You are on page 1of 9

Musiksverige Fildelning & nedladdning Utdrag ur rapport Q2 2011

MEDIAVISION BRAHEGATAN 9 114 37 STOCKHOLM TEL +46 8 528 090 90 INFO@MEDIAVISION.SE WWW.MEDIAVISION.SE

Ngot frre anvnder musikstreaming


Andel bredbandsinnehavare (15-74 r) som de senaste tre mnaderna nyttjat olika medietjnster via internet, Q2 2010-Q2 2011

Streamad musiktjnst (Spotify)

Laddat ned musik

Under senaste ret har antalet musiknedladdare minskat med ca 9%. Dock r nivn i Q2 ngot hgre n i Q1, ven om skillnaden inte r statistiskt signifikant. En frklaring till denna denna utveckling kan vara Spotifys erbjudandefrndring i maj.

Q2 2011 Q2 2010

Betalat fr att ladda ned musik

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Antal respondenter Q1 2011: 4344 Mediavision 2 Klla: Mediavision

Frre Spotify-anvndare, men fler betalande


Medietjnster bland bredbandsinnehavare (15-74 r), Q2 2011
3 000 2 500 Individer, tusental 2 000 1 500
Ipred infrs Spotify fr Iphone/Android 1 april 2009 lanseras sept 2009 Spotify begrnsar gratisversion 1 maj 2011

Streamad musiktjnst Laddat ned musik Betalat fr streamad musiktjnst Betalat fr att ladda ned musik

1 000
500 0

Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
Antal respondenter Q2 2011: 4344

I Q2 kar antalet musiknedladdare ngot, dock inom felmarginalen. Den exceptionellt starka utvecklingen fr musikstreaming drivet av Spotify uppvisar i Q2 ett trendbrott. Antalet anvndare minskar bde jmfrt med fregende kvartal och fregende r. Mediavision uppmtte i Q2 nra 800 000 betalande Spotify-kunder i Sverige, en kning mot fregende kvartal.

Mediavision 3 Klla: Mediavision

Stabila fildelningsniver senaste fyra kvartalen, cyberlockers nu mer populra n Bittorrent


ppen anvndning av fildelning i olika mlgrupper av bredbandsinnehavare, Q2 2010 vs Q2 2011
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
23%23%
14% 11% 34% 31%

Q2 2010

Q2 2011
51% 50%

44% 39%

38% 37% 26% 25% 16% 14% 5% 6%

36% 27%

0%
15-74 r Mn Kvinnor 15-24 r 25-34 r 35-44 r 45-54 r 55-74 r Mn 15-24 Kvinnor r 15-24 r
Antal respondenter Q2 2011: 4344

Nyttjande av fildelningstjnster har totalt legat vldigt stabilt kring 23% av bredbandsinnehavarna sedan Ipred infrdes, med undantag fr Q3 2010 d nivn uppmttes till 25%. De unga kvinnornas niv kade frn ca 30 till 35% under tredje kvartalet 2010 och har legat stabilt sedan dess. Denna frndring fick genomslag p kvinnogruppen i stort, liksom 15-24-ringarna. Hos mnnen minskade nivn frn ca 35 till 30% Q4 2010 och har legat stabilt till dess. Bittorrent r inte lngre den dominerande metoden fr fildelning p ntet
Mediavision 4 Klla: Mediavision, Top 10 Largest File-Sharing Sites, torrentfreak.com, 2011-08-27

Unga kvinnor laddar nu ned musik i samma utstrckning som unga mn


Nedladdning av musik bland olika mlgrupper av bredbandsinnehavare, Q2 2010 vs Q2 2011
70% Q2 2010 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15-74 r Mn Kvinnor 15-24 r 25-34 r 35-44 r 45-54 r 55-74 r Mn 15-24 Kvinnor r 15-24 r
Antal respondenter Q2 2011: 4344

Q2 2011 51%

42% 33% 25% 28% 23% 15% 17%

40% 35% 32% 27% 24% 18% 17% 9% 8%

41% 33%

38%

Jmfrt med fregende r uppvisar endast unga kvinnor kning gllande nedladdning av musik, inte minst tack vare en kning under kvartalet. Intressant att notera r att skillnaden mellan unga mn och kvinnor successivt minskat under senaste ret, skillnad i Q2 2010 inte lngre statistiskt signifikant.

Mediavision 5 Klla: Mediavision

kat musikintresse driver legala tjnster i hgre grad, sannolikt sjlvfrstrkande effekt
Anledning till kad anvndning av legal musiktjnst, bredbandsinnehavare15-74 r, Q4 2010-Q2 2011
60%
43% 40% 40% 33% 30% 30% 28% 27%

Q4 2010

Q1 2011

Q2 2011

40%

26%

25% 23% 24%

24%24% 23%

20%

23% 21% 18%

14% 14% 13%15% 14%12% 10%

9%

9%

9%

7% 8%

3% 3% 3%

0%

Utbudet av Totalt utbud Nya lagliga nytt material har kat tjnster har kat

Blivit enklare

Blivit billigare

Mitt musik- Ftt bttre intresse ljud har kat

Stabilare

Vgar inte ladda ned

Inget

Vet ej

Antal respondenter Q2 2011: 1175

Bland de som uppger kad legal musikkonsumtion har generellt sm frndringar skett sett till bakomliggande orsak till frndrat beteende. kat musikintresse allt vanligare anledning till beteendefrndringen.

Mediavision 6 Klla: Mediavision

Ca 40% vill ka nyttjandet av andra tjnster pga ndrade Spotify-regler, lagliga tjnster mest populra
Effekt av frndring av Spotifys gratistjnst, icke-betalande nyttjare av streamingtjnster, maj 2011
40% 31% 27% 20%

Tjnster som erstter, maj 2011


0% 20% 40% 60% 53% 48%

43% erstter helt eller delvis med andra tjnster

Youtube och liknande sajter Andra streamingtjnster Fildelningstjnster

15% 6%

36%
31% 28% 22% 1% 4% Antal respondenter Q2 2011 (maj): 173

12% 4% Upphra nyttjande, ka andra stt Inget 5%

Kopiera av kompisar/bekanta CD-skivor Lagliga nedladdningstjnster

0% Ej Spotify- Uppgradera Fortstta Minska anvndare till nyttja tjnst nyttjande, betaltjnst i samma ka andra utstrckning stt Vet ej

Inget av ovanstende alternativ Vet ej/vill ej uppge

Antal respondenter Q2 2011 (maj): 410

Ca 15% av gratisanvndarna av streamad musiktjnst planerade som en direkt fljd av Spotifys erbjudandefrndring att uppgradera till ngon betaltjnst. En tredjedel frvntade sig ofrndrat nyttjande av gratistjnsten medan ver 40% planerade att minska eller upphra med gratistjnsten fr att verg till andra stt fr att f tag p musik. Hlften av de som frvntade sig verg helt eller delvis till andra tjnster nmnde Youtube eller andra streamingtjnster. Endast ungefr en tredjedel nmnde fildelningstjnster eller kopiering av kompisar ett tecken p att lagliga tjnster fortfarande uppskattas.
Mediavision 7 Klla: Mediavision

Metod
Datakllor Mediavisions tracking ligger till grund fr: All analys av konsumentattityder ssom betalningsvilja och utnyttjande av medietjnster. Uppgifter om internet-/bredbandspenetration, frdelning mellan uppkopplingsformer o dyl.

Estimerad ARPU per operatr (frn konsument uppgiven utgift per hushll antas i stort sammanfalla med operatrens intkt) Medveten marknadsandel r det av Mediavision uppmtta antalet kunder fr operatrerna i ldersgruppen 15-74 r. Mobilt bredband behandlas i rapporten som hushllsprodukt, eftersom flera mobila bredbandsabonnemang per hushll (nnu) r ovanligt. Istllet tycks de mobila bredbandsabonnemangen (till skillnad frn mobil telefoni) anvndas av flera individer i hushllet. Drfr betraktar Mediavision utgiften fr mobilt bredband i denna rapport som en hushllsutgift. I rapporten analyseras endast privatmarknad. Under Q2 2011 genomfrdes totalt 4875 intervjuer, varav 4625 respondenter med tillgng till internet och 4344 respondenter med tillgng till bredband*. Inom varje ldersintervall som anvnds i analysen (15-24 r, 25-34 r o s v) har 400-600 intervjuer genomfrts.

Antaganden

Avgrnsningar
Om Mediavisions tracking

Konsumentsvaren r vgda fr att ge ett helt riksrepresentativt resultat med avseende p kn, lder, hushllsstorlek och bostadsort (stad, landsbygd etc.).
I de fall kommentarer grs om statistisk signifikans fr resultatskillnader mellan olika tidpunkter och/eller grupper anvnds ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innebr att observerade resultatskillnader mellan tidpunkterna/grupperna i minst 95 fall av 100 motsvaras av verkliga skillnader (differensen mellan grupperna/tidpunkterna r signifikant skilda frn 0).

*Avser respondenter som uppger tillgng till internetuppkoppling genom xDSL, kabel-TV, fiber-LAN, mobilt bredband eller annan fast hghastighetsuppkoppling (exempelvis trdls uppkoppling).
Mediavision 8

MEDIAVISION BRAHEGATAN 9 114 37 STOCKHOLM TEL +46 8 528 090 90 INFO@MEDIAVISION.SE WWW.MEDIAVISION.SE