PLAN OPERAȚIONAL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2010-2011

Domenii functionale Obiective specifice 1 I. CURRICULUM 1. Proiectare: Analiza si diagnoza activitatii metodice Realizarea documentelor de planificare a activitatii metodice Cresterea calitatii activitatii metodice

Actiuni 2 Realizarea analizei si a diagnozei activitatii desfasurate in cadrul Comisiei Metodice

Responsabili 3 Responsabilul Comisiei Metodice Materiale 4 Raportul de analiza pe anul scolar trecut

Resurse Umane 5 Director Comisia Metodică Cadre didactice

Indicatori de performanta Timp 6 15Oct. 7 Realizarea obiectivelor stabilite in Planul Managerial anterior

Proiectarea activitatii in cadrul Comisiei Metodice pentru anul scolar 2010-2011

Responsabilul Comisiei Metodice

Documentele de proiectare a activitatii Comisiei Metodice

Comisia Metodică

15Oct.

Stabilirea obiectivelor pentru anul scolar 20102011

1

Monitorizare Evaluare Control Directorul Responsabil Comisia Metodică Director Responsabil Comisia Metodică Programul managerial Permanent Cresterea calitatii activitatilor Rapoarte Conf. Organizarea de schimburi de bună practică Organizarea de mese rotunde si dezbateri pe teme de curriculum Îndrumarea și coordonarea activității Comisiei Metodice Monitorizarea activităților planificate și colectarea datelor și informațiilor Responsabil Comisia Metodică Programe Director Comisia Metodica Cadre didactice Director Comisia Metodica Cadre didactice Comisia Metodică Cadre didactice Periodic 3. Respectarea temelor planificate și a graficului Respectarea tematicii și a graficului Respectarea metodologiei Eficientizarea demersului didactic Schimburi de experiență Metodologia in vigoare Informari Rapoarte Sept.Conducere operațională Operaționalizarea activității 4. Utilizarea unor noi tehnici si metode de predare-invatareevaluare. Extinderea si eficientizarea parteneriatului educational 2. Elaborarea tematicii si a graficului pentru sedintele Comisiei Metodice Intocmirea tematicii si a graficului pentru desfasurarea asistentelor si a instrumentelor utilizate Director Responsabil Comisia Metodică Director Responsabil Comisia Metodică Director Documente specifice Director Comisia Metodică Director Comisia Metodică Sept. Organizarea in vederea atingerii standardelor si a finalitatilor. Graficelor Calitatea organizarii și desfășurării activității 2 .Organizare Eficientizarea demersului managerial.

documentelor cerute de ISJ.unitate și alte autorități 5.Formare.informare Asigurarea fluxului informațional Eficientizarea comunicării Directorul Responsabil Comisia Metodică Periodic 3 .Motivare Calitatea gradului de motivare Fundamentarea dezvoltării de curriculum pe baza experienței și a rezultatelor obținute până în prezent.dezvoltare profesională și personală Optimizarea competențelor Dezvoltarea competențelor Membri Comisiei Metodice Programa Scrisoarea metodică Proiectare Portofoliu Programe Oferta Cadre didactice Periodic Perfecționare Responsabil perfecționare Comisia Metodică Cadre didactice Cadre didactice Semestrial Dezvoltare personală și profesională Schimb de experiență 7. continuă sumativă Informări Cadre didactice Conf.2010 Cunoștințe Deprinderi Perfecționare 6. termenelor Respectarea termenelor Director Cadre didactice Sept.Realizarea rapoartelor.Comunicare. a aptitudinilor vocaționale ale copiilor și preferințelor părinților Asigurarea consultanței în probleme de curriculum pentru toate cadrele didactice Elaborarea ofertei de perfecționare și formare continuă Organizarea de schimburi de bună practică prin popularizarea experiențelor Director Membri Comisia Metodică Director Responsabil Comisia metodică Informări Grafice Documente doveditoare Evaluarea inițială.

Proiectare Realizarea documentelor Identificarea nevoilor.09.intereselor copiilor în vederea elaborării CDS Elaborarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane (recrutare. Educative Periodic Respectarea etapelor demersului de autoevaluare Organizarea și desfășurarea programelor de pregătire pentru concursuri specifice preșcolarilor Comisia metodica Comisia activit.RESURSE UMANE 1.2010 Permanent Puterea de convingere Grafice Fișe Responsabil Conform Graficelor Comisia Metodică Cadre didactice Membri CEAC Responsabil CM Responsabil Comisia activit.Organizare școlarizare și întocmirea de Eficientizarea demersului managerial programe pentru menținerea frecvenței Organizarea în vederea atingerii Organizarea și desfășurarea standardelor și activității de autoevaluare finalităților Director Responsabil Comisia Metodică Director Comisia Metodică CEAC Programe Cadre didactice 15.8. eficientizarea parteneriatului II. Educative 4 Programe Creșterea numarului de participanți și a premiilor . motivare) Director Comisia Metodică Cadre didactice Părinți Copii Oferta ISJ CCD Director Cadre didactice Anual Elaborarea CDS Directorul Comisia Metodică Conform graficelor Creșterea calității activității didactice Realizarea planului de 2.Parteneriat Extinderea.cerințelor părinților.

programe organizate la nivel local. în raport cu standardele naționale de evaluare Director CEAC Comisia Metodică Programa Portofolii Cadre didactice Conform graficului Optimizarea funcționării și dezvoltării Stimularea dezvoltării profesionale și personale Încurajarea performanței școlare Încurajarea participării și a inițiativei pentru optimizarea funcționării unității Formarea continuă generală.4.Formare/ Dezvoltare profesională și personală Autoevaluarea de către fiecare cadru didactic în parte. cât și la nivelul grădiniței. național și internațional Comisia Metodică Grafice Oferte Cadre didactice Permanent Dezvoltarea personală Director Comisia Metodică Programe Cadre didactice Permanent Dezvoltarea unei culturi instituționale a calității Portofoliile cadrelor didactice. ale copiilor Creșterea numărului de participanți Director Responsabil Comisia Metodică Director Responsabil Comisia Metodică 5 Programe Personal didactic Permanent Oferta ISJ.Monitorizare Evaluare Control Eficientizarea activității Identificarea punctelor slabe și a oportunităților 5. CCD Cadre didactice Conform graficelor . seminarii. simpozioane. corelată cu evaluarea personalului Participarea la întâlniri de lucru.Implicare/ Participare Creșterea gradului de implicare 7.Stimularea. motivarea materială și morală a cadrelor didactice și a copiilor 6.

a imaginii grădiniței Implicarea activă a părinților și a comunității 3.Implicare/ Participare Creșterea gradului de Director implicare a părinților și a Comisia comunității în viața Metodică grădiniței prin activități Cadre didactice interactive pentru realizarea obiectivelor programei Periodic 6 .DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 1.Comunicare/ Informare Informare periodică și ritmică Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate Director Responsabil Comisia Metodică Rapoarte Situații Informări Comisia Metodică Cadre didactice Periodic Când este cazul Respectarea conținuturilor și termenelor III.Organizare Organizarea unor acțiuni menite să facă cunoscută unitatea Director Comisia Metodică Afișe Programe Proiecte Expoziții Programe Periodic Creșterea colaborării.8.Proiectare Elaborarea ofertei educaționale a grădiniței Director Comisia Metodică Oferte Comisia Metodică Cadre didactice Părinți Copii Cadre didactice Părinți Copii Cadre didactice Părinți Copii Anual Deschiderea către comunitate 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful