AP Reviewer MAYKROEKONOMIKS • • • • Presyo Maliit na sekto sa pamahalaan Indibidwal na desisyon Mamimili (consumer) at nagbibili (producer) – yung mga gawi

at desisyon nila. Bahay – samabahayan (household)

mamimili kung nais niya ito o kayang bilhin.

Quantity demand (Qd) – dami ng isang produktong nais bilhin ng isang mamimili sa tiyak na halaga.

Batas ng Demand • Kapag mababa ang presyo ng isang produkto, maraming mamimili ang magkakaroon ng kakayahang bumili. Nakabatay sa presyo ang batas ng demand. o Dapat ding tandaan na ang demand sa mga produkto ay hing laging sumusunod sa batas ng demand. Non-price determinants – mga bagay na walang kaugnayan sa presyo ng bilihin.

Saklaw ng Maykroekonomiks: • • Kayarian ng isang maliit na negosyo Pangyayari at pasya tungkol sa alokasyon ng tiyak na sektor ng ekonomiya Gawi at kilos ng mamimili at nagbibili Pagtakda ng presyo

o

• •

Salik ng Demand

Market Forces • • Demand

Kita (income) – halagang sahod ng mamimili o Pag mas mataas income, tataas ang demand and vice-versa

Suplay

Demand • Bilang o dami ng produkto at serbisyo ng kayang bilhin ng kahit sinong mamamayan sa iba’t ibang presyo, lugar at sitwasyon. Ugnayan sa pagitan ng presyo at dami ng isang produkto o paglilingkod sa isang tiyak na pagkakataon Ang presyo ng bawat paninda o produkto ang batayan ng isang

Populasyon – dami ng tao sa pamayanan o bansa o Pag malaki yung pamilya, tataas ang demand Pag marami nagkakasakit, tataas demand sa gamot

o

Nais o kagustuhan – itinatanging produkto ng mamimili ayon sa panlasa (uso), antas ng lipunan at gulang. o Kung ano yung uso

paggawa at puhunan. mas bibili tayo ng manok kasi mas mura kesa sa baboy Hal. Pamilihan • Kinasasangkutan ng mga mamimili at nagtitinda ng mga kagamitan o serbisyo. Tumaas yung price ng baboy. Ang makabagong makinarya at ang produkto ng teknolohiya ang siyang dahilan ng mabilis na pagdami ng produksyon • o Gastos ng produksyon – halagang ginugugol sa paggamit ng lupa. • Batas ng Suplay • Kapag tumaas ang presyo ng isang produkto. o • Kapakinabangan (Utility) • Upang lubos na tangkilikin ng isang mamimili ang isang tiyak na produkto sa pamilihan Halimbawa nito: Pagkain • • Suplay • Ang bilang ng produktong handang ipagbili ng mga prodyuser sa isang tiyak na halaga. Organisasyon sa pamilihan – naglalarawan ito ng galaw ng mga mamimili at nagtitinda sa pamilihan. Ang mga mamimili at produsyer ay umabot sa punto na magkasundo sa presyo at dami ng produktong isusuplay at bibilihin. Ekilibrio (equilibrium) • • Isang sitwasyong ang dami ng suplay ay kasindami ng demand. tataas yung bread produksyon ng mga kalakal. may mga bagay o salik na nakaiimpluwensiya ng suplay – Non-price determinants Quantity suplay (Qs) – bilang o dami ng gusto mo ipagbili • • Salik ng Suplay Surplus • Maunlad na teknolohiya – kaalamang magagamit sa . Flour. tumataas din ang bilang ng produktong ipinagbibili sa isang tiyak na panahon. Lugar kung saan nagaganap ang palitan ng produkto batay sa napagkasunduan na presyo.• Presyo ng iba pang produkto (complementary o substitute products) – mga produktong magkasabay na ginagamit o Mas madalas na mabili ang murang produkto kaysa sa mamahaling produkto Hal. at mga hilaw na sangkap upang makagawa ng isang takdang kalakal. At rest yung pamilihan • Tulad ng demand. Tulong mula sa pamahalaan (subsidy) at buwis (tax) – tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga industriya ay hindi kikita sa halagang itinakda ng pamilihan. lugar at pagkakataon.

babaan yung price ng produkto o o Paglipat (shift) Pag tumaas yung demand. move to the right Pag bumaba naman. Pagbabago sa DEMAND habang di nagbabago ang SUPLAY . to the left • • • o Kurba ng Suplay Shortage • Mas mataas ang demand sa produkto kaysa suplay nito sa pamilihan Nasa baba ng graph D>S Para matanggal ang shortage.dahilan kung bakit nagbabago ng dami ng demand at suplay Kurba ng Demand • Pangyayaring nagaganap sa kurba ng demand o Pagkilos (movement) Non-price determinants o Hindi presyo ang dahilan sa pagbago ng dami ng demand & suplay PE = tumaas QE = tumaas o Increase of income (kita) • • Non – price determinants: • • • • Shortage Panic buying Kita (bonus) Okasyon • • o Panlasa (uso) PE = bumaba QE = bumaba o Sale (buy 1.• Mas maraming suplay ng produkto kaysa dami ng bibilihin ng mamimili Nasa taas ng graph S>D Para matanggal yung surplus. take 1) 2. to the left • • • Salik ng Pagbabago • Price determinants o Ceteris peribus . taas yung price ng produkto • o o Pag tumaas yung suplay. Pagbabago ng SUPLAY habang hindi nagbabago ang DEMAND • • PE = tumaas QE = bumaba Pagbabago sa Ekilibriyo 1. move to the right Pag bumaba naman.

o Bumaba ang prduksyon cost (dahil mura) • • PE = bumaba QE = tumaas o Kapag bagyo 3. Calculator. pencil. • Price Ceiling • Pinakamataas na presyo na maaaring ipataw ng isang produsyer sa kanyang produkto Itinatakda ng pamahalaan ang price ceiling upang makuha ang mamimili ng produktong hindi nila kayang bilhin sa presyo nito sa pamilihan o presyong ekilibriyo. Bumaba ang SUPLAY at tumaas ang DEMAND • • PE = hindi nagbago QE = bumaba • MAKROEKONOMIKS Para malaman ang kapag nagbago ang suplay: • • • Basta about sa prodyuser Negosyante Produksyon • • • Pag-aaral ng buong ekonomiya Kilos o galawa ng sambahayan Kabuuan Pag-unlad – mental Pag-sulong – pisikal Para malaman ang kapag nagbago ang demand: • Populasyon Saklaw ng Makroekonomiks . price ceiling Price Floor • Pinakamababang presyo na maaaring ipataw sa produkto at paglilingkod Ipinapatupad ito ng pamahalaan upang suportahan o tulungan ang isang undustriyang hindi kayang bigyan ng katampatang kita ng pamilihan. Sabay na pagbabago sa SUPLAY AT DEMAND • • PE = hindi nagbago QE = tumaas o Hindi nagbago ang produksyong cost o Ex. ballpen Tumaas ang SUPLAY at bumaba ang DEMAND • • PE = bumaba QE = hindi nagbago • Taong bayan Konsyumer • Pagbabago sa SUPLAY: • • Increase: subsidy (aid ng government) Decrease: calamities.

at gawang-tao) Kabuo o sangkap pamproduksyon Tumatanggap ng kabayaran sa paggamit ng serbisyo ng mga pagaari nilang pinagkukunang-yaman • • BAHAY-KALAKAL • Sektor pamproduksyon.• Buong pamilihan SAMBAHAYAN • • • • Bumibili ng produkto Konsyumer Nakadepende ang demand Indibidwal na may-ari ng pinagkukunang-yaman (likas. tagagawa ng mga produkto at serbisyo mula sa hilaw na material gamit ang teknolohiya Namimili ng mga serbisyo ng mga pinagkukunang yaman Nagbibili ng ganap o huling produkto sa bilihan ng mga nabuong produkto • • Formula: EP = % ∆Q (persyento ng pagbabago sa dami) . tao.

MAY KARUGOT PA SA ILALIM Elastisidad ng Demand Uri Desciption Value 1. Elastic Ang dami ng demand ay nagbago ng higit sa antas na pagbabago sa presyo 1 or higit .

(. Ganap na di – elastic Ang demand ay di nagbabago pero nagbabago ang presyo Zero (0) 5. Ganap na elastic Kahit anong konting pagtaas ayaw na bilhin Infinity Hal. Unitary Change in price ay equal sa change in demand 1 Uri ng Pamilihan URI NG PAMILIHAN 1. Di – elastic Ang antas ng pagbabago sa dami ng demand ay mas maliit kaysa pagbabago Mas mataas sa 0 ngunit mas mababa sa 1 3.777777777777) 4. Ganap na Kompetisyon • • • • • DESCRIPTION Malayang kalakan Maraming nagtitnda at bumibili Malayang paggalaw ng mga salik ng produkto Malayang impormasyon Malayang pagpasok at paglabas ng Pagkain (Homogenous products) EXAMPLE .2.

Monopolyo • pamilihan (free entry & exit) Magkakauri ang mga produkto Walang pakikisangkot sa pamahalaan Isang nagtitnda Walang katulad Kakayahang humadlang sa ibang suplayer Pagkakaroon ng mga balakid sa pagpasok sa industriya Kartel Sabwatan Walang kompetisyon sa presyo Kumikilos na parang isa ang iilang mga kompanya Mutual independence – ang bawat kompanya at umaasa sa isa’t isa upang maging maganda ang takbo ng industriya Limited ang kompetisyon Pamilihang may maraming mamimili at nagbibili ngunit hindi kasindami ng sa ganap na kompetisyon Magkaiba ang presentasyon ng mga produkto. Nakilala dahil sa brandname Isang mamimili Di ganap na kompetisyon Kokontrolin niya ang kanyang bilihin para makuha sa Housing Pambulikong paaralan Meralco • • • • 3. Oligopolyo • Industriya ng langis (OPEC) Tubig • • 4.• • • • • 2. Monopsonyo • • • . Monopolostikong Kompetisyon • Colgate Coke 5.

renta Paggawa – sahod. sweldo .gov’t expenditures = Salik ng produskyon (Bahay-kalakal) Lupa – upa.• pinakamababangpresyo Iisang konsyumer Daloy ng ekonomiya May Ekilibriyo: C=YoY=C kita ng gov’t C = consumption gastos Y = kita TS = TD Total suplay = total demand Ekilibriyo – government renewal = .

Capital – interes Entreprenyur – tubo. profit *lahat yan tawag kita Example ng subsidy: Pautang Loan Tax exemption Travel documents Example ng Transfer payment: pension infrastraktura .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful