Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Matematică şi Informatică

T.Bragaru, T.Sibirschi, V.Sibirschi

Aprobată de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică

Chişinău, 2002

2

CZU 004.55(075.8) B76 Bragaru T, Sibirschi T, Sibirschi V. Explorarea HTML. Chişinău: USM, 2002. – 118 p.
În lucrare sunt elucidate aspecte ale proiectării Web site-urilor. Pe baza unor exemple tipice se explorează posibilităţile limbajului HTML ca nucleu al Web tehnologiilor avansate. Totodată, lucrarea conţine un şir de întrebări de autocontrol şi exerciţii care ajută la o mai bună înţelegere a materialului. Se adresează celor cointeresaţi în construirea Web-paginilor, celor ce doresc să publice careva informaţii prin Internet şi/sau să dezvolte o afacere prin Internet. Dar în primul rând este destinată studenţilor-specialităţi de informatică, reţele de calculatoare, tehnologii informaţionale etc. Pentru a explora posibilităţile standarde ale HTML–lui, este necesară lansarea exemplelor. Pentru a afla mai multe informaţii decât cele prezentate în lucrare vizitaţi Web-paginile indicate în referinţe sau oricare alte izvoare de pe Internet. Sursa principală de inspiraţie a prezentei lucrări este Internet–ul. Referinţe utile vezi pe parcursul textului. O listă integră a adreselor de referinţă vezi în bibliografie. Recomandată de catedra Informatică şi Optimizare Discretă Recenzent: Catedra Informatică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şef catedră, doctor, conferenţiar, G. Secrieru.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Explorarea HTML/Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. - Chişinău: USM, 2002. – 118 p. Bibliogr. p.104 (18 tit.) ISBN 9975-70-13-2 50 ex. 004.55(075.8)

ISBN 9975-70-13-2 © Universitatea de Stat din Moldova, 2002
3

.16 3.....2.24 3...........54 4 .....................................38 4............... Setul de caractere utilizat de HTML................6 1............52 4....... STRUCTURA DOCUMENTULUI HTML........ Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB........2..............................19 3....1.............. SARCINA DE EXPLORARE (STUDIERE) HTML ...................31 4..............................13 3.......................1....................41 4....................................................2.....2............................................................ WEB DESIGN ....................................................................................... INTRODUCERE.... CONCEPTE DE BAZĂ .................3............4 1........29 4..........7........1...........................41 4..2................. CE ESTE NECESAR A CUNOAŞTE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI.. SARCINA CREATIVĂ (CRISTALIZARE CUNOŞTINŢE).......3............................. Instrucţiuni şi atribute utilizate..........................................4.....................................46 4..4..7 1...........................................23 3..10 3.................... EDITOARELE HTML .......39 4....................... HTML............... Întrebări de autocontrol şi exerciţii......2....3... Prima sarcină de explorare....1...5.... ELEMENTE DE BAZĂ ALE DOCUMENTELOR HTML .27 4........................... Proiectarea unui Web-site............... EXPLORARE HTML.. Publicare.......... WORLD WIDE WEB..4............................3.................7...FORMATAREA CARACTERELOR..CUPRINS CUPRINS... DE CE E NECESAR A FI STUDIAT HTML ............................................9 2...... Promovarea site-ului ......................1............................................... ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI.......................2..............6.............1..21 3......1...............................................2.. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază........2.............2......5.......................................................9 2.........1...........................................................3..............................3..7................... Exemple de explorare ......18 3................ Modul de lucru......34 4........ Exemple de explorare.................................26 3.........2.......17 3.......13 3...................................................53 4.48 4... Întrebări de autocontrol şi exerciţii................. HYPERTEXT .....7...................................51 4.........................................................1..1...................3............................................. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR............................. ORGANIZAREA TEXTULUI...........................1..............................................................3..................6...........................32 4.......29 4.............2.................6 1. Informaţii pentru motoarele de căutare........ LISTE.... OBIECTIVE URMĂRITE............................ Exemple de explorare ................ Noţiuni şi marcaje utilizate.............1.................. NAVIGAREA ...................................................7 2.........................................................1.............29 4........1.........

......Maracje utilizate .4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii............3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii...............................78 4............................82 4..... Legăturile hipertext.................. 109 Anexa 4........3.............................2...................6.................64 4............67 4...................................................5..................9........106 Anexa 2...... TABELE.................... Exemple de explorare ...77 4.....105 Anexa 1..6...... Exemple de explorare ....9.................................................. OPERAREA CU FORMULARE................80 4........... Text clipitor ......... Exemple de explorare ...103 BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE............3............. Întrebări de autocontrol şi exerciţii............. ALTE ELEMENTE............. Introducerea sunetelor .....94 4...1.......... Întrebări de autocontrol şi exerciţii.......................5..101 5...............................................1........ Comenzi de construire a cadrelor.... FERESTRE (CADRE......78 4..8................................................ SFATURI UTILE........................ NAVIGAREA ÎN INTERIORUL PAGINII.............96 4..1.............. Denumiri sugestive de tabele şi liste...............................................94 4..............4....4.......83 4...............................................................................110 Anexa 5.......................5......100 5................83 4....................69 4... ARANJAREA ÎN PAGINĂ ....88 4.3... REFERINŢE .........1......100 5.........6..81 4............................7....86 4...3...............................6.....75 4......................................7....4............2......8........1................111 5 ......................................9...................................................................................3......5..58 4.... Realizarea efectului Marquee.. Introducere videoclipuri ................ ORGANIZAREA SITE-ULUI...................7...............2............................2....... O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE”..................................................... ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI...................................1.6.................72 4................3..........5...2........107 Anexa 3... Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare......68 4.4......2..........................................2.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii...56 4........................ Introducerea imaginilor........ Modele de stiluri..............9...7.......................................8..............1.......................3..........4................89 4................................................................. Exemplu de structură a site–ului creativ ...... FRAME) .............................. Întrebări de autocontrol şi exerciţii.............................93 4.......90 4......4........................................96 5........ ACCESIBILITATEA WEB-PAGINII...................................................................................100 5............................ Organizarea site-ului............ OPERAREA CU OBIECTE ...................... Noţiuni şi marcaje utilizate........................................... ALTE REGULI PENTRU O PAGINĂ MAI EFICIENTĂ ..... Forma recomandată a CV-ului...............................................................58 4...

De ce e necesar a fi studiat HTML Paginile Web (codurile HTML) pot fi construite-editate manual sau în diverse medii de editare. iar asemenea probleme fără cunoaşterea HTML sunt imposibil de soluţionat. Adesea se cere revizuirea codului şi corectarea lui. deoarece procesoarele de tip WYSIWYG nu sunt standardizate între furnizori. iar aceasta este costisitor. Însă Web-paginile construite sub un anumit mediu de editare pot funcţiona prost sub alte navigatoare din cauza particularităţilor lor. calculatoare şi sisteme de operare. „NetScape Composer" etc. permit elaborarea rapidă. durează. Codurile construite cu ajutorul editoarelor sunt mult mai lungi decât cele construite manual. precum şi corectarea unor documente simple ce funcţionează excelent sub navigatoarele (browser-ele) omonime . pe diferite platforme. precum şi a editoarelor. pentru a înlătura comenzile specifice unui mediu de elaborare sau unei platforme. Paginile construite în medii speciale de editare necesită testarea rezultatelor pe cât mai multe din navigatoarele existente.Internet Explorer (IE) sau NetScape. Editoarele „Microsoft Front Page". au comenzi incorporate pentru verificarea corectitudinii codului (spre exemplu HoTMetaL). INTRODUCERE 1. De asemenea ele nu pot să realizeze reformatare pentru diferite dimensiuni de ferestre sau rezoluţii ale ecranelor. utilizând la păstrare convertoarele aferente. Uneori poate fi mult mai uşor să elaborezi o pagină în HTML decât să înveţi un editor specific de Web-pagini. Există o serie de procesoare de texte care permit salvarea documentelor în format HTML în locul formatului propriu.1. 6 . iar uneori este chiar şi imposibil.1. Unele editoare sunt orientate special la elaborarea codului HTML.

Însuşirea marcajelor (tag-urilor) de bază a HTML. Din orice navigator puteţi vedea codul-sursă al unei pagini de Web. care poate fi învăţat în maximum o săptămâna-două. HTML este un limbaj simplu. Crearea-modificarea unui Web site de prezentare a unei teme recomandate. pentru asigurarea funcţionării lor corecte pe diferite platforme hardware . Acesta este scris în HTML. studierea HTML urmăreşte. Iniţiere în problematica creării Web-paginilor. denumit navigator (browser).3.Deci. Crearea-modificarea unui Web site sub genericul „Explorarea HTML”. 1. orice pagină de Internet este scrisă în limbajul HTML (Hyper Text Markup Language). 4. cunoaşterea HTML este absolut necesară pentru corectarea – modificarea unor Web-pagini.software. scopuri didactice şi instructive – pentru a înţelege mai bine arhitectura Web-paginilor şi a standardului SHTML. pentru construirea unui asemenea site veţi avea nevoie de o serie vastă de tipuri de programe. Pentru un Web designer profesionist este absolut necesară şi cunoaşterea unor editoare specializate a Web-paginilor. 3. Obiective urmărite 1. În al doilea rând.2. Web site-urilor. În primul rând. un limbaj care este interpretat de către navigator în momentul încărcării unei pagini Web. la schema de organizare şi elementele de design aferente. 2. 1. în primul rând. Ce este necesar a cunoaşte pentru atingerea scopului Deşi pentru vizualizarea unei pagini de Internet este necesar un singur instrument. 7 . Dificultatea apare abia în momentul conceperii unui site şi se referă la conţinutul acestuia.

Corell Draw şi altele). Java Script etc.este necesară programarea în Perl.3. HomeSite) se editează direct codul HTML.O pagină HTML poate fi creată într-un program simplu de redactare a textului. O altă modalitate de creare a unei pagini Web este folosirea unui program utilitar. Utilitarele se împart în doua categorii: programe de tipul WYSWYG (vezi punctul 3. Dezavantajul programelor de acest fel este codul HTML creat de acesta care este excesiv de mare. Pentru site-uri mai sofisticate. De asemenea sunt necesare cunoştinţe prealabile de construire a imaginilor. obiectelor sonore. programarea unor scripturi şi apleturi în Java. binecunoscutul NotePad. DHTML. HotDog. Pentru utilizarea programelor WYSWYG (de ex. Respectivul cod uneori poate să fie de câteva ori mai mare decât codul optimizat. schemelor. 8 . În celelalte programe utilitare (de ex. programele oferind diverse unelte auxiliare. Crearea site-ului are loc în mod intuitiv. Visio. ca de exemplu. distribuit împreună cu Windows 9x. cu animaţie. Microsoft Front Page) nu este necesară cunoaşterea limbajului HTML. al prezentei lucrări) sau programe ajutătoare. videoclipurilor (PhotoShop. acţiuni . programul facilitând transformarea în codul HTML corespunzător. Avantajul constă în posibilitatea de a controla în totalitate codul absolut. CGI. un posibil dezavantaj putând fi considerat necesitatea de a cunoaşte limbajul HTML.

Notă: Păstraţi rezultatul lucrărilor de laborator pe harddisc şi salvaţi copiile pe o dischetă portabilă. Sarcina de explorare (studiere) HTML Începând cu prima lucrare de laborator şi terminând cu ultima. precum şi găsirea răspunsurilor la întrebările formulate. sau stea. egal cu numărul lucrărilor de laborator sau numărul compartimentelor explorate. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR Conţinutul lucrărilor de explorare se exprimă prin executarea exemplelor aduse în text. conform graficului de studii. sau de folos. Un exemplu sugestiv de cuprins al compendiului de explorare a HTML vezi anexa 3. ca note pentru memorare. în fond individual. precum şi exemplul 10. se explorează posibilităţile HTML. care conţine un număr de Web-pagini. care poate fi utilizată la susţinerea lucrărilor de laborator şi care la finele cursului va constitui un mini-conspect de studiere a HTML-lului. sau ca exemple demonstrative etc. Fiecare pagină este o prezentare succintă a marcajelor temei explorate. sau. Utilizaţi copiile 9 . arborescentă. 2. este o condiţie de primă atestare a studentului. a exerciţiilor.1. se recomandă efectuarea a două lucrări integrale care să ofere o evaluare mai adecvată a cunoaşterii disciplinei. Ordinea executării lucrărilor nu este obligatorie.2. Fiecare îşi fixează ceea ce i-a fost mai interesant. pur şi simplu. În paralel se creează un Web site de structură liniară. sau mai instructiv. Totodată. sub formă de Web site. Însă pentru cei ce construiesc prima lor Web-pagină şi primul Web site se recomandă ordinea consecutivă de la simplu spre complexitate sporită. Prezentarea acestui site.

este necesar să ne-o imaginam. În primul rând. Dar poate fi propusă orice altă listă de lucrări creative. Această sarcină se va realiza după iniţierea în HTML. 10 . regăsirea informaţilor pe Internet etc. înainte ca pagina să existe.) Prima etapă se va finaliza cu o colecţie de materiale pentru tema selectată (pe hârtie şi/sau pe suporţi magnetici). Prin această lucrare se verifică aptitudinile de orientare a studentului în problematica construirii Web-paginilor. Sarcina creativă (cristalizare cunoştinţe) O altă lucrare integrală constă în crearea unui Web site pe o temă individuală. ipotezele. se cristalizează cunoştinţele despre HTML.pentru versiuni noi şi explorări ulterioare. inclusiv teze anuale. Este necesar a selecta porţiuni potrivite de text. La al doilea pas se evaluează materialele. efecte etc.2. Pentru a obţine efectul dorit. precum şi structurarea materialului expus sub formă de hipertext. Stabilirea cu precizie a unei coloane vertebrale a paginii constituie esenţa proiectării Web-paginii. animaţie etc. se va studia şi înţelege (de dorit destul de bine) informaţia la temă. în această lucrare sunt semnificative ideile de proiect. marcaje. Lucrarea creativă poate fi efectuată în trei etape. Sugestiv o listă de teme la cursul „Reţele de calculatoare” este prezentată în anexa 5. precum şi după acumularea informaţiilor suficiente despre tema selectată. grafice. Totodată. Cu fiecare lucrare site–ul iniţial se va complica. care vor intra în site. de construire a imaginilor. 2. În scopul selectării informaţiilor utile pentru tema site-ului este recomandat studiul mai multor izvoare (studierea preliminară a literaturii. incluzând noi pagini. noţiuni. imagini. Sunt necesare anumite decizii de planificare–machetare a site–ului. schemelor etc.

Prezentarea site-ului creativ la finele cursului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea la sfârşit de semestru. în sfârşit. miezul. eventual un glosar de termeni. capitole. dar dispui de puţin loc şi timp . Legăturile activate vor avea ca efect o desfăşurare a temei „în adâncime”. El trebuie să-şi selecteze mijloacele de realizare. Structurarea temei va fi efectuată (cel puţin) în trei niveluri (temă. în funcţie de cursul studiat şi obiectivele stabilite. liste. pentru a construi o schemă. paragrafe). forme.o schemă înlocuieşte mii de cuvinte. să-şi mobilizeze resursele personale şi cele ale mediului (de laborator) pentru a elabora site-ul planificat. audio etc. Se evaluează utilizarea posibilităţilor lucide de expunere a temei sub formă de hipertext. sau de examinare.Şi. imaginilor etc. cu referinţe directe şi inverse. scheme. „pe diagonală” ori combinat. Fiecare nivel va avea propriul său cuprins. imagini etc. totodată. foto. scheme. Web site-ul va conţine texte. Şi anume aşa trebuie făcută prezentarea pe Internet. în caz de necesitate. de a utiliza medii de construire a schemelor. să sesizeze principalul. La susţinerea lucrării creative este important atât conţinutul. Volumul maximal al site–ului este limitat la 10-15 pagini A4. cu mărimea maximală a fontului de 14 pt (puncte). iar. referinţe în adâncime şi/sau înapoi. trebuie să dezvăluie complet subiectul temei. Pe de altă parte. după necesităţi. sau pentru admiterea la examene. În cadrul evaluării este important a deosebi un Web site de o carte 11 . structurarea materialului. Deoarece când ai multe a spune. cât şi forma prezentării. Prezenţa materialelor grafice în site-ul creativ este recomandată insistent. tabele. studentul este impus a acţiona. inclusiv codul HTML. să planifice etapele. dar care. plus posibilitatea de păstrare a atenţiei lui prin utilizarea legăturilor grafice. după dorinţa şi nevoile asociative ale cititorului. şi mai mult. este necesar a studia destul de profund tema.

ca teme individuale (conform anexei 5) pot fi titlurile de nivelul I. Un exemplu sugestiv de cuprins al sarcinii creative la una din temele cursului „Reţele de calculatoare” vezi anexa 4. sau titlurile de nivelul III. Este necesar a utiliza posibilităţile avansate de hipertext şi hipermedia. 12 .tradiţională. În funcţie de numărul de ore prevăzut cursului. O temă creativă poate fi executată doar de o persoană a seriei de studii. cu plan de expunere conform titlurilor de nivelul II. sau titlurile de nivelul II cu tot ce este sub ele–ca plan al expunerii temei.

grafică. În acest caz. pe lângă textul propriu-zis. animaţie. 2) Organizare sub forma ierarhică. Internet Explorer. 3) Organizare asociativă.3. Conceptul de hipertext este deosebit de important şi esenţial în înţelegerea facilităţilor şi modului de utilizare a sistemelor de tip NetScape. în ordinea liniară.1. Harvest sau altele. Indiferent de metoda de stocare (hârtie sau suport magnetic). imagini. informaţia trebuie parcursă în ordine. Cititorul se poate menţine la niveluri mai generale sau poate aprofunda acele noţiuni care i se par mai interesante prin parcurgerea doar a unor ramuri din arborele în care este organizat textul. legături cu alte documente. Un roman nu poate fi citit decât succesiv. cunoaşterea domeniului etc. de la început la sfârşit. În acest caz. Spre deosebire de roman. arborescentă. CONCEPTE DE BAZĂ 3. audio. fiecare axă reprezentând un alt mijloc de comunicare: text. secţiuni şi subsecţiuni). în funcţie de scopurile urmărite. în capitole. pe niveluri (de exemplu. pentru a putea obţine o imagine de ansamblu asupra ei. înregistrări audio. HYPERTEXT Prin hipertext se înţelege un document (evident în sensul utilizat în informatică: fişier creat printr-un editor. video. informaţia se poate prezenta în una din următoarele forme de organizare: 1) Organizare liniară de tip "roman". există o tabelă de indecşi în care sunt enumerate subiectele şi/sau conceptele importante din carte împreună cu 13 . pe lângă text (conţinutul clasic al unui document). procesor de texte etc) care conţine. Un hipertext poate fi gândit într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni. ordinea de parcurgere a textului în acest caz nu mai este strict consecutivă şi poate fi stabilită de creator.

în reţea. Avantajele hipertextului devin evidente atunci când se iau în considerare dezavantajele inerente ale mediului de informare tradiţional: cartea tipărită în care prezentarea informaţiei este exclusiv liniară. avem o organizare de tip reţea a informaţiei. de asemenea. Scheletul pe care sunt organizate informaţiile într-un astfel de sistem îl reprezintă un graf ale cărui noduri sunt conceptele importante ale domeniului şi ale cărui arce sunt relaţii între aceste concepte. cunoştinţele noastre sunt foarte strâns legate unele de altele. În acest mod. greoaie. care este cea mai apropiată de modul uman de a gândi. formând o reţea complexă. în text există referiri la alte subiecte. Învăţarea unei noţiuni noi se face prin asocierea ei cu altele vechi. "ştiute". stimuli externi) sau chiar fizici. cititorul poate căuta direct un anumit subiect interesant. Sistemele dezvoltate conform acestei direcţii sunt aşa-numitele sisteme hipertext şi hipermedia. Altfel spus. Bineînţeles că cea mai adecvată formă de organizare a informaţiilor ştiinţifice este cea asociativă. este plictisitoare. trimiteri în josul paginii la bibliografie sau la anexe. De asemenea. Plecând de la analizele şi experimentele făcute asupra memoriei şi a modalităţilor de reprezentare şi prelucrare a cunoştinţelor de către om. Detaliile sunt inserate în text.pagina unde pot fi regăsite. Mai mult. se poate spune că memoria noastră de lungă durată este de tip asociativ. Mutarea de la un subiect la altul este greoaie. În contrast cu liniaritatea 14 . Hipertextul menţine capacitatea de stocare a unei mari cantităţi de informaţie. de cele mai multe ori. însă o organizare foarte versatilă. detalieri separate ale unor concepte. Revenirea la subiectul anterior este. stare de spirit. dar înlătură toate limitările contextuale. oferită de cartea scrisă. care se modifică rapid în funcţie de factori psihologici (motivaţie. definiţii. abătând atenţia cititorului de la general către specific. presupunând o căutare care. enunţuri şi demonstraţii.

definite de cel care a creat hipertextul. În cazul acestor sisteme. Pe măsură ce performanţele calculatoarelor au sporit. sistemul hipertext oferă utilizatorului o liniaritate "subiectivă". Principalele elemente ale unui sistem hipertext sunt: 1) Nodurile (paginile) Nodul (pagina) este un bloc de informaţii cuprins în reţeaua sistemului hipertext. cum ar fi afişarea unei fotografii însoţită de un text explicativ. după nevoile utilizatorului plus posibilitatea de păstrare a atenţiei cititorului prin utilizarea legăturilor grafice. noţiunea de hipertext s-a extins în mod natural spre cea de hipermedia (un subdomeniu al aplicaţiilor multimedia). toate cu posibilitatea stopării. pagină după pagină etc. în loc să urmeze cursul normal (consecutiv) al documentului. chiar acţiuni. derularea unui microfilm sau a unei melodii. Nodurile unei reţele hipermedia pot conţine imagini. după cum a gândit-o creatorul hipertextului. Hipertextul permite evitarea modului tradiţional de citire a unui document: linie după linie. sau orice combinaţie a acestora. audio etc.. Rezultă deci că decizia privind ordinea prezentării informaţiei trece din sarcina celui care elaborează documentul în sarcina celui care îl citeşte. sunete. a revenirii în starea anterioară sau a continuării explorării prin alegerea unei alte legături. utilizatorul poate alege o anumită cale de explorare dintr-o mulţime de astfel de căi posibile. texte. Legăturile activate produc o desfăşurare a documentului în adâncime. pe diagonală etc. Sunt porţiuni de text a căror semnificaţie este mai mult sau mai puţin unitară. aceasta din urmă fiind o sarcină a creatorului. Aceasta înseamnă că. Nodurile pot cuprinde 15 . cu menţiunea că anumite limitări de parcurgere ar fi totuşi necesare pentru a asigura o citire coerentă a documentului."obiectivă" a informaţiei tipărite. unei legături i se pot asocia acţiuni dintre cele mai diverse.

ViolaWWW pot fi utilizate pe platforma X Windows 16 . Pe ecran. În pofida standardului SHTML. ceea ce permite utilizatorului să treacă de la un nod la altul. un grup de cuvinte sau o altă informaţie din nod (de exemplu o porţiune dintr-o imagine). scheme. 3) Legăturile Fiecare nod este legat de alte noduri din reţeaua hipertextului.aşa numitele navigatoare–nişte programe. create de diferiţi producători. Existenţa unei legături între două noduri A şi B ale hipertextului oferă utilizatorului aflat în nodul A posibilitatea de a accesa direct nodul B. 3. Păstrând analogia cu cartea scrisă.fragmente de text. ea devine activă şi capătă un aspect special (de exemplu. imagini. Este de obicei. Clienţii WWW sunt navigatoare interactive tipice aflate sub controlul utilizatorului. secvenţe de sunete. fără a mai trece prin alte noduri. ţintele apar cu o culoare sau strălucire diferită de cea a textului obişnuit ("highlighted"). NAVIGAREA O serie de firme producătoare de software au elaborat browsere . De exemplu: • Navigatoarele Mosaic. Atunci când cursorul atinge o astfel de ţintă. acţiuni executabile sau orice combinaţie a acestora. există o mare diversitate de navigatoare ce rulează pe diferite platforme hardwaresoftware. fapt care îngreunează standardizarea Web tehnologiilor pe Internet. se colorează altfel decât restul ţintelor). care permit vizualizarea Web documentelor.2. un cuvânt. 2) Ţintele Ţinta ("target") este o parte dintr-un nod care constituie originea unei legături către alt nod. legăturile pot fi privite ca nişte "semne de carte" marcate la care cititorul se poate transfera oricând.

El lucrează la fel cum lucrează procesoarele de texte cu destinaţie generală. Multe din editoarele HTML sunt gratuite şi se pot copia de pe Internet. WinWeb sunt pentru platforma MS Windows.HTML (HotDog. OS2. acea şi este) cum ar fi Netscape Navigator Gold. În decurs de câţiva ani a apărut şi continuă progresul numit „webomania”. Multe din procesoarele de texte cu destinaţie generală. ici. majoritatea dintre care sunt de tipul WYSIWYG. altele nu. Unele sunt dependente de platformă. dar vede numai rezultatul Web afişării. 3. Microsoft Front Page şi altele. Ele apar ca ciupercile după ploaie.3.ceea ce vezi. Ken Nesbitt Web Editor etc) funcţionează similar cu mediile de programare interactivă de genul Visual Basic sau Borland Delphi. Cele mai cunoscute firme Microsoft cu Internet Explorer şi NetScape cu produsul omonim şi-au creat propriile extensii şi practic au acaparat piaţa. inclusiv cel mai răspândit Microsoft Word.shtml. au convertoare ce permit salvarea documentelor sub formă de cod HTML.• Navigatoarele Cello. Word Perfect sau altele. EDITOARELE HTML În prezent se utilizează pe larg editoare HTML de tip WYSIWYG (What You See Is What You Get . Astăzi nu este cunoscut numărul exact al editoarelor HTML. 17 . Utilizatorul nu vede "conţinutul intern". codul documentului. Pentru mai multe informaţii (o lista de navigatoare care se modifică continuu şi caracteristicile lor) vezi: http://www. Altele costă până la 200$. cum ar fi Microsoft Word. au fost elaborate circa 200 editoare HTML.ro/navigator/navigatoare. O altă clasă răspândită de editoare destinate pentru elaborarea de documente .

OS/2. În 1991 au implementat 18 . 3. Pentru mai multe informaţii . HTMLjive). WebMania!). Unix. preferenţial destinate pentru forme sau tabele. În 1990 ei au introdus un navigator doar pentru texte şi au dezvoltat HTML. editoare mici şi mari. când cercetătorii de la CERN (Laboratorul European pentru fizica particulelor) au dezvoltat o reţea pentru a avea acces mai uşor la documentele produse de diverse laboratoare. Mac. sau Web. Hypertext Master. DOS.4. VMS şi Windows.ici. cu interfaţa intuitivă. pentru extensii Netscape. sau Explorer. Actualmente sub UNIX sunt cunoscute circa 25 editoare (WebMagic Phoenix HoTMetaL şi HoTMetaL PRO). cu servicii avansate. HoTMetaL şi HoTMetaL PRO.Există editoare care pot edita simultan mai mult de 100 de pagini. Aspire. Multe din editoarele HTML combină funcţiile complete ale unui navigator şi ale unui editor WYSIWYG. construire pas cu pas a paginii etc. accesul la codul-sursă HTML etc. HotDog Professional. sau WWW. sau pentru platforme multiple (Easy HTML. CGI*Star. Hippie.ro/navigator/editlist. şabloane (template-uri) HTML. au suport pentru câteva versiuni HTML. sunt bazate pe tehnologia SGML.vezi o listă completă de utilitare de editare HTML cunoscute până la această oră şi împărţită pe platforme: http://www. Există editoare HTML independente de platformă. Cel mai mare număr de editoare (peste 100) este pe platforma Windows şi numărul lor creşte continuu (4W Publisher. E-Publish Internet. Editoarele HTML sunt împărţite pe platforme: Amiga. sau doar pentru o platformă. FrontPage. World Wide Web World Wide Web. WebElite. sau W3 a apărut la sfârşitul anilor '80. conţin fişiere de acces pentru colaborare autorizată. NeXTstep. posibilităţi de "undo" multiple.

HTML HTML . Capacitatea de a încorpora o mare varietate de tehnologii şi tipuri de documente. Toate documentele accesibile în Web sunt legate între ele. de la un subiect la altul. fişiere Postcript şi alte formate. potrivit ritmului propriu de înţelegere. Trecerea de la un document la altul. filme MPEG. Documentele HTML oferă mijloace pentru furnizarea de legături hipertext la o varietate de medii: de la text la imagini. care în mare măsură a determinat succesul Web tehnologiilor şi a cauzat webomania. 3. îi dă acestuia certitudinea că totul este potrivit intereselor lui.este un limbaj de marcare pentru hipertext care este înţeles de toţi clienţii de WWW. HTML este bazat pe SGML (Standard Generalized Markup Language) 19 . sunete.5. şi aceasta într-un mod cât mai simplu din punctul de vedere al utilizatorului. Cea mai importantă caracteristică a Web-ului o constituie simplitatea modului de acces la resurse. Ceea ce deosebeşte WWW de celelalte componente ale Internetului este tocmai hipertextul. Cele trei componente majore pe care le conţine sistemul WWW: Interfaţa utilizator consistentă. Este compus dintr-un set de elemente care definesc un document şi ghidează afişarea acestuia. care şi-a găsit în Web calea ideală de exprimare. Capacitatea de a accesa informaţia univoc în pofida unei mari varietăţi a tipurilor de calculatoare şi a software-ului rulat de acestea. indiferent de serverul pe care sunt memorate şi indiferent de locul geografic unde sunt amplasate. de la un loc la altul etc produce o impresie puternică asupra utilizatorului.Hypertext Markup Language . În 1992 cercetătorii de la CERN au introdus Web în comunitatea Internet şi cu aceasta a început revoluţia.• • • Web la CERN.

precum şi comenzi care vor indică modul cum se efectuează legăturile documentului. dacă este amplasat pe un calculator care are acces la Internet. HTML este un limbaj de marcare. încorporând o serie de marcaje din HTML 3. a fost prima versiune standardizată.0. Termenul de "marcare" provine din timpurile vechi.0 şi HTML+ au apărut în 1990. introdus în 1996.a. este considerat ca succesorul versiunii 2. 20 . încorporând o serie de marcaje din HTML 3.m.0 a apărut în 1995. Word pentru Windows şi altele. bannere etc. Este de menţionat că HTML este un limbaj în continuă evoluţie şi că diferite navigatoare WWW pot recunoaşte diferite seturi de HTML. HTML 2.2. cum ar fi marcaje pentru notaţii matematice. introdus în 1996.0 şi extensii Netscape.ce font-uri să folosească ş. HTML 3. Un document făcut public poate fi văzut din orice punct al Internetului. HTML a fost proiectat să poată opera cu funcţionalităţi multimedia ale WWW. HTML 4.0. cum vor apărea paginile documentului etc. HTML 1. Versiunea cuprindea extensii importante. Se pot crea documente HTML direct sau utilizând programe de conversie din alte formate ca LaTex. un limbaj care descrie cum trebuie să fie formatate textele. HTML conţine comenzi explicite pentru formatare.0 şi extensii Netscape. când editorii făceau marcaje pe documente pentru a indica tipografului . HTML 3.d.0. Un document HTML poate fi făcut public.0.şi reprezintă elemente de document la nivel logic. În prezent nu mai este utilizat.în acele timpuri un om . apărut în 1994. este considerat ca succesorul versiunii 2. Ea conţine 49 de marcaje. respectiv 1993. Framemaker.

dar s-ar putea să fie necesară afişarea într-o mică fereastră de pe un ecran cu 640 x 480 pixeli şi utilizând culori codificate pe 8 biţi. dar diferiţi furnizori de navigatoare şi programe de navigare au adăugat o serie de extinderi proprii. 3. Specificaţia curentă a limbajului HTML se poate consulta pe serverul http://www.w3. păstrează informaţia în structuri de date separate. Documentele scrise într-un limbaj de marcare pot să fie comparate cu cele obţinute utilizând procesoare de text de tip MS Word sau Word Perfect. Aceşti furnizori speră ca cei care construiesc pagini de Web să utilizeze aceste extensii astfel încât cei care vor să citească aceste pagini să aibă nevoie de programe de navigare care ştiu să interpreteze extensiile respective.6.org/. Posibilitatea formatării paginii recepţionate este foarte importantă.Avantajul utilizării unui limbaj de marcare faţă de unul în care nu se utilizează marcarea explicită constă în faptul că este simplu de scris un program de navigare. Prin standardizarea şi includerea comenzilor de marcaj în fiecare fişier HTML. devine posibil ca orice program de navigare să poată să citească şi să formateze orice pagină Web. Elemente de bază ale documentelor HTML 21 . Acest tip de sisteme pot să memoreze fişierele utilizând marcaje ascunse pentru ca formatarea să se poată reface ulterior. care să interpreteze comenzile de marcare. deoarece o pagină poate să fie construită utilizând un ecran cu 1024 x 768 pixeli utilizând culori codificate cu 24 de biţi. Procesoarele de text pentru Macintosh. Nu toate procesoarele de texte funcţionează aşa. de exemplu. Standardizarea oficială a limbajului HTML este făcută de Consorţiul WWW. Astfel de abordări îngreunează sarcina standardizării limbajului HTML.

linii de demarcare etc Textul constă din alineate (paragrafe). Elementele de text pot fi de tipul text simplu. dimensionarea şi colorarea chenarului (liniilor de frontieră). H2. VAR. tabele (TABLE). forme (FORM). liste. obiecte audiovizuale sau legături spre ele. poate conţine texte. B. SMALL. În mod general un Web-document utilizează un set de caractere. H2. SUP ş. ISINDEX. liste de definiţii. care specifică structura documentului. CODE. text sau caractere marcate prin stiluri logice (EM.Vom deosebi mai multe categorii de elemente ale unui document HTML (Web-pagină): Elemente de titlu şi descriptive ce conţin date despre document şi pentru motoarele de căutare HEAD. fără marcaje şi stiluri. STRIKE. Fonturile utilizate pot fi de diferite tipuri. LINK. STRONG. Pot fi grupări de text (liste. I. Pot 22 . prin marcare logică sau fizică. liste (UL. imagini. despărţirea prin linii HR ş. sau liste mixte. ADRESS. OL. DFN. Elementele unui tabel permit dimensionarea şi aranjarea tabelului în pagină. titluri şi subtitluri: H1.a. STYLE. blockquote). text preformatat (afişat cu caracteristicile sale în modul în care este cules). Blocuri de structură.H6). tabele. Listele pot fi definite ca liste numerotate. încapsulate una în alta.. KBD. SAMP. SCRIPT. aranjarea în pagină şi spaţierea (center. SUB.. sau la ambele margini. DL). BASE META. texte preformatate (PRE). H3. afişarea textului în tabel. DIV.a). Tabelul poate avea un titlu. ş. la dreapta. HR). colorarea (liniilor. text sau caractere marcate prin stiluri fizice (TT. BR. cum ar fi împărţirea în paragrafe (alineate) (Divizori–P. are un fundal. H4. coloanelor. tabele). dimensiuni şi culori. marcate.. U. cu spaţierea dorită (de la margini) cu afişarea în una sau mai multe coloane. definite implicit (ca în antete–H1.a). CITE. H6. TITLE. H5. BIG. care pot fi centrare în pagină sau alipite (alineate) la marginea stânga. cadre. celulelor). ferestre.

meniuri de selectare a valorilor din nişte liste fixate. SCRIPT. A perfecta cuprinsul. dar nu se prea recomandă). îngroşat. Stilurile fizice indică navigatorului cum să afişeze textul conţinut. imaginilor. Marcajele pentru stilurile caracterelor afectează modul în care sunt afişate cuvintele conţinute: cursiv. formulare de colectare a datelor: INPUT.fi grupări de tabele. În structura unui formular intră elemente de checkbox şi radio. A aranja elementele în pagină etc. Marcajele pentru titluri. întitularea imaginii. tabele afectează blocul de text conţinut în ansamblul sau. SELECT. fundalului. modul de plasare al legăturilor. liste. afişarea liniei de contur. cadre sau ferestre (FRAME). 3. efectul de mişcare (Marquee) etc. A alege tipul şi a determina structura site-ului.7. schimbând fonturile şi spaţierea verticală. În continuare. 23 . Web design • • • • • • Înainte de a elabora orice Web-pagină este necesar: A formula scopul. subliniat etc. IMG (imagine). în compartimentul 4 al prezentei lucrări. precum şi tabele încorporate (unul în altul. În pagină de asemenea pot fi şi elemente speciale: A(ancoră). Instrucţiunile de declarare a imaginilor permit poziţionarea lor în pagină. APPLET. BASEFONT. TEXTAREA. prezentate exemple şi sarcini de explorare. paragrafe. A determina lista tabelelor. sunt descrise elementele de bază ale unui Web document (sau document HTML). A determina legăturile interne şi externe. schemelor. elemente ascunse.

dar şi de câteva principii generale (reguli).7. 24 • . precum şi altor resurse (timp-termene. trebuie să parcurgeţi următorii paşi: Planificare . 3. • Paginile Web trebuie să se încarce repede. timpul mediu acceptabil fiind nu mai mare de 10-20 secunde. trebuie să parcurgem trei etape principale: • Proiectare . • Imaginile şi graficele trebuie reduse la minimum pentru a permite o încărcare rapidă. Proiectarea unui Web-site. Pagina Web trebuie structurată astfel încât să permită vizitatorilor o navigare uşoară.Pentru ca un site Web să poată fi accesat de toate persoanele interesate. Pentru realizarea efectivă a unui site Web (proiectare). Pentru acest lucru este nevoie de imaginaţie. introducerea modificărilor sugerate. desăvârşirea site-ului şi altele.1. • Adresa E .realizarea efectivă a paginilor Web-pe propriul calculator. • Publicare (pe Internet) .Programare. a structurii conţinutului şi aspectului grafic. mijloacelor de construire a site-ului. • Promovare . • E necesar a folosi un header (antet) şi footer (notă de subsol) standard pentru fiecare pagină. finanţe etc). Planificarea include stabilirea scopurilor. Însă şi aceasta e puţin. înnoirea lor. Prin proiectarea unui site se înţelege procesul de realizare efectivă a paginilor Web pe calculatorul dvs.mail ar trebui inclusă în fiecare pagină.aducerea la cunoştinţa publicului.Machetare .amplasarea site-ului construit pe o gazdă Web. Este necesară o continuă administrare a site–ului. pe calculatorul dvs. cum ar fi: • Pagina Web trebuie să aibă un scop bine definit. asigurarea ţinerii la zi a informaţiilor de pe site.

şi să le adaptaţi la necesităţile proprii. e-comerţ. o colecţie de CGI-scripturi. . conţine multe scripturi şi în ele te poţi uşor orienta. Este de menţionat faptul că există o serie de servere ce conţin scripturi şi appleturi utile pentru cele mai multe cazuri de Web design. este comodă pentru începători.• Machetarea. În calitate de „şablon” al Web-paginii create se poate utiliza o pagină din cele existente. Însă programarea este un subiect aparte. 25 . În fond s-au stabilit mai multe şabloane de Web-pagini. coloanelor de text. Principalul este că puteţi selecta funcţia necesară în una din arhivele indicate mai jos. cum ar fi mărimea fonturilor. Este un schelet (o coloană vertebrală) pe care se vor „îmbrăca” elementele de design şi elementele informaţionale ale paginii. produsului. cum ar fi prezentarea firmei. distanţei dintre elemente etc. Utilizaţi Web-paginile accesate care vă impresionează ca exemple demne de urmat pentru elaborările proprii. Pentru realizarea propriului site nu este necesar „a inventa din nou bicicleta”.com/. Programarea (cel puţin a unor scripturi şi aplleturi) se utilizează de regulă pentru parolarea site-ului.clickxchange. efectele potrivite etc. unde ele sunt adunate şi descrise cu mare grijă. care se utilizează pentru anumite tipuri de prezentări pe Internet. butoanele. Machetul (şablonul) este un element de bază al stilului paginii. folosind forma. Pentru aceasta este suficient să le salvaţi pe calculatorul dvs. care asigură unitatea. integritatea ei.Script Locker. face documentul uşor lizibil. cu utilizarea lor gratuită şi cu condiţia referinţei la autor. crearea bazelor de date. prelucrarea datelor colectate etc. Machetul este un set de reguli pentru amplasarea elementelor Web-paginii. comod pentru percepere. De ce –aceasta este o altă temă. http://www. e-marketing etc.

În continuare. 26 . va rula reclama companiei ce va oferit gazda. După ce aţi realizat transferul fişierelor. La fel ca şi numele de domeniu. aveţi de ales între obţinerea unei gazde Web gratuite sau o găzduire (Web hosting) contra cost.Cgi Resources – cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. sunt obligatorii operaţiunile de verificare finală şi validare HTML. Publicare Deoarece site-ul proiectat şi creat va trebui să fie accesibil tuturor vizitatorilor.2. va trebui să vă gândiţi la alegerea unui nume de domeniu pentru site-ul respectiv. 3. de exemplu).com/. În cazul gazdei gratuite pe site-ul dvs. transfer.webclub.Posibil cea mai mare colecţie a CGI-scripturilor în limba rusă. http://www. http://www. Dacă aţi folosit un editor HTML (Microsoft Front Page sau Macromedia Dreamweaver. Acest nume trebuie să fie sugestiv şi să simbolizeze afacerea dvs. verificare.• • • http://www.O serie de scripturi utile în rusă. aveţi posibilitatea să folosiţi opţiunile de transfer de fişiere incluse în aceste programe. . Apoi urmează etapa de transfer efectiv al fişierelor (prin FTP) între calculatorul dvs. şi gazda Web-pe care aţi ales-o. pe parcursul realizării efective a site-ului Web. Câtre începutul etapei de publicare se presupune ca aţi terminat realizarea efectivă a site-ului Web pe calculatorul dvs.7.cgi-resources. . .ru/. Trebuie precizat că verificările paginilor Web vor trebui să fie efectuate şi ca etape intermediare. urmează etapa de publicare a site-ului şi parcurgerea altor paşi importanţi. în schimbul unor facilitaţi suplimentare.download. cum ar fi: găzduire. După aceea va trebui să alegeţi o gazdă Web.ru/.

În final.Web Host Directory.Hosting gratuit de la Agava Software. dacă vreţi ca vizitatorii dvs.holm. dacă el nu este adus la cunoştinţa publicului. Ea se poate face folosind una sau mai multe metode de promovare: • Motoare de căutare • Directoare • Marketing prin email • Ziare electronice • Anunţuri publicitare • Liste de discuţii • Newsgroup • Schimb de banere • Schimb de legături • Inele Web • Fişiere semnătură • Autoresponder • Pagini FFA • Premii • Promovare offline. să poată fi văzut de cât mai mulţi vizitatori.http://www. . să revină. 27 . 3. va trebui să întreţineţi şi să actualizaţi site-ul. Nici cel mai bine realizat site Web nu valorează nimic. trebuie să începeţi o campanie de promovare.http://www.ru/. .clickxchange. şi aceşti paşi trebuie urmăriţi cu maximă atenţie. .3.7. Promovarea site-ului Pentru ca site-ul dvs. Promovarea unui site Web este o acţiune complexă şi de durată.com/. Unele planuri şi oferte de hosting vezi: .

După ce aţi completat formularul online de înregistrare a site-ului trebuie să aşteptaţi câteva zile sau câteva săptămâni pana când el va fi înregistrat.Creaţi o bază de date care să includă acţiunile dvs. de promovare. De exemplu. 28 . în funcţie de motorul de căutare ales. pentru promovarea cu ajutorul motoarelor de căutare alcătuiţi un tabel care să cuprindă următoarele informaţii: • Numele motorului de căutare /directorului • Data înregistrării • Timpul necesar pentru realizarea înregistrării • Cuvintele cheie folosite • Codul care atestă că site-ul a fost înregistrat.

Majoritatea instrucţiunilor sunt perechi. 29 .1. şi/sau între atributele marcajelor. spre deosebire de cel de deschidere. Cea de început se numeşte marcaj de deschidere. se convertesc de navigator într-un singur spaţiu. nu conţine atribute sau spaţii.document scris în limbajul de marcare a hipertextului (HTML). EXPLORARE HTML 4. unul sau mai multe atribute ale instrucţiunii (opţional).4.1. Pentru ierarhizarea secţiunilor documentului se pot utiliza diferite niveluri de titluri (antete). Notă. Între parantezele unghiulare şi numele instrucţiunilor nu se admit spaţii. iar cea de sfârşit . (HTML-cod. acestea variind prin mărime şi "îngroşare". al documentului HTML) . Mai mute spaţii între cuvinte în codul HTML. Atributele au forma „nume atribut” = “valoare atribut”.marcaj de închidere. apoi de o paranteză unghiulară închisă>.1. Lungimea unui titlu nu este limitată. Se conţine între marcajele <html> şi </html>. Instrucţiunile HTML (numite şi marcaje sau tag-uri) încep cu o paranteză unghiulară deschisă <urmată imediat de numele instrucţiunii. Marcajul de închidere. sau cod-sursă. Titlurile nu sunt numerotate. cu excepţia preformatării. Navigatorul ignoră marcajele pe care nu le înţelege şi pe cele scrise greşit. dar navigatoarele afişează titlurile astfel încât să iasă în evidenţă faţă de textul obişnuit. Structura documentului HTML 4. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază HTML-document.

de mărimile: <h1>. paragraful se va termina la întâlnirea unui alt marcaj <p> Întrerupe linia de text în locul marcajului. suplimentar mai conţine cuvinte-cheie. în unele cazuri potrivite.. <h6>. se utilizează de navigatoare Marcajul HEAD ... Marcajul </p> este opţional. subtitlu) de document. </h1> .<title>) şi una funcţională (corpul documentului).. aceste cuvinte apar ca nume al paginii </head> Marcajul de închidere a antetului paginii Marcajul de deschidere .indică faptul că documentul este scris în limbajul HTML.... </h6> H4 H5 H6 H1 H2 H3 <p>. Forma recomandată a unui HTML document Instrucţiune <html> Descriere. conţin şi exemple ale acţiunii marcajelor... Tabelul 1. exemple Marcajul HTML de deschidere . Următorul text se va afişa de la începutul rândului Marcajul BODY de închidere – indică sfârşitul corpului 30 <br> </body> . Tabelul 1. şi alte tabele cu instrucţiunile HTML.</p> Aranjarea textului în paragrafe (alineate) . afişat de navigator Marcarea unui antet (titlu. Dacă pagina este adăugată într-o listă favorită. care se utilizează de motoarele de căutare <head> pentru regăsirea paginii şi alte informaţii. tot ce este în antet nu apare în fereastra navigatorului Marcajele pereche TITLE. Astfel forma de bază a unui document HTML este prezentată în tabelul 1.. Aici se scriu câteva cuvinte <title>Titlul sugestive despre conţinutul paginii.. Dacă nu se foloseşte marcajul în forma container.începe corpul documentului propriu <body> zis.Limbajul HTML defineşte şase niveluri de titluri într-un document (vezi tabelul 1).lasă o linie liberă şi începe textul de la început de rând... Standardul HTML recomandă (!) ca un document să conţină o parte descriptivă (<head>.antetul paginii.. Aceste cuvinte vor apare paginii</title>pe bara de titlu a navigatorului.

le folosim în codul-sursă în locul literelor mici. a mic cu accent ascuţit (acute) &agrave. &lt.2). precum şi pentru cele care se pot confunda cu elementele de comandă s-au stabilit codificări ca în tabelul 2. Caractere speciale Caracter & < > Codul HTML &amp.2. Setul de caractere utilizat de HTML Documentele HTML cuprind caractere de 8 biţi din setul de caractere Latin-1 (ISO 8859). precum nici lista menţionată nu este aceiaşi pentru diverse versiuni ale HTML–lului.: &Acirc.1. Nu toate navigatoarele afişează orice caractere speciale din tabelul 2. ampensand mai mic (less than) mai mare (greater than) Semnificaţie Pentru a obţine majuscule. La fel se scriu în codul HTML o parte din caracterele utilizate de HTML ca elemente de sintaxă. în codulsursă trebuie să avem Codul HTML (tab. Notă. &gt. Pentru caractere speciale. cum ar fi parantezele unghiulare. Aceste caractere sunt definite într-un mod tipic: "&" + litera mare sau mică + semnul diacritic (care lipseşte în ISO 8859). a mic cu accent grav 31 . ghilimelele etc. Ex.</html> documentului Marcajul HTML de închidere 4. care lipsesc din acest set. Pentru a face să apară în navigator caracterul din coloana Caracter (tab. Tabelul 2. = Â á à &aacute.2).

&copy. Caracterele speciale mai pot fi introduse prin codul lor hexazecimal în forma: &#+ codul hexazecimal+. &szlig. Modul de lucru 1. &oslash. &iquest. 32 . 4.3. &nbsp forţează spaţii multiple. &pound. " &quot. &ccedil.1. se poate folosi pentru a scrie o serie de paragrafe cu alinieri constante ale elementelor ghilimele &nbsp. Prima sarcină de explorare. &cent. &ntilde. a mic cu accent circumflex a mic cu tildă a mic cu două puncte (umblaut) a mic cu inel (ring) c mic cu sedilă n mic cu tildă o mic barat (cu slash) s-z mic ligaturat semnul de întrebare inversat liră sterlină cent simbolul de copyright simbolul de marcă înregistrată chiar dacă în codul-sursă avem mai multe spaţii. Pornim un editor de texte simplu (Notepad.&#195. sau IE) pentru a edita codul-sursă. navigatorul afişează unul singur. &atilde.â ă ä å ç ñ ø ß ¿ £ ¢ © ® &acirc. &auml. De exemplu &#222. &aring. Notă.. &reg.

Putem continua să dezvoltăm această pagină.SAVE AS. Culegem exemplul 1. fără să fie închis pentru vizualizarea rezultatelor. 9. Dacă încearcă stabilirea conexiunii la reţea.. Exemplele din prezenta lucrare au fost probate pe Internet Explorer. apoi folosim butonul Refresh . 6. Apoi FILE-OPEN din meniul navigatorului.htm (FILESAVE). mergem în directorul unde am salvat exemplul şi îl deschidem cu dublu-click pe mouse. Verificaţi acţiunea marcajelor-perechi prin ştergereamodificarea celui de sfârşit sau/şi de început.reafişare. 8. Extrageţi câte un exemplu din marcajele HTML utilizate (pentru prima sarcină). Sau pornim navigatorul IE. apoi OK. Însăşi IE permite editarea codului-sursă.. Dacă vom face modificări în codul-sursă. Vizualizaţi documentul. 33 . Editorul codului-sursă poate fi deschis pentru întreaga sesiune de lucru. în continuare IE. versiunea 5. Lansăm Windows Explorer. Pentru acesta selectaţi WIEW şi opţiunea respectivă. 10. Unele marcaje de închidere pot fi înlocuite prin cele de deschidere. daţi Cancel. Trebuie să apară o pagină cu textul explicativ conform exemplului 1. 4.2. Windows Commander sau alt utilitar similar. 5. Va porni navigatorul care este setat ca navigator implicit (dacă avem instalate mai multe).5. examinaţi codul HTML. Explicaţi pentru ce servesc fiecare din marcajele din exemplele aduse. 7. Salvăm fişierul cu FILE . pentru a le putea vedea în navigator trebuie salvat fişierul. 3. Care sunt ele (verificaţi pe exemple). BROWSE deschidem directorul în care am salvat exemplu şi selectăm fişierul necesar OPEN. Notă.

Încercaţi să programaţi Web-afişarea codului-sursă al exemplului 1. nu este nevoie să fim conectaţi la Internet. Pentru a vedea rezultatul.11. http://werbach. • Exemplu de utilizare a caracterelor speciale Textul "A&B" are valoarea <100> se va scrie în HTML „&quotA&ampB&quot are valoarea &lt100&gt” 34 .htm. antete. • • • • • • Indicaţii suplimentare Între parantezele unghiulare şi denumirile marcajelor nu trebuie să avem spaţii decât dacă spaţiile separă numele marcajului de atributele lui sau atributele între ele.com/web/wwwhwelp. Dacă utilizaţi editorul de texte MS Word pentru editarea codului HTML sau oricare alt editor. păstraţi fişierul sub formă de text simplu. Mai multe detalii despre HTML vezi Ghidul programatorului http://werbach. Întreruperea forţată a alineatului. Pentru editarea Web-paginilor pot fi utilizate editoare speciale HTML (vezi p. Exemple de explorare Scop. Studierea marcajelor obligatorii de structură a documentelor. 12. cu extensia fişierului . Divizarea textului în alineate.3) sau MS Word. copiere. Alături de marcajele utilizate mai există şi altele. În ultimul caz salvaţi fişierul utilizând filtrul respectiv (cod HTML sau Web-pagină). sau . mutare blocuri etc.4.3. Culegeţi şi exploraţi exemplele 2 şi 3.html.com/barebones. La editarea textelor. 4. explorarea şi modificarea lor utilizaţi comenzile de editare. comentarii etc. Fiecare marcaj poate fi combinat cu atribute.1.

&Icirc&icirc”. Poate fi vizualizat <BR> doarin editoare destinate HTML.<BR> reprezinta un alineat </P> Marcajul P nu este obligatoriuggfgn. în scop de claritate şi transparenţă. </P> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi mai jos.Îî se vor scrie astfel „&Acirc&acirc.Diacriticile Ââ. sau paginii)</title> </head> <body> <H1> Notiuni generale despre HTML</H1> <P> In HTML deosebim marcaje pare si<BR> marcaje impare. poate fi deschis si<BR> redactat in orice editor de texte. <html> <head> <title> Exemplu 1(denumirea ferestrei. nu vor conţine diacriticele limbii rămâne. 35 . <P> Acest fisier este de tip html. precum şi fragmentele afişării lor la ecran. </P> <P> Totul ce se contine intre aceste marcaje . figura 1. • Exemplul 1–cel mai simplu document Notă: Codul-sursă al exemplelor. care au doar marca de inceput.

Figura 1. centrat)</H1> <H2 ALIGN=RIGHT> Salut lume !(titlul de nivelul 2. Rezultatul rulării exemplului 1.H1. alineat la dreapta)</H2> <H6 ALIGN=LEFT> Salut lume !(titlul cel mai mic H6. 36 . alinierea antetelor şi paragrafelor <html> <head> <title> Exemplul 2 Antete. • Exemplul 2–Antete. Alinierea antetelor şi paragrafelor </title> <H1 ALIGN=CENTER> Salut lume!(titlul cel mai semnificativ .

alipit la marginea din stânga. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului.</DIV> <DIV> Pentru un mai bun control vizual . </DIV> <P ALIGN=JUSTIFY> Observaţi diferenţa dintre ultimul si penultimul paragraf alinierea la ambele margini .se obţine prin mărirea spaţiilor dintre cuvinte la afişarea textului de către IE.aliniat la stânga)</H6> </head> <body> <P> Mai jos se demonstrează alinierea textului alineatelor </P> <DIV> Textul alineatului. Aceasta aliniere este implicită.marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. comentarii 37 . Se recomandă pentru comoditate. ce redă structura marcajelor. poate fi alineat . ce redă structura marcajelor. fiecare din rând nou. </DIV> <DIV ALIGN=CENTER> la centru </DIV> <DIV ALIGN=RIGHT> sau la marginea din dreapta. mai ales la depănarea Web-paginii. cu o spaţiere de la începutul rândului. cu spaţiere de început. </P> </body> </html> • Exemplul 3 întreruperea forţată a alineatului. Se recomandă pentru comoditate. ca si in MS Word. marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. Pentru un mai bun control vizual. mai ales la depănarea Web-paginii. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. fiecare din rând nou.

<!-Acesta este un comentariu, nu se afiseaza de browser --> <html> <head> <title>Exemplul 3 - intrerupere fortata a liniei - BR</title> <H4 ALIGN=LEFT> BR Este comod, de exemplu, pentru afisarea versurilor</H4> </head> <P>Limba noastr&atilde-i o comoar&atilde<BR> Din ad&acircncuri desfundat&atilde.<BR> Un sirag de piatr&atilde rar&atilde<BR> Pe mosie rev&atildersat&atilde.<BR> </P> <H5> (A.Mateevici)</H5> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi figura 2

Figura 2. Rezultatul rulării exemplului 3.
4.1.5. Informaţii pentru motoarele de căutare

38

În general în antetul unei pagini Web, între marcajele <head> şi </head>, există mai multe marcaje META, cu atribute name - content perechi. Exemplu: <html><head><title>Titlul dorit</title> <meta content="text/html; charset=windows-1252" httpequiv = Content-Type> - indică navigatorului că este un fişier HTML; charset stabileşte tipul de caractere (în general windows-1252), dar există şi altele. <meta name=keywords content="o listă de cuvinte, separate prin virgulă">. Pagina va fi listată de un motor de căutare (la care a fost înscris site-ul) în cazul unei căutări în care s-au folosit cuvinte din această listă. <meta name=description content="O frază care descrie pe scurt conţinutul paginii">. În cazul unei căutări după cuvinte-cheie, motorul de căutare ne dă o listă de pagini. Pentru fiecare pagină (site) din listă apare titlul ei (dat cu marcajul TITLE) urmat de o frază (cea de la name=description content="o frază care descrie..."). Dacă nu avem în marcajul META acea frază, motorul va indexa după prima frază din pagină. Tot ea va fi afişată la o eventual căutare. <meta name=author content="numele dvs., e-mail etc"> numele autorului. Adresa e-mail. 4.1.6. Întrebări de autocontrol şi exerciţii. 1. Care este diferenţa dintre un Web document şi un fişier HTML? 2. Care este forma generală a unui fişier HTML? 3. Care este cauza elaborării a câtorva sute de editoare HTML? 4. Care este sensul cuvântului „de marcare” în HTML? 5. Care marcaje definesc partea descriptivă a Web documentului? 6. Care sunt elementele principale ale unui Web document?
39

7. Ce este un alineat, o linie de document? 8. Ce este un hipertext? 9. Ce este Web designul? 10. Care este semnificaţia Web designului? 11. Ce este un Web document? 12. Ce este un Web document multimedia? 13. Ce este un Web site? 14. Ce reprezentă HTML, care este mecanismul lui de acţiune? 15. Ce tipuri de elemente sunt prezente în limbajul HTML? 16. Cum se introduc ghilimelele, parantezele unghiulare şi alte semne speciale în codul-sursă al HTML? 17. De ce este necesar HTML, care este destinaţia sa, ce probleme soluţionează? 18. De ce sunt necesare Esc - caracterele în HTML? 19. Este oare raţională studierea HTML, când există atâtea editoare specializate? Dacă da–care sunt motivele? 20. Pentru ce se utilizează termenii „fişier HTML”, „cod-sursă HTML”, „Web document”? Ce reflectă aceşti termini? 21. Prin ce diferă un document obişnuit de un hipertext, care sunt avantajele hipertextului? 22. La ce serveşte instrucţiunea „meta name”, care sunt perechile cele mai utilizate? 23. Cum se poate face ca o pagină să fie regăsită cât mai des? 24. Culegeţi exemplele 1-3, modificaţi valorile atributelor şi sesizaţi acţiunea marcajelor. 25. Obţineţi afişarea semnelor diacritice ale limbii române Ăă, Ââ, Îî, Şş, Ţţ. 26. De ce nu întotdeauna se afişează caracterele diacritice ale limbii române (&Scedil, &Tcedil, codurile hexazecimale &#186; &#195; &#227; &#238; &#254 etc)? 27. Ce trebuie făcut pentru ca semnele diacritice să fie afişate? 28. Schimbaţi titlul (numele) paginii exemplului 1.

40

Afişaţi textul „BUNA ZIUA. 4.2.. centru.4.. culoarea textului. 1 = cel mai mic. dreapta în cel mai econom mod de scriere (a codului HTML).2.29. tabelul 4 şi 5) 41 . înainte. Exemple de explorare–vezi nr 4-6. care definesc aspectul lor. Tabelul 3. cu indicarea valorilor atributelor (stiluri fizice. cum ar fi dimensiunea fontelor. cu spaţierea din stânga.Formatarea caracterelor. dreapta. sau asociere implicită a caracteristicilor (stiluri logice. 30.1. 2. ce au o singură valoare conformă numelui). 4.. Secţiuni din text pot fi separate ca alineate... Marcajele utilizate vezi tabelul 3. fundalul etc. 7. cu indicarea directă a valorilor din mai multe posibile). dar cu aranjarea succesivă a fiecărui titlu la stânga. redate prin nume.. Asocierea caracteristicilor poate fi efectuată prin marcarea fizică. de la h6 spre h1 (în creştere). Marcaje de formatare a caracterelor şi organizarea textului Instrucţiune <font atribute> </font> Atribute size = i color = Descriere şi exemple Mărimea fontului: i = 1.2. h6 şi invers.2. după alineat sau prin trasarea unei linii orizontale intre ele. Repetaţi sarcina 29. 7 = cel mai mare Culoarea poate fi redată prin numele ei sau prin tripletul RGB (vezi p. Instrucţiuni şi atribute utilizate Porţiunilor de text dintr-un document le pot fi asociate atribute. organizarea textului 4. LUME!!!” sub formă de titluri în descreştere h1.

tabel etc. font1. (text.) Textul este deplasat cu un tab faţă de ambele margini (stânga şi dreapta) ale spaţiului disponibil (pagină.)..fontul implicit are mărimea 3. celulă de tabel etc. imagine. dreapta (right) sau ambele margini (all) ale ecranului sunt libere. dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere size = i color = <center> </center> <blockquote> </blockquote > sau <q></q> <br atribute> - - - clear = <p atribute> </p> - 42 . font2 = un font specific sistemelor Macintosh. pentru a aduce un text sub o imagine care nu ocupă întreaga lăţime a spaţiului disponibil Paragraf (alineat) nou. aşa ca în prezenta celulă Forţează trecerea pe linie nouă Left. right sau all: trece la linie nouă când marginea din stânga (left). de ex. 2..O listă de minimum 2 fonturi: face =" font1 = un font specific sistemelor Windows. font2. dar nu şi în interiorul tabelelor Centrează textul pe orizontală.. va afişa textul cu font proporţional predefinit.. <basefont atribute> </basefont> Mărimea fontului implicit al întregii pagini: i = 1. Nu are influenţă asupra textului din interiorul tabelelor Culoarea poate fi dată prin numele ei sau prin valoarea RGB Are influenţă şi asupra instrucţiunii <hi> </hi>. Dacă nu este indicat ." Dacă navigatorul nu găseşte instalat nici unul... 7. este aliniat implicit la stânga.

care este reglată astfel încât marginea din dreapta a textului să nu fie nereglată. Sesizaţi diferenţa faţă de paragrafele cu align = right şi fără align O linie orizontală. celulă etc. Aliniat la dreapta (right). pentru x = 50%: Align = Alinierea liniei (în pagină. Pentru ambele margini aliniate (justify) Marcaj pentru blocuri de text (aliniat implicit la stânga dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere) Aliniat la stânga (left). zmax = 7 X = lăţimea liniei în pixeli sau procente din width=x spaţiul disponibil (pagină.). deci nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere. Nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere. Observaţi spaţiul din dreapta dintre text şi marginea tabelului şi distanţa dintre cuvinte. Aliniat la dreapta (right).este alinierea implicită. Aliniat pe centru (center). Pentru width =50% (în celula prezentă) obţinem: Left Center Right 43 . celulă de tabel) aliniază implicit pe centru.align = Paragraf aliniat la stânga (left) .este alinierea implicită. fără atribute: <div atribute> </div> - align = <hr atribute> - noshade Elimină umbra liniei: size=z Z = înălţimea liniei (în pixeli). Aliniat pe centru (center).

fondul rămâne fix <b> </b> <i> </i> <u> </u> Afişează textul cu litere aldine (îngroşate) Afişează textul cu litere italice (înclinate) Afişează textul subliniat 44 .ului (nume sau RGB) leftmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea din stânga (pixeli) rightmar Deplasarea întregului material din pagină faţă de gin = marginea din dreapta (pixeli) topmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea de sus (pixeli) bgprope Primeşte doar valoarea "fixed". pentru color = #00ffff obţinem: Defineşte începutul şi sfârşitul corpului documentului HTML Culoarea fondului paginii (dată prin nume sau valoarea RGB) Url .ul (adresa şi numele) imaginii de fond a paginii Culoarea textului (nume culoare sau valoare RGB) Culoarea legăturilor nevizitate (neactivate) din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor vizitate din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor în timpul click .Color = <body atribute> </body> bgcolor = backgro und = text = link = vlink = alink = Culoarea (dată prin nume sau valoarea RGB). dacă derulăm rties = pagina.

ca în codul sursă. ca în codul-sursă. dar nu ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. dar ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. adică aşa cum arată el în codul-sursă din Notepad Afişează textul taiat Evidenţiere logică puternică Stil logic de evidenţiere Informaţii despre adresă şi autor Citare bibliografică Definiţie de cuvân. <b> adică aşa cum arata el în</b> codul sursa din Notepad Afişează din linie nouă textul preformatat.<sup> </sup> <sub> </sub> <tt> </tt> <big> </big> <pre atribute> </pre> - Afişează textul ca indice superior Afişează textul ca indice inferior Text cu font monospaţiu Text cu font mărit + bold - Afişează din linie nouă textul preformatat. Program sau variabilă Listing de program <xmp> </xmp> - <strike> </strike> <strong> </strong> <em> </em> <address> </address> <cite> </cite> <dfn> </dfn> <var> </var> <code> </code> - 45 .

un grup de 6 cifre hexazecimale precedate de semnul # (de ex.2. în diapazonul zecimal).red. G.2. următoarele două valoarea lui G. Macintosh etc).. redate prin numele lor. R. Primele două cifre din cele şase reprezintă valoarea lui R. Valorile pentru R. elementele paginilor Web sunt colorate. B variază în diapazonul hexazecimal 00-FF (sau de la 000 până la 256. white sau prin valoarea RGB . B sunt iniţialele culorilor de baza: R (Red = roşu). Tabelul 4. Pentru a obţine culori care sunt afişate la fel pe orice platformă (Windows. Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB După cum aţi observat. G. Culorile se pot specifica prin numele lor în engleză: de ex. B (Blue = albastru). Atribute de fundal şi culori Destinaţie (funcţie) Instrucţiune HTML Imagine fundal Culoare fundal Culoare text Culoare referinţă <BODY BACKGROUND="URL"> <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <BODY LINK="#$$$$$$"> 46 . G (Green = verde). se recomandă folosirea culorilor sigure Internet. iar ultimele două pentru B. Există o serie de instrucţiuni HTML care au atribute prin care se specifică culori (vezi tabelul 3).: BODY BGCOLOR = "#FF0000" are ca rezultat un fond al paginii de culoare roşie). Tabelul 4 cuprinde numele a 16 culori (standardul de 16 culori) şi echivalentul lor RGB.<kbd> </kbd> <samp> </samp> - Text de la tastatură (keyboard) Exemplu de date introduse de utilizator 4.

Link-uri vizitate Referinţe activate Culoare font Culoarea textului Linii de delimitare Culoare tabel Culoare şi imagine fond celula Culoare chenar de cadru <BODY VLINK="#$$$$$$"> <BODY ALINK="#$$$$$$"> <FONT COLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <HR COLOR="#$$$$$$"> <TH BACKGROUND="URL"> <TH BGCOLOR="#$$$$$$"> <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$ $"> Tabelul 5. Culori exprimate prin nume şi RGB 47 .

2. Studierea marcajelor de formatare fizică şi logică a caracterelor – dimensiuni. Aria de acţiune a atributelor.50 0. culori şi efecte speciale a fontelor.-----------.------------. Text preformatat </TITLE> <h4>Exemplul 4. • Exemplul 4.----------lapte 2. Text preformatat<h4> </HEAD> <PRE> produs pret-cost transport valoare --------.3. Text preformatat <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR=PINK><FONT COLOR=#0000FF> <TITLE> Exemplul 4.55 48 . Exemple de explorare Scop.05 2.Albastru marin aqua #00FFFF Gri (sur) gray #808080 Bleumarin(albastr u închis) navy #000080 Argintiu silver #C0C0C0 Negru black #000000 Verde închis green #008000 Albastru blue #0000FF Verde citron lime #00FF00 Violet deschis fuchsia #FF00FF Maro (bordo) maroon #800000 Oliviu olive #808000 Violet purple #FF00FF Roşu red #FF0000 Verde inchis teal #008080 Alb white #FFFFFF Galben yellow #FFFF00 4.

<BR><U> Acest text </U> este subliniat.00 </PRE> </BODY> </HTML> 2. Elemente de formatare caractere</TITLE> </HEAD> <B> Acest text </B> este ingrosat.15 44. <B><U>Acest text</U></B>este subliniat si ingrosat.15 Rezultatul rulării exemplului 4 vezi mai jos figura 3.50 0. Figura 3. <BR><TT> Acest text </TT> este afişat cu caractere de tip monospaţiu .50 06. Elemente de formatare caractere <HTML> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <HEAD> <TITLE>Exemplul 5. iar acum un<SUP>exponent</SUP>. <BR><S>Acest text</S> este barat.00 oua 6. Rezultatul rulării exemplului 4 Exemplul 5.<BR> Acest<BIG>text este<BIG>afişat<BIG>tot mai<BIG>mare</BIG></BIG></BIG></BIG><BR> Acest text<SMALL>este afisat<SMALL>tot mai mic<SMALL></SMALL><BR>. <BR>Acum este afişat un <SUB> indice </SUB>.carne 42. <BR> <I> Acest text </I> este inclinat.<BR> Formula apei este<B>H<SUB>2</SUB>O</B> 49 .

</BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 5 vezi mai jos figura 4. Efecte aparente <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <TITLE> Modelarea efectelor aparente </TITLE> </HEAD> <H3>Modelarea efectelor aparente<H3> <font size=1>U</font> <font size=2>R</font> <font size=3>C</font> <font size=4>A</font> 50 . Rezultatul rulării exemplului 5 • Exemplu 6. Figura 4.

Care este diferenţa dintre <pre> şi <xmp>? 6.4. Rezultatul rulării exemplului 6 4.<font size=5>R</font> <font size=6>E</font> <font size=7>S</font> <font size=7>I</font> <font size=7>C</font> <font size=7>O</font> <font size=6>B</font> <font size=5>O</font> <font size=4>R</font> <font size=3>I</font> <font size=2>R</font> <font size=1>E</font> </BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 6 vezi mai jos figura 5 Figura 5.2. Care este destinaţia marcajului <font>? <basefont>? 4. Care este destinaţia marcajului <p>? <div>? 5. Care este aria de acţiune a marcajului <font>? <basefont>? 3. Care din marcaje se referă la organizarea textului? Aranjarea textului? 2. Care este diferenţa dintre marcajele <font>? <basefont>? 51 . Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.

Liste 52 . Cum se poate începe un alineat imediat din următoarea linie. 26. schimbaţi valorile conform tabelelor 3-5. fără spaţiere? 18. adăugaţi noi atribute. 25. Câte nuanţe se pot obţine variind doar una din culori? Variind două culori? Variind toate trei culori? 11. Culegeţi exemplele 3-6. Care sunt posibilităţile de formatare a alineatelor? 9. care sunt atributele? 12. Exploraţi acţiunea comenzilor XMP şi PRE. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri fizice cu diferite valori.Care sunt posibilităţile de formatare a caracterelor? 8. Alte organizări interne ale textului. Alcătuiţi propriul Curriculum Vitae (CV) conform Anexei nr 1. sesizaţi acţiunea marcajelor şi atributelor. 4. Care sunt caracteristicile implicite ale fonturilor? 10. Ce semnifică un stil fizic de formatare? 14. Exploraţi câteva moduri de spaţiere între alineate. De ce în HTML culorile nu se redau doar prin tripletul de culori RGB? 19. Exploraţi câteva moduri de poziţionare a textului în pagină (deplasare a marginilor). Fiecare compartiment să fie de o culoare diferită de celelalte. Prin ce diferă stilurile logice de cele fizice? 17. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri logice.3. La ce servesc stilurile logice de formatare? 15. Ce este o culoare sigură? Câte culori sigure se pot reda? 13. Exploraţi (numiţi) câteva moduri de indicare a mărimii fontelor. 21. 22. 20. 7. 23. Ce caracteristici ale caracterelor pot fi indicate prin marcare. Prin ce diferă divizorii P şi DIV? 16. 24.

Se pot modela liste cu numerotări ierarhice. Tabelul 6. Listă de definiţii (de termeni)–amplasarea termenului pe linie separată. Listele pot fi incluse (încapsulate) una în alta. se utilizează prezentări sintetizate sub formă de liste–fiecare obiect din rând nou.1. regăsirea rapidă a anumitor obiecte din listă etc. Este posibilă ordonarea inclusă: în interiorul unei caracteristici după o altă caracteristică. Marcajele utilizate vezi tabelul 6. toate obiectele având aceeaşi ordine a caracteristicilor. Liste marcate–enumerări evidenţiate printr-un semn special.3. devine posibilă parcurgerea selectivă a textului.Când în text sunt necesare careva enumerări ale datelor cu anumite caracteristici. sau numerelor romane). Exemple de explorare– vezi nr 7. 4. vizavi de citirea lui consecutivă. Noţiuni şi marcaje utilizate Listă numerotată – listă de obiecte numerotate (numerotarea poate fi conform şirului de numere naturale sau literelor alfabetului. urmat de definiţia lui. pe o linie nouă. O atare organizare reprezintă o formă mai superioară a organizării textului decât ca o lentă neîntreruptă de text. Marcaje de construire a listelor Instrucţiune Atribute Liste de finiţii <dl> </dl> <dt> Începutul –sfârşitul listei de definiţii Termen (de definiţie) Descriere 53 . pot fi modelate enumerări ierarhice. Uneori aceste obiecte sunt ordonate în creşterea sau descreşterea unei caracteristici.

B.C.3.este o listă numerotată cu literele mici ale alfabetului latin. Următoarea . • Exemplul 7 Exemplul ce urmează constă din patru liste. i. 54 . Exemple de explorare Scop. square. disc (implicit) Element de listă Liste ordonate (numerotate) <li> - <ol atribute> </ol> type= start= Începutul–sfârşitul listei numerotate Tipul numerotării: A.<dd> - Descrierea termenului de definiţie Liste neordonate (marcate) <ul atribute> </ul> type= Începutul–sfârşitul listei marcate Forma marcajului: circle.. Numele .este o listă numerotată cu cifre. 1 (implicit) Cu ce valoare începe numerotarea (implicit cu prima) Element de listă <li> - 4.seria paşaportului şi destinaţia . I. a. Studierea marcajelor de organizare a listelor marcate. Iar valorile caracteristicilor este o listă numerotată cu A..2. ordonate şi listelor de definiţii.. Caracteristica bagajelor este marcată cu un pătrat.

Bagajului: 000001 <LI> Greutate: 25kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>BAGRIN ION</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12700876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> 55 .Biletului:AA-1209 <LI> Nr.Notă: 1. Observaţi că elementele unui nivel al listelor se aliniază la aceeaşi distanţă de la marginea stângă.listele pot fi încadrate una în alta. Dacă alineatul are mai multe linii . Codul-sursă al exemplului 7: <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplu de liste</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="fuchsia"> <H2 ALIGN="LEFT"><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR <BR> PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></FONT> <OL> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE> AIOANEI PETRU</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12763876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> <LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. 3. Atrageţi atenţia . 2.toate se afişează la aceeaşi distanţă de la marginea stângă.

10. Modelaţi situaţia exemplului 11. Aliniaţi datele despre bagaj (A.C) într-o linie.M. dar în loc de marcajul PRE utilizaţi marcajul XMP. Biletului:AB-0089 <LI>Nr. 4.. 6. Obţineţi afişarea liniilor de text fără spaţii între linii. 8. 56 . Bagajului:000698 <LI>Greutate:14kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>S. Sesizaţi diferenţa. 11. 13.A.3. .<LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă de definiţii. Vizualizaţi documentul HTML în Explorer. 2. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă numerotată cu cifre romane. dar cu mai multe bagaje pe un bilet. 9.</FONT></U></B> </OL> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 7 vezi mai jos. 5. atributelor.B.3.D. figura 6. 7. 10. 12. utilizând marcajul PRE. Verificaţi acţiunea marcajelor. 3. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.. Când este utilă organizarea textului în liste? Ce tipuri de liste sunt posibile de construit în HTML? Ce este o listă încorporată în alta? Care sunt marcajele de construire a listelor? Culegeţi exemplul nr 7. Modelaţi situaţia exemplului conform p. 4. cu afişare din aceeaşi poziţie.

2. care ar conţine toate trei tipuri de 57 . Rezultatul rulării exemplului 7 15. Conform numărului de ordine din registru construiţi o listă specificată în anexa Nr. Figura 6. diferite de cele din exemplu.14. Efectuaţi alte transformări ale listelor în tipuri de liste.

deoarece cu ajutorul lor: putem crea tabele propriu-zise. În cadrul realizării sarcinii creative construiţi listele necesare. unde se precizează ce fel de date sunt conţinute în coloanele (liniile) respective. putem controla mult mai bine aranjarea în Web-pagină a elementelor (folosind tabele fără chenar. 58 • • . Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei liste. eventual tabele încorporate în interiorul unor celule de tabel). 16. Utilizarea tabelelor este foarte diversă şi frecventă. În cadrul realizării sarcinii de explorare – explicaţi ce aţi studiat şi cunoscut.1.4. Tabele De cele mai multe ori este nevoie ca datele prezentate să fie sintetizate sub forma unui tabel. 18.4. instalat în prima linie a tabelului. 4. Modelaţi liste încadrate conform titlurilor de grup (ierarhice).un text explicativ care se referă la conţinutul tabelului. 17. Marcajele de construire a tabelelor sunt folosite aproape în orice site. utilizaţi comanda PRE pentru afişarea în coloane a elementelor listelor. Noţiuni şi marcaje utilizate Limbajul HTML ia în considerare următoarele elemente pentru construirea unui tabel (unele sunt opţionale): Titlul tabelului . având astfel un impact mai mare asupra vizitatorului (o coloana lungă de cifre şi trei pagini de explicaţii nu au acelaşi efect ca un mic tabel structurat şi o imagine sugestivă !).liste. Capul de tabel–denumirile (titlurile) colanelor (uneori a liniilor)–un text ce sugerează conţinutul. 4. Alte organizări interne ale textului.

grosime chenar etc) se definesc o singură dată. Într-o celulă poate fi înscris un fragment de text. Ca regulă este evidenţiat.Capul de tabel. Înălţimea liniei este cea maximală dintre înălţimile celulelor liniei. Subsolul tabelului. lăţime. O celulă de tabel este la intersecţia unei linii cu o coloană. componentele unui tabel şi marcajele utilizate vezi tabelul 7. la începutul tabelului. 59 . Elementele definitorii. Denumirile pot fi ierarhice–titlul comun deasupra mai multor coloane sau din stânga. In HTML. lăţimea fiecărei celule (coloane) se defineşte o singură dată. 8. Însă multe din elemente pot fi redefinite local pentru fiecare celulă. Se caracterizează de înălţime. Atributele unor elemente de tabel (fond. fond. un buton sau un alt tabel. o imagine. Dacă lăţimea celulelor diferă de la o linie la alta. aliniere verticală.vezi tabelul de mai jos). amplasat ca regulă sub corpul tabelului. Ultimul caz nu este prea recomandat. reprezintă liniile de sfârşit cu date sumare. construirea unui tabel se face rând cu rând. denumire comună a mai multor linii(exemplu . Liniile de tabel sunt orizontale. Corpul de tabel (datele tabelului) reprezintă conţinutul propriu-zis al tabelului (valorile din celulele tabelului). de linie–denumirea coloanei sau a liniei. va fi scos în evidentă faţă de restul liniilor prin îngroşare ori în alt mod. amplasat ca regulă imediat sub titlu. eventuale concluzii etc. specificând celulele de pe fiecare linie. Exemple de explorare–vezi nr. 9. Un tabel are frontiere externe delimitate de chenar şi linii interne de demarcare a celulelor. culoare. Coloanele sunt cele verticale. Ca regulă. atunci coloana capătă lăţimea celei mai mari celule. orizontală etc. culoare. Titlul de coloane.

2. un text explicativ asociat tabelului Culoarea de fond (a titlului) (valoare RGB sau nume culoare.2. Marcaje de construire a tabelelor Instruc-ţiune <THEAD> </ THEAD> - Atribute Descriere Titlul tabelului. 5) Corpul tabelului Culoarea de fond (a corpului tabelului) Început /sfârşit de tabel HTML Chenarul tabelului (liniile de frontieră) (în pixeli) Culoarea fondului pentru tabel Imaginea de fond pentru tabel Spaţiu între chenarul celulelor tabelului şi conţinutul lor (în pixeli) BGCOLOR= <TBODY> </ TBODY> <TABLE ATRIBUTE> </ TABLE> BGCOLOR= BORDER= BGCOLOR= BACKGROU ND="URL" CELLPADDI NG = CELLSPACIN Spaţiu între celulele tabelului (în pixeli) G= WIDTH = Lăţimea tabelului (în pixeli sau % din spaţiul disponibil) BORDERCOL Culoarea chenarului (nume culoare sau OR = valoare RGB) BORDERCOL Culoarea mai deschisă a chenarului ORLIGHT= (stânga + sus) (nume culoare sau valoare RGB) 60 . vezi p. tabelul 4.4.Tabelul 7.

doar în IE Ajustarea riglelor în tabel .Culoarea mai închisă a chenarului BORDERCOL (dreapta + jos) (nume culoare sau ORDARK = valoare RGB) ALIGN = Aliniază tabelul în dreapta (right) sau stânga (left) paginii. dacă pe aceeaşi linie (TR) daţi din greşeală 2 valori diferite pentru height în TD. în unele navigatoare nu funcţionează. el va lua maximul pentru toate celulele liniei Lăţimea celulei HSPACE = VSPACE = COLS = FRAME = RULES = <TR ATRIBUTE> </ TR> BGCOLOR= ALIGN= HEIGHT= <TD ATRIBUTE> </ TD> - HEIGHT = WIDTH= 61 .doar în IE Linie de tabel Culoarea fondului pentru întreaga linie (valoare RGB sau nume culoare) Alinierea conţinutului celulelor (left. center. right). textul din jurul tabelului curge pe partea opusă Spaţiu pe orizontală în jurul tabelului (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul tabelului (în pixeli) Numărul de coloane ale unui tabel Ajustarea cadrelor în tabel . implicit left Înălţimea liniei (în pixeli). dar puteţi folosi height în TD Celulă de tabel Înălţimea celulei.

middle (mijloc).împreună cu TD pe aceeaşi linie Text explicativ asociat tabelului Alinierea textului (top = implicit. right). ") Aliniază marginile din stânga şi dreapta ale textului Numărul de coloane pe care se întinde celula Numărul de linii pe care se întinde celula Nu permite despărţirea textului pe linii în celulă Poate fi folosit : . dar conţinutul va fi centrat şi îngroşat (bold). bottom. left. implicit middle Aliniază celulele cu linia de bază a textului adiacent Aliniază coloana faţă de un anumit caracter (implicit caracterul ". bottom (jos).în loc de TD. right) ALIGN = BASELINE ALIGN = CARACTER ALIGN = JUSTIFY COLSPAN = ROWSPAN = NOWRAP <TH> </ TH> - <CAPTION ATRIBUTE> </CAPTION> ALIGN = 62 . implicit left Alinierea conţinutului celulei pe verticală: top (sus). center.BGCOLOR= BACKGROU ND = "URL" ALIGN = VALIGN = Culoarea fondului pentru întreaga celulă (valoare RGB sau nume culoare) Imaginea de fond pentru celulă Alinierea conţinutului celulei pe orizontală (left. .

Atributele de aliniere pot fi plasate în marcajele ce delimitează liniile şi în marcajele ce definesc celulele. în pixeli. TBODY. Folosirea atributului ALIGN=right plasează tabelul în marginea dreaptă. iar textul "curge" în partea stângă a tabelului Atributele de culoare ale fondului pot fi diferite pentru orice element de tabel. THEAD. de ex. Dacă plasăm atributul ALIGN=left în marcajul TABLE. <TABLE RULES = GROUPS>.<COLGROUP> </COLGROUP > BGCOLOR = <COL ATRIBUTE> WIDTH = ALIGN = CHAR= BGCOLOR= <TFOOT> </ TFOOT> BGCOLOR = Împreună cu marcajul <col> defineşte un set de definiţii de coloane Culoarea de fond Fără atribute: aceeaşi lăţime pentru toate coloanele Lăţimea coloanei. 63 . Comenzile COLGROUP. % sau "*" Alinierea textului pentru întreaga coloană Alinierea textului faţă de un anumit caracter Culoarea de fond Pentru liniile de sfârşit ale tabelului Culoarea de fond a subsolului Comentarii utile. atunci acţionează ultima definiţie. iar în dreapta sa se afişează textul. TFOOT nu sunt neapărat necesare într-un tabel. Dacă culoare se defineşte de câteva ori. dar uneori demarcarea făcută de ele este folosită de alte marcaje. textul care urmează tabelului "curge" pe lângă acesta (tabelul este aliniat în stânga ferestrei navigatorului.

4. 64 . Explorarea posibilităţilor HTML de construiremodificare a tabelelor.2)--> </TR> <!--Sfârşitul liniei a doua--> </TABLE> <!--Sfârşitul tabelei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 8 vezi mai jos. prima coloană (elementul a(1. figura 7. coloana întâi (elementul a(2. • Exemplul 8.2)--> Linia a doua. Structurarea unui tabel <HTML> <HEAD> <TITLE> Exemplul 8</TITLE> </HEAD> <H1>Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii</H1> <TABLE BORDER=1> <!--Începutul tabelului --> <CAPTION> <!--Denumirea (titlul)tabelului --> TABELUL POATE AVEA UN TITLU </CAPTION> <TR> <!--Începutul primei linii de tabel--> <TD> <!--Începutul primei celule--> Prima linie.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a doua--> </TR> <!--Sfârşitul primei linii--> <TR> <!--Începutul liniei a doua de tabel--> <TD> <!--Începutul celulei a(2.1) --> <TD> <!--Începutul celulei a(2. Exemple de explorare Scop. a doua coloană (elementul a(1.4.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.1)) </TD> <!--Sfârşitul primei celule--> <TD> <!--Începutul celulei a doua--> Prima linie.1)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.2.1)--> Linia a doua. coloana a doua (elementul a(2.

Un tabel mai sofisticat <html> <head> <title> Exemplul 9. prima coloană Prima linie.Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii TABELUL POATE AVEA UN TITLU Prima linie. destinatia</div> </td> <td colspan="4"> <div align="center">Identificare bagaj </div> </td> </tr> <tr> <td width="19%">Familia</td> <td width="16%">Seria Pas.2)) Figura 7. rutei</td> <td width="12%">Nr. a doua coloană (elementul a(1. Rezultatul afişării exemplului 8 • Exemplul 9.Un tabel mai sofisticat </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html.1)) (elementul a(2. charset=iso-8859-1"> </head> <body bgcolor=OLIVE text=MAROON> <table width="90%" border="20" BGCOLOR=PINK> <CAPTION><H2><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></CAPTION> <tr> <td rowspan="2" width="4%">Nr.biletului</td> <td width="12%">Nr.</td> <td colspan="3"> <div align="center">Date despre pasageri.bagaj</td> <td width="13%">Greutatea(kg)</td> 65 .1)) (elementul a(1.</td> <td width="13%">Destinatia</td> <td width="11%">Nr. coloana a doua (elementul a(2.2)) Linia a doua. coloana întâi Linia a doua.

A. figura 8..</td> <td>.. <br> </td> <td>.</td> </tr> </table> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 9 vezi mai jos....D</td> <td>..</td> <td>..</td> <td>.M.</tr> <tr> <td>1</td> <td>Aioanei Petru</td> <td>A12763876 <br> </td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AA-1209 </td> <td>000001 <br> </td> <td> 25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bagrin Ion</td> <td>A12700876</td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AB-0089 </td> <td>000698 <br> </td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S.. 66 ..... </td> <td>.

Este sau nu necesară definirea lăţimii fiecărei celule? Argumentaţi răspunsul. . Numiţi câteva metode de dimensionare a lăţimii celulei. Greutatea Nr. Este definită imaginea de fond a tabelului şi a celulei. Care din ele se va afişa? 67 . Care sunt elementele de bază ale unui tabel? 2. Figura 8..3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.M... 6.A. destinatia Nr....LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021 Date despre pasageri. a liniei de tabel şi a celulei din linia data. Care sunt caracteristicile comune pentru întreg tabelul şi comenzile de definire a lor? 3. Destinatia Identificare bagaj Nr.. ... de linie şi care sunt atributele de definire a lor? 5. Este definită imaginea de fond a tabelului.biletului Nr. Care sunt cele două metode de dimensionare a tabelului? 7.D .4. . Aioanei A12763876 Moscova 7021 AA-1209 Petru Bagrin Ion A12700876 Moscova 7021 AB-0089 . de coloană.. Ce este un titlu de tabel.. 1 2 3 Familia Seria Pas. S. când sunt binevenite fiecare din ele? 8.. Rezultatul afişării exemplului 9 4. Ce caracteristici poate avea o line de tabel? O coloană? O celulă? 4.bagaj rutei (kg) 000001 25 000698 14 . Care din ele se va afişa? 9.

Exploraţi comenzile de aliniere a conţinutului unei celule. 21. 22. Care sunt posibilităţile şi comenzile de aliniere a datelor în celulă? 11. 14. Vizualizaţi documentele HTML în Explorer. Variaţi valorile atributelor marcajelor comune pentru întreg tabelul (culori şi dimensiuni ale chenarului de sus.10.faceţi ca unele celule ale titlului să se extindă pe mai multe coloane. Culegeţi exemplele nr 8 şi 9. Construiţi un tabel ce conţine toate nuanţele culorii care se pot obţine pentru R (din tripletul RGB). 17. Verificaţi acţiunea marcajelor. 25. ale textului etc) şi sesizaţi diferenţa. Referinţe 68 .5. După nr din registru selectaţi tabelul conform anexei 2. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală în jurul tabelului. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei celule de tabel. atributelor. 13. 15. Este vre-o diferenţă la afişare? Dacă nu–atunci care este sensul a două comenzi similare? Dacă da–care este diferenţa? 16. de jos. 20. 24. 18. 19. Care poate fi conţinutul unei celule? 12. În cadrul realizării sarcinii de explorare notificaţi marcajele HTML pentru construirea tabelelor. Utilizaţi nume ierarhice de coloane . Organizarea Site-ului. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală a conţinutului unei celule. În cadrul realizării sarcinii creative–realizaţi tabelele proiectate. 23. alcătuiţi tabelul sub formă de cod HTML. 4. Exploraţi comenzile THEAD şi CAPTION cu acelaşi text.

Textul marcat apare în altă culoare pe ecran şi subliniat. Text explicativ: Legătura cu fişierul solicitat se face prin selectarea textului (clic pe textul explicativ).Una dintre caracteristicile de bază ale limbajului HTML este cea de structurare a publicaţiilor într-o colecţie de documente. Un anumit cuvânt sau mai multe cuvinte consecutive pot fi marcate pentru a constitui o ancoră de legătură. Textul este afişat diferit faţă de restul documentului (colorat diferit şi subliniat). HTML permite definirea de legături şi în interiorul unui document prin intermediul ancorelor. Acest mecanism asigură navigarea în serviciul WWW. 4. Documentul la care se face trimiterea poate să fie atât pe calculatorul curent. linkurilor). Legăturile hipertext Legăturile se realizează în general prin intermediul marcajului <A> </A>. selectându-l cu mouse-ul (un click pe butonul din stânga).5. cât şi pe oricare alt calculator din reţea. între care există legături. În aşa documente trecerea de la un document la altul se face prin intermediul legăturilor (referinţelor. în acest ultim caz trebuie să se specifice în faţa numelui şi adresa URL a serverului pe care se află documentul. Tipuri şi moduri de specificare a legăturilor Localizarea specificarea: fişierului-ţintă poate fi făcută prin • • • 69 . cu următoarea sintaxă: <A HREF="nume fişier"> Text explicativ </A> unde: HREF este atributul ce conţine calea către fişierul spre care arată legătura (HREF este o prescurtare de la Hypertext Reference). va determina afişarea pe ecran a porţiunii de document sau a documentului asociat acestei legături. Nume fişier: numele fişierului sau ancorei către care se va efectua trecerea (saltul în cazul activării).1.

Referinţelor absolute - specifică întreaga cale, de la directorul de nivelul cel mai înalt şi până la documentul cerut. Referinţele absolute încep întotdeauna cu un slăsh, urmat de succesiunea directoarelor până la documentul referit. Referinţelor relative - specifică directoarele către documentul-ţintă pornind de la documentul în care se află referinţa (documentul de start). Specificarea caii se face ca în Unix, cu directoarele separate prin semnul „/”, indiferent de sistemul de operare în care lucraţi. Prin „...” se va specifica directorul aflat pe nivelul superior. Exemplu: HREF=".../imagini/buton.gif" specifică o cale relativă ce începe din directorul părinte al directorului curent, iar HREF=".../.../poze/poza1.jpg" specifică o cale relativă ce începe dintr-un director aflat cu două nivele mai sus decât directorul curent. Este recomandată utilizarea legăturilor relative ori de câte ori este posibil, pentru ca documentele să fie portabile (mutarea unui document să nu afecteze legăturile stabilite între fişierele componente). Legături interne–referinţe spre o ancoră din acelaşi fişier; şi legături externe - spre un alt fişier. Legături locale - dacă fişierele se află pe acelaşi calculator, eventual pe calculatoare din aceeaşi reţea locală. Legături îndepărtate - dacă fişierele legate se află pe calculatoare din reţele diferite (pe servere aflate la distanţă. În multe cazuri este nevoie să se creeze legături între secţiunile aceluiaşi document. Spre exemplu, atunci când documentul este o carte, un tutorial sau un curs vom simţi nevoia creării unui cuprins pentru fiecare capitol al documentului. Se va crea o legătură între fiecare temă din cuprins şi secţiunea din document care tratează acea temă. Crearea legăturilor interne se realizează prin utilizarea atributului NAME al marcajului <A>, care stabileşte un cuvânt-cheie ce identifică univoc paragraful-ţintă:
70

<A NAME="cuvânt-cheie"> paragraf-ţintă </A>. Folosirea marcajului cu atributul NAME poartă numele de ancoră. Atunci când se va face referinţă la această ancoră, documentul va fi derulat în fereastra navigatorului pana când textul dintre <A> </A> ajunge în partea de sus a ecranului. Ancorele nu sunt afişate diferit faţă de restul documentului ca în cazul legăturilor. Referirea la o ancoră în documentul de la care pleacă legătura se face în acelaşi fel ca în cazul referirii unui întreg document, adăugându-se simbolul # urmat de cuvântul-cheie din ancoră: <A HREF="nume-fisier#cuvânt-cheie"> Text explicativ </A> Exemplul de mai sus arată că este posibilă referirea la un anumit paragraf al documentului ţintă, chiar dacă acesta este local sau îndepărtat. Exemple de legături. Legătura <a href="http://www.alt-server/alt-site/fişier.html">, plasată în orice fişier din site-ul nostru, indică o legătură absolută externă. Legătura <a-href="http://www.nume-server.com/numedirector/A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătura absolută spre fişierul a12.htm din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /.. /index.html">, plasată în orice fişier din directorul A1 sau A2, indică o legătura spre fişierul index.html din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /A /a.htm">, plasată în fişierul b.htm din directorul B, indică o legătură spre fişierul a.htm din directorul A. Legătura <a href = "A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătură spre fişierul a12.htm din site-ul dat.

71

De regulă, dacă documentul este prea lung, pentru parcurgerea lui rapidă se poate defini un "cuprins" şi selectarea unui element din cuprins va determina saltul direct în porţiunea de text dorită (prin aşa-numitele ancore):
<P><A HREF = "#1.">Introducere</A> <BR><A HREF ="#2.">Elemente HTML </A> <B><A NAME = "1.">1.</A.>Introducere</B> <P> Prezenta lucrare este un ghid de explorare HTML. <B><A NAME = "2.">2.</A> Elemente HTML</B>

Selectarea textului "Introducere"(ancora "#1.") va determina saltul în cadrul documentului în locul în care este definită ancora prin NAME. Marcajele utilizate vezi tabelul 8. Exemple de explorare– vezi nr.10, 11. 4.5.2. Organizarea site-ului Organizarea Web site-ului (un şir de Web-pagini legate între ele). Site plat, cu topologia de stea complet legată, cu pagina de cap în centrul stelei, de regulă conţine un număr redus de pagini (între 5-9). Site liniar, numit şi consecutiv, reprezintă un şir înlănţuit de pagini, care conţine doar legături înainte-înapoi. Se utilizează mai rar. Arhitectura este binevenită pentru prezentări, instrucţiuni, manuale, în care materialul poate fi conceput doar în mod consecutiv. Site ierarhic (arborescent), structura căruia reflectă structura fizică a arborelui documentelor. De regulă aşa site conţine referinţe care leagă diferite frunze, ramuri a arborelui, deci în formă pură arborescentă se utilizează rar. Site cu structură combinată. De regulă la nivelul superior se utilizează structuri plate de documente (adnotări, cuprins etc.). Iar din acestea atârnă „struguri” de documente

72

-blank = încarcă pagina într-o fereastră noua. TARGET = " NUMECADRU" 73 .arborescente. Tabelul 8. fără nume. care adesea au referinţe inverse (către părinţi). -self = încarcă pagina în cadrul curent. este valoarea implicită. Definirea unei ancore HREF = "URL" NAME = "NUMEANCORA" HREF = "#NUMEANCORA " HREF = "URL # NUMEANCORA" Referinţa către o ancoră internă (din acelaşi fişier) Referinţa către o ancoră externă (din alt fişier) Numele cadrului în care va fi afişată sursa definită cu HREF valori speciale: -top = încarcă pagina într-o fereastră nouă. Frunzele acestor arbori pot fi documente plate sau liniare. Marcaje de legare a paginilor şi referinţe Instrucţiune <A ATRIBUTE> </A> Atribute Descriere Marcaj tip ancoră Referinţă hipertext (legături spre alte pagini folosind un text sau o imagine). între ghilimele nu trebuie să existe spaţii. -parent = încarcă pagina în fereastra părinte. deasupra altor ferestre de pe ecran. dacă dorim să introducem legături spre fişiere sau directoare al căror nume conţine spaţii (adică sunt formate din cel puţin 2 cuvinte) trebuie să înlocuim spaţiile cu %20.

legăturile vor funcţiona şi în timp ce construim site-ul într-un director pe hard-disc. Am putea plasa toate fişierele în acelaşi director (pe hard-disc sau la adresa www.nume-server. În cazul unui site de dimensiuni mici. dacă vom dori să mutăm site-ul pe un alt server.nume-server. Este folositor dacă în fişier avem majoritatea legăturilor relative spre celalalt site şi site-ul este administrat tot de dvs. ar trebui să înlocuim http://www. nu trebuie să modificăm nimic.alteservere.com/nume-director/).com/alt-site/": putem specifica legături relative spre fişiere situate pe alt site de pe alt server. 74 . (altfel se poate schimba structura site-ului sau denumirea fişierelor sau directoarelor fără să ştiţi şi legăturile vor deveni invalide) Putem defini ancore şi cu ajutorul instrucţiunii id = nume-ancoră.nume-server. Dacă am avea legături absolute pentru fiecare. care conţine doar câteva pagini (fişiere). nu avem nevoie de o organizare mai complicată a site-ului (cu multe directoare).<BASE ATRIBUTE> HREF = "ALT-URL" "alt-URL"= "http://www. care se poate ataşa ca atribut aproape oricărei instrucţiuni. nume-nou-server. Referinţele relative au câteva avantaje: avem mai puţin de tastat în codul sursă: nu mai tastăm http://www. Mouse-ul plasat deasupra unei legături face să apară pe bara de stare (deasupra butonului "start") adresa/directorul/ fişierului accesat de acea legătura.com cu http://www. • • • Comentarii utile.com.com/nume-director pentru fiecare legătură în parte.

htm">Introducerea imaginilor si sunetelor</a></li> <li><a href="c6. în scopul facilitării administrării.Cuprins de primul nivel(index) </title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="back.Crearea legaturilor si ancorelor 4. Recunoaşterea structurilor de bază ale unui site.htm">Introducerea frame-urilor si formelor</a></li> </ol></center> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 10 vezi mai jos.3.jpg"> <h1 align="left"><font color="#0000CC">Compendu pe</font></h1> <h1>HTML</h1> <ol> <li><a href="c1. Cuprins (de primul nivel) <html> <head> <title>Exemplul 10.htm">Crearea legaturilor si ancorelor</a></li> <li><a href="c4.Realizarea efectului marquee 7.Elemente textuale 3.Pentru site-uri complicate.Introducere 2.Formarea tabelelor 5. de legare a textelor. Exemple de explorare Scop. figura 9. 4.htm">Realizarea efectului marquee</a></li> <li><a href="c7. Rezultatul afişării exemplului 10 75 .Introducerea frame-urilor si formelor Figura 9.htm">Elemente textuale</a></li> <li><a href="c3.5. se recomandă a avea câte un director pentru fiecare din tipurile de obiecte. Planificarea site-ului individual.htm">Formarea tabelelor</a></li> <li><a href="c5.htm">Introducere</a></li> <li><a href="c2. Compendu pe HTML 1.Introducerea imaginilor si sunetelor 6. studierea marcajelor de organizare a referinţelor. Exemplul 10.

figura 10. intre marcajele <BR> HEAD si /HEAD..3"><b>Alineate</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.1.">2.content perechi.. Elemente textuale </h3> <ul> <li><a href="#2.1"><b>Divizori</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. ancore</title> </head> <body> <h3> 2.4"><b>Liste </b></a></li> <li><a href="#2. Cuprins de nivelul II. ancore <html> <head> <title> Exemplul 11. exista mai multe marcaje META. <BR>cu atribute name .1"><b>Ancore</b></a><b> </b></li> <li><a href="#3. Cuprins de nivelul II.2"><b>Blocuri de structura</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#2.Titlui paginii </a> </h4> <p>:In general in antetul unei pagini Web.2.2.2.Elemente textuale</a> </h4> In continuare urmeaza textul sub titlul 2.2.5"><b>Tabele </b></a></li> </ul> </li> <li><a href="3"><b>Crearea legaturilor</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#3.Exemplul 11.1">2. 76 .2"><b>Legare de texte </b></a><b> </b></li> </ul> </li> </ul> <h4><a name="2.1"><b>Titlul paginii </b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.</p> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 11 vezi mai jos.. <h4><a name="2.2.2"><b>Titluri si subritluri</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.

Care este comanda ce permite afişarea conţinutului referinţei într-o fereastră bine determinată? 8. Figura 10. Elemente textuale • Titlul paginii • Blocuri de structura o Divizori o Titluri si subtitluri o Alineate o Liste o Tabele • Crearea legaturilor o Ancore o Legare de texte 2.exista mai multe marcaje META. 2. 2..5.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. o referinţă? Ce este o ancoră? O referinţă locală? Prin ce diferă referinţele interne de cele externe? Prin ce diferă referinţele absolute de cele relative? Care sunt avantajele referinţelor relative? Comentaţi afirmaţia „Toate legăturile îndepărtate sunt externe.. 5.1. 3. dar nu şi invers”.Elemente textuale In continuare urmeaza textul sub titlul 2.2. 4. Rezultatul afişării exemplului 11 4. 7. 6. Cum se va scrie un spaţiu în identificarea referinţei? 77 . intre marcajele HEAD si /HEAD.. Ce este o legătură. cu atribute name-content perechi.Titlui paginii In general in antetul unei pagini Web.

În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcaje şi noţiuni noi.6. conform temei curente. precum şi pregătirea obiectelor. filme (video). ci şi pentru a sublinia şi îmbunătăţi mesajul transmis de publicaţia electronică. fotografii. obiecte sonore(audio). 13. Operarea cu obiecte Scop.htm. scheme. Care structuri de site-uri sunt răspândite? 11. Exploraţi posibilităţile comenzii id = nume-ancoră. Imaginea este un fişier de tip . Construiţi referinţele din cuprins spre paginile site-ului şi din fiecare pagină a site-ului spre cuprins.gif sau . Textul care însoţeşte imaginea poate fi aliniat relativ la marginea superioară sau inferioară a imaginii sau în dreptul mijlocului imaginii (alinierea la marginea superioară este implicită).xbm (format X BitMap) care poate să se găsească pe oricare din serverele WWW din reţea.1. 78 . 4. 15. Imaginile pot fi incluse intr-un document ca elemente de tip caracter. textul încadrând sau nu imaginea. Alcătuiţi cuprinsul site-lui de explorare a HTML în pagina index. În cadrul realizării sarcinii creative . desene. ataşarea lor la site-ul creativ. 12.9. 14. Familiarizarea cu problemele legate de includerea în componenţa site-ului a diverselor obiecte cum ar fi imagini. Introducerea imaginilor Cele mai spectaculoase efecte sunt obţinute atunci când pagina conţine imagini. Ce este un site? 10. 4.6. însă nu numai ca aspect decorativ.construiţi cuprinsul site-ului.

cu afişarea imaginii doar la cerinţa explicită a utilizatorului. Exemple de explorare– vezi nr 12. mai ales dacă au o dimensiune mare. Atunci când dorim să inserăm în document mai multe imagini de mari dimensiuni (un album. Marcaje de includere a imaginilor Instrucţiunea <img atribute> Atribute src = "url" alt = "text" Descriere Marcajul de includere a imaginii Adresa fişierului grafic (url absolut sau relativ) Textul alternativ care este afişat celor care navighează fără imagini 79 . încetinesc încărcarea paginii. O serie de gif-uri animate interesante puteţi găsi pe site-ul www. De cele mai multe ori este preferabil să nu folosim imagini interne. O imagine poate fi declarată ca legătura către alt document HTML. Imaginile externe se introduc prin stabilirea unui link către fişierul-imagine: <A HREF="tom3. de exemplu). În ultimul caz în locul imaginii poate fi afişat un text alternativ (atributul „alt”).jpg"> Poza externă </A> Se obţine următorul link: Poza externă.Încărcarea imaginilor durează. deoarece.com. lucru contraindicat (nu e bine să abuzezi de timpul şi aşa limitat al vizitatorului). Marcajele utilizate vezi tabelul 9. din care cauză unele navigatoare permit setarea lor cu sau fără afişarea imaginilor. iar printr-un clic pe imaginea respectivă să se facă încărcarea imaginii în mărime naturală. este bine să folosim un tabel în celulele căruia să afişăm imaginile micşorate (prin precizarea lăţimii şi înălţimii).animfactory. Tabelul 9.

wav. Aşa-zisele mp3-uri sunt fişierele cele mai utilizate pentru stocarea melodiilor.mp3. middle (mijloc).au.. sau linia de contur Spaţiu pe orizontală în jurul imaginii (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul imaginii (în pixeli) height = width = border = hspace = vspace = <caption>. . . pentru că asigură o compresie şi o redare bună. în timp ce aceeaşi melodie în format mp3 va avea 3-5 MB !!! 80 . left (stânga = implicit).mid .align = Alinierea imaginii în pagină: right (dreapta). De exemplu. 4. Formatele uzuale de reprezentare a sunetelor permit lucrul cu fişiere cu extensiile: . Alinierea elementelor din jurul imaginii: top (sus).6..2. Titlul imaginii </caption> Notă: Folosiţi întotdeauna atributele width şi height (exprimate în pixeli): ele rezervă în pagină un spaţiu cu lăţimea şi înălţimea specificate şi permit afişarea paginii şi a textului înainte de recepţionarea imaginii de la server. o melodie de pe un CD audio obişnuit necesită cam 30-60 MB. Introducerea sunetelor In documentele HTML se pot introduce şi fişiere care conţin sunete. folosindu-se marcajul <a> pentru crearea unui link spre fişierul extern. bottom (jos) Înălţimea imaginii (în pixeli sau %) Lăţimea imaginii (în pixeli sau %) Mărimea chenarului din jurul imaginii (în pixeli).

Dacă dorim să includem o secvenţă audio în paginile noastre. respectiv înălţimea panoului de control. dar se pot specifica amândouă astfel <img start=fileopen. Width=mărime şi Height=mărime . Implicit este fileopen.6.indică momentul startului clipului. start=# . Dacă dorim să rulăm un videoclip în paginile noastre.precizează lăţimea.introduce în pagină sunete de fond. Autostart=true / false . folosind marcajul de bază img. de mărimi specificate. Formatul uzual de reprezentare a videoclipurilor au extensia . Controls=console / smallconsole . AU şi MIDI.permite stabilirea volumului sunetului.avi. Bgsound .3.avi". Loop=true / false . Poate fi fileopen sau mouseover. mouseover>. 4. poate fi folosit doar în IE.permite inserarea unei secvenţe audio. Sunt permise formatele WAV. Volume=număr . altfel o singură dată. Atributele marcajului sunt: SRC = "nume-fisier" . nu este redată melodia decât prin apăsarea butonului Play. vom putea folosi unul dintre următoarele marcaje: Embed .specifica numele fişierului (calea) ce conţine secvenţa audio.dacă valoarea este „true” va reda sunetele la neşfârşit. În pagină va fi afişat un panou de control. De exemplu: 81 . valoarea permisă fiind între 1 şi 255.numele fişierului ce conţine videoclipul. dotat cu butoane Play şi Stop. Introducere videoclipuri In documentele HTML se pot introduce şi manipulări cu videoclipuri (doar în IE). vom putea folosi unul dintre următoarele atribute ale marcajului IMG: dynsrc="url.dacă valoarea este „false”.permite afişarea normală sau respectiv redusă a panoului de control.

care sunt valorile posibile? 7.AVI" start=mouseover>. 82 . imagini cu alinierea unui text la mijloc. Care este comanda de titlu a unei imagini? 5. Modificaţi conturul imaginii. Ce atribute se pot utiliza la redarea sunetelor. Dacă <loop=infinite> clipul va bucla la nesfârşit.Bucla. Loop = # . Un alt exemplu: <img src="SAMPLE-S. 11. la marginea de sus. Care sunt funcţiile instrucţiunii img? 2. loopdelay=# .6.AVI" loop=3 loopdelay=250>.AVI" loop=3>. spaţierea verticală şi orizontală.Întârzierea în milisecunde.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Ce atribute se pot utiliza la rularea videoclipurilor.GIF" dynsrc="SAMPLES. de jos. sunetelor.GIF" dynsrc="SAMPLE-S. 4. Ce medii pot fi utilizate pentru construirea imaginilor.o singură dată. Ce tipuri de obiecte pot fi ataşate la site cu ajutorul comenzii img? 3. videoclipurilor? 9. De exemplu: <img src="SAMPLE-S. Cum poate fi poziţionată o imagine? 4. Exploraţi comanda de declarare a imaginii. Care este comanda liniei de contur a unei imagini? 6. Este valoarea implicită. care sunt valorile posibile? 8.<img src="SAMPLE-S.GIF" dynsrc="SAMPLES. Ce periferice sunt necesare pentru rularea clipurilor? 10. dacă <loop=1> .

În cadrul realizării sarcinii creative– specificaţi/acordaţi obiectele pentru includerea lor în Web site-ul individual. numită "script" care poate fi efectuată în câteva limbaje de programare ca: JavaScript. 17. Perl. Ataşaţi obiectele construite la site-ul construit.1. forme de intrare) sunt destinate pentru introducerea unor informaţii în timpul vizitării paginii. Operarea cu formulare 4. Exploraţi atributele comenzii de includere a unei melodii. 4. 13. listelor sau tabelelor. În cadrul marcajului FORM operatorul are posibilitatea de a găsi tot ce doreşte în afară de un alt operator FORM. C++ etc. în funcţie de mecanismul care a fost implementat în programul de tratare a formelor. Construiţi obiectele specificate în mediile respective. Exploraţi atributele comenzii de rulare a unui videoclip. Completarea şi înregistrarea unui astfel de formular determină memorarea intrun fişier a datelor introduse de utilizator în fiecare câmp sau. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcajele şi noţiunile noi. Marcajele utilizate pentru construirea formularelor vezi tabelul 10.7. conform temei curente.12.7. care apoi se vor prelucra de o altă programă. Java. 15. 16.Maracje utilizate Formularele (forme de colectare a datelor. 14. Exemple de explorare–vezi nr 12-13. Formularele sunt compuse din câmpuri de intrare în cadrul paragrafelor. în cea mai mare parte expedierea datelor prin poşta electronică. Colecţii de 83 .

7.3.scripturi utile vezi referinţele bibliografice.1. precum şi la sfârşitul p. Marcaje de operare cu formulare Destinaţia Definirea formularului Încărcare fişier Definire câmp Input Nume câmp Valoare câmp Apăsat? Dimensiune câmp Dimensiune maximă Listă de selecţie Nume listă Număr de opţiuni Opţiuni multiple Opţiune Opţiune implicită Dimensiune fereastră Sintaxa <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM> <FORM ENCTYPE="multipart/formdata"> </FORM> <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD | CHECKBOX|RADIO|IMAGE| HIDDEN|SUBMIT|RESET”> <INPUT NAME="***"> <INPUT VALUE="***"> <INPUT CHECKED> <INPUT SIZE=?> <INPUT MAXLENGTH=?> <SELECT></SELECT> <SELECT NAME="***"></SELECT> <SELECT SIZE=?></SELECT> <SELECT MULTIPLE> <OPTION> <OPTION SELECTED> <TEXTAREA ROWS=? COLS=? ></TEXTAREA> 84 Comentariu Pentru checkbox şi radiobutoane În caractere În caractere Lista din care se poate selecta opţiunea dorită Când lista este definită separat Elemente ce pot fi selectate Se afişează Pentru Input text . Tabelul 10.

a.această metodă adaugă conţinutul la forma existentă. şi trebuie să aibă un atribut de nume NAME unic într-un document. e. METHOD .la utilizarea acestei metode conţinutul formei existente se transmite nu ca o parte a URL dar ca un corp al acestei utilizări. INPUT de tip "checkbox" defineşte căsuţe de tip on/off. f. SELECT. Fiecare câmp al formularului este definit printr-un element INPUT. INPUT se caracterizează de asemenea de atributul TYPE. GET. d. INPUT de tip select–afişează o listă din care se poate alege unul sau mai multe valori. Denumirile celor mai răspândite obiecte sunt: a. INPUT de tip "text" –aria de introducere a textului. INPUT de tip "image" . TEXTAREA.imagine pe care se poate de apăsat un click şi să se realizeze nemijlocit ceea ce trebuie să facă această formă. Implicit se foloseşte metoda POST. b. b. c. se folosesc următoarele atribute: INPUT. Acest atribut funcţionează numai în cazul utilizării metodei POST. Această metodă depinde de cum lucrează serverul. Pentru a realiza interfaţa în cadrul lui FORM.specifică tipul codificării conţinutului formei existente.indică metoda utilizată pentru transmiterea conţinutului formei pe server. INPUT de tip "submit" defineşte butoane prin care se lansează anumite programe (ex: rememorare formular). ENCTYPE . 85 . POST.Nume fereastră Spaţiere text <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA> <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTU AL|PHYSICAL></TEXTAREA> ACTION . INPUT de tip "password" –aria de introducere a password-ului.indică unde se va transmite conţinutul formei după confirmare.

(incluzând INPUT şi TEXTAREA elemente). VALUE poate fi utilizat pentru scrierea deasupra butoanelor. MULTIPLE . c. h. eventual şi cu linii de derulare.dimensiunea ferestrei de opţiuni. • Exemplu 12. Atribute: NAME .numele (simbolic) al opţiunii alese. In cadrul SELECT se permite folosirea atributelor: a. b. dar pentru checkbox şi radiobutoane semnifică apăsarea lor. Atributul VALUE .2. A 4. În cadrul <FORM>. INPUT de tip "radio" –buton ce poate lua starea fie on fie off.. Cea mai simplă formă <HTML> 86 .definirea nu e obligatorie.7. SELECT are marcaje de început şi sfârşit. ROWS . SIZE .. TEXTAREA ne permite vizualizarea unei ferestre de introducere cu mai multe linii. Atributul NAME este numele simbolic unicat al câmpului formei date.valoarea pe care o are câmpul dat.numărul liniilor ariei de introducere(lungimea). Explorarea posibilităţilor HTML de colectare a datelor.</FORM>. d.indică că se pot selecta mai multe opţiuni. Exemple de explorare Scop.g. poate fi inclus SELECT.numele simbolic al ariei de introducere.numărul coloanelor (lăţimea). CHECKED . Spre deosebire de INPUT. OPTION pentru definirea elementelor de liste. COLS . INPUT de tip "reset" –butonul care se foloseşte pentru reiniţializarea formularului. NAME .

: </font></big> <font color=red> <P>Nume. Rezultatul executării exemplului 12 • Exemplul 13. Figura 11. luna si anul nasterii:<br><option><INPUT size=30> <P><I>Locul nasterii: <SELECT name=RAION> <OPTION selected>Basarabeasca<OPTION>Chisinsu<OPTION>Causeni<OPTION> Cahul<OPTION>Cainari<OPTION>Criuleni<OPTION>Calarasi <OPTION>Camenca<OPTION>Edinet<OPTION>Falesti<OPTION> 87 .<HEAD> <TITLE> Exemplul 12... prenume:<br><option><INPUT size=30> </B><BR><BR> Jenul: <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="male" checked>masculin <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="female">feminin<BR> <p>Data. Cea mai simpla forma </TITLE> </HEAD> <H1>Cea mai simpla forma </H1> <FORM ACTION="pr0008. la capitolul III."> </FORM> <!--Sfirsitul formei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 12 vezi mai jos.. Formă de introducere a datelor <HTML> <head> <title>Exemplul13..html"> <!--Inceputul formei--> <INPUT TYPE=submit VALUE="Inapoi. Introducere date</title> </head> <BODY bgcolor=pink> <big><font color=blue>Introduce-ti datele despre dvs. Cea mai simpla forma Inapoi. figura 11. la capitolul III.

7. (forma recomandată–vezi compartimentul. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Demonstraţi înregistrarea vizitatorilor site-ului.M.Colecţii de scripturi utile vezi referinţele bibliografice.E.M<O PTION>USAM <OPTION>Acad.7.T.de Politie<OPTION>Acad. 10.1). precum şi la sfârşitul p.<OPTION>A. 5. Prin ce diferă un radio-buton de un buton checkbox? 8.<OPTION>U. 4. În cadrul realizării sarcinii creative elaboraţi codul HTML al formei de înregistrare a vizitatorilor site-ului dvs.1. Care sunt elementele definitorii ale unui formular? La ce servesc formularele? Cine şi cum stochează / prelucrează datele colectate? Care sunt cele mai răspândite tipuri de INPUT? La ce servesc elemente SELECT? De ce în cadrul formei identificatoarele câmpurilor trebuie să fie unicate? 7.S. În cadrul realizării sarcinii de explorare descrieţi marcajele HTML de construire a formularelor de introducerecolectare date. 6.3.Floresti<OPTION>Dubasari<OPTION>Durlesti<OPTION>Leova<OPTIO N>Nisporeni<OPTION>Ungheni <OPTION>Alte</OPTION></SELECT> <P>Locul de studii: <BR><SELECT multiple name=VUZ> <OPTIONSELECTED>U. 3.S. 9.M. anexa nr.3. figura 12. de transport<OPTION>ULIM <OPTION> Alta institutie </OPTION></SELECT> </font><BR><BR> <input type="submit" value="ok"> <input type="reset" value="cancel"> </FORM> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 13 vezi mai jos. Date generale. 4. 88 . 2.

fereastră). FERESTRE (CADRE. Rezultatul executării exemplului 13 4.Figura 12. O practică frecventă printre creatorii de site-uri este aceea de a utiliza două frame-uri verticale: în fereastra stângă se află de obicei butoane. FRAME) O altă modalitate de structurare a unui document hypermedia este împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame–cadru. în fiecare dintre acestea rulând diferite documente (fişiere).8. prin a 89 .

iar pentru altele . Specifică dacă cadrul definit cu FRAMESET are sau nu chenar: yes sau no. Definitivarea (conţinutului şi formei) site-urilor de explorare şi creativ. deci mai bine le specificaţi dvs. pentru că nu ştim ce browser (cu ce valori setate ca implicite) foloseşte vizitatorul. dar cu valori diferite. IE 5). 4. dacă îl folosiţi împreună cu border.valoarea lui border (ex. Netscape 4. Marcaje de operare cu ferestre Instrucţiune <frameset atribute> </frameset> Atribute cols = rows = Descriere Definirea împărţirii paginii în cadre Numărul şi mărimea relativă a coloanelor Numărul şi mărimea relativă a liniilor Mărimea chenarului (pixeli). Tabelul 11. Comenzi de construire a cadrelor Comenzile necesare pentru construirea ferestrelor vezi tabelul 11.căror apăsare se face legătura cu o anumită secţiune a site-ului.51) border = frameborder = framespacing = 90 . implicit yes Mărimea spaţiului dintre cadre (pixeli). În general nu dorim chenar şi folosim border =0 împreună cu framespacing =0 şi frameborder =no. Scop: Explorarea posibilităţilor divizării ecranului în ferestre. pentru unele browsere primează valoarea lui framespacing (ex.8.1. afişarea făcându-se în fereastra din dreapta.

<frame atribute> src = " url " name = Definiţia unui cadru Sursa cadrului Numele cadrului. auto (dacă este nevoie). utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Înălţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Lăţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Specifică dacă cadrul definit cu IFRAME are sau nu chenar (yes sau no. implicit "auto" scrolling = noresize marginheight = marginwidth = <noframes> </ noframes> <iframe atribute> </ iframe> src = " url " name = height = width = frameborder = scrolling = 91 . implicit "auto" Pentru a nu redimensiona trăgând de chenar (doar dacă există chenar ) Spaţiu deasupra şi sub un cadru (pixeli) Spaţiu la stânga şi la dreapta unui cadru (pixeli) Secţiunea de pagină afişată de către navigatoarele ce nu pot interpreta cadre Cadru intern (doar IE) Sursa cadrului Numele cadrului. no (nu). no (nu). implicit yes) Opţiuni pentru bara de derulare : yes (da). auto (dacă este nevoie). utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Opţiuni pentru bara de derulare: yes (da).

BORDER=numar-pixeli specifică ce grosime să aibă chenarul (valabil doar pentru Netscape) BORDERCOLOR=culoare specifică ce culoare să aibă chenarul. Dacă un document hypermedia este structurat folosind frameuri. (valabil doar pentru Netscape) 92 . De exemplu: <FRAMESET COLS="30%. iar a doua restul. iar in frame-ul drept se va afişa fişierul fisier2. 10%.</body>.În continuare aducem unele comentarii asupra utilizării. se va utiliza atributul ROWS în locul atributului COLS.. 40%. atunci se va renunţa la marcajele ce definesc corpul documentului <body>. Frame-ul poate fi redimensionat de vizitatorul paginii cu ajutorul mouse-ului. 30%" (împărţire în patru zone verticale).. Dacă se doreşte împărţirea documentului în zone aşezate invers (pe linii). Marcajul <FRAMESET> poate fi utilizat în conjuncţie cu următoarele atribute: FRAMEBORDER="yes|no" specifică dacă bordura (chenarul) frame-ului este sau nu vizibilă.htm"> <FRAME SRC="fisier2.70%". specificând procentul din aria ferestrei navigatorului: COLS="20%. aşa cum apare în exemplu. prima ocupând 30% din fereastra navigatorului.htm.htm. În primul frame se va afişa conţinutul fişierului fisier1. Nu este obligatoriu să se folosească "*". Se poate realiza împărţirea documentului în mai multe frame-uri. corectă fiind şi forma: COLS="30%.*"> <FRAME SRC="fisier1. dacă nu se specifica atributul NORESIZE.htm"> </FRAMESET> În exemplul de mai sus s-au creat două zone "verticale". despre care vom vorbi mai tarziu.

cadre)? 2. 93 . În cadrul lucrării de explorare notaţi marcajele principale pentru construirea cadrelor. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. nu puteau afişa documente ce conţin frame-uri. dacă este necesar. 9. Când se afişează bara de scrolling într-un frame? 7. Notă: Navigatoarele mai vechi. 10. Chenarul cadrului este vizibil totdeauna sa nu? 4. Când este binevenită împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame.8.SCROLLING="yes|no|auto" stabileşte dacă se afişează sau nu bara de scroll într-un frame. iar conţinutul . Definitivaţi structura site-ului creativ. Cum se poate interzice redimensionarea frame-ului? 8. realizaţi cadre. 4. Valoarea auto determină afişarea barei de derulare atunci când este cazul (adică informaţia nu se poate „încadra” în întregime) NORESIZE . Ce subtilităţi pot apărea la utilizarea marcajului FRAME? 6.nu permite redimensionarea frame-ului de către utilizator.2. Chenarul cadrului există totdeauna sa nu? 5. precum şi navigatoarele "mod text" asemănătoare cu lynx din Linux.în cadrul de dreapta. Care este diferenţa dintre structurarea ferestrei navigatorului în cadre prin intermediul unui tabel şi a marcajului FRAME 3. de 20%. Afişaţi cuprinsul de nivelul I al compendiului într-un cadru de stânga.

ciclic cu o viteză stabilită.are valorile aproximativ între 1 şi 100. poate fi utilizat un fond special.. </marquee> simplu <marquee>Bine ati venit!</marquee> Atribute de scroll Directia <direction=#> #=left(stânga).9. Elementul <marquee> . Realizarea efectului Marquee Efectul marquee reprezintă un efect de mişcare a textului pe ecran de la stânga la dreapta şi invers. ALTE ELEMENTE 4. Cea mai bună este însuşirea mecanismului funcţionării marcajului marquee pe baza exemplelor de mai jos. Exemple. se pot contura marginile afişării.1. right(dreapta) <marquee direction=left>Bine ati venit!</marquee><P> <marquee direction=right>Bine ati venit!</marquee> Valoare Scroll <scrollamount=#> Atributul scrollamount . De exemplu: <marquee scrollamount=50>Bine ati venit!</marquee> Intarziere Scroll <scrolldelay=#> <marquee scrolldelay=500 scrollamount=100>Bine ati venit! </marquee> 94 . sau grupate în cadrul unei pagini.. Textul are atributele de lungime şi înălţime: width si height. reprezintă viteza cu care se va mişca textul pe ecran. pentru a sesiza diferenţa.4. de jos în sus şi invers.9. care pot fi executate separat.

alternate Scroll este mişcarea obişnuită a textului dintr-un capăt în altul. Alternate reprezintă mişcarea textului de la o margine la alta. indică numărul maximal de mişcare a textului <marquee loop=3 width=50% behavior=scroll>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=slide>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=alternate>Bine ati venit! </marquee> ] Aliniere <align=#> #=top(sus). slide.Comportamentul sau felul de mişcare a textului <behavior=#> #=scroll. Slide este mişcarea textului dintr-un capăt în altul oprindu-se în cel din urmă. bottom(jos) <font size=6> <marquee align=# width=200>Bine ati venit!</marquee> </font> Culoare fond <bgcolor=#> #=RRGGBB sau nume <marquee bgcolor=aaaaee>Bine ati venit!</marquee> Dimensiune text rulant <height=# width=#> <marquee height=40 width=50% bgcolor=aaeeaa> Bine ati venit! </marquee> Marginile mişcării <hspace=# vspace=#> Bine <marquee hspace=20 vspace=20 width=150 bgcolor=#ffaaaa align=middle> Ati Venit!</marquee> Salutari din Moldova. middle(mijloc). 95 . <marquee behavior=scroll>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=slide>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=alternate>Bine ati venit!</marquee> Bucla <loop=#> #=număr sau infinit.

de durată.0 au apărut specificaţiile pentru modele de stiluri.13. Modelele de stiluri pot fi aplicate în mai multe moduri: a) Intern: atributele din tabelul 12-13 sunt specificate în interiorul marcajului de deschidere al fiecărei instrucţiuni. Modele de stiluri În specificaţiile HTML 4. Notă: Nu vă lăsaţi prea mult atraşi de patima clipirii! Multă clipire. culoarea şi mărimea textului puteau fi date cu instrucţiunea "font" şi cu atributele sale: "face". Marcajul utilizat are sintaxa <BLINK> text </BLINK> Exemplu: <BLINK> Pe curând! </BLINK> va duce la clipirea textului inclus.9. "color".CSS). b) Specificate în antetul fişierului: specificăm la începutul unui fişier diverse atribute pentru mai multe stiluri de text. folosind atributele din tabelul 12. "size".css astfel încât poate fi apelat de orice alt fişier de pe 96 .9. 4. poate fi supărătoare şi dăunătoare.4.3. c) Extern: atributele pentru diverse stiluri sunt specificate într-un fişier special (pe care îl putem construi cu un editor de texte (Notepad) şi îl salvăm ca fişier de tip text cu extensia . Modelele de stiluri pot fi aplicate aproape oricărei instrucţiuni.2. Text clipitor Pentru a atenţiona vizitatorul asupra unui fragment de text se poate utiliza clipirea lui. cunoscute ca Modele de Stiluri în Cascadă (Cascading Style Sheets . este cel mai neeconomic mod. acele stiluri le putem folosi de mai multe ori în corpul acelui fişier fără a mai specifica şi atributele. Până la acea dată forma.

Unele atribute din tabelul 12-13 pot fi specificate şi sub o forma prescurtată. Tabelul 12. mai ales pentru site-uri mari.site. nu cea prescurtată. iar altele să poată fi aplicate cu mai multe instrucţiuni. pixeli(px) 97 . numai pentru stiluri Specifică un anumit stil Specifică un anumit stil Tabelul 13. inch(în). centimetri(cm). Putem face chiar ca un anumit stil să poată fi aplicat numai cu o anumită instrucţiune. Elementele stilurilor Atribut background color font-family font-size Descriere Imagini sau culori de fundal Culoarea textului Tipul fontului Dimensiunea fontului Valori URL-ul (imaginii) sau culori date prin nume sau valoare RGB Nume sau valoare RGB Numele fontului sau al familiei de fonturi Dată în puncte(pt). Comenzi de definire a stilurilor Instrucţiune Atribute <style> </style> <span> </span> type= class= id= Descriere Specifică în antet caracteristicile stilurilor În general Cascading Style Sheets: "text/css" Marcaj generic. În aşa caz folosiţi forma explicită. Se poate întâmpla ca unele caracteristici specificate sub forma prescurtată să nu funcţioneze. Este modul cel mai recomandat.

solid. light. demi-light. medium. inch(in). centimetri(cm). double. justify text-align textdecoration None (neevidenţiat). pixeli(px) None. pixeli(px) Dată în puncte(pt). right(dreapta). pixeli(px) line-height margin-left margin-right margin-top Dată în puncte(pt). inch(in). ridge. demi-bold. pixeli(px) Nume sau valoare RGB text-indent border-style border-width Grosimea chenarului border-color Culoarea chenarului 98 . inch(in). dotted.font-style font-weight Text cursiv Grosimea fontului Distanţa dintre liniile de bază ale textului Distanţa faţă de marginea din stânga a paginii Distanţa faţă de marginea din dreapta a paginii Distanţa faţă de textul precedent sau faţă de marginea de sus a paginii Alinierea textului Normal. bold. dashed. procent(%) Dată în puncte(pt). pixeli(px). inch(în). centimetri(cm). italic Extra-light. inch(în). centimetri(cm). outset Dată în puncte(pt). italic(cursiv). line-through(tăiat) Distanţa primului rând faţă de marginea din stânga Tipul chenarului Dată în puncte(pt). centimetri(cm). pixeli(px) Left(stânga). Evidenţierea textului underline(subliniat). extrabold Dată în puncte(pt). groove. centimetri(cm). center(centru). inch(in). centimetri(cm). inset.

color: rgb(51.} body{color: rgb(0. color: white.51). care ar instala aceiaşi parametri pentru ambele site-uri.102). background-color: rgb(255.51). color: black.} h3{ color: rgb(51.51).51).0.51.} a:active{color: rgb(153.51).51.} HR{ color: rgb(51.51).} BUTTON{background-color: rgb(51.51.0). border-color: rgb(51.} h5{ color: rgb(51.51.} h4{ color: rgb(51.css (definirea culorilor) a:link{color: rgb(102.} h1{ color: rgb(51.} TH{ color: rgb(51.Notă: 72 pt=1 inch = 25. un font de dimensiunea 14 pt înseamnă că sunt 14 puncte între partea superioară a literei M sau h şi partea inferioară a literei g sau y.} h6{ color: rgb(51.51).4 mm.51.51.} LEGEND{color: rgb(51.0.51.0. marquee{color: rgb(51.255.51.0).} SELECT{border-color: rgb(0.0).} TABLE{ table-border-color-light: rgb(51.51). 99 .102.51.51. • Exemplul 14.} TD{ border-color: rgb(0.} h2.} FIELDSET{border-color: rgb(0. border-color: rgb(0.} a:visited{color: rgb(51. color: black.0.51).51.0.0).102).51.51.0).102).} TEXTAREA{border-color: rgb(0.51.0. Fişierul color.51.0.0).51).0).255).0).0. color: black. Demonstraţi acţiunea lui.} CAPTION {color: rgb(51.} În cadrul sarcinii de explorare şi creative construiţi şi utilizaţi un fişier CSS.0.0).51).51). table-border-color-dark: rgb(0. border-color: rgb(0.51).

Accesibilitatea Web-paginii Accesibilitatea Web-paginii presupune că. în mod automat. Graficul cel mai mare trebuie să ocupe zona centrală a paginii. dacă nu toţi. 100 . pentru a fi accesibilă tuturor potenţialilor vizitatori.1.5. În cazul în care la un moment dat o pagină v-a impresionat prin modul în care arată. în acea zonă. e bine să cunoaşteţi careva reguli la construirea Web-paginilor: Echilibrarea paginii. ori uniform de-a lungul uneia dintre laturile paginii. Este inadecvat să atragem atenţia spre un singur colţ al paginii prin folosirea. Webpagina trebuie să fie compatibilă cu standardul HTML. Orice abatere presupune. nu vă fie frică şi salvaţi-o. fără erori sau alte impedimente. Diferenţa de tonalitate între diverse elemente trebuie riguros produsă. Aceste zone trebuie plasate ori în centrul paginii. puteţi câştigă ceva experienţa. Oricum. Aranjarea în pagină Cea mai bună experienţă se obţine navigând pe Internet. Într-o reţea atât de eterogenă cum este Internetul.2. Navigarea uşoară şi naturală. fără o ierarhie prea adâncă şi fără fundături. să poată să o şi facă. SFATURI UTILE 5. Senzaţia de dezechilibru al unei pagini dată de aglomerarea într-o anumită zonă a mai multor elemente şi prezenţa în alte zone a unor spaţii goale este destul de neplăcută. a unor culori puternic contrastante cu fondul. pierderea unei părţi din aceşti vizitatori. 5. Apoi în regim offline puteţi studia modul în care a fost făcută acea pagină. cel puţin majoritatea covârşitoare a celor care încearcă să viziteze pagina.

a. În primul rând.m. Nu există o soluţie unică. Navigarea în interiorul paginii Poate cel mai important lucru la un site Web. nu în ultimul rând. Pentru că o pagină trebuie să transmită informaţie. care trebuie legate direct din pagina de logo. Cu toate că folosirea opţiunii ALT a marcajului IMG este de multe ori benefică şi recomandată. aplicarea unei structuri ierarhice în cadrul site-ului.3. să fie concisă. de exemplu în spatele enumerărilor sau a liniilor este de preferat să existe ceva de tipul "---" decât un cuvânt. care nu. logic împărţită şi să ţină cont de publicul pe care îl vânează. Fişierele lungi ar fi bine să fie sparte în bucăţi logice.d.d. pe idei. este uşurinţa cu care utilizatorul se deplasează în interiorul lui. În spatele imaginilor tag-ul ALT este preferabil să conţină denumirea şi nu descrierea link-ului respectiv. dar şi dificil de realizat.a. sunt şi cazuri când aceasta este contraindicată. ce caută el în pagină. însă este necesar ca acest stil să se păstreze până la sfârşitul paginii astfel încât vizitatorul să nu creadă la un moment dat că a părăsit pagina iniţială printr-un link. De aici şi problema designer-ului: care legături apar primele.m. asigurarea unor căi uşoare de acces în orice zonă a site-ului şi. nu se cunoaşte intenţia vizitatorului. 101 . Un mod în care toate imaginile şi fonturile au un aspect tehnic e bun pentru o pagină ce se referă la calculatoare sau alte chestii tehnice ş. care informaţii îl interesează mai mult ş. În general fiecare pagină are o anumită metaforă. un anumit mod de a fi prezentată. În primul rând. 5. însă există nişte lucruri de care trebuie să ţinem cont. este necesar ca ea să fie subordonată informaţiei pe care trebuie să o transmită. este asigurarea unei coloane vertebrale a paginii.Crearea unităţii paginii.

şi viteza de navigare în site. Nu lega o pagină de ea însăşi. „Înainte” sau altele de acest gen. „Înapoi la pagina principală”. de multe ori. 12. la început e derutant. 5. Folosiţi metoda ierarhică de legare a paginilor. 7. 4. Redu paleta gif-urilor. Din prima şi până în ultima pagină a site-ului este nevoie de prezenţa explicită a numelui sau adresei de e-mail. astfel încât vizitatorul să-şi dea seama repede unde se află. unele navigatoare îl încarcă în mod invizibil. 16. Nu folosi ca text de legătură „Click here” sau „Apasă aici”. Pentru exactitate este bine a specifica „Înapoi la cuprins”. 8. În fiecare pagină foloseşte şi navigarea pe bază de text. Începe pagina cu text în locul unui grafic. 15. 9. Ocoleşte animaţia. Nu pune prea mult text într-o celulă de tabel. însă poate deveni chiar şi enervant. refoloseşte imaginile. Nu folosi ca text de navigare cuvintele „Înapoi”. „Mai multe detalii” etc. O legătură la un director subliniaz-o cu "/". 6. 11. altfel navigatorul va căuta iniţial fişiere cu numele respectiv şi abia apoi directoare. de genul: „Vezi exemplu”. 14. 13. Nu scala imaginile.Tot de legăturile interioare depinde. Nu le legaţi pe toate la pagina principală. Nu face imagini care arată ca nişte butoane şi care nu sunt legate la nimic. ocoleşte folosirea tabelelor imbricate. 3. Nu crea fundături-pagini care nu au legături spre nici o altă pagină. Include tag-ul &ltlinkrel=next href=&quot următorul html">. în special dacă site-ul e mare. deoarece textul din tabel se încarcă dintr-o dată tot. Folosiţi ideea efectivă care face legătura. ca 102 . 2. 10. Sparge în mai multe tabelele mari. Pentru a o creşte. iată câteva sfaturi succinte: 1. redu-le efectiv dimensiunea.

încearcă prima dată să vezi câteva pagini. În orice loc din pagină trebuie să se poată ajunge prin maximum trei click-uri. Fii documentat. 5. În cazul în care pagina se încarcă în mai mult de10-20 secunde e bine să avertizaţi vizitatorul printr-un mesaj şi în plus secundele suplimentare trebuie să se justifice prin ceea ce pagina oferă în plus.4. fişier care trebuie să cuprindă toate fişierele constituente ale site-ului. restul fiind ignorate. va uita pe unde a fost deja şi nu va mai şti să revină la partea care l-a interesat. 60% din vizitatori le vor citi. Regula celor cinci degete. Daca ţi-ai realizat fişierele HTML cu un editor de tip WYSIWYG. Ai grijă la formatele grafice pe care le foloseşti. Foloseşte GIF sau JPEG în funcţie de tipul imaginii stocate. oricum. Alte reguli pentru o pagină mai eficientă Regula celor 20 de secunde. numai pe primele 5. e-mail şi legături inverse. încearcă apoi să vezi cum arată efectiv vizualizându-le cu Notepad-ul şi apoi şterge din ele ceea ce este în plus. 103 . în structurări. fă-ţi o idee despre cum ar trebui să arate pagina ta înainte de a te apuca de ea. În caz contrar vizitatorul se va simţi rătăcit în pagină. după aceste secunde 50% din vizitatori apasă butonul BACK al navigatorului şi părăsesc site-ul. Include în fiecare pagină cele trei legături obligatorii: cuprins. Intr-o înşiruire de tip listă. este bine să existe cel mult 5 opţiuni. aceasta poate fi realizată prin prezenţa fişierului de index al site-ului.metodă de contact între cele doua părţi. Prima pagină trebuie să se încarce în cel mult 20 de secunde. Alte reguli. Datorită structurii ierarhice a unei pagini. Regula celor 3 click-uri.

Nu toată lumea este însă capabilă să realizeze cu totul ceva nou. Toate elementele unei pagini. cuvintele. expresiile folosite în text. e necesar să concure toate elementele paginii respective. Pentru personalizarea într-o măsură cât mai mare a paginii. Verificaţi pagina cu opţiunea VIEW IMAGES a navigator-ului pusă pe OFF. din care să nu lipsească NetScape şi Internet Explorer. ar trebui să fie dictate de scopul paginii. nu îl salva de mai mult de 4 ori în aceeaşi forma înainte de a-l pune în pagină. textul şi culoarea lui. cele de grafică. deoarece la acest tip de fişiere fiecare salvare înseamnă pierdere de calitate. grafica. La atmosfera pe care o pagina trebuie să o aibă. 104 . în primul rând. este necesar să se renunţe la copierea oarbă a mostrelor găsite pe Web. de interactivitate etc.În cazul JPEG-ului. prin crearea unor pagini proprii. Încearcă-ţi pagina pe cât mai multe navigatoare diferite. incluzând fondul. de mesajul pe care pagina îl are de comunicat. elementele de interactivitate şi. Însă crearea acestora poate pleca de la îmbinarea unor exemple existente prin adaptarea lor la specificul sarcinilor concrete.

ru/ . A. www.clickxchange.com/sgml/wilbur/ALL.animfactory.2. 9. 105 .download.org/hypertext/WWW/MarkUp/Wilbur/ HTML 3.html. http://www.Web Host Directory. 3.w3. 2.O bibliotecă de animaţii.SGML . 5.cgi-resources.go. grupuri de discuţie. 4.com/ .2.w3.o listă de legături SGML: învăţare.ru/ .webclub.webtechs. 13. unelte şi software.conţine legături pentru structura HTML 3. utilizare.com/barebones. 14. http://werbach.uiuc. 10. http://www.HTML 3.O serie de scripturi utile în limba rusă.w3.Tanenbaum Reţele de calculatoare. 6.ici.ro.holm.scripturi sunt multe şi uşor sesizabile. http://www.2 marcaje .scripturi.SoftQuad .ru .ici.com/web/wwwhelp. http://www. 17. http://www.ncsa.Script Locker. http://www.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/ . 8.Agora.cuprinde legături multiple către diverse resurse SGML.com/. Este comodă pentru începători . http://www. 11.ro/navigator/navigatoare. 18.2 Introducere .Navigatoare. http://www.shtml .ro/navigator/editlist/ -O listă de editoare.notiuni.org. http://werbach. http://www.ht ml . 7.clickxchange. http://www. 12.posibil cea mai mare colecţie a CGIscripturilor în limba rusă. http://www.edu/SDG/Software/Mozaic/WebSGML. 15.este o listă de legături către toate marcajele versiunii HTML3. 1997. www. http://www.Cgi Resources–cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor.com/ .Hosting gratuit de la Agava Software. www. 16.BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE 1.o colecţie de CGI .com .

Româna 3. „FoxPro” 4.. Codul grupei ____... SO Windows NT .1.. STUDII DENUMIRE SPECIALIZARE ŞCOALA ABSOLVITĂ.3..1.dezvoltarea sistemelor informatice 5..2. nr livretului ________________________ 6.1.2. . Supus militar.. Data naşterii: 5.Anexa 1.3.. Proiectarea . Nume: 2. Sex: 4.. DATE GENERALE 1. ANUL 3. 5. Alte informaţii 6..Management informaţional...4. Data completării_____________________ 106 . DOMENIUL DE INTERESE 5. SGBD „Oracle”. Starea socială: 6...2..An de studii _________ 2. .2. Prenume: 3. Engleză 3. Germană 4.1. Informatizarea societăţii 5. LIMBI POSEDATE (A enumera cu unul din calificativele Excelent / Bine / Suficient / Slab) 3.Rusa 3.3. CUNOAŞTEREA MIJLOACELOR INFORMATICE (a enumera domeniile şi nivelul de cunoaştere ) 4. 6.. Domiciliul: 7. WindosME la nivel de operare liberă 4. Telefon: ________8. Forma recomandată a CV-ului CURRICULUM VITAE 1.. .

10. 11. Testări curente(disciplina1. Denumiri sugestive de tabele şi liste 1. stradă. disciplina 3. Date despre pasager (NPP.Anexa 2. concurs) Reuşita studenţilor unei grupe la sesiune . Abiturienţii USM . telefon. media). Date despre autor . 9. Adresa (Oraş. 14. stradă. Bagajele pasagerilor rutei XXXX: Date despre rută/bilet (№ rută. serală.NPP. titlu ştiinţific. locul ediţiei.(NPP. numărul de pagini). nr. telefon. vechime muncă. disciplina2. cod specializare.NPP. cod specializare. număr de locuri). 7. 13. total. Policlinicile oraşului. № bagaj. categorie. Date despre telefon (nr. telefon). staţie. nr. Durata convorbirii (minute). Lista concursanţilor . suma. 12. Număr de publicaţii (internaţionale. anul naşterii. Date despre profesor XXX: NPP. 4. media). Durata (minute).de la telefonul YYYYYY care conţine Data convorbirii. bloc. nota. Examene (disciplina 1. strada. nota. regim de lucru). grad ştiinţific. examen 3. Email). casei. disciplina5. stradă.NPP. fără frecvenţă.) Carte de telefoane. care conţine Date despre abonat (NPP. telefon) Instituţii de învăţământ superior: Denumire.NPP. categoria. 3. care conţine Date despre carte (denumirea cărţii. Studenţi(secţia de zi. universitare). media la examenele de admitere.). republicane. tip staţie) Lista convorbirilor locale efectuate de persoana XXXXX . Specializarea selectată. total) 107 5. codul. cod specializare. disciplina4. de telefon conectate. localitate. Cărţile unei biblioteci. nota) Lista profesorilor catedrei. grad ştiinţific. Adresa (microraion. examen 2. Farmaciile oraşului. Date despre Policlinică (№. titlu ştiinţific. Suma Lista convorbirilor interurbane efectuate de persoana XXXXX . disciplina 2. Taxa. categorie. Studii (nr. oraşul. locul de muncă. colocvii (după plan. susţinute) Evidenţa frecvenţei semestriale a studenţilor grupei ZZZZ . nr. 2.NPP. anul ediţiei. cod specializare. apartament. media din documentul de studii. disciplina3. nota. . 8. nemotivate. %) Atestarea studenţilor grupei ZZZZ . regim de lucru) Adresa (microraion. Nr. Date despre Farmacie (№. disciplina 4. apartament). E-mail. punctul unde urmează). Lipse (motivate. bloc. de telefon. nr. Adresa(Oraş. localitate. № bilet. paşaport. data naşterii. nr. Rezultatele concursului (examen 1. data eliberării. bloc. nr. greutate. localitate. Costul unei minute. nota. 6. document.de la telefonul YYYYYY care conţine Data conectării. data naşteri). Adresa abonatului (oraş. strada.

CD-Writer. Wincester). %uzurii) 108 . 17. Chişinău: Denumire. Deviere de la normă. Film(denumire. telefon. Norma (minimală.) 18. catedre. Cantitate. Vechime (anul procurării. ora. cod. preţ unitar. 24/24). nr. data rulării. memorie operativă. anul transmiterii în exploatare. serală. Tehnica de calcul a USM: Denumire. 19. Cost. cantitate. Tarife servicii prestate (Internet. anul transmiterii în exploatare). Fondurile fixe ale întreprinderii XXXXX: Denumire.15. cod. Vechime (anul procurării. caracteristici (frecvenţa procesor. Filme ce rulează în cinematografele oraşului: Denumire. fără frecvenţă. adresă. 20. specializări. maximală). total) 16. Soldul materialelor la depozitul XXXX: Denumire material. Suma uzurii. telefon. nr. regim de lucru (zi. studenţi(secţia de zi. Facultăţile USM: Denumire. adresa. instruire etc. costul biletului). Cafenele Internet în or. unitate de măsură. nr. noapte. Scanare.

Tabularea 3. 3. Texte preformatate Organizarea internă a textului.1. Întreruperea forţată a linei în cadrul alineatului.2. Liste marcate 4.Anexa 3. 5. Liste de definiţii 4.D 2.2.2. 4. Titluri.3. la ambele margini 3. Mărimea fontelor. Marcaje descriptive 1. 4.informaţii pentru motoarele de căutare 1. Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare Nr d/o 1.1. (Meta) . subtitluri.1 Tabelele–ca mod de prezentare a web-paginilor 5. Sintaxa comenzilor HTML.4. 1. Aranjarea textului în coloane 4.2.1. Alinierea Formatarea caracterelor. Marcaje de structura documentului. Încadrarea (Frame) Operarea cu Tabele. dreapta. Spaţierea din stânga.3.2.1.3 Titlu comun deasupra mau multor coloane 5. Denumirea temei Introducere. 5. 3. dreapta.A. 3.2 Structura generală a unui tabel 5.5. Liste numerotate 4.2. Stiluri fizice (redate prin valorile parametrilor) 2. 2.M.2. Alinierea paragrafelor (alineatelor) la stânga.4 Grupare de linii (titlu comun din stânga) Ş. 109 . 1. 1.4.2.3.1. Stiluri logice (redate implicit prin nume) Formatarea alineatelor.

2. Reţele infraroşii 1. Introducere. Caracteristica reţelelor cu microunde 2. Clasificarea aparaturii radio 2.2. Domenii de utilizare 110 .3.Anexa 4.1.1.2.2. scurt istoric 1. Exemplu de structură a site–ului creativ TEMA: Reţele infraroşii şi cu microunde I.2.3. Introducere.2. concepte generale 2. Descrierea tehnologiei Fizica proceselor Priorităţile tehnologiei infraroşu Neajunsurile tehnologiei 1. Fizica proceselor 2. Reţele cu microunde 2.1.2. Domenii de utilizare II. Neajunsurile tehnologiei 2.

Reţele pentru persoane fizice 1. Definiţia reţelelor de calculatoare 1.5. Structura fizică şi componentele unei reţele 1.3. CISCO Internetworking Technology Overview etc) 1. modul de gestiune.3.3.3.2.5. Reţele radio 1.2.5.1.3. UTILIZĂRILE REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.1.3.2. Primitive de serviciu 1. de transmitere) 1.Tanenbaum.3. 1999.4.1.3.Anexa 5. Comparaţia modelelor OSI şi TCP/IP 111 .3.4. Teora.2. Reţele locale 1.1. Relaţia dintre servicii şi protocoale 1.2.1. Modelul de referinţă TCP/IP 1. Interfeţe şi servicii. Cerinţe faţă de reţelele moderne 1.2.4.1.2. Reţele larg răspândite geografic 1. Reţele metropolitane 1.3.2. TAXONOMIA REŢELELOR DE CALCULATOARE 1. Ierarhiile de protocoale şi funcţiile nivelurilor 1.4.1. GENERALITĂŢI 1. Alte clasificări (după topologie.4.1. CONCEPTUL REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.1.5. Organizaţii internaţionale de standardizare în telecomunicaţii şi Internet 1. Problemele proiectării 1. MODELE DE REFERINŢĂ 1. Reţele corporative (pentru persoane juridice) 1.1. Bazele reţelelor de calculatoare.3. 1997.2.4.2.4. PROGRAMELE DE REŢEA 1.Agora.4. Sisteme deschise şi problemele standardizării 1. Servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni 1.5. Modelul de referinţă OSI 1. O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE” (vezi A. Reţele de calculatoare.4.

5. MEDII DE TRANSMISIE 2.5. Comunicarea X-25 cu terminale neinteligente (X3. ReţeleX-25. Două interfeţe uzuale pentru modem (RS-232-C şi RS-449) 2.2. X-29) 1.5.6.7. Novell NetWare 1.6.3.2.1.7.2. Gigabit Token Ring 1.7. ARPANET 1. HSSI (HIPI) 1. NIVELUL FIZIC 2.1.8.3.3.7.1. Token Ring 1. Token BUS 1.2. Ethernet 1. Retransmiterea cadrelor 1.2.1. 2. Concentratoare şi adaptoare de reţea ca bază a structurii fizice a reţelei 2.5.7.7.4. semnale.4. SMDS–Serviciul de Date Comutat Multimegabit 1.5. linii şi canale de comunicaţii 2.1.2.1. EXEMPLE DE SERVICII GLOBALE PENTRU COMUNICAŢII DE DATE 1. FDDI 1. Echipamente de conversie a semnalelor -modem-uri.3. X-28.7.2.5. Mediul magnetic 2.4.1. Fast Ethernet şi 100VG-AnyLan 1.2.7. TEHNOLOGII DE BAZĂ ALE REŢELELOR 1. Mesaje.2. UltraNet 1. ISDN de bandă largă 1.8. BAZELE TEORETICE ŞI FIZICE ALE COMUNICĂRII DE DATE 2. Tehnologia ATM ca transport universal pentru reţele locale şi globale 2.6.5. Internet 1. Cablul torsadat 112 .8.7.7.3.6. EXEMPLE DE REŢELE 1.8. Structurarea reţelelor 2.8.1.1.8.4.5.1.1. REŢELE DE MARE VITEZA 1.1.7.5. NSFNET 1.1.

2.4.8. Cablu coaxial de bandă largă 2. Trunchiuri şi multiplexare 2.1.2. Arhitectura sistemului ISDN 2. SATELIŢI DE COMUNICAŢIE 2. Sateliţi geosincroni 2.7. Undele infraroşii şi milimetrice 2.3.5.5.3.5.6. COMUNICAŢIILE FĂRĂ FIR 2. Structura sistemului telefonic 2.2.4. Telefoane celulare analogice 2.8.4.1. Perspectivele N-ISDN 2. Transmisia radio 2. SISTEMULTELEFONIC 2. Servicii oferite nivelului reţea.6. Buclele locale 2.3.3. Servicii de comunicaţii personale 2. Fibre optice 2. Servicii ISDN 2.3. Controlul fluxului 113 .7.4.1. Controlul erorilor.2.5.1.4.4.4.3. Interfaţa ISDN.2.2. Încadrarea.2. 2.1. Telefoane celulare digitale 2. RADIO CELULAR 2.1. Comutatoare 2.5.3.7.3.1. Comutatoare ATM 2.3.2.2.4. Sateliţi versus fibre optice 3.4.3. Cablu coaxial în bandă de bază 2. NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE 3.5.1.2. Circuitele virtuale în comparaţie cu circuitele comutate 2.3. Sateliţi de joasă altitudine 2.6.8.4. Transmisia prin microunde 2. Telefoane fără fir 2.3.2.3.3. ISDN DE BANDĂ INGUSTA 2.7. Transmisia de unde luminoase (laser) 2.5. Transmisia în reţelele ATM 2. Spectrul electromagnetic 2. ISDN DE BANDĂ LARGĂ ŞI ATM 2.

2.5.1. Standardul IEEE 802-5: LAN de tip jeton pe inel 4.3.2. HDLC . SUBNIVELUL DE ACCES LA MEDIU 4.2. Detectarea şi corectarea erorilor. ALOHA 4.1.1.3.2. Nivelul legătură de date în Internet 3.3.3.3. PROTOCOALE CU ACCES MULTIPLU 4. STANDARDUL IEEE 802 PENTRU LAN-URI ŞI MANURI 4. Protocoale pentru reţele LAN fără fir 4.3. Coduri detectoare de erori 3.3.3. Coduri corectoare de erori. Standardul IEEE 802-2: Controlul legăturii logice 4. Nivelul legătură de date la ATM 4.1.3.3.4. Tipuri de punţi 4.4. Punţi de la 802-x la 802-y 4. protocoale cu conflict limitat 4.1. SDLC.2.1.3. Standardul IEEE 802-3 şi ETHERNET 4. Standardul IEEE 802-4: LAN de tip jeton pe magistrală 4.2.Controlul de nivel înalt al legăturii de date 3.1. Punţi cu dirijare de la sursă 114 . EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE 3.3. INTERCONECTAREA REŢELELOR CU AJUTORUL PUNŢILOR 4.1.protocol punct-la-punct 3.3. Protocoale cu acces multiplu cu divizarea frecvenţei 4. Punţi transparente 4. Protocoale fără coliziuni.3.1. Protocoale cu acces multiplu şi detecţie de purtătoare –CSMA 4.2.4.4.1.1.3.2. PPP . Radioul celular digital 4.2. Compararea punţilor 802 4. SLIP-Serial Line IP 3.6.5.5. Standardul IEEE 802-6: Magistrală duală cu coadă distribuită 4.3.5.3.2.2.

1. Dirijarea folosind starea legăturilor 5. Trecerea prin tunel. Dirijarea şi comutarea 115 . Controlul fluctuaţiilor. CIDR Dirijarea fără clase între domenii 5.2.2.2. Dirijarea bazată pe flux.2. Interconectarea reţelelor fără conexiuni 5. NIVELUL REŢEA ÎN INTERNET 5.3. 5.1.3.3. Dirijare cu vectori distanţă.1.1.4.4. Pachete de şoc 5.6. Protocolul IP. Subreţele 5.2. 5.3.4.3.3. Stabilirea conexiunii.4.1. pentru porţi externe: BGP 5. NIVELUL REŢEA Servicii fumizate nivelului transport Organizarea internă a nivelului reţea Subreţele bazate pe circuite virtuale şi datagrame ALGORITMI DE DIRIJARE A PACHETELOR 5. IP mobil.3. Fragmentarea pachetelor. NIVELUL REŢEA ÎN REŢELE ATM 5. Politici pentru prevenirea congestiei 5. Protocoale de control în Internet. INTERCONECTAREA REŢELELOR 5.4. Specificarea fluxului 5. 5. Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF.2. Adrese IP.2. 5. Dirijarea prin difuzare.4. 5.5.2.4.1. 4. Trimiterea multiplă în Internet. Principii generale ale controlului congestiei. 5. Dirijarea în reţele interconectate. Controlul congestiei în subreţelele bazate pe circuite virtuale. Dirijarea cu trimitere multiplă . Ziduri de protecţie.3.1.3.4.multicast 5.1.2. Inundarea 5.4. Principiul optimalităţii. Dirijarea pentru calculatoare gazdă mobile 5.2. Formarea traficului.1. Punţi aflate la distantă REŢELE DE SATELIŢI 5. Circuite virtuale concatenate. ALGORITMI PENTRU CONTROLUL CONGESTIEI 5.3. Formatele celulelor. Dirijarea pe calea cea mai scurtă.5. Controlul congestiei la transmisia multicast 5. Dirijare ierarhică.1.

3.5. Modelarea traficului şi politici de trafic 5.3.3.5. Modelul Serviciului TCP. Antetul segmentului TCP. Politica TCP de Transmisie a datelor 6. Măsurarea performanţelor reţelei 6.2. Categorii de servicii.1. AALl.1. Prelucrarea rapidă a TPDU-urilor 6. Probleme de performanţă în reţelele de calculatoare 6. AAL5 .3. SERVICII FURNIZATE NIVELURILOR SUPERIOARE 6.5.3. Calitatea serviciului. NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE PROTOCOALELE DE TRANSPORT 6. PROTOCOALELE AAL DE NIVEL ATM 6.5.2. AAL2.3. Structura nivelului de adaptare ATM 6.5. Adresarea.1. Controlul congestiei. Refacerea după cădere 6. Protocolul de transport al datagramelor UDP 6.1. Stabilirea unei conexiuni.5. Protocoale pentru reţele gigabit 7. Controlul fluxului şi memorarea temporară 6.2.3.4.1.3.3.3. UN ROTOCOL DE TRANSPORT SIMPLU(SMTP) 6.2.7.4.2.3.1.4.6. PROTOCOALE DE TRANSPORT (TCP-UDP) 6. specific serviciului 6. NIVELUL APLICAŢIE 116 . LAN-uri ATM 6. Administrarea contorului de timp în TCP 6.5.4.5. Protocolul TCP 6. Acordarea diverselor tehnologii de transport în reţele eterogene 6.1. Controlul congestiei în TCP 6.protocol orientat pe conexiuni. Multiplexarea.5.5. Administrarea conexiunii TCP 6. Proiectarea de sistem pentru performanţe superioare 6. Eliberarea conexiunii 6. AAL3/4.2. TCP şi UDP fără fir 6.3.3.2.3.5. SSCOP . ELEMENTE DE PERFORMANŢĂ 6.1. O comparaţie a protocoalelor AAL 6.4. NIVELUL TRANSPORT 6.4.

MIB .4.4. Scrierea unei pagini de Web în HTML. Formatele mesajelor 7. Spaţiul de nume DNS 7. MULTIMEDIA 7.1.1.7.2.2. Transfer de mesaje 7.1.8. SECURITATEA REŢELEI 7. Audio.7. DNS . POŞTA ELECTRONICĂ 7.8.5.5.8.7.6.2. Aspectele privind clientul 7.7.4. SNMP-PROTOCOL SIMPLU DE ADMINISTRARE A REŢELEI 7. Algoritmi cu cheie secretă 7.1.3. Semnături digitale 7. Agentul utilizator 7.1. USENET din punctul de vedere al utilizatorului 7.5. Aspecte privind serverul 7. SMI .3. Compresia datelor 7.3.4.Coloana vertebrală pentru trimitere multiplă 117 . Modelul SNMP.1.4.1.6. Servere de nume 7.1.2.4.2. Video la cerere 7.5.4.4.3.SISTEMUL NUMELOR DE DOMENII 7.3.Structura informaţiei de administrare 7.2.Baza de informaţii de administrare 7.8.3.8. Protocolul SNMP 7. Protocoale de autentificare 7.3.5.1.3. Două principii criptografice fundamentale.1.7.4.4.5. Arhitectură şi servicii 7. Cum este implementat USENET 7.2.1.6.5. Criptografia tradiţională. Video 7. ŞTIRI USENET 7. Algoritmi cu cheie publică 7. MBone .1. 7. Înregistrări de resurse 7. Regăsirea informaţiilor pe Web 7.2.1. Java Script 7. Java. Notaţia sintactică abstractă 7.7.5. Confidenţialitatea poştei electronice 7. WORLD WIDE Web 7.

8.2. Arhitecturi de bază (RISC.4.2. Funcţiile sistemului de fişiere 9.2.3.3.4.3. SISTEME DE OPERARE DE REŢEA 9.4.2.1. Cerinţe faţă de SO moderne 9.2.4.1. mainframe.4.ieşire 9. 9. Funcţiile SO de intrare .5.5.3. Familia SO de reţea Unix 118 . CISC etc) 9.2.3.2. superservere. Taxonomia calculatoarelor conform funcţiilor în reţea (calculatoare personale. Structura SO de reţea 9. servere. Cerinţe generale faţă de calculatoare 8. Servere şi servicii de fişiere 9.2. Gestiunea proceselor şi procesoarelor 9. CALCULATOARELE.3.1.1. Problemele realizării SO de reţea.1. Funcţiile SO de gestiune a resurselor locale 9.2. staţii de lucru. Familia SO de reţea Windows NT a companiei Microsoft 9.4.1.2. SO cu servere rezervate 9.1.3.2.2. Generalităţi 9.5.3.1. Tehnologii avansate de proiectare a SO 9. rutere) 8. Privire de sinteză asupra familiilor SO de reţea 9.3. Învelişuri de reţea şi mijloace încorporate 9. Semantica distribuirii fişierelor 9.1. Primitive de transmitere a mesajelor 9.5. SO de la egal la egal 9.3.CENTRE DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN REŢELE 8.5. SO NetWare a companiei Novell 9.3. Lansarea procedurilor la distanţă 9. Funcţiile SO de organizare a lucrului în reţea 9. Criterii de selectare a SO de reţea 9. Gestiunea memoriei 9.4.1. Definirea SO locale 9.1.

Chişinău.Sibirschi.Sibirschi Denumirea lucrării: Explorarea HTML Tehnoredactare computerizată T Bragaru Bun de tipar 11-03-2002. 60 119 . T. Tirajul 50 Centrul editorial al Universităţii de Stat din Moldova MD 2009.2. Comanda 62. V.4. mun.Bragaru.Autori: T. Formatul 60 x 84 1/16 Coli editoriale 4. Coli de tipar 7. Mateevici. str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.