You are on page 1of 81

FAZONSKI KOMADI

FORMSTCKE
FITTINGS

Metalska industrija Varadin Croatia

TEHNIKI UVJETI ISPORUKE ZA TLANE CIJEVI I FAZONE OD NODULARNOG LIJEVA ZA PLINOVODE I


VODOVODE PREMA EN-u 545
1. PODRUJE ZA KOJE NORMA VRIJEDI
Ova norma odreuje zahtjeve za materijale, mjerenja i dozvoljena odstupanja, mehanike karakteristike i standardne
prevlake cijevi i fazona od nodularnog lijeva.
Norma vrijedi za cijevi, fazone i pribor koji se proizvode postupkom lijevanja po elji ili od pojedinanih lijevanih dijelova,
kao i za odgovarajue spojeve za nazivne promjere DN 40 do zakljuno DN 2000.
Norma vrijedi za cijevi, fazone i pribor, koji
- imaju kolake, prirubnice ili utine krajeve, s razliitim vrstama brtvila, koja nisu sastavni dio ove norme;
- se obino isporuuju s unutarnjom i vanjskom zatitom;
- se primjenjuju za transport tekuih medija na temperaturama od 0C do 50C, van podruja smrzavanja.
2. TEHNIKI ZAHTJEVI
2.1. SASTAV POVRINE I POBOLJANJA
Cijevi, fazone i pribor moraju biti bez greaka i povrinski potpune.
Ukoliko je potrebno, cijevi i fazone se smiju popravljati zavarivanjem da se otklone povrinske greke i mjestimini
nedostaci koji ne zahvaaju cijelu debljinu stijenke, pod uvjetom da se popravci odvijaju u skladu s postupcima, pismeno
definiranim sustavom osiguranja kvalitete proizvoaa, te da popravljene cijevi i fazone ispunjavaju sve zahtjeve koje
propisuje ova norma.
2.2. VRSTE SPOJEVA
2.2.1. Spojevi s prirubnicom
Mjere i tolerancije prirubnica na cijevima i fazonama moraju odgovarati mjerama prema EN 1092-2, a brtve za prirubnice
mjerama prema ISO 7483.
2.2.2. Pokretljivi spojevi
Vanjski promjeri i tolerancije utinih krajeva cijevi i fazona s pokretljivim spojem opisani su u poglavlju 2.4.2.
2.3. MATERIJALI U DODIRU S PITKOM VODOM
Ukoliko se cijevi, fazone i spojevi od nodularnog lijeva koriste u uvjetima za koje su namijenjeni, te ukoliko se nalaze u
trajnom ili privremenom kontaktu s pitkom vodom namijenjenoj ljudskoj upotrebi, isti ne smiju promijeniti kvalitetu vode u toj
mjeri da kod krajnjeg korisnika vie ne odgovara zahtjevima EG- ili odgovarajuih EFTA-naputaka.
2.4. MJERNI ZAHTJEVI
2.4.1. Debljina stijenke
Nazivna debljina stijenke e od nodularnog lijeva rauna se, ovisno o nazivnom promjeru DN, prema formuli, s minimumom
od 6 mm za cijevi i 7 mm za fazone:
e=K(0,5+0,001 DN),
gdje je
K faktor za odreivanje klase debljine stijenke. Odabire se iz reda cijelih brojeva: 8, 9, 10, 11, 12...
Tolerancije nazivne debljine stijenke cijevi i fazona moraju biti prema tabeli1.
Tabela 1
Vrste lijevanih komada

e, mm

Tolerancija *, mm

6,0
-1,3
centrifugirane cijevi
>6,0
-(1,3+0,001 DN)
7,0
-2,3
Cijevi i fazone od
necentrifugalnog lijeva
>7,0
-(2,3+0,001 DN)
* Navedene su samo negativne tolerancije, da se osigura
dovoljan otpor unutarnjem tlaku.

2.4.2. Vanjski promjer


Za DN 300 mora vanjski promjer cijevnog otvora, mjeren cirkometrom, biti takav da se na duini od najmanje dvije
treine cijevi, mjereno od utinog kraja moe izvesti spoj.
Za DN>300 vrijedi prema dogovoru proizvoaa i naruitelja isto, ukoliko se cijevi moraju skraivati na gradilitu.
Osim toga, mora i ovalitet na utinim krajevima cijevi i fazona:
ostati unutar tolerancije prikazanih u tabeli na strani 18
ne smije prijei 1% za DN 250 do DN 600, odnosno 2% za DN>600

03/2003-rev_1

0.1

2.4.3. Normirane duine fazona


Doputena odstupanja od normiranih duina fazona prikazana su u tabeli 2.
Tabela 2
Vrsta fazone

DN

Odstupanje, mm

Komad s prirubnicom i kolakom


Spojni komad s prirubnicom
Spojni komad s kolakom
Redukcioni komad

40 do 1200
1400 do 2000

25
35

40 do 1200
1400 do 2000
40 do 2000
40 do 2000
40 do 1200
1400 do 2000

+ 50/ - 25
+ 75/ - 35
(15+0,03 DN)
(10+0,025 DN)
(10+0,02 DN)
(10+0,025 DN)

Odcjepni komadi
Luni komad 90 ()
Luni komad 45 ()
Luni komad 2230' i 1115'

2.4.4. Tolerancije duina


Tolerancije duina navedene su u tabeli 3.
Tabela 3
Vrsta komada

Tolerancija
mm

Cijevi s kolakom
30
Fazone za spajanje s kolakom
20
Cijevi i fazone za spajanje s
10*
prirubnicama
*Manje tolerancije su dogovorom izmeu proizvoaa i naruitelja
mogue, ali ne manje od 3mm za DN600 i 4mm za DN>600.

2.5. KARAKTERISTINE VRIJEDNOSTI MATERIJALA


2.5.1. Karakteristike vrstoe
Cijevi, fazone i pribor od nodularnog lijeva moraju imati vrijednosti vrstoe kako je navedeno u tabeli 4.
Tabela 4

Vrsta komada
Centrifugalno lijevane cijevi
Necentrifugalno lijevane cijevi,
fazone i pribor

Najnia vlana vrstoa Rm


MPa

Najnia istezljivost A
%

DN 40 do DN 2000

DN 40 do DN 1000

DN 1100 do DN 2000

420

10

420

Napomena: Dogovorom izmeu proizvoaa i naruitelja moe se odrediti granica teenja Rp0,2. Ona ne smije biti manja od 270 Mpa,
ako je A12% za DN 40 do DN 1000 ili A10% za DN>1000, te 300 MPa u drugim sluajevima.

U toku proizvodnje proizvoa mora provoditi prikladne testove :


po principu sluajnog uzorka se od sluajno odabranog fazonskog komada izrauju probne epruvete i ispituju
kontrolni sistem putem nerazornih ispitivanja, koji mora biti poduprt testom rastezanja.
2.5.2. Tvrdoa
Tvrdoa po Brinellu ne smije prekoraiti 250 HB za fazone i pribor. Pri sastavnim elementima koji su meusobno zavareni,
je na podrujima izloenim toplinskim utjecajima dozvoljena vea tvrdoa po Brinell-u.
2.6. PREVLAKE I OBLOGE ZA FAZONE I PRIBOR
2.6.1.Openito
Prevlake
- cinana prevlaka s pokrovnim premazom
- polietilen folija (dodatak bitumen premazu ili cinanoj prevlaci s pokrovnim premazom)
- epoxy
- zatitni ovoji

03/2003-rev_1

0.2

Obloge
- poliuretan
- epoxy
- deblja obloga od cementnog morta
- obloga od cementnog morta s peatnim slojem
Ove prevlake i obloge moraju biti u skladu s odgovarajuim EN-normama ili, gdje one ne postoje, odgovarati nacionalnim
normama ili dogovorenim uvjetima isporuke.
Nazivna debljina sloja obloge od cementnog morta i njena tolerancija moraju biti navedene kao u tabeli 5.
Tabela 5
DN

Nazivna vrijednost

Tolerancija*

Maksimalne irine
napuklina i maksimalni
radijalni pomak

3,5
5
6
9

-1,5
-2
-2,5
-3

0,8
1,0
1,2
1,5

Debljina sloja, mm

40 do 300
350 do 600
700 do 1200
1400 do 2000

*Dana je samo negativna tolerancija.


Napomena: Krajevi cijevi mogu imati zakrivljenje od maksimalno 50 mm duine.

2.6.2. Premazi
Materijal za premaze mora se sastojati od bitumenskog materijala ili od sintetike smole. Odgovarajui dodaci (otapala,
anorganske ispune itd.)su dozvoljeni da bi se postiglo lako nanoenje i suenje.
Prije nanoenja premaza povrina lijeva mora biti suha, bez hre ili slobodnih dijelia, te bez ulja ili masti.
Premaz se mora nanijeti uranjanjem, pricanjem ili kistom.
Premaz mora cijelu povrinu jednoliko prekriti, mora biti gladak i homogen. Mora se dobro osuiti da se komadi ne bi
meusobno sljepili.
Ukoliko se debljina premaza mjeri (direktno na komadu, npr. magnetskim ureajem ili indirektno na uzorku, npr.
mikrometrom ili vaganjem) srednja debljina sloja ne smije biti manja od 70m, a mjestimino ne smije biti manja od 50m.
2.7. OZNAAVANJE FAZONA
Sve fazone moraju imati trajne i itke oznake i sadravati minimalno slijedee podatke
- oznaku proizvoaa
- godinu proizvodnje
- vrstu nodularnog lijeva
- nazivni promjer DN
- nazivni tlak za prirubnice
- uputu za ovu normu
- oznaku ureda za certifikaciju ukoliko je posjeduje
- klasu debljine stijenke za centrifugalno proizvedene cijevi, ukoliko odstupaju od K9.
Prvih pet podataka mora biti navadeno na kalupu ili naknadno otisnuto na odljevak.
2.8. NEPROPUSNOST
2.8.1. Cijevi i fazone
Cijevi i fazone moraju biti tako izvedeni da su pri ispitnom tlaku nepropusne, a kod ispitivanja ne smiju pokazati vidljivu
propusnost, znojenje ili bilo koji drugi znak zakazivanja.
2.8.2. Spojevi
Spojevi moraju
- trajno, bez propusnosti odoljevati pogonskom tlaku za sastavne dijelove (PMA) za odgovarajue cijevi i fazone ili
vlastitom PMA, kako je navedeno u proizvoakim katalozima, ve prema tome koji je od njih najnii
- biti nepropusni pri negativnom unutarnjem tlaku, koji moe nastupiti zbog tlanih udara
- biti vodonepropusni pri hidrostatikom tlaku od 2 bara, ukoliko su predvieni za upotrebu na dubini veoj od 5 m ispod
razine vode
Svi pokretni cijevni spojevi moraju biti tako izvedeni da se mogu kutno zakretati, pa od strane proizvoaa navedeno kutno
zakretanje ne smije biti manje od
- 330' za DN 40 do DN 300
- 230' za DN 350 do DN 600
- 130' za DN 700 do DN 2000
Osim toga moraju biti izvedena tako da posjeduju dovoljnu pominost po duljini, to proizvoa mora navesti.

03/2003-rev_1

III

3. TESTIRANJA
Kvaliteta cijevi i fazona te njihove dimenzije ispituju se vizuelno, mjerenjima, te uzimanjem probnih uzoraka.
Za ispitivanje rastezanjem koriste se uzorci ije su dimenzije navedene u tabeli 6.
Tabela 6

Vrsta lijevanog elementa

Centrifugalno lijevane cijevi s debljinom stijenke e u


mm:
e<6
6 e <8
8 e <12
e 12
Necentrifugalno lijevane cijevi , fazone i pribor:
- nalijevani uzorci
- odvojeno lijevani uzorci:
- debljina uzorka 12,5 mm za debljinu odljevka manju
od 12 mm
- debljina uzorka 25 mm za debljinu odlijevka 12 mm i
vie

Ispitni uzorak
Postupak A
Nazivni
promjer

Ispitni uzorak
Postupak B
Nazivni
promjer

Tolerancija
promjera

mm

mm

mm

Presjek
nazivne
povrine
S0, mm

2,5
3,5
5,0
6,0

5,0
10,0
20,0
30,0

2,52
3,57
5,05
6,18

0,01
0,02
0,02
0,03

5,0

20,0

5,05

0,02

6,0

30,0

6,18

0,03

12,0 ili
14,0

4. ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI
Cijevni spojevi se ispituju na nepropusnost prema pozitivnom i negativnom unutarnjem tlaku, pozitivnom vanjskom tlaku,
te dinamikom unutarnjem tlaku na za to propisanim ureajima i u propisanom vremenskom trajanju.
5. OSIGURANJE KVALITETE
Proizvoa mora dokazati da su njegovi proizvodi u skladu s ovom normom putem obavljanja tipskih funkcijskih ispitivanja
i nadziranja procesa proizvodnje.
Ispitivanja mora provesti sam proizvoa ili priznati institut za provoenje ispitivanja u ime proizvoaa. Proizvoa mora
potpune izvjetaje pohraniti.
Proizvoa mora nadzirati kvalitetu svojih proizvoda putem sustava nadziranja, kako bi ispunio tehnike zahtjeve ove
norme.
Stoga mora sustav osiguranja kvalitete proizvoaa biti u skladu s zahtjevima EN 29002. Sustav osiguranja kvalitete
proizvoaa mora biti proveden od strane ureda za certifikaciju, koji je sa svoje strane akreditiran u skladu s EN 45012.

03/2003-rev_1

0.4

TEHNISCHE LIEFERBEDINGUNEN FR DRUCKROHRE UND FORMSTCKE AUS DUKTILEM


GUSSEISEN FR GAS- UND WASSERLEITUNGEN NACH EN 545
1. ANWENDUNGSBEREICH
Diese Norm legt die Anforderungen an die Werkstoffe, die Abmessungen und zulssigen Abweichungen, die
mechanischen Eigenschaften und die Standardberzge duktiler Gussrohre und Formstcke fest.
Diese Norm gilt fr Rohre, Formstcke und Zubehrteile, die nach einem beliebigen Giessverfahren oder aus gegossenen
Einzelteilen hergestellt werden, ebenso wie fr die entsprechenden Verbindungen fr den Nennweitenbereich von DN 40 bis
einschliesslich DN 2000.
Diese Norm gilt fr Rohre, Formstcke und Zubehrteile, die
mit Muffen, Flanschen oder Einsteckenden zur Verbindung mit unterschiedlichen Arten von Dichtungen versehen sind,
die nicht Bestandteil dieser Norm sind;
blicherweise mit einem Innen- und Aussenschutz geliefert werden;
zum Transport flssiger Medien zwischen 0C und 50C geeignet sind, jedoch ausserhalb des Frostbereiches.
2. TEHNISCHE ANFORDERUNGEN
2.1. OBERFLCHENBESCHAFFENHEIT UND AUSBESSERUNGEN
Rohre, Formstcke und Zubehrteile mssen frei von Fehler und Oberflchenungnzen sein. Wenn erforderlich, drfen
Rohre und Formstcke z. B. durch Schweissen ausgebessert werden, um Oberflchenungnzen und rtliche Fehlstellen, die
nicht die ganze Wanddicke betreffen, zu beseitigen, unter der Voraussetzung, dass die Ausbesserungen gemss einer im
Qualittssicherungssystem des Herstellers schriftlich festgelegten Verfahrensweise erfolgen und die ausgebesserten Rohre
und Formstcke alle Anforderungen dieser Norm erfllen.
2.2. VERBINDUNGSARTEN
2.2.1. Flanschverbindungen
Die Masse und Toleranzen der Flansche von Rohren und Formstcken mssen mit prEN 1092-2 bereinstimmen und die
Flanschdichtungen mit ISO 7483.
2.2.2. Bewegliche Verbindungen
Rohre und Formstcke mit beweglichen Verbindungen mssen bezglich ihrer Aussendurchmesser DE und deren
Toleranzen im Bereich der Einsteckenden mit 2.4.2. bereinstimmen.
2.3. STOFFE IN KONTAKT MIT TRINKWASSER
Wenn sie unter den Bedingungen eingesetzt werden, fr die sie ausgelegt sind, drfen duktile Gussrohre, Formstcke und
deren Verbindungen, wenn sie in dauerndem oder zeitweiligem Kontakt mit Wasser, das fr den menschlichen Gebrauch
bestimmt ist, stehen, die Gte dieses Wassers nicht soweit verndern, dass sie beim Endverbraucher mit den Anforderungen
der EG-Richtlinien oder der endsprechenden EFTA-Richtlinien nicht mehr bereinstimmen.
2.4. MASSANFORDERUNGEN
2.4.1. Wanddicke
Die Nenngusswanddicke der Rohre und Formstcke muss in Abhngigkeit von der Nennweite nach der folgenden Formel
errechnet werden, mit einem Minimum von 6 mm fr Rohre und 7 mm fr Formstcke:
e=K(0,5+0,001 DN)
Dabei ist:
K ein Faktor zur Bestimmung der Wanddickenklasse. Er ist aus einer Reihe ganzer Zahlen ausgewhlt: ...8, 9, 10, 11, 12...
Die Toleranzen fr Nennwanddicken der Rohre und Formstcke mssen wie in Tabelle 1 angegeben sein.
Tabelle 1
Art des Gussstckes
Schleudergussrohre
Nichtgeschleuderte
Rohre und Formstcke

e, mm

Toleranz *, mm

6,0
>6,0
7,0
>7,0

-1,3
-(1,3+0,001 DN)
-2,3
-(2,3+0,001 DN)

* Es ist nur eine Minustoleranz angegeben, um einen


gengenden Widerstand gegen Innendruck sicherzustellen.

2.4.2. Aussendurchmesser
Fr DN 300 muss der Aussendurchmesser des Rohrschaftes, gemessen mittels Circometer, so sein, dass ber
mindestens zwei Drittel der Rohrlnge, gemessen von Einsteckende, eine Verbindung hergestellt werden kann.
Fr DN > 300 gilt nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Besteller das gleiche, wenn sie an der Baustelle gekrzt
werden mssen.

03/2003-rev_1

0.5

Zustzlich muss die Ovalitt an den Einsteckenden der Rohre und Formstcke
innerhalb der Toleranzen von DE bleiben fr DN 40 bis DN 200 (Seite 18) und darf
1% nicht berschreiten fr DN 250 bis DN 600 oder 2% fr DN>600.
2.4.3. Genormte Lngen von Formstcken
Die zulssigen Abweichungen von den genormten Lngen der Formstcke mssen wie in Tabelle 2 angegeben sein.
Tabelle 2
Formstck-Typ

DN

Abweichung, mm

Flansch-Muffenstcke
Einflansch-Stcke
berschiebmuffenstcke
bergangsstcke

40 bis 1200
1400 bis 2000

25
35

Abzweigstcke

40 bis 1200
1400 bis 2000
40 bis 2000
40 bis 2000
40 bis 1200
1400 bis 2000

+ 50/ - 25
+ 75/ - 35
(15+0,03 DN)
(10+0,025 DN)
(10+0,02 DN)
(10+0,025 DN)

Bgen 90 ()
Bgen 45 ()
Bgen 2230' und 1115'

2.4.4. Lngentoleranzen
Die Lngentoleranzen mssen wie in Tabelle 3 angegeben sein.
Tabelle 3
Art der Stcke

Tolerancija
mm

Muffenrohre

30

Formstcke fr
Muffenverbindungen

20

Rohre und Formstcke fr


Flanschverbindungen

10*

*Kleinere Toleranzen sind auf Vereinbarung zwischen Hersteller und


Besteller mglich, jedoch nicht kleiner als 3 mm fr DN600 und 4
mm fr DN >600.

2.5. WERKSTOFFKENNWERTE
2.5.1. Festigkeitseigenschaften
Rohre, Formstcke und Zubehrteile aus duktilem Gusseisen mssen die Festigkeitswerte, wie in Tabelle 4 angegeben,
besitzen.
Tabelle 4

Art der Stcke

Mindest-Zugfestigkeit Rm
MPa

Mindest-Bruchdehnung A
%

DN 40 bis DN 2000

DN 40 bis DN 1000

DN 1100 bis DN 2000

Schleudergussrohre

420

10

Nichtgeschleuderte Rohre,
Formstcke und Zubehrteile

420

Anmerkung: Auf Vereinbarung zwischen Hersteller und Besteller kann die 0,2%-Dehngrenze (Rp0,2) bestimmt werden. Sie darf nicht
kleiner sein als 270 MPa, wenn A12% bei DN 40 bis DN 1000, oder A10% bei DN 1000 und 300 MPa in anderen Fllen.

Whrend der Fertigung muss der Hersteller geeignete Prfungen durchfhren:


entwender ein Los-Prfungs-System, Probestbe werden aus diesen Probestcken herausgearbeitet und geprft;
ein Prozessberwachungssystem z. B. durch zerstrungsfreie Prfung, es muss durch Zugprfung untersttzt werden.
2.5.2. Hrte
Die Brinellhrte darf bei Rohren 230 HB und bei Formstcken und Zubehrteilen 250 HB nicht berschreiten. Bei den
durch Schweissen hergestellten Bauteilen ist in der Wrmeeinflusszone der Schweissnaht eine hhere Brinellhrte zulssig.

03/2003-rev_1

0.6

2.6. BERZGE UND AUSKLEIDUNGEN FR FORMSTCKE UND ZUBEHRTEILE


2.6.1. Allgemeines
berzge:
Zinkberzug
Polyethylen-Folie (zustzlich zum Bitumenanstrich oder zum Zinkberzug mit Deckbeschichtung)
Epoxy
Schutzbinden
Auskleidungen:
Polyurethan
Epoxy
dickere Zementmrtelauskleidung
Zementmrtelauskleidung mit seal coat
Diese berzge und Auskleidungen mssen mit den entsprehenden EN-Normen bereinstimmen oder, wo keine ENNormen existieren, mssen sie mit ISO-Normen oder mit nationalen Normen oder mit einer vereinbarten technischen
Lieferbedingung bereinstimmen.
Die Nennschichtdicke der Zementmrtelauskleidung und ihre Tolleranz mssen so sein wie in Tabelle 5 angegeben.
Tabelle 5
DN

Schichtdicke, mm
Nennwert

Toleranz*

Maximale Rissbreite und


maximaler radialer Versatz

3,5
5
6
9

-1,5
-2
-2,5
-3

0,8
1,0
1,2
1,5

40 bis 300
350 bis 600
700 bis 1200
1400 bis 2000

*Es ist nur eine Minustoleranz gegeben.


Anmerkung: Rohrenden knnen eine Abschrgung von maximal 50 mm Lnge haben.

2.6.2. Beschichtungen
Das Beschichtungsmaterial muss aus einem bituminsen Stoff oder aus Kunstharz bestehen; geeignete Zustze (wie
Lsungsmittel, anorganische Fllstoffe usw.) sind erlaubt, um ein leichtes Aufbringen und Trocknen zu erreichnen.
Von dem Aufbringen der Beschichtung muss die Gussoberflche trocken, frei von Rost oder losen Teilchen sowie von l
oder Fett sein.
Die Beschichtung muss werksseitig durch Tauchen, Spritzen oder Brsten aufgebracht werden.
Die Beschichtung muss die gesamte Oberflche des Gussstckes gleichmssig bedecken und muss ein glattes und
homogenes Erscheinungsbild zeigen. Sie muss ausreichend trocken sein, um sicherzustellen, dass die beschichteten Teile
nicht aneinanderkleben.
Wenn die Schichtdicke gemessen wird (direkt am Gussstck mit z. B. magnetisch oder mit einem
Nassschichtdikkenmessgert, oder indirekt auf einem Probentrger mit z. B. Mikrometer oder nach einem Wgeverfahren),
darf die mittlere Schichtdicke nicht weniger als 70m und die rtliche Mindestschichtdicke nicht weniger als 50m betragen.
2.7. KENNZEICHNUNG DER ROHRE UND FORMSTCKE
Alle Rohre und Formstcke mssen leserlich und dauerhaft gekennzeichnet sein und mindestens die folgenden
Information tragen:
Kennzeichen des Herstellers
Kennzeichen des Herstelljahres
Kennzeichen fr duktiles Gusseisen
die DN
Nenndruck PN bei Flanschen, wenn zutreffend
Hinweis auf diese Norm
Kennzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn zutreffend
Wanddickenklasse der Schleudergussrohre, wenn abweichend von K9.
Die ersten fnf Informationen mssen eingegossen oder eingeschlagen sein.
2.8. DICHTHEIT
2.8.1. Rohre und Formstcke
Rohre und Formstcke mssen so ausgelegt sein, dass sie bei ihrem zulssigen Bauprfdruck (PEA) wasserdicht sind
und drfen keine sichtbare Undichtheit, kein Schwitzen oder irgendein anderes Anzeichen fr ein Versagen zeigen.

03/2003-rev_1

0.7

2.8.2. Verbindungen
Verbindungen mssen:
ohne Undichtheit dauerhaft dem hchsten zulssigen Bauteilbetriebsdruck (PMA) der entsprechenden Rohre und
Formstcke oder ihrem eigenen PMA, wie in den Herstellerkatalogen angegeben, widerstehen, welcher auch immer
der niedrigste ist
dicht bei negativem Innendruck, der unter Druckstoss-Bedingungen auftreten kann
ohne Wassereintritt einem hydrostatischen Aussendruck von 2 bar widerstehen, wenn sie fr einen Einsatz tiefer als 5
m unter Wasserspiegel vorgesehen sind (z. B. Fluss, See, Grundwasser)
Alle Verbindungen mssen so ausgelegt sein, dass sie voll abwinkelbar sind; folglich darf die vom Hersteller anzugebende
zulssige Abwinkelbarkeit nicht geringer sein als
3 30' fr DN 40 bis DN 300
2 30' fr DN 350 bis DN 600
1 30' fr DN 700 bis DN 2000.
Alle Verbindungen mssen so ausgelegt sein, dass sie eine ausreichend grosse Lngsbeweglichkeit besitzen; die
zulssige Lngsverschiebung muss vom Hersteller genannt werden.
3. PRFVERFAHREN
Qualitt und Masse der Rohre und der Formstcke mssen visuell prfen und gemessen werden und auch muss man
eine Probestabes entnommen werden.
Die Dicke der Probe und der Durchmesser des Probestabes fr den Zugversuch mssen wie in Tabelle 6 angegeben sein.
Tabelle 6
Probestab
Verfahren A
Art der Gussstck

Schleudergussrohre mit Wanddicken in mm:


e<6
6 e <8
8 e <12
e 12
Nichtgeschleuderte Rohre, Formstcke und Zubehrteile:
- angegossene Proben
- getrennt gegossene Proben
- Probendicke 12,5 mm fr Gussstckdicke kleiner
12 mm
- Probendicke 12,5 mm fr Gussstckdicke 12 mm und
grsser

Probestab
Verfahren B

Nenndurchmesser
mm

Nennquerschnittsflche
S0, mm

Nenndurchmesser
mm

Durchmessertoleranz
mm

2,5
3,5
5,0
6,0

5,0
10,0
20,0
30,0

2,52
3,57
5,05
6,18

0,01
0,02
0,02
0,03

5,0

20,0

5,05

0,02

6,0

30,0

6,18

0,03

12,0 ili
14,0

4. DICHTHEITSPRFUNG
Die Dichtheit der Verbindungen mssen gegen positiven und negativen Innendruck, positiven Aussendruck und
dynamischen Innendruck geprft werden und es muss mit dieser Norm nachweisen sein.
5. QUALITTSSICHERUNG
Der Hersteller muss die bereinstimmung seiner Erzeugnisse mit dieser Norm nachweisen durch Ausfhren von
Funktions-Typprfungen und berwachendes Fertigungsprozesses.
Typprfungen mssen entweder vom Hersteller selbst oder von einem anerkannten Prfinstitut in seinem Namen
durchgefhrt werden.
Die vollstndigen Berichte dieser Typprfungen mssen vom Hersteller fr den Nachweis der Konformitt aufbewahrt
werden.
Der Hersteller muss die Qualitt seiner Produkte whrend der Fertigung durch ein Fertigungsberwachungssystem
berwachen, um die technischen Anforderungen dieser Norm zu erfllen.
Folglich muss das Qualittssicherungssystem des Herstellers mit den Anforderungen der EN 29002 bereinstimmen. Das
Qalittssicherungssystem des Herstellers sollte von einer Zertifizierungsstelle, die ihrerseits in bereinstimmung mit EN
45012 akkreditiert ist, berprft sein.

03/2003-rev_1

0.8

ENGINEERING TERMS OF DELIVERY FOR PRESSURE PIPES AND FITTINGS OF DUCTILE CAST IRON
FOR GAS AND WATER PIPE LINES ACCORDING TO EN 545
1. SCOPE
This standard specifies requirements for materials, dimensions and tolerances, mechanical properties and standard
coatings of ductile iron pipes and fittings.
This standard covers pipes, fittings and accessories cast by any type of foundry process or manufactured by fabrication of
cast components, as well as corresponding joints, in a size range extending from DN 40 to DN 2000, inclusive.
This standard applies to pipes, fittings and accesories which are:
- manufactured with socketed, flanged or spigot ends for jointing by means of various types of gaskets which are not
within the scope of this standard;
- normally delivered externally and internally coated;
- suitable for fluid temperatures between 0C and 50C, excluding frost.
2. TECHNICAL REQUIREMENTS
2.1. SURFACE CONDITION AND REPAIRS
Pipes, fittings and accessories shall be free from defects and surface imperfections.
When necessary, pipes and fittings may be repaired, for example by welding, in order to remove surface imperfections
and localized defects which do not affect the entire wall thickness, provided that the repairs are carried out according to a
written procedure included in the manufacturer's quality assurance system, and the repaired pipes and fittings comply with all
the requirements of this standard.
2.2. TYPES OF JOINTS
2.2.1. Flanged joints
The dimension and tolerances of the flanges of pipes and fittings shall comply with prEN 1092-2 and flange gaskets with
ISO 7483.
2.2.2. Flexibile joints
Pipes and fitting with flexibile joints shall comply with 2.4.2. for their spigot external diameters DE and their tolerances.
2.3. MATERIALS IN CONTACT WITH POTABLE WATER
When used under the conditions for which they are designed, in permanent or in temporary contact with water intended for
human consumption, ductile iron pipes, fittings and their joints shall not change the quality of that water to such an extent that
it fails to comply with the requirements of EU and EFTA regulations at the end user.
2.4. DIMENSIONAL REQUIREMENTS
2.4.1. Wall thickness
The nominal iron wall thickness of pipes and fittings shall be calculated as a function of the nominal size, DN by the
following formula, with a minimum of 6 mm for pipes and 7 mm for fittings:
e=K(0,5 + 0,001 DN)
where:
K is a coefficient used for determination of thicknes class. It is selected from a series of whole numbers: ...8, 9, 10, 11, 12...
The tolerances on nominal wall thickness of pipes and fittings shall be given in table 1.
Table 1
Type of casting

e, mm

Tolerance *, mm

6,0
-1,3
Pipes centrifugally cast
>6,0
-(1,3+0,001 DN)
7,0
-2,3
Pipes not centrifugally
cast and fittings
>7,0
-(2,3+0,001 DN)
* A negative tolerance only is given, so as to ensure sufficient
resistance to internal pressure.

2.4.2. External diameter


For DN 300, the external diameter of the pipe barrel measured with a circumferential tape shall be such as to allow the
assembly of the joint over at least two thirds of the pipe length from the spigot end when the pipe needs to be cat on site.
For DN > 300, the same applies to a percentage of the pipes, after agreement between manufacturer and purchaser.

03/2003-rev_1

0.9

In addition, the ovality of the spigot end of pipes and fittings shall:
- remain within the tolerance on page 18 for DN 40 to DN 200
- not exceed 1% for DN 250 to DN 600 or 2% for DN > 600.
2.4.3. Standardized lengths of fittings
The permissible deviations on the standardized length shall be as given in table 2.
Table 2
Type of fitting

DN

Deviation, mm

Flanged sockets
Flanged spigots
Collars
Tapers

40 do 1200
1400 do 2000

25
35

40 do 1200
1400 do 2000
40 do 2000
40 do 2000
40 do 1200
1400 do 2000

+ 50/ - 25
+ 75/ - 35
(15+0,03 DN)
(10+0,025 DN)
(10+0,02 DN)
(10+0,025 DN)

Tees
Bends 90 ()
Bends 45 ()
Bends 2230' and 1115'

2.4.4. Tolerances on lengths


The tolerances on lengths shall be as given in table 3.
Table 3
Tolerance
mm

Type of casting

Socket and spigot pipes


30
Fittings for socketed joints
20
Pipes and fittings for flanged
10*
joints
* By agreement between manufacturer and purchaser, smaller
tolerances are possible, but not less than 3mm for DN600 and
4mm for DN>600.

2.5. MATERIAL CHARACTERISTICS


2.5.1. Tensile properties
Pipes, fittings and accessories of ductile iron shall have the tensile properties given in table 4.
Table 4

Type of casting

Pipes centrifugally cast


Pipes not centrifugally cast,
fittings and accessories

Minimum tensile strength


Rm
MPa

Minimum elongation after fracture, A


%

DN 40 to DN 2000

DN 40 to DN 1000

DN 1100 to DN 2000

420

10

420

Note. By agreement between manufacturer and purchaser, the Rp0,2.may be measured. It shall be not less than 270 Mpa when A12%
for DN 40 to DN 1000 or A10% for DN>1000, and 300 MPa in other cases.

During the manufacturing process the manufacturer shall carry out suitable test:
- either a batch sampling system, where test bars shall be mashined from these samples and tensile tested
- a system of process control by non-destructive testing, that shall be supported by tensile testing accordance.
2.5.2. Hardness
The Brinell hardness shall not exceed 230 HB for pipes and 250 HB for fittings and accessories. For components
manufactured by welding, a higher Brinell hardness is allowed in the heat affected zone of the weld.

03/2003-rev_1

0.10

2.6. COATINGS FOR FITTINGS AND ACCESSORIES


2.6.1. General
External coatings:
- zinc coating with finishing layer
- polyethylene sleeving (as a supplement to the bituminous paint or to the zinc coating with finishing layer)
- epoxy
- adhesive tapes.
Internal coatings (linings):
- polyurethane
- epoxy
- thicker cement mortar lining
- cement mortar lining with seal coat
These external and internal coatings shall comply with the corresponding EN standards, or where no EN standard exist,
they shall comply with ISO standards or with national standards, or with an agreed technical specification.
The nominal thickness of the cement mortar lining and its tolerance shall be as given in table 5.
Table 5
DN
40 to 300
350 to 600
700 to 1200
1400 to 2000

Thickness, mm
Nominal value
3,5
5
6
9

Tolerance*

Maximum crack width and


radial displacement

-1,5
-2
-2,5
-3

0,8
1,0
1,2
1,5

*A negative tolerance only is given.


Note: Pipe ends may have a chamfer of maximum length 50 mm.

2.6.2. Paint coatings


The coating material shall be of a bitumen or synthetic resin base; appropriate additives (such as solvents, inorganic
fillers,...) to allow easy application and drying are permitted.
Prior to application of the coating, the casting surface shall be dry, free from rust or non adhering particles of foreign
matter such as oil or grease.
The coating shall be works-applied by dipping, by spraying or by brush.
The coating shall uniformly cover the whole surface of the casting and have a smooth regular appearance. Drying shall be
sufficient to ensure that it will not stick to adjacent coated pieces.
When measured (directly on the casting by e.g. magnetic, or indirectly on a token by e.g. micrometer, or by a weight
method), the mean thickness of the coating shall be not less than 70 m and the local minimum thickness shall be not less
than 50 m.
2.7. MARKING OF PIPES AND FITTINGS
All pipes and fittings shall be legibly and durably marked and shall bear at least the following information:
- the manufacturer's name or mark
- the identification of the year of manufacture
- the identification as ductile iron
- the DN
- the PN rating of flanges when applicable
- the reference to this standard
- the identification of third party certification when applicable
- the class designation of centrifugally cast pipes when other than K9.
The first five markings given above shall be cast-on or cold stamped.
2.8. LEAKTIGHTNESS
2.8.1. Pipes and fittings
Pipes and fittings shall be designed to be watertight at their allowable test pressure, and shall exhibit no visible leakage,
sweating or any other sign of failure.
2.8.2. Joints
Joints shall be designed:
- to durably withstand without leakage the allowable maximum operating pressure (PMA) of corresponding pipes and
fittings, or their own PMA as given in the manufacturer's catalogues, whichever is the lowest

03/2003-rev_1

0.11

to be leak tight under negative internal pressure, which may occur under surge conditions
to withstand without any ingress of water an external hydrostatic pressure of 2 bar, when they are intended for use
deeper than 5 m below the water level
All joints shall be designed to be fully flexible; consequently, the allowable angular deflection declared by the manufacturer
shall be not less than:
- 330' for DN 40 to DN 300
- 230' for DN 350 to DN 600
- 130' for DN 700 to DN 2000
All joints shall be designed to provide sufficient axial movement; the allowable withdrawal shall be declared by the
manufacturer.
-

3. TEST METHODS
The quality and dimensions of pipes and fittings shall be visually inspected, measured and taken samples.
The thickness of the sample and the diameter of the test bar shall be as given in table 6.
Table 6

Type of casting

Centrifugally cast pipes with wall thickness e in mm:


e<6
6 e <8
8 e <12
e 12
Pipes not centrifugally cast, fittings and accessories:
- integrally cast samples
- separately cast samples:
- sample thickness 12,5 mm for casting thickness
less than 12 mm
- sample thickness 25 mm for casting thickness 12
mm and over

Test bar
method A
Nominal
diameter

Nominal area

Test bar
method B
Nominal
diameter

Tolerance on
diameter

mm

S0, mm

mm

mm

2,5
3,5
5,0
6,0

5,0
10,0
20,0
30,0

2,52
3,57
5,05
6,18

0,01
0,02
0,02
0,03

5,0

20,0

5,05

0,02

6,0

30,0

6,18

0,03

12,0 or
14,0

4. WORKS LEAKTIGHTNESS TEST


Joints shall be tested to positive and negative internal pressure, to positive external pressure and to dynamic internal
pressure on test assamblies and time in accordance with this standard.
5. QUALITY ASSURANCE
The manufacturer shall demonstrate the conformity of his products with this standard by carrying out performance type
tests and controlling the manufacturing process.
The type test shall be carried out either by the manufacturer or at his request by a competent testing institute in order to
demonstrate compliance with the requirements of this standard. Full reports of these type tests shall be retained by the
manufacturer as evidence of compliance.
The manufacturer shall control the quality of his products during their manufacture by a system of process control in order
to comply with the technical requirements of this standard.
Consequently, the manufacturer's quality assurance system shall comply with the requirements of EN 29002.
The manufacturer's quality assurance system should be approved by a third party certification body who is accredited in
accordance with EN 45012.

03/2003-rev_1

0.12

MJERE PRIRUBNICA IZ NODULARNOG LIJEVA


MEASURES OF FLANGES OF DUCTILE CAST IRON
MAE, FLANSCHE AUS DUKTILEM GUSSEISEN

PN 10 GGG EN 1092-2

(DIN 28604)

Nazivni promjer
Nominal size
Nonnweite

03/2003-rev_1

DN

d1

d2

d3

d4

kg

40

56

150

19

110

19

73

39

84

1,7

50

66

165

19

125

19

83

40

99

2,1

60

77

175

19

135

19

94

40

108

2,3

65

82

185

19

145

19

99

41,5

118

2,5

80

98

200

19

160

19

115

43

132

2,9

100

118

220

19

180

19

134

45

156

3,3

125

144

250

19

210

19

160

47,5

184

150

170

285

19

240

23

185

50

211

4,9

200

222

340

20

295

23

237

55

266

6,8

250

274

400

22

350

12

23

291

60

319

10

9,6

300

326

455

24,5

400

12

23

346

65

370

10

13

350

378

505

24,5

460

16

23

397

70

429

10

14

400

429

565

24,5

515

16

28

447

75

480

10

16

450

480

615

25,5

565

20

28

499

80

530

12

19

500

532

670

26,5

620

20

28

551

85

582

12

23

600

635

780

30

725

20

31

657

95

682

12

31

700

738

895

32,5

840

24

31

755

105

794

12

40,5

800

842

1015

35

950

24

34

860

115

901

12

55

900

945

1115

37,5

1050

28

34

964

125

1001

12

64,5

1000

1048

1230

40

1160

28

37

1068

135

1112

12

81,5

1200

1255

1455

45

1380

32

41

1281

155

1328

12

121

0.13

PN 25 GGG EN 1092-2

(DIN 28606)

Nazivni promjer
Nominal size
Nonnweite

DN

d1

d2

d3

d4

kg

40

56

150

19

110

19

73

39

84

1,7

50

66

165

19

125

19

83

40

99

2,1

60

77

175

19

135

19

94

40

108

2,3

65

82

185

19

145

19

99

41,5

118

2,5

80

98

200

19

160

19

115

43

132

2,9

100

118

235

19

190

23

134

45

156

3,8

125

144

270

19

220

28

162

47,5

184

4,6

150

170

300

20

250

28

192

50

211

5,9

200

222

360

22

310

12

28

252

55

274

8,7

250

274

425

24,5

370

12

31

304

60

330

10

13

300

326

485

27,5

430

16

31

364

65

389

10

18

350

378

555

30

490

16

34

418

70

448

10

25,5

400

429

620

32

550

16

37

472

75

503

10

33

450

480

670

34,5

600

20

37

520

80

548

12

39

500

532

730

36,5

660

20

37

580

85

609

12

49

600

635

845

42

770

20

41

684

95

720

12

71,5

700

738

960

46,5

875

24

44

780

105

820

12

90

800

842

1085

51

990

24

50

882

115

928

12

123

900

945

1185

55,5

1090

28

50

982

125

1028

12

149

1000

1048

1320

60

1210

28

57

1086

135

1140

12

201

1200

1255

1530

69

1420

32

57

1296

155

1350

12

368

03/2003-rev_1

0.14.1

PN 40 GGG EN 1092-2

(DIN 28607)

Nazivni promjer
Nominal size
Nonnweite

DN

d1

d2

d3

d4

kg

40

56

150

19

110

19

73

39

84

1,7

50

66

165

19

125

19

84

40

99

2,1

60

77

175

19

135

19

94

40

108

2,3

65

82

185

19

145

19

104

41,5

118

2,5

80

98

200

19

160

19

120

43

132

2,9

100

118

235

19

190

23

142

45

156

3,8

125

144

270

23,5

220

28

162

47,5

184

5,9

150

170

300

26

250

28

192

50

211

200

222

375

30

320

12

31

254

55

284

14

250

274

450

34

385

12

34

312

60

345

23,5

300

326

515

39,5

450

16

34

378

65

409

33,5

350

378

580

44

510

16

37

432

70

465

47

400

429

660

48

585

16

41

498

75

535

67

450

480

685

49

610

20

41

522

80

560

59

500

532

755

52

670

20

44

576

85

615

82

600

635

890

58

795

20

50

686

95

735

124

PRIRUBNICE IZ NODULARNOG LIJEVA


FLANGES OF DUCTILE CAST IRON
FLANSCHE AUS DUKTILEM GUSSEISSEN

DN 40 300: PN 10-16-25-40
DN 40 800: PN 10-16-25

03/2003-rev_1

SLOBODNE PRIRUBNICE IZ NODULARNOG LIJEVA


LOOSE FLANGES OF DUCTILE CAST IRON
LOSFLANSCHE AUS DUKTILEM GUSSEISSEN

DN 40 300: PN 10-16-25-40
DN 40 600: PN 10-16-25

0.15

PN 16 GGG EN 1092-2

(DIN 28605)

Nazivni promjer
Nominal size
Nonnweite

03/2003-rev_1

DN

d1

d2

d3

d4

kg

40

56

150

19

110

19

70

39

84

1,7

50

66

165

19

125

19

84

40

99

2,1

60

77

175

19

135

19

94

40

108

2,3

65

82

185

19

145

4*

19

104

41,5

118

2,5

80

98

200

19

160

19

120

43

132

2,9

100

118

220

19

180

19

140

45

156

3,3

125

144

250

19

210

19

170

47,5

184

150

170

285

19

240

23

190

50

211

4,9

200

222

340

20

295

12

23

246

55

266

6,6

250

274

400

22

355

12

28

296

60

319

10

9,2

300

326

455

24,5

410

12

28

350

65

370

10

12

350

378

520

26,5

470

16

28

410

70

429

10

17

400

429

580

28

525

16

31

458

75

480

10

22

450

480

640

30

585

20

31

516

80

548

12

28

500

532

715

31,5

650

20

34

576

85

609

12

37

600

635

840

36

770

20

37

690

95

720

12

57

700

738

910

39,5

840

24

37

760

105

794

12

59

800

842

1025

43

950

24

41

862

115

901

12

74

900

945

1125

46,5

1050

28

41

962

125

1001

12

88

1000

1048

1255

50

1270

28

44

1076

135

1112

12

123

1200

1255

1485

57

1390

32

50

1282

155

1328

12

185

0.14

KOLACI ZA FAZONSKE KOMADE ZA TJ SPOJ DIN 28603


PUSH-IN JOINTS (TJ) DIN 28603
STECKMUFFEN- VERBINDUNGEN DIN 28603
Sustav TJ
Spoj kolakom za cijevi (oblik A i B)
dubina kolaka t1 za oblik A
dubina kolaka t2 za oblik B
System TJ
Push-in joint for pipes (shape A and shape B)
socket depth t1 for shape A
socket depth t2 for shape B
System TJ
Verbindung mit Steckmuffe fr Rohre (Form A und Form B)
Muffentiefe t1 fr Form A
Muffentiefe t2 fr Form B

Kolak za fazone (oblik A i oblik B)


dubina kolaka t1 za oblik A
dubina kolaka t2 za oblik B

Kolak za EU komade (oblik A i oblik B)


dubina kolaka t1 za oblik A
dubina kolaka t2 za oblik B

Push-in joint for fittings (shape A and shape B)


socket depth t1 for shape A
socket depth t2 for shape B

Push-in joint for EU pieces (shape A and shape B)


socket depth t1 for shape A
socket depth t2 for shape B

Steckmuffe fr Formstcke (Form A und Form B)


Muffentiefe t1 fr Form A
Muffentiefe t2 fr Form B

Steckmuffe fr EU-stcke (Form A und Form B)


Muffentiefe t1 fr Form A
Muffentiefe t2 fr Form B

Nazivni
promjer
Nominal size
Nennweite

d1

d2

DN

03/2003-rev_1

80

98

100
125

118
144

150

170

200

222

250

274

300

326

(350)

378

400

429

500

532

600

635

700

738

800

842

900

945

1000

1048

Form A
t1

Form B
t2

Form C
t3

10

10

10

Kolak, Socket, Muffe


kg
za, for, fr
Cijev
Fazona
EU
Pipe
Fitting
Rohre
Formstcke

+1
-2,7

100,5

84

113

3,4

2,8

2,4

+1
-2,8

120,5
146,5

88
91

115
117

4,3
5,7

3,3
4,5

3,1
4

94

119

7,1

5,6

4,9

100

127

10,3

7,1

+1
-2,9
+1
-3
+1
-3,1
+1
-3,3
+1
-3,4
+1
-3,5
+1
-3,8
+1
-4
+1
-4,3
+1
-4,5
+1
-4,8
+1
-5

172,5
224,5
276,5
328,5
380,5
431,5
534,5
637,5
740,5
844,5
947,5
1050,5

+1,5
-1

+1,8
-1
+2,1
-1
+2,4
-1
+2,7
-1
+3,5
-1
+3,8
-1
+4,1
-1
+4,4
-1

105

133

14,2

11,1

9,7

110

139

18,6

14,3

12,5

110

143

23,7

17,1

15,2

110

151

29,3

20,8

18,6

120

163

42,8

31,7

27,6

120

175

59,3

42,3

36,2

150

197

79,1

71,2

59,1

160

209

102,6

95,4

79,8

175

221

129,9

150,3

122,7

185

233

155

161,3

186,9

152,1

0.17

Sustav TJ
System TJ
System TJ

KUT ZAKRETANJA
ANGULAR DEFLECTION
ABWINKELN

DN 40 300 3 30'
DN 350 600 2 30'
DN 700 2000 1 30

RADNI PRITISCI ZA FAZONSKE KOMADE S TJ SPOJOM DIN 28603


WORKING PRESSURE FOR FITTINGS FOR TJ DIN 28603
ARBEITSDRCKE FR FORMSTCKE MIT TJ VERBINDUNGEN DIN 28603

Fazona
Fitting
Formstcke
TYTON kolak / prirubnica
TYTON socket / flange
TYTON Muffe / Flansch

EU EN MMA
TYTON kolak / slobodna prirubnica
TYTON socket / loose flange
TYTON Muffe / Losflansch

EU EN MMA
TYTON kolak / TYTON kolak
TYTON socket / TYTON socket
TYTON Muffe / TYTON Muffe

MMK 11 MMK 22 MMK 30


MMK 45 MMQ MMR
MMB U

03/2003-rev_1

OBLIK A
SHAPE A
FORM A

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite
DN

Nazivni tlak
Nominal pressure
Nenndrck
PN

60 1000
60 1000 (1200)

10 40
10 16

60 1000
60 1000

10 40
10 25

60 1000
60 1000

10 40
10 16

0.18

VIJCI
BOLTS
SECHSKANTSCHRAUBEN

PRIRUBNICA IZ NODULARNOG LIJEVA


FLANGES OF DUCTILE IRON
FLANSCHE AUS DUCTILEM GUSSEISEN

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

PN 10

PN 16

PN 25

PN 40

DN

kom
pieces
Stck

kom
pieces
Stck

kom
pieces
Stck

kom
pieces
Stck

40

M16

65

M16

65

M16

70

M16

70

50

M16

70

M16

70

M16

70

M16

70

60

M16

70

M16

70

M16

70

M16

70

65

M16

70

M16

70

M16

75

M16

75

80

M16

70

M16

70

M16

75

M16

75

100

M16

70

M16

70

M20

80

M20

80

125

M16

70

M16

70

M24

90

M24

90

150

M20

80

M20

80

M24

90

M24

100

200

M20

80

M20

80

12

M24

90

12

M27

110

12

250

M20

80

12

M24

90

12

M27

100

12

M30

120

12

300

M20

90

12

M24

90

12

M27

110

16

M30

130

16

350

M20

90

16

M24

90

16

M30

110

16

M33

130

16

400

M24

90

16

M27

100

16

M33

120

16

M36

150

16

450

M24

90

20

M27

100

20

M33

120

20

M36

150

20

500

M24

90

20

M30

110

20

M33

130

20

M39

160

20

600

M27

100

20

M33

120

20

M36

140

20

M45

180

20

700

M27

110

24

M33

120

24

M39

150

24

800

M30

110

24

M36

130

24

M45

170

24

4 provrta
4 Lcher
4 holes

03/2003-rev_1

8 provrta
8 Lcher
8 holes

12 provrta
12 Lcher
12 holes

16 provrta
16 Lcher
16 holes

0.19

BRTVE
GASKETS
FLACHDICHTUNGEN

Nazivni promjer
Nominal size
Nonnweite

D
PN10/PN16

PN25/PN40

40

49

92

50

62

107

60

72

117

65

77

127

80

89

142

100

115

162

168

125

141

192

194

12

150

169

218

224

14

200

220

273

20

250

273

328

300

324

378

350

356

400

DN

kg/100 komada
kg/100 piece
kg/100 Stck

PN 10

PN 16

PN25

PN 40

PN 10

PN 16

PN25

PN 40

2
4

284

290

329

340

352

10

11

27

384

400

417

12

13

48

438

444

457

474

17

18

59

407

489

495

514

546

19

21

70

450

458

539

555

565

571

22

27

79

500

508

594

617

624

628

25

33

80

600

610

695

734

731

747

29

36

110

700

712

810

804

833

41

38

190

800

813

917

911

942

49

46

210

UPUTSTVO ZA MONTAU TLANIH CIJEVI


I FAZONA S PRIRUBNICAMA
1. Brtveni rub, prirubnicu i plosnatu brtvu oistiti i provjeriti da li su u ispravnom stanju. Ne upotrebljavati oteeni materijal!
2. Ako se ugrauju nezatieni vijci, treba ako postoji opasnost od korozije vijke zatititi asfaltnom masom.
3. Kod polaganja cijevi i fazona treba osigurati ispravno nalijeganje, a cijevni jarak savjesno zatrpati. Kruti cijevni spojevi ne mogu prihvatiti
razliita optereenja. Ni u kom sluaju ne smiju se cijevi i fazone podgraivati kamenjem i drugim materijalima, ve moraju leati na tlu u
kojem nema kamenja. Ako je na dnu jarka stijena, mora se dno pokriti slojem pijeska, ljunka ili drobljenog kamena u debljini od najmanje
15 cm.
4. Za raspored provrta za vijke kod cijevi i fazona s prirubnicama vrijedi pravilo da vertikalna os prirubnice, koja stoji okomito na ravnini u
kojoj se polae cjevovod, ne smije prolaziti kroz provrte za vijke.
5. Posebna napomena za ugradnju fazona s prirubnicama (osobito FFR komada):

03/2003-rev_1

0.20

da bi se izbjegle greke kod ugradnje, na prirubnici su postavljene oznake za ugradnju u obliku dva nasuprotna zareza. Kod ugradnje
ove oznake treba poravnati po vertikali (visak) ili horizontali (libela).
Zbog razlike u brojevima rupa za vijke kod FFR komada, zauzimat e prikljune armature i fazone kosi poloaj u prostoru u sluaju pogrene
ugradnje. Ovakva zakretanja izraena u stupnjevima mogua su (ovisno o nazivnom promjeru) do 22,5
Primjer: FFR 300/200 PN10

Upozorenje!
Stupnjevi zakretanja kod velikih nazivnih promjera jedva su primjetni.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PRESSURE


PIPES AND FITTINGS WITH FLANGES
1. Centering spigot, flange and gasket are to clear and test for their duly condition. Do not use damaged material!
2. If unprotected bolts are used, the bolts and nuts have to be protected by asphalt mass, if corrosion danger exists.
3. Flanged pipes and fittings have to be carefully bedded and the pipe ditch carefully back filled. Different loadings can not be supported
by riding pipe joints. Pipes and fittings must in no case be underpinned with stones or other material, they must rest on a stoneless
ground. Rocky ground must be covered with at least 15 cm thick layer of sand, gravel or crushed rock.
4. To bolt hole lay-out for the flanged pipes and fittings follows a rule according to which the vertical flange axis perpendicular to the pip line
plane must not pass trough any bolt hole.
5. Special note for installation of flanged fittings (especially FFR fittings):
to avoid installation errors, the flanges receive installation markings in form of two opposed notches. Care should be taken that the
markings are vertically fathomed or horizontally aligned respectively.
Because of different numbers of bolt holes in the flanges of the FFR fittings, the connected valves and fittings will be inclined to one side
if the installation is not correct. Depending on the nominal size, possible angle of twist may amount up to 22,5
Example: FFR 300/200 PN 10
Attention!
The angles of twist for large nominal size are hardly noticeable.

MONTAGELEITUNG FR DRUCKROHRE UND


FORMSTCKE MIT FLANSCHE
1. Dichtleiste, Flansche und Flachdichtung subern, auf ihren ordnungsgemen Zustand prfen. Kein beschdigtes Material verwenden!
2. Werden ungeschtzte Schrauben eingebaut, so sind die Schrauben und Muttern mit Asphaltmasse zu schtzen, sofern Korrosionsgefahr
besteht.
3. Flanschrohre und formstcke mssen sorgfltig verfllt werden. Unterschiedliche Belastung knnen von den starren Rohrverbindungen
nicht abgefangen werden. Auf keine Fall drfen die rohre und Formstcke mit Steinen und anderen Materialien unterbaut werden, sie
mssen auf steinfreiem Boden liegen. Felsgrund ist mit einer mindestes 15 cm dicken Sand-, Kies oder Splittschicht abzudecken.
4. Bei Flanschrohren und Flanschformstcken gilt fr die Anordnung der Schraublcher die Regel, dass in die zur Rohrleitungsebene
senkrecht stehende Flanschenachse keine Schraubenlcher fallen.
5. Besonders Anmerkung fr den Einbau von Flanschfomrstck (besonders FFR Stcke)
Um Einbaufehler zu vermeiden, sind an den Flanschen Einbaumarkierungen in Form von zwei gegenberliegende Kerben angebracht,
Es ist darauf zu achten, dass die Markierungen beim Einbau senkrecht ausgelotet bzw. waagerecht ausgerichtet werden.
Bedingt durch unterschiedliche Anzahl der Schraubenlcher bei FFR Stcken liegen bei falschem Einbau die Anschlieenden Armaturen
oder Formstcke schief im Raum. Mgliche Verdrehungsgrade (ja nach Nennweit)bis zu 22,5
Achtung!
Verdrehungsgrade bei groen Nennweit kaum wahrnehmbar.

03/2003-rev_1

0.21

VANJSKI PROMJERI TLANIH CIJEVI


OUTSIDE DIAMETERS OF PRESSURE PIPES
ROHRAUENDURCHMESSER FR DRUCKROHRE

NL-cijev
DCI-pipe
GGG-Rohr
EN 545

75

80
100
125
150
200
250

90
110

140
160
180
200
225
250
280
315

350

355

500

90
110
125

125

300

400

75

400
450
500
560

600

630

700

710

800

800

900

900

1000

1000

+0,4
0
+0,5
0
+0,5
0
+0,6
0
+0,6
0
+0,7
0
+0,8
0
+0,9
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0
+1,0
0

1000

+0,9
0
+1,0
0
+1,1
0
+1,2
0
+1,4
0
+1,5
0
+1,7
0
+1,9
0
+2,2
0
+2,4
0
+2,7
0
+3,0
0
+3,4
0
+3,8
0
+4,9
0
+5,0
0
+5,0
0
+5,0
0

1200

+6,0
0

140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

03/2003-rev_1

PN 10/16

PN 25

PN 40

67

70

PN 6

kalib.

nekalib. PN 12,5 PN 16

88,9

88,9

98

108

114,3

118

+1,0
-1,2
+1,0
-1,2
+1,0
-1,2
+1,0
-2,7
+1,0
-2,7

133

139,7

144

+1,0
-2,8

159

168,3

170

+1,0
-2,9

170

+3
-2

176

184

172

178

184

182

190

216

219,1

222

+1,0
-3

222

+4
-2

230

242

226

234

243

240

252

267

273

274

+1,0
-3,1

274

+4
-2

286

298

278

286

288

296

308

318

323,9

326

326

340

356

334

342

346

352

368

394

412

388

400

404

410

428

429

+5
-3
+5
-3
+10
-5

448

470

442

456

460

470

488

532

+10
-5

558

550

564

582

606

635

+10
-5
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+10
-5

660

678

698

726

764

786

806

838

44,5

48,3

56

57

60,3

66

76,1

76,1

82

368

355,6

378

419

406,4

429

+1,0
-3,3
+1,0
-3,4
+1,0
-3,5

521

508

532

+1,0
-3,8

610

610

635

711

738

813

842

914

945

1016

1048

+1,0
-4,0
+1,0
-4,3
+1,0
-4,5
+1,0
-4,8
+1,0
-5,0
+1,0
-6,0
+1,0
-5,8

1100
1200

DIN 19800 kalib. (calib./kalib.)

100

104

98

102

100

104

118

+3
-2
+3
-2
+3
-2
+3
-2
+3
-2

122

128

118

120

128

124

130

144

+3
-2

149

155

145

149

154

153

159

56
66
82
98

83

378

Tol.

85

0,9

65

63

+0,4
0
+0,4
0
+0,5
0
+0,6
0
+0,7
0
+0,8
0

DIN 28511

40

63

50

32

50

+0,2
0
+0,3
0
+0,3
0
+0,3
0
+0,4
0

1152
1220

1255

738
842
25

50

AC-cijev
AC-pipe
AZ-Rohr
PN 10

PN

945
1048
1152

20

40

DIN 2448 DIN 2458

EN 598
EN 969

SL-cijev
CI-pipe
GG-Rohr

0,5

EN 1452-2

EN 1555-2
EN 12201-2

elina cijev
Steel pipe
Stahlrohr

0,7

PE-cijev
PE-pipe
PE-Rohr

1255

792

872

896

922

958

982

1008

1036

1078

1090

1120

1152

1198

1126

0.22

1,2

DN

PVC-cijev
PVC-pipe
PVC-Rohr

D SP DEMONTANE SLOBODNE PRIRUBNICE


D SP LOOSE FLANGES
D SP LOSFLANSCHES
DN

tlak

19

150

110

+2
-2

84

+0
-2

19

165

125

+2
-2

99

+0
-2

19,5

175

135

+2
-2

108

+0
-2

19,5

185

145

+2
-2

108

+0
-2

20

200

160

+2
-2

132

+0
-2

180

+2
-2

156

+0
-2

235

190

+2
-2

250

210

+2
-2

184

+0
-2

270

220

+2
-2

285

240

+2
-2

211

+0
-1,5

300

250

+2
-2

26

340

295

+2
-2

PN 25

26

360

266

+0
-2

PN 40

30

375

319

+0
-1,5

PN 10
40

PN 16
PN 25

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

700

PN 40
PN 10
50

PN 16
PN 25
PN 40
PN 10

60

PN 16
PN 25
PN 40
PN 10

65

PN 16
PN 25
PN 40
PN 10

80

PN 16
PN 25
PN 40
PN 10

100

PN 16
PN 25

220
20

PN 40
PN 10
125

PN 16
PN 25

21,5

PN 40
PN 10
150

PN 16
PN 25

200

PN 16

PN 10
250

PN 16

29

PN 25
PN 40
PN 16

34
32

PN 25
PN 40

400

450

500

600

PN 16

35

520

580
620
615
640

PN 25

670

PN 10

670
715

PN 25

730

PN 10

780

PN 16
PN 25

03/2003-rev_1

50

385 +2/-2

840
845

345 +0/-1,5

400 +2/-2
4

410 +2/-2

370

+0
-1,5

430 +2/-2

505

PN 10

PN 16

370 +2/-2

460 +2/-2

PN 25

44

355 +2/-2

450 +2/-2

565

41

515

555

PN 16

350 +2/-2

455

PN 10
38

310 +2/-2
320 +2/-2

450

PN 25
PN 16

400

485
38

PN 10
350

425

PN 10
300

23

PN 40
PN 10

409 +0/-1,5
429

+0
-1,5

525 +1,5/-1,5 482

+0
-1,5

470 +2/-2
490 +2/-2
515 +1,5/-1,5

550 +1,5/-1,5
565 +1,5/-1,5
4

585 +1,5/-1,5 527

+0
-1,5

600 +1,5/-1,5
620 +1,5/-1,5
4

650 +1,5/-1,5 582

+0
-1,5

660 +1,5/-1,5
725 +1,5/-1,5
5

770

+1,5
-1,5

682

+0
-1,5

0.23

SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICOM


FLANGED SPIGOT PIECES, F-PIECES
EINFLANSCHSTCKE (F-STCKE)

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

701

F EN 545 (DIN 28623)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

d1

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

40
50

335
340

7
7

56
66

6
7,5

60

345

77

7,6

65

345

82

7,6

80

350

98

7,8

100

360

7,2

118

9,7

125

370

7,5

144

12,5

150

380

7,8

170

15,8

200

400

8,4

222

250

420

274

31,8

35,8

300

440

9,6

326

43,3

47,7

350

460

10,2

378

52,3

55,3

400

480

10,8

429

64,3

70,3

450

500

11,4

480

82,1

92,3

500

520

12

532

93,9

108,9

600

560

13,2

635

135

159

700

600

14,4

738

179

198

800

600

15,6

842

239

250

900

600

16,8

945

287

298

1000

600

18

1048

354

376

1100

600

19,2

1152

400

435

1200

600

20,4

1255

469

526

DN

22,8

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

1.3

LUNI KOMAD S PRIRUBNICAMA


DOUBLE FLANGED BENDS
FLANSCHENKRMMER (90 Q-STCKE)
Q 90 EN 545 (DIN 28637)

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

713

DN

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

50
60

40
40

150
160

85
120

7
7

6,5
7,3

65
80

40
43

165
165

125
122

7
7

8,2
9,5

100
125
150

45
47,5
50

180
200
220

135
152,5
170

7,2
7,5
7,8

11,9
15,6
20,5

200
250

55
60

260
350

205
290

8,4
9

300
350

65
70

400
450

335
380

400
450
500

75
80
85

500
550
600

600
700

95
105

800

115

31
50

30,5
49

9,6
10,2

70
90,5

69,5
96

425
470
515

10,8
11,4
12

116,5
168
184

126
172
212

700
800

605
695

13,2
14,4

276
394

326
420

900

785

15,6

540

578

* Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

LUNI KOMAD SA STOPALOM


DOUBLE FLANGED BENDS
FLANSCHENKRMMER (90 N-STCKE)
N 90 EN 545 (DIN 28638)

50
65
80

714

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

40
40
43

150
165
165

95
100
110

150
165
180

85
125
122

7
7
7

9,1
11,5
13

100
125
150

45
47,5
50

180
200
220

125
140
160

200
225
250

135
152,5
170

7,2
7,5
7,8

16,8
22
29,5

200
250

55
60

260
350

190
225

300
350

205
290

8,4
9

300
350
400

65
70
75

400
450
500

255
290
320

400
450
500

335
380
425

450
500

80
85

550
600

355
385

550
600

600

95

700

450

700

03/2003-rev_1

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

46
73,5

45,5
72,5

9,6
10,2
10,8

104
137
178

103
142
187

470
515

11,4
12

235
286

259
314

605

13,2

432

482

1.4

LUNI KOMAD 1/8 S PRIRUBNICAMA


DOUBLE FLANGED 1/8 BENDS
FLANSCHBOGENSTCKE 1/8 (45 FFK-STCKE)
FFK 45 EN 545 (DIN 28639)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

50
60
65
80

40
40
40
43

150
160
165
130

7
7
7
7

8
8,2
8,7
9,1

100
125

45
47,5

140
150

7,2
7,5

11,4
14,6

150
200
250

50
55
60

160
180
350

7,8
8,4
9

300
350

65
70

400
298

400
450

75
80

500
600
700
800

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

715

18,7
27,5
55

27
54

9,6
10,2

78
77

82
82,5

324
350

10,8
11,4

96
121

112
145

85
97
105

375
426
478

12
13,2
14,4

145
212
293

180
270
326

115

529

15,6

403

448

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA


ALL FLANGED TEES
T-STCKE
T EN 545 (DIN 28643)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

DN1

DN2

s1

s2

50

50
50
60

300
320
320

7
7
7

7
7
7

150
150
160

10,4
10,6

65
50

330
330

7
7

7
7

165
160

13,3
13,6

60
65
80

330
330
330

7
7
7

7
7
7

160
160
165

14,6
15
15,4

50
60

360
360

7,2
7,2

7
7

170
170

16,6
17,6

65
80

360
360

7,2
7,2

7
7

170
175

17,9
18,4

100
50
60

360
400
400

7,2
7,5
7,5

7,2
7
7

180
185
185

19,4
20,6
21

80
100

400
400

7,5
7,5

7
7,2

190
195

23
24

125

400

7,5

7,5

200

25,5

60
65

80

100

125

03/2003-rev_1

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

719

11,5

1.5

OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA (nastavak s prethodne strane)


ALL FLANGED TEES (continued from previous page)
T-STCKE (Fortsetzung von Vorseite)
T EN 545 (DIN 28643)

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

GGG 40

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1

150

200

250

300

350

400

500

600

700

03/2003-rev_1

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

DN2

s1

s2

50
60

440
440

7,8
7,8

7
7

200
200

80
100

440
440

7,8
7,8

7
7,2

205
210

125
150

440
440

7,8
7,8

7,5
7,8

215
220

31,0
32,0

50
60
80

520
520
520

8,4
8,4
8,4

7
7
7

230
235
235

40,7
41,5
42,0

100
150

520
520

8,4
8,4

7,2
7,8

240
250

43,0
46,5

200
80
100

520
700
700

8,4
9
9

8,4
7
7,2

260
265
275

50,0
67,5
68,0

150
200

700
700

9
9

7,8
8,4

300
325

81,0
76,5
75,5

250
80

700
800

9
9,6

9
7

350
290

83,0
93,5

100
150
200

800
800
800

9,6
9,6
9,6

7,2
7,8
8,4

300
325
350

94,0
101
102

93
100
101

250
300

800
800

9,6
9,6

9
9,6

375
400

114
117

103
115

100
200
350

850
850
850

10,2
10,2
10,2

7,2
8,4
10,2

325
325
425

117
122
144

122
128
152

100
200

900
900

10,8
10,8

7,2
8,4

350
350

144
150

154
159

400
100

900
1000

10,8
12

10,8
7,2

450
400

177
213

191
242

200
300
400

1000
1000
1000

12
12
12

8,4
9,6
10,8

400
500
500

218
227
244

247
265
277

500
200

1000
1100

12
13,2

12
8,4

500
450

256
309

298
359

300
400
500

1100
1100
1100

13,2
13,2
13,2

9,6
10,8
12

550
550
550

321
334
351

375
389
412

600
200

1100
650

13,2
14,4

13,2
8,4

550
525

361
285

435
462

400
700

870
1200

14,4
14,4

10,8
14,4

555
600

366
510

492
601

719

27,5
29
28,5
29,5

82,0
92,5

1.6

OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA (nastavak s prethodne strane)


ALL FLANGED TEES (continued from previous page)
T-STCKE (Fortsetzung von Vorseite)
T EN 545 (DIN 28643)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1

800

900

1000

1200

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10
for PN 10
fr PN 10

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

719

za PN 16
for PN 16
fr PN 16

DN2

s1

s2

200

690

15,6

8,4

585

370

408

400
600
800

910
1350
1350

15,6
15,6
15,6

10,8
13,2
15,6

615
645
675

461
610
671

505
670
729

200
400

730
950

16,8
16,8

8,4
10,8

645
675

432
564

477
617

600
900

1500
1500

16,8
16,8

13,2
16,8

705
750

798
867

866
939

200
400
600

770
990
1650

18,0
18,0
18,0

8,4
10,8
13,2

705
735
765

568
694
1050

1000
600

1650
1240

18,0
20,4

18,0
13,2

825
885

1110
1124

651
782
1159
1243
1242

1000

1700

20,4

18,0

945

1674

1779

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

LUNI KOMAD 1/12 S PRIRUBNICAMA


DOUBLE FLANGED 1/12 BENDS
FLANSCHBOGENSTCKE 1/12 (30 FFK-STCKE)

FFK 30

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

50
65
80

40
41,5
43

150
165
130

7
7
7

9
9,1
9,5

100
125

45
47,5

140
150

7,2
7,5

12
15

150
200

50
55

160
180

7,8
8,4

250
300
350

60
65
70

210
255
165

400
500

75
85

600
700
800

95
105
115

DN

816

19,5
29

28,5

9
9,6
10,2

41,5
59,5
65

40,5
59
71

183
220

10,8
12

73
109

82,5
137

309
346
383

13,2
14,4
15,6

212
360
493

257
386
529

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

1.7

LUNI KOMAD 1/16 S PRIRUBNICAMA


DOUBLE FLANGED 1/16 BENDS
FLANSCHBOGENSTCKE 1/16 (22 1/2 FFK-STCKE)
FFK 22 1/2

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

817

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10
for PN 10
fr PN 10

za PN 16
for PN 16
fr PN 16

DN

50
65

40
40

150
165

7
7

80
100
125

43
45
47,5

130
140
150

7
7,2
7,5

150
200

50
55

160
180

7,8
8,4

250
300
350

60
65
70

210
255
140

9
9,6
10,2

41,5
60
58

41
59
64

400
500

75
85

153
185

10,8
12

67
99

75,5
127

600
700

95
105

254
284

13,2
14,4

182
313

227
339

800

115

314

15,6

428

464

9
12
9,5
12
15,5
20
29

27,5

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

LUNI KOMAD 1/32 S PRIRUBNICAMA


DOUBLE FLANGED 1/32 BENDS
FLANSCHENKRMMER 1/32 (11 1/4 FFK-STCKE)
FFK 11 1/4

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

818

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

50
65

40
40

150
165

7
7

9
12

80
100

43
45

130
140

7
7,2

9,5
12

125
150

47,5
50

150
160

7,5
7,8

15,5
20

200
250
300

55
60
65

180
210
255

8,4
9
9,6

350
400

70
75

105
113

500
600
700

85
95
105

800

115

26
41,5
60

25
41
59,5

10,2
10,8

56
58

61,5
67,5

135
174
194

12
13,2
14,4

85
157
243

113
202
269

213

15,6

330

366

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

1.8

ZAVRNICI ZA PRIRUBNICU
BLANK FLANGES
BLINDFLANSCHE (X-STCKE)

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

720

X EN 545 (DIN 28646)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

60
80
100
125

19
19
19
19

150
200

19
20

175
200

20
22

23,5

220
250

235
270

3
3
3
3

2,7

2,9

26
30

285
340

300
360 375

3
3

7,2
8,3 11,1
11,4 11,2 13,3 20

3
4

16,9 16,6 21 33,5


26
25,5 32 51,5
30,5 34,5 46,5
-

3,6
4,3
5,6

4,8
6,2 7,9

250
300
350

22
24,5 34,5
24,5
27,5 39,5
24,5 26,5 30
-

400
455
505 520

425 450
485 515
555 -

400
450

24,5 28
25,5 30

32
34,5

565
615

580
640

620
670

4
4

38
54

46
64

500
600

26,5 31,5 36,5


30
36
42

670
780

715
840

730
845

4
5

56
86

79 102
123 159

700
800
900

32,5 39,5 46,5


35
43
51
37,5 46,5 55,5

895 910 960


1015 1025 1085
1115 1125 1180

5
5
5

147
207
273

179 225
252 325
335 429

1230 1255 1320


1455 1485 1530

5
5

302
476

437 480
709 860

1000
1200

40
45

50
57

60
69

62,5
80

KRINI KOMAD S PRIRUBNICAMA


ALL FLANGED CROSSES
KREUZFLANSCHENSTCKE (TT-STCKE)
TT

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1

DN2

s1

s2

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

80
100

80
100

7
7,2

330
360

7
7,2

165
180

20
25

150

150

7,8

440

7,8

220

200

200

8,4

520

8,4

260

62,5

62

250

250

700

350

104

102

300

300

9,6

800

9,6

400

145

148

350

350

10,2

850

10,2

425

167

172

400

400

10,8

900

10,8

450

187

210

500

500

14,2

1000

14

500

470

485

600

600

15,4

1100

15,4

550

693

715

700

700

16,8

1200

16,8

600

567

619

03/2003-rev_1

721

41,5

1.9

REDUCIRANI KOMAD S PRIRUBNICAMA


DOUBLE SOCKET TAPERS
FLANSCHENBERGANGSTCKE
FFR EN 545 (DIN 28645)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1

DN2

s1

s2

50

40
50
50
40
50
40
50
60
65
50
60
65
80
50
60
80
100
50
60
80
100
125
80
100
125
150
100
125
150
200
100
150
200
250
200
250
300
250
300
350
300
350
400
350
400
450
400
450
500
600

200
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7,2
7,2
7,2
7,2
7,5
7,5
7,5
7,5
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
8,4
8,4
8,4
8,4
9
9
9
9
9,6
9,6
9,6
9,6
10,2
10,2
10,2
10,8
10,8
10,8
11,4
11,4
11,4
12
12
12
13,2
13,2
13,2
14,4

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7,2
7
7
7
7,2
7,5
7
7,2
7,5
7,8
7,2
7,5
7,8
8,4
7,2
7,8
8,4
9
8,4
9
9,6
9
9,6
10,2
9,6
10,2
10,8
10,2
10,8
11,4
10,8
11,4
12
13,2

60
65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600
700

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
za PN 10 za PN 16
for PN 10 for PN 16
fr PN 10 fr PN 16

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

722

7
7
7,5
8
9
6,7
7,2
7,5
8,2
8,1
9,2
8,8
9,3
9,5
10
10,5
11,4
11
11
12
12,8
14,1
17,7
18,6
20
22
24
26
27
30,5
29,5
32,5
35,5
41,0
45
45
50
50,5
55
59,5
65
71
76
102
110
115
135
143
149
200

47
47,5
52,5
55
59,5
67
75
82
87
116
130
120
165
173
190
250

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama. Ostale kombinacije dimenzija na upit.
It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too. Other dimensions combination on request.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen. Andere Kombinationen auf Anfrage.

03/2003-rev_1

1.10

FFG SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA


FFG DOUBLE FLANGED COLLARS
FFG FLANSCHSTCKE
~ kg

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

DN

d1

L
max.

1 m cijevi
bez
prirubnice
1 m pipe
without
flanged
1 m Rohre
ohne
Flansch

80
100

7
7,2

98
118

1000
1000

16,1
20,4

2,9
3,3

2,9
3,3

2,9
3,8

125
150
200

7,5
7,8
8,4

144
170
222

1000
1000
1000

26,4
32,4
46,1

4
4,9
6,8

4
4,9
6,6

4,6
5,9
8,7

250
300

9
9,6

274
326

1000
1000

61,3
78,1

9,6
13

9,2
12

13
18

23,5
33,5

350
400

10,2
10,8

378
429

1000
1000

96,5
111,4

14
16

17
22

25,5
33

450
500
600

11,4
12
13,2

480
532
635

1000
1000
1000

116,2
160,6
211,3

19
23
31

28
37
57

39
49
71,5

700
800

14,4
15,6

738
842

1000
1000

258,2
320,8

40,5
55

59
74

90
123

900
1000
1200

16,8
18
19,2

945
1048
1255

1000
1000
1000

355,2
422,3
540,4

88
123
185

149
201
368

Nazivni
promjer
Nominal size
Nennweite

1 prirubnica
1 flanged
1 flansche

727

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

64,5
81,5
121

2,9
3,8
5,9
8
14

*Ugradbena duljina L mogua je do 5000 mm


Face to face length L is possible up to 5000 mm
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

FFG DIN 28614

PN 10

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg/kom za PN 10
Weight in kg/piece for PN 10
Gewicht in kg/St. Fr PN 10

L
DN

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

40
50
65

7
7
7

4,2
5,2
6,2

5,0
6,1
7,4

80
100

7
7,2

7,4
8,7

9,1
10,7

10,6
12,7

12,3
14,8

13,9
16,8

15,5
18,9

17,1
20,9

18,7
23,0

21,9
27,0

125
150
200

7,5
7,8
8,4

10,7
13,1
18,2

13,3
16,3
22,8

15,9
19,5
27,5

18,6
22,8
32,1

21,2
26,0
36,7

23,9
29,3
41,3

26,5
32,5
45,9

29,1
35,7
50,5

34,4
42,2
59,7

250
300

9
9,6

26,4
33,8

31,5
41,6

37,6
49,5

43,7
57,3

49,9
65,1

56,0
72,9

62,1
80,7

68,3
88,5

80,5
104,1

350
400
450

10,2
10,8
11,4

47,3
54,3
61,3

57,0
65,5
72,9

66,6
76,6
84,5

76,3
87,7
96,1

85,9
98,9
107,7

95,6
110,0
119,4

105,2
121,1
131,0

124,5
143,4
154,2

500
600

12
13,2

78,1
104,3

94,2
125,4

100,3
146,6

126,3
167,7

142,4
188,8

148,5
209,9

174,5
231,1

206,6
273,3

700
800

14,4
15,6

158,5
206,3

184,3
238,4

210,1
270,4

235,9
302,5

261,7
334,6

287,6
366,7

339,2
430,8

900
1000
1200

16,8
18
19,2

235,6
289,7
404,1

271,1
331,9
458,2

306,6
374,2
512,2

342,1
416,4
566,3

377,7
458,6
620,3

413,2
500,9
674,3

484,2
585,3
782,4

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

1.11

FFG SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA


FFG DOUBLE FLANGED COLLARS
FFG FLANSCHSTCKE

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

728

FFG DIN 28614

PN 16

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg/kom za PN 16
Weight in kg/piece for PN 16
Gewicht in kg/St. Fr PN 16

L
DN

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

40
50
65

7
7
7

4,2
5,2
6,2

5,0
6,1
7,4

80
100
125

7
7,2
7,5

7,4
8,7
10,7

9,1
10,7
13,3

10,6
12,7
15,9

12,3
14,8
18,6

13,9
16,8
21,2

15,5
18,9
23,9

17,1
20,9
26,5

18,7
23,0
29,1

21,9
27,0
34,4

150
200

7,8
8,4

13,1
17,8

16,3
22,4

19,5
27,1

22,8
31,7

26,0
36,3

29,3
40,9

32,5
45,5

35,7
50,1

42,2
59,3

250
300

9
9,6

25,6
31,8

30,7
39,6

36,8
47,5

42,9
55,3

49,1
63,1

55,2
70,9

61,3
78,7

67,5
86,5

79,7
102,1

350
400
450

10,2
10,8
11,4

53,3
66,3
79,3

63,0
77,5
90,9

72,6
88,6
102,5

82,3
99,7
114,1

91,9
110,9
125,7

101,6
122,0
137,4

111,2
133,1
149,0

130,5
155,4
172,2

500
600

12
13,2

106,1
156,3

122,2
177,4

128,3
198,6

154,3
219,7

170,4
240,8

186,5
261,9

202,5
283,1

234,6
325,3

700
800
900

14,4
15,6
16,8

195,5
244,3
282,6

221,3
276,4
318,1

247,1
308,4
353,6

272,9
340,5
389,1

298,7
372,6
424,7

324,6
404,7
460,2

376,2
468,8
431,2

1000
1200

18
19,2

372,7
532,1

414,9
586,2

457,2
640,2

499,4
694,3

541,6
748,3

583,9
802,3

668,3
910,4

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

1.12

FFG SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA


FFG DOUBLE FLANGED COLLARS
FFG FLANSCHSTCKE

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

728 b

FFG DIN 28614

PN 25

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg/kom za PN 25
Weight in kg/piece for PN 25
Gewicht in kg/St. Fr PN 25

L
DN

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

40
50
65

7
7
7

4,2
5,2
6,2

5,0
6,1
7,4

80
100
125

7
7,2
7,5

7,4
9,7
11,9

9,1
11,7
14,5

10,6
13,7
17,1

12,3
15,8
19,8

13,9
17,8
22,4

15,5
19,9
25,1

17,1
21,9
27,7

18,7
24,0
30,3

21,9
28,0
35,6

150
200

7,8
8,4

15,1
22,0

18,3
26,6

21,5
31,3

24,8
35,9

28,0
40,5

31,3
45,1

34,5
49,7

37,5
54,3

44,2
63,5

250
300

9
9,6

33,2
43,8

38,3
51,6

44,4
59,5

50,5
67,3

56,7
75,1

62,8
82,9

68,9
90,7

75,1
98,5

87,3
114,1

350
400
450

10,2
10,8
11,4

70,3
88,3
101,3

80,0
99,5
112,9

89,6
110,6
124,5

99,3
121,7
136,1

108,9
132,9
147,7

118,6
144,0
159,4

128,2
155,1
171,0

147,5
177,4
194,4

500
600

12
13,2

130,1
185,3

146,2
206,4

152,3
227,6

178,3
248,7

194,4
269,8

210,5
290,9

226,5
312,1

258,6
354,3

700
800
900

14,4
15,6
16,8

257,5
342,3
404,6

283,1
374,4
440,1

309,1
406,4
475,6

334,9
438,5
511,1

360,7
470,6
546,7

386,6
502,7
582,2

438,2
566,8
653,2

1000
1200

18
19,2

528,7
732,1

570,9
786,2

613,2
840,2

655,4
894,3

697,6
948,3

749,9
1002,3

824,3
1110,4

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

1.13

FFG SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA


FFG DOUBLE FLANGED COLLARS
FFG FLANSCHSTCKE
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

728 c

FFG

PN 40

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg/kom za PN 40
Weight in kg/piece for PN 40
Gewicht in kg/St. Fr PN 40

DN

100

200

300

400

L
500

600

700

800

1000

40
50
65

7
7
7

4,2
5,2
6,2

5,0
6,1
7,4

80
100

7
7,2

7,4
9,7

9,1
11,7

10,6
13,7

12,3
15,8

13,9
17,8

15,5
19,9

17,1
21,9

18,7
24,0

21,9
28,0

125
150
200

7,5
7,8
8,4

24,5
19,3
32,6

17,1
22,5
37,2

19,7
25,7
41,9

22,4
29,0
46,5

25,0
32,2
51,1

27,7
35,5
55,7

30,3
38,7
60,3

32,9
41,7
64,9

38,2
48,4
74,1

250
300

9
9,6

54,2
74,8

59,3
82,6

65,4
90,5

71,5
98,3

77,7
106,1

83,8
113,9

89,9
121,7

96,1
129,5

108,3
145,1

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

1.14

PRELJEVNI KOMADI
FLANGED BELIMOUTHS
BERLAUFSTCKE
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

844

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa
Weight
Gewicht

DN

D1

kg

80

120

100

6,6

100

150

110

125

185

125

11,5

150

225

140

15

200

300

170

24

250

375

200

35

300

450

230

47

350

525

260

66

400

600

290

88

500

750

350

139

600

900

410

201

03/2003-rev_1

1.15

FFS CIJEVI IZ NODULARNOG LIJEVA SA ZAVARENIM PRIRUBNICAMA


FFS DOUBLE FLANGED PIPES WELDED-ON FLANGES
FFS FLANSCHENROHRE MIT NICHT ANGEGOSENEN FLANSCHEN
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

~ kg
Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

L
max

DN

80
100
125
150
200
250
300
(350)
450
500
600

6
6
6,2
6,5
7
7,5
8
8,5
9
10
11

1 m cijevi
bez
prirubnice
1 m pipe
without
flanged
1 m Rohre
ohne
Flansch

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

729

1 prirubnica
1 flanged
1 flansche

PN 10

PN 16

3,4
3,3
4,8
4,9
6,8
9,6
12,8
14,1
16,3
21,8
30,8

3,3
3,3
4,8
4,9
6,6
9,2
12,4
17,2
21,9
37
57,3

12,2
14,9
18,9
23,4
33,3
44,3
56,3
69,6
83,7
115,6
152

Teina u kg/kom.
Weight in kg/piece
Gewicht in kg/St.

FFS DIN 28615


L

DN 80

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

03/2003-rev_1

20,2
21,5
22,7
23,9
25,1
26,3
27,6
28,8
30
31,2
37,3
44
50
56
62
68
74

PN 10
DN 100
23
24,5
26
27,5
29
30,4
31,9
33,4
34,9
36,4
43,9
51
59
66
74
81
89

GGG

DN 125

DN 150

30,4
32,4
34,2
36,1
38
39,9
41,8
43,7
45,6
47,5
57
66,5
76
85
95
104
114

35,7
38
40,4
42,7
45,1
47,4
49,8
52,1
54,5
56,8
68,6
80,3
92,1
104
116
127
139

DN 200

DN 250

DN 300

50,2
53,6
56,9
60,2
63,6
66,9
70,2
73,5
76,9
80,2
96,9
114
130
147
163
180
197

67,9
72,4
76,8
81,2
85,7
90,1
94,5
98,9
103
108
130
152
174
196
219
241
263

87,5
93,2
98,8
104
110
116
121
127
133
138
166
195
223
251
279
307
335

DN 350

DN 400

DN 500

DN 600

105
112
119
126
133
140
147
153
160
167
202
237
272
307
341
376
411

125
133
141
150
158
167
175
183
192
200
242
284
326
367
409
451
501

171
182
194
205
217
229
240
252
263
257
333
390
448
506
564
622
679

229
248
259
274
290
305
320
336
350
366
442
518
594
670
746
822
898

1.16

FFS CIJEVI IZ NODULARNOG LIJEVA SA ZAVARENIM PRIRUBNICAMA


FFS DOUBLE FLANGED PIPES WELDED-ON FLANGES
FFS FLANSCHENROHRE MIT NICHT ANGEGOSENEN FLANSCHEN

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

730

Teina u kg/kom.
Weight in kg/piece
Gewicht in kg/St.

FFS DIN 28615


L

DN 80

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

03/2003-rev_1

20
21,3
22,5
23,7
24,9
26,1
27,4
28,6
29,8
31
37,1
44
50
56
62
68
74

PN 16
DN 100
23
24,5
26
27,5
29
30,4
31,9
33,4
34,6
36,4
43,9
51
59
66
74
81
89

GGG

DN 125

DN 150

30,4
32,4
34,2
36,1
38
39,9
41,8
43,7
45,6
47,5
57
66,5
76
85
95
104
114

35,7
38
40,4
42,7
45,1
47,4
49,8
52,1
54,5
56,8
68,9
80,3
92,1
104
116
127
139

DN 200

DN 250

DN 300

49,8
53,2
56,5
59,8
63,2
66,5
69,8
73,1
76,5
79,8
96,5
113
130
146
163
180
196

67,1
71,6
76
80,4
84,9
89,3
93,7
98,1
103
107
129
151
173
196
218
240
262

86,7
92,4
98
104
109
115
121
126
132
137
166
194
222
250
278
306
334

DN 350

DN 400

DN 500

DN 600

111
118
125
131
139
146
153
160
167
174
208
243
278
313
348
382
417

136
144
153
156
169
178
189
194
203
211
253
295
337
379
420
462
504

201
213
224
227
247
259
271
282
294
305
363
421
479
536
594
652
710

282
297
312
327
343
358
373
388
403
419
495
571
647
723
799
875
951

1.17

PRELAZNA PRIRUBNICA XR
TAPERS FLANGES XR
REDUZIERFLANSCH XR

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

PRELAZNA PRIRUBNICA XR

Materijal:
Od nodularnog lijeva GGG DIN 1693, bitumenizirana
Vijci: galvanski pocinani / A2
Prelazne prirubnice XR omoguuju redukciju sa zadanog nazivnog promjera cijevi na bitno manje
promjere. Neznatna ugradbena duljina osigurava redukciju nazivnog promjera na najkraem putu.
FFR fazone s uobiajnim ugradbenim duljinama otpadaju.

731

REDUCING FLANGE XR
Material:
of nodular grey iron GGG DIN 1693, bitumenized
Stud bolts: galvanically zinc coated / A2
The reducing flanges XR render it possible to reduce a given pipe nominal size to an essentially
smaller value. Because of the very small overall length, the reduction takes place at the shortest
distance. The FFR fittings with conventional overall lengths and designs are inapplicable.
REDUZIERFLANSCH XR
Werkstoff:
aus Sphroguss GGG DIN 1693, bitumisiert
Schrauben: galvanisch verzinkt / A2
Reduzierflanschen Typ XR sind Reduzierung von gegebenen Rohrnennweiten auf wesentlich
kleinere mglich. Die geringe Baulnge sorgt auf krzestem Weg fr den Nennweitenbergang.
FFR-Stcke mit herkmmlicher Baulnge und Bauart entfallen.

XR EN 545

PN 10, PN 16
Vijak, bolts, Schrauben
k1
PN 10

n
PN 16

PN 10

Vijak, bolts, Schrauben

M
PN 16

PN 10

PN 16

PN 10

k2
PN 16

PN 10

n
PN 16

PN 10

M
PN 16

kg

DN1/DN2

Typ

PN 10

PN 16

PN 10

60/40
60/50

A
A

46
47

135
135

4
4

M16 x 50
M16 x 50

110
125

4
4

M16 x 50
M65 x 50

5,7
5,6

PN 16

65/50

47

145

M16 x 50

125

M16 x 50

5,6

80/40

30

160

M16 x 50

110

M16 x 50

5,1

80/50

28

160

M16 x 50

125

M16 x 50

5,6

80/60

28

160

M16 x 50

135

M16 x 50

5,4

80/65

28

160

M16 x 50

145

M16 x 50

5,4

100/40

30

180

M16 x 50

110

M16 x 50

6,6

100/50

27

180

M16 x 50

125

M16 x 50

6,3

100/60

30

180

M16 x 50

135

M16 x 50

6,5

100/65

30

180

M16 x 50

145

M16 x 50

6,5

100/80

30

180

M16 x 50

160

M16 x 50

6,9

125/40

30

210

19

110

M16 x 50

8,4

125/60

30

210

M16 x 50

135

M16 x 50

8,2

125/ 65

30

210

M16 x 50

145

M16 x 50

8,2
8,0

125/ 80

30

210

M16 x 50

160

M16 x 50

125/100

30

210

M16 x 50

180

M16 x 50

7,6

150/50

30

240

23

125

M16 x 50

11,1

150/60

30

240

23

135

M16 x 50

10,8

150/65

30

240

23

145

M16 x 50

10,8

150/80

30

240

23

160

M16 x 50

10,7

150/100

30

240

M20 x 60

180

M16 x 50

11,2

150/125

30

240

M20 x 60

210

M16 x 50

200/50

30

295

12

23

125

M16 x 50

14,9

14,8

200/60

30

295

12

23

135

M16 x 50

14,8

14,7

200/65

30

295

12

23

145

M16 x 50

14,8

14,7

200/80

40

295

12

23

160

M16 x 50

14,7

14,5

200/100

40

295

12

23

180

M16 x 50

15,0

14,9

200/125

40

295

12

23

210

M16 x 50

13,7

13,6

200/150

32

295

12

M20 x 60

240

M20 x 60

16,5

16,6

250/50

31

350

355

12

23

28

125

M16 x 50

22,3

22,5

250/65

31

350

355

12

23

28

145

M16 x 50

22,2

22,4

250/80

31

350

355

12

23

28

160

M16 x 50

22,1

22,3

250/100

31

350

355

12

23

28

180

M16 x 50

21,9

22,2

250/125

31

350

355

12

23

28

210

M16 x 50

21,5

22,1

250/150

31

350

355

12

23

28

240

M20 x 60

20,0

20,7

250/200

32

350

355

12

M20 x 60

M24 x 60

295

M20 x 60

21,3

21,6

300/100

31

400

410

12

23

28

350

355

M16 x 50

27,0

30,0

300/150

38

400

410

12

23

28

350

355

M20 x 60

33,0

36,0

300/200

32

400

410

12

23

28

350

355

M20 x 60

25,0

28,0

300/250

33

400

410

12

M20 x 60

M24 x 70

350

355

12

M20 x 60

M24 x 70

28,0

31,0

350/250

48

460

470

16

23

28

350

355

12

M20 x 60

M24 x 70

38,0

43,0

400/200

38

515

525

16

28

31

M20 x 60

M24 x 70

41,0

42,0

400/250

48

515

525

16

28

31

350

355

12

M20 x 60

M24 x 70

45,0

48,0

400/300

49

515

525

16

28

31

400

410

12

M20 x 60

M24 x 70

42,0

45,0

600/450

56

725

770

20

31

37

565

585

20

M 24 x 70

M 27 x 80

72,0

86,0

XR EN 545

295

12
8
8

12

12

11,2

PN 25
Vijak, bolts, Schrauben

Vijak, bolts, Schrauben


M

Kg

DN1/DN2

Typ

PN 25

PN 25

PN 25

PN 25

PN 25

PN 25

PN 25

PN 25

60/40
60/50

A
A

46
46

135
135

8
8

M16 x 50
M16 x 50

110
125

4
4

M16 x 50
M65 x 50

5,7
5,6

80/40

30

160

M16 x 50

110

M16 x 50

5,1

80/50

28

160

M16 x 50

125

M16 x 50

5,6

80/60

28

160

M16 x 50

135

M16 x 50

5,4

03/2003-rev_1

k1

k2

1.18

SYSTEM DELTA BRZI SPOJ (za spajanje cijevi)


SYSTEM DELTA FAST CONNECTION
SYSTEM DELTA DIE SCHNELLE VERBINDUNG

System DELTA fazone s pokretljivim prikljukom izraene su od duktilnog lijevanog eljeza (GGG
50) za tlane PVC cijevi, cijevi od lijevanog eljeza, eline cijevi i azbestcementne cijevi. Kod PE
cijevi koristi se unutarnji zatitni tuljak.
System DELTA fazone dozvoljavaju zmijoliko polaganje vodova sa zakretanjem osi do 8.
Na zahtjev, system DELTA fazone isporuuju se sa specijalnim zatitnim slojem, na primjer, iznutra
i izvana elektrostatiko oslojavanje prahom ili epoksidni slojevi.
Gumeni prsteni od EPDM-a sadrani su u isporukama.
Stezni prsteni od nodularnog lijeva primjenjuju se za lijevano eljezne, eline, PVC/PHD, odn.
azbestcementne cijevi.

System DELTA fittings with movable joint of ductile cast iron (GGG 50) are for PVC pressure pipes,
cast iron, steel and asbestos cement pipes. For PE pipes the fittings receive an inside tube
protector.
System DELTA fittings allow snaked pipe laying with declination of axis up to 8.
On request, system DELTA fittings are delivered with special coatings. For instance, inside and
outside electrostatic powered coating or epoxy coatings.
Rubber gaskets made of EPDM are included in our delivery.
Pressed gaskets of ductile cast iron are applicable for cast iron, steel, PVC/PHD or asbestos
cement pipes.

System DELTA Formstcke mit beweiglichem Anschluss sind aus duktilem Gusseisen (GGG 50)
fr PVC-Druckrohre, Guss-, Stahl- und Asbestzementrohre lieferbar. Fr PE-Rohre in Verbindung
mit Innensttzhlsen.
System DELTA Formstcke ermglichen bis zu 8 abgewinkelte Rohrverlegungen.
System DELTA Formstcke werden auf Wunsch mit Sonderbeschichtungen geliefert. Zum
Beispiel, mit innen und aussen EKB-elektrostatischer Pulverbeschichtung, oder EpoxyBeschichtungen.
Die Gummiringe aus EPDM sind von uns mitgelieferten.
Die Pressringe aus duktilem Gusseisen sind fr Guss-, Stahl-, oder PVC/PHD-rohre bzw.
Asbestzementrohre einsetzbar.

03/2003-rev_1

1.19

BRZI SPOJ EBSSystem DELTA


FAST CONNECTION EBSSystem DELTA
DIE SCHNELLE VERBINDUNG EBSSystem DELTA

EBSSystem DELTA

PN 10/16

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

740

GGG
vijci
Schrauben
screws

DN

d1

d2

d3

z1

z2

50

59-72

55

184

160

45

M16x100

65

72-85

70

197

160

45

M16x100

80

82-107

104

224

165

45

M16x100

100

107-133

124

256

180

45

M16x110

125

132-153

149

278

200

60

M16x110

150

158-192

175

318

220

65

M16x110

200

218-252

228

378

240

65

M16x110

250

266-300

283

431

240

70

M16x120

300

315-349

332

480

245

10

70

M20x120

350A

352-374

360

505

250

10

70

M20x120

350B

378-400

383

531

250

10

70

M20x120

400A

400-430

410

561

250

10

70

M20x120

400B

425-442

432

573

250

10

70

M20x120

Materijal
Kuite: nodularni lijev GGG
Pritezna prirubnica: nodularni lijev GGG
Brtva: EPDM
Vijci: A2 DIN 933
Matice: gal Zn DIN 934
Zatita: EWS prema GSK
normativima RAL-GZ-662

03/2003-rev_1

Material
Body: ductile cast iron GGG
Shaping ring: ductile cast iron GGG
Gasket: EPDM
Screws: A2 DIN 933
Nuts: St gal Zn DIN 934
Coating: EWS according GSKdirectives RAL-GZ-662

Material
Krper: Duktiles Gueisen GGG
Pressring: Duktiles Gueisen GGG
Dichtung: EPDM
Schrauben: A2 DIN 933
Muttern: St gal Zn DIN 934
Beschichtung: EWS nach GSKRichtlinien RAL-GZ-662

1.20

BRZI SPOJ UBSSystem DELTA


FAST CONNECTION UBSSystem DELTA
DIE SCHNELLE VERBINDUNG UBSSystem DELTA

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

742

UBSSystem DELTA

PN 10/16

GGG
vijci
Schrauben
screws

DN

d1

d2

50

59-72

184

240

139,89

M16x100

65

72-85

197

240

139,89

M16x100

80

82-107

224

240

139,89

M16x100

100

107-133

256

270

156

M16x110

125

132-153

278

290

176,44

M16x110

150

158-192

318

310

196,44

M16x110

200

218-252

378

330

216,44

M16x110

250

266-300

431

345

231,44

M16x120

300

315-349

480

350

236,44

M20x120

350A

352-374

505

360

246,44

M20x120

350B

378-400

531

360

246,44

M20x120

400A

400-430

561

360

246,44

M20x120

400B

425-442

573

360

246,44

M20x120

*Ostale dimenzije na upit


*Andere Dimensionen auf Anfrage
*Other dimension on request

Materijal
Kuite: nodularni lijev GGG
Pritezna prirubnica: nodularni lijev GGG
Brtva: EPDM
Vijci: A2 DIN 933
Matice: gal Zn DIN 934
Zatita: EWS prema GSK
normativima RAL-GZ-662

03/2003-rev_1

Material
Body: ductile cast iron GGG
Shaping ring: ductile cast iron GGG
Gasket: EPDM
Screws: A2 DIN 933
Nuts: St gal Zn DIN 934
Coating: EWS according GSKdirectives RAL-GZ-662

Material
Krper: Duktiles Gueisen GGG
Pressring: Duktiles Gueisen GGG
Dichtung: EPDM
Schrauben: A2 DIN 933
Muttern: St gal Zn DIN 934
Beschichtung: EWS nach GSKRichtlinien RAL-GZ-662

1.21

FFRE REDUCIRANI KOMAD SA PRIRUBNICAMA - EKSCENTRIAN


FFRE DOULKE FLANGED FLAT TAPER
FFRE FLANSCH BERGANGS STCKE - EKSCENTRISCH

*FFRE
Nominal size
Nennweite
DN1
DN2

L
mm

PN16

PN25

PN40

50

14

14

14,6

16,5

65
80

15
16

15
16

15,5
16,6

16,8
17,9

17
21

17
21

17,6
22

18,9
24

22

22

22

25

23

23

24

26

24
25

24
25

25,5
26,5

27,5
30

27,5
24

27,5
24

26,5
28,5

34
34,5

26
28

26
28

29,5
31

35
38,5

37
34

36,5
33,5

36
38,5

50,5
51,5

30,5
55

30
54,5

41
61

52,5
79

58
59

57,5
58

65
67,5

86
93,5

88
90

91,5
92,5

104
105

128
135

300

97

100

114

153

150

91

97

109

145

135
120

140
125

142
153

191
199

125
170

134
188

155
208

208
263

174
226

195
258

218
270

285
370

210

252

278

363

200

65
80

300

100
125

200

250

80
100
125
150
125
150

300

300

200
150
300

350

400

500
600

Masa / Weight / Gewicht (kg )


PN10

100
50
150

764

GGG (St 37-2)

Nazivni promjer

125

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

200
250
200
250

250
300
350
350
400
400
500

300

500

500

500
500

* Na poseban upit
* On special request
* Auf besondere Anfrage

03/2003-rev_1

1.23

MMAT - ODCJEPNI KOMAD SA DVOSTRUKIM KOLAKOM I


EKSCENTRINOM PRIRUBNICOM

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

MMAT - FLANGE ON DOUBLE SOCKET LEVEL INVERT TEE

745

MMAT - DOPPELMUFFEN STCKE MIT EKSCENTRISCH


FLANSCHE

MMAT *

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN1

DN2

PN10

PN16

200

80
80
100
80
100
150
200
100
150
100
150
200

175
180
200
180
205
260
320
210
270
215
260
340

235
265
270
295
300
310
320
360
370
420
430
500

27,5
38,0
41,0
50,0
51,0
58,0
68,0
75,0
85,0
108,0
130,0
178,0

27,5
38,0
41,0
50,0
51,0
58,0
68,0
75,0
80,0
108,0
130,0
178,0

400

570

540

260,0

253,0

250

300

400
500
600

* Na poseban upit
* On special request
* Auf besondere Anfrage

03/2003-rev_1

1.24

T - KOMAD SA PRIRUBNICAMA EKSCENTIRAN Te

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

T - FLANGED INVERT TEE Te

746

T - FLANSCHSTCKE EKSCENTRISCH Te

Te*

GGG
Masa u kg

Nazivni promjer
Nominal size

DN1

DN2
80

800

300

100

800

350
400
500
600

Weight in kg
Gewicht in kg

Nennweite

PN10

PN16

305

92,5

93,5

305

93

94

150

800

305

100

101

100

850

340

117

122

100

900

365

144

154

200

900

365

150

159

100

1000

400

213

242

200

1000

400

218

247

200

1000

435

309

359

* Na poseban upit
* On special request
* Auf besondere Anfrage

03/2003-rev_1

1.25

PRIRUBNIKI KOMADI SA ZIDNOM PRIRUBNICOM


FITTING PIECE WITH WALL FLANGA
FLANSCHSTCKE MIT MAUERNFLANSCHE

FFM

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

747

GGG
MASA / WEIGHT / GEWICHT (kg)

Nazivni promjer
Nominal size

L1

De

TYP A

TYP B

Nennweit

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

PN10

PN16

PN25

PN40

PN10

PN16

PN25

60

600

700

77

175

16,5

120

200

12

12

12

12

13

13

13

13

80

600

700

98

200

16

120

200

16

16

16

16

17

17

17

17

100

600

700

7,2

118

220

16

120

200

19

19

19

19

20

20

21

21

125

600

700

7,5

144

250

18

120

200

24

24

24

26

26

26

27

29

150

600

700

7,8

170

285

18

130

200

30

30

31

33

32

32

34

38

200

600

700

8,4

222

340

20

130

200

42

42

44

49

45

44

49

59

250

1000 1000

274

400

20

155

300

72

71

75

81

81

88

300

1000 1000

9,6

326

455

20,5

155

300

92

91

97

105

103

115

350

1000 1000

10,2

378

505

20,5

170

300

110

113

121

124

130

147

400

1000 1000

10,8

429

565

20,5

170

300

131

137

148

147

159

181

450

1000 1000

11,4

480

615

21,5

190

300

156

166

176

176

196

216

500

1000 1000

12

532

670

22,5

190

300

182

196

208

205

233

257

600

1000 1000

13,2

635

780

25

200

300

241

267

282

272

324

353

PN40

DN

TYP A

03/2003-rev_1

TYP - B

1.26

DVOKOMORNA SPECIJALNA PRIRUBNICA ZA SPAJANJE GG/GGG CIJEVI


PIPE CONNECTION DOUBLECHAMBER SPECIAL FLANGE
ZWEIKAMMER SPEZIALFLANSCH FR VERBINDEN GG/GGG ROHRLEITUNGEN
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

780

POZ.
TEIL
PART

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH DIN
MATERIAL ACC TO DIN

1.

GGG

2.

EPDM

3.

GGG
GGG

Vijci
Bolts
Schrauben

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

d1

50
65
80
100
125
150
200
250
300

66
82
98
118
144
170
222
274
320

165
185
200
220
250
285
340
400
455

03/2003-rev_1

PN 10

n
PN 16

125
145
160
180
210
240
295
350
400

355
410

19
19
19
19
19
19
20
22
24,5

52
55
60
60
62
64
68
75
77

PN 10

PN 16
4
4
8
8
8
8

12
12
12

M
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 20
M 20
M 20
M 20

1.27

SH SKRETNICA ZA HIDRANT
SH ADJUSTMENT BEND
SH ANPASSUNGSFHIG BOGEN

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

kg

Typ

80
100

500
500

330
360

16
19,5

SH 080
SH 100

03/2003-rev_1

1.28

EU KOMAD S PRIRUBNICOM I TJ-KOLAKOM


EU FLANGE AND TJ SOCKET PIECES
EU STCKE FLANSCHMUFFENSTCKE TJ-MUFFEN
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

751

EU EN 545 (DIN 28622)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

PN 10

Oznaka
Type
Typ

60
80

125
130

81
86

7
7

6
7,8

EU 060 TJ
EU 080 TJ

100

130

87

7,2

9,4

EU 100 TJ

125

135

91

7,5

12

EU 125 TJ

150

135

92

7,8

15,1

EU 150 TJ

200

140

97

8,4

21,5

EU 200 TJ

250

145

102

29,5

EU 250 TJ

300

150

107

9,6

38,5

EU 300 TJ

350

155

112

10,2

49

EU 350 TJ

400

160

117

10,8

57

EU 400 TJ

450

165

122

11,4

71

EU 450 TJ

500

170

127

12

82

EU 500 TJ

600

180

137

13,2

112

EU 600 TJ

700

190

147

14,4

159

EU 700 TJ

800

200

157

15,6

205

EU 800 TJ

900

210

167

16,8

272

EU 900 TJ

1000

220

177

18

332

EU 1000 TJ

1200

240

197

20,4

465

EU 1200 TJ

DN

* Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen

03/2003-rev_1

2.3

EU KOMAD S PRIRUBNICOM, TJ-KOLAKOM I ZIDNOM PRIRUBNICOM


EU FLANGE, TJ SOCKET PIECES WITH WALL FLANGE
EU STCKE FLANSCHMUFFENSTCKE TJ-MUFFEN MIT MAUERNFLANSCHE
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

751

EU EN 545 (DIN 28622)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN

S1

PN 10

Oznaka
Type
Typ

150
200

285
340

7,8
8,4

18
20

29
40

E 600 TJ
E 600 TJ

250

400

20

54,5

E 600 TJ

300

455

9,6

20,5

70

E 600 TJ

400

565

10,8

20,5

113

E 600 TJ

500

670

12

22,5

154

E 600 TJ

* Ostali promjeri na zahtjev


Other nominal sizes on request
Andere Nennweiten auf Anfrage

03/2003-rev_1

2.3.1

E 600 KOMAD S PRIRUBNICOM I TJ-KOLAKOM


E 600 FLANGE AND TJ SOCKET PIECES
E 600 STCKE FLANSCHMUFFENSTCKE TJ-MUFFEN

E 600

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

751/A

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN

PN 10

Oznaka
Type
Typ

60
80

600
600

7
7

18
18,5

E-600 060
E-600 080

100

600

7,2

19,5

E-600 100

125

600

7,5

23

E-600 125

150

600

7,8

29

E-600 150

200

600

8,4

40

E-600 200

250

600

54,5

E-600 250

300

600

9,6

70

E-600 300

400

600

10,8

113

E-600 400

500

600

12

154

E-600 500

* Do DN 500 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen
** Izraujemo na poseban zahtjev.
Made on special application.
Auf spezielle Bestellung lieferbar.

03/2003-rev_1

2.3.2

MMK LUNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ-KOLAKOM 11


MMK TJ 11 BENDS
MMK DOPPELMUFFENBOGEN MIT TJ-MUFFEN 11

MMK 11 EN 545 (DIN 28629)


Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

GGG

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN

60
80

25
30

7
7

100

35

125

35

150

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:
Oznaka
Type
Typ

6
7

MMK11 060 TJ
MMK11 080 TJ

7,2

MMK11 100 TJ

7,5

11

MMK11 125 TJ

40

7,8

14

MMK11 150 TJ

200

45

8,4

20

MMK11 200 TJ

250

50

28

MMK11 250 TJ

300

60

9,6

37

MMK11 300 TJ

350

65

10,2

45

MMK11 350 TJ

400

70

10,8

56

MMK11 400 TJ

450

70

11,4

70

MMK11 450 TJ

500

85

12

87

MMK11 500 TJ

600

95

13,2

120

MMK11 600 TJ

700

95

14,4

198

MMK11 700 TJ

800

110

15,6

257

MMK11 800 TJ

900

120

16,8

394

MMK11 900 TJ

1000

130

18

422

MMK11 1000 TJ

1200

150

20,4

769

MMK11 1200 TJ

752

MMK LUNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ-KOLAKOM 22


MMK TJ 22 BENDS
MMK DOPPELMUFFENBOGEN MIT TJ-MUFFEN 22

MMK 22 EN 545 (DIN 28628)


Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

GGG

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

Oznaka
Type
Typ

DN

60
80

35
40

7
7

100

45

7,2

8,1

MMK22 100 TJ

125

50

7,5

11,2

MMK22 125 TJ

150

55

7,8

14,2

MMK22 150 TJ

200

65

8,4

21

MMK22 200 TJ

250

75

30,5

MMK22 250 TJ

300

90

9,6

40,5

MMK22 300 TJ

350

100

10,2

50,5

MMK22 350 TJ

400

110

10,8

63,5

MMK22 400 TJ

450

120

11,4

82

MMK22 450 TJ

500

135

12

100

MMK22 500 TJ

600

155

13,2

141

MMK22 600 TJ

700

175

14,4

232

MMK22 700 TJ

800
900

195

15,6

305

MMK22 800 TJ

220

16,8

456

MMK22 900 TJ

1000

240

18,0

510

MMK22 1000 TJ

1200

285

20,4

900

MMK22 1200 TJ

03/2003-rev_1

6
6,7

753

MMK22 060 TJ
MMK22 080 TJ

2.4

MMK LUNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ-KOLAKOM 30


MMK TJ 30 BENDS
MMK DOPPELMUFFENBOGEN MIT TJ-MUFFEN 30

MMK 30 DIN 28627

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

Oznaka
Type
Typ

DN

80
100

45
50

7
7,2

6,8
8,3

MMK30 080 TJ
MMK30 100 TJ

125

55

7,5

11,6

MMK30 125 TJ

150

65

7,8

14,8

MMK30 150 TJ

200

80

8,4

22

MMK30 200 TJ

250

95

32

MMK30 250 TJ

300

110

9,6

43

MMK30 300 TJ

350

125

10,2

54,5

MMK30 350 TJ

400

140

10,8

69

MMK30 400 TJ

500

170

12

109

MMK30 500 TJ

600

200

13,2

156

MMK30 600 TJ

700

230

14,4

254

MMK30 700 TJ

800

260

15,6

350

MMK30 800 TJ

900

290

16,8

470

MMK30 900 TJ

1000

330

18

578

MMK30 1000 TJ

1200

330

20,4

988

MMK30 1200 TJ

754

MMK LUNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ-KOLAKOM 45


MMK TJ 45 BENDS
MMK DOPPELMUFFENBOGEN MIT TJ-MUFFEN 45

MMK 45 EN 545 (DIN 28626)


Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

GGG

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN

60
80

45
55

7
7

100

65

125

75

150

Oznaka
Type
Typ

6
8

MMK45 060 TJ
MMK45 080 TJ

7,2

10

MMK45 100 TJ

7,5

13

MMK45 125 TJ

85

7,8

17

MMK45 150 TJ

200

110

8,4

26

MMK45 200 TJ

250

130

36

MMK45 250 TJ

300

155

9,6

50

MMK45 300 TJ

350

175

10,2

65

MMK45 350 TJ

400

200

10,8

83

MMK45 400 TJ

450

220

11,4

107

MMK45 450 TJ

500

240

12

132

MMK45 500 TJ

600

285

13,2

191

MMK45 600 TJ

700

330

14,4

312

MMK45 700 TJ

800

370

15,6

420

MMK45 800 TJ

900

415

16,8

578

MMK45 900 TJ

1000

460

18,0

665

MMK45 1000 TJ

1200

550

20,4

1164

MMK45 1200 TJ

03/2003-rev_1

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

755

2.5

MMQ LUNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ-KOLAKOM 90


MMQ TJ 90 BENDS
MMQ DOPPELMUFFENBOGEN MIT TJ-MUFFEN 90

MMQ EN 545 (DIN 28625)


Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

GGG
Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

60
80

80
100

7
7

100

125

7,2

12

MMQ 100 TJ

125

150

7,5

16

MMQ 125 TJ

150

175

7,8

20

MMQ 150 TJ

200

225

8,4

32

MMQ 200 TJ

250

280

49

MMQ 250 TJ

300

330

9,6

66,5

MMQ 300 TJ

350

350

10,2

95

MMQ 350 TJ

400

400

10,8

130

MMQ 400 TJ

450

450

11,4

170

MMQ 450 TJ

500

500

12

220

MMQ 500 TJ

600

600

13,2

312

MMQ 600 TJ

700

741

14,4

415

MMQ 700 TJ

800

844

15,6

575

MMQ 800 TJ

900

947

16,8

822

MMQ 900 TJ

1000

1050

18,0

1060

MMQ 1000 TJ

6,5
9

756

Oznaka
Type
Typ

MMQ 060 TJ
MMQ 080 TJ

EN LUNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ-KOLAKOM 90


EN TJ 90 BENDS
EN DOPPELMUFFENBOGEN MIT TJ-MUFFEN 90

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

757

EN DIN 28648

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN

b1

b2

80
100

165
180

145
158

110
125

180
200

7
7,2

03/2003-rev_1

13,2
17

Oznaka
Type
Typ

EN 080 TJ
EN 100 TJ

2.6

MMR REDUKCIJSKI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ-KOLAKOM


MMR TJ CONCENTRIC TAPERS
MMR DOPPELMUFFEN BERGANGESSTCKE
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

758

MMR EN 545 (DIN 28634)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

kg

DN1

DN2

s1

s2

80

60
60
80
60
80
100
60
80
100
125
100
125
150
125
150
200
150
200
250
200
250
300
250
300
350
300
350
400
350
400
450
400
450
500
500
600
600
700

90
130
90
150
140
100
200
190
150
100
250
200
150
300
250
150
350
250
150
360
260
160
360
260
160
260
260
160
360
260
160
460
360
260
480
280
480
280

7
7,2
7,2
7,5
7,5
7,5
7,8
7,8
7,8
7,8
8,4
8,4
8,4
9
9
9
9,6
9,6
9,6
10,2
10,2
10,2
10,8
10,8
10,8
11,4
11,4
11,4
12
12
12
13,2
13,2
13,2
14,4
14,4
15,6
15,6

7
7
7
7
7
7,2
7
7
7,2
7,5
7,2
7,5
7,8
7,5
7,8
8,4
7,8
8,4
9
8,4
9
9,6
9
9,6
10,2
9,6
10,2
10,8
10,2
10,8
11,4
10,8
11,4
12
12
13,2
13,2
14,4

100
125

150

200

250

300

350

400

450

500

600
700
800

03/2003-rev_1

Typ

PN10/PN16

7
8,3
8,4
9,5
10,6
10,5
13
13,5
13,4
13,1
20
20
19
27
29
27
38
27
34
48
47
45
60,5
58
56
75
69
64
98
84
78
128
120
114
189
166
237
220

MMR 080060 TJ
MMR 100060 TJ
MMR 100080 TJ
MMR 125060 TJ
MMR 125080 TJ
MMR 125100 TJ
MMR 150060 TJ
MMR 150080 TJ
MMR 150100 TJ
MMR 150125 TJ
MMR 200100 TJ
MMR 200125 TJ
MMR 200150 TJ
MMR 250125 TJ
MMR 250150 TJ
MMR 250200 TJ
MMR 300150 TJ
MMR 300200 TJ
MMR 300250 TJ
MMR 350200 TJ
MMR 350250 TJ
MMR 350300 TJ
MMR 400250 TJ
MMR 400300 TJ
MMR 400350 TJ
MMR 450300 TJ
MMR 450350 TJ
MMR 450400 TJ
MMR 500350 TJ
MMR 500400 TJ
MMR 500450 TJ
MMR 600400 TJ
MMR 600450 TJ
MMR 600500 TJ
MMR 700500 TJ
MMR 700600 TJ
MMR 800600 TJ
MMR 800700 TJ

2.7

MMB ODCJEPNI KOMAD S TJ KOLACIMA


MMB TJ TEES
MMB DOPPELMUFFE MIT TJ MUFFENSTUTZEN
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

759

MMB EN 545 (DIN 28632)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

kg

DN1

DN2

s1

s2

PN10/PN16

60

60
60
80
60
80
100
80
100
125
60
80
100
150
60
80
100
150
200
80
100
150
200
300

145
170
170
170
170
190
170
195
225
170
170
195
255
175
175
200
255
315
180
205
260
320
435

70
70
85
90
95
95
105
110
110
120
120
120
125
145
145
145
150
155
195
195
200
205
220

7
7
7
7,2
7,2
7,2
7,5
7,5
7,5
7,8
7,8
7,8
7,8
8,5
8,4
8,4
8,4
8,4
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6

7
7
7
7
7
7,2
7
7,2
7,5
7
7
7,2
7,8
7
7
7,2
7,8
8,4
7
7,2
7,8
8,4
9

10
11
11,5
13
13,2
14,2
16,6
17,9
19,9
19
19,8
21
25,5
17
25,5
29
33,5
39
45,5
48
54,5
61,5
78

80

100

125

150

200

300

03/2003-rev_1

Typ
MMB 060060 TJ
MMB 080060 TJ
MMB 080080 TJ
MMB 100060 TJ
MMB 100080 TJ
MMB 100100 TJ
MMB 125080 TJ
MMB 125100 TJ
MMB 125125 TJ
MMB 150060 TJ
MMB 150080 TJ
MMB 150100 TJ
MMB 150150 TJ
MMB 200060 TJ
MMB 200080 TJ
MMB 200100 TJ
MMB 200150 TJ
MMB 200200 TJ
MMB 300080 TJ
MMB 300100 TJ
MMB 300150 TJ
MMB 300200 TJ
MMB 300300 TJ

2.8

MMA - ODCJEPNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ KOLAKOM


I PRIRUBNICOM
MMA - FLANGE ON TJ TEES
MMA - DOPPELMUFFENSTCKE MIT FLANSCHSTUTZEN

MMA EN 545 (DIN 28630)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1
60

80

100

125

150

200

250

300

350

400

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:
kg

DN2

s1

s2

PN10/PN16

50
60
40
50
60
80
40
50
60
80
100
40
50
60
80
100
125
40
50
60
80
100
150
40
50
60
80
100
150
200
80
100
150
200
250
80
100
150
200
300
100
150
200
350
80
100
150
200
300
400

145
145
170
170
170
170
170
170
170
170
190
170
170
170
170
195
225
170
170
170
170
195
255
175
175
175
175
200
255
315
180
200
260
315
375
180
205
260
320
435
205
250
325
495
185
210
270
325
440
560

160
160
155
160
155
165
170
170
170
175
180
185
185
185
190
195
200
195
200
200
205
210
220
230
230
230
235
240
250
260
265
270
280
290
300
295
300
310
320
340
330
340
350
380
355
360
370
380
380
420

7
7
7
7
7
7
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
9
9
9
9
9
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
10,2
10,2
10,2
10,2
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7,2
7
7
7
7
7,2
7,5
7
7
7
7
7,2
7,8
7
7
7
7
7,2
7,8
8,4
7
7,2
7,8
8,4
9
7
7,2
7,8
8,4
9,6
7,2
7,8
8,4
10,2
7
7,2
7,8
8,4
9,6
10,8

10
10,3
9,7
11,4
12,2
13,7
11,3
13,1
14,2
15,8
17,3
14,5
16
17
18,5
20,5
23,0
19,0
20,0
20,2
22,0
24,0
30,0
27,8
26,5
27,5
29,5
31,5
38,0
45,0
38,0
40,5
48,0
56,0
65,0
48,5
50,0
59,0
67,0
88,0
61,0
72,0
81,0
117
125
68
75
85
94
116
149
160

03/2003-rev_1

760
Typ
MMA 060050 TJ
MMA 060060 TJ
MMA 080040 TJ
MMA 080050 TJ
MMA 080050 TJ
MMA 080080 TJ
MMA 100040 TJ
MMA 100050 TJ
MMA 100060TJ
MMA 100080 TJ
MMA 100100 TJ
MMA 125040 TJ
MMA 125050 TJ
MMA 125060TJ
MMA 125080 TJ
MMA 125100 TJ
MMA 125125 TJ
MMA 150040 TJ
MMA 150050 TJ
MMA 150060 TJ
MMA 150080 TJ
MMA 150100 TJ
MMA 150150 TJ
MMA 200040 TJ
MMA 200050 TJ
MMA 200060 TJ
MMA 200080 TJ
MMA 200100 TJ
MMA 200150 TJ
MMA 200200 TJ
MMA 250080 TJ
MMA 250100 TJ
MMA 250150 TJ
MMA 250200 TJ
MMA 250250 TJ
MMA 300080 TJ
MMA 300100 TJ
MMA 300150 TJ
MMA 300200 TJ
MMA 300300 TJ
MMA 350100 TJ
MMA 350150 TJ
MMA 350200 TJ
MMA 350350 TJ
MMA 400080 TJ
MMA 400100 TJ
MMA 400150 TJ
MMA 400200 TJ
MMA 400300 TJ
MMA 400400 TJ

2.9

MMA ODCJEPNI KOMAD S DVOSTRUKIM TJ KOLAKOM


I PRIRUBNICOM (nastavak s prethodne strane)
MMA FLANGE ON TJ TEES (continued from previous page)
MMA - DOPPELMUFFENSTCKE MIT FLANSCHSTUTZEN
(Fortsetzung von Vorseite)
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

760

MMA EN 545 (DIN 28630)

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1
450

500

600

700

800

900

1000

1200

DN2
100
200
450
100
150
200
300
400
500
200
400
600
200
400
700
200
400
600
800
200
400
600
900
200
400
600
1000
600
1000

kg
L
195
315
600
215
260
330
450
565
680
340
570
800
345
575
925
350
580
1045
1045
355
590
1170
1170
360
595
1290
1290
840
1300

h
390
410
465
420
430
440
460
480
500
500
540
580
525
555
600
585
615
645
675
645
675
705
750
705
735
765
825
885
945

s1
11,4
11,4
11,4
12
12
12
12
12
12
13,2
13,2
13,2
14,4
14,4
14,4
15,6
15,6
15,6
15,6
16,8
16,8
16,8
16,8
18,0
18,0
18,0
18,0
20,4
20,4

Typ

s2

PN10/PN16

7,2
8,4
11,4
7,2
7,8
8,4
9,6
10,8
12
8,4
10,8
13,2
8,4
10,8
14,4
8,4
10,8
13,2
15,6
8,4
10,8
13,2
16,8
8,4
10,4
13,2
18,0
13,2
18,0

90
114
188
104
119
134
156
198
233
175
251
330

260
355
266

347
491

333
429

615
661

466

550
836
898

585
877
919

569
703
709
1076 1103
1145 1186
1019 1044
1426 1448

MMA 450100 TJ
MMA 450200 TJ
MMA 450450 TJ
MMA 500100 TJ
MMA 500150 TJ
MMA 500200 TJ
MMA 500300 TJ
MMA 500400 TJ
MMA 500500 TJ
MMA 600200 TJ
MMA 600400 TJ
MMA 600600 TJ
MMA 700200 TJ
MMA 700400 TJ
MMA 700700 TJ
MMA 800200 TJ
MMA 800400 TJ
MMA 800600 TJ
MMA 800800 TJ
MMA 900200 TJ
MMA 900400 TJ
MMA 900600 TJ
MMA 900900 TJ
MMA 1000200 TJ
MMA 1000400 TJ
MMA 1000600 TJ
MMA 10001000 TJ
MMA 1200600 TJ
MMA 12001000 TJ

*Do DN 600 mogue je naruiti fazonske komade i s mobilnim prirubnicama.


It is able to order fittings to DN 600 with loose flanges too.
Es ist mglich die Flanschstcke bis DN 600 auch mit der Losflansche bestellen.

03/2003-rev_1

2.10

SPOJNI KOMADI S NAGLAVKOM


DOUBLE SOCKET COLLARS
BERSCHIEBMUFFEN (U-STCKE)
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

761

U EN 545

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

Typ

PN10/PN16

60
80

155
160

88
109

7
7

6,9
8,9

U 060 TJ
U 080 TJ

100

160

130

7,2

10,8

U 100 TJ

125

165

156

7,5

13,6

U 125 TJ

150

165

183

7,8

16,7

U 150 TJ

200

170

235

8,4

23,0

U 200 TJ

250

175

288

31,5

U 250 TJ

300

180

340

9,6

40,5

U 300 TJ

350

185

393

10,2

52,0

U 350 TJ

400

190

445

10,8

62,5

U 400 TJ

450

195

498

11,4

77

U 450 TJ

500

200

550

12

90

U 500 TJ

600

210

655

13,2

120

U 600 TJ

700

220

760

14,4

183

U 700 TJ

800

230

865

15,6

241

U 800 TJ

DN

900

240

970

16,8

305

U 900 TJ

1000

250

1075

18,0

386

U 1000 TJ

1200

270

1285

20,4

552

U 1200 TJ

03/2003-rev_1

2.11

MK LUNI KOMAD S TYTON-KOLAKOM 11


MK SOCKET BEND 11 WITH TYTON-SOCKETS
MK MUFFENBOGEN MIT TYTON-MUFFEN 11
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

762

MK 11

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN
80
100
150
200
250
300

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

d1
98
118
170
222
274
326

s
7
7,2
7,8
8,4
9
9,6

b
30
33
40
46
50
58

l
240
243
284
311
346
404

R
6
4
4
5
5
7

PN 10
7,1
8,8
15,7
24
36
49

Oznaka
Type
Typ

MK 11 080 TY
MK 11 100 TY
MK 11 150 TY
MK 11 200 TY
MK 11 250 TY
MK 11 300 TY

MK LUNI KOMAD S TYTON-KOLAKOM 22


MK SOCKET BEND 22 WITH TYTON-SOCKETS
MK MUFFENBOGEN MIT TYTON-MUFFEN 22

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

763

MK 22

GGG

N azivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN
80
100
150
200
250
300

03/2003-rev_1

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

Oznaka
Type
Typ

d1
98

s
7

b
38

l
248

R
6

PN 10
7,3

MK 22 080 TY

118
170
222

7,2
7,8
8,4

43
55
66

253
299
331

4
4
5

9,2
16,7
25,5

MK 22 100 TY
MK 22 150 TY
MK 22 200 TY

274
326

9
9,6

75
89

371
433

5
7

39,5
53,5

MK 22 250 TY
MK 22 300 TY

2.12

MK LUNI KOMAD S TYTON-KOLAKOM 30


MK SOCKET BEND 30 WITH TYTON SOCKETS
MK MUFFENBOGEN MIT TYTON-MUFFEN 30

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

764

MK 30

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN
80
100
150
200
250
300

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

d1
98
118
170
222
274
326

s
7
7,2
7,8
8,4
9
9,6

b
44
50
65
80
95
109

l
253
260
309
345
388
454

R
6
4
4
5
5
7

PN 10
7,4
9,4
17,2
26,5
40,5
56

Oznaka
Type
Typ

MK 30 080 TY
MK 30 100 TY
MK 30 150 TY
MK 30 200 TY
MK 30 250 TY
MK 30 300 TY

MK LUNI KOMAD S TYTON-KOLAKOM 45


MK SOCKET BEND 45 WITH TYTON SOCKETS
MK MUFFENBOGEN MIT TYTON-MUFFEN 45
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

765

MK 45

GGG

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN
80
100
150
200
250
300

03/2003-rev_1

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

d1
98
118
170
222
274
326

s
7
7,2
7,8
8,4
9
9,6

b
55
65
87
109
130
153

l
265
274
331
374
425
498

R
6
4
4
5
5
7

PN 10
7,7
9,8
18,3
28,5
42,5
61,5

Oznaka
Type
Typ

MK 45 080 TY
MK 45 100 TY
MK 45 150 TY
MK 45 200 TY
MK 45 250 TY
MK 45 300 TY

2.13

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

MQ LUNI KOMAD S TYTON-KOLAKOM 90


MQ SOCKET BEND 90 WITH TYTON SOCKET
MQ MUFFENBOGEN MIT TYTON-MUFFEN 90

MQ 90

GGG

Nazivni
promjer
Nominal
size
Nennweite

03/2003-rev_1

766

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

DN

d1

PN 10

Oznaka
Type
Typ

100
125

123
150

333
374

118
144

7,2
7,5

4
4

12
16

MQ 100 TY
MQ 125 TY

150

175

419

170

7,8

23,5

MQ 150 TY

200

226

491

222

8,4

38

MQ 200 TY

300

505

660

326

9,6

95

MQ 300 TY

400

610

780

429

10,8

120

MQ 400 TY

2.4

MI-TY KOMAD
MI-TY STCKE
MI-TY PIECE

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

767

MI-TY

DIN 28631

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1

DN2

80

80

100

80
100

125

100

D2

S1

S2

L1

98

98

455

270

270

15,5

118

98
118

7
7
7

17,6
18,3

144

118

03/2003-rev_1

7,2

98

7,1

460

275

275

510

300

300

7
7,5

7,2

23,4
24,1

125

144

7,5

25,1

80

989

28,4

100
125

170

118
144

7,8

7,2
7,5

525

310

310

29,0
30,0

150

170

7,8

31,0

80

98

39,9

100
200

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

D1

80

150

GGG

125

118
222

144

7,2
8,4

7,5

40,4
550

325

325

41,2

150

170

7,8

42

200

222

8,4

43,6

2.15

Primjena
Fazonski komadi upotrebljavaju se za spajanje plastinih PVC DIN 8061/8062 u cijevovodnim sistemima za
neutralne medije

vodu

Radni tlak 10bara


Dozvoljeni radni tlak 16 bara maks.
Radna temperatrua 70C maks.
MATERIJAL
Fazonski komadi izraeni su od GGG 40 u standardnoj izvedbi.
Antikorozivna zatita
Fazonski komadi zatieni su sa epoksi bojom ili epoksi prakom (plastificiranje)
Buenje
Prirubnice su buene prema DIN 28605
PN 16 do DN 150 iznad DN 200 buenje
PN 10 (PN 16 prema specijalnoj narubi)
Isporuka
Fazonski komadi isporuuju se zajedno s gumenim brtvenim prstenom izraenim od EPDM. U narubi potrebeno je navesti:
broj artikla
oznaka fazone
nazivni promjer
buenje
vrsta matrijala
vrsta zatite
Application
The fittingare applied to join the plastic PVC pipes according to DIN 8061/8602 in the pipe line system for water and neutral
media.
Operating Pressure is 10 bar
The maximum allowable operating pressure is 16 bar
Adimssible temperature 70C max.
Material
The standard desing fitting are made of GGG 40.
Protecting against Corrosion
The fittings are protected by epoxy paint coat or by epoxy poerd (plasticization).
Boring
Flange holes are bored according to DIN 28605: up to DN 150 for PN 16 (PN 16 on special request).
Delivery
The fittings are delivered with gaskets of EPDM. In the order is to specify:
Article Number
Fitting Sign
Nominal size
Boring
Art of Material
Art of Protection

03/2003-rev_1

4.3

Anwendung
Die Formestcke werden zum Verbinden von Kunststoffrohren aus PVC nach DIN 8061/8062 in
Rohrleitungssystemen fr Wasser und neutrale Medien verwendet.
Betriebsdruck is 10 bar
Der hchstzulssige Betriebsdruck ist 16 bar
Zulssiger Temperature 70 C max.
Material
Formstcke in Standardausfrung sind aus GGG 40.
Korrosionsschutz
Die Formstcke sind durch Epoxyfarbenstrich oder
Epoxypulver (Plastifizierung) geschtzt.
Bohren
Flanschbohrung sind nach DIN 28605: bis DN 150 fr PN 16, ber DN 200 fr PN 10 (PN 16 nach besonderer
Bestellung)
Liefernug
Formstcke werden mit Gummidichtring aus EPDM gelifert. In der Bestellung ist anzugeben:
Artikel-Nummer
Formstck-Kennzeichen
Bohren
Materialart
Schutzart

03/2003-rev_1

4.4

E KS SPOJNI KOMADI S KOLAKOM I PRIRUBNICOM


E KS FLANGED SOCKET PIECES
E KS STCKE (MUFFE / FLANSCH)
DIN 16451

PN 10/16

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

50
60
60
65
65
80
80
100
100
100
125
125
125
150
150
150
200
200
250
250
300
400
500

63
63
75
63
75
75
90
90
110
125
110
125
140
140
160
180
200
225
250
280
315
400
500

165
175
175
185
185
200
200
220
220
220
250
250
250
285
285
285
340
340
395
395
445
565
670

125
135
135
145
145
160
160
180
180
180
210
210
210
240
240
240
295
295
350
350
400
515
620

n
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
16
20

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

kg/kom.
kg/piece
kg/Stcke

Typ

100
100
100
117,5
117,5
117,5
117,5
135
135
135
145
145
145
155
155
155
195
195
215
215
235
390
415

3,1
3,3
3,5
4,0
4,0
5,2
5,9
7,0
7,2
7,5
8,2
8,7
9,8
12,9
12,7
13,3
22,1
21,2
23,5
29,2
42,9
100,0
125,5

EKS 050063
EKS 060063
EKS O60075
EKS 065063
EKS 065075
EKS 080075
EKS 080090
EKS 100090
EKS 100110
EKS 100125
EKS 125110
EKS 125125
EKS 125140
EKS 150140
EKS 150160
EKS 150180
EKS 200200
EKS 200225
EKS 250250
EKS 250280
EKS 300315
EKS 400400
EKS 500500

P 951

F KS SPOJNI KOMADI S PRIRUBNICOM


F KS FLANGED SPIGOT PIECES
F KS STCKE (FLANSCH)
DIN 16451

PN 10/16

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

kg/kom.
kg/piece
kg/Stcke

50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500

63
75
90
110
140
160
225
280
315
400
500

165
185
200
220
250
285
340
395
445
565
670

125
145
160
180
210
240
295
350
400
515
620

4
4
4
8
8
8
8
12
12
16
20

110
117
128
141
159
171
192
230
267
294
315

85
92
101
114
130
142
160
199
232
261
276

3,3
4,5
6,5
8,0
9,1
12,6
19,1
27,7
34,8
46,2
65,0

03/2003-rev_1

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:
Typ
FKS 050
FKS 065
FKS 080
FKS 100
FKS 125
FKS 150
FKS 200
FKS 250
FKS 300
FKS 400
FKS 500

P 952

4.5

MMA-KS SPOJNI KOMAD S KOLACIMA I PRIRUBNICOM


MMA-KS DOUBLE SOCKET TEES WITH FLANGED BRANCH
MMA-KS STCKE (DOPPELMUFFE/ABZW. FLANSCH)

DIN 16451

PN 10/16

EN 12842

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN1

DN2

50
65

80

100

200

200

250

250

300

P 953
Oznaka artikla
Art. Nr.

PN 10/16

50

63

250

63

140

6,8

MMA 050050

50

75

265

66

150

7,8

MMA 065050

65

75

280

66

150

9,4

MMA 065065

50

90

285

69

160

9,2

MMA 080050

65

90

300

84

160

10,4

MMA 080065

80

90

315

99

165

11,4

MMA 080080

50

110

310

74

170

10,9

MMA 100050

65

110

325

89

175

11,9

MMA 100065

80

110

340

104

175

15,0

MMA 100080

100

110

360

124

180

15,8

MMA 100100

50

140

335

80

185

15,9

MMA 125050

65

140

350

95

185

17,2

MMA 125065

80

140

365

110

190

18,5

MMA 125080

100

140

385

130

195

19,5

MMA 125100

125

140

410

135

200

23,1

MMA 125125

50

160

360

98

205

19,2

MMA 150050

65

160

375

98

210

21,0

MMA 150065

125

150

Masa u kg
Masse in kg
Gewichte in kg

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

80

160

390

116

205

20,8

MMA 150080

100

160

410

136

210

24,2

MMA 150100

125

160

435

161

215

26,5

MMA 150125

150

160

460

186

220

29,7

MMA 150150

80

200

458

128

223

26,9

MMA 200080 A

100

200

465

150

240

28,9

MMA 200100 A

125

200

505

173

233

30,9

MMA 200125 A

150

200

550

243

273

33,9

MMA 200150 A

200

200

547

240

280

40,9

MMA 200200 A

80

225

455

128

235

34,9

MMA 200080 B

100

225

475

148

240

37,6

MMA 200100 B

125

225

500

173

245

39,8

MMA 200125 B

150

225

525

198

250

44,7

MMA 200150 B

200

225

575

248

260

51,4

MMA 200200 B

80

250

515

140

250

36

MMA 250080 A

100

250

535

160

255

38

MMA 250100 A

150

250

585

210

265

43

MMA 250150 A

200

250

635

260

275

50

MMA 250200 A

250

250

685

310

285

68

MMA 250250 A

80

280

501

140

282

40,5

MMA 250080 B

100

280

521

160

288

49,4

MMA 250100 B

150

280

573

210

288

49,4

MMA 250150 B

200

280

687

260

285

69,9

MMA 250200 B

250

280

673

310

287

69,3

MMA 250250 B

80

315

550

152

295

58,9

MMA 300080

100

315

570

172

300

61,6

MMA 300100

150

315

620

222

310

70,1

MMA 300150

200

315

670

272

320

79,4

MMA 300200

250

315

720

322

330

89,2

MMA 300250

300

315

770

372

340

93,2

MMA 300300

03/2003-rev_1

4.6

EN KS LUNI KOMAD SA STOPALOM


EN KS FLANGED SOCKET 90 DUCKFOOT BEND
EN KS MUFFENFUSSKRMMER
Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

P 961

DIN 16451

PN 10/16

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite

DN

h1

kg

Typ

80
80
100

90
110
110

260
260
295

288
300
320

140
165
160

108
120
120

15,2
13,6
20,5

EN 080A
EN 080B
EN 100

03/2003-rev_1

4.8

GBF BRTVA

- sintetiki kauuk

GBF SEALING
- Synthetic rubber
GBF DICHTUNGSRING

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

- Kunstgummi

P-950

DN

63

75

90

110

140

160

225

280

400

500

B (mm)

19

20

21

23

25

28

32

39

46

54

FAZONSKI KOMAD S OTVOROM ZA IENJE ZA PVC CIJEVI


DOUBLE SOCKET HATCHBOXES
FORMSTCK MIT PUTZFFNUNG FR PVC DRUCKROHRE PN 10/16

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

P-962

OP KS

GGG

PN10/16

Nazivni promjer
Nominal size
Nennweite
DN

B*C

kg

Typ

100

505

250 x 100

160

110

117

19,4

OP-KS 100

125

610

300 x 125

185

140

125

24,5

OP-KS 125

150

615

300 x 150

210

160

132

34,0

OP-KS 150

*200

750

350 x 200

270

225

170

59,6

OP-KS 200

*250

875

400 x 250

330

280

197

88

OP-KS 250

*300

950

450 x 300

380

315

220

137

OP- KS 300

03/2003-rev_1

* Izraujemo na poseban zahtjev


* Made on spezial application
* Auf spszielle Bestellung lieferbar

4.9

SYSTEM mobi
PRIMJENA

montani sistem za spajanje svih PE i PVC cijevi,

jednostavna montaa je zamjena za spajanje pomou zavarivanja,

kod tekih uvjeta ugradnje u dolinama i brdima, kao i pod vodom i u prljavtini, ovaj sistem predstavlja
sigurni montani spoj,

kad je debljina stjenke PE cijevi ispod 3 mm i potlak u cjevovodu upotrijebiti zatitnu pukicu s unutarnje
strane cijevi,

zatita izvana i iznutra s plastificiranim slojem debljine 300 m,

upotreba za medije do temp. 70 C.

VERWENDUNG

Montage fr alle PE und PVC Rohre ohne Sttzhlsen einsetzbar,

einfache Montage und wirtschaftliche Alternative zu der Schweissverbindungstechnik,

bei schwierigen Verhltnissen in Graben, Bergen, (Wasser, Schmutz, etc) erlaubt diese Verbindungen eine
sichere Montage,

bei dnnwandigen PE Rohren unter 3 mm Wandstrke sowie bei Unterdruck Leitungen wird die
Verwendung einer Sttzhlse empfohlen,

EWS beschichtet innen und aussen 300 m,

Verwendung fr Medium bis 70 C.

APPLICATION

assembling for connecting all kind of PE and PVC pipes,

simple assembling is substitution for connecting by welding,

under difficult conditions of built, in walleyes and hills as well as under the water and dirt, this system is
considered as a safe assembling connection,

when the wall thickness of PE pipes is under 3 mm and it is present under pressure in the pipeline,
protection in the interior of the pipe has to be used,

coating inside and outside with 300 m epoxy powder coating,

apply for medium temperature up to 70 C

Sastavljanje Montage Assembly


Skositi cijev pomou cijevnog glodala. Kraj cijevi
navlaiti vodom ili sapunicom. Ne uljiti!
Rohr anschrgen, Lebensmittel- und
gummitaugliche Gleitmittel verwenden!
Chamfer the pipe moisten end of pipe with
water or weak soap solution. Do not use oil!

Umetnuti cijev do kraja kolaka.


Rohr bis Anschlag in Muffe einschieben.
Push the pipe to the end of the socket.

Vijcima pritegnuti stezni element zajedno s


zahvatnim prstenom.
Schubsicherungsschrauben kreuzweise
festziehen bis Spannring am Gehuse anstehet.
Tighten the lock ring bolts crosswise until lock
ring is tight on bushes.

Rastavljanje Demontage Dismantling


Otpustiti i izvaditi vijke.
Schubsicherungsschrauben lsen und entfernen.
Ondo and remove lock ring bolts.

Izvaditi cijev.
Rohr drehend herausziehen.
Twist and withdraw the pipe.

E-PE-HD SPOJ
E-PE-HD VERBINDUNG
E-PE-HD CONNECTION

E-PE-HD

PN 10/16

Nazivni promjer
Nennweite
Nominal size

Cijev
Rohre
Pipe
(PVC/PEHD)

DN

d1

GGG
Vijci
Schrauben
Screws

kg

50

63

165

125

19

90

80

10

3,6

60

63

175

135

19

90

80

10

3,8

60

75

175

138

19

92

82

10

4,0

65

63

185

148

19

90

80

10

4,3

65

75

185

145

19

92

82

10

4,3

80

75

200

160

19

92

82

10

5,0

80

90

200

160

19

95

85

10

5,5

100

90

220

180

19

95

85

10

6,8

100

110

220

180

19

95

85

10

6,2

100

125

220

180

19

97

87

10

7,0

125

110

250

210

19

95

85

10

7,8

125

125

250

210

19

97

87

10

8,2

125

140

250

210

19

103

93

12

8,5

150

140

285

240

19

103

93

12

11,3

150

160

285

240

19

115

105

12

10,5

150

180

285

240

19

125

115

12

11,6

200

200

340

295

20

135

125

16

18,0

200

225

340

295

20

138

128

16

16,0

250

250

400

350

22

155

145

16

22,0

250

280

400

350

22

158

148

16

29,0

300/PN 10

315

455

400

24,5

185

175

12

20

44

300/PN16

315

460

410

24,5

185

175

12

24

49

POZ.
TEIL
PART

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH EN
MATERIAL ACC. TO EN

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH DIN
MATERIAL ACC. TO DIN

EN 1563

GGG

EPDM

EPDM

PE-HD

PE-HD

EN 1563

GGG

CC750S

CuZn 33 Pb

A2

A2

A2

A2

PE-HD/PVC

PE-HD/PVC

MMA-PE-HD SPOJNI KOMAD S KOLACIMA I PRIRUBNICOM


MMA-PE-HD STCKE (DOPPELMUFFE/ABZW. FLANSCH)
MMA-PE-HD DOUBLE SOCKET TEES WITH FLANGED BRANCH

MMA-PE-HD
Nazivni
promjer
Nennweite
Nominal size

DN1
50
65
80

100

125

150

200

200

250

250

300

DN2
50
50
65
50
65
80
50
65
80
100
50
65
80
100
125
50
65
80
100
125
150
80
100
125
150
200
80
100
125
150
200
80
100
150
200
250
80
100
150
200
250
80
100
150
200
250
300

PN 10/16

Broj artikla
Artikelnummer
Model N

P-953A

GGG

63
75
75
90
90
90
110
110
110
110
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
280
280
280
280
280
315
315
315
315
315
315

130
140
140
155
155
155
175
175
175
175
194
194
194
194
194
211
211
211
211
211
211
290
290
290
290
290
314
314
314
314
314
339
339
339
339
339
370
370
370
370
370
420
420
420
420
420
420

290
305
320
325
340
355
350
365
380
400
375
390
405
425
450
410
425
440
460
485
510
510
515
555
600
600
495
525
550
575
625
565
585
635
685
735
550
570
625
735
725
600
620
670
720
770
820

63
66
66
69
84
99
74
89
104
124
80
95
110
130
135
98
98
116
136
161
186
128
150
173
243
240
128
148
173
198
248
140
160
210
260
310
140
160
210
260
310
152
172
222
272
322
372

140
150
150
160
160
165
170
175
175
180
185
185
190
195
200
205
210
205
210
215
220
223
240
233
273
280
235
240
245
250
260
250
255
265
275
285
282
288
288
285
287
295
300
310
320
330
340

Masa
Gewicht
Weight

Oznaka artikla
Art. Nr.

kg

8,3
9,3
10,5
11,0
12,2
13,2
12,9
13,9
17,0
17,8
18,4
19,7
21,0
22,0
25,6
22,2
24,0
23,8
27,2
29,5
32,7
30,4
32,3
34,2
37,2
44,2
38,9
41,6
43,8
47,7
55,4
40,5
42,5
47,5
54,5
72,5
45,5
54,4
54,4
74,9
74,3
64,9
67,6
76,1
85,4
95,2
99,2

MMA 050050 E
MMA 065050 E
MMA 065065 E
MMA 080050 E
MMA 080065 E
MMA 080080 E
MMA 100050 E
MMA 100065 E
MMA 100080 E
MMA 100100 E
MMA 125050 E
MMA 125065 E
MMA 125080 E
MMA 125100 E
MMA 125125 E
MMA 150050 E
MMA 150065 E
MMA 150080 E
MMA 150100 E
MMA 150125 E
MMA 150150 E
MMA 200080 A E
MMA 200100 A E
MMA 200125 A E
MMA 200150 A E
MMA 200200 A E
MMA 200080 B E
MMA 200100 B E
MMA 200125 B E
MMA 200150 B E
MMA 200200 B E
MMA 250080 A E
MMA 250100 A E
MMA 250150 A E
MMA 250200 A E
MMA 250250 A E
MMA 250080 B E
MMA 250100 B E
MMA 250150 B E
MMA 250200 B E
MMA 250250 B E
MMA 300080 E
MMA 300100 E
MMA 300150 E
MMA 300200 E
MMA 300250 E
MMA 300300 E

POZ.
TEIL
PART

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH
EN
MATERIAL ACC. TO
EN

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH
DIN
MATERIAL ACC. TO
DIN

1.

EN 1563

GGG

2.

EN 1563

GGG

3.

CC750S

CuZn 33 Pb

4.

EPDM

EPDM

5.

A2

A2

6.

A2

A2

7.

PE-HD

PE-HD

U-PE-HD SPOJNI KOMAD S KOLACIMA


U-PE-HD STCKE (DOPPELMUFFE)
U-PE-HD DOUBLE SOCKET TEES

Broj artikla
Artikelnummer
Model N

P-953B

U-PE-HD
Promjer cijevi
Rohr-Durchmesser
Diameter of pipe
PE-HD / PVC
d
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

PN 10/16

L
170
170
180
180
190
210
220
240
270
270
310
310
365

GGG

D
124
138
152
172
193
210
236
258
284
314
347
376
422

t
80
82
85
85
87
93
105
113
125
128
145
148
178

Broj vijaka
Schraubenanzahl
Number of bolts
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6

Oznaka artikla
Art. Nr.
U 063 KS
U 075 KS
U 090 KS
U 110 KS
U 125 KS
U 140 KS
U 160 KS
U 180 KS
U 200 KS
U 225 KS
U 250 KS
U 280 KS
U 315 KS
POZ
TEIL
PAR
T

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH
EN
MATERIAL ACC TO EN

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH
EN
MATERIAL ACC TO EN

1.

EN 1563

GGG

2.

EN 1563

GGG

3.

CC750S

CuZn33Pb

4.

EPDM

EPDM

5.

A2

A2

6.

A2

A2

7.

PE-HD

PE-HD

8.

POLYACETAL

POLYACETAL

9.

PE-HD / PVC

PE-HD / PVC

Broj artikla
Artikelnummer
Model N

EN-PE-HD LUNI KOMAD SA STOPALOM


EN-PE-HD MUFFENFUSSKRMMER
EN-PE-HD FLANGED SOCKET 90 DUCKFOOT BEND

EN-PE-HD

PN 10/16

P-961A

GGG

Nazivni promjer
Nennweite
Nominal size

Cijev
Rohre
Pipe
(PVC/PHD)

DN

H1

kg

80

90

220

85

110

165

13

10

EN 080

100

110

230

85

125

180

16

10

EN 100

POZ.
TEIL
PART

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH EN
MATERIAL ACC. TO EN

Vijci
Schrauben
Screws

Masa
Gewicht
Weightt

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH DIN
MATERIAL ACC. TO DIN

EN 1563

GGG

EPDM

EPDM

PE-HD

PE-HD

EN 1563

GGG

CC750S

CuZn 33 Pb

A2

A2

A2

A2

PE-HD/PVC

PE-HD/PVC

Oznaka
artikla
Art. Nr.

MMB-PE-HD OTCJEPNI KOMAD


MMB-PE-HD STCKE
MMB-PE-HD FLANGED TEES

Broj artikla
Artikelnummer
Model N

P-965
POZ.
TEIL
PART

MMB-PE-HD

PN 10/16

GGG

t1

t2

63
75
90
110
110
110
125
125
125
140
140
140
160
160
160
180
180
200
225
225
225

63
75
90
63
90
110
90
110
125
90
110
140
90
110
160
125
180
200
90
110
225

236
250
268
240
270
290
274
294
306
288
305
344
310
330
380
360
415
460
356
376
488

83
85
85
85
85
85
87
97
90
93
93
96
105
105
105
113
113
128
128
128
130

83
85
85
80
85
85
85
85
90
85
85
96
85
85
105
87
113
128
85
128
130

118
125
134
140
145
145
150
150
153
157,5
160
167
170
170
190
180
207,5
05
230

Masa
Gewicht
Weight

Oznaka artikla
Art. Nr.

6,0
7,7
9,0
7,7
8,9
9,2
10,4
10,7
15,0
12,2
12,5
19,0
14,1
14,3
16,6
24,0
29,0
35,0
29,5
30,0
55,0

MMB 063063 E
MMB 075075 E
MMB 090090 E
MMB 110063 E
MMB 110090 E
MMB 110110 E
MMB 125090 E
MMB 125110 E
MMB 125125 E
MMB 140090 E
MMB 140110 E
MMB 140140 E
MMB 160090 E
MMB 160110 E
MMB 160160 E
MMB 180125 E
MMB 180180 E
MMB 200200 E
MMB 225090 E
MMB 225110 E
MMB 225225 E

kg

200
200
244

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH EN
MATERIAL ACC. TO EN

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH DIN
MATERIAL ACC. TO DIN

EN 1563

GGG

EPDM

EPDM

PE-HD

PE-HD

EN 1563

GGG

CC750S

CuZn 33 Pb

A2

A2

A2

A2

PE-HD/PVC

PE-HD/PVC

K-PE-HD ZAVRNA KAPA


K-PE-HD END KAPE
K-PE-HD END CAP

Broj artikla
Artikelnummer
Model N

P-966

POZ.
TEIL
PART

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH EN
MATERIAL ACC. TO EN

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH DIN
MATERIAL ACC. TO DIN

EN 1563

GGG

EPDM

EPDM

PE-HD

PE-HD

EN 1563

GGG

CC750S

CuZn 33 Pb

A2

A2

A2

A2

PE-HD/PVC

PE-HD/PVC

K-PE-HD
d

PN 10/16
L

GGG
t

Masa
Gewicht
Weight

Oznaka artikla
Art. Nr.

2,7
3,2
4,2
6,2
6,0
7,2
9,6
12,2
14,6
16,6

K 063 E
K 075 E
K 090 E
K 110 E
K 125 E
K 140 E
K 160 E
K 180 E
K 200 E
K 225 E

kg

63
75
90
110
125
140
160
180
200
225

105
140
140
160
160
170
180
190
205
205

80
80
85
85
85
95
105
115
125
130

Q-PE-HD LUNI KOMAD 90 S KOLAKOM


Q-PE-HD DOPPELMUFFENBOGEN MIT MUFFEN 90
Q-PE-HD 90 BEND

POZ.
TEIL
PART

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH EN
MATERIAL ACC. TO EN

Broj artikla
Artikelnummer
Model N

P-967

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH DIN
MATERIAL ACC. TO DIN

EN 1563

GGG

EPDM

EPDM

PE-HD

PE-HD

EN 1563

GGG

CC750S

CuZn 33 Pb

A2

A2

A2

A2

PE-HD/PVC

PE-HD/PVC

Q-PE-HD

PN 10

Masa
Gewicht
Weight

Oznaka artikla
Art. Nr.

63
75
90
110
125
140
160
180
200
225

124
138
152
172
193
210
236
258
284
314

153
170
188
213
240
246
283
293
353
355

80
82
85
85
87
93
105
113
125
128

4,2
5,5
7,1
9,2
11,7
15,0
19,6
24,0
37,5
43,0

Q 063 E
Q 075 E
Q 090 E
Q 110 E
Q 125 E
Q 140 E
Q 160 E
Q 180 E
Q 200 E
Q 225 E

kg

MMK-PE-HD LUNI KOMAD 45 S KOLAKOM


MMK-PE-HD DOPPELMUFFENBOGEN MIT MUFFEN 45
MMK-PE-HD 45 BEND

Broj artikla
Artikelnummer
Model N

P-968

POZ.
TEIL
PART

MATERIJAL PO EN-u
WERKSTOFF NACH EN
MATERIAL ACC. TO EN

EN 1563

GGG

EPDM

EPDM

PE-HD

PE-HD

EN 1563

GGG

CC750S

CuZn 33 Pb

A2

A2

A2

A2

PE-HD/PVC

PE-HD/PVC

MMK 45-PE-HD
d

MATERIJAL PO DIN-u
WERKSTOFF NACH DIN
MATERIAL ACC. TO DIN

PN 10/16
t

GGG

Masa
Gewicht
Weight

Oznaka artikla
Art. Nr.

3,7
4,5
6,4
7,5
9,9
12,3
16,2
19,5
30,0
39,0

MMK 45 063 E
MMK 45 075 E
MMK 45 090 E
MMK 45 110 E
MMK 45 125 E
MMK 45 140 E
MMK 45 160 E
MMK 45 180 E
MMK 45 200 E
MMK 45 225 E

kg

63
75
90
110
125
140
160
180
200
225

110
120
130
140
155
160
180
190
280
225

80
80
85
85
85
95
105
115
125
130

KANALSKI POKLOPAC 600 x 600


SQUARE COVERS 600 x 600
KANALDECKEL 600 x 600
ISPITNO OPTEREENJE
SAFE LOADING
PRFBELASTUNG

Broj artikla:
Art. No.
Artikelnummer:

K 2009

5 40 t

Tip
Type
Typ

600x600/5
600x600/15
600x600/25
600x600/40

592
601
636
634

586
583
618
616

564
559
594
594

591
587
616
637

628
640
700
700

35
40
60
100

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg
36
41,5
56,5
61,5

Svi tipovi kanalskih poklopaca imaju automatsko zakljuavanje.


All types are available with automatic locking system.
Alle Typen sind Ausfhrungen mit automatische Schlssel.

KINE REETKE 400 x 400


ROAD RAIN GRATINGS 400 x 400
REGENGITTER FR STRASSEN 400 x 400
Tip
Type
Typ

Masa u kg
Weight in kg
Gewicht in kg

400x400/25
400x400/40

420
420

400
400

375
375

410
410

455
455

100
60

26
33

03/2003-rev_1

9.1