You are on page 1of 3

Inredningsskolan

Bästa belysning DEL


1
rum för rum
Bra belysning är ett oslagbart knep
för att få det riktigt trivsamt, och
med rätt lampor kan du förändra
hela känslan i ditt hem. Så här
till del 1 inreder du med ljus – rum för rum!
Välkommen
larserie –
i vår nya sam
Av Caroline Holmbom Foto Sara Danielsson

SSKOLAN!
Illustrationer Lisa Hellesen-Hansen
INREDNING lera,
lp att möb
Här får du hjä
a bästa I NÄSTA NUMMER:
färgsätta, skap
nera kök och
förvaring, pla r! Färgsättning – så färgsätter du från
h mycket me
badrum – oc grunden och kombinerar personligt.
er det kom-
I varje numm
år vi igenom
mande året g
inrednings-
hemmets alla
ger dig de
problem och SKÖN LÄSHÖRNA
arna steg för
bästa lösning ● Att kombinera läsljus med
mla nu! ● Välj en lampa med koncentrerat, en uplight mildrar skuggorna,
steg. Börja sa riktat ljus, i golv- eller väggmodell skönt för ögonen.
som kan vridas fritt.

L jus påverkar oss mycket, och en


välplanerad inomhusbelysning ger
hela hemmet en varm och inbju-
dande atmosfär.
Steg 1: Blanda lampor som riktar ljus
● En lampa
med tyg-
mot en avgränsad yta med lampor som skärm i när-
sprider ljus i alla riktningar. Det ger mju- heten lättar
ka övergångar mellan ljus och skugga – upp skuggor-
och du undviker jobbig bländning. na runt
Bländning uppstår när kontrasten mellan läslampan.
ljus och mörker är för stor och ögat inte
hinner ställa om tillräckligt snabbt.
Steg 2: Flera mindre ljuskällor är alltid
bättre än en central lampa. Ju större rum-
met är, ju fler ljuskällor behövs. Det är
också viktigt att hitta ett bra samspel
mellan de olika ljuspunkterna – flytta om
och prova dig fram! ●

vänd! ALLT I HEMMET 73


● Med en golv-uplight med dimmer
LYS UPP I VARDAGSRUMMET vid soffan kan du välja mellan
läs- eller arbetsljus, allmänt
● 5–10 ljuskäl- ● En taklampa över soffbordet bakgrundsljus eller mysbelysning.
lor behövs för ger allmänljus, perfekt om du
att jämna ut de t ex vill äta framför tv:n. Med
annars hårda dimmer till lampan kan du
kontrasterna variera ljusstyrkan. ● Spotlights gör rummet levande.
mellan ljus och Rikta dem mot tavlor eller böcker,
skugga. så framhävs motiven och färgerna
får mer lyster.

● Rikta en
lampa mot
väggen bakom
tv:n, det blir mer
vilsamt för Lampa Santiago,
ögonen. uplight och
dimmer, 182
cm, ca 500 kr,


● Med 1–2 Markslöjd.
fönsterlampor
framhävs växter
och prydnadssa-
ker. Belysning i
fönstret känns
ombonat även
utifrån!


Bordslampa Black

Mixa olika slags lampor widow, 429 kr,


LampGustaf.

BRA ARBETSLJUS
Inredarens 5 bästa
belysningstips ● Allmänbelysningen
ska inte vara skarp,
● Med en persienn
kan du reglera
1. Ha många lampor i rum- pan utan mjuk och ganska dagsljuset och
met – inte för att tända alla lyser. svag. undvika ljusreflexer
samtidigt utan för att med Kolla i skärmen.
ljusets hjälp kunna skapa innan du
olika stämningar. köper! ● Riktbart
Tesa Spetz, inredare
Räddning- arbetsljus,
och medarbetare i
2. Prova olika glödlampor. en kan placerat till
Allt i Hemmet.
Vissa lampor kanske är bäst vara sva- vänster om
med bara 25 watt, andra gare glödlampa eller att du är höger-
finast med en klar glödlam- fodra skärmen inuti med vitt hänt för att
pa. Testa och se hur det blir! tyg eller papper. handen inte
ska skugga.
3. Mixa lampfot och skärm 5. Att köpa second hand-
personligt. Skärmen som lampor lönar sig ofta. Lägg
följer med lampfoten kanske till kostnaden för en elektri- ● Belys
inte faller i smaken – köp en ker som kollar upp lampan väggen bakom
annan skärm i en annan butik (kan röra sig om ett par hun- datorskärmen,
och blanda. dralappar för enklare fix, frå- det minskar
ga innan), trots detta är det kontrasterna
4. En färgad skärm kan få ofta både billigare och och är skönt för
en helt annan ton när lam- personligare. ögonen.
74 ALLT I HEMMET
Inredningsskolan
MJUKT LJUS I SOVRUMMET
● En taklampa med en skärm som Ljuskällor – en
sprider ljuset väl skapar en mjuk
stämning åt hela rummet. liten guide


Lampa Frank i Glödlampor, halogenlampor, låg-
aluminium och energilampor och lysrör är de van-
ek, 16 cm hög, ligaste ljuskällorna. De ger olika
790 kr, Mio. slags ljus och energiåtgången
varierar, så det är värt att tänka
över vilken du ska välja.

● Takspot- GLÖDLAMPAN finns i


lights är bra många varianter. En fördel med
som allmän- glödlampor är att de återger fär-
belysning, ger på ett naturligt sätt. Livs-
men även längd ca 1 000 timmar.
perfekta för
att framhäva HALOGENLAMPOR har
snygga dubbelt så lång livslängd och
detaljer. ger dubbelt så mycket ljus som
en glödlampa. Vissa ger ett
mjukt ljus och andra lyser skarpt
och hårt. Många halogenarmatu-
rer är utrustade med en transfor-
mator. Lamporna blir mycket
● Spotlights riktade ● Välj en läslampa varma och ska alltid vara försed-
mot eller monterade på som kan riktas rätt. da med skyddsglas.
garderoben ger bra ljus ● En eller flera bordslampor Dubbelsäng: två
när du väljer kläder. sprider ett trivselljus, och lampor i mitten ger en LÅGENERGILAMPOR
hjälper också till att jämna ut reflexfri läsning och förbrukar ca 80 procent mindre
hårda kontraster mellan ljus stör inte den som vill
energi än vanliga glödlampor,
och skugga. sova bredvid.
och de passar i samma armatu-
rer. När du tänder en lågenergi-
lampa får du inte full ljusstyrka
med en gång, den kommer grad-

Lampa Jet,
TRIVSAM MATPLATS 33 cm i
vis. Ljuset är lätt rosafärgat.

diameter, LYSRÖR har lång livslängd –


590 kr, Mio. ca 9 000 timmar – och är även
mycket energisnåla. Du kan få
lysrör med olika ljusfärg – med
kallt, varmt eller rent vitt sken.
● Välj en taklampa som ger
ett nedåtriktat ljus över hela
INSTALLERA DIMMER
bordsytan.
● Väggströmbrytare som styr
● Häng lampan 55–60 cm glödlampsarmatur kan du i regel
från bordsytan. Då kan alla själv byta ut – dimmern passar i
ha ögonkontakt och slipper moderna standarddosor.
bländas av glödlampan. ● Är strömbrytaren äldre än ca
30 år – vänd dig till behörig
elinstallatör.
● För 230 V-halogenlampor kan
FIXA MED EL SJÄLV? du också oftast själv installera
Generellt får en privatperson montera arma- ● Om jobbet berör delar av den fasta dimmer. 12 V-halogen med
turer i torra utrymmen, men inte utomhus installationen, t ex takarmatur, vägguttag transformator – kontrollera att
eller i badrum. Se mer info på Elsäkerhets- eller strömbrytare, ska du ta ur propparna dimmern passar ihop med trans-
verkets hemsida, www.elsakerhetsverket.se. (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren. formatorn.
● Kolla att strömmen verkligen är avstängd ● Att installera dimmer till lysrör
Några råd om elsäkerhet: och att utrustningen du ska arbeta med är och lågvoltslampor är klurigare –
● Först, stäng av strömmen – oavsett vilket spänningslös innan du börjar. Försäkra dig kontakta en behörig elinstallatör.
elarbete du ska göra. Dra ur stickkontakten också om att ingen annan kan koppla på ● Osäker? Fråga i elbutiken!
om det är en apparat du tänker arbeta med. strömmen under tiden du arbetar.

ALLT I HEMMET 75