PERATURAN PERTANDINGAN PENCAK SILAT Penggolongan pertandingan remaja untuk putra dan putri, berumur diatas 14 s/d 17 tahun.

Kebenaran tentang umur dibuktikan denan akte kelahran/ ijazah/ paspor. Pembagian kelas menrut berat badan, penimbangan pertama dilakukan sekurang kurangnya 6 (enam) jam sebelum dimulainya pertandingan pertama dalam satu kejuaraan. pada waktu penimbangan pasilat hanya mengunakan pakaian pencak silat yang kering tanpa sabuk, penimbangan ulang dilakukan 15 (lima belas) menit sebelum pesilat mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwalnya. Peraturan pencak silat Penggolongan a. Kategori remaja (14-17 Tahun)- putera-puteri No Kelas dan golongan Berat badan (Kg) 1 Kelas A 39-42 2 Kelas B 42-45 3 Kelas C 45-48 4 Kelas D 48-51 5 Kelas E 51-54 6 Kelas F 54-57 7 Kelas G 57-60 8 Kelas H 60-63 9 Kelas I 63-66 Keterangan : • Untuk kelompok bagian puteri, kelas pertandingan hanya sampai H • Untuk kelompok bagian putera, kelas pertandingan sampai I b. Kategori dewasa (17-35 Tahun)- putera

No Kelas dan golongan Berat badan (Kg) 1 Kelas A 45-50 2 Kelas B 50-55 3 Kelas C 55-60 4 Kelas D 60-65 5 Kelas E 65-70 6 Kelas F 70-75 7 Kelas G 75-80 8 Kelas H 80-85 9 Kelas I 85-90 10 Kelas J 90-95 Keterangan : • Untuk berat badan 95 keatas (Putera) dimasukan kedalam kelas bebas c. Kategori dewasa (17-35 Tahun)- puteri No Kelas dan golongan Berat badan (Kg) 1 Kelas A 45-50 2 Kelas B 50-55 3 Kelas C 55-60 4 Kelas D 60-65 5 Kelas E 65-70 6 Kelas F 70-75 Keterangan :

• Untuk berat badan 75-90 (Puteri) dimasukan kedalam kelas bebas

B.Gelanggang Pertandingan dan Administrasi

Keterangan : 1. Ketua pertandingan (1 orang) 2. Dewan wasit juri (3 orang ) 3. Sekretaris pertandingan 4. Anggota wasit juri (18 orang) 5. Papan nilai 6. Pengamat waktu 7. Goong 8. Penimbang berat badan (2 orang ) 9. Tim meis (4 orang ) 10. Sudut biru 11. Sudut merah 12. Sudut netral 13. Juri (5 orang)

Administrasi

Administrasi ini terdiri dari bebarapa yarat tertentu dan merupakan lembaran-lembaran blanko yang diantaranya, yaitu - Pengasan - Penilaian - Timbangan - Pengabsahan - Laga - Protes dan sebagainya pembagian tugas dalam pelaksanaan pertandingan silat ini yaitu: • Ketua adapun tugasnya yaitu

• Sekretaris adapun tugasnya yaitu

-kejadian penting pada saat jalanya pertandingan

• Pengawas Timbangan adapun tugasnya yaitu

dapat menentukn kelas-kelas dalam pertandingan

• Teknik Dilegit adapun tugasnya yaitu

Perlengkapan pesilat perlengkapan yang digunakan oleh para peslat berfungsi untuk melindngi bagian bagian tubuh tertentu yag bersifat fital bagipara pesilat, diantaranya : i. Pakaian Hitam-hitam(gambar 1.1-lampiran) Merupakan pakaian wajib bagi para peilat ii. Body Protector (gambar 1.2, 1.3 dan 1.4-lampiran) Melidungi bagian tubuh bagian atas pilat dari puklan dan tendangan pesilat lain iii. Pelindung Kemaluan Melindungi kemaluan dari tedangan pesilat lain iv. Pelidung Gigi Melindungi lidah agar tidak tergigit

Waktu pertadingan Dalam pertandingan silat, setiap satu kali pertandingan terdiri dari tiga babak. Setiap babak menghabiskan waktu selama tiga menit, yang terdiri dari dua menit waktu bertanding dan satu menit waktu itirahat. Setiap pertadingn akan terdengar bunyi bel/goong yang dibunyikan timer untuk menandakan berawak atau berakhirnya pertandingan. Detail: • Ronde 1, main dua menit dan istirahat satu menit • Ronde 11, main dua menit dan istirahat satu menit • Ronde 111, main dua menit

Sasaran dan aba-aba yang digunakan i. Sasaran Sasaran dalam silat adalah • Dada • Perut • Rusuk kiri dan kanan • Punggung untuk bagian belakang apabila pesilat memukul bagian bagian selain bagian yang tercantum diatas, peilat akan diberi peringatan oleh wasit, dan apabila sudah tiga kali peringatan maka nilainya akan dikurangi satu point

ii. Aba-aba Aba-aba yang diunakan daam silat adalah: • Bersedia • Mulai • Berhenti • Pesilat • Pasang

Prestasi teknik Prestasi teknik adalah nilai yang diberikan kepada pesilat apabila melakukan teknik dalam dilat terhadap pesilat lain. diantaranya:

Keterangan: - Jatuhan dianggap tidak sah bila kedua peasilat jatuh secara bersamaan - Jika melakukan teknik sambil menghindar, maka diberi nilai point tambahan +1, menghindar-menendang maka nilainya 2 (untuk tendangan ) +1 (disertai sebelumnya), dan seterusnya - Bagian-bagian tertentu yang dalam pencak silat tidak boleh melakukan tendangan, pukulan dan sebagainya (penjlasan lanjutan tentang bagian yang tidak boleh diserang), yaitu: o Bagin dari leher keatas dan bagian alat vital merupakam bagian yang tidak boleh diserang atau dis - Jika dalam penilaian (khususnya bantingan terdapat keragu-raguan maka juri akan berkumpul mengambil voting untuk meetukan yang sah atau tidaknya bantingan tersebut dan jika bagian itu terkena pukulan, tendangan atau lainya maka akan terjadi fol seperti

menghindar

Penentuan pemenang Pemenang dalam satu pertandingan akan dtetukan oleh kumlah nilai yang diperoleh ketika melakukan pertandingan. Ketika penentuan pemenang juri akan mengangkat bndera merah atau biru (bendera merah di tangan kiri dan bendera biru di tangan kanan)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful