oszirnen

Aszexrol

Kud rc .. agy an

'Gyerekle'l~ek a valaskor'

Vekerd1)i Tamas

Nyelllvtanul,as telnottkorban
Csak, Ieg;enda, Ihog, ne'hezebb

Szoronqas a parkolastol, elhlzastol, szallodalkt61, nevekt611, eglyedGliettol

odern 'f,olb,iiailnk

TARTALOM
ASZTROLOGIA
4
8

Csillagok

iii

esillagokr61

1'4 17 18 20 22
24

26

Kedves Olvas6!
MOJtI1ni lapsZlimunk aklor jt/miN meg. amlior

28

Mit Igernek alcsiltagok1 Asztrobeszelgetes Galambos Lajossal Esemenyek. evfordu'16 Harry hereegl megl keresl az Ilgaz.lt Mlert eroszakosak a gyerekek1 A ,esillagok hozta szerelem Ezoterikus k.erdesek es valauok Egy kijldott a Venuszrol Mahatma Gandhi karmaja A szerelem mindent visz Asztrologlal kiiml

KA
30 32
34

A
IKarmaes szabad akarat Karman linnen .•karman till Egyeni sors,.lkollekdv vegzet Karma-forgatokonyvek Sztarkarm'a vagy csillagsors7 A karma tiikre.: Kil mint vet. ugy arat A kanna esaz allatole: 80lygovllagok es karmlkus sorsfeladatu'k Rokon!1 csaladl karmak Szepes Marial j6 karmaJal Olvasmany Szepes MariAMI: Az ildozat magiaja

tatds, a vdltoZtis idoJZl1ka. Nem JZI1badfilnii"k

Nap tl zuz jtlY/be lip egi ,;tjdn .. Ez tl IIdlloz(ok. mert 1I vnllow mAgdban hordoZZIJ az. ujnak,.
II

36 39 401 42 44 41 48

a iobbuak, egy 7Ildsfojla stabiJlt:JSIlak a khelisigit. H« meglrrjiik is elfogadjuk, hogya megcsontosotio" wMdsokoll pl&m ntili;il irdtmtr vdltoztatni •.akkor vatokan mdsltint flgunk lini. HIl flem n1Jgddlmk rmiatt, .tlkkor lobb t1ltrgidnk marna, ,is tllMn a gondolkoddsu'IMon
is It/pesek It,sr;iink

fordftoni: amit nrhkIlgnr/t, akaddi]71ak tarrU11k.tlZI mtUaJprktusb6l ntzvt khttoslgrJek 1InJrz/1etjfik. P:mu IlZJ is tudjuk, hogy soka,~,mn IJIvria vdlwmrrulk. Is plmzika klrdist: milrt keU ,I'ZI
tlsUllfledniiik? Az &ttl pMig igardgtalat:llla/t tarrjdk rmiatt. Ptd'g alti irmrri a karma tOI'VI1Jy!t~

es

u. trldja. hogy a sors mimlig igazsdgol szo/gdlrnr. EdT' is vdlasztoltukJriss lapsr.ilmlmk kiizpo71li tlrndjdut a lumruil. dt mos: ttlsun uj megvildgf.ahogy edJlg taldn nem taldtkoZDtt lIele, ludves Olllaso. A karmiltw .tjjrtlnet~k me/kIt brmuta' is, amety
tlZ

HAR
50 S2~
54 56

0

IA

. hit du is a buddlJist4' sorsfilfogdsok kiiwtti kulinbsogtlet. Egy izgalmm olvasmdn] azt . a ctkbsorr elDI'I!megirtforglltOkiinyv:ei kltUilta Il!lmosigek kOzul Erdtlm Ird.s tlZ . arolt . -Inlkozik, Ilagy az, /1m~t,lk.o vldtJlt tllrn'rasa suri,ui bo/ygovi/d-

58
,61 62

'OImU IJ 42Ak II. rmiltus sorifnadat Kitmtltm .qjti71lom /Apunk Harmonia rOlii.. l.aw~J bm llt11loaka Nydrlltdi prnktikdk dim'; irdsunk ad blMznoJ tandrsOkllt a kiivrtJuzO hdnn Id a flng sImi stgftslgivtl a tnnul6Jzobdt. Ki. rrdl bogy mit jeknt 1; • . I}otjuk. hogylln.

Nyaruto praktikak Inte~jii Presser 'Giliborra'i A szent fak kultu5Z8 IFeng shui: Az Onmuveles .• liudas es Bolcsesseg teri.Uete Arc vagy alarc: Olvass II vonasaimb611 Osz,1agytrenlng Makaresz Rita rovata Ezoterlkus kerdesek es 'Yalaszok

lmz. htmnn az is.amely an-of sull, IJogyafl .alakftsuk
ollltUmtiny liZ in/trjt; PrtSur Gdho"al in; A suntple nellai dmu ,'rtis. amtlybOl mcgtudttl jdsolntlk tZtk a flit. lzgnlmas o/v,(umtiIlY u. Arc
.hntatinn . 'mikdlNl~ a It,ilinboz5 nrr:kifdalseklul
,64

ISZTIKA
66 ,69 7.0 14
76 InterJii Beres Alexand'raval Csodavil'ag A,-toll 2-lg Tan Bence! Az orok fletfof'irasal Bemutatjuk aJland6 szeaonket Sejke'k. sunt emberek A hlanyzo tizenotodik leo' A kyot611szlklakert tltJca Vlilagbabona'k Ez.oterlkus kerdesek es va'laszok Ki vagyok en7 Egy far1casember ,monol6gJa A delphel josda rejtelye Titk05 tarsas6gok a reneszan5z Itilliaban Ezoterikus kerdesek esvalaszok

mi.ndnyti-

79
80'

82
84 ,86

90'

0lva5nl ... lo a

CSILLAGOK a csillagokr61
Carlos' Santan,a
C
HISZAZ ANGYALOKBAN
arlo Santana spiritu:ilis hdJlItom girol zinre minden'ki (1uda szakm jahan - es azoe kiviil, is. Amik:or m~lypol1mn volr, melt O£ nagy lemakiad6 i eluc ilorta._nt3n3 egi jelee kapott. Ponre bban azr a1lltja. hogy vedllangyala. Mc[anon all mondta neki, legyen 'riirdmes. 1'1 gyldkli e h:il:is. mcgl:itia: slkeres lesz, VaI6h n igy d)rtl!lIr" az egi uzenet utdn nern sokkal a CB l!!mezk:i.ad6 azr [avasoha, hogy mivel, plily:ija elejen Carlo anrana szereren cgyiln j:irszani id6sebb zeneszekkel. rnest Icgyc:n C'l. fordirva,vagyis fiaraiokkal muzsildljon. sziilcte'lt meg a,' upernarural dmll album, minden idok legslkeresebb la,lin Ibuma, ameJy nyol ,l'IImmy,dijar kaporr, Carlos' amana azara is hIYja az angyaiokar. ha kell, es [d6nk&lt dju szelJemiclb» szcanszokra.

rgy

Leonardo DiCapriol AMAMA HATASA ALATT meg L
t'lmJam

Di

iprio $lwei

gyermekkorab

n

,elvilrak.

leo folegaz anyjaru. a neme[ ruirmaziisu Irmelianel elt egyi.in, aki ridclrn6keIU dolgozon. Cyakr:m k6Jrouek egyik hOI a rnaslkba, Leonard61 a horoszk6,Il)a szerim igcn sz.oro szMak rii'l.ik anyja.hoz: e,ppen ujhoM vail'. amikor megsziller ·11. Ez a fdmS'Znlr homs.zk6pj' ban ..azt is jelen£i, hogy a..z.an)f3 toilotec be az apa szcn:p [ is, 6; a gyC:1rmek Leo csa:k ri sz:imfma.ron, Talan ez Icoer az oka annak, hogy a fdmailla,g minclig bernutatja vaJaszwuja.ila. csipOs nyelvU es eles mamanak, akin k nagyon j61 mUlWdm:k a megenisei: ha n. uj b:mim6re rekillt. marls a vesejebe hh, es megmondia, ki Is wlO iga:ci.n leohoz. vagy kirlil ovakodljon. £Z[ olykor jnos k:endozcden. ~s sk.arpios sdlu.~bandja elo... Amib61 utana orok harag less kozre e Lee vilanrorrja 1<670[[, SO[ a kel. flam! kapcq)lad.b61

mo

eszu,

scm lesz semml.;

41

ezorena

Mitrt lett ,lIZ idei;v

AFORTELMES FONOKOK?

legvi~~ese'bhigjdteka v

amlkllr vala!kinek fix mllnkaja van, azt akkllr is megl kell becsfilnie" ha a, fonoke Ikibfrha:tatlan, mar~rna'r krerennek mondhaM. Maliok a parades szereposztesra 'gyalla!k5zana'k es al sztorir,Cl, no es arra" bogy Jennifer Aniston a visszafogOH no szerepe utan vegre fernfal6kent lathato. Es persze Colin Farrell" aki abszlllut h1telesen alakitj:ilila szllpertapl6 s~erepet, ,amire a r05S1maju'a'kan mllndjak,. hogy nem volt nekl n,eMz, hiszen, hllmul ideig volt kllkain- es alkoholfug,go. Hal a csillagokatvizsg'aljll'k: eppen olyan konstellaci6kban sz:iiletett a film ctlete,

E

gyes velemenyek Slefii Iutalan a gazdla,sa.gi¥a lisa,g az IIka a film sikereneik ..Hls~en ilyen nehez idi6kben,

amikor a Sza,'tllmu5z es ,iZ Ura nus! op,po~
zici6ba lk.erUlt; es Cli PI·uto,is jegyvalta,s Ik'usziiben volt Vagy,j,s ,ill! a'Ikot6k k,fnllMva

Ben Giza Affleck , ES A Sq,EN DELY
'T·lI.ldta, hogy Ben Affiech( GhWak i hlvfak? 0 nem :uln, mintha magyar' sei Ic[m~nek, haaem ~iilei egy magyar szomsz6djuk . Iflsltdeu:rc ad(ak fiukna.k a b.a never. De nem is e:z Xl. erdd< s, hanem u, hogy az Ig retes Cs jo nine S1.cnvcdeJybereg: alkoholfuggo. hincdooanyos,. aahidi Yag}'on clswwja. S1:ellveMlyes pO.kerj:hekos. iH~giiH kall'ryaklubok larog3u'ija. Mindcrre megleljiik a. magyarizalot a horok6pjaban.kUlono en kiragadva belale a ,yil ban all6 ~cp[ummt. amdy nehb. fenysziiggel kapcsolOdik.3 Vtnuszhof., az elvczctc:k bolyg6jah.oz. De mien kep[dcn abbahagyrti. mi:ko7.ben azt hini, hog}' Ie szamolni a ft.iggOsegeivel? Tal an III S"l.ule[Csikeplereben a es aM rs rrigonja miatt, mdy a szcrcacs jlil&.okban hogy [egyc m~g a [erC[ ujra es ujra, merr nyerhcl. A noronk6pja u[ [iik..rozi, hogy obbOl az ordog] koruol nem fog, tudni kiltpill. vag esak Ilag),on Ile!U:zeli.
C

varazsoltak, nevetest
a Iktizollseg ClJcara,.

i\. Bak jeg)'ebenzulerctr Jane I\.J.onda az aszr[oI6gi:ihol fordllit egy i.d<lben, hogy valam kapjrm area Oil kerde-ere. mien letraz anyja ollgyilkos, arnikor 0 ih~ves volr, e • mi~n 0 aralia or az apja kisIan.yko~ raban :illancl6an. On Imajzi kony~ v6ben be umo'lt afll"ol. hog}' az apja or,01l:6 b' rmi.s:it.nak h.ar:h~ra lct[ a tesledzi megsdllouja. es fun nez

Jane Fonda A 'CSILLAGOKAT FAG'GATTA
i olyan ragyogoan. Horoszk6pjaban a VCIlUS:z.is a zat turnusz kvadnilj.a j61 je!oli: kefe volt sanyargami magat a:z.~n. hogy elyan k.i.ilscje h:gyen. amely ml rt soba egyedell rossz sui scm. h.hed. • t, fedlakes noll. ideal ja.... vdlmz.ott. a Viszom a jupiteI ,e a. PIU[o oppollci6ja jelzl, hogy apjallak meg a. hahila udm em rudon meglbocsil.a_ni.

ki aapjainkban

---

Asztrolo~a ES GYEREKNEVELES
K'ezdodik az is~ola,.nem art, ha tudjuk, hogy ,gyermekUnk Imiilyenjegyben szIilletett Ie,s taje~oz6dunk, hogy,an ls ailljunk hozza a tanuhJ,sahoz.
KOS, GYE,RMEIK: TUlzon szigomral, netan lifr ssel nsm meg,yDnk semmlre, (sale gyengI!d5~9gell, 5zep sz6val ,erhe'tunk el nala slken, vehetJilk ra" hog\y igenlstanuljon. Ita kepesek vagyunk ot l'elkesItenl meglobogtatJuk ,el6tte, h og-y hill tanulmanyaiban j6 eredmen.yt er el, ,atkorfelneznek ra, sot csodalnlfoqJak, az m lis dopplngszer a szAmara ,1\ ~ziil6nek kovetkezetesllek kell lennie, IkU10nben a Kos 'g,yermek. a fejere 116.
l, l•

megl'~ell tanftanialil logiku5 gDndolkodasra, ki Ikellirtania bel6le a lhazudoz~5i Ihajlamot, a plerykalkodi!st, at'elO"vaziist A_llkreknek van ille9job'b nyelverzekiik, ezt a sliileoosi adottsagot erdemes koran klhasznalnf.

BIKA ,GYER _ EK: Nehmn [anul, de arnlt megtanul, ezt alapesan. IEzeu nem szabad sli rgetnl vagy k nyszerlt,enl arra, hogy minel hamarabb vegezze 'el a MZii fe:ladatat, sem felcsattanni azcn, hal hatodszor magyarauil ,e:1,a

ot

HAl 6YIERMEK:: RendkMIl befo'ly~solhat6, ,es 1gen ,eros benne' a ~ lelemerzet. en nek az a kdvetkezmenye. hogy felilion megall a munkaJaban, a tanulasban. INag-yonv gyik az elismer5re,. a dlESemetre, II szOIonek nem ~ahad ebben Ikjcsinyesnek Ilennie, mert ez szlnte hil.iti:a, viszi e'ldre' a 9)1' rmeket ij lelk~en fogtanuJnl.
'OR,OSZL , 'GYER _ EK:5zlgoIrunak ,es, feitetlenu'l erosnek kelilennie

ne brral'g:as:son rnlndent es mindenklt, han em eh5szor onmagbal foglalkolZek. Es aTr,a is. hogy a laposantanulJa meg ill feladatat. ~s hal ell!g Ismer,e~Te tett yen. aktor mar kritizalhal. Nagyon font05 nal~a a ren dszeres testedleS, men asze,Tvezetenek slJukseg van err!!. F61eg aml,art. hog)' hajlamos ill hipo~hondriara" s 'ez mar koran ki [jtko~k Iralta.
~RLEG 6YERMEI.: M'eg kell tanitanluka szill'iiknek ,arra, hDgy d6ben fel kell bini. hogy meg iI.Z 6ra kezdet,e Ian oda~rjenek az ,iskolilba. A Merlegl gyermek ugyanis mar koran hlsztit rendezhet iIl~n,og)' mit vegyen h fe'l. es lalan Ikdtszer is atiilUizik, mire az iskolalas:ka a Mtilral kerm. lIajlamos al lustasagra,. Vagy a maslk v-gletre: nagy [endul'ettellholZ~kezd lIalam!hez., anan ha meg IInja, ott is hag-yja.
I

:5Z0Z GYERMEK: Tlilsagos 'erztI~eny kritlkus.IRa kell szoktatnl, hog, ~s

szlv6s munkava'il ra lehet blrni '9.yereket, hogy ne teg,yen fe:IUletes, es ne az enelmeire hall'gasson, hanem ill ertetmere. rs Ill! kNdjen be'le egyszerre tobb dologba.
011

BAI 6YERMEI: K.omoly. b· ESvagyo gyermek, a'klvel nem 1m gond a sutlban, men egeszen koran tudni' fogja, hogy mi aka, lennl, Raadiisul ezt is tudj:a. hogy mindezt tanullassal erhetl el. ,es olylc.or I:arsasag Ihelyett Is inUbb a tanu'lan va'la5ltja, vagy valami olya II foglalkozast, ,amivelfejlemhl!t1 a kepessegeit E16fofdul ug-yan, hog-y hosszabb idelgtart mlgl meg rt egytananyagot, de ha megtanulta" sehasem fogja elfe'lejtent VIJzelNIT6 6YERMEK: A szul'6k

5z(i15 nl!k! ill feladatot, es 0 meg mind]g nem enL A 5zi.llonek nagy tehertetel lesz, ba a gyermekne valaml Ilj dollg,ot kell el:sajatl1ani, ,amit61 omon osen iU6z1k - erre keszu!jon foil
IIREK

vele szemben ,iI szUlo!lek. de iigyel!lie' Ike'III, hogy nl' l'I!p'j,e tul ilZ1 a blzonyos,
hat rt, amitor a csemete bUszkesege' serillhet IFont,os, hogy a 'g,yermek duhkitoreseire ne iklaMlassaJ vag,y fenyegetessel v~llaszoljon, hanem ilyen'kor allitsal a tilkor ele. lIiI (Semelele ebben az allalPotban vl,szontl&tja onmagilt,.

slJI!r·l!zzek be

ill jj·s:szes

I'etezo IlexJkont,

'GYIEIRMEK: ltihetetl'enUI sokat kerdez, minden ,erden. mlndenbe be[ekap, IkJtarta~1zonban nem 5011. van. a A szUl5nek Ilassli, ki!vetkezetes, munkAyal

ezutan csa'k nagyon ritKanfog elorordulni ilyen kiborul3s.

SKORPIO GYEAMEK: Mar egeszen kics! korban hatarozott egy:nJseg, nehe-

zen fedl'meto, fel benne nemi hajl@kony· sag, nelfel hetos@g. Eros, '@selenk a kepz@>IONeje, vlJago5 es gyorsa felfogasa, eles esze van. Altalaban elmondhatO,. hogy sure! tanulnl, iii kotel'esseg~t maxlmacIisanteljesiteni. Viszont Ill' Ikell 510ktatnl arret hOfY ii!lesnyely-vel marokongunyol6djon.
NY.LAS 6YERM K: INem tartozik a ha IIgalag lurk6k kOle, ariasi a kOllesdg-ya, ut!rt mar koran ra kelJbimi arra. hogy lakatott,egyen a szajara es ne besz@ljen minden! Ikil, Inefe(Segjen OSlul!vLssza. Fontos i!Z alaposQgrii nevell!s.
l,

es, Ujekoz6dja!la k ill interneten 15. hO!rY gyermekiik kerdeseire felelni wdjanak. Mlndenrdekl1 a csemet~t a szamitastedmiUban verhetetlen. Kis'S mak_acs. !Ja eg,yszervallamiroll kialakitott egy v~'emenyt. nehez elter,[teni" de meglkell proMln]. Barmjt kerdez. komolyan kell ra va!aszolni, hazudni tllos, ment szazszaza· lek.. hogy rajon, es a szUlo. nevel5 tekinteIyen csorba esr:.
H LAK'GYERMEK:A~uI5neafeladata,llogy milr eglhlenlkicsllkorn!61 bele n -velj -, lie ~,nse .•ne lbantsa az.•lha masok

ilnfOlrmaci6:

-925-65-10, 06-30
,15

www.ki
e

igazsagtalanokvel' - szemb :11, mert 'el a lelken seb t Ulhet. ,Ils melyen csalOdorta. passzivva teh ·li. Hajlamos a SZl!tfOrgi1ESOl6d'asfa. Csak atkorezdjen bel'e valami ujba, ha al regilbefejelte. Figyelni kell ra, mert haJla mas, ,a melIl!beszel esre. a filll!nt sre, viszon! valamilyen mu-veszeti agbiln erdemes kUlonorara jara!ni.

ezo!eria

(03. 21. -,04. 2,0.)
Hanglulat:
,A'italaban nyugodt hangulat jell'emzi, am most ingerlekenyebb lesz a sz,oUsosna'L robb olvan dolog is i:isszejon, amit nem tud mar toleralni, es bekeriill az utols6 ,(sepp is a
poharba.

(04.21.-05. 20.)

Hanglulat:
hanglJlatba keru.l. hlszen olyan varatlan eS'l'!meny,ek tortennek onne!, ilmelyek pozitl ... votiltoz3sok elindit6i lesznek.
FelvilianyoloU

Parkapcsolat:
Hazas- vagy elenar,asaval ,ililkapc:solata kiss!' nehezebben elYiselheto lesz, elsosorbiln ill anyagiak. esetleg ege5zsegi p~obh~ma vag,y esalaoon belOl1 ad6d'6 gondok mlatt.
Mintha nem ,eru!,kelne v,;\lto,zast, amelyet on Ik"ezdemenyez, szeretne megvaI6s!tarn!. met ...e min,tha, azl sem venne eszre, hogy on mennyit valtoz,ott bizonyos dolgokban. Egysz,erUen. Mintha 'szemelieniZot viselne, mereY es makacs, ebbol kleslt elege van. A szinglik okt6ber kozep n tama ta'ialhatna,k, megpedig olyanra, akl megfe'lel elvarobalknak. De most a KDsoknak ken k"ezdemenyezniuk. Panne'r'e

Pa,rkapcsolat:
Hazassago. ban, regi kapcsolatoklbane!6k kO.zottmar szeptemberbelll feszil'it.seg alakul ki, amit ,o'kt6ber,re' szinte' ,ellliselhet,etiennek erez. I~s aklor felemeli a hangjat, megmondja a magaet, 5, ennek Iesz 'foganatla .. ME!rt partnere talan meglJeci. vagy

s'emmifele

IEg:eszseg:
Emthztoszewl probh!mak alakulhatnak kiI. meg~el 15 ta:plalkio.za,ssal ,es gy6gyszeres kezel'essel Karban tllldja oket tartarn

osszeszedl magat, es ug:y fog visel·
kednl, hogy azza'I'e[eg d tt lesz. A ki!lpcsolatukban ez viUtozast hal, es minden esely m gyan arra hogy U]I alapokr61 kezdjek eletuket. A szlngU Bikak n m maradnak egyedi.ill. Amor nyilal iii szfvOk ki:izepebe talal, meg, !liZ res leilet, hogy eppen a munkailelyiion tortenlk mindel. £I'veznetik az egyuttl'et. minden boldog peroet

lien. A penzu.gyek alakulasa kicsit mintha javulna, de ,ez,ert anynylt. dolgozik, hogy Idonkent majd on bel'egebed

Egeszseg:
Ha vlsszerel, netan sepnJerel vannak, akkor eppe\n itt az ide]e annak, hogy erveshoz ford'uljon, most megtalalja, iii megfelel6 SZil em'bert,

Ha az aszcendense K.os:
Amennyiben tilkos sz:erelmi vlszonyt
'fohlta,t, akkor okt6berben o'lyan .lob-

es a problem

megszul'Itetheto.

Penz, munka:
Hal van munkaja, akkor meg a'z a csoda lis megtortenhet. hogy nem(sak a 'feleuese lesz elegedett a teljesftmenyevel, hanem liJ Ilehew-

'feuUlt helyzet alakul ki., hogy akar

bucsut

Is in hetnek egymaSlila

ball~igyeljen

a konyvelesere,

m rt

P,enz, munk,a:
H'a, Viln ml.lnkaja, tova'bbra Is sokat kiell dolgoznla. El6fordulhat, hogy mihok helyett Is mU5zaj Iles.z el:Veg;eznle olyan f,eladatot. amelyhez tulaJdonkeppen semmi Ikoze. Vanoak Ito'll gak,akikhez tova:bbra Is nagyon J6 kepet kell vagrlla - k6zil!ilk valek alO • aik l'e9stIvesebben megfoJtanak egy kan"l vlzben, his.zen irlgyek Olu.e, es fi!.Ja foguk

Ha az aszcendense B,ika::
IBelkezdl egy uj tanulmanyba, de az Is megtortenlnet,. hogy kUlfoldre utazi es ,eznagyon hasznes lesz, mert euel fogja megte~emtenl a, j6v6jet, meghozza a blztos es slabil j6vot

.seg is ,;ul6dik. Batran vall'alJa esa ell

Olyan helyzetbe, ker(il, amlkor megrmutathatja. mit tud, es, nonl fog az ,azsi6ja is. A munkaja kapcsan tal'an ny;ilvano5 szerepl'esre lis, sor kerUl, fell, de a leheto legJobban sike~i.il.l\nyagi iigyei ,ctkt6berben salnes nern allnak a legJobban, el6fordlll'lhat, hogy ,egeszsegi probl rna.

elofo~d'ulhatellen6rzes. Az ertektargyaira is forditsonJ6vai ngyo'bb fiigyelmet. Varatilan kiad'ii.5ok emetik okt6'berbe.n, val'amint eg,y ,Divan esemeny, amelyn lbekdv tkeztet61

mar tartott

egy Ide] .

etten

Ha a partnere Kos:
Agg6dlk a munkaJa miatt,. de fetesleges, mert valtozasok ugyan lesznek, d' a tllz kozeleben n m marad feladat, bevetel nelki.iL

Ha a partnere Bika:
Talan nem mondJa, hogy sok mindenb611 ne'ki Is elegc van.es az Eletet neileznek erz,," ~s talalfl ez lehet az oka armak, hogy iddnkent megpr6ba'llazitanl, es ezt nem a csalad, dal egyillt szeretne., hanem Ink~bb 'egyedul vagy a baratokkal.

netan t<utozas mtatt szoresabbra ken IllIJUlia a nad'ragszijat.
I

a mun'killjara. A mosolygas5i111 es a seglt6keszseggel vi,5lont klnuzhatl'a egy-egy ellenseges, koll'l!ga
meregfogat, semmlt sem tudtennl

ezoteria

(05.21.-06.21.)
Hangulat:
Ilaltozekonynak nevezl'let6, hiszen olyan szem~1y Je'lent meg az ele~eben, a I mlatt szlnte felfordul minden. am It eddfg megszokott.

(06. 22. -07. 22.)
Hanglulat:
A szokasos: 1'1011ent, hoi lent, f ahogy az onhOz iIIik. Mindig tortenik valami, ami mlatt i'zgulni kell, e.5 olyan is.•amitd'i szlnte repes a bol'dogsagt61.

Palrkapcsolat:
Ha edcllgi piirkapcsolata nem volt zurzavaros., akkor mosti!i'Z lesz. fal'an mar, ug USZlU5 ,eleJenfelbukkan az a szemely, a t nagyon~agyon regen laton. Egykor talan szerenek egy· mast amlg klnem hasznalta asetleg be nem csapta ont 0 most talan szinglliett. ezert szeret.n onnel Lijrakezden! a vlszonyt. Am a cslllagok allasa szenm tin nem egyedi.ll~1I6.meg ha esetleg ug;y Ilatszlk is, es ez komoly g'aUbatfogl 0 oZlli. Mert a I'ego gyobb szlnesz szerepet tilthetl magara. amikor megpr6b Ija eljatszani reg! kedvesenek. hogy rmnden rendben van. Ez n g,yerOket klvan cnt6l £5 agyoztes? Okt6ber aIt sugallja. hogy a sz:erelem leu. ,8 regi szerelem ...

Pthikapcsolat:
Nemcsalk a regli kapcso'latokral. hanem ,a'2 ujakra Is a boldogsag es a szerentse ,Iesz jellemz6. Am azo,kban a viszonyoklballl. ahol eddig lily')!' g:ondo'itak. hogy olyan magas fokon ,egl,al5.zerelmi.ik, amiere' ,akar lelektArsaknak is nevezhetik egymast, o~kt6'berbell olyan he'lyz,et alaku'l ki. amlkor a munka vagy a Mtki:izna:pok. esetl'eg ,egy betegseg nehe'z ,nelyzetet teremtenek. V,ege szakad annak 3 felhOtlen idosz.aknak, amelyrd'i azt morH::Iha,tj2l', on:ill. Ihog), resze vol,t az eletenek.IDe az is lenet, 110g)l' a partner! elutazlk, tobbet lesznek tavoll egymastOI, es,ez ~iselimeg a lIiszonyukat.

E,geszseg:
B~rmilyen IdO van, es, Ibarmennyire elfoglalt, a rendszeres testmozg'As jot h!!sz az egeszs.egenel

Eg,eszseg:
Egy beavatkozas elkerUlhet,etlennek latszilk. Ne teljen t6'le. mert kellemetlenseggel jib ugyalll, de on gyo.rsan 9y6gyul, tis jel fogja erezni maglit a !b6reben.

Ikrek:

Ha az aszcendens

Penz, munka:
Szeptemberben minden aka megvan az memre. mar ami a penzOgyeket Illeti. talan m~g Krdzus reinltarnaci6Jahoz is f;ogjak hasonlftani. Eltifordulhat, hogy eg;y barnt vagy j6 ismer65 segft megal pami a jov6jet I!s olyall dolgoka,t elvezllet.amelyeket korabbn Ilem. Ha on 5zi.iI4$, akkor gyl'iw i fogja a 'gyenneke mian tamadt ujabb ,~s ujabb kiad~50kat. A munkahelyen tsmet telJes I'es.za bizonytalans~g. okU~beirben eg):' csunya hLims I han nyba kermllet. IEzertnem art tobb l'Abon alLnl.

A kemyezeteben tBbllen szeretnenek. seglteni. mindent megtesznek azert. hogy boidogllijon abban, amit elkepzelt. De legyen evatos, mert ,egy ceg vagy anna,k kepvisel'Oje talAn eppen egy oryan dologra kivAnjal lirabeszel'nil, amibOll (sak kara szArmazhat. Kl!rje ki a legjobb baratja vagy barAtl'lojevelemenyet. aki IkIvLilrOIj611itja ezt a helyzetet

Halaz aszcendense Rak:
Okt,6berben ,albarati kapcsolatai melypontral s(jllyed'nek, talan 'f9yetI'en ,ember maraiO al n!giek kaziil, aid meg nern veszitette el a jOz8llsagat. akir,e azt mondhatja, hogy igen" 6 az, akibel'l meg'bizhaltok. Erdemes tanulmanyokba f09ni, mert amit most elsajatit, abb61 k~s6bb remekUl meg fog e.lni.

Penz, munka:
IHalenne ,ann)!,!penze'. amennyii eieg lenne, ,a'k'kor bol'doy Ilenne. Ha, nem lkellene6r6kosen blzonyftania, 'hogy On men n)'i re jali tud sp6rolni, tis fllIthekboll is fantasztiikus lakomakat tad rendeznl ,3 (salad szamaral, a.z nagyon J6,I'enne. IHOl ines munkaja" n a'kkor vallaljon ell olyan felada~okat is, amelyek IIgyalll nem szamltana'k a szakmaja cs'ucs~na'k; j61 teszl, ha i.genl mend, Hal fernan a gyerme~e, honal kell nyulnia a tartah~kaiIhClz. tis tamogatnia kell. rnert szLi1ksege lesz etre az Ossz.egre.

H'ala partnere Ikrek:
Sajnos belekeveredhet ,egy olyan Ilg,ybe, ame'ly mlatt aztan a torveny Ik.epviseloivel tala'lj'a szembe magat ezert Ilem rt. ha kezl'lelvan ,egy j6 i.igyved. Vagy inUb,!) tartsAk lurzernek. de ne menjen bele semmiFe!e tulsigosan va.gany i.igyhe!

Ha a partnere Rak:
Teljesen tanacstalal'l. elyan Irrealis almokat kerget, hogy az 0111 feladatal leszalllt:ani a foldre, mert ha belekezd, akkor nemcsa'k a jut csodbe. hanem meg maso'kat is magalia I ~nthat.

at

(08. 24. -09. 23.)
Hangulat:
KMlIr,61 ugy lamlk. hogy mInden rendben, de betlHrOI csak ernesztl magar, mert a dotgok megsem ugy alakutnak. ahogy art v,arJa. i~s,,ezert saJ nos, ont elo Is vehetlk.

Han,gulat:
Osszessegebell optimista, ihangulat jellemzO onre. lPedlg r,engeteg valtozas rten ill..on korOl1es ill eleteben, de' ezekkel egyetert,es ez nyugodna teszl,

to

Palrkapcsoiat:
A csaladllbeke. ilZ otthon nyugalma nemtellesen az on akaratan mUlik. Van megl valakl, akl a multban - vagy n m is az ,olyan nagyon regl multban - nagy szerepet Jatsmtt ill eletOl<!ben. Ogy tOl1lk ugyall, mlntha nem lenne jelen, ez azoll'ban nem teUesen Ig'az. Meg akkor sem, ha a partnere - Igal, kls rabeszeles~e - art allitja. hog-y sza,mara minden a csalad. Pannerenek szabadsagra, nyugalomra van 5ZUIi:sege. megpedig ilZ on reszerol .•on az teilat. I eZ'l meg tudjill adlll nekli. Ha kepes ra:. a'kkor a kapcsolatuk meg folytat6dhat. Ha nern, akkor a va'las vag)' kUlonkoltoza feme fenyegethet.

P~rikapcsolat:
PI meglev6, regi parkapcsolato'kat kmfOl'di ut:az.as,vagi)' az 6·sszel bekovetkezo munka'ilely,l. valamint g,yermekek koraJi valtoz.asok teszik szlnese'bbe . .lcbban egymasra I'eszn·ek utalv.a, tB'bb idot, gondot.feleI6sseget omana meg. PI szerelmi kaJXSOlatdkban k:illonos Izgalmat je'lent 'eg-y talalkozas, amel)' relvi Ilanyozza. 'e5,az sem zavarja. hogy,ep,pen a p.1rjaval van egyl.it:t Men ez a ta'lalkozas az ujdonsag varazsavall hat onre. lkitolIi minden gond'olatilt Ezt a partnere ~szre fogja, "enlli: ebb61 m~g nagy jelenetJehet. De 'ez nem kOlono.sebben ercleklJ most ont men akM abba is ,belemegy. hogy titokban taJalkoiZzanak. de keptel n !emondani rola.

nyug'almat. Mjelemtkezzen em' alyan ismer6snel 5eglts~gert, a'k'it igazall nern Ikettvelt, 'f.S amilyen pa:hje van, ,en meg kl is mutatta Segfteni fog.

srthet a pastas, amely sok penn IiIUz kl a zsebebO'l, ,eb'ben az Idoszakban kOzlekedesi bfrsAg is varlTlato.

Eges,zseg:
Ne vigye tulzasba a fogy6k!ilra.t. es Ideje reline ,ellenClri:ttetni a vercukarszlntjet!

es

Egeszseg:
Wrnyomas-Ingad'ozas forcluljon 'OOI'OsOOzl lehetseges,

Penz, munka;
£,rdemes lenne valtoztatnlal. mert lehet, hOQlYami eddlg rnent, az mar nem meg;y. Raadasul ez a If, Itozas a parkapcsoJaMra Is ,J6 hatast gyakorolna,. Arr,6lnem [5 'beuelve'. hog;y az ailYag helyzetenek Isj6t tesz. peldal.ll a tor!esrtes nem je'lentene Olyall nagy gOlldot. vagyvegre Id Wdna flze:tni azt ill em''bert. aklnek, 0 tartozik. Ha ing itlant61.S2eretne megszabadulni, a'kkor erre a l'eg'k'lval6bb IId6szak okt6ber; aklmr ugyanis alyan szermdest kot,he,t., mely remelrnek mondhat6. Meg akkar Is.•hal alkudaznl kell, ami a'ltalaban nem az on kenyerie ... Ha nines munUJa. ,akkor ,erOltessen magara 1,0

Ha ,az as.zc.endense

Ha az aszcendense SZUZ: .
Okt6berben semmil sem all a szerelem utjaba. Ha nem olyan regenszakfto~ akkoraz uj Ikedveshez koltozes 001dogga teszi mindkettoji.iket. KulfOldi u:tazas j61 51 keriJl, lila kil!fi:i'ldrol ermll szeme!yt la.tvendegii1. ,e'legedett lesz OMfl, ,esminden a lehet6 legjobban alakul. Szerelmenek segftsegere Il:!he~ ha munkil iigy ben probfemaja van.

Oroszl1an:

I(Qlfoldi utaz.as, I.ijlelilet6seg,ek. peres Llgy:ben Qly62!e'I'emes egy elkepeSZ'l6nek tartatt dolog. amir61 talan almadon. most v,al6sagga vallk. H'alpartneremek egeszsegivagy munkaugyll ,gondja van, tlllJlilt. rajta.

Penz" munka:
Sze,ptemverben remekill megya munka,. Igaz, hog)' 6riMi felelosseg nel'lezedik ,a,vaUara" vi510m garantliit a siker. Ha most vizsgazik valamlbOll, vagiY ep:pen egy !ilj dolgot kelll elsajiUltania,az 15ugy megy. mint. a karikacsapas. PenzugiYek [eren ez mar nem mondhat6 el, mert szinte ,egy,ik h6naploan sem fog dL1skAlnl.il!Z anyagi javal<iball. MlndenM lkemenyen meg Ikell dolg.oznia, es eloforti'ulnat,liIogy amit elvegzett, azert '" jutta~st joval Ikeslibb kapja meg; ettti'l kissf ideges Ilesz.Oki!oberben dlyan levelet kez'be-

Oroszlan:

lHIa,apartnere
ot

Ha a partnere S,zuz:
Megl·a,z is megtortenhet, hogy vegkieh~gites vagy hozomany. tlrOkseg. re.5zesede:s, os.ztale'k .uti a marUt, amelyre nem szamitott A legjobbkor jon, mer! rfmdez.ni tud belale bizDny05 dolgokat. pedig, erre ,edd 9 gondolni sem mert.

Vannak. Idosza'kok, amlkor azt hiszi, hogy on a labtorl6 S2erepet t,olU be. BbbOl'kl keU a'l:nandftani, ami fog Is menni, hlS2en a csillagok Mmogatj.1k abban, hogy a tiSZl:eletet ,es a, szerelmet egyforman IdvIvja, ami pedig altalaban Ilehezen slkeri.il l!g)i2eJ1!f.

ezotena

Hangulat:
On Igaztm nagy diplom ita. de most lesznek pfllanatok. ta'iall tabbszor is.• , amikor I!Jrap6s kedveben leu..

Hlangula,t:
.Af.iradtsag e:silIlklmerOltseg alapvetOeIl jellemzi a hangula:tat ebben az ld~szakban. Mar eloz(lleg Is sokat dolgozott, de most meg tobbet fog.

Meg az is megtOlteni'let. hog;-ya regi
kapcsolatok. Mzassagok. amelyek·, ben valtozasra, lenne szOkseg. de ez .ol:ysok mincilen miatt nern lehetse.ges.barativa, valnak. Az liselkepzelheto. IlOgy enged a szerelem csabllasanak a nala,cilban bekovetkezO valtozasok miatt no, ,es egy t uasagl esemeny vagy barat hatasara. Nem lest ewszeru 'ont,megnOditani akkor, amikor az anyaglak" a gy,ermeke. a megelnetese is mind-mind a fejecs~ejeben Jar; ts ko~n valakt akivel egy1<OfOban Volt. akivel j egy ml.lnkahelyen dol'goz,i slkeres, palyajal fetszall6 agban ven, Az one kevesbe. 'es ,m alig-aUg tl.ldja eMs:elni.Hogyan Is lucilnaUyenkor tokeI'etesen mlikOdnl a parkapcsolat.al szerelem? Meg ham slk Ilgyekszik is mindent megtennil

Parkapcsolat:

Parkapcsolat:
Haza.ssagokban. regi egyOtt.,ellesekben ugyan nem mi(ikodik most minden tokeletesen, de a'lapvetc5en j61 megvannak ,egymassal, foke", sze,ptember'ben. Okt6berben sajnos partnerevel 6rli~sl feszOlt:seg alakul kl, minden valOszin(iseg szerlnt az anyaglak mlatt, es ill I'esza lba~hogy on annylral e:lveszlti a, Wrelmet ni5z.enezer dolog nyomja a vall'at -, nogy nem is tudjAk higgacUan megbesz~lnl az ligyeket. Kaiben olyan valt,ozasok I!tlnennek a, vll~gban. amelyek onokr,e Is hatast gya orolnak, es ebben a helyzetben inkabb meg szorosabban kellene fognluk eg)'m~s kezet, es ,egyi.l,u naladni, mlnt.sem ,aIk'Ionvals gondolataval foglalkoznl. R ada,sl.I'l,ha alt. nlszl, hogy masutt megtalalja a boldogsagot, akor tevedl

t rtsa mag~t az elveihez. es,amikor

vAlromi kelll,men ,en IdvAnjAI<. l::kor a sz6 llelkOitegye meg.

szinte betegge 1E!5zi. o'bban Jam a'. J halkori.llnezne ,azall'aspiacon,miel6tt meg be'lebetegedne a helyzetbe.

Egeszseg:
HormonMztartasallakal 1d'6sl!erulenne. vizsgalata

Egeszseg:
La t<\ svizsg illI ana je Ie ntkezhetne, men lehet, hog)l szemOvegre I'esz sz:ilksege..

Ha az eszcendense Merleg:
pedlg fontos lenn ill on izAmara. ~ a kikapcsol6dast, 'egy lidsoldousagot hozna ill elett!be.lilaadAsul ,amunkar helyen islbonyoll.llt a helyzet. nem,ertl aj6'tekot, amlta felettesel JAtszanak, csak.ma negallv haU.st elZek~li. ami lecsapOdikonh6z. 1'111''1500 Id.ennei<az id'6mknakisvege leu
A csalMja, miatt kellolyan dolgokat Iselva'll lnla, lIIetve Ie:mondanla, arnl

CSllrran es cseppen. meg aels I'ehet', hagy szeptemberben egy vallalkozas, kezdemenyezes i'la,tasara a penz. jon amil'erdemes lesz taltalekolnl. Talan nem is kell az egesz o5szeget otthon bevallanl, men: jahet olyan Ild6szak, amikor erre a Idsdugiperme sziiksege leu. Ok10berben nem mondhatja magat klmondottan sikeresnek, ha p nzml van 5z6. Kemeny targya'I~sokat kell ugyanis 'fol/itatnia, azen~ hog;-ymegkapj ,an, am! jih onnek. A munk~ban kaotikus hel~et alakculki. az a fontos, hogy on szilardan

Penz, munka:

Penz, munka,:
iii munkaban l1ag)!valtoz.1sokra van

Ha aIt gyanltotta,l1og-y nem kerek az ,eletiik, men ,0 titokban .fel~enezett~ akkortapasztalni fogja, hogy enllek vege. Talan eppen a pellzOgyi problema'k; a,regilibaratok e'ltavolodasa es a kolJegakkal val6 gond'ok is szerepet jAtszanak ebben

Ha a p'alrtnere'Merleg:

kUl!Jtas, meg az Is, megtortenhet, h(9), hosszul vajudas uta;n a felettesei vegre.megsz-Olik· a 'larva van dOlltest. Igal, majdnemelmondllat6 a c:egneveben, hogy szintE!kes6, ann)'it: va.clllalc:a-, de aZert meg van, ami mentheto. 5 jllos benne van a pakllban, hogy olran veZEtc5t,tClnokat: kap, aklvel J61 egyilu tudot:t dolgoznl. mint egyemangu ko'llega, de mintfono'k salnos nem.jon be· ollnele. Elvls:el etetlelme'k tanja,5, ez h

most mindennel fontosabbalt Tegyen megertOk mindent ami (sak telik antol, men szuksege lesz meg rajlJ - £5 ha most segit ..duplan fogja vlsszakapnl mInd· alta j6t amlt tesz ,ertOk. Egy utaza5t halas5zon el. ha lellet
A baratai legyenek

Ha az a,szcendense Skorpio':

Tudja jel, hogy imad titkolozni. es mcstanaban egyre tobbsZior teszl, IDe ez nem alt: jelentl. hog)l onnek t.urkalnla lkell'enea szemelyes holm!ja kolt, men Ie fog bl.lkni. es meg az 115 lehet, hogy terden all",al fogl nek! Ikony{)rClgni:ne szakflSn Ie.

_,..orp,lo.: Slk" -' .'

H.a a -p,artnere'
I

(11. 23.-12.21,)
Halngulla,t:
8izakad6 a hangula'fill. Anny! mindent hallotr mar~ hogy,an is lesznek majd a dolgok, a felelem olykor eszszeszorltotta ,altorkat, de most nem

(12. 22.-01.20.)
Hangulat:
Glyan va'ltozQ, mlntaz id6jaras ..BefoIyasolja. hog)' mi torteni k. a gyermekeyel - meg ha relnort, akkor Is ~, hogyal partnerenek hog", megy az uzlete. Vagy mit talal k] megint, ami lpersze nem fogl tetszenl onnek.

Ilaglyja magan eluralkodniezt az erz.est, ku'ltinosen, hog,)' olyan dol'90kat, hall, iUewe tud meg,ilme'lyek optimistiiva tesz;ik.

P'arkapcs'olat:
Regilegytittelesekben, parkillPCsolatokban a szeptembf.!r meg szeren,esesnek mondlrun6, amikor tall~n a IletikoZllapo'lt, ,ill unb vag,},eppen m ,a, munUval kapcsolatos Ipro'bh!malt, egy esetleges, egeszsegugyi gand va,gy a gyerek miatt rn 9 rtes es ,egymi!.s tamogata,sa I'esz a jellemzol A szererml yisz.onyokban Ipedig a bujki!Jlas, mert ugyan ugy tudja mindenki, hogy vege, de lIem Igyvan. Kept.elenek szabadulnl egyma,st61 es IIiIlabalt(inik ugy, rntntha a kedvese diktatna az iramel a kalPCsolatukban, ,ez nem ligy van., Am Igy Is baldag, mert hlsz abban, hogy azOK, ilZ akad"yok. amehreket anak ,ell! <!Jllitonak, megi.5csak legly6zhetok lesmek.
1 ,

, .A t~ jf~~
----

I

Parkapcsolat:
lRegllhii'%a,5Sagokban, ,egylittelesekben a h YeS vita utan nyugalmasabb Idoszak kovetkezik. ,Kiilonosen aeutan, l:Iogy parmere vagy elutazilk, vagy belekezd valarnl olyan elfoglaltsagba,. amely r,engeteg erat es energlat k6velel tol'e'.Talan az Is aka lehet meg a nY1Jgalomnak. hogy megl tudjak beszelnl azol<at a fantos dolgokat,. amery k rniatt a vital kla!akult E16for" dul hat a csaladb ·.1iI egy kl5 j6veveny ,emezese,. ez nag;y izgalmat valt kl, ,e, regen Ilatott rokol'lolLkal talalkoZhatliIak uJra. A uerel'ml kapcsolatoldlan Ied'esminden perc. am it eg;yOtt t61thet vele. hlszen nernc:sak Imadjak egymast. hanem kazben olran tapasztalatckra Is szert teu mellette az elet legyeb terUleteln, amel:ye'kre eddigl nem volt se m6dja,se lehet6sege.

nem olyan sok, de valaml. Peldaul tudja flnanszfroznl a ,g,yerek ujabb igenyelt_ ..

de meg kesdbb 5em.l~rtektargyait pedig arline hiztos helyen!

Eg'eszseg:
£l'Zelteny szerlle a, maja, fegja vlS5Ll tobbek kozott a fuueI'es, IneMz etelek ,es a szeszes italok fogy.asttasatl

Egeszseg:
A r,endszel'es n vegzett J6gag;yakoT-

latok Jot tesznek z (zOletelnek, az Idegeinek eg-yariint.

Halaz eszcendense Nyillas:
Itt lenne'iIZ Idei ,hogy megszervezzen egy kJs csapatot, e:s egyiltt sportoljanak. Talan meg egy 11.15 penzt. valamifele tamogatast Is fel tudna venni ezert Szept,em'berilen Jobban fi9yeljen az rtektargyalra, mint Italii'ban,. mrt meglophatlak.

Ha az aszcendanse Balk:
Ana Og,yelj,en, hogy Ill' vlselkedJen l'bosszuszomjas htirplakent. Aid korabban megbant.otta, hagyja annak ilgyetal sorsra, ne klvanJol1 nek! semmlt, mert ugyi,s meg fogja kapnl a, magiiet. Ha peres iigye van, szeptemberben a, (5111'a90 szerint minden al on ja,vc'itszolgalja.

Penz, munlka:
Megl az illszerenc:seje, l1ogyJ6 formaban lesz, es penze' is lesz, valamint munkaja is. Igaz, hogy Idonkent lugy erz.l. meg kell' szakadnla, de most orul annak is, amlt korab· ban eJutasitott volna. Raadasul a mUllkajaval1 megval'mak ,elegedve. meg az is megtortenh t, negy t.obb terl1ettesznek a 'IIaliara. Ez azert jO, mert leb'bOllis jon a penz. ig~az.hogy
112

P'enz, munka::
nehez hetyzet van klalakul6ban,a leep'ftesek rniatt talan i1J ,~lIast kell keresnle rnaganak. Nem len egyszer'll. de mlvel kitartO es jo kapc50latal is v,annak, bl;rtos Ilehet benne, hog)' ta'lalnl fog. A penziig,yekben Jolltenne,lha nern menne bele semmilyerl1l;6lcsonuQlYlethe, sen'kinek se adjon egyetlen vasat sem, rnert nemhogy ,011 kitu.zatt natarldore nem !!.apja vis5za,
,A munkahelyen

Ha a partnere Nyilas:
Tovabbkepzesre Jlentkezes nagyot lendltene az ,elomenetelen. Vagy ha nines mUluija,. akkorenneksegttsegevl,tal lhatna. Rokomagaban van olyan 5Z m-Iy, aki nehezen nevezh to az igazmondiis bajnokana'k, es ez ujabbgondokat oko.z nekl. De' ebben saJnos nem tud segitenli•

IHlaa partnsre Bak:
Mlndenklnek tanillcsokal O.5ztogat, pedig nem kellene, meet egyreszt nem fogadjillk szivesen. masreszt nem btztos, hog,y arnlt mend, az pontosan ugy van, ahogy iillftja. Egy barcltja elcl~lilja a legfeltett:ebb titkat, ,amlt nem mond elannek sern, ezert viselkedl k rejtelyesen.

ezotena

(02. 20. -03. 20.)
Parkapcso'la,t:
R~gil Mlass~gban, ,egyUttel'esben talan 'elPpen az on munlk~,javal Ika,pC50Ialtos, probh~m~,k borzoihatj~k at otthonialk Id'egeit. IDe eg,y v,arat'lan ,es faotaszttkus Mrrell orvend'eztet.hetl meg a parjat, amlt,1I1 m~g a regllkapcsolat.ok, Is uj fenyben ragyognak. A szlngllk.nek sem leu okuk pan.aszra, mert vill~mcsap~,sszerOen ~rlkezlk meg eletilkbe a szerelem, Igal, hogy nem Iesz minden tokeletes, de meg Iognak kiiztle:nl egymi!isert. mert rnlndketten ~rzlk, hogy erdemes.A meglev6 szerelral vlszonyokbanokt6ber so ran fordulhatna,k komolyra, a do'lgok, talan om::ektiltoz~s vagy Ihazas5~gki:itesl tervek form~J~ban.

Hanglulat:
Volt mar 50kka,1 vidamabb Ihang,ula.~ban is. mint az idel 0:52on. A nyaron <It~lt izgalma'k. fes.zOlt:segek ugy tilnt,. hogy megslunte'k. anan klderlil, hog,y megsern ,aryan toke'letes minden, mint ahogy akkor gondafta.

Parkapcso~at:
!Hiizassagokban, regl egyLi[l:eh~sekben ujabbreszultsegek alaku'lnak Ikl, j611enne, ha :mindent 6szinten meg tudnanak besz~ni, akkor elkerillhetove v~lna, hogyaz elIojtasok. be:tegsegl formaJlliban OItsene!!. tester, Okt6berben eg,y kOlf61di uI.aza.svag,y egiY uj tanulman),. netan iij emberek ismere:tsege varazsolja szinesebbeal regl ka;pcsolatokat. A szereternben, ha Ie liskeUett monda nla valaki ral, ,az Idei 651011 titokban.ujra ~ezd'6dhet a kapcsolat, vagy hal nem is hagytak abba, akkm 50kkal nagyobb langon foglloOOgnl, mint eddig. Szingliknek ajanlott a munkahe~ly(ikon az alaposabb korultekintes, talan ott Ileinek ra al'maik hercegere,her.cegnojere.

Ha ,azaszcendense Viztint6:
Mlndenhova induljonel Idaben, men elOfordulhat. hogy fontos do,logr611 kesiik Ie, vagyal nagy lrQ'han6sban o5szetlirl mag at. Az otthonaben :lassa\lendegUla,zokat az ,embereket. ,aklket szeret, es a rokonokre Is 'fordTt:50n most soUa'1 nagyobbflgyelirnet, mint eddig. Ha llendeglaiMsr61 van 5z.6, e~uj az ouhona, akkor ,a,felettesett nem kellene meghivnl, taktlkai megfontolasb6L.

Egeszsegl:
Amennyiben voltak v:is5zergondjai, aznk most kisse er,5seboon uJulhatnak ki. ,~sa fogait is erdemes lenne rendbehozatnl

IPenz, munka:
Ats2!ervezesek, leeprtesek, killollfeIe dolgokhol. uj emberekhez, helyzetekhez ,al:k,a,lmazkodh - ezek jellemzlk eIt ,azId6szakot.IHa nines mlilnk~Ja. akkor tal~1 <111<1,51. Haatt61 retteg:e:tt, 'hog,y elvesz!fti az <Ilia sat, akkor enne'k eppen az ellenkezoje tonenhet. An,ragi iigye!kben nem lest oka panaszra hlslen szepternberben a kiadllisok ellenere is j6 Q,zletet k5thet. vag,y hozzajut'hat egy ,olyan i:isszeg'hez, amelyrol rn~r lemondott.

Ha az aszcendense Halalk:
Ha voltak a.ggodalmai gyermeke mia,u, azek :most megszunnek, t'estverenek lis so kat k6szonhet Pontosabban a t'l'!stvere mian szerencsesnek erezheti magat, men oly.an hely.zetbe' kerUl, ame'l)' miatt on is el5ny6ket elvez!het.

es

Penz" munka:
Meglaiz is megtortenhet, hogy <l!lIast \lattoztat az Idei 65z51'11, elofordures hat, hogy ill hazas- vag,y elettarsa, e5etlegleg,y olyan szemely hat6saIra,ak,i fontos onne'k_ Mindenesetre nemfog rOS5Zu'l,hni, uj isrner65okj Ire tesz szert, Iked\lere val6felaclatot fat el, raadasul 161megfi~eti k, Ha marad a flegi munkahelyen, atszervezesekre van kila,tas, ennek nem fogorulni, kCilonosen .azert, men olyan Ikoll'egat favori.zal afelettese. akit on ki nem allhat

HjJ ~ IP~.rtnere Vlzonto:
Id6nikent ol:yan lCIolgokat mend, amelyek miatt bajba kenjjlhet. EZert al ,on f,el.adata most, hogy 'ri9yelmezte~se, van, amirol nem kellene heszelnle nagy nyilvanossag, na.gyobb baratl Hhsa,sagelatt. A kritik~ttartsa mag'~,ban, b<!,rkiroll vagy barmlr61 sz61jon is!

Ha a p'alrtne,re Halak::
Sze,pte:mberben nehezen uJdja megkUlonboztetni', mi az ertekes, mi az ertektelen. Ezen j6. hog)' on meHeue' van, men segftsegere lehet, Ihogy ne ko¥essell el ostcbasagot. Nem lesz l.Ig,yall konnyu c3t m'eggy6znl, men makacsul ragaszkodik blz.onyos dolgokhoz, amelyekel szinte 'sajat maga alatt vagja fat

Egleszseg:
Allergi<ls t(jnet,ek le,phetnek fel, de fogalma sem lesz arr6!, hogy mi okozza 6ket, hiszen 'eddig meg Ilemtalalkozott. a problemaval. Eg,y vlz:sgala,ttal konnyen kiderftheti.

es

es

1

~OVEG: (ZING KWA

Mindenutt azt olvasni, hogy Galambos Lajos, (muveszneven Lag:zi lLajesi) trombitamuvesz az egesz csailiadjat talltosiskolaba j(3ratja .. lzek szerint erdekH ez ezctena De vajon ismeri a saja! es ,a(salladja, hmoszk6pjat? Szeret mes'e'lni, vi(eelni, a mlulltba elr'fvedini, emlekezni, es, amikor revet, eglY pidt tenyleg latszik a fogfnye, ah09Y a Vfzontoknelk. Vagyis hozza aZ"asztrol6gliai fo'rmat': miszerint napjal a Vfzont6lben, aszendense a Balk jeg,yeben alii.
- &dekd bir1.Ony,clem gpndolom, ahhoa, hogy 19az:UI megerrsilk. mit
is jdem,

-

hlrek szerinr bdnzti

IlZ tzOllriJl.

es mire. htlg)Wll h~hat6k biumyo er6k - JlC'II'CZZIiik ezeket k'Ol:mikl.lS er6k_nek -, amelyek segitstgevel meg jobba reherjiilc az el'eninket v~ alapo:sabban kiak_naihatj,uk a berllliink rejio ktpessegeket. dksCgvan n6ni elcrmpm.ml.aua vagy olyan vettron:. aki !:Zen a refell beavatoanak. sum1£.
- Mondhlltj.uk. iitzmdrsserzett ann}i I',ttnplHZlaMtot. !JOg] btk[,agjoll. He iJ gym:fltlu:i? - Egyiitt vagunk bele, a:l6bm, nekem mar van mnyi elenapasz.ta_Iatom, hagy akar ,~'l:diil i . be1efogha:mek a szollemi-energenkai gy6gaszar alapos elsajancls3ba. Alirr. lmem,. men annyi i6[ ka:l'tam az. c!leno!, IlOgylia Mrkill segireni tu.dok =eI a m6dszerrel,a_k_kor m:b megene,

A gyermekeim .rnhnlin pedig azertranom wnw nak. hC®' ezeknek az eroknek a megismeIisevei meg jobban kia_kmizh aka benniik ItvlS tehetsc!get. Pcrm: mindcu egy beavawn segirs6gh'CI. (I nem m .mine regi ismc:r5s0lll, Kov.:lcsAn&as, aki ciltoslSkoLat Vett[,
- MioM ismmk t'gymast?

- Van annale tahin mar ~ hUn eve. Annak iclejell m~ en ajaruomun nelci, hogy kczdjcn vaJamit azzal a hatalrnas Clergiamenllyiseggel, amel'y :II kc:'libOl bad. Ez ucin keulc:n d megi merkedrti a szc1Iem-, az energia, vaJ'amint a tobbUlc keleti gy6gyananJ, es m mar nem ak inn n, '_,,'l':'ld"- IS __ g)"6, .. .. , nanem suirc on ls tamt ~-;,;r.,.,.,t, 1. tan -"'5-_u--b I. IL_'-Utlrob· ocrn _to
L __ to:! !;!_~ __

A csillagok szerint
- AdTt 'UlgyJJr~ird,IU's m;'uJaz. ami" t'1'fUmJott, mert a Iwrou.kdpjban is lmmt IIllJj az: ttPtmll irdnri IrrkklRdls. sot I!llln.mtl'y agoud llZ a/tIpoMbb' megismn'ht. De 11111i mig l~l1lil is bdtkrltbh. llZ a llizr·

71uija.
- Meg senki
III csindh~ meg sem az eD sz.emelyre suborl' horoszkO~ pomar, scm a csal'darnet, am kiv:ln i ~k Ii. hog mit je1eznek a csillagok. Az mar eleve j6, Ita w mondj·, hogy larja benne 32 ,ewn~ria ir.inti. ,eldeklOd6sc:met Cs 1I scg;[est. Hissem, hogy a dolgok nem veIet!elluJ 'r/irtenncic veliink,6;, perm: hi zek az ok ,6;.okesar [OWen ·&Cn. a. karm:iDan is. De mi az en karmikus feladIUOIll?' A sz6rakowds. hogy az emberek j61 6-e:zzek m~r?

§

~ ~

ezoteria

115

- '"m. Azwi a IlIlrmiltw flln:dartal sziilttttl. amil gyakorol,,; kiv4,,: n a .ft'Kftls. Ha kOllk,.ll .alltlrok tt,mi. {l kipltlt' alapjdlJ a rzlllht'ugt'Ill''' flaM st>g.lti.s, zirtkapja A a ,tt~/msigit. a "ipsurils/.gt'l is a plllziigyi 1't4mosigt'lut II sontOl. hogy aMol sq,lt 19u ,,),UjtSOI'· btu~k:nt'k,. POIItosan sr./v/utt'gt'klltk, - Hh ezigWn fllrcsa. 'ligyani j6 lIehiny ewe! ,ezel6tt i~ egyik k6rh:1.2. szlvalapi[Vlinyat tilmogattW'll. es amikln azt vereem mre, hogy i. perut. ami[ atutaltam. egyes emberek nem a Ibetegek .19"'" grit a ira ha zniltak. hanem egyeni j61erj ce1jaikra fumirottak, akkor megsziintettem az il.yen jellegii tamogatast. De kalonCl nek lanom, hogy ozt6nos!:11 eppclI aanak megfeleloen . elekedltem, ami meg van trva a horoszkopomban. Utja, ezert i erclekel lIZ. ezol~ria, men bam vagyok benne, hogy 3 or tc:rc:lget bennili1ket, m, ne mc:nji.ink. - A"'1'I1k t'llenlFt. Ilogy busaptdlt. kls8hb ad", nJupson Mmogatdsl IJtllam;!ym fonn41uUJ sziflbt't"Kl'kIlt'k.. F8kg gy~ktlnltk.Ugya'lis btl tz.t ollkfm nem ttszi m~, ,Ilkllor a ron d/Mldba" olyon .helyuttt tutmt. bogy kl"yuir.II' ,l~sz 1'4 de tn1Jtk (JZ mrbtT mllr lum szokott liriil"i. .." - Enem. ez nagyon ~rdekes es megfon(obnd6 ... - VUJ.zt1tme a ugitl1Ft',. gondolom, salta" for.duillillt ihlhiiz kltiukktl - Ez is Idtszik a noroszk6pomb61? . - 19m, ,dt btl uem ItTllzik tlSztrol6glls,. allkor is tzt binlllm, bisun onr81 tudjdk 'aZ tmhertlt. hogy It' 1t8ldsz, IJ lUt is, hogy ,b,;ztoslm I~n"t' miMI adnia. - (gen. sok 'egyeni keres (!rkaik.de ,en ,ezckct nem mel m, nem i abrom kbJbe VC'llI1i. Ha adom:inyozok. aIdrorvalarni llagyobbkoroeg 'z:im:ira, OUt L alapo_an mcgntzem,h~gy mit kezdcnck au.aI, amir adok. - .Ftltlttl'tzltm ai, hisun 111 . r bmaptdk. AI IJoroszkiJpjdban, II . t!ptunllJZ olvan .bel et foglnl r/. am; 4"'1 is tltt1~ bogy htcIllp.hmo, ,tzin dlll1losn:bb,... b tgybrn arra is ,utal, bogy alig vall bardJjrt. - J611;[ja, men. nem ak itt cs ptak be, h nem rna un is. E1mondha[om an i •nogy vann31k h3vcrjaim meg ngyon j6 isme~· seim, de igaz bacbom egyctlcm:gy in". Egy baramm vole, csunyan c1arult cngem. J\z6[3 nem hinek a bduJigban, nines is sZGksegcm ba.r;hokn. - De n. nem is fontOl ii1mrk. hUU1I' a bOTOszkdpjaba" inkdM n sajdt anlddja isa tanll", a rokoria; a fontomk. - lID' van" k je!enrenek aekem rnindent,

nem rudnak mit k.euIel'li magukkal. amik.o.r feln6nek. rnert nem nevclt8c oket az elem:. &.crt ell nem a halar adorn I1ck.ik, hanem mcgrmi[om 6kel a halisza:£ra. • - 19m. Irttln. mn,gynrdn az;t is mondhntjuk. hogy b4rmt"lmy,irt')61 all nnYlZgilag, a gytmltkr.; nt It'gyellek ttfJtll!tlmrk, ne 11 IziiJ6k altai teremte,tukhBI klv4njn7llzk majd iln;, rlt'tnlJl1Zl t'lldI'1Ji. hanem arr" nnttli 8ktt. hogy htcsuljlk mt'g Q 71Iunkdf Is Idpmk,ltgy ntN lajdt magu.k is
ttTfl'mtnd. a:; is lJlszik, hOD a:; ItltJl1,lyjJldl MllU/14 m~ 11rendrt, aki valOrzlmikg kal1ltzy Is !ZDttgalmm assum] .k/1ettn. 171k tIlmliln mt"g IIZl is. haDa" lull ifni, Is most w lin tulja ,tovuM a gyt'nktkm:k. - Ez. tgy van. AL anyukamszigoni. ligazsdgos 'Cs suretoassulilY volr, Meg a bc[cgseg~t, a f.ljdalmar is eltitlrolta. .. l,'"aJ'dnl ha idebell tudomast su:nijnk rob, akkor seg(theniink volna Djm. - Elklszittnmr (l csillddtagjai .boroszk6pjdf. Aftltslgt .bOFOszkdpjdlIs az ollit onulJlzsonlftvn. BogU,ka 11"oide-dljll. - Ig!:n. c:z (gy van. 0, undkhitl onfclildom asszony.

- Valahogy Igy. - A ho,v.szNlJpjJbdl

Onfehildozol vagy aldozat?
- lizlnagyon jollt"£zi, or. IJ lJol'oszk&pja r~gy4'lis au mutaljll, vdillS%lhat: vagy iinftld.IJozO {tn, !logy dbi(}ult.Valdsldm'Jl~g .r!tki is )6 ",t'fIrzltti lthemek, hogy a:; onfildldoztisl IIdLtszloltll. Egy/hllint j&. hll tutIjl1, I10gy II kit klpltlltiiuzmkvtafolt.slg!ntlt OIJ a k"rmikus atl6111. Vt.(gyis, I)IZlitaik rl1Jz8lkl - mdrptdig lIZ atztro16g;a ,ru flu/trltd -, altkor 011lartozilt 'lIki, toMII lIZ t'/8J IltukhGl Is tzl mosl lullittorI~SZlenit. Egylbklnt a km8jiik IJoroszk6pjdt tlrmrz,IJt iIZ on sz4mdr:a' ,nagyon I,.tlll,.! 4 jntslgt 1l6u/miginett Is liZ 4Z Irz.tlmi biuons4g, ami: 0 tid a ,csaL1drulk. 1dovtl taUn. btl job6IJn elmi/yillllZ norbldhlJl!, rdjalm-IIRJ,. s~g(JlJatsz.tTlJen r» IJogy II tU, akirtglthtl SUf'nhrntz'l it mjdl.lt.armikus katelamslgiuel tl t1il'suprsoiamion lulii!. Ilytm !ziruzsvn'dJrn4IforJu/,{!16. h~D a /tleslge tmillrezmi ,~gy va/oszlnrlhg M6stbb mJijigurJrll. .olritlttmibbllll ismrrl. akd,. thbtn az Iletbtll. akar lIZ tl6Jfnm. Is /'11' VllllnniJ a,liik baz,;;tl uitdlr - his!l'.t'n .iIZ 6 'florpid M'rrkurjl1 adrl nnn rtjti vlirl1alJ IJ vlkmlnylt -, mntR az emllkklpllt!R Is tgylb diMsolmak /iliszii1Jhtl'ot!1t .(J kaprsolatuk' mlgU ral1ossl1grll utili. - 7.6'1':a'len va.gyok a karrnlhus ,ad6s? - never, - [zt sohasem geadolram V011l3. Legyell mives. adja m~g a mobilsumat. men j6leol1c. ha at 3, Ifele ·gemm:k is e1mcmd ml. Azr hizem. ,nagyOIl fo.gja erdekelnior. ts a gyermekeimor1ikiH~e.k a .horosik6pok sU!rim valarnilyen mi'iveszi 'kepesegeket? - iger)'.MOgy lUI ,on is tudja,. hisun .allit fin: mor jar zjk bangsz.'1r". Is ugyarlo/ynn muzikdlutlk. mim ,on. m(g a kisldnJI inkdJJb IJ kipzRmlJulsztt foil kl'lln,t ;,.4I1ylt1111i 11csilln:gok szrrillt. -.A. '. ill go'k r6nyleg nem h:nudna'k. mm: ,en ic Igy gondolom. De ezell. hogy en vagyok a fe1esegem .brmikus at!6sa.m~ mind.ignem rudwn 'ruJlenni

Nemcsak szorakoztatas
- Mig adrl is 'rdt'lus tl NtptfmlUZ 11I!/yzttt a horosddpj4hafl. mtrl arM is uta~ hogy lltt~ ~ord1~,obO ",i71dtlmtl foglafkozik. fln1l1:snk tl szbrtlkoztl1w CJllhllntm kipriJhdlja magdt mds SZIlItm4k6.an. mt/~ rufllalkozJ.rball.

- A horoszlc_6pom lenylc:g solan clMuI IrOIW'Il, men:
fi>glalkozl:3Rl.foglaLkowm az. epit6iparral, 6; jdenleg, a halm.at tJdekeI. .. huunkho·z tanozik egy cI'des egy t6 i . q,pcm mo [ ol'dtom a fiaiIDat arra, hogyan tanuljand: meg haliszni.em aka!:Ok rugyani abba hibtiba CSlll. mintnWok. hogy mindem megadn.ak: a gyereke.iknek. es azok majd
16

magam ...

*

ezoteria

I

Es·
_._

I

, dulc I>'-'m-'-enye~,.--'V£.. 1=- . -' 0 ~-, k·· cv- ore e
. ,

=-

lOR. JANAK

II.AJOS,

II 9I\Kl'AY EJl'l/lN I\SZTROlO

AI

EGYfSU ET ELNO E

JEGVZETE

Ketszeresen is bekosz,ont az osz szeptemberben. Eisejen h'ivaltallosan, az idl6jarasi naptalr szerint AZUlt,an 23-an az oszi napeje,gyenloseggell" ami ,atemeszetes (sillagalSzati es asztrol6giai 6sz kezdete. Ami J611ketd6dik az remelhet61eg j6 folytatast is Iger.
l

zeprember I,-jen aapet a OW S1nCfl . bolyg~!a, a Jupi~er 6 P!urois ~ I~bb fl!nyszogkapcrolalokka.l 'WIlogal)3. Emd1m adn: wtb.atunk fcsziiltsigda I.,nyugtaJaruagll:i1 is a viMg~an, amit a tomegek jo 0

S

clegcdcd c11sigC idabel do. Hat mar 19y aJlakuJ at viliIg sma, ebb61 f>C.FSU mi sern maradharunk ,Ici rcljescn. A .srerrncscbolygPk vCgiiJ mCgjs kcdvezQ, j:o mc:goldk:r t crnek.
.~demes egy horoszk6pot k6z1rcni szcptemher 2j..an am. az idopomra, amikor a . paM tcg j,egyOulk nulla fok:ira crkezik. ez dore jew a k6vl.'[kcz3 Il~'ooev hang)!lat:it Cs ,esemenyeit. A kepiet azr mutatJa, hogy vihigban az emberek nagrol1 aktivan .I!,s tMkcnyen igyek:c:mek. uj es jobb lehet&fgeket lCremlOli sajal maguk :rz.:i.mAra. A Hold '" "tlI"""'" 'n/. '1-_ po zlClOp l~MJ,.b·'lJi en. If'"n.'Mi"--I" a ap sz.cmocn ., vru az Ur:inusszali, gondolom, hogy uj IchNGsegekct keresve az :ilIamok vezetOi .is reformokat ~a:ll1ck be, tobbllyin: a romegck javara. E.2.a kepIc£ Magyarom:ig CSC!tCben is kllchrem kil:it3s[ iger a diplom:l.ciaban es killkl1:pcsolaminkban. 19az, a pt!nz'Ligyi. gondokr61, az igyckezel eilenere scm tudunk igazan megszaba.dulni. Pedig az ipar es a vallalkO"cisok ,egyre k~cseglcrobb eredmenyeket rnutatnak fel. A javlIlas bironyan eI~zhcta, az ercdmeny sem lebecstilendo, de ne.mileg kevesebb annal, mint amcnnyir rcm!!liillk. Az ut hos zu. e barmilycll messzlre megyunk, tudomdsu] kellvennunk, hogy az elsa h~pessd kezd&lik. Gyorsabb:m haladmirnk [alan, ha iisszefognank, Cs poHtikusaillk cgymas kcz(!t smrongam:ik egymas [o.rka heJyert. Azen C2 Ilcmcsak rairunk mulik. hancm a vUagesemenyelt alakuliW.n is. ami ug}"aJ1csak biz.taro, megsc:m {ger nckullk nagy zelc[c[ 3. rorrab6l.

OJ ehetosegek Iker,ese.se

au

ugy

Avilagool1. u embe.rck, lIagy [me megiscsa.k m- Jupi.terrd. aJIldy mltoi6giank szcrim ~a magya.mk csillaga". A Vlirhat6, . crnellyck lcll:il kedivezii VesCIl : ogadja az uj Ikorftlmc!nyc:kct, siit nagyol1 sow cl.iSllyt!r is I:l.tjik ennek, lkil:ir:lsoka.t igern:llk egy eg&z. !!Sztenoare. Magyar KiYLI'.:i:r.sasag1.ulcte.snapjara ,ki:s:zaml- Ez a bolyg6aJias ur igeri, hogy az a1lam vt'ZeteS ton hor0sz.k6p cgyCve5 dlirejeldst d at ki:M:tke'J.ii sclOrul1o s~vcl.lieglSckre 'mlalv.a komoly tamogatasrazirnithat a kulvil.ag l)~sze.r61. Olyan , zulct6.napig. Perofi andortgyikvcrs=bcn azt amik :ha.laku'l:lst. hja, a n)'lJ!galom fe!I.h.alal" .. es, ettOl. nem ken :foly.a,ma.mkra keszulhcrunk. f(Hniink, mer[ minden don~lCp6 renget,cg.lllyug.megujuhiu • mondhami refermokar igemek, szime tala.ns3gga1 jar ~tl:. f.z remcllietokg ncm aggo- A Mars pozid6ja szcrintkuzdelmekkel. dalom, hancm ~cttv:l.gy6 az akada!yokkal valo harcokkal, decgyben j6 eredmenyekkel i .. Ezekbell az ,id6kben mind.cllid sz3mira okkal, ok szembeneds. A swl:ir kcplct jdcnt& furdllI6pantra utal, l11e.Ft .l1eJkUla p6u. az anyagi hdyut az eIsOdIeges lcerdes. Nos. a .swlir horonkilp S'l:erim ezen a '(e~en az aszcendcn rengelyc tiikorkepc az .alaptras;i boros:zk6pnak. A keplet au mutatja, hogy az is javulasra szamidmun'k. Pef11jugym51 minder» o~ zag .,AchilllS-sarka" a kOrlekedes, ' . a ken keeser.re :Ilehez besz.elni, mm: akir egy em'berr5l. aIclr delem Ic:sz..ajllos sajt6vitalc. netan. bmr:l.nyok is egy ormigr6lll~ Wl,a pCnza leggazdagabbrol m,incilig keves, ilJel:Ve keve bb. el.dfordlllhatJOak m.k viharokar kavarhamak. de a I~yebbig mine amennyi kellene, Persze, hogy csodae nem aligha nagyobbakar, mint 'eg)' palm vlzben. v3:rh.:llImk, de erez.betO javulis[ bmosan. A 1'oyeget a Hold helyz.ete mutatja, ami. lomegcket jelez, cs mivel a negye~ik hazban van, u om3g belSO,lgyeit. Enod::lZ egitestnd:a hdyzeue i d.orel~pen,. siitsok jOt \ger3Z emberek sz.armi:ra, A mindenr atalakiu], gytikefes dhocisokat rnutat6 Pluto az alapft:i&i es uevi hore zk6p fontos polltjan ill. Am legkedve'J.iibb fenyszilgbe!lYan a
A zomszedos ors:zagokkal nem szamirharuak 05 zeolelke-due. 51 inkabb olykor heves vi[ik1<1" Mfgis bizrard, hogy diplomadank legalabb a

lal.SZa.rokszimjen meglehet8sc:n eredmenyesllek igerkezik a 'lavoH. es egy kicsit .31 kiizeli ofmgok kapesolaraiban is. Nem feneccem r6zsaszimibbre a. kepet • mine amilyennek hiwlk. hiszen ugyancsak foglalkmwn a gondokkal & rl. hibakkal is, ha valaki 6gyelm~n olvasraazrodigieket.

Az ,ors,z8g es a fo,varos, horos,zkopjal
Harem varos: Pest, Buda, Obllda egyesiilt 1873, okt6ber 25-en, Megszulercu: .Budapesr. A. damm mim ke:s6bb '~gy .masik id6pontot
[euek hivando

a, mivel

e7.

kozel

eser[ ok[l)ber

..

Okt6oor elreje mu kev . ·be jo h6rn3,pkezdetet ig~r, mint szcplember. TObb rCJiZultsegct, nyugtalans3gPL, szlgorubb rorvenyeket jl!leznek a csillagpk.

A nyugal!oml

tel halall

13-ahoz.. Pedig c:zt a. horoszk6pm nem ,csckely sikerrel haszll:ilrak az aszrfol6gusok az ors-clg keple,[ekem, mef[ a. fiSvaros sz,erepe meghal,3rozo. Budapesr a 1.38, szi.iletesnapjah.oz erkez.ik ,& a smla:r horoszk6p egy ,eYre ,~I (isorban a rodros kila.cisait .I1lmarja, A keplemek szillte mindell jelzese alhamasLtja mindazt, ami I. Kom!trsas<ig horosik6pja mutal.

ezoteria

17

201 L aprili 29-eil kirilyi eskuvo kapcs3nalighancm az iifjabbik . Middleton har 0 fel'erol k.e ziH[ felve[clek Yol[ak 3. legnezettebbek. 3Z liiju ara ruhaj:in3k uswyacrr fc.le1os testver formas tesrreszevel kepes yah magara iclnyitanil3i lfigyelmel. Azd.1! .3. "h:l.l:S6llirek", maid nehanypiHn, olyk(u hian.yo ah(;i"zc[u fo(tlja mcgjelcnese ur "n

A
1111

Tavasszallmegl Kalte Middl!eton eS'Vj1lmoshe;~(eglkapcso!latani ha.zassa·glanalk.ese'lye:it, esk.ulvoji.ik napjanak megvalaslt,alsat ,ellemezti.ik, mostanra mar at,estv1erek, IPippa Mliddllle'ton es Harry heric,eglis t'eritekre ~erulltek .. P'I,etyka vagy va~6sag a floift?' Mj dol"guk eglymassall? Egy,altalan, mit ig:ernek ICl csiiUagok al ket SZ,UZ jegy,eben szmetett m,c1ls,odszUllottnek?
Sz.··OVE·G·C·.·~ZA·;;iR·"···""·"·"·""···""·'
UU.U4 ••• U ....

uu ••nu .... n nn ... ~u~.._~ ...u~u .... ~u

a bulva:rlapllK mar ujahb szenuci6r kLirroirek vilagga: a te5rverek .romancirol cikkez.lek,:uaz arro!, hogy Pi.ppa es Harry kiivcthc:ti Karc-c[ es Vilma c. A barats gm,3. w:ilkm6kar eli meJ1(ek az erdekdtek, de 3 hdyze[ct komol.ynak semrnlkeppennem nevezEek,o[ hivarale nak mend.ha«S k6zi:is ki:iilcmenybcn hutouc!k lea marmar ujahbc:skiivoben remenyked.tilcn. Hivjuk segitsegLiI. 37. .asztr()16gi~.[. Van-e. lehee-e dolga egymissal '"misodik vonalnak ?
ft

A partik kirilyn8je
Philippa harloUi~Pippa" Miildl~on a iZlh jegye'ben sziill!l:rtt, Hol'dia ugy.mcsak zumen :ill[, ez al3pVe[lXn raDomi.lis; gyakorlatias .S7.CJIl 'ly:re vall, ugy:makkor:rl oSZliinei. gyalaan nehezen f~mcik meg .~I a rulajdbns3g0kkal. Reldkiviil fJOfS:ll1 kepes reag;ilni. ~is az or ~ro illpku,bJol¥3_ kra, eppen obbOl ad6d'Oan remek vimp3iltru:r, 2. szlics:mikbOl robhnyire gyO'litese.n kerul ki,

ezotena

arr

me~

I

Megbizhato, segid5kcsz. Amyalja a kepet, ,hogy aaphm es a Holdhm hasonloan a. zmhen van a leginkabb az dlnha kOrhm'i,bolygil. a MuJrur is. A.z i1yen' zfuek Jegyiik: cgy:ik fomos jdlegzetl:Ssegtt v1sdlk, azaz .folya.mamsan silmgnek-forognak, mondhami izg:ig.ik Fejlen a kritikai ~rLekilk. ugyanakkor d5fordulhar. hogy millda endmeden kaplmd3shoz VelCr, ami visz.om '[erocrdek:
rossz domes[ idl!z d.o. !Ilippa ~
:IZ

,~ lI.A:"J'JL PfJPS1,.dauu:.ton, J 983. szeptembtr 6-dn hajluzli 4 ora 40 perckor.

II'

".

12·

a zUzj~gylbm sziiletett
az angliai Berkshire tartomany Rtading vdrosdban.Aszcmdense Oroszldn. Ho/dja ugyancsak az Orosz/dn

droUth

jegylbm aUt.

evcik!ben mindenekeldrta bulik, a parrik su.rvf!'l1sebcn mutatlmwu meg, nem esoda, hogy hirtelen jon: kfu.sz.el't'pI5ve v.i.hisa IJcln ill neh:iny ismgat6s., aluliiltfimn fd:vtd kel:iwt rD.1a a SZL"Jlzaci.6.rn mindig thes sajromun.kJirokihoz, vclhed'len nem keYes IbeWtelt emlnu:fIiytzVe a kepek gazdllirutk.

Pippa. hOIQszk,Ql'jaban a Jupiter a Nyilas jegyeben alII, segitsege[ j lembet ahban, bogy megtalalja a kicilyi elet
& .:IZ eter kir:ilya kiiWni

rgyensu!yt.

Koz(j,s erdeklddes: a bulizas
Pipp.a szerelmi bolyg6ja., a. e:llun

Az IJgyanesak a zuz jegy~ben sziiletett Harry. Pipp3hoz 113501116 energi:i!:ar kaphar a Marsl.61, de ez a rart6 • holtomiglan-holoodiglan. hazassag

sert Jddos" Marsegyar.inl az Oros:zJan jegyehen
Heves, SUllvecic!lyes ,el'U'lmek ve7irlik, , mindenkor szereme bnszke lenni partm:rere. os, e m:mpontb61 keyes m(l,I[6.bb szemeJy akadharna .homgrn, mini Hury, Ioi igazan biiszke leheme • .r.iadasul a [paJ1Cik .Limg;misahan is h35Onl6an akriv multa[ rudhar maga mog,ou. Az a [enr" hogy
II'

es .az alnivira-

au.

belyen ink:ibb a kfu.6s &d ld6des. a bullw ~ ren bmharja Oss:ze olm~E.g)' reorerikus Im.assag !:Seten az ern .akua[lj Harry minden bizonnyal domindns szerepre (orne. de eu II ndsik eros aJwatli Middlemn-lany degge nehezen rudn eI'li'selni. & peJ!'SZe iYL is clfuilli latszik a nagy egymasrnliMlas [enyer. hogy Pippar tobbe[!.hjak egyii[[ tides
keuesben a..kor3bbi hi IlI.so krikenjarel<!o_ Alex

l'

Leudennal, milko1.'ben Harry sem redenkedik. lobbS"liir murnrkoum regi baramojevd,helsy Da.vy-vel, Ilohaa 2004 ora ranD bp lator 2009'-ben nkOWS megegyez. el,~befejezeunek o.yilvinimmik. ' . Harry iden mvasszal szaz szazal&ban mnglinek rirui:lh:a m~t.

Kwon
kiilon

Ha a dolgokat a mo

eskiiv8k
t

i men

renyek a1apjan nruiik, akkor Harry e Pippa esereben ket den biz.onnyal

eskuvo runaoo,

mina noverer61

Harry, Wllles hen:cege 1984. suptember 15-mi hajntlli 4 ora 20 perckor
a Sziiz jegy/ben. London Paddington negyedib.en !dna meg a napvi!dgot.

".

Aszcmtknse Bak, Holdja a Bika jegyebm taldlhato,

kedvclkap6 lany lehct u elsa. Harry meg v:iE, egyres2t m~g hesszss kikepzesen kell rent vennie.hogy II .Brit Kirilyi Ugiero megbizhat6 hell.kopterpil6tija lehessea, de a baclmo, szcme'lye is fclvn ~~nyes ireId6eket. Nevm:tcscn azt, bogy a zimbabwei eh Isyapj nak illiuSlag gyami korru,pd iigyletci \I h:ak Zimbabwe veres kezG dlkr.itor.ival,. Robert Mugabewl. Mirpcdig az ilIyen .vetfrissltest~ nern wvm:n lam k az angol lcixiIYi uclvarban. Ojabban fel is bLLkkam a j6kepu hero:g oldahin egy arisztokrala csal db61 val6 modell, biumyos florence Brudcndl-Bruce. Harry szi.i:letisi howszk6pjiinak lranwaga. sserinr 201.2 jlinjus3ig. mq; fogja·mlllni az ig;W,r, at igeri az o[odiik huban leva Holdl,~ Jupitcr crateljes bar' a. NemalUEh [0 bizwn, bogyu ebben az id6sukban kiaiakuM kapol [ hlizassagho1. vez:e{. de minden biz.onnyaj mely sserelemnek nO. debe. Harry. akink a keplotebcn igen domi.nWak a fcildjegyck, nosswabban gondolkodlk :Ii tart6s elkolclczeruegen, nem ugrik 'belc hirtelen egy hOSSWl ran.o kapcsol·tba. Es 'bar veihetoen felb!.!kkan a nagy • va,gy mdt a jd.enIeg i men sz.erepi6k hdyu:u: forclul komolyrn. a csillagok 20 B juniusa elan mt!gsem kecsegtetik egy vilagraszh16 eskLlv6vd az ujabb kirilyi ftigyre vb6kar. AkkoEm Pippli.t fegia aim ele vez.emi Harry. ,de a kiscbbLk Middleron-Jany, mint ligu baril, bizu)san
Ott

lesz a oerem6nidn.

~ereSlaz l'aZlt

de meU~kszcrepf6kent.

.1

*

Ferjjel

vag)'

e~n8kiil,

e.z8t,eria

»

ASZTROU'GIIA.

"Kire utott le'l a gyere1k?1I . Iermeszetesen a s.zuleiire..

inlkalbb erfiszalkosak. Jogosan ,agg6dunk a Ikolvetkezo 'generaci6ert A, jovoj[ulkert - les a jov,onke:rt?

Sajnos az is,megtort,enhet, hogy az Ote's sz6 s,z:eriint,ertendo. A gyeFit~kek, a fiata~~ok egyn~

A REINKARNACIO ES A ADHAT VALASZT

Pen;z.e ne ftilWkC'"D.iink meg az ha egy gyerek feltesz.i a vilagha16ra" hogyan verte meg, alum meg [:l.I'5.:h.tanarat. Valamikor 1'980 utin egy~~tiirdmc:tlc:m:bbek. egym:issal s.zembcn is agressz1ve!bbek lerrek az, emberek. A bunligyi eipertokban egyre ['obb op:in'lmdis haagzott el mol, IlOgy kor:ibbaJl megloptak. most mu meg i verik, n.etan meg .isolik: a 'bun&zdk azt, wr kifoszranak. A. rendor eg ketsegbeesett ·es sajn:ilk,oloU, a sok:u:ig akez6t tordehe - 3.ZUr.ID nem tehetert . emmit. A vilagon mindenuu hasol116 esemenyd::rol s.Um.ol be a media. ~~dekes.s.egkent es c:lgomlolkodltatll peldak:em meg~mHtenem. 'h.ogy zinte Inapoma hallhatjuk: valakit, valakikt:t Hkinigtak". Regebben tt-t . okfel.ekeppcn monch:ik: dbocs:iron:l.k. elklild[ek, fdmondra.k ne'ki, megszGm az allasa, kil~pert e igy tovabb, de csak an rug[:ik ki, akire nam'on harsgudrak, to'bbl'lyire okkal. A kiejtett sza.nk gondolkodasi rnedokar, indulsrokac is kifejcznck. A gyerekek pedig gymsan megtal'Iu1j:i.k ezr, es ok is a ptlda szerint igyekez.nek viselkedni,

lirol, ami. kevc:sebb hangsullyaJ, de adIt csakCS3 megidenik: a gyennekek b:intalmaz:is.ilol.

erem. mdsik aida-

A'~:::!:;:;~~::;;:.~:
felnival611k igaz:ln nines. Ur6daink nagy rme [de al1mokkal. tervekkel ,es j6inclulanai tek.int aj~[.rve] reo A gyerc:kek mindig is lhad.rak, . .kfilonbek abnak.lmni.vagy megprObaJtfi: [obbrc:' vinni 5ZfileilmiL Minden kos:lJ alm:lbm akad neiJany romlotr, de mIt az egrn iis.m:ssCgeben megiscsak j6 gyiimolcs.

A tanacstalan, tiirclmlike[ veszren: s'dil6k. ritk:ihban a kel:Segbew:n pedagagusok es sajnos nem rirlcin a rosszindulatu feJnottck az dkovc:[ok. Az aktualisszemlelet a neveles sziikseges sz.igorat heljtelennek, elitelendonek [ekil1l:i.Pedig a ubolhadan folr6 is meghililja. ha hatarozott. tiru~es g.itak k6ze smritj:lk. Birmilytm it'lJ.l1gban I1fVd gyermc:kervabki. ~I az ~rely[61. men konnyen uoszak:nak u:kintenek.

A SZAT1JRNUSZ ES A JUPITER URALMA IDEJEN
AL3mrol6gu.s i ebben viligban ,el. Erdeklik es erim:ik az esemenyek, Vi!asu keres a mi.~rtt'he es rermesze[esen a csillagokhanpr6b:11 meg feleleret [alall1i. oha emmi nem 'ronenik pootin e aznnnal, Mind.cn a mulrban gy6kerez.ik, semmi em elozmenyek mHkiil valli. Az asztreIc'igiai hagyomany ismer egy olyan rendszm, mikor 36 evenirem mds-mds bol.ygo uralkodik. illerve hatamu.a meg az emberek szemh~l~tet es

AGYEREKEK?

K1Tt)L TANULJAK

A. fclnonektol ranu] elni az uj gem:raci6. Its m it hit? Harcias:sagot. harcot, a rres.szi6t, tlirelmetlensenet •. k1m~l.etlcnseget. Mindehhe-z hosz:ijarul .3 rechnika lszonyuan gyms fejl5de e - az Ur.inu5Z a Ko-ba lepctt -. megdobbenunk ugyan. de lassan mar nan odillIDzunk azon,
20'

ezo!~ria

z e emenyek foly' .h. A XX. szdzad elej~n. bban 1909-u'il zatllmus2. urajkodon. hagyom ny szerim a legelc:tellenesebb. ressalndulani bolyg6. Kegyc:den es 3 v d marerlalizrnu t kepviseli. Az 0 ic:lejeben zajlcmak a viUghdbonik, ~ulettek dikclmfok es diln3rurak. N -gy rorradalmak. amelyekm:k lobb 1Io]t az 'Idoz:nuk, mint eredm~nyuk. Az els e m sodik vil:igMb ru,a nagy ok~olmi 5:1;0dalisl'a es, mas Ierradalmsk, A koramunizmus es nacizmus hat lemra juw . (AZ:UlUDUSZ jelkepe hasonln sarl6 e kal pa ,jeleIc.) Gazdasoigi vii gv;iI g. munkanelkiiliq, - Dyomor minden un. 19' 5-bc:n Jupin:r 6 eve: kovetkc:u:n. A jog 6 ri:irveny 'bolyg6ja uralomm l~pe nek elsa C'ICben biro gi i~elere[ honak: a vesztesek rulou, a roru~nelemben elaszor. A tor[Cne1mela gyozresek Inak ()k dlimom!k el, klk a bunosiik. lefr a ,dreza j bornbdzas. minrenelrneden
POntO

r'omegme wlis \lagy bos zunadjarat igtmc.s k a jog ou!r oldaHra kiv nkozik. A Jupiter a boseg ~.s kitcrjesikede ' bolygoja. uralma alan r~g nem tilou j61eri fdlendiiles keulJ&li:in, es ninn: kiu:ljesed tt, Ez majdnem "i>egyUniz6u· a zocialista or: z3gokba is. A kor zak v~get az olajv:i1.sag jdlemeue .. A koolaj is 1I. Jupiter uralrna ala tmali k.

NAPJAINKBAN A MARS URALKODIK
El~.rkezriink nap,jainkhoz.1981-t61101,6-ig.a Marsuralkiodik. A mimlogia szerirn a a.loolygo a nlibo nik , a hareek, az erosw, a ralndendron val6 s:z.erzes, de ,egybcm a tertek istcllet is kepvlselre .. e ilttljiink elhama,rkodmran! Mind. n ember 'k Imr hows7.kopj.:iball je:len van e1. a

bolygo.. Kell is. A liren vala kUuleLmben a a hare nap mint nap' folyik, kle iben es nagyban. E nelkUl nern lis jumank eg}'l'61, kenorc_ ak akkor van baj,amikor a so[t~[ oldala r,Jero 0dik. e cz az uralma aim 6h:ltadanul el()fordul. Mig a. ' zarurnusz a kimeledrm k~gyedenseg, viliighabonik kOfszakh jelolte" a Mars a helyi fellangolasok. a na,pi ar:l'ocitasok idej& hozta d. &.ull kesdrem femebbi mo.ndanivaJnrnat, ts en endmcztcm. rnagyarazrarn az el5z&:kiben. 2017-115Ia' 31' korszakab_ ]lpunk. fu az ~gi[es[ kepviseliaz alkmiikeszseget. 3Z ujraszerv,ez&I [ minden reruleten. Meje alan az varhat6. h gy a haralern kepvLdoi eros k:~ reremtenek rendel es, !>eke:ebb vilagor. De ez mg od~bb van, majd meglatjuk ...

,

A REINKARNACI,6 SZERINT
Vi szatcrve a gyerek~k erz.ako vielkede~re: a Mars uralma mellen: kimllkozik meg egy mc_ ik. elOtCrikllS m gyaclzat. (Azaszuol' gu is jamto M ,ezou~ria vilagaDan.} Aid hi z a.rein.kafini i6ban. M megerti, mien: gre szivebbek 3Mk a gyermekek, akik a ket viUgMboru e forradalmak luan mot sziilertck ujra, :i1dozatkent e lregyede:n klnt6kent c:gyarant. A fegi, apatek helyeu sok hdyen bandlaba 'tomorilly!: ellk ujra keseru tapasztaltaika.t. Remc!ljiik. hogy okan az aldou,rok ~ a. gonosz[cv6k koziiJ ebben at eletiikbell kapnak degitetdt, illerve probaljak meg helyrehozoi hiblliikat. zJz sz6nak is cgya 'liege, oem minc:legy, hogy mikor c! hova sziilerullk ...

vALAsz

*

,,20117tlol a Nap korszakaba lepunk Ezaz ,egitest kepviseli az alkot6Ikes,zs,eg'lft, az 'ujras,z,erv,ez:odestminden teriileten.ldeje alan varhat6,. hogy a hatalom kepvis,eloi eros keuel teremtenek rendet es be~esebb vUagot. De ez m1eg odebb van, majd meglatjuk ..:'
ezoeria
21

ez(j)teria

»

ASZTROLC),GIA

wmiialm Frederi,ck .AUan 1860. auqusztus 7-,en az alngl'ialii W:es,tlmiiinst,e'rbe'n, az Oroszlaln jegyeben szUllete'tt. OllyannYlim ' hatotta ,at: az ell,et,et, a 'gondolkodasat az a:s,ztroI6gia, h~glY megl a neve't is, meglv,altoztaltta. Es,mi mas leheme egy Oroszlan jeglyiUasltlrol16g!Uls v,alasltott ne've, mint: Leo! AII,aln Leo all ,asztlroll16gliai le'let egyilk legjell,ent1osebb alakja es a t,eofofia ellkotelle'ze'tt hive' volt - nemcsak Angllialban, hane'm egesz Europaban.

SZO\lEG C. AZAHAR

Aharom

nagy szerelem

pok el :mmebcn. Bi:zonytalan "nem [lldom~ volt a val 5'Z. monc:lvan,
robb a1ka1onlmal forc:luJt mar illirolago szakembc:rekhn, de 5'oha.nem az e ugy Itorctm"ahogy az elemw :mondta. Men meg nem taUlkozot[ i.gaz1 ho z 'en6yel - jon' z e11- nery, Majd ,elhang'Zon Ian Leo neve, aki akkoriban indltorra utjua lap!ar, 3Z Astrologcc~s Magal.'im:-t. Az an gjakban nem dLi!ki16 Bessie a II:3£i[; I kcrc:lczoskikl.ou. de megIcpo vil.as:z[ kaperr. " izessen cl8 egy esztenddre 111 magazjn ua; es ingycn demz.esr kap,'" Talin a n v hallatan {vagy cnk a markctinglfog:i.5mint?} az .asszony. aki ekkor mar jegyben j.in. bevalUsazcrint lfuraa bizscrgCst cczert. 5 alapszerkeszro rca. jden t meg lelki szemel el tr, I?edig nem i men or. soha au mcg~lozoen nem lana. .zen

Amikor

a postas cs,enget

Alan Leenak Mrom nagy szc:re1me v It elcreDen. Az a znol6gia, a
rcoIIM13 es nem I.Itol 0 erban, silt mondhami mindc:nekddtta fdes ge, elere puja. 8 ie. ker el bbit val 'jaban egynek tekinretre, munlet dgar i ann k szenrejre, hogy bizonylt a e ket din ipUna egymb mellem I.etet, egyma fa utah glk t mivel maga, ssinren muvchc, erre[[C az sznologia 6 a teoz6 la tudom:inya't, a}at eletet i tudra

Harom h& mLilcln egy lev&cl csenselett posds a soudumptOni lakasban, A fe!ad6 az Astrologer'S Magazlne-~61 maga Man Leo volt. Bessi - aUg rudatt mag:ihm lcmi amegleperest .1, a ;za-

kcsz:tO-asLrroI6gus elemzese minden apro renlcr6ben oly n t !a16 volr,
mlntha evtizedc:l

ora i merrek

volna

esek aI~,pjan elemezni.er(eimezni, Ot hin a o.fSSLCni egben. A1:m ~
8es Ie Leo mcg: mer.ked· e. hazas,. guk ton nere igazi min[ap~ld:ija a (COl filii egyik alapt(!zi cnek. a rranssceaden erok irinyit:isanak. Az as w.I1y•. akia XIX. ·z:izad yege fele molt6.11vc:tette b .le m gat a teozonal tanl.llmanyokba,. daad;!. r61 doadfua jan, egy Hyen temaju szean57.0n hesssas po.1 mi:i[ folytatott \lit veu:r6vd, ak.i an:61 frdeid&iott, hisz.-e az asumI6giahan,. a horoszko5

nyomhan ICSZ:Ulkolta a lap eves e1ofizct6i dij' [. egy cedi re fclina 51.ii-

IC1,i!si adatalr, eimet. mc:gigem:uc: ujdollsiih i mCJ(lscvel, hogy rendeIi helyc:ne az adminisuclci6t.

egynllir.Evc:k mullin 3. bar.irjuk. a ;& ,P' clJssz.erkeszroje nal!lre az asszsnyaak, hogy dlibb 0 k,ezdett nekl az d rnz6nek. de - nem minden hats6 sdnd& n lkill - A111flDk passzolra a damE, mondv:ln, 'eg)' panron nxgakadtaz e 'kdesben. Alan lci.w.irtarva iiriimiuasankiiltort fd: nU2 n8 'pom .hozdm ilUk. ideilis fdesegem leherl Az 8 apja 6 az ell Holdamtokelerescn egyiin illo k. mjnden jontes 'bolyg6.nk [rig nban Y3Il. Gyors level Soumampronh61 London- I h ,ugyani1yen gyo vMasz a lOmasbOl. S C7A.!kucin m' r csak ida kt!rd6sc volt aszemCJy [al:ilkoz:is. leOl iWeIi ' kiireleu:rtsegei barherente az
B

22

ezotena

I

Alnn uo IUrl'S1'.Es plllnnalok mrUva tgy me/eg klzszoricds, Is crillogo sumtlt Iriuzrtlt. Azr hilum, tUor jiittiink r4 mind/uflt'll. bQgy ismtI'm/giink valAmtly clad ikmnkbOl d8tdbJdik. I1ml akltor fliti'lIlt egymdsr claw!'. okords bt.szilgt.tlsiink uigtn NidnUiJ, hogy mamap' &urntmoulhban ugyannmz .ali: tl611ddsra vagylOnk hivamlomR. V;mnnk viktlmelt?" Az el I) muol6gjai ki eloadasra is ,em keri.ilt . or, a tc:ngerprni homok helyettesitette rajzt.ibl:l.r, abba rajrolE fel Ala_npro{cssz,or a fenee abb asmolog,ia szimb61illlloklu. Tanar c- di:ik ;6 badr gOt k6tf.iuek, de

sz6lirottak. konkremmok nclkiil meg/gene, hogy rovide en i-I ntkezik &SSt emlekiramibafl igy ielm fel a 11IIgy piLlanatot: ,.Egy fobrut1ri hitfo ~slt, nyolc tJr:a kiiri'il cungtuelt. Kilem:ullnfsztenatJ~tlpdm lJyirotl' ajlot, s eMit ann]il hal/imam a fllig 'lJitOli ajro;l beSZl .rOani:· mondja .meg ,um8ntk. hogy
V3CO

aoo

d6, ortedox apa ro zallasa ellenere mar nem csupan bar:hkent. asztmI giai di~k.kent k.eriih kapcselarba

Alan Le6val.

VegyUk ei5 isrnet
nEg? trw~I.(J vdlmom utdnAlan

a:

megkirt~ a ll!tum~/. - Egjrur mdr esalddtam a I](iztlsmgharl. nem r:rottn It m~nt - vdl.aszo.lt:l1m. & .iUZI:rol&gia

az emlekiratokat

Tlrekbao haUlsodla.k ou:, de az egyU1(~6sd vimikdJen. Az asswny mint egyediili gyermek. karmiku kiilelessegend: tartetta apja gandezasar. s megk1mell:e altol. is, hogy cgy neIl] izraelira fbjjd kotort ~gat bejelentse, TIwk v.irn>nt mar .akkor scm maradhatntt elrejtve, az apja egy alkalommal rakerdezen. hogy mien Ja.ljak [nagyon gyakran egy

jar. 5Oha. nem 'cngcdi pCnzin dolgo1Jli

hitval1i:sa szertnr olmlOIJl, kcnyeztc[Cs

akan hazudni, 5 bevalletra, hogy tlwdJJt!tntN - mondra -, a tt Ilpod rs f~rjncl van, A znrd apa az 3.Ss:z.ony oz m Holdo:m ,er;p"jtt dOnoR a Koshlln. sz.eriru ekkor tgy den alkalommal hajland6 volt megm!mi a par kapcso-iU In bolJrjim ae Orolwn jegyihen trigonbnn .uannak 11 tiddtkl a KDsban, Ian llowsz.k6pja£, shin ls neki, 19;u;. ,lIItdls kizdrva. -. mig frlidkJt tlZ cgyeden mltf .n&kiiI engedre urjilra a tls8lHSdlgetlsijnks. amikor tWl mond- hinyiit, de elfogadta gycrmeke donre~I. moml,van: I:hja a Iboldogsag.inak f4. cspk akkor nestil meg, hll ta/dlkozik tWl4i IJ nbvet aki .QJZ/:rolJgiailagmrg~ urjal~ z3.izke1esztt:md .seII hair meg. fikl rltlti, hit in Imnik az. .. Az inelli bolo;c eg urjan egyma~Ja mUlE par minden Idejet a tanlwn, A karmiku egymasra taWis HiMi a ranul3s.ra fordilO£I ,eJrozlbm 50hl meg'--al Imsat m~ egy rdeig nehf'liszama.ra c:lkcp:z.elhcr,edc:n. Itokclc:tes Ilmek a vall:isi dlenuEI:ek.. AIm eroldtobbre eleinte nem g,ond!olhattak. harm6ni:iban dltek eluiikc(. Alan Bes ie ,eg. a al!adj ked'vel!n lzra- jesm hangsUlym.ra. hogy :scnki kedvedie bim: anert .utolJkus ~dlvali ere nc:m kiVlln vall;isr rihoztatni, de Leo szime emherfeletri [empoban. '~akkor m.zre Bessle-r, hogy in:, gyakoriaUlag hironiliavolilta befc-jdre jegy-ben. de a Engy semmilyen tekimetb n nem hazott 'hotdog: a~ bamn SRgii.ljon .szem'be apja akaral ~ jezett egy konyvet. En aUdit tarrotra fO/ilmsnak, men veleked~ szerim axE got. Has h6nap limn WIassal! vCgz6- val. mtJOI6giai k~pleteik ismerere:ben dott, 3l 116 vissutcrt 3. sziiloi haizDa. Iomo bcllllc.hogy nem lesz. szukseg bpra feladaciul, hogy a:z: aszuologiat mindenki . zamm ~nelme'iheto e. Egy bI m(iltan ttl iJruIllir szabad asz~ a niil6i faruam. Olyannyira nern, hogy ige~etet [en, ,all. asswn)'ll, akin k elfogadmr:a regye. swny. a.ltagyonuinyok!toz raganko-

profiuzoTIJ IZIlkti!riiktit hif)tt'l hod/MIa !tgitJiglil£ -.A horoszkopjllink rim!

ferfilar<sasagaiban. Ak.kor

mar

nem

*

,ALAN LEO-ll,860. augl.l5ztus 7~en reg.gell5 ora 491percicor szU :etett az ,3ngliai Westmins1!erben. 19'111"a.gusztas N~n c:h~'I!el'6tt 0 ,ol"akor iii Ilnyt el az ,angliai Bude varo.sabafli. , BESSIE LEO'- 1858 •.,apriHsS~en de utan 6,ora 47 pen:kor szilletett az angllai Salisbul}'belil Halalaroll nincsene'k IPofl1i05, informadi6k, 1931-ben, taiVo.mtt ,a2 ~Iok !colll1l,
l•

,~

~''''L.rt ebben a lalpszalmunlkban
~

is t10lbb olldalloni'Qlyekszunk valaszlol~ni I~e'rdese;ilkrle as,ztroll'Q'gial seglitsiegevell. az
.

lsmet solk levelet kaptunk olvaso inkt611,
1

~.AIEZOTEHIA. 1.554 BUD.APEST, IPE 79. VAGY NOKL@SANOMAMEDIA.HU

Mikor maszok ki a cs8db8i?'
"Kor4hhl1li SOkM !oglQlkozltltott: Iz'"hz~lIll1olt m, Ma i ,)pdlyd" uaiyolt. d~ II 11I~l!k m "aKyon IUV_l. Ami jrllsztrdl is, mert fum /rUm, bogy mt t'muk, Z oka. Rdadtbrllltor4!Jha" 11$bl mrrtrm ,1IfgllprJi (J 14kJJI'dstirl4sJ bitt'lrt' mert !lItott lI,l,m a sz,klr. Most· It/pul n ~'llgyokjizdrJi ,(1 llJ,.!rsz,[istitu, Is f!gynt',-IJ,n nrm tudom,
IUil

K ves Lcveli ro! A horo r. 6pj. al pjan on \'aI6h !l a lrni paJ)3r1 termers. C minden u~h.er~egc meg' an afro . hngr a I gjobb Hcrepc:kC:1 ;I lehelegjebban. a r ndezdknek CS kozao. egnck is meg eI In: clj;h "7.513. • illag le:ildoza aban minden v.lloszInu~cg ~lerinl nagy ~7.-c:u:pet j;i[szotr egy dlel15eg , egr kollegan • Ikirul all hirte, hog)' a lehe I> legjobb b.mhnoje. Eddig taUn nem i urdra, de o :ill a h:iucrbcn, illerve 6 LilOI[!: el on! j m:rcp ku'il cg} b jll cllcpe i leh u) gektol. Vi zorn iI 'ch-c:rk w C:\ dejen ujr f"dragyog

ta

milot "ii/olt ki ,oMl kdryri6dl' mias« a IJoroszkop!" - ps

zer n s c~ilJag.l. megpedig e l\z " fer nern Sl': kmabeli, vezeto pOllcil r~)I[ be. j' al1\"agi knri:dm ny( kOli.itlel. \ rdolilegy-k't '\\ iatalahb onl1l:1. [inden valosz nustg sz rim nagpm hamar ih fognak kolll)1 nl. e) OIl. Q S gilS' ge\ el kenil ki a1 anyagl k t~ lib zinpadl, ilm- \ Jg} [C\Cs1'rep kc!sobh tlId ~ak \ llalnl, men holygllallasok III mut ll1k. h()! hamar wiramkH le 1. \ iszonr am kor vis larer a szinl pal}'ar • m ernberek, vez [6k kiilC eru!'. . obt an' bar:unoje ddigra dt hewen elnirrik a .. iillyeszlObc:n
1

fedina!;. kit LOnhuoc:n.

ft

laa, Rem mer kezdc:menyezni,

amin: minden

oka

megvan. men [obb viSSlallras.lr:l 'ban leheterett mar ,rW.e. A baritja, akivc:1 a hegyekct miss:z:i__k. a horosz"'fl· 12m 0 ,L.,.~,. 1:' mJ.. ,,-m _ m--uilJr-o'''· .t·.• t'gy••lm k6pja szcrim szinren nern a 'i:h nc:meh.ez vonIDdik IOn e--l' __ , _ --~i!i _t!_ .-. u~ c-- ,.,.1--bar.4tn8"t rem. Ftls6foku vlgurtslge van, sDk kolUzCJ:uaIi an, m g konkrebban egy:1hahin nem a gan8jIv,I.btITdti fI.iszo"ylJan Vim, r&luk tut/ok. SDk li;[hl>z. Egyszcn1en baclEOk, akik ;61 erzik magllkat blu:4lja bvan. imddja a hobhij"Jl, IJ hegymdsWl~ egymih rarsasagaban, $Ok koro temajuk van, raadaRitlulhb.an lugymdf~o klubjdllllJ tn/fit utrld. sul a hobbijuk is uono . A Sa a horonk6pja 6; meg mig sil,.ilhbm egy ,Inmi.ljdval. dir-ol ugy irzem kef ere progn6zismOds-ter szerinr k~t f:v mulva m~g - Is .4 mtglrUftim nem nokt4R megaaln; hUD fog no filnl. Minden vaJ6 zlnul.!g surim egy killraldn lobb is van kiiziittiJl. mtm '{){Jr-4.mig.Mit ·oldi lIluz.3.S0n ismerkedik meg cgy linnyaJ, a kapmut4.t I1fiilm- co, s·•nn",k "'fi-'"a'~" .. {Joro-'s-It~1'I11'''' csolaclE on es minde:nki elOlt titekban fogja tarta1---- Z _(JI]' . U It ni. Val6szlml1eg a_kkor rnutatja be a l.inyt. amikor - ftlt61myuka az mar varancl6 lesz, Ettol az 'all egyik sume[r. a masik never. Ir, mert cskii.vo elo[[ Jon a g)'c£ek, es Kedv Anyuka! ezl szegydli a rokonok. a szomszCdok don. es ont fla here zk6,pja al piaJl nyugtalan gra emmi
IJ,
-II _______ c_ __ _

1

~L

_~

_

."

'

.ok

I

men gyermc:kc: nem a saj::\[ nc:mehez \ronzoViswlU

annale. idejcn nem !gynevchek.

oriil mEt, mert a

,dik. hanern az dlc:nkez6 nemhes.
Z4

ba[(lrta-

:fla megn6 W. 6;onnek unok:lja szulctik.

'ezoreria

MI~RT NEM HAGYJA'B1: ALANYOM?
"A ldTIJom lri.ilfoidiill ii, /Gisko14n tank affrjlrllit korip/o/tu 'vIpltIlge ran, JI' nen: ,aldl t1l11t1r ,rtJrgfdl'ti "umluit. Egys:ur' tK.Y utepito dgnilfo!.arouist I'dllalt. de hanUlr oubagyta. AtOM srm f'lltal mago. rulk diMs". A ldrlyom ra,.,ja 1'101 jJ nem rriudgosan solt jiu/lsIM/, Is jiZl't mindmt, kiizbt'1J dliRruiOlllJ brlegel/ud/It. Mikor JlugJrlrdtztm tlilt. JJog_ymilrt IIrm bag_yja eI t'Zt liZ IID11tIJot. (iJd "em JJRM dr do/goUli, aklto,. az a !'dlasz:mrrr szcrr,tk' egymtisl. Mi leu. Igy IJ kisM·

FURCSA

FlU.,.: l

.,Most heuslgiz/em', Is bardfliimm Ie _gy_ O__ L an fio:gumc Lurkb __ i!. ,,_,_,"_tI

Kc:dves Vita! em akarlak elsmmontani. de c:1. 3. fcdi nem surclmes, otUt is megkockjzramm, hogy meg esak nem i surer. A hor szk6pokal kUlonk.iilon C!segyiitt is demezve, minlha
te egy j6 uzleti befekteres lenne], ptll1.t neki, met ur ramics(liom. hogy minel c:lobb szaki[ d meg a kapcsolatod t =,1 Cerfival. Mivel kcitgeim voltak, hogy j611iimm-c: a ldpletben. amit

is

rI,Yommal?"

Aggodo

(.trlya

dolgoZ'l'i o!mJbt1, Ror-iii. Nydron mtgis,mrJm{tem egyfiUlltlt· vagy idabb f"fi,pal, hisztn I mar 28' IfItS. Nagyo.n j&ltlpfi. ,IZUptr korsijn (,Ian, job6n41 jobb belyekre (lisz, ls a szex sem: vo'l~' mig Il,m jo s{mkivel. (J'szi"tln: IUflt/mes vagyole. tobbszOr isbeva/lotlam ru:ki tZI, is G is montJj.a, hogy SZtrtl" de tum Irzt11J', Il0gy Gszi,ue lenne, Amiko'l" liZ ,Gszi
,nrmluJr6[' ,beszllek,
tit

aki no'u.a majd a

[amk. megkcnem meg kct
logus kollegb. ' k

7.tI,O-

akltar

csalt

moso.lyog~ is az.~ ltlrdezi,
tier mtls munkJl

hog]

is Ird'elul~

nd Mo'nalam, bogy ig,w. De rllln Jrulja el, hogy mi a:& Nem !rtem, miEn rqtllytsktd'ilt vel em (l sure/mem, ami/tor In olzi,,-· It Il!!lfJok vt:le. Mil mutatlUlk (l klpkttid!" vica

linazuiik t, es mindh rraunk "clemen),e reljesen mc:gegyelik. Hncman fogalmazva: . fedi oromlinnya ldv:ln "kikcpezni,", C!sbel5led. az almlad .o!y:ratotl u:v!kenyseg ellen n-ekebOl akar majd elni. Amikor olvasod eu:ker a sorokar, 11'316szinU1eg nem his7.cd d, amit Irtunk,

is elemezaek

mlin meg feI, is fogs:z: haoorodni. de neMoy honap Ulan, az. ev v~e cIon
cljossz, hogy igaz minden sza.\lunk. Most meg konnyebb lenne szaha-

dulni, .lres6bbnehezibb I=.. Mil muMt' a boroIZktJpjll, mil.1m sporrdgfoll ir4rlyluf.lk, milun Irhtl tl riltm? Mi .llfori1',11gontklRInk....... Mgyiik Kcdves NagyszUlok1 A mcgrn.esUk az. unokdjuk sport~ rehcl:S6gevd .kapcsola~ban j.o. De a
pomos horosz.kop szerint a gyer~

Mit valasszunk
..A/hjem

a g}'er-eknekt --Is I" is aktlfW'J' Iportot

trmk., is mind/mu" jorno.tf'Unk fo;ykonmkban lIZ HB I-bm. Mdr itMtt6btlt l!agJlmlt, tum "ag]-

tuIt ,abIM a SJWri:ot.A gynmJdink

ae

mllir lIe11J il)en Utili, ba spermJ! I!IZn szO, tie az unolai"kmtk - oki, .nngyj4b61 rIIi nelleliTAIr, merl a fiam Is a mWJttn: a mfmiuljuk milltt 10"41 MrtoJtod1UJk klilfoldii" - naXlon .mzl,} a: mozgtbiglnye Is I!ttUiR{IlfJl]4 tI hbtl4bzike.

mde bok:l.ja gyellge,. ezert -nem .ajanlona sz.irazfl:ildoll v6gezhero sport, labdajatek. V15Zontkivat6 tl:ljesirmcllyt Ilrujd! Ea vfzj por~ rokblll1. killono en nagy eredmeoyclu::t rrhct I'llcsapatb 11, peldaw viwahd:ilian.

Kedves An}'uka! Kec kollcg.ival vizsgaltuk meg a hom zkepokar, e erdekes koverkezlcrc ekre [urorrunk, EI6sror is: a I.in)'J nagyon ero egyeni ego e ii 32. aki lui.it ;illja annak, hogy a ferie munkdt vdllalion. A ferie a horoszkop k sacrint nem rud elhelyezkedni a vcgzemegcnl:k mcgfddoen. csak olyan lila lehet8 Cgl:k kinalkoznak, arnelycker a l.in)'a alanrasnak rart, A linya az, ilki a frri~ft:jh riimi azzal, hogy ne is \·at1aljon d ilyen Ieladarot, hiaba vennek Fel csetlcg jil keresene 1. A lanya ~legydlne, cs megverne erre, Ma re z[: a lanya ncm az onani helyzerbe beregszik belc, hanern az inhoniba. Vagyis ami on cs a ferie kozlin folyik: 3. falramam gyulolkode. l ferlC hamdo:cisai, alkoholi7mu. 6; minden val6szinu eg ~zcrim rc o(a lam> m:relmi kapcsolara i~sakaI hOI-

cite: z ehhez, Amirol on. kcdvcs anyuka, sajno beszarnul laV( I clo lanyanak. :>.tindig mcgfogadja ugr 1'1. hog)' nern rc zi. de a tan~'3 mar az on hang zlncnek \'al [0zi abol rudja, hogy ba] van. ,~,s arnikor r:ikc:raa, akkor on kilinri a ~zivC[. J ldnya pedig m'i zerint tesri bajokar produkal, amicrt zcrercu sziilei - men a horo zkopok szcrinr mind d ki:rroii.ikl:[ nJgyon szereri - c:nnylrc uraljik I:g!'m.isl . zt J tarricsc: adnam, hogy valrczrasson helyzeren, vdljon el a ~rjtu51. IJr ncrn reszern, rnert

a horoszkopck t:n nck az ellenkczoje[ murarj.ik, on ugyis vclc rnarad, nl6szinlil anpgi ml:gonroldsbel, H.I a I.in) Jl ~ikcrulne r:ibmclnic, hogy ngcdje terjcnek dvalblni \":llamdyik rnunkll, amd), ad6dik, . kkor I gaLil1b:17 ii il [uk ja\ ulni fog, 6. an b kcvc~ebbc( fog aggOdni miarruk.

em ria

.25

Egy' kUldott a Venuszr61

MAHATMA GANDHI , KARMAJA
Mohandasz IKalramcsand Gandhi 18'69..okt,obe.r 2-,an, 11 lora 12 perckor Il,atta meg ,a napvilag:ot Porbandarban ..HllveiUjl1 az ev,ek foliy.amaln a tlsztelet jeh~U1a Maha,tma Gandhi nevet kapta ,e'zazt jell:,enti, "nalg'y Ilelelk'~.Izen a nev,en ismerte meg a vUag.
m gaban u 6 i hindu vihignezetet ts a huddhlsmu val!isbi.'il elerl eredmel1yeit. A. dzsllini ta hauer erdsen mcgimaro:lta Gandhi kesobbi ogy mi'~n eppen Malt uma _ _ _ _ horo zk6pj3IHtk demezestt v3.la.~· taJl:U[,ez vott az abpja lIZ er szakmentesstsnek, amic hlrd teu, mI csak elt. ["triM _aHn k01.rejaJS10U eDben 31 i ,hogy Venu z eveben vagyunk. Gandhi kt!ple(eben De ne zaladjl.mk clore ennyire az Id5bcn. Az ndhi pedig a Venu.sz bolyg6 - arnel a Na.p' jegyenek in dial h gyomanyo~nak megfeldoen ura is - rem!lkiviil fonros szereper [,olron be. koran. rizenh rom .~vesen n6suh es meg mieHa a horoszk6pj<1t nez:zillt. 31 aszrrolo,gmban a lort Londcnba utazen volna, ahol tanulmanyai[ VenUS? .ptnzt es _ szere~eret egyaram jelell~ , folytarta. megp-il1elen el 6 fill. Or meg harom egi[e E, ko·zmiku 6 M:dlel.yze[e e U Ot er ' filigyermek kOVl:ne.Amikor Lond!onba IJW.(Itt fenyS"logek ok mindenre m_gyaru.:uot adnak, menkilenc tv. . n 'iinm~gtar[6ztawi fogadalm E peldiul ana L hogy a Nag Ulek mien: hlrd t- retr amelyhez 'cgen clettben hii maradt, Erre [e37. croS1.3kmen.messeget. a sserereeet. Es mien: talan aLen volt kepc5, mondhatjuk a homn·· volt megi je'lcn a ·e.! rebcn 32. er sz k, -or 32. k6pja.ra pilla.nrva, m rt a k_Drpi6jegyeben jor[ er suko hal'al. lem: a V~nusz c Mars egyi.inill:isa, arncl}' legmelyehb szenvedcly rabjQva tehene vol'na., t
SZOIJEG jill NG, KLARA - V£GH NORA
............ 8 •••

H

·························· .
no •••••• n ••• ' •••••••• ·u.~ ~

de 1I. nllIsik vegl tet v;!lanmtra: .31. WCI'll 501"501 - amihe-z term '5Ze[CSena megfdel6, ~~nys1iig~k es Irozmikus helyzet is keUcuek

Q,RVOSVAGY JOGASZ?
Amikor paly~t kdlc:n vilm.l'llllia,· andhi awn hlllbowu:orvos ]c:gyc:n vagy jogasz? HOf02k6I'j:i.t al 1'0 III vizsgdlva me~rtjiik. a domcS~(, hogy a jogam palYlI fc:l~fordult. Az M -je (vagyi: u, ami fi:h! az .~let !min [iireksziink)i :Ii . zGz jegycben foglah helyet v.llas:unatta vain rehit a gyogylt t i •annaJi i inJclbb, rnerr lIZ Me urnlkod6 bolyg6ja, II Metkw- rnm~n:ligyo. gy.iwr is jdkepezo korfli6ban fogWt heIyet.

A LEGKAPZSIBB KE KEDOK KASZTJA
Gandhj j6m6d1l tUsurkereskcdo
fCU,

__ elba weamely a legkapzsibb Keresked k kaszrjahol rartozorr, ·ztilcivd a hindchmus dzsail1 felek~eu:nek [:mft;w'[ ktivene. E1 vallas egyes][i

Mahatm,a szerint; az elet hardhana gly(Holllet I~egy{jzhetlozeretetteL A szeretet nagyobb s a gyl(Uollletnell1 es ave a vegso, gyozelelm!

Gandhi azt mondta: az erdszakmentesseq e's a szeretet mindent le'gyo'zl
Az erdszakmentesseq az, amlker azokatszeretjuk, alkiik minket 'QiyrUlolnek., Hal csak ,azolkats,zeretjUlk, akik mlinlket is szeretnek, az nem ,eros"zakmentess,eg.
ak'hogy ~ppen az roszlanban tanoz od6 om6pont kapja Merkun61 [amadiist, ~ v 16sdnulc:g ez mcndanavele, hogy m~g e legyen onro.. fgy gy6z" tr a jogi palya. annsk ellenere, hogy ill jogot jetkcp .• Jupiter egyii'lt tilt ill Plu[6val, oppozIci ban a venu szal e a Marsal,valamint a kilenik hhban helyet fogJaf6 Holddal. Ez a T-baclcit enerhed meg veli.1nk: aUt!. fogadott onmegtar[61.[at r, hogy teremtoaktivit' s:I vtlmz[assa a hihctetleni.il 'c:r,J m:xuili, energ.iikat.. nem men. mim a tome!:lek~ft. hazijanak fUggetlen egeen. az ig;usagcrt. AI.. ill merhe~etlen ero. amdy a VellU ·z-Mar lemondiis'bOl kc:h:dcezen, kepI: e teue lSt ana. hogy l.embescilljon a diszkrimin cioval. amelyer u indiai nc!pnek d kel!ctt akk riban umrednic:. 19y vihigo avalik -andhi kc!plct,ebc:n a 9-e hazban. 3L rol:lnban helyc:t foglal6 Hold S7.Crepe, amdy a mar koclbblin c:mlltcrr T-kvadclt ucsan hdyezkedik d. Men Ii szerelemrdl valo lemond' sz.ellc:mi akrivi[:Iss:i.v:l.hozr:misa 6.ri:isi

feisUll6 hid

11I

erovd. karizmaval nrnbta fel, ernlare 3lIhr!o[t fiiggeden egi mCl'7.~alom elere. War leapt WveitlS1a Maharma ern ez6t. Engedetlengi mozgalmat. sztcijkot szcrveu:tt (VenUSZ-MafS trigon :IZ Ur:lnusmoz). 6ekiror tart rr eUjszQr eruegntrajk.m (Hold a Ncptunusz trigon). Makanna Gandhi letet a .11':1> fUggetlenseg6en OlYl310U hare [ohotEC ki, valarnim u ,3 sclndc!k. hogy az Indiab61 kiVillI rakiszran megkapja a nemzctivagyon nefti jar6 rmtt. Eh:te Soran [obbsziif bebononoztek, es [obb WI folyrntlm enstgszlrijkol, hlrdene az ,egyszeru e1e~et. amilick tOke1 res kifejezdje a sziile~kor az egbol1:011 letrejolt TpkvaclIk

nu zr, am ely nchez ~ny 7.ogekkel tamadja az Me-Je tcngelyt. Mindel. tobl> dologra is utal. Egyr~1.t. arra, hogy a kcplc,t ucita ssellemi emelkcd.ctts g jell mezte. Valamint arra is. hogy om!ga java)e ,c!rdekcben gyokeIcscll viJ!loualona csalidi c!lctt:n - ami nem :dtedenlil csak :WI jelentlu:ti. hogy megmgadla tsaliidm, ahonaan zarmuon, amdYbe sziiletctt. baneen aIt i , hogy Gandhi kb7. volt az ,ol1felildowra, de nern aIlnyiraa aal!adJaert, mlnt ink3bb an 'pec!rt. Mahatma Gandhi '[cl.jes([C'uC' karmajat, ncpelle!. vezcrojlhoc vah. Annak ellenere halt ,eroszako haiaIr. hog)' onmegtanoz'la[:ui ogaclaJmal ikcrillt cg '1. ,c!lctc!bcnmcgtart3nia. es hirdette az croszakmc:ntt:sseget" mit meg gycrC'kkc!m szfvott IDagaba:. fegyvcrgoly6 vegzett vele, Ez tc:rmem:rcsen l:ithaca 3 here l.kopj1aban: :ill tizenkc:rtedik hbhan :il16 Mar . oppozki6ban aPI(l[ovali c:gya.r:i.ntuta] a biirr:omc e az eler croszakos ycgere ...

BORTON

Es ERO'SZAKOS HALAL
Erdcme. (It nagyonfomos GandhinOfO 1.k6pj:inak cl.emzi ekor rnegemlfrema y:ilas aszcenden t c!s az egyes h:iz'ban ~m6 zatu[-

I

ezotena

17

LORA GENT

A S,ZERELEM MIND'ENT VISZ
Ny01fl~ZZ~fI. .

v',elunk.

Eza rovid krimil nemcssk izqelmas, hanem jatekos is. Ha figyelmesen olvassa, es valamennyire jalrtas az asztml6giaban, gyofsan rajon, hogy melyik szereplo milyen allatOvi j,egy szulotte lehet
MIt,eklenyseg,a gyUlo'let 'es a bosszu l],yillo:05 kode, ahogy meglal:t21 huga az imi!dott 'ft.~rfi tallc koz:ben dsszsfon6d6 testet.a kozottOk lh~trejovO Imst. Fel'ment az eme!letre, zokogasba 'tort kl, 'es nem tlJdta, mit tegyen, de azt igen, hog,y IEmmal es Mild6ssoha nem lenetnek e~:nrmasei.

nkkaszt'o nyarll hllsegben fiatal Lny liszott a pazar csalladi nyara_ _16 medencejeben, Emma szeretett sportol'ni, ennek ki:iszonhette tokeletes a'la~jat. Iga'z. meg csak els6 eyeS ,egyeti mtsta volt de' peatos t,erve vollt az eletre: Imadta az allatokat. es nyolce'ves kera lIta tudta, hogya'llatarvas, leu. lestvere, Ag:nes a medence szel'en napozott. Ot ewe'l: volt idosebb Emmanal, es fogalma sem vo,lt an61. mil1ez kezdj I'll az IH tevel, inkabb azerdekelte, hog)!' megszerezze szfve valasztottj!t.. es j611eljenl szlilell vagY0ni3b6L - Mit gondolsz, este sekan elJonnek? - kJ~rdezte ko~bmbOsen, a medence sz h~r61 Agnes, a hugat. - Biztasan. Anya.ek meghlvtak minden kozeIi ba:ratot 'es uzlettiJrsat - valaszolta lelkesen lEmma" - I<izart. hogy barikl killagyna ezt a Inagy partit, amit a 2S. hazasLgl evfordul6ju'kra rendeznek. £5 mlnden'kl kivancsi erre ,<1 pilzar nyara,16ra! Az d,stak k6zQn meghuz6d6. XX. sd:zad elej.en epult, ketszlntes nyara,I6 a nyu:galom es a, beke .szlgete volt, Nagy medenClet epitettek melle. hogy a csalad el:Vezhesse av'[z or,omeit Is,

A

-

es

lal odasetalt Mlkl6shoz, a helyi k6rhaz kardiol6gllsahoz, Mikl6snak tetszett Agnes, de n m annyira, mint Emma. Agnest balratnak tartotta. de tudta, hagy a lany H:ibbet szeretne tole. Aferfi nem akarta megbantanll, ,ezert kedves vo'it hozza" amit a lany 'felreertett. De ezen az estell, Agmes szeme el6tt kitl,sztlJlt ill kep: hal az 0 helye a,(erR eleteben,.

A vendegie'k lassan m gerkeztek ,a partha, ilZ esn udvarsargas h~nyekb n usz:ott, az elega:nsan dlszi'tett asztaloknal a ptncerek pe'lsgot. eld teleket szolg,ntak fel, Agines a,lomszep feMr kokte'lru'hat es korall nyak,e'ket vlsel't, mely a mlsztilkussagl auniJ:aba burkelra 6t. Fontos volt nekl ez ilZ este, hlszen eljottaz a fertlls, akibe reg6ta szerelmes volt! ,Amint megl4tta. kezeben egy Ital-

*

Ahogy Emma is megerkezett. fekete. pant nelklill ruhajaban, a,mly kiemel~,e vekony alakjat. minden szern raszegez6dott. Agnes Mikl'6sra pillantott, aklne'k arcan al sz:erelem a, vagy mosolyat fedezte tel. Ez annyiralfelb6szlteUe. hog,y arca,nak nyak4nak szlme egybefol:yt ,a kioralJ nyakek .irnyal'ataval. Az este ragyog6an t,elr, mindenki j61 erezte mag,at, Iklveve Agnest. T6bbszor is eszr'evetteo hogy mlkozben Mlkl6ssal pr6bal beszel,getn!. a fertl nem fi.gyel ra,. csak Emm.H keresi. kutatja, hoi van. klvel bemH. V,egiil elnezest kert Agnestol. amlkor meghallotta a tang6 ritmusat, odasletett Emma,hoz es a karjih nyu'jtotta. Agnes agYih elont6tte a

*

es

es

- Hova ment Agnes? Talan valami baja van? - kerdez6skodr'ek a vendegek, - Talanfelment a szobajiaba'. Megnezem, mi tortentvele. - tS Emma a, haz ud'vari lepc:sejJenf,e'lrohant a rnasedlk erneletre, testvere szobajaba. Kereste a tdbbl, helyisegben is, de va'la,sz nem erkezett, Megi:itCitte a fUlet a haz bels6 lepcs6je felol erkezd neszezo han.g. Emma a.gyan atfut,ott, talan Agnes ul dllrcasan az eg,yik h~:pcson, a sou~tben. N'em Ik.apcsollta fel a vUlanyt, hiszen 'ug,y lsmerte a hazat. mlmt a t,enyeret. Soksz,or' megszamo'lta mar, hany lepcsofok vezet fel a masodik emeletre, Ugy tippeltie, a nsszezes a huszadlk lepcso felli'l j6het, blztosan Agnes u ld6ge!1 cnszcsrcruan, Emma szamltasaban nem vo,lt hiba, eppen a huszadlk lepcsOfokra lepen, mlelal:t ket metert zuhant, ,es szi:imyethal:t. Agnes ke,Ptel'en volt eMselni testvere' nepszenlseget, es, ezt, hogy az Imadon ferri, nem 6t 5zer,ette, hanern Emmat. Meglazitotta hat a lepcsdtokot. rgy ert veg,et ,ill testve;revelfolyta,tan versenges a szenvedes, amit ,ez okazott nekl.lgaz, Mikl6s sohasem vette felsegi:ill Agnest, de Emmat sern.,
1

*

es

(A megfeJteH; nagy me/ylk szerepl6 melyik allot(jvi jegyben szulerett Q 79, oldolon olvasharjoJ

i '., .
28 ezoteriGl

~ ..,

Agnes Mikl6sra pillantott, ak.inek arGin a s,zlerellelm

~.s. Y.~9~.~ .q~.~ f.~~.~~~. .~.. . ~ ~ f.~~.; y.~~.

.

et inknml.cio (IesziiJeta) k.iimn lenyUn'k .legbOlcseob r6zc megtervezi a kovetkeW f6!d.i elwk Eldollti, hogy Mnye md'y reszenck van most sz.ukseg~ fcjl6Ge.src, r3.nuI:iSl'a, mely karrmi.kat szolg;ilhat le, is mlben tud dOI'eIepni . .Eze:k ,es sole:mas tenycz6Sgydembcv6televd u:rvai meg a kovctkez6 ICSliUJC[esl. Ehhez nemcsak megfelelo ic!OI ~ksziiliado[). kultiirit, orszagot, sz.uliiket. testvclt!kel. bar.imkat v.ilaszt. hanem nagyon sok mindent flgydembe vesz, tobbek kowt! azt is, hogy a lerorlesz.lenG6 karmaj:iluJZ adonak-e a feh~tele'k, e.s .akikkdral:ilkm:nia. kell ebben II. frl.ldi clemen, azok szinn5n ra!di testben vannak-e,

K

Amikor elkwi.iJ[ a kovetkcz6 leszii.lclCs tot-rye,arneI), ossiha:ngban \'3.11 mimlazok 6lcnervevel, aJcik fonros szerepel fog:nak j:i.mani fdad:u ink elvegzeseben, akkor a legtis-tt:ibb cni.ink - a lelkiink es annak mgese - m~ja, aID.ig dci:kezik lIZ a plllanat, amikor ftmindcll ossz.e:ill", vagyis OSS1.C IUd kapcsolodnia Fold ~ivel, 6s megtYLuleriink. A &zwct6shez azonban ,dimem,i6kat kell a.lUgrani, mire magasabbnil .3. foldi, anyagi vilagba 6li:kez:imk. ts ilyenknr tonenik, ami[ sekan figydmen kivUl hagynak. ernian nem erdk a karma es .3. szabad akarae osszeftigges'[. kan azr gondoljak. ugy.tnis, hogy .3. szahad akarat nern mas. mim az e:g,o aha! vezerelve az( tenni a Ccildon, amihez k.edviink van. Holou ba.rk.irollegyeJ~ is sm, szabad akamtabOl, azt reherl, ami a wrs:lhan meg van irva. vagyis a &zi1Ieres dOl[ vilaszum sors szerinr el. Kic.siny, fOldi lliszi.illk nemrudja felulimi lIZ .lneni II rerveie, men nines abban :I heiyz.eliben. Jo p;1da tim KrhzJinll t'ft~tt'.akinek fold; iJtI.t1t'rvibtn I1Z tUrt!pt'lt. hogy ha14rina Inz. d~ soha' 11t1m fog tlMl dO"i vagy jDSUt'tlptll tltall£o.l'li,anR a oal'tttkar Miro' !oraiblm .tdnrolhllt, mnjd tlim:tmuirktrll fllyt4tja pd/ytijtit. Am kDzlml a fold; tgtija 11Z1 ~tl;gta~ hogy mindt7lki mtHntii jobb. is tlal {'ll" 11htllyt. Abbtln it hitbm ring attn mngtit, hogy igeni! ;rotnytIitmi fogja SZIlbl1tlllkarallit: Inilanordll'at" vm,ijt n"ppotU troe tdncolt, azlJin 11 tdnulm kiilfo~ 14tazott, I1J101 magdba bo!omJltotta az ol.tl1ni bllim-,eaNulat iglUglZttiflrmdrzijh. Vt'gU1a bamtw;jt 1m. td.sznzJdatt a Itiil· flldl~tdnuln.thoz. is nyombf1l1 mtgltl1pttl ~ ntlh& mii Jhsurt!plt. A prdbdk ilion ainr« vir' iZZlldt 11ftlndat sulya ainu, is a pTr'mit'rtlTJ. IZ szinpntloTJ olyl112 crun JIZ balmuJ !Unvedttt. hogy sohll tiibbl nem allhntoll szirlplldra .. HO!Jzu gytigyk~ztllst'. ,.thabilirddtija is ckpmszi6s idDSZAka wlin j~lLn!tgmi.,. J!ZI1bndoxamtrib6llJZl t6T), ami lktintk mtisik ftlmlnta.: ki.rgytrtktlut tAnft ttifl£o/fli. Tn-mhuustn trrr.1lZI momija, I.ogy IZ son atl1lydl1tlbd.nt IIt!k...
30

eroslto-Iavete,

§ZSlq,alXC, 1
.e

Megis, vann:ak eseeek, .arnikoJ bimllYO • dor meg· rcrveze[[ l6pCseket: a. f61di eniink m:iSkeppc:n [CSZ
. meg. Egyes ,elethelyretek n mcsak uS)' oldharok meg, ahogy "roni" eh:ervezti.ik. hanern van. m:as, mruen Illyes, a vegolHial barmoniz:ilo megoldas is. de ez eem be o!yisolja a:z alapfeladiatot. llyenkor ls.r.enj l!n.jjnk - aki mindvegig ngydem:rnel kfseri. a fcildi inkarnado{ - meg . mas dasokar is, .i:!; minden fnlyik S11pen Monc:ljuk. valakinek az elenen' .-en m~ van h [:irolv:!., hogy kivel fog 1) ehaZ3Sodn.i, de a mIdi eletkn m~gsem or valasz'lja. A dol~ Uymesetbm mit. mlikadh tn k. megis jol. mat Ielekallapolhan :u.!rt v3.1;as7.tOW'It azt a tarat, men a. vele valb egyilttCles meahatirozan: ranuJisi fel,.. ada[Q( [elenren velna, Ha ,~t mill Itlek mellen i mdja teljcsileni IUgy, h gy az n vil(1)u.uja: meg az inkarna i6j:l.nak feiadad.I .. " ~Jat. akkor l.el:tet: ges C2 3 ttoW. ~ 3Zt mondjuk., 'hogy sz.atl .1001 mast viI.la.sztottunk. De mim l:i.rjuk. ez: a sormr nesn beioly.i.rolja,.

. ;fJM/4- ,.,
I ~II

KalMi" Is
tartoutt, bi.r,tokl"Ift, lIt'k;. tnmcallJtwllII

,til 1,
h .1iI1f!k

~

blllJil1f ~

/tevlshl

'tlllt, a,llrfi ",'v ,,(RnllS"'"" ' Is rm-Jkfrit jolllplJ fofi

lIZ /wit. KAlAlin tgyIY "ell......... Fermr il#l1!H~flt. ur.rtte vohuI .~ ...,. aid Itet"t-t.sb"l ,iemli lIele. ni. tk n. "mI'riltl'riltt. ItlrJlst' u.6H keriil" Kddi" alltalmo.n, h ltllpttt. ,..,UOJ"110IUZ, ruiI, IIhoI Jo.lgoZIJn, igmt montio. _no7'fZilgi ltilliildttirre. Ott iii' nt IWI"IIA ~lma 1m II Fm'l'IJthe:z .hfJS.01l1d "li~1 m Di~l'mdT:b. a /81Io/rlbtl, a/tibn. III Irgrii~ . itldn bt'liil ftlellgiil. 1121'111, C till t'Z uMII dmil In. hoo flrjt: "mit ak kiils8kg .hfJS.O.'llltevko ri surrJmlhu. IMn'Dn ,hnbitwtIhall is. iGzlali, IJ IJt.tt firj.t mt:Uttt .tllTJulja min_to IImi FmFlc mtllttl tlllliUltDt1.

ezo!ena

"'",

...

I

megfeIeIO Uten

I~'UIII"-'''_

a

k megfelel6 dal'lit~st hOZIIlII, .k~~~is,al'elki.il\k.be.AszJJ

_,mi"'tn-Irni nem a vAg-yakatJ nti -e J~ idoyt. fiiggtldlnOl aHOII,Ihog)' azeg6nknak mi tetszene. PrObaljuk ,eD meg&alilnl. Raerezlli, megtennl. Utan pedfg figye ni az elet jelz~beit. Aki tudatosan . elyes ir,anyba akar menni, az szabad a'karatat ,on kent atadja II sorsana~. 'e5 u~rt a 501$ megjutalmaua: egyre nyu~ ,godtabb es elegedettebb 4Ietv Iesz, hJs:zen BISZrve mely.entudja,.~ tosan aIt te'Szi•.amierta, Fold~e sztiletett. •

..

I

in·n·enl:
.
.

.

-

.Ha p..inz.'..t ad.o..·.·...fok,.h.'a.,.rjlek la. •. ..'.na.·. d e.. k<iizblen ,e. k ..•. '/ ·..t.,.a. n·.· k'. , , . '·...•... J ualojdban nagyon sokat drtottam magamnakf"
.hrma cgycremes [crmesuttorveny. ._ _ _,eljescn p3l1'tadan es sem'leges. fonl:man olran menekkel mel, mim a gravitiici6. A karma ti:irvenye hascnlit a newtnni fiziildra, amelysreriO[ minden ,egyesi dekedme I't![ez.ik egy vde uo:nos meredllv1lasz .. Vagyis . karma Ilem mas. mint u[ahU, lIZ ok es o'koZ3t eg)'C'reme:; rorvenyere, .azaz: Id minrvee, lUg)" arar,

. ar.ra gon,uo',0 ... mtJye',n tnsszataszito, ,
__asznos es

.

A

·§5~.~:~~~~§~::::::::::::::: ,. karma ~ H haszontalan

Hit a sajlat karma

befolyasolasara

.Iwt nem hisznek ab'ban, hogy minda jc$, mind .3 rQS5.'l elnycri jutalma[-biill[creser .: urnos peldiva.! biwllygiltjak is, hogy him-lam, mcnnyi jO[ tettem nbC, 'Cs meg minciig nem kaptam vissza semmi .erdernlegescr. Ha ez wl6ban igy van, akkor e~dcm .' oncv:izs:gjlarot rartani, hog)' kinek vagy minek is volt ,,;6" ;1rerc Tobbell !lgy go.l1doljd.k. hogy az ember befoly:isolI13tja a sa}at .,karmaj t", hatlur d.. tiJ6~ es nrom" karmat gyfijthet. Mintha a karma lIalamifeleponrgyfijt6 11· rseny Ilalmozharo cgyenlcge WID' v~asszege lenne. Ennek a keputnelc.z credle a karma hindu felfog.ls:iban kmsend6: ill ;1 kercsztenyseg feIlogasahol hasonlatos m6don, -.l.• ....!,-W). L" w,ll.-.:<_ ~o. ~ • al Ie vaI6L-- m"'fj"u_on!;KllzIet . UYlVUl; I _apo.·on . '!JMI es Ilclroscsel.ekedtteket.

A hjndu fell'ogas szerinr, ha n ,embe.r gondosan mcgvt!oga.tja, mit gondol, mit mond, es mir rm.sz:lmos hanno_ es sUp, _elekedem hajth:u vegre. Aza:z, cselekede~ei n.)lOman haszno , 'umme~ vezen: ~gyiimolc:si:iz6" karma sziiletik. Ha pon~osan ismerjiik a kBriilmenyeket ,es a:z. ct'in~ettek koret, igenis lehee .~j6t'"lenni a villlgban. Ehhez persze nagyon is mer~&.kd,~ nu!!: korben kell ,c:selckedni!, a kiizveden kBrn)lel.Ctiinldxn! Ez gyakorlatli sz:ime.11 ue jelenti, hogy minden ernber el 6 helyen ocmaga gondolamien, 'caeseien es ,cz1ltal "nmaga sza.wi til 6; cselekedereien: felel6s. Minden ember onma.g;i~1't kell. hogy releljen,eu a :felel. egct nem liller ath.acltani! A j6 'karma mindig ,es csa.ki ben.niink niilctik.. aJlIt gondolawnk, dh.awQdsaillk, sunil'll<: es eeneink sziiUk J6t osel~edlni nem lehee nkJriir, a mi belsO

Ilycilt altali. Minden ember sajtt cseI~ede~eineJ,; esuok. kovetkezmenyeineka. foglra. Vid6jaban il'3b, mert keptden ,ele.ngedni azokar a kepzereket es rett-kovetkezmenye:keT, amc:lyeker s ja[JjJina.k gondol. ~ eU1ta! nem is nid megszabadWni t61ii.k. A karma ki:bliero, az ..en~, az .nenyem" es 3. "ne.m a ri&i~vilagat SZ11IL Minden ember ,e16bb-ur6I:Jb o~yan vUagban raWja magat. mol.az ,enyem-tiedl .. keY -~sok. a kicsi-nagy szAmk BarmJlyen furcsa is, a .~ tapasztalhu6 szd.kOssiget. szenvedc!sl es rossza:t :lWma helyrelen hamdlata .niill.

Akarman tul

A buddhiunus szcrinr ..W karm:i:I csak 11 Iteljesen tistta gondolatok sz'wnek Ezert is kezdOdik milllden buddhista gyaKodas a szer,e~enelj.es egyUm:r71s &az ono . csclekeclerek m ,. ok javllxa vala Felajinl3sfuak gondolar.tvaJ. Minden. amil [CSliink, masok es ez:aJ[al .u eg6z emberiseg jadE. ft.jlo-

viJ;igun_l(ban k:ell, hogygyokereu.en ..
JOt csa.ka.z tud renni, aki el8bb j6tis gondoL flyen ,egyszerrU. Ez. azt is jeJen'ti: auld. ha valamJt rom gondolatokkal cesz:e.k.akkorval6jiba:n nem j6t, hanem rosszaE tertem. Ha peldau1 penttclok. egy hajlekrMannak, de kozben ana gondololl:, mit en v.imawziu), es azl: kivinom. fordllijon fel. val6jaban nagyOIl sa.1w a.nottam .~nak!

deser, gwlagodasat

szolg:lJj_. Ha mindc:n_ki 19y cselekszik, mindenkinek ponro an ugyanolyan
j6 lesz, mint mindcnki mdsnak, his! a karma.

S··Z-'O'V.. _ )_ ." _K __

Condolattal,

al cseleke d e. .ttel _

Azzi leszel, amit gondolsz

Mind a hindu,. mind a buddhism .hagyomany s:ze-. rint minden lfellfl.k. .h:irom mn~je van: _ gQndolarok,a szavik es a cselekvesek szinrje. Barmit is [munk. cl&WI gondalailian keIJ, hogy elhataroz,. zuk, ezht a gonda' Ii szilUtt3Z akarat vagy a szandlk kaplljanakis hl'Vh:aljuk. Cagyon folltos, hagy meg. tudj,llk k\iI.onoozremiau_nd~kot a uEe£tkiivctkeu11!!nynek" definialhar6lwmar61! Minden.ki ismeri a k:6zmond3sc "a pokolhoz: vt:mtOUt jll sdndekkal van Idkovczve". & am figyelmeztet, hogy sU.Jld·k & 'ki.i.vc:tikcLfI1eny izony na,gyon c srak_l'I1n m ze esik ,egymast6L Hiaba akanm:k wlami jt. csdcl!tszUnk risua szIvii:.nk legn.J:lnesebb sTlnd_lCival! sokswr fordU! eL hogy a haw ponto.san dlm_Dje 1es'Larmak. anUt .v:imJnk.

oiwnyldm6 m6d(II1i~k1izbeer~. Ha mjn.den.1d 19y c.sc'leks.zik. run himy es rossz erUs. merr mindenki mindenkinek 1(:531:a. jav.h szolg;ilja. Eh_hez. a k<n:dall!shoz pem;e mllsfajtlJ ininyuhsag, mondhami spLritu1iis ininyv!!te1 smkseges. Hisren a cselek,edteket .szWo gomfolamk nem vagyontugyak mcgS7.erzesere. pent halmo:clsira: vagy .oncelii g.u;dagodasr:IJ ir;inyulnik. A gpndola[~k. ,d1clblajan.ak kiizepen lIZ emlJer eszmenyi, allip<lta, a megviMgosodollt, felebreden szellemi onrudatOSsag .au.[gjr Mt a buddhisra felfogis szcrim 11~5 ,enelembc:n .a;akawk a csclekederek sziilnek va.!6AbllddhJstll Lnicis .szerim, minden cselekedet fomisa a gondo1at. mid nem renne semmir, ha ban j6 karm_~, amelyek ill egy'nt elthez aolhoz nem le:nn~ne_k gondo1adkeszteteseink, ha Rem .visz,ik kiJzele:bb. A szellem FeMbredCsit segltik es az lenne sz:ilUi~kun.kban e2it vagy au rennL A sza.n·· emberi dIlapor legmagamosabb kiteljesedC:sOt~ Az ilyen. jll mm:h sz:illeilc:kedc:~ekhez nem d& .pemc m"eg kev _ a. tfinhez.. de mt:gis mJnde:n innen induJ ,eI.. Emiatt a buddhista hagyominy· kell.penz. scm kiilonoebb ,e:rofeszlres, haclrtalia.· ban a legcslegfoll'l.osabba. helycs szc1Iemi hQzzitiI-· nul sokvan beI61i.ik.mind-nkinc!.. Csak ftgydni kcU. Arra, bogy mic Bondolun'lt, mit mondunk, Us kWaldcls:l, miellltt bannihez is hozzifi· grni_nk. Innen a nDem ucls" alapgondol ta: inkibb ne mit Iteniin._k ..:. bogy a csele:kc:de~cink harom cseh:kedjl mmit, ameddIg nem rudod, hogy kapujll'l. csak olyasmi lepjc: .at. ami a legmagasz~ [osabb ,eszm6bez. illemlll mOdoo nemes,' :wi6di, amit les:z;el, kaszno es i~e. Vagy prak.tikusabb megfogal.mazasban; nRa nem rudsz segireni. leg- embc:ri miv1l1ru.nkban meirQ boWink. Ene [oreaLbb ne am"! Vizsg;Ud meg reneid indittidt es kedjii.nk faradhaa:tlanull uti hogy amh 'renni ;~~Ulsz, Cplt vag)' romooH butldhiStlll felogois szelim a karroo nem ho1mi (A umliltw ftlm:l.Irokr6L .a urmiltus klJPCSDfIlloi~ ja:rekszer. Hatalmas er6. arnely ehhez a vilighoz rll k1iuffluzl oldalmllltO!l am SZIJ.) . lancollJenniilllket cselekedeteink es !\:ovetkame-

*

ezotflla "

,_'_, _ karma nem ak egyeden elet hit zalag fUggeden ,esemenyeh kOli ,.. ze, hanem aIW '[obb ember el,ctb. B;lJrilonnan i jouilnk erre a vilagr _. t! bilhova tbozunk hililunk ucan, t:iecunk 57.Unni nem ,akar6 lanQol:mh \I",alami!fele kCili)S sz3.1kod 0 sze. Men az ember eleee nem ,olloelli.. Nem veledenii! szwcriink, hanem lesziilcl'esiink. amelyc[ ncvezhetiink az t!lctiilnk ,nagyfl.lmjenek is, IlSflYOI"I • , tervezert es tudaros, Ebbdl a nagyfilmMla hetkama,pokban minwg cs:akegyetlell piUanato[ elun_k meg, e szerim _eleksziink, hisz.en toldJi leti1nk ocin nem lifcjlllk egyben egesz tletiink fdmszal gjk ,EzI a lilmcl mi ~uk. mi magu_nkremlezziik per liil percre, mCgpcdig a ,donl~lnkkd. ,deakkor is, meg mindig arr6] a film_n51 an sW. arneJ)'! [lelek.v a11apocban fels6bb eniin_k megrendeze~[ nekilnk.
DOlldsci_n_k. teEteLnk

A ~~~~i,;:;::;'j:::::::

Az ember meglll'elelkalUapotban Im,e,gt,erv,e'ziil sorsat, ,egyeni feladlatat. Ha vannakis olyanok. ,alkilkne'k fo,ldil telrvelben szerepela k,olillektlfv vegzle't, ezt Ikevesen v,alasztjialk.
jdr6krl6k kjjzi IlIqt, is lobhddul is IllgtZ. Nthlz
ilytnkor ,mglrtmi:
11Ii Itiiz,ijk volt tgym!Joz

,almelt (lZ tm6tr~/mtk. Mi/y", mMoll kOlodon t!gyflldshoz a som&. hOg) "rhill eg)witll
kolkkrfv '1IlgpontbalJ trjm vlgtl. Hiseen nem is i!merrlll ·rgyTflds.t.ntm is tudt_ak ~gym4s liltzlt/rOI, Iltlbil. LdtJwlag t>g)ltlim Jtozoj pont 110ft 4Z Ikliilthtn; IJaldlult m6dja Is pilhnnta.

'lllI:aLlwzunk, cnnek sorin 3J usek Oss:z.efun6dnak, olfkor koUdWv vCgr.etform:ij3ban. A koIJ:ckIivveg".ernem mas, mim amikor valarni lcivedhelcdell ceo cgyszerre egy nagyobb emberi il«iw_eget SU;l. Ilym plltidul; arnikor a "okinmil tL'o.lvd softr n mi'gdtMban vdraluJZd.lJltl~lI
3"

wen megannyi

md.s eleEtcI is

Ha nem fdc:djuk. bogy az elct nern velc:rlen es nem ,I!nclrneclen, dl. bolyongas. akkor megprobaJharjuk megfej[eni, mifl!lc: guban lWEiOsszc a koUekdv Vtgwl ildozatait. Mely meggyo:z.Od~sem, hogy minden ember sajat maga srovi -nat. Lchetosege van na,l'ml napro. pen:rol percreujralrni ~Ie(e forgar6konyvel. Ha valaki ilyen zarojelenctc£ rem:leZmaganak.:l11nak kell. hogy Ic:gyen wUcisa mind Q~. mind m2so S7Jimdra. A fenci eserben konoren e1k~p:zelheto. hogy az akaradan yctke.'it. aki kocsi] vol;injinil elaludva 'robbek ~lC[ct ,ltiolro[[3 ez az esemcJlytercii az onvi.r ,c!s ezalw II mellyebb onismerer urjim. ~g a \ideo ju6kdok halala a ' em ~mpomjab61 nave: olyan voir. mint egy ka:rmikus opcraci6.
amelynek rc!sznrev6i ,nagy, de ri:ivid zcnvcdc!s 3cln

KUOZANlrTO SORSCSAPAsOK
A Itgy embenllcio'latot kovetelO kolJc:ktiv - - CS3:pok mindig k.ij6unlro. ,cbreszro taniclsok. Mindlig mind 11 magas kulnira tudia es eru:ue CZt. AI ~JC[ nem puma kegyetlenkedesb6l, 'rani ro nindulro61 eeremd eu:kcr <II heJyzetell,et - mindig tanitani z.3.lldekozik ezze]. A kerdb, hogy meg akarjuk-e belle tanulni a leckJ~t. Az embenomegcket elragad6 or pas val6bllll [emeges ~i1doza:t"' - a sz6 Ic:gszom bb cr[eJm~bell. ' gy~nek onfdad6 ti l.~eletad:i5a doniil1k. clc:rbcll maradottakr:lilu: h,ogy Ie,gycn millol ranulnunk, okulollnk, fC:jl&ll1Unk [oy;ibb.P~.Ic!aul a pandvaro [ f'cildig mlllbol6 f'ciMreng6i v:tgy II cun mi. amclync:k oran kiiJol1boz6,
m:mzetisegii nyaral6k. pu 1.llIhak d. mindmiod ranlw: .bog:yvalamil jobban 6 zehhen kell csinalnunk. HO,gy :I.lmunk rem:il.omma valt .. es ideje eb ren odafigydni .. milyen v.ilagot teretnnlnk magimknak, mil)' 11 zOncs minra-

A KOlLIEKTiv VEGZET

a!dr' robb eleue sWI6 neMz kmruir61, szabadulnak meg.egvalt:lsuk ira ebben az ese~bcn az lehes, hqgy egynag,)'o'bb emberi IWz&seg ollllcln ;lMoz~ clk fd eletUker, m~ akkor is" ha ez :I, j6 karmilws hacls rovid id6ciVon bdw nem la!har6 pomosan.

zaclba kevcrriik sorsfcnalunkar,

ezoteria

EGYENI VEGZET, KOLLEKTlv SORS
D't, mineR "rwzh,,1J oz a.z tlltt, ,amiar. t!gyill iszalz-t'uropai javdrosblJlI egy kirdmluMhajtJ,IIi11 tort/m" uho'l tID' karnlllZ IJZ o.Iztdf:ydllill jtirtlJ Iziirbt' IJ mgttekrt. ,1~ tlmberi rn:rtliU%Ms mi(1tl 11It'ghalt. A kird"dultJhajdn' n,mlt'lolt liZ 01Ztd/pdrmi 1I0lWR, hallml ImlfolJi turistJk, bt!/yi lzi,.J,IJuIOIt is, amilio,. IU inN kllpillifl1 figytlmttlmr/gr miatr (1 haj& zO.toflJlli1k utkiizi#t. A I%t'rnu:tlllmdgnrit rgyrt1611 lJ'tlloNjllllZ nfriklzi minnazLfsU tirl'iJr.su fiu IJOl#,m r a.z orwig tllMmpolgdrll. E:z; sz esel:azert eroekes, men in n cgyen vq;zW! v:ilw:zemnll meg nemcsakaszillok sonar, hanem aroker is, akikkd a lujon rnrr6zk.Qdorr, EOszOr is a Illti szillei beperehek a haj6t:irsa-

.. gOt. olyan mteriren kapmk. amely n afrikai orszaglxil bcvandorl6. mar j6 nehany eve munkaneIkiiili sziil6k megmaradr ket gyermeknk elclel' egyenesbc: haUl!.. Vagyis a flu halala, egyeni v~re kiemelte csa];icljat a nyomoib6L De mi volt a sors zanclc!ka .zokkal. kik Ott volrak a hajon e tul!h!k a szeren -~tlensegl=t? em a veleden rniive vek, hogy ~ppenazok . z emberek millrak fel a kidndul6hajora. ,!s :tz em. hogy az egyerien aldoza[on Idviil mindenki elechen maradt! Mien? Men a hajolclziis 50cln .hell' elmeny meghozea u elcltiilkben a sormeru forduJa[ot. Feltetelezhet5en az u seknak eJerilk
I

OIl'S az. egyen, a Au vegz.elivel adta meg a jder a hajo utasainak, hogy in az idoa vaIrozcmisl"a. A viMg nagy labirinru.sjatclclban termesz.ele.scn kevb ~mber k:umaja az, hogy valamil.ye:n kollektiv sorscsal'as orma; ban ta!:llkozzon a v~te. vel. Dea vCgzct valamely eles .belyz.elivel mindenlci 'rnI;11~o,.ukdobb--l.Irobb. Valodi rem:l.elte[e. , link pc:dig, nem lIZ dbulcls vagyaldozam vilas

valami nem nkr:rek". A

vaJamelyik reriilelfn vaIroLisra. vaI~ouawra

volt

SZ'ilkseguk, :IZ eL rt alltak. Voir, aki tuel [Jj CZl. rruls mar k&zwc ri egy ideje. de nem merre megrenni" megint rnas esak annyic erzeu. hogy:lZ ~Iereben

ebben: a mlilkodsban, hanem ebercn :figy~I'ni e a helyes donn~ek peJlgeeievd helyes csapasc memi a .dm.c:riilo akadalyr<l. 17ud:vin rudva, hogy az eleE tanul6;palya, lskola. ahol a viLig jd£l15fgci j6indularu. de szigoru, tani[omestereink. L hac C7.tbel:lr;uk. rruI:r azt is hirni fog;uk. mdyik lecke ¢Idajan.•
hiJiny2ik meg, mir kell megranulnunk

-

iletiink

ezoteria

35

ar az okori filozMus Plaron is beszel a szrereotip sorsokrol a1 Allam dmu munkajdnak utols6 konyvt!ben, ahol egy rulvil:igi larornasban (ria le, hogyan v:.ilasz.t;:ik sajdt sorsukat a lelkek :17 elejilk len cserepdarabok ko~ul. A7. okori gorogok felismenek. van csalard zsarnoksors, poerasors, ke-zmuvesmesrerele!. Mindegyikhez "an eleve hezzdrendelr ranul~, au a 1t!leknek meg kell tanulnia, ha szeretne, ha nern, men a kotelaii tanulsigis elvalasnhatatlanul houri rarrozik, a sors 'C5<'I_krnaga leckea konyvevel egyUu valaszthato,
Melyek modern korunk ilyen ripikus karma-

M
ezotena

•••••••••••••••••

····················· ': . ··········
Z'"'Vl TARR 'BENCELAsZLO
T ••••••••••••••••••••••••

tetten erheto

e

;61 korUlhatlirolhat6

u

••••••••••••••

amelyek eleve magukban rejtik, elore I'thalo rnodon felfedik \legwuke!? Mdyek a ;61 lathare

es

sorsok,

karma-forgat6kcin)'Vek~

Iapjainkban egyma.st erik a swirg)':irro rehecsegkutato rndsorok, Mondhatjuk, hog)' tenyleg taldn kinaljaka rehersegek S7.amara a sztarsors tanulsagair. Mi az, ami ebbdl \..uojaban rnegranulando! agyon sok fiaral reljesen revescn azr gon-

csa,pdai? Meiyek awl. a rnai knrban
36

axonnal

delia, hog}' "csillagga" valni azr [elenti: glnciag, fen yes es gondtalan deter elhetsz. De ha megneuUk Elvis Presley. Marilyn Monroe. Michael Jackson, Axel Rose vag)' barrnelyik ri.indOk.lOnek gondol! c-eleb ele!6t, ..... aloban e-41 tali 1Ik?

