Sumbangan Tunku Abdul Razak.

Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) , Pulau Pinang (4 Oktober 1971 hingga Februari 1984). Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Pendidikan Tinggi (1 November 1974 hingga 31 Oktober 1976). Canselor Universiti Malaya sejak 8 Februari 1986. Dianugerahkan Ijazah Kehormat Kedoktoran Kesusasteraan oleh Universiti Malaya pada 30 Jun 1979 Dianugerah Ijazah Kehormat Kedoktoran Undang-undang oleh Universiti Sains Malaysia , Pulau Pinang pada 28 Jun 1980. Dianugerah Ijazah Kehormat Kedoktoran Undang-Undang oleh University of Nottingham pada 11 Julai1986. Dianugerah ‘Kerusi Kehormat’ oleh Lincoln’s lnn, London pada 1988.
.

Dianugerahkan Ijazah Kehormat Kedoktoran Undang-undang

oleh Universitas Gadja Mada, Jogjakarta, lndonesia pada 28 September 1990. Dianugerahkan Ijazah Kehormat Kedoktoran Undang-undang oleh Universiti Brunei Darussalam pada 30 Oktober 1990. Dianugerahkan Ijazah Kehormat oleh Universiti Chulalongkon, Bangkok, Thailand pada 19 Disember 1990 Anugerah sebagai Ahli Kehormat The Royal College of Physician of lreland pada 2 Oktober 1991 Anugerah sebagai Ahli Kehormat The Royal

College of Surgeons of Edinburgh dan The Royal College of Surgeons of England pada 1999

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful