T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ TEKST L MÜHEND SL Ğ ANAB L M DALI

TIBB ALANLARDA KULLANILAN NON-WOVEN (DOKUSUZ YÜZEY) TASARIMLARI

E. ES N BAYLAN

YÜKSEK L SANS TEZ

KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ TEKST L MÜHEND SL Ğ ANAB L M DALI

TIBB ALANLARDA KULLANILAN NON-WOVEN (DOKUSUZ YÜZEY) TASARIMLARI

E. ES N BAYLAN

YÜKSEK L SANS TEZ Kod No: Bu tez 23/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Biriliği/Oy Çokluğu le Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Remzi GEMC DANIŞMAN Prof. Dr. Yusuf ULCAY ÜYE Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜL ÜYE

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma KSÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2005 /4 -7 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmesinden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve SANAT Eserleri Kanunundaki Hükümlere tabiidir.

Ç NDEK LER Ç NDEK LER

E.Esin BAYLAN

Ç NDEK LER............................................................................................…... ÖZET.................................................................................................................... ABSTRACT......................................................................................................... ÖNSÖZ................................................................................................................. Ç ZELGELER D Z N ...................................................................................... ŞEK LLER D Z N ............................................................................................ EK Ç ZELGELER D Z N ............................................................................... 1. G R Ş................................................................................................................ 1.1. Giriş............................................................................................................... 1.2. Tıbbi Tekstillerde Kullanılan Nonwoven (Dokusuz Yüzey) Tasarımları 1.2.1. Teknik Tekstillerin Tanım ve Uygulama Alanları ................................ 1.3. Teknik Kumaş Yapılarından Nonwoven Kumaşlar................................. 1.3.1. Non-Woven Tanımı................................................................................... 1.3.2. Dünya Genelinde Durum.......................................................................... 1.3.3. Ülkemizdeki Durum.................................................................................. 1.4. Nonwoven Uygulama Alanları ve Dokusuz (Nonwoven) Kumaş Tipleri 1.5.Tıbbi ve Hijyenik Tekstillerin Dünya ve Türkiye Genelindeki Durumu 1.6.Tıbbi ve Hijyenik Alanda Nonwoven Ürünleri ve Üstünlükleri............... 1.7. Tıbbi ve Hijyenik Tekstillerin Sınıflandırılması....................................... 1.7.1. mplant Edilemeyen Materyaller............................................................. 1.7.1.1. Yara Pedleri ve Yapışkan Flasterler.................................................... 1.7.1.2.Yara Örtüleri........................................................................................... 1.7.1.2.1. Roll Yara Bandı................................................................................... 1.7.1.2.2. Hydrogel Sargılar (Alginat Sargıları)............................................... 1.7.1.2.3. Curapont.............................................................................................. 1.7.1.2.4. Mesalt................................................................................................... 1.7.1.2.5. Mepitel.................................................................................................. 1.7.1.2.6. Metalline............................................................................................... 1.7.1.4.Yapışkan Plasterler................................................................................. 1.7.1.5. Latis Steril Pansuman Pedi................................................................... 1.7.1.6. Bandajlar................................................................................................ 1.7.2.Vücut Dışında Kullanılan Cihazlar (Ekstrakorporal Yapay Organlar) 1.7.3. mplant Edilebilen Materyaller ( ç Uygulamalar)................................. 1.7.3.1. Yumuşak Doku mplantları.................................................................. 1.7.3.2. Güçlendirilmiş Ağlar (Meş) ve Kumaş Yapıları................................. 1.7.3.3. Kardiyovasküler mplantlar................................................................. 1.7.4. Bakım ve Hijyen Alanında Kullanılan Ürünler..................................... 1.7.4.1. Ameliyathanede Kullanılan Nonwoven Kumaşlar 1.7.4.2. Maskeler.................................................................................................. 1.7.4.3. Ameliyat Eldivenleri.............................................................................. 1.7.4.4. Cerrahi Ortamda Kullanılan Giysiler ve Genel Özellikleri............... 1.7.4.5. drar Tutamama ( nkontinans) Sorununda Yardımcı Malzemeler.. 1.7.4.6. Bebek Bezleri ......................................................................................... 1.7.4.7. Bebek Bezlerinin Yapısı......................................................................... 1.7.4.7.1.Coverstock Tabakası (Üst Yüzey).......................................................

SAYFA I IV V VI VII VIII X 1 1 2 2 4 5 7 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 17 17 17 17 18 19 19 21 21 22 22

I

... Islak Serme (Wet-Laid).............9.................................9.....................................3...... 2......... 1......................... 3.7...........................1.......2.............. Filament Esaslı (Sonsuz Liflerden) Direk Tülbent Üretimi.........1.............................. 3................ 1.............. 1....................................................2...................................2.....................................2...........7. 1... Su Jeti le Bağlama (Hydroentanglement.8......Esin BAYLAN 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 37 40 40 40 41 41 41 42 43 43 43 44 44 1.... 1...1.7.......................6....... Bitim şlemleri.........................................2.........5............................. Yüzey Oluşumu............3.... 3........................... 1...... Sağlık Alanında Kullanılan Elyaflar...............1..1............................................ Alginat lifleri............... Elyafların Kaynaklarına Göre Sınıflandırılması.... Araştırma Materyalinin Seçimi............ Kullanılan Malzemeler............2...................... Odun Hamuru............................2............. 1...................... ÖNCEK ÇALIŞMALAR. Havalı Serme makinesi (Aerodinamik Yolla Kesikli Liflerden Tülbent Üretimi)..2...... 1..... 1..... 1..................... 3..........2..........9......... 1..............9................... Süper Absorban Polimerler(Hidrojeller)....2............. 1....................... 1....9......................................2................................... 1.. MATERYAL VE METOD......................1.........1.......1................................7... Sıvı Absorblama (Emme) Yeteneği ve Sıvı Yayılım Hızının Tespiti...... Mekanik Bağlama................8..1...... 1.............8................. 3.................... Termal Bağlama.........7....1.............. 1.1.. Linter.............. Kullanılan Diğer Absorban Maddeler............................3.....4....................................... 3...... Materyal.............................9....3..........1.....2.....................................................2..8..............................1... Elektrostatik Serme (Electrostatic Spun)...............10...................... 3.....................5........... II ...................4...................... Kimyasal Bağlama......... Eritilerek Püskürtme (Melt-Blown).....1......................... 1...8...............................................2..............2.................. Doku oluşturma (Tülbent üretimi).......................... Kollajen..1.................................. 1.......................... Sonsuz Elyaflı şlem (Spunbond)......................... Jetlacing) 1.................................................9............ Emici Tabaka..1.........................9...........4..................................3..9..1........ 1.............. Kuru şlem (Dry-Laid)......... Diğer Elyaf Grupları...........................1.. 3...........9....................2...........................9. Sterilizasyon Koşularına Uygunluğunun Tespiti..........8........ 3................ 3........................................8.......... Numune Hazırlanması...............1..........1...8...... 1......................... 1.................................. 1..................9...... 1.1......................................4................1.........1...........................................................................4...2......................... 3............... ğneleme (Needle Punching).1..3....... 3................1.............................3.............................. Alt Tabaka..........2..................................................................9................1...................... 1........................... 1...... Rejenere lifler.....1........................2..3........2..Ç NDEK LER E.......................................... 1. Sıvı Yayılım Hızı......9.2.............. 1................3.... 1......... Dikerek ( limek) Bağlama (Stitch-Bonding).........................2...........8..7................................................1........... Pamuk................................. 1....4..................................1..7.....................8.4..................9.... Metod...9............2......................... 1....................9..........1........... Spunlacing....... 1.1............................2.............. Tıbbi Amaçlı Nonwoven Yapılarda Doku Oluşturma Teknikleri...9................2......................... Kitin.......................................9...........7......8......3..........Tülbent Tabakalarının Sabitleştirilmesi (Doku Bağlama).......3.......................1... Sterilizasyon...........................3....... Sıvı Absorblama Yeteneği..................Tarak Makinası (Mekaniki Yolla Kesikli Liflerden Tülbent Üretimi)..............................3........2.............2...............Tek Kullanımlık Ter Pedi ..8.....2............................

......................... III ............5.......... 4................. Basınçlı Buhar ile Sterilleme..7............................................... Materyallerin 58dk 10sn de Emme (Absorblama) Yeteneği...... Materyal-Sıvı-Süre Parametrelerinin Grup Olarak Birbirine Etkisi (Tests of Between Subject Effects)...................2...................... 4......... 4..........1.... Materyallerin 10Sn de Sıvı Emme (Absorblama) Yeteneği...... BULGULAR VE TARTIŞMA.....................Esin BAYLAN 45 45 45 47 47 48 51 53 56 58 61 67 72 77 3..... Materyallerde Sıvı Yayılım Hızının Karşılaştırılması.................................................................................................. SONUÇ VE ÖNER LER.................6.1.............2....................2....6.....5.............1................................... 5.............3 Materyallerin 3dk 10sn de Emme (Absorblama) Yeteneği..................... 4....................................................4............... 4. ÖZGEÇM Ş... Sterilizasyon (Sterilleme) Yöntemleri........Ç NDEK LER E..5.. 4.... 4.................... 3.............................................................................. Materyallerin 13dk 10sn de Emme (Absorblama) Yeteneği... 3....... statistiksel Değerlendirmelerde Kullanılan Yöntem............... 4............... Materyallerin 28dk 10sn de Emme(Absoblama) Yeteneği.............. KAYNAKLAR..........1.....................2.......

Remzi GEMC Yıl:2006. Dr. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 12. pamuk linterinden elde edilen dokunun yayılım hızının ve sıvı emme yeteneğinin pamuğa yakın olması ve tüm materyallerin sterilizasyona uygunluğu sebebiyle. kan. distile su. Dr.ÖZET E. kişisel bakım ürünlerinde. Remzi GEMC : Prof. Dokusuz Yüzeyler IV . serum ve idrar sıvılarının. bebek bezlerinde ve koruyucu absorban ürünlerde kullanılabilir. Uzun elyaf hamurundan elde edilen doku ile yünün sıvı yayılım hızının ve sıvı emme yeteneğinin yüksek olması. Dr. pamuk linter hamuru ve uzun elyaf hamurundan oluşturulan dokularda ve yün keçesinde yayılım hızı. Sayfa: 101 Jüri: Yrd. dokuların farklı sürelerde sıvı emme yeteneği ölçülmüş ve bu sıvıların pamuktaki yayılım hızı ve pamuğun sıvı emme yeteneği ile karşılaştırılmış.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. Yusuf ULCAY : Yrd. Dr. Doç. Mustafa GÜL Bu çalışmada.Esin BAYLAN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ TEKST L MÜHEND SL Ğ ANAB L M DALI YÜKSEK L SANS TEZ ÖZET TIBB ALANLARDA KULLANILAN NON-WOVEN (DOKUSUZ YÜZEY) TASARIMLARI E. Doç. Anahtar Kelime: Sıvı Emme Yeteneği. medikal ve hijyen alanda yara kapatıcı ve tedavi edici ürünlerde. sterilizasyona uygunluğu incelenmiştir.ES N BAYLAN Danışman: Yrd. Doç. Tıbbi ve Hijyen Ürünler. çeşme suyu.

Remzi GEMC Year:2006. Mustafa GÜL In this study. Yusuf ULCAY : Asist. Remzi GEMC :Prof. Dr. liquid spread rapidness of blood. Cotton. sera and urine in the nonwovens that carried out from cotton linters mixing. rice straw mixing and felt. Prof. Medical and Hygiene Textile. personal care. ES N BAYLAN Advisor: Yrd. Dr. cotton linters mixing and felt can be used in manifacturing of medical and hygiene products such as plaster. baby diaper and protective absorbents because liquid spread rapidness and liquid absorbency of the rice straw mixing and felt are height.ABSTRACT E. SPSS 12. sterilisation process was evaluted. Doç. Dr. Key Words: Liquid Absorbency.Esin BAYLAN UNIVERSITY OF KAHRAMANMARA SUTCU IMAM INSTITUE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE DEPARTMANT OF TEXTILE ENGINEERING MSc THESIS ABSTRACT DESIGNATIONS OF MEDICAL NON-WOVENS E. bandage. the same process was applied cotton and the results were compared.0 for Windows was used in appreciation of the test results. liquid spread rapidness and liquid absobency of the cotton and cotton linters mixing are close to each other and also all these materiels are convenient for sterilisation. Prof. water. absolute water. Nonwoven Structure V . liquid absorbencies of them in different periods were measured. Dr. Pages: 101 Jury: : Asist.

Remzi GEMC ’ye. Bu çalışmanın her aşamasında ve konuda yardımlarını esirgemeyen Sayın Danışman Hocam Yrd. distile su.Esin BAYLAN VI . Tüm çalışmalarım sırasında bana destek olan sevgili Eşime teşekkür ederim. Dr. serum sıvılarında.Esin BAYLAN Bu çalışmada tıbbi ve hijyen alanında kullanılan nonwoven tasarımları araştırılmış ve pamuk linteri. Doç. Sayın Yrd. yayılma hızı ve farklı zamanlarda sıvı emme yeteneği ölçülmüş ve bu ölçümlerin pamuğa göre karşılaştırılması yapılmıştır. Ahmet TUTUŞ’a ve Sayın Dr. idrar. Mustafa GÜL’e. Dr. Bülent ÖZ’e en içten teşekkürlerimi sunarım. Doç. çeşme suyu. kan. Ayrıca kullanılan materyallerin sterilizasyona uygunluğu da araştırılmıştır. Dr.ÖNSÖZ ÖNSÖZ E. uzun elyaf ve yün keçesinden oluşturulan dokuların. Sayın Doç. EYLÜL-2006 KAHRAMANMARAŞ E.

.3............................3 Çizelge 5.........14.. Hijyen amaçlı ameliyathanede kullanılan tekstil materyalleri.........2.... Linter ve pamuk liflerinin karakteristik özellikleri............... Çizelge 1............. Duncan Çoklu Ranj Testi………………………………………….. Çizelge 5.............. Çizelge 4..4.............. 28dk 10sn sonra kalan sıvıların yüzde oranları……. Materyal-Sıvı grubunun karşılaştırılması…………………………… Sıvı*Süre gruplarında kalan sıvı miktarının karşılaştırılması…....... Çizelge 4..... Çizelge 1...... Duncan Çoklu Ranj Testi……………………………………………................. Nonwoven tekstlinde lif tiplerine göre lif kullanım tahminleri (1000 ton)..13........ Hemostatik Bası Bandı ve kullanılan materyallerin kan yayılım hızları………………………………………………………………. Çizelge 4..............16.........4........ 10 sn sonra kalan sıvıların yüzde oranları……………… .......... Kullanılacak numunelerin ağırlık ortalamaları.......8........2.. Çizelge 1...... Çizelge 4.... Çizelge 1......... Çizelge 4. Çizelge 4.3.. Çizelge 4.18............ Çizelge 1..... Çizelge 5.............. mplant edilemeyen yara bakımı amacıyla kullanılan tıbbi nowowen ürünler ............. Çizelge 4....................9.4 Çizelge 5...... Duncan Çoklu Ranj Testi…………………………………………................ Duncan Çoklu Ranj Testi……………………………………………....... Çizelge 4...10.................. Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi………………………...4...süre bağımlı değişkenlerinin karşılaştırılması…………......9.......................... Çizelge. Çizelge 1......... Materyallerin 10 sn deki sıvı emme (absorblama) yeteneği .......... Çizelge 4............2 Çizelge 4....... Çizelge 4.......... Hemostatik Bası Bandı ve kullanılan materyallerin kan emme miktarının karşılaştırması……………………………………………..... Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi………………………....... Çizelge 4.8..5.............6....Esin BAYLAN SAYFA Çizelge 1. ..15.... Nonwoven ve tekstil ürünlerinin karşılaştırılması.............................6... Materyallerin 3dk 10sn deki sıvı emme yeteneği (ml).........7.... Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi…………………….............. Çizelge 4..11...... Çizelge 4.......... 58dk 10sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneği 58dk 10sn sonra kalan sıvı miktarı ve yüzde oranları (ml) Materyal*Sıvı* Süre bağımlı gruplarının birbirine etkisinin karşılaştırılması……………………………………………………… Materyal .. 1995-2010 (000 tons) arası teknik tekstillerin bazı bölgelere göre kullanım oranları ..7......................19.......Ç ZELGELER D Z N Ç ZELGELER D Z N E..................17................... mplantasyon yapılabilen materyaller. Çizelge 1.............. Çizelge 3..... Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi……………………........ Çizelge 4..... Çizelge 4.................. Ürün guruplarına göre teknik tekstillerin dünya çapındaki tüketimi......... Nonwoven üretiminin geleneksel tekstil üretimiyle karşılaştırılması.5....................5........... Materyal*sıvı*süre değişken gruplar………………………………............ Çizelge 5..20. Çizelge 4..............1.............. Çizelge 1........ 4 6 6 7 11 16 19 26 27 43 47 48 48 49 51 52 54 56 56 59 59 61 62 63 63 64 64 64 65 66 69 69 70 70 71 71 VII ............................. Çizelge 4. 3dk 10sn de kalan sıvıların yüzde oranlamaları(ml)...1... Sıvı yayılım hızlarının gruplar arası etkilerinin karşılaştırılması… Sıvı Yayılım Hızları......1.. 13 dk 10 sn sonra kalan sıvıların yüzde oranlamaları Mateyallerin 28dk 10sn sonraki sıvı emme yeteneği...6.1 Çizelge 5..............................12...

.. 58dk 10sn de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.......1... Şekil 1................ 28dk 10sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması... Şekil 1......... Ameliyat önlüklerindeki bariyer sistemi....... 58dk 10sn de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.......................... Şekil 4....... 13dk 10sn sonra pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.......1...........3..... SAYFA 3 12 15 18 18 18 21 48 48 49 50 50 50 51 52 52 53 53 54 54 55 55 55 56 57 57 58 58 58 60 60 60 61 62 VIII ..................24................. Şekil 4........................... Şekil 4................ Şekil 1......... 58dk 10sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması...............................................................11.................. Şekil 1............. 13dk 10sn sonra yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri....... 3dk 10 sn de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri................. Şekil 4....................Esin BAYLAN 2005 yılı değer olarak teknik tekstil tüketim oranı... Şekil 4............ 13dk 10sn sonra uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri............................... Materyallerin süreye göre bıraktıkları sıvı miktarı................................2. Örgü greft.. 28dk 10sn de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 28dk 10sn de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.......7.....................6.....13.............. Şekil 4. Şekil 4............................................. Şekil 4.......... Şekil 4................ 58dk 10sn de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.......................... Şekil 4...............25...................................26...........3............ Nonwoven greft........ Şekil 4....................12..................... Şekil 4............. Şekil 4................ ............... Şekil 4...........4.......................21..................... Şekil 4.......23.................. 3dk 10 sn de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri...... Şekil 4... 10sn de sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması.... Şekil 4......... 13dk 10sn sonra kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri..................... 28dk 10sn de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.........14.....................15... Şekil 1.............................. 58dk 10sn de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.................... Şekil 4.................................10......................................5................................... 28dk 10sn de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri........................ Şekil 4.......ŞEK LLER D Z N ŞEK LLER D Z N Şekil 1.......................7........................20.......................................... 10 sn de sıvı yayılımlarının yükseklik (cm) olarak karşılaştırması.. 10 sn de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri................................................. 3 dk 10 sn de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 3dk 10 sn de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri........................... Şekil 4............................................ Şekil 4.......................... Şekil 4............................ Latis Steril pansuman pedi .................. Dokuma greft........................6...19...................... Şekil 4......... Şekil 4......... Şekil 4............................. Şekil 1................. 13dk 10 sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması.............18............4...16........... 10 sn de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.2..............5....................................27............17......8........9. Şekil 4.......... Şekil 4..22......................................... 10 sn de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri... 10 sn de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri.................................. Roll yara bantı................... 3dk 10 sn de sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması..................

10 sn de materyallerin absorbladıkları sıvı miktarı(ml)........28...... Materyal*Sıvı*Süre değişken gruplarının karşılaştırılması.. Zamana karşı emilen kan yüzdesi…………………………………… IX ....2.. Zamana karşı emilen kan miktarı grafiğinde………………………..1.3 .. Şekil 5.......... Şekil 5........Esin BAYLAN 63 65 65 70 71 Materyal*sıvı değişken grupların etkisinin grafiksel gösterimi....ŞEK LLER D Z N Şekil 4..... Şekil 5. Şekil 4.29.

... Ek Çizelge 10............ 58 dk sonra kalan sıvı hacimleri (ml)................................... Kan absorblama yeteneği.................... Sıvı absorlama yeteneği için sıvı gruplarının kendi arasında karşılaştırılması. Ek Çizelge 20....... drar absorblama yeteneği... Kan yayılım hızı için ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması……………………………… Serum yayılma hızı anova sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması……………………………… drar yayılım hızı ve absorblanma yeteneği için LSD sonuçları………………………………………………………......................... Ek Çizelge 19. ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD……........ Ek Çizelge 3....... ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD)…… Distile su absorblama yeteneği........ ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD)………………… Serum absorblama yeteneği....... Ek Çizelge 13...Esin BAYLAN 10 sn de sıvı yayılım hızlarının ortalamaları 10sn sonunda kalan sıvı hacimlerinin ortalaması (ml)....EK Ç ZELGELER D Z N EK Ç ZELGELER D Z N Ek Çizelge 1......................... Ek Çizelge 17...... Ek Çizelge 9... Ek Çizelge 14.... Ek Çizelge 5.. Ek Çizelge 2. 13dk sonunda kalan sıvı hacimleri (ml)...... Materyallerin birbirlerine göre yayılım hızının karşılaştırılması……………………………………………........... Ek Çizelge 8. Yayılım hızı için sıvı gruplrının birbiriyle karşılaştırılması Sıvı absorlama yeteneği için malzeme gruplarının kendi aralarında karşılaştırılması....................... 3dk sonunda kalan sıvı hacimleri (ml).................. Materyallerin sıvı ve süreye göre absorblama yetneklerinin ortalaması....... Ek Çizelge 11.. Ek Çizelge 6.................. Sıvıların materyallere göre yayılım hızı ortalamaları................................... ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD)…… Çeşme suyu absorblama yeteneği.... Ek Çizelge 4........... ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD)…… SAYFA 78 79 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86 90 90 91 91 91 92 94 96 98 99 X ......... Ek Çizelge 22.......................... 28dk sonra kalan sıvı hacimleri (ml). Ek Çizelge 21...... Ek Çizelge 18................... Distile su yayılım hızı ve absorblanma yeteneği için LSD sonuçları………………………………………………………. Ek Çizelge 7... Çeşme suyu yayılım hızı ve absorblanma yeteneği için LSD sonuçları…………………………………………………... E......................... Ek Çizelge 15................ Ek Çizelge 12.. Ek Çizelge 16..

nonwovenların tıbbi ve endüstriyel giysilerde kullanılması konusunda birçok çalışmalar yapılmaktadır. kusursuz bir emilim sunması. düşük fiyatı ve çok yönlülüğü. Düşük maliyet ve düşük fiyat rekabetçi ekonomik ortamda nonwoven pazarındaki en önemli etkendir. üreticiler. kalite ve estetik gibi alanlarda giderek artan tüketici talepleri ve beklentileri karşısında güçlükler yaşamaktadır. hijyenik malzemeler ev tekstili vs. Diğer yandan. Nonwovenların tıp alanında mikrobiyal safsızlıklara karşı göstermiş olduğu direnç birçok uygulamada ve pazar payında birçok avantajlar sağlamaktadır. Tıbbi uygulamalarda kullanılan nonwovenlar mikrobiyal problemlere karşı eşsiz özellikler gösterirken. estetik olması ve tüketicilerin gereksinimlerine cevap vermesidir (Dutkiewicz.1. tek başına kişisel hijyen ürünleri bile büyük ve milyar dolarlık bir pazar oluşturmaktadır. hindistan cevizi lifi pamuk ve yün lifinden imal edilen keçeler ve ilk sentetik lifin kullanılması ve nonwoven teknolojisinin gelişmesiyle farklı kullanım amaçlarına yönelik çok çeşitli mamuller üretilmiştir (Kaloğlu. Bu kavram oldukça eskiye dayanmaktadır. sterilizasyon alanlarının çok olması ve koruma özelliklerini ölçülebilmesinden kaynaklanmaktadır (Duran ve ark. Genel olarak bakıldığında. 2002). emilimi yüksek benzersiz ve gelişmiş ürünlerin üretiminde zorlu bir rekabet ortamını da beraberinde getirmektedir. 2004). polietilen yumuşaklığı ve kağıt hamuru ise emiciliği ve ucuz olması nedeniyle kullanılmaktadır (Kaloğlu. Günümüzde. çocuğun ve milyonlarca kadının ve gevşemeden yakınan yetişkinlerin kullandığı hijyen ürünlerine duyulan ihtiyacın giderek artmasıdır. pamuk ve rayon gibi selülozik polimerler emicilik ve geçirgenlik özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır.1995). Kullanım sahaları çok çeşitlidir ve değişik endüstrilerde uygulanmaktadır. Otomobil.. kontrol edilmeleri kompleks mikrobiyal bir iştir. özellikle endüstrileşmiş ülkelerde çok yüksektir ve gelişmekte olan ülkelerde de sürekli bir artış göstermektedir. Sağlık malzemeleri ve sağlıkla ilgi giysilerde asetat. Giriş E..1995). Ekonomik açıdan güçlü pazarlarda. Birkaç yüzyıl önce kenevir. Nonwoven endüstrisi günümüzde tıbbi olarak etkili mikroorganizmaların varlığına ve bunların negatif etkilerine karşı koruyucu olmaya çalışmaktadır. kullanım rahatlığı yanında. ürün performansı.GRŞ 1. Günümüzde piyasada satılan kişisel bakım ve sağlık ürünlerinde aranan en temel özellikler. kişisel bakım ürünlerine gösterilen talep. Polyester ve polipropilen mukavemeti. elektrik kimya tıp. Bu durumun nedeni yüz milyonlarca bebeğin. Kişisel bakım ve sağlık ürünlerine yönelik global talebin artışı.Esin BAYLAN Teknik tekstiller son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir kavram olmuştur. at kılı. Ürünün evrimi genellikle tüketicilerin ihtiyaçları ve beklentileri 1 . Düşük maliyetlerle fonksiyonel tekstil malzemeleri elde edilmesini sağladığı için gelecekte de birçok yeni uygulamalarda önem kazanacaktır. Nonwoven imalatı dünyada birçok farklı pazar uygulamalarıyla hızla gelişen bir sanayi haline gelmiştir. G R Ş 1. jüt. Nonwovenların mikrobiyal güvenilirliği.

dekorasyon. Örneğin. aşağıdaki gibi Bu ana alanları 2 . 2006). uzay roket motorlarında kullanılan karbon elyafı. yol yapımında kullanılan membranlar. 2. yapı teknolojisi. Çeşitli elyaflara uygulanan gelişmiş işlemler sonucu artık hijyen. su geçirmezlik amacıyla kaplanmış kumaşlar. 3. Her hangi bir proseste malzeme olarak: Örneğin. 2002). uzun elyaf ve yün keçesinden oluşturulan dokuların. diyaliz makinelerindeki filtreler. Tıbbi Tekstillerde Kullanılan Nonwoven (Dokusuz Yüzey) Tasarımları 1. jeotekstil gibi pek çok alana yayılmış durumdadır (Usta. Bu endüstrideki en büyük güçlüklerden biri.GRŞ E. Bir ürünün değişimi aynı zamanda araştırma ve geliştirmelere bağlıdır. yanmaz kumaşlar. temizlik. Pazarın daha yüksek fiyatları tolere edebileceği gerçeği. Başka bir tanımlamada da. 2000). idrar. çeşme suyu. tıp.2. 2004). Böyle bir özet tanımlama. Ayrıca bu materyallerin sterilizasyona uygunluğu da araştırılmıştır. mobilya. yeni malzeme arayışlarına ve az maliyetli kaliteli ürünlerin üretilmesine ilişkin yenilik ve gelişmelere açık olmaktadır. kan. yayılma hızı ve farklı zamanlarda sıvı emme yeteneğini ölçülmüş ve pamuğa göre karşılaştırılması yapılmıştır.. Teknik tekstiller için 12 ana uygulama alanı bulunmaktadır. araba lastiğinde kullanılan kord bezi. Kullanım alanları olarak başlıca üç gruba ayrılabilir. Bu araştırmada tıbbi ve hijyen alanında kullanılan nonwoven tasarımları araştırılmış ve pamuk linteri. Teknik Tekstillerin Tanımı ve Uygulama Alanları Günümüzde oldukça söz edilen. çok farklı alanlarda hızla gelişen ve nitelik kazanan teknik tekstiller için farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Endüstriyel olarak bir ürünün bileşeni olarak: Örneğin. dünyada yıllık %7-15 oranında büyüyen dev bir sektör olmuştur.1. sıkı bir rekabetin söz konusu olduğu küresel pazar. Teknik tekstiller son 30 yılda. Tek kullanımlık tıbbı ve kişisel temizlik ürünlerini hala kar getiren.2. estetik veya dekoratif özelliklerinden ziyade esasen sahip oldukları teknik ve performans özellikleri için imal edilen tekstil materyalleri ve ürünleridir. Bir veya daha çok özelliği yerine getirecek şekilde yalnız başına kullanılmaktadır. 1. Teknik tekstillerin tanımı. serum sıvılarında. damarlar gibi. herhangi bir üründe veya proses dahilinde veya yalnız başına belirli bir özelliği yerine getirmek amacıyla kullanılan malzemelere teknik tekstil denilmektedir (Dandik ve Müjdeci. yüksek mühendislik ürünü kumaşların üretim giderlerini azaltmak ve yapısal bileşkelerinin kalitesini artırmaktır (Dutkiewicz. en ucuz malzemeyi seçerek üretim giderlerini azaltmak olduğu anlamına gelmemektedir. ürün performansının önemli olmadığı ve üreticilerin tek kaygısının. 1.Esin BAYLAN doğrultusunda gelişmektedir. 2005). özellikle artan sayıdaki tekstil ürünü hem performans ve dekoratif özelliklerini hem de fonksiyonlarını aynı miktarlarda bir araya getirmektedir ( Horrocks ve Anand. antibakteriyel kumaşlar (Yıldırım ve ark. distile su. özel olarak tasarlanan.

Güney Amerika ve Brezilya’da üretimin yaklaşık %50'sinin teknik tekstil sektörüne aittir. 2005 yılı değer olarak teknik tekstil tüketim oranı (DRA. • Mobiltech: Otomobiller. ülkeler arası farklılıklar ortaya çıkmaktadır. • Clothtech: Ayakkabı ve giysilerin teknik bileşenleri.2000). bu alandaki pazar gelişiminde rekabet için henüz yeteri kadar nitelikli halde olmadıklarından bir çok can alıcı teknolojik noktalardan 3 . • Agrotech: Tarım.1. 2003). temizleme ve diğer endüstriyel kullanımlar. Agrotech 9% Buildtech 11% Spotech 6% Protech 1% Packtech 15% Mobiltech 16% Clothtech 2% Hometech 14% Geotech 2% Indutech 14% Medtech 10% Şekil 1. Üretim açısından incelendiğinde. • Hometech: Mobilya. • Medtech: Hijyen ve tıbbi kullanımlar. gemiler. • Sporttech: Spor ve boş zaman uygulamaları. • Packtech: Ambalajlama. Brezilya. 2005): Kuzey Amerika'daki teknik tekstiller endüstrisi dünyadaki en büyük teknik tekstiller endüstrisidir. Teknik tekstillerin diğer ülkeler bazındaki envanteri ise şöyledir (Dandik ve Müjdeci. 2003). • Geotech: Jeotekstiller ve inşaat mühendisliği. üretimlerinin gizli tutulması ve bu alanda henüz bilgi envanterinin oluşturulamamış olması gibi nedenlerle firmaların üretim kapasitelerine ve ürün yelpazelerine ulaşmak güçtür. • Indutech: Filtrasyon. Dünya çapındaki pazar payının %30'una sahiptir (Horrocks ve Anand. demir yolları ve roketler.2000). • Oekotech: Çevre koruması uygulamaları. Güney Amerika'nın kalbi durumundadır.GRŞ E. bahçecilik ve ormancılık.Esin BAYLAN aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (DRA. Türkiye'de teknik tekstil yatırımlarının yeni olması. • Buildtech: Bina ve inşaat. Özellikle hijyen ve tıbbi pazarda uygulama alanları genişledikçe artan oranda kullanılmaktadır (Horrocks ve Anand. döşemelik ve yer kaplamalarının bileşenleri. • Protech: Kişisel korunma ve mülkiyet koruması. Teknik tekstillerin uygulama alanlarının geniş çapta olması ve toplam elyaf tüketiminin yaklaşık % 26 sı teknik tekstil uygulamalarına harcandığının tahmin edilmesi teknik tekstillerin hem üretim hem de tüketim açısından tekstil sektörü içinde önemli yer tuttuğunu göstermektedir. Asya'daki gelişmekte olan ülkeler.

1.031 4.1 % 3. ayakla ezme veya tokmakla dövme gibi mekanik etkileri kullanarak ilk çağlarda üretilmekteydi. Diğer yandan.714 2005 5.162 6.1.’de belirtildiği gibi 2010 yılına gelindiğinde teknik tekstillere olan dünya talebi yaklaşık 24. gittikçe hızlanan hayat temposunda yaşamın kolaylaştırılmasına hizmet eden nonwoven ürünlerine her gün yenileri eklenmektedir. diğer tekniklerle üretilen materyallere nazaran daha ucuz olan nonwoven tekstil yüzeylerine olan talebin artmasına neden olmuştur. hacimden ziyade değer bakımından hızlı büyümeler görülecektir.7 % 3.3 % 2. ekonomilerin daralma dönemlerinden daha az etkilenmesidir. Japonya hem AR-GE hem de teknik tekstil üretimi açısından liderdir. teknik tekstiller artan bir şekilde karmaşık hale geleceğinden ve daha özel ve yüksek değerli malzemeler kullanılacağından.2 % 2.773 8.Esin BAYLAN gelişmeye ihtiyaç duymaktadırlar (Horrocks ve Anand.3 2005-2010 % 3.821 5. nsanların rahatına. 2003). Bu ise teknik tekstillerin talebinde de bir artış yaratacaktır.645 730 23.4 % 3. Çizelge 1. Endüstri açısından bu ürünlerin stratejik öneminin altında yatan bir faktör ise. Tüketim açısından incelendiğinde ise uygulama alanlarına olan talebin farklılıkları göze çarpmaktadır.6 % 2.1 % 3.8 % 3. Ancak son yıllarda diğer ülkelerde gerçekleştirilen teknik gelişmeler Japonya'yı pazarlama yönü daha yüksek teknik seviyeli ürünler ortaya çıkarmakta zorlamaktadır (Horrocks ve Anand.963 558 16. 1. Dokuma yoluyla tekstil mamullerin üretiminden önce insanoğlu tekstil ve giyim ihtiyaçlarını yünden çeşitli kimyasal maddeler yardımıyla. Ancak dokuma ve örme teknolojilerinin geliştirilmesi ile bu eski teknik bir anda ikinci plana itilmiştir.577 10. Teknik Kumaş Yapılarından Nonwoven Kumaşlar Nonwoven tekstil yüzeylerinin üretimi sanıldığı gibi yeni değildir.494 5.2000). 1995-2010 (000 tons) arası teknik tekstillerin bazı bölgelere göre kullanım oranları (DRA.288 3. 2005). Çoğu üretim alanlarında.000 ton olacağı tahmin edilmektedir. 2.4 % 3.6 % 3.774 Yüzdesel Dağılım 1995-2000 2000-2005 % 3.716 473 13. üçüncü sırayı buildtech.3. Şekil 1’de de görüleceği üzere. ikinci sırayı indutec ile hometec.504 628 19.GRŞ E. tüm uygulama alanları içindeki talep oranlarının yüksekliğine bakıldığında mobiltech ve packtec ilk sırayı.8 % 4. Çizelge 1.777 4.2 % 4.971 Yıl 2000 5. teknik ürünlerin. Bölge Amerika Avrupa Asya Diğer Toplam 1995 4. teknik tekstil ürünlerinin gelecekte niçin bu kadar önemli olacağı sorusuna cevabın bir parçasını göstermektedir. Dünya Savaşının bitiminden sonra sentetik lif ve inşaat sektörünün hızla gelişmesi ile nonwoven teknolojisi yeniden doğmuş ve dokuma ve örme sektörlerini gerilerde bırakmıştır (Dandik ve Müjdeci. Gelişen tekstil teknolojisine paralel olarak ortaya çıkan ve çok özel 4 .8 Buraya kadar anlatılanlar. Endüstrileşme ve teknoloji gelişmesinin getirdiği insan ihtiyaçlarındaki artış. en son sırayı ise protec ile geotec almaktadır. teknik tekstillerin geleceğinde tekstil endüstrisinin her bölümü için bir şeyler bulunacaktır.683 2010 6.2000).0 % 4.

ISO standartlarına göre (ISO 9092: 1988 & CEN Standart: EN 29092).Esin BAYLAN uygulama alanları bulabilen nonwoven ürünler.edana.4 g/cl değerinden az ise nonwoven olarak adlandırılmaktadır (Usta ve ark. 2004). sıcaklık. dikişle birleştirilmiş iplik veya filament keçeler ve/veya yüzeyler girmemektedir. keçe ya da yüzeylere dokusuz örgüsüz kumaş adı verilir (www. Dokunun yoğunluğu 0. nonwoven ürünler gerek üretim teknikleri gerekse kullanılan hammaddeler bakımından klasik tekstil ürünlerinden çok farklıdır. kimyasal. doğal ya da suni elyaf ya da filamentlerden mamul. 02. kesik ya da sonsuz filamentler ile imal edilmiş. INDA (Associaiton of the Nonwovens Fabrics Industry/ Uluslararası Nonwoven Kumaş Endüstrisi Birliği) tarafından ise dokusuz/örgüsüz kumaş tanımı şöyle yapılmıştır: "Kağıt hariç olmak üzere.2005). Uzunluğun çapa oranı 600'den fazla ise. mekanik. taft ve dikişli kumaşların dışında kalan ağ ya da yüzeylere dokusuz örgüsüz kumaş. tafting yüzeyler. Avrupa Dokusuz/Örgüsüz Kumaş Üreticileri Birliği. Dokunun elyaflı miktarı toplam kütlenin %30'undan daha fazlaysa ve aşağıdaki kriterlerden birini veya ikisini yerine getiriyorsa.09. doğal ya da yapay liflerden oluşturulmuş. Amerika Dokusuz/Örgüsüz Kumaş Üreticileri Birliği. 2000).09. kesikli veya filament halde. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi. Yine bu standarda göre nonwoven. (European Disposables and Nonwovens Association / Avrupa Tek Kullanımlık Ürünler ve Nonwoven Birliği)) tarafından dokusuz/örgüsüz kumaş tanımı şöyle yapılmıştır: "Doğal yada suni elyaflardan mamul.ASTM D 111780) tanımı şu şekildedir: "Nonwoven tekstil malzemeleri. iplik haline getirilmemiş. 2000). Nonwoven Tanımı Malzeme Testleri Birliği'nin (American Society for Testing Materials. 1. Nonwoven ürünlerinin en büyük avantajlarından biri düşük maliyetli olmalarıdır. EDANA. 1994). adı verilir" (www. sürtünme.GRŞ E. nonwoven tanımına kağıt.3.inda. adhezyon yöntemlerinden birisi ile birleştirilmiş kağıt.org. dokuma. bir çok birleştirme yöntemlerinden birisi ile birbirine bağlanmış ağ. 26. EDANA ve INDA tarafından belirlenen bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: • • • • Elyaflı miktar. dokunmuş. Bunun en büyük nedeni hammadden çok daha az ara işlemle ve yüksek üretim hızlarıyla 5 .1. Materyal aşağıdaki özelliklere sahipse nonwoven olarak tanımlanmaktadır. ısıl işlemler yardımıyla veya çözücülerle liflerin birbirine bağlanması veya birbiriyle karışması ile oluşturulan tekstil yapılarıdır" (Philip. non-woven. dokunun %50'den daha fazlasını meydana getiriyorsa ve uzunluğun çapa oranının 300'den daha büyük olduğu elyaflar kullanılıyorsa. liflerin yönlendirildiği veya rasgele düzenlendiği ve birçok bağlama tekniklerinden herhangi birisi ile bağlanmış tabaka veya yüzeyler şeklinde tanımlanmaktadır (Philip.org. örme.2005). örülmüş. günümüzde oldukça önemli bir hale gelmiştir (Cevahiroğlu.

ürün konstrüksiyonlarındaki bazı kısıtlamalardır ( Emek. dokuma yöntemiyle 5-40 (m/saat).Aşama Monomer Polimer Elyaf veya Ürün (Eriterek doklu oluşturma yöntemleri Ürün (Kuru.com. Nonwoven üretiminin geleneksel tekstil üretimiyle karşılaştırılması (Baykasoğlu ve Dereli.000 (m/saat) üretim yapılmaktadır (Baykasoğlu ve Dereli. hacimli.Aşama 4. örtücü Gözenekli Islak mukavemeti yüksek Yüksek yırtılma direnci Sıcakta çekmesi düşük 6 . Çizelge 1. ve mekanik doku oluşturma yöntemiyle 3. Dereli. haşıl ve kumaş sarmadan oluşan % 33 maliyet oranlı dokuma harcamaları yerini. Aynı ağırlıktaki dokuma ürün ile nonwoven maliyet bakımından karşılaştırıldığında. 2005).000 (m/saat) üretim yapılırken spunbond nonwoven yöntemiyle 9. havalı doku oluşturma yöntemleri) Monomer Polimer Elyaf plik Ürün (Örme. Bunun yanında. nonwoven üretim teknolojisine bağlı olarak monomerden başlayarak sadece iki aşamada son ürüne ulaşmak mümkündür. spunbond nonwoven yönteminin diğer üç yönteme karşı çok ciddi üstünlüğü olduğu söylenebilmektedir.gpoabs. şerit) Geleneksel Çizelge 1.2 de görüldüğü gibi. nonwoven için % 18 maliyet oranlı iplik üretim safhası ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan doku oluşturma metotlarının verimlilik karşılaştırıldığında. Çizelge 2’de nonwoven üretiminin ana aşamaları verilmektedir. yumuşak doku Yoğun. 06.3. 2005) Nonwoven Başlangıç 1.GRŞ E. Nonwovenlar da maliyet açısından dezavantaj oluşturacak faktör. ince Esnek değil Bükülüp. örgü yöntemiyle 100 (m/saat ). 2005) NONWOVEN Ucuz Yüksek üretim hızı Kısa ve uzun elyaf.Aşama 3. Çizelge 1. 2004.2005). www. sulu. % 23 maliyet oranlı hammadde her ikisi için gerekirken.Esin BAYLAN son ürünün ulaşılabilmesidir. dokuma. nonwovenların pek çok yönden üsütün olduğu söylenebilir. örtücü Gözenekli Islak mukavemeti düşük Düşük yırtılma direnci Sıcakta çekmesi yüksek TEKSTIL Pahalı Düşük üretim hızı Uzun elyaf Karmaşık yapı Yumuşak doku Hacimli Esnek Bükülmez Esnek.3. buruşturulabilir Sert. Kısaca. çözgü hazırlama. Çizelge 1. seyrek. Nonwoven ve tekstil ürünlerinin karşılaştırılması (Baykasoğlu.10.2. tafting.’de nonwoven ve tekstil ürünleri pek çok özellikleri bakımından karşılaştırılması verilmiştir. polimer Basit ve dağınık yapı Sert. % 26'lik bir orana sahip yüzey oluşturma işlemlerine bırakmaktadır. Terbiye maliyeti ise tamamen ortadan kalkmaktadır. Ayrıca nonwoven ile tekstil ürünleri bir çok kriter açısından değerlendirildiğinde.Aşama 2.

Ürün guruplarına göre teknik tekstillerin dünya çapındaki tüketimi (Byrne. Türkiye'deki yıllık nonwoven kullanımının. 2003).7 19.8 100.3.6 3.270 2005 29. hızla gelişen bir pazara sahiptir.3.4.3 24. son 4 yıl içinde 2 kat artış göstermiştir.0 * Halatlar.760 3. Bu ise önümüzdeki birkaç yılda 5 milyar USD yatırım anlamına gelmektedir. 1. EDANA tarafından yapılan istatistikî çalışma sonucuna göre 2003 yılı itibariyle Avrupa dünya nonwoven üretiminin %31 'ini yaparken.5 19.4 100.5 2.2 5. 2003.) göre. Çizelge 1.4 2. Dünya genelinde üretim kapasitesi ise her yıl ortalama %10 civarında artış göstermektedir (DRA. Türkiye'deki nonwoven üretimi.300 1.4. dolgu lifleri vb 1. 1994).547 adet tekstil işletmesinin % 5'inin.Esin BAYLAN Gündelik hayatımızın birçok alanında kullanılan nonwoven. 2000).6 12.3 11. kısa vadede nonwoven teknolojilerine yatırım yapması beklenmektedir.300 5.6 5. Japonya ve Çin gibi gelişmiş devletler geleneksel tekstil anlayışını terk ederek nonwoven üretimine ülkemizden önce başlamışlardır.3. nonwoven kumaşlar 2002/2003 civarında dokumaların yerini alacaktır (üretilen tekstillerin toplama ğırlığı bakımından).7 % Pay 2000 44.950 60.9 2000 26. Türkiye'de dolaylı veya direkt ihracat yapabilen 92.0 % Pay 2005 41. 2000).290 11.580 5. Dünya teknik tekstil endüstrisinin önde gelen bir çalışmasına ve bunun piyasasının 2005 yılına kadar yapılan tahminlere (Çizelge 1.4 13.2.3 3.4. ipler. Almanya. Yapılan kapasite hesaplamalarında.690 3. 1992).330 1000 ton Büyüme 2005 (% yıllık) 4. Keçe işlemeden gelen bu kültür hazır giyim ve tekstil ile harmanlanmıştır. Özellikle ABD. Daulstrom. Üstelik yalnızca kısa değil orta vade için de gelecek söz konusu olmaktadır (Cevahiroğlu. Alan bakımından nonwoven kumaşlar hali hazırda düşük gramajları nedeniyle dokuma ve diğer kumaşları geçmiş durumdadır. Kuzey Amerika %27'lik bir dilim kapsamaktadır (DRA.3 26. 2000 Kumaşlar Nonwoven Kompozitler Diger tekstiller* Toplam 3.060 72.960 11.710 3.100 1.7 4. Dünya Genelinde Durum E.640 6. Ülkemizdeki Durum Türkiye'de geleneksel bir nonwoven kültürü önceden beri mevcuttur. üretimin üstünde gerçekleştiği görülmektedir (Cevahiroğlu.970 2. sicimler.160 14.710 14. 1994).330 Milyon $ Büyüme (% Yıllık) 2.870 19. Öte yandan diğer dokuma ve iplik bazlı kumaşlar en azından yakın geleceğe kadar değer bakımdan ön sırada olmaya devam edecektir (Byrne.250 9. Nonwoven Uygulama Alanları ve Dokusuz (Nonwoven) Kumaş Tipleri Nonwoven ürünlerin son kullanım alanına bağlı olarak birçok sınıflandırma şekli 7 .GRŞ 1. ngiltere.

• Hayatta kalmak için koruyucu tekstiler. • Yumuşak zeminlerin güçlendirilmesi için jeotekstiller olarak. Ömürlü nonwoven ürün tipleri: Ömürlü nonwovenlar amaca ve modaya göre farklılıklar göstermektedir (Emek. 2003). Tıbbi ve Hijyenik Tekstillerin Dünya ve Türkiye Genelindeki Durumu Tıbbi tekstiller ve bununla ilgili olan bakım ve hijyen sektörü tekstil endüstrisinin önemli ve büyüyen bir alanıdır. tarım ağaçlandırma balıkçılık sektöründe koruma toplama saklama için kullanılmaktadır (Star.GRŞ olmakla birlikte ömürlerine göre 3 gruba ayırmak mümkündür E. • Ev döşemeleri olarak kullanılmaktadır. tüm nonwoven kumaş tüketiminin yaklaşık %60' ını (Avrupa'da %50) ve dayanıklı nonwoven ürünler de kalan kısmı oluşturmaktadır (Star. • Yağmur rüzgâr gibi hava şartlarına ve vücudun ısı kaybına karşı koruma sağlayan giysilerde. 2004). 8 . Dekorasyon insanların rahatı ve sağlığı için gerekli olan yüzeylere sıcak yumuşak bir tutum vermekte ayrıca taşımacılığın fonksiyonel kısımların vazgeçilmez parçası olmaktadır. 1. 2. • Zirai kumaşlar.Esin BAYLAN 1. Bir kullanımlık tıbbi nonwoven ürünlerinin 2001 yılı dünya tüketimi 130 bin tondu ve bu pazar yılda %4'ün üzerinde büyümektedir (Star. su geçirmez nefes alan kumaşlarda. Tek kullanımlık (ömürsüz) dönüşümlü nonwoven ürün tipleri: Tekrar aynı amaçla kullanılmaları olanaksızdır • Tıbbi tekstil • Bebek bezleri • Yetişkin bezleri • Kadın bağı ürünleri • Tıbbi ürünler • Temizlik bezleri (Star.5. 2003). insanların maruz kaldığı tehlikelere karşı korumalarda kullanılmaktadır. Büyüme hem tekstil teknolojisindeki hem de tıbbi yöntemlerdeki sürekli devam eden ilerleme ve yenilikler sayesinde olmaktadır. Kısa ömürlü nonwoven ürün tipleri: Birkaç kez kullanıldıktan sonra atılabilen kısa ömürlü ürünlerdir (Emek. • Taşımacılıkta kullanılan tekstiller en geniş kullanım alanına sahiptir. 2004). • Katı partiküllerin tekstil sıvı veya gaz ortamından ayrışması ve bazen ayrıştırılan partiküllerin tekrara geri kazanımı için filtrasyonda. 2003). Amerika ve Japonya'da kullanıldıktan sonra atılabilen nonwoven ürünler. • Düşmana ait çevrede kişinin hareket etmesi yaşaması savaşması gereken durumlar için savunmada kullanılan gerekli malzemelerde. 2003). • Tekstil takviyeli kompozitler mühendislik malzemeleri olarak kullanılan ve birçok lif ve matris bileşeninden oluşmaktadır. 3.

2005). 9 . (Star. rijitlik dengesi. fakat 2000 yılından itibaren bu büyümenin özellikle gelişmiş bölgelerde yavaşlayacağı tahmin edilmektedir (www. absorbe etme veya itme. kullanımdan sonra suda çözünebilen. 2005. Başlangıçta dokuma kumaşlara “kullanıldıktan sonra atılabilen” alternatifler olarak sunulan nonwovenların özelliklerinden yararlanılarak ürünler geliştirilmektedir. hasta yatak örtüleri yara bantları gibi amaçlarla kullanılan tekstiller. Mesela Colgate Palmolive tarafından pazara sunulan bulaşık bezleri üç nonwoven tabakasına sahiptir. tekstil sanayisinin gerek elyaf gerekse mamul olarak sunduğu olanaklardan ağırlığı gittikçe artan bir şekilde yararlanan alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. (www. 03. Makromoleküllerin mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla oluşan biyolojik bozunma sonuncunda açığa çıkan ürünler zararlı olmamalıdır.GRŞ E. Üst tabaka tekstüre elyaflardan yapılmıştır ki. emme. Yeni tekstil lifleri ve değişik tekstil yüzeylerinin üretilmesiyle uygulamalar ameliyat ipliklerinden kemik naklinde kullanılan karmaşık kompozit yapılara ve basit temizlik bezlerinden ameliyathanelerde kullanılan gelişmiş koruyucu önlük kumaşlarına kadar çok geniş ve farklıdır. Tıbbi ve Hijyenik Alanda Nonwoven Ürünleri ve Üstünlükleri Tıp. 2005). böylece ele nazik bir temas sağlamaktadır. Bunun yanında son yıllarda Hangzhou firması daha yüksek kan absorblayıcı ve daha yumuşak flaster nonwoven materyalleri geliştirmiştir. esneklik. Tıbbi ve hijyenik tekstillerden beklenen özellikler: Anti-bakteriyellik: ç giyim. Bununla birlikte temizlik bezi endüstrisinin ana itici gücü kişisel rahatlığa yönelik ürünlerdir. Genel olarak maksimum rahatlık (nefes alabilirlik ve estetik). bu da temizlik bezleri için idealdir. 03. akışkanlık. örme. Vücuda uyumluluk: Bu özellikle. anti-bakteriyel özelliği ile mikroorganizmalara ve sonucunda oluşan pis kokulara karşı korunmaktadır.tad. Case.05. tiftiklenmeme yeterli mukavemet ve uzama.2005). çorap ve ameliyat önlüğü.Esin BAYLAN Bunların içinde bebek bezi pazarı. 1.6.Global olarak bebek bezi pazarındaki ortalama büyüme yaklaşık %9' dur. Kullanılan materyaller monofilament veya multifilament iplikler. Orta tabaka sürekli köpürme sağlar. yumuşaklıktır.2005). polivinil alkol bazlı bir medikal kumaş geliştirmiştir. kozmetik bezleri ve mutfaklar ve banyolara yönelik antibakteriyel bezler nonwoven endüstrisinin büyümesinde itici bir güç sağlamaktadır (Yükseloğlu ve Canoğlu. dokuma. 2003.tad. gözeneklilik. nonwovenlar için atılabilir ürünler pazarında en büyük paya sahiptir. alt tabaka ise yumuşak elyaflardan yapılmıştır.com. nonwoven ve kompozit yapılı kumaşlardır. Duran. malzemelerin toksik olmaması ve istenmeyen tepkimeye girmemesi beklenmektedir. Bez ürünlerinin artan popülaritesi nonwoven toz bezi ürünleri. ABD'de Isolyser firması.05. yüksek sıvı mukavemeti.com.

Pedin yaraya bulaşmasını önlemek için gözenekli lintersiz olan tabaka yaradan salgı transferine izin vermemektedir. bakterileri geçirmeyen olup yeni doku oluşumuna katkı sağlamaktadır (Emek. Vücut dışı (Ekstrakorporal) aletler: Yapay böbrek. kumaşlar. bükülebilir ve yüksek emici özellikte olmalıdır.7. 13. Kolajen. yumuşaklıkları ve deriden kolayca ayrılabilmesidir. Bu jel hidrofildir ve hidrojene karşı geçirgen. giyecekler. bandajlar. iyileşmeyi hızlandırma ve bazı durumlarda yarayı ilaçla tedavi etmektir (www. Akrilik yapışkan kaplamanın porozitesi yüksek hava geçirgenliğini 10 . 1. % 20 ye kadar sentetik liflerin ilavesi yaşken bile hacim ve emme sağlamaktadır. temizlik bezleri vs (Yükseloğlu ve Canoğlu. 2000). Salgı emici tabakaya bu kanalardan geçmekte ve burada kurumaktadır.sitemynet. Bu materyallerin fonksiyonları enfeksiyona karşı koruma. damar greftleri. Ped uzaklaştırıldığında yara ve emici materyel arasındaki bu birleşme kopmaktadır.1. Gereken salgıların emilmesi için vizkoz ve pamuk kullanılmakta. doku türü ve fonksiyonları hakkında bilgi verilmiştir (Alistair.onurigo. 1.7. karaciğer ve akciğer mplant edilebilen materyaller: Ameliyat iplikleri.com.GRŞ 1. Yok olabilen flasterlerin avantajları.1. Yaygın yara sargılarının esnek zemin materyali ve yara ile temas eden tabaka arasında emici tabakası olan kompozit materyallerdir. kan ve eksudanın (yarada birikmiş olan sıvı) emilmesi. Duran ve Sayıt. sargı veya pansuman materyali yarayı örtmek ve iyileştirmek sürecine katkıda bulunmak için kullanılır. Pratikte bu yapışmayan yüzey perfore edilmiş film veya sentetik liflerin kullanımıyla elde edilmektedir (www.sitemynet. Yapışkan flasterli yara bantları yumuşak.com. ameliyat önlükleri. 2004. Tıbbi ve Hijyenik Tekstillerin Sınıflandırılması E. Çeşitli tıbbi uygulamalar için çok sayıda yara sargı tipi mevcuttur.’ de implant edilemeyen yara bakımı amacıyla kullanılan tıbbi nowowen ürünlerinin lif tipi. vücuda dıştan uygulanan ve deri ile temas edebilen veya etmeyecek şekilde kullanılan ürünlerdir. Yara yüzeyi zarar görmemiş olarak kalmaktadır.5. alginat ve çitin litlerinin kullanımı bazı tıbbi ve cerrahi uygulamalarda iyileşme prosesine önemli katkı sağladıkları için başarılı olmuşlardır. Çizelge 1. Salgı kuruduğunda yara bölgesinin emici tabakaya tutunma yapışma riski yoktur.01. Alıstaır.7. Yara Pedleri ve Yapışkan Flasterler Canlı dokularda meydana gelen yaralarda. mplant Edilemeyen Materyaller Bu tekstil materyalleri.2006). Bu sınıfta en çok kullanılan tekstil materyalleri yara sargısı ve bandajdır (Yükseloğlu ve Cananoğlu. 2004).onurigo. yapay bağlar ve yapay eklemler ameliyat iplikleri vs.01.1. Bakım/hijyen ürünleri: Yatak örtüleri.Esin BAYLAN • • • • Uygulama alanına göre kullanılan materyaller dört grupta sınıflandırılabilir: mplant edilemeyen materyaller: Yara sargıları. 2005). Emici ped kanı veya sıvıları emer ve yarayı korumak için tampon efekti sağlamaktadır. 13. plasterler vs. Alginat lifleri yara ile temas eden tabaka olarak kullanıldıklarında alginat ile yara akıntısı arasındaki etkileşim sonucu sodyum kalsiyum alginat jeli ortaya çıkmaktadır. 2000). 2005 .2006).

Esin BAYLAN belirlemektedir. nonwoven Nonwoven Belirli bir ilacı yaraya ve deri üzerine uygulamak. örme. elastomer iplik Pamuk. odun hamuru Gaze Tampon Deriye ilaç uygulamak. viskon. nonwoven Nonwoven Nonwoven.2. 1. örme. nonwoven Dokuma. 2005). dokuma Dokuma. PP. Yara iyileşmesin prensibine göre. Pamuk. Kullanılan nonwovenlar paralel yayılmış vizkoz liflerinden yapılmaktadır (Duran. PE Pamuk. viskon. Elde edilen kompres vücut salgısının geçişine izin verecek şekilde her türlü sterilizasyona uygun ve yumuşak olmalıdır. kan ve salgıları absorbe etmek. enfeksiyona karşı yarayı korumak. 2005). 2000) Ürün Lif Tipi Doku türü Fonksiyonu Yara sargısı: Yara temas tabakası Absorbent ped pek. yara kenarlarını birleştirmek.7. Emici kompres olarak kullanılan materyallerde nonwoven mamuller pamukla doldurulmaktadır. dokuma. PES. hareketi önlemek. kuru ortama göre %30–40 oranında daha hızlı iyileştiği bildirilmektedir. PA. Cerrahi uygulamalarda gazlı bezin ped formu (tampon) emici materyal olarak kullanılmaktadır. PES. viskon Viskon. viskon Viskon. nonwoven Dokuma. ağrıyı kesmek Sıvı veya salgıları absorbe etmek Herhangi bir boşluğa yerleştirilerek sıvıları absorbe etmek 1. 11 . 2004). yüksek emiciliğe sahip bir materyaldir. PP. Tampon.1. viskon. mplant Edilemeyen Yara Bakımı Amacıyla Kullanılan Tıbbi Nowowen Ürünler (Alıstaır. Yara Örtüleri Yara sargısı uygulamalarında kullanılan diğer tekstil materyalleri gazlı bez. nonwoven Dokuma. Sterilizasyona uygun olmalı vücut sıvı geçişine izin vermelidir. Pamuk linterleri. sargı bezi ve tampondur.Exudanın fazlasını emerek yara ve çevre dokuların yumuşamasını önlemelidir. Bu tamponun iplikleri baryum sülfat içermekte ve böylece X ışını ile görünmesi sağlanmaktadır (Duran. plastik film. PA. plastik flim Örme.GRŞ E. iyileşmeyi kolaylaştırmak Yara üzerindeki sargıyı yerinde tutmak Yara üzerindeki sargıyı yerinde tutmak Bandaj Hafif destek malzemeler Ortopedik malzemeler Plaster Pamuk. Nonwovenlar % 60’ın üzerinde binder içerir. örme. Çizelge 1. 2. lifleri ve poliüretan köpük Viskon. 2005). yara yüzeyinde oluşan exudanın hapsedilmesiyle oluşturulan nemli ortamda yaraların. elastomer iplik Pamuk. cam lifi Pamuk. yaraya yapışmayı ve lif kaybını önlemek için nonwoven kumaş ile kaplanan. genellikle kolay yırtılmayı sağlamak için kullanılır (Emek. 2004. nonwoven Dokuma.5. Selülozik elyaflar. Gazlı bez basit bezayağı pamuklu dokuma kumaş yapısına sahip emici bir kumaştır ve parafinle kaplanarak yanıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu bilgilerin ışığında ideal bir yara sargısı materyali aşağıdaki özellikleri taşımalıdır (Yükseloğlu ve Canoğlu. viskon. Duran ve Sayıt.

Nemli ortamda yara iyileşmesini hızlandırmalıdır. 4. Roll Yara Bandı Sıyrık. iyileşme sürecini desteklemekte ve ideal mikro ortamı sağlamaktadır. kan ve diğer yara akıntıları ile birleştiğinde çözünmekte ve yara yüzeyine tekrar geri dönmektedir. Su geçirmemeli. 1. 2005).kurtsan.2. yara yüzeyine yapışmamalıdır. Tamamen doğal pamuktan üretilmektedir (www. yileşen yara dokusuna O2 girişine -CO2 çıkışına izin vermelidir. Kabuklar olumsuz mekanik etkilere karşı doğal bir koruma şeklidir. Curapont Dikişsiz yara kapatılmasında ve büyük yaralarda dikişi desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Yara çevresinde fizyolojik olarak temin edilen nemlilik. poliüretan malzemeden imal edilmiş. Kan ve diğer yara akıntıları. kesik gibi günlük yaşamda karşılaşılan basit kılcal damar yaralanmalarında kullanılmaktadır. 12 . 27.2006). 27.08. Yüksek yapışma gücüne sahip.GRŞ E. Hydrogel Sargılar (Alginat Sargıları) Bunlar flexible tabaka veya amorf jel şeklinde olabilirler. hidrofilik tabakadan geçerek tamponun içinde bulunan kanamayı durdurucu partiküller ile birleşmektedir. 5. Şeffaf olup yaradan rahatlıkla temizlenebilir. Vücudun öz ısısını korumalıdır.7. bakterilere karşı bariyer teşkil etmeli.Esin BAYLAN 3. Şekil 1. yaraya yapışmazlar. 1. Partiküller. 1997). 6.7. Bu tabaka.kurtsan.2.com. Az exudalı yaralarda nemli bir yara iyileşme ortamı sağlamaktadırlar. Limitli emme kapasiteleri vardır. Kanamayı durdurucu tamponun ciltle temas eden yüzü. lgili sargılardan bazıları aşağıda belirtilerek kısaca açıklanmıştır (Yükseloğlu ve Cananoğlu.08.7.2.1. jel kıvamında bir tabaka oluşturmaktadır. Günümüzde geliştirilmiş yara sargılarının limitli etkilerini azaltmak ve birbirlerinin yararlarını arttırmak amacıyla kombine yara sargıları üretilmeye başlanmıştır (Sarıışık.1.3.1.2.2006) 1. hidrofiliktir. Partiküller. Alginat sargıları kahverengi deniz yosunundan elde edilmektedir.2. cilt yüzeyine ulaştığında daha fazla kan emerek yara üzerinde yumuşak.1.com. dış etkenlere karşı oluşan pıhtı tabakasını koruyarak pıhtılaşmanın oluşumunu hızlandırmaktadır. Roll Yara Bantı (www.

7. 1995). hipoalerjenik yapışkanlıdır. Yaraya yapışmaz. Mesalt Bu ürün sodyum klorür içeren. röntgen filminde gözükmemektedir. Ağır akıntılı enfekte yaraların kontrol altına alınması. çinko oksitli. Selülozdan imal edilmiştir. Aşağıda tıbbi malzeme piyasasında bulunan plasterlere örnekler verilmiştir (Yükseloğlu ve Canoğlu. Kuru ve sağlıklı deriye yapışırken nemli yara bölgesine yapışmamakta ve böylelikle yara sargısı değiştirmelerinde acıyı azaltır ve yeni şekillenen hassas dokuyu zarar görmeden korumaktadır.1997). yaranın zarar görmemesini ve sargının travmaya sebep olmadan yaradan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Böylece doğal yara iyileşme sürecini hızlandırmaktadır (Yükseloğlu ve Canoğlu. poliakrilat yapışkanlı nonwoven plasterdir.1. Havayı ve teri çok iyi geçirirken su geçirmemekte. 1. Sarıışık.6. nonwoven materyalden yapılmıştır. 1. Poliamid ağ yapısı malzemeye esnek ve katlanabilir özellik kazandırmaktadır.1997). En büyük özelliği hipoallerjenik olmasıdır.2. yaraları kapama veya küçük bölgeleri hareketsiz tutmada kullanılan tıbbi malzemelerdir. Mikro gözenek olup genel cerrahide kullanılmaktadır (Başer ve ark. exuda. 1. 2005).2. Metalline Alüminyum lifli yapısı esnek ve yumuşaktır. yırtılmaya dayanıklıdır. yüksek derecede hava geçirgenliğini sağlamaktadır. 2005.7. Dermapore. sıyrıklarda. 1. karakteristik dikiş bölgesinde oluşacak kan dolaşımı problemlerini ortandan kaldırmaktadır (Yükseloğlu ve Canoğlu.7. 2005). 2005). Mepitel Yaraya yapışmayan şeffaf silikon ile kaplanmıştır. Mepitel emici değildir ve yara akıntısının emici ve ayrı olan bir nonwoven veya gazlı bezden sargıya geçmesine izin vermektedir ( Sarıışık.. kauçuk bazlı yapıştırıcı özelliğine sahiptir. 13 .2. bakteri ve nekrotik maddeleri emerek temizlenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.1. Yapışkan Plasterler Plaster pamuk.Esin BAYLAN nonwoven materyal ile güçlendirilmiştir. Bükülebilir. Akrilik yapışkan tabakanın gözenekliliği. Silikon emici olmayıp hareketsizdir.1. Medi-Bez. Özellikle büyük ve derin yaralarda.7. poliamid ağın her lifini kaplamaktadır. viskon veya ikisinin karışımı iplikten düz dokunmuş bez veya plastik filmin iç yüzeyine homojen olarak yayılmış kauçuk veya akrilat esaslı hassas yapıştırıcı içeren.4.1. Silikon. Yüksek emiş güçlü. Dikiş deliklerinde meydana gelebilecek enfeksiyon riskini.GRŞ E.4. yanıklarda ayrıca ilk yardım amaçlı olarak kullanılabilmektedir (Yükseloğlu ve Canoğlu.5. Bu özellik. Çizgili özelliği ile cildin hava alması sağlanmış böylelikle sık değiştirme ve uzun süreli uygulamalarda deri iritasyonu minimal düzeyde tutulmuştur (Sarıışık. 1997). emici viskon/polyester karışımı nonwowen yapıda bir kumaştır.

Ağ şeklindeki tül formu. Su buharı ve oksijeni çok iyi geçirerek cildin hava almasını sağlamakta ve bakteri girişine izin vermemektedir. 1. elastik.1. poliüretan köpükten. düşük gramajlı üretilen kumaşlardır (Öktem ve Seventekin. saydam ve su geçirmezdir. Bayraktar ve Şengönül. hipoallerjenik. c. Yaraya direkt olarak temas eden ve iki kat beyaz renkli hydrophylic nonwoven'dan oluşan tabaka cilde uyumluluk sağlayarak yaradaki akıntının orta emici tabakaya geçişini temin etmektedir. Yaranın kabuk bağlamasını ve ikincil sargıların yaraya yapışmasını önlemektedir. Nötr bir sargı olduğundan yaraya özel tedavi edici ilaçlarla ve antiseptiklerle birlikte kullanılabilir (Sarıışık.1. 2000.elhadefler. Nonwoven bandajlar hacimlilik kazandırmak için hafifçe iğnelenmiştir (Öktem ve Seventekin.com.04. uzun sürebilecek operasyonlarda ürünün yapıştığı yerden ayrılmasını engellemektedir (www.04.6. akıntılı yaralar için dizayn edilmiş olup çok emici ve yumuşak bir yara pedidir. Opraflex ameliyat öncesi operasyon bölgesinin kaplanması. dokuma.elhadefler. Bayraktar ve Şengönül. Ortopedik tampon bandajlar alçıların ve kompresyon bandajlarının altında vatka oluşturmak ve rahatsızlığı engellemek amacıyla. Yaranın süratle hava alarak iyileşmesini sağlayan bu ped dört ana katmandan oluşmaktadır: a. 12. insizyon etrafındaki cilt bölgesinde mevcut potansiyel patojen bakterilerden yarayı korumak ve için kullanılır.1997. 14 .2000). akıntının yaradan uzaklaşmasına yardımcı olarak yaranın iyi havalandırılmasını sağlamaktadır. poliester veya polipropilen ve doğal liflerden üretilebilirler. www.2006). yara üzerindeki sargıların yerlerinde durmalarını sağlamaktır. 12. Havayı geçiren ancak sıvıyı geçirmeyen mavi hydrophobic nonwovendan oluşan en alt tabaka yara akıntısına karşı mükemmel bir engel teşkil etmektedir (www.com. doku nakli yapılan bölgelerde. saf selülozdan imal edilmiş krepe kâğıdın içine hapsedilerek mükemmel bir emici tabaka oluşturmaktadır. Fibrelize edilmiş saf selüloz parçacıkları. tül ve nonwoven kumaşların karşılıklı gelmesiyle katlı kompresler oluşmaktadır. 12.Esin BAYLAN Lomatuell H yüzeysel yaralar ve yanıklarda yumuşatıcı sargı olarak kullanılır. radyasyondan kaynaklanan yaralarda. b.com.5.7. Bu bandajlar pamuk veya viskos elyafından. Katlı kompresler. Bunun yanı sıra.GRŞ E. Opraflex.2006). örme veya nonwoven yüzeyden pamuk veya viskos elyafından oluşmuş. Latis Steril Pansuman Pedi Latis pansuman pedleri. dermatolojide ve plastik cerrahide kullanılmaktadır. 1997). Bandajlar Bandajlar elastik veya elastik olmayan.7.04. 1. Viskon/selüloz (veya viskon/selüloz/poliester) esaslı spunlace ürünlerdir (Öktem ve Seventekin. bacak ve bası ülserlerinde.2006). Yapışma gücünün yüksek olması. 2000.elhadefler. 1997).

yapay karaciğer ve mekanik akciğer gibi kanın arıtılmasında kullanılan mekanik organlardır. stenmeyen biyolojik bozunmaya sahip olmamalı. 1995). Elastiktir. Yapılarında daha çok içi boş vizkoz. vücudun onarılmasında kullanılmaktadır (Çizelge 1.04. • Yeterli dikiş izi mukavemetine sahip olmalı.2006). 1. kanserojen reaksiyon oluşturmamalı. toksit olmamalı.2. Bakteri oluşumuna elverişsiz olmalı. Bu özelliklerin içinde en önemlisi biyolojik uyum özelliğidir..2005). eğilme) yeterli stabiliteye sahip olmalı 15 . Bu aletlerin fonksiyon ve performanslarını lif ve tekstil teknolojisi sağlamaktadır. • • • • • • • Mekanik özellikler: • Optimum gerilme mukavemetine sahip olmalı. Bu materyaller vücut içine yerleştirildikleri için vücut tarafından kabul edilmelerini sağlayacak bazı özelliklere sahip olmalıdır. 1995).3.6. implantın biyostabilitesi. Tekstil implantları. Vücut Dışında Kullanılan Cihazlar (Ekstrakorporal Yapay Organlar) Ekstrakorporal aletler yapay böbrek (diyaliz membranı). polyester ve silikon lifler kullanılmaktadır (Başer ve ark. Biyolojik özellikler: Alerjik. 1. tampon ve diğer pansuman materyallerini vücudun değişik bölgelerinde sabitlemeyi sağlayan latex ve yün kombinasyonu ile dokunmuş bandajdır. kanın bileşiminde değişme sebep olmamalıdır (Usta. implantasyon süresine göre. basınç.7.). Hücre büyümesi üzerine istenmeyen bir etki oluşturmamalı. kan dolaşımını engellemez.Esin BAYLAN Bandafix Elastik Ağ Bandaj. • Uzun süreli yükleme altında (gerilim.. vücudun implant edilen materyale göstereceği reaksiyonu etkileyen biyolojik. mplant Edilebilen Materyaller ( ç Uygulamalar) mplant edilebilir tekstil materyalleri yara kapatma çıkarılmış parça veya cerrahi yerleştirme amacıyla. herhangi bir alerjik reaksiyona yol açmadığı gibi deri teneffüsünü engellemez (Başer ve ark. 12.elhadefler. Şekil 1.3. Alışılmamış yabancı madde reaksiyonuna sebep olmamalı. mekanik ve yapısal özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Usta.7. Latis Steril Pansuman Pedi (www.com. temas durumu ve biyolojik uyumu diğer tıbbi tekstillerden daha katı kurallarla belirlenmiştir. deriyi tahriş etmez. 2005). Ateş yükseltici madde içermemeli. Kan ile uyumlu olmalı.GRŞ E.

çelik ve polietilen lifler B)Yumuşak Doku Implantasyonları Yapay tendon Teflon. poliasetat. 1995). polipropilen. poliamid. ipek lifleri Yapay kas Poliester ve karbon lifleri Yapay kıkırdak Düşük yoğunluklu polietilen Yapay deri Kitin (Chitin) Göz kontakt lensleri. Enine kesit küçük dairesel liflerden oluşmalıdır. Çizelge 1.6. yumuşak doku implantları için uygun hale getirmektedir. Dokuma • • • • • • Yapısal özellikler: Dokunun gelişmesini ve implantın kapsüllenmesini geciktirmeyecek şekilde gözenekli olmalıdır. poliester. polietilen Kalp kapakcıkları Poliester lifleri Damar aşılama (ekleme) Poliester. Tendonların. Şerit Monofilament. Tablo 15 de implantasyonyapılabilen materyaller gösterilmiştir (Anonim. 16 . Ürün Uygulaması Lif Tipi A) Ameliyat dikiş iplikteri Biyolojik olarak giderilebilen Kollagen (Collagen). özellikle. polietilen. teflon lifleri Üretim Sistemi Monofilament. 1997). Poliester. yapay kornea Polimetilmetaakrilat. mplant materyali.3. 2003. 2005). Optimum esnekliğe sahip olmalı.2000). Poliglikolik asid ve polibutilen-tereftalat lifler Biyolojik olarak giderilemeyen Poliamid.7.Esin BAYLAN Yerleştirildiği dokunun yük-uzama karakteristikleri ile uyum göstermeli. teflon. Bu materyeller biyolojik uyumlu ve istenilen fiziksel karakteristiği sahip olmalıdır. poliaktid. Daha iyi hücre bağlanması için sıfır bükümlü filament ipliklerden oluşmalıdır. Dokuma Örme. slikon kollagen C)Ortopedik Implantasyonlar Yapay Eklemler/Kemikler Silikon. Böylece materyalin dokuya kaynaşması hızlanmış olmaktadır.GRŞ • • • E. mplantasyon yapılabilen materyaller (Yükseloğlu ve Canoğlu. Bozunurluk zamanından önce veya geç olmamalıdır (Bayraktar ve Şengönül. Biyolojik bozunurluk implantın başarısını etkilemektedir. mplantasyon süresince fiziksel stabiliteyi korumalı (Başer ve ark.1. Duran. ligamentlerin ve kıkırdakların değiştirilmesinde yararlanılır. 1. hücrelerin tutunabilmesi için belli pürüzlülüğe sahip olmalıdır. Lif polimeri toksit maddelerden ve materyal üzerindeki yüzey kirliliklerinden arındırılmadır. Yumuşak doku implantları Tekstil materyallerinin mukavemet ve esneklik karakteristikleri onları. Şerit Dokuma Şerit Şerit Nonwoven Örme.

kulak ve gırtlak kıkırdağının değiştirilmesinde kullanılmaktadır.7. Ortopedik implantlar eklem ve kemiklerin yenilenmesi gibi sert doku uygulamalarında kullanılan lif takviyeli kompozit materyallerdir. operasyon yeri ve steril teçhizatın bakteri taşıyan partiküller ile doğrudan temasını kesmek ve 17 . 1.Esin BAYLAN Düşük yoğunluklu polietilen pek çok açıdan doğal kıkırdağa benzediği için yüz.7. Bu ajanlar. hijyen sağlamak. Hemostatik ajanlar. PET veya polilaktik asit (PLA) lifleri karışımından dokunmuş tüplerin tavşanlarda nefes borusu protezi olarak değerlendirilmesi yapılmıştır (Bayraktar ve Şengönül. Karbon lifinden yapılan yama ve fıtık protez materyali geliştirilmiştir. yara enfeksiyonunu önlemek. 8 mm veya 1 cm çapındaki zarar görmüş kalın atardamar veya toplardamarları değiştirmek amacıyla kullanılan dokuma. küçük çaplı atar ve toplardamar değişimlerinde uygulama alanı bulmuştur. 2000).) yapılar olarak poliester (örneğin Dacron) veya PTFE'den (örneğin Teflon) yapılırlar. Kardiyovasküler implantlar Damar greftleri cerrahide 6 mm. Ameliyathanede Kullanılan Nonwoven Kumaşlar Ameliyathanede çeşitli amaçlarla kullanılan tekstil ürünlerinin temel fonksiyonları hastayı ve personeli korumak.4. örme. nonwoven (Şekil.. Mersilen (PET) ağları köpeklerde göbeğe yakın fıtıkların onarılmasında. Öktem ve Seventekin.7.3. 1994). fıtık onarımlarında ve göğüs çeperi yapılandırılmalarında kullanılabilmektedir. okside selüloz lifleri. polipropilen ağları kanser ameliyatlarında karın duvarı naklinde kullanmıştır.GRŞ E. Güçlendirilmiş Ağlar (Meş) ve Kumaş Yapıları Emilebilen ve/veya emilemeyen liflerden yapılmış kumaş ağlar (meş) ve benzer yapılar.7. 1997. kollajen ince toz veya sünger ve sentetik absorbe olabilen polimerlerden lif keçesi formunda olabilimektedir (Bayraktar ve Şengönül. cerrahi ortamda kullanılan giysiler ile yetişkin ve bebek pedleri bu kategoriye giren ürünlerdendir. Öktem ve Seventekin. sert ve yumuşak dokular arasında bir ara yüz görevi gören yerde grafit ve PTFE'den (örneğin Teflon) yapılan nonwoven keçe kullanılmaktadır (Öktem ve Seventekin. maskeler.4. 1.1. 2000). 2000). ameliyat eldivenleri. Gore-Tex (nonwoven) üretimi başlangıçta materyalin gözeneksiz film halinde üretilmesi ve sonra gerdirilerek mikro-gözenekli bir yapı haline getirilmesidir.3. 1997. 1. mplant çevresindeki dokunun içe doğru büyümesini hızlandırmak için implant ile komşu. Dacron (PET) velur yamaları insanlarda fıtık boşluğunun onarılmasında. kimyasal ve/veya fizikokimyasal etkileşimler sayesinde kan akışını durdurabilen veya kontrol eden ve pıhtılaşmaya yol açan ajanlardır. tüm polimerik materyaller içinde kimyasal olarak en inert olması ve Teflondan yapılması GoreTex in avantajlarıdır (Ulcay ve Kahraman.3.2.ve 6. yumuşak dokuların konstrüksiyonu için kullanılmaktadır. 1.4. Bunlar. burun. Üstün performansı. Bakım ve Hijyen Alanında Kullanılan Ürünler Ameliyathanede kullanılan nonwoven kumaşlar.5.

Maskeler Maskelerden beklenenler. 4.5. deriye uyum ve gramajda hafiflik ve yüksek filtre kapasitesi de eklenmektedir. Sıvıları (su. 02. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Antiseptik olmalı. ameliyathanelerde kullanılan kumaşlar belli kriterlere sahip olmak zorundadırlar. Islanmaya karşı dayanıklı olmalı. Toz ve vücut partiküllerinin içinden geçmesine izin vermemeli. 2005). 9. Enfeksiyon risklerini önlemek için en uygun tekstil yapıları nonwoven kumaşlar olup.GRŞ E.Dokuma greft Ameliyathane tamamen sterilize edilmiş olmasına rağmen ameliyata giren cerrah ve personelin giysilerinden çıkan tüy ve toz uçuntularından hastaya enfeksiyon bulaşma riski yüksektir.6. bu kumaşlarda ayarlanabilen gözeneklilik özelliğinin önemli bir husus olduğu da bilinmektedir.com. 5.’da hijyen amaçlı ameliyathanede kullanılan tekstil materyallerinin lif tipi. tekstilin yapısı ve fonksiyonları verilmiştir (Yükseloğl ve Canoğlu. 2. 10.2005).7.09. Operasyon maskelerinde gereksinimler biraz daha artmakta ve bunlara konfor.Örgü greft Şekil 1.2. Yumuşak olmalı (Topalbekiroğlu ve Değirmenci. Şekil 1.7. Toz ve tüy oluşturmamalı.inda. cerrahtan hastaya enfeksiyon taşıma riskini azaltmaktır. 1.4. yüksek düzeyde hava geçirgenliği. 6. Çizelge 1. yüze uygunluk. alerjik olmama ve hafifliktir. kan gibi) geçirmemeli 7. yüksek bakteriyel filtrasyon.4. Bu amaçla.Nonwoven greft Şekil 1. 8. Giyenin yüzünde oluşabilecek mikroorganizmal düzeyde partikül yayılmasını önlerken. Ayrıca giysilerin gözeneklerinden vücut partikülleri (deri döküntüsü) geçerek hastanın açık yarasına ulaşabilir. 2000).Esin BAYLAN hastadan cerraha. 3. Giyilmek için hafif ve konforlu. Absorbent olmalı. aynı zamanda cerrahi ekibi hasta kaynaklı bir enfeksiyondan korumak için cerrahi sahadan sıçrayabilecek sıvılara karşı geçirgen olmamalıdır (www. 18 . Mekanik hasara dayanıklı olmalı. Nefes alabilir. yüksek hava geçirgenliği.

Cerrahi Ortamda Kullanılan Giysiler ve Genel Özellikleri Bir insan.4. 2000).000 bakteriyi alabilmektedir. arka yüz tek başına nonwoven kumaştan oluşabilir. vücuduna dakikada 10. Karbon Lifi. tüm yüzeyi filmle kaplı sabitleştirilmiş nonwovenlar kullanılır. tozlara karşı bariyer oluşturmak Ameliyathanede hastayı veya hasta çevresindeki alanı örtmek.inda. Filtre tabakası poliester. Dokuma Dokuma. sıvıların ve enfeksiyonun geçişini önlemek Enfeksiyon ve sıvıların geçişini önlemek Vücut sıvılarını absorbe etmek. pişikleri ve yarayı tedavi etmek Maskeler yaş-yayılmış. vücut partiküllerinin ortama yayılmasına engel olmak. Ön yüz nonwoven ve polietilen film kompozitinden oluşurken. Örme Nonwoven. Viskon. Genellikle. Ortada ince cam lifi veya sentetik mikrolifterden yapılmış çok ince bir filtre tabakası bulunmaktadır. Bu ameliyathane personelinin hastalara cerrahi işlem uygularken gereğinden fazla dikkat etmesini gerektirir. PE Pamuk.2005. Büyük alanların kapatılması için. 2004). AIDS. kuru yayılmış veya eriyikten üfleme yöntemine göre elde edilmektedir. hava geçirgen. Yükseloğlu ve Canoğlu. nefes alabilir. Pamuk Tekstil Yapısı Nonwoven. Hepatit B ve Hepatit C gibi hastanın vücut sıvılarıyla temas olduğunda cerrahi 19 . küçük alanları kapatmak için. polipropilen veya polikarbonat mikroliflerden oluşmaktadır. Maskenin etkinlik derecesi. Duran ve Sayıt. PE Viskon. Cerrahi maskeler kompozit materyaller olup genellikle üç tabakadan oluşur. Dokuma Nonwoven Nonwoven Nonwoven.7. Poliester. 1. Filmli kompozit materyaller kesinlikle bakteri geçirmez.7. Eldivenler temel olarak. Ameliyat Eldivenleri Ameliyathane eldivenleri genellikle iki farklı materyalden üretilmektedir. 02. hijyen ve emniyet sağlamak Yarayı ve deriyi temizlemek. 2004. sıvılara ve bakterilere karşı bariyer etkisi gösteren. Kapok.GRŞ E. Yün Pamuk Poliester. orta tabakada kullanılan cam lifi veya sentetik mikroliflerle elde edilmektedir (www. yırtılmaya karşı dirençli ve yumuşak olmalıdırlar. Viskon.4. Poliester Pamuk. ç ve dıştaki kaplama çoğunlukla 15 g/m2 paralel veya yaş yayılmış akrilik bağlı nonwovenlardır. hastadan personele enfeksiyon geçişini önlemek. Dokuma Nonwoven.09. PP Süper Absorbentler Viskon.Esin BAYLAN Çizelge 1. Cam Lifi Poliester. noktalar şeklinde basılarak yapılmaktadır. Hijyen amaçlı ameliyathanede kullanılan tekstil materyalleri (Yükseloğlu ve Canoğlu. PE Poliester. bir veya her iki tabakası filmle kaplı nonwovenlar kullanılmaktadır. ısıtma veya gaz) göre sterilize edilebilir olmalıdır ( Duran ve Sayıt. 2000). ayrıca bilinen metotlara (buharlama. cam. kaplama.7. Ürün Çeşidi Cerrahi giysi Elbise Başlık Maske Cerrahi Örtüler Perdeler Yatak Takımı Battaniye Çarşaf Yastık drar Tutucu Ped Bebek Bezi ç Koruyucu Tabaka Absorbent Tabaka Dış Tabak Bezler Lif Tipi Pamuk.com. Daha yumuşak ürün için. Poliester. PP. 1.4.3. Dokuma Nonwoven Nonwoven Nonwoven Nonwoven Nonwoven Fonksiyonları Personelden hastaya.

son yıllarda bir kere kullanıldıktan sonra atılan poliester. 2002). Bu yapıyı etkileyen herhangi bir işlem. Ameliyat esnasında cerrahi ekibin kullandığı kıyafetler. maksimum su iticiliğe sahip cerrahi giysilerin kullanılması olmuştur (Öndoğan ve Pamuk. Islaklığın muhtemel olmadığı durumlarda. Bulaşmayı minimize etmek için cerrahi müdahaleler sırasında alınan en önemli tedbir. 2002). yeterli bulaşıklık ortamı bulduklarında vücuda girdikleri göz önüne alınırsa. 2002). mikro organizmaların geçişine karşı korumak için etkili bir bariyer oluşturmalıdır. Kıvılcım ile çabuk tutuşmakta veya patlamaktadır. Cerrahi önlüklerin hava geçirgenlik özelliği. bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. hasta örtüleridir. Yabancı cisim bulunduran yaraların da. lif kırılmaları ve parçalanmalarından oluşan büyük miktarda hav parçacıkları da dökülebilmektedir. kuru bakteri geçişine karşıda koruyucu olmalıdır (Öndoğan ve Pamuk. Pamuklu bezayağı dokuma konstruksiyonundaki kumaşlar. sıvı geçirmezlik önemlidir (Öndoğan ve Pamuk. Böylece kumaş soğuk gelmeye başlamakta ve sonuçta sıvı yüklü hale gelen kumaş rahatsızlık vermektedir. Ameliyat önlüklerinin kumaşları. 2002). Cerrahi giysilerin. Kumaş içerisinde su buharının hareket edebilmesi. Ameliyathanede narkoz olarak kullanılan gaz karışımları oksijen içermektedir. Çünkü hastalığın insanlara kan ve vücut sıvılarıyla bulaştığı tespit edilmişti. öncelikle kumaşın küçük gözenekli olmasına dayanmaktadır. Hepatit C veya AIDS gibi sorunu olan ve cerrahi müdahale uygulanacak olgularda. bütün bakterileri ve gözenek büyüklüğünden küçük partikülleri alt yüzeye geçirebilmektedir. kumaşın gözeneklerine takılabilir. Mekanik hareket vasıtası ile geçen mikro organizmaların kuru haldeki geçişi. maskeler. galoşlar. hava ve ter geçirgenliği açısından önemli rol oynamaktadır. Bir cerrahi giysinin taşıması gereken önemli özelliklerden birisi. 2004).GRŞ E. 2002). Hepatit B. 2002). bu tür riskleri en aza indirmenin tek yolunun steril edilmiş cerrahi giysiler ve örtüler kullanmak olduğu ortaya çıkmaktadır (Öndoğan ve Pamuk. buhar hareketini de etkilemektedir (Öndoğan ve Pamuk. üretildikleri malzemeye göre 20 . sıvı iticiliği ve hava geçirgenliği en önemlilerindendir. sıvı itici özellik. Bu özelliklerden gözenek büyüklüğü. özellikle kullanım sırasında rahatlık bakımından sahip olduğu nem ve buhar durumlarındaki hava geçirgenliğidir. boneler. polipropilen ve polyester/selüloz maddesi karışımı nonwoven giysilerin kullanımı yaygınlaşmıştır (Duran ve Sayıt. Kullanılan tüm bu giysi ve örtüler çok kullanımlık veya tek kullanımlık özellikte olabilmektedir. Bu parçacıklar yarayla temasa geçtiklerinde yabancı cisim reaksiyonu oluşturmaktadırlar. Su deriden buharlaşır ve kumaştan buhar olarak geçerse. Ameliyat odası giysileri ve hasta örtü kumaşların da gözeneklilik sıvı. ameliyat önlükleri. Bu sebeplerden ötürü. enfeksiyon oluşturma riski yüksektir (Öndoğan ve Pamuk.Esin BAYLAN personele geçebilecek virüslerin. nemli ortamlarda bakterilerin üremesini engellemesi açısından çok önemlidir. AIDS’e neden olan HIV virüsünün belirlenmesiyle hastanelerde kullanılan giysilerle ilgili standartlar yükseltilmiştir. gözenekli malzemelerden de mümkün olabildiği için mikrobiyel bariyer.

. 2003). Uzaklaştırıcı önlükler genellikle sadece muamele görmüş nonwoven kumaşlardan üretilir.vs) oluşmuş ve dış tabaka PE film ile kaplanmıştır (Başer ve ark.6.Esin BAYLAN değişmektedir. Cerrahi önlükler üç kategoride ele alınabilir: Uzaklaştırıcı. Cerrahi önlükler. emici tabakada çok tabakalı kıvrıştırılmış kâğıt ve alt tabakada plastik kullanılmıştır. Walotex.7. riskli giyinme alanları için birkaç kat nonwoven ya da film/ nonwoven kumaşlardan üretilir. iki temel nonwoven oluşturma tekniğiyle üretilmektedir: Spunlace selüloz/polyester ve SMS polyproplen. drar Tutamama (inkontinans) Sorununda Yardımcı Malzemeler drar tutucu pedler. Çok kullanımlık ameliyat önlüklerinin hava geçirgenliği sınırlıdır. tekstil malzemelerinin içine bakteri ve virüslerin geçişini engellemektedir. spunlace teknolojisi ile üretilmiş dokusuz yüzey kumaşlardır (Öndoğan ve Pamuk.7. kısmi geçirmez ve geçirmez.Ameliyat Önlüklerindeki Bariyer Sistemi (Anonim. Filmin yüksek su geçirgenliği. Şekil 1. orta tabaka süper absorbentlerden (viskon. 2003) Yapı poliüretan film ve bir membran yapıştırıcıdan oluşan sistemdir. Rayon 21 . Geçirmez önlükler ise. nefes alabilir bariyer/film katlarından üretilmektedir (Öndoğan ve Pamuk. çok ağır fiziksel şartlarda dahi rahatlığı sağlamakta ve defalarca yıkanmaya dayanıklıdır. Tek kullanımlık ameliyat önlük kumaşları arasında en iyi nefes alabilme ve termal dengeleyici özelliklere sahip ürünler.5. 2003) 1. 1. içte koruyucu bir tabaka ortada absorbent bir tabaka ve dış tabakadan oluşan kompozit bir parçadır. 2002).GRŞ E. Tekstil temelli kumaşlarla birlikte kullanılarak hastalar ve sağlık görevlileri için ideal sağlık şartlarını sağlamaktadır (Anonim.4.7. 2002). ç tabaka genellikle poliester vatka veya polipropilen nonwoven materyalden. Bebek Bezleri lk bebek bezi kare şeklinde olup kullanılan materyaller. kısmi geçirmez önlükler.4. Bazı ıslak serme (wet laid) nonwoven kumaşlar dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde kullanılmaktadır (Star. üst tabakada rayon. 1995).

emiciliği artırmak amacıyla.4. Alt tabaka (Şenol ve Yaman. Sıvının absorbanlar ve odun talaşı tarafından emilmesini sağlamalı. Coverstock Tabakası (Üst Yüzey) Sıvıyı hızlı olarak emici tabakaya geçirmeli. dolayısıyla cildin nemli kalması daha fazladır. Yüzey aktif maddeler ile bu tabakanın yüzey özellikleri de artırılabilmektedir (Yaman. Proeter & Gamble bebek bezi üretiminde süperabsorban polimer yerine kıvrıştırılmış kağıt kullanmıştır. Bebek Bezlerinin Yapısı Bebek bezleri 3 tabakadan oluşmaktadır: 1. Buna bir çözüm olarak kâğıt küçük parçalara ayrılmış ve buna fluff adı verilmiştir (Yaman.gpoabs. Coverstock tabakası (üst yüzey-iç tabaka 2. 2004). Bebek bezinin sıvı taarruzuna göre 4 kritik fonksiyonu vardır: • Hızlı sıvı kazanımı • Hedef bölgenin dışına etkili transport veya fitilleme • Sıvının depolanması için uygun tedarik • Sıvının etkili itilmesi veya sızıntı olmaksızın hareketsiz hale getirilmesi • Bacak Bariyerleri ( Şenol ve Yaman. 2004). Süperabsorban polimeri kendi ağırlıklarının 300 katı kadar sıvı emebilmektedirler. Kağıt idrarı emiyor. ancak bebeğin hareketi veya oturması sırasında meydana gelen basınç (5 kPa) nedeniyle tekrar bebeğin cildinin ıslanmasına neden oluyordu. yüzey aşınma dayanımı. Bazı durumlarda PE ve PES'de kullanılmaktadır. yumuşaklık.10. Böylece kullanıcı cildinin 22 . sıvının emici tabakadan tekrar üst yüzeye çıkışını önleyerek sızıntıya ve cildin ıslak kalmasına meydan vermemelidir.7.7. www.2005). streç panelleri gibi bazı küçük alanlarda ve diğer kısımlarda da nonwovenlar kullanır. 2004.GRŞ E. en önemlisi bu kumaşlar sıvıyı itmek ve kuruluğu sağlamak amacıyla ya hidrofob ya da hidrofildir (Yaman. bez hacmini artırmak yerine süperabsorban polimer tanecikleri kullanmışlardır. geri sıvı çıkışı ve sıvının hızlı emilmesi gibi özellikleri optimumda tutularak sıvı emilim özelliği sağlanmalıdır (Yaman. airlaid (Havalı serme) kompozit kumaştan üretilen çeşitli emici katmanları ve kalça bağcığı.4. Ancak viskoz lifinin cilde karşı daha konforlu olduğu bilinmektedir. bebek cildini enfeksiyondan korumalı konularında gelişmiş olmalıdır. Emici tabaka (absorban+ odun talaşı): 3. 06.1.7. 2004). 2004). 1. Ayrıca bebek cildini kuru tutmalı. 1. Bu tabakanın mukavemet.Esin BAYLAN konfor açısından çok iyi olmasına karşı su tutma yeteneği fazla. Daha önceleri coverstock olarak en çok viskoz lifleri kullanılması karşın bugün ağırlıklı olarak polipropilen lifleri kullanılmaktadır. Polipropilen liflerinin seçilmesindeki neden emicilik kapasitesinin daha düşük olması nedeni ile daha iyi cilt koşullarını sağlamasıdır.7. Cariyle Harman ve Billy Gene Harper. 2004). Bezlerin üst yüzeyinde spunbond doku kullanılmaktadır.com. Bebek bezinin giderek artan biçimde SMS prosesi ile üretilen kumaştan yapılan bacak kenarı bariyerleri. Kullanılan tüm kumaşların fonksiyonları için önemli özellikleri vardır.

7. Emici Tabaka Selüloz. Süper absorban maddelerde büyüklük ve şekilde oldukça önemlidir. 2003). Bu nedenle genellikle selüloz hamuru. Alt Tabaka Vücuttan uzak olan kısımdır. uçuntu oranı yüksektir. PE tabakadan oluşmuştur ve sıvıyı alta geçirmemesi bakımından oldukça önem taşır. Buna ilave olarak spunbond kumaş üretimi diğer nonwoven tekniklerine göre daha ucuzdur (Yaman. 2004). SAP'lar suda çözünmeyen. 23 . 2005).7. yün veya kuş tüyünden ve son zamanlarda özellikle süper emici malzemelerden oluşmaktadır. viskon. ürünlerde sıvı depolamayı yapan selüloz hamuru ve süper emici polimer maddelerdir. PP. nefes alabilir tabaka maliyeti %23'ini ve kalan % 11 'lik kısmı ise diğer giderleri kapsamaktadır (Ağırgan. Bacak bariyerleri % 15'ini. absorban tarafından absorblanana kadar onu tutar. Orijinal şeklinde kalmakta ve çözünmemektedir._Anonim. kimyasal veya binderlerle birleştirilmiş olarak kullanılırlar (Ağırgan.4. ancak şekli değişmemiştir. 1. Çapı 40 mm üzerine çıktığı zaman kullanılan malzeme içerisinde bu tanecikler kumlu efekti verirler. lyocell gibi polimer esaslı dokusuz yüzeylere termik. Bebek bezinde olan emiciliğin bebek oturduğu veya yattığı zaman uygulanan yük ile yakın ilişkisi bulunmakla birlikte cinsiyet ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır (Cusick. Bu tabaka.3. Ağırlıklarının 200–250 katına kadar sıvı absorblayabilirler. 1.4. 1990. Büyüklük ve şekil emicilik oranını tutum kolaylığını ve ölçmeyi de etkiler. Bu tabakanın görevi üst tabakadan sıvıyı absorblamak ve kapilar etki ile hızlı bir şekilde dağıtmaktır.7. 1. Yaman. Tüm bez maliyeti düşünüldüğü zaman fluff pulp'ın maliyeti yaklaşık %10'u kadardır. Süper Absorban Polimerler(Hidrojeller) Hijyenik emici.8. Absorban merkezinde süper absorban polymer (SAP) ve kâğıt hamuru bulunur. 2004. spunbond üst yüzey %6' sını. Bu tabaka 2 ana alt tabakadan oluşmaktadır. pek çok sayıda liften oluşan odun hamuru. Bu kısım hem yükü alır hem de emici kısmın kaymasına ve topak haline gelmesine mani olur.2003). Bunlar sıvıyı çeken ve düzgün olarak dağıtan dalgalı tabaka ve sıvıyı absorblayıp hapseden merkezi tabakadır.Esin BAYLAN konforlu ve kuru kalması sağlanmaktadır. Dalgalı tabaka genel olarak poliester ve rayon içeren. Çapı 30mm altında olan polimerler endüstriyel olarak herhangi bir zarar teşkil etmezler.2.GRŞ E. kuru formda kumaşlardan ve hidrofil liflerden oluşmaktadır. sızdırmaz yapıdaki polimerlerdir. Kağıt hamuru sıvıyı dağıtan kapilar etkisi nedeniyle tercih edilmektedir.7. sıvı.4. ağ yapısında ve üzerine fazla miktarda su alabilen ve hidrojel oluşturan ve basınç altında dahi emilmiş sıvıyı alıkoyabilecek. SAP miktarının artması bezin incelmesine neden olmaktadır. Su ile şişmiş hidrojelin büyüklüğü orijinal büyüklüğünden çok fazladır.7. Genellikle %50-50 oranında karıştırılmış olarak kullanılır. Süper absorbanların maliyeti ise yaklaşık %45 civarındadır. Süper emici polimerler küçük parçacıklar halinde bulunduğundan.

1. Lifler su buharını kimyasal bileşimleri ve yapılarına bağlı olarak emebilirler. Bu amaçla wetback. PA.GRŞ E. Genel olarak süper absorban polimerlerin sıvıyı emmeleri difüzyon ve kılcallık olayları ile olabilmektedir.7.4. Yosunun bir dezavantajı koyu kahverengidir. emicilik bölgesi. Yosun özellikle bebek bezleri için kullanılır. Sızıntı performansı üre ağırlığının bir fonksiyonu olarak değerlendirilmiştir. 24 . Su buharı lifli yapı içerisinde su buharı konsantrasyonunun bir sonucu olarak hareket eder. Kullanılan Diğer Absorban Maddeler Eriyikten Çekilmiş Mikrofiber. Lifli doku yeterince elastik değildir. Sızıntı bezler içine giren sıvının basınç nedeniyle dışarı çıkmasından kaynaklanmaktadır. Emici tabaka içerisindeki süper absorban polimerlerin en önemli özelliği ise suyu depolayabilmeleri ve içlerinde hapsedebilmeleridir. Tek Kullanımlık Ter Pedi Toplumda terlemeye karşı deodorant ürünleri kullanılmaktadır. Destek doku etkili bir emicilik özelliğine sahiptir. 2005). Viskoz. 1992). 2004).Hsieh ve Yu. Erimiş PP. Daha sonraki aşamalarda polimerin su ile çevrelenmesi oldukça yavaştır. Lifler toplanır ve bir bant üzerinde kurutulup asorban elde edilmektedir.10.2001. emicilik kapasitesi ve su tutma kapasitesinin ölçümü yapılır ( Li ve Luo. basınç altında iyi su tutma kapasitesini veren büyük ve kendi içinde labirent şeklinde olan deliklere ve tüyün emicilik kapasitesinin iki katı kadar bir emicilik kapasitesine sahiptir. Viskoz ve PES liflerinin karışımı yaşlı bezlerinde kullanılmaktadır. Yosun Sphagnum. Hızlı sıvı girişi ve yüksek kapasite avantajlarına sahiptirler (Yaman.Esin BAYLAN Emici tabakadaki destek doku içerisine süper absorban tanecikler dağıtılmıştır. yumuşak ve konforlu kalırlar. PES. Koltukaltı pedleri dünyada da çok yaygın olmamakla birlikte ülkemizde henüz kullanılmamaktadır (Sadıkoğlu ve ark. Çok Sıkı Bağlanmış Dokular ve Atık Maddelerden Süper Absorbanlar. sıvı sadece yüzeyde emilir. ancak bu tabakanın su tutma yeteneği oldukça düşüktür.4. ancak beyazlatma işlemi yapmak mümkündür. Viskoz lifleri diğer lifler ile karşılaştırıldığı zaman çok daha yüksek su afinitesine sahiptir. olarak kullanımı pek yaygın değildir.9. elastomer gibi lifler ekstrude edilmektedir ve daha sora hava türbülansında çok ince lifler haline getirilmektedir.7. Geliştirilmekte olan koltukaltı ter pedleri maliyet ve gün boyu kullanım rahatlığı açısından avantajlıdır. lk aşamada polimerin kılcal emiciliği oldukça zayıftır. Köpük ve Sünger. 2000). polikarbonat. Ancak vücuttan gelen sıkıştırmaya direnerek sıvı için bir depo olarak hareket ederek. Bu ürünler terlemeyi maksimum %25 oranında azaltması ve etki sürelerinin kısa olmasından dolayı ter pedleri düşünülmüştür. Su iç kısımlara doğru ilerlemeye başlar (Zhong ve ark. Selüloz köpük tamamen emicidir ancak gliserin gibi bir madde ile muamele edilmediği sürece çok serttir ve kuruma işlemi sırasında bazı dezavantajlara sahiptir. Yapı. Bu dokular çok fazla delik alanına sahiptir ve kılcallık ile yeteri kadar absorbe etme yeteneğine sahip değildir. 1. PS.

1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Genel olarak liflerin nonwoven üzerinde etkili olan özellikleri şunlardır. Nonwoven. işlenebilirlikler.2005). son 40 –50 yıl içerisinde ligno selülozik yapıdaki bitkilerden alternatif oluşturulmuştur (Alistair. 1. Sıvının lif katmanları arasından geçme mekanizması sıvının viskozite ve yüzey gerilimi özelliklerine bağlıdır (www. 2004). 1. çerdiği terbiye (finish /bitim) malzemesi. terin alt tabakaya geçmesine izin veren.autexri. ipek ve rejenere se1üloz lifleridir (Yükseloğlu ve Canoğlu. 25 . Teknik sektörde kullanılan liflerin %90' ından fazlası klasik tiptedir Teknik tekstillerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş liflerin üretimi genellikle pahalıdır ve sınırlı bir kullanımları vardır. liflerden maksimum yararlanan bir üretim teknolojisidir.GRŞ E. Seçilen lif. 2000). havalı ve ince bir katmandır. Kesit şekli. . Yıllık bitkilere olan bu talep özellikle ikinci dünya savaşından sonra. kinci katman.07. Yapıştırıcı şerit bu üçüncü katmana tutturularak koltukaltı ter pedinin giysiye yapışması sağlanmaktadır. Terin kumaşa geçerek leke oluşturmasını engeller ayrıca derinin nefes almasına yardımcı olarak kullanıcıda herhangi bir sıcaklık hissi veya rahatsızlığa neden olmamaktadır. Uzama ( Duran. Esneklik. Elyafların Kaynaklarına Göre Sınıflandırılması Doğal ve yapay elyaflar olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır. maliyet. Lifler. Elyaf denye veya boyutu. Sağlık Alanında Kullanılan Elyaflar Eski dönemlere bakıldığında. Kıvrım özellikleri. 2004). azalan orman varlığına karşın. polipropilen eriyikten filament bağlı (spunbond) emici nonwoven malzeme bulunmaktadır.ora. müşteri gereksinimleri. büyük oranda üretilecek ürünün özelliklerini belirlemektedir. Ancak bu liflerin ciddi anlamdaki kullanım birçok insanın hayatını kaybettiği sel baskınından sonra. teknik amaçlarla liflerin kullanımları. iğnelenmiş viskoz ve poliester. elyaf fiyatları ve son ürün özelliklerine göre seçilmektedir (Duran. En yaygın kullanılan doğal lifler pamuk. 03. üçüncü katman ise eriyikten filament bağlı (spunbond) nonwoven malzemeden yapılmıştır. Mukavemet. Yumuşak. eski Mısır ve Çinlilerede piramitlerin ve Budist tapınaklarının temellerini takviye etmek ve sağlamlaştırmak için papirus hasırlarda kullanılmıştır. sentetik liflerle birlikte büyük konstrüksiyon programına dahil edilmiştir (Miraftab. Bunun yanında lifsel yapıdaki yıllık bitkilerinde hammadde olarak kullanılmasına geçilmiştir.8.8.205).Esin BAYLAN Ürünün tene değen ilk katmanında. Nem tutma. Yüzey özellikleri.2000).

774 5 yıllık dönemlerde % artış 95-00 00-05 05-10 %2.1 %3.842 13.). geri kalanı doğal ve diğer liflerden oluşmaktadır. Selüloz dışında proteinler. (DRA.GRŞ E.1 %3.840 16. Çizelge 1. % 30 u yapay selüloz. Pamukta bulunan lif çeşitleri : • • • • • 1. normal gelişmiş lifler Yeşil lifler. ölmüş. yumuşaklık gibi özelliklerinden dolayı pamuk özel bakım ürünlerinde çokça tercih edilmektedir (Anonim. alerjik olmamalıdır (Onar. Bunun yanında kolay sterilize edilebilme. mekanik olarak. dayanıklılık. pektin maddeleri. vücuttan çıkan her türlü sıvıyı (idrar. Lif Tipi Doğal Sentetik ve Rejenere Toplam 1995 3. hava teneffüsünü olanaklı kılmaktadır.971 Yıllar 2000 2005 3. biouyumluluk (yüzeyler arası uyumluluk.683 2010 4.8.451 19.127 10.’de doğal liflerin son yıllarda daha fazla kullanıldığı ve yapılan tahminlerde artışın devam edeceği açıkça görülmektedir (Daulstrom.7 %3. Anormal gelişmiş lifler. ısıya karşı dayanıklılık.1. Non-toksik. su ile inorganik maddeler pamuk liflerinin yapısını oluşturmaktadır. yağlı ve mumlu maddeler.2. kan) kolaylıkla emebilmekte ve doğal elyaf olması nedeniyle de biyolojik olarak parçalanabilmekte.249 15. Ortalama olarak 10000 defa tekrar eden selülozik ünite veya monomer yaklaşık 2 km uzunluğunda selüloz zincirini meydana getirmektedir.1994 veAlistair2000). bunlar tohum yüzeyi üstünde çok geç oluşan ya da çok erken toplanan kozalardaki olgunlaşmamış liflerdir. 2005).8 Pamuk lifleri özellikle yaş haldeyken yüksek mukavemet göstermektedir. 2003).8. Çizelge 1. pamuktan elde edilen tohum lifleridir. oldukça geniş ve sert liflerdir (Doğmaz.Esin BAYLAN Tıbbi uygulamalarda kullanılan tüm lifler. çok erken zamanda gelişemeyecek duruma gelmiş. 1. Pamuk linteri ya da linter. sekonder çeperi çok ince olan liflerdir. biyolojik olarak uyumluluk) göstermeli.1 %3.8. 1995). Ölü lifler. tohumun sivri ve dar olan alt kısmındaki kısa.1. alerjik olmama. Bunlar uzun lifler (pamuk) ile kısa liflerdir (linter).465 3.3 %3.8. verimlilik (fonsiyonellik. Dokusuz kumaşlarda kullanılan liflerin % 60 termoplastik sentetik lifler.1. Pamuk tohumu üzerinde yapısal olarak birbirinden belirgin şekilde ayrılan iki farklı tipte lif vardır. görünüşleri muntazam olamayan liflerdir Sakal lifleri.844 13. 1992).0 %4. performans. Selüloz zincirlerinin uzunluğu lifin nihai mukavemetini belirlemektedir. sterilize edilebilirlik.714 19. Pamuk liflerinin ana bileşeni selülozdur. Genellikle kısa lifler pamuk tohumu üzerinden 26 . vb.1 %2.323 23.6 %4. Linter Olgun lifler. geri kazanılabilir olma. Nonwoven tekstilinde lif tiplerine göre lif kullanım tahminleri (1000 ton).Pamuk Pamuk elyafı yüksek nem tutma yeteneğine sahip bir elyaf olduğundan.

Selüloz bütün bitki. roket yakıtları için pervane (mikser) ve dumansız tozlar için çok yüksek kalite ve viskoziteye sahip nitroselüloz üretimi için kullanılmaktadır. hemiselüloz ve diğer ekstraktif maddelere çok yakından bağlanmıştır. ot ve ağaçların yapıtaşlarından biridir. Lifli Hammaddelerin (Elyaf )Selülozları 3. Birinci kesim linterler çiğit ağırlığının yaklaşık % 4’ ünü ikinci kesim linterler ise % 8’ ini oluştururlar. Odunun ağırlıkça %40'ını oluşturur. % 60 çiğit elde edilmekte. Birinci kesimde ortalama 2. Tekrar bağlama. 1994). çok büklümlü Yassı böbrek şeklinde 1. % 1 eterle ayrıştırılabilir madde (ether extractable) ve % 6 nem bulunmaktadır (Doğmaz. Kimyasal olarak odun talaşı elde etme 3.Esin BAYLAN kesilerek uzaklaştırılmaktadır (Doğmaz. ladin. basık şekilde nce. Eski kağıt (Hurda kağıt) (Zelzele. Linter ve pamuk liflerinin karakteristik özellikleri (Doğmaz. Selüloz oranı yüksek kızıl çam. Mekanik olarak odun talaşı elde etme 2. ayçiçeği.5 kül.9. 2-6 mm Kalın. kavak gibi ağaçlardan veya saman. Doğada saf halde bulunmamaktadır. Beyazlatma 4. 2. 1994). 12-22 mikron Yassı. 27 . % 3 lignin. Kütlü pamuktan çırçırlama sonrası ağırlıkça ortalama % 40 uzun lif.3. Odun Selülozu 2.GRŞ E.. Odun Hamuru Odun talaşının iki ana tabakadan oluşur.5-6 mikron Yassı. pamuk linteri.1. N TEL K Lif uzunluğu Çeper kalınlığı Lümen Lif çapı Lif şekli Enine kesiti L NTER Kısa. Tohum üzerindeki havlar ya bir defada ya da ardı ardına iki kesim yapılarak uzaklaştırılmaktadır. % 1–1. Çizelge 1.1994). Daha yoğun bir kimyasal proses bu ayırım için gereklidir ki bu da selüloz moleküllerinin daha çok degradasyonuna (bozulmasına) neden olmakta ve verim önemli oranda düşmektedir (Doğmaz. Odun talaşı elde edilmekte kullanılan aşamalar: 1. ikinci kesimde ise 2-3 mm lif boylarında linterler elde edilir. 20-50 mm nce. kinci kesim linterlerde ortalama olarak % 80–85 selüloz. keten. kayın. Birincisi karbonhidrat yapısıdır.5–6 mm. 17-27 mikron Temelde silindirik Yaklaşık dairesel L F PAMUK Uzun. Pamuk linter hamuru aynı zamanda jelatin dinamit. kenevir saplarından yararlanılmaktadır (Zelzele. tohumlar üzerinde bir kısımda uzun lif kalabilmektedir. 1994). bu yapı selülozdan oluşur ve hemiselüloz olarak da adlandırılır. Çünkü bu materyallerde selüloz kimyasal olarak lignin. 6-12 mikron Yuvarlakça Kalın. 1994). Odun ve buğday sapı selülozunun ekstrakte edilmesi pamuk linterine göre daha zordur. kinci kısım ise daha amorf yapıda olan lignin kısmıdır. kurutma ve tüylerin kabartılması Lifli yarı mamullerin (selüloz) sınıflandırılması aşağıdaki gibidir.1994). 1.8.

Elektrokimyasal uyarıları mekanik işe çeviren akıllı hidrojeller.1. Karakaş. 1999). Bu kalınlaşmış kabuk özden farklı oranda şişer ve lifi kıvırcıklaştırılmaktadır. Bu liflerden yapılan kumaşlar sıcak yumuşak ve dolgun bir tutuma sahiptirler. çi boş viskoz modifikasyonları gelişmiş bir hacimlilik ve nem absorbe etme özelliği vermektedir (Demir. Viskoz Rayonu tek kullanımlık ve hijyenik alanda kullanılacak nonwoven kumaşların üretiminde kullanılmaktadır. Kollajen Sığır derisinden elde edilen kollagen.Esin BAYLAN Odun hamurundan elde edilen selüloz. 2005). yara iyileştirme tekniklerini ve hasta bakımını büyük ölçüde destekleyen birçok lifin gelişimine yol açmıştır. Laminariae türü deniz yosunundan elde edilmektedir. Bunlar daha sonra yara etrafında şişerek bir jel haline gelirler ve böylece iyileşme periyodu sırasında yaranın nemli kalmasını temin ederler. yapay tendon materyallerinde. Tıbbi uygulamalar açısından sahip oldukları üstün özellikler ve yüksek oksijen geçirgenliği nedeniyle ilgi odağı olmuştur.1. 2000. lif şeklinde veya hidrojel halinde birçok tıbbi ve cerrahi uygulamalarda kullanılan bir protein maddesi olup. Bu lifler. 28 . Kalsiyum alginattan üretilmiş yara örtücü materyallerin toksik etkisi olmayıp.1. yara iyileşmelerinde. 2002. 2005). 1. bir düze vasıtası ile ipeğe benzer Viskoz rayonu oluşturulmaktadır. yapay deri. Bu özellikten yararlanarak yapay kaslar yapılmaktadır. biyolojik olarak bozunabilen kan durduruculardır (Öktem ve Seventekin. Kontak lenslerde. Çok sayıda değişik yaranın tedavisinde denenerek bu liflerin tedavi edici özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Lif kurutulduktan sonra kıvrım gelişir ve sabit hale gelir.GRŞ 1. emilebilen ameliyat iplikleriyle birlikte birçok tıbbi ve cerrahi uygulamalarda kullanılmaktadır. pek kadar dayanıklıdır ve biyolojik olarak bozunabilir. kısmen suda çözünebilir sodyum alginat haline dönüşmektedir. Fizikokimyasal uyarılara karşı tersinir büzülme ve genişleme kabiliyetine sahiptir (Gümüşderelioğlu. Bu seriye giren liflere en son ilavesi olan ve ticari alanda "Tencel" olarak tanınan "Lyocell" viskozun tüm klasik özelliklerini taşımaktadır (Ağırgan.5. Tedavinin bitiminde ise kolaylıkla uzaklaştırılabilirler (Öktem ve Seventekin. Öktem ve Seventekin.com. 1. hem kuru. yaradan akan sıvı ile temas ettiklerinde. Alginat Lifleri Nemli koşullar altındaki yaralar daha iyi ve hızlı bir şekilde iyileşmektedir ve iyileşmekte olan yaraya liflerin sıkışması problemi de böylece giderilmektedir.6.8. % 5-10' luk sulu çözeltilerinde hidrojel şeklindedir.8. yapay böbrek zarları. 2000. Nemli ortamdaki iyileşme kavramı.4.8. Yüksek mukavemetli ve yüksek yaş modüllü viskoz. 2000). Alginat lifleri buna bir örnek oluşturmaktadır. insan kas dokusu işlevi görebilir. hem de ıslak koşullar altında pamuk ile karşılaştırılmaktadır. Kıvırcıklandırılmış viskon lifi üretimi sırasında filamentin bir tarafında filament boyunca bir kabuk kalınlaşması oluşmaktadır. sağlıktekstilleri. Rejenere lifler E. 2003). estetik cerrahide malzeme. Hidrojeller suda şişebilen çapraz bağlı polimerik yapılardır ve çözünmezler.

GRŞ

E.Esin BAYLAN

1.8.1.7.Kitin Kitin, selülozdan sonra en bol bulunan bir doğal polimerdir. Kitin ve kitosan çeşitli hayvanlardan ekstrakte edilen polisakkarit esaslı biyoparçalanabilir doğal polimerler olarak bilinmektedir. Özellikle Yengeç ve karides kabuklarından elde edilir. Kitin fungi, küf ve maya gibi bazı mikroorganizmaların hücre duvarlarında ve omurgasızların ekzoiskeleti ve kutikulalarında bulunur. Kitosan ise yalnızca birkaç fungi türünde bulunmaktadır. Kitin ve onun en önemli türevi olan kitosan yüksek mukavemeti, biyoparçalanabilirlik ve nontoksik özellikler gibi faydalı pek çok fiziksel ve kimyasal özelliğe sahiptirler (Gümüşderelioğlu, 2002). Kitinden yapılmış lif ve kumaşlar olağanüstü antitrombojenik özelliğe sahiptir. Bunlar vücut tarafından absorblanır ve tedavi edicidir. Yapay deri olarak kullanılan kitinden yapılmış nonwoven kumaşlar vücuda anında yapışmakta yeni deri oluşumunu hızlandırmakta ve ağrıları azaltmaktadır. Kitinin alkali ile muamele edilmesinde kitosan denilen bir madde elde edilir. Bu madde viskoz ipeği ile aynı dayanıklılığa sahip filamentler halinde eğrilebilmektedir (Gümüşderelioğlu, 2002). Kitin ailesi polimerleri yaygın olarak tıp, imalat, zirai ve atık muamelesinde kullanılmaktadır. Biomedikal alanında kitosan yara tedavisinde bandaj ve ameliyat ipliklerinde kullanılmaktadır. Çünkü kitosan dayanıklı, suyu absorblayan, oksijen geçiren biouyumlu bir film oluşturmaktadır. Kitosan doku onarımını hızlandırmak için kullanılabilir ve yanıkları tedavide sulu bir çözelti olarak direk olarak uygulanabilmektedir. Yüksek oksijen geçirgenliği nedeni ile kitosan kontak lenslerde kullanılmaktadır (Onar, 2005). Kitosan aynı zamanda kan pıhtılaşmasını hızlandırmak içinde kullanılmaktadır. Kitin bileşiği bio-parçalanabilirdir (insan kanı kitini basit karbonhidratlara, karbondioksit ve suya parçalar) ve bu özellik kitini ilaç salınım sistemleri için uyumlu kılmaktadır. Kitosan taşıyıcılar yavaş ilaç salınımı sağlamaktadır. Bu özelliği nedeniyle kitosan kanser kemoterapisinde oldukça önemlidir (Onar, 2005). Kitin ve kitosanın biyotıp uygulamalarındaki tercih edilirliği aşağıda belirtilen noktalara dayanmaktadır. Bunlar: • • • • Doğal ve biyolojik olarak parçalanabilir, Birçok yaşam sistemine uygundur, Fiziksel formu çok yönlüdür, örneğin toz, sulu çözeltiler, filmler, şekilli cisimler, litler, süngerler gibi, laçların taşınması ve sevk i için vasıtadırlar (Onar, 2005).

1.8.1.8. Diğer Elyaf Grupları Polipropilen Spunbond (bükerek yapıştırma) ve eritilerek püskürtme (meltblown) tekniğinde kullanılmaktadır. Tıbbi tekstil ve hijyen uygulama alanında PP’nin başlıca avantajları kısa elyaf dökmemesi, deriyi hassaslaştırmaması, zehirliliğinin hiç olmaması ve yaralara yapışmaması olmaktadır. Ameliyatlarda kullanılan tamponlar için iki veya üç

29

GRŞ

E.Esin BAYLAN

tabanlı ürünler geliştirilmiş olup polipropilenden meydana gelen dış tabakanın görevi kan ve salgıların ortadaki çekici tampona geçmesini sağlamaktır (Ağırgan, 2003). Termoplastik polimerler olan Polihidroksialkanoatlar (PHA) kimyasal yapılarına bağlı olarak kırılgan yapıdan-esnek plastiklere çeşitli materyal özellikleri gösterebilir. Günümüzde PHA polimerlerin tıbbi uygulamalarda kullanım potansiyeli araştırılmaktadır. Biyopoliesterler biyouyumlulukları nedeniyle aynı zamanda ilaçlarda da kullanım alanı bulmaktadır. PHA polimerlerin tıbbi uygulamaları; kontrollü ilaç salınımı, ameliyat iplikleri, gazlı bezler, bandajlar, kemik plakaları ve yara bakımıdır. Aynı zamanda PHA polimerler kişisel bakım ürünleri ve ambalaj sanayisinde kullanılabilmektedir (Yükseloğlu ve Canoğlu, 2005). Yine henüz geliştirilme aşamasında olan polikaprolaktan (PCL) ve polipropiolaktan (PPL) içeren bazı lifler selülozik liflerle karışım yapılarak esnekliği yüksek ve pahalı olmayan, biyolojik olarak çözünebilen nonwovenların üretiminde kullanılabilmektedir. Eriyikten çekme yöntemiyle laktik asitten elde edilen lifler naylona benzer mukavemet ve ısıl özelliklere sahiptirler ve aynı zamanda biyolojik olarak da çözünebilmektedirler (Karakaş,2005). Mikroorganizmaların gelişimine engel olan antimikrobiyal karışımlar doğal lifler için kaolama malzemesi olarak kullanılabilirler veya yapay liflerle doğrudan dopruya karıştırılabilirler (Alıstaır, 2000). 1.9. Tıbbi Amaçlı Nonwoven Yapılarda Doku Oluşturma Teknikleri Nonwoven tekstil yüzeylerinin üretiminde prensip olarak üç ana üretim adımı bulunmaktadır. Bunlar: 1. Doku oluşumu 2. Doku bağlama 3. Bitim işlemleri 1.9.1. Doku oluşturma (Tülbent Üretimi) Nonwoven üretiminde ilk basamak kesikli veya filament halindeki liflerden ince bir lif tülbenti oluşturmaktır. Daha sonra bu tülbent, katmanlar halinde üst üste getirilerek tabaka halinde vatka oluşturulur. Elyaflar taşıyıcı veya şekillendirici bant üzerine biriktirilir veya yerleştirilir. Bu faz kuru, yaş, sıkıştırılmış veya eritilmiş olabilir. Doku oluşumunda temelde aşağıdaki üç teknik kullanılır (Duran,2005): 1. Kuru işlem 2. Islak işlem 3. Filament esaslı liflerden direk tülbent üretimi 1.9.1.1. Kuru şlem (Dry-Laid) Bu yöntemle elde edilen nonwovenlarda tülbent oluşturma adımında tarak makineleri kullanıldığından genellikle "taranmış nonwoven" olarak bilinmektedirler. Hız ve lif oryantasyon durumuna göre çeşitli varyasyonlar uygulamak mümkün olmaktadır. Serme işleminde 1,2–20 cm uzunluğundaki kesikli elyaf kullanılmaktadır. Özel gereksinimler, farklı denye, uzunluk ve tip lifleri ile karşılanabilmektedir. Kullanılacak lif seçimi çok

30

GRŞ

E.Esin BAYLAN

önemlidir. Lif seçiminde emiş, aşındırma mukavemeti, patlama mukavemeti, geçirgenlik ve yumuşaklık gibi özellikleri iyi olan lifler kullanılmalıdır. Elyaf hazırlanırken balya açma, karıştırma, kaba açma, ince açma ve doku oluşturma aşamalarından geçer. Kuru serme işlemi üç şekilde sınıflandırılır. Tarama, hava ile serme (aerodinamik) ve elektrostatik sermedir (Duran,2005). 1.9.1.1.1. Tarak Makinesi (Mekaniki Yolla Kesikli Liflerden Tülbent Üretimi) Tarama işleminin amacı elyafın içindeki yabancı maddeleri temizlemek, paralellik sağlamak ve elyafa belli bir doku (tülbent) formu kazandırmaktır. Bunun için ard arda yerleştirilen birkaç taraktan yararlanılır. Harmanlanan elyaf makine içinde karşılaşacağı elektriklenme ve sürtünmeye karşı kimyasal maddelerle işlem görmüştür. Tarama işlemi sonucunda elyafta oluşan yönlenme çok önemlidir. Tülbentte istenilen oranda yönlenme olmamışsa doku karışık olarak anizotrop (her yerinde aynı özelliği göstermeyen madde) bir hale gelir. Elyaf yönlenmesi de makine yönünde (MD: machine direction) paralel, çapraz yönlü (CD: cross-direction) karışık doku oluşumu şeklindedir. Tülbentin farklı şekillerde yönlendirilmesi mukavemetine büyük oranda etkilemektedir. Taraklanmış tek kat tülbentin gramajı 680 g/m2 dir (Duran, 2004). 1.9.1.1.2. Havalı Serme makinesi (Aerodinamik Yolla Kesikli Liflerden Tülbent Üretimi) Havalı sermede gelişigüzel serme yapılarak tülbent oluşturulmaktadır. Gelişigüzel olarak lif yönlenmesi tülbent ağırlığının ve kalınlığının her noktada eşit olarak yayılmasını ve böylece uniform bir yapı oluşması sağlanmaktadır. Bu sistemde açılan, karıştırılan ve taraklanan lifler hava akımıyla taşınır. Delikli tamburun üzerinde vatkalar halinde tutunmakta ve liflerin karışık gelişigüzel vaziyette oryante edildiği ince vatka bir hasır üzerine alınmaktadır (Duran, 2004). Bu şekil de elde edilen tülbentler taraklarda üretilenlere göre daha sık daha yumuşak ve izotrop (tabakalar halinde ayrılmayan) bir yapıdadır. Kuru yolla tülbent üretim yöntemleri sırasında lifler tülbent içerisinde paralel, çapraz ve karışık formda oryante edilebilirler. Paralel lif oryantasyonlu tülbentlerin boyuna mukavemetleri düşüktür. Karışık ve çapraz lif oryantasyonlu tülbentlerde genellikle enine ve boyuna mukavemeti daha iyidir. Bu yöntemle tek tabakalı, 10–2500 g/m2 ağırlığa sahip genellikle tarakla birlikte kullanılmaktadır (Duran, 2004). Hava ile serilmiş dokusuz yüzeyli kumaşlar temizlik ve hijyen alanında kullanılmaktadır. Bu yöntemle daha yumuşak dokular üretilir. Yüksek üretim hızı, izotrop doku eldesi, az döküntü oranı, tüm liflerin kullanılabilir olması önemli avantajlarıdır. Yüksek enerji tüketimi ve kısa lif kullanma gerekliliği, lif açma özelliğinin az olması ise dezavantajıdır. Hava ile serme işleminin en bariz özelliği çok kısa liflerle çalışılmasıdır. Kullanılan maksimum elyaf boyu 76 mm'dir (Duran, 2005). 1.9.1.2. Islak Serme (Wet-Laid). Kağıt üretimi yönteminden değiştirilerek geliştirilen doku oluşturma şeklidir. En hızlı yöntemdir (serim hızı 1000 m/dak). Hafif kumaş üretimi için kullanılmaktadır. Lifler su içersinde süspansiyon homojen halde bulunur. Süspansiyonun içerisinde bağlayıcı

31

1-0. Bu teknolojide bağlama işlemi liflerin eğrilmesi sırasında olabileceği gibi ayrı bir işlem olarak da uygulanabilmektedir. PET. PA lifleri kullanılmaktadır. Süspansiyondan su süzülmekte ve suyun fazlasını almak için silindirlerde sıkılmakta. Kağıt üretimi ve ıslak tülbent üretimi arası fark aşağıda kısaca belirtilmiştir (Duran. uzayabilme yeteneğini azaltmaktadır.2005). 2002).tad. dekorasyon sayılabilir (Duran.2005). Buna karşı verimi de ters orantılı olarak yüksektir. elde edilen dokular oldukça düşük ağırlıktadır (17 g/m2).2005). Buda mukavemeti artırırken.9.05. Bu şekilde üretilen 32 . Daha sonra bir ısıl işlem ve binder aplikasyonu ile filamentler birbirine yapıştırılmaktadır (www. Karışım delikli ve hareketli bandın üzerinde doku (tüIbent) haline getirilmektedir. Maliyeti çok yüksektir. yüksek molekül ağırlığına sahip PP. Sonsuz Elyaflı şlem (Spunbond) Lifler elektrostatik yükler veya hava jetleri tarafından doku tabakaları oluşumu sırasında ayrılmaktadır. Aynı doku üzerinde birkaç bağlama yöntemi kullanılırsa doku daha esnekleşmektedir (Toprakaya ve Orhan.1. 03.2002.3. Kağıt üretimi Süspansiyonda eğrilme tehlikesi yok Öğütülme olanağı var Sınırsız karıştırma olanağı Normal süspansiyon Bağlayıcı ilavesine gerek yok Islak tülbent üretimi Var Yok Sınırlı karıştırma nce süspansiyon Genellikle bağlayıcı ilavesi gerekli 1. Genellikle odun hamuru lifleri kullanılır. Kiekens ve Zamfir. Islak sermede elyaf süspansiyonunun iyi ayarlanması gerekir. bu nedenle yüksek oranda çekilmemiş lifler ısıl bağlama lifleri.9. Sınırlı karıştırma olanağı vardır.2002) Spunbond teknolojisinde filament kabloları 6000 m/dk hızla çekilerek oryante olması sağlanmakta.1. masa örtüsü. 2005). şlemden sonra da isteğe bağlı olarak kimyasal veya binderler eklenebilir (Duran. Üretilen tülbentlerin kullanım yeri hijyen yatak çarşafı. sıcak silindirler veya polimerlerin belli bölgeleri eritilerek sağlanmaktadır. 1. Filament Esaslı (Sonsuz Liflerden) Direk Tülbent Üretimi Bu yöntemde prensip olarak bir polimer granulat eritilmekte ve düzelerden sonsuz lif halinde çekildikten sonra soğutulmakta ve sonsuz bir taşıma bandı üzerine tülbent tabaka halinde serilmektedir. Kontrolsüz yerleşimi ve hava zararlarını engellemek için toplama yüzeyi deliklidir. Elde edilen dokunun mukavemeti her yönde aynıdır. 3200 m/dk hızla çekilirse kısmen oryantasyon sağlanmış olmaktadır. Bağlanma noktalarında molekül oryantasyonu artar.3. Süspansiyon içersindeki lif konsantrasyonu %0.1. Son çıkan doku izotrop özelliklere sahiptir.GRŞ E. Dokuların bağlanması sıcak iğneler. fırından geçirilerek kuruması sağlanmaktadır. Genellikle 2-6 mm arası lifler tercih edilmektedir. Bu şekilde ürün miktarı oldukça artmaktadır (Huang ve Gao.Esin BAYLAN madde ilave edilmektedir.com .5 arasındadır.

düzenlenmesini mümkün kılar. yüz maskeleri. Dayanıklılığı yeterli düzeydedir (Duran. Yüzey oluşumunda liflerin yerleşiminin karışık konumda olması istenmektedir (Duran. geçirgenlik.2. Kuru kalması ve rahatlık hissi veren bir yapıda olması kullanımını arttırmaktadır (Jean. Lifler elektrostatik etki ile düzleme dik olarak konuşlandırılmaktadır.2. bayanların kullandığı pedler ve yetişkinler için kullanılan absorban ürünleri solunum koruması. Genel olarak doku bir bölgede yüksek opaklığa sahiptir. 1. son üründen istenilen mukavemet.1.3. Kiekens ve Zamfir. Mikro denye inceliğindeki elyaf üretiminde lif üretimi filament şeklinde gerçekleştirilmekte olmasına rağmen lifler belli aralıklarda havanın üfleme kuvveti ve liflerin kendi ağırlıklarının etkisi ile kopmakta ve kesikli lif formunda yüzeye düşmektedirler. Yüksek kayma direnci ve düşük kıvrılabilirlik özelliklerine sahiptirler Dayanım tüm yönlerde aynıdır. Melt-blown işlemi mikrodenye (0. 2001) 1.05. Yüzey yumuşak tutumludur.3. 2002). bağımsız bir operasyon şeklinde de uygulanabilmektedir. Taşıma bandı üzerinde toplanan lifler burada bir yüzey oluştururlar.com. sıvı gemi torbaları. Bağlama işlemi genellikle doku oluşturma işleminden hemen sonra uygulanmakla birlikte.Esin BAYLAN kumaşlarda bebek bezlerin üst tabakası için oldukça uygundur. otomotiv endüstrisi spray standları ve bazı özel HEPA filtrelerinde kullanılırlar (Toprakaya ve Orhan. 01. 1. Elektrostatik Serme (Electrostatic Spun) Elektrik akımıyla kutuplaştırılarak elektrostatik olarak şarj edilmiş karşılıklı konuşlandırılmış iki elektrot arasında lifler uniform bir yapı oluştururlar. Eritilerek Püskürtme (Melt-Blown).gdm-spa. Filtreleme ve absorplama yeteneği iyidir.2004). Bu dokuları bağlamak için mekanik iğneleme. Elde edilen tülbentin kütlesi 10 g/m2 dir (www. sigara filtreleri. En yaygın kullanılan lif türü Polipropilendir. yumuşaklık ve yoğunluktur. bir kez kullanıp atılan önlükler. Bağlama derecesindeki temel faktörler.2002.9. Ürünün 33 .1. liflerin düzleme dağıtmasının yönünün. ısıl bağlama ve kimyasal bağlama işlemleri kullanılabilir (Huang ve Gao.3. Bebek bezleri ve yetişkinler için ped üretiminde kaplama olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sistem. Spunbond kumaşlar çok ağır ve sert yapılardan hafif ve esnek yapıya kadar dokular elde edilmektedir. Düze çıkışındaki lifler sıcak ve yüksek hızdaki hava ile üflenerek inceltme işlemine tabi tutulmakta ve aşağı doğru sabit düşme hareketine maruz bırakılmaktadırlar. Tülbent Tabakalarının Sabitleştirilmesi (Doku Bağlama): Oluşan tülbentler mekanik.1–15 mikron) inceliğindeki termoplastik elyafın nonwoven yüzeyi oluşturacak şekilde işlem gördüğü tek aşamalı bir proses olarak tanımlanmaktadır. Tülbent gramajı 4-1000 g/m2 aralığındadır. Oldukça fazla boşluk içermesi nedeni ile yüksek su tutma kapasitesine sahiptirler. 2004).2005). kimyasal veya termik yöntemlerle uygun bir doku bağlama işlemi sonucunda. gevşeklik. Meltblownlar. steril sargılar. Örme. birbirine tutturulmaktadır. ameliyat eldivenleri.2002).9.9.GRŞ E. Yüzeyin dökümlülük özelliği düşüktür. dokuma ve diğer nonwoven dokular ile karşılaştırıldığı zaman aynı ağırlıkta yüksek dayanım gösterilmektedir.

2004). Jetlacing) Çok ince ve yüksek basınçlı (250–600 bar) su kullanılarak liflerin karıştırılması ve birbiri içine sokulması ile doku bağlama yöntemidir. özel dizayn edilmiş iğneler dikey olarak indirilmekte ve lifler iğnelerin çıkıntılarına takılıp. Isı ile Bağlama (Usta. yumuşak ve dayanıklıdırlar. 1. 2004). 1. Spunlace dokusuz tekstil ürünleri. En önemli özelliği maliyetin azalmasına karşın ters orantılı olarak üretim hızı artmaktadır. havalı serme ve tarama işlemlerinden gelen doku üzerine.2. Hava veya silindirli kurutma işleminden geçirilerek kurutulur Bu yöntemde herhangi bir termik veya kimyasal işlem uygulanmamasına rağmen üretilen kumaşların mukavemet değeri oldukça yüksektir.2.malipol) olmak üzere iki farklı yöntemle bağlanır (Duran. Spunlacing. Doku düz dikme (Arachne.2.2.GRŞ E. çok yönlülük ve istenilen ürün özellikleri temel rol oynamaktadır (Usta. Kimyasal Bağlama Kimyasallar ve reçineler gibi polimer esaslı kimyasal bağlayıcıların lifler arası bağlar oluşturduğu doku bağlama yöntemleridir. tamponlar. Farklı karakterlerdeki dokular birbirine iğnelenerek istenilen son ürün değerleri elde edilebilir.9.2. 2003). doku keçeleşmektedir.2. birbiri içine sürüklenerek dolaştırılmakta. Kimyasal Bağlama 2. yara 34 . 1. 2003). Bu ürünlerin başlıca. Isıl işlemlerle beraber uygulanmaktadır.2.2.2. Doku oluşturma yöntemlerinde olduğu gibi.Maliwatt. tıbbi alanda (cerrahi elbise ve örtüler. 2005).Esin BAYLAN kimyasal ve fiziksel özelliklerini arttırmak için birden fazla bağlama işlemi uygulanabilmektedir.9.1. ğneleme (Needle Punching) Her elyaf türüne uygulanabilen bir yöntemdir. Ana iğneleme yapılmadan önce dokuya belirli bir sağlamlık ve mukavemet vermek üzere hafif bir ön iğneleme yapılmaktadır. operasyon kaplamaları. Su Jeti le Bağlama (Hydroentanglement. Mekanik Bağlama 1. Dikerek ( limek) bağlama (Stitch-Bonding) Bu işlemde tülbent halindeki doku iplikle dikilerek bağlanır.3.Voltex) ve örme dikme (malimo.9. Mekanik Bağlama • ğneleme (Needle Punching) • Su Jeti ile Bağlama (Spunlace) • Dikerek Bağlamalı Nonwoven Dokular (Stitch Bonding) 3. Doku bağlamada aşağıdaki üç teknik kullanılır: 1. doku sabitleme yöntemlerinin seçilmesinde de ekonomiklilik.9. 1.9. (Ağırgan. 2003). Sonsuz elyaflı işlem. ğnelemede 800g/m2 ağırlığında kumaşlar üretmek mümkündür (Ağırgan.2. Daha sonra alttan vakum uygulanarak su uzaklaştırılır. Bu yöntemle elde edilen dokular esnek ve yumuşak bir tutuma sahiptir (Ağırgan.1.

Bu yüzden kumaş yapısı tasarlanırken. 2005).9.2. tekstil mamulü ile su arasındaki yüzey gerilimini ise yükselten bir maddeden oluşan film tabakası meydana getirmek gerekir. mikroorganizmaların tekstil veya insan derisi üzerinde gelişmesini ve üremesini durduran veya öldüren kimyasal bir bitim işlemidir. Doğal liflerde statik elektriklenme pek görülmediği için doğal sentetik lif karışımları da statik elektriklenmeyi azaltır. Gözenekli bir yapıdaki sıvı geçişi kılcallık etkisiyle kendiliğinden oluşmaktadır (Sadıkoğlu ve ark. 1. Antimikrobiyal bitim işlemi. 2003. Statik elektriklenme. Çünkü farklı polimerlerin erime sıcaklıkları da farklı olacaktır (www.2005). tekstil mamulünün lif veya ipliklerinin üzerinde. Bir lifin üretim aşamasında ortamdaki nem oranını arttırarak veya düzelerden çekilen polimer içerisine nem tutucu kopolimer madde ekleyerek statik elektriklenme önlenebilir. 01. Değişik kimyasal maddeler kullanılarak yıkamaya dayanıklı veya dayanıksız su iticilik özelliği kazandırılabilir (Star. ev temizliği için silme bezleri) sentetik deri için kaplama materyalleri olarak. kolay erimeleri ve çözünmeleri sayesinde yanında bulunan liflere kenetlenerek veya yapışarak bağlanmaktadır. hava-kumaş ve kumaş-su arasındaki yüzey gerilim kuvvetleriyle ilgilidir.05.GRŞ E. Bu işlemin esası. peçeteler ve perdeler.Esin BAYLAN bantları) sıhhi ürünlerde (bebekler için bezler.. 2004). lamine ve flok işlemleri uygulanmaktadır (Duran.9. güç tutuşurluk ve antimikrobiyal bitim işlemleri. Duran. Sıcak silindirlerle ısıl bağlama kullanıldığında bağlayıcı elyaf mono komponentlerden seçilmelidir.com. Termal Bağlama Termoplastik özellikli polimerlerden üretilmiş liflerden meydana gelen tülbentlerin ısıl özelliklerinden faydalanarak oluşturulan bağlama metotlarıdır. Ayrıca boyama. Bunların yanında bitmiş mamullere antistatik maddeler uygulanarak statik elektriklenme önlenebilir (Duran. 2004). baskı işlemleri ile renklendirme. çocuk yuvası gibi toplu yaşamın söz konusu olduğu yerlerde kullanılan dokusuz yüzeylere 35 . tekstil mamulü ile hava arasındaki yüzey gerilimini azaltan. hijyen bağları. Diğer bitim işlemi de su iticiliktir. Tekstil mamulünün su iticilik özelliklerini arttırmak için. 1. Sıvı geçişinin kumaş yüzeyinde farklı yönlerde aynı şekilde davranmamaktadır.3. Bağlayıcı lifler. hidrofob yapıları nedeniyle sentetik liflerde daha fazla görülmektedir. kaplama. Tekstil mamulünün ıslanması veya ıslanmaması hava-su. telalar. kumaş yapısı ile sıvı emiciliği arasındaki ilişki iyi anlaşılmalıdır. pedler ve ıslak mendiller) ev tekstillerinde (masa örtüleri. hava geçirgenlik ve absorbe edici gibi pek çok özellik kazandırılmaktadır. Sıvı emiciliğini ise yapılan kimyasal bitim işleminin yanında kumaş yapısıda etkilemektedir. Bitim şlemleri Dokusuz yüzeylere uygulanan bitim işlemleriyle antistatik. huzur evleri. çok ince hidrofob bir zar oluşturmaktır. 2005). tekstil liflerini her türlü mikroorganizmaya karşı koruyan. 2005). otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır (Duran. su ve kir iticilik. Özellikle hastane.3.gdm-spa. Tekstil mamullerindeki statik elektriklenmeyi önlemek veya azaltmak için antistatik bitim işlemleri uygulanmaktadır.

Laminasyon işlemi ile yapıştırılmış ürünlerin kullanım alanları arasında. kompozitler. farklı türdeki kumaşları birbirine yapıştırmak ve ütülemektir. Bu işlemde viskozitesi yüksek olan terbiye flottesi. Diğer terbiye işlemlerine ilaveten Ultrason. Bu tip kumaşlar havayı geçirmemektedir (Duran. 2005). Laminasyon işlemi.Esin BAYLAN Son yıllarda önemi giderek artan ve en çok uygulanan terbiye işlemlerinden birisi de su geçirmezlik apresidir. su kumaşa nüfuz edemez.GRŞ uygulanmaktadır (Duran. E. Plazma vb. 2003). Kumaşı izole eden veya yalıtan su geçirmezlik apresinden dolayı. Ürünlerin sadece kimyasal maddeler ve kimyasal bitim işlemleri değil. 2005). ambalaj maddeleri ve steril bandajlar. 2004). 2004). cerrahi elbiseler bulunmaktadır (Star. yüzeyin büyütülmesine ve değiştirilmesine yönelik araştırmalar devam etmektedir. ultrafiltrasyon ürünler. Sabitleştirme yöntemleri açısından da su jetleriyle yapılan sabitleştirmenin başarılmasının ardından. şimdi de hava ve diğer gaz fonlu ortamlar ile ne gibi efektlerin elde edilebileceği araştırılmaktadır (Duran. gibi yeni teknolojilerin nonwoven yüzeylerde etkin bir şekilde kullanımı da artacaktır (Tokpınar. temizlik ürünleri. 36 . kumaşın tek veya çift yüzüne kumaş yüzeyini tamamen örtecek şekilde uygulanır.

süper absorban kullanılıp atılın bebek bezlerine göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır (Smith. Modifye edilmiş bakteriyel selülozların bazı kimyasal. hgyroskopik elyafların kullanımı ile termal özelliklerde artırılabilmektedir. duvar kâğıdı ve yağ filtresi üretiminde kullanılabilinmektedir (Sarah. Sonuçta su odun ve doğal gazdan tasarruf edilmiş olup. vinil siding.5% SAP eklemek nonwoven dokuların termal özelliklerini ve ıslaklık algısını iyileştirmek için yeterli olduğunu göstermiştir (Sadikoğlu. Döngü sonunda plastik kısım seçilmektedir. ÖNCEK ÇALIŞMALAR E. Bu çalışmada yapılan testler sonucunda görüldü ki 3.2002).Esin BAYLAN Bezler üzerinde yapılan çalışmalarda sızıntı ve pislik birikimi karşılaştırılmıştır. nsan kadavra derileri ve domuz derisi biyolojik deri üzerine uygulanmıştır. vücuda uygunluk. Sonuçta aplikasyon süresi sınırlı kalmıştır. Su pompalanıp fiberler çıkarılmakta. Terleme bir sağlık belirtisi olup hoş olmayan görüntülere ve ıslaklık hissine neden olmaktadır. biyolojiksel özellikleri sayesinde bu malzemeden oluşturulan modern yara sargı bezleri yaranın iyileşmesi için gerekli olan nemli ortamı sürdürebilmektedir. Kumaş bebek bezlerinde ve plastik çamaşırlarda. Kumaş yapısı içindeki serbest sıvı termal iletkenliği arttıran önemli bir faktördür. Tasarlanan ter pedleri nonwoven bileşenlerden oluşuyor. tasarlanan ürünleri kullananlar ürün performansı. Yapılan çalışmada terlemeyi engellemeyecek ancak teri hapsederek terin giysi üzerine çıkmasını engelleyecek kuruluk hissi verecek bir ter pedi tasarlanmıştır. Ter pedlerini denenmesinde canlı denekler kullanılmış olup. 2004). 37 . Nonwoven esaslı hijyenik tek kullanımlık bezlerin insan sağlığı ve kullanım özelliklerinin. performans ve kalite açısından yeterliliğinin saptanması amacıyla yapılan çalışmada yeni üretilecek hijyenik emici bezlerin düşük yoğunlukta üretilmesi gerektiği saptanmıştır ( Ağırgan. Elyafların hidroskopisitesi dokuların nemlilik algısından önemli ölçüde etkilenmektedir. Klinik veriler ile laboratuar verileri 153 farklı ped üzerinde sızıntı ve performans bakımından karşılaştırılmıştır. fiziksel.ÖNCEK ÇALIŞMALAR 2. Bu çalışma medikal aplikasyonlar için bakteriyel selüloz/çitosan kompozit materyallerin yapısal parametrelerin karakterizasyonu ile ilgili bazı sonuçlar bulunmuştur. 2005). Kaliteli öz üretmek için geriye kalan materyaller iyice elenip temizlenmektedir. 2003). ayakkabı astarı. Bu araştırma çevre kirliliğini azaltmak için atık bezlerin tekrar kullanıma geçirilmesine dayanmaktadır. 2003). 25 mlt %1 lik tuz çözeltisi pede uygulanmış. Dahası. mekaniksel. 1987). Dahası çok pahalı ve az uygulanan bir yöntem olmuştur (Ciechanska. superabsorbent polymerler iş görmez hale getirilmekte ve çöpler ayrılmaktadır. yeniden değerlendirilen materyaller çatı kaplama malzemesi. 1. Bununla beraber deri nakli üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Toplanan bezleri küçük parçalar haline getirmek için bir fırın işlemcinin içine atılmakta ve sterile etmek için kimyasallar kullanılmaktadır. Elyafların nem absorption karakteristiklerine bağlı olarak fazla su barındıran kumaşların vücutla teması halinde ıslak olarak fark edilmektedir.5 kp basınç altında 1 dk süreyle ıslak pedin üstündeki filtre kâğıdın ıslanma derecesi ölçülerek ne kadar su kaçırdığı tespit edilmiştir (Cottenden ve ark.

Bu çalışma pamuklu liflerden yapılmış emici nonwoven ürünlerin elde edilmesine ilişkin bazı sonuçlar sunmaktadır. diğer kişisel hijyen ürünlerinde de olduğu gibi uygulamaya bağlı olarak. 15.2006). kumaşın boyuna veya enine düzleminde anizotropik akışkan geçirgenlik özellikleri sergilemektedir.03. kumaşın yapısında ki farklılıklara dayandırılmıştır. cilde sürekli olarak saf vazelin ile hizmet etmektedir. (Zehrer ve ark. 2002). Sekiz âdete kadar farklı düzlemsel yönde ayrı ölçümler yapılabilmesine olanak sağlamak için bilgisayar destekli sistemde birden çok kapasitans dönüştürücüsü merkezi bir noktanın çevresinde eşit aralıklarda dizilmiştir. Sonuçta yapının lif oryantasyon fonksiyonunda önem arz eden ve kumaşın hem çapraz hem de makine yönlerinde nüfuz edilebilirliğin tahmin edilmesinde yol gösteren.autexrj. Soğurganlıktaki bu farklılıklar. kullanım performansını önemli ölçüde etkileyen. candida enfeksiyonunu %38-50 38 . Mekanik iğneleme işlemi sırasında S NGER Spezialnadelfabric Gmbh&Co KG tarfından tedarik edilen özel iğneler kullanılmıştır.ÖNCEK ÇALIŞMALAR E. Buda sıvı emilim testlerini sonuçlarına göre mini bezlerin işlevlerinde %54 ila %90 arası bir azalmaya neden olmuştur. Emici ürünlerde nonwovenların kullanımı bu ürünler için hammadde olarak pamuklu liflerin tüketimi artmaktadır..org. 2005). Absorban yara sarma uygulamaları için kullanılan birçok nonwoven yapılar. anizotropik akışkan geçirgenliği üzerinde temel etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır Yapıla çalışmada tipik yara sarma yapılarının anizotropik akışkan geçirgenlik özelliklerini gösteren deneysel çalışma yapılmıştır. Sistem kumaş tarafından emilen sıvıdaki değişiklikleri gözlemlemek için elektrik kapasitansındaki varyasyonları kullanılmıştır. Nonwoven kumaşlarda düzlemsel anizotropik sıvı emilimini gerçek zamanlı ölçümüne olanak sağlayan etkili bir yöntem açıklanmıştır. Kullanılan merhemde bulunan petrolatum miktarı ve test bölgesine uygulanan mini bezlerin emdiği sıvı miktarı arasında ters bir orantı gözlenmiştir. kincisi. Sistemin tasarım özellikleri teorik temeli ve örnek ölçüm sonuçları sunulmuştur (www. Bu araştırmada bel gevşekliği yaşayan kişilerde sıklıkla kullanılan petrolatum bazlı merhemlerin kontrollü bir laboratuar ortamında deriden emici maddelere geçebileceği gösterilmiştir. Pamuk lifli ağların iğneleme işlemin optimize etmek için sıvı emilim hızı ve yüzey ağırlığı varyasyon denklemleri incelenmiştir ( Kiekens ve Zamfir. çoklu yönlerdeki akışkan geçirgenlik hesaplamasının yeni bir metodu açıklanmıştır (Russel.Esin BAYLAN zamanla oluşan şekil bozukluğu ve kuruluk hissi özelliklerini değerlendirmiştir (Sadıkoğlu ve ark.2005) Bezden kaynaklanan pişiklerin azaltmak için üç yeni bez çeşidi tasarlanmıştır. Bu gibi yapılarda lif oryantasyonunun. bir tek kullanımlık bez. yeni bir yönsel nüfuz edilebilirlik modeli sunulmuş. Tek kullanımlık konvensiyonel bezlere nazaran daha çok pişik oluşumunu engellemektedir. nefes alabilen tek kullanımlık bezler. Bu çalışmada test edilen merhemlerin %59 ila %69 arasındaki bölümü 5 dk lık uygulamalar sırasında mini bezler tarafından emilmiştir. Birincisi. 1999). Pamuk bantlarının kısa bir katman olarak üst üste konması ile lifli bir ağ oluşturulmuştur.

2005). 2004). Kullanılıp atılan çocuk bezlerini bileşeninde bebeğin cildine doğrudan temas eden üst tabaka genellikle dokunmamış kumaştan yapılmıştır.ÖNCEK ÇALIŞMALAR E. Çocuklarda görülen astım son yirmi yılda üç kat artış göstermiştir. Ancak çocuklarda astım gibi solunum hastalıklarına neden olup olmadığını anlamak için epidemolojik çalışmaların yapılması gerekmektedir (Anderson.Esin BAYLAN kadar azaltmakta ve candida klonilerinin yaşamalarını 2/3 oranında azaltmıştır. Bu yüzden dokunmamış kumaşların mekanik ve yüzey karakteristiği bebeğin cilt sağlığı için önemlidir. Diğer taraftan harika emme karakteristiğine rağmen dokunmamış selüloz ince kağıtla üretilmiş spunlace tipi kumaşlar özellikle ıslak durumlarda daha yüksek yüzey sürtünme katsayıları ve göreceli olarak düşük sürtünme dayanıklılığı göstermektedir (Kyung ve Soo. polipropenin düşük sürtünme katsayısına sahip olduğu ve artan sayıda sürtünme döngüleriyle yüzey özelliklerinde küçük değişikler gösterdiği anlaşılmış üstelik yüksek kalitede çabuk kuruma özelliği de ortaya çıkmıştır. Epidemiyolojistler astım semptomları ile oda spreyleri kolonyalar çamaşır yumuşatıcıları ile astım arasında bağlantı kurulmuştur. Bu araştırmada bazı marka çocuk bezlerini emisyon sırasında soluyan farelerde gözlemlenen akut solunum zehirlenmesi takip edilmiştir. Bu çalışmada bezden kaynaklanan kızarıklık ile bezin nefes alma kabiliyeti arasında ters bir ilişki bulunmuştur. 39 . Artan yıpranma döngülerindeki ve ıslak şartlardaki özelliklerin değişimleri de incelenmiş ncelenen hijyenik dokunmamış kumaşlar pamuk spunlaces tencel spunlace. 1995). Bu da bezlerin katılığını %39 oranında iltihap oluşumunu ise %18 oranında azaltmaktadır (Prasad ve ark. Yapılan çalışmada bazı hijyenik dokunmamış kumaşların mekanik ve yüzey özelliklerini ve bu kumaşlarla ilgili yapılan çalışmada tüketici tercihleri keşfedilmiştir. Üçüncü çeşit bezler is bezlerin katmanları arasına su geçirmeyen fakat gaz geçirebilen bir zarın yerleştirilmesidir. Buda idrar sızıntılarını engellemekte ve deri daha kuru kalmaktadır. Sonuçta tek kullanımlık çocuk bezlerini emilim sürecinde normal laboratuar farelerinde astıma benzer reaksiyonlar gibi akut bazı solunum zehirlenmeleri görülmüştür. polipropilen termal bonding yöntemleriyle Polipropilenin dokunmamış kumaş yüzeyi gerekli hidrofilik özellikleri sağlamak için surfactant ile kimyasal işleme tabi tutulmuştur.

ısıya karşı dayanıklılık. şapka altı telefler kalın iplik yapımında kullanılmaktadır. hava tutma konfor ve sıcaklık için iyi bir etki sağlamaktadır (Alıstaır. Pamuk E. doğal kıvrımlılığı. Helisel formda bulunan bir zincir yapısına sahiptir. Bugüne kadar tekstil atıklarının bir kısmı yakılarak yok edilmekte veya düşük fiyatlarla dış ülkelere pazarlanıp orada mamul maddeye dönüştürüldükten sonra ülkemize yüksek fiyatlarla geri dönmektedir. harman hallaç altı. Tarak altı. Ülkemizdeki selüloz açığını kapatmada tekstil atıkları önemli yer tutmaktadır. tıp ve hijyen alanında kullanmak üzere sıvı yayılım hızı ve emme yeteneği pamukla karşılaştırılmıştır. Uygulamalarda yünden oluşturulan keçe kullanılmıştır.1. hava geçişine izin vermektedir. Selüloz oranı %90 ile %95 arasıdır. Ancak keçenin temin edildiği yerden oluşum bilgileri alınamamıştır. birçok sıvıyı kolaylıkla emebilmekte. Linter pamuk bitkisinden elde edilen tohum lifleridir. Coğrafi bölge. Pamuk lifleri özellikle yaş haldeyken yüksek mukavemet göstermektedir. Bilindiği üzere tekstil atıkları cinsine göre değişik alanlarda kullanılabiliyor. 40 . MATERYAL VE METOD 3.MATERYAL VE METOD 3. Materyal 3. yumuşaklık. alerjik olmama. Aynı zamanda. Materyal 4. Kirli Meydan: Kirli meydan. Yünün yüksek elastikiyeti. Yapısında % 80 oranında selüloz bulundurmaktadır. Materyal 3. proteinden meydana gelmektedir. Sulu süspansiyon haline getirilmiş ve bu süspansiyondan oluşturulan yüzeyler uygulamalarda kullanılmıştır. Araştırma Materyalinin Seçimi Materyal 1. Bu özelliğinden yararlanarak sıvı yayılım hızı ve emme hızı pamukla karşılaştırılmıştır. doğal elyaf olması nedeniyle de biyolojik olarak parçalanabilmektedir. Uygulamalarımızda pamuk baz alınmış. Ülkemizde verimli şekilde değerlendirilemeyen bu hammadde kaynağını. hayvanların yetiştirme alışkanlıkları ve iklim koşulları lif özelliklerinin değişimi ile ilgili ilave faktörlerdir. tabiilik ve saflığından dolayı özel bakım ürünlerinde çokça tercih edilmektedir. Uzun Elyaf Kızılçam odunun kraft yöntemiyle elde edilen hamurun ağartma işlemi yapılarak oluturulan dokudur.1. Materyal 2.1. tekstilde kullanılmayan pamuk linteridir.Esin BAYLAN Bu elyaf yüksek nem tutma yeteneğine sahip olduğundan. Kullanılan pamuk Kahramanmaraş yöresine aittir. Yün Yün lifleri temin edilebilirliklerinin sınırlı olmasına ve yüksek maliyetlerine rağmen en önemli doğal lifler arasında ikinci sırada yer almaktadır. 2000). geri kazanılabilir olma. diğer materyaller sıvı yayılımı ve sıvı emilimi yönünden pamukla karşılaştırılmıştır. Yapısında % 95 selüloz bulunmaktadır. yün pamuğa oranla yüksek nem tutma (nem oranı %18) özelliğine sahiptir. Kraft yöntemiyle lignin kısmı uzaklaştırılmıştır. Bunun yanında kolay sterilize edilebilme. Bu lif.

Valey değirmeninde (öğütücü) sulu süspansiyon haline getirilmiştir. 12*25*30 cm ebatlarında 150 meshlik elek. orta kireçli çeşme suyu. Yün:Y) 15 litre su ile valey dövücüde ayrı ayrı dövülmüş. 250 gr temizlenmiş malzeme için tam kuru ağırlık : % 93 tam kuru elyaf için 232 gr tam kuru malzeme. Kahramanmaraş yöresine ait.1. Metod Uygulamalar dört aşamadan oluşmaktadır: 1. Hassas terazi. Uzun elyaf: UE.MATERYAL VE METOD 3.9mg NaCI ve enjeksiyonluk su bulunduran izotonik NaCI solisyonu (serum fizyolojik) kullanılmıştır. kirli meydan: KM.2. eczanelerde satılan günlük kullandığımız.Yüzey Oluşumu Atıklardan. sağlıklı bir erkek çocuktan alınan idrar kullanılmıştır. 2. su 15 litreye tamamlanarak dövme işlemine başlanmıştır. süspansiyonun hazırlanması için gerekmektedir. parçalanmış ve süpansiyon oluşturulmuştur. hidrofilleştirilmiş pamuk ve uzun elyaftan oluşturulmuş beyaz kağıt.2. Buna dayanarak . Distile su. 23 / 360 * 232 = 15 litre su. Yüzey oluşumu Numune hazırlama Absorblama yeteneği ve yayılım hızının tespiti Malzemelerin sterilizasyona uygunluğu ve sterilite kontrolü.Esin BAYLAN Sağlıklı ve aynı kişiden alınmış B Rh – kan.2. 232 gr tam kuru malzeme (Pamuk:P. Kullanılan Malzemeler • • • • • • • • • • • E. Kronometre. kirleticilerden temizlenmiş kirli meydan elyafı. 41 . 3.1. Her 100ml de 0. Valey dövücü 23 litre suya karşılık 360 gr tam kuru malzeme almaktadır. Süspansiyonun oluşturulması için TAPPI T 200 om-89 standartına göre önce konsantrasyon ayarlanmıştır. Valey dövücüde uzun elyaftan oluşan kağıt daha kolay dövülürken. pamuk daha zor ve uzun sürede dövülmüştür. Kağıt bir miktar su içinde 45 dk bekletilip yapı gevşetildikten sonra dövücüye konulmuş. Valley tipi dövücü hollander. Farklı hacimlerde enjektörler. 4. Sterilizasyon için otoklav 3. Metabolik olarak rahatsızlığı olmayan. 3. Uzun elyaf süspansiyonunun hazırlanmasında bu elyaftan oluşturulmuş kağıt kullanılmıştır.

Numunelerin ağırlık ortalamaları Çizelge 3. Karışım sayıları her örnek için aynı olup. Oluşturulan süspansiyon. Böylece higroskopik özelliğe sahip hammaddelerin kapalı ortam içinde sürekli olarak nem alış-verişini gerçekleştirip torba içinde nemin homojen olarak dağılarak tüm hammadde de aynı miktarda nemin absorblanması sağlanmıştır. de verilmiştir.1. sola 6 tur yapılmıştır. 36*36*36 cm ebatlardaki içi çeşme suyu dolu olan havuz sistemine daldırılmıştır. Her beher 250 mlt olup. Bu bilgilerine ulaşılamamıştır. Bu gibi yapılarda lif oryantasyonu.1’er gramlık 15 adet numune kesilmiştir. Sıvı yayılım hızı ve absorblama miktarı için hazırlanan toplam numune sayısı 300. Elek havuzu içinde dağılan elyafların çökmesi için elek yavaşça havuzdan çıkarılmıştır ve hiçbir baskı vakum etkisi olmadan kendi halinde süzülmeye bırakılmıştır. Baskı aparatına uygulanan kuvvetin uygulama noktası aparatın orta noktası olup kuvvetin her yöne eşit yayılmasına ve baskının fazla olmamasına dikkat edilmiştir.MATERYAL VE METOD E. 2002). Yüzey oluşturmada kullanılması gereken süspansiyon oranları deneme yanılma yoluyla tespit edilmiştir. 12*25*30 cm ebatlarında 150 mesh lik süzgeç takılı elek içine konulmuş. Çünkü. Bir baskı aparatıyla elek yüzeyinde düzgün şekilde birikmiş elyafların üzerinden hafifçe bastırılarak fazla suları uzaklaştırılması ve yüzeyin elekten alınması sağlanmıştır. Yön ve tur sayısı sabit tutulmuştur. Numune Hazırlanması Oluşturulan doku örneklerinden 0. Kullanılan materyaller dövücüden geçtikten sonra elyaf boyları daha kısalmakta.2. Kesilip tartılan numuneler ağzı kapalı poşet torba içinde hava almayacak şekilde 24 saat bekletilerek denge haline gelmesi sağlanmıştır. Burada amaç kağıttan farklı olarak laboratuar koşullarında geçici bir dokusuz yüzey oluşturmaktır ve bu oluşumda dokusuz yüzey üretim yöntemlerinden olan ıslak serme (Wait-Laid) yöntemi örnek alınmıştır. Oluşturulan süspansiyonlar ayrı kaplara konularak buzdolabında saklanmıştır. Ortamda süspansiyon oluşturacak su kalmayana kadar süzülme beklenmiştir. Alınan yüzey temiz bir ortamda kendi halinde kurumaya bırakılmıştır. bir dokunun farklı doğrultularında hesaplanan akışkan soğurma oranında farklılıklar kumaşın yapısında ki farklılıklara dayanmaktadır. yapılan deneme sayısı 1500 adettir. 42 . anizotropik akışkan geçirgenliği üzerinde temel etkiye sahiptir (Dutkiewicz.Esin BAYLAN Yünün esnek yapısından dolayı süspansiyon hazırlama işlemi başarısız olmuştur. Tüm bu uygulamalar boyunca çeşme suyu kullanılmıştır. %100 lük bir oran için 5 beher süspansiyon kullanılmıştır. Ağırlık ölçümleri için KSÜ Tekstil Mühendisliği laboratuarındaki hassas terazi kullanılmıştır. bu da absorblama hızında etkin bir faktör olmaktadır. Oluşturulan yüzeylerin kalınlıkları da göz önüne alınarak %10 luk orana 125 mlt karşılık gelecek şekilde ayarlanmıştır. Dağılımın homojen olması için girdap oluşturmayacak şekilde baget ile hafifçe karıştırılmıştır. 3.2.

Sıvının 10 sn lik süre içinde ilerleyişi takip edilmiştir. distile su ve çeşme suyu sıvılarında. idrar. Bu sıvılar beden sıvıları su bazlı solisyonlar koloitler yada gazlardır ve tüm parçacıkları genel olarak su tarafından kontrol edilmektedir.012 gr 0. Pamuğun. 3. Bu özelliğin sonucunda yüksek bir kaynaşma ve moleküler tutunma gücü ortaya çıkmaktadır. sıvının fiziksel niteliklerine. Dokulu ağlardaki sıvı akış mekanizması. kirli meydanın ve yünün oda sıcaklığında.2. Kullanılacak numunelerin ağırlık ortalamaları Pamuk Kirli meydan Uzun elyaf Yün 0. idrar.3. 15 tane tüpe insilün enjektörüyle 2 mlt olacak şekilde. Kondisyonlanan küçük numuneler bu sıvıların içine daldırılmıştır. Örneğin idrardaki bazı bileşenlerde yüzeysel etkinliği olan bazı maddeler bulunur ve bu durumda suyun yüksek yüzey basıncı 70 dynes/cm den 55 dynes/cm ye düşmektedir. distile su. Absorban materyaller.3.2.1±0.Esin BAYLAN 3. 2002). Dolayısıyla hareket daha net takip edilmiştir.1±0.02 gr E. kişisel hijyen ürünler gibi birçok dokusuz yüzey uygulamasında kullanılmaktadır. Sıvıların bu farklı davranıştan dolayı farklı vücut sıvıları ve vücutla teması muhtemel olan sıvılar.015 gr 0. uzun elyafın. distile su ve idrar sıvıları kullanılarak bu sıvıların materyallerdeki yayılım hızı ölçülmüştür. Dolayısıyla bu yüzeyler farklı sıvılar ile temas etmektedir.MATERYAL VE METOD Çizelge 3. kan. Sıvı yayılım hızları.1. Sıvı Absorblama (Emme) Yeteneği ve Sıvı Yayılım Hızının Tespiti 3.3. ki kutuplu özelliği nedeniyle su diğer sıvılarla karşılaştırıldığında benzersidir. Hidrofil elyaf gruplarının sıvılara daha eğilimli olup sıvıyı severken. Saf su ve çeşme suyunun numuneler üzerindeki hareketini izlemek zor olduğu için suya bir damla çini mürekkep damlatılmıştır. daha akışkandır. yara sarma uygulamaları.2. serum fizyolojik.1±0. farklı malzemeler üzerinde denenmiştir. sırayla. yüzey basıncına ve aynı zamanda katı emilim malzemesinin yapısal özelliklerine bağlıdır. serum fizyolojik. idrar. diğer sıvılara oranla daha yüksek bir yüzey basıncına sahiptir. 10 sn sonunda numuneler sıvılardan çıkarılarak sıvı yükseklikleri milimetrik cetvelle cm olarak ölçülmüştür.1±0. Kandaki hücreler ve proteinler ise bu süspansiyonun akışkanlığını 1 centipoiseden 5 centipoise kadar çıkartabilmektedir (Dutkiewicz. Sıvı Yayılım Hızı Kan. sıvıların emilim farklılığında önemli bir role sahiptir.01gr 0. Sıvı yayılım hızının araştırılmasında izlenen metot. kan. ortalama yayılım hızları Ek Çizelge 1 de verilmiştir. çeşme suyu ve serumdan ayrı gruplar halinde konulmuştur. materyaldeki sıvının yüksekliği ( cm) olarak ölçülmüştür. Suyun erime ve kaynama noktası daha yüksektir. özellikle akışkanlığına.1.2. Sıvı Absorblama Yeteneği Elyaf cinsi. hidrofob elyaf gurupları sıvıları 43 .

.4. 3.çoğalmayan) bütün canlı mikroorganizmaların.da gösterilmiştir. 3dk 10sn. üzerinde. Sterilize edilmemiş materyaller. Ölçümler 10sn. Alınan sıvı miktarı (ml)=Tüplere konulan sıvı(ml)-Emme sonunda tüplerde kalan sıvı(ml) formülünden her numune için bu veriler ayrı ayrı tespit edilebilmektedir. Ancak araştırmalarımızda tüplerde kalan sıvı miktarı (ml) kullanılmıştır. Sterilite kontrollerinin yapıldığı ortamda steril olmalıdır.. Sterilizasyon Koşularına Uygunluğunun Tespiti Sterilizasyon tıbbi ve hijyenik alanlar için önemlidir. Sterilizasyonun başarılı olup olmadığının kontrolü için Pirojen (üremeye hazır olan mikroorganizmalar testi) testi uygulanmıştır. 10dk. Malzemeler için en uygun sterilizasyon çeşidi tespit edilmiş ve sterilizasyon işleminden sonrada sterilite kontrolü yapılmıştır. numune gramajı ve tüplere konulan ilk sıvı miktarı sabit tutulmuş. Böylelikle materyal ve sıvı cinsinin. Absorblama yeteneği materyaller üzerine uygulanan hidrofilik bitim işlemleriyle de artırabilmektedir. 4.2. Pirojenler ürüne başlangıç maddelerinden. farklı zamanlarda ölçüm sonuçları alınmıştır. Çalışma süresince ortam koşulları. Bu nedenle “steril”. Uygulamalarımızda kullandığımız materyaller üzerine absorblama yeteneğini artırıcı herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Suyu seven materyallerin kendi aralarında da absorblama yetenekleri farklılık göstermektedir. Materyallerin sıvı emme yetenekleri hacim olarak bulunmuştur. Materyallerin 10sn 3dk 10 dk 15dk ve 30dk lık emme (absorblama ) yeteneği ortalamaları ve standart sapmaları Ek Çizelge 2.15dk ve 30 dk aralıklarla (yani 10sn. Bu uygulamalar Kahramanmaraş Sütçü mam Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü laboratuarında gerçekleştirilmiştir. 3. 5. Sterilizasyon (Latincede sterilis kısır. bakteri üremesi için ekim yapılmıştır.Esin BAYLAN sevmemektedir. 28dk 10sn ve 58dk 10sn) tekrar edilmiştir. Bu test sadece bitmiş ürüne değil ara ürünlere de yapılabilmektedir. 10 sn lik absorblanmayan sıvı miktarının sonuçları alındıktan sonra numuneler tekrar aynı tüplerin. ve 6. Sıvı emme (absorblama) yeteneğinin araştırılmasında izlenen metod.”sterillemek” gibi terimler bütün 44 . 13dk 10sn. aynı sıvıların içine bırakılmıştır.. süre farlılığının yayılım hızına ve absorblanan sıvı miktarı üzerinde etkisi tespit edilmiştir. 3.MATERYAL VE METOD E. canlı sporların virüslerin ve viroidlerin öldürülmesi. 3 dk bekletilip tekrar ölçüm yapılmıştır.5.2. Sulu ortamlar projen mikroorganizmalarının üremesine neden olabilmektedir. kullanılan materyal ve sıvı cinsi değiştirilmiş. 3dk. havada yaşayan yaşamayan mikroorganizma içerebilir. Ancak günümüzde yapılan bazı terbiye işlemleriyle hidrofob elyaflar kısmen hidrofil hale getirilebilmektedir. Sterilite kontrolünde. personelden veya donanımdan geçebilir. yayılım hızını ölçmek için tüplerden çıkarılan numunelerin tüplerde bıraktıkları sıvı ml olarak insülün enjektörüyle ölçülmüş. bir cisim veya ortamdan uzaklaştırılması işlemidir. Numuneler paketlendikten sonra otoklavda 121°C de 15dk setrilizasyon yapılmıştır. Steril bir cisim canlı mikrorganizmalar sporlar ve diğer bulaşıcı etmenlerden tamamen temizlenmiştir.

zira sıvının merkezindeki ısının 121°C ye ulaşması daha uzun zaman alacaktır. Büyük hacimdeki bir sıvının sterillenmesi gerektiğinde daha uzun bir süre gereklidir.Işınlarla sterilizasyon Kimyasal yöntemler.Isı ile sterilizasyon . Sterilleme yöntemleri aşağıdaki gibi gruplandırılır.Filtrasyon (süzme) ile sterilizasyon . Sterillenecek eşya. kimyasal maddelere ve neme toleransına bağlıdır. Bir eşya ya da madde ya sterildir ya da değildir asla yarı steril veya kısmen steril olamaz.6.1. 3. Basınçlı Buhar ile Sterilleme Otoklavda basınç altındaki doymuş buhar ile 100°C nin üstündeki sıcaklıklarda bakteri sporlarını tahrip etmek için kullanılır. Emniyet için işleme 15 dk devam edilmektedir. sporları da öldürme özellikleri nedeni ile sterilleyici etmenler olarak sınıflandırılır.veya merkezi bir ısıtma sistemiyle oluşan buhar doğrudan otoklava gönderilir. Açık musluktan önce hava daha sonra buharla karışık hava daha sonrada sadece buhar çıkar. buhar önce gövde ile kılıf arası boşluğu daha sonra gövdeyi doldurmaya başlar. Bu çalışmada sterilleme yöntemlerinden ısı ile sterilleme çeşidi olan basınçlı buhar ile sterilleme uygulanmıştır. ısıya. Bütün hesaplamalarda %5 yanılma ihtimali 45 .2. sterillenecek eşyanın yapısına. sıvı ve süreye bağlı olarak sıvı yayılım hızı ve sıvı absorblama miktarındaki değişimlerin SPSS 12. stenen ısı ve basınca ulaşıncaya kadar (121°C. Bu yöntem en güvenilir. Fiziksel Yöntemler .5.1. ameliyat giysileri. Bulaşıcı atıkların sterillenmesi 30-60 dk kadar çıkar bazı otoklavlar sterilleme işlemi sonunda vakum yapmakta ve paketlenmiş eşya.2. pansuman materyali gibi gözenekli eşya aletten kuru olarak çıkmaktadır. Otoklavın içindeki havanın yerini tamamen buharın alması gerekir aksi halde sterilizasyon gerçekleşmez.1.0 istatistiksel veri analizi programı ile manada anlamlılığı ölçülmüştür. pratik bir yöntemdir. ekonomik. 3.5. Sterilizasyon (Sterilleme) Yöntemleri Sterilizasyon için hangi işlemin seçileceği elde bulunan. statistiksel Değerlendirmelerde Kullanılan Yöntem Bu çalışmada elde edilen materyal cinsinin.Esin BAYLAN mikroorganizmaların öldürülmesini veya tamamen yok olduğunu ifade eden terimlerdir. aralarında buharın serbestçe dolaşabileceği veya bütün eşyaya temas edebileceği şekilde yerleştirilmelidir.1 atm) sıcak ve doymuş buhar girmeye devam eder bu ısıdaki doymuş buhar küçük hacimlerdeki bir sıvıda bulunan bütün vejetatif hücreleri ve endosporları 10-12 dk da öldürmektedir. 3.2.MATERYAL VE METOD E. Mikrobiyolojide sterilizasyon gerçekleşmedikçe mikrobiyolojik çalışmaların yürütülmesi olanak dışıdır. işlem için mevcut zamana. Sterilizasyon çoğu zaman ısı gibi bir fiziksel yöntem ile yapıldığı halde bazı kimyasal maddeler. Örn 5 lt bir sıvının sterillenmesi içi yaklaşık 70 dk gereklidir. Otoklavın kapağı sıkıca kapatılır. Buhar oluşturmak için otoklavların haznesindeki su kaynatılır. sterilleme araçlarına.

46 .05değeri üzerindeki sonuçlar istatistiksel anlamda öneme sahip etki yapmamaktadır.Esin BAYLAN esas alınmış olup P = 0. Küçük olanlarda ise istatistiksel anlamda öneme sahip etki yapmaktadır.MATERYAL VE METOD E.

814 419.000 60. pamuk ve kirli meydandan oluşan dokunun biraz daha sıkı yapıda olması. distile su ve çeşme suyu sıvıları kullanılarak. BULGULAR VE TARTIŞMA E.875 cm olarak ölçülmüştür. distile su sıvısında farklılık göstermiştir.1 gr lık numuneler üzerinde.000 903.361 231 4.577 2041.449 0.00 (0.000 11.1.000 32.1.705 0.591 274. serum. yünde 0.732 45.Esin BAYLAN Kondisyonlanan 0. Pamuk ve kirli meydanda yayılım hızı birbirine çok yakın. Materyallerde Sıvı Yayılım Hızının Karşılaştırılması Çizelge 4. materyal gurupları arasında farklılık gösterebileceği gibi sıvı grupları arasında da farklılık göstermiştir. Dolayısıyla materyal *sıvı interaksiyon etkisinin anlamlı olması nedeniyle materyal / sıvı kombinasyonları için yayılım hızları farklı olabilmektedir. pamuk için 1.46 903.347 252. Sıvı yayılım hızı. materyal*sıvı interaksiyonu sıvı yayılım hızlarında istatistiki öneme sahip etki yaptığı görülmüştür. yün elyafının ise daha küçük boylara parçalanıp diğer dokular gibi kısa elyaf boyuna sahip bir doku oluşturulmamasının yayılım hızında etkili olabileceği tahmin edilmektedir. kan.05 ten küçük) vermiş olup materyal. uzun elyafta yayılım hızı pamuğun iki katı. kirli meydan için 1. yünde ise yayılım hızı pamuğun yayılım hızının ¼ ü olduğu görülmüştür. pamuğa göre. Çizelge 4.’de 10sn de sıvı yayılım hızı ortalamalarına göre (Ek Çizelge 1) materyallerdeki sıvı yüksekliği uzun elyafta 3.454 cm civarıyken. istatistiksel manada sıvı yayılım hızlarının P değerlerini 0. sıvı. 4.973 0.BULGULAR VE TARTIŞMA 4. pamuk ile karşılaştırılmıştır. Analizde materyal ve sıvının anlamlı bulunması nedeniyle farklı materyal türleri ve / veya farklı sıvı türleri arasında yayılım hızı bakımından bir farklılık olması beklenmektedir.1.49E-02 1282. Sıvı yayılım hızlarının gruplar arası etkilerinin karşılaştırılması Kaynak KarelerinTop Düzeltilmiş Model Kesişim Materyal Sıvı Malteryal*Sıvı Hata Toplam DüzeltilmişToplam 357.31 251 367. bu sıvıların yayılım hızı ve absorblanma miktarı bulunmuş.000 91.821 250 Şekil 4.387 df 19 1 3 4 Ort Kar.8116 cm.485 cm. F P 18.975 0. Uzun elyafın daha yumuşak yapıda olması. idrar.735 10. Kirli meydan. Analiz. 47 .’de gruplar arası etkilerin karşılaştırılması gösterilmiştir.1.819 12 2.591 20145.49 0.

036 1.061 1.18±0.81±0.6 Kalan Sıvı (ml) 1.4 0.061 0.8 0.275±0. 10sn’de sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması Çizelge 4.055 1.3 ±0.93±0.078 1.3 Materyallerin 10sn’deki sıvı emme (absorblama) yeteneği Kan(ml) 1.061 Çeşme suyu 1.436±0. Sıvı yayılım hızları (cm) Pamuk Uzun Elyaf Kirli Meydan Yün Kan 1.88±0.061 4.330±0.80±0.845±0.072 1.055 drar 2.68±0.083 1.061 2.91±0.064 1.2 0 Pamuk Kan Uuzun elyaf Serum drar Kirli meydan Distile su Çeşme suyu Yün Şekil 4.061 1.085 1.061 Serum 1.111 Yün Distile su(ml) 1.687±0.5 1 0.061 3.233±0.049 Pamuk 1.75±0.1.8 1.159 1. 10sn’de sıvı yayılımlarının yükseklik (cm) olarak karşılaştırması Çizelge 4.2 1 0.76±0.875±0.061 1.733±0.5 0 Pamuk Kan Uzun Elyaf Distile su Serum Kirli Meydan Çeşme suyu drar Yün Şekil 4.083 Uzun Elyaf Kirli Meydan 1.62±0.065 1.2.51±0.061 0.4 1.72±0.6 0.1 ±0.575±0.93±0.Esin BAYLAN 4.4 ±0. Materyallerin 10sn de Sıvı Emme (Absorblama) Yeteneği 2 1.63 ±0.236±0.77±0.5 3 2.84±0.354±0.116 Serum(ml) 1.061 0.089 1.60±0.061 0.088 1.81±0.061 3.061 1.84±0.5 2 1.70±0.2.713±0.55±0.061 4.047 Çeşme suyu(ml) 1.77±0.066 1.070 48 .6 ±0.716±0.061 Distile su 2.5 4 Yayılım hızı(cm) 3.055 0.066 drar(ml) 1.2.121 1.061 2.055 3.BULGULAR VE TARTIŞMA E.84±0.

’de. Bu miktarın Şekil 4..3.089 1. %22’ini çesme suyu. %21’ini çeşme suyu.4.4. 10sn sonra kalan sıvıların yüzde oranları Materyal Pamuk Uzun elyaf Kirli meydan Yün Kalan sıvı (ml) 1.) % 90 idi.Esin BAYLAN lk 10 sn de uzun elyaf %21. %19’unu serum fizyoloji ve % 20 destile su oluşturmaktadır.3.59 ml±0.4. %19’sini idrar.064 1.78ml±0. materyallerin absorblamadığı sıvı miktarları standart sapmalarıyla birlikte gösterilmiştir. Kirli meydanın absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.) Çizelge 4.) % 20’ini kan.3. 10sn’de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 49 .8 katı) sıvı absorblama yeteneğine sahip olduğu görülmüştür (Şekil 4. Çizelge 4.057 1. yün %8.81±0.2.2.4. pamuk %10 ve kirli meydan ise %12 sıvı absorblaması gerçekleştirmiştir. %20’sini idrar. %20’unu serum fizyoloji ve (% 20 destile su oluşturmaktadır Pamuk 21% 20% 20% 1 20% 19% Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Şekil 4.) %88.049 Kalan sıvı yüzdesi (%) % 90 % 79 % 88 % 92 Pamuğun absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.Çizelge 4.) % 19’ini kan.BULGULAR VE TARTIŞMA E.85 ml±0. kirli meydan grubu pamuğa çok yakın yünün ise en düşük değerde (pamuğun 0. Bu miktarın (Şekil 4. Bu fark içerisinde materyallerden uzun elyafın absorblama yeteneğinin pamuğa oranla daha fazla (pamuğun iki katı).

Bu miktarın (Şekil 4. %20’unu serum ve % 20 destile su oluşturmaktadır. %19’unu serum fizyolojik ve % 20 destile su oluşturmaktadır.4.6.) %79. 10 sn’de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 50 .6. %19’ini çeşme suyu.5.BULGULAR VE TARTIŞMA E. Bu miktarın (Şekil 4.) % 20’ini kan.2.) % 20’ini kan.5. %20’sini idrar. 10sn’de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Uzun elyafın absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4. %20’ini çeşme suyu.Esin BAYLAN Kirli Meydan 22% 19% 20% 19% 20% Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Şekil 4. Uzun Elyaf 19% 20% 20% 22% 19% Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Şekil 4. 10sn’de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Yünün absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4. %22’sini idrar. Yün 20% 20% 20% 20% Kan Distile su Serum Çeşme suyu drar 20% Şekil 4.) %92.4.

8 1.’de gösterilmiştir.5.) ( Şekil 4. Şekil 4. Uzun elyaf.4.098 1.075 1.20±0.7.29±0.29±0.12±0.23±0.9. Absorblama yeteneğinin bulunmasında tüplerde kalan sıvıların hacimlerinden yararlanılmıştır. Kalan sıvı yüzdelerinde uzun elyaf materyaller içinde % 22 lik oranla en yüksek absorblama değerine sahip olduğu.Esin BAYLAN 10 sn lik sürede uzun elyafın idrarı.4 0.090 1. pamuk %17 ve kirli meydan ise %17 sıvı absorblaması gerçekleştirmiştir. yünün absorbladığı sıvı miktarı diğer materyallere göre dikkate değer bir artış göstermiştir..5.101 Çeşme suyu(ml) 1.110 1.087 1.099 Serum(ml) 1.22±0.42±0.028 1.) 4. 3 dk 10sn sonunda kalan sıvı hacimler ve standart sapmaları Şekil 4. (Şekil 4. Materyallerin 3dk 10sn’deki sıvı emme (absorblama) yeteneği (ml) Pamuk Uzun Elyaf Kirli meydan Yün Kan(ml) 1.2 0 Pamuk Kan Uuzun elyaf Serum drar Kirli meydan Distile su Çeşme suyu Yün Şekil 4.080 51 .72±0. Şekil 4.8.139 1.6.089 1. yün %25.’de bu sıvıların yüzdesel oranları gösterilmiştir.3. 2 1.43±0.34±0. Diğer elyaf gruplarına baktığımızda.3..8 0.061 1. 3dk içinde ise % 23 luk bir sıvı absorblamıştır.071 1. Bu verilere göre 3 dk lık absorblanma süresinde.6 0.48±0.077 Distile su(ml) 1. 3dk 10sn’de sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması Çizelge 4.152 1..’de görüldüğü üzere uzun elyaf emme yeteneği en yüksek gruptur.051 1..57±0.076 1.7.2.41±0.61±0.148 1.53±0.35±0.45±0..7.131 drar(ml) 1. pamuk ve kirli meydanın değerlerinin birbirine akın olduğu görülmüştür.BULGULAR VE TARTIŞMA E.11.57±0.2 1 0.4 1.067 1.10.. Materyallerin 3dk 10sn de Emme (Absorblama) Yeteneği 10 sn lik ölçüm sonuçları alındıktan sonra aynı numuneler aynı sıvı içerisine tekrar bırakılmıştır.42±0.31±0.6 Kalan sıvı(ml) 1. kirli meydan ve pamuğun çeşme suyu sıvısının absorblanmasında zorlanmış olduğu görülmüştür.

8. Pamuk 21% 21% 19% 20% Kan Serum drar Distile su 19% Çeşme suyu Şekil 4.’de belirtilmiştir.38 ±0. Bu miktarın (Şekil 4. 3dk 10sn’de kalan sıvıların yüzde oranlamaları (ml) Materyal Pamuk Uzun elyaf Kirli meydan Yün Kalan sıvı (ml) 1. materyal cinsine göre genel olarak kalan sıvıların toplam miktarına bakıldığında uzun elyaf %39.6. absorblanmayan kanın oranı %20. Buna göre.6. absorblanmayan % 74’luk toplam sıvı içinde kan oranı 52 .) % 21’ini kan. Yani yün toplam olarak pamuğun 1. 3dk 10sn’de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdesi Şekil 4.’de belirtildiği gibi pamuğun absorblamadığı toplam sıvı miktarı % 75 idi.BULGULAR VE TARTIŞMA E.068 1.’de gösterilmiştir. Çizelge 4.6.2 katı. %21’ini çeşme suyu. uzun elyaf ise pamuğun 1.10.23 ±0.Esin BAYLAN Çizelge 4. kirli meydan %26 oranında sıvı absorblamıştır. yün %31. %20’sini idrar.086 1. Buna göre.193 Kalan sıvı yüzdesi(%) % 75 % 61 % 74 % 69 Çizelge 4. pamuk %25. idrarın oranı %18.’de sıvı farkı gözetilmeden.9. destile suyun oranı %21 ve çeşme suyun oranı ise %21 dir. serum fizyolojik oranı %20.) % 61 idi.50 ±0. Uzun elyaf 21% 20% 21% 20% 18% drar Distile su Çeşme suyu Kan Serum Şekil 4.9.6. 3dk 10sn’de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Kirli meydanın absorblamadığı toplam sıvı içindeki sıvı türlerini yüzdeleri Şekil 4. %19’unu serum fizyolojik ve % 19 destile su oluşturmaktadır.5 katı sıvı absorblaması gerçekleştirmiştir.8.48 ±0. Uzun elyafın absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.075 1.

uzun elyaf ve yünün sıvı absorblama yeteneği birbirine eşit. destile su oranı %19 ve çeşme suyu oranı ise %18 dur.10. bu materyaller arasında serum sıvısını. Yün 18% 19% 19% Kan Distile su 19% Serum Çeşme suyu drar 25% Şekil 4. idrarı ise uzun elyaf pamuğa oranla çok iyi absorbladığı ve kirli meydan.Esin BAYLAN %21. Bu verilere göre 10dk lık emilim süresinde. 4. 3dk 10sn’de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Şekil 4. Buna göre. Kirli meydan 21% 21% 20% 19% drar Distile su Çeşme suyu 19% Kan Serum Şekil 4.12.BULGULAR VE TARTIŞMA E. serum fizyolojik oranı %20. Bu dört materyal içinde uzun elyafın en yüksek emme yeteneğine sahip olduğu görülmektedir.pamuk oranların çok farklı olmadığı görülmektedir. destile su oranı %19 ve çeşme suyu oranı ise %21 olduğu görülmektedir. pamuk %3 ve kirli meydan ise %6 sıvı absorblaması gerçekleştirmiştir.11. yün pamuğa oranla az. yün %10.4. 53 . 3dk 10sn’de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Kısaca değerlendirirsek. Artış oranı her malzeme için farklılık göstermiştir. pamuk ve kirli meydan arasında az bir fark olduğu görülmektedir.4. absorblanmayan (Çizelge 4.) %69’luk toplam sıvı içinde kan oranı %19. 10 dk içinde uzun elyaf %10. Materyallerin 13dk 10sn de Emme (Absorblama) Yeteneği Şekil 4. idrar oranı %19.’de gösterilmiştir. serum oranı %25.’da görüldüğü gibi materyallerin sıvıda kalma süreleri arttıkça absorbladıkları sıvı miktarında da artışlar gözlenmiştir. idrar oranı %19.11.

13.7. yün pamuğun 1.062 1.’de belirtildiği gibi pamuğun absorblamadığı toplam sıvı miktarı %72 idi. Bu miktarın (Şekil 4. %21’ini çeşme suyu.6 K alan sıvı(m l) 1. %19’unu serum fizyoljik ve %19 destile su oluşturmaktadır. Çizelge 4.13.’den yola çıkılarak 13dk 10sn sonunda pamuk % 28.2 1 0. Pamuk 21% 21% 19% 20% Kan Serum drar Distile su 19% Çeşme suyu Şekil 4.Esin BAYLAN 2 1.12.6 0.7.145 Kalan sıvı yüzdesi(%) %72 %55 %69 %62 Materyallerin absorlamadığı toplam sıvı miktarları içindeki her bir sıvının yüzdesi farklılık göstermektedir. Çizelge 4. 13dk 10sn sonra pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 54 . Çizelge 4.) %21’ini kan.8 0.45±0. uzun elyaf %45 ve yün ise %38 oranında sıvı absorblamıştır. 13dk 10sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması Materyal cinsine göre. 13dk 10sn sonra kalan sıvıların yüzde oranlamaları (ml) Materyal Pamuk Uzun elyaf Kirli meydan Yün Kalan sıvı (ml) 1.066 1.40±0. kirli meydan %31.104±0.7.6 katı sıvı absorblaması gerçekleştirmiştir. uzun elyaf ise pamuğun 1.4 katı.4 0.4 1.064 1.8 1. Diğer bir anlatımla.BULGULAR VE TARTIŞMA E. %20’sini idrar.2 0 Pamuk Kan Uuzun elyaf Serum drar Kirli meydan Distile su Çeşme suyu Yün Şekil 4.24±0.

absorblanmayan %69’luk sıvı içinde kan oranı %20.7.14. idrar oranı %19. serumun oranı %23.’de %55 idi) sıvı türlerinin yüzdesi Şekil 4. serum fizyolojik oranı %19. absorblanmayan %62’lik toplam sıvı içindeki kanın oranı %19. absorblanmayan toplam sıvı içinde kan oranı %18. Yün 19% 19% 20% Kan Serum drar 19% 23% Distile su Çeşme suyu Şekil 4. 13dk 10sn sonra kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Şekil 4. idrar oranı %19. serum fizyolojik oranı %20. Buna göre.16.Esin BAYLAN Uzun elyafın absorblamadığı (Çizelge 4.16. Uzun elyaf 21% 18% 20% 19% 22% Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Şekil 4. destile su oranı %22 ve çesme suyu oranı %21 dir.15.’de belirtildiği gibidir. idrarın oranı %20. 13dk 10sn sonra uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Kirli meydanın absorblamadığı sıvı yüzdeleri Şekil 4. destile suyun oranı %19 ve çeşme suyun oranı ise %19 dur.’da gösterilmiştir.14. 22% Kirli meydan 20% 20% 19% Kan Serum drar Distile su 19% Çeşme suyu Şekil 4.’de gösterilmiştir. 13dk 10sn sonra yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 55 .BULGULAR VE TARTIŞMA E.15. Buna göre. destile su oranı %20 ve çeşme suyu oranı %22 olduğu görülmektedir. Buna göre.

275 1.8. Genel olarak kalan sıvıların materyallere göre toplam miktarına bakıldığında (Çizelge 4. kirli meydan ise %35 oranında sıvı absorbsiyonu gerçekleştirmiştir. Materyallerin 15dk içinde absorbladıkları sıvı oranları.22±0. Materyallerin 28dk 10sn sonraki sıvı emme (absorblama) yeteneği Kan(ml) 1.17. Bu verilere göre 15dk da yünün absorbladığı sıvı oranı diğer materyallere göre daha fazladır.058 0.2 0 Pamuk Kan Uuzun elyaf Serum drar Kirli meydan Distile su Çeşme suyu Yün E. pamuk % 32. uzun elyaf %49.9.80±0.096 1.42±0.083 0. Çizelge 4.9.02±0. 56 .110 1.8 1.2 1 0.19±0.40 Çeşme Serum(ml) suyu(ml) drar(ml) 1.9.31±0.111 0.37±0.22±0.36±0.199 1. özellikle distile su ve çeşme suyu sıvılarında uzun elyafı geçtiği görülmüştür. uzun elyafta %6.6 1. yün %49.44±0. kirli meydanda %6 olarak bulunmuştur.086 1.98±0.8.ve Çizelge 4.4 1.088 Pamuk Uzun Elyaf Kirli Meydan Yün Şekil 4.36±0.4 0.245 Kalan sıvı yüzdesi(%) % 68 % 51 % 65 % 51 Çizelge 4.01 1.BULGULAR VE TARTIŞMA 4.31±0.37±0.06±0. Emilen sıvı bakımından yün ve uzun elyaf toplam olarak pamuğun 1. pamukta %6.04±0.28±0.’de sıvıların tamamı bir grup olarak düşünülmüş ve 28dk 10sn sonra kalan sıvı miktarları ve yüzdeleri verilmiştir.118 1.03±0.075 1.124 1.6 0. 28dk 10sn sonra kalan sıvılar(ml) ve yüzde oranları Materyal Pamuk Uzun elyaf Kirli meydan Yün Kalan sıvı (ml) 1.081 1.192 Distile su(ml) 1.5 Materyallerin 28dk 10sn de Emme(Absoblama) Yeteneği 2 Kalan sıvı(ml) 1.045 1.119 0.91±0.5 katı sıvı emdiği görülmüştür.074 1.01±0.Esin BAYLAN Şekil 4.39±0.111 1.17.061 1. yünde %17.20±0.8 0.32±0.81±0. 28dk 10sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması Çizelge 4.038 1.380 1.). de yünün absorblama yeteneğinin zaman içinde giderek artığı.

19.) %19’unu kan. serumun oranı %16. 28dk 10sn sonra kirli meydanın absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.9.21. 28dk 10sn de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 28dk 10sn sonra uzun elyafın absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.9.) %21’ini kan. Bu miktarın (Şekil 4.) %51.19. Bu miktarın (Şekil 4.18. %21’ini çeşme suyu. Pamuğun absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.Esin BAYLAN 28dk 10sn sonra materyallerin absorblamadığı her bir sıvının yüzdesi farklılık göstermektedir. %22’si serum ve %20’sini destile su oluşturmaktadır. pamuk ve kirli meydanın tüm sıvılar için gösterdiği absorblama yeteneğinin yaklaşık aynı olduğu görülmüştür.18. 57 .) % 68 içinden (Şekil 4. %20’si çeşme suyu.) % 65. %20’sini idrar.9.BULGULAR VE TARTIŞMA E.) %18’ini kan. absorblanmayan %51’lik toplam sıvı içinde kanın oranı %19.20. %19’u idrar. destile suyun oranı %15 ve çeşme suyunun oranı ise %27 olduğu görülmektedir Sıvıların absorblanma miktarına bakıldığı zaman yünün serumu az aldığı en hızlı suyu aldığı. pamuk 21% 21% 20% 20% Kan Serum drar Distile su 18% Çeşme suyu Şekil 4. uzun elyafın distile suda zorlandığı.’de gösterilmiştir. %19’u idrar. Buna göre. %20’si serum ve % 23’ünü destile su oluşturmaktadır Yünün toplam sıvı içinde absorblamadığı yüzdeleri Şekil 4. idrarın oranı %23. %22’si çeşme suyu. 28dk 10sn’de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Kirli meydan 19% 20% 19% drar Distile su Çeşme suyu 22% 20% Kan Serum Şekil 4. %21’ini serum ve % 20’sini destile su oluşturmaktadır.

kullanılan dokunun formu olabileceği tahmin edilmektedir. Eğer yün de diğer elyaf grupları gibi parçalandıktan sonra yüzey oluşturulabilseydi yayılım hızının ve sıvı absorblama oranının daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir. 28dk 10sn de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Yün 16% 15% 19% 23% Kan Serum drar Distile su 27% Çeşme suyu Şekil 4. 28dk 10sn de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 4.6.21. Yünün yayılım hızının ve ilk sürelerde absorblama yeteneğinin düşük olma sebebinin.BULGULAR VE TARTIŞMA E.Esin BAYLAN uzun elyaf 20% 18% 23% 19% Kan Serum drar Distile su 20% Çeşme suyu Şekil 4. Ayrıca yün keçenin oluşum bilgilerine ulaşılamaması faktörünün de etkin olabileceği tahmin edilmektedir.22. 58 . Materyallerin 58dk 10sn de Emme (Absorblama) Yeteneği Şekil 4.20.’ye göre 58dk 10sn sonra kalan sıvılara bakılarak sıvı emme yeteneği en yüksek olan grubun gene yün ve uzun elyaf olduğu görülmektedir.

58dk 10sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneği Pamuk Uzun Elyaf Kirli Meydan Yün Kan 1.85±0.10748 0.29±0.34±0.’a göre pamuk ve kirli meydanın sıvı absorblama yeteneği birbirine yakın olup.138 0.049 0.084 0.25±0.8 1.22.105 0.7 katı.17±1.ve Çizelge 4.4 0.080 1.10.157 Distile su Serum Çeşme suyu drar 1. 58dk 10sn sonra kalan sıvı miktarı ve yüzde oranları (ml) Materyal Pamuk Uzun elyaf Kirli meydan Yün Kalan sıvı (ml) 1. pamuk ile kirli meydanın sıvı absorblama miktarının birbirine yakın olduğu görülmüştür.25±0.22. uzun elyaf % 56.91±0.2 1 0.32±0. Genel olarak 58dk 10sn sonra materyallere göre kalan sıvıların toplam miktarına bakıldığında (Çizelge 4. uzun elyaf ise pamuğun 1.68±0. Çizelge 4.09395 0.2 0 Pamuk Kan Uuzun elyaf Serum drar Kirli meydan Distile su Çeşme suyu Yün Şekil 4. uzun elyafta %14. kirli meydan ise % 38 oranında sıvı absorbsiyonu gerçekleştirmiştir.4173 1.79±0.BULGULAR VE TARTIŞMA E.10.89±0. kirli meydanda %5.046 1.6 Kalan sıvı(ml) 1. 30dk içinde yün ve uzun elyafın absorbladıkları sıvı miktarı gruplar arasında en yüksek değere sahip olmaktadır. Toplam süre sonunda yün ile uzun elyafın.07146 1. materyallerin 30dk içinde absorbladıkları sıvı oranları pamukta %3.84±0.11. pamuk % 34.2983 0.8 0.05138 0.189 0.113±0.6 0. yün % 58.186 Kalan sıvı yüzdesi(%) % 66 % 44 %62 % 42 59 .12297 0.169 0.1014 0.2 katı sıvı absorblamıştır.09025 0.).4 1.12265 Şekil 4.28±0. Absorblanan sıvı bakımından yün toplam olarak pamuğun 1.171 1.06 0.065 0.110 0.Esin BAYLAN 2 1. yünde %17dir. 58dk 10sn sonra sıvı emme (absorblama) yeteneğinin karşılaştırılması Çizelge 4.11.

Esin BAYLAN 58dk 10sn sonra pamuğun absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4. 58dk 10sn de pamuğun absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Kirli meydanın absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.BULGULAR VE TARTIŞMA E.11. %22’ini çesme suyu.25.) % 66 olduğu görülmektedir.23.25. %21’ini çesme suyu. Bu miktarın (Şekil 4. %22’ini çeşme suyu.23.) %62 dir. %20’sini idrar. 58dk 10sn de uzun elyafın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri 60 . Bu miktarın (Şekil 4.) %19’unu kan. Bu miktarın ( Şekil 4.24.) % 18’ini kan. %18’sini idrar. %20’unu serum ve % 21’ini destile su oluşturmaktadır.11. %20’sini idrar. Uzun elyafın absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4. 58dk 10sn de kirli meydanın absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Uzun elyaf 22% 18% 21% 18% drar Distile su Çeşme suyu 21% Kan Serum Şekil 4. %19’unu serum ve % 20’sini destile su oluşturmaktadır pamuk 22% 19% 20% 19% 20% drar Distile su Çeşme suyu Kan Serum Şekil 4.) % 18’ini kan.11.24.) %44 dür. %21’ini serum ve % 21’ini destile su oluşturmaktadır Kirli meydan 21% 18% 21% 20% Kan Serum drar Distile su 20% Çeşme suyu Şekil 4.

sıvı ve süren gruplarının birbirine olan etkisini karşılaştırmak için gruplar arası etki analizi yapılmıştır. materyal*sıvı*süre interaksiyonları.102 2253. Materyal*Sıvı* Süre bağımlı gruplarının birbirine etkisinin karşılaştırılması Kaynak Düzeltilmiş Model Kesişim Materyal Sıvı Süre Materyal* Sıvı Materyal * Süre Sıvı * Süre Materyal * Sıvı * Süre Hata Toplam Düzeltilmiş toplam Karelerin toplamı 109.08 F 101. %16’ini çeşme suyu.191 21. materyal*sıvı.688 44.000 0. 4.000 0.000 0. Materyal-Sıvı-Süre Parametrelerinin Grup Olarak Birbirine Etkisi Materyal. istatiksel manada kalan sıvı miktarlarının P değerlerini 0.911 208429. kirli meydanın tüm sıvılar için absorblama yeteneğinin pamuktan daha iyi olduğu görülmüştür.191 7. Çizelge 4.000 0. Bu miktarın (Şekil 4. uzun elyafın ise çeşme suyu sıvısında zorlandığı görülür.00 vermiş olup materyal.807 Sig.12.067 2253.8 5.262 68.873 5.529 2395.597 df 99 1 3 4 4 12 12 16 48 1159 1259 1258 Ort.022 650. Analizde materyal. kalan sıvı miktarları bakımından istatistiki bir öneme sahip olduğu görülmüştür.) %42 dir.484 5.7.26.031 0.12 1.000 Çizelge 4.316 17. 58dk 10sn de yünün absorblamadığı sıvı türlerinin yüzdeleri Yün serum sıvısının absorblanmasında zorlanmıştır. 0.11.000 0.) % 20’ini kan.096 7. %21’ini idrar.BULGULAR VE TARTIŞMA E. Pamuk ve kirli meydan grubunun yapısal olarak birbirine yakın olmasından dolayı sıvılara karşı davranışlarında büyük farklılık görülmemiştir.975 12.812 0. yün 16% 16% 21% Kan Serum drar 20% 27% Distile su Çeşme suyu Şekil 4. pamuk ve kirli meydanın çeşme suyu sıvılarında.Esin BAYLAN Yünün absorblamadığı toplam sıvı miktarı (Çizelge 4.946 121. sıvı ve sürenin anlamlı bulunması 61 .96 4. %27’sini serum ve % 16’sını destile su oluşturmaktadır. sıvı*süre.000 0.024 0.12. yünün serum sıvısında.’de görüleceği üzere yapılan analizde. sıvı.194 1574.26.092 1.656 0.368 29.Karesi 1.51 3.000 0.953 1.778 60. materyal*süre.000 0. Uzun elyaf kan ve idrar sıvısında iyi sonuç vermiş. Tüm sıvı gruplarına genel olarak bakılırsa.

084 0. uzun elyaf 28dk’de kirli meydan pamuğun 1.82±0.186 (%) 66% 44% 62% 43% Pamuk Uzun Eyaf Kirli meydan Yün Şekil 4.süre bağımlı değişkenlerinin karşılaştırılması Kalan sıvı 10sn (ml) 1.245 (%) 68% 51% 65% 52% 58dk10sn (ml) 1. ve Çizelge 4.066 1.10±0. 2 katı.25±0.04±0.13. materyal ve süre grupları kalan sıvı bakımından birbirleriyle karşılaştırılmıştır.23±0. yün 0.8 katı sıvı emdiği yün 1.2 katı sıvı emdiği yün 1.075 1.59±0.‘de bağımlı değişkenlerde sıvı farkı göz önüne alınmadan.064 1.51±0.075 1.31±0.45±0. Sıvı*Süre.36±0.25±0. bakıldığında.13. uzun elyaf 58dk’de kirli meydan pamuğun 1. uzun elyaf 13dk’de kirli meydan pamuğun 1.6 katı.27.85±0.5 katı sıvı emdiği yün 1. 10sn’de kirli meydan pamuğun 1.089 1.03±0.080 1.27.045 1.85±0.110 1.065 0. uzun elyaf 3 dk’de kirli meydan pamuğun 1. 1.BULGULAR VE TARTIŞMA E. 1. 1.062 1. Çizelge 4.89±0.38±0. materyal cinsi ve süreye bağlı olarak değişeceği görülmüştür.77±0. Materyal*Sıvı.19 katı.5 katı.Esin BAYLAN nedeniyle farklı materyal türleri ve/veya farklı sıvı türleri ve/veya farklı sürelerde kalan sıvı miktarı bakımından bir farklılık olması beklenmektedir.’de daha iyi görebiliriz. Çizelge 4.1 katı.086 1. Bunu Şekil 4.48±0.193 (%) 75% 61% 74% 69% 13dk10sn (ml) 1.068 1. uzun elyaf görülmektedir. Materyal*Süre.5 katı.36 katı sıvı emdiği yün 1. Materyallerin süreye göre bıraktıkları sıvı miktarı 62 .1 katı.39±0.049 (%) 90% 79% 88% 92% 3dk 10sn (ml) 1.13.064 1.27. Yani emme miktarlarının sıvı cinsi.1 katı.5 katı sıvı emdiği Kallan sıvı (ml) 10 sn 3dk 10sn Pamuk 13dk 10sn 28dk10sn 58dk10sn Yün Uzun Eyaf Kirli meydan Şekil 4.05 1. Sonuçlara bakıldığında 58dk 10sn de emilen sıvı miktarının yün de daha çok olduğu görülmüştür.5 katı. 1.145 (%) 72% 55% 69% 62% 28dk 10sn (ml) 1.32±0.04 katı. materyal türüne göre sıvı emilimi farklı olabileceği gibi sıvı cinsine ve süreye göre de emilim miktarında değişme olması beklenmektedir. Materyal*Sıvı*Süre interaksiyon etkisinin anlamlı olması nedeniyle. Materyal .

5 kat.132 1.91±0.90±0.17 1.123 0. yün 1.75±0.00±0. Kalan sıvı (ml) Pamuk Kan Uzun Elyaf drar Kirli meydan D.71±0.17 60% 87% 1. uzun elyaf 1.094 1.96±0. Materyal-Sıvı grubunun karşılaştırılması Kalan sıvı (ml) Kan 1.70±0.29±0.suyu 1.6 katı.2 katı kadar serum .BULGULAR VE TARTIŞMA E. Kirli meydan pamuğun 1 katı.18 71% 1.5 katı kadar kan.11±0.104±0.42±0.14.15.28±0.suyu 1.16 67% 1.suyu Şekil 4.14.33±0.7 kat.ı yün 2 katı kadar idrar.051 1. uzun elyaf 1. uzun elyaf 1.22±0.30 55% 63 .42±0.13±0.34±0.074 0. Kirli meydan pamuğun 1. uzun elyaf 1.27±0.13 1.109 % 67% 45% 64% 34% Serum 1.064 0.6 katı.16 68% 1.31 % 50% 58% 53% 53% 87% 1. Sonuçlara bakıldığında 58dk 10sn de kanın idrarın serumun uzun elyafta.’da da açıkça görülmektedir ki.47±0. Materyal*sıvı değişken grupların etkisinin grafiksel gösterimi Çizelge 4.36±0.45±0.68±0.14 1.23 56% 87% 1.27 66% 92% 1.27 59% 1.17 1.dk % 58.107 % 64% 55% 64% 57% Şekil 4.dk % 28.31±0.ı yün 1.suyu Yün Serum Ç.79±0.75±0.19 70% 1.9 katı.6 katı yün 2 katı kadar distile su.25±0.28.189 1. Kirli meydan pamuğun 1 katı.16±0.14±0. Sıvı*Süre gruplarında kalan sıvı miktarının karşılaştırılması 10.7 katı kadar çeşme suyu absorblamaktadır.30±0. Kirli meydan pamuğun 0.dk 1.28±0. uzun elyaf 1.19 71% 1.18 katı . yün 1.16 63% 1.157 % 62% 39% 56% 42% drar 1.18 66% 1.dk % 13.090 0.75±0. ve Çizelge 4.12 73% 1.23 1.1 katı.11 1. sn Kan Serum drar Distile Su Çeşme Su 1.06±0. çeşme suyu ve distile suyun yünde daha çok absorblandığı görülmektedir.28.) Çizelge 4.34±0.101 % 71% 48% 66% 35% D.10±0.13.84±0.049 0.11 Pamuk Uzun Elyaf Kirli meydan Yün 0. Kirli meydan pamuğun 1.169 1.11 % 3.25±0.42±0. (Çizelge 4.071 1.84±0.20±0.Esin BAYLAN Süre farkı göz önüne alınmadan materyal-sıvı değişken grupları birbirleriyle karşılaştırılmıştır.95±0.082 0.21 72% 1.23 63% 1.123 % 65% 41% 61% 45% Ç.19 63% 85% 1.30±0.33±0.18±0.33±0.171 0.22 1.82±0.046 0.

491 1.Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi Ölçülen Değişken : Kalan Sıvı Miktarı Varyans Kaynağı Süre SıvıTipi Hata Toplam Kareler Toplamı 3.7 Süre 73 4 18 3. Bu durum duncan çoklu ranj testinde belirtilmektedir (Çizelge 4. Bu gurup için yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 4.87 Ho red red Sıvı yüzdeleri için yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 4.Esin BAYLAN Çizelge 4.77 Ho red red Çizelge 4. serum fizyolojik ve çeşme suyu aynı gurupta. kalan sıvı yüzdesi bakımından anlamlı etkisi olduğu görülmektedir.1 Ftablo 2. %5 anlamlılık seviyesinde irdeleme yapılırsa süre ve sıvı tipinin.430 1. Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi Ölçülen Değişken : Kalan Sıvı Yüzdesi Varyans Kareler Serbestlik Beklenen Fs Kaynağı Toplamı Derecesi varyans 7566 5 1513 285. kalan sıvı miktarı bakımından anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. Duncan Çoklu Ranj Testi Faktör: Sıvı Tipi Faktör Sıra Seviyesi 1 2 3 4 5 Ortalama 1.087 Serbestlik Derecesi 5 4 20 29 Beklenen varyans 0.499 1. Ayrı harf taşıyan ortalamalar istatistikî olarak ayrı gurupta yer almaktadır.BULGULAR VE TARTIŞMA E. %5 anlamlılık seviyesinde irdeleme yapılırsa süre ve sıvı tipinin.).17. Dunkan çoklu ranj testine (Çizelge 4.) göre zamana bağlı olarak kalan sıvı miktarı bakımından distile su.007 0.19 da gösterilmiştir.0076 0.17. Bu durum duncan çoklu ranj testinde belirtilmektedir. Her harf ayrı gurubu göstermektedir.049 3.18.5 Sıvı Tipi 105 20 5.0024 Fs 244.494 1.18. Zamana bağlı olarak kalan sıvı yüzdeleri bakımından distile su ve serum fizyolojik aynı gurupta.16 gösterilmiştir. Çizege 4.031 0.429 n 6 6 6 6 6 Distile Su Serum Fizyolojik Çeşme suyu Kan drar Farklı Guruplar a a ab b b Çizelge 4.7 3.3 Hata 7746 29 Toplam Ftablo 2.6014 0.18. kan idrar ve çeşme suyu kendi arasında aynı gurupta bulunmaktadır Çizelge 4.16. kan idrar ve çeşme suyu kendi arasında aynı gurupta bulunmaktadır 64 .15 de sıvı tipi ve süre göz önüne alınarak kalan sıvı miktarı ve sıvı yüzdeleri gösterilmişidir.

5 74.29.Esin BAYLAN Ortalama 74. Duncan Çoklu Ranj Testi Faktör: Sıvı Yüzdesi Faktör Sıra Seviyesi 1 2 3 4 5 E.4. materyal cinsine ve süreye göre farklılık göstermiştir.(Çizelge 4.3 71.5 74.BULGULAR VE TARTIŞMA Çizelge.20) Şekil 4. Absorblanan sıvı miktarı.) görüldüğü gibi her materyal için absorblanan sıvı miktarı süreyle doğru orantılı olarak artmıştır.3 71.19.29. Materyal*Sıvı*Süre değişken gruplarının karşılaştırılması Kalan Sıvı(ml) Uzun Uzun Uzun Uzun Uzun Kirli Kirli Kirli Kirli Kirli Yün Yün Yün Yün Pamuk 10sn Pamuk 3 dk Kan Serum Pamuk 10dk drar Distile su Pamuk 15dk Çeşme suyu Pamuk 30dk 65 Yün .3 n 6 6 6 6 6 Distile Su Serum Fizyolojik Çeşme suyu Kan drar Farklı Guruplar a a b b b Materyal-sıvı-süre değişken grupları göz önüne alınarak yapılan karşılaştırmada (Şekil 4.

45 0.20.3133 0.2959 9% 26% 12% 14% 17% 58.8865 0.3466 0.096 0.3816 0.1233 1.90% 12% 17% 8% 1% 2% 36% 15% 17% 5% 5% 4% 38% 12% 19% 2% 6% 3% 35% 2% 18% 5% 4% 6% 33% 0. 10 sn 3 dk da 10 dk da 15 dk da 30 dk da Top.0233 0.1558 0.1883 0.32 0.2191 0.3933 0.1258 0. 10 sn 3 dk da 10 dk da 15 dk da 30 dk da Top.0208 0.1883 0.1575 0.6153 0.3 0.115 0.Esin BAYLAN Süre KAN 10 sn 3 dk da 10 dk da 15 dk da 30 dk da Top.6692 E.4183 0.1866 0. % oranı 8% 12% 6% 8% 10% 37.4866 0.7241 0.17 0.0299 0.2266 0.04 0.3016 0.1016 0.3553 0. Materyal*sıvı*süre değişken gruplar Pamuk Emilen sıvı (ml) 0.1691 1.BULGULAR VE TARTIŞMA Çizelge 4.1225 0.0933 0.086 0.8564 0.3183 0.0865 0.07 0.30% 12% 19% 3% 4% 3% 36% 10% 17% 2% 6% 5% 35% 11% 19% 3% 2% 2% 33% 5% 17% 4% 5% 2% 28% Uzun elyaf Yün Emilen Emilen sıvı sıvı % oranı % oranı % oranı (ml) (ml) 14% 11% 8% 13% 14% 47.0933 0.2433 0.04 0.1624 0.0226 0.045 0.0966 0.06 0.0675 0.0646 0.47 0.1933 0.095 0.1183 1.056 0.104 0. 10 sn 3 dk da 10 dk da 15 dk da 30 dk da Top.57 Kirli meydan Emilen sıvı (ml) 0.4 0.2325 0.04 0.0358 19% 25% 16% 9% 13% 59.2466 1.2325 0.156 0.7514 0.655 0.2132 0.3341 0.08583 0.035 0.1175 0.1283 0.7016 0.1633 1.47 0.0886 1.0816 0.0583 1.77 0.7105 0.07 0.06 0. 10 sn 3 dk da 10 dk da 15 dk da 30 dk da Top.23 0.1967 0.5583 0.0683 0.721 0.143 0.12 0.1586 0.345 0.3633 0.10% 3% 11% 12% 8% 16% 43% 9% 26% 9% 3% 24% 54% 8% 30% 9% 31% 15% 66% 8% 33% 5% 29% 13% 64% ÇEŞME SUYU D ST LE SU DRAR SERUM 66 .3213 0.2833 1.0515 0.1881 0.80% 22% 21% 8% 10% 6% 53% 24% 26% 5% 9% 16% 58% 20% 20% 6% 4% 21% 54% 16% 22% 12% 8% 8% 52% 0.0984 0.3316 0.064 0.34 0.068 0.0333 0.195 0.079 0.2484 0.11 0.0516 0.0358 0.3726 0.165 0.2758 0.28 0.11 1.0706 0.3182 0.045 0.0216 0.2141 0.105 0.

emme yeteneği ve sterilizasyona uygunluğu noktalarında karşılaştırılmıştır. Örneğin idrardaki bazı bileşenlerde yüzeysel etkinliği olan bazı maddeler bulunur ve bu durumda suyun yüksek yüzey basıncı 70 dynes/cm den 55 dynes/cm ye düşmektedir. Testlerde 300 numune ile çalışılmış 1500 deneme yapılmıştır.5 1 0.5 2 kalan sıvı (ml) 1. yumuşaklığı önemli olup. Dolayısıyla sıvılar da bulunan bileşenler. de sıvı yayılım hızı ortalama olarak uzun elyafta en fazla iken yünde en düşük olmasına rağmen Şekil 5. SONUÇ VE ÖNER LER E.1 10 sn de materyallerin absorbladıkları sıvı miktarı(ml) Şekil 4. üç farklı materyalden oluşturulan dokular ile pamuktan elde edilen doku yayılım hızı. Beden sıvılarının tüm parçacıkları genel olarak su tarafından kontrol edilmektedir. Dolayısıyla sıvıyla temas eden toplam yüzey artmıştır. Yün dışındaki elyaflar dövücüden geçirilip daha kısa elyaf boylarına parçalanmıştır. Özellikle yünün yayılım hızı düşük olduğu halde 10sn içinde absorbladığı sıvı miktarı diğer elyaf gruplarına çok yakın olmaktadır. Yün ise 67 .Esin BAYLAN Emici ürünlerde nonwovenların kullanımı bu ürünler için hammadde olarak pamuklu ürünlerin tüketimini artırmaktadır.SONUÇ VE ÖNER LER 5. Dokularda kullanılan elyaf boyları da yayılım hızı ve sıvı absorblama özelliği üzerinde etkin olmaktadır. dokunun biraz daha sıkı ve sert olabileceği düşünülmüştür. Absorban özelliği olan materyaller günümüzde birçok yüzey uygulamasında kullanılmaktadır ve farklı beden sıvılarıyla ile temas etmektedir. farklı malzemeler üzerinde yayılım hızlarının ve absorblama yeteneğinin de farklılık göstermesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada.5 0 Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu p km ue y Şekil 5. de 10sn de absorblanan sıvı miktarlarının birbirine yakın ortalamalara da olduğu görülmektedir. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar aşağıda yorumlanmıştır: 2. Çıkan sonuçlar istatistiksel metotlar ile değerlendirilmiştir. Bunun sebebi yayılım hızında dokunun esnekliği. Bu durum emilim yapan yüzeylerin yapısal özelliklerinin sıvıların akış mekanizmasında etkin olduğunu göstermektedir. Kandaki hücreler ve proteinler ise bu süspansiyonun akışkanlığını 1 centipoiseden 5 centipoise kadar çıkartabilmektedir. pamuk ve kirli meydanın yayılım hızlarının birbirine çok yakın olması sebebi. vücut sıvıları ve vücutla teması muhtemel olan sıvıların farklı davranmasına.1. Mesela uzun elyaftan elde edilen doku daha yumuşak olduğu için pamuğun iki katı yayılım hızı göstermiş iken. doku porozitesi yüksek olan yapılarda yayılım hızı azalmaktadır.1.

Dokulardaki sıvı akış mekanizması. Şekil 4. iki kutuplu özelliği nedeniyle su diğer sıvılara göre benzersiz bir yapıdadır. Şekil 4. Gereken salgıların emilmesi için pamuk yerine yayılım hızı emme yeteneği bakımından pamukla yakın özellik gösteren kirli meydan veya pamuktan daha iyi özellik gösteren üstelik maliyet olarak pamuktan ucuz ve yumuşak olan uzun elyaf veya absorblama yeteneği yüksek olan yün kullanılabilir. Dolayısıyla sıvı akış mekanizması sıvının akışkanlığına. Yani 2 gr pamuğun gösterdiği performansı 1 gr yün gösterebilmektedir. yayılım hızını ve ilk sıvıyla temasın da absorbladığı sıvı miktarını olumsuz yönde etkilemiş olabileceği tahmin edilmektedir. Yapışkan flasterli yara bantları yumuşak. Bu özellikleri akışkanlık bakımından suyu bazı sıvılara göre daha iyileştirmektedir. kan ve exudanın (yarada birikmiş olan sıvı) emilmesi. Mekanik nitelikler esneklik ve sertlik açısından değişkenlik gösterebilmektedir. kullanım yerine göre. elyaf boyu diğerlerine göre daha uzun olup keçe gibi sıkı bir yapıda olması. Kalın bezlerde kullanım performansı iyileştirilmiş materyaller veya sistemler kullanılarak yapı inceltilebilir.30) (Çizelge 16. Çeşitli tıbbi uygulamalar için çok sayıda yara sargı tipi mevcuttur. Bu durum sıvının fiziksel özelliklerinin absorblanma üzerinde etkili olduğu göstermektedir (Şekil 4. Bu materyallerin fonksiyonları enfeksiyona karşı koruma. daha akışkan ve diğer sıvılara oranla daha yüksek bir yüzey basıncına sahiptir. Bu tip yüzeylerde çekim gücünü artırmak için absorbanlar materyallerin birkaç yerine yerleştirilmektedir. Mesela.’da görüldüğü üzere her sıvı ilerleyen sürelerde birbirinden farklı oranlarda azalmaktadır. Bu yapılar emilimden ödün vermeden doku performansını farklı oranlarda artırmaktadır. iyileşmeyi hızlandırma ve bazı durumlarda yaranın ilaçla tedavisidir. Bu farklı çaplardaki lifler birleştirildiğinde oluşacak dokunun bazı parametreleri değiştirilmiş ve iki tarafın faydalı özellikleri birleştirilmiş olmaktadır. Absorblama yeteneğinde dokunun mekanik nitelikleri de önemli rol oynamaktadır. Suda yüksek bir kaynaşma ve moleküler tutunma gücü bulunmaktadır.SONUÇ VE ÖNER LER E. Suyun erime ve kaynama noktası daha yüksek. ağ içinde kullanılacak dokular önceden belirlenmiş konumlarına göre yerleştirilmektedir. Sıvının etkin şekilde iletilmesi için orta tabaka yoğunluğu diğer tabakalara göre daha yüksek tutulmuştur. sargı veya pansuman materyali yarayı örtmek ve iyileştirmek sürecine katkıda bulunmak için kullanılır. sıvının fiziksel niteliklerine bağlıdır.30. Yün pahalı ve az bulunan bir materyal ancak performans olarak pamuğun yaklaşık iki katı. Bazı bebek bezlerinin kalın bazılarının ise ince olduğu dikkatimizi çekmiştir. 68 .28 e göre bebek bezleri gibi absorban pedlerde sıvı iletimini sağlamak amaçlı olarak bu materyaller veya bu materyallerden oluşan karışımlar pamuğa alternatif olarak kullanılabilir. bükülebilir ve yüksek emici özellikte olmalıdır. yüzey basıncına ve aynı zamanda katı emilim malzemesinin yapısal özelliklerine bağlı olmaktadır.Esin BAYLAN diğer elyaf grupları gibi dövücüde parçalanamamıştır. Örneğin bebek bezlerinde üst tabakanın görevi sıvıyı almak ve onu alt tabakaya gönderip ağ yüzeyini kuru tutmaktır ve üst tabakanın yoğunluğu alt tabakalara göre düşüktür. Kullanılan absorbanların niteliği malzemenin kalınlığını ve kullanım performansını yakından etkilemektedir. Orta tabaka sıvı tutmakta ve bu sıvının diğer tabakalara iletimi sağlamaktadır. ve 17). Kişisel bakım uygulamaları için emici yapılar tasarlanırken bu farklar göz önüne alınarak. Böylece kullanım alanı farklı yönlere doğru kaymakta veya kullanıldığı alanda daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Canlı dokularda meydana gelen yaralarda.

095 0. Kirli meydan. %5 anlamlılık seviyesinde.Bası.bantı Ort Yayılım hızı(cm) 1.41 1.12 1.SONUÇ VE ÖNER LER E. kullandığımız materyaller ile bası bandının kan absorlama yeteneği ve kan yayılım hızı karşılaştırılmıştır (Çizelge 5.165 14% 0. emilen kan miktarı bakımından anlamlı etkisi görülmektedir.17 17% 0.054 52.8% 1.41 0.023 2% 59.96±0.2. Bu gurup için yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 5.382 0. kirli meydanın pamuk çekirdeği üzerindeki kısa elyaflardan elde edilmiş olması noktasından yola çıkılarak.73±0. Bu özellikler materyallerin yara bantlarında kullanılabilme olasılığını artırmaktadır.163 58. pamuk maliyetiyle hemen hemen eşitlenebileceği tahmin edilmektedir. Ancak.9% Uzun elyaf Emilen sıvı (ml) 0.17 12% 0.14 0. Sonuçta bu materyallerin medikal ve hijyen alanında pamuğun kullanıldığı yerlerde alternatif olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Piyasada satılan hemostatik bası bantlarına analizini yaptığımız materyallerin alternatif olup olmayacağı merak edilerek.12 11% 13% 0.23 0.28±0.35±0.97 1.Çizelge 5.28 12% 0.126 8% 0. Emilen sıvı (ml) 0. gözeneklilik esneklik yumuşaklık ve vücuda uyumluluk.1% 1.12 0. Fiziksel olarak pamuğa olan yakınlığından dolayı medikal ürünlerin taşıması gereken akışkanlık. kirli meydan ve uzun elyafın pamuk gibi selüloz kökenli olması.3% 0. biyolojik olarak bozunabilmesi toksik ve alerjik olmaması ve istenmeyen tepkimeye girmemesi özelliklerini taşıyacağı tahmin edilmektedir.1.2..19 10% 0.23±0. süre ve lif tipinin.157 0.241 18% 9% 0. kirli meydan ve uzun elyafın fiziksel özeliklerinin pamukla benzerlik gösterebileceği düşünülmüştür.70 0. yün ve uzun elyafın basınçlı buhar ile yapılan sterilizasyon koşullarına uygunluğu tespit edilmiş ve pirojen testiyle bakteri üremediği görülmüştür.Esin BAYLAN Sonucunda kullanılan yünün maliyeti.1 0.188 9% 0.193 6% 0. Hemostatik Bası Bandı ve kullanılan materyallerin kan yayılım hızları Materyal Pamuk Uzun elyaf Kirli meydan Yün H.17 37. yayılım hızı ve sterilizasyona uygunluk yönlerinden ele almış olup medikal ve hijyen alanında kullanılması için gereken diğer özellikler araştırılmamıştır.).19 10% 25% 0.47 26% 0. Çizelge 5. Hemostatik Bası Bandı ve kullanılan materyallerin kan emme miktarları gösterilmiştir. Hemostatik Bası Bandı ve kullanılan materyallerin kan emme miktarının karşılaştırması Pamuk Süre 10 sn 3dk 10dk 15dk 30dk Top.959 Emilen Sıvı (%) 14% 11% 8% 13% 14% 47.12 0. Yapılan çalışma materyalleri absorblanma yeteneği.3 de gösterilmiştir.19 0. absorbe etme veya itme.1.48 26% 16% 0.197 Hemostatik bası bantı Emilen Emilen Emilen Emilen Emilen Sıvı sıvı Sıvı sıvı Sıvı (%) (ml) (%) (ml) (%) 19% 0.1. Bu durum duncan çoklu ranj testinde de belirtilmektedir(Çizelge 69 .747 Kirli meydan Emilen Emilen Sıvı sıvı (%) (ml) 8% 0.26 Çizelge 5.7% Yün Çizelge 5.

0564Ln(x) + 0. uzun elyaf. Zamana karşı emilen kan miktarı grafiğinde 70 .).922 0.0727Ln(x) + 0.B.9174 Hemostatik Bası Bantı y = 0.9 11. Kirli meydan ve pamuk farklı gruplardadır.2 0 0 1000 2000 Zaman (s) 3000 R2 = 0.517 0.0782Ln(x) + 0.0449Ln(x) + 0.526 Serbestlik Derecesi 5 4 20 29 Beklenen varyans 0.104 0.8141 Kirli Meydan y = 0.397 n 6 6 6 6 6 Uzun Elyaf H.5.3598 R2 = 0.2. Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi Ölçülen Değişken: Emilen Kan Miktarı Varyans Kaynağı Süre Lif tipi Hata Toplam Kareler Toplamı 3.2 de zamana karşı emilen kan miktarı grafiğinde de görmekteyiz.3662 R2 = 0.3021 R2 = 0.6 0.SONUÇ VE ÖNER LER E.8416 Pamuk y = 0.8315 Yün y = 0.1 Ftablo Ho red red Çizelge 5.Esin BAYLAN 5.4 0.2268 R2 = 0.417 0.0732Ln(x) + 0. Analiz sonucunda kullanılan lif tipinin emilen kan yüzdesinde % 5anlamlılık seviyesin de anlamlı etkisi olduğu. Bu farklılığı Şekil 5.838 0.441 Emilen Kan Miktarı (ml) 1. Duncan Çoklu Ranj Testi Faktör: Kan Miktarı Faktör Sıra Seviyesi 1 2 3 4 5 Ortalama 0.2 1 0.3.8 0.009 Fs 83. Şekil 5.187 4.Bantı Yün Kirli Meydan Pamuk Farklı Guruplar a a a b c Zamana Karşı Emilen Kan Miktarıy = 0. karşılaştırma sonucun da kullanılan materyallerden.5. kan sıvısını absorlama yeteneği uzun elyaf >hidrostatik bası bandı=yün≥kirli meydan≥pamuk şeklinde sıralanabileceği görülmektedir (Çizelge 5.784 0. Dunkan testine göre zamana bağlı olarak emilen kan miktarı bakımından yün. Çizelge 5. Emilen kan yüzdesi için yapıla varyans analizi Çizelge 5. hidrostatik bası bantı istatistiki olarak aynı gurupta yer almaktadır.4.3.738 0.de gösterilmiştir.4.8213 Uzun Elyaf Şekil 5.) Sonuçta kan ve exudanın (yarada birikmiş olan sıvı) emilmesi gereken bölgelerde bu materyaller kullanılabilir.642 0.

456 0.8213 Şekil 5.0509Ln(x) + 0.Esin BAYLAN Serbestlik Derecesi 5 4 20 29 Beklenen varyans 0.SONUÇ VE ÖNER LER Çizelge 5.0564Ln(x) + 0.297 0. Zamana karşı emilen kan yüzdesi 71 .321 0. Kirli Meydan ve Pamuk ayrı gruplarda yer almaktadır Zamana Karşı Emilen Kan Yüzdesi 0.2629 R2 = 0.2155 R2 = 0.6 0.005 Fs 63.383 0.3 0.2268 R2 = 0.7944 Yün y = 0.2089 R2 = 0.3.B.42 9.22 n 6 6 6 6 6 Farklı Guruplar a ab ab bc c (Çizelge 5.8 0.5.045Ln(x) + 0.8476 Hemostatik Bası Bantı y = 0.1 0 0 1000 2000 Zaman (s) 3000 Emilen Kan Miktarı (%) Uzun Elyaf y = 0.92 Ftablo Ho red red Çizelge 5. Uzun Elyaf.3021 R2 = 0.Duncan Çoklu Ranj Testi Faktör: Emilen Kan Yüzdesi Sıra 1 2 3 4 5 Uzun Elyaf H.6.6)Dunkan testine göre zamana bağlı olarak emilen kan yüzdesi bakımından yün ve hidrostatik bası bantı istatistiki olarak aynı gurupta.386 0.7 0.201 0.7425 Kirli Meydan y = 0.912 E.Bantı Yün Kirli Meydan Pamuk Faktör Seviyesi Ortalama 0.2 0.8416 Pamuk y = 0. Tek faktörlü tek sınırlamalı Varyans Analizi Ölçülen Değişken: Emilen Kan Yüzdesi Varyans Kaynağı Süre Lif tipi Hata Toplam Kareler Toplamı 1.0458Ln(x) + 0.4 0.050 0.608 0.101 1.0449Ln(x) + 0.5 0.

J.R. zmir. 6: 96-97. ÜREYEN. 2005.KAYNAKLAR KAYNAKLAR E. 1. 2005/1: 74-76. META Basım Yayıncılık. Tekstil Teknik Dergisi. s.: M. BYRNE. ANON M. 2004. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. ALISTAIR. CEVAH ROGLU. ANON M. 2003.E. M.. Çev. META Basım Yayıncılık. Epurex’ten Amaliyatlarda Kullanılmak Üzere Yeni PU Filmler. R. . 54(5):353358. January/Marc. 72 . A. 2004.C. (A. 1999. Predicting the Laakage Parfomance of Smail Bodywom Disposable Incontinence Pads Using Laboratory Tests. CZAJKA. ANAND editör). R.E.. CIECHANSKA. J. Çev. HORROCKS ve S. (A. Teknik Tekstiller El Kitabı. C. 2005. Autex Research Journal . H. E. Nonwoven Üretiminde Pamuğun Yeri. ANDERSON. Ocak. Tad Dergisi.K. R.(3):102-109. CASE. Acute Respiratory Effects of Diaper Emission. F. September/October. Nonwoven Kumaşların Yenilikçi Dünyası. KADIOĞLU. Archives of Environmentalm Healh. s. s. 4 (48): 69-72. BITZ. 1. USTA. Dokunmamış Ürünler ve Kullanım Alanları. Tıbbi Tekstiller. 13(49): 13-15. Medical Engineering Physics. ANDERSON. ÖZYAZGAN. 2002. 97-99.C. BAŞER. December. TheHhygiene Market Faces Challenges. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. 1994.J. Yüksek Lisans Tezi. Mayıs. 1995. 9-13. October/December.K.1-27.. zmir. G.Esin BAYLAN AĞIRGAN. Baskı. s. 2000. DEAN. Marmara Üniversitesi. A.. Tekstil Teknik Dergisi.: H. Nonwovens Industry. Nonwoven Technical Industrial Textiles/ Techtextil Exclusive.M.C. HORROCKS ve S. COTTENDEN. V. 2003. Teknik Tekstiller Piyasasına Genel Bakış.R.446-455. 2000. Tıbbi Tekstiller. i. M. Brooks.. D. ŞENGÖNÜL. R. Baskı. 19(6): 556-57. 1997. TAD Dergisi. Devolopment of Medical Textile Market.. Nonwoven Esaslı Emici Bezlerde Lif Cinsi ve Sıklığının Hava Isı Sıvı Geçirgenliğine Etkisi. BAYRAKTAR. Teknik Tekstiller El Kitabı. Tıpta Kullanılan Tekstil Materyalleri. ANAND editör). stanbul. Multifunctional Bacterial Cellulose/Chitosan Composite Materials for Medical Applications. 35 (12): 38-36. Tekstil Teknik Dergisi. 1995/3: 60-61. 1995.

davidrigbyassociates. X. 1994. Fak. Tekstil Teknik Dergisi. Türkiye Sayısı. Nonwoven Tekstil Endüstrisine Genel Bakış. 2002. SAYIT. Technical Textiles and Nonwovens: World Market Forecasts to 2010. T. J. 1992. JEAN. Liquid Wetting. 2005. S. DURAN. MÜJDEC . 62(12): 697-704. 2005/1: 147-149. s. H. DURAN. DOĞMAZ. GAO. Therotieal Orientation Density Function of Spunbonded Nonwoven Fabric Textile Research Journal. September. Bilim Teknik Dergisi. Türkiye Sayısı. 2005.7: 2-7. K. stanbul. R. 71(6): 509-513. Başbakanlık GEM Raporu. 2004. 1: 144-156.. 2003. Textile Research Journal. Nonwoven Tıp Ürünleri. DAULSTROM. Ege Üniversitesi Müh. Y. Hijyen Pazarı Zorlularla Yüzyüze Geliyor. http://www.L. Yüksek Lisans Tezi. 2005/1:137-142. Autex Research Journal.Esin BAYLAN DAND K. 2004 Teknik Tekstiller Dünya Pazarı Türkiye’nin Üretim ve hraç mkanları. DURAN. Nonwoven Technical Endustrial Textiles.2005). Tıbbın Geleceği: Biyomalzemeler. GÜMÜŞDEREL OĞLU. Nonwoven Technical Endustrial Textiles. DUTKIEWICZ. DRA. 2(3):154-163. HSIEH.. 1992. and Retention Properties of Fibrous Assemblies. . EMEK. 2005.html ( 17/04/2006). stanbul. Yayınları. http://www. Spunbond Technology. BAHT YAR . II. G. Soda Oksijen Yöntemiyle Linters Selüloz Üretimi.C.he. Türkiye Sayısı.utk. Nonwoven Ürünlerin Teknik Tekstil Uygulamalarındaki Önemi. B. 2005/1:143-148. Internationl Technical Textiles Congres. TAD Dergisi. stanbul 73 . B. HUANG.KAYNAKLAR E.trcs. YU. Some Advances in Nonwoven Structures for Absorbency.com (13. 2005. Üniversitesi. 3/2004.03. Nonwoven Tekstil Yüzeyleri. 2004. 2002. K. M. K. FREDERICK. A. 2001.470-475.edu/textilel/nonwovens/spunbond. Dokusuz Tekstil Yüzeyleri ve Makineleri. S.. Nonwoven Uygulamaları. 2002. Ankara.. N. (8):82-90. DURAN. Z. 2004. Transport. Comfort and Aesthetics.. K. L. Nonwoven Technical Endustrial Textiles.

LI. H. MAO. 2000. Türkiye Sayısı. Journal of Textile Institue.: T. 2003. K. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi. ONAR.J. TAD Dergisi. T. 3 (2):1-8.org/No2. H.R..2006). V. Journal of Textile and Apparel. 29-43.L. PHILIP.. s. O.. S. Cerrahi Ortamda Kullanılan Giysiler ve Genel Özellikleri. PAMUK. Autex Research Joumal. 2005. KAREN.. N. ANAND editör).X. HORROCKS ve S. zmir. Physical Mechanics of Moisture Diffusion Into Hygroscopie Fabrics During Humidity Transients. Tıbbi Uygulamalarda Kullanılan Materyaller. 2002. The Indian Journal of Pedriactis. (A. Technology and Management.. PRASAD. 91 (2): 302-323.. 6: 213-220. N. s. 2005. ÖNDOĞAN. Fall. M. Çev. Tekstil Araştırma Dergisi. ÖKTEM. 1995/1: 85-87. ZAMF R.C. http:// www. Y. Diapers and Skin Care :Merits and Demerits.J. 71(10): 907-908. Apparatus and Method for the Assessment of In-Plane Anisotropic Liquid Absorption in Nonwoven Fabrics.htm (15. 1. Nonwoven Kumaşlarada Tırmanış Devam Ediyor. 2000. K. M RAFTAB. SOO. (A. N. KAUSHAL. Baskı. LUO. 2005. Teknik Tekstiller El Kitabı. HORROCKS ve S.C. 75 (7): 544550.03. 2000. 2002/3: 153-155. F. PUSHPLATA. 74 . Çev. KADIOĞLU.: H. H. Türkiye Sayısı. The relationship of Fabric Properties and Bacterial Filtration Efficiency for Selected Surgical Faces Masks. 2000. SADIKOĞLU. RUSSELL.autexrj. M. Tıpta Kullanılan Biyolojik Olarak Emilebilen Lifler. SEVENTEK N.K.S. Çocuk Bezleri çin Dokunmamış Kumaşların Kullanımında Aşıma ve Emilen Su Etkisi. 2002. META Basım Yayıncılık. C. KIEKENS. Non Wovens From Cotton Fibres for Absorbent Produets Obtained by the Needle Punehing Process. A. R. S. KYUNG. Teknik Kumaş Yapıları. Z. Teknik Tekstiller El Kitabı. 2(4): 166-174. . META Basım Yayıncılık. Tıbbi Uygulamalarda Biyopolimerlerin Kullanımı.. Nonwoven Technical Endustrial Textiles.Esin BAYLAN KALOĞLU. P. zmir. Nonwoven Technical Industrial Textiles. 1995. KARAKAŞ.R.KAYNAKLAR E. G. Z. 2005/3: 65-73.. 2005/3: 75-78. 1. Baskı. ANAND editör). Teknik Lifler. CINDY. 2004.141-145. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.

Afyon.KAYNAKLAR E. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe.edu. M. M. Y. 2004/1: 74-76.458-463. M. Hammaddeleri ve Özellikleri.Esin BAYLAN SAD KOGLU. ULCAY. Effect on Comfort Properties of Using Superabsorbent Fibres in Nonwoven Interlinings.205. Enviroment. Advances in Wound Management. Eğirmeli Bağlantılı (Spunbond) ve Eriyik Üfleme (meltblown) Tekniklerine Göre Yapılan Dokusuz Yüzeylerde Üretim Olanaklarının Karşılaştırılması. Gaziantep. 6:102-110.. T. s. Nonwoven ve Lifler. F. Yüksek Lisans Tezi. STAR.G. 2005. July/ September. Temmuz.01. 2004. M. 2003. 3:161-165. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi.Not A Clear Issue. Tek Kullanımlık Ter Pedi Tasarımı. PJB Publications.. SMITH. 1997. 2004/3: 142-148. TAD Dergisi. SARIIŞIK. Ö. YAMAN. KAHRAMAN. P. Tekstil Teknik Dergisi. D.R. Dokusuz Kumaşlardaki Yeni Gelişmeler Üzerine Bir Araştırma. Nanoteknoloji Yöntemi ile Dokusuz Yüzey Eldesi. NewYork. J. Gaziantep. T. 98. 2003/3:174-178. 2002. ŞENOL. S. TOPALBEK ROGLU.. 13: 54-57. 2005.2006).. .. N. L. 2004. J.ohio-state. From Dirty Diapers To Wallpaper. Tıbbi Amaçlı Non-wovenlar.A. SARAH.ORHAN. s. G. s. Kullanılıp Atılabilen Nonwovenlara lgi Artıyor. stanbul. http://www. N. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.. N. 2004/1: 74-76. PARLAKY G T. Ohio State University Fact Sheet. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi.G. Bebek Bezlerinin Objektif Tutum Değerlerinin Farklı Yöntemler le Ölçülmesi. Kasım. 1994. . 2004. BERKALP.ag. N. 2005.. AKALIN. LALEL .. USTA. 2002. Tekstil Maraton Dergsi. 2005. DEĞ RMENC Z. S. 45(4): 4-5. B.Ö. Tekstil Teknik Dergisi. Tekstil Maraton Dergisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. M. Textile Technology. USTA. WAMLSLEY. . 3/2005: 20-24. 2003. Yapay Damarların Gelişimi. Nonwoven ve Elyafları. 75 . Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi. II. 2005. TOPRAKKAYA.. TOKPINAR. 8:132-138. Teknik Tekstillerin Kullanıldığı Yerler ve Hazır Giyim Sanayinde Yeri. SADIKOĞLU. YAMAN. TOPALBEK ROĞLU./~ohioline (04. PITTS. Bebek Bezlerinin Genel Özelliklerinin ncelenmesi. 2004.C. The D aper decision. ÖZEN.Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi. M.

08.disposablediapers. Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Tekstiller. X. (03. 76 .htm. http://www.com.diaperware. A. http://www.02.com/ingles/html/homeing.htm. CANOĞLU S. http://www.com.2005). .2005).sağlıktekstilleri. ZEHRER.09. Tübitak .01. (06. Feature: Assessment of DiaperClogging Potential of Petrolatum Moisture Barriers. N.. Textile Research Joumal. DING..html.205).05.2006). http://www. W. Modelling And Analyzing Liquid Wetting in Fibrous Assemblies.tr. GROVE.2005).. III.html.2006). Yüksek Lisans Tezi. Ö. (27. (03. http://www. L.inda.03.kurtsan.org/story.2005). K. NEWMAN.K.com/1/id6.butal.Esin BAYLAN YILDIRIM. D. GÜÇER. 1994.10. ZELZELE. C. http://www..2005). YÜKSELOĞLU S.L.ora/No5l0035.mx/cricher/history. 51(12): 54-58. 2001. .com/information/diapers.gpoabs.com/latis.tad. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.htm.10. (12.04.gov.com. AYDIN...apparelsearch. Ostomy/Wound Management. http://www. 71(9): 762-766. http://www.sitemynet. (02. Kaliteli Yaşam çin Teknik Tekstiller ve Kullanım Alanları.cfm?section=edana. ÇEL KB LEK.09. NTERNET KAYNAKLARI httc:l/www. http://onurigo. (01. .org /category /nwn_index. Ş.Hamur Kağıt Üretimi ve Standardizasyon Testlerinin Yapılması.autexri. http://www..KAYNAKLAR E. http://www.edana.com/Education/Research/Nonwoven/2001_Kermit_Duckett/edu cation_research_nonwoven_intro_to_nonwovens. ZHONG.05.com. (26. stabul.07.2005).2006). (06.2005).htm. B.L.2005).2006).2006).tr (18.gdm-spa.05. http://www. 2005. TANG.elhadefler. (13.tr/mt/nw.10. (14. G.M.Bursa Test ve Analiz Laboratuarı (Butal).com. http://www. (06.pdf. (04.

2000-2001 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Fiyat Maliyet Analiz biriminde görev yaptı. 87 . 2001 yılında KSÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Sırasıyla.Esin BAYLAN 1974 yılında Ankara’da doğdu.ÖZGEÇM Ş ÖZGEÇM Ş E. Evli ve bir çocuk annesidir. Kırıkkale Hürriyet lkokulu. 1998-2000 yılları arasında Dörtel Boya Baskı işletmesinde. 1994 yılında Ege Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 1998 yılında mezun oldu. Osmancık Ortaokulu ve Salihli Lisesini bitirdi.

364 1.572 1.061 0.613 3.545 0.455 2.6 0.EKLER E.275 2.061 0.875 3.061 0.98 3.821 3.796 1.9926 0.Sap 95% güvenlik sınırları dahilinde Alt Sınır Üst Sınır 1.061 0.333 1.355 0.055 0.995 3.717 2.837 2.875 0.8106 1.596 1.183 1.Esin BAYLAN Ek Çizelge 1.155 2.713 3.0598 0.061 0.0604 Yün Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk 78 .061 0.354 1.064 0.113 1.061 0.0598 0.48 0.395 1.575 2.061 0.226 1.061 0.4542 1.6928 1.794 1.9286 1.1 3.275 1.Ort (cm) 1.72 0.061 0.061 0.061 0.85 4.52 0.155 1. 10 sn de sıvı yayılım hızlarının ortalamaları Materyal Kullanılan Sıvılar Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Ort Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Ort Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Ort Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Ort Yayılım Art.6012 0.73 3.354 2.304 1.055 0.055 0.061 0.755 3.233 2.28 0.854 3.113 2.97 4.0598 0.22 3.441 1.579 1.526 0.425 0.055 0.733 3.305 0.7574 0.741 0.037 1.395 3.606 3.4 0.48 0.687 1.061 0.061 0.695 2.4826 Std.233 1.3368 1.917 1.229 0.633 0.063 2.

5654 1.8244 1.8425 1.884 1.77538 1.8117 1. 10sn sonunda kalan sıvı hacimlerinin ortalaması (ml) Materyal Kullanılan Sıvılar Kalan sıvı Art.11689 0.4633 1.9293 1.0647 0.76944 1.7106 1.6774 1.7567 1.06645 0.0608 0.6442 1.06631 0.08332 0.08897 0.8051 1.15903 0.5634 1.7699 1.8829 1.04707 0.067588 0.59232 1.08956 0.8473 1.7694 1.77 1.8109 1.6502 1.8046 1.84866 Std.7468 1.082342 E.Ort (ml) Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam 1.8117 1.101526 0.8931 1.06541 0.5289 1.07187 0.9184 1.8442 1.651 1.85316 1.449 1.7675 1.03605 0.81998 1.8998 Yün Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk 79 .7042 1.7517 1.9018 1.EKLER Ek Çizelge 2.844 1.6 1.07878 0.8158 1.9616 1.9656 1.7013 1.73078 1.07211 0.Esin BAYLAN 95% güvenlik sınırları dahilinde Üst Sınır Alt Sınır 1.9207 1.08332 0.9317 1.08501 0.04975 0.8599 1.8741 1.7953 1.8539 1.7242 1.55 1.79746 1.7242 1.7471 1.8033 1.07029 0.6183 1.718 1.6987 1.11101 0.1218 0.5133 1.7582 1.5226 1.8822 1.8113 1.7158 1.68 1.6713 1.7411 1.65578 1.Sap 0.

2905 1.653 1.5307 1.3417 1.08055 0.09968 0.6723 1.Sap 0.4572 1.121048 0.7175 1.574 1.45896 1.5026 1.32276 1.07639 0.2 1.0903 0.2867 1.3073 1.098276 E.05111 0.5253 1.4724 1.5201 1.070008 0.07779 0.3911 1.06118 0.078538 0.30214 1.4153 1.3496 1.52912 1.1524 0.2287 1.Ort (ml) 1.5747 1.5477 1.4681 1.15078 1.5308 1.4827 1.3795 1.485 1.3017 1.3417 1.4183 1.415 1.1898 1.06776 0.45 1.12 1.6227 1.Esin BAYLAN 95% güvenlik sınırları dahilinde Alt Sınır Üst Sınır 1.08904 0.3068 1.1299 1.4333 1.3492 1.425 1.10146 0.2922 1.09807 0.07573 0.2942 1.1766 1.1482 0.2183 1.3835 1.22646 1.3819 1.3576 1.48062 1.0879 0.3928 1.4393 1.603 1.782 1.61 1. 3dk sonunda kalan sıvı hacimleri (ml) Materyal Sıvılar Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kalan sıvı Art.1058 1.EKLER Ek Çizelge 3.2225 1.1556 1.07192 0.44336 Yün Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk 80 .43216 1.02839 0.38308 Std.13921 0.5464 1.4514 1.0634 1.2858 1.54626 1.3799 1.1319 0.265 1.579 1.11037 0.

1167 1.4983 1.4048 1.2327 1.084158 0.3995 1.09843 0.04119 0.49518 0.0716 1.2602 1.2267 1.3733 1.105294 0.13895 0.11387 0.1845 1.3325 1.1607 1.0748 1.385 1.08 0.2551 1.Sap 0.5425 1.5117 1.3417 1.0572 1.4101 1.44596 1.9352 1.4367 1.0886 1.078906 0.16181 0.2697 1.3246 1.405 1.2796 1.EKLER Ek Çizelge 4.4033 1.06479 0.4136 1.09034 0.4322 1.3245 Yün Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk 81 .1717 1.04982 0.09974 1.0683 1.005 1.1087 1.1738 1.3745 1.488 1.Esin BAYLAN 95% güvenlik sınırları dahilinde Üst Sınır Alt Sınır 1.1633 1.3733 1.08327 0.0363 1.2628 1.5676 1.4558 1.4517 1.Ort (ml) 1.3941 1.04539 0.24414 Std.129842 E.16378 1.5866 1.51 1.0339 1.10992 0.4657 1.11328 0.12644 0.1487 1.5543 1.13014 0.44634 1.0748 1.1128 1.34224 1.08799 0. 13dk sonunda kalan sıvı hacimleri (ml) Materyal Kullanılan Sıvılar Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kalan sıvı Art.4335 1.16556 1.2685 1.14443 0.16 1.39752 1.197 1.06351 0.028 1.3943 1.3472 1.5091 1.4454 1.09501 0.15242 0.

08457 0.91 1.3917 1.09575 0.8796 0.4814 1.9375 1.077068 0.2185 1.3986 1.3394 1.8531 0.31098 1.0067 1.1287 1.9998 1.0395 0.4626 1.05901 0.3633 1.4461 1.19997 0.Sap 0.08356 0.12402 0.0125 1.1932 1.03 1.Esin BAYLAN 95% güvenlik sınırları dahilinde Alt Sınır 1.975 1.37 1.03548 Std.142808 0.EKLER Ek Çizelge 5.Ort (ml) 1.7469 0.34428 0.8312 0.8846 1.0219 0.7483 0.1111 0.44304 0.07483 0.2434 1.2985 1.3498 1.2939 1.2767 1.94004 1.139142 0.2687 0.8 0.2183 1.477 1.96132 Üst Sınır 1.3658 1.424 1.02988 1.05561 0.0527 1.38 1.2411 1.35586 0.1867 0.11861 0.814 1.316 1.1337 1.44 1.371 1.11985 0.27543 0.1096 Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk 82 .205 1.11167 0.07845 0.3117 1.4183 1.35838 1.1329 0.3823 1.2404 0. 28dk sonra kalan sıvı hacimleri (ml) Materyal Kullanılan Sıvılar Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum Yün drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kalan sıvı Art.214 1.8797 1.0067 0.119736 E.08648 0.0835 1.19209 0.4372 1.26356 0.09866 0.3084 1.4157 1.04033 0.3242 1.1197 1.3207 0.9888 1.

9355 0.8848 1.12297 0.7795 Üst Sınır 1.07146 0.96198 1.8117 0.7663 0.92842 Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk 83 .4173 1.7025 0.16937 0.2161 1.2116 0.9925 0.04641 0.06403 0.17184 0.3355 1.8571 1.80762 1.7374 1.10978 0.075 0.4492 1.22 1.3307 1.31594 0.13248 0.05138 0.7514 0.122782 0.8375 1.19438 0.3505 1.6817 0.85396 0.3053 1.9813 0.2462 1.376 1.6478 0.9376 1.082 1.096138 0.8407 0.1133 1.11976 E.09395 0.3298 1.0336 0.2983 1.6119 0.Ort (ml) Std.0559 0.4587 1.Esin BAYLAN 95% güvenlik sınırları dahilinde Alt Sınır 1.2758 1.2773 1.8254 0.34 1.08211 0.2463 1.9033 0.2458 0.12265 0.1812 1.964 0.2561 0.704 0.2485 1.09025 0.1433 0.EKLER Ek Çizelge 6.10564 0. 58 dk sonra kalan sıvı hacimleri (ml) Materyal Kullanılan Sıvılar Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kan Serum Yün drar Distile su Çeşme suyu Toplam Kalan sıvı Art.07469 0.18922 0.10748 0.37584 0.Sap 1.1627 1.9483 0.1446 1.2758 1.2483 1.3988 1.2972 0.2626 1.084088 0.2308 1.3155 1.7602 0.7867 0.04924 0.15749 0.8708 1.7931 0.1014 0.2892 1.9133 0.

EKLER Ek Çizelge 7. Sıvıların materyallere göre yayılım hızı ortalamaları

E.Esin BAYLAN

Dependent Variable: YAYILIM HIZI Ç N (Tests of Between-Subjects Effects) Mean Std. Error 95% Confidence Interval MATERYAL Pamuk SıVı Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu Kan Serum drar Distile su Çeşme suyu 1,233 1,717 2,233 2,183 1,687 1,733 3,875 3,850 4,100 3,713 1,275 1,575 2,275 2,917 1,333 ,355 ,400 ,425 ,600 ,633 ,061 ,061 ,061 ,061 ,055 ,061 ,061 ,061 ,061 ,055 ,061 ,061 ,061 ,061 ,055 ,064 ,061 ,061 ,061 ,055 Lower Bound 1,113 1,596 2,113 2,063 1,579 1,613 3,755 3,730 3,980 3,606 1,155 1,455 2,155 2,796 1,226 ,229 ,280 ,305 ,480 ,526 Upper Bound 1,354 1,837 2,354 2,304 1,794 1,854 3,995 3,970 4,220 3,821 1,395 1,695 2,395 3,037 1,441 ,480 ,520 ,545 ,720 ,741

Uzun elyaf

Kirli Meydan

Yün

Ek Çizelge 8. Materyallerin birbirlerine göre yayılım hızının karşılaştırılması Multiple Comparisons LSD, Dependent Variable: Yayılım Hızı çin (Tests of Between-Subjects Effects)
Mean Difference (I-J) MATERYAL (J) Uzun elyaf -1,6619 Kirli Meydan -,0444 Yün 1,3128 Uzun elyaf Pamuk 1,6619 Kirli Meydan 1,6175 Yün 2,9747 Kirli Meydan Pamuk ,0444 Uzun elyaf -1,6175 Yün 1,3573 Yün Pamuk -1,3128 Uzun elyaf -2,9747 Kirli Meydan -1,3573 Based on observed means. * The mean difference is significant at the ,050 level. MATERYAL (I) Pamuk Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound ,03773 ,000 ,03773 ,240 ,03789 ,000 ,03773 ,000 ,03773 ,000 ,03789 ,000 ,03773 ,240 ,03773 ,000 ,03789 ,000 ,03789 ,000 ,03789 ,000 ,03789 ,000 -1,7363 -,1188 1,2382 1,5876 1,5431 2,9001 -,0299 -1,6918 1,2826 -1,3875 -3,0494 -1,4319 -1,5876 ,0299 1,3875 1,7363 1,6918 3,0494 ,1188 -1,5431 1,4319 -1,2382 -2,9001 -1,2826

84

EKLER

E.Esin BAYLAN

Ek Çizelge 9. Yayılım hızı için sıvı gruplarının birbiriyle karşılaştırılması Multiple Comparisons LSD, Dependent Variable: Yayılım Hızı çin (Tests of Between-Subjects Effects)
Mean Difference (I-J) (I) SıVı Kan Std. Error Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,224 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,224 ,000 ,000 95% Confidence Interval Lower Bound -,8113 -1,1155 -1,3697 -,7570 ,6401 -,3893 -,6435 -,0308 ,9442 ,2190 -,3393 ,2734 1,1984 ,4732 ,1690 ,5275 ,5944 -,1308 -,4350 -,6891 Upper Bound -,6401 -,9442 -1,1984 -,5944 ,8113 -,2190 -,4732 ,1308 1,1155 ,3893 -,1690 ,4350 1,3697 ,6435 ,3393 ,6891 ,7570 ,0308 -,2734 -,5275 (J) SıVı Serum -,7257 ,04346 drar -1,0299 ,04346 Distile su -1,2840 ,04346 Çeşme suyu -,6757 ,04125 Serum Kan ,7257 ,04346 drar -,3042 ,04323 Distile su -,5583 ,04323 Çeşme suyu ,0500 ,04101 drar Kan 1,0299 ,04346 Serum ,3042 ,04323 Distile su -,2542 ,04323 Çeşme suyu ,3542 ,04101 Distile su Kan 1,2840 ,04346 Serum ,5583 ,04323 drar ,2542 ,04323 Çeşme suyu ,6083 ,04101 Çeşme suyu Kan ,6757 ,04125 Serum -,0500 ,04101 drar -,3542 ,04101 Distile su -,6083 ,04101 Based on observed means. * The mean difference is significant at the ,050 level.

Ek Çizelge 10. Sıvı absorlama yeteneği için malzeme gruplarının kendi aralarında karşılaştırılması Multiple Comparisons LSD, Dependent Variable: Sıvı Emilimi çin (Tests of Between-Subjects Effects)
Mean Std. Error Difference (I-J) (I)MALZEME (J) MALZEME Pamuk Uzun elyaf Kirli Meydan Yün Uzun elyaf Pamuk Kirli Meydan Yün Kirli Meydan Pamuk Uzun elyaf Yün Yün Pamuk Uzun elyaf Kirli Meydan ,3236 ,0468 ,2261 -,3236 -,2768 -,0975 -,0468 ,2768 ,1793 -,2261 ,0975 -,1793 ,00829 ,00829 ,00829 ,00829 ,00828 ,00828 ,00829 ,00828 ,00828 ,00829 ,00828 ,00828 Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound ,3073 ,3399 ,0305 ,0630 ,2098 ,2423 -,3399 -,3073 -,2931 -,2606 -,1138 -,0813 -,0630 -,0305 ,2606 ,2931 ,1630 ,1956 -,2423 -,2098 ,0813 ,1138 -,1956 -,1630

85

EKLER

E.Esin BAYLAN

Ek Çizelge 11. Sıvı absorlama yeteneği için sıvı gruplarının kendi arasında karşılaştırılması Multiple Comparisons LSD, Dependent Variable: Sıvı Emilimi çin (Tests of Between-Subjects Effects)
Mean Difference Std. Error (I-J) (I) SIVI Kan (J) SIVI Serum drar Distile su Çeşme suyu Kan drar Distile su Çeşme suyu Kan Serum Distile su Çeşme suyu Kan Serum drar Çeşme suyu Kan Serum drar Distile su -,0740 -,0018 -,0078 -,0585 ,0740 ,0722 ,0662 ,0155 ,0018 -,0722 -,0060 -,0567 ,0078 -,0662 ,0060 -,0507 ,0585 -,0155 ,0567 ,0507 ,00949 ,00949 ,00949 ,00901 ,00949 ,00949 ,00949 ,00901 ,00949 ,00949 ,00949 ,00901 ,00949 ,00949 ,00949 ,00901 ,00901 ,00901 ,00901 ,00901 Sig. ,000 ,854 ,412 ,000 ,000 ,000 ,000 ,086 ,854 ,000 ,525 ,000 ,412 ,000 ,525 ,000 ,000 ,086 ,000 ,000 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -,0926 -,0553 -,0204 ,0169 -,0264 ,0108 -,0761 -,0408 ,0553 ,0926 ,0536 ,0908 ,0475 ,0848 -,0022 ,0332 -,0169 ,0204 -,0908 -,0536 -,0247 ,0126 -,0744 -,0390 -,0108 ,0264 -,0848 -,0475 -,0126 ,0247 -,0683 -,0330 ,0408 ,0761 -,0332 ,0022 ,0390 ,0744 ,0330 ,0683

Serum

drar

Distile su

Çeşme suyu

Ek Çizelge 12. Materyallerin sıvı ve süreye göre absorblama yeteneklerinin ortalaması Dependent Variable: Sıvı Emilim Miktarı çin (Tests of Between-Subjects Effects)
MALZEME PAMUK SıVı KAN SURE 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn Mean 1,8425 1,6100 1,5117 1,3917 1,2483 1,5208 1,7567 1,4183 1,3733 1,3175 1,2758 1,4283 1,8033 1,4850 1,4517 1,3658 1,2983 1,4808 1,7700 1,4250 1,3850 1,3633 Std. Deviation ,04975 ,09807 ,08799 ,11167 ,10564 ,22199 ,06080 ,06118 ,04119 ,03817 ,04641 ,17935 ,08897 ,07192 ,09034 ,07845 ,08211 ,19277 ,07211 ,06776 ,09501 ,08648 N 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12

SERUM

DRAR

D ST LE SU

86

05561 .2330 1.Esin BAYLAN .18359 .5747 1.15903 .9100 .9133 1.5965 1.1200 1.16937 .15240 .17184 .6183 1.18922 .05138 .11805 .0527 .5500 1.27543 .0683 .26094 .26448 .8971 1.1487 1.14820 .05111 .07573 12 60 14 15 15 15 15 74 62 63 63 63 63 314 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 15 15 15 15 15 75 63 63 63 63 63 315 12 12 ÇEŞME SUYU TOPLAM UZUN ELYAF KAN SERUM DRAR D ST LE SU ÇEŞME SUYU TOPLAM K RL MEYDAN KAN 87 .8886 1.0050 .28776 .09865 .3073 1.6000 1.9483 1.07469 .12402 .06470 .9640 1.3787 1.12644 .1600 1.12180 .5133 1.07639 .2000 1.13708 .7867 1.24516 .0310 .3400 1.18474 .1697 1.14629 .06479 .4400 1.31558 .1040 1.5308 E.0977 1.2050 .04410 .EKLER 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 1.0067 .1167 1.27968 .9750 .1021 1.2867 1.5100 1.1680 1.13921 .8117 1.5060 1.19997 .3208 1.12062 .11785 .10992 .10378 .2303 1.7242 1.4567 1.4933 1.08174 .05901 .4173 1.6800 1.2183 1.19017 .13248 .8166 1.07878 .08332 .2305 1.5634 1.19859 .08000 .07483 .06351 .08887 .03605 .4494 1.16181 .08904 .07146 .

08055 .11110 .3417 1.5322 1.4050 1.2940 1.08956 .1433 1.09030 .3117 1.3307 1.7042 1.29418 .19432 .4333 1.04707 .3163 1.2200 1.10146 .8442 E.5492 1.3242 1.7675 1.07779 .8117 1.08501 .31102 .11328 .09395 .09866 .0067 .13895 .03950 .09843 .9317 1.11689 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 15 15 15 15 15 75 63 63 63 63 63 315 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 12 SERUM DRAR D ST LE SU ÇEŞME SUYU TOPLAM YÜN KAN SERUM DRAR D ST LE SU 88 .4983 1.2267 1.4033 1.7517 1.3983 1.1133 1.11387 .4500 1.2183 1.02839 .8117 1.10741 .EKLER 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 1.1867 .22539 .09575 .8375 1.19209 .04982 .4435 1.7175 1.3417 1.4880 1.12265 .3986 1.4240 1.18038 .08327 .4851 1.2758 1.11564 .3417 1.3700 1.22745 .5740 1.04539 .15749 .08790 .Esin BAYLAN .10748 .11037 .10266 .11146 .15242 .7827 1.4150 1.08457 .06403 .4243 1.06541 .3915 1.08332 .3325 1.9293 1.11101 .20159 .2892 1.2767 1.2338 1.9033 1.06645 .04033 .12297 .2498 1.10483 .1717 1.4465 1.04924 .09025 .36437 .21498 .11985 .

18058 .0765 1.4206 1.3160 1.2515 1.2010 1.11465 .13190 .08356 .27848 .1317 .25201 .09968 .8484 1.Esin BAYLAN .41731 .8440 1.16756 .1877 1.2779 1.27334 .23463 .14133 .17804 .07029 .31090 12 12 12 12 60 15 15 15 15 15 75 63 63 63 63 63 315 48 48 48 48 48 240 48 48 48 48 48 240 48 48 48 48 48 240 48 48 48 48 48 240 59 60 60 60 60 299 251 252 252 252 252 1259 ÇEŞME SUYU TOPLAM Total KAN SERUM DRAR D ST LE SU ÇEŞME SUYU TOPLAM 89 .19899 .3143 1.10978 .3727 1.22634 .13014 .31600 .8140 .3268 1.6817 1.3577 1.3993 1.20358 .1607 .0249 .9965 1.11861 .19763 .09367 .2975 1.2858 1.17615 .34009 .22497 .4212 1.16605 .2287 1.7040 1.1550 1.7454 1.7081 1.1608 1.0560 1.2672 1.2402 1.25862 .19086 .16568 .0583 1.32753 .27941 .11936 .16643 .1040 1.7492 1.1827 1.20712 .3882 1.2733 1.39278 .8366 1.22638 .3441 E.30276 .18864 .1503 1.3404 1.42794 .8468 1.18116 .3757 1.30744 .7608 1.14413 .3220 1.1731 1.22465 .26905 .14443 .1633 .EKLER 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 10sn 3dk 10sn 13dk 10sn 28dk 10sn 58dk 10sn Toplam 1.4510 1.3302 1.11461 .8000 .16017 .13391 .10140 .19203 .17421 .7475 1.2721 1.

000 Uzun Elyaf Pamuk .0689 -2.5106 -2.9083 .3667 .3000 .05374 .9083 .1750 .05374 .0166 .10448 .1417 .000 Yün 1.Esin BAYLAN Ek Çizelge 13.9478 2.5000 .5000 .000 • The mean difference is significant at the .3689 -1.Dependent Variable: YAYILIM HIZI Ç N Ort.000 Yün 3.000 Kirli Meydan -1.10448 .7584 .000 Uzun Elyaf -3.5666 -.05374 .6083 .3167 .10448 .000 Yün .2644 3.182 Uzun Elyaf -2.000 * The mean difference is significant at the .000 Kirli Meydan -.4750 -. Kan yayılım hızı için ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması df Mean Square F Sum of Squares 11.10448 .1061 -1. Hata Sig.EKLER E. (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan .000 Yün .1061 1.1750 .2584 1.4750 .000 Kirli Meydan Pamuk -.3522 .000 95% Güven aralığı Üst sınır Alt sınır -.882 44 Grup içi 78.05374 .000 Yün Pamuk -1.906 225.10448 . 95% Güven aralığı Üst sınır Alt sınır -.000 Uzun Elyaf Pamuk 2.0689 .05374 .Farkları (I-J) Std.0666 -.05374 .000 Gruplar arası 2.000 Yün 1.763 44 .000 Uzun Elyaf -1.442 Uzun Elyaf -.05374 .5272 -1.10448 .000 Yün Pamuk -.2644 90 .0666 .3500 .8000 1. (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan -.717 3 3.3689 2.1500 -.0894 .05 level.3167 .5106 3.10448 .10448 . Dependent Variable: YAYILIM HIZI Ort.10448 .0894 2.9750 -.3522 -2.5666 1.3667 .3856 -.8667 . . 75.000 Kirli Meydan Pamuk .9644 -3.1583 .141 .05374 .475 3 384.000 Kirli Meydan .4583 .9478 1.6856 -1.5272 -.3917 .05 level.000 Kirli Meydan 2. Serum yayılma hızı anova sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması Sum of Squares df F Sig.3917 .05374 .6083 -.05374 .0417 .382 Gruplar arası .182 Uzun Elyaf -2.000 Yün 1.8000 -1.05374 .Farkları (I-J) Std.9750 -. Sig.3856 1.3000 .4750 .1583 .480 47 Toplam LSD.1500 .3500 .2584 Ek Çizelge 14.10448 .05374 .9644 1.8667 .0166 -.10448 . Hata Sig.442 Uzun Elyaf -.357 47 Toplam LSD.1417 .0417 .7584 -1.4750 -1.6856 -3.4583 .10448 .017 Grup içi 12.

000 Yün 3.000 91 .000 1.558 3 23.393 77.0417 .06342 .9361 Kirli Meydan Pamuk .06342 .000 -1.10894 .000 Uzun Elyaf -1. (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan -.9361 -1.Farkları (I-J) Std.133 44 .06342 . 70.3638 1.000 -1.7445 -1.5833 . Dependent Variable: YAYILIM HIZI Ort.3167 .9638 1.5528 -3. Distile su yayılım hızı ve absorblanma yeteneği için LSD sonuçları Sig.06342 .06342 .5362 1.735 .10894 .9529 -1.7196 -1.5138 .000 Yün Pamuk -1. .207 Gruplar arası 3.8029 -1.9167 .10894 . Dependent Variable: YAYILIM HIZI Ort.6167 .06342 .000 Sum of Squares df Mean Square F 3 25.519 974.9778 -1.0861 Uzun Elyaf -1.4889 1.10894 .3167 .06342 .06342 .5528 Yün Pamuk -1.9778 Uzun Elyaf Pamuk 1.685 2.0971 2.7222 Uzun Elyaf -3.7196 -3. 577.2804 3.7028 -1.7445 Kirli Meydan 1.0971 -3.000 Uzun Elyaf -3. 95% Güven aralığı (I)MATERYAL (J)MATERYAL Üst sınır Alt sınır Pamuk Kirli Meydan -.06342 .4029 -.06342 .10894 .000 * The mean difference is significant at the .06342 .5362 -2.8029 .7333 .4472 Yün 1.619 47 Toplam LSD.8083 .10894 .6805 1.06342 .7333 .1833 .000 Kirli Meydan 1. 95% Güven aralığı Üst sınır Alt sınır -.7222 1.1362 .6971 1.9638 2.062 44 .000 Yün 2.000 1.6805 Kirli Meydan -1.10894 .000 -1.000 Kirli Meydan Pamuk .2972 3.000 3.000 Uzun Elyaf Pamuk 1.5750 .3638 -2.1833 .5138 -2.6167 .5750 .4029 3.10894 .340 47 LSD.024 Grup içi 71.Esin BAYLAN Ek Çizelge 15.4472 1.4250 .05 level.Hata Sig.0861 .1362 -1.1695 . Hata Sig.000 Gruplar arası 1.5000 .515 -.0417 .9167 .000 1.1695 Uzun Elyaf -1.000 Kirli Meydan -2.228 .10894 .071 Grup içi Toplam 80. Çeşme suyu yayılım hızı ve absorblanma yeteneği için LSD sonuçları Gruplar arası Grup içi Toplam Sum of Squares df 78.8083 .Farkları (I-J) Std.045 Sig.10894 .736 361.10894 .515 -.10894 .4250 .2804 Ek Çizelge 17.541 81.2972 Ek Çizelge 16.955 .000 Uzun Elyaf -1.000 Yün 1.5833 . drar yayılım hızı ve absorblanma yeteneği için LSD sonuçları Sum of Squares df Mean Square F Sig.9529 -.5000 .000 1.4889 Yün 1.000 -3.8500 .6971 2.8500 .226 3 56 59 Mean Square F 26.7028 Yün 3.EKLER E.000 -1.

Esin BAYLAN 95% Güven aralığı Üst sınır Alt sınır .011 47 3 .000 .1975 -2. ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD) Kan için absorlanma yeteneği Sum of Squares .03098 .1058 -.000 .0308 .03098 .0875 -.2242 .970 54.626 44 .1617 -.000 .000 .1058 -.712 Toplam 1.2358 -1.678 Gruplar arası .2866 .0251 -.0559 .1309 .07779 .8975 -.15dk.05 level.1975 . Dependent Variable: YAYILIM HIZI Ç N Ort.07779 .07779 .325 .978 33.477 ÜÇ DAK KA Grup içi 1.0533 .586 44 .1683 -.3533 .0251 .03098 .0875 .011 47 3 .1309 Alt sınır .000 Uzun Elyaf -3.1825 2.364 Gruplar arası .2092 -.8708 .1499 .2558 .2242 -.0933 -.1933 -.03098 . (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan .07779 .8558 1.2242 2.878 Gruplar arası .001 .5358 2.0434 -.0316 -.1683 -.001 .000 .0434 -.0267 .325 .869 Sig.2092 -.03098 . .121 44 .0933 .0559 .000 Kirli Meydan 2.1808 .408 Toplam 1.03098 .000 Yün 1.07779 .000 Kirli Meydan Pamuk -.2866 -.000 Uzun Elyaf -2.000 Yün .3800 .07779 .07779 .2558 -.9242 3.1499 -.3800 .000 * The mean difference is significant at the .03098 .000 .000 Yün 3.0800 .07779 .000 10 sn 92 .5092 -.10dk.0800 .007 .501 ON DAK KA Grup içi 2.1183 .757 Gruplar arası .729 ONBEŞ DAK KA Grup içi 2.412 44 .5442 -3.03098 .000 .5092 -2.9242 Ek Çizelge 18.03098 . Kan absorblama yeteneği.8975 1.2358 -2.1808 .000 Kirli Meydan -.8708 2.000 Uzun Elyaf -2.017 47 3 .000 .7000 .3dk.0316 .03098 .5358 -2.615 OTUZ DAK KA Grup içi 2.750 41.253 ON SAN YE Grup içi .000 .379 Toplam 1. E.006 47 3 .082 37.0533 .1617 -.007 . Hata Sig.372 Toplam LSD. Hata Sig.2242 .Farkları (I-J) (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Kirli Meydan Pamuk Uzun Elyaf Yün Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Yün Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf df Mean Square 3 .000 95% Güven aralığı Üst sınır .5442 .3533 .559 44 . F 21.Farkları (I-J) Std.07779 .7000 .618 Toplam 1.000 Uzun Elyaf Pamuk 2.EKLER LSD.0308 -.07779 .0267 .07779 .03098 .1183 .30dk Ort.014 47 Std.07779 .1825 -1.1933 .235 Gruplar arası . Dependent Variable: 10sn.03098 .8558 -.000 Yün Pamuk -1.

3211 -.04828 .3850 -.2026 -.05256 .0377 .05256 .000 .000 .1350 .000 .3135 -.002 .0189 .04251 .000 .1733 .4909 -.05256 .3135 -.4817 -.002 .000 .3308 .05256 .4957 .04356 .3400 -.04251 .5067 .3757 .3083 -.1945 .000 .3644 .000 .2683 -.4617 .000 .3267 -.0465 .2793 .2758 .4817 .000 .04828 .000 .000 .5945 -.000 .3644 -.2273 -.069 .1667 -.5590 -.04356 .298 .1945 .04828 .4100 -.1733 .2273 .000 .4240 .3731 -.000 .04251 .05256 .04828 .298 E.04828 .05256 .05256 .04356 .4165 .2545 -.2024 .4189 .05256 .04828 .1035 .000 .3267 .04356 .04356 .2522 -.Esin BAYLAN -.4240 -.000 .4278 -.04251 .008 .2791 -.2683 -.0967 .3850 -.073 .4617 -.1648 .1455 .0560 .000 .2024 .1827 -.04356 .2294 .0189 .3540 -.05256 .2545 .5590 .2522 -.04356 .2452 .04356 .0967 -.2117 .04251 .000 .1785 .04828 .0508 .4000 .000 .0560 -.4878 .4278 -.000 .1481 -.1455 -.5067 -.04828 .2294 .04828 .5081 -.0674 .2117 -.1481 Kirli Meydan 3dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 10dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 15dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 30 dk Uzun Elyaf Yün 93 .1350 .1648 .4143 -.4165 -.0789 .000 .3308 -.4108 -.4878 -.3243 .3122 .05256 .5945 .2333 -.2026 .5876 -.1067 .0093 -.0508 -.3176 -.000 .04251 .3540 .5876 .000 .2452 -.04251 .069 .4909 -.3757 -.04828 .000 .002 .0377 .0792 .0789 -.3083 .4189 -.04356 .3400 -.008 .2748 .000 .0465 -.4000 -.04356 .1417 .1785 -.04251 .2791 -.2793 .2333 .04251 .04356 .000 .0093 .1057 .0065 .000 .05256 .3243 -.04251 .EKLER Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf .3731 -.000 .1667 .002 .5081 -.3211 .1057 -.4957 -.1892 .2323 .4143 .1892 -.2748 -.000 .000 .1067 .04356 .0674 .04828 .3122 -.2323 .018 .018 .2758 -.073 .04251 .1417 -.4108 -.000 .04251 .3176 -.4100 .04828 .000 .000 .1827 -.000 .05256 .1035 -.0065 .0792 .

000 .000 .000 .03987 .2067 -.30dk Ort.000 .04359 .0753 .255 6.2878 -.000 .1750 -.1438 -.0317 .03987 .03987 .1750 .000 .471 .000 ÜÇ DAK KA ON DAK KA ONBEŞ DAK KA OTUZ DAK KA LSD.2675 -.3195 -.2000 -.03987 .000 .2675 .Farkları (I-J) (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Kirli Meydan Pamuk Uzun Elyaf Yün Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Yün Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Std.15dk.04359 .901 .000 .2113 .4620 .0562 .3870 .4992 .515 .04359 .1263 -.2992 .000 10 sn Kirli Meydan 3dk Uzun Elyaf Yün 94 .2067 -.04359 .04359 .2553 -.293 24.000 .1797 .04359 .000 . 95% Güven aralığı Üst sınır -.0562 .1263 -.03987 .0853 .458 .901 .001 .3013 -.2553 .037 2.2992 .04359 . ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD ON SAN YE Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam .000 .03987 .000 .03987 .3817 .2870 -.000 .2017 -.0317 .952 .2317 -.0997 -.2878 -.04359 .000 .4992 .3817 -.3dk.2317 -.5870 .1213 -.585 22.0050 .426 3 44 47 3 44 47 3 44 47 3 44 47 3 44 47 30.863 .909 . Serum absorblama yeteneği.915 2.1213 -.3553 -.550 1.000 .000 .1800 -.2870 -.000 .03987 .502 2.1122 -.1797 -.000 .2820 -.296 1.0753 .04359 .2603 -.03987 .0947 .000 .3870 -.630 44.464 .0947 .0997 .0050 .2000 -.1800 .4113 .5870 .10dk.2113 .03987 .0853 .2820 -.1122 -.3013 .000 .Esin BAYLAN Ek Çizelge 19.2603 .420 1.876 .04359 .3195 -.EKLER E.563 1.2017 -.1438 -. Hata Sig.03987 .1195 . Dependent Variable:10sn.03987 .000 .04359 .04359 .1195 .000 .4113 Alt sınır .471 .016 .3553 .4620 .

1239 -.1863 .000 .1325 -.295 .020 .006 .3486 -.0583 .1250 .1250 -.0932 .04620 .000 .001 .1187 -.2354 .08785 .000 .04620 .08785 .001 .3817 .0255 -.EKLER Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf .1950 -.0394 -.000 E.1658 -.4820 .0394 -.0583 -.4736 .0000 .1863 -.04620 . 95 .3050 -.08785 .08785 .04620 .1239 -.5404 .1187 .Esin BAYLAN -.08785 .006 .000 .2702 .000 .1325 -.3275 .2881 -.04562 .3275 .0739 .2354 -.0931 .1328 .2118 -.0931 .2567 -.376 .092 .1658 .510 .08785 .0348 -.04562 .2256 .000 .3486 -.3050 -.0408 .1950 .2344 .009 .1328 .4820 -.3285 .08785 .0255 .2881 Kirli Meydan 10dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 15dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 30 dk Uzun Elyaf Yün • The mean difference is significant at the .0511 .000 .04562 .1280 -.2897 .000 1.04562 .04620 .04562 .009 .3633 .04620 .000 .04620 .3817 -.295 .1515 .1515 .020 .2256 -.08785 .000 .2567 -.3275 -.1325 .0394 .4206 -.000 .3078 -.05 level.04562 .0839 .04620 .0839 .3285 -.1280 -.4206 .08785 .0932 .04562 .0331 .0931 .4206 -.001 .2158 -.2169 -.0394 -.08785 .1325 .3889 -.2256 .04620 .04562 .4206 .2578 .2344 -.1019 .3633 .04620 .2118 -.0511 .3889 .2169 .5404 -.092 .000 .006 1.376 .08785 .2256 -.04620 .1647 -.0739 -.0331 .4736 .04562 .2702 .1647 -.3275 -.08785 .1019 -.04562 .001 .3078 -.000 .2897 -.2158 -.006 .0408 .510 .0931 .04562 .2344 .0000 .0348 -.04562 .000 .2344 -.04620 .000 .2578 -.

002 .0015 .0733 -.2983 .Farkları (I-J) (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Kirli Meydan Pamuk Uzun Elyaf Yün Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Yün Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Kirli Meydan Pamuk Uzun Elyaf Yün Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Yün Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Std.2965 -.997 .000 .2323 .3635 -.045 .03276 .004 .037 .2265 -.409 47 F .2569 -.03276 .968 3 .337 .2950 -.285 40.385 44 2.0415 .231 .03276 .03276 .0744 -.3650 -.03276 .000 .004 .800 .2119 -.674 .000 .1531 Alt sınır .785 76.1248 -.1735 -.15dk.352 44 1.1248 -.000 .1908 -.1433 -.30dk Ort.2965 .03276 .007 .03400 .0992 .0748 -.2323 .2950 .2217 .10dk.3644 .023 3 .000 LSD.302 47 2.0748 -.0744 .045 .2900 -.0733 .3635 .1908 -.03400 .4335 -.000 .000 . ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD) Sum of Squares Gruplar arası Grup içi Toplam ÜC DAKIKA Gruplar arası Grup içi Toplam ON DAK KA Gruplar arası Grup içi Toplam ONBES DAK KA Gruplar arası Grup içi Toplam OTUZ DAK KA Gruplar arası Grup içi Toplam ONSANIYE df Mean Square .000 .03276 .800 .2902 -.009 Sig.0048 -.1531 -.03400 .007 .1419 -.0331 .000 .3560 .2902 .Esin BAYLAN Ek Çizelge 20.03400 .000 .000 .2119 -.976 47 .0992 .693 3 .03276 .3650 .0015 .03400 .010 3 .0700 .03400 .000 .0048 .008 .03400 .1652 .000 .2217 -.384 50.1075 .206 47 .037 .03400 .03400 .03276 .000 .323 .0415 -.2265 .0331 .862 43.002 .03276 .000 3dk 10 sn 96 .292 44 1.4335 . Hata Sig.1385 .3644 -.1419 .0083 .300 .320 47 1.2240 -.1433 -.2240 -.2569 -.2983 .03276 .000 .0577 .000 . 35.283 44 .EKLER E.1652 . 95% Güven aralığı Üst sınır .03400 .2900 -.1735 .3dk.1385 .1075 -. drar absorblama yeteneği.03400 .000 .03400 .305 44 1. Dependent Variable: 10sn.3560 -.006 .901 3 .0083 -.0577 -.0700 .000 .03276 .

2319 -.010 .03821 .0147 .4083 -.03324 .000 .1570 -.004 .0783 .5637 -.000 .0365 .3167 .03649 .03649 .0230 -.1687 Kirli Meydan 10dk Uzun Elyaf Yün Pamuk 15dk Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan 30 dk Uzun Elyaf Yün • The mean difference is significant at the .03821 .4867 -.03821 .1562 .3313 .0365 .3180 -.3313 -.3950 -.000 .03821 .3687 -.3238 -.3017 -.4578 -.004 .2117 -.1515 -.EKLER Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Kirli Meydan Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf .1570 .3937 .000 .03324 .4569 -.010 .000 .03324 .03649 .03821 .1122 -.3238 .0147 -.000 .03821 .4097 .0230 .000 .000 .3950 -.2733 .000 .2985 -.2397 -.03324 .03324 .0892 .03821 .1885 -.03821 .3687 .2347 -.046 .3017 .1835 .03324 .1447 .03324 .0013 .000 .3937 -.0783 .4720 -.0848 -.1583 .4083 .3908 .000 .3469 .2117 .2462 -.03324 .3180 -.03324 .1100 .000 .03649 .4097 -.2347 .4853 -.0900 .1885 .1835 .0013 .000 .0222 .0892 .000 .1562 .03324 .003 .000 .2250 -.03821 .4867 .4720 -.03649 .2462 -.2787 .000 .000 .03821 .000 .03649 .1583 -.1150 -.1150 .03649 .4853 .Esin BAYLAN .4569 .03649 .000 .0900 -.1792 -.000 .1998 .1100 .03649 .1447 -.0917 -.03649 .03821 .5637 .03649 .000 .3469 -.4578 .03821 .3908 -.1553 .03324 .010 .3833 .2397 .003 .2319 .1687 -.046 .3833 -.2985 -.1998 -.2250 -.0415 -.0848 .03649 .1515 -.010 .1122 -.0415 .05 leve 97 .0222 .2733 -.000 .1553 .021 .3098 -.0917 .021 E.03324 .000 .3167 -.000 .3098 .2787 -.1792 -.

1467 .1675 -.2199 -.1601 .984 . ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD) Distile su için ON SAN YE Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Sum of Squares .000 .0584 -.04169 .670 2.1392 -.459 .0008 .2199 .001 .1675 -.0008 -.797 44 .000 .0025 .1467 .2274 -.1475 -.0099 .0576 -.559 44 .000 .402 1.04169 .0799 .2540 -.073 .04008 .0815 .04169 .04008 .1700 -.30dk Ort.1392 .0767 -. Distile su absorblama yeteneği.0865 .952 .2515 -.000 ÜÇ DAK KA ON DAK KA ONBEŞ DAK KA OTUZ DAK KA LSD.001 .984 10 sn Kirli Meydan 3dk Uzun Elyaf Yün 98 .082 44 .082 .023 47 3 .836 .04008 . Hata Sig.0742 -.0724 .391 1.04008 .0835 -.Esin BAYLAN Ek Çizelge 21.843 .2191 .1607 .0816 -.04008 .04008 .2515 .246 .1601 -.Farkları (I-J) (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Kirli Meydan Pamuk Uzun Elyaf Yün Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Yün Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Std.000 .0860 -.1582 .0659 .896 4.0724 .424 .0083 .001 .729 2.010 47 3 .0584 -.04008 .EKLER E.3282 -.04008 .04169 .04169 . 95% Güven aralığı Üst sınır -.04169 .268 8.2191 -.3dk. .000 .0576 .001 .04008 .001 .04169 .128 44 .000 .0074 .678 .2283 -.0083 .0667 -.0025 .408 3.04169 .0667 .0767 .001 .001 .0074 -.1582 -.0835 -.667 33.442 df Mean Square 3 .2274 .0099 -.011 3.2540 .000 .0891 .0742 .1607 -.073 .082 .2283 -.0659 .0816 Alt sınır .2442 .024 Sig.2442 -.000 .0865 .04008 .10dk.04008 .1383 -.04008 .017 47 3 1.384 .1700 -.000 .836 .04169 .952 .001 .0815 .3282 .546 .1475 -.1383 .0891 .750 58.04169 .04169 . Dependent Variable: 10sn.15dk.490 34.182 44 .0860 -.0799 -.000 .020 47 F 12.04169 .010 47 3 .

0336 .4933 .530 .000 .2831 .05827 .1408 .5409 -.04921 .1683 .711 .06190 .7758 -.04921 .0392 .EKLER Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf -.3994 -.1025 . 99 .3758 .3092 -.2439 .2584 .3242 -.2803 -.1441 .05827 .3209 .0856 .3758 .05827 .388 .946 .1192 .000 .6489 -.4267 -.0033 -.4901 -.000 .05827 .3242 .0033 .1639 .1258 .3994 -.06190 .0508 .1639 -.0508 .6583 -.3209 -.0056 .1583 -.Esin BAYLAN -.2433 .388 .6075 -.0392 .04921 .2803 .0959 -.7249 -.711 .04921 .4386 -.6489 -.05827 .1025 -.000 .4050 .0666 .000 .1142 Kirli Meydan 10dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 15dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 30 dk Uzun Elyaf Yün * The mean difference is significant at the .2317 .000 .0056 .3392 -.4050 -.1583 .2400 .2400 -.04921 .6075 -.7758 .04921 .2584 .1175 .05827 .2217 .000 .04921 .04921 .1175 .014 .014 .3425 -.2317 -.3491 .04921 .0666 .06190 .2433 -.1683 .000 .000 .0856 .05827 .05827 .5441 -.6881 -.3392 -.000 .2250 -.000 .000 .1258 -.1441 .3425 .06190 .04921 .530 .2831 -.1408 -.06190 .3092 .1225 -.1142 -.000 .3491 -.061 .0183 .06190 .000 E.1192 .05827 .946 .05827 .2250 .1225 -.4933 .4267 .061 .06190 .000 .04921 .000 .04921 .000 .5633 -.000 .000 .5242 -.5409 -.0809 .06190 .000 .4386 -.5441 .000 .000 .0183 .000 .7249 -.0809 .5297 -.06190 .000 .06190 .05 level.5242 -.2217 -.5633 -.06190 .05827 .2439 .4901 -.6583 -.05827 .06190 .0336 .6881 .5297 -.0959 -.

2790 -.03345 .3dk.386 .000 .4130 .000 .0677 .03345 .1997 .02436 .0888 .0400 .02436 .470 1.02436 .1152 .000 .304 4.159 .0007 .0888 -.0787 -.001 .1997 .2667 .2005 -.03345 .1341 -.000 .2040 .008 39.008 .02436 .03345 .30dk Ort.1552 -.2981 -. Hata Sig. ANOVA sonuçları ve materyaller arası anlamlılığının karşılaştırılması (LSD) ON SANIYE Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam Gruplar arası Grup içi Toplam .0400 -.2493 .447 4.0663 .03345 .2790 -.3453 -.485 .0941 .000 .2673 .068 .2673 -.937 .0453 .408 3 56 59 3 56 59 3 56 59 3 56 59 3 56 59 .03345 .000 .03345 .471 5.2783 -.0365 -.004 .03345 .02436 .4130 -.984 .EKLER E.2528 -.001 .3343 .000 .2003 -.0941 .748 63.106 .009 1.000 .000 .2783 -.15dk.606 4.876 173.02436 .778 57.0117 -.022 .780 1.02436 .000 .646 .1152 -.068 .531 .2003 .0853 -.924 1.000 .0117 -.177 .2528 .Farkları (I-J) (I)MATERYAL (J)MATERYAL Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Std.2667 .02436 .1341 . Çeşme suyu absorblama yeteneği.0677 .0088 -.008 1.02436 .984 .0035 .0663 .0787 .2493 -.249 .02436 .4123 -. 95% Güven aralığı Üst sınır -.521 2. Dependent Variable: 10sn.0453 .0088 -.000 .000 .783 .3460 -.1640 .1457 Alt sınır .000 .000 ÜC DAKIKA ON DAK KA ONBES DAK KA OTUZ DAK KA LSD.2128 -.03345 .03345 .000 .4123 -.3337 .1457 -.3453 -.2040 -.454 .0853 .2005 .03345 .0035 .1552 -.03345 .10dk.681 195.000 .3343 -.Esin BAYLAN Ek Çizelge 22.02436 .798 .000 .1640 -.02436 .022 10 sn Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 3dk Uzun Elyaf Yün 100 .3337 .3460 -.000 .106 .594 .2981 .0365 .0007 .2128 .

2688 .03262 .03262 .535 .0867 .000 .2996 .2908 -.0826 .000 .000 .03522 .03262 .3613 .6754 -.000 .000 .0814 .0196 .03262 .EKLER Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf Kirli Meydan Uzun Elyaf Yün Pamuk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan Yün Pamuk Kirli Meydan Uzun Elyaf .0867 .5204 -.735 .03348 .2568 .6267 -.000 .03522 .626 .03522 .4527 .7804 -.4099 . 101 .3713 .3393 .000 .6914 .4099 -.000 .3873 -.2788 -.4319 -.0486 .0120 -.2568 -.6463 -.7133 -.6267 -.1537 .03262 .1733 .6260 -.03348 .000 .012 .03522 .000 .3667 .03348 .000 .03522 .03348 .03348 .03262 .012 .0160 .4319 .2788 -.3271 .000 .03348 .03522 .3220 -.3271 -.0826 -.5446 -.1537 .03262 .000 .03522 .4533 .0494 .735 .3863 -.03522 .5596 -.0814 .0220 .000 .6260 -.4337 .3873 .3393 -.1929 Kirli Meydan 10dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 15dk Uzun Elyaf Yün Pamuk Kirli Meydan 30 dk Uzun Elyaf Yün * The mean difference is significant at the .3040 .Esin BAYLAN -.4527 -.03522 .2908 .3979 -.0486 .000 .6100 -.3713 .0586 -.3493 -.1733 -.4367 .6463 -.4533 -.05 level.3979 -.5446 -.7133 -.2600 -.000 E.03262 .03348 .03522 .0926 .2996 .6937 -.3493 -.4199 .6937 -.000 .3060 .000 .03348 .0220 .0196 .1929 -.03348 .03348 .3273 -.000 .5606 -.7804 -.03262 .03522 .2600 .5596 -.03348 .000 .0160 .6754 -.000 .4337 .4367 .000 .03348 .000 .2688 .0926 .3667 .000 .000 .3863 .3040 -.000 .0120 .03262 .4199 -.6914 -.000 .6100 -.000 .3220 .535 .2387 -.626 .5606 -.03522 .03262 .5204 .0586 -.3273 .03262 .3613 -.0494 .2387 .3060 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful