Sejarah Tulisan Jawi Mana Sikana

Tulisan Jawi ( ‫ )ﺗﻮﻟﻴﺴﻦ ﺟﺎﻭﻱ‬adalah satu seni penulisan telah wujud berabad-abad lamanya di Nusantara kemunculannya berkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan Bahasa Melayu. Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi negara Brunei dan digunakan meluas di Malaysia, Filifina dan Indonesia.

Tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui. Tulisan ini telah berkembang sejak Zaman kerajaan Islam Pasai. kemudian disebarkan ke kerajaan Melaka dan Johor dan juga Acheh abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan rumi. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri

1

Bukti bertulis mengenai Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. ada kaitannyha dengan tulisan jawi. Pada zaman dahulu. Perlis dan Terengganu. Antaranya penulis yang merujuk kajian dan pandangan tokoh 2 . Selain itu Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad Jawi. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu yang kebanyakkannya Johor. tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat.Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British. Kelantan. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di-Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis. Belanda dan Inggeris. Sejarah ringkas tentang sejarah kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu. adat istiadat dan perdagangan. Hal ini demikian kerana kemunculan tulisan Jawi bersumberkan tulisan Arab/Islam. Pelbagai teori dan pandangan dikemukakan bagi menguatkan hujah tentang kedatangan Islam. Kedah .

dan juga dengan makna lembu atau kerbau dalam bahasa Minangkabau (R. skrip Jawi merangkum kesemua 29 abjad Arab dan enam abjad tambahan seperti yang terdapat pada Batu Bersurat Terengganu dengan satu abjad yang ditambah oleh DBP melalui Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986). geerth v. Robinson. van der Waaf. Werndly. Fatimi S. Wijk. Tegasnya. kedatangan Islam bukan sahaja membawa agama dan kepercayaan tetapi aspek budaya Melayu yang lain seperti penggunaan dan adaptasi skrip Arab sehingga skrip Jawi untuk mengeja bahasa Melayu sesudah abad ke-7 H/13M. Omar Awang. Wan Hussin Azmi. Wilkinson 1959: 452).J. Ada banyak sekali pengkaji Barat yang telah menyelidiki bahasa Melayu termasuk ejaannya (Jawi) antaranya termasuklah van Ronkel. Marsden. dan sebagainya. van der Tuuk. Dari segi bentuk dan sejarahnya. Klinkert dan 3 . van Elbinck.Q.pengkaji Barat dan Timur termasuk pengkaji tempatan sendiri seperti Syed Naquib al-Attas. Jelas sekali nama Jawi tidak ada kaitan dengan tulisan. Perkataan Jawi dalam bahasa Melayu digunakan untuk pokok jawi-jawi atau jejawi dan juga beras jawi yang berbeza daripada beras pulut.. Pendapat ini berbeza sama sekali daripada pendapat yang dikemukakan oleh Omar Awang dan W. Pijnappel.

Kajian terperinci yang dilakukan oleh Za'ba tentang tulisan Jawi jelas seperti yang terdapat dalam Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi (1949) dan Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1940). dan Zainal Abidin Ahmad (Za'ba). Dua orang tokoh Melayu lagi yang peernah memperkatakan ejaan Jawi dalam karya masing-masing ialah Raja Haji Muhammad Tahir bin Almarhum Murshid Riau dan Muhammad Said Suleiman. terdapat juga di kalangan orang Melayu yang mengkaji sistem ejaan Jawi. Kajaian pada peringkat seterusnya melibatkan jawatankuasa tulisan Jawi-Tumi dalam Kongres Persuratan Melayu Se-Malaya Kedua dan Ketiga di Seremban (1954) dan Singapura/Johor Bahru (1956). Selepas kajian Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain (1972). Antaranya termasuk Raja Ali Haji.Wilkinson. anak Abdullah Munsyi. Malah. Selain tokoh Barat. Shellabear turut kagum akan keseragaman dalam ejaan Jawi yang terkandung dalam manuskrip sebelum kurun ke-17M. Menurutnya. Muhammad Ibrahim. Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan 4 Bahasa Malaysia di bawah . orang Melayu menerima sistem tulisan Jawi ini secara langsung daripada orang Arab walaupun sistem tulisan Arab kebanyakannya tidak menggunakan tanda baris.

Majalah Dian. iaitu dari tahap Batu Bersurat Terengganu. iaitu dari segi sistem tulisan Jawi yang digunakan. Sebagai hasil daripada usaha jawatankuasa itu. Daftar Ejaan Melayu 1938 (1949). DBP telah menerbitkan buku Pedoman Ejaan yang Disempurnakan (1986). Selain itu. pertukaran qof kepada kaf. wau. perenggangan dasar kata dengan imbuhan dan partikel. dan penggunaan vokal alif. penggandaan kata. penggunaan huruf-huruf ga. keseilapan tulisan. dan ya. Kang menyatakan hubungan antara gaya dengan sistem ejaan Jawi dan mengesyorkan satu sistem gaya 5 .Manakala dalam bab 5. ke tahap Surat 1602. Dalam bab 4.Kementerian Pendidikan Malaysia (1981) dan DBP (1983) ditubuhkan. dan Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986). Kang Kyoung Seock (1986) dari Korea berjudul "Perkembangan Tulisan Jawi dalam Masyarakat Melayu" sebagai tesis Sarjana Sastera di Universiti Malaya yang kemudiannya diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). Kitab Sirat al Mustaqim. Kajian yang seterusnya pula dilakukan oleh orang Timur. nya. Kang menghuraikan perkembangan tulisan Jawi dalam bahasa melayu. beliau menganalisis tulisan Jawi dalam tiga naskhah manuskrip Sejarah Melayu. Dalam bab penutup. penggunaan hamzah. pada tahun 1988 DBP menerbitkan pula buku Daftar Ejaan Rumi-Jawi.

Yang jelas sehingga kini pengkaji-pengkaji bersepakat mengatakan bahawa inskripsi atau Batu Bersurat Terengganu ialah tulisan bahasa Melayu yang mula-mula sekali dijumpai tertulis dalam skrip Arab yang diadaptasikan sebagai skrip Jawi. iaitu tanda-tanda baris (fatha. Leran. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan beberapa inskripsi tertua yang dijumpai di Asia Tenggara seperti di Champa. dan Kang bersependapat bahawa sistem ejaan Jawi tahap pertama yang digunakan untuk mengeja bahasa Melayu seluruhnya memathui hukum ejaan bahawa Arab. Pasai. Terdapat tahap-tahap pensisteman ejaan Jawi. dan Terengganu.tulisan Jawi yang baharu. dengan sistem Melayu yang mulai diciptakan antaranya penggunaan abjad-abjad alif. sukun/jazm). dan ya sebagai tanda-tanda 6 . Grisek. Kedua. madd. Brunei. Tokoh seperti Shellabear. Za'ba. kasrah. Pengesyorannya yang pertama adalah untuk melestarikan prinsip penggunaan baris yang ada pada ejaan Arab bagi bunyi-bunyi vokal pada suku kata tertutup. dhammah. tasydid. Sistem ejaan Jawi yang ada pada batu tersebut merupakan kombinasi daripada sistem ejaan Arab yang menggunakan sistem i'rab. bunyi vokal dalama suku kata terbuka mesti dilambangkan oleh abjad vokal yang sebenar. dan lain-lain. wau.

Contoh kombinasi sistem-sistem itu dibincangkan kemudian. Pada keseluruhannya. Menurut Za'ba. sistem pemvokalan secara abjad digunakan. wau. dan ya Yang banyak sebagai sistem pemvokalan seperti yang diterangkan dalam bab terdahulu. Korpus perbincangan seterusnya ialah sistem ejaan Jawi yang terdapat pada abad ke-10 hingga 11H/ke-16 hingga 17M. sistem pemvokalan tulisan Jawi pada tahap ini.vokal selain digunakan untuk separuh vokal dan diftong. iaitu dalam suku kata tertutup pada semua kedudukan dan suku kata terbuka pada akhir kata. sistem ejaan Jawi pada tempoh ini lebih baku dan mengurangkan penggunaan abjad-abjad alif. Penulis turut mengemukakan manuskrip Jawi yang paling tua termasuk Surat Sultan Ternate dan Aqa'id al-Nasafi. manakala dalam suku kata terbuka pada suku kata pertama dan tengah. Kenyataan Za'ba dapat dibuktikan dengan penemuan batu nisan Ahmad Majnun (802H). sistem pemvokalan secara baris digunakan. Persamaan dan perbezaan sistem ejaan Jawi bagi kedua-dua manuskrip boleh dikaji selanjutnya. 7 . iaitu merupakan teks Jawi yang kedua tertua selepas Batu Bersurat Terengganu.

Surat Sultan Banjar (1299H). surat perjanjian jual beli lada (1009H/1600M).Selain itu. penulis turut mengemukakan beberapa banyak contoh manuskrip lain termasuk Hikayat Bayan Budiman (1602M). 8 . Bustan al-Salatin (1040H). Antaranya termasuklah Hikayat Perjalanan Sultan Ahmad Rijal alDin ke Benggala. dan ya untuk melambangkan bunyi-bunyi vokal pada suku kata akhir terbuka dan juga pada suku kata tertutup jika dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip terdahulu. terdapat lebih banyak penggunaan abjad-abjad vokal alif. Pada tahap ini. Sejarah Melayu (1829M). surat Sultan Aceh kepada Queen Elizabeth. Manakala sistem ejaan Jawi pada abad ke-19M pula agak berbeza daripada sistem ejaan Jawi terdahulu. Hikayat Seri Rama. Hikayat al-Salikin (1192H/1778M). surat Sultan 'Ala al-Din Syah kepada Henry Middleton. surat Sultan Aceh kepada pihak Inggeris (1011H/1602M). Surat Sultan Perkosa Alam Johan Berdaulat Aceh (1024H/1615M). wau. Jumlah manuskrip Jawi pada zaman ini didapati lebih banyak. Bidayat alHidayat (1171H/1757M). Antara manuskrip yang dikemukakan sebagai bahan perbincangan termasuklah Hukum Kanun Melaka (1175H). Surat Perisytiharan Lord Minto (1811M). surat Sultan Aceh kepada seorang kapten Inggeris. Terdapat sistem ejaan Jawi abad ke-18M.

Jawi Peranakan (1876M). wau. Walaupun terdapat gejala ejaan lama yang anakronistik dalam segelintir perkataan. dan sebagainya amat lumrah. dan Kamus Mahmudiah (1894M). Secara ringkasnya. Bustan al-Katibin (1267H). Hal ini menjadikan Hikayat Abdullah sebagai tahap transisi daripada ejaan Jawi yang baharu pada akhir pada ke-19. Kitab Pengetahuan Bahasa (1275H). dan ya secara lebih meluas. misalnya penggunaan lebih banyak abjad vokal pada suku kata akhir terbuka dan pada suku kata tertutup. namun ciri-ciri pembaharuan. dan masuk ke abad ke-20 terutama di kalangan kaum terpelajar Melayu yang terdedah kepada pengaruh Eropah. sistem ejaan Jawi telah mula meninggalkan sifat ejaan lamanya yang banyak menggunakan sistem baris pada suku-suku kata perkataan kepada penggunaan abjad vokal alif. Kitab Pemimpin Johor (1878M). dapat dikatakan bahawa pada bahagian kedua abad ke-19. penggunaan perkataan-perkataan pinjaman. Pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 pula dengan 9 . sistem ejaan Jawinya telah menampakkan penyimpangan yang jelas daripada sistem ejaan Jawi dalam manuskrip Melayu lama. Ternyata bahawa dalam Hikayat Abdullah.Hikayat Abdullah (1849M).

dan seterusnya oleh Za'ba dalam Daftar Ejaan Melayu (Jawi-Rumi) (1938/1949) yang telah diterima sebagai ejaan sekolah dan sistem ejaan yang digunakan secara meluas dalam masyarakat Melayu. dan pembantu-pembantu Melayu mereka.J. kemudian oleh Muhammad Ibrahim Haji Abdullah Munsyi (1878). Maka timbul keperluan untuk mengkodifikasikan ejaan Jawi. banyak terdapat perbezaan dalam penggunaan abjad vokal (huruf saksi) dan abjad konsonan (huruf benar) selain ejaan persukuan kata. ejaan lama yang menggunakan sistem baris masih lagi diteruskan bahkan cuba dihidupkan kembali oleh R. Winstedt. terdapat percubaan untuk mensistemkan ejaan Jawi yang diterokai oleh Raja Ali Haji (1850). Oleh itu. Begitu juga dalam kamus yang dibuat oleh orang Melayu sendiri. Pustaka Dian melalui Majalah Dian telah menubuhkan "ejaan Jawi moden" untuk mengatasi masalah ketaksaan terutama sekali dalam pengejaan diftong dan juga pada 10 .kemunculan dan penyebaran akhbar-akhbar Melayu dalam ejaan Jawi dan penubuhan sekolah-sekolah Melayu dan penerbitan buku-buku pelajaran sekolah. Pada tahun 1973. yang menimbulkan lebih banyak kekacauan lagi. Wilkinson. Hal ini demikian kerana seperti kata Za'ba. Muhammad Said (1936).

Selain itu. Manakala bagi perkataan yang lain dan juga perkataan yang baharu. Dalam bab kedua terakhir buku ini. Namun setelah tulisan Jawi diketepikan dalam pengajaran di sekolah. penulis membincangkan sistem ejaan Jawi yang terdapat pada abad ke-20.persukuan kata tertentu. Bagi perkataan pinjaman. Sistem ejaan yang tidak menggunakan abjad vokal pada suku kata akhir terbuka dalam perkataan yang sudah lazim terpakai diteruskan. iaitu mengikuti jejak langkah yang dirintis oleh Jawi Peranakan. pada tahap ini terdapat satu pembakuan 11 . Sistem ejaan Jawi yang digunakan dalam akhbar tersebut ialah sistem ejaan Jawi yang lebih kurang sama dengan sistem yang ada pada bukubuku dan akhbar yang diterbitkan sekitar masa itu. Senario awal abad ke-20 menyaksikan pertumbuhan yang pesat dalam bidang persuratkhabaran Melayu. abjad vokal digunakan sepenuhnya untuk bunyi-bunyi vokal. Hampir sepuluh buah akhbar Melayu telah muncul dan satu yang terpenting yang masih bertahan hingga kini ialah Utusan Melayu. maka penggunaannya merosot. akhbar Utusan Melayu mula-mula diterbitkan di Singapura. abjad vokal digunakan pada posisi suku kata akhir terbuka dan pada suku kata tertutup. Pada tahun 1907.

Kitab Furu'al-Masaa'il (1257H). Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan. Majalah Dian (1973).Bm.B. Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi (1938). terbitan DBP (1986). pendidikan. Buku Katan P. Walaupun terdapatnya kedua-dua buah buku panduan ejaan Jawi yang diterbitkan oleh DBP. 12 . penulis turut mengemukakan beberapa banyak contoh manuskrip lain termasuk Kitab Hikam (1344H). persuratkhabaran.P. percetakan. namun dari segi pelaksanaannya mengambil masa yang lama trutama untuk mengubah sesuatu sisem yang sekian lama wujud dan telah berakar umbi dalam kebiasaan masyarakat Melayu. Sementara di luar kawasan pusat-pusat itu nampaknya bahasa Melayu dan sistem ejaan Jawinya masih bersifat konservatif dan mempertahankan unsur-unsur lama. persekolahan. Hidaayat al-Saalikin (1192H). Misykat al-Anwar (1975). Bagi memperjelas perbezaan dari segi sistem ejaan Jawi pada tahap ini. Kitab Zain al-Insan (1980). Diraja Johor (1936). dan lain-lain. Kitab Hadith Empat Puluh (1966).dalam bentuk bahasa Melayu dan sistem ejaan Jawi di pusat-pusat kosmopolitan Semenanjung Tanah Melayu yang banyak menerima pengaruh Barat disebabkan oleh faktor dan pentadbiran juga perniagaan. Suluhan Mubtadi (1953).

masih lagi menggunakan sistem ejaan lama. belum ada lagi penyelarasan pada peringkat kebangsaan dalam sistem ejaan Jawi. Kementerian Pendidikan (termasuk Maktab Perguruan Islam). ada pihak lain yang masih menggunakan sistem ejaan Jawi Za'ba seperti Bahagian Pendidikan Agama. iaitu dengan titik satu masih lagi digunakannya untuk melambangkan abjad pa.Syarikat Utusan Melayu umpamanya. abjad ta. Kesimpulannya. pada penghujung tahun 1991. Bahkan dalam akhbar Utusan Melayu. iaitu dengan titik tiga. dalam terbitan-terbitan berbentuk Jawi. Bahkan selain Syarikat Utusan Melayu. Pihak tersebut menggunakannya dalam pengajaran dan penyediaan bakalbakal guru yang tentu sekali berbeza daripada sistem yang dikemukakan oleh DBP. misalnya dalam akhbar Utusan Melayu dan majalah Utusan Qiblat. Sebenarnya Maktab Perguruan Islam merupakan institusi yang mula-mula mempelopori gerakan penyebaran ejaan Jawi setelah ejaan ini diperkenalkan kembali dalam sistem pendidikan Malaysia pada tahun 1984. pada tahun 1991. Ekoran daripada itu. Konvensyen tulisan Jawi anjuran Pusat islam di Kuala Lumpur telah mewujudkan satu "Jawatankuasa Penyelarasan Ejaan Jawi" yang berusaha mengadakan beberapa 13 .

pemelajaran. dalam perkembangan teknologi canggih. mesin komputer digunakan bagi penggunaan. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengambil prakarsa untuk mengarahkan semua institusi yang berada di bawahnya menggunakan Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan sepenuhnya dalam penggunaan tulisan Jawi mereka. Selain itu. iaitu satu program pemprosesan kata (word processing) yang cekap yang dilancarkan penggunaan dan penyebarannya oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 5 Mac 1992 di Pusat Islam. Salah satu hasil daripada proses pemindahan teknologi tersebut ialah terciptanya al-Bayan Arabic-English Bilingual Wordprocessor Jawi Version. 14 . dan penyebaran tulisan Jawi melalui perkataan (hardware) dan perisian (software) komputer dalam tulisan Arab secara meluas.cadangan pembaikan terhadap Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (PEJYD) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (1986/87). Kuala Lumpur. Dalam usaha meluaskan penggunaan tulisan Jawi.

Raqa' Ta'liq. manuskrip terjemahan Aqa'id alNasafi (1590M). Surat Raja Ambon (1658M).Pada bab terakhir buku ini. Surat Sultan Perkasa Alam Johan Aceh (1613M). Hikayat Seri Rama (1613M). Penggunaan seni khat semakin meluas dalam pelbagai manuskrip Melayu dari zaman awal hingga abad ke-20 dengan pelbagai jenis khat misalnya Kufi. Dewani. manuskrip Bayan Budiman (1600M). Begitu juga halnya dengan contoh manuskrip Melayu yang terdapat pada abad-abad ke-18. Surat Sultan Ternate (1521M dan 1522M). dan lain-lain dengan pelbagai gaya khat digunakan. dan lain-lain. Undang-undang Laut Melaka (1655M). Surat Raja Aceh kepada pihak Inggeris (1602M). Batu nisan Ahmad Majnun (1468M). Penulis menyorot beberapa contoh penggunaan seni khat seperti yang terdapat pada Batu Bersurat di Terengganu (1303M). Naskhi. Thuluth. penulis turut memperkatakan sedikit sebanyak tentang seni khat (khaligrafi) tulisan Jawi. dan ke-20 yang juga menggunakan pelbagai jenis seni khat yang berbeza. Surat Perjanjian Jual Beli Lada (1600M). ke-19. Farisi. 15 .

16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful