BUKU PANDUAN

CUKAI PENDAPATAN SYARIKAT

2009
TAMBAHAN / PINDAAN BIL. 1. 2. 3. 4. BORANG C Maklumat Asas – Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang (buat pilihan) Kedudukan Cukai A26 hingga A30 – Derma (hadiah wang / sumbangan) F1B – Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang (amaun dibawa ke belakang & baki hantar hadapan) – Pendapatan yang dipindahkan ke akaun pengecualian – Seksyen 109F – Perkiraan Penentuan Harga Awal – ‘ MSC ’ ditambah kepada status syarikat BUKU PANDUAN (muka surat) 5 6 & 16 10 & 11 18

5. 6. 7. 8.

Bahagian H Bahagian L Q3 N1

22 & Lampiran J 28 32 –

26 JUN 2009

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

KANDUNGAN BUKU PANDUAN
PERKARA PENDAHULUAN BAHAGIAN I — Borang C Maklumat Asas Bahagian A Bahagian B Bahagian C Bahagian D Bahagian E Bahagian F Bahagian G Bahagian H Bahagian I Bahagian J Bahagian K Bahagian L Bahagian M Bahagian N Bahagian P Bahagian Q Bahagian R Bahagian S Akuan Peringatan BAHAGIAN II – Lampiran Dan Helaian Kerja Lampiran Lampiran A1 Pendahuluan Pengasingan Pendapatan Mengikut Punca Pengiraan Pendapatan Larasan bagi Perniagaan Senarai Peruntukan Perundangan berhubung dengan:Pendapatan Kasar Perniagaan Perbelanjaan yang Dibenarkan Perbelanjaan yang Tidak Dibenarkan Peringatan Pelarasan Pendapatan atau Perbelanjaan Bayaran kontrak/subkontrak, bayaran komisen dan sewa dan lain-lain bayaran khidmat yang dikontrak kepada pemastautin Bayaran kontrak kepada bukan pemastautin (penerimaan oleh kontraktor bukan mastautin—seksyen 107A diguna pakai) Bayaran fi mengurus (management fee) kepada penerima mastautin 38 38 39 41 41 34 35 36 Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan Dan Pendapatan Bercukai Cukai Kena Dibayar Kedudukan Cukai Tahun Taksiran 2009 Perbelanjaan Khas, Potongan Dua Kali Dan Potongan Selanjutnya Tuntutan Elaun Modal Tuntutan Kerugian Tuntutan Insentif Pendapatan Yang Dipindahkan Ke Akaun Pengecualian Akaun Pengecualian Pendapatan Tahun Kebelakangan Belum Dilaporkan Maklumat Kewangan Syarikat Maklumat Cukai Pegangan Transaksi Di Antara Syarikat Berkaitan Maklumat Syarikat Maklumat Lima Pemegang Syer Utama Bagi Syarikat Terkawal Maklumat Lain Maklumat Juruaudit Maklumat Firma Dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Nyata Ini 2 6 12 15 16 16 17 19 22 22 22 23 26 28 30 31 31 32 33 33 33 Muka Surat 1

41 41

i

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

PERKARA Bayaran/Fi bagi khidmat profesional, teknikal atau pengurusan dan sewa kepada bukan pemastautin (pendapatan seksyen 4 A)

Muka Surat 41 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43

Kenaan atau agihan perbelanjaan daripada syarikat induk kepada anak syarikat atau ibu pejabat kepada cawangan di Malaysia Perjalanan ke luar negara Perniagaan pemaju perumahan Pindahan harga Pajakan Syarikat bukan pemastautin yang menjalankan projek secara kontrak di Malaysia Pegangan pelaburan Pengangkutan laut dan udara Elaun pelaburan semula (EPS) Garis Panduan dan Borang Permohonan tuntutan insentif/galakan cukai LAMPIRAN A2 - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN PERNIAGAAN INSURANS HAYAT Pengasingan pendapatan mengikut punca Penggunaan pengenalan perniagaan Cara mengguna Lampiran A2 LAMPIRAN A2A - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN PERNIAGAAN TAKAFUL KELUARGA Pengasingan pendapatan mengikut punca Penggunaan pengenalan perniagaan Cara mengguna Lampiran A2A LAMPIRAN A3 - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN INSURANS AM Pengasingan pendapatan mengikut punca Penggunaan pengenalan perniagaan Pengenalan perniagaan bagi perniagaan insurans komposit Cara mengguna Lampiran A3 LAMPIRAN A3A - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN TAKAFUL AM Pengasingan pendapatan mengikut punca Penggunaan pengenalan perniagaan Pengenalan perniagaan bagi perniagaan takaful komposit Cara mengguna Lampiran A3A LAMPIRAN A4 - PENGIRAAN DANA PEMEGANG SAHAM TAKAFUL

44 44 44

45 45 45

46 46 46 46

47 47 47 47 47 48 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAIN HELAIAN KERJA

ii

Buku Panduan Borang C Buku Panduan Borang C mengandungi perkara-perkara berikut:1. Satu petak adalah untuk satu huruf atau satu angka sahaja. Borang yang dipermudahkan. Borang C yang lengkap hendaklah dikembalikan kepada LHDNM dalam tempoh yang ditetapkan. Selaras dengan pelaksanaan STS.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri PENDAHULUAN Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) mengucapkan terima kasih kepada pembayar cukai yang telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan membayar cukai pendapatan yang sepatutnya tahun demi tahun. 2. Penerangan bagi setiap Helaian Kerja boleh diperolehi dalam Bahagian II Buku Panduan. LHDNM sentiasa bersedia membantu anda dalam membuat taksiran sendiri atau memberi penerangan dalam mengisi Borang C. (a) Helaian Kerja Sebanyak 28 Helaian Kerja (HK-PC1 hingga HK-P) disediakan untuk memudahkan pengiraan dibuat sebelum maklumat tertentu dipindahkan ke dalam Borang C. Bagi mempercepat dan mempermudahkan lagi pelaksanaan tanggungjawab percukaian masing-masing. Sumbangan cukai anda telah membantu membiayai pembangunan serta meningkatkan taraf sosio ekonomi negara. (a) (b) Panduan mengenai cara mengisi Borang C Peringatan sebelum mengisi borang: Sila gunakan pen mata bulat berwarna hitam. kerajaan telah memberi kepercayaan kepada pembayar cukai untuk menaksir dan membayar cukai mereka sendiri dengan pengenalan Sistem Taksir Sendiri (STS) mulai tahun taksiran 2001 bagi pembayar cukai syarikat. penerangan mengenai cara mengisi borang serta panduan membuat pengiraan pendapatan bercukai dan cukai pendapatan telah disediakan untuk membantu pembayar cukai. Helaian Kerja dan Lampiran-Lampiran. (b) Lampiran Sebanyak 19 Lampiran (Lampiran A1 hingga J) disediakan untuk membantu anda membuat pengiraan dan menyediakan maklumat-maklumat lain yang diperlukan bagi mengisi Borang C. 1 . Sila isi ruang yang berkenaan dengan huruf besar. Penerangan disediakan di Bahagian II Buku Panduan dan di lampiran-lampiran berkenaan. syarikat bermastautin di Malaysia (termasuk syarikat bermastautin di Singapura yang membayar cukai Malaysia) adalah bertanggungjawab mengemukakan Borang C kepada Ketua Pengarah Hasil dalam Negeri sepertimana yang dikehendaki di bawah peruntukan Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967. Biarkan kosong sekiranya ruang tidak berkenaan.

1.2009 kepada:1. Oleh itu. Contoh 2: Syarikat menukar tempoh perakaunannya dari 1.10. Sila rujuk contoh-contoh di ruang VIII. Nombor rujukan cukai pendapatan syarikat.12.1.1.2009.2010.2009.6. pendaftaran syarikat Tarikh mula akaun Tarikh tutup akaun 2 0 2 1 5 4 4 0 2 E - Sila rujuk kepada peruntukan seksyen 8 ACP 1967 untuk menentukan taraf mastautin di Malaysia. sila catatkan nama lama dalam kurungan kurungan dan kemukakan Borang 13.1. Tarikh tutup tahun kewangan syarikat.2009 dan 30.2009 hingga 30. Contoh: C 250236501 Helaian Kerja - Lampiran - II No. Sila rujuk kepada Lampiran E untuk menentukan kod negara. Borang 75 2 .2009.2010.3. Contoh: E 202154402 E IV V VI Mastautin di Malaysia Negara mastautin No. Jika syarikat menukar tarikh tutup akaunnya.12.1.2009 hingga 31.2009 tetapi syarikat perlu mengisi tarikh mula dan tutup akaun seperti berikut:Tahun Taksiran 2009 2010 Tarikh Mula Akaun 01/01/2009 01/10/2009 VII VIII - - Tarikh Tutup Akaun 30/09/2010 30/09/2010 Contoh 3: Pembubaran Syarikat Sebuah syarikat yang mempunyai tempoh perakaunan dari 1.12.2009 telah ditukar kepada 1.1. Tarikh mula tahun kewangan syarikat untuk tahun taksiran semasa.2009 hingga 31. tarikh mula dan tutup akaun yang perlu diisi di Ruang VII dan VIII adalah 1. Nombor pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.1. sila isikan tarikh tutup akaun yang betul di ruang VIII.2009 hingga 30.9. Walaupun pengiraan cukai masih mengambil kira tempoh asas dari 1. Contoh 1: Tempoh perakaunan biasa dari 1.2009 hingga 31.2009 hingga 30. majikan 2 5 0 2 3 6 5 0 1 - Nombor rujukan cukai pendapatan majikan.2010 dan seterusnya hingga 30 September setiap tahun.9.2009 hingga 31.6.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Bahagian I : Borang C MAKLUMAT ASAS Ruang I Perkara Nama syarikat Keterangan Nama syarikat seperti yang didaftarkan di pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. mula dibubarkan pada 15. rujukan cukai - - C III No. Jika syarikat telah bertukar nama.12. 1.

Ini merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi mencukupi seperti dikehendaki dalam peruntukan ACP1967. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’. Isikan ‘1’ dalam petak yang disediakan sekiranya menuntut kerugian di bawah peruntukan tersebut dan kemukakan Borang C (RK-T) bersama-sama dengan Borang C. sila layari laman web LHDNM: http://www. Sekiranya satu atau lebih Ketetapan Umum tidak dipatuhi.3.1. Untuk keterangan lanjut. Mulai tahun taksiran 2006. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’. 3 X Penyimpanan rekod - - XI Menuntut/ Menyerah kerugian di bawah peruntukan Relif Kumpulan - - .2009 15.2010 Tempoh asas yang diambil kira untuk tujuan pengiraan cukai masih dari 1.9.15. serta berada dalam kumpulan syarikat yang sama. Pilihan yang telah dibuat adalah muktamad dan tidak boleh ditarik balik. Sila rujuk senarai Ketetapan Umum di Lampiran H.hasil.9.2009 hingga 14.2009 hingga 14. Tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’ jika mematuhi. isikan ‘2’ dalam petak berkenaan dan kemukakan Borang C (RK-S) bersama-sama dengan Borang C. Sekiranya tidak mematuhi. Borang-borang C (RK-T) dan C (RK-S) boleh diperoleh daripada laman web LHDNM.my Jika setiap Ketetapan Umum dipatuhi. Jika menyerahkan kerugian di bawah peruntukan seksyen yang sama.2009 hingga 31. Isikan ‘3’ sekiranya tidak menyerah ataupun menuntut kerugian di bawah peruntukan tersebut.12. Syarikat menyerah dan syarikat menuntut mesti ditubuhkan dan bermastautin di Malaysia.2009 tetapi syarikat dikehendaki mengisi tarikh mula dan tutup akaun seperti berikut:Tahun Taksiran Tarikh Mula Akaun Tarikh Tutup Akaun 2009 2010 IX Ketetapan umum dipatuhi 15/09/2009 15/09/2009 14/03/2010 14/03/2010 H Ketetapan Umum adalah suatu panduan kepada orang awam yang menggariskan interpretasi Ketua Pengarah Pengarah Hasil Dalam Negeri berhubung peruntukan tertentu undang-undang cukai. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran pertama dan kedua disediakan seperti berikut:.gov.3. Rujuk kepada seksyen 44 A ACP 1967 berhubung syarat-syarat kelayakan untuk menyerah atau menuntut. polisi dan prosedur yang terpakai mengenainya. sesebuah syarikat dibenarkan menyerahkan tidak melebihi 70% daripada kerugian larasannya bagi tempoh asas untuk sesuatu tahun taksiran kepada satu atau lebih syarikat berkaitan. Peruntukan ini tidak terpakai kepada syarikat yang menikmati jenis-jenis insentif yang disenaraikan di bawah subseksyen 44A(10).

peruntukan khas berhubung dengan perenggan 75A Jadual 3 ACP 1967. 75 B dan 75C Jadual 3. 44(5 B ). Definisi ‘syarikat dorman’: Sesebuah syarikat dianggap sebagai dorman jika tidak mempunyai sebarang transaksi akaun yang signifikan dalam satu tahun kewangan sebelum berlakunya perubahan sebahagian besar dalam pemegangan ekuitinya. dan (v) fi penyediaan akaun (‘accounting fee’). Penentuan peringkat pemegangan syer adalah pada peringkat pemegangan langsung (‘direct holding’) antara syarikat dorman yang diambil alih dengan orang yang mengambil alih. 44(5 C ) dan 44(5 D ). (iii) kos mengisi borang nyata dan pengiraan cukai (‘tax filing fee’). Syarikat yang mengalami perubahan sebahagian besar dalam pemegangan syer (50% atau lebih) dibenarkan membawa ke hadapan kerugian larasan perniagaan terkumpul dan elaun modal yang tidak diserap.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang XII Perkara Perubahan sebahagian besar dalam pemegangan syer dan subseksyen 44(5A) terpakai Keterangan Sila rujuk kepada peruntukan undang-undang serta dasar dan garis panduan yang berkenaan seperti berikut:subseksyen 44(5 A ). peruntukan khas berhubung dengan seksyen 44. (iv) fi audit statutori (‘audit fee’). perenggan 75A. Perbelanjaan minimum yang dimaksudkan adalah seperti berikut: (i) memfail ‘annual return’ syarikat kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Helaian Kerja - Lampiran - (ii) fi setiausaha atas perkhidmatan memfail ‘annual return’ syarikat. 4 . http://www. serta dasar dan garis panduan untuk membenarkan kerugian terkumpul dan elaun modal yang tidak diserap dibawa ke hadapan (dari laman web LHDNM.hasil. Ini bermakna tidak ada daftar masuk dalam akaun syarikat selain daripada perbelanjaan minimum untuk memenuhi keperluan perundangan yang telah ditetapkan. untuk diserap dalam tahun taksiran itu dan dalam tahun-tahun taksiran seterusnya KECUALI perubahan sebahagian besar pemegangan syer yang berlaku dalam syarikat dorman (‘dormant’).gov.my) Perubahan sebahagian besar dalam pemegangan syer dikatakan berlaku sekiranya 50% atau lebih dalam pemegangan syer pada hari terakhir tempoh asas bagi tahun taksiran dalam mana kerugian larasan dan elaun modal itu ditentukan adalah tidak sama dengan pemegangan syer pada hari pertama tempoh asas bagi tahun taksiran dalam mana kerugian larasan dan elaun modal itu boleh dibenarkan sebagai potongan.

Isikan ‘2’ jika layak menuntut tetapi tidak ingin menuntut. Isikan ‘1’ dalam petak untuk ‘Ya’ sekiranya berlaku perubahan sebahagian besar dalam pemegangan syer dan subseksyen 44(5A ) terpakai. atau tidak layak membuat tuntutan tersebut. serta menyatakan amaun kerugian dibawa ke belakang dan baki kerugian dihantar hadapan di Ruang F1B. 5 - - Potongan Untuk Tuntutan Kerugian Bawa Dari Hadapan Mengikut Tahun Taksiran 2008 2009 . Helaian Kerja Lampiran XIII Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang Bajet Mini 2009: Seksyen baru 44 B ACP 1967 mulai tahun taksiran 2008 hingga 2010 Jumlah kerugian tahun semasa tidak melebihi RM100. Bagi yang layak menuntut di bawah peruntukan seksyen tersebut.000 bagi tahun taksiran 2008 atau 2009. Kerugian Tahun Semasa Bagi Tahun Taksiran 2009 2010 Syarat-syarat kelayakan:Jumlah kerugian bagi tahun taksiran 2009 atau 2010 yang dibawa ke belakang hendaklah:(i) tidak melebihi RM100. Tempoh asas bagi tahun taksiran 2009 atau 2010 hendaklah sama dengan tempoh asas bagi tahun taksiran sebaik-baik sahaja sebelumnya. Jika berlaku perubahan sebahagian besar dan subseksyen 44(5A) tidak terpakai atau tidak berlaku perubahan sebahagian besar. atau (ii) di mana pendapatan agregat tertentu kurang daripada RM100.000 bagi tahun taksiran 2009 atau 2010 dibenarkan untuk dibawa ke belakang sebagai potongan daripada pendapatan agregat tertentu dalam tahun taksiran sebaik-baik sahaja sebelum.000. Syarikat atau penerima yang dilantik oleh mahkamah [subseksyen 68(4) ACP 1967] boleh menuntut kerugian tahun semasa dibawa ke belakang dengan membuat pilihan yang tidak boleh dibatalkan di Ruang ini. isikan ‘2’ dalam petak untuk ‘Tidak’. tidak melebihi pendapatan agregat tertentu itu. Isikan ‘3’ sekiranya Ruang ini tidak berkenaan.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Peruntukan khas: Di mana tempoh asas syarikat bagi tahun taksiran 2005 berakhir pada atau selepas 1 Oktober 2005. maka hari terakhir tempoh asas syarikat berkenaan bagi tahun taksiran 2005 disifatkan sebagai 30 September 2005. isikan ‘1’ dalam petak yang disediakan sekiranya ingin membuat tuntutan.

Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Pindaan tidak boleh dibuat ke atas jumlah kerugian yang dibawa ke belakang selepas membuat pilihan. BAHAGIAN A: PENDAPATAN BERKANUN. Baki 108 / baki 108 tersemak dalam tempoh peralihan (1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2013) tidak akan dipinda jika cukai yang dibayar balik adalah berkaitan dengan cukai yang dilepaskan bagi tahun taksiran 2008 atau 2009 akibat daripada potongan amaun kerugian dibawa ke belakang. Kedudukan Cukai Untuk mempercepatkan pemprosesan borang nyata. Isikan satu petak sahaja dengan menandakan ‘X’ dalam petak yang berkenaan. Penalti akan dikenakan untuk tahun taksiran 2008 atau 2009 sekiranya jumlah kerugian bawa dari hadapan melebihi amaun sebenarnya. Kadar penalti yang dikenakan adalah mengikut Rangka Kerja Audit (dipinda). syarikat dinasihatkan supaya mengisi Bahagian ini dengan betul berdasarkan pengiraan cukai yang telah dibuat sehingga Bahagian C di muka surat 4 Borang C 2009. atau sekiranya kerugian perniagaan bagi tahun taksiran 2008 atau 2009 meningkat akibat daripada rayuan atau audit. Amaun penalti yang dikenakan adalah bersamaan dengan jumlah cukai yang terkurang akibat pindaan. JUMLAH PENDAPATAN DAN PENDAPATAN BERCUKAI Pendapatan Berkanun Perniagaan Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran A1 Pendapatan berkanun perniagaan (Perniagaan 1) Perniagaan 1 adalah seperti yang ditetapkan mengikut penerangan dalam Bahagian II. (Sila rujuk kepada ‘Pengasingan Pendapatan Mengikut Punca’ di muka surat 35) - 6 . Cara membuat tuntutan:Syarikat dikehendaki mengemukakan:Salinan muka surat 1 dan 5 Borang C Tahun Taksiran 2009 yang menunjukkan pilihan dan amaun kerugian dibawa ke belakang. serta Pindaan pengiraan cukai untuk tahun taksiran 2008 Helaian Kerja Lampiran - ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pada tarikh yang sama dengan tarikh pengemukaan Borang C Tahun Taksiran 2009.

penentuan hendaklah dibuat untuk menetapkan perkongsian tersebut sebagai perkongsian 1. Penetapan ini kekal dan tidak boleh ditukar-tukar antara perkongsian sehingga syarikat dibubarkan. Ruang A6 Perkara Pendapatan berkanun perkongsian (Perkongsian 1) No. A2 HK-PC2 atau A3 hingga (yang mana HK-PC15 berkenaan) (yang mana berkenaan) A2 A3 A4 A5 Perniagaan 2 Perniagaan 3 Perniagaan 4 Perniagaan 5 + 6 dan seterusnya Keterangan seperti A1. Sekiranya syarikat mempunyai lebih daripada lima perniagaan. Sila senaraikan secara berasingan mengikut format A1 hingga A4 dan kepilkan bersama Borang C. sila jumlahkan dan masukkan pendapatan berkanun perniagaan 5 dan seterusnya ke ruang A5. Seperti A6 Seperti A6 7 . A1. Seperti A1 Seperti A1 Keterangan seperti A1. rujukan cukai Keterangan Perkongsian 1 seperti yang ditetapkan. G HK-PC1. Pindahkan amaun pendapatan berkanun yang dikenakan cukai dari helaian kerja yang berkenaan. Helaian Kerja Lampiran - A6 Nyatakan nombor rujukan cukai pendapatan perkongsian. perkongsian 2 dan seterusnya. Buat pengiraan pendapatan berkanun dalam Helaian Kerja HK-PC1A dan pindahkan amaun C ke ruang ini.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran A1 A1 Kod perniagaan Amaun Dapatkan kod perniagaan untuk Perniagaan 1 dari Lampiran G. Contoh: D 2345677-09 - - D A6 Amaun 2 3 4 5 6 7 7 0 9 HK-PC1A - Masukkan amaun yang dilaraskan atau pelarasan yang diperakui oleh LHDNM melalui borang CP30. A7 A8 A9 Perkongsian 2 Perkongsian 3 Perkongsian 4 Keterangan seperti A6. Isikan ‘0’ bagi kerugian. Seperti A1 Seperti A1 Pendapatan Berkanun Perkongsian Jika syarikat menjadi rakan kongsi bagi dua atau lebih perkongsian.

sila jumlahkan dan masukkan pendapatan berkanun perkongsian 5 dan seterusnya ke ruang A10.Amaun F dari Helaian Kerja HK-C15. isikan amaun A11 dalam ruang ini.Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.Masukkan amaun hasil pengiraan dalam ruang ini. . Perolehan-perolehan berikut dianggap pendapatan dan diambil kira di peringkat pendapatan agregat syarikat: . Isikan ‘0’ jika tiada kerugian bawa hadapan. Amaun C dari Helaian Kerja HK-C15. .Perolehan ini diambil kira dalam pengiraan cukai jika tuntutan perbelanjaan telah dibuat.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Seperti A6 Lampiran A10 Perkongsian 5 + 6 dan seterusnya Keterangan seperti A6.Rujuk kepada perenggan 43(1)(c) dan perenggan 16 Jadual 4 untuk membuat pengiraan pendapatan yang perlu dimasukkan sebagai pendapatan agregat syarikat. - A18 Agregat pendapatan berkanun lain Pendapatan agregat Campur semua pendapatan berkanun dari A14 hingga A17. HK-C16 A16 A17 Pendapatan lain Tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c) Pendapatan selain daripada A14 hingga A15 yang boleh dikenakan cukai. HK-C15. Seperti A6 A11 Agregat pendapatan berkanun perniagaan Rugi perniagaan bawa hadapan - - A12 Kerugian perniagaan yang belum diserap oleh pendapatan tahun taksiran sebelumnya. - - A19 - - 8 . HK-F1 atau HK-F2 (yang mana berkenaan) HK-C15 - A13 A14 Jumlah Faedah dan diskaun A11 tolak A12. HK-PC9. Jika amaun A12 melebihi amaun A11. B4 atau B5 (yang mana berkenaan) - A15 Sewa. Jumlah semua pendapatan berkanun perniagaan dan perkongsian dari A1 hingga A10. B3.Amaun D dari Helaian Kerja HK-C16 .Perolehan ini berkaitan dengan perbelanjaan operasi mencarigali di bawah Jadual 4 ACP 1967. Sekiranya syarikat mempunyai lebih daripada lima perkongsian. . A13 campur A18. B2. Sila senaraikan secara berasingan mengikut format A6 hingga A9 dan kepilkan bersama Borang C. . B3 atau B4 (yang mana berkenaan) B2. royalti dan premium Sewa Royalti . Masukkan baki kerugian yang belum diserap (baki hantar hadapan) dalam ruang F1 Borang C.

9 - - . Buat pengiraan mengikut perenggan 2 dan 3 Jadual 4B. - A23 Perbelanjaan pra-operasi perniagaan Jadual 4B dan perenggan 44(1)(b) Rujuk kepada perenggan 44(1)(b) dan Jadual 4B untuk menentukan kelayakan. Campur semua kerugian larasan jika syarikat menjalankan lebih daripada satu perniagaan dan masukkan amaun tersebut dalam helaian kerja yang berkenaan. Kerugian larasan perniagaan boleh dikira berpandukan format Lampiran A1 / A2 / A3. Masukkan amaun tuntutan (baki tahun-tahun sebelum dan tuntutan tahun semasa) dalam ruang ini. A2 HK-F1 atau A3 atau (yang HK-F2 mana (yang berkenaan) mana berkenaan) A21 Jumlah A19 tolak A20. amaun yang boleh dimasukkan dalam ruang ini adalah termasuk bahagian perbelanjaan dibenarkan yang berkaitan dengan pendapatan berkanun daripada dividen. dan subseksyen 60 F (1) dan 60 F (2) untuk pengiraan perbelanjaan dibenarkan (‘permitted expenses’) mengikut formula yang ditetapkan. sila rujuk kepada:seksyen 60 F untuk menentukan kelayakan. Baki yang tidak boleh diserap (jika ada) dimasukkan ke ruang G7. - - A24 Perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60F atau 60H Bagi syarikat pemegang pelaburan. Helaian Kerja Lampiran HK-PC9. Jika amaun di A20 melebihi amaun di A19. Amaun di A20 dihadkan kepada amaun di A19. Buat tuntutan di mana layak sahaja dan isikan ruang yang berkenaan. Pindahkan amaun dari ruang A20 (kerugian yang boleh diserap) ke helaian kerja yang berkenaan. Selepas pengiraan mengikut formula berkenaan. A1. Masukkan baki yang tidak boleh diserap dalam ruang G8.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang A20 Perkara Rugi perniagaan tahun semasa Keterangan Gunakan helaian kerja yang berkenaan untuk membuat pelarasan kerugian. Masukkan amaun tuntutan (baki tahun-tahun sebelum dan tuntutan tahun semasa) di ruang ini. masukkan amaun A19 dalam ruang ini. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. - - Perbelanjaan Lain Peruntukan undang-undang membolehkan perbelanjaan berikut dibenarkan sebagai potongan dari pendapatan agregat syarikat. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. dan perenggan 5 Jadual 4 untuk membuat pengiraan. Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran A22 Perbelanjaan mencarigali Jadual 4 dan perenggan 44(1)(b) Rujuk kepada perenggan 44(1)(b) dan Jadual 4 untuk menentukan kelayakan.

TIDAK TERMASUK pendapatan kasar daripada dividen satu peringkat. Proviso kepada subseksyen 44(6) - A27A 10 . perbelanjaan yang berkaitan dengan penghasilan dividen satu peringkat tidak dibenarkan sebagai potongan daripada dividen yang boleh dikenakan cukai (‘franked dividend’) B dan C . Hadiah wang tunai kepada Kerajaan. Bagi syarikat dana tertutup. faedah dan sewa bagi tempoh asas berkenaan. faedah dan sewa dan boleh dituntut adalah:A x B 4C = RM20. Amaun yang boleh dimasukkan dalam ruang ini adalah RM20. tidak boleh dihantar hadapan ke tahun/tahun-tahun taksiran yang berikutnya. boleh dibenarkan.TIDAK TERMASUK perbelanjaan yang berkaitan dengan penghasilan dividen satu peringkat (‘single tier’). yang berkaitan dengan pendapatan dividen. Hanya amaun perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60F yang dapat diserap oleh pendapatan agregat. Isikan ‘0’ jika hasil tolakan adalah negatif. Subseksyen 44(6) Hadiah wang tunai kepada institusi /organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri adalah terhad kepada perbezaan di antara 10% pendapatan agregat di A19 dengan jumlah potongan di bawah subseksyen 44(11B) dan subseksyen 44(11C).000 Sila ambil perhatian bahawa: A . Contoh: Amaun perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60 F .000. Kerajaan Negeri atau Kerajaan Tempatan. dan subseksyen 60H(4) dan 60H (5) untuk pengiraan perbelanjaan yang layak dituntut.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran Amaun perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60 F yang boleh dituntut adalah terhad kepada 5% daripada pendapatan kasar yang terdiri daripada dividen. sila rujuk kepada:seksyen 60H untuk menentukan kelayakan. Amaun/baki amaun perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60 F yang tidak dapat diserap. A25 A26 Jumlah Hadiah wang kepada Kerajaan/ Kerajaan Tempatan Hadiah wang kepada institusi atau organisasi yang diluluskan A21 tolak ( A22 hingga A24 ). Di bawah perenggan 12B Jadual 6 ACP 1967.

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

Ruang

Perkara

Keterangan

Helaian Kerja -

Lampiran

A27B

Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan atau badan sukan yang diluluskan

Hadiah wang tunai atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan yang diluluskan oleh Menteri atau badan sukan yang diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan yang dilantik di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. Amaun yang dibenarkan adalah perbezaan di antara 10% pendapatan agregat di A19 dengan jumlah potongan di bawah proviso subseksyen 44(6) dan subseksyen 44(11C). Subseksyen 44(11B)]

-

A27C

Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada kepada projek berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan

Hadiah wang tunai atau kos sumbangan manfaat kepada projek berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan. Amaun yang dibenarkan adalah perbezaan di antara 10% pendapatan agregat di A19 dengan jumlah potongan di bawah proviso subseksyen 44(6) dan subseksyen 44(11B). Subseksyen 44(11C) Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Muzium Malaysia atau Ketua Pengarah Arkib Negara. Subseksyen 44(6 A )

-

-

A28

-

-

A29

Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri Zakat perniagaan Tuntutan kerugian di bawah peruntukan Relif Kumpulan Jumlah pendapatan

Hadiah wang tunai yang tidak melebihi RM20,000 bagi bagi menyediakan kemudahan perpustakaan awam, perpustakaan sekolah / institusi pendidikan tinggi. Subseksyen 44(8) Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri. Subseksyen 44(11) Rujuk kepada subseksyen 44(11A) untuk menentukan kelayakan. Amaun yang boleh dituntut adalah terhad kepada 2.5% daripada pendapatan agregat di A19. Ruang ini hanya berkaitan jika ruang XII ditandakan dengan ‘1’. Isikan amaun kerugian yang dituntut mengikut peruntukan seksyen 44 A dan kemukakan Borang C (RK-T) bersama-sama dengan Borang C. A25 tolak (A26 hingga C32) Isikan ‘0’ jika hasil tolakan adalah negatif.

-

-

A30

-

-

A31

-

-

A32

-

-

A33

-

-

11

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

Ruang A34

Perkara Pendapatan berkanun daripada dividen

Keterangan Mulai Tahun Taksiran 2008, pendapatan berkanun sesuatu syarikat daripada sumber yang terdiri daripada dividen yang dibayar kepadanya disifatkan sebagai jumlah pendapatan atau sebahagian daripada jumlah daripada jumlah pendapatannya bagi tahun itu. Ini tidak termasuk dividen satu peringkat (‘single tier’) yang diterima. Amaun C dari Helaian Kerja HK-C14. Bagi syarikat pemegang pelaburan: Masukkan amaun pendapatan berkanun daripada dividen sebelum potongan bahagian perbelanjaan dibenarkan (‘permitted expenses’) yang berkaitan dengannya. Contoh: Pendapatan berkanun daripada dividen (sebelum potongan bahagian perbelanjaan dibenarkan) Bahagian perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60 F yang berkaitan dengan pendapatan berkanun daripada dividen

Helaian Kerja HK-C14

Lampiran B1, B3 atau B4

RM10,000

RM 4,000

Masukkan amaun pendapatan berkanun daripada dividen sejumlah RM10,000 dalam ruang ini. Bahagian perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60 F sejumlah RM4,000 hendaklah dimasukkan dalam ruang A24. A35 Pendapatan perintis kena cukai Rujuk kepada seksyen 5 hingga seksyen 25 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan. Amaun dari Helaian Kerja HK-PC2. A36 A37 Pendapatan bercukai Pendapatan bercukai pengurusan dana asing (seksyen 60G) Jumlah amaun A33, A34 dan A35. Rujuk kepada seksyen 60 G dan Bahagian IX Jadual 1 ACP 1967. Masukkan amaun pendapatan bercukai syarikat pengurusan dana asing yang berhubung dengan pemberian khidmat pengurusan dana kepada pelabur asing (Kadar cukai - 10%) CUKAI KENA DIBAYAR Keterangan Pengiraan dibuat di Bahagian B Borang C. Pendapatan bercukai ialah jumlah dari ruang A36 dan A37. Isikan ‘0’ jika syarikat tidak ada pendapatan bercukai. Helaian Kerja Lampiran HK-PC2 -

BAHAGIAN B: Ruang B1 Perkara Pendapatan bercukai

12

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

Ruang B2

Perkara Pecahan pendapatan bercukai - 5%

Keterangan Jumlah pendapatan bercukai yang kena cukai atas kadar 5% (rujuk Jadual 1 ACP 1967). Contoh: pendapatan insurans luar pesisir / takaful luar pesisir pendapatan insurans semula alir masuk / takaful semula alir masuk

Helaian Kerja -

Lampiran -

B3

Pecahan pendapatan bercukai - 8%

Jumlah pendapatan bercukai yang kena cukai atas kadar 8% (rujuk Jadual 1 ACP 1967). Contoh: pendapatan dana hayat perniagaan insurans nyawa pendapatan dana takaful keluarga

-

-

B4

Pecahan pendapatan bercukai - 10%

Jumlah pendapatan bercukai yang kena cukai atas kadar 10% (rujuk Jadual 1 ACP 1967 dan Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali di Lampiran F). Contoh: pendapatan dari perniagaan pengurusan dana asing pendapatan seksyen 4A pendapatan royalti bagi syarikat bukan mastautin

-

-

B5

Pecahan pendapatan bercukai - 15%

Jumlah pendapatan bercukai yang kena cukai atas kadar 15% (rujuk Jadual 1 ACP 1967 dan Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali di Lampiran F). Contoh: pendapatan faedah bagi syarikat bukan mastautin

-

-

B5A

Pecahan pendapatan bercukai - 20% Pecahan pendapatan bercukai - 25% Pecahan pendapatan bercukai - kadar lain Jumlah cukai pendapatan dikenakan

Jumlah pendapatan bercukai yang kena cukai atas kadar 20% (rujuk Jadual 1 ACP 1967). Jumlah pendapatan bercukai yang kena cukai atas kadar 25% (rujuk Jadual 1 ACP 1967). Jumlah pendapatan bercukai yang kena cukai atas kadar selain daripada yang dinyatakan di ruang B2 hingga ruang B6 (rujuk Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali di Lampiran F). Jumlahkan cukai pendapatan dari ruang B2 hingga ruang B7.

-

-

B6

-

-

B7

-

-

B8

-

-

B9

Pengurangan Sila rujuk Garis Panduan berkenaan dalam laman web cukai atas LHDNM: http://www.hasil.gov.my pendapatan aktiviti penjelajahan dan pengeksploitan petroleum dalam Kawasan Pembangunan Bersama

-

-

13

cukai yang dipotong di negara asing dan pengiraan pelepasan di bawah seksyen 133 di Lampiran B4. atau dividen yang dibayar itu tidak berkenaan dengan pemegangan syer biasa. Pindahkan amaun B dari Lampiran B4 ke ruang ini.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang B10 Perkara Tolakan cukai seksyen 110B Keterangan Jika lebihan aktuari daripada kumpulan wang hayat seseorang penginsurans dipindahkan ke kumpulan wang pemegang syer. Rujuk kepada peruntukan Jadual 7 ACP 1967 untuk membuat pengiraan kredit. Helaian Kerja - Lampiran A2 B11 Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen) Seseorang itu tidak layak kepada mana-mana tolakan di bawah seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Akta 683) bagi dividen yang dibayar mulai 1 Januari 2008 jika:tempoh dari tarikh orang itu memperoleh syer yang daripadanya dividen dibayar ke tarikh pelupusan syer itu kurang daripada 90 hari. - B1 B12 Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain) Pelepasan cukai seksyen 132 Masukkan jumlah cukai dipotong (amaun B) dari Lampiran B2 ke dalam ruang ini. Pemerolehan syer tersebut tidak termasuk pemerolehan syer dalam syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Rujuk P. Masukkan jumlah cukai dipotong (amaun Y) dari Lampiran B1 ke dalam ruang ini. di mana cukai telah dikenakan di negara asal yang tidak memeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali dengan Malaysia. Simpan dokumen asal mengenai pendapatan dan cukai yang dikenakan di negara asal dengan teratur untuk tujuan semakan. Senaraikan pendapatan. Rujuk Lampiran F untuk menentukan negara-negara yang telah memeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali dengan Malaysia. Senaraikan pendapatan. Pindahkan amaun B dari Lampiran B3 ke ruang ini. di mana cukai telah dikenakan di negara dengan asal. - - - B4 14 . - B2 B13 - F - B3 B14 Pelepasan cukai seksyen 133 Pelepasan cukai berhubung dengan pendapatan yang dibawa masuk ke Malaysia. bahagian lebihan yang telah dikenakan cukai dalam kumpulan wang hayat itu boleh dibenarkan sebagai suatu tolakan bagi cukai yang boleh dikenakan ke atas pendapatan boleh dikenakan cukai seseorang penginsurans berkenaan dengan kumpulan wang pemegang syernya daripada perniagaan hayat. cukai yang dipotong di negara asing dan pengiraan pelepasan di bawah seksyen 132 di Lampiran B3.U. Pelepasan cukai berhubung dengan pendapatan yang dibawa masuk ke Malaysia. (A) 141/2008 untuk formula pengiraannya.

Sila isi ‘0’ dalam ruang ini jika layak mendapat bayaran balik seperti di ruang B17. e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman web LHDNM.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Simpan dokumen asal mengenai pendapatan dan cukai yang dikenakan di negara asal dengan teratur untuk tujuan semakan. C1 tolak C2. B15 tolak B8. B2 B3 dan B4 BAHAGIAN C: KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2009 Pelarasan antara cukai kena dibayar dan cukai telah dibayar (melalui skim ansuran) dibuat di bahagian ini. isikan ‘0’ di ruang ini. Ruang ini berkenaan jika jumlah tolakan dan pelepasan di ruang B15 melebihi jumlah di ruang B8.gov. Rujuk kepada peruntukan Jadual 7 ACP 1967 untuk membuat pengiraan kredit. Cukai / Tolakan / Pelepasan Cukai kena dibayar Cukai kena dibayar balik B8 tolak B15. (CIMB). Jika amaun C2 melebihi amaun C1. Bayaran boleh dibuat melalui:kaunter CIMB Bank Bhd. Bayaran ini tidak termasuk amaun tunggakan di mana amaun tersebut akan diambil kira untuk cukai tahun taksiran kebelakangan. perbankan internet CIMB. (PBB) dan Malayan Banking Bhd. Sila kemukakan Lampiran B1 / B2 / B3 / B4 (yang mana mana berkenaan) bersama Borang C. PBB dan Maybank. Helaian Kerja Lampiran B15 Jumlah Kurangan Campurkan amaun dari ruang B9 hingga ruang B14. atau pos ke alamat LHDNM seperti dinyatakan di belakang CP207. Public Bank Bhd. - - B16 B17 - B1. Helaian Kerja Lampiran - C2 - - C3 - - 15 . (Maybank) dengan menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh pihak bank.my . Ruang C1 Perkara Cukai kena dibayar Bayaran ansuran yang telah dijelaskan Baki cukai perlu dibayar Keterangan Amaun dari ruang B16. http://www. kaunter LHDNM dengan menggunakan slip pengiriman bayaran (CP207) yang dilampirkan bersama borang nyata. C4 Cukai terlebih bayar C2 tolak C1.hasil. Auto Teller Machine (ATM) PBB dan Maybank.

BAHAGIAN D: PERBELANJAAN KHAS. Masukkan kod yang tepat dalam ruang di bahagian ini. Bagi perbelanjaan yang dikategorikan sebagai ‘potongan selanjutnya’. syarikat diingatkan supaya mengisi bahagian ‘Kedudukan Cukai’ di muka surat 1 Borang C 2009 dengan menandakan ‘X’ dalam satu petak yang berkenaan sahaja. - - BAHAGIAN E: TUNTUTAN ELAUN JADUAL 3 Bahagian ini menyediakan ruang untuk melaporkan tuntutan elaun modal yang dibuat dalam pengiraan pendapatan berkanun perniagaan. Seperti E1 - E2 hingga E5 - 16 . Keterangan seperti E1 untuk perniagaan 2 hingga 5.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri PERINGATAN Selepas selesai pengiraan cukai dari Bahagian A hingga Bahagian C. Rujuk kepada helaian kerja yang HK-PC15 berkenaan untuk jumlahnya. Isikan ‘0’ jika tiada. amaun yang perlu dimasukkan di bahagian ini ialah amaun potongan tambahan kepada perbelanjaan asal yang telah dituntut dalam akaun. Lampiran D Campurkan amaun D1 hingga D10. Tuntutan ini dibahagikan kepada tiga (3) kelompok iaitu: (1) Perbelanjaan khas (2) Potongan selanjutnya (3) Potongan dua kali Kod 101 hingga 140 Kod 201 hingga 217 Kod 301 hingga 312 Dapatkan amaun yang dituntut daripada pengiraan pendapatan larasan di Lampiran A1. Sekiranya terdapat lebih daripada lima perniagaan. Sila senaraikan secara berasingan mengikut format E1 hingga E4 dan kepilkan bersama Borang C. (yang mana Baki elaun modal yang tidak dapat diserap oleh berkenaan) pendapatan perniagaan 1 dalam tahun semasa. Rujuk kepada Lampiran D untuk menentukan jenis tuntutan dan kod tuntutan yang berkenaan. ke ruang E5. POTONGAN DUA KALI DAN POTONGAN SELANJUTNYA Bahagian ini menyediakan ruang untuk melaporkan tuntutan-tuntutan disenaraikan yang dibuat dalam pengiraan pendapatan larasan dan pendapatan berkanun perniagaan. Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran D1 hingga D10 D11 Kod tuntutan dan Amaun Jumlah dituntut Isikan kod tuntutan dan amaun. jumlahkan dan masukkan tuntutan elaun modal yang diserap dalam tahun semasa untuk perniagaan 5 dan seterusnya. HK-PC2 Tuntutan elaun modal yang diserap dalam tahun semasa hingga untuk perniagaan 1. Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran E1 E1a Perniagaan Amaun diserap Baki hantar hadapan Nombor 1 (merujuk kepada perniagaan 1 di ruang A1) E1b HK-PC1.

HK-F1 atau HK-F2 (yang mana berkenaan) Lampiran A1. Jumlah elaun modal bagi aset yang diperoleh dalam tempoh asas Masukkan jumlah elaun modal yang boleh dituntut atas aset yang diperoleh dalam tempoh asas bagi kegunaan perniagaan. Jika aset tetap diperoleh secara sewa beli. Tuntutan elaun modal yang diserap dalam tahun semasa untuk perkongsian 1 dalam Helaian Kerja HK-PC1A. Amaun B dari Helaian Kerja HK-F1. ke ruang E10. Ruang ini berkaitan jika petak untuk ‘Ya’ di bawah ruang XII ditandakan ‘X’. elaun modal atas amaun prinsipal yang dibayar dalam tempoh asas adalah diambil kira. kecuali jika transaksi pajakan tersebut dianggap sebagai transaksi jualan di bawah Peraturan-Peraturan Pajakan Cukai Pendapatan 1986. Helaian Kerja HK-PC1A Lampiran - E7 hingga E10 Keterangan seperti E6 untuk perkongsian 2 hingga 5.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang E6 E6(a) E6(b) Perkara Perkongsian Amaun diserap Baki hantar hadapan Keterangan Nombor 1 (merujuk kepada perkongsian 1 di ruang A6). Seperti E6 Sekiranya terdapat lebih daripada lima perkongsian. maka elaun modal hendaklah diambil kira oleh penerima pajak. Isikan ‘0’ jika tiada. 17 Helaian Kerja HK-PC9. Amaun D2 dari Helaian Kerja HK-PC1 HK-PC1 - - E11 - E12 Jumlah elaun modal bawa hadapan yang diabaikan kerana perubahan sebahagian besar pemegangan syer - BAHAGIAN F: TUNTUTAN KERUGIAN Bahagian ini menyediakan ruang bagi melaporkan amaun kerugian diabaikan/diserah/dituntut dalam tempoh asas bagi tahun taksiran semasa serta baki kerugian yang dihantar hadapan untuk tolakan dalam tahun taksiran akan datang. Elaun modal berhubung aset tetap di bawah pajakan kewangan hendaklah diambil kira oleh pemberi pajak bagi tempoh asas berkenaan. Ruang F1 Perkara Kerugian perniagaan/ perkongsian Amaun diabaikan Keterangan Gunakan lampiran dan helaian kerja yang berkenaan untuk membuat pengiraan dan pelarasan kerugian. A2 atau A3 F1(a) . Baki elaun modal yang tidak dapat diserap oleh pendapatan perkongsian 1 dalam tahun semasa. jumlahkan dan masukkan tuntutan elaun modal yang diserap dalam tahun semasa untuk perkongsian 5 dan seterusnya. Sila senaraikan secara berasingan mengikut format E6 hingga E9 dan kepilkan bersama Borang C.

Amaun D dari Helaian Kerja HK-F2.000 atau pendapatan agregat tertentu dalam tahun taksiran yang sebaik-baik sahaja sebelum. Amaun E dari Helaian Kerja HK-F2. HK-PC2 dan HK-F2 A1 - F1B F1B(a) F1B(b) Baki hantar hadapan Kerugian perintis Amaun diserap Baki hantar hadapan Kerugian projek perkhidmatan diluluskan Kerugian perniagaan Ibu Pejabat Operasi/ Pengurusan Dana Asing Kerugian perkapalan seksyen 54A F2 F2(a) F2(b) F3. F2(a) dan F2(b).Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja Lampiran F1(b) Baki hantar hadapan Amaun kerugian (tahun kebelakangan dan tahun semasa) yang tidak dapat diserap di ruang A12 dan A20. HK-F1 A1 F1A Kerugian diserah di bawah peruntukan Relif Kumpulan Amaun diserah Baki hantar hadapan Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang Amaun dibawa ke belakang F1A(a) F1A(b) Amaun H dari Helaian Kerja HK-F1. dan / atau (iii) amaun dibawa ke belakang [F1B(a)] (jika ada) Ruang ini hanya berkenaan jika syarikat menyerahkan kerugian mengikut peruntukan seksyen 44A . dan/atau (ii) amaun diserah [F1A(a)] (jika ada). Masukkan baki kerugian tahun semasa yang tidak dibawa ke belakang (jika ada). F5 F5(a) & F5(b) HK-PC7 Keterangan seperti F2. HK-PC3 dan HK-F2 HK-PC6 dan HK-F2 A1 A1 Keterangan seperti F2. F2(a) dan F2(b). F2(a) dan F2(b). F3(a) & F3(b) F4 F4(a) & F4(b) Keterangan seperti F2. yang mana lebih rendah. A1 18 . Gunakan lampiran dan helaian kerja yang berkenaan untuk membuat pengiraan dan pelarasan kerugian. Amaun kerugian tahun semasa yang boleh dibawa ke belakang adalah terhad kepada RM100. Masukkan baki kerugian tahun semasa yang tidak diserah dalam ruang ini (jika ada). Hanya syarikat yang memenuhi syarat-syarat kelayakan di bawah peruntukan seksyen 44B dibenarkan membawa kerugian tahun semasa ke belakang. dimasukkan di ruang ini selepas ditolak:(i) amaun diabaikan [F1(a)].

Keterangan lain seperti G3. sekiranya insentif ini telah diluluskan sebelum 31 Ogos 2007. HK-PC5 A1 Elaun Jadual 7B Rujuk kepada seksyen 133A dan Jadual 7 B ACP1967 untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN G: Ruang Perkara Keterangan TUNTUTAN INSENTIF Helaian Kerja HK-PC4 Lampiran G1 Elaun Cukai Pelaburan Rujuk kepada seksyen 26 hingga 28 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 (APP 1986) untuk menentukan kelayakan dan seksyen 29 hingga 29 H Akta yang sama untuk membuat pengiraan mengikut jenis kelulusan. Simpan pengiraan insentif dan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaan modal yang layak untuk semakan. HK-PC5 A1 19 . Rujuk kepada seksyen 41A APP 1986 untuk menentukan kelayakan dan seksyen 41 B Akta yang sama untuk membuat pengiraan. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan. Insentif ini telah dibatalkan mulai tahun taksiran 2009. G3(a) dan G3(b). HK-PC12 A1 G2(a) G2(b) G3 Amaun diserap Baki hantar hadapan Elaun Infrastruktur Amaun J4 dari Helaian Kerja HK-PC12. Rujuk kepada seksyen 133A dan Jadual 7 A ACP1967 untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan. Simpan pengiraan insentif dan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaan modal yang layak untuk semakan. Amaun J5 dari Helaian Kerja HK-PC12. HK-PC5 A1 G3(a) G3(b) G4. G3(a) dan G3(b). A1 G1(a) G1(b) G2 Amaun diserap Baki hantar hadapan Elaun Pelarasan Perindustrian Amaun H4 dari Helaian Kerja HK-PC4. Akan tetapi. Simpan pengiraan insentif dan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaan modal yang layak untuk semakan. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan. Amaun H5 dari Helaian Kerja HK-PC5. syarikat berkenaan boleh terus menikmatinya sehingga diserap sepenuhnya. Amaun H5 dari Helaian Kerja HK-PC4. Keterangan lain seperti G3. G4(a) & G4(b) G5 G5(a) & G5(b) Amaun diserap Baki hantar hadapan Elaun Jadual 7A Amaun H4 dari Helaian Kerja HK-PC5. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan.

Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. HK-PC10B A1 G6C(a) G6C(b) Amaun diserap Baki hantar hadapan Amaun F5 dari Helaian Kerja HK-PC10B Amaun F6 dari Helaian Kerja HK-PC10B 20 . (A) 57/2002] dan Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) 2006 [P. (A) 60/2002] dan Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) 2003 [P. HK-PC10 A1 G6A(a) G6A(b) G6B Amaun diserap Baki hantar hadapan Elaun Peningkatan Eksport bagi Syarikat Perdagangan Antarabangsa Malaysia Amaun F6 dari Helaian Kerja HK-PC10 Amaun F7 dari Helaian Kerja HK-PC10 Rujuk kepada: Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 12) 2002 [P.U. (A) 181/2003] untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan. (A) 128/1999] dan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun bagi Peningkatan Eksport) (Pindaan) 2003 [P. HK-PC11 A1 G6B(a) G6B(b) G6C Amaun diserap Baki hantar hadapan Nilai Peningkatan Eksport Perkhidmatan Amaun F5 dari Helaian Kerja HK-PC11 Amaun F6 dari Helaian Kerja HK-PC11 Rujuk kepada: Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.U.U. Helaian Kerja HK-PC10 Lampiran A1 G6(a) G6(b) G6A Amaun diserap Baki hantar hadapan Elaun Peningkatan Eksport Pertanian Amaun F6 dari Helaian Kerja HK-PC10 Amaun F7 dari Helaian Kerja HK-PC10 Rujuk kepada: Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun bagi Peningkatan Eksport) 1999 [P. (A) 309/2003] bagi sektor pertanian untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan.U. 9) 2002 [P. (A) 275/2006] untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan.U.U. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan. (A) 128/1999] bagi syarikat perkilangan untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang G6 Perkara Elaun Peningkatan Eksport Keterangan Rujuk kepada Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun bagi Peningkatan Eksport) 1999 [P.U. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan.

Masukkan baki perbelanjaan yang tidak diserap (baki hantar hadapan) ke ruang ini.U. (A) 158/2005] untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan.U. - - 21 . Jumlah amaun dari ruang G1(a) hingga ruang G6E(a). (A) 372/2007] untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan. Rujuk keterangan untuk A22. - - G9 G10 Jumlah tuntutan Jumlah dipindahkan ke akaun pengecualian Jumlahkan amaun dari ruang A22. Jumlah ini diambil kira dalam Akaun Pengecualian. Masukkan baki elaun yang tidak diserap dalam ruang ini. A23 dan amaun dari ruang G1(a) hingga G6E(a). A1 G6E(a) Amaun diserap Amaun elaun yang boleh diserap adalah terhad kepada pendapatan berkanun selepas ditolak elaun Jadual 3 ACP 1967. Masukkan baki perbelanjaan yang tidak diserap (baki hantar hadapan) ke ruang ini.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang G6D Perkara Insentif Khas bagi Eksport Keterangan Rujuk kepada Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 18) 2007 [P. Helaian Kerja HK-PC10A Lampiran A1 G6D(a) G6D(b) G6E Amaun diserap Baki hantar hadapan Elaun bagi syarikat berstatus Bionexus Amaun F6 / G4 / H5 dari Helaian Kerja HK-PC10A Amaun F7 / G5 / H6 dari Helaian Kerja HK-PC10A Rujuk kepada Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan. 17) 2005 [P. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan. Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untuk membuat pengiraan dan pelarasan. - G6E(b) G7 Baki hantar hadapan Perbelanjaan Jadual 4 G8 Perbelanjaan Jadual 4B Rujuk keterangan untuk A23.

Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran H1 hingga H10 H1 hingga H10 H11 Kod Pendapatan Masukkan kod untuk jenis pendapatan yang dikecualikan. Ini tidak termasuk dividen satu peringkat (‘single tier’) yang dibayar oleh syarikat dalam tempoh asas. Helaian Kerja Lampiran - I1 I2 - - I3 I1 tolak I2. Lampiran J - - Jumlah dipindahkan ke akaun pengecualian - - BAHAGIAN I : Ruang Perkara Kredit dalam akaun Dividen dikecualikan cukai yang dibayar Baki hantar hadapan AKAUN PENGECUALIAN Keterangan Masukkan amaun: ( Baki kredit bawa hadapan + G10 + H11 ) ke ruang ini. yang belum dilapor (jika ada) 22 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN H: PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN KE AKAUN PENGECUALIAN Bahagian ini menyediakan ruang untuk melaporkan pendapatan dikecualikan yang diambil kira dalam Akaun Pengecualian. - - BAHAGIAN J: Ruang J1 Perkara PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN BELUM DILAPORKAN Keterangan Helaian Kerja HK-J Lampiran - Pendapatan Guna Helaian Kerja HK-J untuk melaporkan pendapatan bercukai tahun ini dan simpan pengiraan cukai yang berkenaan kebelakangan untuk semakan. Amaun Isikan amaun pendapatan dikecualikan yang berkenaan. Jumlahkan amaun dari H1 hingga H10. Isikan amaun dividen dikecualikan cukai yang dibayar oleh syarikat dalam tempoh asas ke ruang ini. Masukkan kod pendapatan yang tepat dalam ruang di bahagian ini. Rujuk kepada Lampiran J untuk jenis pendapatan dikecualikan dan kod pendapatan yang berkenaan.

Jumlah bayaran seperti dalam Akaun Untung Rugi. K10 - - K11 K12 Faedah Bayaran profesional. Jumlah semua perbelanjaan faedah kecuali faedah sewa beli dan faedah pajakan. ( K3 campur K4 campur K4A ) tolak K5. Jumlah pendapatan kasar perniagaan utama termasuk pendapatan terakru. Jumlah belian kasar tolak diskaun. Stok akhir barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan. Helaian Kerja Lampiran Lampiran G K2 - - K3 K4 K4A K5 K6 K7 Untung kasar / Rugi kasar Jika untung. Keuntungan tidak dikenakan cukai Ruang ini mengambil kira keuntungan belum direalisasikan. keuntungan modal dan bahagian pendapatan/perolehan luar biasa yang tidak dikenakan cukai. K1. Ini tidak termasuk pendapatan yang dikecualikan cukai. - - K8 K9 Pendapatan perniagaan lain - - Pendapatan lain Jumlah pendapatan bersih daripada semua punca bukan perniagaan. Isikan ‘0’ jika tiada. Kos pengeluaran daripada Akaun Pengilangan. isi kod perniagaan bagi perniagaan yang mempunyai perolehan yang terbesar.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN K: Ruang K1 Perkara Kod Perniagaan (perniagaan utama) Jualan / Perolehan (perniagaan utama) Stok awal Belian Kos pengeluaran Stok akhir Kos jualan MAKLUMAT KEWANGAN SYARIKAT Keterangan Isi kod perniagaan (rujuk Lampiran G) bagi perniagaan utama sahaja. teknikal. pulangan keluar dan rebat berkaitan dengan perniagaan utama. pengurusan dan kos guaman - - 23 . Jika mempunyai lebih daripada satu perniagaan utama. K2 tolak K6 atau K6 tolak K2 untuk rugi dan tandakan ‘X’ dalam petak yang disediakan bagi nilai negatif (rugi). Isikan ‘0’ jika tiada pendapatan Stok awal barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan. Jumlah pendapatan bersih daripada punca perniagaan selain daripada K1. Ini termasuk bahagian pendapatan/ perolehan luar biasa yang layak dikenakan cukai dan pendapatan di bawah subseksyen 4(f) ACP 1967.

Rujuk kepada perenggan 1.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang K12A Perkara Bayaran fi teknikal kepada penerima bukan pemastautin Bayaran kontrak Gaji dan upah Kos Opsyen Stok Pekerja Royalti Sewa / Sewa pajakan Keterangan Jumlah bayaran seperti dalam Akaun Untung Rugi. bayaran kerja lebih masa dan gaji cuti seperti dalam Akaun Untung Rugi. Helaian Kerja - Lampiran - K13 Amaun bayaran kontrak yang dituntut dalam Akaun Untung Rugi. tanah.3 di Bahagian II Buku Panduan ini. Untung atau rugi bersih seperti dalam Akaun Untung Rugi. Jumlah yang dituntut dalam Akaun Untung Rugi.2. Jumlah perbelanjaan dari K11 hingga K21. yang dituntut dalam Akaun Untung Rugi. - - K14 K14A K15 K16 - - K17 K18 Penyelenggaraan dan pembaikan Penyelidikan dan pembangunan Promosi dan pengiklanan Perjalanan dan penginapan Perbelanjaan -perbelanjaan lain Jumlah perbelanjaan Untung bersih / Rugi bersih Perbelanjaan yang tidak dibenarkan Kenderaan Loji dan jentera Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. Ini termasuk bonus. Tanah dan bangunan Aset tetap lain Jumlah semua perbelanjaan selain daripada K11 hingga K20. Ini tidak termasuk bayaran kontrak yang diklasifikasikan sebagai kos jualan. Tandakan ‘X’ jika nilai negatif. Jumlah kasar sebelum ditolak cukai pegangan. peralatan. kenderaan. Jumlah yang dibayar untuk sewa premis. lain-lain sewaan dan pajakan yang dituntut dalam Akaun Untung Rugi. Jumlah kos seperti dalam Akaun Untung Rugi. elaun. - - K19 K20 - K21 - - K22 K23 K24 - - K25 K26 K27 K28 - - 24 .

Jumlah K29. Pinjaman jangka panjang seperti pinjaman berpenggal. K30 dan K36. Liabiliti semasa selain daripada K38 hingga K41. Penghutang perdagangan seperti dalam Kunci Kira-kira. Dalam bentuk pinjaman dan pendahuluan seperti dalam Kunci Kira-kira. Dalam bentuk jangka pendek seperti overdraf bank. Hanya jumlah kos asal aset tetap yang diperoleh dalam tempoh asas diambil kira dalam ruang ini.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang K29 K29A Perkara Jumlah aset tetap Jumlah kos aset tetap yang diperoleh dalam tempoh asas Pelaburan Penghutang dagangan Keterangan Jumlah dari K25 hingga K28. K33 Pinjaman kepada pengarah Baki tunai dan baki di bank Aset semasa lain Jumlah aset semasa Jumlah aset Pinjaman dan overdraf Pemiutang dagangan Pemiutang lain Pinjaman daripada pengarah Liabiliti semasa lain Jumlah liabiliti semasa Liabiliti jangka panjang Jumlah seperti dalam Kunci Kira-kira. Jumlah aset semasa dari K31 hingga K35. Pemiutang selain daripada pemiutang dagangan dan pinjaman daripada pengarah. hanya jumlah prinsipal yang dibayar sahaja patut dinyatakan. debentur. Jika aset tetap diperoleh secara sewa beli atau pajakan kewangan. bon dan lain-lain seperti dalam Kunci Kira -kira. - K42 K43 K44 - - 25 . Jumlah yang berbangkit daripada pembelian barang dagangan dan perkhidmatan yang diterima. Kos pelaburan dan simpanan tetap. ‘trust receipt’ dan sebagainya. ‘banker’s acceptance’. - - K34 - K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 Aset semasa selain daripada K31 hingga K34. Stok Stok akhir termasuk bahan mentah. barangan separa siap dan barangan siap seperti dalam Kunci Kira-kira. Helaian Kerja - Lampiran - K30 K31 K32 K32A - - Penghutang lain Penghutang lain seperti dalam Kunci Kira-kira tetapi tidak termasuk pinjaman kepada pengarah. Jumlah dari K38 hingga K42.

Helaian Kerja - Lampiran - K48 K49 K50 - - BAHAGIAN L: Ruang L1 Perkara 107A MAKLUMAT CUKAI PEGANGAN Keterangan Cukai pegangan seksyen 107A.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang K45 K46 K47 Perkara Jumlah liabiliti Modal berbayar Akaun pengasingan untung/rugi Akaun rizab Jumlah ekuiti Jumlah liabiliti dan ekuiti Keterangan K43 campur K44. Jumlah K46. Jumlah Cukai yang Dipegang dan Diremit kepada LHDNM 10% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(a)] Tambah 3% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(b)] (Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepada Unit/Cawangan Pungutan LHDNM hendaklah dipatuhi). Ini termasuk semua akaun rizab kecuali untung tertahan. Jumlah Bersih Dibayar Jumlah Kasar Tolak Jumlah Cukai Dipegang dan Diremit kepada LHDNM Helaian Kerja HK-M Lampiran - 26 . K47 dan K48. Baki dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi termasuk untung tertahan seperti dalam Kunci Kira-kira. Modal terbitan yang telah dibayar. Jumlah Kasar Dibayar Amaun kasar bahagian perkhidmatan kontrak yang dibayar kepada kontraktor bukan pemastautin mengikut peruntukan seksyen 107 A . Jumlah K45 dan K49.

Jumlah Cukai yang Dipegang dan Diremit kepada LHDNM Amaun dari Helaian Kerja HK-M. Jumlah Kasar Dibayar Amaun kasar faedah atau royalti yang dibayar kepada bukan pemastautin. Jumlah Cukai yang Dipegang dan Diremit kepada LHDNM Jumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L2 HK-M - L4 109B Cukai pegangan seksyen 109B Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian V Jadual 1 ACP 1967 iaitu 10% atas jumlah kasar kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (Rujuk Lampiran F).10% atas jumlah kasar kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (Rujuk Lampiran F).Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang L2 Perkara 109 Keterangan Cukai pegangan seksyen 109 Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian II Jadual 1 ACP 1967: Faedah . Jumlah Kasar Dibayar Amaun kasar yang dibayar kepada penghibur awam untuk perkhidmatan yang dilaksanakan di Malaysia. Helaian Kerja HK-M Lampiran - L3 109A Cukai pegangan seksyen 109A Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian II Jadual 1 ACP 1967 iaitu 15% atas jumlah kasar.15% atas jumlah kasar Royalti . Jumlah Cukai yang Dipegang dan Diremit kepada LHDNM Jumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L2 HK-M - 27 . Jumlah Kasar Dibayar Amaun kasar bayaran jenis kelas khas di bawah seksyen 4 A ACP 1967 yang dibayar kepada bukan pemastautin. Jumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L1.

Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang L5 Perkara 109E Keterangan Cukai pegangan seksyen 109E Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian XI Jadual 1 ACP 1967 iaitu: 8% atas jumlah kasar pendapatan yang diagihkan/ dikreditkan kepada seseorang peserta selain peserta yang merupakan syarikat pemastautin 26% atas jumlah kasar pendapatan yang diagihkan/ dikreditkan kepada peserta yang merupakan syarikat pemastautin. Jumlah Cukai yang Dipegang dan Diremit kepada LHDNM Jumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L2 Helaian Kerja HK-M Lampiran - L6 109F Cukai pegangan seksyen 109F Kadar cukai seperti ditetapkan dalam Bahagian XIII Jadual 1 ACP 1967 iaitu 10% atas jumlah kasar perolehan atau keuntungan di bawah subseksyen 4(f) yang diperoleh dari Malaysia. Ruang M1 Perkara Jumlah jualan kepada syarikat berkaitan di Malaysia Jumlah jualan kepada syarikat berkaitan di luar Malaysia Keterangan Ini termasuk jualan barangan dan perkhidmatan. Jumlah Cukai yang Dipegang dan Diremit kepada LHDNM Jumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L2 HK-M - BAHAGIAN M: TRANSAKSI DI ANTARA SYARIKAT BERKAITAN Syarikat berkaitan bermaksud syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan dari segi pegangan ekuiti. Helaian Kerja Lampiran - M2 Keterangan seperti M1. Jumlah untuk sepanjang tempoh asas diambil kira. Jumlah Kasar Dibayar Amaun kasar bayaran yang dibuat kepada bukan pemastautin. Jumlah Kasar Dibayar Amaun kasar bayaran yang dibuat kepada peserta -peserta seperti di atas. - - 28 .

- - M5 Ini mengambil kira semua jenis bayaran sepanjang tempoh asas kecuali bayaran untuk belian di M3. - - M6 Termasuk semua jenis bayaran sepanjang tempoh asas kecuali bayaran untuk belian di M4. - - M7 Jumlah seperti dalam Kunci Kira-kira. - - M11 Jumlah penerimaan sepanjang tempoh asas diambil kira. - - M12 Keterangan seperti M11.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran M3 Jumlah belian daripada syarikat berkaitan di Malaysia Jumlah belian daripada syarikat berkaitan di luar Malaysia Jumlah bayaran lain kepada syarikat berkaitan di Malaysia Jumlah bayaran lain kepada syarikat berkaitan di luar Malaysia Pinjaman kepada syarikat berkaitan di Malaysia Pinjaman kepada syarikat berkaitan di luar Malaysia Pinjaman daripada syarikat berkaitan di Malaysia Pinjaman daripada syarikat berkaitan di luar Malaysia Penerimaan daripada syarikat berkaitan di Malaysia Penerimaan daripada syarikat berkaitan di luar Malaysia Ini termasuk belian barangan dan perkhidmatan. - - 29 . - - M10 Keterangan seperti M9. - M4 Keterangan seperti M3. - - M9 Jumlah seperti dalam Kunci Kira-kira. Jumlah untuk sepanjang tempoh asas hendaklah diambil kira. - - M8 Keterangan seperti M7.

Nombor rujukan cukai pendapatan untuk pengarah -pengarah tersebut mengikut susunan seperti di N10. Alamat di mana perniagaan utama dijalankan. atau N5 (alamat premis perniagaan) Ruang ini hanya perlu diisi jika rekod syarikat disimpan di alamat selain daripada yang dinyatakan di N8. Peratusan pegangan ekuiti tiga pengarah yang dinyatakan di N10 mengikut susunannya. telefon di premis perniagaan Alamat surat-menyurat Alamat premis perniagaan Nama bank Alamat berdaftar seperti difailkan di pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. rujukan cukai Pengarah Pegangan ekuiti Pengarah (%) Gaji / Bonus Pengarah - - N10 N11 - - N12 N13 N14 - - N15 - - 30 . Tandakan ‘X’ dalam petak untuk alamat di mana rekod syarikat disimpan iaitu sama ada di alamat seperti di: N2 (alamat berdaftar). Nombor telefon pengarah-pengarah tersebut mengikut susunan di N10. kad pengenalan/ pasport Pengarah No. Nyatakan nama tiga (3) pengarah yang aktif dalam operasi syarikat. Ini adalah untuk tujuan pembayaran balik (jika ada) oleh LHDNM kepada syarikat berkenaan. Nyatakan nama bank di mana syarikat mempunyai akaun bank. - - N7 N8 No.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN N: Ruang N1 Perkara Status syarikat Keterangan MAKLUMAT SYARIKAT Helaian Kerja Lampiran - Tandakan ‘X’ dalam satu atau lebih petak. N4 (alamat surat-menyurat). N2 N3 Alamat berdaftar No. Nombor telefon di premis perniagaan. Contoh: Jika syarikat pegangan pelaburan itu juga adalah syarikat terkawal. Nombor akaun bank syarikat berkenaan di bank seperti dinyatakan di ruang N6. - - N4 N5 N6 Alamat yang digunakan untuk berurusan dengan LHDNM. Nombor kad pengenalan atau nombor pasport untuk tiga pengarah tersebut mengikut susunan seperti di N10 iaitu Pengarah I . Pengarah II dan Pengarah III . akaun bank Alamat di mana rekod syarikat disimpan - - N9 Alamat lain jika N8 tidak berkenaan Nama Pengarah No. Gaji/Bonus pengarah-pengarah tersebut mengikut susunan seperti di N10. telefon Pengarah No.

- - 31 . Q2b Ketetapan Awal dipatuhi Ruang ini perlu diisi jika jawapan kepada Q2a adalah ‘Ya’. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’. Sila bundarkan sekiranya peratusan ekuiti tersebut mempunyai titik perpuluhan. Jika ketetapan awal dipatuhi berhubung dengan laporan dalam borang nyata ini. Helaian Kerja Lampiran - - - - - BAHAGIAN Q: Ruang Perkara Keterangan MAKLUMAT LAIN Helaian Kerja Lampiran Q1 Ekuiti asing berbanding dengan modal berbayar Tandakan ‘X’ dalam petak untuk peratusan ekuiti yang dipegang oleh orang asing/syarikat asing. Sekiranya pemegang syer utama adalah syarikat. - Q2 - - Q2a Ada Ketetapan Awal Tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’ jika terdapat ketetapan awal yang dikeluarkan berhubung dengan laporan dalam borang nyata ini. sila isikan nombor kad pengenalan / nombor pasport lima (5) orang pemegang syer utama. nyatakan nombor pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’. - BAHAGIAN P: MAKLUMAT LIMA PEMEGANG SYER UTAMA BAGI SYARIKAT TERKAWAL Ruang P1 hingga P5 Perkara No.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara Keterangan Helaian Kerja - Lampiran N16 Fi / Komisen / Elaun Pengarah Fi/Komisen/Elaun yang diterima oleh pengarah-pengarah tersebut mengikut susunan di N10. Ketetapan Awal Ruang-ruang dari Q2a hingga Q2c tidak perlu diisi sekiranya tidak berkenaan. Tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’ sekiranya ketetapan awal yang dipohon tidak/belum dikeluarkan. Nyatakan nama lima pemegang syer utama tersebut. Sekiranya tidak dipatuhi. Rujuk kod negara yang disediakan di Lampiran E Buku Panduan ini. kad pengenalan / pasport / pendaftaran syarikat Nama Pegangan syer secara langsung (%) Negara asal Keterangan Bagi syarikat terkawal. Peratusan pegangan ekuiti secara langsung oleh lima pemegang syer utama berkenaan.

Sekiranya tidak dipatuhi.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Q2c Perkara Ada perubahan ketara dalam perkiraan Keterangan Ruang ini hanya perlu diisi jika jawapan kepada Q2a adalah ‘Ya’. Tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’ sekiranya perkiraan penentuan harga awal yang dipohon tidak/ belum dikeluarkan. Tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’ sekiranya terdapat perubahan ketara ke atas perkiraan yang terkandung dalam ketetapan awal berhubung dengan laporan dalam borang nyata ini. Jika tiada perubahan ketara. Helaian Kerja - Lampiran - Q3 Perkiraan Penentuan Harga Awal Ruang-ruang dari Q3a hingga Q3c tidak perlu diisi sekiranya tidak berkenaan. Ada Perkiraan Penentuan Harga Awal Tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’ jika terdapat perkiraan penentuan harga awal yang dikeluarkan berhubung dengan laporan dalam borang nyata ini. Alamat surat-menyurat firma juruaudit tersebut. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’. Jika perkiraan penentuan harga awal dipatuhi berhubung dengan laporan dalam borang nyata ini. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’. telefon MAKLUMAT JURUAUDIT Keterangan Nama firma juruaudit yang mengaudit akaun syarikat berkenaan. Tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Ya’ sekiranya terdapat perubahan ketara ke atas perkiraan penentuan harga awal berhubung dengan laporan dalam borang nyata ini. Nombor telefon firma juruaudit/telefon bimbit juruaudit. - - Q3a Q3b Perkiraan Penentuan Harga Awal dipatuhi Ruang ini perlu diisi jika jawapan kepada Q3a adalah ‘Ya’. Helaian Kerja Lampiran - 32 . Jika tiada perubahan ketara. tandakan ‘X’ dalam petak untuk ‘Tidak’. - - Q3c Ada perubahan ketara dalam perkiraan Ruang ini hanya perlu diisi jika jawapan kepada Q3a adalah ‘Ya’. - - BAHAGIAN R: Ruang R1 R2 R3 Perkara Nama firma Alamat firma No.

Sila baca peringatan di muka surat 16 Borang C sebelum menurunkan tandatangan dalam borang nyata tersebut. Nombor telefon firma ejen cukai/telefon bimbit ejen cukai. telefon No. Borang nyata yang tidak diperakui dan ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan akan dikembalikan kepada syarikat berkenaan. Penalti akan dikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula borang tersebut kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Nombor pendaftaran perniagaan firma ejen cukai seperti didaftarkan.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri BAHAGIAN S: MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANG MENYEDIAKAN BORANG NYATA INI Keterangan Nama firma ejen cukai yang mengisi Borang C ini. Untuk diisi oleh ejen cukai yang mendapat kelulusan di bawah peruntukan perenggan-perenggan 153(3)(b) dan 153(3)(c) ACP 1967. kelulusan ejen cukai No. Alamat e-mel ejen cukai. Helaian Kerja Lampiran - Ruang S1 S2 S3 S4 Perkara Nama firma Alamat firma No. pendaftaran perniagaan e-mel S5 S6 - - AKUAN Pengakuan ini hendaklah dibuat oleh pemegang jawatan dalam syarikat selaras dengan peruntukan ACP 1967. Alamat surat-menyurat firma ejen cukai. 33 .

Sila maklum bahawa Lampiran ini hanyalah satu kemudahan bagi membantu pihak syarikat mengira pendapatan larasan perniagaan dengan betul dan teratur. Lampiran-lampiran yang disediakan adalah seperti berikut: Lampiran A1 A2 A2A A3 A3A A4 B1 B2 B3 B4 B5 C D E F G H Kegunaan Pengiraan pendapatan larasan bagi perniagaan Pengiraan pendapatan larasan bagi perniagaan insurans hayat Pengiraan pendapatan larasan bagi perniagaan takaful keluarga Pengiraan pendapatan larasan bagi perniagaan insurans am Pengiraan pendapatan larasan bagi perniagaan takaful am Pengiraan dana pemegang saham takaful Senarai pendapatan dividen dan pengiraan tolakan cukai di bawah seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Akta 683) berhubung dividen Pengiraan tolakan cukai di bawah seksyen 110 ACP 1967 berhubung dengan pendapatan selain dividen Tuntutan kredit seksyen 132 bagi pendapatan daripada negara yang mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia Tuntutan kredit seksyen 133 bagi pendapatan daripada negara yang tidak mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia Butir-butir harta tanah dan penerimaan sewa Senarai kadar pertukaran wang asing (purata tahunan) Senarai kod tuntutan bagi perbelanjaan khas dan tuntutan lain. potongan selanjutnya serta potongan dua kali Senarai kod negara Senarai negara yang mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia dan kadar cukai pegangan atas pembayaran kepada bukan pemastautin Senarai kod perniagaan Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah Senarai garis panduan dan borang permohonan untuk tuntutan insentif I 34 . Rujuk kepada peruntukan perundangan yang disenaraikan di perenggan 1.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Bahagian II – Lampiran dan Helaian Kerja 1.2 sebagai panduan dalam membuat pelarasan. LAMPIRAN Pendahuluan Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak syarikat membuat pengiraan pendapatan larasan perniagaan daripada Akaun Untung Rugi dan Lembaran Imbangan yang diaudit.

Apabila melaporkan pendapatan dalam Borang C. cara pengenalan ini hendaklah digunakan. Perniagaan yang lain akan dikenali sebagai ‘perniagaan 2’ dan seterusnya. Mulai tahun 2001. guna ‘perniagaan 1’.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Pengasingan Pendapatan Mengikut Punca Pendapatan perniagaan perlu diasingkan mengikut punca seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 5 Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967. Jika peruntukan Akta memerlukan pengasingan punca pendapatan. Pengenalan ini akan berkekalan sehingga syarikat dibubarkan. Jika syarikat hanya menjalankan satu perniagaan. Contoh: Industri insurans – 12 sumber pendapatan Perniagaan insurans (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan dana hayat dana pemegang saham insurans semula hayat insurans am insurans semula alir masuk insurans luar pesisir Perniagaan takaful (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan dana takaful keluarga dana pemegang saham takaful semula keluarga takaful am takaful semula alir masuk takaful luar pesisir Syarikat perintis – 2 sumber pendapatan (i) (ii) Pendapatan daripada aktiviti / keluaran yang digalakkan Pendapatan daripada aktiviti / keluaran tidak digalakkan Syarikat diberi galakan Elaun Cukai Pelaburan – 2 sumber pendapatan (i) (ii) Pendapatan daripada aktiviti / keluaran yang digalakkan Pendapatan daripada aktiviti / keluaran tidak digalakkan Syarikat Ibu Pejabat Operasi – 2 sumber pendapatan (i) (ii) Pendapatan daripada penyediaan perkhidmatan yang layak Pendapatan daripada penyediaan perkhidmatan di Malaysia dan perniagaan lain Syarikat Pengurusan Dana Asing – 2 sumber pendapatan (i) (ii) Pendapatan daripada pengurusan dana asing Pendapatan daripada pengurusan dana tempatan Syarikat menjalankan perniagaan pajakan – 2 sumber pendapatan (i) (ii) Pendapatan daripada perniagaan pajakan Pendapatan daripada perniagaan sewa-beli dan lain-lain (Sila rujuk Peraturan-Peraturan Pajakan 1986 yang dikeluarkan oleh LHDNM) 35 . setiap pengasingan itu dianggap sebagai satu perniagaan yang berasingan dan cara pengenalan di atas mestilah dipatuhi. perniagaan ini dikenali sebagai ‘perniagaan 1’.

B JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN Campur semua pendapatan dividen. Masukkan setiap kelas pendapatan ke dalam ruang yang disediakan. TOLAK) Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan keuntungan yang tidak boleh dicukai sebagai pendapatan perniagaan. C JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN A tolak B D PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN (1.Pengiraan Pendapatan Larasan Bagi Perniagaan Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak syarikat yang menjalankan perniagaan selain daripada perniagaan insurans dan takaful. Contoh: Rugi jualan kereta WAS 5530 Rugi jualan mesin pemotong RM4.000 PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN (4. royalti.000 RM 2. sewa. Ruang Perkara Keterangan A BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI Pindahkan baki dalam Akaun Untung Rugi ke ruang ini. PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS Semak semula Akaun Untung Rugi dan keluarkan pendapatan bukan perniagaan seperti yang dilaporkan dalam Akaun Untung Rugi. faedah dan pendapatan seksyen 4 A. Nyatakan jenis keuntungan dan isikan amaun dalam ruang yang disediakan. TAMBAH) Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan kerugian yang tidak dibenarkan. Guna akaun yang telah diaudit untuk membuat pindahan data ke Lampiran ini. Masukkan amaun untung ke dalam ruang amaun (+) dan rugi dalam ruang amaun (-). membuat pengiraan pendapatan larasan perniagaan daripada Akaun Untung Rugi dan Lembaran Imbangan yang diaudit.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 1.1 LAMPIRAN A1.000 RM3. Contoh: Untung jualan kereta BCQ 3327 Untung jualan mesin jahit RM10. Guna satu lampiran untuk satu punca perniagaan. Nyatakan jenis kerugian dan isikan amaun dalam ruang yang disediakan.000 36 .

Perbelanjaan / Kenaan yang tidak dibenarkan – mengikut subseksyen 39(1) dan lain-lain seksyen Buat pelarasan untuk perbelanjaan yang tidak boleh dibenarkan mengikut perundangan cukai pendapatan.000 Perbelanjaan / Tuntutan insentif Masukkan tuntutan perbelanjaan / insentif dalam ruang ini.2 sebagai panduan. Nilai positif (+) : Pendapatan Larasan Nilai negatif (-) : Kerugian Larasan RM50. Contoh: Fi pengarah RM20. TAMBAH) Keterangan Semak dan kenalpasti ‘pendapatan kasar’ (jika ada) dalam lembaran imbangan yang tidak diambilkira dalam Akaun Untung dan Rugi. Contoh: Bayaran gantirugi di bawah kontrak RM100.2. TAMBAH) D3 tolak D4 tambah D5.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Ruang Perkara PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN (5. Nyatakan jenis perbelanjaan dan isikan amaun.000 37 . Contoh: Penggajian pekerja cacat RM12. Buat pengiraan perbelanjaan yang dihadkan mengikut garis panduan yang disediakan oleh LHDNM dan isikan amaun. Rujuk kepada perenggan 1.000 Denda cukai pendapatan RM 1.2. Nyatakan jenis perbelanjaan dan isikan amaun dalam ruang yang disediakan.000 PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN (2. TOLAK) Semak dan kenal pasti perbelanjaan dibenarkan mengikut perundangan yang dimasukkan dalam Lembaran Imbangan tetapi tidak diambil kira dalam Akaun Untung Rugi. Nyatakan jenis pendapatan dan isikan amaun.000 Latihan diluluskan JUMLAH F PENDAPATAN/ (KERUGIAN) LARASAN E1 tolak E2.2. Rujuk kepada perenggan 1. Rujuk kepada Lampiran D untuk menentukan jenis tuntutan dan isikan amaun.000 JUMLAH E PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN (1. Kira keuntungan larasan dengan membuat tolakan dan tambahan C.1 mengenai peruntukan perundangan berhubung dengan ‘pendapatan kasar perniagaan’. Contoh: Keraian RM10.3 sebagai panduan. D6 dan E3. Guna perenggan 1.

2. jentera atau lekapan. Perbelanjaan Yang Dibenarkan Perundangan 33(1) 33(1)(a) Perkara Perbelanjaan dan bayaran yang dibuat untuk memperolehi pendapatan kasar Faedah dikenakan untuk pinjaman yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. perkakas atau benda yang digunakan di mana elaun modal tidak layak dituntut Perbelanjaan pengangkutan dan penghantaran 33(1)(b) 33(1)(c) Cukai daftar gaji / Cukai perolehan yang dibayar 38 . penerimaan bayaran insurans dan penerimaan lain bagi perbelanjaan yang telah dibenarkan dalam pengiraan pendapatan larasan Bayaran gantirugi di bawah kontrak Pampasan kerana kehilangan pendapatan daripada punca berkaitan Hutang perniagaan bagi tempoh sebelum dan dalam tempoh semasa yang boleh diambil kira Harga pasaran ambilan stok untuk kegunaan sendiri Hutang lapuk pulih Peruntukan spesifik hutang ragu yang tidak diperlukan lagi Bayaran balik cukai daftar gaji / bayaran balik cukai perolehan Perbelanjaan pulih seperti yang ditakrif di bawah Jadual 2 Amaun yang dilepaskan bagi jenis perbelanjaan yang telah dibenarkan di bawah perenggan 33(1)(a).1 Pendapatan Kasar Perniagaan Perundangan 12 22(2)(a)(i) Perkara Pendapatan kasar perniagaan yang diperolehi daripada Malaysia Penerimaan.2. pampasan. loji. memperbaiki atau mengubahsuai alat.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 1. membiayai pembelian aset yang digunakan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan kasar. (c) atau Jadual 3 Pendapatan selain dari di atas 22(2)(a)(ii) 22(2)(b) 24(1) 24(2) 30(1)(a) 30(1)(b) 30(2)(a)/(b) 30(3) 30(4) – 1.2 SENARAI PERUNTUKAN PERUNDANGAN BERHUBUNG DENGAN PENDAPATAN KENA CUKAI DAN PERBELANJAAN DIBENARKAN BAGI PUNCA PERNIAGAAN 1.2. terhad kepada subseksyen 33(2) Sewa dibayar untuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan kasar Perbelanjaan pembaikan premis perniagaan. Perbelanjaan lain adalah seperti: (i) (ii) 34(6)(a)/(b) Perbelanjaan mengganti. gantirugi. (b). bayar balik.

atau belanja pengubahansuaian/penambahbaikan premis perniagaan bagi kemudahan pekerja kurang upaya Terjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Perbelanjaan perpustakaan Perbelanjaan kebajikan Perbelanjaan menyediakan infrastruktur berkaitan perniagaan yang juga memberikan kemudahan kepada orang awam. kebudayaan atau warisan negara asing – terhad kepada RM500.2.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Perundangan 34(6)(c) 34(6)(d) 34(6)(e) 34(6)(f) 34(6)(g) 34(6)(h) 34(6)(ha) 34(6)(i) 34(6)(j) 34(6)(k) Perkara Perbelanjaan modal bersamaan dengan amaun yang boleh dibenarkan di bawah Jadual 2 Perbelanjaan menanam semula tanaman (berhubung dengan perusahaan kebun/ladang) Peralatan untuk pekerja kurang upaya.3 Perbelanjaan Yang Tidak Dibenarkan Perundangan 33(2) 34(4) 39(1)(a) 39(1)(b) Perkara Faedah yang tidak boleh ditolak daripada pendapatan perniagaan Caruman kepada skim yang diluluskan yang melebihi 19% daripada saraan pekerja Perbelanjaan peribadi atau domestik dalam apa jua bentuk Perbelanjaan yang dilakukan tidak kesemuanya dan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan kasar Contoh: Perbelanjaan mencetak dan mengedar laporan tahunan dan kos mengadakan mesyuarat agung dan mesyuarat tergempar 39 . tertakluk kepada kelulusan Menteri Kewangan Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiri Penubuhan kumpulan kesenian yang diluluskan Perbelanjaan menaja aktiviti kesenian.000 bagi keseluruhan perbelanjaan 34(6)(l) 34(6)(m) 34(6)(n) 34(6)(o) – Biasiswa kepada pelajar sepenuh masa di peringkat diploma dan ijazah Perbelanjaan memperolehi akreditasi untuk makmal pengujian dan kalibrasi atau sebagai badan pensijilan Latihan amali kepada individu bukan pekerja Perbelanjaan aktiviti piawaian antarabangsa yang diluluskan oleh Jabatan Piawaian Malaysia Perbelanjaan selain dari di atas 1.000 bagi penajaan kesenian. kebudayaan atau warisan tempatan serta negaranegara asing – terhad kepada RM200.

Perbelanjaan berhubung dengan pindaan modal dibenarkan dan modal berbayar Perbelanjaan profesional berhubung dengan pemerolehan aset tetap atau pelaburan Pengubahsuaian dan tambahan kepada bangunan Perbelanjaan selain dari di atas 39(1)(i) 39(1)(j) 39(1)(k) 39(1)(l) 39(1)(m) – – – – – 40 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Perundangan Perkara Perbelanjaan untuk penyenaraian dalam bursa saham Perbelanjaan sebelum perniagaan bermula atau perbelanjaan untuk menutup perniagaan Perbelanjaan guaman berhubung dengan pemerolehan aset atau untuk urusan peribadi Derma Denda atas kesalahan melanggar undang-undang termasuk denda dan perbelanjaan rayuan cukai pendapatan Perbelanjaan hadiah (kecuali untuk pekerja sendiri) Bayaran keahlian kelab dan yuran ahli kelab persendirian Bayaran untuk pinjaman dan perjanjian agensi Pembelian aset dan perbelanjaan yang seumpama dengannya Perbelanjaan lain 39(1)(c) Modal ditarik balik atau sebarang jumlah digunakan atau bermaksud digunakan sebagai modal Bayaran kepada kumpulan wang simpanan yang tidak diluluskan (i) (ii) Perbelanjaan lombong yang layak (Jadual 2) Perbelanjaan pertanian/hutan yang layak (Jadual 3) 39(1)(d) 39(1)(e) (iii) Perbelanjaan carigali yang layak (Jadual 4) 39(1)(f) 39(1)(g) Bayaran faedah atau royalti kepada bukan pemastautin tanpa mematuhi seksyen 109 Bayaran lesen atau permit membalak yang dibayar kepada pihak lain selain daripada Kerajaan Negeri Bayaran kontrak yang dibuat tanpa mematuhi seksyen 107 A Bayaran kepada bukan pemastautin tanpa mematuhi seksyen 109 B Bayaran sewa kenderaan bukan komersil melebihi RM50.000 Keraian Perbelanjaan tambang cuti untuk pekerja di dalam atau luar Malaysia Semua jenis peruntukan (termasuk hutang ragu am) selain daripada peruntukan hutang ragu spesifik.

3. teknikal atau pengurusan Jenis perkhidmatan yang diberikan Nama.5 Bayaran/Fi bagi khidmat profesional. nombor kad pengenalan dan amaun yang diterima oleh setiap penerima Jenis kontrak/komisen/khidmat Jenis aset yang disewa Salinan perjanjian/dokumen berkaitan 1. alamat. alamat.3 Bayaran kontrak kepada bukan pemastautin (penerimaan oleh kontraktor bukan mastautin seksyen 107 A diguna pakai) Nama.2 Bayaran kontrak / subkontrak. Berikut adalah perkara-perkara dan dokumen yang perlu disediakan dan disimpan bersama-sama pelarasan pendapatan dan pengiraan cukai. 1.1 Pelarasan Pendapatan atau Perbelanjaan Setiap pelarasan hendaklah disokong dengan: Analisis pendapatan dan perbelanjaan Akaun subsidiari Resit/ Inbois 1.3.3 PERINGATAN Ambil perhatian perkara-perkara berikut apabila membuat pelarasan.4 Bayaran fi mengurus (management fee) kepada penerima mastautin Nama. teknikal atau pengurusan dan sewa kepada bukan pemastautin (pendapatan seksyen 4A) a) Bayaran/Fi profesional.3. lokasi dan tempoh projek Nilai keseluruhan kontrak dan nilai bahagian perkhidmatan kontrak yang dijalankan di Malaysia Bayaran kontrak dan bahagian perkhidmatan kontrak dalam tahun taksiran semasa Nama.3. Sebarang tuntutan/pelarasan yang tidak disokong dengan dokumen yang mencukupi tidak dibenarkan bila auditan cukai dibuat dan penalti mungkin dikenakan. sediakan alasan dan simpan salinan perjanjian Bukti pembayaran cukai pegangan 41 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 1. alamat. alamat.3. nombor kad pengenalan dan amaun yang dibayar Pertalian antara syarikat dengan penerima jika ada Asas bayaran Perjanjian perkhidmatan atau dokumen berkaitan 1. Dokumen dan bukti bertulis perlu disimpan dengan teratur kerana ‘onus-of-proof’ atau bukti kesahihan tuntutan sebarang perbelanjaan adalah tanggungjawab syarikat. nombor rujukan cukai atau nombor pasport kontraktor asing Salinan perjanjian/dokumen berkaitan 1. jenis. nombor rujukan cukai dan nombor pasport kontraktor asing serta jumlah bayaran Jika keseluruhan atau sebahagian daripada bayaran tidak dianggap sebagai pendapatan di bawah seksyen 4 A. bayaran komisen dan sewa dan lain-lain bayaran khidmat yang dikontrak kepada pemastautin Nama.

3/2006 42 . tempat dan tujuan lawatan Analisis perbelanjaan dengan mengasingkan bahagian perbelanjaan peribadi 1.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri b) Bayaran sewa bagi harta alih Jenis harta alih Nama.3. alamat dan lokasi projek Pelan susun atur (‘layout plan’) yang diluluskan Tarikh mula dan tarikh siap setiap fasa projek Kos tanah dan nilai setiap fasa projek Analisis kos pembangunan terkumpul setiap fasa bagi setiap tahun taksiran Pengiraan untung atau rugi mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Ketetapan Umum No. alamat.3. Bukti pembayaran cukai pegangan Salinan perjanjian sewa/dokumen berkaitan 1. sediakan maklumat sokongan. nombor rujukan cukai dan nombor pasport kontraktor asing serta jumlah bayaran Jika bayaran tidak tertakluk kepada cukai pegangan.8 Perniagaan pemaju perumahan Nama.6 Kenaan atau agihan perbelanjaan daripada syarikat induk kepada anak syarikat atau ibu pejabat kepada cawangan di Malaysia a) Kenaan atau agihan perbelanjaan khusus Analisa perbelanjaan Jenis kenaan atau agihan perbelanjaan Asas pengiraan kenaan atau agihan perbelanjaan Manfaat yang diperoleh oleh syarikat atau cawangan berhubung dengan kenaan atau agihan tersebut Fungsi yang dijalankan oleh syarikat induk Salinan perjanjian/dokumen berkaitan b) Agihan perbelanjaan pengurusan atau kenaan bagi khidmat gunasama Analisa perbelanjaan Jenis perbelanjaan Manfaat yang diperoleh daripada perbelanjaan tersebut Fungsi yang dijalankan oleh syarikat induk Salinan perjanjian/dokumen berkaitan 1.3.7 Perjalanan ke luar negara Nama. jawatan dan bidang tugas kakitangan yang terlibat Tarikh.

3.11 Syarikat bukan pemastautin yang menjalankan projek secara kontrak di Malaysia Nama dan tempoh projek Perjanjian berkaitan dengan projek Senarai sub-kontrak Kaedah bayaran 1. fungsi dan risiko Pemilihan kaedah penentuan harga pindahan Pemakaian kaedah penentuan harga pindahan Dokumen yang digunakan sebagai asas rujukan analisis pindahan harga Indeks kepada dokumen 1.3. dan strategi-strategi perniagaan Analisis boleh bandingan.3.3.13 Pengangkutan laut dan udara Maklumat pendaftaran kapal 1.15 Garis panduan dan borang permohonan tuntutan insentif / galakan cukai Rujuk kepada Lampiran I 43 .10 Pajakan Salinan perjanjian pajakan/dokumen berkaitan Maklumat/Spesifikasi aset pajakan 1.3.3.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 1.14 Elaun pelaburan semula (EPS) Borang EPS yang telah dilengkapkan Dokumen sokongan pemerolehan aset Carta aliran proses pengeluaran 1.12 Pegangan pelaburan Maklumat mengenai jenis perkhidmatan yang diberi Senarai syarikat dalam kumpulan Kaedah bayaran 1.3.9 Pindahan harga Seseorang yang telah menjalankan transaksi terkawal hendaklah menyediakan suatu dokumentasi semasa menentuan harga pindahan termasuk rekod dan dokumen yang menerangkan perkara berikut:Struktur organisasi termasuk carta organisasi yang meliputi pihak yang terlibat di dalam setiap transaksi terkawal Jenis perniagaan atau industri dan keadaan pasaran Transaksi-transaksi terkawal Andaian-andaian atas faktor yang mempengaruhi penetapan harga serta polisi harga.

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

2. LAMPIRAN A2:

Pengiraan Pendapatan Larasan Bagi Perniagaan Insurans Hayat

Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak syarikat yang menjalankan perniagaan insurans hayat membuat pengiraan pendapatan larasan daripada Akaun Untung Rugi, Lembaran Imbangan yang diaudit dan Akaun Ketua Pengarah Insurans (Akaun KPI / ‘DGI Accounts’). Gunakan Lampiran ini untuk mengira pendapatan larasan dana hayat dan dana pemegang saham. Sebelum Lampiran ini diisi, sila patuhi perkara-perkara berikut: 2.1 Pengasingan pendapatan mengikut punca Rujuk kepada perenggan 60(2)(c) berhubung dengan keperluan menyimpan akaun berasingan bagi dana hayat dan dana pemegang saham. 2.2 Penggunaan pengenalan perniagaan (perniagaan 1, 2, 3, 4 dan 5) Rujuk kepada penerangan mengenai pengenalan perniagaan di muka surat 35. Guna perniagaan 1 bagi dana hayat Guna perniagaan 2 bagi dana pemegang saham

2.3 Cara menguna Lampiran A2
Ruang A Perkara Pendapatan kasar dari pelaburan Keterangan Masukkan pendapatan kasar dividen, faedah dan sewa di ruang ini seperti pembahagian yang telah ditetapkan mengikut dana. Masukkan perolehan kasar seperti pembahagian yang ditetapkan mengikut dana.

B

Pendapatan kasar dari pelupusan pelaburan atau hak Jumlah Surplus aktuari dipindah ke dana pemegang saham Jumlah pendapatan kasar

C D

Campurkan A dan B. Amaun dari Akaun Ketua Pengarah Insurans (Akaun KPI), jika dipindahkan. Bagi dana hayat – pindahkan amaun dari ruang C Bagi dana pemegang saham – C campur D Ruang ini merujuk kepada pelaburan atau hak di ruang B.

E

F

Kos memperolehi dan perbelanjaan melupuskan pelaburan atau hak di ruang B Jumlah Defisit aktuari dipindahkan ke dana hayat (jika berkenaan) Pendapatan larasan/ (Kerugian larasan)

G H

E tolak F Diisi jika berkenaan.

I

Bagi dana hayat – pindahkan amaun dari ruang G. Bagi dana pemegang saham – G tolak H

44

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

3. LAMPIRAN A2A: Pengiraan Pendapatan Larasan Bagi Perniagaan Takaful Keluarga
Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak syarikat yang menjalankan perniagaan takaful keluarga membuat pengiraan pendapatan larasan daripada Akaun Untung Rugi, Lembaran Imbangan yang diaudit dan Akaun Ketua Pengarah Takaful (Akaun KPT / ‘DGT Accounts’). Gunakan Lampiran ini untuk mengira pendapatan larasan dana takaful keluarga. Sebelum Lampiran ini diisi, sila patuhi perkara-perkara berikut: 3.1 Pengasingan pendapatan mengikut punca Rujuk kepada perenggan 60AA(2)(c) berhubung dengan keperluan menyimpan akaun berasingan bagi dana takaful keluarga dan dana pemegang saham. 3.2 Penggunaan pengenalan perniagaan (perniagaan 1, 2, 3, 4 dan 5) Rujuk kepada penerangan mengenai pengenalan perniagaan di muka surat 35. Guna perniagaan 1 bagi dana takaful keluarga.

3.3 Cara menguna Lampiran A2A
Ruang A Perkara Pendapatan kasar dari pelaburan Keterangan Masukkan pendapatan kasar dividen, faedah dan sewa di ruang ini seperti pembahagian yang telah ditetapkan mengikut dana. Masukkan perolehan kasar seperti pembahagian yang ditetapkan mengikut dana.

B

Pendapatan kasar dari pelupusan pelaburan atau hak Jumlah Kos memperolehi dan perbelanjaan melupuskan pelaburan atau hak di ruang B Pembahagian keuntungan yang diagihkan/dikreditkan ke peserta Pembahagian keuntungan yang diagihkan/dikreditkan ke dana pemegang saham Jumlah Pendapatan larasan/ (Kerugian larasan)

C D

Campurkan A dan B. Ruang ini merujuk kepada pelaburan atau hak di ruang B.

E

Amaun dari Akaun Ketua Pengarah Takaful (Akaun KPT).

F

Amaun dari Akaun Ketua Pengarah Takaful (Akaun KPT).

G H

D campur E campur F Bagi pendapatan larasan – C tolak G Bagi kerugian larasan – G tolak C

45

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

4. LAMPIRAN A3:

Pengiraan Pendapatan Larasan Bagi Perniagaan Insurans Am

Lampiran ini disediakan untuk membolehkan syarikat yang menjalankan perniagaan insurans am membuat pengiraan pendapatan larasan dari Akaun Untung Rugi, Lembaran Imbangan yang diaudit dan Akaun Ketua Pengarah Insurans (Akaun KPI / ‘DGI Accounts’). Bagi syarikat yang menjalankan perniagaan insurans komposit (insurans hayat dan insurans am), gunakan Lampiran A2 dan Lampiran A3. Sebelum Lampiran ini diisi, sila patuhi perkara-perkara berikut:

4.1 Pengasingan pendapatan mengikut punca Rujuk kepada perenggan 60(2)(a) dan 60(2)(b) berhubung dengan keperluan menyimpan akaun berasingan bagi perniagaan insurans semula hayat, insurans am, insurans semula alir masuk dan insurans luar pesisir.

4.2 Penggunaan pengenalan perniagaan (perniagaan 1, 2, 3, 4 dan 5) Rujuk kepada penerangan mengenai pengenalan perniagaan di muka surat 35. Guna perniagaan 1 bagi insurans semula hayat Guna perniagaan 2 bagi insurans am Guna perniagaan 3 bagi insurans semula alir masuk Guna perniagaan 4 bagi insurans luar pesisir

4.3 Pengenalan perniagaan bagi perniagaan insurans komposit Guna pengenalan perniagaan seperti berikut: Perniagaan 1 - pendapatan dana hayat Perniagaan 2 - pendapatan dana pemegang saham Perniagaan 3 - insurans semula hayat Perniagaan 4 - insurans am Perniagaan 5 - insurans semula alir masuk Perniagaan 6 - insurans luar pesisir

4.4 Cara mengguna Lampiran A3 Keterangan tidak diberikan kerana maklumat boleh dipetik dari akaun yang diaudit dan Akaun KPI.

46

Buku Panduan Borang C 2009

Sistem Taksir Sendiri

5. LAMPIRAN A3A:

Pengiraan Pendapatan Larasan Bagi Perniagaan Takaful Am

Lampiran ini disediakan untuk membolehkan syarikat yang menjalankan perniagaan takaful am membuat pengiraan pendapatan larasan dari Akaun Untung Rugi, Lembaran Imbangan yang diaudit dan Akaun Ketua Pengarah Takaful (Akaun KPT / ‘DGT Accounts’). Bagi syarikat yang menjalankan perniagaan takaful komposit (takaful keluarga dan takaful am), gunakan Lampiran A2A dan Lampiran A3A. Sebelum Lampiran ini diisi, sila patuhi perkara-perkara berikut: 5.1 Pengasingan pendapatan mengikut punca Rujuk kepada perenggan 60AA(2)(a) dan 60AA(2)(b) berhubung dengan keperluan menyimpan akaun berasingan bagi perniagaan takaful semula keluarga, takaful am, takaful semula alir masuk dan takaful luar pesisir. 5.2 Penggunaan pengenalan perniagaan (perniagaan 1, 2, 3, 4 dan 5) Rujuk kepada penerangan mengenai pengenalan perniagaan di muka surat 35. Guna perniagaan 1 bagi takaful semula keluarga Guna perniagaan 2 bagi takaful am Guna perniagaan 3 bagi takaful semula alir masuk Guna perniagaan 4 bagi takaful luar pesisir 5.3 Pengenalan perniagaan bagi perniagaan takaful komposit Guna pengenalan perniagaan seperti berikut: Perniagaan 1 - pendapatan dana takaful keluarga Perniagaan 2 - pendapatan dana pemegang saham Perniagaan 3 - takaful semula keluarga Perniagaan 4 - takaful am Perniagaan 5 - takaful semula alir masuk Perniagaan 6 - takaful luar pesisir 5.4 Cara mengguna Lampiran A3A Keterangan tidak diberikan kerana maklumat boleh dipetik dari akaun yang diaudit dan Akaun KPT.

6. LAMPIRAN A4:

Pengiraan Dana Pemegang Saham Takaful

Lampiran ini disediakan untuk membolehkan syarikat yang menjalankan perniagaan takaful membuat pengiraan dana pemegang saham takaful dari Akaun Untung Rugi, Lembaran Imbangan yang diaudit dan Akaun Ketua Pengarah Takaful (Akaun KPT / ‘DGT Accounts’).

47

D Kod tuntutan bagi: E F perbelanjaan khas dan lain-lain tuntutan potongan selanjutnya potongan dua kali Kod negara Senarai negara yang mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia Rujuk kepada lampiran ini untuk menentukan kadar cukai bagi pendapatan faedah.Pendapatan dari negara yang tidak mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia B5 C Butir-butir harta tanah dan jumlah sewa Kadar pertukaran wang asing (purata tahunan) Kadar ini disediakan sebagai suatu kemudahan kepada pembayar cukai yang tidak mempunyai maklumat mengenai kadar pertukaran semasa transaksi berlaku dan pada tarikh terima pendapatan dalam matawang asing.gov. LAMPIRAN-LAMPIRAN LAIN Lampiran B1 B2 B3 Keterangan Tolakan cukai di bawah seksyen 51 Akta Kewangan 2007 berhubung dividen Tolakan cukai di bawah seksyen 110 ACP 1967 berhubung pendapatan selain dividen Tuntutan kredit seksyen 132 .hasil. Butiran ketetapan boleh diperolehi dari laman web: http://www. royalti dan fi bagi perkhidmatan teknikal Semak senarai negara dalam lampiran ini untuk menentukan kelayakan menuntut kredit di bawah seksyen 132 G H Kod perniagaan Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah Senarai Ketetapan Umum yang telah dikeluarkan oleh LHDNM.my I Senarai garis panduan dan borang permohonan untuk tuntutan insentif 48 .Pendapatan dari negara yang mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia B4 Tuntutan kredit seksyen 133 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 7.

perenggan 127(3)(b) dan subseksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan 1967 Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang menikmati insentif Elaun Cukai Pelaburan (ECP) .Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun bagi Peningkatan Eksport) (Pindaan) 2003 [P.seksyen 54 A Akta Cukai Pendapatan 1967 Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan perkapalan dan pengangkutan udara untuk pengendali tidak mastautin Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan insurans Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan takaful Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang layak menuntut Elaun Peningkatan Eksport .seksyen 41 A dan seksyen 41B Akta Penggalakan Pelaburan 1986 Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat Ibu Pejabat Operasi berhubung penyediaan perkhidmatan yang disediakan di Malaysia . Jenis-jenis helaian kerja adalah seperti berikut:Helaian Kerja HK-PC1 Keterangan Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan Helaian kerja ini hendaklah digunakan bagi perniagaan yang tidak menikmati insentif percukaian selain daripada perbelanjaan khas. pelarasan baki insentif dan pelarasan baki elaun modal serta maklumat penting.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 8. 40) 2005 [P. pelarasan kerugian. HK-PC1A HK-PC2 Pengiraan pendapatan berkanun bagi perkongsian Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan perintis .seksyen 26 hingga seksyen 31 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang menikmati insentif di bawah Jadual 7A. HELAIAN KERJA Helaian kerja adalah kemudahan yang disediakan untuk menentukan pendapatan berkanun.U.Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. (A) 128/1999] .seksyen 133 A dan Jadual 7A Akta Cukai Pendapatan 1967 .syarikat perkilangan / sektor pertanian . (A) 309/2003] Pengiraan pendapatan berkanun untuk syarikat yang layak menuntut pengecualian pendapatan bagi Nilai Peningkatan Eksport .Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun bagi Peningkatan Eksport) 1999 [P.seksyen 133A dan Jadual 7B Akta Cukai Pendapatan 1967 .seksyen 5 hingga seksyen 25 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 Pengiraan pendapatan berkanun bagi projek perkhidmatan diluluskan . potongan selanjutnya dan potongan dua kali.U.Bajet 2008 49 HK-PC3 HK-PC4 HK-PC5 HK-PC6 HK-PC7 HK-PC8 HK-PC9 HK-PC9A HK-PC10 HK-PC10A .U. (A) 307/2005] Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan perkapalan yang dijalankan oleh syarikat mastautin . Jadual 7B dan Elaun Infrastruktur .

Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No.Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 41) 2005 [P. 12) 2002 [P. (A) 275/2006] Pengiraan pendapatan berkanun untuk syarikat yang layak menuntut pengecualian pendapatan bagi Nilai Peningkatan Eksport . (A) 112/2006 .seksyen 31A hingga seksyen 31E Akta Penggalakan Pelaburan 1986 Pengiraan pendapatan berkanun bagi Syarikat Pusat Pengedaran Serantau / Syarikat Pusat Perolehan Antarabangsa .Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) 2006 [P. 11) 2006 [P.Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No.P. (A) 112/2006] Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang menjalankan perniagaan diluluskan di bawah Skim Galakan Istimewa (Pra-pakej) .sewa Pelarasan kerugian bagi perniagaan dan perkongsian Pelarasan kerugian bagi perniagaan yang menikmati insentif Pendapatan tahun kebelakangan yang belum dilaporkan Bayaran tahun asas kepada bukan pemastautin (cukai pegangan) Maklumat lima pengarah syarikat Maklumat lima pemegang syer utama bagi syarikat terkawal HK-PC11 HK-PC12 HK-PC13 HK-PC14 HK-PC15 HK-C14 HK-C15 HK-C16 HK-F1 HK-F2 HK-J HK-M HK-O HK-P 50 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Helaian Kerja HK-PC10B Keterangan Pengiraan pendapatan berkanun untuk syarikat yang layak menuntut pengecualian pendapatan bagi Nilai Peningkatan Eksport Perkhidmatan yang Layak .dividen Pengiraan pendapatan berkanun . 42) 2005 [P. (A) 181/2003] Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang layak menikmati Elaun Pelarasan Perindustrian .Syarikat Perdagangan Antarabangsa Malaysia .Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No.faedah / royalti Pengiraan pendapatan berkanun .U.U. (A) 57/2002] .U. (A) 308/2005] .Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) 2003 [P.Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 12) 2006 [P.U.U. (A) 309/2005] Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang menjalankan perniagaan diluluskan di bawah Skim Galakan Istimewa (Pra-pakej) .U.U.U.U.P. (A) 113/2006 .U. (A) 113/2006] Pengiraan pendapatan berkanun .Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. (A) 60/2002] . 9) 2002 [P.

Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( D6 . Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . Amaun diabaikan kerana perubahan sebahagian besar pemegangan syer (jika berkenaan) JUMLAH ( D1 . Baki bawa hadapan TOLAK: 2. 6. 3. Rujukan Cukai No. HK-PC1 .B ) C.D7 ) 3. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. 8. 1. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2. D.D2 ) TAMBAH: 4. 5. Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( D3 + D4 + D5 ) TOLAK: 7.HK-PC1: Nama PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN No. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Kenaan Imbangan JUMLAH ( A1 + A2 ) TOLAK: B.

HK-PC1A . 1. 3. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . Pendaftaran 1 Perkongsian 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. Rujukan Cukai No. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( D1 + D2 + D3 ) TOLAK: 5.D5 ) 6. Kenaan Imbangan TOTAL ( A1 + A2 ) TOLAK: B.HK-PC1A: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERKONGSIAN Nama No.B ) C. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. D. Pendapatan Larasan Perkongsian (Jika rugi. 3. 4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( D4 . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. masukkan ‘0’ di ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan ) TAMBAH: 2.

Pilih satu sahaja. Pendaftaran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) C.B ) HK-PC2 : 1/2 . 1. PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . Gunakan satu helaian kerja untuk satu jenis aktiviti/keluaran digalakkan. Rujukan Cukai No.HK-PC2: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN PERINTIS Nama No. KELULUSAN DI BAWAH AKTA PENGGALAKAN PELABURAN 1986: PERMOHONAN GALAKAN DIBUAT SEBELUM 1/1/1991 PENDAPATAN LARASAN D1KECUALIKAN 100% PERMOHONAN GALAKAN DIBUAT PADA ATAU SELEPAS 1/1/1991 PENDAPATAN BERKANUN D1KECUALIKAN 100% PENDAPATAN BERKANUN D1KECUALIKAN 85% PENDAPATAN BERKANUN D1KECUALIKAN 70% JENIS AKTIVITI / KELUARAN DIGALAKKAN: 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang B Helaian Kerja HK-F2) TAMBAH: 2. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. Kenaan Imbangan 3. JUMLAH ( A1 + A2 ) TOLAK: B.

sila gunakan Bahagian ini untuk memperolehi pendapatan nilai tambahan 1. Pendapatan asas yang dilaraskan mengikut inflasi (Sila rujuk perenggan 21C(2 A)(b) untuk pengiraan) 3. Kerugian seksyen 21A APP 1986 (bukan aktiviti / keluaran digalakkan) Kerugian seksyen 25(2) APP 1986 [rugi perintis bawa hadapan dan rugi perintis tahun semasa daripada perniagaan perintis lain (jika ada)] (Pindahkan amaun ini ke ruang D Helaian Kerja HK-F2) PENDAPATAN PERINTIS DIKECUALIKAN CUKAI ( F1 . PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( G4 . Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( G1 + G2 + G3 ) TOLAK: 5. PENGIRAAN PENDAPATAN PERINTIS DIKECUALIKAN CUKAI 1. Pendapatan berkanun dikecualikan cukai = % E. 6. Pendapatan berkanun (amaun dari C) TOLAK: 2. x (C) = Untuk pengiraan di bawah seksyen 21C. 4. 3. 4. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2.F2 . Amaun dari ruang A1 / C / D2 / E3 TOLAK: 2.F3 ) 3.D. Pendapatan nilai tambahan Sila gunakan Bahagian ini untuk membuat tolakan kerugian (jika ada) F . Pengiraan pendapatan berkanun kena cukai dan yang dikecualikan cukai 1. Pendapatan berkanun kena cukai = % x (C) = 2.G5 ) HK-PC2 : 2/2 . G .

Baki Pendapatan Berkanun dikecualikan cukai: % x C = HK-PC3 : 1/2 . 3. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang B Helaian Kerja HK-F2) TAMBAH: 2.HK-PC3: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PROJEK PERKHIDMATAN DILULUSKAN Nama No. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) C.B ) D. Rujukan Cukai No. Kenaan Imbangan JUMLAH ( A1 + A2 ) TOLAK: B. 1. Pendapatan Berkanun kena cukai: % x C = E. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A.

Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( F4 . PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1.F5 ) 6. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. HK-PC3 : 2/2 . Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( F1 + F2 + F3 ) TOLAK: 5. 4.F . 3.

yang mana lebih rendah) G .HK-PC4: P E N G I R A A N P E N D A PATA N B E R K A N U N B A G I S YA R I K AT YANG MENIKMATI INSENTIF ELAUN CUKAI PELABURAN (ECP) Nama No. PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C . Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) C. JUMLAH ( D1 + D2 ) Had sekatan Pendapatan Berkanun % x C = F . PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN CUKAI PELABURAN (ECP) 1. Baki ECP bawa hadapan ECP tahun semasa: % x (perbelanjaan modal yang layak) = 3.F ) HK-PC4 : 1/2 . Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi.B ) TOLAK: D. PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . 2. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2. Pendaftaran 2 3 4 5 Tahun Taksiran Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. 3. Kenaan Imbangan JUMLAH ( A1 + A2 ) TOLAK: B. Elaun Cukai Pelaburan diserap (D3 atau E. 1. E. Rujukan Cukai 1 Perniagaan Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan No.

Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( J1 + J2 + J3 ) TOLAK: 5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari F) Baki hantar hadapan ( H3 . Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( J4 .J5 ) 6.H4 ) 5. 4. 3. Tuntutan tahun semasa JUMLAH ( H1 + H2 ) TOLAK: 4. HK-PC4 : 2/2 . 3.H. J. PELARASAN BAKI ELAUN CUKAI PELABURAN 1. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2.

Baki Elaun bawa hadapan Elaun Jadual 7A / Jadual 7B / Infrastruktur tahun semasa: % x (perbelanjaan modal yang layak) = 3. 2. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. 3.B ) TOLAK: D. JUMLAH ( D1 + D2 ) Had sekatan Pendapatan Berkanun % x C = F . 1. PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2. E. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) C. PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN JADUAL 7A / JADUAL 7B / INFRASTRUKTUR 1. HK-PC5 : 1/2 . Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A.HK-PC5: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT YANG MENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7 A / JADUAL 7 B / ELAUN INFRASTRUKTUR Nama No. Elaun Jadual 7A / Jadual 7B / Infrastruktur diserap (D3 atau E. Kenaan Imbangan JUMLAH ( A1 + A2 ) TOLAK: B.F ) G . yang mana lebih rendah) PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C . Rujukan Cukai No.

H. Tuntutan tahun semasa JUMLAH ( H1 + H2 ) TOLAK: 4. PELARASAN BAKI ELAUN JADUAL 7A / JADUAL 7B / INFRASTRUKTUR 1. J.J5 ) 6. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari F) Baki hantar hadapan ( H3 . 3. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. HK-PC5 : 2/2 . Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( J1 + J2 + J3 ) TOLAK: 5.H4 ) 5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( J4 . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. 3. 4.

Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi.D ) HK-PC6 : 1/2 . D. Pendaftaran PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI MALAYSIA OLEH SYARIKAT IBU PEJABAT OPERASI 1 Perniagaan Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang B Helaian Kerja HK-F2) TAMBAH: 2.B ) TOLAK: C. 3. Kenaan Imbangan Jumlah ( A1 + A2 ) TOLAK: B. Pendapatan Berkanun dikecualikan cukai (amaun dari F4) E. 1.HK-PC6: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT IBU PEJABAT OPERASI Nama No. Rujukan Cukai No. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C .

PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. HK-PC6 : 2/2 . 4. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( G1 + G2 + G3 ) TOLAK: 5. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN CUKAI 1(a) Amaun semua pendapatan daripada penyediaan perkhidmatan yang layak 1(b) F1(a) x 2. 3. G . Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( G4 . 4.F .G5 ) 6. 20 80 Amaun Pendapatan Kasar daripada perkhidmatan di Malaysia Amaun Pendapatan Berkanun daripada perkhidmatan di Malaysia Pendapatan Berkanun dikecualikan cukai: F1(b) F2 x F3 = = 3.

D.HK-PC7: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN PERKAPALAN YANG DIJALANKAN OLEH SYARIKAT MASTAUTIN Nama No.F5 ) HK-PC7 . F . Kenaan Imbangan Jumlah ( A1 + A2 ) TOLAK: B. Rujukan Cukai No. Kerugian operasi perkapalan bawa hadapan (Terhad kepada amaun di C) PENDAPATAN DIKECUALIKAN CUKAI ( C .D ) E. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( F1 + F2 + F3 ) TOLAK: 5. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . 3. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang B Helaian Kerja HK-F2) TAMBAH: 2. 1. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. 6. 3.B ) TOLAK: C. 4. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( F4 .SEKSYEN 54A ACP 1967 1 Perniagaan Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. Pendaftaran OPERASI PERKAPALAN . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2.

HK-PC8: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA UNTUK PENGENDALI TIDAK MASTAUTIN
Nama No. Rujukan Cukai No. Pendaftaran

1 Perniagaan

2

3

4

5 Tahun Taksiran

Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan

Jenis Perniagaan

Kod Perniagaan

1

PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN DI BAWAH SUBSEKSYEN 54(3)

1A. (i)

Pendapatan Kasar dalam matawang asing
(jenis matawang asing) (amaun pendapatan)

(ii) Kadar pertukaran ke Ringgit Malaysia (rujuk Lampiran C jika perlu)

(iii) Pendapatan Kasar Malaysia [ 1A(i) x 1A(ii) ]

1B. Pendapatan Berkanun [5% daripada Pendapatan Kasar Malaysia di 1A(iii)]

TOLAK:

1C. Pendapatan dikecualikan di bawah Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (jika berkenaan)

1D. PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( 1B - 1C )

HK-PC8 : 1/3

2

PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN DI BAWAH SUBSEKSYEN 54(4)

(Sijil Boleh Terima telah diperolehi daripada penguasa percukaian negara di mana pengendali bermastautin) Negara mastautin (gunakan Kod Negara di Lampiran E) Tarikh sijil Jenis matawang asing Kadar pertukaran ke Ringgit Malaysia (rujuk Lampiran C jika perlu) MAKLUMAT DARIPADA SIJIL NISBAH 2A. 2B. Pendapatan yang terbit dari mana-mana sahaja Pendapatan Dilaraskan / Rugi Dilaraskan (sebelum tolakan susutnilai) Elaun susutnilai yang diberi oleh penguasa percukaian negara tersebut di atas

Tandakan 'X' jika nilai negatif

2C.

PENGIRAAN PENDAPATAN SEDUNIA Pendapatan Dilaraskan (amaun dari 2B) TOLAK: Elaun susutnilai (amaun dari 2C) JUMLAH TOLAK: Bayaran balik / Pulangan perniagaan 2D. Pendapatan Sedunia

2E.

Pendapatan yang terbit dari Malaysia (selepas tolakan bayaran balik / pulangan perniagaan) Pendapatan Kasar dari mana-mana sahaja (amaun dari 2A) 2E (i) Pendapatan Berkanun ( 2D x ) 2F (ii) Kadar pertukaran ke Ringgit Malaysia (rujuk Lampiran C jika perlu)

2F.

2G.

2H.

Pendapatan Berkanun dalam Ringgit Malaysia [ 2G(i) x 2G(ii) ] TOLAK:

2J.

Pendapatan di bawah Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali Pendapatan Berkanun ( 2H - 2J ) TOLAK:

2K.

2L.

Rugi bawa hadapan

2M. Pendapatan Berkanun kena cukai ( 2K - 2L )

HK-PC8 : 2/3

3

PENGIRAAN RUGI LARASAN I ( RUGI LARASAN DALAM PENGIRAAN DI NEGARA MASTAUTIN )

PENGIRAAN RUGI SEDUNIA Kerugian Dilaraskan (amaun dari 2B) TAMBAH: Elaun susutnilai (amaun dari 2C) 3D. Rugi Sedunia

3E. 3F.

Pendapatan yang terbit dari Malaysia Pendapatan Kasar dari mana-mana sahaja (amaun dari 2A) (i) Rugi Larasan ( 3D x 3E 3F (ii) Kadar pertukaran ke Ringgit Malaysia (rujuk Lampiran C jika perlu) )

3G.

3H. Rugi Larasan dalam Ringgit Malaysia [ 3G(i) x 3G(ii) ]

4

PENGIRAAN RUGI LARASAN II ( ELAUN SUSUTNILAI MELEBIHI PENDAPATAN DILARASKAN DI NEGARA MASTAUTIN )

PENGIRAAN RUGI SEDUNIA Elaun susutnilai (amaun dari 2C) TAMBAH: Pendapatan Dilaraskan (amaun dari 2B) 4D. Rugi Sedunia

4E. Pendapatan yang terbit dari Malaysia 4F. Pendapatan Kasar dari mana-mana sahaja (amaun dari 2A) Rugi Larasan ( 4D x 4E 4F (ii) Kadar pertukaran ke Ringgit Malaysia (rujuk Lampiran C jika perlu) 4H. Rugi Larasan dalam Ringgit Malaysia [ 4G(i) x 4G(ii) ] )

4G. (i)

HK-PC8 : 3/3

rugi perniagaan insurans hayat terhad kepada dana hayat sahaja) TOLAK: Rugi bawa hadapan * Jumlah Kecil TAMBAH: Pendapatan lain Jumlah TOLAK: Rugi tahun semasa HK-PC9 : 1/2 . Pendaftaran Tahun Taksiran Perniagaan 1 Dana Hayat 2 Dana Pemegang Saham 3 Dana Insurans Semula Hayat 4 Dana Insurans Am 5 6 JUMLAH Dana Dana Insurans Insurans Semula Alir Luar Pesisir Masuk Pendapatan Larasan (Masukkan ‘0’ jika mengalami kerugian) TAMBAH: Kenaan Imbangan TOLAK: – Elaun Modal bawa hadapan – Elaun Modal tahun semasa – Elaun Imbangan tahun semasa (Bahagikan mengikut amaun premium kasar) (Terhad kepada Pendapatan Larasan) Pendapatan Berkanun (Masukkan ‘0’ jika tiada Pendapatan Berkanun) Rugi insurans bawa hadapan * (Sebelum tahun taksiran 1995. Rujukan Cukai No.HK-PC9: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN INSURANS Nama No. dihadkan kepada Pendapatan Berkanun) (Mulai tahun taksiran 1995.

Kadar cukai insurans semula hayat ialah 26%. Kadar cukai insurans semula alir masuk ialah 5%.JUMLAH TOLAK: Derma yang diluluskan Pendapatan Bercukai Pendapatan Bercukai dibahagikan Kadar Cukai 8% 26% 26% 26% 5% 5% Elaun Modal hantar hadapan Rugi insurans hantar hadapan ** Rugi hantar hadapan ** Nota: (i) Pendapatan Bercukai dibahagikan boleh dikira seperti berikut:Pendapatan Berkanun Jumlah Besar Pendapatan Berkanun x Pendapatan Bercukai (ii) Akaun seksyen 108 tidak terpakai bagi perniagaan dana hayat [subseksyen 108(11)] (iii) Akaun pengecualian bagi perniagaan insurans semula alir masuk [subseksyen 60 A (2)] dan insurans luar pesisir [subseksyen 60 B(2)] dikira seperti berikut:Pendapatan Bercukai (setelah dibahagikan) Tolak: Cukai pendapatan @ 5% Pendapatan dikecualikan xx xx xx (iv) Perniagaan insurans semula hayat dan insurans semula alir masuk:Kedua-dua perniagaan adalah punca berasingan daripada perniagaan hayat dan ditaksir sebagai perniagaan am. HK-PC9 : 2/2 .

Rujukan Cukai Tahun Taksiran Perniagaan 1 Dana Takaful Keluarga Pendapatan Larasan (Masukkan ‘0’ jika mengalami kerugian) TAMBAH: Kenaan Imbangan TOLAK: – Elaun Modal bawa hadapan – Elaun Modal tahun semasa – Elaun Imbangan tahun semasa (Bahagikan mengikut amaun premium kasar) (Terhad kepada Pendapatan Larasan) 2 Dana Pemegang Saham 3 Dana Takaful Semula Keluarga 4 Dana Takaful Am 5 Dana Takaful Semula Alir Masuk 6 Dana Takaful Luar Pesisir JUMLAH No. Pendaftaran Pendapatan Berkanun (Masukkan ‘0’ jika tiada Pendapatan Berkanun) Rugi takaful bawa hadapan (Rugi perniagaan takaful keluarga terhad kepada dana keluarga sahaja) TOLAK: Rugi bawa hadapan * * Jumlah Kecil TAMBAH: Pendapatan lain Jumlah TOLAK: Rugi tahun semasa HK-PC9A : 1/2 .HK-PC9A: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN TAKAFUL Nama No.

Kadar cukai takaful semula keluarga ialah 26%. Kadar cukai takaful semula alir masuk ialah 5%. HK-PC9A : 2/2 .JUMLAH TOLAK: Derma yang diluluskan Pendapatan Bercukai Pendapatan Bercukai dibahagikan Kadar Cukai 8% 26% 26% 26% 5% 5% Elaun Modal hantar hadapan Rugi takaful hantar hadapan ** Rugi hantar hadapan ** Nota: (i) Pendapatan Bercukai dibahagikan boleh dikira seperti berikut:Pendapatan Berkanun Jumlah Besar Pendapatan Berkanun x Pendapatan Bercukai (ii) Akaun seksyen 108 tidak terpakai bagi perniagaan dana takaful keluarga [subseksyen 108(11)] (iii) Akaun pengecualian bagi perniagaan takaful semula alir masuk dan dana takaful luar pesisir [subseksyen 60 AA(22)] dikira seperti berikut:Pendapatan Bercukai (setelah dibahagikan) Tolak: Cukai pendapatan @ 5% Pendapatan dikecualikan xx xx xx (iv) Perniagaan takaful semula keluarga dan takaful semula alir masuk:Kedua-dua perniagaan adalah punca berasingan daripada perniagaan takaful keluarga dan ditaksir sebagai perniagaan am.

yang mana lebih rendah) C = E. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi.B ) C.U. Had sekatan Pendapatan Berkanun: 70% x 2. 1. Pilih satu sahaja. Rujukan Cukai No. Elaun Peningkatan Eksport boleh dituntut (amaun dari F5 atau G4) 3.HK-PC10: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT YANG LAYAK MENUNTUT ELAUN PENINGKATAN EKSPORT [P. Jumlah ( A1 + A2 ) TOLAK: B.SYARIKAT PERKILANGAN / SYARIKAT YANG TERLIBAT DENGAN PERTANIAN Nama No.D3 ) HK-PC10 : 1/3 . PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C . masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2. Kenaan Imbangan 3. Elaun Peningkatan Eksport diserap (D1 atau D2. PERTANIAN PENGILANGAN 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. Pendaftaran Tandakan “X” dalam petak berkenaan. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . D. (A) 128/1999] . PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN PENINGKATAN EKSPORT 1.

Elaun Peningkatan Eksport = F3(c) x 10% (c) Jika F1(d) = 50% atau lebih. JUMLAH [ F2 + F4(a) / F4(b) / F4(c) ] TOLAK: 6. (a) Harga jualan keluaran (pada harga kilang) TOLAK: (b) Kos bahan mentah (c) Nilai ditambah [ F1(a) .F3(b) ] TIADA 4. Baki hantar hadapan ( F5 .F6 ) HK-PC10 : 2/3 . Elaun Peningkatan Eksport = F3(c) x 15% 5. Elaun Peningkatan Eksport diserap (amaun dari D3) 7. Elaun Peningkatan Eksport = (b) Jika F1(d) = 30% hingga 49%.F . (a) Jika F1(d) = 0% hingga 29%.F1(b) ] F1(c) (d) Peratus nilai ditambah ( F1(a) x 100% ) % 2. (a) Nilai eksport bagi tempoh asas (semasa) TOLAK: (b) Nilai eksport bagi tempoh asas (sebaik sebelum) (c) Nilai peningkatan eksport [ F3(a) . Baki Elaun Peningkatan Eksport bawa hadapan 3. PENGIRAAN ELAUN PENINGKATAN EKSPORT BAGI SYARIKAT PERKILANGAN 1.

3.G2(b) ] 3. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Baki hantar hadapan ( G4 . Elaun Peningkatan Eksport diserap (amaun dari D3) 6.G . 2. HK-PC10 : 3/3 .H5 ) 6. 4. Baki Elaun Peningkatan Eksport bawa hadapan (a) Nilai eksport bagi tempoh asas (semasa) TOLAK: (b) Nilai eksport bagi tempoh asas (sebaik sebelum) (c) Nilai peningkatan eksport [ G2(a) . JUMLAH ( G1 + G3 ) TOLAK: 5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( H4 . Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( H1 + H2 + H3 ) TOLAK: 5.G5 ) H. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. PENGIRAAN ELAUN PENINGKATAN EKSPORT BAGI SYARIKAT YANG TERLIBAT DENGAN PERTANIAN 1. Elaun Peningkatan Eksport tahun semasa [ G2(c) x 10% ] 4.

Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . Had sekatan Pendapatan Berkanun: 70% x 2.B ) C. PENGIRAAN TUNTUTAN PENGECUALIAN PENDAPATAN 1. Pendaftaran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan. D. Pendapatan Berkanun dikecualikan yang diserap (D1 atau D2. Pendapatan Berkanun dikecualikan yang boleh dituntut (amaun dari F5 / G4 / H4) 3. Kenaan Imbangan 3. Jumlah ( A1 + A2 ) TOLAK: B. INSENTIF KHAS BAGI EKSPORT BERDASARKAN: PENINGKATAN EKSPORT YANG KETARA PASARAN BARU ANUGERAH KECEMERLANGAN EKSPORT DAGANGAN.HK-PC10A: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN UNTUK SYARIKAT YANG LAYAK MENUNTUT PENGECUALIAN PENDAPATAN BAGI NILAI PENINGKATAN EKSPORT Nama No. PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C .D3 ) HK-PC10A : 1/3 . 1. PERKHIDMATAN ATAU JENAMA 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. Pilih satu sahaja. Rujukan Cukai No. yang mana lebih rendah) C = E. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi.

............................................................ 6.......................................... * (ii) ... Nilai Eksport bagi Tempoh Asas (Semasa) .............. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN BAGI NILAI EKSPORT UNTUK PASARAN BARU 1....... Jumlah: 3..... tidak layak diberikan pengecualian di bawah H dalam tahun taksiran yang sama... (iii) .F6 ) 30% = 3..... 7...............F2(b) ] F2(c) F2(b) 4.............. 2...... Pendapatan Berkanun dikecualikan yang diserap (amaun dari D3) Baki hantar hadapan ( F5 ........ .... JUMLAH ( F1 + F4 ) TOLAK: 6.................. 2................ Pendapatan Berkanun yang dikecualikan: (jika F3 = 50% atau lebih) x [amaun dari F2(c)] 5.. Pendapatan Berkanun dikecualikan yang diserap (amaun dari D3) Baki hantar hadapan ( G4 ....... Baki bawa hadapan Nilai eksport untuk pasaran baru bagi tempoh asas (semasa): Nama Negara Baru (i) .... HK-PC10A : 2/3 .... Peratus nilai peningkatan eksport ( x 100% ) % NOTA: Syarikat yang diberikan pengecualian di bawah F dan G dalam tempoh asas bagi suatu tahun taksiran.. G ......... JUMLAH ( G1 + G3 ) TOLAK: 5........... . Pendapatan Berkanun yang dikecualikan: x (jumlah dari G2) 50% = 4.................. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN BAGI NILAI PENINGKATAN EKSPORT YANG KETARA 1......... ....G5 ) * NOTA: Tuntutan ini hanya diberi sekali bagi setiap negara baru...... Baki bawa hadapan (a) Nilai eksport bagi tempoh asas (semasa) TOLAK: (b) Nilai eksport bagi tempoh asas (sebelum) (c) Nilai peningkatan eksport [ F2(a) ..........F .........

H. Pendapatan Berkanun yang dikecualikan: x [amaun dari H2(c)] 100% = 4. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Pendapatan Berkanun dikecualikan yang diserap (terhad kepada amaun di C) Baki hantar hadapan ( H4 .J5 ) 6. 2. Baki bawa hadapan (a) Nilai eksport bagi tempoh asas (semasa) TOLAK: (b) Nilai eksport bagi tempoh asas (sebelum) (c) Nilai peningkatan eksport [ H2(a) . HK-PC10A : 3/3 . JUMLAH ( H1 + H3 ) TOLAK: 5. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. PERKHIDMATAN ATAU JENAMA 1. 3. tidak layak diberikan pengecualian di bawah H dalam tahun taksiran yang sama. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( J1 + J2 + J3 ) TOLAK: 5. 4.H2(b) ] 3.H5 ) 6. J. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN BAGI NILAI PENINGKATAN EKSPORT UNTUK SYARIKAT YANG DIBERI ANUGERAH KECEMERLANGAN EKSPORT DAGANGAN. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( J4 . NOTA: Syarikat yang diberikan pengecualian di bawah F dan G dalam tempoh asas bagi suatu tahun taksiran.

Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. 1. Pendapatan Berkanun dikecualikan yang diserap (D1 atau D2. PENGIRAAN TUNTUTAN PENGECUALIAN PENDAPATAN 1. Pendapatan Berkanun dikecualikan yang boleh dituntut (amaun dari F4) 3.HK-PC10B: P E N G I R A A N P E N D A P A T A N B E R K A N U N U N T U K S Y A R I K A T YANG LAYAK MENUNTUT PENGECUALIAN PENDAPATAN BAGI NILAI PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK Nama No. Kenaan Imbangan 3. Had sekatan Pendapatan Berkanun: 70% x 2.B ) C.D3 ) HK-PC10B : 1/2 . yang mana lebih rendah) C = E. Rujukan Cukai No. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C . D. Jumlah ( A1 + A2 ) TOLAK: B.

2. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Pendapatan berkanun dikecualikan yang diserap (amaun dari D3) 6.F5 ) G . Pendapatan berkanun dikecualikan bagi tahun semasa: F2(c) x 50% = 4. Baki hantar hadapan ( F4 . 3. JUMLAH ( F1 + F3 ) TOLAK: 5.F2(b) ] 3. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN BAGI NILAI PENINGKATAN EKSPORT 1. 4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( G4 . PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( G1 + G2 + G3 ) TOLAK: 5. HK-PC10B : 2/2 .F . Baki bawa hadapan (a) Nilai eksport bagi tempoh asas (semasa) TOLAK: (b) Nilai eksport bagi tempoh asas (sebelum) (c) Nilai peningkatan eksport [ F2(a) .G5 ) 6.

Kenaan Imbangan 3.D3 ) HK-PC11 : 1/2 . Pendapatan Berkanun dikecualikan yang boleh dituntut (amaun dari F4) 3.HK-PC11: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN UNTUK SYARIKAT YANG LAYAK MENUNTUT PENGECUALIAN PENDAPATAN BAGI NILAI PENINGKATAN EKSPORT . masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2.SYARIKAT PERDAGANGAN ANTARABANGSA MALAYSIA Nama No. Jumlah ( A1 + A2 ) TOLAK: B. Had sekatan Pendapatan Berkanun: 70% x 2. PENGIRAAN TUNTUTAN PENGECUALIAN PENDAPATAN 1. D. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . yang mana lebih rendah) C = E. Rujukan Cukai No. PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C . Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A.B ) C. Pendapatan Berkanun dikecualikan yang diserap (D1 atau D2. 1.

Baki bawa hadapan TAMBAH: 2.F2(b) ] 3. Baki hantar hadapan ( G4 . Pendapatan berkanun dikecualikan bagi tahun semasa: JUMLAH ( F1 + F3 ) TOLAK: 5. 6. Baki bawa hadapan (a) Nilai eksport bagi tempoh asas (semasa) TOLAK: (b) Nilai eksport bagi tempoh asas (sebelum) (c) Nilai peningkatan eksport [ F2(a) . Elaun Modal 4. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1.F . Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) 6.F5 ) F2(c) x 20% = 4. 2. Elaun Imbangan 3.G5 ) HK-PC11 : 2/2 . G . JUMLAH ( G1 + G2 + G3 ) TOLAK: 5. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN BAGI NILAI PENINGKATAN EKSPORT 1. Pendapatan berkanun dikecualikan yang diserap (amaun dari D3) Baki hantar hadapan ( F4 .

C. 2. PENDAPATAN BERKANUN ( F . Kenaan Imbangan F .HK-PC12: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT YANG LAYAK MENIKMATI ELAUN PELARASAN PERINDUSTRIAN Nama No. Pendaftaran 2 3 4 5 Tahun Taksiran Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. Rujukan Cukai 1 Perniagaan Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan No. Jumlah ( D + E ) TOLAK: G . EPP bawa hadapan EPP tahun semasa: % x (perbelanjaan modal yang layak) = 3. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di F) H. Baki pendapatan larasan ( A . PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN PELARASAN PERINDUSTRIAN (EPP) 1. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) B.G ) HK-PC12 : 1/2 .C ) TAMBAH: E. JUMLAH ( B1 + B2 ) Elaun Pelarasan Perindustrian diserap (amaun A atau B3. yang mana lebih rendah) D. 1.

HK-PC12 : 2/2 .K5 ) 6. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari G) Baki hantar hadapan ( K4 . Tuntutan tahun semasa JUMLAH ( J1 + J2 ) TOLAK: 4. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. 3. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari C) Baki hantar hadapan ( J3 . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( K1 + K2 + K3 ) TOLAK: 5.J4 ) 5. 4. PELARASAN BAKI ELAUN PELARASAN PERINDUSTRIAN 1. 3.J. K.

HK-PC13: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT PUSAT PENGEDARAN SERANTAU / SYARIKAT PUSAT PEROLEHAN ANTARABANGSA Nama No. Rujukan Cukai Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan.D ) HK-PC13 : 1/3 . Pendapatan berkanun dikecualikan cukai (amaun dari F4 / G6 / H7) E. D. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . No. Kenaan Imbangan Jumlah ( A1 + A2 ) TOLAK: B. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi. 1. Pendaftaran JUALAN EKSPORT LANGSUNG JUALAN EKSPORT PENGHANTARAN LUARAN JUALAN TEMPATAN 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2.B ) TOLAK: C. PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C . 3.

Pendapatan berkanun dikecualikan: HK-PC13 : 2/3 . 30 50 x G4 = ATAU Nilai jualan eksport penghantaran luaran ( G3 ) yang mana lebih rendah G5 * G2 * x G1 = 6. Nilai jualan eksport penghantaran luaran 4. Pendapatan berkanun daripada aktiviti yang layak F1 F2 4. Pendapatan berkanun dikecualikan: x F3 = G. Nilai jualan tahunan daripada aktiviti yang layak 3. Pendapatan berkanun daripada aktiviti yang layak 2. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN DARIPADA AKTIVITI YANG LAYAK BERHUBUNG DENGAN JUALAN EKSPORT PENGHANTARAN LUARAN 1. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN DARIPADA AKTIVITI YANG LAYAK BERHUBUNG DENGAN JUALAN EKSPORT LANGSUNG 1. Nilai jualan tahunan daripada aktiviti yang layak 3. Nilai jualan eksport langsung 2. Nilai jualan eksport langsung 5.F.

PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Pendapatan berkanun dikecualikan: J. 4. HK-PC13 : 3/3 . (a) 30 50 ATAU Nilai jualan eksport penghantaran luaran ( H3 ) yang mana lebih rendah x H4 = * (b) 20 80 x [ H4 + H6(a) * ] = ATAU Nilai jualan tempatan ( H5 ) yang mana lebih rendah H6(b) ** H2 ** x H1 = 7. Nilai jualan tempatan 6. PENGIRAAN PENDAPATAN DIKECUALIKAN DARIPADA AKTIVITI YANG LAYAK BERHUBUNG DENGAN JUALAN TEMPATAN 1. Nilai jualan eksport penghantaran luaran 4. Nilai jualan eksport langsung 5. Pendapatan berkanun daripada aktiviti yang layak 2.J5 ) 6. Nilai jualan tahunan daripada aktiviti yang layak 3. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( J4 . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2.H. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( J1 + J2 + J3 ) TOLAK: 5. 3.

3. Pendapatan Berkanun (amaun dari C) TOLAK: 2. Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi.D3 ) x % = 3. 4. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN CUKAI 1. Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A.P.D2 . Kenaan Imbangan JUMLAH ( A1 + A2 ) TOLAK: B. 1. masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2.HK-PC14: P E N G I R A A N P E N D A P A T A N B E R K A N U N B A G I S Y A R I K A T YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN DILULUSKAN DI BAWAH SKIM GALAKAN ISTIMEWA (PRA-PAKEJ) . Kerugian larasan tahun semasa (selain daripada perniagaan perintis dan perniagaan diluluskan) Kerugian larasan tidak diserap dan kerugian larasan tahun semasa (perniagaan perintis dan perniagaan diluluskan) (Pindahkan amaun ini ke ruang D Helaian Kerja HK-F2) PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN CUKAI ( D1 . (A) 112/2006 Nama No.B ) C. HK-PC14 : 1/2 . D. Rujukan Cukai No. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) PENDAPATAN BERKANUN ( A3 .U.

Elaun Imbangan 3. Elaun Modal 4.E5 ) HK-PC14 : 2/2 . Baki hantar hadapan ( E4 . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. JUMLAH ( E1 + E2 + E3 ) TOLAK: 5. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1.E. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) 6.

1. Elaun diserap (D3 atau E. PENDAPATAN BERKANUN ( A3 . PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN BAGI PERNIAGAAN DILULUSKAN DI BAWAH SKIM GALAKAN ISTIMEWA 1. Kenaan Imbangan JUMLAH ( A1 + A2 ) TOLAK: B.U.B ) TOLAK: D. yang mana lebih rendah) PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C . Rujukan Cukai No. Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan Jenis Perniagaan Kod Perniagaan A. Baki Elaun bawa hadapan Elaun tahun semasa: % x (perbelanjaan modal yang layak) = 3. E. HK-PC15 : 1/2 . Pendapatan Larasan Perniagaan (Jika rugi.HK-PC15: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN DILULUSKAN DI BAWAH SKIM GALAKAN ISTIMEWA (PRA-PAKEJ) . 3. (A) 113/2006 Nama No. Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun di A3) C. 2.P.F ) G . JUMLAH ( D1 + D2 ) Had sekatan Pendapatan Berkanun 70% x C = F . masukkan ‘0’ ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2 yang mana berkenaan) TAMBAH: 2.

J.H.H4 ) 5. HK-PC15 : 2/2 . PELARASAN BAKI ELAUN BAGI PERNIAGAAN DILULUSKAN DI BAWAH SKIM GALAKAN ISTIMEWA 1. 3. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL 1. Tuntutan tahun semasa JUMLAH ( H1 + H2 ) TOLAK: 4. 3. Baki bawa hadapan TAMBAH: 2. 4.J5 ) 6. Elaun Imbangan Elaun Modal JUMLAH ( J1 + J2 + J3 ) TOLAK: 5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari F) Baki hantar hadapan ( H3 . Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B) Baki hantar hadapan ( J4 . Baki bawa hadapan TAMBAH: 2.

HK-C14: Nama No. Faedah atas pinjaman yang dilakukan semata-mata dalam menghasilkan pendapatan dividen tersebut C. Dividen Kasar (dari Lampiran B1. Rujukan Cukai PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN — DIVIDEN No.B ) HK-C14 . PENDAPATAN BERKANUN ( A . Pendaftaran Tahun Taksiran A. B3 dan B4) Tolak: B.

B4) C. Rujukan Cukai No. JUMLAH PENDAPATAN BERKANUN ROYALTI ( D + E ) HK-C15 . Royalti Kasar E. Pendapatan Berkanun B. Pendaftaran Tahun Taksiran A.HK-C15 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN – FAEDAH / ROYALTI Nama No. B3. B3. JUMLAH PENDAPATAN KASAR ROYALTI (dari Lampiran B2. Faedah Kasar Tolak: 2. JUMLAH PENDAPATAN KASAR FAEDAH (dari Lampiran B2. Perbelanjaan faedah atas pinjaman yang dilakukan semata-mata dalam menghasilkan pendapatan faedah tersebut 3. JUMLAH PENDAPATAN BERKANUN FAEDAH ( A3 + B ) D. B4) F. 1.

.B ) D................. ................................... B...... Jumlah pendapatan berkanun sewa termasuk sewa yang diperolehi daripada perkongsian HK-C16 ........ PENDAPATAN KASAR SEWA (dari Lampiran B5) Tolak: Perbelanjaan yang dibenarkan: (i) Perbelanjaan faedah atas pinjaman yang dilakukan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan sewa tersebut Cukai taksiran Cukai tanah Insurans Perbelanjaan hasil lain: (v) (vi) Penjagaan dan pembaikan Memperbaharui perjanjian sewa (ii) (iii) (iv) (vii) ...............HK-C16 : Nama No............................... (viii) ... (ix) (x) ................. Jumlah Perbelanjaan [ (i) hingga (x) ] C.. Pendaftaran Tahun Taksiran A...................................... Rujukan Cukai PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN – SEWA No.......... PENDAPATAN BERKANUN SEWA ( A .....................................................

Baki kerugian tahun semasa dihantar hadapan ( J . Rujukan Cukai No. Tolak: Amaun diabaikan kerana perubahan sebahagian besar pemegangan syer (jika berkenaan) C. Tolak: Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang L. Jumlah kerugian hantar hadapan ( D + L ) HK-F1 . Tolak: Kerugian diserap oleh pendapatan agregat tahun semasa G. Pendaftaran 1 Perniagaan 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan A. Baki kerugian tahun kebelakangan tidak diserap (A-B-C) E.K ) M.F ) H. Kerugian tahun semasa F.HK-F1 : PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN Nama No. Tolak: Jumlah diserah di bawah peruntukan Relif Kumpulan (jika berkenaan) J. Tolak: Kerugian tahun kebelakangan diserap oleh agregat pendapatan berkanun perniagaan tahun semasa D.H ) K. Baki kerugian tahun semasa tidak diserah ( G . Baki kerugian tahun semasa tidak diserap ( E . Baki kerugian bawa hadapan B.

Jumlah kerugian ( A + B ) Tolak: D. Baki bawa hadapan Tambah: B.HK-F2 : PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN YANG MENIKMATI INSENTIF Nama No. Kerugian diserap E. Rujukan Cukai No. Pendaftaran 1 Perniagaan / Perkongsian 2 3 4 5 Tahun Taksiran Tandakan “X” dalam petak berkenaan Sila nyatakan jenis insentif sekiranya perniagaan / perkongsian menikmati insentif.D ) F2 . Baki hantar hadapan ( C . Kerugian larasan tahun semasa C. JENIS INSENTIF: A.

Pendaftaran Tahun Taksiran Tahun Taksiran Pendapatan Bercukai Cukai Tambahan Cukai Dikurangkan Cukai Dibayar Balik HK-J . Rujukan Cukai No.HK-J : PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN Nama No.

Pilih satu sahaja. Pendaftaran Tahun Taksiran Tandakan ‘X’ dalam petak berkenaan.HK-M : BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN) Nama No. BAYARAN DALAM TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN YANG MELIBATKAN CUKAI PEGANGAN DI BAWAH SEKSYEN: 107A ACP 1967 (KONTRAKTOR BUKAN MASTAUTIN) 109 ACP 1967 (ROYALTI DAN FAEDAH) 109A ACP 1967 (PENGHIBUR AWAM) 109B ACP 1967 (PENDAPATAN SEKSYEN 4A) 109E ACP 1967 (PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN PESERTA TAKAFUL* ) ( * Cara pengiraan ditunjukkan di muka surat sebelah) 109F ACP 1967 [PENDAPATAN SUBSEKSYEN 4(f)] Bil. No. Guna satu helaian kerja untuk satu jenis cukai pegangan. Rujukan Cukai No. Resit Tarikh Bayaran Cukai Pegangan Diremit ke LHDNM Jumlah Kasar Cukai Pegangan [untuk perenggan diremit ke LHDNM 107A (1)(b) sahaja (3%)] Bayaran Bersih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH HK-M : 1/2 .

A. Pengiraan Cukai Pegangan Dana Am (i) Cukai pegangan peserta (individu) = Pendapatan bersih pelaburan boleh dikenakan cukai Bahagian keuntungan X peserta (individu) Surplus dari dana am atau polisi berkelompok (dari akaun beraudit) X 8% (ii) Cukai pegangan peserta (syarikat tidak bermastautin) Pendapatan bersih pelaburan boleh dikenakan cukai Bahagian keuntungan peserta = (syarikat tidak bermastautin) X Surplus dari dana am atau polisi berkelompok (dari akaun beraudit) X 26% Nota: Bahagian keuntungan peserta bagi individu dan syarikat tidak bermastautin hendaklah dikira secara berasingan. HK-M : 2/2 . B. Pengiraan Cukai Pegangan Dana Hayat (i) Cukai pegangan peserta (individu) = Pendapatan bersih pelaburan boleh dikenakan cukai Bahagian keuntungan X peserta (individu) Pendapatan bersih pelaburan (termasuk dividen dikecualikan cukai) X 8% (ii) Cukai pegangan peserta (syarikat tidak bermastautin) Pendapatan bersih pelaburan boleh dikenakan cukai Bahagian keuntungan peserta = (syarikat tidak bermastautin) X Pendapatan bersih pelaburan (termasuk dividen dikecualikan cukai) X 26% Nota: Bahagian keuntungan peserta bagi individu dan syarikat tidak bermastautin hendaklah dikira secara berasingan.

. Nama Pengarah B. rujukan cukai E. Pengarah Urusan Ya . No. No. Rujukan Cukai MAKLUMAT LIMA PENGARAH SYARIKAT No. Fi / Komisen / Elaun H. Nama Pengarah B. . kad pengenalan / pasport D. . Tidak (Tandakan ‘X‘ dalam petak berkenaan) A. Gaji / Bonus G. Pengarah Urusan Ya . Tidak HK-O : 1/3 (Tandakan ‘X‘ dalam petak berkenaan) . Gaji / Bonus G. Pendaftaran Tahun Taksiran A. No. Fi / Komisen / Elaun H. Alamat Poskod Negeri Bandar C. Pegangan syer (%) F. . . kad pengenalan / pasport D. No. rujukan cukai E. Pegangan syer (%) F. Alamat Poskod Negeri Bandar C.HK-O : Nama No. . . .

No. No. Pengarah Urusan Ya . Pegangan syer F. Fi / Komisen / Elaun H. . . Pengarah Urusan Ya . rujukan cukai E. Gaji / Bonus G. kad pengenalan / pasport D.A. rujukan cukai E. Nama Pengarah B. . Gaji / Bonus G. Alamat Poskod Negeri Bandar C. No. . Pegangan syer (%) F. . Tidak (Tandakan ‘X‘ dalam petak berkenaan) A. . Alamat Poskod Negeri Bandar C. . Fi / Komisen / Elaun H. . Nama Pengarah B. kad pengenalan / pasport D. Tidak (Tandakan ‘X‘ dalam petak berkenaan) HK-O : 2/3 . No.

Tidak (Tandakan ‘X‘ dalam petak berkenaan) HK-O : 3/3 . . .A. . . Fi / Komisen / Elaun H. Alamat Poskod Negeri Bandar C. Gaji / Bonus G. No. rujukan cukai E. Pengarah Urusan Ya . kad pengenalan / pasport D. Nama Pengarah B. Pegangan syer (%) F. No.

rujukan cukai E. No. No. Alamat Poskod Negeri Bandar C. kad pengenalan / pasport / pendaftaran D.HK-P : MAKLUMAT LIMA PEMEGANG SYER UTAMA BAGI SYARIKAT TERKAWAL Nama No. Pegangan syer secara langsung (%) G. Alamat Poskod Negeri Bandar C. Rujukan Cukai No. . kad pengenalan / pasport / pendaftaran D. A. Pegangan syer melalui entiti lain (%) . HK-P : 1/3 . Pegangan syer melalui entiti lain (%) . Pegangan syer secara langsung (%) G. rujukan cukai E. No. Nama Pemegang Syer B. Nama Pemegang Syer B. . No. Pendaftaran Tahun Taksiran A. Negara asal F. Negara asal F.

HK-P : 2/3 . . No. Nama Pemegang Syer B. kad pengenalan / pasport / pendaftaran D. rujukan cukai E. Nama Pemegang Syer B. Alamat Poskod Negeri Bandar C. Pegangan syer secara langsung (%) G. . No. Pegangan syer melalui entiti lain (%) . Negara asal F.A. Alamat Poskod Negeri Bandar C. No. A. Negara asal F. No. rujukan cukai E. kad pengenalan / pasport / pendaftaran D. Pegangan syer secara langsung (%) G. Pegangan syer melalui entiti lain (%) .

A. . HK-P : 3/3 . No. Alamat Poskod Negeri Bandar C. Pegangan syer melalui entiti lain (%) . Pegangan syer secara langsung (%) G. No. rujukan cukai E. Nama Pemegang Syer B. kad pengenalan / pasport / pendaftaran D. Negara asal F.

...........LAMPIRAN A1: PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN Nama No.... ..... Rujukan Cukai 1 Perniagaan Tandakan “X” dalam petak berkenaan No..... JUMLAH 2............ PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN TAMBAH: 1............. LA1 : 1/2 ......................... BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS Pendapatan dividen Pendapatan sewa Pendapatan royalti Pendapatan faedah Pendapatan lain B.......... Perolehan / Pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam Akaun Untung Rugi: .......... .......... ......................................................... JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN ( A .............................................................. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN C........................ Pendaftaran 2 3 4 5 Tahun Taksiran Jenis Perniagaan Kod Perniagaan Perkara Amaun + A........... 3.......................................... ................................................. Kerugian yang tidak dibenarkan: . Lebihan perolehan perlombongan JUMLAH ( D1 + D2 ) TOLAK 4....................B ) – D.......................................

................................................................................................................................................ ... TAMBAH: 1......................................................................................... JUMLAH: 2............................ E................................................. PENDAPATAN / (KERUGIAN) LARASAN Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun pendapatan larasan setiap perniagaan ke helaian kerja untuk menentukan pendapatan berkanun..... ...................................................................... .. TOLAK: 2............................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................... Pendapatan / Perolehan kena cukai yang tidak dimasukkan ke dalam Akaun Untung Rugi tetapi dimasukkan ke dalam Lembaran Imbangan: ....... ...................4 Perbelanjaan / Tuntutan insentif lain (sila rujuk Lampiran D): ...................................................................... ............TAMBAH: 5.......................... ................................................ ........................................... 3......... JUMLAH ( E1 ............................................................................................................................ JUMLAH ( D3 ....................................................E2 ) F ..........................................................................................1 Elaun perlombongan 2... .............. ....2 Lebihan perbelanjaan perlombongan 2......1 Perbelanjaan faedah yang dihadkan mengikut subseksyen 33(2) 1.......3 Perbelanjaan yang dibenarkan tetapi tidak diambil kira dalam Akaun Untung Rugi (diambil dari Lembaran Imbangan): ............ 2....... LA1 : 2/2 ........................ ......................................... ................ ......................................2 Perbelanjaan yang tidak dibenarkan mengikut subseksyen 39(1) ................. ......... ................................................................................ ............................... ....D4 + D5 ) PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN 1........................... 6........... ........................................ .............

Kos memperolehi dan perbelanjaan melupuskan pelaburan atau hak di ruang B G. F. Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun pendapatan larasan ke Helaian Kerja HK-PC9 untuk menentukan pendapatan berkanun. LA2 . TOLAK: Defisit aktuari dipindahkan ke dana hayat (jika berkenaan) PENDAPATAN LARASAN / (KERUGIAN LARASAN) ( amaun G ) (G-H) I.F ) H. Pendapatan kasar dari pelaburan: (i) (ii) Pendapatan dividen Pendapatan faedah Dana Hayat Dana Pemegang Saham No. D. Surplus aktuari dipindah ke dana pemegang saham JUMLAH PENDAPATAN KASAR ( amaun C ) TOLAK: (C+D) E.LAMPIRAN A2: PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN INSURANS HAYAT Nama No. Pendaftaran (iii) Pendapatan sewa (iv) B. JUMLAH ( E . Pendapatan lain Pendapatan kasar dari pelupusan pelaburan atau hak JUMLAH ( A + B ) TAMBAH: C. Rujukan Cukai Tahun Taksiran A.

Rujukan Cukai Tahun Taksiran A. G.LAMPIRAN A2A: PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN TAKAFUL KELUARGA Nama No. Pendapatan kasar dari pelaburan: (i) (ii) Pendapatan dividen Pendapatan faedah Dana Takaful Keluarga No. H. LA2A . PENDAPATAN LARASAN ( C . Kos memperolehi dan perbelanjaan melupuskan pelaburan atau hak di ruang B Pembahagian keuntungan yang diagihkan / dikreditkan kepada peserta Pembahagian keuntungan yang diagihkan / dikreditkan ke dana pemegang saham JUMLAH ( D + E + F ) E.C ) Nota: Bayaran fi wakalah kepada dana pemegang saham tidak dibenarkan potongan daripada dana takaful keluarga. Pendapatan lain Pendapatan kasar dari pelupusan pelaburan atau hak JUMLAH ( A + B ) C.G ) / (KERUGIAN LARASAN) ( G . F. TOLAK: D. Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun pendapatan larasan ke Helaian Kerja HK-PC9A untuk menentukan pendapatan berkanun. Pendaftaran (iii) Pendapatan sewa (iv) B.

95% jika di luar Malaysia) Insurans Semula Alir Masuk Insurans Semula Hayat Insurans Luar Pesisir No. Hasil pelupusan pelaburan atau hak E. Amaun pulih semula di bawah kontrak insurans semula F. LA3 : 1/2 . JUMLAH PENDAPATAN KASAR (A + B + C + D + E + F) TOLAK: H. Diskaun dibenarkan L. PENDAPATAN LARASAN / (KERUGIAN LARASAN) [ ( G . JUMLAH TOLAKAN (H+I+J+K+L+M+N) P.G ) ] Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun pendapatan larasan ke Helaian Kerja HK-PC9 untuk menentukan pendapatan berkanun. Perbelanjaan pengurusan M. Tuntutan yang dilakukan I. Rujukan Cukai Tahun Taksiran Insurans Am A. Premium kasar boleh diterima Tolak: Premium dibayar balik B. Komisen dibayar K. Pendapatan pelaburan D. Kos memperolehi dan melupuskan pelaburan atau hak di ruang D N. Baki rizab bagi risiko belum tamat tempoh hantar hadapan O.O ) atau ( O . Pendaftaran J. Baki rizab bagi risiko belum tamat tempoh bawa hadapan G. Komisen boleh diterima C. Premium insurans semula boleh dibayar (100% jika di Malaysia.LAMPIRAN A3 LAMPIRAN A3: : PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN INSURANS AM INSURANS AM Nama No.

pemulihan dan perbelanjaan merujuk kepada polisi am Malaysia. dan (b) amaun dikira berdasarkan kaedah yang ditentukan oleh pihak berkuasa berkenaan yang mengawal industri insurans bagi polisi am yang lain [sila rujuk perenggan 60(9)(b) ACP 1967] (ii) Bagi syarikat insurans bukan pemastautin [subseksyen 60(6)]: (a) Premium. (iii) Syarikat insurans bukan pemastautin boleh memilih untuk tidak menuntut premium insurans semula boleh dibayar. (b) Apa-apa pendapatan kasar lain yang terbit dari Malaysia (termasuk pendapatan kasar dari pelaburan yang dibuat di mana-mana). Pilihan ini tidak boleh ditarik balik (irrevocable). x perbelanjaan ibu pejabat LA3 : 2/2 .Nota: (i) Pengiraan rizab bagi risiko belum tamat tempoh [subseksyen 60(9)] (a) 25% dari premium dilaraskan bagi polisi insurans laut. udara dan transit. (c) Bahagian perbelanjaan ibu pejabat yang dibenarkan dikira seperti berikut:Premium kasar boleh diterima bagi polisi am Malaysia Jumlah premium kasar boleh diterima bagi semua polisi am (d) Pengiraan rizab bagi risiko belum tamat tempoh berkaitan polisi am Malaysia adalah sama seperti nota (i) di atas. di mana premium dilaraskan ialah: Premium kasar pertama boleh diterima Tolak: Premium insurans semula boleh dibayar. dan sebarang pemulihan di bawah kontrak ini tidak dikenakan cukai [proviso kepada subseksyen 60(7)].

Hasil pelupusan pelaburan atau hak E.G ) ] Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun pendapatan larasan ke Helaian Kerja HK-PC9A untuk menentukan pendapatan berkanun. Premium kasar boleh diterima Tolak: Premium dibayar balik Fi wakalah B. Komisen boleh diterima C. Pendaftaran A.LAMPIRAN A3 LAMPIRAN A3A: : PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN TAKAFUL AM INSURANS AM Nama No. Pembahagian keuntungan yang diagihkan / dikreditkan kepada peserta P. JUMLAH PENDAPATAN KASAR (A + B + C + D + E + F) TOLAK: H. Premium takaful semula boleh dibayar (100% jika di Malaysia. 95% jika di luar Malaysia) K. LA3A : 1/2 . Komisen dibayar L. Tuntutan yang dilakukan J.O ) atau ( O . Kos memperolehi dan melupuskan pelaburan atau hak di ruang D N. Baki rizab bagi risiko belum tamat tempoh bawa hadapan G. Baki rizab bagi risiko belum tamat tempoh hantar hadapan O. JUMLAH TOLAKAN ( H hingga Q ) R. Amaun pulih semula di bawah kontrak takaful semula F. Rujukan Cukai Tahun Taksiran Takaful Am Takaful Semula Alir Masuk Takaful Semula Keluarga Takaful Luar Pesisir No. Diskaun dibenarkan M. Pembahagian keuntungan yang diagihkan / dikreditkan ke dana pemegang saham Q. Fi selain fi wakalah yang berkaitan dengan dana pemegang saham I . PENDAPATAN LARASAN / (KERUGIAN LARASAN) [ ( G . Pendapatan pelaburan D.

dan sebarang pemulihan di bawah kontrak ini tidak dikenakan cukai [proviso kepada subseksyen 60 AA(12)]. di mana premium dilaraskan ialah: Premium kasar pertama boleh diterima Tolak: Premium takaful semula boleh dibayar. (b) Apa-apa pendapatan kasar lain yang terbit dari Malaysia (termasuk pendapatan kasar dari pelaburan yang dibuat di mana-mana).Nota: (i) Pengiraan rizab bagi risiko belum tamat tempoh [subseksyen 60AA(24)] (a) 25% dari premium dilaraskan bagi polisi insurans laut. (iii) Pengendali bukan pemastautin boleh memilih untuk tidak menuntut premium takaful semula boleh dibayar. pemulihan dan perbelanjaan merujuk kepada polisi am Malaysia. udara dan transit. dan (b) amaun dikira berdasarkan kaedah yang ditentukan oleh pihak berkuasa berkenaan yang mengawal industri takaful bagi polisi am yang lain [sila rujuk perenggan 60 AA(24)(b) ACP 1967] (ii) Bagi perniagaan takaful bukan pemastautin [subseksyen 60AA(8)]: (a) Premium. (c) Bahagian perbelanjaan ibu pejabat yang dibenarkan dikira seperti berikut:Premium kasar boleh diterima bagi polisi am Malaysia Jumlah premium kasar boleh diterima bagi semua polisi am (d) Pengiraan rizab bagi risiko belum tamat tempoh berkaitan polisi am Malaysia adalah sama seperti nota (i) di atas. Pilihan ini tidak boleh ditarik balik (irrevocable). x perbelanjaan ibu pejabat LA3A : 2/2 .

K. DANA PEMEGANG SAHAM TAKAFUL ( G . Rujukan Cukai PENGIRAAN DANA PEMEGANG SAHAM TAKAFUL No. J. Pendapatan dividen Pendapatan faedah Pendapatan sewa Pendapatan lain Pendapatan kasar dari pelupusan pelaburan atau hak Fi wakalah atau lain-lain fi yang boleh diterima dari dana keluarga. TOLAK: H. luar pesisir atau takaful semula keluarga Qard dipulih semula dari dana keluarga Keuntungan pelaburan dibahagikan atau dikreditkan dari dana keluarga Keuntungan dibahagikan atau dikreditkan dari dana am dan dana takaful semula keluarga JUMLAH ( A hingga F ) C. Pendaftaran Tahun Taksiran A. F. Pendapatan kasar dari pelaburan: (i) (ii) (iii) (iv) B. G.LAMPIRAN A4: Nama No.K ) LA4 . L. am. takaful semula alir masuk. E. Kos memperolehi dan perbelanjaan melupuskan pelaburan atau hak di ruang B Bayaran qard kepada dana keluarga Perbelanjaan pengurusan yang berkaitan dengan perniagaan takaful keluarga dan takaful am JUMLAH ( H + I + J ) I. D.

Rujukan Cukai Tahun Taksiran Kemukakan Lampiran ini jika tuan layak menuntut bayaran balik (Gunakan Lampiran B1 berasingan bagi dividen yang perlu dikasarkan semula) A. Waran / No. Pendaftaran No.LAMPIRAN B1: TOLAKAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 51 AKTA KEWANGAN 2007 (DIVIDEN) Nama No. Siri 1 2 3 4 LB1 : 1/2 Jumlah dikasar semula [ amaun dari B(i) ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH DIVIDEN BERSIH LAMPIRAN B1 [ amaun dari B(ii) ] Nota: Teruskan pengiraan di muka surat sebelah jika kadar cukai dipotong mengikut baucar / sijil dividen yang diterima berlainan dengan kadar cukai tahun taksiran semasa . Senarai pendapatan dividen: Nama Syarikat RM sen Kadar Cukai RM Dividen Kasar Cukai Dipotong sen Dividen Bersih RM sen Bil. Tarikh Bayaran Bagi Tahun Berakhir No.

Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun X ke: (i) Helaian Kerja HK-C14 untuk menentukan pendapatan berkanun. LB1 : 2/2 . sila gunakan formula berikut untuk mendapatkan jumlah dividen yang dikasarkan semula dan cukai dianggap telah dipotong:(i) Dividen dikasar semula (X) = Dividen bersih = (X) x 1 (1-Z*) (ii) Cukai dianggap telah dipotong (Y) = = X (Y) x Z* * Di mana Z ialah kadar cukai tahun taksiran semasa syarikat C. Pengiraan dividen dikasarkan dan cukai dipotong Jika kadar cukai dipotong mengikut baucar / sijil dividen yang diterima berlainan dengan kadar cukai tahun taksiran semasa.B. atau (ii) Helaian Kerja HK-PC1 / HK-PC9 / HK-PC9A jika pendapatan dividen ditaksir sebagai pendapatan perniagaan di bawah seksyen 4(a) ACP 1967.

Jumlah pendapatan kasar faedah (kod pendapatan = 3) D. Kod * Nama Pembayar/ Amanah Pendapatan Kasar (RM) Cukai Dipotong RM sen Tarikh Bayaran No. Jumlah cukai dipotong/kredit dituntut di bawah seksyen 110 C.LAMPIRAN B2: TOLAKAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 110 (LAIN-LAIN) Nama No.* Kod Pendapatan: Bil. Jumlah pendapatan kasar royalti (kod pendapatan = 5) E. 6 = pendapatan seksyen 4 A 7 = pendapatan daripada amanah (tidak termasuk amanah pelaburan harta tanah / tabung amanah harta) 8 = pendapatan lain yang berkenaan) No. Jumlah kasar pendapatan lain (kod pendapatan = 8) LB2 . Pendaftaran (Nota . Senaraikan: pendapatan faedah/royalti yang tertakluk kepada peruntukan seksyen 109 ACP 1967. 5 = royalti. 3 = faedah. bayaran yang disenaraikan di bawah seksyen 109B Akta yang sama. Resit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH (Z) B. pendapatan daripada amanah seperti di CP30A pendapatan lain yang berkenaan. Jumlah pendapatan kasar daripada amanah (kod pendapatan = 7) G. 2 = dividen. 1 = perniagaan. Rujukan Cukai Tahun Taksiran A. Jumlah pendapatan kasar seksyen 4A (kod pendapatan = 6) F.

kemukakan Lampiran ini bersama dokumen berhubung dengan potongan cukai yang telah dibuat di negara asing. kredit seksyen 132 tidak boleh dituntut. Jumlah pendapatan kasar daripada amanah (kod pendapatan = 7) H. Jumlah pendapatan kasar dividen (kod pendapatan = 2) (Pindahkan amaun ini ke Helaian Kerja HK-C14) D. 2 = dividen. Jumlah pendapatan kasar faedah (kod pendapatan = 3) (Pindahkan amaun ini ke Helaian Kerja HK-C15) E. Butir-Butir Pendapatan (Nota . Jumlah pendapatan kasar seksyen 4 A (kod pendapatan = 6) G. LB3 : 1/2 . 5 = royalti. Jika layak menuntut bayaran balik. ** Contoh di muka surat sebelah menunjukkan cara pengiraan Bahagian Pendapatan Berkanun dan Kredit Dua Pihak (seksyen 132). Bagi pendapatan Ibu Pejabat Operasi. Jumlah kasar pendapatan lain (kod pendapatan = 8) Nota: 1. yang mana lebih rendah) C.PENDAPATAN DARIPADA NEGARA PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI Nama No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kod * Pendapatan Kasar Pendapatan Berkanun Cukai Yang Dipotong Di Negara Asing Jumlah (X) Kredit yang dituntut adalah amaun X atau amaun Y. Pendaftaran Bil.* Kod Pendapatan: 1 = perniagaan. 7 = pendapatan daripada amanah 6 = pendapatan seksyen 4 A 8 = pendapatan lain) No.LAMPIRAN B3: TUNTUTAN KREDIT SEKSYEN 132 . di mana amaun Y boleh dikira dengan formula berikut: Bahagian Pendapatan Berkanun ** Jumlah Pendapatan daripada semua punca Cukai dikenakan sebelum tolakan kredit = Y x B. Gunakan kadar tukaran wang asing yang disediakan dalam Lampiran C jika tidak mempunyai kadar tukaran wang asing semasa pendapatan dibayar atau dikreditkan. 2. Kredit yang dituntut (X atau Y. 3. 3 = faedah. Jumlah pendapatan kasar royalti (kod pendapatan = 5) (Pindahkan amaun ini ke Helaian Kerja HK-C15) F. Rujukan Cukai Tahun Taksiran A.

000 495. APL membayar RM75.75 (X) (Y) RM7.000 45.000 540. sebuah syarikat pemastautin di Malaysia menjalankan perniagaan perunding kejuruteraan. Oleh kerana keseluruhan perkhidmatan tersebut telah dilaksanakan di Malaysia. sebuah syarikat pemastautin di India.000 25.PENGIRAAN BAHAGIAN PENDAPATAN BERKANUN DAN KREDIT DUA PIHAK (SEKSYEN 132) Pindaan ke atas perenggan 5 dan 16 Jadual 7 ACP 1967 mulai tahun taksiran 2007: Sebelum tahun taksiran 2007.500 25.000 Pendapatan kasar perniagaan (Malaysia) 525.000 520.25.000 Pendapatan berkanun sewa [subseksyen 4(d) ACP 1967] 25.000 RM 75. pelepasan cukai dua kali di bawah seksyen 132 hanya dibenarkan ke atas pendapatan yang berpunca / terbit dari luar Malaysia yang dikenakan cukai di Malaysia. RM Pendapatan kasar perniagaan (dari India) 75.000 = RM61. LB3 : 2/2 .500 yang mana lebih rendah.000 525.000 600. SMSB memberikan rundingan kejuruteraan kepada syarikat Arumugam Pte Ltd (APL).500.000 60.875 520. Kini definisi ‘foreign income’ dipinda untuk memasukkan juga pendapatan yang dianggap berpunca / terbit dari Malaysia yang dikenakan cukai di negara asing yang mana Malaysia mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK).000 bagi perkhidmatan tersebut dan amaun ini adalah tertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 10% di India.000 = RM15. SMSB layak menuntut pelepasan cukai dua kali.000 x 495.000 130.000 Perbelanjaan perniagaan dibenarkan Elaun modal (Jadual 3 ACP 1967) (i) Pengiraan cukai pendapatan dari semua punca: Pendapatan kasar perniagaan (dari India) Pendapatan kasar perniagaan (Malaysia) Pendapatan perniagaan Tolak: Perbelanjaan perniagaan dibenarkan Pendapatan larasan perniagaan Tolak: Elaun modal Pendapatan berkanun perniagaan Campur: Pendapatan berkanun sewa Jumlah Pendapatan Cukai pendapatan dikenakan (25%) Cukai pegangan di India (10%) (ii) Pengiraan Bahagian Pendapatan Berkanun: 75. Cukai telah dikenakan dua kali atas pendapatan yang sama iaitu di Malaysia dan India.468. ia dianggap berpunca / terbit dari Malaysia dan dikenakan cukai di Malaysia.875 60. Oleh itu.000 7.000 45.000 ATAU x x Cukai Malaysia (sebelum tolakan kredit) 130.000000 (iii) Pengiraan kredit dua pihak (seksyen 132): Bahagian Pendapatan Berkanun Jumlah Pendapatan daripada semua punca 61. Contoh: Syarikat Mega Sdn Bhd (SMSB). kredit dua belah pihak (seksyen 132) adalah RM7.000 600. Di bawah PPPDK di antara Malaysia dan India.

7 = pendapatan daripada amanah 6 = pendapatan seksyen 4A 8 = pendapatan lain) No. Jumlah kasar pendapatan lain (kod pendapatan = 8) N o t a : 1. 3 = faedah. Gunakan kadar tukaran wang asing yang disediakan dalam Lampiran C jika tidak mempunyai kadar tukaran wang asing semasa pendapatan dibayar atau dikreditkan. Jumlah pendapatan kasar daripada amanah (kod pendapatan = 7) H.* Kod Pendapatan: 1 = perniagaan. kemukakan Lampiran ini bersama dokumen berhubung dengan potongan cukai yang telah dibuat di negara asing. kredit seksyen 133 tidak boleh dituntut. Butir-Butir Pendapatan (Nota . 3. 5 = royalti. Kredit yang dituntut (U atau Z. 2 = dividen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kod * Jumlah Kasar Cukai Yang Dipotong Di Negara Asing Jumlah (X) Y/2 = (Z) Kredit yang dituntut adalah amaun Z atau amaun U. Pendaftaran Bil. Jumlah pendapatan kasar faedah (kod pendapatan = 3) (Pindahkan amaun ini ke Helaian Kerja HK-C15) E. Bagi pendapatan Ibu Pejabat Operasi.LAMPIRAN B4: TUNTUTAN KREDIT SEKSYEN 133 . Jumlah pendapatan kasar dividen (kod pendapatan = 2) (Pindahkan amaun ini ke Helaian Kerja HK-C14) D. yang mana lebih rendah) C. Jika layak menuntut bayaran balik. 2.PENDAPATAN DARIPADA NEGARA BUKAN PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI Nama No. Jumlah pendapatan kasar royalti (kod pendapatan = 5) (Pindahkan amaun ini ke Helaian Kerja HK-C15) F. Jumlah pendapatan kasar seksyen 4A (kod pendapatan = 6) G. LB4 . Rujukan Cukai Tahun Taksiran A. di mana amaun U boleh dikira dengan formula berikut: Jumlah X Jumlah Pendapatan daripada semua punca x Cukai dikenakan sebelum tolakan kredit = U (Y) B.

atau (ii) Helaian Kerja HK-PC1 / HK-PC9 / HK-PC9A jika pendapatan sewa ditaksir sebagai pendapatan perniagaan di bawah subseksyen 4(a) ACP 1967. Pendaftaran Tahun Taksiran A. Rujukan Cukai BUTIR-BUTIR HARTA TANAH DAN JUMLAH SEWA No. SENARAI HARTA / ASET YANG DISEWAKAN Bil. Jenis Harta / Aset Alamat Harta / Alamat Penyewa Aset Tarikh Mula Disewakan Jumlah Sewa Kasar Diterima Dalam Tahun Taksiran (RM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH KASAR Teruskan pengiraan dengan memindahkan jumlah kasar ke: (i) Helaian Kerja HK-C16 untuk menentukan pendapatan berkanun.LAMPIRAN B5: Nama No. LB5 .

2967 2.2699 7.1117 0.0814 2.0402 0.2969 2.4967 10.1412 LC : 1/2 1 RUPEE PAKISTAN 0.5701 0.4745 0.0314 0.0004 0.0953 0.7725 4.0851 10.0030 1.2176 $1 USA 2.4925 0.2038 2.4793 0.8000 3.0571 0.3438 2.9161 10.8972 0.9877 0.4918 0.0893 0.5534 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN C 2008 0.9874 12.8277 10.5057 0.3665 0.1173 0.1137 0.3919 2000 (TBTS) 2.7092 2.0038 2.5777 3.0240 0.0796 2.3762 0.3306 2.4116 0.7248 Buku Panduan Borang C 2009 1999 2.1665 0.4636 0.4721 3.1436 2.2708 2.0905 0.0492 2.0480 0.1007 0.0338 0.0331 0.0356 0.0542 0.1009 £1 UK 4.5495 2005 0.4444 0.6254 4.1230 0.0844 0.0699 0.1436 0.0234 0.0965 2.9084 9.7529 4.0430 0.4633 0.0028 2.0316 0.1213 7.0031 1.9339 1998 0.0623 0.4921 0.0032 2.0033 2.0310 2000 (STTS) 0.4927 2.1099 2000 (TBTS) 0.5092 0.1188 0.4646 0.3438 0.0982 2.0959 1.5522 0.0005 0.4063 2007 0.6480 0.1067 BAHT THAI 0.2626 2.5932 3.0891 0.2753 2.3339 4.0199 0.0030 1.0004 0.0874 2.8512 3.2648 0.0398 0.0758 0.0614 0.3657 1 EURO 3.0004 0.9007 1999 0.8000 3.0839 2001 1.0799 0.1139 0.9664 6.5810 0.1077 1 PESO PHIL.5579 2.0812 2004 2.1434 2.0643 0.5433 0.0847 0.0959 0.0381 0.0754 0.7885 9.9346 0.6013 0.0869 0.4916 6.0348 0.8000 3.0301 0.4772 0.0326 1998 2.8000 3.4637 1.0781 2.0004 0.AFRICA 1 KRONE NORWAY $1 HK 1 RUPEE INDIA 1 RUPIAH INDONESIA 1 YEN JAPAN 0.4712 10. $1 S’PORE 1 RUPEE SRI LANKA 1 FRANC SWITZERLAND 2008 2.4322 2.0815 2003 2.8526 8.9533 0.0307 0.0925 3.7623 6.0037 2.2270 0.7043 3.1057 0.5202 2002 2.5292 5.4942 0.0032 2.0981 0.0685 0.9553 2.4928 2.7407 0.2299 2004 0.3904 .0004 0.9177 3.0310 0.6025 3.9122 3.0753 2.4637 0.0822 2005 2.3038 2.2270 2.8176 6.3768 3.0004 0.8034 3.0722 0.2038 2.6947 2006 0.0037 2.7790 2003 0.0004 0.0951 0.8211 5.0891 2006 2.0665 0.0800 2000 (STTS) 2.8466 TAHUN TAKSIRAN 1 WON SOUTH KOREA $1 NEW ZEALAND $1 TAIWAN 0.7666 4.0348 6.0318 0.0863 0.2396 0.1014 0.1434 0.2044 5.0010 1 DINAR BAHRAIN $1 BRUNEI $1 CANADA 1 RENMINBI CHINA 1 RIYAL ARAB SAUDI 1 RAND S.7807 6.0005 0.0354 0.0709 2.0953 0.0234 0.1529 0.0714 0.4371 0.7557 2001 0.0855 2.4718 2.0658 0.0816 0.1191 0.4274 0.4846 0.5849 0.1150 0.3522 0.0607 0.2708 2.4563 0.0356 0.4926 0.0925 0.8261 2007 2.2350 10.0379 0.0746 0.8000 3.3040 2.0004 2.6148 2002 0. 1.4831 0.0500 0.4669 1.0976 0.8000 3.1003 0.0234 0.4637 1.2776 2.5978 0.5955 0.4637 1.8937 3.1113 0.0295 0.0957 0.0031 2.4921 0.0694 0.0820 0.4450 0.0745 2.0034 1.0642 0.0003 2.9346 2.0824 0.LAMPIRAN C: KADAR PERTUKARAN WANG ASING (PURATA TAHUNAN) TAHUN TAKSIRAN $1 AUST.3305 2.6479 4.9265 0.2626 0.0790 0.4748 10.9464 6.3773 0.

3011 1.5145 0.9157 0.8439 0.0002 1 PESO ARGENTINA 1 PESO MEXICO 1 REAL BRAZIL 1 KYAT MYANMAR 1 KRONE DENMARK 1 RIAL IRAN 1 PAUN LEBANON 1 TAKA BANGLADESH 1 KRONE SWEDEN 1 DONG VIETNAM 1 NEW LIRA TURKEY 2.0003 0. 0.0552 TAHUN TAKSIRAN 1 DIRHAM U.0491 0.5130 1.KADAR PERTUKARAN WANG ASING (PURATA TAHUNAN) TAHUN TAKSIRAN 1 DINAR KUWAIT 0.0064 LC : 2/2 Sistem Taksir Sendiri .0022 0.5225 0.5792 Buku Panduan Borang C 2009 2008 12.9875 1 PESO CHILE 1 RIYAL QATAR 1 SHEKEL ISRAEL 2008 0.E.9074 0.A.6592 0.

(A) 76/2005 [P. (A) 310/2003 & P.(A) 8/2004 [P.U.U. (A) 49/2000.U. Perbelanjaan Khas dan Tuntutan Lain Kod 101 Jenis Tuntutan KOD TUNTUTAN Rujukan Perenggan 34(6)(e) ACP 1967 (Dipinda mulai Tahun Taksiran 2008) Perenggan 34(6)(f) ACP 1967 Perenggan 34(6)(g) ACP 1967 Perenggan 34(6)(h) ACP 1967 Perenggan 34(6)(i) ACP 1967 Perenggan 34(6)(j) ACP 1967 Perenggan 34(6)(k) ACP 1967 Peralatan untuk pekerja kurang upaya.2003) P.U. cap dagangan dan pelesenan barangan di luar negeri Pelaksanaan RosettaNet Pelaburan dalam syarikat teroka 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Perenggan 34(6)(l) ACP 1967 Perenggan 34(6)(m) ACP 1967 Subseksyen 34(7) ACP 1967 P. (A) 117/2002 121 Potongan bagi hadiah komputer peribadi baru kepada pekerja Potongan bagi hadiah komputer peribadi baru dan / atau fi langganan jalur lebar bulanan kepada pekerja 122 123 124 125 126 Kos membangunkan laman jaring Pelaburan dalam projek makanan diluluskan Kos mengambil alih syarikat milik asing Pelaburan dalam suatu projek pengkomersialan dapatan penyelidikan dan kemajuan Penggalakan eksport .U. (A) 116/2002 & P. (A) 355/2002 (Dibatalkan mulai Tahun Taksiran 2006) P.U. (A) 306/2002 P. (A) 192/2008 (Tahun Taksiran 2008 .U. kebudayaan atau warisan tempatan serta negara-negara asing – terhad kepada RM500. atau belanja pengubahsuaian/penambahbaikan premis perniagaan bagi kemudahan pekerja kurang upaya Terjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Perbelanjaan perpustakaan (maksimum RM100. (A) 504/2000 (Tahun Taksiran 2001 .U.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN D: 1.000) Perbelanjaan kebajikan Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiri Penubuhan kumpulan kesenian yang diluluskan Perbelanjaan menaja aktiviti kesenian.pendaftaran paten. (A) 51/2000 P. kebudayaan atau warisan negara asing Biasiswa kepada pelajar sepenuh masa di peringkat diploma dan ijazah Perbelanjaan memperolehi akreditasi untuk makmal pengujian dan kalibrasi atau sebagai badan pensijilan Perbelanjaan penyelidikan saintifik Perbelanjaan pemerbadanan Kos perolehan hak empunya Perbelanjaan penyusunan semula hutang korporat Perbelanjaan yang berhubung dengan teknologi maklumat Perbelanjaan latihan dalam tempoh setahun sebelum bermulanya perniagaan Sumbangan bagi membiayai pengubatan atau rawatan penyakit serius Latihan amali kepada individu bukan pekerja Penggalakan eksport . (A) 212/2001 dibatalkan] P.2010) P.U.U.U.U.U.U. P. (A) 127/1999 dibatalkan] P. (A) 81/2008 P.U.U.U.000 bagi keseluruhan perbelanjaan – terhad kepada RM200. (A) 81/2001 P.U.U.000 bagi penajaan kesenian.U. (A) 134/1974 dibatalkan] P. (A) 101/2003 P.U. (A) 269/2005 P. (A) 475/2003 & P.penginapan hotel dan makanan untuk pengimport berpotensi LD : 1/3 .U. (A) 472/2005 [P. (A) 316/2002 dibatalkan] Perenggan 33(1)(d) ACP 1967 & P. (A) 63/2002 [P.U. (A) 294/2001 & P.U. (A) 160/1996 Subseksyen 44(6) ACP 1967 Perenggan 34(6)(n) ACP 1967 P.

U.U. P.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Kod 127 128 129 130 Jenis Tuntutan Perbelanjaan penerbitan sekuriti Islam Perbelanjaan penerbitan sekuriti bersandarkan aset Perbelanjaan penerbitan sekuriti Islam mengikut prinsip Istisna’ Sumbangan dan tajaan tunai kepada pertunjukan kebudayaan atau keseniaan yang diadakan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Pelaburan dalam projek pengeluaran bahan makanan yang diluluskan Perbelanjaan audit Perbelanjaan yang dilakukan bagi pembangunan dan pematuhan kursus baru oleh Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Perbelanjaan penubuhan perniagaan broker saham berasaskan Islam Rujukan P. tertakluk kepada kelulusan Menteri Kewangan Potongan bagi pelaburan dalam syarikat berstatus Bionexus Potongan bagi kos pemberian spektrum Potongan bagi kos mendapatkan Pensijilan Rantaian Jagaan daripada Majlis Pensijilan Kayu Malaysia Potongan bagi perbelanjaan sebelum memulakan perniagaan yang berhubungan dengan pengambilan pekerja Potongan bagi manfaat dan pemberian daripada majikan kepada pekerja Perenggan 34(6)(ha) ACP 1967 137 138 139 140 141 P. (A) 380/2005 131 132 133 134 135 136 P. (A) 55/2006 P.U. (A) 321/2005 P. (A) 320/2005.U. (A) 129/2006 P.U. (A) 65/2007 Perbelanjaan aktiviti piawaian antarabangsa yang diluluskan oleh Jabatan Perenggan 34(6)(o) ACP 1967 Piawaian Malaysia Perbelanjaan menyediakan infrastruktur berkaitan perniagaan yang juga memberikan kemudahan kepada orang awam.U.U. (A) 447/2007 P.U. (A) 184/2006 P. (A) 6/2007 & P. (A) 153/2009 LD : 2/3 .U. (A) 373/2007 P.U.U.U. (A) 42/2008 P.U.U.U. (A) 361/2008 P. (A) 176/2007 P. (A) 322/2005 P.

(A) 526/1985 P.(A) 307/2008 (Tahun Taksiran 2008 hingga 2010) P.U.U.U. (A) 270/2005 P.U.U. (A) 79/1995 P. (A) 14/2007 .U.U.U. (A) 171/2007 [P. (A) 172/2007 (P.(A) 263/2003 P.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 2.U. (A) 272/2005 P.(A) 110/2009 3.U.(A) 185/2001 & P.U.U. (A) 124/2003 & P.U.(A) 262/2003 & P. P. (A) 203/2006 dibatalkan) P.U. (A) 170/2001 Perenggan 34(6)(ma) ACP 1967 P.U. (A) 422/1990 P.U.U. (A) 61/1992 P.U.U.U. (A) 129/99 dibatalkan] Seksyen 41 APP 1986 P.U.(A) 261/2003 P. (A) 50/2000 P. (A) 73/1982 P. (A) 412/1991 & P. (A) 62/2002 & P.U. (A) 361/1991 P.U.pendaftaran paten. bukan perkilangan.U. (A) 61/1992 P. (A) 387/2005 P. Potongan Dua Kali Kod 301 302 Jenis Tuntutan Perbelanjaan hasil untuk penyelidikan yang diluluskan Bayaran bagi penggunaan perkhidmatan institut atau syarikat penyelidikan yang diluluskan. cap dagangan dan pelesenan barangan di luar negara LD : 3/3 Rujukan Seksyen 34A ACP 1967 Seksyen 34B ACP 1967 303 306 307 308 310 311 312 P.U.U. (A) 72/1982 P. serta sijil perakuan halal Elaun graduan menganggur Elaun di bawah Skim Latihan Pasaran Modal bagi graduan menganggur Penggalakan eksport . Potongan Selanjutnya Kod 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 Jenis Tuntutan Premium insurans bagi pengimportan kargo yang diinsuranskan dengan syarikat insurans yang diperbadankan di Malaysia Penggajian bagi pekerja hilang upaya Perbelanjaan bagi melatih pekerja dalam sektor perkilangan.U. dan melatih orang cacat yang bukan pekerja syarikat Perbelanjaan untuk menggalakkan eksport perkhidmatan profesional Fi profesional yang dilakukan untuk reka bentuk bungkusan Perbelanjaan yang dilakukan untuk memperolehi sijil perakuan sistem kualiti dan standard. (A) 271/2005 P.(A) 114/2002 & P.U.U.U.(A) 115/2002 P. hotel atau perniagaan kendalian pelancongan Premium insurans bagi pengeksportan kargo yang diinsuranskan dengan syarikat insurans yang diperbadankan di Malaysia Bayaran pengangkutan bagi eksport keluaran berasaskan rotan dan kayu Perbelanjaan di luar negara bagi penggalakan pelancongan Perbelanjaan bagi menghadiri pasar ria dagangan antarabangsa di Malaysia bagi penggalakan eksport Premium insurans bagi kredit eksport Perbelanjaan pengiklanan barangan jenama Malaysia Penggalakan eksport Penggalakan eksport perkhidmatan Bayaran pengangkutan dari Sabah atau Sarawak ke Semenanjung Malaysia Penggalakan eksport perkhidmatan Penggalakan eksport Penggalakan eksport pendidikan tinggi Potongan bagi promosi Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia Potongan bagi perbelanjaan berhubung dengan saraan pekerja Rujukan P. syarikat penyelidikan dan kemajuan atau syarikat penyelidikan kemajuan kontrak Perbelanjaan bagi melatih pekerja bagi perniagaan pengilangan yang belum bermula. (A) 193/999.U.

The Democratic Republic of the Cook Islands Costa Rica Cote D’ivoire Croatia (local name: Hrvatska) Cuba Kod Negara BW BV BR IO BN BG BF BI KH CM CA CV KY CF TD CL CN CX CC CO KM CG CD CK CR CI HR CU LE : 1/5 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN E: KOD NEGARA Nama Negara Afghanistan Aland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Kod Negara AF AX AL DZ AS AD AO AI AQ AG AR AM AW AU AT AZ BS BH BD BB BY BE BZ BJ BM BT BO BA Nama Negara Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo.

Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Nama Negara Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France France. Democratic People’s Republic of Kod Negara GR GL GD GP GU GT GN GW GY HT HM HN HK HU IS IN ID IR IQ IE IL IT JM JP JO KZ KE KI KP LE : 2/5 . Metropolitan French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Kod Negara CY CZ DK DJ DM DO TP EC EG SV GQ ER EE ET FK FO FJ FI FR FX GF PF TF GA GM GE DE GH GI Nama Negara Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard and McDonald Islands Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Islamic Republic of Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea.

Republic of Monaco Kod Negara KR KW KG LA LV LB LS LR LY LI LT LU MO MK MG MW MY MV ML MT MH MQ MR MU YT MX FM MD MC Nama Negara Mongolia Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestinian Territory. Federated States of Moldova.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Nama Negara Korea. Republic of Kuwait Kyrgyzstan Laos People’s Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia. The Former Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia. Occupied Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Kod Negara MN MS MA MZ MM NA NR NP NL AN NC NZ NI NE NG NU NF MP NO OM PK PW PS PA PG PY PE PH PN LE : 3/5 .

Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Nama Negara Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia and Montenegro Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia (Slovak Republic) Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands Spain Sri Lanka St. Pierre and Miquelon Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan. Helena Kod Negara PL PT PR QA RE RO RU RW KN LC VC WS SM ST SA SN CS SC SL SG SK SI SB SO ZA GS ES LK SH Nama Negara St. United Republic of Thailand Timor .Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States United States Minor Outlying Islands Uruguay Kod Negara PM SD SR SJ SZ SE CH SY TW TJ TZ TH TL TG TK TO TT TN TR TM TC TV UG UA AE GB US UM UY LE : 4/5 . Province of China Tajikistan Tanzania.

Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Nama Negara Uzbekistan Vanuatu Vatican City State (Holy See) Venezuela Vietnam Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Kod Negara UZ VU VA VE VN VG VI Nama Negara Wallis And Futuna Islands Western Sahara Yemen Yugoslavia Zambia Zimbabwe Kod Negara WF EH YE YU ZM ZW LE : 5/5 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Negara Albania Argentina* Australia Austria Bahrain Bangladesh Belgium Bosnia & Herzegovina** Canada Chile China Croatia Czech Republic Denmark Egypt Fiji Finland France Germany Hungary India Indonesia Iran** Ireland Italy Japan Jordan Kazakhstan** Krygyz Kuwait Lebanon Luxembourg Malta Mauritius Mongolia Morocco Myanmar Namibia Faedah % 10 15 15 15 5 15 10 10 15 15 10 10 12 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 10 15 10 15 10 10 10 10 10 15 15 10 10 10 10 LF : 1/2 Royalti % 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 5 Fi bagi Perkhidmatan Teknikal % 10 10 NIL 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 NIL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 5 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN F: PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI (PPPDK) KADAR CUKAI PEGANGAN ATAS PEMBAYARAN KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN SEPERTI PADA 8 APRIL 2009 Bil.

2. Tiada cukai pegangan dikenakan ke atas dividen yang dibayar oleh syarikat Malaysia. Sekiranya kadar cukai yang tercatit di dalam ACP1967 lebih rendah daripada kadar cukai maksima yang dinyatakan di dalam PPPDK.U. 3.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Bil. kadar cukai yang lebih rendah diguna pakai. Bagi negara Taiwan yang diwakili oleh Taipei Economic and Cultural Office di Malaysia. * ** PPPDK terhad Belum berkuat kuasa LF : 2/2 . 10% dan 7.U.(A) 202 (1998) Kadar cukai pegangan bagi Faedah. kadar cukai yang tercatit di dalam ACP 1967 diguna pakai. Royalti dan Fi bagi Perkhidmatan Teknikal diturunkan kepada kadar 10%. 4. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Negara Netherlands New Zealand Norway Pakistan Papua New Guinea Philippines Poland Qatar Romania Russia Saudi Arabia Seychelles Singapore South Africa South Korea Spain Sri Lanka Sudan Syria Sweden Switzerland Thailand Turkey United Arab Emirates United Kingdom United States of America* Uzbekistan Venezuela** Vietnam Zimbabwe** Faedah % 10 15 15 15 15 15 15 5 15 15 5 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 15 15 5 10 15 10 15 10 10 Royalti % 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 8 5 10 7 10 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 Fi bagi Perkhidmatan Teknikal % 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 5 5 10 5 10 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 Nota: 1. (i) P.(A) 201 (1998) (ii) P. Bagi kadar cukai yang tidak dinyatakan secara khusus di dalam PPPDK.5% masing-masing. pelepasan cukai dua kali diberikan melalui Perintah Pelepasan Cukai Pendapatan.

kacang tanah. PERLOMBONGAN DAN KUARI Melombong arang batu dan lignit. sagu) Menanam sayur-sayuran (termasuk cendawan) Menanam pokok bunga bagi tujuan tanaman atau hiasan Menanam koko Menanam teh Menanam kopi Menanam nenas Menanam pisang Menanam pokok lada (“pepper”) Menanam kelapa (ladang dan kebun kecil) Menanam durian Menanam buah-buahan lain (termasuk tanaman campuran) Menternak lembu Menternak ayam-itik Menternak babi Ternakan-ternakan lain Perladangan campuran Perkhidmatan pertanian dan penternakan haiwan kecuali aktiviti veterinar Pemburuan.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN G: KOD PERNIAGAAN A 01111 01112 01113 01114 01115 01116 01117 01118 01119 01121 01129 01131 01132 01133 01134 01135 01136 01137 01138 01139 01211 01212 01213 01219 01300 01400 01500 02001 02002 02003 02004 02005 02006 02009 B 05001 05002 05003 05009 C 10100 11100 11200 12000 13100 13201 13202 13203 PERTANIAN. ubi keladi.t. jagung.m.m. PERIKANAN Perikanan laut dalam dan pesisir pantai Perikanan air tawar Akuakultur Perikanan t. PERHUTANAN DAN PEMBURUAN Menanam padi Menanam tembakau Menanam tebu Menanam ubi kayu Ladang getah Kebun kecil getah Ladang kelapa sawit Kebun kecil kelapa sawit Menanam tanaman lain t. (contoh: ubi keledek.t.m.t. pemerangkapan dan pembiakan untuk pemburuan termasuk perkhidmatan berkaitan Pembalakan (kecuali pembalakan kayu getah) Pengumpulan rotan dan hasil hutan yang lain Pengeluaran arang (dihasilkan di dalam hutan) Mengutip sagu Mengutip sarang burung Pembalakan kayu getah Perkhidmatan perhutanan t. mengeluar gambut Mengeluar minyak mentah dan gas asli Perkhidmatan sampingan yang berkaitan dengan pengeluaran minyak mentah dan gas asli tidak termasuk peninjauan (“surveying”) Melombong uranium dan bijih thorium Melombong bijih besi Melombong bijih timah Amang “retreatment” Melombong tembaga LG : 1/17 .

pemerosesan dan pengawetan daging. mee dan produk-produk seumpamanya Ais (tidak termasuk ais kering) Kopi Teh Rempah dan serbuk rempah kari Kacang dan produk kacang LG : 2/17 .t. Mengeluar guano dan batu fosfat Melombong galian bahan kimia dan baja yang lain Mengeluar garam Melombong dan mengkuari t. minyak dan lemak 15111 15119 15120 15131 15139 15141 15142 15143 15144 15149 Ayam itik dan produk ayam itik Memproses dan mengawet produk daging yang lain Ikan dan produk ikan Mengetin nenas Mengetin dan mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain Minyak kelapa Minyak kelapa sawit mentah Minyak kelapa sawit bertapis Minyak isirong kelapa sawit Minyak dan lemak sayur dan binatang yang lain Mengilang produk tenusu 15201 15202 15209 Membuat aiskrim Susu pekat. susu tepung dan susu cair Produk tenusu yang lain Mengilang produk bijian. sayur.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 13204 13205 13206 13209 14101 14102 14103 14104 14105 14106 14107 14108 14109 14211 14219 14220 14290 D Melombong emas Melombong bauksit Melombong ilmenite Melombong bijih logam bukan-ferus yang lain Kuari granit Kuari batu kapur Melombong pasir dan batu kelikir Melombong kaolin (“china clay”) Melombong tanah liat bola/tanah liat plastik (“ball clay”/“plastic clay”) Melombong tanah liat yang lain Melombong barytes Melombong batu silica Kuari batu-batan lain t. maltos Sagu dan tepung/produk ubi kayu Produk kanji yang lain Mengilang makanan haiwan yang tersedia Mengilang produk-produk makanan yang lain 15411 15412 15420 15431 15432 15440 15491 15492 15493 15494 15495 Biskut Roti. PENGILANGAN Pengeluaran. ikan.m. buah. kek dan produk “bakery” yang lain Gula Produk koko Produk coklat dan konfeksi gula Makaroni.m. kanji dan produk kanji dan makanan haiwan ternakan 15311 15312 15319 15321 15322 15323 15329 15330 Padi Tepung Pengilangan bijian-bijian lain (termasuk bijirin sarapan) Kanji Glukos dan sirap glukos.t.

menenun dan menyempurnakan tekstil 17111 17112 17121 17122 Memintal dan menenun bahan asli (“natural fibre”) Memintal dan menenun tekstil buatan (“man-made fibre”) Mencelup.m.t. Mengilang kertas dan produk kertas 21010 21020 21091 Palpa. tali-temali. pelana dan peralatan kuda 19110 19120 Menyamak dan membersih kulit Bagasi.m.t. mencetak dan menyempurnakan benang dan fabrik (tidak termasuk batik) Membuat batik Mengilang tekstil lain 17210 17220 17230 17291 17299 Barang-barang daripada tekstil kecuali pakaian Permaidani dan alas lantai Tali. mengilang bagasi. beg tangan. tali-pintal dan jaring Kerja tangan memintal dan menenun Tekstil lain t. meluntur.m. peralatan kuda dan bahan gantian kulit Mengilang kasut 19200 Kasut Mengilang papan dan produk kayu 20100 20211 20212 20220 20230 20291 20299 Mengilang papan dan mengetam kayu Kepingan venir dan papan lapis Laminboard dan papan serpai Alat-alat pertukangan kayu dan kerja tangan Bekas dari kayu dan rotan Arang Produk-produk lain daripada kayu.m. mengilang barangan daripada bulu binatang Menyamak dan membersih kulit. Mengilang fabrik dan barangan yang dikait dan dikrusye 17300 Fabrik dan barangan yang dikait dan dikrusye Mengilang pakaian selain daripada pakaian bulu binatang 18101 18102 18109 Mengilang pakaian Menjahit pakaian/membuat baju yang ditempah khas Mengilang pakaian lain t. rotan.t. kertas dan papan kertas (“paperboard”) Kertas berombak (“corrugated paper”) dan kotak daripada kertas dan papan kertas Kertas karbon LG : 3/17 . beg tangan. Membersih dan mewarna bulu binatang. Mengilang minuman 15510 15520 15530 15541 15542 Menyuling dan mengadun arak.t. gabus dan jerami t. pengeluaran alkohol dari bahan yang ditapaikan (tidak termasuk minuman keras malt dan malt) Wain Minuman keras malt dan malt Minuman ringan dan air bergas Air mineral Mengilang produk tembakau 16000 Mengilang produk tembakau Memintal.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 15496 15497 15499 Sos termasuk ekstrak perasa seperti monosodium glutamat Snek seperti keropok ikan/kentang/ubi kayu/pisang Produk makanan lain t. mengilang barangan daripada bulu binatang 18200 Membersih dan mewarna bulu binatang. pelana.

buku-buku muzik dan penerbitan lain Suratkhabar. Penerbitan 22110 22120 22130 22190 Buku-buku. Mengilang produk plastik 25201 25202 25203 25204 Produk plastik menggunakan acuan (“blow moulded”) Produk plastik “extruded” Beg plastik dan filem Produk plastik (gentian tegas bertetulang) LG : 4/17 . syampu dll Produk kimia lain t. kertas dinding Kertas kegunaan sembahyang dan pengkebumian Barang-barang palpa.t. video.t. kertas kesat mulut Barang-barang kertas untuk kegunaan rumah (contoh: pinggan dan cawan kertas. Gentian buatan (“man-made fibres”) Mengilang produk getah 25111 25112 25191 25192 25193 25199 Tayar dan tiub Tayar celup Mengilang semula getah dan memproses susu getah Rumah asap getah Sarung tangan getah Produk-produk getah lain t. kertas dan papan kertas t. alat solek dan kegunaan di bilik mandi seperti ubat gigi. jurnal dan periodikal Penerbitan media berekod kecuali rakaman semula (22300). pewangi. petroleum dan arang batu 23100 23200 23300 Produk “coke oven” Produk petroleum bertapis Memproses bahan api nuklea Mengilang bahan kimia asas 24111 24119 24120 24130 Gas industri (mampat. tisu. perisian. pita komputer. filem. brosur. cecair atau pejal) Bahan kimia asas industri yang lain tidak termasuk baja dan kompaun nitrogen Baja dan kompaun nitrogen Plastik bentuk asal. napkin pakai-buang bagi bayi Kertas bergam/berpelekat dalam bentuk gulung atau kepingan dan label. Tidak termasuk percetakan dan merekod bunyi (92492)) Mengilang kimia dan produk kimia. kad atau poskad kosong Tisu tandas.m.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 21092 21093 21094 21095 21096 21097 21099 Sampul surat.m.m.t. bahan kimia perubatan dan produk botani Sabun dan serbuk pencuci. bahan pencuci dan pengilat. straw) Tuala wanita. penerbitan wayang dan video (92111) dan perisian komputer (72200) Penerbitan-penerbitan lain Percetakan dan aktiviti perkhidmatan yang berkaitan 22210 22220 Percetakan Perkhidmatan berkaitan dengan percetakan (termasuk penjilidan) Menghasil semula media rakaman 22300 Menghasil semula media rakaman (termasuk rekod. polimer asli dan getah tiruan Mengilang produk-produk kimia lain 24210 24221 24222 24230 24240 24290 24300 Racun perosak dan produk agrokimia yang lain Cat. varnis dan bahan-bahan salutan seumpamanya dan mastik Dakwat percetakan Ubat/farmasi.

generator dan transformer 31100 Motor elektrik. garpu.t. generator dan transformer LG : 5/17 . mesin pencuci pakaian. relau dan pembakar relau Peralatan untuk mengangkat dan mengendali (“lifting and handling equipment”) Mesin penyaman udara.m. “gearing” dan kelengkapan/peralatan bagi kenderaan yang dipandu Ketuhar. Mengilang kaca dan produk kaca 26100 Kaca dan produk kaca Mengilang produk galian bukan-logam t. Mengilang mesin untuk kegunaan am 29110 29120 29130 29140 29150 29191 29199 Mesin dan mesin turbin selain daripada untuk kapal terbang dan kenderaan Pam. kerja-kerja kejuruteraan mekanikal am berasaskan bayaran fi atau kontrak Pisau. senduk.m.m.t. “gear”. sudu. Mengilang produk besi dan keluli asas Peleburan timah Logam berharga dan bukan ferus yang lain Mengacuankan besi dan keluli Mengacuankan logam bukan ferus Mengilang produk buatan logam 28110 28120 28910 28920 28930 28991 28992 28993 28999 Produk logam struktur (“structural metal”) Tangki.t.m. takungan dan bekas logam Menukang. minuman dan tembakau Mesin membuat tekstil.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 25205 25206 25209 Produk busa plastik Komponen plastik (pengacuan suntikan) Keluaran plastik t.m. 26910 26920 26930 26941 26942 26951 26959 26960 26990 27100 27201 27209 27310 27320 Tembikar bukan berstruktur dan bukan refraktori Produk tembikar refraktori Produk tanah liat dan tembikar yang berstruktur dan bukan refraktori Simen hidrolik Kapur dan plaster Konkrit siap bancuh Produk-produk konkrit. (contoh: peti sejuk. pakaian dan produk kulit Senjata dan peluru Mesin-mesin lain untuk kegunaan khusus t. membentuk dan menyempurnakan batu Produk galian bukan logam yang lain t. menghentakkan dan menguling besi panas. metalurgi serbuk Menyalut logam.m.t. pewter dan aluminium Barang-barang buatan logam lain t. tembaga. menekan. simen dan plaster yang lain Memotong. pengalih udara dan penyejuk Mesin-mesin lain untuk kegunaan am t. Peralatan rumah t. kuari dan pembinaan Mesin memproses makanan.m. paip dan injap “Bearing”. ketuhar dll) Mengilang mesin pejabat.t. peralatan tangan dan barang besi yang umum Tin dan kotak logam Dawai dan produk dawai dan kancing logam Produk loyang.t.t. Mengilang mesin kegunaan khusus 29210 29220 29230 29240 29250 29260 29270 29290 29300 Mesin pertanian dan perhutanan Mesin perkakas kecil Mesin untuk metalurgi Mesin untuk kerja-kerja perlombongan. penekan. perakaunan dan komputeran 30001 30002 Mesin pejabat dan perakaunan Komputer dan peralatan komputer Mengilang motor elektrik.

memeriksa. dan peralatan talian telefon dan telegraf 32200 32300 Pemancar televisyen dan radio.t. Mengilang pemancar dan alat penerima televisyen dan radio. dan peralatan ortopedik Instrumen dan peralatan untuk mengukur. mengilang trailer dan separuh trailer 34200 Badan/gerabak untuk kenderaan bermotor. dan peralatan talian telefon dan telegraf Alat penerimaan (“receivers”) siaran televisyen dan radio. lokomotif.t. menguji.m. mengemudi dan tujuan-tujuan lain kecuali peralatan kawalan proses industri Peralatan kawalan proses industri Mengilang instrumen optik dan kelengkapan fotografi 33201 33202 Instrumen optik Peralatan fotografi Mengilang jam tangan dan jam 33300 Jam tangan dan jam Mengilang kenderaan bermotor 34100 Kenderaan bermotor Mengilang badan/gerabak untuk kenderaan bermotor. Mengilang akumulator.m.m. kapal udara 35110 35120 35200 35300 Membina dan membaiki kapal Membina dan membaiki bot kegunaan sukan atau riadah Lokomotif keretapi dan “tramway”. sel asas dan bateri asas Mengilang lampu elektrik dan kelengkapan pengcahayaan 31500 31600 31900 Lampu elektrik dan kelengkapan pengcahayaan Mengilang alat letrik rumah Kelengkapan elekrik lain t. Mengilang kabel dan wayar telekomunikasi 31301 31302 31309 Kabel dan wayar telekomunikasi Kabel dan wayar kuasa letrik Wayar dan kabel penebat yang lain t.t. selain daripada instrumen optik 33110 33120 33130 Kelengkapan perubatan dan pembedahan. dan “rolling stock” Kapal udara dan kapal angkasa LG : 6/17 .Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Mengilang peralatan pengedaran dan kawalan elektrik 31200 Peralatan pengedaran dan kawalan elektrik. dan barangan berkaitan Mengilang peralatan dan instrumen perubatan dan peralatan untuk tujuan lain. sel asas dan bateri asas 31400 Akumulator. Mengilang injap dan tiub elektronik dan komponen elektronik lain 32101 32102 32109 Alat semikonduktor Injap dan tiub elektronik dan papan litar bercetak Komponen elektronik yang lain t. mengilang trailer dan separuh trailer Mengilang alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor dan enjin kenderaan 34300 Alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor dan enjin kenderaan Kapal. peralatan rakaman suara atau video atau alat menghasil semula.

dan pembetungan Pendawaian letrik dan kerja pemasangan LG : 7/17 . saluran paip dan kerja-kerja projek air yang lain Talian komunikasi dan kuasa Kemudahan sukan termasuk stadium. Membina sepenuh atau sebahagian. berus dan mop Pen. padang terbang (“airfields”). terowong. kejuruteraan awam 45201 45202 45203 45204 45205 45206 45209 Bangunan kediaman Bangunan bukan kediaman Pembinaan jalan raya.m. pensil dan bekalan kegunaan pejabat dan pelukis Payung Mengilang barang lain t. merata dan membuang tanah) Menyediakan tapak perlombongan tidak termasuk penyediaan tapak lombong minyak dan gas Kerja-kerja penebusgunaan (“reclamation”) tanah Kerja-kerja penyediaan tapak t.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Mengilang alat pengangkutan 35910 35920 35990 Motosikal Basikal dan pengangkutan beroda bagi orang sakit Alat pengangkutan t. pengumpulan dan pengedaran elektrik Mengilang gas dan mengedar bahan api bergas melalui saluran Bekalan wap dan air panas Pengumpulan.t.m. jambatan. penapisan dan pengedaran air PEMBINAAN Penyediaan tapak 45101 45102 45103 45104 45109 Merobohkan bangunan atau struktur-struktur lain dan membersihkan tapak Kerja-kerja penyediaan tanah (seperti menambak. Mengilang perabut 36101 36102 36109 Perabut kayu dan rotan Perabut logam Perabut lain kecuali diperbuat daripada batu. konkrit atau seramik Mengilang barang-barang lain 36910 36920 36930 36940 36991 36992 36993 36999 Barang kemas dan barang yang berkaitan Alat muzik Peralatan sukan Permainan dan permainan kanak-kanak Penyapu. sistem perparitan dan kumbahan. jalan keretapi. Mengitar semula sisa dan sekerap logam 37101 37109 37201 37202 37209 E 40100 40200 40300 41000 F Mengitar semula tin Mengitar semula lain-lain sisa dan sekerap logam Mengitar semula “textile fibres” Mengitar semula getah Mengitar semula sisa dan sekerap bukan-logam BEKALAN ELEKTRIK. sistem pengairan. lebuhraya. padang golf dll Kejuruteraan awam yang lain Pemasangan bangunan (termasuk pembaikan) 45301 45302 Kerja memasang paip dan tangki kebersihan.t. GAS DAN AIR Pengeluaran.t. pelabuhan dll Pembinaan empangan. jejambat.m.

alat ganti dan aksesori yang berkaitan Penjualan runcit bahan api (“fuel”) automotif (minyak petrol dan pelincir) 50500 Jualan runcit bahan api automotif Jualan borong berasaskan bayaran fi atau kontrak 51100 Jualan borong berasaskan bayaran fi atau kontrak Jualan borong bahan mentah pertanian.t.m. van dan pacuan 4-roda .baru Jualan borong kenderaan industri dan komersil . kerja akustik dan pembersihan bahagian luaran Kerja penyempurnaan lain t. ayam/itik dan telor Ikan dan makanan laut yang lain Buah-buahan Sayur-sayuran LG : 8/17 .terpakai Jualan runcit kenderaan bermotor t. Daging. alat ganti dan aksesori yang berkaitan Jualan runcit motosikal.terpakai Jualan borong kenderaan bermotor yang lain Jualan runcit kereta. minuman dan tembakau 51211 51212 51213 51214 51215 51219 51221 51222 51223 51224 Getah Kelapa sawit Binatang ternakan Kayu balak dan kayu gergaji Pokok dan tumbuhan dipasu Produk pertanian lain t. van dan pacuan 4-roda . Menyewa kelengkapan binaan atau meroboh bersama dengan operator 45500 G Menyewa kelengkapan binaan atau meroboh bersama dengan operator PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT Penjualan kenderaan bermotor 50101 50102 50103 50104 50109 50111 50112 50119 Jualan borong kereta. makanan.t. pertukangan kayu kemasan.baru Jualan runcit kereta.m. van dan pacuan 4-roda . ternakan. Penyenggaraan dan pembaikan kenderaan bermotor 50201 50202 Menyenggara dan membaiki kereta. van dan pacuan 4-roda Menyenggara dan membaiki kenderaan industri dan komersil Penjualan alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor 50301 50302 50303 50401 50402 Jualan borong alat ganti dan aksesori kereta. penyaman dan pengalih udara dan alat penyejuk Kerja pemasangan lain t.terpakai Jualan borong kenderaan industri dan komersil .t.baru Jualan borong kereta. keselamatan dan telekomunikasi Kerja pemasangan alat-alat pemanas. van dan pacuan 4-roda .m.m.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 45303 45304 45305 45306 45307 45309 Kerja pembinaan pagar dan susur Kerja pembinaan eskalator dan lif Kerja pembinaan kelengkapan gas Kerja pemasangan sistem-sistem pencegah kebakaran. van dan pacuan 4-roda Jualan borong alat ganti dan aksesori kenderaan industri dan komersil Jualan runcit alat ganti dan aksesori kenderaan bermotor Jualan borong motosikal.t. Penyempurnaan bangunan (termasuk pembaikan) 45401 45402 45403 45409 Kerja-kerja yang menyumbang kepada penyempurnaan bangunan Mengecat dan menghias Mengempelas lantai.

eskalator. parafin. alat-alat keselamatan dan pencegah kebakaran Kelengkapan dan peralatan marin.m Jualan borong mesin. minyak tanah. kulit wantan dan produk yang berkaitan. saintifik dan kepersisan (“precision”) Jualan borong lain-lain 51911 51912 51913 Ikan akuarium. papan lapis. roti dan produk-produk bakeri yang lain Kopi. dan barang-barang perak Peralatan dan bekalan fotografi Barangan optikal Perkakasan (“hardware”) rumah. kosmetik dan kelengkapan dandanan diri (“toiletries”) Buku. contoh: peralatan kegunaan profesional. pakaian. kayu api dll) Logam. penyaman udara. minyak wangi. wain dan arak Tembakau. kertas dinding dan penutup lantai (“floor coverings”) Barangan rumah yang lain. kelengkapan. disel. pembinaan dan kejuruteraan awam Lif. rekod dan pita muzik Perabut.t.m. barangan tembikar. alat muzik. hiasan dll Peralatan rumah. minyak pelincir dll. tuala dan selimut Kasut Perkakas dan peralatan sukan Basikal dan alat berkaitan Permainan dan permainan kanak-kanak Barang kulit dan barang untuk perjalanan (kecuali kasut dan pakaian kulit) Kraftangan dan bunga tiruan Bunga (telah potong) dan tumbuhan Barang-barang farmasi. kaca. contoh: bahan pencuci. biji-bijian lain. dan aksesori pendawaian Mesin pejabat dan kelengkapan perniagaan (contoh: mesin daftar tunai) Perkakasan. radio dan televisyen.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 51231 51232 51233 51234 51235 51236 51237 51238 51239 Beras. cerut. kelengkapan dan bekalan 51511 51512 51520 51530 51591 51592 51593 51599 Kelengkapan dan aksesori telekomunikasi Komponen elektrik dan elektronik. venir dan produk yang berkaitan Bahan binaan. cecair dan gas serta produk yang berkaitan (contoh: arang. kueh teow. minyak masak.t. linen. perkakasan untuk pembina. bijih logam dan logam buatan Balak. pertanian. burung. kek. perkakas dapur. Gas petroleum cair Bahan api dalam bentuk pepejal. dan haiwan peliharaan yang lain Makanan haiwan/haiwan peliharaan Bahan kulit dan PVC LG : 9/17 . rokok dan lain-lain Makanan lain (contoh: mee. ortopedik dan perubatan. sisa dan sekerap t. barangan konsumer yang lain Jualan borong produk perantaraan bukan-pertanian. teh dan minuman “beverage” lain Minuman ringan dan air mineral Bir. surat khabar. tepung dan gula Produk tenusu Kofeksi Biskut. sisa dan sekerap 51411 51412 51419 51420 51431 51432 51491 51492 51493 51499 Petrol. balak digergaji. perisian dan peralatan komputer Mesin dan kelengkapan untuk perindustrian. peralatan untuk pemasangan paip dan alat pemanas Baja Sekerap logam Bahan bukan logam Produk perantaraan. majalah dan alat tulis Barang kemas. jam dan jam tangan. makanan dalam tin dll) Jualan borong barangan rumah 51311 51312 51321 51322 51323 51324 51325 51326 51391 51392 51393 51394 51395 51396 51397 51398 51399 Tekstil.m Mesin dan kelengkapan lain t. kapal udara dan pengangkutan t.t.

cerut. gula. kaca. linen.m. pita muzik. kelengkapan komputer. kelengkapan radio dan televisyen Perabut dan kelengkapan Lampu dan aksesori lampu Perkakas dan kelengkapan rumah t. stok bagi tapak semaian dan hortikultur) Komoditi spesifik t. kosmetik dan kelengkapan dandanan diri (“toiletries”) Tekstil. wain dan arak Minuman ringan Teh. dapur. barang kemas dan barang perak Gas petroleum cair (gas dapur) Buku.t. kulit wantan dan makanan lain t. LG : 10/17 . Perkakas elektrik rumah. produk selofan (“cellophane”) dan bahan pembungkus Bekalan untuk pertanian dan ladang (contoh: biji-benih.m. kek. Kedai jualan borong am (“non-specialized wholesale stores”) Perdagangan runcit am di kedai/gedung 52111 52112 52113 52114 52191 52192 52193 52199 Kedai runcit (“provision stores”) Pasaraya Pasar Mini “Convenience store” Gedung serbaneka (“department store”) Gedung serbaneka dan pasaraya Wakil penjual akhbar dan kedai runcit Jualan runcit am yang lain t. Komputer. kopi dan minuman “beverage” lain Tembakau.m. Jualan runcit makanan.t.t. produk tenusu dll) Jualan runcit barang-barang baru yang lain di kedai khusus 52310 52321 52322 52323 52324 52331 52332 52333 52334 52339 52340 52351 52352 52353 52354 52355 52356 52359 52360 52370 52381 52382 52383 52391 52392 52393 52394 52395 52399 Barang farmasi.m. pinggan-mangkuk.m. minuman dan tembakau di kedai khusus (“specialized stores”) 52211 52212 52213 52214 52221 52222 52223 52224 52225 52226 52227 52229 Daging dan ayam/itik (segar atau dibekukan) Ikan dan makanan laut yang lain Buah-buahan Sayur-sayuran Beras. mee hoon. perisian (“non-customized software”) dan mesin cetak Peralatan telekomunikasi Peralatan fotografi Cermin mata dan barangan optik yang lain Peralatan saintifik dan kepersisan (“precision equipment”) Kelengkapan dan bekalan pejabat Jam. minyak wangi. majalah. kuey teow. Barangan pakaian dan pakaian berbulu dan aksesori pakaian Kasut Barangan kulit dan aksesori perjalanan Barang-barang kegunaan rumah. (termasuk makanan dalam tin. rokok dan lain-lain Mee.t.t. jam tangan. tepung dan biji-bijian lain Konfeksi (gula-gula dll) Biskut. Perkakasan (“hardware”). selimut dll. tuala. wang siling dll. minyak masak. perubatan dan ortopedik. suratkhabar dan alat-alat tulis Bunga dan tumbuh-tumbuhan Jualan runcit barang-barang lain di kedai/gedung yang khusus t. rekod.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 51915 51916 51919 51920 Kertas. roti dan produk bakeri yang lain Bir. hiasan dll. cat dan kaca Peralatan sukan dan rekreasi Basikal Permainan dan permainan kanak-kanak Alat muzik. cakera padat dan pita video Ikan-ikan akuarium Haiwan dan burung peliharaan serta makanan haiwan peliharaan Barang rekreasi yang lain seperti lukisan.

Jualan runcit bukan di gedung 52511 52512 52520 52590 Jualan runcit melalui pesanan (“mail order house”) Jualan runcit melalui jualan langsung (“direct selling”) Jualan runcit melalui warung/gerai dan pasar Jualan runcit bukan di gedung t. Pembaikan barangan persendirian dan barangan rumah 52601 52602 52603 52604 52609 H Membaiki kasut dan barang kulit yang lain Membaiki perkakas dan barangan elektrik dan elektronik Membaiki jam tangan. bar dan kantin 55211 55212 55213 55214 55215 55216 55217 55219 55221 55222 55223 I Restoran dan restoran dengan kelab malam Restoran makanan segera Kedai kopi Kafe. KTM komuter dan monorail) Pengangkutan darat untuk penumpang berjadual t.t. jam dan barang kemas Membaiki basikal Membaiki barang kegunaan persendirian/rumah t.m.t.t. coffee houses.m.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Jualan runcit barang terpakai di kedai/gedung 52401 52402 52403 52404 52409 Buku Barang elektrik dan elektronik Kedai pajak gadai Barangan antik Barang terpakai yang lain t. PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI Pengangkutan melalui rel 60100 Perkhidmatan keretapi Pengangkutan darat yang lain 60211 60212 60213 60214 60219 60221 60229 60230 Perkhidmatan bas (perkhidmatan bas “stage”.t. Gerai makanan/penjaja Gerai minuman/penjaja Gerai makanan dan minuman/penjaja PENGANGKUTAN.t.m. cecair) LG : 11/17 . HOTEL DAN RESTORAN Hotel. mini dan ekspress) Perkhidmatan bas kilang Perkhidmatan bas sekolah Perkhidmatan pengangkutan pinggir bandar untuk penumpang (contoh: LRT.t. cocktail lounges” dan karaoke Tempat makan dan minum t.m. bar makanan snek (termasuk “lunch counters” dan “refreshment stands”) Kantin Penyedia/penyaji makanan (“food caterers”) Pubs. tempat perkhemahan dan tempat penginapan jangka pendek 55101 55102 Hotel Tempat perkhemahan dan tempat penginapan jangka pendek yang lain Restoran. Teksi.m. bars. kereta sewa (bersama pemandu) dan perkhidmatan limosin Pengangkutan darat untuk penumpang tidak berjadual t.m. Pengangkutan barang melalui jalan raya Pengangkutan melalui saluran paip 60300 Pengangkutan melalui saluran paip (termasuk gas.

t.t.m. Perkhidmatan agensi pelancongan dan operator pelancongan (termasuk perkhidmatan pemandu pelancong) Perkhidmatan menempah teksi dan limosin Aktiviti agensi pelancongan.t. agensi pelancongan 63011 63019 63020 63031 63032 63033 63034 63035 63036 63039 63041 63042 63049 63091 63092 63099 Perkhidmatan pemunggah kargo (“stevedoring”) Perkhidmatan mengendalikan kargo t.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Pengangkutan laut dan pesisir pantai 61101 61102 61103 61109 Pengangkutan penumpang menggunakan kapal dan feri Pengangkutan barangan menggunakan jalan air/laut dan pesisir pantai Perkhidmatan menarik dan menolak pengangkutan air Pengangkutan laut dan pesisir pantai untuk penumpang atau barangan t.m.t. Perkhidmatan agensi penghantaran barangan Agensi perkapalan Agensi pengangkutan lain t.m. operator pelancongan dan bantuan pelancong t.t. jambatan dan terowong Penyelamat kapal dan perkhidmatan mengapungkan semula Operasi pelabuhan Operasi lapangan terbang (tidak termasuk pengendalian kargo) Pengangkutan sokongan t.m.t. sewa khas kapal udara (“aircraft chartering”) Pengangkutan udara tidak berjadual t. Mengepos dan penghantaran (“courier”) 64110 64120 Perkhidmatan pos nasional Penghantaran selain daripada pos nasional Telekomunikasi 64201 64202 64203 64204 64209 J Perkhidmatan telefon (awam dan bimbit) Perkhidmatan penyiaran televisyen dan radio Komunikasi data (termasuk operasi rangkaian) Perkhidmatan “paging” Perkhidmatan telekomunikasi lain t.t.t.m. Pengangkutan udara berjadual 62101 62109 Perkhidmatan pengangkutan udara bagi penumpang .t. INTERMEDIASI KEWANGAN Intermediasi kewangan Bank Pusat Bank perdagangan Bank luar pesisir Bank saudagar Syarikat kewangan Rumah diskaun LG : 12/17 65110 65191 65192 65193 65194 65195 . Pengangkutan sokongan dan tambahan.m. Pengangkutan udara tidak berjadual 62201 62209 Perkhidmatan memberi sewa kapal udara sama ada bersama dengan operator atau tidak.m.domestik dan antarabangsa Pengangkutan udara berjadual yang lain (contoh: perkhidmatan helikopter) t.m.m. Pengangkutan air di pedalaman 61201 61202 61209 Perkhidmatan pengangkutan penumpang menggunakan bot dan sampan Perkhidmatan pengangkutan air di pedalaman bagi barangan Pengangkutan air di pedalaman t. Penyimpanan (stor dan gudang) Pengendalian operasi rel Mengusahakan perniagaan tempat letak kereta (“parking lots”) Operasi lebuhraya.

PERKHIDMATAN HARTA TANAH.m. SC. penerbangan dan transit Insurans kenderaan bermotor Insurans api dan kerosakan harta-harta lain Insurans kemalangan dan kesihatan Insurans pengangkutan barangan (“freight”) Insurans lain t. Koperasi Perumahan. Bank Pembangunan Malaysia. trailer dan kontena Penyewaan dan pemajakan “caravan” dan “camper” Penyewaan pengangkutan darat t. Intermediasi kewangan lain-lain 65910 65921 65922 65929 65991 65992 65993 65994 Syarikat pajakan kewangan Syarikat faktoring Perkhidmatan kad kredit Perkhidmatan kredit t.m.t.m. Bank Pertanian Malaysia. Pemajakan kapal dan bot (termasuk sewa khas) LG : 13/17 .t. saham dan bon Broker dan dealer komoditi Dealer emas jongkong Broker dan dealer kewangan hadapan yang lain (“financial futures”) Perkhidmatan tukaran wang asing Perkhidmatan perunding kewangan Perkhidmatan tambahan (kewangan) t.m. Aktiviti tambahan kepada kewangan selain daripada insurans dan tabung bantuan pencen 67110 67121 67122 67123 67129 67191 67192 67199 Operasi dan perkhidmatan kawalan pasaran kewangan (contoh: KLSE. Syarikat pemegang pelaburan Syarikat urusan pelaburan Syarikat nominee Unit Amanah Insurans dan tabung bantuan pencen selain keselamatan sosial berwajib 66010 66021 66022 Insurans nyawa (termasuk insuran semula) Tabung bantuan simpanan Tabung bantuan pencen Insurans am (termasuk insurans semula) 66031 66032 66033 66034 66035 66039 Insurans marin. KLOFFE.t.m.m. KLC) Broker stok. Aktiviti tambahan kepada insurans dan tabung bantuan pencen 67201 67202 67209 K Insurans dan perkhidmatan agensi Perkhidmatan pelaras insurans Perkhidmatan tambahan (insurans dan tabung bantuan pencen) t.t. CDS. SEWAAN DAN PERNIAGAAN Harta tanah milik sendiri atau pajakan 70101 70102 70200 Pembangunan harta tanah Operasi harta tanah Aktiviti harta tanah berasaskan bayaran fi atau kontrak Penyewaan pengangkutan 71111 71112 71113 71114 71119 71121 Penyewaan kereta persendirian Penyewaan motosikal Penyewaan dan pemajakan lori.t. Lembaga Urusan Tabung Haji) Institusi pembangunan kewangan (contoh: MIDF. Bank Industri Malaysia) Kewangan lain t.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 65196 65197 65199 Institusi penyimpanan/tabungan (contoh: Bank Simpanan Nasional. trak.t.

perakam video kaset dan peralatan yang berkaitan Perabut Pita video (termasuk cakera padat dan cakera laser) Perkakasan teater Peralatan rekreasi t. Penyewaan barangan persendirian dan barangan rumah 71301 71302 71303 71304 71305 71309 Televisyen. kejuruteraan dan teknikal lain-lain 74211 74212 74213 74219 74220 Perkhidmatan perundingan senibina Perkhidmatan perundingan kejuruteraan Perkhidmatan perundingan ukur tanah dan ukur bahan Perundingan senibina dan kejuruteraan yang lain dan perundingan teknikal yang berkaitan t.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 71129 71130 Penyewaan pengangkutan air t. perundingan cukai.t.m. komputer dan peralatan berkaitan dengan komputer Aktiviti lain berkaitan dengan komputer Penyelidikan dan pembangunan eksperimen sains semula jadi (“natural sciences”) dan kejuruteraan 73101 73102 73103 73104 73105 73109 Sains fizikal Kimia dan biologi Kejuruteraan dan teknologi Sains pertanian Sains perubatan dan farmasi Sains semula jadi yang lain Penyelidikan dan pembangunan eksperimen sains sosial dan kemanusiaan 73201 73202 73203 73204 73209 Sains kebudayaan. simpan kira dan auditan.t. storan data. penyediaan data) Penyenggaraan dan pembaikan mesin pejabat.m. penyelidikan pasaran dan pemungutan suara umum. kuda tunggang.t. sosiologi dan psikologi Ekonomi Undang-undang Linguistik dan bahasa lain Sains sosial dan kemanusiaan yang lain Perundangan. perundingan perniagaan dan pengurusan 74110 74120 74130 74141 74142 74143 74144 74149 Perkhidmatan perundangan Perkhidmatan perakaunan. Penyewaan pengangkutan udara Penyewaan mesin dan kelengkapan-kelengkapan lain 71210 71220 71230 71290 Mesin dan peralatan pertanian Mesin dan peralatan pembinaan dan kejuruteraan awam Mesin dan peralatan pejabat (termasuk komputer) Mesin dan kelengkapan t. (contoh: basikal.t. bot riadah.m. mesin perakaunan.t. dan perundingan cukai Penyelidikan pasaran dan pemungutan suara umum (“public opinion polling”) Perundingan pengurusan estet Perundingan pengurusan am Perundingan pengurusan perhubungan awam Perundingan pengurusan projek Perundingan perniagaan dan pengurusan yang lain Perundingan senibina.m. peralatan sukan) Penyewaan barangan persendirian dan barangan rumah t. perakaunan. Komputer dan aktiviti berkaitan 72100 72200 72300 72400 72500 72900 Perunding perkakasan komputer (“hardware consultancy”) Perunding dan pembekal perisian (“software consultancy and supply”) Perkhidmatan pemerosesan data Aktiviti pangkalan data (termasuk pembangunan pangkalan data. simpan kira dan auditan.m. Pengujian dan analisis teknikal LG : 14/17 .

atau acara-acara sukan Perkhidmatan penyalinan (“duplicating services”) Perkhidmatan perniagaan yang lain t.t. telekomunikasi dan pos Pelancongan Sumber manusia Pentadbiran yang mengawal serta menyumbang terhadap pengendalian perniagaan yang lebih efisien t. 74910 74920 74931 74932 74940 74950 74991 74992 74993 74994 74999 L Perkhidmatan pengambilan pekerja dan menyediakan personel Perkhidmatan penyiasatan dan keselamatan Perkhidmatan mencuci bangunan Perkhidmatan pembasmian kuman dan penghapusan serangga Perkhidmatan fotografi (perdagangan dan pengguna) Perkhidmatan “packaging” berasaskan bayaran fi atau kontrak Perkhidmatan menjawab telefon Memungut bil. kebudayaan dan sukan Pentadbiran perkhidmatan keugamaan Perkhidmatan komuniti dan sosial yang lain Perdagangan domestik dan antarabangsa Pertanian dan pembangunan luarbandar Perusahaan utama Kerja-kerja awam Pengangkutan Tenaga.m.m.t. pengadaran kredit (credit rating). Perkhidmatan awam Perkhidmatan kepada komuniti secara keseluruhan 75210 75220 75231 75232 75233 75234 75235 75236 75239 75300 M 80101 80102 80210 80211 80220 80301 Hal-ehwal luar negara Perkhidmatan angkatan tentera dan pertahanan awam Perkhidmatan polis Perkhidmatan penjara Perkhidmatan imigresen Perkhidmatan pendaftaran negara Perkhidmatan badan kehakiman dan perundangan Perkhidmatan bomba Perkhidmatan lain yang berkaitan dengan peraturan awam dan keselamatan Keselamatan sosial berwajib (“compulsory social security”) PENDIDIKAN Sekolah/taman bimbingan kanak-kanak (taska) dan tadika Sekolah rendah Sekolah menengah umum Sekolah rendah dan menengah Sekolah menengah teknikal dan vokasional Kolej dan universiti LG : 15/17 . KESELAMATAN SOSIAL BERWAJIB Pentadbiran negeri dan polisi ekonomi dan sosial komuniti 75110 75121 75122 75123 75124 75125 75129 75131 75132 75133 75134 75135 75136 75137 75138 75139 75140 Aktiviti am (keseluruhan) perkhidmatan awam Pentadbiran perkhidmatan pendidikan Pentadbiran perkhidmatan kesihatan Pentadbiran perkhidmatan perumahan dan kerajaan tempatan Pentadbiran perkhidmatan rekreasi.t. “direct mailing” pengiklanan melalui mel dan aktiviti seumpamanya Aktiviti agensi untuk mendapatkan penghibur.m. PENTADBIRAN AWAM DAN PERTAHANAN.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri Pengiklanan 74300 Pengiklanan Aktiviti perniagaan t.

t. Aktiviti veterinar 85200 Perkhidmatan veterinar Kerja-kerja sosial 85311 85312 85313 85314 85315 85316 85319 85321 85322 85324 85325 85329 O Perkhidmatan kebajikan untuk kanak-kanak (contoh: rumah anak yatim) Perkhidmatan rumah orang tua Pengendalian pusat perlindungan untuk wanita Perkhidmatan rumah juvenil Pengendalian rumah orang cacat Perkhidmatan rumah pemulihan dadah Kerja sosial yang lain di mana tempat tinggal disediakan Perkhidmatan kaunseling Pengendalian persatuan “alcoholic anonymous” Perkhidmatan sukarela berkaitan dengan mengumpul dan mengagih dana untuk tujuan kebajikan Perkhidmatan jagaan harian kanak-kanak (“day-care”) Aktiviti kerja sosial t.t. radio.m.m. sampah.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 80302 80303 80901 80902 80909 N Institusi teknikal dan perdagangan Sekolah jururawat Sekolah memandu Sekolah muzik dan tarian Pendidikan orang dewasa dan vokasional yang lain t. contoh: klinik swasta (tidak termasuk perkhidmatan hospital dan aktiviti paramedik seperti bidan) Perkhidmatan pergigian Perkhidmatan rumah penjagaan (“nursing home”) Perkhidmatan fisioterapi dan terapi pekerjaan Perkhidmatan ahli herba dan homeopati Perkhidmatan ambulan Perkhidmatan kesihatan manusia t. sanitasi dan seumpamanya 90001 90002 90003 Pembuangan kumbahan. sanitasi dan seumpamanya Perkhidmatan pembuangan sampah Perkhidmatan memungut dan membuang bahan buangan industri Aktiviti organisasi perniagaan.m. AKTIVITI KOMUNITI. KESIHATAN DAN KERJA SOSIAL Kesihatan manusia 85110 85121 85122 85191 85192 85193 85194 85199 Perkhidmatan hospital Perkhidmatan perubatan. Aktiviti berkaitan dengan wayang gambar.t. majikan dan profesional 91110 91120 91200 91910 91920 91991 91992 91993 91999 Organisasi perniagaan dan majikan Organisasi profesional Kesatuan pekerja Aktiviti organisasi keagamaan Aktiviti organisasi politik Perkhidmatan untuk kebaikan masyarakat dan sokongan komuniti (termasuk kelab rotari) Perkhidmatan pembelaan (“advocacy”) bagi kumpulan-kumpulan tertentu Perkhidmatan yang diberi oleh persatuan belia (“youth organizations”) Perkhidmatan lain yang disediakan oleh organisasi berahli (“membership organizations”) t.m. SOSIAL DAN PERKHIDMATAN PERSENDIRIAN YANG LAIN Pembuangan kumbahan (“sewage”). televisyen dan hiburan-hiburan lain 92111 92112 Penerbitan wayang gambar dan video Pengedaran wayang gambar dan video LG : 16/17 .t.

m. RUMAHTANGGA PERSENDIRIAN YANG MENGGAJI PEKERJA 95000 Rumahtangga persendirian yang menggaji pekerja ORGANISASI DAN PERBADANAN LUAR WILAYAH (“EXTRA-TERRITORIAL”) 99000 NOTA: Organisasi dan perbadanan luar wilayah t. pengukir. kelab bina-badan) Aktiviti memilih pelakon/penyanyi (“casting” untuk filem.m.t. penghibur dan artis-artis perseorangan lain Perkhidmatan bantuan teater t.m.t. Perkhidmatan-perkhidmatan lain 93010 93021 93022 93023 93030 93091 93092 93093 93099 Dobi dan cucian kering tekstil dan produk bulu Perkhidmatan menggunting rambut lelaki Perkhidmatan mendandan rambut wanita termasuk perkhidmatan-perkhidmatan lain di salon unisex Perkhidmatan kecantikan Perkhidmatan pengkebumian dan yang berkaitan Perkhidmatan mencari jodoh. studio rakaman) Merekod atau merakam bunyi Agensi tempahan (berkaitan dengan penerbitan teater dan hiburan) Perkhidmatan taman dan pantai rekreasi Perjudian dan pertaruhan Aktiviti rekreasi lain t. kumpulan nyanyian dan hiburan okestra Perkhidmatan yang diberi oleh pengarang.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri 92120 92131 92132 92141 92142 92149 92191 92192 92199 Penayangan wayang gambar Penerbitan program radio Penerbitan program televisyen Penerbitan dan persembahan teater. Sarkas. television dan penerbitan teater. arkib.t. .tidak terklasifikasi di mana-mana LG : 17/17 . muzium dan kebudayaan 92310 92320 92330 Perpustakaan dan arkib Muzium termasuk aktiviti pemeliharaan kawasan dan bangunan bersejarah Pengendalian taman botani dan zoologi dan rezab alam semulajadi Aktiviti kesukanan dan rekreasi-rekreasi lain 92411 92412 92413 92414 92415 92419 92491 92492 92493 92494 92495 92499 Kelab golf Sukan air dan kelab rekreasi kecuali kelab golf Kelab menunggang kuda Penganjuran dan pengurusan acara sukan Perkhidmatan mengendalikan kemudahan sukan (“sports facility”) Perkhidmatan kesukanan yang lain (termasuk kelab bola. sahabat pena dan pertemuan (“dating”) Perkhidmatan rumah urut dan pusat kesihatan (contoh: “spa”. disko dan karaoke Aktiviti hiburan t.t. kelab menembak. “sauna baths”) Perkhidmatan teman pengiring (“social escort”) Aktiviti perkhidmatan yang lain t.t. Aktiviti agensi berita 92201 92202 92209 Perkhidmatan menyediakan berita yang bercetak Perkhidmatan menyediakan gambar Perkhidmatan-perkhidmatan lain bagi agensi berita Aktiviti perpustakaan. taman permainan/hiburan dan seumpamanya Kelab kabaret.m. komposer.m.

Tambahan Kedua & Tambahan Ketiga 1/2004 Kontrak Pembinaan Pemajuan Harta Perbelanjaan Keraian Elaun Pelaburan Semula Elaun Khas Bagi Aset Bernilai Kecil Layanan Cukai ke atas Perbelanjaan Guaman dan Profesional Insurans Indemniti Profesional Penilaian Stok Perdagangan dan Kerja Dalam Proses Bahagian I Pemajuan Harta & Kontrak Pembinaan Cukai Yang Ditanggung Oleh Majikan Perkuisit Daripada Penggajian 22/05/2009 22/05/2009 22/10/2008 03/04/2008 27/03/2008 06/07/2006 31/05/2006 31/05/2006 13/03/2006 17/01/2006 17/01/2006. 30/08/2007 & 25/02/2009 08/12/2005 14/11/2005 12/09/2005 & 30/11/2007 11/08/2005 & 05/02/2009 06/06/2005. Tambahan & Tambahan Kedua 6/2005 5/2005 4/2005 & Tambahan 3/2005 & Tambahan 2/2005. 20/05/2005. 06/07/2006 & 03/01/2008 05/02/2005 30/12/2004 & 03/04/2008 09/12/2004 08/11/2004 & 23/08/2007 08/11/2004. 17/01/2006 & 17/04/2009 30/06/2004 Persatuan Perdagangan Potongan Bagi Kerugian Wang Tunai Dan Layanan Ke Atas Pemulihannya Cukai Pegangan Atas Pendapatan Kelas Khas Manfaat Tempat Kediaman Yang Disediakan Oleh Majikan Kepada Pekerjanya Pengiraan Cukai Pendapatan Kena Dibayar Oleh Individu Bermastautin Pengiraan Jumlah Pendapatan Bagi Individu Insentif Potongan Dua Kali Terhadap Perbelanjaan Penyelidikan Manfaat Skim Opsyen Saham Pekerja Perbelanjaan Keraian Manfaat Berupa Barangan Pendapatan Daripada Sewaan HartaTanah LH : 1/2 . Tambahan & Tambahan Kedua 1/2005 5/2004 & Tambahan 4/2004 3/2004 & Tambahan 2/2004. Tambahan.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN H: No. KETETAPAN UMUM KETUA PENGARAH Nama Ketetapan Umum Dikeluarkan/ Dikemaskinikan Pematuhan Ya Tidak 2/2009 1/2009 3/2008 2/2008 1/2008 6/2006 5/2006 4/2006 3/2006 2/2006 1/2006.

Nama Ketetapan Umum Dikeluarkan/ Dikemaskinikan Pematuhan Ya Tidak 2/2003 1/2003 & Tambahan 2/2002 1/2002 7/2001 6/2001 5/2001 4/2001 3/2001 & Tambahan 2/2001 1/2001 8/2000 7/2000 6/2000 (Pindaan) 6/2000 5/2000 (Pindaan) 5/2000 4/2000 (Pindaan) 4/2000 3/2000 Insurans “Key-Man” Layanan Cukai Berhubung Dengan Tambang Percutian Perbelanjaan Praoperasi Dan Prapermulaan Perniagaan Yang Dibenarkan Bagi Syarikat Potongan Untuk Hutang Lapuk & Hutang Ragu Dan Layanan Ke Atas Pemulihan Tempoh Asas Bagi Punca Perniagaan & Bukan Perniagaan (Syarikat) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Individu & Orang Selain Daripada Syarikat / Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Bukan Perniagaan (Individu & Orang Selain Daripada Syarikat) Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Pengiraan Elaun Permulaan & Elaun Tahunan Bagi Loji & Jentera Pemilikan Loji Dan Jentera Bagi Tujuan Tuntutan Elaun Modal Pelarian Cukai Dengan Sengaja Dan Kesalahan Yang Berkaitan Memberi Kemudahan Dan Bantuan Yang Munasabah Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Orang Selain Daripada Syarikat / Individu) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Orang Selain Daripada Syarikat / Individu) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Individu Dan Perkongsian) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Individu Dan Perkongsian) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Syarikat Dan Koperasi) Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Syarikat Dan Koperasi) Tempoh Asas bagi Suatu Punca Perniagaan (Individu Dan Orang Selain Daripada Syarikat / Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Syarikat Dan Koperasi) Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Bukan Perniagaan LH : 2/2 30/12/2003 05/08/2003 & 23/08/2007 08/07/2002 02.06.2000 01.06.04.2001 & 18.2001 01.12.04.04.2000 30.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri No.2000 .2000 30.2001 18.2001 18.2001 30.01.2000 16.06.2001 01.04.2000 01.03.03.2001 30.03.04.03.2001 01.03.2000 30.01.06.2002 30.2000 2/2000 1/2000 01.2009 18.01.03.2001 30.2001 30.05.

P. Rujukan Garis Panduan LHDNM LHDN.P.2) 1.(A) 170/2001 2.U. Senarai Garis Panduan Dan Borang Permohonan Tajuk Garis Panduan No. LAMPIRAN B 4. Rujukan Borang Permohonan Borang DD2/1995(Pin.(A) 185/2001.U.(A) 14/2007 Garis panduan memohon di bawah seksyen 34(6)(ha) ACP 1967 bagi maksud pengiraan cukai pendapatan LHDN/BT/GP/POE/2004 LHDN/BT/DD/POE/2007 * 6.U. 01/35/(S)/42/51/286-18 No.6 (SK.U. * 7. EPS/PP/1/1997 dan KCP 1998/1 LHDN/BT/RA/2005 * 3. Garis panduan untuk tuntutan potongan dua kali bagi perbelanjaan penyelidikan di bawah seksyen 34 B.09)681/2-61(SJ.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN I: SENARAI GARIS PANDUAN DAN BORANG PERMOHONAN UNTUK TUNTUTAN INSENTIF I. dan (ii) (Pindaan) 2003 . Garis panduan tuntutan potongan bagi LHDN/BT/GP/POE/HE/2004 LHDN/BT/DD/POE/HE/2004 penggalakan eksport pendidikan tinggi di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport Pendidikan Tinggi): (i) 2001 . LHDN/BT/DD/POE/PD/2003-1 * 5.(A) 261/2003 Garis panduan bagi tuntutan potongan selanjutnya di bawah seksyen 41 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 dan Kaedah -Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport) 2002: (i) P.27)(4) LAMPIRAN I & LAMPIRAN II * Borang Permohonan yang boleh diperoleh dari laman web LHDNM L I : 1/2 .U. ACP 1967 Garis panduan berkaitan dengan tuntutan bagi Elaun Pelaburan Semula (EPS) bagi projek yang layak di bawah Jadual 7 A ACP 1967 Garis panduan permohonan potongan di bawah subseksyen 44(6) ACP 1967 bagi derma tunai kepada organisasi diluluskan untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengidapi penyakit kronik/serius (rujuk Lampiran A untuk jenis-jenis penyakit kronik/serius) Garis panduan dan prosidur bagi tuntutan fi profesional yang dilakukan untuk reka bentuk bungkusan di bawah Kaedah -Kaedah Cukai Pendapatan (Penggalakan Eksport) (Pindaan) 2001 . CR(8.P.(A) 115/2002 (ii) P.18) VOL.

LHDN/BT/EX/AIE/2003-1 * 5. Senarai Warta Kerajaan/Ketetapan Umum Dan Borang Permohonan Jenis Permohonan No.P. dan (iii) 2007 .P. LHDN/BT/EX/AIES/2003-1Pin2007 * 7. LHDN/Latihan/92 4.U.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri II .(A) 57/2002.U.P.(A) 116/2002.Ketetapan Umum No.(A) 275/2006 Tuntutan potongan selanjutnya di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Pengiklanan Barangan Jenama Malaysia) 2002 (i) 2002 .P.P.U. LHDN/BT/DD/BNG/2003-1 * 8.(A) 114/2002.P. dan (ii) (Pindaan) 2007 .U. (ii) 2002 .(A) 193/1999.(A) 309/2003 Tuntutan potongan selanjutnya di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport Perkhidmatan): (i) 1999 .(A) 270/2005 2.P.P. (ii) (No.(A) 263/2003 Tuntutan potongan di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Latihan Yang Diluluskan) 1992 Tuntutan elaun di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Bagi Peningkatan Eksport): (i) 1999 .P.P.9) 2002 .(A) 158/2005 LHDN/BT/EX/SI/2005 * * Borang permohonan yang boleh diperoleh dari laman web LHDNM LI : 2/2 .U.P.P.U.U.U.U.U. (ii) (No.2) 2001 . 5/2004 (Dikeluarkan pada 31/12/2004) Tuntutan potongan selanjutnya di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Di Luar Negeri Untuk Penggalakan Pelancongan): (i) 1991 . dan (ii) (Pindaan) 2003 . dan (iii) (Pindaan) 2003 .U.P. LHDN/BT/SD/POE/2007 * 9.(A) 124/2003 (ii) (Pindaan) 2005 .P.(A) 128/1999.P.P.(A) 412/1991.2) 2002 . 17) 2005 . Tuntutan pengecualian pendapatan bagi nilai peningkatan eksport di bawah Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No.P. dan (iii) (Pindaan) 2006 .(A) 62/2002.(A) 14/2007 Tuntutan potongan dua kali di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport Perkhidmatan Profesional) 2003: (i) 2003 . dan (ii) (Pindaan) 2003 .(A) 171/2007 Tuntutan potongan sekali di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport): (i) (No.(A) 262/2003 Tuntutan pengecualian pendapatan bagi nilai peningkatan eksport perkhidmatan di bawah Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian): (i) (No.U.P. LHDN/BT/DD/POE/S/2003-1 * 6.U. Permohonan untuk projek penyelidikan yang diluluskan dan tuntutan potongan dua kali bagi perbelanjaan penyelidikan di bawah seksyen 34A ACP 1967 . Rujukan Borang Permohonan Borang 1 (Sek 34A ACP 1967) dan Borang 2 (Sek 34A ACP 1967) 1.(A) 154/2001.U.(A) 117/2002.U.U.U. LHDN/BT/DD/POT/2003-1 * 3.3) 2002 . LHDN/BT/DD/POE/PS/2003-1 * 10.U.

(A) 59/2002.U.(A) 307/2005 P.(A) 209/2002 P.U.U.U.(A) 51/2006 P.U.(A) 417/2007 P.U.(A) 278/2007 P.(A) 154/2007 P.U.U.(A) 394/2008 529 530 P.(A) 420/2006 & P.(A) 500/2000 P.Buku Panduan Borang C 2009 Sistem Taksir Sendiri LAMPIRAN J : KOD PENDAPATAN YANG DIKECUALIKAN CUKAI PENDAPATAN Kod 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 Jenis Pendapatan Dikecualikan Cukai Pendapatan luar negara dibawa masuk Pendapatan / bahagian pendapatan perintis Pendapatan dikecualikan bagi projek perkhidmatan diluluskan Pendapatan dikecualikan di bawah subseksyen 60A(2) Pendapatan dikecualikan di bawah subseksyen 60B(2) Pendapatan Syarikat Modal Teroka Pendapatan Syarikat Pengurusan Modal Teroka Pendapatan Syarikat Ibu Pejabat Operasi Pendapatan dikecualikan bagi Pusat Perolehan Antarabangsa Pendapatan dikecualikan bagi Pusat Pengedaran Serantau Pendapatan Syarikat Pengurusan Dana Asing Pendapatan Syarikat Dana Tertutup Pendapatan Pengendalian Pelancongan Domestik dan / atau Pelancongan Rangkum Semua Pendapatan dividen dikecualikan cukai Pendapatan perkapalan di bawah seksyen 54A Pendapatan dikecualikan di bawah perenggan 127(3)(b) dan subseksyen 127(3A) Pendapatan penganjur pameran perdagangan antarabangsa yang diluluskan Pendapatan perdagangan luar pesisir melalui laman web di Malaysia Pendapatan dikecualikan bagi perkhidmatan penyewaan perahu layar mewah Pendapatan bagi projek pengeluaran bahan makanan yang diluluskan Pendapatan bagi penganjur persidangan di Malaysia Pendapatan syarikat berstatus BioNexus Pendapatan bagi cawangan / syarikat penerima pelaburan yang ditubuhkan di luar Malaysia oleh bank Pendapatan bagi perniagaan perbankan Islam dan takaful dalam mata wang antarabangsa Pendapatan bagi perniagaan perkhidmatan pengurusan dana Islam kepada pelabur asing dan tempatan di Malaysia Pendapatan dikecualikan di bawah subseksyen 60AA(22) Pendapatan daripada aktiviti terkawal berniaga yang berhubungan dengan urusan berniaga dalam sukuk Pendapatan daripada aktiviti terkawal berniaga dalam sekuriti dan menasihati kewangan korporat yang berhubungan dengan pengaturan.U. (A) 156/2009 P.U.U.(A) 393/2008 P. P.U. penajajaminan dan pengagihan sukuk Pendapatan pemaju / pengurus pemaju di Wilayah Pembangunan Iskandar Pendapatan syarikat berstatus IDR (‘Iskandar Development Region’) Rujukan Perenggan 28 Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967 Akta Penggalakan Pelaburan (APP) 1986 Seksyen 127 ACP 1967 ACP 1967 ACP 1967 P.(A) 371/2007 & P.(A) 418/2007 LJ . (A) 159/2009 P.(A) 58/2002.U.U.(A) 308/2005 Seksyen 60G ACP 1967 Seksyen 60H ACP 1967 P.U.U.(A) 138/2007 ACP 1967 ACP 1967 ACP 1967 P. P.U.(A) 199/2007 &P. P.(A) 77/2005 P.(A) 152/2003 P.(A) 309/2005 P.(A) 137/2007 &P.(A) 255/2008 ACP 1967 P.U.U.(A) 113/2002 P.U.(A) 75/2005.U.U.U.U.U.U.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful