Terapia centrată pe client

Traducere şi adaptare după Rowe, W. (1986). In F. J. Turner (Ed.). Social work treatment. Interlocking theoretical approaches. (pp. 407-431). NY: The Free Press.

sumar
• • • • • • • • • • Biografie: Carl Rogers Etapele dezvoltării TCC TCC Contribuţii ale TCC Concepte cheie ale teoriei centrate pe persoană Presupoziţiile TCC Modelul, condiţiile şi procesul TCC Formarea în TCC Actualitatea TCC Dezvoltarea TCC

BIOGRAFIE: Carl Rogers
• Experienţele timpurii ale lui Carl Rogers au marcat contribuţiile acestuia de mai târziu. Rogers s-a născut în 1902 într-o familie protestantă înstărită. • A cunoscut viaţa de fermă începând cu vârsta de 14 ani şi a decis să urmeze facultatea de agricultură, la Universitatea Wisconsin. • Imediat după aceea el s-a orientat către religie, dorind să devină preot, urmând Seminarul Teologic al Uniunii din New York, unde a organizat un grup de studiu, precursor al grupurilor de întâlnire de mai târziu.

BIOGRAFIE: Carl Rogers
• Simţind că este îngrădit în dezvoltarea sa personală şi profesională, Carl Rogers decide să urmeze cursurile de master în pedagogie şi psihologie de la Universitatea Columbia din New York. • Acolo este profund influenţat de filosofia lui Dewey şi de viziunea asupra educaţiei a lui Kilkpatrick.

BIOGRAFIE: Carl Rogers
• Dezvoltarea modelului centrat pe client a început devreme în cariera practică a lui Rogers, pe când era la Clinica de Asistenţă a Copilului de la Rochester. • A fost influenţat de gandirea promovată de terapia relaţională (Otto Rank, Jessie Taft) – cu accent pus pe „situaţia şi experienţele din prezent, pe valorizarea pozitivă a emoţiilor, pe dezvoltarea persoanei şi pe minimalizarea relaţiei autoritare în terapie” • Începând cu 1940, Carl Rogers a intrat în cariera academică la Ohio State University, în Columbus, Ohio. În cursul activităţii sale la OSU a început înregistrarea şi analiza interviurilor terapeutice şi cercetarea rezultatelor terapiei.

BIOGRAFIE: Carl Rogers
• În 1945 Rogers deschide un centru de consiliere la Universitatea Chicago unde rămâne următorii 12 ani. Aici face trecerea de la o consiliere non-directivă, la una axată pe client. • În 1957 Rogers a ajuns la University of Wisconsin având un rol dublu în psihiatrie şi psihologie. A fost ocazia ideală pentru a încerca aplicarea principiilor teoriei axate pe client în domeniul psihiatriei şi pentru a apropia psihologia clinică de psihologia experimentală • După şapte ani în Wisconsin, în 1964 ajunge la Western Behavioral Science Institute din California unde a continuat şi a dezvoltat grupurile de întâlnire, ceea ce începuse la Universitatea din Chicago. • În 1968, împreună cu alţi colegi înfiinţează Centrul pentru Studiul Persoanei în La Jolla, California, instituţie funcţională şi astăzi.

ETAPELE dezvoltării TCC
• În dezvoltarea teoriei centrate pe client se identifică patru etape:
– 1. concentrare asupra clientului în contextul terapeutic – 2. axare pe aspectele fenomenologice ale percepţiei şi personalităţii – 3. studiul terapeutului – 4. forjarea etapelor 1-2-3 într-o concepţie unitară a psihoterapiei

TCC
• În rândul orientărilor terapeutice din consiliere şi psihoterapie, teoria centrată pe client a fost o adevărată „a treia cale”, o alternativă preferabilă în multe situaţii psihanalizei sau behaviorismului (Rowe, 1986). • Printre contribuţiile inedite ale noii orientări teoretice în terapie se menţionează:
– introducerea termenului de „client” în locul celui uzual de pacient sau subiect – descrierea procesului psihoterapeutic – preocuparea de a putea demonstra eficienţa terapiei prin urmărirea sistematică a rezultatelor terapeutice

Contribuţii ale TCC
• Termenul de client a indicat atitudinea de responsabilizare şi dinamizare a persoanei care intră în terapie, • descrierea procesului terapeutic a uşurat sarcina viitorilor terapeuţi în a observa şi a se antrena în comportamentele de succes terapeutic, • atitudinea ştiinţifică vis-a-vis de rezultatele terapiei a ridicat gradul de vizibilitate şi de credibilitate metodelor asociate teoriei centrate pe client • Impactul teoriei centrate pe client în domeniul managementului este vizibil odată cu apariţia teoriilor lui MacGregor (teoria Y) şi a lui Maslow (teoria Z) şi cu numeroasele aplicaţii practice din domeniul rezolvării conflictelor, comportamentului organizaţional, resurselor umane.

Contribuţii ale TCC
• Gândirea lui Rogers poate fi definită de termenul „fenomenologie umanistă”. • În centrul acestei paradigme se află ideea că oamenii sunt în mod esenţial orientaţi către dezvoltare, creştere, actualizare a potenţialului lor fundamental

Concepte cheie ale teoriei centrate pe persoană
1. 2. 3. 4. Persoanele sunt în centrul experienţei în continuă schimbare şi ei o percep în mod specific. persoanele reacţionează la experienţa aşa cum o percep, la realitatea „lor” organismul uman are tendinţa de a actualiza, menţine şi dezvolta această capacitate de percepţie a experienţelor comportamentul persoanelor este încercarea de a atinge obiectivele de satisfacere a nevoilor lor, conform cu percepţia lor a experienţelor; nu există o „realitatea absolută” ci doar realitatea percepută de fiecare

Concepte cheie ale teoriei centrate pe persoană
5. modalitatea ideală de înţelegere a unui comportament este preluând perspectiva persoanei respective – inclusiv senzaţiile, percepţiile, semnificaţiile trăite, etc. De aici reiese importanţa empatiei 6. conceptul de sine influenţează modelele de comportament (conceptul de sine, ca modalitate de organizare a percepţiei interne despre sine, de sine în relaţie cu alţii, în relaţie cu mediul şi cu valorile ataşate acestor percepţii); conceptul de sine este un concept în continuă devenire (Rowe, 1986) 7. discordanţa dintre dorinţele şi comportamentul cuiva denotă breşa dintre conceptul de sine şi experienţele persoanei

Concepte cheie ale teoriei centrate pe persoană
8. anxietatea este generată de discordanţa dintre conceptul de sine al cuiva şi experienţele sale cu ceilalţi; anxietatea poate fi şi rezultatul diferenţei dintre sinele real şi sinele ideal; pentru diminuarea anxietăţii trebuie să se ajungă la congruenţa dintre conceptul de sine şi experienţele actuale ale cuiva 9. persoana complet funcţională este deschisă oricărei noi experienţe, nu utilizează nici un mecanism de apărare; această persoană se acceptă pe deplin şi poate arăta o atitudine pozitivă faţă de alţii

Presupoziţiile TCC:
– „comportamentul este influenţat de percepţia personală a realităţii; înţelegerea problemei clientului este aşadar condiţionată de înţelegerea modului în care acesta o percepe – suntem toţi motivaţi de nevoia de auto-actualizare – în condiţii favorabile ne vom dezvolta potenţialul în mod natural; terapia poate crea aceste condiţii iar terapeutul se presupune a fi non-directiv – oricine are nevoie de dragoste şi acceptare; aceasta rezultă în axarea pe relaţie şi pe comunicarea empatiei, respectului şi autenticităţii din partea terapeutului conceptul de sine depinde de natura acceptării şi respectului trăit din partea celorlalţi; există posibilitatea schimbării conceptului de sine al clientului dacă acesta este expus unei atitudini pozitive necondiţionate în terapie”

Modelul terapeutic
• • • • • Scop: eliberarea capacităţii existente de autoactualizare a unei persoane potenţial competente Presupoziţii acceptate: persoana este capabilă să se ghideze, rezolve, dirijeze, şi să se controleze în anumite condiţii persoana este capabilă să înţeleagă ce anume din existenţa sa are legătură cu suferinţa şi anxietatea trăită persoana are potenţialul de a se reorganiza în aşa fel încât nu numai să elimine suferinţa şi anxietatea resimţită, ci chiar să ajungă la trăirea împlinirii de sine şi fericirii

Condiţiile terapeutice
• Elementele necesare şi suficiente unui succes terapeutic, propuse de Rogers încă din 1957:
– – – – • terapeutul este ingenuu şi congruent în relaţie terapeutul indică o atitudine necondiţionat pozitivă vis-à-vis de client terapeutul trăieşte înţelegere empatică a modelului intern al clientului clientul percepe aceste condiţii cel puţin minimal

În timp, la aceste condiţii ale succesului terapeutic s-au adăugat şi concreteţea, confruntarea, autodezvăluirea, starea de prezenţă.

Procesul terapeutic
• • terapeutul şi clientul stabilesc un contract mutual al consilierii terapeutul prezintă în cadrul terapiei o atitudine care indică cele patru condiţii ale succesului de mai sus cea mai importantă capacitate de rezolvare de probleme a clientului este deblocată pentru că acesta se eliberează de anxietate şi nesiguranţa care îi bloca potenţialul

Formarea în TCC
• Terapia centrată pe client a suferit dezvoltări majore, de-a lungul timpului (vezi tabel comparativ). În formarea terapeuţilor se folosesc scheme de antrenament pentru creşterea capacităţii lor de a discrimina între răspunsuri „de nivel scăzut” şi cele „de nivel înalt” (înţelegere şi direcţie scăzută, respectiv înaltă) precum şi pentru creşterea modalităţilor de comunicare a empatiei, autenticităţii şi a atitudinii pozitive

Formarea în TCC - exemplu
Clientul

Nu ştiu dacă este bine să simt aşa ceva, dar simt că mă retrag din ce în ce mai mult de ceilalţi. Nu mai vreau să interacţionez şi nici să mai joc micile jocuri fără sens ale celorlalţi. Prietenii de genul ăsta sunt cel mult superficiale Eşti în pasa asta pentru că ei nu vor să te lase să fii tu însuţi

Consilierul (slab) Consilierul (mediu)

Te simţi rău pentru că nu poţi să fii tu însuţi, ceea ce doreşti cel mai mult. Ce-ai putea face mai întâi Consilierul (puternic) este să petreci ceva timp explorând cine eşti, fără prezenţa celorlalţi

Formarea în TCC - exemplu
Clientul

Uneori pun la îndoială capacitatea mea de a creşte cinci băieţi, mai ales când e vorba de cel mic. Cel mic, pentru că e ultimul născut. Nu mai pot avea alţi copii, aşa că ştiu că l-am alintat mai mult decât pe ceilalţi. El nu lasă pe nimeni să facă nimic pentru el. Doar pe mami! Ai putea să-mi spui dacă ai discutat cu soţul tău despre asta? Eşti preocupată pentru că fiul tău cere atât de multe Eşti dezamăgită de tine însăţi pentru că nu ţi-ai ajutat fiul să se dezvolte şi să se maturizeze deşi ai fi dorit-o foarte mult. Acum, primul pas ar putea fi să creăm un mic program pentru tine şi pentru el.

Consilierul (slab) Consilierul (mediu) Consilierul (puternic)

De ce este TCC actuală?
Motivele pentru continuarea utilizării terapiei centrate pe client: • „e bazată pe o filosofie pozitivă a persoanei • propune explicaţii ale personalităţii şi comportamentului uman • susţine obiective fezabile pentru client • are o definire clară a rolului consilierului în cadrul relaţiei terapeutice • este susţinută de cercetări întreprinse asupra rezultatelor terapiei • este comprehensivă şi poate fi aplicată dincolo de terapia individuală • este clară şi precisă în ceea ce priveşte implementarea

De ce este TCC actuală?
• • • • • • • • are un substrat fundamentat intelectual şi atitudinal se centrează asupra clientului ca persoană şi nu asupra problemei clientului se centrează asupra atitudinii consilierului şi nu asupra tehnicilor de consiliere oferă consilierului un model sistematic de răspuns oferă flexibilitate terapeutului pentru a trece dincolo de reflectarea emoţiilor poate fi adaptat şi individualizat nevoilor fiecărui client permite schimbarea comportamentului clientului într-o succesiune naturală de paşi poate să fie folosit în cadrul proceselor altor teorii ale consilierii şi dezvoltării umane”

De ce este TCC actuală?
Critici sau limite ale aplicării abordării centrate pe client: • o viziune naivă, unidimensională asupra naturii umane • minimalizarea importanţei proceselor inconştiente • atitudine anti-autoritate în administraţie şi societate

TCC în dezvoltare
Terapia Obiectivele terapeutului 1) Crearea unei atmosfere permisivă, de acceptare 2) Ajută clientul să-şi clarifice gândurile şi sentimentele, mai degrabă decât să le interpreteze pentru acesta 3) Ajută clientul să-i crească nivelul cunoaşterii de sine Rolurile terapeutului

Orientarea nondirectivă (insight) 1940-1950

1) Ascultare pasivă, fără a se judeca clientul 2) Empatic 3) Lipsa confruntării 4) Lipsa autodezvăluirilor 5) Feedback obiectiv, refrazări, repetări, clarificări

TCC în dezvoltare
Terapia Orientarea centrată pe client sau Orientarea reflectivemoţională (conceptul de sine) 1950-1957 Obiectivele terapeutului 1) Dezvoltarea condiţiilor necesare şi suficiente pentru schimbarea constructivă a personalităţii 2) Comunicarea către client a empatiei, atitudinii necondiţionatpozitive, şi a francheţei Rolurile terapeutului 1) Ascultare activă 2) Precis, empatic 3) Lipsa confruntării 4) Prezenţa autodezvăluirilor 5) Lipsa interpretărilor 6) Feedback, subiectivindicând cum crede terapeutul că se simte clientul

TCC în dezvoltare
Terapia Obiectivele terapeutului 1) Stabilirea relaţiei terapeutice 2) Reflectarea experienţei clientului 3) Exprimarea trăirilor, experienţelor terapeutului 4) Dezvoltarea clientului ca persoană unică şi ca membru al grupului Rolurile terapeutului 1) Ascultare activă 2) Precis, empatic 3) Prezenţa confruntării 4) Împărtăşirea unei prietenii autentice 5) Interpretări, dacă este adecvat 6) Feedback, stimulareapreciere-recompensare subiectivă

Orientarea experienţială existenţială/”de întâlnire” (encounter) (umanistă) 1957-1970

TCC în dezvoltare
Terapia Obiectivele terapeutului Rolurile terapeutului

Orientarea Comunităţii/insti tuţiei/politicilor centrate pe persoană (umanism militant) 1970 - prezent

1) Aplicarea componentelor eficiente Umanizarea şi facilitarea ale abordării centrate pe actualizării comunităţilor, persoană la astfel de organizaţiilor, sistemelor sisteme politice 2) Susţinerea valorilor umaniste 3) „Revoluţionar discret”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful