You are on page 1of 67

A(~£LHi'!

tEL

~Rp.

M&IOr4f5. IDE 'i(!l ~"

Na EdiVa'a ,A,nterior.ilJJ '
P'?lra '8 ~~ nd~ Os ,j,oV'en:s mz,er 8U'OeSSf),~ 'Slam de dar dUlro r1es en:8~:'tos~;;I, Sla~le'ra p,re;c;irs'a apn~rtder ,al~g'tJ s fruques, d\8' oonvi~noi'a! n

Ie M.'15'l~1il)6O'
'Q!;JlE'IFAc6¢~A A

T',ilo'IMEN5tO

HUMNllJJDAl'lE
Id#(fIEM~S~.

"••~ OR:UZA!f'OJK!~
ESP~IA.L

IINvESn~b

U'€l6f;J,t

ClSOO,~IfI,5P!OO.

M1Mn INlTERCEli)EUI A JlA05:00 IFAV'aRJ OOMOAVAt." fS!AA'fO REID' ~. \iIE~u&.5~l ~'~WGO AD P#IiRAh~ P~BjE ~LlE 4 1M!~~T~r\Z US~GI.@-M...5.B MP B'~~9 E.AVf!.) ~' Ie1N~~~ NHAS PARA /Ji" fE~~ ~P..A'S PtJJ.:.6•.". 'UNlVSROO'" '18M WMAtJI[)A~ E'ikE$00110 A!~~QG A.. UI'/i. HAc . N:QTItI~1 "I .~.".J~g~W r1.:d:~}.ES= ~~rt'SR!I.!'s' e.MAAWI. '9lM". T6~~J SJ.)~W Que.A.

A.M!$-' NOO:§'~ '~lr~~..O ~JJJM· T!E~!E~5! 8STE l'ER'MiI~AL 'CON'ilJj~ I~jt" aUt~ A~".£:WH'.Mh$[.lO SEli~EC'CJei.0c..£[.~ MAQN1m. --_.A~NA.t ~at.' ~SEU$ eifn"DLa -VI~ ~rAOO~A N~ TAMl~SM tUM "l"ERMINA.Cll!JCRteRta.l roM UMM(J~ NrTa~ l1~5. ~'UMA JiONR4..! A MfliNII-' NIA..IE~ S6l~.n'EJ HOUr"lES5e: '~I. SENHU~J .es 5ECf¥1'~ .r VO~ $AiBm: Q~AL A. iS1A".AOoa .. '!fl.s.WA! $i~oi\" aWE a eAl?ff.~ f.-- -_-------- .lf·~EV& QgUE IWORmACA'~ SECRETA! ~AOOr:il!'A'~.oJU fE)tE ~U!lND'D' IENTR<~I" D\ESLI~OI:JI A ~~QI!Je :SJa:e~ QWE ESJr.cID ~~tA. 's:Io' ~EOO"~ NAVE? e ~1'folO .". '5MI.($1( E:i'1~O' IIA5TM!J~ ~ElNIreJt f'-AJa'A ~oo OOMUNJCAifilMa5 'roMNOO~OS ~JblMOOf ~!!i __ .iiSC~lETA..E AQU~ IIMACi~f7. XAia~.lcRf'l!lrBl fBiJeNM: •• . amSe 0'-0 A.lI!~OS OO~FlIo.lJ'~~ml "'~E ~ E'~~l~GIA. A. '-.~il':JAI~ ~~ :5Ao ~fM~t.AV~ F:ItHNOO t:fi.QUE ••• AS M OONeErrOO~ efilli~ ~'~tl .

--- --------- .A \/11'srTAR' :A I~AVE •.A1 EN1!FJS'I ~1l~EN" ~~!'~S W15AR •. '1"ERMiINAi/l.'~.AHUl~.~ NOV05 MJjN~ Ie: E'X~~A:R OON'H6~ VI£'a'A/$.16:&0 QUE MOMD\ ME AUS1r~i r ~:a T.:.:ITOfIJi1:'A. OESot. TUSt Pc'Q~mA ro~' QI!.llI'i.~~I~TE Que 6~JA l~tsXifMo AVOGe~ 'i11 .AS${jCI~ES ILtJ$T~AP!4~O COM UM. 100Ec$OW~ GoMOaE IC:MUl:Aie.HO~.!I MLlLH~fiI.i\1'OEW2Qf?' NA....J~ ssrA ':S...= IPR SEN OA Ml!c.\MU. IE III MNOiE NENI-lUM ~~(...VO l.:5£ Ell ~$IBIUi'~ . •• e3cSE ENOONT~IJ BE (iil:igC~NlJ'iE--' M'~.LAPOR' lJiIl#WO? iI:-a~.M. VIERAM E SEU!& .:ii{)~ AQLJII~ mSQt1M~.!JI J' A:lfAAIS 'FQH fOI f"lOIlill' .1.._& ra ill SBR'f EM At 00 eNlll!IC?' iAL'1lg VO~OO. 05 It\lRNIlOO .Oes ~ ~. Meu~a~ ~b!h1A~ l!.~O&~~A~ ID~S(. ~SE QUe. ~ ILlM 111M £:IE iSY.! ' AJA~~..

a1rul1~lo

voce ~u
Hol7.~' QUAI'!400' Ele: SlAlul pA, AULA!

'~IA~~f:AA

S~A ~~lj\i\tt

~ri11.O-~~1

UtiM_aR'OOM

~e fA.l!~:

~LJEU ...·
AQU~LA. 501lJ £lUll"

Mli.£

NADJ ~0' ~l~Nl;: >sEm: li,JLSUMit
ES~'A!

ill"iRMALMIii Ii EM LAflIi:CMONtte·~

6tJ,n.~

SeM E;A F~'ER'I~~

FAZ:Murro

i,)lWjVI"'ll~;r

t~R:AVMJ"fJ DE Qi:.I41'il~O EWI•••

~1"i

fSNENllE;'". " PllJ;t: At;,AtfA).
FAl!.i\rL.~~

~Z4\~A EVE~

A$TEO~!~ f'ii H:lJ~1-I

tOM-

".,S~B:~~ Ois.e,M~~ !~~,mu!..A~

'rAM~~

•••

l'!J!f'yI~ISQUi~r4rl~"f"

MAmllA.~,

[:)tA,

SlIM\;'5'e:NMO~'l ~eNiI'-~ NIA, ACAiI#E/-AIA!

a.Ai~

Q!!.JE

e:xATOlt
1Ii~e:JTE~

IFAI,.AfiJOD' tJl~

IE:S'T~

UNNe1l6D9 P~R'A tEMJiU

,

m~N$,IOS
DI t!i,fOfl!~~~5'-

NUNc:A, lAl~ '8Xi1t.1iGlSt

:sAa A. ~I!E

El._e~ FJeA,Eil'AM. II'ir.I~lJG,ENiI1iES !

D'DM~NANI"E!

EMOUT':AO IUU_GcAl~ 11M,0 Pe~lO ROM~O fr..IlUY:CA tAWI~

GU~lUi OOM~el ~A
~HIFO~lU$1

ro~fva:.,. iUJClf) T
QI:Ji:i;~

ruDD Q.UE'e

mESll)7i~tE

OMe1~~1I
QUIEiO PN~:aJt. TIe;'VIU

.Aop~nr~~.,.

'lI'~IVADOS
~!i='$"Ii'E~

~M

'-:O!I;05 ELESlRi5LAr ~fONA~Oi$

ES'TE~

MA~OOM
RF,EfflENCASl PEa !:JeJ:i!JIii.-S,,!

.'~,~~se:

E E$'TAlEL.A.;

D05MUJN~,

Qi:.iI,AbS.QU~R

MOOTRAR'

m~E

~AilM.e~OO !

~1P::e~Q.IrTeS ~ F~~OOI~ ~IFEfRl~TES ,

QUE, VG05 ~&al-!ECE

6NllEE Tt:1U:;U;'~

MIiJNp.OO

~a

eLA,Vi$u) ~e:FiMJlU" ....

, .. rA0 .~

N&oOOMf'Iiil::eEHrl~ JENENmE1

tOO~VE'A!iA

OHIiGA,DE ,WiA. lLlU1 A

ou e-milo...

QI:.! E m~6'tR:'iit. IWiEViE SM MA:lS

AC~8l'!TQ
E~OteNlE

CUE,~~A6

CONr-AR!

I~la
VAMOO~

rer4~~

.. "~.D:}llii, ~A
~~~E;i

COM€) SEliiA ....

'~OUptG-l~

TAO

,MJjNCiO
11li!'~Fe~EJiI.ITE1.

V'A'!~bt-lM

MiINGU~

~AVOO!!~

SENIIJIO~. 6J... FAL7A5P ~A~U8 PQ'IS SA~S~ .i!U.frI~ QU~c dIlilO~..! ..o "'A~!'J~~ ALr'~.P M~UI!a!l ---tldAO tS1.lJi't!JP' 55tJ~. ~.:r~ OEeOLA~' &~&n ...t E_ ¥O~e ATiR'A. SE Ell N'l6i OLlLaesG.SAl?O" SAie-IIAi NM AS .r.N~m INQTJII~NAG' MI tiJ!-I AS CXil'LSlitO ~ eo F'ELFE1TA61 I'MPECP:'V!:IJS ~ sAo TIUDO t)EZ.~$.TJ\~I JUSTlf~ 5YA5.. :AJL.VOCe'EsT~ '..

QUS.). ~WLA.•• eu 5QUBIEI<: Ii ~jJAJ4j~1 1~51~ ~MNgs$M ~UA iE..PQ~R~ !MAts TEMM ~EN[i...! ~lIfO~:. FQc.eSTOl UM~~'" .~ ~lf4lRE a~B .Ai~O IMAiGlrtE~ "Il'~rl $I~ ~~PLe. INAO. N~N6U1fM iN'~Jl\A.o pJ. ."....-__ ~~' I~EM. P-FI'ODE AMti.~TO qJJAlNDtO ELE lE'S·i~ (DEJ~ff.: N~~=C~~ ..1!l 'SI ~fi4e'iO.".. IFIA.~OR S€$Jcl~'AJ KI.!' 'P'll\1iS1A GI'~ 'INTELIG8fJrre.j~ se~~o~.r SELiA MEI:.' I O'BA6'T~ m:n. I~~: ~f':./TfJ)! :n ." Fo.ro.~ AOH" QUE N:ti. i!V'£QWE i$1:.!LAR . E5'ir()1JI OlJi'll ~~ ~E.O ~~-o.~Et. e.• .MJ#(5~...lal.~Oi:l.i..a.I..J Q' $EIY~~Rf~ EUEST® 1~&AN. MA$triJEM SME '1" ~IR~~O.I..• ra.._P' f\flp ~LUaM ~I ~.!' ~OLA.:.

..~i!\ ..VA raCUPAOA 'LIiSTA~' ~uEiNrJ"iG: lr!eIlN'~ lf5i!t.MPFl ~AlN~A BASTA.i5'O- a. Ill~#'JSjl' .11l QuE . A5~ISAS ". toM~ ~~IA AkG...~....Me~..UELO'§~!~B<:'~L1EM IFOI Q]J~ ..l... MAS I~J)LV~ 16~iOcOIEP'Ol&i .~ MQS S'E6U~R oOOM A .D'ISSO..VA.~tE''''mA PELGLiN'lr:ilii'f?' IHU..~JB: ~TA.li Uli~~' C()ME~I~ E5CDNlilrDO.'\U~ IFJI€iOOrrrOO I' ELJ A.u~"&'lI'A Q.. . @ LatSTAR l'~I'. An~dQEM anSA .£ AGH_AR •.

.o.SJNI~d I~~~J E"~U rr~'ilA M='MeFf1VO 1a. Q'"Q." .J A$$UNlli9 .j.". S ViENOO ~MGH ()'n6~1S-.:.ALft:'E.OI II$SCXNA® 1-'iMA.n ou~ VAl P~zm' 'JA"'IA I>AN~a QUle.'PEtt7EIl' lIINH_~ AtSP'l.:fo' 'f'AeA'~? ~~.~ ~Qel:.~. m •• SE . 5'SRiO. \ TO N~~A "'Ii 'TANTA It'~ C~EIA ~CArN'" E.lN4t.e~~ WSEGIJR.:rcREN'UM..A~~ ~E1 <.' W~6E.OOO 1E'. . ... ~f.~ IMAS~IF'tPR' ~() HLi'N1. v- PRA~~rE ~lQ~f ~OOIj~~ ~.M ••~ 1kAL70.MIWhiiA t.' M'aLS~' ~.LJE tJ~1¥4~~ ~M.tiJ~ ~~J:.k.q.~ IEb'6 'VAl 1J5~ OO~A~..lilr'A e.o ~' AF. TIiF]! ~~MO C\'Ji~tuE[.FUf'_A~(J' AM!i.A.=B~)I~.E.

P'l.••" D~.AtHEr! iNA'O .'1 . NINGtUSM~ l.•••JEW 1f. p.~ .. YOtG:.U)JSm~...Jt.J NI- roS$~ y'ruJ' FlJF.MA/~..lCi..1 ~WPI H~ItGU~M. (.'LB::1SAfr UM in1IA SE.AG~ leH~ . C~~•• OOLtDLA..M..I~.40~ Nj\ VOO~I CAM~~ .'INPO.M~ M~Nf~ ~etUA!! ..s MAJ)s.~..JM.r.~iP.. 1E.An.~D Cil'NGE6Vjl..". liMiliES!M. 5~'O .~LTA. l".Jy~e$' MA~~ 1M~Ia.IF-IFA'ud! l~ V~ii: eJOM I~Me.lJ.~A •••. SEM. SiE .. vOCS AIINOA~~' C5SE5IEU P.Ii. ~M!OO" POCE ~ErI'l~.Q. .~~~A~ A~'UNf~~.~~~.FOm L.NrES! ~/~~ . >MINI<-4A E$'!FA.f VOeC:-N~ 0WlA. ..:.. ~IJIS TALl PO~I#i...5"f~~6R QCWPWO'o...lR:: LgSiPIM.

\lO~ "IN~A.AS ..O'" . l""'""--~~*0i_ IES5I\1 'SAl ENI"G fllQJJil· OOM 'VeM ~m. pe5...r'~ ~E DEClLJ"" ~.OOMel' 'IiOce :S.l.!!\'QUE.'C~INM~.VA UMAOO~A.' ~I:WlJ!1 ~~.i". .NJ. _ME5Jji. .'Of t!ol~e' PllfJfJLE~ ..b [)1~T.A!BIE D.." o QU~MAl5 FAZ_i SOU UM'CJ~'~AO LEGPEfl"AODR W ~il?IA .~ WoYliJ M'E ~At. SEA'WII~ DE-ao.mM'\ OOM~AJ ElA TE'M AH" SIM! ELA"f~ P..llQ' poru~ .LO&EMAS PESAOOS..e: PRA UiJA •. ELHO'~: M ~~CmM. Ii!lJf i\}EL .lL~e'R ME[. ..w>i RlLcJiN1E l!INI.)1"..I~m~~~ Et.M LE6LAst It NJILA.~A ~~ Na...~ PLlJl.R~~"'" F11@1.APAZ~ IS oiFt~~L ~!§~ T.MI~IdIA NAMORAD:A ~N€WO'/I "1.2IN1H!f1r ~ "QUe..'I.u .O esOO.. " . seu.EU . ci~BA NiDI 6..

A~ QU~ .eMA'nCAl ':QUE OOMBINlE MA'IS OOM A... ~. F-'1C.:lO~1 15~HD MiNNA NAM{JIfAeA! .A..>A.. '$IJJA.i~ /i. "Qce~ NI~j.~! AP...Jt wllH ptA..lL. IB..~'IFI'QP. EST. i'St-.J1i..DU ·Q. .QUI.'O~~ a1Ll5ii! DWZSf(' PI N~A. &tM r?oliil: CAUSA I'A . LON6E l'A 5.~ A GENre NA 5M~A..Al~Um EU..4T~P'A ~' l:aM N8NiilYM El...NAD PS·.rt.I..' N~Q-'-' " • •. ~~~ ve ~HA QUS VALE "Jf.'Sid MA.MOi..M AM~~' OLiIMi ~'!SG" E~EU . ~€)= &.A!IESE: M.•• lhJ!i@. SAILI~'A~ '~~sd ~AUU ~~I~ J~ ~~SE\i~~ oos· OllTifii!:O$ ~~ MANTpul\..If.a~ M~Oti:lA..~N\!\~ MABALH' rwMO VQ'O~~ INCA PiU:"D~ MA'S.~ fRA.I MhD' MWOl(l~ OL!l CQM UMA su N.roM. [!!II' ~..1I.iIi' V6U EN1i~ .!FA.".QiLJd MEN~NA . N.~~ UMAVE.Z1 3tl ~Ai~ .(Oi . laS::OOfi. N~OI 1"t.AfflBNi.MENOO .!L.Ntf .M' Vt)~ ~SIM! tII11~ElI'rl}~~ VOU' ~.r M~BfJ Va:sl a eOA~ OIQiUE v..JfA{W' e--1'iI"ilN:&.MAGtiJ.

" ' IWlELIi'" .QPE~~ ..E E.. C N'.:. Pt.O ~~ ~. SUGJLO 'OOE.•• ~'-p-~-.SSO'! N'~~' sdtENWO QUE . Fl~'$5~. N\4£U NAD'A IIP.~Q~·OOM& N~ QUEtEfI'QUE "".. Fb. ~DD.'VOO~ ~~'$'elJ C~i. ESl':~ AlOON=· a A~IR~CAb ~lIitELEE •.A(. ) ..MAS voca T~M" F. '\..J.. . 'Si~.tJJP·ElJ6DIl" .N .O ~etAoot lALl!t~'£w:: 5A1PJS~D l1eN1j...~ . iO~I"IEWE ~ir&O ee~ .JEIT'a QUE ELE lAtAat~ Sl..WIM '5"..lLlI'1 E!:..dPlJ(!..jA ~iEN~IUM ~E6l"EtJf:).~~)CIO IPD..~eA OAQUae 'elSJ L.

. 1'ANl~e~ '~~j.ii'~ tfOMiO ~. 'W"r.j~O l~a~ PG~SEU.PALEl!:e ..T'~~OS. ~.t" I"'~U~I.M~ _VEJ/!!.LJ''I!I-'!" ~Le .- AlOO QUE BJ SM~' W~VA VA!llifPO~ F"aWiliAy.~l?S [:)0 5E~I{~. ~ !NC'g.N.QUE'R e fiUE INU\ilO·~'TU4(.. FAiVOR ..f S:A6mr NADE' JAIU!"7f!!rJ... 1'( QUE I U A~e".ME aUEPOt¥MOO ~~.•.~ TAVA I 11.O 18NCH~NOO . .iMJ~O.: GUsnA~:~d 04.JAlL.E·:A. ~!NTE'~~~I G~~ ~5 QI!.~ ~~lM.I\~.~~A A $~NHr::)~rrA." N~ 'fEM_M.~:J.UIf'A... (JUEi. V~~r~UE M~~OIF ~biJGIA~ Jli:mI\T~ENrre F. ME€1MaJ!' J.M llI'M AOBIHLOI .

)IElfJG.e: IE ·~I~_..:OVAI ~I ~BAW' '~Q~ 0 loil~c:.."lol IStJDrI I A'~I... Fl.tJr1' CEeBLA'I .::' De.m QUSh1 FALQU mfl.i'tI~S' LIM E._ QUE Fal..I_'DJ' mJ .I~:"'~ 6SEJa'A QYE' NA61 P..~ PO'RM1~~ Ui9C~.LECt60 00.I1Q" ~rol'O Ie tillE... ."(. E~~e.LA:"V HUMW". U~' E LII~&. OO~6~E: SBM~E ¥~eC: 'OO~ MJJnrf) IOON~:~r~~ ~~ ~l!J1 QlUE~. eEeDUNIeIlA...

~~lIIrAl?'O..MB.. ~MPOR'-' 1'A.N1iii:!' 18 . R>~~NHtU ' .OVOU PBlA1mll J C(I . •• ·'...·'· ININ~f:M.'1 QtJ~"atJERC£)MO ''V''OE':?' UMA ~e.M..! O~~LA.QUE VGcra: SEJ'AIW~ N'A.O'US~~' EOOMO NESSE10M ro. ''.

:? 'TLAtJAt~.~..."'"if!JiTES l Q~E fA.~W ItiJITEIJJj. '11NN.ElA B~"f/" A$:$'IMi'N~O 1i=.MAlNJ]UA." .Ah\ Alh. IN~.@~ a:mn. Lij.SE~~' ClLlE.~ 14'P'eNAi ~~6'EMAelllll 100 OO~GIO'" ad 1Pl."((tlr! ow 'SieJA ••• CGMEU ~l' 411 .S'~u N~t~" 'TEN~lA OO~!' voo~~ Pit£.0.T~"ll" 'Ta. Me~(JI ~DE .f¥F.rt P:A!~"51E1i oo~o' QE1.GUA. (j Qyt=:t 1!E:iJi .f:R· ~ER' MIN-HA.c.1J. f1~'A. .~j Vcirpfj 1~1i: 1l5SO.&ONNA 1[:110 .t.....A 5lUDI' 'Vi1f.PALE:CE Are :fi~~O)CkA.4n.!emiu. ..s.VQU FAlER' tsso ~ tIJlA~ v.O'A)I~' OLlS..~ t~:IJ~'tIlJt::PAr C~SfJQ!I Ni'(f.EN"'liiE! FO~ MllinTO· QIJ. INOTVATA.N~ F. P~'FAZ'S '~QiJHl:JMJ MuU.'QUE CilE' WM .LIPS N~'FALA WJS'~ro.~1 6...M-.d ME: ~ '$~ Mii!it. nVSTAmn r F~PiOJR.i\ It'~~' AQiJll1!t'411 . MIEI~fV .

. Quaa ~GAJ._SUMA.. .P. "["IEfIJn9 JOO~"_ A151~ MiEt!i9 t.1\YOU l1E~ G. ~'MIENO~. TAM6~~ itER ¥'o·ei.l ..~ PA6UE~ . It A1LuNA FALA.AI\EJ c.IIS 'IDI~E~ OOM rs:oo~ ..oT-o\ 'mNifA~".IELe JEEtp' .e.QUEM.! 43 .OQUES.)YA~ PALiA aAJ :w.n:. ~'.:JfEPEif'()S1.. o . ")~ISA. OOM 'NlWSutM! E INlliIJGutM.LLRI &AtDrN ~Qcit I~"O o "NG.CA'SCAo Pi.M CAlIA'AiN'OUl\l.i'A QMI!.. "!'MN#1V PQIS ELi .rJESCOBLfR' Al. ElEEJ10 QL.9CU8RA OO'ZU~. E IAJIN[.).JPE$~~ 'r®w.JE'~l!.n~D ~' NAoS~ HILJ'M~.

lELa f.JM P1.iJ~® IFO~ iS11J5~IitOOI ro~ie!1 f'Q~ evA CAJUSA' ltfl.I~Drtlr A. V. OLJJ.TAR ~UAL. SeM..M.a -s ~iIll' GAlERI E6iP!AL~iARi seMPRE QUEaE PAl~ ""IFeM e. el ~G A..A N~VA . Mu~m. e .CAOO'1\ ~~E ABAf'M' .PAOA OA£OW.J lESSA ! 'iOPD D. AiNP\!\ BEM UMA.OOM ..". ~OQ HAU'41 Qt.!OO~O A GlENTEJ~ voc1S! .~ PriilA ~NI.) ~ TEMa~. voce ·E..u~NtrG' A"GENl1E SS"1VE~ l!mPO~ .QrJm.AiAIGA E j\N1N\AN~S tEAL..~ ~ AVi'.~ .PA! INls '5Af)g' ~. ~eIEUJ~ AH~ FelG=A5I' QUJEM ~ ~IIiIA 615M.~ .JAN!i. .Q S~~E QUE \\rD.C$ll&A IPJCNiiJIDO e&.•• AS· ~15~ M m~DE MJUliTA "IIOO~! AGOOJQLlE: ~9A~A~J~ FRAG~~ IOOO'PS~ VAZ::.A !kA: ooMO FA_~ OOM!Ga1 ~D VIE.I1!?1 PENllSe~ 'SEM~E.ll1A IPOR: a~Ad eNct.'i1' 'VSM.lii..&~AD~. .A'N'0 ••• MuJi..Mel!)."VAmI N:iJNCAyIFOI e~H'~D OOM'~: NA Mlo I'E~E ~:A ~j... AVif)A. .• OOI~IA.

'LJEM tNtintl BuA4! II"UmtMtt UM~.xrLlE'M~ TENHD VALi..Ai vee&" ..:VlERt .liA!flI!'~.UE I$SQ' . p. Mfj ~~.~Ao.J ~'" .~NAt.J !i<E QUER AN [riA t. ~~E: e ~U'E.De~ 'iftODj CONi- ~MFPtTA'HQA! ~~ e..A.PA66EA. tiiJA.A.iJ'o~po~ PEG(~'VO~ A.66NiTIE Nio 6LLtLf/.!Ii"!~.f.~~ '~e LJISA ~ 1P..GJOO ~ V'AZ~ .Ci. ...!' .A.A5$:~AR . 'VGU f..O ~ OO..~l ~l..PDL.~ N05UCJ:F- PlN~'" ao~ Ml..sd~1CA .WjJA.lESOt.JU[.N.T~M':if6 PtA .. FaL6~OO MUfIn!I'l G~EL~ 'Tt( MlAtS:f SE~~ .~ ~'A "A~1l:j~ ~etAA#IOA~' :rEM.A.: OQUE ~i' Mew A.q::iIA M8lIiG~'~E CtM~D.aEJX.4$ WI~A5 IhI.J1 [iI\!iVl~ l1E CALMiE'Mf MAJ6! VAt. VAil snzu..PENSAJVro liM PLANOS.'AJmCJpARI 5JfoirO ~.IldOO! oo~1A S:r FAiLAR ~ JJ~A Ma~sAi~ FIM AV.

~ i"i~J~. ![ji:. E$'PtI~ OOM f ..sOIP'EiVn.VI! .Jj~" 16$8 ~e. ..Vi~ l#~~r'Ii~~"l.. L~dGIOO'!r 1E...A eM CAt"~MO q~~WMd "" ".AfMLUO.. .J:~ QUE E~E~n.MAiNJTER A CA)flf:iMl ..F....~uro~ IIill .( ~I~QO~ T'IJ.ME QI5a'E QJUl!~ Mit~ !i!!...

. lla-A .E~U1ENI4Q ~sMcr VAAl..l.1ft. ~4..OOL_~ta)·f ~uJ~a . MA'S. DES~EiQQE J:._____ NLA"" ~UPII iiA ~ ~ 1~S0I~ ~UI~' ! MEu-rQ~ .ffIQUtltx).PORrAwrE ~d f.~ .~5 .LUI46i lFE~rQ POrl ~le5l!rF F.:IE RAllfl.~e•. roLcwe .r~ar:'4fA Jt!IIC (j.t&t\ v~ F\eJil6t: 5A6EN" NJ.J.5. LtfGtCAl 'SGlLlM~5' uH:le' S:E~"WNDO .AikA¢~IO.! e: Ictll~' ClI:.NAQ' pt.V..JAI A.NU:. pgl.l\"l~ 3'~~ PilA ~i. VOc€E§OO~~E EM C~SA.AI6 P. ~UE..D~O IlIf.tA'~.AME Oft.. ~le:U! IlJ' ru!I~~:O' ~ ilH. 6UtEilREtROl ..!EVEI $JUl5- 'T~~OQ ES1!14NJ401 FSN~ .AiP4GM M~NIrIIA .ARELA NlA '5cAl'~\A:f SiLJA MA~$ C'O' DAQIUlEbE'S NINBU. A1 EMO~ .r ~'. VAJ F~?' CEtiQ....M1'Ct) 65--.\GeEAa~' SEEUI~ ~ltZ~" QILJ W D6'~U~M~ ~~MIM!' ~I&Q '~1lE !Lf1!! T.M~" NiiEIWI ~J:.".' T:~aaJialiM. ' ~D'Ac¥" .AB'Om P18M..

~ OO~$A . .gtl.p!itn.ac:tMi4Nro '~4~I~U~ Q.- I~ ~lJ~~E OONU~'GA-' ii.40 .MIM.MI OI04!llNE'ftE..mPli.MtU'fO ~~s I. iMB~ ~AJ.EU ~_!I ••~PAloA 'llA:rAR . NAn "~HO I~'_~~'E M"M$J lLOMAtma. .itEAt A6 lEirou .~UMAS 5~~E:: ·Q.5T:OU .ME~ ~~~LEMAS~' ~.A PiiIlAG¥T'M' lCOM.t. F~OO TE~GRAN.E T~~ ..• ·~ANO· r~ M. ~AJ' ~E ~A.eS41.l EM"fje~! IPLG.. ~Pr'I4~M'AJA~ 1F'~PO Mef® EIJ E. E~~E ~OCUTA.LEtlNINPO N~IA"lEQU~~ ACUJ ~A .}:.UlAtJ.Rl E£. MUlfnA. M.." . fA ~5GU~IA E'ST:AM(lI!S €iUE NIl'o IFj\lLAN~~ ! Mcics POO~O MOO TIO'~ MAI6.•• UMIIf~}A~ M~~{. ~RCA.U. ~R~ AueMl~n OUM~.it)' \fOD!: PAlM IPE:O'uEM.ICA~1 mMI~6~' ~·.'OAB~~~ e.A ••• L~'~A A~ .... M~()f fi~'~~ I~S.= ri...EU I-IO~!S'f1 LJ6_ $A~'$6 'EW'It:.A NJ~'T~ .6. IEi5P~I?A ~ISO!' GSNJW .!Ii.~f?E MAIN!I~5? .E'M ESTA:..CASiCU~.

.AM A CiJE.rtQlJE ENlFlM.. PI$00 vro GUJa. LFV'A~ .R QjlJE 5S .OU ~ •••jJ~~~ MD' Af~1~lM.5E ELI 'S~NTO Nl(1) .~ FAE.!lA5 A.~R' .UE." ME PoUf!E! 1i1~$:r.IGAl6 TAo eJE[:!D PLA INj05 ElilCONn.. 1W.MINo!lDA". :~MIMJ OO..~M~E5- Pf)9SOAtt vdu " EKMEt..!.."'" •• ." pAo.. N'A C'AiSA.A OOM~NtA FI... eNrr£ ra06r OItJ':r'LO~1 VEJA nJ[ QI:JB A ~~~A. .1TNIi.A. .. 1y\1ER:~~ ~ces ~T'e> ~.~Ei LMA~ DPi$ '$i!..OON1INIWE OO~AN4D~ PRA M'M.. .llLiE. pOUOO R{G'Jll[~ O~Z~' (!t.M ~.LCl'.M.' l~fSlrJ1 1!Nl:J~ MU!rr'tH QUEVO_i~ QON'$"UI~. .'ftN~ QU~ COt4= OjND'O to T~lif.DE . PA~OO.$M'RKA. .Ma ""AJiH&~ ~i8...iA$ ~Ea.\. MUL T'iiI""l'ill.ANOO~.~~~A lUN\ ~O. V~~S ~~~~. ~~~l~~' Sei qU~'S. ~Hloo"A" "TE eu . ArRASA- oas.. Vf::!i'W!6....t'A.I!.Afil ."i!PI:- hlISE" Met-LOll ~A:rOI ~~ !~E: !AI'Sf)~~ NECE.

I~~E(... vs~~~~..!owM A~~CU~'A.lD~1lJ C'!lUMEI~A..I~ IINTIMlli'A~ I~~ P.VeR! MQUEAa4~ 1''0 JlSIW ctti.! Co TON~G I"A RUA" bE SrAlXO WNmI~UA .a CDM· M~GICJ\.~E7A(..i=~ cJii...0 . XA'~~.~' ~~Pl.M~ .I...J~iEM!IAS E if:i. ~tI. IN)~Q ~. . ..E~ ~1:SS:P N Li'- 08B<DU NI!I: SWilDll~A~I MMiEU." .R~$.iI\LElIIQU 5 essE . "¢ODi! 'fE'M E:Nl:lQ NeT ~1I1'l.~IPRQ.E: Ai.lA OOisl Tni'llVlU b NIN'Iii.$SUN'TO Ii:'4AO ME ~N1ELE~ DElMI5El~' YAMDS .A BOA! V~GE~ B~APMA i!) HUHhPF! A5lao8A.'A ~EfAm~ELA.A ~ . vrinaF~ IFml~ a MUfTO M.rlrA_N~O ~ E. G\~~'~ oomQ OOIS~ 'SlQrMANFE l$SE TAO mvS~DE.. TiWTOIlJI FAZE~P~O I "IliW~:[u!E ~E I~~JJ.liiO L ELA:rdllr!)1' 57 .~' A1N11~J. t~OO' 1!E.!J9JM I.1tQ.:.. bNiT.dO' SOZINHA ..TAU GlUJ'O'D.io.J~ F.' MEI@ MAiS~Ai $0~ev.A S~J(.iJfl·~GiE: ibI~VIi:)~E!' . ~E~P~".

ilU"MA ..A ELEVANT.J~.A~@. "TAV'A FMANfiiO.M· ICDnn.p..STi'JIo..~. .o.. 3M!.. II A"aAP'OS roM.¥A IESP1AlMIOO Pi..M\1 I~UJAN.! 'P"Df<\J~~ ..U' .~eCtETAf b LEBELflJE{ mLJM.SJ~O ~O.~I .JE ~E l~joT.~. C~5~~.PO lEU WA@lAY/.G~O E'e If'L'VDLSYI voe~ MAlAh Iii.M'ESMOjil M~ZaAL.VO!J I~~ Mt~A .ii\ ~5~~E'R SIMi'~lQ lJAl5"f /1.~M~. L. ~iJA:: MAS'aWM U)t..AOIOI. CiJ€) . lil.ti~. IW:neri' I IM~Sftr.~' I m.~ E"~:F<:".i'Jf' PittJlll ~= OONlT:O E~QUiJu.J' ~I CD' .I II ~ CO~dLnMOA- 1~~tJO...eMINl". INlUM. nEif.UHt(!)'ENA! PIA. AtiU\ ~IFIAJ'A~ V~tJE.R' OOM~V'O.U~! PONel 00' PEV~!.e'~ V·~~lm.lo"~ PLioL'OAOE QUEM OtJ. AS h'U::~!~A:G! ALIA:'g.Uilht:J le&~ MESMO.9O:Wi:~ . 'Set ~ ONiO I ~I M 1rr. VO~tll$SE QUE 'f'A.li'l~ ca~m' I...A Ot!HH4~! . MA~CA£.A MIM~ ir.J.

f ~il!'J~1 ..PLDaSMA 00 P:AL.A.

'O~A.M.•• AAAGJ-li .S COM. QU'E'M '$..U ~TOtJ :JQJi.AQu'17.'mDE (JDNr'_AR1' AlAt.iSM •• . E VtOCEri' ·~rso. ".. .. .. EST'..GU.T'E' OQI!.1o.~BE~ ~M!E PO[tE..' '0 QUE (jLI.S W...~ V5~iPO:f T'ltNJ6.0NIt '('J 6E ~UI ~~ ~ ...iE Ptf}DEIl :!'iUJOO.11 .I:.UA1 •.MO" IQUJAN ~15EIEU PESO. . FAZENP..]j I NJAnI Ti~ ~t ~At:lQ" OOrt$~..'vIDeE..i' f¥~alR' SAfilEQUE '~LANls 'D~I~ [...! W~~I 11o.ANJ'f' NAG .1 y<t:c~:SA8~ 5DilJl...d I~E QlliEJf\ aJ1 09~. AL6~ li~ OOANOO E1LJ QL. .IlI!' &1It.Ma AO.OTA MAIS PE$A~ '-AP~:t1 SEIit! .E ES. NA~ S'61 €ij.. Ml!J"iA~M' QUEMI' eD... YMA $1El ~E OOI&A'VJ.11E MBN'ltfQ R1FC) .ue.U~M ~SA ~.J~ BUJ"lfETe:1l ~. .fi.." 12L-1EI~IZ A L .O . COMO re 1l'II000)..m.

5E@l1ltJ . cpJ$~ e btC:Au.....t. P1ff.Ai..~ ES~AClALi' C6N:smuHJ . aQUF N:QNifmCU PM'AVOO£ TEN~() JQj!l!JE NAPA?' ~~"PLA ~IlCAR A~~M? "() MLlN~OI I. S'EII<:' LE'5. " ~ik5fll MiW.l£.?PMI~ ..~IWENEM COMe> 'l\.• .4.ALI DlElI:.~EVQ' Jl_~rA~~'$ ~OOlUi .. - RA5SM' N(J reSWI!f. nvc C:EL..pSW'ADO'! .rue: 1-4IJMPF! .MU4MA ~SI~TIR nl~Dt!Jtl! .E-nENDO ~l-0 DA.L.Ai~' P. QUE J ES'TU~OU 'TAN 170."" SE V>oo:t t4UE: ~!iFal-cP«"" tJM OO~~'.. p~ i..."STO ..!oGi.AMBIClo' ..PELI~ CM~ N:O' PA'~~'! '".iTOlllSM . DiE MO.T~5 E-:X. P.PL~Nm' ~UM PDlsNAa PL." . .~ T9'M.

MrrMAS "l~ ~el\ln··I~~. OOM WCEN(.! 9f. ~...tQ1:JE SE 'llYIC5SE A -.....elNlw ~ 51t#.~~ RANC~J G'iESl!!GA..~O F~jf10§O}' .AOO~'A.$~Bim' ~~ iE6_5J E.I\ ~..! MAo QlJEWJ.VI'6oA1!P!0 V-VlNj!.Ulr'A9E QUE'~~TJ( PEl~&!t~OO ! 'l~: pat'!ml~ p.'.M~'CQMO FC9E .ISS~! NA(J~so ~'ARJ .'I~ ¥o€!a~'FQ ~~Cr(!ID'~ C=~o~. .MiM.UlirD"." ~UE R"'~Ei~AAEJI. .lEur =TI!~HA V:ODE o· 5's:l\£m~.S!NlloS . ."LJM~ F~A('e: ~U=' E~PEiS:lMS~:TOS$<~D fj'ECitETOS! ~~'MEU5 E$:'fJ'U l:'E~4W' O.E ~I. eo 311: P.. . T-'TbN~1 ~~~iEZ~ ...TO M. flENWO dUE VDLT~~A 'm'A6Al~lAR ~' 1JeOO1LA TAL 'Mrom"A~IA" ~e C-..A ••.".II lAeL. ~Ai"'O 6A8EA..O~ nJf..rJDESTeJ. ~EI~_AR FLAIUA/' FLAWAI i.IiA •••. ..~ l~lICl- ELEs'silo ~UANOO ..)!I.. ~rt .• ".JlEM BilLA ~UE:rU'!5 EiLE.1.

e: SE.A NI.MELII GAUJrA ALGJ:JSM:f.M1~ 1~$lfiA M. ! ~I'~elli!'l§'~' .. AfrJJ~ ~ELA:f!Ii.>(. t'oAEM .. ~1J~ SUS!PEJl:A mUNDI:A£.OOMO SMII:A.~i' Q QUE ElE ~'Ar'" E.!. !ilNJ~CA QUE ME DE5AF1..! ~~5.A VDe~ PiL~IIM.~LPE~I Ae+.j 'GMar.tli..AQ.UE"A 1lL. PORTe' .U1 .!lEI ~'-lle eH~.tANJlA"I o PlAN'Ol ~~I~.~'iPlEXA r ~ ItHl~~fWrt TERMfNg UM ~Jefr~D'~ 'TAl. AViSQ.l!tI\- f\CS~IO~ It tSS~~ EtA. M~UiNAI·~ QUA'l'tt? ...somAASJ' H.~-.'eT~ ~A5 .NOMe]"! N.siMW RAND' oo..A!' 'l'EM0'~ CU:. SU'(I'8t. ". 1~~tQ6~ f1E SE!1Ii: NENI-WM vaMlNA&AO JOLNlM-JS1"4..~M!' ~P.JflIlOj EIl. ! .'O O~11~A iVI[£:.AE5T~ TENTANDlJ' MIE IPES~R'J LIE.AS.' MMOO' tl~E'VOOE ESiFit . 'aA.ILAlIOf.ANJJ€lI M-~...••• ~.J'E AoPLft'$.E Q.! NI0 JPALeClfA IiSR.o"eIAiD'~ M~NHM·:.l~'~~~.IE .A.~ ~GIJM.i. QU~~J EN1\~ A"QUII NO' ILASO...N~e' ~~ .r'Qur. F.

trSo~. M~I:O ..:ID(lUE ICONn.~ .•.IFDI GLAW ..CAN~ < .i\ZBi!. IMQULt.ArACAI~! MIl."=N'~QQUE.f I~.iE Bl'M. . 1~"..J~lP ~~&~~t..-rau ~o.taM If~OS~' TEJ~MIN~ Al..A.Sf· ~~":t'L"TI TUoe lAO AWSIiiNOE ~.r. N~S llE"ST'A O'PdO! TENj.Jlt\ .l)J. lO'CA~. M~McO'..• -TSM?O .. Mal iE-fall'SCi'UI WlJCQ P6~ iELA. .~ ... ~mEPR£PA~£-Sf.Ft~~1 eGNfO' . OONS'E@Un~ SE·EU fid'IfS..--~.··l':. oNa~1 ~l.JDl IESSE..~~ME IENTENIiili'A M#iiL •.• D. FLAWAl YOtli ~ZER: gtJ~ Qll). I~""EU..

A. IFOI ~ FAVO~' t'E ~":TA f'J~DAJ NibV'A? "'IOU. .fjfI()li PLA lifJP.~~T:~ Ih. .LLLR: .~ M1M •••.I~ '~il J!.§.3 N'fiM.OOf[d"" l'AR"'5'&U9 ~~l.CD~OU.• ~etE9T~ QU~NUNC-A TEMPQ~A .O MUNro! .

JP~ .at £'j\E5AFI..-.i~JXArt. ~' lM\.i Meiio I~ESSA.OE~ ~L.! OOU pasSIMA ~tll:..'R·eN~ VQI. .A tJJA: t.AFe.2! RA:VGiR'J ME'va 1fOil#.x~§.GALOrl'A •.ONSPJ= 1 AcA.-Vl~.!l~NA.••~ Po (j1'/ll~CA qu~ OJJ5A ME A€r!kJEU laA'DW~ ~rA. ru 00" iFA.'IiE: .~iiAi ~ a. ..mSIO"l'\E mME.

. :S'El!! lEtNAm !J~' TEteR' 1~~T'4 Pl."'5'" .AII.Ee511E~ At TmMINAi'I '76 'IJ .5D~A:~1 ro~E-e:rrM ..~ . G'BIlITE tl'6LJQJ.·12 .".IAo·~LrIA . -' NU~ .!A(1 0061lIY.l(w' IDt~JE QUE voct t¥6fX)AfI. F~. QLta\ rtJ E$PI.I.~'1 'l4:iI!!!. VAMOS[~ ~ GAMIf. -' '8'!IliONil11i!A.I N-I::'U1 '!Iii!U 'I" CQNSI&O V~"'''I'''II'''" .M'O ~OR"T~~IO cn~~ FI'Af/Jil~1.AIISI 'EU S\AiB.~NANgO A.t1'! ·OONf'M .- ----_.W6MJ mm~~61E S'mu~t.~~ .liA QUE A:6EMf15 iD~OB~ltIJ J5£)J INfJ1lU••f !l. LEBELtliE~ .0 0AIli\6 E5~a'· ~'I1f. 'E: QUI!: .•.~M ..lJ.pel.Y.. ~~N.ft T'II Il~"ijlJU '" ~./. FLCAN170 LltJlcULOI QHEa.~' 'EM.J .mo! ES'rQU A..\. 1.i'A"".. .P PEGAMD. .J.!.

.E51 .~: S51!. .•" j.~OSTli'4~\G' [1E JIi!l...!:'SME .E I~OWS.CArseWD~ b~ M.~~NC\'tAP ~ r5 GIS: BfJ~ QUlEA~IE: II~ MllI!)Aii @~I~~'OO~' Nj_~51E.tr) ct:HA iE$$Ai 1F~"'1if1l5: ~.Jii!iO I~~R:SEU$ :s:~:aoS~ NlO' '6E[J1 ~.AGORA ~AM.QtjI t"f."~' II$S&QUE o . A6SIM eAScAo .PEPiU..Q~t.MABm~ ~ieUA .ISA 'roGtI~ e~~~~~ul ~~'f~Uy~ ~~IQW~ p~ e!-'l~AO>O T.~.\M!.IWOO reM. .l1~ .~ OiEFErros..GulM.NF·MA"5 Po Niif"MMINA Q\U~~O fR'. lPE~el GUE IM'f. IE ~EVCl. ~f1.. T •• - A£~U\M~~~ R~croM~ G. VIU':'¥ ei!!t~A ~y i'A:ot-eHO.A: ~.g.. I~OO' V(l.."!KJtVER ~~~PALm. InC-UL~t. L~~ITe•." DENISE.vesSEM M.! ~~Ma' it.i" mJ QI!J~ M€ U~liE'Ic.. .." FAlA!~~!' .. S~61E .t..

~5J" YQc! iES'T~ eell~LA.. AM...1 QnJM!li ~I A mR6UA CAUS~~ flVI~ NDtlU~ NAlAa~JJD'A r ~1Ao 'rnN~ ...!I(~~Ir.INre'kE9.. . .APLJiNPf')' fk..5~l.rIO...$?! .UI~~>7' ~T"'l -. at .o£mos¥ IF. MOAlli' NEiM.eUIJ.'I ~ EM NINiU!M1 :S'E~.V~QI!5.i~h"·WfjIJD.M es SYT}.! ~Q't.~t!s(j '0 QUE 1~iil. .I~.I.ifAli Ao r ~~O$ PIE 6EiGlBm&.~ .lOO' .~.!IA M£)Cj..~! Q~JE 1IIMf'AVA EW~~ ~~.F&QOte. Tlo ~ .!llll.51 .I~SOO.I.IEfiE ~A M[N'j...6! eNiI '$''w5 NEMME ~. lI~O DE e'cOlb~"" 1!. 5\11\I'E F:~ I 'OIREIfJO' I~ Nt) OO\lltiLQ.rs...atA6' . I~__ _ _. f. EO I~M~DE It. J.lJfEWENiTE:"..::r VAr A ¥s:>:c1s ItIVEM 1~1iiJOBl.~ aUEtENJ DA~ ~hl~EE.)\~••. I~OfiMc}S"$I~O' I ~RP~QI'tRQS UNS oo...f'iWB .L.~~.vocC ~ ~ DUVIU!I ml. ASSlM ·AMn~O$.OSI HU'M~~ ~SMI~~U NAocaN~~: .

A: EN\£~A f'Q!'1."fil EEi{3cSll"O RfI. l!i. ro~i-?I~~. ~IJI irsJ~1 PQ~II~OO .MAS.: ~'S-- M$.liitAi.BDu ~O.t~~::. EUJfAM:8~M i~91Mj~'A.re.S~FlAN- PRC~RA .U"~o~ MEGA M_A~S . '\lEH!:!' Dtl'OO9MQ..NOOLfs ~E.I:'~ F'II""\'LiE: OUiA A MiWlAU ~A1J 5El.. IS: ..A. PE...GAMij~.".. 6UERoE~1 8) .~' UMA.. ~ILCU.'i.~:~ a~- P=A.j NAD.~A P!AUU. "EruiPO~ IFE6'SO.. cOl1Si<A~' FALfA MI~.P.. mA.' A ilS5~rre :fAMBSM TEMcf~ij OSJiETIyo . ~el...Af/ ·FlN4L.tJ.WlJ'A~- mF.!At ' mn~oQ vOe~'reM e:~I~OOtJl DUB'LAIl'(l I~: US'GeNltilAl~O'l ~ASSA L..~t ~i~'~E:~ Id. E AFINlhJ.~UEM. OOM~ms QU~"'OI ~~Q T~NAtM ~sP'£A s~ FleM!\ vadas· Ai~Ji. ib:A80~lf:"J~1i1'B' Q"t)..AJ IE)'(R.JlE~ I~SO' I~~YA~~ A !6E!NiTe: SASS".!E 1~~II~09 ·~J!i. ENQUtANirO< ej.. I~e·GOQTA~'~ OONfrn ~ D'JIPEREI'iniE A~I-Il~ tA~~:! s.

U.-. 'E: I~SA 'i" CUE E~$OU ~~TII0'! Ql.IE BE'S- \il'oa ~:Ae:E ..iff!!!! Z!{".S: MllM} 0WIr~ r~lrzA.._.o aue:SS:niM' FA.~~~ '~ElL'O OO~I·la~e::o !a: 0.'E· a'iWEM Et~. 51~o? no 'ltlFJ 100 '(JA= RE'CA QUE ua.~EIY!. eo.. IFlsuLA QL!lE A~iPAV40E: M.i4 tCAGiAo QI\ D. G ELE! 0..//MPOS!IF.e= VJ~MIM! NAAAo! . ~mil AQWEL..* '[~~I_~"C I.E'" 1'" ~_ rc.-lL.

QaJ~ T..IHHA EU S'ADIA -nOt!fo .a4LAI ~.. .QNTROLE JSlJU'EU~' AQYI ~EIlJ SOBR~NIr!IO NO' :sse m~~~Il\1Q" MELJOMtOO W~I OOeR~riJfII'O.q 0.tsJ!_.Evdo~ Q!lJ-ERf A :S!lJ\A.A. C'~eI.vot:t 71'0 FEJ:1:(}. Mes~o A'$SI~ !fIO.IALI .au~'MArs P@DER!. M~e.60lf !!JMA roRcA 'ii/1EiIG p/4!~ Q\ueMTEM TUllO . ~~t IEUI QUERQ A MAQUI'" PE DOiMlNACAD /I1UN17.Z~'J VAlEU . OO~OLE'~ A!16IJ~ Ct.'fJ)..'S'IJiSs. U6n·4~~ GtLJ~'r~ ~L9c.~" 'll:JDO so. ~'A TA': .t. ..~ESSE . QUM-!l.ANOO"7 .

.- RN~SIMt\ E~S6U 110".tt?O! C" n ~LIU~lr· EEEIf iJ!!PJ !I'- O-~M0 CBnO I?AAA a. 8.~I!JlM _ EMP'lf(Es. mUP'&l .eQ<M piNf"A .(flirJ ""JE M-M~ . 5AB1A~- EILINEM Ide~~.GrOL'S eA!pi~45.'JTE .~' '$~ .~ ILQ1JJB' ~1..~m~:WM ~RM~ES.f It ..A '¥DCI! M~UINA"'! ~5e MESMOaU~ EU T1!IIiJI4AIfItff'~~ ~~lUA$.MEILiI ~DB~~NI~O OO/frJrf'OU Tll.D~' C~mLA.€1S.~UI I~VAP1~b ILABOb~ i~~tO. 411. veoSAe~~ INSWfiQlU~15 QIl6I~AS AJOO'-' LEfJltfiN'm5f' i'QM m_AIJ..: lauEv' SAJ8E IC'. FORli6S:S.IlllG~ . ~9..lO'~ SQBl~INI-IS! I At.Cd~ I~G: ~. M~l.

~l~ MUN'[)~fI!... F'(ij.A e:. UM N~ ~lJ 5'eJ OOM@cua f.Il~:SA.t'j)1J FEltJl' ~~ NAoS 'S5U QlJE~ e'5'~~110 AOWM IS J~M!~AOOIi e\iJ~l.0 IFElO MEmo (.~! ~A MMlUINA~' iJlM l\\.4i1E~e! :5"'~A_flE roMS G:••• IDIOTA5~ ESTOIU C61CAAOI DE iDI~O'T'AS! A5 NO~AI.NIN6U~ ve~~.Q$' P. !r4. T6e61 FI!ITDSDI .DA EM VOll~ witJ It?' . QlL.6 1i5G~fiIAS ~G'O!S~sBl AMl'8~I:S 'p.i~ .LI"C~. $~' p...5/ GAZ'IL~Ao F1.i4N3A riM!!...!HA.AD 'VAl OO'M'6E'SYI~ Mlgih\CH" nA£N.PMA"Q U$Ut(s:~O~' .t ceL'rA ~UINA. f3 C'HE: EXPBt:lME:IfJr:(J.

~UE M'E'V:EW~ PR€TEND~ OO:w.~ ~E:M.~'~~A! NAo 1:eM ~A1 MOO ~~' I!=iES~.~ E.~"o ~~UilNA ~~ e~"".).ru{t.O TEN~O N.lii. __ ()5TE~ ESS..A. A UM.R~ 'P~~A'~~_" ~~ n.lIN~:O i" ..$N'SS$O~U ~c~·s~ DtLEa{).:.t:aMUM EUINA. " M:1r. BAreJiJW T. $H')Q ~F$EtFNf11!S.i 1l.QA! q NM'A'~ '.E NAi~~ pQ". G~Di'" OOEu-lI.6~ . .~ eM J@:CA:.' Vlt1Cl~ PM'A l?._RI~M'£.4~4 OO.~HO . . CUJ&NS OO~j\:~ E:U QUQiA DES GWliPA.iINlC!LNI4Q ~ 1~$16:m.~.! lIVES5JM. [tLTlIMQ PE~ICiQ~l ELI 'ilCt<lJMa "'.

)5 'F'AlVI.fl~ AOMITiINDO ~ ID ~r<~iaj!TA.~ CUE .rjMI~M OJMUI~&!D' ~v. ... MUIFrO 9eMl.'A MAaUiNA FA£f .reU~JENTE ~NV~rrANi'(J A M~UIr4:tk.r.smo?" 1[l. PARA MlriU .QlWeNI~~U~ VA~ SEMEXER ~imAO ~OFE ~IU ER'PlIn~ MAll eo lit.S IS6'O MocE IFDI IN."..

.' "~ '.: ' .. 14D' 'UO--:..'..'A.ESTE MUNR:) . ~ .' '.I~ ~ ~ h1EtJl .... l E -"'~.. .1""" .' . ' :AA..~'TE· "'!'~.' _' _ ". ".' . : ':nI! .~" E-'.'II!!! 't::~ ~1[~'¥'~1~ G". ~~'~I ~.'. .

0 ~I..l~ ""F-F-~ M~~'?i OOM o mAlO QUE .>se SEMPu!tt alJMl PLA e 1tI~o .JE E$'~~AVA::r vees ME 'EEL!) Q!. ~. PLA:. OUTLD.M.. COM A561. ~'1 . I •• ~~Olfi~E 1S:00i 6e~llA.QUli .D:S8J N:illME .~IIET· A' ····.7..:)~A'!i 1~~tfrEkI~iNTE~j QUAL~ .FnFRANJ"(A~ 84-f30M .ANA'~G rum!/Jt~J' ~'VaCll' ~(. D~...:~~~E ~~~~ Iii.0'-. .MA.lIA..p.A::)J!. "." •.S..

iC~Et MA. ERRAON' ~SFE~I!.. 00 Mf\£N5·AtI ..6SPER'/"Q tUM t:?EF6fTD YM'~AB(m AM8t~~~. (A~'I:1fflfE' F'OR "a.• ~ AGaRA .MiQf?ZI ..m~ .lIl~'! G..LIRA. LmAl~a.J) ''fi'lJ_P® POiil:Que: ¥fji~ PR~~VA ~~\[:li~ SO~Z~O .:i~ WN~~A..J'$i\ ~~A~I:.~ 'reMALGUm "d.~kS MAS R~H~o'~\A 'Nto..TEN'rQS 6JEUo.flaAO ~I~ VAJIAO~' MEtiA-' . ~lQ' s...~ QU~E~~MINA 0.. PSNSEI t\H..L.LlI COM M~1l.IPQAQIJE' 'EU1 'AV A.~.5"PAteA Qfi FALAJ:' '~:t~..)EN[i)O OU!oI't!~ 'tIeN'T~O..AlVMA(J'.AP~ la. MUNI7CH VAHtOS ~AR: ..MAtS . CG'N~nJ~'F41R!: A N05SA e~'o MAns A41q~PIS't ..~ W~~ '..~ 'At'" PENH'O! AH~C~U.iJ '~BLeM.S€PE I~El f'IEQfiAi' nHH'-' MAtS 1~~~El OUE. ~ E'$'~ USA.J.' AOO~A VAJ f~' QUE.AJ R)~'TU~. AlN OOU' 'I!lO~ OO'NCUJI5i.T:'M' e M~NOO. ~E~.JI~... s61 ro~ PAJril I~NtA P~F~E'~' NA...~ A GEralfiB.Murro FELIZ.ME~~ 11. rq..J!. Fa..lE ViO-C$.SJi.I.~.S'r~aeM . .eOOlA .~.

rl)E Amt1~·e..TE: PALECe- QLlE 1. 98tTARi •...tl". IS-SO D6 c'iaNt3 PA LilJA Me5. l$oT-DW 'QUE AeW.O11~' 6wGIAf(' f ~mfLSr:A Ell 'PP~~IIRci! '"9Q'lNIQ' f"A.I:&A 'PAM E COMPEfJe.OE elM.JLJI AT! 'EO li'STAeiO.QJUE eH6t. Me.". IM~6.. MuwrA IO'~EITiO ~' OO:ISA ELAOAI BD....IWIA~' S:~I~ MI-HI. .Ciii.mu-. 3#.OY MAIlS'~~1 ~m ACAiBO P1J1!!1lr Fll MUrrA OO. A'FAtCM' JS50 N. ~iEN:l.\.Mt::. .t.' ELN titAlkf.N\~ OCA~11NJ1.QUE~'~.. REC1S!O ".rq ..liO ~IU'MJ. OO(aA MA'S .t .lkliJA~" ~~ tAO MlW' bH011~~E ·GEffOt Fi" ~i.~PQR' QuI): ~~19 ~~1"'a D~ OO~TI~ r'iJ1JI~:1" V~NTA. ..A J:Ii.AGaJ.M' ~S'E..A~}t~'l ..A?" ~~~c:J" ~RQUE '~S:A C:A!~'A..I!i ~UA MllI".

~5INHA.MAVIJ.:B. \iloce EL.~S i:i~1f'OnJ M.!JIE.M'~U~MJ ~OO~~~ ti..IR ~ N:~ OOtiJfOU ~~A"PLA.~' vott "'. •• NI.JE liI'JA!~..! NAI~'AI '''GLu~ N-~I ~[i!:tG) ~~ONli1~ ve«: I~~!P~: 1(aJ l!IaN!}da" QE~(J ~~ElN~ •.. Of'S5P ~~blE Murro R'EMi' N"'lNAI~A.DtJ&iJA.J6~DAR (flU.{.IM..SS. SSMFLI&ME ()Es~AVA. !~J3R RoJAS . .. JAPAt ca~ilJ.". E ME5J1'~~ A.~~re NEGIiSA ~ENO~ 'OO21N!~(U 6U 51:.d PMASm ~ESPED'"Am. &/)'l.ptfA ll~' :. A\l'AtltAJ:'"' E "EN:ru~'.!i Nlo '~1:. r~s~ .

AR'~E: BlAr~f«)~' . IIJ!'MDlli'\ . .."9.~~IEWtS PAllSl~\A- ~.(aEt'i.~ ~ "'.1'"11 MWFi MU~. 1rANmQU~. frALEa FAlMLfUAA'U' ~~~ I&(I'!.~V~l'ms~FIIim .QU~esa:E~~ 1i~:C~~EI .MeuaE~D' !Vi: SERf ~a...••.O.-".~ ~~jn~!5 I~~~ ooml~ ~iE~~EIiIi!: AOO~~'LM MSllI '.~.Me(M~~ .~ OlUE ¥I ~~6lilim'A?' '~GO~ N1A~ i$'EI~~RA ME~a p1E MIM.mtW. . MAN DAN DiQ OO£U..SA.N .m:> t' GALOTiI .~H~~Q~~ MM e:-w i8:IS A\jI A....A P~tA ~S~a~Nr~EFi:.iA." 1i?'~.AMjIOOS~•• ASSIM.

..! SkS L. ".C '-b ".. tJaMAl5J WC~"N~.~OU fO[l!!O OO'W-IA- n. QUE.~ n~srE5l ..I.S .~9R:Cl)1!J DIE :rEI!l IIP:AS" ••• - .AQI\Mm . TA1 f:E "'liN-.~ LE'M6. .'o.EVAPO' NENU'UWI ~'~i&P MlUi"~'$E ~I!JOOSJji DE NlJll$ilr ~''''''f"~Q t. " QUAI'f.EMflr«JUl ~EMIM.:o'~ "'AllLGUMA IOO~~! 'WU'M~.MIAS.li'~ (J)Wi A!~I!1Q NeMM5 tro~ lS!$G 0' i:e.NtONICA~I' 'MfJNICA~ ~..~. ..mA$ Mll'!!J~~ FAL'ftt! RElXJNJJJE:....Me: FAllA . ~J . !ilU4 FALTA~' t.'IIi~"~A" OOl~A.~~ ~ ~A1f"U~ .~unro' l'O'.••... •. ~TjiilAM .6E1InLAM Ai. NAO .C-E.~O FfC~1 ...i4o ~~ V6LTEI!' .C'A_QW'LM ¥aa~$E MUp~U~." ~ I ..EL.t-.

tl/!LQ$ o~il~~ ME: 'IPE~!lI [:.Mlts f'lJACl '~1AI6'Q~E.~1 COMO ~nlj /..MAGL4 60:N:tLO= MAdS ~tM5'~- ES-"fAVA IOO.~".~ lEU roo&:: l~~'~' .eCD·"" "••~ f1.•E'MUrTO' eONIlFiAJ MAlS lLNHAVI~' . FrelI'uE~ ·.A Wt~A Fl-A. . Q.~peR'" GN().!m DlFBf. IDa:mlU:?O MuDAA~ ~laceIpEVE mATAi'!{t!".i~~! M~iEU tlJftOEIL9 F~IIO . I ~M DWAIDOR M'mJjij::~ EOOlJW\-OHA~.I~A.. .!' TAM~~ 'a:! ISSei Mil7A" •• PWBtE4'AS! ~'rAV~ T-QOOS OOMM.G~TE 'A SMm:~VQ{$ 't'A: M~. ENTIO S~ Pl21E~ J.WDr DE M~IMI •.:..JIAO'A ••• A.10[.i\'A.O MI:.A\U~t..NtJ..iiEE~OMlAlf'A.A ~ERE~TE~.NM ~~I~O M~S"O 'CleM.!.UZ QUE voce: TEf1..ME5MO~ VO~VOLf.. oomM. .".

~e~ TA: ME Wt14iVlDAlN)00 PFt~ '5:A1Iit? 1tltsJHO ~Q'LA.11M c'w= F. PQ'l$? - [li~9S'E QUE E fOroi' IP®FeIfOS~! "Il"e. VOOE NOOro QINlEM. I~O' III.'1I"it ~Af.---------------- ----- - t\lEM~5M CENli!:iT~q' '!.JM .fiIi~~O" c. .'. NAa7 ED.~O'TEM.M MVN~O 'SEUS f'OG'Q ~A1:f 'TEN IfII CJ NI~ eJN~ ~l' P!O~JI$SO Il=ErrOg~ FQ~S elJTJ'eo~ PARA..~ M'N~~rul CltHA.A..! GBIj\-o T'E ~UE I~AG'MU~ MJl?EAIR'~' ilTOMAR L:!M ~UCO'V NilO PCQ?~A . f)EII\OAA. 0 iEN1aANIA~ ~ UEsnNtJ~ eElBO.W\~ SE m~E.N.Ml~mL I~As H~~~l Tj(BOA\.A mM.A"i$SMre liEM MWMO~ A It)ESCUILPA. IDBfliIES !aNGRME5~ ~a~QU5 LINDO I 1J'!IJ~~S505 !'iJAt~~~ 'Vi~PA.

veoi!-~~~ 6"<0 QbRE ~eMrrUCA.Nt.QE~. I .. N~E"U .... i U~ ro~IA au~~~ .6. S'UA.. N~1' ElIl r.. NlAMOi~AfMl'QuE ~(jj:lJEi' PO~ I!$SO" paDS 5EliV'I C~t.r l~lACl)~ VOU ~E~ ~8EAtI NU3UfRGn~·~ SOU 1J.-n.t~~I$'1~ .

Ppd E~ EWI.. IPev. I~~~ESruLP-A-S IlL.C'~.t.SU.lI'A 'ifiE'R FElm is...M ~N!Q\J 8U e.EsctJJ... G'~:UE FG~''aA. IOO..1i'M1 Esr:eiS EUPA-CD CJ 'QUE tNli~E5!!JDf!i? tit' .. QU:E-tO ..•. 1i/JPJO$51 ~1i' (]~E" ... .".@ef I~N~ ESPEI..

.~. eiTl~~E ..[I.N05 ~Q~' MAib...MA IOO. ME OO'N!·U~l~e.~il.QUEI#l)~.~ O~IE..E ~uH_~ • "IIAJ ME.~t FI\Z' A.lJE~IA M~MJfJ..A. • e .j$:~~ NloSE.A.IF#i!. POiS~lm FAZ'iI"..l TUD~ 9£VOCG gmtjMOO'." • VOGi!.ll~~ I~E~H::J"'a..1!tJrE .M. IJN~\A.. r~P:O ~ASS'E~ CS'5E: TOC''Q TE'titl'AtlJOO OOMPE~~ ~U. CEB'Qil.U.. lilClQtJE ACWA.I~~ ~5Ei 1it:tJA 51~O DlFEIJ.~VGCS MOfr. ..•..i telWQU~.tj'M . lEu . ~ €:~6n'" - o~e A.0 ps.oaUE ¥:O~: '~.. ...Z. IJ"UEiOm MWD~lO QUE IF"OSSE I~!E.~-otaP. H~FAZE~q El::Arfk!)1 ".4· .I_OOS. TEM E.• . I Nlo' QlJ~1..

I~ IOOfi$\A ~"QU~ .j' NAa· Pal'tANl. ~~ EJi. e51".~ TAL? Cf~E~e5.ANL~ N~Te AP.ArelN~:i)Jra~ :AeWI fIIlA ~AI!"E ~'f.IFOAA~'·10:£1. .RENDERJ ~iO'~ ~IQt!I~ ~ail:l . Q~E"~~~.lii!i5IMJ PO:~E MESMO E~IS~~O ".I~ EU SASI#ii.M~i~ ~tro'P~A r~~~~J.5'1i~ktOi N~Si' ..

iQUJ 1.!\~:g "'A5~Me' ~MTANITA I~J5ei1i.AJW~A Q ·!SEf!ili. .KiF. ALTe.o' 1~A6 'OO1~A5WMQ I::~ ii.5..~..~~.J.E!i 00 M.:.-. N~ AS· ruDO '1$00 MOO T'®~OS os [lilm.06.MAG. MurrODBaA 005'1"EII OOM ~XfE~I~NfDl~ ~A!LI~A- 'EMfl@IiJ\.. flo..! Q\U6TOMA.~!I E6'fA ifEl.. w .:~ Q:UE.. e n.M~! :siio OOMG' I~A. erA: XA~~~! ~eLw~es..o ~uERd! a[!.'.l[E ~!lJ 112 .~flSEWl\i~ Wll$A ~ARAi. M~I'!iILCA!' QilJE V.. ~8IIm~O(6~ mtJ~ ~EQI'{A...AMOS w~e~ SE1 Ij. oomlNWI~ A EUQBl6E~6 ~S:E""N.·lliIl4. A~NE'EEi::.N~ 'OOI31(E~ Cj!JE VilU~ ~~SA Mr~'*o..E6~O i1E. ..f M'RE-5~''fA~ MtNHA Or. ~NPA~E QlU'EN~ DES..AU~.l!e:'aiMl ~peRO f.fn.tOME' IDEiLA..~EMosFlgrll J'DJMTO:S: fliilA 5Efril'!tPRE' :.. ro.vm.l?AR. . ••.I~. m'AW- N$.. 1F~ro t'~AJ$ A:G~O' QLI E • 1c:A~ A. e..• ..OII~ ~M\O$ IN'~Nif1Jfi' C~IN.)~ ~~-~..~ I..A ~~A .HO~~ I~CQ!'!ff j(.. 'QlUlmO INM\Go:AOIl.J!ENfE.!IOR ~A8&A.'lio_ Ql:. AtUW'~ ~~ V~J.atNClcA . NATJVAtB! M~I~MSE~ M=~5 t1iISPl¥N5~A •.? AS·~seOA$ M'E~MA~ ES.ACHI!A:~ -s.OA~ U~IVER50~ '. ~aeO~ flClIi'~ MWI.~'. jliia.

E-s:nl~ ~ iB~\INCM'" HWMJNI~. MJi.e_~EA:~ IDO ~E~ DC: ~OJI~.MJNH®.S~~A'$... J(~emA MUJT€)... !II ill l!!i I ~ •• I! II!I • "! i I tit ~ Ii! ~ I!!I! !I' II II' 1111 • I!!! I~ !ll~ ~ ~I~~l! ~ I~ ~ l~ ~ !II ~ iii .. iiI .t) Q~eLAi~ NAG IE'... t!! !I.5.aR~\ffiLMENTE . · . 11I...A. '~8'!EMOO ~-DOIM'iE"CM oumo S511LO. ~~ 'l~fl :S1DO'f ~!J '$El~ r PAi~1:. ~I~RH r.DA. INOM~D6' FEwc5M.. PQNifG [lE..ElI.'OO. r III II' . C.$A. QI.1 '!! !Ii ~l €QNFilrrOS E l~eE~Nl~ ...Ja mt$iiSZ~j..1(~Q5J N~au~.NCA~ M~ N '~D i~N~L. ~ I~I !II !!!! Iii. ~ I! ~ II Ii !I! ~ III 'il II!! iii il Ei3 ~ !I! ~ Iii ~ II ~ ~ !Ii ~!l !I! 'ill ti i!i I~ iii !II i!i ~ ~ll! III Iii !I! iil!1 I!!! iii I! !I 'II ~ Ii r!i I Ii ~ !!!! .~ ~ !l I!!.." 1a:.JE~i I.MINI-'IO .DO CESSES MU~6:. a~ 000 . MR"rlPA I~ ill . !! t!.'M"aJ'~~NrE NOS PE'RtM\!TI~'iolj UNi. NOO.fO. Q.l11C7J.JD~9BWLTAR II 'VI'AG~Ml!l" T.FE ffi-SD I~ 1~$fVEL! a ~P.eOHi~~j:l>" .. ....Ii QI.E ~ UM RlWlGO" W~ E SE eHNr(A ~ V'ON'Il"~E' ~Ab.eR' ~ NO"'im' eJi. MA.1~iQ~eM 0AOO'iELE5 PiEi~Dr~ i5eM MUN~~ ~ S:C!W~Q6. EM qLJA~QlJiER " iii f.a$Q"$ iPAl~.S~ PA.. ~ Il i!i r! !t! GJIlJAr-.~pe.aM f!!R~.$ ~UM.JOS l:J~JWr.I-l\ADOO POIR Ar~ "'€l.. VlS~ES eoN.SR'A....GO PAf(~tIOO' NO E'SRAOO. . AI1.: au5~ 00 WtiM5C 1M£r.MR~ 1&C»IJ9S MMJs MQAI'IjEN'~~.I~!Lili!A!~$ EM 'sdN~!OS'j Pi~AIJI~!. ~I!JE AGON'1IEl:e. Gte'S'!S!E:S: CMEI~. For ~UA.L. . MAS AINri'A ~ p. E. · · I '" " '" ~M f~DS r.:R.. IE '$iE'M Gb1'\!1~ $~ 'i1~~~:5 Cb~E BE'M mMe~ CCiMe G.t. lJJlA I~EJE~INADO wNII~~" !~r?A. Ii !i! il!li !13 iI!l~ ill. Vt~ s~ VIF~IA$~ -S.ITEVI1S"~=. p<GmQ T:'~ 'Sf:: IFJA..()E.i#froA~E' P4~'A. P~~.r:) .OOle. ii. ~-SSAl6 ~1BIIWI~ES..I ~ ~ If! Ii ~I Ii !!I !ii ~ II!!.:~.Af7.$ A. FELICB~5.f<~Elp.fiD· 'SEref:" au Wrl..ELD OLiE A eT~C1A.ne6Ias .~Ei~"o! ltU.IPO~rwlb GmTEr 1~5~E CA..ie:~I'MEtiJJTOS. E EM OUTA05. QI.MQMENTOS C~I4!S ~M:QUE fEVE'1!UtJE 8:5CQLl'4. . ~ 0.9ERI • • 'II • .~TA lN~f INSf{.t£ ~ 10 p. 1'14~~ E(.' iii . :A.P"U~Mos IDE lOOM.£ 'saN~AR FQ. I II!! I !! ~ !f '.. [jl~J\! A. 0 ~Neo t?AllEt~~~~ AL.QNliAA~illJktAN~'E'Nm_ D:1!6.. I!! DES.C)'. ..I!! illii II! iii 1ii 'i' iii 'i' !FII 'I' iii 'I!! !'Iit !Ii II' !Ii i@i 'I! !iii l!iii !I! II ii i !i Ii i@i I~ ~ !! II! ~ !Il t!i I !t Etl I!.. A~~ $6J~~' AL.S IEU6I eu Fl'O£i.'.?A.ijleA~ e.trn. .RM caM" S'~E ..15M~. QUE S~I- C-C1Ii\ LIM W~AGe. PlRfEM.E ~ V I~~R\IE~O A~DJro .J#JISE QUE INiTUI QUE E~I$Te..=I. C~~IOAJIj. ~'#i.RA S~ E9PA!i.&TARd ~'CAM1N~ ~A '~~A.S}?...LT~ ~ PE ~ Ii !!il iI 1L7~~'Fi!\ 1~~Ei<ilkuA. !!II~ II ~ !il !I iI3 i!I~ II Iii iii I!l ~ ill ~ fI! Ii! !!!! I!.~. Ej5E "'lao! Pti.J LW\ P~IJOO"~ PBt§M'?' l'E5!SfflJCAJNIT~.

UEcJVEIS. fOOMi AS IDAPE5. CO~ECJQNA"OAeS E' FA.. .b r ~RA.com .ND'S IIIFAJLI'VEIS ··U I 'lOLl HA II AVINlrUlMlS INISQ. rnoniea.SDe . .1&0 AMOS DI AM ZA ·15.gar! AS ME~ORE5 ~lsT6IiIAS DE 0'016 DOS PERSONAGENS MAtS QUERIPOS PA TlUR/IIA QA M6NlCA EM LIVROS EsPEClA16 1riFil www. IPL. .

Em urn Joge €Ie: a~nturap .rm9g(Jil&'~ sup~rar "0:P d'esafia~~ Mi'stlie' nmg"OO$~ mul'iloo deuma' ~lJIIPS . €j.~ TUrffl8' reW1"1l'aRJJI o Mavidere.OMOI de h9l1Qls .co.

.

.. =- TES .