Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Matematică şi Informatică

T.Bragaru, T.Sibirschi, V.Sibirschi

Aprobată de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică

Chişinău, 2002

2

CZU 004.55(075.8) B76 Bragaru T, Sibirschi T, Sibirschi V. Explorarea HTML. Chişinău: USM, 2002. – 118 p.
În lucrare sunt elucidate aspecte ale proiectării Web site-urilor. Pe baza unor exemple tipice se explorează posibilităţile limbajului HTML ca nucleu al Web tehnologiilor avansate. Totodată, lucrarea conţine un şir de întrebări de autocontrol şi exerciţii care ajută la o mai bună înţelegere a materialului. Se adresează celor cointeresaţi în construirea Web-paginilor, celor ce doresc să publice careva informaţii prin Internet şi/sau să dezvolte o afacere prin Internet. Dar în primul rând este destinată studenţilor-specialităţi de informatică, reţele de calculatoare, tehnologii informaţionale etc. Pentru a explora posibilităţile standarde ale HTML–lui, este necesară lansarea exemplelor. Pentru a afla mai multe informaţii decât cele prezentate în lucrare vizitaţi Web-paginile indicate în referinţe sau oricare alte izvoare de pe Internet. Sursa principală de inspiraţie a prezentei lucrări este Internet–ul. Referinţe utile vezi pe parcursul textului. O listă integră a adreselor de referinţă vezi în bibliografie. Recomandată de catedra Informatică şi Optimizare Discretă Recenzent: Catedra Informatică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şef catedră, doctor, conferenţiar, G. Secrieru.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Explorarea HTML/Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. - Chişinău: USM, 2002. – 118 p. Bibliogr. p.104 (18 tit.) ISBN 9975-70-13-2 50 ex. 004.55(075.8)

ISBN 9975-70-13-2 © Universitatea de Stat din Moldova, 2002
3

.............32 4....................... Întrebări de autocontrol şi exerciţii............................................24 3..........................1...........................................48 4.......... Instrucţiuni şi atribute utilizate...........4......2........................................... Proiectarea unui Web-site............................................2..........31 4...51 4.........1................................................ Prima sarcină de explorare.19 3..13 3..... Exemple de explorare .......1...3..6 1...2............................5.........39 4........17 3...7.............2................................CUPRINS CUPRINS...... HYPERTEXT ..........3..................29 4.......3...... WORLD WIDE WEB...29 4.....................29 4....1.........1.................................. Promovarea site-ului ................ DE CE E NECESAR A FI STUDIAT HTML . ORGANIZAREA TEXTULUI........6...................13 3.............34 4...................1............. HTML...... Setul de caractere utilizat de HTML..............................18 3....................................1...1.....7.............................. Întrebări de autocontrol şi exerciţii................................ ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI..23 3..................................... SARCINA DE EXPLORARE (STUDIERE) HTML .....4..................................................9 2......3...3......6..........26 3......................................................................1.............2.. OBIECTIVE URMĂRITE.........................................1. LISTE....1................................................3.............53 4..................2.............................................2. EDITOARELE HTML .... Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB....................2......................6 1..................1............. Exemple de explorare ..............46 4.........................................................................10 3........................7....... CE ESTE NECESAR A CUNOAŞTE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI..........................21 3..........41 4...............................................................7 2..............4.7...16 3..........1...........................2................52 4...38 4......7 1................... EXPLORARE HTML................. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază........ Noţiuni şi marcaje utilizate.......................... Informaţii pentru motoarele de căutare...........1............ STRUCTURA DOCUMENTULUI HTML....................... WEB DESIGN .................. SARCINA CREATIVĂ (CRISTALIZARE CUNOŞTINŢE)... Exemple de explorare.......2.........2..................... Publicare...............54 4 ........................................... Modul de lucru.......4 1.................................... ELEMENTE DE BAZĂ ALE DOCUMENTELOR HTML ..................................................................... INTRODUCERE... CONCEPTE DE BAZĂ ......................FORMATAREA CARACTERELOR........2............41 4......3............ CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR..................27 4......................................................................5......3......................................9 2............... NAVIGAREA ..............

...........................................................................94 4...7......... Text clipitor .............................. Introducerea imaginilor.......64 4..4.....................8........4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii.................... Exemplu de structură a site–ului creativ ...3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii..........100 5... FERESTRE (CADRE............6.........Maracje utilizate .............................................................................................................. Exemple de explorare ............81 4........ Introducere videoclipuri ....1...........90 4.....93 4............82 4..... Organizarea site-ului.... FRAME) . Întrebări de autocontrol şi exerciţii............9..................9..............58 4.........1........................................................101 5.....96 5.. Întrebări de autocontrol şi exerciţii.........................................69 4.................... Modele de stiluri............9.............6..............1..... Introducerea sunetelor ..........5...88 4............................6.............. Legăturile hipertext...... ACCESIBILITATEA WEB-PAGINII...............75 4....77 4...... Comenzi de construire a cadrelor...............2........................................5..................7.......8............96 4........ TABELE.........4....4.............................. Denumiri sugestive de tabele şi liste. Noţiuni şi marcaje utilizate.............58 4................72 4...................2...................3......... Forma recomandată a CV-ului...........5..............................80 4........................ REFERINŢE .......3.............................................8.......2... SFATURI UTILE........ ALTE REGULI PENTRU O PAGINĂ MAI EFICIENTĂ ..........................100 5....................... OPERAREA CU OBIECTE .................7..78 4.........................3..............................2...................................................................1..........1...........89 4........................................110 Anexa 5....... ALTE ELEMENTE................ ALTE ORGANIZĂRI INTERNE ALE TEXTULUI...........94 4....100 5.................................................................................. Întrebări de autocontrol şi exerciţii.................3......................... Exemple de explorare ...............................................4..103 BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE.......................................3........................... O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE”... Exemple de explorare ....67 4........4...2................4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii.............3.....................1.............83 4...............111 5 ...........................4......................................2........7.............6..107 Anexa 3..78 4....................................................................6..........105 Anexa 1.............................................................3...................... ARANJAREA ÎN PAGINĂ .......... OPERAREA CU FORMULARE.68 4..9. Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare...... ORGANIZAREA SITE-ULUI.. 109 Anexa 4...........86 4......5...........1...83 4................56 4.2....... NAVIGAREA ÎN INTERIORUL PAGINII...............................5........................... Realizarea efectului Marquee................................106 Anexa 2......

precum şi a editoarelor. Însă Web-paginile construite sub un anumit mediu de editare pot funcţiona prost sub alte navigatoare din cauza particularităţilor lor.1. iar asemenea probleme fără cunoaşterea HTML sunt imposibil de soluţionat. au comenzi incorporate pentru verificarea corectitudinii codului (spre exemplu HoTMetaL). durează. INTRODUCERE 1. deoarece procesoarele de tip WYSIWYG nu sunt standardizate între furnizori. precum şi corectarea unor documente simple ce funcţionează excelent sub navigatoarele (browser-ele) omonime . iar aceasta este costisitor. pe diferite platforme. Există o serie de procesoare de texte care permit salvarea documentelor în format HTML în locul formatului propriu. De ce e necesar a fi studiat HTML Paginile Web (codurile HTML) pot fi construite-editate manual sau în diverse medii de editare. Adesea se cere revizuirea codului şi corectarea lui. Codurile construite cu ajutorul editoarelor sunt mult mai lungi decât cele construite manual. Uneori poate fi mult mai uşor să elaborezi o pagină în HTML decât să înveţi un editor specific de Web-pagini. „NetScape Composer" etc. Paginile construite în medii speciale de editare necesită testarea rezultatelor pe cât mai multe din navigatoarele existente. De asemenea ele nu pot să realizeze reformatare pentru diferite dimensiuni de ferestre sau rezoluţii ale ecranelor. permit elaborarea rapidă. Editoarele „Microsoft Front Page". iar uneori este chiar şi imposibil. Unele editoare sunt orientate special la elaborarea codului HTML.1.Internet Explorer (IE) sau NetScape. pentru a înlătura comenzile specifice unui mediu de elaborare sau unei platforme. utilizând la păstrare convertoarele aferente. calculatoare şi sisteme de operare. 6 .

HTML este un limbaj simplu. Dificultatea apare abia în momentul conceperii unui site şi se referă la conţinutul acestuia. cunoaşterea HTML este absolut necesară pentru corectarea – modificarea unor Web-pagini. Crearea-modificarea unui Web site sub genericul „Explorarea HTML”. Web site-urilor. studierea HTML urmăreşte. Obiective urmărite 1. pentru asigurarea funcţionării lor corecte pe diferite platforme hardware . scopuri didactice şi instructive – pentru a înţelege mai bine arhitectura Web-paginilor şi a standardului SHTML. Pentru un Web designer profesionist este absolut necesară şi cunoaşterea unor editoare specializate a Web-paginilor. În al doilea rând.software. 3. la schema de organizare şi elementele de design aferente. în primul rând. 1. orice pagină de Internet este scrisă în limbajul HTML (Hyper Text Markup Language). În primul rând. Acesta este scris în HTML. 7 .Deci. 1. Iniţiere în problematica creării Web-paginilor. pentru construirea unui asemenea site veţi avea nevoie de o serie vastă de tipuri de programe. Crearea-modificarea unui Web site de prezentare a unei teme recomandate. un limbaj care este interpretat de către navigator în momentul încărcării unei pagini Web.3. Din orice navigator puteţi vedea codul-sursă al unei pagini de Web. care poate fi învăţat în maximum o săptămâna-două.2. Însuşirea marcajelor (tag-urilor) de bază a HTML. Ce este necesar a cunoaşte pentru atingerea scopului Deşi pentru vizualizarea unei pagini de Internet este necesar un singur instrument. 2. 4. denumit navigator (browser).

cu animaţie. CGI. Visio. videoclipurilor (PhotoShop. Corell Draw şi altele). Pentru site-uri mai sofisticate. programarea unor scripturi şi apleturi în Java. programele oferind diverse unelte auxiliare. Crearea site-ului are loc în mod intuitiv. Utilitarele se împart în doua categorii: programe de tipul WYSWYG (vezi punctul 3. Dezavantajul programelor de acest fel este codul HTML creat de acesta care este excesiv de mare. Microsoft Front Page) nu este necesară cunoaşterea limbajului HTML. binecunoscutul NotePad. 8 . Avantajul constă în posibilitatea de a controla în totalitate codul absolut. HomeSite) se editează direct codul HTML. O altă modalitate de creare a unei pagini Web este folosirea unui program utilitar. În celelalte programe utilitare (de ex.este necesară programarea în Perl. acţiuni . distribuit împreună cu Windows 9x. DHTML. ca de exemplu. obiectelor sonore. Respectivul cod uneori poate să fie de câteva ori mai mare decât codul optimizat. al prezentei lucrări) sau programe ajutătoare. Pentru utilizarea programelor WYSWYG (de ex.O pagină HTML poate fi creată într-un program simplu de redactare a textului.3. schemelor. un posibil dezavantaj putând fi considerat necesitatea de a cunoaşte limbajul HTML. Java Script etc. De asemenea sunt necesare cunoştinţe prealabile de construire a imaginilor. programul facilitând transformarea în codul HTML corespunzător. HotDog.

sau de folos. care poate fi utilizată la susţinerea lucrărilor de laborator şi care la finele cursului va constitui un mini-conspect de studiere a HTML-lului. a exerciţiilor. care conţine un număr de Web-pagini. Ordinea executării lucrărilor nu este obligatorie. sub formă de Web site. Totodată. arborescentă. CONŢINUTUL ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR Conţinutul lucrărilor de explorare se exprimă prin executarea exemplelor aduse în text. se explorează posibilităţile HTML. în fond individual. sau. ca note pentru memorare. În paralel se creează un Web site de structură liniară. pur şi simplu. Fiecare pagină este o prezentare succintă a marcajelor temei explorate. conform graficului de studii. Fiecare îşi fixează ceea ce i-a fost mai interesant. Sarcina de explorare (studiere) HTML Începând cu prima lucrare de laborator şi terminând cu ultima. Un exemplu sugestiv de cuprins al compendiului de explorare a HTML vezi anexa 3. 2. este o condiţie de primă atestare a studentului. se recomandă efectuarea a două lucrări integrale care să ofere o evaluare mai adecvată a cunoaşterii disciplinei. egal cu numărul lucrărilor de laborator sau numărul compartimentelor explorate. Prezentarea acestui site. sau ca exemple demonstrative etc.2. precum şi exemplul 10.1. sau stea. Notă: Păstraţi rezultatul lucrărilor de laborator pe harddisc şi salvaţi copiile pe o dischetă portabilă. sau mai instructiv. Utilizaţi copiile 9 . Însă pentru cei ce construiesc prima lor Web-pagină şi primul Web site se recomandă ordinea consecutivă de la simplu spre complexitate sporită. precum şi găsirea răspunsurilor la întrebările formulate.

regăsirea informaţilor pe Internet etc. Sunt necesare anumite decizii de planificare–machetare a site–ului. Pentru a obţine efectul dorit. în această lucrare sunt semnificative ideile de proiect. inclusiv teze anuale. Este necesar a selecta porţiuni potrivite de text. În scopul selectării informaţiilor utile pentru tema site-ului este recomandat studiul mai multor izvoare (studierea preliminară a literaturii. precum şi structurarea materialului expus sub formă de hipertext. Sugestiv o listă de teme la cursul „Reţele de calculatoare” este prezentată în anexa 5. ipotezele. Lucrarea creativă poate fi efectuată în trei etape. Prin această lucrare se verifică aptitudinile de orientare a studentului în problematica construirii Web-paginilor. Stabilirea cu precizie a unei coloane vertebrale a paginii constituie esenţa proiectării Web-paginii. La al doilea pas se evaluează materialele. de construire a imaginilor. se cristalizează cunoştinţele despre HTML. 2. care vor intra în site. marcaje.) Prima etapă se va finaliza cu o colecţie de materiale pentru tema selectată (pe hârtie şi/sau pe suporţi magnetici). înainte ca pagina să existe.pentru versiuni noi şi explorări ulterioare.2. schemelor etc. efecte etc. În primul rând. Cu fiecare lucrare site–ul iniţial se va complica. grafice. noţiuni. Dar poate fi propusă orice altă listă de lucrări creative. Totodată. este necesar să ne-o imaginam. se va studia şi înţelege (de dorit destul de bine) informaţia la temă. Sarcina creativă (cristalizare cunoştinţe) O altă lucrare integrală constă în crearea unui Web site pe o temă individuală. imagini. precum şi după acumularea informaţiilor suficiente despre tema selectată. incluzând noi pagini. animaţie etc. 10 . Această sarcină se va realiza după iniţierea în HTML.

şi mai mult. totodată. referinţe în adâncime şi/sau înapoi. audio etc. forme. inclusiv codul HTML. Prezenţa materialelor grafice în site-ul creativ este recomandată insistent. Deoarece când ai multe a spune. studentul este impus a acţiona. Pe de altă parte. Şi anume aşa trebuie făcută prezentarea pe Internet. plus posibilitatea de păstrare a atenţiei lui prin utilizarea legăturilor grafice. să-şi mobilizeze resursele personale şi cele ale mediului (de laborator) pentru a elabora site-ul planificat. Volumul maximal al site–ului este limitat la 10-15 pagini A4. de a utiliza medii de construire a schemelor. cu mărimea maximală a fontului de 14 pt (puncte). să sesizeze principalul. după dorinţa şi nevoile asociative ale cititorului. sau de examinare. Fiecare nivel va avea propriul său cuprins. capitole. este necesar a studia destul de profund tema. să planifice etapele. dar dispui de puţin loc şi timp . în funcţie de cursul studiat şi obiectivele stabilite. Prezentarea site-ului creativ la finele cursului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea la sfârşit de semestru. scheme. sau pentru admiterea la examene. Se evaluează utilizarea posibilităţilor lucide de expunere a temei sub formă de hipertext. El trebuie să-şi selecteze mijloacele de realizare. după necesităţi. iar. structurarea materialului. dar care. tabele. cu referinţe directe şi inverse. Web site-ul va conţine texte. foto. trebuie să dezvăluie complet subiectul temei. paragrafe). În cadrul evaluării este important a deosebi un Web site de o carte 11 . „pe diagonală” ori combinat. eventual un glosar de termeni. imagini etc. La susţinerea lucrării creative este important atât conţinutul. cât şi forma prezentării. liste. imaginilor etc.o schemă înlocuieşte mii de cuvinte. Structurarea temei va fi efectuată (cel puţin) în trei niveluri (temă. scheme. Legăturile activate vor avea ca efect o desfăşurare a temei „în adâncime”. în caz de necesitate. pentru a construi o schemă.Şi. miezul. în sfârşit.

ca teme individuale (conform anexei 5) pot fi titlurile de nivelul I. cu plan de expunere conform titlurilor de nivelul II. În funcţie de numărul de ore prevăzut cursului. sau titlurile de nivelul III. 12 . O temă creativă poate fi executată doar de o persoană a seriei de studii. sau titlurile de nivelul II cu tot ce este sub ele–ca plan al expunerii temei. Un exemplu sugestiv de cuprins al sarcinii creative la una din temele cursului „Reţele de calculatoare” vezi anexa 4.tradiţională. Este necesar a utiliza posibilităţile avansate de hipertext şi hipermedia.

ordinea de parcurgere a textului în acest caz nu mai este strict consecutivă şi poate fi stabilită de creator. HYPERTEXT Prin hipertext se înţelege un document (evident în sensul utilizat în informatică: fişier creat printr-un editor. Cititorul se poate menţine la niveluri mai generale sau poate aprofunda acele noţiuni care i se par mai interesante prin parcurgerea doar a unor ramuri din arborele în care este organizat textul. pe niveluri (de exemplu. informaţia trebuie parcursă în ordine. În acest caz. arborescentă. secţiuni şi subsecţiuni). înregistrări audio. Conceptul de hipertext este deosebit de important şi esenţial în înţelegerea facilităţilor şi modului de utilizare a sistemelor de tip NetScape. video. CONCEPTE DE BAZĂ 3. Un hipertext poate fi gândit într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni. fiecare axă reprezentând un alt mijloc de comunicare: text. animaţie. 2) Organizare sub forma ierarhică.1. legături cu alte documente. în funcţie de scopurile urmărite. 3) Organizare asociativă.3. de la început la sfârşit. grafică. în capitole. cunoaşterea domeniului etc. Un roman nu poate fi citit decât succesiv. pe lângă textul propriu-zis. audio. imagini. există o tabelă de indecşi în care sunt enumerate subiectele şi/sau conceptele importante din carte împreună cu 13 . În acest caz. pe lângă text (conţinutul clasic al unui document). procesor de texte etc) care conţine. Indiferent de metoda de stocare (hârtie sau suport magnetic). informaţia se poate prezenta în una din următoarele forme de organizare: 1) Organizare liniară de tip "roman". în ordinea liniară. Harvest sau altele. pentru a putea obţine o imagine de ansamblu asupra ei. Internet Explorer. Spre deosebire de roman.

Bineînţeles că cea mai adecvată formă de organizare a informaţiilor ştiinţifice este cea asociativă. dar înlătură toate limitările contextuale. Hipertextul menţine capacitatea de stocare a unei mari cantităţi de informaţie. însă o organizare foarte versatilă. în reţea. În acest mod. trimiteri în josul paginii la bibliografie sau la anexe. formând o reţea complexă. care este cea mai apropiată de modul uman de a gândi. cititorul poate căuta direct un anumit subiect interesant. de cele mai multe ori. de asemenea. oferită de cartea scrisă. enunţuri şi demonstraţii. Detaliile sunt inserate în text. Revenirea la subiectul anterior este. De asemenea. "ştiute". Altfel spus. stare de spirit. Scheletul pe care sunt organizate informaţiile într-un astfel de sistem îl reprezintă un graf ale cărui noduri sunt conceptele importante ale domeniului şi ale cărui arce sunt relaţii între aceste concepte. se poate spune că memoria noastră de lungă durată este de tip asociativ. cunoştinţele noastre sunt foarte strâns legate unele de altele. În contrast cu liniaritatea 14 . definiţii. presupunând o căutare care.pagina unde pot fi regăsite. este plictisitoare. Avantajele hipertextului devin evidente atunci când se iau în considerare dezavantajele inerente ale mediului de informare tradiţional: cartea tipărită în care prezentarea informaţiei este exclusiv liniară. în text există referiri la alte subiecte. care se modifică rapid în funcţie de factori psihologici (motivaţie. stimuli externi) sau chiar fizici. Mai mult. greoaie. detalieri separate ale unor concepte. Învăţarea unei noţiuni noi se face prin asocierea ei cu altele vechi. Sistemele dezvoltate conform acestei direcţii sunt aşa-numitele sisteme hipertext şi hipermedia. Plecând de la analizele şi experimentele făcute asupra memoriei şi a modalităţilor de reprezentare şi prelucrare a cunoştinţelor de către om. avem o organizare de tip reţea a informaţiei. abătând atenţia cititorului de la general către specific. Mutarea de la un subiect la altul este greoaie.

a revenirii în starea anterioară sau a continuării explorării prin alegerea unei alte legături. Nodurile unei reţele hipermedia pot conţine imagini. În cazul acestor sisteme. unei legături i se pot asocia acţiuni dintre cele mai diverse.. pe diagonală etc. cum ar fi afişarea unei fotografii însoţită de un text explicativ. derularea unui microfilm sau a unei melodii. Sunt porţiuni de text a căror semnificaţie este mai mult sau mai puţin unitară. Aceasta înseamnă că. Rezultă deci că decizia privind ordinea prezentării informaţiei trece din sarcina celui care elaborează documentul în sarcina celui care îl citeşte. Principalele elemente ale unui sistem hipertext sunt: 1) Nodurile (paginile) Nodul (pagina) este un bloc de informaţii cuprins în reţeaua sistemului hipertext. Legăturile activate produc o desfăşurare a documentului în adâncime."obiectivă" a informaţiei tipărite. după nevoile utilizatorului plus posibilitatea de păstrare a atenţiei cititorului prin utilizarea legăturilor grafice. Nodurile pot cuprinde 15 . chiar acţiuni. sunete. definite de cel care a creat hipertextul. texte. sistemul hipertext oferă utilizatorului o liniaritate "subiectivă". Pe măsură ce performanţele calculatoarelor au sporit. sau orice combinaţie a acestora. utilizatorul poate alege o anumită cale de explorare dintr-o mulţime de astfel de căi posibile. toate cu posibilitatea stopării. aceasta din urmă fiind o sarcină a creatorului. noţiunea de hipertext s-a extins în mod natural spre cea de hipermedia (un subdomeniu al aplicaţiilor multimedia). în loc să urmeze cursul normal (consecutiv) al documentului. audio etc. cu menţiunea că anumite limitări de parcurgere ar fi totuşi necesare pentru a asigura o citire coerentă a documentului. Hipertextul permite evitarea modului tradiţional de citire a unui document: linie după linie. după cum a gândit-o creatorul hipertextului. pagină după pagină etc.

un grup de cuvinte sau o altă informaţie din nod (de exemplu o porţiune dintr-o imagine). Pe ecran. legăturile pot fi privite ca nişte "semne de carte" marcate la care cititorul se poate transfera oricând. 3) Legăturile Fiecare nod este legat de alte noduri din reţeaua hipertextului. scheme. create de diferiţi producători. Este de obicei. ţintele apar cu o culoare sau strălucire diferită de cea a textului obişnuit ("highlighted"). fără a mai trece prin alte noduri. De exemplu: • Navigatoarele Mosaic. NAVIGAREA O serie de firme producătoare de software au elaborat browsere . În pofida standardului SHTML. 2) Ţintele Ţinta ("target") este o parte dintr-un nod care constituie originea unei legături către alt nod. Păstrând analogia cu cartea scrisă. există o mare diversitate de navigatoare ce rulează pe diferite platforme hardwaresoftware. care permit vizualizarea Web documentelor.fragmente de text. ceea ce permite utilizatorului să treacă de la un nod la altul. Atunci când cursorul atinge o astfel de ţintă. un cuvânt. Clienţii WWW sunt navigatoare interactive tipice aflate sub controlul utilizatorului. se colorează altfel decât restul ţintelor). ea devine activă şi capătă un aspect special (de exemplu. fapt care îngreunează standardizarea Web tehnologiilor pe Internet. Existenţa unei legături între două noduri A şi B ale hipertextului oferă utilizatorului aflat în nodul A posibilitatea de a accesa direct nodul B. acţiuni executabile sau orice combinaţie a acestora. 3. ViolaWWW pot fi utilizate pe platforma X Windows 16 . secvenţe de sunete. imagini.aşa numitele navigatoare–nişte programe.2.

• Navigatoarele Cello.3. Pentru mai multe informaţii (o lista de navigatoare care se modifică continuu şi caracteristicile lor) vezi: http://www. 3. majoritatea dintre care sunt de tipul WYSIWYG. au fost elaborate circa 200 editoare HTML. Multe din editoarele HTML sunt gratuite şi se pot copia de pe Internet.ro/navigator/navigatoare. WinWeb sunt pentru platforma MS Windows.shtml. EDITOARELE HTML În prezent se utilizează pe larg editoare HTML de tip WYSIWYG (What You See Is What You Get . Utilizatorul nu vede "conţinutul intern".HTML (HotDog. ici. În decurs de câţiva ani a apărut şi continuă progresul numit „webomania”. altele nu. Unele sunt dependente de platformă. acea şi este) cum ar fi Netscape Navigator Gold. Altele costă până la 200$.ceea ce vezi. Word Perfect sau altele. au convertoare ce permit salvarea documentelor sub formă de cod HTML. codul documentului. inclusiv cel mai răspândit Microsoft Word. dar vede numai rezultatul Web afişării. Ele apar ca ciupercile după ploaie. OS2. El lucrează la fel cum lucrează procesoarele de texte cu destinaţie generală. Multe din procesoarele de texte cu destinaţie generală. Microsoft Front Page şi altele. Cele mai cunoscute firme Microsoft cu Internet Explorer şi NetScape cu produsul omonim şi-au creat propriile extensii şi practic au acaparat piaţa. Ken Nesbitt Web Editor etc) funcţionează similar cu mediile de programare interactivă de genul Visual Basic sau Borland Delphi. cum ar fi Microsoft Word. Astăzi nu este cunoscut numărul exact al editoarelor HTML. O altă clasă răspândită de editoare destinate pentru elaborarea de documente . 17 .

HTMLjive). şabloane (template-uri) HTML. Cel mai mare număr de editoare (peste 100) este pe platforma Windows şi numărul lor creşte continuu (4W Publisher. conţin fişiere de acces pentru colaborare autorizată. FrontPage.4. sunt bazate pe tehnologia SGML. WebElite. World Wide Web World Wide Web. când cercetătorii de la CERN (Laboratorul European pentru fizica particulelor) au dezvoltat o reţea pentru a avea acces mai uşor la documentele produse de diverse laboratoare. sau pentru platforme multiple (Easy HTML. Editoarele HTML sunt împărţite pe platforme: Amiga. VMS şi Windows. OS/2. CGI*Star. au suport pentru câteva versiuni HTML.vezi o listă completă de utilitare de editare HTML cunoscute până la această oră şi împărţită pe platforme: http://www. WebMania!). Aspire. cu servicii avansate. Există editoare HTML independente de platformă. DOS. sau W3 a apărut la sfârşitul anilor '80.ici. HoTMetaL şi HoTMetaL PRO. accesul la codul-sursă HTML etc. construire pas cu pas a paginii etc. sau Web. sau WWW. În 1990 ei au introdus un navigator doar pentru texte şi au dezvoltat HTML. posibilităţi de "undo" multiple. preferenţial destinate pentru forme sau tabele. 3. Mac. Pentru mai multe informaţii . În 1991 au implementat 18 . Hypertext Master. sau Explorer. cu interfaţa intuitivă. Unix. sau doar pentru o platformă. E-Publish Internet.ro/navigator/editlist. editoare mici şi mari. HotDog Professional.Există editoare care pot edita simultan mai mult de 100 de pagini. Hippie. Actualmente sub UNIX sunt cunoscute circa 25 editoare (WebMagic Phoenix HoTMetaL şi HoTMetaL PRO). Multe din editoarele HTML combină funcţiile complete ale unui navigator şi ale unui editor WYSIWYG. pentru extensii Netscape. NeXTstep.

Capacitatea de a încorpora o mare varietate de tehnologii şi tipuri de documente. sunete. Trecerea de la un document la altul. HTML HTML . potrivit ritmului propriu de înţelegere. 3. Cele trei componente majore pe care le conţine sistemul WWW: Interfaţa utilizator consistentă. şi aceasta într-un mod cât mai simplu din punctul de vedere al utilizatorului. Cea mai importantă caracteristică a Web-ului o constituie simplitatea modului de acces la resurse.Hypertext Markup Language . Ceea ce deosebeşte WWW de celelalte componente ale Internetului este tocmai hipertextul. care şi-a găsit în Web calea ideală de exprimare. Documentele HTML oferă mijloace pentru furnizarea de legături hipertext la o varietate de medii: de la text la imagini.• • • Web la CERN. În 1992 cercetătorii de la CERN au introdus Web în comunitatea Internet şi cu aceasta a început revoluţia. Este compus dintr-un set de elemente care definesc un document şi ghidează afişarea acestuia.este un limbaj de marcare pentru hipertext care este înţeles de toţi clienţii de WWW. fişiere Postcript şi alte formate. indiferent de serverul pe care sunt memorate şi indiferent de locul geografic unde sunt amplasate. HTML este bazat pe SGML (Standard Generalized Markup Language) 19 . de la un loc la altul etc produce o impresie puternică asupra utilizatorului.5. Capacitatea de a accesa informaţia univoc în pofida unei mari varietăţi a tipurilor de calculatoare şi a software-ului rulat de acestea. îi dă acestuia certitudinea că totul este potrivit intereselor lui. de la un subiect la altul. filme MPEG. care în mare măsură a determinat succesul Web tehnologiilor şi a cauzat webomania. Toate documentele accesibile în Web sunt legate între ele.

dacă este amplasat pe un calculator care are acces la Internet. Este de menţionat că HTML este un limbaj în continuă evoluţie şi că diferite navigatoare WWW pot recunoaşte diferite seturi de HTML. un limbaj care descrie cum trebuie să fie formatate textele. În prezent nu mai este utilizat.în acele timpuri un om . Word pentru Windows şi altele. apărut în 1994.0 şi extensii Netscape.0. introdus în 1996. respectiv 1993. bannere etc.0 a apărut în 1995. este considerat ca succesorul versiunii 2. HTML 1. HTML este un limbaj de marcare.0. introdus în 1996. când editorii făceau marcaje pe documente pentru a indica tipografului .şi reprezintă elemente de document la nivel logic. Termenul de "marcare" provine din timpurile vechi. Un document făcut public poate fi văzut din orice punct al Internetului. Un document HTML poate fi făcut public. Framemaker. HTML conţine comenzi explicite pentru formatare. cum vor apărea paginile documentului etc. 20 . încorporând o serie de marcaje din HTML 3.m. încorporând o serie de marcaje din HTML 3.0.d.0. HTML 3. precum şi comenzi care vor indică modul cum se efectuează legăturile documentului. este considerat ca succesorul versiunii 2. HTML 4.0 şi HTML+ au apărut în 1990. Se pot crea documente HTML direct sau utilizând programe de conversie din alte formate ca LaTex.0 şi extensii Netscape. HTML 3. HTML a fost proiectat să poată opera cu funcţionalităţi multimedia ale WWW.ce font-uri să folosească ş. HTML 2.2. Versiunea cuprindea extensii importante. Ea conţine 49 de marcaje. cum ar fi marcaje pentru notaţii matematice. a fost prima versiune standardizată.a.

de exemplu. Elemente de bază ale documentelor HTML 21 . 3. care să interpreteze comenzile de marcare. Standardizarea oficială a limbajului HTML este făcută de Consorţiul WWW.6.org/. Aceşti furnizori speră ca cei care construiesc pagini de Web să utilizeze aceste extensii astfel încât cei care vor să citească aceste pagini să aibă nevoie de programe de navigare care ştiu să interpreteze extensiile respective. devine posibil ca orice program de navigare să poată să citească şi să formateze orice pagină Web. dar s-ar putea să fie necesară afişarea într-o mică fereastră de pe un ecran cu 640 x 480 pixeli şi utilizând culori codificate pe 8 biţi.Avantajul utilizării unui limbaj de marcare faţă de unul în care nu se utilizează marcarea explicită constă în faptul că este simplu de scris un program de navigare. deoarece o pagină poate să fie construită utilizând un ecran cu 1024 x 768 pixeli utilizând culori codificate cu 24 de biţi. Documentele scrise într-un limbaj de marcare pot să fie comparate cu cele obţinute utilizând procesoare de text de tip MS Word sau Word Perfect. Specificaţia curentă a limbajului HTML se poate consulta pe serverul http://www. Acest tip de sisteme pot să memoreze fişierele utilizând marcaje ascunse pentru ca formatarea să se poată reface ulterior.w3. Astfel de abordări îngreunează sarcina standardizării limbajului HTML. păstrează informaţia în structuri de date separate. Nu toate procesoarele de texte funcţionează aşa. Prin standardizarea şi includerea comenzilor de marcaj în fiecare fişier HTML. Procesoarele de text pentru Macintosh. Posibilitatea formatării paginii recepţionate este foarte importantă. dar diferiţi furnizori de navigatoare şi programe de navigare au adăugat o serie de extinderi proprii.

CITE.a). linii de demarcare etc Textul constă din alineate (paragrafe). despărţirea prin linii HR ş.Vom deosebi mai multe categorii de elemente ale unui document HTML (Web-pagină): Elemente de titlu şi descriptive ce conţin date despre document şi pentru motoarele de căutare HEAD. Tabelul poate avea un titlu. DFN. fără marcaje şi stiluri. SAMP. afişarea textului în tabel. titluri şi subtitluri: H1. marcate. DIV. sau liste mixte. H2. Pot 22 . imagini. încapsulate una în alta. H2. aranjarea în pagină şi spaţierea (center. text sau caractere marcate prin stiluri logice (EM. liste de definiţii. ADRESS. obiecte audiovizuale sau legături spre ele.a. CODE. I. text sau caractere marcate prin stiluri fizice (TT. liste. STYLE. cu spaţierea dorită (de la margini) cu afişarea în una sau mai multe coloane. liste (UL. Elementele unui tabel permit dimensionarea şi aranjarea tabelului în pagină. cum ar fi împărţirea în paragrafe (alineate) (Divizori–P. texte preformatate (PRE). HR). Fonturile utilizate pot fi de diferite tipuri. B. poate conţine texte. coloanelor. definite implicit (ca în antete–H1. SUB. forme (FORM). ferestre. tabele). OL.a). SMALL. Blocuri de structură. TITLE. care pot fi centrare în pagină sau alipite (alineate) la marginea stânga. Listele pot fi definite ca liste numerotate. BR. VAR. ISINDEX.. BIG. DL). Pot fi grupări de text (liste. U. colorarea (liniilor. celulelor). STRONG. STRIKE.H6). SUP ş. ş. prin marcare logică sau fizică. tabele (TABLE). sau la ambele margini. H6. H5. care specifică structura documentului. H3. H4. dimensiuni şi culori. are un fundal. KBD. dimensionarea şi colorarea chenarului (liniilor de frontieră). În mod general un Web-document utilizează un set de caractere. LINK. blockquote). SCRIPT. BASE META. tabele. text preformatat (afişat cu caracteristicile sale în modul în care este cules). cadre. Elementele de text pot fi de tipul text simplu.. la dreapta..

În structura unui formular intră elemente de checkbox şi radio. sunt descrise elementele de bază ale unui Web document (sau document HTML). Marcajele pentru stilurile caracterelor afectează modul în care sunt afişate cuvintele conţinute: cursiv. A aranja elementele în pagină etc. 3. dar nu se prea recomandă). în compartimentul 4 al prezentei lucrări. În continuare. întitularea imaginii. A alege tipul şi a determina structura site-ului. Marcajele pentru titluri. A determina legăturile interne şi externe. schemelor. precum şi tabele încorporate (unul în altul. IMG (imagine). imaginilor. paragrafe. Instrucţiunile de declarare a imaginilor permit poziţionarea lor în pagină. Stilurile fizice indică navigatorului cum să afişeze textul conţinut. A perfecta cuprinsul. A determina lista tabelelor. BASEFONT. cadre sau ferestre (FRAME). fundalului.7. schimbând fonturile şi spaţierea verticală. tabele afectează blocul de text conţinut în ansamblul sau. subliniat etc. elemente ascunse. meniuri de selectare a valorilor din nişte liste fixate. TEXTAREA. În pagină de asemenea pot fi şi elemente speciale: A(ancoră). efectul de mişcare (Marquee) etc. Web design • • • • • • Înainte de a elabora orice Web-pagină este necesar: A formula scopul.fi grupări de tabele. prezentate exemple şi sarcini de explorare. 23 . modul de plasare al legăturilor. SELECT. liste. APPLET. afişarea liniei de contur. SCRIPT. îngroşat. formulare de colectare a datelor: INPUT.

pe calculatorul dvs. trebuie să parcurgeţi următorii paşi: Planificare . precum şi altor resurse (timp-termene.amplasarea site-ului construit pe o gazdă Web.Programare. Pentru realizarea efectivă a unui site Web (proiectare). Planificarea include stabilirea scopurilor. cum ar fi: • Pagina Web trebuie să aibă un scop bine definit. • Promovare . 24 • . Pagina Web trebuie structurată astfel încât să permită vizitatorilor o navigare uşoară. trebuie să parcurgem trei etape principale: • Proiectare . asigurarea ţinerii la zi a informaţiilor de pe site. • Adresa E . 3.mail ar trebui inclusă în fiecare pagină. desăvârşirea site-ului şi altele.realizarea efectivă a paginilor Web-pe propriul calculator. Însă şi aceasta e puţin.7. mijloacelor de construire a site-ului. Pentru acest lucru este nevoie de imaginaţie.Machetare . dar şi de câteva principii generale (reguli).Pentru ca un site Web să poată fi accesat de toate persoanele interesate. finanţe etc). • Paginile Web trebuie să se încarce repede. înnoirea lor. • Imaginile şi graficele trebuie reduse la minimum pentru a permite o încărcare rapidă. Este necesară o continuă administrare a site–ului. a structurii conţinutului şi aspectului grafic. • E necesar a folosi un header (antet) şi footer (notă de subsol) standard pentru fiecare pagină.aducerea la cunoştinţa publicului. • Publicare (pe Internet) . timpul mediu acceptabil fiind nu mai mare de 10-20 secunde.1. Proiectarea unui Web-site. Prin proiectarea unui site se înţelege procesul de realizare efectivă a paginilor Web pe calculatorul dvs. introducerea modificărilor sugerate.

http://www. Pentru aceasta este suficient să le salvaţi pe calculatorul dvs. şi să le adaptaţi la necesităţile proprii. cu utilizarea lor gratuită şi cu condiţia referinţei la autor. Utilizaţi Web-paginile accesate care vă impresionează ca exemple demne de urmat pentru elaborările proprii. conţine multe scripturi şi în ele te poţi uşor orienta. crearea bazelor de date. În calitate de „şablon” al Web-paginii create se poate utiliza o pagină din cele existente. butoanele.com/. Este de menţionat faptul că există o serie de servere ce conţin scripturi şi appleturi utile pentru cele mai multe cazuri de Web design. Programarea (cel puţin a unor scripturi şi aplleturi) se utilizează de regulă pentru parolarea site-ului. În fond s-au stabilit mai multe şabloane de Web-pagini. e-comerţ. este comodă pentru începători.• Machetarea. Principalul este că puteţi selecta funcţia necesară în una din arhivele indicate mai jos. care asigură unitatea. cum ar fi mărimea fonturilor. folosind forma. Este un schelet (o coloană vertebrală) pe care se vor „îmbrăca” elementele de design şi elementele informaţionale ale paginii. o colecţie de CGI-scripturi. e-marketing etc. cum ar fi prezentarea firmei. De ce –aceasta este o altă temă. Machetul este un set de reguli pentru amplasarea elementelor Web-paginii. comod pentru percepere. prelucrarea datelor colectate etc. .clickxchange. Machetul (şablonul) este un element de bază al stilului paginii. care se utilizează pentru anumite tipuri de prezentări pe Internet. unde ele sunt adunate şi descrise cu mare grijă. produsului. Pentru realizarea propriului site nu este necesar „a inventa din nou bicicleta”.Script Locker. coloanelor de text. efectele potrivite etc. integritatea ei. Însă programarea este un subiect aparte. 25 . face documentul uşor lizibil. distanţei dintre elemente etc.

Publicare Deoarece site-ul proiectat şi creat va trebui să fie accesibil tuturor vizitatorilor. verificare. şi gazda Web-pe care aţi ales-o.Posibil cea mai mare colecţie a CGI-scripturilor în limba rusă.O serie de scripturi utile în rusă. aveţi posibilitatea să folosiţi opţiunile de transfer de fişiere incluse în aceste programe. Acest nume trebuie să fie sugestiv şi să simbolizeze afacerea dvs. http://www. În continuare. Dacă aţi folosit un editor HTML (Microsoft Front Page sau Macromedia Dreamweaver. sunt obligatorii operaţiunile de verificare finală şi validare HTML. cum ar fi: găzduire.• • • http://www. 3.download. de exemplu). transfer. urmează etapa de publicare a site-ului şi parcurgerea altor paşi importanţi. va trebui să vă gândiţi la alegerea unui nume de domeniu pentru site-ul respectiv. La fel ca şi numele de domeniu. În cazul gazdei gratuite pe site-ul dvs. Apoi urmează etapa de transfer efectiv al fişierelor (prin FTP) între calculatorul dvs.ru/.ru/.cgi-resources.7. pe parcursul realizării efective a site-ului Web. va rula reclama companiei ce va oferit gazda. . http://www. Trebuie precizat că verificările paginilor Web vor trebui să fie efectuate şi ca etape intermediare.webclub. în schimbul unor facilitaţi suplimentare. . . După aceea va trebui să alegeţi o gazdă Web.Cgi Resources – cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. Câtre începutul etapei de publicare se presupune ca aţi terminat realizarea efectivă a site-ului Web pe calculatorul dvs. 26 . aveţi de ales între obţinerea unei gazde Web gratuite sau o găzduire (Web hosting) contra cost. După ce aţi realizat transferul fişierelor.com/.2.

dacă vreţi ca vizitatorii dvs. Unele planuri şi oferte de hosting vezi: .http://www.În final. . Ea se poate face folosind una sau mai multe metode de promovare: • Motoare de căutare • Directoare • Marketing prin email • Ziare electronice • Anunţuri publicitare • Liste de discuţii • Newsgroup • Schimb de banere • Schimb de legături • Inele Web • Fişiere semnătură • Autoresponder • Pagini FFA • Premii • Promovare offline. să revină.Hosting gratuit de la Agava Software. Promovarea site-ului Pentru ca site-ul dvs.ru/. 27 .com/. să poată fi văzut de cât mai mulţi vizitatori.7. 3. Nici cel mai bine realizat site Web nu valorează nimic. dacă el nu este adus la cunoştinţa publicului.clickxchange.holm. va trebui să întreţineţi şi să actualizaţi site-ul. Promovarea unui site Web este o acţiune complexă şi de durată. şi aceşti paşi trebuie urmăriţi cu maximă atenţie.http://www. . trebuie să începeţi o campanie de promovare. .Web Host Directory.3.

După ce aţi completat formularul online de înregistrare a site-ului trebuie să aşteptaţi câteva zile sau câteva săptămâni pana când el va fi înregistrat. în funcţie de motorul de căutare ales.Creaţi o bază de date care să includă acţiunile dvs. pentru promovarea cu ajutorul motoarelor de căutare alcătuiţi un tabel care să cuprindă următoarele informaţii: • Numele motorului de căutare /directorului • Data înregistrării • Timpul necesar pentru realizarea înregistrării • Cuvintele cheie folosite • Codul care atestă că site-ul a fost înregistrat. 28 . de promovare. De exemplu.

Atributele au forma „nume atribut” = “valoare atribut”. Lungimea unui titlu nu este limitată.1. Marcajul de închidere. unul sau mai multe atribute ale instrucţiunii (opţional). nu conţine atribute sau spaţii. dar navigatoarele afişează titlurile astfel încât să iasă în evidenţă faţă de textul obişnuit. acestea variind prin mărime şi "îngroşare". Titlurile nu sunt numerotate. Cea de început se numeşte marcaj de deschidere. iar cea de sfârşit . Navigatorul ignoră marcajele pe care nu le înţelege şi pe cele scrise greşit. cu excepţia preformatării. Instrucţiuni HTML şi noţiuni de bază HTML-document. Structura documentului HTML 4. se convertesc de navigator într-un singur spaţiu. 29 . EXPLORARE HTML 4. Pentru ierarhizarea secţiunilor documentului se pot utiliza diferite niveluri de titluri (antete). spre deosebire de cel de deschidere. Majoritatea instrucţiunilor sunt perechi.marcaj de închidere.1. apoi de o paranteză unghiulară închisă>. Instrucţiunile HTML (numite şi marcaje sau tag-uri) încep cu o paranteză unghiulară deschisă <urmată imediat de numele instrucţiunii.4. al documentului HTML) . Mai mute spaţii între cuvinte în codul HTML.document scris în limbajul de marcare a hipertextului (HTML). Se conţine între marcajele <html> şi </html>. Notă.1. şi/sau între atributele marcajelor. (HTML-cod. sau cod-sursă. Între parantezele unghiulare şi numele instrucţiunilor nu se admit spaţii.

Aici se scriu câteva cuvinte <title>Titlul sugestive despre conţinutul paginii. şi alte tabele cu instrucţiunile HTML...indică faptul că documentul este scris în limbajul HTML. tot ce este în antet nu apare în fereastra navigatorului Marcajele pereche TITLE. Aceste cuvinte vor apare paginii</title>pe bara de titlu a navigatorului.. subtitlu) de document.<title>) şi una funcţională (corpul documentului).... care se utilizează de motoarele de căutare <head> pentru regăsirea paginii şi alte informaţii.. aceste cuvinte apar ca nume al paginii </head> Marcajul de închidere a antetului paginii Marcajul de deschidere .</p> Aranjarea textului în paragrafe (alineate) . suplimentar mai conţine cuvinte-cheie.. exemple Marcajul HTML de deschidere . Standardul HTML recomandă (!) ca un document să conţină o parte descriptivă (<head>.. Tabelul 1.. Tabelul 1. Astfel forma de bază a unui document HTML este prezentată în tabelul 1. se utilizează de navigatoare Marcajul HEAD . Forma recomandată a unui HTML document Instrucţiune <html> Descriere. Marcajul </p> este opţional. Dacă nu se foloseşte marcajul în forma container. în unele cazuri potrivite..antetul paginii. <h6>. conţin şi exemple ale acţiunii marcajelor.lasă o linie liberă şi începe textul de la început de rând.. paragraful se va termina la întâlnirea unui alt marcaj <p> Întrerupe linia de text în locul marcajului. Dacă pagina este adăugată într-o listă favorită... Următorul text se va afişa de la începutul rândului Marcajul BODY de închidere – indică sfârşitul corpului 30 <br> </body> .începe corpul documentului propriu <body> zis. de mărimile: <h1>.Limbajul HTML defineşte şase niveluri de titluri într-un document (vezi tabelul 1). </h6> H4 H5 H6 H1 H2 H3 <p>. </h1> . afişat de navigator Marcarea unui antet (titlu.

ghilimelele etc. Caractere speciale Caracter & < > Codul HTML &amp. Ex. cum ar fi parantezele unghiulare. La fel se scriu în codul HTML o parte din caracterele utilizate de HTML ca elemente de sintaxă.2).1. Pentru caractere speciale.</html> documentului Marcajul HTML de închidere 4. în codulsursă trebuie să avem Codul HTML (tab. ampensand mai mic (less than) mai mare (greater than) Semnificaţie Pentru a obţine majuscule. a mic cu accent ascuţit (acute) &agrave.: &Acirc. Setul de caractere utilizat de HTML Documentele HTML cuprind caractere de 8 biţi din setul de caractere Latin-1 (ISO 8859). &lt. le folosim în codul-sursă în locul literelor mici.2. Notă. = Â á à &aacute. &gt. a mic cu accent grav 31 .2). precum nici lista menţionată nu este aceiaşi pentru diverse versiuni ale HTML–lului. Tabelul 2. Pentru a face să apară în navigator caracterul din coloana Caracter (tab. Nu toate navigatoarele afişează orice caractere speciale din tabelul 2. Aceste caractere sunt definite într-un mod tipic: "&" + litera mare sau mică + semnul diacritic (care lipseşte în ISO 8859). care lipsesc din acest set. precum şi pentru cele care se pot confunda cu elementele de comandă s-au stabilit codificări ca în tabelul 2.

32 .â ă ä å ç ñ ø ß ¿ £ ¢ © ® &acirc. &ntilde. &auml. Modul de lucru 1. &copy. &nbsp forţează spaţii multiple. 4.. " &quot. Notă. a mic cu accent circumflex a mic cu tildă a mic cu două puncte (umblaut) a mic cu inel (ring) c mic cu sedilă n mic cu tildă o mic barat (cu slash) s-z mic ligaturat semnul de întrebare inversat liră sterlină cent simbolul de copyright simbolul de marcă înregistrată chiar dacă în codul-sursă avem mai multe spaţii.&#195. &aring. &cent. &pound. Pornim un editor de texte simplu (Notepad. &iquest. se poate folosi pentru a scrie o serie de paragrafe cu alinieri constante ale elementelor ghilimele &nbsp. Caracterele speciale mai pot fi introduse prin codul lor hexazecimal în forma: &#+ codul hexazecimal+. sau IE) pentru a edita codul-sursă.3. De exemplu &#222. &reg. navigatorul afişează unul singur.1. &atilde. &oslash. Prima sarcină de explorare. &szlig. &ccedil.

10. Care sunt ele (verificaţi pe exemple). 6. pentru a le putea vedea în navigator trebuie salvat fişierul.2. Culegem exemplul 1. apoi folosim butonul Refresh .. examinaţi codul HTML. apoi OK. Va porni navigatorul care este setat ca navigator implicit (dacă avem instalate mai multe). Putem continua să dezvoltăm această pagină. Editorul codului-sursă poate fi deschis pentru întreaga sesiune de lucru. 4.. 3. Exemplele din prezenta lucrare au fost probate pe Internet Explorer. Extrageţi câte un exemplu din marcajele HTML utilizate (pentru prima sarcină). mergem în directorul unde am salvat exemplul şi îl deschidem cu dublu-click pe mouse. Lansăm Windows Explorer.SAVE AS.htm (FILESAVE).reafişare. Unele marcaje de închidere pot fi înlocuite prin cele de deschidere. Vizualizaţi documentul. Windows Commander sau alt utilitar similar. Trebuie să apară o pagină cu textul explicativ conform exemplului 1. în continuare IE. Pentru acesta selectaţi WIEW şi opţiunea respectivă. 7. Dacă încearcă stabilirea conexiunii la reţea.5. Explicaţi pentru ce servesc fiecare din marcajele din exemplele aduse. Salvăm fişierul cu FILE . daţi Cancel. 9. Dacă vom face modificări în codul-sursă. Apoi FILE-OPEN din meniul navigatorului. Notă. 33 . BROWSE deschidem directorul în care am salvat exemplu şi selectăm fişierul necesar OPEN. 5. Sau pornim navigatorul IE. fără să fie închis pentru vizualizarea rezultatelor. versiunea 5. Verificaţi acţiunea marcajelor-perechi prin ştergereamodificarea celui de sfârşit sau/şi de început. 8. Însăşi IE permite editarea codului-sursă.

nu este nevoie să fim conectaţi la Internet. Culegeţi şi exploraţi exemplele 2 şi 3.html. • • • • • • Indicaţii suplimentare Între parantezele unghiulare şi denumirile marcajelor nu trebuie să avem spaţii decât dacă spaţiile separă numele marcajului de atributele lui sau atributele între ele.com/barebones. Divizarea textului în alineate. antete. copiere. 12. Mai multe detalii despre HTML vezi Ghidul programatorului http://werbach. Alături de marcajele utilizate mai există şi altele. La editarea textelor.com/web/wwwhwelp.11. Dacă utilizaţi editorul de texte MS Word pentru editarea codului HTML sau oricare alt editor.htm. explorarea şi modificarea lor utilizaţi comenzile de editare. • Exemplu de utilizare a caracterelor speciale Textul "A&B" are valoarea <100> se va scrie în HTML „&quotA&ampB&quot are valoarea &lt100&gt” 34 . Exemple de explorare Scop. Întreruperea forţată a alineatului. http://werbach.3. Fiecare marcaj poate fi combinat cu atribute. sau .4. Pentru editarea Web-paginilor pot fi utilizate editoare speciale HTML (vezi p. Încercaţi să programaţi Web-afişarea codului-sursă al exemplului 1. În ultimul caz salvaţi fişierul utilizând filtrul respectiv (cod HTML sau Web-pagină). Pentru a vedea rezultatul. Studierea marcajelor obligatorii de structură a documentelor. comentarii etc. 4. păstraţi fişierul sub formă de text simplu. mutare blocuri etc. cu extensia fişierului .1.3) sau MS Word.

35 . &Icirc&icirc”. poate fi deschis si<BR> redactat in orice editor de texte. sau paginii)</title> </head> <body> <H1> Notiuni generale despre HTML</H1> <P> In HTML deosebim marcaje pare si<BR> marcaje impare. <html> <head> <title> Exemplu 1(denumirea ferestrei. </P> <P> Totul ce se contine intre aceste marcaje . </P> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi mai jos. nu vor conţine diacriticele limbii rămâne.Îî se vor scrie astfel „&Acirc&acirc. care au doar marca de inceput. • Exemplul 1–cel mai simplu document Notă: Codul-sursă al exemplelor. <P> Acest fisier este de tip html. în scop de claritate şi transparenţă.Diacriticile Ââ. precum şi fragmentele afişării lor la ecran. figura 1. Poate fi vizualizat <BR> doarin editoare destinate HTML.<BR> reprezinta un alineat </P> Marcajul P nu este obligatoriuggfgn.

36 .H1. alinierea antetelor şi paragrafelor <html> <head> <title> Exemplul 2 Antete. alineat la dreapta)</H2> <H6 ALIGN=LEFT> Salut lume !(titlul cel mai mic H6. centrat)</H1> <H2 ALIGN=RIGHT> Salut lume !(titlul de nivelul 2. • Exemplul 2–Antete. Rezultatul rulării exemplului 1. Alinierea antetelor şi paragrafelor </title> <H1 ALIGN=CENTER> Salut lume!(titlul cel mai semnificativ .Figura 1.

Se recomandă pentru comoditate. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului.aliniat la stânga)</H6> </head> <body> <P> Mai jos se demonstrează alinierea textului alineatelor </P> <DIV> Textul alineatului. mai ales la depănarea Web-paginii. Aceasta aliniere este implicită. poate fi alineat . ca si in MS Word. mai ales la depănarea Web-paginii. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. ce redă structura marcajelor. ce redă structura marcajelor.se obţine prin mărirea spaţiilor dintre cuvinte la afişarea textului de către IE.alipit la marginea din stânga. </P> </body> </html> • Exemplul 3 întreruperea forţată a alineatului. Dar acest lucru nu este deloc obligatoriu. comentarii 37 . Se recomandă pentru comoditate. fiecare din rând nou. marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu.</DIV> <DIV> Pentru un mai bun control vizual . cu o spaţiere de la începutul rândului. dar şi pentru introducerea modificărilor în cadrul limitei lungimii liniei ecranului. cu spaţiere de început. Pentru un mai bun control vizual.marcajele pot fi structurate ca in prezentul exemplu. </DIV> <DIV ALIGN=CENTER> la centru </DIV> <DIV ALIGN=RIGHT> sau la marginea din dreapta. fiecare din rând nou. </DIV> <P ALIGN=JUSTIFY> Observaţi diferenţa dintre ultimul si penultimul paragraf alinierea la ambele margini .

<!-Acesta este un comentariu, nu se afiseaza de browser --> <html> <head> <title>Exemplul 3 - intrerupere fortata a liniei - BR</title> <H4 ALIGN=LEFT> BR Este comod, de exemplu, pentru afisarea versurilor</H4> </head> <P>Limba noastr&atilde-i o comoar&atilde<BR> Din ad&acircncuri desfundat&atilde.<BR> Un sirag de piatr&atilde rar&atilde<BR> Pe mosie rev&atildersat&atilde.<BR> </P> <H5> (A.Mateevici)</H5> </body> </html> Fragmentul semnificativ al Web afişării vezi figura 2

Figura 2. Rezultatul rulării exemplului 3.
4.1.5. Informaţii pentru motoarele de căutare

38

În general în antetul unei pagini Web, între marcajele <head> şi </head>, există mai multe marcaje META, cu atribute name - content perechi. Exemplu: <html><head><title>Titlul dorit</title> <meta content="text/html; charset=windows-1252" httpequiv = Content-Type> - indică navigatorului că este un fişier HTML; charset stabileşte tipul de caractere (în general windows-1252), dar există şi altele. <meta name=keywords content="o listă de cuvinte, separate prin virgulă">. Pagina va fi listată de un motor de căutare (la care a fost înscris site-ul) în cazul unei căutări în care s-au folosit cuvinte din această listă. <meta name=description content="O frază care descrie pe scurt conţinutul paginii">. În cazul unei căutări după cuvinte-cheie, motorul de căutare ne dă o listă de pagini. Pentru fiecare pagină (site) din listă apare titlul ei (dat cu marcajul TITLE) urmat de o frază (cea de la name=description content="o frază care descrie..."). Dacă nu avem în marcajul META acea frază, motorul va indexa după prima frază din pagină. Tot ea va fi afişată la o eventual căutare. <meta name=author content="numele dvs., e-mail etc"> numele autorului. Adresa e-mail. 4.1.6. Întrebări de autocontrol şi exerciţii. 1. Care este diferenţa dintre un Web document şi un fişier HTML? 2. Care este forma generală a unui fişier HTML? 3. Care este cauza elaborării a câtorva sute de editoare HTML? 4. Care este sensul cuvântului „de marcare” în HTML? 5. Care marcaje definesc partea descriptivă a Web documentului? 6. Care sunt elementele principale ale unui Web document?
39

7. Ce este un alineat, o linie de document? 8. Ce este un hipertext? 9. Ce este Web designul? 10. Care este semnificaţia Web designului? 11. Ce este un Web document? 12. Ce este un Web document multimedia? 13. Ce este un Web site? 14. Ce reprezentă HTML, care este mecanismul lui de acţiune? 15. Ce tipuri de elemente sunt prezente în limbajul HTML? 16. Cum se introduc ghilimelele, parantezele unghiulare şi alte semne speciale în codul-sursă al HTML? 17. De ce este necesar HTML, care este destinaţia sa, ce probleme soluţionează? 18. De ce sunt necesare Esc - caracterele în HTML? 19. Este oare raţională studierea HTML, când există atâtea editoare specializate? Dacă da–care sunt motivele? 20. Pentru ce se utilizează termenii „fişier HTML”, „cod-sursă HTML”, „Web document”? Ce reflectă aceşti termini? 21. Prin ce diferă un document obişnuit de un hipertext, care sunt avantajele hipertextului? 22. La ce serveşte instrucţiunea „meta name”, care sunt perechile cele mai utilizate? 23. Cum se poate face ca o pagină să fie regăsită cât mai des? 24. Culegeţi exemplele 1-3, modificaţi valorile atributelor şi sesizaţi acţiunea marcajelor. 25. Obţineţi afişarea semnelor diacritice ale limbii române Ăă, Ââ, Îî, Şş, Ţţ. 26. De ce nu întotdeauna se afişează caracterele diacritice ale limbii române (&Scedil, &Tcedil, codurile hexazecimale &#186; &#195; &#227; &#238; &#254 etc)? 27. Ce trebuie făcut pentru ca semnele diacritice să fie afişate? 28. Schimbaţi titlul (numele) paginii exemplului 1.

40

ce au o singură valoare conformă numelui). cu spaţierea din stânga. organizarea textului 4. Exemple de explorare–vezi nr 4-6.4.Formatarea caracterelor. h6 şi invers. cum ar fi dimensiunea fontelor. fundalul etc. 30.2... 4.. Asocierea caracteristicilor poate fi efectuată prin marcarea fizică. după alineat sau prin trasarea unei linii orizontale intre ele. Instrucţiuni şi atribute utilizate Porţiunilor de text dintr-un document le pot fi asociate atribute. care definesc aspectul lor. de la h6 spre h1 (în creştere). Secţiuni din text pot fi separate ca alineate. culoarea textului. LUME!!!” sub formă de titluri în descreştere h1. 1 = cel mai mic..29.1. Marcajele utilizate vezi tabelul 3. dar cu aranjarea succesivă a fiecărui titlu la stânga. redate prin nume. cu indicarea valorilor atributelor (stiluri fizice. Afişaţi textul „BUNA ZIUA.2. Repetaţi sarcina 29.. centru.. tabelul 4 şi 5) 41 . 4. 7 = cel mai mare Culoarea poate fi redată prin numele ei sau prin tripletul RGB (vezi p. Marcaje de formatare a caracterelor şi organizarea textului Instrucţiune <font atribute> </font> Atribute size = i color = Descriere şi exemple Mărimea fontului: i = 1. sau asociere implicită a caracteristicilor (stiluri logice. 2. cu indicarea directă a valorilor din mai multe posibile).2.2. dreapta în cel mai econom mod de scriere (a codului HTML). înainte. Tabelul 3. 7. dreapta.

" Dacă navigatorul nu găseşte instalat nici unul.. (text. va afişa textul cu font proporţional predefinit. <basefont atribute> </basefont> Mărimea fontului implicit al întregii pagini: i = 1. Nu are influenţă asupra textului din interiorul tabelelor Culoarea poate fi dată prin numele ei sau prin valoarea RGB Are influenţă şi asupra instrucţiunii <hi> </hi>..). de ex. dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere size = i color = <center> </center> <blockquote> </blockquote > sau <q></q> <br atribute> - - - clear = <p atribute> </p> - 42 . dreapta (right) sau ambele margini (all) ale ecranului sunt libere. 7. 2.O listă de minimum 2 fonturi: face =" font1 = un font specific sistemelor Windows. font2. right sau all: trece la linie nouă când marginea din stânga (left). dar nu şi în interiorul tabelelor Centrează textul pe orizontală. aşa ca în prezenta celulă Forţează trecerea pe linie nouă Left....fontul implicit are mărimea 3. tabel etc. font1. pentru a aduce un text sub o imagine care nu ocupă întreaga lăţime a spaţiului disponibil Paragraf (alineat) nou. font2 = un font specific sistemelor Macintosh. imagine.) Textul este deplasat cu un tab faţă de ambele margini (stânga şi dreapta) ale spaţiului disponibil (pagină. este aliniat implicit la stânga.. celulă de tabel etc. Dacă nu este indicat .

align = Paragraf aliniat la stânga (left) . Aliniat pe centru (center). celulă etc. fără atribute: <div atribute> </div> - align = <hr atribute> - noshade Elimină umbra liniei: size=z Z = înălţimea liniei (în pixeli).). Aliniat pe centru (center). Pentru ambele margini aliniate (justify) Marcaj pentru blocuri de text (aliniat implicit la stânga dacă nu este în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere) Aliniat la stânga (left). Aliniat la dreapta (right). Nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere. Pentru width =50% (în celula prezentă) obţinem: Left Center Right 43 . deci nu este necesar decât în interiorul unui marcaj care face o altă aliniere.este alinierea implicită. Aliniat la dreapta (right). celulă de tabel) aliniază implicit pe centru. Sesizaţi diferenţa faţă de paragrafele cu align = right şi fără align O linie orizontală. pentru x = 50%: Align = Alinierea liniei (în pagină. care este reglată astfel încât marginea din dreapta a textului să nu fie nereglată. zmax = 7 X = lăţimea liniei în pixeli sau procente din width=x spaţiul disponibil (pagină.este alinierea implicită. Observaţi spaţiul din dreapta dintre text şi marginea tabelului şi distanţa dintre cuvinte.

fondul rămâne fix <b> </b> <i> </i> <u> </u> Afişează textul cu litere aldine (îngroşate) Afişează textul cu litere italice (înclinate) Afişează textul subliniat 44 . dacă derulăm rties = pagina.ul (adresa şi numele) imaginii de fond a paginii Culoarea textului (nume culoare sau valoare RGB) Culoarea legăturilor nevizitate (neactivate) din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor vizitate din pagină (nume sau RGB) Culoarea legăturilor în timpul click . pentru color = #00ffff obţinem: Defineşte începutul şi sfârşitul corpului documentului HTML Culoarea fondului paginii (dată prin nume sau valoarea RGB) Url .ului (nume sau RGB) leftmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea din stânga (pixeli) rightmar Deplasarea întregului material din pagină faţă de gin = marginea din dreapta (pixeli) topmarg Deplasarea întregului material din pagină faţă de in = marginea de sus (pixeli) bgprope Primeşte doar valoarea "fixed".Color = <body atribute> </body> bgcolor = backgro und = text = link = vlink = alink = Culoarea (dată prin nume sau valoarea RGB).

<b> adică aşa cum arata el în</b> codul sursa din Notepad Afişează din linie nouă textul preformatat. adică aşa cum arată el în codul-sursă din Notepad Afişează textul taiat Evidenţiere logică puternică Stil logic de evidenţiere Informaţii despre adresă şi autor Citare bibliografică Definiţie de cuvân. Program sau variabilă Listing de program <xmp> </xmp> - <strike> </strike> <strong> </strong> <em> </em> <address> </address> <cite> </cite> <dfn> </dfn> <var> </var> <code> </code> - 45 . dar nu ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t.<sup> </sup> <sub> </sub> <tt> </tt> <big> </big> <pre atribute> </pre> - Afişează textul ca indice superior Afişează textul ca indice inferior Text cu font monospaţiu Text cu font mărit + bold - Afişează din linie nouă textul preformatat. ca în codul sursă. ca în codul-sursă. dar ia în considerare instrucţiunile HTML t e x t p r e f o r m a t a t.

B variază în diapazonul hexazecimal 00-FF (sau de la 000 până la 256. Redarea culorilor prin nume sau valoarea RGB După cum aţi observat.. se recomandă folosirea culorilor sigure Internet. G.2. redate prin numele lor. Pentru a obţine culori care sunt afişate la fel pe orice platformă (Windows.2. G (Green = verde). Primele două cifre din cele şase reprezintă valoarea lui R. Tabelul 4. Macintosh etc). Există o serie de instrucţiuni HTML care au atribute prin care se specifică culori (vezi tabelul 3). Culorile se pot specifica prin numele lor în engleză: de ex. în diapazonul zecimal).<kbd> </kbd> <samp> </samp> - Text de la tastatură (keyboard) Exemplu de date introduse de utilizator 4. B sunt iniţialele culorilor de baza: R (Red = roşu). Atribute de fundal şi culori Destinaţie (funcţie) Instrucţiune HTML Imagine fundal Culoare fundal Culoare text Culoare referinţă <BODY BACKGROUND="URL"> <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <BODY LINK="#$$$$$$"> 46 .red. iar ultimele două pentru B. următoarele două valoarea lui G. Valorile pentru R.: BODY BGCOLOR = "#FF0000" are ca rezultat un fond al paginii de culoare roşie). R. elementele paginilor Web sunt colorate. Tabelul 4 cuprinde numele a 16 culori (standardul de 16 culori) şi echivalentul lor RGB. white sau prin valoarea RGB .un grup de 6 cifre hexazecimale precedate de semnul # (de ex. B (Blue = albastru). G.

Culori exprimate prin nume şi RGB 47 .Link-uri vizitate Referinţe activate Culoare font Culoarea textului Linii de delimitare Culoare tabel Culoare şi imagine fond celula Culoare chenar de cadru <BODY VLINK="#$$$$$$"> <BODY ALINK="#$$$$$$"> <FONT COLOR="#$$$$$$"> <BODY TEXT="#$$$$$$"> <HR COLOR="#$$$$$$"> <TH BACKGROUND="URL"> <TH BGCOLOR="#$$$$$$"> <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$ $"> Tabelul 5.

55 48 . Exemple de explorare Scop. Text preformatat <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR=PINK><FONT COLOR=#0000FF> <TITLE> Exemplul 4.-----------. Text preformatat<h4> </HEAD> <PRE> produs pret-cost transport valoare --------. Studierea marcajelor de formatare fizică şi logică a caracterelor – dimensiuni. culori şi efecte speciale a fontelor.Albastru marin aqua #00FFFF Gri (sur) gray #808080 Bleumarin(albastr u închis) navy #000080 Argintiu silver #C0C0C0 Negru black #000000 Verde închis green #008000 Albastru blue #0000FF Verde citron lime #00FF00 Violet deschis fuchsia #FF00FF Maro (bordo) maroon #800000 Oliviu olive #808000 Violet purple #FF00FF Roşu red #FF0000 Verde inchis teal #008080 Alb white #FFFFFF Galben yellow #FFFF00 4.----------lapte 2.3. Aria de acţiune a atributelor.2. Text preformatat </TITLE> <h4>Exemplul 4. • Exemplul 4.50 0.------------.05 2.

<B><U>Acest text</U></B>este subliniat si ingrosat.00 </PRE> </BODY> </HTML> 2.00 oua 6.50 0.50 06. <BR> <I> Acest text </I> este inclinat.carne 42.15 44.<BR> Acest<BIG>text este<BIG>afişat<BIG>tot mai<BIG>mare</BIG></BIG></BIG></BIG><BR> Acest text<SMALL>este afisat<SMALL>tot mai mic<SMALL></SMALL><BR>.<BR> Formula apei este<B>H<SUB>2</SUB>O</B> 49 . Elemente de formatare caractere</TITLE> </HEAD> <B> Acest text </B> este ingrosat. Elemente de formatare caractere <HTML> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <HEAD> <TITLE>Exemplul 5. <BR>Acum este afişat un <SUB> indice </SUB>.15 Rezultatul rulării exemplului 4 vezi mai jos figura 3. iar acum un<SUP>exponent</SUP>. Figura 3. Rezultatul rulării exemplului 4 Exemplul 5. <BR><S>Acest text</S> este barat. <BR><U> Acest text </U> este subliniat. <BR><TT> Acest text </TT> este afişat cu caractere de tip monospaţiu .

</BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 5 vezi mai jos figura 4. Figura 4. Efecte aparente <HTML> <HEAD> <BODY BGCOLOR="YELLOW"> <TITLE> Modelarea efectelor aparente </TITLE> </HEAD> <H3>Modelarea efectelor aparente<H3> <font size=1>U</font> <font size=2>R</font> <font size=3>C</font> <font size=4>A</font> 50 . Rezultatul rulării exemplului 5 • Exemplu 6.

Care este destinaţia marcajului <font>? <basefont>? 4.4. Care este diferenţa dintre <pre> şi <xmp>? 6. Care este aria de acţiune a marcajului <font>? <basefont>? 3. Care este diferenţa dintre marcajele <font>? <basefont>? 51 . Care este destinaţia marcajului <p>? <div>? 5. Rezultatul rulării exemplului 6 4. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1.2. Care din marcaje se referă la organizarea textului? Aranjarea textului? 2.<font size=5>R</font> <font size=6>E</font> <font size=7>S</font> <font size=7>I</font> <font size=7>C</font> <font size=7>O</font> <font size=6>B</font> <font size=5>O</font> <font size=4>R</font> <font size=3>I</font> <font size=2>R</font> <font size=1>E</font> </BODY> </HTML> Rezultatul rulării exemplului 6 vezi mai jos figura 5 Figura 5.

Ce semnifică un stil fizic de formatare? 14. Culegeţi exemplele 3-6. 24. sesizaţi acţiunea marcajelor şi atributelor. Alte organizări interne ale textului. Prin ce diferă stilurile logice de cele fizice? 17. schimbaţi valorile conform tabelelor 3-5. 7. 26. care sunt atributele? 12. 21. Exploraţi acţiunea comenzilor XMP şi PRE. 23. Ce este o culoare sigură? Câte culori sigure se pot reda? 13. Care sunt posibilităţile de formatare a alineatelor? 9. Alcătuiţi propriul Curriculum Vitae (CV) conform Anexei nr 1.Care sunt posibilităţile de formatare a caracterelor? 8. 20. Exploraţi câteva moduri de poziţionare a textului în pagină (deplasare a marginilor). De ce în HTML culorile nu se redau doar prin tripletul de culori RGB? 19.3. Liste 52 . Fiecare compartiment să fie de o culoare diferită de celelalte. La ce servesc stilurile logice de formatare? 15. Care sunt caracteristicile implicite ale fonturilor? 10. 25. Exploraţi (numiţi) câteva moduri de indicare a mărimii fontelor. 22. fără spaţiere? 18. Exploraţi câteva moduri de spaţiere între alineate. Cum se poate începe un alineat imediat din următoarea linie. Ce caracteristici ale caracterelor pot fi indicate prin marcare. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri logice. 4. Prin ce diferă divizorii P şi DIV? 16. adăugaţi noi atribute. Exemplificaţi câteva marcaje de stiluri fizice cu diferite valori. Câte nuanţe se pot obţine variind doar una din culori? Variind două culori? Variind toate trei culori? 11.

Exemple de explorare– vezi nr 7. Marcaje de construire a listelor Instrucţiune Atribute Liste de finiţii <dl> </dl> <dt> Începutul –sfârşitul listei de definiţii Termen (de definiţie) Descriere 53 .1. Liste marcate–enumerări evidenţiate printr-un semn special. Se pot modela liste cu numerotări ierarhice. 4. O atare organizare reprezintă o formă mai superioară a organizării textului decât ca o lentă neîntreruptă de text. devine posibilă parcurgerea selectivă a textului. pot fi modelate enumerări ierarhice. toate obiectele având aceeaşi ordine a caracteristicilor.Când în text sunt necesare careva enumerări ale datelor cu anumite caracteristici.3. Noţiuni şi marcaje utilizate Listă numerotată – listă de obiecte numerotate (numerotarea poate fi conform şirului de numere naturale sau literelor alfabetului. vizavi de citirea lui consecutivă. Listă de definiţii (de termeni)–amplasarea termenului pe linie separată. Este posibilă ordonarea inclusă: în interiorul unei caracteristici după o altă caracteristică. Listele pot fi incluse (încapsulate) una în alta. urmat de definiţia lui. Tabelul 6. Marcajele utilizate vezi tabelul 6. se utilizează prezentări sintetizate sub formă de liste–fiecare obiect din rând nou. regăsirea rapidă a anumitor obiecte din listă etc. pe o linie nouă. sau numerelor romane). Uneori aceste obiecte sunt ordonate în creşterea sau descreşterea unei caracteristici.

square.3...seria paşaportului şi destinaţia . Numele . • Exemplul 7 Exemplul ce urmează constă din patru liste. i. Exemple de explorare Scop.<dd> - Descrierea termenului de definiţie Liste neordonate (marcate) <ul atribute> </ul> type= Începutul–sfârşitul listei marcate Forma marcajului: circle.este o listă numerotată cu cifre. I.este o listă numerotată cu literele mici ale alfabetului latin. Caracteristica bagajelor este marcată cu un pătrat. Studierea marcajelor de organizare a listelor marcate.C. 1 (implicit) Cu ce valoare începe numerotarea (implicit cu prima) Element de listă <li> - 4. a. Următoarea . 54 . ordonate şi listelor de definiţii.. Iar valorile caracteristicilor este o listă numerotată cu A.B.2. disc (implicit) Element de listă Liste ordonate (numerotate) <li> - <ol atribute> </ol> type= start= Începutul–sfârşitul listei numerotate Tipul numerotării: A.

Dacă alineatul are mai multe linii . Observaţi că elementele unui nivel al listelor se aliniază la aceeaşi distanţă de la marginea stângă. Codul-sursă al exemplului 7: <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplu de liste</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="fuchsia"> <H2 ALIGN="LEFT"><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR <BR> PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></FONT> <OL> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE> AIOANEI PETRU</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12763876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> <LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. 3.toate se afişează la aceeaşi distanţă de la marginea stângă.listele pot fi încadrate una în alta.Notă: 1.Biletului:AA-1209 <LI> Nr. Atrageţi atenţia . 2. Bagajului: 000001 <LI> Greutate: 25kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>BAGRIN ION</FONT></U></B> <FONT COLOR=MAROON> <UL TYPE=a> <LI>Serie la pasaport:A12700876 <LI>Punctul unde urmeaza:Moscova</FONT> <UL TYPE=SQUARE> 55 .

. 6. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. atributelor. figura 6. 5.C) într-o linie. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă numerotată cu cifre romane. dar în loc de marcajul PRE utilizaţi marcajul XMP. Modelaţi situaţia exemplului 11.<LI><B><FONTCOLOR=GREEN>DATE DESPRE BAGAJ:</FONT></B> <UL TYPE=A> <FONT COLOR=PURPLE> <LI>Nr. 11. 3. Vizualizaţi documentul HTML în Explorer.10. dar cu mai multe bagaje pe un bilet. 8. 7. utilizând marcajul PRE.B. cu afişare din aceeaşi poziţie. Sesizaţi diferenţa. Redefiniţi lista numerotată cu cifre arabe (numele de familie) ca listă de definiţii.3. Biletului:AB-0089 <LI>Nr.M. Obţineţi afişarea liniilor de text fără spaţii între linii.</FONT></U></B> </OL> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 7 vezi mai jos. Când este utilă organizarea textului în liste? Ce tipuri de liste sunt posibile de construit în HTML? Ce este o listă încorporată în alta? Care sunt marcajele de construire a listelor? Culegeţi exemplul nr 7. 9. 12. 4. . 4. 2. 56 .. 10.D.3. Bagajului:000698 <LI>Greutate:14kg</FONT> </UL> </UL> </UL> <BR> <LI><I><B><U><FONTCOLOR=BLUE>S. Aliniaţi datele despre bagaj (A. Verificaţi acţiunea marcajelor. 13.A. Modelaţi situaţia exemplului conform p.

Rezultatul rulării exemplului 7 15. care ar conţine toate trei tipuri de 57 . diferite de cele din exemplu. Figura 6. Efectuaţi alte transformări ale listelor în tipuri de liste. 2.14. Conform numărului de ordine din registru construiţi o listă specificată în anexa Nr.

liste. 58 • • . Marcajele de construire a tabelelor sunt folosite aproape în orice site. Tabele De cele mai multe ori este nevoie ca datele prezentate să fie sintetizate sub forma unui tabel.un text explicativ care se referă la conţinutul tabelului. 18. Noţiuni şi marcaje utilizate Limbajul HTML ia în considerare următoarele elemente pentru construirea unui tabel (unele sunt opţionale): Titlul tabelului .1. 17. În cadrul realizării sarcinii creative construiţi listele necesare. putem controla mult mai bine aranjarea în Web-pagină a elementelor (folosind tabele fără chenar.4. instalat în prima linie a tabelului. deoarece cu ajutorul lor: putem crea tabele propriu-zise. 4. utilizaţi comanda PRE pentru afişarea în coloane a elementelor listelor. În cadrul realizării sarcinii de explorare – explicaţi ce aţi studiat şi cunoscut. Modelaţi liste încadrate conform titlurilor de grup (ierarhice). Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei liste. Capul de tabel–denumirile (titlurile) colanelor (uneori a liniilor)–un text ce sugerează conţinutul. eventual tabele încorporate în interiorul unor celule de tabel). 16. unde se precizează ce fel de date sunt conţinute în coloanele (liniile) respective. Utilizarea tabelelor este foarte diversă şi frecventă. 4. Alte organizări interne ale textului.4. având astfel un impact mai mare asupra vizitatorului (o coloana lungă de cifre şi trei pagini de explicaţii nu au acelaşi efect ca un mic tabel structurat şi o imagine sugestivă !).

construirea unui tabel se face rând cu rând. O celulă de tabel este la intersecţia unei linii cu o coloană. Înălţimea liniei este cea maximală dintre înălţimile celulelor liniei. Se caracterizează de înălţime. Ca regulă. Titlul de coloane. Corpul de tabel (datele tabelului) reprezintă conţinutul propriu-zis al tabelului (valorile din celulele tabelului). denumire comună a mai multor linii(exemplu . 9. culoare. Atributele unor elemente de tabel (fond.vezi tabelul de mai jos). Subsolul tabelului. aliniere verticală. reprezintă liniile de sfârşit cu date sumare. culoare. specificând celulele de pe fiecare linie. de linie–denumirea coloanei sau a liniei. Ultimul caz nu este prea recomandat. Într-o celulă poate fi înscris un fragment de text. 59 . fond. lăţimea fiecărei celule (coloane) se defineşte o singură dată. Dacă lăţimea celulelor diferă de la o linie la alta. Însă multe din elemente pot fi redefinite local pentru fiecare celulă. o imagine. componentele unui tabel şi marcajele utilizate vezi tabelul 7. Exemple de explorare–vezi nr. va fi scos în evidentă faţă de restul liniilor prin îngroşare ori în alt mod. Ca regulă este evidenţiat. amplasat ca regulă sub corpul tabelului. Denumirile pot fi ierarhice–titlul comun deasupra mai multor coloane sau din stânga. Liniile de tabel sunt orizontale. In HTML. Elementele definitorii. lăţime. Un tabel are frontiere externe delimitate de chenar şi linii interne de demarcare a celulelor. 8. grosime chenar etc) se definesc o singură dată. orizontală etc. Coloanele sunt cele verticale. amplasat ca regulă imediat sub titlu. un buton sau un alt tabel.Capul de tabel. eventuale concluzii etc. la începutul tabelului. atunci coloana capătă lăţimea celei mai mari celule.

tabelul 4.4.2. Marcaje de construire a tabelelor Instruc-ţiune <THEAD> </ THEAD> - Atribute Descriere Titlul tabelului.Tabelul 7. 5) Corpul tabelului Culoarea de fond (a corpului tabelului) Început /sfârşit de tabel HTML Chenarul tabelului (liniile de frontieră) (în pixeli) Culoarea fondului pentru tabel Imaginea de fond pentru tabel Spaţiu între chenarul celulelor tabelului şi conţinutul lor (în pixeli) BGCOLOR= <TBODY> </ TBODY> <TABLE ATRIBUTE> </ TABLE> BGCOLOR= BORDER= BGCOLOR= BACKGROU ND="URL" CELLPADDI NG = CELLSPACIN Spaţiu între celulele tabelului (în pixeli) G= WIDTH = Lăţimea tabelului (în pixeli sau % din spaţiul disponibil) BORDERCOL Culoarea chenarului (nume culoare sau OR = valoare RGB) BORDERCOL Culoarea mai deschisă a chenarului ORLIGHT= (stânga + sus) (nume culoare sau valoare RGB) 60 . un text explicativ asociat tabelului Culoarea de fond (a titlului) (valoare RGB sau nume culoare.2. vezi p.

implicit left Înălţimea liniei (în pixeli).Culoarea mai închisă a chenarului BORDERCOL (dreapta + jos) (nume culoare sau ORDARK = valoare RGB) ALIGN = Aliniază tabelul în dreapta (right) sau stânga (left) paginii. textul din jurul tabelului curge pe partea opusă Spaţiu pe orizontală în jurul tabelului (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul tabelului (în pixeli) Numărul de coloane ale unui tabel Ajustarea cadrelor în tabel .doar în IE Ajustarea riglelor în tabel . în unele navigatoare nu funcţionează.doar în IE Linie de tabel Culoarea fondului pentru întreaga linie (valoare RGB sau nume culoare) Alinierea conţinutului celulelor (left. el va lua maximul pentru toate celulele liniei Lăţimea celulei HSPACE = VSPACE = COLS = FRAME = RULES = <TR ATRIBUTE> </ TR> BGCOLOR= ALIGN= HEIGHT= <TD ATRIBUTE> </ TD> - HEIGHT = WIDTH= 61 . center. right). dar puteţi folosi height în TD Celulă de tabel Înălţimea celulei. dacă pe aceeaşi linie (TR) daţi din greşeală 2 valori diferite pentru height în TD.

în loc de TD. dar conţinutul va fi centrat şi îngroşat (bold). . implicit left Alinierea conţinutului celulei pe verticală: top (sus).BGCOLOR= BACKGROU ND = "URL" ALIGN = VALIGN = Culoarea fondului pentru întreaga celulă (valoare RGB sau nume culoare) Imaginea de fond pentru celulă Alinierea conţinutului celulei pe orizontală (left. right). bottom (jos). ") Aliniază marginile din stânga şi dreapta ale textului Numărul de coloane pe care se întinde celula Numărul de linii pe care se întinde celula Nu permite despărţirea textului pe linii în celulă Poate fi folosit : . implicit middle Aliniază celulele cu linia de bază a textului adiacent Aliniază coloana faţă de un anumit caracter (implicit caracterul ". bottom. middle (mijloc).împreună cu TD pe aceeaşi linie Text explicativ asociat tabelului Alinierea textului (top = implicit. center. left. right) ALIGN = BASELINE ALIGN = CARACTER ALIGN = JUSTIFY COLSPAN = ROWSPAN = NOWRAP <TH> </ TH> - <CAPTION ATRIBUTE> </CAPTION> ALIGN = 62 .

Atributele de aliniere pot fi plasate în marcajele ce delimitează liniile şi în marcajele ce definesc celulele. Comenzile COLGROUP. iar textul "curge" în partea stângă a tabelului Atributele de culoare ale fondului pot fi diferite pentru orice element de tabel. de ex. dar uneori demarcarea făcută de ele este folosită de alte marcaje.<COLGROUP> </COLGROUP > BGCOLOR = <COL ATRIBUTE> WIDTH = ALIGN = CHAR= BGCOLOR= <TFOOT> </ TFOOT> BGCOLOR = Împreună cu marcajul <col> defineşte un set de definiţii de coloane Culoarea de fond Fără atribute: aceeaşi lăţime pentru toate coloanele Lăţimea coloanei. TFOOT nu sunt neapărat necesare într-un tabel. atunci acţionează ultima definiţie. în pixeli. iar în dreapta sa se afişează textul. Folosirea atributului ALIGN=right plasează tabelul în marginea dreaptă. Dacă plasăm atributul ALIGN=left în marcajul TABLE. THEAD. textul care urmează tabelului "curge" pe lângă acesta (tabelul este aliniat în stânga ferestrei navigatorului. TBODY. Dacă culoare se defineşte de câteva ori. 63 . <TABLE RULES = GROUPS>. % sau "*" Alinierea textului pentru întreaga coloană Alinierea textului faţă de un anumit caracter Culoarea de fond Pentru liniile de sfârşit ale tabelului Culoarea de fond a subsolului Comentarii utile.

coloana întâi (elementul a(2. Exemple de explorare Scop. prima coloană (elementul a(1. 64 .1)--> Linia a doua.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2. • Exemplul 8.1)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a(2.2)--> Linia a doua. a doua coloană (elementul a(1.4.2)) </TD> <!--Sfârşitul celulei a doua--> </TR> <!--Sfârşitul primei linii--> <TR> <!--Începutul liniei a doua de tabel--> <TD> <!--Începutul celulei a(2. Structurarea unui tabel <HTML> <HEAD> <TITLE> Exemplul 8</TITLE> </HEAD> <H1>Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii</H1> <TABLE BORDER=1> <!--Începutul tabelului --> <CAPTION> <!--Denumirea (titlul)tabelului --> TABELUL POATE AVEA UN TITLU </CAPTION> <TR> <!--Începutul primei linii de tabel--> <TD> <!--Începutul primei celule--> Prima linie. figura 7.1) --> <TD> <!--Începutul celulei a(2. coloana a doua (elementul a(2.1)) </TD> <!--Sfârşitul primei celule--> <TD> <!--Începutul celulei a doua--> Prima linie.4.2)--> </TR> <!--Sfârşitul liniei a doua--> </TABLE> <!--Sfârşitul tabelei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 8 vezi mai jos. Explorarea posibilităţilor HTML de construiremodificare a tabelelor.2.

Un tabel mai sofisticat </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. Un tabel mai sofisticat <html> <head> <title> Exemplul 9. a doua coloană (elementul a(1.</td> <td width="13%">Destinatia</td> <td width="11%">Nr. rutei</td> <td width="12%">Nr.1)) (elementul a(1.1)) (elementul a(2.Cel mai simplu tabel din 2 coloane si 2 linii TABELUL POATE AVEA UN TITLU Prima linie. charset=iso-8859-1"> </head> <body bgcolor=OLIVE text=MAROON> <table width="90%" border="20" BGCOLOR=PINK> <CAPTION><H2><FONT COLOR=RED>LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021</FONT></H2></CAPTION> <tr> <td rowspan="2" width="4%">Nr. Rezultatul afişării exemplului 8 • Exemplul 9.2)) Figura 7.2)) Linia a doua.biletului</td> <td width="12%">Nr. prima coloană Prima linie. destinatia</div> </td> <td colspan="4"> <div align="center">Identificare bagaj </div> </td> </tr> <tr> <td width="19%">Familia</td> <td width="16%">Seria Pas.bagaj</td> <td width="13%">Greutatea(kg)</td> 65 . coloana a doua (elementul a(2.</td> <td colspan="3"> <div align="center">Date despre pasageri. coloana întâi Linia a doua.

.A.. 66 . <br> </td> <td>.</td> </tr> </table> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 9 vezi mai jos.D</td> <td>.. figura 8.M....</td> <td>....</td> <td>..</td> <td>... </td> <td>.</tr> <tr> <td>1</td> <td>Aioanei Petru</td> <td>A12763876 <br> </td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AA-1209 </td> <td>000001 <br> </td> <td> 25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bagrin Ion</td> <td>A12700876</td> <td>Moscova </td> <td>7021</td> <td>AB-0089 </td> <td>000698 <br> </td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S.

Numiţi câteva metode de dimensionare a lăţimii celulei. 1 2 3 Familia Seria Pas.M... 6..... Este definită imaginea de fond a tabelului. Care sunt cele două metode de dimensionare a tabelului? 7.. Aioanei A12763876 Moscova 7021 AA-1209 Petru Bagrin Ion A12700876 Moscova 7021 AB-0089 .. Care sunt caracteristicile comune pentru întreg tabelul şi comenzile de definire a lor? 3. Care din ele se va afişa? 67 . destinatia Nr. de linie şi care sunt atributele de definire a lor? 5. . Figura 8.D . S.. când sunt binevenite fiecare din ele? 8. de coloană. Ce caracteristici poate avea o line de tabel? O coloană? O celulă? 4.A. Ce este un titlu de tabel. a liniei de tabel şi a celulei din linia data.bagaj rutei (kg) 000001 25 000698 14 .3 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Care sunt elementele de bază ale unui tabel? 2. Rezultatul afişării exemplului 9 4. Care din ele se va afişa? 9. Destinatia Identificare bagaj Nr. Este definită imaginea de fond a tabelului şi a celulei. ..4..LISTA BAGAJELOR PASAGERILOR RUTEI 7021 Date despre pasageri.biletului Nr.. Greutatea Nr. . Este sau nu necesară definirea lăţimii fiecărei celule? Argumentaţi răspunsul.

Este vre-o diferenţă la afişare? Dacă nu–atunci care este sensul a două comenzi similare? Dacă da–care este diferenţa? 16. ale textului etc) şi sesizaţi diferenţa. Structuraţi codul HTML aşa ca să se deosebească fiecare element al fiecărei celule de tabel. 24. Utilizaţi nume ierarhice de coloane . În cadrul realizării sarcinii creative–realizaţi tabelele proiectate. Care sunt posibilităţile şi comenzile de aliniere a datelor în celulă? 11. 14. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală a conţinutului unei celule. 22. Organizarea Site-ului. Variaţi valorile atributelor marcajelor comune pentru întreg tabelul (culori şi dimensiuni ale chenarului de sus. Exploraţi comenzile de aliniere a conţinutului unei celule. de jos. alcătuiţi tabelul sub formă de cod HTML. Culegeţi exemplele nr 8 şi 9. 13. Referinţe 68 . Vizualizaţi documentele HTML în Explorer.faceţi ca unele celule ale titlului să se extindă pe mai multe coloane. 25.10. Care poate fi conţinutul unei celule? 12. Exploraţi comenzile THEAD şi CAPTION cu acelaşi text. După nr din registru selectaţi tabelul conform anexei 2. Construiţi un tabel ce conţine toate nuanţele culorii care se pot obţine pentru R (din tripletul RGB). atributelor. 18. 19. 21. Verificaţi acţiunea marcajelor. 4. 17. 23.5. 15. În cadrul realizării sarcinii de explorare notificaţi marcajele HTML pentru construirea tabelelor. 20. Exploraţi comenzile de spaţiere verticală şi orizontală în jurul tabelului.

Textul este afişat diferit faţă de restul documentului (colorat diferit şi subliniat). Nume fişier: numele fişierului sau ancorei către care se va efectua trecerea (saltul în cazul activării). linkurilor). Legăturile hipertext Legăturile se realizează în general prin intermediul marcajului <A> </A>. cât şi pe oricare alt calculator din reţea. în acest ultim caz trebuie să se specifice în faţa numelui şi adresa URL a serverului pe care se află documentul. În aşa documente trecerea de la un document la altul se face prin intermediul legăturilor (referinţelor.1.5. 4. Text explicativ: Legătura cu fişierul solicitat se face prin selectarea textului (clic pe textul explicativ). Un anumit cuvânt sau mai multe cuvinte consecutive pot fi marcate pentru a constitui o ancoră de legătură. HTML permite definirea de legături şi în interiorul unui document prin intermediul ancorelor. Documentul la care se face trimiterea poate să fie atât pe calculatorul curent. Textul marcat apare în altă culoare pe ecran şi subliniat. Tipuri şi moduri de specificare a legăturilor Localizarea specificarea: fişierului-ţintă poate fi făcută prin • • • 69 . va determina afişarea pe ecran a porţiunii de document sau a documentului asociat acestei legături. între care există legături. selectându-l cu mouse-ul (un click pe butonul din stânga). cu următoarea sintaxă: <A HREF="nume fişier"> Text explicativ </A> unde: HREF este atributul ce conţine calea către fişierul spre care arată legătura (HREF este o prescurtare de la Hypertext Reference). Acest mecanism asigură navigarea în serviciul WWW.Una dintre caracteristicile de bază ale limbajului HTML este cea de structurare a publicaţiilor într-o colecţie de documente.

Referinţelor absolute - specifică întreaga cale, de la directorul de nivelul cel mai înalt şi până la documentul cerut. Referinţele absolute încep întotdeauna cu un slăsh, urmat de succesiunea directoarelor până la documentul referit. Referinţelor relative - specifică directoarele către documentul-ţintă pornind de la documentul în care se află referinţa (documentul de start). Specificarea caii se face ca în Unix, cu directoarele separate prin semnul „/”, indiferent de sistemul de operare în care lucraţi. Prin „...” se va specifica directorul aflat pe nivelul superior. Exemplu: HREF=".../imagini/buton.gif" specifică o cale relativă ce începe din directorul părinte al directorului curent, iar HREF=".../.../poze/poza1.jpg" specifică o cale relativă ce începe dintr-un director aflat cu două nivele mai sus decât directorul curent. Este recomandată utilizarea legăturilor relative ori de câte ori este posibil, pentru ca documentele să fie portabile (mutarea unui document să nu afecteze legăturile stabilite între fişierele componente). Legături interne–referinţe spre o ancoră din acelaşi fişier; şi legături externe - spre un alt fişier. Legături locale - dacă fişierele se află pe acelaşi calculator, eventual pe calculatoare din aceeaşi reţea locală. Legături îndepărtate - dacă fişierele legate se află pe calculatoare din reţele diferite (pe servere aflate la distanţă. În multe cazuri este nevoie să se creeze legături între secţiunile aceluiaşi document. Spre exemplu, atunci când documentul este o carte, un tutorial sau un curs vom simţi nevoia creării unui cuprins pentru fiecare capitol al documentului. Se va crea o legătură între fiecare temă din cuprins şi secţiunea din document care tratează acea temă. Crearea legăturilor interne se realizează prin utilizarea atributului NAME al marcajului <A>, care stabileşte un cuvânt-cheie ce identifică univoc paragraful-ţintă:
70

<A NAME="cuvânt-cheie"> paragraf-ţintă </A>. Folosirea marcajului cu atributul NAME poartă numele de ancoră. Atunci când se va face referinţă la această ancoră, documentul va fi derulat în fereastra navigatorului pana când textul dintre <A> </A> ajunge în partea de sus a ecranului. Ancorele nu sunt afişate diferit faţă de restul documentului ca în cazul legăturilor. Referirea la o ancoră în documentul de la care pleacă legătura se face în acelaşi fel ca în cazul referirii unui întreg document, adăugându-se simbolul # urmat de cuvântul-cheie din ancoră: <A HREF="nume-fisier#cuvânt-cheie"> Text explicativ </A> Exemplul de mai sus arată că este posibilă referirea la un anumit paragraf al documentului ţintă, chiar dacă acesta este local sau îndepărtat. Exemple de legături. Legătura <a href="http://www.alt-server/alt-site/fişier.html">, plasată în orice fişier din site-ul nostru, indică o legătură absolută externă. Legătura <a-href="http://www.nume-server.com/numedirector/A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătura absolută spre fişierul a12.htm din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /.. /index.html">, plasată în orice fişier din directorul A1 sau A2, indică o legătura spre fişierul index.html din site-ul dat. Legătura <a href = ".. /A /a.htm">, plasată în fişierul b.htm din directorul B, indică o legătură spre fişierul a.htm din directorul A. Legătura <a href = "A/A1/a12.htm">, plasată în fişierul index.html, indică o legătură spre fişierul a12.htm din site-ul dat.

71

De regulă, dacă documentul este prea lung, pentru parcurgerea lui rapidă se poate defini un "cuprins" şi selectarea unui element din cuprins va determina saltul direct în porţiunea de text dorită (prin aşa-numitele ancore):
<P><A HREF = "#1.">Introducere</A> <BR><A HREF ="#2.">Elemente HTML </A> <B><A NAME = "1.">1.</A.>Introducere</B> <P> Prezenta lucrare este un ghid de explorare HTML. <B><A NAME = "2.">2.</A> Elemente HTML</B>

Selectarea textului "Introducere"(ancora "#1.") va determina saltul în cadrul documentului în locul în care este definită ancora prin NAME. Marcajele utilizate vezi tabelul 8. Exemple de explorare– vezi nr.10, 11. 4.5.2. Organizarea site-ului Organizarea Web site-ului (un şir de Web-pagini legate între ele). Site plat, cu topologia de stea complet legată, cu pagina de cap în centrul stelei, de regulă conţine un număr redus de pagini (între 5-9). Site liniar, numit şi consecutiv, reprezintă un şir înlănţuit de pagini, care conţine doar legături înainte-înapoi. Se utilizează mai rar. Arhitectura este binevenită pentru prezentări, instrucţiuni, manuale, în care materialul poate fi conceput doar în mod consecutiv. Site ierarhic (arborescent), structura căruia reflectă structura fizică a arborelui documentelor. De regulă aşa site conţine referinţe care leagă diferite frunze, ramuri a arborelui, deci în formă pură arborescentă se utilizează rar. Site cu structură combinată. De regulă la nivelul superior se utilizează structuri plate de documente (adnotări, cuprins etc.). Iar din acestea atârnă „struguri” de documente

72

fără nume. TARGET = " NUMECADRU" 73 .arborescente. -parent = încarcă pagina în fereastra părinte. deasupra altor ferestre de pe ecran. Tabelul 8. Marcaje de legare a paginilor şi referinţe Instrucţiune <A ATRIBUTE> </A> Atribute Descriere Marcaj tip ancoră Referinţă hipertext (legături spre alte pagini folosind un text sau o imagine). Frunzele acestor arbori pot fi documente plate sau liniare. -self = încarcă pagina în cadrul curent. este valoarea implicită. -blank = încarcă pagina într-o fereastră noua. Definirea unei ancore HREF = "URL" NAME = "NUMEANCORA" HREF = "#NUMEANCORA " HREF = "URL # NUMEANCORA" Referinţa către o ancoră internă (din acelaşi fişier) Referinţa către o ancoră externă (din alt fişier) Numele cadrului în care va fi afişată sursa definită cu HREF valori speciale: -top = încarcă pagina într-o fereastră nouă. între ghilimele nu trebuie să existe spaţii. dacă dorim să introducem legături spre fişiere sau directoare al căror nume conţine spaţii (adică sunt formate din cel puţin 2 cuvinte) trebuie să înlocuim spaţiile cu %20. care adesea au referinţe inverse (către părinţi).

care se poate ataşa ca atribut aproape oricărei instrucţiuni. Este folositor dacă în fişier avem majoritatea legăturilor relative spre celalalt site şi site-ul este administrat tot de dvs.nume-server.nume-server. Mouse-ul plasat deasupra unei legături face să apară pe bara de stare (deasupra butonului "start") adresa/directorul/ fişierului accesat de acea legătura. ar trebui să înlocuim http://www.com/nume-director/). nume-nou-server.alteservere. În cazul unui site de dimensiuni mici.com cu http://www.<BASE ATRIBUTE> HREF = "ALT-URL" "alt-URL"= "http://www. 74 . care conţine doar câteva pagini (fişiere). legăturile vor funcţiona şi în timp ce construim site-ul într-un director pe hard-disc.com/alt-site/": putem specifica legături relative spre fişiere situate pe alt site de pe alt server. • • • Comentarii utile. Am putea plasa toate fişierele în acelaşi director (pe hard-disc sau la adresa www.nume-server. Referinţele relative au câteva avantaje: avem mai puţin de tastat în codul sursă: nu mai tastăm http://www.com. nu avem nevoie de o organizare mai complicată a site-ului (cu multe directoare). (altfel se poate schimba structura site-ului sau denumirea fişierelor sau directoarelor fără să ştiţi şi legăturile vor deveni invalide) Putem defini ancore şi cu ajutorul instrucţiunii id = nume-ancoră. dacă vom dori să mutăm site-ul pe un alt server. Dacă am avea legături absolute pentru fiecare. nu trebuie să modificăm nimic.com/nume-director pentru fiecare legătură în parte.

jpg"> <h1 align="left"><font color="#0000CC">Compendu pe</font></h1> <h1>HTML</h1> <ol> <li><a href="c1.Introducerea frame-urilor si formelor Figura 9. Planificarea site-ului individual. Exemple de explorare Scop.htm">Crearea legaturilor si ancorelor</a></li> <li><a href="c4.htm">Formarea tabelelor</a></li> <li><a href="c5.Pentru site-uri complicate.htm">Introducerea imaginilor si sunetelor</a></li> <li><a href="c6.htm">Realizarea efectului marquee</a></li> <li><a href="c7. Cuprins (de primul nivel) <html> <head> <title>Exemplul 10.Crearea legaturilor si ancorelor 4.htm">Introducere</a></li> <li><a href="c2.Introducere 2.htm">Elemente textuale</a></li> <li><a href="c3. se recomandă a avea câte un director pentru fiecare din tipurile de obiecte. în scopul facilitării administrării.Introducerea imaginilor si sunetelor 6.Cuprins de primul nivel(index) </title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="back. de legare a textelor. Recunoaşterea structurilor de bază ale unui site.3.Elemente textuale 3. studierea marcajelor de organizare a referinţelor. Exemplul 10. 4.htm">Introducerea frame-urilor si formelor</a></li> </ol></center> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 10 vezi mai jos. Compendu pe HTML 1.Formarea tabelelor 5. figura 9. Rezultatul afişării exemplului 10 75 .5.Realizarea efectului marquee 7.

2.1"><b>Divizori</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. ancore</title> </head> <body> <h3> 2. <h4><a name="2.Exemplul 11. intre marcajele <BR> HEAD si /HEAD.1.1"><b>Titlul paginii </b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.2. ancore <html> <head> <title> Exemplul 11.content perechi.2"><b>Legare de texte </b></a><b> </b></li> </ul> </li> </ul> <h4><a name="2.2..1"><b>Ancore</b></a><b> </b></li> <li><a href="#3.2. exista mai multe marcaje META. Elemente textuale </h3> <ul> <li><a href="#2..Titlui paginii </a> </h4> <p>:In general in antetul unei pagini Web.2"><b>Blocuri de structura</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#2.3"><b>Alineate</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2.1">2.2.5"><b>Tabele </b></a></li> </ul> </li> <li><a href="3"><b>Crearea legaturilor</b></a><b> </b><ul> <li><a href="#3. 76 ..2"><b>Titluri si subritluri</b></a><b> </b></li> <li><a href="#2. <BR>cu atribute name .Elemente textuale</a> </h4> In continuare urmeaza textul sub titlul 2.4"><b>Liste </b></a></li> <li><a href="#2. Cuprins de nivelul II. Cuprins de nivelul II.">2.</p> </body> </html> Rezultatul afişării exemplului 11 vezi mai jos. figura 10.

5. 3... 4. Figura 10.exista mai multe marcaje META. 2. 6. Care este comanda ce permite afişarea conţinutului referinţei într-o fereastră bine determinată? 8. intre marcajele HEAD si /HEAD. 7.2.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Ce este o legătură. 5. dar nu şi invers”. cu atribute name-content perechi. Cum se va scrie un spaţiu în identificarea referinţei? 77 . Rezultatul afişării exemplului 11 4.Titlui paginii In general in antetul unei pagini Web. o referinţă? Ce este o ancoră? O referinţă locală? Prin ce diferă referinţele interne de cele externe? Prin ce diferă referinţele absolute de cele relative? Care sunt avantajele referinţelor relative? Comentaţi afirmaţia „Toate legăturile îndepărtate sunt externe.Elemente textuale In continuare urmeaza textul sub titlul 2. Elemente textuale • Titlul paginii • Blocuri de structura o Divizori o Titluri si subtitluri o Alineate o Liste o Tabele • Crearea legaturilor o Ancore o Legare de texte 2.1.. 2.

Construiţi referinţele din cuprins spre paginile site-ului şi din fiecare pagină a site-ului spre cuprins. Ce este un site? 10. Textul care însoţeşte imaginea poate fi aliniat relativ la marginea superioară sau inferioară a imaginii sau în dreptul mijlocului imaginii (alinierea la marginea superioară este implicită).xbm (format X BitMap) care poate să se găsească pe oricare din serverele WWW din reţea. 15. 14. conform temei curente. textul încadrând sau nu imaginea. În cadrul realizării sarcinii creative . Imaginile pot fi incluse intr-un document ca elemente de tip caracter. 12. Care structuri de site-uri sunt răspândite? 11. însă nu numai ca aspect decorativ. 4. desene. Exploraţi posibilităţile comenzii id = nume-ancoră.9. 78 . Introducerea imaginilor Cele mai spectaculoase efecte sunt obţinute atunci când pagina conţine imagini. 13. Familiarizarea cu problemele legate de includerea în componenţa site-ului a diverselor obiecte cum ar fi imagini. 4. Operarea cu obiecte Scop.gif sau . scheme. precum şi pregătirea obiectelor.htm. Imaginea este un fişier de tip . fotografii.6.6. Alcătuiţi cuprinsul site-lui de explorare a HTML în pagina index. obiecte sonore(audio). ci şi pentru a sublinia şi îmbunătăţi mesajul transmis de publicaţia electronică. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcaje şi noţiuni noi.construiţi cuprinsul site-ului. ataşarea lor la site-ul creativ. filme (video).1.

com. O serie de gif-uri animate interesante puteţi găsi pe site-ul www. Exemple de explorare– vezi nr 12. De cele mai multe ori este preferabil să nu folosim imagini interne. de exemplu). din care cauză unele navigatoare permit setarea lor cu sau fără afişarea imaginilor.Încărcarea imaginilor durează. Atunci când dorim să inserăm în document mai multe imagini de mari dimensiuni (un album. O imagine poate fi declarată ca legătura către alt document HTML. deoarece. În ultimul caz în locul imaginii poate fi afişat un text alternativ (atributul „alt”).animfactory.jpg"> Poza externă </A> Se obţine următorul link: Poza externă. mai ales dacă au o dimensiune mare. cu afişarea imaginii doar la cerinţa explicită a utilizatorului. Imaginile externe se introduc prin stabilirea unui link către fişierul-imagine: <A HREF="tom3. lucru contraindicat (nu e bine să abuzezi de timpul şi aşa limitat al vizitatorului). iar printr-un clic pe imaginea respectivă să se facă încărcarea imaginii în mărime naturală. este bine să folosim un tabel în celulele căruia să afişăm imaginile micşorate (prin precizarea lăţimii şi înălţimii). Marcaje de includere a imaginilor Instrucţiunea <img atribute> Atribute src = "url" alt = "text" Descriere Marcajul de includere a imaginii Adresa fişierului grafic (url absolut sau relativ) Textul alternativ care este afişat celor care navighează fără imagini 79 . Tabelul 9. Marcajele utilizate vezi tabelul 9. încetinesc încărcarea paginii.

mp3. Titlul imaginii </caption> Notă: Folosiţi întotdeauna atributele width şi height (exprimate în pixeli): ele rezervă în pagină un spaţiu cu lăţimea şi înălţimea specificate şi permit afişarea paginii şi a textului înainte de recepţionarea imaginii de la server.2. Alinierea elementelor din jurul imaginii: top (sus). . 4. pentru că asigură o compresie şi o redare bună. folosindu-se marcajul <a> pentru crearea unui link spre fişierul extern. în timp ce aceeaşi melodie în format mp3 va avea 3-5 MB !!! 80 . De exemplu.6. ..au. sau linia de contur Spaţiu pe orizontală în jurul imaginii (în pixeli) Spaţiu pe verticală în jurul imaginii (în pixeli) height = width = border = hspace = vspace = <caption>.align = Alinierea imaginii în pagină: right (dreapta). Introducerea sunetelor In documentele HTML se pot introduce şi fişiere care conţin sunete. left (stânga = implicit).wav. o melodie de pe un CD audio obişnuit necesită cam 30-60 MB. bottom (jos) Înălţimea imaginii (în pixeli sau %) Lăţimea imaginii (în pixeli sau %) Mărimea chenarului din jurul imaginii (în pixeli).mid . Formatele uzuale de reprezentare a sunetelor permit lucrul cu fişiere cu extensiile: . middle (mijloc). Aşa-zisele mp3-uri sunt fişierele cele mai utilizate pentru stocarea melodiilor..

permite afişarea normală sau respectiv redusă a panoului de control. 4.6.introduce în pagină sunete de fond. vom putea folosi unul dintre următoarele marcaje: Embed . dotat cu butoane Play şi Stop. altfel o singură dată. Bgsound . AU şi MIDI. Poate fi fileopen sau mouseover. de mărimi specificate.avi. dar se pot specifica amândouă astfel <img start=fileopen. Volume=număr . De exemplu: 81 . În pagină va fi afişat un panou de control.numele fişierului ce conţine videoclipul.specifica numele fişierului (calea) ce conţine secvenţa audio. Introducere videoclipuri In documentele HTML se pot introduce şi manipulări cu videoclipuri (doar în IE). mouseover>.indică momentul startului clipului. poate fi folosit doar în IE. respectiv înălţimea panoului de control. nu este redată melodia decât prin apăsarea butonului Play. Controls=console / smallconsole . Atributele marcajului sunt: SRC = "nume-fisier" .dacă valoarea este „true” va reda sunetele la neşfârşit. Autostart=true / false .permite inserarea unei secvenţe audio. Implicit este fileopen.Dacă dorim să includem o secvenţă audio în paginile noastre. Loop=true / false . Width=mărime şi Height=mărime . start=# . valoarea permisă fiind între 1 şi 255.precizează lăţimea.avi". folosind marcajul de bază img.3. Dacă dorim să rulăm un videoclip în paginile noastre.permite stabilirea volumului sunetului. Formatul uzual de reprezentare a videoclipurilor au extensia .dacă valoarea este „false”. Sunt permise formatele WAV. vom putea folosi unul dintre următoarele atribute ale marcajului IMG: dynsrc="url.

videoclipurilor? 9.AVI" loop=3>.o singură dată. Ce atribute se pot utiliza la rularea videoclipurilor. 11.GIF" dynsrc="SAMPLES. spaţierea verticală şi orizontală. Modificaţi conturul imaginii. la marginea de sus. Exploraţi comanda de declarare a imaginii. Loop = # .<img src="SAMPLE-S. imagini cu alinierea unui text la mijloc.GIF" dynsrc="SAMPLES.6.GIF" dynsrc="SAMPLE-S. care sunt valorile posibile? 8. Este valoarea implicită. dacă <loop=1> .Întârzierea în milisecunde. Un alt exemplu: <img src="SAMPLE-S. de jos. De exemplu: <img src="SAMPLE-S. care sunt valorile posibile? 7. Ce medii pot fi utilizate pentru construirea imaginilor. Care sunt funcţiile instrucţiunii img? 2. Ce atribute se pot utiliza la redarea sunetelor. 82 . Ce periferice sunt necesare pentru rularea clipurilor? 10.Bucla. sunetelor.AVI" start=mouseover>. Dacă <loop=infinite> clipul va bucla la nesfârşit. Care este comanda de titlu a unei imagini? 5. Cum poate fi poziţionată o imagine? 4. Ce tipuri de obiecte pot fi ataşate la site cu ajutorul comenzii img? 3.AVI" loop=3 loopdelay=250>. loopdelay=# . Care este comanda liniei de contur a unei imagini? 6.4 Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. 4.

În cadrul marcajului FORM operatorul are posibilitatea de a găsi tot ce doreşte în afară de un alt operator FORM. în cea mai mare parte expedierea datelor prin poşta electronică. 14.7. 13. conform temei curente. Exploraţi atributele comenzii de includere a unei melodii. Construiţi obiectele specificate în mediile respective.7. 16. forme de intrare) sunt destinate pentru introducerea unor informaţii în timpul vizitării paginii. C++ etc. 17. 15.1. Perl. în funcţie de mecanismul care a fost implementat în programul de tratare a formelor. 4. Marcajele utilizate pentru construirea formularelor vezi tabelul 10. În cadrul realizării sarcinii creative– specificaţi/acordaţi obiectele pentru includerea lor în Web site-ul individual. care apoi se vor prelucra de o altă programă.Maracje utilizate Formularele (forme de colectare a datelor. Colecţii de 83 . Java. Formularele sunt compuse din câmpuri de intrare în cadrul paragrafelor. numită "script" care poate fi efectuată în câteva limbaje de programare ca: JavaScript. Exemple de explorare–vezi nr 12-13. Operarea cu formulare 4.12. Completarea şi înregistrarea unui astfel de formular determină memorarea intrun fişier a datelor introduse de utilizator în fiecare câmp sau. În cadrul realizării sarcinii de explorare completaţi compendiul cu marcajele şi noţiunile noi. listelor sau tabelelor. Exploraţi atributele comenzii de rulare a unui videoclip. Ataşaţi obiectele construite la site-ul construit.

Tabelul 10.scripturi utile vezi referinţele bibliografice.1. Marcaje de operare cu formulare Destinaţia Definirea formularului Încărcare fişier Definire câmp Input Nume câmp Valoare câmp Apăsat? Dimensiune câmp Dimensiune maximă Listă de selecţie Nume listă Număr de opţiuni Opţiuni multiple Opţiune Opţiune implicită Dimensiune fereastră Sintaxa <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM> <FORM ENCTYPE="multipart/formdata"> </FORM> <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD | CHECKBOX|RADIO|IMAGE| HIDDEN|SUBMIT|RESET”> <INPUT NAME="***"> <INPUT VALUE="***"> <INPUT CHECKED> <INPUT SIZE=?> <INPUT MAXLENGTH=?> <SELECT></SELECT> <SELECT NAME="***"></SELECT> <SELECT SIZE=?></SELECT> <SELECT MULTIPLE> <OPTION> <OPTION SELECTED> <TEXTAREA ROWS=? COLS=? ></TEXTAREA> 84 Comentariu Pentru checkbox şi radiobutoane În caractere În caractere Lista din care se poate selecta opţiunea dorită Când lista este definită separat Elemente ce pot fi selectate Se afişează Pentru Input text . precum şi la sfârşitul p.3.7.

Nume fereastră Spaţiere text <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA> <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTU AL|PHYSICAL></TEXTAREA> ACTION . POST. se folosesc următoarele atribute: INPUT. şi trebuie să aibă un atribut de nume NAME unic într-un document.indică metoda utilizată pentru transmiterea conţinutului formei pe server. e. INPUT de tip "text" –aria de introducere a textului. f. Implicit se foloseşte metoda POST. b. a. INPUT de tip "checkbox" defineşte căsuţe de tip on/off. 85 . Fiecare câmp al formularului este definit printr-un element INPUT. Denumirile celor mai răspândite obiecte sunt: a. INPUT de tip "submit" defineşte butoane prin care se lansează anumite programe (ex: rememorare formular). d.specifică tipul codificării conţinutului formei existente.indică unde se va transmite conţinutul formei după confirmare.această metodă adaugă conţinutul la forma existentă. Această metodă depinde de cum lucrează serverul. INPUT de tip "password" –aria de introducere a password-ului. b. ENCTYPE . Acest atribut funcţionează numai în cazul utilizării metodei POST.imagine pe care se poate de apăsat un click şi să se realizeze nemijlocit ceea ce trebuie să facă această formă. INPUT de tip select–afişează o listă din care se poate alege unul sau mai multe valori. c. INPUT se caracterizează de asemenea de atributul TYPE. INPUT de tip "image" . Pentru a realiza interfaţa în cadrul lui FORM.la utilizarea acestei metode conţinutul formei existente se transmite nu ca o parte a URL dar ca un corp al acestei utilizări. GET. METHOD . TEXTAREA. SELECT.

definirea nu e obligatorie. MULTIPLE . Atributul NAME este numele simbolic unicat al câmpului formei date. VALUE poate fi utilizat pentru scrierea deasupra butoanelor.valoarea pe care o are câmpul dat.numele simbolic al ariei de introducere.. c. CHECKED . Atributul VALUE . SIZE . Exemple de explorare Scop. Cea mai simplă formă <HTML> 86 . poate fi inclus SELECT. ROWS . h. COLS . NAME . In cadrul SELECT se permite folosirea atributelor: a. OPTION pentru definirea elementelor de liste.numărul liniilor ariei de introducere(lungimea). În cadrul <FORM>. b.numele (simbolic) al opţiunii alese. INPUT de tip "reset" –butonul care se foloseşte pentru reiniţializarea formularului. INPUT de tip "radio" –buton ce poate lua starea fie on fie off.</FORM>. d.g.7. A 4.2. Spre deosebire de INPUT.numărul coloanelor (lăţimea). eventual şi cu linii de derulare. SELECT are marcaje de început şi sfârşit. TEXTAREA ne permite vizualizarea unei ferestre de introducere cu mai multe linii. (incluzând INPUT şi TEXTAREA elemente).. • Exemplu 12.indică că se pot selecta mai multe opţiuni. Atribute: NAME . dar pentru checkbox şi radiobutoane semnifică apăsarea lor. Explorarea posibilităţilor HTML de colectare a datelor.dimensiunea ferestrei de opţiuni.

prenume:<br><option><INPUT size=30> </B><BR><BR> Jenul: <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="male" checked>masculin <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="female">feminin<BR> <p>Data. la capitolul III. Formă de introducere a datelor <HTML> <head> <title>Exemplul13.<HEAD> <TITLE> Exemplul 12.. la capitolul III. Cea mai simpla forma Inapoi.. Cea mai simpla forma </TITLE> </HEAD> <H1>Cea mai simpla forma </H1> <FORM ACTION="pr0008. luna si anul nasterii:<br><option><INPUT size=30> <P><I>Locul nasterii: <SELECT name=RAION> <OPTION selected>Basarabeasca<OPTION>Chisinsu<OPTION>Causeni<OPTION> Cahul<OPTION>Cainari<OPTION>Criuleni<OPTION>Calarasi <OPTION>Camenca<OPTION>Edinet<OPTION>Falesti<OPTION> 87 .: </font></big> <font color=red> <P>Nume."> </FORM> <!--Sfirsitul formei--> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 12 vezi mai jos.html"> <!--Inceputul formei--> <INPUT TYPE=submit VALUE="Inapoi.. Figura 11. Introducere date</title> </head> <BODY bgcolor=pink> <big><font color=blue>Introduce-ti datele despre dvs. figura 11. Rezultatul executării exemplului 12 • Exemplul 13..

S. Date generale.M. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. Prin ce diferă un radio-buton de un buton checkbox? 8.<OPTION>U. 2. (forma recomandată–vezi compartimentul. În cadrul realizării sarcinii de explorare descrieţi marcajele HTML de construire a formularelor de introducerecolectare date.Floresti<OPTION>Dubasari<OPTION>Durlesti<OPTION>Leova<OPTIO N>Nisporeni<OPTION>Ungheni <OPTION>Alte</OPTION></SELECT> <P>Locul de studii: <BR><SELECT multiple name=VUZ> <OPTIONSELECTED>U. 88 .de Politie<OPTION>Acad.1). 9. de transport<OPTION>ULIM <OPTION> Alta institutie </OPTION></SELECT> </font><BR><BR> <input type="submit" value="ok"> <input type="reset" value="cancel"> </FORM> </BODY> </HTML> Rezultatul afişării exemplului 13 vezi mai jos.S.M<O PTION>USAM <OPTION>Acad. În cadrul realizării sarcinii creative elaboraţi codul HTML al formei de înregistrare a vizitatorilor site-ului dvs. 4. figura 12. 5.M.7.E. 10.Colecţii de scripturi utile vezi referinţele bibliografice. 3.3. precum şi la sfârşitul p.1. 6. Care sunt elementele definitorii ale unui formular? La ce servesc formularele? Cine şi cum stochează / prelucrează datele colectate? Care sunt cele mai răspândite tipuri de INPUT? La ce servesc elemente SELECT? De ce în cadrul formei identificatoarele câmpurilor trebuie să fie unicate? 7.T. 4. anexa nr.7.<OPTION>A.3. Demonstraţi înregistrarea vizitatorilor site-ului.

Figura 12. O practică frecventă printre creatorii de site-uri este aceea de a utiliza două frame-uri verticale: în fereastra stângă se află de obicei butoane. FRAME) O altă modalitate de structurare a unui document hypermedia este împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame–cadru. fereastră). FERESTRE (CADRE. prin a 89 . Rezultatul executării exemplului 13 4.8. în fiecare dintre acestea rulând diferite documente (fişiere).

iar pentru altele . Tabelul 11.1. dar cu valori diferite. Marcaje de operare cu ferestre Instrucţiune <frameset atribute> </frameset> Atribute cols = rows = Descriere Definirea împărţirii paginii în cadre Numărul şi mărimea relativă a coloanelor Numărul şi mărimea relativă a liniilor Mărimea chenarului (pixeli). pentru unele browsere primează valoarea lui framespacing (ex. Netscape 4. Scop: Explorarea posibilităţilor divizării ecranului în ferestre.valoarea lui border (ex. implicit yes Mărimea spaţiului dintre cadre (pixeli).căror apăsare se face legătura cu o anumită secţiune a site-ului. Specifică dacă cadrul definit cu FRAMESET are sau nu chenar: yes sau no. În general nu dorim chenar şi folosim border =0 împreună cu framespacing =0 şi frameborder =no. afişarea făcându-se în fereastra din dreapta. Definitivarea (conţinutului şi formei) site-urilor de explorare şi creativ. dacă îl folosiţi împreună cu border.51) border = frameborder = framespacing = 90 . deci mai bine le specificaţi dvs. pentru că nu ştim ce browser (cu ce valori setate ca implicite) foloseşte vizitatorul. IE 5). 4. Comenzi de construire a cadrelor Comenzile necesare pentru construirea ferestrelor vezi tabelul 11.8.

implicit "auto" scrolling = noresize marginheight = marginwidth = <noframes> </ noframes> <iframe atribute> </ iframe> src = " url " name = height = width = frameborder = scrolling = 91 . utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Opţiuni pentru bara de derulare: yes (da). implicit "auto" Pentru a nu redimensiona trăgând de chenar (doar dacă există chenar ) Spaţiu deasupra şi sub un cadru (pixeli) Spaţiu la stânga şi la dreapta unui cadru (pixeli) Secţiunea de pagină afişată de către navigatoarele ce nu pot interpreta cadre Cadru intern (doar IE) Sursa cadrului Numele cadrului. auto (dacă este nevoie). implicit yes) Opţiuni pentru bara de derulare : yes (da). no (nu). utilizat de marcajul <a href = "url" target = nume> Înălţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Lăţimea cadrului înglobat (pixeli sau %) Specifică dacă cadrul definit cu IFRAME are sau nu chenar (yes sau no. no (nu).<frame atribute> src = " url " name = Definiţia unui cadru Sursa cadrului Numele cadrului. auto (dacă este nevoie).

despre care vom vorbi mai tarziu. specificând procentul din aria ferestrei navigatorului: COLS="20%. se va utiliza atributul ROWS în locul atributului COLS.htm"> </FRAMESET> În exemplul de mai sus s-au creat două zone "verticale". prima ocupând 30% din fereastra navigatorului. 30%" (împărţire în patru zone verticale).. Dacă se doreşte împărţirea documentului în zone aşezate invers (pe linii). dacă nu se specifica atributul NORESIZE.În continuare aducem unele comentarii asupra utilizării.*"> <FRAME SRC="fisier1. Nu este obligatoriu să se folosească "*". corectă fiind şi forma: COLS="30%.70%"..htm"> <FRAME SRC="fisier2. atunci se va renunţa la marcajele ce definesc corpul documentului <body>.htm. 40%.htm. aşa cum apare în exemplu. Marcajul <FRAMESET> poate fi utilizat în conjuncţie cu următoarele atribute: FRAMEBORDER="yes|no" specifică dacă bordura (chenarul) frame-ului este sau nu vizibilă. BORDER=numar-pixeli specifică ce grosime să aibă chenarul (valabil doar pentru Netscape) BORDERCOLOR=culoare specifică ce culoare să aibă chenarul. 10%. (valabil doar pentru Netscape) 92 . Frame-ul poate fi redimensionat de vizitatorul paginii cu ajutorul mouse-ului. De exemplu: <FRAMESET COLS="30%.</body>. iar a doua restul. În primul frame se va afişa conţinutul fişierului fisier1. Dacă un document hypermedia este structurat folosind frameuri. Se poate realiza împărţirea documentului în mai multe frame-uri. iar in frame-ul drept se va afişa fişierul fisier2.

Chenarul cadrului este vizibil totdeauna sa nu? 4. dacă este necesar. Definitivaţi structura site-ului creativ. 93 . 10. realizaţi cadre. de 20%.în cadrul de dreapta. nu puteau afişa documente ce conţin frame-uri. 9. cadre)? 2. Notă: Navigatoarele mai vechi. Când este binevenită împărţirea ferestrei navigatorului în mai multe zone distincte (frame. Întrebări de autocontrol şi exerciţii 1. iar conţinutul .8. Când se afişează bara de scrolling într-un frame? 7. Cum se poate interzice redimensionarea frame-ului? 8. Chenarul cadrului există totdeauna sa nu? 5. Valoarea auto determină afişarea barei de derulare atunci când este cazul (adică informaţia nu se poate „încadra” în întregime) NORESIZE . În cadrul lucrării de explorare notaţi marcajele principale pentru construirea cadrelor. Ce subtilităţi pot apărea la utilizarea marcajului FRAME? 6.2. Care este diferenţa dintre structurarea ferestrei navigatorului în cadre prin intermediul unui tabel şi a marcajului FRAME 3. 4.nu permite redimensionarea frame-ului de către utilizator.SCROLLING="yes|no|auto" stabileşte dacă se afişează sau nu bara de scroll într-un frame. precum şi navigatoarele "mod text" asemănătoare cu lynx din Linux. Afişaţi cuprinsul de nivelul I al compendiului într-un cadru de stânga.

poate fi utilizat un fond special.9. De exemplu: <marquee scrollamount=50>Bine ati venit!</marquee> Intarziere Scroll <scrolldelay=#> <marquee scrolldelay=500 scrollamount=100>Bine ati venit! </marquee> 94 . ALTE ELEMENTE 4. ciclic cu o viteză stabilită. </marquee> simplu <marquee>Bine ati venit!</marquee> Atribute de scroll Directia <direction=#> #=left(stânga). care pot fi executate separat..4. Realizarea efectului Marquee Efectul marquee reprezintă un efect de mişcare a textului pe ecran de la stânga la dreapta şi invers. Elementul <marquee> . Cea mai bună este însuşirea mecanismului funcţionării marcajului marquee pe baza exemplelor de mai jos.9. sau grupate în cadrul unei pagini.. Exemple.1. reprezintă viteza cu care se va mişca textul pe ecran.are valorile aproximativ între 1 şi 100. pentru a sesiza diferenţa. se pot contura marginile afişării. de jos în sus şi invers. Textul are atributele de lungime şi înălţime: width si height. right(dreapta) <marquee direction=left>Bine ati venit!</marquee><P> <marquee direction=right>Bine ati venit!</marquee> Valoare Scroll <scrollamount=#> Atributul scrollamount .

Alternate reprezintă mişcarea textului de la o margine la alta. bottom(jos) <font size=6> <marquee align=# width=200>Bine ati venit!</marquee> </font> Culoare fond <bgcolor=#> #=RRGGBB sau nume <marquee bgcolor=aaaaee>Bine ati venit!</marquee> Dimensiune text rulant <height=# width=#> <marquee height=40 width=50% bgcolor=aaeeaa> Bine ati venit! </marquee> Marginile mişcării <hspace=# vspace=#> Bine <marquee hspace=20 vspace=20 width=150 bgcolor=#ffaaaa align=middle> Ati Venit!</marquee> Salutari din Moldova. Slide este mişcarea textului dintr-un capăt în altul oprindu-se în cel din urmă. <marquee behavior=scroll>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=slide>Bine ati venit!</marquee><p> <marquee behavior=alternate>Bine ati venit!</marquee> Bucla <loop=#> #=număr sau infinit. alternate Scroll este mişcarea obişnuită a textului dintr-un capăt în altul.Comportamentul sau felul de mişcare a textului <behavior=#> #=scroll. slide. indică numărul maximal de mişcare a textului <marquee loop=3 width=50% behavior=scroll>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=slide>Bine ati venit! </marquee><P> <marquee loop=3 width=50% behavior=alternate>Bine ati venit! </marquee> ] Aliniere <align=#> #=top(sus). middle(mijloc). 95 .

Marcajul utilizat are sintaxa <BLINK> text </BLINK> Exemplu: <BLINK> Pe curând! </BLINK> va duce la clipirea textului inclus. folosind atributele din tabelul 12. de durată. b) Specificate în antetul fişierului: specificăm la începutul unui fişier diverse atribute pentru mai multe stiluri de text. este cel mai neeconomic mod. cunoscute ca Modele de Stiluri în Cascadă (Cascading Style Sheets . Notă: Nu vă lăsaţi prea mult atraşi de patima clipirii! Multă clipire.css astfel încât poate fi apelat de orice alt fişier de pe 96 .0 au apărut specificaţiile pentru modele de stiluri. Modelele de stiluri pot fi aplicate aproape oricărei instrucţiuni. c) Extern: atributele pentru diverse stiluri sunt specificate într-un fişier special (pe care îl putem construi cu un editor de texte (Notepad) şi îl salvăm ca fişier de tip text cu extensia .13. Modele de stiluri În specificaţiile HTML 4. "color". "size".4. poate fi supărătoare şi dăunătoare. Modelele de stiluri pot fi aplicate în mai multe moduri: a) Intern: atributele din tabelul 12-13 sunt specificate în interiorul marcajului de deschidere al fiecărei instrucţiuni. culoarea şi mărimea textului puteau fi date cu instrucţiunea "font" şi cu atributele sale: "face". 4.CSS). Până la acea dată forma. acele stiluri le putem folosi de mai multe ori în corpul acelui fişier fără a mai specifica şi atributele.2.9.9. Text clipitor Pentru a atenţiona vizitatorul asupra unui fragment de text se poate utiliza clipirea lui.3.

Comenzi de definire a stilurilor Instrucţiune Atribute <style> </style> <span> </span> type= class= id= Descriere Specifică în antet caracteristicile stilurilor În general Cascading Style Sheets: "text/css" Marcaj generic. nu cea prescurtată. În aşa caz folosiţi forma explicită. Elementele stilurilor Atribut background color font-family font-size Descriere Imagini sau culori de fundal Culoarea textului Tipul fontului Dimensiunea fontului Valori URL-ul (imaginii) sau culori date prin nume sau valoare RGB Nume sau valoare RGB Numele fontului sau al familiei de fonturi Dată în puncte(pt). Este modul cel mai recomandat. Putem face chiar ca un anumit stil să poată fi aplicat numai cu o anumită instrucţiune. numai pentru stiluri Specifică un anumit stil Specifică un anumit stil Tabelul 13. Tabelul 12. Se poate întâmpla ca unele caracteristici specificate sub forma prescurtată să nu funcţioneze. inch(în). centimetri(cm).site. iar altele să poată fi aplicate cu mai multe instrucţiuni. Unele atribute din tabelul 12-13 pot fi specificate şi sub o forma prescurtată. pixeli(px) 97 . mai ales pentru site-uri mari.

pixeli(px) line-height margin-left margin-right margin-top Dată în puncte(pt). dashed. right(dreapta). dotted. double. inch(in). pixeli(px) Nume sau valoare RGB text-indent border-style border-width Grosimea chenarului border-color Culoarea chenarului 98 . italic Extra-light. light. inch(in). Evidenţierea textului underline(subliniat). inch(în). inset. pixeli(px). groove. demi-bold. centimetri(cm). ridge. centimetri(cm). solid.font-style font-weight Text cursiv Grosimea fontului Distanţa dintre liniile de bază ale textului Distanţa faţă de marginea din stânga a paginii Distanţa faţă de marginea din dreapta a paginii Distanţa faţă de textul precedent sau faţă de marginea de sus a paginii Alinierea textului Normal. demi-light. pixeli(px) None. pixeli(px) Dată în puncte(pt). pixeli(px) Left(stânga). centimetri(cm). outset Dată în puncte(pt). centimetri(cm). inch(în). bold. extrabold Dată în puncte(pt). inch(in). medium. center(centru). centimetri(cm). line-through(tăiat) Distanţa primului rând faţă de marginea din stânga Tipul chenarului Dată în puncte(pt). italic(cursiv). justify text-align textdecoration None (neevidenţiat). centimetri(cm). inch(in). procent(%) Dată în puncte(pt).

border-color: rgb(0.51).51). color: black.51.} TEXTAREA{border-color: rgb(0.51.51.51).0. care ar instala aceiaşi parametri pentru ambele site-uri.51). 99 .102).0.0).51.51.} BUTTON{background-color: rgb(51.51).51.} a:visited{color: rgb(51. Fişierul color.} CAPTION {color: rgb(51.51).0.51).} body{color: rgb(0. color: black.51.51. table-border-color-dark: rgb(0.0.0).} h4{ color: rgb(51.51.} SELECT{border-color: rgb(0. color: black. color: white. un font de dimensiunea 14 pt înseamnă că sunt 14 puncte între partea superioară a literei M sau h şi partea inferioară a literei g sau y.} TH{ color: rgb(51.} h1{ color: rgb(51.51.51).51).51.0). Demonstraţi acţiunea lui.} LEGEND{color: rgb(51.0).51).51.0). marquee{color: rgb(51.} HR{ color: rgb(51.} h2.4 mm.} TABLE{ table-border-color-light: rgb(51.0.51.0).} h3{ color: rgb(51. background-color: rgb(255.} În cadrul sarcinii de explorare şi creative construiţi şi utilizaţi un fişier CSS.} TD{ border-color: rgb(0.css (definirea culorilor) a:link{color: rgb(102.51).} a:active{color: rgb(153.0.51. • Exemplul 14.0).} h5{ color: rgb(51.0.255.102).Notă: 72 pt=1 inch = 25. color: rgb(51.} h6{ color: rgb(51.0). border-color: rgb(51.0).51.} FIELDSET{border-color: rgb(0.0.51).0.102).255).102. border-color: rgb(0.51).

Într-o reţea atât de eterogenă cum este Internetul. Navigarea uşoară şi naturală. puteţi câştigă ceva experienţa. SFATURI UTILE 5. e bine să cunoaşteţi careva reguli la construirea Web-paginilor: Echilibrarea paginii. 5. Diferenţa de tonalitate între diverse elemente trebuie riguros produsă. fără erori sau alte impedimente. fără o ierarhie prea adâncă şi fără fundături. ori uniform de-a lungul uneia dintre laturile paginii. pierderea unei părţi din aceşti vizitatori. Graficul cel mai mare trebuie să ocupe zona centrală a paginii. în acea zonă. Accesibilitatea Web-paginii Accesibilitatea Web-paginii presupune că.1. nu vă fie frică şi salvaţi-o.2.5. Oricum. Este inadecvat să atragem atenţia spre un singur colţ al paginii prin folosirea. Aceste zone trebuie plasate ori în centrul paginii. în mod automat. Aranjarea în pagină Cea mai bună experienţă se obţine navigând pe Internet. 100 . cel puţin majoritatea covârşitoare a celor care încearcă să viziteze pagina. Senzaţia de dezechilibru al unei pagini dată de aglomerarea într-o anumită zonă a mai multor elemente şi prezenţa în alte zone a unor spaţii goale este destul de neplăcută. să poată să o şi facă. Apoi în regim offline puteţi studia modul în care a fost făcută acea pagină. Webpagina trebuie să fie compatibilă cu standardul HTML. dacă nu toţi. Orice abatere presupune. pentru a fi accesibilă tuturor potenţialilor vizitatori. În cazul în care la un moment dat o pagină v-a impresionat prin modul în care arată. a unor culori puternic contrastante cu fondul.

Pentru că o pagină trebuie să transmită informaţie. asigurarea unor căi uşoare de acces în orice zonă a site-ului şi. dar şi dificil de realizat.a. logic împărţită şi să ţină cont de publicul pe care îl vânează. este uşurinţa cu care utilizatorul se deplasează în interiorul lui. Navigarea în interiorul paginii Poate cel mai important lucru la un site Web. De aici şi problema designer-ului: care legături apar primele. care trebuie legate direct din pagina de logo. În primul rând. Cu toate că folosirea opţiunii ALT a marcajului IMG este de multe ori benefică şi recomandată.3. nu se cunoaşte intenţia vizitatorului. de exemplu în spatele enumerărilor sau a liniilor este de preferat să existe ceva de tipul "---" decât un cuvânt. este necesar ca ea să fie subordonată informaţiei pe care trebuie să o transmită.Crearea unităţii paginii. un anumit mod de a fi prezentată. 5. care informaţii îl interesează mai mult ş. În primul rând. pe idei. Un mod în care toate imaginile şi fonturile au un aspect tehnic e bun pentru o pagină ce se referă la calculatoare sau alte chestii tehnice ş. nu în ultimul rând. sunt şi cazuri când aceasta este contraindicată. În spatele imaginilor tag-ul ALT este preferabil să conţină denumirea şi nu descrierea link-ului respectiv. Nu există o soluţie unică. Fişierele lungi ar fi bine să fie sparte în bucăţi logice. este asigurarea unei coloane vertebrale a paginii. să fie concisă. însă există nişte lucruri de care trebuie să ţinem cont. aplicarea unei structuri ierarhice în cadrul site-ului.m.a. ce caută el în pagină. care nu.m.d. 101 . În general fiecare pagină are o anumită metaforă. însă este necesar ca acest stil să se păstreze până la sfârşitul paginii astfel încât vizitatorul să nu creadă la un moment dat că a părăsit pagina iniţială printr-un link.d.

În fiecare pagină foloseşte şi navigarea pe bază de text. Nu lega o pagină de ea însăşi. Nu folosi ca text de legătură „Click here” sau „Apasă aici”. ca 102 . 15. de multe ori. Nu crea fundături-pagini care nu au legături spre nici o altă pagină. 8. „Înainte” sau altele de acest gen. 16. însă poate deveni chiar şi enervant. 13. Nu face imagini care arată ca nişte butoane şi care nu sunt legate la nimic. Nu le legaţi pe toate la pagina principală. 10. Redu paleta gif-urilor. unele navigatoare îl încarcă în mod invizibil. Din prima şi până în ultima pagină a site-ului este nevoie de prezenţa explicită a numelui sau adresei de e-mail. 3. astfel încât vizitatorul să-şi dea seama repede unde se află. Folosiţi ideea efectivă care face legătura. de genul: „Vezi exemplu”. şi viteza de navigare în site. Începe pagina cu text în locul unui grafic. ocoleşte folosirea tabelelor imbricate. Pentru a o creşte. deoarece textul din tabel se încarcă dintr-o dată tot. iată câteva sfaturi succinte: 1. „Înapoi la pagina principală”. „Mai multe detalii” etc. 7. Sparge în mai multe tabelele mari. 6. 2. Include tag-ul &ltlinkrel=next href=&quot următorul html">. Nu scala imaginile. refoloseşte imaginile. altfel navigatorul va căuta iniţial fişiere cu numele respectiv şi abia apoi directoare. Nu pune prea mult text într-o celulă de tabel. redu-le efectiv dimensiunea. în special dacă site-ul e mare. 4.Tot de legăturile interioare depinde. 12. Pentru exactitate este bine a specifica „Înapoi la cuprins”. O legătură la un director subliniaz-o cu "/". Ocoleşte animaţia. Folosiţi metoda ierarhică de legare a paginilor. la început e derutant. 11. 5. Nu folosi ca text de navigare cuvintele „Înapoi”. 14. 9.

Alte reguli pentru o pagină mai eficientă Regula celor 20 de secunde. Alte reguli. încearcă prima dată să vezi câteva pagini. restul fiind ignorate. aceasta poate fi realizată prin prezenţa fişierului de index al site-ului. în structurări. 5. În caz contrar vizitatorul se va simţi rătăcit în pagină. Datorită structurii ierarhice a unei pagini. În orice loc din pagină trebuie să se poată ajunge prin maximum trei click-uri. Intr-o înşiruire de tip listă. oricum. Foloseşte GIF sau JPEG în funcţie de tipul imaginii stocate. încearcă apoi să vezi cum arată efectiv vizualizându-le cu Notepad-ul şi apoi şterge din ele ceea ce este în plus. Daca ţi-ai realizat fişierele HTML cu un editor de tip WYSIWYG. Regula celor cinci degete. va uita pe unde a fost deja şi nu va mai şti să revină la partea care l-a interesat. fişier care trebuie să cuprindă toate fişierele constituente ale site-ului.4. 60% din vizitatori le vor citi. e-mail şi legături inverse. numai pe primele 5. după aceste secunde 50% din vizitatori apasă butonul BACK al navigatorului şi părăsesc site-ul. 103 . este bine să existe cel mult 5 opţiuni. Fii documentat. fă-ţi o idee despre cum ar trebui să arate pagina ta înainte de a te apuca de ea. Regula celor 3 click-uri. Prima pagină trebuie să se încarce în cel mult 20 de secunde.metodă de contact între cele doua părţi. Include în fiecare pagină cele trei legături obligatorii: cuprins. Ai grijă la formatele grafice pe care le foloseşti. În cazul în care pagina se încarcă în mai mult de10-20 secunde e bine să avertizaţi vizitatorul printr-un mesaj şi în plus secundele suplimentare trebuie să se justifice prin ceea ce pagina oferă în plus.

Verificaţi pagina cu opţiunea VIEW IMAGES a navigator-ului pusă pe OFF. textul şi culoarea lui. elementele de interactivitate şi. Nu toată lumea este însă capabilă să realizeze cu totul ceva nou. de mesajul pe care pagina îl are de comunicat. este necesar să se renunţe la copierea oarbă a mostrelor găsite pe Web. de interactivitate etc. Pentru personalizarea într-o măsură cât mai mare a paginii. 104 . Încearcă-ţi pagina pe cât mai multe navigatoare diferite. Însă crearea acestora poate pleca de la îmbinarea unor exemple existente prin adaptarea lor la specificul sarcinilor concrete. expresiile folosite în text. Toate elementele unei pagini. grafica. în primul rând. cele de grafică. cuvintele. nu îl salva de mai mult de 4 ori în aceeaşi forma înainte de a-l pune în pagină. La atmosfera pe care o pagina trebuie să o aibă. ar trebui să fie dictate de scopul paginii. deoarece la acest tip de fişiere fiecare salvare înseamnă pierdere de calitate. incluzând fondul. din care să nu lipsească NetScape şi Internet Explorer.În cazul JPEG-ului. e necesar să concure toate elementele paginii respective. prin crearea unor pagini proprii.

http://www.SGML . http://www.ro/navigator/editlist/ -O listă de editoare.este o listă de legături către toate marcajele versiunii HTML3.com/web/wwwhelp.html. unelte şi software. http://www. 15. 5.w3.uiuc.Tanenbaum Reţele de calculatoare. 1997. 11.shtml .posibil cea mai mare colecţie a CGIscripturilor în limba rusă. A.cgi-resources. 16. 14.conţine legături pentru structura HTML 3.org/hypertext/WWW/MarkUp/Wilbur/ HTML 3. http://www.w3. 9.2 marcaje . www.HTML 3.ici. 6. 17. 7.webtechs.Web Host Directory. 8. http://www. http://www. 12.com/ .com/ .o listă de legături SGML: învăţare.ht ml . http://www.edu/SDG/Software/Mozaic/WebSGML. www. http://www.clickxchange.holm.cuprinde legături multiple către diverse resurse SGML. 18.scripturi. http://www.Cgi Resources–cea mai plină arhivă a CGI-scripturilor. 2.2 Introducere .O serie de scripturi utile în limba rusă. http://werbach. 4.Agora. grupuri de discuţie.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/ .clickxchange. utilizare.com/sgml/wilbur/ALL.scripturi sunt multe şi uşor sesizabile.com/. 13.w3.ru/ . www.org. http://werbach.o colecţie de CGI .ro/navigator/navigatoare.Hosting gratuit de la Agava Software. http://www.animfactory.ici.BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE UTILE 1. 105 . http://www.download.ru .go. http://www.ru/ .ro.notiuni. Este comodă pentru începători .Navigatoare.com/barebones.2.webclub.Script Locker. 10. 3.ncsa.SoftQuad .O bibliotecă de animaţii.com .2.

1.... Data completării_____________________ 106 . Data naşterii: 5. Codul grupei ____. Proiectarea .2.Rusa 3.1.3. Engleză 3.Anexa 1. Telefon: ________8. Prenume: 3. DOMENIUL DE INTERESE 5. STUDII DENUMIRE SPECIALIZARE ŞCOALA ABSOLVITĂ. „FoxPro” 4. Germană 4. SGBD „Oracle”.dezvoltarea sistemelor informatice 5. WindosME la nivel de operare liberă 4.1. nr livretului ________________________ 6.. ..3. ....2.Româna 3..Management informaţional. 5.1...2. .2. CUNOAŞTEREA MIJLOACELOR INFORMATICE (a enumera domeniile şi nivelul de cunoaştere ) 4. DATE GENERALE 1.3. Sex: 4.An de studii _________ 2. Domiciliul: 7... SO Windows NT . Nume: 2..... ANUL 3. LIMBI POSEDATE (A enumera cu unul din calificativele Excelent / Bine / Suficient / Slab) 3. 6. Starea socială: 6. Alte informaţii 6. Supus militar.4. Informatizarea societăţii 5. Forma recomandată a CV-ului CURRICULUM VITAE 1.

disciplina 2. anul naşterii. strada. examen 3. locul de muncă. strada. %) Atestarea studenţilor grupei ZZZZ . disciplina3. suma. Studii (nr. bloc. Date despre autor . grad ştiinţific. Adresa(Oraş. nota) Lista profesorilor catedrei. Taxa. disciplina 3. localitate. Rezultatele concursului (examen 1.de la telefonul YYYYYY care conţine Data conectării. codul. Date despre telefon (nr. 8. nr. casei. Policlinicile oraşului. telefon. oraşul. localitate. media din documentul de studii. Lista concursanţilor . concurs) Reuşita studenţilor unei grupe la sesiune . Număr de publicaţii (internaţionale. greutate. care conţine Date despre abonat (NPP. universitare). 6. regim de lucru). data eliberării. de telefon conectate. nr. bloc. 12. Farmaciile oraşului. 3. Studenţi(secţia de zi.NPP. Email). republicane. Examene (disciplina 1. Durata convorbirii (minute). nota. Specializarea selectată. cod specializare. stradă. Testări curente(disciplina1. anul ediţiei. data naşterii. disciplina2. Date despre profesor XXX: NPP. cod specializare. disciplina4. punctul unde urmează). Date despre pasager (NPP. care conţine Date despre carte (denumirea cărţii. nota. 2.Anexa 2. fără frecvenţă. nemotivate.NPP. categorie. de telefon. 14.de la telefonul YYYYYY care conţine Data convorbirii. 4. nota.NPP. categorie. număr de locuri). bloc. Suma Lista convorbirilor interurbane efectuate de persoana XXXXX . nr. E-mail. . numărul de pagini). Durata (minute). locul ediţiei. Abiturienţii USM . staţie. Adresa abonatului (oraş. Date despre Farmacie (№. 13. Lipse (motivate.NPP. Cărţile unei biblioteci. telefon). localitate. vechime muncă. grad ştiinţific. № bilet. nr. 11. categoria. stradă. document. serală. disciplina5. 9. Adresa (Oraş. total) 107 5. stradă. media la examenele de admitere. media). colocvii (după plan. disciplina 4.) Carte de telefoane. titlu ştiinţific. media). nr. examen 2. nr. cod specializare. apartament). nota. cod specializare. total. Date despre Policlinică (№. telefon. Costul unei minute. telefon) Instituţii de învăţământ superior: Denumire. regim de lucru) Adresa (microraion. paşaport.NPP. apartament. titlu ştiinţific. susţinute) Evidenţa frecvenţei semestriale a studenţilor grupei ZZZZ . tip staţie) Lista convorbirilor locale efectuate de persoana XXXXX . Denumiri sugestive de tabele şi liste 1. 7.(NPP. Bagajele pasagerilor rutei XXXX: Date despre rută/bilet (№ rută. № bagaj. 10. Adresa (microraion. data naşteri).). Nr.

telefon. cod.15. catedre. memorie operativă. Norma (minimală. studenţi(secţia de zi. serală. ora. telefon. caracteristici (frecvenţa procesor. %uzurii) 108 . total) 16. Cantitate. 19. Deviere de la normă. adresa. CD-Writer. noapte. Suma uzurii. fără frecvenţă. adresă. unitate de măsură. Scanare. costul biletului). nr. 20. Cost. 17. Filme ce rulează în cinematografele oraşului: Denumire. preţ unitar. specializări. Vechime (anul procurării. Vechime (anul procurării. Cafenele Internet în or. maximală). anul transmiterii în exploatare. Fondurile fixe ale întreprinderii XXXXX: Denumire. cantitate. instruire etc. Wincester).) 18. anul transmiterii în exploatare). nr. Facultăţile USM: Denumire. Soldul materialelor la depozitul XXXX: Denumire material. nr. Tarife servicii prestate (Internet. Film(denumire. cod. data rulării. regim de lucru (zi. Chişinău: Denumire. Tehnica de calcul a USM: Denumire. 24/24).

1. 4.A.4. Liste numerotate 4.3.3. 3.1 Tabelele–ca mod de prezentare a web-paginilor 5. Stiluri logice (redate implicit prin nume) Formatarea alineatelor. 4.3 Titlu comun deasupra mau multor coloane 5.4 Grupare de linii (titlu comun din stânga) Ş. Aranjarea textului în coloane 4. Marcaje descriptive 1.M. la ambele margini 3.3. Alinierea paragrafelor (alineatelor) la stânga.1.1. 3. 1.2.4. 5.2. Exemplu sugestiv de structurare a site –ului de explorare Nr d/o 1.informaţii pentru motoarele de căutare 1. 1.2. Marcaje de structura documentului. subtitluri.2 Structura generală a unui tabel 5. Tabularea 3.2. Încadrarea (Frame) Operarea cu Tabele. dreapta. Spaţierea din stânga. 2. 109 .2. 3. Întreruperea forţată a linei în cadrul alineatului. Sintaxa comenzilor HTML. Stiluri fizice (redate prin valorile parametrilor) 2. 5.Anexa 3.D 2. Titluri.2.1.1. dreapta.1.5. Texte preformatate Organizarea internă a textului. Alinierea Formatarea caracterelor.2. Liste marcate 4.2. Mărimea fontelor. Denumirea temei Introducere. (Meta) . Liste de definiţii 4.

3.2.Anexa 4.2. Introducere.2. Domenii de utilizare II. Fizica proceselor 2.2.3. concepte generale 2. Clasificarea aparaturii radio 2.2. Neajunsurile tehnologiei 2. Domenii de utilizare 110 . Introducere.1. Caracteristica reţelelor cu microunde 2. Descrierea tehnologiei Fizica proceselor Priorităţile tehnologiei infraroşu Neajunsurile tehnologiei 1. Exemplu de structură a site–ului creativ TEMA: Reţele infraroşii şi cu microunde I.2.2. scurt istoric 1.1. Reţele cu microunde 2.1. Reţele infraroşii 1.

CONCEPTUL REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.Tanenbaum. GENERALITĂŢI 1. Teora.2. modul de gestiune.3. Reţele de calculatoare. Sisteme deschise şi problemele standardizării 1. Relaţia dintre servicii şi protocoale 1.2.1.3.5.4. Modelul de referinţă TCP/IP 1.2. Servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni 1.4. 1997. UTILIZĂRILE REŢELELOR DE CALCULATOARE 1.1.4.2.2. Alte clasificări (după topologie.3.1. Modelul de referinţă OSI 1.Anexa 5.1.5.3.4.3.2. Reţele radio 1.4.5.2.3.4.3.4.2.3.2.1. MODELE DE REFERINŢĂ 1.1.5. Definiţia reţelelor de calculatoare 1. Reţele larg răspândite geografic 1. 1999. Reţele pentru persoane fizice 1.1. de transmitere) 1.5. Reţele metropolitane 1.1.3.Agora.4.4. Structura fizică şi componentele unei reţele 1.3. Primitive de serviciu 1. Reţele corporative (pentru persoane juridice) 1.1.3. TAXONOMIA REŢELELOR DE CALCULATOARE 1. Reţele locale 1. Organizaţii internaţionale de standardizare în telecomunicaţii şi Internet 1. Ierarhiile de protocoale şi funcţiile nivelurilor 1. Cerinţe faţă de reţelele moderne 1. Bazele reţelelor de calculatoare. CISCO Internetworking Technology Overview etc) 1. Problemele proiectării 1. Comparaţia modelelor OSI şi TCP/IP 111 . PROGRAMELE DE REŢEA 1. Interfeţe şi servicii. O listă sugestivă de teme pentru site-urile creative la cursul „REŢELE DE CALCULATOARE” (vezi A.1.2.

Mesaje. UltraNet 1. Concentratoare şi adaptoare de reţea ca bază a structurii fizice a reţelei 2.6. Două interfeţe uzuale pentru modem (RS-232-C şi RS-449) 2. MEDII DE TRANSMISIE 2.4.2. EXEMPLE DE SERVICII GLOBALE PENTRU COMUNICAŢII DE DATE 1.7.4.1.8. semnale.1. X-29) 1.2.5. FDDI 1.5.4.7. HSSI (HIPI) 1. Comunicarea X-25 cu terminale neinteligente (X3.5.1.3.5. Gigabit Token Ring 1.5.1. Structurarea reţelelor 2.2. NIVELUL FIZIC 2. NSFNET 1.7.5.2.7. X-28.1.1.1. SMDS–Serviciul de Date Comutat Multimegabit 1.2. ReţeleX-25. TEHNOLOGII DE BAZĂ ALE REŢELELOR 1.6. REŢELE DE MARE VITEZA 1.3.8. BAZELE TEORETICE ŞI FIZICE ALE COMUNICĂRII DE DATE 2. Cablul torsadat 112 .8.7.2.1.7.8.6. Fast Ethernet şi 100VG-AnyLan 1.7.3.1.6.1.1.1.8. Tehnologia ATM ca transport universal pentru reţele locale şi globale 2.7.2. Retransmiterea cadrelor 1.1. Token BUS 1.3. Internet 1. Token Ring 1.7.5.5.4.2.3. Echipamente de conversie a semnalelor -modem-uri. ARPANET 1.5.7.2. EXEMPLE DE REŢELE 1. Novell NetWare 1. linii şi canale de comunicaţii 2. Mediul magnetic 2. Ethernet 1.8. 2.7. ISDN de bandă largă 1.

2.2.6. COMUNICAŢIILE FĂRĂ FIR 2. Servicii ISDN 2.3.3.2.3.4.2.1. Comutatoare 2. Transmisia de unde luminoase (laser) 2.3. Arhitectura sistemului ISDN 2.1.2. Controlul fluxului 113 . ISDN DE BANDĂ INGUSTA 2.1. Circuitele virtuale în comparaţie cu circuitele comutate 2.3. 2.4. Încadrarea.3.3.4.1. Transmisia prin microunde 2.8. Fibre optice 2. Sateliţi versus fibre optice 3. Transmisia în reţelele ATM 2. Buclele locale 2. Spectrul electromagnetic 2.1. Cablu coaxial de bandă largă 2.7.2.4.4.3. Sateliţi de joasă altitudine 2. Controlul erorilor.2.7.2. SATELIŢI DE COMUNICAŢIE 2. ISDN DE BANDĂ LARGĂ ŞI ATM 2.1.4.1.2.4. NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE 3. Perspectivele N-ISDN 2. Undele infraroşii şi milimetrice 2. Comutatoare ATM 2.3. Servicii oferite nivelului reţea.2. Cablu coaxial în bandă de bază 2. Transmisia radio 2.4.5.4.3.8.5.6.7. RADIO CELULAR 2. Telefoane celulare digitale 2. SISTEMULTELEFONIC 2.3.7. Structura sistemului telefonic 2.5. Trunchiuri şi multiplexare 2.6.5.2. Interfaţa ISDN.3.5.5. Sateliţi geosincroni 2. Telefoane celulare analogice 2.8.3. Telefoane fără fir 2.5.4.3. Servicii de comunicaţii personale 2.1.

Protocoale cu acces multiplu cu divizarea frecvenţei 4.5. Standardul IEEE 802-6: Magistrală duală cu coadă distribuită 4.3.1.5. PROTOCOALE CU ACCES MULTIPLU 4. Standardul IEEE 802-4: LAN de tip jeton pe magistrală 4. Nivelul legătură de date la ATM 4.1.3.3. HDLC . Protocoale fără coliziuni. Detectarea şi corectarea erorilor.3. Nivelul legătură de date în Internet 3. EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE 3. Punţi cu dirijare de la sursă 114 .4. Tipuri de punţi 4.3. SUBNIVELUL DE ACCES LA MEDIU 4.2.1.2.5.3.6.3.2.1.3. Punţi de la 802-x la 802-y 4. Protocoale pentru reţele LAN fără fir 4. Punţi transparente 4.3.2. PPP . protocoale cu conflict limitat 4.1.3.2. Radioul celular digital 4.2.3.1. Compararea punţilor 802 4.1.3. SLIP-Serial Line IP 3. Standardul IEEE 802-3 şi ETHERNET 4.2.2.protocol punct-la-punct 3.1.Controlul de nivel înalt al legăturii de date 3.4.4. Standardul IEEE 802-5: LAN de tip jeton pe inel 4.1. Coduri corectoare de erori.2. INTERCONECTAREA REŢELELOR CU AJUTORUL PUNŢILOR 4.2.1.2. STANDARDUL IEEE 802 PENTRU LAN-URI ŞI MANURI 4.5.3. Protocoale cu acces multiplu şi detecţie de purtătoare –CSMA 4. Standardul IEEE 802-2: Controlul legăturii logice 4.1. SDLC.3.3.3.4. Coduri detectoare de erori 3.3. ALOHA 4.

Stabilirea conexiunii.1. pentru porţi externe: BGP 5. 5.2. CIDR Dirijarea fără clase între domenii 5. ALGORITMI PENTRU CONTROLUL CONGESTIEI 5.3.3. NIVELUL REŢEA Servicii fumizate nivelului transport Organizarea internă a nivelului reţea Subreţele bazate pe circuite virtuale şi datagrame ALGORITMI DE DIRIJARE A PACHETELOR 5. Trecerea prin tunel.1. Controlul fluctuaţiilor.2.3.1.4. Punţi aflate la distantă REŢELE DE SATELIŢI 5. Dirijarea folosind starea legăturilor 5. INTERCONECTAREA REŢELELOR 5.5.4.1. Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF. Specificarea fluxului 5.2.2. Dirijarea bazată pe flux.3.1.5. Fragmentarea pachetelor. Formatele celulelor. Politici pentru prevenirea congestiei 5. Ziduri de protecţie.4. Protocolul IP.3. 5. Dirijarea prin difuzare. Dirijare ierarhică.3.2. Dirijarea pe calea cea mai scurtă. IP mobil.1. 4. Dirijarea cu trimitere multiplă . Trimiterea multiplă în Internet. Dirijarea în reţele interconectate.2. NIVELUL REŢEA ÎN INTERNET 5. Subreţele 5. Inundarea 5. Formarea traficului. NIVELUL REŢEA ÎN REŢELE ATM 5. Principii generale ale controlului congestiei.3. Protocoale de control în Internet.3. 5.4.2. 5.4. Controlul congestiei la transmisia multicast 5.4.1.multicast 5.1.1. Circuite virtuale concatenate. Dirijarea şi comutarea 115 .3. Controlul congestiei în subreţelele bazate pe circuite virtuale. Adrese IP.4.1.2. 5.2.3. Principiul optimalităţii.6. 5. Pachete de şoc 5. Dirijarea pentru calculatoare gazdă mobile 5.4.4.2. Interconectarea reţelelor fără conexiuni 5. Dirijare cu vectori distanţă.

Refacerea după cădere 6.3. PROTOCOALE DE TRANSPORT (TCP-UDP) 6.1.1.4.2.5. AAL5 .3.1.3. Protocolul TCP 6. Administrarea contorului de timp în TCP 6. Stabilirea unei conexiuni.7.2.2. Modelul Serviciului TCP. Calitatea serviciului. specific serviciului 6. Controlul fluxului şi memorarea temporară 6. Controlul congestiei. LAN-uri ATM 6. NIVELUL APLICAŢIE 116 . PROTOCOALELE AAL DE NIVEL ATM 6.3.5.5.1.3. SERVICII FURNIZATE NIVELURILOR SUPERIOARE 6. UN ROTOCOL DE TRANSPORT SIMPLU(SMTP) 6. O comparaţie a protocoalelor AAL 6.3.5.2.protocol orientat pe conexiuni. Protocoale pentru reţele gigabit 7.3.5.5. Adresarea. Antetul segmentului TCP. Proiectarea de sistem pentru performanţe superioare 6.4.4.2.2. ELEMENTE DE PERFORMANŢĂ 6.5.5. Categorii de servicii.3. TCP şi UDP fără fir 6.3. AAL2.5.3.1.4.3. Politica TCP de Transmisie a datelor 6. Administrarea conexiunii TCP 6. NIVELUL TRANSPORT 6.3.3. Modelarea traficului şi politici de trafic 5.1.1. Prelucrarea rapidă a TPDU-urilor 6. SSCOP .3. Eliberarea conexiunii 6. Structura nivelului de adaptare ATM 6. Măsurarea performanţelor reţelei 6.4.5.2.4. Probleme de performanţă în reţelele de calculatoare 6. AAL3/4.5. AALl. Multiplexarea. Controlul congestiei în TCP 6.6. NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE PROTOCOALELE DE TRANSPORT 6.1. Protocolul de transport al datagramelor UDP 6. Acordarea diverselor tehnologii de transport în reţele eterogene 6.

3.2.7.7.5. Notaţia sintactică abstractă 7. DNS .1.1.8.8.5.1. USENET din punctul de vedere al utilizatorului 7.6.Coloana vertebrală pentru trimitere multiplă 117 .5.SISTEMUL NUMELOR DE DOMENII 7.2. MULTIMEDIA 7. ŞTIRI USENET 7.3. Java Script 7.6. Confidenţialitatea poştei electronice 7.3.7. Spaţiul de nume DNS 7.1. Compresia datelor 7.3. 7.1. Protocolul SNMP 7.2. Cum este implementat USENET 7.8. Video la cerere 7.5.2.2.5.1. SNMP-PROTOCOL SIMPLU DE ADMINISTRARE A REŢELEI 7.3.7. Arhitectură şi servicii 7.2.Baza de informaţii de administrare 7. Algoritmi cu cheie publică 7. Aspecte privind serverul 7. Transfer de mesaje 7.4. Două principii criptografice fundamentale.8.1.4.4.4. POŞTA ELECTRONICĂ 7. Servere de nume 7. WORLD WIDE Web 7.5. Scrierea unei pagini de Web în HTML. SMI .7.4. Protocoale de autentificare 7.1.1. Aspectele privind clientul 7.1.3. Video 7.2. Algoritmi cu cheie secretă 7. Java.5. MIB .3. Formatele mesajelor 7. Criptografia tradiţională.5.4. Audio. MBone .2.7.4. Regăsirea informaţiilor pe Web 7. Înregistrări de resurse 7.1. Agentul utilizator 7.4.1.8.3.Structura informaţiei de administrare 7.6.4. SECURITATEA REŢELEI 7.1. Semnături digitale 7. Modelul SNMP.4.

1.4. Funcţiile sistemului de fişiere 9. SO NetWare a companiei Novell 9.2.3.4. servere.2. Familia SO de reţea Windows NT a companiei Microsoft 9. CALCULATOARELE. Semantica distribuirii fişierelor 9. Taxonomia calculatoarelor conform funcţiilor în reţea (calculatoare personale.1. Problemele realizării SO de reţea.5. staţii de lucru. Cerinţe generale faţă de calculatoare 8. Generalităţi 9. SO de la egal la egal 9.1. superservere.3.4.3. Învelişuri de reţea şi mijloace încorporate 9.2. Gestiunea memoriei 9.1.3. Servere şi servicii de fişiere 9. Privire de sinteză asupra familiilor SO de reţea 9.ieşire 9. mainframe. Lansarea procedurilor la distanţă 9.8.1. SO cu servere rezervate 9.1. Tehnologii avansate de proiectare a SO 9. Structura SO de reţea 9.2.5.1. 9.2.1.2. Funcţiile SO de intrare .3.3.5.4. Funcţiile SO de gestiune a resurselor locale 9.3.2.4. Definirea SO locale 9. Funcţiile SO de organizare a lucrului în reţea 9. Arhitecturi de bază (RISC.5.4. Familia SO de reţea Unix 118 .1. Cerinţe faţă de SO moderne 9.CENTRE DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN REŢELE 8. Primitive de transmitere a mesajelor 9.2.2.2. Criterii de selectare a SO de reţea 9.3.5.3.1. Gestiunea proceselor şi procesoarelor 9.2. rutere) 8.3. SISTEME DE OPERARE DE REŢEA 9. CISC etc) 9.1.2.3.4.

Tirajul 50 Centrul editorial al Universităţii de Stat din Moldova MD 2009. Comanda 62.Sibirschi. mun. Formatul 60 x 84 1/16 Coli editoriale 4.Sibirschi Denumirea lucrării: Explorarea HTML Tehnoredactare computerizată T Bragaru Bun de tipar 11-03-2002. V.2.4.Bragaru. str.Autori: T. 60 119 . Chişinău. Mateevici. T. Coli de tipar 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.