You are on page 1of 3

Inredningsskolan

Möblera
effektfullt
DEL
5
Svårmöblerat? Lugn,
här får du hjälp. Vi visar hur du
n till del 5 möblerar så att varje rum får ett
Välkomme
rserie –
i vår samla SKOLAN! riktigt lyft!
GS
INREDNIN att möblera, Av Caroline Holmbom
hjälp
Här får du Illustrationer Lisa Hellesen-Hansen
apa bästa
färgsätta, sk kök och
n, planera
förvaringe sning-
adru m – de bästa lö I NÄSTA NUMMER:
b
rje rum. Rätt golv för varje rum
arna för va mer: Nr 1, Bästa
I tidigare
num
rgsätt per-
– guide till alla material.
ing e n. Nr 2, Fä
bely sn förvaring. FOTO ANNA SKOOG
t. N r 3, Smart -
so nlig ar du mis
ardiner. H
Nr 4, Sy g B eställ på
sat något
nummer?
e mm et.se
BRA IDÉER FÖR FAMILJEHALLEN
www.alltih MASSOR AV FÖRVARING – FAST LUFTIGT!
I småbarnfamiljens hall är smart förvar- för en stor anslagstavla med alla lappar

B
örja alltid din möblering med ing ett måste, och därför har väggytorna från skola och dagis.
rummets primära möbel. Sof- utnyttjats maximalt. Rummet känns på så D. En garderob slukar massor av saker,
fan i vardagsrummet, sängen i vis luftigt trots att det är litet. som hjälmar, ytterkläder och väskor.
sovrummet, skrivbordet i A. Hallen leder vidare till vardagsrum, kök E. På väggen vid skohyllorna kan man sät-
arbetsrummet och så vidare. Möbeln och badrum. Genom att hänga av dörrarna ta krokar i två höjder för barn och vuxna.
ska i de flesta fall vara riktad mot till vardagsrum och kök får hallen mer ljus F. Väggarna kan även utnyttjas för hyll-
rummets fokus, till exempel tv:n, eld- och en helt annan atmosfär. plan, med korgar för nycklar, mössor och
staden eller fönstret. B. För att undvika skoöversvämning – andra småprylar.
Ansträng dig inte för att få plats investera i både skohyllor och skoskåp. G. En spegel med pall framför.
med så många möbler som möjligt. Skohyllorna kan med fördel fästas på väg- H. Sideboard eller smal byrå för förvaring
Rensa hellre och behåll de saker du gen, i exempelvis två plan. av tjocka tröjor, hjälmar och leksaker
verkligen gillar och använder. Luft C. Utrymmet ovanför skoskåpet är perfekt ryms också i denna hall.
och tomma ytor mellan möbelgrup-
perna i ett rum skapar rymd och D F
E C
naturliga passager. Istället för att stjä- H B+E
la onödig golvyta kan du också låta
hyllor och skåp klättra upp på väg-
garna. Vad gäller golvmöbler, såsom
2M

soffa och matgrupp, måste de inte stå


längs med väggarna. Det ser mycket B
B A
luftigare ut med en soffgrupp som står
fritt, det kan räcka med en meter från
B+C
väggen. Skohyllor i två plan och krokar i olika G
Här följer fler förslag till smart och höjd passar bra i barnfamiljens hall. A
effektfull möblering i vardagsrum, 2,5 M
sovrum, hall och barnrum. ●

Vänd! Fler rum på nästa sida.


ALLT I HEMMET 111
Inredningsskolan
3 BÄSTA MÖBLERINGARNA FÖR VARDAGSRUMMET
1. MÖBLERA I ÖAR – PERFEKT I KVADRATISKT RUM
Kvadratiska vardagsrum känns ofta ● Soffan står inte placerad mot en
harmoniska men kan vara svårmöble- vägg utan mitt i rummet. Den får gär-
rade, särskilt om de har flera ingång- na vara av en lite lägre modell efter-
ar. Detta vardagsrum, på ca 33 kvm, som soffryggen är bland det första
har möblerats med öar. Här är man ser när man kommer in i rum-
honnörsorden fria ytor, det ska vara met.

