Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Matematică şi Informatică

T.Bragaru, T.Sibirschi, V.Sibirschi

Aprobată de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică

Chişinău, 2002

2

CZU 004.55(075.8) B76 Bragaru T, Sibirschi T, Sibirschi V. Explorarea HTML. Chişinău: USM, 2002. – 118 p.
În lucrare sunt elucidate aspecte ale proiectării Web site-urilor. Pe baza unor exemple tipice se explorează posibilităţile limbajului HTML ca nucleu al Web tehnologiilor avansate. Totodată, lucrarea conţine un şir de întrebări de autocontrol şi exerciţii care ajută la o mai bună înţelegere a materialului. Se adresează celor cointeresaţi în construirea Web-paginilor, celor ce doresc să publice careva informaţii prin Internet şi/sau să dezvolte o afacere prin Internet. Dar în primul rând este destinată studenţilor-specialităţi de informatică, reţele de calculatoare, tehnologii informaţionale etc. Pentru a explora posibilităţile standarde ale HTML–lui, este necesară lansarea exemplelor. Pentru a afla mai multe informaţii decât cele prezentate în lucrare vizitaţi Web-paginile indicate în referinţe sau oricare alte izvoare de pe Internet. Sursa principală de inspiraţie a prezentei lucrări este Internet–ul. Referinţe utile vezi pe parcursul textului. O listă integră a adreselor de referinţă vezi în bibliografie. Recomandată de catedra Informatică şi Optimizare Discretă Recenzent: Catedra Informatică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şef catedră, doctor, conferenţiar, G. Secrieru.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Explorarea HTML/Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. - Chişinău: USM, 2002. – 118 p. Bibliogr. p.104 (18 tit.) ISBN 9975-70-13-2 50 ex. 004.55(075.8)

ISBN 9975-70-13-2 © Universitatea de Stat din Moldova, 2002
3

....17 3..................31 4......................................48 4....1............................................................. ELEMENTE DE BAZĂ ALE DOCUMENTELOR HTML . EDITOARELE HTML ....... Informaţii pentru motoarele de căutare...........................2.......1.........18 3...................................1......................6 1............................5............3........5........................2............................................52 4...................1.........4 1... CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR.........1.......................................27 4........9 2.........................7..................................2...........34 4... Modul de lucru.. DE CE E NECESAR A FI STUDIAT HTML ..............32 4.......19 3............................. WORLD WIDE WEB......... CE ESTE NECESAR A CUNOAŞTE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI............................2.........53 4. HTML........................................................29 4................29 4........... SARCINA CREATIVĂ (CRISTALIZARE CUNOŞTINŢE)....................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii...... ORGANIZAREA TEXTULUI.............. Prima sarcină de explorare.........................................................2...9 2.........................................7............ Proiectarea unui Web-site.......1..... Exemple de explorare .................7 1..... Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază.1....................................2......................3............................. Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB........... Publicare.....................................54 4 .................................. WEB DESIGN .............................41 4................. Promovarea site-ului ............4...........7 2............3....................................................1........29 4.........................................................1. ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI...26 3...51 4.........................................1.39 4......................2.13 3.1...........2.............................FORMATAREA CARACTERELOR..6...........................................6.. Instrucţiuni şi atribute utilizate.......... HYPERTEXT ........................................2..... OBIECTIVE URMĂRITE....... NAVIGAREA ......................4......................24 3...............21 3........6 1.......2.....16 3..7.23 3.....2................... INTRODUCERE..3.........41 4....... Exemple de explorare ...... EXPLORARE HTML.........................................1.46 4...3............10 3............. LISTE.......................................... STRUCTURA DOCUMENTULUI HTML........ Noţiuni şi marcaje utilizate.............................................................................4... CONCEPTE DE BAZĂ ..................1..7...................................................................................................CUPRINS CUPRINS......38 4...... Exemple de explorare...3....... SARCINA DE EXPLORARE (STUDIERE) HTML .. Setul de caractere utilizat de HTML........2....... Întrebări de autocontrol şi exerciţii...3........................1.........3...................................................................................................13 3.....................

.....3................. Exemplu de structură a site–ului creativ ....6...................4....88 4.........................83 4.......................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii.......................9.....2.5.......... Noţiuni şi marcaje utilizate..........7.....................................89 4........ Exemple de explorare ...... ALTE REGULI PENTRU O PAGINĂ MAI EFICIENTĂ ...........58 4............56 4..68 4......101 5......3...........100 5.....4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii.93 4. SFATURI UTILE..........2......................... Text clipitor .................................................6.......1....96 5.........................105 Anexa 1.......................86 4.........107 Anexa 3............................................................8.3..................... REFERINŢE . Introducere videoclipuri ..9..... Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare...6......5....1........... O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE”.......... ACCESIBILITATEA WEB-PAGINII......................94 4..............3............ NAVIGAREA ÎN INTERIORUL PAGINII..... Întrebări de autocontrol şi exerciţii...... Introducerea imaginilor.94 4..........4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii........................4..............................................83 4.............................................................................. ALTE ELEMENTE............ Introducerea sunetelor ....................6.....3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii................................... Realizarea efectului Marquee.............2..................3........................ Exemple de explorare ..................................4.4............................6....67 4..................................1......96 4.................................................5.........................2..............................1......................... ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI.......................................106 Anexa 2......................9................................81 4.............................................8....................82 4........................... OPERAREA CU FORMULARE............................................9..................1..................................................................... Exemple de explorare ...7.7.............. Legăturile hipertext.............................72 4..................... Denumiri sugestive de tabele şi liste...................................................................110 Anexa 5.....1.......3.................. FRAME) .............. ORGANIZAREA SITE-ULUI........................................58 4...2....................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii.........69 4............................ FERESTRE (CADRE..........5...100 5........................5...... ARANJAREA ÎN PAGINĂ ...80 4.............111 5 ....103 BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE.......... Comenzi de construire a cadrelor..........78 4....................... Modele de stiluri.....64 4...78 4.2................75 4.....................1.....2..........90 4....................................... 109 Anexa 4............................ OPERAREA CU OBIECTE .............100 5.....4....7..........77 4......................................Maracje utilizate ....................... Forma recomandată a CV-ului............................... Organizarea site-ului.....4. TABELE............8..3......

Paginile construite în medii speciale de editare necesită testarea rezultatelor pe cât mai multe din navigatoarele existente. au comenzi incorporate pentru verificarea corectitudinii codului (spre exemplu HoTMetaL). pentru a înlătura comenzile specifice unui mediu de elaborare sau unei platforme. utilizând la păstrare convertoarele aferente. precum şi corectarea unor documente simple ce funcţionează excelent sub navigatoarele (browser-ele) omonime . INTRODUCERE 1. Unele editoare sunt orientate special la elaborarea codului HTML. durează.1. iar uneori este chiar şi imposibil. Însă Web-paginile construite sub un anumit mediu de editare pot funcţiona prost sub alte navigatoare din cauza particularităţilor lor. deoarece procesoarele de tip WYSIWYG nu sunt standardizate între furnizori.1. Editoarele „Microsoft Front Page". pe diferite platforme. calculatoare şi sisteme de operare. precum şi a editoarelor. Uneori poate fi mult mai uşor să elaborezi o pagină în HTML decât să înveţi un editor specific de Web-pagini. iar asemenea probleme fără cunoaşterea HTML sunt imposibil de soluţionat. De ce e necesar a fi studiat HTML Paginile Web (codurile HTML) pot fi construite-editate manual sau în diverse medii de editare. Codurile construite cu ajutorul editoarelor sunt mult mai lungi decât cele construite manual. permit elaborarea rapidă. „NetScape Composer" etc. iar aceasta este costisitor. 6 . De asemenea ele nu pot să realizeze reformatare pentru diferite dimensiuni de ferestre sau rezoluţii ale ecranelor. Adesea se cere revizuirea codului şi corectarea lui.Internet Explorer (IE) sau NetScape. Există o serie de procesoare de texte care permit salvarea documentelor în format HTML în locul formatului propriu.

cunoaşterea HTML este absolut necesară pentru corectarea – modificarea unor Web-pagini. la schema de organizare şi elementele de design aferente. care poate fi învăţat în maximum o săptămâna-două. Ce este necesar a cunoaşte pentru atingerea scopului Deşi pentru vizualizarea unei pagini de Internet este necesar un singur instrument. 1. denumit navigator (browser). 1. Obiective urmărite 1. 2. studierea HTML urmăreşte. Iniţiere în problematica creării Web-paginilor. 7 . în primul rând. pentru construirea unui asemenea site veţi avea nevoie de o serie vastă de tipuri de programe. În primul rând. Dificultatea apare abia în momentul conceperii unui site şi se referă la conţinutul acestuia. scopuri didactice şi instructive – pentru a înţelege mai bine arhitectura Web-paginilor şi a standardului SHTML. Crearea-modificarea unui Web site de prezentare a unei teme recomandate. 3. orice pagină de Internet este scrisă în limbajul HTML (Hyper Text Markup Language). În al doilea rând.Deci.software.3. un limbaj care este interpretat de către navigator în momentul încărcării unei pagini Web. Acesta este scris în HTML. pentru asigurarea funcţionării lor corecte pe diferite platforme hardware . HTML este un limbaj simplu.2. Însuşirea marcajelor (tag-urilor) de bază a HTML. Web site-urilor. Pentru un Web designer profesionist este absolut necesară şi cunoaşterea unor editoare specializate a Web-paginilor. Din orice navigator puteţi vedea codul-sursă al unei pagini de Web. 4. Crearea-modificarea unui Web site sub genericul „Explorarea HTML”.

programele oferind diverse unelte auxiliare. programarea unor scripturi şi apleturi în Java. schemelor. Corell Draw şi altele). DHTML. Java Script etc.este necesară programarea în Perl. binecunoscutul NotePad. Visio. HotDog. distribuit împreună cu Windows 9x. Crearea site-ului are loc în mod intuitiv. ca de exemplu. De asemenea sunt necesare cunoştinţe prealabile de construire a imaginilor. Avantajul constă în posibilitatea de a controla în totalitate codul absolut. O altă modalitate de creare a unei pagini Web este folosirea unui program utilitar. CGI. obiectelor sonore. al prezentei lucrări) sau programe ajutătoare. Pentru site-uri mai sofisticate. videoclipurilor (PhotoShop. Respectivul cod uneori poate să fie de câteva ori mai mare decât codul optimizat.3. În celelalte programe utilitare (de ex. Dezavantajul programelor de acest fel este codul HTML creat de acesta care este excesiv de mare. Pentru utilizarea programelor WYSWYG (de ex. programul facilitând transformarea în codul HTML corespunzător. un posibil dezavantaj putând fi considerat necesitatea de a cunoaşte limbajul HTML. 8 . HomeSite) se editează direct codul HTML.O pagină HTML poate fi creată într-un program simplu de redactare a textului. Utilitarele se împart în doua categorii: programe de tipul WYSWYG (vezi punctul 3. cu animaţie. acţiuni . Microsoft Front Page) nu este necesară cunoaşterea limbajului HTML.

1. 2. sau mai instructiv. se recomandă efectuarea a două lucrări integrale care să ofere o evaluare mai adecvată a cunoaşterii disciplinei. sau.2. egal cu numărul lucrărilor de laborator sau numărul compartimentelor explorate. precum şi exemplul 10. Totodată. precum şi găsirea răspunsurilor la întrebările formulate. conform graficului de studii. arborescentă. Utilizaţi copiile 9 . Notă: Păstraţi rezultatul lucrărilor de laborator pe harddisc şi salvaţi copiile pe o dischetă portabilă. Fiecare îşi fixează ceea ce i-a fost mai interesant. Însă pentru cei ce construiesc prima lor Web-pagină şi primul Web site se recomandă ordinea consecutivă de la simplu spre complexitate sporită. este o condiţie de primă atestare a studentului. sau stea. Un exemplu sugestiv de cuprins al compendiului de explorare a HTML vezi anexa 3. pur şi simplu. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR Conţinutul lucrărilor de explorare se exprimă prin executarea exemplelor aduse în text. în fond individual. sau ca exemple demonstrative etc. a exerciţiilor. Sarcina de explorare (studiere) HTML Începând cu prima lucrare de laborator şi terminând cu ultima. Fiecare pagină este o prezentare succintă a marcajelor temei explorate. ca note pentru memorare. se explorează posibilităţile HTML. sub formă de Web site. sau de folos. care conţine un număr de Web-pagini. care poate fi utilizată la susţinerea lucrărilor de laborator şi care la finele cursului va constitui un mini-conspect de studiere a HTML-lului. Ordinea executării lucrărilor nu este obligatorie. Prezentarea acestui site. În paralel se creează un Web site de structură liniară.

Sunt necesare anumite decizii de planificare–machetare a site–ului. Sarcina creativă (cristalizare cunoştinţe) O altă lucrare integrală constă în crearea unui Web site pe o temă individuală. ipotezele. În primul rând. incluzând noi pagini. înainte ca pagina să existe. Dar poate fi propusă orice altă listă de lucrări creative. în această lucrare sunt semnificative ideile de proiect.pentru versiuni noi şi explorări ulterioare. Sugestiv o listă de teme la cursul „Reţele de calculatoare” este prezentată în anexa 5. regăsirea informaţilor pe Internet etc. animaţie etc. Această sarcină se va realiza după iniţierea în HTML. schemelor etc. Totodată. precum şi după acumularea informaţiilor suficiente despre tema selectată. efecte etc. marcaje. La al doilea pas se evaluează materialele.2. Lucrarea creativă poate fi efectuată în trei etape. noţiuni. Stabilirea cu precizie a unei coloane vertebrale a paginii constituie esenţa proiectării Web-paginii. Prin această lucrare se verifică aptitudinile de orientare a studentului în problematica construirii Web-paginilor. de construire a imaginilor.) Prima etapă se va finaliza cu o colecţie de materiale pentru tema selectată (pe hârtie şi/sau pe suporţi magnetici). precum şi structurarea materialului expus sub formă de hipertext. Cu fiecare lucrare site–ul iniţial se va complica. se cristalizează cunoştinţele despre HTML. inclusiv teze anuale. se va studia şi înţelege (de dorit destul de bine) informaţia la temă. 10 . grafice. 2. Pentru a obţine efectul dorit. este necesar să ne-o imaginam. În scopul selectării informaţiilor utile pentru tema site-ului este recomandat studiul mai multor izvoare (studierea preliminară a literaturii. care vor intra în site. imagini. Este necesar a selecta porţiuni potrivite de text.

„pe diagonală” ori combinat. El trebuie să-şi selecteze mijloacele de realizare. tabele. dar dispui de puţin loc şi timp . foto. cu mărimea maximală a fontului de 14 pt (puncte). La susţinerea lucrării creative este important atât conţinutul. miezul. inclusiv codul HTML. sau pentru admiterea la examene. studentul este impus a acţiona. pentru a construi o schemă. Se evaluează utilizarea posibilităţilor lucide de expunere a temei sub formă de hipertext. audio etc.o schemă înlocuieşte mii de cuvinte. paragrafe). Deoarece când ai multe a spune. Prezentarea site-ului creativ la finele cursului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea la sfârşit de semestru. imagini etc. scheme. eventual un glosar de termeni. cu referinţe directe şi inverse. este necesar a studia destul de profund tema. Fiecare nivel va avea propriul său cuprins. să sesizeze principalul. în sfârşit. forme. în caz de necesitate. Prezenţa materialelor grafice în site-ul creativ este recomandată insistent. trebuie să dezvăluie complet subiectul temei. şi mai mult. totodată. să planifice etapele. structurarea materialului. În cadrul evaluării este important a deosebi un Web site de o carte 11 .Şi. Pe de altă parte. liste. Web site-ul va conţine texte. referinţe în adâncime şi/sau înapoi. capitole. cât şi forma prezentării. Şi anume aşa trebuie făcută prezentarea pe Internet. imaginilor etc. de a utiliza medii de construire a schemelor. Volumul maximal al site–ului este limitat la 10-15 pagini A4. dar care. Legăturile activate vor avea ca efect o desfăşurare a temei „în adâncime”. după necesităţi. scheme. sau de examinare. în funcţie de cursul studiat şi obiectivele stabilite. Structurarea temei va fi efectuată (cel puţin) în trei niveluri (temă. după dorinţa şi nevoile asociative ale cititorului. plus posibilitatea de păstrare a atenţiei lui prin utilizarea legăturilor grafice. iar. să-şi mobilizeze resursele personale şi cele ale mediului (de laborator) pentru a elabora site-ul planificat.

În funcţie de numărul de ore prevăzut cursului. sau titlurile de nivelul II cu tot ce este sub ele–ca plan al expunerii temei. O temă creativă poate fi executată doar de o persoană a seriei de studii. Un exemplu sugestiv de cuprins al sarcinii creative la una din temele cursului „Reţele de calculatoare” vezi anexa 4. sau titlurile de nivelul III.tradiţională. cu plan de expunere conform titlurilor de nivelul II. ca teme individuale (conform anexei 5) pot fi titlurile de nivelul I. Este necesar a utiliza posibilităţile avansate de hipertext şi hipermedia. 12 .

există o tabelă de indecşi în care sunt enumerate subiectele şi/sau conceptele importante din carte împreună cu 13 . grafică. 2) Organizare sub forma ierarhică. 3) Organizare asociativă. arborescentă. Un roman nu poate fi citit decât succesiv. pe niveluri (de exemplu. informaţia se poate prezenta în una din următoarele forme de organizare: 1) Organizare liniară de tip "roman". video. audio. ordinea de parcurgere a textului în acest caz nu mai este strict consecutivă şi poate fi stabilită de creator. Harvest sau altele. Indiferent de metoda de stocare (hârtie sau suport magnetic). pe lângă text (conţinutul clasic al unui document). animaţie. pentru a putea obţine o imagine de ansamblu asupra ei. de la început la sfârşit. procesor de texte etc) care conţine. în ordinea liniară.1. în funcţie de scopurile urmărite.3. informaţia trebuie parcursă în ordine. Conceptul de hipertext este deosebit de important şi esenţial în înţelegerea facilităţilor şi modului de utilizare a sistemelor de tip NetScape. secţiuni şi subsecţiuni). În acest caz. Spre deosebire de roman. legături cu alte documente. imagini. Cititorul se poate menţine la niveluri mai generale sau poate aprofunda acele noţiuni care i se par mai interesante prin parcurgerea doar a unor ramuri din arborele în care este organizat textul. HYPERTEXT Prin hipertext se înţelege un document (evident în sensul utilizat în informatică: fişier creat printr-un editor. În acest caz. în capitole. fiecare axă reprezentând un alt mijloc de comunicare: text. înregistrări audio. Internet Explorer. cunoaşterea domeniului etc. Un hipertext poate fi gândit într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni. pe lângă textul propriu-zis. CONCEPTE DE BAZĂ 3.

cunoştinţele noastre sunt foarte strâns legate unele de altele. care este cea mai apropiată de modul uman de a gândi. Revenirea la subiectul anterior este. Scheletul pe care sunt organizate informaţiile într-un astfel de sistem îl reprezintă un graf ale cărui noduri sunt conceptele importante ale domeniului şi ale cărui arce sunt relaţii între aceste concepte. stare de spirit. definiţii. De asemenea. în text există referiri la alte subiecte. se poate spune că memoria noastră de lungă durată este de tip asociativ. enunţuri şi demonstraţii.pagina unde pot fi regăsite. "ştiute". Mutarea de la un subiect la altul este greoaie. avem o organizare de tip reţea a informaţiei. Învăţarea unei noţiuni noi se face prin asocierea ei cu altele vechi. În acest mod. abătând atenţia cititorului de la general către specific. de cele mai multe ori. stimuli externi) sau chiar fizici. Altfel spus. însă o organizare foarte versatilă. este plictisitoare. În contrast cu liniaritatea 14 . oferită de cartea scrisă. Detaliile sunt inserate în text. Avantajele hipertextului devin evidente atunci când se iau în considerare dezavantajele inerente ale mediului de informare tradiţional: cartea tipărită în care prezentarea informaţiei este exclusiv liniară. care se modifică rapid în funcţie de factori psihologici (motivaţie. trimiteri în josul paginii la bibliografie sau la anexe. Mai mult. Sistemele dezvoltate conform acestei direcţii sunt aşa-numitele sisteme hipertext şi hipermedia. Bineînţeles că cea mai adecvată formă de organizare a informaţiilor ştiinţifice este cea asociativă. Plecând de la analizele şi experimentele făcute asupra memoriei şi a modalităţilor de reprezentare şi prelucrare a cunoştinţelor de către om. detalieri separate ale unor concepte. de asemenea. cititorul poate căuta direct un anumit subiect interesant. presupunând o căutare care. formând o reţea complexă. în reţea. Hipertextul menţine capacitatea de stocare a unei mari cantităţi de informaţie. greoaie. dar înlătură toate limitările contextuale.

derularea unui microfilm sau a unei melodii. audio etc. sau orice combinaţie a acestora. noţiunea de hipertext s-a extins în mod natural spre cea de hipermedia (un subdomeniu al aplicaţiilor multimedia). după cum a gândit-o creatorul hipertextului. toate cu posibilitatea stopării. Rezultă deci că decizia privind ordinea prezentării informaţiei trece din sarcina celui care elaborează documentul în sarcina celui care îl citeşte."obiectivă" a informaţiei tipărite. unei legături i se pot asocia acţiuni dintre cele mai diverse. utilizatorul poate alege o anumită cale de explorare dintr-o mulţime de astfel de căi posibile. Nodurile unei reţele hipermedia pot conţine imagini. sunete. În cazul acestor sisteme. Hipertextul permite evitarea modului tradiţional de citire a unui document: linie după linie.. sistemul hipertext oferă utilizatorului o liniaritate "subiectivă". în loc să urmeze cursul normal (consecutiv) al documentului. Aceasta înseamnă că. aceasta din urmă fiind o sarcină a creatorului. cum ar fi afişarea unei fotografii însoţită de un text explicativ. Nodurile pot cuprinde 15 . definite de cel care a creat hipertextul. pagină după pagină etc. cu menţiunea că anumite limitări de parcurgere ar fi totuşi necesare pentru a asigura o citire coerentă a documentului. a revenirii în starea anterioară sau a continuării explorării prin alegerea unei alte legături. Principalele elemente ale unui sistem hipertext sunt: 1) Nodurile (paginile) Nodul (pagina) este un bloc de informaţii cuprins în reţeaua sistemului hipertext. chiar acţiuni. după nevoile utilizatorului plus posibilitatea de păstrare a atenţiei cititorului prin utilizarea legăturilor grafice. Legăturile activate produc o desfăşurare a documentului în adâncime. texte. Sunt porţiuni de text a căror semnificaţie este mai mult sau mai puţin unitară. pe diagonală etc. Pe măsură ce performanţele calculatoarelor au sporit.

Existenţa unei legături între două noduri A şi B ale hipertextului oferă utilizatorului aflat în nodul A posibilitatea de a accesa direct nodul B. fapt care îngreunează standardizarea Web tehnologiilor pe Internet. care permit vizualizarea Web documentelor. scheme.fragmente de text. ţintele apar cu o culoare sau strălucire diferită de cea a textului obişnuit ("highlighted"). Pe ecran. 3. În pofida standardului SHTML. imagini. 2) Ţintele Ţinta ("target") este o parte dintr-un nod care constituie originea unei legături către alt nod. fără a mai trece prin alte noduri. ceea ce permite utilizatorului să treacă de la un nod la altul. legăturile pot fi privite ca nişte "semne de carte" marcate la care cititorul se poate transfera oricând. un grup de cuvinte sau o altă informaţie din nod (de exemplu o porţiune dintr-o imagine). ViolaWWW pot fi utilizate pe platforma X Windows 16 . Clienţii WWW sunt navigatoare interactive tipice aflate sub controlul utilizatorului. create de diferiţi producători. secvenţe de sunete.2. Este de obicei. se colorează altfel decât restul ţintelor). Atunci când cursorul atinge o astfel de ţintă. ea devine activă şi capătă un aspect special (de exemplu. acţiuni executabile sau orice combinaţie a acestora. De exemplu: • Navigatoarele Mosaic. există o mare diversitate de navigatoare ce rulează pe diferite platforme hardwaresoftware. un cuvânt.aşa numitele navigatoare–nişte programe. 3) Legăturile Fiecare nod este legat de alte noduri din reţeaua hipertextului. NAVIGAREA O serie de firme producătoare de software au elaborat browsere . Păstrând analogia cu cartea scrisă.

Pentru mai multe informaţii (o lista de navigatoare care se modifică continuu şi caracteristicile lor) vezi: http://www. În decurs de câţiva ani a apărut şi continuă progresul numit „webomania”. 17 . codul documentului. Unele sunt dependente de platformă.• Navigatoarele Cello. altele nu. dar vede numai rezultatul Web afişării.ro/navigator/navigatoare. au convertoare ce permit salvarea documentelor sub formă de cod HTML. Altele costă până la 200$. Microsoft Front Page şi altele. Utilizatorul nu vede "conţinutul intern". WinWeb sunt pentru platforma MS Windows. O altă clasă răspândită de editoare destinate pentru elaborarea de documente .3. El lucrează la fel cum lucrează procesoarele de texte cu destinaţie generală. Ele apar ca ciupercile după ploaie.HTML (HotDog. Multe din procesoarele de texte cu destinaţie generală. acea şi este) cum ar fi Netscape Navigator Gold. cum ar fi Microsoft Word. au fost elaborate circa 200 editoare HTML. Multe din editoarele HTML sunt gratuite şi se pot copia de pe Internet. OS2. Ken Nesbitt Web Editor etc) funcţionează similar cu mediile de programare interactivă de genul Visual Basic sau Borland Delphi. 3. Astăzi nu este cunoscut numărul exact al editoarelor HTML. Cele mai cunoscute firme Microsoft cu Internet Explorer şi NetScape cu produsul omonim şi-au creat propriile extensii şi practic au acaparat piaţa. ici. Word Perfect sau altele. majoritatea dintre care sunt de tipul WYSIWYG.ceea ce vezi. EDITOARELE HTML În prezent se utilizează pe larg editoare HTML de tip WYSIWYG (What You See Is What You Get .shtml. inclusiv cel mai răspândit Microsoft Word.

VMS şi Windows. HotDog Professional. Pentru mai multe informaţii . când cercetătorii de la CERN (Laboratorul European pentru fizica particulelor) au dezvoltat o reţea pentru a avea acces mai uşor la documentele produse de diverse laboratoare. În 1991 au implementat 18 . editoare mici şi mari. posibilităţi de "undo" multiple. sunt bazate pe tehnologia SGML. Editoarele HTML sunt împărţite pe platforme: Amiga. sau doar pentru o platformă. WebMania!). Multe din editoarele HTML combină funcţiile complete ale unui navigator şi ale unui editor WYSIWYG. sau Web. OS/2. În 1990 ei au introdus un navigator doar pentru texte şi au dezvoltat HTML. DOS. Aspire. preferenţial destinate pentru forme sau tabele. pentru extensii Netscape. accesul la codul-sursă HTML etc. E-Publish Internet.ro/navigator/editlist. 3. şabloane (template-uri) HTML. au suport pentru câteva versiuni HTML.4. sau pentru platforme multiple (Easy HTML. Mac. NeXTstep. sau WWW. cu interfaţa intuitivă. WebElite.ici. construire pas cu pas a paginii etc. conţin fişiere de acces pentru colaborare autorizată. Actualmente sub UNIX sunt cunoscute circa 25 editoare (WebMagic Phoenix HoTMetaL şi HoTMetaL PRO). Hypertext Master. Hippie. World Wide Web World Wide Web. CGI*Star. cu servicii avansate. Unix. HoTMetaL şi HoTMetaL PRO.Există editoare care pot edita simultan mai mult de 100 de pagini. FrontPage. Cel mai mare număr de editoare (peste 100) este pe platforma Windows şi numărul lor creşte continuu (4W Publisher. HTMLjive). Există editoare HTML independente de platformă. sau W3 a apărut la sfârşitul anilor '80.vezi o listă completă de utilitare de editare HTML cunoscute până la această oră şi împărţită pe platforme: http://www. sau Explorer.

Trecerea de la un document la altul.5.este un limbaj de marcare pentru hipertext care este înţeles de toţi clienţii de WWW. filme MPEG.Hypertext Markup Language . de la un subiect la altul. Este compus dintr-un set de elemente care definesc un document şi ghidează afişarea acestuia. Cea mai importantă caracteristică a Web-ului o constituie simplitatea modului de acces la resurse. Capacitatea de a încorpora o mare varietate de tehnologii şi tipuri de documente. HTML este bazat pe SGML (Standard Generalized Markup Language) 19 . sunete. Ceea ce deosebeşte WWW de celelalte componente ale Internetului este tocmai hipertextul. Toate documentele accesibile în Web sunt legate între ele. care în mare măsură a determinat succesul Web tehnologiilor şi a cauzat webomania. HTML HTML . Documentele HTML oferă mijloace pentru furnizarea de legături hipertext la o varietate de medii: de la text la imagini. Cele trei componente majore pe care le conţine sistemul WWW: Interfaţa utilizator consistentă. 3. şi aceasta într-un mod cât mai simplu din punctul de vedere al utilizatorului. În 1992 cercetătorii de la CERN au introdus Web în comunitatea Internet şi cu aceasta a început revoluţia. potrivit ritmului propriu de înţelegere. care şi-a găsit în Web calea ideală de exprimare.• • • Web la CERN. fişiere Postcript şi alte formate. îi dă acestuia certitudinea că totul este potrivit intereselor lui. indiferent de serverul pe care sunt memorate şi indiferent de locul geografic unde sunt amplasate. Capacitatea de a accesa informaţia univoc în pofida unei mari varietăţi a tipurilor de calculatoare şi a software-ului rulat de acestea. de la un loc la altul etc produce o impresie puternică asupra utilizatorului.

HTML 3.0 şi HTML+ au apărut în 1990. Word pentru Windows şi altele. HTML conţine comenzi explicite pentru formatare. Se pot crea documente HTML direct sau utilizând programe de conversie din alte formate ca LaTex. Versiunea cuprindea extensii importante. introdus în 1996. este considerat ca succesorul versiunii 2. respectiv 1993. Este de menţionat că HTML este un limbaj în continuă evoluţie şi că diferite navigatoare WWW pot recunoaşte diferite seturi de HTML. este considerat ca succesorul versiunii 2.d. Termenul de "marcare" provine din timpurile vechi.0 şi extensii Netscape. un limbaj care descrie cum trebuie să fie formatate textele. HTML 4. încorporând o serie de marcaje din HTML 3. Ea conţine 49 de marcaje. când editorii făceau marcaje pe documente pentru a indica tipografului .0 a apărut în 1995. Framemaker. În prezent nu mai este utilizat. dacă este amplasat pe un calculator care are acces la Internet. precum şi comenzi care vor indică modul cum se efectuează legăturile documentului. cum ar fi marcaje pentru notaţii matematice. apărut în 1994. cum vor apărea paginile documentului etc. bannere etc.0.a. HTML 2. Un document HTML poate fi făcut public.0 şi extensii Netscape.ce font-uri să folosească ş.m. Un document făcut public poate fi văzut din orice punct al Internetului. introdus în 1996.0. HTML 1. HTML a fost proiectat să poată opera cu funcţionalităţi multimedia ale WWW. 20 .0.0. HTML 3. HTML este un limbaj de marcare.2.în acele timpuri un om . încorporând o serie de marcaje din HTML 3. a fost prima versiune standardizată.şi reprezintă elemente de document la nivel logic.

dar diferiţi furnizori de navigatoare şi programe de navigare au adăugat o serie de extinderi proprii. Acest tip de sisteme pot să memoreze fişierele utilizând marcaje ascunse pentru ca formatarea să se poată reface ulterior. păstrează informaţia în structuri de date separate. 3. Prin standardizarea şi includerea comenzilor de marcaj în fiecare fişier HTML. Documentele scrise într-un limbaj de marcare pot să fie comparate cu cele obţinute utilizând procesoare de text de tip MS Word sau Word Perfect. devine posibil ca orice program de navigare să poată să citească şi să formateze orice pagină Web.Avantajul utilizării unui limbaj de marcare faţă de unul în care nu se utilizează marcarea explicită constă în faptul că este simplu de scris un program de navigare. Standardizarea oficială a limbajului HTML este făcută de Consorţiul WWW. de exemplu. Procesoarele de text pentru Macintosh. Elemente de bază ale documentelor HTML 21 . Nu toate procesoarele de texte funcţionează aşa.w3. Specificaţia curentă a limbajului HTML se poate consulta pe serverul http://www. Aceşti furnizori speră ca cei care construiesc pagini de Web să utilizeze aceste extensii astfel încât cei care vor să citească aceste pagini să aibă nevoie de programe de navigare care ştiu să interpreteze extensiile respective. deoarece o pagină poate să fie construită utilizând un ecran cu 1024 x 768 pixeli utilizând culori codificate cu 24 de biţi. Posibilitatea formatării paginii recepţionate este foarte importantă. Astfel de abordări îngreunează sarcina standardizării limbajului HTML.6. care să interpreteze comenzile de marcare. dar s-ar putea să fie necesară afişarea într-o mică fereastră de pe un ecran cu 640 x 480 pixeli şi utilizând culori codificate pe 8 biţi.org/.

H6. poate conţine texte. Pot 22 . DL). SUP ş. I. Blocuri de structură. care specifică structura documentului. cu spaţierea dorită (de la margini) cu afişarea în una sau mai multe coloane. ş. BR. SCRIPT. În mod general un Web-document utilizează un set de caractere.. KBD. are un fundal. marcate. Fonturile utilizate pot fi de diferite tipuri.a). CODE. B. prin marcare logică sau fizică. H2. dimensiuni şi culori. liste. ADRESS. titluri şi subtitluri: H1. tabele. sau la ambele margini.a. text sau caractere marcate prin stiluri logice (EM.H6). HR). cum ar fi împărţirea în paragrafe (alineate) (Divizori–P. dimensionarea şi colorarea chenarului (liniilor de frontieră). colorarea (liniilor. H2. Listele pot fi definite ca liste numerotate. despărţirea prin linii HR ş. fără marcaje şi stiluri. liste (UL. sau liste mixte.a). aranjarea în pagină şi spaţierea (center. celulelor). STRONG. care pot fi centrare în pagină sau alipite (alineate) la marginea stânga. Elementele unui tabel permit dimensionarea şi aranjarea tabelului în pagină. VAR. DIV. SUB. CITE. afişarea textului în tabel.. Tabelul poate avea un titlu. liste de definiţii.. încapsulate una în alta. SAMP.Vom deosebi mai multe categorii de elemente ale unui document HTML (Web-pagină): Elemente de titlu şi descriptive ce conţin date despre document şi pentru motoarele de căutare HEAD. LINK. BASE META. Pot fi grupări de text (liste. text preformatat (afişat cu caracteristicile sale în modul în care este cules). la dreapta. tabele). linii de demarcare etc Textul constă din alineate (paragrafe). imagini. texte preformatate (PRE). DFN. U. text sau caractere marcate prin stiluri fizice (TT. STYLE. tabele (TABLE). obiecte audiovizuale sau legături spre ele. definite implicit (ca în antete–H1. TITLE. ferestre. blockquote). cadre. BIG. H3. Elementele de text pot fi de tipul text simplu. coloanelor. OL. forme (FORM). STRIKE. ISINDEX. H5. SMALL. H4.

schemelor. A determina legăturile interne şi externe. afişarea liniei de contur. A alege tipul şi a determina structura site-ului. Stilurile fizice indică navigatorului cum să afişeze textul conţinut. efectul de mişcare (Marquee) etc. A determina lista tabelelor. TEXTAREA. A perfecta cuprinsul.7. În structura unui formular intră elemente de checkbox şi radio. SELECT. fundalului. APPLET. schimbând fonturile şi spaţierea verticală. precum şi tabele încorporate (unul în altul. modul de plasare al legăturilor. paragrafe. tabele afectează blocul de text conţinut în ansamblul sau. În continuare. liste. îngroşat. întitularea imaginii. elemente ascunse. BASEFONT.fi grupări de tabele. SCRIPT. cadre sau ferestre (FRAME). Marcajele pentru titluri. IMG (imagine). În pagină de asemenea pot fi şi elemente speciale: A(ancoră). subliniat etc. formulare de colectare a datelor: INPUT. Marcajele pentru stilurile caracterelor afectează modul în care sunt afişate cuvintele conţinute: cursiv. sunt descrise elementele de bază ale unui Web document (sau document HTML). 3. imaginilor. în compartimentul 4 al prezentei lucrări. meniuri de selectare a valorilor din nişte liste fixate. Instrucţiunile de declarare a imaginilor permit poziţionarea lor în pagină. A aranja elementele în pagină etc. Web design • • • • • • Înainte de a elabora orice Web-pagină este necesar: A formula scopul. prezentate exemple şi sarcini de explorare. 23 . dar nu se prea recomandă).

Pentru ca un site Web să poată fi accesat de toate persoanele interesate. • Publicare (pe Internet) . timpul mediu acceptabil fiind nu mai mare de 10-20 secunde.Machetare . precum şi altor resurse (timp-termene. finanţe etc).Programare. dar şi de câteva principii generale (reguli). • Paginile Web trebuie să se încarce repede.7. Pentru realizarea efectivă a unui site Web (proiectare). a structurii conţinutului şi aspectului grafic.1. • Promovare . înnoirea lor. trebuie să parcurgeţi următorii paşi: Planificare . Proiectarea unui Web-site. cum ar fi: • Pagina Web trebuie să aibă un scop bine definit. introducerea modificărilor sugerate. Prin proiectarea unui site se înţelege procesul de realizare efectivă a paginilor Web pe calculatorul dvs. • Adresa E . Însă şi aceasta e puţin.realizarea efectivă a paginilor Web-pe propriul calculator. asigurarea ţinerii la zi a informaţiilor de pe site. desăvârşirea site-ului şi altele. pe calculatorul dvs. • Imaginile şi graficele trebuie reduse la minimum pentru a permite o încărcare rapidă.mail ar trebui inclusă în fiecare pagină.amplasarea site-ului construit pe o gazdă Web. Pagina Web trebuie structurată astfel încât să permită vizitatorilor o navigare uşoară. 3. Pentru acest lucru este nevoie de imaginaţie. Este necesară o continuă administrare a site–ului. Planificarea include stabilirea scopurilor. mijloacelor de construire a site-ului. 24 • . trebuie să parcurgem trei etape principale: • Proiectare . • E necesar a folosi un header (antet) şi footer (notă de subsol) standard pentru fiecare pagină.aducerea la cunoştinţa publicului.

integritatea ei.• Machetarea. e-marketing etc. care se utilizează pentru anumite tipuri de prezentări pe Internet. este comodă pentru începători. Principalul este că puteţi selecta funcţia necesară în una din arhivele indicate mai jos. comod pentru percepere. produsului. 25 . cum ar fi prezentarea firmei. Pentru aceasta este suficient să le salvaţi pe calculatorul dvs. Însă programarea este un subiect aparte. folosind forma. prelucrarea datelor colectate etc.clickxchange. cum ar fi mărimea fonturilor. unde ele sunt adunate şi descrise cu mare grijă. efectele potrivite etc. Pentru realizarea propriului site nu este necesar „a inventa din nou bicicleta”. cu utilizarea lor gratuită şi cu condiţia referinţei la autor. care asigură unitatea. În fond s-au stabilit mai multe şabloane de Web-pagini.com/. Programarea (cel puţin a unor scripturi şi aplleturi) se utilizează de regulă pentru parolarea site-ului. şi să le adaptaţi la necesităţile proprii. În calitate de „şablon” al Web-paginii create se poate utiliza o pagină din cele existente. De ce –aceasta este o altă temă. . distanţei dintre elemente etc. conţine multe scripturi şi în ele te poţi uşor orienta.Script Locker. Este un schelet (o coloană vertebrală) pe care se vor „îmbrăca” elementele de design şi elementele informaţionale ale paginii. Machetul este un set de reguli pentru amplasarea elementelor Web-paginii. Este de menţionat faptul că există o serie de servere ce conţin scripturi şi appleturi utile pentru cele mai multe cazuri de Web design. Machetul (şablonul) este un element de bază al stilului paginii. http://www. o colecţie de CGI-scripturi. butoanele. coloanelor de text. face documentul uşor lizibil. Utilizaţi Web-paginile accesate care vă impresionează ca exemple demne de urmat pentru elaborările proprii. e-comerţ. crearea bazelor de date.

şi gazda Web-pe care aţi ales-o. 3.webclub. de exemplu). transfer. verificare. În cazul gazdei gratuite pe site-ul dvs. Publicare Deoarece site-ul proiectat şi creat va trebui să fie accesibil tuturor vizitatorilor. Apoi urmează etapa de transfer efectiv al fişierelor (prin FTP) între calculatorul dvs.download.Cgi Resources – cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. Acest nume trebuie să fie sugestiv şi să simbolizeze afacerea dvs. După ce aţi realizat transferul fişierelor. Trebuie precizat că verificările paginilor Web vor trebui să fie efectuate şi ca etape intermediare.• • • http://www. La fel ca şi numele de domeniu.Posibil cea mai mare colecţie a CGI-scripturilor în limba rusă. Dacă aţi folosit un editor HTML (Microsoft Front Page sau Macromedia Dreamweaver. Câtre începutul etapei de publicare se presupune ca aţi terminat realizarea efectivă a site-ului Web pe calculatorul dvs. În continuare. . pe parcursul realizării efective a site-ului Web. în schimbul unor facilitaţi suplimentare. aveţi posibilitatea să folosiţi opţiunile de transfer de fişiere incluse în aceste programe. urmează etapa de publicare a site-ului şi parcurgerea altor paşi importanţi. aveţi de ales între obţinerea unei gazde Web gratuite sau o găzduire (Web hosting) contra cost.cgi-resources.ru/.com/. va trebui să vă gândiţi la alegerea unui nume de domeniu pentru site-ul respectiv. . După aceea va trebui să alegeţi o gazdă Web. 26 . sunt obligatorii operaţiunile de verificare finală şi validare HTML.O serie de scripturi utile în rusă.7. . http://www. http://www.ru/.2. cum ar fi: găzduire. va rula reclama companiei ce va oferit gazda.

Hosting gratuit de la Agava Software.ru/. .com/. .http://www. şi aceşti paşi trebuie urmăriţi cu maximă atenţie. Promovarea site-ului Pentru ca site-ul dvs. .3.clickxchange. Nici cel mai bine realizat site Web nu valorează nimic. Unele planuri şi oferte de hosting vezi: . va trebui să întreţineţi şi să actualizaţi site-ul.În final. să poată fi văzut de cât mai mulţi vizitatori. Promovarea unui site Web este o acţiune complexă şi de durată.http://www. Ea se poate face folosind una sau mai multe metode de promovare: • Motoare de căutare • Directoare • Marketing prin email • Ziare electronice • Anunţuri publicitare • Liste de discuţii • Newsgroup • Schimb de banere • Schimb de legături • Inele Web • Fişiere semnătură • Autoresponder • Pagini FFA • Premii • Promovare offline. să revină. 27 . dacă el nu este adus la cunoştinţa publicului. trebuie să începeţi o campanie de promovare. dacă vreţi ca vizitatorii dvs. 3.7.holm.Web Host Directory.

pentru promovarea cu ajutorul motoarelor de căutare alcătuiţi un tabel care să cuprindă următoarele informaţii: • Numele motorului de căutare /directorului • Data înregistrării • Timpul necesar pentru realizarea înregistrării • Cuvintele cheie folosite • Codul care atestă că site-ul a fost înregistrat. După ce aţi completat formularul online de înregistrare a site-ului trebuie să aşteptaţi câteva zile sau câteva săptămâni pana când el va fi înregistrat.Creaţi o bază de date care să includă acţiunile dvs. 28 . de promovare. în funcţie de motorul de căutare ales. De exemplu.

al documentului HTML) . Structura documentului HTML 4. EXPLORARE HTML 4. 29 . iar cea de sfârşit . Instrucţiunile HTML (numite şi marcaje sau tag-uri) încep cu o paranteză unghiulară deschisă <urmată imediat de numele instrucţiunii. Titlurile nu sunt numerotate. Marcajul de închidere. acestea variind prin mărime şi "îngroşare". se convertesc de navigator într-un singur spaţiu. şi/sau între atributele marcajelor. spre deosebire de cel de deschidere. sau cod-sursă. cu excepţia preformatării. (HTML-cod. Notă. Între parantezele unghiulare şi numele instrucţiunilor nu se admit spaţii.marcaj de închidere.1.document scris în limbajul de marcare a hipertextului (HTML).1. Mai mute spaţii între cuvinte în codul HTML. Atributele au forma „nume atribut” = “valoare atribut”. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază HTML-document. Cea de început se numeşte marcaj de deschidere. unul sau mai multe atribute ale instrucţiunii (opţional). apoi de o paranteză unghiulară închisă>. Se conţine între marcajele <html> şi </html>. Lungimea unui titlu nu este limitată. Majoritatea instrucţiunilor sunt perechi. Pentru ierarhizarea secţiunilor documentului se pot utiliza diferite niveluri de titluri (antete).1.4. nu conţine atribute sau spaţii. dar navigatoarele afişează titlurile astfel încât să iasă în evidenţă faţă de textul obişnuit. Navigatorul ignoră marcajele pe care nu le înţelege şi pe cele scrise greşit.

. Dacă pagina este adăugată într-o listă favorită.. aceste cuvinte apar ca nume al paginii </head> Marcajul de închidere a antetului paginii Marcajul de deschidere .antetul paginii.lasă o linie liberă şi începe textul de la început de rând.. care se utilizează de motoarele de căutare <head> pentru regăsirea paginii şi alte informaţii. Aceste cuvinte vor apare paginii</title>pe bara de titlu a navigatorului. afişat de navigator Marcarea unui antet (titlu.începe corpul documentului propriu <body> zis.</p> Aranjarea textului în paragrafe (alineate) . <h6>... Tabelul 1.indică faptul că documentul este scris în limbajul HTML. Tabelul 1. suplimentar mai conţine cuvinte-cheie. exemple Marcajul HTML de deschidere . subtitlu) de document. Următorul text se va afişa de la începutul rândului Marcajul BODY de închidere – indică sfârşitul corpului 30 <br> </body> . Aici se scriu câteva cuvinte <title>Titlul sugestive despre conţinutul paginii. tot ce este în antet nu apare în fereastra navigatorului Marcajele pereche TITLE. de mărimile: <h1>...Limbajul HTML defineşte şase niveluri de titluri într-un document (vezi tabelul 1).... conţin şi exemple ale acţiunii marcajelor. în unele cazuri potrivite. </h6> H4 H5 H6 H1 H2 H3 <p>. Marcajul </p> este opţional. Forma recomandată a unui HTML document Instrucţiune <html> Descriere.. paragraful se va termina la întâlnirea unui alt marcaj <p> Întrerupe linia de text în locul marcajului. Astfel forma de bază a unui document HTML este prezentată în tabelul 1.<title>) şi una funcţională (corpul documentului). Standardul HTML recomandă (!) ca un document să conţină o parte descriptivă (<head>. Dacă nu se foloseşte marcajul în forma container. </h1> .... se utilizează de navigatoare Marcajul HEAD . şi alte tabele cu instrucţiunile HTML.

precum nici lista menţionată nu este aceiaşi pentru diverse versiuni ale HTML–lului. Pentru a face să apară în navigator caracterul din coloana Caracter (tab. le folosim în codul-sursă în locul literelor mici.1. Notă. a mic cu accent grav 31 .2). &gt. Aceste caractere sunt definite într-un mod tipic: "&" + litera mare sau mică + semnul diacritic (care lipseşte în ISO 8859). Pentru caractere speciale.</html> documentului Marcajul HTML de închidere 4.: &Acirc. ampensand mai mic (less than) mai mare (greater than) Semnificaţie Pentru a obţine majuscule. Nu toate navigatoarele afişează orice caractere speciale din tabelul 2.2). în codulsursă trebuie să avem Codul HTML (tab. cum ar fi parantezele unghiulare.2. a mic cu accent ascuţit (acute) &agrave. = Â á à &aacute. care lipsesc din acest set. Caractere speciale Caracter & < > Codul HTML &amp. &lt. Setul de caractere utilizat de HTML Documentele HTML cuprind caractere de 8 biţi din setul de caractere Latin-1 (ISO 8859). ghilimelele etc. Ex. La fel se scriu în codul HTML o parte din caracterele utilizate de HTML ca elemente de sintaxă. Tabelul 2. precum şi pentru cele care se pot confunda cu elementele de comandă s-au stabilit codificări ca în tabelul 2.

De exemplu &#222. navigatorul afişează unul singur.&#195. Prima sarcină de explorare. Caracterele speciale mai pot fi introduse prin codul lor hexazecimal în forma: &#+ codul hexazecimal+. &aring. se poate folosi pentru a scrie o serie de paragrafe cu alinieri constante ale elementelor ghilimele &nbsp. " &quot. &iquest. &atilde. 32 . Modul de lucru 1. Pornim un editor de texte simplu (Notepad. &nbsp forţează spaţii multiple.1. &szlig. Notă. &copy. &pound. 4. sau IE) pentru a edita codul-sursă. &cent. &ntilde. &reg. a mic cu accent circumflex a mic cu tildă a mic cu două puncte (umblaut) a mic cu inel (ring) c mic cu sedilă n mic cu tildă o mic barat (cu slash) s-z mic ligaturat semnul de întrebare inversat liră sterlină cent simbolul de copyright simbolul de marcă înregistrată chiar dacă în codul-sursă avem mai multe spaţii. &oslash. &auml..â ă ä å ç ñ ø ß ¿ £ ¢ © ® &acirc.3. &ccedil.

Lansăm Windows Explorer. Exemplele din prezenta lucrare au fost probate pe Internet Explorer. Putem continua să dezvoltăm această pagină. apoi folosim butonul Refresh . Sau pornim navigatorul IE. Salvăm fişierul cu FILE . Culegem exemplul 1. Verificaţi acţiunea marcajelor-perechi prin ştergereamodificarea celui de sfârşit sau/şi de început. 7. versiunea 5.5. BROWSE deschidem directorul în care am salvat exemplu şi selectăm fişierul necesar OPEN. 6. Dacă încearcă stabilirea conexiunii la reţea. Dacă vom face modificări în codul-sursă. Care sunt ele (verificaţi pe exemple). Pentru acesta selectaţi WIEW şi opţiunea respectivă. 33 .2.SAVE AS.. examinaţi codul HTML. Explicaţi pentru ce servesc fiecare din marcajele din exemplele aduse. 3.. 5. 8. Trebuie să apară o pagină cu textul explicativ conform exemplului 1.reafişare. pentru a le putea vedea în navigator trebuie salvat fişierul. Unele marcaje de închidere pot fi înlocuite prin cele de deschidere. daţi Cancel. Extrageţi câte un exemplu din marcajele HTML utilizate (pentru prima sarcină). Însăşi IE permite editarea codului-sursă. Notă. 4. 9. Vizualizaţi documentul. Apoi FILE-OPEN din meniul navigatorului. Editorul codului-sursă poate fi deschis pentru întreaga sesiune de lucru. apoi OK. 10. mergem în directorul unde am salvat exemplul şi îl deschidem cu dublu-click pe mouse. fără să fie închis pentru vizualizarea rezultatelor. în continuare IE. Va porni navigatorul care este setat ca navigator implicit (dacă avem instalate mai multe).htm (FILESAVE). Windows Commander sau alt utilitar similar.

Încercaţi să programaţi Web-afişarea codului-sursă al exemplului 1. 12.1. comentarii etc. Culegeţi şi exploraţi exemplele 2 şi 3. • Exemplu de utilizare a caracterelor speciale Textul "A&B" are valoarea <100> se va scrie în HTML „&quotA&ampB&quot are valoarea &lt100&gt” 34 . 4.3) sau MS Word.3.11.htm. nu este nevoie să fim conectaţi la Internet. cu extensia fişierului . Divizarea textului în alineate. mutare blocuri etc. Studierea marcajelor obligatorii de structură a documentelor. Pentru editarea Web-paginilor pot fi utilizate editoare speciale HTML (vezi p. copiere. Întreruperea forţată a alineatului.com/barebones. http://werbach. antete.html.com/web/wwwhwelp. Exemple de explorare Scop. Dacă utilizaţi editorul de texte MS Word pentru editarea codului HTML sau oricare alt editor. sau . La editarea textelor. • • • • • • Indicaţii suplimentare Între parantezele unghiulare şi denumirile marcajelor nu trebuie să avem spaţii decât dacă spaţiile separă numele marcajului de atributele lui sau atributele între ele. explorarea şi modificarea lor utilizaţi comenzile de editare. păstraţi fişierul sub formă de text simplu. Fiecare marcaj poate fi combinat cu atribute. Alături de marcajele utilizate mai există şi altele.4. Mai multe detalii despre HTML vezi Ghidul programatorului http://werbach. Pentru a vedea rezultatul. În ultimul caz salvaţi fişierul utilizând filtrul respectiv (cod HTML sau Web-pagină).

Îî se vor scrie astfel „&Acirc&acirc. nu vor conţine diacriticele limbii rămâne. care au doar marca de inceput. sau paginii)</title> </head> <body> <H1> Notiuni generale despre HTML</H1> <P> In HTML deosebim marcaje pare si<BR> marcaje impare. în scop de claritate şi transparenţă. figura 1. <html> <head> <title> Exemplu 1(denumirea ferestrei. poate fi deschis si<BR> redactat in orice editor de texte. Poate fi vizualizat <BR> doarin editoare destinate HTML. precum şi fragmentele afişării lor la ecran. &Icirc&icirc”. • Exemplul 1–cel mai simplu document Notă: Codul-sursă al exemplelor.Diacriticile Ââ. </P> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi mai jos. 35 .<BR> reprezinta un alineat </P> Marcajul P nu este obligatoriuggfgn. </P> <P> Totul ce se contine intre aceste marcaje . <P> Acest fisier este de tip html.

Figura 1. 36 .H1. centrat)</H1> <H2 ALIGN=RIGHT> Salut lume !(titlul de nivelul 2. Alinierea antetelor şi paragrafelor </title> <H1 ALIGN=CENTER> Salut lume!(titlul cel mai semnificativ . Rezultatul rulării exemplului 1. alinierea antetelor şi paragrafelor <html> <head> <title> Exemplul 2 Antete. alineat la dreapta)</H2> <H6 ALIGN=LEFT> Salut lume !(titlul cel mai mic H6. • Exemplul 2–Antete.

poate fi alineat . marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. comentarii 37 . mai ales la depănarea Web-paginii.aliniat la stânga)</H6> </head> <body> <P> Mai jos se demonstrează alinierea textului alineatelor </P> <DIV> Textul alineatului. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. </DIV> <P ALIGN=JUSTIFY> Observaţi diferenţa dintre ultimul si penultimul paragraf alinierea la ambele margini . Se recomandă pentru comoditate.alipit la marginea din stânga. mai ales la depănarea Web-paginii. Pentru un mai bun control vizual. cu o spaţiere de la începutul rândului. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu.se obţine prin mărirea spaţiilor dintre cuvinte la afişarea textului de către IE. </P> </body> </html> • Exemplul 3 întreruperea forţată a alineatului.</DIV> <DIV> Pentru un mai bun control vizual . </DIV> <DIV ALIGN=CENTER> la centru </DIV> <DIV ALIGN=RIGHT> sau la marginea din dreapta. ce redă structura marcajelor.marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. ce redă structura marcajelor. fiecare din rând nou. fiecare din rând nou. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. cu spaţiere de început. Se recomandă pentru comoditate. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. ca si in MS Word. Aceasta aliniere este implicită.

<!-Acesta este un comentariu, nu se afiseaza de browser --> <html> <head> <title>Exemplul 3 - intrerupere fortata a liniei - BR</title> <H4 ALIGN=LEFT> BR Este comod, de exemplu, pentru afisarea versurilor</H4> </head> <P>Limba noastr&atilde-i o comoar&atilde<BR> Din ad&acircncuri desfundat&atilde.<BR> Un sirag de piatr&atilde rar&atilde<BR> Pe mosie rev&atildersat&atilde.<BR> </P> <H5> (A.Mateevici)</H5> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi figura 2

Figura 2. Rezultatul rulării exemplului 3.
4.1.5. Informaţii pentru motoarele de căutare

38

În general în antetul unei pagini Web, între marcajele <head> şi </head>, există mai multe marcaje META, cu atribute name - content perechi. Exemplu: <html><head><title>Titlul dorit</title> <meta content="text/html; charset=windows-1252" httpequiv = Content-Type> - indică navigatorului că este un fişier HTML; charset stabileşte tipul de caractere (în general windows-1252), dar există şi altele. <meta name=keywords content="o listă de cuvinte, separate prin virgulă">. Pagina va fi listată de un motor de căutare (la care a fost înscris site-ul) în cazul unei căutări în care s-au folosit cuvinte din această listă. <meta name=description content="O frază care descrie pe scurt conţinutul paginii">. În cazul unei căutări după cuvinte-cheie, motorul de căutare ne dă o listă de pagini. Pentru fiecare pagină (site) din listă apare titlul ei (dat cu marcajul TITLE) urmat de o frază (cea de la name=description content="o frază care descrie..."). Dacă nu avem în marcajul META acea frază, motorul va indexa după prima frază din pagină. Tot ea va fi afişată la o eventual căutare. <meta name=author content="numele dvs., e-mail etc"> numele autorului. Adresa e-mail. 4.1.6. Întrebări de autocontrol şi exerciţii. 1. Care este diferenţa dintre un Web document şi un fişier HTML? 2. Care este forma generală a unui fişier HTML? 3. Care este cauza elaborării a câtorva sute de editoare HTML? 4. Care este sensul cuvântului „de marcare” în HTML? 5. Care marcaje definesc partea descriptivă a Web documentului? 6. Care sunt elementele principale ale unui Web document?
39

7. Ce este un alineat, o linie de document? 8. Ce este un hipertext? 9. Ce este Web designul? 10. Care este semnificaţia Web designului? 11. Ce este un Web document? 12. Ce este un Web document multimedia? 13. Ce este un Web site? 14. Ce reprezentă HTML, care este mecanismul lui de acţiune? 15. Ce tipuri de elemente sunt prezente în limbajul HTML? 16. Cum se introduc ghilimelele, parantezele unghiulare şi alte semne speciale în codul-sursă al HTML? 17. De ce este necesar HTML, care este destinaţia sa, ce probleme soluţionează? 18. De ce sunt necesare Esc - caracterele în HTML? 19. Este oare raţională studierea HTML, când există atâtea editoare specializate? Dacă da–care sunt motivele? 20. Pentru ce se utilizează termenii „fişier HTML”, „cod-sursă HTML”, „Web document”? Ce reflectă aceşti termini? 21. Prin ce diferă un document obişnuit de un hipertext, care sunt avantajele hipertextului? 22. La ce serveşte instrucţiunea „meta name”, care sunt perechile cele mai utilizate? 23. Cum se poate face ca o pagină să fie regăsită cât mai des? 24. Culegeţi exemplele 1-3, modificaţi valorile atributelor şi sesizaţi acţiunea marcajelor. 25. Obţineţi afişarea semnelor diacritice ale limbii române Ăă, Ââ, Îî, Şş, Ţţ. 26. De ce nu întotdeauna se afişează caracterele diacritice ale limbii române (&Scedil, &Tcedil, codurile hexazecimale &#186; &#195; &#227; &#238; &#254 etc)? 27. Ce trebuie făcut pentru ca semnele diacritice să fie afişate? 28. Schimbaţi titlul (numele) paginii exemplului 1.

40

dreapta în cel mai econom mod de scriere (a codului HTML). dreapta. redate prin nume.2. de la h6 spre h1 (în creştere).. care definesc aspectul lor. culoarea textului.. Repetaţi sarcina 29..Formatarea caracterelor. ce au o singură valoare conformă numelui).2. cu spaţierea din stânga.2. sau asociere implicită a caracteristicilor (stiluri logice. 1 = cel mai mic. Afişaţi textul „BUNA ZIUA. centru. fundalul etc..29. 4. 2. cu indicarea valorilor atributelor (stiluri fizice. organizarea textului 4. h6 şi invers. tabelul 4 şi 5) 41 .1. 4.. Asocierea caracteristicilor poate fi efectuată prin marcarea fizică.. dar cu aranjarea succesivă a fiecărui titlu la stânga. după alineat sau prin trasarea unei linii orizontale intre ele. 30.2. 7. cum ar fi dimensiunea fontelor. 7 = cel mai mare Culoarea poate fi redată prin numele ei sau prin tripletul RGB (vezi p. Exemple de explorare–vezi nr 4-6. înainte. Marcaje de formatare a caracterelor şi organizarea textului Instrucţiune <font atribute> </font> Atribute size = i color = Descriere şi exemple Mărimea fontului: i = 1. Secţiuni din text pot fi separate ca alineate.4. Tabelul 3. Instrucţiuni şi atribute utilizate Porţiunilor de text dintr-un document le pot fi asociate atribute. cu indicarea directă a valorilor din mai multe posibile). Marcajele utilizate vezi tabelul 3. LUME!!!” sub formă de titluri în descreştere h1.

font2.." Dacă navigatorul nu găseşte instalat nici unul. celulă de tabel etc. right sau all: trece la linie nouă când marginea din stânga (left). va afişa textul cu font proporţional predefinit.fontul implicit are mărimea 3. <basefont atribute> </basefont> Mărimea fontului implicit al întregii pagini: i = 1. 2. font2 = un font specific sistemelor Macintosh.. imagine.. Nu are influenţă asupra textului din interiorul tabelelor Culoarea poate fi dată prin numele ei sau prin valoarea RGB Are influenţă şi asupra instrucţiunii <hi> </hi>.. este aliniat implicit la stânga..) Textul este deplasat cu un tab faţă de ambele margini (stânga şi dreapta) ale spaţiului disponibil (pagină. dar nu şi în interiorul tabelelor Centrează textul pe orizontală. tabel etc. aşa ca în prezenta celulă Forţează trecerea pe linie nouă Left. (text. de ex.). Dacă nu este indicat .. 7. font1. dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere size = i color = <center> </center> <blockquote> </blockquote > sau <q></q> <br atribute> - - - clear = <p atribute> </p> - 42 .O listă de minimum 2 fonturi: face =" font1 = un font specific sistemelor Windows. pentru a aduce un text sub o imagine care nu ocupă întreaga lăţime a spaţiului disponibil Paragraf (alineat) nou. dreapta (right) sau ambele margini (all) ale ecranului sunt libere.

pentru x = 50%: Align = Alinierea liniei (în pagină. Aliniat la dreapta (right).este alinierea implicită. care este reglată astfel încât marginea din dreapta a textului să nu fie nereglată. Pentru ambele margini aliniate (justify) Marcaj pentru blocuri de text (aliniat implicit la stânga dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere) Aliniat la stânga (left). Sesizaţi diferenţa faţă de paragrafele cu align = right şi fără align O linie orizontală. Aliniat pe centru (center).este alinierea implicită. fără atribute: <div atribute> </div> - align = <hr atribute> - noshade Elimină umbra liniei: size=z Z = înălţimea liniei (în pixeli). Aliniat la dreapta (right). Nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere. celulă etc. Observaţi spaţiul din dreapta dintre text şi marginea tabelului şi distanţa dintre cuvinte.align = Paragraf aliniat la stânga (left) . celulă de tabel) aliniază implicit pe centru. deci nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere.). Aliniat pe centru (center). Pentru width =50% (în celula prezentă) obţinem: Left Center Right 43 . zmax = 7 X = lăţimea liniei în pixeli sau procente din width=x spaţiul disponibil (pagină.

pentru color = #00ffff obţinem: Defineşte începutul şi sfârşitul corpului documentului HTML Culoarea fondului paginii (dată prin nume sau valoarea RGB) Url . fondul rămâne fix <b> </b> <i> </i> <u> </u> Afişează textul cu litere aldine (îngroşate) Afişează textul cu litere italice (înclinate) Afişează textul subliniat 44 . dacă derulăm rties = pagina.Color = <body atribute> </body> bgcolor = backgro und = text = link = vlink = alink = Culoarea (dată prin nume sau valoarea RGB).ul (adresa şi numele) imaginii de fond a paginii Culoarea textului (nume culoare sau valoare RGB) Culoarea legăturilor nevizitate (neactivate) din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor vizitate din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor în timpul click .ului (nume sau RGB) leftmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea din stânga (pixeli) rightmar Deplasarea întregului material din pagină faţă de gin = marginea din dreapta (pixeli) topmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea de sus (pixeli) bgprope Primeşte doar valoarea "fixed".

dar nu ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t.<sup> </sup> <sub> </sub> <tt> </tt> <big> </big> <pre atribute> </pre> - Afişează textul ca indice superior Afişează textul ca indice inferior Text cu font monospaţiu Text cu font mărit + bold - Afişează din linie nouă textul preformatat. ca în codul sursă. <b> adică aşa cum arata el în</b> codul sursa din Notepad Afişează din linie nouă textul preformatat. adică aşa cum arată el în codul-sursă din Notepad Afişează textul taiat Evidenţiere logică puternică Stil logic de evidenţiere Informaţii despre adresă şi autor Citare bibliografică Definiţie de cuvân. ca în codul-sursă. dar ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. Program sau variabilă Listing de program <xmp> </xmp> - <strike> </strike> <strong> </strong> <em> </em> <address> </address> <cite> </cite> <dfn> </dfn> <var> </var> <code> </code> - 45 .

Există o serie de instrucţiuni HTML care au atribute prin care se specifică culori (vezi tabelul 3).<kbd> </kbd> <samp> </samp> - Text de la tastatură (keyboard) Exemplu de date introduse de utilizator 4. iar ultimele două pentru B. Pentru a obţine culori care sunt afişate la fel pe orice platformă (Windows.: BODY BGCOLOR = "#FF0000" are ca rezultat un fond al paginii de culoare roşie). în diapazonul zecimal).2. Primele două cifre din cele şase reprezintă valoarea lui R. următoarele două valoarea lui G. Tabelul 4 cuprinde numele a 16 culori (standardul de 16 culori) şi echivalentul lor RGB. B (Blue = albastru). Culorile se pot specifica prin numele lor în engleză: de ex. redate prin numele lor. B sunt iniţialele culorilor de baza: R (Red = roşu). B variază în diapazonul hexazecimal 00-FF (sau de la 000 până la 256.red.2. G. white sau prin valoarea RGB . elementele paginilor Web sunt colorate. se recomandă folosirea culorilor sigure Internet. G. Atribute de fundal şi culori Destinaţie (funcţie) Instrucţiune HTML Imagine fundal Culoare fundal Culoare text Culoare referinţă <BODY BACKGROUND="URL"> <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <BODY LINK="#$$$$$$"> 46 . Valorile pentru R. G (Green = verde).un grup de 6 cifre hexazecimale precedate de semnul # (de ex.. R. Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB După cum aţi observat. Macintosh etc). Tabelul 4.

Link-uri vizitate Referinţe activate Culoare font Culoarea textului Linii de delimitare Culoare tabel Culoare şi imagine fond celula Culoare chenar de cadru <BODY VLINK="#$$$$$$"> <BODY ALINK="#$$$$$$"> <FONT COLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <HR COLOR="#$$$$$$"> <TH BACKGROUND="URL"> <TH BGCOLOR="#$$$$$$"> <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$ $"> Tabelul 5. Culori exprimate prin nume şi RGB 47 .

Text preformatat </TITLE> <h4>Exemplul 4. Text preformatat<h4> </HEAD> <PRE> produs pret-cost transport valoare --------.2.Albastru marin aqua #00FFFF Gri (sur) gray #808080 Bleumarin(albastr u închis) navy #000080 Argintiu silver #C0C0C0 Negru black #000000 Verde închis green #008000 Albastru blue #0000FF Verde citron lime #00FF00 Violet deschis fuchsia #FF00FF Maro (bordo) maroon #800000 Oliviu olive #808000 Violet purple #FF00FF Roşu red #FF0000 Verde inchis teal #008080 Alb white #FFFFFF Galben yellow #FFFF00 4.------------.-----------. Exemple de explorare Scop. Aria de acţiune a atributelor. Studierea marcajelor de formatare fizică şi logică a caracterelor – dimensiuni.----------lapte 2. • Exemplul 4. Text preformatat <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR=PINK><FONT COLOR=#0000FF> <TITLE> Exemplul 4.55 48 . culori şi efecte speciale a fontelor.50 0.3.05 2.

<BR><S>Acest text</S> este barat. <BR><U> Acest text </U> este subliniat.<BR> Acest<BIG>text este<BIG>afişat<BIG>tot mai<BIG>mare</BIG></BIG></BIG></BIG><BR> Acest text<SMALL>este afisat<SMALL>tot mai mic<SMALL></SMALL><BR>. Figura 3.<BR> Formula apei este<B>H<SUB>2</SUB>O</B> 49 .50 06. <BR><TT> Acest text </TT> este afişat cu caractere de tip monospaţiu . Elemente de formatare caractere</TITLE> </HEAD> <B> Acest text </B> este ingrosat. <BR>Acum este afişat un <SUB> indice </SUB>. <B><U>Acest text</U></B>este subliniat si ingrosat.15 Rezultatul rulării exemplului 4 vezi mai jos figura 3.00 </PRE> </BODY> </HTML> 2.50 0.carne 42. <BR> <I> Acest text </I> este inclinat. iar acum un<SUP>exponent</SUP>.15 44. Elemente de formatare caractere <HTML> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <HEAD> <TITLE>Exemplul 5.00 oua 6. Rezultatul rulării exemplului 4 Exemplul 5.

Figura 4. Rezultatul rulării exemplului 5 • Exemplu 6. Efecte aparente <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <TITLE> Modelarea efectelor aparente </TITLE> </HEAD> <H3>Modelarea efectelor aparente<H3> <font size=1>U</font> <font size=2>R</font> <font size=3>C</font> <font size=4>A</font> 50 .</BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 5 vezi mai jos figura 4.

Care este diferenţa dintre <pre> şi <xmp>? 6. Care este destinaţia marcajului <p>? <div>? 5. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Care este destinaţia marcajului <font>? <basefont>? 4.<font size=5>R</font> <font size=6>E</font> <font size=7>S</font> <font size=7>I</font> <font size=7>C</font> <font size=7>O</font> <font size=6>B</font> <font size=5>O</font> <font size=4>R</font> <font size=3>I</font> <font size=2>R</font> <font size=1>E</font> </BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 6 vezi mai jos figura 5 Figura 5.4. Care este aria de acţiune a marcajului <font>? <basefont>? 3. Care este diferenţa dintre marcajele <font>? <basefont>? 51 .2. Rezultatul rulării exemplului 6 4. Care din marcaje se referă la organizarea textului? Aranjarea textului? 2.

4. Exploraţi (numiţi) câteva moduri de indicare a mărimii fontelor. Exploraţi acţiunea comenzilor XMP şi PRE. schimbaţi valorile conform tabelelor 3-5. 23. sesizaţi acţiunea marcajelor şi atributelor. 22. Liste 52 . La ce servesc stilurile logice de formatare? 15. Fiecare compartiment să fie de o culoare diferită de celelalte. 21. Ce caracteristici ale caracterelor pot fi indicate prin marcare. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri logice. Culegeţi exemplele 3-6. Alcătuiţi propriul Curriculum Vitae (CV) conform Anexei nr 1. 24. Cum se poate începe un alineat imediat din următoarea linie. Ce semnifică un stil fizic de formatare? 14. Ce este o culoare sigură? Câte culori sigure se pot reda? 13. Alte organizări interne ale textului. Care sunt posibilităţile de formatare a alineatelor? 9. fără spaţiere? 18. 7. Prin ce diferă stilurile logice de cele fizice? 17. De ce în HTML culorile nu se redau doar prin tripletul de culori RGB? 19.Care sunt posibilităţile de formatare a caracterelor? 8. Exploraţi câteva moduri de spaţiere între alineate. Care sunt caracteristicile implicite ale fonturilor? 10. Câte nuanţe se pot obţine variind doar una din culori? Variind două culori? Variind toate trei culori? 11. 20. Exploraţi câteva moduri de poziţionare a textului în pagină (deplasare a marginilor). care sunt atributele? 12. Prin ce diferă divizorii P şi DIV? 16. adăugaţi noi atribute.3. 26. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri fizice cu diferite valori. 25.

toate obiectele având aceeaşi ordine a caracteristicilor.1.Când în text sunt necesare careva enumerări ale datelor cu anumite caracteristici. O atare organizare reprezintă o formă mai superioară a organizării textului decât ca o lentă neîntreruptă de text. Liste marcate–enumerări evidenţiate printr-un semn special. regăsirea rapidă a anumitor obiecte din listă etc.3. 4. Listă de definiţii (de termeni)–amplasarea termenului pe linie separată. urmat de definiţia lui. Uneori aceste obiecte sunt ordonate în creşterea sau descreşterea unei caracteristici. Marcaje de construire a listelor Instrucţiune Atribute Liste de finiţii <dl> </dl> <dt> Începutul –sfârşitul listei de definiţii Termen (de definiţie) Descriere 53 . sau numerelor romane). Este posibilă ordonarea inclusă: în interiorul unei caracteristici după o altă caracteristică. pe o linie nouă. devine posibilă parcurgerea selectivă a textului. Listele pot fi incluse (încapsulate) una în alta. Se pot modela liste cu numerotări ierarhice. se utilizează prezentări sintetizate sub formă de liste–fiecare obiect din rând nou. Noţiuni şi marcaje utilizate Listă numerotată – listă de obiecte numerotate (numerotarea poate fi conform şirului de numere naturale sau literelor alfabetului. Marcajele utilizate vezi tabelul 6. Exemple de explorare– vezi nr 7. Tabelul 6. pot fi modelate enumerări ierarhice. vizavi de citirea lui consecutivă.

este o listă numerotată cu cifre.. • Exemplul 7 Exemplul ce urmează constă din patru liste.B. i. I.seria paşaportului şi destinaţia .3...2. Următoarea . Iar valorile caracteristicilor este o listă numerotată cu A. Numele .este o listă numerotată cu literele mici ale alfabetului latin. ordonate şi listelor de definiţii. a. 1 (implicit) Cu ce valoare începe numerotarea (implicit cu prima) Element de listă <li> - 4. square.C. Exemple de explorare Scop. Studierea marcajelor de organizare a listelor marcate. Caracteristica bagajelor este marcată cu un pătrat. disc (implicit) Element de listă Liste ordonate (numerotate) <li> - <ol atribute> </ol> type= start= Începutul–sfârşitul listei numerotate Tipul numerotării: A.<dd> - Descrierea termenului de definiţie Liste neordonate (marcate) <ul atribute> </ul> type= Începutul–sfârşitul listei marcate Forma marcajului: circle. 54 .

Codul-sursă al exemplului 7: <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplu de liste</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="fuchsia"> <H2 ALIGN="LEFT"><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR <BR> PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></FONT> <OL> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE> AIOANEI PETRU</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12763876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> <LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. Bagajului: 000001 <LI> Greutate: 25kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>BAGRIN ION</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12700876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> 55 .Notă: 1. Observaţi că elementele unui nivel al listelor se aliniază la aceeaşi distanţă de la marginea stângă.Biletului:AA-1209 <LI> Nr.listele pot fi încadrate una în alta. Atrageţi atenţia . 3. Dacă alineatul are mai multe linii .toate se afişează la aceeaşi distanţă de la marginea stângă. 2.

Aliniaţi datele despre bagaj (A. Biletului:AB-0089 <LI>Nr. dar cu mai multe bagaje pe un bilet.M. Modelaţi situaţia exemplului 11. 6.</FONT></U></B> </OL> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 7 vezi mai jos. Modelaţi situaţia exemplului conform p. Bagajului:000698 <LI>Greutate:14kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>S..B. 13. 56 .<LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. 4. Când este utilă organizarea textului în liste? Ce tipuri de liste sunt posibile de construit în HTML? Ce este o listă încorporată în alta? Care sunt marcajele de construire a listelor? Culegeţi exemplul nr 7. 3.C) într-o linie. Vizualizaţi documentul HTML în Explorer.D.10. Sesizaţi diferenţa. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Verificaţi acţiunea marcajelor. Obţineţi afişarea liniilor de text fără spaţii între linii.3. 5.. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă numerotată cu cifre romane. cu afişare din aceeaşi poziţie. 12.A. 10. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă de definiţii. 2. 11. 9. dar în loc de marcajul PRE utilizaţi marcajul XMP. 4. utilizând marcajul PRE. 8.3. figura 6. 7. atributelor. .

care ar conţine toate trei tipuri de 57 . Efectuaţi alte transformări ale listelor în tipuri de liste. Rezultatul rulării exemplului 7 15. 2. diferite de cele din exemplu. Figura 6. Conform numărului de ordine din registru construiţi o listă specificată în anexa Nr.14.

4. putem controla mult mai bine aranjarea în Web-pagină a elementelor (folosind tabele fără chenar.1.liste. deoarece cu ajutorul lor: putem crea tabele propriu-zise. În cadrul realizării sarcinii de explorare – explicaţi ce aţi studiat şi cunoscut. 17. 16. 4.un text explicativ care se referă la conţinutul tabelului. Noţiuni şi marcaje utilizate Limbajul HTML ia în considerare următoarele elemente pentru construirea unui tabel (unele sunt opţionale): Titlul tabelului .4. Marcajele de construire a tabelelor sunt folosite aproape în orice site. 58 • • . utilizaţi comanda PRE pentru afişarea în coloane a elementelor listelor. Utilizarea tabelelor este foarte diversă şi frecventă. Alte organizări interne ale textului. Tabele De cele mai multe ori este nevoie ca datele prezentate să fie sintetizate sub forma unui tabel. 4. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei liste. instalat în prima linie a tabelului. Capul de tabel–denumirile (titlurile) colanelor (uneori a liniilor)–un text ce sugerează conţinutul. În cadrul realizării sarcinii creative construiţi listele necesare. unde se precizează ce fel de date sunt conţinute în coloanele (liniile) respective. având astfel un impact mai mare asupra vizitatorului (o coloana lungă de cifre şi trei pagini de explicaţii nu au acelaşi efect ca un mic tabel structurat şi o imagine sugestivă !). Modelaţi liste încadrate conform titlurilor de grup (ierarhice). 18. eventual tabele încorporate în interiorul unor celule de tabel).

Ca regulă este evidenţiat. 59 . grosime chenar etc) se definesc o singură dată. Un tabel are frontiere externe delimitate de chenar şi linii interne de demarcare a celulelor. lăţimea fiecărei celule (coloane) se defineşte o singură dată. de linie–denumirea coloanei sau a liniei. Atributele unor elemente de tabel (fond. culoare. construirea unui tabel se face rând cu rând. Coloanele sunt cele verticale. Denumirile pot fi ierarhice–titlul comun deasupra mai multor coloane sau din stânga. lăţime. 8. Elementele definitorii. Însă multe din elemente pot fi redefinite local pentru fiecare celulă. componentele unui tabel şi marcajele utilizate vezi tabelul 7. Se caracterizează de înălţime. In HTML. Corpul de tabel (datele tabelului) reprezintă conţinutul propriu-zis al tabelului (valorile din celulele tabelului). culoare. orizontală etc. Ultimul caz nu este prea recomandat. Liniile de tabel sunt orizontale. un buton sau un alt tabel. Într-o celulă poate fi înscris un fragment de text. Înălţimea liniei este cea maximală dintre înălţimile celulelor liniei. specificând celulele de pe fiecare linie. O celulă de tabel este la intersecţia unei linii cu o coloană. Titlul de coloane. amplasat ca regulă imediat sub titlu. Dacă lăţimea celulelor diferă de la o linie la alta. Exemple de explorare–vezi nr. Subsolul tabelului. fond. Ca regulă. amplasat ca regulă sub corpul tabelului. aliniere verticală. denumire comună a mai multor linii(exemplu . 9. o imagine.vezi tabelul de mai jos). la începutul tabelului. eventuale concluzii etc. va fi scos în evidentă faţă de restul liniilor prin îngroşare ori în alt mod.Capul de tabel. reprezintă liniile de sfârşit cu date sumare. atunci coloana capătă lăţimea celei mai mari celule.

Tabelul 7. Marcaje de construire a tabelelor Instruc-ţiune <THEAD> </ THEAD> - Atribute Descriere Titlul tabelului.4. un text explicativ asociat tabelului Culoarea de fond (a titlului) (valoare RGB sau nume culoare.2. tabelul 4.2. vezi p. 5) Corpul tabelului Culoarea de fond (a corpului tabelului) Început /sfârşit de tabel HTML Chenarul tabelului (liniile de frontieră) (în pixeli) Culoarea fondului pentru tabel Imaginea de fond pentru tabel Spaţiu între chenarul celulelor tabelului şi conţinutul lor (în pixeli) BGCOLOR= <TBODY> </ TBODY> <TABLE ATRIBUTE> </ TABLE> BGCOLOR= BORDER= BGCOLOR= BACKGROU ND="URL" CELLPADDI NG = CELLSPACIN Spaţiu între celulele tabelului (în pixeli) G= WIDTH = Lăţimea tabelului (în pixeli sau % din spaţiul disponibil) BORDERCOL Culoarea chenarului (nume culoare sau OR = valoare RGB) BORDERCOL Culoarea mai deschisă a chenarului ORLIGHT= (stânga + sus) (nume culoare sau valoare RGB) 60 .

el va lua maximul pentru toate celulele liniei Lăţimea celulei HSPACE = VSPACE = COLS = FRAME = RULES = <TR ATRIBUTE> </ TR> BGCOLOR= ALIGN= HEIGHT= <TD ATRIBUTE> </ TD> - HEIGHT = WIDTH= 61 .doar în IE Linie de tabel Culoarea fondului pentru întreaga linie (valoare RGB sau nume culoare) Alinierea conţinutului celulelor (left. dacă pe aceeaşi linie (TR) daţi din greşeală 2 valori diferite pentru height în TD. în unele navigatoare nu funcţionează.Culoarea mai închisă a chenarului BORDERCOL (dreapta + jos) (nume culoare sau ORDARK = valoare RGB) ALIGN = Aliniază tabelul în dreapta (right) sau stânga (left) paginii. right). dar puteţi folosi height în TD Celulă de tabel Înălţimea celulei. center. implicit left Înălţimea liniei (în pixeli).doar în IE Ajustarea riglelor în tabel . textul din jurul tabelului curge pe partea opusă Spaţiu pe orizontală în jurul tabelului (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul tabelului (în pixeli) Numărul de coloane ale unui tabel Ajustarea cadrelor în tabel .

dar conţinutul va fi centrat şi îngroşat (bold). right) ALIGN = BASELINE ALIGN = CARACTER ALIGN = JUSTIFY COLSPAN = ROWSPAN = NOWRAP <TH> </ TH> - <CAPTION ATRIBUTE> </CAPTION> ALIGN = 62 . bottom.BGCOLOR= BACKGROU ND = "URL" ALIGN = VALIGN = Culoarea fondului pentru întreaga celulă (valoare RGB sau nume culoare) Imaginea de fond pentru celulă Alinierea conţinutului celulei pe orizontală (left. center. implicit middle Aliniază celulele cu linia de bază a textului adiacent Aliniază coloana faţă de un anumit caracter (implicit caracterul ". right).în loc de TD. ") Aliniază marginile din stânga şi dreapta ale textului Numărul de coloane pe care se întinde celula Numărul de linii pe care se întinde celula Nu permite despărţirea textului pe linii în celulă Poate fi folosit : . . middle (mijloc). bottom (jos).împreună cu TD pe aceeaşi linie Text explicativ asociat tabelului Alinierea textului (top = implicit. left. implicit left Alinierea conţinutului celulei pe verticală: top (sus).

TBODY. Atributele de aliniere pot fi plasate în marcajele ce delimitează liniile şi în marcajele ce definesc celulele. THEAD. de ex. iar textul "curge" în partea stângă a tabelului Atributele de culoare ale fondului pot fi diferite pentru orice element de tabel. 63 .<COLGROUP> </COLGROUP > BGCOLOR = <COL ATRIBUTE> WIDTH = ALIGN = CHAR= BGCOLOR= <TFOOT> </ TFOOT> BGCOLOR = Împreună cu marcajul <col> defineşte un set de definiţii de coloane Culoarea de fond Fără atribute: aceeaşi lăţime pentru toate coloanele Lăţimea coloanei. textul care urmează tabelului "curge" pe lângă acesta (tabelul este aliniat în stânga ferestrei navigatorului. Folosirea atributului ALIGN=right plasează tabelul în marginea dreaptă. dar uneori demarcarea făcută de ele este folosită de alte marcaje. Dacă plasăm atributul ALIGN=left în marcajul TABLE. % sau "*" Alinierea textului pentru întreaga coloană Alinierea textului faţă de un anumit caracter Culoarea de fond Pentru liniile de sfârşit ale tabelului Culoarea de fond a subsolului Comentarii utile. Comenzile COLGROUP. Dacă culoare se defineşte de câteva ori. <TABLE RULES = GROUPS>. atunci acţionează ultima definiţie. iar în dreapta sa se afişează textul. TFOOT nu sunt neapărat necesare într-un tabel. în pixeli.

a doua coloană (elementul a(1. coloana întâi (elementul a(2. Exemple de explorare Scop.2)--> </TR> <!--Sfârşitul liniei a doua--> </TABLE> <!--Sfârşitul tabelei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 8 vezi mai jos. • Exemplul 8.1)) </TD> <!--Sfârşitul primei celule--> <TD> <!--Începutul celulei a doua--> Prima linie. Structurarea unui tabel <HTML> <HEAD> <TITLE> Exemplul 8</TITLE> </HEAD> <H1>Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii</H1> <TABLE BORDER=1> <!--Începutul tabelului --> <CAPTION> <!--Denumirea (titlul)tabelului --> TABELUL POATE AVEA UN TITLU </CAPTION> <TR> <!--Începutul primei linii de tabel--> <TD> <!--Începutul primei celule--> Prima linie.4. coloana a doua (elementul a(2. Explorarea posibilităţilor HTML de construiremodificare a tabelelor.2.2)--> Linia a doua.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.1)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.1) --> <TD> <!--Începutul celulei a(2. prima coloană (elementul a(1.4.1)--> Linia a doua. 64 .2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a doua--> </TR> <!--Sfârşitul primei linii--> <TR> <!--Începutul liniei a doua de tabel--> <TD> <!--Începutul celulei a(2. figura 7.

coloana întâi Linia a doua. prima coloană Prima linie.Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii TABELUL POATE AVEA UN TITLU Prima linie.2)) Figura 7. rutei</td> <td width="12%">Nr.1)) (elementul a(1.Un tabel mai sofisticat </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. Un tabel mai sofisticat <html> <head> <title> Exemplul 9. coloana a doua (elementul a(2.1)) (elementul a(2.</td> <td colspan="3"> <div align="center">Date despre pasageri. Rezultatul afişării exemplului 8 • Exemplul 9. a doua coloană (elementul a(1.bagaj</td> <td width="13%">Greutatea(kg)</td> 65 . charset=iso-8859-1"> </head> <body bgcolor=OLIVE text=MAROON> <table width="90%" border="20" BGCOLOR=PINK> <CAPTION><H2><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></CAPTION> <tr> <td rowspan="2" width="4%">Nr. destinatia</div> </td> <td colspan="4"> <div align="center">Identificare bagaj </div> </td> </tr> <tr> <td width="19%">Familia</td> <td width="16%">Seria Pas.</td> <td width="13%">Destinatia</td> <td width="11%">Nr.2)) Linia a doua.biletului</td> <td width="12%">Nr.

..D</td> <td>.. figura 8.. <br> </td> <td>.....</td> <td>.A. 66 . </td> <td>...</td> <td>.</td> </tr> </table> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 9 vezi mai jos.</tr> <tr> <td>1</td> <td>Aioanei Petru</td> <td>A12763876 <br> </td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AA-1209 </td> <td>000001 <br> </td> <td> 25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bagrin Ion</td> <td>A12700876</td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AB-0089 </td> <td>000698 <br> </td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S.M...</td> <td>.

.. destinatia Nr. de coloană. . Care din ele se va afişa? 9. Aioanei A12763876 Moscova 7021 AA-1209 Petru Bagrin Ion A12700876 Moscova 7021 AB-0089 . Rezultatul afişării exemplului 9 4. Care sunt elementele de bază ale unui tabel? 2.M. Este sau nu necesară definirea lăţimii fiecărei celule? Argumentaţi răspunsul. a liniei de tabel şi a celulei din linia data. Care sunt caracteristicile comune pentru întreg tabelul şi comenzile de definire a lor? 3... Greutatea Nr. 1 2 3 Familia Seria Pas. când sunt binevenite fiecare din ele? 8. Care sunt cele două metode de dimensionare a tabelului? 7. Numiţi câteva metode de dimensionare a lăţimii celulei.. Figura 8.. Ce este un titlu de tabel. Este definită imaginea de fond a tabelului.D ... Este definită imaginea de fond a tabelului şi a celulei.. de linie şi care sunt atributele de definire a lor? 5. S.A.bagaj rutei (kg) 000001 25 000698 14 . Care din ele se va afişa? 67 ..LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021 Date despre pasageri. Destinatia Identificare bagaj Nr. . Ce caracteristici poate avea o line de tabel? O coloană? O celulă? 4.. .biletului Nr.4.3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.. 6.

După nr din registru selectaţi tabelul conform anexei 2. 13. 23. 24. Exploraţi comenzile de aliniere a conţinutului unei celule. 19. alcătuiţi tabelul sub formă de cod HTML. 17. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei celule de tabel. Referinţe 68 . În cadrul realizării sarcinii de explorare notificaţi marcajele HTML pentru construirea tabelelor. Exploraţi comenzile THEAD şi CAPTION cu acelaşi text. 4. Este vre-o diferenţă la afişare? Dacă nu–atunci care este sensul a două comenzi similare? Dacă da–care este diferenţa? 16. 20.faceţi ca unele celule ale titlului să se extindă pe mai multe coloane. Care poate fi conţinutul unei celule? 12. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală în jurul tabelului. 21. 15. 18.5. În cadrul realizării sarcinii creative–realizaţi tabelele proiectate. Vizualizaţi documentele HTML în Explorer. Care sunt posibilităţile şi comenzile de aliniere a datelor în celulă? 11. Organizarea Site-ului. de jos. 25. Construiţi un tabel ce conţine toate nuanţele culorii care se pot obţine pentru R (din tripletul RGB). Utilizaţi nume ierarhice de coloane . ale textului etc) şi sesizaţi diferenţa.10. Verificaţi acţiunea marcajelor. atributelor. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală a conţinutului unei celule. 14. Variaţi valorile atributelor marcajelor comune pentru întreg tabelul (culori şi dimensiuni ale chenarului de sus. Culegeţi exemplele nr 8 şi 9. 22.

va determina afişarea pe ecran a porţiunii de document sau a documentului asociat acestei legături.Una dintre caracteristicile de bază ale limbajului HTML este cea de structurare a publicaţiilor într-o colecţie de documente. Acest mecanism asigură navigarea în serviciul WWW. 4.5. linkurilor).1. Nume fişier: numele fişierului sau ancorei către care se va efectua trecerea (saltul în cazul activării). în acest ultim caz trebuie să se specifice în faţa numelui şi adresa URL a serverului pe care se află documentul. Text explicativ: Legătura cu fişierul solicitat se face prin selectarea textului (clic pe textul explicativ). cât şi pe oricare alt calculator din reţea. În aşa documente trecerea de la un document la altul se face prin intermediul legăturilor (referinţelor. selectându-l cu mouse-ul (un click pe butonul din stânga). Textul este afişat diferit faţă de restul documentului (colorat diferit şi subliniat). între care există legături. HTML permite definirea de legături şi în interiorul unui document prin intermediul ancorelor. cu următoarea sintaxă: <A HREF="nume fişier"> Text explicativ </A> unde: HREF este atributul ce conţine calea către fişierul spre care arată legătura (HREF este o prescurtare de la Hypertext Reference). Legăturile hipertext Legăturile se realizează în general prin intermediul marcajului <A> </A>. Textul marcat apare în altă culoare pe ecran şi subliniat. Documentul la care se face trimiterea poate să fie atât pe calculatorul curent. Un anumit cuvânt sau mai multe cuvinte consecutive pot fi marcate pentru a constitui o ancoră de legătură. Tipuri şi moduri de specificare a legăturilor Localizarea specificarea: fişierului-ţintă poate fi făcută prin • • • 69 .

Referinţelor absolute - specifică întreaga cale, de la directorul de nivelul cel mai înalt şi până la documentul cerut. Referinţele absolute încep întotdeauna cu un slăsh, urmat de succesiunea directoarelor până la documentul referit. Referinţelor relative - specifică directoarele către documentul-ţintă pornind de la documentul în care se află referinţa (documentul de start). Specificarea caii se face ca în Unix, cu directoarele separate prin semnul „/”, indiferent de sistemul de operare în care lucraţi. Prin „...” se va specifica directorul aflat pe nivelul superior. Exemplu: HREF=".../imagini/buton.gif" specifică o cale relativă ce începe din directorul părinte al directorului curent, iar HREF=".../.../poze/poza1.jpg" specifică o cale relativă ce începe dintr-un director aflat cu două nivele mai sus decât directorul curent. Este recomandată utilizarea legăturilor relative ori de câte ori este posibil, pentru ca documentele să fie portabile (mutarea unui document să nu afecteze legăturile stabilite între fişierele componente). Legături interne–referinţe spre o ancoră din acelaşi fişier; şi legături externe - spre un alt fişier. Legături locale - dacă fişierele se află pe acelaşi calculator, eventual pe calculatoare din aceeaşi reţea locală. Legături îndepărtate - dacă fişierele legate se află pe calculatoare din reţele diferite (pe servere aflate la distanţă. În multe cazuri este nevoie să se creeze legături între secţiunile aceluiaşi document. Spre exemplu, atunci când documentul este o carte, un tutorial sau un curs vom simţi nevoia creării unui cuprins pentru fiecare capitol al documentului. Se va crea o legătură între fiecare temă din cuprins şi secţiunea din document care tratează acea temă. Crearea legăturilor interne se realizează prin utilizarea atributului NAME al marcajului <A>, care stabileşte un cuvânt-cheie ce identifică univoc paragraful-ţintă:
70

<A NAME="cuvânt-cheie"> paragraf-ţintă </A>. Folosirea marcajului cu atributul NAME poartă numele de ancoră. Atunci când se va face referinţă la această ancoră, documentul va fi derulat în fereastra navigatorului pana când textul dintre <A> </A> ajunge în partea de sus a ecranului. Ancorele nu sunt afişate diferit faţă de restul documentului ca în cazul legăturilor. Referirea la o ancoră în documentul de la care pleacă legătura se face în acelaşi fel ca în cazul referirii unui întreg document, adăugându-se simbolul # urmat de cuvântul-cheie din ancoră: <A HREF="nume-fisier#cuvânt-cheie"> Text explicativ </A> Exemplul de mai sus arată că este posibilă referirea la un anumit paragraf al documentului ţintă, chiar dacă acesta este local sau îndepărtat. Exemple de legături. Legătura <a href="http://www.alt-server/alt-site/fişier.html">, plasată în orice fişier din site-ul nostru, indică o legătură absolută externă. Legătura <a-href="http://www.nume-server.com/numedirector/A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătura absolută spre fişierul a12.htm din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /.. /index.html">, plasată în orice fişier din directorul A1 sau A2, indică o legătura spre fişierul index.html din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /A /a.htm">, plasată în fişierul b.htm din directorul B, indică o legătură spre fişierul a.htm din directorul A. Legătura <a href = "A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătură spre fişierul a12.htm din site-ul dat.

71

De regulă, dacă documentul este prea lung, pentru parcurgerea lui rapidă se poate defini un "cuprins" şi selectarea unui element din cuprins va determina saltul direct în porţiunea de text dorită (prin aşa-numitele ancore):
<P><A HREF = "#1.">Introducere</A> <BR><A HREF ="#2.">Elemente HTML </A> <B><A NAME = "1.">1.</A.>Introducere</B> <P> Prezenta lucrare este un ghid de explorare HTML. <B><A NAME = "2.">2.</A> Elemente HTML</B>

Selectarea textului "Introducere"(ancora "#1.") va determina saltul în cadrul documentului în locul în care este definită ancora prin NAME. Marcajele utilizate vezi tabelul 8. Exemple de explorare– vezi nr.10, 11. 4.5.2. Organizarea site-ului Organizarea Web site-ului (un şir de Web-pagini legate între ele). Site plat, cu topologia de stea complet legată, cu pagina de cap în centrul stelei, de regulă conţine un număr redus de pagini (între 5-9). Site liniar, numit şi consecutiv, reprezintă un şir înlănţuit de pagini, care conţine doar legături înainte-înapoi. Se utilizează mai rar. Arhitectura este binevenită pentru prezentări, instrucţiuni, manuale, în care materialul poate fi conceput doar în mod consecutiv. Site ierarhic (arborescent), structura căruia reflectă structura fizică a arborelui documentelor. De regulă aşa site conţine referinţe care leagă diferite frunze, ramuri a arborelui, deci în formă pură arborescentă se utilizează rar. Site cu structură combinată. De regulă la nivelul superior se utilizează structuri plate de documente (adnotări, cuprins etc.). Iar din acestea atârnă „struguri” de documente

72

Definirea unei ancore HREF = "URL" NAME = "NUMEANCORA" HREF = "#NUMEANCORA " HREF = "URL # NUMEANCORA" Referinţa către o ancoră internă (din acelaşi fişier) Referinţa către o ancoră externă (din alt fişier) Numele cadrului în care va fi afişată sursa definită cu HREF valori speciale: -top = încarcă pagina într-o fereastră nouă. deasupra altor ferestre de pe ecran.arborescente. fără nume. -parent = încarcă pagina în fereastra părinte. dacă dorim să introducem legături spre fişiere sau directoare al căror nume conţine spaţii (adică sunt formate din cel puţin 2 cuvinte) trebuie să înlocuim spaţiile cu %20. TARGET = " NUMECADRU" 73 . între ghilimele nu trebuie să existe spaţii. care adesea au referinţe inverse (către părinţi). Marcaje de legare a paginilor şi referinţe Instrucţiune <A ATRIBUTE> </A> Atribute Descriere Marcaj tip ancoră Referinţă hipertext (legături spre alte pagini folosind un text sau o imagine). Tabelul 8. -blank = încarcă pagina într-o fereastră noua. este valoarea implicită. -self = încarcă pagina în cadrul curent. Frunzele acestor arbori pot fi documente plate sau liniare.

nume-server.com/nume-director pentru fiecare legătură în parte. care se poate ataşa ca atribut aproape oricărei instrucţiuni. Mouse-ul plasat deasupra unei legături face să apară pe bara de stare (deasupra butonului "start") adresa/directorul/ fişierului accesat de acea legătura. care conţine doar câteva pagini (fişiere).com/nume-director/). În cazul unui site de dimensiuni mici. ar trebui să înlocuim http://www.alteservere. nu trebuie să modificăm nimic.com.nume-server. Referinţele relative au câteva avantaje: avem mai puţin de tastat în codul sursă: nu mai tastăm http://www. nu avem nevoie de o organizare mai complicată a site-ului (cu multe directoare).nume-server. Dacă am avea legături absolute pentru fiecare.<BASE ATRIBUTE> HREF = "ALT-URL" "alt-URL"= "http://www. Am putea plasa toate fişierele în acelaşi director (pe hard-disc sau la adresa www. Este folositor dacă în fişier avem majoritatea legăturilor relative spre celalalt site şi site-ul este administrat tot de dvs. dacă vom dori să mutăm site-ul pe un alt server. (altfel se poate schimba structura site-ului sau denumirea fişierelor sau directoarelor fără să ştiţi şi legăturile vor deveni invalide) Putem defini ancore şi cu ajutorul instrucţiunii id = nume-ancoră. • • • Comentarii utile.com cu http://www. nume-nou-server. 74 . legăturile vor funcţiona şi în timp ce construim site-ul într-un director pe hard-disc.com/alt-site/": putem specifica legături relative spre fişiere situate pe alt site de pe alt server.

jpg"> <h1 align="left"><font color="#0000CC">Compendu pe</font></h1> <h1>HTML</h1> <ol> <li><a href="c1. Compendu pe HTML 1.Cuprins de primul nivel(index) </title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="back.htm">Realizarea efectului marquee</a></li> <li><a href="c7. Exemplul 10.htm">Introducere</a></li> <li><a href="c2. de legare a textelor.Formarea tabelelor 5.5.Realizarea efectului marquee 7. în scopul facilitării administrării. se recomandă a avea câte un director pentru fiecare din tipurile de obiecte.Pentru site-uri complicate.Introducerea imaginilor si sunetelor 6.Introducere 2. Recunoaşterea structurilor de bază ale unui site.htm">Elemente textuale</a></li> <li><a href="c3.htm">Introducerea imaginilor si sunetelor</a></li> <li><a href="c6.Elemente textuale 3.Crearea legaturilor si ancorelor 4.3.Introducerea frame-urilor si formelor Figura 9. Planificarea site-ului individual.htm">Crearea legaturilor si ancorelor</a></li> <li><a href="c4.htm">Introducerea frame-urilor si formelor</a></li> </ol></center> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 10 vezi mai jos. Rezultatul afişării exemplului 10 75 . figura 9. Exemple de explorare Scop. studierea marcajelor de organizare a referinţelor. 4. Cuprins (de primul nivel) <html> <head> <title>Exemplul 10.htm">Formarea tabelelor</a></li> <li><a href="c5.

<BR>cu atribute name .5"><b>Tabele </b></a></li> </ul> </li> <li><a href="3"><b>Crearea legaturilor</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#3.Titlui paginii </a> </h4> <p>:In general in antetul unei pagini Web. <h4><a name="2.Elemente textuale</a> </h4> In continuare urmeaza textul sub titlul 2.2.2"><b>Blocuri de structura</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#2.2.2.Exemplul 11. exista mai multe marcaje META. ancore <html> <head> <title> Exemplul 11. Cuprins de nivelul II.. ancore</title> </head> <body> <h3> 2.</p> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 11 vezi mai jos..1"><b>Titlul paginii </b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.2..4"><b>Liste </b></a></li> <li><a href="#2. figura 10. Elemente textuale </h3> <ul> <li><a href="#2. Cuprins de nivelul II.">2.2"><b>Legare de texte </b></a><b> </b></li> </ul> </li> </ul> <h4><a name="2.1.content perechi. 76 .2"><b>Titluri si subritluri</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.2.1">2.1"><b>Divizori</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. intre marcajele <BR> HEAD si /HEAD.1"><b>Ancore</b></a><b> </b></li> <li><a href="#3.3"><b>Alineate</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.

exista mai multe marcaje META. Cum se va scrie un spaţiu în identificarea referinţei? 77 . 2.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.5.2. 7. Ce este o legătură. cu atribute name-content perechi.1. intre marcajele HEAD si /HEAD. 6. Elemente textuale • Titlul paginii • Blocuri de structura o Divizori o Titluri si subtitluri o Alineate o Liste o Tabele • Crearea legaturilor o Ancore o Legare de texte 2. 2..Titlui paginii In general in antetul unei pagini Web.. Figura 10.Elemente textuale In continuare urmeaza textul sub titlul 2. 3. 4. 5. Care este comanda ce permite afişarea conţinutului referinţei într-o fereastră bine determinată? 8. dar nu şi invers”. Rezultatul afişării exemplului 11 4. o referinţă? Ce este o ancoră? O referinţă locală? Prin ce diferă referinţele interne de cele externe? Prin ce diferă referinţele absolute de cele relative? Care sunt avantajele referinţelor relative? Comentaţi afirmaţia „Toate legăturile îndepărtate sunt externe..

filme (video). Imaginile pot fi incluse intr-un document ca elemente de tip caracter. conform temei curente. precum şi pregătirea obiectelor. textul încadrând sau nu imaginea. 13. ataşarea lor la site-ul creativ.gif sau . 12.9.1. Construiţi referinţele din cuprins spre paginile site-ului şi din fiecare pagină a site-ului spre cuprins. 4. scheme. desene. 14. 15. Ce este un site? 10.6. fotografii. Operarea cu obiecte Scop. Exploraţi posibilităţile comenzii id = nume-ancoră.htm.6.xbm (format X BitMap) care poate să se găsească pe oricare din serverele WWW din reţea. Textul care însoţeşte imaginea poate fi aliniat relativ la marginea superioară sau inferioară a imaginii sau în dreptul mijlocului imaginii (alinierea la marginea superioară este implicită). Introducerea imaginilor Cele mai spectaculoase efecte sunt obţinute atunci când pagina conţine imagini. obiecte sonore(audio). Care structuri de site-uri sunt răspândite? 11. Familiarizarea cu problemele legate de includerea în componenţa site-ului a diverselor obiecte cum ar fi imagini. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcaje şi noţiuni noi. ci şi pentru a sublinia şi îmbunătăţi mesajul transmis de publicaţia electronică.construiţi cuprinsul site-ului. 78 . 4. Imaginea este un fişier de tip . În cadrul realizării sarcinii creative . Alcătuiţi cuprinsul site-lui de explorare a HTML în pagina index. însă nu numai ca aspect decorativ.

Tabelul 9. cu afişarea imaginii doar la cerinţa explicită a utilizatorului.jpg"> Poza externă </A> Se obţine următorul link: Poza externă. deoarece. De cele mai multe ori este preferabil să nu folosim imagini interne. de exemplu). este bine să folosim un tabel în celulele căruia să afişăm imaginile micşorate (prin precizarea lăţimii şi înălţimii). O serie de gif-uri animate interesante puteţi găsi pe site-ul www. mai ales dacă au o dimensiune mare. În ultimul caz în locul imaginii poate fi afişat un text alternativ (atributul „alt”). lucru contraindicat (nu e bine să abuzezi de timpul şi aşa limitat al vizitatorului).animfactory. Imaginile externe se introduc prin stabilirea unui link către fişierul-imagine: <A HREF="tom3. iar printr-un clic pe imaginea respectivă să se facă încărcarea imaginii în mărime naturală. O imagine poate fi declarată ca legătura către alt document HTML. Marcaje de includere a imaginilor Instrucţiunea <img atribute> Atribute src = "url" alt = "text" Descriere Marcajul de includere a imaginii Adresa fişierului grafic (url absolut sau relativ) Textul alternativ care este afişat celor care navighează fără imagini 79 .com. încetinesc încărcarea paginii. Exemple de explorare– vezi nr 12. Atunci când dorim să inserăm în document mai multe imagini de mari dimensiuni (un album. Marcajele utilizate vezi tabelul 9.Încărcarea imaginilor durează. din care cauză unele navigatoare permit setarea lor cu sau fără afişarea imaginilor.

în timp ce aceeaşi melodie în format mp3 va avea 3-5 MB !!! 80 . . De exemplu.au.6.. . sau linia de contur Spaţiu pe orizontală în jurul imaginii (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul imaginii (în pixeli) height = width = border = hspace = vspace = <caption>. pentru că asigură o compresie şi o redare bună.mp3. folosindu-se marcajul <a> pentru crearea unui link spre fişierul extern. bottom (jos) Înălţimea imaginii (în pixeli sau %) Lăţimea imaginii (în pixeli sau %) Mărimea chenarului din jurul imaginii (în pixeli). Formatele uzuale de reprezentare a sunetelor permit lucrul cu fişiere cu extensiile: . 4.. left (stânga = implicit).align = Alinierea imaginii în pagină: right (dreapta). Introducerea sunetelor In documentele HTML se pot introduce şi fişiere care conţin sunete.wav.mid . Alinierea elementelor din jurul imaginii: top (sus). Titlul imaginii </caption> Notă: Folosiţi întotdeauna atributele width şi height (exprimate în pixeli): ele rezervă în pagină un spaţiu cu lăţimea şi înălţimea specificate şi permit afişarea paginii şi a textului înainte de recepţionarea imaginii de la server. Aşa-zisele mp3-uri sunt fişierele cele mai utilizate pentru stocarea melodiilor. o melodie de pe un CD audio obişnuit necesită cam 30-60 MB.2. middle (mijloc).

dotat cu butoane Play şi Stop. Poate fi fileopen sau mouseover. Autostart=true / false . Dacă dorim să rulăm un videoclip în paginile noastre. Bgsound . Loop=true / false . de mărimi specificate.numele fişierului ce conţine videoclipul. Formatul uzual de reprezentare a videoclipurilor au extensia . Atributele marcajului sunt: SRC = "nume-fisier" . Volume=număr . folosind marcajul de bază img. Width=mărime şi Height=mărime . start=# .avi. Introducere videoclipuri In documentele HTML se pot introduce şi manipulări cu videoclipuri (doar în IE). dar se pot specifica amândouă astfel <img start=fileopen. vom putea folosi unul dintre următoarele marcaje: Embed . Controls=console / smallconsole .3. De exemplu: 81 . vom putea folosi unul dintre următoarele atribute ale marcajului IMG: dynsrc="url.precizează lăţimea.permite inserarea unei secvenţe audio. altfel o singură dată. nu este redată melodia decât prin apăsarea butonului Play. AU şi MIDI.dacă valoarea este „false”.6. respectiv înălţimea panoului de control.introduce în pagină sunete de fond. Implicit este fileopen.permite stabilirea volumului sunetului.specifica numele fişierului (calea) ce conţine secvenţa audio.avi". poate fi folosit doar în IE.permite afişarea normală sau respectiv redusă a panoului de control.indică momentul startului clipului.dacă valoarea este „true” va reda sunetele la neşfârşit. 4.Dacă dorim să includem o secvenţă audio în paginile noastre. Sunt permise formatele WAV. În pagină va fi afişat un panou de control. valoarea permisă fiind între 1 şi 255. mouseover>.

AVI" loop=3 loopdelay=250>. Este valoarea implicită. de jos.Întârzierea în milisecunde.GIF" dynsrc="SAMPLES.Bucla. imagini cu alinierea unui text la mijloc. Care sunt funcţiile instrucţiunii img? 2. Loop = # .<img src="SAMPLE-S. sunetelor. Modificaţi conturul imaginii. Un alt exemplu: <img src="SAMPLE-S. Ce medii pot fi utilizate pentru construirea imaginilor. Care este comanda de titlu a unei imagini? 5. loopdelay=# . dacă <loop=1> . Cum poate fi poziţionată o imagine? 4. Ce periferice sunt necesare pentru rularea clipurilor? 10. 82 .4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.GIF" dynsrc="SAMPLES.o singură dată.GIF" dynsrc="SAMPLE-S. Dacă <loop=infinite> clipul va bucla la nesfârşit. 11. videoclipurilor? 9. la marginea de sus. care sunt valorile posibile? 8. care sunt valorile posibile? 7. spaţierea verticală şi orizontală. Ce atribute se pot utiliza la rularea videoclipurilor. Exploraţi comanda de declarare a imaginii. Ce atribute se pot utiliza la redarea sunetelor. 4. Ce tipuri de obiecte pot fi ataşate la site cu ajutorul comenzii img? 3. Care este comanda liniei de contur a unei imagini? 6.AVI" loop=3>.6.AVI" start=mouseover>. De exemplu: <img src="SAMPLE-S.

În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcajele şi noţiunile noi.1. Marcajele utilizate pentru construirea formularelor vezi tabelul 10. Construiţi obiectele specificate în mediile respective. listelor sau tabelelor.7. Exemple de explorare–vezi nr 12-13. 15.Maracje utilizate Formularele (forme de colectare a datelor.7. Operarea cu formulare 4. în funcţie de mecanismul care a fost implementat în programul de tratare a formelor. care apoi se vor prelucra de o altă programă. În cadrul realizării sarcinii creative– specificaţi/acordaţi obiectele pentru includerea lor în Web site-ul individual. Java. Exploraţi atributele comenzii de includere a unei melodii. Ataşaţi obiectele construite la site-ul construit. conform temei curente. 17. în cea mai mare parte expedierea datelor prin poşta electronică. În cadrul marcajului FORM operatorul are posibilitatea de a găsi tot ce doreşte în afară de un alt operator FORM. numită "script" care poate fi efectuată în câteva limbaje de programare ca: JavaScript. Completarea şi înregistrarea unui astfel de formular determină memorarea intrun fişier a datelor introduse de utilizator în fiecare câmp sau. Colecţii de 83 . 14. Perl. Exploraţi atributele comenzii de rulare a unui videoclip. C++ etc.12. Formularele sunt compuse din câmpuri de intrare în cadrul paragrafelor. 16. 13. 4. forme de intrare) sunt destinate pentru introducerea unor informaţii în timpul vizitării paginii.

precum şi la sfârşitul p.1.7. Tabelul 10. Marcaje de operare cu formulare Destinaţia Definirea formularului Încărcare fişier Definire câmp Input Nume câmp Valoare câmp Apăsat? Dimensiune câmp Dimensiune maximă Listă de selecţie Nume listă Număr de opţiuni Opţiuni multiple Opţiune Opţiune implicită Dimensiune fereastră Sintaxa <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM> <FORM ENCTYPE="multipart/formdata"> </FORM> <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD | CHECKBOX|RADIO|IMAGE| HIDDEN|SUBMIT|RESET”> <INPUT NAME="***"> <INPUT VALUE="***"> <INPUT CHECKED> <INPUT SIZE=?> <INPUT MAXLENGTH=?> <SELECT></SELECT> <SELECT NAME="***"></SELECT> <SELECT SIZE=?></SELECT> <SELECT MULTIPLE> <OPTION> <OPTION SELECTED> <TEXTAREA ROWS=? COLS=? ></TEXTAREA> 84 Comentariu Pentru checkbox şi radiobutoane În caractere În caractere Lista din care se poate selecta opţiunea dorită Când lista este definită separat Elemente ce pot fi selectate Se afişează Pentru Input text .3.scripturi utile vezi referinţele bibliografice.

această metodă adaugă conţinutul la forma existentă. Pentru a realiza interfaţa în cadrul lui FORM. TEXTAREA. INPUT de tip "password" –aria de introducere a password-ului. b. Acest atribut funcţionează numai în cazul utilizării metodei POST.Nume fereastră Spaţiere text <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA> <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTU AL|PHYSICAL></TEXTAREA> ACTION . f. INPUT de tip "image" .specifică tipul codificării conţinutului formei existente. Implicit se foloseşte metoda POST. 85 .indică metoda utilizată pentru transmiterea conţinutului formei pe server. POST. d. şi trebuie să aibă un atribut de nume NAME unic într-un document. a.la utilizarea acestei metode conţinutul formei existente se transmite nu ca o parte a URL dar ca un corp al acestei utilizări. b. Fiecare câmp al formularului este definit printr-un element INPUT. INPUT de tip "checkbox" defineşte căsuţe de tip on/off. se folosesc următoarele atribute: INPUT. INPUT de tip "text" –aria de introducere a textului. c. SELECT. ENCTYPE .indică unde se va transmite conţinutul formei după confirmare.imagine pe care se poate de apăsat un click şi să se realizeze nemijlocit ceea ce trebuie să facă această formă. GET. Denumirile celor mai răspândite obiecte sunt: a. e. INPUT de tip "submit" defineşte butoane prin care se lansează anumite programe (ex: rememorare formular). Această metodă depinde de cum lucrează serverul. METHOD . INPUT de tip select–afişează o listă din care se poate alege unul sau mai multe valori. INPUT se caracterizează de asemenea de atributul TYPE.

INPUT de tip "reset" –butonul care se foloseşte pentru reiniţializarea formularului. Exemple de explorare Scop. INPUT de tip "radio" –buton ce poate lua starea fie on fie off. COLS .g.numele (simbolic) al opţiunii alese. dar pentru checkbox şi radiobutoane semnifică apăsarea lor. eventual şi cu linii de derulare.numărul coloanelor (lăţimea).2. SELECT are marcaje de început şi sfârşit. În cadrul <FORM>. h.</FORM>. CHECKED . b. TEXTAREA ne permite vizualizarea unei ferestre de introducere cu mai multe linii. Spre deosebire de INPUT. ROWS . d..numele simbolic al ariei de introducere. Atributul NAME este numele simbolic unicat al câmpului formei date. (incluzând INPUT şi TEXTAREA elemente). In cadrul SELECT se permite folosirea atributelor: a. poate fi inclus SELECT. VALUE poate fi utilizat pentru scrierea deasupra butoanelor. SIZE . NAME .valoarea pe care o are câmpul dat.numărul liniilor ariei de introducere(lungimea). MULTIPLE .dimensiunea ferestrei de opţiuni.7. A 4. Explorarea posibilităţilor HTML de colectare a datelor.. OPTION pentru definirea elementelor de liste. Atributul VALUE .indică că se pot selecta mai multe opţiuni. • Exemplu 12. c. Cea mai simplă formă <HTML> 86 .definirea nu e obligatorie. Atribute: NAME .

. Introducere date</title> </head> <BODY bgcolor=pink> <big><font color=blue>Introduce-ti datele despre dvs. Figura 11. figura 11. Formă de introducere a datelor <HTML> <head> <title>Exemplul13. luna si anul nasterii:<br><option><INPUT size=30> <P><I>Locul nasterii: <SELECT name=RAION> <OPTION selected>Basarabeasca<OPTION>Chisinsu<OPTION>Causeni<OPTION> Cahul<OPTION>Cainari<OPTION>Criuleni<OPTION>Calarasi <OPTION>Camenca<OPTION>Edinet<OPTION>Falesti<OPTION> 87 ."> </FORM> <!--Sfirsitul formei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 12 vezi mai jos. la capitolul III. prenume:<br><option><INPUT size=30> </B><BR><BR> Jenul: <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="male" checked>masculin <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="female">feminin<BR> <p>Data..: </font></big> <font color=red> <P>Nume. la capitolul III. Cea mai simpla forma </TITLE> </HEAD> <H1>Cea mai simpla forma </H1> <FORM ACTION="pr0008.. Rezultatul executării exemplului 12 • Exemplul 13.<HEAD> <TITLE> Exemplul 12.html"> <!--Inceputul formei--> <INPUT TYPE=submit VALUE="Inapoi.. Cea mai simpla forma Inapoi.

M<O PTION>USAM <OPTION>Acad. Date generale. figura 12.1).M. anexa nr.3. Demonstraţi înregistrarea vizitatorilor site-ului. 5. 2.Floresti<OPTION>Dubasari<OPTION>Durlesti<OPTION>Leova<OPTIO N>Nisporeni<OPTION>Ungheni <OPTION>Alte</OPTION></SELECT> <P>Locul de studii: <BR><SELECT multiple name=VUZ> <OPTIONSELECTED>U.M. (forma recomandată–vezi compartimentul.S.de Politie<OPTION>Acad. 3. Prin ce diferă un radio-buton de un buton checkbox? 8. 4.3. 9.7. 88 .Colecţii de scripturi utile vezi referinţele bibliografice. Care sunt elementele definitorii ale unui formular? La ce servesc formularele? Cine şi cum stochează / prelucrează datele colectate? Care sunt cele mai răspândite tipuri de INPUT? La ce servesc elemente SELECT? De ce în cadrul formei identificatoarele câmpurilor trebuie să fie unicate? 7. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. 4. precum şi la sfârşitul p. 10.<OPTION>A. În cadrul realizării sarcinii de explorare descrieţi marcajele HTML de construire a formularelor de introducerecolectare date.T.1.<OPTION>U.7.E.S. În cadrul realizării sarcinii creative elaboraţi codul HTML al formei de înregistrare a vizitatorilor site-ului dvs. de transport<OPTION>ULIM <OPTION> Alta institutie </OPTION></SELECT> </font><BR><BR> <input type="submit" value="ok"> <input type="reset" value="cancel"> </FORM> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 13 vezi mai jos. 6.

fereastră). FRAME) O altă modalitate de structurare a unui document hypermedia este împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame–cadru.8. prin a 89 . FERESTRE (CADRE. O practică frecventă printre creatorii de site-uri este aceea de a utiliza două frame-uri verticale: în fereastra stângă se află de obicei butoane. în fiecare dintre acestea rulând diferite documente (fişiere).Figura 12. Rezultatul executării exemplului 13 4.

deci mai bine le specificaţi dvs. iar pentru altele . Tabelul 11. Scop: Explorarea posibilităţilor divizării ecranului în ferestre. Specifică dacă cadrul definit cu FRAMESET are sau nu chenar: yes sau no.8. pentru unele browsere primează valoarea lui framespacing (ex. dar cu valori diferite.căror apăsare se face legătura cu o anumită secţiune a site-ului. afişarea făcându-se în fereastra din dreapta. 4. Comenzi de construire a cadrelor Comenzile necesare pentru construirea ferestrelor vezi tabelul 11. IE 5). pentru că nu ştim ce browser (cu ce valori setate ca implicite) foloseşte vizitatorul. Marcaje de operare cu ferestre Instrucţiune <frameset atribute> </frameset> Atribute cols = rows = Descriere Definirea împărţirii paginii în cadre Numărul şi mărimea relativă a coloanelor Numărul şi mărimea relativă a liniilor Mărimea chenarului (pixeli). Definitivarea (conţinutului şi formei) site-urilor de explorare şi creativ. implicit yes Mărimea spaţiului dintre cadre (pixeli). dacă îl folosiţi împreună cu border. Netscape 4. În general nu dorim chenar şi folosim border =0 împreună cu framespacing =0 şi frameborder =no.51) border = frameborder = framespacing = 90 .1.valoarea lui border (ex.

<frame atribute> src = " url " name = Definiţia unui cadru Sursa cadrului Numele cadrului. utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Opţiuni pentru bara de derulare: yes (da). implicit "auto" scrolling = noresize marginheight = marginwidth = <noframes> </ noframes> <iframe atribute> </ iframe> src = " url " name = height = width = frameborder = scrolling = 91 . utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Înălţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Lăţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Specifică dacă cadrul definit cu IFRAME are sau nu chenar (yes sau no. implicit "auto" Pentru a nu redimensiona trăgând de chenar (doar dacă există chenar ) Spaţiu deasupra şi sub un cadru (pixeli) Spaţiu la stânga şi la dreapta unui cadru (pixeli) Secţiunea de pagină afişată de către navigatoarele ce nu pot interpreta cadre Cadru intern (doar IE) Sursa cadrului Numele cadrului. no (nu). auto (dacă este nevoie). auto (dacă este nevoie). no (nu). implicit yes) Opţiuni pentru bara de derulare : yes (da).

specificând procentul din aria ferestrei navigatorului: COLS="20%...htm"> </FRAMESET> În exemplul de mai sus s-au creat două zone "verticale".*"> <FRAME SRC="fisier1. se va utiliza atributul ROWS în locul atributului COLS. iar in frame-ul drept se va afişa fişierul fisier2. Nu este obligatoriu să se folosească "*". atunci se va renunţa la marcajele ce definesc corpul documentului <body>. dacă nu se specifica atributul NORESIZE.htm. Dacă un document hypermedia este structurat folosind frameuri. Marcajul <FRAMESET> poate fi utilizat în conjuncţie cu următoarele atribute: FRAMEBORDER="yes|no" specifică dacă bordura (chenarul) frame-ului este sau nu vizibilă. 30%" (împărţire în patru zone verticale). corectă fiind şi forma: COLS="30%.În continuare aducem unele comentarii asupra utilizării.htm"> <FRAME SRC="fisier2. 10%. despre care vom vorbi mai tarziu.</body>. iar a doua restul. De exemplu: <FRAMESET COLS="30%. BORDER=numar-pixeli specifică ce grosime să aibă chenarul (valabil doar pentru Netscape) BORDERCOLOR=culoare specifică ce culoare să aibă chenarul. Dacă se doreşte împărţirea documentului în zone aşezate invers (pe linii). Frame-ul poate fi redimensionat de vizitatorul paginii cu ajutorul mouse-ului.htm. 40%. Se poate realiza împărţirea documentului în mai multe frame-uri.70%". (valabil doar pentru Netscape) 92 . prima ocupând 30% din fereastra navigatorului. În primul frame se va afişa conţinutul fişierului fisier1. aşa cum apare în exemplu.

2. Cum se poate interzice redimensionarea frame-ului? 8. de 20%. nu puteau afişa documente ce conţin frame-uri.în cadrul de dreapta. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Valoarea auto determină afişarea barei de derulare atunci când este cazul (adică informaţia nu se poate „încadra” în întregime) NORESIZE . precum şi navigatoarele "mod text" asemănătoare cu lynx din Linux.nu permite redimensionarea frame-ului de către utilizator. Notă: Navigatoarele mai vechi. Chenarul cadrului există totdeauna sa nu? 5. 9. 93 . iar conţinutul . Care este diferenţa dintre structurarea ferestrei navigatorului în cadre prin intermediul unui tabel şi a marcajului FRAME 3. Când se afişează bara de scrolling într-un frame? 7. 10. cadre)? 2. Afişaţi cuprinsul de nivelul I al compendiului într-un cadru de stânga.SCROLLING="yes|no|auto" stabileşte dacă se afişează sau nu bara de scroll într-un frame. 4. dacă este necesar. Ce subtilităţi pot apărea la utilizarea marcajului FRAME? 6. Când este binevenită împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame. realizaţi cadre. În cadrul lucrării de explorare notaţi marcajele principale pentru construirea cadrelor. Chenarul cadrului este vizibil totdeauna sa nu? 4. Definitivaţi structura site-ului creativ.8.

.4. poate fi utilizat un fond special.1. ALTE ELEMENTE 4. ciclic cu o viteză stabilită.9. se pot contura marginile afişării. Exemple.. right(dreapta) <marquee direction=left>Bine ati venit!</marquee><P> <marquee direction=right>Bine ati venit!</marquee> Valoare Scroll <scrollamount=#> Atributul scrollamount . reprezintă viteza cu care se va mişca textul pe ecran. sau grupate în cadrul unei pagini. Cea mai bună este însuşirea mecanismului funcţionării marcajului marquee pe baza exemplelor de mai jos. De exemplu: <marquee scrollamount=50>Bine ati venit!</marquee> Intarziere Scroll <scrolldelay=#> <marquee scrolldelay=500 scrollamount=100>Bine ati venit! </marquee> 94 . pentru a sesiza diferenţa. Realizarea efectului Marquee Efectul marquee reprezintă un efect de mişcare a textului pe ecran de la stânga la dreapta şi invers. Elementul <marquee> .are valorile aproximativ între 1 şi 100. </marquee> simplu <marquee>Bine ati venit!</marquee> Atribute de scroll Directia <direction=#> #=left(stânga). de jos în sus şi invers.9. care pot fi executate separat. Textul are atributele de lungime şi înălţime: width si height.

Comportamentul sau felul de mişcare a textului <behavior=#> #=scroll. Slide este mişcarea textului dintr-un capăt în altul oprindu-se în cel din urmă. indică numărul maximal de mişcare a textului <marquee loop=3 width=50% behavior=scroll>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=slide>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=alternate>Bine ati venit! </marquee> ] Aliniere <align=#> #=top(sus). 95 . bottom(jos) <font size=6> <marquee align=# width=200>Bine ati venit!</marquee> </font> Culoare fond <bgcolor=#> #=RRGGBB sau nume <marquee bgcolor=aaaaee>Bine ati venit!</marquee> Dimensiune text rulant <height=# width=#> <marquee height=40 width=50% bgcolor=aaeeaa> Bine ati venit! </marquee> Marginile mişcării <hspace=# vspace=#> Bine <marquee hspace=20 vspace=20 width=150 bgcolor=#ffaaaa align=middle> Ati Venit!</marquee> Salutari din Moldova. slide. <marquee behavior=scroll>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=slide>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=alternate>Bine ati venit!</marquee> Bucla <loop=#> #=număr sau infinit. alternate Scroll este mişcarea obişnuită a textului dintr-un capăt în altul. middle(mijloc). Alternate reprezintă mişcarea textului de la o margine la alta.

Modelele de stiluri pot fi aplicate aproape oricărei instrucţiuni.2.9. b) Specificate în antetul fişierului: specificăm la începutul unui fişier diverse atribute pentru mai multe stiluri de text. Marcajul utilizat are sintaxa <BLINK> text </BLINK> Exemplu: <BLINK> Pe curând! </BLINK> va duce la clipirea textului inclus.3. Modele de stiluri În specificaţiile HTML 4.CSS). Modelele de stiluri pot fi aplicate în mai multe moduri: a) Intern: atributele din tabelul 12-13 sunt specificate în interiorul marcajului de deschidere al fiecărei instrucţiuni. "size". Text clipitor Pentru a atenţiona vizitatorul asupra unui fragment de text se poate utiliza clipirea lui. c) Extern: atributele pentru diverse stiluri sunt specificate într-un fişier special (pe care îl putem construi cu un editor de texte (Notepad) şi îl salvăm ca fişier de tip text cu extensia . cunoscute ca Modele de Stiluri în Cascadă (Cascading Style Sheets . acele stiluri le putem folosi de mai multe ori în corpul acelui fişier fără a mai specifica şi atributele. Până la acea dată forma. 4. folosind atributele din tabelul 12. este cel mai neeconomic mod.4. de durată.9. Notă: Nu vă lăsaţi prea mult atraşi de patima clipirii! Multă clipire.13. culoarea şi mărimea textului puteau fi date cu instrucţiunea "font" şi cu atributele sale: "face". "color".css astfel încât poate fi apelat de orice alt fişier de pe 96 .0 au apărut specificaţiile pentru modele de stiluri. poate fi supărătoare şi dăunătoare.

Comenzi de definire a stilurilor Instrucţiune Atribute <style> </style> <span> </span> type= class= id= Descriere Specifică în antet caracteristicile stilurilor În general Cascading Style Sheets: "text/css" Marcaj generic. pixeli(px) 97 . iar altele să poată fi aplicate cu mai multe instrucţiuni. Putem face chiar ca un anumit stil să poată fi aplicat numai cu o anumită instrucţiune. nu cea prescurtată. Unele atribute din tabelul 12-13 pot fi specificate şi sub o forma prescurtată. Tabelul 12. Este modul cel mai recomandat. centimetri(cm). mai ales pentru site-uri mari.site. inch(în). Se poate întâmpla ca unele caracteristici specificate sub forma prescurtată să nu funcţioneze. numai pentru stiluri Specifică un anumit stil Specifică un anumit stil Tabelul 13. Elementele stilurilor Atribut background color font-family font-size Descriere Imagini sau culori de fundal Culoarea textului Tipul fontului Dimensiunea fontului Valori URL-ul (imaginii) sau culori date prin nume sau valoare RGB Nume sau valoare RGB Numele fontului sau al familiei de fonturi Dată în puncte(pt). În aşa caz folosiţi forma explicită.

pixeli(px) line-height margin-left margin-right margin-top Dată în puncte(pt). right(dreapta). solid. centimetri(cm). medium. inch(în). centimetri(cm). inch(in). dotted. pixeli(px). italic Extra-light. bold. Evidenţierea textului underline(subliniat). procent(%) Dată în puncte(pt). inch(în). double. centimetri(cm). center(centru). centimetri(cm). light. centimetri(cm). groove. extrabold Dată în puncte(pt). dashed. inset. demi-light. pixeli(px) Dată în puncte(pt). inch(in). italic(cursiv). pixeli(px) None. justify text-align textdecoration None (neevidenţiat). demi-bold. inch(in). pixeli(px) Nume sau valoare RGB text-indent border-style border-width Grosimea chenarului border-color Culoarea chenarului 98 . centimetri(cm). ridge. line-through(tăiat) Distanţa primului rând faţă de marginea din stânga Tipul chenarului Dată în puncte(pt). inch(in). outset Dată în puncte(pt). pixeli(px) Left(stânga).font-style font-weight Text cursiv Grosimea fontului Distanţa dintre liniile de bază ale textului Distanţa faţă de marginea din stânga a paginii Distanţa faţă de marginea din dreapta a paginii Distanţa faţă de textul precedent sau faţă de marginea de sus a paginii Alinierea textului Normal.

0).} TH{ color: rgb(51.Notă: 72 pt=1 inch = 25.} În cadrul sarcinii de explorare şi creative construiţi şi utilizaţi un fişier CSS.0).51).51). Fişierul color.102). 99 .} TABLE{ table-border-color-light: rgb(51.255.0).51).} FIELDSET{border-color: rgb(0.51. color: black. color: white. border-color: rgb(0.} TEXTAREA{border-color: rgb(0. • Exemplul 14.0). care ar instala aceiaşi parametri pentru ambele site-uri.} a:visited{color: rgb(51. color: black. background-color: rgb(255.0.51.0).} LEGEND{color: rgb(51.0. marquee{color: rgb(51.4 mm.51).51).102. color: black.51).0.51.css (definirea culorilor) a:link{color: rgb(102. border-color: rgb(0.0.} body{color: rgb(0.0).} a:active{color: rgb(153.} h2.} HR{ color: rgb(51.0. un font de dimensiunea 14 pt înseamnă că sunt 14 puncte între partea superioară a literei M sau h şi partea inferioară a literei g sau y.} CAPTION {color: rgb(51.51.} TD{ border-color: rgb(0.51).0).} h4{ color: rgb(51.0.0.51).51.102).} h6{ color: rgb(51.0).51.0.255). table-border-color-dark: rgb(0.} SELECT{border-color: rgb(0.} h3{ color: rgb(51. Demonstraţi acţiunea lui.51.51.102).51.51).51.} h1{ color: rgb(51. color: rgb(51.} h5{ color: rgb(51.51).} BUTTON{background-color: rgb(51.0).51.51).51.51).51).51.51.51. border-color: rgb(51.0.

în mod automat. Într-o reţea atât de eterogenă cum este Internetul. pierderea unei părţi din aceşti vizitatori. în acea zonă. a unor culori puternic contrastante cu fondul. Navigarea uşoară şi naturală. puteţi câştigă ceva experienţa. Aceste zone trebuie plasate ori în centrul paginii. SFATURI UTILE 5. 5. Diferenţa de tonalitate între diverse elemente trebuie riguros produsă. Oricum. Accesibilitatea Web-paginii Accesibilitatea Web-paginii presupune că.1. să poată să o şi facă. cel puţin majoritatea covârşitoare a celor care încearcă să viziteze pagina. Graficul cel mai mare trebuie să ocupe zona centrală a paginii. Este inadecvat să atragem atenţia spre un singur colţ al paginii prin folosirea. fără o ierarhie prea adâncă şi fără fundături. e bine să cunoaşteţi careva reguli la construirea Web-paginilor: Echilibrarea paginii. nu vă fie frică şi salvaţi-o. pentru a fi accesibilă tuturor potenţialilor vizitatori. În cazul în care la un moment dat o pagină v-a impresionat prin modul în care arată. dacă nu toţi. Senzaţia de dezechilibru al unei pagini dată de aglomerarea într-o anumită zonă a mai multor elemente şi prezenţa în alte zone a unor spaţii goale este destul de neplăcută.2. fără erori sau alte impedimente. ori uniform de-a lungul uneia dintre laturile paginii. Orice abatere presupune. Webpagina trebuie să fie compatibilă cu standardul HTML.5. Apoi în regim offline puteţi studia modul în care a fost făcută acea pagină. Aranjarea în pagină Cea mai bună experienţă se obţine navigând pe Internet. 100 .

însă este necesar ca acest stil să se păstreze până la sfârşitul paginii astfel încât vizitatorul să nu creadă la un moment dat că a părăsit pagina iniţială printr-un link.m. În general fiecare pagină are o anumită metaforă. 101 . De aici şi problema designer-ului: care legături apar primele. Fişierele lungi ar fi bine să fie sparte în bucăţi logice. În primul rând. sunt şi cazuri când aceasta este contraindicată.Crearea unităţii paginii.d. nu se cunoaşte intenţia vizitatorului. În spatele imaginilor tag-ul ALT este preferabil să conţină denumirea şi nu descrierea link-ului respectiv. este asigurarea unei coloane vertebrale a paginii.m. să fie concisă. este uşurinţa cu care utilizatorul se deplasează în interiorul lui.a. Navigarea în interiorul paginii Poate cel mai important lucru la un site Web. logic împărţită şi să ţină cont de publicul pe care îl vânează. Pentru că o pagină trebuie să transmită informaţie.d.3. aplicarea unei structuri ierarhice în cadrul site-ului. ce caută el în pagină. care trebuie legate direct din pagina de logo. Cu toate că folosirea opţiunii ALT a marcajului IMG este de multe ori benefică şi recomandată. care nu. care informaţii îl interesează mai mult ş. Nu există o soluţie unică. nu în ultimul rând. dar şi dificil de realizat. este necesar ca ea să fie subordonată informaţiei pe care trebuie să o transmită. de exemplu în spatele enumerărilor sau a liniilor este de preferat să existe ceva de tipul "---" decât un cuvânt. Un mod în care toate imaginile şi fonturile au un aspect tehnic e bun pentru o pagină ce se referă la calculatoare sau alte chestii tehnice ş. un anumit mod de a fi prezentată. asigurarea unor căi uşoare de acces în orice zonă a site-ului şi. În primul rând. 5. însă există nişte lucruri de care trebuie să ţinem cont.a. pe idei.

Nu face imagini care arată ca nişte butoane şi care nu sunt legate la nimic. Ocoleşte animaţia. 9. Nu lega o pagină de ea însăşi. 2. „Mai multe detalii” etc. Folosiţi metoda ierarhică de legare a paginilor. altfel navigatorul va căuta iniţial fişiere cu numele respectiv şi abia apoi directoare. refoloseşte imaginile. şi viteza de navigare în site. deoarece textul din tabel se încarcă dintr-o dată tot. astfel încât vizitatorul să-şi dea seama repede unde se află. Nu folosi ca text de navigare cuvintele „Înapoi”. redu-le efectiv dimensiunea. „Înainte” sau altele de acest gen. 8. „Înapoi la pagina principală”. Include tag-ul &ltlinkrel=next href=&quot următorul html">. 16. Nu crea fundături-pagini care nu au legături spre nici o altă pagină. Folosiţi ideea efectivă care face legătura. iată câteva sfaturi succinte: 1. Din prima şi până în ultima pagină a site-ului este nevoie de prezenţa explicită a numelui sau adresei de e-mail. de multe ori. ocoleşte folosirea tabelelor imbricate. 10. 14. de genul: „Vezi exemplu”.Tot de legăturile interioare depinde. Nu pune prea mult text într-o celulă de tabel. Nu folosi ca text de legătură „Click here” sau „Apasă aici”. 11. 13. ca 102 . unele navigatoare îl încarcă în mod invizibil. În fiecare pagină foloseşte şi navigarea pe bază de text. Nu le legaţi pe toate la pagina principală. 3. Pentru a o creşte. 6. 4. Nu scala imaginile. O legătură la un director subliniaz-o cu "/". Redu paleta gif-urilor. 7. 5. Pentru exactitate este bine a specifica „Înapoi la cuprins”. la început e derutant. însă poate deveni chiar şi enervant. Sparge în mai multe tabelele mari. Începe pagina cu text în locul unui grafic. 15. 12. în special dacă site-ul e mare.

Fii documentat. Regula celor 3 click-uri. Ai grijă la formatele grafice pe care le foloseşti. Intr-o înşiruire de tip listă. este bine să existe cel mult 5 opţiuni. oricum. în structurări. după aceste secunde 50% din vizitatori apasă butonul BACK al navigatorului şi părăsesc site-ul.4. Daca ţi-ai realizat fişierele HTML cu un editor de tip WYSIWYG. e-mail şi legături inverse. numai pe primele 5. încearcă prima dată să vezi câteva pagini. Foloseşte GIF sau JPEG în funcţie de tipul imaginii stocate. În cazul în care pagina se încarcă în mai mult de10-20 secunde e bine să avertizaţi vizitatorul printr-un mesaj şi în plus secundele suplimentare trebuie să se justifice prin ceea ce pagina oferă în plus. aceasta poate fi realizată prin prezenţa fişierului de index al site-ului. fişier care trebuie să cuprindă toate fişierele constituente ale site-ului. va uita pe unde a fost deja şi nu va mai şti să revină la partea care l-a interesat. Datorită structurii ierarhice a unei pagini. fă-ţi o idee despre cum ar trebui să arate pagina ta înainte de a te apuca de ea. Regula celor cinci degete. Include în fiecare pagină cele trei legături obligatorii: cuprins. Prima pagină trebuie să se încarce în cel mult 20 de secunde. În caz contrar vizitatorul se va simţi rătăcit în pagină. restul fiind ignorate. Alte reguli pentru o pagină mai eficientă Regula celor 20 de secunde. încearcă apoi să vezi cum arată efectiv vizualizându-le cu Notepad-ul şi apoi şterge din ele ceea ce este în plus.metodă de contact între cele doua părţi. 103 . În orice loc din pagină trebuie să se poată ajunge prin maximum trei click-uri. 5. 60% din vizitatori le vor citi. Alte reguli.

este necesar să se renunţe la copierea oarbă a mostrelor găsite pe Web.În cazul JPEG-ului. Însă crearea acestora poate pleca de la îmbinarea unor exemple existente prin adaptarea lor la specificul sarcinilor concrete. în primul rând. Nu toată lumea este însă capabilă să realizeze cu totul ceva nou. Încearcă-ţi pagina pe cât mai multe navigatoare diferite. din care să nu lipsească NetScape şi Internet Explorer. de interactivitate etc. expresiile folosite în text. cele de grafică. grafica. Verificaţi pagina cu opţiunea VIEW IMAGES a navigator-ului pusă pe OFF. prin crearea unor pagini proprii. deoarece la acest tip de fişiere fiecare salvare înseamnă pierdere de calitate. Toate elementele unei pagini. Pentru personalizarea într-o măsură cât mai mare a paginii. incluzând fondul. ar trebui să fie dictate de scopul paginii. elementele de interactivitate şi. cuvintele. nu îl salva de mai mult de 4 ori în aceeaşi forma înainte de a-l pune în pagină. de mesajul pe care pagina îl are de comunicat. textul şi culoarea lui. 104 . e necesar să concure toate elementele paginii respective. La atmosfera pe care o pagina trebuie să o aibă.

go.scripturi. http://www. www.ro.2.SGML . http://www.2 marcaje . A.ro/navigator/editlist/ -O listă de editoare.ici.Web Host Directory.org. http://www. http://www.ru/ .clickxchange.org/hypertext/WWW/MarkUp/Wilbur/ HTML 3.com/. 7. http://www. 15.2. 14.HTML 3. http://www. 5. 10. unelte şi software. 4. http://werbach. www.o colecţie de CGI .notiuni.o listă de legături SGML: învăţare.ru/ .Hosting gratuit de la Agava Software. 8.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/ .Tanenbaum Reţele de calculatoare. 12.w3. utilizare.O serie de scripturi utile în limba rusă. http://www. 18.ht ml .w3.este o listă de legături către toate marcajele versiunii HTML3.cgi-resources. 9.ici.download.ncsa. http://www.Cgi Resources–cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. 1997.conţine legături pentru structura HTML 3.com .edu/SDG/Software/Mozaic/WebSGML.shtml .com/barebones. 11. 6.ru . www.posibil cea mai mare colecţie a CGIscripturilor în limba rusă. 2.BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE 1. 105 . http://www. 13. http://www.uiuc.cuprinde legături multiple către diverse resurse SGML. 17. http://www.O bibliotecă de animaţii.SoftQuad .clickxchange.html. grupuri de discuţie. 16. http://www.com/web/wwwhelp.com/ .webclub.com/sgml/wilbur/ALL.com/ .Script Locker.ro/navigator/navigatoare. http://werbach.scripturi sunt multe şi uşor sesizabile.Navigatoare.2 Introducere .animfactory.webtechs.holm. 3. Este comodă pentru începători .w3.Agora.

Data completării_____________________ 106 . . 5.3.4.. CUNOAŞTEREA MIJLOACELOR INFORMATICE (a enumera domeniile şi nivelul de cunoaştere ) 4..2. DATE GENERALE 1. Nume: 2. Forma recomandată a CV-ului CURRICULUM VITAE 1.. SO Windows NT . LIMBI POSEDATE (A enumera cu unul din calificativele Excelent / Bine / Suficient / Slab) 3. Codul grupei ____. WindosME la nivel de operare liberă 4.1. Proiectarea . Germană 4. „FoxPro” 4.Management informaţional..... Sex: 4.An de studii _________ 2. Informatizarea societăţii 5. DOMENIUL DE INTERESE 5. SGBD „Oracle”. Telefon: ________8.1. ANUL 3..1..Anexa 1....dezvoltarea sistemelor informatice 5. . Data naşterii: 5.. Starea socială: 6.3.1.3. nr livretului ________________________ 6. . Supus militar.Româna 3.Rusa 3. Domiciliul: 7.. Alte informaţii 6...2. Prenume: 3. 6. Engleză 3. STUDII DENUMIRE SPECIALIZARE ŞCOALA ABSOLVITĂ.2..2.

apartament. bloc. care conţine Date despre carte (denumirea cărţii.de la telefonul YYYYYY care conţine Data convorbirii. grad ştiinţific. Durata convorbirii (minute). stradă. nota. care conţine Date despre abonat (NPP. nr. greutate. numărul de pagini). universitare). disciplina5. nota. 2. serală. disciplina 2.NPP. 13. nota. Abiturienţii USM . 4. Rezultatele concursului (examen 1. de telefon. Specializarea selectată. 6. nota. nr. telefon. oraşul. bloc. regim de lucru) Adresa (microraion. %) Atestarea studenţilor grupei ZZZZ .NPP. telefon). grad ştiinţific. Denumiri sugestive de tabele şi liste 1. 8. Suma Lista convorbirilor interurbane efectuate de persoana XXXXX . media). cod specializare. 3. staţie. E-mail.NPP. Farmaciile oraşului. disciplina4. suma. 12. 10. Adresa (microraion. Nr. titlu ştiinţific. Testări curente(disciplina1. fără frecvenţă. stradă. titlu ştiinţific. Policlinicile oraşului. casei. paşaport. Date despre telefon (nr. locul de muncă. număr de locuri). telefon. 9. disciplina3. Adresa (Oraş. cod specializare. categoria. document. Lista concursanţilor . cod specializare. punctul unde urmează). total) 107 5. 7. Taxa. № bilet. localitate. susţinute) Evidenţa frecvenţei semestriale a studenţilor grupei ZZZZ . № bagaj. Examene (disciplina 1. colocvii (după plan.de la telefonul YYYYYY care conţine Data conectării. regim de lucru). media din documentul de studii. media la examenele de admitere. categorie. apartament). strada. disciplina 4. locul ediţiei. anul naşterii. strada. disciplina 3. Date despre Policlinică (№. localitate. nota) Lista profesorilor catedrei.). codul. media). nemotivate. concurs) Reuşita studenţilor unei grupe la sesiune . categorie. examen 3. nr. tip staţie) Lista convorbirilor locale efectuate de persoana XXXXX . data eliberării. Bagajele pasagerilor rutei XXXX: Date despre rută/bilet (№ rută. nr. data naşteri). bloc.Anexa 2. Lipse (motivate. localitate. 14. stradă. vechime muncă. Date despre autor . total.) Carte de telefoane. 11. Date despre pasager (NPP. Durata (minute). Date despre Farmacie (№. Costul unei minute. examen 2. cod specializare. Studii (nr.NPP. Studenţi(secţia de zi. Cărţile unei biblioteci.(NPP. data naşterii. telefon) Instituţii de învăţământ superior: Denumire. de telefon conectate. Adresa abonatului (oraş. disciplina2. anul ediţiei. nr.NPP. Email). . republicane. Număr de publicaţii (internaţionale. Date despre profesor XXX: NPP. Adresa(Oraş. nr.

cod. anul transmiterii în exploatare). unitate de măsură. caracteristici (frecvenţa procesor. studenţi(secţia de zi. 24/24). maximală). memorie operativă. %uzurii) 108 . costul biletului). nr. Facultăţile USM: Denumire. CD-Writer. Cost.) 18. adresa. Chişinău: Denumire. Cafenele Internet în or. Norma (minimală. adresă. instruire etc. catedre. 20. Vechime (anul procurării. specializări. nr. Film(denumire. anul transmiterii în exploatare. data rulării. Tarife servicii prestate (Internet. nr. noapte. Soldul materialelor la depozitul XXXX: Denumire material. regim de lucru (zi. Wincester). preţ unitar. ora. total) 16. Scanare. Cantitate. telefon. 17. cod. Filme ce rulează în cinematografele oraşului: Denumire. Tehnica de calcul a USM: Denumire. telefon. 19. Suma uzurii.15. Fondurile fixe ale întreprinderii XXXXX: Denumire. cantitate. serală. Deviere de la normă. Vechime (anul procurării. fără frecvenţă.

Texte preformatate Organizarea internă a textului.2. 1. dreapta. Aranjarea textului în coloane 4. Liste numerotate 4.3. la ambele margini 3. 3.1 Tabelele–ca mod de prezentare a web-paginilor 5.1.3. 5.1.2. Stiluri fizice (redate prin valorile parametrilor) 2. 109 . 3. Spaţierea din stânga.1.M. Întreruperea forţată a linei în cadrul alineatului.2. Titluri.3 Titlu comun deasupra mau multor coloane 5.4.3.D 2.Anexa 3.1.5.1. Tabularea 3.informaţii pentru motoarele de căutare 1.2. Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare Nr d/o 1. Sintaxa comenzilor HTML.2. Liste de definiţii 4. dreapta. Mărimea fontelor. Marcaje de structura documentului. Stiluri logice (redate implicit prin nume) Formatarea alineatelor. subtitluri. 5. 2. 1. 3.2.4. Alinierea Formatarea caracterelor. 4. Liste marcate 4. Marcaje descriptive 1.2 Structura generală a unui tabel 5.4 Grupare de linii (titlu comun din stânga) Ş. 4. (Meta) .2. 1.A. Denumirea temei Introducere.2. Alinierea paragrafelor (alineatelor) la stânga. Încadrarea (Frame) Operarea cu Tabele.

concepte generale 2. Reţele cu microunde 2.2.2. Domenii de utilizare 110 . Clasificarea aparaturii radio 2. Reţele infraroşii 1. Neajunsurile tehnologiei 2. Fizica proceselor 2. Introducere.2. Exemplu de structură a site–ului creativ TEMA: Reţele infraroşii şi cu microunde I. Domenii de utilizare II.Anexa 4.3.1.2.2.2.3. Introducere.1.2. Caracteristica reţelelor cu microunde 2. scurt istoric 1. Descrierea tehnologiei Fizica proceselor Priorităţile tehnologiei infraroşu Neajunsurile tehnologiei 1.1.

3. 1999.2. Definiţia reţelelor de calculatoare 1. Cerinţe faţă de reţelele moderne 1.4. Modelul de referinţă TCP/IP 1.4.3.Agora. 1997.1.1.1.1. Structura fizică şi componentele unei reţele 1.1.5.3. MODELE DE REFERINŢĂ 1. O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE” (vezi A. Ierarhiile de protocoale şi funcţiile nivelurilor 1. de transmitere) 1. Bazele reţelelor de calculatoare.3.3.5. Reţele de calculatoare. Alte clasificări (după topologie.2.Anexa 5. Primitive de serviciu 1. Interfeţe şi servicii.3.2. CONCEPTUL REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.4.Tanenbaum. GENERALITĂŢI 1.1. Reţele radio 1. Reţele larg răspândite geografic 1.3. Sisteme deschise şi problemele standardizării 1. TAXONOMIA REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.2. Modelul de referinţă OSI 1. Reţele metropolitane 1. Teora. Problemele proiectării 1. Reţele locale 1.4.2.1.4. Reţele pentru persoane fizice 1.5. Relaţia dintre servicii şi protocoale 1. UTILIZĂRILE REŢELELOR DE CALCULATOARE 1. Comparaţia modelelor OSI şi TCP/IP 111 .2. Servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni 1.1. PROGRAMELE DE REŢEA 1.1.2. CISCO Internetworking Technology Overview etc) 1.4.3.3. modul de gestiune. Reţele corporative (pentru persoane juridice) 1.2.3.2.1.5.4.2.4.3.5. Organizaţii internaţionale de standardizare în telecomunicaţii şi Internet 1.4.

Structurarea reţelelor 2.3.5.5. Token Ring 1.7.7.4. X-28. Echipamente de conversie a semnalelor -modem-uri. ISDN de bandă largă 1.1.8.2.7.1. FDDI 1.7.2. EXEMPLE DE REŢELE 1.1. semnale.8. Mesaje.7. MEDII DE TRANSMISIE 2.5.1.3.6.1.4.2. NIVELUL FIZIC 2. X-29) 1.1.7.2.1.7. Internet 1.2.5.6. Concentratoare şi adaptoare de reţea ca bază a structurii fizice a reţelei 2.7. Token BUS 1.8. NSFNET 1. UltraNet 1.7.7.2. BAZELE TEORETICE ŞI FIZICE ALE COMUNICĂRII DE DATE 2.1. Cablul torsadat 112 .5. REŢELE DE MARE VITEZA 1.4.8.3. Ethernet 1.5.1. Tehnologia ATM ca transport universal pentru reţele locale şi globale 2.5.3. EXEMPLE DE SERVICII GLOBALE PENTRU COMUNICAŢII DE DATE 1. Gigabit Token Ring 1.2. Comunicarea X-25 cu terminale neinteligente (X3.2.6.1. Novell NetWare 1.1.8. HSSI (HIPI) 1. 2.1. linii şi canale de comunicaţii 2. ReţeleX-25. Retransmiterea cadrelor 1.6. Mediul magnetic 2.8. Două interfeţe uzuale pentru modem (RS-232-C şi RS-449) 2. SMDS–Serviciul de Date Comutat Multimegabit 1.4.5.7.2.3. TEHNOLOGII DE BAZĂ ALE REŢELELOR 1. ARPANET 1.1. Fast Ethernet şi 100VG-AnyLan 1.5.

3.3.2.5.3. Arhitectura sistemului ISDN 2. Perspectivele N-ISDN 2.7. Spectrul electromagnetic 2.3. Sateliţi de joasă altitudine 2.2. Circuitele virtuale în comparaţie cu circuitele comutate 2. SATELIŢI DE COMUNICAŢIE 2.3. Servicii oferite nivelului reţea. Telefoane celulare analogice 2.2.8.2.5. Comutatoare 2.4.2. Servicii ISDN 2. Transmisia radio 2. Cablu coaxial în bandă de bază 2. Transmisia prin microunde 2. Structura sistemului telefonic 2.3.1.1. ISDN DE BANDĂ INGUSTA 2.1. Încadrarea. Telefoane fără fir 2.4. Cablu coaxial de bandă largă 2.3. Sateliţi geosincroni 2. Transmisia în reţelele ATM 2.6.2. Comutatoare ATM 2.3.2.7.1. SISTEMULTELEFONIC 2.7.5. Controlul fluxului 113 . RADIO CELULAR 2. Transmisia de unde luminoase (laser) 2.5.1. Fibre optice 2. Interfaţa ISDN. 2.6. ISDN DE BANDĂ LARGĂ ŞI ATM 2.3.3.2.3. Sateliţi versus fibre optice 3.4.4. NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE 3.4.1.3. Telefoane celulare digitale 2.6. Servicii de comunicaţii personale 2.1.1. COMUNICAŢIILE FĂRĂ FIR 2.5.4.2.5.4.7.5.2.3.4. Buclele locale 2.8.3. Undele infraroşii şi milimetrice 2.2.4.4. Controlul erorilor. Trunchiuri şi multiplexare 2.8.

ALOHA 4. STANDARDUL IEEE 802 PENTRU LAN-URI ŞI MANURI 4.4.1. Protocoale cu acces multiplu cu divizarea frecvenţei 4. INTERCONECTAREA REŢELELOR CU AJUTORUL PUNŢILOR 4.4.1.3. HDLC .3. EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE 3.1. Protocoale pentru reţele LAN fără fir 4.1. Standardul IEEE 802-2: Controlul legăturii logice 4.3.3.6.4. PPP .4. Standardul IEEE 802-4: LAN de tip jeton pe magistrală 4. Compararea punţilor 802 4. Standardul IEEE 802-6: Magistrală duală cu coadă distribuită 4.3.5.1. SUBNIVELUL DE ACCES LA MEDIU 4.5.2.1. Nivelul legătură de date la ATM 4. Tipuri de punţi 4.2.2.1.1.3. Radioul celular digital 4.2.2.1. protocoale cu conflict limitat 4. Punţi de la 802-x la 802-y 4.3.3.3. Coduri corectoare de erori. SDLC.2.2.3.protocol punct-la-punct 3. Detectarea şi corectarea erorilor.3.3.3.2. Protocoale cu acces multiplu şi detecţie de purtătoare –CSMA 4. Standardul IEEE 802-5: LAN de tip jeton pe inel 4. SLIP-Serial Line IP 3.3.3. PROTOCOALE CU ACCES MULTIPLU 4. Nivelul legătură de date în Internet 3.1. Punţi cu dirijare de la sursă 114 .2. Standardul IEEE 802-3 şi ETHERNET 4.1.5.3.2.Controlul de nivel înalt al legăturii de date 3. Coduri detectoare de erori 3.5. Protocoale fără coliziuni. Punţi transparente 4.2.3.

Adrese IP.2. Dirijarea bazată pe flux.4. Politici pentru prevenirea congestiei 5. Inundarea 5. 5. Formatele celulelor.2. 5.1. Trimiterea multiplă în Internet.2.1.3. Controlul congestiei în subreţelele bazate pe circuite virtuale. Ziduri de protecţie. Controlul congestiei la transmisia multicast 5.1.2.2. Formarea traficului. Controlul fluctuaţiilor.2.3.4.3. Dirijarea pentru calculatoare gazdă mobile 5.1. Dirijarea şi comutarea 115 . Trecerea prin tunel.4. 5. Principiul optimalităţii.1. 5. ALGORITMI PENTRU CONTROLUL CONGESTIEI 5. Fragmentarea pachetelor. Dirijarea folosind starea legăturilor 5.4. Dirijarea în reţele interconectate. 5.1. Dirijare ierarhică. Punţi aflate la distantă REŢELE DE SATELIŢI 5.2.3.4.4.6. CIDR Dirijarea fără clase între domenii 5. Dirijarea pe calea cea mai scurtă. 5.4.1.4. Dirijarea prin difuzare. Specificarea fluxului 5.multicast 5. Subreţele 5. Interconectarea reţelelor fără conexiuni 5.1.3.3. 4.3.2.3. Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF. pentru porţi externe: BGP 5.3. INTERCONECTAREA REŢELELOR 5. NIVELUL REŢEA ÎN INTERNET 5.4. NIVELUL REŢEA Servicii fumizate nivelului transport Organizarea internă a nivelului reţea Subreţele bazate pe circuite virtuale şi datagrame ALGORITMI DE DIRIJARE A PACHETELOR 5.5. Protocoale de control în Internet. Principii generale ale controlului congestiei.1.2. Stabilirea conexiunii. Pachete de şoc 5.5. Circuite virtuale concatenate. Dirijarea cu trimitere multiplă . Dirijare cu vectori distanţă. NIVELUL REŢEA ÎN REŢELE ATM 5.2. IP mobil. Protocolul IP.3.1.

7.4.3. UN ROTOCOL DE TRANSPORT SIMPLU(SMTP) 6.4.1. Administrarea contorului de timp în TCP 6. O comparaţie a protocoalelor AAL 6. AAL5 . Protocolul TCP 6. Probleme de performanţă în reţelele de calculatoare 6. SERVICII FURNIZATE NIVELURILOR SUPERIOARE 6.5.3.5. Categorii de servicii.4.1.3.5. Acordarea diverselor tehnologii de transport în reţele eterogene 6.2.1. Administrarea conexiunii TCP 6.4. Modelul Serviciului TCP. Controlul fluxului şi memorarea temporară 6. specific serviciului 6. Prelucrarea rapidă a TPDU-urilor 6.3.3.protocol orientat pe conexiuni.5.3. ELEMENTE DE PERFORMANŢĂ 6.5.1.2. AALl.3. Măsurarea performanţelor reţelei 6.3.3. Politica TCP de Transmisie a datelor 6.1.5.2. AAL3/4. Eliberarea conexiunii 6.2.5. SSCOP . NIVELUL TRANSPORT 6. Protocoale pentru reţele gigabit 7. Controlul congestiei.1.3. Structura nivelului de adaptare ATM 6. Adresarea.5. AAL2. TCP şi UDP fără fir 6.3. LAN-uri ATM 6.5.4. Refacerea după cădere 6.2.6. Proiectarea de sistem pentru performanţe superioare 6. Multiplexarea. NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE PROTOCOALELE DE TRANSPORT 6.2.3. Modelarea traficului şi politici de trafic 5. Antetul segmentului TCP.1. Controlul congestiei în TCP 6. PROTOCOALELE AAL DE NIVEL ATM 6.5.4. PROTOCOALE DE TRANSPORT (TCP-UDP) 6.2.3.1. Calitatea serviciului.3. Stabilirea unei conexiuni. Protocolul de transport al datagramelor UDP 6.5. NIVELUL APLICAŢIE 116 .

Înregistrări de resurse 7.7. Audio.2.2. USENET din punctul de vedere al utilizatorului 7.2.5.3.2. Java. Servere de nume 7.2.4.3.3.2. MIB . 7.8.4. SMI .5.5. DNS . Regăsirea informaţiilor pe Web 7. Confidenţialitatea poştei electronice 7.7. Transfer de mesaje 7.SISTEMUL NUMELOR DE DOMENII 7. Java Script 7.1.1.1. Notaţia sintactică abstractă 7.7.Coloana vertebrală pentru trimitere multiplă 117 . Cum este implementat USENET 7.4. ŞTIRI USENET 7.8. Protocoale de autentificare 7.8.7. Algoritmi cu cheie secretă 7. SECURITATEA REŢELEI 7.4. Algoritmi cu cheie publică 7.4. Aspecte privind serverul 7. Criptografia tradiţională.3.3.6.1.4.3. Aspectele privind clientul 7.3. POŞTA ELECTRONICĂ 7.1.6. Spaţiul de nume DNS 7.1.3.2. Arhitectură şi servicii 7.1.1.6.5.4.1.7.5.8. Video 7.2. Formatele mesajelor 7.8.5. Protocolul SNMP 7. MULTIMEDIA 7. Compresia datelor 7. Modelul SNMP.4. Agentul utilizator 7. Două principii criptografice fundamentale.5. Scrierea unei pagini de Web în HTML.Baza de informaţii de administrare 7.5. Semnături digitale 7.1. MBone .4. SNMP-PROTOCOL SIMPLU DE ADMINISTRARE A REŢELEI 7. WORLD WIDE Web 7.1. Video la cerere 7.1.Structura informaţiei de administrare 7.4.7.1.

2. Învelişuri de reţea şi mijloace încorporate 9. superservere.8.3.1. Generalităţi 9. Taxonomia calculatoarelor conform funcţiilor în reţea (calculatoare personale.3.3. Familia SO de reţea Unix 118 . servere. Funcţiile SO de intrare .5.4. Privire de sinteză asupra familiilor SO de reţea 9.2.1.4.2.2.4.CENTRE DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN REŢELE 8. Arhitecturi de bază (RISC. CALCULATOARELE.3. Familia SO de reţea Windows NT a companiei Microsoft 9.2.3. Funcţiile SO de gestiune a resurselor locale 9. Semantica distribuirii fişierelor 9. 9. Cerinţe generale faţă de calculatoare 8.3.5. Criterii de selectare a SO de reţea 9.1.3.5. Cerinţe faţă de SO moderne 9.3.1.4.4. mainframe. SO de la egal la egal 9. Gestiunea memoriei 9.5. SO cu servere rezervate 9. CISC etc) 9.1.1.2.1. staţii de lucru.ieşire 9.2. Problemele realizării SO de reţea. Funcţiile sistemului de fişiere 9.2.2. Gestiunea proceselor şi procesoarelor 9.1.2. Structura SO de reţea 9. SO NetWare a companiei Novell 9. SISTEME DE OPERARE DE REŢEA 9. Funcţiile SO de organizare a lucrului în reţea 9.5. Servere şi servicii de fişiere 9. Tehnologii avansate de proiectare a SO 9.3. Lansarea procedurilor la distanţă 9.4. Primitive de transmitere a mesajelor 9.1.2.2.1. rutere) 8. Definirea SO locale 9.1.3.4.3.

Autori: T.Sibirschi. Chişinău. str.Sibirschi Denumirea lucrării: Explorarea HTML Tehnoredactare computerizată T Bragaru Bun de tipar 11-03-2002. Comanda 62.2. T. Tirajul 50 Centrul editorial al Universităţii de Stat din Moldova MD 2009. 60 119 . Formatul 60 x 84 1/16 Coli editoriale 4.Bragaru. V. Coli de tipar 7. Mateevici. mun.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.