You are on page 1of 74

1   

Fri ån Magb F frå M besvä nu är u!
- En kristallklar väg för att bli vän med d mage g t n din och fri från besväre – b en

2   

Introduktion
Vad är det egentligen för fel med min mage?  Varför kan inte vårdcentraler och läkare hjälpa mig?  När och hur ska jag få tillbaka mitt liv?  Är detta frågor som du själv har funderat över? Du är inte ensam… Trots att mellan 10  – 20 % lider av den funktionella magsjukdomen IBS har den traditionella läkarvården  inga särskilt effektiva behandlingar att erbjuda. Man kan gå år efter år och träffa  läkare och göra alla möjliga tester utan att det hjälper magen det minsta. Trots att  man kanske fått slangar nerkörda både uppifrån och nerifrån och de tittat runt i ens  tarmar hittar de inget som är fel.   Men uppenbarligen är det något somt är seriöst fel, annars hade jag inte mått så  dåligt!  Man kan få tips om att äta mer fibrer, testa ett bulkmedel, göra tester för gluten och  laktos, lite enkla kostråd eller kanske något läkemedel eller tillskott. I värsta fall får  man höra att det sitter i huvudet och att man stressar för mycket. Stress är visserligen  en viktig faktor men knappast hela sanningen. Sen fortsätter man att gå runt och vara  uppblåst som en ballong, får akuta diarré attacker eller är hård som en sten i magen.  Sen ska vi inte glömma smärtan i magen, gaserna och det ibland seriösa illamåendet.   Där har vi kroniska magbesvär i ett nötskal.   Men det slutar inte där. Inte nog med det rent fysiska lidandet orsakar det en massa  andra problem. Det begränsar ens jobb, vardag och fritidsintressen. Det kan göra det  svårt att ha ett fungerande förhållande samt vara med på sociala aktiviteter. Det  leder också till fler sjukdagar och kostar rent ekonomiskt en hel del. Inte konstigt om  man då känner sig nedstämd eller deprimerad.  Vad är det egentligen för fel med min mage?  Problemet är att orsaken till sjukdomen varierar så mycket mellan olika personer. Det  är kosten, obalanser i tarmbakterierna, intoleranser och allergier, infektioner, stress,  miljögifter, känslomässiga problem, felaktiga nervsignaler, hormonella obalanser etc.  Det blir lite som att försöka nysta upp ett garnnystan som fullkomligt trasslat ihop sig.  Något som kan vara en extremt påfrestande uppgift som ofta slutar med att man ger  upp. Att hitta grundorsakerna innebär mycket eget testande där man lär känna sin  kropp. Vad mår den bra av och vad triggar igång besvären. Något som ofta kräver  tålamod och tid.   Går man bara systematiskt tillväga så kan processen förenklas och snabbas på rejält. 

3    Varför kan inte vårdcentraler och läkare hjälpa mig?  För att hitta en varaktig lösning behöver man hitta grundorsaken. Precis som att om  man vill bli av med ogräs måste man få upp det med roten. Som vi sa innan är detta  lättare sagt än gjort att hitta dem. Vårdcentraler och läkare har sällan varken tiden  eller kunskapen för att utforska alla dessa möjliga orsaker. När de inte hittar roten till  problemet kan de inte heller ge en effektiv behandling.   Ett annat problem är att den största delen ofta handlar om att göra förändringar i vad  du äter och hur lever. Detta är inte vad läkare framför allt utbildas inom och de har  därför sällan de verktyg som behövs för att kunna ge effektiv hjälp.  När och hur ska jag få tillbaka mitt liv?  När du hittar ett system som hjälper dig att identifiera alla rötterna till just din  besvär. Kombinera detta med obeveklig drivkraft att göra vad som krävs för att finna  rötterna och slita ut dem för gott.   För att bli fri från besvären behövs flera olika faktorer.   Kunskapen om hur magen och kroppen fungerar.  En systematisk plan för att identifiera vad som orsakar just dina besvär.  Motivationen att orka genomföra och följa de livsstilsförändringar som  behövs.  Att få dessa att passa in i den vardag du lever. Jobb, barn och relationer sätter  vissa gränser.  Det är lätt att glömma bort vad som faktiskt krävs. Varför kan en del gå med sin  krånglande mage hela livet? För att det ofta är en rejäl utmaning att fixa den.  Jag kommer aldrig att påstå att det här programmet kommer att lösa alla dina  problem genom ett enkelt piller eller med några nya magiska metoder på 3 dagar.   Det kommer att krävas en del ansträngning och du kommer att stöta på utmaningar  under vägen. Ingen behandlingsform är 100 % och jag rekommenderar att man  jobbar tillsammans med en läkare. Samtidigt är jag fullkomligt övertygad om att  nästan som följer råden i boken antigen kommer att bli fria från sina besvär eller  drastiskt minska dem.  Belöningen för att anta utmaningen och göra de förändringar som behövs är en  vardag med mindre smärta och obehag för resten av livet. Allt du behöver är att  starta med en stark vilja och en öppenhet för den vägledning som du kommer att få.  Därefter behöver du bara följa programmet i den takt som passar dig så kommer  magen att sakta men säkert bli lugnare och mer harmonisk.  

4    Detta är vad du kommer att få:  1. Kunskap: All relevant kunskap om magbesvär är samlad. Kunskap som inte  bara kan läka magen utan hela kroppen.  2. Plan: Du behöver inte själv sätta ihop all information. Du får en praktisk plan  att följa som systematiskt kommer reparera och återställa magen.  3. Motivation: Du får lära dig konsten att lyckas med dina mål och kontinuerlig  hjälp på vägen med tips, stöd och motivation.  Programmet är inte superstrikt eller säger åt dig exakt vad du får eller inte får göra.  Det ger valfrihet så att du själv kan välja vilka delar du vill jobba med i ett tempo som  passar dig. Eftersom Magbesvär kan uppstå av flera olika orsaker som samverkar och  folk reagerar väldigt individuellt på olika behandlingar blir det extra viktigt att ha ett  flexibelt upplägg.   Med enbart kunskap kan man aldrig bli fri från besvär under någon längre period.  Hade det räckt med kunskap hade alla gått omkring och varit vältränade och  hälsosamma. Det finns redan ett överflöd av information om träning och hälsa i  tidningar, på Tv och på internet.   I programmet ingår därför inte bara den relevanta kunskap du behöver utan också en  genomtänkt plan att följa och konsten att kontinuerligt elda på din motivation. Vad är  kunskap om du inte har motivationen eller drivkraften att följa den? Du kommer att  få det du behöver för att en gång för alla bli vän med din mage igen.  Med de orden hoppas jag att du är både redo och motiverad till att starta resan mot  en välmående mage.  Jag önskar dig lycka till och hoppas att du skall bli nöjd med de resultat du kommer  att märka!    Anton Hansson         

5                                            Får ej spridas vidare utan författarens tillåtelse.  Copyright © Anton Hansson   

6   

Matsmältnin ngssystemet
Ett väl f fungerande  matsmältningssys stem är ett t  för en god hälsa.  måste f Förstop ppning diar rré, smärta a,  uppblåst och gase er är vanlig ga  m på att nå ågot inte st tår rätt  symtom till. Des ssa är krop ppens sätt a att tala  om det t för dig.   Fak kta om mat tsmältning gssystemet t  Vi producerar ca a 1,7 liter sa aliv om dagen.  xen magsäc ck kan håll a ca 1,5 liter.  En vux I geno omsnitt äter en man c ca 50 ton m mat  under sitt liv.  ver ca 400  olika sorte ers  I tjocktarmen lev rier.  bakter Matsm mältningska analen är e egentligen  utanfö ör kroppen, likt en tu nnel igeno om.  I ett vä älfungeran nde system m passerar m maten  rakt ig genom på m mellan 16‐2 24 timmar r.  Levern n kan regen nerera sig s själv även om  75% av den dött. 

Matsmältningssys stemet har r den  ned  viktiga uppgiften att bryta n bera näring gen.  maten och absorb nna funktio on försämr ras  Om den komme er också nä äringsuppta aget  att min nska. I längden leder d det till  närings sbrist om k kroppen int te får  de bygg gstenar de en behöver för energii samt repa aration och h uppbyggn nad. Effekt terna  blir tröt tthet, brist tande konc centration, , sämre immunförsva ar, ökad ne edbrytning av  vävnad der och and dra bristsju ukdomar. L Långvarig n näringsbrist t kan leda t ga  till allvarlig sjukdom mar och i v värsta fall d döden.  

Att förs stå hur matsmältning gen funger rar är första a steget till att förstå å vad som h händer  i din kro opp när du u äter och hur det kan n påverka magen. 

1. Munnen  Här startar matsm mältningen n. Maten tu uggas sönd der till mind dre delar. S Saliven inn nehåller  enzyme er som bör rjar bryta n ned kolhyd rater när d det mixas m med maten n. Att tugga a  maten tills den är r flytande u underlättar nedbrytn ningen rejält. Desto st törre bitar som  komme er ned till m magsäcken n desto svå rare blir de et för mags safterna oc ch enzyme erna där  att helt t bryta ned d maten. En ndast helt  nedbrutna a matpartik klar kan ab bsorberas a av  kroppe en. Det öka ar också risken för att t svamp och parasiter som kan g gömma sig g i  maten överlever den frätan nde magsyr ran och tar r sig vidare till tunnta armen. Här r kan de  a sig och fö öröka sig oc ch ge mång ga av de sy ymptom du u lider av.  bosätta 2. Mat tstrupen  Matstru ara en transportsträc ka där inge en nedbryt tning sker.  Den kan d däremot  upen är ba drabba as av en del problem så som hallsbränna om magsaft ter läcker u upp. Magsa after  cker upp så å här och irriterar ma atstrupen k kan också g ge starka k känslor av  som läc illamåe ende. 

7    3. Magsäcken:  Magsäcken innehåller både enzymer och saltsyra som fortsätter att sönderdela  maten. Saltsyran dödar samtidigt bakterier, parasiter och andra ovälkomna gäster  som hängt med. Musklerna som omger magsäcken masserar och knådar maten så att  den blandas med syran och enzymerna. Nästan ingen näring absorberas i magsäcken.  Vatten och alkohol är två av de få undantagen. Maten passerar vidare till tunntarmen  i portioner när de bearbetats klart. Proteiner och fett stannar vanligtvis i 2‐3 timmar  medan kolhydrater går snabbare.     

8   

nntarmen  4. Tun Här abs sorberas det mesta a av näringen n från mate en. Tunntarmen är ciirka 6‐7 me eter  lång så det är en bit för mat ten att pas ssera. Miljö ön här är in nte alla lika a sur som i  cken. Den p producerar nämligen n bikarbona at som neu utraliserar  syran. Insidan ser  magsäc ut unge efär som en ryamatta a, full att sm må utståen nde trådar som kallas s för villis. På  dessa f finns ännu mindre trå ådar, micro ovillis. Det är dessa so om absorb berar näring gen.  Tack va are sin utfo ormning blir det en en a stor som  en tennisp plan.  norm yta, nästan lika Den sto ora ytan gö ör att upptaget av nä ringen blir r mycket mer effektiv v.  

9    Näringen som tas upp transporteras till levern för behandling. Därefter skickas det ut  med blodet som byggstenar eller energi till cellerna. Den delen av maten som inte  absorberas åker vidare till tjocktarmen. 
5. Tjocktarmen

Här startar många magbesvär. Här sker inte något större upptag av näringsämnen så  som i tunntarmen. Dess huvudsakliga funktion är att suga upp vatten för  återanvändning. Tjocktarmen är samtidigt boplatsen för biljoner av bakterier, mer  bakterier än vad vi har celler i kroppen. Dessa små varelser utför däremot en mängd  viktiga uppgifter för oss.   Det finns bakterier som är bra för oss och de som är dåliga för oss. Balansen av dessa  bör vara cirka 80% bra och 20% dåliga för att allt ska fungera på topp. Hos personer  som har problem med magen och hälsan är ofta denna balans helt rubbad. Detta kan  ge flera negativa effekter. Bland annat skyddar de oss mot svampinfektioner. De  skyddar också mot förstoppning genom att producera ett ämne som stimulerar  tarmrörelserna. De tillverkar även B vitaminerna, samt A och K vitamin. 

Hjälporgan  Levern – tillverkar gala som används i tunntarmen och hjälper till i nedbrytningen av  fett. Bukspottkörteln – tillverkar bukspott som innehåller enzymer som bryter ned maten  i tunntarmen.    

Hjälp, tarmen läcker! 
Precis som namnet antyder innebär det att tarmen läcker och släpper igenom saker  som inte ska ta sig igenom. Så vad får det för effekter på vår hälsa? Hälsocoachen  Sean Croxton använder en passande analogi där man kan likna tarmen vid ett  myggnät. Hålen är tillräckligt stora för att släppa in luft, som är näringen från maten,  men tillräckligt små för att hålla ut myggen, som är icke nedbruten mat, bakterier,  gifter och annat farligt. Vid en läckande tarm går det hål i myggnätet så att mygg  börjar ta sin in. Då plockar kroppen upp myggsmällaren och börjar vilt slå efter  myggorna för att ta kol på dem. Det är vårt immunförsvar som startar denna jakt på  inkräktarna. Problemet är bara att under jakten med den stora flugsmällan är det lätt  att slå ned och skada saker i huset. Detsamma gör immunförsvaret i form av  inflammation och efter hand mördarenzymer som bryter ned kroppen.   Likt ett krig tar landet skada när fienden invaderar och försvarstrupperna sätts in.  Detta kan vara en av orsakerna till autoimmuna sjukdomar, alltså att kroppen 

10    attacke erar sig själ lv. Det kan vara krop pens försö ök att rensa a ut dessa iinfiltratöre er som  tagit sig g in och gö ömmer sig inuti våra v vävnader. För att kom mma åt de m kan kroppen  behöva a attackera a vävnaden n de gömt s sig i. Därför är det vik ktigt att se  till att håll la  myggnä ätet, tarme en, hel och h tät så att  inga mygg g kan komm ma in och f förvandla k kroppen  till en k krigszon. 

  Orsake er till läckande tarm? ?  Inflamm mation tros vara den stora bove en som öka ar genomtränglighete en i tarmen,  alltså att den läck ker. All form m av negat tiv belastni ing på krop ppen kan fr rämja  mation.  Hä är är några a orsaker: inflamm A Antibiotika a  Födoämne esintoleran nser  V Vete, glute en  A Alkohol  S Stress  A Antiinflammatoriska medel,  NSAID        Koffe ein  Kemi iska tillsats ser i maten n  Miljö öförorening gar  Socker och vitt  mjöl  s, bakterier r, parasiter r  Virus

11    Vad kan det leda till?  Läckande tarm har än så länge kopplats samman med IBS, eksem, astma, allergier,  typ 1‐diabetes och flera autoimmuna sjukdomar. Tusentals studier har redan gjorts  inom ämnet och ny forskning kommer troligtvis att finna många fler kopplingar. Med  tanke på alla viktiga funktioner som ytskiktet längs matsmältningskanalen har förstår  man lätt att skador på den kan ge allvarliga följder så som:  • Försämrad matsmältning och absorption av näring  • Försämrat immunförsvar  • Försämrad serotoninproduktion, den humörbalanserande signalsubstansen.  Sätter även fart på tarmrörelserna.  • Försämrat skydd mot virus, bakterier, parasiter och jästsvampar.  • Detta är bara några av effekterna. Att läka en läckande tarm är ett viktigt steg  för att läka en sjuk kropp.  Hur läker man tarmen?  Minska all belastning på kroppen så som dålig kost, stress, för lite sömn, läkemedel,  alkohol, inaktivitet etc. Helt enkelt ta hand om din kropp bättre. Börja med en eller  några få saker i taget så det blir hanterbart. Omega‐3‐fettsyror kan vara en hjälpa  tack vara sin inflammationsdämpande effekt. Om du följer rekommendationerna i  denna kurs kommer du automatiskt att börja läka tarmarna. 

12   

Stress - Magens ärkefiende
Stress är roten till många av de problem och besvär som folk lider av idag. Det är  särskilt förödande för magen och tarmfunktionerna som direkt bromsas upp när vi  blir stressade. Matsmältning är helt beroende av att man känner sig lugn av  avkopplad. När man är stressad och uppe i varv blir effekterna bland annat:  • Tarmrörelserna bromsar upp.    

• Mindre magsafter och enzymer.    • Minskat blodflöde till tarmarna.  • Höjd puls och blodtryck.  • Kroppen bryter ned glykogen, fett och protein för att få mer energi.  • Immunförsvaret stärks först, men sänks av kronisk stress.     

Så varför gör kroppen så här om det i längden leder till att den bryts ned? När vi ställs  inför en livshotande situation, så som att möta en hungrig tiger, är högsta prioritet att  överleva. Matsmältning och reparation av kroppen kan tillfälligt offras för styrka och  snabbhet så att vi kan komma levande undan tigern. Efter detta kan vi koppla av och  sätta på matsmältning och reparationen igen. Alltså ett rätt logiskt beslut av kroppen.   Problemet idag är att vi är stressade så ofta och kopplar av så lite. Vi ser konstant en  ”tiger” som stressar oss, vilket bromsar matsmältning och reparation under långa  perioder. Extra förödande är det när vi stressar oss igenom måltider. Det gör att  nedbrytningen av kroppen överväger uppbyggandet.   Kroppen växlar hela tiden automatiskt mellan dessa två tillstånd. Så länge det finns  en balans är det inga problem. Tyvärr är den balansen hos de flesta rubbad. Priset  man får betala är en sämre mage och en kropp som bryts ned och förfaller snabbare.  De vanliga symptomen som diarré, förstoppning, uppblåst, gaser och magont kan alla  utlösas eller förvärras av stress.  

13   

Födoämnesintoleranser - tål du inte vissa livsmedel?
Födoämnesintoleranser mot livsmedel är en vanlig orsak till magbesvär. En del som  tror sig lida av IBS blir praktiskt taget problemfria när de utesluter mjölkprodukter  och gluten. I sådana fall var det inte IBS utan just gluten‐ och laktosintolerans som var  problemet. Det finns olika varianter av att inte tåla vissa livsmedel, allergi, intolerans  och överkänslighet.  Allergi: det vi äter aktiverar immunförsvaret. Kraftiga allergier kan ge mycket  allvarliga reaktioner och i värsta fall leda till döden. Symptomen är ofta utslag, eksem,  astma och rinnande näsa. Symtomen kommer oftast snabbt men kan också dröja upp  till 48 timmar. Förekomsten av fördröjd mat allergi kan göra det svårt att se ett  samband mellan maten och reaktionerna. Allergier är inte alls lika vanliga som  intoleranser och drabbar cirka 1 % av den vuxna befolkningen.   Intolerans: kroppen reagerar negativt utan att immunförsvaret aktiveras.  Reaktionerna kan vara allt från omärkbara till kraftiga. Glutenintolerans och  laktosintolerans är det man oftast hör talas om. Laktosintolerans uppstår på grund av  en brist på enzymer som ska bryta ned laktos.  Överkänslighet: Hit räknas hur som helst de fall som varken beror på en allergi eller  intolerans. Viss mat är bara svår att bryta ned för en del och kan få negativa effekter  så som uppsvälld mage och illaluktande gaser. Denna definition är inte helt  accepterad hos den traditionella skolmedicinen  De vanligaste livsmedlen som folk inte tål är mjölk, vete, fisk, nötter, ägg och skaldjur.  Vi ska titta närmare på mjölk och vete som är de allra vanligaste.  Att få tala med andra som också har problem med vete, gluten, laktos och mjölk kan  vara till stor hjälp och underlätta att utesluta det ur kosten. En bra samlingspunkt för  detta är svenska celiakiförbundet, www.celiaki.se. Här kan man få mycket  information, hjälp och stöd om dessa problem. 

14   

Celiaki i, glutenal llergi 
gluten är ett prot tein som fin nns i  Fakta om celia aki  ete, råg oc ch korn och h är ett  både ve 2‐3 % % av svensk kar verkar h ha celiaki.  av de ä ämnen som m flest har  Celiak ki kan bla leda till infe euro‐  ertilitet, ne m med. De e finns flera a  problem logisk ka sjukdom mar, cancer r, autoimm muna  former av överkänslighet dä är den  sjukd domar, hjär rtsjukdoma ar.  gaste form men är celia aki,  allvarlig 100% % glutenfritt är enda b botemedle et.  vilket ä är en allerg gi mot glute en. För  Bränn ner ned tar rluddet och h kan orsaka  en pers son med ce eliaki kan g gluten  näringsbrist och h laktosinto olerans.  ge stora skador på kroppen. Det är  marna som skadas  i första hand tarm nd av inflam mmationen n. Det är im mmunsyste emet som s startar infl ammation nen när  på grun gluten kommer in n i kroppen n vilket det t ser som e en fiende och försöke er bekämpa a.  dorna på ta armen kan  drabba i princip alla delar av kr roppen så som  Följderna av skad stemet, lev vern, horm monsysteme et, muskler och skele ett. I Sverig ge verkar 2‐3% av  nervsys befolkn ningen ha c celiaki.   Gluteni intolerans, , alltså en o oförmåga a att helt bry yta ned glu uten har int te lika allva arliga  effekte er men är m mycket van nligare. Effe ekterna kan variera stort och viisa sig på m många  olika sä ätt.   Vissa ex xperter me enar att så mycket so om 60 % av v den vithy yade befolk kningen i världen  har någ gon form av överkäns slighet mot t gluten. H Har man en krångland de mage är r den  siffran troligtvis ä ännu högre e. Att unde ersöka om m man är öve erkänslig m mot gluten bör  vara en av de första s sakerna m an testar.  därför v Effekte er av gluten n   När någ gon med celiaki äter gluten så a aktiveras im mmunförsv varet då de et tror att det är  en inkräktare. Immunförsva aret skapar r en inflammation i ta armväggen n i tunntarm men  som ge er en irritat tion. Under r en längre e period led der irritatio onen till at tt tarmludd det  bryts ned. Ungefä är som att man hade  eldat på e en  ryamat tta så att lu uddet bränns bort. Då å det är tarmluddet  som ska absorber ra näringen n från mate et till  en leder de upptag och h risk för näringsbrist t. Det kan o också  sämre u leda till laktosinto olerans då tarmludde et även pro oducerar  zym, laktas s, som bryt ter ned lakt tosen i mjö ölken. I  det enz en stud die på personer som v var laktosi ntolerant å återfick  cirka 70 0 % av dessa förmåga an att bryt a ned lakto os efter  att i 12 månader ha följt en laktosfri k kost.   intolerans kan ledat t till alla de v vanliga ma agbesvären n så som sm märta, upp pblåst,  Gluteni gaser, d diarre, förs stoppning. Men det h har även ko opplats sam mman med d andra allv varliga  sjukdom mar: 

15    • Autoimmuna sjukdomar   • Hudsjukdomar   • Kramper     Tester för celiaki:  Du kan gå och testa dig på vårdcentralen. Det finns både blodtester samt biopsi där  man tar en bit av tunntarmen och tittar efter om tarmluddet blivit skadat. Dock är  dessa resultat inte helt säkra då det är möjligt att du kan vara milt känslig även om  testet inte kunna visa det.  Testa att själv utesluta gluten i 2 veckor. Då är det viktigt att absolut inte äta något  alls då minste lilla brödsmula kan aktivera immunförsvaret. Om du märker en  förbättring är du troligtvis känslig mot gluten. Om du bestämt dig för att gå till  vårdcentralen bör du vänta med att utesluta gluten då detta ökar risken för att testet  kan missa din känslighet.  Vilka livsmedel innehåller gluten?  Vete  vetegroddar  vetekli  dinkel  Mannagryn  korn  råg  couscous  pasta    Innehåller Ej gluten:  bovete  quinoa  ris  majs  amarant  Hirs bulgur  Havre, (kan  innehålla råg,  vete, korn.)  Modifierad  stärkelse  Öl  Cornflakes, kan  innehålla spår av  mjöl.  Gratänger  Såser  Korv  Panerade  livsmedel  Köttbullar, biffar  Choklad  Soppor  Dressingar  • ADHD    • Kronisk utmattning  • Typ 1‐diabetes.  

16    Det kan så klart kännas som mycket att undvika. Idag finns det många alternativ och  ett stort utbud av glutenfria produkter. Problemet är ofta att vi är vanemänniskor och  har svårt att byta ut sånt som vi har ätit länge och förväntar oss till måltiderna. Men  när man sett alla alternativ som finns och testat dem så brukar det gå snabbt att  vänja om sig. Här är en lista över hur du enkelt kan byta ut gluteninnehållande  livsmedel mot goda glutenfria varianter:  Byt ut dessa livsmedel med gluten...  Gröt på havre, mannagryn, dinkel  Såser på mjöl  Pasta, bulgur, couscous  ...mot dessa alternativ utan gluten.  Gröt på bovete, quinoa, risgryn, hirs  Såser på majsena  Ris, potatis, bönor, linser, hirs, quinoa,  polenta  Gör egna utan gluten  Uteslut eller glutenfritt  Laga eget från grunden utan gluten 

Dressingar  Bröd, öl  Hel‐ halvfabrikat   

Veteallergi 
Om du är allergisk mot vete så hjälper tyvärr inte glutenfritt vete. Vete innehåller  flera ämnen utöver gluten som man kan vara allergisk mot. Att utesluta vete helt ur  kosten är det enda sättet att slippa undan den nedbrytning som det skapar i kroppen,  om du är allergisk. Är man van vid att äta mycket bröd och pasta kommer det att  innebära en rätt stor förändring. Tyvärr finns det inga genvägar runt problemet.  Magen kommer aldrig att bli hel igen om man fortsätter att äta vete trots allergin.  Symptom:  Hudutslag,  eksem  Illamående  Svullen mage  Huvudvärk  Trötthet  Diarré  Muskel och  ledsmärtor  Gaser  Psoriasis 

17    Bröstsmärtor    Utmattning  IBS 

Laktosintolerans 
Nästan en halv miljon svenskar är laktosintoleranta. Laktosintolerans är ingen allergi  och aktiver därmed inte immunförsvaret. Mjölk innehåller mjölksockret laktos. De  som är laktosintoleranta producerar för lite av enzymet laktas som skall bryta ned  laktos. Följden blir att allt laktos inte bryts ned i tunntarmen utan passerar vidare till  tjocktarmen. Här uppstår problemen. Laktos är nämligen en ypperlig föda för de  bakterier som finns där. När bakterierna börjar smaska i sig laktosen bildar de stora  mängder gas. Gaserna kan ge både en uppblåst mage och smärta tack vara det tryck  som bildas. Laktosen suger också åt sig vätska. Desto mer vätska det suger åt sig  desto mer späder det ut innehållet i tjocktarmen som därmed blir lösare likt diarré.   Symptom:  Diarré  Förstoppning  Uppblåst  Magont  Alternerande diarré och  förstoppning  Gaser  Kräkningar 

Man föds sällan med laktosintolerans utan det brukar utvecklas efter hand. Speciellt  om man inte ätit mjölkprodukter under en längre period. Problemen är vanligare  bland mörkhyade och de med asiatisk bakgrund, där det är mycket vanligt, än de med  skandinavisk bakgrund.  Tester för laktosintolerans?  Rekommenderat: Uteslut alla mjölkprodukter från kosten i 2 veckor. En del kan oroa  sig över att de då missar en viktig källa till kalcium. Detta kan dock diskuteras då  pastöriseringen av alla mjölkprodukter också bryter ned de enzymer som ingår som  ska hjälpa till med upptaget av kalcium. Det finns även andra bra källor på kalcium så  som gröna bladgrönsaker. Idag finns det också ett stort utbud av laktosfria produkter  som de flesta klarar av. Slutligen finns det också laktastabletter man kan ta som  bryter ned laktosen.  Test på vårdcentral.   Test från apoteket som man enkelt kan göra hemma. Laktosintoleranstestet består av  en bomullspinne som gnuggas mot insidan av kinden. Proverna skickas till labbet och  resultatet fås inom några dagar.  

18   

Mjölkallergi 
Det är möjligt att man inte är laktosintolerant utan allergisk mot mjölk. Kasein, ett  svårnedbrutet protein i mjölk kan ge allergiska reaktioner. Är man allergisk mot mjölk  kommer det inte att räcka att utesluta laktos. Då gäller det att utesluta alla  mjölkprodukter.    Symptomen är bland annat:  Hostningar  Eksem, utslag  Svarta cirklar under ögonen  Rinnande näsa  Kliande  Svullna läppar, tunga, ansikte  eller hals.  Diarré  Förstoppning  Magont  Gaser  Mjölkallergi ger inte upphov till magbesvär i samma utsträckning som  laktosintolerans men kan ge liknande symtom. En bra ide är att testa att helt utesluta  mjölkprodukter och inte bara laktos om man eventuellt är mjölkallergiker.   

Intolerans mot potatisväxtfamiljen (Solanaceae) 
Är en av de största växtfamiljerna med cirka 2000 arter. Dessa innehåller en  glykoalkaloid som heter solanin. Ämnet är till för att skydda växten mot angripare  som vill äta upp den. Det är alltså som ett gift som håller andra organismer borta. Det  finns visserligen endast i extremt små mängder men även en del människor som är  ovanligt känsliga mot ämnet kan bli lätt förgiftade. På en del potatisar kan man se  gröna områden. Dessa har utsatts för mer solljus och innehåller en större mängd  solanin. Därför man skall undvika gröna potatisar då de kan vara giftiga. Rå potatis är  till exempel giftig för alla att äta.   Ämnet finns i en del livsmedel som många äter nästan varje dag, vilket kan göra det  svårt att undvika.           

19    Livsmedel som tillhör potatisväxtfamiljen:  Potatis  Tomater  Aubergine  Paprika  Chilipeppar  Tobak  Physalis    En del mår dåligt av alla dessa medan andra endast mår dåligt av en eller några få.  Det kan också skilja mellan att äta dem råa eller kokta. Var extra vaksam över hur du  reagerar när du äter någon av dem. Är man intolerant eller allergisk kan de ge besvär  så som diarré, illamående, yrhet, inflammation, stelhet i leder, migrän och  trötthet/svaghet.  

20     

Behandlingsplanen - Läk magen i 4 steg
Metoden för att läka magen och bli fri från sina besvär kan delas upp i 4 viktiga steg.  Det är svårt att återfå sin hälsa om man bara testar och chansar sig fram, utan att  följa något system. Det är onödigt att försöka uppfinna hjulet igen när det redan finns  lösningar som visat sig vara effektivt. Följer man dessa noga och kontinuerligt kan de  flesta magbesvär elimineras. De 4 stegen är: 

1. Hitta och Eliminera: Utesluta eller minska allt du stoppar i dig som orsakar 

problemen. Vanliga orsaker är till exempel gluten, laktos socker och fet  snabbmat. Under tiden man göra förändring i både kost och andra delar av sitt  liv gäller det att lägga märke till vad som har effekt. Att hitta grundorsakerna  till problemet är nödvändigt för att veta vad som ska elimineras.
2. Återställ bakteriebalansen: I tarmen finns biljoner av bakterier som har många 

viktiga funktioner. När balansen av bakterierna rubbas öppnas dörren för  problem att komma in.
3. Hjälp matsmältningen: Magproblem går ofta hand i hand med en dålig 

matsmältning. Något som kan ge både näringsbrist och en mängd andra  sjukdomar. Enzymer sköter matsmältningen och förhindrar de problemen.  Dålig utsöndring av enzymer är vanligt men kan hjälpas åt med rätt mat eller  tillskott. Tillsammans med att tugga maten väl och äta i lugn och ro kan man  återställa matsmältningen.
4. Reparera och läk: Hjälp kroppen att läka och återställa magen och tarmarna 

till sin fulla funktion. Rätt livsstilsvanor, kost, rörelse, sömn och tillskott  snabbar på och stärker läkningen.   Genom att följa dessa 4 steg kommer både magen och hela kroppen att börja läka  och återhämta sig. Kroppen har en fantastisk förmåga att reparera sig själv så länge  man ger den vad den behöver. För den som verkligen kan stegen kan resultaten bli  helt fantastiska. Det kommer inte att gå utav sig självt. Det kräver mycket jobb och  uthållighet, men det är ingen tvekan om att det är värt mödan flera gånger om! 

21   

Steg 1. Hitta och Eliminera a a
Det för rsta steget är att hitta a och elimiinera all de en mat som m triggar ig gång negativa  sympto om. Om ma an inte löse er dessa gr rundorsake er kommer r man aldriig att bli fri i från  besväre en. Kosttillskott och l läkemedel är enkla att ta och ka an var effe ektiva  komple ement, men de löser sällan grun ndproblem men. Att enbart behan omen  ndla symto och inte orsakern na skulle ku unna samm manfatta st törre delen n av hela vå årt sjuksyst tem.  det inte hel ller så kons stigt att de e flesta kroniska sjukd domar stad digt ökar  Då är d Problem met är att det är så m mycket enk klare att ba ara ta ett lä äkemedel e eller ett  kosttills skott. Att g göra föränd dringar i si n livsstil, sin kost, trä äning och s stressnivå k kräver  så mycket större ansträngning. Samtid digt är det också den enda riktig gt effektiva  dlingen och h belöninge en för de s som orkar ä är enorm. Inte bara f för en mer  behand harmon niska mage e utan för s så många o olika delar av ens live et.   De vanligaste bov varna när d det gäller k kosten är ö överkänslig ghet mot v vissa livsme edel,  rikat, kaffe e, alkohol, v viss frukt, vissa grön nsaker, fet  snabbmat t,  hel‐ och halvfabr er i maten, råkost oc ch socker. tillsatse

Socker r och frukt t 
Socker får bakterier, svamp och  n. När  parasiter att frodas i tarmen år socker  bakterierna i tjocktarmen få cerar de sto ora mängder gas som m  produc kan ge en svullen mage och smärta på å  av det ökad de trycket. Även  grund a svamp och parasi iter gillar det och  r dem att sprida sig yt tterligare i   hjälper tarmen n. Socker ka an alltså sn nabbt  trigga ig gång olika magbesvä är och  långsikt tigt förvärr ra problem men i  kroppe en.   Fakta om so ocker  Fö öda för tarm mbakterier r, ger gaser.  Ka an försvaga a immunfö örsvaret i flera  tim mmar.  Fö örsvagar sk kelettet gen nom att ka alcium  dr ras ur bene en för att m motverka  försurningen n.  ästan inga  vitaminer eller  Innehåller nä omma kalo orier.  mineraler. To dida att spr rida sig i kroppen.  Hjälper cand

Med so ocker mena as inte bara vanligt viitt socker u utan även f fruktos i fr rukt.   Fruktso ocker, fruk ktos: Även om frukt in nnehåller n nyttiga vita aminer kan n det vara e en av  orsaker rna till att magen svä äller upp. F Frukt inneh håller ett so ocker som  heter fruktos.  Likt van nligt vitt so ocker, som är en kom mbination av fruktos o och glukos,, ger det sa amma  problem m för mage en om de p passerar vi dare till tjo ocktarmen. Frukt kan n också ge  problem m på grund d av att ska alet ofta in nnehåller m mycket olös sliga fibrer  som kan irritera  tarmen n.

22    Sorbitol: är ytterligare ett socker som av samma orsak kan få magen att svullna upp.  Det används bland annat som sötningsmedel och tack vare dess fuktbindande effekt  kan det även ge diarré.

Fett, bra eller dåligt? 
Fett påstods länge vara farligt och leda till hjärtsjukdomar och övervikt. Detta  stämmer endast fett som har härsknat och fett av dålig kvalitet. Rätt fett är helt  essentiellt för vår hälsa. Hur kan man påstå fett är farligt när hinnan kring alla våra  celler består till stora delar av fett. Hjärnans torrvikt består till cirka 60 % av fett. Fett  behövs för att vi ska kunna ta upp vitamin A och D. Rätt fetter är bra!   För en del är fett väldigt svårsmält och kan sätta igång besvär. För att bryta ned fett  utsöndras nämligen galla som produceras i levern. För känsliga tarmar kan gallan vara  irriterande. I ett försök att bli av med det som irriterar tarmen snabbar den på färden  genom tarmarna och ut från kroppen. Desto kortare tid resterna av maten befinner  sig i tjocktarmen desto mindre vatten hinner den suga upp. Effekterna kan bli en lös  mage och diarré.   Ofta beror fettproblemet på att man äter fel fetter av dålig kvalitet, medan man  klarar bra fetter bättre. Dock inte alltid och då kan man behöva dra ned på alla fetter.   För många fungerar en kost med mycket fett och protein och mindre kolhydrater  mycket bra för att minska besvären. LCHF dieten blir mer och mer populär och de  flesta upplever att magen mår bättre av den. Fint fett smörjer tarmarna och  stimulerar dem inte på samma sätt som tex fibrer. Ät bara riktigt bra fetter och  notera hur magen känns efteråt. Blir du ofta väldigt lös så testa att dra ned på  mängden.  Kvalitet och vad för sorts fetter spelar alltså stor roll. Fint kokosfett och fin olivolja är  två goda och nyttiga fetter. Var försiktig med andra vegetabiliska pressade oljor som  är mindre stabila och köps i genomskinliga glas‐ eller plastförpackningar. Ljus och  värme gör att dessa lätt härsknar, vilket kroppen inte alls mår bra av.  Har man svårt att bryta ned fett kan det hjälpa att stödja matsmältningssystemet.  Mat så som citron, ingefära och örten anis kan sätta fart på magsafterna och  enzymerna. Det finns även tillskott med enzymer som kan hjälpa. Känn efter hur  magen mår när du intar dessa livsmedel eller tillskott. För mycket kan irritera  tarmarna och ge smärta. Hitta en mängd som passar dig.   

23   

Hel‐ och halvfabrikat 
Visst är det snabbt och smidigt att enkelt kunna slänga in en pizza, paj eller  fiskgratäng i ugnen eller mikron. Nackdelen är tyvärr att de kan ge problem för  magen. De innehåller nästan alltid ett antal tillsatser som kan irritera tarmen och  sätta igång en överkänslighetsreaktion. Ofta är de även fattigare på näring tack vara  de processer de genomgått.  För att göra det så billigt som möjligt används råvaror av dålig kvalitet vilket är svårt  att se i den färdiga produkten. Tänk korv som innehåller mindre än 50 % kött varav  upp till 25 % av det kan vara bindväv. Sen är det utfyllt med en mängd tillsatser och  annat onyttigt. Sådan korv borde knappt kallas för mat. Den kommer definitivt inte  att hjälpa dig att läka din kropp. Tvärtom kommer den snarare att lägga ytterligare  belastning på kroppen och förvärra besvären. 

Tillsatser 
Varför är det idag så många som drabbas av cancer, hjärt‐ och kärlsjukdomar och  diabetes? Kosten är en av de största faktorerna och alla dessa tillsatser är säkerligen  en medbrottsling. Kontinuerligt kommer det nya studier som visar hur ett  tillsatsämne ökar risken för någon sjukdom.   Smakförstärkaren MSG eller monosodiumglutamat, E621, är en av de senaste  tillsatserna som fått mycket uppmärksamhet. Det har kopplats samman med till  exempel allergi, överaktivitet hos barn och IBS symtom. Trots detta används det  fortfarande. Det tar alltså ofta många år innan sådana hälsofaror uppmärksammas  och ännu längre innan lagar ändras. Aspartam är en annan bov som borde förbjudits  för länge sen men som fortfarande används. Socker må ha många negativa effekter  men det verkar som att aspartam är ännu värre.  Vill man ha en lugn mage och en välfungerande kropp som ser bra ut gäller det att äta  mat som är lagad från grunden på ekologiska råvaror av hög kvalitet. 

Kaffe 
Om kaffe är nyttigt eller onyttigt har länge diskuterats. Men när det kommer till  personer med magbesvär står det rätt klart att kaffe är något som de flesta mår  riktigt illa av. Kaffe kan vara mycket irriterande på tarmen och har långt tillbaks i tiden  använts som lavemang. Med en extra känslig tarm eller kronisk diarré är kaffets  irriterande och lösgörande effekt inget önskvärt. Har man dock förstoppning så  kanske det kan vara till viss hjälp.  Jag vet att vissa älskar sitt kaffe och är helt beroende av det för att komma igång på  morgonen. Ett alternativ är te gjort på yerba mate som också innehåller koffein. Det 

24    är uppiggande men har inte den irriterande effekten på tarmen. Att säg nej till sin  kopp morgonkaffe som man är så van vid är svårt. Men det kan göra stor skillnad för  magen. De flesta borde åtminstone klara av att hålla sig borta från kaffe i några dagar  för att märka av skillnaden. 

Alkohol 
Att alkohol är dåligt för hälsan är knappast något nytt. Det är också en viktig del i  mångas livsstil, att få koppla av efter en hård arbetsvecka med vänner och dricka  alkohol. Njuter man av det och är beredd att ta smällen det ger kroppen så är det helt  upp till en själv. Här är ändå några tips för att minimera problemen som alkohol kan  ge magen och kroppen:  • Se till att ha ätit protein och fett innan. Alkohol kan tas upp redan i magsäcken  och ge en mycket snabb ökning av blodsockret och energinivån. Tyvärr följs  det av en snabb energidipp. Många upplever att de blir trötta och sega av  alkohol, speciellt när de slutar fylla på med nytt. Det gör också att man blir  väldigt hungrig och ofta sätter i sig rejält med mat. När det intas utan fett och  protein kan det också vara påfrestande på tarmen och leda till läckande tarm.  Ekologiskt är en fördel. Varannan vatten känner det flesta till men fler skulle  kunna följa det.  • Att hålla sig till ”rena” varianter är också ett bra tips. Cider och likörer  innehåller massa socker och tillsatser som gör dem ännu sämre. Håll dig till en  sort. Desto mer man blandar desto värre brukar det bli.  • Är du känslig mot gluten? Håll dig till vin, sherry, portvin, madeira, cognac,  armagnac och rom som är helt glutenfria. Det finns nu även en del glutenfria  ölsorter på systembolaget.    Är du inte beredd att minska på alkoholen så kör på. Känn dock till att det med  största sannolikhet kommer att utlösa stora besvär med magen. Öl och cider  innehåller även kolsyra som kan ge gaser och en uppsvälld mage.   Ett bra experiment är att ta en alkoholfri månad och se hur det känns i magen. Efter  det vet man bättre till hur stor skillnad alkoholen faktiskt gör. 

Rökning 
Att rökning inte är direkt hälsosamt kände du nog till, men vet du hur det kan påverka  magen? Man vet bland annat att tobak kan irritera matsmältningskanalen. När man 

25    har en känslig tarm som vid IBS eller IBD kan detta sätta igång eller förvärra flera  besvär.   Halsbränna och sura uppstötningar: är två symptom som rökning kan bidra till. I  slutet på matstrupen finns en ringmuskel, cardiasfinktern, som skall förhindra  magsafter och mat från att komma upp. Rökning kan skada denna muskel och få den  sura och frätande magsyran att komma upp i halsen. Blödande magsår: ytterligare en smärtsam åkomma som påverkas av rökning. Det  ökar risken för att det uppstår och förvärrar existerande problem. Magsåren får  svårare att läka och kan bli ännu djupare.   Krohns sjukdom: en inflammatorisk tarmsjukdom, risken för denna ökar också vid  rökning. Märkligt nog kan det samtidigt minska besvären av en annan inflammatorisk  tarmsjukdom, ulcerös kolit.   Magsafter i magen: mängden kan påverkas av nikotinet i cigaretter. Magsafterna  påverkar matsmältningen och för mycket eller för lite kan ge olika besvär.  Rökning kan alltså ha flera effekter utöver att ge lungcancer. Att sluta röka är något  som många inte kan och som en del inte vill. Eftersom det är så svårt är det inget jag  rekommenderar att man börjar med. Det är bättre att fokusera på kost, rörelse,  stress och sömn. När man förbättrat de områdena kommer det att frigöra en stor  mängd energi som gör det lättare att ta sig an svårare utmaningar som att sluta röka.  Om det är något man vill. Man ska inte glömma bort att rökning kan vara otroligt  avstressande, att regelbundet få ta de där små pauserna där man kan få koppla av.  

Tuggummi 
Tuggummi ska ju vara bra för tänderna. Kanske det, men det är definitivt inte bra för  magen. En stor orsak till magbesvären är uppsamling av för mycket gas i tarmen. När  du tuggar tuggummi så sväljer du en hel del gas som förvärrar besvären.   Nästa problem är hur det lurar matsmältningen. Tuggandet lurar nämligen kroppen  att det är mat på väg. I magen produceras då extra magsafter och enzymer som  förbereder sig för att mat skall komma. När de in blandas med mat kan de irritera  magsäcken och trigga igång besvär.  Undvik speciellt tuggummi som innehåller olika sötningsmedel. Xylitol, mannitol och  sorbitol kan ge upphov till ännu mera gaser.   

26   

Steg 2. Återställ bakteriebalansen i tarmarna
Tjocktarmen är likt en enorm fabrik med biljontals av arbetare. Den här fabriken har  många viktiga uppgifter för vår kropp. Den skapar en stor del av vårt immunförsvar.  Den tillverkar flera viktiga ämnen och vitaminer, så som B vitamin och K vitamin. Den  skyddar mot skadliga inkräktare genom att producera ämnen som sänker PH‐värdet.  Ett lågt PH‐värde håller dessa inkräktare borta. Samtidigt producerar den ämnen som  stimulerar tarmrörelserna.   För att fabriken skall fungera bra och kunna uppfylla dessa uppgifter gäller det att  den har goda arbetare. Arbetarna är alla bakterier i tarmarna. Cirka 100 biljoner lever  och arbetar här, långt fler än antalet celler vi har i kroppen.   Det finns cirka 400 olika sorters bakterier, både de som är bra för oss och de som är  dåliga. Det är viktigt att det råder rätt balans mellan de onda och de goda. Ungefär  80% goda och 20% onda bör vi ha för att fabriken skall fungera på topp och kunna  utföra sina uppgifter. 

Tarmbakteriernas uppgifter:  Tillverka vitaminer  Tillverka serotonin som stimulerar tarmrörelser och ett bra humör.  Aktiverar immunförsvaret  Skyddar mot angripande organismer som parasiter, bakterier och jästsvampar  Stödjer tarmrörelser och eliminering  När vi får för lite, för många eller fel sorts arbetare uppstår det problem på fabriken.  Immunförsvaret försvagas, tarmrörelserna rubbas och andra otrevliga organismer  som farliga bakterier och parasiter kan ta över. Man har även sätt att det kan leda till  ökad risk för övervikt. Därför är det viktigt att hålla bakterierna i balans. Lactobacillus  acidofilus och Bifidobacterium lactis är två av de mer kända typerna av goda bakterier.  Goda bakterier finns främst i fil, yoghurt och syrade produkter som surkål. Det går  även att få i sig via probiotikatillskott.  Betydelsen av dessa nyttiga bakterier kan också ses när man studerar olika folkslag  värden över. Långt tillbaks i tiden har man över hela jordklotet ätit olika maträtter  som innehåller till exempel Lactobacillus acidofilus och bifidobacterium lactis. I Korea  åt man något som heter kimchi, vilket är mjölksyrade grönsaker. Bulgarien är känt för  sin yoghurt. Här uppe har vi ätit både fil och surkål. Kefir, som är en fermenterad  mjölk drink dracks mycket i Kaukasien. Dessa fermenterade produkter har hållit folk  friska långt tillbaks i tiden och de kan hjälpa även oss till god hälsa och lugna magar.  

27     

Small Intestinal Bacterial Overgrowth – SIBO 
Vår inre fabrik av nyttiga bakterier som arbetar dygnet runt finns främst i tjocktarmen  medan tunntarmen bör innehålla mycket mindre mängder. När bakteriebalansen  rubbas och de tillåts breda ut sig kan bakterierna etablera sig i större skala även i  tunntarmen.   Effekterna av en bakterieröverväxt i tunntarmen kan bli alla de vanliga magbesvären  som gaser, uppblåst, smärta, diarré och förstoppning. Det som händer är samma som  när man är laktosintolerant. I tunntarmen är det meningen att all mat skall ha brutits  ned och näringen absorberats. Sker inte detta blir icke nedbrutna sockerarter ett  riktigt skrovmål för bakterierna i tjocktarmen, som i sin tur producerar massa gaser.   Men vad händer om bakterierna finns redan i tunntarmen? I samma ”rum” som  nedbrytningen sker finns nu också bakterier som börja glufsa i sig socker producera  gaser. Inte nog med att bakterierna ger magbesvär, det snor också en del av den  näring som är tänkt att kroppen ska absorbera. I längden kan det leda till näringsbrist  av bland annat järn och vitamin B12.   SIBO kan leda till flera problem så som:  Näringsbrist: bakterierna äter en del av näringen från maten. På sikt kan brist uppstå  på järn, B12 och ge anemi.  Magbesvär: bakterierna producerar gas som kan ge de typiska besvären.  Nedsatt fettabsorption: bakterierna påverkar galan negativt som behövs för att bryta  ned fett. Kan ge en oljig avföring och brist på A och D vitamin.  I blodet: De kan passera genom tarmen och ut i blodet. Här aktiverar de  immunförsvaret, lägger en ökad belastning på lever och påfrestar kroppen.  Mental påverkan: negativa effekter på mentala funktioner kan uppstå av de syror  som bakterierna utsöndrar.  Behandling:  De studier som gjorts på behandlingsmetoder har framförallt varit på olika  antibiotikakurer. Det har visat vara upp till 93 % effektiva på att eliminera SIBO. De  antibiotika som använts är i första hand Rifaximin (Xifaxan) and Neomycin under 10‐ 14 dagar. Fördelen med dessa är att i princip inget av dem absorberas av kroppen. De  verkar alltså helt lokalt i tarmen och ger därför inte samma bieffekter som annan  antibiotika som absorberas av kroppen. Det kommer tyvärr samtidigt att ta koll på  många av de nyttiga bakterierna. Att ta antibiotika kan slå ut överväxten av bakterier, 

28    men gör man inte samtidigt passande kostförändringar kommer de oftast snabbt  tillbaks.  Det finns också flera örter med naturligt bakteriedödande egenskaper. Det har gjort  få studier angående deras effektivitet på att eliminera SIBO men det är många som  påstår att de hjälpt. Fördelen med örter är att de ofta kan ta koll på de ”onda”  bakterierna och spara de ”goda”.   Det man kan fråga sig då är om de fungerar om det är de goda bakterierna som växt  till sig för mycket. Pepparmintolja i kapslar ett av de medel som är effektivt mot SIBO.  Probiotika är förmodligen inget bra alternativ vid SIBO. Om problemet är en överväxt  av den totala mängden bakterier kan ännu mer, även om det är goda, förvärra läget.  Några av de örter som använts och verkar vara effektiva är: 
Vitlök Kanel Oregano Goldenseal

Om ens mage tolererar dem kan man testa att äta dessa regelbundet under ett antal  veckor eller månader och se om man märker någon skillnad. 

Probiotika 
Kunskapen om tarmbakteriernas betydelse har på senaste tiden ökat och de används  idag av många. Speciellt märks det på all den reklam som görs för olika tillskott av  goda magbakterier. Både i små kapslar och genom yoghurt och fil. Surkål och syrade  grönsaker är ett annat sätt som länge använts för att få i sig dessa välgörande  bakterier.    Anledningen till att probiotika har uppmärksammats så mycket är på grund av hur  effektivt de visat sig vara för att åtgärda vissa problem. Många studier har visat hur  det kan stärka immunförsvaret i tarmen och vara inflammationsdämpande. De  skyddar mot candida albicans och parasiter, förebygger förstoppning och producerar  de olika B vitaminerna samt vitamin A och K.   Tillskott av probiotika har även i vissa fall varit effektivt mot diarré, inflammatoriska  tarmsjukdomar och IBS.  Att tänka på när man väljer tillskott med probiotika:  • Antal goda bakterier. Minst 10 miljarder.  • Antal olika stammar. En stor variation av flera olika typer av bakterier är bra.  Det är svårt att veta vilka goda bakterier det är brist på. Med flera stammar i 

29    tillskottet ökar du chansen att fylla på de du har lite av och minskar risken att  få för många av de du redan har tillräckligt av.  • Innehåller prebiotika, vilket är föda för bakterierna och hjälper de överleva.  Inulin och fruktooligosackarider är två varianter. Kan dock ge ökad gasbildning.  Om man någon gång tagit antibiotika bör man vara speciellt noga med att få i sig  nyttiga magbakterier. Antibiotika är mycket effektivt på att ta koll på onda bakterier  men tyvärr stryker även de goda med.   Efter en antibiotikakur är ofta en stor del av bakteriefloran i tarmen förstörd. Risken  är då stor att de onda bakterierna växer till sig och tar över. Det kan bildas en ond  cirkel där en antibiotikakur minskar bakteriefloran, vilket i sin tur försvagar  immunförsvaret. Strax efter blir man därför sjuk igen och behöver ta en ny kur, vilket  ytterligare förvärrar problemet. Har man otur kan detta ske flera gånger under kort  tid om bakteriebalansen inte återställs snabbt efter att kuren avslutats.   När bakteriebalansen rubbas får även andra organismer chansen att ta över. För  parasiter och svamp, så som candida albicans, är det ett gyllene tillfälle att bosätta  och sprida sig. Har de väl slagit sig ned kan det vara svåra att bli av med. 

30   

Steg 3. Hjälp matsmältningen
Det finns ett uttrycks som säger ”du är vad du äter”, men det stämmer inte riktigt.   ”Du är vad din kropp absorberar” stämmer bättre.   Även om du äter den bästa maten i världen kommer det inte att hjälpa din hälsa om  du inte kan ta åt dig näringen den innehåller. Det är näringen som absorberas som  bygger upp, reparerar och ger energi till vår kropp. För att vi skall kunna absorbera  näringen från maten måste den brytas ned till tillräcklig små bitar och byggstenar  som kroppen kan använda. För att lyckas med den uppgiften krävs ett starkt och  välfungerande matsmältningssystem, som beskrivits tidigare. Viktiga delar i  matsmältningssystemet är tuggandet, saltsyran i magen och enzymerna. Alla tre  behöver fungera på topp för att matens skall brytas ned så effektivt som möjligt.  

Tuggandet – det första viktiga steget 
Tuggandet är det första steget för att bryta ned maten. Desto mindre man tuggar  maten desto större bitar kommer ned till magen och tarmarna. Det tvingar dem att  jobba hårdare och göra slut på mer enzymer. Risken ökar också att maten inte bryts  ned tillräckligt mycket för att den skall kunna tas upp av kroppen. Det blir även  enklare för bakterier, parasiter och jästsvampar som kan gömma sig i maten att  överlever den frätande syran i magen, som skall ta koll på dessa inkräktare.  Tuggandet sönderdelar inte bara maten utan blandar den med saliven som innehåller  enzymer som startar nedbrytningen av kolhydrater. Ytterligare en effekt av att tugga  länge är att man ofta äter mindre portioner. Det tar ett tag för kroppen att inse att  den är mätt. När man äter snabbt kan man hinna stoppa i sig mer innan kroppen  hinner signalera att nu behövs det inte mer, jag är mätt!   Så hur många gånger bör man tugga innan man sväljer? Det varierar så klart på vad  man äter, men ett minimum för normal mat är att tugga minst 30 gånger, 40‐50 är  bättre. Det finns ett annat uttryck som säger:  ”Drick din mat och tugga ditt vatten”  Med detta menas att maten bör tuggas så mycket att den tillsammans med saliven  blivit flytande. Tugga ditt vatten innebär att dricka långsamt och gärna låta de  cirkulera i munnen först. Den positiva effekten av detta är att desto mer vattnet  blandas med din egen saliv, dina egna vätskor, desto bättre kommer kroppen att  absorbera vattnet. Man hinner också värma upp vattnet mer vilket ytterligare ökar  absorberingen.  Fördelar med att tugga länge:  Tuggandet sönderdelar maten mer. 

31    Blandar maten med saliv som innehåller enzymer som bryter ned maten ännu  mer.  Äter mindre portioner, hinner känna att du är mätt.  Mindre magbesvär.  Hinner känna smaken mer och njuta längre.  Det är alltså många fördelar med att tugga väl. Är man dock van vid att ta 8 snabba  tugg och sen svälja ned med vatten kan det kännas extremt mycket att tugga 40  gånger. Personligen tuggar jag i genomsnitt runt 60 gånger innan jag sväljer och det  känns helt normalt för mig. Man vänjer sig snabbt och det kan göra under för att  förbättra matsmältningen. Den tid du förlorar på att tugga längre tjänar du in på  mindre toalettid, mer energi och mindre magbesvär. 

Magsafterna – frätande saltsyra 
När maten kommer ned i magsäcken badas den i frätande saltsyra. I denna extremt  sura och frätande vätska börjar maten att lösas upp ännu mera. Även de flesta farliga  inkräktare som kommit med maten som bakterier, parasiter och jästsvampar dör i  denna miljö. Hinnan som finns längs magsäckens inre skyddar magen mot de frätande  syrorna.   Här har vattnet vi dricker två viktiga uppgifter. För det första är skyddshinnan  beroende av vatten. När vi blir uttorkade minskar hinnans förmåga att skydda oss  mot den frätande saltsyran. Då ökar risken att den tar sig igenom och ger frätskador  på magsäcken. Magsår kan därför bero på den enkla orsaken att man är uttorkad.   Det andra man bör känna till är att när man dricker vatten till maten späder man ut  saltsyran i magen. När den blir mer utspädd kan den inte bryta ned maten lika  effektivt. Att dricka mycket vatten till maten är därför en dålig ide för  matsmältningen. Drick hellre mer vatten i mellan måltiderna och mindre till maten.   Ska man dricka något är det bättre att dricka citronvatten som åtminstone innehåller  lite enzymer som kan hjälpa matsmältningen. 

Enzymer – en arme av små saxar 
Kolhydrater, proteiner och fett är de näringsämnen som kroppen måste bryta ned till  mindre delar innan de kan absorberas. Om du föreställer dig att dessa är som stora i  hoptrasslade garnnystan så är enzymer likt små saxar som klipper sönder hela  nystanet till korta icke i hoptrasslade trådar. Kolhydrater och fett som brutits ned och  absorberats används framför allt till energi. Proteiner som klippts isär till mindre delar  kallas för aminosyror och kan likt de korta trådarna sättas ihop igen till längre trådar. 

32    Kroppe en använde er trådarna a som bygg gstenar för att sy ihop p vad den b behöver, så som  muskle er, hud, blo odkärl etc.   Enzyme er är alltså helt essen ntiella för m matsmältningen. Tyvä ärr kan enz zymproduk ktionen  minska om man länge äter o onyttig ma at och lever ett stress sigt liv.   naturliga enzymer  Tillför n För att återställa matsmältn ningen den n behöva lit te hjälp på vägen. De et finns en hel del  an kan äta som natur rligt innehå åller mycke et enzymer r som hjälp per  mat ma matsmältningen. Citron, ananas, papa aya och ing gefära är fö öda som är r rika på en nzymer.  el metod ä är att press sa en citron n i ett glas vatten. Drick hälften  precis innan  En enke maten och resten n en bit in i måltiden.  Gör  under några a dagar och känn efte er om  detta u det ver rkar hjälpa matsmältn ningen. Om m det får  Protein  en posi itiv effekt b behöver du u troligtvis  extra  tillskott t av enzym mer. Att skä ära några b bitar rå  ingefär ra till maten är också ett bra sät tt. Det  har en ganska sta ark smak so om kan var ra ovan i  början men man vänjer sig.  Det finn ns kosttills skott med e enzymer so om är  enkla a att ta. Man får experimentera siig  ll hur myck ket som är lagom. Om m  fram til det brä änner i mag gen är det för mycket t.  Känner r man ingen skillnad k kan man ök ka  mängden.   

Enzymer r

Vart oc ch Hur jag g äter påv verkar mag gen och m matsmältn ningen 
Vad du gör när du u äter har e en mycket  stark påve erkan på m matsmältnin ngen.  tt matsmältningen är r helt bero oende av at tt du är lug gn av avslappnad.  Anledningen är at är stressad, energisk  eller uppe i varv så b bromsas ma atsmältnin ng. All  Om du däremot ä ning på kro oppen aktiv verar det sy ympatiska nervsystem met. Detta a sänder ut t  belastn stresshormoner s som stänge er ned mat tsmältninge en och tarm mrörelser.    Matsmältningen kräver även en hel de el energi fö ör att fungera på top pp. Om vi då sitter  och läser en avan ncerad bok som kräve er mycket k koncentrat tion komm mer det att ta  mycket t av kroppe ens fokus. Mer energ gi och fokus s på att läs sa innebär  mindre till l  matsmältningen.  

33   
Aktiviteter som försämrar matsmältningen:

• Läsa: speciellt sådant som kräver koncentration, är spännande eller  stressande.   • TV, dator: Se något på Tv eller datorn som är spännande eller stressande.  Sport, action, skräck, thriller, nyheter etc.  • Hård musik: att lyssna på snabb, hård eller energisk musik.  • Snabba samtal: Ha tunga eller snabba samtal med folk under måltiden kräver  en hel del fokus och energi. Fel samtalsämnen kan även göra en stressad.  • Fel sällskap: Äta tillsammans med folk som stressar en. 

Bättre alternativ som underlättar matsmältningen:  • Läsa: något enkelt som är roligt, personlighetsutvecklande eller avkopplande.  • TV, dator: Se på något som är roligt, positivt eller lugnande.  • Lugn musik: Lyssna på lugn musik, exempelvis klassisk, avslappnande eller new  age musik.  • Samtal: Ha lugna, glada, lättsamma samtal under måltiden.  • Sällskap: Undvika att äta med folk som stressar en. 

Perfekt start på måltiden: När du satt dig ned och skall börja äta, ta en kort paus.  Stäng ögonen, ta några lugn djupa andetag och koppla av. Är du i sällskap kan det  kännas lite pinsamt. Ta bara en kort tyst paus utan att stänga ögonen innan du  slänger i dig maten, och koppla av. Dessa korta små pauser kan göra en betydande  skillnad för att varva ned och njuta mer av maten. Det kan med fördel upprepas flera  gånger under måltiden för att återfå lugnet. 

Matkombinationer 
Vilka livsmedel som äts tillsammans kan ha en stor effekt på magen. Det är skillnaden  mellan protein, fett och kolhydrater och hur snabbt de passerar magsäcken som har  betydelse. Alla kolhydrater bryts ned till enkla sockerarter som är tänkta att direkt  passera vidare till tunntarmen, där de bryts ned ytterligare och absorberas. Protein  och fett däremot kan stanna flera timmar i magsäcken och brytas ned. När snabba 

34    kolhydrater äts tillsammans med protein och fett blandas de i magsäcken och  bromsas då från att fortsätta till tunntarmen. I magsäcken kan de börja jäsa om man  inte har tillräckligt stark matsmältning. Detta kan ge både gaser samt en uppblåst och  smärtande mage.  För vissa är det inget problem men för det som har besvär med magen kan det göra  stor skillnad. Den klassiska måltiden kött och potatis är till exempel ingen bra  kombination ur detta perspektiv. Testa att äta kolhydratrika livsmedel minst 30 innan  protein och fett. Tänkt framför allt på vitt socker, potatis, frukt och juice. Eller varför  inte testa en måltid utan kolhydrater, nästan enbart protein och fett. Experimentera  och notera hur magen mår.    

Portionsstorlekar 
Stora portioner upplevs ofta förvärra problemen med magen. Att äta mindre och ofta  är ett förhållandevis enkelt sätt att mildra dem. Små portioner lägger inte lika stor  press på matsmältningssystemet. Om man bara kan tillverka små mängder med  enzymer räcker de bara till att bryta ned mindre portioner. Desto större måltider  desto mer mat är det som inte bryts ned och kan orsaka problem i tjocktarmen.   En annan viktig anledning är att stora mål får magsäcken och tarmarna att expandera  mer. För en känslig mage kan det lätt göra ont när den töjs ut av maten. Dricker man  mycket vatten till maten töjs magen ut ännu mera. Att dela upp dagens måltider i  flera mindre mål hjälper både matsmältningen och minskar besvären. Sikta på är  frukost, lunch och middag som är lite större med 2‐3 mellanmål. 

35   

Steg 4. Hjälp magen och ta p n armarna att läk a ka.
De 3 tid digare steg gen är grun nden till att t läka mage en. De gick k ut på att  eliminera det  som gö ör störst skada på magen, balan nsera bakte eriefloran i tarmarna  och stärka a  matsmältningssys stemet. De et fjärde ste eget fokus serar på att t hjälpa kro oppens ege en  gsprocess. V Vi använde er oss av ti llskott och h andra livsstilsfaktore er som kan n  läkning minska stressen o och öka kro oppens ene ergi till rep paration. Kroppen ha r en fantas stisk  ga att balan nsera och läka sig sjä lv. Men då å gäller det att vi ger d den vad de en  förmåg behöve er.   Här kom mmer du a att få reda på precis v vad det är k kroppen be ehöver för r att slå på sin  egen tu urboläkning. Att ge kr roppen öka ad energi k kommer inte bara hjä älpa till att t läka  magen. Kroppen j jobbar kon ntinuerligt  med att läka alla pro oblem som  uppstår. M Mer  ärför att all la hälsopro oblem kom mmer att läkas snabba are.  energi innebär dä

Det u uppladd dningsbara livs sbatterie et
Olika hälsobesvär r och sjukd domar kräv ver så klart olika tillvä ägagångssä ätt. Samtidigt  et en hel d del universe ella princip per som gäller för alla a sjukdoma ar. Desto större  finns de förståe else du har för dessa p principer d desto lättar re kommer r du att ku nna balans sera  både din mage oc ch alla andra hälsobe esvär.  Kroppe en kan likna as vid ett u uppladdnin ngsbart bat tteri. En kro opp som ä r stark, hälsosam  och i ba alans är lik kt ett fullt u uppladdat b batteri. En kropp som m där emot t lider av o olika  krämpo or eller sjukdomar är likt ett bat tteri som b börjar ta slut. Har ma an stora be esvär  med sin n mage är det ett tec cken på att t batteriet har tappat en del av  sin energi och  behöve er laddas upp.   e att ladda Att batteriet helt tar slut inn nebär att k kroppen dö ör, och då g går det inte a upp  påfrestar kr roppen, va are sig det ä är mental s stress, ony yttig mat, d dålig  längre. Allt som p stillasittande, uttorkn ning, miljög gifter etc. suger ut ba atteriets re eserver. De esto  sömn, s tomma are batterie et blir desto mer prob står.   blem upps

Ladd da upp Liv vsbatterie et och åter rfå hälsan n 
‐ 100% % = Superhällsa, energi o och glädje

Livsbatteriet

‐ 75% = = Trött, små åkrämpor  ‐ 50% = = Krämpor,  sjukdomar ‐ 25% = = Allvarliga s sjukdomar ‐ 0% = Död 

 

36    Vi kan m motverka o och läka de essa besvä r genom att fylla på b batteriet m med energi i igen.  För att lyckas med d detta behöver man n dagligen ladda upp batteriet m mer än man  värr gör de flesta tvär rtom. För v varje dag b blir batterie et tommare med  laddar ur det. Tyv besvär som m följd. Hel la metoden n för att åt terfå sin hä älsa kan för steg.  rklaras i 3 s ökade b Steg 1. Vad tömm mer ditt bat tteri på en ergi?  Steg 2. Vad fyller på ditt bat tteri med e energi?  Steg 3. Gör mer a av det som fyller på o och mindre e av det som m tömmer r.  Så vad är de et som töm mmer och v vad är det som fyller  på? Det är r inga  Väldigt simpelt. S r utan rätt självklara. De finns 6 6 grundpela are som är  r de viktigaste.  avancerade saker man bara d dessa så ko ommer batt teriet att s sakta men säkert att å kraft. I  återfå sin k Följer m takt me ed att batteriet ladda as upp kom mmer majo oriteten av ens krämp por att börj ja tyna  bort. På å detta sät tt kan de allra flesta k kroniska be esvär botas s. Även vid d allvarliga  sjukdom mar ökar d det drastisk kt chansen  att bli frisk, även om m det inte f finns några a  garantier.       

La   addar upp Livsb batterie et 
Tankar: glada, in nspirerade, hög självkä änsla     

Suger  r ut Livsb batterie et 
                 
Tan nkar: negat tiva, stressa ad, låg självk känsla  Andning: ytlig gt och snabb b, från brös stet  Rörelse: för lit te/mycket, felaktig  Vatten: för lite förorenat,  e/mycket, f Ma at: snabbma at, godis, fö ör lite/myck ket  Sömn: för sen nt, för lite/m mycket, ytlig g 

 

      Rörelse: dagligen, lagom hå ård    Vatte   en: rent, lag gom mycket t    Mat: ekologiskt, , rätt proportioner    Sömn   n: djup, 7‐8 timmar, 22 2.30 i säng     
ning: djup och lugn, frå ån magen  Andn

Livsbat tteriet och de 6 gru undpelarn na: 
Laddar upp batteriet gör vi varje natt  när vi sove er, när vi ät ter nyttig m mat, när vi dricker  vi rör på oss lagom m ycket och kopplar av v och njute er av livet.  rent vatten, när v

37    Kroppen är fantastisk på så sätt att den konstant jobbar med att automatiskt sköta en  mängd olika komplicerade system. Så fort vi vilar och kopplar av sätter den i gång sitt  reparationsarbete. Kroppen är smart och vet hur den skall göra. Åtminstone så länge  vi ger den vad den behöver. Majoriteten av de kroniska besvär folk lider av idag beror  på att vi pressar vårt batteri hårdare än vad det klarar av. Batteriet laddas ur mycket  snabbare under dagen än vad det hinner laddas upp när vi sover under natten.   Det är svårt att njuta av livet när man är trött, sjuk och deprimerad. Är vi inte nöjda  med hur vi mår är det upp till oss själva att göra vissa förändringar. Ät bra mat, rör på  dig, vila mer, sov tillräckligt, njut av livet. Lösningen är simpel att förstå men svårare  att genomföra.   De 6 grundpelarna som styr vår hälsa är:  1. Mat   2. Rörelse  3. Vatten  4. Tankar  5. Sömn  6. Andning    Genom att följa dessa får kroppen vad den behöver för att läka och reparera sig själv.  Vi kommer att gå igenom var och en av dessa så att du förstår precis vad du kan göra  för att hjälpa kroppen. 

38   

Grundpelare nr. 1 - Maten:
Vad bör man äta för optimal hälsa? Det är frågan det. Intresset för mat och vad vi  äter har på senaste tiden exploderat. Matprogrammen tycks gå varje dag och det  ploppar upp fler och fler hälsocoacher som talar om vikten av bra mat. Det är en  positiv utveckling då maten vi äter verkligen är en grundpelare för att vi ska må bra  och undvika sjukdomar. Samtidigt kan det bli svårt när det kommer så mycket  information. Det finns så många experter med helt motstridiga tankar. Vem skall man  tro på?   Detta är mina övertygelser efter att länge ha studerat hur vår mat påverkar vår hälsa  och vårt välmående. De bygger på enkla naturliga principerna som har fungerat för  miljontals människor. Grundtankarna är naturligt, ekologiskt, från grunden och  anpassat för dina unika behov. 

Rätt kost för just din typ av ämnesomsättning. 
Det råder mycket förvirring kring vad man bör äta nu för tiden. Experterna krigar om  vad som är den ultimata kosten. Alla hävdar att just deras sätt är bäst och har olika  bevis och argument för att backa upp det. Hur är det möjligt att så många olika typer  koster som skiljer sig så mycket åt alla kan ge strålande resultat för vissa personer?  Svaret är egentligen rätt självklart. Den ultimata kosten varierar från person till  person. Precis som vi ser olika ut på utsidan ser vi olika ut på insidan och våra kroppar  har olika behov av näring för att den ska fungera så på topp. Ett exempel på hur vi  kan skilja oss från varandra är hur mängden saltsyra i magen kan variera med en  faktor 100 mellan den med minst och den med mest. Tänk hur detta påverkar hela  vår matsmältning. Den med minst mängd magsyra kommer knappast må bra av  svårsmält mat som kräver mycket magsyra.   En man som visade upp individuella skillnader mellan folkslag var Dr Weston A. Price.  På 1930 talet resten han jorden runt och studerade flera olika urbefolkningar som åt  sin traditionella kost. Trots att kosten de åt kunde skilja sig dramatiskt åt var de alla  otroligt hälsosamma och fysiskt starka. Eskimåerna åt nästan bara kött och fisk varav  cirka 80 % var fett. Quetchusindianerna i Sydamerika åt istället nästan 90 %  vegetabilisk föda, mest kolhydrater, och mådde utmärkt de med. Skadliga sjukdomar  var väldigt sällsynta och de hade nästintill perfekta tänder utan varken tandborste  eller fluortandkräm.    Vad hade dessa urbefolkningar gemensamt?   De åt minimalt processad mat lagad från grunden på ordentliga råvaror.   Åt enbart ekologiskt.  

39    Åt kött, av bra kvalitet.   Följer du bara dessa 3 tips har du fixat det viktigaste. Den sista komponenten är alltså  våra individuella behov. Hur mycket kolhydrater, proteiner och fett bör vi äta? Det  beror på vår ”inre brasa”. Detta är en liknelse jag hörde från William Wallcott som  skrivet boken Metabolic typing, vilket är just kunskapen om våra unika näringsbehov.     Vår inre brasa är en liknelse som säger att vissa har lättantändliga och rejäla brasor  medan vissa har mindre och mer svårtända brasor inom oss. Hur lägger vi på rätt  bränsle för att få en brasa som ger gott om energi i flera timmar? Den som har en  svårtänd brasa kan behöva mer lättantändligt papper och smala träbitar i form av  kolhydrater för att få igång brasan. Fett och protein är som stora träklossar som lätt  kväver elden. Personen blir trött och seg av mycket sådan mat. Framför allt personer  från varma klimat har en sådan ämnesomsättning.     De med en mycket lättantändlig och kraftfull brasa fungerar inte alls lika bra av en  massa tidningspapper och träflisor i form av kolhydrater. Dessa brinner snabbt upp  och elden dör ut. Personen får en energikick men rasar därefter snabbt. Dessa  personer behöver istället mer rejäla vedklossar i form av fett och protein. I denna  brasa kväver de inte elden och brinner länge och ger stabil, varaktig energi i flera  timmar. En tredje variant är att vara en blandning av dessa två typer och vara  någonstans mitt i mellan. Det gäller att lyssna på sin kropp och lägga märke till vilken  mängd kolhydrater, fett och protein man mår bäst av.    Här i Sverige och norden har vi ett kallt klimat som gjort att vår tillgång till mat under  stora delar av året var begränsad till framförallt kött. Detta har gjort att de flesta  nordbor har kroppar som är mer anpassade för att äta just mera kött som innehåller  protein och fett. En generell rekommendation för svenskar är därför att minska  intaget av kolhydrater och öka mängden protein och fett. En startpunkt att sikta på är  att fylla tallriken med 1/3 kolhydrater så som grönsaker, råris och quinoa. Resterande  2/3 delar kan fyllas med protein och fett i form av kött, ägg, fisk, nötter, oljor etc.   Varje person behöver själv lyssna på sin kropp och finjustera uppdelningen utefter  vad som ger bäst energi, mättnad och fokus. Behovet skiftar dessutom kontinuerligt  beroende på hur hårt man tränar, hur varmt eller kallt det är och vilka krav vardagen  ställer på en.   

Mat – kvalitet framför kvantitet 
Det är inte så konstigt att folk har problem med hälsan när man ser all färdigmat,  snabbmat, godis och läsk som folk stoppar i sig idag. Det verkar som att många har  glömt bort att maten vi äter faktiskt skall bygga upp våra kroppar. Den enkla 

40    sanning gen är att s stoppar vi oss dålig m mat komme er vår krop pp byggas u upp av dåligt  materia al. Precis so om att om du använd der rutten ved och ro ostiga spika ar när du b bygger  en båt kommer det att bli en båt som  inte flyter r särskilt län nge. Vi blir r det vi äter. När  mmer de friterade po ommes frit tesen och  man äter en meny på Macdonalds kom rta, vår hjärna, våra ö ögon, våra  muskler oc ch våra  hamburgaren att bli delar av vårt hjär r hur länge en männis m byggs av sådan ma t kommer att  skobåt som tarmar. Frågan är flyta… 

Ekolog gisk mat – – är det värt det? 
Den ekologiska m maten har f fått ett eno ormt uppsv ving på de senaste år ren. Flera o och fler  till slut inse e vikten av v att äta ek kologisk ma at och är be eredda att t betala för r bättre  börjar t kvalitet t. Så vad är r skillnaden n mellan e kologiskt o och konven ntionellt fra amställd m mat?  Det är t två stora skillnader g gällande gif fter och nä äringsinneh håll.   Gifter  Att eko ologiska livs smedel inn nehåller miindre gifter borde vara rätt själv vklart. På  konven ntionella od dlingar sprejas olika g giftiga med del så som bekämpni ngsmedel, ,  antisva amp‐ och m mögelmede el eller kem miska gödningsmedel. Rester av v dessa kom mmer  nas på en d del livsmedel du äter. . Sådana m medel sprejas inte på e ekologiska a  att finn odlinga ar.   I USA sprejas årlig gen ut cirka a en miljar rd kg bekäm mpningsme edel.  art får det e enorma effekter på b både natur ren och vår ra  Självkla kroppar som fylls av gifterna. Detta bo orde vara e en tillräckli ig  gå över till mer ekolo ogiska livsm medel. Ett  anledning till att g el på vad m man fann i Nya Zeelan nd när man undersök kte bland a annat toma ater var  exempe ämnena alfa‐endo osulfan, be eta‐endosu ulfan, endo osulfan‐sulfat, klorota alonil,  ocymidon,  vinclozolin n. Och då h har Nya Ze eeland strängare  ditiokarbamat, iprodion, pro ällande det tta än de flesta andra a länder.  lagar gä Näring  Ekologi tom mer n iska livsme edel innehå åller dessut näring. Både vitamine er, mineraler och  ibland m mer och bä ättre prote ein. Det ha r gjorts en mängd stu udier på de etta som både har  visat stora skillnader och ing ga skillnad er. Tyvärr har det i m många fall g gjort orättv visa  elser. Exem mpel på detta är när d de ekologis ska livsmed del som jäm mförts i vis ssa fall  jämföre varit äldre än de k konvention nella och d därmed hunnit tappa en del av s sitt  sinnehåll. D Det borde d dock vara s självklart a att ekologis ska odlinga ar ger mer  närings närings srika livsme edel efters som man in nte utarma ar jordarna på minera aler som  konven ntionella od dlingar gör r. Näringen n kommer f från jorden n, när jorde en har min ndre  näring att ge blir det mindre e till grönsa akerna. Nä äringsrik jord ger näriingsrika pla antor.  

41    Jag har r inte råd, d det är så dy yrt tänker  många. Samtidigt köper man d en senaste e platt  der som sä Tv:n, ät ter lunch u ute varje da ag, nya kläd ällan använ nds, snabbm mat, kosttillskott  och sto ora summo or på att se fina och s mala ut. Fö ör de som vill mår bra na ut  a och se fin borde e ekologisk m mat med m mindre gifte er och mer r näring vara det först ta man läg gger  pengar rna på. Min ndre gifter och mer n äring gör n nämligen att man må år och ser b bättre  ut. Det är bara en n fråga om prioriterin ngar.  ckningen fö ör mat som m odlats med biodyna amiska  Demeter är betec er. Dessa följer ännu hårdare re egler än KR RAV och är metode förmod dligen det b bästa man kan få vad d gäller nat turliga råva aror.  

Allt ma an behöve er veta om m maten v vi äter 
Här har r det mesta a du behöv ver veta om m olika livs smedel sam mlats. Det s står både  generellt om livsm medlen är nyttiga elle er inte sam mt vad som gäller vi m magbesvär. . Varför  ler läser man om olik ka råd, som m tex, ät my ycket frukt t för det  både och? Hör ell er visserlig gen det. Me en med en  krångland de  innehåller massa vitaminer så stämme nnebär frukt ofta bie effekter som m är värre än fördela arna av vita aminer. Känner  mage in man bå åda sidorna a blir det lä ättare att n navigera m mellan alla h hälsoråd.   

Grönsa aker, fruk kt och bär: : 
Utmärk kt mat som m är fullpro oppad av vi taminer oc ch mineraler. Vi reko ommendera as att  äta ett antal serve eringar av frukt och g grönsaker om dagen av en god  anledning. De är  örhållande vis energis snåla vilket t hjälper till att hålla en lagom v vikt. Att äta en  även fö stor del av grönsa akerna och h frukterna  råa är en god ide. Då å finns fler ra nyttigheter  om annars f förstörs nä är de upph ettas. Fram mför allt är enzymer k känsliga fö ör  kvar so värme som bryts ned redan n vid 48 C.  Enzyme er behöver r vi för att kunna bryt ta ned mat ten. Kroppen produce erar själv  enzyme er för att ta a hand om nedbrytniingen. Den n funktione en bli tyvär rr sämre oc ch  sämre m med åren v vilket leder till sämre e matsmält tning. Geno om att äta  mycket rå mat  som i sig själv innehåller enzymer för  nedbrytnin ngen så behöver inte e kroppen  cera lika my ycket själv. Vårt eget t produktio onssystem för enzyme mindre  produc er blir då m utslitet t och kan hjälpa till at tt hålla oss s pigga och friska läng gre.   Även vi itaminer börjar bryta as ned när  de värms u upp. Samtidigt blir vis ssa vitamin ner mer  lättupp ptagliga när det kokas s. Ett exem mpel är vita amin A i mo orötter som m lättare kan  absorberas efter att de koka ats. Det fin nns trots al llt stora för rdelar med d att äta  teten av gr rönsaker oc ch frukter  råa, så länge magen fungerar b bra.  majorit

42    Rekommendationer för en krånglande mage:  Minimera frukt, och skala dem. Undvik speciellt vindruvor, torkad frukt, äpple  med skal, päron och grapefrukt, all lök och all kål.  Koka grönsaker och frukt väl. Råkost är svårsmält för magen.  Ät inte frukt tillsammans med annan mat.  Bär innehåller en hel del olösliga fibrer som kan irritera tarmen. Var därför  försiktig. 

Kött/Fågel: 
Kött och fågel är en utmärkt källa till protein. Tack vare det kalla klimatet här i norden  var länge tillgången på frukt och grönsaker begränsad under stora delar av året. Kött,  som innehåller protein och fett, utgjorde då huvuddelen av vår kost, vilket våra  kroppar anpassade sig efter. Vill man ha en god och stark hälsa bör därför animaliska  produkter vara en stor del i vår kost.   Tyvärr är majoriteten av allt kött som säljs idag av riktigt usel kvalitet. Sådant kött  kommer inte att hjälpa vår häls, snarare tvärtom. Det är också sådant kött som  studier gjorts på som visat ökad risk för många sjukdomar. Kvaliteten på köttet beror  helt på djurens levnadsvillkor. Hälsosamma djur ger hälosbringande kött.  Hälsosamma djur får man genom att låta dem leva så naturligt som möjligt. Där de får  ströva fritt fria från stress och äta den mat de är skapta för. Så ser det tyvärr sällan ut  idag. Djuren är ofta så inträngda i trånga burar eller områden att de knappt kan röra  på sig, biter på varandra eller trampar ner de som ramlar. Sådana levnadsvillkor  stressar djuren och försämrar både nyttigheten och smaken på köttet.  Kosten de får är ett annat problem. Kor till exempel ska äta gräs, inte kraftfoder som  består av spannmål, rapskaka och soja. Korna har 4 magar för att kunna bryta ned  gräs. Kraftfoder ingick inte i designen för dessa 4 magar. Effekterna blir också en  sämre hälsa hos djuret och sämre fettfördelningen i köttet. Den viktiga balansen av  omega‐3 och omega‐6 fettsyror rubbas. Det blir alldeles för mycket omega‐6 och  mindre omega‐3. Omega‐6 fettsyrorna bidrar till inflammation i kroppen i för stora  mängder. Liknande problem finns för både gris och kycklingkött  Ytterligare problem som uppstår av trånga utrymmen, vid fel kost och hög stressnivå  är att djuren drabbas av mycket fler infektioner och sjukdomar. Speciellt när de  tvingas vada i sin egen avföring som sker i en del andra länder. Lösningen blir att  kontinuerligt ge djuren antibiotika som tar koll på bakterierna. Som nämnts tidigare  tar detta även koll på de goda bakterierna i tarmen. Den viktiga bakteriebalansen 

43    förstörs vilket ytterligare försämrar deras hälsa. En del av antibiotikan riskerar sen att  finnas kvar i köttet som du köper och rubbar då din bakteriebalans.  Om det är något man bör prioritera med sin mat är det att köpa bra kött. Några  alternativ på bättre kött är:  Ekologiskt KRAV märkt kött. Djuren har bättre levnadsvillkor och får äta mer gräs.  Tyvärr får de ändå en viss mängd kraftfoder men mindre och den är ekologisk.  Naturbeteskött. De får ströva fritt under längre perioder och äta sin naturliga föda.  En viss mängd grovfoder får det tyvärr ändå. Är inte heller ekologiskt.  Viltkött. Djuren lever hela sitt liv som naturen tänkt. Det ultimata köttet om det inte  varit för en liten mängd strålning som fortfarande finns kvar i naturen från  Chernobylolyckan. Värdena har dock sjunkit mycket och ska nu inte vara någon fara.  Svenskt kött: Köp aldrig billigt utländskt kött. Även om det svenska standardköttet  har stora brister är det långt värre i många andra länder. Se den upplysande  dokumentären Food inc. så kommer du att förstå varför.  Rekommendationer för en krånglande mage:  Följ rekommendationerna ovan. Har du inflammation i tarmarna är det extra  viktigt att du inte få dig för mycket omega‐6 fettsyror som ökar inflammationen.  Bra kött har mer omega‐3 som istället är inflammationsdämpande.   Rött kött verkar oftare trigga igång besvär. Fågel och fisk är säkrare. 

Fisk/skaldjur: 
Denna utmärkta föda fylld med nyttiga fetter och protein är inte ett lika självklart val  längre. Problemet är att vi har förgiftad våra hav. Nästan all fisk innehåller nu olika  gifter och tungmetaller så som kvicksilver. Kvicksilver kan bland annat ge skador på  vårt nervsystem. Speciellt känsliga är foster och unga där hjärnan fortfarande växer  och utvecklas. I Östersjön innehåller laxen så mycket kvicksilver att man diskuterar att  helt förbjuda den från att säljas. Mätningar som gjordes mellan 1996‐1999 i Sverige  fann att personer som regelbundet åt fisk hade cirka dubbelt så höga nivåer av  kvicksilver i kroppen.   Dioxin är ett annat gift som har en tendens att lagras i fisk eftersom det är fettlösligt.  Det är framför allt fett fisk som därför samlar på sig dioxin. Ur den synpunkten är  mager fisk bättre. Sen innehåller den feta fisken däremot mer av de nyttiga omega‐3  fetterna. 

44    Ytterligare ett problem är att fisken håller på att ta slut på vissa platser. Under många  år har vi fiskat alldeles för intensivt. Därför bör man vara försiktig med fisk. Jag säger  inte att man helt ska sluta äta det, men man bör äta med måtta.  Inte heller odlad fisk är ett bättre alternativ, snarare sämre. Likt boskap får det fel  kost, antibiotika och läkemedel som ger en betydligt sämre fisk.  

Tänk på detta: 
• • •

Små fiskar: stora fiskar lever längre och hinner samla på sig mer gifter under sitt liv. Rena vatten: undvik fisk från Östersjön och välj renare hav. Vildfångad: odlad lax får fel kost, antibiotika och läkemedel.

Rekommendationer för en krånglande mage:  Bra mat! Fisk brukar fungera bra för magen. Omega‐3‐fettsyrorna i fet fisk kan  hjälpa mot inflammation i tarmarna.  Stora mängder under längre tid kan dock ge för stort intag av gifter. 

Nötter/frön: 
Är utmärkta källor till nyttiga fetter, protein och en del mineraler. De är enkla att äta  som mellanmål. De enda problemet är att de innehåller fytinsyra. Man bör därför inte  överkonsumera nötter eller frön för att inte riskera mineralbrist. Även om de  innehåller bra fetter kan man få för mycket av det goda. Nötter skall helst inte rostas  eller saltas. Rostningen oxiderar och förstör fetterna vilket gör dem skadliga. Använd  endast osaltade nötter då de saltet som används påfrestar kroppen. 

Rekommendationer för en krånglande mage:  Var försiktig, vanlig ”problemmat”. De innehåller mycket olösliga fibrer vilket kan  irritera en känslig tarm. Undvik att äta på tom mage som snacks.   Förhållandevis vanligt att vara överkänslig mot vissa nötter. Var uppmärksam på  negativa reaktioner. 

45   

Vete, korn, råg, havre 
Ingår i majoriteten av svenskarnas kost. Bröd, pasta, gröt och müsli utgör en stor del  av basföda. Frågan är hur hälsosamt det är? Det är nämligen förhållandevis ny mat  för oss. Forskningen tyder på odlat och ätit dem i ungefär 10 000 år. Det kan låta  länge men när det gäller kroppens fysiologi hinner det inte hände så mycket på den  tiden. Frågan är då om våra kroppar är anpassade för att effektivt kunna bryta ned  och ta upp dess näring.   Något som är klart är att det inte är bra för de som är överkänsliga, vilket verkar vara  en stor del av oss. Är man inte överkänslig innehåller de fortfarande den  mineralblockerande fytinsyran. Den går visserligen att eliminera men få har varken  tid eller ork för att göra det. Jämför man spannmål med grönsaker så innehåller  grönsaker mycket mer vitaminer och mineraler med tanke på energiinnehåll. Om mer  spannmål leder till mindre grönsaker kan det också vara en negativ effekt. Med det  sagt kan spannmål ändå utgöra en hälsosam del av kosten om du inte är överkänslig  och de förbereds på rätt sätt.     Rekommendationer för en krånglande mage:  Testa dig för överkänslighet mot gluten, viktigt. Både på vårdcentral och genom  att utesluta gluten i minst 2 veckor.   Havre klarar fler av utan besvär. Innehåller även lösliga fibrer som kan hjälpa en  del.  Ät ej för mycket, innehåller fytinsyra och mycket kolhydrater.  Undvik fullkorn. Vitt bröd och vit pasta är ingen ideal föda men ger generellt  mindre krångel med magen. 

Ris, hirs, bovete, quinoa, amarant.  
Har länge använts som en basföda i måna olika kulturer. Hirs var till exempel ett av de  viktigaste sädesslagen i Kina cirka 2700 före kristus. Det innehåller däremot mycket  kolhydrater vilket gör att man inte bör äta några inta några större portioner. Vi  svenskar med vårt kalla klimat mår generellt sätt bättre av att äta mindre kolhydrater  än vad vi gör idag. Samtidigt är det rika på lösliga fibrer som kan hjälpa en del magar.  Rekommendationer för en krånglande mage:  Bra mat! Mycket säkert för magen och ger sällan problem.  

46    Vitt ris är extra säkert.  Ät med måtta, innehåller mycket kolhydrater.   

Kaffe 
Huruvida kaffe är bra eller dåligt är något som det stridits länge om. Det finns  mängder av experter och studier som är både för och emot. Så hur ligger det till?     Positivt: Klart verkar det vara att kaffebönan innehåller en hel del nyttiga ämnen som  kan minska risken för många olika sjukdomar. Koffeinet i kaffet ger ökad pigghet och  hjälper många att komma igång på morgonen.    Negativt: kaffebönan besprutas mycket. Eftersom de flesta dricker icke ekologiskt  kaffe så får de i sig en hel del av dessa giftiga besprutningsmedel. Den andra  nackdelen är att piggheten som det ger kommer med ett pris. Koffeinet i sig tillför  inte kroppen någon energi. Den får bara kroppen att känna sig mer pigg och plocka  fram mer energi från sina reserver. Det får våra binjurar att producera mer  stresshormoner som i sin tur frigör energireserver. Problemet med detta är att de  flesta redan pressar sina binjurar hårt genom all stress, dålig kost, för lite sömn och  andra påfrestningar. Till slut kommer de att bli överarbetade och istället fungera  slöare och slöare. Följden blir mindre och mindre energi, utmattade binjurar och till  slut kronisk utmattning. Kaffe späder på denna process, lite som att betala på kredit.  Det plockar fram energi man annars inte har tillgång till.  Endast hälsosamma personer som regelbundet betalar tillbaks energiskulden bör  dricka kaffe.    Rekommendationer för en krånglande mage:  Bör undvikas helt. Utöver ovan nämnda negativa effekter irriterar kaffe tarmen,  vilken redan är extra känslig.   

Juice: 
Det är lätt att tro att juicen man köper i affären är full med nyttigheter, frukt  innehåller ju massa vitaminer. Tyvärr stämmer det inte riktigt. Större delen av den  köpta juicen är pastöriserad för att hålla längre, vilket förstör enzymer och vitaminer.  Dessa behövs också för att ordentlig kunna bryta ned fruktsockret. Så fort juicen är 

47    pressad och utsetts för syret i luften börjar c vitamin att oxidera och försvinna. Kvar  är för det mesta bara fruktsocker vilket gör juicen nästan lika onyttig som läsk. Det  börjar komma en del bättre alternativ som inte är pastöriserade och mer naturliga.  Men ska man dricka nyttig juice så är det fortfarande att pressa själv som gäller. Då  har vi istället en riktig hälsobomb.    Rekommendationer för en krånglande mage:  Köpt juice bör absolut undvikas. Även färskpressad juice bör man vara försiktig  med på grund av fruktosen som kan trigga igång magbesvären.  

Te 
För de allra flesta är det ett bättre alternativ än kaffe. Te innehåller flera nyttiga  ämnen, beroende på sort, som har visat sig minska risken för bland annat cancer.  Även te besprutas så ekologiskt är att föredra. Svart och grönt te innehåller koffein  vilket man därför bör vara försiktig med. Desto större hälsoproblem desto viktigare är  det att minska koffeinintaget.    Rekommendationer för en krånglande mage:  Ett mycket bättre alternativ än kaffe eftersom det inte irriterar tarmen. Hederligt  rent vatten är dock bäst.   

Läsk, energidrycker 
Behöver det sägas att det är onyttigt? Det är ett av de största hälsomonstren som  folk stoppar i sig, speciellt med tanke på de mängder som många dricker. Antingen  ger det massor av socker som försvagar immunförsvaret, ger blodsockersvängningar,  göder bakterier, parasiter och svamp i tarmen och är helt bestulna på näring. Eller så  innehåller det artificiella sötningsmedel så som sukralos eller aspartam vilka verkar  vara ännu värre för kroppen. Alla som har några ambitioner om att må bra och se bra  ut bör utesluta läsk.    Rekommendationer för en krånglande mage:  Uteslut, riktigt dåligt. Gör allt du kan för att helt sluta dricka läsk.   

Alkohol 
Att alkohol är dåligt för hälsan är knappast något nytt så jag tänker inte tjata om det.  Men rött vin då? Ja det innehåller ju en del antioxidanter och kan säkert vara ok i små  doser.  

48    Några tips för att minimera problemen med alkohol:  Se till att äta protein och fett innan. Alkohol kan tas upp redan i magsäcken och ge en  mycket snabb ökning av blodsockret och energinivån. Tyvärr följs det av en snabb  energidipp. Många upplever att de blir trötta och sega av alkohol, speciellt när man  slutar fylla på med nytt. Det gör också att man blir väldigt hungrig och ofta sätter i sig  rejält med mat. När det intas utan fett och protein kan det irritera tarmen och leda till  läckande tarm. Ekologiskt är en fördel. Varannan vatten känner det flesta till men fler  skulle kunna följa det.  Att hålla sig till ”rena” varianter är också ett bra tips. Cider och likörer innehåller  massa socker och tillsatser som gör dem ännu värre. Vitt vin eller små mängder ren  sprit tillsammans med mat och att varva med vatten är renare alternativ.    Rekommendationer för en krånglande mage:  Något av de värsta för magen. Tänk efter om det är värt det innan du dricker.  Minimera kolsyrade varianter, öl och cider, vilket ger gaser.  Drick ej på tom mage. Köp ekologiskt. Drick mycket vatten.  Håll dig till en variant, blanda inte.  Testa en alkoholfri månad. Lärorikt på flera sätt.   

Mjölkprodukter: 
Norden tillhör de länder som dricker mest mjölk i världen. Det innehåller både  kalcium som stärker våra ben och gott om protein. Trots detta har Sverige och  Finland den högsta förekomsten av benskörhet i Europa, vilket kan tyckas märkligt.  Det kan förstås även bero på att vi har mindre sol och därför längre nivåer av d  vitamin som också påverkar. Men det är ändå värt att fundera över. Det finns vissa  problem med mjölkprodukter:  Pastörisering: innebär att man värmer upp mjölken för att ta koll på eventuella  bakterier och förlänga hållbarheten. Detta kommer med ett pris.  Upphettningen  förstör viktiga enzymer i mjölken som hjälper till med nedbrytning av laktos och  absorbering av kalcium. Även vitaminer, protein och fetter kan påverkas negativt.  Undvik helt högpastöriserad mjölk. Använd lågpastöriserad och ekologisk.  Homogenisering: fettpartiklarna pressas genom små håll med stort tryck så att de blir  åtminstone 10 gånger mindre. När de är så små kan de ta sig in i platser de inte kunde  innan och orsaka problem. 

49    Lättvarianter: fettet i mjölken hjälper till att bromsa upp färden genom magsäcken  och ge en jämnare ökning i blodsockret. Tar man bort fettet utan att äta något annat  fettrikt till kan mjölksockret snabbare passera och ge en snabb ökning i blodsockret.  Kroppens försök att balansera ut det leder ofta till att man istället får för lågt  blodsocker. Suget ökar vilket ofta gör att man äter  något onyttigt. Starka variationer i  blodsockret är mycket påfrestande för kroppen. Lättvarianter kan också innehålla  syntetiska vitaminer av dålig kvalitet. Syntetiska och isolerade vitaminer är helt  onaturliga för kroppen och kan skapa ytterligare problem. Undvik helt lättvarianter,  använd fullfeta produkter.  Vill du dricka mjölk så använd lågpastöriserad, ohomogeniserad, fullfet och ekologisk.  Ultimat är helt obehandlad mjölk från friska och välmående kor, vilket tyvärr är  olagligt i Sverige.  Rekommendationer för en krånglande mage:   Se rekommendationer ovan.  Testa dig för laktosintolerans, mycket vanligt. Först på vårdcentral, sen även  genom att själv utesluta alla mjölkprodukter i 2 veckor om det inte visar något. 

Fett 
Det finns många missförstånd kring fett och hur det påverkar vår hälsa. Allt fler har  nu börjat inse att fett inte är något dåligt som bör undvikas. Fett är en essentiell del  av våra kroppar och behövs framför allt i cellmembranen. Hjärnans torrvikt består av  cirka 60% fett och är beroende av att vi äter bra fetter. Det andra missförståndet är  att omättade fetter är skadliga för hälsan. Vi behöver både mättade, omättade och  fleromättade fetter i lagom mängd och de har alla har olika fördelar.  Rekommendationer för fett:  Var inte rädd för mättat fett: kokosolja till exempel är ett av de nyttigaste fetter som  finns. Studier som visat att mättade fetter är skadliga har framför allt varit på  oxiderade och härskna fetter av låg kvalitet. Inte konstigt att de då ger negativa  resultat. Mättade fetter som är ekologiska och skonsamt behandlade är utmärkta i  lagom mängder.  Aldrig margarin: margarin har genomgått flera processer där man bland annat  använder olika kemikalier. Det kan innehålla både rester från dessa kemikalier och  delvis härskna oljor. Riktigt ekologiskt smör är däremot en mycket mer naturlig  produkt. Tyvärr har grädden det görs från pastöriserats vilket förstör en del av  nyttigheterna. 

50    Undvik k fleromätt tade oljor s som pressa ats: Då me enar jag ren na pressad de oljor på burk  eller fla aska. Inte f från nötter r eller fisk.  Problemet t är att fler romättade  oljor och t till viss  del omättade oxid deras lätt o och härskn nar. Sådana a  härskna oljor kan ö öka risken f för  a processen från utvinning till fö örvaring i d ditt kök  olika sjukdomar i kroppen. Under hela er oljorna a att utsättas s för värme e och ljus s som startar oxidering gen. Varje g gång  komme du öppnar flaskan n kommer det in luft  med syre som ytterligare ökar  oxideringe en.  stor att oljo orna delvis s har blivit dåliga. Ät i istället nöt tter, frön, f fisk och  Risken är därför s do som inne ehåller des ssa nyttiga  fetter inta akta.  avokad Stek i m mättade fe etter/oljor: : Vid en vis ss tempera atur oxideras alla fett ter, går sön nder  och blir r onyttiga. Mättade f fetter är m est stabil m mot värme och därfö ör bättre at tt steka  med.  Bäst för stekning: : kokosfett t, ister, ghe ee, palmolja.  Ok:  olivolja, smör.  Dåligt: margarin, rapsolja, s majsolja.  solrosolja, m   kokosfe ett  Kokosfe ett hade lä änge ett då åligt rykte m men fler oc ch fler har nu insett h hur nyttigt det  kan var ra. Anledni ingen var framför allt t att det innehåller öv ver 90% m mättat fett v vilket  man län nge trodde e var onyttigt. Nu vet t vi att så in nte är fallet. Kroppen n behöver b både  mättat, , omättat o och fleromättade fett ter i lagom m mängd. D Det kroppe n inte tyck ker om  är proc cessade och h härskna f fetter. Att  kokos är 9 90% mättat t  fett är a alltså ingen n anledning till att de et skulle va ara  onyttig gt. Kokosfet tter innehå åller flera b bra ämnen n:   Laurins : skydd syra dar mot vir rus, dödar  bakterier o och  svamp, , stärker im mmunförsvaret. Finns s endast i b betydande  mängd i just koko osfett och b bröstmjölk k, naturens s egen  ta mjölk. A Används av vissa läkar re vid beha andling av  perfekt Alzheim mers och H HIV.   MCT: m medellånga a fettsyror. . Dessa är e enklare att t bryta ned d  och ge snabb och h stabil ene ergi till krop ppen. MCT T ökar samt tidigt meta abolismen vilket  för viktned dgång. Har även ökat  uthållighe eten i studier. Redan p t  är bra f på 40‐talet upptäckte bönder att kokos sfett var br ra för viktnedgång då å det totalt t misslyckades  tt göra sina a djur fetar re genom a att ge dem extra koko osfett.  med at Kan användas till l mycket:    Hudkräm: ger huden de oljor den behö över och ta ar koll på bakterier oc ch  svampinfektioner r. Dessutom m mycket b billigare än n dyra ansiktskrämer..   

51   
Stekning: Tål höga temperaturer innan de oxiderar och går sönder. Gör det idealt att 

steka i.    Mat: Gott att ha i mat och bakverk.    Glidmedel: ger bra glid och är samtidigt bra för huden.    Solkräm: det verkar även fungera som solkräm. Så länge man inte är ute allt för länge.    Kvalitet  Satsa på bra kvalitet. Undvik de silvriga paketen i mataffären med deodoriserat, blekt  och raffinerat kokosfett. Använd ekologisk Virgin kokosolja för högsta kvalitet med  alla nyttigheter kvar.  Rekommendationer för en krånglande mage:  Se ovan.  Använd endast fetter av hög kvalitet.   Testa fin ekologisk kokosolja. Öka mängden långsamt.  Svårt att smälta fett? Testa enzymtabletter, rå ingefära eller citronvatten till  maten.   

Fytinsyra: 
En syra som finns i gryn, bönor, linser, nötter och frön. Den har förmågan att binda till  sig mineralerna kalcium, magnesium, zink och järn så att vi inte kan absorbera dem.  Den göra alltså att när vi äter något som innehåller fytinsyra kommer vi att ta upp  mindre av de viktiga mineralerna. Detta är ett försvar som växterna har mot djur som  gör att de inte blir lika attraktiva att äta när de ger negativa effekter för djuren.   Stora mängder fytinsyra kan leda till brist på mineraler även för oss och påverka  hälsan negativt. På grund av detta har urinnevånare runt om i världen för länge sen  kommit på sätt för att neutralisera syran. Har man magbesvär är matsmältning ofta  nedsatt vilket redan försämrar upptaget. Då blir det extra viktigt att tänka på detta.  Neutralisera fytinsyran:  Vapnen mot syran är blötläggning, groddning, fermentering (jäsning) och kokning. Ska  du koka gryn, bönor eller linser är det alltid bra att lägga de i blöt över natten för att  neutralisera mera. Blötläggning gör också att bönor och linser inte ger lika mycket  gaser i magen.  

52    Att grodda dem några dagar kommer ytterligare ta bort mer syra men det är mera  jobb. Detsamma gäller fermentering eller en jäsning som det är. Det finns flera bra  böcker och information på nätet om man vill läsa mer. Det viktiga är att känna till  fytinsyran och åtminstone börja blötlägga havregryn, bönor och linser oftare. C  vitamin som ökar upptaget av mineral är också ett sätt att minska  mineralblockeringen. 

Mikrovågsugn: 
Visst går det snabbt och smidigt med mikron, det kan man inte förneka. Tyvärr så är  bieffekten av snabbt och smidigt förstörd mat. Strålningen i mikron får  vattenmolekylerna i maten att vibrera flera miljarder gånger i sekunden. Friktionen  som uppstår mellan molekylerna ger värme som värmer upp maten. Risken är att de  enormt snabba vibrationerna belastar bindningarna mellan atomerna så mycket att  de kan brytas och splittra molekylerna. Studier har bland annat visat att mikrandet av  fryst broccoli kunde förstöra upp till 97% av antioxidanterna. Att jämföra med 12%  när broccolin ångades.   Några som gjort mycket studier på mikrovågsugnen och dess effekter på mat är  ryssarna. De förbjöd till och med mikron 1976 på grund av resultaten från sina  studier, även om den senare tilläts igen.   En del påstår att maten bryts ned lika mycket av att koka eller värma i ugn men det  tyder inte studier på. Det bästa alternativet för hälsan är att slänga ut micron. Försök  annars att minimera användandet. Ha inne så kort stund och på så lågt wattantal som  möjligt.  Plaster  Ytterligare en risk är plaster som lock och behållare används i mikron. Plaster  innehåller nämligen flera farliga kemikalier som kan läcka ut i maten och vidare in i  våra kroppar. Ett farligt ämne som uppmärksammats mycket på sistone är bisfenol A.  Det används bland annat i konservburkar, plastburkar, plastmuggar, kvitton,  tandproteser, tätningsmedel och returflaskor.   Det förbjöds nyligen från att användas i nappflaskor. Man kan fråga sig varför det  dröjde så länge när man redan 1938 visade att det hade negativa östrogeneffekter på  råttor. Sen dessa har flera studier antytt att ämnet är skadligt även i låga doser och  att det kan störa fortplantningen, öka risken för fetma, cancer, hjärt‐kärlsjukdom och  diabetes. Ämnet kan absorberas av kroppen genom huden, till exempel när man tar i  kvitton. Som sagt kan det även läcka ut ur plaster som används i mikron och bör  därför undvikas så mycket som möjligt.  Att värma i ugnen tar lite längre tid men det kräver inte mycket mer jobb, snarare  bättre planering. När man väl vant sig klarar man sig utmärkt utan mikron. 

53   

Grundpelare nr. 2 - Rörelse, träning:
Liv är rörelse. De flesta vet att det är viktigt att träna och röra på sig. Både för att  behålla hälsan och motverka olika sjukdomar samt för att få mer energi. Även magen  mår bra av och behöver regelbunden rörelse. Idag rör vi i genomsnitt på oss mycket  mindre än vad vi gjorde förr i tiden. Under många tusentals år behövde vi gå ut i  skogen för att jaga djur, plocka frukt och leta nötter. Våra kroppar anpassades efter  all denna rörelse vi gjorde. Idag sitter vi framför datorn och Tv:n, kör bil, och rör inte  alls på oss i samma utsträckning. Detta får så klart konsekvenser.   En vanlig promenad är ett enkelt men kraftfullt sätt för att mildra förstoppning. När vi  rör på kroppen spänner vi våra muskler vilka sväller och pressar på de inre organen.  Denna press blir som en rytmisk massage för tarmarna. Innehållet har en lång väg att  passera genom tarmarna och de pressas framför allt fram av de muskler som sitter  kring dem. Massagen hjälper till att pressa innehållet framåt och underlättar  tarmarnas jobb. Musklerna kring tarmarna har mycket jobba att göra och kan bli  trötta som alla andra muskler. Om de tvingas arbeta för hårt under för lång tid kan de  bli utmattade och tappa tillräckligt med kraft för att sköta elimineringen. Detta kan  vara en anledning till förstoppning. Laxerande medel som används under en längre  period kan också leda till utmattade tarmmuskler.  När man blir förstoppad blir det som en seg propp i rören och musklerna orkar inte  pressa fram innehållet lika snabbt. Desto längre innehållet ligger i de varma och våta  tarmarna desto mer hinner det ruttna och producera skadliga bakterier och gifter.  Dessa gifter riskerar  att läcka ut ur tarmarna och in i blodet. Där lägger de en stor  belastning på lever och njurar som konstant jobbar för att hålla kroppen fri från  gifter.  Föreställ dig ett kärr eller en liten vattensamling ute i skogen. Vattnet är brunt,  trögflytande och helt ogenomskinlig. Det är helt stillastående och alger och bakterier  växer till sig. Det är knappast så man vill att vattnet i ens kropps skall se ut. Rörelser  fungerar som pumpar som sätter fart på cirkulationen och får vätskorna att  kontinuerligt bytas ut och hållas rena. Då bildas inga sådana kärr i kroppen. Vätskan  är likt ett kombinerat matbud och en sopphämtare. Den åker hela tiden runt och  delar ut ny näring till våra celler och plockar med sig deras sopor. Vad tror du händer  om vätskan stannar upp? Då kommer ingen ny mat och sopporna samlas på hög.  Samma sak händer i cellerna. Sämre cirkulation ger mindre näring, mer avfall och  igenkorkade celler som fungera sämre. Cirkulationen behöver hjälp av att du rör på  dig. Rörelse är liv. Passivitet är död.  Det behöver inte vara hård träning för att sätta igång pumparna i kroppen. Det viktiga  är att den rör på sig. Promenader är enkelt och effektivt. Även yoga, tai chi eller qi  gong är bra alternativ som också hjälper till att minska stressen i vardagen. Så för 

54    både hälsan och den hårda magens skull, gå ut och ta en promenad och njut av solen  och den friska luften.   Att komma igång och röra på sig är förändring som ofta känns rätt jobbig. Är man van  vid att sova till kl 7.00 brukar det ta emot att istället gå upp 6.30 och gå ut och ta en  morgonpromenad. Ofta klarar man det några dagar.  Men sen händer något som gör  att man hoppar över det en gång. En gång följs ofta av flera och snart slutar man helt.  Att starta nya vanor är svårt. Här är några tips för att hålla uppe motivationen och få  in rutin på mer rörelse:  Sätt långsiktiga mål: Jag ska klara av 20 armhävningar eller jag ska promenera 60  minuter 3 gånger i veckan eller jag ska springa 2 mil. Något som ger motivation, det  ska jag minsann klara av!  Sätt kortsiktiga mål: Denna veckan skall jag promenera 30 minuter 3 dagar, eller köra  3 pass på gymmet, eller 3 yoga pass hemma.  Börja enkelt: Bättre att börja för enkelt än för hårt. Om första passet känns jätte  jobbigt är risken stor att man tänker på all jobbig träning framöver och snabbt ger  upp. Om det känns lagom jobbigt och du har energi efteråt ger det ofta en mer  positiv känsla, det här fixade jag ju enkelt! Det är också mycket roligare att öka  träning i framtiden än att behöva dra ned.  Skriv ned: Att se tydliga resultat över vad ens slit gett ger massa extra motivation.  Skriv därför ned dina startresultat och anteckna regelbundet hur du utvecklas.  Belöna dig själv: Se till att ge dig själv en belöning när du klarat dina mål. Om du har  något riktigt trevligt att se fram emot kommer det hjälpa till att hålla motivationen  uppe. Sätt sen nya mål och fortsätt framåt. 

55   

Grundpelare nr. 3 - Vatten
Att dricka mer vatten är en av de enklaste och mest effektiva sätten att stärka både  hälsan och läka magen. Det är dessutom praktiskt taget gratis. För de flesta är det  bara ovana eller glömska att man dricker för lite vatten. Med tanke på hur mycket det  kan hjälpa och hur lätt det är borde detta vara ett av de allra första stegen man tar.  Visste du detta om vatten?  • Det sker cirka 10 miljarder reaktioner i kroppen varje sekund. Varenda en av dem  är beroende av vatten.   • Vi består av ungefär 60‐70% vatten.   • Så lite som 1‐2% vattenförlust kan leda till förstoppning, sämre humör, mindre  energi och fokus, sömnsvårigheter samt försämrad idrottsprestation, för att  nämna några effekter.  • Vattenförlust på mer än 15% är ofta dödligt.  • Även en lätt uttorkning kan alltså ge märkbara effekter. Både magen och hälsan  samt fokus och humör påverkas negativt.      Skydd mot gifter: En annan viktig funktion som vattnet har är att skydda oss mot  gifter. Tack vare civilisationens framväxt är vår miljö idag mer förorenad än någonsin.  Detta gör att vi hela tiden utsett för fler gifter både från maten vi äter, luften vi  andas, miljön vi vistas i samt vattnet vi dricker. Ett av kroppens effektivaste sätt att  handskas med alla dessa gifter är att späda ut dem med vatten. Vid utspädning  sjunker koncentrationen av giften och de blir svagare. Vatten ökar desutom  genomströmningen i kroppen så att gifterna snabbare kan rensas ut.    ”The best Solution to Pollution is Dilution”  som det heter på engelska.   ”Den bästa lösningen mot föroreningar är utspädning”    Man kan hävda att våra förfäder inte gick runt med vattenflaskor hela tiden och tog  små klunkar. De tvingades ofta gå långa perioder utan att dricka vatten, så varför  skulle vi behöva göra det. Skillnaden mellan då och nu är att miljön de levde i inte var  förgiftad på samma sätt som idag. Behovet av att kontinuerligt rensa ut dessa gifter  genom att späda och transportera ut var därför mycket mindre. 

56    Temperatur: Riktigt kallt vatten kan vara gott och svalkande. Personligen får jag ont i  huvudet av riktigt kallt vatten. Det finns också en annan nackdel. Det blir som en  chock för kroppen när det kommer ner i magen. Precis som att blir en chock för  kroppen att ta en kalldusch. På samma sätt stressar det kalla vattnet kroppen som  även då skickar ut stresshormoner. Vad har vi sagt om stress innan? Det bromsar upp  hela matsmältningssystemet och tarmarna. Det tar också energi från kroppens  reserver som istället kunde ha använts till uppbyggnad och reparation. Rumsvarmt  vatten är kanske inte lika gott, men det kommer att underlätta för magen, absorberas  lättare och ge mer energi över.    Förstoppning: Uttorkning är en viktig faktor till förstoppning. När kroppen är uttorkad  försöker den återvinna mer vatten från olika delar. Den kommer tidigt att ta vatten  från tarmarna som då gör avföringen kompaktare och svårare att pressa fram. Att  dricka mer vatten kan vara ett enkelt sätt att minska enklare förstoppning.    Magsår: vid uttorkning torkar även slemhinnan i magsäcken ut. Slemhinnan är till för  att skydda magsäcken mot de starka magsafterna som är frätande. När den torkar ut  försvagas skyddet mot magsafterna som då lättare kan ta sig igenom hinnan och ge  frätskador. Frätskadorna blir sår som gör ont och vips har ett magsår uppstått. Om du  lider av magsår så testa först att dricka mer vatten innan du tar läkemedel som ska  minska magsafterna. Problemet kanske beror på uttorkning och inte alls på för  mycket magsafter.      Humöret: Tillsammans med tarmarna är hjärnan ett av de första organ från vilket  vatten först dras vid uttorkning. Uttorkning i hjärnan kan försämra mer än bara vårt  humör och få oss att tappa både fokus och koncentration.    Hur mycket? Så hur mycket bör man dricka? Det kommer så klart att variera mellan  person till person. Träning, temperatur, luftfuktighet mm påverkar. Det man ska titta  på är färgen på sitt kiss. Det skall inte vara starkt gult, då är du uttorkad. Det bör inte  vara mer än lätt ljusgult. Om du är torr i munnen är du också uttorkad. Har man  diarré ökar behovet av vatten eftersom mer vätska försvinner via avföringen.  Har man svårt att dricka mycket vatten behöver man inte öka allt på en gång. Försöka  istället att dricka ett extra glas vatten om dagen och öka en gång i veckan tills kisset  oftast är lätt ljusgult.    Smutsigt kranvatten: Det är också värt att nämna att vårt kranvatten tyvärr inte är så  rent som man skulle kunna önska. Även om det är bättre än många andra länders  hittar man trots detta ibland läkemedelsrester, tungmetaller, kemikalier, parasiter,  bakterier och andra gifter. Nyligen skedde två utbrott av parasiten cryptosporidium i  kranvattnet. Det ena i Skellefteå och det andra i Östersund. Man kan alltså inte lita på  att reningsverken skall skydda oss. Därför är det en bra ide att fundera över att  använda en vattenrenare. Vatten är tänkt att rena oss, inte ge ännu fler gifter. 

57   

Grundpelare nr. 4 - Tankar
Detta är kanske den viktigaste grundpelaren av alla. För det första tar det massor av  mental och fysisk energi att gå runt med dålig självkänsla och fylla huvudet med  negativa tankar. Att sällan känna att man duger och lyssna på den inre rösten som  jämnt klagar. Alla de krav och förväntningar som folk har på sig idag ger mängder av  stress som ytterligare suger ut ens energi. För det andra styr tankarna de andra  grundpelarna som att röra på sig och äta bra. Om tankarna säger att läget är hopplöst  är det svårt att motivera sig till att gå ut och röra på sig.   Vi ska framför allt titta närmare på stress och hur man kan får in mer avkoppling. Sen  ska vi se hur man kan börja jobba med sina negativa tankar och återta makten ifrån  dem.  Metoder för minskad stress och ökat lugn  Vi har tidigare gått igenom hur mycket negativa effekter stress kan ge. Frågan är hur  man gör för att minska stressen och få in mer avkoppling i vardagen. De flesta skulle  nog vilja ha mer tid för att ta det lugnt men är överrösta av saker att hinna med varje  dag.   Micropauser: Ett sätt för den upptagne är att klämma in små micropauser flera  gånger under dagen, på jobbet, hemma, i bilen, när man väntar, eller vart man än får  chansen. Att regelbundet ta små micropauser är en ovärderlig vana. Det kommer att  minska stressen, ge en gladare mage, öka din livsglädje och ge starkare hälsa överlag.  Även om det inte kommer att lösa alla problem så är det ett enkelt sätt som i princip  alla kan hinna med.   Förslag på micropauser:  • Slut ögonen, låt alla muskler koppla av och fokusera på luften som sugs in och ut i  lungorna. Lägg ena handen på magen och andra på bröstet. Känns hur magen  höjer och sänker sig.  • Res dig upp och gör några sträckövningar åt olika hål.  • Sätt på en bra låt och koppla av en stund.  • Har du svårt att komma ihåg de små pauserna. Sätt en timer på mobilen eller  datorn och se till att ta en kort paus när den ringer. Kom ihåg att se det som en  belöning för att du jobbat på bra. Om det känns som ytterligare något du måste  göra tappar det hela meningen.   

58    Helig m morgonstun nd: En av d de allra bäs sta vanorna att starta a är en ”he elig  morgon nstund”. D Det har inge enting med d religion e eller att be på morgon nen att göra. Det  handlar om att va arje morgo on ta tid för r sig själv o och starta d dagen avsla addad  appnad, la kuserad. De enna stund d kan vara  allt från 5 minuter till 1 timma,, det som p passar  och fok dig. För reställ dig hur det hade varit at t starta varje dag avs slappnad o och fokuser rad  istället för stressa ad och utm mattad. Att  låta varje morgon va ara en helig g stund att t njuta  mot. Hur du startar din dag kom mmer att fä ärga resten n av dagen. Några  av och se fram em minuter kan n räcka för r att starta på topp istället för fr rån botten n.   enkla m Förslag g på aktivit teter som g ger en bra  start:  • Ha g gott om tid d: Startar d du dagen s stressad är det stor risk att stres ssen fortsä ätter.  Gå u upp så tidigt att du har gott om m tid att göra några av v de följan de aktivite eterna.  Att du har tid för att gå p på toalette en och äta frukost i lu ugn och ro.. Då gäller det att  och lägga s sig i tid så a att man ork kar ta sig u upp.  gå o • Med ditation/avslappning g: Perfekt s sätt att sta arta dagen lugn och a avslappnad d. Sätt  dig i en bekväm ställning g. Slut ögo nen och fo okusera på andningen n. Se framf för dig  ömmar in g genom din  näsa och n ned i lungo orna  hur luften strö m expander rar. Hur lun ngorna sju nker ihop o och pressa ar ut  som luften genom näsan. En massa tan nkar kommer att kom mma  p men försö ök hela tiden att släp ppa dem oc ch återgå till  upp tota alt fokus på å andninge en.   I bö örjan är det t lätt att kä änna sig ras stlös vilket t är helt  normalt. Många är så up ppe i varv a att de inte klarar av a att  a still i mer r än 1 minu ut innan de e flyger upp. Om  sitta med ditation ve erkligen inte är något  för dig kan n enkel yog ga vara ett t bättre alternativ  att t testa. Det finns mång ga böcker o om medita ation eller y yoga om d u vill fördjupa dig  i de etta.  om de mål och drömm mar du har r. Uttala de em högt oc ch visualise era hur  • Mål l: Gå igeno det kommer a att kännas att uppnå  dem? Till e exempel: ”min mage  är i total b balans  ån besvär”. .  Detta fok kus komme er att stärk ka din motiivation att  och helt fri frå tsätta kämpa.  fort • Dag gens aktivit teter: Påm minn dig sjä älv om vad du skall gö öra idag. Sp peciellt kan n du  tänk ka på de fö örändringar du jobba r med och förbereda a dig för de em. Till exe empel,  den nna vecka ä äter jag ing ga gluten‐ e eller mjölkprodukter. . Idag ska j ag därför ä äta  kyck klinglår i ko okosmjölk med ris oc ch broccoli till lunch. • Rör relse: Gå ut t och ta en n morgonpr romenad. Gå till gym mmet, eller  kör ett ege et  enk kelt pass he emma. Det t behöver i nte vara m mycket, en övning är b bättre än ingen. 

59    • Yog ga / Tai Chi i / Qi Gong g: Varför in nte lära dig g någon  av d dessa avsla appnande o och energig givande metoder  att g göra på mo orgonen. D De ger mer r energi är de tar,  löse er upp spän nningar, m minskar stre ess och kan n hjälpa  mat tsmältning gen. Det fin nns mängde er av böcker,  kurs ser och information p på nätet. 

60   

Tankar 
”Allt som vi är, är resultatet av vad vi har tänkt”  ‐Buddha  Våra tankar skapar vårt liv. Den som tänker och fokuserar på negativa saker i livet  kommer att uppleva och skapa mest negativa saker. Den som fokuserar på positiva  saker kommer istället att uppleva och skapa mest positiva saker. Det är simpelt att  förstå men svårare att leva efter. Har man extrem smärta i magen kan det vara svårt  att tänka positivt. För många gör det en då en viss skillnad när man blir bra på det.   Tankarna är likt en radio i huvudet som inte går att stänga av. För många är det mest  nyheterna som spelas och tyvärr känns det som att majoriteten av allt som sägs på  nyheterna handlar om krig, svält, katastrofer och död. En del studier har visat att upp  till 90 % av våra tankar är negativa. Tänk hur detta måste påverka oss om tankarna  skapar våra liv...  Dina tankar kommer att påverka dina chanser att bli av med magbesvären, samt alla  andra problem i livet som uppstår. Om du tänker att, oj vad jobbigt det var att ändra  min kost, jag kommer aldrig klara mig utan bröd hela veckan. Jag kan lika gärna ta en  smörgås nu eftersom jag ända inte kommer att kunna hålla mig borta. Med sådana  tankar kommer det blir svårt att göra förändringar. Den personen som inte kan hålla  fast vi ett mål kommer aldrig att uppnå det den vill.   Det som egentligen är intressant är hur man kan lyckas ändra på sina tankar. Det är  knappast någon som egentligen vill gå och lyssna på den där negativa rösten i  huvudet dag ut och dag in. Att ändra dessa tankar kan vara en enorm utmaning och  inget man lyckas över en dag. Ofta har tankar och handlingar efter många år  programmerats in i ens sinne så starkt att de startar på ren autopilot innan man ens  har hunnit inse att man reagerat. Helt plötsligt så står man där och är både irriterad  och förbannad utan att man själv valde att bli det. Man bara blev det helt  automatiskt. 

Du är inte dina tankar eller känslor 
Att ändra på dessa automatiska reaktioner är en utmaning. Det första steget är att  inse att du inte är dina tankar och dina känslor. okej, vem är jag då kan man fråga sig?  Tänk på det så här... när du tänker kan du observera och lägga märke till Att du  tänker. Detsamma gäller känslor, du kan märka att nu är jag glad, nu är jag ledsen, nu  är jag irriterad. Men vem är det som observerar dessa tankar och dessa känslor?   Dina tankar och känslor är ungefär som en spännande film. Det är lätt att bli så  fångad i filmen att det känns som att man är i den. Men precis som att man kan  observera och bli medveten om att man tänker kan man bli medveten om att bara  tittar på en film, inte är den. 

61    Är man förbannad är det sällan man tänker på Att man är förbannad. Man är helt  inne i känslan och tankarna som skriker i huvudet på en varför någon varit en idiot  eller något gått helt fel. Man blir så inne i filmen att man tror att man är filmen och  glömmer bort att man egentligen är åskådaren i soffan, den som observerar.  

Slå dig fri från att vara slav under dina tankar och känslor 
Ett av de bästa sätten att lösa upp kontrollen som tankarna och känslorna har över än  är att hela tiden påminna sig själv om att jag är åskådaren i soffan som bara  observera det som händer i filmen. När filmen blir hemsk kan man alltid titta bort och  gå ur den. På samma sätt kan du gå ur dina hemska tankar om du bara inser att det är  en dum röst i ditt huvud. En film du tittar på, inte den du är.   Jag säger inte att det är enkelt. Till en början kommer man snabbt att dras in i filmen  så fort det blir spännande. Det är de automatiska reaktionerna i dig som man ofta  önskar att man kunde bli av med. Varför blir jag alltid nervös, irriterad, blyg eller  förbannad så fort vissa saker händer? Det var bara något spännande som hände i  filmen som fick dig att sugas in och glömma bort att det bara är en film.   Med tiden kommer du att bli bättre och bättre på att bara observera filmen utan att  sugas med och bli övertagen av negativa känslor. När du inser att du inte är dina  tankar eller känslor utan åskådaren kan du välja att titta bort från filmen. Du kan  istället titta på något fint som gör dig glad eller inspirerad. Genom att välja vart du  läger ditt fokus kan du skapa de känslor du önskar. Ibland kommer ljudet av den  spännande filmen att suga tillbaks dig. Det är helt okej. Notera bara att du blev  insugen igen och återgå till att vara en observatör. Nu kommer de tankarna, och nu  kommer de känslorna. Allt är okej, låt de bara glida förbi utan motstånd och flytta ditt  fokus till det du vill. 

Sluta blockera, låt de flöda 
Ett naturligt sätt att handskas med negativa och jobbiga känslor är att trycka ned och  blockera dem så hårt man bara kan. Tyvärr skapar det en massa stress och  spänningar. Bara för att man tryckt ned dem betyder inte det att de är borta. Det  kommer att fortsätta att påverka dig, ofta utan att du vet om det tills det blir  utsläppta. Det engelska ordet för känslor, emotion, är intressant. Det kan delas upp i  e‐motion.   e=energi  motion=rörelse, alltså energi i rörelse. Om en jobbig känsla strömmar  genom kroppen och man möter den, helt utan motstånd, kommer det att kännas lite  obehagligt en kort stund. Men för det allra mesta strömmar den snabbt igenom och  de obehagliga känslorna förvandlas till lugn och tillfredsställelse. Att blockera en  känsla är att blockera dess rörelse och då fastnar den i kroppen och bygger upp  spänningar. Ungefär som att en blodpropp täpper till en blodåder. Att ha modet att  låta de obehagliga känslorna strömma igenom en i en kort stund kommer snabbt ta 

62    udden av det som känns jobbigt. Det är själva kampen mot känslorna som är det  riktigt jobbiga. Desto mer man låter det flöda, desto mer tappar det sin kraft.    Daglig övning: Påminn dig själv varje morgon om att du inte är dina tankar eller dina  känslor, det är bara en film som spelas i ditt huvud.  Försök sen så gott du kan under  dagen att inte bli övertagen och sugas in av dem. Observera tankarna och känslorna  och låt de passera utan motstånd så är de snart borta. Desto mer du blockerar dem  desto mer utdragna och starkare brukar de bli.    

63   

Grun ndpelare nr. 5 - Sömn e
Det är o omöjligt at tt ha en utmärkt häls sa och fung gera på top pp någon lä ängre perio od utan  att ha e en god söm mn. Alla som m lider av  eller har lidit av sömnproblem  vet hur låg g på  energi det kan gö öra en. Söm mnproblem m är idag et tt vanligt problem som m tillfälligt t  ar ungefär e en tredjedel av den v vuxna befo olkningen i västvärlde en. Ungefär en av  drabba eten av oss behöver mellan 7‐9 9 timmars s sömn  tio har kroniska sömnbesvär.  Majorite tten.   om nat

Dålig sö ömn kan b bland anna at ge:  Förv värrade ma agbesvär p på grund av v ökade niv våer av stresshormon ner och mindre  tole erans.  Förs svagat imm munförsvar r. Större ris sk att bli sjuk.  Öve ervikt geno om ökad hu unger.  Säm mre minne och menta al förmåga .  Sänkt fysiska p prestations sförmåga. ad risk för c cancer och h en mängd d sjukdoma ar.  Öka

Våra kr roppar är in nte skapad de för de ry ytmer som är vanliga idag. Inom m oss har v vi en  inprogr rammerad dygnsrytm m, den cirka adiska rytm men, vilken n är ungefä är 24 timmar lång.  Den här rytmen s styr bland a annat prod duktionen a av hormon nerna kortis sol och  onin. Kortisol är ett ho ormon som m gör oss v vakna och e energifulla . Hos friska a  melato individe er är nivån n som högst på morgo onen och f förmiddage en, när vi s skall komm ma igång  och var ra produktiva. Nivån sjunker se n stadigt fö ör att vara som lägst  under kvä ällen  och nat tten. Det a andra horm monet, mel atonin, har motsatt e effekt. Det  t gör oss sö ömniga  och hjä älper oss at tt somna o och sova he ela natten. Nivåerna a av melaton nin är istället som  högst p på kvällen o och natten n och väldig gt låga und der dagen. Det är allts iga  så två vikti hormon n för vår sö ömn.  

64    En faktor som har stort inflytande på den cirkadiska rytmen är ljus. När vi utsetts för  ljus tolkar hjärnan det som att det är dag och då behöver vi vara pigga och ha energi  för våra sysslor. För att få energi producerar kroppen adrenalin och kortisol. När  mängden kortisol ökar bromsas produktionen av melatonin som ska göra oss  sömniga. Då kan man förstå att det är viktigt att inte utsätta sig för så mycket ljus på  kvällen. I alla fall inte om man vill bli sömnig och kunna sova.   Förr i tiden skötte solen regleringen av ljus helt naturligt. När det blev mörkt, blev vi  trötta och gick och la oss. Vi kanske tände en brasa och satt upp en stund men var  sällan uppe särskilt länge efter solnedgången. När solen steg upp blev vi pigga och  gick upp. Det är alltså viktigt att det är helt mörkt när vi ska sova. Men det är också  viktigt perioden innan läggdags. Att sänka nivån av kortisol och höja nivån av  melatonin som gör oss sömniga tar några timmar. Men vad brukar det flesta göra på  kvällarna? De sitter och stirrar in i en TV, dator eller har fullt med lampor som lyser.  Allt detta ljus ger mer kortisol och mindre melatonin vilket gör det svårare att somna.  Att undvika TV och dataskärmar samt släcka eller dimma ned ljusen på kvällen  kommer att underlätta för sömnen.  När du går och lägger dig är också viktigt, oavsett om du sover tillräckligt många  timmar. Kroppen är programmerad att främst sköta den fysiska reparationen när du  sover mellan klockan 22.00 och 2.00. Därefter är fokus på mental återhämtning. Hur  kan kroppen veta vad klockan är kan man fråga sig? Jo den cirkadiska rytmen som är  inprogrammerad i oss styr detta. Att lägga sig klockan 01.00 innebär att du missar 3  av de 4 timmarna för fysisk reparation. Har du någon sjukdom, skada eller tränar är  dessa timmar så klart extra viktiga för återhämtningen. Som standard är det bra att  försöka komma i säng senast 22.30 varje dag.   Desto friskare man är desto mer kan man komma undan med att tumma på sömnen.  Men har man magbesvär eller andra sjukdomar blir det svårt att läka om man inte ger  kroppen all den vila och sömn som den behöver.  Har du svårt att somna? Här kommer 14 tips som kan hjälpa sömnen. 

14 tips för bättre sömn: 
1. Rätt temperatur i sovrummet: Många har alldeles för varmt i sina sovrum.  Studier har visat att mellan 16‐20 grader är optimalt.     2. Elektriska apparater i sovrummet: Kan du vara utan elektriska apparater helt i  sovrummet så är det optimalt. Testa annars att dra ut sladdarna när du ska  sova.   

65    3. Reservera sängen och sovrummet för att sova: Desto mer sovrummet eller  sängen är till endast för att sov desto bättre.    4. Lägg dig senast 22.30: annars missar du den viktiga tiden för fysisk reparation.    5. Rutiner: Inför rutiner du vet hjälper som du följer varje kväll. Till exempel När  du börjar varva ned, borsta tänderna, om du läser en bok, etc.    6. Ät så att du inte är hungrig: framför allt protein. Protein innehåller  byggstenarna för melatonin som gör dig sömnig. Undvik sötsaker som kan  speeda upp dig.  7. Helt mörkt sovrum: Ljuset ökar mängden kortisol som gör oss pigga och  minskar melatonin som gör hjälper oss att somna. Ett alternativ är ögonmask.    8. Minimera ljuset 2 timmar innan: Undvik TV och dator om du kan. Släck eller  dimma ned alla ljus. Levande ljus är bättre.    9. Undvik kaffe, alkohol och socker: allt som stimulerar kommer att göra det  svårare att somna. Alkohol kan ibland underlätta själva insomningen men det  ger en sämre sömn och man vaknar lättare under natten.    10. Avslappnande musik: lugn och naturlig musik kan hjälpa dig att varva ned och  koppla av. Havsljud upplever många som avkopplande.    11. Drick vatten under dagen: Kroppen drabbas snabbt av uttorkning. Uttorkning  är en påfrestning som stimulerar stresshormoner, alltså mer kortisol som  väcker oss.    12. Dagbok: En del kan inte somna på grund av att de inte kan stänga av den  frenetiska tankeaktiviteten i huvudet. Att skriva ned sina tankar underlättar att  få ut dem och lägga dem bakom sig.  

66      13. Träna: Ett lagom träningspass som inte ligger för sent på kvällen brukar göra  susen för att somna. Stress och spänningar släpps ut och man går ofta till sängs  mer avslappnad.    14. Tillskott: En del tillskott kan påverka signalsubstanser i hjärnan och göra oss  sömniga. Tryptofan, 5‐HTP, johannesört och melatonin är fyra tillskott som kan  hjälpa. 
 

Försök följa så många av dessa som möjligt för en bättre sömn. Det kommer att ge  kroppen mer energi till att återställa funktionen i magen och eliminera eventuell  inflammation. 
 

Intressant sömnfakta:  ‐Rekordet för att hålla sig vaken är 18 dagar, 21 timmar och 40 minuter under ett  gungstolsmaraton. Rekordhållaren rapporterade hallucinationer, paranoia, suddig  syn, talsvårigheter, och luckor I minne och koncentration.   ‐En nyfödd bebis resulterar vanligtvis i att föräldrarna förlorar 400 – 750 timmars  sömn det första året.  ‐Drömmar sker inte bara under REM‐sömn vilket man förut trodde. Det sker också till  viss del utanför REM‐sömnen.  ‐Det har uppskattats att trötthet är involverat i 1 av 6 dödliga bilolyckor.  ‐Små lysande strålar från en digitalklocka kan vara tillräckligt för att störa sömncykeln  utan att det väcker dig. Ljuset får snabbt ett viktigt sömnhormon att minska.    

67   

Grun ndpelare nr. 6 - Andnin e ngen
Vadå andning, de et är väl bara att anda as kan man n tycka? Riktigt så en kelt är det inte.  ns flera olika sätt att andas på s som påverkar kroppe en på olika  sätt. Idag är det  Det finn inte län ngre flumm migt att tala a om yoga, , meditatio on och tai  chi där andningen n har en ce entral bety delse. De g gamla  ästarna frå ån Asien ha ar i tusenta als år känt till vikten  yogamä av att a andas rätt o och hur sta arkt det på åverkar vår r hälsa.  Om vi inte andas dör vi inom m några m inuter. Me en det  å mycket m mer att kän nna till.   finns så Det van nligaste pro oblemet är r att folk an ndas från b bröstet.  Både fö ör snabbt o och för ytlig gt, vilket g er mindre syre. För  lite syre e är stressa ande för kr roppen, me er stress = sämre  matsmältning och h ökad förs stoppning.  Långsamm ma djupa  gen har flera positiva  effekter. andetag från mag nde: Långsa amma andetag från m magen med totalt fok kus enbart t på andnin ngen är  Lugnan ett utm märkt sätt a att öka sitt inre lugna a och minsk ka stressen n. Både gen nom att ge e ökad  syresät ttning och att flytta fo okus från s stressande tankar i hu uvudet.  PH, Sur r/basisk: Luften vi an ndas påverkar även PH värdet i kroppen. P PH värdet t talar  om hur r sur eller b basiska vår r inre miljö  är och har r flera olika a effekter p på kroppen n. Det  är viktig gt att ha et tt PH värde e på mellan n 7,35–7,4 45, vilket är r aningen b basiskt. Sju unker  värdet under 7 eller stiger ö över 8 kan  man få allv varliga effe ekter eller  i värsta fall dö.  rån luften h höjer PH vä ärdet, ytlig g andning s som sänker syresättn ning sänker r  Syret fr därmed d PH värde e. Detta är ytterligare e en belastn ning på kro oppen som m påverkar magen  negativ vt.  Muskelbelastning g: Att anda as med brö östet lägger också en stor extra  belastning g på  ndningsmu uskler. Expa ansionen a av bröstkor rgen görs a av små mus skler mella an  vissa an revbenen samt nå ågra kring halsen och h nacken. M Med tanke på att vi a andas flera tusen  n kan musk klerna lätt b bli överans strängda, speciellt de e små kring g  gånger om dagen . Om du an ndas med d djupa, lång gsamma andetag från n magen ka anske du ta ar cirka  halsen. 12 000 andetag. A Andas du y ytligt och sn nabbt kan siffran stig ga till över  20 000 and detag.  Tänk at tt gå till gymmet och helt plötslligt nästan dubblera a antalet rep petitioner, det  skulle v vara jobbig gt för musk klerna. Det är det för andningsm musklerna  också. Det t är inte  heller m meningen a att vi enbart ska anda as med brö östet och lå åta de små å halsmusk klerna  som hö öjer bröstko orgen jobb ba så hårt.  Överansträngningen kan ge spä ända och  smärtande hals‐ o och nackmuskler sam mt huvudvä ärk, sämre koncentra tion och m mycket  etta ger oc ckså stress = sämre fö ör magen. mer. De Det finn ns alltså fle era viktiga anledning ar till att andas på et tt korrekt s sätt. 

68   

3 Tips för korrekt andning: 
Andas från magen: Test ‐ Lägg ena handen på magen och andra handen på bröstet.  Börja andas in som vanligt och notera om magen eller bröstet rör på sig. Det är alltid  magen som skall börja expandera och bröstet vara stilla. Vid ett djupt andetag rör sig  bröstet först i slutet.   Se Video >>.  Andas med näsan: I näsan sitter ett filter som rensar bort damm, bakterier, virus och  annat otrevligt som vi inte vill ha i oss. Samma filter finns inte i munnen och det  otrevliga organismerna åker ned i halsen och lungorna. Det sitter också nerver i  näsgången som ger ett ökat lugn när det stimuleras av luftens genomströmning.  Vilket i sin tur ger bättre matsmältning och minskar risken för förstoppning.   Tungpositionen: Låt tungan vila mot gommen precis bakom tänderna. Rätt  tungposition ger en bättre hållning för huvudet. Den sluter också en energibana och  får energi och signaler att flöda bättre.  Att ändra om sitt andningsmönster kan ta tid. Det första steget är att bli medveten  om hur man andas. Om man regelbundet andas ytligt från bröstet eller med öppen  mun gäller det bara att påminna sig själv så ofta som möjligt om att ta de långsamma  och djupare. Skriv upp det på en plats där du kan se det varje dag så att du påminner  dig själv.   

69   

Bli en toalet n ttdetektiv
Många   kan tycka att det kän nns otrevliigt eller obekvämt att t tala om v vad som ko ommer  aletten. Har man däre emot haft m magbesvär r en period d är det nog g inga  ut i toa gheter. Vad d som kommer ut säg ger mycket t värdefullt t om vad so om händer r inuti  konstig kroppe en. Konsiste ensen, lukt ten och fär rgen kan ge e värdefulla ledtråda r om vad  problem men är. Att t ta som va ana att ta e en titt i toa aletten kan n därför hjä älpa till att identifiera vad so om orsakar probleme n. Antikens doktorer r kunde till  och med g gå så  tt de smak kade på urinen och ro otade i bajs set för att f få mer info ormation o om  långt at magen och matsm mältningen n. Så långt  kommer knappast nå ågon gå ida ag. Det räc cker  tt notera ko onsistens, färg och do med at oft.   Ett bra hjälpmede el för att st tudera vad d som komm mer ut i toaletten är  Bristols sto ool  Den utveck klades av fo orskarduon n Heaton o och Lewis v vid Bristols  s universite et för  chart. D att klas ssificera ko onstisens och form på å avföring. Så vad kan de olik ka formern na innebära a?  erfekta kor rven är:  Den pe Välf formad me ed en jämn n kontur  Glid der lätt ut u utan strid.  Mild d naturlig l lukt.  Är lj jusbrun, om m inte speciella  livsm medel ätits s.  Diarré   Är ofta kroppens försök att spola ut  olika gifter, bakte erier eller a annat  otrevlig gt kroppen n vill bli av med.  Genom m att späda ut gifterna a med  mycket t vatten bli ir de mindr re farliga.  å  Ämnen n som irrite erar tarmen n kan också öka farten på tarm mrörelsern na.  nabbat att  Innehållet passerar då så sn as  ligt med va atten inte h hinner suga tillräckl upp. Sy yntetiska vitaminer so om irritera ar  kroppe en kan vara a en orsak. Magnesiu m är tex kä änt för att göra avför ringen lösa are. Vid  diarré g gör kroppe en av med extra myck ket vatten och kan bli uttorkad.. Mer vatte en bör  därför d drickas för r att upprät tthålla väts skebalanse en.  Orsake er och lösningar till diarré: 

70    Kaffe: Har långt tillbaks i tiden använts som lavemang. Kaffe irriterar tarmen vilket får  dem att jobba snabbare och trycka fram innehållet fortare. Då hinner inte lika mycket  vätska sugas upp av tjocktarmen och avföringen blir lösare. Uteslut kaffet eller byt ut  mot te.  Processad mat: Irritation som snabbar på. Ät mer mat lagad från grunden.  Bakterier: Irritation och inflammation som snabbar på. Ät tillskott med probiotika,  naturell yoghurt eller fil, mjölksyrade grönsaker.  Parasiter: Irritation och inflammation som snabbar på. Antiparasitdiet och tillskott.  Candida: Irritation och inflammation som snabbar på. Antisvampdiet och tillskott.  Mycket eller dåliga Fetter: Fetter utsöndrar galla som hjälper till att bryta ned fettet.  Känsliga tarmar kan irriteras av gallan och trycka ut det för snabbt. Ät i första hand  endast fina fetter så som kokosfett, olivolja etc.  Syntetiska vitaminer/mineraler: Irritation som snabbar på. Undvik sådana tillskott  och livsmedel med tillsatta mineraler och vitaminer.  Läkemedel: Irritation som snabbar på. Se om du kan byta eller minska dosen.  Stress: Irritation som snabbar på. Gör vad du kan föra att minska stressen i livet.  Vatten: Vid diarré försvinner mycket vatten. Se till att fylla på kontinuerligt så att du  inte blir uttorkad.  Som man kan se är orsaken ofta densamma. Något irriterar tarmen, vilket den snabbt  vill bli av med, vilket ger diarré. Grunden handlar om att äta en hälsosam kost som  tarmen mår bra av och undvika allt som irriterar. 

Förstoppning
Ett mycket vanligt besvär som drabbar många. Kraftig förstoppning kan vara mycket  smärtsamt och jobbigt. När man väl lyckas klämma ut en korv känner man ofta att det  fortfarande finns en del kvar där inne. Förstoppning kan också leda till mer allvarliga  besvärs utöver de man upplever direkt. Det är tänkt att avföringen skall passera  genom tarmarna på cirka 16‐24 timmar. När man är förstoppad kan de fastna i flera  dygn. I riktiga skräckscenarion han en person ha gått några veckor utan att tömma  tarmen. Då samlas det så klart stora mängder i tarmen. I tarmen är det varmt och  fuktigt vilket är en utmärkt miljö för bakterier och gifter att växa till sig. Desto längre  det ligger kvar i tarmarna desto mer farliga ämnen och organismer bildas som riskerar  att läcka ut genom tarmen ut i blodet. Tänk dig att avfallet från kloakerna skulle börja  flyta upp ur brunnslocken och ut på gatorna. Inget hälsosamt. På så sätt kan kronisk 

71    förstoppning också bidra till en mängd andra kroniska åkommor. Därför är det viktigt  att snabbt ta tag i problemet.  Orsaker och lösningar till förstoppning:  Sitt rätt på toan: Detta kan låta konstigt men den vanliga sittpositionen på en toalett  är varken naturlig eller helt bra. Tänkt på hur du gör när du tömmer tarmen i naturen.  Att sätta sig ned på huk ger en annan vinkel på tarmen och underlättar för innehållet  att komma ut. Du behöver inte pressa så hårt och minskar risken för hemorrojder.  Man kan ställa sig på toaletten och böja sig ned, men det är rätt omständigt och man  kan ramla. Att sätta en liten pall under fötterna är enklare. Det gör att positionen mer  liknar den naturliga ute i skogen.  Hypotyreos: Kolla upp om du har Hypotyreos på en vårdcentral, speciellt kvinnor  över 40. Innebär att sköldkörteln är underaktiv. Kan vara en viktig orsak till  förstoppning.  Fiber: Är kanske det vanligaste tipset. Många blir hjälpta av att långsamt öka  mängden fibrer, exempelvis psylliumfrön, linfrön eller havregryn. En del behöver  däremot äta mindre fibrer. Man får testa sig fram. Kan också ge problem med gaser.  Välj i första hand lösliga fibrer framför olösliga som irriterar tarmen mer.  Träning: Rörelse sätter fart på cirkulationen i kroppen. När vi spänner musklerna  kring tarmarna pressar det på dem och det blir som en massage. En massage som  hjälper till att pressa innehållet framåt. På så sätt hjälper rörelser elimineringen. En  vanlig promenad är ett utmärkt sätt att hjälpa tarmarna.  Vatten: Uttorkning en vanlig orsak till förstoppning. När vi dricker för lite vatten tar  kroppen vatten från sig själv. I första hand tar den från tarmarna och hjärnan. I  tjocktarmen sugs alltså mer vätska upp från avföringen, vilket gör den hårdare och  svårare att pressa fram. Dricker man inte redan mycket vatten brukar några extra glas  lindra besvären.  Tarmbakterier: Bakterierna i tarmen producerar ett ämne som stimulerar  tarmrörelserna. Om bakteriefloran kommer ur balans kan även dessa ämnen minska.  Ät, naturell yoghurt, fil, mjölksyrade grönsaker, eller tillskott med probiotika.  Laxermedel: Laxermedel kan vara nödvändigt i vissa tillfällen, men långvarig  användning kan ge svår problem. Laxermedel irriterar tarmarna så att de börjar jobba  hårdare för att få ut innehållet. Det är muskler kring tarmarna som gör jobbet, och  likt andra muskler kan de bli utmattade. Kronisk användning av laxermedel kan totalt  utmatta tarmmusklerna så att de tillslut knappat orkar med alls. Använd endast  laxermedel i nödfall.  Stress: bromsar matsmältningen och tarmrörelser. Gör vad du kan göra minska  stressen i livet. 

72    Känslomässiga problem, oro, depression: Även djupa känslor av skuld, skam och  instängd ilska kan möjligtvis bidra.  Ignorerar behovet: Om man ofta tvingar ned behovet av att tömma tarmen så kan  man störa den naturliga instinkten så att den tillslut inte fungerar som den skall.   Aloe vera: Ska vara ett effektivt medel för att mildra förstoppning  Magnesium: Påverkar muskelkontraktioner och hjälper avslappning. Kan hjälpa till att  få fart på tarmrörelserna igen.  Hård klump av avföring: I vissa fall kan avföring trycka ihop sig och bli så torra och  hårda att det blir omöjliga att trycka ut och täpper till. Detta kan ge upphov till diarré  och avföringsinkontinens trots att man samtidigt känner sig förstoppad. I vissa fall  kan man behöva gå och rent mekaniskt plocka ut den.  När är man förstoppad? Om man tömmer mindre än 3 gånger i veckan, säger den  vanliga läkarvården. 3 gånger i veckan är dock inget optimalt. Många andra  hälsoutövare talar om minst 1 gång om dagen, 2‐3 är ännu bättre och mer naturligt.  Om man äter 3 stora mål mat om dagen känns det naturligt att man borde kunna  tömma 2‐3 gånger om dagen också. Att känna att det fortfarande finns något kvar där  inne efter att man tömt är också ett tecken på förstoppning.  Kompostkorvar:   likt en kompost kan man se rester av maten som åts. Matsmältningen lyckas inte helt  bryta ned maten som därför dyker upp i toaletten. För lite produktion av enzymer  eller magsyra kan vara orsaken. Livsmedelsintoleranser eller inflammation i tarmarna  kan också vara orsaker. Att inte tugga maten tillräckligt kommer också att försvåra  nedbrytningen och öka risken för att den passerar utan att absorberas.  Vanliga orsaker: enzymbrist, magsyrabrist, livsmedelsintoleranser, tarminflammation,  otillräckligt tuggande.  Skunken:   Den är svart och luktar pyton. Tecken på att det finns mycket gifter i kroppen som  den försöker göra sig med. Mycket behandlad mat, mediciner och miljögifter kan vara  orsaken. Skunken innebär att en rejäl storstädning av kroppen kan vara på sin plats.  Att ha så mycket gifter i kroppen innebär en stor belastning som med säkerhet bidrar  till besvären.  Vanliga orsaker: Behandlad mat, miljögifter, mediciner, droger.  Blekisen:  

73    Ljusare i färgen och svår att spola ner. Icke nedbrutet fett kan ge den ljusare färgen.  Kan tyda på problem med gallan som producerar galla för nedbrytning av just fett.  Vanliga orsaker: problem med gallan, för fettrik kost.  Medan du följer programmet och gör förändringar i kost och andra livsstilsvanor, håll  koll på hur bajset förändras. När magen blir bättre kommer det att synas i toaletten. 

Håll inte igen toalettbehovet
Att regelbundet hålla igen behovet av att gå på toaletten och tömma tarmen mixar  upp signalerna i kroppen. Efter så lite som 21 dagar kan kroppen vänja sig vid att hålla  igen och drabbas av förstoppning. Om man redan lider av förstoppning är det extra  viktigt att gå på toaletten när behovet kommer.   Även gaser som hålls in kan förvärra problemen. Problemet med gaser är hur man  kan släppa ut dem i sällskap med andra människor utan att det blir pinsamt. Ett  förslag är att ursäkta dig själv och gå på toaletten och släpp ut. Passa på att massera  magen lätt eller sätt dig framåtböjd på huk och krama benen för att pressa ut mer  luft, så att du inte behöver gå lika snart igen. Det är oftast enklare att skylla på en  liten blåsa en att man måste gå iväg och fisa. Hitta ett sätt som passar dig. En trevlig  tillställning med vänner kan förstöras av hålla in gaser som får magen att, kurra och  göra ont.  Ett annat tips är att tänka noga på vad du äter innan du ska träffa andra. Välj mat som  du vet ger så lite gaser som möjligt.     

74    Där var hela förhandstitten på min kommande e‐bok. Hoppas att du fått ut mycket av  den som kan hjälpa dig att läka din mage och bli från besvären.    Jag önskar dig stort lycka till med dina mål!  Hälsningar    Anton Hansson – www.Magharmoni.se