Creando Ideas bolsos Nº 52

Las iJ:1easmas originales para Hacer Vender 0 Re&lalar: con

patrones e rsfrucc.ones

detafadas

Presenta esta ediclnn y aprende a elaborar
compl.etamenle GRATIS
~ eS~~~C~y~~'a~~~:)OS

lntormes: leis,: 893,8315 V 8938327

Creando Ideas
Calle 5No.5-12 of. 2:01 Segu,ndo Pis'o tals.: (57)(2)8938315Cali - I!::olomliia'
Edito! " m[ect~r Virgillia L,DiIiza lama yo

E-mall: ediGh:lIlesvjrgini~@yahol1 ..Gom

C:omenta.rios y Sugerencias

wlillw.e ~icione~'\liT!li nia.lolliza.l}om 893 8327 CUU;UlACION I:OLOMBIA
Cali: £dicionflS Virginia I..ofliw Calle 5 No, 5- [2, DfiCJn~2JJ1, 2do_pi$o TeL (2) 89383 f5 Teif!(ax: (2) 81)3 832I

.
Iligitat illlci(m IMolderia Andres Felipe Walles

mre6ci6n Ad rrii nlStralilla Silvio A. LOililil.
Marlketin~1 J(llio E. Nieto Gel: (311) i'2G 61 46 IOiseilo y Diagtamilcilin 6dwin fl, Walles

Eilit~r Miu nta Nelson Daviri aliili~rio &oordin:acilin Edilorial Arm.nod. Bomlla'

'Fotografia
Atkos Picture Mala!r ,Derechos Reservadils f'rohi,llFda S\I repr:iJ'duccion total

{I

parcial

con fines

comercieles

BOLSO NO,

BOLBO

NO.

tg)lL1L

BOLSO

NO.

BOLsoNo.

Bot.so-No.

BOLSO

No.

BOLsoNo ..

BOLSO NO.

80LSONIO.

BOLSONO.

-~-~

j

J.JOLSO 1\:0. 901

~·.clCn{];:'-~

~~

U!!liG.IICiON: Pla.l1·c!la.iI) (
LtA.TERlIAI.!I::S::Tela8's<~g!!'Jrlias; 50 Carl dey~. drtll 0 linCl, derr·ijf.da.35 m para boca de bol~, Ct,e~ de Z{I cmlliil!::lll!o d.eJa~lefO. ,eielri de 15. em ]J'.a:raso~a". 2 nerfajO» Ipa!'a.'catgad~ra ..

~ll(J t.:sO' No. 9ltl~ !!.BIB IGI\C~6!1k P~ancha (~ 1l00SQ, 2cierr$l!ij

IMATiEfllA.lE8: 161m> 8!J.gen~~.s:: fiO cmct<iJ!(('lan, dri~ 0 lino,.l oiBrre d~ SOi::[J!I ~~i'<Iiro"~ oe 'i fiCR1 IPW"!iib@lsII!o 1~e.·sOlapa. Mrs!lro tratir'O. [W,s'mUCCm:N!ES: DECOSwUM: ArmllJ" 3®1\1~a.PtJ!)a.J 1l1elQ..FO ~~~]Xl !Jtrtefll~ p()rd'Qnde III ~ ilnlflcuJ rllol~e. Ar.i'mlr~~1ap;lde Ib~ls~lo y aseg~r.ll' <'II beqad:~bolsillo ~cg"Mdp<cielreen $ol~;Jia '~~na, Ce~ra! ~r c!;IstadQ$ SQt>ap-:a. Pf;gar Qan·tJO~Wd!:l ai '0 ont<mod(JJa~1>erv ~~ell1o. PeGar

sesg>!Ja iloru CIle bol~lI~ ~anwJl~ 'Il:l!terna yOOIO'(:ar velcr~.6!iI1J;epOller 1l{)I~lIki a if.elallte",ml;pof ~OM[{: 1(1inifiga e-l ftlGlde,:aseou~nd(l Wn punlada r6.Clay nama.• Pe~~, .;;ie(r'e en bolsi1IQ 'ur..s.ew • .$obf~1l10nar bolsillo ~r~sero ·~.lras:et'Q·p.e_.gand>ool.aps"AJrmar pr:es(]],i; '!l cargiiJcleTa, wlpq.a;noo s :herf$. ~.gef se$gCllle,:3 em d~4no'hO$ ~OoCad~ b(l!s~IO"d'.e<~os~.adQ yasegurarr a OOS'ladom(lil PIIfI:lIa(j,arfeo~ay~rg:JJ. rei1!~'mel a cosfairl~. Pllg~~ I tjerrea vista.a'se::mi!lran::al~dern: aeR51:a:d(!' P"6{IarOIlsiatio a.~s~. egar.d~~~wr£l:n.f"a$'I!rp.{llfisla, Ico5~ad(l)f baflie. P

MIAUI\iIALlES·;·:?!i OfiIiIde:caea co.lo·" en yule o yean p-ara.(j!illamflFO. 35 ·CnlUm yu!-Il.IJ '~man p~.ra traseHJr, ei6tT.e de 35 em jJBfil 1JO~a; qa bofm ::1 ~rTajJll~ rr~tAltt"'"s ~~ra··IJ~r9<l.delta y ilptiC'aci!lnes. .

p:crIt~rrale<lij~~ le~~!O~ y.a,s(!:g)!lra~ e:o$~.dDizq~Ee\r\'IrI. ;Seg~far ~l)rrQ11 bDlsollor bota dl'i Mise) ~ A I'iTll'jllzarcO""S"M{l, NOi[Jt EI ~a~g(l.S!IIDe:r!J:jQde·!a ·C"ar!l,'!,d~faes: d:e 110 '111i1ii.

IUS'r.R!UCCJONES::I)E ICOS1l'~~A: I¥dUE IINTERMA: P<lilf1r· cieFf<e.1 bol$i.lIQ Y bu15rll~ a rlliiiOJpiil don.de IlDindica (!11i1i1'O'~a~Certar f,o~!'O p.o~,costaJllos:, ~!ilar INiss 8i~Clrro.Emoonal g~a1da:,¢iM~ p.or cgs!ados. pt~\lI'';ier(€i~~ g!J~rGa Ci!)lrt por I)rill(). ?egat gu;srija. d~rr;ea vis!a. [il!epna. die ! . tM ~(Ifl1l) !o ~ndic~ elliDlJ!d~·. CeWllJ msla. tmlerna Ilor C(lsta>O@S""P.'eg.ailIis~a.a rorm. NA::P«lafl;!le~[teros.~ltl!rr ,costuf;1lljrepim~~r ~lie0t1!e'efl 'd~I~J\~fOtrM'(lfO y ])OfCOill(Jrno tCI'l) base potdonJie JOilldieiil. e~m()lnle~.LIi11rd'Iil!aI1Wl\1 'tras;erollilrcos!aoos" Pe1Jar '!j l:t.G&ellol~,ull!'maf ~$ma. '!! asegur.ar :a:C@S!adCldereC!lO.MIG'Cslld\:"l h8§,raie. P'a$arc carornadera a

1

UBICJlCION:

tEl SO emde yelln 0 d... 25 em lie datIOn ede15cmparalJol Il10.
0 seda PUi rOffll. tl8rre

TERlAlES: Telas~s. dt35cmparaoocade

10 _

l'\1o,1~.

UBltACI

•Planth (AI

"1iATERI'AliES: s suoerklas: 50 de 0 dr • 2S em de daCllWl 0 seda para fllffO .. d'e30cmp bC)t3dBbolso,1i:arfeilt15cmllll.abolsitk) IB!"PO.
IN SJRIJCCIONES OlEGOSTURA: PARTE . Ase9urarb I falropordclndelo indica lfltllde. pogal CIem)11 I Un r (Otl1l .em 'I trasero pcII costados- Petal' base ICIITO. ambonar guardadelTe IXN CO'SUIdos. Peg a gU~ld CWrre pOll oriIID_ Pegar guarda cimB II ~ III em3 If • a plqoote como 10 molll Cerrar visla nlerl'l.ll por cosiados. Peailf ",ISts a fooo. Po\RTE EXlfE'RNA: [PIp! ado·lba~£·3. COntDfI1O de bo4UIo y repa . Arm r soL1.pas repimco.stu Pe s V solapas a 10y rtplw CO I Y peoar a ddlI1I.tro. Sobr f21sol a dti31l 0 cJeIantero V lrauto pot eM ciO:s, brrr ee 'J re,pllat Pella( base a delJirnlllro 'I 1fa5eIU. Armar calaader s y uraracostaoo d boIso. UfMfOlJOi!!OlSopor ODcUe bOISO tpI23r CDstUfBI. Decoral i su gus o.

'15

WBIC'l\CIOM: PI3ilch~

~B)
(I

M'.J!iirE:FUA!.lES, 0 em d8dr11~0 ye~ll, 30 6F!ilen$~d~ 3

~aI,)fOfl •

~

.Ii !~ST'RUOCIONES [IE C~iSl1U:RA:RAAJ:f ~N1EI'liN.!II.: G!JIi3JdillaJi O Dolsiil!iJ llartot1e y SODre!)DllSr a JIOfro del8in~~t'O.Pega1 oO<S,ta(jo.taua ~liirro dafian!alQ ~1ri®Br~. PARliE ~XTER N'A: Ar1lll8! SO!~p91
OOIS(!(;~. pun.1ac:k!re~tal" Jarga.AFm~,f'~.~l'flaoderayasell~J·a~ ~J;Joj(j~ ~Q:r~oc,ad~ibulso 'J r,epirutOS!l.lrn"

p${aanJ4lofiece. F'e;ga'({;CI:St~d/J·tii$~,il !!I~lam.liro·~1J!I,S~I'(J.~pii~!ld:" ~s'tvr.l, A~I!!JlUrafSOI$'a a 11 t>oot1ld'o- (fiE bol®(I,Asegurar OOff{l'

BOLSO No.. 9 16 ~,B!CAC!ON; PJooclla.tF)

c::::::J ~

EJ
D

L~,tf<jf'

Q~~~\
I

O

~-;~~:e~:~:~s~~~~~~~~~~::::~:;~;P~~1~
M~nJRJA~5, 2.15 m de 19~ rearm (I drm,Z;:5 e ~al,albQca·df! br>ls"CiJ ~$aiS;, y:2

em t~ sella (I dat:~n liar! lorr:o.ol'erre 00 25 em

I.NISinRUGI~IONES,!liE C-iiSTUiRA; IPARfE INITERNA: Oooladillaf b-ol~1lkipa[ctie y $()blijpOlli~ra "lOl:!'Qdelanreoo. Ulilirl~rrodelall~e.oo~r~as&.rD!)Of,c.()S'~atlri5:, egarbasB·oi!f;OHiJ. EmbfJrIa[gua«ia P

:1:::" "' .. <Ie "'Oo, , .. -

IPAIm: IEXTBRNA;:Unrr de!~Ner(l y t!'a_$WO (lor I:GS!adot Y pC'mar bas,e. Arm31 Pl'osm~s y .... - "'~"~, '''" • b~"

,0- boca d. b,fob Yrepim

UBICAtl(lH:
-

halF)
a:g sO,25cmdesedaodaef 5cmpmbolsillo nemo p

. ATBUAtES:30cmdeyeano
bocadcbOlso ~fft

II 0." rred ,35

1;o..'tU .o• ._ 2 J UBICACIOH: PlanctlllEI

em pataboU

MATERIALES: 50 cmdeleia )'Ian, 1110lino 50 omen
bolso.

UBICl&IO:

eN (e)

l1£R1ALES: 51) em Ik tala bDciIid!bolso.

.25 em de

odacron

17

II BleAe! ON: Pfancha (IJ) 'JERlAtES: 40 em de tela yute. dnll 0 cIene de 30cm pm boca do bolSo. pan 1MlISo. 40 em eo seda 0 dacIOn 1000.

ES DE COS TURA: PARTE ,1N1E.R • Asegur3I bOIsi 0 a IOlfo por dondolo I rey n alegar.CerrarforroporCostadOS~lbase.lJn poIlospuntosA.·IByC IP tOl'l1W.. _' do de Iai base, Emoonar guarda cIerr poe cos do. Peuaf clerre a ,guarda ci rra POI' DnIID. Plgill guarda clerre a vista ntema terna por cosncos. Pegar VISta a orro PARlE EXTER . Pegar ojaletes a de 0 'I pol' costados. AseglJf3J bois 03 clebOisopordondelolndlcael mold. 1M! re y r Uml delanteroy uasero por c.ostIdos 'I base, Unir pot los puntos A· 8 'I C para anna! eI cuadrado de la nase, Arfnar carlladeras. repiw cos~ asegurala boca dellolso. IiIJ Ollila boISD por boca de' Ibolso 'I repiw cos ra Annar s d eorallvas de 78 em de largo pol' 2 em Ide ancho 'J enttetfuzarl)Orojaletes, de COS1ado, Decorar a su gusto.

elmolde.

INSTRUeCID

UBltAC ON:: Plancha (B)

cmlNRbocIde IKllso.clerre de 1Scm para

..

I

-S:40emdoyeanodJillparabOlso.30cm

sedaod crllnparalorTO.cleneCle25 nseroy2argollas

INSTRUCCIOESOECOSTURA:PARTEINTER: bot I arorrollordonde«JindIca eI moIde. pegar 'J errtalegar. Cermr fOO'Q pol base, costado'.IEmbonar guarada clerre pol' 'cos dos. Pleg3H:ierreit guarda ,clenrepor orillo. PI! _ .. iiieterre ,iI sta intema. de piC! e a piquete como 10i1dIca lei mollie. Cerrar \lIst Interna par cos !los Pegar vista a terre, PARTE EXTERNA:Armar moras y repIL1f eostara Almat' pres! 'I repaar coS'lllla. Asegurar moras a delan1ero par 00SIad0 'I can JMlnlada recta 'I larVa. Sobreponer pieza decoratlva a delanlero y pega pasIIlOO arlloll s, Getrar delantero 'I trasero por base y eostado, AfmarcarQademy~uocadebolsoenparlettasel'3.Ase1IU 0fTtI bocad bolsoy replzarcoslUra. Ase u aargo as dela.nteras.IDec'lIIIf2 a SU
0

o

u.OIl

UBCAClaH~ Plancha (0)

MATERlALES: 30 em de eada color en

para 0«0. Cierre de3S em para boca d boIso, Clem de 15 em pm boIsilio nnemo,

0

.. boiso.

30 cm de seea

D dacTtln

1

IN'S1iRUGClD ES DE COS,TURA. PARTE INlER )\_ urar bolsillo a jorro d I I ro 1Il0l donde 10 . - III moIde. pegar e er~e \I GlltaleQar. Unir fono era 'I trasero par costa os 'I base, Unir los pun os A· B 'I C paraformar el cuadrado de Ia base dd farro. IEmbonal Quanta clerre par cost3do$. Pegar - a gllilltfa eierre par . Pegaf QII¥da ciene a SiB Olema II plquele.a - _.. como 10~ eI moIde. Cerrarvistaintema pot co -.!leva visl a forro. PARTE EXJERNA em y1rasero a cosladoS y repu.alI COSIuras. Peg r base a bolso. Armarcarvadefas. ~costura y ~urar it boca de boIso- -orco a bolsQ por boca de bolso y rep' at' Decorar a SU ,lJusto.

011 CACID ,:1

ch

lei

, lERIA'lES,: 50 em de eta yean. • 11110'0 gamuza. 25 em ,eI seda 0 daoll'm p ra OtTII', aen! de 35 em para boca de - . 'Clef'" de 15 em para, boIsiIo • lfasero. egar. Cerrarforro oroporCOcslatto·s ~Dase Unlpol' los pt.Jnlos A·B vera 0JI'1W eI ouad'rado de Ia ba Embonar guarda: cierre pol toslado. Pegar cierre aela e POI orillo'. Pep' uarda - e a ¥ISla Inloma de PHlUetea piquele como 10inGlCa mold. Cellar vlsla in ema pol. oostt!. dos. I~g.ar vlsta_lorro PARlE EXIE.RNA: Pegarreluermde a coslado,Decaqjadera.abnrcoslurayr _ . PqaJrtargadera a delarrteso ylrasero. So _ ponOf ,costa 0' ca:rgadera a coslil.da de IHllso y dlra. Pegal L ches e costatlO Clecargadora. A _ soIapa, pegar olalelecs. fijar y- - !if auasero d bIIIso Prep brache de pl'esWIn - en deJanlero d'e bOlSo)l _ pa, U dalsn. m 'J 'IJ'aSefOpor COSfados y base. ab tostu y IIpIW. Unir por los punios , -8'1 t para lormar 1 c _ _ de La bas. Pegar carg;adef3S a 1a lnlilMB. embOf!l3l costura por boca ,de bolso y cargillltl15. Rep~ar cosMa 'I pegar sen caruadera.
INSJRIICCIDNESDE

el mOldB'. Pegruc eITe'Y

ICOSTURA: PARlE

INTERNA'

-_ bo!sIaa, fono por dond 10

j

OL 0 IJIBICACION: PIancha C)

_
----

D'~STRIBUIID"ORES

DE IED,ICI:OINIES VIA,'GIIN,IA LOAIIZA

VIUEZUaA:C. EtUADOR:

_ . .II

dilOSDanaGrande

. ,E

dIIA&oocIOnIisoI.

IO~. f&.:0212'-162O,

15/3839331 2247138

Ii.o& AlId&$. KIn 6, PanamericanI ort Urban zaciIln PancuIO. l'Imlaalatlnca y Calle 15 ParquI
Ira ~.451.

IIiOtal Tel. (S9l)

IPANlMA: ~.__ :::K ~ _ - _: DI$1I11:l11k1or1 P'aname:Il. Calle

Tel.: (507) 2211015,

19

BOLSO

No.

BOLSONo.

BOLSO !01\I0 _ ... .....

•.

BOLSONo.

BOLsa NO.

BOLSO

No

25

801.;$0

(9JU6

M,c.

Creando Ideas
h:atla
eJl

~I ~:Hwii:o y 0.1,tJ:beta€t~.1\i! ., ~~:m~s

. !t!i~as ~ :cli:v_sas'1.ennTQM GOJ:rID': e01iJin,~y. f'h.o~ag:e. mr<ii'lm~A:i:~tr.;Rl~SO', CJiaqllel,aru&"

r1l.e:p~ez

Pi!1Iiru',a'i'e:t'i '1i?tl~,. :Fill$E_tL,' 'mqool~o

Creando Ideas
PLA CHA

No. 52

901--902--903 --------902

-

I

= _.. ~ mx~ no
ft)

.

OJ

Costa 4X Boise 2 en Jean 6 On 2 en Seda 0 Oacr6n(Forro) inea de Sobreponer 8alsmo -,------------

i !!!
fiI

I

!
I
« I I

('")

~1lJ

is'

o- !? 3.
;!

o~~~ 00.. = me

0

NO

~
I
I

ii :3
<:>

! !

rotsino de Costado II!JO Q uear ua 2 X Bolso 0$108 X l en Jean 0 Drill oPB1sCOap map2DJleo ~O6

902

~

-

_1 I

r .

1

I

.

DoblezW

Bo,lsillol Delal1hml Extemo

902

t""

.....

~L~'

"",,'

BOl

-

...,r~

1 X Bolso en Jean 6 DriU

~, Vjsta de C[erre \ .2 X Bolso '~ en Jean d DrH
1

\

~ ilr...J

.....

"iii__ , ,__

, _,.-

Pegar Velcro

90,1 Costado -,Base 2 X Bolso -1 en J'B8J11i 6 Dri~ ~ '1 en 8eda 6 Dacron

DE
r

L

I

....~
~ ~
\'I)

- - _.

_-.... - -~
-

__ _ ... -'
-~'

d

II!-,'Q Q

&r-'lQOO

OsIOS X ~
£06

uear

U9

I

OJ91Ueiao osre~
[~

gil

n
<'II

~

(II

"1J

Cl>

(II

(")

....
11)

a. =I
!'~

~

02 Delantem y Trasero
4XBoso 2 en Jean 60 II 2 en Dflcron 6 Seda
_ ;;;;;;;;__ ~_,

c81

~

.
I

I

I

I

.1

_

1-----r----.... --

8olslllo Trasa 1 X 80lso _ Jean 6 DJi
I

902

I
I

901 lanLerode So'lapa

2X 130150 en Jlean 6 Drill

.II
II

...-opelso'j

I~--I

I
I

J

I
III II I
[I

I
I

I
I

I

I
I

II
[II

A

1

4

~arSolapa

----------'

--1

I£IetqOO,
I

---"""I

-----------~---------~-I r---------------~'I f
I I

I
o

I

,,
I

!
903

I

\

\ \
\

,
,

1

"\

! I

I

II',.)
I~
o
I

I

~I

C81
G)

re I'

I
I
I 1·

\
\

\

10
I~

100

c:
~

I I I I~I
,e:::»

I

I /

1

1(1) a.

Bolsil:lo 2 X Bolso en Jeal1 6 Drill

\
\ \ \
\

\ 1\
\

1

::1 ID

F,),c;..J,1

roO

~~

1,°'

I~ ~

I
I
I

\
,

1=
1·-

I

\

I

\

~

,~

II

:
I

I

I

f ,

I

"

I

I

r~~----------,-- ....... ~ ~ ----'\ II I BialqQCl
I

\

l ,
\

I

l

I II
I

II

I

I

I

,

I ,

I
I -.-.----.--,-,-------

\

I~SlS9.Gj

"-L I

~/ .....
OSIOS

i

I

I
1

I g:" I ~ .ril
~I

I

I

I

U9J:leo Q epas ua
oll!slog

I
I

X~

U910l~a QBpas

oSl08 X Z \_ OJ9SeJ 1 f.. OJ91UeiSa OJJO:lll \ £06 ~

ua

~ I

t06

I

,
\

I'---~... --~--'----j '
l ~~-----------...

~~-----~~~ ----~
--1----- --1
\

'~I

.

~_---_-----~------------___ ,__ ~..,,_ Jl

l

,'

I I

,

901

Vista de Cierre 2 X Bolso 1 en Jean 6 Drill 1 en Seda 6 Dacron

SolapCli Intern a 1 X 601'so en Jean () Drill

'901

Do.ble

DoblezW

II

901 Boisilio de Sola~ --cg-=+---f-----~-_T_---------__.:___=2 X Bolso 1 en Jean 6bril

J.

I

1~S~a6~~

&J.a

00

I
I
E

~ ~
I

I
I I

II I
I

I
II
II

!!.
II
III :1

.;:: e-.Q

~ ~

E !

II II
I I
<rl

I~

II
I

'~-.rll~
:1

I ~~_
-(_

~

(~ 1'
I
I

II§;

~(fI

~

I;

1o. ~ - - c.

I~' c
II
I I

I
I
I I:

r=

I
II

I I
I

I~-

:~ I
.t\·

I I I
I
,II

r---------------~--003 [J,elli!ll1tero y lrasero\ 2)( Bolso en Jean 0 Drilll 903 Solapa 4 X 8Q..i'so en Jean 6 Drill

'l

,
\
I,

\ '~ '. \ \. ~ '\ \

,
'.\
U

I

I

'I,
I,
~
.~

~f

I

I

'j

•l

i I

,
I
I

,I

I

"

0,\ I l
" \\ •
\:1

~

&j:3\QIlO

I.EP
.0

ml~
I

I~

I-'~

Iw

OJ

.

1 en Jean 6 Cdll 1 en Da~rorJ6 seca
I
I'

2 X Bol50

9DI3, Base

~

'I~
I~

~~IP

n,

IB

.

_~Ir>.3 "..
.3 I

"

~I
II

I

,
L

----------------~------------~------------------------~
_--, ~

I 1/1 l __ -_

.,.,....

"

I

I

\

t

~
I

Creando Ideas
A

No. 52

94--905---

906---------

90 Delantere y Trasero
X Boise en Pana - Gamuza- Jean 6 D(li

904 Cargadern. 1 X sorso

en Pana

GarmJ:za Jean 6 DrrH

'9~5 Co~tado - BiS 2:)( Bo~oo 1 en Jean] 6 [ 116n Dacron 6:Se:CI

~-'---''''''''!'!!'''II!!III!

---'!!!!!""!II!'IEiiIi"."",.,_._

'~

91)5

BolsiUo 1 x Bol80
Elt111

[)IE'CrOI1

0 Seda.
/

.i<' .........

,/

...... _

"".

_jC===

~~

__~~

__~~/~ .. ~~

'_.,~-,~_l L_ __

_

----

-~--l
!

II~O Q UJ2ar
~ril
I.

US

I

(IFonro')

OSl08X G ~:wap'E!ru~~ 9,06

-.-..------....:11

;

-I

r--

I
I

,
------I

I
I I

I

t-----------~1

i

I

~
t

I

I
I

J ,I' I
I I

I
I

1
II

I

I

~
(

I

I

1

I

~ ~

,
t

~

Cierre

904 904
Bolslllo 1 X Borsa en Ssda 6 Dacron Forro Oelalltera y trassrc 2 X 80lso ell seda 6 Dacron

9D4 Presllla 4 X Bolso en Pana

Gamuza

Jean 0. Drin

.,

"""7

"'II.

iIo.!I'U'I.1i.J!U

.--~,
I
,II

2 en Pana GamU28 Jean 6 Drill 2 en Seda6 Dacron

I

Sdtapa
2.X BOJSD "en Jean 6 [):~III 906,

905

Dela ntero y i
2X Bol~ en Jean 0

:

I
I

I

I
I

I

I

"

\

\

,
I

\

1

t

I
1

,I
I

I

1

I

I

"asero
J

1 I
I I

Jrill

I
I

I
,[

~

I

Delantero y Irasere 2 en Je81l6 Diril 2 en lDa,cron 6 Seda

915

I_

_j

rI

4 X '80150

I
I If

r

I .,./

,

I

"

,/'

.,.- ....

'\.

\./.,

.

_- ...
\
\

\"

\
\

,/

"

... ..... 0#/'

_"

I\
I
,/ I \

d

,,,/

""

"

I

I

/

I
\

I'

"

\ ... /"

\

<' ....

,""

,/

"
I'

"

J

I

f

I

I

I

J

",
,;,

I

,
\

\

_- _-

........

."./
".,..

\

\.

... \
\

\
',,"

......

--

...

1\ '/"

"-

.....

--

I ,
,/

,"
/

J

\

\

, ..

"'- ...

.......

.
m

I j

Bolsillo

1 X Bolso
en Seda 6 Dac:nln

I

I
I

i
I

,I
II

~

j
I

I I
I

I
I

~
I

I
w

.
J

L __ __

DoblefiY . ~------~-------~~_I

906 Farro Delantero y Trasero 2XBoiso

en Seda 6 Dacron

LI'
t

I

I

,I

I

I

J

J

I
I

-I

I
I

I I

__ J

,I

Creando Ideas

No. 52

907--9Q,8--~ 918 ---- ...~~-I.

iii lJear • ezn~'8lJ-ed OP2lSOJ
OS)08)( "

Uil

lOG

as> ea.uoo

I

Del'anfero 'I' 1rasero Alto en P:ana· Gamuza - Jean 6 Drill

907

2 x ,solso

en

nUQ QIJe9r - e2f1UJef) ·SUld ua

OSIOB X l' 811!SQJd

\

,

I
I
I

J

I

"

4 XBolso en Pana- Gamuza, Jlean 6Drilf
I

Coslado

901

,

I

I

I

I

I

I

918
Vista Illlt 2XBo en Jean I

I~
h:r

I~ 11:8 I
I

08 Cargad 4 X Bo~

en Yule -. Gamuza6

I
L...-.-~~-'-

__

,--_.,..

... --

Base Intema 1 X 80lso cela 0 6 CartOn Paj

901

IIPO 9 eznUJef:j

uear - 8m),. ua

apop~SOJ
906

eJapetile:>

OSI08Xl

,
~~- i""-' -

""'i ,_,~

-'I
t

,
\

I
\

~
\

,,
\,

:I--'---'--'-~II
90B
:1

,
\

Selapa 2 X Balsa
\

'\

GamuZ8 \

~ma so
IDnili
I~

en Yute - Jean a DriU --~-~'~II ! .q:; I ~

~ .

I I .

.

~

~

9118 BolsHio Pai 1 X Bol~ en Sedal.Q ~

ra

o

E:!aD

de BoJsiltl:o
,2X Bolsa en Jean

Base. ·Gont.orno

'9118

Drill

\

ol()rHI

U!J(I 9 I;mwes UEl'.ar - i1 nA LIe
OS[Ot]

eJapl&fu8~) ap

xz

OZianJBH ,n,""

! I_

--------------------------~
91iS Fo.rm DEli~~!ilte1Q y'Traser-o 2 X Bol90 en Seda o' Daoron I
~'!!i!"!!!,~, .... ~!ii!2'E, ......... , ....

\\
1

~-------1
,I
:1

1

\I

\ II
\1:

oiiiiiiiir.'~'.!'!!!"!!'!!"!"!Jj

J

~II 't

I I

I

~

I

II
Ii
I

t\ 9,1~B BolsiH.o de CootadCl 2'X BeJsQ leraJean 6 Drill
:

~~
I: "

I
I

p

I

,

I
I

k:! c:i life
~
Irr

leg

II
II
m

I

:1

I

Ii

~

-I:

II I'
I

II'

II
II

I I,

...

\

,
9n IFono Cetantero 'Y'Tmsem

<J
--,
I
.~

en Seda 6 Dacron

2XBof

~

Boisilio 1 X Bolsa en Seda 6 IDacron

911

.

~

I

,M!ezIlP

®
@,
~

9017 Dela.ntero y Trasero Bajo
Costado

en Pana- Gamuza· Jean 6 Drill

2 X Bo~so

o o

~ If? c:r
lar I

c-

!:;S

I

Sase

L_--,-~---ll!JOI 9 uear .

----~--

lI!Ja 9 eznwe8 - uear - alnA ua OSlog X Z;
aJJal::Jepmn8

906

&,zajqoQ

e.

o

I

I

I_ _g9.QI~~ -

!

I

90B Delantero y Trasero

2 X Bolso
Yute - Jean - Gamuz
.. __ -_. _ _",'!!I!!!i!-

iIL.

~~·-·-,
I

-----------------,
918 So!apa de Bo'lsiillo 2XBoIso en Jean 6 Drill

918 Base .2 XBolso 1 en Jean 6 Dril 1 en Seda '0 Dacr6,n

®

I
I II

I

I
II
I

I

0
0

=
~

I

I

I

906 18Boisillo Ire 1 X Balsa Ice en Seda 6 Dacron

10

I

I

I

I I
I

I .,
II Ii

Ooblei!~

I

_ Do~ez~

-----------~---------_
3108 X ~
epeoJBO reznwse -sued ua

,_.

_

I

I
I

I
I

• I
I

I

I

©

Delanlero y rrasero 2.x Bolso en J1eaJl 6 Drill

Forro DeJalitero y Trasero ..2A,.Eo1sa..~~_,~ ei1~eda 6 Dacron

9~a:

~

,.._~~. -

I
I

-~~~-'--'---'1 @ ~
I JUS, I
I I

_.

,

I

"~,

~

1
~[

'l

II II
1 II

~ ~

~ ~
'I

I

I

~

II

I

~

e,rl J[ea,n, [e Drill

Bo~s:mo: 2 XIBoiso

I

I

~ ~ ~ ~ ~

"I
'I

-________ L

®

~--~~~~~..

------------~------_J

I
I

1

I
~

:
I

I'

Creand..o Ideas

:;1. No. 52

909~"""""""'~ 910-.- -911 ~.-.~---.--~

'919 Vista Int€lma enl Yu~e, ,Jean 0 Drilill -

2X 8oroo

Pobl~'

2X Boiso en Y~te~ Jean 6 Dri~11 ~

Guards. Cierr'9

909

..

.~ Ie

- - -.- - - -- - - -- e2P,1QO(] 9111
ca
adera

- ..... - --.

~ - _, - - - - Qp:.....ez~_

Ice

18i~

L_

...~ _

--~-----------~90-~-~-----Vista Intema
2 X 80lso

2 X solso en Yule· Jean 6 Drilll

en Yute - Jean 6 Drill

I

o

o

'~

~ ~

I
_,~,'~_~IiiiiiiiiI~!I!!!!!!!!If __

'I

III

~ ~
I:

II

II

!I
I
I

II

I I

&; -

I

I
I

Costllfo

III

II:

I I
II

I

'r-~--~~~T--~.iiii!ii!'I

I __

II!IIiiiiiiiM

'L:

I

I

II

I!!ISoo

~----~~-=~~·~~-------t--- ,
-'_1_1 __

1!!!!!!!!!!!!!!!_0IIiiiiiiiii1

.....

__

P--

.
~

I

I
I I'

I I

I

,

:

I

i J
I

I I I
I

I
I

I

I

I I I
~
I

I

I

I I

I~

l
I

I

I

If

,I'
I
I

I I I
I I
I I
I

~ I

I
I

I
II

I

2XBoIso ~ il e·n Vute~ Jean I I' ,I ,;. D_ ril
II
u I

CosImIo

911

I,
I

I

I ,

I j§
o;Q
QJ _.:..

.1

•~

I

,"
I'
I

II

I

I
I

I,
I
I

I

I I
I

I,
It
I
~

"'<Ox -"

ra

~c1{i!i!I

l
I

,,~O'ID
fD.1

I
I

I

::;;
..

I
I

I

r
I
I

I

I

I
I I

II
I

i
II I
II

I
/

I

I

I
I

I I I
I

I

I

I

I

I

•1 '/ I

~ ~~-III ~ i-_.- ..... -~-!1--'

.. --~_,d
II

/ :I
.. ,

"

~---, -------~ ~--------;~-, ---, --------~ IOPelS'OO
I
1II
~.iliiiiiiiiiiii.tii!!i!~iiiiii_' __

I!

_~

I,

__

-

,~'-'iiii!!!!~

,

I

,

1

~'

~

I ,

I'


I

I

II ;I

II

I

Sl11

"

I

~

III
J
I

II II I
I

II !

90'9 Forro lDelantero y Trasero

.2X Bdso en seda 6 Dacn.111

'909 8olsillo,lnt'9mo 1 X BQ!lsa en Sada 6 Dacron
1

©

I

BoIsil 0' Tmsero

i
'~

I

c

I

I

IDebmtero y 1in 2,XBoJs:o en Vule ~Jeafl

'90_

DablezW

9

0 Iarnero 4 X Bolso
en Yute - Jean

0

I

®l
rrnar Ph
A

(

A

e

G

I

II-'- ~,-,~ _.-lI_ - ~.-, '~-~-~~;.;;;;;",..1~,_,_~~_
• L.~ _ _'1!!IOii

i

..

".

-=-

_0,

'I!9ii~_,

__

sera

<J
'I 910 Bo!sHlo 1 X Balso
en SMa 6 DacrOn

1911 IBaisUlo 1 X Bolso en Serle 6 Da-cr1ol1

l3as~-..-L,

D,nll

110

I

ilg.

I

c 0

h!i

c-

eta

ff

~ce I•II
I:

I!
I,

~ - _ ~ ~ ___ [l~~liZ~~ .......
II

I
910 Forro Delantem y Trasero
2 X Balsa

.
OobtetW

en Seda 6 Darren

D

~

®~

I
~

L__~~.~_...__ __~ ,_~-

I

!

I

.

~ Fprm Delante:ro y Trasero ~ 2 X 80lso I enSeds 6 Dacron

I
'I

I

I

!

I'

I

I

I' It

I I~!JaQ UB~r '~~~nA ua
~~ti:

t

,I

, ,
I

,

J J

r I

I

I

,W

0$108 X·~ OJ~~'eJ h OJ~UlBlao O'lla~) 1

!

I I
t

I

I

I
j' I i

~
I

I

II

I
"

I'

,r

I

I

!

r

I
I~

I

I'

,
I'

r

I

~
.1

I

I

I

I

I

1
.1'

t

,
t

~

"

,
I

,I"

e..;'r-~'!'!5iII'~.-'""""'5ii~~ ,®l ~
~

.1
f

I
"

r

~

;

1
I

!

t"

}
J ,i~.~ ~.~ _ ~ ~. __ ,_ _J

©r

!

I
I

II ~ .. . ll.~ ~ost~o ~. I _

.

I
I

·d Creando I•• · eas
No. 52

PlANCHA

IJ

9t2~~-913---

,IS

<

en Se

Doblez'O'

-

913

r

\

I

<J
an
10

913 For{O De:ianl~ro y

\
Irasern

2 x,BoIso en Seda 6 Dacron

)lsiUo

\

Bo~so

Dacron

DOb~&l'e

.
®

1
Oobl~

®
Costado

~.

(e)

1 X Balso en Jean - Drm- Yute '0 Lino

nas'ero

'912

re
c:r

:?

1 en J',ean - Drtll - YIlt.e 6 Lino 1 en Seda 6 Dacron (Form)

912 Base' :2 X 8o~so

1'12

9!1Z

Oelalntero de Costado 2 X Bolso en Jean- DrW-1ute 6 Uno

Centro Delantel 1 X Botso e~ Jean - IDlrill-,Yute

DdblezW

Io
:6,Uno

DelanLero y Irasero

2 X 80150 en Drffl 6 Jean

:5
.~

c DoblezW

:0

o
00

ILL

rn

Doblez~

Doble;z~.

,

®_\

OPB)SO.:)

Creando Ideas

No. 52

19114 ,,--....._,_ 916 --------917 -,---~----

~ ~

21

914, BoJsiIlo Delamem
1 X Bolso' n D~ilt-Jean 6 Lim

I Drill

9r14 ~sinod~·Costatio 2 X Bo'iso .

,_Jean 6 llno
DUll

9 uea,r _If.ua us ..
OSl08

Xv

oP8IS0~)

~~6

I

r-----------------------------Form Deja ntero y r rssero ,2X 80'50 BolsJlio Parc-.he 1 X Balsa en S~d~.6 Dacron
'I

9'HI

en Seda 6 Dacron
.........

I

;!E3!!II'!!!!"""!"'

.....

'113""!"""'--

~ ~

II
I

I I I i.·-,------~~~ I

~~-- _]

I

~cosmdO~
I
I~

JI!.

I

!

--~
~
1

. ._.Liiiiiiiliiiiiiiiiiiiiio

__

!1!!!!11! .....

_,

__

~_~_~

-

~~~~~~
-...

11

1, I,
I

I,
_1

..... , .. .

<,

,

I•
m

....

'II

I __._~., .-L II
I
I

rr------------------,
I I

\
'Ii.

~r--------------~
.. I I I II •
I

I r-r-- ...... - .... ---'----~".II

,_,~

.... -JIll
,

,

... \

\

~
'i<
1


~

I. i

II I

~ IZ? I
E
II I
.1

....~

.a' i -I
III

BoI IIII Il'nferno - ~ ante~Q
1 X Bo! 0 en Sed; 6 Dacron

'911

I

!

~

911 Delantet; y Trasel'O
1

ell I 01 I ~E • ~. II
ijt
- I II

2 eril J - 6 Onl :2 en Seds 6 Dacron

' X Balsc
I

" ' I • ~, II
I

I • I

;

~;
III __ ~,_,_,_,]c.!!la~ .__ ~ 11.,

II

~J •
£7il .' I
_~~

_q ~T~- .... '-- ......... --~
I I

II

!
I

f

"
II
./

--~

I

II

I I
L


I,li
iiiiiiiio ~. ~ _,...

I

,iiiiiiOiii

-

o!ii!!I!.L-.1 __

~I
~_iiiliiiiiiiiii.
~!!!!!!!!!!!!!~.'~I~

- -eaulii _, - _ ...,_ - ~ --;1
~

__

-~~,_!!!!!!!!!!!!I!!~1

~.
~

I

...

I

~

~.-;~

.

__

.m ~

- ~ __ ._'.,.

II

~ ~

I

.

II

:2 X 8oJso en Se,da 0 Dacron
" ' .. '1, "'''''_ -, ,_,'

9'14'Boismo

914 Form De]antero y Trasore 2X 80fso ·en Seda 6 Dacron
... -:-

--

,I

L

'D'oble,z1!?

914

GUairda Cierre· 2.X 'Balso_. en Drin ,_Jean 0 Una,

©

-

914 De:I'antero y Itasero 2 X Bolso len D~iI'I~ Jean 6 UnD

@,
,

II

~

~n
2: X. B~~so en Je-an '0 Dril
_______________ ~ ~ ~J I
I

~w II sr ::::':i' I Q. ' ~o

I

I

I
I: ~,~"" -;"7, ~

H~(] f UI89f ' , 0$108 Xi 'eJ~JYe'El,Je~)
L~

0 -: ..... -, . ua-"-

,_,-, _11- II.
II

II

......- ,__

......,_ -

--

-,~

- ~,~

~, _'., 'I

Ii. ~._,_

-

,_, -, _, ......~.~,,~

~ ~,,~

~, ~ ~ ~Ii-

I,

--

--II

,

J

I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful