You are on page 1of 24

- K LA'" R'"I·N····· "T~T- EN····· K..·· N" .z 'E'"R'" TN'" .·R····3:' E' .....


.".., .~': '", ,", ....•.. __ ; ~ •... ~

"

'.'~

.':'"

'",

,"

",

'0"
t.

".

"':',.:~

_.:'

:':'

.",

",

.,'

..

,'_,",

.'.",

",

of!

Wi! grf
'.. ,P B]

A He g ro

01.0

de r a tu

CARL STA.M ITZ (l746",·lBOn


b£!".n.!~.!i:·.~gl!'bcn j'., Wojci~d:u_';'~i>M 'vOn

I!

ffj:&r. ff)f7U@@f
IS 0 1-0

@!fIq rmlr J d iL~O*


H

..

il

?JGLLjEmtf . f
~
'.

ur rJlur:u#t1rttjlr J;~{#fUI ,~WrdE7:nC1{Onn n l¢fiissa_ftlvttdF ¢In


.' '~":i!'r~ t:
::-,.

A, ,__

'~'~'

.'-"

, fr (Ot tr) 1m tr'[tFtQttiI r I - I Reff-ctttic .. ~[rn .

4 Qrffmt'rntf
~

t::

I~'~ffEFltm EWrH:Wt'tJtr'''~lp19J

3Q010

-.,:

tl ;: 3;(
.'

" \" u..fF...


tte ...
D.

,. \

Ii r

tIE ~t I r OJ #r I r.r Ll J t r ,C:id


10

C_

'. ...

$1, t J= Llf

j1·W

t ft!EJffrror£teCttlr EtE!QF_ iB~i:l ": "" ,!19if-r Ir=j1d II


.'
I

. .-......---.....,

-" .. - .. "'.- '.

'-

· - --

"

, tt-

17 ,',

r;;-. ~

f1'

~'

_ .~~ Solo

KJ.ariDette hI B,

r:;-;;;-;"
~'.""

. ..

,,'

••••"

.. •

II

I!

I:

I:

III

:"

II

..

ii

30010

· ..' K~.. Ulrmette· '111 B

'j @Ar ill'lf erst £ ffi:eP1sr Fir r #fiFEI rITe t1 iL:c ak rlm£t [1reB- e Ir rit i de r rig
IE
Solo

r:)

A,

.. ' ';':""

s>: lr,.--.

'.'

m/

;;~r~tl~ Fi rlt ttk t(11k


..... 'f~'i_

t1,UrG% r M%r

.P

;~ Ect?OOIEU:§WI¥

reD I@tJitbfe!!t=~ril

;iDr-gClU,~rtiE1~fffdftftFt@ff ftemtfilr1,ti&Trt@! l I

tHit' t! 'Upt r t ,[Etfii ,ewr', I fEr tt.t j


..... f

Rondo

III

rID

, a±~ t Iu!t r Sllztei r


~ - ~.
,3.0010

t"'p (d. .- 11!=lll

T tt ~

7'

So lo

Ed Itl on Peten.

.. J~.

iattu,EEtfet,P{uf"fsfttttOittJlfrjtC-i i 'cut ~~
@._SoloC =! .

..

Tu.th

'1
I :

I~ ! i !llE rrrurl m rer: I


· · ',' ~.

/Ji~ '.~

-._U~~· t L"t'4t~ ...·:

$Jttf,LrrrcFrIEcr-eFrl
.... ..

-....'. . .

. ....

,.~ ~~. ~

~.. .... ...... -_ .. .,


", -.

.•. 'Ibltf?' l:ilm


:
...

E~ ~~
·..
.....

I!Fr~hr]

.. ... ~.. !' ~. ..

30010

'K'I" sannene

lD.

B ,.
• •. ~ ~ .. rll

'I'

II

!"!

w'if
"'~

II!!"'-_'

J-

_.
r
.....

1"'...

I'.

t-iI .. '

11? 4 DO 1i~~1E"r, ~::r 'It!: m t oruEttrti:"rftfr


.. "! [I ,I .. II Ii

i r .bY r=r '=


~ "".-;;. ~ ..e_'-"'_..

= C),I"IE ~ ~ E tEl.,.~ ~.T 1'.111 L\c .Cli E a II ..: ir ' " ,. , ..


H. ~

,300'1,0

KLA.RINETT·EN =,KO'NZERT NR .. 3

I
A.1le·gro moderato

CARL

STAMITE. (17·40". 18.01) .

ht1';~:!J$.gt:g.~hltllV.all

J.

W.ljJde:dIQw~M

.1'

fJ

.,

.~
ClIO·

J ~
-........;

I""

.... 1"'....
~

r. .-. .
~
-

,,'

'

'

_ _ _,. ~
.

if'

Klavier
...;.,

,J J
I
1""'-"

J -J 1
'

..
..,.

-r

R
-, '

··iJ

-l
""

• •

.~
..
1

~'.

... _-,
~!!'"

J _ ~
.

-,

lIP

. -- - • ..
_ ... .... .... ..
~ ~

:~

,..,

....

...:

ill'

_-."

~'

~ ,.

'.'

'"

!._[

...

--

..

'.
._

Ii I,

-.
1""
,

'_' .........
1

__

1 I""

, ..
.-. .....

w_

~:

I
.-

.....

._._

-.' .,

1'-

-.

-·-iI

-'""

...t. .

r!_ T' f'T . f'

.....,'

. h

....-

~/:l:" ... ..... ... .. ,,-

I
~ ~

.- •
.
_l

...
11'

L..r

..
-

..
z ._ rr'

.... -_ ._ ._._ _.. .. - _=1- - .' -.,~. - - - - -n r~:r .'. =-. -_ '~n .....

...
-

_'

.......

.~

'!II:

• 1•

1_=

'.~

_.

.,r

..-1

.. · ....
,r

:.....

_..'

....

00

.r]

110

,4J

- - .=.-. _,_ .•.


I"'"'

T--

_.

....

':Ii II'"

,_ ...
1""
IIIii.

___

.. _. __

_1"""_

J
_

_ .........

J
1"'""

._

.__

._

.. __

._

._,

==-=-

-......,.-

____.,=-

>~'

.' "ft,

.-

---~

'

...
_,

._,
I"'"'

'f""

,...

r
I

- J-.

I.
~'

II'"'

..

...... ~
lit"


!

--.~

-:

: -=

_]

Edj non f'.etei"S NL, 4859

aocro

lm
.~

.~'

~,

I,.,' J . I : ' '~:


_I

"

, ~I
"
I ~'., ... " _~'

...L.M

!i" Tai
-...;01

r1'r
.__ ,'

...

-rl..;.J

,'_

J
···.·.111

J .. ..
_,'
I,

,
I

"._,"",_~'

~
... ","'=

-_".'._IS,_·'
~

-:0;,
.~

,J'

\,

'I... .1'"'

-1'1'" L :::T

•• _,
.__ "'"

,_
;It

._...

~,

I""

...

-•

-- - . =»
I.....

~ -""IIi

...

.-~

-~' ,
-~

30010

001
'Ii!

A
I
~I

til
J'

,~7I

,-Y."'" ,"',TJ!
";J

.:

,-- ""'-

".- •

n'

f.~'.'.,_
i, [:0;

f
..~.
LIE: ~.
'!III - .. '

r-.
1 1

.~

ilP"

I!I"'....

I!E

11"",

11""

I ......-:::::'

-,J! '~II.

,
II"'

._
,.,.'

...
'f"

'I

--I
" '

'I

--...."T "T--'

r.-'"

.....'.
--...
~
"~

,P
1 I

.~

...

.....

,,.

I..:

:'.

--

[EJ:
II

.
~,

...
fr,

..

~'

;....'"

~I

I r~

0'

-....-_',.... _l

J.--""J ~

I
,I

'."~' .. I!.

?';}'

!
-

. -x.

,\,1,<

·~"U' '7

.,..,'
I

.. .'

I

.-....__

1""""""'-1,

. ..
"Ii!'< ,
.:r
ll,!;OII:IIIIIIl_I:O"1I 11

~"'.

....

,_
.' E'

TTl
~'

-"

...

',-.
I

••
,-~

[NJ
./1 ...--:,
~,

..

,.".',

~,
~,

[I

.... 17'

~. , r'l ' .

,_' '.

....

- ._-~----'
... _,...',
1"

..,...-.... ..

I "~,, _ E~

....

jjII""_,_

-i1r

..

...

,_.,;;I

.'

...
"

,1

WU U U
....
".... !

,-

_. -

,_ -

,ill

--

,-

,.

.. , ~
'.'

i............--.,
I',. '!II

-..
-:;0
'!II

,,.
,I

,I

e-

.D°_':'

....

.
'iJ
T.
n

.. .... .. ....
'~

. ..
'

~

••

, _'1._._,
..::.., _!.
'r

:1,

I- or '"
,

,!


1

.... '

._

.........
I""

1"'"
I

.' F

r.

I
1

..._-

.......... ,-t,~

."

._
.-.

.-

.r:.

-,

'. '1~fEff
"'~ "

r
-f' ,I i

'

.... .....
,
: 1

"

-----

,T

----T
T

"

Ed, ti a n Peler,s

@!J

"
'ri·· 1'Ii;.

.-'.
11-"

II

i!"11'1i

.,.,.

....

. .. ~'... ...- ...•. ":"'_ ...


,

,.:'

<iii'

,iIiIo

-"

,.

•....

-F- ..

.. " '1"'" J'::.,.1'""_,.....'

-:;. ,; .:,":",::

.. '-

.'-

'" ,

.. .. _ "jI'

_.' --._"'"

._

,.

J
I

...
iI;.:.

.-_I_

_"
__jI;.

"'I

.....«"-'~. .'Jll.~t=.I- .;t...


r....... .... JIIr.__
~
I""

.p··-if .;"" ..

-".'"

•........ :.. .!Z.':.:.-~:::.:'". -....... _''r'"_';;'i''''F-f'''';I!' ~-J

~"-"".-.-

.. ~

l".

/1\ I.

£~. _
c
(.'

.r-....j~

t ... ~ ....

~~~·ft".

.';
.

I.

~.-

JIlL

_I_

,,.,.
. w··

......

... ...._

. 'U

iZm
,I'j.

~ "''' ';';."''. ,... _,..";.iI.~.. ,;;., ..;. ...~ -~,~ ,~", ;;",.

.~ ~ .~_.;.Ij,.•. ~, ....

iIiIi .'

..

"

~#

'.~

..

m!I
..

.-

jr'_---_ =-:Jr B ....

f
1.
I.-..

:n
!"
J. .-, JiI'
,[1. ..

t ....

,t)

._,_

-.- --- ......


r"""

_.

_. .L

I""'I!"":

.... .-._

E 'Lioij,

._ ..
' .

L.;oo, ia

1.1

:"

~.

._'.'

.M .';11

,...
T

_. _11
S _

oiIIiI. ,_.'

~ ~
I

..

_..,
~.
_L

I"""

It-

'~~..~.:~----~'"'~'_'~" ~..~~~- ~.".~~~~. [~:~.lI!"~t~.:..~~. . ~~",~. ~~


'E -' - ~

Ed ru(]1'Ii Peieu;

--

...

' •.

;~:.!~.:~- ..~:';I'~:~.' I~I~'I~.~~I~: .~~.J~~:--..~ ~!~·'~·f~;~,··!~· !~I ~I=~."I~' · ~!l __...~'~'~~ __ ~-~~"ij'
. 'WP'

poII!!II

aooio

,LJ

1 1

j
~'

J ..
-

-'''_' ~ ~

_, ,~:

.. .. ,.-' ..
~

,)J J
ill;

~ -

,l.

,j

_, -"_'

-- -- "•
''''_'

...

,"_

.. <
I!""

....

...

• _.1>'

..
"""

...
1""-

••
!RI'"

i.•

..

..
p

,_.,
• "i

--

,"'rm .............

#A

• _.......

_.......

_."iII_

"""',...

...1

--.II

.....
,..-

. - ..
il""

-_

=r -.~ ...
III'

..

I'"

...iI

,...

.~

,.,

.-j.,

~'t:

_.... l'

,.. ,.. II

..

,...

...

... --'

....
'

.- ..
....

--"'"

:.iii

J, ,J

_':;i!Ii

J- -.,.. ~
,I

~J,: 1-,
-:;=;
___f"'" ...

ifz' -_._._ .... _._


II"" I'""

'-.-

~,tl

R ,• ~ ..l.d
,J ,;E

1""'- I'" -

1"'-"'-

I"'"

'1"".

.....

..... __

._
IS. I'" ....

~-

I.

I'.

.....
;1'"'

• '!I

•• __ '!I

_.

...•_--"-'"
I-

'JI,

,~,f

'ft_
~..

.__1I

....

...
-

.,*"

.'.

.".
,....

,..,-,.",.

:;.1'

30010

s
(115]

fU9]
;1'1,

L:;-····
.

~~ ~

_...-

~.

f
.

:1"'
~

'.1'.5
_k

.~

1.

r;l'

- - ..... ,...
..

L.

,..

....

'I

~"". I

r
(1211
i"I

.~. -. - - -._ _-.


J

;.J t .....
.

.~
flO!'

J.
..1"""'~ _

.'Lo.,

.t., ':: _., ,.


._

-:-: ....

.' ..;_: .. ~
_... ..
..ollie

I"!'_~-

II'"
.

_ ...

_t/';,

.,.

'_"

.'
....

· C"...
"

. -. '.
~
!
.

'~

._-

_.

--

..

.;:;.,
L

F1...-1~ .... _., .,.,


.... 11"'.,

. '""

.•
" ,.;;

_.....

....iIL . ill

~ ....

- -.- . _. '.~: ..

......

~
~

_]!II!'"'

_l
_I_

i I

..

.~.,

. ..
_'•.... ....
'
'1"" "

Upl
~ li
'I)'

.fi. .l-

~,

.1-=
I~ "----"'.
_
~. ,.' _. ,,. j'

.ill

......

II'

1-

,_

~
.'

ill·. iII·..JII

__

_ :l

....

..1

-1.

-_,
.:..1
''!IiI •

_II '!II

',-

..
_. '!!II! :., _ .... _. ._.'

L· _.
._

i
1

.....

....

1J _ .....
..L

_. ,.

_.
._...
'':II

.. JI'I ...

~._

'!

lij.1

.'.

.1

...

....

5. iI'


.

---

- '., --. .

P'

.-

.....

I"" .

_I_

EditIon P'e,ters

30010

'9

~.

_...
__]I

___,..
___;II

_IS:

LA __

L.

'lA~__'"

....

..

....

-- ..
r
_.
--

.-,.. ~
',-":,

~~,

1 I 1 1 1 ...._ L1
,

'1
..ILl!!. -

-_._ "I~

1"'-

-----

,P
I,
-I""'

--

._,
...

1'""

.... .,. ...

-- .,
L

".,

11.401
-.1:
~
..

-'' '

..
,',

.....'." ~

..... ::.,. ..,...---...,

.. , ....

f
I:
J/IIL~

..... ---,

... --..

,,~

"_h:

rz

~"""""""'"
..ooi -~ •

..z.

,_~.
],'!":.- __

_r"_"...

:",

......
"""-

..iiII ..._' - ~
_.,.:""": -

I.

-,1'"-'

I --"'Ill
_I""'

'_

._ I!".. ,

__
__I!"-

--

IIIJ-!l"II'~~

"11'~!lIIJ

!II

II'

....

_~'I!""_"'"

.... ....' ..-~


.

j~A ---

'.......... -- _- --~---=...---"~'
.JII'"
~"

r
.,_ .iiIIiI. '

......

__
s

.'

.._

...

_,

1 1 I~ '::"""

.~

'

_ ....
JL

!iIi;_

rill.

,p-

'"', ___

'~

_/l

__iE:

I"'"

..

..
llliiliiiiiliiil

...&
~.,

._
I:""' ~

-___ro: ~

._

.-.,.

..

-"... -J

'

"

JJIi '.!:IIi
_l"!':

.. _ ... _,'. _,._!.;o,


1'lII.
1:Iii.~

,(1

:S ..

,.,

J!!' ~ - ~P"'"

-"'.

... ~ "-"
_;

" _L

,,- .. -

~r-".

.................

rl,1
'_,.

..-

JL.. • 1#"

, J!I'"

P
~

.1 .1 J,

- --- - --- .'


J r

.....

....:

I_....-._
. _l""'1'"'

.~ .. J_
;;aI_

J_ J
.Ji"""

._._ _,., ---111 1 1 J,

...
~

'_'-,

-.--~'

.'

-.iii. I'"'

...........

~ I'"'.J!!"

..

••

"

-L

u
, 111:'

IiiiiiiiiiiiiIi

il,


~'

11. ~ •

~~

.. ---

_.
,.

·iIiIiI ,... _--

,""".,

_'S,

,'::IIi
","'

_._ _....,..

_.
:,_'

"'" __,.,..-

. _. --

f
"', .L_

:p
~

T .........

~_..---/

'.

.oiI

, ::M
,

....

"'!IiI'"

...

___.......,....

_.'

.....

_.'-'.

_!-'

iW·'

....

1'"'.,

I :Jt\ T;I:~'!:_':liM

- -_. _.
~.,

.P

"III
P'

_~
~

_.

."CI,_.

.. ._ .......
~
IS. i"'"

_IS

11

.1"'"
Iii.' ....

II"'"

_I"""

1IIIIiIi-.-'I-,

II'

IDnj!i:I:liid

in 'IS

__
0'


.,

f.'
_~_
I'

I.'

l1li"'.

i,

i
r····

_.
'::I

.....

L
,"'

.""'"

....IJ".
11

,.

.
.'

...

,.,.

-.~ ....__..-.

,_

I~

._
,T -~

.::11

.. I ~.
- . !!I

1'1"

,_~I

1-"

f
,

__

- -I~
.-:

,._.,_

I I I
e

-_I_

..-..

!'Ii

,U
,

.........

trr
. .

r ~r r
.
'.,-

M ...l

~ ~

..... -

j --

~.[;I__ . _.

.~

.. :I~

.....

.:,~

- _I

I JI ~ '"'"

,._._' .....
.1:00.

,............

',..-

1.., ...... ..- ... , _. Wi'!!'" II!"'" l""'"


~.

..iIi_
,.'
L.oo. t- .

,...

,"

,n
, "J.,' ~ _If!.

I'

I
, !!lI.--

_.
j
.' •• ,iii! -.; ,,.
_..

.~

:..

" ~"" .;

I"'"

.•. _.
._

"'"'
'!lIE.

I!!I'

'

....
T
:

--I=:t:I=f

••••.
'1

;J!"

~.

I,

'

=.'~=' ==
I.'

....

'l.

r_~:,,' ,•.
1\ I
'¥"".

_,

.;

--

._ -..,.T
~.

-,

.-' p

s:
I h

....

,. 1,.' .:.
. !P

.-

~,

"'"'.~

#-,f:. _.,.

... r-,

.-

.-

i.

I
.....

~
T

'.""._,. a.

.'

-.

'"i"
~,

.'
~

- .•

J.

.. ... .. .. -= •.. '. .. -,' .... -....

._

...

I-

iI!iIii

.~.,

1'"'"

....

e-'
_I'"

-I

iIiiii:

'. ,_
....
--,.
1iiiii:::J

J_
,~

-.

-.

....

EdUi em 'Pete r s

,30010

1.1.

'F.1~71 .
"

,
,

J
llL

/'._

- ..
J
--.

~.

..-

~,~-_uJ

J' _
. .,

.'"

.~j
1
I

._
I

••

...

i.1

f
'7
.~

.:

--

tn ,Ilf.
t-

'.
"'"

.1-

..

~.

.,
~.

.....,

II!"

-. -.-,-.'_ - ..
~....J
.
'::.1

~tr'··~ ...,."..'
...

".

~: ...

._

1
"1" .. 1P:'

_''.C.

,I

•1

".

._
~

,. ..
I.

"-

__

....

I""

,
1

...
1

-#-

.-I

... •

i.,

_I'.I"

''',L
.'!.: ..

.
.11....

t. -.r

.....

"

rf'

I.

I
I

.. ...

..... T
-.;&

--r

..

.... r

']IiI

J-...I

II

j"'____

....

....,

I"'

....

';P

." ;,.,

'"'

,.....-......

,*,_ .•.

.I j

'," -.J
.~' '.

I: .

.. .

n,

I
I!"
I

I
I
,I

'~r-1

"".

·1

"'_

_-.,
._ .._ _4,,'

'....

.l

.- -j"
....

-.-

,...,...-

."~'"

~,

:;...,

" .r
I

~
..

..

.."".~ '1,.:

. i.
1
I I

.U

.-

_I
...orrII . "'!'" .,:/

r-

-..

.- ,.

I,

....
-., y _

-",-,


!

....
I""

::;.;;: .'J!!'

- #.

.....
l=

..

<c:>:

_.' ..

_...
....
...01

...

...
'II

IEd~io,n Peter $A

30010

10 ~

[i94:1

.I
".~

..

.
f\
~,

......

.~'

.~.I

.. .:r

_-. __
,.

-~
.
.'

1
:1"""
' '

...., ...... ~

..

. :t.
..

."

--If

.~ ,

..
,'__
;:~;'~

__ 'I.'
..
,

._

...
,

__ .

.. 'E.;;';'"."
..

. ,~"',~,........ :.:. . ..
;'

_., .....

'1\ I

r
......

.. J,

I
r,

I
.... ;

.,:.!

J~I

'0 .

,L

,.,.
e •

'I'l.#~

"

""-'":::~.

._

"

.,1

'"" "" ,...:,'-_ ,.':!. .;:. _ ' ".::., _ _

t.~.' _ _ -".-"'" ~',..•'",... ;. ., •. -:'-_"':.~. ..

-.'.!, _

':",!, \_. ~_ _. ",!_ '".~.

..

," -,,"

~"'''','•' '!R"", . " I!: ~ ..


'.,',,:'

r+ .," • ,', '.. -". : .... u

I...... ,...... '


I
... 1

.....

:1...._,,~I·
.......

,""....---..

..
:...

IF, .

i'•----,1"" ....
I .

....

..

r=>:
__ ., J
_ ....
... _. J',.....

..

J.

-'

,..

lv· .r=>:
.E

._ r--'I ••
~.
.,iii'

""

f
_-'[

..

••
t
~ .;J

1.2111
1.\,

t
=

V"~"

.... ! ~ !!,._ ~
~-

.; ~

.....

•1II·"

iI

..!.

' .. " •.•.•.

'''.~

"'1:., .. , '.

'

~,.

,r:;,.

•,

." .•

r,.,
,

~I',,-"" - ..:'.-'.' ',_


~
Il

-."_';,_ .e_.!. .,

.... ' '-<i!".


'1iiiiIiiiiIiiii

.":_

""'~'.

·s

._

. ·raJ
.

...
I

"'"
,

_. _.x===,=J

,_ ....

..

~.
"

...

.....
,

....

,.;j

_-

I
.

~ ...
",

.· n
. ....__.~.

-;_

-.

--....--~
..
,

,iii!!

'!Ii

..

'.

III!!

F
'~ oJ'

13

_..'
..._
.r;."1,~
"_ft_J_ _!_

.
.I

_..

.I

...... I!'"
.~

.
.


• r

tL

'.
_
~
jf_

.' --L_
I -'I"":

: ;;:_
'~}

'.,
."~'
_,"Jo

..
t';"\ .

.. -_ ..

~2Z11
~

,'":::-

.........,

.. ~

~+

"Z
p'fIIfiE

i'

Iii

.. ., .,
'rIL

u~

..........

1"".,

1nL
I;!'_

..

i£. .~~_

ir
_y

....

~ _L!_

./'

1L

.......
lJi;_

.~
.~


~ ~
_L

_,

.. ..

_ [}~f\ ....... ......


~
I""'"

.........

J) ff)_

I[_

... ..

_1_

.' =

"':"""

.. • ..

I..

---

po:"

"lit

~ ~ ~
I.Iih

~
IiiII

~ ~

::::

.!It

-- --

._ _. ...

~l

....
r'

I""':

q4 -

-r.;;

G
.
.

(,2;271

,.

:nJ
!II[_ '.'

~,M:

,n
.

j ...-::;;;-,

..

,~,'_'fI.,
.-:

.:

IIA. ...

1iiIi,

~
I.

ill
_...,
_.i/j'

piII!I!!!II!
~ .. '

r•

'.
I
J

-i'"
~

I
_I:
I _._

':0,_
~ I

r -- .,.' .-. .
...
.. II!

~.

.~ •., II

.." liii!.·"

'f-

,30010

11

II
Romanze
.....--.
~.

....
"1'"'"'

A

l.----.j

==
JR r-r~'"

_.
..'11£ .

'.
-- ._ .....

.n.l~'~ -.....-.:::. ~~ .. ~
'

..

..

_II.

. ..

.........

.,

.. .' ..
~~ ~

V]J
..
,~

B
.L"':i. .'

.--

.J

1
..

1
,.1_

_h._!_

....

I·[·ft·v

'-r ,r
1---q

J9
mif

,.
~,Lf~J;.'·_U.

-I
;._

'.

...,

--

.1'5. A _.....1 ,;ill

...............
___
~"

..

-'IiIIl

Ii'I' ..'

'

.'

II

1J

::::.o;:_,;"j,;iIi, '~.1'"'.,

I 1.1

!~
'_l

. ill'_'

_. _,..
. 'II!

__,

".
._.

'

_..

rr
.' I

,oIiI
'_j'""

....
~.

I.

'Ed iti on P,e t-er:s;

."f
.....
'

#'

___.,..,.....,.,
11
-:ill .. ... '

15

'.'

..... -- -- .. -- .''',
... -:j
7
'...

.. "" '!:Ii '!:Ii


'

...

"!I

-W.' .......
1

-.

1-'

......

....

'"

.....

~ .~~::oo:.,
.,..

--- --- -- --'[ 1 1]


~., --..
'Jill'

....
!III!'.' "" ~'

...
1

_ Iir.~"'· -:;;or
'~' _.III:' 'I'!'"

r~

~I
:;;0;

=
-p..

. III!I"

11111111

_,

~.
:'

--..

1T T

~ "l!I'.'

~:. ..,.. -,. ..

<-.

'SO'S:_

'I

TTl

II!!"

.:

. .1

_.

':=if

lW A_.

..

n-'
.

c
1 .' -,

P'
-

rT .."" I<'

.....

....

.... _. _, .... -. -. .. -..


• ,_ • -:.1 ....
-:...

I
""JIll:
101 ._ ..

a tempo
! ..--

-.

-.or
__ ,

.....
._. .. .1

'JIi

'!II

-..'

,~.,

• .!'

:~

.... "=

liiiii

1""

.J

,,..

'._-_._-,:;; r:;;
",,-. W;;' .,.',.

__ ,_

:;;

1.0.,

e,~.

.-.. .. .. -

1;;.

~
-Jill'

,n

--,

.' ...
t....

....
'1_

..

-.

--1

,.
.. '
"

'

". t..
:~

....

1 . _.III' '7

,_

•1

.....

"..'

.'
P'
.:::: "lI!I' -;.0;: ....

...

.
I""'

'. -

.~ --- ...--- .. .'


_

...
!!!Iii

.--.,

,I~

- '.
~.,

Ii I
-

I:

_,

.-

n .I'~J... - -•
I...

__

lJII'

:...-

...

- - .' .,

.~

30Q1Q

16

.III
Rondo

.-

L
~'I'

--..
I

p .-

R
L::_j

;..,

..

,_L
'1'"

._

..

"""

!.oo.

r-

..

__ . .•

-rr;
..I_ ---.

.,-:,

i~
-..... ,

___

..

-'II. -:iii

-.

.. - -r
I

......
~

I'!!' .

.=

,.;

L7.. .==;::1:*::1:1 1-1-0·11-1-·.•.

1
~

- .. J. '- _ ..
.

:-.... --::0;
_'...,.,.

J~J ~
-.. _
. 11"1.,

's: .. _

.~,.,
'oil
.'I!I .~ 1Iii;'

,_ I

,.

~.

-:;;r S --

':II ..
--..

.I

II..

'l"'"

__ ~_1': ""'" I _..

IS. _ :;;;;r, • . .,.. .:..... .

._

A
v
;AI
~ r:;r

.ill'

.r:;.;,

- -.
.....

...

7
.

i.
..... 1

':S.

':IiI

.iiL

'lIIii

-,

. .'1

.Ill

7 ~.' ... ~:

.,

"lI.

.....

..

...

..
''!:IE

''IlI!:
",.'

-.

iii

iii

.. -. -

'--..

'>iII

iii

_._ .. ~-._. ... .... .. --- -~,.'

iii

-..-.
iiII

;II

..

..

--..

-:;;;; :;;g ..... -- -..,

___'lIIIIIl

""", .. -;:;

......

.,.
-.oil.,

'rT~

1-.1
v

,..'

0Ii.,

,':lIIl'
._

.,"" "..

"",.

._.

...

..

_ .-~
..

.1
II!:'.~'!llJ!lL'

.~--;-

-.
,
:.;.;.' ......

""",,.

_'
soma

.r

_. -

- ... • .. ,W
.

r•

.'."'.
+J-

,;;'_.-L~ .. _

~" 1-· .'

...

,.~".

17
'';,d::;_

'

._

"'I

_. I
. !,.
I. ,', i

L...l.J

UJ 'I"W W

_'

__

IIi'I:IlIIi.

1:iiIIi--, •

__

I""'"
-'. __

;iII' ••

__

- --- B

... ~
~

.....
~

~~'

".' 'Si-'." - ..

-..!-.!1J.'-r""'i:'"

,""""_

.r:. . ... _.__... ,.

;;;

!II

II

._,_ .--

f,a, ,te.tnp(j

.-

....

~-~

'
I

'::IIi!::iiiiI_

.:aL'

--

II

:_.'.I

II!.,!

'1f.'iJ
,
~-

1'1/
i. ' •...

:....

I.

'

'm~.
....

,...._,
.Ii;

-=: -

....

- .-..: -"iJ"

-...,

." .~


lie. _.

'

.
,."

__

~
a, "" •• '-

.-

•. .:~,. ,

---_
,

-_..-II

1 -.1

::.1'110

'_

...,.....

~ ,
--liIIiIiiIL •

. ____ .
__.
~

--~

-.,.... ._ ',.- .'.. m~


I

'''-

!I.,.

~_l-:i.
L ...

r' .~~
.:::: - .'1""'"'

...,;i --::'._.

,-.'-,-

.:!:._

---

--;-~i!~--;' ,,~"
-

.,'. .,,,,,,'" ~~,._ -~I:~-I


--

I
___ ,

1-"_'-

-I

. .--

f'
I

.~

J.

_,

..

I-

-I

t-

.rr..: ,l __ v: I
.

.7").Jie.
:.-. -'
__ -

;;:-----....
1
I .. ·•

- __ :.r. 1I i

. u,

= -'

'_

• -...:'
. y"--.
,~ I

:r

-I"f

..

'.,

1
-

'--

,,,'_

-."
I ,1':.

Pi~
I

J._

'

.
w_ - r-_ .

[~]
. -I'll

c
f ] JJ,J .. -... :.- ::. ,Mr-' ~ -.'
,.,--.,

111-01-11

r......

4:

.11

AI

__ - ,',

Io..~,_.
--

.. ..~.
....

"-

-""

Ji/J£-

. ~ '" '!"

~ ,_,-

,;ill

'" w..: ,',


II!I'--

-' --

.r
~,

-,

'--':

,_
-_

:-.
-:lIIii' -.
_",

--IT

"J'.~'
~'.
I
I

--. ..
WI _, I ,I I

~"

~--

~'

L,

... _. - ..J.

-~"

Il""'"

.J.

.J_

...
,30010

1.S

[!QJ

_."+.:~
.'IJ

-' •• ',.

r Rt& •.

f!:.

--"_ ••. ~ _1_ ~~,~

.•

,....,.:;;.iF-1

41...-"'::, ~ _.. -"'.. ,

.""-

JiJ,_"""

.r--_ ~

••••

11 I

:.!IIi

.....-. iii.

JliIi

- _._-

1~1
.-

. '-

••

1;00......

-...

L.oo

. .,__

_,.....

_..._

..

l""":-

'""-


.,

...

-..
rl••

__ .
'____!II
._

L..
-:

oil .
.,1

I
~.,

... _.

• -s

,..'

..-

-: .... '1'

_,.

1'"

.J!"": ••

---""

_E

_ ...... _.

~-

. it.

: .111
'.# I:I·.~ -'"

'x';·J.!'.

.,)

_. .. ~.~ ...~.- -_.oIIII .. .,

..,

...

~'

::JI •

'

._.

r...."... __..-.... . . _:t::_.,......,

'.

'_,

- .YIi

......

.Ji!;-

.
_'"'.,

_~
1

_....

..

_. ~ I.

.-.. .'---.. .--l


~

~.,

II

.1"'".

.
.JiI"

---•

. __

....

11"1:"

'f

v rr

-"'"

1..

;. I

ee

. j
~

l..gl
I'

*'

r~

-,

, eJ
-~ - "~[l_

I -..:

~--....
'_.'
.....

..

---r
11"1'

I V'

__///E

!to

~'•

......i[",,",,:, !i1l'1l1'! -.'. .,.....

.,

fT ...._.'

- ---- ---=-_ _ '··.,.,.fIt_ •.


-.""
Iiiiii
":1:-

j~ _....
.

---::1::1=

__ ~
..

_,._
J

1-1

ct:::J.' ~;. I ~

-.-.
,j

_, ,-I

,__

m_.-.._, ~.J _""'


,-' _

_. ~

""'-

IS ..

...".

:J"'-

.,-.,.

.1

.. .r
'_l-

_l
JI"'!i

.....

---i'-

__

i"i

.-1.

£~J _
.

..

_[ JJJ.j -;--~ ...... _ ==I

ur_-_.... ._

-,.

..~--.
_ ..
..,.;i'
'_,

30010

1,9

-"'- ". ,. ,

..

~..

.,.,...1 .'0-" .• ~..'


, ""''_ ,,"

r.,.

"."
,

_'.-••,a

.,;.'~_~ ~';.~

.'

~"+-~-"'

-:~ ".".

,Pd,.,

-.
-

~::-.~:+ .... .....


1 _.'
••
e ,•••
I~' ;;; ..

....".,._, ../
...... ~ ::I:l'
I

_..~

... ..

.....:.----~..;.,.....
..

'.-" '-.,_

."
-

,,

.
_':" I"'"
I

~,'1"'!.,

,_

-.

...

.,~ -

.. -

...

.. _
_ ,I '~ ., • .. • ;.

.....

_ 'jI!'-'

';;;

r. ,.,

II

. '~F' (~,~~}~:~~,,~~~~~~~~~~_,~~,"~,,"~~~~~~~.~i'~~ ..
AI
~
;I, '~

__

"u",

'.'

.;0;1".,,,,,",

.....
.11

,'

,_

,_

'"",,,

-·iII

11 __

11

11

"-,

,~..
'

-. -"---"-"

-,._~'"

_~ '"j

---

.'~
........
.

s:

"..,-.-- .. -,'-.. """~:';.c

_1ii!iII'~I"""'"===R'1 "-.1

....

.... _,'
,

'I

_11

...

,1111'"

~·'"-:-.~-.~m~;.,~:"I: .,,,'_.'" "~~


I,

....

- ',.

M .....

... .....
I

...

"'" _,' .... ...... ,_,_, ~r ~.rJ


,,,,,,"

"'"

....

~~~",~~~,~I~.,~~.,,~,~~·~ "~~~~~~"~~

.;,"

.... "-,~--

...
..
r r
'

....

- _, _I..
"III'"

---

--

--.. _.

... .
_...
'

_,_
Ii'"

....

_-,_

,-

,_, 1'1""

.
,
I I

.' =
'~

'....
.....

-..

r..jp.~ ,

..

"

.--:,;-_,:::.:,... -,,,:~:~..._ _
I ~ -'~ _

_"

'.;" ;,."l"'"

..

••
'

.. ._-----.1.....
' 1

I_ ~

I
,.•

, "*'-"

!E'"~ ~.

~-

.',._.. .•• "-~,.,. ,_ ~::;"~" - .,"'. ,'_ ...... "'..._ ... -.... -- '.,- "' .._." ,_p- _~, .,"* -,,. ..... , "
1Ir.,"11

r •. ",_

"'.

-.

F f;_
,

-U",

..

------::.~,

~.I

..-I '

~ ..

'~

'"I

'I

1-_:1:

-., 1 J
'IS. ~ r-"

ie':

-~ -~ - - - - - ----,-..
~~.

-.I ..... '"

.I

"_;'-

.I .....,.
_.J.

...
':iii ••

,'lII
II'

,I

II;

.': R.iI!

_'

... ~

.-

--.

-'
....

.'

jill.

,M,.... , IIM& ~

--- .. -~~ I~r'"


......
,

,IIiIII"

...
~;.."

,.., ,.

,_'

,0;,

.'i:..

.......r ,_
r

_,

...-~-"'-

•• ••
I

.......

__

- ., 1:"""

30010

20

[l161
~.1111.

.,._.
I,.
r.:
JI!!. .

.~.

'

fil
IJ.,';' .~ 'LP

..

,_

'IJ' '_

'_• '
ij!"

:...I.

.- - -,
r

_.

.....

_+

...

..
!I!

_.

_"..,
-

_,....

,_. f

..tI

'.
!!l

_',

_.._
I

-.... .,

-4tf/l-f1PO ~ .. ..
,!.!.

_ __._ _

r
'

,_
.-IIIL

<ii"

,_
.-

III

..1"":

,-

,III..

.L

~,

G
".--::---, ,iii' ,iii
.ill,

~""'__o._

,I'"

"".&I

...

".l,

r..--...,
iT_ L

:11

,~,

_..
I
'oil

I.

--_L _l_

j_

1T

--

.....

...,_

.
..... "":.,,
_t
,

.
'

.......... ~

~
.

..L
'

.........

...____,_,. I
I,

....

...
I

I J_
"lIiI_

11i7)
,,,,'
.1<.,-

E::'

...

1.,'-

"~

f'"

_
_'I_

• J~
r

r-- _

-I._


~ ''-_l"
''t}I'

'.


,

__•
,.,-

..-_~'..J

,-

!:Ill

~- -,
p.---y..J •
1

J.

_i J 1
,

--'---_I

.Ii, J ~-r-,
~,
,

,
• r

_lu.

\,'-

,
I

_t_

_U' _t_

J',''o/I
Ilf

A'
'ft)

...I"":_ •. _L
"

~~pJ~

'~,::

J'

'.
r

,.'

_'

., "",' -""

",

.-

_'

'__

--

-30010

"J