You are on page 1of 8

DE LAPTOP GEBRUIKEN MET HET DOCKING-STATION

HOE ZORG IK ER VOOR DAT MIJN LAPTOP BLIJFT WERKEN ALS IK HET SCHERM NEERKLAP?
Indien u er voor kiest om te werken met uw extra scherm, toetsenbord en muis, en u uw laptop wenst dicht te klappen, dient u hiervoor een instelling te wijzigen. Dit kunt u op een eenvoudige manier doen, door volgende stappen te volgen: 1. Klik op , om vervolgens op te klikken

2. In het configuratiescherm dubbelklikt u op 3. Er verschijnt nu een venster waar u naar het tabblad Geavanceerd gaat:

4. Zoals u ziet kunt u de actie wijzigen: Als ik het beeldscherm van de draagbare computer dichtklap. Door hier te kiezen voor Geen actie ondernemen zorgt u er voor dat u zonder problemen het scherm kan dichtklappen zonder dat de laptop naar Stand-by mode overschakelt.

WELKE

MOGELIJKHEDEN BESTAAN ER OM N OF MEERDERE SCHERMEN TE GEBRUIKEN?


IK WENS SLECHTS N SCHERM TE GEBRUIKEN U kunt er voor kiezen om slechts n van de twee schermen te gebruiken, het scherm van de laptop, of uw extra scherm. Dit kiest u door op uw bureaublad rechts te klikken en via Grafische opties kiest u voor Uitvoer naar waar u dan de keuze maakt tussen Monitor of Notebook.

Monitor Uw extra scherm Notebook Het scherm van de laptop Wat gebeurt er als ik er voor kies om enkel mijn extra scherm te gebruiken, en ik haal de laptop uit het docking-station? Dit is geen enkel probleem, uw laptop onthoudt uw instellingen. Als u de laptop uit het dock haalt, zal het beeld opnieuw verschijnen op uw laptop. Wanneer u de laptop opnieuw in het dock plaatst, dan zal Windows uw instellingen opnieuw toepassen. Met andere woorden, het beeld zal opnieuw getoond worden op uw extra monitor.

IK WENS DE TWEE SCHERMEN TE GEBRUIKEN, MAAR HET ENE SCHERM MOET EEN EXACTE KOPIE ZIJN VAN HET ANDERE.

Om dit te doen, klikt u rechts op uw bureaublad, gaat u naar Grafische opties, vervolgens naar Uitvoer naar en kiest u voor Intel(R) Dual Display Clone om vervolgens te kiezen tussen Notebook + Monitor en Monitor + Notebook. Waarom zou ik dit gebruiken? Deze optie wordt vooral gebruikt wanneer u een beamer aansluit uw laptop om presentaties te geven. Wat is het verschil tussen Notebook + Monitor en Monitor + Notebook? Het scherm dat eerst genoemd wordt, is uw primair scherm. Dit heeft onder meer te maken met de gekozen resolutie (verder hier meer over)

IK ZOU GRAAG MEERDERE SCHERMEN TEGELIJK GEBRUIKEN. Waarom zou ik dit gebruiken? Ik verkies deze manier van werken omdat u zo twee (of meer) schermen optimaal kan benutten. Een aantal voorbeelden: Op het scherm van de laptop laat u Outlook of de webmail openstaan, het extra scherm gebruikt u om een Worddocument te bewerken. U bent aan het werken in twee Worddocumenten, om snel van het ene document naar het andere te kopiren, kunt u het ene document op het scherm van de laptop weergeven, en het andere document op uw extra scherm. Hoe verdeel ik mijn vensters/programmas over twee (of meerdere) schermen? Dit doet u door te klikken in de titelbalk van uw venster/programma en het te verslepen naar het gewenste scherm. (Om dit te doen, mag uw venster/programma niet gemaximaliseerd zijn) Hoe doe ik dit nu?

U klikt u rechts op uw bureaublad, gaat naar Grafische opties, vervolgens naar Uitvoer naar, dan kiest u voor Uitgebreid bureaublad om vervolgens te kiezen tussen Notebook + Monitor en Monitor + Notebook.

Wat is het verschil tussen Notebook + Monitor en Monitor + Notebook? Als u kiest voor Notebook + Monitor dan wordt het scherm van de laptop als primair scherm gebruikt. Concreet wil dit zeggen dat uw taakbalk (waar de Start-knop zich bevindt) getoond wordt op het scherm van de laptop. Als u kiest voor Monitor + Notebook dan wordt het extra scherm gebruikt als primair scherm. Dit wil dus zeggen dat uw taakbalk getoond wordt op het extra scherm.

TOT SLOT NOG EEN AANTAL TIPS


Hoe stel ik mijn laptop in dat de schermen juist naast elkaar staan? Om dit te doen klikt u rechts op uw bureaublad, en kiest u voor Eigenschappen:

Vervolgens gaat u naar het tabblad Instellingen:

Om de volgorde van uw schermen te wijzigen, klikt u op het gewenste scherm. U houdt de muisknop ingedrukt en u versleept het scherm naar de andere kant:

Het beeld op mijn extra scherm lijkt niet volledig scherp, hoe los ik dit op? Dit komt omdat er geen correcte beeldschermresolutie opgegeven is voor uw extra scherm. U kunt dit aanpassen door in de keuzelijst Beeldscherm: uw extra scherm te selecteren en vervolgens de schuifbalk bij Beeldschermresolutie te verslepen naar de gepaste resolutie voor het extra scherm.

Bij de aflevering van mijn laptop heb ik twee kabels gekregen om mijn extra scherm te verbinden met het docking-station. Wat is het verschil, en welke kabel gebruik ik best? Het verschil zit het in het type kabel, en de beeldkwaliteit. U herkent de kabel aan de fiches die aan het uiteinde zitten:

Dit is een VGA-kabel

Dit is een DVI-kabel

Het is beter om de DVI-kabel aan te sluiten op uw docking-station. Waarom? De beeldkwaliteit is opvallend beter.