6M
luftigt och lätt att röra sig i rummet. ● En rad med bokhyllor ryms längs
ena kortväggen, och i hörnet vid den
● Tv:n fått en central plats, övrig andra kortväggen står en matgrupp
inredning har mer eller mindre anpas- med bra belysning ovanför.
sats till den. Dess placering – bort- ● Den sparsamma inredningen kan
vänd från fönsterväggen – innebär att enkelt livas upp med fina tavlor eller
man slipper blänk i skärmen. en fondvägg.

5,5 M

2. TRE FUNKTIONER I AVLÅNGT RUM


Ett rektangulärt vardags- bordet kan ha ögonkontakt.
rum är vanligt i många Mot den ena långväggen
moderna villor och lägen- vid matgruppen ryms en
heter. I detta rum finns skänk, och vid den andra

6,5 M
fönster åt tre håll, samt en en bokhylla.
glasdörr ut mot en altan. ● Soffgruppen har place-
rats vid den ljusaste delen
● Rummet har möblerats av rummet, här är det trev-
utifrån tre funktioner – ligt att umgås. En generös
matplats, sittgrupp med tv, hörnsoffa, matta och soff-
och arbetsplats. bord bildar en egen ö och
● Matplatsen består av ett en harmonisk helhet. En
runt bord som rymmer vägghängd tv sparar plats. 3,5 M
många stolar. Ett runt bord ● Arbetsplatsen, placerad
är både modernt och väl- mellan mat- och soffgrupp, 3. VINKELRUM – TÄNK SOM TVÅ RUM
digt praktiskt – alla vid är praktiskt utfällbar.
Ett vardagsrum i vinkel kan ● Två rymliga soffor är pla-
vid första anblick kännas cerade vid, inte mot fönster-
svårmöblerat. En lösning kan väggen. Bakom tresitssoffan
vara att möblera ”olika rum” ryms en smal Billy-bokhylla
i de två delarna av rummet. med spotlightbelysning.
● För att kunna reglera ljus-
● Dörren från köket leder insläppet, och undvika blänk
rakt in i den del där vi i tv:n, sitter panelgardiner i
4M

möblerat matrum. Det är vik- fönstren som går att dra för.
tigt med en rymlig passage ● I ett av rummets hörn står
mellan bord och köksdörr. en enkel arbetsplats.
● Längs hela kortväggen vid
matplatsen löper en halvlåg Vänd! Fler rum
7.5 M vägghängd hylla.
på nästa sida.

INREDARENS BÄSTA TIPS NÄR DU SKA MÖBLERA


● Fundera kring två frågor: Vad ska möbleringen – börja alltid med rum- ● Låga möbler ger luft! Möblernas
rummet användas till? och Vilka mets största möbel. höjd är viktiga för rymdkänslan.
förutsättningar har rummet? ● Står soffan på den enda självkla- ● Rätt mått: För att få plats för
● Gör gärna en skalenlig skiss av ra platsen i rummet – d v s den benen behövs 40 cm mellan soffa
rummet och placera in möblerna. enda fönsterlösa långväggen? Prova och soffbord, och minst 70 cm mel-
Testa dig fram tills det känns rätt. att flytta den till motsatt vägg eller lan matbord och vägg/möbel
Camilla Fürst
● När du är redo för den fysiska ställ ut den mitt i rummet. bakom.
Vänd – fler tips på nästa sida!
ALLT I HEMMET 113
Inredningsskolan
DELA AV BARNRUMMET ● Bredvid skrivbordet står en mängder med leksaker.
garderob, som också hjälper till ● Alla möbler och hyllor är
att rama in sängen. anpassade efter Martins längd.
● Självklart finns det plats för Han kan nå allt, men också ställa
kompisarna! På golvet ligger skö- tillbaka det.
na sittpuffar. I anslutning till puf- ● Ett stor och rymlig byrå räcker
farna står en låg förvaringsbänk än så länge bra som klädförvar-
med plats för tv:n. ing.
● En annan favorit är att dansa ● En stor rund matta är perfekt

4M
framför spegeln som sitter på den att leka och köra bilar på.
nya väggen. ● Vid den andra kortväggen står
● Övriga fina detaljer är en matta en förvaringslåda med lock och
som ger rummet karaktär, en stor en nätt tv-bänk med plats för en
grön växt i ena hörnet och tavlor liten tv.
längs väggen mellan de två rum- ● Vid den nybyggda väggen som
men. pryds av färgglada tavlor står en
● Under Martins säng finns en bokhylla. Här ryms bland annat
2,25 M 2,25 M
stor förvaringsbox som rymmer böcker och en stereo.

Att två syskon delar sovrum är och skapa luft mellan rum-
vanligt. I detta exempel visar men utan att stjäla utrymme.
När man delar av
vi hur du kan dela av ett rum ● Av praktiska skäl fick Lisa
blir de nya rummen
samt möblera både funktio- den vänstra delen, där ingång-
ofta ganska små.
nellt och inspirerande. en finns. Detta eftersom Mar-
Med en skjutdörr
Till vänster sover Lisa, 10, tin är yngre och därmed läg-
infälld i väggen
och till höger Martin, 5. ger sig tidigare.
● I mitten av rummet har en ● Vid skrivbordet längs den slipper du en dörr
ny vägg med inbyggd skjut- vänstra långväggen kan Lisa som stjäl utrymme.
dörr satts upp. På så vis får t ex göra läxorna eller spela
barnen ett eget krypin, men dataspel. Ovanför bordet sitter
det går även att öppna upp väggfasta hyllor.

LÖSNINGAR FÖR TVÅ OLIKA SOVRUM


FLER TIPS
MÖBLERA FÖR RYMD & HARMONI
Det mest naturliga är att slukar alla dina kläder. FRÅN
placera sängen vänd mot
ingången.
● Ställ förvaringsbackar
under sängen. Perfekt för
INREDAREN!
● Ha så få möbler och bäddlinne, extra kuddar forts.
4M

prylar som möjligt. och täcken. ● Dörrar


● Med luft på båda sidor ● En bänk vid fönstret ska kunna
om sängen skapas harmo- med blommor och växter öppnas
ni. På vardera sida står ger en frisk atmosfär. helt utan
sängbord, och på golvet ● I ena hörnet står en att något
ligger fårskinnsfällar. herrbetjänt, både dekora- är i vägen.
4,5 M ● En hel garderobsvägg tivt och praktiskt. ● Om du har ont om plats
kan kombimöbler vara till
COMPACT LIVING I ETTAN stor hjälp. T ex en fotpall
Bor man i ett rum och ● En bokhylla markerar med förvaring, eller
kök gäller det verkligen också gränsen mellan använd en sittpuff som
att ta vara på ytan. de olika delarna. Välj en soffbord. Ett fällbord och
● Inred gärna ”sovrum- “öppen” hylla så släp- ihopfällbara stolar spar
met” i den mörkaste per du igenom ljus. också utrymme.
delen av rummet. ● Hörnsoffan rymmer ● Ta fasta på rummets
4,5 M

● En separat sov- många, och även en särdrag. Det kan vara ett
rumsdel och en ombo- övernattande gäst. fönster, ett snedtak eller
nad känsla får du ● Tv:n är placerad mitt en öppen spis. Möblera
genom att hänga drape- i rummet, och kan där- sedan så att dessa inslag
ier på skenor i taket. för vinklas åt båda håll. kommer till sin rätt.
6M

ALLT I HEMMET 115