Ezek a sorsok mind azt tUkrill.ik, ;t vihig flgyelmenek f6kllszaba kc:riil(i ember a kegyerien rellekIOrfenybt:o eszrnel ra, hogy kepceien megfddni a vihig eivar..isainak! Mt:gkapja ugyall a. vilag flg)'eImet, 6 meglenne a Ir:helosege r.i. hogy valarni ertekeset es valoban rartalrnasat adjon .<1 dlagnak. de m3£iI scm rudja, mi lehetne az, A Iegt:iibb hiresstg sohasern valik val6di csillagg.i, csupan un.'s hej. puszta lehet(lseg rnarad, tarmlmarlan celeb. A o;z;tarsors nagyon is VegzelCS es halaJosan komoly, Korunk egyik legnehe'i.ehh ~orsvallabisa. ()ria i lehel() egel rejt rmg-.ib.lI1, hiszen a felnagyi!O!! Illgyelemnek kiiw)nhl:tr'k"11 ~nge[eg encrgia aramlik egy swir fde. A legtiihb e-I.leg)'szeru Fekete lyukkent elnyeli, Ha t'b'Yc.illa.gl1ak nines valodi belsd magja. onill6 energia£Urr.ls.1, akkor nagyon

hamar k:ieg" wog)! a val6dj. csillagok eset~befl is [orrenik. Azegi csillagok kfizvetlenill haIiIuk don: fd.fiivOcl.nak, !dims 6ri3s.!es:z.bd81Uk. E.z[ lathaljuk. lIagytlll .sok celeb oon:elleuilxil: arnilror mar nines val6di [3nalom. nina tenyleges ~nekkOzvetit6, rnarad az egyre uresebb borr.illyllfu szerep. A fdIrolloolmcls az 0I111'IU 6. erte:krelen .lti.rgy.irak aldozali, old.ran. viM. A legtiibb mar sz6 szmm bele is hal na:gysagaba, merl bclsO rarralom hijan nines m rvel caplalllia a:z :Uland an. Ilrovete!! ragyog3sr. Ma mews egy:re [obben indulnak neld a. SZtlirs:ignak. . zeirgyir" miisorok kinalgarj:i.k .3 Icl:teuisege,t, , egyre lobben szuemek. a karmlkusranuldsnak at az utja[ v:ilaszt'ani. M~s nagyon kevI~ olyan SZ:w Y:ID, .aki ha IMja lis !mnd;: a sorsrmk a fOl:ga[okonyvel:, idoben k~be veszi a lapokm. 6 rudja,

mikor keU megrenni a. sziikseges lepesl. hogy a

'vihiga fdol a bclsii &tfuk fd.e Icdl m07dtdnia! Ez

ragyog6 lelte:[oscig ne hol.mi hull6csilla:g pillanarliingjaw.\ vesszen a ,[djes sO[e:~. liiseg oyitva .:ilI mindmki clOH.

.AVALOD:I CSILLAG,SORS

a szr:irsorsok val6di dlja ,6 mdme. De csak nagyon keve val6d.i swl.r jur ada. hog}' meg sikerei csucsan el[c~lmesebbcell rendeljen hillden szerzell vagyonahoz es i mertsegeha., aeni egyben megvalt:is i 32 ilyen ers negad ... karmikus visszahar:isaj alaI. Ilrell pozidv pi!:lda Mim:lm csillag t'g)' tavoli nap. KOriilom~ megPaul ewrnan eseee, aid is:mermseger b vagyona[ annyi ~m,. vCgle1en korpruyin .kerengo bolygp look. Ha 'iSY nap k:ialS'Lik, a IJolygok dszabaduJ3.kmnikus belegsegekhOl fdgy6gyulo. gyermekek pszich.6 rd-tabilinU6j:!it segh6B:itor Tabor lem:~ nak, mig egy niliik ujabb nap be 1'1 m fogja. m. hoW.ira has'Ulalr.a fd.lt.rdMs m gfigyel.l1i. hog)' Igy "larI ez a m:irokkal is. Ha mar nern fenylenek, sziate mindegyik sznl.rsor.sban kOdol eleve ott nem ~ognak, a kiiriilorruk legyc kidd 'ujsiigrej l:erik .3. merhelerienii.1 sok rCS1 i es 1dki szenveir6k. fmOscik, menedzserek hamar iljl urakra 'Ierdb, a 15r:i vagy.3 lelki be(egs~g. E.~, . sohssem a l'Iek Ebben a vilagban nines vil6di hoseg, csak. biimeres:, hanern lehetiiseg, ezen keresz:[ii.1[uthar zseldos dki:kelez&llis. Mhoz, .hogy valaki elEe[O len iIIag nemes es oapkenl ragyogjon cMnilli6kon at, a kiilsil 1:iL:SZa1 a mar hiresse 6 vagyono Pedig a lehe-

»)

ezoteriil

3,'

"Minden kepzeletet felulmulO modon lesz un-a keptelen helyzeten, es valik ualodi szuperemberre leg)' tolOszekhez s egy lilegezteto keszulikhez kiitijtten, mindenki okuldsdra. "
nszcrcp", arnivel egye valik area, a keues eletet clo szupcrem-

o

ber, aki napkozben koz.epm:ni uj~;igir6, val6j:iban azonban egy tavoli csillagvilag minden l'rejet
rnagaban rejlo szuperhos, A negy 'upermRn film j61lukrozi rnaganak Christopher Reevenek a belsd kuzddmet a zuperember szereppel. Ell a minden ember lelkebcn j.i15WJO dilemma; rnutatja meg a harmadik resz vegcn a gonossza len izuperrnan 6. az esetlcn lljsagir6. Clark hem

A SZererC! elja!5Z(l smlr zinesz, aki az alland6 reflekrorfeny luzeben all, nern kerulheri el a sorsat, Hiaba rnegannyi mas drama] S7.crepjam.as, kisebb sikerd filrnek elisrnert alakirasa. v~gill 43 evesen vcg1.t'!es lavas bale ct hi, arnelynek kovetkezreben SZQ szerint elvalik a teste a fCjCIOI. Megszakad minden kapcsol,n a reic es a szivc k6'l,(iu, tilyos bercgsege ranirja meg arm, hogyan kell es lehet ujra osszekapcsolni, o~~l.chJngolni J Icjunkbcn elri nernes gondolalOkal es \,aJ:?~'ak:1I <1 vilagor jelkepezo [est rebbi reszeve], Minden kepzeletet fdi.ilmuld medon le z umi

<0'.

cmberiseg szelesebb reteg!!! egito celok megval()siras;ihm. A valodi csillagga val'as kikerulheretlennek l<its-to. elerne a meghasonulas, a i;i{szcJlagos es va!c)di ertekek kowtri bel 0 hare.

lIyen nagyon ranulsagos pelda a iupcrmant alakiro fil.mc5illag, Christopher Reeve esete.
f:Jctc rninrha mindcn esernenyevel egyerlcn celra iisszpol1[osilOtt \,0In3. hogy a MC5lICSan" cgy sulyos lovas balesetben cI'ti.irjc a gcrin el, ami OIl-Ulan arm kesztene, hogy letrehozza sajat

alapiMllyat

a gerincserult betegek reh biluacilijanak [amog:mis;ira, Eletesernenyei fdclmcre~ osszhangban rerelik sorsa [ele, arninek minden egyes elerne ragyogo. csisznlt karrnikus ti.ikiirrc
3.11iim.e. mint q,')' kirakos jdlck darahjai: j6m6du c:;~al3di hdrtere, S7,lnes7i kolai legink<ibh J

bds6 kuzdelrne: mi 6 ki vagyok vai6j,iban? Eseilen, halando ember \':I.g)' t:i.voli csillag;'I'ilag halha[allan iSICl1C?A dilemma nag.von kor.i.n kuls6 zinteren i rnegielenik, hiszen mar az else film ~iker~1 kOvelOcn it rug}':I.I~kk.,j do gyerrnekekei trunogat6 karirauv zervesetek tlerc all. Mintha sajal jovOi~( CIne meg clore. meg a masodik uperman film Linin, roloszekes rokkanrat alakuva a JUlius 5-e cimu. filmben, megtanul lilyos iesti fogv< rekkal elni. De hiaba is probal a iiptiu szuperhos S'LCreptol rnenekulni, tklc vegc:n ni kdl eszrnelnie,
a zupcrember ou cl mindenkiben. Csak nern kiv{!I. sarmos nuirnosolyok, gilndoriu:,u luiHinok

kcpielen helyzeren, es valik valodi szuperernberFe l'g)' 1016szekhez c:~eg)' lelegezle[o keszLilekhez ko!iitu:n. mindenki okuldsdra, Soha nern larort
erovel dolgozik az ernberi Ih<lllap<l[ javirasdn a rcsri benulas lehet c:ge gy6gymodjain,lk kutarasaval, Ell rragikusnak 1:i!szO,vegz.e[cs bale-ere

nelkul :Iligha rene csillag ronenerc,

\'01113

meg, fme. egy valodi

e~

Arra tanh bennunker, hogy J swirsag ncrn kllls6 pompa, nern penzben rnert gnJags:ig. hanern belso (cuero. Kepessc:g am, hog~' ~aj:i[ Ichcni5~gcink birrokaban iobba tegytik .1 vila-

l11i)gon. hanern legbelul,

gOt.

Jl11d~"bt'11

clunk.

*

38 elOelld

AKARMA. TOKRE
alki jot tesz, all jot kap vis.zunzasull, aki rosszet tesz,
Azt mindenlki tudja,.lhogy ,akarma tetteinlk visszahalt6 kovetk.ezmenye,it je'lentii:

·Ki-·

>·,mint vet,

ugy arat
fcrfival

Andrea valoban S7.emre\.aI6 Cs rcnclkiviAl intelligens f1.tr;11Idnyke!1t ~ok h6dol6r.l Ialoilt tanarai b r.it i kiirebcn. EI,vC'lt az oiI(,alano~ elisrneresr, SlC:rC[[ .1 figyelmcl es a sok poZ.1 llV visszajcb.Csr. A.7 eg)·t:temc[ r. jon ok s h6dolOk griirujcben lim' fejew: be. hoID' 24 ev~ koclig ha cg)edc:n igv. bardrra vag)' p.u· r s latra m r [SZCfl.

lefekildr, aki az urjaba keriilr, zanalrnasnak tarrorta 8k('[ - c mag·'r is. OngyiiJolm: odiig fajulr. hoS}' a rakaro , Rep aICU LiJlJi)'b61 33 eve korara koco , pufTadl arcii, elhfznrt, Ic;trapilr n lerr,

az resszat Hogy miit

A.figyelem"

Felismerd d .. zaranc 0klat '.
I

isjellent ez avall'osag'ban, ezt ja'll ab:r,azolja k,olve'ti~e~o ilgalz U;'rtenet.

k07jeppontjaban

A

Mindig CS.Lk 0 III a tlgydcm kOlpomjaban, allalano~ lapCrlC5CVC vol It, hogy tiszrelik cs he sulik. 24 eve alan soha egyetlen percre sern flgycll m~~ra \ agy m.hokra, csak Onm.lgara. Szep~egem:k es eke 'g;inak kbszonhcu)en azonna] c~kilnnycn I. rzerr munkdr, ahol
i mereken mlnderrki rajcagort erte, de mar n ern elv !'1.1:C en ugy, minI korabbarr, Meg~rem: 3Z urt. a tivohagol onmolga cs rob alkotorr

ndrea S7t':rerO. elfogadll es r.imoga_ _10 A ..tl<ldban nilu fel, sdih:i mindig :1.2. eros.\e seir di en~k.. hanguilylJlLik. Ennek kOs1.onhcloen j61 tanult, iker volt at i~ko!;iban, jil eredrnennjel l.am k1izepiskulai ranu]m;inyalt. Egyeduli gyermekkcm slule! minden ligydmel megkapta. nern is namull voltak b"r.iri kapcsolatai. A ranulasnak es az ismerelslcne_,nek szenrelre idejet, de ka I rorooi:in te.lcvd is, rendsseresen ed 1.1: rr . sperrolr, ·zUlei b~iS"lkc.Cgsd s:zemlil[ek, ill 'nek kullem6t' idlcmel.

idealicih klip kOzOH. m(azi.l· kep mit -1..1:,,,uabbis ig}, CfC"llL:. fJJ.;.~·uh(g)'llrlll.i vCP'Cgct c t heucget. Hibazratta szuleir, rniert kOlgazdas1.! es penz.ug}'i za.kcnor inalrak helalc. 6 miko7bcn cgy nag}voiUalal penzilgydt inrezte, ,"-srellkellt rudl.an as l: o,zrriptiwincos lanfoJyaJlm~ ian. Errol a knllc!g:ii rermeszetesen nem tudtak, ,. gy crew:. csak akkor onmaga. ha teljesen levc:tkoz.ik. ha lemeztelenlri onmagar. Inni kezdett, fehvc: oOOn, magasra retr onbe~iil6Ct cgy rCsz.c:g rengerparri nyaralis szobapinc •revel riperea sdrba, uutan mar gyuJiilu: mag:it· z ~Ic:n!:t, agyr jaro leu. minden
Ami! szerettek benne, az egy elnilzoct

Ami.kar haza[m. fcbc:lt:l . ... ~i i1Wt, es b3rlxm krr.den dolgomj. Egesz i eje'ben mm ra flg}1:!r, megranuha mt.'ghallgami mdso ronm reu, C1nhelyzereir. MiuLin megtanult hal mi es flID'£lni mJsokra, pszicholOgcit 1«7.d rt tanulnl, es vCgiil elm'elt:lesi ranacsadd, ax orszag egyi . eli men VCZC[O coacha 1m. Aw.iI[1l'l..iisa mag:inilett n i mcghozta a voilmz:isl. szerelmes len egy li!rfib , akilO v:ilaszrorr, Cs ii runretelm ki figyelmml, S7. rclm rei. Me ranult adni, c!s merhetetlenul : k<tl ka n issza aerebell. Hdrern gy rm boldog

Nern crrclU:. hogyan jurort id.iig. mi' rt n 111 adaion ncki szerelem, hdzassig, csiliJ. A sor oe ~ ziil!:i[ hibazrarra mindcnerr. Akkor valakl all ajanlona nekl, h gy rnenjen d a hires zardndo Ulta, a aminera. Ezen u limn ('slmell magara. z voh az a hell'. aholval6di utir:irsakra lelr. Ahol maga helyerr, Icrebell do z"r, oban masokra figydt. ahol m ukat ramogar n, bizratou, szereterr, segircrr, Itt rtctre meg, hog)' all kapiuk vissza, amir adunk, miudn o soha elc[cbcl1 emmlt III m adurt senkinek, czef[ nem i kapon vi sza semmir, ak urc csodalaror, relszines elismcrest,

es

oocsanyjak6u egy szerelrnes fer;
binokosa,

*

.

egy boldog 'Ie[

Ma en . olyan mint egy tiikot megnezheted magad benne. Ha n,ern ka,prsz semmit nem adtal :semmit. Ha nem figyelnek. rad" te sem figye:lszmiso~ra. Ha legyediil vaqy,.le nem Ikeresedmasok tal'Sasag:at IHalbOsegben aka'l'Sl e:lni, tantllj meg ,abOsegben osrtozni masokkal. Ez a karmal tukre'. Mindenki an IkapJa, amit el~Obbrnegrmnu!l~oda'adni masokna,k~
I . '

vegigna..wk az okori i renek panteonjit, an I:hjuk, hogy mindcgyik iSlcnsCgl"lC:k Az egyc:s hagyom:i.nyok nagyonc:hcroc:n v;elemegvan az ugynevezeu hdla.salJala, aki tar 3. kedhemek arnSI, hogyeg), a'llari lerforrna. "j6" c hordozeja cgybcn. z egylprom! mumi:ik vagy ~rossz". A bib a babiloni kultliraban a. kiraly palorJi,[vigy:izra, ugyanabban az idi3ben i tenenenk, Anubisznak a akal. a gorog bolKinaban az okor a megzabolazando, osroba c~ isrcncnek. Pallasa Athcl1cnek a bagoly, a rizs japan i tenenek, lnarinak a reka, Jews emberi rermeszer jelkepc: volr, A rnacska az Kriszrn nak a kozcpkori. :il:mirolasokon a szsrokori Egyi.plo.mban az anyasag 'C!sa zereiem, va c., az egyszarvll; C hogy csak harem f6 valarninr a viMgegye[em onoallata, mig az indiai i lemeget ernllrsiik: ivanak 3. bika, 6kori Gorogor zagban a ma.cskat 3. bomlou Visnl.ll1ak a sa maddr, Brahmanak az egi ag,ru. mac.skiborben orjol1go memidokkil hezgunk Az allarok nern pu zta ki~rai, hanern l.ak kapcsolatba, hasonlean a. ki:izepkori Europa boszork3nyainak. fekere macskaihoz, rdekes, felvigyaz6i es arzoi is bizonyoserenyeknek, eszmei rulajdensagoknak, AlJati oreink alc:n hogy mig a korai kozepkm szarnyas oroszlanja 3. rendehemek rnellenk, hogy ycd6 zellernkent megvaM magaszrossag jdkepe. a baoonas kes6ig)razzanak r:ink ,e or unkn a, kozepkor a rnacskak fenyvi szavero zemeben Iu dllatekat sok ft:gi ncp az ,egcsz ernberi eg mar az ordog langol6 pilianci:S3[ !aria. A:z. dllari ledinmak nem v.ihoztak, de: 3, hOl.1.ajuk fiiIDd8 orillaraikbu is riszreli, mn kirillyi jelkep nyuSOTS nagyon, is. gal n az oro zlan, keleten a ' :hkany, Ki:izep-

H '~"~~;'~~~';~;"~~~~:~'~:~;";~'~~:;~~~I
~••• ~••• u •••••••••••••••• ~ ~•••• ~•••••••••••••••

SlOVEG-TARR

BENCE LAsZLO

duk felfogasa szerlnt egy allad Il!lforma leher

karmikus dJdds vag)' biin!etc.s, ~I[l[olfiiggoen. hogy adousagail mennyire reszi magaeva a lelek. aki :illa.ti tester ok

saj:ir Idkiinknek Ha megnez:z.iik iIiZ atlal.i, viselkeIdesl ranulm:i.IlYo(u),. hires emIOgusoka'l, olyanokat, mini. Konrad Lorenz vagy Jane GoodaIJ, 3Z1 [aliljuk. hogy nem az alJamk.ar kienyszerit,mek lonm modon eroszakos kapcsolaera .• hanem ,ilk. memekaz a.JJamk ~Idke ULan, szi\I'Vd-l~eldtd. rgy ,eeth. tl.elc meg, mil is [elene egy aI!ari letltlrma.

Mar taU.nesa'k egyedlil atovasok U1dj:ik, mit i jelen! 31. ember 6;, h:itaslillal31kfuOtti 'bemose.ges viswny; Milyen 3.1:, amikor 3. pusua gondola[Ok, a mikmreuli.il6sek vezerik a lowl es lovasar. Aki sokai.g el bens.&eges vimmyban haritlla;r.tval, megtapasu:alha.'rja, hogy az allaml< !lagyoo is. erzO lenyek, ugyam.ig)l szenvednek, omlnek, megsenodndc, fel:neK:es agg6dnak. mim mi
emberek, ~nelemvilagLLkban

Karmikus kapcsolatok

[okeJetesel1 riik.ri:izikemberi ..gazdaikal". e.16 mtiariJlomas.kenr akar eli3re [elezve bizonyos .hangulaM.l~oz:i.soni peldaul

kat. &en kipesek. az allal.ok dort: figyebneuel'3. ktimYI!Ze[iiliben kes-ruIMii najru.

,,A hinduk fe/fogdsa szerint egy dllati letforma lehet karmikus dldds vagy bimtetes, atto] flggoen, hogy adottsdgait mennyire teszi ,magdevd a lelek, . aki dllati testet dlt.
JJ

Amcrikaba.n a jaguar.agyon sok magas kultura nem I,e: z olyan cles kiilonbsegel ember e altar k5zon. mim a nyugat:.i dvili:z.aci6. Az a1lalok nern leigazalld6, alae onyabb rendii lerfonmlk. hanern risz!dem!meJlo ,utinir.sai eleninkaek. A:z. .:iIIalok vCdik a szenr hdyeket c:sa zellemvi lag kapuie az arm mClIll.Uanokt61, l'7irt oni a Linmida:1 vagy a jaki remplorn k.apuja[ ke[ 0ldalr61 egJ'-eg}' oroszldn,

MOl. h:iriilla.mak szi.i.lerni peldalJl r6zbc:.n privilegium. reszben bimreres. A gondoskodas es a
foly.amam laplaJas biztollsag_aert a leg,tobbjuk nag)' alar flzet, okukegyszeru haszoniIJatk.em v~i, 31remelt biztonsag es kenyelem eppeJI a h:gdrngahbal ki:ivl:leli. - em veletlen, hogy az "okorn esa ~birka· mara mall' szimkrnivd sil:i.nyulr, Ami mal, llogy a legrobb dllar osreba medon az em bene bfz:z:aSOr:s3[, aki pedig csak aj:iI hasznara fegad ~[ar ul" alla.mku. Egyes hindu ran.il:i:Sok 31.[ is mondjak. hagy allamak sziilemi kimondolrall bi.iIlLete.s. ami! liZ eliizo ele[eiben elkfiy reu rossz cselekede~t'.k k.armiku Viisszahamsakenl szenved elvalaki. Valoball, a modem vilagban a sok-sok h:izi:iJlal rabs:agban es szolgasorban [enged elcl.er. HaszonaJla.tkem. 3Z onUs szobadiszekenr vagy tar lI.sagpodo, ,eli) plussflgurakem. Keve en kere5nek a.Jlartestve~eikben valOdi [arsar" egyenrangil kapc..solalm.Ahho!l. riil'l:::lem6, fegyelem kell. Meg kell szelfcliilni. ahogyaim-E:mpery irja A kis hercegben. em. 3Z allllwknak, hanem

AHati

sorsok

.A luizia.Jlar.ok a.Jtalanos sorsa, hogy megranuljak aIlali oS'loonvil:iguk m llen »e1visdnr cgy olyan faj jelc:nll!ter. amely nem hallgat azo_ztonc:ire, wgy mar nern is ·erzek.eli iikel. Elfelejtene. mil)'en i minden kiilso c'_mas:uek nelktil, rerme.szeleS n e.lni. A:I. allalOkki"iul4e adR ~rim meg bennunker, mere rudjuk, hogy ero ebbek nalunk, Kl~pesek I nn.enek nelkuliink, 3_Z ember ne.lkfi! is elni·es eJ.elben maradni. mig mi nagron is 3Zalhl.lok vihigu<I vagyunk utalv:a. Azember akker egili 3z:i.llatok fejlodts~I,

Talin mondani scm kell. IlOgy egy vakvczeto kurya S7.olg:ilata is egy l!ekn8sbika terrariumele[i~milyen tavol ;ill egymas{ol. Az:illad lerform:ik mU[3mak ra Ieginkabb ana. hogy lIZ embcri viselkedes egy-egy iellemroj~ mt'.nnyj~e s:z.em'bellinikn rilkroz&!ik egy-egy :illarfajb:m. A. lajh:ir gy a csiga. oha:Sem lesz gyors, em a koli'bri lassu. a gorilla kecscs, a gazelJa lomha. Egy :illat ..sana" 3Z, hogy Leljes mem~kben az legycn, 3mit :iliad leformaja hmdoz. De ez minden 'egyc allatfajnal mas es. mas! A hin-

ha e.Ifogadjaal:irendeh.

hogy az t1lrok renget'eg min· dem miiskCllt, rnashog)'an -intlnak, ebb.;1 mi emberek i_ [anulha'IUnk. Hi! megteremtjiik es fenn,t3njuk alla'[ bara[ainkn k II szamukra. [erme teces komyo.eret 6; a sz.abadsagot. Ha gazdajuk. hdy u inluibb tarsukka vilullk.. ha val6di ertelemben mega zlozunk vebuk
iii

rel- es eli merl.

l3inul6i szerepet. Ha

bolyg6f1, akkor megI:!,ljuk,

m6dOll e!enk hozz.ik rej'lcu kin engwjuk nekik.

*

me cbe ilIa eikel - ha

ES A

JKUS SOR
szc;.:;EG ..;:;\RR·BEHCE·LASZlO················....··
.~••• ~ ~••• "-'~.~•••• ~u~ •••••
~.-4.. U

".'_-4n'_ ••• ~'_ ••• ~.,.•• u

.

A ",Milk tanitasa szerint minden illagvihl.g csak egy mcghat:irowtt ideig leraik. 19ya Fold bolygo em el majd i:'ifokke. Amikor ehen:; Napllnk ereje elfogy, a koriilotte ~'liikrett bolyg6vilag is dpuszrul. l:eg;1Jib'bis jden fo:rm:ijiban megszunik lerani. Ez viszcnr nem jelenri a raj ta, ben ne kiala.k.ult elet pusztul 3.£. k indiiai tanid.s szerinr ugyanis egy bolyg6 6; a bolyg6t benepesft6 el61enyek nemcsak az anyagi vil3gban. hanem ,tID' Ielk:i vilagban is lereznek. Kct paihuzamo!k, k~t "vi] ga el cgymasr itszOve. ha tigy retszik, ket p:irhuzamos dlmenzldbaa. k ,e:m'ber nem puSztan holt anyag, hanem ssellemi energla, ami az anyagot adellu:siti. amikm egy bolyg6 elpusz.tu1. ak az anyagi vc:tilIere sz.ilnik meg I6tani. a szelleml energla, arndy mindvegig a balyg6 anyagib:it \'01t l:inoolva, fdszab dul, 6; tij megnyilvanw3si forma! vaLaszt m3§1nak. Ez a1. lij megnyilvanul:isi forma a vc!dik szerim leher akar egy mas nsprendszerii] bolyg6ja. itt vilagegyetem an)'agi viligiban, a Azikai univerzumban, de lehet egy ~magasabb" vag}' ~fino· mabb" energia 1.inrG. vilig Ct. is, arnelynek nine durva anyagi mc:gjdenc!se. Nine formaj , nines teste. Ezt pcrsze neheeebb clkc!pulni. Kenyelme ebb az a gondolat. hogy minden el61eny leveri tenet. mint valamifele elhaszndlr ruhadarabot, 6; kicsir arrebb, par fenyc:vvel, nehany naprendszerrel messzebb, galaxisunk tgy maslk bolyg6j~n olt uj [estet. ~ megy minden to\,abb. Persze kic.sil maskent: lehet, hogy ket hold nez majd le Wale, Is a rengcrck vorOsck lesznek, ket karunk beJym pedig n~ laz, cgy mas testben clunk majcl tcMbb. de aiapjaban \leve ugyanUgy.

vEGTELEN

UTAZA

rgr.

,,A Fold bolygo azt. a "tt. szo. db. 'a; hOg)! az emberel: itt tanuij'dk meg, mit jelent a jot szolgdlni. "

Az indiai ,ranltas 5zc:rint nagron sok lelc:k val6ban Ig)f utazik bolyg6vilagrol. bolyg6viIagra. id6t1c:n id6k ora. fdoghatatlan id t~vlatok mc!yerol emC'll.'e. az orokkeval6s3gig v:indorol c:gyre csak tovabb. Azelc:mek soha sines vege, mint mag}! kezdete sines, ak a testek sz.illetnek 6; halnak meg, az anyagi vilag ",:.Ural,a rermesu:te miate keletkesik es pusrtul minden. A (ctet o!rott szellerni energia, a 1<!lekvi"Wnt soh em flUS1.rul d. ohasem 'zunik mt:g lelanl, esak vandorol em're ts egrEC tov:ibb. tmcsak emberi elenal. Lijabb em beri vag)' aIlati t!letre. hanem bolyg6r61 bolyg6ra, vihigr6Lvil:lgra.i . Akarmilyen hiheretlen, ail a s·z.ellem. arnc:ly rna benniink ':1mint emberekberr, valaha dincszaurusztestekben, rna ertdemmel, mas zernmel nate ugy,anennek a bolygonak az eg~r. A. VliItozato eierformakat lcipr6baJ6. azokban resret olto szellem pedig c:gyre fejlMon, tanult, A7. ember k6nnyen zt gondolja, hogy 8 val mi~ fele "vcgallapot". Ertelme c fe1fog6kcpeege tg.. a Il:oe[o legtobb. ami at viUgegyeIemben lerrejon. C 'akhogy '1:1.nem nil va16sdnu. Ahogy az ernberi crtelem az egyejiu "tnelmehecz" kepes( 1. zezerszere en fejler[ebb. ugyanugy lerezhernck az emberi ertelemnel :cizczersze IFC cn eltelmcsebb lerforrnik. 19y van ez, Jegal~bbi az indiai Yc:dak tanitasa szcrinr, Az ember] Ictforma e ertelem nem a lehcm~ge Ic:gmagasabb. an az emberinel magasabb n:ndu Urforma. sot az ~ember" csak koztes aHoma az ilIad 6; lIZ isteni lc!tilLatpot kow«.

El. nern azt jelenei, hog), nem j6 ernbernek lenni! Biis7.kek lel1etiink magunkra. hogy iddig jumul.lnk a Ielki fejloc:les Iiujan! • emr.:sak felfogni vagyl.lnk kepesck ktim)'\ezetunket, hanem moclunk'ban all reAekdlni, mi [obb, hami m. Al:. embed lenillapot es rne'l.em legnagyobb enekc: a .l[ererJl'lokepessege". Kepes es md is alkomi, hat a kDmyezetere. Ebben mindc:nfelekeppen az isreni endemhf'Llmso.ru6.

tumai,

z embed

A FOLD BOILYGO

RENDELTETESE

A Fald t:lI1u16bolyg6.rugodmn
hogy tanulOp:ilya. kOIHwit leherosegeklu~1. A2. ember kapo[[ nemi hatalrnar, nemi [eremrokepe eger. hogy megrapasZlalha.s a, milyen a lerezes akU\I reszesenek lenni.

mondh_ar;uk cl,

krC<ltivilas valoban reremn5kepe s'!get jelent. De korarntscm korl:l,dan haralm3[ .... em \lcleden. hogy 31. ernber jelen en'clmi kepesseg i birrolclban nem rcnddkezik korhidan tc:remt6kt-. pesseggcl. Hianyzik meg endmebOl a ko%.rnlkus moralicis, 37. univenilis erkolcs. Tedmikai "iV11linyai :il~ hirtelen jumn olyan e1et_k6zsegek. birtokaba, amel}'eket nem kepesa nj6" swlgal·· tar ba :UHrani. Enclmci arra is .hanmilja, hogy mine!. hat&!nyabb rom bolo es ID'ilko!6gepcket. bumelo es fiijdalomokow rendszere-

Mitren alkee-

nl, milyen [ereml,eni.l. ernberi !I~[forma ranrerme ana wUI, milym 'I®' Icd"ormahan eini, :mid}' nemesak a kornyc~m passzi\l beft gad:is:iI teszi leheto\lc, hanern a cselekvokcpesseg megtapaszral.hk Az em !xri I forma az eg) eden olran esena bolYbrOn, amelynek [enyleges hal6k~e van, ezilral megtapa'i7.r:alhaUl, mir jelent Jeuel1oz:nj". Megalkorni valami (lIra!, ami meg nnem velt. aml meg nern lerezm. A kereszteny [anld egyik legnagyobb flloz6fiai kerdese: lehet eges-e. hogy I ten Oil n emmibC:W reremteue :I \'iIaget? Lerrehoahaee-e valaml Oil ~mmibl~ Al. enrher] alk.ola ok kez.zelfogh t6 bi/..onyltek.!i ennek a t~[elnek! Gondolarai es errelme Ilal:ll ember _ mmibOl terernt es alkor teljoen Iii dolgosr. Orbajok, miiholdak. mobiltde onok nem teremnek :I fin. Ezek mind az em ben ral:ilekonys;ig es <I rerernrd, ujil6 wndek kC7.1.elfighat6 manucsz-

e[-

nem a technikai fild tes haJszoldsa, "ejO· banem ,a-mora/is megalapozottsdg , m~gszerzese~ "
•.. " , .I • ,

,,A valddt' cel

ket alkesson, MOlldhacjuk"
hogy az emberi reremr6k.e-

pesseg "mergc:u:n~.dfaj.uk
z ember nemcsak a j6ra hajlik, hanemen elbenne a rosruclg haibma -., &in run is kod'dan hata1ma.

Nern le,phet mvabb!s feljrob a ko'Zlllikus hlerarchia-ban, amIg meg nem ClllulJa, meg nem ejl&U 3. ~j6akara[" a1apclmenyit, amig nern valUe nyilvanva16v:i szamm, h()gy az ember rc:nddter!sc

csakis jot csd lred_ni. A Fold bolyg6 azt 3 dl.t sz,olgilja, hogy azernberek it[ [afluljak meg., mil jelent a j6t swlg;Uni.
Mit jelent a j6ra [orekedni? A "a16c1.idI nem (cchnikai fejl&les hajszolh , hanem a modlis megalapol.oHdg megszenese: milyenugy clni, hogy minden elekederem a jot 6 masokfejl&iesel sz,olg;ilja. Mil)'en ugyelru. bogy tudom: minden. amit [eS1: k, rnondck vag)' gondolok" mdsok javira va!ik? Ez a leckel Ezt kdl emberkent megranulni. Ezert van Fiild. ls ez,cn vagyunk mi meg in. mint ernberek, Hog}' Clot a I ekel m~wulva lepjiink tov.ibb,. magasabb o.illagva~gok rngyogo udvardba,

I

*

i~rt van az, hogy zinte . . m inden al ldbaa abel eg_y ~fekere baclny~? Minden l:3lI.Iadban van valami rettenetes, klmondhatatIan tirok, rejtegetni val6 emberi ors?' Egy ongyilkos;, egy oNl[, cgy polirikal Gldozou, tgy csapcddr bohem, egy m:mrc:delyes kanyM. aki dherd;iJja a.

M
n

SZ.··.OVE·G:·TARR·BEN·Ce:;LA.'·s"iL6
nu.nu ••u ••un"~ nu ~u

csal'd wgyomil. bemocskelia a csaldd nev~t,ald v:lU lhatarlan, aki sum· 'u7J:ndo~Es az.el.eg_y idobelll mien van minden ,csaiadban egy I1jit6.IV progrCSS'Zivpndolkodo. cgy WlWkow, aki g
fanta:z.iil, lI:rvez, kockliz[at. uj :myagi, 6 erkalesi rumrc emeli a lIagy,esalad minden I" gjat?

AZErETEME' i\LAPTORVENY
piritudlis Icmcmlelctazlt.anltja. hogya. vi13g1ll dlenlitpirok dinamikus harca hajtja. Hi.deg-meleg. kcm~IlY· lagr. er&..gycng,C.' .... Euk ,pel'S'Ze mindlig rel enck'ck menten allnak sumben egymanal: a mlnusa .nUsz fok a plusz til. Cokhoz iceI'm hideg. de az iir bszoJU.t nulla folcihoz kepest forro

olvaszu:ik.aclan. A rcrmesaet

egyetcmc ek,

es miud.n

torvenyci

az

ember

es

nv

ez&ItaI az emben kapcsolatokeendszere is atermCszerOOl sziiJetik, az cgycterncs a1aprorvenyek in: .iscrnnycsii.lnek. igydjuk ml"g: a csalad mindig ,egy mikJ"ilI<::07..mosz.! Vallllak benne el[c[o napok, szihi.rd hdyiikct I:ana, keringd bolyg6k, helyi1ket kefCSQ, vand~r Ustokook, Fekete Iyuk.ak, lobbanekonj'

,A:spirItucllliis,Ilet'Szemlellet s,~erint# akiket (sall!adi, rekoni
.sza,lalkko,tnek osszle, aZiQk karmikus kapcsiQlaltban ,allllnak ,egyma,s,saL A kapcelatok lehetnek IkeUemesek v,agy nehezek, ennek mindilg megvalnaz oka

"Egy csaladban mindig az els6szUlott gyermeknek a legnehezebb a sorsa. Az 6 vallalasa, hogy a csaladi karma! vallara vegye, es beteljesftse."
ni kapcsolatok mind-mind hordozz:I:k magu_kban _jal m ~f'luland6 leck~jiikct. amie a vihigegyer,em egyetemes [6w~llyei £mall.

ASZOL'OGYERMEK
KARMA
!SlVI11'

szo[ngddo.

t'1lgtdrlmrl

gym-it ual«. tdrJ{lpjll 'ltmzi'li
Irztinll'i, jogJ.JZ ['tgulfj~ biuala/flak, oki szar 'dlm'lJ,11I Ilu tl

urn brftjrzhr utdn. KlJobb iflk,IM pdnikbUl'g I~ft.sohasem do/goum. Egy rrljrsrll rltiro rrlihmdu is mds nt7I1Zl'listg{1 frrfill0 mmt flneglil, rllr{}K,yid 02. .Jp}11 ,tltulll(iti I'" droll hJz;JI, ts I'idrlm kiillowtl. LegltisrM gyfrmtkri/t ,1Z "plli rrtlkwui {(ljrs rllt111rr~, /1 sunnsaa 7~¥lll UQIdds 7Jlrgtrstw't/Jj~: rg_¥ jr/!"fIllhr/Ul 1II1dlfTgTormtium:ltor mouil: punkj.1I.:rm. t1P).Jmdrri unis' Irfgulhltk foll,ilt N torz:pilrOdiJp, Mindez elkclulhero leu volna, 1131 I Mnoon van d~ ba[ordg...allalili Ez a kl szikus, fO S2 p'lda ajn sajJtt z.cnem rebe getvagy eng~. nit hog)' els6sz.U16u gyermeke tdval6sago . Abb61 :Ii harm elfogisb6J jednbc a cs I'd.i brmal ikeres ad6dik. hogy a sziilli-gyerek karma nem m -. miru az" hogy :Ii IDrermek. ZeneSZ.kelll. De nem igy [Onent, mindkeuen vizik wvabb a roSSl. jogo lezirmzonkcm nllovabbpeIdar. a kenyszeru .korelessegtuel' . hordoz6ja" legyen apja viHgban ltivivo[t rangjanak, hely~nek. Rrnc rnssz 50.F oktir or at. A lazad6 gereg,nilll) 151 C'llC1 a,ham' - el'vanis- legki ebbr.etver pedlg minr pel.6 vesI.i al, hog}' gyermekCnek llgyanalt d lja a re tvcskarmanak, a paIy3r,. ugyanazt az elemrat kell magara egyetemes Dunbakkc!nt az bejJimia. mim nelci, Ugyanau az ~g6:z.csal:1.d rossz somt. ~rtekrel1de[ ken kovctmie. llgyana:zt a foglalkowr kell \l1J- uania.

kispo/g, nrlrt/';ul kiiulffitgt/ldo hhkOzlZi1pjl1l1. Bmiikrrtl ft,,,tIIrlt~ j,,}rOIll gyrmukh, milJ.Jtgyill1lrk 6 L,,[lamoll fogLtOtoYASI. fII/'lill. 11 It"gidosrbb. IIp}.l

ugyanazt az ,tlcter kcIJ elnle. Ez u: egoista vi),,6s 6rias wmaja. Mea "felfuvilkod rt nap" -[udaCl! embcre. aki w gond Ij • hogy aztn

rnert egy icl6nt koriilotte kering a. vilag egy ~, minden bolyg6 csak /ogidlhu;,i.rdl orokoltt, jogi t;t}'t'- aZi!rtvan. hogy az Ove legyen, F61eg trmr« jdrourd/t, Is lfJnI~/mJI~yai a redial.. esnek ebbe a llihaha, Men l'7,t'ZIrorl,I1ZPtmal !Jh'lItnlrlobi aklassz.ikus (dfog;ls szcoor k a CialidfenlltaJ"t6k., k a ·leI fejc:i, Feldihlsr kOpoltfl krriilNhf"lJ. tg} fu.valkodol:t5igu_kban Ilgy. gondoljiik. iigylidi iroddban, A jog tum milldennek eS mrndernkrnCk ko:rii!"'[kiilolltlubbrn rrtMtrltr, SUIlI'fdi~m Is lfhr(S~fSm zan- nik kell forogni ,feleseg ,6; gyerekck godwit. gilllll,1ZuMktm tgy mint apr6 bolygok csak am vannak,
Id10bb Jilurt'S m.llg)'ilr
Urlt'-

~~::::=::;;;;:~!"!'!""~~~~~'
kar hiUrnty";'1'
lV/t. ~ OAld

hogy visszave~ek fenyukCl:.
PCfS7.e nemcssk azpak lehetnek

Zmisz-

!tauinjb

fil oZlI.g}I'Mbojl,lrsdg

ap]« rl)'omastira

S2l1pern6v:i1" feher [orptk, voros 6ri:lsok. EgypirituaJ'is endemben vm csaJ.id ragjai mindrg nagyon killonbstgeik c madgaik nol.zak letre az.1 az ide31i karmikus olvaszrorcgclYI. all1c1ybc:n 0 szead6dkarnak az elterS crok ,e energiak, es amclyek a'hal klfounat minden aladtagban valami nerne ebb es magasabb renda, A csaladi Cs roko-

kuJonbozoek!

Eppen heralmas

okJrdn, ~ kiitrlrssrgtutM f..wmrkl:tm maga is ug/,td Irtl, rlfojtM 71ltlgtihmr (J unNzt. hmJ.n f'lsoszii/iittfia. Ph" JZintnl sziiklrtl u'"uw.rJ zangOr-dult, rl,.rrlrmi rl't; alan rikrres music ail ll1, a t/ip/o71lIlIriQJZlO gllian rgykmj tarmi adtdk rlJ. /s/II,ill nem idmoglttta fill t;f1Iti k,,"irrjh. Jogi rgyrtt7nrt' b'llllll, br/ok iJ iigyl ttl 1m, "Ill milldkrltrn, apa Is fin, boldogt.Jt:m, kozipSZPii Iktr' 811tl:, fZn"ZQdisi p.1plmk kiinniinfont lIiMglibafl.

ilyenek. A VOros arias, szwok Sligoruak. dornininsaJ.. m -grnonc!6-cmberek. Mindem min" IreneIL.minden:
errikelnek a sajat. mertekiik S7.erint. Gyermekeiket csak akkor fogadjak. el, Ita olyanok. leslJ1ck, mint 15k:: aglalkozasuk, crtCkrendjiik. eletviu:lilk a saj,!.rjuknak puszt: tiikre. A karma. igazsoigos ~s kemclIY 'I an it6me [,cr. AI. ilyen Sl.ulop~r minc!ig megkapja a [anita t gyerrnchilol. htvdfl l1ulsodik gyrrmrkl'. II Mnya ps icbb UJI'(zrokb,1 Irnpfls:t./rodIJfJ mrlll'lriilt lu a csaptftibo!11 jog; tg)t-

Az osi norna.d nc!pek, 19y . ma,gya' rok is az :bjak, feh.er 10'1 t kerrgetrek el a hadeba, hogy dvigye m g~val az eg6-z nemzee cg buneit. A vandorM feher I.ov:u koverve valasztouak Ii; hdyet lit letelepe,dc!sre" ahol az uunurar6t megoltek is felalc:lozrak. Hason16 swlcis ii, az ,akori Egyipromban. 15 kts6bb a z.si.d6 hagy,om njban, ahol egy Fekete ba.kotvagy Ito [dkergettek a ny3jt61 a pum:iba, :likc:nve az c:gm nelP' minden "bunCr" es tcrlu!t. Kc!sObb at a bll nbako!: lev:I.gclk, I!s vcrcvd megkentck 312. *6felf.l.kat. A bunbak al!do·zata tiszrltotra meg b!ineirdl az cg6sI. ktizihger,. is a het csapa idejcl"I .3. v~rrell megkent ajtafcl 'hoi ismcnik fel a M6zes :fhal ·gyi.ptomra. ki.ildo[l halal angya'laL mdyik hazb nem kel! bctemiiik. Egy csalddban min.dig az d OSl.iilott gy,ermelrnek Icgnelu:zebb sorsa. Az 0' v3.IlaJ' a, hogy 3. csaladi karmatv3.1ltra vegy· is beu:ljesltse. Az {) eseteben Icgk.ezenfckvobb,_ hogya sziiloi mindkb6.1, cletvi-

TETVERKARMA

»

ezoteria

45

b hdrk/odis ,l Idt LiTll' fil1lalabb f1 jOlrg rgytum; fa kOT'llkra soltban szrmbtjorditott.l. Rrngmg frsziiltJig h IlUtulttrl! 11tbrzirt'ttt /t.1P{SOt.1fIItm.MiutDlI judil kU1l1'a ('l~id, kamub is tl 11l'Igaliljrim !rpm. il kh /.JIll kopcrOWM ttljts JordlllntOI IWI, bit hI utdn 11 kh csa/dd ossukoltozan, 1'1 rna ts ROzO; IrJzhiJlI 111I1'k. vrntis mtllm. koms ImtuL Stgllik I'gymdst gytrmtkrik nfl1tlb,bm. a firjtk kimolldotran)o bardtok Itt(elM I. mit letl tovabbvino.i. mi,vel tol r~ljtun I!lrirt. J'l/Ohd 1r/jfltiu volt ltk. A aalJdj kamuII, ami: mogdm II.ill.111, judi'! mlgsrm kt'pts t'f,tJZI:'r1 kell s«mbefordulni. Hili a .5zi.i16K IZZ t/sosziil(lll. ,; a slain kinJszm'i ItUlIni. ElsOIzulrm f.Yl'rmrkl' uervoros 6rhis m6dj:ira idej,ekoran mtido» fi"/dll", rajzol {sTlult. miljd belorik az elsa ziilott gyerme:ket, iTlkiibb a liltltt.:m fill Jordllll'll pszi- stn)lztriirn wZlk. TlOlo,1 kii{;j"osrbb ,boMgm let). judit killlriot/ apja siktrrlm nem hi d. is irdl'klOdm wal ihahiban a legklsebb gyersem mstat as usus trant, l'uzo111 mek vem :it nt· a SUlol:pet. spor'01 idtdlj.l mellet», is kiiultJg)on_Y(lriim rajzol; mar ol/od.i;!roHa [obb gycrmekvan egy csahi.dllO ligmdoiln sportolt. l'trst'n)sZl'riit11 rdban tobb rajzlfmt'nyl 1Iym ... Es bellil. mindig mcg6gyelheto cz a riipIJzbd'lzotl. It'smtulrsl t'gyttmm Iltgzm, is Slokltltoi kipt'sitiJI szer- noha sem Mtlhu!a, sem a ftrjt' seba belsO 5umbeo.aLlas: le52.cgy gyerfirm IIlIlla/oU (rdt'kiodi1t a sporl, zeu. 'aha, I!f,Jnltn lI,lPOI JeWI dolmek, aki szime kl6nj:a. Ihli masogOZfm ezutd», sem It'stn~I't'lukbll, Jmlo'lOun a [oci irrmt, ItgidOsrbb lata iii... eredetl szillop:ir sorsdnak, jillk JUlII't'llllytJtll mjDllg (rtl', t'gy sem tdr.altim. sem sioktatolttru. elel:Vitcienek. mig, IC51. cgy masik, /urolrll klubban Jocizik "rTSl'/l sulilirdll rtsosz.ii/Ult rU}I'irt ht'lyrrr aki szime mindenben ma. mlnT'IIt'lI, is jIlIO!Jtnt:nJtltrr }fir: .. den ben szernben alL A szi:i16ko.ek o trljtsiurft' bt' a wrlddi Jrarmlil. es a. maso[ t-gycrmckm:k 6ri:isi. Itdolgazlo at: ap,H I/dXJakill. Ezy A femi, igaz [oftener jlil muratIche~~g es tanir.6mestcli egy ilyeo. jih 1T'1'11lkWlroz ment filt'Jtglif. (du- ja, hogy a esaladi karma cgyedl:n [(Storm;. (JZ, is Judu ~estverpareseteben milycn erdeka 'lesl:Ver. A:r. chern es mds, a fajat61. lltk llpja i1/11~r,t m6don smheti :it kit csal d .Iazar:minel messzebb esO alma, az Mide- mind a mai n(lpig II mUI'tszl1illig gen" gy,ermek scghhet szembe .{- Il0flz.illtOrtbtn fl. Az t'!tiro tltwiu! madsl. igait. Ha 3. csal:id.i karma. 312.. reni a csaladO[ val6di.lkarmaj:ival, vegutbrel. AzcUcmetck gyony(iru ilkszkcdese hozza ..a kiegeszwes es kitcljescdes l.chctOs€ged 'orttrmtk 'It 111 1011 tatt .'T'I', apja krrktzi mU!I/t.iJldnr ,1 l'rJjd .,arba'i dolgoZOIl min: f,tgtSZ10. ,6 II szakmIft tanult, tJlJlDsZtrtloklm ritt« frJl'Jbb a rJllMdi mimi}, Mt.'g!,dz.l. SOdOfl, lJ Iniw1Jl kltlunluiggtl /rif IJ'I ',1 sziiltult, akilt "'I,g)on ~/f~ro Illk.llllllk h rt'rmlsutli~k /Joltak. MrJilida [,;koIlY, lor/knl , hOUL" szlilu hajli, Hat.dr jtgylbm lZllI~1m, ml1d(s is I1lkdlml1zkodo. judu ~ro5csol1l1i. TOI'idfilmt Impi, tl Kos
Jrg)t'btn Jzidrrm, ditl1.rl1l0j Iwidny l'ok Norbtrt rmdJurut:fl sportob. jiuor/,.ull, k~riltpl1roZllll. '\/iur.ill flrflns {ogltrlJ!I)Zl.ij,il ltillJdi rum /rOl~rI'I'N:a:. mmdktJ UII iii d JfrJrlIlS

"A korOlmenyek idealis kombinaci6ja minden khetseqes kimenetet lehet6ve tesz"

hogy ~ 'telms g~ ponolo es egy teheuq;es, enekeny muvCsz sUila. sen ebben .:1. ~ban. addig megy majd geo.ecici6kon at Cl a iki. uki i~l~k. 19y nem Ie z. A mig kct teswcr . OF a karmikusan osszc \Ian l:incolva, olyan. mintha il1. ida eg}f pont] n egymas karmik~
[erhei[

vmek

volna

:h

cgym

tOI.

A koriilmenyek Malis komblndCiOj3. minden leheuegc:skirnCfleret lehclo'llc tCS1.. ...ul6k fclelo -ege irt abban r,ejlik, hogy fdismerjek: vnt es remelt ~ehetseg wan eppcn :II m:isik :lgon teste ill meg. A kct .Ilover po1.idv peld:ija a:Ltmutatja, :hogy ha k<!pesck vagyuo.k oo.magunk l.ukre szabolr aM.di korelt kit:igillmi. akkma. m aladokban. tetten ert 'Iehe[sig eppc:o. .hogy nem irigyseger gy feltekellY eget kellene, hogy zulIon, hanern 'buszk ' gel es ori'imor: hogy lim. .in van az az ember. aki bctdjes{ti

azt a orscr, amire egy al d. r~g6ta :ihlro1.Ott.

£ ha kepe ek l.c[lIle.o.k cgy
nagy.obb kollc:ktivat. cgy nagycsalador, eg}l kiskozOs eget, ,egy varo E. I!gy ncpe oportot, cgy nernzeret, veg Ii sernn az ege z emberi n mer rnkonunknak tartani, akkor azt lathatnfuk. hogy yan valahol a vilagon egy rokenunk - cgy [cnveri:ink •.aki az: embcriseg Ilagy c a1adj:iban ep(JCR azt a sorrot leljesiti, be, ami a mi. karmdnk, Egyik [estv,erem mast 01[ kerio.g az:ib pcrem~n a ncmu:tkozi CiclJlomason. egy m silk eppen most nyeri meg a. fo.rm egyes autovl!.rseo.yt. a humadik mo ( jut fel a Mount .Everestrc... Es Cl arom[cli. val6jallan boldog fclismefc • amiben kOlo en ou[o7.ni mindannyiunk sumara haszo.os es j6! Men va16jaban rokon

*

es

[e

rver

minden

eiwlllid filt Il'rl'/rt, Ml!!l1Itin kifJbb tgy siMI,orb,m t[tuTU ,I k'lrjat. ltiiUruft. /logy ,1 Itlrrl'll!fl 1101 tktdh mMII gymglk t1 O(}I1l]di, ll'tkig 1Itm Iporlo/h,u. A kit Mil) soml mol d pDm-

, ember. egyeden nagy aI::id. mit mliltlm vcsz6 kumikus kot ~etlcn,

e.

megannyi verrokoni

lekbe.

*

:W.I kapc;so.lat kozOs kon:-

SZEPES .,

MARIA,. J,£ ~~":'!!~
Maria,az
" 'H '" .

alapft6 f6vednokkent csatlakczett az iden lmmaren tizenotodik evet indita Szint,ezi;s Szabadeqyetemhez, ,Qminek mulkodeset maigl az Ifrona el,etultjanak fo iralnya jellemez,
el, mive! a pirirualitas a vii ghaboni ut.m Magyarorszoigpn tilt6Li clr.t k fUlt. Az ..oss1duggi~ k iskolaja" - ahogy sajat szellcmi miihelyer, majd kis bb a z.imtus zabadcgyclcmcr nevezre - j6 karmajanak egyik beteljcsiil ' lett. ahogy a koribban hezUzou VOro Oros:r.lan dmu konyv is kozkinccsC v:ilh tort lIZ idoologiai haeirok ledol6eveI, es az c:wreria hazal nqmen.'i.sOOtscv I'. "zepes MJil'j kocl.bbi, titkos "alkimi [ ,. (cveke:ny~ge 19yv;ilt - eventc cizak cimara - beavare kcpzess·. ahol okak or a for~ulr harrnonikubb, erenebb ininyba. A rudomany, a fllozhfLa es a muv zer emberl zimezi et hlrdero ubadcgye[em d3ad6i k02Ul p'ran mar e:gy m ik vil'gb I tanfranak, kozluk Polcz Alaine es P~ppf'rPitf'r is• akik szell mi egiikben - Miri D nihea h onloan - mCgiscsak jelen vannak, A Pllulinyi Tonub es Tarr &nee LdszJJJ :il.tal vezetett

af:!ben

odcm rudomanyoknak ~ az - i nag}'oanyoknak egyar.i.m h Iyl ado i kol -~ kulrunnisszi6 - mindig j az osszduggesek ie:! nrosegcr Cs orsunk tudatosini [ hangsulyozra, )ue.n koverve azr az aI peu.mcr. mi z pes M' ri 9ct611:k is rrulgikus vezertonala volt. Ex pedig nem mas, mint a karma. dirveny ,vagyi tmcink es kovetkezmenyeik oriik meriege, ami pezi~v megval' irisban sokak fejlOdeset segftheri. ~zcpes Wia sorsa a legm abb melemben v [[ [anlr . 161sz6lt. ami ebe na r6zeben oak kevesekhez

N
•~

erheten O:;E("P.;';·l;~·~'·TA~iiS""""'·"·"·""·'···'·""'·"

zinrkis Szabodrgyrmn a kezdeu:kr61 viii zatlanul

kuld lesl (eli h. zepes Mana ;6 karm~jat cit rve mvabb, m rt az &sze1Uggesck ;Mol ja n m vd:r.itett iiunelc akrualil • WI. A maio m:htt idt'hmban u,gyanis a gazdag 'g leginkabb Idlci kben clhc:to meg. e:hhez pt:dig n m leher ,de:gel hangsuly mi. hogy rudarunk magi:ij:inak kb.ben ncm' magunk, han m m:isok s:rJmara i.\ j6 karm.tllcn:mt .

~~~~~~~~~~~~~~~~~-P~~~~~~~~~~~

. Integralt egyeves kepzes
A XXI

- FAT altaI - akkredltalt

I

oIAnk felvelell

hirdel a 2011/2012-es

IBnevben mdul6 120 6ras PSZI·MODULkSpzesre az alabbi tematikilwl"

szAzAD

LEGNAGYOBB KlHlvAsA

A TUDAT ES A VALOsAG

.lmeI.i • A ..V4.... Ien .... pNkhol6gI',. • PSZI ,_ term6uetgy6gy6azat • i. tUlvilitgkepek .. It. hoIlutiku. puichol6gl. jov6kepe • NTENZIv EGYt:.N1 LABORGYAKORLATOK • TelepMi. ,. jav66rake"~ kfMftetek • MO.zerH bioenergla· Szemelyi.eg I.azt.k .. R.... ki6. gy.ko.-tlltok • Havonla egy oktaliisl hBtvege, lB. idOszakos h9lkOzbeoi Iaborgyakcrlalok

• ~a " ernbefttjp A pui·lwtata. tortenete ..

"'' lfeIfog'.ok

tenyei .. Agy"

• Az IIItIImBlfv pazichol6gla Utjal tudllt: a PSZI-mez6

II

KAPcsoLArANAK MELYEBB MEGERTESE. ERRE A TUDATI DIM NZIOK.eA VEZ TO FE FEDEZO UTRA VARJA ONr A SZ,IN'TUIS
SlABAOEGYETEM OKT6BERBEN INOU 0 PSZJ:MQDUL KEPzESE

n*e... ·

Szakjegyzel k. hangsnyagok CD n Kileqedl szekmal-, 8zociBiis es ll9yeb kedve;ul'Ienyrend' zer. Kredltpont szerzesllehelas9g.

It. modul elhdOi kozOtt: Dr .Angster Maria, Balogh Bela, Dul Antal. Dr Egely Gyorgy, G8n~ Bence, Dr GrandpeerreAIliIa. Dr Hejjas Istvan, Kalo JenO, Kiss J. ZsoIl. KOvesi Peter, Prof. Lflsz16 EIVIfl, LBszl6 Ruth, MireiSl LaszlO. Muller peter, Orosz Kalahn, Dr PariKH J6zsef. PaulinYI Tamas, Dr. PlHiog Janos. Dr. Pres Ing La,lOS, R8ko Peler, Dr. SlrnoncslCS Peter, SzabO Judit. Szendl Gabor. Slondy Male, Tar Ildlk6, Tarf Bence LaszlO. Tasi IslvAn, Vass)' ZollAn, Varadil1bor.

Sik.raa viDga eaeten QkJeyelet ita allami TanUaltvind

adunk.

TANEVKEZOES: OKT6BER 15-EN.

K6s6bbl bec.attakozara

lehet6Hget .dunk.

ez8teria

» IKAIR.~-A

.. MAGIAK KONYVE L
SZEPES IVIIARIA
~ ~

(reszlet)

AZ ALD'OZATMAGrA}A
Szakraiis ,aldozatok
TanutmanyalnklrOl tudJu_k,hogy Ik~rm nlea,saj~lteneinkt61 sziilellK, Jel1'emiin 'Uapotibdl fon6dik renll. bemenyel aszmnlala_kulnak, amit),!!n m· rtt\.k!Jen kepesek v !lyunk rnegv 1I0000lnJ karakteriin'ket H'a pszIchlkal alk_atunk talabll, atfllRlmul, a bel6le velill6 karma Slin Iis megenyhiilnek. DrasztLus.lillka' relol'Zi6kbOi so _kall,elvonlabb, szelldebb It.llektalli fo'lyamalokk nemesednek. A_mikorit sajat sorsanak Ibonyodalmaiba sztitt, erlll kJverzett ember el6szilr ebred r~ ill elllbb felw!en ktrd6e~, enlll a felismerestdl teh tetlen~e m~1 nem villk eril'le. MinI alrogy it menek'lts pw:ta q,ondol sa,senkit sem emel kIa SLl_:ad~l!b6I, hovA ruh fit A klemelkedk ment~kQtele ill jjn~kenlesen hozot'l, ·llJd'alos _ldozat. Az r ozat te2 M.1gussa.SorsJl pedJg csak a M.1gus vaJlDnathaqa meg, ban g. ·16,masok szjm~ra adiag;olt bOlumegpotle:k, amely milgoll szemily s~g!lnk maganyosan 'k lanacstalanlll d Iderey, hanem el'~ m~gla. Isten fellamadt ,ereJe. Az eh hu a celhol vezeta minden lep~s aldoR!. ,OnUntes,tud tin .ildozat Aldoutlal valtomthalu meg klIriilmenyeink t. Ald'ozanal oIdhatju meg koth.ein. 1'1. Amlt felldozun ,az a mll!n • Arnibe 9 ra6sen tap.u.iilodunt.. azi elveszi~il . .Aki meg akarJa, t rtanl az 6, ele!el, elvesxtl an. 5 akl ,odaadja a·zll el let ~n renem, megn,erl alt~ mondjl a Mess· s, Elin . IIItonuk,lhogy ill ldozatra ill. Idoz thozona Itan SlII.~ . Egy darab papin: Idoml nem ldozat Szavatkal ~I'doznl n m aldoz 1. 1£1 Innkel'UlffSzOlv 0 m rad~ktac lanlll felaldouuk pwta letf nntarlasun_ efl- de '1ajon mit adunk oda a bennOnk lenyOg6.zolt lsten Y"ls~gdijak n11 DOlgozunk-e dies ret nelkill1 Lemondunk-e e~glml Deli! I' HDvh'eri~UI ~rd 'kJ6dkilnk 11Mibe f ktetjO energl inkatJ Mire ,eplljOk hitDntetl Men ahova befektetlOk er61n. I. ad tartolunk. Az az energia kkumul tor hat rou meg karmankat fogSilgunka! vagy fel~mad.1surtka . Az aloozal beMa '011 runkra helyez tI jel p, A Jelk pegy hatalma,s ~etll:6r s fejl6desl~Mdium szimb61uma, amely iOI, old tis leleplez. Az ~Idozat aj~ndfk ,egyeduli m rt~ke. erUkmer6je a kOlmiku~ morR A mlszt~rium en a ttnyl akaria ludatosltanl. AI ~Idol.at nlusa azonban nem e1Jyftlen" egyszerl al Imat, hanem szikrit jelenl. amelyne:k (flja, hogy ill embelegesz I nyet· kSlIatikus,lob!re el nem ollhat6 (Lithe borftsa •.Az Aldoz6. elm) fa Messias. (sat az ' vethti '~IilfLlles Olon, akl aldOl, S minI 0, lelet ad)a a,bar.ltaiert.

Akarma athangolasa
Ii delermin.id6 bOrtilmlben ·dnyl6d'B ember es magasabb I!let(elj!l kfizon eg-y lIen hid Ive]; al ardozar.

Mi
.11

Q

mdgikus aldozat?

M gikus akiozal ill, am or vatam olyin tm!lnk, mire seem .or!ilmenyek, nm gemt.'gl ~lIapotunk n m - nyszelil Ib nnlinkel: 1t2:ikaiirde~l'lnk_kel,hyelemSleretet[lnkkel, kijs.zerz6 h~1amunkkaL hiQRgumll~ vaqy szemelyes beavagya b'1 e]leotites, vii !II megft 16 sz rin! esetl'eg enelmd,len, '6 semml anyagl hasznol n m j lent Amit nern kell mfg[ennUnk ..N m kell mes meglenniin AlIlllal~n f~jd'a1mas, f~rasztO. Nem hOl sikert. (sa .szolg lat - ell5m lis n tkill. Adom~ny - eflenszol~t1at.1s nelkul. Onftl.tldozas - h.tla ntlIkul.A Iletnek, a, jellemnek ez illimondh.atatianull kill nils a~zlse, a Iltomtos,fs nlberf leOOhdsies~e az.amely a m 9 ~usgy!lmillcsat terml. Amety reJte~yes,szEUemkezfkkfl oIdj!1 anyaghozMiltI. sajg6 idfgSl~lainkal. Finom sebemJjjak!al klszabaditja hllsunkb61 II f ielemhargokat. Anti!oxinnal kMm'bOsI 'beidegzetuom~ in mirgft,essaj tgyerm kes 'Igenyeink, [odu atain:k 01 .. mel benlliinkei. Aki belUi Igy SLlbaddJ IIett,aJT61 kMll is lebullanaa bilincsek. A puma uavakkal va 16,~ldQzathalatal aronban nem ~rdozalhazatal. II Ikolombils krelelds5egmegv~I!6 j6tekonykod~s nem , ldozat. Amit adunk, nmagu nlaol tell adnunk, ugy, liogy meg form a Y~gyainkt6l, kegye~tiinkl I, v liin tOl,verejtekiinktOleslknnye nkt6l\ El a felszabadul s el]yellenyalut~ja. Szo'ig In! 'ellenslol'gallat.is nelkliL Dolgollii slker neliill a dia5s gerl, amil a Mesil.isi benn nil.

IFig-yelju· mel] a transzeend'ens mtml6t teljeslt6 emberek eletet ~ mun Juka! ,el6segft6 sajtos ,fletkiir Im~nyelk magja'kenl mind'eniltt meg fogjuk lal~lni az ilrOkke ~g,6 'turet, amel)! szuntelenaJgetl, em~'SZU,aldQzatul kiiveleIIlenyuk muland6 n!Slet L tni foqjuk, mint vetik a h1tbe emberi or melel,testi j6'lelilel. kenyelmDket megalkudsaikil, J t _ alk~l. Az ilyen al'dautokra, ...alO erem~ggel es kllm ggel nyeullk el a fellet le et, amelyek 'kozolt dolgazhatnaN. .mikor ,,~Ia§not!ak, pontosan,ludU ,hogy mlndazt odllell adnluk, ami az Atlagembemek krv natos, s6! n Ikiilozhetel! n. Tudta~, hogy b!ztDnsagllkal~ eletO et is koek ra lell tenniu ,meft.e1 a felt tele·il'karma, than,gol~sanak. Alii ..azonban felismer,ik·e halal·mas csere hord,erej t nem ·sajn&lato! rezn a magikus ember iinemeszt6 rftUSil i I"n~n.hanem nosztalgi t tis,elragadtaUsl, Men. ml lortenik Olt, .a'bban a minden eghe!l51 felemesztli: IOl.ben? Mil hamvad ell Magi, .a borton, amelyben rulladozun. I A f~lelem szilmyei, amelCyne:k ~rnyailoll'Wlnk idiiszakos lebollya, valtozik.IKirekesztelMgunk kepzele', amel~ne 1~IAllNban segitsigl!rt kiallolun'k, oro utit rsaink fel'en .~~d'6 snretetetol elzarkbm.lnfarTIilitisun'k. fl!leliltlensege ~ Ikarmak:ep~4orU!e,te.Teremt4 demonoma nk, ameUye:1 lerunket elmondllatatlan, slenve(Iesek. es ttlvedkek apr~tataiba szlittii . Ha megvlzsg. Ijukill id6ben, kit'Cizott"flla!n lermeszetet, ra kell jilnnlink, hogy kiizBtM meg a rag,yogobb1.5mk fed neve az 'egyetlennek, amel~ nem hal belt· teljesUlese pillanal.1ba'. Ez a, eel 6nmagunk acvil~.gIMsa, regyOZfSe. lI'I'egsll 9y09yul.15 6 a ~eqlO feluabaduMs. Nem kltakill-

Szepes Mdrio Mdgidk konyve ,f •. (tdfSvlz Kiad6)

· UI IPresser Gaborr
........ ·--iafOI fa,k kultusza :shuil:,

Az

es Bolcsseg te",Ulete
.A - v,agy a'ilarc: IO'I:vas,s-a voncba
I

nm:Uve:les, ludas,

Hla nem s.zivesen vesszluk is tudemasul, de ismlet IriovidUllnek a nal'Ppal'llok. S,zeptembe'r 23-,an e,ppen legyenlo hosszusaglu a nappal1es, az ejisz,ak,a.,A termeszet ily1enkur 'JI,assabb~ordu!II,atral v,alt":: Ik,oze'l,edik a betakarit,as, a :5zal'mvetes ideje ..

miki:izben m~g nag-yon keLlemes. gyiimCilcserlel6 .3Z idJ6jaris i, Z egyben felkesziiles z eh'inunk aiM evszakokra. is, Az'pr6 el6lcllyc:k mar ilyenkor m~gj{ezdika felkeszu-

P~~:~:~~:~~~!~~
SZM"G'H_A:lAsz'"uiAi"DiiA"
mit leh.c[ most "betalw:!rani"? Mive'll gazdagodlinK. mit leher ehenni IdIU
ell!-ra(unkba? Ha .mlir nilv:agyunk clm~nyi ar:ra.v:U-l1ak. ,hogy megtaUlj:tk he1ylikeEz ,~leriink:ben ..Fizikai rumen ez fCDykepek rendezese.csedeg clmcnynapl6 iri.sa 11:110[. &lekeIi.ilhernek.:I :foook. belcp6jegyek. kepes:lapok. muzeum] bdep6jcgyek. cgy-egy [5r~~net vagy az Liwn t· nult rocept. Ic:prese'lt kls v.irig lIZ A,hiu61, hattyuloll a Balamnpanj'r61 .... Egy ilyen ki napl6 I!vekkd kes6bb vaMdg:gal Il!pulo swnyegkenr repll v:issu cmlekeink napslIgaras Il3jaira.

a. nyanhtson.

rusi rnctcol'flljok h.ulJ6c:sillagait .akar egy neg/ol is n&heEi csalad vag)! a b;mhir:irs:wig. is ne Felej[!jilnk el 'II,-~k ..;vanm.--'-_:',[,,....., or kl' V-.naIrrI.[ •••

1&[ a [eire: magvakar gylijoogenu:k.

fdrol,ik. ,~leS[~mkat.Az ozek, szarvasek, madarak gYOI1 an nove ·zlik remo.megliker az ,aszi viadalokra. hos 7.U repulesckre. hideg npokra, vagyis fdtohik resri rakraraik:u. :Wnllu'Ik13. is ez az oprim:Uis idu-

2011 - Z ERDtl:K NEMZETKOZI FvE Az idei, Cvbcll azEN Z dikili'm!se <lIZ erd.ok veddme ..A kora oszi ero6 CS(l.d:ilams Idriml.uI6ter:ep!' .zimos szervaer incU[ kifejczcmm ol<.otU(&[, szc:mer zedessel egybekorve. Olyan is akad, abo:1 <nycremcnyj:hekkal, vidam csa13di prog:ra.mllkkal. kot'ik ossze Iter.mes:u:Mido kiranduMst, Ha csadikozunk cgy ilycn szerve-

nem is beszilvc. hogy at 1!]8, fuszernOvCnyck kdl.cml!S iHart.iak. s6t mig a zemtd.enked.o .mvarokar is ['3vol ranj:ik. ~ zellemi jovonk megiJ,i·pozas:inak is most van .itt 3Z idejc. Szepn:mber lIZ :iskolakezdes h6napja, de fc:'lnottek sUm:U:a is most indulnakae ,jjszj tan ol.yamok. lOvibbkepzes:ek. Idvd h~nosnak blzonyul minden, amit meg.tanul110 k•. a ran.uH.s a legjobb befektctCsC:1c e,gyilcc!yelvtanul:is, aut6vezeles. sza!kmaitovJibbkcp1)cs - mind-mind kincset ero [lIch1.i leher a jov6ben., igy m~ger.i a 'befehen:tt penzt. idOl, faradllzau.
D

A nydruto semmikeppen sem a befetefordula
szak ana. hogy helybenterm=rCE[. cgeszscge raplJiUkokka.l1 eI.~ghsilk ki vinuninS'l.iikseglcliinkcr. Bgyiil1k mine] tabb friss wl.dseget. gyiimiilat, hiszen .neban.y honap, es, mar oak gycngc'bb rninosegu. IU.vcgflli~i vagy mcm.irol zall1tou. cs.etleg vegy-uuei kc:zeh termcl1,yckkc:1 (ogullk ra.lalko~ni a p.iaco[l, a boltokban. AZ tLMt.NVEK BETAKA'RiTASA IAK IDEJE Erdcmcs a. rermeszet r.i[mUS3Val egyil[[~I[li szellemi cnetemben is! Mit "tcrmdriink" :liZ ev elsa feMben, LAST MINUTE NVAR, HULlOCS'ILlAGOKKAL Meg mindig szep az ida, meleg .3 tenger •. raa.da.sull. i:l.ycl1koJ gyalcran sokka] olcsobban .Iehet utazm is, A ~csi'lcsidi5n 7.'lwolrs:iga Cs hOstge mar elmdlr, rcndsu.rinr keUI:iI1l.eeblxk.3 koriilmenyek,. mint j,t1Iius.augus7lrus~ ban. Mi maradtki a ny3ron? MHyen ,elmeny hianyz.ik? Hogyan leheme meg al:!eszeremift? Nembizto •. hogy kiltf61di lit kell nozza: a. npruro Idv.i.16 id!eje a grilIezkmek. a bar:iti &sz.ejtivcrelclme'k, a nagy beszelg -~esekm::k. Az cjszakai egboh egm csz£.endalxll ilyenko.r a legpomp:isabb: az allgwzzeshcz, nagyol1 sokar I(eherunk az ,enMkert .. zepternberben k~.Odik 3 szarvasb6ges idfiszaka:az IIj ~ban fdhangz6 kiilonos !langllk. a. :kiidben relsejla hatalmas :illatok elctlfe 0016 elmenyt jelentcnek. IL:nI\lKOR KELt MEGALAIPOZNI A JOV·OT Ha ftiszcrk.ener s.zel\elnenk ji:ivo~e. il,yenkor kell besze.remi es e'lvetni a rnagvakar, dlikeszileni a talaj!, diiltetniaz helak pal:il1ta.it. Ege zen mas {zc van a . ajatrermeszl:&u, eg6sum :liissell lecsJpt'1t lesty.i.nlevelnek. borsmcnlwak"bauaLikomnak. Arr:61

sokkaTinkdbb a tdrsas,kjjzjjss~
Al iskolakiezdcs nem 01 6 dolog: enlil hre ily.enkm lehet olvasni az ujsagokbana. sr3lisztik:ic • .hogy h:iny.smr tizezer forint kiad:isl Jdem cz ,egy csahidnak ...Ezek a kol[s~gek s{)kszo.r [On(tal1ak, .l1i5ZC.1I a csal:idek nem vessnek mindcnbii! nja[. A'l. elektronjkai cikkek do.:iIUtasa, a papfrgy.:iwis rengetcg. kin okoz a [erme zemek: m:n azzal is sokat ,rehe[unk abolygoeu. 1131 tijllCahasznosimt[ paplrl. muanyag bevonat

l1elkiilil,egys.zeru

grafitCl"fUz3t

v3s.a-

rolunk.e"s a.z scm biuDS, .ltogy nern lehel: 'cll1i a legmodemebb. divaros kiityiik nclkul...

A BEFOTT, A LEKVAR. A IDZSEM: GA A TARTOS(Ton INVARI Magyararsz:ig piratlanuJ g;wfag Cs v.ilIQzato 'I:ljai sW.fClc gyiimolc:sm:k, bogy6nak adnak Ichctfuiget a. beCresre. Mar~ m • r t.igy rum. 1I. bef~zCs. a. komp6t-' c!zscmk67.lta kivCsz a modern korb61. Am a v:iJs:Ig sz:imos .lcirrinya mdJcrt .azen. donytik is fdbukkamak: Hyco mlndannak a mrgbcrsi:i1be. ami mcgv.m. I'eld.aul a gyiimolcsfa kerr v~n. Nag}I3Jl)'iiink rcceprjci rna mar nem kis kocru papirokon jarnak khro.1 kn~e. hanem 3Z lnrerneten [l':~ednck. Virumr maga a bdOlis rna is hag}'om:inyos medon ~iirtCnik - nines is p:irja egy rtgimOOi. sziJw, Iclruimak! Micsoda amm '[l!lcnd.ovenni egy-egy Hycn ~ny:irkom:crve(", cgy kls d.unruosiivc~nyi napftnYI:. napsules-.i7.1,. elmcnyt, cmlckct! Are61 nem Is beszelvc, hog)' remek aJanc!ik is \<ilruu bel le, PlcsaJ d i.igyes kcz.ii r.agjail kiping;ilha[jak 3Z iivege;[. [crvezhc[o hl)w ruimi~6gtl~ pel km.illm vag)' kCzz,c1 mimi! cfmke, a [crcjere pec!ig kodcls ~ hhnzert kelldikskc .. I!rdcmes diivcnni az ..orcgek" n:ceprjcil, ran:icsail~m6dszcrej[, wgy akir ujfajt:ikar kipmhilni: a mb.es-lihejas ziild' diillcMI peld.auJ k 101clk mar?

bosmrlcinyosan han~ A nephit szerint, hs szeptember dujen •• • es ik, az 'cgeszosz esos Icsz.. H a M'J...AJ.,T . . I,.... nllpjan, su:ptember 29-en a Il:cskek meg itl vannak, akkor bas :z.u ts me1cg Os:z. var r:ink. AId szeprember nyolca,di1cln, Kisasswny napjan a felkdo Napba 012, megl:ithatja zliz Manit 6; ktilillorte a r6w.k koswnijat. Ha kiv:i.laszquk a legpirosabb, almar, vizbe [CS8l.ijk. ts ezzel a vizzel mosunk arcor, olyan slma, cgeszsegl!:s es piraspozsg3s lesz a. oolilnk. mim az alm:ie. ARAT()ONNEPEK ES fESZTIVALOK Auguszrus 3Z uaw ideje, szcprernber vegen pedig megka.dodik a sz.un:taz alfoldi &z516kll>el1. Ehhe:z. szamos nnnep~s h~om:lny k:tpcsol6di.k. Orsz3gsurtc mimta1:an bel.yen tareanak ar:tr6balt, v:is3n, vig:w3g0t: ezck felkeresese rernek !dr:induI6program leher, A vasalrokonerclemes a helyben el a11i[Qn ~ermekickhol vas:ilfolni: amelleu, hogy egyedick, a helyi ga:z.cI:ikat, termeldket, k~zm(jve e.ke[ t:i.mogarjuk end. Ma mar egkzen magas miniisegii, a kiiJfcildiek rural is keresen h:iz.i [errnekeink wllnak, amelye.kre joggaJ leheriink biiszk~k. A nemzer.k5zi hini k,onnyuzenei

siAMos HASl!NOS NbvENV
LYENKOR SZEDHETO PI ny.irur6. ille!Ve a 1.."01:2 Osz .sokf~e hasznos Ilovenyt, rerrne t kioru a hozzaeno

a.·..~ .. ~

'okadalma,ke!
gyiij[oge[ondc peldaul ssepremberben kezd bee.rni 3 viraminokball gazdag oom. Ma. mar ki randul:is:sal egybekor/:in novenyismereli r:mfoiya.rnok is I~te'lnek. ha w!aki ~mel)'e;c11 szereme m~uJn i 3 niivenyek tilkait. Meglep6. itDID' milren

a.· ma.··..~·..·.-an.~.< taosza __'a,
fesz[iv.i.lok mellen augus:zru5 \legen egy veger:ir;iallus feszrivlil[ is rartanak BudaIpe ten, immar hosmievek Ma. Egyegy hagyom:i.nyorz6 rendez.vellY vagy medern fesuiv:il amellen, hogy kibpo'16d:ist rger,alkaJom lehet a hasonl6 erclekl6desu ember kkel v.a16 r lalkodua is. Az 31"3ras ideien, liIIetve sz.epeernberhen rem ISMn es zUz Md.Iia kulruszahoz korOd&n igen sok egyh3zl rendezv61yt is rart3'nak:: felkereshetjiik a :hrres ou u.jarohelydc.el. vagy rem v herunk kormelleteken L A llyUut6 . emmikep,pt:ll ema befcle fotdul_· vag)! a mag.iny idiiszab, sokkal inHbb a ta_rsas. kOzii_~i .sobdalmake!
I

,

.JII'

k

"'"!i;r,~.Iii;;.""_

sek ~karonsegesgyomr6r clerUl :ki. hogy
rejre£l !dnrset ram.lm3Z. Pe.r:ne a1aposan ismemi kell ,3 noveny ket esszet:!esi idejiiket, n bantsuk _,-idett fajolcu:, v&fm cljon elo peldanyokn, es ne szedjiik forgalmas aut lI[ vag)" gy.indep mellal !
I.

BABONAK ~5 NE'PSIOKASOK okf~le nepszok:is kOIl'idik it nV~naS"lS7.onyok nya.rnn01.". M,b a neve is igazan

*.

Mintha, mag,ahoz a he,gyhez indultam volna azon a nalPQin.A h,asonllat nem csallkazert ,allhatj,a meg a hely,et, mert an,aalta,n va~hattam 'volna" mig' 0 Jon ell hozzam - Press'er Gabor,

meg, ha folly,amaltosan mozgasban 'I,m is'1kokem,eny ,ember, leglallabbis, az elso benyomasom lerroll t,anus,kodott Persze nem zorden .s.ziiklallkt611 hemzs.,eg,(ifdldrajzi magaslat" de edzett es kelfges malr;klulpmfi" aki pontosan tudjla, miikor~miitvarnalk tt)h~' megl ha az ir,annyall nem ls mindiQl ert eQlYlet.
SZOvEU;;;;.ANiCi;P£iiii
....... U' .......
uu ••••• ~uu ••~.~
u ••• u u ..

Ragaszkodharullk is, de: ell nern wgyok j6 megmagyanizh ember. Ell akluu eruro. ilil magam,
ha dolgeeam, ha meg ,a da'iokat magyarhlli. kell, ,akkorugyis regen rom.

S
,ugy-

"'u•••,.uuu~u~~ •••~ ,.."'.

zDl!al akkor. ha tgy/ajta tKJtl.wUyt ,frerr:lud az tlEtlhen, ne ragllJZlloJjunk ,rzjgonmll a I.Il1Tl1uJni4wl}(}z?

aParti .agy Lajos veciieire ilt harrnincegyneh:iny dalommal. Ilyenkor esak a z('nelesben talaJok harmonia[ - igaz, az nek m b6ven jo,.

A r,agykoz6mlg ismtretti eUg ftlmlntttk.

ha

Prmtr GilbDr magJ.nlltth61 Viln szO, dtgon.d.ol.om u mtinl'rn rlllot4.roztSsb61 fllitmi. f'Jlti a magdmzfbJjdtf A muve zfelck clerc nagy,resz[ IIl1yilv~no~ oig ,elon sajlik •. i,s az, hogya munkamon nil is keres em a nyil,vano sagm. nekem ,Qk.z is c:lMordul, hogy szove:geker is irok. amik ekS7A:1r nagyol1 i $Zemel ek, Szer n 're ragyo • go, szOvegfroklaI dolgozharok, hog}' mOST _ ak Dusam: emli[ .em, es ,~ <lzen megkonnYlti 3!Z elC:fem. AmLigy nern cudc k zolgalni [Lit sok nenz:i i val..il'1. meg nem hfr. hogy vegz.em a munk:limaE, vag)' hogy meg szererem is. Elmolldhatjuk
r't1lgtt~ ml1nito

Alz eml{wt IU/limsdNJalllolO egyiimnuk5J1s ~a:ig t8bh mi.Pl/30 Ivttii1!t'tkn. QZ id'G muMstirmltth:dl tltrlfedJJtlttLm mepjuliirl ftit/tela., ,t/.t ,Ilajon hOlJlUlll' "1m tIZ. inspirJdot egy httiu-tklr ,ottJ aktfw/JprnktizdlD zm~rzazB?
. em hiszem •. hogy erre a k~rde
£.I.:

rudom

3.

EttBIfogget/n,UJ tonkszik
juk

amI,

,IJarmonilna l!rtet

Ibm?

hlJg} - '"'111111-

En Iugy velem, ajllo nern olyan vilag'ban tliink •. ahelaz emberek 32.1.31 dlcsekedhernek, mellnyire harrnonlkus isaz eleriik. his:z.en ez. a vil:ig nern okaknak ellgedi, hogy harmonikusan eljenek. Peme mil meg. hogy valaki, ,hUll el. hog}' nagyon poreg, hogy m3gas hMokon eg, ugyanugy \<igyik 3 harmol1iara. e.s kc:resgcm i .De leher, hogy ell biztllns:ign.1k hivjak.
&klllkum, lim ,elr8soTimll anngtleg .mrmkIJ miatt ntmmgtdi barmonikulan ll"i a mo. viMg.

wlanr, de bizte an nern igaz, hogy a legjobb, muZS3ia haluidli. t.n nem kezdek semmi ,ol.yasmibe, amibe nem szerertern bele', illetve fon.to • hogyvalami Iilididesem legyen lIZ ugyhoz - legal:i.bb, I gyen egyvahki, aid miarr ;6 dviUalni u. ligyer. Persze lehel' imi dale sablonek szerlne, siit, 15 dalt is mt;g leher imi fogadisb61 60 per alan. AkaI' meg ugy is. hogy maradhat kezluk egy par. ami! Fe! i vall:tlnek 3J n~gyk(i:z.onseg don. hisun elkep:zelherii •.hogy POIl'1 ahbanu. egy 6ril:llIn jon 3Z a nagy inspicici6. ,mirel. j6 formabanvan a lcel:'Zli De nekem 0 em sikecult rajennom arra, miriil rnenne kiinn.yedell :Ii munka, igaz, nem is probaJtam kil a rorlmd aim '[. En inkabb, au gondelom, hogy cs6kolgami kell a muzsk

.ttIJat., hogy .tukjdonklppm

Il

melleu is siktrilJ mq;tIlMini.oz imlmft.lsDrol:t: ossutevBk kiizij.tt1 egymnHyt? HaEnem mirndig. E.gy zenes;z ele[eben nin _ 6rarellG. vagy elore kisz;lmfdL[6 idobeoszlas. eozen ek zor el6fordul, hogy belee ununk az ,ejsz.akaba. illerse a m:l1l3pba. r emegy:z.er esert mh meg .• h gy haj'na!banu u_zod!:ibm megkerdez[~k: ilyen kOfan kelte:m. vagy meg, csak mo [m~k majd h:U.3.lefekiidni? Ebben perm: emmi meLabLi Lnes: en at _ z.aklamtt, ki h. bolond. kiS7..Lmlthar.ulan 7.akm31 szererem. hisun ok zen&7..dr amma! egy"ulE ilyen 3Z eie[em. ~ Idle:t, hogy n olvak za_mara lei e iiJuziorombol61esz.amir mo r mond!ok (plane ebbell a .roV3tban), de en ugy ,enem. alro.odo:th3runk mi 3, harm6ni:ir61. olyan nagyon megsem vtgyu_nk nt. mjvel a muv67.ek s-cim~ra egy k' diszhar:monia kkal izg~· sabb IUd lernrni.•

Egy magamfajra z nes1. kerfele medon boldogulha[. Ha kap megbi:ci oka[, akknr van leheu;seg,e v:Uaszt3ni: akall'ja, vagy nem. A rna ik fajta rnunka pedig az, amil az ember maga s-z;('rctne ICrrehozni. amikor a aj;it :illmail kergeli. Mikoregy megbiz3sr Vlillalok el -I~gyen u. szinh:Ui, vag}' akiir filmes :munka -, 3Z idom mar Imasok keml' c!be keriil. Ak:hcsak mo 13nsa,g. mikor
37.Dszi

legyen Zoran uj

D~jt: e.s az en ujl ki:Il:llvanyom

.SLC'W1lr3

ugyanugy kesz keH

Megujulni perne mindig kellene, de hat azr nem elts ah_rni. . dal j61 ellcn5rizheu3 miifuj. konJ1yU vaJasu kapni erte a kerdesre. De megim cs:tk au mondom. rolem cl.vol :ill ;u. OSS'LeSlIyen . onmegmagyaraz6 dmeled vorna!. Nana. hogy enId em abr elkop.lli;. mirndenk:i meg kar ujulni, a:uan vag}' sikeri1l n ki, vagy n,em.

A
d)inek

kair6i melromeg;ill61 srerencstn: Igy hivj:ik: Al-M 'tareya. le: ciUram. ~. ' .Kair6 cgyik k.ulv:iros:liban tal:lham
m gam. de ott m g

110

..

n kellen
I

kercleziiskoon1im, mire eljurouamhow. V~iil csak on :illram dom:, a haralm ., rcrebelyes cl n, melyriil au rnnj:tk, hogy alarta pilu:m meg egyiplomi ulja StIr3Il J6zxf. Miria 6; kis Jb;us. gyiimolcseb61 pedig, j6fzuen falawuak. A 'fOlclre pottyam f'tigctcrmcSt:k [{azuJ egyet t:n is elterrem (az6m is egy kis legelyben a.szaIOdik). abban bIz,,:!:, hogy nMaria rajdnalt j6tikony :Utlliib61 t:aIan egy icipi it en· ~lhetek. "M ria fija" csupin cgy a stilmtalan szent fa kOziil, amelyet tinEdel Ovez. kereszEeJ1)1eknek, zsid6kflak, munlimuknak, valamint n1as vallirok koveegy:traflt

megvannak a saj:l.[sum f.ii, s a.

bennilk likozh szenuollszellenllo], imddkozdssal, felajm&okkal. sze~kkaI igyekeznck olykorIy r ero' kis segf~ t~kic;ikami".

F..gy nap leU!1 egy \uferfi a fa ali, sztI. Gtmadr, 6; leesen ,f.ir61 egy gaily. pont a tCrfire, aki kisebb eri.ilt!st szenvedeu. Am amiklH lelO[iilrc (cjero.1 a ~rt, a:z.tvcrte em:c. IUJgy ujl'l1l Md Ez a ronenet lIZ arab-izra, ll falub6l, h _ ilcl!I Dammb61 maradt nagy tiszlelCt ovez.i. Mogy crmck: 31 f1nik. ugy a. legtobbnek dsO orban g_y6gyfr6 c:rClr rulajdonlmnak Term likr6l'vagy peld.au.lluaelben kiilonBvagy bo.rogaalskent gyOgyhaclsU. A2. i.l}'£ll m bar· mdyik resdnek talUncink6m valli visel~1 i: azt: g ndoldk. h gy mim:lcllfelc betegsegckre gy6gyfr-kenrswIgal. S<it, aa iJyCll fa so!m.or ..kozvent6kem" is wei ID' gy:ttllli a l1ephlt szecint ~ ha barmilyen ruh et~ vagy rongydarnbot alwuanak rel a szem fha, majd pedig 31 bert;gre. beteg [estreszfC hdyezik.akkoJ Oldj":Ii gy6gyi'ro hacist, 6; lIZ illm, fd'q,iiI.
Ha vlnontcgy hblalla[ bercgszjk meg, akkor
54:11. fClU.

G"..oauiw ,s~o:(lbel'-:ri J_OJ'Z ,b' - _. _s e
c

i!s aa omill6zus

,fat l[erl11.ern:resell az6rn is

~iilgy

levderol

[anom~.k, h.og)' IOzetkenr

lobbsmr kOrlx: keUvinni a. fa kiiriil, mivd a nephit sztrim a wbbszaF kOrbejart t:irgy (ahogy peld:iul MekIciban a Ka.ba-ka 1iliru:1i "forgas") ald:l.s!. wgy gy6.gyiro ern[ ad. libanonb61 meg ismc:rt szent f:lk kiiriil i ritu':uis cln - ugyanc.sak gy6gyit6 dlz(trlil-, iUetve egyes kulnirikban cl6fordul, a Emf fa megcs6kol3sa (pelcMul' a dnlmkn:il) otag)I alolelese (~diulll1.diaban). Tobb or~pan akad ¢Ida ua a. Kozd-Keleten, illewe Eu.ro.pabari is. hogy a szcnl f.l.mI ugy .rem~J. nck gy6gyu.lr, hogy sziiget vernd: a [onsebe. minregy:l.t dva neki a beu:gsegct ts af.ijdaJrnat. Egyipmmhan, iUt::IVC' TorokorsclgIJan gy6gyuI.
ni ~-6k m~ nc.hmy baj~'ar is rekcmek
:II

[ndial:! n azonhan a demonokvisszacsa.logat:lsa mi rt flnck u1:igbeve:r~'I.u C!bvmmag! mas neve" h:lnytatOdi6, ( £l)'Clmos nux-vomica) nt:Vii a.flkdct-i.izsiai i'irobold ni:ivtnyrol I.Igy.mis a'lr tartj:ik, hogy a Mmonok lakhdye. Ha cgy gonosz szeUem mcgtllmad valakir, akkor az oKlOgdzO egy szBggd rudja kilizni az meroMI. esvisszacsilogami :I f.iba. &bt gyakran lami S7iJgekcr enneka :fafajtinak at OOnseDcIl,hogy ttken l:3J'I:Sll.kademont.

Arllnylevil,. lirkiid6 kigyo

szi:ig

kore

meg bau!konyabb

fdID' .gyul:!.s ,e.d.ekeben.

szenr f.ik kiili:inlC!g ssegerc: g)'akral1 a kin:&.etiik, llleve at kinmlu!Uijl szlII6 szajhagyom nyak is ~r3[(:sznd( egy Iapanal". em ri.tltan 3Zr (urj:ik rollJk. hogy v~r csorog <Ii gyiikcre:ikbOl, valamim

nem milldennapi alaku ,1i.'Velcik - [ermeseik vannak. Pfldliul rigi imm.igi forr.isok S7Jfnm egye S'l.C'.1I[ fakrol ugy velt&" hogy arnrny- is. e:zum- reI ik. vannak, illerse eg}'S7..errenamm lrulonbfuii rermesuk (alma. mogyor6 I!s mill). niadasuJl mind gigim mereru. A nem mindennapi kIil,ilhoz gyakrarn szok.atl:m fenyekes hanguk paro IJ.lnak. am tyek II, sum fa ki:imyikcr61, erkez.nek (peldaul Palesztin:iban). rnieel sok helyen a szenr ffur or:ikulumnak. jo nak coo mett&" 32t is tartott:ik roluk, hogy emberi hangon kepesek kommunik:ilni. A vedelmiikn5tl pedig egyes kulru.rikban kigy6k gando kodnak iii n phil szerint (pe;ldau11mli:iban, Zimbabw~ban. lapanban, 1azambU<ban, lEcuadorban).

5'- ezoteria

TOvAB:BI HI'ED:ELME'K
'. A nephit gerint a 5Zellt filk. nem egnelic el, '.' Semmilyen seri.iles:t sem 5z.a'bad oko.mi al szent f:in, men aldl:or csokl:.en 31 termeuetfelen! Iltafalma, met ...e a benneakoz.6, 5zell'em e'lhagy,liIatjaa f,U. (Az eSl:a'lc~i%raeUGa'lildb61,

India'bOl, az ,egyipto.mi Sinai,·felszigetr61 narmam' tonenetek szerintaszent fal( kCiri.iJI teye~ k:enyked6, munkagepek. mindl tonkremente'lc, lIZ aro'kba fordultak vagy a sa~ba 5till~Vecl'te!k~ amikor a, fa I(oriill ,akartak uta' epi1ieni'. nletve amikor odebb akartak he'lyezni ,a flit, hogy fie

aid bannilyen sirililist alkarokozas. alckorfelaJa nlasokikal igyekeznek Ikiengesztelni 31 sz.ent fiit. '.' Eg,yes, helyek.en a s.zent fa alatt 1:artottii!i(, tartj,a'k 3iE. e.sld.ivoiielokeszUletekrL cen!moni;it, Idlst tamelva' iIlZ ilju parra.
,alt,

I.'

lemren"utban.) A,'fa, meg'burrteti

okol IrajCal.INamegis megtortellme

HIRES HAZAI MAIRIAoo\AAK
• .11. Biics-Kiskun megyei l[lus'nokrOl Misikier,e yeze1:o, ut 1~i:iZ\eleben lill egy hatalmas W.ua, ame1vet 811 h~jdallllirahelyezett Marliill~e:p mian regota tisztele OYez. Az aHa jarok Imlndlg meg:-

"VisszaJt{vta" a csirkiket
llllajdon~ag<l mellen a szenr fa olrlll.maz6 von.isa Is kozismerl. 'z mas olra.n [on~ner kering. hogy blzonycs fal< vedelmer nyujumak a venelybell Iev.o, embereknek (Angliaban uralkod6knak. (ror zagban apac:l.kn31<). megpedig oly modon,. hogy tonsuk ideigle!lesen "eln.yehe ,oket, igy megmc:nekilhc:k i:ildozoik dol. Anent fjk nern ak oltalmazdssal egitcnck a bajba jU'touakon" hanem probl.crn:l.jukari meg Jdjak. Tobbd: kOlon a Ramallah rnelletrl AJ Mazra'a falubol marQt fenr az a
Gy6gyir6
M

[6rten~l. mi zerinr egy fern minden irkej ki ziikon a kerre b .1. A kel egbee ere gazda

imadkozon a fa larr, gyeny r l gyUjlOlt. mire a zar:nyasok egytlil egyig maguklol vi 1:S7.amen[ek a kene be. lsteni hatalmukn:U og¥;! a szent fak nemcsak zemelyekllek allnaiknak nyujtanak vedc:lmet. hanern mindenfele targynak i , amelyer alaua hdyeznek el (peld ul gepeknek). A rclvajok ugy nis rartanak a srem fak.ban Iako116 zellem vagy zent hragj'lit61, ez~n n m mernek emmikcz sem n.yulili. amir masok Quhagynak. Mamkk6ban es b.rael.ben elcn a fcildmuve ek napkozbengyakran a ssenr fak ala [cttek a fdszere:lc!:siilket. men ugy hittek, a ssenr .megorz.i sulmukrn; aki, pedig eUopna, azt ligyi megbiinteti.*

aUnak a fa lIa'll e,stiszteleti.iketfejezlk ki elOttle• • 1885 ma!jusaban alDi:imos hataraban leva 5'ilmon~volg,yben,a pat.'k IPlnja,n ,az ,eg,ylk buk:kfa lom'~jai,lkozott Iket IriblpamorJanynak megjelent Maria,. lkarjiibana kJs Jezust tartv". Ezutin tob!basS1ony lis ugyanezt tapasztatl'. Az esetek ut.an, a domo.siek ~s II komyekbe'flek rendsze~esen kijartaka smntfahoz imadkoali', maId kesobb bUCSUj'_ro hellye' valt II yo'I'g)'. • A, Lesenceistvind f,e'letU Maria-hegyen tahUhat6, lleapol'n epltbet sz:amos ,esodas. jelenessel hozzik ossz fuggesbe. A legttibb ...iltozatb8ln sz.erepell egy nagy diGfa •.,amely ,a'll'.itolag akb6bbi, Ikapolna, Ihely,en alit,s I f;iho'z il:5wmos csod'a Ikapuol6dott. • AVesz:preml meg)'el Nemetbanya hataraban Imeg111940 k"ol"ul is,i'llt egiYszent.kiepek:kel 'telelg:gatott~ar,egl biikkfa., ame~liyb61 yalaha
verfolyt
II

hel}'1 hagyomany

szerilnt. A falu-

beliek rendur,esen Idjarta'k ehhez a, fahoz imadkomi. toyjb Ipedig viragot helyeztek..

AZ ONMUVELES, TUDAs ES BOLCSESSEG TEROLETE
ozzi_m. mint feng shui-szakertohoz _ _ viswnt a legridclbban foroulnak az ernberek a Tuw es Bolcscsseg reriileu.'nek megcradlesc vegere. A domo [6bbs~g a Gaulag~ag vag)! a zerelem u:ri.ilerin kapariszik! A bolcsessegb valahogy enki sern keveselli .... A gyerek tanulasa miat:t swkorr olykor megis s7.6ba keruln i t'Z. a sarok.

H
!

S·lMG."i,:iALAS_·Z·.Ai.·E.·x.~~·D."~~·.""·"""··"
••• u •••• nn •••••
H •••••••••••••••

u ••••

n ••••••

n ••••••••••..

c in ielernkezik az egyik leggYlIkoribb erikai problema. A egito. ugyc:. akkor seghher, ha kerik. lIT pedig nem a ~problema" gazd:ija. a rosz56,

szul tanul6 gyen::k. hanern annak anyulcija keri a segltsegemct - ez ugye nern I.IgyamlZ. okszor Ltgy terelgemek be engem a gyercksw'baba. hogy maga a lak6. a gyerek. a Rata! 011 sines - ez pedig nern etikus, M:iskor ott van ug),an, de mimha ott scm lenne: a sliil6 r61a beszel, nem pedlg vele, a fele feletl - mikozben olekimcrer lesurve hallgatja a biralarban bovelkedo [ellernzest. Magam ugy gondolom. hogy az ernbergyerek .mol kezdve rargyal6kepes, hogy omud,uara cbrro, 6 megranul besulni.EgytnisCg is partner. Kipe celobt kiu.'iznies donreni, aimodo2.ni tS erokif-ejrcsf lenni. De csak akkor, ha hagyjik, es nern donrenek folywn helyerre. Ki1lonosen igaz
ez akkor, ha a sikerek elismerese helyeu a

nyokar kerik mila szamon folyton. Persze, hogy

nia.-

e1megy a kedve a tanulasr61! Tehal, ha lehet, a szulovel all beszelem meg, mien olyan gOfC5~n fonros a gyerek tanulrndnyi eredmenye, Mien fonrosabb neki, mint maganak a. gyereknek? Kinek az am'bici6jarol van itl SID tulaidonkeppen: A fla(aUaI. pedig - leheroleg negyszemkoZl - azr, hogy mit is szererne val6jaba.n. em rlrka, hog), a kamasz ilirv:in)'osan huzza a s7..aia( - .mar meglnr belesaolnak az elerernbe, rnad:isul ekkora marhasagor, mint ez. a. feng shui!" -, maid mikor [ vozom, az urcan sicto 1.C:prekkd szalad utdnam a srac, es megkc:rdezi: a. swval, hoi is van az a szerelemsarok! Mit is tegyek oda? Es ha autever enrl.o akarok lenni, nern pedig ugyvtd, mint anyamek akariik, akkor mi.1 hova [egyek?~
M

ezotena

TANULNI?
No de I'

HOL LEHET

JOL
-

unk m~b:iny iihahino clvt£ a ranu16szob:iru kapcsolatban. Ez aterilh:t a Bagua i kola nerint a bc:j:irathoz kcpest balm a 'koz.elebbi sarok. A Iconkrct tanul6szoba rendssetint 1I laicison Ixli.itl nem ltr van - nern gond -, de a gyen:kswbtIban meg leher keresfli a helyet.J6, ha a:l. r6z '[(doorbeu) - a "erne minden £eriilem: ig:u; - k ti51.1a. MindenJbtpp fomos rimaz:ni. hog)' a natal. hogyan .kepzeli d onmagiit 3. joyl>b n - gazdagnak? kalandornak? hiresnek? alko£onak? nagycsaladosnak? -, es. megbesz~lni vele, hogy ebhe-z3Z el.cr'ha milyen mnulmanyi ilt vncr. Mit kell tenni ehhez, legal'bb a minimum runtj!!n? Ezt aztrt meg szoktiik ertenl azok a karnasznk is, akik~ nek ruinden mason ink.abb jar 37. eszuk. Az adore ~I jelkipl't pedlg ern: a reriileuc leher tennl, hogy emh!kc:zte sen a napl cselekederek fon'[Oss.~g:ira. ~Ezr tmilom, de me.grc zern mft. men ,erdeme , men C:Z.3 c:.Hom." De c:z u!nyleg 3Z 0 cllja leg),en. ne m' okt! Ha a a dl idovd v.:ilmiik? Ez [djesen rermeszere es egmseges jelen €g! Egyfiti pl/ddu£ akiniln tportkarrim mlt~t~ tik - "tJldban kil,4M sporlolD ['oli -, t{kip rzr/ltm atg01ldol! pin_iigyi iizltti tap t mutaton, !Jog,y IJogyl11J Ipfti ft' vJllalko:AS4t. A kUlfo14i~dzilJborokban is lTnlliibb 11 If I tanul«. :yiJl'tillZ'.zM loll, bOD t:. a srdc 111.""' lesz l'idllii tesirandr; d ftlkapott s_tJ,.uuo sem. A tport a kilarwra ra,dtja 01, 'ZiimJr.a .I'Z a.. ~dzlst'k IFgfo1uosahb bOZJdlka, 11"" i1Z '1rmlybml. ED kisM,,] litoklHm btl'IJIIOit(l, IJogy ntlt; IJ 101'ak 1.1 l~gfim'o!lJhblJk, is ftlmjttkorJban [ovakk./J/ szeretue foglalko_lIi, 1meggyeni ..lUI J_ .. rem« /ol'ago/tal1li. A s~iill."i m~no vJ/lalkoz6k, a l.opal aM, meg is tttmik - mOjd Ili1liil'i .1 g,ymdl ... t" <1 .. 171 rtmtftm, /JOgy nem 1I0lli k;. 0,. es mi a [cened akkor, h. mi magunk zeremenk mvabbranulni, pily.it: m6dosir:mi, uj' dolgokba fogni? Manapsag sokszer hallani az ~clerhos:szi.g 'rarto t nu 13 n fo.gal mar, M a mar nern ran ki a nyugdfjig a fiatalon megszerzen szakrna, val6ban fol)'1[on fri slreni kell _ [Ucliisunk.ar. Mi a val6di c(Hunk? Leher, hogy ilyellkor jel jon, hl! vis z emMkniink: gyerekkmunkban milyen abnindjaink voltak? Lehe[, hogy akkor meg tudUlk a kiildetesiinkN? - as, soha nines tlil ke on, erdeme elindulni abba az iri,nyba e fogJallmzni ele, kar hobbikelU. Hillel.ellenul sDk orom reju'izik ezckben :II ehemeren ambfci6kban. elfelejterr:ilmokban! •

agy es sikeres konyvelo ceg vezetoje, titvenes, elegans ferfi - fekete oltony, aktataska, Ila,ptop. Persze al penzligyek rnlatt keresett rneq. BeszelgettOnk,. Iki.derlilt, hogy evek era sulyosan depressnes, gy6gyszereket szed, boldogtalan. Mi volt az alma gyerekkoraban1 INagyon nehe-

N.

verstkeket fabri'kalt. No, hat Irjon versek'et, biztattam. Erre felhaborodott: hogy j.oll ez ide? .Aztan k,et ~vig nem hallottam fel6'le. Nos. ho.sszu evekig Upr6dott a donresen, de meghozta: otthagyta a konyve16 ceg,e't, vldekre

zen tudott (sak. vlsszaemlekeznl; aIZal szerzett maganak oromet. hog), kls

okoskodik. Hogyan lehet ezt az idegesf helyzetet kezelni7 Mivell ez any6s e'lkb~ltoztethetetlen, hasznaljuk fel,ezt az tiUapotot valami ertelmes celr.a! SikerUltaz energ.ikus any6s szamara elfogla,ltsagot talalnl: haziasszonykbrt. f6zotanfolyamot egy muvelodesi hazban, ahol a t6bbi asslonysag kozoU versenghet, ligy nem k,ell otthen, Az6ta mar blogot is inditott, ahol megosztja tudasat, lapasztalatalt a nagyvilaggal. A (salad pedig megkonnyebblilt.

to

Visfiu. akl ma.r r\nem IS annylra kisfiu - inkabb korakamasz. Nem(sali:
hogy nem tanul jol, de mint kideriUt, meg mindi9 hallamos bepisilni. Kinos!

koltozott egy kis presMzba ..Lenyegesen kevesebb penze

van, de lett ollyasmije, arnlje nem volt: kedvese, balr.atai. alleik orammel beszelgetnek vele, nagy kert, allatok, lelkli belce. Es, nocsek, Iker versesketete mar meg is jelenl Depresszi6? Mi is volt az?

_ konyvelo szeretne lennl, - MI jelke· Ipezi szamcdra a konyvelest? - kerdeztem. Kiderult: egy abakusz, regim6di goly6s 5zamologep, orokalt Is egyet... Nos, t'egye ada a Tudas es Boksesseg teruletere, mint je'lkepet. Ma mar val-

F

i~~allan~ valakl, aki Vis~ont t~nyleg

lalkozasa van.

salad. allDl a Tudas es Bblcsesseg ( teriileten lev6 szobaban t6rtenetesen az any6s lakilc. Mire tanit ez a helyzet? Kiderult,. hogy az any6s mindent job'ban tud. ha kell. ha nem. tan!t es

Megbeszeltem az anyukaval: en a gyereket a targyak szintjen Is kisgyer,elekent kezeli. Peldaullel6g a laba, a kisagyr61. pllissaUatok mindenfele ... Mllenne. ha probakeppen nagy(iukent btmna vele? Nemcsak arrol van sz6, hog,y vegyen nek; egy nagyobb agyat, hanem mel'ljen el vele egyutt a butoraruhazba, valasszanak kOIQSen! Ddntse el a srac, hogy milyen szinu falakar szeretne, es hadd tegye ki kedvenc .nagyfiUs" poszterjeit a falral £s miert ne tanulhatna gitarozni1 Az anyuka elo5zor megdobbent - eppen d lana meg mindig kisgyereknek a fiat, aszerint is bant vele. es persZie a fiu i~aszerint viselkedett ... Ez az agyvasarlas megtorte a jeget A nagyfhJk nem pisllnek be. 'Nos,ez a hajdani fjUcska rna lobon(~s haju, szeles viillu egyetemista, egy egyiittesben basszusgitarozlk, a lanyok kedven.ce ...

Mit lehet itt tenni?

es

d6srof azl fomo megnhni, hogy az arcnak mdyik [em: unlja az ossikcpcr, hiszen mindenkineJ akad olyan [ui.ilel,amdy megragadja a tekinreter, H:trom risz vaJII: az ds8 a homlok-t61. a szemek kozipsil, rm.cIl~1 a pupilla'\Ionalig; a mdsodik a szemlDI az orr also rCszlig, majd az um!s6 az orealam reszuOl. az .a1lig 'rerjed. Fontesak az arc nyfioisaJi is: ezck .:i(llij:ik el, hogy az iIIeta introvmilt (befdl! fordui6, wk6wct) vag}' atl"ovcrtih (kifel~ fordUl6" konnyen kommunilci.l6) dplI£. A S711cs, nylliisok - a nagy szem, duzzadt z:l.jl- Idfele, mig a sz;uk nyilasok: - kcs. keny szaji es szem - bere1~ forduI6 szeme'lyisegcl sejtctnek. Nezziink nehany peldat, megpedig nehany tsmerr szclr arcvo~. segitsegbrd. Vajon ilk is.awc m~ bujnak, !!s csak azu; m6dszcr segits6grn:I'rudjuk megfej[lmi at titkaikae

To~!~~=;;:~:::~~~~:
m

-

..

VAGYALARC?
-----

,OLVASS A VONAsAIIIMBC)L!

A 'GONDOLKODO
Ebben azesetben

nern kiilonboztctnek

meg

kifeM fordu16 karakren, mivdt a goIldolkod'D -dplI£ mindlg illttO't·ercilr. Nagyo" sok killaJo 1ii:z.letassw.I1Y rendelkeaik
vag}'

befell!

e il!llemzok.k~J. Kl1lcssza:vaik:' tavolsagtan~:s" magabiztossag, komoly: ag, gy korlatiass' g. E Opll£t inJclbb veU,li at. esze, mint aszfve. Mtg a sminkjml.i5 vru mag:h a kliilvil3gt6~, gyakran hasznil alapowr, ~,'j. mo ol}'ava~vagy eppen szlgorU arckifc:j~~ Icplezi a:z; ,erzelmcit. AIIc:rgi:is a ~gli.nelerevc:l kapcsobro kl!roCsc:'kre, 6; a:zr sern szcreti,l13 hmz.:iu.l1dc.. A f~rfiaknak alt ajarujuk, hogy az !!Iso tal4.lkowkor .oba he: az,ilyen tfpusu no m!:Um:, banem vele szemben .~jamak helfel.

Sakaln va IIIIjak Imii'mik.av1al, a kHIonboz6 ,ari(kifeje,zesekk,ell Imindnyajan csak eUeplezz,ulk val16di eniUnlket, ,alalrcot vlils'ellunk. Se,git azonlban az ,aiar( m10lge ne'znI egy uj m6dsze;r~ amelly a mor1io-IPszichoI6glial tudom,c)lny,an ,alapszilk ..

Meryl Streep
Olva:so[[ alclJ valaha is valamHyen szafros pletykit. rola? Pe:rSle, hogy nem, hissen M~ryl treep v.isszahUz6c:!6, alkat, ,6; n:lldkivw ilgycscll. azl: a:z. ,er1ic:tet kelti, mintha 0, nem .is len lie ,erdeke , .sztarok kfiw[[. Minda azonban ne ~~esszell. meg sCIIk:it! Ez az okos ne mem1iki pontn~l, epiti fi:1.a karrieejet, !!s csak olyan szcrepeke[ vallal, am lyek kiva~ loam iUc:nek az cgyenisegehc:z. em veledc:niil korunk taIin cgyik I~hresebb es legrcheffiCgeseb'b fiL:n:szmesmiije!

Emma Thompson
Elmeje okDldalu, intelligcnci:ija lenyugiiW, m gas homloka mfigon fegydmc:zett, crrteillll!S gondolamk cOOb.nak. Ahogy szineru munlclja-

5= ezoterla

ban prccizit:h1'3. [oreKsuk, cppen oljan rendesa m~;inelel>6bel1 i: kinosaI1 Ug)rel az or ktirwvC\lO risetas ,gra. zarkel.ott ~g;1lIlOnb n nem [elenri ;'IZt, hogy nern kep!:S mely erzelmekre. esak cppen nem kjvif1j a bulva_rlapok dmj_pjan, ro izli pletylclk kisUeteben m gjdenni.

"IRajta kfvi.ill se'nlki sem v.art vollna ollyansokai'g B'r,ad Pittre, le:S, senlk.isem 'vallt vollna ell t611e olyan dlszkreten"
~ em zavarjlik a r6la. sz6I6 pletykak, az a I~nyeg, k'.~.L... ho gy mindir~ga Ii· gy eliem -_O-l:'poIllJ . ';lib a _~a-wJon. __ k--"'''· , Talinso]c1n eml'~keznek meg rra, milyen kony-

AZERZELMES

AZ ERZELMESEN
zeles az area, feJliin6 a jdrornc.sontj ,de ki ik az arct1)111isai, pildaul pi i az orra es U orrIyu_ka. A2; ebbe a dpusba tarroW nokfinoll1an noie.sdt, 11)'U· goo'r,. kedv hanggai, disikrel minkk I. vi.w~().gott megjclcnessel Nem ureti_k a blzalm ikodi;r, Iu megeximik vagy nl_g imoga[j~k oketo A:t. e dpusba ta.ItOW ferfiak magu_k ls el~gan~,diszkret kiiIIemuek. Ha p:wmeriik WlU7.ik e dpuma, a femnak wdnla ken. hogyaz nern szereti _ [lilwn ki)zvede~et, de vigyik a b6kokra.

AI. e.almes d,pusu .S7.!:m~ly arclnak ktizepe hangUly ,:wz szil ek az arccsomjai. pilcln orra~ ,orriyuk:JJ mozgekl)nyak. [;igul6ak.

nyed~n leper[ nil Hugh Granthez fi1z&15kapcsolarin. amikor kiderulta szinesz pro (i.tuaJdckai vaM visz.onya. Barhogy:m isalakul a learn rje,
a fOl6sok im:idjlik. rnivel hlhererlenul rotogen alany.rol van ~, aldt ,egyaItal;i_n nem zavarnak.a paparazmk hfVes rehamal,

zARK6z0TT

ERZELMESEN
zCles az acea; hangsUl)'os."1kaz arcnyilasai, nagy urnes suj jellemz], 0 maga a rnegtesresule diva. Akarhol j.M is, szereti, szmrnak erez:ni magk Felragyog, hil r:iirn_nyula I1gyelem. okaE besdl, SOkal gesztikuLU. sOt, olykor-olykor ltifejezcrrcn reamilis. Konnycn [CremE kapc;olarot mri.sok_bl, nern ismeria .szegyenLsseget. Ha rerfi kerul :I kOz.e_lebe, v.on nal elakarj blew, igy ell_lick a dpusnak sok exszereu.lje va_n. F ntes szamara :IIszcrelc:m ,IS a div:u, amir mindig I lkesen kovc[, ~ ha I:e.ltecl, 0 mag:!. irinyfr.

NYITOTT

Madonna
Mindig
polI(osan rudj:ll. mit akar, Cs

lando, fclrugni a rar adalm] konveneiekar.

ezert haj'-

Liz Hurley
Gyonyoru szcrn, nagy. erz'ki . z:ij, crz.ekeny, mozgekony orrlyukak. Hamisl[:ulan sl.tirdpus.

Elvezi a. t3rs:IIs:igm, igyekszik mindenkib€il kihoz.ni _ rnaslmumor. depre~6, nem [ellemz.o ra, a ro s:zkedve c ak rovid ideig ran. Lew::igOl( veg!li. fcmli[OD. hiram zog alaku area 1IlI5ies, rele vad •.buja S7Du3.lirassa'I, szadis.1.tiKUS es mamchisuiklls vona okkaL Jelen van meg benne az ,DS3SS1.OnyniJeles~ lehefove [eVO QS71toIncnek akaraeo iiga es a. termekeny :myasag odaado !:igy_ag~ is. E)', allkap sa f~rflas erore es el[okehsegr~ ural. :FelsCi ajka ki j,[ ke kenyebb az al.somil.es.'lcrinr cobb sz.e~e[ete[ es gondo.skoddst igenyeJ, rnmt amennyit adni kepes.

Jennifer Ani ton
Rajta klllulellld scm vdn volna ol.}'an okaig Brad Pltrre, es senki _m v:ilr voln3 el role olyan dis7.kreten, A_rclnak ko:zipsii rene su!les. a~ n)lilkli kicsik .Ez a dpw nagyon ruel szerernl zinre elvakultan, meg. akknr is, ha a partner nern erdemli m~, 'e7.t a lango!ast. KJcsir ,onbizalomhianyo karn_k[ r, aki ru helen dolgozu rei a kudareckar, K' on eril dpw., de d _bb-lItobb dlbaer: Ani5mn 1n.'1 HOU)1Vr'DIXIharmadik legjobban n.zereu szinesm jt:.

»

ezo[~ria5!II'

ez@Ueria,

»

H.AIRMONI.A

IIMiinden eltulzott raita, szeme, sza,ja, orra ..~gyar~lnt. IOlsztonol~~n tlr~l~st. Az I~y~!ott . rovlden Illgy jellemezhetjlk orullt, de JIO ~ej,:'
AZ05ZTONOS
Ib.

hat mag~ mogan. D legalabb ennyire fomo smmara a csahid C:s a gyerdmcvd' .

OSZTC)NO EN zARK6ZQ,TT
Allac:rOteljes. S'dlesebb. gyakorra h sszabb i az arc [obbi resumH, A sUj euel zernben ki i, 1£ keny. Its a Ogak. a,pro szabdlyosak. Tavol 'gtart6,tilrdmedc:n C:s kritiku , vi z.OG[ eredeti ts kreariv. Nem v z fel mind em, ami divln. j6 erzil&:el vWsz[ olyan holmit, ami lllik a dl~·2. A mcsterk8t •• milycr'l i5renien nOd, ki kedv. m!" udvin.l&:k. nem nekival6k. fern parmem k nem aj;lnlalo rUt· kar h!zelegnie es b6kolnia; csak akkor [em'c. h komolyan gondolja a dl.lg r!

e dpusba 'I _Rozak aIlahangswyos, a S1Jjuk nja Magan a flgydmel.

es gyaIum

Alia hangsuly. ,nagy mja es fogai vannak. liz a legimpl1llIvabb dpus. Azonnal megt . azr, ami n ki retszik, lekimer n~lk:iil ana, hogy ,ezzel Ic:jar.uja'-C magit vagy sem, ban.a[l)[, kez-e wlakinek vagy scm. "gy 0 l'rono en nyirou ember mindenkh m g aIw crimenl, zenvedelyes. lelkes es poncln. de ki I! dlreLmeden. Terre C:s szabadstgra van nUk. ege; ereden es, nagyon krealiv. Jgui ,egyl!nisCg. aki raadasuI j61 i m ri magi!. fern 'akkor nlgha.I mellette labcLiba. ha elfogadja pan:nere dominanciaj4t.

OSZT()NOSEN NYIT'OTT

gunyoI6dlkaj:it gyengesegein, Vi.gyhat: "m pma! kiglln 1 m, ha 'kcll. de h gy mas tegye. nem fL'IIOmel..." Akarcsak Cyrano. kemel'lyc:n megmr.olna. Ita idegcm:kc:sufol6dnanak [;ljra, hlszen ]egbeliil rzek,c:ny es eriilekeny lelek, fgy Mr meg a legmermebb kritiku ic:sinjan 'bani]( a jelzOkkel. ha a viI;ighiru, nagy tell tsegu
cirr61. Barbratrcisandr61 van 5%6,

Barbra Streisand
Minden lrULzo[[ rajlt3. szeme, szlija. (Ina egya rant. cl. ,0 'l.tonoen nyi[,ou dpu t magyarul a kovctbzo'keppen j lIemezherjUk: druh. de j6 fei. Van hum n!n.eke. onir6niaja. sziv en

v.ilis, sz{v a1aku area mincligden1s neb::lam, ez optlml ra tcrmeszetre utal, Ehhe:z.a dpushoz szab31yo .nak tUna, m~is Slabilytalan wnwk Imoznik. felrunoen. nagy s-cljjal e· gyonyonl (robbnyire b rna) zemmel, v.i zonylag ke keny, alul kiszilescdo oreal es It talm orrlyukakkal, Tesd mozgek,on. agaval .Ie agy:inak hipefikdvicisa veszi fel a versen}'t. lumeleniil topreng, mlndent rudni akar. He za an vezette a vil:1g legjobban flzeteu inesznoin k rim <mho de megis mindig au rcszi, amil akar: peldalll mink neLkUl, kinyuk koport pul6v rekben jar Vlisarol'ru. szerelern 'Ont szamara. jkai er& S1.o:u31i ke ztere fOr rulkodnak - nem vcleden. h gy sok 0 reba ts boldogtalan pbkapola[(l[ rudI

Julia Roberts

Catherine Deneuve
Ib.

oroko fran ia szeps6gidcllnak szimit6 sz.(neszn6nek er6relj 113 mutatja, hogy ebbe a pomaneid51'll hajl. dp ba rarrozik. .em [tipreng nili sokaig, azonnal cseleksUk, akkor is. ha n . tan falba iltko1ik. Carherine ugyanakkor remekil! digazoclik sa.j3t igenyein.vigyain. em kiserlell:zik-Uj divatmhlcakkal. ha egyszer Y L meUett terre le a lloksar. E16nye, hOg}! nem jal °za meg magar; de ez; a vegje[cs n OszilHcaninidi neb. . vissza. i lither, Nem i olyan regen eID' bud p ti ·perab:!.1 hUlas onyakenr oorzaszmrl'3 el a publikumet 1 Minyos rosszkedvevel.

*

OSZI
KUlalasok igazolja

"

lRo,vi,desenuljral kezd6dik az iskolla, es a munksba is UIJ lendiHettell,kell belevetnunlk magunlkat. Erdemes tehat egy Ikisse fonnaba hozni az agyunlkat!
HALLGASSUNK M,OZARTOTI
rendszeresen idol sza nam a relaJ(;ilasra - a ar csa nehany percel A bels6 rendel er6siti a kuls6 Is. Nezzun· oriil \/a16ban srukseg van ana a r@ngeleg holmira. ameliyel arbevesszu magal? Ha rend es Ilsztasag vesz drul. usaa Ia pal e2dhe (ink nski az uj (eladatokna . A m6dszer egyszeru; ha veszun valaml Iijat. szabadul un meg valaml regit61!. sabb az eslen@l'- tarija a is Win. A meg elel6 rI"'o'>nl'bl" ...... 'Y! s.@gu atva,s hat illeo~~tekooy,iflb;1n kulonloozOfun i6ira. gondja van az pr6b.11Ja a [eljes so!e~el. men: minkl den feny es zaj megzavarja iI n)'ugoot pihenest Alkalmazhatunk gy6gyteaka.r IS, ha~ kony peld.lul a otromfU, a levendula. a macska9)l'Oker.a kamlO- es kam,lIatea. ill OItliindil Tart6s illvaszavamk eseten 21 napon ~l fogyilsszunk el egy klSkanalnyi fahCjilllangyos It'jbe keverve. melyelOsegltneti ill aMSl a us harmonizal6dasa
c,6ka! IS. Ak

AGYTRENING

,

nagy ha leqalabh tlz percig Mozalt-szonata at hallgalunk. jobban teljesilunk a logi ai tesne en. mint azo • aki kortars zenet nallgarnil vag)' semrmlyet sern, Raadasul a zene halaSara gyorsilbban vagy lassabban ezdun mazogni. es a pulnisunk is vallOll

B{"itamln-tilrtalma

pedl9 5eg11

a cukor fel

IasAban.

Egy gyors ntrrarsu zene puLzusun-

kal 22 5z.lzale kal, legzesOnkel pedlg SOszazillekkal is megemeihell. mig egy lassu zenedarab a narmalis ala IS viheli ezekel az ele mlikooeseket A medilativ zene ellazi· Mozan: es Bach muve·· pedig aka! erdemes hallga!ni. ha,a bels6lbekel szeretnen megelnl

EDZ~5 AZ IE II.~I(EZETNEK Ha az ernie ezetun et eddzu'k. azzal
az IQ-n is fejleszthelli. Az mtelligencia ugyanls jelentosen fUgg az u9ynevezetl munkaernlekezett61, vag),ls azen in(OImaclo szamat61. amely@ke! egyszerre kepesek vagyunk es;zben tartani es baszn.'ilnLA munka!!mlekezet pec!ig eg)'SZeru edzessel blwithet6; rakjunk sorba - aka csak pekben - szamos targyal. es pr6baljllk sorrendben felldezllI ok!! Kutataso eredl'Jl@nyelszennl mar ~han)' nap] tr nlng utan Is Javulas mutathato I ez IQ-teszrekbert

AGY5'ERKEINITI~S Ha.· I s' ht'lyzelben r~n tar a faradts.1g.l.!s neh z(inkrl!
esi Ilgyelni. fellelleniil masszirozzuk veglg a felb6rOnket Igy r ng teg feszOl1sfgt61 megszabadulhatunk. A rulc:lmpan arts /.!rd'emes atdorzsOln! - ezalral @Iesedikil, hallas_ A s.zemun kt:lfny er csak finoman simi sok \I~lg, maJd ke lenyerunkel .z:irJu olyan szerosao ossze a s:zemOnk ellS!l. hogy fie hatollofl be a ffi>'- A nyilOn szemunk e!6Ilassan eI fog· I'lilk unni a fenykari a a lassen beallO oorsonyos SDletseg ru:!han), perc alan .- elelesen ellazit.l.!s I.!pesekleszDnk az er6sebb koncentr.ki6ril.

CSEND ~S REND

A legjobb otl lek a kor s:zUlemek. amlkor klpihenre es nyugodtak vagyunk. !lyen alkalorn csak fit n ad6d hlszen hajtarnos.a \lag)'l.lnk miodlg nyuglililln adnl a ~ ran .var6 felada!o mian. amelye el.mindenkep-

TApLAlJUK. Al. GYATI

Az is 0lasolma iilbnasen (amos a IjeSerteku reggell. amely lenelOleg ne edesseg~ es udi!6OOI illijOO. sokkal inkJbb egy son-

kas-saJToS szendvicsbOl es zOldsegbOl.
Ez uI6bbiak

es a gyUmolcs1ik

pen meg kell oldanunk: Alanlatos lenne

annoxidans-tartalmu

leginkabb rntart jelenlO~en

,ez@)lteriia

»

HAIR--,ONIA

Az e-mellenerke .. zettkerdesekkIQ .. zul adunk v,all,aszt nehanyr,a, ,az als.ztlroI1o'gia se,glltseglevet
IrRl'ONI NEKONK1 NO:K LAIPJA EZOr~RIA, :554 B.uDAPEST~ PF. 79. VAGY NOKL@SAINOMAMEDIA.IHU 1

KIERDESE,K

ES

Mi lesz veltink?
~13 Iw ismnjUlt
tfJI:ndn;

Elveheti a Hamat?
...A hlbmsigom mnga n pokoI A fojnn klkileg ~ ,."riztil, Is IlUAI f,YfllllMIJ. hogy megCSIJlom. AmibOl ~/!m tz4 mn igilZ. D(Jfgozom, elM:um a hdzJnrtdst. lIZ .iJRokhkorU kisfimlll1la!fogInlkomm. Ebb61 dIi iU ~klnll. tr prML Ilfojmlltinz4saibOl Sajmll a fojml "nIIn 1ItlJ'liZ laktb, is nz:oJ folytgrl, lJil rlwlIoIt ,r6k, akltor nrki it/lik almfomU1l. 111m k;1'l'lZ II InhisbOl AlbbInbt: kouozhnlk, amit cpprn Iti twIok 71IiJjt1jizmli, .~.ank imnyi phIZI'm f1mrad,amnl)nyibOl s:«rIrryt'1I m~ tudolt ilni fh rlvdJoJ:, th1ykg ndltJ ,,1IZn1Ii tJ fJ"fm:krn,l" SOS

hh twel tU'liu htirAsod-

J'}()niDn; is boJdggokllO/ttmk. tgcsfUrl mOfllzndig. Kltkriill;, hOD amiirol' v4ri1Jl'd6s kt/~m, allor itmkulliwmlt W kolllgilll6jifltl Most .dn;;.l,' Iti, nmi/e:ul' afill11l mdr bdromim elmult; hOg} elkalt6zilt. el'lldlunk. KiinyorDgtml. zsllroltam, hogy jfijjiinllisszA huzzJj'lk. VismIjitt. a gyn-ek ",ian; IriiIDII WJbdhan Iakik, Is kiiwlse, hot:J' mgpn mar nem rum. Mi Inz ebbOr - pzt. 1:<t:cI , Levetir6! Mind:li hlrmojlJk horoszk6pj~[ kiil'on-!kii15n c'S cgyUl:t is esszevet'l'c ami, :Ii meg:lllapicisra j urommk klll1~nkkaI, hogy on jnos elengedesi prolM. mavalkiizd, ami eliibb-u.t6bb :i!ml~ban egmdg,i gondbs SZOKO[t torkoHlli, b sajnQ ennek a I'eh~, r&eg~ az on kepletebcn is benne van. Viszollt az.;is ,&!hero. bogy a gycrmekC!tcsa.ladbaJ1J szcreme~lne. velni, A. rje maradni fog. a gyermdu: k6.riilbdiil1 Ket es fel tv ffiulVlll Cogja fcI ipn, hgy a S7.ii1d 1.Igy.ut egyiltt vannak. de m~ kiiloll. ts cz lesz :liZ :liZ id6. amiko.r a fetje vegleg clhagyja om:. Newtsa vism., eng~je eI! On az. el 'las ucln nem sokk.al a IDLlnlclja kapcdn ralalkorik egy f6r1I'lal,aki val6szinUlcg killf'rlldon eI, t:s a MagyaromJgan 618 mkon.s3g:l1 Iatogarja meg. Es a fidllc.sz fdrehet&1I :Ii masodik fe~e, ts 'Oil kiilfOldre fog Kalliimia gyer. mekevel. AzI hizasdg;ir minden szcmponrbo.1 sikcresnek mondhalja majd.

Dmk lissu. A tnrymn

e ,. 0",' a 1- lki tar-sam?'
I -

..Az; imtrlielt'11 imlm'l!Jtii.IIR m~ ~mdJStlt mdr M1IIlpoktflll levtlmUn/r, tfrrJluIt cMI:rltiink. ,~ tt'lji!-sell ~mdsba szerttliink. Rdjiuunlt, bogy mimUI'lr61

llg}allugy go~uIo/kodunk. tgyj'omliJ, .4 .rtilnllhryimk, vifdgbitdnml:,. "lgyalY1ZlJkilla hl',¥Im jdrruJr ht'. Mdl' tIlldlkozl'lmk is, h 6nliteJ:l sJlzndml'lOt ,vagytll1.k. En MlIin' armJiTfl. mint tgisz #k-It'mhm mig mha, ptrlig mar jovaJ t:lmUbnm 55 M, Il idn! p.l'rlig csok 25. A.zt hisrrtll, rrJtIllJJ1i1mfllTtl. altit egisz ;Imrubm
II

nwnl

Jot grmdolom,

Imgy Ii il .kll."i t41'Sllmr - fOb

Koovcs Uram! On azek kmt a. ferflak ,ked rartezik, akik hamar Imm:k su:rclrnesck. Ahor0sik6pja clil'1.ll'lja, hagy
dcg SOK kapcsolata leheteu, p:ichuZilmoviSZl)Illyokat fol}rt3tha[{I(t, l:sv:d6rnnUJeg kel b~ ~rekdc is :illnak mar a hata m5gon. Mos[ iismb szerelmes, Cs a v:ilaszronja is ha.mnl6k6ppcn fre'l all irnlll. ViSZOll1a. ,baroszlropokat egybeveweazt ajanlom. hogy ah:i.zassag c.sztbe se jussen, de meg az &.v,eko~I.[ihi!stol is 6vn::im. Ugyam amikor egy :fedt:1alan 'kczdik meg a !kezOs e:lcriikc[, akkor on mcgint c:sa16dik" megsemcm: szam:i'!on, es el bbut6bb ctt a Mnyr is, megaalja, az.cin eJ,v:ilnak ur'alk. Arra. azen 6gydjen, h gy ebb61 a kapcsolatb61 ne hagyjem hofua ujabb 1.1[&10[. ••

Kedves l.e\rel hr6! A hor0szk6pok alapj:in 3. ferjc: valObaJ1J filtikeny. I!s ia8 szillc:i befoly;!.sa, alan :til, aki:k s1..iJl[Cn nem kcdvdik om. Ferjc sziileinc:k nagy szcrcpuk \I'lI11 ahbarr, hogy az onok h:b.:lsstga megromlo[t, meg akkO[ i •ha kilomC!tercek'bell mcrhet6 dvolsiigra elnek ,onelta.!, Erdek:e m6doll megseffi fogn k hivatalosan dvalni, mertamlkor ugyvMbez fordul, eppcn akkor Ic:sz :I munkan~lkiili. A fcrje ri:ividebb hl.l23VOn: min ugy dem. bogy dv.lllal egy .hossru kUlfOldJ munkir, amdyet val6sziniikg jiil megfiu::mek. Igyhosszabb iaeig lesznck [~vol egym:Ist61, es 0.11a IaIWban maradhar a gycrmckbvel. EloorduIhar, hogy cz clvoU~[ j.6t Il:Sl. mindke[f(jjiikm:k. 6 amikor haZiljon, mar masktm ert:&cli ont ,6a kapcsolanlkar.

fl.~*

IBeres AI,ex.alndrafitneszedzo,. e,gykor vUl,ag- es magly,ar bajnok, balrmennyi;r,e I a racionalitasok embere alkil a ".fol'don ja va'Qlyis, abban hlsz, amit lat, m,egis, meqestek mar vele' olyaln dolgoik, almelyekre nines logikus magyaralzat

Alexandra horoszk6pjarn pilIlantval azonnal I lttam, bogy nem 1CSl.kiinnyti c"Lcueri:<l.rol besdlgcrni vele, Kcpletel:ten kiemdtek a foldies jdek, ptld:iIJI lett bolyg6 fogja kozrc a Bika jcgyeben aU6 apel. esaz aszcendense is a fOldics Wz. jeg)<'"!!ben :Ill. Am goadolram, taldn kevesQlyan elrne.. nyc lebe[, arnely mlsetikusnak O1OIl&ha[o. - Ell bizony jel IIhod a horosikopomban. amelyct valamennyire ell ls i merck. 'Iudod, nekem nativcs keromban mar a ritmikw gimnasztika voh az elctem. majd ke obb valogatentagja voitam liz. even ai, al.uran pedig flmes:zvilagbajnok lettem. Espel1016 veltam, 6 inkabb a .kemeny munkaban, a seergalomban, , kiClnisban hiszek, nem annyira a csodakball. Ezzel csak all kivanom mondani"ltogy nem a foldOIl kiviili dolgoklolv:i.rom biwnyos dolgok mcgoldas:k ALI i gondelom ugya.naklror, .hogy vannak olyan ezukeim, amdyek lelezeserc lenyleg nina; logikus magyal"liZ3r.
efCS

B
•,

SZO'IIEG' IZING KlAAA .
,u u.u

······ ....... ···.·· ...··.. ···· . .. ··· .. ·· ·
un.un ••

u.u.,

u

- Mirr grmdIJlsz!
, - Ax ernJx.n:J< kfuOlri kapcsolalban foocztem at fd. Ptld:iul 31 pillanatnyi gondclarok irzikdf~ben. Abban, hogy ha eleg sokal foglalkozunk valamiveJ. az d6bb-lJt6bb bdroverkczik. - E-arL1a rJ01JZds tiimhryhr llkar.sz Itilyukm/tlil - Tgen. wan ... Penmsan; arra gondolok. hogy ha eroscn konceneralok egy emberre, sokar gondo10k ri, akkor meg~rzi. - Ertnn, ubdt.iJ te&pdlMwil von mO. - Tgen,a miikOdik :17. l!'le[emben, az melme"k [ov:ibbi[' a es kOZVclilcse, ,ez[ SOk.s1XU crzekelem.I?i!ldaul, amikorgondolok valakire, amikor

NEVJEGY Bert's Ale.\"mulm - Be kell vallanom, hogy 1Uv6 Ahogy tal:ilk02:mlllk, [og~on erezu~m, IlOgyo akknr egy zer :II telefon. ~s lesz a fe~em,. es veil' akarom leel ni az ,eleremet! vagyok. Nem gyclfmekkem,. Fi lIIt'szet/zo Hu.sz ·he korombandsseehaaasedtunk, haaem felnon fejjel hsjrcttam el'pen 0 jlcml!i£zik. P:eldakent Napjcgyc: Bika es az vah szamnmra az ,~u1ekl!S, annyira hiztes fejcm a..ke~eS1;tviz .ahi. Tebal eml.itbemem .3 ferjemc[, nem ASlct'ndensc: SZll)': vruamennyire blszek, de: nem velramas ~rzeseimben. hogy meg.3 mileim se:m. sziiksege • hogy egymas mellen Frrjr: lcero.ezlik meg (ii[~m. 3 I:inyukl61. aki, allig mUlt a.csod:ikban . .legyiink. gyakral1 meg ~ik, hogy Bfll'ml Krisztiau ha ra goml.olok.valahogy I) Is luis-dYes, hogy jol a~gol1dolr.ad ee £Z[? Vilahogy - Vissza kt'll tlr,um It ram gondol abb n a percben, IJOr01Zkopoaboz: n Ny;- iik is PO'Il(QSQII tudEak. hogy mi ,egymashO'1. Foros .lasjtKJlbtm Inrlozk'Odik a valok vagyllnk t.;, a[ mind a mai lm1.pigreljes megc orr<:.n a u~lefonom. es 0 Napjcgye: Oroszhin Neptu,mlz • .Is RulinoDz8 van a vonal vegco. 'Iudom, ·ezek bizonyoss:igga1 rudnm. Mom:ld meg. haa ferjem ASlCendl'IN,': N"ibs fdismerke nem d~ja vu jdcnsig. akk:or mi? ap.rosagok. de ullin nevezhetem fi"yl.zigk.~p€lolailliarra Gyerwrkiik: az i1yen eseteket rnisatikus jelen- .Ezt .az tlzotiri4btlrl rtf!;"Marnac.;os felisrda/nak •. h'Ogy lrlu.mek misztilllu llmnl.ytk els8sor- J1It'rlsIlI!k neveziN. ~KJis ha van eMd lle.t, seg~lmek, amelyek jelen vannak Btl rllll P{III JU( akkor ott .1zi1ll;'z· ismer:tltek l'KYmt1st, .ta14u lum kulftlJoli', de mnikor clen~mben. Nal)J't'LtVC: 1\/[151''':0 o. ~ baZlljossz. Ilkkor maT Il:t!11J 1Zl'rl'tmi kap~sofat6ml v,O/tatoM. estllug az a - A horosz.kopod szn-i,u Aszcendellsc: NyiLts il tll.rlod t!zektt· anny.ir'A Mgyorl jok Q meglrz/seid. ~pcsolat· nQTJ re#rsiiUJttt'tt.btl nkkor ualami minu. Nen.J gOrldoltdl.tJTTa. hogy kiJ«.ltsd· miszliimsr,ak .. -Ez igy igaz. soksmr haUg;uok i - Ebben is van igazsag,. men ,dolgok misz- tzt l'KJ rei"kn.mdrios hipTltJzissal? rajuk. -Em, eszembe scm [umn, ~ nem is fogorn. 'rikussa.g.a'l olyankor erz·em. am.ikor valami - A horoszkopod miht mutllt. men: azr SZert'tnem, ha a mi kiilonl!eg,es tahilkonagyon ki.ilo.nlegn komyezel ven koriit - Tenyleg? Mit? p.eld:iul Burrnaban ereuem ,CU, arniko.r :z3slll1lkar rovabbra is a rejlely j6~ekony homJya - Azt; bOD aminr jii,J a meglr:ds, "gyo,,fedoe. em is szeremek semmi,t megllldni !1. Dkltor mlglrktrzik a .raciondlis gOlld'olkodAs Frei Tamassal. reszll veuullk egy Fold' kiiIiidow· eletemblil, egyreszrmn, men nem him llur forgadsan. 'tr, abban a1. o.fS1.:igban is, Is "Jomban t'lItezdl!sz. "DC'ilLiI,,;: IJiggy-t rapasztal tam ,. :hogy minden teliesea masa PlIt'girzishen? liD idtJzik. hogy tabbszor benne. masreru. ha megis volt ilYeIl, akkor sem sz,eremem mcgr.lldni, hogy ki. vobam es miket gy6z II rtJriotwlittis, -miur amnmyiszt!r terer lkem mtikodik, minden olyan mi.suikus ,e cselekedrem, A jelen ,c!letetrn!retllem elni. aleheIUirz lkttdbm a mgaiJIzmak:. valom:rude.n. At. a hell' nagyon m.cgfogan, to legjol:lban, segiNe m:isolmak. De Ita. mararu- &. tenyleg igy van. Utod,. igaz ram £z a ~bi,.. es kiill.onos ckl.esek keefrerrek baralmukha. lwa,g", hogy k.e[ Mobal aJlo.k a ("dldon, i!s hiaba Igazad van abban, hogy amikor 1<i.iUiildon rol6gw vagy. mondhamal meg valami[ It noI'O!1Zwgyok ,~r:zelmi bealJi[Otts~, hiaba jon a megkpomb6l vagyolc,. r.okelf'rt'sen ki rudok kapcsoledni, es korll1yeb'ben keri.iliik mas I.elek:ilillporba .. -lrgymhtb; Kinnelkedik, ho,gy f1Z nnht!l"l!k erUs, mit miadem alaposan meggoml.olok - EI6fordult mdT. bogy lutho v4gtad II meg- De ezr en az ismem eggel magyarazom. Men .ftlnismemek, mer:t iIZl hiszik"hogy sz4mod~ rail !Ulmerll Ieg/imlo!tJbb. miltiizbm nt/utI egy idegen or zagban nem figyel.nek. nem irUst'idet. is IU. ttDtud dllo tltJyt'k lze.rillt fgy· II cll1fAtljelent mirulen" Ez egyben a karmtlJ d(hIIDult, at' az.td" C'SaMdtdl. mer' mlg.is ismernek fel, nern vagyok .kozeppomban. valok, relj:esen fella7.ll1 3 is. A t:laMd IImhozDsa Is lil1zelarta.sa; ami jobb 1m vo/,w. bn 0 meglrdlt!itlrt! IJllUgl1tsz1 sokkal nyitonabba a sz.iileidflt'k 'lnlJ Iikernh. - r~n,pe~. 'U'~etek mim1ent hamar mcgclda.- mindennapos odaHgyeles,. a koouo.l!.
rahangof6dom.
csak megcsorren

em

nl, legyen sz6 emberi,kapaolatokrOl vag)' barmilyen szcmpontr61. Volt, .!logy ugy erezum"valakivel most kellene .I'eiiln.i bcszeIni, m rt C'1. fonros lenne mincike£lonk szimara. De valahogy,elvi[(ek a hc!tkfunapok, agyer:melcem es sok minden m~. U[olag ibebiwnyo 000[£, hogy kovemem kellett willa an, amita m~e~m dikdlt, men

vaIami ig;win j6 dologrollekmullk

..

- Hiszel n t:Soddkb~n? NemarT'tl g.olldotok pen:u, hogy pllddul mtgje/nJik elbtte:d VlllaPnt'iyik IUTlt. halll'1TJ 11"11, hogy 11 JlltkiizttapORhan is .tiiT.tl"brlJlt'R olylm do/gak. nmf!Iy k II flJisztik~ MugOTi4jdba tllTtoznak:

- ltDl'm4T ,dlja VII, bUsed? - [g.rn, llagyDn sokswr volt olyan, hogy ismero.. sek vohak hdye'k. mintlrn mar jimLm volnal'){[. De a Iegn.agyobb es legmeghacirozObb a. ferjemmclval6 [a.!:l.ikoz:is- nem mdom, hogy d~ja.yu \'01[-(' vag}' valami mas... - E:u bogy lrt~d?' - Ugy' kezdiidol'l. hogy 18eve5 koromban fell~l!Irene az ero.cldOdesemer egy :Il.u... es amnnal. limn kezdrcm gondoHcodni. hog)' honl'l3l1 ismerem ... Men bizro n rud'ram, hogy ism rem, de addig sosem rahilkoz[U,nk. ...Talan e1. al'egmegmagyalram mdanahb elmeoiY, talallmrcis a:z. ,elrtem.'ben.

- Igell. £z fleii.mlaJaI.Unyleg nem a. karrier sUmit. hanema. csalad. Miel'on le[_reholtam velna a.ajar csruadomat. aekem addlg is a __ d voh fO.l1ms, ahol felnorrem. Ut:ffia pedlga _~jat CS3l:id.om. c ajnalom. hogy 3 S%i.ileim,egysege nem mandt meg, a wllisuk ScIOmonis1got okoz:on nekem. de mi vel tize:nnegy he koromball [Ontllt, a szemelyiseg.eme[ Gem befolyasolL, Na,gyon j6 ka.[}C501'atba.n vagyokma is mind a ket . :ziil5·mme.L Mindeneseue teljesen megdobbell[, hogy 3. caHd egysegnek meg6rn e a S{lf feill.da.mm .. Erdekes, hogy e:z egybe_ik
3.

sz.andckommal ...•

lotto.n.k:

'"Uram, nem csoddk:er:t es ldtomdsoktrt fl.hdszko,dom, . csak erot .kerek· « ~'etkozntlp"'o.kh~z; Tanl~ ~eg a k!slfPesek
muoeszetere:
de Saint-Exupery
ABIG'~L: A n~ nekiink. magyaroknak zab6 Magda biih:ijos fl:g~Dyebcn egy~. odatev6~ 5Zob rca! fum Ossz.e. De en:!emes au i mani. bogy Abigail bihliai szeme~y voIr,. aki j g;ival 6 ruleJm~eve:l rett csodar, ' eu.d 6rt! 'melle ki
kere zreny kul[ur'k:orben a keny!!r Knszrus Irc:srer, abor Krisz[us VereE slimboliz:ilja. harmadi]; csodds - modem zOval- "lrapJaI.ekkic:gC.szirQnk~ a. 6, amelym:k erteke \ralarnikor az aranycval veu:kedelf; ,e bir rna sulyo dmad oknak van kiteve, azt enki sern tagadluuja., .hogy rnew!kle[es fogyaswis Ilelldil nines eler. Ez:ect koszomik peldiul Lengydarsz:l.g.b n . ftis en h za ad kat 6 kenyenel C.s berral, ezzel kiv.anva nckik e szulercnd5 gyermekeikm:k bOseger. bo.ldogpgor eSi egesz.sege[ .

Antoine

~.TEL.-ITAIL=A

David kinUy szereLmtt.

AUCE CS'ODADRS.zAGBAN:

·okunk el (I konyvelmenyc:i kozecanozik, 01za1, Dorothyval e annak egln vadzslato komp'li:ni:l.javal egyutt. Ma m:h tal n azegyik mii em rudj31 felv·cnoi aver: enyt H:m'Y Pouenel, de erdeme ujra k zbe vennl (liret. Lewis arcll, a matematiku pa,pb61leu lto' meg Frank B urn me: d:onyvszer:z6 ugyani5. ugyanllu mendja, mint MUllu Peter:. nAhol nagy a szereter, on mindig [om!ltnek cso(Mk."

riplkus. zeeepe] benne egy jimbor paraszr· !:iny, aJb f:icn IDem az eraob . Egy barla nghol. crye m gjc:lem el.liuczuz: Marl . A 13l11ynak. senki scm hitr addig .• mig a zuz paran "r pusz[a. kezzd b6v.il~. fmrast 11 m fakaszrou, aminek gy6gyh6 hata'a magn sk~m vonaotr a ocniika'r ,e! rn gaeehetetleneket. Bernadene cubiricust Sl.ennev.auak; te te kes Ilb scm e en aldoz lUI n enye zetnek.
1 ir6 Hive k.onyvc!ben Igy magyar:izza a megrnagyararharatlanu ~Te nem hi zel a c~ol.:liik.b n? Nezci ak, nc:m gyozhedc:k meg, merta ada legfohb ismcnc[ojeie, hogy od'ialo - nem IdleE biz-on i[·ni, minr egy elen ni renyt, nem Jebel ... em dore, mennyi egtani lorvenyck szerint megj60lni e k.isz!mftani. A csod megllyilatkod j formail em kOllnyu mindig er;t;tkelni: nem j r mindig ker loon, nern lebec lefenykepezni •.ninesenek [elekkOnyvi. m anyal<onyvi adatai, oda egeuen egyszeriien m gnyilatkozik, .. neha c ak sokkal kesobb cniilk meg, mi volt a od, llogyan avarkozcn be :liZ c!1 runkbe. s mi v.ob e beavatk<ou banlermc zerfOlorl[i es odalar.o."

MA'RAI 'SANDOR::

BIBlILA:

Ha e szent k.Onyvekben

ldn csod ren:le:krol beszelunk. je-tU . Krimu.sra kell gondolnunk.
hi zen ez;ek c:Iv'las:l.'tha·tad floka nc:rnelycu5J. Csod:li szokatlanok - .~Iclemmel vegyes tisztelecet es :ihka[Ot kdrcnek. Halottat (elrama uafl'i, . vbc:n jilmi, .3 vl1.b61 bon varaz.solni. ennivalo[ mc:g.sokszoro.l.ni- ezek a odak lsten veg[elen j6 agar & s:z.ereteret tiitkri:izik.

OOELHO, P:AULO.=Minden
kiinyve (A zarindokillt; portobell6i boszork' ny; a:z. lkimis[a; az Egy magus napl6ja) nen az elgondeldson alapul, nagy n me ak lsren, k nern .mag.a az ember Is kepes a od.ikra. Az ir6 valahol igy foglalja ome a lenyeg~[: ~:Val6j:lban miod·u egyc:s napunk oda. ha belegondolunk. ml. minden C·[[ennel velUnk tOEckeny kielcliinkbcn.~

KUlTURKt)'R·OK= A csodak terrneszetes flluoZtkai volrak minden kuluirkornek. A gorogllI~t r6mai mondavihlgban az i tenek csodlildtal igyekezlelc megreguHzfli :II reniten cs gogo embereker, .mig meg nem sz:lndk oke[: sZcc:gcnyOdl.iss'Zeu zunk nomu bolyongas.a. csodds kalandok ki'izc:peue mind-mind az c:llc:nsege vag)' eppl::n s.zi'ivcuege .i stenek maYe. . kercsztcnycg ,is megteu mindenr, hogy a pogany nitviUgot c:.szkol[liriha epIcse. fgy jon leuc peld ul a Me ill:6v:iros rnellerri Guadlupeban L rin-Ameriks rahin legncp~ 'Zcnlbb zardndckhelye, lIhol II kozepkorb:lln .c:gy megkere :uelt indian k6pc:nyen jetem meg IUZ Maria kepe .• feke~e Madonnanak ftazdn templomot emelrek, C.s napoma emberek cuei. keresik fel a S""lOn[ helyet, mc:gvalt:isravarva. LOURD:ES: .Es csoda sokszor
b kave[k~zik ... ! El.lropa £sralin vi] g Legm:ve:lc:tesebb c od [t\IO iOii!;c:tll bdye Lourde > lInova eVentC cobb milli6 zaranclok I'togal d, es (obb min[ bate-ter oo:l:laro gy6gyul' seol s;zamoba k mar be: hiteh erdemloen kr6nikak. kc:gyhdy fiim!ncle

NAP-C'SO·DA:

Farimaben,

,egy ponug;il f: lu kaban [Onenl, 1916 lava zan .. lozolc:g hdrom
paszrorg.yerek eMil j;clcm meg egyangyal, ki megj6soha: a gycn:kek t minden h6nllp 13. napj'n megUrogalja maid liiz M:lria. {gy is! u, 1 len anyja hdrom jovendolest ~ruh el a gyermekcknc:k - ezeknek igazi j.c:lcntl6n a vall Lon nzck mind II m i napig I[or,ik (tjiiker. Az el 0 keno lI1 kkor .oly I. vilagMb nlvalleheteu kapola[ban,a harmadik pedig aligh nem II n. J ';no Pdl c:lleni,

»

evtiz,edckkell ki!sobbi rnerenyletrel, Ami meg h:galmasabb::II ziiz umls:6 megJdene et Napcseda klsenc; az egitCSl J'rsz61ag lerert a p~lyajan}!, Cs k5zben odaJ tns 5zinekben pompa~ ZO[l, hervenezer saemr rllIll:llgy amul r ra,

SZ.EI,'ITIEK: Ha figyelme en
r.anulmanyoZl.uk 3Z c!1,etiiket. I:hj u k, a szeOtte \I' l:is follyama["hol nem fdu!denill l.iik~gesck kivetc:lc5l.Ulajdon agok. AlapJ.!,ovcrelmeny azonban, hogy az iUeto ilt gylelkuen 6; 3 tokcletcssegr,e torekedvc u:ljeit emindennapi kotelc:s egeit. A boldoggd, illewe sunne 3\13.tasho1. pelszc a k:in.ooj;og szerilll[ z ercllyek hasics korUsan nil s7.iik cg van od!akr.a is. Kivcteit kepeznek a v,erranulk. hiszc.1I maga a vcn3nusag a hit szempo.lujib6i at i reni kegyc:ll:m jde. Mivd .31 v.iz.sgah oda tenyek alt laban tesri gy6gyula .ok. C1.l!n sziik c!gc , hogy orvosokb61 iU[6 bizott~g is [MUrna a c:sod~.t. amdyet v!!gul is .a mindenkori papa zenre Ithet, A u ntek k.OZO[[ el.5kclo helyer foglal e] mi A[p~dhhi, E.rzs~be(iink; abaldogak kozott pedig ok mas t:hsaval cgyiiu Bardlyany-rranmann Luzl6,a kormcncli szea .~szeg6nyek ervesa."

NEP,MIESEK:, Csoda lenae, hogy :IIkUlaLOk szerlne a mienk. magyarok6 a v.il~g Ic:ggaulagabb me oon.cse? A magyar nepmc:sek h6 cilnek [ebbs c: az eur6pai tradici6k egyikeha em tarrozik: ol.yan n:.rmCsz.erfdetri lenyek, akiknck kalandjai szerencs&ebb tonellC:lemmd bir6 szomsllcda.ink sumba cnhetctlenek. osi, mi.rikus elemeker es motfvumnkar tartalmaznak, Gsod:is [oncnetc:,ink a1. egig trll f:l.rol, a Napor,a. Holdat 65 a csUlagokar kiszabadh6 hOsokriil, kik az ,elcrad6 nun barcolnak a sarIdllYOkkal, mind-mlnd a. valamjknr] [alto hiedelmekbal tapUlko1.nak, es Icgfobb ihJclojii.ik z igaZ5agbav,crt:tt bit. a jarekossag, a kaland szerereae - Cs pc:r'Szca csooa orome. IPARAPISZIIICH~OU~)GIIA:
1848. marc:ius 15-e nekii.l1k magyaroknak Feledhererlen nemeetl ii.nl1cpunk. De eaen a napon tonent meg valaml avildgban, amjr az C'Zotcri hivcU a. tud.ommyos parapszidlOlogia

gy

rom.

VIIILAGIICS10DIAK: De ne
fdedkezziink. CI az emberi eeljeshokepesseg nagy c ml:ih61 sci E muvek mogi:itt & szc:fogis. hit, kreuivids. szellVccle ~s k.onnyek. 31.3Z IIcmegysu:r sok-snk ember halMa is megraWhato. Hlszen az 6kor hcr odiajallakrobb igc[ rabszelgdk t:,phenek. cs mi magunk. ernberek I'usztitouuk el - ott van koczOt'tuk 31. alexandil'iai vilagit6ro.rony; Anemi z remplema phesz.oszban k a rhodos'Li kolosszus. Egyediil Kheop z fara6 piearnisa maradt fent kOl!iiliik ... De 1I; vil3gc:sod~ink tobbseg~nek i mcgvan a maga tortl!nete: rejtel}' Cedi a mex.ik6i Chkhi!n [rui plrarnls epitesenek [i[kat fPpCI1 ugy, mint a Idnai Nagy Falet.

Z.AIRANDIOKHE.LVIEK::
M~ria or dgaKeflt rekinnlnk magunkr3, is val6'b n: a. magyar

zaclndokhcl)rek [obb egc a

Un[

da[Umak~n[ t nan k mmon. A'L amnik i :fox novcrek hauDan halla.tsz6 timkzares koppanasok mintha c:gymasik vilag iiu:nctct kozverlumek volna a. helyninn: scn:glett md6soknak ... AWta i .kIscrt a gpndo.lar: .3
megsziiletesenek

tonenelcm folyaman felbukkan6 csodiatcv5k hasonl6 kic!pcuegekcu murattek, mint amiker ke ei utodjaiknal, a mai parafenomeneknel viZ5gal a puapszichologia.
,68

ziiilio1. korOdik.. Konny~ Madonnat latogatjuk Mariap6 on, e gyogyh6 erill tlllajdon{run]\: a Mirianos.ztrn CSOdil3tO n sdp, gOdkus templo:rnaban It31d.lharo Maria-kepnek is. Az ide: unndolld6k, a hivdk: serim ·lUI Mari napoma tesz Odlk .. de Z[ is mdjuk:; mind n csoda csak akkorlchcl relje • ha a mcgvll ban rbzcsiill3k valtouamakcg sz. adcligi. tiszcitalan c!letuk.6n.

*

ezoteria

Az Oriik Elet for

,Ollnnl!jon_ ind.. 11tatds, hOg) ippm lultli is nyugttt.; flloZlifiJr II1nulj tlZ tgyrtnntn? Ntliln mArgymlltltkomdbiln isfog/Jz/Jr.Ozt.lrort ,rr; a limJz~ VaDtm!Lg a ClaMtJl~ with /JOlt o!yan. 11DfJf!bhm az irdllJHogy [Jist/i, amirtJl plldduJ hal! !lin az. U!.tltP
In.przi.m1Jflkbllri m e _ nr.-iali__ ert r--.,:lIt. &a an ,--- .;" .. n ,~ ,~~ _p rn ...... ---

--H

Szerkes.ztlosegunk eh~rke'zettnek Il,atta az idot hog" bemutassa '[an Bence' Las.zlot, IialpunkalUandd s.zerzojet '" "", .' Ellozo esa mostam '1 apszamun k'b··'· IS to"blb nagyo,bb. ,I an lellegz.etu Ir,asat I~OZo:ljl{jlk,alme1lyek.et sz,a~ert{ji
I,

miinosegbenjeglyez ..
hogyan villik eg}'r,e:S7.e:neaga1.6bb . az a szellemi u[,amdyc:n mindig is janam. A mel)' ege k1eu1c:ttol fogva adou volt, csak a formak valoo·z.rak idavd. 0 a J1szicbol6giat 6;. a lelektant rilasztotta, en ill filoz.6fiidr es a ,piritualids luj,h- C2_z_cl tii!relc:tesen ltiegeszltjiilk egymisr.
(JZ,

SIERZO-;-IZ:I-NG·IKi.AAA-

den c!n:lekel.es ez az egyetemessegrc ~Cirek.vo, szc:nclgaz6 erdc:kl&l6J val6iflule,g mindig i ajatom less. A

legyerlek c:'lbhetiik ezek a mindenkit clrcl:o bd:it:lsok. A Rozeli jiillobl'n ml'gjtltllik utmU14tO KJlijll'17J!t1Jl'S iouit'd njliniod? Mindenkinek. t'GY
j(j'ntR

vilag u:ljessege e~dekel, hogy inhon es rrclshol. oW kulrurakban hogyan einek, mit gondolnak az emberek,
A fdowfiai ken!! c:k izgamak igaziin: honnm jovilnk. hova megyiink halalunk limn. van-e or.aklc!t, van-e

rlmuu

utmu[ato,

men ez egy olyan arnely a zendgiU6 es

tCrme:zcrfoloni.

ki ada Is-u:n.es

ruddrll'Ottdl,

lIZUwg-

:r.ulc:im mlndkerren ervosck, eli -

CStTfpfkm, a l'ilz.O'1

h Eeves k .remban cIvile egyik mvml1rCu~Ic. hogy ka:r.veden kozelb6] lassam. ntilyen a gy6gyWat. ilio,r e _il<iou meg bennem vtgleg, hogy

bogy fntgt.a"lIllad
litl1ni
II

ji/rw/. [JilD QZ.J, tor;okltllJ mrghajbflOTUJdll. Fill tlgtJ1!ftzD

bdtorlt? FcHt ~ bborh cgy-zern:! Mondta m.ar. hogya viMgunk kezd c:gymJist61

nem az ember resti. hanem lelki egCmtg-evel wrok foglalkozni. Az elmeny a'k megeroslretl:e bennem

en

mi ada az ember, mi a viswnyuk ehhez Cs mit gondolnak errol mas I1epd;, rna kuhlldk. md korok embesei, Nagyo.1I okar ranulram, es ranulok 'crr51. Az c!hcrnet egretlen ,csodilam um.zasnaklartom. fulyam roo felfedahvagya es a nagy

I [$1161 gos roredezeH!!l.ct kiilorlbozO fonto Ikerdc! eire advalaszr

spiritl.l'ali let51.emlelet oldal'rol. Egyfaj'[;! mediraci6 konyv, hoi J1ovid. :fejezete:kberomorf,rve az rler c:gyesvcrftle:tc:irol kapharunk magyaru.atot: hogy rni a boldo. sag, mi a
II

dmvolodni" d ez nem

nuksegszeru.-

az akkorra mar mcgs-zilaroult meggy zddest, hogy u ember nem tenc. okkal inlclbb a benne maz.6 wbed M. riS7.tl sellem, Akkor mar e\'ek ota r nd zere j6g gyakorl6 voham. aki eppen a buddhizmusal ismerkedeu, Az iodin t3,50m

en akadily .. Az limn mindcnki, m remp6ban halad. vaWti mindigkiil el(lbbrc (art. Amit megtiUllll ram ,

felimteresek, eszmeMsek. boldogsaga vczCt. Igycmc:m ezckcc:ta fdisme[helker mcgosz,lani masok'kai, C1lI!n
kesdrem nemcsaktanltani, Ilam:rn

hweg. mi a szabad53g. A kotet ana rfirck.szi:k, hogy dmll[3S5a az eroberi elor tdjesseg ~t, csodaIams eI1l~kht~

Hogy
az

zelleml

U'ImlU tast

adjon

mindazoknak.

akik a. mUlandilban

imi is.•hogy m~g szc!lesebb kOIben

Iwmlkusnak mondh 00, nem voIt el6uneny a "aunkban. A
CSllUrJqJ

azc mindenki megtanulhuja. Ezc:k csa'k olyan endemben paranormilis ke~~, hogy~ kfimapi gondolkodlis nern [arlja nnormilisnak", de mindenIU e1sajarimatja dket. Harem gyermekiink peJdiul renneszctes1lck
ranja mindeu,

viligliI keresik.

orol(lf[er es a Spiliruilis cuekd(

Szdmodrl1. mit jl'km 11 spiritual/ldJ? Mt'f1fly.irl! tIITtod magl1d l'zotu;ikus tninnk! Az ,e:wteria kifejezbt rna

IJOg} 11 rolertfljil i/yt'n

IIlb-

tlkbm flaM tlmllyUlistJtl II spiriruolilihhan?Nttdn ,Q ftks~gul is hason/d

btdUiromigri., rdxit ugyonuKJ mkkli. rgJ.m mIg.fogWkozik is t'r'k? F'e1esegemkIillikaigyermckpSli ho16gus. l,e:rapcma. KOzepi 1m1 ' . OSlEilyr.irsak voltunk. na,gyon fta[alon vlli:sztolruk ,egym;ist. c:kunk ncm a parva1asu lab irintusj ~teka. r,elldelrereu. egymasba S7.cretve. biz.v;,
'emriin fejl6dvc, cgymasc

tal, hogyan jarjanak u.vl:gc:sc:repeken, es II legnagyobb tiz.evc:sen mar par.b.son jar. Vclem cgyft[t cmuljak: meg, fodc:zik fet a vil g i!s onmagu'k kevi!sbe ismerr, .rejtetl aspektusaic. Nl1gpm sokftk JowGG111foglnlkozol.
iirifijkszJiJ tr OnHt1Jt'1?1i triningrkkt'£ rikiin jdrassal, tuumi oJaauisJal. lnissaJ, zmit1f!£ filrnkiizitisHl ItIllOjdball 'iMk Is "mjruk- tlZrtNi ,~gtUi?

mar ok i

megtanul-

~cc!nik, pedig ennek eredeti idenrest' egy.szenic:n "zan ~c!rD. Ana ural,
hogy az. eJemek vannak olyan n:jtett aspekm ai, amdyc'k els dnhesre n m maguknil ~ner6d! k. Eaotedkus beavatonnak lenni llnnyil jd -Dr. hogy az emh -r mar hilj azokar az :idago gomlolkodas dol dzinleru· le~l!ket. DsszefUggeseket, amel)ilekct <Jj koznal'i elitdem kieptdt'D fclfogni, vag}' egy zeruen nem 1al at. lIyen brclemben ezmefikus frond:. tartom magam, es esmim. valaminrvcrseim cppe:n ,ezr az c:zoteriku[lI.dist n:sz.ik cxou:rikmsa, azaz mindenki ~ db.llc:tovr.

tijbb mint hu z '~ve vagyunk Idki cirsai 'egymimak. 0 vigigkiseIhme,

tam

Val6j<ihan .l1chh lenne egyel:len foglalkcn:lst vag)! rimllist a Ilevem mell~ rendelni, Ihiszen re:ndkiviil sokrCn'i mindaz., amivc!. foglalkoz.om. Min-

gaM

*

Alkar vonaton ~otyk.in{jdiJnlk Luxor vaglY Asszuan fele', ,akar az oaZisokban tur,azunk, akar rsak IKair;o ut(,ait larjuk, Egyiptom-szerte, so!k~el,e'lathaltunk. te,herre mes2elt, kupo,la formajuI1ep,ltmenye,k,et. Ezelkval,ojalban a muzullman szentek tis,zteleter,e emelt
s.'ejksfrok, ,am,eliyek,et meg manapsallg is, so!kan fell'keresnek.

A

SiEii'ZO;.FAii·W·C·[Nm~····"
u.'u .... u .... _u ...... uunu uu. nu.

" ejk" szO arahul oregam tOl'lSi vagy fahlsi vezetot is illerrek, illemekeu.el, a tlrulussal, VaIlasicnelemben Olwnban a s.zenddm riS'ltel [ rerl1t vagy not Iruh3zzak fel vde. A szentseg legfumo bb krilcriumaiJa csodik. amelyek u ~letCt kiserdk, wgy pedig a halala utan kovctkeztek be. A ejkc:kcoJ azt feherdez.ik, hogy 3Z isremol vaieS ruclas em' peciilis F.!.j r.l.j val wnnak meg3ldva, Igy :kOzvc:titO sz..erepct 1ri)ltl:nekbe isren t!s ember kazol!l. A ejk dmct clnyc:r6 ferfiak ~ n6k

or a:z: is ceszesUlhet belole, iki ,tsupin felkeresi a ' lrj:k. Ez ur6bbi ~enyezOn alapuJ:a sejk tiszreieIC.
A muszl1m k kOmtf32 a szolW rerjc:d,[ el, hogy a szenrjeik mind rlszrelet ielldpeiil ,eg)"sin allltll_nak fcl,ez tlh:ahiban egy &hem meszd I, Iwpolis c!pi.iler..A sir &lail kivUlrol. t!sbelUlr61 egratim dIsz11herik Konln-idezetek, festett Cs bekarcolt bdk, jellegzeres iszllim mo[iVIJ~

embert idem,

E - on VA nTE ETV

mok (peld:iu1 ,Kaba-kd rajza)" Wcrvc az. odalirogat6k: bevt!sea vagy hennavai
fcUrt neve, llleree [enyedc:nyomar3. ejksfc azonb n: helyenkem elrerCsI

Ilobbseget az cgesz mszagban 'ris.z·[Ciik, kulnmukpedig _ Illcpi i 7.1am v.allas egyik f6 eleme, A jclemo ebb szeneek Imellett. akike[ az cg&z omJgban tis.zte[C[ Oyez, szimwan helyi s.zc:nt is MI:CZik, ax u_gy!lc:vezetf ftfalusi seikek • akilmck
a riszeelere nem (ill orruig,o merc:£,cket, azaz csak a falujuk haclclig t:eljc:d. A n~phir ..zerine a szem j6rekony hawu, aldast (arabul: bara_k,a) sugirOt, ame1y am:rjc:dhet lesz:i._rma_zottaim, ki:ivet6ire.
70'

murae e jelle~tes dpus~6L E1Mordulh I, hogy 3i ku1cikus ephmeny nem kupel ,hanem lapo , vagy egyiiltalin oem £eden. illeEV"C:egyes .jkskok: gyak.ran tiibb res7.MI atlm.k. Sat van pihe'Ilesre alkalmas helyisCg is. Gyakr.w mrnmak 32 e1hlUlyt .sejlmek em' vaID' [obb qeder, aid a .,sejk sz.o1g;i1oja" cimet viseli, Ezaz. :ill:ls :\ItaI~b:map:ir61 £iUra oroldlkiik. t!s a sirl:hogat6k adorrui11)'lli c:gCszidk lei pl!nzben vagy rermo.ny-

,ezoreria

ban l"kom aid' os cro meg [obban rnegnoveli a ssent aldasat. Peld:iul

Medinet Habuban ejk Ala ed-Din sirja kozvetlenulIll. Ramszesa templomar ~ szent 1k6rilCtet kOrlih'c:vil fal rnenren leu fdepit\,c, ponrosan a
zenr-to mellen,

gyerrnekaldaserr. a haiadonok redig mieldbbi ferjhc:zmene[clcn kon~'orognek a sejkhez, !i!;7,leletere gyerl)':il es fii ((jlot is grUjtanak.
Ha eg)' muzulman felkere eg)' ej-

FELAJANLASOK A SEJ NEM
Barmilyen ejksirba belepve c:gy sza.rkofiigsz.cru lri.&ihralalu n k, arnely a kupolas sirhd)' kozepen helyezkedik d. Am az i eIOfordulhar. hogy rnindosszeegy kOr:ibla, .I'aaszrnl. gyekcnrs:Wnycg, takaroval feden kohaJmll7.vagy e.g}'papirdoboz jdkepc:zi a sejk sirjat_ A Fa\..u.as szerkezeni, reglalap alapu zimbolikus sfrhely egy szines - aJtalliban az iszlarn s.,in~t jc:lkcpcz6 wid sz.inu - takaroval van bcvonva, amelynek anyaga vasmn vagy elyern. A wid zimi takarora a szent neve, illerve Kcran-idezerek vannak hlrnezve, illerve egy rurbanr is clhdYC'l.l1ek rajta, amely a sejk fejtc jdkepc:zi, Ennek a jehi~nek irnllyt mum6 funk i6ja is van, a sejkhez valo irnddkozas soran ugyanis mindig II szentrel szcmben kell a1Jlli, 1-1:1. 3. szenr nagy koz] merrsegnek orvend, akkor szimbolikus sirj;h rdcsozat veszi ktiriil. amelyre a hiv6k \lag}' a lilogalok gyakran akaszranak Iel kiilonb6",6. a. ejknek fel ianlou rargyakar (peldsul: a Koranbel zarmaw lapokar, amulerteker, imaflizeft, hajfurro[. 1 ebkendot, nuianyag vinigokar), A ra sozar Ike zulher fesrerr \'agy g~'ongyh:izbcrakli U fabol, rhb61 vag)' C"liisrool. Lehet visaon r Feder[ is, igy a sir cgy szekrenyre emlekezret. A racsozar mellen rendszerinr egy penzgylijlo doboz is ralalharo, illerve egyes ciksirokba ugynevezecr ~kivan agdobozt" is elhelyemek, arnelybe a larogaro a szenrnek in
szernelje
UZCIlC[C[

NIEMI UGYAINAZ!,
~szak-Afrlkaban es a KOzel'·Keleten a szent em be re'kre, ha.sznalt .sejk" dm nem azonos a nyugatl mediaban elterjedt es a magyar nyelvben Is megfog!llllt .olajsejk"(vagy csupan .sejk")1 elnevezessel. amellyel lrellds.zerint ,1I i'erzsa-obbl ment'en 'fe:kvd arab orszagok (Szaud-Ara· bla. EgyesQlt Arab Emiratusok, Katarj gazdag iizletemberelt, ltletve hercegelt lII'etlk. Ez ut6bbl dolhirmlillardosoknak sernm kazOk sines a mustllm vllagban csodatevo 5zentekkent emlegetett sejkekhez, aklknelu, tisztelet J ,Ieul srreml' k ket ,emel'nek.

keto akkor a sirba vala belepcs cldrr levcsz.j a labbdijcr,ezilraJ is megadva a szerunek kijiro risuelr[c[' Elman 3. Koran bevc:zero fejezc:n:[ recitalva lIZ oramu.r:mS j:ir:is:ival cllennires iranyban harornszor, DISIOf vag}' hetszer megkertili a sin, rnikozbcn tiibbszOr megerimi, vagy megc akolja a racsozaror vag)' mag:i[ a sin, A racseaat usi.aks1Jc:niP erinrese tlgy [orrenik, hog}' az aJdaskero vegigsimilja renyerevel a racsezaron azcrr, hog)' .bc..1D''tijtse" a. sc:jk aldasar. azaz a barakar, urdna ped ig rnagahoz vagy - gycrmekkel erkez6 asszony cseren - a gyermekhez crint! kcrC:l, hogy na1j;iri " a seik jarekony aldasa, Neha az is dofordul. hog}' II laroga(0 cgy cgesz ejszak.ar droit a sirna!. hogy haeisosabban rCszesi.iljon a seik :ild:i.cib61.

*

ben kapon fl7,c1es.:1. }\ sir gondm.oja, Ibbbnyin: II szenr piriuiali \'ilg}' ver szerinti leszarmezonja az cg~~ napor II sejksirnal rolri, mialau ,I iarogar6k felkeresheuk a kulriku helvec, (ini a scjksir kulcsar, illetve II I~togarokar meghinri II scjk :ihjJsiI szinten ~kiil\leri[il' illaros vizzel, , eha egy nagyobb k6 vagy koraIci:;,illmc: egy vagy robb lit i larulhat a clksirhoz tanozo. gyakr.m falakkal korulvm zent korzerhez, valarnint 7:i~7Iok i kiegeszhherik az epirmen~'!, A Irgtobb muszlirn ejknek keno Vllg)' [iibb sirernleke i!i lehet - lIZ iranra v a1a liszrelm61 6 ncpzc:ril...el,'tol ftigg6cn, E.z nern lIZ! jdemi, hog}' ll.1. dhunyt szrm leSIe e irok blirmclyikebcn van dtt'mc[ve: a sc:jksirok supan 51.imb Ilikus irhdyek. Egy halon: srjk rur robb

ember alrnaban i~ megjelenher, es arm kerhet i az illwk hOg}'3Z aJtala kijeloh hclyen erneljen szamara em' slremleker. Az ujonnan epirerr sirok

o

gyakran ncps7mibbc es larogaror(abba vdlharnak, min! a regebbiek, ~ igy fordulhar do, hogy egy seik lIZ erederi, pddaul Also-Egviprornban It\v6 ~irjan kivul meg egy vag)' lobh sirt is .elki:inyvelhel" ak:ir FelsoEgripmmban i _ A sejksir fuldmjz.i elhclvezkedese egyaJraJ:in nern kOlon. Egyarim ~piilhet a ilus, eg)' csarorna \'lIgV 10 mellen, a falu hararaban vagy ~ppenseggd egy lakah.il. kozvedcn kozeleben. a varoskozpombao. Am arra i.. akad pelda, hog)' f<ira6kori vagy kopr kor001.val6 rCgCs7,cli rml~kek k6zc:lcben emc:lnek sejksin abb61 a mcgfontolisb61. hogyaz 6kori maradvin)'ok-

debharia bele,

K

I (its A SiR bRUL

)\ scjksirok lirogaroi k510H nok cs fhfiak qgraniJ1[ \ nnak, eI siisorban valarni speciali k.~res rnian keresik fel a szcm Jl}'ughelycr, A beregek gy6gyulascn. a roSS1. zellc:mek alral megruillt emberek a benni.ik I kozO demon kiuz.esecr(, a meddo n6k

~zotena

71

Pair eve az ,egyiptomii Kharg'il 'oa'zisban, iUetvle' Luxor ~omye~en jehva nem Imindennapi ellmeny,ekben I'ehe't,ett reszem: el6bb egy el,o szenttel, ut6bb pedigl e,gy's,zent ember menyev1el tall,alkozhalttam.
-

-

(LUSO
Nem messze .Kidlok VOlgyeri>I, urna f.tIuban pedigjk Abu eI.Kumszan more fOgildort egy
rovid liirogawerejc!!ig ..Abu el-Kun,szan, 3Z 198 ben meghah helyi szem Irja II gurnai [entetDI sze· .Ien taJlalba(o. A szajhagyomany szerint Kum.i7.iin bacs.i .szaraz !abbal kell :h a l i1uson, leel6zve a foly6n kozlekedo kompot, amc:lyen egy helyi ~ri.v:ilisb szem, ejk Tayib urazort, lnnen :pedig mar ~n~ Ut vez.elen a ,.sejk" dm dnyeresehez. , sejk irj:tnak megtekinr e Ur3,n egy helybeIi bmn rngad.o[(, t!s e1hll7!Or[a sejkmeny~n k huoz, akl kedvesen beinvidih - ann k ellenere, hogy esak ugyv:irallanul "beesrem" Itozza. Az a5SZ0ny. akit a faluban ak ..Kumsza.JI neninekn hivl1ak, lelkesen mUlog:ml! az ap6 :h61, halon Ierjerol k par bte dhunyt fiar6l, kCsri'tett I'2jzokat. amdyek a takas km.ponri helyel (a nappaliban IbrD 1.6ea felerrj falar) di zitik. mikiizben lethe. poc-akj~[ simogarra, Es p r: ze ap6sa, Kumnan b:icsi nflusi szmrij:h is felelevcnl rene. Arm viszol1t nern mertern r.i.kerdezni, 'hogy a kin&erte rna! j&:s:k:in 45 bt fdeni no megis kin51 wrja a babal. Eserleg ebben is Knmssdn sejk keze, pomo bban ;il,lasa leber? Leher ~ge • hogy Kums:z;an ba .i legyik mkon:tu'il varand6s. EgyiplDmban ugyani nem s:z:imir kiiliinlege esemek, Ita a megozvegyi.ilr SZOllyl 3Z elhunjt ferj egyik .Il.ule !NerC felesegi.il veszi,. meg ha van ~ mar esal dja ...

.Iamot 'InuJrnanyozom.

K

~~~:~:~:~:~:!:~.:~:~~~~I~~~'.':::::::::::::::::::
hargabanegy ujdon Wt ismer8om, amikor megtudra, hogy a fe:lhrvta

, scjitsf(oitat jliIOm,
at

es a nl!pi in-

m6c1oR heiyet foglah a'bban a forelhen, amely rd.lot[ cecum portrekepei dfsulegtek a falon. Hanruilalba hdyeue vlzipiplijat,· a fusu~regett. ck I!:s mllly szippamasok Kown las an beszllni

figyc1memet,
"ran-

hogy akar egy igazi sejkkd·

~lhc:tek.

dcWegymetts~ igen medem kfiru1menyek kowoc folyt: ~en felhlvmm [defonon, ,es idi3ponrot kenem 001. _65eszleoo jk Acinak meg ifju.koriban, aImaban megjdem at Profeta. fgen kedyes n fog;uicm a hWban. Ahogy megtIkrzrem, mar jiitl:· elem at wletkek szlnu galabijjibll (m.dicionalis, h s.szU ruhaba) olrfuOn, botra clrnaszJw.-. do. sus szalcll!1.i crli. A fej&l feMf sWlU Kendi) n:kem:lcu, ez uralt ntis:zres. polg3ri foglalkoziclr.t ._. mini kiderUJt,l), volt a fa.luvcum.

• SEJ H ZASSAGI AJ
Az egyiplomi hazak !egfom.o ahb belyisegtbe, at n p.paBba veu:teu, ahol a belyi sz.owoknllk megfeleltkn ra. ton teavalldruih. Azcln el5kd

keuhm:..ok mlndenrdl esen Sl.6, rnindennapjailol kezd.vc cgesu:n az egyipmm1 de:rviuendek kialaknias:fig. E1'mondta, hogy a falu gondjainak mcgoldisa mellen vit:ik, nb.eteItt!resek rende'd· d~n is a kOzhmj:ir.isat kerm. Jonnek, hogy iiue· d 3. rom zellemet, adja :l1d.asa["vagy . ale: segir. sen Ihtelm~i a Knr:in egy fejl'Utcit. Sejk Ata. ebedre is vendcgiillamn (friss joghu.rttal, pita kenyerrd es kIgy6ullorlclvalkInah), ami azerr is kWiinleges volta sz3momra, rnert a helyi s1.Okasok[6! d[croen, no Icremre alad ferA u gjaival egyiitt ehettem, mikozben a fele egck be sem tche[~k a. labu'kat belyisegbe. Meg egy kan 6 vael sem hozhanakbe, Az etkez6 ucin pediga Iiliigazda meg bb.assagi .aj:inl mkkal is mC§kpeu: d&Wr maganak .ken felesfgiil, majd pedig az e.gyik fiinak. Kcdvcs egi!t azonban

kOszOnenel visszau.msitottam.

-

*

7.lIezoleria

IlemUlatja:

Fedezd felvelunk a Belvarost! A gyerme~eket a nagyszinpadon Szaloki Agi as a Karavan Familia varja, a parkban mesek es fejieszt6 jatekok, Fellep Gaspar Laci, a Bad Boyz, Shodeinde Darka, a Four Free Birds, Roy es Adam sztarvend'eg,ekkei, valamint GESZTI PETER ES A GRINGO SZTAR. Nezd meg, mit f6znek a legmenobbgasztrobloggerek, beszelgess a N6k Lapja Cafe szakert6ivel gyereknevelssr61, onismeretr61, divatr61, vegyel reszt az egeszsegi.igyi szureseken, ker] horoszk6pot es j6slast, vagy igyal velunk. egy ]6 kavet! A musorvaltozas jogal fenntartjuk. A belep6jegy ara 500 Ft. lReszll~etes, rogr,am: WWW..nlcafle.hu p
_~,.- --Td -:·-----·b~--T-zth:ct" Ik-dC~-- ,,-"' --"-J't"I--c -f'--IAto h't~r:•er Partn'· D ICSB_D_lpenzugyeum - a va.aS__ liLD ,JLVBmlen)'ll ~szam_fLDaIIIiLDrea__UUg!.
FlilAMOGAJONK ES NE'VAOO! PARTINERUNK;

EL __,_:U

",.

'y;.u-

A k···· .. ~fj'~•• ttl.~,. titka .• ·/ik.··/~k--rt ..... .. 1'0 01 SZ,
Be~es adciny ternploma Kyo[o Wrooi£61 zaknyugaUd rnJaJhato. Egy forcisok szcrinl rruir a 900'~\lek vegen csaszari piheniihely volt, kb;obb alakltottak ki orr ternplemor, amdyci azcin nem kimth meg 1I. h:iborukkal igencsak u:nin tarld[Ott jap~n ,[om!ndem. . rna is l:i[hato rnaradv:inyok ~derkt'Zesi idejc[ az 1400-as evek vegere teszik kutarok, Egy Ho okawa Kat urnoto nevu. magas rangu katonai vczeto birtoka volt areriiler, ah I - ralan mondani scm kellen - hdborus nhvcsz kovctkattben elpu zrult minden epuler, 6 3120 hekraros birtokon a romok
yoanji - a
. Japinball.

tcit;i[,

hogy

(I

ta.v:u dOszeretc'trei keresik fd hUseges-

R.
uuuu

~O::i:G··C:·AZAH.··AR······"·""········"·······"···hdyen
.. ~n •.. u ••••••••• u •••
UU ••••••••••••••••••• BO •••••••

Zen remplomot C:s kertet hozrak lelre az urodok, A bdy 1994 decembereben keriilt rei az UNE5 vilagoroksCgi Ii cijarn.

A ~emplom

Ihog.u6inak. utja do zor a Kyoyochihm.. azaz a TUkOr-t6hoz vc:zct. A XII. sz:izadban kiaIaldtott mcst:ers6ges ro szJmos vUimarlar lakhelye. kO-LUliik i .a legi mcnebb a2 0 hidori. a rnandarinkacsa, a hUsCg japan jclkCpe:. Ez a szirnyas egyrden Wsat vilaszt mag;inak eletebcn. ha a parja 'tkiilwzik a m3svilagl1l. akkor sern keres rruisika[, ernIekeben is kiwr mellette, emveleu n

irdsjelek

Viz alot eliJbukk'tlno

Mar nem 13tog;uharo a f6templom \regeben ralilhat6 kultikus hely. (I Zerokuan (I~ah,u. A [Uri [3mciln rombolis:iI:61 rarrva a neve! a v6doszel1lkem tis-Ltelt ~c:kno u31 (Zotoku) kolcs<inw, kameliabokrokkaJl korii!\rclt smba gyonyonlsege manap'g·upan fenykepekr61 i merher,Q meg. Csakugy. mint u akhmus6ku[, amdy a Zen I1lmiilia egyik rontO!i Wlicisat is rej!i. Kamnseges hManda u[ gondolhatia, a kUI c.c;ak. arm szolg:ik hogy a hiloga!6k a teahama vaM belepes dOli megmossak kez.jjk.et. • klGl'lba folyo VIZ al'6l (I koperemen olykor japan irisjdek bukkannak do. madasul csakazcknak erihetOeIll. aklk megfeldo S1i>gben hajolna.k meg, A karakrerek helyes ir:lnyban, az 6ramutat6 j;l,cls;lva! megegye:T&n osszeol"3SV3 a2[ a bolcsmeget rejlik. hogy menny:iv;eitoM>et er a lelki g<!ubgsag. mint a ma!eri.;lli ,Iiliba. 3. vagyon, ha a gazd:ija nines llfkeben a lelkeveL

kii. ceJjab61 a szerdmc:spdrok.

7. ezot ria

" ehany tud6s segitsegUiI hfvta a szarnltasterhnikat, es egy szmmetriavizsqalatnak elnevezett eljarassal arra a ko,vetkeztetesre jutottak, hogy a ki.ivek k··zotti ures terek egy fat rajzolnak ki.:1

A titokzatos sziklakert

to, ahonnan egysurre mind a [ll.enOt kovet lami lehemel Mindig mas-mas cizennegyer igen, am rizenorooik rendre ~dbuiik". Magukat ca.W&mynak vela arnardr 6 hivaraso fotografusok a rechnlka vivmanyail 15megpr6baIclk larba veml, h:.irna .3 mod rn kor szupermd' Ii fcnyktprnigipc:i gilcnck lauami a. drkOl. A masinak 6: gazd3ik is reheretlenek voltak. 'dzcruJegybOl csak ugy rudrak dunorD[ murami, hogy kiilonoozO smgbOl k6ziilt feh'erelek t OSZszcmonrirozrak, Eg,.. fdver ] soh nem biwnyulr c1 cndonek. A megoJdas kercsi e WI arulc[~ i kergerheti turdmeden megszallonakat. M hem k barmdy &szakban, bdrmely napszakban, a kfirnyeZC[, a fcnyek. az amyak v:Hroznak. am a kovek nern dj;ik ki ritkukar. A legt!ndJik tigy tartjak, hogy c ak annak drul fel a rclje k~p, aki .<1 Zen-m dltJid6 kov('[kC'Zrc~11 deft pirimJilis
mcgvil'
0

'

odast,

A misztikus udlasz

riavi gal mak eln vezert c1j:i I arra : kOVClkelt r( r iueorr k, h gy a kov k koz""ni i.ir rerek egy (; t rajzclnak ki. egyben mil.!:jp,.izat leher arra i hogy mien nern ulteue "" lodit", men hisz n "emmi alkml.3 fa hely u '~ill'!ltt' a wId r, Egycdelteg)l ponl.l\oll· m.u ,ml-gpcdig onnan, a'honnan Bek '.:lrlcl.ny . Z'O! 1)1 nek l:itog:u6.i e ruizadok O[ I wr megpill'antj.ika sziklaken r,
H

*

ezo ella 15

A~iE~}~~i:~~:~
szerlnt ,eltarlik. 'IObbek kO.lott az amerikal" a holland. a spallyol. valamin1 a (rancia ,jaratokon nlnesen 113-assor" azazl2-r61 egyb61 14-r ugrik a szamozas. Az ola~z [egit,;j,~asagok. kOlon azonban nem mlndenhol hiallY' ,zlkal 1I3-as, pl!!ld~ul az Alitalla !Boeing 777-es 'gepern akar a 13.as sorban is,utazhat, akl nem babonas. Szamos azslallegitarsasi!,g is klhagyJa az e~n6,pai kult(ukorben balJ6snak szamit6 B'ast, pedig az ,a,zsl'al kulturaban InUbb a 4-es, a 9-es, 'szamokt61 futk.os a hideg az ember h,\tan. Ajapanok k Ikillonosen ettol a ket szamt6'1 tar1anak (illewe vaJamelinyi olran szarnt61, amelynek tagjaiOOn a 4-es es a 'g'es e'laford''un, mlvell a japan nyelvben a, 4·es szarn Iklejtese (sO nagyonl hasonlft a.h 'lal,·sz6era, a 9-es 5zam~ (ku) pedlg a.klnus· smera'. A. ja pan AlllNippon I'egitil rsasag Igyekszlk minden'klnek. ,eleget tenn I:jarataln egyara nt me1l6zia 4-es,a9~e'5 es a 13~as sort.

es

Asokakat f~u5ZtraI6 szamokt.61 nemcsak a repQl6ge· peken, hanem a l!!gfklkot6kben Is igyekezne'k.megl" veden'" ,az utasokat. Sok repU'loteren n ncsene Ilyen szamozilsu ,kapll'k,sot ,a koreaiak .tovabbmente ": a 516uIilncheon nemzetkozl repiil6te.ren a 4-es 'es a13as kapun kivUI a 44-est is klhagytak. 13-a5 wm Ide vagy'od ',al olasz.o 'szenint a 17-es,1101 balszerencset De mlfrt alakul't kllkomol'y ellenszenv ill 17-es 'Irantall 0las2 kultliraban1 Ha anendezzilka ramal wmokkailieirt 17-est, a~kor al~\i'i)(I"526t leapju'k, amely latlnull azt jelen.ti, hogy"elt~ Emmell.ismereteben , mar nem fogunk csodalko.zni, ha a nemet Lufthansa legltarsascigl eg.yes,jatataln nemaak a 13-as, hanem a, t7-e"S sort sem tala'l]u

Szerencse is, meg nem is
PozlUIiI' babonak 15Ikapcso'6d'n~',egye5.llilg.ltarsa5oigo'kl1illl a 5zamoz.ishoz. Az amerlkall'egitarsasagok kozlil pi!ldaul a Northwest Ainlines 711·es 'es 777-e5 Ja.ratokat 15 kinal' las Veg.asOO,a .5zerencse varoQbal~ mlvell a nyugatl kulturaban a 7-est ,es al I: t-est szerellcsemmnak tartjak. A klnaiaknak a 8-as szam haz szerencset, mlvel a kiejtese (.001 hasanllta.meg.gazdagodni" '5z6era. E pozltiv OObona miatt egyes· me~ileal legitilrsaQgok 88-<15s.zamozas·ujar:atot Is 'kin 'Inak, sot amlkor ,ellndult a IPeklng-INewark Jarat, 88B dolLires bevezetdaron kinaltak a repUl'oJegyet A 7-es esa 111-esszam sem mindlg hoz am szerencset! A Korean Air legita rsasilg 007·es jMatanak sensa tragikus lil'ilget ~rt 1983. szeptemoor 11-jen.A Boeing 747.es rl'pOlogepet IIgyan[s egy szovJet vadaszgt\p

a blzarr cs.omagot Qu~becbe. Azt ta:rtjlik.. hegyal grot szelleme ilz6ta 15. a,sza'llodAba n bolyong. es szi.intelenOI a kedveset keresl, AIHt6lag a london; Heathrow repmot~r lissajat kisertetekkel blisllkelkedhet. ketta !kozOlfikklilonosen lsmert, Az egyik a'z utonall6 Dick Turpin, . ,it a l<'lIU.szazadban felakasztotlak. Az utaso'k, "I!1'lamint a rept·eren dolgozok gyakran szamolnak be arrell, hogy lattak, ahogy Dick fekete lovan i.iget a,Iegiklk6to IkolPyeken. A repter maslk.Mzi·lkisertete pedlg egy fe1l'i,a' IIal
belga l'egitarsa~gI19i18",as katasztr6fajaban halt meg 0948. mtirdus 2'-an a BrilsszellXll London ba ta rt6 jarat Ileszallas !tatben a foldbec:s.ap6dott, 2~.an meghalnk a bales.etben). Meg manap~g is sakan latjak. amint al klfut6~lyall rohangal a tarc jat keresve. Az Amel kan Airlines 191-es jarata. na II. 1979. majus 2S,e:j katasztr6faja Ma, amety .alchicagoi O'Hare aemzetkazi repilloter mellett~Ortent. sok he~1'bell an allftja, hogyfeMr fenyeket Ilat, amel1'ek a 1bec:sap6das hel1'en v,llagltanak, a kutyak meg egyb61 Idegesen ugatnll kezdenek. ha a baleset hel,}'Szlnen k6ricalnak •.Ai. rapter Id)myeken eldkhoz pedig gllakran hilonosalakok ko,pogtatnak be, elves2eU csomagjukat keresik. majdl ,e:itilnnek a sott~tben.

II

Az etel· es italba'bon~k kultura~6fes vaIJAst6l fUggnek. Nehez beazonosltani, hogy mlkor~ ho'les h<>gyan alaku'ltak ki. nel'lil telJesen .elszakalilnak~ a, g1'iikereIkt6l. es az eredetitoll teljesen eltero kulturkorben liS 'megfogannak. Mindenesetre ezekben a babonakban jol tel:l:en eTheto az eglles etelekhez, it:al'okhoz fuwd6

Kes" villa -

es evo1Jdlcika

viszonyun
Az ang,olok es az ukranok szerint, ha leejtiinlk egy kest az ilsztalr61. akkor nem50k~rarerfi latogato toppan Ibe hozzank;, halviszont villat, ak'kor egy vara.tIan n 1vendegre szamlthatunk. (Amugy, hal oly.m vendegl van nalunk, akit<51szlvesen megszabadul!nAnk,aUor sz6rjunk .alt egy kls sOt a vAllunkfolon. rg1' tavozasra kesztethetjuk -I'egalabbls ezt tartjiik

INIARMOINIA

...

'_

penz ,till a htizhoz
a 96rogok.) Amennyiben vlszont keresztbe teszsz:Ili'k az ev6eszkiozo _1 ,i!!tAnyerunkan - hlaba je'lezllen\; ezzel: az i!!sztali dlkeu szerlnt, hog)l' m~ nern 'fejeztjj'k be' az etkezest -, akkar [saladl veszekedes van kil<itasbam. KInahan az ev6palci kak, naszn:\laU ra wonatkoZii· szAmtalan 'ba'bona. 'Balszerencsetjelent, ha ev6palc:ikaval adunk at etelt 'eg~ mas[k szemely pal' cikaJara. Ez az abus ( vopalclkar61 eydp<!llclkara val6 atadas) klzir61ag temetesen rn gsz.okou, amik,ol' is rgy adja at egyik ember 211 ma,siknak az elhamvasztott iIIetd esontja t. 'Szlnt~ roS$Z omen.ha val'a'kJ belesz.urja mlndket ,evi5palt lkA" jilt az etelbe. ki.iltinosen, ha a rlzshe, millel ez a cselekiedet Is III hal'~lIall'mggi ossze; a temetesen teszik ezt, amlkor beleszurJ k a palclk.1t ill oltarra hel'yezeu adag rlzsbe, jelezve. h09:f a halott szamara ez lesz ilZ utolsO fogas. l\IiKCINk I nyugati kulturAban, a 'kfnai.aknilll IJM!M"Jj6t. ha az evOpaldka fe.ldre elik, vag)! Iftsztt)el1 teszlk le 6ket. Nerrrvaraltian
l

,A hossru

osszu tlet.

OSSZ,l

h'as/a,

meM~lnema oraszors:ugOOn es Klnaban ,eglYariint a hossru 'eletet szlmboU:u'IJa, ezel't semmi kep,pen sem hianyozhat ,aszUletesnapllakomab61. hislen ha szmetesna,p1ia, metelttesztils ,et,elt Idllalull'k, akkor hOS5ZUIel'et.et krvanlJnk a'z iinnepennel<. f5zes kamen sem szab d apr6b'bra vilglli vagytoml a spagettit" ,211 mal ar6llft vagy barmUyen mas, h055zUte5Z1tat Sot. akl babonas,falatozilskor Is Joblball Jar, ha nern apritjal rei, fClleg ha eppen amap iinllepH a szU!etesnapjat ,AngllaOOIl viszollt a ba'bollaszerint, ha szelet:eles kozben lYukat tal~lunk a Ikenyer belseje~ben,akkor harnarosan hal!a'lese,t varhat6, akaresa,k akko~, ha feher abroszt hag,yullk kint ,ejszakaral a2 ama'ion. A yorkshlre-i hazlasszonyok ped!g ug¥ tart jill<, ha a siltesnel :Iapos rnsrad a kenyer, ,akkor 211 slom!lzkisagban v~rhat6 gyasz. A .llapes kenyer" remtll'mot alollban klvedhetlClk ,a,zzal. ha siU'es 'elon Kessel egy kerei2tet ralzoll.lnk a kenye~re, a lapessilgban ug,yanis azordog keze v,all: sates Iko.zben mUl a kenyerre, ugy teszl ton'kre.

A gor6gok szerlnt, ha valald knottyentl a Ikavet., ,ak~or hamarosan meg,iHI a fonyeremenyt. Ha buborekokat latun1k a, kavenkan. akkor a~Qnnal meg ken lrml, nern wood megvaml, amig kipukkao, men hal ez sikerOli. akkor penz ,All a Mmo'z - tal'tjilk :Gor,ogorsZiigban. Angliaban ,es a tengerentillon viSIont a dupla sargajul (oJAs !iZilmil.Jolly ,lokemek: hafeltoreskor ilyet talal a hazla5szony, akkor dorzs6lheti a mallkat. Ha mar a toJasllAI: tal'tlilnk: a'z angolo szerlnt ,ililltlg), tOjAs elfoqyasztilsa, utAn bere kell hely'fZlilI a kanalat ,az iires tOJashej ba, hO!ry.kitere'IJ k" bel'Clleaz ord09ot, men szlvesen bllJik meg benne. ill !izagal u!ryallisaz.otthonAra" emlek.ezt.eti.

Meg ,tobb p'ech

7::aJf~HJ&mektildds,

~~r~~,""'::;~.~_e5Zi

IndonezlliOOn azt tal'tjil .ha egy nCl lUI so banam eszik. akkor lkreket fog szllln!. iii 'banant azonban sosemszabad kessel felvagni. csupan t6.mi szabad, mlvel ,211 ~ebJ.1gon banan balszer,enc:set ,okal. Az. angolok es az amelllkaia'kszerint azonban a Wlzott sa,latafogyasztils" valamlnt a Mzl kertlben a saMra elburjanzAsa II'ecsokkenti a teherbe esl!s esl!lyeit. UQiyancsak az ang;olszasz ,o.rsz.1gokban dlvik az a ba bona, hogy .szerenc:_setlenseget· okoz megennl az asZltal'on l'evClutols6 J<.enyerdarabot: l1a ag,glegeny eszll meg, akkor megnClsill, hal \l'i520nt IAny' meg, szing'li maradl. Ha,pedJg eg.y I~ny felel az :"'lltaft61\ mlktizben a ttibblek m~ Ja.vcl'ball esznek,. _p.__... ....fog ferJhez menni. _ Wigytartjak. Iha va'iaki feldonti al ak!kor ossze fog, veszni a legJobb n:lf;wJlI,v:l1. niilban azonban a, megmaradt I<p.",~r~ _"un ...csaMeli pelllatval't, ezM akil szeretne Apoln i az any6&a.val, mindigl "e]Illin,tefj .....

Az angolok 5zerlntsze:renesetlenseget jelent, ha Ik.et embernek ugyanabba a cses:zebe torUlnk teat Ha pedig ,alteakiontes, ktlzben leve55~uk a tesk.anl'la t'e:tejet, 'eg,)!,Idegen teSl. nalul'lk h rnarosan latogat.1st. Ha vihar van es dorog, all. angolszaszok ill'k.1bb blztonsag'ba helyezika tejet, men 'ugy hiszik, hO!ryal dorgest6'1 m~savan)lodlk. Az lindiaiak hag)l'mM t.artanak a zsebuk!ben. hogy megelol1!ek. a szfvinfll rktlilSt. A sk6t ha'laszok nem mondjak Ikl azt a sz6t, l10gy .lazac~ amlgl a tengeren vannal<, mert akkor rnssz fegasu'k lesz. Az ,Indoneze:k azt tartja!c. ha valakilkisMnyeu61 eszik rlzst, akkor eg:f ktl~ell hozzatartozoJa el fogja Ikergetni. Oroslor.szagban. es Ukrajna'ban nem 5zabao teU av~et liIagyni az asztalon, iIIetve t6szt nelkOl innl. El csak temetesen es hUsve1kor megengedett. Az uWnok 'szerillt III is szerencsetlenseget okDz. ha va'lak'i gyel'tytlr611 gyUj~ja meg a cigarettiljat iIIetve ha a kalapjtlt a peru.et a konyhaasztal'ra helyezi.

es

S.zamunkra fontos, hoglyan vell,elkednek olvasolink

o

,a II,apr6I,. es, 'milly,en

kerdesekkell ferdulnak hozzank, ezert kerjUk". Ion lilS Ifrjon nekunkl

CrMONK: NOK ILAPjA EZOifERIA, 1554 BUDAPES:r~ PF. 79 ..VAGY NOKl@SAINOMAMEDIIA.HU

Imadom

Cseke Katinkat
50roZAt1ll1/r •. lr rm7lCSilJr IJ

V· itazne'k
I

a dualparokrol

~NlllJ mjongdja IJilgyok aldhl1l1 .Rosszblm thi-kdl'bdztu tiirt!n~tt~t-

..A ltc-nym",1 jaudt mdr -

mtgttlt'tn, lIagyis tlig idos IIltgyolr. figofa fogJalkozom

mN, ht1!l~mimdJom 11B'odo~i C5Illddot is flkg a BiibiM a/oki/4 Cstlr( lGztinkdt, Annyim oriiltnn. 11Of:Jvigrt oivl1!hl1ttAm roM olJlm dolgolw" ,Qm~lyt1tt(ddig nem tud1zm. ,is l1Zl is. hogy nnn.atJk hisz, lurn is CSIll4dott mig az tlSflJrotog;dban., lIZ l1IZITO!Dgwokball. (En is foglalkozom am.lIlor mOdon aszJroMgititK14 h fZ mig szimpatilmsnbbd
tme 01.) lQ'I'iJnok ntki soft bolJogsigot. lItk gnztuUlok szim!ona/m lapjukJJiOz" ..

okltuu do/goltka!. A dudtpdrokrdJ sztiLO
p cik!tiJ!tlu! ntm i,.uk ulj'mm ttytl. .en mlg nagyorl Figm a mnttumlol azt

A lelki tarsakrol
gtr bonrolglltul, ugy.anis szmrllnn ,clig 1IIID a zUr&fllJar. Surimem

~

frNngyrm oriilmn, Imgy a lap .a klki 1drsn1 solrflkfi.. tbbOJ a timdlnlrl
lIZ nnbmlt 11110

tr onii/t-

Ke.dves 1vas6! l{OszOlljuk dirdrd szavalr, Imuvesmonek:itadjl.lk i6k!v:in5ag~k

a

risdn~kfogaJma Sfm 1I0it aml hOD mit is jtkm lIZ, bogy Ilalalti lJalakif1tk a klki IIIrsa. tUrd! .1Inn. is btszJ/w, Imgy mi« kii/Jjnhseg a InJti rdrs, /J IIklaJ:n, a rokonllkk, a aopor.fitl~k kiiziiu; £,. is ,etidig ar.t hi/Inn. hogy aklRi rdrwsdg CSllkis kiZlirdIBgflrfi trnO kiiziifljiihrt 11m. Htil most alApos frlllilJigoslrdS1 /mptam fZ iigybm. K1sziinn me. ~Uuikn WiCT61 Kedves kv.fl!r61 rengereg leveler kaptunk ebben a temban. am 'Iy hason16an u on levelehez, ellsmerest fejez ki, hogy vegre rewetesen, ipeldakkal bemUtllM 'olhmak a leI_kinirsak wldelesegeroL l MJ pedig anIlak oru!ullk,llogy e7.t a rem 'r Vlilan-

la.mllam. L OK} tl dudipdrok II ntmtk Jwft.lldUbakor jiift~k IltJY. mtgtdig soUnl m~gaJi1.bbdimmzidbafl'. is rum nflukn; sIRon. £drs 0 dudlJmkkal fltm is ktriJlhrtunk ilsJU II flzik ; 1It1l4stigbarJ, csa/t t'K} 11111gflSnbb Jimmziobafl, tlmit ugy is l~hrtne fJ~Vt;;:fli, hogy a paradksomban. Pmu. 11m vita/om, tliJ/ordlllhtll. hogy rgy vilIB,uisra (l dudlok in, it flkJD" iinfUlaldtltoznak. h tmlllekmt mIlrad mtg a: u1.ldlkoW a szdmuRr:a, dt: ilZ igflzi em/l/dlds aak il magllJllbb dimtnzi6ban rfirrhthrr mEg." - t1"O'~J1mlS

Kedves Anonymus, k0sz8njiik
hon:isz6Ias:lil, rovabbfrani vetdeil a akk sz.crrojenek.

lIZ

euekc:s

tonuk, rnert a ba!rke:W Icvdck napJin lillY gon,doljuk, hogy n~n sokembere ercl-kdr .

fogjllk&1.Je.

.- A sze elem sarok
D

IzlJDn tzt:sutt iJ fong slmu (rJs.pteg.a plldtiR,
-1..... I~ su.wseN, ltD:ztH}tnt II.Q' .. ..

Ilmt/ytkm j61
l.-'~tk IWD "&/0".

A_ZI!GUTel1ltm kim;, st... '.' '-Q' ._. ulpo. n egy O/yll"I' r:ajzot. bogy a Iakds01lf4i in is a kIM.!' Ibrmd'n:.ls mmntlllaJdlhlBlllm at. Hdlha ulgrt tznrll€Sim Iesz, nrmcsda s:znrlnnbro. hanem a pftrr.iitpltbm is. ...Mild Kispen-rol
f1l1llauam.

~~laskiisz,Ontt~ trim~btcHrt! Ha1Iottam mJr. jim/os t1 mliSlk em/;" megtrillJ:ist, a fllllDgI1f_dsliyuguzlb haldsdrdL Mi1ut'rzt kordbban mJr nn.lt'mtnn a fojtmntk .is, aki Itgyimm lIZ tg/szrt, is akjs'

hogy

Simogass!
mmrl}lri

hllri'llt!k~ S'imognwk. 0 csaIt »!lJIOro.r 11'm~knl•. lgaz.tigi hIizmok mgyunk. titazirl1lllgyon j6kmr. Amilwl" mtgldwm a ,lopb(UI m lIZ OsszmJIitdsl; i1Wnnal elol,ldItnltl1m wk ..B aZl hisum. csodn tinim rntrt ,mnnak llOpok, amiko, hdru11l.SZJ')7'-111gynn is CSIlk .ugy mtgsimogal. No pmu 11m! ~ ahogy tiblN! kiizn.tt t1 nkklxt, {rjdk. D« tZ is dFidsj rMn'IJp-kr Nt111l!tni. Szzgrd
muisHmm

Ked\'e8 Ma i, mo tani lapszoiRlunkban lal [hal egy B;igua-rerkepet, ,ennek hmn lataval be.uoncsirhatja, Illerveber ndezheli lak :h a kinai ~errend12' elve szerint.

Ke.dves~meme, rosmnjUk, hogy bcmUnolt t:!pmtalatair6l,. remeljiik, hoS}' a f~riresz.erol a imogatisok sz:ima emeLke.dik majd. H nenm rkkutna. akkor csak barran tegyc el~ ujra a lapunkban megjdem d.kk:cr!
Az asrtrol6giai klimil megfejtese: Emma, az er,wetemsta

,

hUg. az c1ldozat NyUas; Agile$. a szerelmes es feltekeny!1llw r, a gyilkos SkoliPi6: Mikl6s. a s:zerelmes Ikardiol6glJs Oros.zian.

Azi 'vallas,zollom: amiiota ember el a fo,lldon, azeta en is, letezem Az le,ges.zvila:glon, minden mondako:rbenjel,en vagyolk, m,e,g ott ilS" alhollfarikast senki sem Ilatott. ,AMvolli Jap,anban Irokaembemek hrvna,k, Br,aziliaban j!alglualrember a nevem. Hogy kil v,aglyok en? Mindjart ellmesellem.
Azr reg~lik,
c:gy iito.k vahoztaloU farkass3. GorOg nevem a li.1kosz (fiu-kas) 6 az anthr6posz (ember) zavakb61 rak6dik ,oss:z.c; a german kna! werwolfnak hivtak; ebbol eeed 317. ngel a were:wo:lf. A szl:hrok -dmtalan elnevezessel tis7.tdrek meg; a .Icngycleknel w.ilkolalmak.a cseheknelvlkodlak:nak b cttnck - talan azCrt, men akiez ut6bbi sz6r kcpe kimondani. lIZ t61cm em ijcdher meg.

All mondod: nem lsmersz, sehasem tal!allkoztunk.

Szaz nevem van

is okom

ra,

hiszen emberkem

ssomeni,

gyen-

nak :szamon, akit sUimyii hli.ntud t gyotor az dkovcrett rem ~gt:k ge. zirki6ron

lcnyk,~11[tart

miatr, A kandimivo'k orcga zonynak gendoln k, mcregtoll c~5pogo k rmokka! c benito hat:l.su piUandssal.

lehct az ,cm,bc:n:'khcgyeek,. jar:isom .imbol.yg6. Egy orosz babona szerim onc m~'a nyelvem alan. Masok ncr.im 3llati 6 emhc:ri form~ban. is leresern. Alla.tkem ugyanugy nezck kit mint cgy ig32.i farkas. de: nines farkam, is emheri hartgori jajg;uok Van
CiUZlO

Kiilcsinem, belbecsem
Kiilsom k~[segtde:n

m:k.:z.cmoldokBm osszcn

tt, kormeim

Prissen elrernetetr holne teket falok fel a kozepkori cur6p i hledelern szermt, hliri. monda ug)! tartja: kepes vag;vok arra a swmyu egre, hogy az cjszaka kozcpcn gycrcke .any:tkatverjck feI :ilmukbOl. akik b6duhs~gukban. on£udatIanul nc:kcm adjak. csc-c;semoiket.

Bunom szamralan

deeeka kore vagy l'Il. egCSl bu nd:i.t magara olti nc!hany varmi,g,c: mormol' a kfizcpcnc:. Magiku ken s isegldll:t az arval[ozasban. E ovizet lnni egy farkas loibnyomabo! szimcn hataa m6dszer. :Litvan tcsrvhcim :Hlit6lag v razserej,'u l1ovcnyekb61 .kf zulr on kortyo.lgatnal, hogy Iarkasemberek Iehessenek, Mindcz per z.e csak .akkor hardses, ha tclihold fel1ye mellen csc:lc'kszunk ig)" Hirhu .ka[Olikusek zerint aozcgyhazbol va16 k:i'tked v·onja.maga utan 3Z ,atvihoz:3s bun[cteser - modern korunkhan azenb n mar nem vacakolnak vdiJ:nk ,eI1Dy.it: hoUywoodi mmckbcn deg. ha mc:gbarapj\lk ki zemdt :ildozatunkat,az m Iris verF-uk sa v3.1ik.. En azonban legjobban a ncprajzkutllrokn k hiszek. Ok a7.t valljak, hogy :II torz.si idobcl1 samal10k cgym:b al .haJcolva gyakran 'lIatbarbe blijrak a. nagyollb h t:is kedv,ecn. Nos, kcpzdct kesobb tova.bbszOue a. sztnslr, e hninokbOl.verfarkassa Icptiill.k clo.

Hozvan szlilettem?

Egycs'rl'fcdclmek szcrim ahnol. hogy farkasembene v3.1junk. deg, .ha valaki meatelense vetkolik, CS egyfarkasbundab61.lkeszulr over ,tckcr a

Biaton allithatom: nc:hc'Z c:n,ge:m Ic:gyowi. Ellentetben a. gyellgusvampCrokhl, hinrher.I1ek fam szenrelrvizet, mutamatl1ak nekem forditou keresareket, meg scm n:zdul.ok. A CS31:Si bc:lgak kori fa arnyc:k:illal1 kere nek dolem mC:l1c.deket, m ok farkassUilo fogyasz:tbat ajanljak, megint rna k a fagyongy Cs 3 rOM cl.voharlO h at:i.s! ban b{z.l13.k.. Ha-ha-ha] Dc onBknck taUn darulhatom, .hogyaz czusto'[ val6ban m::m cslpern. Egy

Orok ellensegeim

80

emterta

XV1U. szizadi legenda 6[3 csakis ,e:z.ils[ pisaro!ygolyor61 vagyok hajland.6 kimulni. mim azt szamtalan mualkotasban rapasatalhartak

kedses nemk. olvas6k.

Rajong6k hada vesz koriil
B:h nem It~nycrem dicsdi:ves,

De ha jobban belegone!olunk.,valahol, r61am szhlnaka, Piroska II!:; a farJw.-ti:inAneu:k is! Awk mcsik. amclyck ninte minden nepfant:l.ziajaban letcztek. ,hogy azcin a Grimm te:sr.-erek fddolgoz:i.. saban a gyerekdc ne.J:Jl.Z£tki:YLi kifl~ va!janik..

elmondharom: nagy mihreszek

es

nYl.Igocitan tud6 ok is

mcgmeikdtck. A gorog mitologia egy egcsl. fcjeze.tet szc:nteh nekem, ponrosbbanegy Luban new ki.rn.lynak, aid emberhuSl: fogyanwtt leg}' lakomda, es eun az lstenek - akik, nagyon helyesen, mely.cn ditelteka kannibalizmust - farkassd valtozan3.k.. Hirodotm7., Ovic!ius es Plinius egyacinr i.nro'lam. Manapsag meg egl!m:n di,V;)too ji:iuem: nemcsak cs csi filmck (lase!: A farkascmbcr atka. vag)' Az icmberfarka stb.) foglalkoznak velern, hanem olyan nagy sikeru Sl.CrzOkis. mlnt J. K Rawling, a.Harry .Poncr-kiinyvek ir6ja. aki Remus lupin 6 F'enrif Greyback. tort61etit is Ibdrn.atre regenyeibe. SOt: uj bban feJ-fchiiniik a Twilight-sag:i.ban is, regtnyekben ,6 a.!111msorozarban Ieg)'amnr.

fok~nt szJav, iIIet'l1!:german crecdcniek. hazal lclemeny a XIXszizadbm szi.iletet[ vcrzio. m iszerinr eredeti foglalkoz:isom a paszto.rkodas. f6le-g a Huminnilon voltam nepszeru, ahol hivtak kiild5tt farkasnak, farkas keldusnak, szak3.l1 farkasllak. sOt egyszen.ien csak kil!dott i:irdogllek. Al:VihozasomaI a rom.indl.llatu babanak kosziinhettem, aki cseaemokem ,egy nyirfaabronc on l<iertszrulbujtatot[. & aen 3!Ztan hlhevesen csordafarlwsa lettem, hogy egesz. ke 6'bbi ,elel:ernixn a nyajaI dhmtaJjam.
a '~am

M amraf e:voereun. "k"
Bar

s.:c«6 magyar legendak

IS V

annak
I. .....•..

xx.

