You are on page 1of 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Tanpa Program LINUS - Numerasi

)
Mata Pelajaran dan kelas : Topik Masa Standard Pembelajaran : : : Matematik Tahun Satu Damai Nombor Bulat Hingga 100 60 minit 1.1 (i) (a), (i)(b), (i)(c)

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Menyatakan kuantiti secara a. Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek. b. Membandingkan dua kumpulan secara padanan. c. Pola berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: • Membezakan dua kumpulan objek banyak atau sedikit. o Di luar bilik darjah o Objek yang disediakan o Kad gambar. • Membuat padanan objek yang berbeza dari segi bentuk, warna dan saiz. • Membina kumpulan objek dengan susunan objek yang pelbagai. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • Kreativiti (pelbagai pola) pemerhatian, membanding, membeza dan memadan. • Alam sekitar (pokok bunga). Bahan Bantu Belajar: Alat pembilang (Sida, guli, kerusi), tumbuhan dan objek sekeliling sekolah. Lembaran kerja. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan. Refleksi: 5 daripada 36 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.

Soaljawab mengenai nilai lebih satu daripada suatu nombor o Seorang murid masukkan sebiji bola ke dalam bakul. pensel.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Berserta Program LINUS . Murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan. . Refleksi: 90% murid mencapai objektif pembelajaran. kombinasi dua nombor bagi satu kumpulan objek) • Perbendaharaan kata merujuk situasi tambah. (aktiviti berterusan untuk bilangan yang lain pula) 2. b. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • Kreativiti (membina kumpulan objek. 3. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan. Bahan Bantu Belajar: Alat pembilang (cip plastik. Murid membina dua kumpulan objek dan menyebutkan jumlahnya. Bimbing murid menyebut lebih satu adalah nombor yang berikutnya.Numerasi) Mata Pelajaran Tajuk Masa Standard Pembelajaran : : : : Matematik Tahun Satu Damai Tambah 60 minit 2. Membina kombinasi dua nombor bagi jumlah objek yang diberi. (ii) dan (iii) Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. blok asas). 3. Menyebut nombor bagi jumlah objek pasangan kumpulan yang diberi c. Tunjuk dan sebut nombor lebih satu adalah nombor berikut berdasarkan garis nombor. Menyatakan pasangan nombor bagi kumpulan objek yang diberi.1 (i). 2. Murid LINUS (Numerasi) 1. Murid bina kombinasi dua nombor berdasarkan satu kumpulan objek. Perbincangan mengenai: o Dua kumpulan objek o Bilangan dua kumpulan objek yang disatukan o Kad gambar yang menunjukkan dua kumpulan objek. kad gambar. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Murid Perdana 1. murid dapat: a. o Soaljawab mengenai bilangan bola yang ada dalam bakul o Masukkan lagi sebiji bola ke dalam bakul. Kad garis nombor.