Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Matematică şi Informatică

T.Bragaru, T.Sibirschi, V.Sibirschi

Aprobată de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică

Chişinău, 2002

2

CZU 004.55(075.8) B76 Bragaru T, Sibirschi T, Sibirschi V. Explorarea HTML. Chişinău: USM, 2002. – 118 p.
În lucrare sunt elucidate aspecte ale proiectării Web site-urilor. Pe baza unor exemple tipice se explorează posibilităţile limbajului HTML ca nucleu al Web tehnologiilor avansate. Totodată, lucrarea conţine un şir de întrebări de autocontrol şi exerciţii care ajută la o mai bună înţelegere a materialului. Se adresează celor cointeresaţi în construirea Web-paginilor, celor ce doresc să publice careva informaţii prin Internet şi/sau să dezvolte o afacere prin Internet. Dar în primul rând este destinată studenţilor-specialităţi de informatică, reţele de calculatoare, tehnologii informaţionale etc. Pentru a explora posibilităţile standarde ale HTML–lui, este necesară lansarea exemplelor. Pentru a afla mai multe informaţii decât cele prezentate în lucrare vizitaţi Web-paginile indicate în referinţe sau oricare alte izvoare de pe Internet. Sursa principală de inspiraţie a prezentei lucrări este Internet–ul. Referinţe utile vezi pe parcursul textului. O listă integră a adreselor de referinţă vezi în bibliografie. Recomandată de catedra Informatică şi Optimizare Discretă Recenzent: Catedra Informatică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şef catedră, doctor, conferenţiar, G. Secrieru.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Explorarea HTML/Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. - Chişinău: USM, 2002. – 118 p. Bibliogr. p.104 (18 tit.) ISBN 9975-70-13-2 50 ex. 004.55(075.8)

ISBN 9975-70-13-2 © Universitatea de Stat din Moldova, 2002
3

.......... DE CE E NECESAR A FI STUDIAT HTML ........ SARCINA DE EXPLORARE (STUDIERE) HTML ..34 4..............2....... Publicare..........32 4................. ELEMENTE DE BAZĂ ALE DOCUMENTELOR HTML ............................................. STRUCTURA DOCUMENTULUI HTML..................................1..........................................................................................................7.........................................29 4.....................................29 4..2........9 2.................................... Informaţii pentru motoarele de căutare.......................2...........17 3............ EDITOARELE HTML ...3.........18 3....................................................................3...........2............1.....4. Modul de lucru.............1......................................2...............6 1......21 3............1.......2................................3...... NAVIGAREA ........... Setul de caractere utilizat de HTML....................................................... Noţiuni şi marcaje utilizate...29 4............................54 4 ........... Exemple de explorare ......................23 3. Promovarea site-ului .......39 4.FORMATAREA CARACTERELOR......26 3.................... Instrucţiuni şi atribute utilizate.......................4.....................7................................................................................41 4...2.........3..........................13 3... LISTE.....................................2.................1........38 4...... HTML.............................1.9 2.............................. Exemple de explorare....6 1..................................6........41 4.......... EXPLORARE HTML......... SARCINA CREATIVĂ (CRISTALIZARE CUNOŞTINŢE)..................................52 4.....1....1........... Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB...............................................................................................5.............. WEB DESIGN . Întrebări de autocontrol şi exerciţii.......................5............7.............. WORLD WIDE WEB..................27 4..........2...16 3............. Întrebări de autocontrol şi exerciţii.24 3... CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR.. OBIECTIVE URMĂRITE...............7 2.................... Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază..............6........3.............. CE ESTE NECESAR A CUNOAŞTE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI.51 4.........................................CUPRINS CUPRINS.........2................................. Exemple de explorare ..2......48 4............1...................................1...................................46 4..3.... Proiectarea unui Web-site.3... ORGANIZAREA TEXTULUI...........1..........1....................1..................................... CONCEPTE DE BAZĂ ..................................13 3...10 3............................................................................. ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI.........................53 4..1...............4 1................19 3................................ Prima sarcină de explorare.....7..........................7 1............ HYPERTEXT ...................31 4..............3....... INTRODUCERE.........2.....................................4..

......9.................. Exemple de explorare ..................................................................... Realizarea efectului Marquee..86 4........6. Denumiri sugestive de tabele şi liste.........................2.2............103 BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE................................................................ Forma recomandată a CV-ului... ACCESIBILITATEA WEB-PAGINII...................................................... Comenzi de construire a cadrelor....107 Anexa 3........ Exemple de explorare ....1..............83 4....58 4....................................2.......................................... Text clipitor .........100 5............................. FRAME) .. ALTE ELEMENTE.................100 5.......4..6....................7.......4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii........................6..58 4....................... Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare........4..................... Exemple de explorare ..80 4...........................5.......................................... Introducere videoclipuri .....................4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii...........................5............4........1........................94 4........75 4......................................2...72 4........ ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI................. ARANJAREA ÎN PAGINĂ ....................................Maracje utilizate .......7.........................................78 4.......8....................... NAVIGAREA ÎN INTERIORUL PAGINII............. Noţiuni şi marcaje utilizate.....2.......... ALTE REGULI PENTRU O PAGINĂ MAI EFICIENTĂ .........93 4. OPERAREA CU FORMULARE......3............................................2........9.. Legăturile hipertext..........111 5 ........................3.......4..106 Anexa 2................................1................2...1...........................100 5........................................... O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE”.............69 4..............3.....................1..................... TABELE...8..94 4......................................3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii.......................................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii.96 4.......67 4. ORGANIZAREA SITE-ULUI..................6............................5.........................1.... Modele de stiluri...................64 4..4....88 4......................90 4............. Întrebări de autocontrol şi exerciţii........8......... OPERAREA CU OBIECTE ...................3........9.96 5.................................................................7.........................110 Anexa 5...................................82 4..................... Introducerea imaginilor....................... SFATURI UTILE.........3...................................................5..............3....................9.....1..........5.101 5....................105 Anexa 1.. FERESTRE (CADRE......... Întrebări de autocontrol şi exerciţii.................. Introducerea sunetelor ..4... REFERINŢE .....68 4.................6......81 4..........3.................................. Exemplu de structură a site–ului creativ .................77 4.....56 4........................ 109 Anexa 4.......7.........89 4...................................................... Organizarea site-ului.............................................................83 4.........78 4.

De ce e necesar a fi studiat HTML Paginile Web (codurile HTML) pot fi construite-editate manual sau în diverse medii de editare. calculatoare şi sisteme de operare. Paginile construite în medii speciale de editare necesită testarea rezultatelor pe cât mai multe din navigatoarele existente. deoarece procesoarele de tip WYSIWYG nu sunt standardizate între furnizori. Adesea se cere revizuirea codului şi corectarea lui. 6 .1. De asemenea ele nu pot să realizeze reformatare pentru diferite dimensiuni de ferestre sau rezoluţii ale ecranelor.Internet Explorer (IE) sau NetScape. au comenzi incorporate pentru verificarea corectitudinii codului (spre exemplu HoTMetaL). iar asemenea probleme fără cunoaşterea HTML sunt imposibil de soluţionat. „NetScape Composer" etc. Uneori poate fi mult mai uşor să elaborezi o pagină în HTML decât să înveţi un editor specific de Web-pagini. precum şi a editoarelor. pe diferite platforme. INTRODUCERE 1. Codurile construite cu ajutorul editoarelor sunt mult mai lungi decât cele construite manual. pentru a înlătura comenzile specifice unui mediu de elaborare sau unei platforme. precum şi corectarea unor documente simple ce funcţionează excelent sub navigatoarele (browser-ele) omonime .1. utilizând la păstrare convertoarele aferente. Există o serie de procesoare de texte care permit salvarea documentelor în format HTML în locul formatului propriu. iar uneori este chiar şi imposibil. Unele editoare sunt orientate special la elaborarea codului HTML. Însă Web-paginile construite sub un anumit mediu de editare pot funcţiona prost sub alte navigatoare din cauza particularităţilor lor. Editoarele „Microsoft Front Page". durează. permit elaborarea rapidă. iar aceasta este costisitor.

scopuri didactice şi instructive – pentru a înţelege mai bine arhitectura Web-paginilor şi a standardului SHTML. în primul rând.software. pentru asigurarea funcţionării lor corecte pe diferite platforme hardware . Crearea-modificarea unui Web site de prezentare a unei teme recomandate. 3.2. Acesta este scris în HTML. Ce este necesar a cunoaşte pentru atingerea scopului Deşi pentru vizualizarea unei pagini de Internet este necesar un singur instrument. orice pagină de Internet este scrisă în limbajul HTML (Hyper Text Markup Language). un limbaj care este interpretat de către navigator în momentul încărcării unei pagini Web. În al doilea rând. pentru construirea unui asemenea site veţi avea nevoie de o serie vastă de tipuri de programe. Însuşirea marcajelor (tag-urilor) de bază a HTML. Pentru un Web designer profesionist este absolut necesară şi cunoaşterea unor editoare specializate a Web-paginilor. Dificultatea apare abia în momentul conceperii unui site şi se referă la conţinutul acestuia. denumit navigator (browser). cunoaşterea HTML este absolut necesară pentru corectarea – modificarea unor Web-pagini. studierea HTML urmăreşte. 7 .3.Deci. Crearea-modificarea unui Web site sub genericul „Explorarea HTML”. 4. Din orice navigator puteţi vedea codul-sursă al unei pagini de Web. 2. 1. Obiective urmărite 1. la schema de organizare şi elementele de design aferente. Iniţiere în problematica creării Web-paginilor. Web site-urilor. care poate fi învăţat în maximum o săptămâna-două. În primul rând. HTML este un limbaj simplu. 1.

Pentru utilizarea programelor WYSWYG (de ex. 8 . Dezavantajul programelor de acest fel este codul HTML creat de acesta care este excesiv de mare. Microsoft Front Page) nu este necesară cunoaşterea limbajului HTML. videoclipurilor (PhotoShop.este necesară programarea în Perl. schemelor. programarea unor scripturi şi apleturi în Java. acţiuni .3. Respectivul cod uneori poate să fie de câteva ori mai mare decât codul optimizat. CGI. De asemenea sunt necesare cunoştinţe prealabile de construire a imaginilor. Utilitarele se împart în doua categorii: programe de tipul WYSWYG (vezi punctul 3. HotDog. O altă modalitate de creare a unei pagini Web este folosirea unui program utilitar. un posibil dezavantaj putând fi considerat necesitatea de a cunoaşte limbajul HTML. HomeSite) se editează direct codul HTML. programele oferind diverse unelte auxiliare. binecunoscutul NotePad. DHTML. Avantajul constă în posibilitatea de a controla în totalitate codul absolut. cu animaţie. Pentru site-uri mai sofisticate. Visio. al prezentei lucrări) sau programe ajutătoare.O pagină HTML poate fi creată într-un program simplu de redactare a textului. distribuit împreună cu Windows 9x. Corell Draw şi altele). Crearea site-ului are loc în mod intuitiv. programul facilitând transformarea în codul HTML corespunzător. În celelalte programe utilitare (de ex. Java Script etc. ca de exemplu. obiectelor sonore.

sau de folos. se recomandă efectuarea a două lucrări integrale care să ofere o evaluare mai adecvată a cunoaşterii disciplinei. sau. în fond individual. În paralel se creează un Web site de structură liniară. 2. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR Conţinutul lucrărilor de explorare se exprimă prin executarea exemplelor aduse în text. sub formă de Web site.1. a exerciţiilor. Ordinea executării lucrărilor nu este obligatorie. arborescentă. pur şi simplu. egal cu numărul lucrărilor de laborator sau numărul compartimentelor explorate. care conţine un număr de Web-pagini.2. este o condiţie de primă atestare a studentului. care poate fi utilizată la susţinerea lucrărilor de laborator şi care la finele cursului va constitui un mini-conspect de studiere a HTML-lului. Notă: Păstraţi rezultatul lucrărilor de laborator pe harddisc şi salvaţi copiile pe o dischetă portabilă. Un exemplu sugestiv de cuprins al compendiului de explorare a HTML vezi anexa 3. Totodată. Însă pentru cei ce construiesc prima lor Web-pagină şi primul Web site se recomandă ordinea consecutivă de la simplu spre complexitate sporită. precum şi exemplul 10. Prezentarea acestui site. sau stea. Fiecare îşi fixează ceea ce i-a fost mai interesant. Sarcina de explorare (studiere) HTML Începând cu prima lucrare de laborator şi terminând cu ultima. sau mai instructiv. Utilizaţi copiile 9 . precum şi găsirea răspunsurilor la întrebările formulate. ca note pentru memorare. Fiecare pagină este o prezentare succintă a marcajelor temei explorate. se explorează posibilităţile HTML. conform graficului de studii. sau ca exemple demonstrative etc.

noţiuni. grafice. La al doilea pas se evaluează materialele. 2.) Prima etapă se va finaliza cu o colecţie de materiale pentru tema selectată (pe hârtie şi/sau pe suporţi magnetici). schemelor etc. de construire a imaginilor. precum şi structurarea materialului expus sub formă de hipertext. Stabilirea cu precizie a unei coloane vertebrale a paginii constituie esenţa proiectării Web-paginii. Cu fiecare lucrare site–ul iniţial se va complica. Este necesar a selecta porţiuni potrivite de text. 10 . precum şi după acumularea informaţiilor suficiente despre tema selectată. În primul rând. este necesar să ne-o imaginam. În scopul selectării informaţiilor utile pentru tema site-ului este recomandat studiul mai multor izvoare (studierea preliminară a literaturii. se va studia şi înţelege (de dorit destul de bine) informaţia la temă. care vor intra în site. incluzând noi pagini. Această sarcină se va realiza după iniţierea în HTML.2. în această lucrare sunt semnificative ideile de proiect. se cristalizează cunoştinţele despre HTML. efecte etc. înainte ca pagina să existe. Pentru a obţine efectul dorit. Prin această lucrare se verifică aptitudinile de orientare a studentului în problematica construirii Web-paginilor. Lucrarea creativă poate fi efectuată în trei etape. ipotezele. Totodată. regăsirea informaţilor pe Internet etc. marcaje. Sarcina creativă (cristalizare cunoştinţe) O altă lucrare integrală constă în crearea unui Web site pe o temă individuală. Dar poate fi propusă orice altă listă de lucrări creative. Sunt necesare anumite decizii de planificare–machetare a site–ului. Sugestiv o listă de teme la cursul „Reţele de calculatoare” este prezentată în anexa 5. imagini. inclusiv teze anuale. animaţie etc.pentru versiuni noi şi explorări ulterioare.

capitole. El trebuie să-şi selecteze mijloacele de realizare. Legăturile activate vor avea ca efect o desfăşurare a temei „în adâncime”. imaginilor etc. în caz de necesitate. Pe de altă parte. La susţinerea lucrării creative este important atât conţinutul. foto. trebuie să dezvăluie complet subiectul temei. dar dispui de puţin loc şi timp . sau pentru admiterea la examene. În cadrul evaluării este important a deosebi un Web site de o carte 11 . cu referinţe directe şi inverse. imagini etc. liste. totodată. audio etc. Fiecare nivel va avea propriul său cuprins.Şi. structurarea materialului. cât şi forma prezentării. eventual un glosar de termeni. miezul. sau de examinare. iar. plus posibilitatea de păstrare a atenţiei lui prin utilizarea legăturilor grafice. de a utiliza medii de construire a schemelor. să sesizeze principalul. după necesităţi. Volumul maximal al site–ului este limitat la 10-15 pagini A4.o schemă înlocuieşte mii de cuvinte. cu mărimea maximală a fontului de 14 pt (puncte). studentul este impus a acţiona. pentru a construi o schemă. după dorinţa şi nevoile asociative ale cititorului. Prezenţa materialelor grafice în site-ul creativ este recomandată insistent. să-şi mobilizeze resursele personale şi cele ale mediului (de laborator) pentru a elabora site-ul planificat. este necesar a studia destul de profund tema. inclusiv codul HTML. scheme. Se evaluează utilizarea posibilităţilor lucide de expunere a temei sub formă de hipertext. scheme. în funcţie de cursul studiat şi obiectivele stabilite. Web site-ul va conţine texte. în sfârşit. Şi anume aşa trebuie făcută prezentarea pe Internet. şi mai mult. tabele. Deoarece când ai multe a spune. referinţe în adâncime şi/sau înapoi. paragrafe). dar care. „pe diagonală” ori combinat. Prezentarea site-ului creativ la finele cursului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea la sfârşit de semestru. să planifice etapele. Structurarea temei va fi efectuată (cel puţin) în trei niveluri (temă. forme.

Un exemplu sugestiv de cuprins al sarcinii creative la una din temele cursului „Reţele de calculatoare” vezi anexa 4. O temă creativă poate fi executată doar de o persoană a seriei de studii. 12 . sau titlurile de nivelul III.tradiţională. Este necesar a utiliza posibilităţile avansate de hipertext şi hipermedia. ca teme individuale (conform anexei 5) pot fi titlurile de nivelul I. sau titlurile de nivelul II cu tot ce este sub ele–ca plan al expunerii temei. cu plan de expunere conform titlurilor de nivelul II. În funcţie de numărul de ore prevăzut cursului.

Spre deosebire de roman. pe lângă textul propriu-zis. video. informaţia se poate prezenta în una din următoarele forme de organizare: 1) Organizare liniară de tip "roman". grafică. HYPERTEXT Prin hipertext se înţelege un document (evident în sensul utilizat în informatică: fişier creat printr-un editor. secţiuni şi subsecţiuni). pe lângă text (conţinutul clasic al unui document).3. ordinea de parcurgere a textului în acest caz nu mai este strict consecutivă şi poate fi stabilită de creator. pentru a putea obţine o imagine de ansamblu asupra ei. Un hipertext poate fi gândit într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni. arborescentă. Indiferent de metoda de stocare (hârtie sau suport magnetic). procesor de texte etc) care conţine. Harvest sau altele. Internet Explorer. Un roman nu poate fi citit decât succesiv. Conceptul de hipertext este deosebit de important şi esenţial în înţelegerea facilităţilor şi modului de utilizare a sistemelor de tip NetScape. 2) Organizare sub forma ierarhică. Cititorul se poate menţine la niveluri mai generale sau poate aprofunda acele noţiuni care i se par mai interesante prin parcurgerea doar a unor ramuri din arborele în care este organizat textul. informaţia trebuie parcursă în ordine. în funcţie de scopurile urmărite. animaţie. legături cu alte documente. audio. pe niveluri (de exemplu. imagini. În acest caz. în ordinea liniară. fiecare axă reprezentând un alt mijloc de comunicare: text. 3) Organizare asociativă. există o tabelă de indecşi în care sunt enumerate subiectele şi/sau conceptele importante din carte împreună cu 13 . de la început la sfârşit. cunoaşterea domeniului etc. CONCEPTE DE BAZĂ 3.1. În acest caz. înregistrări audio. în capitole.

de cele mai multe ori. În contrast cu liniaritatea 14 . Învăţarea unei noţiuni noi se face prin asocierea ei cu altele vechi. Mai mult. formând o reţea complexă. se poate spune că memoria noastră de lungă durată este de tip asociativ. Bineînţeles că cea mai adecvată formă de organizare a informaţiilor ştiinţifice este cea asociativă.pagina unde pot fi regăsite. Plecând de la analizele şi experimentele făcute asupra memoriei şi a modalităţilor de reprezentare şi prelucrare a cunoştinţelor de către om. Mutarea de la un subiect la altul este greoaie. în text există referiri la alte subiecte. abătând atenţia cititorului de la general către specific. este plictisitoare. De asemenea. presupunând o căutare care. dar înlătură toate limitările contextuale. cunoştinţele noastre sunt foarte strâns legate unele de altele. însă o organizare foarte versatilă. definiţii. Altfel spus. Revenirea la subiectul anterior este. Avantajele hipertextului devin evidente atunci când se iau în considerare dezavantajele inerente ale mediului de informare tradiţional: cartea tipărită în care prezentarea informaţiei este exclusiv liniară. care este cea mai apropiată de modul uman de a gândi. enunţuri şi demonstraţii. Hipertextul menţine capacitatea de stocare a unei mari cantităţi de informaţie. "ştiute". stimuli externi) sau chiar fizici. oferită de cartea scrisă. În acest mod. trimiteri în josul paginii la bibliografie sau la anexe. avem o organizare de tip reţea a informaţiei. stare de spirit. Sistemele dezvoltate conform acestei direcţii sunt aşa-numitele sisteme hipertext şi hipermedia. cititorul poate căuta direct un anumit subiect interesant. detalieri separate ale unor concepte. Scheletul pe care sunt organizate informaţiile într-un astfel de sistem îl reprezintă un graf ale cărui noduri sunt conceptele importante ale domeniului şi ale cărui arce sunt relaţii între aceste concepte. Detaliile sunt inserate în text. în reţea. care se modifică rapid în funcţie de factori psihologici (motivaţie. greoaie. de asemenea.

pe diagonală etc. chiar acţiuni. Aceasta înseamnă că."obiectivă" a informaţiei tipărite. toate cu posibilitatea stopării. Rezultă deci că decizia privind ordinea prezentării informaţiei trece din sarcina celui care elaborează documentul în sarcina celui care îl citeşte. Nodurile unei reţele hipermedia pot conţine imagini. după nevoile utilizatorului plus posibilitatea de păstrare a atenţiei cititorului prin utilizarea legăturilor grafice. texte. unei legături i se pot asocia acţiuni dintre cele mai diverse. Legăturile activate produc o desfăşurare a documentului în adâncime. noţiunea de hipertext s-a extins în mod natural spre cea de hipermedia (un subdomeniu al aplicaţiilor multimedia). sunete. aceasta din urmă fiind o sarcină a creatorului. utilizatorul poate alege o anumită cale de explorare dintr-o mulţime de astfel de căi posibile. Principalele elemente ale unui sistem hipertext sunt: 1) Nodurile (paginile) Nodul (pagina) este un bloc de informaţii cuprins în reţeaua sistemului hipertext. cum ar fi afişarea unei fotografii însoţită de un text explicativ. În cazul acestor sisteme. cu menţiunea că anumite limitări de parcurgere ar fi totuşi necesare pentru a asigura o citire coerentă a documentului. după cum a gândit-o creatorul hipertextului. sau orice combinaţie a acestora. Hipertextul permite evitarea modului tradiţional de citire a unui document: linie după linie. Nodurile pot cuprinde 15 . sistemul hipertext oferă utilizatorului o liniaritate "subiectivă". definite de cel care a creat hipertextul. Sunt porţiuni de text a căror semnificaţie este mai mult sau mai puţin unitară.. a revenirii în starea anterioară sau a continuării explorării prin alegerea unei alte legături. pagină după pagină etc. audio etc. în loc să urmeze cursul normal (consecutiv) al documentului. Pe măsură ce performanţele calculatoarelor au sporit. derularea unui microfilm sau a unei melodii.

ea devine activă şi capătă un aspect special (de exemplu. Este de obicei. există o mare diversitate de navigatoare ce rulează pe diferite platforme hardwaresoftware. Existenţa unei legături între două noduri A şi B ale hipertextului oferă utilizatorului aflat în nodul A posibilitatea de a accesa direct nodul B.2. Pe ecran. 3. scheme. Atunci când cursorul atinge o astfel de ţintă. ViolaWWW pot fi utilizate pe platforma X Windows 16 . De exemplu: • Navigatoarele Mosaic. Păstrând analogia cu cartea scrisă. care permit vizualizarea Web documentelor. imagini. 2) Ţintele Ţinta ("target") este o parte dintr-un nod care constituie originea unei legături către alt nod. acţiuni executabile sau orice combinaţie a acestora. fapt care îngreunează standardizarea Web tehnologiilor pe Internet. un grup de cuvinte sau o altă informaţie din nod (de exemplu o porţiune dintr-o imagine).fragmente de text.aşa numitele navigatoare–nişte programe. se colorează altfel decât restul ţintelor). fără a mai trece prin alte noduri. un cuvânt. 3) Legăturile Fiecare nod este legat de alte noduri din reţeaua hipertextului. ţintele apar cu o culoare sau strălucire diferită de cea a textului obişnuit ("highlighted"). legăturile pot fi privite ca nişte "semne de carte" marcate la care cititorul se poate transfera oricând. secvenţe de sunete. ceea ce permite utilizatorului să treacă de la un nod la altul. create de diferiţi producători. În pofida standardului SHTML. Clienţii WWW sunt navigatoare interactive tipice aflate sub controlul utilizatorului. NAVIGAREA O serie de firme producătoare de software au elaborat browsere .

17 . Pentru mai multe informaţii (o lista de navigatoare care se modifică continuu şi caracteristicile lor) vezi: http://www. majoritatea dintre care sunt de tipul WYSIWYG. WinWeb sunt pentru platforma MS Windows. O altă clasă răspândită de editoare destinate pentru elaborarea de documente . Astăzi nu este cunoscut numărul exact al editoarelor HTML. au convertoare ce permit salvarea documentelor sub formă de cod HTML. EDITOARELE HTML În prezent se utilizează pe larg editoare HTML de tip WYSIWYG (What You See Is What You Get . În decurs de câţiva ani a apărut şi continuă progresul numit „webomania”. inclusiv cel mai răspândit Microsoft Word. ici. Cele mai cunoscute firme Microsoft cu Internet Explorer şi NetScape cu produsul omonim şi-au creat propriile extensii şi practic au acaparat piaţa.shtml.ro/navigator/navigatoare. acea şi este) cum ar fi Netscape Navigator Gold.• Navigatoarele Cello. Multe din editoarele HTML sunt gratuite şi se pot copia de pe Internet.ceea ce vezi. Utilizatorul nu vede "conţinutul intern". cum ar fi Microsoft Word. Microsoft Front Page şi altele. El lucrează la fel cum lucrează procesoarele de texte cu destinaţie generală.3. dar vede numai rezultatul Web afişării. Word Perfect sau altele. Unele sunt dependente de platformă. Multe din procesoarele de texte cu destinaţie generală. 3. Ele apar ca ciupercile după ploaie. au fost elaborate circa 200 editoare HTML. codul documentului. OS2. Ken Nesbitt Web Editor etc) funcţionează similar cu mediile de programare interactivă de genul Visual Basic sau Borland Delphi. altele nu.HTML (HotDog. Altele costă până la 200$.

4. accesul la codul-sursă HTML etc. construire pas cu pas a paginii etc. Hypertext Master. WebMania!). Editoarele HTML sunt împărţite pe platforme: Amiga. sau W3 a apărut la sfârşitul anilor '80. Pentru mai multe informaţii . sau Web. Există editoare HTML independente de platformă. au suport pentru câteva versiuni HTML. HTMLjive). sau doar pentru o platformă. preferenţial destinate pentru forme sau tabele. editoare mici şi mari. sau pentru platforme multiple (Easy HTML.ro/navigator/editlist. sau Explorer. Multe din editoarele HTML combină funcţiile complete ale unui navigator şi ale unui editor WYSIWYG. VMS şi Windows. Actualmente sub UNIX sunt cunoscute circa 25 editoare (WebMagic Phoenix HoTMetaL şi HoTMetaL PRO). FrontPage.vezi o listă completă de utilitare de editare HTML cunoscute până la această oră şi împărţită pe platforme: http://www. World Wide Web World Wide Web. conţin fişiere de acces pentru colaborare autorizată. În 1990 ei au introdus un navigator doar pentru texte şi au dezvoltat HTML. DOS.Există editoare care pot edita simultan mai mult de 100 de pagini.ici. cu servicii avansate. şabloane (template-uri) HTML. cu interfaţa intuitivă. 3. E-Publish Internet. posibilităţi de "undo" multiple. Mac. Hippie. sau WWW. NeXTstep. WebElite. HotDog Professional. În 1991 au implementat 18 . CGI*Star. Aspire. Unix. când cercetătorii de la CERN (Laboratorul European pentru fizica particulelor) au dezvoltat o reţea pentru a avea acces mai uşor la documentele produse de diverse laboratoare. OS/2. sunt bazate pe tehnologia SGML. HoTMetaL şi HoTMetaL PRO. pentru extensii Netscape. Cel mai mare număr de editoare (peste 100) este pe platforma Windows şi numărul lor creşte continuu (4W Publisher.

• • • Web la CERN. HTML HTML . Capacitatea de a accesa informaţia univoc în pofida unei mari varietăţi a tipurilor de calculatoare şi a software-ului rulat de acestea. de la un loc la altul etc produce o impresie puternică asupra utilizatorului. Trecerea de la un document la altul. Capacitatea de a încorpora o mare varietate de tehnologii şi tipuri de documente. indiferent de serverul pe care sunt memorate şi indiferent de locul geografic unde sunt amplasate. În 1992 cercetătorii de la CERN au introdus Web în comunitatea Internet şi cu aceasta a început revoluţia. sunete. Este compus dintr-un set de elemente care definesc un document şi ghidează afişarea acestuia. 3. care în mare măsură a determinat succesul Web tehnologiilor şi a cauzat webomania. îi dă acestuia certitudinea că totul este potrivit intereselor lui. fişiere Postcript şi alte formate. de la un subiect la altul. Toate documentele accesibile în Web sunt legate între ele. şi aceasta într-un mod cât mai simplu din punctul de vedere al utilizatorului. filme MPEG. Ceea ce deosebeşte WWW de celelalte componente ale Internetului este tocmai hipertextul. Cele trei componente majore pe care le conţine sistemul WWW: Interfaţa utilizator consistentă.Hypertext Markup Language . HTML este bazat pe SGML (Standard Generalized Markup Language) 19 .5. Documentele HTML oferă mijloace pentru furnizarea de legături hipertext la o varietate de medii: de la text la imagini. care şi-a găsit în Web calea ideală de exprimare. potrivit ritmului propriu de înţelegere. Cea mai importantă caracteristică a Web-ului o constituie simplitatea modului de acces la resurse.este un limbaj de marcare pentru hipertext care este înţeles de toţi clienţii de WWW.

0. Framemaker.0 şi HTML+ au apărut în 1990.0. când editorii făceau marcaje pe documente pentru a indica tipografului . 20 . Se pot crea documente HTML direct sau utilizând programe de conversie din alte formate ca LaTex.0 a apărut în 1995.a. cum vor apărea paginile documentului etc. HTML 4. Termenul de "marcare" provine din timpurile vechi. HTML 3. introdus în 1996. respectiv 1993. HTML 2. Ea conţine 49 de marcaje.ce font-uri să folosească ş.0 şi extensii Netscape. a fost prima versiune standardizată. Un document făcut public poate fi văzut din orice punct al Internetului.în acele timpuri un om .0. HTML 3. cum ar fi marcaje pentru notaţii matematice. În prezent nu mai este utilizat.0.0 şi extensii Netscape.m. un limbaj care descrie cum trebuie să fie formatate textele. Este de menţionat că HTML este un limbaj în continuă evoluţie şi că diferite navigatoare WWW pot recunoaşte diferite seturi de HTML. Versiunea cuprindea extensii importante. HTML conţine comenzi explicite pentru formatare. este considerat ca succesorul versiunii 2. încorporând o serie de marcaje din HTML 3.şi reprezintă elemente de document la nivel logic. apărut în 1994. HTML 1.d. încorporând o serie de marcaje din HTML 3. dacă este amplasat pe un calculator care are acces la Internet. HTML este un limbaj de marcare. este considerat ca succesorul versiunii 2. precum şi comenzi care vor indică modul cum se efectuează legăturile documentului. Un document HTML poate fi făcut public.2. introdus în 1996. HTML a fost proiectat să poată opera cu funcţionalităţi multimedia ale WWW. Word pentru Windows şi altele. bannere etc.

Documentele scrise într-un limbaj de marcare pot să fie comparate cu cele obţinute utilizând procesoare de text de tip MS Word sau Word Perfect. păstrează informaţia în structuri de date separate.w3. Prin standardizarea şi includerea comenzilor de marcaj în fiecare fişier HTML. Aceşti furnizori speră ca cei care construiesc pagini de Web să utilizeze aceste extensii astfel încât cei care vor să citească aceste pagini să aibă nevoie de programe de navigare care ştiu să interpreteze extensiile respective. care să interpreteze comenzile de marcare. Standardizarea oficială a limbajului HTML este făcută de Consorţiul WWW. Specificaţia curentă a limbajului HTML se poate consulta pe serverul http://www. Elemente de bază ale documentelor HTML 21 . deoarece o pagină poate să fie construită utilizând un ecran cu 1024 x 768 pixeli utilizând culori codificate cu 24 de biţi. dar s-ar putea să fie necesară afişarea într-o mică fereastră de pe un ecran cu 640 x 480 pixeli şi utilizând culori codificate pe 8 biţi. devine posibil ca orice program de navigare să poată să citească şi să formateze orice pagină Web. Nu toate procesoarele de texte funcţionează aşa. Acest tip de sisteme pot să memoreze fişierele utilizând marcaje ascunse pentru ca formatarea să se poată reface ulterior.Avantajul utilizării unui limbaj de marcare faţă de unul în care nu se utilizează marcarea explicită constă în faptul că este simplu de scris un program de navigare.6.org/. Procesoarele de text pentru Macintosh. Astfel de abordări îngreunează sarcina standardizării limbajului HTML. Posibilitatea formatării paginii recepţionate este foarte importantă. 3. dar diferiţi furnizori de navigatoare şi programe de navigare au adăugat o serie de extinderi proprii. de exemplu.

OL. STYLE. marcate. SMALL. sau liste mixte. despărţirea prin linii HR ş. H5.H6). Blocuri de structură. tabele). Pot fi grupări de text (liste. H6. DFN.Vom deosebi mai multe categorii de elemente ale unui document HTML (Web-pagină): Elemente de titlu şi descriptive ce conţin date despre document şi pentru motoarele de căutare HEAD. B. HR). SUP ş. text preformatat (afişat cu caracteristicile sale în modul în care este cules).a). U. TITLE. definite implicit (ca în antete–H1. DIV. celulelor). cadre. liste (UL. ş. are un fundal. poate conţine texte. H2. CITE. care specifică structura documentului. colorarea (liniilor. liste. încapsulate una în alta. STRONG. forme (FORM). afişarea textului în tabel. prin marcare logică sau fizică. cu spaţierea dorită (de la margini) cu afişarea în una sau mai multe coloane. fără marcaje şi stiluri. blockquote). text sau caractere marcate prin stiluri fizice (TT. dimensiuni şi culori. care pot fi centrare în pagină sau alipite (alineate) la marginea stânga. dimensionarea şi colorarea chenarului (liniilor de frontieră). SCRIPT. I. BASE META. BIG. H4. aranjarea în pagină şi spaţierea (center. CODE. SUB. Fonturile utilizate pot fi de diferite tipuri. tabele (TABLE). În mod general un Web-document utilizează un set de caractere. ADRESS. H3.. SAMP. Tabelul poate avea un titlu. obiecte audiovizuale sau legături spre ele. DL).a). text sau caractere marcate prin stiluri logice (EM. Listele pot fi definite ca liste numerotate. Pot 22 . la dreapta.. STRIKE. liste de definiţii. tabele. VAR. cum ar fi împărţirea în paragrafe (alineate) (Divizori–P.. imagini. BR. LINK. H2. Elementele unui tabel permit dimensionarea şi aranjarea tabelului în pagină. coloanelor. Elementele de text pot fi de tipul text simplu. texte preformatate (PRE). KBD. linii de demarcare etc Textul constă din alineate (paragrafe). titluri şi subtitluri: H1. sau la ambele margini. ferestre.a. ISINDEX.

A aranja elementele în pagină etc. fundalului. A determina legăturile interne şi externe. sunt descrise elementele de bază ale unui Web document (sau document HTML). îngroşat. paragrafe. modul de plasare al legăturilor. schemelor. elemente ascunse. liste. în compartimentul 4 al prezentei lucrări. În structura unui formular intră elemente de checkbox şi radio. prezentate exemple şi sarcini de explorare. SCRIPT. Marcajele pentru titluri. formulare de colectare a datelor: INPUT. A perfecta cuprinsul. A determina lista tabelelor. imaginilor. 3. afişarea liniei de contur. Web design • • • • • • Înainte de a elabora orice Web-pagină este necesar: A formula scopul. A alege tipul şi a determina structura site-ului. efectul de mişcare (Marquee) etc. TEXTAREA. Marcajele pentru stilurile caracterelor afectează modul în care sunt afişate cuvintele conţinute: cursiv. întitularea imaginii. schimbând fonturile şi spaţierea verticală.7. APPLET. tabele afectează blocul de text conţinut în ansamblul sau. dar nu se prea recomandă). subliniat etc. Instrucţiunile de declarare a imaginilor permit poziţionarea lor în pagină. SELECT. IMG (imagine). precum şi tabele încorporate (unul în altul. Stilurile fizice indică navigatorului cum să afişeze textul conţinut. În continuare. meniuri de selectare a valorilor din nişte liste fixate. 23 . cadre sau ferestre (FRAME).fi grupări de tabele. BASEFONT. În pagină de asemenea pot fi şi elemente speciale: A(ancoră).

• E necesar a folosi un header (antet) şi footer (notă de subsol) standard pentru fiecare pagină. Proiectarea unui Web-site. finanţe etc). Pentru acest lucru este nevoie de imaginaţie. • Promovare . timpul mediu acceptabil fiind nu mai mare de 10-20 secunde. Pentru realizarea efectivă a unui site Web (proiectare). Însă şi aceasta e puţin.Programare.amplasarea site-ului construit pe o gazdă Web. dar şi de câteva principii generale (reguli). Planificarea include stabilirea scopurilor.realizarea efectivă a paginilor Web-pe propriul calculator.Pentru ca un site Web să poată fi accesat de toate persoanele interesate. a structurii conţinutului şi aspectului grafic. înnoirea lor. pe calculatorul dvs. trebuie să parcurgem trei etape principale: • Proiectare .mail ar trebui inclusă în fiecare pagină. introducerea modificărilor sugerate. Prin proiectarea unui site se înţelege procesul de realizare efectivă a paginilor Web pe calculatorul dvs. cum ar fi: • Pagina Web trebuie să aibă un scop bine definit. Pagina Web trebuie structurată astfel încât să permită vizitatorilor o navigare uşoară. asigurarea ţinerii la zi a informaţiilor de pe site. Este necesară o continuă administrare a site–ului. 3. trebuie să parcurgeţi următorii paşi: Planificare . 24 • . mijloacelor de construire a site-ului. • Paginile Web trebuie să se încarce repede. • Publicare (pe Internet) . • Adresa E .1. precum şi altor resurse (timp-termene.7.aducerea la cunoştinţa publicului.Machetare . desăvârşirea site-ului şi altele. • Imaginile şi graficele trebuie reduse la minimum pentru a permite o încărcare rapidă.

• Machetarea. Însă programarea este un subiect aparte. distanţei dintre elemente etc. Pentru aceasta este suficient să le salvaţi pe calculatorul dvs. Machetul este un set de reguli pentru amplasarea elementelor Web-paginii. e-comerţ. Este de menţionat faptul că există o serie de servere ce conţin scripturi şi appleturi utile pentru cele mai multe cazuri de Web design. unde ele sunt adunate şi descrise cu mare grijă. coloanelor de text. Utilizaţi Web-paginile accesate care vă impresionează ca exemple demne de urmat pentru elaborările proprii. cu utilizarea lor gratuită şi cu condiţia referinţei la autor.com/. În fond s-au stabilit mai multe şabloane de Web-pagini. prelucrarea datelor colectate etc. produsului. cum ar fi prezentarea firmei. butoanele. şi să le adaptaţi la necesităţile proprii. integritatea ei. 25 . care se utilizează pentru anumite tipuri de prezentări pe Internet. Pentru realizarea propriului site nu este necesar „a inventa din nou bicicleta”. Este un schelet (o coloană vertebrală) pe care se vor „îmbrăca” elementele de design şi elementele informaţionale ale paginii. care asigură unitatea. http://www. În calitate de „şablon” al Web-paginii create se poate utiliza o pagină din cele existente. face documentul uşor lizibil.Script Locker. Programarea (cel puţin a unor scripturi şi aplleturi) se utilizează de regulă pentru parolarea site-ului. . Principalul este că puteţi selecta funcţia necesară în una din arhivele indicate mai jos. Machetul (şablonul) este un element de bază al stilului paginii. crearea bazelor de date. conţine multe scripturi şi în ele te poţi uşor orienta. o colecţie de CGI-scripturi. comod pentru percepere. efectele potrivite etc. cum ar fi mărimea fonturilor. De ce –aceasta este o altă temă. folosind forma. este comodă pentru începători.clickxchange. e-marketing etc.

aveţi posibilitatea să folosiţi opţiunile de transfer de fişiere incluse în aceste programe. cum ar fi: găzduire. în schimbul unor facilitaţi suplimentare. Publicare Deoarece site-ul proiectat şi creat va trebui să fie accesibil tuturor vizitatorilor. .ru/. Trebuie precizat că verificările paginilor Web vor trebui să fie efectuate şi ca etape intermediare. Acest nume trebuie să fie sugestiv şi să simbolizeze afacerea dvs.Cgi Resources – cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor.webclub. urmează etapa de publicare a site-ului şi parcurgerea altor paşi importanţi. aveţi de ales între obţinerea unei gazde Web gratuite sau o găzduire (Web hosting) contra cost. pe parcursul realizării efective a site-ului Web.download. de exemplu). verificare. În continuare. Apoi urmează etapa de transfer efectiv al fişierelor (prin FTP) între calculatorul dvs. . transfer. Câtre începutul etapei de publicare se presupune ca aţi terminat realizarea efectivă a site-ului Web pe calculatorul dvs.O serie de scripturi utile în rusă.• • • http://www.ru/. http://www. .cgi-resources. După aceea va trebui să alegeţi o gazdă Web. 3.2.com/. http://www. La fel ca şi numele de domeniu. va trebui să vă gândiţi la alegerea unui nume de domeniu pentru site-ul respectiv. 26 . În cazul gazdei gratuite pe site-ul dvs. şi gazda Web-pe care aţi ales-o. După ce aţi realizat transferul fişierelor. Dacă aţi folosit un editor HTML (Microsoft Front Page sau Macromedia Dreamweaver. sunt obligatorii operaţiunile de verificare finală şi validare HTML. va rula reclama companiei ce va oferit gazda.7.Posibil cea mai mare colecţie a CGI-scripturilor în limba rusă.

În final. va trebui să întreţineţi şi să actualizaţi site-ul. să revină.holm.Hosting gratuit de la Agava Software. Promovarea unui site Web este o acţiune complexă şi de durată. 27 .com/. . şi aceşti paşi trebuie urmăriţi cu maximă atenţie. Promovarea site-ului Pentru ca site-ul dvs. trebuie să începeţi o campanie de promovare. . Ea se poate face folosind una sau mai multe metode de promovare: • Motoare de căutare • Directoare • Marketing prin email • Ziare electronice • Anunţuri publicitare • Liste de discuţii • Newsgroup • Schimb de banere • Schimb de legături • Inele Web • Fişiere semnătură • Autoresponder • Pagini FFA • Premii • Promovare offline. .http://www. să poată fi văzut de cât mai mulţi vizitatori.7. Nici cel mai bine realizat site Web nu valorează nimic.ru/. dacă el nu este adus la cunoştinţa publicului.clickxchange.http://www.Web Host Directory. Unele planuri şi oferte de hosting vezi: .3. dacă vreţi ca vizitatorii dvs. 3.

De exemplu.Creaţi o bază de date care să includă acţiunile dvs. pentru promovarea cu ajutorul motoarelor de căutare alcătuiţi un tabel care să cuprindă următoarele informaţii: • Numele motorului de căutare /directorului • Data înregistrării • Timpul necesar pentru realizarea înregistrării • Cuvintele cheie folosite • Codul care atestă că site-ul a fost înregistrat. După ce aţi completat formularul online de înregistrare a site-ului trebuie să aşteptaţi câteva zile sau câteva săptămâni pana când el va fi înregistrat. 28 . de promovare. în funcţie de motorul de căutare ales.

(HTML-cod. nu conţine atribute sau spaţii. Cea de început se numeşte marcaj de deschidere. şi/sau între atributele marcajelor. se convertesc de navigator într-un singur spaţiu. Între parantezele unghiulare şi numele instrucţiunilor nu se admit spaţii. 29 . spre deosebire de cel de deschidere. acestea variind prin mărime şi "îngroşare".marcaj de închidere. Navigatorul ignoră marcajele pe care nu le înţelege şi pe cele scrise greşit. Mai mute spaţii între cuvinte în codul HTML.1. Atributele au forma „nume atribut” = “valoare atribut”. dar navigatoarele afişează titlurile astfel încât să iasă în evidenţă faţă de textul obişnuit. Se conţine între marcajele <html> şi </html>. iar cea de sfârşit . sau cod-sursă. Structura documentului HTML 4. unul sau mai multe atribute ale instrucţiunii (opţional). Notă. Marcajul de închidere. Pentru ierarhizarea secţiunilor documentului se pot utiliza diferite niveluri de titluri (antete). Instrucţiunile HTML (numite şi marcaje sau tag-uri) încep cu o paranteză unghiulară deschisă <urmată imediat de numele instrucţiunii.1.document scris în limbajul de marcare a hipertextului (HTML). Majoritatea instrucţiunilor sunt perechi.1. cu excepţia preformatării. EXPLORARE HTML 4. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază HTML-document. apoi de o paranteză unghiulară închisă>. al documentului HTML) .4. Lungimea unui titlu nu este limitată. Titlurile nu sunt numerotate.

Aceste cuvinte vor apare paginii</title>pe bara de titlu a navigatorului... paragraful se va termina la întâlnirea unui alt marcaj <p> Întrerupe linia de text în locul marcajului...Limbajul HTML defineşte şase niveluri de titluri într-un document (vezi tabelul 1). Aici se scriu câteva cuvinte <title>Titlul sugestive despre conţinutul paginii. </h1> . Tabelul 1. </h6> H4 H5 H6 H1 H2 H3 <p>. exemple Marcajul HTML de deschidere . Forma recomandată a unui HTML document Instrucţiune <html> Descriere. în unele cazuri potrivite. Dacă nu se foloseşte marcajul în forma container. Dacă pagina este adăugată într-o listă favorită... afişat de navigator Marcarea unui antet (titlu.. de mărimile: <h1>. Marcajul </p> este opţional...lasă o linie liberă şi începe textul de la început de rând. subtitlu) de document. Astfel forma de bază a unui document HTML este prezentată în tabelul 1. <h6>. se utilizează de navigatoare Marcajul HEAD .</p> Aranjarea textului în paragrafe (alineate) . tot ce este în antet nu apare în fereastra navigatorului Marcajele pereche TITLE. Standardul HTML recomandă (!) ca un document să conţină o parte descriptivă (<head>.<title>) şi una funcţională (corpul documentului). care se utilizează de motoarele de căutare <head> pentru regăsirea paginii şi alte informaţii. Tabelul 1. aceste cuvinte apar ca nume al paginii </head> Marcajul de închidere a antetului paginii Marcajul de deschidere .indică faptul că documentul este scris în limbajul HTML. suplimentar mai conţine cuvinte-cheie. şi alte tabele cu instrucţiunile HTML..antetul paginii.. conţin şi exemple ale acţiunii marcajelor.. Următorul text se va afişa de la începutul rândului Marcajul BODY de închidere – indică sfârşitul corpului 30 <br> </body> ..începe corpul documentului propriu <body> zis..

Caractere speciale Caracter & < > Codul HTML &amp. precum nici lista menţionată nu este aceiaşi pentru diverse versiuni ale HTML–lului. Pentru a face să apară în navigator caracterul din coloana Caracter (tab. Nu toate navigatoarele afişează orice caractere speciale din tabelul 2. care lipsesc din acest set. Aceste caractere sunt definite într-un mod tipic: "&" + litera mare sau mică + semnul diacritic (care lipseşte în ISO 8859). &lt. a mic cu accent grav 31 . Ex.2). ghilimelele etc. cum ar fi parantezele unghiulare.1.: &Acirc. precum şi pentru cele care se pot confunda cu elementele de comandă s-au stabilit codificări ca în tabelul 2. Pentru caractere speciale. a mic cu accent ascuţit (acute) &agrave. în codulsursă trebuie să avem Codul HTML (tab.</html> documentului Marcajul HTML de închidere 4.2. &gt. Setul de caractere utilizat de HTML Documentele HTML cuprind caractere de 8 biţi din setul de caractere Latin-1 (ISO 8859). Notă. le folosim în codul-sursă în locul literelor mici. = Â á à &aacute.2). ampensand mai mic (less than) mai mare (greater than) Semnificaţie Pentru a obţine majuscule. La fel se scriu în codul HTML o parte din caracterele utilizate de HTML ca elemente de sintaxă. Tabelul 2.

1. &iquest. &copy. &oslash. " &quot. Notă. &ccedil. Pornim un editor de texte simplu (Notepad. &atilde. &auml. sau IE) pentru a edita codul-sursă. a mic cu accent circumflex a mic cu tildă a mic cu două puncte (umblaut) a mic cu inel (ring) c mic cu sedilă n mic cu tildă o mic barat (cu slash) s-z mic ligaturat semnul de întrebare inversat liră sterlină cent simbolul de copyright simbolul de marcă înregistrată chiar dacă în codul-sursă avem mai multe spaţii. Prima sarcină de explorare. &szlig. Modul de lucru 1. Caracterele speciale mai pot fi introduse prin codul lor hexazecimal în forma: &#+ codul hexazecimal+. &ntilde. &reg. &cent.â ă ä å ç ñ ø ß ¿ £ ¢ © ® &acirc. &nbsp forţează spaţii multiple. navigatorul afişează unul singur. 4.&#195. De exemplu &#222. 32 . &aring. se poate folosi pentru a scrie o serie de paragrafe cu alinieri constante ale elementelor ghilimele &nbsp.3. &pound..

3. 33 . pentru a le putea vedea în navigator trebuie salvat fişierul. Culegem exemplul 1.. BROWSE deschidem directorul în care am salvat exemplu şi selectăm fişierul necesar OPEN. 9. Editorul codului-sursă poate fi deschis pentru întreaga sesiune de lucru. 7. 6. Windows Commander sau alt utilitar similar. fără să fie închis pentru vizualizarea rezultatelor.5. Notă.SAVE AS. Verificaţi acţiunea marcajelor-perechi prin ştergereamodificarea celui de sfârşit sau/şi de început.2. Explicaţi pentru ce servesc fiecare din marcajele din exemplele aduse. Dacă vom face modificări în codul-sursă. Extrageţi câte un exemplu din marcajele HTML utilizate (pentru prima sarcină). Însăşi IE permite editarea codului-sursă. apoi folosim butonul Refresh . Exemplele din prezenta lucrare au fost probate pe Internet Explorer. Salvăm fişierul cu FILE . mergem în directorul unde am salvat exemplul şi îl deschidem cu dublu-click pe mouse.htm (FILESAVE). în continuare IE. Pentru acesta selectaţi WIEW şi opţiunea respectivă. 4. 5. Trebuie să apară o pagină cu textul explicativ conform exemplului 1. daţi Cancel. Dacă încearcă stabilirea conexiunii la reţea. examinaţi codul HTML. 10. versiunea 5. Putem continua să dezvoltăm această pagină. Va porni navigatorul care este setat ca navigator implicit (dacă avem instalate mai multe).reafişare. Unele marcaje de închidere pot fi înlocuite prin cele de deschidere. Care sunt ele (verificaţi pe exemple). 8. apoi OK. Apoi FILE-OPEN din meniul navigatorului. Lansăm Windows Explorer.. Vizualizaţi documentul. Sau pornim navigatorul IE.

11. păstraţi fişierul sub formă de text simplu. • Exemplu de utilizare a caracterelor speciale Textul "A&B" are valoarea <100> se va scrie în HTML „&quotA&ampB&quot are valoarea &lt100&gt” 34 . http://werbach. cu extensia fişierului .3.com/barebones.4.3) sau MS Word.com/web/wwwhwelp. comentarii etc. Dacă utilizaţi editorul de texte MS Word pentru editarea codului HTML sau oricare alt editor. Pentru a vedea rezultatul.html. explorarea şi modificarea lor utilizaţi comenzile de editare. Pentru editarea Web-paginilor pot fi utilizate editoare speciale HTML (vezi p. sau . antete.1. Mai multe detalii despre HTML vezi Ghidul programatorului http://werbach. 12.htm. mutare blocuri etc. La editarea textelor. • • • • • • Indicaţii suplimentare Între parantezele unghiulare şi denumirile marcajelor nu trebuie să avem spaţii decât dacă spaţiile separă numele marcajului de atributele lui sau atributele între ele. Încercaţi să programaţi Web-afişarea codului-sursă al exemplului 1. Studierea marcajelor obligatorii de structură a documentelor. Culegeţi şi exploraţi exemplele 2 şi 3. Divizarea textului în alineate. 4. Întreruperea forţată a alineatului. nu este nevoie să fim conectaţi la Internet. Fiecare marcaj poate fi combinat cu atribute. Alături de marcajele utilizate mai există şi altele. copiere. În ultimul caz salvaţi fişierul utilizând filtrul respectiv (cod HTML sau Web-pagină). Exemple de explorare Scop.

<P> Acest fisier este de tip html. poate fi deschis si<BR> redactat in orice editor de texte. 35 . </P> <P> Totul ce se contine intre aceste marcaje . sau paginii)</title> </head> <body> <H1> Notiuni generale despre HTML</H1> <P> In HTML deosebim marcaje pare si<BR> marcaje impare. figura 1.Diacriticile Ââ. în scop de claritate şi transparenţă.Îî se vor scrie astfel „&Acirc&acirc. <html> <head> <title> Exemplu 1(denumirea ferestrei. care au doar marca de inceput. • Exemplul 1–cel mai simplu document Notă: Codul-sursă al exemplelor. nu vor conţine diacriticele limbii rămâne. &Icirc&icirc”. </P> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi mai jos. Poate fi vizualizat <BR> doarin editoare destinate HTML.<BR> reprezinta un alineat </P> Marcajul P nu este obligatoriuggfgn. precum şi fragmentele afişării lor la ecran.

centrat)</H1> <H2 ALIGN=RIGHT> Salut lume !(titlul de nivelul 2. • Exemplul 2–Antete. alineat la dreapta)</H2> <H6 ALIGN=LEFT> Salut lume !(titlul cel mai mic H6. 36 . Rezultatul rulării exemplului 1. Alinierea antetelor şi paragrafelor </title> <H1 ALIGN=CENTER> Salut lume!(titlul cel mai semnificativ . alinierea antetelor şi paragrafelor <html> <head> <title> Exemplul 2 Antete.H1.Figura 1.

Se recomandă pentru comoditate. Aceasta aliniere este implicită. marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. fiecare din rând nou. ce redă structura marcajelor. ce redă structura marcajelor.alipit la marginea din stânga. Se recomandă pentru comoditate.marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. poate fi alineat . mai ales la depănarea Web-paginii. </P> </body> </html> • Exemplul 3 întreruperea forţată a alineatului. </DIV> <P ALIGN=JUSTIFY> Observaţi diferenţa dintre ultimul si penultimul paragraf alinierea la ambele margini . fiecare din rând nou. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. cu spaţiere de început. comentarii 37 . cu o spaţiere de la începutul rândului.se obţine prin mărirea spaţiilor dintre cuvinte la afişarea textului de către IE.</DIV> <DIV> Pentru un mai bun control vizual . Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. mai ales la depănarea Web-paginii. </DIV> <DIV ALIGN=CENTER> la centru </DIV> <DIV ALIGN=RIGHT> sau la marginea din dreapta. Pentru un mai bun control vizual. ca si in MS Word. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului.aliniat la stânga)</H6> </head> <body> <P> Mai jos se demonstrează alinierea textului alineatelor </P> <DIV> Textul alineatului.

<!-Acesta este un comentariu, nu se afiseaza de browser --> <html> <head> <title>Exemplul 3 - intrerupere fortata a liniei - BR</title> <H4 ALIGN=LEFT> BR Este comod, de exemplu, pentru afisarea versurilor</H4> </head> <P>Limba noastr&atilde-i o comoar&atilde<BR> Din ad&acircncuri desfundat&atilde.<BR> Un sirag de piatr&atilde rar&atilde<BR> Pe mosie rev&atildersat&atilde.<BR> </P> <H5> (A.Mateevici)</H5> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi figura 2

Figura 2. Rezultatul rulării exemplului 3.
4.1.5. Informaţii pentru motoarele de căutare

38

În general în antetul unei pagini Web, între marcajele <head> şi </head>, există mai multe marcaje META, cu atribute name - content perechi. Exemplu: <html><head><title>Titlul dorit</title> <meta content="text/html; charset=windows-1252" httpequiv = Content-Type> - indică navigatorului că este un fişier HTML; charset stabileşte tipul de caractere (în general windows-1252), dar există şi altele. <meta name=keywords content="o listă de cuvinte, separate prin virgulă">. Pagina va fi listată de un motor de căutare (la care a fost înscris site-ul) în cazul unei căutări în care s-au folosit cuvinte din această listă. <meta name=description content="O frază care descrie pe scurt conţinutul paginii">. În cazul unei căutări după cuvinte-cheie, motorul de căutare ne dă o listă de pagini. Pentru fiecare pagină (site) din listă apare titlul ei (dat cu marcajul TITLE) urmat de o frază (cea de la name=description content="o frază care descrie..."). Dacă nu avem în marcajul META acea frază, motorul va indexa după prima frază din pagină. Tot ea va fi afişată la o eventual căutare. <meta name=author content="numele dvs., e-mail etc"> numele autorului. Adresa e-mail. 4.1.6. Întrebări de autocontrol şi exerciţii. 1. Care este diferenţa dintre un Web document şi un fişier HTML? 2. Care este forma generală a unui fişier HTML? 3. Care este cauza elaborării a câtorva sute de editoare HTML? 4. Care este sensul cuvântului „de marcare” în HTML? 5. Care marcaje definesc partea descriptivă a Web documentului? 6. Care sunt elementele principale ale unui Web document?
39

7. Ce este un alineat, o linie de document? 8. Ce este un hipertext? 9. Ce este Web designul? 10. Care este semnificaţia Web designului? 11. Ce este un Web document? 12. Ce este un Web document multimedia? 13. Ce este un Web site? 14. Ce reprezentă HTML, care este mecanismul lui de acţiune? 15. Ce tipuri de elemente sunt prezente în limbajul HTML? 16. Cum se introduc ghilimelele, parantezele unghiulare şi alte semne speciale în codul-sursă al HTML? 17. De ce este necesar HTML, care este destinaţia sa, ce probleme soluţionează? 18. De ce sunt necesare Esc - caracterele în HTML? 19. Este oare raţională studierea HTML, când există atâtea editoare specializate? Dacă da–care sunt motivele? 20. Pentru ce se utilizează termenii „fişier HTML”, „cod-sursă HTML”, „Web document”? Ce reflectă aceşti termini? 21. Prin ce diferă un document obişnuit de un hipertext, care sunt avantajele hipertextului? 22. La ce serveşte instrucţiunea „meta name”, care sunt perechile cele mai utilizate? 23. Cum se poate face ca o pagină să fie regăsită cât mai des? 24. Culegeţi exemplele 1-3, modificaţi valorile atributelor şi sesizaţi acţiunea marcajelor. 25. Obţineţi afişarea semnelor diacritice ale limbii române Ăă, Ââ, Îî, Şş, Ţţ. 26. De ce nu întotdeauna se afişează caracterele diacritice ale limbii române (&Scedil, &Tcedil, codurile hexazecimale &#186; &#195; &#227; &#238; &#254 etc)? 27. Ce trebuie făcut pentru ca semnele diacritice să fie afişate? 28. Schimbaţi titlul (numele) paginii exemplului 1.

40

după alineat sau prin trasarea unei linii orizontale intre ele.. dreapta. cu indicarea valorilor atributelor (stiluri fizice.. 7 = cel mai mare Culoarea poate fi redată prin numele ei sau prin tripletul RGB (vezi p.1.4. sau asociere implicită a caracteristicilor (stiluri logice. 4. organizarea textului 4.Formatarea caracterelor. Afişaţi textul „BUNA ZIUA. înainte. redate prin nume.29.. Repetaţi sarcina 29. culoarea textului. 4. tabelul 4 şi 5) 41 ..2. Secţiuni din text pot fi separate ca alineate. LUME!!!” sub formă de titluri în descreştere h1. ce au o singură valoare conformă numelui). Exemple de explorare–vezi nr 4-6. Asocierea caracteristicilor poate fi efectuată prin marcarea fizică. dar cu aranjarea succesivă a fiecărui titlu la stânga. de la h6 spre h1 (în creştere).2. 7. fundalul etc. 1 = cel mai mic. Marcajele utilizate vezi tabelul 3.2. 2. centru. 30. dreapta în cel mai econom mod de scriere (a codului HTML). care definesc aspectul lor.. Marcaje de formatare a caracterelor şi organizarea textului Instrucţiune <font atribute> </font> Atribute size = i color = Descriere şi exemple Mărimea fontului: i = 1. cu spaţierea din stânga. cum ar fi dimensiunea fontelor.. h6 şi invers.2. cu indicarea directă a valorilor din mai multe posibile). Tabelul 3. Instrucţiuni şi atribute utilizate Porţiunilor de text dintr-un document le pot fi asociate atribute.

.... imagine. dreapta (right) sau ambele margini (all) ale ecranului sunt libere. tabel etc. <basefont atribute> </basefont> Mărimea fontului implicit al întregii pagini: i = 1.. pentru a aduce un text sub o imagine care nu ocupă întreaga lăţime a spaţiului disponibil Paragraf (alineat) nou. de ex. font2. font1. 2. 7. este aliniat implicit la stânga. celulă de tabel etc.. dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere size = i color = <center> </center> <blockquote> </blockquote > sau <q></q> <br atribute> - - - clear = <p atribute> </p> - 42 . aşa ca în prezenta celulă Forţează trecerea pe linie nouă Left. va afişa textul cu font proporţional predefinit.) Textul este deplasat cu un tab faţă de ambele margini (stânga şi dreapta) ale spaţiului disponibil (pagină." Dacă navigatorul nu găseşte instalat nici unul. (text. dar nu şi în interiorul tabelelor Centrează textul pe orizontală.). right sau all: trece la linie nouă când marginea din stânga (left). Nu are influenţă asupra textului din interiorul tabelelor Culoarea poate fi dată prin numele ei sau prin valoarea RGB Are influenţă şi asupra instrucţiunii <hi> </hi>. Dacă nu este indicat .fontul implicit are mărimea 3.O listă de minimum 2 fonturi: face =" font1 = un font specific sistemelor Windows. font2 = un font specific sistemelor Macintosh.

Aliniat pe centru (center). celulă de tabel) aliniază implicit pe centru.align = Paragraf aliniat la stânga (left) . Pentru ambele margini aliniate (justify) Marcaj pentru blocuri de text (aliniat implicit la stânga dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere) Aliniat la stânga (left). care este reglată astfel încât marginea din dreapta a textului să nu fie nereglată.este alinierea implicită. fără atribute: <div atribute> </div> - align = <hr atribute> - noshade Elimină umbra liniei: size=z Z = înălţimea liniei (în pixeli). Pentru width =50% (în celula prezentă) obţinem: Left Center Right 43 . pentru x = 50%: Align = Alinierea liniei (în pagină. Aliniat pe centru (center). Nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere. Aliniat la dreapta (right). Aliniat la dreapta (right). zmax = 7 X = lăţimea liniei în pixeli sau procente din width=x spaţiul disponibil (pagină. celulă etc. Sesizaţi diferenţa faţă de paragrafele cu align = right şi fără align O linie orizontală.). deci nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere.este alinierea implicită. Observaţi spaţiul din dreapta dintre text şi marginea tabelului şi distanţa dintre cuvinte.

ul (adresa şi numele) imaginii de fond a paginii Culoarea textului (nume culoare sau valoare RGB) Culoarea legăturilor nevizitate (neactivate) din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor vizitate din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor în timpul click .ului (nume sau RGB) leftmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea din stânga (pixeli) rightmar Deplasarea întregului material din pagină faţă de gin = marginea din dreapta (pixeli) topmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea de sus (pixeli) bgprope Primeşte doar valoarea "fixed". pentru color = #00ffff obţinem: Defineşte începutul şi sfârşitul corpului documentului HTML Culoarea fondului paginii (dată prin nume sau valoarea RGB) Url . dacă derulăm rties = pagina.Color = <body atribute> </body> bgcolor = backgro und = text = link = vlink = alink = Culoarea (dată prin nume sau valoarea RGB). fondul rămâne fix <b> </b> <i> </i> <u> </u> Afişează textul cu litere aldine (îngroşate) Afişează textul cu litere italice (înclinate) Afişează textul subliniat 44 .

<sup> </sup> <sub> </sub> <tt> </tt> <big> </big> <pre atribute> </pre> - Afişează textul ca indice superior Afişează textul ca indice inferior Text cu font monospaţiu Text cu font mărit + bold - Afişează din linie nouă textul preformatat. dar nu ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. ca în codul sursă. <b> adică aşa cum arata el în</b> codul sursa din Notepad Afişează din linie nouă textul preformatat. ca în codul-sursă. adică aşa cum arată el în codul-sursă din Notepad Afişează textul taiat Evidenţiere logică puternică Stil logic de evidenţiere Informaţii despre adresă şi autor Citare bibliografică Definiţie de cuvân. dar ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. Program sau variabilă Listing de program <xmp> </xmp> - <strike> </strike> <strong> </strong> <em> </em> <address> </address> <cite> </cite> <dfn> </dfn> <var> </var> <code> </code> - 45 .

B sunt iniţialele culorilor de baza: R (Red = roşu). Valorile pentru R. redate prin numele lor. Tabelul 4 cuprinde numele a 16 culori (standardul de 16 culori) şi echivalentul lor RGB.<kbd> </kbd> <samp> </samp> - Text de la tastatură (keyboard) Exemplu de date introduse de utilizator 4. Culorile se pot specifica prin numele lor în engleză: de ex. iar ultimele două pentru B. se recomandă folosirea culorilor sigure Internet. G.un grup de 6 cifre hexazecimale precedate de semnul # (de ex. în diapazonul zecimal). următoarele două valoarea lui G. G.2. elementele paginilor Web sunt colorate.: BODY BGCOLOR = "#FF0000" are ca rezultat un fond al paginii de culoare roşie). Există o serie de instrucţiuni HTML care au atribute prin care se specifică culori (vezi tabelul 3).red. R. Pentru a obţine culori care sunt afişate la fel pe orice platformă (Windows.. Atribute de fundal şi culori Destinaţie (funcţie) Instrucţiune HTML Imagine fundal Culoare fundal Culoare text Culoare referinţă <BODY BACKGROUND="URL"> <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <BODY LINK="#$$$$$$"> 46 . Macintosh etc).2. B variază în diapazonul hexazecimal 00-FF (sau de la 000 până la 256. Tabelul 4. G (Green = verde). Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB După cum aţi observat. Primele două cifre din cele şase reprezintă valoarea lui R. white sau prin valoarea RGB . B (Blue = albastru).

Link-uri vizitate Referinţe activate Culoare font Culoarea textului Linii de delimitare Culoare tabel Culoare şi imagine fond celula Culoare chenar de cadru <BODY VLINK="#$$$$$$"> <BODY ALINK="#$$$$$$"> <FONT COLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <HR COLOR="#$$$$$$"> <TH BACKGROUND="URL"> <TH BGCOLOR="#$$$$$$"> <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$ $"> Tabelul 5. Culori exprimate prin nume şi RGB 47 .

3. Aria de acţiune a atributelor. Studierea marcajelor de formatare fizică şi logică a caracterelor – dimensiuni.05 2.55 48 . Exemple de explorare Scop.Albastru marin aqua #00FFFF Gri (sur) gray #808080 Bleumarin(albastr u închis) navy #000080 Argintiu silver #C0C0C0 Negru black #000000 Verde închis green #008000 Albastru blue #0000FF Verde citron lime #00FF00 Violet deschis fuchsia #FF00FF Maro (bordo) maroon #800000 Oliviu olive #808000 Violet purple #FF00FF Roşu red #FF0000 Verde inchis teal #008080 Alb white #FFFFFF Galben yellow #FFFF00 4.2.------------.-----------. Text preformatat<h4> </HEAD> <PRE> produs pret-cost transport valoare --------. Text preformatat </TITLE> <h4>Exemplul 4. • Exemplul 4. Text preformatat <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR=PINK><FONT COLOR=#0000FF> <TITLE> Exemplul 4.----------lapte 2. culori şi efecte speciale a fontelor.50 0.

carne 42.50 0.00 </PRE> </BODY> </HTML> 2.<BR> Acest<BIG>text este<BIG>afişat<BIG>tot mai<BIG>mare</BIG></BIG></BIG></BIG><BR> Acest text<SMALL>este afisat<SMALL>tot mai mic<SMALL></SMALL><BR>. Rezultatul rulării exemplului 4 Exemplul 5. Figura 3. Elemente de formatare caractere <HTML> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <HEAD> <TITLE>Exemplul 5.00 oua 6. Elemente de formatare caractere</TITLE> </HEAD> <B> Acest text </B> este ingrosat. <BR> <I> Acest text </I> este inclinat.15 Rezultatul rulării exemplului 4 vezi mai jos figura 3. <BR><S>Acest text</S> este barat.<BR> Formula apei este<B>H<SUB>2</SUB>O</B> 49 . <BR><U> Acest text </U> este subliniat. <B><U>Acest text</U></B>este subliniat si ingrosat. <BR>Acum este afişat un <SUB> indice </SUB>.15 44. iar acum un<SUP>exponent</SUP>.50 06. <BR><TT> Acest text </TT> este afişat cu caractere de tip monospaţiu .

</BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 5 vezi mai jos figura 4. Efecte aparente <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <TITLE> Modelarea efectelor aparente </TITLE> </HEAD> <H3>Modelarea efectelor aparente<H3> <font size=1>U</font> <font size=2>R</font> <font size=3>C</font> <font size=4>A</font> 50 . Figura 4. Rezultatul rulării exemplului 5 • Exemplu 6.

Care este destinaţia marcajului <p>? <div>? 5.4. Care este destinaţia marcajului <font>? <basefont>? 4. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Care este aria de acţiune a marcajului <font>? <basefont>? 3. Care este diferenţa dintre marcajele <font>? <basefont>? 51 .2. Care este diferenţa dintre <pre> şi <xmp>? 6. Care din marcaje se referă la organizarea textului? Aranjarea textului? 2. Rezultatul rulării exemplului 6 4.<font size=5>R</font> <font size=6>E</font> <font size=7>S</font> <font size=7>I</font> <font size=7>C</font> <font size=7>O</font> <font size=6>B</font> <font size=5>O</font> <font size=4>R</font> <font size=3>I</font> <font size=2>R</font> <font size=1>E</font> </BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 6 vezi mai jos figura 5 Figura 5.

21. Prin ce diferă stilurile logice de cele fizice? 17. 24. sesizaţi acţiunea marcajelor şi atributelor. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri fizice cu diferite valori. Care sunt posibilităţile de formatare a alineatelor? 9. Ce caracteristici ale caracterelor pot fi indicate prin marcare. 7. Care sunt caracteristicile implicite ale fonturilor? 10. care sunt atributele? 12. Liste 52 . 22. Alcătuiţi propriul Curriculum Vitae (CV) conform Anexei nr 1. 25.3.Care sunt posibilităţile de formatare a caracterelor? 8. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri logice. Exploraţi câteva moduri de spaţiere între alineate. Câte nuanţe se pot obţine variind doar una din culori? Variind două culori? Variind toate trei culori? 11. 26. De ce în HTML culorile nu se redau doar prin tripletul de culori RGB? 19. Exploraţi acţiunea comenzilor XMP şi PRE. Ce este o culoare sigură? Câte culori sigure se pot reda? 13. fără spaţiere? 18. Ce semnifică un stil fizic de formatare? 14. 4. 20. Alte organizări interne ale textului. schimbaţi valorile conform tabelelor 3-5. Cum se poate începe un alineat imediat din următoarea linie. Exploraţi câteva moduri de poziţionare a textului în pagină (deplasare a marginilor). Prin ce diferă divizorii P şi DIV? 16. adăugaţi noi atribute. Exploraţi (numiţi) câteva moduri de indicare a mărimii fontelor. Culegeţi exemplele 3-6. Fiecare compartiment să fie de o culoare diferită de celelalte. 23. La ce servesc stilurile logice de formatare? 15.

Noţiuni şi marcaje utilizate Listă numerotată – listă de obiecte numerotate (numerotarea poate fi conform şirului de numere naturale sau literelor alfabetului. vizavi de citirea lui consecutivă. devine posibilă parcurgerea selectivă a textului. Uneori aceste obiecte sunt ordonate în creşterea sau descreşterea unei caracteristici.3. O atare organizare reprezintă o formă mai superioară a organizării textului decât ca o lentă neîntreruptă de text. urmat de definiţia lui. Exemple de explorare– vezi nr 7.Când în text sunt necesare careva enumerări ale datelor cu anumite caracteristici. Listă de definiţii (de termeni)–amplasarea termenului pe linie separată. Marcaje de construire a listelor Instrucţiune Atribute Liste de finiţii <dl> </dl> <dt> Începutul –sfârşitul listei de definiţii Termen (de definiţie) Descriere 53 . Tabelul 6. se utilizează prezentări sintetizate sub formă de liste–fiecare obiect din rând nou.1. pe o linie nouă. toate obiectele având aceeaşi ordine a caracteristicilor. sau numerelor romane). pot fi modelate enumerări ierarhice. 4. Se pot modela liste cu numerotări ierarhice. Listele pot fi incluse (încapsulate) una în alta. Liste marcate–enumerări evidenţiate printr-un semn special. regăsirea rapidă a anumitor obiecte din listă etc. Este posibilă ordonarea inclusă: în interiorul unei caracteristici după o altă caracteristică. Marcajele utilizate vezi tabelul 6.

2. square. i. Caracteristica bagajelor este marcată cu un pătrat.. Următoarea .este o listă numerotată cu cifre.3.seria paşaportului şi destinaţia .este o listă numerotată cu literele mici ale alfabetului latin.. • Exemplul 7 Exemplul ce urmează constă din patru liste. I. Studierea marcajelor de organizare a listelor marcate. disc (implicit) Element de listă Liste ordonate (numerotate) <li> - <ol atribute> </ol> type= start= Începutul–sfârşitul listei numerotate Tipul numerotării: A. a.B. Iar valorile caracteristicilor este o listă numerotată cu A. 1 (implicit) Cu ce valoare începe numerotarea (implicit cu prima) Element de listă <li> - 4. Exemple de explorare Scop.<dd> - Descrierea termenului de definiţie Liste neordonate (marcate) <ul atribute> </ul> type= Începutul–sfârşitul listei marcate Forma marcajului: circle. ordonate şi listelor de definiţii.. 54 . Numele .C.

3.toate se afişează la aceeaşi distanţă de la marginea stângă. 2.Notă: 1.Biletului:AA-1209 <LI> Nr. Bagajului: 000001 <LI> Greutate: 25kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>BAGRIN ION</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12700876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> 55 . Observaţi că elementele unui nivel al listelor se aliniază la aceeaşi distanţă de la marginea stângă. Dacă alineatul are mai multe linii . Atrageţi atenţia .listele pot fi încadrate una în alta. Codul-sursă al exemplului 7: <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplu de liste</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="fuchsia"> <H2 ALIGN="LEFT"><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR <BR> PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></FONT> <OL> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE> AIOANEI PETRU</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12763876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> <LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr.

3. Vizualizaţi documentul HTML în Explorer. 8. Modelaţi situaţia exemplului 11. Bagajului:000698 <LI>Greutate:14kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>S. dar cu mai multe bagaje pe un bilet..M.A. . 4. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă de definiţii. dar în loc de marcajul PRE utilizaţi marcajul XMP. 7. utilizând marcajul PRE. 4. 2. 6. figura 6.<LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. Când este utilă organizarea textului în liste? Ce tipuri de liste sunt posibile de construit în HTML? Ce este o listă încorporată în alta? Care sunt marcajele de construire a listelor? Culegeţi exemplul nr 7.B.. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.10. Obţineţi afişarea liniilor de text fără spaţii între linii. Aliniaţi datele despre bagaj (A. Biletului:AB-0089 <LI>Nr. Modelaţi situaţia exemplului conform p. 56 . Verificaţi acţiunea marcajelor.3. 13. 11. cu afişare din aceeaşi poziţie. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă numerotată cu cifre romane.</FONT></U></B> </OL> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 7 vezi mai jos. 9. 10. 5.D. Sesizaţi diferenţa. 12. atributelor.C) într-o linie. 3.

Rezultatul rulării exemplului 7 15. Conform numărului de ordine din registru construiţi o listă specificată în anexa Nr. Efectuaţi alte transformări ale listelor în tipuri de liste.14. diferite de cele din exemplu. Figura 6. 2. care ar conţine toate trei tipuri de 57 .

Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei liste. utilizaţi comanda PRE pentru afişarea în coloane a elementelor listelor.un text explicativ care se referă la conţinutul tabelului. Utilizarea tabelelor este foarte diversă şi frecventă. 58 • • . Modelaţi liste încadrate conform titlurilor de grup (ierarhice).4. 4. putem controla mult mai bine aranjarea în Web-pagină a elementelor (folosind tabele fără chenar.liste. eventual tabele încorporate în interiorul unor celule de tabel).4. Alte organizări interne ale textului. 4. instalat în prima linie a tabelului. Tabele De cele mai multe ori este nevoie ca datele prezentate să fie sintetizate sub forma unui tabel. Marcajele de construire a tabelelor sunt folosite aproape în orice site. 18. În cadrul realizării sarcinii de explorare – explicaţi ce aţi studiat şi cunoscut. 17. având astfel un impact mai mare asupra vizitatorului (o coloana lungă de cifre şi trei pagini de explicaţii nu au acelaşi efect ca un mic tabel structurat şi o imagine sugestivă !). Noţiuni şi marcaje utilizate Limbajul HTML ia în considerare următoarele elemente pentru construirea unui tabel (unele sunt opţionale): Titlul tabelului . deoarece cu ajutorul lor: putem crea tabele propriu-zise. Capul de tabel–denumirile (titlurile) colanelor (uneori a liniilor)–un text ce sugerează conţinutul.1. unde se precizează ce fel de date sunt conţinute în coloanele (liniile) respective. 16. În cadrul realizării sarcinii creative construiţi listele necesare.

fond. va fi scos în evidentă faţă de restul liniilor prin îngroşare ori în alt mod. o imagine. 59 . Subsolul tabelului. grosime chenar etc) se definesc o singură dată. 9.Capul de tabel. Însă multe din elemente pot fi redefinite local pentru fiecare celulă. lăţimea fiecărei celule (coloane) se defineşte o singură dată. Ca regulă. amplasat ca regulă sub corpul tabelului. Dacă lăţimea celulelor diferă de la o linie la alta. Denumirile pot fi ierarhice–titlul comun deasupra mai multor coloane sau din stânga. specificând celulele de pe fiecare linie. In HTML. Exemple de explorare–vezi nr. O celulă de tabel este la intersecţia unei linii cu o coloană. de linie–denumirea coloanei sau a liniei. Un tabel are frontiere externe delimitate de chenar şi linii interne de demarcare a celulelor. amplasat ca regulă imediat sub titlu. eventuale concluzii etc. un buton sau un alt tabel. construirea unui tabel se face rând cu rând. orizontală etc. Se caracterizează de înălţime. componentele unui tabel şi marcajele utilizate vezi tabelul 7. 8. Atributele unor elemente de tabel (fond. Într-o celulă poate fi înscris un fragment de text. denumire comună a mai multor linii(exemplu . aliniere verticală. lăţime. Corpul de tabel (datele tabelului) reprezintă conţinutul propriu-zis al tabelului (valorile din celulele tabelului). Coloanele sunt cele verticale. Ultimul caz nu este prea recomandat. atunci coloana capătă lăţimea celei mai mari celule. Elementele definitorii. la începutul tabelului.vezi tabelul de mai jos). culoare. reprezintă liniile de sfârşit cu date sumare. Înălţimea liniei este cea maximală dintre înălţimile celulelor liniei. Titlul de coloane. culoare. Ca regulă este evidenţiat. Liniile de tabel sunt orizontale.

4.2. vezi p.2. Marcaje de construire a tabelelor Instruc-ţiune <THEAD> </ THEAD> - Atribute Descriere Titlul tabelului. un text explicativ asociat tabelului Culoarea de fond (a titlului) (valoare RGB sau nume culoare. 5) Corpul tabelului Culoarea de fond (a corpului tabelului) Început /sfârşit de tabel HTML Chenarul tabelului (liniile de frontieră) (în pixeli) Culoarea fondului pentru tabel Imaginea de fond pentru tabel Spaţiu între chenarul celulelor tabelului şi conţinutul lor (în pixeli) BGCOLOR= <TBODY> </ TBODY> <TABLE ATRIBUTE> </ TABLE> BGCOLOR= BORDER= BGCOLOR= BACKGROU ND="URL" CELLPADDI NG = CELLSPACIN Spaţiu între celulele tabelului (în pixeli) G= WIDTH = Lăţimea tabelului (în pixeli sau % din spaţiul disponibil) BORDERCOL Culoarea chenarului (nume culoare sau OR = valoare RGB) BORDERCOL Culoarea mai deschisă a chenarului ORLIGHT= (stânga + sus) (nume culoare sau valoare RGB) 60 .Tabelul 7. tabelul 4.

doar în IE Ajustarea riglelor în tabel .doar în IE Linie de tabel Culoarea fondului pentru întreaga linie (valoare RGB sau nume culoare) Alinierea conţinutului celulelor (left. dacă pe aceeaşi linie (TR) daţi din greşeală 2 valori diferite pentru height în TD.Culoarea mai închisă a chenarului BORDERCOL (dreapta + jos) (nume culoare sau ORDARK = valoare RGB) ALIGN = Aliniază tabelul în dreapta (right) sau stânga (left) paginii. textul din jurul tabelului curge pe partea opusă Spaţiu pe orizontală în jurul tabelului (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul tabelului (în pixeli) Numărul de coloane ale unui tabel Ajustarea cadrelor în tabel . implicit left Înălţimea liniei (în pixeli). în unele navigatoare nu funcţionează. right). dar puteţi folosi height în TD Celulă de tabel Înălţimea celulei. center. el va lua maximul pentru toate celulele liniei Lăţimea celulei HSPACE = VSPACE = COLS = FRAME = RULES = <TR ATRIBUTE> </ TR> BGCOLOR= ALIGN= HEIGHT= <TD ATRIBUTE> </ TD> - HEIGHT = WIDTH= 61 .

împreună cu TD pe aceeaşi linie Text explicativ asociat tabelului Alinierea textului (top = implicit. right). center. left. .BGCOLOR= BACKGROU ND = "URL" ALIGN = VALIGN = Culoarea fondului pentru întreaga celulă (valoare RGB sau nume culoare) Imaginea de fond pentru celulă Alinierea conţinutului celulei pe orizontală (left. implicit left Alinierea conţinutului celulei pe verticală: top (sus). ") Aliniază marginile din stânga şi dreapta ale textului Numărul de coloane pe care se întinde celula Numărul de linii pe care se întinde celula Nu permite despărţirea textului pe linii în celulă Poate fi folosit : . bottom. middle (mijloc). implicit middle Aliniază celulele cu linia de bază a textului adiacent Aliniază coloana faţă de un anumit caracter (implicit caracterul ".în loc de TD. right) ALIGN = BASELINE ALIGN = CARACTER ALIGN = JUSTIFY COLSPAN = ROWSPAN = NOWRAP <TH> </ TH> - <CAPTION ATRIBUTE> </CAPTION> ALIGN = 62 . dar conţinutul va fi centrat şi îngroşat (bold). bottom (jos).

iar textul "curge" în partea stângă a tabelului Atributele de culoare ale fondului pot fi diferite pentru orice element de tabel. atunci acţionează ultima definiţie. 63 . % sau "*" Alinierea textului pentru întreaga coloană Alinierea textului faţă de un anumit caracter Culoarea de fond Pentru liniile de sfârşit ale tabelului Culoarea de fond a subsolului Comentarii utile. dar uneori demarcarea făcută de ele este folosită de alte marcaje. iar în dreapta sa se afişează textul. de ex. Dacă culoare se defineşte de câteva ori. <TABLE RULES = GROUPS>. Comenzile COLGROUP.<COLGROUP> </COLGROUP > BGCOLOR = <COL ATRIBUTE> WIDTH = ALIGN = CHAR= BGCOLOR= <TFOOT> </ TFOOT> BGCOLOR = Împreună cu marcajul <col> defineşte un set de definiţii de coloane Culoarea de fond Fără atribute: aceeaşi lăţime pentru toate coloanele Lăţimea coloanei. Atributele de aliniere pot fi plasate în marcajele ce delimitează liniile şi în marcajele ce definesc celulele. textul care urmează tabelului "curge" pe lângă acesta (tabelul este aliniat în stânga ferestrei navigatorului. în pixeli. TBODY. Folosirea atributului ALIGN=right plasează tabelul în marginea dreaptă. Dacă plasăm atributul ALIGN=left în marcajul TABLE. THEAD. TFOOT nu sunt neapărat necesare într-un tabel.

Structurarea unui tabel <HTML> <HEAD> <TITLE> Exemplul 8</TITLE> </HEAD> <H1>Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii</H1> <TABLE BORDER=1> <!--Începutul tabelului --> <CAPTION> <!--Denumirea (titlul)tabelului --> TABELUL POATE AVEA UN TITLU </CAPTION> <TR> <!--Începutul primei linii de tabel--> <TD> <!--Începutul primei celule--> Prima linie. a doua coloană (elementul a(1.1)) </TD> <!--Sfârşitul primei celule--> <TD> <!--Începutul celulei a doua--> Prima linie.1)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.2.2)--> Linia a doua.1) --> <TD> <!--Începutul celulei a(2. • Exemplul 8.2)--> </TR> <!--Sfârşitul liniei a doua--> </TABLE> <!--Sfârşitul tabelei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 8 vezi mai jos. figura 7. coloana a doua (elementul a(2. 64 .1)--> Linia a doua. Exemple de explorare Scop.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a doua--> </TR> <!--Sfârşitul primei linii--> <TR> <!--Începutul liniei a doua de tabel--> <TD> <!--Începutul celulei a(2. coloana întâi (elementul a(2. prima coloană (elementul a(1.4.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2. Explorarea posibilităţilor HTML de construiremodificare a tabelelor.4.

destinatia</div> </td> <td colspan="4"> <div align="center">Identificare bagaj </div> </td> </tr> <tr> <td width="19%">Familia</td> <td width="16%">Seria Pas. coloana a doua (elementul a(2. prima coloană Prima linie. charset=iso-8859-1"> </head> <body bgcolor=OLIVE text=MAROON> <table width="90%" border="20" BGCOLOR=PINK> <CAPTION><H2><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></CAPTION> <tr> <td rowspan="2" width="4%">Nr.2)) Figura 7.Un tabel mai sofisticat </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html.2)) Linia a doua.</td> <td width="13%">Destinatia</td> <td width="11%">Nr. coloana întâi Linia a doua. Rezultatul afişării exemplului 8 • Exemplul 9.1)) (elementul a(2.1)) (elementul a(1. Un tabel mai sofisticat <html> <head> <title> Exemplul 9.biletului</td> <td width="12%">Nr. rutei</td> <td width="12%">Nr.</td> <td colspan="3"> <div align="center">Date despre pasageri. a doua coloană (elementul a(1.bagaj</td> <td width="13%">Greutatea(kg)</td> 65 .Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii TABELUL POATE AVEA UN TITLU Prima linie.

</td> <td>..</td> <td>.. figura 8...A....</td> </tr> </table> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 9 vezi mai jos. <br> </td> <td>..D</td> <td>...M. </td> <td>...</td> <td>. 66 .</tr> <tr> <td>1</td> <td>Aioanei Petru</td> <td>A12763876 <br> </td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AA-1209 </td> <td>000001 <br> </td> <td> 25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bagrin Ion</td> <td>A12700876</td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AB-0089 </td> <td>000698 <br> </td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S.

. Ce este un titlu de tabel. Aioanei A12763876 Moscova 7021 AA-1209 Petru Bagrin Ion A12700876 Moscova 7021 AB-0089 . destinatia Nr.. a liniei de tabel şi a celulei din linia data. Care sunt cele două metode de dimensionare a tabelului? 7. Greutatea Nr.A. Este sau nu necesară definirea lăţimii fiecărei celule? Argumentaţi răspunsul. când sunt binevenite fiecare din ele? 8. Este definită imaginea de fond a tabelului şi a celulei... Care din ele se va afişa? 67 . . de linie şi care sunt atributele de definire a lor? 5. 1 2 3 Familia Seria Pas.biletului Nr. Rezultatul afişării exemplului 9 4.D .. Care sunt elementele de bază ale unui tabel? 2.. Este definită imaginea de fond a tabelului..bagaj rutei (kg) 000001 25 000698 14 . .. Numiţi câteva metode de dimensionare a lăţimii celulei. S. de coloană.. Ce caracteristici poate avea o line de tabel? O coloană? O celulă? 4. Care sunt caracteristicile comune pentru întreg tabelul şi comenzile de definire a lor? 3. Destinatia Identificare bagaj Nr..LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021 Date despre pasageri.M. . 6. Care din ele se va afişa? 9.4. Figura 8..3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1..

Este vre-o diferenţă la afişare? Dacă nu–atunci care este sensul a două comenzi similare? Dacă da–care este diferenţa? 16. Exploraţi comenzile THEAD şi CAPTION cu acelaşi text. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală a conţinutului unei celule. Organizarea Site-ului. atributelor. 15. 13. 17.10. alcătuiţi tabelul sub formă de cod HTML. 19.faceţi ca unele celule ale titlului să se extindă pe mai multe coloane. Exploraţi comenzile de aliniere a conţinutului unei celule. După nr din registru selectaţi tabelul conform anexei 2. Verificaţi acţiunea marcajelor. În cadrul realizării sarcinii creative–realizaţi tabelele proiectate. Care sunt posibilităţile şi comenzile de aliniere a datelor în celulă? 11. În cadrul realizării sarcinii de explorare notificaţi marcajele HTML pentru construirea tabelelor. 25. de jos. Vizualizaţi documentele HTML în Explorer. 21. 23. Referinţe 68 .5. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei celule de tabel. 14. 24. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală în jurul tabelului. Care poate fi conţinutul unei celule? 12. 18. Variaţi valorile atributelor marcajelor comune pentru întreg tabelul (culori şi dimensiuni ale chenarului de sus. 4. Construiţi un tabel ce conţine toate nuanţele culorii care se pot obţine pentru R (din tripletul RGB). Culegeţi exemplele nr 8 şi 9. ale textului etc) şi sesizaţi diferenţa. 22. Utilizaţi nume ierarhice de coloane . 20.

Text explicativ: Legătura cu fişierul solicitat se face prin selectarea textului (clic pe textul explicativ). HTML permite definirea de legături şi în interiorul unui document prin intermediul ancorelor. selectându-l cu mouse-ul (un click pe butonul din stânga). Legăturile hipertext Legăturile se realizează în general prin intermediul marcajului <A> </A>. În aşa documente trecerea de la un document la altul se face prin intermediul legăturilor (referinţelor. cu următoarea sintaxă: <A HREF="nume fişier"> Text explicativ </A> unde: HREF este atributul ce conţine calea către fişierul spre care arată legătura (HREF este o prescurtare de la Hypertext Reference). Acest mecanism asigură navigarea în serviciul WWW.1. în acest ultim caz trebuie să se specifice în faţa numelui şi adresa URL a serverului pe care se află documentul. Documentul la care se face trimiterea poate să fie atât pe calculatorul curent.5. Tipuri şi moduri de specificare a legăturilor Localizarea specificarea: fişierului-ţintă poate fi făcută prin • • • 69 . linkurilor). va determina afişarea pe ecran a porţiunii de document sau a documentului asociat acestei legături. Textul este afişat diferit faţă de restul documentului (colorat diferit şi subliniat).Una dintre caracteristicile de bază ale limbajului HTML este cea de structurare a publicaţiilor într-o colecţie de documente. 4. Un anumit cuvânt sau mai multe cuvinte consecutive pot fi marcate pentru a constitui o ancoră de legătură. Nume fişier: numele fişierului sau ancorei către care se va efectua trecerea (saltul în cazul activării). Textul marcat apare în altă culoare pe ecran şi subliniat. între care există legături. cât şi pe oricare alt calculator din reţea.

Referinţelor absolute - specifică întreaga cale, de la directorul de nivelul cel mai înalt şi până la documentul cerut. Referinţele absolute încep întotdeauna cu un slăsh, urmat de succesiunea directoarelor până la documentul referit. Referinţelor relative - specifică directoarele către documentul-ţintă pornind de la documentul în care se află referinţa (documentul de start). Specificarea caii se face ca în Unix, cu directoarele separate prin semnul „/”, indiferent de sistemul de operare în care lucraţi. Prin „...” se va specifica directorul aflat pe nivelul superior. Exemplu: HREF=".../imagini/buton.gif" specifică o cale relativă ce începe din directorul părinte al directorului curent, iar HREF=".../.../poze/poza1.jpg" specifică o cale relativă ce începe dintr-un director aflat cu două nivele mai sus decât directorul curent. Este recomandată utilizarea legăturilor relative ori de câte ori este posibil, pentru ca documentele să fie portabile (mutarea unui document să nu afecteze legăturile stabilite între fişierele componente). Legături interne–referinţe spre o ancoră din acelaşi fişier; şi legături externe - spre un alt fişier. Legături locale - dacă fişierele se află pe acelaşi calculator, eventual pe calculatoare din aceeaşi reţea locală. Legături îndepărtate - dacă fişierele legate se află pe calculatoare din reţele diferite (pe servere aflate la distanţă. În multe cazuri este nevoie să se creeze legături între secţiunile aceluiaşi document. Spre exemplu, atunci când documentul este o carte, un tutorial sau un curs vom simţi nevoia creării unui cuprins pentru fiecare capitol al documentului. Se va crea o legătură între fiecare temă din cuprins şi secţiunea din document care tratează acea temă. Crearea legăturilor interne se realizează prin utilizarea atributului NAME al marcajului <A>, care stabileşte un cuvânt-cheie ce identifică univoc paragraful-ţintă:
70

<A NAME="cuvânt-cheie"> paragraf-ţintă </A>. Folosirea marcajului cu atributul NAME poartă numele de ancoră. Atunci când se va face referinţă la această ancoră, documentul va fi derulat în fereastra navigatorului pana când textul dintre <A> </A> ajunge în partea de sus a ecranului. Ancorele nu sunt afişate diferit faţă de restul documentului ca în cazul legăturilor. Referirea la o ancoră în documentul de la care pleacă legătura se face în acelaşi fel ca în cazul referirii unui întreg document, adăugându-se simbolul # urmat de cuvântul-cheie din ancoră: <A HREF="nume-fisier#cuvânt-cheie"> Text explicativ </A> Exemplul de mai sus arată că este posibilă referirea la un anumit paragraf al documentului ţintă, chiar dacă acesta este local sau îndepărtat. Exemple de legături. Legătura <a href="http://www.alt-server/alt-site/fişier.html">, plasată în orice fişier din site-ul nostru, indică o legătură absolută externă. Legătura <a-href="http://www.nume-server.com/numedirector/A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătura absolută spre fişierul a12.htm din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /.. /index.html">, plasată în orice fişier din directorul A1 sau A2, indică o legătura spre fişierul index.html din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /A /a.htm">, plasată în fişierul b.htm din directorul B, indică o legătură spre fişierul a.htm din directorul A. Legătura <a href = "A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătură spre fişierul a12.htm din site-ul dat.

71

De regulă, dacă documentul este prea lung, pentru parcurgerea lui rapidă se poate defini un "cuprins" şi selectarea unui element din cuprins va determina saltul direct în porţiunea de text dorită (prin aşa-numitele ancore):
<P><A HREF = "#1.">Introducere</A> <BR><A HREF ="#2.">Elemente HTML </A> <B><A NAME = "1.">1.</A.>Introducere</B> <P> Prezenta lucrare este un ghid de explorare HTML. <B><A NAME = "2.">2.</A> Elemente HTML</B>

Selectarea textului "Introducere"(ancora "#1.") va determina saltul în cadrul documentului în locul în care este definită ancora prin NAME. Marcajele utilizate vezi tabelul 8. Exemple de explorare– vezi nr.10, 11. 4.5.2. Organizarea site-ului Organizarea Web site-ului (un şir de Web-pagini legate între ele). Site plat, cu topologia de stea complet legată, cu pagina de cap în centrul stelei, de regulă conţine un număr redus de pagini (între 5-9). Site liniar, numit şi consecutiv, reprezintă un şir înlănţuit de pagini, care conţine doar legături înainte-înapoi. Se utilizează mai rar. Arhitectura este binevenită pentru prezentări, instrucţiuni, manuale, în care materialul poate fi conceput doar în mod consecutiv. Site ierarhic (arborescent), structura căruia reflectă structura fizică a arborelui documentelor. De regulă aşa site conţine referinţe care leagă diferite frunze, ramuri a arborelui, deci în formă pură arborescentă se utilizează rar. Site cu structură combinată. De regulă la nivelul superior se utilizează structuri plate de documente (adnotări, cuprins etc.). Iar din acestea atârnă „struguri” de documente

72

dacă dorim să introducem legături spre fişiere sau directoare al căror nume conţine spaţii (adică sunt formate din cel puţin 2 cuvinte) trebuie să înlocuim spaţiile cu %20. fără nume. Marcaje de legare a paginilor şi referinţe Instrucţiune <A ATRIBUTE> </A> Atribute Descriere Marcaj tip ancoră Referinţă hipertext (legături spre alte pagini folosind un text sau o imagine). deasupra altor ferestre de pe ecran. -self = încarcă pagina în cadrul curent.arborescente. TARGET = " NUMECADRU" 73 . Frunzele acestor arbori pot fi documente plate sau liniare. Tabelul 8. -parent = încarcă pagina în fereastra părinte. Definirea unei ancore HREF = "URL" NAME = "NUMEANCORA" HREF = "#NUMEANCORA " HREF = "URL # NUMEANCORA" Referinţa către o ancoră internă (din acelaşi fişier) Referinţa către o ancoră externă (din alt fişier) Numele cadrului în care va fi afişată sursa definită cu HREF valori speciale: -top = încarcă pagina într-o fereastră nouă. -blank = încarcă pagina într-o fereastră noua. între ghilimele nu trebuie să existe spaţii. este valoarea implicită. care adesea au referinţe inverse (către părinţi).

• • • Comentarii utile. nu trebuie să modificăm nimic.com/alt-site/": putem specifica legături relative spre fişiere situate pe alt site de pe alt server. (altfel se poate schimba structura site-ului sau denumirea fişierelor sau directoarelor fără să ştiţi şi legăturile vor deveni invalide) Putem defini ancore şi cu ajutorul instrucţiunii id = nume-ancoră. 74 . În cazul unui site de dimensiuni mici.alteservere. legăturile vor funcţiona şi în timp ce construim site-ul într-un director pe hard-disc. care se poate ataşa ca atribut aproape oricărei instrucţiuni.nume-server. Mouse-ul plasat deasupra unei legături face să apară pe bara de stare (deasupra butonului "start") adresa/directorul/ fişierului accesat de acea legătura.nume-server.com/nume-director/). Dacă am avea legături absolute pentru fiecare. Referinţele relative au câteva avantaje: avem mai puţin de tastat în codul sursă: nu mai tastăm http://www.com/nume-director pentru fiecare legătură în parte. ar trebui să înlocuim http://www. dacă vom dori să mutăm site-ul pe un alt server.com.<BASE ATRIBUTE> HREF = "ALT-URL" "alt-URL"= "http://www. Este folositor dacă în fişier avem majoritatea legăturilor relative spre celalalt site şi site-ul este administrat tot de dvs. nu avem nevoie de o organizare mai complicată a site-ului (cu multe directoare). nume-nou-server. Am putea plasa toate fişierele în acelaşi director (pe hard-disc sau la adresa www.nume-server.com cu http://www. care conţine doar câteva pagini (fişiere).

Exemplul 10.Cuprins de primul nivel(index) </title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="back. figura 9.htm">Elemente textuale</a></li> <li><a href="c3.htm">Formarea tabelelor</a></li> <li><a href="c5.Introducere 2.htm">Introducerea imaginilor si sunetelor</a></li> <li><a href="c6. de legare a textelor. în scopul facilitării administrării.Realizarea efectului marquee 7. se recomandă a avea câte un director pentru fiecare din tipurile de obiecte. Recunoaşterea structurilor de bază ale unui site.3.Pentru site-uri complicate.Elemente textuale 3. Rezultatul afişării exemplului 10 75 .5. Exemple de explorare Scop.jpg"> <h1 align="left"><font color="#0000CC">Compendu pe</font></h1> <h1>HTML</h1> <ol> <li><a href="c1.htm">Introducerea frame-urilor si formelor</a></li> </ol></center> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 10 vezi mai jos. 4.Introducerea imaginilor si sunetelor 6.Formarea tabelelor 5. studierea marcajelor de organizare a referinţelor. Planificarea site-ului individual.htm">Introducere</a></li> <li><a href="c2. Cuprins (de primul nivel) <html> <head> <title>Exemplul 10.Crearea legaturilor si ancorelor 4.htm">Crearea legaturilor si ancorelor</a></li> <li><a href="c4. Compendu pe HTML 1.htm">Realizarea efectului marquee</a></li> <li><a href="c7.Introducerea frame-urilor si formelor Figura 9.

. figura 10.2.2"><b>Legare de texte </b></a><b> </b></li> </ul> </li> </ul> <h4><a name="2.. 76 ..2.1">2.Elemente textuale</a> </h4> In continuare urmeaza textul sub titlul 2. Cuprins de nivelul II.5"><b>Tabele </b></a></li> </ul> </li> <li><a href="3"><b>Crearea legaturilor</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#3. intre marcajele <BR> HEAD si /HEAD.4"><b>Liste </b></a></li> <li><a href="#2.1"><b>Divizori</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.1.1"><b>Ancore</b></a><b> </b></li> <li><a href="#3.2.Titlui paginii </a> </h4> <p>:In general in antetul unei pagini Web.</p> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 11 vezi mai jos.2"><b>Blocuri de structura</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#2. exista mai multe marcaje META.2. <h4><a name="2. Elemente textuale </h3> <ul> <li><a href="#2.">2. Cuprins de nivelul II.2"><b>Titluri si subritluri</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.1"><b>Titlul paginii </b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. ancore <html> <head> <title> Exemplul 11.content perechi.2.3"><b>Alineate</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.Exemplul 11. <BR>cu atribute name . ancore</title> </head> <body> <h3> 2.

1.exista mai multe marcaje META.Titlui paginii In general in antetul unei pagini Web.. Ce este o legătură. Elemente textuale • Titlul paginii • Blocuri de structura o Divizori o Titluri si subtitluri o Alineate o Liste o Tabele • Crearea legaturilor o Ancore o Legare de texte 2..4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. intre marcajele HEAD si /HEAD. 4. 3. 2. 2.Elemente textuale In continuare urmeaza textul sub titlul 2. o referinţă? Ce este o ancoră? O referinţă locală? Prin ce diferă referinţele interne de cele externe? Prin ce diferă referinţele absolute de cele relative? Care sunt avantajele referinţelor relative? Comentaţi afirmaţia „Toate legăturile îndepărtate sunt externe. 5.5.. Rezultatul afişării exemplului 11 4. Figura 10. 7. dar nu şi invers”.2. 6. cu atribute name-content perechi. Cum se va scrie un spaţiu în identificarea referinţei? 77 . Care este comanda ce permite afişarea conţinutului referinţei într-o fereastră bine determinată? 8.

ataşarea lor la site-ul creativ. conform temei curente. filme (video). Familiarizarea cu problemele legate de includerea în componenţa site-ului a diverselor obiecte cum ar fi imagini. Alcătuiţi cuprinsul site-lui de explorare a HTML în pagina index.htm.xbm (format X BitMap) care poate să se găsească pe oricare din serverele WWW din reţea. 4. ci şi pentru a sublinia şi îmbunătăţi mesajul transmis de publicaţia electronică. fotografii. obiecte sonore(audio). 4. Imaginea este un fişier de tip . însă nu numai ca aspect decorativ. 12. 15. 13.construiţi cuprinsul site-ului. Imaginile pot fi incluse intr-un document ca elemente de tip caracter. Ce este un site? 10.9.1. 14. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcaje şi noţiuni noi. 78 . Exploraţi posibilităţile comenzii id = nume-ancoră. Operarea cu obiecte Scop. textul încadrând sau nu imaginea. Introducerea imaginilor Cele mai spectaculoase efecte sunt obţinute atunci când pagina conţine imagini. scheme. Construiţi referinţele din cuprins spre paginile site-ului şi din fiecare pagină a site-ului spre cuprins.6. Care structuri de site-uri sunt răspândite? 11. precum şi pregătirea obiectelor.6. În cadrul realizării sarcinii creative . desene.gif sau . Textul care însoţeşte imaginea poate fi aliniat relativ la marginea superioară sau inferioară a imaginii sau în dreptul mijlocului imaginii (alinierea la marginea superioară este implicită).

Încărcarea imaginilor durează. cu afişarea imaginii doar la cerinţa explicită a utilizatorului. mai ales dacă au o dimensiune mare. Marcaje de includere a imaginilor Instrucţiunea <img atribute> Atribute src = "url" alt = "text" Descriere Marcajul de includere a imaginii Adresa fişierului grafic (url absolut sau relativ) Textul alternativ care este afişat celor care navighează fără imagini 79 . O serie de gif-uri animate interesante puteţi găsi pe site-ul www. lucru contraindicat (nu e bine să abuzezi de timpul şi aşa limitat al vizitatorului). deoarece. Imaginile externe se introduc prin stabilirea unui link către fişierul-imagine: <A HREF="tom3. De cele mai multe ori este preferabil să nu folosim imagini interne.animfactory. Marcajele utilizate vezi tabelul 9. iar printr-un clic pe imaginea respectivă să se facă încărcarea imaginii în mărime naturală. încetinesc încărcarea paginii. Atunci când dorim să inserăm în document mai multe imagini de mari dimensiuni (un album. O imagine poate fi declarată ca legătura către alt document HTML.jpg"> Poza externă </A> Se obţine următorul link: Poza externă. din care cauză unele navigatoare permit setarea lor cu sau fără afişarea imaginilor. de exemplu). este bine să folosim un tabel în celulele căruia să afişăm imaginile micşorate (prin precizarea lăţimii şi înălţimii). Exemple de explorare– vezi nr 12. Tabelul 9. În ultimul caz în locul imaginii poate fi afişat un text alternativ (atributul „alt”).com.

middle (mijloc). o melodie de pe un CD audio obişnuit necesită cam 30-60 MB. Formatele uzuale de reprezentare a sunetelor permit lucrul cu fişiere cu extensiile: . în timp ce aceeaşi melodie în format mp3 va avea 3-5 MB !!! 80 . 4. De exemplu. left (stânga = implicit). Introducerea sunetelor In documentele HTML se pot introduce şi fişiere care conţin sunete. bottom (jos) Înălţimea imaginii (în pixeli sau %) Lăţimea imaginii (în pixeli sau %) Mărimea chenarului din jurul imaginii (în pixeli).wav.. Titlul imaginii </caption> Notă: Folosiţi întotdeauna atributele width şi height (exprimate în pixeli): ele rezervă în pagină un spaţiu cu lăţimea şi înălţimea specificate şi permit afişarea paginii şi a textului înainte de recepţionarea imaginii de la server. .mp3. Aşa-zisele mp3-uri sunt fişierele cele mai utilizate pentru stocarea melodiilor.. sau linia de contur Spaţiu pe orizontală în jurul imaginii (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul imaginii (în pixeli) height = width = border = hspace = vspace = <caption>.align = Alinierea imaginii în pagină: right (dreapta).2. folosindu-se marcajul <a> pentru crearea unui link spre fişierul extern. pentru că asigură o compresie şi o redare bună.6. .au.mid . Alinierea elementelor din jurul imaginii: top (sus).

avi. Implicit este fileopen. Width=mărime şi Height=mărime . folosind marcajul de bază img. respectiv înălţimea panoului de control. poate fi folosit doar în IE. nu este redată melodia decât prin apăsarea butonului Play. vom putea folosi unul dintre următoarele atribute ale marcajului IMG: dynsrc="url. Introducere videoclipuri In documentele HTML se pot introduce şi manipulări cu videoclipuri (doar în IE).dacă valoarea este „true” va reda sunetele la neşfârşit. altfel o singură dată. AU şi MIDI. Formatul uzual de reprezentare a videoclipurilor au extensia .6. Atributele marcajului sunt: SRC = "nume-fisier" .avi". Sunt permise formatele WAV. În pagină va fi afişat un panou de control. De exemplu: 81 .indică momentul startului clipului. Autostart=true / false . 4.Dacă dorim să includem o secvenţă audio în paginile noastre. de mărimi specificate. Volume=număr .specifica numele fişierului (calea) ce conţine secvenţa audio. Controls=console / smallconsole .introduce în pagină sunete de fond. dar se pot specifica amândouă astfel <img start=fileopen. valoarea permisă fiind între 1 şi 255. dotat cu butoane Play şi Stop. Dacă dorim să rulăm un videoclip în paginile noastre.permite inserarea unei secvenţe audio. Bgsound .3. vom putea folosi unul dintre următoarele marcaje: Embed . Poate fi fileopen sau mouseover.numele fişierului ce conţine videoclipul.permite afişarea normală sau respectiv redusă a panoului de control.permite stabilirea volumului sunetului.precizează lăţimea. start=# .dacă valoarea este „false”. Loop=true / false . mouseover>.

AVI" loop=3 loopdelay=250>. Care sunt funcţiile instrucţiunii img? 2.GIF" dynsrc="SAMPLE-S. 4. Dacă <loop=infinite> clipul va bucla la nesfârşit. Modificaţi conturul imaginii. dacă <loop=1> . Ce atribute se pot utiliza la rularea videoclipurilor.GIF" dynsrc="SAMPLES. Ce tipuri de obiecte pot fi ataşate la site cu ajutorul comenzii img? 3. de jos. 82 .AVI" start=mouseover>.AVI" loop=3>.GIF" dynsrc="SAMPLES. Cum poate fi poziţionată o imagine? 4. 11. sunetelor. Loop = # . Ce atribute se pot utiliza la redarea sunetelor.6. Ce periferice sunt necesare pentru rularea clipurilor? 10. Care este comanda de titlu a unei imagini? 5. Ce medii pot fi utilizate pentru construirea imaginilor. la marginea de sus.Întârzierea în milisecunde. spaţierea verticală şi orizontală. Care este comanda liniei de contur a unei imagini? 6. videoclipurilor? 9. imagini cu alinierea unui text la mijloc.<img src="SAMPLE-S. care sunt valorile posibile? 7. Exploraţi comanda de declarare a imaginii. Un alt exemplu: <img src="SAMPLE-S. loopdelay=# . Este valoarea implicită.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. care sunt valorile posibile? 8.o singură dată. De exemplu: <img src="SAMPLE-S.Bucla.

Operarea cu formulare 4. Exemple de explorare–vezi nr 12-13. 16. care apoi se vor prelucra de o altă programă. 17. Exploraţi atributele comenzii de includere a unei melodii. Construiţi obiectele specificate în mediile respective. Marcajele utilizate pentru construirea formularelor vezi tabelul 10. În cadrul realizării sarcinii creative– specificaţi/acordaţi obiectele pentru includerea lor în Web site-ul individual. Completarea şi înregistrarea unui astfel de formular determină memorarea intrun fişier a datelor introduse de utilizator în fiecare câmp sau. listelor sau tabelelor. Java. Exploraţi atributele comenzii de rulare a unui videoclip. 15. Formularele sunt compuse din câmpuri de intrare în cadrul paragrafelor. forme de intrare) sunt destinate pentru introducerea unor informaţii în timpul vizitării paginii.7. numită "script" care poate fi efectuată în câteva limbaje de programare ca: JavaScript. În cadrul marcajului FORM operatorul are posibilitatea de a găsi tot ce doreşte în afară de un alt operator FORM. în funcţie de mecanismul care a fost implementat în programul de tratare a formelor. 4.1. Perl. Ataşaţi obiectele construite la site-ul construit.Maracje utilizate Formularele (forme de colectare a datelor. C++ etc.12. Colecţii de 83 . În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcajele şi noţiunile noi. 14. 13.7. conform temei curente. în cea mai mare parte expedierea datelor prin poşta electronică.

1.3.7.scripturi utile vezi referinţele bibliografice. Tabelul 10. precum şi la sfârşitul p. Marcaje de operare cu formulare Destinaţia Definirea formularului Încărcare fişier Definire câmp Input Nume câmp Valoare câmp Apăsat? Dimensiune câmp Dimensiune maximă Listă de selecţie Nume listă Număr de opţiuni Opţiuni multiple Opţiune Opţiune implicită Dimensiune fereastră Sintaxa <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM> <FORM ENCTYPE="multipart/formdata"> </FORM> <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD | CHECKBOX|RADIO|IMAGE| HIDDEN|SUBMIT|RESET”> <INPUT NAME="***"> <INPUT VALUE="***"> <INPUT CHECKED> <INPUT SIZE=?> <INPUT MAXLENGTH=?> <SELECT></SELECT> <SELECT NAME="***"></SELECT> <SELECT SIZE=?></SELECT> <SELECT MULTIPLE> <OPTION> <OPTION SELECTED> <TEXTAREA ROWS=? COLS=? ></TEXTAREA> 84 Comentariu Pentru checkbox şi radiobutoane În caractere În caractere Lista din care se poate selecta opţiunea dorită Când lista este definită separat Elemente ce pot fi selectate Se afişează Pentru Input text .

INPUT de tip "text" –aria de introducere a textului. e. Implicit se foloseşte metoda POST. Această metodă depinde de cum lucrează serverul. c. METHOD .specifică tipul codificării conţinutului formei existente. POST. d. 85 . ENCTYPE . şi trebuie să aibă un atribut de nume NAME unic într-un document. a.Nume fereastră Spaţiere text <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA> <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTU AL|PHYSICAL></TEXTAREA> ACTION . se folosesc următoarele atribute: INPUT. INPUT de tip "image" .imagine pe care se poate de apăsat un click şi să se realizeze nemijlocit ceea ce trebuie să facă această formă. INPUT de tip "submit" defineşte butoane prin care se lansează anumite programe (ex: rememorare formular). INPUT de tip "checkbox" defineşte căsuţe de tip on/off. b. SELECT.indică unde se va transmite conţinutul formei după confirmare.la utilizarea acestei metode conţinutul formei existente se transmite nu ca o parte a URL dar ca un corp al acestei utilizări. INPUT de tip "password" –aria de introducere a password-ului. INPUT se caracterizează de asemenea de atributul TYPE. Acest atribut funcţionează numai în cazul utilizării metodei POST.indică metoda utilizată pentru transmiterea conţinutului formei pe server. TEXTAREA.această metodă adaugă conţinutul la forma existentă. Pentru a realiza interfaţa în cadrul lui FORM. INPUT de tip select–afişează o listă din care se poate alege unul sau mai multe valori. b. Fiecare câmp al formularului este definit printr-un element INPUT. f. GET. Denumirile celor mai răspândite obiecte sunt: a.

CHECKED . SIZE .2.</FORM>.numărul coloanelor (lăţimea). COLS .definirea nu e obligatorie.numărul liniilor ariei de introducere(lungimea). A 4. INPUT de tip "radio" –buton ce poate lua starea fie on fie off. poate fi inclus SELECT. MULTIPLE . eventual şi cu linii de derulare. • Exemplu 12. OPTION pentru definirea elementelor de liste. Atributul NAME este numele simbolic unicat al câmpului formei date. Atribute: NAME . Exemple de explorare Scop.indică că se pot selecta mai multe opţiuni. d.valoarea pe care o are câmpul dat. h. Atributul VALUE .g. În cadrul <FORM>. ROWS . dar pentru checkbox şi radiobutoane semnifică apăsarea lor. (incluzând INPUT şi TEXTAREA elemente). Explorarea posibilităţilor HTML de colectare a datelor.. Cea mai simplă formă <HTML> 86 . Spre deosebire de INPUT. TEXTAREA ne permite vizualizarea unei ferestre de introducere cu mai multe linii. VALUE poate fi utilizat pentru scrierea deasupra butoanelor.dimensiunea ferestrei de opţiuni. c.numele (simbolic) al opţiunii alese. b.7.. SELECT are marcaje de început şi sfârşit. NAME . INPUT de tip "reset" –butonul care se foloseşte pentru reiniţializarea formularului. In cadrul SELECT se permite folosirea atributelor: a.numele simbolic al ariei de introducere.

Formă de introducere a datelor <HTML> <head> <title>Exemplul13. Rezultatul executării exemplului 12 • Exemplul 13.. la capitolul III. la capitolul III. figura 11..html"> <!--Inceputul formei--> <INPUT TYPE=submit VALUE="Inapoi.. Cea mai simpla forma </TITLE> </HEAD> <H1>Cea mai simpla forma </H1> <FORM ACTION="pr0008. Cea mai simpla forma Inapoi.. luna si anul nasterii:<br><option><INPUT size=30> <P><I>Locul nasterii: <SELECT name=RAION> <OPTION selected>Basarabeasca<OPTION>Chisinsu<OPTION>Causeni<OPTION> Cahul<OPTION>Cainari<OPTION>Criuleni<OPTION>Calarasi <OPTION>Camenca<OPTION>Edinet<OPTION>Falesti<OPTION> 87 .<HEAD> <TITLE> Exemplul 12.: </font></big> <font color=red> <P>Nume. prenume:<br><option><INPUT size=30> </B><BR><BR> Jenul: <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="male" checked>masculin <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="female">feminin<BR> <p>Data. Figura 11. Introducere date</title> </head> <BODY bgcolor=pink> <big><font color=blue>Introduce-ti datele despre dvs."> </FORM> <!--Sfirsitul formei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 12 vezi mai jos.

7. 9.<OPTION>U.de Politie<OPTION>Acad. 6.3.1). Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.7. figura 12. 10.M<O PTION>USAM <OPTION>Acad. de transport<OPTION>ULIM <OPTION> Alta institutie </OPTION></SELECT> </font><BR><BR> <input type="submit" value="ok"> <input type="reset" value="cancel"> </FORM> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 13 vezi mai jos. 5.3. anexa nr.S. Care sunt elementele definitorii ale unui formular? La ce servesc formularele? Cine şi cum stochează / prelucrează datele colectate? Care sunt cele mai răspândite tipuri de INPUT? La ce servesc elemente SELECT? De ce în cadrul formei identificatoarele câmpurilor trebuie să fie unicate? 7.M. 2. Prin ce diferă un radio-buton de un buton checkbox? 8.<OPTION>A. 3.S. 4.E.T.Colecţii de scripturi utile vezi referinţele bibliografice.1.M. precum şi la sfârşitul p. (forma recomandată–vezi compartimentul. În cadrul realizării sarcinii creative elaboraţi codul HTML al formei de înregistrare a vizitatorilor site-ului dvs. Demonstraţi înregistrarea vizitatorilor site-ului. 88 .Floresti<OPTION>Dubasari<OPTION>Durlesti<OPTION>Leova<OPTIO N>Nisporeni<OPTION>Ungheni <OPTION>Alte</OPTION></SELECT> <P>Locul de studii: <BR><SELECT multiple name=VUZ> <OPTIONSELECTED>U. Date generale. În cadrul realizării sarcinii de explorare descrieţi marcajele HTML de construire a formularelor de introducerecolectare date. 4.

Rezultatul executării exemplului 13 4. FERESTRE (CADRE.8. O practică frecventă printre creatorii de site-uri este aceea de a utiliza două frame-uri verticale: în fereastra stângă se află de obicei butoane. FRAME) O altă modalitate de structurare a unui document hypermedia este împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame–cadru. fereastră). în fiecare dintre acestea rulând diferite documente (fişiere).Figura 12. prin a 89 .

valoarea lui border (ex. implicit yes Mărimea spaţiului dintre cadre (pixeli). deci mai bine le specificaţi dvs. dacă îl folosiţi împreună cu border.1. IE 5). pentru unele browsere primează valoarea lui framespacing (ex. afişarea făcându-se în fereastra din dreapta. Marcaje de operare cu ferestre Instrucţiune <frameset atribute> </frameset> Atribute cols = rows = Descriere Definirea împărţirii paginii în cadre Numărul şi mărimea relativă a coloanelor Numărul şi mărimea relativă a liniilor Mărimea chenarului (pixeli). 4. Specifică dacă cadrul definit cu FRAMESET are sau nu chenar: yes sau no.căror apăsare se face legătura cu o anumită secţiune a site-ului. Scop: Explorarea posibilităţilor divizării ecranului în ferestre. Comenzi de construire a cadrelor Comenzile necesare pentru construirea ferestrelor vezi tabelul 11. iar pentru altele . Netscape 4. Tabelul 11.8. În general nu dorim chenar şi folosim border =0 împreună cu framespacing =0 şi frameborder =no. pentru că nu ştim ce browser (cu ce valori setate ca implicite) foloseşte vizitatorul. dar cu valori diferite. Definitivarea (conţinutului şi formei) site-urilor de explorare şi creativ.51) border = frameborder = framespacing = 90 .

implicit "auto" Pentru a nu redimensiona trăgând de chenar (doar dacă există chenar ) Spaţiu deasupra şi sub un cadru (pixeli) Spaţiu la stânga şi la dreapta unui cadru (pixeli) Secţiunea de pagină afişată de către navigatoarele ce nu pot interpreta cadre Cadru intern (doar IE) Sursa cadrului Numele cadrului. no (nu). utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Înălţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Lăţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Specifică dacă cadrul definit cu IFRAME are sau nu chenar (yes sau no. utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Opţiuni pentru bara de derulare: yes (da). auto (dacă este nevoie). implicit "auto" scrolling = noresize marginheight = marginwidth = <noframes> </ noframes> <iframe atribute> </ iframe> src = " url " name = height = width = frameborder = scrolling = 91 .<frame atribute> src = " url " name = Definiţia unui cadru Sursa cadrului Numele cadrului. no (nu). implicit yes) Opţiuni pentru bara de derulare : yes (da). auto (dacă este nevoie).

prima ocupând 30% din fereastra navigatorului.</body>. În primul frame se va afişa conţinutul fişierului fisier1.În continuare aducem unele comentarii asupra utilizării. Nu este obligatoriu să se folosească "*". specificând procentul din aria ferestrei navigatorului: COLS="20%. 30%" (împărţire în patru zone verticale).. iar a doua restul.htm"> <FRAME SRC="fisier2. dacă nu se specifica atributul NORESIZE. despre care vom vorbi mai tarziu. Dacă se doreşte împărţirea documentului în zone aşezate invers (pe linii). iar in frame-ul drept se va afişa fişierul fisier2. 10%.htm.*"> <FRAME SRC="fisier1. De exemplu: <FRAMESET COLS="30%. Frame-ul poate fi redimensionat de vizitatorul paginii cu ajutorul mouse-ului. BORDER=numar-pixeli specifică ce grosime să aibă chenarul (valabil doar pentru Netscape) BORDERCOLOR=culoare specifică ce culoare să aibă chenarul. (valabil doar pentru Netscape) 92 . Marcajul <FRAMESET> poate fi utilizat în conjuncţie cu următoarele atribute: FRAMEBORDER="yes|no" specifică dacă bordura (chenarul) frame-ului este sau nu vizibilă. se va utiliza atributul ROWS în locul atributului COLS.htm. Dacă un document hypermedia este structurat folosind frameuri.. 40%. corectă fiind şi forma: COLS="30%.70%". Se poate realiza împărţirea documentului în mai multe frame-uri. atunci se va renunţa la marcajele ce definesc corpul documentului <body>.htm"> </FRAMESET> În exemplul de mai sus s-au creat două zone "verticale". aşa cum apare în exemplu.

iar conţinutul . cadre)? 2. Notă: Navigatoarele mai vechi.în cadrul de dreapta. Chenarul cadrului este vizibil totdeauna sa nu? 4. Când este binevenită împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. nu puteau afişa documente ce conţin frame-uri. Cum se poate interzice redimensionarea frame-ului? 8.nu permite redimensionarea frame-ului de către utilizator. În cadrul lucrării de explorare notaţi marcajele principale pentru construirea cadrelor. Chenarul cadrului există totdeauna sa nu? 5.8. Ce subtilităţi pot apărea la utilizarea marcajului FRAME? 6. Valoarea auto determină afişarea barei de derulare atunci când este cazul (adică informaţia nu se poate „încadra” în întregime) NORESIZE . Definitivaţi structura site-ului creativ. Când se afişează bara de scrolling într-un frame? 7. Afişaţi cuprinsul de nivelul I al compendiului într-un cadru de stânga. realizaţi cadre.SCROLLING="yes|no|auto" stabileşte dacă se afişează sau nu bara de scroll într-un frame. Care este diferenţa dintre structurarea ferestrei navigatorului în cadre prin intermediul unui tabel şi a marcajului FRAME 3. 10. 93 . de 20%. 9. precum şi navigatoarele "mod text" asemănătoare cu lynx din Linux.2. dacă este necesar. 4.

9. Elementul <marquee> ..4. Realizarea efectului Marquee Efectul marquee reprezintă un efect de mişcare a textului pe ecran de la stânga la dreapta şi invers. reprezintă viteza cu care se va mişca textul pe ecran.. Exemple.1. sau grupate în cadrul unei pagini. care pot fi executate separat. ciclic cu o viteză stabilită.9. Textul are atributele de lungime şi înălţime: width si height. se pot contura marginile afişării. de jos în sus şi invers. </marquee> simplu <marquee>Bine ati venit!</marquee> Atribute de scroll Directia <direction=#> #=left(stânga). right(dreapta) <marquee direction=left>Bine ati venit!</marquee><P> <marquee direction=right>Bine ati venit!</marquee> Valoare Scroll <scrollamount=#> Atributul scrollamount . ALTE ELEMENTE 4. pentru a sesiza diferenţa. Cea mai bună este însuşirea mecanismului funcţionării marcajului marquee pe baza exemplelor de mai jos. poate fi utilizat un fond special. De exemplu: <marquee scrollamount=50>Bine ati venit!</marquee> Intarziere Scroll <scrolldelay=#> <marquee scrolldelay=500 scrollamount=100>Bine ati venit! </marquee> 94 .are valorile aproximativ între 1 şi 100.

<marquee behavior=scroll>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=slide>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=alternate>Bine ati venit!</marquee> Bucla <loop=#> #=număr sau infinit. bottom(jos) <font size=6> <marquee align=# width=200>Bine ati venit!</marquee> </font> Culoare fond <bgcolor=#> #=RRGGBB sau nume <marquee bgcolor=aaaaee>Bine ati venit!</marquee> Dimensiune text rulant <height=# width=#> <marquee height=40 width=50% bgcolor=aaeeaa> Bine ati venit! </marquee> Marginile mişcării <hspace=# vspace=#> Bine <marquee hspace=20 vspace=20 width=150 bgcolor=#ffaaaa align=middle> Ati Venit!</marquee> Salutari din Moldova. alternate Scroll este mişcarea obişnuită a textului dintr-un capăt în altul. Alternate reprezintă mişcarea textului de la o margine la alta.Comportamentul sau felul de mişcare a textului <behavior=#> #=scroll. 95 . Slide este mişcarea textului dintr-un capăt în altul oprindu-se în cel din urmă. slide. middle(mijloc). indică numărul maximal de mişcare a textului <marquee loop=3 width=50% behavior=scroll>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=slide>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=alternate>Bine ati venit! </marquee> ] Aliniere <align=#> #=top(sus).

Modele de stiluri În specificaţiile HTML 4. Text clipitor Pentru a atenţiona vizitatorul asupra unui fragment de text se poate utiliza clipirea lui. folosind atributele din tabelul 12. Notă: Nu vă lăsaţi prea mult atraşi de patima clipirii! Multă clipire.9. de durată.3.css astfel încât poate fi apelat de orice alt fişier de pe 96 . Modelele de stiluri pot fi aplicate aproape oricărei instrucţiuni.13. acele stiluri le putem folosi de mai multe ori în corpul acelui fişier fără a mai specifica şi atributele. b) Specificate în antetul fişierului: specificăm la începutul unui fişier diverse atribute pentru mai multe stiluri de text. este cel mai neeconomic mod.4.2. Marcajul utilizat are sintaxa <BLINK> text </BLINK> Exemplu: <BLINK> Pe curând! </BLINK> va duce la clipirea textului inclus. c) Extern: atributele pentru diverse stiluri sunt specificate într-un fişier special (pe care îl putem construi cu un editor de texte (Notepad) şi îl salvăm ca fişier de tip text cu extensia . cunoscute ca Modele de Stiluri în Cascadă (Cascading Style Sheets . "color".0 au apărut specificaţiile pentru modele de stiluri. 4. "size".CSS). Până la acea dată forma.9. culoarea şi mărimea textului puteau fi date cu instrucţiunea "font" şi cu atributele sale: "face". Modelele de stiluri pot fi aplicate în mai multe moduri: a) Intern: atributele din tabelul 12-13 sunt specificate în interiorul marcajului de deschidere al fiecărei instrucţiuni. poate fi supărătoare şi dăunătoare.

În aşa caz folosiţi forma explicită.site. Elementele stilurilor Atribut background color font-family font-size Descriere Imagini sau culori de fundal Culoarea textului Tipul fontului Dimensiunea fontului Valori URL-ul (imaginii) sau culori date prin nume sau valoare RGB Nume sau valoare RGB Numele fontului sau al familiei de fonturi Dată în puncte(pt). pixeli(px) 97 . Este modul cel mai recomandat. mai ales pentru site-uri mari. Unele atribute din tabelul 12-13 pot fi specificate şi sub o forma prescurtată. Comenzi de definire a stilurilor Instrucţiune Atribute <style> </style> <span> </span> type= class= id= Descriere Specifică în antet caracteristicile stilurilor În general Cascading Style Sheets: "text/css" Marcaj generic. Putem face chiar ca un anumit stil să poată fi aplicat numai cu o anumită instrucţiune. numai pentru stiluri Specifică un anumit stil Specifică un anumit stil Tabelul 13. centimetri(cm). Tabelul 12. inch(în). iar altele să poată fi aplicate cu mai multe instrucţiuni. nu cea prescurtată. Se poate întâmpla ca unele caracteristici specificate sub forma prescurtată să nu funcţioneze.

outset Dată în puncte(pt). centimetri(cm). inch(în). bold. centimetri(cm). dotted. italic(cursiv).font-style font-weight Text cursiv Grosimea fontului Distanţa dintre liniile de bază ale textului Distanţa faţă de marginea din stânga a paginii Distanţa faţă de marginea din dreapta a paginii Distanţa faţă de textul precedent sau faţă de marginea de sus a paginii Alinierea textului Normal. right(dreapta). light. groove. pixeli(px) Left(stânga). procent(%) Dată în puncte(pt). solid. inch(in). pixeli(px) Nume sau valoare RGB text-indent border-style border-width Grosimea chenarului border-color Culoarea chenarului 98 . line-through(tăiat) Distanţa primului rând faţă de marginea din stânga Tipul chenarului Dată în puncte(pt). inset. inch(in). italic Extra-light. centimetri(cm). inch(în). inch(in). centimetri(cm). centimetri(cm). center(centru). extrabold Dată în puncte(pt). demi-bold. pixeli(px). centimetri(cm). ridge. medium. double. Evidenţierea textului underline(subliniat). dashed. demi-light. pixeli(px) line-height margin-left margin-right margin-top Dată în puncte(pt). inch(in). pixeli(px) None. justify text-align textdecoration None (neevidenţiat). pixeli(px) Dată în puncte(pt).

0.51). background-color: rgb(255.4 mm.0).0). border-color: rgb(0.51).51.} TH{ color: rgb(51. border-color: rgb(51.0.51.0.102).} h6{ color: rgb(51.51.0.Notă: 72 pt=1 inch = 25.51.0.0).51). 99 .51).51).} h3{ color: rgb(51. Demonstraţi acţiunea lui.} h5{ color: rgb(51.102).0).} În cadrul sarcinii de explorare şi creative construiţi şi utilizaţi un fişier CSS.0.51).0).} CAPTION {color: rgb(51.51. • Exemplul 14. un font de dimensiunea 14 pt înseamnă că sunt 14 puncte între partea superioară a literei M sau h şi partea inferioară a literei g sau y. color: black.51). marquee{color: rgb(51.0.51.} a:active{color: rgb(153. color: black.0.51).} TD{ border-color: rgb(0.} h2.255.51).} HR{ color: rgb(51.51). color: white. border-color: rgb(0.51.0.0).102).51.} LEGEND{color: rgb(51.51.} FIELDSET{border-color: rgb(0.0).255).} body{color: rgb(0. color: rgb(51. color: black.} a:visited{color: rgb(51.51.} TABLE{ table-border-color-light: rgb(51.0).51).51.51).css (definirea culorilor) a:link{color: rgb(102.} TEXTAREA{border-color: rgb(0.102.0).} h1{ color: rgb(51.51.51). table-border-color-dark: rgb(0. care ar instala aceiaşi parametri pentru ambele site-uri. Fişierul color.51.51.} h4{ color: rgb(51.51.} SELECT{border-color: rgb(0.} BUTTON{background-color: rgb(51.

Oricum.5. în acea zonă. Webpagina trebuie să fie compatibilă cu standardul HTML. să poată să o şi facă. Orice abatere presupune. Senzaţia de dezechilibru al unei pagini dată de aglomerarea într-o anumită zonă a mai multor elemente şi prezenţa în alte zone a unor spaţii goale este destul de neplăcută. 100 . Este inadecvat să atragem atenţia spre un singur colţ al paginii prin folosirea. a unor culori puternic contrastante cu fondul. dacă nu toţi. Aceste zone trebuie plasate ori în centrul paginii. 5. ori uniform de-a lungul uneia dintre laturile paginii. fără erori sau alte impedimente. SFATURI UTILE 5. Navigarea uşoară şi naturală. Diferenţa de tonalitate între diverse elemente trebuie riguros produsă. Accesibilitatea Web-paginii Accesibilitatea Web-paginii presupune că. Graficul cel mai mare trebuie să ocupe zona centrală a paginii. pierderea unei părţi din aceşti vizitatori. e bine să cunoaşteţi careva reguli la construirea Web-paginilor: Echilibrarea paginii. Apoi în regim offline puteţi studia modul în care a fost făcută acea pagină.2. Aranjarea în pagină Cea mai bună experienţă se obţine navigând pe Internet. puteţi câştigă ceva experienţa. Într-o reţea atât de eterogenă cum este Internetul.1. pentru a fi accesibilă tuturor potenţialilor vizitatori. nu vă fie frică şi salvaţi-o. În cazul în care la un moment dat o pagină v-a impresionat prin modul în care arată. cel puţin majoritatea covârşitoare a celor care încearcă să viziteze pagina. fără o ierarhie prea adâncă şi fără fundături. în mod automat.

Cu toate că folosirea opţiunii ALT a marcajului IMG este de multe ori benefică şi recomandată. În primul rând. nu în ultimul rând.a. este uşurinţa cu care utilizatorul se deplasează în interiorul lui.Crearea unităţii paginii. Fişierele lungi ar fi bine să fie sparte în bucăţi logice. aplicarea unei structuri ierarhice în cadrul site-ului. asigurarea unor căi uşoare de acces în orice zonă a site-ului şi.m. este asigurarea unei coloane vertebrale a paginii. sunt şi cazuri când aceasta este contraindicată. este necesar ca ea să fie subordonată informaţiei pe care trebuie să o transmită. În spatele imaginilor tag-ul ALT este preferabil să conţină denumirea şi nu descrierea link-ului respectiv. În primul rând. În general fiecare pagină are o anumită metaforă. logic împărţită şi să ţină cont de publicul pe care îl vânează. Un mod în care toate imaginile şi fonturile au un aspect tehnic e bun pentru o pagină ce se referă la calculatoare sau alte chestii tehnice ş.3. pe idei. care informaţii îl interesează mai mult ş. ce caută el în pagină. nu se cunoaşte intenţia vizitatorului. de exemplu în spatele enumerărilor sau a liniilor este de preferat să existe ceva de tipul "---" decât un cuvânt.d. 5. care nu. dar şi dificil de realizat. De aici şi problema designer-ului: care legături apar primele.m. 101 . un anumit mod de a fi prezentată. să fie concisă. Pentru că o pagină trebuie să transmită informaţie.a. Navigarea în interiorul paginii Poate cel mai important lucru la un site Web. însă este necesar ca acest stil să se păstreze până la sfârşitul paginii astfel încât vizitatorul să nu creadă la un moment dat că a părăsit pagina iniţială printr-un link. Nu există o soluţie unică.d. care trebuie legate direct din pagina de logo. însă există nişte lucruri de care trebuie să ţinem cont.

Nu crea fundături-pagini care nu au legături spre nici o altă pagină. de genul: „Vezi exemplu”. Nu scala imaginile. Nu face imagini care arată ca nişte butoane şi care nu sunt legate la nimic. Pentru a o creşte. 12. ocoleşte folosirea tabelelor imbricate. 10. Sparge în mai multe tabelele mari. şi viteza de navigare în site. unele navigatoare îl încarcă în mod invizibil. „Înapoi la pagina principală”. Pentru exactitate este bine a specifica „Înapoi la cuprins”. 13. „Mai multe detalii” etc. 15. Folosiţi metoda ierarhică de legare a paginilor. ca 102 . 14. Folosiţi ideea efectivă care face legătura. 8. Nu le legaţi pe toate la pagina principală. „Înainte” sau altele de acest gen. Începe pagina cu text în locul unui grafic. Nu lega o pagină de ea însăşi. 2. însă poate deveni chiar şi enervant. Nu folosi ca text de navigare cuvintele „Înapoi”. Ocoleşte animaţia. 4. Redu paleta gif-urilor. redu-le efectiv dimensiunea. 5. 16. În fiecare pagină foloseşte şi navigarea pe bază de text. astfel încât vizitatorul să-şi dea seama repede unde se află. în special dacă site-ul e mare. 9. 6. iată câteva sfaturi succinte: 1. 11. Include tag-ul &ltlinkrel=next href=&quot următorul html">. refoloseşte imaginile. Nu folosi ca text de legătură „Click here” sau „Apasă aici”. Din prima şi până în ultima pagină a site-ului este nevoie de prezenţa explicită a numelui sau adresei de e-mail. la început e derutant. 7. 3. altfel navigatorul va căuta iniţial fişiere cu numele respectiv şi abia apoi directoare. O legătură la un director subliniaz-o cu "/". de multe ori.Tot de legăturile interioare depinde. deoarece textul din tabel se încarcă dintr-o dată tot. Nu pune prea mult text într-o celulă de tabel.

În orice loc din pagină trebuie să se poată ajunge prin maximum trei click-uri. Include în fiecare pagină cele trei legături obligatorii: cuprins. Foloseşte GIF sau JPEG în funcţie de tipul imaginii stocate. încearcă apoi să vezi cum arată efectiv vizualizându-le cu Notepad-ul şi apoi şterge din ele ceea ce este în plus. oricum. Fii documentat. după aceste secunde 50% din vizitatori apasă butonul BACK al navigatorului şi părăsesc site-ul. Datorită structurii ierarhice a unei pagini. aceasta poate fi realizată prin prezenţa fişierului de index al site-ului.metodă de contact între cele doua părţi. În cazul în care pagina se încarcă în mai mult de10-20 secunde e bine să avertizaţi vizitatorul printr-un mesaj şi în plus secundele suplimentare trebuie să se justifice prin ceea ce pagina oferă în plus. Regula celor cinci degete. numai pe primele 5. 103 . Ai grijă la formatele grafice pe care le foloseşti. e-mail şi legături inverse. 60% din vizitatori le vor citi. restul fiind ignorate. În caz contrar vizitatorul se va simţi rătăcit în pagină. 5. fă-ţi o idee despre cum ar trebui să arate pagina ta înainte de a te apuca de ea. încearcă prima dată să vezi câteva pagini. va uita pe unde a fost deja şi nu va mai şti să revină la partea care l-a interesat. Prima pagină trebuie să se încarce în cel mult 20 de secunde. fişier care trebuie să cuprindă toate fişierele constituente ale site-ului. în structurări. Intr-o înşiruire de tip listă. este bine să existe cel mult 5 opţiuni. Regula celor 3 click-uri.4. Alte reguli. Daca ţi-ai realizat fişierele HTML cu un editor de tip WYSIWYG. Alte reguli pentru o pagină mai eficientă Regula celor 20 de secunde.

Pentru personalizarea într-o măsură cât mai mare a paginii. din care să nu lipsească NetScape şi Internet Explorer. expresiile folosite în text. Nu toată lumea este însă capabilă să realizeze cu totul ceva nou. textul şi culoarea lui. de interactivitate etc. de mesajul pe care pagina îl are de comunicat. în primul rând. ar trebui să fie dictate de scopul paginii. La atmosfera pe care o pagina trebuie să o aibă. Încearcă-ţi pagina pe cât mai multe navigatoare diferite. cuvintele. elementele de interactivitate şi. e necesar să concure toate elementele paginii respective. prin crearea unor pagini proprii. Toate elementele unei pagini. grafica. incluzând fondul. cele de grafică. 104 . deoarece la acest tip de fişiere fiecare salvare înseamnă pierdere de calitate. nu îl salva de mai mult de 4 ori în aceeaşi forma înainte de a-l pune în pagină. Însă crearea acestora poate pleca de la îmbinarea unor exemple existente prin adaptarea lor la specificul sarcinilor concrete.În cazul JPEG-ului. Verificaţi pagina cu opţiunea VIEW IMAGES a navigator-ului pusă pe OFF. este necesar să se renunţe la copierea oarbă a mostrelor găsite pe Web.

conţine legături pentru structura HTML 3. http://www.2 marcaje . http://www.com/ .Web Host Directory. 1997. http://www.com/ .download. http://www.webtechs. Este comodă pentru începători .ru/ . grupuri de discuţie.HTML 3.o colecţie de CGI .webclub.ru . www.O bibliotecă de animaţii. 7.ro/navigator/navigatoare.Tanenbaum Reţele de calculatoare. 11.w3. http://www.clickxchange.cgi-resources. http://www.posibil cea mai mare colecţie a CGIscripturilor în limba rusă. A. 6.este o listă de legături către toate marcajele versiunii HTML3.BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE 1.shtml .Hosting gratuit de la Agava Software. www.edu/SDG/Software/Mozaic/WebSGML.scripturi.com/barebones.holm.Script Locker. 15. utilizare.uiuc.SoftQuad .ru/ . 16.com/.clickxchange. 4.2.Navigatoare.ht ml . 10. 14.ici. http://www.ici.ncsa. http://www.animfactory.o listă de legături SGML: învăţare.cuprinde legături multiple către diverse resurse SGML. 18. 12.com/sgml/wilbur/ALL.ro/navigator/editlist/ -O listă de editoare.w3.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/ . 3.O serie de scripturi utile în limba rusă. http://www.2 Introducere . http://www. http://werbach. unelte şi software.Cgi Resources–cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. www. 9. 5. http://www. 17.org.Agora.notiuni.html. 8.go. http://www.org/hypertext/WWW/MarkUp/Wilbur/ HTML 3.ro.scripturi sunt multe şi uşor sesizabile.SGML .w3. 13.com/web/wwwhelp. 105 .2. http://werbach.com . 2.

.Româna 3.4.. CUNOAŞTEREA MIJLOACELOR INFORMATICE (a enumera domeniile şi nivelul de cunoaştere ) 4.. WindosME la nivel de operare liberă 4. . Sex: 4. Proiectarea . ANUL 3.2. Starea socială: 6.Anexa 1.. Alte informaţii 6.Rusa 3.2.. Forma recomandată a CV-ului CURRICULUM VITAE 1. Codul grupei ____...1...3. Engleză 3. DOMENIUL DE INTERESE 5.1. Data naşterii: 5. nr livretului ________________________ 6. Domiciliul: 7. 6. Supus militar.1. SO Windows NT .2. „FoxPro” 4....dezvoltarea sistemelor informatice 5. DATE GENERALE 1. Prenume: 3.3. Informatizarea societăţii 5. SGBD „Oracle”... 5.1. Data completării_____________________ 106 .. LIMBI POSEDATE (A enumera cu unul din calificativele Excelent / Bine / Suficient / Slab) 3. . Germană 4. Telefon: ________8.3.2. .An de studii _________ 2.. STUDII DENUMIRE SPECIALIZARE ŞCOALA ABSOLVITĂ.Management informaţional. Nume: 2..

telefon) Instituţii de învăţământ superior: Denumire. greutate. Email). suma. categorie. vechime muncă. cod specializare. Costul unei minute. № bagaj. Denumiri sugestive de tabele şi liste 1. 3. 8. Date despre autor . Date despre Farmacie (№. nr. nota) Lista profesorilor catedrei. 11. categoria. oraşul. grad ştiinţific. apartament. apartament). examen 3.NPP. care conţine Date despre abonat (NPP. bloc.) Carte de telefoane. examen 2. Examene (disciplina 1. Rezultatele concursului (examen 1. nr.NPP. punctul unde urmează). disciplina 3. bloc. Testări curente(disciplina1. Date despre telefon (nr. Adresa(Oraş. %) Atestarea studenţilor grupei ZZZZ . cod specializare. Lista concursanţilor . 7. serală. nota. Policlinicile oraşului. strada. stradă. Studenţi(secţia de zi. Nr. codul. universitare). data eliberării. Adresa abonatului (oraş. colocvii (după plan. grad ştiinţific. media la examenele de admitere. Bagajele pasagerilor rutei XXXX: Date despre rută/bilet (№ rută. cod specializare. disciplina3. Date despre profesor XXX: NPP. tip staţie) Lista convorbirilor locale efectuate de persoana XXXXX . care conţine Date despre carte (denumirea cărţii.(NPP. locul ediţiei. Date despre pasager (NPP. categorie. staţie. 13. 6. de telefon conectate. 9. paşaport. 4. telefon. E-mail. disciplina 2. Studii (nr. de telefon. 12.NPP.). cod specializare. bloc.NPP. total. disciplina2. data naşteri). data naşterii. total) 107 5. stradă. media). republicane. număr de locuri). Adresa (microraion. concurs) Reuşita studenţilor unei grupe la sesiune . 14. telefon). regim de lucru). susţinute) Evidenţa frecvenţei semestriale a studenţilor grupei ZZZZ . Lipse (motivate. titlu ştiinţific. Număr de publicaţii (internaţionale. casei. strada. disciplina4. localitate. Adresa (Oraş. media din documentul de studii. nota. regim de lucru) Adresa (microraion. 2. media). nr. Cărţile unei biblioteci. disciplina 4.NPP. localitate. Taxa. disciplina5. fără frecvenţă. nota. nr. localitate. Specializarea selectată. nota.de la telefonul YYYYYY care conţine Data convorbirii. № bilet. locul de muncă. anul naşterii. 10. titlu ştiinţific. numărul de pagini).de la telefonul YYYYYY care conţine Data conectării. .Anexa 2. Farmaciile oraşului. Durata (minute). Durata convorbirii (minute). document. telefon. nr. stradă. Suma Lista convorbirilor interurbane efectuate de persoana XXXXX . anul ediţiei. nemotivate. Abiturienţii USM . nr. Date despre Policlinică (№.

maximală). nr. total) 16. Tehnica de calcul a USM: Denumire. Scanare. cod. Norma (minimală. cod. caracteristici (frecvenţa procesor. adresă. specializări. memorie operativă. ora. %uzurii) 108 . adresa. Vechime (anul procurării. 20. 24/24). Wincester). Cantitate. Fondurile fixe ale întreprinderii XXXXX: Denumire. fără frecvenţă. noapte. instruire etc. telefon. unitate de măsură. studenţi(secţia de zi. cantitate. Film(denumire. regim de lucru (zi. telefon. preţ unitar. nr. anul transmiterii în exploatare. catedre. Filme ce rulează în cinematografele oraşului: Denumire. Cafenele Internet în or. Deviere de la normă. Facultăţile USM: Denumire. Soldul materialelor la depozitul XXXX: Denumire material. data rulării.15.) 18. Cost. nr. anul transmiterii în exploatare). Chişinău: Denumire. Tarife servicii prestate (Internet. Suma uzurii. 17. serală. costul biletului). Vechime (anul procurării. CD-Writer. 19.

2. 109 . 5.2 Structura generală a unui tabel 5. Alinierea Formatarea caracterelor.3. Întreruperea forţată a linei în cadrul alineatului. Liste marcate 4. 3. Sintaxa comenzilor HTML.2.A. Tabularea 3. Alinierea paragrafelor (alineatelor) la stânga. 1. Marcaje descriptive 1. 3.2.1 Tabelele–ca mod de prezentare a web-paginilor 5.2.2.4.4. 1. dreapta.2. Texte preformatate Organizarea internă a textului.1. 4. Marcaje de structura documentului.5.M. Stiluri logice (redate implicit prin nume) Formatarea alineatelor. 2. Stiluri fizice (redate prin valorile parametrilor) 2. la ambele margini 3. (Meta) . 5. subtitluri. Denumirea temei Introducere.3. Liste numerotate 4. Spaţierea din stânga. Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare Nr d/o 1. Liste de definiţii 4. dreapta.Anexa 3. 1.1.3. 3.1.D 2.1.3 Titlu comun deasupra mau multor coloane 5.2.1.2. Titluri.informaţii pentru motoarele de căutare 1. Aranjarea textului în coloane 4. Mărimea fontelor. 4. Încadrarea (Frame) Operarea cu Tabele.4 Grupare de linii (titlu comun din stânga) Ş.

2. Reţele infraroşii 1.1. Introducere. Descrierea tehnologiei Fizica proceselor Priorităţile tehnologiei infraroşu Neajunsurile tehnologiei 1. Caracteristica reţelelor cu microunde 2.1. Fizica proceselor 2.2. Clasificarea aparaturii radio 2. Domenii de utilizare II.Anexa 4. Introducere.1.3. Domenii de utilizare 110 . Exemplu de structură a site–ului creativ TEMA: Reţele infraroşii şi cu microunde I. Neajunsurile tehnologiei 2. concepte generale 2.2. scurt istoric 1.2.2. Reţele cu microunde 2.2.2.3.

3.3. Ierarhiile de protocoale şi funcţiile nivelurilor 1.2.4. MODELE DE REFERINŢĂ 1. Teora.1. Reţele locale 1. 1997.5.2. UTILIZĂRILE REŢELELOR DE CALCULATOARE 1. CONCEPTUL REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.1. Interfeţe şi servicii.4. TAXONOMIA REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.1. Cerinţe faţă de reţelele moderne 1. Sisteme deschise şi problemele standardizării 1. Comparaţia modelelor OSI şi TCP/IP 111 .1.1.2.Agora.1.4.5. Bazele reţelelor de calculatoare.4.3. Alte clasificări (după topologie. PROGRAMELE DE REŢEA 1.1.4.1. Reţele metropolitane 1. 1999.3.3. Reţele corporative (pentru persoane juridice) 1. Organizaţii internaţionale de standardizare în telecomunicaţii şi Internet 1. Servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni 1. GENERALITĂŢI 1.2. O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE” (vezi A. de transmitere) 1.3.1.2.4. Modelul de referinţă TCP/IP 1. Reţele radio 1.3. CISCO Internetworking Technology Overview etc) 1.2.3.Tanenbaum. Problemele proiectării 1.5.1. Structura fizică şi componentele unei reţele 1.2.2.4.2.4. modul de gestiune. Modelul de referinţă OSI 1.3. Definiţia reţelelor de calculatoare 1.5.3. Relaţia dintre servicii şi protocoale 1.5. Reţele larg răspândite geografic 1.4.Anexa 5.3. Reţele de calculatoare.2. Primitive de serviciu 1. Reţele pentru persoane fizice 1.

ISDN de bandă largă 1. Mesaje. FDDI 1.1. Concentratoare şi adaptoare de reţea ca bază a structurii fizice a reţelei 2. Retransmiterea cadrelor 1. Mediul magnetic 2.5. Ethernet 1. Cablul torsadat 112 . semnale.3.1.8.7. Echipamente de conversie a semnalelor -modem-uri. Comunicarea X-25 cu terminale neinteligente (X3.1.3.7. HSSI (HIPI) 1. EXEMPLE DE REŢELE 1.8. Structurarea reţelelor 2.5.6.4.7.2.1. Gigabit Token Ring 1.1.2. X-28.6.2. 2. Două interfeţe uzuale pentru modem (RS-232-C şi RS-449) 2.7. MEDII DE TRANSMISIE 2.2.7.1.2.2. Token Ring 1. EXEMPLE DE SERVICII GLOBALE PENTRU COMUNICAŢII DE DATE 1.1.5. Novell NetWare 1.7.3.5.5. UltraNet 1.7.1. Fast Ethernet şi 100VG-AnyLan 1.1. Internet 1.2. SMDS–Serviciul de Date Comutat Multimegabit 1.4.5.1. NIVELUL FIZIC 2.4. ARPANET 1. NSFNET 1.5. TEHNOLOGII DE BAZĂ ALE REŢELELOR 1.5.6.3.7.3.8.5.2.2. BAZELE TEORETICE ŞI FIZICE ALE COMUNICĂRII DE DATE 2. Tehnologia ATM ca transport universal pentru reţele locale şi globale 2.7. REŢELE DE MARE VITEZA 1.8. X-29) 1. ReţeleX-25. Token BUS 1. linii şi canale de comunicaţii 2.6.8.7.1.7.1.1.8.4.

Servicii oferite nivelului reţea.3.2.4.5.3.3.2. Undele infraroşii şi milimetrice 2.5. Circuitele virtuale în comparaţie cu circuitele comutate 2. Comutatoare 2.3. Perspectivele N-ISDN 2.8. Trunchiuri şi multiplexare 2. Cablu coaxial în bandă de bază 2. Servicii de comunicaţii personale 2. ISDN DE BANDĂ LARGĂ ŞI ATM 2.1. Sateliţi versus fibre optice 3.2.3.1.3.1.4. Cablu coaxial de bandă largă 2.1. RADIO CELULAR 2.6. Încadrarea.2. 2.2.2. Arhitectura sistemului ISDN 2.7. Spectrul electromagnetic 2.3. Sateliţi de joasă altitudine 2. Transmisia de unde luminoase (laser) 2.2.1.3.3. Telefoane celulare digitale 2.4.4. Telefoane fără fir 2. ISDN DE BANDĂ INGUSTA 2.7. Servicii ISDN 2.5.4.3.1. NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE 3.2.5.2.8.8.3.4. COMUNICAŢIILE FĂRĂ FIR 2.4.4.6.1. SATELIŢI DE COMUNICAŢIE 2.3.4. Transmisia radio 2.3.2. SISTEMULTELEFONIC 2.1. Buclele locale 2.7. Fibre optice 2.7. Interfaţa ISDN. Structura sistemului telefonic 2. Controlul erorilor. Comutatoare ATM 2.5. Sateliţi geosincroni 2. Controlul fluxului 113 . Telefoane celulare analogice 2. Transmisia în reţelele ATM 2.5.5.4. Transmisia prin microunde 2.3.6.2.

3. PPP .5.2.2.1.1. HDLC .4. Coduri corectoare de erori.3. Punţi transparente 4.3. SDLC.2.1.1. Protocoale cu acces multiplu cu divizarea frecvenţei 4. Punţi de la 802-x la 802-y 4. Punţi cu dirijare de la sursă 114 .5. ALOHA 4. Radioul celular digital 4.1. INTERCONECTAREA REŢELELOR CU AJUTORUL PUNŢILOR 4. Nivelul legătură de date în Internet 3.2.4.2.3.1.1. Standardul IEEE 802-6: Magistrală duală cu coadă distribuită 4. Compararea punţilor 802 4.3. Standardul IEEE 802-2: Controlul legăturii logice 4. SLIP-Serial Line IP 3.3.2.1.6.3. Standardul IEEE 802-3 şi ETHERNET 4.protocol punct-la-punct 3.3.2.1. Coduri detectoare de erori 3. EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE 3.3.3.3.2. SUBNIVELUL DE ACCES LA MEDIU 4.5.4.1. STANDARDUL IEEE 802 PENTRU LAN-URI ŞI MANURI 4.Controlul de nivel înalt al legăturii de date 3.4.3. Standardul IEEE 802-5: LAN de tip jeton pe inel 4.3. Protocoale pentru reţele LAN fără fir 4. Detectarea şi corectarea erorilor. Protocoale cu acces multiplu şi detecţie de purtătoare –CSMA 4.2. Nivelul legătură de date la ATM 4.2. Protocoale fără coliziuni.3.3.1.2.3.5. Tipuri de punţi 4. protocoale cu conflict limitat 4.3. PROTOCOALE CU ACCES MULTIPLU 4. Standardul IEEE 802-4: LAN de tip jeton pe magistrală 4.

Trecerea prin tunel.2.1. Politici pentru prevenirea congestiei 5. Protocolul IP. Principiul optimalităţii.2.4.3. NIVELUL REŢEA Servicii fumizate nivelului transport Organizarea internă a nivelului reţea Subreţele bazate pe circuite virtuale şi datagrame ALGORITMI DE DIRIJARE A PACHETELOR 5. Trimiterea multiplă în Internet.3.4.3. Principii generale ale controlului congestiei. Interconectarea reţelelor fără conexiuni 5.1.2. NIVELUL REŢEA ÎN INTERNET 5. NIVELUL REŢEA ÎN REŢELE ATM 5. 5.2. Ziduri de protecţie.4. Dirijarea pentru calculatoare gazdă mobile 5. Dirijare ierarhică.5. Dirijare cu vectori distanţă. Dirijarea şi comutarea 115 .1. 5.2.3. 5. 5.4.3.2.5. Controlul fluctuaţiilor. 5.3.1. Punţi aflate la distantă REŢELE DE SATELIŢI 5.4.3.3.1. pentru porţi externe: BGP 5.multicast 5.6. INTERCONECTAREA REŢELELOR 5. Adrese IP. Dirijarea pe calea cea mai scurtă.1. Circuite virtuale concatenate. Dirijarea folosind starea legăturilor 5.2.1. Inundarea 5.3.2. Dirijarea prin difuzare. Subreţele 5. Specificarea fluxului 5. Stabilirea conexiunii.1. Formatele celulelor.2.3.4.4.1. Dirijarea cu trimitere multiplă . Dirijarea în reţele interconectate. Pachete de şoc 5.4. CIDR Dirijarea fără clase între domenii 5. Controlul congestiei în subreţelele bazate pe circuite virtuale. 4. Dirijarea bazată pe flux. Protocoale de control în Internet. Fragmentarea pachetelor.2. IP mobil. Formarea traficului. Controlul congestiei la transmisia multicast 5.1.4. 5. Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF. ALGORITMI PENTRU CONTROLUL CONGESTIEI 5.

2.5.2.3.4. Eliberarea conexiunii 6.5.7. Protocoale pentru reţele gigabit 7.2.3. TCP şi UDP fără fir 6.3.protocol orientat pe conexiuni. AALl. Măsurarea performanţelor reţelei 6.5. Controlul fluxului şi memorarea temporară 6. Administrarea contorului de timp în TCP 6.4. NIVELUL APLICAŢIE 116 .3. ELEMENTE DE PERFORMANŢĂ 6.2.3.2.4. Proiectarea de sistem pentru performanţe superioare 6.1. O comparaţie a protocoalelor AAL 6.5.6.1. NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE PROTOCOALELE DE TRANSPORT 6.3. Multiplexarea.3.2. Structura nivelului de adaptare ATM 6.3.1.1. SERVICII FURNIZATE NIVELURILOR SUPERIOARE 6. AAL2. specific serviciului 6.5. Adresarea.5. Antetul segmentului TCP. PROTOCOALE DE TRANSPORT (TCP-UDP) 6. Administrarea conexiunii TCP 6. Controlul congestiei în TCP 6. Protocolul de transport al datagramelor UDP 6.5. Probleme de performanţă în reţelele de calculatoare 6.3.1.3. Controlul congestiei. NIVELUL TRANSPORT 6.3. SSCOP . Politica TCP de Transmisie a datelor 6. Refacerea după cădere 6.5.3.4. PROTOCOALELE AAL DE NIVEL ATM 6. Acordarea diverselor tehnologii de transport în reţele eterogene 6.2.1.3. LAN-uri ATM 6.5. Categorii de servicii.4. Protocolul TCP 6. AAL3/4.1.3. Calitatea serviciului.4.5. Modelul Serviciului TCP. UN ROTOCOL DE TRANSPORT SIMPLU(SMTP) 6. Prelucrarea rapidă a TPDU-urilor 6. AAL5 .5.1. Stabilirea unei conexiuni. Modelarea traficului şi politici de trafic 5.

3.7.2.8. MBone .2.1.Coloana vertebrală pentru trimitere multiplă 117 .5.3.7.5.1.1. Agentul utilizator 7. DNS .4. Două principii criptografice fundamentale.3. SMI .2.6.5. MULTIMEDIA 7.1.1. Servere de nume 7. Protocolul SNMP 7. Video 7. Algoritmi cu cheie publică 7.5.4. Formatele mesajelor 7.7. Înregistrări de resurse 7.4. Semnături digitale 7.1. Transfer de mesaje 7.4. Video la cerere 7. Algoritmi cu cheie secretă 7. Regăsirea informaţiilor pe Web 7.3.2. ŞTIRI USENET 7.1.2. Arhitectură şi servicii 7.SISTEMUL NUMELOR DE DOMENII 7.1.2. MIB . Criptografia tradiţională.2.7. POŞTA ELECTRONICĂ 7. Cum este implementat USENET 7.1. Modelul SNMP.1. Aspectele privind clientul 7.6. Protocoale de autentificare 7.5.6.2. USENET din punctul de vedere al utilizatorului 7. Audio. SNMP-PROTOCOL SIMPLU DE ADMINISTRARE A REŢELEI 7. Aspecte privind serverul 7.3. Notaţia sintactică abstractă 7. SECURITATEA REŢELEI 7. WORLD WIDE Web 7.5. Java Script 7.Structura informaţiei de administrare 7.1. 7. Scrierea unei pagini de Web în HTML.4.3.4. Confidenţialitatea poştei electronice 7.4. Java.5.5.7.3.8.3.4.8. Compresia datelor 7.1. Spaţiul de nume DNS 7.4.7.Baza de informaţii de administrare 7.8.1.8.4.

2.2.3.1.3. Funcţiile SO de intrare . Cerinţe generale faţă de calculatoare 8.8.2.2.1. servere. 9.3. rutere) 8. Criterii de selectare a SO de reţea 9.2. CISC etc) 9.2.2.5.4. Semantica distribuirii fişierelor 9. Problemele realizării SO de reţea. Arhitecturi de bază (RISC.2.CENTRE DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN REŢELE 8. Familia SO de reţea Windows NT a companiei Microsoft 9.ieşire 9. Primitive de transmitere a mesajelor 9.4. mainframe. superservere.3.4.1.4. Gestiunea proceselor şi procesoarelor 9.3.4.1.5. Funcţiile sistemului de fişiere 9.2. Definirea SO locale 9. Structura SO de reţea 9. SO de la egal la egal 9.1.3.1. Tehnologii avansate de proiectare a SO 9.4.4.1. Cerinţe faţă de SO moderne 9. CALCULATOARELE.1.2. Servere şi servicii de fişiere 9. Generalităţi 9. Familia SO de reţea Unix 118 .3. SISTEME DE OPERARE DE REŢEA 9.5. Gestiunea memoriei 9.1.2. Taxonomia calculatoarelor conform funcţiilor în reţea (calculatoare personale. Funcţiile SO de organizare a lucrului în reţea 9. SO cu servere rezervate 9.5.1.3.2.3.3. staţii de lucru.1. Funcţiile SO de gestiune a resurselor locale 9. Lansarea procedurilor la distanţă 9. Învelişuri de reţea şi mijloace încorporate 9.3. Privire de sinteză asupra familiilor SO de reţea 9. SO NetWare a companiei Novell 9.5.

Formatul 60 x 84 1/16 Coli editoriale 4. mun. Comanda 62.2. Mateevici.Sibirschi. str.4.Autori: T.Bragaru.Sibirschi Denumirea lucrării: Explorarea HTML Tehnoredactare computerizată T Bragaru Bun de tipar 11-03-2002. 60 119 . Coli de tipar 7. V. Chişinău. Tirajul 50 Centrul editorial al Universităţii de Stat din Moldova MD 2009. T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.