i. (as..p~~tEl'.1 atr,w1t~~J '~iBn ~"~1it].~7'_f), ~s.a:nu" 1_!l~f'~ f~ptuI ,~q 'jln~!:e _ ace 5: t~ ~:ttprinli~. ~a p~:u~·a~ (~~nlata~if~e ~ttl £t~a) ,es~c tit J~iit,tt o f 1i~~~ !-l'tJ.t~Q_'~,;CI!]Cl. daca. n,ercl4m -8e~'n..d, :~,a. C~ LtlfT'il !"ri: ,~e tQp.cn-:tEl'tlzti :a CEst!E" nu71"1Ie C''U cam e
C;lU;M~'j.scut ,DU11Ui£z!;?u,
V011l

ll~.

i1it:eh~gE!_ ndat&i: ci'i }i~~: [.',:1" fJ' 1~el'iWtl[fl~al"ea,1,fJ;'~' ~~i ~P '~1 ~~uti ..~ul't~'T ~~~~~ ,V ~ una' .din. ('N~!e8te buoot-al,t~, {~a",~~ 1'l..~1l-3 a, '!~P'U.Iil., «r~~ s~nt pu~. l:urnina h~mi£,j)r- _ oaTt? e +r l 'It··m ina. c~a" adt2 v~~~ntn~~: ,~. \'fT'O,j;,." ~ ,oam raw ~IOT~ ~ St, eel'i tot ~U~l ~~tf:e]' die-,~ b"-n,"" : Fl\l~l h~~. <!',I;"''''''",I!;~1!tI.& "I""'" ,',. ..c Dil;~n~'zet' e toot.e t.icest.e blar.~:il.a 'l1J'1 loCo .1L.~~~'Une!, ctdevi].T1l1 "e' 'ttn b:ill,e ·,,~i' ,a:~ui.mf" ~[.nul c6i"tff,s'e' dehs~Hje~"t~ .QI~U <d~ vitf'M Cit §i d.e ~'um,irilL VinE i1p~i~ ':(} 'at ,p~'rrtl~le.a, bi~ ,

m~~:

~~,a.

a'

-,

'r

p, 100.
15

L.a,~~T'

I;.

~i'.!Phm~! apud
al'lFe~
lii.7Jd

~al'~:&'

,A.~,.H." AJ;,~~tlune\

M:~'d~eq~;d, Ph.iJ:fJsaf1jh~J
iii'"

X'k~ C~7i1ld}rl:d9e" ;tf~~~Ql·Y. I(Zlf


i'Ji

Cll!t'rJ'bl'id:Ef;CI

;r,"'-I

lill!!!'':'" .oLJ ... U?,

~);'?). DW-'tre ~!H:1::'.jft.e de~1lM1liTi ~plnoiai) ''tlt7Jbu~t~ l~".~ .l ~S--US;, ~,~f! eI,eJ~ (1~~teal1tat'~Jl "'~'tef:na tl Cuv1n:tl~lu~~ pr,ecum; fn.t~h~lJci:une!'~ Logo. •. ,Adevilr ,~'i Viatff; a'~~ete ,li:m~-, ,G'f.ntp~n£- or ~ -.. _ .-..
·j'

c.alle~ ~llre

1U'

dnee spre taaJe Qces"tea'~(C~~~nt- 1~~:,,~2-

J Q<ln D13nil~, QU, 0p. cit ...p. 2~J_

,11

7-,lr.t ~;f,ted

hc,r;(l~el,(,~

.~fjj~l~ttJ'~~c) (.[1J,Zie.ni 0, jUfil[l

~j.a d~V'I:TiU l uminii lHt~.~ F~i'~U e~ tJ1Un(t~ii~l (.;'t~f;u:n.'ir1il~rL··~1l tre~{R~ de ca~"fe: ee~~l~'(f~eJ ,au ne:vrJi~ ~[e ~umhNi A ceh~~~ ecw~ ~"~,rHh~eIlZdtn bl!':.t~uj·, Cacl d~;~a oll~f~'ii n1:~ .t"'Ul' 1l, ~ij.~,s€~t in b.e.! ~,~it... lJ.."l ~:~al' '11li~j ji d~t:ie n:,jt Ltt,minu' d. Clr.ilm~?lIU'QW:'· (Cdment" ,JI' 12.'0'). ,Din li$~t!i deruit~ititi1M '~~usite" d[(~ M~I1.h~it"'t\ a cle"ut~l\niri~ti:)t CO(fl\t~Th~1it til? ,Cl~(jl dct?,~ '"_t~a' P!lt't.e, ,- Pa$ctQ1'1d,:o ll4"~I~teU~j [Cel ,lnni ,nd.;;:eu·t riintfl~ .c~i~~1'i:i, Lo~'osl!l, ~1,~te-1r''8'ri'~iGr' ,P~dllgDp~ nlod~l~ dtu'n:~.. e:lHli.~fo'a e~~" ~'.entf't~,fi~~~~te: ~U'g'ettit(J~rd?; -K.6t~!ra~: l,tl-l. ~t1U nEf.z~'i~~, pnn Entrt~pa.Te" (,l,Pe ca Te,l)hclJ; an~ bu g"Q: t)n:~Id;u.i ~t'~i~;d~.N~fN~.z~it flri8tij,~{\l<.~t1E. ~[ri,geJtWlW,~, Cll §~ Ce'fJ' a. £f'. J\t:tg;~t11", ;es,~c ~ 'Wir't1'~'pblO[1iie' ~~Uc~,tii. Jnvt'J·j"·~~PN'te~ &VUille-(11 clnlTo,1Jfi'~cg~l' dbt Pl~~~:tnl rle':.:v~de~~ ~t h!~ O'r~g~V'~a~te Q! ]~nt~~ologt'c~~~m;pbmtii.. d~t1.l@~enta." L~g~t.'f"U~j Cir.?a 'GUm TfjJt~;g,ft' . din' ,(_!f71;tl!'~,iz(l
Al&1 ~ffii'l ,J l~~$i
j

l~l t~ ~ in ~il1e~,1a-1~~'6~U,t~,. t}1. '1"~~' de' re'§,\IJl1Hd J~int~i~ [6"tLt?~aJ~. nn ~" cl~~iM')lttTi ~t?t!nJru,. 1't~)~." ~i lbJi d& t'egi'luu:~ d~~;@'~irit.

lw$;u~tt;e'. de ~C} tre .F~·u! ~n. l'"'"etl ~£lfirli v~anu~ut n.il.f1»~M~~~12. ~ l'TIme~~ Sil,l1;t' ~tri.•.

,LJtX~aii~eceScriptnTa~ .(;a .E'v,an9he;l~e ~e~ni(.'a!! est,e li,fOti:..,,: ~'ns~;~~~j! ra$~n$UTfle '~a c~'le rI01~~ ~'lttreba_Ti tt"€-, btd;e ~Gin,dcla. E'Xista e W:1d\trf~e .fn C':eea ee priIN'B ~te ca1'CI'c~~tea de ~~1npl'e h€ 1W'14ne a Senp'Ut ri'l", grad.afte· ¢i!ect lJf'O p~wt1Qn:~t!a en Q t11.'l',;U tlri ,,l!'om;Pe1':t:enfa mi~~ticiE«' Cl: h.~f·'~ me?$Gtrftuht t. A,i'd crod eifeg;~tii (iJp~TEti lui O~~gg1t ~,u

tra:it· ~LC,fPJS~,l 'r

s:a

'L!fltit~rul'Ut ne'Nl!:t€"tu,eu:t a.m,p~, 1'rtIDe-i'tlri~m~ cle

'CQ'Ri1,~tfi1a:t 11~c1'1'~rHe,tr(;lfn,~feTt~d

.ea

ro

,~T.(Id'u~

de 'Com:pe~n.'~i ~[

.zed Sji'n tei. StGf'iptur-ri.


p1·:I'.)i"C~Llmd

[am et.'~tQ.t. teT'i'neM~;t de' :s.e""ns trl 5.'crip1'~u~'i~i~ p.T€j,erinri:u=l p~ ~ ~ ~ C.B~ d:s ni.,~l de lil1tl}rp:n-~tare, ,A~'~ ,lnNt' pntem £lf" tT1Ju]'~, 'I,\lli, ~,P'~\I:.a rnee,s't'ei tdj~'tmc.fa :si mp~e lda:r' ,efici~nte ~ c,-(ji ,o~(,"te ,pa~~.j

pris=lrri . ~(t 4) p2 cat~ le: p.vafe

~L~;n~obr~e· Care ~i 'teortetioc, itn n'?J-n~uT t;<':rac:~d:'1 3~[fU"";Un' (de ~a, 2 'lMna
Q tze'Cl .J L'11 p~U-f(l!",

De. aid

puzd~rie de.- teOof'H -c-arl!2 se $~hil€$Gj, lhr. ur~~,. :t!f.w1·l?~ti: ..


@

t,ectura

:ini;rin-

""

n~ aceea u

1tO~~n;~[(n~

"~~'

b ibU.c ariB' do:u~ 1dv~ ~ttr1!'pal~12~'e- d.e interpr,e tar,e' (lite-r~'l ~t

spiritw~d/6!Jlia,9!O~ic. ,~,~"m".d.J ,~i m:az tl!'n~~te sewrun; Dri-gen


un _
8"~'lI~_l'1!~' ohi.a:r jf""'. -

C~~m Glnta?tulUJ ~ ~a- E'vanghalli!Jt

hrts;~Dl'Qgte~ d~1ln~!Porii1t"A;pH s, l'1lse~tnoo

du~

liQan

'fil;e~
~~~£

'~:l[n;l~;rl:Qi'lf" -(':lljJ'iu tul;

P'Il}$tit

d~' :ra;~ul. ,LDgO£4[

1Wt<(;[[, ,~Ie~' ._ :ratin ... ~ ca~e

~~' G p~.~t1rj~ llO1"

fodCl~~~l:-n~ ~t, ~Gl~ev~1Ut ~a~i~~aJi{" (G('dnu~n"t. t, 3'7~ 2:i1)~, Vt~YJ~tu.1[lre' lil) ve'd~lne~ in b~na '~W'1iUe ,,~'tQ~OO tu~1t:t"l.€~ ~ pt~,ze~tu,~.'cac~e ,1;~Teil~G, i~ 1~'~~~f"Ef onl'~ el eme~t' d~'" '~ne~¥~ 3p~t'zte'~ ~',. 1".LQU$,i;lU:~ ~?S~~,.
I

l~e ld'~~P1<@t t'~~td p,wrE!a·· ii~:rtl'NQiWl,;~[d(pan ~l,og)!nl,h-emO.1l)~1

~e;Z

inj'in~tat'e de ,Sutnru1'i.: ( "H . R'6t:p£wt~1l\d insa, :tAlld Ia l~lt:i.ma: con.seCtn'ta ;-)"Cn.ema 'her'~' m~(rirtolca IOrige'nicuul iu pri1l(:ipiHl h?·i..sfiJlqgli:\ (_i·tu-nd' :
0

pu

tra:m lllj"irrtlt2, ~ tru STeu1 int!efpreta,rii, Sf1?t t!:ri St7i'ph~TiF e ,. r:-ril~eu mistic. eifei L."og(ilS'ul !le' <Q1"atl:'J w.C!XrUW; U'U.pu x 4'" ~ ," _.J'~' ~Nt .. cupar-ita tetl pr@trrie .' Cil'rut:;~«;ul m i~~'tip~ ~ _ n V{iTi~:rt. [1~: ReTP!'2~~rtiEi. uni.~· a Lo ~o~~ului drari va din 'll1:~~U.ipUlr;ibvlt,ed ~l.
:5'l'iJtlin~a~ d:-ejt1-:' ,Ontcit a j(i~t .1i~'Us @ ,8\in,9l~ fiinf,li, ~:~!,:~q.Je'.rt€ie epinoiai) <[ ~UJ", 'C>CilTe nt s.-~ infi![ ti$a'~ g~n t tn.Q,i vn-u'l te'jl U~T oei w~<L ~wiveau 'nu~L V€:aeal~r t(Drti t:n. ~c,daJ~' f~.l, ,frehui€ 'h:t!~-. 'fisai In 1nai 'Iltld·.te' Glis~cte l'\G1:eSe dt1~ fCN-vrnt'ele': <t! lEu S'lnt Calera, A Gte~arit'L ~ V it! ~a .x Eu t'iri;t Ptf'n:.e(t~" ,~.Bu ,~m'tU ~a»· si Q,Uete' llt"liiu'rtlil:r;}te., In -S'd~imbt n~~~, Z-nf&#~c:!l"e(l sub CQ,r€ 1M~rkt.d:tea

1."Rf:ittn~t! - JEt eS:'~,e! fn~i'€'..Dum7~~1\l, ,~~ ere,c.r'~n·a 8(J. 0 l1'U'nte; eQ1"e .p€tm~ t<Et Ptl\Sibt~tc:tll€G ·c~~noCl~te't~i (lui Dltm ne::.EHit~, n.-mi~). LOJo~Ju" ,e~t~'

d;e
II

in cni.'i'i e~n'~ll 'f::~fit:rc-7., ·(T)~!{I""i!O» _.p F"'~- ~ll~ettg'en~a (Hvi'nd" t,a~~~t~eQ: d~~~F'h'f -~itidpa:j!'a fi,"oond 011i;1, ~~ [cUr~t ,1~~~t11' ,~~re:wtein. el ,~lJ.tcr la a deveni pri1Wr:i'pi1'!. .
~

:t~~e.

i~'

~'~rtu:~e[i /(l:t:t;Q, ~

a ~$t.n~g;et'ea 'if!T~-ri~,,~t ~cll1'tu!~l.i in


1.1
_!"'

1iinfe tQT ~at~oi1..:~:~Je ~ cu:rn am

ta

1\-...

~~'-~~~"Il'dl

q?

.Yiafft dU1rt::r~te~i8i~:!I.,C~ ..J'. Prmd,~'u L.


_lruru(Urli!!'.r'Ii .1. -

Jo) I

apar@

~1:'i'1 .~!JI dar

~oll.(

ill,

m-

I'

. s.
li

'Ct:~;rrn. :¢JOa,t:e

ii !l~,Whi~as:a6t::Ti,p:hitEt'
DiJ
.! ,- -

t're{)Qj ,[~ U'~~'~ ~[m'


IT :r\;f,jl"!:l:U.lfF,H.e' Harr],

N~ putt~ bt,.. de \11~~i sus, tMrrfn pO:at~ Ii 6.d110SCl~t I


,(:!"U
"

n ill era 'ia j'e I p,e ntjl't~ 'toti VrivUQl\f'n~, c I: d~~pi;i'lI.d'ea d~' ca,ltuldtGl.'t\ea, tOJ' M htttB:le.9'eIl"B~ _h~,€'-f.tl ~{.U!~ S€ ~tHde' hm:pecl~ ducii c€T\ce,Cdm dr2' ce'l tl"e:-Q':i\.U: 11;U sll ;!N~ :s.chnnbe ~(il f.atCf dntr~1!m munfe ti'tril·h·.· l'i'~~ luat eu 1:!;.I~ pr. '~(jtti i[)p\[}st~Ui, ci

ldcm~ p, Jl2~"

[i
'

1-:1l8l
,,-

1)€' !(;cvb ?i lo.an ~i tiiw,. ~in,gu1",ri, in 8.ta:;ne. 8n [c-uprifl.<i:d marireci ,p.~ r-m':e 0 tlVea a;~"Uncl ~~ ~n 3 tur-e sa con;~~emple pe M'.oise $l :pe' Uie ~ w'dtali in tru mahri.re ti ~~li, itttd,mlga 1JOrD,ir[ea lot i)dT~9LQ;lta .¢. g~Q!8.~.d, 'usni:t dl'U
nttm{tt pit
Pe'~"T~tj
j

de ~:(nn.p.ete'ntu ,;~m.;f gracluZ de iittifi~T,e' Q lwm!:eni?'f,n':NJ.ui.. EZi.std, in prim~,l rind .• ee~ mu.tti(l (hoi " " ' ] po., J.~j) ~a-iU. "C'~ ~ .;~im,ril.·~~"'.~ Cfll'e ';!l'U ss pot: h1",« ni deC"~ ffi f Ukl'~Etmnghd~~~, Dupa, d urmeaz.d C€~ de nij~oc"'. care o:~r~g aa glJ8te din fj8tttletul~'4' 3cri:pturii" d¥'n f~o.!tt'ei4~'l
Jl
j

tU7'l"1;~1" C€"re8C~" ~Colltra Cels, U~ 1-54). la,- bl. De Oratione' ~P', '27]1 czti:nt: ~~fn,i LDgfOsu.l h~1 D~A!n~ne2;!L~' e e..fe1'it 0a ~a.~te ~~C'J'p?ilQr C(A, teginThp c.eiw inc{l neputi-ndo,~i $i en, rn'll'Ua,r-e de cat-He C,fdQ1' puterniC."i], ,as ~j, inselffmoo. cd El oie~jj _ :f~ec&n~:la du_p& Ft[E dul asemna:1'i1 :SI~l,e C''M L()yO~ll"' Cu p.r~n;~:r:ettl ,logt)s-Ul SC'rip'tu~it~ Orige.flJ .tixeG~c ~(.~lejJ~i
j

oriCllrc esre

e ~~ chiOT au nl esrc 1..'{ftbGl de m:l e '-~J;'f c iti:tr_ • da.ca .,~'-Q:r parea (:0: ~Pt~n.c:etNl ci~~dat, n.ki uUH,l rif"n. ~:::{en'U.
aT fl CnV'lnt:uJ

8:

J'dd, 1.H"t.ut iNn Icel,elaLte Ci-l;ufn.t~ nu este- u.~Hatei flici a (:'ord , r1ic.i unJu.J~c. Din pl"~cir.t..u dif~?~enfieri1. ~~ 11 contrazic:eri"

d fieeXlr _ sint

rn.(.{~ m.ulte cu,viRt,E?,

Cud hi

ri

a1,;n're-

do .... ,"n. tunq.1ct e.

n.u:m~'[,i nt 'fJleTC'~ poa1f.:l eldot n.umEH'f! n!(?sJil"s~te. Asa inc'lt p-ut€111t ;rice dl od{~~ 't:or.l'Jitor o.ITe $pune iUc:rc~.IiTi, '.~~rtHne de ctTJ:,!lrtir:el£J ad~tsCi itJ:i .DU'1'ru~.eze1..r filc·tit 'vor .bar.k! iJ'C civr.d tel ca ,!,:P-Ul1 e ,ade "]idrul ,
rrunaN'

el,e, t~·;n,h~,n.ra TjiP-TP. !}f au.

eI, 'a· da ca "orhc ~t~ deSpTf'. toot.: l d~'He jJ.i"J,,\\'t-blle fi~'V1 1,1U:1 t nt.t Las<a dB r; parte nici f) i.dee~ spune me,',!2u un Rin~:ra:t'r'
I

f,nutto\;,;, ?nirn&i~;f,HJ[f't? ne{:f..p,! us(1 f'Dht~i loQ rod, A cegfu t' "{ffilv:1.~e~~l~lp.tn:·fecrUo~iI ~~ jfcelo~ .de3i.t;1T.f.i~ilol (hoi tcl~i6tatO;i}1 l]u.le~"flt(~t~ m'n&e-r,et ditjJa l"toou;tul.u ~-tiMeld~.i$"~,[Lf.!c; (Colllen:c. 11 2:0 11 ), }l,enn~1t"f,a?a ul h1~l!S'ti(' tinde·, spre cl,~,tivlr ,sj,Tt2'.

(,-1'HJ1n t~j

(F·il.o{~,HI: 4).

Demersul.

hermene,*~,t~~1pT'fxl~,n ,;!de?ti.e'j"RcNl~ mi£t~c. 1 :e:8ie ~,nul inf.;,ni.t: J.I,tH·men!HJ!:tul §i Mt.~'tlcul .sint de j(jfJ;tJ dDUi~ aspect ale ~}~Ll,iiU' interior~~" CateqQtia 1~ J1'mBneutiea ft'l1~clC[m~1~taUila o rigil n..€'st'(! a~eetr de o,phe~:ela ~ JOton~l d~ Lht)~i(~esc·'. 1nt ~~n~eta1~~h .sji1i'1.lt: i ;Scrip~ uri (::$l'€ (~tlTecta. v.a!a ';llUi; ade1Jarntli intrucit t]aU~e eli ,~inJe ~,7~ j'l!fO!IOS6',~ im ,gpe1." d.e 'fitnf:aJl ~ntrucU este 0 aJf'Dl)~n~ de [{rist-a,'}. rrmtQ~"" Hel'm€'~e utn l pe.'rf,j!;c~ C£l '":rprin.e~ph.r. inte'1iot';, cnfflU:n iea,
l J

1-1~'~.stGS!" .81,;12' .L1~!t ~i,m€.ctt,,'r dt ~i qb~c('(_'jt~l inl;erpr.e:ia..ri.', .D1.:t] pe:r,~p~.ctiva h?':1-._~iiloli)JJ1 cu, heT'1n"~n.t(?:t~.t:.'li~ le;S"tt3 1~7i di~eU'~'~ t~11tClIQg.i~ ~~ lwl'('i~ i: in aoeI~1-.~~I'in~p., LogoouL ,'"E." T-oste,~'te pe Sine' ..Cl~ fJ stroiTIii~ o ml?mascu. ~9'!t1'a~} 'Chipul ) se .a1'.ttR'jC(;Jn~1E:?mpUt j.)l'winli .stq9i3rbGL d:.in f:i.~iloca:]la m..(~'fita 0 Silt fie ci,t.;lt:a .sun fQrmt] It~~i ".• C'r.G~ ~"~r'me'lM:!~ttic(~:,!To,t
t 'uttJ?hthtL l ~~ ,DU,"llne~eu! t

~n!etB.getE!Q, Spifil ~w.l~ a S'rnprn.\l·ii, c~t~"1lGH]~J't,el'eii1 C()n.:t:f.n.tr.t'H~ lui. e' T alY' 11. J1er'flUnl,;t~'f~tiC'a d l)i,ne' astf,e ~ cti ml~'eC{rre"

roTe ta zn~epU" era ]C)l lJ'l!Ym71ez.e. U n:u :tn~:m-n:,e~ga vorb,i.i nLif"~t(1i!, 111:tru.cit n~;[ sint "Hwi m'ltU; ct~mn Cdf'li ~tpin t1d hd D.l~ ts, mneZrtl1.~ e$h;: u:nut .sin ~;rU,1';I\ r::u,:;Nin.Zir~d dam' m,ai n~~,d\c idei ~ .din:trJe care' fi,£_.CCfTIE! es te t g paTti? tl-,C~,M)~n't.ut'zt~ i'ntl'~9, Cit d:e.s.p}'{? fw-it:l(Ir€ a~~~e C'uvi-nt·e'H
despre
.cUTe

se

SpU-?l.E!' cii ur

cotrtin.i:''iil
II

no

"

P"~ 1l d:~ U

~x\'l"l~;nt(!'e" r ~
~

114

115

1\llNIM"J;. BIELl O(iRAPti E TEM A TICA.

DC"ipr,e
s~a

("Jri ~(~;n 5~R: ::v.:::rh ~il

r)T.. rt~.

s-~

:sr::l1'h. d.e~p.J'e Orri,ge;n., nil:: p,ildE:"


C hHorol
:t"()l'nan

!(J,tjla

'!ir::lFi J11'1,tll $l ch:!:o).prc Ba~l:ff.lgr'c.lphiB fl'Or;@eJ'r~


!:;:u mHl

L''E'

a.

] ul ':Plerilri Cl"rn~zeI, <1pia:r.~t~ ~h 1'97L

irJ t·er
i1"!

'!\(3 t

pO'3t~
'1.1

hi hllo,JiliF.fI,:fUle con f'i;fllllte

eele pat

E.(Jlo:.!j.' i'j1 volwj}c ~ei Eerieri .trIeS(! ale


:::U('i -illlta. :

O:r[ge:lil. 'a!p~nJ,'~ in P:3J3_ l:_'l.a.F~n'ti:';li SerHtQri 'BiseI",i'~~'lti .... ool~t!i~ ei:lit;'Eta de 'In~Ht,vt'Llll Biblh,;: 2;ii de WHsi:u.:nC! ill Bi!'l@11..co:i.i Ol·tot!k)~e ilomfli'tlle,). N\;lfE ne-atn ghidHLt dl!1pfi, (} 'h:JiibHo~raUe tematic~ ~"tomnit:i1. 01:."-" dlt'ep't~ 'Canl demuEt. (U1)fi,B~ de },tal'g\H~I"~tC' lui

Harl. Tfjtu~t I~a are


~mpO'L·tl;J!lili.:!. daT'
51,(;0]

rTi'?t"Hul d~

a include unele
publieH.te

,frrtk":nle

nm~ putim

cunosciue,

foar+c ff; l"tE!vi te d~"

ru:~ta'te-

AllREvrElt·
'RL· Bj

Ul'1L ZATE i'N 'SnnOGRAF1E

9!Ltca, Com m~fi::tl1i'-ri~,(:.In ~·i2"1'n. 1) ~bl~O!J'm ~'I!:M~1;~U ~m; (~ HnaJl.~ hlii!' ... fZ@.~;r~ .rl.tt;i, ctr.f4 f!cm.tU k'M B:U:J·~iot::t noma. Pit/E. fhdl.ct!n· 'iI.(":" ~itt~r,cU::LI.l~.r:: !£:'rx:U\5i:ii;~tiqi:.tif::, TQulotl~c!. US. M. VUlliH", D:i,.r.1.:MJJ,m.:11i:1-{~ d:i;!' .s:r:;r~ itu!J]Ji~e d.~retiq:tl€ ~r; T\1"ly.d·iquc:, ,nm~tf ne et h.fstoil·;r,:, Par i-50 1937~ ;s.q. ~ l.Ierm.a. the'nG.J a 3C'ric8 v:f pare' on l~~e'r·qt;u.~, li:de·Hf.'(,!" a.nd rl1~J,Q1bct's .w.phU by. me1n (.I J Tti~ity ?;on(!~/e, ThH:j;U n,

1c.Ji',f',b.u{'h c-l'T iidr ~U'It,'i,C"h;C" fhi'l'D.liOJ[l ic~. StuUgl:I.\T1L OviC h. O~"'k"nl'l!ll~flc l~l':i$till:rll:.t ~C·hT~;,;1;ian.,i !lMlec~a~~UCI1'U1:L J OI'CbPer- OTi~ntJtUa ch'i ·t~{mfi petio.d~~~()\C.omme-Thtil!Tii
.TDT. ,f,iNr.tt@.l;f.

de

'h::

a~ooti,'i' ~:.:hr:ist:id i'lc(,l:

!l~~;r.(rd p'l"o1ct1i1a,

'R,;r.mw_

1'11

RA,J\1'.

Re« .. li'! rJ/ w..r;tiqr n

e ift rle m:!}St~c;rtU'i


~9n!!{:qU;(~8,. ~d~_ P

TnuJouoo,

Rt:;G,

Rt:"vual=: li,(!",~ ~
R'~V1i.(-!'

iI4'a.i?.Iii
7'"('

1. DiHlielQu,
t,ypm'Dgi:e

!J"~(.'i·fim~'.rttu'r,n; jllliaJri" lul:ii'bliq:IJ,~, Ortgi.!~+(" PaJ"~!";,I '!J5.{l

f.it,,,d~
(o.I"i~ne,

HUt

li2!· m:'igi~r.lii;1s. de

RUE. Re1»2~ (F"hUl,.m e

ecrl &'S~a.t~ill'U.f?J I .(l1..n,:raj n,

p~dm~ .

•1'. Danielou,

Cm1tml~ e.x.f!.ge1:e

rlt::

~Q

Hi-ole. SbJ.CUHI, pau-tsuca,


1

'RHPR.
~r.:hSR.
lkvSH. Hefner bl1:rn.

d'ht.".t·()ij·c

et d'E!
sci",:nl';\C

pftUQJ!3phi

~liJ~olDgie fn-.O:1..e5 ~ nte, U l'ij'iver~l

te

... r'I2~'!gif'!i\i'.$e.~ ~

~-~culie

de
]I.

.1 (I.'U

{lJ}., Bli:i!rHi1, lQ5i,

p. 28:0~~Hl

de Stra.sbt""fl!.lrg.

.RfJ3 ~,r"U!T"hes de
RIl";:"'uc dt"'s

~'(I'~'~,I:J~eH Pi!l1'ms. so!":!,


~I'C'S

sf:ie~~M:'"

'tp.Ugku

FilcLlllti? d~ theolo,l{ie

cathi _

Luhae, H:f:sJ::[.iirpi'!~ Efr:p 11.. 1~'int ("W.9'~;I1I.~·i!!'d'? I'E "1'iture- ii:i!J'l"1 Fl·e;.\l .Qrjrlen"'i :Pa'L~is. 19.50. J. D.a~ie.J:f.J:~, I. ~~u~M dol's: dc~~;t' res.t-r~menr .. ~.o:'I't:!" Z'a''UPil"t"' li'nr~ge?H::'J s
de a-d. elL Puech,

1. ni ve"t:s.i lie de St:ra~'l:IiDUl'~.


2.1U·

SGKA. Btud~l2n

Gcsd~ ~.I'"h~e ~l'1 rl 1

IlevS["t 22. IH48, p, 'J. i-F.i 6,_ O~'f1Jc'fte (It f€!;T.~,q~:w~ f:rhtH.n;;t;f'{,

K:u lt~J!.r d.e.r; A N;e i"t~tm,o,:. Pad er-

a:'~

10,:.:. {iU" 12-,11.

l'Q. 'l"h B',a~(igi~{"h<€ Q t.J.arrlli5~h rf,f,'.!

Ttiib! nge.n •.

C. Sdnnh31, Te.rt~ 1L'71d U n~f S'ltCh.3i1!tij€n.. zar ~.GIl::'''rCh~(' .!:t,t(~ de' a.-l~d~ri.'i'U~('h:e'n l.:i...~;rar,tl:'r-, LQi,!lZi ~'. 1'2. :r'tt'!\fj~o;9lisd~!5' Zl'~' 'f"'h~'iJ~, B€lliE'. VC. 'Vi,~liG i'! Chf'i, ·£ia~ta.t", l 'mgb;~"rdl:ruD_ Z K 'r. ZCl ,hritt fie.,.' kul•! i~ rr,.; ·~"'h 'r ~~I:'G'"O('~.g1'("J 'h h,n IF: L. 1 • I ]!"HlISufUC.k ......,._
r

TtL A .. Hru"iiH:!ick

AlJJ\: WiJrr:C:s ~e 1.11 [Ladl~jQ~'1 chtefi:i~;rnnll:!!, M~i~lill?€'~ ~[. Gug!.:IJ~, P;);~h. • .1950, p'. lBQ~JM. X'~'lI"l HI, POh.·.,i.1fici,;:t! UnjII. l[enry. ,~~.1;e9(;:8,jJ'd" ....... . ...... ~·i,9.~,~~r;!'d ~}, .....or.,."J.J: '. 11 ~ versttas Greg.O!l':i;aml. RmnH, ::I.'u.SL H.. Gos"ler. J J.w.: \~, ~.~e dif.'.,,: bi-btischen Wan:es: n~ c f. Or'ig'en(!!. l'
I_.

l'I,un:f;'her'i,)

JL9:13.

t)'R; ~G

~J~

sr s FU'fJ ......SCI<..IPTURA. \
n HPR
BI::dlt-a.q 1~2J.
:lUI:"

J.v~E'tODA EXEG ET U:'l~


'E.

G. L. P['e-.!Sii~'e.

GD(~ -;'f.!_

pat'i"istie
d,a TlL." l~:

.tnQ1ii-ght·,
;PCf.~!:.H!'

1'~:T.'-.ea !rali~eza
H.
Crollze.

IJi~u

1952 ~i tI'ad!.l:-' ~")it,lt"i¥ti~H.~. Parls, 19!J5.


C"/;1?;t

r .A)nd(r![i,

-flp'{l.l'.(j~il!ll d~

l"l.fFt<crgf'de D'Uf~t

O:ri,genl'"[)"\Oi't.

P!!rt"[SI

1,956.

p. H7-J

rie Faye,

0 I'i,g;:' nof.! rr::,';t~:fl ~.re_f,fet~ flU d Dff)n{it,ki~·l'Ii ?,


'I).

P.

R~w.L']e. 1'1\as ·.:\'.~'ird(mpn?"l~;mft.·$,!d'~1:e I1ntu::ii:ldu:rJ.9 ;.,,~ee,l',

.tiff .i"i.f'ti:ttdt-

A. LOW r"

Dj("

r;rl,~

r~n:H nsiehr« ':("1

des

O.rig('ne.~,.

z. ~r
iI1I1

Geists('{!,l.e.'.

f::::t.tl

DrJ'gmetl'i'~~~hkhW, .F. Pl~,atl O"'?"",r?ne. z~ • '''tf,


II.

~~1"€'Jbu,.~ h'n Breisgau, 19n:§l. . ht?tJl,}."i,':",.." ~ I' -~~i<P....I? piJ1'1:'""~, 1"0"I. "'n·\t . :-I~"'JL _. :~, _
~ti!nGShm'hme!}J
1';:,f'

Pn$.i
['11

Wf!!'}l

rt'!,

·,.;iln l'iei:t!t,9.lI!zur GesC'hi('f f.e d,(!;f' ant'ik:en ':S.G K"A. lB. J:r 1'93 g' tnr:~lIt..p.n@'. p.. 40 ....... 48). 1~4.7. p,. 1~7-

p,

de

Hh~"""':2:;:l6.

LLQbll"llc.

..'T!nntD~fr~.., ('-

'li!ile'!eh5R ;J4. 19.4'1.


C~);tl

11:.. hllet'. Diu • .J1j;1~1l&"/le1lb~Id:, des Of.·?9ffflE'.Il., Francs; 249 .

J. G'Unl1e'~. Le . ". r"."f, ~;fJe.si':.:O;: .;1' tHc-rx(ll.J1::!f

' "n.I1'..lc jil,r.Il"Jt~hr. f RcchSR

e~ d i A ntiD~.·hlP-.

fUr

E!;1

~:4, j[S!~7.

p, '2'52'.--302,

'

r.
Vl,l.

P. C. H"oiHli;')(J1 . 0 ris(!)~'~ ~'n tC1'j'J"'!i!' t•.,_t iQ't:i. o! '~-r1"ipO.r.Te e..r.p.-~np l;!.lea. "nom Ili~~ Ph ~~~r~UOl. R:O::L~J:n.8iUllellfil 6J. 1.044. p. .j! 7_~~.®. . , den Hoe", H(~r.ulc('~w~·~.ioC p"1'iDb~'~~m$ ~~~ P.l:W'y. 11" Th:U Ur liteTatu~)
VC 1.; 19~~, p, lSO-j 67'+
~)lml.irp"Cs
a:r-!"

H. KalTJP, }"'rOo.Je1n;;[! (.!.IU·hrt~~~k1~"f';'T.I! A;r'!'~hrDl)o~.oft4~, '~Lbl'i~':"l!he A iii,il:hJ'oJJOlo[{if,! :und phUo!f,("Jpl:li.S:C'1Jlii:' .P!>yd~l'~~~)f.~e den Kil"C!henbel 'I,l,ii'tem des dt"ht~rtJ .. ah:rhUiliilije!:~[.:!:., E€li~:t!i~ Z;UiJ,' 'Por·d Erung o! If !MJ Ileher T !iJ,iOOlogie, "'i-'ll, 3, 1,~[i.J). F., lQoste:rmanm:l,
~ehrHt j:;hr 0ti9'(~11iantl!" Unt-iijl"n:iou~hun.geJ1 zum G:, He.inlficH.,

N. T. 6, Fe-st-

l~:n}l, "p.. :H;4-2,1;i L

E.

.T., P~:1'1"i hH.-:ru,


H.l\Tl,1

1.... fd~
7,

Sf)Uf't~(!,).

Ft-@;L

t,~ 12'fi-. ] 12.

7 IT 'rri.'yS"ti'1u~ rt~ON 9'.rJ ~~L')'I'

Klesterm tlt,.n: :U eo<?rkOiftUl"MiJfU' nf:!h;l.i~,im·l€n im l¥'erke d~~' Onge"i'~e:5:, ZNT"W a!, :1~~{~~ £1'- 54rr: @"l• R. Cndi cu,: .Diet Un'.!. natre:~.. ~nI. i~lne~tJ{.j.ik~ ~'·«~H .d 'Odyi::l1.!'!, REG 45, "f',t? ..
J

1~a2, p, ,~7-l.-:tOO.

118

A.. Ha:r.f!lac[ .., Die .li."rteb.ni .sse


~~l

T.f!~·'t1't-tno.~~g.i.e de"i' Wr.

d(n-.9'~bun "Und 'U.e:1i'wlllndt(:'~

q.'eT il1it;r:,'{"tert Rirc/u.

TU 4~, 3, H)]~. p.

917~·~43.

'_ ruon
n'lli~t 01~m€-1l::t1n.~~, 'p,{~." XVII. in ~.fn·e]"
!}("

1\.:1 ·,1 V~CJII

teske, Die 'J"t~tr;g,i.t: aeJ Logo.:;m!1~W,;::· '~(~i Orlg,1l:.1U;fS'd' lrlu:rrs,'f,E;;dSl!h.(! 'Eeitri\ge ;l:U1" 'THoolngi ~ 22. ]..;fiins,toe:r U~31t • :11. IJiies.ke. D1:e ~:thE."!JJlogi('!: d.~r' C~rrist':r{,~,~lW~stU !Gr.i"!'!ft!,f. 110ft j~YSS,(f, ZKT 70. 1948, 1~.~;tI 12'0-168, ,;U5-340. IT. 'VOO 'B:althasEr. La lLfr'rpp.r1_(m a·Ot~!J.fn12j. Ret:'h~a·~, l'9,~ni

A.

I'

sm.

DES~'RE GINDIREA LUI 'HtlGEN


F. C. ,~,rl'Uri pi~ d~rig((UdiC
pi~ilo,sI'}JOh:w.

p. ~13-5:62 '; 27, HJ37. ~:J. 3'B,---.6~. .1. IJia,r.lJMlEm, Qr~'J1cj 'P.aris, issa
H.

033--1261,. .R!l!U~(nl:''''T[bb~iIlgi''fi.

H.ahn~r·. De df.l,m'inici pectQrn fon'te :pMdlJlit, ZKT. }931. p:·jjOJ. lOa.


Rahner, L~

lBJ~.

Gl1Q_ri.'i: oDde~' cli.eo Ch!l"~8tli.Lhe dljchtU(A~r,?n. E'j"tt:J: 'i Hutl!!;P.

I{.

deb.ut

• .AI Id;t~l'lre dOt:l;t'il'1;lli' m€S

'" "'.-;, Ctt!l.q ... ", ... Oj~ .. J """I'uds. " ",' ".ir!;J~

chc'"

C}\~. f"rCpp~l, Q.'t·is!'en~, 2" ,eel J tlon, PUT"i~, 1£ {5 J vol. ~F, F, Denis, Ira pJ,ii,l,osdphie d!~'£g,' ne, P,ads. HUH:.
11

OM9'en(:,! Ri\.M:. 1)'932" p, 113- [45. ~ . .. .' G,. B~rdy. La B,rir1~G.titp.· d 'O~·f:~e~e. VS ,Jl. '1932, p. (~())-~lOO}. K. 'R~hne:r ~ ."Creu:r,dg Je.s1k~'" ,(")t:e::·t· Ot~fg~11f'i RAM ..1~J4. :~:l.17 i~1'75. ?

lligg, Thfi' (:J~nS'"tli.1 pl!ltD:l'l'l.!,·ts of A t'f·xandt'iQ:. i'"! Ox:ford If.lf.lH, f M§T .. KyriU(;o!\1. nif!l"'D'Ii~~tit¥tW;i'i! ci:e fa ,.·.. .. y'lif~liJf' gf..'ip,,"tif}.q1:!1;! (t'Odgeill.;I!'~ :2 \f01.1 Alexllndrie'. nl07.
c. .IE:,

Fl.

iRal:I!f.!ic!it~Df.e Gottes,gcb'urt"

Di~ 1.I'!fir~' r1~r

Kirdl.en;~,:ta1(:.·ir

VOtl '~€]"

G'el~~rt Ch~i.rd 'l.m. IRe'FZ€-n. d:~'s GlmiMg~'!1h ZKT' 09. 1'9~1~,P. 3~8-'
,oilS. (a:r.'g~ne" p. ~~l-~~).. .., H. Rahn!l1!!t,. FlutJiin,1J; a! tr,ew:~re C'hi"fsu. 'p~~ ?i.1ttisti..-;]chc A'~sh~y!1.ng VQ'-n· Joh"J' 7; 37-3~" EH 1I.9~l,.p. 2uln~-J~Z~ ~67 -4~:l~ P, Briz::uii tAla 'su1te d'Oriigt:nr:!: pDu.r 'Une t hoj"~QlDgfe' 't:civa,.i:te, Nm(d~l\a.gc::;~ Car.t\.er.~ de la Pj~C'~~uqiUi-v.kc! 1,. Pa~i~ts, d, ('1942 ?)~ p, J1-'~1. I, l-1.a'llsJllen, Pt~~~~JW5. a do r:!trin.::: d'!':1,k!: ,t:ompCilnet"ion da~ l'On~t~r, l.. I. Hau!!lhe'r~. U~'S· orienWill-X" {"O'nnah$'ti1!"]'l:t~u6 le:t ,,"'HUUf;M . . d..~ ~ainl J{!\t;[ff. de, 1., C~"Q'Lt"'j~ O ..ChP{!:r 12. 1946. .. . is. ~'. B€:!tt€:n.!:m]jrt. Doctnf:·n.';!! ascetir.:a Ori~fib. st1i['!i~ A !1l$dm,ia11:.f;I: ),6. ,_ '~45, Re sm a. llr. J',tJrl as, ,D1~ ~!'ig,~nf~tilo'che Sp~J(T:tldt.iml ~:n!l tii~ M'~/st~:r;:1 TZ' ~, 1949_ p, 24~:?5,. Tr t.~, .~01\(.f'ce et W OI:U"lifdef'~ ti~ ltll mY;lil. ~qm~ d'Ot"tg.~n·c, .. :Me]~nilii~~ P. P~t~l":<> 1'. Ana.h:~·(:t~ :Bi:ill~H':lldlfa.nra, 41, '19~, 'r. '55--62. f.' Bel~tf',~nd.· ; ,yst1qu.P.' ·rl. J~."ift. d'w:z DfifJ~'i1oe" l?~is. 1'9'<5,l.. H. C. G:rae1', 1.."'extQ-:57o:? dnu1:S ~a d{~f""r.M'lUl st,,' fiE '~dlE ties p~j'"es :!J1rcc . V S. 81'1ipplll!ltneul jJ;g:3~1"P.· 61~7.
!r.1l:r.E~ti~':1,iO.rChAl"I. 1:3.21 1l944.

de
el~

,Pil:y~.
:F'::'l}~.

K
Hul

.'1 vol.

J?·.squ i.~·s·i!!'· € la pe1t.tiiP ~ Ori~ene .. S'u 1, i.e, son

d.'IQri>9~(.';
(oC'U1',;'T(!,

pwls..

u~~5.

Str

JlCJl.,>·~..

e. F..Ji'lrj,s. h~28.
"U.nd.

F{ocb.

P;I'"Q:tl;!}.i.!!:u~~a Pai;d:etL.,"'i~. .st~!(Uf'ti; ,:U)~l' Orlg~nc's

• 'I!'i'!n VerhiJlCnois

.zut.,(0

P2at:r.m;i51'1u.($,

BeT.uI1!-L~.ip21~ , H}.12.
1·lt!li;l1f~~~s!!' d'~pi!'~.s

J. :t>e'b:~tOJ'll .. L il!~ a.'(!~'1'"I~S. ~..:!' la. !?>CiI~~·ifol,ais.'i'i.1.~ t (!'Iii! Or;tpinTC~ ReehSR ~2 ffi~~. p. 'J!;j5-2!h. J. Lebr'eoolf'!l

Le aor::,'f(H-:,zp~ de la. 1 pt~:f1ct:.l,~:il:re ~t doe la 1,'lei9lfpq:1i~' oj, S'.a·~iIi!;1I!t[i!' d.a~· fR:9'liM(~ dF·~lti€. nne dt~ I J. J t: ~i:d(l H HE 1L9, ],1].23. p. 501-~d}lJ: ·2V. 19.2~,; p. 16~33.

STUDn· M.AJ RECENTE .4SlJP'RA. S,pmrlUAlJTATIJ -ITI !O-'IOE~'-'


Vii.

'C!b~ton

V5Uti;;."i",

Dli"

'V ol,J ~m':m£':tl!~.tt.sfd;j;UiZ

dlf.!'l'ol

Origi:l'llfl!':!S'i

ei!1e

Uf1te:r-

i5;·l;l.chu~Q zur

C!1~rt'9Uk:her
H:•. CL

ail't.$c.h~chte Id~!l. FFO,DU'JiligkeH My-sUk, Ti.iIhin!N'Hr IO"3.L Ullt .it:'I'e :re:;:;:(":t1l'


J~:!l!:r la

!Un",,] :MI, d~n

Anflinge'.tl

H,

193J: p. 5OSr-536.

F1J~b,

m"~rtiq~ueu··Or:i.getu,'!

IU';(PR

1P,e-tre. "Ot,[!~r.b!Itd t.a:ri{"~. c17::I'1.;rit"tI' R~~d"lSR ,4'2, l05r4.


'l!ba(lll
(!hl!"di:U~llln'~~

Uri

'e'1ISt.riS1-nC'"tl:'r.

tJ d"Of'i~~'a:(!'

mer

r,il

p. ,40""""",,,,6/:1',
M'oru'c'lliC's

(i~

H. de

Inb·r~du,cUl;.li!l aux

5~r

la G~t:I:i!~' (Sa·W"oss

'i'). ~31'is~19;\\3

t:).. 1-'~2.

1:21

------~~~~==~--------------------------==~~-----~
i::lir~1;iennes un, Fa1:'ls., 194:1t p.: ~.-m, A- 'Mi:h.at, ,j:r:td:,r.od:tl:l3'~] n aUR UQw\i;:~,1,:,;r ,,·w_. les Nomb-(',e..s' o k dn"~~lc'!'l"ii}S21)), '~::!lJ"j 5" M!{'l! 'P, 1~i?:4.
{j"

H. de :J .. !;dJ..;i!.(:.~· .I:nh'\f)tl.illctJo~l- 1:i!;l;t~ 1~l'om&l~iF1s ~~~;

r E.t"ioa6:.

~:SOt1:r..c~lt
(Smlr(]('-=.;,

T:tQU~~e~lJ" J'1i'~rQ~~(lUijlltl

il1~iI-:r

,l)t~c~~$

o'I1J!.r l~

1["I!J1_rtti~fu~

d,iI?~

fSotlirue~ ch:re:lie'\:lne&' H'i'}i p~~~. Uirfi~. JlI• .:11.-57. V:iner~K.nJ':Lin~er, ,"',L'lZI2S"C un.~ ",~y:if&Ft .h~~Il:"r ¥(l~ii1::fI'it·! ~'j:ilmrg. 19\39 (~d;R:~!I'le, po. 7~'-==80}~ ~1_ L~~att:r~-ft R.tllrjJi.!!~:.s.'M- ViU.ey. -;< ('-,o~~:t~mpl~h'",i n», ns; l. U, 17tl@.CacmttqUi!"';.I:
kT. 11"?'Q ~

~p~~PY1iffl"

r~.K:r.ltlUei.
iSM~i'HJ';\;

Des

O:ri,qr1'Ytc-S [,rlln"!!!

1;=Ott.
[J.

Gt·~t~~,.:;, T'Q,

,M:, H-ln"
.

'~~i -,lS®.

tr€'i" M'~·Ii1-Scfoo'~~·r~)eM'l~-n.,,' ,!l,e.~ .'


Z~;J,.';;a:tJ1;m~nJ~;!l,l~El> ,.~~rbUi:1\' ,

ADDENDA.

H- l~li~uirt~,Jlie ChYistol(',t~ i

;j.(~.sOti£jl(;,'?lii1S" in

W;(!'U~:S'8"h 1li!:~~():9"~ JOT 1,. 18'1~j p. 19~----:2-! 1'; ,369l,.....,424·_ :r. :[leru'y'~,Artierum 1@:n!9$o!!'",. ~D~.'~'~fnl"l.n:m.tf"Q .1"1. ,ll~lJJ,h'\Sup:r.iJ;attl1*nt" de, .i ~5:0 fDtig~!be.r cnl... [}~-[j.?~ . .T.. ru:,.',l:,~~; df)_~ 1&: ~ I'm 'rQ'memp~'~y1-i, ~~udi?- th~Q~n:~iq u ~., /0
I~

],1,{

~-

:Haf;L" 193;];, ;P.[]_l".i.s, J. ruVj,fJj'e~ 1...11' ao~,i.iI:! d.~ [(~

It'~ rI(-:':r:n

p~~rl:i.'

p. 165--,212).
t
Hi.iv·i~,e~

m&.tu:r. i..o..~~V'ii:in; 1~0], [B.lbIiiofh.j::>iJJ.~~e cl!3: la . ~


'

F~t1Ai;:,'i'

Id'it'~r1 u~.5: 'rf.'t.

r~CI;f:::t.l~'

tt.HJj:~ ,!n (O.·.f1g-l!:i:l,IE •

T,hoi2:o8f.!'9i(! (lu :n',()J"iq~t1~), BLE. j'{144. f"ptlT:PIIleT" 't'e&dCl'11.p~~,


i,~;R:.~:t~~.l_ 'loll~'!1';!

$O:~.i~'i1k;12 f'&'d~tI'tpl!;.f: tti"

'U"n

t~'nml~ru:II~~~

p, 3=12,
lies 1.te eo:\: 'l'O~'igih'te ,~:LI.:r l~ 18~1i) (42
.qt["~:!j;ibt;l'IJI!~;

A. II.

£.:t~0,.siHtin t'l"i'tiqNi!

:r,a:~. p:r,Dt:

p.}_

TIt e

Lc:JfilQIJT1!, ].'HH1,

p.

id'~(l; ~ f
:25i}~2flEL

1~'.,.tQ litl'C:m~Fi:

~r:1

C~h ~~Wl,~

:rr:jl~[iSifl~!

H, E. O~t!'!1l~"!Idml

HL'i'r:~it"1? dtll d09f1'~bo fiE! (~~~rit-cmptWftL' f":!;l~ ~ 'fili1;Glri!l1'u,~,,~if. '~fI~~09'€#Q1'.t{:l, tij".i.,n.lJ..!lt de 1.~'ilI!f!lr:,Iltli'i par 1'" Br~1rTC-",1H P~d s, i .il i 1~®9 fed.i Ha!'l al"'! ~ai.!'j~ :U. :$ 5)1 'Of.'i~:ene, p ,. .l~£,). 9
fIIr"

'-_ BlB.LIOTBC,A M~l\1. ~" _

rN'!I

i....

~""'~r"i!.---~ ". ....-~

. '~~\~L~.._..rWI"i-

.... ~~·""-:-T-=:;;"-

~-

.. ~

,:
I

~'R()VENIENTA

r1\.!!'.l
).e;

RH ~,~
_",'~~i*I:_~I~""~

.l~' L

,I

']. :Emile S~nart _ E's:e.1t despcT'~ L~9'~nda 11'ti BttddM ;2:_ Dienlsie Pseudc-Aroopagitul _ D.~·8pl~~~ nU1ll.l>~'l6 dft:i!l~e. Teo~o,gi,e 1n~t.kt1 ·3. ~ '~ .. Atiliir.tdu:~.p.(l}~~ (lntt'eb~i],rlle 1"~91eh.ti M:il~n~;
4_ V:Iadtimb: Seleviov

,Rusja

~i Bi8e':ri-eQ, r.\11;:!:verMUt

5, iF\~Tdina!t)jd 08S:e.ndm,li v.~·ki. ._. A'ni.\11tI11t~'~(jllmeQ,~. z'€:i' 'G, 'Vasile Lovinescu _ JurnaJ ~d~h.im:iC'

'1, Di;Qfih~i~Pseudo-Areepagitul

,8- S.fln'ta, Tere-za din .A.v:Ha ._. Ca'f·tea viiirtii mei~e ..~., D~I@Jj. Lama ._ .Logica. ii!blTii _ 110, Oti,g'en·_ Com.entrrriu, [a' EIvangheiia du~ l'Q~n"
Cart!Blil

Ien::whu.l ~e:r.e~s~ii $1, Jfmarhia. bisariGe~a

In

p['\e-g~~jfei:.

Kno.rr. vun R'01,!1H?!U~Dth _ .K':ltbbltd~~en\~d"ta Jul~s. Labreton '~l .Jaeques ZeiUer _. BiEerwa .p:rin!.iti,vu He!r'H:.i. hen.e-e· Mar-run ~ Tev[ogMJ i,s't~rirai

B~lvLI'LUP A...'CU T~n,fUJlteaJae~o1i': 'i{"!!'ii1e CQ~'tOAMAl,.i~e1.'(~':

84) B·"JJ,:1i"J, j~ t:lp<~!t : .m at'~l.~ 19"00 d

Porma.t ;\I if}

(o~·x

.A~~'nII 1:9'!l;.i=.i
'Tiprttul
~X{l('U.tflit

1a
II

Cooper.R't'.e CillU]:r.i:d-'~~Hlhn~i fiea la:!i-'I


... C.P. 16l

p12n.tcr'la Mt!!s ~'e8l' 11:':11'. 1"; ~ {t.~21J ~ 7(j: U, ;$3f,i l1if7 " F.f.t~ 032!2i3i 0197 PNINTED IN -.ROT'IIlA.NI A
Irtn.prllfti'eri,8I,

I f!s;t:itutlldu]

t~l~rO]c\ie@.:1F.Ii

ill

St.'!;', CFQn~.M,["

COUlq1A

GIl,;c:}ft' ~
Ia E "angbeUa dupa loan
Ll~'sus.]estt
II 11

Comentariu

nu fIllce asta inumi1lJ~ prezent, penttlJ cci -eare POf sa, ziea: N'~am in ]'ngropat ell, Ilsus prmbotez (Ro~n. 6,4) §,.i. am i'nV]iit impn~uru1 ,00 E) 'II ; ci, 'inca ~] maio rnnlt (Ie fiecare ,clam clnd ciaeva ~,leapada. de tnt ce-i 11101t; ehiar ~i de moanea Fiului inslJ§:i,. awnd aceta tt:aJe~te. o vj noua (Rom" 6~,4). ~ Purtam tordeauna' in trup 'I,) motE:I1'ea Inl Iisus =. cin.d, amfnst _a'1Jtali ~ntr"lln ~p ant de vrednic ·diepo!netllke ,_ pentru ca "lia:ta Iui Iis U8 S d se arate h~ trupul nostru Ii' (II Cor, 4, :UO, -

pe ceaa fiil1~elor. ,cli._gerQrWl"e ]"n. gemern] ..tot .~~ase 'chcam~. [pe Sine J ~~ Inviere pentru ca. reproduce l,ep~dJa;r~ de 10),[ O~i mort si j'nsuf1ete$re~ _.ceea ..ce in Soens pnJpriu se llumqm via!ta; ,cm;~mo·rtii care tnvi£'i'·L··au..pl:i"r.tt[t pe El cu adevtrat. ]8.2.·Si
inteHg'e.F'l!laoamenilor
~j

m..J;.I:m,]ma a oameeilor", "Lu :m'intta lu min i~ ~1 "Lumina ade \~,arata"r '~'iindca. ~urn i:neaz.a:

xxvu. 1.81. Dnp$ cum

a~:a

,sr.:nplw·j ,$i economia rrdnt,uztlJ, ,a reve'l'aJ 1)' .un; .DUn'l'nC.'(/!',f1. ltnic (d'esprf! care d(11.l l1~l1rtuf;'e tUif VecMul, ti, Ji' N:oul: 'le,s,tal1Hm,t) Ii 2) Uff,£,at£ajunda:rnerr:i:.niti.a Sj1.md Scriptru-i. Urr l).tlmntZ'e,~: m1ic tntr-o carte ~'i.J1k/j.Itrr.if~i'p,incl.piil~ preembumf,ei niJ'e}xt'lui iJ~' iir.t:tFprttar.e ;;ma~g'{)gj'e.m arleg{Jr.icdf spi~it~ak'[ asupro Cdl~i d. imerp":rcitJ/fe Uterm:fi PW] ~'e l'eml!1:J!"{~~l!1 dt,d'l'-o pgf:spe,c.tiVa a.pf)I«g;.e#cIL N~ t.revui'c fl' ${ . iJ'il r~'ln~J!~tJn prk;o,nJ..e:rU ecestei pe.r.e.c'av~; c,it:Cums~Q'n.liaUi 11 desnd df!
urr.~(l1'(U'J: R'c!AC'.fp$ir:-:f: jUSlif"u:::~, p.tt.Nlrli inve:rr" ./)Jtr~tl'rea mo.menud crue:ialffl

prig,en:.

l~rJ'(lal;f?a Sjiluei

PJ"'6.ca.1:lJ,. n·ermf!71e~Ji.c.a.f(!;nlUz·eaz .. r-zpo!iJJg>iJ#ca. du.piJ. cum hrisIOi(]g-ia ~ bUlltu~E=' p,r-incip.JUc cnJ:io-,log,{c,e ale n.erm{!n,el~UcH £te'~i,f',iru:.

INSTITUTUL rI::UR.OlPEAIN PIENTRU COOPERAR.E CUl TURAL-~TlINT F~cA ~AS.~


PAET~ ,9325 I{IIi PFi8·t de, .iwarQ

G11.ei, T,IL. 33!13'.2 'fOTAl

Related Interests