Duc Ad Veritatem

FILIPINO 3 A-B-C HANDOUT#___ UNANG MARKAHAN, TAON 2011-2012 BILANG SA KLASE
PANGALAN

PETSA

ang tawag sa titik o kombinasyon ng mga titik sa isang salita. Ang isang pantig ay binubuo ng isang patinig at mga katinig. Halimbawa: mag – da – sal (KPK) (KP) (KPK) li – naw (KP) (KPK) Narito ang mga anyo ng pantig: Anyo P KP PK KPK KKP PKK KKPK KPKK KKPKK Halimbawa a – bo ba – so ba – it bag – yo pri – to eks – per – to plan – tsa pla – kard tsart

Pantig

Tunay na PINOY!

trang – ka – so ________ 5.so . ak – sa – ya ________ 3. Hal. ka – i – la – ngan ________ 9. sum – bre – ro ________ 8. ba – ta ________ 6. ba – tas ________ 2.PANGALAN _____________________________________ FILIPINO 3 Isulat ang anyo ng pantig na nakasalungguhit.ral -2- ________ 1. im – pren – ta ________ 4. sa – ging ________ 10. o . KPK = a . trum – po ________ 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful