INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU 16109 PENGKALAN CHEPA, KOTA BHARU, KELANTAN

Hubungan etnik (waj 3106)
NAMA : MUHAMAD SAIFULNIZAM BIN ABDUL KARI 900626035007

KUMPULAN SEMESTER NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: PISMP PENDIDIKAN KHAS : SEM 4 : EN. AZHARI BIN HJ MAHAMOOD : 10 MAC 2011

……………………………. Yang benar.HALAMAN PENGAKUAN Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.. NAMA : MUHAMAD SAIFULNIZAM BIN ABDUL KARI NO. IC : 900626035007 .

Walaupun pelbagai rintangan serta dugaan dalam mencari maklumat mengenai tajuk yang kami bincangkan ini tetapi dapat kami atasinya iaitu dengan bantuan rakanrakan. Di sini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang banyak membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.PENGHARGAAN Alhamdulillah. Kepada rakan-rakan yang sering membantu kami juga diucapkan terima kasih kepada mereka. Kerjasama dan kesungguhan serta komitmen yang jitu antara ahli kumpulan yang banyak bertungkus lumus dalam menyiapkan kerja khusus ini adalah amat dititikberatkan sama sekali dan kami bersyukur kerana ianya membuahkan hasil yang amat berguna kepada kita semua. Puan Murni Binti Deraman untuk menyiapkan kerja kursus ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat. syukur ke hadrat Ilahi kerana kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku dengan jayanya. . Kami juga telah dapat menghantar tugasan ini tepat pada masanya tanpa sebarang masalah. Kami berasa amat gembira kerana ditugaskan oleh pensyarah kami. Sampai di sini sajalah yang dapat kami coretkan sebagai renungan dan sebagai pedoman serta penghargaan terhadap pihak yang terlibat.

Penghalusan bagi idea-idea asas adalah dapat dilihat purba di teks-teks matematik berasal dalam Mesir kuno. Ahli-ahli matematik meneroka konsep-konsep tersebut bertujuan untuk merumuskan tekaan-tekaan(kemungkinan) baru dan mewujudkan kebenaran mereka secara penyuntingan ketat yang dipilih melalui aksiom dan takrif-takrif yang sesuai. Mesopotamia. ruang. dan kajian bentuk-bentuk dan pergerakan objekobjek fizikal. perubahan dan ruang. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan. daripada membilang. struktur. bertambah dengan kesusahan kemudiannya diperkenalkan oleh Greek purba. Matematik juga adalah badan ilmu berpusat pada konsep-konsep ibarat kuantiti. Ia berkembang. kajian mengenai nombor dan gambar rajah. atau dengan kata lain. pengiraan. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik. melalui penggunaan pemujaradan dan penaakulan logik. pengukuran. pembangunan diteruskan dalam keadaan tidak sangat memberangsangkan sehingga Zaman Pembaharuan pada abad ke-16 di mana inovasi-inovasi matematik berinteraksi dengan penemuan-penemuan saintifik baru yang membawa kepada satu pemecutan dalam pemahaman yang diteruskan. dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas. Pada setakat ini . dan disiplin kajian-kajian ilmiah berkaitan dengannya. dan perubahan. Pengetahuan dan gunanya matematik asas sentiasa ada sebahagian daripada sedia ada dan penting bagi individu dan kumpulan tertentu kehidupan. dan China Purba. India Purba. Konsep Matematik .Definisi Matematik Matematik selalunya didefinisikan sebagai pembelajaran/kajian mengenai corak struktur. Benjamin Peirce memanggil ia "sains yang melukis kesimpulan-kesimpulan yang perlu". untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep.

Sebagai Guru Pendidikan Khas kita patut sentiasa berusaha mengatasi masalah pembelajaran murid-murid yang lemah dalam pembelajaran Matematik. Kemahiran-kemahiran asas seperti nombor.Masa lahir sehingga 2 tahun .Contoh: Kanak-kanak mengetahui bola yang disembunyikan di sebalik sesuatu masih ada di situ walaupun tidak kelihatan. Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 1. PeringkatPra-Operasi   2-7 tahun Kanak-kanak mula menggunakan simbol dan bahasa untuk melambangkan konsep . kita patut mengenalpasti tahap kemahiran Matematik murid-murid yang memerlukan kelas pembelajaran khas Matematik. tolak. Kebolehan belajar seseorang individu adalah terbatas oleh peringkat-peringkat perkembangan kognitif mengikut susunan kronologi pertumbuhan fizikal dan ciri-ciri setiap peringkat. Jika kita hendak menguasai bahasa bidang tersebut cara dan teknik Matematik itu harus diketahui. Peringkat motor-deria . Teori Pembelajaran Matematik Jean Piaget: Peringkat-Peringkat Perkembangan Kognitif 1.Kanak-kanak menyedari adanya objek dan hubungan antara objek-objek melalui pengalaman. Menititberatkan pembelajaran konsep dari matematik dan sains ² contoh yang paling baik bagi aktiviti pemikiran. operasi darab dan operasi bahagi merupakan kemahiran yang patut dikuasai oleh murid. operasi tambah. Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 2. 2. Sebelum kita memulakan sebarang rancangan untuk membantu anak didik kita.Konsep Matematik ialah satu bahasa istimewa dan penting yang harus dipelajari oleh semua orang.

pemahaman konsep masih bergantung kuat kepada objek yang konkrit Contoh: Pelajar dapat mengira bilangan nombor dengan bantuan objek konkrit seperti batang mancis. Peringkat Operasi Formal      Menjelang umur 11 dan 12 tahun Boleh memanipulasikan konsep-konsep dalam fikirannya tanpa menggunakan objek yang konkrit Belajar melalui pengubahsuaian dengan persekitaran yang dipermudahkan oleh 2 proses: Asimilasi: mentafsir dan menyerap pengalaman baru Akomodasi: proses mengubah tingkah laku Peringkat Pengekalan      Pengekalan nombor Pengekalan cecair Pengekalan panjang Pengekalan luas Pengekalan berat . Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 4. panjang dsb.11 tahun Beberapa konsep matematik telah dapat dikuasai misalnya jisim. masih bersifat egonsentrik(terpusat kepada diri sendiri) ² terhad dan berat sebelah Contoh: Kanak-kanak tidak dapat menentukan bilangan objek-objek yang diasingkan Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 3. Peringkat Operasi Konkrit     7 .  Namun. Namun.

Menentukan kesediaan (pengetahuan sedia ada) Contoh: Sebelum belajar mengenai garis selari(Tingkatan 4). para pelajar sudah memahami tentang konsep kecerunan dan koordinat.memberi pertimbangan kepada¶maklumat balik· Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran  Teori Pengajaran Bruner .Struktur kognitif . Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran  Menghuraikan ´Bagaimana seorang kanak-kanak belajarµ Kunci masalah pembelajaran ialah struktur . Pengekalan isipadu Implikasi Teori Piaget Terhadap P&P Matematik  Pelajar dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran melalui peringkat-peringkat tertentu pertumbuhan mereka.terbahagi 2: .Cara belajar: 1.Struktur tugas yang hendak dipelajari Tindakan pembelajaran yang wujud hampir serentak: -Asimilasi -Akomodasi . 2. Penemuan struktur konsep (inkuiri penemuan) .Membuat pertimbangan / keputusan .

Sebagai suatu alat mental .Mengintegrasikan pengetahuan yang sedia ada 2.Contoh: Pelajar membina kefahaman tentang konsep garis selari. 2 garis dikatakan selari apabila mempunyai kecerunan yang sama. Implikasi Teori Bruner Terhadap P&P Matematik  Pelajar akan menemui dan memahami tentang konsep yang hendak dipelajari dengan lebih mendalam melalui pembelajaran secara berstruktur Richard Skemp: Skema 2 peringkat penglibatan:   Manipulasi benda-benda konkrit Bersifat mental atau abstrak berdasarkan pengalaman dari peringkat pertama.Kanak-kanak mesti mempunyai pengalaman konkrit guna benda sebenar Tahap 2: -Tidak lagi menggunakan benda sebenar guna gambar-gambar / imej-imej ‡ Tahap 3: -Kanak-kanak boleh mengendalikan angka-angka atau simbol-simbol. Murid mencapai kefahaman terhadap struktur matematik dengan memperkembangkan suatu skema mental yang mempunyai dua fungsi berikut: 1. Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran Tiga tahap pembelajaran Tahap 1: .

. Implikasi Teori Ausubel Terhadap P&P Matematik Sebelum pelajar diajardengan lebih terperinci.Suatu skema yang tersusun rapi dapat membantu kanak-kanak mempelajari dan mengingat konsep dan kemahiran baru. - Menyampaikan fakta yang tidak berkaitan tidak dapat membina suatu struktur pembelajaran dan pemahaman yang sempurna.pelajar telah menerima pandangan menyeluruh tentang topik tersebut. Ausubel menyarankan¶pengelola awal· (advance organiser) digunakan. Implikasi Teori Skemp Terhadap P&P Matematik Pelajar dapat belajar dengan bermakna dan memahami sepenuhnya struktur matematik David Ausubel: Pembelajaran Bermakna 2 bentuk pembelajaran:   Pembelajaran penerimaan Pembelajaran penemuan - Ausubel menganggap pembelajaran penerimaan lebih efisien daripada pembelajaran penemuan.

 Aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’  Guru mengaplikasikan ide baru dalam konteks yang baru kepada murid. Contohnya.Masalah dalam Pembelajran Matematik dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran Strategi Pengajaran dalam mata pelajaran Matematik  Murid berpeluang mengemukakan pendapat dan berkongsi persepsi antara satu dengan lain. JENIS-JENIS PENILAIAN 1. Maklum balas hasil penilaian untuk merancang tindakan susulan dan penambahbaikan. UPSR . Mengetahui samada murid telah memahami/menguasai konsep/kemahiran yang telah disampaikan. Penilaian Sumatif  Ujian penilaian yang diadakan pada akhir tahun.ujian bertulis bulanan@penggal 2. Penilaian Formatif a. Formal. iii.  Semua pandangan murid dihormati.  Guru prihatin kepada keperluan murid.pemerhatian.  Murid mengukuhkan kefahaman dengan menghubungkait ide baru dalam konteks berbeza. ii. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan murid. Tidak Formal . Penilaian Kemahiran Matematik Tujuan : i. soal-jawab b. peperiksaan akhir tahun.  Interaksi yang pelbagai antara murid dan guru dititik beratkan.

UJIAN DIAGNOSTIK Tujuan – untuk mengenalpasti masalah/kekurangan PnP.  Bukan ujian standard yang perlu dijalankan oleh LPM atau mana-mana pihak.  Dijalankan oleh guru-guru berdasarkan soalan-soalan yang mengukur konstruk yang sama di seluruh daerah.  Membantu guru untuk mengenalpasti dan memperbaiki kelemahan murid dalam PnP. yang dihadapi murid dalam .

PROFIL MURID Nama : Jantina : Tarikh Lahir : Tempat Lahir : PUTERI RAJINAH BT RAJA ROSDI PEREMPUAN 5 JUN 2003 HOSPITAL BESAR. Sijil Lahir : BB 24159 Kategori Murid Bangsa : Agama : Alamat : MELAYU ISLAM NO 19.CHERAS.NS No.56000.SEREMBAN. KL SLOW LEARNER .LORONG JUJUR 4 BANDAR TUN ABDUL RAZAK.

boleh mencapai benda ketika berusia 6 bulan. Adik Puteri Rajinah mula menjejakkan kaki ke bangku sekolah pada Januari 2009 ketika berusia 7 tahun. Adik Puteri Rajinah merupakan anak pertama kepada Raja Rosdi Bin Roslan seorang pegawai bank dan Puan Siti Shabanun bt Mohamed seorang suri rumah.Lorong Jujur 4 Bandar Tun Abdul Razak . Unit Kanak-kanak Hospital Alor Star pada 23 Disember 2007. Sejak hari pertama persekolahan hingga ke hari ini adik Puteri Rajinah di tempatkan di Kelas Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di bawah beberapa orang guru terlatih. ketika berusia 5 tahun. Hospital Besar Seremban dan disahkan pula mengalami masalah pertuturan oleh Dr Kho Peng Chan. . Namun dari segi perkembangan kognitifnya Adik Puteri Rajinah agak lambat berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain kerana ketika berusia 5 tahun Adik Nur Nelissa masih belum mengenali sebarang nombor dan juga tidak mengenali warna. Adik Puteri Rajinah sekeluarga menetap di No 19. boleh berdiri sendiri dan berjalan sendiri ketika berusia 12 bulan. Adik Nur Nelissa telah didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan No Pendaftaran T 035837.Latar Belakang Murid Puteri Rajinah Bt Raja Rosdi telah dilahirkan pada 5 Jun 2003 di Hospital Seremban. Melalui rekod kesihatan. Adik Puteri Rajinah adalah kakak kepada seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. boleh duduk sendiri ketika berusia 8 bulan. Adik Puteri Rajinah boleh bergolek ketika berusia 4 bulan. adik Puteri Rajinah mengalami perkembangan motor yang normal seperti kanak-kanak lain.Cheras. Pegawai Perubatan. Adik Puteri Rajinah dikategorikan sebagai Slow Learner oleh Dr Sulaiman bin Hamzah Pegawai Pemulihan Perubatan.

Masalah Dalam Kemahiran Matematik .

Ini telah membuka peluang untuk saya menjalankan kerja kursus ini dengan lebih berkesan. Pada ……. Azahari begitu berkesan ke atas diri saya untuk menyiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik di masa hadapan. Sesungguhnya.saya telah melaksanakan program PBS (Pengalaman Berasaskan Sekolah) di Sekolah Kebangsaan Midah. Azahari . Ini adalah sehabis baik daripada saya untuk mendapatkan markah yang cemerlang dari pensyarah matapelajaran iaitu En. tugasan yang telah diberikan oleh En. Puan Nazirah Bt Mat Isa dan beliau telah memaklumkan bahawa kebanyakkan murid-murid PKBP menghadapi masalah dalam pembelajaran Matematik. Bagi saya tugasan ini amat berguna untuk kerjaya saya sebagai guru nanti.Saya telah berjumpa dan berbincang dengan guru Matematik di kelas PKBP. Puan Nazirah telah memberikan ruang untuk saya untuk menggunakan segala kelengkapan yang berada di kelas PKBP untuk melaksanakan kerja kursus saya ini.Cheras.Dengan itu.saya telah berkesempatan melaksanakan kerja kursus Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik disekolah tersebut.. .REFLEKSI KESELURUHAN Bersyukur kehadrat Ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan yang diberi ini. Mereka dapat menguasai kemahiran yang dipelajari pada hari tersebut tetapi gagal mengingati pelajaran yang sebelumnya.Saya mendapati kebanyakan murid-murid pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Midah mempunyai daya ingatan jangka pendek sahaja.

.& $% %::.892.3 :39:20303.5.8..

9..002.3 ..0:7.3 84./.52:7//.3.7/.2 !3!  :.3203::743897: .3/..3. 2..38.3.2 !3!  02-.3/.07..             ./80:7:/..3.3202507-.  .384.39::7::39:20303.3.7.5..3:.5.89/.2.32:7//.:2.340!.389.3.340:7: :7:-07/.8.3507:/.

9. .2.38.7 .393. %.2.2.7 !&%##%## $ !#!& & %025.9 & $  # &&##%&& # #$      $ ## . .9047 :7/ .!# &#     .7.7 $!%$# $# $ 4 $. .

20303./.:3 $0.8.8  /!:907#.5.3/8.20309. ..3:7/ !:907#.3..70.207:5.//..9047. !0.3.9..-07:8.3 !! /-.9.8072..2030..38047.3.3 !0.7..3.-:.$0702-..9#.2.0.#48/90.-.3/0.3 &39 .7$0702-..3..-07:8. 07./0.203.3/./!:907#.9.7.343913.3:804.3.7307407$:.2.3.3!:./.34!03/./507025:.35:.3.3.-07:8.5/4 4743::7.5079:9:7./.8 -0:220303. .-07:8...9-07-.7 8050702-. -07:8.19.3 .75079.08.3 -40/:/:803/709.:3/:7088..3.05.3.3 .!07:-..73.-40-074009.09.. 203.47.3803/709.:704/08.!02-0.$40.3.3.73..5.3.3:7.3&5..3-07.!02:.380-.19.3342-47/.3/3/03.  /!:907#.9.-./.. -0-07././!:907#.9.7.75..33.7%:3-/:#.3.05../!:907#.5.3 /!:907#./.7. -:.3 ....2:3/.3 4859..3.2-. /9025.20/8047...#48/3#48.3. 0-.3 /!:907#.2.-:..9.34074!03.9 & 40..35.80-.3.:3 /4859.3.9/.3 50.3/.250702-. .3 -40-07/7803/7/.307.802-07 09.3$9$.3.3%  0.8!03//. / !:907#.3:..3:.3/.507804.3!07:-.8.380-.3:7:907.3 -40203. 7..0-.2:.9.7.3.3:3-94..3.805079.3472.7./.-.3-3.9/03.7.47$9.22.8.2. /!:907 #.-03/.-07:8.3.3.3 3472.38047..2..:3 / :7088.5079.90..4859.3.38:77:2.3 ..324947.3./.3.-07:8..9.800:. -:.09.8047.3/.7 09.9.#..

.7..8.9           .902.3..202..

50:.8.8../.307.3.75038..8..9 !:.9 50.307...75././.30..3/50.9.203/.8.7.3. $08:3:3../.3/.3..2502-0.3/7:39:203.3-07.8.9. 0-..90.5.:39:203.9.90-. 070.-8-..202.9.7.3.3:7:.90.2.8 03.8/$04.390.#$$&#& 078::70../..9.:7:3..202-:.:78:88.98.:39:203:3../.:78:8.9:3 .3503///2.203.3 20.3.3.0207../0.8.80-.503/08.2!$ !03.3./7.5.3403 ..3-07-3...0/..3.:90.8 /78.3-0.902.2./.39:.7.8.33.3.7.20..9:..3.3..8!03.7-09:-0708.9 203:..3.. :39:07.90.8..5.7 .52..3!02-0./..9 /804. 9:..3/-07 3 3.7../.32:7/ 2:7/!!203.9/ 0.80...32:7/ 2:7/503//.3/.:39:203/..9.5.35747.7.5.8.2025:3.3./8047.3.307..5.3-.. 07.7.38..8./..37:..3.380-0:23..3.-07:25.3..0-.:78:83/03.790780-:9909.02...3.8!! !:. /$04.3  .39  !.5.3 /.7./-07.7.07...3/.75.38.202-07.90.-07.380.902.30- -0708.3..2033.8. 8.3 $.8.3:39:8.8!!:39:20.-0708025.9-07:3.3 $04. 0-.90780-:9 $.9..902.8./../.8. 003.3.5.32..2.50..39: 8.8.3/03.:2.3 3 90.3.3.7.3:39:8.307./.203.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful