HUBUNGAN ETNIK

1

Cara pemikiran yg sama. 2 .Pengenalan • Perubahan dalam masyarakat – dahulu di kampung-kampung.Kini tinggal di bandar-bandar berhadapan dan berinteraksi dengan pelbagai etnik. . lingkungan kaum keluarga daripada etnik yang sama.

• Mengkaji tentang manusia dan cara kumpulan manusia berinteraksi dengan kumpulan manusia lain. sejarah.Memahami Hubungan Etnik • Dari sudut pandangan bidang ekonomi. psikologi. sosiologi dan antropologi. sains politik. 3 .

Istilah-istilah • Masyarakat – kumpulan manusia yang tinggal di satu tempat dan berinteraksi antara satu sama lain. • Kumpulan etnik – kumpulan manusia yang mengamalkan kebudayaan yang sama. 4 . Membezakan kumpulankumpulan manusia yang mempunyai kebudayaan berlainan dalam sesuatu masyarakat.

PERPADUAN • Perpaduan ialah proses menyatupadukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dabn bangga akan tanahair 5 .

• Proses penyatuan semua aspek fizikal. ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik.Integrasi • Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulankumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. politik dan termasuk aspek biologikal. 6 . sosial. sosial. ekonomi.

Asimilasi • Asimilasi adalah satu proses percampuran kumpulan-kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Minoriti A Minoroti B Minoroti C Majoriti D 7 . .

makan makanan Melayu. • Orang Cina/India – pakai baju kurung. dll 8 .Asimilasi Budaya (Akulturasi) • Satu proses di mana kumpulan minoriti mempelajari budaya kumpulan majoriti (hanya aspek budaya diasimilasikan).

Pakatan Rakyat) 9 . ekonomi. Penyertaan dalam politik (BN.Asimilasi Struktur • Suatu proses di mana kumpulan minoriti berjaya menyertai institusi utama kumpulan majoriti. politik dan sosial) • Penyertaan dalam institusi pendidikan (sekolah/ universiti). (Institusi utama seperti institusi pendidikan.

10 .Amalgamasi • Proses percantuman menyeluruh dalam aspek kehidupan dan merupakan dimensi yang paling tinggi dalam proses integrasi. • Contoh – perkahwinan campur. • Ianya berlaku apabila kepelbagaian kumpulan etnik bercampur dan berpadu membentuk satu budaya baru.

Pluralisme • Konsep yang mepertahankan kepelbagaian kumpulan etnik. termasuk kebudayaan kelompok minoriti. • Pluralisme ubahsuaian – proses kepelbagaian kumpulan etnik terpengaruh oleh budaya orang lain yang membawa sedikit perubahan 11 dalam budaya asal mereka. . • Pluralisme kebudayaan – pengekalan ciri-ciri kebudayaan dan identiti pelbagai kelompok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful