Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Matematică şi Informatică

T.Bragaru, T.Sibirschi, V.Sibirschi

Aprobată de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică

Chişinău, 2002

2

CZU 004.55(075.8) B76 Bragaru T, Sibirschi T, Sibirschi V. Explorarea HTML. Chişinău: USM, 2002. – 118 p.
În lucrare sunt elucidate aspecte ale proiectării Web site-urilor. Pe baza unor exemple tipice se explorează posibilităţile limbajului HTML ca nucleu al Web tehnologiilor avansate. Totodată, lucrarea conţine un şir de întrebări de autocontrol şi exerciţii care ajută la o mai bună înţelegere a materialului. Se adresează celor cointeresaţi în construirea Web-paginilor, celor ce doresc să publice careva informaţii prin Internet şi/sau să dezvolte o afacere prin Internet. Dar în primul rând este destinată studenţilor-specialităţi de informatică, reţele de calculatoare, tehnologii informaţionale etc. Pentru a explora posibilităţile standarde ale HTML–lui, este necesară lansarea exemplelor. Pentru a afla mai multe informaţii decât cele prezentate în lucrare vizitaţi Web-paginile indicate în referinţe sau oricare alte izvoare de pe Internet. Sursa principală de inspiraţie a prezentei lucrări este Internet–ul. Referinţe utile vezi pe parcursul textului. O listă integră a adreselor de referinţă vezi în bibliografie. Recomandată de catedra Informatică şi Optimizare Discretă Recenzent: Catedra Informatică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şef catedră, doctor, conferenţiar, G. Secrieru.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Explorarea HTML/Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. - Chişinău: USM, 2002. – 118 p. Bibliogr. p.104 (18 tit.) ISBN 9975-70-13-2 50 ex. 004.55(075.8)

ISBN 9975-70-13-2 © Universitatea de Stat din Moldova, 2002
3

...... ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI...................................... CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR................26 3..1...........FORMATAREA CARACTERELOR.... HTML..... WEB DESIGN .....48 4....1............ LISTE.7 1..................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii...........................1...27 4....... Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB.........7...........................3...............................3............................... EDITOARELE HTML .............................. CE ESTE NECESAR A CUNOAŞTE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI....... Instrucţiuni şi atribute utilizate............... WORLD WIDE WEB.17 3..................... ELEMENTE DE BAZĂ ALE DOCUMENTELOR HTML ................1...1.....................................................................6......29 4....3..............2..........21 3.........................16 3....... Noţiuni şi marcaje utilizate. SARCINA CREATIVĂ (CRISTALIZARE CUNOŞTINŢE).....................................3...........................................................13 3.............2......52 4...........................................................9 2....................6.............19 3...2......... Prima sarcină de explorare.................................1.. Întrebări de autocontrol şi exerciţii.......................... Exemple de explorare ...........2..... Exemple de explorare .........................2...........................29 4..1....1....................... Setul de caractere utilizat de HTML......................7 2.....................9 2.................................................................2..........10 3................................1............ DE CE E NECESAR A FI STUDIAT HTML ........5..................2.... Publicare................................4..1................2................39 4...............2................................... INTRODUCERE......................................1.....32 4............4 1..................................54 4 ...... NAVIGAREA .... EXPLORARE HTML................... Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază.....7.................23 3.........51 4.6 1.............................. Promovarea site-ului ............................................ Proiectarea unui Web-site......53 4................................................................41 4...24 3......................... SARCINA DE EXPLORARE (STUDIERE) HTML ................................................4..............................3.........................1..........................................29 4.......................................41 4.....5....2.................3.............................................................. OBIECTIVE URMĂRITE..13 3......38 4.....2..................4............. ORGANIZAREA TEXTULUI...CUPRINS CUPRINS..........1.............. Informaţii pentru motoarele de căutare............. CONCEPTE DE BAZĂ .................3.............. Exemple de explorare...............................................6 1...1.............18 3............ STRUCTURA DOCUMENTULUI HTML................................34 4. Modul de lucru....31 4.......... HYPERTEXT ....2.................................7............................3...........................46 4................7..

.......................................1........94 4.........................56 4...............3......................... Realizarea efectului Marquee..... 109 Anexa 4....................... ORGANIZAREA SITE-ULUI......110 Anexa 5.......................96 5......................6..........7.................. Noţiuni şi marcaje utilizate..........4............................................. Introducerea imaginilor..........5...88 4............... Exemple de explorare .9...83 4...2.............. Comenzi de construire a cadrelor........4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii....1....................4.. Întrebări de autocontrol şi exerciţii.....5..81 4.....101 5................... SFATURI UTILE.........103 BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE...........7..........100 5..................6.............................................4.........77 4..1.......... ACCESIBILITATEA WEB-PAGINII............................1.......................................................................................................................94 4......... Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare........................89 4............3............ Exemple de explorare .............9. FERESTRE (CADRE.............................4...............................78 4.............5..........100 5........................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii.....................................................107 Anexa 3.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii..............................2............. OPERAREA CU OBIECTE .............68 4....... Întrebări de autocontrol şi exerciţii...... ARANJAREA ÎN PAGINĂ ................................ ALTE REGULI PENTRU O PAGINĂ MAI EFICIENTĂ .75 4.......................3..1.....................64 4................. FRAME) ............82 4.....2..........111 5 .... ALTE ELEMENTE.............................5.........3..........................4......................................... Introducerea sunetelor ..................................................4.........93 4.... OPERAREA CU FORMULARE.......... Exemple de explorare ...7.......72 4................1.....8.................5....90 4........................................ ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI......................................6............8........................................ Legăturile hipertext.................... REFERINŢE ...............................3.....................2...............6....58 4............7.... Denumiri sugestive de tabele şi liste. NAVIGAREA ÎN INTERIORUL PAGINII.....................................78 4................................................... Introducere videoclipuri .........................69 4.........106 Anexa 2.6....... TABELE.................................................2.............2....80 4............1.... O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE”...67 4...................................... Forma recomandată a CV-ului.9......................... Modele de stiluri...2. Organizarea site-ului...................96 4.................3..........86 4............. Exemplu de structură a site–ului creativ ..3.......................3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii..................... Text clipitor .......................................................Maracje utilizate ............100 5.....................105 Anexa 1..............8..83 4.......9...........................58 4....................

INTRODUCERE 1. pentru a înlătura comenzile specifice unui mediu de elaborare sau unei platforme. Există o serie de procesoare de texte care permit salvarea documentelor în format HTML în locul formatului propriu. utilizând la păstrare convertoarele aferente. durează. „NetScape Composer" etc.1. iar uneori este chiar şi imposibil. Însă Web-paginile construite sub un anumit mediu de editare pot funcţiona prost sub alte navigatoare din cauza particularităţilor lor. precum şi corectarea unor documente simple ce funcţionează excelent sub navigatoarele (browser-ele) omonime . iar aceasta este costisitor. pe diferite platforme. iar asemenea probleme fără cunoaşterea HTML sunt imposibil de soluţionat. Editoarele „Microsoft Front Page". au comenzi incorporate pentru verificarea corectitudinii codului (spre exemplu HoTMetaL).Internet Explorer (IE) sau NetScape. Paginile construite în medii speciale de editare necesită testarea rezultatelor pe cât mai multe din navigatoarele existente.1. permit elaborarea rapidă. Codurile construite cu ajutorul editoarelor sunt mult mai lungi decât cele construite manual. precum şi a editoarelor. deoarece procesoarele de tip WYSIWYG nu sunt standardizate între furnizori. Adesea se cere revizuirea codului şi corectarea lui. 6 . Unele editoare sunt orientate special la elaborarea codului HTML. calculatoare şi sisteme de operare. Uneori poate fi mult mai uşor să elaborezi o pagină în HTML decât să înveţi un editor specific de Web-pagini. De asemenea ele nu pot să realizeze reformatare pentru diferite dimensiuni de ferestre sau rezoluţii ale ecranelor. De ce e necesar a fi studiat HTML Paginile Web (codurile HTML) pot fi construite-editate manual sau în diverse medii de editare.

Pentru un Web designer profesionist este absolut necesară şi cunoaşterea unor editoare specializate a Web-paginilor. Crearea-modificarea unui Web site de prezentare a unei teme recomandate. Din orice navigator puteţi vedea codul-sursă al unei pagini de Web. Obiective urmărite 1.2. Dificultatea apare abia în momentul conceperii unui site şi se referă la conţinutul acestuia. Acesta este scris în HTML.3. Ce este necesar a cunoaşte pentru atingerea scopului Deşi pentru vizualizarea unei pagini de Internet este necesar un singur instrument. Iniţiere în problematica creării Web-paginilor. pentru construirea unui asemenea site veţi avea nevoie de o serie vastă de tipuri de programe.software. 4. denumit navigator (browser).Deci. pentru asigurarea funcţionării lor corecte pe diferite platforme hardware . 1. 1. orice pagină de Internet este scrisă în limbajul HTML (Hyper Text Markup Language). În primul rând. studierea HTML urmăreşte. care poate fi învăţat în maximum o săptămâna-două. În al doilea rând. în primul rând. 7 . la schema de organizare şi elementele de design aferente. Însuşirea marcajelor (tag-urilor) de bază a HTML. scopuri didactice şi instructive – pentru a înţelege mai bine arhitectura Web-paginilor şi a standardului SHTML. HTML este un limbaj simplu. Web site-urilor. cunoaşterea HTML este absolut necesară pentru corectarea – modificarea unor Web-pagini. Crearea-modificarea unui Web site sub genericul „Explorarea HTML”. 3. un limbaj care este interpretat de către navigator în momentul încărcării unei pagini Web. 2.

Utilitarele se împart în doua categorii: programe de tipul WYSWYG (vezi punctul 3. cu animaţie. Corell Draw şi altele). programele oferind diverse unelte auxiliare. De asemenea sunt necesare cunoştinţe prealabile de construire a imaginilor. O altă modalitate de creare a unei pagini Web este folosirea unui program utilitar. programarea unor scripturi şi apleturi în Java. HotDog. acţiuni . DHTML. programul facilitând transformarea în codul HTML corespunzător. ca de exemplu. Microsoft Front Page) nu este necesară cunoaşterea limbajului HTML. obiectelor sonore. schemelor.este necesară programarea în Perl. HomeSite) se editează direct codul HTML. 8 . Pentru utilizarea programelor WYSWYG (de ex. al prezentei lucrări) sau programe ajutătoare. CGI. Crearea site-ului are loc în mod intuitiv. binecunoscutul NotePad. În celelalte programe utilitare (de ex.3. Visio. Respectivul cod uneori poate să fie de câteva ori mai mare decât codul optimizat. videoclipurilor (PhotoShop. Java Script etc. Dezavantajul programelor de acest fel este codul HTML creat de acesta care este excesiv de mare.O pagină HTML poate fi creată într-un program simplu de redactare a textului. un posibil dezavantaj putând fi considerat necesitatea de a cunoaşte limbajul HTML. distribuit împreună cu Windows 9x. Avantajul constă în posibilitatea de a controla în totalitate codul absolut. Pentru site-uri mai sofisticate.

egal cu numărul lucrărilor de laborator sau numărul compartimentelor explorate. Fiecare îşi fixează ceea ce i-a fost mai interesant. sau mai instructiv. conform graficului de studii. este o condiţie de primă atestare a studentului. care poate fi utilizată la susţinerea lucrărilor de laborator şi care la finele cursului va constitui un mini-conspect de studiere a HTML-lului. în fond individual. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR Conţinutul lucrărilor de explorare se exprimă prin executarea exemplelor aduse în text. arborescentă.2. sub formă de Web site. Fiecare pagină este o prezentare succintă a marcajelor temei explorate. care conţine un număr de Web-pagini. Însă pentru cei ce construiesc prima lor Web-pagină şi primul Web site se recomandă ordinea consecutivă de la simplu spre complexitate sporită.1. pur şi simplu. Ordinea executării lucrărilor nu este obligatorie. Utilizaţi copiile 9 . sau. sau de folos. sau ca exemple demonstrative etc. ca note pentru memorare. Prezentarea acestui site. Un exemplu sugestiv de cuprins al compendiului de explorare a HTML vezi anexa 3. Sarcina de explorare (studiere) HTML Începând cu prima lucrare de laborator şi terminând cu ultima. se explorează posibilităţile HTML. se recomandă efectuarea a două lucrări integrale care să ofere o evaluare mai adecvată a cunoaşterii disciplinei. Notă: Păstraţi rezultatul lucrărilor de laborator pe harddisc şi salvaţi copiile pe o dischetă portabilă. 2. precum şi găsirea răspunsurilor la întrebările formulate. În paralel se creează un Web site de structură liniară. precum şi exemplul 10. sau stea. Totodată. a exerciţiilor.

înainte ca pagina să existe. Sunt necesare anumite decizii de planificare–machetare a site–ului. Sarcina creativă (cristalizare cunoştinţe) O altă lucrare integrală constă în crearea unui Web site pe o temă individuală. este necesar să ne-o imaginam. animaţie etc. ipotezele. se cristalizează cunoştinţele despre HTML. efecte etc. imagini. La al doilea pas se evaluează materialele. care vor intra în site.pentru versiuni noi şi explorări ulterioare. Dar poate fi propusă orice altă listă de lucrări creative. Cu fiecare lucrare site–ul iniţial se va complica. În scopul selectării informaţiilor utile pentru tema site-ului este recomandat studiul mai multor izvoare (studierea preliminară a literaturii. Prin această lucrare se verifică aptitudinile de orientare a studentului în problematica construirii Web-paginilor. Pentru a obţine efectul dorit. marcaje. schemelor etc. Totodată. Lucrarea creativă poate fi efectuată în trei etape. în această lucrare sunt semnificative ideile de proiect. se va studia şi înţelege (de dorit destul de bine) informaţia la temă. În primul rând. regăsirea informaţilor pe Internet etc. de construire a imaginilor. Această sarcină se va realiza după iniţierea în HTML. noţiuni. 10 . 2.) Prima etapă se va finaliza cu o colecţie de materiale pentru tema selectată (pe hârtie şi/sau pe suporţi magnetici). Stabilirea cu precizie a unei coloane vertebrale a paginii constituie esenţa proiectării Web-paginii. grafice. Sugestiv o listă de teme la cursul „Reţele de calculatoare” este prezentată în anexa 5. precum şi după acumularea informaţiilor suficiente despre tema selectată. inclusiv teze anuale.2. Este necesar a selecta porţiuni potrivite de text. precum şi structurarea materialului expus sub formă de hipertext. incluzând noi pagini.

cu referinţe directe şi inverse. Deoarece când ai multe a spune. foto. în funcţie de cursul studiat şi obiectivele stabilite. Prezenţa materialelor grafice în site-ul creativ este recomandată insistent. scheme. referinţe în adâncime şi/sau înapoi. dar dispui de puţin loc şi timp . El trebuie să-şi selecteze mijloacele de realizare. în sfârşit. Pe de altă parte. tabele. paragrafe). Volumul maximal al site–ului este limitat la 10-15 pagini A4. în caz de necesitate. miezul. imagini etc. În cadrul evaluării este important a deosebi un Web site de o carte 11 . cu mărimea maximală a fontului de 14 pt (puncte). Web site-ul va conţine texte. capitole. studentul este impus a acţiona. Structurarea temei va fi efectuată (cel puţin) în trei niveluri (temă. imaginilor etc. forme. iar. şi mai mult. scheme. plus posibilitatea de păstrare a atenţiei lui prin utilizarea legăturilor grafice. de a utiliza medii de construire a schemelor. pentru a construi o schemă. „pe diagonală” ori combinat.o schemă înlocuieşte mii de cuvinte. trebuie să dezvăluie complet subiectul temei. inclusiv codul HTML.Şi. cât şi forma prezentării. să-şi mobilizeze resursele personale şi cele ale mediului (de laborator) pentru a elabora site-ul planificat. sau de examinare. audio etc. La susţinerea lucrării creative este important atât conţinutul. Fiecare nivel va avea propriul său cuprins. eventual un glosar de termeni. după necesităţi. să sesizeze principalul. structurarea materialului. după dorinţa şi nevoile asociative ale cititorului. este necesar a studia destul de profund tema. liste. Şi anume aşa trebuie făcută prezentarea pe Internet. Prezentarea site-ului creativ la finele cursului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea la sfârşit de semestru. Se evaluează utilizarea posibilităţilor lucide de expunere a temei sub formă de hipertext. să planifice etapele. dar care. totodată. Legăturile activate vor avea ca efect o desfăşurare a temei „în adâncime”. sau pentru admiterea la examene.

cu plan de expunere conform titlurilor de nivelul II. Este necesar a utiliza posibilităţile avansate de hipertext şi hipermedia. O temă creativă poate fi executată doar de o persoană a seriei de studii.tradiţională. 12 . ca teme individuale (conform anexei 5) pot fi titlurile de nivelul I. sau titlurile de nivelul II cu tot ce este sub ele–ca plan al expunerii temei. În funcţie de numărul de ore prevăzut cursului. sau titlurile de nivelul III. Un exemplu sugestiv de cuprins al sarcinii creative la una din temele cursului „Reţele de calculatoare” vezi anexa 4.

în funcţie de scopurile urmărite. Un hipertext poate fi gândit într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni. pe lângă text (conţinutul clasic al unui document). HYPERTEXT Prin hipertext se înţelege un document (evident în sensul utilizat în informatică: fişier creat printr-un editor. Un roman nu poate fi citit decât succesiv. informaţia se poate prezenta în una din următoarele forme de organizare: 1) Organizare liniară de tip "roman". audio. în capitole. arborescentă. Spre deosebire de roman. Harvest sau altele. secţiuni şi subsecţiuni). ordinea de parcurgere a textului în acest caz nu mai este strict consecutivă şi poate fi stabilită de creator. video. procesor de texte etc) care conţine. legături cu alte documente. de la început la sfârşit. pentru a putea obţine o imagine de ansamblu asupra ei. cunoaşterea domeniului etc. animaţie. Conceptul de hipertext este deosebit de important şi esenţial în înţelegerea facilităţilor şi modului de utilizare a sistemelor de tip NetScape. există o tabelă de indecşi în care sunt enumerate subiectele şi/sau conceptele importante din carte împreună cu 13 . grafică. fiecare axă reprezentând un alt mijloc de comunicare: text. În acest caz. Internet Explorer. Cititorul se poate menţine la niveluri mai generale sau poate aprofunda acele noţiuni care i se par mai interesante prin parcurgerea doar a unor ramuri din arborele în care este organizat textul.1. informaţia trebuie parcursă în ordine. CONCEPTE DE BAZĂ 3. pe niveluri (de exemplu. 2) Organizare sub forma ierarhică. în ordinea liniară. Indiferent de metoda de stocare (hârtie sau suport magnetic). înregistrări audio. În acest caz.3. pe lângă textul propriu-zis. imagini. 3) Organizare asociativă.

Bineînţeles că cea mai adecvată formă de organizare a informaţiilor ştiinţifice este cea asociativă. dar înlătură toate limitările contextuale. trimiteri în josul paginii la bibliografie sau la anexe. cunoştinţele noastre sunt foarte strâns legate unele de altele. Avantajele hipertextului devin evidente atunci când se iau în considerare dezavantajele inerente ale mediului de informare tradiţional: cartea tipărită în care prezentarea informaţiei este exclusiv liniară. avem o organizare de tip reţea a informaţiei. Sistemele dezvoltate conform acestei direcţii sunt aşa-numitele sisteme hipertext şi hipermedia. Mutarea de la un subiect la altul este greoaie. Detaliile sunt inserate în text. Învăţarea unei noţiuni noi se face prin asocierea ei cu altele vechi. care se modifică rapid în funcţie de factori psihologici (motivaţie.pagina unde pot fi regăsite. greoaie. abătând atenţia cititorului de la general către specific. stimuli externi) sau chiar fizici. presupunând o căutare care. se poate spune că memoria noastră de lungă durată este de tip asociativ. formând o reţea complexă. cititorul poate căuta direct un anumit subiect interesant. de cele mai multe ori. În contrast cu liniaritatea 14 . Plecând de la analizele şi experimentele făcute asupra memoriei şi a modalităţilor de reprezentare şi prelucrare a cunoştinţelor de către om. Scheletul pe care sunt organizate informaţiile într-un astfel de sistem îl reprezintă un graf ale cărui noduri sunt conceptele importante ale domeniului şi ale cărui arce sunt relaţii între aceste concepte. Altfel spus. Mai mult. este plictisitoare. definiţii. oferită de cartea scrisă. De asemenea. enunţuri şi demonstraţii. Hipertextul menţine capacitatea de stocare a unei mari cantităţi de informaţie. care este cea mai apropiată de modul uman de a gândi. "ştiute". în text există referiri la alte subiecte. însă o organizare foarte versatilă. detalieri separate ale unor concepte. de asemenea. stare de spirit. În acest mod. în reţea. Revenirea la subiectul anterior este.

Rezultă deci că decizia privind ordinea prezentării informaţiei trece din sarcina celui care elaborează documentul în sarcina celui care îl citeşte. Nodurile pot cuprinde 15 . a revenirii în starea anterioară sau a continuării explorării prin alegerea unei alte legături. cum ar fi afişarea unei fotografii însoţită de un text explicativ. sistemul hipertext oferă utilizatorului o liniaritate "subiectivă". pe diagonală etc. Aceasta înseamnă că. după cum a gândit-o creatorul hipertextului. chiar acţiuni. Pe măsură ce performanţele calculatoarelor au sporit. aceasta din urmă fiind o sarcină a creatorului. audio etc. în loc să urmeze cursul normal (consecutiv) al documentului. unei legături i se pot asocia acţiuni dintre cele mai diverse. Principalele elemente ale unui sistem hipertext sunt: 1) Nodurile (paginile) Nodul (pagina) este un bloc de informaţii cuprins în reţeaua sistemului hipertext. cu menţiunea că anumite limitări de parcurgere ar fi totuşi necesare pentru a asigura o citire coerentă a documentului. pagină după pagină etc. Legăturile activate produc o desfăşurare a documentului în adâncime. utilizatorul poate alege o anumită cale de explorare dintr-o mulţime de astfel de căi posibile. derularea unui microfilm sau a unei melodii. toate cu posibilitatea stopării. noţiunea de hipertext s-a extins în mod natural spre cea de hipermedia (un subdomeniu al aplicaţiilor multimedia). definite de cel care a creat hipertextul. sau orice combinaţie a acestora. Nodurile unei reţele hipermedia pot conţine imagini. Hipertextul permite evitarea modului tradiţional de citire a unui document: linie după linie."obiectivă" a informaţiei tipărite. În cazul acestor sisteme. Sunt porţiuni de text a căror semnificaţie este mai mult sau mai puţin unitară. după nevoile utilizatorului plus posibilitatea de păstrare a atenţiei cititorului prin utilizarea legăturilor grafice. sunete. texte..

fapt care îngreunează standardizarea Web tehnologiilor pe Internet. 3) Legăturile Fiecare nod este legat de alte noduri din reţeaua hipertextului. Existenţa unei legături între două noduri A şi B ale hipertextului oferă utilizatorului aflat în nodul A posibilitatea de a accesa direct nodul B. un cuvânt. se colorează altfel decât restul ţintelor). ViolaWWW pot fi utilizate pe platforma X Windows 16 .aşa numitele navigatoare–nişte programe. Pe ecran. ceea ce permite utilizatorului să treacă de la un nod la altul. secvenţe de sunete. fără a mai trece prin alte noduri. În pofida standardului SHTML. create de diferiţi producători. Clienţii WWW sunt navigatoare interactive tipice aflate sub controlul utilizatorului.2. există o mare diversitate de navigatoare ce rulează pe diferite platforme hardwaresoftware. 2) Ţintele Ţinta ("target") este o parte dintr-un nod care constituie originea unei legături către alt nod. acţiuni executabile sau orice combinaţie a acestora. care permit vizualizarea Web documentelor. De exemplu: • Navigatoarele Mosaic.fragmente de text. un grup de cuvinte sau o altă informaţie din nod (de exemplu o porţiune dintr-o imagine). legăturile pot fi privite ca nişte "semne de carte" marcate la care cititorul se poate transfera oricând. ea devine activă şi capătă un aspect special (de exemplu. scheme. 3. NAVIGAREA O serie de firme producătoare de software au elaborat browsere . ţintele apar cu o culoare sau strălucire diferită de cea a textului obişnuit ("highlighted"). imagini. Păstrând analogia cu cartea scrisă. Atunci când cursorul atinge o astfel de ţintă. Este de obicei.

În decurs de câţiva ani a apărut şi continuă progresul numit „webomania”.• Navigatoarele Cello. Multe din editoarele HTML sunt gratuite şi se pot copia de pe Internet. Astăzi nu este cunoscut numărul exact al editoarelor HTML. Microsoft Front Page şi altele. dar vede numai rezultatul Web afişării. Ken Nesbitt Web Editor etc) funcţionează similar cu mediile de programare interactivă de genul Visual Basic sau Borland Delphi. Word Perfect sau altele. El lucrează la fel cum lucrează procesoarele de texte cu destinaţie generală. majoritatea dintre care sunt de tipul WYSIWYG. Altele costă până la 200$. inclusiv cel mai răspândit Microsoft Word. O altă clasă răspândită de editoare destinate pentru elaborarea de documente . OS2.3. Cele mai cunoscute firme Microsoft cu Internet Explorer şi NetScape cu produsul omonim şi-au creat propriile extensii şi practic au acaparat piaţa. codul documentului. 17 . 3. Ele apar ca ciupercile după ploaie. Utilizatorul nu vede "conţinutul intern". au convertoare ce permit salvarea documentelor sub formă de cod HTML.HTML (HotDog. altele nu. ici.ceea ce vezi. Multe din procesoarele de texte cu destinaţie generală. WinWeb sunt pentru platforma MS Windows. Pentru mai multe informaţii (o lista de navigatoare care se modifică continuu şi caracteristicile lor) vezi: http://www. EDITOARELE HTML În prezent se utilizează pe larg editoare HTML de tip WYSIWYG (What You See Is What You Get . Unele sunt dependente de platformă.shtml. acea şi este) cum ar fi Netscape Navigator Gold.ro/navigator/navigatoare. au fost elaborate circa 200 editoare HTML. cum ar fi Microsoft Word.

cu servicii avansate. Unix. sunt bazate pe tehnologia SGML. pentru extensii Netscape. editoare mici şi mari. NeXTstep. HoTMetaL şi HoTMetaL PRO. WebElite. VMS şi Windows. şabloane (template-uri) HTML.4. Hippie. sau WWW.vezi o listă completă de utilitare de editare HTML cunoscute până la această oră şi împărţită pe platforme: http://www. OS/2. În 1990 ei au introdus un navigator doar pentru texte şi au dezvoltat HTML. DOS. E-Publish Internet.ro/navigator/editlist. cu interfaţa intuitivă. World Wide Web World Wide Web. preferenţial destinate pentru forme sau tabele. 3. sau pentru platforme multiple (Easy HTML. când cercetătorii de la CERN (Laboratorul European pentru fizica particulelor) au dezvoltat o reţea pentru a avea acces mai uşor la documentele produse de diverse laboratoare. Actualmente sub UNIX sunt cunoscute circa 25 editoare (WebMagic Phoenix HoTMetaL şi HoTMetaL PRO). Aspire. conţin fişiere de acces pentru colaborare autorizată. Cel mai mare număr de editoare (peste 100) este pe platforma Windows şi numărul lor creşte continuu (4W Publisher. Multe din editoarele HTML combină funcţiile complete ale unui navigator şi ale unui editor WYSIWYG. Mac. sau doar pentru o platformă. construire pas cu pas a paginii etc. accesul la codul-sursă HTML etc. sau Web. CGI*Star. Hypertext Master. Pentru mai multe informaţii . au suport pentru câteva versiuni HTML. FrontPage. HTMLjive). Există editoare HTML independente de platformă. HotDog Professional.Există editoare care pot edita simultan mai mult de 100 de pagini. WebMania!). sau W3 a apărut la sfârşitul anilor '80. sau Explorer.ici. posibilităţi de "undo" multiple. Editoarele HTML sunt împărţite pe platforme: Amiga. În 1991 au implementat 18 .

HTML HTML . care în mare măsură a determinat succesul Web tehnologiilor şi a cauzat webomania. îi dă acestuia certitudinea că totul este potrivit intereselor lui. În 1992 cercetătorii de la CERN au introdus Web în comunitatea Internet şi cu aceasta a început revoluţia. HTML este bazat pe SGML (Standard Generalized Markup Language) 19 . Capacitatea de a încorpora o mare varietate de tehnologii şi tipuri de documente. Toate documentele accesibile în Web sunt legate între ele. 3. care şi-a găsit în Web calea ideală de exprimare. sunete. indiferent de serverul pe care sunt memorate şi indiferent de locul geografic unde sunt amplasate. fişiere Postcript şi alte formate. Cele trei componente majore pe care le conţine sistemul WWW: Interfaţa utilizator consistentă.• • • Web la CERN. Ceea ce deosebeşte WWW de celelalte componente ale Internetului este tocmai hipertextul. de la un subiect la altul. filme MPEG. potrivit ritmului propriu de înţelegere. de la un loc la altul etc produce o impresie puternică asupra utilizatorului.Hypertext Markup Language . Este compus dintr-un set de elemente care definesc un document şi ghidează afişarea acestuia. Trecerea de la un document la altul. şi aceasta într-un mod cât mai simplu din punctul de vedere al utilizatorului.5.este un limbaj de marcare pentru hipertext care este înţeles de toţi clienţii de WWW. Documentele HTML oferă mijloace pentru furnizarea de legături hipertext la o varietate de medii: de la text la imagini. Capacitatea de a accesa informaţia univoc în pofida unei mari varietăţi a tipurilor de calculatoare şi a software-ului rulat de acestea. Cea mai importantă caracteristică a Web-ului o constituie simplitatea modului de acces la resurse.

0.2. introdus în 1996. Framemaker.d.a. HTML 3. HTML 4. HTML a fost proiectat să poată opera cu funcţionalităţi multimedia ale WWW.0 şi HTML+ au apărut în 1990.şi reprezintă elemente de document la nivel logic.m. HTML conţine comenzi explicite pentru formatare. Versiunea cuprindea extensii importante.ce font-uri să folosească ş. un limbaj care descrie cum trebuie să fie formatate textele. Un document făcut public poate fi văzut din orice punct al Internetului. introdus în 1996. respectiv 1993. a fost prima versiune standardizată. precum şi comenzi care vor indică modul cum se efectuează legăturile documentului. Se pot crea documente HTML direct sau utilizând programe de conversie din alte formate ca LaTex. cum ar fi marcaje pentru notaţii matematice.0 a apărut în 1995. HTML 1. bannere etc.0.în acele timpuri un om . Este de menţionat că HTML este un limbaj în continuă evoluţie şi că diferite navigatoare WWW pot recunoaşte diferite seturi de HTML.0.0. este considerat ca succesorul versiunii 2. Un document HTML poate fi făcut public. Ea conţine 49 de marcaje. apărut în 1994. încorporând o serie de marcaje din HTML 3. HTML este un limbaj de marcare. HTML 2. când editorii făceau marcaje pe documente pentru a indica tipografului . dacă este amplasat pe un calculator care are acces la Internet. Word pentru Windows şi altele. În prezent nu mai este utilizat. este considerat ca succesorul versiunii 2. HTML 3. încorporând o serie de marcaje din HTML 3. cum vor apărea paginile documentului etc.0 şi extensii Netscape. Termenul de "marcare" provine din timpurile vechi.0 şi extensii Netscape. 20 .

6. Nu toate procesoarele de texte funcţionează aşa. Acest tip de sisteme pot să memoreze fişierele utilizând marcaje ascunse pentru ca formatarea să se poată reface ulterior. Elemente de bază ale documentelor HTML 21 . care să interpreteze comenzile de marcare. păstrează informaţia în structuri de date separate. Posibilitatea formatării paginii recepţionate este foarte importantă. Documentele scrise într-un limbaj de marcare pot să fie comparate cu cele obţinute utilizând procesoare de text de tip MS Word sau Word Perfect. Prin standardizarea şi includerea comenzilor de marcaj în fiecare fişier HTML. Aceşti furnizori speră ca cei care construiesc pagini de Web să utilizeze aceste extensii astfel încât cei care vor să citească aceste pagini să aibă nevoie de programe de navigare care ştiu să interpreteze extensiile respective. devine posibil ca orice program de navigare să poată să citească şi să formateze orice pagină Web.org/.w3. Astfel de abordări îngreunează sarcina standardizării limbajului HTML. dar s-ar putea să fie necesară afişarea într-o mică fereastră de pe un ecran cu 640 x 480 pixeli şi utilizând culori codificate pe 8 biţi. 3. dar diferiţi furnizori de navigatoare şi programe de navigare au adăugat o serie de extinderi proprii. Standardizarea oficială a limbajului HTML este făcută de Consorţiul WWW. deoarece o pagină poate să fie construită utilizând un ecran cu 1024 x 768 pixeli utilizând culori codificate cu 24 de biţi. de exemplu.Avantajul utilizării unui limbaj de marcare faţă de unul în care nu se utilizează marcarea explicită constă în faptul că este simplu de scris un program de navigare. Specificaţia curentă a limbajului HTML se poate consulta pe serverul http://www. Procesoarele de text pentru Macintosh.

H6). HR). text preformatat (afişat cu caracteristicile sale în modul în care este cules).Vom deosebi mai multe categorii de elemente ale unui document HTML (Web-pagină): Elemente de titlu şi descriptive ce conţin date despre document şi pentru motoarele de căutare HEAD.a. Fonturile utilizate pot fi de diferite tipuri. H2. SAMP. marcate. DL). Tabelul poate avea un titlu. text sau caractere marcate prin stiluri logice (EM. tabele (TABLE). H2. forme (FORM). DFN. imagini. cum ar fi împărţirea în paragrafe (alineate) (Divizori–P. În mod general un Web-document utilizează un set de caractere. SMALL. colorarea (liniilor. I.. are un fundal. care specifică structura documentului. Listele pot fi definite ca liste numerotate. BR. CODE. ISINDEX. cu spaţierea dorită (de la margini) cu afişarea în una sau mai multe coloane.. celulelor). tabele. H5. Elementele unui tabel permit dimensionarea şi aranjarea tabelului în pagină. BIG. prin marcare logică sau fizică. coloanelor. Pot fi grupări de text (liste. tabele). U. H4. titluri şi subtitluri: H1. H3. CITE. STRONG. Blocuri de structură. poate conţine texte. liste de definiţii. BASE META. H6. Pot 22 . VAR. linii de demarcare etc Textul constă din alineate (paragrafe). texte preformatate (PRE). încapsulate una în alta. care pot fi centrare în pagină sau alipite (alineate) la marginea stânga. OL. ferestre. sau la ambele margini. STRIKE. dimensiuni şi culori. blockquote). LINK. SUP ş. cadre.. SCRIPT. text sau caractere marcate prin stiluri fizice (TT. liste. KBD. liste (UL. SUB. Elementele de text pot fi de tipul text simplu. TITLE. fără marcaje şi stiluri. DIV. aranjarea în pagină şi spaţierea (center. afişarea textului în tabel. la dreapta. ADRESS.a).a). definite implicit (ca în antete–H1. B. sau liste mixte. ş. despărţirea prin linii HR ş. obiecte audiovizuale sau legături spre ele. STYLE. dimensionarea şi colorarea chenarului (liniilor de frontieră).

afişarea liniei de contur. SCRIPT. elemente ascunse. A perfecta cuprinsul. sunt descrise elementele de bază ale unui Web document (sau document HTML). A determina lista tabelelor. TEXTAREA. Web design • • • • • • Înainte de a elabora orice Web-pagină este necesar: A formula scopul. dar nu se prea recomandă). întitularea imaginii. schemelor. A alege tipul şi a determina structura site-ului. modul de plasare al legăturilor. cadre sau ferestre (FRAME). 23 . liste. fundalului. A aranja elementele în pagină etc. Stilurile fizice indică navigatorului cum să afişeze textul conţinut. tabele afectează blocul de text conţinut în ansamblul sau. paragrafe. subliniat etc. precum şi tabele încorporate (unul în altul. BASEFONT. prezentate exemple şi sarcini de explorare. IMG (imagine). formulare de colectare a datelor: INPUT. În pagină de asemenea pot fi şi elemente speciale: A(ancoră). A determina legăturile interne şi externe. schimbând fonturile şi spaţierea verticală. APPLET. Marcajele pentru stilurile caracterelor afectează modul în care sunt afişate cuvintele conţinute: cursiv. SELECT. meniuri de selectare a valorilor din nişte liste fixate.fi grupări de tabele. În structura unui formular intră elemente de checkbox şi radio. efectul de mişcare (Marquee) etc. imaginilor. Instrucţiunile de declarare a imaginilor permit poziţionarea lor în pagină.7. 3. În continuare. în compartimentul 4 al prezentei lucrări. îngroşat. Marcajele pentru titluri.

24 • . trebuie să parcurgeţi următorii paşi: Planificare .amplasarea site-ului construit pe o gazdă Web.7.Machetare . mijloacelor de construire a site-ului. Proiectarea unui Web-site. Prin proiectarea unui site se înţelege procesul de realizare efectivă a paginilor Web pe calculatorul dvs. Pentru realizarea efectivă a unui site Web (proiectare). dar şi de câteva principii generale (reguli). • Paginile Web trebuie să se încarce repede. Pagina Web trebuie structurată astfel încât să permită vizitatorilor o navigare uşoară.Pentru ca un site Web să poată fi accesat de toate persoanele interesate. asigurarea ţinerii la zi a informaţiilor de pe site. • Imaginile şi graficele trebuie reduse la minimum pentru a permite o încărcare rapidă. cum ar fi: • Pagina Web trebuie să aibă un scop bine definit.mail ar trebui inclusă în fiecare pagină. Pentru acest lucru este nevoie de imaginaţie. • Adresa E . Planificarea include stabilirea scopurilor. Este necesară o continuă administrare a site–ului. • Publicare (pe Internet) . desăvârşirea site-ului şi altele.realizarea efectivă a paginilor Web-pe propriul calculator. timpul mediu acceptabil fiind nu mai mare de 10-20 secunde. • Promovare . Însă şi aceasta e puţin. a structurii conţinutului şi aspectului grafic. introducerea modificărilor sugerate. trebuie să parcurgem trei etape principale: • Proiectare . finanţe etc).1. înnoirea lor. 3. • E necesar a folosi un header (antet) şi footer (notă de subsol) standard pentru fiecare pagină.Programare. pe calculatorul dvs.aducerea la cunoştinţa publicului. precum şi altor resurse (timp-termene.

Programarea (cel puţin a unor scripturi şi aplleturi) se utilizează de regulă pentru parolarea site-ului. şi să le adaptaţi la necesităţile proprii.clickxchange. Machetul (şablonul) este un element de bază al stilului paginii. produsului. butoanele. integritatea ei. http://www. efectele potrivite etc. Principalul este că puteţi selecta funcţia necesară în una din arhivele indicate mai jos. Pentru aceasta este suficient să le salvaţi pe calculatorul dvs.Script Locker. crearea bazelor de date.• Machetarea. 25 . Este un schelet (o coloană vertebrală) pe care se vor „îmbrăca” elementele de design şi elementele informaţionale ale paginii.com/. Pentru realizarea propriului site nu este necesar „a inventa din nou bicicleta”. face documentul uşor lizibil. care asigură unitatea. este comodă pentru începători. o colecţie de CGI-scripturi. cum ar fi mărimea fonturilor. distanţei dintre elemente etc. . Machetul este un set de reguli pentru amplasarea elementelor Web-paginii. De ce –aceasta este o altă temă. care se utilizează pentru anumite tipuri de prezentări pe Internet. Utilizaţi Web-paginile accesate care vă impresionează ca exemple demne de urmat pentru elaborările proprii. cum ar fi prezentarea firmei. cu utilizarea lor gratuită şi cu condiţia referinţei la autor. folosind forma. conţine multe scripturi şi în ele te poţi uşor orienta. e-comerţ. e-marketing etc. Este de menţionat faptul că există o serie de servere ce conţin scripturi şi appleturi utile pentru cele mai multe cazuri de Web design. Însă programarea este un subiect aparte. prelucrarea datelor colectate etc. coloanelor de text. În calitate de „şablon” al Web-paginii create se poate utiliza o pagină din cele existente. În fond s-au stabilit mai multe şabloane de Web-pagini. unde ele sunt adunate şi descrise cu mare grijă. comod pentru percepere.

aveţi de ales între obţinerea unei gazde Web gratuite sau o găzduire (Web hosting) contra cost.com/. verificare.7. La fel ca şi numele de domeniu.Posibil cea mai mare colecţie a CGI-scripturilor în limba rusă. În cazul gazdei gratuite pe site-ul dvs.webclub. Câtre începutul etapei de publicare se presupune ca aţi terminat realizarea efectivă a site-ului Web pe calculatorul dvs. Apoi urmează etapa de transfer efectiv al fişierelor (prin FTP) între calculatorul dvs. în schimbul unor facilitaţi suplimentare. Acest nume trebuie să fie sugestiv şi să simbolizeze afacerea dvs. . După aceea va trebui să alegeţi o gazdă Web. Publicare Deoarece site-ul proiectat şi creat va trebui să fie accesibil tuturor vizitatorilor. http://www. sunt obligatorii operaţiunile de verificare finală şi validare HTML. urmează etapa de publicare a site-ului şi parcurgerea altor paşi importanţi.ru/.• • • http://www. cum ar fi: găzduire.cgi-resources. şi gazda Web-pe care aţi ales-o.Cgi Resources – cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor.2.ru/. După ce aţi realizat transferul fişierelor. de exemplu). Dacă aţi folosit un editor HTML (Microsoft Front Page sau Macromedia Dreamweaver. transfer. Trebuie precizat că verificările paginilor Web vor trebui să fie efectuate şi ca etape intermediare. .download. 26 . http://www. va rula reclama companiei ce va oferit gazda. 3. va trebui să vă gândiţi la alegerea unui nume de domeniu pentru site-ul respectiv. . aveţi posibilitatea să folosiţi opţiunile de transfer de fişiere incluse în aceste programe. În continuare. pe parcursul realizării efective a site-ului Web.O serie de scripturi utile în rusă.

trebuie să începeţi o campanie de promovare.http://www.ru/. dacă vreţi ca vizitatorii dvs.3.clickxchange.Web Host Directory. Promovarea site-ului Pentru ca site-ul dvs.com/. . Ea se poate face folosind una sau mai multe metode de promovare: • Motoare de căutare • Directoare • Marketing prin email • Ziare electronice • Anunţuri publicitare • Liste de discuţii • Newsgroup • Schimb de banere • Schimb de legături • Inele Web • Fişiere semnătură • Autoresponder • Pagini FFA • Premii • Promovare offline. şi aceşti paşi trebuie urmăriţi cu maximă atenţie. Unele planuri şi oferte de hosting vezi: . .holm. dacă el nu este adus la cunoştinţa publicului. Promovarea unui site Web este o acţiune complexă şi de durată. Nici cel mai bine realizat site Web nu valorează nimic. 27 . 3.7. să revină.În final. să poată fi văzut de cât mai mulţi vizitatori. va trebui să întreţineţi şi să actualizaţi site-ul. .Hosting gratuit de la Agava Software.http://www.

pentru promovarea cu ajutorul motoarelor de căutare alcătuiţi un tabel care să cuprindă următoarele informaţii: • Numele motorului de căutare /directorului • Data înregistrării • Timpul necesar pentru realizarea înregistrării • Cuvintele cheie folosite • Codul care atestă că site-ul a fost înregistrat. 28 . în funcţie de motorul de căutare ales. de promovare. De exemplu. După ce aţi completat formularul online de înregistrare a site-ului trebuie să aşteptaţi câteva zile sau câteva săptămâni pana când el va fi înregistrat.Creaţi o bază de date care să includă acţiunile dvs.

marcaj de închidere. se convertesc de navigator într-un singur spaţiu. al documentului HTML) . 29 . Majoritatea instrucţiunilor sunt perechi.4. Pentru ierarhizarea secţiunilor documentului se pot utiliza diferite niveluri de titluri (antete). Se conţine între marcajele <html> şi </html>. EXPLORARE HTML 4. iar cea de sfârşit . (HTML-cod. Titlurile nu sunt numerotate. Lungimea unui titlu nu este limitată. Între parantezele unghiulare şi numele instrucţiunilor nu se admit spaţii. Cea de început se numeşte marcaj de deschidere.1. Structura documentului HTML 4. Atributele au forma „nume atribut” = “valoare atribut”. Marcajul de închidere. spre deosebire de cel de deschidere.document scris în limbajul de marcare a hipertextului (HTML). nu conţine atribute sau spaţii. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază HTML-document.1. dar navigatoarele afişează titlurile astfel încât să iasă în evidenţă faţă de textul obişnuit. cu excepţia preformatării. şi/sau între atributele marcajelor.1. Mai mute spaţii între cuvinte în codul HTML. Instrucţiunile HTML (numite şi marcaje sau tag-uri) încep cu o paranteză unghiulară deschisă <urmată imediat de numele instrucţiunii. apoi de o paranteză unghiulară închisă>. Notă. Navigatorul ignoră marcajele pe care nu le înţelege şi pe cele scrise greşit. sau cod-sursă. unul sau mai multe atribute ale instrucţiunii (opţional). acestea variind prin mărime şi "îngroşare".

exemple Marcajul HTML de deschidere . tot ce este în antet nu apare în fereastra navigatorului Marcajele pereche TITLE.începe corpul documentului propriu <body> zis. Dacă nu se foloseşte marcajul în forma container. Aceste cuvinte vor apare paginii</title>pe bara de titlu a navigatorului... şi alte tabele cu instrucţiunile HTML..antetul paginii. suplimentar mai conţine cuvinte-cheie.. </h1> . Astfel forma de bază a unui document HTML este prezentată în tabelul 1.</p> Aranjarea textului în paragrafe (alineate) . Forma recomandată a unui HTML document Instrucţiune <html> Descriere. subtitlu) de document... </h6> H4 H5 H6 H1 H2 H3 <p>. afişat de navigator Marcarea unui antet (titlu.. conţin şi exemple ale acţiunii marcajelor. în unele cazuri potrivite.. de mărimile: <h1>. Dacă pagina este adăugată într-o listă favorită.. Marcajul </p> este opţional. Aici se scriu câteva cuvinte <title>Titlul sugestive despre conţinutul paginii. Următorul text se va afişa de la începutul rândului Marcajul BODY de închidere – indică sfârşitul corpului 30 <br> </body> . Tabelul 1.indică faptul că documentul este scris în limbajul HTML..Limbajul HTML defineşte şase niveluri de titluri într-un document (vezi tabelul 1). care se utilizează de motoarele de căutare <head> pentru regăsirea paginii şi alte informaţii.. <h6>... se utilizează de navigatoare Marcajul HEAD . Standardul HTML recomandă (!) ca un document să conţină o parte descriptivă (<head>. Tabelul 1. paragraful se va termina la întâlnirea unui alt marcaj <p> Întrerupe linia de text în locul marcajului.<title>) şi una funcţională (corpul documentului).. aceste cuvinte apar ca nume al paginii </head> Marcajul de închidere a antetului paginii Marcajul de deschidere .lasă o linie liberă şi începe textul de la început de rând.

cum ar fi parantezele unghiulare.2). a mic cu accent grav 31 .: &Acirc. La fel se scriu în codul HTML o parte din caracterele utilizate de HTML ca elemente de sintaxă. Nu toate navigatoarele afişează orice caractere speciale din tabelul 2. ampensand mai mic (less than) mai mare (greater than) Semnificaţie Pentru a obţine majuscule. care lipsesc din acest set. Notă. precum şi pentru cele care se pot confunda cu elementele de comandă s-au stabilit codificări ca în tabelul 2.2. a mic cu accent ascuţit (acute) &agrave. le folosim în codul-sursă în locul literelor mici. &gt. ghilimelele etc. Pentru caractere speciale. Tabelul 2.1. precum nici lista menţionată nu este aceiaşi pentru diverse versiuni ale HTML–lului. &lt. Pentru a face să apară în navigator caracterul din coloana Caracter (tab. Caractere speciale Caracter & < > Codul HTML &amp.2). Aceste caractere sunt definite într-un mod tipic: "&" + litera mare sau mică + semnul diacritic (care lipseşte în ISO 8859). Ex.</html> documentului Marcajul HTML de închidere 4. = Â á à &aacute. în codulsursă trebuie să avem Codul HTML (tab. Setul de caractere utilizat de HTML Documentele HTML cuprind caractere de 8 biţi din setul de caractere Latin-1 (ISO 8859).

&auml. Notă. 32 . &ccedil. Pornim un editor de texte simplu (Notepad. &oslash. navigatorul afişează unul singur. sau IE) pentru a edita codul-sursă. &iquest. Modul de lucru 1. se poate folosi pentru a scrie o serie de paragrafe cu alinieri constante ale elementelor ghilimele &nbsp.â ă ä å ç ñ ø ß ¿ £ ¢ © ® &acirc. Prima sarcină de explorare. &ntilde.&#195.1. &copy. a mic cu accent circumflex a mic cu tildă a mic cu două puncte (umblaut) a mic cu inel (ring) c mic cu sedilă n mic cu tildă o mic barat (cu slash) s-z mic ligaturat semnul de întrebare inversat liră sterlină cent simbolul de copyright simbolul de marcă înregistrată chiar dacă în codul-sursă avem mai multe spaţii. &cent. &aring. &reg. &pound. Caracterele speciale mai pot fi introduse prin codul lor hexazecimal în forma: &#+ codul hexazecimal+. De exemplu &#222.3. " &quot. &szlig.. &atilde. 4. &nbsp forţează spaţii multiple.

apoi folosim butonul Refresh . Unele marcaje de închidere pot fi înlocuite prin cele de deschidere. 10. Vizualizaţi documentul. Verificaţi acţiunea marcajelor-perechi prin ştergereamodificarea celui de sfârşit sau/şi de început. 8. apoi OK. versiunea 5. examinaţi codul HTML. Notă. Explicaţi pentru ce servesc fiecare din marcajele din exemplele aduse.reafişare.htm (FILESAVE). 9. Windows Commander sau alt utilitar similar.. Apoi FILE-OPEN din meniul navigatorului. Dacă încearcă stabilirea conexiunii la reţea. Lansăm Windows Explorer. Care sunt ele (verificaţi pe exemple). 6. BROWSE deschidem directorul în care am salvat exemplu şi selectăm fişierul necesar OPEN. Exemplele din prezenta lucrare au fost probate pe Internet Explorer. pentru a le putea vedea în navigator trebuie salvat fişierul. 33 . Pentru acesta selectaţi WIEW şi opţiunea respectivă. Editorul codului-sursă poate fi deschis pentru întreaga sesiune de lucru. în continuare IE. fără să fie închis pentru vizualizarea rezultatelor.. Culegem exemplul 1. 7.2.SAVE AS. Trebuie să apară o pagină cu textul explicativ conform exemplului 1. 3. Va porni navigatorul care este setat ca navigator implicit (dacă avem instalate mai multe). Extrageţi câte un exemplu din marcajele HTML utilizate (pentru prima sarcină). mergem în directorul unde am salvat exemplul şi îl deschidem cu dublu-click pe mouse. Dacă vom face modificări în codul-sursă.5. Putem continua să dezvoltăm această pagină. Însăşi IE permite editarea codului-sursă. Salvăm fişierul cu FILE . 4. daţi Cancel. 5. Sau pornim navigatorul IE.

explorarea şi modificarea lor utilizaţi comenzile de editare. nu este nevoie să fim conectaţi la Internet. Pentru editarea Web-paginilor pot fi utilizate editoare speciale HTML (vezi p.1. Pentru a vedea rezultatul. • Exemplu de utilizare a caracterelor speciale Textul "A&B" are valoarea <100> se va scrie în HTML „&quotA&ampB&quot are valoarea &lt100&gt” 34 . Întreruperea forţată a alineatului. La editarea textelor.html. Divizarea textului în alineate. Încercaţi să programaţi Web-afişarea codului-sursă al exemplului 1. Mai multe detalii despre HTML vezi Ghidul programatorului http://werbach. mutare blocuri etc.4.11.3. cu extensia fişierului . 4. Exemple de explorare Scop. copiere. http://werbach. Culegeţi şi exploraţi exemplele 2 şi 3. sau . comentarii etc. Dacă utilizaţi editorul de texte MS Word pentru editarea codului HTML sau oricare alt editor. În ultimul caz salvaţi fişierul utilizând filtrul respectiv (cod HTML sau Web-pagină). Alături de marcajele utilizate mai există şi altele.3) sau MS Word. păstraţi fişierul sub formă de text simplu. • • • • • • Indicaţii suplimentare Între parantezele unghiulare şi denumirile marcajelor nu trebuie să avem spaţii decât dacă spaţiile separă numele marcajului de atributele lui sau atributele între ele. Studierea marcajelor obligatorii de structură a documentelor.com/web/wwwhwelp. Fiecare marcaj poate fi combinat cu atribute.htm.com/barebones. 12. antete.

care au doar marca de inceput. figura 1. <html> <head> <title> Exemplu 1(denumirea ferestrei. &Icirc&icirc”. în scop de claritate şi transparenţă. nu vor conţine diacriticele limbii rămâne.Diacriticile Ââ. <P> Acest fisier este de tip html.Îî se vor scrie astfel „&Acirc&acirc. </P> <P> Totul ce se contine intre aceste marcaje . precum şi fragmentele afişării lor la ecran. • Exemplul 1–cel mai simplu document Notă: Codul-sursă al exemplelor. poate fi deschis si<BR> redactat in orice editor de texte. 35 . sau paginii)</title> </head> <body> <H1> Notiuni generale despre HTML</H1> <P> In HTML deosebim marcaje pare si<BR> marcaje impare. Poate fi vizualizat <BR> doarin editoare destinate HTML. </P> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi mai jos.<BR> reprezinta un alineat </P> Marcajul P nu este obligatoriuggfgn.

Rezultatul rulării exemplului 1. Alinierea antetelor şi paragrafelor </title> <H1 ALIGN=CENTER> Salut lume!(titlul cel mai semnificativ .H1. 36 . alinierea antetelor şi paragrafelor <html> <head> <title> Exemplul 2 Antete. centrat)</H1> <H2 ALIGN=RIGHT> Salut lume !(titlul de nivelul 2. • Exemplul 2–Antete.Figura 1. alineat la dreapta)</H2> <H6 ALIGN=LEFT> Salut lume !(titlul cel mai mic H6.

ca si in MS Word. ce redă structura marcajelor.</DIV> <DIV> Pentru un mai bun control vizual . Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. Se recomandă pentru comoditate.se obţine prin mărirea spaţiilor dintre cuvinte la afişarea textului de către IE. poate fi alineat . Se recomandă pentru comoditate. </DIV> <P ALIGN=JUSTIFY> Observaţi diferenţa dintre ultimul si penultimul paragraf alinierea la ambele margini . dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. cu o spaţiere de la începutul rândului. cu spaţiere de început. fiecare din rând nou. marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu.alipit la marginea din stânga. mai ales la depănarea Web-paginii. Pentru un mai bun control vizual.marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu.aliniat la stânga)</H6> </head> <body> <P> Mai jos se demonstrează alinierea textului alineatelor </P> <DIV> Textul alineatului. ce redă structura marcajelor. mai ales la depănarea Web-paginii. Aceasta aliniere este implicită. comentarii 37 . </P> </body> </html> • Exemplul 3 întreruperea forţată a alineatului. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. fiecare din rând nou. </DIV> <DIV ALIGN=CENTER> la centru </DIV> <DIV ALIGN=RIGHT> sau la marginea din dreapta. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului.

<!-Acesta este un comentariu, nu se afiseaza de browser --> <html> <head> <title>Exemplul 3 - intrerupere fortata a liniei - BR</title> <H4 ALIGN=LEFT> BR Este comod, de exemplu, pentru afisarea versurilor</H4> </head> <P>Limba noastr&atilde-i o comoar&atilde<BR> Din ad&acircncuri desfundat&atilde.<BR> Un sirag de piatr&atilde rar&atilde<BR> Pe mosie rev&atildersat&atilde.<BR> </P> <H5> (A.Mateevici)</H5> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi figura 2

Figura 2. Rezultatul rulării exemplului 3.
4.1.5. Informaţii pentru motoarele de căutare

38

În general în antetul unei pagini Web, între marcajele <head> şi </head>, există mai multe marcaje META, cu atribute name - content perechi. Exemplu: <html><head><title>Titlul dorit</title> <meta content="text/html; charset=windows-1252" httpequiv = Content-Type> - indică navigatorului că este un fişier HTML; charset stabileşte tipul de caractere (în general windows-1252), dar există şi altele. <meta name=keywords content="o listă de cuvinte, separate prin virgulă">. Pagina va fi listată de un motor de căutare (la care a fost înscris site-ul) în cazul unei căutări în care s-au folosit cuvinte din această listă. <meta name=description content="O frază care descrie pe scurt conţinutul paginii">. În cazul unei căutări după cuvinte-cheie, motorul de căutare ne dă o listă de pagini. Pentru fiecare pagină (site) din listă apare titlul ei (dat cu marcajul TITLE) urmat de o frază (cea de la name=description content="o frază care descrie..."). Dacă nu avem în marcajul META acea frază, motorul va indexa după prima frază din pagină. Tot ea va fi afişată la o eventual căutare. <meta name=author content="numele dvs., e-mail etc"> numele autorului. Adresa e-mail. 4.1.6. Întrebări de autocontrol şi exerciţii. 1. Care este diferenţa dintre un Web document şi un fişier HTML? 2. Care este forma generală a unui fişier HTML? 3. Care este cauza elaborării a câtorva sute de editoare HTML? 4. Care este sensul cuvântului „de marcare” în HTML? 5. Care marcaje definesc partea descriptivă a Web documentului? 6. Care sunt elementele principale ale unui Web document?
39

7. Ce este un alineat, o linie de document? 8. Ce este un hipertext? 9. Ce este Web designul? 10. Care este semnificaţia Web designului? 11. Ce este un Web document? 12. Ce este un Web document multimedia? 13. Ce este un Web site? 14. Ce reprezentă HTML, care este mecanismul lui de acţiune? 15. Ce tipuri de elemente sunt prezente în limbajul HTML? 16. Cum se introduc ghilimelele, parantezele unghiulare şi alte semne speciale în codul-sursă al HTML? 17. De ce este necesar HTML, care este destinaţia sa, ce probleme soluţionează? 18. De ce sunt necesare Esc - caracterele în HTML? 19. Este oare raţională studierea HTML, când există atâtea editoare specializate? Dacă da–care sunt motivele? 20. Pentru ce se utilizează termenii „fişier HTML”, „cod-sursă HTML”, „Web document”? Ce reflectă aceşti termini? 21. Prin ce diferă un document obişnuit de un hipertext, care sunt avantajele hipertextului? 22. La ce serveşte instrucţiunea „meta name”, care sunt perechile cele mai utilizate? 23. Cum se poate face ca o pagină să fie regăsită cât mai des? 24. Culegeţi exemplele 1-3, modificaţi valorile atributelor şi sesizaţi acţiunea marcajelor. 25. Obţineţi afişarea semnelor diacritice ale limbii române Ăă, Ââ, Îî, Şş, Ţţ. 26. De ce nu întotdeauna se afişează caracterele diacritice ale limbii române (&Scedil, &Tcedil, codurile hexazecimale &#186; &#195; &#227; &#238; &#254 etc)? 27. Ce trebuie făcut pentru ca semnele diacritice să fie afişate? 28. Schimbaţi titlul (numele) paginii exemplului 1.

40

centru.. LUME!!!” sub formă de titluri în descreştere h1. de la h6 spre h1 (în creştere).2. 4. cu indicarea valorilor atributelor (stiluri fizice. Instrucţiuni şi atribute utilizate Porţiunilor de text dintr-un document le pot fi asociate atribute. Asocierea caracteristicilor poate fi efectuată prin marcarea fizică.1. 7 = cel mai mare Culoarea poate fi redată prin numele ei sau prin tripletul RGB (vezi p.2. Secţiuni din text pot fi separate ca alineate. Repetaţi sarcina 29. 7. 4.4. Marcaje de formatare a caracterelor şi organizarea textului Instrucţiune <font atribute> </font> Atribute size = i color = Descriere şi exemple Mărimea fontului: i = 1. dar cu aranjarea succesivă a fiecărui titlu la stânga. Afişaţi textul „BUNA ZIUA. cum ar fi dimensiunea fontelor. 30.29.. ce au o singură valoare conformă numelui). tabelul 4 şi 5) 41 .2. cu spaţierea din stânga.. dreapta. după alineat sau prin trasarea unei linii orizontale intre ele. culoarea textului... cu indicarea directă a valorilor din mai multe posibile). care definesc aspectul lor. fundalul etc. Exemple de explorare–vezi nr 4-6.Formatarea caracterelor. Tabelul 3. h6 şi invers. 2. dreapta în cel mai econom mod de scriere (a codului HTML). redate prin nume.2. 1 = cel mai mic. sau asociere implicită a caracteristicilor (stiluri logice. Marcajele utilizate vezi tabelul 3. înainte.. organizarea textului 4.

Nu are influenţă asupra textului din interiorul tabelelor Culoarea poate fi dată prin numele ei sau prin valoarea RGB Are influenţă şi asupra instrucţiunii <hi> </hi>." Dacă navigatorul nu găseşte instalat nici unul. Dacă nu este indicat . (text..) Textul este deplasat cu un tab faţă de ambele margini (stânga şi dreapta) ale spaţiului disponibil (pagină. va afişa textul cu font proporţional predefinit. celulă de tabel etc.. font2.. 2. imagine. right sau all: trece la linie nouă când marginea din stânga (left).fontul implicit are mărimea 3. tabel etc. font1. font2 = un font specific sistemelor Macintosh.). dreapta (right) sau ambele margini (all) ale ecranului sunt libere. dar nu şi în interiorul tabelelor Centrează textul pe orizontală. <basefont atribute> </basefont> Mărimea fontului implicit al întregii pagini: i = 1. pentru a aduce un text sub o imagine care nu ocupă întreaga lăţime a spaţiului disponibil Paragraf (alineat) nou. dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere size = i color = <center> </center> <blockquote> </blockquote > sau <q></q> <br atribute> - - - clear = <p atribute> </p> - 42 .. de ex.. 7.O listă de minimum 2 fonturi: face =" font1 = un font specific sistemelor Windows. aşa ca în prezenta celulă Forţează trecerea pe linie nouă Left.. este aliniat implicit la stânga.

este alinierea implicită. Aliniat la dreapta (right). Pentru width =50% (în celula prezentă) obţinem: Left Center Right 43 . Aliniat pe centru (center). Aliniat pe centru (center).align = Paragraf aliniat la stânga (left) .este alinierea implicită. Aliniat la dreapta (right).). care este reglată astfel încât marginea din dreapta a textului să nu fie nereglată. Pentru ambele margini aliniate (justify) Marcaj pentru blocuri de text (aliniat implicit la stânga dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere) Aliniat la stânga (left). Sesizaţi diferenţa faţă de paragrafele cu align = right şi fără align O linie orizontală. Nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere. zmax = 7 X = lăţimea liniei în pixeli sau procente din width=x spaţiul disponibil (pagină. Observaţi spaţiul din dreapta dintre text şi marginea tabelului şi distanţa dintre cuvinte. celulă etc. celulă de tabel) aliniază implicit pe centru. fără atribute: <div atribute> </div> - align = <hr atribute> - noshade Elimină umbra liniei: size=z Z = înălţimea liniei (în pixeli). pentru x = 50%: Align = Alinierea liniei (în pagină. deci nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere.

dacă derulăm rties = pagina.ul (adresa şi numele) imaginii de fond a paginii Culoarea textului (nume culoare sau valoare RGB) Culoarea legăturilor nevizitate (neactivate) din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor vizitate din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor în timpul click .Color = <body atribute> </body> bgcolor = backgro und = text = link = vlink = alink = Culoarea (dată prin nume sau valoarea RGB). pentru color = #00ffff obţinem: Defineşte începutul şi sfârşitul corpului documentului HTML Culoarea fondului paginii (dată prin nume sau valoarea RGB) Url .ului (nume sau RGB) leftmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea din stânga (pixeli) rightmar Deplasarea întregului material din pagină faţă de gin = marginea din dreapta (pixeli) topmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea de sus (pixeli) bgprope Primeşte doar valoarea "fixed". fondul rămâne fix <b> </b> <i> </i> <u> </u> Afişează textul cu litere aldine (îngroşate) Afişează textul cu litere italice (înclinate) Afişează textul subliniat 44 .

adică aşa cum arată el în codul-sursă din Notepad Afişează textul taiat Evidenţiere logică puternică Stil logic de evidenţiere Informaţii despre adresă şi autor Citare bibliografică Definiţie de cuvân. <b> adică aşa cum arata el în</b> codul sursa din Notepad Afişează din linie nouă textul preformatat.<sup> </sup> <sub> </sub> <tt> </tt> <big> </big> <pre atribute> </pre> - Afişează textul ca indice superior Afişează textul ca indice inferior Text cu font monospaţiu Text cu font mărit + bold - Afişează din linie nouă textul preformatat. Program sau variabilă Listing de program <xmp> </xmp> - <strike> </strike> <strong> </strong> <em> </em> <address> </address> <cite> </cite> <dfn> </dfn> <var> </var> <code> </code> - 45 . ca în codul sursă. dar ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t. ca în codul-sursă. dar nu ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t.

2.red. Tabelul 4. Macintosh etc). G. Culorile se pot specifica prin numele lor în engleză: de ex. elementele paginilor Web sunt colorate. B (Blue = albastru). redate prin numele lor. R. G (Green = verde). iar ultimele două pentru B. B variază în diapazonul hexazecimal 00-FF (sau de la 000 până la 256.: BODY BGCOLOR = "#FF0000" are ca rezultat un fond al paginii de culoare roşie)..2. Atribute de fundal şi culori Destinaţie (funcţie) Instrucţiune HTML Imagine fundal Culoare fundal Culoare text Culoare referinţă <BODY BACKGROUND="URL"> <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <BODY LINK="#$$$$$$"> 46 . B sunt iniţialele culorilor de baza: R (Red = roşu). Primele două cifre din cele şase reprezintă valoarea lui R. Pentru a obţine culori care sunt afişate la fel pe orice platformă (Windows. în diapazonul zecimal). Tabelul 4 cuprinde numele a 16 culori (standardul de 16 culori) şi echivalentul lor RGB. Valorile pentru R. se recomandă folosirea culorilor sigure Internet. următoarele două valoarea lui G. Există o serie de instrucţiuni HTML care au atribute prin care se specifică culori (vezi tabelul 3). white sau prin valoarea RGB . G.un grup de 6 cifre hexazecimale precedate de semnul # (de ex.<kbd> </kbd> <samp> </samp> - Text de la tastatură (keyboard) Exemplu de date introduse de utilizator 4. Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB După cum aţi observat.

Link-uri vizitate Referinţe activate Culoare font Culoarea textului Linii de delimitare Culoare tabel Culoare şi imagine fond celula Culoare chenar de cadru <BODY VLINK="#$$$$$$"> <BODY ALINK="#$$$$$$"> <FONT COLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <HR COLOR="#$$$$$$"> <TH BACKGROUND="URL"> <TH BGCOLOR="#$$$$$$"> <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$ $"> Tabelul 5. Culori exprimate prin nume şi RGB 47 .

05 2.2.3. Aria de acţiune a atributelor. Studierea marcajelor de formatare fizică şi logică a caracterelor – dimensiuni. • Exemplul 4.55 48 . Text preformatat <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR=PINK><FONT COLOR=#0000FF> <TITLE> Exemplul 4.----------lapte 2. Exemple de explorare Scop.-----------.------------.Albastru marin aqua #00FFFF Gri (sur) gray #808080 Bleumarin(albastr u închis) navy #000080 Argintiu silver #C0C0C0 Negru black #000000 Verde închis green #008000 Albastru blue #0000FF Verde citron lime #00FF00 Violet deschis fuchsia #FF00FF Maro (bordo) maroon #800000 Oliviu olive #808000 Violet purple #FF00FF Roşu red #FF0000 Verde inchis teal #008080 Alb white #FFFFFF Galben yellow #FFFF00 4. Text preformatat<h4> </HEAD> <PRE> produs pret-cost transport valoare --------. culori şi efecte speciale a fontelor.50 0. Text preformatat </TITLE> <h4>Exemplul 4.

Elemente de formatare caractere</TITLE> </HEAD> <B> Acest text </B> este ingrosat.carne 42.15 Rezultatul rulării exemplului 4 vezi mai jos figura 3. <BR><U> Acest text </U> este subliniat.50 0.50 06.00 oua 6.00 </PRE> </BODY> </HTML> 2. <BR> <I> Acest text </I> este inclinat. <BR><TT> Acest text </TT> este afişat cu caractere de tip monospaţiu . <BR><S>Acest text</S> este barat. <B><U>Acest text</U></B>este subliniat si ingrosat.<BR> Acest<BIG>text este<BIG>afişat<BIG>tot mai<BIG>mare</BIG></BIG></BIG></BIG><BR> Acest text<SMALL>este afisat<SMALL>tot mai mic<SMALL></SMALL><BR>. Rezultatul rulării exemplului 4 Exemplul 5.15 44.<BR> Formula apei este<B>H<SUB>2</SUB>O</B> 49 . <BR>Acum este afişat un <SUB> indice </SUB>. Elemente de formatare caractere <HTML> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <HEAD> <TITLE>Exemplul 5. Figura 3. iar acum un<SUP>exponent</SUP>.

Figura 4. Efecte aparente <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <TITLE> Modelarea efectelor aparente </TITLE> </HEAD> <H3>Modelarea efectelor aparente<H3> <font size=1>U</font> <font size=2>R</font> <font size=3>C</font> <font size=4>A</font> 50 . Rezultatul rulării exemplului 5 • Exemplu 6.</BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 5 vezi mai jos figura 4.

Care este aria de acţiune a marcajului <font>? <basefont>? 3. Rezultatul rulării exemplului 6 4.2. Care este destinaţia marcajului <p>? <div>? 5. Care din marcaje se referă la organizarea textului? Aranjarea textului? 2.<font size=5>R</font> <font size=6>E</font> <font size=7>S</font> <font size=7>I</font> <font size=7>C</font> <font size=7>O</font> <font size=6>B</font> <font size=5>O</font> <font size=4>R</font> <font size=3>I</font> <font size=2>R</font> <font size=1>E</font> </BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 6 vezi mai jos figura 5 Figura 5. Care este destinaţia marcajului <font>? <basefont>? 4. Care este diferenţa dintre marcajele <font>? <basefont>? 51 . Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Care este diferenţa dintre <pre> şi <xmp>? 6.4.

Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri fizice cu diferite valori. Alcătuiţi propriul Curriculum Vitae (CV) conform Anexei nr 1. La ce servesc stilurile logice de formatare? 15. Liste 52 . 20. Ce este o culoare sigură? Câte culori sigure se pot reda? 13. 4. sesizaţi acţiunea marcajelor şi atributelor. 22. adăugaţi noi atribute. 24. 7. De ce în HTML culorile nu se redau doar prin tripletul de culori RGB? 19. Prin ce diferă divizorii P şi DIV? 16. Exploraţi câteva moduri de poziţionare a textului în pagină (deplasare a marginilor). 25. fără spaţiere? 18. Culegeţi exemplele 3-6. 23. Ce semnifică un stil fizic de formatare? 14. Exploraţi câteva moduri de spaţiere între alineate. Exploraţi (numiţi) câteva moduri de indicare a mărimii fontelor. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri logice. Cum se poate începe un alineat imediat din următoarea linie. Câte nuanţe se pot obţine variind doar una din culori? Variind două culori? Variind toate trei culori? 11. Fiecare compartiment să fie de o culoare diferită de celelalte.3. Prin ce diferă stilurile logice de cele fizice? 17. Care sunt posibilităţile de formatare a alineatelor? 9. care sunt atributele? 12. 26.Care sunt posibilităţile de formatare a caracterelor? 8. schimbaţi valorile conform tabelelor 3-5. Ce caracteristici ale caracterelor pot fi indicate prin marcare. Alte organizări interne ale textului. Care sunt caracteristicile implicite ale fonturilor? 10. Exploraţi acţiunea comenzilor XMP şi PRE. 21.

pot fi modelate enumerări ierarhice.1. Marcaje de construire a listelor Instrucţiune Atribute Liste de finiţii <dl> </dl> <dt> Începutul –sfârşitul listei de definiţii Termen (de definiţie) Descriere 53 . sau numerelor romane). Listele pot fi incluse (încapsulate) una în alta. 4. Liste marcate–enumerări evidenţiate printr-un semn special. devine posibilă parcurgerea selectivă a textului. urmat de definiţia lui. Este posibilă ordonarea inclusă: în interiorul unei caracteristici după o altă caracteristică. pe o linie nouă.Când în text sunt necesare careva enumerări ale datelor cu anumite caracteristici. Uneori aceste obiecte sunt ordonate în creşterea sau descreşterea unei caracteristici. toate obiectele având aceeaşi ordine a caracteristicilor. O atare organizare reprezintă o formă mai superioară a organizării textului decât ca o lentă neîntreruptă de text. se utilizează prezentări sintetizate sub formă de liste–fiecare obiect din rând nou. Listă de definiţii (de termeni)–amplasarea termenului pe linie separată. Exemple de explorare– vezi nr 7. Se pot modela liste cu numerotări ierarhice.3. regăsirea rapidă a anumitor obiecte din listă etc. Noţiuni şi marcaje utilizate Listă numerotată – listă de obiecte numerotate (numerotarea poate fi conform şirului de numere naturale sau literelor alfabetului. vizavi de citirea lui consecutivă. Marcajele utilizate vezi tabelul 6. Tabelul 6.

.<dd> - Descrierea termenului de definiţie Liste neordonate (marcate) <ul atribute> </ul> type= Începutul–sfârşitul listei marcate Forma marcajului: circle. square. 1 (implicit) Cu ce valoare începe numerotarea (implicit cu prima) Element de listă <li> - 4. Exemple de explorare Scop. Următoarea .2.. a.3.C.seria paşaportului şi destinaţia . I. ordonate şi listelor de definiţii. Studierea marcajelor de organizare a listelor marcate.este o listă numerotată cu literele mici ale alfabetului latin.este o listă numerotată cu cifre.B. Numele . disc (implicit) Element de listă Liste ordonate (numerotate) <li> - <ol atribute> </ol> type= start= Începutul–sfârşitul listei numerotate Tipul numerotării: A. Iar valorile caracteristicilor este o listă numerotată cu A. i. 54 . • Exemplul 7 Exemplul ce urmează constă din patru liste. Caracteristica bagajelor este marcată cu un pătrat..

listele pot fi încadrate una în alta. 3.Notă: 1.toate se afişează la aceeaşi distanţă de la marginea stângă. Codul-sursă al exemplului 7: <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplu de liste</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="fuchsia"> <H2 ALIGN="LEFT"><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR <BR> PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></FONT> <OL> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE> AIOANEI PETRU</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12763876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> <LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. Dacă alineatul are mai multe linii . Bagajului: 000001 <LI> Greutate: 25kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>BAGRIN ION</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12700876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> 55 . Observaţi că elementele unui nivel al listelor se aliniază la aceeaşi distanţă de la marginea stângă. 2.Biletului:AA-1209 <LI> Nr. Atrageţi atenţia .

Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă de definiţii. Aliniaţi datele despre bagaj (A. Sesizaţi diferenţa. Când este utilă organizarea textului în liste? Ce tipuri de liste sunt posibile de construit în HTML? Ce este o listă încorporată în alta? Care sunt marcajele de construire a listelor? Culegeţi exemplul nr 7. Obţineţi afişarea liniilor de text fără spaţii între linii.C) într-o linie. 6. dar cu mai multe bagaje pe un bilet. 4. Vizualizaţi documentul HTML în Explorer.D. utilizând marcajul PRE. 2. Modelaţi situaţia exemplului 11.B. Biletului:AB-0089 <LI>Nr. dar în loc de marcajul PRE utilizaţi marcajul XMP.. 8. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă numerotată cu cifre romane. 10. 56 . 13. atributelor. 11. 5.M. 12.A.3. 9. Bagajului:000698 <LI>Greutate:14kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>S. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Modelaţi situaţia exemplului conform p. 4. Verificaţi acţiunea marcajelor.. 7.</FONT></U></B> </OL> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 7 vezi mai jos. cu afişare din aceeaşi poziţie.3. .<LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr.10. 3. figura 6.

2. Figura 6. care ar conţine toate trei tipuri de 57 . Rezultatul rulării exemplului 7 15.14. Efectuaţi alte transformări ale listelor în tipuri de liste. Conform numărului de ordine din registru construiţi o listă specificată în anexa Nr. diferite de cele din exemplu.

deoarece cu ajutorul lor: putem crea tabele propriu-zise.4. În cadrul realizării sarcinii de explorare – explicaţi ce aţi studiat şi cunoscut. Noţiuni şi marcaje utilizate Limbajul HTML ia în considerare următoarele elemente pentru construirea unui tabel (unele sunt opţionale): Titlul tabelului .4. unde se precizează ce fel de date sunt conţinute în coloanele (liniile) respective. eventual tabele încorporate în interiorul unor celule de tabel). având astfel un impact mai mare asupra vizitatorului (o coloana lungă de cifre şi trei pagini de explicaţii nu au acelaşi efect ca un mic tabel structurat şi o imagine sugestivă !). 17. Tabele De cele mai multe ori este nevoie ca datele prezentate să fie sintetizate sub forma unui tabel. Capul de tabel–denumirile (titlurile) colanelor (uneori a liniilor)–un text ce sugerează conţinutul. 58 • • . instalat în prima linie a tabelului. 18. utilizaţi comanda PRE pentru afişarea în coloane a elementelor listelor. Modelaţi liste încadrate conform titlurilor de grup (ierarhice). În cadrul realizării sarcinii creative construiţi listele necesare. 4.1. Utilizarea tabelelor este foarte diversă şi frecventă.liste. Marcajele de construire a tabelelor sunt folosite aproape în orice site. Alte organizări interne ale textului.un text explicativ care se referă la conţinutul tabelului. 4. putem controla mult mai bine aranjarea în Web-pagină a elementelor (folosind tabele fără chenar. 16. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei liste.

Dacă lăţimea celulelor diferă de la o linie la alta. In HTML. o imagine. lăţime. Într-o celulă poate fi înscris un fragment de text. Titlul de coloane. fond. reprezintă liniile de sfârşit cu date sumare. Înălţimea liniei este cea maximală dintre înălţimile celulelor liniei. un buton sau un alt tabel. la începutul tabelului. Exemple de explorare–vezi nr. construirea unui tabel se face rând cu rând. componentele unui tabel şi marcajele utilizate vezi tabelul 7. Ultimul caz nu este prea recomandat. Ca regulă. amplasat ca regulă sub corpul tabelului.Capul de tabel. 59 . Un tabel are frontiere externe delimitate de chenar şi linii interne de demarcare a celulelor. Corpul de tabel (datele tabelului) reprezintă conţinutul propriu-zis al tabelului (valorile din celulele tabelului). Elementele definitorii. specificând celulele de pe fiecare linie. de linie–denumirea coloanei sau a liniei. va fi scos în evidentă faţă de restul liniilor prin îngroşare ori în alt mod. atunci coloana capătă lăţimea celei mai mari celule. lăţimea fiecărei celule (coloane) se defineşte o singură dată. aliniere verticală. eventuale concluzii etc. 9. Ca regulă este evidenţiat. O celulă de tabel este la intersecţia unei linii cu o coloană. Se caracterizează de înălţime. Însă multe din elemente pot fi redefinite local pentru fiecare celulă. amplasat ca regulă imediat sub titlu.vezi tabelul de mai jos). 8. Denumirile pot fi ierarhice–titlul comun deasupra mai multor coloane sau din stânga. culoare. Subsolul tabelului. orizontală etc. grosime chenar etc) se definesc o singură dată. Liniile de tabel sunt orizontale. Coloanele sunt cele verticale. culoare. Atributele unor elemente de tabel (fond. denumire comună a mai multor linii(exemplu .

Marcaje de construire a tabelelor Instruc-ţiune <THEAD> </ THEAD> - Atribute Descriere Titlul tabelului.2.4. un text explicativ asociat tabelului Culoarea de fond (a titlului) (valoare RGB sau nume culoare. vezi p.Tabelul 7.2. tabelul 4. 5) Corpul tabelului Culoarea de fond (a corpului tabelului) Început /sfârşit de tabel HTML Chenarul tabelului (liniile de frontieră) (în pixeli) Culoarea fondului pentru tabel Imaginea de fond pentru tabel Spaţiu între chenarul celulelor tabelului şi conţinutul lor (în pixeli) BGCOLOR= <TBODY> </ TBODY> <TABLE ATRIBUTE> </ TABLE> BGCOLOR= BORDER= BGCOLOR= BACKGROU ND="URL" CELLPADDI NG = CELLSPACIN Spaţiu între celulele tabelului (în pixeli) G= WIDTH = Lăţimea tabelului (în pixeli sau % din spaţiul disponibil) BORDERCOL Culoarea chenarului (nume culoare sau OR = valoare RGB) BORDERCOL Culoarea mai deschisă a chenarului ORLIGHT= (stânga + sus) (nume culoare sau valoare RGB) 60 .

în unele navigatoare nu funcţionează.doar în IE Linie de tabel Culoarea fondului pentru întreaga linie (valoare RGB sau nume culoare) Alinierea conţinutului celulelor (left. dar puteţi folosi height în TD Celulă de tabel Înălţimea celulei. dacă pe aceeaşi linie (TR) daţi din greşeală 2 valori diferite pentru height în TD. textul din jurul tabelului curge pe partea opusă Spaţiu pe orizontală în jurul tabelului (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul tabelului (în pixeli) Numărul de coloane ale unui tabel Ajustarea cadrelor în tabel . right). el va lua maximul pentru toate celulele liniei Lăţimea celulei HSPACE = VSPACE = COLS = FRAME = RULES = <TR ATRIBUTE> </ TR> BGCOLOR= ALIGN= HEIGHT= <TD ATRIBUTE> </ TD> - HEIGHT = WIDTH= 61 .doar în IE Ajustarea riglelor în tabel . center. implicit left Înălţimea liniei (în pixeli).Culoarea mai închisă a chenarului BORDERCOL (dreapta + jos) (nume culoare sau ORDARK = valoare RGB) ALIGN = Aliniază tabelul în dreapta (right) sau stânga (left) paginii.

. bottom (jos). bottom. right) ALIGN = BASELINE ALIGN = CARACTER ALIGN = JUSTIFY COLSPAN = ROWSPAN = NOWRAP <TH> </ TH> - <CAPTION ATRIBUTE> </CAPTION> ALIGN = 62 . center. middle (mijloc). implicit middle Aliniază celulele cu linia de bază a textului adiacent Aliniază coloana faţă de un anumit caracter (implicit caracterul ". right). ") Aliniază marginile din stânga şi dreapta ale textului Numărul de coloane pe care se întinde celula Numărul de linii pe care se întinde celula Nu permite despărţirea textului pe linii în celulă Poate fi folosit : . left. dar conţinutul va fi centrat şi îngroşat (bold).în loc de TD.BGCOLOR= BACKGROU ND = "URL" ALIGN = VALIGN = Culoarea fondului pentru întreaga celulă (valoare RGB sau nume culoare) Imaginea de fond pentru celulă Alinierea conţinutului celulei pe orizontală (left.împreună cu TD pe aceeaşi linie Text explicativ asociat tabelului Alinierea textului (top = implicit. implicit left Alinierea conţinutului celulei pe verticală: top (sus).

Dacă plasăm atributul ALIGN=left în marcajul TABLE.<COLGROUP> </COLGROUP > BGCOLOR = <COL ATRIBUTE> WIDTH = ALIGN = CHAR= BGCOLOR= <TFOOT> </ TFOOT> BGCOLOR = Împreună cu marcajul <col> defineşte un set de definiţii de coloane Culoarea de fond Fără atribute: aceeaşi lăţime pentru toate coloanele Lăţimea coloanei. textul care urmează tabelului "curge" pe lângă acesta (tabelul este aliniat în stânga ferestrei navigatorului. iar textul "curge" în partea stângă a tabelului Atributele de culoare ale fondului pot fi diferite pentru orice element de tabel. Folosirea atributului ALIGN=right plasează tabelul în marginea dreaptă. Atributele de aliniere pot fi plasate în marcajele ce delimitează liniile şi în marcajele ce definesc celulele. de ex. Dacă culoare se defineşte de câteva ori. în pixeli. <TABLE RULES = GROUPS>. Comenzile COLGROUP. TBODY. TFOOT nu sunt neapărat necesare într-un tabel. THEAD. atunci acţionează ultima definiţie. % sau "*" Alinierea textului pentru întreaga coloană Alinierea textului faţă de un anumit caracter Culoarea de fond Pentru liniile de sfârşit ale tabelului Culoarea de fond a subsolului Comentarii utile. dar uneori demarcarea făcută de ele este folosită de alte marcaje. 63 . iar în dreapta sa se afişează textul.

Explorarea posibilităţilor HTML de construiremodificare a tabelelor. • Exemplul 8. figura 7.2)--> </TR> <!--Sfârşitul liniei a doua--> </TABLE> <!--Sfârşitul tabelei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 8 vezi mai jos. prima coloană (elementul a(1.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a doua--> </TR> <!--Sfârşitul primei linii--> <TR> <!--Începutul liniei a doua de tabel--> <TD> <!--Începutul celulei a(2.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2. coloana a doua (elementul a(2.4. a doua coloană (elementul a(1. Structurarea unui tabel <HTML> <HEAD> <TITLE> Exemplul 8</TITLE> </HEAD> <H1>Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii</H1> <TABLE BORDER=1> <!--Începutul tabelului --> <CAPTION> <!--Denumirea (titlul)tabelului --> TABELUL POATE AVEA UN TITLU </CAPTION> <TR> <!--Începutul primei linii de tabel--> <TD> <!--Începutul primei celule--> Prima linie. 64 .1)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.1)--> Linia a doua. coloana întâi (elementul a(2. Exemple de explorare Scop.2)--> Linia a doua.4.1)) </TD> <!--Sfârşitul primei celule--> <TD> <!--Începutul celulei a doua--> Prima linie.2.1) --> <TD> <!--Începutul celulei a(2.

2)) Linia a doua. Un tabel mai sofisticat <html> <head> <title> Exemplul 9.bagaj</td> <td width="13%">Greutatea(kg)</td> 65 .1)) (elementul a(2.biletului</td> <td width="12%">Nr. coloana întâi Linia a doua.</td> <td width="13%">Destinatia</td> <td width="11%">Nr. rutei</td> <td width="12%">Nr.2)) Figura 7. prima coloană Prima linie. a doua coloană (elementul a(1. coloana a doua (elementul a(2. charset=iso-8859-1"> </head> <body bgcolor=OLIVE text=MAROON> <table width="90%" border="20" BGCOLOR=PINK> <CAPTION><H2><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></CAPTION> <tr> <td rowspan="2" width="4%">Nr. destinatia</div> </td> <td colspan="4"> <div align="center">Identificare bagaj </div> </td> </tr> <tr> <td width="19%">Familia</td> <td width="16%">Seria Pas.Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii TABELUL POATE AVEA UN TITLU Prima linie.Un tabel mai sofisticat </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html.</td> <td colspan="3"> <div align="center">Date despre pasageri. Rezultatul afişării exemplului 8 • Exemplul 9.1)) (elementul a(1.

....</tr> <tr> <td>1</td> <td>Aioanei Petru</td> <td>A12763876 <br> </td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AA-1209 </td> <td>000001 <br> </td> <td> 25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bagrin Ion</td> <td>A12700876</td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AB-0089 </td> <td>000698 <br> </td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S...</td> <td>. 66 . </td> <td>. figura 8..D</td> <td>..</td> <td>...</td> <td>..M. <br> </td> <td>..A.</td> </tr> </table> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 9 vezi mai jos.

Aioanei A12763876 Moscova 7021 AA-1209 Petru Bagrin Ion A12700876 Moscova 7021 AB-0089 .M.3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Este sau nu necesară definirea lăţimii fiecărei celule? Argumentaţi răspunsul.A. 1 2 3 Familia Seria Pas. a liniei de tabel şi a celulei din linia data.biletului Nr. S.LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021 Date despre pasageri. Care sunt elementele de bază ale unui tabel? 2.. când sunt binevenite fiecare din ele? 8. Este definită imaginea de fond a tabelului. 6. Figura 8...D .bagaj rutei (kg) 000001 25 000698 14 . Este definită imaginea de fond a tabelului şi a celulei.. de linie şi care sunt atributele de definire a lor? 5. Care din ele se va afişa? 67 . . Ce caracteristici poate avea o line de tabel? O coloană? O celulă? 4.. Care sunt cele două metode de dimensionare a tabelului? 7. Care sunt caracteristicile comune pentru întreg tabelul şi comenzile de definire a lor? 3.. destinatia Nr. Numiţi câteva metode de dimensionare a lăţimii celulei. Greutatea Nr..... Rezultatul afişării exemplului 9 4. Care din ele se va afişa? 9. . de coloană. Destinatia Identificare bagaj Nr... .4. Ce este un titlu de tabel.

14. Vizualizaţi documentele HTML în Explorer. 21. 17.5. 24. Referinţe 68 . 20. Verificaţi acţiunea marcajelor. Care poate fi conţinutul unei celule? 12. Este vre-o diferenţă la afişare? Dacă nu–atunci care este sensul a două comenzi similare? Dacă da–care este diferenţa? 16. atributelor. 23. Culegeţi exemplele nr 8 şi 9. Utilizaţi nume ierarhice de coloane . Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei celule de tabel. În cadrul realizării sarcinii de explorare notificaţi marcajele HTML pentru construirea tabelelor. 19. 22. În cadrul realizării sarcinii creative–realizaţi tabelele proiectate. de jos.10. 18. ale textului etc) şi sesizaţi diferenţa.faceţi ca unele celule ale titlului să se extindă pe mai multe coloane. 4. Variaţi valorile atributelor marcajelor comune pentru întreg tabelul (culori şi dimensiuni ale chenarului de sus. 15. Exploraţi comenzile de aliniere a conţinutului unei celule. Care sunt posibilităţile şi comenzile de aliniere a datelor în celulă? 11. După nr din registru selectaţi tabelul conform anexei 2. alcătuiţi tabelul sub formă de cod HTML. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală în jurul tabelului. Organizarea Site-ului. 25. Construiţi un tabel ce conţine toate nuanţele culorii care se pot obţine pentru R (din tripletul RGB). Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală a conţinutului unei celule. Exploraţi comenzile THEAD şi CAPTION cu acelaşi text. 13.

1.5. 4. va determina afişarea pe ecran a porţiunii de document sau a documentului asociat acestei legături. Nume fişier: numele fişierului sau ancorei către care se va efectua trecerea (saltul în cazul activării). între care există legături. linkurilor). selectându-l cu mouse-ul (un click pe butonul din stânga). Textul marcat apare în altă culoare pe ecran şi subliniat.Una dintre caracteristicile de bază ale limbajului HTML este cea de structurare a publicaţiilor într-o colecţie de documente. Acest mecanism asigură navigarea în serviciul WWW. În aşa documente trecerea de la un document la altul se face prin intermediul legăturilor (referinţelor. cât şi pe oricare alt calculator din reţea. Legăturile hipertext Legăturile se realizează în general prin intermediul marcajului <A> </A>. Text explicativ: Legătura cu fişierul solicitat se face prin selectarea textului (clic pe textul explicativ). în acest ultim caz trebuie să se specifice în faţa numelui şi adresa URL a serverului pe care se află documentul. Textul este afişat diferit faţă de restul documentului (colorat diferit şi subliniat). Un anumit cuvânt sau mai multe cuvinte consecutive pot fi marcate pentru a constitui o ancoră de legătură. cu următoarea sintaxă: <A HREF="nume fişier"> Text explicativ </A> unde: HREF este atributul ce conţine calea către fişierul spre care arată legătura (HREF este o prescurtare de la Hypertext Reference). Tipuri şi moduri de specificare a legăturilor Localizarea specificarea: fişierului-ţintă poate fi făcută prin • • • 69 . HTML permite definirea de legături şi în interiorul unui document prin intermediul ancorelor. Documentul la care se face trimiterea poate să fie atât pe calculatorul curent.

Referinţelor absolute - specifică întreaga cale, de la directorul de nivelul cel mai înalt şi până la documentul cerut. Referinţele absolute încep întotdeauna cu un slăsh, urmat de succesiunea directoarelor până la documentul referit. Referinţelor relative - specifică directoarele către documentul-ţintă pornind de la documentul în care se află referinţa (documentul de start). Specificarea caii se face ca în Unix, cu directoarele separate prin semnul „/”, indiferent de sistemul de operare în care lucraţi. Prin „...” se va specifica directorul aflat pe nivelul superior. Exemplu: HREF=".../imagini/buton.gif" specifică o cale relativă ce începe din directorul părinte al directorului curent, iar HREF=".../.../poze/poza1.jpg" specifică o cale relativă ce începe dintr-un director aflat cu două nivele mai sus decât directorul curent. Este recomandată utilizarea legăturilor relative ori de câte ori este posibil, pentru ca documentele să fie portabile (mutarea unui document să nu afecteze legăturile stabilite între fişierele componente). Legături interne–referinţe spre o ancoră din acelaşi fişier; şi legături externe - spre un alt fişier. Legături locale - dacă fişierele se află pe acelaşi calculator, eventual pe calculatoare din aceeaşi reţea locală. Legături îndepărtate - dacă fişierele legate se află pe calculatoare din reţele diferite (pe servere aflate la distanţă. În multe cazuri este nevoie să se creeze legături între secţiunile aceluiaşi document. Spre exemplu, atunci când documentul este o carte, un tutorial sau un curs vom simţi nevoia creării unui cuprins pentru fiecare capitol al documentului. Se va crea o legătură între fiecare temă din cuprins şi secţiunea din document care tratează acea temă. Crearea legăturilor interne se realizează prin utilizarea atributului NAME al marcajului <A>, care stabileşte un cuvânt-cheie ce identifică univoc paragraful-ţintă:
70

<A NAME="cuvânt-cheie"> paragraf-ţintă </A>. Folosirea marcajului cu atributul NAME poartă numele de ancoră. Atunci când se va face referinţă la această ancoră, documentul va fi derulat în fereastra navigatorului pana când textul dintre <A> </A> ajunge în partea de sus a ecranului. Ancorele nu sunt afişate diferit faţă de restul documentului ca în cazul legăturilor. Referirea la o ancoră în documentul de la care pleacă legătura se face în acelaşi fel ca în cazul referirii unui întreg document, adăugându-se simbolul # urmat de cuvântul-cheie din ancoră: <A HREF="nume-fisier#cuvânt-cheie"> Text explicativ </A> Exemplul de mai sus arată că este posibilă referirea la un anumit paragraf al documentului ţintă, chiar dacă acesta este local sau îndepărtat. Exemple de legături. Legătura <a href="http://www.alt-server/alt-site/fişier.html">, plasată în orice fişier din site-ul nostru, indică o legătură absolută externă. Legătura <a-href="http://www.nume-server.com/numedirector/A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătura absolută spre fişierul a12.htm din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /.. /index.html">, plasată în orice fişier din directorul A1 sau A2, indică o legătura spre fişierul index.html din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /A /a.htm">, plasată în fişierul b.htm din directorul B, indică o legătură spre fişierul a.htm din directorul A. Legătura <a href = "A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătură spre fişierul a12.htm din site-ul dat.

71

De regulă, dacă documentul este prea lung, pentru parcurgerea lui rapidă se poate defini un "cuprins" şi selectarea unui element din cuprins va determina saltul direct în porţiunea de text dorită (prin aşa-numitele ancore):
<P><A HREF = "#1.">Introducere</A> <BR><A HREF ="#2.">Elemente HTML </A> <B><A NAME = "1.">1.</A.>Introducere</B> <P> Prezenta lucrare este un ghid de explorare HTML. <B><A NAME = "2.">2.</A> Elemente HTML</B>

Selectarea textului "Introducere"(ancora "#1.") va determina saltul în cadrul documentului în locul în care este definită ancora prin NAME. Marcajele utilizate vezi tabelul 8. Exemple de explorare– vezi nr.10, 11. 4.5.2. Organizarea site-ului Organizarea Web site-ului (un şir de Web-pagini legate între ele). Site plat, cu topologia de stea complet legată, cu pagina de cap în centrul stelei, de regulă conţine un număr redus de pagini (între 5-9). Site liniar, numit şi consecutiv, reprezintă un şir înlănţuit de pagini, care conţine doar legături înainte-înapoi. Se utilizează mai rar. Arhitectura este binevenită pentru prezentări, instrucţiuni, manuale, în care materialul poate fi conceput doar în mod consecutiv. Site ierarhic (arborescent), structura căruia reflectă structura fizică a arborelui documentelor. De regulă aşa site conţine referinţe care leagă diferite frunze, ramuri a arborelui, deci în formă pură arborescentă se utilizează rar. Site cu structură combinată. De regulă la nivelul superior se utilizează structuri plate de documente (adnotări, cuprins etc.). Iar din acestea atârnă „struguri” de documente

72

-parent = încarcă pagina în fereastra părinte. deasupra altor ferestre de pe ecran. -blank = încarcă pagina într-o fereastră noua. fără nume. între ghilimele nu trebuie să existe spaţii. care adesea au referinţe inverse (către părinţi).arborescente. Tabelul 8. Marcaje de legare a paginilor şi referinţe Instrucţiune <A ATRIBUTE> </A> Atribute Descriere Marcaj tip ancoră Referinţă hipertext (legături spre alte pagini folosind un text sau o imagine). -self = încarcă pagina în cadrul curent. Definirea unei ancore HREF = "URL" NAME = "NUMEANCORA" HREF = "#NUMEANCORA " HREF = "URL # NUMEANCORA" Referinţa către o ancoră internă (din acelaşi fişier) Referinţa către o ancoră externă (din alt fişier) Numele cadrului în care va fi afişată sursa definită cu HREF valori speciale: -top = încarcă pagina într-o fereastră nouă. este valoarea implicită. TARGET = " NUMECADRU" 73 . Frunzele acestor arbori pot fi documente plate sau liniare. dacă dorim să introducem legături spre fişiere sau directoare al căror nume conţine spaţii (adică sunt formate din cel puţin 2 cuvinte) trebuie să înlocuim spaţiile cu %20.

Este folositor dacă în fişier avem majoritatea legăturilor relative spre celalalt site şi site-ul este administrat tot de dvs.alteservere. Am putea plasa toate fişierele în acelaşi director (pe hard-disc sau la adresa www. legăturile vor funcţiona şi în timp ce construim site-ul într-un director pe hard-disc.com/alt-site/": putem specifica legături relative spre fişiere situate pe alt site de pe alt server.nume-server.com cu http://www. care conţine doar câteva pagini (fişiere). nu trebuie să modificăm nimic.com. 74 .com/nume-director pentru fiecare legătură în parte. nume-nou-server. ar trebui să înlocuim http://www.nume-server. nu avem nevoie de o organizare mai complicată a site-ului (cu multe directoare).com/nume-director/). • • • Comentarii utile. Dacă am avea legături absolute pentru fiecare. (altfel se poate schimba structura site-ului sau denumirea fişierelor sau directoarelor fără să ştiţi şi legăturile vor deveni invalide) Putem defini ancore şi cu ajutorul instrucţiunii id = nume-ancoră.nume-server. Mouse-ul plasat deasupra unei legături face să apară pe bara de stare (deasupra butonului "start") adresa/directorul/ fişierului accesat de acea legătura. În cazul unui site de dimensiuni mici. care se poate ataşa ca atribut aproape oricărei instrucţiuni. dacă vom dori să mutăm site-ul pe un alt server. Referinţele relative au câteva avantaje: avem mai puţin de tastat în codul sursă: nu mai tastăm http://www.<BASE ATRIBUTE> HREF = "ALT-URL" "alt-URL"= "http://www.

se recomandă a avea câte un director pentru fiecare din tipurile de obiecte. Rezultatul afişării exemplului 10 75 .Elemente textuale 3. 4.htm">Crearea legaturilor si ancorelor</a></li> <li><a href="c4.htm">Realizarea efectului marquee</a></li> <li><a href="c7. în scopul facilitării administrării. figura 9.Introducere 2. Recunoaşterea structurilor de bază ale unui site.htm">Introducerea imaginilor si sunetelor</a></li> <li><a href="c6. Exemple de explorare Scop. studierea marcajelor de organizare a referinţelor. de legare a textelor.Pentru site-uri complicate.Realizarea efectului marquee 7.Cuprins de primul nivel(index) </title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="back.Introducerea frame-urilor si formelor Figura 9. Cuprins (de primul nivel) <html> <head> <title>Exemplul 10.htm">Elemente textuale</a></li> <li><a href="c3. Planificarea site-ului individual.htm">Introducere</a></li> <li><a href="c2.htm">Introducerea frame-urilor si formelor</a></li> </ol></center> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 10 vezi mai jos.Crearea legaturilor si ancorelor 4.5. Compendu pe HTML 1.Formarea tabelelor 5.Introducerea imaginilor si sunetelor 6.jpg"> <h1 align="left"><font color="#0000CC">Compendu pe</font></h1> <h1>HTML</h1> <ol> <li><a href="c1.3.htm">Formarea tabelelor</a></li> <li><a href="c5. Exemplul 10.

1"><b>Divizori</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.Titlui paginii </a> </h4> <p>:In general in antetul unei pagini Web.Exemplul 11.2"><b>Titluri si subritluri</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.1. intre marcajele <BR> HEAD si /HEAD.2. exista mai multe marcaje META. Elemente textuale </h3> <ul> <li><a href="#2. Cuprins de nivelul II.4"><b>Liste </b></a></li> <li><a href="#2.1"><b>Titlul paginii </b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. <h4><a name="2.2.2.</p> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 11 vezi mai jos. ancore <html> <head> <title> Exemplul 11.2.. figura 10. Cuprins de nivelul II.">2.1">2.2.3"><b>Alineate</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. <BR>cu atribute name .2"><b>Blocuri de structura</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#2.1"><b>Ancore</b></a><b> </b></li> <li><a href="#3.Elemente textuale</a> </h4> In continuare urmeaza textul sub titlul 2. 76 .. ancore</title> </head> <body> <h3> 2.2"><b>Legare de texte </b></a><b> </b></li> </ul> </li> </ul> <h4><a name="2..5"><b>Tabele </b></a></li> </ul> </li> <li><a href="3"><b>Crearea legaturilor</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#3.content perechi.

4.. 5. 7.2.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.1.5.exista mai multe marcaje META. dar nu şi invers”. 2. Figura 10. Rezultatul afişării exemplului 11 4. 3. 2. Ce este o legătură. intre marcajele HEAD si /HEAD. 6.. cu atribute name-content perechi. Care este comanda ce permite afişarea conţinutului referinţei într-o fereastră bine determinată? 8.Titlui paginii In general in antetul unei pagini Web. Elemente textuale • Titlul paginii • Blocuri de structura o Divizori o Titluri si subtitluri o Alineate o Liste o Tabele • Crearea legaturilor o Ancore o Legare de texte 2. o referinţă? Ce este o ancoră? O referinţă locală? Prin ce diferă referinţele interne de cele externe? Prin ce diferă referinţele absolute de cele relative? Care sunt avantajele referinţelor relative? Comentaţi afirmaţia „Toate legăturile îndepărtate sunt externe..Elemente textuale In continuare urmeaza textul sub titlul 2. Cum se va scrie un spaţiu în identificarea referinţei? 77 .

14.9. 13.6. textul încadrând sau nu imaginea. 4. Imaginea este un fişier de tip .construiţi cuprinsul site-ului. 4. Textul care însoţeşte imaginea poate fi aliniat relativ la marginea superioară sau inferioară a imaginii sau în dreptul mijlocului imaginii (alinierea la marginea superioară este implicită). scheme. Familiarizarea cu problemele legate de includerea în componenţa site-ului a diverselor obiecte cum ar fi imagini. Introducerea imaginilor Cele mai spectaculoase efecte sunt obţinute atunci când pagina conţine imagini. conform temei curente. ci şi pentru a sublinia şi îmbunătăţi mesajul transmis de publicaţia electronică. desene.gif sau . obiecte sonore(audio). Operarea cu obiecte Scop. precum şi pregătirea obiectelor.htm. Exploraţi posibilităţile comenzii id = nume-ancoră.1. 78 . Imaginile pot fi incluse intr-un document ca elemente de tip caracter. filme (video). fotografii. însă nu numai ca aspect decorativ. Construiţi referinţele din cuprins spre paginile site-ului şi din fiecare pagină a site-ului spre cuprins.xbm (format X BitMap) care poate să se găsească pe oricare din serverele WWW din reţea. Alcătuiţi cuprinsul site-lui de explorare a HTML în pagina index. În cadrul realizării sarcinii creative . 12. Ce este un site? 10. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcaje şi noţiuni noi.6. 15. Care structuri de site-uri sunt răspândite? 11. ataşarea lor la site-ul creativ.

O imagine poate fi declarată ca legătura către alt document HTML. iar printr-un clic pe imaginea respectivă să se facă încărcarea imaginii în mărime naturală. este bine să folosim un tabel în celulele căruia să afişăm imaginile micşorate (prin precizarea lăţimii şi înălţimii). încetinesc încărcarea paginii. Marcajele utilizate vezi tabelul 9. cu afişarea imaginii doar la cerinţa explicită a utilizatorului. deoarece.com.Încărcarea imaginilor durează. mai ales dacă au o dimensiune mare. din care cauză unele navigatoare permit setarea lor cu sau fără afişarea imaginilor. O serie de gif-uri animate interesante puteţi găsi pe site-ul www. Imaginile externe se introduc prin stabilirea unui link către fişierul-imagine: <A HREF="tom3. Exemple de explorare– vezi nr 12. Marcaje de includere a imaginilor Instrucţiunea <img atribute> Atribute src = "url" alt = "text" Descriere Marcajul de includere a imaginii Adresa fişierului grafic (url absolut sau relativ) Textul alternativ care este afişat celor care navighează fără imagini 79 . lucru contraindicat (nu e bine să abuzezi de timpul şi aşa limitat al vizitatorului).jpg"> Poza externă </A> Se obţine următorul link: Poza externă. Tabelul 9. În ultimul caz în locul imaginii poate fi afişat un text alternativ (atributul „alt”). De cele mai multe ori este preferabil să nu folosim imagini interne. de exemplu). Atunci când dorim să inserăm în document mai multe imagini de mari dimensiuni (un album.animfactory.

Alinierea elementelor din jurul imaginii: top (sus). left (stânga = implicit).align = Alinierea imaginii în pagină: right (dreapta). în timp ce aceeaşi melodie în format mp3 va avea 3-5 MB !!! 80 . middle (mijloc). . .mid .mp3.6... De exemplu. Titlul imaginii </caption> Notă: Folosiţi întotdeauna atributele width şi height (exprimate în pixeli): ele rezervă în pagină un spaţiu cu lăţimea şi înălţimea specificate şi permit afişarea paginii şi a textului înainte de recepţionarea imaginii de la server. pentru că asigură o compresie şi o redare bună. bottom (jos) Înălţimea imaginii (în pixeli sau %) Lăţimea imaginii (în pixeli sau %) Mărimea chenarului din jurul imaginii (în pixeli).2.wav. Aşa-zisele mp3-uri sunt fişierele cele mai utilizate pentru stocarea melodiilor.au. sau linia de contur Spaţiu pe orizontală în jurul imaginii (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul imaginii (în pixeli) height = width = border = hspace = vspace = <caption>. Introducerea sunetelor In documentele HTML se pot introduce şi fişiere care conţin sunete. Formatele uzuale de reprezentare a sunetelor permit lucrul cu fişiere cu extensiile: . 4. folosindu-se marcajul <a> pentru crearea unui link spre fişierul extern. o melodie de pe un CD audio obişnuit necesită cam 30-60 MB.

3. Controls=console / smallconsole . Width=mărime şi Height=mărime .numele fişierului ce conţine videoclipul.dacă valoarea este „true” va reda sunetele la neşfârşit. dar se pot specifica amândouă astfel <img start=fileopen. Poate fi fileopen sau mouseover. respectiv înălţimea panoului de control. Bgsound . În pagină va fi afişat un panou de control.precizează lăţimea. de mărimi specificate. Autostart=true / false . Introducere videoclipuri In documentele HTML se pot introduce şi manipulări cu videoclipuri (doar în IE). folosind marcajul de bază img. vom putea folosi unul dintre următoarele atribute ale marcajului IMG: dynsrc="url. 4. nu este redată melodia decât prin apăsarea butonului Play. Volume=număr .permite afişarea normală sau respectiv redusă a panoului de control. Implicit este fileopen.permite inserarea unei secvenţe audio. AU şi MIDI.6. De exemplu: 81 .dacă valoarea este „false”. mouseover>. dotat cu butoane Play şi Stop.introduce în pagină sunete de fond.Dacă dorim să includem o secvenţă audio în paginile noastre. vom putea folosi unul dintre următoarele marcaje: Embed .permite stabilirea volumului sunetului. valoarea permisă fiind între 1 şi 255. Sunt permise formatele WAV. poate fi folosit doar în IE.indică momentul startului clipului.avi. Formatul uzual de reprezentare a videoclipurilor au extensia . Atributele marcajului sunt: SRC = "nume-fisier" .specifica numele fişierului (calea) ce conţine secvenţa audio.avi". Dacă dorim să rulăm un videoclip în paginile noastre. altfel o singură dată. start=# . Loop=true / false .

la marginea de sus. care sunt valorile posibile? 8.AVI" start=mouseover>.<img src="SAMPLE-S. Ce atribute se pot utiliza la redarea sunetelor.AVI" loop=3 loopdelay=250>. Este valoarea implicită. Care este comanda de titlu a unei imagini? 5. 82 . Care sunt funcţiile instrucţiunii img? 2.o singură dată. De exemplu: <img src="SAMPLE-S.Bucla.GIF" dynsrc="SAMPLE-S. dacă <loop=1> . imagini cu alinierea unui text la mijloc. sunetelor. Cum poate fi poziţionată o imagine? 4. Ce periferice sunt necesare pentru rularea clipurilor? 10. de jos. Loop = # .GIF" dynsrc="SAMPLES. Ce atribute se pot utiliza la rularea videoclipurilor. care sunt valorile posibile? 7. Exploraţi comanda de declarare a imaginii.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. 11. Dacă <loop=infinite> clipul va bucla la nesfârşit. 4. Ce medii pot fi utilizate pentru construirea imaginilor.Întârzierea în milisecunde. Ce tipuri de obiecte pot fi ataşate la site cu ajutorul comenzii img? 3. Un alt exemplu: <img src="SAMPLE-S. Modificaţi conturul imaginii.6.GIF" dynsrc="SAMPLES. videoclipurilor? 9. spaţierea verticală şi orizontală. loopdelay=# . Care este comanda liniei de contur a unei imagini? 6.AVI" loop=3>.

Formularele sunt compuse din câmpuri de intrare în cadrul paragrafelor. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcajele şi noţiunile noi.7. Completarea şi înregistrarea unui astfel de formular determină memorarea intrun fişier a datelor introduse de utilizator în fiecare câmp sau. în funcţie de mecanismul care a fost implementat în programul de tratare a formelor. C++ etc. Java. Ataşaţi obiectele construite la site-ul construit.1. În cadrul realizării sarcinii creative– specificaţi/acordaţi obiectele pentru includerea lor în Web site-ul individual. numită "script" care poate fi efectuată în câteva limbaje de programare ca: JavaScript. Exploraţi atributele comenzii de rulare a unui videoclip. 13. 17. Construiţi obiectele specificate în mediile respective.Maracje utilizate Formularele (forme de colectare a datelor. care apoi se vor prelucra de o altă programă. forme de intrare) sunt destinate pentru introducerea unor informaţii în timpul vizitării paginii.12. Marcajele utilizate pentru construirea formularelor vezi tabelul 10. 4. conform temei curente. Operarea cu formulare 4. 15. Exemple de explorare–vezi nr 12-13. Perl. în cea mai mare parte expedierea datelor prin poşta electronică. 14. Exploraţi atributele comenzii de includere a unei melodii. 16. listelor sau tabelelor. Colecţii de 83 . În cadrul marcajului FORM operatorul are posibilitatea de a găsi tot ce doreşte în afară de un alt operator FORM.7.

scripturi utile vezi referinţele bibliografice. precum şi la sfârşitul p. Marcaje de operare cu formulare Destinaţia Definirea formularului Încărcare fişier Definire câmp Input Nume câmp Valoare câmp Apăsat? Dimensiune câmp Dimensiune maximă Listă de selecţie Nume listă Număr de opţiuni Opţiuni multiple Opţiune Opţiune implicită Dimensiune fereastră Sintaxa <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM> <FORM ENCTYPE="multipart/formdata"> </FORM> <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD | CHECKBOX|RADIO|IMAGE| HIDDEN|SUBMIT|RESET”> <INPUT NAME="***"> <INPUT VALUE="***"> <INPUT CHECKED> <INPUT SIZE=?> <INPUT MAXLENGTH=?> <SELECT></SELECT> <SELECT NAME="***"></SELECT> <SELECT SIZE=?></SELECT> <SELECT MULTIPLE> <OPTION> <OPTION SELECTED> <TEXTAREA ROWS=? COLS=? ></TEXTAREA> 84 Comentariu Pentru checkbox şi radiobutoane În caractere În caractere Lista din care se poate selecta opţiunea dorită Când lista este definită separat Elemente ce pot fi selectate Se afişează Pentru Input text .1.7. Tabelul 10.3.

a. INPUT de tip select–afişează o listă din care se poate alege unul sau mai multe valori. ENCTYPE . e.această metodă adaugă conţinutul la forma existentă.imagine pe care se poate de apăsat un click şi să se realizeze nemijlocit ceea ce trebuie să facă această formă.indică metoda utilizată pentru transmiterea conţinutului formei pe server. b.Nume fereastră Spaţiere text <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA> <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTU AL|PHYSICAL></TEXTAREA> ACTION . INPUT se caracterizează de asemenea de atributul TYPE. 85 .la utilizarea acestei metode conţinutul formei existente se transmite nu ca o parte a URL dar ca un corp al acestei utilizări. b. INPUT de tip "password" –aria de introducere a password-ului. Pentru a realiza interfaţa în cadrul lui FORM. d. TEXTAREA. se folosesc următoarele atribute: INPUT. INPUT de tip "checkbox" defineşte căsuţe de tip on/off. INPUT de tip "image" . Denumirile celor mai răspândite obiecte sunt: a. POST.specifică tipul codificării conţinutului formei existente. Acest atribut funcţionează numai în cazul utilizării metodei POST. Fiecare câmp al formularului este definit printr-un element INPUT. METHOD . GET. Această metodă depinde de cum lucrează serverul. Implicit se foloseşte metoda POST. c. SELECT. INPUT de tip "submit" defineşte butoane prin care se lansează anumite programe (ex: rememorare formular). şi trebuie să aibă un atribut de nume NAME unic într-un document.indică unde se va transmite conţinutul formei după confirmare. f. INPUT de tip "text" –aria de introducere a textului.

Exemple de explorare Scop. COLS . ROWS .definirea nu e obligatorie. b. c. A 4. Spre deosebire de INPUT. In cadrul SELECT se permite folosirea atributelor: a. h. OPTION pentru definirea elementelor de liste.valoarea pe care o are câmpul dat.dimensiunea ferestrei de opţiuni.numărul liniilor ariei de introducere(lungimea). CHECKED .indică că se pot selecta mai multe opţiuni.numărul coloanelor (lăţimea).g.7. Atributul VALUE . VALUE poate fi utilizat pentru scrierea deasupra butoanelor. (incluzând INPUT şi TEXTAREA elemente). INPUT de tip "radio" –buton ce poate lua starea fie on fie off. • Exemplu 12.numele (simbolic) al opţiunii alese. NAME . Explorarea posibilităţilor HTML de colectare a datelor. Cea mai simplă formă <HTML> 86 . SIZE .2. În cadrul <FORM>. SELECT are marcaje de început şi sfârşit. Atribute: NAME . MULTIPLE . d. Atributul NAME este numele simbolic unicat al câmpului formei date. eventual şi cu linii de derulare.numele simbolic al ariei de introducere. INPUT de tip "reset" –butonul care se foloseşte pentru reiniţializarea formularului. poate fi inclus SELECT. dar pentru checkbox şi radiobutoane semnifică apăsarea lor.</FORM>... TEXTAREA ne permite vizualizarea unei ferestre de introducere cu mai multe linii.

la capitolul III... luna si anul nasterii:<br><option><INPUT size=30> <P><I>Locul nasterii: <SELECT name=RAION> <OPTION selected>Basarabeasca<OPTION>Chisinsu<OPTION>Causeni<OPTION> Cahul<OPTION>Cainari<OPTION>Criuleni<OPTION>Calarasi <OPTION>Camenca<OPTION>Edinet<OPTION>Falesti<OPTION> 87 ."> </FORM> <!--Sfirsitul formei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 12 vezi mai jos.. Rezultatul executării exemplului 12 • Exemplul 13. prenume:<br><option><INPUT size=30> </B><BR><BR> Jenul: <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="male" checked>masculin <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="female">feminin<BR> <p>Data. figura 11. la capitolul III.: </font></big> <font color=red> <P>Nume. Formă de introducere a datelor <HTML> <head> <title>Exemplul13.html"> <!--Inceputul formei--> <INPUT TYPE=submit VALUE="Inapoi. Figura 11. Cea mai simpla forma </TITLE> </HEAD> <H1>Cea mai simpla forma </H1> <FORM ACTION="pr0008.<HEAD> <TITLE> Exemplul 12.. Cea mai simpla forma Inapoi. Introducere date</title> </head> <BODY bgcolor=pink> <big><font color=blue>Introduce-ti datele despre dvs.

(forma recomandată–vezi compartimentul.M. 4. 9. Demonstraţi înregistrarea vizitatorilor site-ului.Colecţii de scripturi utile vezi referinţele bibliografice.<OPTION>U. precum şi la sfârşitul p. 6.S.3. Care sunt elementele definitorii ale unui formular? La ce servesc formularele? Cine şi cum stochează / prelucrează datele colectate? Care sunt cele mai răspândite tipuri de INPUT? La ce servesc elemente SELECT? De ce în cadrul formei identificatoarele câmpurilor trebuie să fie unicate? 7. 10.M. În cadrul realizării sarcinii de explorare descrieţi marcajele HTML de construire a formularelor de introducerecolectare date.M<O PTION>USAM <OPTION>Acad.Floresti<OPTION>Dubasari<OPTION>Durlesti<OPTION>Leova<OPTIO N>Nisporeni<OPTION>Ungheni <OPTION>Alte</OPTION></SELECT> <P>Locul de studii: <BR><SELECT multiple name=VUZ> <OPTIONSELECTED>U.1). Prin ce diferă un radio-buton de un buton checkbox? 8. 5. 88 .1. figura 12. În cadrul realizării sarcinii creative elaboraţi codul HTML al formei de înregistrare a vizitatorilor site-ului dvs. de transport<OPTION>ULIM <OPTION> Alta institutie </OPTION></SELECT> </font><BR><BR> <input type="submit" value="ok"> <input type="reset" value="cancel"> </FORM> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 13 vezi mai jos.7.de Politie<OPTION>Acad. Date generale.<OPTION>A.T. 2. 3. 4.7. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.S. anexa nr.E.3.

FERESTRE (CADRE. fereastră).8. Rezultatul executării exemplului 13 4. în fiecare dintre acestea rulând diferite documente (fişiere). FRAME) O altă modalitate de structurare a unui document hypermedia este împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame–cadru.Figura 12. O practică frecventă printre creatorii de site-uri este aceea de a utiliza două frame-uri verticale: în fereastra stângă se află de obicei butoane. prin a 89 .

căror apăsare se face legătura cu o anumită secţiune a site-ului.1. 4.8. Marcaje de operare cu ferestre Instrucţiune <frameset atribute> </frameset> Atribute cols = rows = Descriere Definirea împărţirii paginii în cadre Numărul şi mărimea relativă a coloanelor Numărul şi mărimea relativă a liniilor Mărimea chenarului (pixeli). deci mai bine le specificaţi dvs. iar pentru altele . Netscape 4. afişarea făcându-se în fereastra din dreapta. Comenzi de construire a cadrelor Comenzile necesare pentru construirea ferestrelor vezi tabelul 11.valoarea lui border (ex. În general nu dorim chenar şi folosim border =0 împreună cu framespacing =0 şi frameborder =no.51) border = frameborder = framespacing = 90 . implicit yes Mărimea spaţiului dintre cadre (pixeli). Definitivarea (conţinutului şi formei) site-urilor de explorare şi creativ. Scop: Explorarea posibilităţilor divizării ecranului în ferestre. Tabelul 11. IE 5). dar cu valori diferite. dacă îl folosiţi împreună cu border. pentru că nu ştim ce browser (cu ce valori setate ca implicite) foloseşte vizitatorul. Specifică dacă cadrul definit cu FRAMESET are sau nu chenar: yes sau no. pentru unele browsere primează valoarea lui framespacing (ex.

implicit "auto" Pentru a nu redimensiona trăgând de chenar (doar dacă există chenar ) Spaţiu deasupra şi sub un cadru (pixeli) Spaţiu la stânga şi la dreapta unui cadru (pixeli) Secţiunea de pagină afişată de către navigatoarele ce nu pot interpreta cadre Cadru intern (doar IE) Sursa cadrului Numele cadrului. implicit "auto" scrolling = noresize marginheight = marginwidth = <noframes> </ noframes> <iframe atribute> </ iframe> src = " url " name = height = width = frameborder = scrolling = 91 . utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Înălţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Lăţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Specifică dacă cadrul definit cu IFRAME are sau nu chenar (yes sau no. auto (dacă este nevoie).<frame atribute> src = " url " name = Definiţia unui cadru Sursa cadrului Numele cadrului. implicit yes) Opţiuni pentru bara de derulare : yes (da). auto (dacă este nevoie). no (nu). no (nu). utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Opţiuni pentru bara de derulare: yes (da).

iar in frame-ul drept se va afişa fişierul fisier2. Marcajul <FRAMESET> poate fi utilizat în conjuncţie cu următoarele atribute: FRAMEBORDER="yes|no" specifică dacă bordura (chenarul) frame-ului este sau nu vizibilă. Dacă se doreşte împărţirea documentului în zone aşezate invers (pe linii). În primul frame se va afişa conţinutul fişierului fisier1.. dacă nu se specifica atributul NORESIZE.70%". prima ocupând 30% din fereastra navigatorului. 30%" (împărţire în patru zone verticale). aşa cum apare în exemplu.htm"> <FRAME SRC="fisier2.htm"> </FRAMESET> În exemplul de mai sus s-au creat două zone "verticale". atunci se va renunţa la marcajele ce definesc corpul documentului <body>. (valabil doar pentru Netscape) 92 . BORDER=numar-pixeli specifică ce grosime să aibă chenarul (valabil doar pentru Netscape) BORDERCOLOR=culoare specifică ce culoare să aibă chenarul. Nu este obligatoriu să se folosească "*". 10%.htm. Se poate realiza împărţirea documentului în mai multe frame-uri.htm. iar a doua restul.. De exemplu: <FRAMESET COLS="30%. se va utiliza atributul ROWS în locul atributului COLS. 40%.</body>. specificând procentul din aria ferestrei navigatorului: COLS="20%. Frame-ul poate fi redimensionat de vizitatorul paginii cu ajutorul mouse-ului. despre care vom vorbi mai tarziu. Dacă un document hypermedia este structurat folosind frameuri.În continuare aducem unele comentarii asupra utilizării. corectă fiind şi forma: COLS="30%.*"> <FRAME SRC="fisier1.

8. 9.SCROLLING="yes|no|auto" stabileşte dacă se afişează sau nu bara de scroll într-un frame. Notă: Navigatoarele mai vechi. Afişaţi cuprinsul de nivelul I al compendiului într-un cadru de stânga. Chenarul cadrului există totdeauna sa nu? 5. Când este binevenită împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame. dacă este necesar. iar conţinutul . de 20%. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. precum şi navigatoarele "mod text" asemănătoare cu lynx din Linux. În cadrul lucrării de explorare notaţi marcajele principale pentru construirea cadrelor. nu puteau afişa documente ce conţin frame-uri. Definitivaţi structura site-ului creativ. cadre)? 2. Când se afişează bara de scrolling într-un frame? 7. 10.în cadrul de dreapta.2. Chenarul cadrului este vizibil totdeauna sa nu? 4. 93 . Valoarea auto determină afişarea barei de derulare atunci când este cazul (adică informaţia nu se poate „încadra” în întregime) NORESIZE . realizaţi cadre. Cum se poate interzice redimensionarea frame-ului? 8. 4.nu permite redimensionarea frame-ului de către utilizator. Care este diferenţa dintre structurarea ferestrei navigatorului în cadre prin intermediul unui tabel şi a marcajului FRAME 3. Ce subtilităţi pot apărea la utilizarea marcajului FRAME? 6.

Textul are atributele de lungime şi înălţime: width si height.9.. se pot contura marginile afişării. ALTE ELEMENTE 4.1.are valorile aproximativ între 1 şi 100. poate fi utilizat un fond special. reprezintă viteza cu care se va mişca textul pe ecran. care pot fi executate separat..4. pentru a sesiza diferenţa. sau grupate în cadrul unei pagini. ciclic cu o viteză stabilită. </marquee> simplu <marquee>Bine ati venit!</marquee> Atribute de scroll Directia <direction=#> #=left(stânga). Exemple. de jos în sus şi invers. De exemplu: <marquee scrollamount=50>Bine ati venit!</marquee> Intarziere Scroll <scrolldelay=#> <marquee scrolldelay=500 scrollamount=100>Bine ati venit! </marquee> 94 .9. Elementul <marquee> . right(dreapta) <marquee direction=left>Bine ati venit!</marquee><P> <marquee direction=right>Bine ati venit!</marquee> Valoare Scroll <scrollamount=#> Atributul scrollamount . Cea mai bună este însuşirea mecanismului funcţionării marcajului marquee pe baza exemplelor de mai jos. Realizarea efectului Marquee Efectul marquee reprezintă un efect de mişcare a textului pe ecran de la stânga la dreapta şi invers.

Alternate reprezintă mişcarea textului de la o margine la alta. alternate Scroll este mişcarea obişnuită a textului dintr-un capăt în altul. 95 . middle(mijloc). bottom(jos) <font size=6> <marquee align=# width=200>Bine ati venit!</marquee> </font> Culoare fond <bgcolor=#> #=RRGGBB sau nume <marquee bgcolor=aaaaee>Bine ati venit!</marquee> Dimensiune text rulant <height=# width=#> <marquee height=40 width=50% bgcolor=aaeeaa> Bine ati venit! </marquee> Marginile mişcării <hspace=# vspace=#> Bine <marquee hspace=20 vspace=20 width=150 bgcolor=#ffaaaa align=middle> Ati Venit!</marquee> Salutari din Moldova.Comportamentul sau felul de mişcare a textului <behavior=#> #=scroll. slide. <marquee behavior=scroll>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=slide>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=alternate>Bine ati venit!</marquee> Bucla <loop=#> #=număr sau infinit. indică numărul maximal de mişcare a textului <marquee loop=3 width=50% behavior=scroll>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=slide>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=alternate>Bine ati venit! </marquee> ] Aliniere <align=#> #=top(sus). Slide este mişcarea textului dintr-un capăt în altul oprindu-se în cel din urmă.

Până la acea dată forma. poate fi supărătoare şi dăunătoare. acele stiluri le putem folosi de mai multe ori în corpul acelui fişier fără a mai specifica şi atributele. Marcajul utilizat are sintaxa <BLINK> text </BLINK> Exemplu: <BLINK> Pe curând! </BLINK> va duce la clipirea textului inclus. Text clipitor Pentru a atenţiona vizitatorul asupra unui fragment de text se poate utiliza clipirea lui. Modelele de stiluri pot fi aplicate în mai multe moduri: a) Intern: atributele din tabelul 12-13 sunt specificate în interiorul marcajului de deschidere al fiecărei instrucţiuni. b) Specificate în antetul fişierului: specificăm la începutul unui fişier diverse atribute pentru mai multe stiluri de text.CSS).css astfel încât poate fi apelat de orice alt fişier de pe 96 . de durată.9. "size".13. este cel mai neeconomic mod.0 au apărut specificaţiile pentru modele de stiluri. culoarea şi mărimea textului puteau fi date cu instrucţiunea "font" şi cu atributele sale: "face". Modelele de stiluri pot fi aplicate aproape oricărei instrucţiuni. c) Extern: atributele pentru diverse stiluri sunt specificate într-un fişier special (pe care îl putem construi cu un editor de texte (Notepad) şi îl salvăm ca fişier de tip text cu extensia . 4. folosind atributele din tabelul 12. Notă: Nu vă lăsaţi prea mult atraşi de patima clipirii! Multă clipire. Modele de stiluri În specificaţiile HTML 4.3. cunoscute ca Modele de Stiluri în Cascadă (Cascading Style Sheets .2.4.9. "color".

nu cea prescurtată. Unele atribute din tabelul 12-13 pot fi specificate şi sub o forma prescurtată. centimetri(cm). Tabelul 12. Elementele stilurilor Atribut background color font-family font-size Descriere Imagini sau culori de fundal Culoarea textului Tipul fontului Dimensiunea fontului Valori URL-ul (imaginii) sau culori date prin nume sau valoare RGB Nume sau valoare RGB Numele fontului sau al familiei de fonturi Dată în puncte(pt). Comenzi de definire a stilurilor Instrucţiune Atribute <style> </style> <span> </span> type= class= id= Descriere Specifică în antet caracteristicile stilurilor În general Cascading Style Sheets: "text/css" Marcaj generic. iar altele să poată fi aplicate cu mai multe instrucţiuni. mai ales pentru site-uri mari. Putem face chiar ca un anumit stil să poată fi aplicat numai cu o anumită instrucţiune. pixeli(px) 97 .site. Se poate întâmpla ca unele caracteristici specificate sub forma prescurtată să nu funcţioneze. numai pentru stiluri Specifică un anumit stil Specifică un anumit stil Tabelul 13. Este modul cel mai recomandat. În aşa caz folosiţi forma explicită. inch(în).

double. inch(în). justify text-align textdecoration None (neevidenţiat). outset Dată în puncte(pt). inch(in). pixeli(px) Dată în puncte(pt). Evidenţierea textului underline(subliniat). groove. pixeli(px) line-height margin-left margin-right margin-top Dată în puncte(pt). pixeli(px) Nume sau valoare RGB text-indent border-style border-width Grosimea chenarului border-color Culoarea chenarului 98 . bold. centimetri(cm). light. centimetri(cm). centimetri(cm). centimetri(cm). demi-light. pixeli(px). extrabold Dată în puncte(pt). dashed. inch(in). pixeli(px) Left(stânga).font-style font-weight Text cursiv Grosimea fontului Distanţa dintre liniile de bază ale textului Distanţa faţă de marginea din stânga a paginii Distanţa faţă de marginea din dreapta a paginii Distanţa faţă de textul precedent sau faţă de marginea de sus a paginii Alinierea textului Normal. procent(%) Dată în puncte(pt). solid. inch(in). line-through(tăiat) Distanţa primului rând faţă de marginea din stânga Tipul chenarului Dată în puncte(pt). centimetri(cm). italic(cursiv). inch(în). center(centru). demi-bold. inch(in). inset. ridge. dotted. pixeli(px) None. centimetri(cm). medium. italic Extra-light. right(dreapta).

51.51.102).} h4{ color: rgb(51.} h2. • Exemplul 14.51.0). care ar instala aceiaşi parametri pentru ambele site-uri.51.102.0. Demonstraţi acţiunea lui.51.0.} a:active{color: rgb(153.0).css (definirea culorilor) a:link{color: rgb(102.51).0.0).0.102).51. color: white.0).} SELECT{border-color: rgb(0.51).} h3{ color: rgb(51.0).} FIELDSET{border-color: rgb(0.51.51).} TH{ color: rgb(51.0).255). 99 .51). Fişierul color. marquee{color: rgb(51.51.51).0. border-color: rgb(51.0.255.} HR{ color: rgb(51.0).} body{color: rgb(0.51).} TD{ border-color: rgb(0.51). color: rgb(51. border-color: rgb(0.} În cadrul sarcinii de explorare şi creative construiţi şi utilizaţi un fişier CSS.51.} h1{ color: rgb(51. table-border-color-dark: rgb(0.0.51.51.} a:visited{color: rgb(51.51.} BUTTON{background-color: rgb(51.51. un font de dimensiunea 14 pt înseamnă că sunt 14 puncte între partea superioară a literei M sau h şi partea inferioară a literei g sau y.102).} LEGEND{color: rgb(51.} h5{ color: rgb(51.51.0.51).51.4 mm. color: black.0.51).} TEXTAREA{border-color: rgb(0.} TABLE{ table-border-color-light: rgb(51.} h6{ color: rgb(51.} CAPTION {color: rgb(51.0).51). color: black.51). color: black. background-color: rgb(255.Notă: 72 pt=1 inch = 25. border-color: rgb(0.0).51).51).

Apoi în regim offline puteţi studia modul în care a fost făcută acea pagină. a unor culori puternic contrastante cu fondul. pentru a fi accesibilă tuturor potenţialilor vizitatori. Aceste zone trebuie plasate ori în centrul paginii. puteţi câştigă ceva experienţa. În cazul în care la un moment dat o pagină v-a impresionat prin modul în care arată. Accesibilitatea Web-paginii Accesibilitatea Web-paginii presupune că. Webpagina trebuie să fie compatibilă cu standardul HTML. Este inadecvat să atragem atenţia spre un singur colţ al paginii prin folosirea. fără o ierarhie prea adâncă şi fără fundături. Navigarea uşoară şi naturală. SFATURI UTILE 5. fără erori sau alte impedimente.5. 5. dacă nu toţi. 100 . pierderea unei părţi din aceşti vizitatori. Oricum. Orice abatere presupune. Aranjarea în pagină Cea mai bună experienţă se obţine navigând pe Internet. Diferenţa de tonalitate între diverse elemente trebuie riguros produsă.1. e bine să cunoaşteţi careva reguli la construirea Web-paginilor: Echilibrarea paginii. Graficul cel mai mare trebuie să ocupe zona centrală a paginii. să poată să o şi facă. în mod automat. ori uniform de-a lungul uneia dintre laturile paginii. cel puţin majoritatea covârşitoare a celor care încearcă să viziteze pagina.2. nu vă fie frică şi salvaţi-o. în acea zonă. Într-o reţea atât de eterogenă cum este Internetul. Senzaţia de dezechilibru al unei pagini dată de aglomerarea într-o anumită zonă a mai multor elemente şi prezenţa în alte zone a unor spaţii goale este destul de neplăcută.

dar şi dificil de realizat. 5. este uşurinţa cu care utilizatorul se deplasează în interiorul lui. În spatele imaginilor tag-ul ALT este preferabil să conţină denumirea şi nu descrierea link-ului respectiv. este necesar ca ea să fie subordonată informaţiei pe care trebuie să o transmită. de exemplu în spatele enumerărilor sau a liniilor este de preferat să existe ceva de tipul "---" decât un cuvânt. sunt şi cazuri când aceasta este contraindicată. aplicarea unei structuri ierarhice în cadrul site-ului. asigurarea unor căi uşoare de acces în orice zonă a site-ului şi. care informaţii îl interesează mai mult ş.d. În primul rând. De aici şi problema designer-ului: care legături apar primele.m. este asigurarea unei coloane vertebrale a paginii.a. Fişierele lungi ar fi bine să fie sparte în bucăţi logice.3. logic împărţită şi să ţină cont de publicul pe care îl vânează. În primul rând. Navigarea în interiorul paginii Poate cel mai important lucru la un site Web.m. un anumit mod de a fi prezentată. să fie concisă.Crearea unităţii paginii. ce caută el în pagină. nu în ultimul rând. Cu toate că folosirea opţiunii ALT a marcajului IMG este de multe ori benefică şi recomandată. însă este necesar ca acest stil să se păstreze până la sfârşitul paginii astfel încât vizitatorul să nu creadă la un moment dat că a părăsit pagina iniţială printr-un link. Nu există o soluţie unică. Un mod în care toate imaginile şi fonturile au un aspect tehnic e bun pentru o pagină ce se referă la calculatoare sau alte chestii tehnice ş. pe idei.d. care nu. care trebuie legate direct din pagina de logo. nu se cunoaşte intenţia vizitatorului. 101 . însă există nişte lucruri de care trebuie să ţinem cont. În general fiecare pagină are o anumită metaforă.a. Pentru că o pagină trebuie să transmită informaţie.

refoloseşte imaginile. Nu le legaţi pe toate la pagina principală. Nu pune prea mult text într-o celulă de tabel. 7. 10. 15. Ocoleşte animaţia. însă poate deveni chiar şi enervant. Sparge în mai multe tabelele mari. unele navigatoare îl încarcă în mod invizibil. Redu paleta gif-urilor. „Mai multe detalii” etc. Din prima şi până în ultima pagină a site-ului este nevoie de prezenţa explicită a numelui sau adresei de e-mail. Nu scala imaginile. astfel încât vizitatorul să-şi dea seama repede unde se află. 14. Nu folosi ca text de legătură „Click here” sau „Apasă aici”. 4. la început e derutant. 13. de multe ori. redu-le efectiv dimensiunea. 5. 8. 12. „Înainte” sau altele de acest gen. Nu folosi ca text de navigare cuvintele „Înapoi”. Nu lega o pagină de ea însăşi. 11. Începe pagina cu text în locul unui grafic. 6. Nu crea fundături-pagini care nu au legături spre nici o altă pagină. de genul: „Vezi exemplu”. ca 102 . Folosiţi ideea efectivă care face legătura. ocoleşte folosirea tabelelor imbricate. şi viteza de navigare în site. O legătură la un director subliniaz-o cu "/". „Înapoi la pagina principală”.Tot de legăturile interioare depinde. Pentru exactitate este bine a specifica „Înapoi la cuprins”. În fiecare pagină foloseşte şi navigarea pe bază de text. 16. Folosiţi metoda ierarhică de legare a paginilor. Pentru a o creşte. Include tag-ul &ltlinkrel=next href=&quot următorul html">. iată câteva sfaturi succinte: 1. Nu face imagini care arată ca nişte butoane şi care nu sunt legate la nimic. 9. deoarece textul din tabel se încarcă dintr-o dată tot. 2. 3. altfel navigatorul va căuta iniţial fişiere cu numele respectiv şi abia apoi directoare. în special dacă site-ul e mare.

aceasta poate fi realizată prin prezenţa fişierului de index al site-ului. Foloseşte GIF sau JPEG în funcţie de tipul imaginii stocate. încearcă apoi să vezi cum arată efectiv vizualizându-le cu Notepad-ul şi apoi şterge din ele ceea ce este în plus. Daca ţi-ai realizat fişierele HTML cu un editor de tip WYSIWYG. este bine să existe cel mult 5 opţiuni. va uita pe unde a fost deja şi nu va mai şti să revină la partea care l-a interesat. Alte reguli.4. 103 . Prima pagină trebuie să se încarce în cel mult 20 de secunde. Regula celor 3 click-uri. În caz contrar vizitatorul se va simţi rătăcit în pagină. Include în fiecare pagină cele trei legături obligatorii: cuprins. după aceste secunde 50% din vizitatori apasă butonul BACK al navigatorului şi părăsesc site-ul. 5. În orice loc din pagină trebuie să se poată ajunge prin maximum trei click-uri. Intr-o înşiruire de tip listă. încearcă prima dată să vezi câteva pagini. Ai grijă la formatele grafice pe care le foloseşti. restul fiind ignorate. fă-ţi o idee despre cum ar trebui să arate pagina ta înainte de a te apuca de ea. oricum. În cazul în care pagina se încarcă în mai mult de10-20 secunde e bine să avertizaţi vizitatorul printr-un mesaj şi în plus secundele suplimentare trebuie să se justifice prin ceea ce pagina oferă în plus.metodă de contact între cele doua părţi. e-mail şi legături inverse. Fii documentat. în structurări. fişier care trebuie să cuprindă toate fişierele constituente ale site-ului. Regula celor cinci degete. Datorită structurii ierarhice a unei pagini. Alte reguli pentru o pagină mai eficientă Regula celor 20 de secunde. 60% din vizitatori le vor citi. numai pe primele 5.

de mesajul pe care pagina îl are de comunicat. incluzând fondul. Însă crearea acestora poate pleca de la îmbinarea unor exemple existente prin adaptarea lor la specificul sarcinilor concrete.În cazul JPEG-ului. din care să nu lipsească NetScape şi Internet Explorer. Verificaţi pagina cu opţiunea VIEW IMAGES a navigator-ului pusă pe OFF. cuvintele. în primul rând. este necesar să se renunţe la copierea oarbă a mostrelor găsite pe Web. cele de grafică. ar trebui să fie dictate de scopul paginii. nu îl salva de mai mult de 4 ori în aceeaşi forma înainte de a-l pune în pagină. deoarece la acest tip de fişiere fiecare salvare înseamnă pierdere de calitate. Pentru personalizarea într-o măsură cât mai mare a paginii. La atmosfera pe care o pagina trebuie să o aibă. Încearcă-ţi pagina pe cât mai multe navigatoare diferite. e necesar să concure toate elementele paginii respective. textul şi culoarea lui. elementele de interactivitate şi. de interactivitate etc. Toate elementele unei pagini. expresiile folosite în text. Nu toată lumea este însă capabilă să realizeze cu totul ceva nou. 104 . grafica. prin crearea unor pagini proprii.

www.ro. http://www.SGML .Web Host Directory.w3.ru/ .org. 13. 12. A. 105 .com/web/wwwhelp. www.org/hypertext/WWW/MarkUp/Wilbur/ HTML 3.scripturi.este o listă de legături către toate marcajele versiunii HTML3.ru/ .Agora.com/ . 10.SoftQuad . http://werbach. 1997. Este comodă pentru începători . http://www. 4.Script Locker.webtechs.w3. www.conţine legături pentru structura HTML 3. 8.ici.cuprinde legături multiple către diverse resurse SGML.com .ru .edu/SDG/Software/Mozaic/WebSGML.o listă de legături SGML: învăţare.com/.2 Introducere .posibil cea mai mare colecţie a CGIscripturilor în limba rusă. utilizare. http://www.O serie de scripturi utile în limba rusă.html.notiuni. 6.webclub.download.BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE 1. http://www.cgi-resources. unelte şi software.shtml .com/ .2 marcaje .holm.O bibliotecă de animaţii. http://www. 2.animfactory. http://werbach.Hosting gratuit de la Agava Software. http://www.Navigatoare.Tanenbaum Reţele de calculatoare. 17.clickxchange. http://www.ro/navigator/editlist/ -O listă de editoare. 3.clickxchange.2. 18.Cgi Resources–cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. 5.com/barebones.ici. http://www.ht ml .go.ncsa. http://www.HTML 3.o colecţie de CGI . 11. 14.scripturi sunt multe şi uşor sesizabile.2. http://www. 15. 7.w3.com/sgml/wilbur/ALL. grupuri de discuţie.ro/navigator/navigatoare. 9.uiuc. http://www. http://www.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/ . 16.

dezvoltarea sistemelor informatice 5. Nume: 2. STUDII DENUMIRE SPECIALIZARE ŞCOALA ABSOLVITĂ. Domiciliul: 7. Alte informaţii 6. DATE GENERALE 1. Data naşterii: 5.2.3.Rusa 3. Engleză 3.. CUNOAŞTEREA MIJLOACELOR INFORMATICE (a enumera domeniile şi nivelul de cunoaştere ) 4.... 5. ANUL 3.1. WindosME la nivel de operare liberă 4.1. ... Supus militar.2. .3. Codul grupei ____.Management informaţional. Data completării_____________________ 106 .2..1.. Proiectarea .4..1.. LIMBI POSEDATE (A enumera cu unul din calificativele Excelent / Bine / Suficient / Slab) 3.. Prenume: 3.Româna 3. Germană 4. DOMENIUL DE INTERESE 5. Informatizarea societăţii 5. SGBD „Oracle”. Sex: 4. „FoxPro” 4.An de studii _________ 2..3.. 6. Forma recomandată a CV-ului CURRICULUM VITAE 1.. Telefon: ________8..2. SO Windows NT ..Anexa 1. nr livretului ________________________ 6. . Starea socială: 6..

Date despre Policlinică (№. greutate. nota. data eliberării.Anexa 2. bloc.) Carte de telefoane. tip staţie) Lista convorbirilor locale efectuate de persoana XXXXX . regim de lucru) Adresa (microraion. nr. total) 107 5. № bagaj. Nr. Adresa (Oraş. de telefon conectate. Farmaciile oraşului. Suma Lista convorbirilor interurbane efectuate de persoana XXXXX . grad ştiinţific. localitate. 4. cod specializare. Bagajele pasagerilor rutei XXXX: Date despre rută/bilet (№ rută. media). Email). universitare). staţie. care conţine Date despre carte (denumirea cărţii. examen 2. media la examenele de admitere. apartament).de la telefonul YYYYYY care conţine Data conectării. 6. suma. bloc. disciplina3. cod specializare. nota. telefon. document. republicane. strada. data naşteri).(NPP. Durata (minute). anul naşterii. Date despre profesor XXX: NPP. categoria. categorie. Adresa abonatului (oraş. număr de locuri). telefon.NPP. 7. E-mail. nr. Lipse (motivate. total. . serală. Studenţi(secţia de zi. nr. titlu ştiinţific. 3. media). Date despre Farmacie (№. Lista concursanţilor . № bilet. colocvii (după plan. de telefon. disciplina 3. %) Atestarea studenţilor grupei ZZZZ . fără frecvenţă. stradă. Testări curente(disciplina1. disciplina4. telefon) Instituţii de învăţământ superior: Denumire. concurs) Reuşita studenţilor unei grupe la sesiune . Specializarea selectată. media din documentul de studii. Date despre telefon (nr. Rezultatele concursului (examen 1. locul ediţiei.NPP. Denumiri sugestive de tabele şi liste 1. cod specializare. bloc. cod specializare. nota. Costul unei minute.NPP. 9. nr.). vechime muncă. nemotivate. disciplina2. nr. 8. stradă. 11. Studii (nr. anul ediţiei. 13. 10. Policlinicile oraşului. telefon). categorie. stradă.NPP. Taxa. susţinute) Evidenţa frecvenţei semestriale a studenţilor grupei ZZZZ . nr. Adresa (microraion. care conţine Date despre abonat (NPP. disciplina5. paşaport. localitate. Date despre pasager (NPP. strada. casei. nota) Lista profesorilor catedrei. Cărţile unei biblioteci. codul. disciplina 2. apartament. grad ştiinţific. nota. Abiturienţii USM . oraşul. localitate. disciplina 4. Număr de publicaţii (internaţionale. numărul de pagini). locul de muncă. examen 3. titlu ştiinţific. data naşterii. Examene (disciplina 1. regim de lucru).NPP. 12.de la telefonul YYYYYY care conţine Data convorbirii. 2. 14. Durata convorbirii (minute). punctul unde urmează). Adresa(Oraş. Date despre autor .

unitate de măsură. Norma (minimală. cantitate. adresă. Chişinău: Denumire. caracteristici (frecvenţa procesor. CD-Writer. total) 16. Vechime (anul procurării. telefon. anul transmiterii în exploatare. Soldul materialelor la depozitul XXXX: Denumire material. instruire etc. cod. nr. Film(denumire. 20. 17. regim de lucru (zi. Cafenele Internet în or. Filme ce rulează în cinematografele oraşului: Denumire. Wincester). %uzurii) 108 . ora. noapte. nr. serală. Tarife servicii prestate (Internet. catedre. fără frecvenţă. Scanare. data rulării. anul transmiterii în exploatare). telefon. costul biletului). Deviere de la normă. maximală). Tehnica de calcul a USM: Denumire.) 18. studenţi(secţia de zi. Vechime (anul procurării. specializări. Suma uzurii. Cantitate. adresa.15. memorie operativă. 24/24). Cost. Facultăţile USM: Denumire. 19. nr. cod. preţ unitar. Fondurile fixe ale întreprinderii XXXXX: Denumire.

Stiluri fizice (redate prin valorile parametrilor) 2.3 Titlu comun deasupra mau multor coloane 5.1. subtitluri. 2. la ambele margini 3.2. Marcaje de structura documentului.1.A.1. Marcaje descriptive 1. Texte preformatate Organizarea internă a textului. Liste marcate 4.4 Grupare de linii (titlu comun din stânga) Ş. 5.D 2. 109 .2. Denumirea temei Introducere.informaţii pentru motoarele de căutare 1. Tabularea 3.4. dreapta.3.2.M. 4.2. Mărimea fontelor. Stiluri logice (redate implicit prin nume) Formatarea alineatelor. 1. 3. Liste numerotate 4.Anexa 3. Alinierea Formatarea caracterelor.1.4. 5.2. Alinierea paragrafelor (alineatelor) la stânga.3.2.3.2. 1. Aranjarea textului în coloane 4. Încadrarea (Frame) Operarea cu Tabele. Sintaxa comenzilor HTML. 4.5. dreapta. Întreruperea forţată a linei în cadrul alineatului. Liste de definiţii 4. Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare Nr d/o 1.2. Titluri. 3. (Meta) .1 Tabelele–ca mod de prezentare a web-paginilor 5. 3.2 Structura generală a unui tabel 5.1. 1. Spaţierea din stânga.

1.3.Anexa 4.3. Descrierea tehnologiei Fizica proceselor Priorităţile tehnologiei infraroşu Neajunsurile tehnologiei 1. scurt istoric 1. Introducere. Exemplu de structură a site–ului creativ TEMA: Reţele infraroşii şi cu microunde I.2. Domenii de utilizare 110 . Caracteristica reţelelor cu microunde 2. Reţele infraroşii 1.2. Reţele cu microunde 2.2.2. Introducere. concepte generale 2.1.2. Neajunsurile tehnologiei 2. Domenii de utilizare II. Clasificarea aparaturii radio 2. Fizica proceselor 2.2.2.1.

PROGRAMELE DE REŢEA 1. Bazele reţelelor de calculatoare.3.1.3. Relaţia dintre servicii şi protocoale 1. Sisteme deschise şi problemele standardizării 1.2.2. de transmitere) 1.2. Ierarhiile de protocoale şi funcţiile nivelurilor 1.Agora.1.2.1.3. Alte clasificări (după topologie.3.5. Structura fizică şi componentele unei reţele 1. Reţele de calculatoare. Definiţia reţelelor de calculatoare 1.2.Anexa 5. Reţele larg răspândite geografic 1.5. Organizaţii internaţionale de standardizare în telecomunicaţii şi Internet 1. Reţele radio 1. Problemele proiectării 1.3.4. Comparaţia modelelor OSI şi TCP/IP 111 . MODELE DE REFERINŢĂ 1. Modelul de referinţă OSI 1. TAXONOMIA REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.4.1.5.4. CISCO Internetworking Technology Overview etc) 1.4.2. Reţele corporative (pentru persoane juridice) 1. Reţele pentru persoane fizice 1.3. Primitive de serviciu 1. 1999.5. modul de gestiune.4.3.4.2. Reţele metropolitane 1.2.5. Teora.1.4.4.1.1.1. O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE” (vezi A.2.2. Interfeţe şi servicii. Cerinţe faţă de reţelele moderne 1.3.4.1. Modelul de referinţă TCP/IP 1.3. Servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni 1. UTILIZĂRILE REŢELELOR DE CALCULATOARE 1. Reţele locale 1. 1997. GENERALITĂŢI 1.3. CONCEPTUL REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.3.1.Tanenbaum.

8. Mediul magnetic 2. UltraNet 1. NIVELUL FIZIC 2. Comunicarea X-25 cu terminale neinteligente (X3. Cablul torsadat 112 . Tehnologia ATM ca transport universal pentru reţele locale şi globale 2. ISDN de bandă largă 1.2. Token BUS 1. Mesaje. HSSI (HIPI) 1. Fast Ethernet şi 100VG-AnyLan 1.6.2. ReţeleX-25.8.5.1.4.7. X-29) 1.4.7.7. EXEMPLE DE SERVICII GLOBALE PENTRU COMUNICAŢII DE DATE 1.5.1. BAZELE TEORETICE ŞI FIZICE ALE COMUNICĂRII DE DATE 2.8.7. Două interfeţe uzuale pentru modem (RS-232-C şi RS-449) 2.1. linii şi canale de comunicaţii 2. Ethernet 1.1. Structurarea reţelelor 2. FDDI 1. Internet 1.2. NSFNET 1.7.5.1.7.8. Novell NetWare 1.1.7. Concentratoare şi adaptoare de reţea ca bază a structurii fizice a reţelei 2.8.5. TEHNOLOGII DE BAZĂ ALE REŢELELOR 1.6. SMDS–Serviciul de Date Comutat Multimegabit 1.1.3. 2.6.4. EXEMPLE DE REŢELE 1.7.5.5.7.1. semnale.7.1. Retransmiterea cadrelor 1. Echipamente de conversie a semnalelor -modem-uri.2.3.3. Token Ring 1. MEDII DE TRANSMISIE 2.1.2.2.2.2. Gigabit Token Ring 1.4.5. REŢELE DE MARE VITEZA 1.8.2.3. ARPANET 1.7.6. X-28.1.1.1.5.5.3.

4.5.1. Cablu coaxial de bandă largă 2.2.2.3. Undele infraroşii şi milimetrice 2.1.6. Controlul fluxului 113 . Structura sistemului telefonic 2.5. 2.3. Telefoane celulare digitale 2. Comutatoare ATM 2.3. Servicii ISDN 2.4. SATELIŢI DE COMUNICAŢIE 2.4.2. Sateliţi de joasă altitudine 2. Interfaţa ISDN.2. Transmisia prin microunde 2.2.3. Buclele locale 2. Transmisia de unde luminoase (laser) 2.6. Telefoane celulare analogice 2.3.4.5. Trunchiuri şi multiplexare 2.1.4. Servicii de comunicaţii personale 2.5.2. Perspectivele N-ISDN 2. Comutatoare 2.3.3.3. SISTEMULTELEFONIC 2.5.8. Arhitectura sistemului ISDN 2.2.8.7.3.1.6.2.3. Cablu coaxial în bandă de bază 2. COMUNICAŢIILE FĂRĂ FIR 2. ISDN DE BANDĂ LARGĂ ŞI ATM 2.3.3.2.4.5.1.2. ISDN DE BANDĂ INGUSTA 2. Telefoane fără fir 2.7.1. Transmisia radio 2. RADIO CELULAR 2.4. Sateliţi versus fibre optice 3.1. Transmisia în reţelele ATM 2.3.4.8.2.5.7. Spectrul electromagnetic 2. Servicii oferite nivelului reţea. Încadrarea. Controlul erorilor.7. Sateliţi geosincroni 2. NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE 3.4.3.4. Fibre optice 2.1. Circuitele virtuale în comparaţie cu circuitele comutate 2.

1. ALOHA 4.1.3.3.3. INTERCONECTAREA REŢELELOR CU AJUTORUL PUNŢILOR 4.2.3.4.1. PROTOCOALE CU ACCES MULTIPLU 4. Standardul IEEE 802-2: Controlul legăturii logice 4. Coduri corectoare de erori.5.3.1. Protocoale cu acces multiplu cu divizarea frecvenţei 4. Protocoale pentru reţele LAN fără fir 4.2.4.5.3.Controlul de nivel înalt al legăturii de date 3. Standardul IEEE 802-3 şi ETHERNET 4.2. STANDARDUL IEEE 802 PENTRU LAN-URI ŞI MANURI 4.protocol punct-la-punct 3. SLIP-Serial Line IP 3.3.3. PPP .3.1. SUBNIVELUL DE ACCES LA MEDIU 4. protocoale cu conflict limitat 4.2.2. Punţi de la 802-x la 802-y 4.3.3. Detectarea şi corectarea erorilor. Nivelul legătură de date în Internet 3. Protocoale cu acces multiplu şi detecţie de purtătoare –CSMA 4.2.5. Tipuri de punţi 4.2. Compararea punţilor 802 4.1.4.1.2.1. Standardul IEEE 802-5: LAN de tip jeton pe inel 4.5. Protocoale fără coliziuni.3.2.2.3. SDLC. Standardul IEEE 802-6: Magistrală duală cu coadă distribuită 4. Coduri detectoare de erori 3.3.3. Nivelul legătură de date la ATM 4. HDLC .3.6. Punţi cu dirijare de la sursă 114 . EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE 3.1.3. Punţi transparente 4.1. Radioul celular digital 4.4.2.1. Standardul IEEE 802-4: LAN de tip jeton pe magistrală 4.

pentru porţi externe: BGP 5. Punţi aflate la distantă REŢELE DE SATELIŢI 5. Trimiterea multiplă în Internet. 4.5.multicast 5. Dirijarea în reţele interconectate. Specificarea fluxului 5.1. Protocoale de control în Internet. Interconectarea reţelelor fără conexiuni 5.3.2.4. Formatele celulelor. Dirijarea pe calea cea mai scurtă. NIVELUL REŢEA ÎN INTERNET 5. 5.1.4. 5. Pachete de şoc 5.3. Principiul optimalităţii.3. Dirijarea şi comutarea 115 . Fragmentarea pachetelor.3.2.2.4. Dirijare ierarhică. ALGORITMI PENTRU CONTROLUL CONGESTIEI 5. Controlul fluctuaţiilor.4.1. Dirijarea pentru calculatoare gazdă mobile 5. Formarea traficului.1. 5. 5. NIVELUL REŢEA ÎN REŢELE ATM 5. IP mobil.2. NIVELUL REŢEA Servicii fumizate nivelului transport Organizarea internă a nivelului reţea Subreţele bazate pe circuite virtuale şi datagrame ALGORITMI DE DIRIJARE A PACHETELOR 5. Ziduri de protecţie.4. Trecerea prin tunel. Protocolul IP.2.3.1.1.2. Circuite virtuale concatenate.2. INTERCONECTAREA REŢELELOR 5.2. Stabilirea conexiunii.5.4.3.4. Subreţele 5. 5. Dirijarea folosind starea legăturilor 5. Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF. Inundarea 5.1.2. Dirijarea cu trimitere multiplă . Dirijarea bazată pe flux.3.1.3.6. CIDR Dirijarea fără clase între domenii 5.2. Dirijare cu vectori distanţă.3.4.1. Adrese IP.4. 5. Dirijarea prin difuzare. Controlul congestiei la transmisia multicast 5. Politici pentru prevenirea congestiei 5. Controlul congestiei în subreţelele bazate pe circuite virtuale.3.1. Principii generale ale controlului congestiei.

2.5.3.5.4.4.5. Prelucrarea rapidă a TPDU-urilor 6. Administrarea conexiunii TCP 6. Acordarea diverselor tehnologii de transport în reţele eterogene 6. AAL5 . ELEMENTE DE PERFORMANŢĂ 6. NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE PROTOCOALELE DE TRANSPORT 6.1.5. Controlul congestiei în TCP 6.2. Eliberarea conexiunii 6.5. Protocolul de transport al datagramelor UDP 6. Probleme de performanţă în reţelele de calculatoare 6.2.1.7.1.5. TCP şi UDP fără fir 6. O comparaţie a protocoalelor AAL 6.3.6.3.3. Controlul congestiei.1.4.5.3. Administrarea contorului de timp în TCP 6. UN ROTOCOL DE TRANSPORT SIMPLU(SMTP) 6.protocol orientat pe conexiuni.4.5.1. SSCOP .1. Categorii de servicii.5.5.3.4.3.1. PROTOCOALELE AAL DE NIVEL ATM 6.1. Structura nivelului de adaptare ATM 6. Proiectarea de sistem pentru performanţe superioare 6. Modelul Serviciului TCP.2.3.3.3. NIVELUL TRANSPORT 6.4. Protocoale pentru reţele gigabit 7. Adresarea.3. AAL3/4.3. PROTOCOALE DE TRANSPORT (TCP-UDP) 6. Modelarea traficului şi politici de trafic 5. specific serviciului 6. Măsurarea performanţelor reţelei 6.2.2. Multiplexarea. Calitatea serviciului.3. SERVICII FURNIZATE NIVELURILOR SUPERIOARE 6. NIVELUL APLICAŢIE 116 . Stabilirea unei conexiuni. Controlul fluxului şi memorarea temporară 6. AALl. AAL2.3.2. Politica TCP de Transmisie a datelor 6. Refacerea după cădere 6. Protocolul TCP 6.5. LAN-uri ATM 6. Antetul segmentului TCP.

Modelul SNMP.1. Algoritmi cu cheie secretă 7.3.1. Două principii criptografice fundamentale. Video la cerere 7.1. SECURITATEA REŢELEI 7.5. Semnături digitale 7.3. Cum este implementat USENET 7.4. Aspecte privind serverul 7.5.2.2. Spaţiul de nume DNS 7.Coloana vertebrală pentru trimitere multiplă 117 .4. Java.1.1.3. MULTIMEDIA 7.4. Algoritmi cu cheie publică 7.1. MIB .5.3.4.5.5. Formatele mesajelor 7.Structura informaţiei de administrare 7. MBone .7.7. SMI .2. Arhitectură şi servicii 7.1. Notaţia sintactică abstractă 7.8.7. Compresia datelor 7. Agentul utilizator 7.5.1.4. Scrierea unei pagini de Web în HTML.2.6. Protocoale de autentificare 7.5.8.7.2.3.2.7.SISTEMUL NUMELOR DE DOMENII 7.4. USENET din punctul de vedere al utilizatorului 7. Video 7.5.7. WORLD WIDE Web 7. Criptografia tradiţională. Audio. SNMP-PROTOCOL SIMPLU DE ADMINISTRARE A REŢELEI 7.1.4.8.6.1. ŞTIRI USENET 7.8. Confidenţialitatea poştei electronice 7.Baza de informaţii de administrare 7. Protocolul SNMP 7.4. Java Script 7.4. Servere de nume 7.1.1.3.2.3.6. Înregistrări de resurse 7. Aspectele privind clientul 7.3. 7. POŞTA ELECTRONICĂ 7. Regăsirea informaţiilor pe Web 7.2.4.8. Transfer de mesaje 7.1. DNS .

1.2.3. superservere. Problemele realizării SO de reţea.2.3. CISC etc) 9. Criterii de selectare a SO de reţea 9. Funcţiile SO de organizare a lucrului în reţea 9. Arhitecturi de bază (RISC.3.2. Tehnologii avansate de proiectare a SO 9. SISTEME DE OPERARE DE REŢEA 9. Primitive de transmitere a mesajelor 9.2.5. Gestiunea proceselor şi procesoarelor 9.1. rutere) 8.1.5.4. Lansarea procedurilor la distanţă 9. servere. Generalităţi 9. SO cu servere rezervate 9.2.2.ieşire 9. Gestiunea memoriei 9.2.5. Definirea SO locale 9. Cerinţe faţă de SO moderne 9. Familia SO de reţea Unix 118 .1.3.8. Funcţiile SO de gestiune a resurselor locale 9.4.3. Funcţiile SO de intrare .1.1. Taxonomia calculatoarelor conform funcţiilor în reţea (calculatoare personale.4.3.4.5. mainframe.3.2.3. SO NetWare a companiei Novell 9. CALCULATOARELE.3.4.3.5. Învelişuri de reţea şi mijloace încorporate 9.4. Semantica distribuirii fişierelor 9. Familia SO de reţea Windows NT a companiei Microsoft 9. Structura SO de reţea 9.3.CENTRE DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN REŢELE 8. SO de la egal la egal 9. Servere şi servicii de fişiere 9. Funcţiile sistemului de fişiere 9. staţii de lucru.1.1.1.2.2.2.2.1. 9. Privire de sinteză asupra familiilor SO de reţea 9.1.4. Cerinţe generale faţă de calculatoare 8.

Sibirschi. V. Chişinău. Mateevici.Autori: T. Formatul 60 x 84 1/16 Coli editoriale 4. Coli de tipar 7.2. Comanda 62.Bragaru. str. Tirajul 50 Centrul editorial al Universităţii de Stat din Moldova MD 2009. 60 119 .4. T. mun.Sibirschi Denumirea lucrării: Explorarea HTML Tehnoredactare computerizată T Bragaru Bun de tipar 11-03-2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.