You are on page 1of 104

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

TAJUK 1

PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Sinopsis Menjelaskan pengenalan kepada PTV yang meliputi definisi dan ciri-ciri RBT, hubungan RBT dengan PTV; keperluan PTV dalam kurikulum di peringkat kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Teknikal.

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran tajuk ini, pelajar dapat:

1.
2. 3. 4.

Menerangkan maksud terminologi teknikal, vokasional dan teknologi; Membezakan antara pendidikan teknik, pendidikan vokasional dan pendidikan teknologi; Menjelaskan hubungan RBT dengan PTV; Menjelaskan keperluan PTV dalam kurikulum kebangsaan;

Kerangka Konsep Tajuk 1

Definisi dan ciri-ciri RBT Hubungan RBT dengan PTV Pengenalan PTV Keperluan PTV dalam kurikulum di peringkat kebangsaan Prinsip dan rasional Pendidikan Teknik

1

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

1.1

Definisi dan Ciri-ciri RBT

Tahukah anda apakah maksud teknikal, vokasional dan teknologi? Mari kita teliti maksud terminologi di bawah; Jom kita lihat asal perkataan teknik dulu… Perkataan teknik atau techic berasal dari perkataan Greek ‘technikos’ yang bermaksud untuk belajar atau prinsip-prinsip teknologi. Mari kita lihat maksud berikutnya;

Teknik bermaksud; “pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barangan hasil industry atau kaedah mencipta sesuatu hasil seni”. (Dewan Bahasa, 1993)

Teknikal ialah…….. “pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu.” (Dewan Bahasa, 1993)

Perkataan vokasional (vocational) berasal dari perkataan Latin vocare yang bermaksud to call. Jom kita lihat makna yang diberikan oleh Kamus Dewan dan Webster’s New World Dictionary pula;

Vokasional ialah ……. “pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu.” (Webster’s New World Dictionary, 1991)

2

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Vokasional bermaksud; “pekerjaan atau profesion yang tertentu atau berkaitan dengan kursus-kursus pendidikan amali.” (Kamus Dewan, 1993)

Jika kita lihat maksud bagi teknologi juga berasal daripada dua perkataan Greek iaitu technes yang bermaksud prinsip atau kaedah yang digunakan untuk membuat barangan dan logos yang bermaksud pengajian mengenai prinsip atau kaedah tersebut. Sila lihat maksud di bawah.

Teknologi ialah ……. “pengajian berkaitan dengan teknikal yang digunakan untuk meneruskan kehidupan.” (Webster’s New World Dictionary, 1991)

Bagaimana pula dengan maksud Pendidikan Teknik dan Pendidikan Vokasional? Istilah ini tidak asing kepada kita… Cuba fikirkan sejenak…

Perkembangan penggunaan istilah dalam PTV berubah mengikut perkembangan semasa. Dunia yang sedang membangun memerlukan pelbagai jenis tenaga manusia, dan institusi pendidikan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan berkenaan. Rentetan itu maka wujudlah pelbagai jenis program pendidikan berkaitan dengan teknikal dan vokasional berbeza maksudnya seperti berikut;

3

” (Finch & Crunkilton.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Pendidikan Ketukangan ialah ……… “program latihan yang melibatkan pembentukan kemahiran dengan pengajain teori yang paling minimum. sekolah menengah sehingga ke peringkat ijazah (Finch & Crunkilton. 1965) sebagai persediaan untuk hidup dalam dunia yang sentiasa berubah. . .” Pendidikan Seni Perusahaan ialah ……… “pendidikan yang menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal berkaiatan dengan industri. 1965) Manakala Pendidikan Teknologi ialah . Latihan lebih berbentuk ke arah penyediaan untuk pekerjaan seperti tukang perabot. . masa kini dan masa hadapan. “Satu program pendidikan tersusun yang menyediakan pelajar untuk sesuatu pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah sarjana muda. 1965) Pendidikan Vokasional ialah . “satu program pendidikan yang dibentuk khusus untuk mengajar teknologi masa lalu.” Pendidikan Teknik ialah ……… “Pendidikan yang memberi pengetahuan teknikal yang berkaitan dengan matapelajaran Matematik dan Sains yang kukuh.” 4 . . penurap bata dan sebagainya. di peringkat sekolah rendah.” (Finch & Crunkilton.

social and environmental issues. ”Design and Technology prepares pupils to participate in tomorrow’s rapidly changing technologies. 1999: 90) Design and technology is about inventing practical solutions to problems through imaginative thinking. Learners use a range of tools. teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan. As they do so. sumber. its uses and effect. wants and opportunities and respond to them by developing a range of ideas and making products and systems. They learn to think and intervene creatively to improve quality of life. 1999: 90) (DfEE/QCA.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Renung sejenak! Pernahkah anda mengikuti salah satu program Pendidikan Teknikal atau Vokasional di atas? Pada pandangan anda apakah keistimewaan program berkenaan? 1.” ( DfEE/QCA. Through design and technology. The subject calls for pupils to become creative and autonomous problem solver. as individuals and members of a team. they reflect on and evaluate present and past design and technology. design and make products and systems that meet human needs. They must look for needs. Jom kita teliti maksud reka bentuk dan teknologi ini. function and industrial practices. They combine practical skills with an understanding of aesthetics. all pupils can become discriminating and informed users of products. Working in stimulating contexts they engage in a continuous course of 5 . Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat.2 Hubungan RBT dengan PTV Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak. materials. skills and techniques to explore. and become innovators.

Sehingga kini. objektif ini telah menjadi dasar pembentukan objektif PTV.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL personal development. Enable an individual to cope with the rapid advances in information and communication technology. judgement. learning to use today's technologies so they can participate in developing tomorrow's. in terms of the needs and aspirations of individuals. Develop capacities for decision-making and the qualities necessary for active and intelligent participation. Permit the harmonious development of personality and character. technical and vocational education should: a. Prepare the individual for lifelong learning by developing the necessary mental tools. Apakah pandangan anda mengenai objektif yang dibentuk oleh seorang guru? Adakah ia dapat dimanafaatkan oleh semua pelajarnya? Cuba bayangkan jika Sistem Pendidikan Kebangsaan pada masa kini tidak mengambilkira keperluan individu dan negara. Mari kita lihat pandangan dan cadangan oleh pihak UNESCO dan ILO ini. b. technical and entrepreneurial skills and attitudes. c. (www.org. 1. UNESCO and ILO Recommendations (2006).qca. the capacity for understanding. d.uk. meningkatkan pilihan individu dan memotivasikan pelbagai jenis pendidikan.3 Keperluan PTV dalam Kurikulum di Peringkat Kebangsaan Pada tahun 1971. Rupert Evans mencadangkan tiga objektif asas bagi Pendidikan Vokasional iaitu memenuhi keperluan tenaga kerja. 6 . 2008) Apakah hubungan RBT dengan PTV? Istilah ini tidak asing kepada kita… Cuba fikirkan sejenak…Bincangkan perkembangan RBT di sekolah rendah. teamwork and leadership at work and in the community as a whole. and foster spiritual and human values. critical thinking and self-expression.

d. Maka proses pengintegrasian Pendidikan Am dan pendidikan PTV dalam kurilukum perlu dilaksanakan dengan berkesan jika faktor-faktor berikut diberi perhatian. “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. b. seorang ayah atau ibu akan mewarisi kemahiran yang mereka miliki kepada anak-anaknya untuk memenuhi keperluan survival keluarga. masyarakat dan negara “ 7 . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. bertanggungjawab. Apabila keluarga mula membesar menjadi masyarakat. a. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Kandungan mata pelajaran dapat dihubungkaitkan. Sila hayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan di bawah: Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa. c. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Malaysia Di sinilah bermulanya keperluan PTV untuk melahirkan tenaga manusia Negara. dan e. Pelaksanaan program.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Cuba kita lihat bagaimana evolusi pekerjaan berlaku? Pada mulanya. memerlukan tenaga mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang. Persekitaran pembelajaran yang kondusif. keperluan tenaga manusia akan difokuskan bagi memenuhi kehendak masyarakat setempat. berketerampilan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang relevan. Matlamat dan tujuan pengintegrasian relevan dengan kehendak pelajar. berakhlak mulia. rohani. guru dan pengajar mengutamakan kejayaan pelajar.

dasar PTV telah dibentuk bagi memantapkan sistem PTV. Menyedarkan individu tentang potensi dirinya. boleh membuat keputusan. Jika kita teliti kewujudan sistem PTV ini mempunyai keunikannya tersendiri. UPM ) Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mari kita lihat keupayaan PTV itu sendiri dalam bersaing dengan sistem pendidikan am. Member peluang kepada individu untuk melanjutkan pengajian dalam pendidikan yang sama. melanjutkan pelajaran. Jika kita lihat PTV mampu membangunkan diri individu untuk menjadi seorang warganegara yang berkualiti. Menyediakan individu dengan asas-asas pekerjaan dan latihan yang bersan . dan g. ataupun bidang lain pendidikan am. b. f. berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat” (Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke – 4. Menyumbang kepada kesamaan peluang di kalangan sistem pendidikan. berakhlak dan bertanggungjawab. PTV perlu bersaing dalam dunia pendidikan yang sedang berkembang pesat. Ia menjurus bagi melahirkan golongan pelajar berorientasikan pengetahuan sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan tenaga manusia Negara. Berhubung kait dengan keadaan sebenar pekerjaan dan kehidupan semasa bekerja. Menyediakan individu untuk kehidupan bekerja yang memuaskan. “Tenaga manusia yang diperlukan dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional. e. Membuka peluang belajar kepada mereka yang berminat. layak dan boleh mendapat manafaat daripadanya. Cuba teliti Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan pidato umum di atas. d. PTV seharusnya berupaya. (1992) menyatakan bahawa. a.fikirkan bagaimana keperluan PTV dalam kurikulum di peringkat kebangsaan? 8 . mengambil bahagian dalam masyarakat dan kepimpinan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Menurut Isahak. c.

” (Miller.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 1. Prinsip perlu mempunyai asas falsafah yang kukuh. Amalan bebas dan amalan baru yang berjaya akan dijadikan asas kepada pembentukan prinsip baru atau kontemporari dalam Pendidikan Teknik. serta diubah mengikut kesesuaiannya. 1985) Prinsip akan menggambarkan kejayaan amalan lepas iaitu sejak awal pembentukan pendidikan teknik. tindakan dalam Pendidikan Teknik? Bolehkah anda fikirkan sejenak apakah kaitannya antara prinsip dengan amalan dan Cuba bayangkan apakah yang akan terjadi jika tiada konsep asas dalam pembentukan Pendidikan Teknik? Maka sebab itulah konsep asas adalah penting untuk dijadikan landasan bagi pembentukan prinsip Pendidikan Teknik. Prinsip berkait rapat dengan amalan dan tindakan. Prinsip merupakan panduan untuk tindakan dan memerlukan sokongan kukuh daripada amalan. pemilihan teknik pengajaran dan pembinaan polisi. Ia akan melalui perubahan masa dan keperluan. penilaian.4 Prinsip dan Rasional Pendidikan Teknik Mengapakah prinsip ini penting? Prinsip terbentuk seiring dengan penwujudan PTV. 9 . dan menjadi panduan bagi pembentukan program dan kurikulum. “Prinsip Pendidikan Teknik ialah sebagai generalisasi yang menyatakan amalan pilihan.

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. berketerampilan dan sejahtera. Ia bukan sekadar sebagai pemberi latihan kemahiran dan pengetahuan yang sempurna sebagai persediaan untuk penampilan diri yang wajar.unevoc. UNESCO telah menyarankan supaya Pendidikan Teknik dijadikan sebahagian daripada keseluruhan sistem pendidikan secara bersepadu. berakhlak mulia. Definisi bagi elemen-elemen berikut: a.Miller. b. 1. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. bekerja. c. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Pada tahun 1960-an. dan c. Memenuhi kehendak pendidikan am untuk perkembangan sahsiah dan tingkah laku. dapat membuat penyesuaian dalam persekitaran yang berubah. sila baca buku ini…. Maklumat lanjut.D. tetapi juga untuk: a. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. M. dan d. Principles and A Philosophy For Vocational Education. Teknik 10 . berilmu. Sila layari laman web berikut untuk mendapatkan lebih kefahaman iaitu http://www. Columbus. b. Ohio: NCRVE. Malaysia telah membentuk matlamat Pendidikan Kebangsaan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu:- a.. (1985).htm Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Melengkapkan diri dengan kefahaman. kebolehan membuat pertimbangan.de/convention/con-e. Melahirkan insan yang beriman.

Menghuraikan akta-akta yang berkaitan dengan PTV. Mengenal pasti konsep asas dan falsafah PTV. zaman penjajahan sehingga ke era kemerdekaan. Hasil Pembelajaran: Diakhir pembelajaran tajuk ini. 2.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL b. Bagaimanakah kurikulum PTV itu dapat bersaing dengan sistem pendidikan am. Bincangkan. 3. 3. Menjelaskan falsafah Sekolah Ketukangan. Huraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa proses pengintegrasian pendidikan am dan pendidikan PTV dalam kurilukum. Teknikal c. 5. TAJUK 2 EVOLUSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Sinopsis Mengimbas kembali evolusi perkembangan PTV dari zaman pembelajaran secara pondok zaman penjajahan sehinggalah era kemerdekaan dan akta-akta pendidikan yang berkaitan dengan PTV. 4. Menjelaskan dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT. Vokasional d. Reka bentuk dan teknologi 2. Menerangkan falsafah Pendidikan Vokasional. pelajar dapat: 1. 6. Kerangka Konsep Tajuk 2 Evolusi Perkembangan PTV Sejarah Perkembangan PTV 11 . Menerangkan sejarah perkembangan PTV seawal pengajian pondok.

kelayakan kemahiran perlu disediakan sehingga tahap tertinggi dalam sesuatu bidang pekerjaan. Negara maju seperti Perancis dan German mempunyai taraf kelayakan kemahiran yang paling popular dan terlaris dalam pasaran kerja pada masa kini.1 Sejarah Perkembangan PTV Mari kita lihat sejarah perkembangan PTV secara global bermula daripada revolusi perindustrian Perancis pada awal tahun 1800-an. Seterusnya ia berkembang ke seluruh dunia daripada Negara-negara Eropah dan terus berkembang ke Negara Timur yang dibawa oleh penjajah. Pada ketika itu.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Akta-akta Pendidikan yang berkaitan dengan PTV 2. Peringkat awal sebelum kedatangan Inggeris. PTV berkembang pesat dalam menaikkan taraf pembangunan dansosial negara. kajian dijalankan untuk menghasilkan ciptaan baru untuk keperluan peperangan. PTV memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara khususnya dalam bidang industri seperti pembinaan dan pengeluaran. Sebelum kedatangan Inggeris. sistem pendidikan Melayu hanya terhad kepada membaca al-Quran dan 12 . Tanpa disedari ia telah meningkatkan penawaran tenaga kerja berkemahiran tinggi dan berpengetahuan telah menyokong pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi). Sebagaimana yang kita ketahui. semasa penjajahan Inggeris sehingga era awal kemerdekaan. PTV kini memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja mahir dan separa mahir untuk membangunkan negara dalam sektor perindustrian.

Kurikulumnya sempit dan terhad kepada teks al- Quran.S. R. Hasil rombakan dasar tersebut pada 1913. Ia terus berkembang sehinggalah pada tahun 1938 terdapat 1169 buah sekolah Vernakular Melayu. namanya telah bertukar sekali lagi menjadi Sekolah Menengah Vokasional (SMV). hanya terdapat lima buah Sekolah Ketukangan di Tanah Melayu. sebanyak 189 buah sekolah Vernakular Melayu tersebut telah didirikan di seluruh Tanah Melayu. Aktiviti pembelajaran hanya terhad kepada mengenal abjad-abjad Arab. Sekolah Vokasional telah ditubuhkan dan diikuti pada tahun 1918. Selepas 100 tahun dijajah Inggeris. Cina dan India oleh A. Akan tetapi tahukah anda bahawa kursus-kursus bercorak teknik telah dimulakan dan diperkenalkan di Sekolah-sekolah Teknik dan Sekolah-sekolah Ketukangan yang ada pada masa itu.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL pembelajaran agama di pondok-pondok. Pada tahun 1969. Bahasa Melayu akan diajar setelah mereka menguasai al-Quran. selain mendalami prinsip-prinsip Islam. Seterusnya tahukah anda bilakah Maktab Perguruan Teknik ditubuhkan? tujuan penubuhannya? Apakah 13 . Manakala pada tahun 1916. Sekolah Menengah Teknik ditubuhkan di Kuala Lumpur. tidak terdapat sebarang rekod rasmi yang mencatatkan mengenai perkembangan PTV. Skinner. Hutchings telah membuka Penang Free School dengan menawarkan mata pelajaran PTV. nama sekolah tersebut telah ditukarkan kepada Sekolah Menengah Pertukangan (Secondary Trade School). Rev. Pada 6 Februari 1816.M. Inggeris memperkenalkan sistem Pendidikan Vernakular Melayu. mengingat dan menghafaz doa. Pada tahun 1946. Semasa pendudukan Jepun pada tahun 1941 hingga 1945. Sistem pendidikan Melayu berubah dengan kedatangan Inggeris pada pertengahan kurun ke 19.

para pemimpin terus berusaha menyusun satu pendidikan kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum bagi membina satu kebangsaan mencapai integrasi nasional. Memenuhi kehendak ibu bapa yang mahu anak mereka diajar mata pelajaran teknik. Pada era kemerdekaan. Memenuhi kehendak cadangan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 mengenai Sistem Pendidikan Aneka Jurusan (Comprehensive Education System) Pada tahun 1960-an. Pada Tahun 1965. Objektif penubuhannya adalah seperti c. Sekolah Lanjutan dikatakan kurang kerana kekurangan kemudahan kelengkapan bengkel. hasil Laporan Razak 1956 dan Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1960 (Laporan Rahman Talib) mencadangkan pembinaan lapan buah Sekolah Ketukangan Luar Bandar dengan nama Sekolah Lanjutan Kampung. Alor Gajah dan Pengkalan Chepa telah dijadikan SMV pada tahun 1966 – 1970? Sila layari internet untuk mendapatkan lebih maklumat mengenainya. 14 . Hasrat ini bertambah kuat dengan kemunculan Laporan Pendidikan 1956 yang dikenali sebagai Laporan Razak 1956. Tahukah anda bahawa Sekolah Lanjutan Kampung di Butterwoth. Laporan ini julung kali dalam sejarah Persekutuan Tanah Melayu memperkenalkan satu pendidikan kebangsaan. b. kesemua 19 buah Sekolah Lanjutan Kampung telah dijadikan Sekolah Menengah Rendah untuk melaksanakan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan yang menawarkan mata pelajaran Seni Perusahaan sebagai mata pelajaran pilihan. Rentetan dari itu maka pendidikan kita bertukar menjadi Sistem Pelajaran Aneka Jurusan pada tahun 1965. ia menjadi satu yang berkesan serta berupaya mencapai hasrat kerajaan. Sekolah Pelajaran Lanjutan diperkenalkan untuk menyediakan tempat bagi pelajar yang gagal peperiksaan ‘Malayan Secondary School Entrance Examination’. berikut:a. Menampung keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja separa mahir dalam beberapa industri kecil yang pesat berkembang ketika itu.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Setelah Tanah Melayu merdeka. Pendidikan jika dilihat.

ekonomi negara mula beralih daripada berasaskan pertanian kepada perindustrian. pendidikan aneka jurusan ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu. Jika kita lihat pada tahun 1950-an dahulu. teknik atau vokasional berdasarkan keputusan SRP. Kenaikan darjah selepas 6 tahun pendidikan rendah secara automatik dan diberi pendidikan lanjutan selama 3 tahun sebagai tingkatan peralihan. Institusi Vokasional – melatih pekerja mahir dan separa mahir b. Bertitik tolak dari situlah wujudnya struktur latihan bercorak serampang tiga mata iaitu. d. pelajar akan menduduki Sijil Rendah Pelajaran (SRP) untuk membolehkan mereka meneruskan pelajaran sama ada dalam pendidikan akademik. Selepas 9 tahun di bangku sekolah. b. Maka pada tahun 1960-an. pendidikan menengah rendah telah diubahsuai dengan memberi keutamaan kepada pelajar lulusan SRP dapat 15 . a. negara kita menjadi tempat yang selamat untuk pelaburan. a.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Jika kita lihat. Semua pelajar diberi 9 tahun pendidikan di mana 6 tahun pendidikan sekolah rendah dan 3 tahun pendidikan sekolah menengah rendah dan 1 tahun dalam kelas peralihan jika perlu. bahan mentah amat banyak dan sumber tenaga muda yang sedia ada. pelajar diberi pendidikan am dan pendidikan pra vokasional di mana mereka perlu mengikuti satu mata pelajaran teras dan satu mata pelajaran pravokasional. 2 dan 3 tanpa perlu menduduki sebarang peperiksaan. Universiti – melatih jurutera Rentetan pelaksanaan Sistem Aneka Jurusan (1965) mulai tahun 1968. Dari tingkatan 1 hingga 3. Ia disokong dengan suasana politik yang stabil dan harmoni. terdapat banyak perkembangan menarik di sektor pertanian. Sehubungan dengan itu kerajaan mengambil langkah positif untuk menekankan pendidikan teknik dan vokasional di semua peringkat. tingkatan 1. sama ada mata pelajaran Sains Pertanian atau Pengajian Perdagangan atau Sains Rumahtangga (pelajar perempuan) atau Seni Perusahaan (pelajar lelaki). c. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan objektif serta hasrat kerajaan boleh dicapai melalui kedua-dua sektor pertanian dan perindustrian. Politeknik – melatih juruteknik c. perdagangan dan perindustrian.

terdapat berapakah akta pendidikan yang berkaitan dengan Pendidikan PTV dalam sistem pendidikan di Malaysia? Bagaimanakah kesan akta pendidikan berkenaan kepada perkembangan sistem Pendidikan PTV di Malaysia? Mari kita bincangkan mengenai akta-akta pendidikan yang berkaitan dengan PTV di bawah. Jawatankuasa LEMON (1918) • Sekolah Teknik Treacher > Maktab Teknik > Institut Teknologi Kebangsaan > UTM b. (1996).. Jawatankuasa WINSTEDT (1925) 16 .2 Akta-akta Pendidikan yang berkaitan dengan PTV Tahukah anda. Pendidikan Am dan Teknikal b. Sedangkan pembinaan sebuah politeknik di anggarkan berjumlah tiga atau empat kali ganda. Bhd. negara tidak sanggup melabur dalam dalam pendidikan ini kalau masa depannya tidak cerah dan ia tidak akan memberi apa-apa faedah kepada negara atau masyarakat. a. 2-96. Pendidikan Vokasional Permintaan bagi pendidikan ini semakin mencabar kerana kos pembinaan sesebuah SMV sahaja menelan belanja antara 16 hingga 20 juta ringgit. Dapatkan maklumat seterusnya dalam buku Yahya Emat. 2. berkemahiran serta berdaya maju dan mencerminkan aspiasi Wawasan 2020. Selangor: IBS Buku Sdn. Pendidikan bercorak teknik dan vokasional mampu melahirkan sebuah masyarakat baru yang berilmu.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL meneruskan persekolahan ke Tingkatan Empat. a. Para pelajar ini diserap masuk ke dua jenis aliran pendidikan mengikut kelayakan dan pilihan masing-masing iaitu. Pendidikan Teknik dan Vokasional Di Malaysia. Sudah pasti pada jangka masa panjang.

Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa lnggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Barnes. Cina dan Tamil ditukarkan kepada sekolah kebangsaan. 2. c. Satu jenis sekolah menggunakan bahasa Melavu sebagai bahasa pengantar. iv. Laporan ini disediakan dengan tujuan untuk menyiasat keduclukan clan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Terdapat beberapa syor di dalam Laporan Barnes. Laporan Fenn-Wu (1951) 17 . d.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL • Sekolah Ketukangan o Tidak mendapat sambutan dan Sindrom ‘Kolar Biru’ Mari kita teliti lima jenis laporan penting yang menjadi asas kepada sejarah pendidikan selepas kemerdekaan. Sekolah-sekolah vernakular dalam bahasa Melayu. iaitu bahasa Melayu. Laporan Barnes (1950) a. Pelajaran bahasa Cina clan Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka. Antaranya ialah: i. ii. Disediakan pada tahun 1951 oleh L. iii. Dua jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan. ii. iaitu: i. Terdapat beberapa cadangan di dalam Laporan Barnes ini. iaitu: 1.J. b. Di mana sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa kebangsaan. Sekolah dwibahasa diadakan dan bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.

c) Bahasa Cina dan Tamil diajar sebagai bahasa ketiga. b) Mengkaji semula Laporan Barnes serta melayan kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan tersebut bertujuan menghapuskan bahasa dan budaya orang Cina.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL a) Diketuai oleh Dr. iaitu Sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan.B. Wu (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu).corak sistem persekolahan kebangsaan. Penyata Razak (1956) a) Menteri Pelajaran ketika itu Y. Sekolah vernakular dibenarkan berfungsi dan menggunakan tiga bahasa. iaitu Melayu. ii. c) Terdapat beberapa cadangan yang dibuat. d) Walau bagaimanapun. dan bahasa kebangsaan juga diadakan. Sekolah-sekolah vokasional teruss dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara. 4. Ordinan Pelajaran (1952) ini tidak menjadi kenyataan disebabkan masalah kewangan. Fenn (Setiausaha Kerja Bersekutu . Sekolah Kebangsaan . Antaranya ialah: i. 18 . kemudiannya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran (1952) d) Terdapat beberapa syor di dalam Laporan Fenn-Wu. 3. Ordinan Pelajaran (1952) a) Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British untuk mengkaji Laporan Barnes dan Fenn-Wu. Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan (Inggeris) dikekalkan.Negara China) dan Dr. b) Laporan jawatankuasa ini dikenali sebagai Ordinan Pelajaran (1952). Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956). iii. Cina dan Tamil.

Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. terlatih. Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu. lieral dan progresif vii. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi. Sekolah Rendah a. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. v. liberal dan progresif. Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan Ordinan Pelajaran 1957 c) Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan iv. Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan vi. 19 . Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. b. Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin. c. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL b) Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Tujuan Penyata Razak adalah:i. berdisplin. d. Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu iii. bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah ii. terlatih .

LAPORAN RAHMAN TALIB (1960) Pada tahun 1959. d. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). c. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Bagi memasuki sekolah menengah. 3. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. b. Sekolah Menengah Rendah Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 2. b. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Pra-U Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. c. Sistem peperiksaan a. Sekolah Menengah a. 20 . 5. Sekolah menengah atas Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Bahasa kebangsaan a.

4. Murid bukan beragama Islam – Pendidikan Moral. LAPORAN JAWATANKUASA KABINET (1979) a) sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Murid beragama Islam – Pendidikan Islam. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. 6.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL b. c. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. 2. b. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. 3. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Matapelajaran akhlak a. b) Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979 c) Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti berikut: 21 . c. b. Kenaikan automatik a.

x.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL i. viii. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. Memperluaskan Mempelbagai gunaan. dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains 22 . Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Menggalakkan dan lain-lain. pengakap. iv. puteri Islam pendidikan Vokasional dan Teknik melalui di penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh. xii. dan xiii. ix. seimbang dan bersepadu. aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. seperti pasukan-pasukan kadet tentera. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. xi. vi. menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. v. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman. ii. iii. vii. moral dan disiplin. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca. kadet polis.

23 . Pengenalan Mata pelajaran KHSR merupakan satu mata pelajaran bercorak amali yang diajar dalam Tahap II. Dasar Pendidikan Kebangsaan juga dilaksanakan dengan memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanak-kanak. Sebaran Pendidikan dan Pusat Perkembangan Kurikulum. pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. kita akan dapati bahawa di samping strategi ini. Jawatankuasa Pusat Kurikulum. beberapa Bahagian dan Jawatankuasa yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan telah ditubuhkan atau diperkuatkan bagi memastikan tercapainya hasrat Dasar Pendidikan ini. Bahagian Pelajaran Teknik dan Vokasional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. http://pmr.my Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Tingkatkan maklumat anda. Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis. Jawatankuasa Perancangan Pendidikan. Mata pelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Jika kita teliti.gov. sila rujuk buku yang dikarang oleh Abdul Malek Mohamad. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia. Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. Bahagian Perkhidmatan. Di antaranya termasuklah penubuhan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Perkembangan Pendidikan di Tanah Melayu. Di Kementerian/Jabatan Pendidikan pula.penerangan. Biro Buku Teks.

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Kurikulum ini masih menuju ke arah memperkembangkan potensi dan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap serta budaya kerja yang baik? Tugasan Anda perlu kenalpasti bagaimanakah mata pelajaran KHSR ini boleh menyumbang kepada perkembangan PTV di Malaysia? Anda perlu meneliti sukatan pelajaran KHSR dan Kumpulkan mengenalpasti elemen yang diperlukan bagi pelaksanaan mata pelajaran PTV di peringkat menengah rendah ataupun menengah atas. Masalah Apakah kesan pelaksanaan mata pelajaran KHSR dalam membantu murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. Bincangkan perkaitan di antaranya. kreatif dan inventif. 24 . tugasan dalam folio dan kompilasikan softcopy dalam satu CD. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah.

dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT. Mengenal pasti konsep asas dan falsafah PTV.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL TAJUK 3 Sinopsis FALSAFAH DAN DASAR PTV SERTA PERKAITANNYA DENGAN RBT Memperkenalkan konsep dan asas falsafah PTV. Menjelaskan dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT. Falsafah Sekolah Ketukangan dan Falsafah Pendidikan Vokasional. Menjelaskan Falsafah Sekolah Ketukangan. Menerangkan falsafah Pendidikan Vokasional. 3. 2. 4. Hasil Pembelajaran: 1. Kerangka Konsep Tajuk 3 Konsep dan Asas Falsafah PTV Falsafah dan Dasar PTV serta Perkaitannya Dengan RBT Dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT Falsafah Sekolah Ketukangan 25 .

1 Konsep dan Asas Falsafah PTV Apakah yang akan terjadi apabila program KHSR tidak mempunyai konsep dan asas falsafah PTV yang kukuh? Berikan pandangan anda. Ketiga-tiga elemen tersebut harus wujud dalam satu hubungan yang harmoni dan searah. 26 .Kita dikenali sebagai pengamal (practitioners) yang lebih mementingkan amalan daripada daripada teori.1 Konsep Asas PTV Pembentukan program PTV Falsafah.1. Kita semua ketahui bahawa tanpa konsep dan falsafah yang kukuh akan menyebabkan setiap program yang dirancang akan menjadi kabur. Prinsip menjadi konsep asas kepada pembentukan program PTV kerana ‘orang teknikal/vokasional’dikenal sebagai individu yang praktikal.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Falsafah Pendidikan Vokasional 3. Tidak wajar untuk dikatakan bahawa prinsip adalah lebih penting daripada falsafah ataupun polisi walaupun sejarah awal pembentukan program PTV memaparkan penggunaan prinsip sebagai konsep asas. Falsafah pada ketika itu dianggap sebagai aktiviti abstrak yang tidak diperlukan untuk membentuk program sementara polisi berperanan sebagai asas bagi membina matlamat dan tujuan program. 3. tiada matlamat yang jelas dan sudah pasti pelaksanaannya akan terkeluar dari landasan yang sepatutnya. prinsip dan polisi adalah penting bagi PTV. kebanyakannya menggunakan prinsip sebagai konsep asasnya.

Falsafah memberi arah manusia untuk memilih matlamat. pengetahuan. falsafah dan polisi dalam PTV. Pembentukan paradigma untuk PTV memerlukan falsafah yang koheren dan selari dengan prinsip serta polisi. Peranan falsafah melihat manusia dan alam sejagat secara bersepadu dan mewujudkan hubungan yang sempurna antaranya melalui hikmah. pandangan jauh. dan basirah (insight). Sejarah juga telah membuktikan bahawa prinsip. falsafah dan polisi dalam PTV memainkan peranan yang penting bagi memastikan kejayaan sesebuah program yang “Falsafah boleh didefinisikan sebagai satu rangka konsep untuk mensintesis dan menilai satu sistem nilai yang menjadi asas membuat keputusan bagi membentuk masa hadapan PTV. dirancang. Ada juga konsep asas yang diubah bersesuaian dengan kehendak semasa ataupun digugurkan sebagai teorem atau prinsip. Konsep asas yang sama terus dijadikan landasan bagi pembentukan prinsip yang baru.Phileo bermakna “mencintai” dan sophic bermakna “hikmah”. kematangan. Ini adalah kerana sudah menjadi prinsip bidang teknikal/vokasional mengutamakan amalan berbanding teori.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Sejarah juga telah membuktikan kepentingan dan peranan prinsip.”phileosophic” . Falsafah dianggap sebagai aktiviti abstrak yang tidak diperlukan bagi Sementara polisi menjadi asas bagi membina matlamat dan tujuan membentuk program. tujuan dan kaedah untuk mencapai matlamat tersebut." 1985) (Miller. 27 . program. Oleh itu falsafah bermaksud mencintai hikmah. Istilah “falsafah” berasal dari perkataan Yunani. Hikmah pula mempunyai unsur-unsur nilai. terdapat empat ciri-ciri berfikir seseorang ahli falsafah iaitu:a) b) Berfikir dengan menggunakan pemikiran aras tinggi Berfikir secara sistematik.

pembahagian ilmu. maka terdapat tiga bidang falsafah iaitu. 3. pembahagian nilai dan peranan nilai. dan peranan ilmu. Untuk kegunaan harian. kejuruteraan. emosi.sumber nilai. manusia dan alam. c. rohani dan intelektual. a. Secara umum ”Pendidikan Vokasional adalah sebarang pendidikan pada mana-mana peringkat yang cuba menyediakan manusia untuk kerjaya-kerjaya tertentu (spesifik) dalam bidang-bidang tertentu. dan Berfikir secara menyeluruh. takrifan ini terlalu luas dan sememangnya yang muktahir.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL c) d) Menyusun sesuatu skema konsep. Ontologi – b. teori kewujudan yang meliputi aspek kewujudan masa esa. undang-undang dan kursus-kursus pengajian tinggi yang lain boleh dikategorikan dalam pendidikan vokasional. Aksiologi – teori nilai yang meliputi aspek nilai. pendidikan bertujuan menyediakan pelajar yang seimbang dari aspek jasmania. Dalam takrifan yang luas ini.1. Jelasnya pendidikan vokasional bererti “sebarang bentuk pendidikan yang dirancang khas dengan tujuan utama untuk menyediakan manusia dalam bidang pekerjaan sosial yang berfaedah yang tidak memerlukan sekeping ijazah dan untuk membantu pekerja-pekerja 28 .2 Falsafah Pendidikan Vokasional Pendidikan Vokasional boleh ditakrifkan dengan dua pengertian. sumber ilmu. mereka yang melengkapkan diri dengan profesion-profesion seperti perubatan. Pendidikan berupaya mengembangkan potensi manusia ke arah pendidikan yang universal. Epistemologi – teori ilmu yang meliputi aspek apakah ilmu.

1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. Jika kita imbas kembali era sebelum merdeka dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib.. 3. sosial. ekonomi dan politiknya. Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.2 Dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT Malaysia telah menyambut kemerdekaan yang ke 51 pada tahun 2008. telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran ini maka lahir satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957..RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran mereka supaya dapat meneruskan pekerjaanpekerjaan yang tidak memerlukan kelayakan ijazah. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Jika diteliti. 29 . Kemudian sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam Tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai.” Fikirkan bagaimanakah perkaitannya dengan RBT? Bincangkan. objektif Dasar Pendidikan Kebangsaan dinyatakan dalam pendahuluan AKTA PELAJARAN 1961 adalah seperti berikut: Laporan “Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran.

4 Falsafah Pendidikan Vokasional Kita sedar bahawa falsafah adalah penting terutamanya dalam Pendidikan Vokasional kerana ia boleh dijadikan pegangan dan panduan untuk hala tuju. masa tersebut. jabatan baru ini juga bertanggungjawab menentukan halatuju pendidikan teknikal dan vokasional selaras dengan program pengindustrian dan modenisasi negara.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 3. Sejak tarikh itu. falsafah berfokuskan realiti. Kementerian Pelajaran Malaysia telah ditubuh dan dipertanggungjawabkan untuk mempromosikan pendidikan Teknik dan Vokasional. Setelah meneliti penubuhan sekolah ketukangan. 30 .3 Falsafah Sekolah Ketukangan Kita ketahui bahawa falsafah mewakili andaian dan spekulasi mengenai aktiviti manusia. Bahagian ini seterusnya diberi status jabatan dan dinamakan Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek) pada tahun 1995. Di samping strategi pelaksanaan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanak-kanak. 3. Selain merangka polisi. Jika dilihat secara terperinci. matlamat dan objektif Pendidikan Vokasional. kebenaran dan nilai. Bincangkan bersama rakan anda. asas untuk membentuk tujuan. Jika diimbas kembali sejarah sistem pengajian Teknik dan Vokasional negara bermula dengan penubuhan Sekolah Teknik Treacher di Kuala Lumpur untuk melatih juruteknik Jabatan Keretapi dan Jabatan Kerja Raya pada tahun 1906. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV). Pendidikan Teknik dan Vokasional negara telah melalui beberapa fasa perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi pada Pendidikan Teknik dan Vokasional telah bermula seawal tahun 1926 dengan penubuhan Sekolah Ketukangan yang pertama dan telah berkembangan seiring dengan kemajuan teknologi bagi memenuhi keperluan sumber tenaga kerja dan meningkatkan status ekonomi negara. Pada tahun 1964. apakah falsafah sekolah ketukangan? Fikirkan sejenak….

Perkhidmatan. Kita perlu bertanya soalan yang sesuai berkaitan realiti. 3. Falsafah menyediakan satu rangka yang boleh digunakan untuk memikirkan tentang PTV. Sebaran Pendidikan dan Pusat Perkembangan Kurikulum. Maka untuk membentuk falsafah atau world view iaitu cara untuk melihat dunia. Jawatankuasa Pusat Kurikulum. Di antaranya termasuklah penubuhan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Jawatankuasa Perancangan Pendidikan. kita mesti bersikap sebagai seorang ahli falsafah. Pendidikan. Oleh itu falsafah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan merupakan pernyataan andaian asas mengenai realiti. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia. pemilihan aktiviti pembelajaran. kebenaran dan nilai. Biro Buku Teks. beberapa Bahagian dan Jawatankuasa yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan telah ditubuhkan atau diperkuatkan bagi memastikan tercapainya hasrat Dasar Pendidikan ini. matlamat dan penggunaan sumber. membantu dalam keputusan mengenai perkembangan program. Falsafah juga turut menjadi panduan untuk amalan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Di Kementerian/Jabatan Pendidikan pula. Bahagian Bahagian Pelajaran Teknik dan Vokasional. Secara spesifik.4.1 Kepentingan Falsafah dalam PTV Falsafah mewakili andaian dan spekulasi yang dibuat mengenai aktiviti manusia dan dunia. falsafah berfokus pada realiti. Prinsip hanya menyediakan arah yang jelas untuk pembentukan falsafah. Prinsip bukan falsafah dan tidak bersifat seperti falsafah. kurikulum. 31 . kebenaran dan nilai. Falsafah didefinisikan sebagai satu rangka konsep untuk mensintesis dan menilai yang mewakili satu sistem nilai yang menjadi asas untuk membuat keputusan yang akan membentuk masa depan PTV Falsafah adalah penting kepada setiap indvidu yang terlibat dengan PTV. kebenaran dan nilai.

Realiti mestilah dicapai oleh manusia yang berinteraksi dengan alam sekeliling. Jika kita lihat. 3. Aliran ini amat sesuai dengan falsafah PTV kerana is bertujuan melahirkan para pelajar yang dapat menguasai kemahiran hasil penjelmaan daripada pengetahuan yang telah mereka pelajari. Teknik ini dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan secara menyeluruh. menerima perubahan. Antara teknik Dalam konteks pragmatisme. pelajar mempelajari teori teknologi pembuatan. Pragmatisme merupakan salah satu falsafah moden yang wujud dari aliran pemikiran tradisional idealisme dan realisme. ujikasi dan lain-lain.2 Implikasi Aliran Falsafah Pragmatisme dalam PTV Perkataan Pragmatisme berasal dari perkataan Greek iaitu pragma yang bermaksud kerja di mana ia merupakan satu kaedah mengatur dan mengurus perkara yang harus dilakukan oleh seseorang individu. Pragmatisme. 32 . ia merupakan pembinaan kehidupan manusia dan mencari keperluan. maka cara dan matlamat pendidikan mestilah fleksibel dan terbuka. manakala Progresivisme dan Rekonstruktivisme memperkembangkan ciri-ciri pendidikan Pragmatisme dalam aspek peranan kurikulum. Pendidikan mempunyai matlamat untuk memajukan manusia dan cara adalah bagaimana manusia melaksanakannya untuk mencapai matlamat berkenaan. Dari aspek falsafah. sumbangsaran. pelajar akan dapat menyelesaikan masalah- penyelesaian masalah yang digunakan dalam PTV ialah teknik Problem Based Learning (PBL). Jika kita kaitkan dengan pandangan ahli-ahli Pragmatisme ini. setelah pelajar itu mempelajarinya. Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme di dalam PTV boleh kita bincangkan bersama. mereka Manusia haruslah menganggap bahawa idea manusia mengenai alam adalah neutral. masalah ataupun soalan-soalan yang diberikan oleh guru.4. dalam falsafah PTV memberi penekanan kepada outcome tertentu. Seterusnya diharapkan pelajar dapat menghasilkan projek rekacipta. sebagai contohnya. Jika kita lihat.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Implikasi aliran falsafah Progresivisme.

c) Pelajar • • • Pelajar akan belajar perkara baru dan yang diminati sahaja. 33 . sebagaimana yang kita maklum. d) Kurikulum • • • Kurikulum turut menerima impak daripada falsafah pragmatisme dalam PTV ini. para pelajar akan mendapat pendedahan bagaimana menyelesaikan masalah secara bijak dan teknik-teknik penyelesaian masalah yang sesuai mengikut jenis masalahnya. Mereka akan belajar mengenai alam sekeliling kerana pelajaran berkenaan akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Maka kurikulum perlu dikaitkan dengan masalah semasa yang perlu diselesaikan Maka tidak hairanlah jika pada masa kini terdapat pelbagai mata pelajaran yang oleh pelajar seterusnya masyarakat. Hasil aplikasi falsafah ini dalam PTV. berkaitan dengana kehidupan sebenar pelajar.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Jika kita kaji secara keseluruhannya. pendidikan merupakan satu kehidupan. terdapat empat elemen dalam PTV yang mempunyai implikasi daripada falsafah pragmatisme ini iaitu:a) Guru • • Guru merupakan ketua projek penyelidikan Penyertaan secara menyeluruh dalam membina ilmu Guru akan mengentengahnya masalah dan beberapa penyelesaian masalah Menggalakkan pelajar menyelesaikan masalah • • b) Sekolah • Implikasinya sekolah akan dilengkapkan dengan prasarana untuk membolehkan pelajar menjalankan amali ataupun ujikaji.

Guru tidak perlu memberi penerangan secara am atau terperinci terhadap sesuatu subjek tetapi pelajar dapat membentuk penerangannya sendiri. maka kurikulum mestilah mengikuti perkembangan semasa bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran semasa dalam PTV.3 Implikasi Aliran Falsafah Progresivisme dalam PTV Falsafah ini dibentuk oleh John Dewey pada abad ke 20 untuk tujuan pendidikan. Falsafah ini mengatakan objektif pendidikan tradisional tidak sesuai pada zaman moden. Alat ini merupakan kemahiran penyelesaian masalah di mana pelajar boleh menggunakannya untuk mengenalpasti. Secara tidak langsung. menganalisa dan menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran seperti Matematik Moden. Kurikulum di sekolah mahupun di institusi pendidikan telah dibangunkan berdasarkan pengalaman sosial dan personal pelajar. Progresivisme bertujuan memberi kemahiran dan alat yang diperlukan kepada individu untuk berinteraksi dengan persekitaran yang sentiasa berubah. • Kurikulum mestilah mengandungi pelbagai pengalaman. Lukisan Kejuruteraan dan lain-lain lagi. Fahaman ini berfokuskan kepada masyarakat masa kini. 3. Tugasan yang diberi itu merupakan tajuk-tajuk yang perlu di ajar oleh guru di dalam kelas.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL • Sebagai contohnya. mereka. mata pelajaran Makanan dan Pemakanan banyak menerangkan cara pemakanan yang sihat serta keperluan kepada kehidupan manusia. Ini jelas kita lihat apabila pelajar membentangkan hasil tugasan mereka.4. Ahli progresivisme menyatakan bahawa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang sesuai digunakan bagi perkara yang berkaitan dengan alam semulajadi. idea-idea baru berkenaan subjek berkenaan boleh dikongsi bersama dengan rakan 34 . Pendekatan induktif ini sangat sesuai dilaksanakan bagi memastikan pelajar lebih memahami subjek tersebut. Matematik Tambahan.

Sekolah sepatutnya tidak mengajar sebarang prinsip tetap kepada pelajar tetapi sebaliknya berperanan untuk menyediakan pelajar supaya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah.4. kuiz dan pelbagai lagi. penganjuran program oleh pelajar. Guru digalakkan membina dan memupuk bakat yang ada pada diri mereka. Guru Guru ini lebih sabar. Kebanyakan teknik-teknik ini telah digunapakai di peringkat sekolah rendah lagi. rohani dan intelektual mereka. pelbagai e-nota dan e-jurnal telah dapat pelajar capai menerusi internet. Guru boleh menilai penglibatan pelajar di dalam kelas. inovatif serta bijak. Penilaian guru juga turut berubah corak di mana ia tidak lagi hanya bergantung kepada penilaian sumatif atau formatif semata. mengaplikasikan dan berfikiran demokrasi. proses pendidikan tidak hanya berfokuskan kepada kepada buku sahaja sebagai sumber maklumat tetapi teknologi maklumat turut menyumbang kepadanya. guru bukan sahaja bertindak sebagai penyampai pengetahuan malah bertanggungjawab untuk menyampaikan dan mencadangkan kepada pelajarnya untuk membentuk masyarakat demokrasi. Golongan falsafah Progresivisme ini menyatakan bahawa kurikulum perlu merujuk kepada keperluan dan perkembangan semasa. mampu menguruskan diri dan mampu membimbing pelbagai aktiviti pembelajaran secara berterusan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Cuba kita perhatikan PTV. Kraft dan Haas. Ia berfokuskan ke arah pembelajaran yang aktif dalam penyelesaian masalah. masyarakat supaya dapat menerima. Guru sebagai pemangkin kepada pelajarnya untuk berfikiran ke hadapan. Para pelajar diberi kebebasan mempelajari pelbagian disiplin ilmu dan kemahiran yang diminati untuk mempertingkatkan perkembangan jasmani. emosil. berperanan sebagai fasiliatator atau pemudahcara. Bagi PTV. tugasan yang diberikan. Falsafah ini memberi penekanan terhadap penwujudan masyarakat Guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik Kesan demokratik dan berfikiran kritis. 1979). kreatif. 3. Rentetan itu kita dapati bahawa kurikulum PTV wujud hasil dari falsafah ini di mana ia tidak terbatas kepada keperluan masa lampau sahaja. Guru juga merupakan agen perubahan 35 . fleksibel.4 Implikasi Aliran Falsafah Rekonstruktivisme dalam PTV Ahli falsafah Rekonstruktivisme mempercayai bahawa sekolah boleh menjadi institusi pembentukan semula masyarakat dan agen perubahan sesuatu masyarakat (Van Scottes. daripada falsafah Rekonstruktivisme ini dalam falsafah PTV.

politik dan keselamatan kepada masyarakat. penghayatan emosi dan perasaan individu. membentuk sebuah masyarakat berkemahiran yang unggul. Pusat Giat MARA. Falsafah ini berasaskan naturalisme bermazhabkan humanis berfokuskan kepada kewujudan manusia Individu berkenaan akan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan bebas menentukan arah hidupnya. outcome dalam menghadapi cabaran sains dan teknologi secara global pada masa kini. Penwujudan Institusi Kemahiran MARA. sosial. Politeknik. secara tidak langsung mampu menjana pembangunan ekonomi di negara tersebut. Matlamatnya adalah untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi secara sistematik dan terancang. Ini dapat kita lihat dengan pembinaan Empangan Saad di Baghdad. ia melibatkan kaedah. ekonomi. renungan kendiri. Manakala jika kita lihat penerokaan angkasa lepas oleh angkasawan negara yang lalu menjadi indikator kepada pembangunan pendidikan PTV dalam bidang kejuruteraan telekomunikasi dunia. Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan lain-lain pusat latihan bertauliah di Malaysia. politeknik. Kemajuan pengetahuan kejuruteraan telekomunikasi ini telah melahirkan pelbagai Ini jelas rekabentuk dan teknologi telefon mudah alih yang turut menyumbang kepada pembangunan perhubungan. matlamat. 36 . Implikasinya ia akan Aliran Rekonstruktivisme memberi penekanan yang penting kepada institusi pendidikan di semua peringkat iaitu bermula dari peringkat sekolah. dan universiti. Falsafah Eksistensialisme ini telah menaik tarafkan PTV menjadi salah satu pendidikan yang penting dalam membangunkan sesebuah masyarakat seterusnya memenuhi keperluan tenaga kerja negara.5 Implikasi Aliran Falsafah Eksistensialisme dalam PTV Eksistensialisme bersifat terlalu individualistik dan bergantung kepada faktor-faktor subjektif seperti intuisi. Institut Latihan Petronas (ILP). Jika kita lihat dari aspek sistematik.4. Kolej Universiti yang bersifat teknikal. Guru mestilah menghormati pelajar dan pelajar mestilah menghormati kebebasan yang diberikan oleh guru. Masyarakat yang menguasai pendidikan PTV ini akan dapat membangunkan masyarakat ke arah yang lebih pembinaan negara bangsa yang cemerlang. kolej universiti. 3. Rentetan dari itu maka wujudlah pelbagai institusi PTV seperti Kolej Komuniti.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL dan pembaharuan sosial serta kebudayaan dalam masyarakat. berkaitan dengan individu bagi pembentukan diri sendiri. kolej komuniti.

4. Seseorang ahli falsafah akan berfikir secara menyeluruh dan sistematik dengan mengambilkira semua aspek yang melibatkan fahaman Pendidikan Vokasional akan menyediakan manusia untuk kerjaya-kerjaya tertentu (spesifik) dalam bidang-bidang tertentu sahaja. 3. sila rujuk buku yang dikarang oleh Abdul Malek Mohamad. Aktiviti 3 Sila tandakan √ pada pernyataan yang benar dan tandakan X pada pernyataan yang salah pada ruangan yang disediakan di bawah. rekonsruktivisme dan eksistensialisme. 1.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL menunjukkan bahawa aliran falsafah Eksistensialisme ini mampu membawa perubahan yang besar kepada masyarakat. Aplikasi falsafah rekonstruktivisme dalam PTV akan menjadikan para pelajar bijak menyelesaikan masalah dan boleh memilih dan 37 . 2. mereka. Falsafah dianggap sebagai aktiviti abstrak yang tidak diperlukan bagi membentuk sesuatu program. Tingkatkan maklumat anda. Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai falsafah pragmatisme. 5. Anda diberikan masa selama 10 minit untuk menjawab semua soalan yang dikemukakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. progresivisme. Falsafah PTV memberi penekanan kepada outcome tertentu sahaja. Perkembangan Pendidikan di Tanah Melayu.

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL mengaplikasikan teknik-teknik penyelesaian masalah yang sesuai mengikut jenis masalahnya 6. dan aplikasi literasi. Kerangka konsep tajuk 4 38 . tugasan yang diberikan. 4. rohani dan intelektual mereka dalam falsafah eksistensialisme 7. dan Menjelaskan aplikasi literasi. 5. Menerangkan peranan dan fungsi PTV dalam konteks individu. Hasil Pembelajaran: 1. kreativiti dalam penagajaran dan pembelajaran RBT. sosial dan ekonomi. 2. kuiz dan pelbagai lagi teknik mengikut fahaman ahli falsafah progresivisme. Mengenal pasti ciri-ciri kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT. Guru mestilah menghormati pelajar dan pelajar mestilah menghormati kebebasan yang diberikan oleh guru bagi ahli fahaman eksistensialisme. sorotan laporan kajian mengenai PTV dan menilai keberkesanannya. TAJUK 4 Sinopsis FUNGSI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Membincangkan mengenai fungsi PTV dari aspek peranan dan fungsi PTV dalam konteks individu. 3M dan ICT dalam RBT. emosil. 8. Guru boleh menilai penglibatan pelajar di dalam kelas. sosial dan ekonomi. Para pelajar diberi kebebasan mempelajari pelbagian disiplin ilmu dan kemahiran yang diminati untuk mempertingkatkan perkembangan jasmani. penganjuran program oleh pelajar. ciri-ciri kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. 3M dan ICT dalam RBT 3. Mengenal pasti sorotan kajian mengenai PTV dan dapat menilai keberkesanan kajian berkenaan.

3M. berkebolehan. ibu bapa dan murid sendiri mengenai kepentingan pekerjaan yang mempunyai kemahiran vokasional dan teknikal serta kepentingannya terhadap permintaan pasaran kerja yang ada kaitannya terhadap keperluan untuk pembangunan ekonomi negara. 39 . berilmu dan beriman. harmonis. Sosial dan Ekonomi FUNGSI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Sorotan Laporan Kajian Mengenai PTV dan Menilai Keberkesanannya Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT Ciri-ciri Kualiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi literasi. bijak mencari dan menggunakan maklumat yang diperoleh. negara memerlukan modal insan yang bukan sahaja memiliki pengetahuan sahaja. Peningkatan bilangan murid dalam aliran pendidikan teknik dan vokasional berlaku disebabkan oleh kesedaran masyarakat. cekap. beretika. kreatif dan inovatif. Dalam konteks negara kita. Pada era globalisasi yang penuh cabaran di mana ilmu tersebar luas dan datang dari pelbagai punca. Sosial dan Ekonomi Tahukah anda peranan dan fungsi Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam sistem pendidikan di negara kita? Pendidikan berperanan membentuk modal insan yang mahir. serta memiliki ciri-ciri seorang keusahawanan.1 Peranan dan Fungsi PTV Dalam Konteks Individu. pendidikan diharapkan dapat melahirkan seorang insan berketrampilan seperti yang dicitrakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Peranan dan Fungsi PTV Dalam Konteks Individu. berketrampilan. dan ICT dalam RBT 4. berfikiran terbuka.

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL tetapi mereka juga perlu mempunyai kemahiran. Sebagai sebahagian sistem pembelajaran sepanjang hayat yang boleh disesuaikan dengan keperluan negara tertentu dan perkembangan teknologi yang meluas. sikap.2 Sorotan Laporan Kajian Mengenai PTV dan Menilai Keberkesanannya Tahukan anda apakah kepentingan kajian mengenai PTV dan keberkesannya dijalankan? Sila fahami petikan di bawah. budaya. Manakala peranan dan fungsi pendidikan teknik dan vokasional dalam konteks sosial dan ekonomi: • • • • • Penyumbang pencapaian matlamat masyarakat dalam perkembangan ekonomi. dan Membolehkan individu menangani kemajuan yang pantas dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. nilainilai kemanusiaan. Membangunkan kapasiti membuat keputusan dan kemahiran kerja berpasukan serta kepimpinan di tempat kerja dan komuniti. dan kemahiran berfikir secara harmoni. Peranan dan fungsi pendidikan teknik dan vokasional dalam konteks individu: • • • • Membangunkan personaliti dan tingkahlaku serta membentuk nilai-nilai spiritual. berkomunikasi. Membolehkan masyarakat menyumbang kepada pengekalan pembangunan alam sekitar melalui pekerjaan dan bidang lain dalam kehidupan mereka. 40 . sosial dan pendemokrasian. 4. baik dari segi teknikal dan juga dari segi soft skill iaitu pandai berbahasa. Menyediakan pembelajaran individu sepanjang hayat melalui pembangunan alat-alat berfikir yang diperlukan. Unesco and ILO Recommendation (2006). sila rujuk buku ini. dan Memudahkan artikulasi secara mendatar dan menegak dalam sistem pendidikan dan antara sekolah ke dunia pekerjaan. Maklumat lanjut. kemahiran keusahawanan dan teknikal. kreatif dan berpandangan jauh agar mereka boleh bersaing dengan negara lain. Pemacu kefahaman dan keupayaan bertindak dalam aspek teknologi dan saintifik.

education and training contribute significantly to promoting the interests of individuals.. They also help individuals to gain access to decent work and good jobs. program persediaan guru. By making individuals employable and informed citizens. Kajian dan penilaian yang dijalankan menjadi amat penting kepada perancang. Apakah perkaitannya dengan oleh UNESCO & ILO RECOMMENDATION. Isu-isu penyelidikan PTV yang dikaji oleh penyelidik-penyelidik adalah dari pelbagai kerangka kerja berdasarkan pelbagai arah orientasi disiplin dalam pendidikan iaitu: • • Falsafah Pendidikan Sejarah Pendidikan pernyataan 41 . jenis masalah program. Education and skills formation could lead to less unemployment and to more equity in employment. kebolehsediaan. organisasi dan gaya pentadbiran. kaedah penilaian prestasi. kecukupan. dan penggunaan kemudahan. program-program di bawah PTV memperoleh kelebihan daripada penilaian semasa program yang dijalankan. 2002:53) Seterusnya bincangkan beberapa kajian mengenai PTV dan keberkesanannya yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini. and escape poverty and marginalization. Human resources development. The ILO’s framework of decent work addresses both the quality and quantity of employment and provides a basis for new education and training policies and strategies.Unesco and ILO Recommendation (2002). sumber manusia dan sebagainya merupakan pelbagai pembolehubah yang menarik perhatian penyelidik dalam penilaian PTV. Sehubungan itu.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL “A critical challenge that faces human society at the start of the twenty-first century is to attain full employment and sustained economic growth in the global economy and social inclusivity.” (UNESCO & ILO RECOMMENDATION. sila baca buku ini…. 2002:53 di atas? Maklumat lanjut. Secara umumnya. kualiti pelajar. masalah permintaan dan penawaran. jenis program. enterprises. human resources development and training contribute to economic development and to achieving full employment and promoting social inclusion. economy and society. PTV masih lagi di peringkat formatif. Jenisjenis pengurusan. pembuat dasar dan pentadbir berkaitan PTV.

Di Malaysia.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL • • • • • • • • Pendidikan Perbandingan Psikologi Pendidikan Sosiologi Pendidikan Ekonomi Pendidikan/Perancangan Pendidikan/Pengurusan Pendidikan Pengajian Kurikulum Pentadbiran dan Organisasi Sekolah Pendidikan Tidak Formal Penilaian Kerangka kerja ini juga digunakan bagi mengklasifikasikan kajian yang telah dijalankan dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik dan elektronik. Mata pelajaran ini dapat menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. Ringkasnya. Pelan tindakan peningkatan pengeluaran tenaga manusia teknikal bagi tempoh 1996 – 2020 • Program latihan kemahiran dan pendidikan vokasional kepada pelajar-pelajar yang berpencapaian rendah dan sederhana rendah.3 Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalah berasaskan kepada kemahiran teknologi dan kreativiti. Antara perubahan dasar-dasar tersebut ialah • • Penstrukturan 69 buah Sekolah Menengah Vokasional (SMV) kepada Sekolah Menengah Teknik (SMT) secara berperingkat mulai sesi persekolahan 1995/96. 4. Di samping itu. Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi penekanan. murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan. terdapat peluang yang cukup bagi membangunkan kemahiran kreatif murid melalui pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi 42 . kajian mengenai PTV dan keberkesanannya membawa kepada perubahan beberapa dasar bagi mengukuhkan lagi PTV. Murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta melakukan kajian reka bentuk dan fungsi terhadap sesuatu produk.

murid-murid tidak bertindakbalas dengan cara yang sama terhadap kreativiti. Gardner (1995).1 Jadual 4. dan Perbincangan kumpulan. Manakala penyelesaian masalah secara kreatif merupakan manifestasi personaliti dan penampilan bagi sosial dan motivasi seseorang murid. Strategi bagi mencapai kemahiran berfikir dalam konteks reka bentuk dan teknologi merangkumi: • • • • Refleksi guru. scaffold telah didefinisikan dan dibincangkan secara umum oleh Vygotsky (1978). Secara ringkasnya. pemodelan dan kemahiran berfikir. Menarik perhatian murid 43 . dan penyelesaian masalah secara kreatif. Terdapat sedikit penyelidikan dan kefahaman berkaitan sokongan (scaffold) dalam reka bentuk dan teknologi. fasa-fasa tugasan bagi mengembangkan kemahiran berfikir pelajar dalam konteks reka bentuk dan teknologi adalah sepertimana ditunjukkan dalam jadual 4. semua murid mempunyai hak yang sama untuk menjadi kreatif dan mempunyai capaian penuh terhadap peluang dalam bidangbidang kreatif kurikulum. Rogoff (1990). dan secara spesifik dalam konteks bilik darjah oleh Fryer (1996) dan Beetlestone (1998). rakan sebaya dan keluarga. Masalah reka bentuk dan teknologi boleh ditangani melalui dua pendekatan utama iaitu: • • penyelesaian masalah melalui proses kognitif iaitu untuk pembelajaran dan berfikir. Dalam mempertimbangkan kepentingan kreativiti.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Pembelajaran secara sokongan (scaffold) diperlukan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Namun.1 Merangka tugas Fasa-Fasa Dalam Tugasan Reka Bentuk dan Teknologi Membangunkan Kemahiran Berfikir Di Kalangan Pelajar Melaksanakan taklimat ringkas bagi tugasan membuat keputusan. Penyelesaian masalah melalui proses kognitif tersebut merupakan jenis pemikiran aras tinggi. Walau bagaimanapun. Penyelesaian masalah Pembelajaran koperatif. Peluang untuk murid-murid berkembang kreatif dalam bilik darjah bergantung kepada sokongan (Scaffold) maksimum oleh guru-guru.

Melihat alternatif-alternatif yang ada. Antara contoh kemahiran berfikir yang perlu diberi tumpuan ialah : • • • • • • • Membezakan bentuk-bentuk asas dalam pesekitaran Menghubung kait bentuk asas dalam aktiviti membina bentuk produk Menjana idea kreatif dan inovatif Mentafsir lukisan kerja Menjana idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan projek Membuat keputusan.alatan tangan dan bahan yang diperlukan Mengkelaskan jenis tanaman hiasan. 44 . Menggunakan tugasan tambahan. memilih projek. Menggunakan produk yang dihasilkan oleh murid bagi melihat kelemahan dalam reka bentuk dan proses pembuatan. kreativiti murid perlu dijanakan dan diperkembangkan. Daya imaginasi. Perbincangan Mengimbas kembali Maklumat lanjut. Menilai pendekatan murid dalam reka bentuk dan pembuatan. Memberikan taklimat ringkas secara terbuka atau tertutup. Mengurangkan arahan dan meminta murid menangani kesukaran mereka sendiri. sila rujuk Owen-Jackson (2002) muka surat 230. Mengenalpasti peringkat-peringkat dalam melaksanakan tugasan membuat keputusan. Menyediakan pelbagai maklumat yang berbeza.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Menentukan tujuan Memberikan keyakinan Menjelaskan prosedur Menjalankan Tugasan Mencabar Meningkatkan cabaran (Sebahagian dan bukannya semua) Menyatakan kepentingan tugasan Menunjukkan bagaimana pengalaman sedia ada dan tugasan praktikal berfokus dapat membantu mereka. Menyediakan mereka bagi tugasan membuat keputusan pada masa akan datang. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) perlu menjadi andasan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran "Reka Bentuk dan Teknologi".

Bincangkan fungsi RBT dari segi melatih murid dalam penyelesaian masalah dan reka bentuk. bertanggungjawab terhadap idea-idea yang digunakan. melihat alternatif-alternatif yang ada. Murid 45 . Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah • menilai pendekatan murid dalam reka bentuk dan pembuatan. dan • menyediakan mereka bagi tugasan membuat keputusan pada masa akan datang. bagaimana sesuatu kerja merupakan satu pelengkap dan pertambahan kepada sesuatu yang lain. Pengetahuan dan kefahaman dalam reka bentuk dan teknologi boleh dilakukan melalui kaedah pengajaran yang berkesan. 4. • • menggunakan produk yang dihasilkan oleh murid bagi melihat kelemahan dalam reka bentuk dan proses pembuatan. pembelajaran scaffold dan aktiviti refleksi. Banyak idea. dan bahan diperlukan dalam penyelesaian hampir semua masalah manusia. pelbagai sumber. Idea-idea baru boleh dibangunkan dan diubahsuai atau diperbaiki daripada sesuatu bahan atau produk yang telah sedia ada. kaedah pengajaran yang berkesan saling mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman. pemikiran aras tinggi.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Aktiviti refleksi boleh diaplikasikan pada peringkat perbincangan dan mengimbas kembali dalam melaksanakan tugasan reka bentuk dan teknologi. Sehubungan itu. Dalam setiap proses ini murid juga mendapat pengalaman dalam membuat keputusan. serta bertanggungjawab terhadap kesan penggunaan idea tersebut untuk kehidupan yang akan datang. dan bagaimana beberapa masalah boleh diselesaikan dengan bersubjekkan orientasi. pemikiran kreatif dan kritis.4 Ciri-ciri Kualiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran murid dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi boleh dilaksanakan melalui penyertaan dan penghayatan secara aktif dalam satu proses yang berdaya cipta kreatif dan inventif.

sistem dan persekitaran. Kerja mahir adalah penting jika peralatan dibina bertujuan untuk memberi perkhidmatan yang diperlukan. dan menggunakan sumber yang sesuai termasuk pengetahuan dan proses. mengurus. Murid juga seharusnya mampu membuat artifak. integriti dan kejujuran dalam menjayakan sesuatu projek.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL dapat melihat perkaitan antara pengetahuan dan kefahaman. menyediakan dan melakukan perancangan. Pengalaman berikut mungkin akan memberi satu kebolehgunaan umum yang luas kepada murid dalam pemupukan sikap positif dan kualiti peribadi unggul bagi menjalani kehidupan semasa dewasa. perniagaan dan industri. merancang dan melaksanakan dan akhirnya menilai. Akhirnya murid boleh membangunkan. Contohnya seperti kerja bahan-bahan konkrit yang memerlukan pengendalian yang jelas dan tepat serta kemahiran yang tinggi. menyatakan dengan jelas bahawa membuat keputusan tidak boleh dijalankan dalam pengasingan. meneroka idea bagi menghasilkan cadangan reka bentuk dan membangunkan sehingga menjadi kenyataan. sekolah. Kemudian melalui maklumat-maklumat yang diperolehi murid akan menjana spesifikasi reka bentuk. mengenalpasti. Murid seharusnya boleh mengenal pasti dan menyatakan dengan jelas tentang keperluan dan peluang untuk mereka bentuk dan aktiviti teknologi melalui penyiasatan terhadap konteks rumah tangga. menjana rekabentuk. dan kesan terhadap reka bentuk dan aktiviti teknologi dan sebagainya termasuk dari segi masa dan budaya. keluaran. sesuai dan boleh dilaksanakan. Paling utama. banyak idea dan sumber diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Ini dapat dilakukan melalui penumpuan terhadap prestasi kemahiran. rekreasi. reka bentuk dan proses teknologi menyediakan satu alat inkuiri di mana murid dapat merasai pengalaman sebenar sama seperti kehidupan dewasa. dan memastikan keselamatan penggunapenggunanya. Ia juga memberi kesedaran kepada murid tentang konteks sosial perilaku manusia. Sikap dan kualiti peribadi murid boleh dipupuk melalui pendidikan reka bentuk dan teknologi. Melalui sumber-sumber yang ada mereka cuba mencapai matlamat untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan memberi kepuasan maksimum kepada keperluan pelanggan-pelanggan dan seluruh masyarakat. 46 . Contohnya hampir semua manifestasi reka bentuk dan proses teknologi. Kurikulum Nasional Britain pula mendefinisikan Reka Bentuk dan Teknologi kepada empat sasaran yang terdiri daripada mengenalpasti keperluan dan peluang. berkomunikasi dan bertindakbalas atas penilaian terhadap proses.

(2004). Murid membincangkan secara terbuka. Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam pendidikan reka bentuk dan teknologi boleh direalisasikan melalui projek kumpulan.5 Aplikasi Literasi. Hope. R. Langkah ini akan dapat memupuk nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan. aktiviti kolaborasi boleh dilakukan dengan cara menghubungkan reka bentuk dan teknologi dengan bidang lain seperti Maklumat lanjut. sila baca buku ini…. ICT dan sebagainya (Sage. 1995) • LITERASI – Keupayaan untuk membaca/dapat makna daripada perkataan. 3M dan ICT dalam RBT Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan literasi ? Definisi literasi . sains dan matematik. Sehubungan itu. evaluate and use effectively the needed information” (Ron. bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber supaya menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup di kalangan murid. Sehubungan itu. 4. Selain itu. 2002).. G. Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers. nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan perlu merentasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi.. memuji dan menyesuaikan idea orang lain untuk digunakan dalam kerja mereka. projek kumpulan dapat menyediakan peluang secara spesifik bagi mengembangkan kemahiran kolaboratif. Great Britain: Antony Rowe Ltd.. murid memerhati dan meniru apa saja perkara yang mempesonakan dalam dunia sosial mereka (Hope. berfikiran terbuka. Secara umumnya. 2004). 47 ..RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Nilai-nilai dalam pendidikan reka bentuk dan teknologi boleh membentuk personaliti murid. ”able to recognize when information is needed and have the ability to locate.

Sehubungan itu. rakaman audio dan video. 3M dan ICT melalui reka bentuk dan teknologi. dan pangkalan data berasaskan komputer). Merancang dan membuat jujukan peristiwa menggunakan perisian bagi menghasilkan carta alir. dan ICT memberikan impak yang besar kepada pembangunan pendidikan di sekolah rendah. 3M. imej. alat atau komponen. Mengumpul. Penggunaan fiksyen. Manakala teks bukan fiksyen dengan isi kandungan reka bentuk dan teknologi boleh digunakan dalam pelbagai cara. 3M dan ICT. Memodel dan merangsang situasi menggunakan perisian khusus. ICT boleh digunakan dalam reka bentuk dan teknologi sebagai bahan sumber. menggunakan lukisan. menganalisis dan mengesan maklumat menggunakan pangkalan data atau lembaran kerja. dan lain-lain lagi. menyimpan. dan clip art menggunakan perisian khusus. Teks boleh digunakan untuk meneroka. Terdapat usaha mengembangkan literasi. ayat yang berasaskan tema reka bentuk dan teknologi dapat menyediakan murid kepada pembelajaran istilah dan perkataan secara spesifik. mekanisme dan jenis-jenis pergerakan boleh digunakan. reka bentuk dan teknologi boleh digunakan bagi mengembangkan kemahiran lisan dan mendengar. Sebagai contoh. berasaskan perisian. teks atau cerita tentang reka bentuk dan teknologi dengan diikuti sesi latihan amali boleh dilakukan bagi memperkembangkan literasi. Berkomunikasi dengan menggunakan e-mail dan perisian penerbitan atas meja. kamera digital.. 3M dan merapatkannya dengan reka bentuk dan teknologi. Kerja-kerja literasi yang berfokus kepada perkataan. Perkataan dalam permainan yang berfokuskan tema seperti alat-alat dan kegunaannya. (ini meliputi • Menghasilkan wallpaper. Menjana dan membangunkan idea reka bentuk. Merekod proses terlibat dan menilai menggunakan perisian pemprosesan perkataan. ICT pula menyediakan peluang tambahan bagi memperkembangkan literasi. memperkenal atau mengukuhkan pengetahuan dan kefahaman berkaitan kerja reka bentuk dan teknologi sedia ada atau bagi merancang untuk masa depan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Literasi. bahan dan sifat bahan. Antara contohcontoh peranan ICT ialah: • • • • • • • Sebagai sumber maklumat atau rangsangan bagi projek dan aktiviti internet. 48 . CD-ROM.

keperluan murid yang mempunyai masalah pembelajaran dikenalpasti dan pihak sekolah memastikan mereka menguasai kemahiran 3M ini. Ringkasnya. CD-ROM dan pengkalan data serta berkomunikasi secara elektronik. R. Tahukah anda. sistem pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). dalam tahun 1983. 3M dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran RBT di sekolah rendah? Latihan Bagi menguji tahap kefahaman anda. Kemahiran ICT murid juga boleh diperkembangkan seperti melayari laman web. murid perlu digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Primary design and technology: A process for learning (2nd ed).s 60 – 62). Bagaimanakah mengaplikasikan literasi. pemilihan dan pemprosesan maklumat. Ini boleh dilakukan melalui pengumpulan. Manakala penggunaan komputer dalam pendidikan merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Komputer dalam pendidikan membolehkan pelajar sekolah menguasai pengetahuan dan kemahiran asas supaya mereka boleh menggunakan kemudahan ini untuk pembelajaran dan persediaan menghadapi cabaran masyarakat yang berasaskan Information Communication Technology (ICT).. sila baca buku ini…. Melalui pengajaran pemulihan pada Tahap I (Tahun 1-3) ini. Kurikulum baru ini merupakan satu usaha untuk kembali semula kepada asas pendidikan yang memberi fokus kepada penguasaan kemahiran 3M dan penekanan kepada pendidikan pemulihan. menggunakan perisian. sila jawab soalan di bawah.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Maklumat lanjut. London: David Fulton Publishers (m. 49 . (2001). Ritchie.

Di Malaysia. Menerangkan mengenai latihan perantisan . Institusi Awam serta Institusi Swasta. Sehubungan itu. Institusi Formal dan Tidak Formal. Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) memainkan peranan dan fungsi penting dalam melahirkan modal insan untuk pembangunan negara. Juga menjelaskan serba sedikit mengenai latihan perantisan. jelaskan peranan dan fungsi PTV dari segi berikut: a) konteks individu b) konteks sosial dan ekonomi 2. Hasil Pembelajaran: Di akhir tajuk ini anda seharusnya dapat menguasai hasil pembelajaran berikut iaitu: 1. bincangkan kepentingan penyelidikan PTV. dengan teknologi. Sekolah Aneka Jurusan. Sekolah Vokasional dan Teknik.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 1. Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalah berasaskan kepada kemahiran teknologi dan kreativiti. INSTITUT FARMAL DAN TIDAK FORMAL Sinopsis Tajuk ini menjelaskan tentang Sistem PTV di peringkat Sekolah Rendah. dapatan penyelidikan PTV telah membawa kepada beberapa perubahan dasar pendidikan PTV. menggunakan Mata pelajaran ini dapat menyediakan murid dengan proses reka bentuk. 50 . Isu-isu penyelidikan PTV yang pelbagai telah menarik perhatian ramai penyelidik daripada pelbagai orientasi disiplin pendidikan. Bincangkan bagaimana anda pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan mengembangkan kreativiti pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan TAJUK 5 SISTEM PTV: PERINGKAT SEKOLAH RENDAH. Menjelaskan program-program PTV yang terdapat di bawah institusi formal. 2. Sehubungan itu. 3.

4. “ Skim-skim latihan perantisan ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mempunyai pelbagai kemahiran teknikal (multi-skills) di dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan serta mewujudkan lebih banyak peluang-peluang latihan kepada lepasan sekolah/beliabelia. pelajar-pelajar ditaja oleh majikan sektor perindustrian dan perkhidmatan untuk mengikuti latihan teori dan praktikal selama 2 1/2 bulan . Apprentices usually begin at half the salary of trained people (journey workers) who have industry certification. Para perantis akan dilatih di institusi-institusi latihan tempatan (off-the-job) serta menjalani latihan sambil kerja (on-the-job)di tempat/premis majikan penaja. Kerangka konsep tajuk 5 Latihan Perantisan. When they become journey workers. Membezakan antara aktiviti yang dijalankan semasa latihan di tempat kerja dengan pendidikan tidak formal.6 bulan bagi modul pilihan dan 18 bulan bagi modul penuh.1 Latihan Perantisan “ Apprenticeship is occupational training that combines on-the-job experience with classroom instruction.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 3. 51 . SISTEM PTV Institusi Formal Latihan Di Tempat Kerja Pendidikan Tidak Formal 5. Membezakan program-program yang terdapat di bawah Institusi Pendidikan Tinggi Awam dengan Institusi Swasta. they increase their chances of finding a well-paying job in the industry and can become supervisors or go into business for themselves. Di bawah skim-skim latihan perantisan ini. and receive pay increases as they learn to perform more complex tasks.

Sistem ini dikenali sebagai Sistem Komprehensif.1 Institusi Formal Sekolah Aneka Jurusan (Komprehensif) Tahukah anda bahawa Bahagian Teknik dan Vokasional telah mengubahsuai Sistem Pelajaran Teknik dan Vokasional di peringkat Sekolah Menengah Rendah pada tahun 1965? Dilaksanakan pada tahun 1965. Kumpulkan maklumat dan buatkan peta minda untuk menunjukkan kefahaman anda mengenainya.2. Perantis dikehendaki berkhidmat dengan majikan penaja selama 1 hingga 3 tahun setelah tamat latihan (jika ditawarkan pekerjaan oleh majikan penaja). Dapatkan maklumat lanjut di internet. Di mana empat mata pelajaran vokasional telah diperkenalkan daripada Tingakatan 1 hingga Tingkatan 3 yang dianggap sebagai mata pelajaran elektif iaitu Seni Perusahaan. Sains Pertanian.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Mereka yang dipilih dikehendaki menandatangani satu Kontrak Perantisan dengan majikan penaja dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB).2 5. 52 . 5. Tahukah anda apakah bentuk latihan perantisan yang ada di Malaysia pada masa kini? Cuba bandingkan bentuk latihan perantisan di Malaysia dengan negara maju yang lain.

Peralihan ini telah memansuhkan Sekolah Lanjutan Kampung. Bahasa Melayu. 53 . Pertanian dan Sains Rumah Tangga. Perdagangan. perusahaan. Sekolah ini menawarkan empat bidang kursus vokasional iaitu Pertukangan. Dalam mata pelajaran elektif. Setelah dua tahun mengikuti kursus di Sekolah Menengah Vokasional. Pada tahun berapakah ia telah di naik taraf ke Sekolah Menengah Teknik? Tujuan penubuhan Sekolah Menengah Vokasional adalah untuk memberi latihan dan kemahiran kepada pelajar bersesuaian dengan pekerjaan di sektor perindustrian. Ilmu Kemasyarakatan dan Pelajaran Agama Islam bagi pelajar Islam. diadakan latihan amali dan teori mengikut kehendak kursus. murid-murid juga diberi peluang untuk mempelajari mata pelajaran am. pertanian dan sektor-sektor lain yang berkaitan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. Selain menceburi bidang pekerjaan. murid-murid akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia ( SPVM ) yang diakui setaraf dengan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). pelajar yang mempunyai pencapaian yang baik dalam bidang akademik boleh melanjutkan pelajaran sehingga ke Politeknik dan Universiti. Satu pertiga daripada seluruh masa persekolahan ditumpukan kepada mata pelajaran am seperti Bahasa Inggeris. Di samping mempelajari mata pelajaran vokasional.2 Sekolah Vokasional dan Teknik Tahukah anda bahawa Sekolah Menengah Vokasional telah ditubuhkan pada tahun 1968. Ilmu Hisab. Fikirkan sejenak! Apakah ciri-ciri sistem pendidikan aneka jurusan ini? 5.2. Corak mata pelajaran teknik dan vokasional diterapkan kepada murid-murid dalam mata pelajaran elektif di bawah sistem aneka jurusan.

Kajian telah dibuat untuk melahirkan lebih ramai tenaga mahir selaras dengan matlamat Wawasan 2020.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Manakala Sekolah Menengah Teknik mempunyai pertalian dengan Treacher Technical Institute (1906) yang ditubuhkan oleh pihak Inggeris. Terdapat tiga kursus utama yang ditawarkan iaitu Kejuruteraan Awam. Selain itu graduan ini juga boleh melanjutkan perindustrian.3 Institusi Pendidikan Tinggi Awam Tahukah anda bahawa dalam tahun 1990-an. apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan Sistem Pendidikan Vokasional dan Teknik di Malaysia? Dapatkan maklumat lanjut dari internet. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengkaji semula kurikulum PTV supaya ia memenuhi kehendak industri. Tujuan Sekolah Menengah Teknik adalah untuk memberi pelajaran am yang lebih cenderung kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran tinggi di bidang teknikal. perdagangan. 5. 54 . pelajarannya di dalam dan di luar negara yang dibiayai oleh pihak JPA dan sebagainya. diploma dan ijazah dalam bidang pembangunan Graduan lepasan UiTM dapat menarik minat sektor perbankan. Fikirkan. Sehubungan dengan itu Universiti Teknologi MARA (UiTM) diwujudkan lebih awal berbanding institut lain di bawah MARA. Kejuruteraan Mekanikal dan Pertanian.2. Kemudian Perdagangan diperkenalkan untuk memberi peluang kepada pelajar perempuan bagi memenuhi cadangan Rancangan Malaysia Kedua. sektor awam dan sektor swasta. UiTM memberi peluang kepada lepasan SPM/MCE untuk menyambung pelajaran di peringkat sijil. industri.

4 Institusi Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan konsep penswastaan institut teknikal dan sekolah teknik kepada industri. Mengurangkan kos kerajaan.2. Memberikan latihan kepada pelajar vokasional menjalani latihan di industri-industri pengeluaran. Mendapatkan pengalaman yang lebih dalam bidang kursus yang dijalani. dan c. Dapatkan maklumat berkaitan apakah tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak swasta ini dalam memperkembangkan sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengesa sektor swasta menawarkan kursus teknikal kepada pelajar lepasan sekolah.3. Pada tahun 1993. 5. Tahukah anda apakah tujuan penswastaan ini? Mari kita bincangkan matlamat di bawah. b. a. sektor kerajaan dan sektor swasta iaitu Pertubuhan Pengilang-pengilang Malaysia (FMM) bergabung tenaga untuk memainkan peranan yang sama bagi meningkatkan tahap kemahiran.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 5.1 Sekolah Ke Kerjaya (SKK) Kenapa agaknya Sekolah ke Kerjaya di berhentikan sedangkan ia mempunyai banyak faedah kepada pelajar? Konsep Program SKK SKK ialah satu program pendidikan dan latihan tempat kerja bagi mengembangkan potensi pelajar dengan membekalkan mereka pengetahuan dan kemahiran boleh guna melalui pengalaman tempat kerja. Program SKK mengandungi dua komponen iaitu: 55 .

Bagi mencapai objektif-objektif tersebut di atas. sukatan pelajaran yang minimum bagi matamata pelajaran berikut telah disediakan untuk kegunaan sekolah. Sukatan Pelajaran Minimum Tahukah anda bahawa sukatan pelajaran untuk SKK ini hanyalah sukatan minimum. Sukatan pelajaran minimum ini mengandungi topik-topik terpilih yang dijangka dapat membantu pelajar bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM. Objektif sukatan pelajaran minimum ialah: i) membantu pelajar yang berpencapaian rendah menguasai topik yang dipilih. dan tempat kerja. ii) membantu guru bagi membimbing pelajar untuk mencapai kelulusan dalam Sijil 56 . dan untuk memanfaatkan masa di peringkat sekolah menengah terutama bagi mereka yang berpencapaian rendah dari segi akademik. Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif Bahasa Melayu Ekonomi Asas Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu Sains Geografi Matematik Ia mengandungi beberapa topik terpilih mata pelajaran teras dan elektif Tingkatan 4 dan 5. ii)Latihan di tempat kerja untuk mendapat kemahiran boleh guna melalui pengalaman Objektif program SKK adalah seperti berikut: i) ii) iii) untuk membolehkan pelajar mengikuti panduan pengajaran dan pembelajaran setaraf dengan kebolehan dan keupayaan mereka dari segi akademik untuk mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna pelajar dengan melalui pengalaman tempat kerja. dan Pelajaran Malaysia (SPM).RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL i) Pengajaran dan pembelajaran menggunakan sukatan pelajaran yang minimum.

Latihan kemahiran diberikan dengan menggunakan kemudahan dan tenaga yang ada di sekolah. pelajar dikehendaki menjalani latihan di pusat latihan agensi kerajaan atau pun di tempat kerja swasta dalam tempoh masa tertentu.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 5. Model A: Latihan di Agensi Kerajaan dan Swasta Dalam model A. semaian anak pokok dan lainlain. dipelajari di sekolah semasa berada di tempat latihan. gunting rambut. Model C: Gabungan Latihan Berasaskan Sekolah dan Di Agensi Dalam model C. sebahagian pelajar menjalani latihan kemahiran di sekolah dan pada masa yang sama sebahagian pelajar yang lain menjalani latihan kemahiran di agensi luar. Objektif latihan di tempat kerja adalah untuk: i) ii) memberi peluang kepada pelajar memperoleh kemahiran tertentu di tempat latihan. membolehkan pelajar memilih kerjaya yang sesuai mengikut minat dan kebolehan. dan iii) mengembangkan potensi pelajar dan meningkatkan keyakinan diri. pelajar diberi pendedahan kemahiran bekerja di sekolah dengan ditempatkan seperti di koperasi sekolah. staf sokongan dan komuniti yang berkemahiran tertentu seperti jahitan. memasak. kantin atau pun menjalani latihan kemahiran di bengkel sekolah. Mari kita teliti model-model ini. Model-Model Latihan Di Tempat Kerja (LTK) Terdapat 3 model LTK yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.3. Proses pengajaran dan pembelajaran dan LTK dilaksanakan secara berselang-seli atau berterusan untuk beberapa minggu. Pengajaran dan pembelajaran serta latihan kemahiran berjalan semasa waktu persekolahan. Tunjuk ajar diberikan oleh guru.2 Sejarah Latihan Tempat Kerja (LTK) Pelajar boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang Latihan di tempat kerja bertujuan memberi peluang kepada pelajar menimba pengalaman latihan di tempat kerja. Proses 57 . Model B: Latihan Berasaskan Sekolah Di bawah model ini. pendawaian.

4 Pendidikan Tidak Formal Pendidikan tidak formal telah lama wujud di Tanah Melayu. Fikirkan. Diakhir pembelajaran. sebelum kedatangan penjajah lagi.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL pengajaran dan pembelajaran serta latihan kemahiran di laksanakan secara berselang-seli atau berterusan untuk beberapa minggu. model-model semasa dan berpotensi serta perbandingan kurikulum PTV di dalam dan luar negara. Tiada kelas formal perlu dihadiri. Hasil Pembelajaran. Fikir sejenak! Adakah anda bersetuju sekiranya program ini dibatalkan? Berikan pandangan anda. biasanya kemahiran diperolehi melalui penerangan dan penglibatan secara terus terhadap pekerjaan tersebut. kemahiran-kemahiran berkaitan sesuatu bidang dipelajari daripada tukang-tukang yang mahir. 5. pelajar pelatih dapat: 58 . Ketika itu. apaka maksud pendidikan tidak formal dan bagaimanakah pendidikan tidak formal dapat membantu perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia? TAJUK 6 KURIKULUM DAN PENGAJARAN PTV DAN KHSR DI MALAYSIA Sinopsis: Tajuk ini akan membincangkan mengenai kurikulum dan pengajaran PTV dan KHSR di Malaysia dari aspek model kurikulum dan pengajaran.

Membezakan antara model dan teori. Kerangka konsep tajuk 6 Model Kurikulum dan Pengajaran Kurikulum Dan Pengajaran PTV Model Semasa dan Yang Berpotensi Perbandingan Kurikulum Dalam dan Luar Negara 6. 3.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 1. yang telah dipelajari. 1999) 59 . Menghuraikan berkaitan di antara kurikulum dengan pengajaran. 2. 4.1 Model Kurikulum dan Pengajaran Cuba fikirkan apakah yang dimaksudkan dengan model? Apakah perbezaan antara model dan teori ? Definisi Kurikulum: “The sum of the learning activities and experiences that a student has under the auspices or direction of the School” (Finch & Crunkilton. Menjelaskan model-model kurikulum yang digunakan dalam Membina model kurikulum berdasarkan model-model kurikulum membentuk kurikulum PTV.

Ia menunjukkan perkaitan antara kurikulum dan pengajaran yang diutarakan oleh Finch dan Crunkilton (1999). 1998) Perkaitan antara Kurikulum dan Pengajaran: Cuba anda teliti Rajah 1 di bawah. 1962) “Satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati” (Ornstein & Hunkins. Semua kurikulum mengandungi elemen berikut: (a) Pernyataan tujuan dan objektif spesifik (b) Pemilihan dan organisasi kandungan pelajaran (c) Pola pengajaran dan pembelajaran (d) Penilaian hasil pembelajaran.” (Taba.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL “Kurikulum adalah perancangan untuk pembelajaran. Apakah yang boleh anda kupas dari rajah 1 berkenaan? 60 .

Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning. Technology: Initial InService Materials. Queensland Studies Authority (2003). Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler ( 1949 ) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson ( 1967 ).. C. Great Britain: Antony Rowe Ltd. (1999). Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers. & Crunkilton. Boston: Allyn and Bacon. Model-model ini masih dominan kerana elememelemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Rajah 1: Perkaitan antara kurikulum dan pengakaran Bincangkan apakah perbezaan dan perkaitan antara kurikulum dan pengajaran? Maklumat lanjut.R. Model yang terserlah adalah Model Hunkins ( 1080 ). 6. G. R.2 Model Semasa dan Yang Berpotensi Terdapat beberapa model kurikulum dalam literasi.. (2004). 61 . Queensland: Queensland Studies Authority. sila baca buku ini…Hope. Model Hunkins (1980). Content And Implementation (5th ed). dan Finch. J.

Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Rajah 2: Model Kurikulum Hunkins Model Tyler (1949). kehendak masyarakat dan industri serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan falsafah. bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali bagaimana kita menentukan matlamat dan objektif kurikulum tersebut tercapai? Apakah matlamat yang hendak dicapai? 4 persoalan Tyler Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? 62 . Ketiga. Pertama. Tyler mengemukakan empat persoalan sebelum sesebuah kurikulum boleh dibentuk. visi dan misi institut yang berkenaan. Kedua . apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektif kurikulum biasanya diperoleh dari kajian mengenai pelajar. pembuat kurikulum mestilah mengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektif tersebut.

kurikulum sebagai satu siri berstruktur hasil pembelajaran yang dikehendaki ( a structured series of intended learning outcomes ). memilih kurikulum. Empat Elemen Model Johnson Menentukan matlamat kurikulum Memilih kurikulum Merancang kurikulum Menilai kurikulum Jika diperhatikan secara teliti. Bentuk bujur menunjukkan proses manakala bentuk segi empat menggambarkan produk. terdapat persamaan antara Model Tyler dan Model Johnson. merancang kurikulum dan menilai kurikulum. Matlamat pendidikan 63 . Johnson cuba membezakan antara elemen proses dan produk dalam membina kurikulum. Model beliau atau lebih dikenali sebagai Model Johnson mengandungi empat komponen utama iaitu menentukan matlamat. Rajah menunjukkan carta aliran tentang Mosel Johnson.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Bagaimana pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan sama ada matlamat ini tercapai atau tidak? Rajah 3 : Empat Persoalan Tyler Tentukan matlamat Model Johnson Mauritzs Johnson ( 1967 ) pula mendefinisikan.

seperti berikut: Model ini menggunakan pemikiran secara ilmiah sebagai asas apabila membuat keputusan mengenai kurikulum.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Kurikulum Rancangan pengajaran Merancang kurikulum Merancang pengajaran Hasil pembelajaran Bujur Segi empat Model Gay – Proses Produk Pengajaran Gay mengutarakan empat dalam proses penghasilan (a) Model Akademik. (b) Model Experimental 64 . Pembelajaran model yang boleh digunakan kurikulum. Penekanan diberikan kepada penggunaan struktur sedia ada sesuatu disiplin atau bidang untuk membentuk kandungan kurikulum.

Anda mungkin tertanya-tanya “ Model manakah yang harus digunakan? “. dengan tujuan akan dapat dimanafaatkan oleh pelajar sebagai anggota masyarakat. Antara komponen yang terdapat dalam model ini ialah: • • • • Melaksanakan analisis keperluan. Tetapi model yang digunakan akan bergantung pada latar belakang. falsafah.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Model ini lebih menumpu kepada pembelajaran memusatkan pelajar di mana aktiviti pelajar lebih diutamakan. pengetahuan dan minat mereka yang terlibat. Para perancang kurikulum boleh menggunakan mana-mana model atau menggabungkan beberapa model. kurikulum dirancang supaya memenuhi setting sekolah. 65 . Menetapkan kaedah penilaian yang kukuh. bukannya setting daripada luar sekolah. Menyatakan objektif. Ini bermakna. (c) Model Pragmatic Model ini memberi fokus kepada pembelajaran bersesuaian dengan keadaan persekitaran setempat atau sekolah. Pembangunan Kurikulum PTV (Finch & Crunkilton. Memilih kandungan yang sesuai dengan objektif. Objektif pembelajaran lebih memfokus kepada individu dan proses. (d) Model teknikal Model ini menganggap pembelajaran sebagai satu sistem yang boleh dibahagikan kepada komponen-komponen kecil dan dilaksanakan secara teratur dan terancang. 1999).

Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers. (1999). Queensland: Queensland Studies Authority. Content And Implementation (5th ed). Queensland Studies Authority (2003). 6. PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV Tajuk ini akan membincangkan mengenai pentadbiran dan penguruan PTV dari aspeks organisasi pendadbiran. (1999).R..3 Perbandingan Kurikulum Dalam dan Luar Negara “ Kurikulum adalah segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan” (Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979) Bandingkan kurikulum RBT yang dilaksanakan di dalam dan luar negara kita ( di antara Malaysia dan beberapa negara di Asia. 66 . TAJUK 7 Sinopsis. Technology: Initial In-Service Materials. Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning. G.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Bincangkan Model Kurikulum yang sesuai untuk RBT di negara kita Maklumat lanjut. Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial In-Service Materials. dan Finch. G. Queensland: Queensland Studies Authority. Boston: Allyn and Bacon. (2004). Hope. J. Eropah dan Amerika Syarikat ) Maklumat lanjut. Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning. & Crunkilton. Boston: Allyn and Bacon. sila baca buku ini…. artikulasi dan koordinasi serta perbandingan sistem pentadbiran dan pengurusan PTV dalam dan luar negara. J... Great Britain: Antony Rowe Ltd. Hope.. (2004). dan Finch. & Crunkilton.R. C. Content And Implementation (5th ed).. Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers. penyeliaan dan pemantauan program. R.. sila baca buku ini…. C. R. pengambilan pelajar. Great Britain: Antony Rowe Ltd.

cuba fikirkan apakah yang dimaksudkan dengan organisasi pentadbiran? 67 . pengurusan PTV di dalam dan luar negara. 2. Sehubungan itu. Malaysia. 7. Menghuraikan organisasi pentadbiran PTV di sekolah Mengetahui mengenai penyeliaan dan pemantauan PTV di Menjelaskan perbandingan sistem pentadbiran dan rendah dan organisasi PTV formal yang terdapat di Malaysia. 4. Kerangka konsep tajuk 7 organisasi pendadbiran pengambilan pelajar Pentadbiran dan Pengurusan PTV penyeliaan dan pemantauan program artikulasi dan koordinasi perbandingan sistem pentadbiran dan pengurusan dalam dan luar negara.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Hasil Pembelajaran: Diakhir pembelajaran tajuk ini pelajar dapat: 1. Membezakan maksud pengurusan dan pentadbiran. 3.1 Organisasi Pentadbiran Pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) memerlukan organisasi yang jelas dan mantap bagi membolehkan pelaksanaannya berjalan lancar dan berkesan.

bincangkan organisasi pentadbiran RBT di sekolah rendah. Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran. 68 . Penolong Kanan. Setiap bahagian mempunyai fungsi dan tanggung jawab tertentu. 7. Ketua Panitia bertanggung jawab mengurus. Manakala mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah diperkenalkan kepada pelajar Tingkatan 1.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Di sekolah rendah. ialah. Sebagai contoh.2 Pengambilan Pelajar Di negara kita. struktur organisasi secara umumnya terdiri daripada Guru Besar. pengambilan pelajar ke aliran PTV adalah berdasarkan kepada keputusan peperiksaan awam.3 Penyeliaan dan Pemantauan Program Cuba fikirkan apakah yang dimaksudkan dengan penyelian dan pemantauan program? Kenyataan Dasar dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (2001 – 2010). Berdasarkan kepada pengalaman anda semasa di sekolah. cuba fikirkan apakah langkah terbaik bagi menentukan pengambilan pelajar ke dalam aliran PTV ? Mata pelajaran KHSR diperkenalkan kepada pelajar Tahun 4. Tingkatan 2. dan Tingkatan 3 sebagai mata pelajaran elektif. Sehubungan itu. Bincangkan bagaimana pengambilan pelajar dilakukan bagi mengikuti pembelajaran RBT di dalam sistem pendidikan di negara ini. merancang dan memastikan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan lancar. Tahun 5 dan Tahun 6. 7.

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

(1) Memberi penekanan kepada Sains dan Teknologi (S&T) serta membangunkan
kemahiran dalam teknologi berasaskan maklumat supaya pengetahuan dapat diperoleh, disebar, ditafsir dan digunapakai; (2) Menambah jumlah tenaga manusia yang lebih ramai dalam bidang S&T bagi mengambil peluang daripada kepesatan pengetahuan dan teknologi baru untuk mencapai pertumbuhan mapan; (3) Mempercepatkan pencapaian nisbah 60:40 antara pelajar sains dan sastera. Malaysia sedang melaksanakan proses reformasi kepada PTV untuk menjadikannya lebih fleksibel, berkualiti tinggi, berupaya menyahut dan bertindak balas terhadap keperluan pasaran kerja yang dinamik dan mengurangkan kos terutama kepada pihak kerajaan. Sehubungan itu, banyak program PTV diperkenalkan bagi menjayakan dasar di atas. Namun, keberkesanan dan kejayaan program-program ini memerlukan penyeliaan dan pemantauan yang berterusan. Bincangkan bagaimana penyeliaan dan pemantauan program PTV dilaksanakan di negara ini.

7.4

Artikulasi dan Koordinasi

Artikulasi boleh dilaksanakan dalam dua bentuk iaitu artikulasi mengufuk dan artikulasi menegak. Artikulasi mengufuk merujuk kepada pemindahan kredit dari satu program kepada program yang lain pada satu tahap sama ada dalam institusi yang sama atau institusi yang lain. Manakala artikulasi menegak merujuk kepada pemindahan kredit dari satu institusi kepada institusi yang lain pada tahap yang lebih tinggi

Bincangkan bagaimana artikulasi dan koordinasi PTV dilaksanakan di negara ini. Maklumat lanjut, sila baca buku ini….. Finch, C.R., & Crunkilton, J. R. (1999). Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning, Content And Implementation (5th ed), Boston: Allyn and Bacon.

69

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

7.5

Perbandingan Sistem Pentadbiran Cuba fikirkan bagaimanakah Sistem Pentadbiran PTV di Malaysia ?

PTV di peringkat sekolah ditadbir oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Manakala PTV pada peringkat lepas sekolah menengah, ditadbir oleh agensi-agensi seperti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Kementerian Belia dan Sukan, dan Kementerian Sumber Manusia. Selain itu, terdapat juga PTV yang dilaksanakan oleh pihakpihak swasta.

Bandingkan Sistem Pentadbiran PTV yang dilaksanakan di negara ini dan luar negara.

Maklumat lanjut, sila baca buku ini….. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial In-Service Materials, Queensland: Queensland Studies Authority, dan Owen-Jackson, G. (2002)., ICT in design & technology, in Gwyneth Owen-Jackson (ed.), Aspects of Teaching Secondary Design and Technology: Perspectives On Practice, New York: Routledge Falmer.

Aktiviti 7 Soalan Esei Pengenalan

70

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Bagi melonjakkan institusi pendidikan, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 pada Fokus 9.02 : Memberikan lebih autonomi kepada sekolah. Ia telah dirangka satu strategi pelaksanaannya bagi meningkatkan keupayaan dengan memberi autonomi kepada sekolah menerusi perolehan bahan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kewangan di sekolah. Pengurusan kewangan perlu memanfaatkan sumber kewangan dengan kaedah pengurusan yang berkesan berdasarkan perancangan, penyelenggaraan dan analisis yang cekap, amanah serta berhemah. Masalah Pihak guru sentiasa menghadapi masalah untuk mendapatkan kelulusan pesanan perolehan barangan mahupun peralatan KHSR di sekolah kerana kekurangan atau ketiadaan peruntukan. Setujukah anda bahawa masalah ini berpunca daripada kelemahan sistem pengurusan kewangan sekolah di semua peringkat termasuklah kelemahan merancang belanjawan panitia KHSR itu sendiri?

Tugas Anda perlu jalankan satu tinjauan mengenai pengurusan kewangan berkesan di sekolah anda. Tinjauan anda perlulah meliputi beberapa aspek berikut iaitu: a. Enrolmen tahunan semasa b. Peruntukan PCG bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup c. Pengagihan peruntukan kewangan mengikut rangka belanjawan tahunan semasa d. Perancangan Belanjawan Tahunan Semasa Panitia Kemahiran Hidup

TAJUK 8
Sinopsis

KEPIMPINAN DALAM PTV

71

1 Perkembangan Profesional Cuba fikirkan bagaimanakah aktiviti perkembangan professional di sekolah anda membantu anda meningkatkan kualiti kepimpinan anda dalam pengurusan KHSR di sekolah? 72 . peranan dan tanggung jawab panitia. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan Kerangka konsep tajuk 8 Perkembangan Profesional Penambahbaikan Kualiti Pengajaran KEPIMPINAN DALAM PTV Peranan dan Tanggungjawab Panitia Perancangan Pembelajaran Strategi dan Teknik Pengurusan 8. 4. 5. penambahbaikan kualiti pengajaran PTV.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Membincangkan mengenai kepimpinan PTV dari aspek perkembangan profesional. mensintesis maklumat daripada pelabagai sumber tentang kepimpinan dalam PTV 2. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran tentang strategi dan teknik pengurusan. meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan melalui perkembangan profesional. perancangan pembelajaran dan strategi dan teknik pengurusan. Hasil Pembelajaran: 1. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan 3.

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang banyak untuk sektor pendidikan bagi tahun 2009 hingga 2011. Kesanggupan kerajaan membuat pelaburan yang banyak membuktikan bahawa bidang pendidikan merupakan bidang yang amat penting bagi mencapai matlamat Wawasan 2020 iaitu ingin menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau di samping melahirkan insan yang seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru itu, tanggungjawab yang amat berat ini terletak di bahu semua guru di sekolah, kerana sekolah merupakan asas kepada bermulanya pendidikan formal seseorang individu itu. Oleh itu, untuk memastikan pendidikan berjalan di atas landasan yang betul, sekolah memerlukan pemimpin yang mampu menjana kecemerlangan pendidikan. Berdasarkan laporan A Nation At Risk, 1983, Action For Excellence, 1983, Bettter Edcuation for Michigan Citizen : A Blue Print For Action, 1984 di Amerika Syarikat dan kajian-kajian (Edmonds, 1979; Hussien Mahmood, 1993) didapati bahawa kepemimpinan pengetua atau guru besar merupakan penggerak utama bagi kejayaan sesebuah sekolah. Sebelum mempelajari dengan lebih lanjut, kita perlu tahu tentang definisi dan maksud kepimpinan. Menurut Koontz And O’Donnei (1972) kepimpinan adalah kemahiran untuk

mempengaruhi kakitangan menyelesaikan tugas masing-masing dengan penuh minat dan
berkeyakinan serta proses mempengaruhi orang lain. Hodgets (1975) kepimpinan sebagai

satu proses untuk mengarah daya usaha kakitangan supaya dapat mencapai matlamat
organisasi, memimpin matlamat bermaksud organisasi membimbing manakala daya tenaga kakitangan orang kearah yang penyempurnaan pimpinan bermaksud

bertanggungjawab untuk memberitahu kakitangan tentang rancangan yang akan dilaksanakan dan strategi untuk mencapainya.

Kepimpinan membantu pekerja melalui beberapa peranan seperti: (a) (b) (c) (d) Kepuasan kerja Menyelesaikan masalah Memuji dan mengkritik Memberi bimbingan dan tunjukajar

73

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

(e) (f) (g)

Menentukan kriteria dan piawai prestasi Memberi sokongan moral Mendorong kearah pencapaian matlamat

Cuba anda bincangkan diantara rakan sekerja secara ringkas mengenai jenis kepimpinan yang ada sekarang.

Jenis-Jenis Tingkahlaku Pengetua Demokrat (a) (b) (c) (d) (e) (f) Birokrat (a) (b) (c) Mengambil keputusan secara sendirian / berpusat sebagai ketua Perlaksanaan perancangan tidak selaras dengan polisi yang ditetapkan atau diperbincangkan Bertindak tanpa mengambil kira individu Mengambil kira pandangan kumpulan Perlaksanaan perancangan selaras dengan polisi yang ditentukan secar perbincangan Mempertingkatkan daya kreatif, daya pengeluaran dan kepuasan Menghormati individu & Kumpulan pengikut Menunjukan minat untuk diterima ahli Komunikasi terbuka

74

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

(d) (e) (f)

Objektif dicapai secara paksaan Tidak mahu mencampuri atau melibatkan diri Tidak menggalakkan komunikasi secara terbuka

Gaya kepemimpinan ialah cara pemimpin memimpin (Smith, 1989) atau cara pengetua mempengaruhi tingkah laku pengikutnya untuk mencapai matlamat organisasi. Kita boleh menggunakan teori Laluan-Matlamat yang diperkenalkan oleh House dan Mitchell (1974). Dalam teori ini House dan Mitchell memperkenalkan empat gaya kepemimpinan yang diamalkan oleh pengetua/guru besar. Gaya-gaya tersebut adalah seperti berikut: (a) Gaya kepemimpinan mengarah (Directive Leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang menjelaskan kehendak, memberikan arahan, tepat dan mengarah orang bawahan mengikut peraturan dan prosedur. (b) Gaya kepemimpinan berorientasikan pencapaian (Achievement Oriented Leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang menyediakan matlamat yang mencari kemajuan pencapaian, mengutamakan kecemerlangan dan menunjukkan keyakinan bahawa orang bawahan akan mencapai tahap yang tinggi dalam tugas. (c) Gaya kepemimpinan menyokong (Supportive Leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang bertimbang rasa, menunjukkan prihatin terhadap kesejahteraan orang bawahan dan mewujudkan iklim kemesraan dalam kumpulan kerja. (d) Gaya kepemimpinan penyertaan (Participative leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang meminta pandangan orang bawahan dan menggunakan pandangan mereka sebelum membuat sesuatu keputusan.

Fikirkan sejenak! Bagaimanakah pihak pengurusan anda membuat penambahbaikan terhadap perkembangan profesionalisme anda di sekolah? 8.2 Penambahbaikan Kualiti Pengajaran PTV Sebagai seorang guru kita perlu memikirkan bagaimana caranya untuk membuat penambahbaikan kualiti pengajaran PTV di sekolah.

75

kaedah secara konteksual.Perubahan dari silibus .pkukmweb.Pendedahan kepada kemahiran ICT (d) Faktor Kaedah Pengajaran .ukm.peningkatan kemahiran kepada guru (Kursus peningkatan diluar negara dan dalam) (f) Faktor Penilaian .my 8.Kurikulum yang releven .Bangunan .berasaskan ketrampilan Untuk menambahkan pengetahuan dan maklumat mengenai kualiti pengajaran anda boleh melayari laman web www.Berasaskan kopentensi .RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Di sini terdapat beberapa faktor yang perlu anda ketahui dalam penambahbaikan kualiti pengajaran PTV iaitu (a) Faktor Kurikulum .Simulasi (e) Faktor Perkembangan Staf bagi pengajar .Silibus berkaitan dengan industri dan kehendak semasa (b) Faktor Infrastruktur .Peralatan dan kemudahan (c) Faktor Latihan Perguruan . kolabrotif .eprints.my dan www.secara formatif dan summatif .3 Peranan dan Tanggungjawab Panitia 76 .edu.uum.penggunaan ICT .

Antara peranan dan tanggungjawab ketua panitia KHSR ialah. Ketua panitia memainkan peranan yang penting di samping bertanggungjawab mengurus. Mengagihkan tugas mengajar serta tanggungjawab pengurusan. merancang dan memastikan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan lancar. Membuat anggaran belanjawan tahunan. semester dan bulanan. Panitia merupakan sekumpulan guru yang mengajar mata pelajaran yang sama khususnya Panitia KHSR. di 77 . penyelenggaraan dan keselamatan bengkel kepada guru-guru KHSR. Menguruskan sesi perkembangan professional staf. Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. anda pasti akan terlibat dengan satu atau lebih panitia mata pelajaran di sekolah anda.) (i) Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah (j) Semua ketua panitia mata pelajaran adalah secara otomatis menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing di dalam jawatankuasa tersebut dan menjadi penghubung antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah. Membuat pesanan bahan dan alatan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Cuba fikirkan bagaimanakah Panitia KHSR di sekolah anda membantu anda dalam pengurusan bilik darjah di sekolah? Sebagaimana yang anda ketahui. Menjalankan mesyuarat panitia. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah mengajar yang kemaskini. (Sekolah kecil boleh digabungkan panitia mata pelajaran. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menyelaras sukatan dan rancangan pelajaran tahunan.

ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalah-masalah panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli pembelajaran. (d) Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah. Fikirkan sejenak! Adakah ketua panitia KHSR anda menjalankan tugas di atas? Antara peranan dan tanggungjawab panitia KHSR yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia. (a) (b) Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panitia. (e) Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah ) yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah. sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan. sama ada untuk untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman (l) Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL (k) Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaanperjumpaan berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau Pengetua atau Penolong Kanannya. 78 . (c) Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka. Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun persekolahan.

(i) (j) Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain. (k) (l) (m) (n) Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran. kemahiran dan 79 .4 Perancangan Pembelajaran Perancangan pembelajaran adalah penting bagi memastikan proses pengajaran dan penbelajaran mengikut keperluan kurikulum KHSR. Sumber : SPI Bil: 4/1986 8. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL (f) Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran. Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalin hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pengajaran dan pembelajaran perlu disediakan lebih awal supaya ia dapat digabungkan unsur pengetahuan. surat menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan. pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan Bekerjsama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu. Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia. (g) (h) Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara 'ad-hoc' bila dan jika perlu Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung denga kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kepimpinan merupakan satu proses mempengaruhi dan mengarahkan ahliahli dalam panitia supaya mereka turut menyumbang ke arah pencapaian matlamat panitia dan seterusnya sekolah. mereka boleh memilih samada menggunakan strategi pengurusan saintifik. Selaku guru. Apakah yang akan anda titikberatkan semasa menyediakan rancangan ini? 8. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas PEMBELAJARAN KENDIRI 3: 80 .RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL nilai selaras dengan perkembangan jasmani. Perancangan pembelajaran ini boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu rancangan tahunan/ rancangan semester dan rancangan pengajaran harian (RPH). Kenalpasti ketiga-tiga jenis strategi berkenaan dan sila buat rujukan dari mana-mana bahan bercetak mahupun media elektronik. emosi. Di mana ketigatiga strategi ini saling berkaitan antara satu sama lain dan ia boleh digunakan mengikut keperluan dan kesesuaian persekitaran budaya kerja di sekolah.5 Strategi dan Teknik Pengurusan Strategi merupakan kaedah dan teknik yang dirancang dan digunakan dalam satu-satu pengurusan pengajaran. rohani dan intelektual pelajar. anda biasanya sering mengamalkan pelbagai strategi dan teknik pengurusan yang bersesuaian dengan keperluan dan kehendak sekolah seterusnya pelajar. Manakala teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah. Aktiviti 8 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Teknik merangkumi aktiviti. perlakuan dan kemahiran guru. pengurusan pentadbiran ataupun pengurusan birokrasi. Terutamanya kepada ketua panitia.

mengumpulkan segala komponen pekerjaan ke dalam satu struktur yang mantap IV. membentuk struktur kuasa dan menyelaraskan jentera pelaksanaan. Antara pernyataan di bawah yang manakah bukan matlamat perkembangan profesional dalam pendidikan teknik dan profesional? (A) (B) (C) (D) Mencungkil potensi guru Meningkatkan keyakinan diri guru Menyambut seruan pendidikan sepanjang hayat Mengemaskini kemahiran seiring perkembangan terkini 2. II. personaliti dan visi. Ia memerlukan gabungan ilmu. mengenal pasti matlamat dan objek serta menetapkan kaedah pencapaian yang paling berkesan. IV dan V sahaja (B) 3. IV dan V sahaja III .RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 1. pengetahuan. kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang berjaya. (A) I . V memimpin dalam proses perancangan dengan cara membuat keputusan yang tegas. I. pernyataan manakah menjelaskan konsep pengelolaan dalam proses pengurusan menyusun dan menjelaskan kaedah dan prosedur. III. Soalan Esei Memimpin sebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. 81 . dan III sahaja I . Antara yang berikut . II dan IV sahaja (C) (D) II . II.

Edarkan senarai semak seperti di Lampiran 3 82 .” Jadi. Jika engkau terlalu lembut. “Jika engkau terlalu keras. nanti engkau diramaskan.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Seorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi itu. Justeru. Dalam hubungan ini. Kenalpasti gaya kepimpinan manakah yang menjadi amalan mereka.” Masalah Adakah anda mengetahui serta dapat mengenalpasti gaya kepimpinan jenis manakah yang menjadi amalan pihak pengurusan di sekolah anda? Tugasan Jalankan pemerhatian terhadap guru besar/penolong kanan dan ketua panitia KHSR dengan menggunakan senarai semak di Lampiran 3. diri pemimpin dan apa yang tersirat di dalam dirinya adalah penting dalam manifestasikannya menjadi sebuah realiti. bertindaklah secara sederhana kerana sederhana itu adalah bijaksana. pepatah Arab berikut adalah relevan dan dapat dijadikan panduan dalam kepimpinan. keunggulan dan kecemerlangan bergantung kepada kepimpinan sebuah organisasi. Hal ini jelas seperti apa yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes. nanti engkau dipatahkan. keberkesanan. “Apa yang berada di belakang kita dan apa yang berada di hadapan kita adalah perkara yang kecil berbanding dengan apa yang ada di dalam diri kita. Sungguhpun begitu. Terdapat juga dikalangan pemimpin yang memerlukan suntikan semangat dan wawasan bagi menterjemahkan bentuk kepimpinannya yang tidak terlalu autokratik atau terlalu lembut kepada satu bentuk kepimpinan yang berkualiti dan berkesan.

PERLAKSANAAN DAN PENILAIAN PTV Sinopsis 83 . Kumpulkan semula senarai semak berkenaan dan buatkan analisis dengan menggunakan borang skor yang disediakan seperti di Lampiran 4. Panduan analisis skor pada Lampiran 5 telah dilampirkan sebagai rujukan anda.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL kepada responden yang telah anda pilih. TAJUK 9 PROSES PERANCANGAN.

mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan mentaksir dalam pembinaan kit pembelajaran. berkaitan dengan konteks perancangan. perlaksanaan dan penilaian PTV dari aspek Pengajaran dan pembelajaran PTV. apakah maksud pengajaran dan bincangkan apakah perbezaan antara pengajaran dan pembelajaran? di 84 . 5. menginterpretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mengenalpasti sumber yang pelaksanaan dan penilaian PTV.1 Pengajaran dan Pembelajaran PTV Fikirkan seketika. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru dalam konteks PTV. Hasil Pembelajaran: 1. 2. Pembinaan kit pembelajaran dan Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. 3. menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan kaedah menilai dan mentaksir dalam PTV Kerangka konsep tajuk 9 Pengajaran dan pembelajaran PTV PROSES PERANCANGAN. PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PTV Pembinaan kit pembelajaran Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah 9.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Membincangkan mengenai proses perancangan. 4.

Tujuan anda mengajar adalah untuk menukarkan tingkahlaku hasil daripada pengetahuan dan kepercayaan baru oleh pelajar. pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar secara langsung. latihan atau interaksi dengan persekitaran.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Sememangnya telah kita ketahui bahawa pengajaran merupakan satu proses memberi maklumat. anda perlu faham tentang perkara-perkara yang menjadi panduan sebelum menyediakan sesuatu program. Perubahan ini hendaklah berlaku dalam jangka masa yang agak lama. tekal dan kekal. Contoh: Mewujudkan modal insan yang berkebolehan dan berketrampilan (b) Visi Merujuk kepada hala tuju yang menjadi matlamat jangka panjang program mengikut perspektif yang lebih luas (c) Misi 85 .1. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) Menentukan rasional Sebab kenapa perlunya program diadakan. Ia boleh jadi baik atau buruk. pembelajaran ialah satu proses yang melibatkan segala perubahan atau modifikasi tingkah laku akibat daripada pengalaman yang berulang. Menurut Vernon (1980). 9.1 Proses perancangan PTV Cuba anda fikirkan seketika. tentang perlunya proses perancangan PTV yang dilaksanakan di Malaysia Sebelum mendalami lagi mengenai tajuk ini. Pengajaran ini melibatkan hubungan satu hala ataupun dua hala. Di mana berlaku komunikasi secara lisan ataupun bukan lisan bagi membolehkan berlakunya pemindahan ilmu dan maklumat kepada pelajar khususnya dalam bidang PTV.

permainan. sumbang saran. Contoh: tunjukcara. pembina kurikulum. penilai (j) Rancangan pelaksanaan 86 . (i) Tenaga Kerja Guru terlatih. kajian.simulasi. pembantu bengkel atau makmal.maian peranan. kemudahan-kemudahan bengkel . bengkel. visi dan nilai asas program tersebut (f) Isi pelajaran Kandungan mata pelajaran yang releven dengan keperluan masyarakat selaras dengan dasar dan falsafah kebangsaan (g) Kaedah penyampaian Bagaimana isi pelajaran disampaikan dengan lebih berkesan dan bermakna.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Sesuatu matlamat yang ditetapkan untuk dicapai dalam tempoh tertentu selaras dengan visi yang telah ditetapkan. kemudahan P&P. bercerita. buku rujukan dsb. tinjauan dan lawatan (h) Keperluan Fizikal /Infrastruktur Penyediaan infastruktur dan kemudahan pembelajaran seperti bangunan. temu bual. (d) Matlamat Matlamat KHSR bertujuan membolehkan memperolehi kemahiran praktis berasaskan teknologi keusahawanan dan aspek pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankan kerja buat sendiri serta cenderung berurusniaga dan mereka cipta (e) Objektif Objektif merujuk kepada komitmen pengurusan & pentadbiran untuk mencapai matlamat prestasi serta dalam masa yang telah ditetapkan – di mana hasil yang dicapai mempunyai hubungan secara langsung dengan strategi.

9. merancang kaedah penyampaian) Penyampaian ( Motivasi. pengetahuan dan nilai serta hasil kerja Peracangan (merancang aktiviti projek. Bagi KHSR elemen ini merangkumi aspek pendedahan kepada asas reka cipta. merancang bahan dan alatan.3. Terdapat beberapa pendekatan yang perlu diketahui oleh setiap orang pendidik. Adakah anda tahu tentang pendekatan tersebut ?. Ini dilakukan dalam subjek reka cipta.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Selaras dengan penekanan MP KHSR kepada penguasaan kemahiran.1. arahan aktiviti. Pelaksanaan aktiviti mengikut peringkat i. tunjuk cara kemahiran. mengenal idea berdasarkan gambar atau objek.2 Penjanaan Idea Dalam Konteks PTV Penghasilan idea yang kreatif dalam mereka bentuk produk. Ini dilakukan dalam kerja amali. pelaksanaan.1. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut sila rujuk perenggan berikutnya: 9.3 Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Amalan Reflektif Kritis Pengajaran dan Pembelajaran melalui amalan refleksi kritis dimana ia mengaitkan masa silam pengalaman pelajar dengan membuat releksi secara kritis seperti kebolehan untuk menilai kemunasabahan idea. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. ii. (k) Penilaian Dapatan dari segi kemahiran. iii. penyeliaan & bimbingan) Penilaian 9.1 Pendekatan Masteri 87 . pencapaiannya hendaklah dibuat melalui aktiviti.1.

Pendekatan Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Bagaimanakah pendekatan masteri memberi kesan kepada pencapaian prestasi pelajar? Berikan pandangan anda. 88 . Rajah 3: Prinsip Asas Pendekatan Masteri Mari kita teliti model pendekatan masteri berikut. Ia menunjukkan prinsip asas pendekatan masteri yang Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Cuba perhatikan rajah3 di bawah. berkesan.

3.1. Adakah pendekatan konstektual ini melibatkan aktiviti hands-on sahaja ataupun aktiviti minds-on sahaja? Berikan pandangan anda mengenainya. b. Ia juga merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. Kaedah pembelajaran konstektual adalah merupakan : a.2 Pendekatan Konstektual Tahukah anda bahawa konstektual berasal dari bahasa Latin (con = with + textum = woven). Kita ketahui bahawa minda individu akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubung kait yang bermakna dan relevan dengan persekitarannya. masyarakat dan alam pekerjaan Pembelajaran yang dirancang mengikut konteks yang berasaskan kepada kurikulum dan objektif pembelajaran 89 . Pendekatan konstektual merupakan satu pendekatan membolehkan murid memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Rajah 4: Model Pembelajaran Masteri 9.

b. R (Relating) – menghubung kait E (Experiencing) .mengaplikasi C (Cooperating) . c. d. Cooperating dan Transfering) dan semasa proses pembelajaran secara konstektual. murid dengan guru Menggunakan pendekatan ‘Cooperative learning’ Melaksanakan aktiviti kerja amali di makmal secara ‘hands-on’ berkaitan situasi tempat kerja Kaedah pembelajaran konstektual juga boleh disimpulkan dalam satu model yang dinamakan REACT (Relating. f.mengalami A (Applying) . Pembelajaran secara kontekstual menyediakan secara konkrit yang melibatkan hands-on dan minds-on Hanya berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat dan pengetahuan baru dengan cara bermakna kepada mereka Melibatkan pelbagai aspek seperti Bilik darjah. d. Experiencing. Guru sebagai fasilitator dan pengajaran berpusatkan murid Menerapkan konsep ‘Competency Based Education’ Tayangan video berkaitan dengan tajuk dan situasi tempat kerja Perbincangan sebelum dan selepas setiap unit menerusi interaksi murid dengan murid. Tempat kerja dan kehidupan seharian d. Konsep pembelajaran secara konstektual adalah seperti berikut. Applying. a.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL c. b. e. e. Makmal. c.bekerjasama T (Trasfering) – memindahkan Relating (Menghubung kait) 90 . murid akan melalui satu ataupun lebih proses berikut: a. e.

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL - Pelajar belajar dalam konteks menghubungkait pengetahuan atau konsep baru dengan pengalaman hidup mereka. penemuan dan reka cipta. Contoh: Memahami konsep baru tentang aliran elektrik.3 Pendekatan Konstruktivis 91 . Contoh: Mengesan pengaliran arus elektrik dengan membuat penyambungan litar mudah menggunakan mentol. Contoh: Telah mempelajari teori elekronik dan memindahkan dalam mereka bentuk projek elektronik Fikirkan sejenak! Bagaimanakah aplikasi pendekatan konstektual ini dalam mata pelajaran KHSR? 9. Membuat projek atau demonstrasi dimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian.1. Applying (Mengaplikasikan) - Konsep yang dipelajari boleh digunakan dalam situasi lain. Cooperating (Bekerjasama) Bekerjasama.1. Contoh: Melakukan kerja secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah Transferring (Memindahkan) Pemindahan pengetahuan yang sedia ada kepada pengetahuan baru. berinteraksi dan berkomunikasi. memberi maklumbalas. bateri. guru membawa pelajar melawat ke stesyen penjana elektrik atau tempat air terjun di kawasan sekolah Experiencing (Mengalami) Belajar dengan cara meneroka.

Tahukah anda bahawa struktur pengetahuan ini kadangkala menjadi penghalang yang kuat kepada pembelajaran dan perubahan konseptual murid-murid.1. 1983). bersosial.1. Pengalaman pembelajaran dibilik darjah akan mempengaruhi Penstrukturan semula idea schemata struktur kognitif mereka (Osborne & Wittrock. baru.1. analisa. merancang. menilai.4 Perkembangan kemahiran Perkembangan kemahiran individu dilakukan melalui proses latihan yang merangkumi kemahiran berfikir. urus diri dsb. ia memberi penekanan kepada proses pelajar membina pengetahuan melalui proses psikologi yang aktif. spesifikasi. 9.1. komunikasi.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Tahukah anda bahawa terdapat dua corak pemikiran utama dalam konstruktivisme. Secara tidak mesti dilakukan untuk mengasingkan atau mengukuhkan pengalaman lalu dengan pengalaman langsung pendekatan konstruktivisme ini akan mengubah kaedah pengajaran guru yang biasa kepada kaedah yang menjurus kepada membina dan menyusun skema konsep yang lebih mantap ke arah kecemerlangan dalam akademik. Pengalaman pembelajaran bermula dengan pertembungan perkara baru yang wujud dalam struktur kognitif murid-murid. Ilmu pengetahuan di bina ke dalam struktur kognitif murid hasil pengalaman mereka dengan alam sekitar. 9. belajar. melakukan aktiviti & tugasan mengikut penulisan. Pengalaman lalu yang berbeza dengan fakta sebenar perlu ditinggalkan. Apakah perbezaan di antara pendekatan konstruktivisme dengan pendekatan konstektual? Jika kita teliti maksud konstruktivisme.5 Kemahiran perkembangan idea melalui lukisan 92 .

93 . Ini boleh dilakukan dalam aktiviti Prekaan Projek contohnya dengan. Proses ini hendaklah dijalankan secara berterusan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Menghasilkan rupa dan bentuk projek secara lakaran.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Kemahiran mengeluarkan idea dan berkongsi pandangan melalui gambar atau lukisan.3 Kaedah Menilai dan mentaksir Pengetahuan dan Kemahiran bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Setiap guru perlu tahu mengenai maksud kaedah penilaian dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran iaitu a. 9. Menghubung kait lakaran-lakaran idea yang telah dibuat. b. Menghasilkan lakaran-lakaran perkembangan idea selanjutnya. Penilaian bukan sahaja terhad kepada ujian dan peperiksaan malah penilaian juga merupakan sebahagaian daripada proses pengajaran dan pemelajaran. Menghasilkan lakaran awal reka bentuk idea yang telah di pilih. Menganalisis lakaran-lakaran reka bentuk yang telah disediakan. Kit pembelajaran ialah alat yang membantu proses P&P supaya lebih berkesan. simulasi atau kit ujikaji. 9. Ia boleh dalam bentuk perisian. Sila senaraikan jenis-jenis kit pembelajaran yang sesuai untuk mengajar mata pelajaran bidang PTV. bersesuaian dengan idea asal.2 Pembinaan Kit Pembelajaran Tahukah anda apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih kit pembelajaran yang sesuai bagi mata pelajaran bidang PTV?. Penilaian dan pentaksiran merupakan suatu proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan pelajar dengan enggunakan pelbagai kaedah. hasil daripada penilaian ini maka kekuatan dan kelemahan para pelajar dapat dikenal pasti. CD ROM model. Melakar dari berbagai-bagai sudut pandangan. c.

Penilaian juga dilakukan terhadap tahap penguasaan dan pencapaian kemahiran. perlakuan. terancang dan lebih strategik.3. Memastikan murid bertambah maju Penilaian dan pentaksiran dijalankan di peringkat sekolah dan peringkat pusat. v. serta nilai dan sikap murid. Senarai semak adalah satu kaedah merekod maklumat penilaian Semua penilaian hendaklah direkodkan kedalam rekod profil dan buku rekod mengajar. Ia merupakan penilaian yang melibatkan aktiviti penyemakan. xi. ii. Ia dilakukan secara pemerhatian aktiviti dan juga projek yang dijalankan. j. iv. b. pengetahuan. 94 . h. viii. iii. Kedua-dua peringkat penilaian ini saling melengkapi dan bertujuan untuk memastikan matlamat pendidikan negara tercapai. vi. f. Sebaliknya penilaian menekankan kepada murid dapat menguasai semua aspek. e. amalan. 9. i. g. Penguasaan pengetahuan Penguasaan kemahiran belajar Pemahaman konsep Kemahiran bahasa Kemahiran berfikir Pewujudan emosi dan perasaan Perkembangan minat Perkembangan bakat Amalan nilai positif Perkembangan daya kreatif Perubahan sikap. Penilaian perlu dicatatkan.1 Penilaian Secara Ujian Bertulis a. vii.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL d. k. pemeriksaan atau pentaksiran terhadap hasil kerja bertulis dan karya pelajar Aspek yang dinilai secara ujian bertulis ialah:i. x. Ini membolehkan para guru mengambil tindakan susulan yang berkesan. ix.

bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. iaitu:a. c.3. Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran (interpretation) dan tanggapan (judgement) Memerhati apa yang telah dirancang secara “open ended” Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang 9. rekod anekdot. Aspek yang diperhatikan menyeluruh. skala kadar.3 Strategi Pelaksanaan 95 . b.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Fikirkan sejenak! Bagaimanakah bentuk penilaian berasaskan rubrik? Bagaimanakah ia dilaksanakan dalam bidang PTV? Dapatkan maklumat lanjut mengenainya. Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing. 9.2 Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan. Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak. meliputi aspek kognitif. Jenis Pemerhatian Dikategorikan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/diperhati. afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. rekod profil dan lain-lain.3.

b. rubrik yang merangkumi aspek kognitif.4 Fungsi Pendekatan Masteri Penilaian melalui pemerhatian : • • • digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran dibuat oleh pelajar (individu /kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek 2. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/pelajar merancang tindakan susulan yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya seperti • • • menjalankan aktiviti pemulihan/pengukuhan meningkatkan motivasi pelajar mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta prestasi pelajar 3. 4. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan menggunakan strategi dan cara serta kriteria tertentu. Pemerhatian yang terancang membantu guru : 96 . d. psikomotor. afektif. e. rekod anekdot. pemudahcara. Antaranya ialah a. c. bahan dan persekitaran dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif pemerhatian tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan 9.3. pendidik dan mentor. dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang menggunakan instrumen seperti senarai semak.

lembaran kerja.3. a. rakan sebaya dan terhadap diri sendiri Anda boleh gunakan contoh senarai semak seperti di Lampiran 6 untuk menilai kerjasama antara ahli dalam kumpulan semasa membuat aktiviti pemerhatian di dalam kelas anda semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/menolak minat tersebut Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar Mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran. pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Tahukah anda bahawa portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. c.seperti esei. b. CD. laporan. grafik organizer. disket. kita dapati ia boleh ditentukan oleh pelajar atau guru atau secara kolaborasi oleh kedua-dua pihak. latihan. e.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL a. d. Kandungan boleh terdiri daripada. f.3 Penilaian Portfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang tertentu. bukti prestasi pelajar seperti kertas ujian yang telah disemak. (cetakan. 9.penilaian kendiri atau penilaian guru 97 . bahan bukti pembelajaran (learning evidences) yang releven dan dihasilkan oleh pelajar sendiri . Jika diteliti kandungan portfolio. Ia memerlukan perancangan. penilaian rakan sebaya. rakaman audio/video) b.

bahan-bahan rujukan. refleksi pelajar yang dibuat dari semasa ke semasa berkaitan tugasan. dengan penilaian berasaskan projek? Dapatkan maklumat lanjut mengenai penilaian berasaskan kompetensi dalam website berikut: 98 . Terdapat 3 peringkat dalam menilai portfolio iaitu. Anda boleh menggunakan contoh senarai semak portfolio di lampiran 7 sebagai panduan semasa membuat penilaian ke atas portfolio murid anda. Pemikiran dan isi 2. Variasi isi yang sesuai Struktur ayat dan gaya bahasa untuk tujuan dan kumpulan sasar yang berlainan Ini akan menentukan markah portfolio Mengambil kira markah yang diberi kepada tiap-tiap peringkat dan lain-lain bukti seperti nota anekdot dan refleksi pelajar. Struktur dan organisasi 3. Strategi pengurusan 4. aktiviti/pengalaman pembelajaran yang dilalui (sama ada dengan menggunakan grid refleksi atau format bebas) dan lain-lain yang releven. Bincangkan apakah perbezaan di antara penilaian berasaskan kompetensi.Penilaian Awal Mengambil kira ciri-ciri penting misalnya draf pertama perancangan portfolio. 1. 2. Penentuan gred Kriteria penilaian: 1.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL c. Senarai ciri-ciri paling penting 4. Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut kriteria dengan skala Contoh: Sangat Tinggi (5) Tinggi (4) Sederhana (3) Rendah (2) Sangat Rendah (1) 3.

(A) Menentukan misi (B) Menentukan ideologi (C) (D) 2.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL http://agtraining. aktiviti manakah yang menjadi utama sekiranya pengajaran dan pembelajaran berasaskan refleksi kritis digunakan ? (A) (B) (C) (D) menambahkan bilangan idea menyusun idea dalam susunan baru membuat keputusan yang muktamad menyenarai pendek saranan kepada beberapa pilihan 3.edu/handouts/Competency-Based-Performance-Ag. Antara yang berikut ciri manakah tidak terdapat dalam proses perancangan PTV.edu. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas.au/research/proj/nr9035.pdf http://www. ciri manakah yang sepatutnya dijadikan perkiraan utama ? (A) (B) (C) (D) mengintegrasikan pelbagai idea memupuk pembelajaran secara bestari menarik perhatian murid – murid secara berpanjangan menggalakkan pembelajaran secara kolaborasi sahaja 99 . Dalam pembinaan kit pembelajaran . Menentukan rasional Menentukan matlamat Antara yang berikut .tamu.pdf Aktiviti 9 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah.edu.ncver.ncver.html http://www. 1.au/teaching/publications/2022.

Berikan contoh – contoh yang berkaitan (b) Pendekatan penilaian berasaskan kompetensi menawarkan kelebihan kepada para pelajar RBT . (a) (b) Huraikan secara ringkas dua butiran yang perlu ada pada rubrik penilaian Senaraikan tiga ciri portfolio yang layak dipertimbangkan untuk markah ‘baik’ . Terdapat pelbagai kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran RBT di sekolah rendah selain daripada ujian bertulis . dari masa ke masa . Jelaskan sekurang – kurangnya lima kelebihan tersebut . membandingkan hasil kerja pertukangan mereka dengan model yang ditinggalkan oleh guru ? (A) (B) (C) (D) kendiri berasaskan projek pendekatan masteri berasaskan kompetensi 5.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL 4. 6. Apakah bentuk pentaksiran jika murid sendiri . Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk menilai dan mentaksir pengetahuan serta kemahiran dalam RBT (a) Terangkan apa yang anda faham tentang pendekatan kontekstual dalam penilaian mata pelajaran RBT di sekolah rendah . 100 .

prospek PTV. Hasil Pembelajaran: 1.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL TAJUK 10 PROSPEK PTV DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NEGARA DAN LUAR NEGARA Sinopsis Membincangkan mengenai prospek PTV dalam pembangunan pendidikan negara dari aspek peluang kerjaya dan masa depan PTV. 3. 2. mensintesis maklumat daripada pelabagai sumber tentang prospek RBT dalam dan luar negara. perbandingan prospek PTV dalam dan luar negara. pelajar mengenalpasti sumber yang berkaitan dengan peluang kerjaya dan masa depan RBT. membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan RBT dalam dan luar negara Kerangka Konsep Tajuk 10 Peluang kerjaya dan masa depan PTV Prospek PTV Dalam Pembangunan Pendidikan Negara Prospek PTV Perbandingan prospek PTV dalam dan luar negeri 10.1 Peluang Kerjaya Dan Masa Depan RBT 101 .

creative or practical ways. practices and dispositions that enable them to identify and capitalise on opportunities in innovative. Great Britain: Antony Rowe Ltd. Technology: Initial In-Service Materials. sila baca buku ini…. Hope.. Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers. (2004). Manakala RBT diperkenalkan bagi menyediakan murid untuk terlibat dalam bidang teknologi yang sentiasa berubah-ubah dengan pantas. They create products in response to needs. Pendidikan teknik dan vokasional diperluaskan melalui penambahan bilangan institusi-institusi pendidikan teknik dan vokasional.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Pendidikan Teknik dan Vokasional terus berkembang dan kekal relevan dalam memacu pembangunan negara. dan Queensland Studies Authority (2003). wants or opportunities. cuba fikirkan prospek pendidikan teknik dan vokasional di negara kita? “By ‘working technologically’ students develop knowledge. pembangunan modal insan dalam bidang teknik dan vokasional perlu dilakukan secara serius dan berterusan. communities and environments. cuba fikirkan apakah cabaran yang dihadapi dalam mengembangkan PTV dalam pembangunan pendidikan negara? Dalam Laporan Kabinet mengenai Pelaksanaan Polisi Pendidikan Negara (1979). Sehubungan itu.. Murid akan dilatih dalam bentuk “working technologically” yang menyediakan peluang kepada pelajar belajar dalam konteks sebenar. Maklumat lanjut. and evaluate their products and those of others. Bincangkan peluang kerjaya dan masa depan RBT di negara kita.’ (Queensland Studies Authority. They also consider the impacts or consequences of such products on individuals. G. telah mencadangkan agar pendidikan teknik dan vokasional dikembangkan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja. Sehubungan itu. 2003: page 4) 102 .2 Prospek RBT Dalam usaha ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Queensland: Queensland Studies Authority 10.

Maklumat lanjut. Great Britain: Antony Rowe Ltd.. The critical thing in all of this is that pupils are aware of their ability to choose. Hope... sila baca buku ini…. Great Britain: Antony 103 . G. a certain course of action. and. We are suggesting that this fundamental aspect of the subject has the ability that no other curriculum area has. New York: 10. in Gwyneth Owen-Jackson (ed. Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers. ICT In Design & Technology. G. Queensland Studies Authority (2003). or design. & Lawler. Routledge Falmer. P. 2002.) Berdasarkan kepada pernyataan di atas.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL “As an area in the curriculum which always causes pupils to look into the future and produce answer to needs by practical application. T. (2004). having done it. to equip pupils for their futures. Queensland: Queensland Studies Authority. Teaching Design and Technology 3 – 11: The Essential Guide For Teachers.). Aspects of Teaching Secondary Design and Technology: Perspectives On Practice. Technology: Initial In-Service materials. G..” (Googin. (2004). (2002). in Owen-Jackson. Sehubungan itu. G (ed). sila baca buku ini….. Maklumat lanjut.3 Perbandingan Prospek RBT Dalam dan Luar Negara Mata pelajaran Kemahiran Hidup diperkenalkan dalam sistem pendidikan di negara kita. are made aware of the consequences of their decisions and endeavours. Design and Technology is uniquely placed both to consider the issues of sustainability and to deliver understanding via practical project-work. Hope. dan Owen-Jackson. bincangkan prospek RBT di dalam sistem pendidikan di negara kita. cuba fikirkan apakah kepentingan mata pelajaran kemahiran didedahkan kepada murid ? Bagaimanakah RBT dilaksanakan di negara kita? Bandingkan prospek RBT di dalam dan luar negara kita.

1. New York: Routledge Falmer.Based Education and Training ( CBET ) 104 . Aspects of Teaching Secondary Design and Technology: Perspectives On Practice.RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL Rowe Ltd. Program apakah yang dilaksanakan bagi memantapkan kepakaran dan pengetahuan guru sekolah teknik? (A) Jabatan Pembangunan Kemahiran ( JPK ) (B) National Occupational Skills Standards ( NOSS ) (C) (D) Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan ( MLVK ) Competency. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. dan Owen-Jackson. G. Aktiviti 10 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial In-Service Materials. Queensland: Queensland Studies Authority. in Gwyneth Owen-Jackson (ed. ICT In Design & Technology..). (2002).