Az clmej~ben megbomlotr, hiszterilkus bereg farkasem'bernek kepczcli magat. es IUgy is vlselkedlk, mint egyi,gaz.i farkuember .. Kiilonosen a kozepkoril Franelacrsadgban jcgyel.U~k Ifl:1 sok ilyen eserer, pcHclaul a Mfelkegyelmti~ Jacques Ro.ll.et-rol, a,kir aztiln a bolondokhsciba zanak. 197 5-benaz angel ujs:igok egy 17bres, StaH'o.roi. .fiu [onenc[evd voltak tele, aki ongyilkos len, an6.1 ftHven. hogy farkasembcrre vahozik. Hypertrichcsisnak hivjak aZ[ a. masik rendellenesseger, ameliy ,egy gene[ikai. dvaJmzas .kovetkezmerny~ •. 6a7. cgesz testen elburjanzQ ziimove'kede en kivul mas riiaetrel nem jar. l.erroaerc igell .riEka konol van 51.6- 31do1.3.tai tanos sronel.cnl'r&sel vjsw.nylag konnyroen
orvosolhatdk.

Az igazi 'farkasemberekhcz nekik nlncs kozilk:
hiszen - mint kjderult - mi csak kep:zclerben litajjnk. Talmazert, hogy a mindennapl wrong3sokal. ftlclmeket a f'61unkz616 mestkbcnelj.ek ki beldogralan & his:dkeny embertarseink,

Titokzaros betegsegeim

Lycantrophianak. hivnak ,egy urcncsere ritkan dofordul6, de anoil bonalrnasabb bc[,egseget.

*

", " n,agy muoeszenk es

A rftrog mitolOgia egy egesz!ryezetet szentelt nekem ... »

"Bar nem kmyerem a dicsekves, nJl11go_dtan elmondhatom, 1 J.! t:. · . , tUauSfJK IS

,megene'k· k ettek.
ezoteriil
8t

emberek nem a hires monel [~r[ rna ztak fda. maga hegy, a Parnassae... Z I~~an:il ~Piih j6 ~;ihOl. Konkrct lovcndolese~et val. tak az istcne1\;;roi. pomosabbam poilonlol. A hdycr ke[Seg~c'lenii! mi zriku.m ovezt!:", hiszeJl aid djutou·a j6sd:illOcZ. annak , odalatos !aMnrt nyujtorl nyllt u:nger. Es amikor a felhak alacso.nyan janak. a magas hcgyek kozC:cresz.kcd'l,ek, kodbc bmkoldxa helyer. Minden adVll voir ahhoz. a midi halamfo,
2.

A
megkapja
3Z

·

toj:is a1aku kore, lIZ Qmphaloszrn alian..Ddphoi f!dWdt. Meg mindig a miwl6giiindl maradva, Apollon. a lam, az Ij 6 . j6slis istene Delphoiban cmdtcrte szent rcmplomat. A. legemla sZefinr Apollol1 in kiizdott meg I?nmonnal,a. s:lrlcllll1yal. amdynck [cster dnycl.tc: a fOld, es a SLcm hl':lycn fdtaro gprok segitettek azcln a josl1okc[ a. jov5be I:i.tni,

A madarak

,t;gy

ttlre:udl:.amdy

egic:kU'i1 az lutm.lltllrasf.

DEKIVOLT AZ ELSe) J6SNO?
Barki leherett .i1Z Apoll6n [is:w:lcrelic emelt szcnlClyegyiil1[cs j.6sniije, nem ko[olt& rn'irm3.Z&F

A KEZDEr KEZDETEN
ddphoi su-nlCly crn:lctilcg bib6:oigakbOl kCszillt kunyh6 vob. - hd~ avilag kiizeperu:k is tekintettlEk. A mimsz m:ri nt ZcI.lS1.. ket SlISt roprctttt a vilig k!!tvegerol, hogy mcgrudlja,. 1101a vilag koldokc:.
12

hoz vagy rehcaeghcz. Megfddo. vagyis j6 lelki 6; ~ Ii.3.Ilapo~bankcllcn lennle, A:z elsa J6sn6 .igazi kiilanlegcssegnck sz:imiUltt, men :diz hlny 'vol~[. 6; BUiszoszh6nap hetedik napjm. vagyis Apoll6n szi.ilc:t· lIapjin j&olt. A. szenu:lylxn elt NEllia. a

ezotena

a s~cgenyekkel csik sz6ban ~ii!liiltl!k. Az egazben 3iZ volE a .diibbenetcs, hogy ezck a jos'la(ok nilnyom6 lobb <!giikJben be is v:iltak. Egyebkent nem mukodherert volna a j6sd bszwul.okon keres:uiil.

AREJTELY, MEGOLDASA
,Megis hogyan volt ez Ic:hets:t!ge$? Tal n szernfenyvemes voId Az nem lehetetr, kiilonben nem rnaradhatott volna ferm i1yen sokaig a. j&d!a, & emMkc scm, napjail1ltig. Km clsokar :folytattak, ~s akkor fmy demit 3. delphoi j6sdarejtelycnek 'eg)' r&dre. A SU:Il~e1y alan ugyanis eppen egy toiFCsvonal hu'Zoclon v~gig, em' nagyon r~i f'oldrcnges okowna..A keskel1Y ~vban megnyflt told m6lyer61 for.l"isok Cs gawk ronek do. A rud6solk:. sz.edm a fonasok a h~et alko[6 m<!szk.6b51 etilen gazt szahadirortak fel Az erilen gn mergezli, egy pici szippanras d~g be! le ahhOz, hogy az ember dkeuljen i:issu:vissz.a beszelni. Nagy adagbal1 azenban halalos. Talia.l1 ez leheren az oka annal<:. hogy a j6snoK b.iwny v:l1mtclk egyrnisr adelphoi szel'Helybe.l1: sekan voltaic, akika.lclbuJathOlll1cm ebrootek ~L Teh:i.t az egyik rejtely cuel megold61Iotr, igy teremrertek kapcsolamr ApaH6nnal. i111![v1': esrek rranszba a j6 nllk. De 3. m 'i,k tir'ok, hogyal1 fej[wck meg a papok az enelmedcl1 ki:l.ltoz:l.sokbOl. Mbdobog:isokb61 a valaszr, arnie ok adtak .mc:g a kerdezonek..gyesc:k 31:[ :illirj:ik, hogy a delpho] j6slila nern volt mas, minregy jill ,mc:gszcrvezett kemh:U6zat, mindem rudrak a =nt~Jybe bc:terok j6sla[kt!rd<!seiIol. rgy aztdn csak nemi kombiml.d6s kcszsegre volt sziikseg. c!s nem is volt olyan nehh tandeset .adni. Am e'l. [alan rossz.i·ndulatu. magyaF:iz~u,. a kl.ltar6k em a rnai napignern [.II lcik. meg 3. valant. Vagyis Delphol jovendoh!seir meg rna is 3 rniszrlka leng~ koriil.

leU.

I me papno is. Am idol -l.egyr:e toob k<!roes <!rkeC711't nem eg)'. hanem ket (Iuthi:. is j6soll,

Eredelileg havom3 csak egyner K:eriilhcret[ . or i6 I fa, kesObb barmelyik nap lehetett kellli j6 l'awI, a n gy <!roeklodes. valarninr a zaIlindokok mian, akjk olyan nro bOI crkeuc:k. amelynek altand6 kevete volt Delphelban, & perm el· jogot bptak Apollon isten tg megkeJdczesere azok is. .,;_kil!: swl-'Iarokat terrek Delphoinak. Kezd tben a t;IJ'IacsoicaJ kerok aldoZ3lokar hozrak. azokbol. a papok megimaromm. hogy Ikedvez6ck-e a j6slis e1ojc:lei. Ha igen, akk.or soc .kni.iJheu:rt a t rui k.eresre. Aztan ez i megvaJroUl[[, de ne ronanjuK az esemell)lek debe ...

Mjdl templom elotereben 3 j6 I ra we6k feltettek kerdi<!silkeE. r.c:cmen.crcsen pol16n istenhez. cirnezve, Cs mdrik 3 tisz.te1eu:iij3r a remplem papjainak konibban emllren ald013rok. amelyckbOl ppok meghararon k. hogy kedvemek-c jll lis elojelei, nkimentek a divatb61~. m6dszen aJkalmazmk. val6nlnuleg a hely nlliO[[ nep u:n1ege mi tt a1akItortak a swlWoken: a remplom papjaillak time! ~dfja[, olykor sUp ki ossugcr fiuf[ek a j6slal,or kerok. A kerde t zni.n a papok tolmli oltik a templorn bel ejeben iiM j6sru5knc:k, akik a rejr,elycs gazok c! gozok h d ra U31i1Sz.ba eserek, cs rovid i.d6 m{llva gyakran enneteden hangok hagyt 'k el 31. ajkaikal. Yah, amikor dadegrak, kalrozmik. Ubukat a fdldhOz csapkodt& - ezt is iSlenirilasz.nak (anotrak. Mjn.debbdl hog)ran ludta meg fOldi haland6. hog}l mi volt avMasz ? Ebben segltenek II sz.en~ely papjai, akik QS.>LCWeek, <!smegpr6hihak c!nc:lmcs magyarazarat acini azc!rtelmedellhan!¥:lvarnak. Addig dolgo:uar12k az. agyukat, mig vegill megszulete[[ a v:i.lasz.. A gazdagoknak feHmtk egy agyagtablara,. mig

Mas.

*

R.'O:S5ZUIL ERTEILMEZETT JOSILAT'
1

A 1'0' LA ,?

HQGYj}N ZA]LOTT

1

.

Aennmal'lldt fdjC'grdsekbol ugy [udjllk, hogy a j6 lalkcreshez el S1;O.ri meg kellett mmni a zemelyhez velerc h055:l.U-hos IU lep oson.

A meses gazdagsagu IIUd Iklr6ly, Kr6zus azzal a ken!ssel fordult ApoI16nj6sn6je'l'1.ez,llogy lndlrson-e Mbon)t a perzsak ellen, \lagy sem. A vala,5z igy Ilang'lott: .Ha f(iroiszo.sz.vag~is IKrozu5 atkela HalUsz foly6n. nagy blrod'alom dol meg!- Kr6zus ugy ertelmezte a j6slatot, hogy ha iitkel a (ol·y6n, gyozni fog, csakhogya haborUt 'el'vesltet:te. lPalOasszallelt a j6.snonet hogy becsapta. Aj6sflo vinont azzalvedekezett, hogiY iga·zat mondott, mert valeban egy bimd'alom dolt ,fissze, csak IKro·z:us erlielmezte rosszul alj6s'I'atot. Eg,yebkent a j6sl'atert IKrozus korulbeli.il negyedl lonna sulyu arany ereszlant !eUldon, am~ly n] feher arany teglab61 rakon gulan allt.Persze, meg ell a j6slat elhangzasa, elan t!ette ...

ezoteria·

831

A

~' ~ ..
5Z0VEG: EROSS DIANA
••••••••••••••••••••••••••••• ·••••••••••••••••••••• u ••••••

"ve~1.edelme~, eretnek" e zm,ek rerjedes '[ a karol ikus egyhaz _ _ (5 faken I 3. Slen! i nkvizici,6) minden e zkezzel igyekel.cn megak3dalyozni a kcreszreny Europaban. A miszrikus ranok hivei fokeppemi3lt lomoriihek foldalani tarsasagokba, mt:l,yek tagjai a gyiiJesekt:n alnever viselrek, 5, a csoporrbs \la16 fel\leldiikkor zigon.'! riroktart asr fogadl3k. Ilyen. "illcgali~" szervezddeseke: alkonak pcldaul az alkirni tak, az ujplatonikusok vagy az egyiptomi Herrne 1 Trislmcgis1.lo~7. ranainak ki.ivetoi. Am a legfelelmere ebb hire c:gy idliai okkulr mozgalomnak, a "Fedeli d·Arnore~·nak volt,

,ARC NI~LKOLlIS,TENNO
A nev annri.1 [elenc .A Szerelem Banitai". Az5ket over.D 7..Qoo7.&lek S7.etint a Fitt:ndbe-n, Milanoban, R6maban is [elen lcvo"is[~.. relen sziiverseg" n tagja.i ejjd rartott gytil eiken .~-u:g dvomy.llin rendezrek, <thol a ~acill! inl:idrik, szU.1. llinyokat era zakoltak meg ... A vod6 ag azonban egeszen mas kepcl taf a rnoderrt kutat6k de: kidcruh. hOKY a I3gOk kii7.rut oiyan ncveket ul:ilni. mim a

szol1ettki:iho Francesco Petrarca, az. Isreni 1.InI3.· .& alkoro]a, Dante Alighieri. vag)' eppen a pollhisztor l:ingdme, Leonardo Da Vinci. A zerelem Hatalai ugy:lIli~ m:m s:hanista szeklao hanern eg)' k[jlonlege~. 32. osi pagany istennokul(l.lSl[ felelcvenitoe:zoteriku tarsasig vole. Egy korabcli [anll zerinr a gyult eikre kivalas-LIOn hdyisegben 37. egyeden berendezes gy durva kobol, fa.ragot[ szobor volt, mel), f.ityollal eltakarr ami. noalakrll abr:iwh. A szOVetseg tagakik csak fert!ak lehetcek, ugy hinck. hogya Mi.ndemJge! r:gy veglelen. nom:mii energia korm:inyoZZ3, melye! egymas ki:iz! csak "M.donna InB:lligen7.a"-kcnt. azaz BCilc..~eseg Umo neven ernlegerrek. Faryla :1.7.1 jelkepezre. hogy C""L a tirko era, csak .3 leg._magasabb rendii beavaronaknak Fedi fel ig;ui mivolt:it - a ki.l7.onsege. halandok dmara mindor,6lue rejrve rnarad ....

,ai.

HALALOS NAsz A IHEGVEKBEN
Mcgdobbemo.egyben felelmcrc:.s mendemond:ik jal"tak wjnSI sujra 7. italiai v:ro.okban a ritokzaro w,tC:llllarol... Az[ suttognik, A zereIcmBanitai va16jiibana Boszorkanyok Kiralynaje nevu noi demoru imadjak. aki it[ rnaradr a pog;!ny idokb61, S lI7. h;i.(iar e z.akr61 ov~

hegyekben el. E ophia, Luciferavagy Heredia nevii ~hegyi asszony" .aUilolag haland6 ferfiakat c..'ilibfl m. g;iho'L, akik ;I vele va16 nerelmb.erl az elerukkel, silt 37. udvossegiikkel fizetnek. Allilolag robb nlaga.s rangu l.emely. peld:iul 3. Medici aH.d egyik [agja. is .ildozatul. e ett a retreneres umo haralmanak ... A XlV. s-d.zad elejen egy ejjel i rnererlen no jdenl meg a csabid flrenaei palora] •.nak .3 kapujiban, s a herceger kere te. A m.agas alak arch suru, fekere F.ityol mage rejtette. Mikor hossz, koverelesere a hM. urn. I ierett, bogy zernelyesen nene meg a hicogauk az ajlonall6k nern akarrak hinni a Sl'.cn~uknek:a 116 nyomraiallul chum ... Az escret kovero.en azonban a herceg beJaza oden, 5 Iurcsan kezderr viselkedni: nern volt hajland6 sern enni, em inni, naphosszat ak bamuh .<1 kastely ablakabol a FitC:llzct koriilvev5 maga hegyormok fel!!. V6giil nern birl lovabb mag:l.V3l: p:ir nap rnulva ejszaka :ilrululban dhagyta a palorat, enki ern tudta, he .... meg)' es mien. Hegyi p;iS7.!OfOk 1 (alalrik meg helne ree egy szakadekban masn:lp tl:ggel. 5 a kik l:i'![ak, azt SIJ lloglak: :1 herceg hornlokdu olyan buz,n'irag-ko$wru volr, amilye I ezen a kornyeken a volc:gel1yekvi elnek a menyeg"U5j,uk6n...

AZ ALLATOK URNOJE.
A [imkutos is[cnno tortcnete azcnban nem '~rlvegcr aut. 138 -ben Milan6ban k.er flaral n t burcoltak ilZ inkvi2.U6 de, ibiliaZanni[ e Plerina de'Bugarisr. A7. voir ellenuk a vlid, hogy ezek a~ asszon ok - mindkenen j6m6du polg.irok fclesigi - em' ritkes ooswrk.anyszekta gyUles in venek reSZt, S 0[[ "f"omlm_ i renteleru_geldxn" multodtc:k ~iiz.rc:. ibill.. es Pierina egya_ranl bel mero vallomi~t ~eIT,. hajland6 k

volmk [oVilbbi.rtszlelekkc:lli.s .S2Cllgalni.
ibilla Zanni peld~ul elrne he •. hogy mindegyik alkalommal. mc:lyeken 0 is Jden vOlt.IlZ amalfon 'gy lefalyolowu no foglalll helyn. akir 1I resz(vev6k Signo:ra Orientenek. azaz del Urn6jenek z6Ii[O[(ak, ,isrennllken[ im4drak.. A kiilontis alakoha egy arva ~Z{l{ em z.dk A. jUlliu~ 22-en mc:gtih unnepii~on il7.o.nban megdiibbel1lni cerc:ml'lnhiban vall reszi.ika jel nlevllknek: ignora Oriente kitdrra

lomasa nerim -mldig haj Jva h6doltak .3. Il!f:i.I}'olozon kicllynonek.akj ekkor ranllSagor feu va.rizstfCjer6l: saj<it,.nyelviikoll bem!lgerc[[ az aJlamkkal, maid pl.Iszta kezmozau'lar3val megiil[ nenanyar kCizGliik. hogy a. k5verkezii pillanarban masik ken: imesevei felnimassza oker. .. A vad kepvi eloi nern hirreka ker assmnYl1l.ak, e'len nemi dorgal:i.s Ulan hazakiildn!k oket. Mimhogy azonban kesobb e csituirak az Allatok Ornojerol sz610 51:_ be zedek,. 1390-ben .ibilla es Pierina u;ra az. inkvizkio s:dne elt! kerillr, Megismerelr,~k korabbi vallomdsukar, bizonyfrt!klll megmuratva a Ie [u.kOn hitharo. allarkarmohisra em.Jeka..re[o ebhelyeket. HZIlItal drendelrek kivegzesuke[ ...
H

- alakjat· 'fdveve vonuhaK ki a vadonba, ahel i met ViS_7.;l!valrouak ,e:mbc:rre. Ezut:in kezdddaU3Z eszrendd legfolltosabb
magikus szerrartdsa. A ferfiak edeskom~nydrra, az a sz.onyo'k ciroksepriire partanva emelked[ck a leveg6b_,. nogy haraimas araban urk6nenek meg az emhefiseg ellen egeivel, a mala.ndantekkd (3Z3Z a Ro S'Z os,veny kove[oiveJ).. Ilyenkor a kornyezll falvak lak6i remultennuwik ma,gukra a paplanr, men a. hegyek felol szomylii vijjog;is. klserreriesikolmus. hallarszoer ... Ha a benandanreknek sikeruh gyozniUk. akkm abban 31. evbell a nephir 1.criIH b ,u:rme:m: lehetm stimirani. Ebbol ii' [hat6, hogy a b nandan[t~k egyfajta ~j6 boS'Z~rkanyokkel1'l:~ egircuek e18 a. refmekeny eg,er, mig B.Z~iga:z:i", gOllon bosmrkanyok a malandamek volrak, A ku'tat6k val6szil1l1nek [anjak. hogy egy o_i, pegany idliai kulms'l. fennmarra.dasar61Iehete[r z6, rrtelyet meg a XVlll. sz_zadball . em ikeri.ill[ azegyh<llnak felsdmolnia .... Alk rhogyan i , cgy biztos: ala zorszagban meg ma iis,leta-I nekvidc!kc:n 01Y3.n nepszok ok, bab ,nak, melyekben em:lm6 a felelem egy fOldiintuli uzony hoi alda~os. hoi pedig pu zdr6 haral- I

CIROKS'EPRiOIIES MAGZATBUROK
korban a keso rene_zin z is jden vnlrak, E 7..ak-Olli. zondgban. Friuli rartemanyban a XV-XVI. dzadban szehebt:n-ho dban sutrcgrak a beeandanrekrel (a _1.6 azr jelellli: ~a j6, osvenyen jar6'k"). Enneka rlrkos nir a agnak _ a,k burokban zulererrek Iehetrek tagjai. BoirUlllte!, idejen 3. benandaneek !!lJr6lag kiiIOn.fele :lIIII[Ok - ,eger. mac ka, nyul, menyet. 10

boszorkanyszektak

I

I

a Iwjat a rc:1ihold fde, maid fc!lelmetes hangon elrikolum3 mag-d. j Ire minden iniltybOl elkad.lek hozrn gyillni az illatok.; akiloklol oroszlanokig, vadkury.ikr61nyulakig es biitl<akig milldeltfele negylabu
reremrmeny ... Az ill:uok - Zanni asrulny val-

I

m_[OI...

*

IrlRJON INEKUNIK! N:OK LAPJI.A EZOTEIFUA, 1SS4 BUDAPEST, PF..79 VAGY NOKL@SANOMAMEDIIA.HU
1 •

Miert iszik a ferj em?
Jollthm l{unk, va" ~gy .kisfir~"Ir,.,II afbjnlJmtd .isnarm~ nikus a' Itnpaolnhjnk. De am.ikor iszik. akkO.T'YljnlH e/piletbetlll'm, t18fordult mar, hOD a bajanmdl Jogva IJJtzDtt.k a liJl.~s8n.. WzD Illl.1lyira iis_err, iJoD Ci'l1klldJllZmliivegbm 111dtam htttkig kiizlektdni. A Dtrtllflek vilt/Neals; ZI1vartJi vlllmok. mm /!ZeRajtknettk dllaMban mind tUne %I1jlanaR .. Hiliba vngyunk mindkmnl' diplorn4mk, II ,tudjuk. bogy .tl gyert.k e/Ott ntm n;al1adna nmtk mtgtortmnie" lIZ. .adoltlzitud(ilJkban nem I:lldt:rmk uTa/kodn; ma,pnkolI. A .wilds golldlJldtdt Jontolgatom, f1Ji!mdm a fbjtm JogaJl!ouk~ hOD nmJ'jog irwi. Mit IJta klpktbl!ll? ~fib

Lehet, ~ogy megis 01 az igazi?
"Ko:u/ liZ iitvlmhtz, eK] fldltillal a bJitam mogiitt, md,. icltk 0111 rum vok IlO.pctolatom. Ntm o/ylm rigm .tatd/~ ROZ;tJll11'.tDl!tnni csoporttdrsammal; aki a kordl' mtgnazudt'Oltfan sokkal fintoJ.zhlmlllt: Ilk IIi. ED M 1Ji'rz/lmt' tillfoltsiglt" amta 'KYl'dui II. lZirl.tt miflden m:1! bl!sziliink tl'lt{onof]." 1.1 wi,. tJlldlJroi':gammk is. R'mgtttg kiids tlmank Ilan, ntkl!m nngyolJ Iluzik, ,tokl/tlestn megpl:l!l ,11 flrfiidtdlomml!:. A IJOTorJlIJpok' mit "u~tatnak, khl!tebhdl aMI' tgyiitllils?" -gg Kedves Assmnyom! A hornszk6poll: egybeveu!se azr murar[a, hogy a lI:emSjiik kapesolara jelen piUanarban inkabb szoros bar:itsa_gra

ural. Mive:1 regen ismerik egyrruin,

mast ujra [ahilkcma_k, r.iarlasul a. fed"
elveszitene a felesegtt,rulajdonk.eppen onr nem j annyir:a bardtnak, mint - ne .haragudjon a klfe:je:zesen - lelki sz'em r hidanak hasznalja. A kepIerek alapj:inl 0 a:z, aki beszCl, es on u. aki hallgarja, vigam lja, t3114_ oikar ad mindenfele dologban. A hereszkopok szerim a ferfinak on mint no egylilral n "nem jon be". Ha a ferfi. homszk6pj:ll alspo an megvizsgJljuk. ink:ibb a mila j6val flmlabb Ianyok

e

Kedve hagyni

Lev~lir6!

rerszenek neki, Minden vaJ6szinilseg szerint nem c!1r minta_ha7Jl sager, kiilon urakon jarr, es a felesege rehereiezhe[Oen 'rudou errol. A horoszk.6pok szerint a ferfi rovidesen ralal egy n t, akit felesegiil ~fogvenDi,. meg, fogia hivni our az eskuvdjere. Teh.h kedves Asswny rn, nagy remen)' kel De fuzwn ehhee a. kapcsoLarhotz!

i1<'ilSI.amig ol1l1el cl, 6; a vessekedesek. cirku 7.ok rovdbb z.ajlanak. Azon horoS7.lulpj:h !cillon vi7.galva, nagy slercpe van sbban, hogy a ferje 31 iralhez nyUh, men a b Iygok arm utalnak, hogy on az, akl a kapcsolarukban a nadragol vi eli, amit a fhje nem Ilid elviseln]. A valla.lkowaban relri minden iclejel. fellelet.ezhedien ezert i illnak 3Jnnyira j61 3_nyagilag. es amikor hLUlJtlegy, mdr nem ak az on latvanyirol. hanem a hang; 'r61 i ldege lesz, Legjobb lenne, h valoban e1v.ilnanak, merr a ferje feltct.elezhetoen le rudnd lenni a poharar. vi D'[ en at a [ana ot nern fogadja meg. Men nern fOgja ,otthagyni a gauiagsa,gO[, amiben eL Koriilbelii! ke-I ev mulVil jur el a k P olatllk iii legmelyebb ponrra.amikoron megis dvalik. Az[ [ana alom. hogy urg5 en vigyc pszichol6gushoz a kjsfhil.
32

A horosakepokat 0

ehasonlkva: a f~rie nem fogia abba-

Felorol a tanacsralansag
,,51 Ives firfi IJltgyok, edtl'g "igyfz't"r IISsii/tem.gyerllukem' "il1(s, soIJIJ ,zern is .alu~r.tam, is valahDgy ,a SD'rs o/Ylm "BUel h.OZIJtt,Quze. "ltill vlJgy "em ,a.k:al',t'llkmig szii/l.li -am{g IJ ItI1P,('SDiahld lartDtt -, flngy ,urn ,ieIJet'ttt De-nItIJIl. Kfizlp"ezeloi beDSZrilsblJIJ dDigDzDm ety DfyalJ lJelym. 11170{ Dle;m1i agyfiliel s taUlkDzom. Jelenleg ilmdni kapcsolnlbal.l tiel, a p,4rtJmmal j61 megvagyrmle,'ltnz.gat1mk. j:61Ilud. Kit IJonapj" btjOft "tklamai"i egy r"tndk{vIJI,csiIJfJS.,3'0 lu Ilfiriili ,,0, ls az.o,maJ egy bldMmhD.ISZ7ia kerliltli'lk. OSIU is b"",dtItDg;tunk. Alzld" nel'elii V/szoI.I,b4 bD''J0lddtunk; AnI) IJdzas,. gyereke nines, milliiWm ,a jtrjt arra udgyik. D'ea prj/IiI Ilem .almr gyerelltt, 161em viszollt igm. M~ ,,141gyok UlM1'Ddvll. merl azt mDndja. esu dgdblm sincs ,/".1[,1;, de gyert/ul estern szer'ltllt, mer' tztret"us b.ellm. Is Q knls8m alnpjd"azz g.OlldDtja. j6 g"yeim .iel,etlull. Azt lIJondta. um gytreklartMt, ummil um h It flrje sem flgja megmtlll; sobQ, hDgy lIem ,"ol~flllfl a tyer.ek. A,myira aRllrja, szim:t ",4T a nlejo.Jbesulgetiseidel is aul fijezi be. Mit ugyek. mit 1Imlat

It".,

Ketsegek kozt gyotr8dve'
A hom zk.6p'j:h viz galva C 31 megismerkedcslil< idJej~nek itl"ejetart a ImpOO/4/fI1l1t. mill· kt!pb:t~r i elk~ zhve. valatillJbe.fl' '!UJglrtjuR' t,vmasl. () ,t:fJ Nyugn~.e;'rDpal o.r:w1g- mint ~obbprog:n6zi m6dszert alkalm zva, a ferCi minden ,6au ill i "!Jon'. Ali1UJ~mJitp' val6sz.lm1 C!g szerim nem fog skypt.o/rmk. IdO/Jlthlt, amikor jelentkeani. e Vlirjaot" nem "rnmkdja VillI -!rgyve", ttst;;'Irmil-. tfort'sz6I, ho,D "lh411Y fognak kar C onyk,o:r taldl"opig Plnn.f0p1lk ,fila,.; beszil· .kozni, es nem fogja megkerni ni; ,Mdr kitn:er UlTrJnJciiR, ho,gy 3. kuC[. On arvcrc aldoz ra, tlltJlkozrmk. de ,leRi milJtiig A .f~bfinak. minden vaI6nlru'ikazlmzdl't a bivllt'IMll, 19] ,tt/la- st!g szeslnt emmi baja, 'teli r ,/asZloltuR ,{l rlmtll'rrUt. Az id,; ne gg6djon ene, egyszcrtien bcfejem: a kap sol tor ,o'nnel. RllrarsoIJY' szerrtllilli: eviitl csak nem volt b~(Or iI.ga kolilJtiiltnli. IJ ,ugy veltmJ Iti a' IZIJImiMI. hogy aklwr midi} mt!g· ni, bogy vege. ar ajanlom. ,ltlr; .(1 kn.l'm. Am 11'(1/1 egy ,/t;J hogy ne hUUasS01'l ok k6fl1Ybiiklum;;' ,dprili$ kiiZt!pi~ azl' nyet 06r[ a. kapc ol:nen, 11 gy ajar magaen, men mondra, elmegy eg:j mU.I1,'ka- inkabb ra. Ofyllll 1J'tlyfle~alJ.ofllulfI, ,~um rovide en nllgyobb problemai "udjel~mknmi. de jUfI,ilUbafl le anek, Elveszlci az :ilIa 'r, e itr!Jon Itn.emmi h.ir ,azota az a furcsa hdp.et all do. hogy st fiola. Kilslgbe UllgyD'" elve, november kozepen tal3l leg)' ,!Jo,gy m; le.!Jtl vde! 'tmR,in,t,:r, lilar, ,~s va16bm karacsonykor. minden val6szinu eg nerinr a 'Iem forJuiJia/ok. "Jerl mkijit rnonkahelyl bulin megismerflnll innne",. AzI ftm mdDIIl. kedik valaklvel, a.kivel renyleg It-t '!Jig IZ~girIY. Mit mutala iissuhizasodhat id5vc:l. 11oromkrJpoml" - III

aIJol'oszN6pomf"g4bor

AJS i,~lterTItle" mtgismerkul. tern ~firfi~al, mar bOHZAbb

Kedee Olvas6!

"t.

Kedves Gibor! A hO:roRk6pja zerint on nagy nMa16 leher meg minclig. Ieveleben nem ernllti, hog), a hazassagaj melleu' ok riekos viszonYE is folytlLmu. es bizony hitegetherre a nokel anal. hogy IDajd fde egul 'lie zi oketo lyankor is. amikor novo!t,. c!s olyankor
is, arnikor

eppen ikel e_kuvo kozo[[, vi~onylag nab_:dabb ido-

szakot cit. Mo t "iszam derke-Len az c!ieu!ben az a no, aki om akarja obe huzni. AzI tana . olom onnelc. hogy ,cuel_ holggyc:l rovid umn feje-L1,Cbe kapc-alaliE. mert a cs11lagok ur muraejak, ha [Ov~bbfolytati3i, II baclmoje rovidesell nul 311d. hogy virand6 ,e hirtelen megis ki Cog derulnl, hogy a fefjeVe[ nem elnek jo1, el akar tole valni, onnoz. pedig nouimenne. emcsak - szerelem, valamint a j6 genek jilt zaaak k,o:ue a holgy IllilllS1.t3aban. h nem u is. amit mar megtudon omc5l: hogy j6anyagi koriilmcnyek k6·zo[[ el. r.a d;isul ida szulei egyediiJi gyermekekenr nagyobb of,okseg varommyo a is...

e.z®teriia

» HA.RM,DNIIA.

Elvette a bararnorn

a legjobb munlcirnat
;6 'b r:hJlok:. Ko:z!ben kihasmdlra, men amikor Idki gJ:lDdjai velrak, nem fo.rdllh
maslroz, csak onhoz. A bani.mojenck mindig i fajr foga. a7. illasara, es most taiilr egy 01)'30 clmogal6t. egy fon5kiit, aki nem igazan szerene om, Cs orommel vette fell"l[ n agrem:iv nfiszemC:lyt. 6szszcgc:z.ve, ez; a no iIllclbb bardt :kcpebcn mllouko-w dlensege \10k Ne kiesncdjen el, rnert ralal munkdr, megpedig aly:n" ahol, be fogjak j kol:izni, Cs nagyoll j61 fogja frnni magar. Egy cv mulva albaramoje cl fogia vesaitenlazr a mllnk.3t, amdyt'[ elven one:ol, mert a ag, ahonnaa kih.ina am, nagy \la16 dnuseggel megn.unik.

"rig; lut tl legjohb btJTatmik VtJVUlllt, "Vall /ruiD" ~"urlkQhtlyen ,dolg~zl'mlt, de a kit C'ig NllpCSO.lathtlllJilt egyTnOssal .0&1 U flJoluiham4m, b~gy a htlrJtsdgullR II a mUIlka_kapcso.lawllk .igm' n;oros IIO.lt. kldn a barimo,,, gondale egyet, Is ugy diintiitt, /Jog} neRi liZ 11 sukmlJ tetszik. 11m; azt'llylm. EI ts mtnt tgy r/:tJllalat'/or, dolgozlI;'. ami rafnos mtg'lz{Jnt .. 8 most Idgy6 modjdTIl .hJtbll ttlmlldo.tt, a Itghl~stbb mosolJ4vai k6ziltt. bOg] nr haragudjlZk.d~ ahboz a dghu. jon do..!· goz.,,;' allotl" is ReTllnn .11 iltfJJlfrmltt. ,Ispom fIZ In .tillJsomatfogja megklZplli. 14-gy;J Itdmoll'dtnk m!iltm. Mil muta« 11 IJorol;;k·opom. k; .Vo.lt t'z a no? A banitom lltlg} G ''II/ens/gem? is taWolt mrllllWs!" pM Kedvcs Piri!

Beilleszkedik a kisfiam?

Tulaldonkeppen orii.ljon anaak; hog}' a dolgok igy alakulrak, men az on
kerf'kefel~I:'le indul, az

szerencsejenek

ave pedig lefele. AJbanir.noje :ucinwslag a hOr. men lij'ra [elentkezni fog. baed-

A baratru5j .ahomszk6po.k szerim mimlig
is .lcllb-le, kiizbcn irigyehe,
SZJ

rem: am. Csk

es nern

.igmn

e1jatsmtta,

hogy onok

nator Iker, de 011 rsrtsa [3vol magar [ole, ne sajnaJja meg, ne kove5se el ugyanaz[ ahiMrl

" '1l~1I tludJtrmll. II "I it kij/rozDlt aJtrjlfm. A lAva· 'os m'J.. l~ plT1Zii.gyei, .Q rTltgblzJJQll1tlarudgn. az #I1J'o· ztUQ' miatt - lspern.1III tziii",im hat4Idra - Jlintiit· rem Ug}, h~gytlvdl'ok 1111,1. flam im4JtD., imajlJ A mr. apjd!. Ntlwzm fI'istlt~ a ueu.tktdl:silnktt, a vistl· IlIIdlst mian tV tUIII kit is/lo/4ban jar! Ii, klpttkn lIolt ht.ilttlZ.ludtli. Most tgy hllTma·dik ;~kolliban ktzaiink, II nagyo" lilell. hogy Q utTtNed8s kisfiam

hogyl1f1fogja

tzl

bind, va/tou/t-e

Q

uis.ellmilst. v",[,l

tbb.en .a%lv.bm is r"J"dorl,mk?" anla

T'OLTSDLE
III d

V('(unk m ndlS

a b aba I at.

resreiea

J

J

mag,ld

d borooocn!

< mamaell<,

P1I i e .II.! mmldi
J !qkldi'lN 'liIpnll

napral 0 ,.~ ~ J1ll'Iv
~'t'fln '!llIIlalJ\ 'fag1dl ('imll~al
J

vmrdO'> anya' A hoJ~dP(!Jl<J l.. r

1"'l",'t'I1!' dill ma:.\1

e

!hel~~

H3 beirod " vara ".1,;« Ig kaJrl, azaz az 1;(.150 uklu« els« nt1Plar, onnanto! r~s' rr s.abva lapod a k epet es a SZOI t>ge! Raadasul ",mdrn'wp mas upp va' a luipe, nyJn!

Mar d" is no·on e\eto at VELED
VAGYUNK!
Toltsd I" mnen
ll~v.bb rntorrnac:
WW\¥ mn~II:;url

bu

..ww. •

In sse I flu

as ezotefla

A horos7.k6p zerinr ktptelenc:k lennene ho zabb ido[ eholreni egy fcdel alan. On pedig aun nem rud elvdlni, ..A flrjnnm" 45 Ivl' nan ~ !JQTJbl8jt. Kisthb-71l1gyohbmtgsUlkllasoklmt, de mere szulcige Yom f rje nyugdijoira is, j,In" "lUI lIZ iltt/ben. Hirul~ IJ 1~lIntk ponro. bhan: amh bb6i hazaad, hogy is voud ",As lUTetHi. Is 11 fbjnnntk is egyaItaIan Mtemi tudjon. Ilkndtl1k /tiizDell nHIt lIZ iletlbm. Koz,hen. amlg 11 jitli"k fie/tid Iittk, ligy ~tti#"", mintha boldog aaUd tnmlllk. po/tolA

hagyja el?

Miert nem

MiutdnHk rnegn8siJJult, elszDhadulll1 VOWet ;wk kijzijttilnk, hoi inhon laltik. hDI ill Ilo"IL A'kkoT Ilag]OR holdog, ha iltbofJ. Mi II.%, amt tz.l

Kedves Anyu.ka! A. kjsfhh termeszetesen

m gviseke az oni:ik elere,

valamint ,3 va las , de 3. gyermeke horosz.k6pja arra is ural. hogy csemcreje 'ig zi .sporuehet ego Ezen
3Z[ ajal1iom onl1c'k, hogy a kisfiu~eTtedenul jarjon rend zere en. vagyis ver eny zerflen kndjen el persclnl, Fehc!denol kUIali pon ajantou. mint amilyen a birk6zas. Z oko51viv3 • a dzsud6

stb, Amim a gyermek elkttd

rendszere ell eds

ee

jami. rn gv:i.lmzik 3 vis Ikedese as oszcilyr:ir aival zemben i . ()n pedlg, Asszonyorn. nem kerdezre ugy:m, de elarulom, hogy m g cbben at ivhen :ill:!.sr fog valtoztami. es lobo p~nzen egy olyan munkat fog vegani. am Iyb n igen gyor an el6re fog [umi a rallgletrnn, e mcly kiilfOldi U[~Z okkal is egyUn j:i r.

kit emher,t ossztkoli? Mit mulal fI IJo7'Oszltlpr' 1GB Kedves Asswll)lam! em uremcm elke erfcenl, de ugy runik, mineha egy ranu-dhik szerelemken[ WwIr volna Id a a,kapcsolar (erje ,es a banitn6je karon. F.z voh mind eeu3jUk eleteben nagy zerelem, Amik E eppen 6 szevesztek. val6 inuleg kker ..uiiIOltak~. vagyi pr6bilko:u k m' n 11 is. Hogy mi Kori 0 sze 6k:er? Mar nem Des7l1hrunk sz.erelemrol. ~e szerercmSI. hanem leginlcibb a rndrnerrel, ami[ az alkohol, a koza iV3SZ3roK jel nrenek zamukr . A ker emben a zesz (ania (i ze, De mien n m kolti:iznik 0 ?
IJ

"'rla

finn" A ud/Jsok .UJJn fllaluisolMl I'titt'" ttlfm, de mdr finn r:z«iom ,tijrkmmi, .IJMbllj'Jroi kllilelyrt dolgam;. mlgstm Ittmtk "''''lit. hOg] .norm4lium mtglljiink.
A 1lllgj'ohbik fi'4m nil_I ta,,'l/' {JkieJi jou8rr Iltzdi ax; lskolat. Mit mutat a hOTlosr.k6pom, m.i rlilT ,.ti", 11 kOllttlltz8 1t16brot'

kajar, ahol keve bbet kere , 1m fogja hagyni, dn, men tanulni
fag. Mis szahmir fag el j:it1tani. men eni, hOID' miben van, nem 3I ig:n:i. ugy i mondhamam.

tapaszralamkat zerezher. K6ziiljon fol hogy ennek a tapasztalali
rudominynak az dsajar1cisahoz. a reg. oregek azt mondj;ik, tgy eler i kevb. A nagyobbik fta scgin:lli fog (lilnek. aJcir in ormoni [ elldokh n, aka, a penzkcrese eo II. A ki ebbiekfla a horo 1;k6F'ia szerinr nyelnsc:ni. FehecleniiI ket rannyelvLi i kol ba jara a, mhtn " legjobb lenne, h val milyen egz.otiku nyelver [anulna meg a ~13gyar I~ellef[, ~c.ld ul a~na1[, ~ rme nem In, de I tli'Zlk a

nem u on utja. kiilonf~le rna
saj:ltidm kepes ege Cdrcdeniil Iratkouon gjai kurzu

horoszk6pja hnikakat

al pjan ajanlom. h gy ir rkezz n be olrao tanfolyamr • ahoJ el, e. rnive] kivetel s van z .aszuol6gi hOI, [anuljo!} ill gfc:jrest. be negy~e asztml6fa. ahol mind nt megmagamamirok[ol,
Z315[e·

- h'llS%Jlos
Kedv Levclir!

Ez az eszrend6 a h r0szk6p}3 SICrim rendki iii nehcl.. ~ meg a ko5verkcz, m lesz konnyebbeg eve, De ne felj n a valtoza 161. ami most annel toru!nik,
"A teljl's oguomMs szllin4llolt, hdromlOJ' htiZlUodJ4m, is mind,QJJ1JJiSZOT elvAlMm, Jk thB Is .., masonik hou!1iigomhtIl van kll
men lijaJ es j" [ hozl A blcisaf

raniranakdnnek, Ezudn vcgycn
meg 6dkat

kepleu!ben: a harm dik haz.ast3Jsj"al ujra szeretne osszejonni. De

jarjon m

tanfel

mokra, ahol

ennek nin

ok cnelmc, mert a

minden valOszinweg sztrim nem fogja moni megmnani, alberlerbe fog kOlrazni. 1. cgyik mun-

hallhar oly;n. amit ere! m megfegadnl, vagy hal1gy g IIdalja. eld bnl, Ke :.tIt. n majd nagyon ok hero zk6p t, anal n gy

f~rfiugyam.igy on fogja h gyni, beaF'ja 6 kihasznruja, m ghesza kkaI r5videbb id al u, mint at kor.ibban {em. fclejt e ell

r

1d4na

klJdvl\ny tmu II

DEBRA IL.IREBL : pARKAPCSOLAT
SZIIVVIEL-L~LEK~_fL
IEz a merftildk6nek szamit6 kezlkonyv uj ertelmet ad a l'eM tars foga'imana'k, es uJszein'i meglko.. zeUtesbent3rgya!f fE'ltekeny'seg, afeiel'em, a regl serelmek. a

~ lap ,kmfr6tben

'AZOROKE

I TAIRR BENCI LA'SZLO: iT FORRAsA A szecn6 a kotet elOszav.:\ban (9)' ir..Az lras kE!ldettol(ogl/a t\rsam,a megismer6bell. A 'szavak varazs-

IZING KLARA,LOVA(i RITA. lOlllNCll AGNES. NADA.SI T1BOR S.erbD:lOs~i lilkifsig; BALOGH EVEUN (ttIefon: OtH-437-.459]

MM

Ldplg.nqat6: mAS! ANDREA Un9menedzsB' KOVAcs MONIKA A Ul!rrnn6~ erm . I 037 ~,pt!S~ MOIItevtdfo II.9.

.....

1

kiszolgaltatonsag, illetye a, KOzP$ alkotas es ,iiZ,ennek koszonhetoen elmelyi.iI'6 intimitas temAjat A fMi- ~5 noJ ellergii~k egyensulybal hozasat61 kezdve az e,ne,r'gi~t ado szeret'kez.esig rengeteg tippet kaphat'Lmk a parkalP"CSolat minden terOleten. ,ru, ,egyesfejeliete'k ,gya'korlatllfelladato'kkall zarulnak, amelyek segltene'k langra lobbantani ,iliZ oszinte SZE!retetef, szenlledelyt intimltast. (£DESVlz K1'AOOI,2900 Ft)

es

IBARBAR_ .'IBERGER: A BOLDOGSAG R_A_jTcD _J)LlK
A $lerza szerlnt gondolataink Iha,rnromk, meg an. ahogyan a va'illsagot megtapasztaljllk - es ennek a folyamatnak a megertese a bol,dogsag kulesa, Barbara tlz alapelvet mllta,t be konyveben, amelyek 'Cielja. hogy atirlangolJak vlI'agliitasull'kat. ,g,ondol kodaslJnkat., s [gy lbo'idogabbak lehessllnk emberi kapcsolatainkat;, mllnkankat. valarnlnt testllnket les egeizsegLinket teklntve egyaliil1t (~DESVIZ !(JADQ, 2990' Ft)

lates magiaja mindlg ls ,elbL1v6It. Egyetlen $l6.peidaul a..szeretlek~ egy vilagot eprthet,.'vilQY don~het romba El,ert slamomra a szava muveszete a "'iJag meglsmeresenek misztikus ,eszkozeve v~lt 16gyetl'en J()I megfogalmamtt moncIat tobbfeUsmerest holihat. mint Mrmety hosszU id6ve1 eltOltott tartalmatlan el'et Kotetem mediWci6s kooyvnek szanom, ametybOl egy-egy fejezetet ,el'olvasva •.eltoprengheti.ink lelkiink rezdLilesein. Milyen hUrt.lpenget meg bennllnk az arbldet,ahogy a sIavak varazslatos bOvOleteben ,liicsocfa'lkollJnk belsel vilAgunkra~ ISzint&is-kClnyve'k_ TARANDUS KJADO 3450 Ft)
1

leveldm; 1554 Butl.!pnI, PI. 79. 1e Ionffp:06·I...r:jl-!I6D E-mail nQklsanomilmedi.!.hu
MITIlOVlCSANI

Hirdelt~k_~1 kapaolno5W~

Tel!!'IDn:06-1-431-3637 fale 06-1-437-1180 E-maU;ani .m,trovlclo wnom.mmia.l'ru
SaJ1omalMdla' Budapen Zn., 1037 aPtiI.Mcm~,u.9. Telrion.: 06-1-437-1100, [iIIo,06+437-3737 www.Ynomamedl.a.n

0

MO:L

ReS

A HARD'M LEGENDA.iA

IBA: K ISTALY

LOUISE L.IHAY:

ELD J'OL A.Z ELETED MOSTI
Az o~lvas6, nem csupan arra lkap vala,s.zt,lhogy mik a meg.erosltesek, hog,yan kell meg,foga'imalni ,es hasznAlni 5ket. I hanem a konkr'et temakorfik - egeszseg, ffilelmek. kritJikus 'gondo'ikodas, fuggosegek. megbocsata5. munka penz ,es ga~dagsag" barat,o'k, szeretem, oregedes - es gyakorlatok segltsegeye:lpozitlv yalto.z.asokat idezhet el'o az adott elen,erilleteken ..A [D-melle;kleten talalhat6 hangfelvetell tovabbll segltseget nyujt azokkall a meg.,erosfteseikkel kapcsolatball, amelyeket a sajat hasZ!nara fordfthat(t:!OEsvI'Z !(JAOOa .2990 FT)

Hossz.abb h~leg'zoetvete'hJ meseregeny, arnely nem esl'lk a fantasy Ikateg6riaba, ,annak ellenere sem, hogy a fantasy mufaJra jellemzo elemekbOl epltkezlk (krisUlyok. sarkanyo.k, szarnyakkallrendelkezo Ilovagok 'Stb.,. ileginkabbal H'auy ponerihez hasonllthatd 'IIagy a Narnia kr6nik~iho.z. Alapvetoen a tlzeneves koriosztaly szamaral Ir6dott, de iii tortenet kibontakoz.asaval mar afelnottek s:zAmiira is s16rako.ztat61Ieihet. (TARAN.DUS KIAOO 3490 1Ft)

Fel~ 1ua1lO; SZAB() G't'OilGY vewlgazgatO Kerf!1 rdrlml igazgatll: rnff 10Z5Ef . Ma9JllIldMllI!' gazga!lI: PINTlE IJiSZlO Mlrk.et!l'!9" 5 PR Iguq,a. 16: OOMOKOS SZliJl.Rb GazdHJgl"gngat6: DUNAI" ORAs Ozle j sml~IIalhl igazgatO: HORVATH B. SOMA MU~l'.akl,lglllg.at6: UNARY BEATRtX Informatlkal 19azgatO( fOR5T PETER TerjHltli1 i9iz9nO;
SOMLAIN~ szu.VII( tVA , yomb;

Kepfeld'oIgozAs: SA-NOMAREPRO Inloplru G!OUP HungJry ,bt,
HU ISS 1789-5820 IEI6!IZI!t~~ben terjeutl a MHhaLOG Zn.

P..rusldsos

(rlDn I .

!lewJ a LA_Pl(ER llt.

oldalon, a Imfl1renctlt1.~nomamedla.hu
e-ml!1Ifrm~n, lIletw a tlad6ban a +36-.·371-1U2-e1 Ie efonuimoo.

E1MaethelO a .www.mc.huinternet@.!

I RR B:ENCIELASZLO,:
IMINDEI EK DSTRO A
A versek a klasszikus mu,veltseg gyollgyszemeil• amelyek szamos spiritualis hagyomanyb61 med\",It',r' ,," tenek.. A halmO'lon retegeken atsejlik. a, mitol6giai. hermetikius, aJkimista, es kereszteny s:l!imb6lumvHag harmoni~us ,egysege. Ezek ,alversek medit,ki6s fonmak, melyek felen mereng.eni es gondolkodni kell, EZit az.elmely1jlest segftik P.app Norbert testomlivesz 9 rafikai, amelyek 6nal16 ertekkel biro' tablarajzok - a versek kepbe tov.abbgonc dolt m~.sai. El ,azoss:zmuvesletlforma teszil egyedUlall6va ezt a barangolast. amelyre ez a miU kesztet benllun'ket (Szint.ezis-konyve:k. TARANDUS K1AOO2990' Ft)
------

El6fizttl'ltta, lo~ b.a vdilroerlnyi pom! vatalb.iJl, ,il,llfrlapot Mzlws'lo5kN!l. '" l~m nl allerJemftnfL lei.: 06-80- 06-000, eloIlZI!I~.medla-log.hu

Kezllesllroo kap<:50lalos reklamki6k fogadba; ttl; 06·BO·l06-000\ lax: + 360046-815-800,

'MI\IIU: reklamadoCllne(ha-log.l!u'. Tov~bb[ el05rlZl!tbsel apcIDlalo~ caNcio: elofiIelH sanDin meclla.hu ,Elo!i~tl)
I

ullllldll! ~ kull6klr61 EUR-~I, lelefon; 06-B0-444-4+t

a HUNGAROPRE5S ft.-net. 1097 8UdaPHI. TiIb!l~u. 39. lei; +36-1-3'l8-4060.lal: +36-1-348004065. Il-llIiIiI: eloflzetes hungarapresUiu.
"N6k LlpJ, Ezorerla eJOfiz!lell <llja em' evre: Ig751FI (S I~pszjml. A feltOnl I! I el6fizelesl dij mk belfoldl ktzbnllhll! I!r1Itnyt!h IOad6nk mind nloor ffiS1)'1!'! EI6fl:lI!tesJ Allaial105 Szer:z&lesJ ~elretelel. va mini nyilatkoZiIrun meqlrklnlMtOk a'ww ....mc.hu Vi' bold' 'ioI1. ts a SaI!O!IlJ . Centfllmban (103,7IBudl!~n. Monlevldeo II. 9. hftf6!611 penlekig 10-li5J166raig)_
s, COLOR I

+36+477-6384, I. +36 1·30HWl, e-mall.l.lirla~ft~pOI!.hu. !O\IAbW 1!16!lzftheli5 kulffild 61

olton ,es

rzmG

A karmaszanszkrit 5Z0, amely .csele'k\lest· jerellt. Pontosabban alt, hog;y minden egyes cselekedetOn'k, gondolatunk meghoz.za, a maga g,yilmo'lcset. A karma s:zerintsemmi sem tort,enik veletlen 11.lhlszena karma tOlVenye ktzarjaal \leletlen fogalmAt. A karma Ismereteoon -llegyen egyellillag;-y csaladi - megerhetj,Lik es e'lfogadllatjuk. hogy mincienfajtaligazsagtalarnsagl esak latszat (NOI< I.A'~JA MOHElY 1900 Ft. A k6nyv megrendelhetd iii www.polc.hu online konyvaruIhilliban lis, kedvezmennyel. Vagy a Sanoma Konyvesboftban is kaphat6 .. ,

KLAR

az adat¥td~lml

:KARMAK6NYV

ItIlJfOldlt 6rusldsos ilion teljentl "EAPlIBS Kft .• 1039 Budapl!!1. Hnvaru L II.. HI.leL: t36+,241·92i2, A Nl5k !.apja, Ezoltrla eiaclAsJ ,ada... ·
a Magy r Ter~!I!i!~~-eIltn6rzO Smvel~audlll!1ja

C!mlapfoI6: Ellroprf~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful