You are on page 1of 1

PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM KELAB BADMINTON

Bil 1. Program Karnival Permainan Badminton Objektif 1. Menanam minat murid sekolah terhadap permainan badminton dan meningkatkan keahlian badminton. 2. Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan badminton. 3. Melatih ahli Kelab Badminton mengurus karnival 4. Melatih ahli Kelab Badminton menjadi pengadil T/jawab 1. Setiausaha Sukan Sekolah 2. Guru Penasihat Kelab Badminton Tempoh Kos/Sumber TOV ETR 1. Peratus keahlian 6% 2. Pencapaian Pasukan Ping Pong Sekolah dalam pertandingan di peringkat negeri di tempat kedua. 3. Peratus penglibatan ahli Kelab Ping Pong secara aktif dalam pengurusan karnival 50% 4. Peratus ahli Kelab Ping Pong yang menjadi pengadil 5% Indikator Pencapaian 1. Peratus murid menjadi keahlian Kelab Ping Pong 2. Pencapaian Pasukan Ping Pong Sekolah 3. Peratus penglibatan ahli Kelab Ping Pong secara aktif dalam pengurusan karnival 4. Peratus ahli Kelab Ping Pong yang menjadi pengadil.

Mac RM350.00/ 1. Peratus keahlian (Sebulan) Kokurikulum 3% 2. Pencapaian Pasukan Badminton Sekolah dalam pertandingan di peringkat negeri di tempat ketujuh. 3. Peratus penglibatan ahli Kelab Badminton secara aktif dalam pengurusan karnival 25% 4. Peratus ahli Kelab Badminton yang menjadi pengadil 3%