"M1CSfA ~

C-ri1'Of1~aJi14:cttl'lt1e:t '6P!~IfT·
0flf2Pftl; CfC4tJ19ft1fJ'Af '

1-U II

''PCtt'ltl

.Pl·~ I!IWl\I ~
~~(\!)

';ft'It ~I

C~t<l~

>t~1.H"4ifliili\
~ ~

:q'fOO ~
.,*, ~

~
~ ~

lCf4f1;q~~

m~

'6IN;~fal, ~~

~l)1m

lf1ro\fl~

~

"PI1i1C4t~1~ I

~ ~4fJ<Pll,

eT41\!)~

~-~,

.~

0!1 ~
~ ..

~~\Ol:t fiN ~b1i11 9fPP1tF1i4 'elQ'4tW.1 ~, ~ '1tp1'R ~·~I (15l\~ ~' ~ ~. tiYt1J"CG1~ <>terJif$lt%:a ~
<I!I\'~) ~·C'f11lt~~1.qMf1'T11ft '4IU!t, l!T ~

tl ~ 1!.~
41ftF't

'6(tit'" (~e:a.)
ltt ~~All!T
". t

~Vf

~"fR, Qf1i1 ~
~ d1~ii~ti· ~ ~

;,m"'<R't 'eiI'f &it ~lf'T,."",
~

~'ftt~

I.

~r'lm ~.-:qj~"m ~ 9IJ1~NHiMCIJi~

~•
~

I1rntlJ· ~

, l;!if1lf5 'ii.t{oIf5'l11fl· '" .S1~i* JreI,,~1\!$fA ( cqIC"f'iI6S ..."".

~~
~~f

~ "1~
...

~ <ut~BialC"lf~
~ '6tt,~ ? '!YJ'Sf\!S ~

<iffJ'1tk1, ~(I1t'R iMJ· "~1f~{ I')

"!1tf'fii11f O'RT ~
1f1ti{ ~,.

"'il1~, ~
~

~'*fC.~1(I"fit ~
r

..,

<lCP1~,'~ <l111t'1.
~t

q",~~ ~

(W 11m. ~
iI.f1~

~

~

.m'ftl.
.•

p ~"
~

'11oq1~ en '!'~.~.~ffTt3f

(ptft'" u~l~f';;tf!) ~

.'tI'I ~~«;f
~
~;jf{

CIft

·:O:Jf~l 9Im§J;1'A
1ft

~~rt~J#

41'1ftt ,~tr;1~

fcts, ~

~

~

9I",lt-l1i11 ~

~
;m-

~ ~ t~tot:gJt ~ : $~ ~.
'lertii1i
<fj1Q'fffi0! -1t4f11) ~~

~PH't'!1Off

~ ~t(t.~ c<1t1t Cqi1~ Dr-t Mf'ri "tlm (t1t~ f'rlll ~ -em~/~/'iUtOierB11 ~ FFn ~ ~ llOO ~ ~cet1J ~t ~ ~ \!l~4tt 'J:!iffi1 mUBf 'Ul i(~0'1''''!1 (~1i$1 ('J1Jf ~ ~ :+t{?!+t-~ Jft~1'~o;$t '6f<flitr 'IOI1~1~ ~ ~ ~ ;nr-c.t1I~1-ntl'l,1l~~

_.1foo.

~~"'f1

"'4Tttt ~(~

m~

~·I

0iH'' , m

~
,

"e1lt1~ \lij"!J151og' .~.1if.r~

~~
~/~~(i

CG1O'fil, ~

I!tl: IT'1 -n A:;n~

-lUff ~lAu

~

1]1

'l.iltott I ~

~~~(.W(

C'iflm( ift. "'i41~1;ft •
9fB1CAif I CCM'1iIff ~ 461r:lfHl ~~~

't(WG1\SJ ~4I~'ltlTf C\!t f.fter"Sf~ ~ ~ ~ .. cut~ ,,"~+t. 1~tl ore1lt ffJt4l11~ W

~'rf

~"('ftI.
~;-1II~,-'~tlftSr,~
~ lQ• .,

<tt ~
~61t1i1ijll +~

en@~ 1fAJ ~

~

~
'G ~

~
~~

(.1f •••

",m..-.tiAi

1IISf "It1SlMif ~ ~ \S't"t cft1f ifl1f ~'Mfff~, ~~ ~ • ~fI1" 1ft ·Order of Things'. ~ ~~ "fii4m ~ltA01" C~C;U fiin ~!1t~tC~1 ~ 'animal' -.JIif ."f~ ilPfCl ~ ~fitltl'Rt vnitM, c$lft 'idiCfN 11J~ :

me ~

+~,

+

=If11f 1fBt q)'I~

"animals are divided into: (a) belonging to emperor, (b) embalmed, (c) ~e. (d) su~king pigs, (e) sirens, (0 fabulous, (g) stray dogs. (~). included In the present classificationt (i) frenzied. (j) innumerable, (k) drawn with a very camelhair brush (I) et
cetera, (m) having just broken the water pitchert (n) ·that from a long way off look like flies.
U

ctifaf1i11'P4PT'et ~i (~) 'l~~1t0f61ff (gan~*"~ 'Hi ~. ~ • ~ "~J1fij;~ ~ lIf'r fW .... '" I ~ Qii'(<I1f, ~ ~fl QiMt ~ '6f¥1i1 ~'~1~ ~.~V1~ ~ OM I _ Cf'f~1an,.'f5I'1fit ft.1s ·"f;§Jt lR' 1("""14 (Jiti{ _ ifl", ~ ~ "'" !lC6J·t~ ~ ~ f"I'6H~lB' ~' ~ MG.1I~ ~tG1IC. ~' ~a

dl1fttif"

C'fI,.~+~,

X1f.~

-tt,
.1~1J ~
I
l!l~ -~~

""'A.eft lIff<iJ1tJfihl \i_PI

~","l!O'fl"" ."C+1, t1f (4Ti) ~

1ircll" Atm"b : atC4f1 fl+d~ ~t( om ~ ~.lNN t!q'jif1'11,
·cm~1~lm ~ '~'4Rl1(f't;f
~

'!f61.-t ~

~ttB
~

1Frs lifRf tift ~~J1N'
~

' ' '5(1" (Componentsj-s
1f19f1'(t

C5aI
"'1"'1.1

lJrtfi(, ~ 4Uf9fI~1 'If1ti4if, 'Om '~ ,. - / 'Itc:'Al ~ ~.:ctrR 1IffV er~, ellll'Al ~ ;n lit lft "~m vTr5br ·QilRJl, -U14m ~ en I" ~ 'Pf (l1I611tcm 1ItIO ~ "~tlIffu Ufijfi(qsl' ~
.~ ~ '6(Qi'''~ ~ ~

~"if

I tRfif, "41'i1i1i11

'9Itfif'" cp~fD' I
\014

o;;en~ ~~ '5I<ttG1t ~.~

QPCt~

~tit
~
'~~lGf

~~
~J

6tq@1it. ~

~~.rt, ~
~

"

'<!

'~f+i'~ 'flt~

.mq

"'at.

~. 11m! ~R!.J" (negation) I "I~ c-i~.iQm (·~~~~1 '6l'J-em lW!t. ~ Iii) ~ u~tR/'!4t1f"n-J' ~i.'641""iff .. 'IJttiJ ~ ·~feeUnrm- MIf1'1 ~~ ~ '1fATr»t9f/"1'fl ~Pi1\ 1ftIifC31'Pt'l l!ll: !Itt*, R'If ~ti(t~~ fJPf"1< 'Pfffiflfll ~.~ ca1Jf.t ~
construct t ~ f~~ClI ~'~11lfmi{ _\jlOl~. :
u ....

-m..,

~-.l1t ~ ~
~~, ~

~~·~rC~611·~

",",,11 ~ ORr ~i41?4 ~

Wt;1Jf1R~ 'QHtt-l111f, ~ 1i'l~ en ("I'1l\'" ~ ~tAf1rst\§ '6t'fI ~ ~ ~. t'iGc.. fiKo~ .. '""
~
\!IM~ ~!

~ ~ ft1'r-td11,i1~~Ofl'PJ-

'~IIf11.~
f9t.,ltH1

fiiWI,

~

'1«Ht~'-1f 'tJI(J19ft¥=R

\Sf""
(I

~ 0f61ff ~, Fuzzy set I :qt"~111 iff, ... 119 lf1ln eel :qC01~ ~
-..er(1 ~

., "'~In

~if"'§ ~

'fffb-v CiJl, 11M" ~
.

~i1''f'"~ ~~,. ~
..m
~I'

reliCiA ~1fmt '11f-~~; ~ 'A \61d1<pt;r1 \04tJ~ '!rl-n",
~-~~~: (~)
~Ifti{

.. ~~~~1 ~
~

tt:'B':~

~nqUl ~1I1f fQ~-"fJt1'fm t:1(t={fi1 "~1'" cal monolithic -e granted (.._ '~CI 'tellt1' 2PIf CRt '!t~..til~ ~ :q'1C<qIOf, 1IiStorical apriori' 0 ~ ~ ~ Oft+f : ai-fl1_ (Episteme)- ~ 't''''(JI1'A ~ dlllS ~ Q\1'1i{ ~1011i t1taking it for granted" 1t'Jf '" ~"JI11I1:t'1t~ ~ C11f\ffb ~.~ "1l: 'M1~1 ~ ~"lii c.f ..WPtB 1JJt9f11 , . ... ~

~"~f~C.

b.,,'4~)

f.f l~y.q." '4m' <t(K-1 ~~

....~fI·

*'I •

~"t\!i~

C9pI( '1Q
r

C'ifAIf lf1if I amt ~.

~.

~..,.,

ar1f'lJw\,,,,,, (1l C?tl_ "..,,__

""'Msf

-r1.-r.JMit .rtIi

~1flVf W tQ11ll~I!RS. ~t$Gn1 ~ '9frott, <of(tI'l i:qii _

'bone' ""til1tlt' ~ '1(flX'!1 ~. ~ "1JlU'f' ""tftflF( M,"~tl, Etymology ~ ~'lfii ~ ~ '1~ 1ft tqI1b'M, wt Of ~ ~fl-l «~fWt,,· .. tl..3r. ~ f.rPI ~ ~; $Ii( ~ 'iIf1-=tC:qt ~ ~ f" ~t.9fM If1iifcu uAuthentic meaning" lfifi(jil ~ ~~ V~p

m ~1"1'4~pif?,~ i

l~

{.<M~ ~

~

1ii'Il

JIlt""'' ' ~~ : "
q&f()6ii,

,n

'~:qCl't

'mi{

OCRIQ1!u
~/))I\

~* ~ ~
1ltif ~

Etymology·~ ..... i9fOMt4111;:O'6l _

.j

fit ~

~,~

MC-1~1'b fiwu~<q)ff ~
~r~hl

~b"irn .!fll1t'1 ~~

~l?1:q <tt'1f R9ffu- J'fI}l61.rt\!I ~
~
~

~ ~~

TW'IO( 1 '1~br*, $.trr.1 ~

-lft:q~

<1m <fR C'P't (~crn'1) 'C .rts,:st ~

~ f4~
iAft
f

.~

'slip of the tongue' ¥3 ~>t'"1~ ~ ~ ~ 'er<nM'(Discourse) (~}-Mj~ ~ ~~/Jit~let/~-~f\!>. eiif\§irR¥onr-~ <fPRAt/ift 4'1C'4t ~ ~ f.lis ~. ~t4t ~ ~ ercnM~ffce;: cm~ (~~ ~ ~~ non discursive formation! 'Q\I\!j
~Cv ~.~

~ "ht~t ~,

m ~' ~

dfOOf ~

~"f

<rr-,Uitf
.

t!Il ~

u~·""Sn~'?l
lliU~ ~

'lJ1M4ffr

(~~ Wtiif()!j f~1 A1t4ffl ~tf)b CiftjN: I ~ ~ ~ ..£RI5t

~~
~.
$11

~ ~ I ~m ~

-:f9I6B
ifPl ~~,

~ef1n W ~) ~ 'Sf1C!~iI~ <tWJf C'i1tin lf1 ~ ~I
WKSf@1j ~

m (1PCRii ~1'i1C<qs0ij.1 ~~'
'tt'Int ~

-Idiot~~

Dictionary
.

(lft1r

~

9j'¥,.,1 -r~ttwrn ~"1lE1.
~J

'e ~iiOqp!f ~~

0:
~tf

~'!l1:q%l~

'11ff-thf (~ ~ ~ ~ ~i§ct'!te QfPPto'6~ I) '*l~. ~

cGM61t. "11'if ~
~t

1ftItt I Qrt, ~. "11i1tb,(blh"e. iftlI ~ 1~

*'J1rI' 1~
"0 ~

('ctRe1 ~

f -\!1ir...r-.fin : ~'''M

,,~

opffi;'n~~ R13l con,~· ~ $
GU!4~ I~ lIf\§Cfl

~ .trJNsarr>t4, ~
i{i{

"""Cb

(arbitrary) ~

,=,,11(100 0TfiCr elqf\!~
I~
~

et<ifCtJ .~

~.i
'"
~

fWJ;n,..

f6~t'!B1

'itt1f Problematics

~

~1()1~

'6~

f.i%f ~

m-<qJq>ff ~

~lteRf ~
.

~

~

<I'*i !) %1t{@1

~1t!1t oriGI~
I
8.

Q ~'~~ 'P.t'.~ ~~.tr
~

\El~"1f

~

C~<u1~·:

. .

---1t~C·Hl ~1I~~ ~

-«-eroqIH ~ ~9fRR = (0 ~lM (f Tit 'Pit?C'6.~, "function ·or') , _."~~~~ ~ (~) MilfF5 ~ ..~,. \!1~tGi1 ~
.

!I~(

Rst <utfl'f-~ilt
~ ~~

Ut(~ (9ff1lif~ ~ ~"1lJ
'e

<019fnf~~

fJtt4fiPll

~~

:qti1ft ~~~~~~~

blltJl(ffl.~ ~

~
~
~t

~ ¥'1f+:1 ~~rr.f ~
~."
~~'

~
'S ~

A1\fC4 ~'

~
\:If~

liMw;'flM'Sl1Jf

~i1t,er

mSm. (Mt-~

~-1f+;1t

lJ~Of

?frn\5lan~ ~

\.§fftJ'fMCifi (1)(1~ ~ '2QiftJili11tS.~. m ~ bM~ "f1i omt~nq ~~"UI~t.m 4b45tf.4~ illif\2M mt4tG1"I tq]tflt'B ~1&f1 ~ tA~tI1t ~ I ~li~t·-lI~ C'PfOlC~ ~iiltt 'C1\Ni1l' 'CQ$iI~f¥1·oot; • "~ ~~.
~.q411fl'1' I

,,",~4fi1f---"41\!iJ1i~ I ~Jm'~"R oq1~~~ ~

;cW,. dfiJ ~ff1R1t ~
WAf

\!M'1lf6tfl t:'ftJf e66mef I '1'f)ft~ 'AI(J1~ ~
C"1lP1it ~
(*,,1''At~

"U~~

't~aM\I ~
~ (ffl3~

-e "RaIl(
~ ~

Definition -c!I~ ~<f511\1" ~

~
~

~
OM

I

1 ~~'!1re

~~,
~~ ~
~

r~

eHtCb

4Jl4~~Mst'2'A'&G1M1 ~
.~"1
~ .. f'IIt
.n

"'lJ1ter&1lf ffi1t4

.rod, qftlf1 ~
miJ

"(.Wtt:<P ~

~.
~ .~

MC~-1 <IT Performance~,

<Fm' I ~. ~N'4
~,
iff ~

4~-@Pff

~

~
~1IJtii1l

~

~(~l61f

~lU1Rv' ~

~corn:
.•

~~
~?

~
~

~ 1lM~\!)m f~ ~ ~\!51~ ,,,~hit'-MqC3BI
~t

;nt~]) ~qqs ~~RSm ~

~'4m'1 ~

"

fi; ~~
~~t\t) ~?

i!Fm.~

~:cn.~

~

t!l<f ('1(t\bJ!:1

M(rcr ~

c'1fi:

.

"... ~
.. ~IQf . CtRf ~
Q)1'if ~
~~ ~

,!m},~ ~.
~ ~ dl.1 ..."

<n~(i~~
~

"ItJlt'.I ;m "~I\!5Qt'R ~. ~WtMSf I iI(i4l~~ !.fRS ~ '11cffdt,.· f.1'R ~ hYS ~ -tt-- cam ~ 1 ~ 'if«~!f ~ ~ '~'1 ~ Fror '>It\bJiCt ifT MiM ~ ~ ~1C11 ~t1fIOffi 1I19f'i1t4IP'11f8tCl ~_ ~ aPJ wt1~--:es1i{\5M ~-~ ~ ~ llRl, ~. ~\!)C:P .. 110111~CfPitt~ ffrof ~ ¥Jfif'l'1.~...
$ 'l1~le(-dJ~

~1>tfF1, .'~\!IW ~'iill

~

',.~'I 'fP.I' '5ttlff'1 ;m-

·~1()f

~f\t: ~
~1'"
.~ ~
(~

CPJf6!t
~

I~"

'61<srrn t0f.i1"A I)
~ (~'!)
)lOi~"~

f.tl1k~~
.~. ~
ft
~~

~

$~

'l_17q'~''f 1f1ipl"~ ~ I YJltilH3 f.fFtr! "'t\!d~ 'SI3' ~M~ ~~
~t'6 ~ ~ ~
'{tV .~1fI(oii'A

~

~

~f(01

~t~41C3·9f1 f9iI(C6I~

t

\'1t1]\!' "3 ~~'

~Cf
<iitfC\§

i!!{ l1141C'Sril .~

~-M(jll.'B (]J Anti-Episteme)
~ ~t

p, ~
~

fif~9j'
c-f1i{f'lim

(.iWf ~.

%N ~

~

-.n ~f ~9f1~t1

9f1ft
~

W:r;ro@l1 •
!

~

~f\6!t

'I 'M1C!t
'!f~

;m~
~ct

~.

:;qs'ff

~t-

(

1) l

2!'fll
..

i!R;:il ,"1"~1 I ~ -m

Cqt1f\\

t!1bT I ~,

~

lIPSf \bf''f~ ~ ,\!»Iif lRiJ \Q1"~' ~G1<ftij"' 'if1t1f ~ ,~
~/:"~tJ

«~~
lS14fl.~J

~

~

~

~ QRt

~

I~

C$ ~

.rl1t\!it3l ~
~
~(:Iif;

dll: lIfN~

'CiN8~ ifl, ~'!

(nelwork)-Ut ~
~

~

~~
~

QR':2f

~
~

-r4f::q'Oi~
~.~t(i\!I

~9fC'6J~
(I~~

~
.:

,~

C1J 'CQ'I~

~

lIf4if

~

~. ~t'1G4 •

I!PJ. -:crt

lltl~
l.Q~

R'l(a
!

ttl \!f~(l vnCfSti1'8, $1~
(?)-~

~lMfJ4CJ fPtfittit

;n~

.t~
~U;H1 ~

~M
~
f

III ~

"'l'R~

1Jt<i1n f€'1<1. ~

~-«tM"'1~ '~:.c.~1'if1cnf\!11 '6 U \!)611iif ~ ~ ~ l·~ 1ft ~." \!1
'IIf;i\!ltV'J ~

"Masters of ihe ·unjverse-l!l~~· ~Ifr.i ~ .Free flow of Private Capital, ~ 'QN1~C. Market FundamentalismdTf~~

.Ctil"

t!1 :
Of1M<II:

~ '~~ $pr>trrf li1f ~ c-s 4~~ '-tm :-stfCt~ oo1il. '6Iq'ffit ~ ,t
~~

~"in9As

'dfl{.qs m!f ~

41ft ~
~

troi T;t4; 'lIt1!Cb!{ 1 r'

~~ 9fMl~~~
~ ~ ~ fi<ttlf .. ~f\Ctif'" ~
~~tf.1I

~b6rnerocn;n~1
l;ff.l~~I1I'11f.h;
L~fG,~ ~

~

~1G. fS~5Jrti+'i)\~rt~ I <t11111iC<Ptlf1iffitJ '1\,v,
~
"i{t

ifiif-=t~C1f ~~

'4f1tc.tC<lf'!:l ~ ~
(}fCXf~ ~\

$fit..-til

0'fBt ~

am ertitt41

'6lr.-lC<tii, ~f01''9

~
ViR
~

'ffCtOb 'tJ'P51PMi!t·iit61er
\61~.
~C6 ..~ ~ ~

~r'
(~fi:'f!'

~t'eH& ~~1'<f'11 ~

"1~~ ~CJtSf

~-~IWfij- AA ffuM, ~
;qC1()1ii."~,

fcJ ~;RI,'M ~ ..
I

1t~tjrJf~
~

:>a.oo 13<qi()Bf

~

!T§~31~f ~

~&6Hft!m"

~9fT1l&f lIN ~

~t

~

~'1M :
til fWfORf "\9~

f+~ iP'. 9(~' __1~~
iij I

~'i 'ci11ifj<qt'T' ~
CCM~l >t~,

MC3l~ ~"'11biil
c

_;n~~rf.ltirtllffir
q5@

l:tif llFf ~ ;)OJ'''f,'~t, l1ii
~~~!n4
.~~ (}f'ff ,.,

B
~

;n t

JfMtFnm4'bt'

~-(, ~

l\lnfi1·~~
~ft~

f.n3J

F1m. ~

\5Iltiii116-..~1 ~t\!) C~ ..

f.is ~ ~
m~4J"61 I· C'PJf(.~
~ . .,

>t~t,,"· J.tii<4SI"1 ~.

'rA1!1<nfi) ?1,~'ft@~rn
51i1Ctt 6C1'~ I'

~""
~91iCC1'if

~
eD6P.4'1t'4.'#1l
(j

:tpB 11t'9 '§1~\!54!fy ~9fPt'!
~ ~
f~

"'i!fI1HI if10J '!Ifl'«' ~

~ 'JA c"~'fnI'~"f

MfAn ~
0'I1m ~

~~

'~<q5'

l"-6TtIt-~if
OR"? ~~.
. )~'fy~,~

~<nb<t'eI'A

)Jt~

~

~

0fe1J1 ~.iif

~~

I .'1I?bJl
~<I~

fiis .~

RI· ~?

iflfl1'fT)1 ~1rm:(11 ~ ~ '6lQi.N ·ccm) m m1iJ t~Uit. 1M~ ~tst+1iit..-t -.c;r 'lffitt41 ~ 1 dIl: 'tlN«o{l
i'Cil~ lI\!j<qttf~ ClJ ~.

«(}fO~§11t. 1M 5't'P"'en-C'fC:aO ~ ~ ~ :
11l~. ~

Ms'!tC1 ('B1Atw.

nn fits? C~jj ~ ~ ~ ~ .~ "-~ ..n 'fN$flrn4
9fra~a ;rn 1-t1l~

"'1\¥Cq;t ~

~lIfIf.t~~t~ {~

.. ' -t4f:q"

<u«1t'" -n Rt-11nr(~-Af
:

ci1 ~ ~

'!41~Hn~

~"t(IAs: ~
..~~~ ,

~?

>t1i!1'ltmwt ~ 9f1f+\¥tr~~ '!il ~1Q<iS t{~t\!S1 dPJ ~ ,~~

~

'«t14Rf ~

JIf"'Ht ~.

.• flteMf&f·~~, ?r!J, Cif-~1if ~
~

"'~ ~ G"Pf,,( d~0ll.","~~f1W

~
~t6Jt

~.
~.

~

dJ(J'''1faJ 41\!~ ~.

E'$5 ~"q1"f, ~
m
t" ()
1Jroh1 ~ ~r'ttJi. ~
9. 'Pff$1

~

'Fundamentalismst;nor."'t
~
orfIt;T ~

Ne'61,f.ijs ~,
~OO~ I)

r.

.~ ''''()l~~,
~~
..tI~ belonging

~

1!1it ~ ~

tfB~ ~,
C~Of~

tmfC1t~

1t~:g0ft<n'fO C!1

~'qif\3' iJt!l91'!1f11fUBi ~

MOOf.q~ .~
~, '){C6HI trn'~ ~

..

+ ...

iiUf!1l1i1

solidarity ""'Itf'f1Cil1' ~Cff t. .... 'I'!~~ 'If1il1\!Sr~1'f m;t dl~ ,~~~ IfP.Mt "I1.1t1"tG _

YJ4~:m ~~ '!iI'~m \".,1111'4 f* ~
1 'f6m~

m

~

,,-rt.,ft ..

,"OBI '11l'1T !ft\bJ"'~

1P1'6l()fiG'fiI'8f~{~,
<f~~ ~

C'1tSn ~
~ ~

:t:fI1C'1, ~ ~ '~614f1f'

~4W<mt
~

.en- ~ ~.

r~

C\!)~f4 ~

cinC1qtlf~~

~

~C'"
~f\!

~ct""

:q}q't\! ~ ~ \!!iI1~Bn ~0'4~ ~ ~iJ.if, ~ iTI~ lIf1CI 'Market Fundamentalism' ~.

~ t\m ~ '1ffin National Spirit ~ 1O~ ~ ~~ 'f1"'i!tlltm'lJ t .-~, ~ 1JN )(I4>r~ ~ 0T(Wf ~ ~l1fA1 ~ "l~"bI4fCtl ~14P1e(Sl,~ '1<iCbttl ~ . .~ L...~~~ ~ "S~ ~1ln0Bt ~1lrR 451Mt 1"

' ' ,ip.f ~

"~"f1m.. ~ ....
SI~~/~~~

"f11~'

C1t ~~

~.

t~lq

c<rt'f ~

mJ

~/~~o

I

-

~

~

~

~

~

~,
~

%1 ~1)f011 ~

~~~

~1l.tlt'-~~~~~~-4l~ ~~
<nR 1lVl ~ ~ ~ 'ill-FftM'&tQBt
~~ Mfq~ ~ ~

<m~

~~
~ ~

~

C;qrnafi.tttt ~f.!fi)~ ~t¢ <n

~'~

~

iffi}r~ ~

~

~

~

~.~.

t7l

~~~ti!\~ ~ q:f3J'" ) ~Al~-..!l~ ~

M'~~4~
f~~

'!Illfif( 1f'!J ~

:iflt31M

~t~~,~ ~~
~
~

f~J1w(j~' fft "M~ fcJ~!' ~ .MC1ltf~fi$ ~ ~ «:AA ~.? ~~N~') ~.~ fitfirC*~~ ~ f.fti ~;n?
If1lJf 111'SltC"f\ ret
,)~~8-~

~,
~

\_

.. ~

~

'Pfm
-;qt

~if'G1f ~'"

11i1'.'..

~tc8g .~*fC'f'if\!t ~
~ ~4ftfG, ~~

en \!ift9firrm ~

~ ..

~

~
tSHltZlJJ

~

<pfil~M;)G ~i$$1 f4t-f1t.
'O'f1t4~ '61'1~
c:tlt~. ~

~~, ~

.~iII4;.~-dRl.

~

~t;qrn

~sr1it()iB1

\!If;lm ,~

'6f1PiPt

.~

C1ii1fi:, ~

'!1t4Ofnt tmf ~
~t:qij'~t

r"

~ UTIle Illegitimacy of Nationalism: Rabindranath Tagore and The politics of Self." (Oxford University Press) r ~titt ~ ~ f(CltC:q

d1~"\5:st ~CCU cqt~,~ ~

mil

~~f4 ~~r"1~~ 'Pfffi~r~ft; C~
CiPfif ~.
'6

~";'!P1S,~

~~cP4~ ~ \51lt<$l 9t<nf.fC~ OJ c9ftlJ

i{J1A1~rM$f~t 'I-aNm,
~ ~
~,

~+Gmr C'tfi. ~ ~. mvn §RPM : .\JPtf8, ~ ~ ~ ~ 'FJ ~
'64t;6M .~"1(

tlfl"'tt

f.ro!- ~

~

Ft:1l101 Qt~41

~:qaul>
-~

"" '011'efq5ta'r1;ftif ~ iP.I , %4jft~ .
~ ~f'SHt3ft;{~

9f'~~. ~

~lf'Sf~f.OO:~'~ 1W!il uew:W· .tt1~ ~ • 'S1qt'ft-m ~9fftt'6 ~ if1tC't t f.ft,.~ 4$1h1 ~ ltIf1){~n~~ ~M4; 1{'r, ~) ~~~ ~ 'f\!J~~CflfGJ Pt~W&~· ~J'N ~ 2\l'1'S leff4J1MJ. ~~ GR;If CDM" ~. ti11Q14tWl "iR ~ <m-l 4Ul+'bl ~i1J~"~ ~'i1ta'1~ ~ ~~ 5]fGr~sn ~
'(>1)f4'~'61 ~~
u~~

00:it

Ci71f~

:

In

~--trn

'9jrn4f~ c.s1t6ft,"

~~i{1.JJm

~

,n

'tIRJ1(~ ~
'~QI$1

'~06 fi~01nil~Jd('1 ~ en ~ ~ If'§JdT "5ll'if ~ (~ %"At, ~, ~ l_\!JfN) ~~ 131 l ~at'Oijt ~ <rr1f Q4U1t:4 ~, O\1flt~ I!i tmMt ~1~ ~ f4.. fit3 (. bjff;tfft!q .... tit:qIM~,{~Derivative but altered") ~(3I~1" _ "
.'.~'-cSn~il1f3O:ti4
lf~Jlt

..-.n-fila~· m ~

f2pG

_~1fit9f1{~

~ ·~.Jt"f

·'41tt~" (!f)

-in ~ ~ ~ ~f'SbHt I ~'~N;brn' 1Q1<n~ ~ ~~ Fi.". ~ ~ ~~ f.1:...rC1t ~ 'M"HIC~?I ~ ~an~ ~ ~" ~ '~1i'b1f:qC't Mt,,;n- ~ Rp,on~<Tr~1(\!j ~
~ .mf ;qs\§Hf ~

'6l'~ .~
dl<tt "~

I

I'

~

'fq~ lSftn~t~~ ettft ~"611~ 1ifiU )ft~1I

~1o-tt .. 1.'$1

~

~1i1'~~ 4fit<M~ ~l"

Yli~Pc-~
,

'dft~l~ 1lf 1Jti( ~CJi..

~ ~ ~\JM$,
~
~

1Pqf&'~~~"~"@11~

~J~ (pftf1 wffi ,~' ~ <ufSb1~ c>nif4~? ~ .. t~ ~t~G1Ii{ I '~"1Jfo5rn' .,4fG1;um ~ ~~

~4i41Mt"~4~ tim CtJ ~'9ftf~!ltlltJi.
~~
~

~tl?fM, ~
~ ~¥n'(' '1ftrl~ .~
$ft

t

csm ~m.~
CSlcP&fll'ft ~~
(Fallacy) ~ ~

C~~t>;~'

'~~

~

mJ ~~. ~
'6 ~:iMt\6

"'ott~",l1\S.'l ~

~

~

1l$t. \511JA! oqift6
YJfC.-t ~
(}f

(perspective) ~

oiSt

\5f.1t~ 'fi1Cf11Gt "*,Hli1~ ''''OItA'1~ti(~~
\Q~ ~ ~

~

(C1f ~ 1fmt 'tirI~Ht. ~ ~!) , ~'4il<p11~ ~U!l'<{Cflfltc~l~

~fi!!~C'Rtl1ltot~ )J'I14-n ~ 00t; ~tfi"'_'q$lf6ft
~~ tgle;i1l~'~
df.~ ~h1firof' $fqfPtC'!f :

C'6~M ~
~
~

~ (~

~1141'!f ~!lNwJ'Jf

C\6~M !ftt ~
~--stmi(BI
~
~ ~~

Nnf/~9f~r

~
Of

qJIPtOifPf

Mt:m~ $)
\!iIt~\!j

~

~~
C'f1t('n
I

",f9t,n ~
.~

~
Cin61q'L'fit

't'l'~B' ..
~

Nar .

(J)~llU'

,:'114,(;V ~
~~

~

~ !8rC\!Jt t C,""b~ "Otlf' .. "I''\!tlftm;q5-

Law of excluded 'middle-~ F1N\6 -e R~ 4~CX I ~f"b--( <t1T~~ ifJ1§'f'1.(~11 ,~rsP,.'ltM'f-1C~ ~. m i5~C,",1~. 9fiJiiNs J ~ ~'!if?6C'!> ~ ~. <P1M"fT'1~t61tf-m' Of.~ ~ti{lMfits:b "l(J1"'~ R~ ~ OfM:qf'f-Mtittf~ lIf\Wtif, \!iI'~m 1iVf"8 'Stag _:q1MO! _ ·~1\SPf ., ~ i!M~~ )J~'Fl'1~ ~t~f\; ~.~, ,~ %G!fi1 '\sb6H;;GfC4 t1'06 ~ ~M'flJ1 ~tbtC( if \5bbffCf Of!t ~ ~~

~'l~m4i I~

1ffif ~

-n ~

'i~~ ~ ~ 'ft'f stf,(.~, \!f~C1t
dt~

'""'.' '151'1

~~

~

~.~

x ~ non-x ~

.,4i5Of

'~\6~

~jta'11

~

~~tr~

'tt@t

"lJh1~ Monolithic )fObB'

~"'f>H5 \5RTt ~"

'f~,fO '6 ~&4.~ I.!ll:g~ :

1JiiMfiiK5 ~

C<fl1t'1 f' ~11Jl~

9f1721tft~

u-m ~C~~ ~
~

ool mtCl

.r'il'i1

"\5111~~'

1t1~M~

Citffll\1&

'i~t./)~~

"'CA. Jfal4tl-) ~.m-~ ~
wc. ~5tt't
~ ~

~

QI

~fil\6. "C6J~

~

(1ft Post factomental constrution

fitt ~

~ $l.'1 (admitting a legitimate JXlssibHiJty ) CRC"!·9frf§
(Commit ~) iRI '2t~f' , 0lWf1t(f'1 f(&101ll 'eI1~ 1I'U ~'SI~ ~

."0$ 9f1RJ 'iP.5I'At

~

(~()(11

tqtl'A
1IJ'(j{

~ ~ !Im~ '6 c"1Wf ?1fiMs~ 'ftO.-,it *1tfifCfift;· ~--.!Il 1ft~ . . "J41'6'~ 'Cf1tl1lo "'f11f1*-1 ~ ~ lIIf"f ~ D C'Jil ~ '!(fc,Ub-.m t Folk Tribe, Ethnic GroUp; Civil Society '6. ~M· 'Q' Mtlii. 'fJPr1( '6Ut41U~"lt .,,~tf t
\.... ~,1
t

"""'.

reduetionist ~' lftll,
~"-"I~

Ci4~1~(."

'''el1fir ~

~

~flt1"""''';W ~. ~
U .

·fi1t<lt ~
.\6dj<l'

. 'Folk' ~ '(itAS' -I4f1t'1i ~ (41~J i4i1ISII~t ~~"'., 0 "fijft'l ~ ~ ~ ~ttfitt"J) ~~ ~
lI.fI14'a'1 fi\;1 ,l1f ~ ~ ~
Ol QPfi{

«1I4G1"'~1

~

~.'\"i!J
~

(i

fiwtftl

1tf4t-t.q

I

C'b~'R .iS1~
~f(

~

7tJ1C6C1ti '"
t

1!Pt\!iJ1~~41..,CObl: ~ ~~T'''~
~"OO-1ff-rOfR

lfPl"P1~"1 ~1~~~-~

~"e"~.
YJI(O'6¥fe

'~11l'iWqsR1c;B'~1'4'''11 -nf, ull~ ~
caM ~~
~',

~~
'\It ~

l{'1"~ .~6f"
to\6_1'i1!l~

4ft-n "!l
C8'fe

-q;J"'AI ~ ~ ~f\bcp """_ -ufi1or ~ 1JfiU ~ ..m 1IfiU \!M1.F4to 'tIrr1It ~ ~-l1fW~'i ~(,Ns. ~!M1C-m
..) ~

~

(~~111ff~

lS~~

~r

~l.CO'S"ftt\SO'f1f
~

'Law of Excluded middle'

RmJlt ~

~

(}( QiFifIT

~~!~<p'fl~

~1\j;(1f6", ~
1l5It-sp\j ~ '!ri:t 0

·A'~\5 m
:

~{1Ci!f ~ ;rg I~

~''''4tote ~"NH' C'SM ~ \!ijC'6lJh1 (Cfl~C"'11~C't61>t Wr'J~, '+I't'Rf\S tiffirts'4, (tl

"All history must be studied afresh, the conditions of existence of the differeent formations of society must be individually examined.before the attempt is made 10 deduce

!lIJM' iift11l if(t··~.1~· _ ~ ~ ~. '''ftlf ~1CJM t. ..q<qAftf OOtid ~tfCG" Ql f.iJ -.ci Tribe m ~T2~ ~f11f'R ~ ~ 1 ~1rctfl 9f1PQe ~ MGEtt7A3~• ~t,tlllf "$10BI ~'.~ CRW lk.~ '1W9(r:.4'Jt til~ Nat", I:on'1CIf1 ~fA",;ft, ~ llI'lCA1t IRl~ 1 ~', 'Jt~fQ\!)Yf, ~"tit·~~.,~,oqt~ "CI1l/~\If1fit 0fJ 1IfIIO" ?fCG'" ~tI'ft "t,~:u"(:J1diQ; tef't~"{ = i4'1'1bt~i" 'G fipfit"ntt ~8Ivt"fit ~ caP1«J1Bn ~ "'Ot~~ ~ q \6I'''IUf~<qI ;m-l

~RI~~~f1mPJ~~·

4JrtG",,,"'. ,.,.,1_
.~_

um.

C9f'' ' '

"~"m

"IJ1'S~fi'_\fj! .

from them the political .. civil-legal, a\.stbeUct philosophic, religious.etc, notions corresponding to them. Only a little .has been done here up to now becaue only a few people
have got down to it seriously."
~~ (}J

(irerfWfi1

Wlattl1'6 ~ 'PffiIft;t<p'-d(J1\Sfif~t.1fft~ ~lft. ""'~ ifilf.1 (}'relf ~1rf'O ;n~ 4Jq18VJ ~ ~ 4JtI ~ 'Ift?f ~ ~ >ti(f'Iff<t~1f '111'1"'~ "'I~'11lt:f1tWJttitfH1* ~ tnf ~ ~

~'

At\!J'' ' 'IDAf
~

~,

"U;oqJ1ir6)
~;qBf.

)fTif1it:¥

fitW'f'm:l ~

~
1fti I ~

ftl04 ~. ~
~ ~~.

\fI"C'Ua.:~

~

.$f

f.Sfi\!1 ~ ~>t~'ffJ\!5M

>11111_'. ~
~

1JifiU :qt~~~~ '1'MVf'4\!1'

t)" ~

\61,H ~

~t0:U&1~ "ill( f6i4ft4 ~

9f\JtI ..
~~ ~ ~

fir. ~. .,Cbi r .
C'Pn Q

'flf*.~

m.

'!m ~(11n.."f -.en w,p1G\! 'lilMttl
~ '1Hrs~Hl ~"

Ofif 1~

~,

",urf.1't ~

C"f1~ .JI"1iJI* cR1 «!1ii :

.1iffilt 1i1in CDif1'R.

"\if'AttJ'

!t t I ~f!!nM !l remfa]indg! !f!rt!
;{ti4~

\"1f«'1J
~~

c-f1f ~

.,

~ ~~'

''fiiiff ~
~ i§f:qlM~ ~
~ i{f ,~~

~.~

~, C?Pft, ~
u

\!f'~Hf ~

~ ~4il" ~

essential <n authentic 1fTtif ~ 'el1'1f1J ~ <elf\S1\1M u"Sttc<Pf
~:q-q'1ttJilJ' ~
il'I4j'6

co. ~ ~
~

;afJ1r itt~

"...£i]n. the grass-roots, in the' regions where the idea of ethnicity is becoming a powerful force, passions run high. Communities that had Jived side by side in age-old amity. and mutual non-interference, and who have indeed even . partiallyassimilated into each other, are turning into dead enemies. There are strident cries for separate state in areas where the demographic picture is enormously complex.
(Frontier. 30 : 9-12, 1997
~8-)t ~

OOM4

.rn 1ir~~

~n, ~

0

tI

'$t

-e~ ~

..r9f'lr~rlil!t1UBt. 'bft\C\Ff1Dtt ~ '~Of4f 1ft\It1'iflQf1 ~itl, ott· ~'l'f ¥U,.. ~, ''1pf~-'t5Ir.1:mI ~~ "~I./) ~tl' CU19f1tRb11its ~~
'eiI{Aii,

1JJ;,~ t" 'iU'Pf,

~smr ~ ,~~
~
~,

~
~

j ~~

~'9f, ~
~

QljG, ~
''6

i

~~JlN 'RRi+
~st

"~fc11
~

~

~

~lft

~ ~

~~,

~

~

~

>llP1J1'~
~~O( 1 ~

~Hf%;l1

''''ClJ4 autonomy ~f.R'IB1 ~;' ~

empowerment

"fIf~
~

f.4~
t:5t

~~ "1$1~
!

iff _

~
~

~
~~

M~1A 11lt"f ~ '''t'if11l ~ ~
~t~

~

~
~

f' ~

~~
1

~ ... t"
I

tII1l=1tdt
~ ~

f3If\SdI
'.

~/'efovm
~@tt

:qQ11'1~'~~ ~

Masters of 'the 'Unive~ ~I OtI'1~frf f.«Jl ~1ti11R1 ~' R~'tJi~ lflR' ~,
~ ..Q~

f6'81\bl

firor mP4 :

~14f""f."'_' ~"f
1

'6tJtf qfi;lJt, ~,Oiii

c:lfJ0li

'fIi'U' $.t '~ ~ ~ ~
t'M •

1Ot-rJ\!Ji( ~

tft~ i;,~

q;o:q,,, Wfitftiill CJMj:ijfJI,

~\!

~t~

(i.') ~~~'~ ""'"'1M ~"B" \!qf~ ltbJTN Of ~ ~ lflR' M6t1t ~ !Mt:>f'~ "f~ ~
9jQ0t41tf~~

: ml ~

~

~'i1P.t<U·~

mtc. tiftV 4rncw f.m;! -m- r ~
~

c'S1t"I<JI:>f1,~ <NQif ~9fn-RPi1m. q(1, <tJ~ ~

). 'S1q~'V 9f\!#0! 9f~t\6 ~
~, ,"Cetdt f*" ~

!1mb

'
_..:q5ft-cPORf'}cp ~i'f~.''<1
""4ft;'4 ~~11 ~M
(.1l' ~

MoB'-

f.m;! "61t I ~'f0'1~ ..
1

-e' 9fm<iIUiSJ ~

)j~


~,

_
• ~tl~

fitfi6t1
_

"'t,,~m§~-~
: f6f.t

_

Universal family <r1Mttl ~

~

"f1l1fir" ~

rar.''A ~

ms

~

(f.5UfUif.11J',. '6ij15'jl~
~'WQ{J) )triM1
\'ll1tI( ~~

\

Jt~~ ~,

~

caCti'" ~
~i1t~' ~

fi,s~?

PI'*" 'tlrtC'Jt9 ~~ \ISf~N>C6 !ffe'4P«l1'A lltU m ~ ~m)jtfGr0"!5 :qjNf1l1i.o,s ~"'~C~12f41"fA W ~ Neill fJtfStil' "ii" ,mr9\b ?8l~_"~ ~t.a;'!t ~,~ l.1r~ -mI ~'.1"",~~ ~......' , !f1~f't: :u'~fifit ~fe"e1 >t~'" ~ ~4Gff"n"t O!t
~101 'dft)!tst ~
'6
v

~

~.'6T~ ~ ~

<ij<t(t=st 4Cf~

f4' t "t~n~

)f~_
6~'f1 t

llJ3f, '011"t1fMft1l ~<pff/~~ ~ ~ ~' c~oo OO'1TOO'f ~ I $M1;Q.,1J, ~ 'dfii41t ~ ~'1flt "~lq( ~ (1~t~-~ ~ ~ _ ~ iff' ,~ "fPrt 9f~l1CiHr 1f1t:t1( ~ ~ (something in between two white spaces) f ~ ~-"tm)f<sw' AlI:at'ff ~tfiMsr6 C'!N ~ dRS~\.,f&C6 ~ ~ ~! ~ 'ltilP1t1f, ~ en cot\! ~ ~ldf1.... 0t4rerlf ~

~t<P~f't-qs tiiif1"t>CO)'~

~~

*,

r.
~

~,

fiM{l:qif'~

1l'.. 11) ~~

~

@'fC:Ift. 'i1'BW,t." ~

'~41"b

cq f ~

r if~

fcJ, ~~"f
_

~~-lIItt"9
9im'11f 1~
f:l7I

~ ~to1"" litJ~ PIfP1D't~ ~ '\JNJf b1fa>'ft ;ru; ~'6~fV'A 'R1Jtiu.«·
(hegemony) ~
q@1e:{~

~'*'

, "I'If1if ~tc'U5i4m ~ ~(.. t(,~,

~i'tT01t CU1~ ,tl~','t'5Jf)J"l,\6JtN

1l:q(1l «31., r titl11h1 '1W!' art4f'A

'fft¥fb. -t4Sf14ilt 'er1tt et1f\!.' , teqatf.4qs' (?) "'too

''l~F!~I'i epf~tf

~~J

~~
~

et<n,",-~Cf I ~~
manufacturing~ ~

'f(O ~ t
~

"5ltN (IJi" "consent">

fit'*' ". ~ _
~

\!1PTt. 0$<1" m~thodol~gica1'~

~

"3........

~.

~

~

'\!SIlfiT

I.Q~,

filt"lZ'(

tt.~'ffri)~I1'~ 'f\&)\bH11~~"M 'EI
c~1<iW('~' en 'aut\5Q1'1t ~
I

___
CIl 7pf (lI1tif ~'
~

fYt:
~

,
c5Ir ~'¥1 ~ "~GJ.~,t ~

.1lf{ 1 ,_,

'i1(f11 , ~ ~14Gf

uJPIr."~? d1ltt f* ' coctf)tlt''~

cit

':~Jf-ltii'filro" ~;W-~tcr ~
"(!H'arl()f~"

1fT*" i'flf«il fifcurx~ 61'11 ~
~ ~'i1 ~ 9f~'®>n~ (~~~
"4>t~1I~ ~ ~

~m

~

JW"*' P-(}I) 'U(PJJ 41i!t1C1CJ' ~ • l 'fi'-;1) ~4tt ~1~"10Q5l<l~ e»ar _

~1~B'

"e.

C'Pf-t .~ ~ Oftll€t~ oroJ ~QRf ~
<rG

~'i(m~,
vested
~

~"til,lflR' ~,<¥ti1. ilfRl,,~,6fiiJNC., M~''R~~ .. rct. " .interest ---'11 'fllf'1f VIJtCJ ~iSt4l\ lU1f4~
U 0 I ~t$ .. ~ :q"f"t~ c?Mt (0f1ii{,
~

lf1fiBl"'~

~
I

~

,~h1 •

"'~:tf<qs

~

RC!tqtqS, 'f«I1lf'45 ~tift

~)

'~'4T

flO( ('ttHflb!J ~

~~t

~S1li), ~

~ 1"ncCfi1l!1l. ~(O\bJ~

R~
~

00'4

RIM 11:tr I ail. P.ilifl ~
~/):t.~

ml~ 9fqP'" zt41$'t ~,'t&R>"J~~-

1ftil1I1'f'Jft ~

R'~iHf ~ ~ ~: ~ t~ ~ 'fil') I ~ ~~.\!T~l'" ~ Of'11i1h1 ~ <Jtt 4iAQIl-"t fitJ ,~ fir'i ~ Cfrt~Ht iJf4t ~\¥@1" r YJ«tI1~9flfi .. t4'!",~~G1lf~ P \!j<mf ~ 'Jf~tqs 'Law'~1f· Cultural relativity (1ft "ftf~ '6 ~'

'lJlN6.~t-M\€:g

Wat11M' ~

(a priori; \5tiIMJ

il'<I~

"~'4I ~

~)

~

contingent

<n 'dIf.ifCb'l ~-

~.

~,~

"Il. ~1\!i(lP1CJ ~ ~{ o:M~
'It<mf
~

~ ~

~

~ ~~

~

~~,~~o:nrt;!fl 8, ~~ 't3 ~~

~!iflt,*lI~'

~
~ ~

"Jll1fm. :
I~ ~

ZllI\!1M"" ~
~

~~

~

9fr:(fiIrM ~

~

lfll1

(WI ~.

"Dispotif."

. (~ ~

ct. ~ ~
~

1JIil ((]~I ~' ~ 0I1\!)1t<¥"
CJt1I ~

m-n ~)-~
~

t11ltJ1lfiNs 'OO"'~IUf!ll ~'

~

'f'8RI (~m ~.

~oo~;~+ll~~)I~~~~OiI61qA)'~

~

~~

r!m

~

Ifluf 'OIt~.'t:'I!II m ~
""11~1
fi ~

OtClffit" ~iIll.I!l'Dr~I" ~ (lim

~lMtl:
~

"1INftt!ll ~ ~

<11\ ~
~

~
lbj'hlettiBI

.~

~ I) G!fIII ~
ortlti{ ~ f)' ~

'O'a16IC11'lI ..
~. ~ I

~

(~

CJtIIt

~. ~~t"l!~~fRm~CWf~,~~~ . ~9fmR~~~~'~~li9pMf
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Historical apriori ~~~~~I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.