You are on page 1of 26

CZEKAJC NA KRLA ZZA MORZA Spis postaci: Dwr: - Ksiniczka Lorenna posta konieczna, naleca do Spisku - Krl posta

ta konieczna i lojalna krlestwu - Mag Tiron, doradca krla konieczny, lojalny - Kapan Devin, doradca krla konieczny, spisek - Sir Evans, rycerz rh konieczny, spisek - Sir Zygfryd, rycerz rh opcjonalny, lojalny - Sir Cleos, rycerz rh opcjonalny, lojalny - Dworski Bard Ilian opcjonalny, lojalny - Pose z Xe-Marthu, Riquen - konieczny, ale moe by odegrany przez MG, lojalny Barbarzycy: - Wdz barbarzycw Rorg, pose klanw konieczny, neutralny - Druid Wreko opcjonalny, neutralny - Barbarzyski woj Figg opcjonalny, neutralny - Barbarzyska topicielka Jogga - opcjonalna, neutralna Wdz musi by w towarzystwie przynajmniej jednej z powyszych postaci. Elfy: - Elficki mag Elidrin, pose konieczny, spisek - Elficka bardka Ravanna - opcjonalna, spisek - Elf-ucznik Vioen opcjonalny, spisek - Elficki szermierz Tennaseir - opcjonalny, spisek Mag musi by w towarzystwie przynajmniej jednej z powyszych postaci. Krasnoludy: - Krasnolud-Kapan Rodrik Hammerhold, pose konieczny, lojalny - Krasnolud-Woj Tormat opcjonalny, lojalny - Krasnolud-Woj Germund opcjonalny, lojalny - Krasnoludka-woj Gotrika - opcjonalna, lojalny Kapan musi by w towarzystwie przynajmniej jednej z powyszych postaci. NPC: Xavas nekromanta Armie zombich, wampirw i innych nieumarych Troll Ogr Wyrocznia

Etapy fabuy: PRZED LARPEM: Wskazane jest, eby gracze sami przygotowali kostki do gry /na przykad pomalowa due koci, lub narysowa na grubym kartonie siatk, wyci i sklei/ oraz cz rekwizytw, na przykad zwoje i dary dla ksiniczki. Wskazwki dotyczce niektrych darw znajduj si w opisach postaci; inne mog wymyli gracze w ramach poszczeglnych frakcji. Magowie, kapani i druid powinni przygotowa inkantacje czarw. PROLOG: Przywitanie wszystkich i uczta. Podczas prologu wszyscy zapoznaj si ze sob, skadaj dary Ksiciu/Ksiniczce i wysuchuj skd takie dziwne maestwo z nieznanym Krlem/Krlow zamorskiego kraju Xe-Mrath: a chodzi wszak o proroctwo, ktre wieszczy zgub wszystkim dobrym istotom, jeli do zalubin nie dojdzie. Powitanie Rozsadzenie goci Uczta Obdarowanie ksiniczki I ETAP: Turniej krlewski organizowany z okazji zalubin Ksiniczki. Podczas tego etapu rozgrywaj si konkurencje turniejowe, a wygranego czekaj zaszczyty, cho jeli wszystko pjdzie dobrze, turniej zostanie przerwany przez porwanie Wsplne wyjcie na pole turniejowe 3 konkurencje turniejowe /np. Walki na otulinowce, przeciganie liny, rzucanie podkow na koek, moe jakie strzelanie z uku, o ile to moliwe/ W tym samym czasie obstawianie /stawiasz 1 wsteczk na dan osob lub druyn, jeli ta zwyciy, dostajesz 2. jeli stawiasz na osob ze swojej frakcji postawiona wsteczka wraca do ciebie nawet, jeli delikwent przegra/ Wrczenie nagrd wygranym rycerzom II ETAP: Porwanie Ksiniczki i pogo. Co prawda porwanie bdzie tylko udawane, poniewa obiekt porwania sam je zaplanowa, ale pogo powinna by zacita i pena niebezpieczestw. porwanie, czyli Elidrin rzuca czar unieruchomienia i spiskowcy uciekaj obie druyny id po lesie, prowadzone przez MG, jedna 5 minut przed drug. Zarwno uciekajcy, jak i pocig zatrzymuj si w lesie 3- lub 4-krotnie na przygotowanych wczeniej stacjach. Na stacjach musz wykona questy /zabi ogra, odeprze atak nieumarego, rozwiza zagadk itp./. Ostatni stacj s ruiny, w ruinach jest wyrocznia. Walki pomidzy obiema druynami s dopuszczalne, gdyby jednak pocig mia za du przewag, nie moemy dopuci do tego, by pojma ksiniczk, bo zaburzyoby nam to LARPa. W takim przypadku mona zrobi co w stylu atak zombich od tyu, eby uciekinierzy zdoali si wycofa. Wyrocznia to jaka super-mroczna istota, pozostao po antycznej rasie. Odpowiada zgodnie z prawd na zadane pytanie, ale eby mc je zada, druyna musi rozwiza zagadk.

Kiedy uciekinierzy wchodz do ruin, zatrzaskuj si za nimi wrota /lub powstaje bariera magiczna/ i pocig nie moe wej dopki nie otworzy drzwi/wyczy bariery czyli jaka zagadka logiczna. Tym sposobem uciekinierzy maj czas na zadanie pyta, a pocig te si nie nudzi.

III ETAP: Poczenie si przeciwko pradawnemu zu. Jak okae si w tym etapie narzeczony ksiniczki jest zym czarnoksinikiem, za zarwno uciekinierzy, jak i pocig musz poczy siy, by mu stawi czoa. Wyrocznia odpowiada, e Xavas jest zym nekromant, ktry chce zabi ksiniczk by powikszy swoj armi nieumarych. Odpowiada take, e mona to udowodni rzucajc czar, ktrego moe nauczy kogo wyrocznia /postacie dostaj zwj wykrycie prawdziwej natury/. Po wyjciu uciekinierw /lub po wejciu pocigu do rodka/ czeka na nich grupa pocigowa: zaczynaj si negocjacje lub walka Wtedy pojawia si NPC Xavas: jest dostojnym krlem-czarodziejem i nie wida w nim za. Uciekinierzy rzucaj czar, ktry zyskali od wyroczni, a wtedy zmienia si w okropnego, nieumarego czarownika-licza. Nastpuje finaowa walka. Oglnie Xavas ma tyle wsteczek i czarw, eby przetrzebi troch szyki graczy, ale ostatecznie pa trupem ;> EPILOG: Zerwanie zarczyn, Ksiniczka/Ksi spenia swoje marzenie i zostaje poszukiwaczem przygd. Czyli happy end. Przepowiednia spenia si. Xavas i jego lud, zoony z nieumarych potworw upadli i zginli. Ksiniczka moe wyj za kogo chce, krl rozdaje zaszczyty uciekinierom i pocigowi, wszyscy dobrze si bawi i mona skoczy larpa. Mechanika gry Potrzebne s wsteczki w 3 kolorach /np. niebieski, czerwony, ty/, ktre symbolizuj zarwno HP, jak i zdolnoci bitewne, oraz kostka, najlepiej wykonana wczeniej przez dzieciaki, 6-cienna da rad ;-], ale moe by te 12 czy jakakolwiek. Wane, eby na koci znalazy si owe trzy kolory, oraz jedna cianki biaa i czarna. Ostatnia wolna cianka musi by pomalowana inaczej w zalenoci od frakcji. Dwr ma drug bia ciank. Krasnoludy drug niebiesk. Elfy drug zielon. Barbarzycy drug czerwon. Kada posta na starcie posiada okrelon ilo wsteczek, w tym zawsze jedn swojego koloru /pozostae wylosowane/. Postacie z dworu mog wybra dowoln wsteczk jako pierwsz.

WALKA Atakujcy rzuca kostk, a nastpnie porwnuje ilo wsteczek tego koloru u siebie i u przeciwnika. Jeli ma wicej, wygrywa i zabiera wybran wsteczk przeciwnikowi. Jeli ma mniej lub tyle samo, nic si nie dzieje, a kolejka dziaania idzie dalej. Biay oznacza moliwo trafienia krytycznego - po biaym rzuca si jeszcze raz, a kolor, ktry wypadnie porwnuje si, ale atakujcy wygrywa nie tylko majc wicej, ale take na remisie. Czarny oznacza porak. W przypadku, gdy HP postaci spada do zera, jest ona nieprzytomna i nie moe walczy. Przez nastpne 5 minut posta mona dobi /co uznawane jest za nierycerskie i ze/ lub pojma /np. zwiza/. Po upywie 5 minut posta regeneruje si i dostaje 1 wsteczk, tym samym moe wznowi walk lub prbowa ucieczki. CZARY Wszystkie czary dostpne podczas gry przyjmuj posta zwojw, na ktrych wypisana jest inkantacja pozwalajca rzuci czar. Inkantacje mog wymyli sami czarodzieje, wane, eby byy klimatyczne i rymowane. Kady czarodziej zaczyna z dwoma zwojami, a kolejne moe stworzy, wydajc na nie odpowiedni ilo wsteczek. Aby uy czaru naley wypowiedzie inkantacj, wskaza rdk ofiar, i przedrze zwj. PROPONOWANA LISTA CZARW MAGA: Ognista Kula: -2 HP ofierze, -1 osobom stojcym w bezporednim pobliu, koszt zwoju 2 HP Byskawica: -1 HP wszystkim ofiarom w rzdzie, koszt zwoju 2 HP Magiczny Pocisk: -2 HP ofierze, koszt zwoju 1 HP Rozkaz: ofiara musi wykona prosty rozkaz, ktry nie bdzie samobjstwem, koszt 1 HP Unieruchomienie: ofiara przez X tur nie moe si porusza, koszt X HP Wiksze unieruchomienie: grupa ofiar /do 15 osb/ nie moe si porusza przez 2 minuty, koszt 15 HP. PROPONOWANA LISTA CZARW KAPANA: Leczenie: +2 HP /na siebie +1/, koszt 1 HP Powaniejsze Leczenie: +4 HP /na siebie +2/, koszt 2 HP Bogosawiestwo: kolejny test mona przerzuci, koszt 1 HP Rozkaz: ofiara musi wykona prosty rozkaz, ktry nie bdzie samobjstwem, koszt 1 HP SPECJALNE ZDOLNOCI: Wszystkie postacie posiadaj specjalne zdolnoci, s one opisane na kartach postaci.

Opis gry, czyli co wszyscy wiedz Dzieje si wszystko w krlestwie Rhagadoru, gdzie wadz sprawuje krl Rhagan XII. Krlestwo to graniczy na pnocy z Wielkim Morzem, na wschodzie z Dzikimi Stepami, gdzie yj plemiona dzikich barbarzycw, na poudniu z Khazadanem, grskim krlestwem Krasnoludw, a na zachodzie z Wolnymi Rwninami - Federacj miast-pastw. W odlegoci 15 mil morskich na pnocny zachd od brzegu morskiego Rhagadoru znajduje si Avalonia, krlestwo Elfw. W Rhagadorze od pokole panuje pokj, a rycerstwo zajmuje si raczej poszukiwaniem przygd w ruinach miast tajemniczych, upadych cywilizacji i bronieniem maluczkich przed potworami, ktre rodz si w borach i lasach. Od czasu do czasu take wojownicy ci wspomagaj take w wojnach z goblinami i orkami przyjaci z Khazadanu oraz wschodnich barbarzycw w walkach z okrutnymi jaszczuroludmi yjcymi w najdalszych stepach. Pewnego dnia jednak spokj stolicy zakci wdrowiec z Cielska Olbrzyma, kontynentu za morzem, wielokrotnie wikszym od tego, na ktrym znajduje si Rhagador. Legenda gosi, e kontynent w powsta, gdy bogowie zoyli do morza najstarszego i najpotniejszego z nich, Stworzyciela, Boga-Olbrzyma. Na jego ciele mia wyrosn nowy ld. Na tym to kontynencie znajduje si Xe-Mrath, kraj nieznany, podobno rzdzony przez krlw-czarodziejw, cho niektrzy mwi, e chodzi o nekromantw i czarnoksinikw. To wanie z tego kraju pochodzi wdrowiec, ktry przyby baga o posuchanie u krla Rhagana. Opowiedzia on krlowi przepowiedni, pokazujc znaki na niebie i ziemi, ktre stanowiy o jego szczeroci. Take dworscy magowie byli zgodni co do tego, e w staroytnych przepowiedniach wspominano o wizycie gocia zza morza, ktry bdzie prosi o pomoc, a jeli jej nie dostanie, jego kraj zginie. W przepowiedni powiedziane byo, e jeli krl Xe-Mrathu, Xavas, nie pojedzie za Morze i nie znajdzie tam mioci, ony krlewskiej krwi, ony z najwikszego zamorskiego krlestwa, jego cay lud przepadnie, a krlestwo zginie z powierzchni ziemi. Krl Rhagan XII, znany ze swej dobroci i wspczujcej natury, zgodzi si wyda sw crk za owego nieznajomego krla. Wdrowiec odpyn do domu, obiecujc, e wrci wraz z krlem i jego dworem dokadnie za dwa ksiyce, a krl Rhagan obwieci dobr nowin, zaprosi goci i zacz przygotowywa zalubiny, poczone z wielkim rycerskim turniejem na cze ksiniczki. Niestety, obiecujc jej rk obcemu krlowi nie wzi pod uwag woli swojej crki, ktra miaa zupenie inne plany... Tymczasem wdrowiec, teraz ju pose swojego wadcy, wraca, zapowiadajc, e krl przybdzie przed zachodem soca.

Ksiniczka Lorenna Jeste jedyn crk krla Rhagana XII. Twj ojciec nie ma innego potomstwa, a twoja matka zmara, kiedy bya jeszcze ma dziewczynk. Dlatego te zawsze bya traktowana nadzwyczajnie. Jeste powszechnie szanowana i kochana, lud stolicy i okolicznych wiosek jest ci wdziczny za rozmaite datki w czasach suszy, sprawdzia si take jako mediatorka w konfliktach, ludzie nazywaj ci Lorenn Sprawiedliw. Od zawsze bya wychowywana na wadczyni, ale bya przekonana, e bdziesz wada Rhanagarem. Swoim ludem. Twj ojciec, czowiek dobroduszny i ufny, postanowi jednak wyda Ci za m za obcego krla. Pastwo Xe-Marth ley za Wielkim Morzem i stamtd pochodzi Twj narzeczony Xavas. Podobno jest krlem-czarodziejem, lecz gmin powtarza, e raczej nekromant lub czarnoksinikiem. Wiesz, e krl Rhagan kierowa si dobrym sercem, kiedy o tym postanawia przepowiednia gosi, e jeli krl Xe-Marth nie znajdzie sobie ony w krlewskim rodzie za morzem, jego pastwo upadnie, a on sam zginie. Jednak masz pewne wtpliwoci co do uczciwoci wdrowca, ktry zaprezentowa ojcu przepowiedni. Co prawda i dworscy magowie potwierdzaj, e w zatchych woluminach przepowiedni dotyczcych Rhagadaru wystpuje przybysz, proszcy o ask. Ponadto, zawsze chciaa zosta Krlow-Poszukiwaczem przygd, a nie pikn on jakiego zamorskiego krla. Na domiar zego ojciec zabroni ci wychodzi poza teren zamku przez ostatnie dwa ksiyce. Postanowia uwaniej sprawdzi, czy faktycznie powinnicie uratowa Xe-Marth. A co, jeli pogoski o paraniu si nekromancj dotyczce Xavasa oka si prawdziwe? Wiedziaa jednak, e s osoby, na ktre moesz liczy. Kiedy tylko do miasta przybya elficka delegacja z Avalonii, udaa si prosto do Elidrina, ktry kiedy by twoim nauczycielem. Powiedziaa mu o swoich wtpliwociach, a on postanowi ci pomc je rozwia lub potwierdzi. Razem zawizalicie may spisek. Elidrin zgodzi si upozorowa twoje porwanie podczas turnieju, abycie wsplnie mogli uda si do Zakltego Lasu, w ktrym znajduj si pradawne ruiny dawno upadej cywilizacji, ktra ya tu przed wami. W ruinach tych znajdowa ma si Wyrocznia, ktra potrafi odpowiedzie na kade pytanie, wic bdzie moga powiedzie ci, czy Xavas nie ma przypadkiem zych zamiarw i gdzie znale dowody, jeli ma. Zabroni ci mwi o tym twojemu ojcu, gdy ten jest rwnie uparty, jak dobroduszny, wic nie pozwoli ci wyruszy, gdy nie chce wierzy w ze sowa o twoim narzeczonym nazywajc je bredniami. Do waszego spisku przyczyy si take wszystkie elfy z delegacji Elidrina, sir Evans, rhagadorski rycerz, ktry by twoim nauczycielem walki i kapan Devin miy staruszek, ktry wywodzi si z gminu i zawsze bierze pod uwag sowa prostych ludzi. Moecie te sprbowa przekona do swojego planu barbarzycw, doskonaych tropicieli, ale moe to nie ryzyko wykrycia spisku. Nie prbujcie jednak przekonywa krasnoludw lub pozostaych osb z dworu krlewskiego! Ci s bezwzgldnie lojalni wobec krla i z pewnoci wszystko mu zdradz. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: AUTORYTET - ksiniczka, wydajc 1 wsteczk moe wyda rozkaz do grupy do 5 dowolnych osb /prcz krla/. Musi by to prosty rozkaz, ktry nie jest cakowicie sprzeczny z charakterem ofiar. EKWIPUNEK: diadem, schowany sztylet

Krl Rhagan XII Jeste krlem Rhagadaru, wielkiego ludzkiego krlestwa o bogatej historii i wspaniaej rycerskiej tradycji. Od czasw twojego pradziada, Rhagana IX Mdrego, aden wrg nie przebi si do Twojego krlestwa i jest to zasuga zarwno waszych dyplomatw, jak i rycerzy, ktrzy dzielnie wspomagaj waszych sojusznikw: barbarzycw z Dzikich Stepw w walce z jaszczuroludami Wschodnich Moczarw, krasnoludw z Khazadanu w nieustajcej wojnie z goblinami i orkami oraz elfy z Avalonii w walce z morskimi piratami. Teraz przedstawiciele wszystkich tych nacji przybywaj na twoje zaproszenie na turniej rycerski, organizowany przez ciebie na cze twojej crki Lorenny ukochanej przez lud dziewczyny, ktr postanowie wyda za m za Xavasa krlaczarodzieja zamorskiej krainy Xe-Marth. Masz nadziej, e dary od tych zacnych goci, oraz wspaniao turnieju poprawi twej creczce humor, gdy widzisz, e nie podoba jej si pomys maestwa. Serce ci pka, kiedy patrzysz na jej niezadowolon min, ale przecie nie macie wyboru. Dwa ksiyce temu do wrt twojego zamku zapuka wdrowiec z zamorskich krain, czowiek o imieniu Riquen, ktry przyby tu baga o posuchanie i przedstawi ci zatrwaajce wieci: kraj, z ktrego pochodzi, Xe-Marth, moe upa lada dzie, mwi przepowiednia. Pokaza ci prastare zapiski, mwice to tym, e kraj ten upadnie, a jego wadca i wszyscy obywatele umr, jeli nie zdobdzie on rki kogo z krlewskiej linii krwi najwikszego kraju za Wielkim Morzem. Miao si tak sta, kiedy na niebie pojawi si czerwona kometa, ld odwiedzi wielka susza, a pojedynczy wdrowiec bdzie mg przepyn Wielkie Morze. Dwa pierwsze zjawiska faktycznie miay miejsce niedawno. Twoja crka zdobya uwielbienie ludu, kiedy rozdaa wikszo swojego majtku potrzebujcym podczas suszy. Za w Riquen przeby Wielkie Morze sam, w maym stateczku, sterowanym wiatrem i magi. Skonsultowae si ze swoj rad. Cho kapan Devin mia wtpliwoci cay czas pamita o plotkach powtarzanych przez prostaczkw jakoby Xe-Marthem rzdzili nekromanci, a nie czarodzieje, to mag Tiron, drugi z doradcw, przeszuka dokadnie cae krlewskie biblioteki i znalaz zapiski podobnej przepowiedni. Stwierdzilicie wic, e musi to by prawda: jeli nie wydacie Lorenny za Xavosa, zginie on i cay jego lud. A tak obojtni na losy adnego czowieka by nie moecie. To przecie nieludzkie, skazywa na mier cae krlestwo w imi szczcia jednej osoby. Tak postanowie. Lorenna prbowaa ci przekona, eby zmieni zdanie, gdy nasuchaa si plotek o rzekomej nekromancji jej narzeczonego, ale ty nie chcesz wierzy w te bajania. Zabronie jej wychodzi z zamku a do turnieju, po ktrym maj si odby zalubiny, ale al ci crki i zrobisz naprawd wiele, aby odzyskaa wigor. Nie zmienisz jednak zdania co do zalubin. Ma tu czeka na przyszego ma, a ten polubi j, chyba, e okae si potworem przecie macie swoich czarodziejw, ktrzy bd w stanie sprawdzi jak magi para si w krl Xavas. Twoimi najbardziej zaufanymi ludmi s mag Tiron oraz krasnoludy. Rodrik pochodzi z klanu Hammerhold, wrd ktrych uczye si, jak wada broni i walczy z zielonoskrymi. S to twoi oddani przyjaciele od zawsze. Troch martwisz si, jak zareaguj elfy na niezadowolenie ksiniczki wiesz, e s to istoty wraliwe i cenice sobie mio. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: AUTORYTET - krl, wydajc 1 wsteczk moe wyda rozkaz do grupy do 5 dowolnych osb. Musi by to prosty rozkaz, ktry nie jest cakowicie sprzeczny z charakterem ofiar. EKWIPUNEK: korona, miecz

Mag Tiron, doradca Krla Nazywasz si Tiron, jeste najwikszym magiem w tej krainie, a take uczonym mdrcem i doradc krla Rhagana XII, a wczeniej jego ojca, Rhagana XI. Oprcz studiowania magii i rzucania czarw, a przez to chronienia krla i krlestwa, sprawujesz piecz nad bibliotek krlewsk, oraz nad gobiami pocztowymi. To ty zajmujesz si take nadzorem nad dyplomatami i szpiegami, ktrzy podruj po obcych krajach, zarwno przyjacielskich, jak i wrogich, czy nieznanych. To ty jako pierwszy dowiedziae si o przybyciu Riquena, zamorskiego wdrowca z Xe-Marthu. Podczas, gdy on opowiada krlowi swe przepowiednie, ty sam szukae w opasych tomiskach czego, co jego sowa ci przypomniay: i faktycznie! Znalaze w jednym ze starych woluminw bardzo podobn przepowiedni przyszoci. Krl zdecydowa, e jeli ksiniczka musi wyj za nieznajomego krla-czarodzieja Xavasa, eby uratowa cay lud jego krlestwa, to zrobi to, bo inaczej cay Rhagador miaby krew na rkach. Osobicie ucieszya ci ta wiadomo. Masz zamiar zaproponowa ksiniczce opiek, eby mc pojecha wraz z ni do Xe-Marthu, gdzie rzdz czarodzieje. Masz nadziej nauczy si tam znacznie wicej, ni moliwe jest to w tych stronach, gdy ca wiedz zgromadzon w Rhagadorze ju posiade. Tam czekaj ci setki nowych ksig i zakl, nowe szkoy zakl i by moe nawet wadza. Skoro czarodzieje zostaj tam krlami... Xe-Marth fascynuje ci take dlatego, e kiedy wysae za Wielkie Morze swojego szpiega, barda Iliana, wrci on bez adnych wieci na temat krlestwa wydaje si ono by magicznie ukryte przed wzrokiem zwykych ludzi, gdy Ilian twierdzi, e nikt nie chcia mu o nim powiedzie ani sowa. Jeli wodarze Xe-Marthu potrafi co takiego, s w istocie niemal rwni bogom. Jeste jednak lojalny krlowi i zrobisz wszystko, co rozkae, pod warunkiem, e nie oszaleje, jak jego pra- pradziad Vegharon III, ktrego od wadzy musia odsun syn Rhagan IX Mdry. Cieszysz si z pomysu krla i masz nadziej, e turniej i dary uspokoj ksiniczk i nastawi pozytywnie do maestwa z Xavasem, szczeglnie, e ten jego wdrowiec-posaniec Riquen zdaje si by porzdnym i posusznym mczyzn. Twoim zadaniem podczas przed-turniejowej uczty jest przywitanie goci i rozsadzenie ich na odpowiednich miejscach, a take przypilnowanie zoenia darw ksiniczce, a na sam koniec wniesienie swojego skromnego podarunku. Jest to amulet, ktry dzieli si na cztery czci, z ktrych kada wyleczy jedn ran /wier amuletu = 1 wsteczka/.. Nosisz przy sobie staroytn ksig z przepowiedniami, gdyby kto raz jeszcze chcia je usysze. Ponadto jest na tyle cika, ze w razie niebezpieczestwa, mona ni przyoy komu w eb. ILO WSTECZEK: 2 SPECJALNE ZDOLNOCI: Sztuki Magiczne - pozwala rzuca czary przeznaczone dla magw. ZWOJE: 1 x Magiczny pocisk, 1 x Unieruchomienie. EKWIPUNEK: 2 zaczarowane amulety, rdka, ksiga z przepowiedniami.

Kapan Devin, doradca Krla Nazywasz si Devin i jeste kapanem boga-soca Helionosa, patrona Rhagadoru, a take doradc krla Rhagana XII, dobrodusznego, dzielnego i upartego jak baran. Krl ten, znany z dobrego serca, zaufa obcemu wdrowcowi i starym pismom, ktre donosz o zniszczeniu nieznanej, zamorskiej krainy i postanowi j uratowa, wydajc sw crk za tamtejszego krla-czarodzieja Xavasa. Jeli to prawda, to oczywicie, e powinnicie im pomc jeli jednak racj maj prostaczkowie, szepczcy o tym, e w Xe-Marth, owej zamorskiej krainie, wadaj nie czarodzieje, lecz nekromanci, to wysyamy biedn Lorenn do pieka. A na to nie pozwolisz! Krl jednak, gdy ju co postanowi, nigdy niemal nie zmienia zdania. O ile w bitwie determinacja czyni go nieustraszonym wrogiem, o tyle w sprawach serca powoduje to czasami niepodane skutki. Och, gdyby jego ona-krlowa nadal ya! Wszystko wygldaoby zupenie inaczej. Tak czy siak, z krlem nie ma ju co dyskutowa. Przez ostatnie dwa miesice nie pozwoli ksiniczce wychodzi z zamku z obawy, e ta ucieknie, albo zrobi inn gupot. Jednak ksiniczka bya mdrzejsza i sprytniejsza ni jej ojciec. Razem z Elidrinem, elfickim magiem, zawizali may spisek, do ktrego doczya reszta elfw z Avalonii, sir Evans i ty. Razem upozorujecie porwanie Lorenny i udacie si z ni do ruin w Zakltym Lesie. Wedug sw Elidrina ma si tam znajdowa jaka wyrocznia, ktra jest w stanie odpowiedzie na kade pytanie. Dziki temu dowiecie si, czy Xavas ma dobre zamiary i jak moecie dowie prawdy, jeli w krl chce waszej krzywdy.
Twoim zadaniem jest, eby cae porwanie poszo sprawnie. Musisz upewni si, e kady wie, co ma robi. Porwanie musi mie miejsce podczas turnieju, poniewa uatwieniem bdzie, e bdziecie znajdowa si poza krlewskim zamkiem. Nie chcielibycie wszak zrani zbyt wielu stranikw wszak to lojalni ludzie krla. Razem z elfami i sir Evansem musicie obmyli plan, najlepiej te wtajemniczy w niego ksiniczk, ale uwaajcie na sowa ciany maj uszy. By moe czas rozdawania nagrd bdzie dobrym momentem prawdopodobnie rozdajc bdzie ksiniczka, a uczestnicy turnieju bd zmczeni po konkurencjach. Ponadto zastanawiasz si nad tym, czy nie udaoby si wcign do spisku kogo jeszcze. Krasnoludy odpadaj s lojalni wobec krla, nawet jeli robiby ostatnie gupoty. W kocu si razem wychowywali. Cay klan Hammerhold szczyci si tym, e uczy Rhagana trzyma miecz, wic nie zdradz go nawet na niby. Podobnie reszta krlewskiego dworu tylko ty i Evans jestecie w stanie podway krlewskie sowa. W takim wypadku jedynymi, ktrzy mogliby wam jeszcze pomc s barbarzycy z Dzikich Stepw. Powiniene postara si ich przekona, ale jest to ryzykowne dziaanie jeli nie bdziesz mia dobrych argumentw, by moe sprzedadz wasz spraw krlowi. Pamitaj take o tym, e podczas uczty powiniene obdarowa czym Ksiniczk. Zwyczajem jest, e kapani obdarowuj wiernych witymi symbolami /wity symbol daje czar bogosawiestwo raz na LARPa/. ILO WSTECZEK: 2 SPECJALNE ZDOLNOCI: Magia kapaska - pozwala rzuca czary przeznaczone dla kapanw. ZWOJE: 1 x Leczenie, 1 x Bogosawiestwo EKWIPUNEK: drg, 2 x wity symbol Helionosa

Sir Evans, rycerz rhagadarski Jeste dowiadczonym rycerzem rhagadarskim. Zwiedzie prawie cay kontynent brae udzia w walkach z goblinami w krasnoludzkich grach Khazadaru, wraz z plemionami z Dzikich Stepw bronie dobrych ludw przed najazdem jaszczuroludzi, a nawet pywae na elfickich aglowcach, suc silnym ramieniem w bitwach z piratami. Mao tego, wygrae wicej turniejw, ni jakikolwiek znany ci rycerz. Dlatego te zosta ci dany zaszczyt poprowadzenia turnieju dla ksiniczki Lorenny. Twoim zadaniem, powierzonym ci przez krla, jest dopilnowanie, by cay turniej poszed gadko, a take, aby konkurencje byy na tyle zrnicowane, by kady mg znale co dla siebie. Jest jeszcze jedna rzecz, z ktrej moesz czu si dumny, a ktra miaa ostatnio olbrzymi wpyw na twoje postpowanie. Bye kiedy nauczycielem walki ksiniczki. Uczye j, jak wada si mieczem, jak strzela z uku, jak posuguje si sztyletem. Nawizao si wtedy midzy wami porozumienie, ktrego nie zmieni czas. Ksiniczka zawsze ci ufaa, a ty odwzajemniae si jej tym samym. Z tego powodu prawdopodobnie zdradzia ci, jakie ma plany dotyczce turnieju. Ksiniczka zawizaa spisek, majcy na celu upozorowanie jej porwania, tak, aby moga uciec przed zalubinami i sprawdzi intencje swojego narzeczonego. Krl-czarodziej zza morza, Xavas, jest ofiar plotek, jakoby by on nekromant. Ksiniczka, znana ze sprawiedliwoci i dobroci co prawda chciaaby pomc ludziom z jego krlestwa, lecz obawia si, e Xavas moe mie ze zamiary. W spisku oprcz ciebie bierze udzia kapan Devin oraz elficka delegacja z magem Elidrinem na czele. Mag ten by kiedy nauczycielem Lorenny i znany jest ze swej wielkiej mdroci. Doradzi ksiniczce, by zebraa zaufanych ludzi, upozorowaa porwanie i ucieka do Zakltego Lasu, w ktrego centrum znajduj si ruiny pozostae po staroytnej cywilizacji, kiedy zamieszkujcej te ziemie. W ruinach tych znajdowa si ma wyrocznia, ktra jest w stanie odpowiedzie na kade pytanie... Ksiniczka ma zapyta o intencje Xavasa i o to, jak udowodni jego zamierzenia, gdyby te okazay si ze. Szczegy musicie dogada podczas uczty i turnieju, za sam turniej bdzie idealn okazj, by znikn. Jedno wiesz na pewno: nie wolno wam pisn ani sowa o zamiarach ksiniczki ani krlowi, ani jego zaufanym ludziom: reszcie dworu, cznie z magiem Tironem, a take krasnoludom. Jedyni, ktrych moecie przekona do susznoci swojej sprawy, to barbarzycy. Tymczasem jednak musisz dopilnowa, by odby si turniej i nikomu nie przyszo do gowy, e spiskujecie. To mogoby le si skoczy dla was wszystkich. Jeste te przekonany, e to jedyne wyjcie, aby sprawdzi tego Xavasa. Krl jest zbyt uparty, aby pozwoli na tak eskapad, za Tiron jest przekonany o wasnej nieomylnoci. Dobrze, e ksiniczka znalaza jednak zaufanych ludzi.
ILO WSTECZEK: 4 SPECJALNA ZDOLNO: Dowiadczony w walce - posta wybiera kolor 2 wsteczek, zamiast jednej. EKWIPUNEK: miecz, tarcza

Sir Zygfryd, rycerz rhagadaski

Jeste modym rycerzem na subie jego krlewskiej moci i wielka chwaa i czyny s jeszcze przed tob. Turniej ku czci ksiniczki Lorenny jest jednym z pierwszych, w ktrych bierzesz udzia, a na pewno pierwszy tak duy i powany organizowany jest wszak przez samego sir Evansa legendarnego ju rycerza na rozkaz krla Rhagana. To wietny sposb, aby pokaza, jak sprawnym jeste rycerzem. Ponadto, dla wygranych przewidziane s nagrody! Twoim najwikszym marzeniem jest, aby zacign si na sub gdzie, gdzie panuje prawdziwe niebezpieczestwo, a potyczki s grone i przynoszce honor wojownikom. Jednak w krlestwie Rhagadoru niebezpieczestwa zdarzaj si rzadko, a wrogw zewntrznych nie ma wcale, wic sawy wojennej zdoby nijak. Dlatego te twoim celem jest zdoby od krla pozwolenie na wyjazd z jednymi z zagranicznych goci z krasnoludami, elfami lub barbarzycami. Wszyscy oni maj prawdziwych wrogw, z ktrymi co i rusz musz krzyowa miecze. W dzisiejszych czasach stanie u ich boku jest najprostsz drog, by trafi do pieni piewanych przez bardw i trubadurw po caym kontynencie. Elfy zmagaj si z piratami na Wielkim Morzu. Krasnoludy, w swoim grskim krlestwie tocz nieustanne wojny z zielonoskrymi: goblinami i orkami. Barbarzycy z Dzikich Stepw za granicz z krain zamieszkan przez okrutnych i nieludzkich jaszczuroludzi, bdc jedynym murem midzy tymi potworami, a dobrymi rasami. Kady z tych kierunkw niesie ze sob inne niebezpieczestwa i inne zadania. Powiniene porozmawia z krlewskimi gomi z obcych stron, aby jak najwicej dowiedzie si o ich zmaganiach ze zem. Musisz pamita o tym, e take oni musz wyrazi zgod na to, eby wyruszy z nimi. Na pewno przyda im si dodatkowy miecz, ale nie sdzisz, by brali ze sob kadego, kto ma na to ochot. Dlatego musisz wykaza swoj przydatno na turnieju. Twoj nagrod za dobre wyniki moe by przecie wanie wyruszenie na wojn w poszukiwaniu chway. Twoim najlepszym przyjacielem, ale przy okazji najwikszym rywalem jest sir Cleos, twj rwienik, dzielny rycerz, podobnie jak ty mao jednak dowiadczony. Wyruszajc gdzie w dalekie kraje, najbardziej brakowaoby ci jego dowcipw i wiecznie umiechnitej twarzy. Dlatego chciaby, by wyruszy z tob, o ile to tylko bdzie moliwe. Cleos jednak nie jest pewien, czy chciaby wyrusza. Mwi, e moe to jeszcze nie czas, e w tutejszych lasach te roi si od potwornoci, jak choby ogry czy trolle, przed ktrymi broni trzeba miejscowej ludnoci. Zdecydowae jednak, e musisz go przekona do wsplnej wyprawy. Razem zawsze raniej. Podsumowujc, turniej ksiniczki jest dla ciebie niezwykym wydarzeniem. Dziki niemu moesz wykaza si i poprosi krla o pozwolenie na wypraw. Gdzie? Sam musisz zdecydowa gocie z rnych stron przybyli, masz okazj ich pozna i podj decyzj, gdzie najbardziej bdziesz pasowa. Byle tylko Cleos da si namwi... Musisz pamita take, e z reszt dworu, czyli sir Evansem, Cleosem i bardem Ilianem musicie wrczy ksiniczce jaki prezent. Tego wymaga dworska etykieta. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Mocniejszy cios - jeli udaje ci si trafienie krytyczne zabierasz przeciwnikowi nie 1, lecz 2 wsteczki. EKWIPUNEK: miecz, tarcza

Sir Cleos rycerz rhagadaski Jeste najbardziej pogodnym i radosnym rycerzem, jakiego widzia wiat. Wiecznie rozemiany, wesoy, sypicy artami jak z rkawa. Mwi o tobie, e mie ci przy boku w walce, to jak taczy, a nie si bi. Potrafisz rozbawi towarzystwo i lubisz to robi. Twoim najlepszym przyjacielem jest sir Zygfryd ktry podobnie jak ty jest modym i niedowiadczonym rycerzem. Zygfryd jest bardzo ambitny i chciaby trafi do pieni, ktre bardowie i trubadurzy powtarzaliby w caym krlestwie, a moe i dalej. Powtarzasz mu, e stojc na stray porzdku w krlestwie, co cay czas robicie, walczc z wszelkiego rodzaju plugastwem, ktre wychodzi z lasw, w kocu traficie na co, co warte bdzie pieni. Mwi si w kocu, e bdc rycerzem, nie trzeba poszukiwa przygd przygody same ci znajd. Pewnego dnia pjdziecie ubi jakiego przygupiego trolla nkajcego poblisk wiosk, a zamiast tego dokonacie czynu, ktry wart bdzie zapamitania i pieni. Twj przyjaciel jednak nie chce sucha. Jest peen marze i uwaa, e chwa i honor zdoby musi ju teraz. Znalaz nawet na to pewien sposb. Postanowi, e wygra w turnieju, a w kadym razie pokae si w nim z najlepszej strony, a potem poprosi krla, aby ten pozwoli mu wyruszy na wojn wspomc jednego z naszych sojusznikw. Problem w tym, e sam Zygfryd jeszcze nie wie, czy chce pywa elfickim aglowcem i walczy z piratami, czy zabija zielonoskrych w kopalniach Khazadanu. A moe wyruszy daleko na wschd, aby broni rubiey Dzikich Stepw przed najazdami jaszczuroludzi? Mwi, e dzisiaj zdecyduje. Pogada z posami i bdzie wiedzia, do czego si nadaje. Straszysz go, e jeli pojedzie, to ty zostaniesz, bo kto musi w kocu przegania ogry z okolic wiosek, ale tak naprawd nie zostawiby przyjaciela. Ten marzyciel jest za jedynym, ktrego kiedykolwiek miae. Tak naprawd wic chtnie mu pomoesz w zdobyciu upragnionego celu. Jeli bdzie zdeterminowany, by wyruszy i zdobdzie potrzebne pozwolenia, bdziesz chcia mu towarzyszy. Tymczasem jednak przed wami turniej, organizowany na cze ksiniczki Lorenny, ktra ma wyj za m za krla-czarodzieja z Xe-Marthu, kraju za Wielkim Morzem. Jest to wietna okazja, aby zaprezentowa swoje umiejtnoci walki i zdoby troch poklasku. A jak nie wyjdzie, zawsze moesz opowiedzie zabawn histori, eby rozadowa atmosfer. Pamitaj take, e wraz zreszt dworu sir Evansem, sir Zygfrydem oraz bardem Ilianem, jestecie zobowizani da swej ksiniczce prezent podczas uczty poprzedzajcej turniej. Musisz przypilnowa, eby byo to co niesamowitego wiesz przecie, e ksiniczka nie jest zwyk dziewczyn, lecz pynie w niej ognista krew, za sama ona marzy o poszukiwaniu przygd, tak, jak czyni to rycerze. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Mocniejszy cios - jeli udaje ci si trafienie krytyczne zabierasz przeciwnikowi nie 1, lecz 2 wsteczki. EKWIPUNEK: miecz, tarcza

Dworski bard Ilian Jeste najznamienitszym bardem krlestwa Rhagadoru. Twoje pieni potrafi rozjania mrok, jak mwi bywalcy karczm i salonw. piewasz zarwno stare i sprawdzone tradycyjne bajdy, jak i teksty napisane przez siebie samego. Grasz na niezliczonych instrumentach strunowych, dtych, a na pewno na wszystkim jeste w stanie nauczy si gra. Jednym z twoich zada jest zadbanie o to, aby gocie podczas uczty i turnieju nie umarli z nudw dlatego zamierzasz deklamowa wiersze, piewa piosenki i opowiada historie o dawnych bohaterach. Chciaby, eby kady ci podziwia, zarwno bywalcy dworu, jak i gocie z dalekich stron czy to krasnoludy, czy elfy, czy ludzie z Dzikich Stepw. Wiesz jednak, ze kadego z nich zadowoli inna pie. Bycie bardem to jednak nie twoje jedyne zajcie. Bywasz zatrudniony przez krlewskiego doradc maga Tirona w roli posa oraz dyplomaty. Bye z wnymi pismami zarwno w Khazadanie, grskim krlestwie krasnoludw, w Avalonii, wyspie elfw, jak i na Dzikim Stepie, gdzie rozmawiae z plemionami barbarzycw. Dlatego jeste osob, ktra najwicej wie o krlewskich gociach. Krasnoludy to istoty dumne, lecz wierne i honorowe. Cho trudno zdoby ich zaufanie, to gdy ju raz si to uda, bd dozgonnymi przyjacimi takiego szczliwca. Taka wanie relacja czy naszego krla Rhagana z krasnoludzkim posem Rodrik Hammerhold, kapan i pose khazadaski to przyjaciel krla z modzieczych czasw. Mwi si, e razem uczyli si wada orem, a podobno nic nie brata z krasnoludem tak, jak walka rami w rami. Elfy to dugowieczne i mdre istoty, ktre jednak nieatwo zrozumie. Ich spojrzenie na wiat jest zupenie inne od ludzkiego. Kady elf przedkada uczucia i pikno nad wszystko inne s niepoprawnymi romantykami. Ty, jako bard, widzisz ich jako wdziczny temat pieni, gdy nie ma nic bardziej ruszajcego za serce, ni dostojny elfi wojownik, amicy konwenanse w imi mioci. Wzniose, lecz w gbi serca dobre elfy to osoby, do ktrych zawsze mona si zgosi po rad i pomoc. Barbarzycy z Dzikich Stepw s dumnym, wojowniczym ludem, ktry w czasach Rhagana IX, pradziada dzisiejszego krla przystpili do sojuszu z Rhagadorem. Sojuszu, ktry trwa do dzi. To wolni, rwni sobie ludzie, nie zwracajcy uwagi na pochodzenie, pe, a jedynie na zasugi. Gdyby twoja wiedza i zdolnoci na tym si koczyy, byby wszechstronny. Lecz... Jeste take szpiegiem. Szpiegujesz dla jego wysokoci krla Rhagana, jedc ze swymi pieniami zarwno do Wolnych Rwnin, jak i za Wielkie Morze. Twoim bezporednim przeoonym jest mag Tiron, doradca krla, zajmujcy si kadym rodzajem dyplomacji. Ostatni twoj misj byo odnalezienie w zamorskich krainach Xe-Marthu i dowiedzenie si o nim jak najwicej. Nie zdobye o nim jednak adnych informacji. Tiron stwierdzi, e najwidoczniej musi by ono bronione magicznie. Wedug ciebie kto odpowiedzialny za to musi mie co do ukrycia.. Z tego powodu postanowie szpiegowa Riquena, xe-marhyjskiego posa, tutaj, na przyjciu. Moe dziki temu dowiesz si czego ciekawego. Pamitaj take o tym, ze dworska etykieta wymaga, by razem z rycerzami krla da jaki prezent jego crce z okazji zalubin ju podczas uczty przed turniejem. Mile widziana bdzie take jaka pie. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Pie barda - wydajc jedn wsteczk bard moe zapiewa zagrzewajc do boju pie, ktra pozwala przerzuci 5 kolejnych nieudanych rzutw druynie barda. EKWIPUNEK: instrument.

Wdz barbarzycw Rorg, syn Werga Jeste wodzem wolnych ludzi, barbarzycw z Dzikich Stepw, najdzielniejszych wojownikw, jakich nosi ziemia. Zostae zaproszony wraz z kompanionami do Rhagadaru, krlestwa, z ktrym trzymacie sojusz od czasw Dwerga, syna Szakki, ktrego jeste wnukiem. Kiedy tego potrzebujecie, rhagadaczycy nigdy nie odmawiaj wam pomocy w walce z jaszczuroludami, a zdarzyo si ju kilkakrotnie, e dziki ich mieczom i ukom przechylilicie szal zwycistwa na wasn stron. Teraz jednak przybywacie, eby si radowa krl Rhagan, syn Rhagana znalaz dla swej crki dobrego kandydata na ma a jest nim krl-czarodziej z odlegej, zamorskiej krainy XeMarth. Przywielicie ze sob dary, ktre macie zoy u stp ksiniczki, aby jej rado bya jeszcze wiksza. Jednak wasza rado topnieje z dnia na dzie. Najpierw te paskudne plotki tutejszych wieniakw, rybakw, lenikw... Plotki dotyczce pana modego. w krl z dalekiej krainy ma si podobno para zakazan szko magii... Nekromancj, ktra, jak wiadomo, do niczego dobrego nie suy. Potem w drodze do stolicy Rhagadaru napotkalicie w nocy grupk zombich nieumarych ywych trupw, ywicych si ludzkim misem. Od niepamitnych czasw nie byo takich w znanych krajach. A dzi na twarzy ksiniczki zobaczylicie smutek. Wy, plemiona Stepw, jestecie ludmi, ktrzy przede wszystkim szanuj wolno kadej osoby. Nie ma u was podziau na rycerzy, lordw, chopw. Wszyscy, gdy si narodz, s sobie rwni, a kiedy dorastaj, to ich czyny wiadcz o nich i na podstawie ich czynw i zdolnoci sdzi si ich i wybiera na wodzw czy druidw. Daleki jeste od narzucania swojego mylenia innym, ale nie podoba ci si zmuszanie do lubu. Nawet w najlepszych intencjach. Ksiniczka jednak wydaje ci si pogodzona z losem. Skoro postanowia si powici dla dobra ludzkoci jej sprawa. Chocia wspczujesz dziewczynie. Masz nadziej, e dary, ktre dostanie, a take piknie przygotowany turniej pomoe jej osign pogodny stan ducha. Z tego powodu moe nawet wemiesz udzia w jaki konkurencjach. Tymczasem zastanawia ci ta sprawa zombich na trakcie i rzekomej nekromancji pana modego. Jeste o tyle spokojny, e ufasz w mdro i dobro krla Rhagana. Ponadto syszae, e magi mierci mona wyczu od osoby parajcej si ni. A ju na pewno powinni potrafi to inni czarodzieje. A z wami jest przecie druid, wrd goci s za inni magowie i kapani. Niemniej trzeba by ostronym i mie uszy i oczy szeroko otwarte. To, co dziaa w dziczy i na stepach, nie zawiedzie was te na krlewskim dworze. Ostrono przede wszystkim, mawia twj ojciec, Werg, syn Dwerga, zanim na staro wpad w puapk jaszczuroludzi. Ty na szczcie jeste ostroniejszy. Masz te swoich ludzi, ktrym ufasz bardziej ni sobie. Wolni ludzie, barbarzycy ze Stepw zawsze stan w swojej obronie i zawsze speni obietnic zoon przez ktregokolwiek z nich. Honor i odwaga. Oto, co si liczy.
ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Sza bojowy: barbarzyca moe wyda 1 wsteczk, by w danym rzucie zadawa 2 obraenia zamiast jednego. W przypadku nieudanego rzutu wsteczka przepada. EKWIPUNEK: wcznia, tarcza

Druid Wreko, syn Mogra Jeste jednym z wolnych ludzi, zwanych barbarzycami z Dzikich Stepw. Twj lud to honorowi, waleczni ludzie, wierzcy w wolno i rwno, nie dbajcy o dobra doczesne tak jak ci z zachodu, a cieszcy si yciem i czczcy bogw natury. To wy jestecie murem, ktry stoi pomidzy dobrymi rasami a paskudnymi, mrocznymi i okrutnymi jaszczuroludmi, mieszkajcymi na mokradach w najdalszych wschodnich zaktkach stepw. Przybylicie tutaj na zaproszenie krla Rhagana, dwunastego tego imienia, o linii przodkw duszej, ni ktrykolwiek z wodzw wschodu. To jego pradziad, zwany Rhaganem Mdrym, zainicjowa pokj pomidzy wolnymi ludmi a krlestwem Rhagadoru. Pokj ten utrzymuje si do dzi, a rhagadarczycy s dzielnymi sojusznikami, ktrych miecze nie raz krzyoway si ju z jaszczuroludzkimi dzidami na wasze wezwanie. Nie do koca rozumiecie nawzajem swoje zwyczaje, ale szanujecie si i potraficie wsppracowa. Jak ju zostao powiedziane, Rhagan zaprosi was do swego krlestwa. A uczyni to, poniewa chciaby w godny sposb, wrd przyjaci, uczci zalubiny swojej jedynej crki z zamorskim krlem. Krl ten, Xavas Czarodziej, pochodzi z nieznanej wam krainy Xe-Marth, ktr tutejsi rolnicy, rybacy i inni proci ludzie nazywaj krajem nekromantw, cho dam krl Rhagan i uczone gowy twierdz, e to tylko pode plotki, pewnie rozsiewane przez jednego z ksit Wolnych Rwnin, ktry mia chrapk na maestwo z ksiniczk Lorenn. Jakby nie byo, wasza podr uzmysowia ci, e nadchodz niebezpieczne czasy. Bya ju noc i szykowalicie si do snu, kiedy usyszelicie haasy. Wcieky wilk? Moe zabijana sarna? Nie by to aden znany dwik. Po chwili zawahania wzilicie si w gar i wyruszylicie w stron odgosw. Okazao si, e to ludzie a waciwie martwi ludzie. Nie czekajc ani sekundy duej stwory zaatakoway was. Udao wam si ich pokona, ale fakt, e tak zwane zombi pojawiy si na tych ziemiach wiadczy bardzo, bardzo le. Nie byo takowych od stuleci. Teraz jednak przybywacie na uczt i turniej. Zwyczaj mwi, e powinnicie ksiniczce wrczy prezent. Jej smutny wzrok powoduje, e i ty czujesz si smutny. Nikt nie powinien zosta zmuszany do maestwa, nawet ze szlachetnych powodw. Lorenna wydaje si jednak pogodzona z losem. Nie pozostaje ci nic innego, jak zabawi j troch opowieciami, aby poprawi jej nastrj. Nie chce ci si wierzy, eby jej narzeczony w istocie by nekromant. Wydaje ci si raczej, e kto z Wolnych Rwnin podkada mu kody pod nogi, aby samemu j posi. Tak, czy inaczej, pewnie ju nic nie da si zmieni... Krl znany jest z tego, e nieatwo zmienia zdanie. ILO WSTECZEK: 2 SPECJALNA ZDOLNO: Magia natury: druidzi nie korzystaj ze zwojw, eby czarowa. eby rzuci czar po prostu wskazuj swoj ofiar i wykrzykuj magiczne sowa, wydajc koszt jednej wsteczki za czar. CZARY DRUIDA: Leczenie: +2 HP /na siebie +1/ Trujcy cier: -2 HP ofierze Opltanie: ofiara nie moe ruszy si przez tur EKWIPUNEK: laska druida, wity wisior bogw natury /wity symbol daje czar bogosawiestwo raz na LARPa/

Barbarzyca Figg, syn Frada Jeste jednym z tak zwanych barbarzycw z Dzikich Stepw. Wy wolicie nazywa siebie wolnymi ludmi. Wrd stepw wszyscy rodz si rwni, a to, czy zostan wojownikami, hodowcami owiec, druidami, czy wodzami, zaley od ich chci, zasug i naturalnych predyspozycji. Nie ma u was lordw i chopw, nie ma wymuszonego posuszestwa, jest za to braterstwo, honor, i wsplnie przelana jaszuroludzka krew. Nie do koca rozumiesz tutejsze zwyczaje, jednak wasze tradycje mwi, e musisz je akceptowa, nawet, jeli ci si nie spodobaj wolno ludzi zachodu polega podobno na czym innym ni wasza, a wy musicie szanowa kad wolno, nawet do zniewalania samego siebie. Tak mwi bogowie natury, pradawne bstwa, ktre czcicie, a z ktrymi rozmawiaj wasi druidzi. Do stolicy Rhagadanu sprowadza was zaproszenie, ktre dostalicie od tutejszego krla Rhagana, syna Rhagana. Pradziad tego krla i pradziad waszego wodza podpisali pakt, ktry trwa do dzi. Pakt, dziki ktremu nie wykrwawiacie si we wzajemnych potyczkach, a zamiast tego skupiacie si na wsplnym wrogu jaszczuroludziach. Z tego co wiesz, ukad dziaa niele. Wielu rycerzy walczyo i zgino po waszej stronie w potyczkach z tymi wowymi diabami. Wiesz zatem, e waleczni to ludzie i honorowi. Krl Rhagan zaprosi was za poniewa jego crka ma dzisiaj wyj za m za jakiego krla zza morza. Nigdy dotd nie syszae o jego krainie, Xe-Marth, ale nie dziwi ci to, poniewa jest na tym wiecie wiele rzeczy, o ktrych nie syszae. Jeste jednak uwany i bystry i jak najwicej o wiecie chcesz si nauczy. Jednak bez wielkiej nauki widzisz, e ksiniczka jest niezadowolona ze lubu. No c, nie tobie rozsdza midzy wielkimi obcych pastw. Pierwsz z atrakcji ma by wielka uczta, gdzie kady z goci ma pozna innych, a ksiniczka ma dosta dary od kadej z grupy zaproszonych goci. Wy take musielicie przynie podarek. Uczta jednak wydaje ci si nadta i nudna. Nie to co u was ognisko i piewy do rana. A moe jednak si mylisz i bdzie to niezapomniane przeycie? Jest jednak rzecz, ktra bardzo ci si podoba chodzi oczywicie o turniej. Wiele o takich syszae i zawsze chciae wzi w czym takim udzia. Podobno w rnych turniejowych konkurencjach bior udzia najwspanialsi wojownicy i rycerze. Ty za jeste przekonany, e mgby takowych pokona. I masz wielk ochot tego dowie. Niech wszyscy wok krzycz: Wiwat Figg, syn Frada, najdzielniejszy i najsilniejszy z wojw! Niestety jest te co, co spdza ci sen z powiek chodzi o stworzenia, ktre spotkalicie po drodze. Kiedy w nocy szykowalicie si do spania, zaskoczyy was haasy. Jak chwil potem si okazao, wydaway je ruszajce si zwoki zombi, nieumarli ywicy si ludzkim misem. Na szczcie jedyne, czego posmakowali, to twojego topora. Jednak by to pierwszy raz, jak spotkae te stwory. Nie spodobay ci si. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Sza bojowy: barbarzyca moe wyda 1 wsteczk, by w danym rzucie zadawa 2 obraenia zamiast jednego. W przypadku nieudanego rzutu wsteczka przepada. EKWIPUNEK: topr, tarcza

Barbarzyska tropicielka, Jogga, crka Haggi. Jeste jedn z tak zwanych barbarzycw, czyli wolnych ludzi zamieszkujcych Dzikie Stepy na wschodzie std. Wierzycie w wolno kadej osoby i rwno przy narodzeniu nikt u was nie rodzi si wodzem, kady musi doj do zaszczytw i chway wasn prac i wasnymi bitwami. Jestecie ludem honorowym, dzielnym i walecznym, czcicie starych bogw natury, tropicie zwierzyn i polujecie, a take walczycie z jaszczuroludmi okrutnymi i bestialskimi stworzeniami, ktre yj jeszcze dalej na wschd od was na mokradach, na obrzey stepw. Te wowe diaby, jak ich czasami nazywacie s najwiksz plag znanych ci krain, dlatego te za czasw waszych pradziadw wolni ludzie zdecydowali si na sojusz z Rhagadarem krlestwem, w ktrym teraz si znajdujecie. Postanowilicie wtedy wicej nie wykrwawia si we wzajemnych potyczkach, ale zwrci si wsplnie przeciwko wsplnemu wrogowi jaszczuroludziom. Zdajesz sobie spraw, e gdyby nie pomoc rhagadaskich rycerzy by moe nie udao si utrzyma tej nikej przewagi, jak macie nad tymi stworzeniami. Tym razem jednak moecie zapomnie o wiecznej bitwie, jak toczycie, gdy zostalicie zaproszeni przez krla Rhagana, syna Rhagana, aby weseli si z powodu zampjcia jego crki. Za Wielkim Morzem na pnocy znalaz si dla niej jaki pikny krl. Krl-czarodziej, jak mwi. Cho syszaa take, e krl-nekromanta, ale to podobno tylko zoliwe plotki rozsiewane przez motoch i zazdrosnych lordw i ksita z Wolnych Rwnin. Nekromancja to zakazana sztuka magiczna, ktra zajmuje si mierci i reanimacj zwok. Tylko niezwykle ze i plugawe istoty mogyby para si takimi mocami. A wydaje ci si, e w krlestwie przebywa kto, kto si nimi para. Wszystko to dlatego, e podczas jednej z nocy waszej podry, gdy bylicie ju w granicach krlestwa Rhagadoru, spotkalicie zombich. Tak jest, nieumare ludzkie zwoki, ywice si misem zwykych ludzi. Tych bestii nie zadowala nic poza mierci inteligentnych ofiar. Na szczcie lata walki z jaszczuroludmi wytrenoway was na potnych wojw, wic udao wam si pokona te potwory. Dlatego te masz oczy szeroko otwarte, a such wyostrzony. Jeste wrd przyjaci, ale nie wykluczone, e wrd nich czai si take wrg. Wracajc do maestwa narzeczonego jeszcze nie ma, a ksiniczka wydaje si bardzo nieszczliwa. Nic ci do tego, jak postpuje zagraniczna szlachta, ale al ci dziewczyny. Moe jednak Xavas, bo tak nazywa si krl-czarodziej, bdzie dobry, przystojny i prawy, wtedy nawet wymuszone maestwo nie bdzie takie ze... Tymczasem przed wami uczta, podczas ktrej musicie zoy dary ksiniczce. To take okazja, eby pozna si nawzajem. Po uczcie za odbdzie si turniej na cze Lorenny masz zamiar pokaza w nim, e wrd wolnych ludzi kobiety nie s gorsze od mczyzn . ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Tropienie - za jedn wsteczk tropicielka dostaje jedn wskazwk od mistrza gry odnonie pooenia jakiego przedmiotu, miejsca lub osoby. Mylenie ladw - za jedn wsteczk tropicielka moe zmyli pocig, co opni wszelkich tropicych grup o 5 minut. EKWIPUNEK: wcznia.

Elficki mag Elidrin pose z Avalonii Jeste elfem, istot dugowieczn, a przez to inaczej patrzc na wiat. Twoje dowiadczenia mwi ci, e niektre sprawy, ktrymi zajmuj si ludzie, czy krasnoludy, s zupenie nieistotne, podczas gdy te, ktre maj za bahe, mog okaza si kluczowe dla ycia danej jednostki. Niektrzy uwaaj, e jako rasa jestecie wynioli, jednak nikt nie odmwi wam dobroci i wspczucia. Kierujc si wasz saw najmdrzejszych istot w znanych krainach, krl Rhagan XII poprosi ci kiedy, aby by nauczycielem jego crki. Zgodzie si bez wahania, wiedzc, e dziewczynka ta kiedy zostanie krlow, a jako taka, potrzebowa bdzie mdroci. Uczye j cae 9 lat, lecz potem musiae wrci na Avaloni elfi wysp, gdy bardziej ni do tej pory nka j zaczli piraci rnych ras i nacji, ktrzy za sw baz ustanowili wyspy rodkowe, znajdujce si dokadnie porodku Wielkiego Morza, ktre dzieli Rhagador i Cielsko Olbrzyma. Teraz jednak wrcie, po kilku latach, zaproszony przez Rhagana na lub swojej uczennicy. Pocztkowo ucieszye si z powodu szczcia ksiniczki, ale kiedy tylko j zobaczye, wiedziae, e co jest nie tak. Okazao si, e krl chce wyda j za m wbrew jej woli, nie zwaajc na jej wtpliwoci co do narzeczonego. Dziewczyna wypakaa ci si troch w rami, a potem zapytaa o rad zdawaa si wicie wierzy w plotki mwice o tym, jakoby Xavas, w krl zamorskiej krainy Xe-Marth, by zym nekromant. Cho sam nie chciae wierzy w ze intencje Xavasa, postanowie pomc ksiniczce. Zdecydowae, e wraz z reszt elfiej delegacji oraz kilkoma zaufanymi osobami sir Evansem oraz kapanem Devinem zawiecie spisek, majcy na celu przekona ksiniczk ostatecznie, e nie ma czego si obawia. Wiedziae jednak, e ksiniczki nie przekona nic, prcz potwierdzonej prawdy. Pamitae jednak o tym, e w ruinach znajdujcych si w Zakltym Lesie do dzi powinna znajdowa si wyrocznia ktra jest w stanie odpowiedzie na kade pytanie, o ile rozwie si jej trudn zagadk. Wtajemniczye ksiniczk w swj plan. Jako elf, nie przejmuj ci ludzkie konwenanse, wic zaproponowae upozorowanie porwania. Stwierdzilicie, ze nikt nie bdzie si gniewa, jeli wrcicie z ksiniczk pozbawion wtpliwoci. A gdyby nie dajcie bogowie miaa racj... No c... Wtedy ludzie bd skonni wam nawet podzikowa za jej uratowanie. Umwilicie si, e porwiecie ksiniczk podczas turnieju, najlepiej pod koniec. eby by pewnym udanego porwania, jednoczenie bdc pewnym, e nikogo bez potrzeby nie zranicie, ostatnie kilka dni pracowae nad trudnym czarem Wiksze unieruchomienie, ktry masz zamiar rzuci na osoby niewtajemniczone w spisek, tak, eby uciec nikomu nie robic krzywdy. ILO WSTECZEK: 1 SPECJALNE ZDOLNOCI: Sztuki Magiczne - pozwala rzuca czary przeznaczone dla magw. ZWOJE: 1 x Wiksze unieruchomienie, 1 x Magiczny pocisk EKWIPUNEK: rdka.

Elficka bardka Ravanna Jeste elfk, czonkini rasy dugowiecznej, mdrej i dobrej, a przez tych, ktrzy jej nie rozumiej, nazywanej wynios. Moe i co w tym jest. Przybylicie ca grup na zaproszenie krla Rhagana XII, wadcy Rhagadoru, aby uczci zalubiny jego jedynej crki, ksiniczki Lorenny z krlem-czarodziejem zza Wielkiego Morza, Xavasem, panem kraju zwanego Xe-Marth. O kraju tym nigdy nie syszaa, lecz, kiedy pose przynis zaproszenie opowiedzia wam pokrtce, dlaczego Lorenna wydawana jest za m za obcego sobie mczyzn. Historia powicenia si dla obcych ludzi z nieznanego kraju, ktry, gdyby nie to maestwo mgby na zawsze zgin /przynajmniej, jeli wierzy proroctwom/ wydaa ci si na tyle niezwyka, e postanowia wyruszy wraz z elfim poselstwem, aby osobicie pozna zarwno Lorenn, jak i Xavasa, aby mc napisa o nich, o ich nieatwej mioci i powiceniu wspania pie. Jednak wizyta, ktr zaczlicie kilka dni temu rozczarowaa ci. Jak si okazao, ksiniczka wcale nie chce powica si dla obcych ludzi zza morza, za nakazuje jej to zrobi jej zanadto honorowy ojciec, za sam krl-czarodziej Xavas nazywany jest po cichu krlemnekromant. Ile w tym prawdy? Nie bardowi decydowa. Jednak wtpliwoci zakrady si i do twojego serca. Wiedziaa jednak, e krl Rhagan znany jest z upartoci i raz powzitej decyzji ju nie cofnie. Na szczcie jednak delegacji waszej przewodniczy Elidrin, elf-mag, ktry zna Lorenn od lat, gdy by jej pierwszym nauczycielem, gdy ksiniczka bya jeszcze dzieckiem. Elidrinowi ksiniczka zaufaa i postanowia poprosi go o rad i pomoc. Razem z ksiniczk i jej zaufanymi ludmi kapanem Devinem oraz sir Evansem zawizalicie nieszkodliwy spisek macie razem upozorowa porwanie ksiniczki, tak, aby razem z ni uda si do Zakltego Lasu tam podobno znajduj si ruiny jakiej antycznej cywilizacji, a wrd nich ukrywa ma si Wyrocznia, ktra jest w stanie odpowiedzie prawd na kade pytanie, pod warunkiem, e przejdziecie jej test, ktry opiera ma si na zagadce. W ten sposb ksiniczka ma przekona si o prawdziwych zamiarach Xavasa i dowiedzie si, w jaki sposb mona udowodni jego ewentualne ze intencje. Wszyscy macie nadziej, e Xavas jest w istocie dobrym czarodziejem, a plotki o jego paraniu si magi mierci s rozsiewane przez zazdrosnych lordw i ksita z Wolnych Rwnin, ktrzy marzyli o maestwie z ni, ale nie moecie wykluczy najgorszego. Jakkolwiek by nie byo, porwanie ksiniczki jest wietnym tematem dla pieni, ktr masz zamiar napisa. Caa akcja ma mie miejsce podczas zakoczenia turnieju, wydanego przez krla na cze Lorenny. Tymczasem jednak czeka was uczta, podczas ktrej oczekuje si od was zoenie jakiego daru dla ksiniczki, a od ciebie zapiewania jakiej pieni lub zadeklamowanie odpowiedniego wiersza. Po uczcie dopiero ma odby si wspomniany turniej. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Pie barda - wydajc jedn wsteczk bard moe zapiewa zagrzewajc do boju pie, ktra pozwala przerzuci 5 kolejnych nieudanych rzutw druynie barda. EKWIPUNEK: instrument.

Elf-ucznik Vioen Jeste elfem. Znaczy to, e inne rasy maj ci za wyniosego i dostojnego, do czego zreszt maj prawo, gdy przez elfi dugowieczno, zachowujecie si inaczej ni pozostali. Syniecie take z mdroci, uczuciowoci oraz bezinteresownoci. Nikt nie wtpi w wasz bezwzgldn dobro, cho niektre wasze czyny spotykaj si z niezrozumieniem. Do Rhagadoru przybylicie ca grup, zaproszeni przez tutejszego krla Rhagana XII na lub jego jedynej crki, ksiniczki Lorenny. lub Lorenny to dziwna sprawa ojciec chce wyda j wbrew jej woli za zamorskiego krla-czarodzieja Xavasa, z tajemniczego i nieznanego nikomu kraju zwanego Xe-Marth. Na ulicach szepcze si, e krl ten nie jest zwykym czarodziejem, lecz okrutnym nekromant, lecz krl i jego dwr zdaje si nie wierzy w te plotki, uwaajc, e rozsiewa je musz zazdroci o rk ksiniczki lordowie i ksita zachodu Wolnych Rwnin. Zdziwio ci troch, e po pierwszej rozmowie z ksiniczk Elidrin, elficki mag, przewodniczcy waszej grupy, mczyzna, ktry dobrze zna Lorenn, gdy w dawnych czasach by jej prywatnym nauczycielem, postanowi, po rozmowie z dziewczyn, e trzeba pomc rozwia jej rozwia wtpliwoci. Znajc uparto krla graniczc o absurd, wiedzia, e nie ma szans, by przekona go do swojego pomysu. Dlatego te, wraz z ksiniczk opracowa nieszkodliwy, macie nadziej spisek. Caa elfia delegacja, a take sir Evans i kapan Devin, zaufani ludzie ksiniczki s uwikani w t spraw. Wasz plan polega na mistyfikacji porwania ksiniczki, tak, eby razem z wasz eskort moga powdrowa do Zakltego Lasu, w ktrego rodku maj znajdowa si ruiny pozostawione przez antyczn cywilizacj, ktra niegdy zamieszkiwaa te ziemie, lecz such po niej zagin. W ruinach tych znajdowa si ma wyrocznia, ktra w zamian za rozwikanie zagadki ma odpowiedzie zgodnie z prawd na kade zadane jej pytanie. Z tego co wiesz, ksiniczka chce zapyta o prawdziwe intencje Xavasa krla-czarodzieja. Jeli te oka si prawe, z radoci za niego wyjdzie, jeli za nie, c, bdziecie musieli udowodni, e ten ma ze zamiary i uchroni przed nimi Lorenn. Ostrzeono ci, eby nie rozmawia o spisku z krasnoludami s oni lepo lojalni wobec krla, wic byskawicznie by mu o wszystkim donieli. Ponadto wszyscy dworzanie oprcz Evansa i Devina nie s godni waszego zaufania. Jeli musicie gdzie szuka sojusznikw szukajcie ich midzy barbarzycami ze wschodu. To ludzie szanujcy osobist wolno, ktrzy mog poprze spraw. Bdcie jednak ostroni. Pamitaj, aby przekaza pozostaym elfom, kogo nie naley wtajemnicza w spisek. Tymczasem jednak czeka na was wspaniaa uczta i rwnie wyszukany turniej. Masz nadziej wzi w nim udzia, bo jeli jest co, co elfy czy z innymi rasami, to uwielbienie do dobrej zabawy. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Precyzyjny strza - kiedy ucznik ma szans na trafienie krytyczne, moe wyda 1 wsteczk, by w zamian trafi przeciwnika za 2 wsteczki zamiast 1. Jeli jednak rzut si nie powiedzie, wsteczka zostaje bezpowrotnie utracona. EKWIPUNEK: uk.

Elficki szermierz Tennaseir Jako elf jeste wrd ludzi niezrozumiany. Wasza dugowieczno powoduje zupenie inne spojrzenie na wiat, to za znaczy, e przedstawiciele innych ras patrz na was z pewn doz nieufnoci, nazywajc was zbyt dumnymi i wyniosymi. Jednak to wy wiecie, co naprawd liczy si na tym padole a licz si uczucia, dobro i pikno. Do Rhagadoru zostalicie zaproszeni przez samego krla tego kraju. Rhagan XII organizuje wielk uczt oraz turniej, odbywajce si z okazji zalubin jego jedynej crki, ksiniczki Lorenny, zwanej Sprawiedliw. Zapowiada si pyszna zabawa. Uwielbiasz dobre uczty, tym bardziej, e tsknisz za smakiem zwykych ludzkich potraw szczeglnie za kompotu. Wiesz te dobrze, e uczta jest wietnym czasem, eby pozna si ze wszystkimi pozostaymi gomi, a take wysucha piknych pieni, wierszy i bohaterskich historii, ktrych pewnie kady ma sporo do opowiedzenia. Nie moesz si doczeka krasnoludw opowiadajcych o mrocznych kopalniach penych zota, w ktrych czaj si pode gobliny, tak samo, jak nie moesz doczeka si wieci ze wschodnich rubiey kontynentu, ktre zapewne przynios ludzie zwani barbarzycami, wolni wojownicy, mieszkajcy wrd Dzikich Stepw. A ponadto uczta to czas, kiedy kada z grup goci ma wrczy ksiniczce podarunki! Ciekawe, czym te one bd... A jeszcze bardziej uwielbiasz turnieje. C przyjemniejszego ni sprawdza swoje umiejtnoci w gronie najdzielniejszych wojownikw wszystkich dobrych ras? Jeli co ma zapewni doskonalsz rozrywk ni opowieci, to z pewnoci bd to konkurencje turniejowe. Nie musz chyba wspomina, e masz zamiar ktr wygra? Jednak dobr zabaw moe zakci fakt, e ksiniczka Lorenna niezadowolona jest z majcego nastpi lubu. Dotary do jej uszu pogoski, jakoby jej narzeczony by tak naprawd nekromant, magiem mierci, wyznawc zakazanej szkoy czarostwa. Co prawda uczone gowy jego wysokoci zapewniaj, e to tylko zoliwe plotki, jej jednak nie daje to spokoju. Na szczcie dla niej Elidrin, wasz przywdca i doskonay mag, by kiedy jej nauczycielem, a do dzi pozosta jej przyjacielem. Syszc jej wtpliwoci i znajc uparto jej ojca zaproponowa jej udzia w nieszkodliwym spisku. Razem z reszt elfickiej delegacji, a take jej zaufanymi ludmi kapanem Devinem i sir Evansem, macie upozorowa jej porwanie, tak, abycie mogli zaprowadzi j w ostpy Zakltego Lasu, gdzie czeka wyrocznia, ktra zgodnie z prawd odpowie na kade zadane pytanie. Dziki temu ksiniczka dowie si o prawdziwych zamiarach swego narzeczonego i albo spokojnie wyjdzie za m, albo bdziecie musieli wsplnymi silami udowodni, e w ma ze intencje. Tak czy owak, zapowiada si przygoda. Pamitaj, eby nikomu niezaufanemu nie mwi o waszym maym spisku.
ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Dowiadczony w walce - posta wybiera kolor 2 wsteczek, zamiast jednej. EKWIPUNEK: rapier

Krasnolud-Kapan Rodrik Hammerhold, pose Khazadanu Jeste krasnoludem, czonkiem rasy dzielnej, honorowej, starej i dumnej. Krasnoludy znane s z tego, e trudno zyska ich zaufanie, lecz jeli zostao si ju ich przyjacielem, to za tego szczliwca s w stanie odda ycie. Jestecie dzielnymi wojownikami, dbajcymi o sw histori i tradycj. Wasz ojczyzn jest Khazadan, grzyste krlestwo na poudnie std. Zamiowaniem kadego krasnoluda jest gromadzenie bogactw wszyscy jestecie wic wietnymi grnikami, kamieniarzami i zotnikami. Nie przepadacie za inn sztuk ni uytkow i zwizan z kamieniami szlachetnymi lub zotem, ale jest wyjtek uwielbiacie sucha epickich historii o bohaterach, wojnach i chwalebnych czynach. Zostalicie zaproszeni przez samego krla Rhagana XII na uroczysto zalubin jego jedynej crki, ksiniczki Lorenny, z krlem-czarodziejem Xavasem, z zamorskiego kraju zwanego XeMrath. aden z was o tym kraju nie sysza, znacie jednak histori, ktra do lubu prowadzi. Uwaacie j za wielce czcigodn i honorow. Otrz pewnego dnia zapuka do wrt krlewskich czowiek zza Wielkiego Morza, ktry opowiedzia krlowi przepowiedni, wedle ktrej krlestwo Xe-Marth upadnie, a jego ludno i krl zgin, jeli on sam nie oeni si z ksiniczk najwikszego narodu za morzem. Krl Rhagan, zacny czowiek, zgodzi si na wydanie swej ukochanej crki za owego krla, aby uchroni zamorksi lud przed niechybn mierci. Tego wanie moge si spodziewa po Rhaganie krlu, ale take twoim przyjacielu.
Tak si bowiem skada, e za modu, wtedy jeszcze ksi Rhagan, zosta przez swego ojca, Rhagana, XI, wysany do Khazadanu, aby tam nauczy si sztuki wojaczki. Zaszczyt nauki przyszego krla spyn na wasz klan a twj ojciec, Hendrik Hammehold, wielki wojownik, przyj go na swojego giermka. Ty za, syn z krwi Hendrika, uczye si walki u jego boku., Wtedy wanie zostalicie dozgonnymi przyjacimi. Z radoci wic wyruszye wraz z czonkami swego klanu na zaproszenie krla, jako delegacja wszystkich krasnoludw Khazadanu. Wszak razem zabijalicie pierwsze w swoich yciach gobliny odwiecznych wrogw waszego ludu, yjcych w gbokich podziemiach gr. Twoje ycie potoczyo si tak, e zostae kapanem. Jako czciciel Khazada, boga gr, zota i krasnoludw, wicej walczysz, ni si modlisz, ale takie ju ycie Hammerholda. Od wiekw tak byo i tak bdzie po wsze czasy. Na szczcie masz dwch synw: Tormata i Germunda, oraz cudown on: Gotrik. Budz w tobie gniew plotki, jakoby Xavas krl by zym nekromant, czyhajcym na ycie ksiniczki. Wierzysz, e rozsiewaj je zazdroni lordowie i ksita Wolnych Rwnin, ktrzy liczyli na to, e ksiniczka polubi jednego z nich. Jeste lojalny wobec swojego przyjaciela Rhagana i jest ci przykro, e ksiniczka nie chce posucha mdrych sw ojca i jest nieszczliwa z powodu zalubin. Masz nadziej, e dary, ktre przynosicie wy i pozostali gocie, a ktre macie da jej podczas uczty rozwesel Lorenn. A jeli nie to, turniej z pewnoci przywrci umiech na jej twarz! Sam masz zamiar w nim wystpi, by by pewnym tego, e ksiniczka zacznie si radowa. ILO WSTECZEK: 2 SPECJALNE ZDOLNOCI: Magia kapaska - pozwala rzuca czary przeznaczone dla kapanw. ZWOJE: 1 x Leczenie, 1 x Bogosawiestwo EKWIPUNEK: mot bojowy, wity symbol Khazada

Krasnolud-Wojownik Tormat Hammerhold Jeste krasnoludem, czonkiem rasy dzielnej, honorowej i wojowniczej. Kady z was kocha si w zocie i bogactwie, lecz wie, e bg Khazad daje je na stae tylko osobom dobrym , sprawiedliwym i lojalnym. Naleysz do znanego klanu Hammerhold, a twj ojciec synie tym, e uczy si walki rami w rami z krlem Rhaganem. I mimo tego, e zosta kapanem, nie zapomnia, jak walczy i zabi w swoim yciu pewnie rwnie wielu zielonoskrych, co wznis modlitw. Do Rhagadoru zostalicie zaproszeni przez samego krla Rhagana XII, przyjaciela ojca, aby witowa zalubiny jego jedynej crki, ksiniczki Lorenny. Syszae historie o tym, e lub ten, z nieznanym jej Xavasem, krlem-czarodziejem z nieznanego zamorskiego krlestwa Xe-Marth jest w istocie honorowym aktem powicenia, gdy inaczej, wedle wszelkich proroctw, cae to krlestwo zginoby, tak samo jak jego lud i krl. Podziwiasz zarwno krla, jak i ksiniczk, za to, e podjli decyzj uratowania nieznanego sobie kraju. Cieszy ci perspektywa wietnej uczty, podczas ktrej, podobnie jak inni gocie, wrczycie ksiniczce swoje dary. Z tego co syszae, niewiele moe si rwna z rhagadorskimi ucztami. Te piewy, opowieci, legendarny napj zwany kompotem! Twj ojciec zachwala to wszystko, a ponadto jest to wietna okazja, aby pozna wszystkich pozostaych goci przed turniejem... Tak, turniejem! Jeli cokolwiek ekscytuje ci bardziej, ni uczta, to wanie perspektywa potyczek turniejowych, ktre maj odby si zaraz po niej. Jeste przekonany, e bdzie to przednia zabawa i chcesz oczywicie stan w szranki z najznamienitszymi wojownikami znanych krain. Wiele syszae o przebiegoci elfw i sile barbarzycw, wic nie moesz si doczeka, aby zweryfikowa legendy na ich temat. Bardzo denerwuj ci plotki, podobno rozsiewane przez zazdrosnych o rk ksiniczki Lorenny ksit i lordw Wolnych Rwnin, ktrzy zapewne marzyli o tronie Rhagadoru odkd zmara krlowa, nie pozostawiajc mskiego nastpcy Rhaganowi. Tym bardziej drani ci to, e plotki te musiay chyba doj do uszu ksiniczce, ktra wydaje si bardzo zaniepokojona lubem. Nic dziwnego, jeli moga uwierzy w to co mwi e Xavas jest w istocie nekromant czyli czarodziejem zajmujcym si zakazan sztuk magii mierci. Jako wysoko urodzonemu mczynie wypada ci zabawia i pociesza ksiniczk. Warto wspomnie, e jak na krasnoluda jeste bardzo ciekawy wiata. Fascynuj ci obce rasy i zwyczaje, chciaby pozna jak najwicej opowieci o jaszczuroludziach czy piratach. Masz nadziej, e zapoznasz si z rnymi wojownikami i podobnie jak twj ojciec zyska przyja krla Rhagana, tak i ty zyskasz tu przyjaciela na cae ycie. Ponadto rywalizujesz ze swoim modszym bratem, Germundem, jednak braterstwo jest braterstwem i w razie potrzeby pomoesz mu nie patrzc na koszty. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Mocniejszy cios - jeli udaje ci si trafienie krytyczne zabierasz przeciwnikowi nie 1, lecz 2 wsteczki. EKWIPUNEK: miecz, tarcza

Krasnolud-Wojownik Germund Hammerhold Jeste krasnoludem, czonkiem rasy dzielnej, honorowej i lojalnej. Cenicie sobie tradycj, przyja i bogactwo: zoto, kamienie szlachetne itp. Naleysz do klanu Hammerhold, sawnego i cenionego zarwno wrd krasnoludw, jak i ludzi. Pamitaj wic krasnoludzie, e honor twj i klanu s dla ciebie najwaniejsze. Ci ostatni znaj was z tego, e ich krl, Rhagan XII, kiedy by jeszcze modym ksiciem, zosta wysany przez swojego ojca do Khazadanu, w rce Hammerholdw wanie, aby nauczy si wojaczki. Tak si zoyo, e zosta giermkiem twojego dziadka, Hendrika Hammerholda i uczy si walczy rami w rami z twoim ojcem, Rodrikiem. Od tej pory s wielkimi przyjacimi. Nic wic dziwnego, e to wanie wasz klan zosta wybrany do reprezentowania Khazadanu, gdy do waszego grskiego krlestwa dotaro zaproszenie na lub jedynej crki krla Rhagana XII, ksiniczki Lorenny. Tak wic przybylicie, gotowi, by reprezentowa ca ras krasnoludw. Wiesz, e ksiniczka ma zosta wydana za zamorskiego krla z nieznanej nikomu krainy Xe-Marth. Krl ten, o imieniu Xavas, dwa ksiyce temu wysa tu wdrowca-posa, czowieka o imieniu Riquen, by ten opowiedzia o niezwykym nieszczciu, jakie spotkao jego lud. Wedug pradawnych proroctw, cay kraj owego krla, a take on sam, mieli zgin, jeli ten nie speni dziwnego warunku: nie polubi ksiniczki najwikszej nacji za Wielkim Morzem. Takim narodem po tej stronie morza jest oczywicie kraj Rhagadoru. Krl, wysuchawszy tych proroctw, a nastpnie poradziwszy si swych mdrych doradcw, postanowi przysta na lub i wyda sw crk za nieznajomego. Uwaasz ten postpek za niezwykle chwalebny i honorowy. Dlatego niezmiernie irytuj ci pogoski, zapewne rozpuszczane przez zazdrosnych o rk Lorenny lordw i ksit Wolnych Rwnin, wedle ktrych w Xavas jest naprawd nikczemnym nekromant. Widzisz te, e ksiniczki chyba dotary te pode sowa, gdy siedzi smutna, zamiast radowa si niedalekim weselem. Masz nadziej, e dary, ktre dosta ma od kadej z grup goci, a take przepikny turniej poprawi jej humor i e zapomni o kalumniach rzucanych na jej narzeczonego. Mwic o turnieju... Nie moesz si go doczeka. Od dawna twoim marzeniem byo zmierzy si z najwikszymi i najsilniejszymi wojownikami znanych krain we wszelkich moliwych konkurencjach. Masz nadziej, e uda ci si zdoby jakie nagrody. Moe nawet uda ci si pokona starszego brata Tormata? Zawsze o tym marzye, a do tej pory nie byo ci to dane. By moe nadszed twj czas? ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Mocniejszy cios - jeli udaje ci si trafienie krytyczne zabierasz przeciwnikowi nie 1, lecz 2 wsteczki. EKWIPUNEK: miecz, tarcza

Krasnoludka Gortika Hammerhold wojowniczka Pochodzisz z rasy krasnoludw. Znaczy to, e jeste uwaana za honorow, lojaln i dbajc o tradycj. Oczywicie nie bezpodstawnie. Wy krasnoludy, wiecie, e bg gr, zota i krasnoludw, Khazad, nagradza za chwalebne czyny zotem i kosztownociami jedynym piknem, jakie doceniacie. Honor klanu i rodziny, a take wasny, jest dla krasnoluda waniejszy ni ycie. Jeste on kapana Rodrika Hammerholda i to dziki temu maestwu wesza do znanego we wszystkich znanych krainach klanu. M twj uczy si walczy rami w rami z ludzkim krlem Rhaganem XII, podczas gdy ten by jeszcze ksiciem i jego ojciec wysa go na nauki do Khazadanu. Jeste dumna z ma, ktremu urodzia dwch synw: Tomrata i Germunda. Teraz chciaaby by dumna z nich, szczeglnie, ze obaj poszli twoj drog i tak jak ty, stali si wojownikami. Do Rhagadoru sprowadza was zaproszenie od krla na uroczysto zalubin jego crki ksiniczki Lorenny, jedynego dziecka, ktre zostawia krlowi ona, zanim zmara. Jak syszaa, zalubiny te to niezwykle honorowy akt pokory i dobroczynnoci. Tak si skada, e pewne antyczne proroctwa zapowiedziay, e nieznane na tym kontynencie zamorskie pastwo Xe-Marth przestanie istnie, a jego krl i obywatele zostan zgadzeni, jeli w krl nie znajdzie sobie ony za morzem, wrd krlewskiej krwi najwikszego z tutejszych krlestw. Rhagan XII po naradzie ze swymi mdrymi doradcami postanowi odda rk swej crki obcemu krlowi Xavasowi, aby jego krlestwo mogo unikn zagady. Ten niezwyky czyn powinien by opiewany w pieniach bardw i trubadurw. Wrd dzisiejszych atrakcji przewidziano wielk uczt, na ktr czekasz niecierpliwie, gdy bdzie to okazja, by moe jedyna, by pozna kogo z elfw, a take barbarzycw wolnych ludzi yjcych na Dzikich Stepach. Jako ciekawa wiata osoba, chcesz zapozna si i wymieni opowieciami z najwiksz moliw iloci osb. Take podczas uczty kada z grup zaproszonych goci ma obdarowa ksiniczk prezentami, i masz nadziej, e ten, ktry przywiozy krasnoludy, bdzie si jej podoba najbardziej. Za zaraz po uczcie ma odby si wielki turniej na cze panny modej. Wzi w nim udzia maj najmocniejsi i najznamienitsi wojownicy, jakich nosi ziemia by moe take kto z twoich synw Tormat lub Germund. Szczerze mwic, sama te zastanawiasz si nad wziciem udziau w niektrych konkurencjach. Podobno nagrody maj by cenne. Mogaby take pokaza, e krasnoludzka kobieta nie jest w niczym gorsza od jakiegokolwiek woja. ILO WSTECZEK: 3 SPECJALNA ZDOLNO: Dowiadczony w walce - posta dostaje 2 wsteczki swojego koloru, zamiast jednej. EKWIPUNEK: miecz, tarcza

Pose z Xe-Marthu Riquen Jeste posem krla-czarodzieja, Xavasa, wadcy Xe-Manthu. Krla-licza, krla-nekromanty, tego, ktry para si magi mierci. Jeste te jedynym z jego poddanych, ktry nadal jest ywy. Pozostali to wampiry, szkielety, zombi oraz inne rodzaje nieumarych. Zostae wysany za morze, do krlestwa Rhagadoru, aby wypenio si przeznaczenie. Krl Xavas potrzebuje dziewczcia wysokiego rodu, poniewa chce dokoczy mroczny i blunierczy rytua, nad ktrym pracuje od lat. Okazao si, e jedynie krew wysoko urodzonej i jej mier moe zakoczy jego prac i spowodowa olbrzymi wzrost mocy krla-licza. Dziki tej mocy Xavas mgby podbi cay kontynent Cielska Olbrzyma, a moe nawet zamorskie krainy jak ta. Razem ze swoim panem udao ci si wykorzysta pewn star przepowiedni, ktra, jak sdzilicie, moe znajdowa si w bibliotece Rhagadoru. Sprzedae wic krlowi Rhaganowi XII, znanemu z dobroci serca i chci pomocy wszystkiemu, co yje, historyjk, jakoby krlestwo i wszyscy poddani krla Xavasa, a take on sam mieli zgin, jeli nie polubi on krlewskiej crki. Rhagan oczywicie si zgodzi. Honorowy, dobry czowiek. Najmieszniejsze jest to, e mwie prawd jeli Xavas nie dokoczy rytuau, najprawdopodobniej jego, jak i jego armi nieumarych zmiecie z powierzchni ziemi Koalicja Wolnych Ras, ktra formuje si na Cielsku Olbrzyma przeciwko Xe-Marth. Najwikszy problem by wtedy, gdy Tiron mag, doradca krla Rhagana wysa swojego szpiega barda Iliana w poszukiwaniu Xe-Marth. Sporo zachodu, zota i czarw zostao zuyte, by ten niczego si nie dowiedzia. Na krlewskim dworze udajesz zwykego posa, wdzicznego za pomoc i pomocnego gdzie si da. Trzymasz jzyk za zbami i czekasz, a twj pan przybdzie polubi i zabra sw oblubienic - ksiniczk Lorenn. Przy okazji zajmujesz si dementowaniem plotek, jakoby twj pan by nekromant lub czarnoksinikiem. Wmawiasz wszystkim, ze plotki takie musz rozprzestrzenia lordowie i ksita z Wolnych Rwnin, ktrzy s zazdroni o rk krlewny. Wielu wierzy w to, e ci ksita mieli chrapk na ksiniczk i krlestwo Rhagadoru. Nikt tutaj nie wie, e sam take jeste czarodziejem. Nie wtajemniczono ci jeszcze w arkana nekromancji, znasz wic tylko podstawowe czary dostpne dla kadego maga, cho z drugiej strony, znaczy to, e moesz si ujawni, poniewa nikt nie wyczuje od ciebie smrodu magii mierci. Cay czas czekasz na swojego pana, ktry zanim przybdzie, musi rzuci na siebie tysic czarw, aby nie wida byo oblekajcej go aury mierci, ani tego, e jest nieumarym liczem. Bdzie wyglda jak ywy, zdrowy krl-czarodziej. Tak, jak wszyscy si spodziewaj.
ILO WSTECZEK: 2 SPECJALNE ZDOLNOCI: Sztuki Magiczne - pozwala rzuca czary przeznaczone dla magw. ZWOJE: 1 x Magiczny pocisk, 1 x Unieruchomienie. EKWIPUNEK: rdka, ksiga czarw.