Proiect Didactic

PROFESOR: Onesim Cristina Maria DATA:29.09.2011 CLASA: a VIII-a OBIECTUL: Limba şi literatura română SUBIECTUL: ,,Lacul’’, de Mihai Eminescu OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: Exersarea deprinderii de lectură pentru înţelegerea unui text literar prin selectarea, explicarea şi valorificarea în comunicare a unităţilor lexiale noi, cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: O1- să citească textul corect, cursiv şi expresiv, respectând tonul fundamental; O2- să precizeze mesajul transmis de poet; O3- să selecteze inversiunile din poezie; O4- să indice corect sinonimele unor cuvinte din textul suport; O5- să alcătuiască familia lexicală şi câmpul lexical pentru anumite cuvinte din poezie; O6- să recunoască figurile de stil sonore din poezie STRATEGIA DIDACTICĂ: Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul de identificare, lectura. Mijloace: tabla, creta, manualul. BIBLIOGRAFIE: Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008. Autori: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian

.

Moment organizatoric 1 min. Elevii se pregătesc. de Mihai Eminescu. tonul fundamental. feed. anunţarea obiectivelor. răspunsul subiectiv. Tabla Caietul elevului Resurse materiale 1. Frontal Frontal Prelectura: Frontal Elevii sunt antrenaţi într-o discuţie despre Mihai Eminescu şi opera lui. Prima lectură este realizată de profesor. Se construieşte familia lexicală a cuvântului Frontal Conversaţia Conversaţia Lectura model Conversaţia Lectura Manualul Frontal Manualul Frontal Exerciţiul de identificare Conversaţia Explicaţia Lucrul cu manualul V-a plăcut poezial? De ce? Ce credeţi că vrea să ne transmită autorul? Se evaluează oral calitatea lecturii. Se anunţă obiectivele. Se notează pe tablă câteva date despre autor.Etapele lecţiei Durata Conţinutul lecţiei Ob.Verificarea temei 2 min. Se verifică tema propusă la ora anterioară . O1 O2 O3 O4 O5 O6 Se asigură liniştea. Se lucrează exerciţiile de la . actualizarea) 4. conducerea învăţării. Se formulează întrebări pentru a verifica aşteptările elevilor. cursivitatea. Se face prezenţa. A doua lectură se face de către elevi.. expresivitatea. op Strategii didactice Evaluare Mod organizare Resurse procedurale Conversaţia Conversaţia Volume cu poeziile lui Eminescu Se evaluează oral. Profesorul anunţă tema lecţiei şi scrie pe tablă Frontal titlul: Lacul. intonaţia. anunţarea temei. Se identifică în text cuvintele care aparţin câmpului lexical al culorilor şi al apei. 2. Evaluare orală prin sondaj .back).Realizarea sensului (prezentarea noului conţinut. atingerea performanţei. Discuţie liberă despre titlu. 3.Vocabular şi fonetică’’. Se identifică starea sufletească a poetului.Evocarea (captarea atenţiei.

Se notează câteva date despre aliteraţie şi asonanţă. Elevii vor avea de memorat poezia şi de rezolvat exerciţiile 1 şi 2 de la pag. Se fac aprecieri asupra modului în care s-a desfăşurat lecţia. se arată rolul lor stilistic.Tema pentru acasă (extensia) 6. 5. .5. Se face evaluarea cunoştinţelor însuşite de elevi pe parcursul lecţiei. Se indică inversiunile din prima şi a patra strofă a poeziei. Se notează informaţii despre inversiune.Evaluarea activităţii (concluzii) barcă. se identifică aliteraţiile şi asonanţele şi se discută rolul lor. Individual Frontal Conversaţia Evaluare orală prin sondaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful