Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Matematică şi Informatică

T.Bragaru, T.Sibirschi, V.Sibirschi

Aprobată de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică

Chişinău, 2002

2

CZU 004.55(075.8) B76 Bragaru T, Sibirschi T, Sibirschi V. Explorarea HTML. Chişinău: USM, 2002. – 118 p.
În lucrare sunt elucidate aspecte ale proiectării Web site-urilor. Pe baza unor exemple tipice se explorează posibilităţile limbajului HTML ca nucleu al Web tehnologiilor avansate. Totodată, lucrarea conţine un şir de întrebări de autocontrol şi exerciţii care ajută la o mai bună înţelegere a materialului. Se adresează celor cointeresaţi în construirea Web-paginilor, celor ce doresc să publice careva informaţii prin Internet şi/sau să dezvolte o afacere prin Internet. Dar în primul rând este destinată studenţilor-specialităţi de informatică, reţele de calculatoare, tehnologii informaţionale etc. Pentru a explora posibilităţile standarde ale HTML–lui, este necesară lansarea exemplelor. Pentru a afla mai multe informaţii decât cele prezentate în lucrare vizitaţi Web-paginile indicate în referinţe sau oricare alte izvoare de pe Internet. Sursa principală de inspiraţie a prezentei lucrări este Internet–ul. Referinţe utile vezi pe parcursul textului. O listă integră a adreselor de referinţă vezi în bibliografie. Recomandată de catedra Informatică şi Optimizare Discretă Recenzent: Catedra Informatică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şef catedră, doctor, conferenţiar, G. Secrieru.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Explorarea HTML/Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. - Chişinău: USM, 2002. – 118 p. Bibliogr. p.104 (18 tit.) ISBN 9975-70-13-2 50 ex. 004.55(075.8)

ISBN 9975-70-13-2 © Universitatea de Stat din Moldova, 2002
3

..... Exemple de explorare .........6 1................3....7.......5..................................................................6.........1...........................3.............19 3........ EXPLORARE HTML........26 3.... Setul de caractere utilizat de HTML.....4 1.51 4...... LISTE................................. WEB DESIGN ......48 4.............3.................................................24 3...10 3...............................................41 4............................... CE ESTE NECESAR A CUNOAŞTE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI...........17 3.....................................................................46 4.2.............................2...................................... SARCINA DE EXPLORARE (STUDIERE) HTML ................................................................ Instrucţiuni şi atribute utilizate..................29 4..41 4.................................................4.................................................2.............2.... Noţiuni şi marcaje utilizate...................... Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB.........34 4.........................2........2...3...................................16 3.........1.................... EDITOARELE HTML .....7 2.......29 4...................................3................................ Exemple de explorare ..................1......................................4.18 3.2.7..............2....................... SARCINA CREATIVĂ (CRISTALIZARE CUNOŞTINŢE)......... INTRODUCERE............. Exemple de explorare......................1..............2................1...................... STRUCTURA DOCUMENTULUI HTML.39 4........23 3.. Întrebări de autocontrol şi exerciţii...2....21 3............................................... Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază...................5............31 4.......13 3.............7............... ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI.....3...................7...........1..........1................................1...................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii...................FORMATAREA CARACTERELOR..................29 4............................... ELEMENTE DE BAZĂ ALE DOCUMENTELOR HTML .......................... HTML..38 4....................13 3.... Prima sarcină de explorare.......................1..................1............32 4.....54 4 ...1..........................................6...............1................... Proiectarea unui Web-site.......................................................................3...................... Promovarea site-ului ............................................2...............9 2............................................................2..53 4........ DE CE E NECESAR A FI STUDIAT HTML .... OBIECTIVE URMĂRITE........7 1...............3........................52 4................. Informaţii pentru motoarele de căutare..................................4..... WORLD WIDE WEB................ ORGANIZAREA TEXTULUI.....................9 2.......... Modul de lucru........6 1.....27 4.......................CUPRINS CUPRINS............ Publicare.. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR............... NAVIGAREA ...................... HYPERTEXT ..............1........ CONCEPTE DE BAZĂ ........1................

.... FERESTRE (CADRE......7......................................103 BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE.............................. Forma recomandată a CV-ului.........................69 4...............9......105 Anexa 1... Noţiuni şi marcaje utilizate................3...................8..............110 Anexa 5..9..................86 4.................................................................. Întrebări de autocontrol şi exerciţii... OPERAREA CU OBIECTE .56 4..................3......90 4...........5..............2................. ALTE REGULI PENTRU O PAGINĂ MAI EFICIENTĂ ....8....64 4.3..........4.............78 4....................67 4......................2.. Realizarea efectului Marquee.....3..100 5... NAVIGAREA ÎN INTERIORUL PAGINII.................... ARANJAREA ÎN PAGINĂ .. Exemple de explorare ........................96 5................3...................5.96 4................................................2. Denumiri sugestive de tabele şi liste........4............107 Anexa 3....................................... Exemplu de structură a site–ului creativ ...6.............................................. Introducerea imaginilor.................................................................................1.......9.............Maracje utilizate ....... Text clipitor ..... Organizarea site-ului.............................3.......... Exemple de explorare ... ALTE ELEMENTE........................................................................1......................................1..... ACCESIBILITATEA WEB-PAGINII......4.................................100 5.....58 4.......5................7.......................................................................82 4.......93 4.......................4..... Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare.............. Comenzi de construire a cadrelor.................100 5....1..........89 4...................................................83 4..... 109 Anexa 4.........................4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii................ Întrebări de autocontrol şi exerciţii...............77 4................7............. ORGANIZAREA SITE-ULUI...................75 4................................2......8...........6......................................................6........................................................4....... REFERINŢE .1................................ FRAME) .................................83 4.......................68 4...............106 Anexa 2.. Introducere videoclipuri ................4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii.........................................101 5...9.. O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE”...............94 4..2.2............................................................3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii...................3.....80 4........ OPERAREA CU FORMULARE..................58 4..........1..........................78 4.. SFATURI UTILE....5....88 4. Întrebări de autocontrol şi exerciţii............ Exemple de explorare ......................2.....6. TABELE......4........81 4.......7.......5...........................................................1...........6............... Introducerea sunetelor .......... Modele de stiluri..................... Legăturile hipertext...111 5 ............................................... ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI..................94 4......................72 4......

au comenzi incorporate pentru verificarea corectitudinii codului (spre exemplu HoTMetaL).Internet Explorer (IE) sau NetScape. „NetScape Composer" etc. Adesea se cere revizuirea codului şi corectarea lui. utilizând la păstrare convertoarele aferente. precum şi corectarea unor documente simple ce funcţionează excelent sub navigatoarele (browser-ele) omonime . calculatoare şi sisteme de operare. permit elaborarea rapidă. Există o serie de procesoare de texte care permit salvarea documentelor în format HTML în locul formatului propriu. Unele editoare sunt orientate special la elaborarea codului HTML. De ce e necesar a fi studiat HTML Paginile Web (codurile HTML) pot fi construite-editate manual sau în diverse medii de editare. iar asemenea probleme fără cunoaşterea HTML sunt imposibil de soluţionat. Paginile construite în medii speciale de editare necesită testarea rezultatelor pe cât mai multe din navigatoarele existente. 6 . durează.1. pentru a înlătura comenzile specifice unui mediu de elaborare sau unei platforme. deoarece procesoarele de tip WYSIWYG nu sunt standardizate între furnizori. INTRODUCERE 1. precum şi a editoarelor. iar aceasta este costisitor. De asemenea ele nu pot să realizeze reformatare pentru diferite dimensiuni de ferestre sau rezoluţii ale ecranelor. iar uneori este chiar şi imposibil. Uneori poate fi mult mai uşor să elaborezi o pagină în HTML decât să înveţi un editor specific de Web-pagini. pe diferite platforme.1. Însă Web-paginile construite sub un anumit mediu de editare pot funcţiona prost sub alte navigatoare din cauza particularităţilor lor. Codurile construite cu ajutorul editoarelor sunt mult mai lungi decât cele construite manual. Editoarele „Microsoft Front Page".

denumit navigator (browser).Deci. un limbaj care este interpretat de către navigator în momentul încărcării unei pagini Web. Obiective urmărite 1. pentru construirea unui asemenea site veţi avea nevoie de o serie vastă de tipuri de programe.2. HTML este un limbaj simplu. Crearea-modificarea unui Web site de prezentare a unei teme recomandate. 1. la schema de organizare şi elementele de design aferente. Acesta este scris în HTML. În al doilea rând. Iniţiere în problematica creării Web-paginilor. Din orice navigator puteţi vedea codul-sursă al unei pagini de Web. Pentru un Web designer profesionist este absolut necesară şi cunoaşterea unor editoare specializate a Web-paginilor. 3. 4. 1. studierea HTML urmăreşte. 7 . Ce este necesar a cunoaşte pentru atingerea scopului Deşi pentru vizualizarea unei pagini de Internet este necesar un singur instrument. scopuri didactice şi instructive – pentru a înţelege mai bine arhitectura Web-paginilor şi a standardului SHTML. orice pagină de Internet este scrisă în limbajul HTML (Hyper Text Markup Language). cunoaşterea HTML este absolut necesară pentru corectarea – modificarea unor Web-pagini.3. în primul rând. Dificultatea apare abia în momentul conceperii unui site şi se referă la conţinutul acestuia. pentru asigurarea funcţionării lor corecte pe diferite platforme hardware .software. În primul rând. Însuşirea marcajelor (tag-urilor) de bază a HTML. Crearea-modificarea unui Web site sub genericul „Explorarea HTML”. Web site-urilor. care poate fi învăţat în maximum o săptămâna-două. 2.

programarea unor scripturi şi apleturi în Java. schemelor.3. De asemenea sunt necesare cunoştinţe prealabile de construire a imaginilor. videoclipurilor (PhotoShop. Microsoft Front Page) nu este necesară cunoaşterea limbajului HTML.este necesară programarea în Perl. Pentru utilizarea programelor WYSWYG (de ex. Dezavantajul programelor de acest fel este codul HTML creat de acesta care este excesiv de mare. HotDog. programul facilitând transformarea în codul HTML corespunzător. obiectelor sonore. binecunoscutul NotePad.O pagină HTML poate fi creată într-un program simplu de redactare a textului. DHTML. HomeSite) se editează direct codul HTML. Avantajul constă în posibilitatea de a controla în totalitate codul absolut. acţiuni . cu animaţie. Utilitarele se împart în doua categorii: programe de tipul WYSWYG (vezi punctul 3. Visio. distribuit împreună cu Windows 9x. 8 . ca de exemplu. un posibil dezavantaj putând fi considerat necesitatea de a cunoaşte limbajul HTML. programele oferind diverse unelte auxiliare. al prezentei lucrări) sau programe ajutătoare. În celelalte programe utilitare (de ex. Java Script etc. Pentru site-uri mai sofisticate. Crearea site-ului are loc în mod intuitiv. CGI. O altă modalitate de creare a unei pagini Web este folosirea unui program utilitar. Respectivul cod uneori poate să fie de câteva ori mai mare decât codul optimizat. Corell Draw şi altele).

2. se explorează posibilităţile HTML. 2. Utilizaţi copiile 9 . care poate fi utilizată la susţinerea lucrărilor de laborator şi care la finele cursului va constitui un mini-conspect de studiere a HTML-lului. se recomandă efectuarea a două lucrări integrale care să ofere o evaluare mai adecvată a cunoaşterii disciplinei. Însă pentru cei ce construiesc prima lor Web-pagină şi primul Web site se recomandă ordinea consecutivă de la simplu spre complexitate sporită. Fiecare pagină este o prezentare succintă a marcajelor temei explorate. pur şi simplu. precum şi găsirea răspunsurilor la întrebările formulate. sub formă de Web site. sau de folos. Fiecare îşi fixează ceea ce i-a fost mai interesant. Prezentarea acestui site. Un exemplu sugestiv de cuprins al compendiului de explorare a HTML vezi anexa 3. arborescentă. Ordinea executării lucrărilor nu este obligatorie. Totodată. care conţine un număr de Web-pagini. egal cu numărul lucrărilor de laborator sau numărul compartimentelor explorate. sau stea. conform graficului de studii. În paralel se creează un Web site de structură liniară. în fond individual. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR Conţinutul lucrărilor de explorare se exprimă prin executarea exemplelor aduse în text. a exerciţiilor. este o condiţie de primă atestare a studentului. ca note pentru memorare.1. Sarcina de explorare (studiere) HTML Începând cu prima lucrare de laborator şi terminând cu ultima. sau. Notă: Păstraţi rezultatul lucrărilor de laborator pe harddisc şi salvaţi copiile pe o dischetă portabilă. precum şi exemplul 10. sau ca exemple demonstrative etc. sau mai instructiv.

animaţie etc. Sarcina creativă (cristalizare cunoştinţe) O altă lucrare integrală constă în crearea unui Web site pe o temă individuală. regăsirea informaţilor pe Internet etc. 10 . noţiuni. incluzând noi pagini. Pentru a obţine efectul dorit. grafice. Această sarcină se va realiza după iniţierea în HTML. Sugestiv o listă de teme la cursul „Reţele de calculatoare” este prezentată în anexa 5. schemelor etc. 2. efecte etc. în această lucrare sunt semnificative ideile de proiect. Sunt necesare anumite decizii de planificare–machetare a site–ului. Totodată. inclusiv teze anuale. se va studia şi înţelege (de dorit destul de bine) informaţia la temă.) Prima etapă se va finaliza cu o colecţie de materiale pentru tema selectată (pe hârtie şi/sau pe suporţi magnetici).pentru versiuni noi şi explorări ulterioare. Cu fiecare lucrare site–ul iniţial se va complica. Lucrarea creativă poate fi efectuată în trei etape. În scopul selectării informaţiilor utile pentru tema site-ului este recomandat studiul mai multor izvoare (studierea preliminară a literaturii. este necesar să ne-o imaginam. se cristalizează cunoştinţele despre HTML. marcaje.2. imagini. Stabilirea cu precizie a unei coloane vertebrale a paginii constituie esenţa proiectării Web-paginii. La al doilea pas se evaluează materialele. precum şi structurarea materialului expus sub formă de hipertext. precum şi după acumularea informaţiilor suficiente despre tema selectată. Este necesar a selecta porţiuni potrivite de text. care vor intra în site. de construire a imaginilor. înainte ca pagina să existe. Prin această lucrare se verifică aptitudinile de orientare a studentului în problematica construirii Web-paginilor. Dar poate fi propusă orice altă listă de lucrări creative. În primul rând. ipotezele.

scheme. Şi anume aşa trebuie făcută prezentarea pe Internet. liste. trebuie să dezvăluie complet subiectul temei. audio etc. studentul este impus a acţiona. „pe diagonală” ori combinat. sau de examinare. să planifice etapele. Web site-ul va conţine texte. după necesităţi. Deoarece când ai multe a spune. La susţinerea lucrării creative este important atât conţinutul. inclusiv codul HTML. sau pentru admiterea la examene. imaginilor etc. Structurarea temei va fi efectuată (cel puţin) în trei niveluri (temă. în sfârşit. tabele. capitole. să-şi mobilizeze resursele personale şi cele ale mediului (de laborator) pentru a elabora site-ul planificat. referinţe în adâncime şi/sau înapoi. iar. cât şi forma prezentării. Prezenţa materialelor grafice în site-ul creativ este recomandată insistent. Legăturile activate vor avea ca efect o desfăşurare a temei „în adâncime”. după dorinţa şi nevoile asociative ale cititorului. El trebuie să-şi selecteze mijloacele de realizare. Pe de altă parte. cu mărimea maximală a fontului de 14 pt (puncte). este necesar a studia destul de profund tema. foto. structurarea materialului. Prezentarea site-ului creativ la finele cursului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea la sfârşit de semestru. cu referinţe directe şi inverse. plus posibilitatea de păstrare a atenţiei lui prin utilizarea legăturilor grafice. în caz de necesitate. scheme. miezul. paragrafe). totodată. Fiecare nivel va avea propriul său cuprins. forme. să sesizeze principalul. şi mai mult.o schemă înlocuieşte mii de cuvinte. în funcţie de cursul studiat şi obiectivele stabilite.Şi. Volumul maximal al site–ului este limitat la 10-15 pagini A4. eventual un glosar de termeni. Se evaluează utilizarea posibilităţilor lucide de expunere a temei sub formă de hipertext. pentru a construi o schemă. imagini etc. dar dispui de puţin loc şi timp . dar care. de a utiliza medii de construire a schemelor. În cadrul evaluării este important a deosebi un Web site de o carte 11 .

cu plan de expunere conform titlurilor de nivelul II. ca teme individuale (conform anexei 5) pot fi titlurile de nivelul I.tradiţională. sau titlurile de nivelul II cu tot ce este sub ele–ca plan al expunerii temei. 12 . Este necesar a utiliza posibilităţile avansate de hipertext şi hipermedia. Un exemplu sugestiv de cuprins al sarcinii creative la una din temele cursului „Reţele de calculatoare” vezi anexa 4. În funcţie de numărul de ore prevăzut cursului. O temă creativă poate fi executată doar de o persoană a seriei de studii. sau titlurile de nivelul III.

în capitole. fiecare axă reprezentând un alt mijloc de comunicare: text. în ordinea liniară. ordinea de parcurgere a textului în acest caz nu mai este strict consecutivă şi poate fi stabilită de creator. Cititorul se poate menţine la niveluri mai generale sau poate aprofunda acele noţiuni care i se par mai interesante prin parcurgerea doar a unor ramuri din arborele în care este organizat textul. există o tabelă de indecşi în care sunt enumerate subiectele şi/sau conceptele importante din carte împreună cu 13 . video. secţiuni şi subsecţiuni). Conceptul de hipertext este deosebit de important şi esenţial în înţelegerea facilităţilor şi modului de utilizare a sistemelor de tip NetScape. informaţia se poate prezenta în una din următoarele forme de organizare: 1) Organizare liniară de tip "roman". de la început la sfârşit. Un hipertext poate fi gândit într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni. pentru a putea obţine o imagine de ansamblu asupra ei. HYPERTEXT Prin hipertext se înţelege un document (evident în sensul utilizat în informatică: fişier creat printr-un editor.3. Un roman nu poate fi citit decât succesiv. în funcţie de scopurile urmărite. cunoaşterea domeniului etc. informaţia trebuie parcursă în ordine. pe niveluri (de exemplu. procesor de texte etc) care conţine. legături cu alte documente. imagini. 3) Organizare asociativă. pe lângă text (conţinutul clasic al unui document). În acest caz.1. CONCEPTE DE BAZĂ 3. Indiferent de metoda de stocare (hârtie sau suport magnetic). grafică. înregistrări audio. arborescentă. pe lângă textul propriu-zis. animaţie. 2) Organizare sub forma ierarhică. În acest caz. Internet Explorer. audio. Harvest sau altele. Spre deosebire de roman.

definiţii. Altfel spus. în text există referiri la alte subiecte. care se modifică rapid în funcţie de factori psihologici (motivaţie. Revenirea la subiectul anterior este. Sistemele dezvoltate conform acestei direcţii sunt aşa-numitele sisteme hipertext şi hipermedia. abătând atenţia cititorului de la general către specific. detalieri separate ale unor concepte. De asemenea. trimiteri în josul paginii la bibliografie sau la anexe. În acest mod. se poate spune că memoria noastră de lungă durată este de tip asociativ. avem o organizare de tip reţea a informaţiei. stimuli externi) sau chiar fizici. Mutarea de la un subiect la altul este greoaie. în reţea. cunoştinţele noastre sunt foarte strâns legate unele de altele. presupunând o căutare care. Hipertextul menţine capacitatea de stocare a unei mari cantităţi de informaţie. însă o organizare foarte versatilă. de asemenea. Detaliile sunt inserate în text. În contrast cu liniaritatea 14 . greoaie. formând o reţea complexă.pagina unde pot fi regăsite. enunţuri şi demonstraţii. "ştiute". care este cea mai apropiată de modul uman de a gândi. Scheletul pe care sunt organizate informaţiile într-un astfel de sistem îl reprezintă un graf ale cărui noduri sunt conceptele importante ale domeniului şi ale cărui arce sunt relaţii între aceste concepte. Mai mult. de cele mai multe ori. Bineînţeles că cea mai adecvată formă de organizare a informaţiilor ştiinţifice este cea asociativă. stare de spirit. dar înlătură toate limitările contextuale. Învăţarea unei noţiuni noi se face prin asocierea ei cu altele vechi. este plictisitoare. Plecând de la analizele şi experimentele făcute asupra memoriei şi a modalităţilor de reprezentare şi prelucrare a cunoştinţelor de către om. oferită de cartea scrisă. cititorul poate căuta direct un anumit subiect interesant. Avantajele hipertextului devin evidente atunci când se iau în considerare dezavantajele inerente ale mediului de informare tradiţional: cartea tipărită în care prezentarea informaţiei este exclusiv liniară.

Aceasta înseamnă că. Legăturile activate produc o desfăşurare a documentului în adâncime. definite de cel care a creat hipertextul. Principalele elemente ale unui sistem hipertext sunt: 1) Nodurile (paginile) Nodul (pagina) este un bloc de informaţii cuprins în reţeaua sistemului hipertext. derularea unui microfilm sau a unei melodii. pagină după pagină etc. a revenirii în starea anterioară sau a continuării explorării prin alegerea unei alte legături. cum ar fi afişarea unei fotografii însoţită de un text explicativ. după nevoile utilizatorului plus posibilitatea de păstrare a atenţiei cititorului prin utilizarea legăturilor grafice. Sunt porţiuni de text a căror semnificaţie este mai mult sau mai puţin unitară. noţiunea de hipertext s-a extins în mod natural spre cea de hipermedia (un subdomeniu al aplicaţiilor multimedia). Pe măsură ce performanţele calculatoarelor au sporit. Rezultă deci că decizia privind ordinea prezentării informaţiei trece din sarcina celui care elaborează documentul în sarcina celui care îl citeşte. după cum a gândit-o creatorul hipertextului. chiar acţiuni. sunete.. unei legături i se pot asocia acţiuni dintre cele mai diverse."obiectivă" a informaţiei tipărite. sau orice combinaţie a acestora. utilizatorul poate alege o anumită cale de explorare dintr-o mulţime de astfel de căi posibile. în loc să urmeze cursul normal (consecutiv) al documentului. toate cu posibilitatea stopării. cu menţiunea că anumite limitări de parcurgere ar fi totuşi necesare pentru a asigura o citire coerentă a documentului. Hipertextul permite evitarea modului tradiţional de citire a unui document: linie după linie. pe diagonală etc. Nodurile unei reţele hipermedia pot conţine imagini. audio etc. Nodurile pot cuprinde 15 . aceasta din urmă fiind o sarcină a creatorului. În cazul acestor sisteme. texte. sistemul hipertext oferă utilizatorului o liniaritate "subiectivă".

un grup de cuvinte sau o altă informaţie din nod (de exemplu o porţiune dintr-o imagine). NAVIGAREA O serie de firme producătoare de software au elaborat browsere . De exemplu: • Navigatoarele Mosaic. ea devine activă şi capătă un aspect special (de exemplu. fapt care îngreunează standardizarea Web tehnologiilor pe Internet. Atunci când cursorul atinge o astfel de ţintă. ViolaWWW pot fi utilizate pe platforma X Windows 16 . există o mare diversitate de navigatoare ce rulează pe diferite platforme hardwaresoftware. Clienţii WWW sunt navigatoare interactive tipice aflate sub controlul utilizatorului. ţintele apar cu o culoare sau strălucire diferită de cea a textului obişnuit ("highlighted").2.fragmente de text. 3. acţiuni executabile sau orice combinaţie a acestora. secvenţe de sunete. În pofida standardului SHTML. Existenţa unei legături între două noduri A şi B ale hipertextului oferă utilizatorului aflat în nodul A posibilitatea de a accesa direct nodul B. Este de obicei. ceea ce permite utilizatorului să treacă de la un nod la altul.aşa numitele navigatoare–nişte programe. Păstrând analogia cu cartea scrisă. 3) Legăturile Fiecare nod este legat de alte noduri din reţeaua hipertextului. 2) Ţintele Ţinta ("target") este o parte dintr-un nod care constituie originea unei legături către alt nod. imagini. Pe ecran. legăturile pot fi privite ca nişte "semne de carte" marcate la care cititorul se poate transfera oricând. se colorează altfel decât restul ţintelor). fără a mai trece prin alte noduri. create de diferiţi producători. scheme. un cuvânt. care permit vizualizarea Web documentelor.

ici. 17 . au fost elaborate circa 200 editoare HTML.ceea ce vezi. Ken Nesbitt Web Editor etc) funcţionează similar cu mediile de programare interactivă de genul Visual Basic sau Borland Delphi. acea şi este) cum ar fi Netscape Navigator Gold. WinWeb sunt pentru platforma MS Windows.• Navigatoarele Cello. Astăzi nu este cunoscut numărul exact al editoarelor HTML. Ele apar ca ciupercile după ploaie. Multe din editoarele HTML sunt gratuite şi se pot copia de pe Internet. codul documentului. majoritatea dintre care sunt de tipul WYSIWYG. dar vede numai rezultatul Web afişării.shtml. altele nu. În decurs de câţiva ani a apărut şi continuă progresul numit „webomania”. Utilizatorul nu vede "conţinutul intern". 3. inclusiv cel mai răspândit Microsoft Word. Multe din procesoarele de texte cu destinaţie generală. O altă clasă răspândită de editoare destinate pentru elaborarea de documente . Pentru mai multe informaţii (o lista de navigatoare care se modifică continuu şi caracteristicile lor) vezi: http://www.ro/navigator/navigatoare. Microsoft Front Page şi altele. Altele costă până la 200$.3. Word Perfect sau altele. Cele mai cunoscute firme Microsoft cu Internet Explorer şi NetScape cu produsul omonim şi-au creat propriile extensii şi practic au acaparat piaţa.HTML (HotDog. El lucrează la fel cum lucrează procesoarele de texte cu destinaţie generală. EDITOARELE HTML În prezent se utilizează pe larg editoare HTML de tip WYSIWYG (What You See Is What You Get . cum ar fi Microsoft Word. au convertoare ce permit salvarea documentelor sub formă de cod HTML. OS2. Unele sunt dependente de platformă.

accesul la codul-sursă HTML etc.Există editoare care pot edita simultan mai mult de 100 de pagini. WebElite. şabloane (template-uri) HTML. sunt bazate pe tehnologia SGML. HotDog Professional. E-Publish Internet. sau WWW.vezi o listă completă de utilitare de editare HTML cunoscute până la această oră şi împărţită pe platforme: http://www. sau W3 a apărut la sfârşitul anilor '80. sau doar pentru o platformă. editoare mici şi mari. În 1991 au implementat 18 . World Wide Web World Wide Web. sau pentru platforme multiple (Easy HTML. Există editoare HTML independente de platformă. OS/2. construire pas cu pas a paginii etc.ici. pentru extensii Netscape. În 1990 ei au introdus un navigator doar pentru texte şi au dezvoltat HTML. cu servicii avansate. posibilităţi de "undo" multiple. când cercetătorii de la CERN (Laboratorul European pentru fizica particulelor) au dezvoltat o reţea pentru a avea acces mai uşor la documentele produse de diverse laboratoare. cu interfaţa intuitivă. conţin fişiere de acces pentru colaborare autorizată. VMS şi Windows. Cel mai mare număr de editoare (peste 100) este pe platforma Windows şi numărul lor creşte continuu (4W Publisher. Pentru mai multe informaţii . FrontPage. Actualmente sub UNIX sunt cunoscute circa 25 editoare (WebMagic Phoenix HoTMetaL şi HoTMetaL PRO). Hypertext Master. Hippie. DOS. preferenţial destinate pentru forme sau tabele. au suport pentru câteva versiuni HTML. NeXTstep. 3. HTMLjive).4. sau Explorer. Editoarele HTML sunt împărţite pe platforme: Amiga. HoTMetaL şi HoTMetaL PRO. Multe din editoarele HTML combină funcţiile complete ale unui navigator şi ale unui editor WYSIWYG. WebMania!). sau Web. Unix. CGI*Star.ro/navigator/editlist. Mac. Aspire.

Este compus dintr-un set de elemente care definesc un document şi ghidează afişarea acestuia. Ceea ce deosebeşte WWW de celelalte componente ale Internetului este tocmai hipertextul. Documentele HTML oferă mijloace pentru furnizarea de legături hipertext la o varietate de medii: de la text la imagini. potrivit ritmului propriu de înţelegere. filme MPEG. Toate documentele accesibile în Web sunt legate între ele. sunete. indiferent de serverul pe care sunt memorate şi indiferent de locul geografic unde sunt amplasate.Hypertext Markup Language . HTML este bazat pe SGML (Standard Generalized Markup Language) 19 . Capacitatea de a încorpora o mare varietate de tehnologii şi tipuri de documente.este un limbaj de marcare pentru hipertext care este înţeles de toţi clienţii de WWW.• • • Web la CERN. care şi-a găsit în Web calea ideală de exprimare. Cele trei componente majore pe care le conţine sistemul WWW: Interfaţa utilizator consistentă. 3. care în mare măsură a determinat succesul Web tehnologiilor şi a cauzat webomania. de la un loc la altul etc produce o impresie puternică asupra utilizatorului. Trecerea de la un document la altul. În 1992 cercetătorii de la CERN au introdus Web în comunitatea Internet şi cu aceasta a început revoluţia. îi dă acestuia certitudinea că totul este potrivit intereselor lui. Capacitatea de a accesa informaţia univoc în pofida unei mari varietăţi a tipurilor de calculatoare şi a software-ului rulat de acestea. şi aceasta într-un mod cât mai simplu din punctul de vedere al utilizatorului. de la un subiect la altul.5. HTML HTML . fişiere Postcript şi alte formate. Cea mai importantă caracteristică a Web-ului o constituie simplitatea modului de acces la resurse.

este considerat ca succesorul versiunii 2.0.0 a apărut în 1995.0. HTML a fost proiectat să poată opera cu funcţionalităţi multimedia ale WWW.în acele timpuri un om . respectiv 1993. introdus în 1996.0 şi HTML+ au apărut în 1990. HTML 2. HTML conţine comenzi explicite pentru formatare. HTML 4. Framemaker. este considerat ca succesorul versiunii 2. Un document HTML poate fi făcut public.0. precum şi comenzi care vor indică modul cum se efectuează legăturile documentului. Se pot crea documente HTML direct sau utilizând programe de conversie din alte formate ca LaTex. încorporând o serie de marcaje din HTML 3. a fost prima versiune standardizată. HTML 3. Termenul de "marcare" provine din timpurile vechi.0 şi extensii Netscape. Ea conţine 49 de marcaje. cum vor apărea paginile documentului etc. HTML 3.0 şi extensii Netscape.2. HTML este un limbaj de marcare.a. 20 . un limbaj care descrie cum trebuie să fie formatate textele.0. În prezent nu mai este utilizat. introdus în 1996. bannere etc. cum ar fi marcaje pentru notaţii matematice. încorporând o serie de marcaje din HTML 3.d. dacă este amplasat pe un calculator care are acces la Internet. Un document făcut public poate fi văzut din orice punct al Internetului. Word pentru Windows şi altele.ce font-uri să folosească ş.m. când editorii făceau marcaje pe documente pentru a indica tipografului .şi reprezintă elemente de document la nivel logic. apărut în 1994. Versiunea cuprindea extensii importante. HTML 1. Este de menţionat că HTML este un limbaj în continuă evoluţie şi că diferite navigatoare WWW pot recunoaşte diferite seturi de HTML.

devine posibil ca orice program de navigare să poată să citească şi să formateze orice pagină Web. Aceşti furnizori speră ca cei care construiesc pagini de Web să utilizeze aceste extensii astfel încât cei care vor să citească aceste pagini să aibă nevoie de programe de navigare care ştiu să interpreteze extensiile respective. Posibilitatea formatării paginii recepţionate este foarte importantă.org/. Documentele scrise într-un limbaj de marcare pot să fie comparate cu cele obţinute utilizând procesoare de text de tip MS Word sau Word Perfect. Prin standardizarea şi includerea comenzilor de marcaj în fiecare fişier HTML. Astfel de abordări îngreunează sarcina standardizării limbajului HTML.6. Nu toate procesoarele de texte funcţionează aşa. Standardizarea oficială a limbajului HTML este făcută de Consorţiul WWW. dar s-ar putea să fie necesară afişarea într-o mică fereastră de pe un ecran cu 640 x 480 pixeli şi utilizând culori codificate pe 8 biţi.Avantajul utilizării unui limbaj de marcare faţă de unul în care nu se utilizează marcarea explicită constă în faptul că este simplu de scris un program de navigare. 3. Specificaţia curentă a limbajului HTML se poate consulta pe serverul http://www. Acest tip de sisteme pot să memoreze fişierele utilizând marcaje ascunse pentru ca formatarea să se poată reface ulterior. de exemplu. păstrează informaţia în structuri de date separate. Elemente de bază ale documentelor HTML 21 . dar diferiţi furnizori de navigatoare şi programe de navigare au adăugat o serie de extinderi proprii.w3. deoarece o pagină poate să fie construită utilizând un ecran cu 1024 x 768 pixeli utilizând culori codificate cu 24 de biţi. Procesoarele de text pentru Macintosh. care să interpreteze comenzile de marcare.

STRONG. cu spaţierea dorită (de la margini) cu afişarea în una sau mai multe coloane. cadre. CITE.a). STYLE. liste de definiţii. poate conţine texte. OL. În mod general un Web-document utilizează un set de caractere. tabele). colorarea (liniilor. text sau caractere marcate prin stiluri logice (EM. Pot fi grupări de text (liste. ADRESS.Vom deosebi mai multe categorii de elemente ale unui document HTML (Web-pagină): Elemente de titlu şi descriptive ce conţin date despre document şi pentru motoarele de căutare HEAD. texte preformatate (PRE). obiecte audiovizuale sau legături spre ele.. STRIKE. despărţirea prin linii HR ş. BASE META. afişarea textului în tabel. DIV. are un fundal. Fonturile utilizate pot fi de diferite tipuri. cum ar fi împărţirea în paragrafe (alineate) (Divizori–P. LINK. titluri şi subtitluri: H1.. care specifică structura documentului. B. liste. H6. SUB. DFN. H4. Pot 22 . Listele pot fi definite ca liste numerotate. imagini. BR. Blocuri de structură.H6). I. text sau caractere marcate prin stiluri fizice (TT. U. Elementele unui tabel permit dimensionarea şi aranjarea tabelului în pagină. H5. SMALL. CODE. marcate. celulelor). sau la ambele margini. prin marcare logică sau fizică. încapsulate una în alta. fără marcaje şi stiluri. aranjarea în pagină şi spaţierea (center. text preformatat (afişat cu caracteristicile sale în modul în care este cules)..a). liste (UL.a. definite implicit (ca în antete–H1. care pot fi centrare în pagină sau alipite (alineate) la marginea stânga. HR). dimensiuni şi culori. Tabelul poate avea un titlu. linii de demarcare etc Textul constă din alineate (paragrafe). la dreapta. forme (FORM). BIG. VAR. H3. TITLE. H2. dimensionarea şi colorarea chenarului (liniilor de frontieră). blockquote). tabele. DL). coloanelor. SCRIPT. SAMP. ferestre. SUP ş. ISINDEX. Elementele de text pot fi de tipul text simplu. tabele (TABLE). ş. H2. sau liste mixte. KBD.

Marcajele pentru stilurile caracterelor afectează modul în care sunt afişate cuvintele conţinute: cursiv. Stilurile fizice indică navigatorului cum să afişeze textul conţinut. TEXTAREA. A alege tipul şi a determina structura site-ului. dar nu se prea recomandă).7. prezentate exemple şi sarcini de explorare. cadre sau ferestre (FRAME). îngroşat. schimbând fonturile şi spaţierea verticală. precum şi tabele încorporate (unul în altul. A determina lista tabelelor. Web design • • • • • • Înainte de a elabora orice Web-pagină este necesar: A formula scopul. formulare de colectare a datelor: INPUT. A determina legăturile interne şi externe. 3. IMG (imagine). sunt descrise elementele de bază ale unui Web document (sau document HTML). fundalului. A aranja elementele în pagină etc. APPLET. A perfecta cuprinsul. tabele afectează blocul de text conţinut în ansamblul sau. În structura unui formular intră elemente de checkbox şi radio. elemente ascunse. meniuri de selectare a valorilor din nişte liste fixate. În continuare. Marcajele pentru titluri. subliniat etc. În pagină de asemenea pot fi şi elemente speciale: A(ancoră). schemelor. modul de plasare al legăturilor. în compartimentul 4 al prezentei lucrări. imaginilor. SELECT. afişarea liniei de contur.fi grupări de tabele. paragrafe. liste. 23 . BASEFONT. întitularea imaginii. SCRIPT. efectul de mişcare (Marquee) etc. Instrucţiunile de declarare a imaginilor permit poziţionarea lor în pagină.

pe calculatorul dvs. a structurii conţinutului şi aspectului grafic. 3.realizarea efectivă a paginilor Web-pe propriul calculator.Pentru ca un site Web să poată fi accesat de toate persoanele interesate. desăvârşirea site-ului şi altele.mail ar trebui inclusă în fiecare pagină. Pentru realizarea efectivă a unui site Web (proiectare). înnoirea lor. trebuie să parcurgeţi următorii paşi: Planificare .Programare. timpul mediu acceptabil fiind nu mai mare de 10-20 secunde. Pagina Web trebuie structurată astfel încât să permită vizitatorilor o navigare uşoară. • Publicare (pe Internet) . • Paginile Web trebuie să se încarce repede. Prin proiectarea unui site se înţelege procesul de realizare efectivă a paginilor Web pe calculatorul dvs.amplasarea site-ului construit pe o gazdă Web. Pentru acest lucru este nevoie de imaginaţie. asigurarea ţinerii la zi a informaţiilor de pe site. 24 • . Proiectarea unui Web-site. trebuie să parcurgem trei etape principale: • Proiectare . mijloacelor de construire a site-ului. Planificarea include stabilirea scopurilor. introducerea modificărilor sugerate.aducerea la cunoştinţa publicului. • Promovare .7. dar şi de câteva principii generale (reguli). precum şi altor resurse (timp-termene. • Imaginile şi graficele trebuie reduse la minimum pentru a permite o încărcare rapidă. • E necesar a folosi un header (antet) şi footer (notă de subsol) standard pentru fiecare pagină. Însă şi aceasta e puţin. • Adresa E .1. finanţe etc). Este necesară o continuă administrare a site–ului.Machetare . cum ar fi: • Pagina Web trebuie să aibă un scop bine definit.

Însă programarea este un subiect aparte. o colecţie de CGI-scripturi. e-comerţ.Script Locker. . 25 . unde ele sunt adunate şi descrise cu mare grijă. comod pentru percepere. efectele potrivite etc. este comodă pentru începători. cum ar fi mărimea fonturilor. De ce –aceasta este o altă temă.• Machetarea. butoanele. Machetul (şablonul) este un element de bază al stilului paginii. Programarea (cel puţin a unor scripturi şi aplleturi) se utilizează de regulă pentru parolarea site-ului. e-marketing etc. cum ar fi prezentarea firmei. Este de menţionat faptul că există o serie de servere ce conţin scripturi şi appleturi utile pentru cele mai multe cazuri de Web design. cu utilizarea lor gratuită şi cu condiţia referinţei la autor. crearea bazelor de date. Principalul este că puteţi selecta funcţia necesară în una din arhivele indicate mai jos. Pentru realizarea propriului site nu este necesar „a inventa din nou bicicleta”. conţine multe scripturi şi în ele te poţi uşor orienta. În calitate de „şablon” al Web-paginii create se poate utiliza o pagină din cele existente. şi să le adaptaţi la necesităţile proprii. În fond s-au stabilit mai multe şabloane de Web-pagini. Machetul este un set de reguli pentru amplasarea elementelor Web-paginii. face documentul uşor lizibil. integritatea ei.clickxchange. care asigură unitatea. folosind forma. care se utilizează pentru anumite tipuri de prezentări pe Internet. produsului. Este un schelet (o coloană vertebrală) pe care se vor „îmbrăca” elementele de design şi elementele informaţionale ale paginii. coloanelor de text.com/. prelucrarea datelor colectate etc. http://www. Pentru aceasta este suficient să le salvaţi pe calculatorul dvs. Utilizaţi Web-paginile accesate care vă impresionează ca exemple demne de urmat pentru elaborările proprii. distanţei dintre elemente etc.

• • • http://www. pe parcursul realizării efective a site-ului Web.ru/.cgi-resources.com/. Trebuie precizat că verificările paginilor Web vor trebui să fie efectuate şi ca etape intermediare. de exemplu).download. transfer. . Acest nume trebuie să fie sugestiv şi să simbolizeze afacerea dvs.ru/. După ce aţi realizat transferul fişierelor.Cgi Resources – cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. cum ar fi: găzduire. aveţi de ales între obţinerea unei gazde Web gratuite sau o găzduire (Web hosting) contra cost. în schimbul unor facilitaţi suplimentare. va rula reclama companiei ce va oferit gazda.2. http://www. După aceea va trebui să alegeţi o gazdă Web. . aveţi posibilitatea să folosiţi opţiunile de transfer de fişiere incluse în aceste programe.Posibil cea mai mare colecţie a CGI-scripturilor în limba rusă. Apoi urmează etapa de transfer efectiv al fişierelor (prin FTP) între calculatorul dvs. . 3. Dacă aţi folosit un editor HTML (Microsoft Front Page sau Macromedia Dreamweaver. Publicare Deoarece site-ul proiectat şi creat va trebui să fie accesibil tuturor vizitatorilor. va trebui să vă gândiţi la alegerea unui nume de domeniu pentru site-ul respectiv. verificare. În continuare. urmează etapa de publicare a site-ului şi parcurgerea altor paşi importanţi. Câtre începutul etapei de publicare se presupune ca aţi terminat realizarea efectivă a site-ului Web pe calculatorul dvs.O serie de scripturi utile în rusă.7.webclub. La fel ca şi numele de domeniu. sunt obligatorii operaţiunile de verificare finală şi validare HTML. http://www. În cazul gazdei gratuite pe site-ul dvs. şi gazda Web-pe care aţi ales-o. 26 .

3. . .În final.holm.com/.http://www. Promovarea site-ului Pentru ca site-ul dvs. . Nici cel mai bine realizat site Web nu valorează nimic. Unele planuri şi oferte de hosting vezi: . să poată fi văzut de cât mai mulţi vizitatori. şi aceşti paşi trebuie urmăriţi cu maximă atenţie. trebuie să începeţi o campanie de promovare.http://www. Ea se poate face folosind una sau mai multe metode de promovare: • Motoare de căutare • Directoare • Marketing prin email • Ziare electronice • Anunţuri publicitare • Liste de discuţii • Newsgroup • Schimb de banere • Schimb de legături • Inele Web • Fişiere semnătură • Autoresponder • Pagini FFA • Premii • Promovare offline.7.Hosting gratuit de la Agava Software.ru/. 27 . să revină. va trebui să întreţineţi şi să actualizaţi site-ul. dacă el nu este adus la cunoştinţa publicului. Promovarea unui site Web este o acţiune complexă şi de durată.clickxchange.Web Host Directory.3. dacă vreţi ca vizitatorii dvs.

De exemplu. 28 . După ce aţi completat formularul online de înregistrare a site-ului trebuie să aşteptaţi câteva zile sau câteva săptămâni pana când el va fi înregistrat. de promovare. în funcţie de motorul de căutare ales.Creaţi o bază de date care să includă acţiunile dvs. pentru promovarea cu ajutorul motoarelor de căutare alcătuiţi un tabel care să cuprindă următoarele informaţii: • Numele motorului de căutare /directorului • Data înregistrării • Timpul necesar pentru realizarea înregistrării • Cuvintele cheie folosite • Codul care atestă că site-ul a fost înregistrat.

Se conţine între marcajele <html> şi </html>. Între parantezele unghiulare şi numele instrucţiunilor nu se admit spaţii. Atributele au forma „nume atribut” = “valoare atribut”. nu conţine atribute sau spaţii.1. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază HTML-document.document scris în limbajul de marcare a hipertextului (HTML). Mai mute spaţii între cuvinte în codul HTML. Notă.4. dar navigatoarele afişează titlurile astfel încât să iasă în evidenţă faţă de textul obişnuit. apoi de o paranteză unghiulară închisă>. EXPLORARE HTML 4.1. sau cod-sursă. Marcajul de închidere. (HTML-cod. se convertesc de navigator într-un singur spaţiu. Lungimea unui titlu nu este limitată. Titlurile nu sunt numerotate. 29 . spre deosebire de cel de deschidere. şi/sau între atributele marcajelor. unul sau mai multe atribute ale instrucţiunii (opţional).marcaj de închidere. cu excepţia preformatării. acestea variind prin mărime şi "îngroşare". Instrucţiunile HTML (numite şi marcaje sau tag-uri) încep cu o paranteză unghiulară deschisă <urmată imediat de numele instrucţiunii. Cea de început se numeşte marcaj de deschidere. Navigatorul ignoră marcajele pe care nu le înţelege şi pe cele scrise greşit. al documentului HTML) . Structura documentului HTML 4. Pentru ierarhizarea secţiunilor documentului se pot utiliza diferite niveluri de titluri (antete). Majoritatea instrucţiunilor sunt perechi.1. iar cea de sfârşit .

Aici se scriu câteva cuvinte <title>Titlul sugestive despre conţinutul paginii. de mărimile: <h1>. </h1> . </h6> H4 H5 H6 H1 H2 H3 <p>. suplimentar mai conţine cuvinte-cheie... Astfel forma de bază a unui document HTML este prezentată în tabelul 1.. Tabelul 1. conţin şi exemple ale acţiunii marcajelor. Dacă nu se foloseşte marcajul în forma container. Următorul text se va afişa de la începutul rândului Marcajul BODY de închidere – indică sfârşitul corpului 30 <br> </body> . subtitlu) de document.lasă o linie liberă şi începe textul de la început de rând.indică faptul că documentul este scris în limbajul HTML..începe corpul documentului propriu <body> zis. <h6>.<title>) şi una funcţională (corpul documentului). şi alte tabele cu instrucţiunile HTML.. Dacă pagina este adăugată într-o listă favorită. Forma recomandată a unui HTML document Instrucţiune <html> Descriere... aceste cuvinte apar ca nume al paginii </head> Marcajul de închidere a antetului paginii Marcajul de deschidere .antetul paginii..Limbajul HTML defineşte şase niveluri de titluri într-un document (vezi tabelul 1). afişat de navigator Marcarea unui antet (titlu. exemple Marcajul HTML de deschidere . Marcajul </p> este opţional. se utilizează de navigatoare Marcajul HEAD .... paragraful se va termina la întâlnirea unui alt marcaj <p> Întrerupe linia de text în locul marcajului.</p> Aranjarea textului în paragrafe (alineate) . Aceste cuvinte vor apare paginii</title>pe bara de titlu a navigatorului... Standardul HTML recomandă (!) ca un document să conţină o parte descriptivă (<head>. Tabelul 1. tot ce este în antet nu apare în fereastra navigatorului Marcajele pereche TITLE. în unele cazuri potrivite. care se utilizează de motoarele de căutare <head> pentru regăsirea paginii şi alte informaţii..

ampensand mai mic (less than) mai mare (greater than) Semnificaţie Pentru a obţine majuscule. ghilimelele etc. în codulsursă trebuie să avem Codul HTML (tab.2). Pentru a face să apară în navigator caracterul din coloana Caracter (tab. cum ar fi parantezele unghiulare. Aceste caractere sunt definite într-un mod tipic: "&" + litera mare sau mică + semnul diacritic (care lipseşte în ISO 8859). &lt. a mic cu accent ascuţit (acute) &agrave. Setul de caractere utilizat de HTML Documentele HTML cuprind caractere de 8 biţi din setul de caractere Latin-1 (ISO 8859).2). Pentru caractere speciale. Caractere speciale Caracter & < > Codul HTML &amp. = Â á à &aacute. a mic cu accent grav 31 . care lipsesc din acest set.</html> documentului Marcajul HTML de închidere 4. Notă. le folosim în codul-sursă în locul literelor mici. Tabelul 2.: &Acirc. Ex. precum nici lista menţionată nu este aceiaşi pentru diverse versiuni ale HTML–lului. precum şi pentru cele care se pot confunda cu elementele de comandă s-au stabilit codificări ca în tabelul 2. &gt. La fel se scriu în codul HTML o parte din caracterele utilizate de HTML ca elemente de sintaxă. Nu toate navigatoarele afişează orice caractere speciale din tabelul 2.2.1.

" &quot. &pound. &ntilde. se poate folosi pentru a scrie o serie de paragrafe cu alinieri constante ale elementelor ghilimele &nbsp. &nbsp forţează spaţii multiple. Caracterele speciale mai pot fi introduse prin codul lor hexazecimal în forma: &#+ codul hexazecimal+. &aring. a mic cu accent circumflex a mic cu tildă a mic cu două puncte (umblaut) a mic cu inel (ring) c mic cu sedilă n mic cu tildă o mic barat (cu slash) s-z mic ligaturat semnul de întrebare inversat liră sterlină cent simbolul de copyright simbolul de marcă înregistrată chiar dacă în codul-sursă avem mai multe spaţii. &szlig. navigatorul afişează unul singur. &iquest. 32 . &oslash. Pornim un editor de texte simplu (Notepad. sau IE) pentru a edita codul-sursă.. &ccedil. &copy. Prima sarcină de explorare. &atilde. De exemplu &#222.&#195. 4.â ă ä å ç ñ ø ß ¿ £ ¢ © ® &acirc. &cent. &reg. Notă. &auml.3.1. Modul de lucru 1.

. Va porni navigatorul care este setat ca navigator implicit (dacă avem instalate mai multe). fără să fie închis pentru vizualizarea rezultatelor. 33 . apoi OK.htm (FILESAVE). 5. în continuare IE. examinaţi codul HTML. Sau pornim navigatorul IE. Explicaţi pentru ce servesc fiecare din marcajele din exemplele aduse. Apoi FILE-OPEN din meniul navigatorului. Care sunt ele (verificaţi pe exemple). 7. Dacă vom face modificări în codul-sursă.5. Verificaţi acţiunea marcajelor-perechi prin ştergereamodificarea celui de sfârşit sau/şi de început. Culegem exemplul 1. apoi folosim butonul Refresh . Lansăm Windows Explorer. 9. pentru a le putea vedea în navigator trebuie salvat fişierul. Salvăm fişierul cu FILE . 4. Însăşi IE permite editarea codului-sursă. Vizualizaţi documentul. Extrageţi câte un exemplu din marcajele HTML utilizate (pentru prima sarcină). Exemplele din prezenta lucrare au fost probate pe Internet Explorer.reafişare. 6. Notă. Trebuie să apară o pagină cu textul explicativ conform exemplului 1. Dacă încearcă stabilirea conexiunii la reţea. versiunea 5. Editorul codului-sursă poate fi deschis pentru întreaga sesiune de lucru. 10. mergem în directorul unde am salvat exemplul şi îl deschidem cu dublu-click pe mouse. Windows Commander sau alt utilitar similar. daţi Cancel. Pentru acesta selectaţi WIEW şi opţiunea respectivă. Unele marcaje de închidere pot fi înlocuite prin cele de deschidere. 8.SAVE AS..2. Putem continua să dezvoltăm această pagină. BROWSE deschidem directorul în care am salvat exemplu şi selectăm fişierul necesar OPEN. 3.

htm.com/barebones. Încercaţi să programaţi Web-afişarea codului-sursă al exemplului 1. Întreruperea forţată a alineatului.html. http://werbach. La editarea textelor. Mai multe detalii despre HTML vezi Ghidul programatorului http://werbach. antete.3) sau MS Word. Pentru editarea Web-paginilor pot fi utilizate editoare speciale HTML (vezi p. • • • • • • Indicaţii suplimentare Între parantezele unghiulare şi denumirile marcajelor nu trebuie să avem spaţii decât dacă spaţiile separă numele marcajului de atributele lui sau atributele între ele. cu extensia fişierului .11. Divizarea textului în alineate. Alături de marcajele utilizate mai există şi altele. Exemple de explorare Scop. explorarea şi modificarea lor utilizaţi comenzile de editare. nu este nevoie să fim conectaţi la Internet. Dacă utilizaţi editorul de texte MS Word pentru editarea codului HTML sau oricare alt editor. sau . Fiecare marcaj poate fi combinat cu atribute. Studierea marcajelor obligatorii de structură a documentelor. În ultimul caz salvaţi fişierul utilizând filtrul respectiv (cod HTML sau Web-pagină).4. 4. 12. Culegeţi şi exploraţi exemplele 2 şi 3. comentarii etc. copiere.com/web/wwwhwelp.3. Pentru a vedea rezultatul. păstraţi fişierul sub formă de text simplu. mutare blocuri etc. • Exemplu de utilizare a caracterelor speciale Textul "A&B" are valoarea <100> se va scrie în HTML „&quotA&ampB&quot are valoarea &lt100&gt” 34 .1.

</P> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi mai jos. figura 1. • Exemplul 1–cel mai simplu document Notă: Codul-sursă al exemplelor. </P> <P> Totul ce se contine intre aceste marcaje . poate fi deschis si<BR> redactat in orice editor de texte.Diacriticile Ââ.Îî se vor scrie astfel „&Acirc&acirc.<BR> reprezinta un alineat </P> Marcajul P nu este obligatoriuggfgn. 35 . <P> Acest fisier este de tip html. precum şi fragmentele afişării lor la ecran. <html> <head> <title> Exemplu 1(denumirea ferestrei. care au doar marca de inceput. Poate fi vizualizat <BR> doarin editoare destinate HTML. &Icirc&icirc”. în scop de claritate şi transparenţă. nu vor conţine diacriticele limbii rămâne. sau paginii)</title> </head> <body> <H1> Notiuni generale despre HTML</H1> <P> In HTML deosebim marcaje pare si<BR> marcaje impare.

alinierea antetelor şi paragrafelor <html> <head> <title> Exemplul 2 Antete. • Exemplul 2–Antete. alineat la dreapta)</H2> <H6 ALIGN=LEFT> Salut lume !(titlul cel mai mic H6. centrat)</H1> <H2 ALIGN=RIGHT> Salut lume !(titlul de nivelul 2.H1.Figura 1. 36 . Alinierea antetelor şi paragrafelor </title> <H1 ALIGN=CENTER> Salut lume!(titlul cel mai semnificativ . Rezultatul rulării exemplului 1.

mai ales la depănarea Web-paginii. Aceasta aliniere este implicită. Se recomandă pentru comoditate. </DIV> <P ALIGN=JUSTIFY> Observaţi diferenţa dintre ultimul si penultimul paragraf alinierea la ambele margini . </P> </body> </html> • Exemplul 3 întreruperea forţată a alineatului. cu o spaţiere de la începutul rândului. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. </DIV> <DIV ALIGN=CENTER> la centru </DIV> <DIV ALIGN=RIGHT> sau la marginea din dreapta. cu spaţiere de început. Pentru un mai bun control vizual.aliniat la stânga)</H6> </head> <body> <P> Mai jos se demonstrează alinierea textului alineatelor </P> <DIV> Textul alineatului.</DIV> <DIV> Pentru un mai bun control vizual . poate fi alineat . fiecare din rând nou. marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. ce redă structura marcajelor. Se recomandă pentru comoditate. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. ce redă structura marcajelor.marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu.alipit la marginea din stânga.se obţine prin mărirea spaţiilor dintre cuvinte la afişarea textului de către IE. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. comentarii 37 . mai ales la depănarea Web-paginii. fiecare din rând nou. ca si in MS Word.

<!-Acesta este un comentariu, nu se afiseaza de browser --> <html> <head> <title>Exemplul 3 - intrerupere fortata a liniei - BR</title> <H4 ALIGN=LEFT> BR Este comod, de exemplu, pentru afisarea versurilor</H4> </head> <P>Limba noastr&atilde-i o comoar&atilde<BR> Din ad&acircncuri desfundat&atilde.<BR> Un sirag de piatr&atilde rar&atilde<BR> Pe mosie rev&atildersat&atilde.<BR> </P> <H5> (A.Mateevici)</H5> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi figura 2

Figura 2. Rezultatul rulării exemplului 3.
4.1.5. Informaţii pentru motoarele de căutare

38

În general în antetul unei pagini Web, între marcajele <head> şi </head>, există mai multe marcaje META, cu atribute name - content perechi. Exemplu: <html><head><title>Titlul dorit</title> <meta content="text/html; charset=windows-1252" httpequiv = Content-Type> - indică navigatorului că este un fişier HTML; charset stabileşte tipul de caractere (în general windows-1252), dar există şi altele. <meta name=keywords content="o listă de cuvinte, separate prin virgulă">. Pagina va fi listată de un motor de căutare (la care a fost înscris site-ul) în cazul unei căutări în care s-au folosit cuvinte din această listă. <meta name=description content="O frază care descrie pe scurt conţinutul paginii">. În cazul unei căutări după cuvinte-cheie, motorul de căutare ne dă o listă de pagini. Pentru fiecare pagină (site) din listă apare titlul ei (dat cu marcajul TITLE) urmat de o frază (cea de la name=description content="o frază care descrie..."). Dacă nu avem în marcajul META acea frază, motorul va indexa după prima frază din pagină. Tot ea va fi afişată la o eventual căutare. <meta name=author content="numele dvs., e-mail etc"> numele autorului. Adresa e-mail. 4.1.6. Întrebări de autocontrol şi exerciţii. 1. Care este diferenţa dintre un Web document şi un fişier HTML? 2. Care este forma generală a unui fişier HTML? 3. Care este cauza elaborării a câtorva sute de editoare HTML? 4. Care este sensul cuvântului „de marcare” în HTML? 5. Care marcaje definesc partea descriptivă a Web documentului? 6. Care sunt elementele principale ale unui Web document?
39

7. Ce este un alineat, o linie de document? 8. Ce este un hipertext? 9. Ce este Web designul? 10. Care este semnificaţia Web designului? 11. Ce este un Web document? 12. Ce este un Web document multimedia? 13. Ce este un Web site? 14. Ce reprezentă HTML, care este mecanismul lui de acţiune? 15. Ce tipuri de elemente sunt prezente în limbajul HTML? 16. Cum se introduc ghilimelele, parantezele unghiulare şi alte semne speciale în codul-sursă al HTML? 17. De ce este necesar HTML, care este destinaţia sa, ce probleme soluţionează? 18. De ce sunt necesare Esc - caracterele în HTML? 19. Este oare raţională studierea HTML, când există atâtea editoare specializate? Dacă da–care sunt motivele? 20. Pentru ce se utilizează termenii „fişier HTML”, „cod-sursă HTML”, „Web document”? Ce reflectă aceşti termini? 21. Prin ce diferă un document obişnuit de un hipertext, care sunt avantajele hipertextului? 22. La ce serveşte instrucţiunea „meta name”, care sunt perechile cele mai utilizate? 23. Cum se poate face ca o pagină să fie regăsită cât mai des? 24. Culegeţi exemplele 1-3, modificaţi valorile atributelor şi sesizaţi acţiunea marcajelor. 25. Obţineţi afişarea semnelor diacritice ale limbii române Ăă, Ââ, Îî, Şş, Ţţ. 26. De ce nu întotdeauna se afişează caracterele diacritice ale limbii române (&Scedil, &Tcedil, codurile hexazecimale &#186; &#195; &#227; &#238; &#254 etc)? 27. Ce trebuie făcut pentru ca semnele diacritice să fie afişate? 28. Schimbaţi titlul (numele) paginii exemplului 1.

40

redate prin nume.1..4. fundalul etc. ce au o singură valoare conformă numelui). Instrucţiuni şi atribute utilizate Porţiunilor de text dintr-un document le pot fi asociate atribute. organizarea textului 4. 1 = cel mai mic. Afişaţi textul „BUNA ZIUA.. înainte.2. LUME!!!” sub formă de titluri în descreştere h1.29. cu indicarea valorilor atributelor (stiluri fizice. 30. 4. cum ar fi dimensiunea fontelor.Formatarea caracterelor.2. Repetaţi sarcina 29.2. sau asociere implicită a caracteristicilor (stiluri logice... cu spaţierea din stânga. culoarea textului.. Marcaje de formatare a caracterelor şi organizarea textului Instrucţiune <font atribute> </font> Atribute size = i color = Descriere şi exemple Mărimea fontului: i = 1. 7 = cel mai mare Culoarea poate fi redată prin numele ei sau prin tripletul RGB (vezi p. Secţiuni din text pot fi separate ca alineate. după alineat sau prin trasarea unei linii orizontale intre ele. Marcajele utilizate vezi tabelul 3. 4. care definesc aspectul lor. dar cu aranjarea succesivă a fiecărui titlu la stânga. de la h6 spre h1 (în creştere).. 7. tabelul 4 şi 5) 41 .2. dreapta în cel mai econom mod de scriere (a codului HTML). 2. centru. h6 şi invers. cu indicarea directă a valorilor din mai multe posibile). Exemple de explorare–vezi nr 4-6. dreapta. Asocierea caracteristicilor poate fi efectuată prin marcarea fizică. Tabelul 3.

dar nu şi în interiorul tabelelor Centrează textul pe orizontală.) Textul este deplasat cu un tab faţă de ambele margini (stânga şi dreapta) ale spaţiului disponibil (pagină.). 7. va afişa textul cu font proporţional predefinit. tabel etc.. <basefont atribute> </basefont> Mărimea fontului implicit al întregii pagini: i = 1. Nu are influenţă asupra textului din interiorul tabelelor Culoarea poate fi dată prin numele ei sau prin valoarea RGB Are influenţă şi asupra instrucţiunii <hi> </hi>.. imagine. font2 = un font specific sistemelor Macintosh.O listă de minimum 2 fonturi: face =" font1 = un font specific sistemelor Windows... right sau all: trece la linie nouă când marginea din stânga (left). celulă de tabel etc. dreapta (right) sau ambele margini (all) ale ecranului sunt libere." Dacă navigatorul nu găseşte instalat nici unul. aşa ca în prezenta celulă Forţează trecerea pe linie nouă Left. pentru a aduce un text sub o imagine care nu ocupă întreaga lăţime a spaţiului disponibil Paragraf (alineat) nou.. (text. font2. 2. de ex.fontul implicit are mărimea 3. Dacă nu este indicat . font1. este aliniat implicit la stânga.. dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere size = i color = <center> </center> <blockquote> </blockquote > sau <q></q> <br atribute> - - - clear = <p atribute> </p> - 42 .

care este reglată astfel încât marginea din dreapta a textului să nu fie nereglată. Pentru ambele margini aliniate (justify) Marcaj pentru blocuri de text (aliniat implicit la stânga dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere) Aliniat la stânga (left). Aliniat la dreapta (right). pentru x = 50%: Align = Alinierea liniei (în pagină. fără atribute: <div atribute> </div> - align = <hr atribute> - noshade Elimină umbra liniei: size=z Z = înălţimea liniei (în pixeli). Nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere.este alinierea implicită. Sesizaţi diferenţa faţă de paragrafele cu align = right şi fără align O linie orizontală.). celulă etc.este alinierea implicită. Pentru width =50% (în celula prezentă) obţinem: Left Center Right 43 . celulă de tabel) aliniază implicit pe centru. deci nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere. Aliniat la dreapta (right). Aliniat pe centru (center). zmax = 7 X = lăţimea liniei în pixeli sau procente din width=x spaţiul disponibil (pagină. Aliniat pe centru (center).align = Paragraf aliniat la stânga (left) . Observaţi spaţiul din dreapta dintre text şi marginea tabelului şi distanţa dintre cuvinte.

Color = <body atribute> </body> bgcolor = backgro und = text = link = vlink = alink = Culoarea (dată prin nume sau valoarea RGB).ului (nume sau RGB) leftmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea din stânga (pixeli) rightmar Deplasarea întregului material din pagină faţă de gin = marginea din dreapta (pixeli) topmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea de sus (pixeli) bgprope Primeşte doar valoarea "fixed".ul (adresa şi numele) imaginii de fond a paginii Culoarea textului (nume culoare sau valoare RGB) Culoarea legăturilor nevizitate (neactivate) din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor vizitate din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor în timpul click . fondul rămâne fix <b> </b> <i> </i> <u> </u> Afişează textul cu litere aldine (îngroşate) Afişează textul cu litere italice (înclinate) Afişează textul subliniat 44 . pentru color = #00ffff obţinem: Defineşte începutul şi sfârşitul corpului documentului HTML Culoarea fondului paginii (dată prin nume sau valoarea RGB) Url . dacă derulăm rties = pagina.

adică aşa cum arată el în codul-sursă din Notepad Afişează textul taiat Evidenţiere logică puternică Stil logic de evidenţiere Informaţii despre adresă şi autor Citare bibliografică Definiţie de cuvân. <b> adică aşa cum arata el în</b> codul sursa din Notepad Afişează din linie nouă textul preformatat. ca în codul-sursă. ca în codul sursă. dar ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. dar nu ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. Program sau variabilă Listing de program <xmp> </xmp> - <strike> </strike> <strong> </strong> <em> </em> <address> </address> <cite> </cite> <dfn> </dfn> <var> </var> <code> </code> - 45 .<sup> </sup> <sub> </sub> <tt> </tt> <big> </big> <pre atribute> </pre> - Afişează textul ca indice superior Afişează textul ca indice inferior Text cu font monospaţiu Text cu font mărit + bold - Afişează din linie nouă textul preformatat.

Există o serie de instrucţiuni HTML care au atribute prin care se specifică culori (vezi tabelul 3).2. Pentru a obţine culori care sunt afişate la fel pe orice platformă (Windows. iar ultimele două pentru B. Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB După cum aţi observat. Macintosh etc). se recomandă folosirea culorilor sigure Internet. elementele paginilor Web sunt colorate.<kbd> </kbd> <samp> </samp> - Text de la tastatură (keyboard) Exemplu de date introduse de utilizator 4. Valorile pentru R. redate prin numele lor. B sunt iniţialele culorilor de baza: R (Red = roşu).. Atribute de fundal şi culori Destinaţie (funcţie) Instrucţiune HTML Imagine fundal Culoare fundal Culoare text Culoare referinţă <BODY BACKGROUND="URL"> <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <BODY LINK="#$$$$$$"> 46 . G (Green = verde).: BODY BGCOLOR = "#FF0000" are ca rezultat un fond al paginii de culoare roşie). următoarele două valoarea lui G.2.un grup de 6 cifre hexazecimale precedate de semnul # (de ex. B variază în diapazonul hexazecimal 00-FF (sau de la 000 până la 256. Culorile se pot specifica prin numele lor în engleză: de ex. G. white sau prin valoarea RGB . G. B (Blue = albastru). R. în diapazonul zecimal). Primele două cifre din cele şase reprezintă valoarea lui R.red. Tabelul 4. Tabelul 4 cuprinde numele a 16 culori (standardul de 16 culori) şi echivalentul lor RGB.

Culori exprimate prin nume şi RGB 47 .Link-uri vizitate Referinţe activate Culoare font Culoarea textului Linii de delimitare Culoare tabel Culoare şi imagine fond celula Culoare chenar de cadru <BODY VLINK="#$$$$$$"> <BODY ALINK="#$$$$$$"> <FONT COLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <HR COLOR="#$$$$$$"> <TH BACKGROUND="URL"> <TH BGCOLOR="#$$$$$$"> <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$ $"> Tabelul 5.

• Exemplul 4. Exemple de explorare Scop. Studierea marcajelor de formatare fizică şi logică a caracterelor – dimensiuni.----------lapte 2.05 2.Albastru marin aqua #00FFFF Gri (sur) gray #808080 Bleumarin(albastr u închis) navy #000080 Argintiu silver #C0C0C0 Negru black #000000 Verde închis green #008000 Albastru blue #0000FF Verde citron lime #00FF00 Violet deschis fuchsia #FF00FF Maro (bordo) maroon #800000 Oliviu olive #808000 Violet purple #FF00FF Roşu red #FF0000 Verde inchis teal #008080 Alb white #FFFFFF Galben yellow #FFFF00 4.2.50 0. Text preformatat <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR=PINK><FONT COLOR=#0000FF> <TITLE> Exemplul 4. Text preformatat </TITLE> <h4>Exemplul 4.55 48 . Aria de acţiune a atributelor.3.------------.-----------. Text preformatat<h4> </HEAD> <PRE> produs pret-cost transport valoare --------. culori şi efecte speciale a fontelor.

<B><U>Acest text</U></B>este subliniat si ingrosat.15 Rezultatul rulării exemplului 4 vezi mai jos figura 3. <BR> <I> Acest text </I> este inclinat. Elemente de formatare caractere <HTML> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <HEAD> <TITLE>Exemplul 5. <BR><TT> Acest text </TT> este afişat cu caractere de tip monospaţiu .00 </PRE> </BODY> </HTML> 2.00 oua 6.carne 42.50 06. Rezultatul rulării exemplului 4 Exemplul 5. Figura 3. <BR><S>Acest text</S> este barat.50 0. <BR>Acum este afişat un <SUB> indice </SUB>.<BR> Formula apei este<B>H<SUB>2</SUB>O</B> 49 . iar acum un<SUP>exponent</SUP>.<BR> Acest<BIG>text este<BIG>afişat<BIG>tot mai<BIG>mare</BIG></BIG></BIG></BIG><BR> Acest text<SMALL>este afisat<SMALL>tot mai mic<SMALL></SMALL><BR>. <BR><U> Acest text </U> este subliniat.15 44. Elemente de formatare caractere</TITLE> </HEAD> <B> Acest text </B> este ingrosat.

Efecte aparente <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <TITLE> Modelarea efectelor aparente </TITLE> </HEAD> <H3>Modelarea efectelor aparente<H3> <font size=1>U</font> <font size=2>R</font> <font size=3>C</font> <font size=4>A</font> 50 . Figura 4.</BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 5 vezi mai jos figura 4. Rezultatul rulării exemplului 5 • Exemplu 6.

Care din marcaje se referă la organizarea textului? Aranjarea textului? 2. Care este diferenţa dintre <pre> şi <xmp>? 6.4. Care este destinaţia marcajului <p>? <div>? 5. Care este destinaţia marcajului <font>? <basefont>? 4. Care este diferenţa dintre marcajele <font>? <basefont>? 51 . Rezultatul rulării exemplului 6 4. Care este aria de acţiune a marcajului <font>? <basefont>? 3.2.<font size=5>R</font> <font size=6>E</font> <font size=7>S</font> <font size=7>I</font> <font size=7>C</font> <font size=7>O</font> <font size=6>B</font> <font size=5>O</font> <font size=4>R</font> <font size=3>I</font> <font size=2>R</font> <font size=1>E</font> </BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 6 vezi mai jos figura 5 Figura 5. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.

fără spaţiere? 18. La ce servesc stilurile logice de formatare? 15. Liste 52 . care sunt atributele? 12. Exploraţi (numiţi) câteva moduri de indicare a mărimii fontelor. Câte nuanţe se pot obţine variind doar una din culori? Variind două culori? Variind toate trei culori? 11. 24. Prin ce diferă divizorii P şi DIV? 16. Care sunt posibilităţile de formatare a alineatelor? 9. Care sunt caracteristicile implicite ale fonturilor? 10. schimbaţi valorile conform tabelelor 3-5. 20. 22. Exploraţi câteva moduri de poziţionare a textului în pagină (deplasare a marginilor). De ce în HTML culorile nu se redau doar prin tripletul de culori RGB? 19. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri fizice cu diferite valori.3. Alte organizări interne ale textului. 7. 4. 21. Ce caracteristici ale caracterelor pot fi indicate prin marcare. 25. Cum se poate începe un alineat imediat din următoarea linie. sesizaţi acţiunea marcajelor şi atributelor. Alcătuiţi propriul Curriculum Vitae (CV) conform Anexei nr 1. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri logice. Ce semnifică un stil fizic de formatare? 14. Culegeţi exemplele 3-6. Ce este o culoare sigură? Câte culori sigure se pot reda? 13.Care sunt posibilităţile de formatare a caracterelor? 8. Exploraţi acţiunea comenzilor XMP şi PRE. Exploraţi câteva moduri de spaţiere între alineate. Prin ce diferă stilurile logice de cele fizice? 17. adăugaţi noi atribute. 26. 23. Fiecare compartiment să fie de o culoare diferită de celelalte.

O atare organizare reprezintă o formă mai superioară a organizării textului decât ca o lentă neîntreruptă de text. Listele pot fi incluse (încapsulate) una în alta. Noţiuni şi marcaje utilizate Listă numerotată – listă de obiecte numerotate (numerotarea poate fi conform şirului de numere naturale sau literelor alfabetului. Exemple de explorare– vezi nr 7. urmat de definiţia lui. Listă de definiţii (de termeni)–amplasarea termenului pe linie separată. vizavi de citirea lui consecutivă. devine posibilă parcurgerea selectivă a textului. Tabelul 6. Este posibilă ordonarea inclusă: în interiorul unei caracteristici după o altă caracteristică. pe o linie nouă.1. regăsirea rapidă a anumitor obiecte din listă etc.3. 4.Când în text sunt necesare careva enumerări ale datelor cu anumite caracteristici. se utilizează prezentări sintetizate sub formă de liste–fiecare obiect din rând nou. Marcajele utilizate vezi tabelul 6. sau numerelor romane). Marcaje de construire a listelor Instrucţiune Atribute Liste de finiţii <dl> </dl> <dt> Începutul –sfârşitul listei de definiţii Termen (de definiţie) Descriere 53 . Liste marcate–enumerări evidenţiate printr-un semn special. Se pot modela liste cu numerotări ierarhice. toate obiectele având aceeaşi ordine a caracteristicilor. pot fi modelate enumerări ierarhice. Uneori aceste obiecte sunt ordonate în creşterea sau descreşterea unei caracteristici.

Studierea marcajelor de organizare a listelor marcate.este o listă numerotată cu literele mici ale alfabetului latin. • Exemplul 7 Exemplul ce urmează constă din patru liste.seria paşaportului şi destinaţia . ordonate şi listelor de definiţii.este o listă numerotată cu cifre.<dd> - Descrierea termenului de definiţie Liste neordonate (marcate) <ul atribute> </ul> type= Începutul–sfârşitul listei marcate Forma marcajului: circle.B. Caracteristica bagajelor este marcată cu un pătrat.C. i. I. square.3.2. Următoarea .. Iar valorile caracteristicilor este o listă numerotată cu A. 54 . 1 (implicit) Cu ce valoare începe numerotarea (implicit cu prima) Element de listă <li> - 4. disc (implicit) Element de listă Liste ordonate (numerotate) <li> - <ol atribute> </ol> type= start= Începutul–sfârşitul listei numerotate Tipul numerotării: A. Exemple de explorare Scop... Numele . a.

Codul-sursă al exemplului 7: <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplu de liste</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="fuchsia"> <H2 ALIGN="LEFT"><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR <BR> PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></FONT> <OL> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE> AIOANEI PETRU</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12763876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> <LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. 3. 2. Observaţi că elementele unui nivel al listelor se aliniază la aceeaşi distanţă de la marginea stângă.Biletului:AA-1209 <LI> Nr.toate se afişează la aceeaşi distanţă de la marginea stângă. Bagajului: 000001 <LI> Greutate: 25kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>BAGRIN ION</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12700876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> 55 . Dacă alineatul are mai multe linii .Notă: 1.listele pot fi încadrate una în alta. Atrageţi atenţia .

Vizualizaţi documentul HTML în Explorer.D. Biletului:AB-0089 <LI>Nr. atributelor.C) într-o linie.3.3. dar cu mai multe bagaje pe un bilet. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă de definiţii.M. 56 . 8. 13. Modelaţi situaţia exemplului conform p. 12. Aliniaţi datele despre bagaj (A. 3. 6.<LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr.. Când este utilă organizarea textului în liste? Ce tipuri de liste sunt posibile de construit în HTML? Ce este o listă încorporată în alta? Care sunt marcajele de construire a listelor? Culegeţi exemplul nr 7. 5. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă numerotată cu cifre romane.</FONT></U></B> </OL> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 7 vezi mai jos.10. figura 6.B. 10. Obţineţi afişarea liniilor de text fără spaţii între linii.. 11. 4. Modelaţi situaţia exemplului 11. . cu afişare din aceeaşi poziţie. 9. 2. utilizând marcajul PRE. dar în loc de marcajul PRE utilizaţi marcajul XMP.A. 4. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Verificaţi acţiunea marcajelor. Sesizaţi diferenţa. 7. Bagajului:000698 <LI>Greutate:14kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>S.

Rezultatul rulării exemplului 7 15. Conform numărului de ordine din registru construiţi o listă specificată în anexa Nr. diferite de cele din exemplu. 2.14. Figura 6. Efectuaţi alte transformări ale listelor în tipuri de liste. care ar conţine toate trei tipuri de 57 .

Tabele De cele mai multe ori este nevoie ca datele prezentate să fie sintetizate sub forma unui tabel.un text explicativ care se referă la conţinutul tabelului.4. În cadrul realizării sarcinii de explorare – explicaţi ce aţi studiat şi cunoscut. 16. deoarece cu ajutorul lor: putem crea tabele propriu-zise. 58 • • . utilizaţi comanda PRE pentru afişarea în coloane a elementelor listelor. 4. unde se precizează ce fel de date sunt conţinute în coloanele (liniile) respective. Alte organizări interne ale textului. având astfel un impact mai mare asupra vizitatorului (o coloana lungă de cifre şi trei pagini de explicaţii nu au acelaşi efect ca un mic tabel structurat şi o imagine sugestivă !).4. 18. Noţiuni şi marcaje utilizate Limbajul HTML ia în considerare următoarele elemente pentru construirea unui tabel (unele sunt opţionale): Titlul tabelului . Utilizarea tabelelor este foarte diversă şi frecventă. Capul de tabel–denumirile (titlurile) colanelor (uneori a liniilor)–un text ce sugerează conţinutul. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei liste. putem controla mult mai bine aranjarea în Web-pagină a elementelor (folosind tabele fără chenar. 4. Marcajele de construire a tabelelor sunt folosite aproape în orice site. Modelaţi liste încadrate conform titlurilor de grup (ierarhice). În cadrul realizării sarcinii creative construiţi listele necesare.liste. 17.1. eventual tabele încorporate în interiorul unor celule de tabel). instalat în prima linie a tabelului.

59 . aliniere verticală. Se caracterizează de înălţime. Ultimul caz nu este prea recomandat. Atributele unor elemente de tabel (fond. Un tabel are frontiere externe delimitate de chenar şi linii interne de demarcare a celulelor. de linie–denumirea coloanei sau a liniei. O celulă de tabel este la intersecţia unei linii cu o coloană.Capul de tabel. culoare. Subsolul tabelului. Ca regulă. 8. Liniile de tabel sunt orizontale. o imagine. Elementele definitorii. Corpul de tabel (datele tabelului) reprezintă conţinutul propriu-zis al tabelului (valorile din celulele tabelului). Exemple de explorare–vezi nr. orizontală etc. Înălţimea liniei este cea maximală dintre înălţimile celulelor liniei. grosime chenar etc) se definesc o singură dată. amplasat ca regulă sub corpul tabelului. amplasat ca regulă imediat sub titlu. culoare. Dacă lăţimea celulelor diferă de la o linie la alta. Denumirile pot fi ierarhice–titlul comun deasupra mai multor coloane sau din stânga. fond. lăţime. eventuale concluzii etc. Ca regulă este evidenţiat. Însă multe din elemente pot fi redefinite local pentru fiecare celulă. In HTML. Titlul de coloane. specificând celulele de pe fiecare linie. construirea unui tabel se face rând cu rând. denumire comună a mai multor linii(exemplu . reprezintă liniile de sfârşit cu date sumare. Într-o celulă poate fi înscris un fragment de text. la începutul tabelului. 9. un buton sau un alt tabel.vezi tabelul de mai jos). atunci coloana capătă lăţimea celei mai mari celule. Coloanele sunt cele verticale. componentele unui tabel şi marcajele utilizate vezi tabelul 7. va fi scos în evidentă faţă de restul liniilor prin îngroşare ori în alt mod. lăţimea fiecărei celule (coloane) se defineşte o singură dată.

Marcaje de construire a tabelelor Instruc-ţiune <THEAD> </ THEAD> - Atribute Descriere Titlul tabelului.2.2. vezi p.4. un text explicativ asociat tabelului Culoarea de fond (a titlului) (valoare RGB sau nume culoare. 5) Corpul tabelului Culoarea de fond (a corpului tabelului) Început /sfârşit de tabel HTML Chenarul tabelului (liniile de frontieră) (în pixeli) Culoarea fondului pentru tabel Imaginea de fond pentru tabel Spaţiu între chenarul celulelor tabelului şi conţinutul lor (în pixeli) BGCOLOR= <TBODY> </ TBODY> <TABLE ATRIBUTE> </ TABLE> BGCOLOR= BORDER= BGCOLOR= BACKGROU ND="URL" CELLPADDI NG = CELLSPACIN Spaţiu între celulele tabelului (în pixeli) G= WIDTH = Lăţimea tabelului (în pixeli sau % din spaţiul disponibil) BORDERCOL Culoarea chenarului (nume culoare sau OR = valoare RGB) BORDERCOL Culoarea mai deschisă a chenarului ORLIGHT= (stânga + sus) (nume culoare sau valoare RGB) 60 . tabelul 4.Tabelul 7.

doar în IE Linie de tabel Culoarea fondului pentru întreaga linie (valoare RGB sau nume culoare) Alinierea conţinutului celulelor (left. dacă pe aceeaşi linie (TR) daţi din greşeală 2 valori diferite pentru height în TD. în unele navigatoare nu funcţionează. dar puteţi folosi height în TD Celulă de tabel Înălţimea celulei. el va lua maximul pentru toate celulele liniei Lăţimea celulei HSPACE = VSPACE = COLS = FRAME = RULES = <TR ATRIBUTE> </ TR> BGCOLOR= ALIGN= HEIGHT= <TD ATRIBUTE> </ TD> - HEIGHT = WIDTH= 61 .Culoarea mai închisă a chenarului BORDERCOL (dreapta + jos) (nume culoare sau ORDARK = valoare RGB) ALIGN = Aliniază tabelul în dreapta (right) sau stânga (left) paginii. right). center.doar în IE Ajustarea riglelor în tabel . textul din jurul tabelului curge pe partea opusă Spaţiu pe orizontală în jurul tabelului (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul tabelului (în pixeli) Numărul de coloane ale unui tabel Ajustarea cadrelor în tabel . implicit left Înălţimea liniei (în pixeli).

bottom (jos). center. bottom. dar conţinutul va fi centrat şi îngroşat (bold). . implicit left Alinierea conţinutului celulei pe verticală: top (sus).împreună cu TD pe aceeaşi linie Text explicativ asociat tabelului Alinierea textului (top = implicit. right) ALIGN = BASELINE ALIGN = CARACTER ALIGN = JUSTIFY COLSPAN = ROWSPAN = NOWRAP <TH> </ TH> - <CAPTION ATRIBUTE> </CAPTION> ALIGN = 62 . left. implicit middle Aliniază celulele cu linia de bază a textului adiacent Aliniază coloana faţă de un anumit caracter (implicit caracterul ". middle (mijloc).BGCOLOR= BACKGROU ND = "URL" ALIGN = VALIGN = Culoarea fondului pentru întreaga celulă (valoare RGB sau nume culoare) Imaginea de fond pentru celulă Alinierea conţinutului celulei pe orizontală (left. ") Aliniază marginile din stânga şi dreapta ale textului Numărul de coloane pe care se întinde celula Numărul de linii pe care se întinde celula Nu permite despărţirea textului pe linii în celulă Poate fi folosit : .în loc de TD. right).

TBODY. Comenzile COLGROUP. Folosirea atributului ALIGN=right plasează tabelul în marginea dreaptă. Dacă plasăm atributul ALIGN=left în marcajul TABLE. dar uneori demarcarea făcută de ele este folosită de alte marcaje. iar în dreapta sa se afişează textul. THEAD.<COLGROUP> </COLGROUP > BGCOLOR = <COL ATRIBUTE> WIDTH = ALIGN = CHAR= BGCOLOR= <TFOOT> </ TFOOT> BGCOLOR = Împreună cu marcajul <col> defineşte un set de definiţii de coloane Culoarea de fond Fără atribute: aceeaşi lăţime pentru toate coloanele Lăţimea coloanei. TFOOT nu sunt neapărat necesare într-un tabel. % sau "*" Alinierea textului pentru întreaga coloană Alinierea textului faţă de un anumit caracter Culoarea de fond Pentru liniile de sfârşit ale tabelului Culoarea de fond a subsolului Comentarii utile. <TABLE RULES = GROUPS>. 63 . Atributele de aliniere pot fi plasate în marcajele ce delimitează liniile şi în marcajele ce definesc celulele. de ex. în pixeli. iar textul "curge" în partea stângă a tabelului Atributele de culoare ale fondului pot fi diferite pentru orice element de tabel. textul care urmează tabelului "curge" pe lângă acesta (tabelul este aliniat în stânga ferestrei navigatorului. Dacă culoare se defineşte de câteva ori. atunci acţionează ultima definiţie.

1) --> <TD> <!--Începutul celulei a(2.2. a doua coloană (elementul a(1. 64 .2)--> Linia a doua.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a doua--> </TR> <!--Sfârşitul primei linii--> <TR> <!--Începutul liniei a doua de tabel--> <TD> <!--Începutul celulei a(2. coloana a doua (elementul a(2.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.1)--> Linia a doua.1)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.1)) </TD> <!--Sfârşitul primei celule--> <TD> <!--Începutul celulei a doua--> Prima linie. • Exemplul 8.2)--> </TR> <!--Sfârşitul liniei a doua--> </TABLE> <!--Sfârşitul tabelei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 8 vezi mai jos. prima coloană (elementul a(1. Explorarea posibilităţilor HTML de construiremodificare a tabelelor. figura 7.4.4. Structurarea unui tabel <HTML> <HEAD> <TITLE> Exemplul 8</TITLE> </HEAD> <H1>Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii</H1> <TABLE BORDER=1> <!--Începutul tabelului --> <CAPTION> <!--Denumirea (titlul)tabelului --> TABELUL POATE AVEA UN TITLU </CAPTION> <TR> <!--Începutul primei linii de tabel--> <TD> <!--Începutul primei celule--> Prima linie. Exemple de explorare Scop. coloana întâi (elementul a(2.

prima coloană Prima linie.bagaj</td> <td width="13%">Greutatea(kg)</td> 65 . coloana întâi Linia a doua. destinatia</div> </td> <td colspan="4"> <div align="center">Identificare bagaj </div> </td> </tr> <tr> <td width="19%">Familia</td> <td width="16%">Seria Pas. coloana a doua (elementul a(2.</td> <td width="13%">Destinatia</td> <td width="11%">Nr. Rezultatul afişării exemplului 8 • Exemplul 9.1)) (elementul a(2. rutei</td> <td width="12%">Nr.2)) Figura 7.</td> <td colspan="3"> <div align="center">Date despre pasageri.1)) (elementul a(1.biletului</td> <td width="12%">Nr. Un tabel mai sofisticat <html> <head> <title> Exemplul 9. charset=iso-8859-1"> </head> <body bgcolor=OLIVE text=MAROON> <table width="90%" border="20" BGCOLOR=PINK> <CAPTION><H2><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></CAPTION> <tr> <td rowspan="2" width="4%">Nr.2)) Linia a doua. a doua coloană (elementul a(1.Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii TABELUL POATE AVEA UN TITLU Prima linie.Un tabel mai sofisticat </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html.

...</td> <td>.. figura 8. 66 . <br> </td> <td>.</tr> <tr> <td>1</td> <td>Aioanei Petru</td> <td>A12763876 <br> </td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AA-1209 </td> <td>000001 <br> </td> <td> 25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bagrin Ion</td> <td>A12700876</td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AB-0089 </td> <td>000698 <br> </td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S...</td> <td>..</td> </tr> </table> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 9 vezi mai jos.. </td> <td>.M...</td> <td>..D</td> <td>..A.

S.. Greutatea Nr. Care sunt caracteristicile comune pentru întreg tabelul şi comenzile de definire a lor? 3.. când sunt binevenite fiecare din ele? 8. Este sau nu necesară definirea lăţimii fiecărei celule? Argumentaţi răspunsul.4. Care din ele se va afişa? 67 .M.. Destinatia Identificare bagaj Nr. Numiţi câteva metode de dimensionare a lăţimii celulei. destinatia Nr.LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021 Date despre pasageri.A. a liniei de tabel şi a celulei din linia data. Care din ele se va afişa? 9. de coloană. Aioanei A12763876 Moscova 7021 AA-1209 Petru Bagrin Ion A12700876 Moscova 7021 AB-0089 ... ..D ..biletului Nr.bagaj rutei (kg) 000001 25 000698 14 .. . Ce caracteristici poate avea o line de tabel? O coloană? O celulă? 4. Este definită imaginea de fond a tabelului. 6. 1 2 3 Familia Seria Pas. Care sunt cele două metode de dimensionare a tabelului? 7. ...3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.. Figura 8. Ce este un titlu de tabel. de linie şi care sunt atributele de definire a lor? 5.. Rezultatul afişării exemplului 9 4. Care sunt elementele de bază ale unui tabel? 2. Este definită imaginea de fond a tabelului şi a celulei.

alcătuiţi tabelul sub formă de cod HTML. Culegeţi exemplele nr 8 şi 9. 23. 19. Organizarea Site-ului. Este vre-o diferenţă la afişare? Dacă nu–atunci care este sensul a două comenzi similare? Dacă da–care este diferenţa? 16.10.faceţi ca unele celule ale titlului să se extindă pe mai multe coloane. După nr din registru selectaţi tabelul conform anexei 2. 20. Exploraţi comenzile THEAD şi CAPTION cu acelaşi text. Verificaţi acţiunea marcajelor. Care poate fi conţinutul unei celule? 12. 24. ale textului etc) şi sesizaţi diferenţa.5. 18. Referinţe 68 . de jos. În cadrul realizării sarcinii creative–realizaţi tabelele proiectate. 13. Construiţi un tabel ce conţine toate nuanţele culorii care se pot obţine pentru R (din tripletul RGB). În cadrul realizării sarcinii de explorare notificaţi marcajele HTML pentru construirea tabelelor. 4. atributelor. 14. 21. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei celule de tabel. 25. Variaţi valorile atributelor marcajelor comune pentru întreg tabelul (culori şi dimensiuni ale chenarului de sus. Utilizaţi nume ierarhice de coloane . 22. 15. Exploraţi comenzile de aliniere a conţinutului unei celule. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală a conţinutului unei celule. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală în jurul tabelului. Vizualizaţi documentele HTML în Explorer. 17. Care sunt posibilităţile şi comenzile de aliniere a datelor în celulă? 11.

HTML permite definirea de legături şi în interiorul unui document prin intermediul ancorelor. Documentul la care se face trimiterea poate să fie atât pe calculatorul curent. cu următoarea sintaxă: <A HREF="nume fişier"> Text explicativ </A> unde: HREF este atributul ce conţine calea către fişierul spre care arată legătura (HREF este o prescurtare de la Hypertext Reference). Acest mecanism asigură navigarea în serviciul WWW. În aşa documente trecerea de la un document la altul se face prin intermediul legăturilor (referinţelor.Una dintre caracteristicile de bază ale limbajului HTML este cea de structurare a publicaţiilor într-o colecţie de documente. Un anumit cuvânt sau mai multe cuvinte consecutive pot fi marcate pentru a constitui o ancoră de legătură. linkurilor).5. Textul este afişat diferit faţă de restul documentului (colorat diferit şi subliniat). Nume fişier: numele fişierului sau ancorei către care se va efectua trecerea (saltul în cazul activării). între care există legături. în acest ultim caz trebuie să se specifice în faţa numelui şi adresa URL a serverului pe care se află documentul. Text explicativ: Legătura cu fişierul solicitat se face prin selectarea textului (clic pe textul explicativ).1. va determina afişarea pe ecran a porţiunii de document sau a documentului asociat acestei legături. Textul marcat apare în altă culoare pe ecran şi subliniat. Legăturile hipertext Legăturile se realizează în general prin intermediul marcajului <A> </A>. Tipuri şi moduri de specificare a legăturilor Localizarea specificarea: fişierului-ţintă poate fi făcută prin • • • 69 . 4. selectându-l cu mouse-ul (un click pe butonul din stânga). cât şi pe oricare alt calculator din reţea.

Referinţelor absolute - specifică întreaga cale, de la directorul de nivelul cel mai înalt şi până la documentul cerut. Referinţele absolute încep întotdeauna cu un slăsh, urmat de succesiunea directoarelor până la documentul referit. Referinţelor relative - specifică directoarele către documentul-ţintă pornind de la documentul în care se află referinţa (documentul de start). Specificarea caii se face ca în Unix, cu directoarele separate prin semnul „/”, indiferent de sistemul de operare în care lucraţi. Prin „...” se va specifica directorul aflat pe nivelul superior. Exemplu: HREF=".../imagini/buton.gif" specifică o cale relativă ce începe din directorul părinte al directorului curent, iar HREF=".../.../poze/poza1.jpg" specifică o cale relativă ce începe dintr-un director aflat cu două nivele mai sus decât directorul curent. Este recomandată utilizarea legăturilor relative ori de câte ori este posibil, pentru ca documentele să fie portabile (mutarea unui document să nu afecteze legăturile stabilite între fişierele componente). Legături interne–referinţe spre o ancoră din acelaşi fişier; şi legături externe - spre un alt fişier. Legături locale - dacă fişierele se află pe acelaşi calculator, eventual pe calculatoare din aceeaşi reţea locală. Legături îndepărtate - dacă fişierele legate se află pe calculatoare din reţele diferite (pe servere aflate la distanţă. În multe cazuri este nevoie să se creeze legături între secţiunile aceluiaşi document. Spre exemplu, atunci când documentul este o carte, un tutorial sau un curs vom simţi nevoia creării unui cuprins pentru fiecare capitol al documentului. Se va crea o legătură între fiecare temă din cuprins şi secţiunea din document care tratează acea temă. Crearea legăturilor interne se realizează prin utilizarea atributului NAME al marcajului <A>, care stabileşte un cuvânt-cheie ce identifică univoc paragraful-ţintă:
70

<A NAME="cuvânt-cheie"> paragraf-ţintă </A>. Folosirea marcajului cu atributul NAME poartă numele de ancoră. Atunci când se va face referinţă la această ancoră, documentul va fi derulat în fereastra navigatorului pana când textul dintre <A> </A> ajunge în partea de sus a ecranului. Ancorele nu sunt afişate diferit faţă de restul documentului ca în cazul legăturilor. Referirea la o ancoră în documentul de la care pleacă legătura se face în acelaşi fel ca în cazul referirii unui întreg document, adăugându-se simbolul # urmat de cuvântul-cheie din ancoră: <A HREF="nume-fisier#cuvânt-cheie"> Text explicativ </A> Exemplul de mai sus arată că este posibilă referirea la un anumit paragraf al documentului ţintă, chiar dacă acesta este local sau îndepărtat. Exemple de legături. Legătura <a href="http://www.alt-server/alt-site/fişier.html">, plasată în orice fişier din site-ul nostru, indică o legătură absolută externă. Legătura <a-href="http://www.nume-server.com/numedirector/A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătura absolută spre fişierul a12.htm din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /.. /index.html">, plasată în orice fişier din directorul A1 sau A2, indică o legătura spre fişierul index.html din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /A /a.htm">, plasată în fişierul b.htm din directorul B, indică o legătură spre fişierul a.htm din directorul A. Legătura <a href = "A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătură spre fişierul a12.htm din site-ul dat.

71

De regulă, dacă documentul este prea lung, pentru parcurgerea lui rapidă se poate defini un "cuprins" şi selectarea unui element din cuprins va determina saltul direct în porţiunea de text dorită (prin aşa-numitele ancore):
<P><A HREF = "#1.">Introducere</A> <BR><A HREF ="#2.">Elemente HTML </A> <B><A NAME = "1.">1.</A.>Introducere</B> <P> Prezenta lucrare este un ghid de explorare HTML. <B><A NAME = "2.">2.</A> Elemente HTML</B>

Selectarea textului "Introducere"(ancora "#1.") va determina saltul în cadrul documentului în locul în care este definită ancora prin NAME. Marcajele utilizate vezi tabelul 8. Exemple de explorare– vezi nr.10, 11. 4.5.2. Organizarea site-ului Organizarea Web site-ului (un şir de Web-pagini legate între ele). Site plat, cu topologia de stea complet legată, cu pagina de cap în centrul stelei, de regulă conţine un număr redus de pagini (între 5-9). Site liniar, numit şi consecutiv, reprezintă un şir înlănţuit de pagini, care conţine doar legături înainte-înapoi. Se utilizează mai rar. Arhitectura este binevenită pentru prezentări, instrucţiuni, manuale, în care materialul poate fi conceput doar în mod consecutiv. Site ierarhic (arborescent), structura căruia reflectă structura fizică a arborelui documentelor. De regulă aşa site conţine referinţe care leagă diferite frunze, ramuri a arborelui, deci în formă pură arborescentă se utilizează rar. Site cu structură combinată. De regulă la nivelul superior se utilizează structuri plate de documente (adnotări, cuprins etc.). Iar din acestea atârnă „struguri” de documente

72

TARGET = " NUMECADRU" 73 . Definirea unei ancore HREF = "URL" NAME = "NUMEANCORA" HREF = "#NUMEANCORA " HREF = "URL # NUMEANCORA" Referinţa către o ancoră internă (din acelaşi fişier) Referinţa către o ancoră externă (din alt fişier) Numele cadrului în care va fi afişată sursa definită cu HREF valori speciale: -top = încarcă pagina într-o fereastră nouă. fără nume. dacă dorim să introducem legături spre fişiere sau directoare al căror nume conţine spaţii (adică sunt formate din cel puţin 2 cuvinte) trebuie să înlocuim spaţiile cu %20. între ghilimele nu trebuie să existe spaţii.arborescente. -blank = încarcă pagina într-o fereastră noua. care adesea au referinţe inverse (către părinţi). Frunzele acestor arbori pot fi documente plate sau liniare. Tabelul 8. -parent = încarcă pagina în fereastra părinte. -self = încarcă pagina în cadrul curent. deasupra altor ferestre de pe ecran. este valoarea implicită. Marcaje de legare a paginilor şi referinţe Instrucţiune <A ATRIBUTE> </A> Atribute Descriere Marcaj tip ancoră Referinţă hipertext (legături spre alte pagini folosind un text sau o imagine).

alteservere. care se poate ataşa ca atribut aproape oricărei instrucţiuni.com cu http://www.com/nume-director/). • • • Comentarii utile. 74 . dacă vom dori să mutăm site-ul pe un alt server.nume-server. Mouse-ul plasat deasupra unei legături face să apară pe bara de stare (deasupra butonului "start") adresa/directorul/ fişierului accesat de acea legătura. nume-nou-server.nume-server. nu trebuie să modificăm nimic. (altfel se poate schimba structura site-ului sau denumirea fişierelor sau directoarelor fără să ştiţi şi legăturile vor deveni invalide) Putem defini ancore şi cu ajutorul instrucţiunii id = nume-ancoră.nume-server. Este folositor dacă în fişier avem majoritatea legăturilor relative spre celalalt site şi site-ul este administrat tot de dvs. În cazul unui site de dimensiuni mici.<BASE ATRIBUTE> HREF = "ALT-URL" "alt-URL"= "http://www. legăturile vor funcţiona şi în timp ce construim site-ul într-un director pe hard-disc. Am putea plasa toate fişierele în acelaşi director (pe hard-disc sau la adresa www.com/alt-site/": putem specifica legături relative spre fişiere situate pe alt site de pe alt server.com/nume-director pentru fiecare legătură în parte. nu avem nevoie de o organizare mai complicată a site-ului (cu multe directoare). Dacă am avea legături absolute pentru fiecare.com. care conţine doar câteva pagini (fişiere). ar trebui să înlocuim http://www. Referinţele relative au câteva avantaje: avem mai puţin de tastat în codul sursă: nu mai tastăm http://www.

Realizarea efectului marquee 7.jpg"> <h1 align="left"><font color="#0000CC">Compendu pe</font></h1> <h1>HTML</h1> <ol> <li><a href="c1.Introducerea imaginilor si sunetelor 6. Recunoaşterea structurilor de bază ale unui site.Pentru site-uri complicate.htm">Formarea tabelelor</a></li> <li><a href="c5. Exemple de explorare Scop.Formarea tabelelor 5.htm">Realizarea efectului marquee</a></li> <li><a href="c7.Introducerea frame-urilor si formelor Figura 9. 4. de legare a textelor.Crearea legaturilor si ancorelor 4. în scopul facilitării administrării.htm">Introducerea imaginilor si sunetelor</a></li> <li><a href="c6. studierea marcajelor de organizare a referinţelor.5.htm">Introducere</a></li> <li><a href="c2. figura 9.Introducere 2.3.Elemente textuale 3.htm">Elemente textuale</a></li> <li><a href="c3. Compendu pe HTML 1.htm">Introducerea frame-urilor si formelor</a></li> </ol></center> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 10 vezi mai jos. Rezultatul afişării exemplului 10 75 . se recomandă a avea câte un director pentru fiecare din tipurile de obiecte.htm">Crearea legaturilor si ancorelor</a></li> <li><a href="c4. Cuprins (de primul nivel) <html> <head> <title>Exemplul 10. Planificarea site-ului individual. Exemplul 10.Cuprins de primul nivel(index) </title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="back.

1"><b>Titlul paginii </b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. ancore <html> <head> <title> Exemplul 11.2. figura 10. <h4><a name="2..4"><b>Liste </b></a></li> <li><a href="#2.Titlui paginii </a> </h4> <p>:In general in antetul unei pagini Web.5"><b>Tabele </b></a></li> </ul> </li> <li><a href="3"><b>Crearea legaturilor</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#3. Cuprins de nivelul II. intre marcajele <BR> HEAD si /HEAD. ancore</title> </head> <body> <h3> 2.1"><b>Divizori</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.1">2.</p> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 11 vezi mai jos. Elemente textuale </h3> <ul> <li><a href="#2.1"><b>Ancore</b></a><b> </b></li> <li><a href="#3..2"><b>Blocuri de structura</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#2. Cuprins de nivelul II. exista mai multe marcaje META.Elemente textuale</a> </h4> In continuare urmeaza textul sub titlul 2.2.Exemplul 11.">2.2"><b>Titluri si subritluri</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.2.2.content perechi.. <BR>cu atribute name . 76 .1.3"><b>Alineate</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.2.2"><b>Legare de texte </b></a><b> </b></li> </ul> </li> </ul> <h4><a name="2.

Figura 10. dar nu şi invers”. cu atribute name-content perechi.Elemente textuale In continuare urmeaza textul sub titlul 2..Titlui paginii In general in antetul unei pagini Web..2. Elemente textuale • Titlul paginii • Blocuri de structura o Divizori o Titluri si subtitluri o Alineate o Liste o Tabele • Crearea legaturilor o Ancore o Legare de texte 2. 5.. 7. Ce este o legătură. Rezultatul afişării exemplului 11 4.5. 6. Care este comanda ce permite afişarea conţinutului referinţei într-o fereastră bine determinată? 8. intre marcajele HEAD si /HEAD.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.exista mai multe marcaje META. 4. o referinţă? Ce este o ancoră? O referinţă locală? Prin ce diferă referinţele interne de cele externe? Prin ce diferă referinţele absolute de cele relative? Care sunt avantajele referinţelor relative? Comentaţi afirmaţia „Toate legăturile îndepărtate sunt externe. 2. 2.1. Cum se va scrie un spaţiu în identificarea referinţei? 77 . 3.

15. Ce este un site? 10.1. desene. însă nu numai ca aspect decorativ.6.xbm (format X BitMap) care poate să se găsească pe oricare din serverele WWW din reţea. filme (video).6. ci şi pentru a sublinia şi îmbunătăţi mesajul transmis de publicaţia electronică. textul încadrând sau nu imaginea. Textul care însoţeşte imaginea poate fi aliniat relativ la marginea superioară sau inferioară a imaginii sau în dreptul mijlocului imaginii (alinierea la marginea superioară este implicită). 78 . 14. Construiţi referinţele din cuprins spre paginile site-ului şi din fiecare pagină a site-ului spre cuprins. obiecte sonore(audio). Alcătuiţi cuprinsul site-lui de explorare a HTML în pagina index. Familiarizarea cu problemele legate de includerea în componenţa site-ului a diverselor obiecte cum ar fi imagini.9. În cadrul realizării sarcinii creative . scheme.htm. Introducerea imaginilor Cele mai spectaculoase efecte sunt obţinute atunci când pagina conţine imagini. 4.gif sau . precum şi pregătirea obiectelor. Operarea cu obiecte Scop. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcaje şi noţiuni noi. Imaginile pot fi incluse intr-un document ca elemente de tip caracter. conform temei curente. ataşarea lor la site-ul creativ. Exploraţi posibilităţile comenzii id = nume-ancoră. Imaginea este un fişier de tip . 4.construiţi cuprinsul site-ului. 13. 12. fotografii. Care structuri de site-uri sunt răspândite? 11.

Marcaje de includere a imaginilor Instrucţiunea <img atribute> Atribute src = "url" alt = "text" Descriere Marcajul de includere a imaginii Adresa fişierului grafic (url absolut sau relativ) Textul alternativ care este afişat celor care navighează fără imagini 79 . mai ales dacă au o dimensiune mare. lucru contraindicat (nu e bine să abuzezi de timpul şi aşa limitat al vizitatorului). iar printr-un clic pe imaginea respectivă să se facă încărcarea imaginii în mărime naturală. De cele mai multe ori este preferabil să nu folosim imagini interne. cu afişarea imaginii doar la cerinţa explicită a utilizatorului.animfactory. încetinesc încărcarea paginii. Exemple de explorare– vezi nr 12. din care cauză unele navigatoare permit setarea lor cu sau fără afişarea imaginilor. Atunci când dorim să inserăm în document mai multe imagini de mari dimensiuni (un album.jpg"> Poza externă </A> Se obţine următorul link: Poza externă. În ultimul caz în locul imaginii poate fi afişat un text alternativ (atributul „alt”). O imagine poate fi declarată ca legătura către alt document HTML. de exemplu). Imaginile externe se introduc prin stabilirea unui link către fişierul-imagine: <A HREF="tom3. O serie de gif-uri animate interesante puteţi găsi pe site-ul www. Tabelul 9.Încărcarea imaginilor durează.com. este bine să folosim un tabel în celulele căruia să afişăm imaginile micşorate (prin precizarea lăţimii şi înălţimii). Marcajele utilizate vezi tabelul 9. deoarece.

mp3.wav. o melodie de pe un CD audio obişnuit necesită cam 30-60 MB.. left (stânga = implicit).au. 4. Titlul imaginii </caption> Notă: Folosiţi întotdeauna atributele width şi height (exprimate în pixeli): ele rezervă în pagină un spaţiu cu lăţimea şi înălţimea specificate şi permit afişarea paginii şi a textului înainte de recepţionarea imaginii de la server. . folosindu-se marcajul <a> pentru crearea unui link spre fişierul extern.6. middle (mijloc).mid . în timp ce aceeaşi melodie în format mp3 va avea 3-5 MB !!! 80 . Alinierea elementelor din jurul imaginii: top (sus). Formatele uzuale de reprezentare a sunetelor permit lucrul cu fişiere cu extensiile: . pentru că asigură o compresie şi o redare bună. . Introducerea sunetelor In documentele HTML se pot introduce şi fişiere care conţin sunete. De exemplu.2..align = Alinierea imaginii în pagină: right (dreapta). sau linia de contur Spaţiu pe orizontală în jurul imaginii (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul imaginii (în pixeli) height = width = border = hspace = vspace = <caption>. Aşa-zisele mp3-uri sunt fişierele cele mai utilizate pentru stocarea melodiilor. bottom (jos) Înălţimea imaginii (în pixeli sau %) Lăţimea imaginii (în pixeli sau %) Mărimea chenarului din jurul imaginii (în pixeli).

avi.introduce în pagină sunete de fond. Sunt permise formatele WAV. respectiv înălţimea panoului de control. start=# . valoarea permisă fiind între 1 şi 255. Dacă dorim să rulăm un videoclip în paginile noastre. dar se pot specifica amândouă astfel <img start=fileopen. vom putea folosi unul dintre următoarele marcaje: Embed .permite afişarea normală sau respectiv redusă a panoului de control. Formatul uzual de reprezentare a videoclipurilor au extensia .specifica numele fişierului (calea) ce conţine secvenţa audio.numele fişierului ce conţine videoclipul.Dacă dorim să includem o secvenţă audio în paginile noastre.avi". Controls=console / smallconsole . Poate fi fileopen sau mouseover. mouseover>. folosind marcajul de bază img. altfel o singură dată.permite stabilirea volumului sunetului. de mărimi specificate. AU şi MIDI. poate fi folosit doar în IE.dacă valoarea este „true” va reda sunetele la neşfârşit. Volume=număr .dacă valoarea este „false”. 4.permite inserarea unei secvenţe audio. Loop=true / false . nu este redată melodia decât prin apăsarea butonului Play. Implicit este fileopen. Autostart=true / false .indică momentul startului clipului. Width=mărime şi Height=mărime . dotat cu butoane Play şi Stop. În pagină va fi afişat un panou de control. Introducere videoclipuri In documentele HTML se pot introduce şi manipulări cu videoclipuri (doar în IE).precizează lăţimea. Bgsound .3.6. De exemplu: 81 . Atributele marcajului sunt: SRC = "nume-fisier" . vom putea folosi unul dintre următoarele atribute ale marcajului IMG: dynsrc="url.

Ce periferice sunt necesare pentru rularea clipurilor? 10.<img src="SAMPLE-S.AVI" start=mouseover>.AVI" loop=3 loopdelay=250>. de jos. Ce medii pot fi utilizate pentru construirea imaginilor. loopdelay=# . imagini cu alinierea unui text la mijloc. videoclipurilor? 9. Un alt exemplu: <img src="SAMPLE-S. Cum poate fi poziţionată o imagine? 4. Este valoarea implicită. care sunt valorile posibile? 7. Modificaţi conturul imaginii. 82 . Loop = # . spaţierea verticală şi orizontală.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. 4. 11.o singură dată. Exploraţi comanda de declarare a imaginii. Ce atribute se pot utiliza la redarea sunetelor. dacă <loop=1> . De exemplu: <img src="SAMPLE-S. Care este comanda liniei de contur a unei imagini? 6. care sunt valorile posibile? 8.GIF" dynsrc="SAMPLES.AVI" loop=3>.GIF" dynsrc="SAMPLE-S. Care este comanda de titlu a unei imagini? 5. Care sunt funcţiile instrucţiunii img? 2.Întârzierea în milisecunde. la marginea de sus.Bucla. Dacă <loop=infinite> clipul va bucla la nesfârşit. Ce tipuri de obiecte pot fi ataşate la site cu ajutorul comenzii img? 3. sunetelor. Ce atribute se pot utiliza la rularea videoclipurilor.6.GIF" dynsrc="SAMPLES.

numită "script" care poate fi efectuată în câteva limbaje de programare ca: JavaScript. Completarea şi înregistrarea unui astfel de formular determină memorarea intrun fişier a datelor introduse de utilizator în fiecare câmp sau.7. 13. Perl. Operarea cu formulare 4. conform temei curente. Exploraţi atributele comenzii de includere a unei melodii. Exploraţi atributele comenzii de rulare a unui videoclip. în funcţie de mecanismul care a fost implementat în programul de tratare a formelor. C++ etc. în cea mai mare parte expedierea datelor prin poşta electronică.7.Maracje utilizate Formularele (forme de colectare a datelor.1. Java. În cadrul marcajului FORM operatorul are posibilitatea de a găsi tot ce doreşte în afară de un alt operator FORM. 4. Ataşaţi obiectele construite la site-ul construit. Construiţi obiectele specificate în mediile respective. care apoi se vor prelucra de o altă programă. listelor sau tabelelor. 14. În cadrul realizării sarcinii creative– specificaţi/acordaţi obiectele pentru includerea lor în Web site-ul individual. forme de intrare) sunt destinate pentru introducerea unor informaţii în timpul vizitării paginii. 17. Exemple de explorare–vezi nr 12-13. Formularele sunt compuse din câmpuri de intrare în cadrul paragrafelor. 15. Colecţii de 83 .12. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcajele şi noţiunile noi. 16. Marcajele utilizate pentru construirea formularelor vezi tabelul 10.

3. Marcaje de operare cu formulare Destinaţia Definirea formularului Încărcare fişier Definire câmp Input Nume câmp Valoare câmp Apăsat? Dimensiune câmp Dimensiune maximă Listă de selecţie Nume listă Număr de opţiuni Opţiuni multiple Opţiune Opţiune implicită Dimensiune fereastră Sintaxa <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM> <FORM ENCTYPE="multipart/formdata"> </FORM> <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD | CHECKBOX|RADIO|IMAGE| HIDDEN|SUBMIT|RESET”> <INPUT NAME="***"> <INPUT VALUE="***"> <INPUT CHECKED> <INPUT SIZE=?> <INPUT MAXLENGTH=?> <SELECT></SELECT> <SELECT NAME="***"></SELECT> <SELECT SIZE=?></SELECT> <SELECT MULTIPLE> <OPTION> <OPTION SELECTED> <TEXTAREA ROWS=? COLS=? ></TEXTAREA> 84 Comentariu Pentru checkbox şi radiobutoane În caractere În caractere Lista din care se poate selecta opţiunea dorită Când lista este definită separat Elemente ce pot fi selectate Se afişează Pentru Input text .scripturi utile vezi referinţele bibliografice. Tabelul 10. precum şi la sfârşitul p.7.1.

SELECT. Denumirile celor mai răspândite obiecte sunt: a. Pentru a realiza interfaţa în cadrul lui FORM. Acest atribut funcţionează numai în cazul utilizării metodei POST.Nume fereastră Spaţiere text <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA> <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTU AL|PHYSICAL></TEXTAREA> ACTION . GET. Implicit se foloseşte metoda POST. e. INPUT de tip "image" . Această metodă depinde de cum lucrează serverul. 85 . şi trebuie să aibă un atribut de nume NAME unic într-un document. INPUT de tip "password" –aria de introducere a password-ului. se folosesc următoarele atribute: INPUT. INPUT de tip "submit" defineşte butoane prin care se lansează anumite programe (ex: rememorare formular). a. f.această metodă adaugă conţinutul la forma existentă. POST. b.indică metoda utilizată pentru transmiterea conţinutului formei pe server. ENCTYPE .indică unde se va transmite conţinutul formei după confirmare. TEXTAREA. INPUT de tip "text" –aria de introducere a textului. METHOD . c. b.specifică tipul codificării conţinutului formei existente. d. INPUT de tip select–afişează o listă din care se poate alege unul sau mai multe valori. INPUT de tip "checkbox" defineşte căsuţe de tip on/off. INPUT se caracterizează de asemenea de atributul TYPE.imagine pe care se poate de apăsat un click şi să se realizeze nemijlocit ceea ce trebuie să facă această formă.la utilizarea acestei metode conţinutul formei existente se transmite nu ca o parte a URL dar ca un corp al acestei utilizări. Fiecare câmp al formularului este definit printr-un element INPUT.

ROWS .dimensiunea ferestrei de opţiuni.numele simbolic al ariei de introducere.definirea nu e obligatorie. SIZE . Atribute: NAME .. VALUE poate fi utilizat pentru scrierea deasupra butoanelor.indică că se pot selecta mai multe opţiuni. Exemple de explorare Scop. Atributul VALUE . Cea mai simplă formă <HTML> 86 . COLS . In cadrul SELECT se permite folosirea atributelor: a. NAME . c.g. Atributul NAME este numele simbolic unicat al câmpului formei date. INPUT de tip "radio" –buton ce poate lua starea fie on fie off.valoarea pe care o are câmpul dat. b.</FORM>..numele (simbolic) al opţiunii alese. h. CHECKED . eventual şi cu linii de derulare. d.7. Explorarea posibilităţilor HTML de colectare a datelor. Spre deosebire de INPUT.numărul liniilor ariei de introducere(lungimea). SELECT are marcaje de început şi sfârşit. dar pentru checkbox şi radiobutoane semnifică apăsarea lor. MULTIPLE . • Exemplu 12. INPUT de tip "reset" –butonul care se foloseşte pentru reiniţializarea formularului.numărul coloanelor (lăţimea). poate fi inclus SELECT.2. În cadrul <FORM>. TEXTAREA ne permite vizualizarea unei ferestre de introducere cu mai multe linii. A 4. OPTION pentru definirea elementelor de liste. (incluzând INPUT şi TEXTAREA elemente).

. la capitolul III..html"> <!--Inceputul formei--> <INPUT TYPE=submit VALUE="Inapoi. Cea mai simpla forma </TITLE> </HEAD> <H1>Cea mai simpla forma </H1> <FORM ACTION="pr0008. Introducere date</title> </head> <BODY bgcolor=pink> <big><font color=blue>Introduce-ti datele despre dvs. luna si anul nasterii:<br><option><INPUT size=30> <P><I>Locul nasterii: <SELECT name=RAION> <OPTION selected>Basarabeasca<OPTION>Chisinsu<OPTION>Causeni<OPTION> Cahul<OPTION>Cainari<OPTION>Criuleni<OPTION>Calarasi <OPTION>Camenca<OPTION>Edinet<OPTION>Falesti<OPTION> 87 .."> </FORM> <!--Sfirsitul formei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 12 vezi mai jos. la capitolul III..<HEAD> <TITLE> Exemplul 12. Cea mai simpla forma Inapoi. Rezultatul executării exemplului 12 • Exemplul 13.: </font></big> <font color=red> <P>Nume. Formă de introducere a datelor <HTML> <head> <title>Exemplul13. figura 11. prenume:<br><option><INPUT size=30> </B><BR><BR> Jenul: <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="male" checked>masculin <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="female">feminin<BR> <p>Data. Figura 11.

de Politie<OPTION>Acad.Floresti<OPTION>Dubasari<OPTION>Durlesti<OPTION>Leova<OPTIO N>Nisporeni<OPTION>Ungheni <OPTION>Alte</OPTION></SELECT> <P>Locul de studii: <BR><SELECT multiple name=VUZ> <OPTIONSELECTED>U. 88 .Colecţii de scripturi utile vezi referinţele bibliografice. Demonstraţi înregistrarea vizitatorilor site-ului.<OPTION>U. (forma recomandată–vezi compartimentul.1. 2. 4.S.T.<OPTION>A.S. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.7. figura 12. de transport<OPTION>ULIM <OPTION> Alta institutie </OPTION></SELECT> </font><BR><BR> <input type="submit" value="ok"> <input type="reset" value="cancel"> </FORM> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 13 vezi mai jos. 10.M<O PTION>USAM <OPTION>Acad.3. În cadrul realizării sarcinii de explorare descrieţi marcajele HTML de construire a formularelor de introducerecolectare date.7. anexa nr.M. 5. În cadrul realizării sarcinii creative elaboraţi codul HTML al formei de înregistrare a vizitatorilor site-ului dvs. Prin ce diferă un radio-buton de un buton checkbox? 8.E. 9. Date generale.1). 4.M. 3. precum şi la sfârşitul p. 6. Care sunt elementele definitorii ale unui formular? La ce servesc formularele? Cine şi cum stochează / prelucrează datele colectate? Care sunt cele mai răspândite tipuri de INPUT? La ce servesc elemente SELECT? De ce în cadrul formei identificatoarele câmpurilor trebuie să fie unicate? 7.3.

8. O practică frecventă printre creatorii de site-uri este aceea de a utiliza două frame-uri verticale: în fereastra stângă se află de obicei butoane.Figura 12. FERESTRE (CADRE. fereastră). FRAME) O altă modalitate de structurare a unui document hypermedia este împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame–cadru. Rezultatul executării exemplului 13 4. în fiecare dintre acestea rulând diferite documente (fişiere). prin a 89 .

Scop: Explorarea posibilităţilor divizării ecranului în ferestre. Comenzi de construire a cadrelor Comenzile necesare pentru construirea ferestrelor vezi tabelul 11. dacă îl folosiţi împreună cu border. 4. dar cu valori diferite. iar pentru altele .51) border = frameborder = framespacing = 90 . Marcaje de operare cu ferestre Instrucţiune <frameset atribute> </frameset> Atribute cols = rows = Descriere Definirea împărţirii paginii în cadre Numărul şi mărimea relativă a coloanelor Numărul şi mărimea relativă a liniilor Mărimea chenarului (pixeli). deci mai bine le specificaţi dvs. afişarea făcându-se în fereastra din dreapta.valoarea lui border (ex. Netscape 4.8.1. pentru că nu ştim ce browser (cu ce valori setate ca implicite) foloseşte vizitatorul. pentru unele browsere primează valoarea lui framespacing (ex. Specifică dacă cadrul definit cu FRAMESET are sau nu chenar: yes sau no. Tabelul 11. În general nu dorim chenar şi folosim border =0 împreună cu framespacing =0 şi frameborder =no. IE 5).căror apăsare se face legătura cu o anumită secţiune a site-ului. Definitivarea (conţinutului şi formei) site-urilor de explorare şi creativ. implicit yes Mărimea spaţiului dintre cadre (pixeli).

implicit "auto" Pentru a nu redimensiona trăgând de chenar (doar dacă există chenar ) Spaţiu deasupra şi sub un cadru (pixeli) Spaţiu la stânga şi la dreapta unui cadru (pixeli) Secţiunea de pagină afişată de către navigatoarele ce nu pot interpreta cadre Cadru intern (doar IE) Sursa cadrului Numele cadrului. auto (dacă este nevoie). no (nu).<frame atribute> src = " url " name = Definiţia unui cadru Sursa cadrului Numele cadrului. auto (dacă este nevoie). no (nu). implicit "auto" scrolling = noresize marginheight = marginwidth = <noframes> </ noframes> <iframe atribute> </ iframe> src = " url " name = height = width = frameborder = scrolling = 91 . implicit yes) Opţiuni pentru bara de derulare : yes (da). utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Opţiuni pentru bara de derulare: yes (da). utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Înălţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Lăţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Specifică dacă cadrul definit cu IFRAME are sau nu chenar (yes sau no.

În primul frame se va afişa conţinutul fişierului fisier1.. despre care vom vorbi mai tarziu. Dacă se doreşte împărţirea documentului în zone aşezate invers (pe linii). atunci se va renunţa la marcajele ce definesc corpul documentului <body>. 30%" (împărţire în patru zone verticale).În continuare aducem unele comentarii asupra utilizării. Se poate realiza împărţirea documentului în mai multe frame-uri. prima ocupând 30% din fereastra navigatorului. Dacă un document hypermedia este structurat folosind frameuri. iar in frame-ul drept se va afişa fişierul fisier2. Marcajul <FRAMESET> poate fi utilizat în conjuncţie cu următoarele atribute: FRAMEBORDER="yes|no" specifică dacă bordura (chenarul) frame-ului este sau nu vizibilă. dacă nu se specifica atributul NORESIZE. se va utiliza atributul ROWS în locul atributului COLS. aşa cum apare în exemplu.htm"> </FRAMESET> În exemplul de mai sus s-au creat două zone "verticale". 40%. specificând procentul din aria ferestrei navigatorului: COLS="20%.*"> <FRAME SRC="fisier1. (valabil doar pentru Netscape) 92 . 10%. Nu este obligatoriu să se folosească "*".70%". iar a doua restul. De exemplu: <FRAMESET COLS="30%.htm. BORDER=numar-pixeli specifică ce grosime să aibă chenarul (valabil doar pentru Netscape) BORDERCOLOR=culoare specifică ce culoare să aibă chenarul.htm"> <FRAME SRC="fisier2.</body>.htm.. Frame-ul poate fi redimensionat de vizitatorul paginii cu ajutorul mouse-ului. corectă fiind şi forma: COLS="30%.

nu puteau afişa documente ce conţin frame-uri.în cadrul de dreapta.SCROLLING="yes|no|auto" stabileşte dacă se afişează sau nu bara de scroll într-un frame. iar conţinutul . Când este binevenită împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame. de 20%. 93 . Notă: Navigatoarele mai vechi. 10. dacă este necesar. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. 4.nu permite redimensionarea frame-ului de către utilizator. Care este diferenţa dintre structurarea ferestrei navigatorului în cadre prin intermediul unui tabel şi a marcajului FRAME 3. Definitivaţi structura site-ului creativ. În cadrul lucrării de explorare notaţi marcajele principale pentru construirea cadrelor. Când se afişează bara de scrolling într-un frame? 7. realizaţi cadre. Cum se poate interzice redimensionarea frame-ului? 8.8. Chenarul cadrului există totdeauna sa nu? 5. Afişaţi cuprinsul de nivelul I al compendiului într-un cadru de stânga. cadre)? 2. Valoarea auto determină afişarea barei de derulare atunci când este cazul (adică informaţia nu se poate „încadra” în întregime) NORESIZE . precum şi navigatoarele "mod text" asemănătoare cu lynx din Linux.2. Ce subtilităţi pot apărea la utilizarea marcajului FRAME? 6. 9. Chenarul cadrului este vizibil totdeauna sa nu? 4.

poate fi utilizat un fond special. sau grupate în cadrul unei pagini. </marquee> simplu <marquee>Bine ati venit!</marquee> Atribute de scroll Directia <direction=#> #=left(stânga).1. Realizarea efectului Marquee Efectul marquee reprezintă un efect de mişcare a textului pe ecran de la stânga la dreapta şi invers.are valorile aproximativ între 1 şi 100. de jos în sus şi invers. se pot contura marginile afişării.4. ciclic cu o viteză stabilită.. care pot fi executate separat. Elementul <marquee> . Exemple. reprezintă viteza cu care se va mişca textul pe ecran. right(dreapta) <marquee direction=left>Bine ati venit!</marquee><P> <marquee direction=right>Bine ati venit!</marquee> Valoare Scroll <scrollamount=#> Atributul scrollamount .9. pentru a sesiza diferenţa. Cea mai bună este însuşirea mecanismului funcţionării marcajului marquee pe baza exemplelor de mai jos.. ALTE ELEMENTE 4. De exemplu: <marquee scrollamount=50>Bine ati venit!</marquee> Intarziere Scroll <scrolldelay=#> <marquee scrolldelay=500 scrollamount=100>Bine ati venit! </marquee> 94 .9. Textul are atributele de lungime şi înălţime: width si height.

middle(mijloc).Comportamentul sau felul de mişcare a textului <behavior=#> #=scroll. bottom(jos) <font size=6> <marquee align=# width=200>Bine ati venit!</marquee> </font> Culoare fond <bgcolor=#> #=RRGGBB sau nume <marquee bgcolor=aaaaee>Bine ati venit!</marquee> Dimensiune text rulant <height=# width=#> <marquee height=40 width=50% bgcolor=aaeeaa> Bine ati venit! </marquee> Marginile mişcării <hspace=# vspace=#> Bine <marquee hspace=20 vspace=20 width=150 bgcolor=#ffaaaa align=middle> Ati Venit!</marquee> Salutari din Moldova. 95 . <marquee behavior=scroll>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=slide>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=alternate>Bine ati venit!</marquee> Bucla <loop=#> #=număr sau infinit. indică numărul maximal de mişcare a textului <marquee loop=3 width=50% behavior=scroll>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=slide>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=alternate>Bine ati venit! </marquee> ] Aliniere <align=#> #=top(sus). alternate Scroll este mişcarea obişnuită a textului dintr-un capăt în altul. Slide este mişcarea textului dintr-un capăt în altul oprindu-se în cel din urmă. slide. Alternate reprezintă mişcarea textului de la o margine la alta.

9.4. Modelele de stiluri pot fi aplicate în mai multe moduri: a) Intern: atributele din tabelul 12-13 sunt specificate în interiorul marcajului de deschidere al fiecărei instrucţiuni. cunoscute ca Modele de Stiluri în Cascadă (Cascading Style Sheets . folosind atributele din tabelul 12. Text clipitor Pentru a atenţiona vizitatorul asupra unui fragment de text se poate utiliza clipirea lui. Modelele de stiluri pot fi aplicate aproape oricărei instrucţiuni.CSS). culoarea şi mărimea textului puteau fi date cu instrucţiunea "font" şi cu atributele sale: "face". Modele de stiluri În specificaţiile HTML 4. "color". Notă: Nu vă lăsaţi prea mult atraşi de patima clipirii! Multă clipire.13. poate fi supărătoare şi dăunătoare. Marcajul utilizat are sintaxa <BLINK> text </BLINK> Exemplu: <BLINK> Pe curând! </BLINK> va duce la clipirea textului inclus. de durată.2. "size". acele stiluri le putem folosi de mai multe ori în corpul acelui fişier fără a mai specifica şi atributele. Până la acea dată forma. b) Specificate în antetul fişierului: specificăm la începutul unui fişier diverse atribute pentru mai multe stiluri de text. c) Extern: atributele pentru diverse stiluri sunt specificate într-un fişier special (pe care îl putem construi cu un editor de texte (Notepad) şi îl salvăm ca fişier de tip text cu extensia . 4.9.css astfel încât poate fi apelat de orice alt fişier de pe 96 .0 au apărut specificaţiile pentru modele de stiluri. este cel mai neeconomic mod.3.

iar altele să poată fi aplicate cu mai multe instrucţiuni. Elementele stilurilor Atribut background color font-family font-size Descriere Imagini sau culori de fundal Culoarea textului Tipul fontului Dimensiunea fontului Valori URL-ul (imaginii) sau culori date prin nume sau valoare RGB Nume sau valoare RGB Numele fontului sau al familiei de fonturi Dată în puncte(pt). Se poate întâmpla ca unele caracteristici specificate sub forma prescurtată să nu funcţioneze. pixeli(px) 97 . Unele atribute din tabelul 12-13 pot fi specificate şi sub o forma prescurtată. mai ales pentru site-uri mari. numai pentru stiluri Specifică un anumit stil Specifică un anumit stil Tabelul 13. Putem face chiar ca un anumit stil să poată fi aplicat numai cu o anumită instrucţiune. Comenzi de definire a stilurilor Instrucţiune Atribute <style> </style> <span> </span> type= class= id= Descriere Specifică în antet caracteristicile stilurilor În general Cascading Style Sheets: "text/css" Marcaj generic. centimetri(cm).site. Este modul cel mai recomandat. Tabelul 12. nu cea prescurtată. inch(în). În aşa caz folosiţi forma explicită.

double. justify text-align textdecoration None (neevidenţiat). right(dreapta). dotted. line-through(tăiat) Distanţa primului rând faţă de marginea din stânga Tipul chenarului Dată în puncte(pt). pixeli(px) Nume sau valoare RGB text-indent border-style border-width Grosimea chenarului border-color Culoarea chenarului 98 . centimetri(cm). inch(in). pixeli(px) line-height margin-left margin-right margin-top Dată în puncte(pt). groove. Evidenţierea textului underline(subliniat). light. inch(în). inset. bold. centimetri(cm). pixeli(px). outset Dată în puncte(pt). centimetri(cm). inch(în). pixeli(px) None. italic(cursiv). centimetri(cm). center(centru). inch(in). inch(in). centimetri(cm). extrabold Dată în puncte(pt). pixeli(px) Left(stânga). ridge. pixeli(px) Dată în puncte(pt). solid. demi-light.font-style font-weight Text cursiv Grosimea fontului Distanţa dintre liniile de bază ale textului Distanţa faţă de marginea din stânga a paginii Distanţa faţă de marginea din dreapta a paginii Distanţa faţă de textul precedent sau faţă de marginea de sus a paginii Alinierea textului Normal. medium. inch(in). procent(%) Dată în puncte(pt). demi-bold. dashed. italic Extra-light. centimetri(cm).

0. Fişierul color.51.0).51).0.} h2.102.255.51).css (definirea culorilor) a:link{color: rgb(102.51.0.} CAPTION {color: rgb(51.} TH{ color: rgb(51.255).51.} SELECT{border-color: rgb(0.} a:active{color: rgb(153. color: black.} BUTTON{background-color: rgb(51.} LEGEND{color: rgb(51.0).0).51). color: black.51).102).51).51. border-color: rgb(51.0.51.51).} TEXTAREA{border-color: rgb(0. marquee{color: rgb(51.51. border-color: rgb(0.51).51).51.51).51.102). Demonstraţi acţiunea lui. table-border-color-dark: rgb(0. color: white.0).} h1{ color: rgb(51.51). color: black.51.0).4 mm.51. color: rgb(51.0).} h5{ color: rgb(51.Notă: 72 pt=1 inch = 25.51.0).} h3{ color: rgb(51. • Exemplul 14.0. 99 .0.} HR{ color: rgb(51.0.0.} TD{ border-color: rgb(0.51).0.} FIELDSET{border-color: rgb(0. background-color: rgb(255.} h6{ color: rgb(51. care ar instala aceiaşi parametri pentru ambele site-uri.} a:visited{color: rgb(51. un font de dimensiunea 14 pt înseamnă că sunt 14 puncte între partea superioară a literei M sau h şi partea inferioară a literei g sau y.51. border-color: rgb(0.0).102).} În cadrul sarcinii de explorare şi creative construiţi şi utilizaţi un fişier CSS.51.0).} h4{ color: rgb(51.51.51).} TABLE{ table-border-color-light: rgb(51.} body{color: rgb(0.51).51.

Aranjarea în pagină Cea mai bună experienţă se obţine navigând pe Internet. fără o ierarhie prea adâncă şi fără fundături.1. Oricum. SFATURI UTILE 5. Diferenţa de tonalitate între diverse elemente trebuie riguros produsă. dacă nu toţi. ori uniform de-a lungul uneia dintre laturile paginii. Apoi în regim offline puteţi studia modul în care a fost făcută acea pagină. 5. în mod automat. În cazul în care la un moment dat o pagină v-a impresionat prin modul în care arată. fără erori sau alte impedimente. Webpagina trebuie să fie compatibilă cu standardul HTML. Accesibilitatea Web-paginii Accesibilitatea Web-paginii presupune că. pierderea unei părţi din aceşti vizitatori. Orice abatere presupune. e bine să cunoaşteţi careva reguli la construirea Web-paginilor: Echilibrarea paginii. Într-o reţea atât de eterogenă cum este Internetul. Senzaţia de dezechilibru al unei pagini dată de aglomerarea într-o anumită zonă a mai multor elemente şi prezenţa în alte zone a unor spaţii goale este destul de neplăcută. nu vă fie frică şi salvaţi-o. să poată să o şi facă. 100 . Aceste zone trebuie plasate ori în centrul paginii. pentru a fi accesibilă tuturor potenţialilor vizitatori.5.2. puteţi câştigă ceva experienţa. a unor culori puternic contrastante cu fondul. Este inadecvat să atragem atenţia spre un singur colţ al paginii prin folosirea. cel puţin majoritatea covârşitoare a celor care încearcă să viziteze pagina. Navigarea uşoară şi naturală. în acea zonă. Graficul cel mai mare trebuie să ocupe zona centrală a paginii.

de exemplu în spatele enumerărilor sau a liniilor este de preferat să existe ceva de tipul "---" decât un cuvânt. Nu există o soluţie unică. este necesar ca ea să fie subordonată informaţiei pe care trebuie să o transmită. De aici şi problema designer-ului: care legături apar primele. ce caută el în pagină. este uşurinţa cu care utilizatorul se deplasează în interiorul lui. pe idei. Navigarea în interiorul paginii Poate cel mai important lucru la un site Web. În primul rând. Fişierele lungi ar fi bine să fie sparte în bucăţi logice.a. nu se cunoaşte intenţia vizitatorului. În spatele imaginilor tag-ul ALT este preferabil să conţină denumirea şi nu descrierea link-ului respectiv. 5. asigurarea unor căi uşoare de acces în orice zonă a site-ului şi. însă este necesar ca acest stil să se păstreze până la sfârşitul paginii astfel încât vizitatorul să nu creadă la un moment dat că a părăsit pagina iniţială printr-un link. care nu. În primul rând. care trebuie legate direct din pagina de logo. aplicarea unei structuri ierarhice în cadrul site-ului.a. este asigurarea unei coloane vertebrale a paginii. logic împărţită şi să ţină cont de publicul pe care îl vânează. 101 . însă există nişte lucruri de care trebuie să ţinem cont. care informaţii îl interesează mai mult ş. Pentru că o pagină trebuie să transmită informaţie. un anumit mod de a fi prezentată. Un mod în care toate imaginile şi fonturile au un aspect tehnic e bun pentru o pagină ce se referă la calculatoare sau alte chestii tehnice ş.3.d.d. sunt şi cazuri când aceasta este contraindicată. să fie concisă. Cu toate că folosirea opţiunii ALT a marcajului IMG este de multe ori benefică şi recomandată.m.Crearea unităţii paginii. nu în ultimul rând. În general fiecare pagină are o anumită metaforă.m. dar şi dificil de realizat.

Nu pune prea mult text într-o celulă de tabel. 8. deoarece textul din tabel se încarcă dintr-o dată tot. ocoleşte folosirea tabelelor imbricate. Folosiţi metoda ierarhică de legare a paginilor. 7. Nu face imagini care arată ca nişte butoane şi care nu sunt legate la nimic. refoloseşte imaginile. iată câteva sfaturi succinte: 1. ca 102 . Nu le legaţi pe toate la pagina principală. Nu folosi ca text de navigare cuvintele „Înapoi”. O legătură la un director subliniaz-o cu "/". astfel încât vizitatorul să-şi dea seama repede unde se află. Pentru a o creşte. Redu paleta gif-urilor. unele navigatoare îl încarcă în mod invizibil. 6. 2. însă poate deveni chiar şi enervant. Nu folosi ca text de legătură „Click here” sau „Apasă aici”. Din prima şi până în ultima pagină a site-ului este nevoie de prezenţa explicită a numelui sau adresei de e-mail. Începe pagina cu text în locul unui grafic. În fiecare pagină foloseşte şi navigarea pe bază de text. Include tag-ul &ltlinkrel=next href=&quot următorul html">. Nu scala imaginile. Nu crea fundături-pagini care nu au legături spre nici o altă pagină. redu-le efectiv dimensiunea. 16.Tot de legăturile interioare depinde. 3. 11. 15. 5. în special dacă site-ul e mare. Folosiţi ideea efectivă care face legătura. 12. Ocoleşte animaţia. 10. Sparge în mai multe tabelele mari. şi viteza de navigare în site. 13. „Mai multe detalii” etc. „Înainte” sau altele de acest gen. Nu lega o pagină de ea însăşi. 4. la început e derutant. altfel navigatorul va căuta iniţial fişiere cu numele respectiv şi abia apoi directoare. 14. de multe ori. de genul: „Vezi exemplu”. „Înapoi la pagina principală”. 9. Pentru exactitate este bine a specifica „Înapoi la cuprins”.

metodă de contact între cele doua părţi. Daca ţi-ai realizat fişierele HTML cu un editor de tip WYSIWYG. este bine să existe cel mult 5 opţiuni. În orice loc din pagină trebuie să se poată ajunge prin maximum trei click-uri. În caz contrar vizitatorul se va simţi rătăcit în pagină. aceasta poate fi realizată prin prezenţa fişierului de index al site-ului. numai pe primele 5. fă-ţi o idee despre cum ar trebui să arate pagina ta înainte de a te apuca de ea. Foloseşte GIF sau JPEG în funcţie de tipul imaginii stocate. în structurări. Alte reguli pentru o pagină mai eficientă Regula celor 20 de secunde.4. va uita pe unde a fost deja şi nu va mai şti să revină la partea care l-a interesat. Alte reguli. fişier care trebuie să cuprindă toate fişierele constituente ale site-ului. Ai grijă la formatele grafice pe care le foloseşti. Regula celor cinci degete. Fii documentat. e-mail şi legături inverse. Regula celor 3 click-uri. Datorită structurii ierarhice a unei pagini. Prima pagină trebuie să se încarce în cel mult 20 de secunde. oricum. În cazul în care pagina se încarcă în mai mult de10-20 secunde e bine să avertizaţi vizitatorul printr-un mesaj şi în plus secundele suplimentare trebuie să se justifice prin ceea ce pagina oferă în plus. 103 . după aceste secunde 50% din vizitatori apasă butonul BACK al navigatorului şi părăsesc site-ul. încearcă prima dată să vezi câteva pagini. restul fiind ignorate. Intr-o înşiruire de tip listă. 5. 60% din vizitatori le vor citi. Include în fiecare pagină cele trei legături obligatorii: cuprins. încearcă apoi să vezi cum arată efectiv vizualizându-le cu Notepad-ul şi apoi şterge din ele ceea ce este în plus.

de mesajul pe care pagina îl are de comunicat. cuvintele. este necesar să se renunţe la copierea oarbă a mostrelor găsite pe Web. grafica. elementele de interactivitate şi. prin crearea unor pagini proprii.În cazul JPEG-ului. La atmosfera pe care o pagina trebuie să o aibă. incluzând fondul. nu îl salva de mai mult de 4 ori în aceeaşi forma înainte de a-l pune în pagină. deoarece la acest tip de fişiere fiecare salvare înseamnă pierdere de calitate. Nu toată lumea este însă capabilă să realizeze cu totul ceva nou. Pentru personalizarea într-o măsură cât mai mare a paginii. de interactivitate etc. în primul rând. expresiile folosite în text. Însă crearea acestora poate pleca de la îmbinarea unor exemple existente prin adaptarea lor la specificul sarcinilor concrete. Încearcă-ţi pagina pe cât mai multe navigatoare diferite. e necesar să concure toate elementele paginii respective. textul şi culoarea lui. cele de grafică. 104 . Verificaţi pagina cu opţiunea VIEW IMAGES a navigator-ului pusă pe OFF. ar trebui să fie dictate de scopul paginii. Toate elementele unei pagini. din care să nu lipsească NetScape şi Internet Explorer.

BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE 1. 1997. 5.HTML 3.animfactory.org/hypertext/WWW/MarkUp/Wilbur/ HTML 3.scripturi sunt multe şi uşor sesizabile. 7.SoftQuad .org.este o listă de legături către toate marcajele versiunii HTML3. 6.webclub.ro/navigator/navigatoare. http://www.2. 105 .conţine legături pentru structura HTML 3. http://www.ici.O bibliotecă de animaţii. http://www. http://www.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/ . http://www.com .o colecţie de CGI . 8. unelte şi software. http://www. 18.clickxchange.ht ml . http://www.Script Locker. 16.edu/SDG/Software/Mozaic/WebSGML. www.download.ru/ .scripturi.shtml . utilizare.com/web/wwwhelp. 3.Agora. http://www. www. www.com/.ru/ .clickxchange.w3.com/sgml/wilbur/ALL.Cgi Resources–cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor.com/barebones. 17. 10.2 Introducere . 15.SGML . 4. A. 13. http://werbach. http://www.webtechs. http://werbach.posibil cea mai mare colecţie a CGIscripturilor în limba rusă. http://www. grupuri de discuţie. 14.com/ . http://www.2 marcaje .Hosting gratuit de la Agava Software. http://www.html.o listă de legături SGML: învăţare.O serie de scripturi utile în limba rusă.ro/navigator/editlist/ -O listă de editoare. 11.ncsa.Tanenbaum Reţele de calculatoare.ru .go. 9.notiuni. 12.cgi-resources. 2.ro.uiuc.ici.w3. Este comodă pentru începători .cuprinde legături multiple către diverse resurse SGML.Web Host Directory.holm.w3.com/ .2.Navigatoare.

.3. CUNOAŞTEREA MIJLOACELOR INFORMATICE (a enumera domeniile şi nivelul de cunoaştere ) 4. Alte informaţii 6.dezvoltarea sistemelor informatice 5. Data naşterii: 5...An de studii _________ 2.4. 5. SGBD „Oracle”. STUDII DENUMIRE SPECIALIZARE ŞCOALA ABSOLVITĂ. .2. Data completării_____________________ 106 .1. Forma recomandată a CV-ului CURRICULUM VITAE 1.2. Telefon: ________8. Germană 4... Supus militar. ..Anexa 1. nr livretului ________________________ 6. Starea socială: 6. Proiectarea ...Management informaţional..Româna 3.. . Informatizarea societăţii 5.. 6.. ANUL 3. Sex: 4. DOMENIUL DE INTERESE 5.1. DATE GENERALE 1..1. Domiciliul: 7.Rusa 3.2.2. Codul grupei ____.3. SO Windows NT . Nume: 2. WindosME la nivel de operare liberă 4.. „FoxPro” 4. LIMBI POSEDATE (A enumera cu unul din calificativele Excelent / Bine / Suficient / Slab) 3.. Engleză 3.. Prenume: 3.3..1.

stradă. cod specializare. localitate. Policlinicile oraşului. paşaport. nota. oraşul. media). Testări curente(disciplina1. Date despre profesor XXX: NPP.NPP. 7. 2. stradă. Durata convorbirii (minute). document. Date despre telefon (nr. serală. disciplina 4.) Carte de telefoane. Taxa. bloc. cod specializare. 3. 11. care conţine Date despre carte (denumirea cărţii. cod specializare. Număr de publicaţii (internaţionale. susţinute) Evidenţa frecvenţei semestriale a studenţilor grupei ZZZZ . greutate. total) 107 5. Lipse (motivate. titlu ştiinţific. 13. disciplina 2. Durata (minute). Suma Lista convorbirilor interurbane efectuate de persoana XXXXX .Anexa 2. anul ediţiei. Costul unei minute. Studii (nr. bloc. apartament). locul ediţiei. data eliberării. media din documentul de studii. total. telefon). fără frecvenţă. disciplina3. de telefon. Specializarea selectată. Date despre Policlinică (№. %) Atestarea studenţilor grupei ZZZZ . 9. casei. locul de muncă.). vechime muncă. № bilet. nr.(NPP. număr de locuri). data naşteri). nr. categorie. Adresa (Oraş. 6. Examene (disciplina 1. concurs) Reuşita studenţilor unei grupe la sesiune . strada. codul. media). grad ştiinţific. Adresa(Oraş. 12. localitate. media la examenele de admitere. regim de lucru). Rezultatele concursului (examen 1. № bagaj.NPP. E-mail. care conţine Date despre abonat (NPP. 14. Abiturienţii USM . Farmaciile oraşului. punctul unde urmează). categorie. localitate. nota) Lista profesorilor catedrei. anul naşterii. disciplina2. telefon. Email). numărul de pagini).NPP. . Lista concursanţilor . Adresa (microraion. 8. suma. nota. nr. tip staţie) Lista convorbirilor locale efectuate de persoana XXXXX . Cărţile unei biblioteci. examen 2. disciplina 3. nr. Date despre autor . regim de lucru) Adresa (microraion. 4. colocvii (după plan. examen 3. staţie. grad ştiinţific. disciplina5. categoria. universitare). strada. bloc. nr. 10. Denumiri sugestive de tabele şi liste 1. titlu ştiinţific. Bagajele pasagerilor rutei XXXX: Date despre rută/bilet (№ rută. telefon. data naşterii. nota. nota. Nr. apartament. republicane. stradă.de la telefonul YYYYYY care conţine Data conectării.NPP. Date despre Farmacie (№. de telefon conectate. Adresa abonatului (oraş. Date despre pasager (NPP. Studenţi(secţia de zi. nemotivate. cod specializare.de la telefonul YYYYYY care conţine Data convorbirii. disciplina4. telefon) Instituţii de învăţământ superior: Denumire.NPP. nr.

20. Scanare. Tehnica de calcul a USM: Denumire. noapte. preţ unitar.15. specializări. anul transmiterii în exploatare). adresa. Fondurile fixe ale întreprinderii XXXXX: Denumire. regim de lucru (zi. Tarife servicii prestate (Internet. Soldul materialelor la depozitul XXXX: Denumire material. total) 16. telefon. cantitate. fără frecvenţă. studenţi(secţia de zi. unitate de măsură. caracteristici (frecvenţa procesor. CD-Writer. cod. 24/24). 17.) 18. cod. data rulării. Facultăţile USM: Denumire. Vechime (anul procurării. maximală). nr. Norma (minimală. serală. costul biletului). Suma uzurii. nr. 19. nr. Chişinău: Denumire. memorie operativă. telefon. instruire etc. Vechime (anul procurării. catedre. %uzurii) 108 . Wincester). Cafenele Internet în or. Cost. Cantitate. ora. Film(denumire. Filme ce rulează în cinematografele oraşului: Denumire. Deviere de la normă. anul transmiterii în exploatare. adresă.

Tabularea 3.Anexa 3.1. Alinierea paragrafelor (alineatelor) la stânga. Stiluri logice (redate implicit prin nume) Formatarea alineatelor. Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare Nr d/o 1.5.4. Titluri. 5.2. 3.informaţii pentru motoarele de căutare 1. Sintaxa comenzilor HTML.2 Structura generală a unui tabel 5. 1.1.2. Stiluri fizice (redate prin valorile parametrilor) 2. Mărimea fontelor.2. Marcaje de structura documentului. 1.1. 3. 3.3. Texte preformatate Organizarea internă a textului. Marcaje descriptive 1.M. 2. (Meta) .3. 4.A. Încadrarea (Frame) Operarea cu Tabele.4. Alinierea Formatarea caracterelor. Liste de definiţii 4. dreapta.2. la ambele margini 3. 109 . dreapta.4 Grupare de linii (titlu comun din stânga) Ş. subtitluri. 5.1.1.2.2. 4. Denumirea temei Introducere.2.2.3 Titlu comun deasupra mau multor coloane 5.3. 1. Aranjarea textului în coloane 4.D 2. Liste numerotate 4. Întreruperea forţată a linei în cadrul alineatului. Spaţierea din stânga. Liste marcate 4.1 Tabelele–ca mod de prezentare a web-paginilor 5.

concepte generale 2.2.3. Clasificarea aparaturii radio 2.3.2. Exemplu de structură a site–ului creativ TEMA: Reţele infraroşii şi cu microunde I. Introducere. Caracteristica reţelelor cu microunde 2.2. scurt istoric 1. Neajunsurile tehnologiei 2.1. Reţele cu microunde 2.Anexa 4.2. Descrierea tehnologiei Fizica proceselor Priorităţile tehnologiei infraroşu Neajunsurile tehnologiei 1. Domenii de utilizare II.2.2.1. Domenii de utilizare 110 .2.1. Introducere. Fizica proceselor 2. Reţele infraroşii 1.

2.1.5. CISCO Internetworking Technology Overview etc) 1. Ierarhiile de protocoale şi funcţiile nivelurilor 1. Bazele reţelelor de calculatoare. 1997.3.4.1.5.4. Alte clasificări (după topologie. TAXONOMIA REŢELELOR DE CALCULATOARE 1. Teora.2.2.5.1. Reţele locale 1. Problemele proiectării 1.2.3. Structura fizică şi componentele unei reţele 1. Reţele pentru persoane fizice 1.1. Servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni 1. de transmitere) 1.3. Reţele corporative (pentru persoane juridice) 1. Reţele metropolitane 1.1.2.3.3. Organizaţii internaţionale de standardizare în telecomunicaţii şi Internet 1.Agora. Sisteme deschise şi problemele standardizării 1. modul de gestiune.3.2.4. Modelul de referinţă OSI 1.4. Reţele de calculatoare.4. Comparaţia modelelor OSI şi TCP/IP 111 .1.1.2. UTILIZĂRILE REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.3. 1999. Primitive de serviciu 1.5.3.3. CONCEPTUL REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.1. Reţele radio 1. Cerinţe faţă de reţelele moderne 1.2.4.Anexa 5.3.2.Tanenbaum. Relaţia dintre servicii şi protocoale 1.2.4. PROGRAMELE DE REŢEA 1. O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE” (vezi A.4.4. GENERALITĂŢI 1.3.1. Interfeţe şi servicii. MODELE DE REFERINŢĂ 1.1. Reţele larg răspândite geografic 1. Modelul de referinţă TCP/IP 1.5. Definiţia reţelelor de calculatoare 1.

1.2. Tehnologia ATM ca transport universal pentru reţele locale şi globale 2. 2. TEHNOLOGII DE BAZĂ ALE REŢELELOR 1. Echipamente de conversie a semnalelor -modem-uri.6. Mesaje. ARPANET 1.1.1. NSFNET 1.8. Novell NetWare 1.2.5. Internet 1.7.3.1.1. HSSI (HIPI) 1.2. UltraNet 1.1.5.1. EXEMPLE DE REŢELE 1. Concentratoare şi adaptoare de reţea ca bază a structurii fizice a reţelei 2.6.1.7. SMDS–Serviciul de Date Comutat Multimegabit 1.7. NIVELUL FIZIC 2.2. Fast Ethernet şi 100VG-AnyLan 1.3. FDDI 1.7. Ethernet 1.2.7. REŢELE DE MARE VITEZA 1. Structurarea reţelelor 2.4. EXEMPLE DE SERVICII GLOBALE PENTRU COMUNICAŢII DE DATE 1.1.3.4.5.4.8. Gigabit Token Ring 1. MEDII DE TRANSMISIE 2.5. X-29) 1.8.5.7. Token BUS 1. Token Ring 1.1.2.5.4. BAZELE TEORETICE ŞI FIZICE ALE COMUNICĂRII DE DATE 2. semnale.1.7.7.8.8.5.2. ISDN de bandă largă 1.8. X-28.5.7.5. Comunicarea X-25 cu terminale neinteligente (X3.1. Două interfeţe uzuale pentru modem (RS-232-C şi RS-449) 2.3.7. Cablul torsadat 112 . ReţeleX-25.1.2. Mediul magnetic 2.7. Retransmiterea cadrelor 1.2.3.6.6. linii şi canale de comunicaţii 2.

2. Sateliţi versus fibre optice 3.1. Servicii ISDN 2.6.2. Încadrarea.3. Transmisia prin microunde 2.4. Comutatoare ATM 2.4.3.2.2. Spectrul electromagnetic 2.6.5.4.4. Transmisia în reţelele ATM 2. Telefoane fără fir 2. Cablu coaxial de bandă largă 2.4. Transmisia de unde luminoase (laser) 2. Controlul erorilor. Transmisia radio 2. Buclele locale 2.5.2.5.7.1.5. Interfaţa ISDN. Undele infraroşii şi milimetrice 2. ISDN DE BANDĂ LARGĂ ŞI ATM 2. ISDN DE BANDĂ INGUSTA 2.4. Trunchiuri şi multiplexare 2. NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE 3. Servicii de comunicaţii personale 2. Telefoane celulare analogice 2.3. Controlul fluxului 113 .5. COMUNICAŢIILE FĂRĂ FIR 2. Perspectivele N-ISDN 2. 2.3.3.3.3.8.6.3.5.1. Cablu coaxial în bandă de bază 2.2.1.3.2. Circuitele virtuale în comparaţie cu circuitele comutate 2.2. SISTEMULTELEFONIC 2. Structura sistemului telefonic 2. Sateliţi de joasă altitudine 2.1.1. RADIO CELULAR 2. Arhitectura sistemului ISDN 2.2.2.7.1.1.5.4.3.3.4. Sateliţi geosincroni 2. Servicii oferite nivelului reţea.3.4.2. Telefoane celulare digitale 2.7.3.4.8. Comutatoare 2. Fibre optice 2. SATELIŢI DE COMUNICAŢIE 2.3.7.8.

Punţi transparente 4.1. Protocoale cu acces multiplu şi detecţie de purtătoare –CSMA 4.4. Detectarea şi corectarea erorilor.5. Standardul IEEE 802-2: Controlul legăturii logice 4. Standardul IEEE 802-3 şi ETHERNET 4.1. Standardul IEEE 802-5: LAN de tip jeton pe inel 4.2.3.2.2.5.1.2.3. Protocoale pentru reţele LAN fără fir 4.2.protocol punct-la-punct 3. Compararea punţilor 802 4. ALOHA 4. SUBNIVELUL DE ACCES LA MEDIU 4.3.5.2.1. STANDARDUL IEEE 802 PENTRU LAN-URI ŞI MANURI 4.3. Standardul IEEE 802-4: LAN de tip jeton pe magistrală 4.2.2.1.3.2.1. Tipuri de punţi 4.3. protocoale cu conflict limitat 4. Nivelul legătură de date la ATM 4. Coduri corectoare de erori.Controlul de nivel înalt al legăturii de date 3. Nivelul legătură de date în Internet 3. HDLC .4.2. EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE 3.4. PPP .3.5.2.1.6.3.3.1.1.3. PROTOCOALE CU ACCES MULTIPLU 4. Standardul IEEE 802-6: Magistrală duală cu coadă distribuită 4.3.3.3.3.3. INTERCONECTAREA REŢELELOR CU AJUTORUL PUNŢILOR 4. SLIP-Serial Line IP 3. Protocoale fără coliziuni.3.3. Radioul celular digital 4.1. Punţi de la 802-x la 802-y 4. Punţi cu dirijare de la sursă 114 .1. SDLC.4. Protocoale cu acces multiplu cu divizarea frecvenţei 4. Coduri detectoare de erori 3.

Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF. Trimiterea multiplă în Internet. Dirijare ierarhică. Dirijarea şi comutarea 115 . Adrese IP.1. Dirijarea pe calea cea mai scurtă.multicast 5. Punţi aflate la distantă REŢELE DE SATELIŢI 5.4. Interconectarea reţelelor fără conexiuni 5. Controlul congestiei în subreţelele bazate pe circuite virtuale. Fragmentarea pachetelor.1. IP mobil.1.3.4. pentru porţi externe: BGP 5.1. Ziduri de protecţie. Subreţele 5. Politici pentru prevenirea congestiei 5.2.1.1. Formatele celulelor. 4.2.4. Principii generale ale controlului congestiei. 5.4. Inundarea 5.3.5.4. 5.2. Pachete de şoc 5.4.6. Controlul fluctuaţiilor.3. 5. Principiul optimalităţii. Dirijarea prin difuzare. NIVELUL REŢEA Servicii fumizate nivelului transport Organizarea internă a nivelului reţea Subreţele bazate pe circuite virtuale şi datagrame ALGORITMI DE DIRIJARE A PACHETELOR 5. Protocoale de control în Internet.2. ALGORITMI PENTRU CONTROLUL CONGESTIEI 5.3.3. Dirijarea în reţele interconectate. Controlul congestiei la transmisia multicast 5. 5. Specificarea fluxului 5.3. Dirijarea folosind starea legăturilor 5.2.4. 5.1.1. Circuite virtuale concatenate.3.5.4.2. INTERCONECTAREA REŢELELOR 5.2. Trecerea prin tunel.2. Dirijare cu vectori distanţă.1. Dirijarea cu trimitere multiplă . Dirijarea bazată pe flux.3.3. Protocolul IP. Dirijarea pentru calculatoare gazdă mobile 5. Formarea traficului.4.3. Stabilirea conexiunii. 5.1.2. NIVELUL REŢEA ÎN INTERNET 5.2. CIDR Dirijarea fără clase între domenii 5. NIVELUL REŢEA ÎN REŢELE ATM 5.

4. LAN-uri ATM 6. Structura nivelului de adaptare ATM 6.5.3.5. AALl. Categorii de servicii.3. Prelucrarea rapidă a TPDU-urilor 6. Modelul Serviciului TCP.5.3.3. SERVICII FURNIZATE NIVELURILOR SUPERIOARE 6.5. Protocolul TCP 6. TCP şi UDP fără fir 6. Refacerea după cădere 6. Administrarea conexiunii TCP 6.1.2.4.4.1.3.5.3. Adresarea. Protocoale pentru reţele gigabit 7.2. Controlul fluxului şi memorarea temporară 6. AAL5 . SSCOP . Protocolul de transport al datagramelor UDP 6. Modelarea traficului şi politici de trafic 5. Politica TCP de Transmisie a datelor 6.3.2. Multiplexarea. specific serviciului 6.2. Proiectarea de sistem pentru performanţe superioare 6. UN ROTOCOL DE TRANSPORT SIMPLU(SMTP) 6.2.3.4. Stabilirea unei conexiuni. Controlul congestiei în TCP 6.2.1.1. Probleme de performanţă în reţelele de calculatoare 6.3.1. Acordarea diverselor tehnologii de transport în reţele eterogene 6. Antetul segmentului TCP. NIVELUL APLICAŢIE 116 .1. Calitatea serviciului. NIVELUL TRANSPORT 6.3.4.7. Administrarea contorului de timp în TCP 6.5.5. PROTOCOALELE AAL DE NIVEL ATM 6. Eliberarea conexiunii 6.1.5.5.3. O comparaţie a protocoalelor AAL 6.protocol orientat pe conexiuni. PROTOCOALE DE TRANSPORT (TCP-UDP) 6. NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE PROTOCOALELE DE TRANSPORT 6. AAL2. Controlul congestiei.3. Măsurarea performanţelor reţelei 6.6.4.5. ELEMENTE DE PERFORMANŢĂ 6.1.5.3.2. AAL3/4.3.

Algoritmi cu cheie publică 7.5.5.3.4.7.7.1.6.7.8.1. Scrierea unei pagini de Web în HTML. MIB .3.3. Cum este implementat USENET 7. Înregistrări de resurse 7.8.1. Două principii criptografice fundamentale. MBone .2.5. Aspectele privind clientul 7.4.7. Java.3.6.2.4. Servere de nume 7. ŞTIRI USENET 7.1.8.4.7.2. Video la cerere 7. DNS .5.1.1. Modelul SNMP. Criptografia tradiţională.Coloana vertebrală pentru trimitere multiplă 117 .3. Formatele mesajelor 7.5.SISTEMUL NUMELOR DE DOMENII 7.4. Arhitectură şi servicii 7.2. Notaţia sintactică abstractă 7. MULTIMEDIA 7.1. Protocolul SNMP 7.5. Spaţiul de nume DNS 7. SECURITATEA REŢELEI 7.4.7. USENET din punctul de vedere al utilizatorului 7.5. Semnături digitale 7. WORLD WIDE Web 7.2.2.6. Audio.4.1.2.1. Confidenţialitatea poştei electronice 7.8.1. Agentul utilizator 7. Transfer de mesaje 7. Video 7. Algoritmi cu cheie secretă 7. Aspecte privind serverul 7.Baza de informaţii de administrare 7.4. POŞTA ELECTRONICĂ 7. SMI . 7. Java Script 7. Protocoale de autentificare 7.1. SNMP-PROTOCOL SIMPLU DE ADMINISTRARE A REŢELEI 7.1.8.4. Regăsirea informaţiilor pe Web 7.2.4.1.3.3.5. Compresia datelor 7.3.Structura informaţiei de administrare 7.

2.1.2.5.3. Structura SO de reţea 9.4.2. Familia SO de reţea Unix 118 . Gestiunea memoriei 9. Arhitecturi de bază (RISC. Primitive de transmitere a mesajelor 9.2. CISC etc) 9.1. Cerinţe faţă de SO moderne 9. Gestiunea proceselor şi procesoarelor 9.1. SO de la egal la egal 9. Generalităţi 9. Servere şi servicii de fişiere 9.3. mainframe. SO NetWare a companiei Novell 9.1. Lansarea procedurilor la distanţă 9. superservere.5. Funcţiile sistemului de fişiere 9. Privire de sinteză asupra familiilor SO de reţea 9.1. CALCULATOARELE.2.2. 9. Problemele realizării SO de reţea.1. Definirea SO locale 9. staţii de lucru. Funcţiile SO de organizare a lucrului în reţea 9.3.8.2.2.2. SISTEME DE OPERARE DE REŢEA 9.1.3.5.4.4. Familia SO de reţea Windows NT a companiei Microsoft 9.4.3. Funcţiile SO de gestiune a resurselor locale 9.5. Criterii de selectare a SO de reţea 9.5. Cerinţe generale faţă de calculatoare 8.3.1.3.4. rutere) 8. Semantica distribuirii fişierelor 9.2.4.CENTRE DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN REŢELE 8.2.2.3. Învelişuri de reţea şi mijloace încorporate 9.ieşire 9.3.4.3. Taxonomia calculatoarelor conform funcţiilor în reţea (calculatoare personale. Tehnologii avansate de proiectare a SO 9. Funcţiile SO de intrare .1. servere.1.3.1. SO cu servere rezervate 9.

V.Sibirschi. T.2. Tirajul 50 Centrul editorial al Universităţii de Stat din Moldova MD 2009.4. Comanda 62. 60 119 . str.Sibirschi Denumirea lucrării: Explorarea HTML Tehnoredactare computerizată T Bragaru Bun de tipar 11-03-2002.Autori: T. Chişinău. Coli de tipar 7.Bragaru. Formatul 60 x 84 1/16 Coli editoriale 4. Mateevici. mun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.