You are on page 1of 30

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Li M u
OFDM l nm trong mt lp cc k thut iu ch a sng mang (MCM) trong thng tin v tuyn. Cn trong cc h thng thng tin hu tuyn chng hn nh trong h thng ASDL, cc k thut ny thng c nhc n di ci tn: a tn (DMT). K thut OFDM ln u tin c gii thiu trong bi bo ca R. W. Chang nm 1966 v vn tng hp cc tn hiu c di tn hn ch khi thc hin truyn tn hiu qua nhiu knh con. Tuy nhin, cho ti gn y, k thut OFDM mi c quan tm nh c nhng tin b vt bc trong lnh vc x l tn hiu v vi in t. Hin nay, k thut ghp knh phn chia theo tn s trc giao (OFDM) c dng lm chun trong cc h thng pht thanh s chu u. K thut ny ang c ngh a vo ng dng M cng nh nghin cu pht trin trong lnh vc truyn hnh s. Bn bo co ny s gii thiu v nguyn l, m hnh ton hc v nhng c im c bn trong k thut OFDM v cch m phng phng php iu ch OFDM s dng matlab.

-1-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Mc lc: I. Gii thiu v OFDM....02 1. Lch s pht trin 02 2. Tng qut v OFDM. 02 2.1 T iu ch n sng mang n iu ch trc giao OFDM 03 a.PP iu ch n sng mang.03 b.PP iu ch a sng mang 05 c. Phng php iu ch a sng mang trc giao OFDM 07 3. Mt s ng dng ca cng ngh OFDM 16 II M phng h thng iu ch OFDM.17 1. S dng matlab.17 1.1 Code 17 1.2 Kt qu m phng .20 2. S dng simulink 11 2.1 S khi 21 2.2 Kt qu m phng 23 III. Kt lun..26 Cng vic ca cc thnh vin.......26 IV

-2-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

I.Gii thiu v OFDM:


1. Lch s pht trin Trong nhng nm gn y, Phng thc ghp knh phn chia theo tn s trc giao OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) khng ngng c nghin cu v m rng phm vi ng dng bi nhng u im ca n trong tit kim bng tn v kh nng chng li Fading chn lc theo tn s cng nh xuyn nhiu bng hp. K thut iu ch OFDM l mt trng hp c bit ca phung php iu ch a sng mang trong cc sng mang ph trc giao vi nhau, nh vy ph tn hiu cc sng mang ph cho php chng ln ln nhau m pha thu vn c th khi phc li tn hiu ban u. S chng ln ph tn hiu lm cho h thng OFDM c hiu sut s dng ph ln hn nhiu so vi cc k thut iu ch thng thng. Nh OFDM l chia dng d liu tc cao thnh cc dng d liu tc thp hn v pht ng thi trn mt s cc sng mang, ta thy rng trong mt s iu kin c th, c th tng dung lng ng k cho h thng OFDM bng cch lm thch nghi tc d liu trn mi sng mang tu theo t s tn trn tp SNR ca sng mang . K thut OFDM do R.W Chang pht minh nm 1966 M. Tri qua 40 nm hnh thnh v pht trin nhiu cng trnh khoa hc v k thut ny c thc hin khp ni trn th gii. c bit l cc cng trnh ca Weistein v Ebert, ngI chng minh rng php iu ch OFDM c th thc hin bng php bin I IDFT v php gii iu ch bng php bin I DFT. Pht minh ny cng vI s pht trin ca k thut s lm cho k thut

-3-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): iu ch OFDM c ng dng rng ri. Thay v s dng IDFT ngi ta c th s dng php bin i nhanh IFFT cho b iu ch OFDM, s dng FFT cho b giI iu ch OFDM. 2. Tng quan v OFDM: OFDM (l vit tt ca Orthogonal Frequency Division Multiplexing) c th c tm dch l Ghp Knh Phn Chia Theo Tn S Trc Giao. K thut ny c a ra vo khong gia nhng nm 60 ch khng phi l mi m. Tuy nhin, do phc tp trong tnh ton ca n nn mi n rt gn y n mi c p dng trong cc ng dng dn dng. Trc , ch yu c s dng trong cc ng dng quc phng ca b Quc Phng M.

Mt trong nhng vn rt phc tp trong truyn thng tin vi tc cao qua mt knh c bng thng rt rng l vn chn lc tn s. Mt knh chn lc tn s l mt trong cc thnh phn tn s khc nhau ca tn hiu khi c truyn qua knh s b suy gim v dch pha vi mc khc nhau (c v bin v mc phi tuyn) cho nn tn hiu pha thu b mo rt nng v dn n vic khi phc tn hiu tr nn cc k kh khn. 2.1 T iu ch n sng mang n iu ch trc giao OFDM: a. Phng php iu ch n sng mang:

-4-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): BbbbbBb bbbbbbbdfgfgfgfgfggfgfgg

Hnh 1.2.1 Biu din ph tn hiu trong min thi gian


Trong phng php iu ch n sng mang, dng tn hiu c truyn i trn ton b bng tn B, c ngha l tn s ly mu ca h thng bng rng bng tn v mi tn hiu c di l T sc= 1/B PT(2.1)

Trong thng tin v tuyn bng rng, knh v tuyn thng l knh ph thuc tn s (frequency selective channel). Tc ly mu thn tin bng rng s rt ln, do chu l ly mu Tsc s rt nh. Do phng php iu ch n sng mang c nhng nhc im sau: nh hng ca nhiu lin tn hiu ISI gy ra bi hiu ng phn tp a ng i vi tn hiu thu l rt ln.iu ny c gii thch do di ca 1 mu tn hiu Tsc l rt nh so vi trng hp iu ch a sng mang. Do vy nh hng ca tr truyn dn c th gy nhiu lin tn hiu ISI nhiu mu tn hiu thu. C 5 loi nhiu trong thng tin v tuyn Gaussian Noise Interchannel Interference Co-channel Interference... Inter-symbol Interference Multiple Access Interference

-5-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): nh hng ca s ph thuc knh theo tn s l rt ln i vi h thng. Do bng thng rng knh ph thuc vo tn s Hai l do nu trn lm cho b cn bng knh v lc nhiu my thu l phc tp. Phng php iu ch n sng mang hin nay vn c s dng ch yu trong thng tin bng hp nh h thng thng tin di ng ton cu GSM. Trong thng tin bng rng, phng php iu ch a sng mang ra i ci thin cc nhc im trn.

b. Phng php iu ch a sng mang FDM:

Hnh 1.2.1b Mt ph ca tn hiu a sng mang

-6-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Hnh 1.2.1b H thng a sng mang


Phng php iu ch a sng mang c hiu l ton b bng tn ca h thng c chia ra lm nhiu bng con vI cc sng mang ph cho mI bng tn con l khc nhau. Chi tit ca phng php ny xem hnh 1.2.1b Phng php iu ch a sng mang cn c bit nh phng php phn knh theo tn s FDM, trong ph ca tn hiu ca h thng chia lm Nc = 2L+1 knh song song. V vy di ca mu tn hiu trong iu ch n sng mang : Ts=1/Fs=Ts.Nc PT(2.2)

H qu l t s tng i gia tr truyn dn i vi di mu tn hiu trong -7-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): iu ch a sng mang cng gim i Nc ln. do vy nh hng ca nhiu lin tn hiu gy ra bi tr truyn dn s gim ( gim nh hng ca phn tp a ng). T chng ta c th nu ra mt s cc u im c bn ca iu ch a sng mang so vI cc phng php iu ch n sng mang l: nh hng ca nhiu lin tn hiu ISI (Inter-symbol Interference) gim nh hng ca s ph thuc knh vo tn s gim do knh c chia lm nhiu phn ( Bng thng gim-> B<Bc dn n knh t ph thuc vo tn s) T 2 u im trn dn n phc tp ca b cn bng knh v lc nhiu cho h thng cng gim. Tuy nhin phng php ny cn mt s nhc im c bn sau H thng nhy cm vi hiu ng ph thuc thi gian ca knh (time selectivity). iu ny c bit n l do di ca mt mu tn hiu tng ln ( T tn hiu tng ln-> T>Tc -> knh ph thuc thi gian). Dn n s bin i v thi gian ca knh v tuyn c th xy ra trong mt mu tn hiu. Phng php iu ch a sng mang khng lm tng hiu qu s dng bng tn ca h thng so vi phng php iu ch n tn, ngc li nu cc knh ph c khong cch nht nh th s lm gim hiu qu s dng ph. va tn dng ht bng tn v c c cc u im ca iu ch a sng mang -> ngi ta s dng phng php iu ch OFDM vi cc sng mang ph trc giao nhau. c. Phng php iu ch a sng mang trc giao OFDM:

-8-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Cng ngh OFDM nm trong mt lp cc k thut iu ch a sng mang trong thng tin v tuyn. Cn trong cc h thng thng tin hu tuyn chng hn nh trong h thng ADSL, cc k thut ny thng cc nhc n di ci tn: a tn (DMT). tng chnh trong k thut OFDM l vic chia lng d liu trc khi pht i thnh N lung d liu song song c tc thp hn v pht mi lung d liu trn mt sng mang con khc nhau. Cc sng mang ny l trc giao vi nhau, iu ny c thc hin bng cch chn dn cch tn s gia chng mt cch hp l cp cho nhng ngi s dng khc nhau. . OFDM to ra li theo thi gian v tn s. Mi hnh ch nht l mt knh c lp v c th

-9-

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Cc u im c bn ca k thut OFDM:

S dng di tn rt hiu qu do cho php chng ph gia cc sng mang con. Hn ch c nh hng ca fading v hiu ng nhiu ng bng cch chia knh fading chn lc tn s thnh cc knh con fading phng tng ng vi cc tn s sng mang OFDM khc nhau. mang (ICI) v giao thoa gia cc k hiu (ISI) do s dng CP. . . Phng php ny c u im quan trng l loi b c hu ht giao thoa gia cc sng Nu s dng cc bin php xen r v m ho knh thch hp th s c th khc phc c hin tng suy gim xc sut li trn k hiu do cc hiu ng chn lc tn s knh gy ra. C th s dng phng php gii m ti u vi phc tp gii m mc cho php. Qu trnh cn bng knh c thc hin n gin hn so vi vic s dng cc k thut

- 10 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): cn bng thch nghi trong cc h thng n tn nh s dng php bin i FFT. Nu s dng kt hp vi php iu ch vi sai th khng Phi thc hin trong qu trnh c lng knh. . tng chnh trong k thut OFDM l vic chia lung d liu trc khi pht i thnh N lung d liu song song c tc thp hn v pht mi lung d liu trn mt sng mang con khc nhau. Cc sng mang ny l trc giao vi nhau, iu ny c thc hin bng cch chn dn cch tn s gia chng mt cch hp l. Hnh (1) m t nguyn l ca qu trnh to mt k hiu OFDM. Tt c cc thao tc trong min c ng khung u c th c thay th bng php bin i IDFT. ..

Trn thc t, qu trnh thc hin iu ch v gii iu ch trong OFDM c m bo

Hnh 1. Nguyn l to mt k hiu OFDM

Cc sng mang f n(t) l cc sng hnh sin c th c biu din di dng lu tha nh sau :

Tn s ca cc sng mang hn km nhau mt khong W/N Hz, trong W l rng di tn. Mi sng mang c nhn vi mt gi tr phc xn,m ly t d liu u vo; ch s di n tng ng vi ch s ca sng mang, v m l ch s ca ton b k hiu OFDM (cn gi l khung OFDM). Mi tn hiu sm(t) tng ng vi mt im trong khng gian Euclid N-chiu gi l khng gian tn hiu, mi im c biu din bi mt b cc gi tr (xm,0, xm,1, ..., xm,N-1). Mt tp hp M im trong khng gian N-chiu ny c gi l chm tn hiu (signal constellation). Cc im nm trong chm tn hiu ny c th l u ra sau khi thc hin php iu ch M-tr bt k. Trong trng hp thc hin truyn tn hiu lin tc, m l mt s nguyn m (- , ). Cc kt qu c c sau khi thc hin

- 11 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): php nhn s c cng li v tn hiu cui cng s l dng sng (theo thi gian) c truyn i qua knh.

Hnh 2. Dng sng ca mt k hiu OFDM

Nh vy, chui v hn cc k hiu OFDM c th c biu din

Do f n(t) l mt xung vung c iu ch ti tn s sng mang kW/N (Hz), nn k thut OFDM thng c coi nh l c N sng mang, trn mi sng mang k hiu c truyn i vi tc thp hn ROFDM = Rs/N. Ch rng tc k hiu ca mi knh con l tc truyn cc k hiu (hoc cc khung) OFDM. Tnh trc giao v di bo v . im mu cht nhm c c hiu qu s dng di tn cao l tnh trc giao ca cc sng mang. Trong cc h thng ghp knh phn chia theo tn s thng thng, cc sng mang c phn tch bi mt di bo v nhm cho php thu v gii iu ch cc sng mang bng cc thao tc lc thng thng. Tuy nhin, cc di bo v ny lm gim hiu qu s dng di tn. Nu cc sng mang l trc giao vi nhau, th chng c th c sp xp sao cho cc di bng chng ln nhau sao cho vn c th thu tt m khng c giao thoa vi cc sng mang ln cn (ICI). Tuy nhin, cc di bo v l cn thit duy tr tnh trc giao gia cc sng mang trong k thut OFDM, nhng cch hot ng ca cc di

- 12 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): bo v ny khc hn vi k thut FDM thng thng . My thu OFDM c th c coi l gm nhiu b gii iu ch, mi b s thc hin chuyn tn hiu mi sng mang xung bng gc v tch phn trn mt chu k k hiu nhm khi phc li d liu ban u. S nguyn l ca qu trnh gii iu ch mt k hiu trong k thut OFDM c m t trong hnh (3). Chng ta c th d dng nhn thy, nu cc hm n(t) vi n = 0,1,...,N-1 l trc giao vi nhau tng i mt th mi khi phc c b (xm,0, xm,1, ..., xm,N-1) ban u.

Hnh 3. Nguyn l ca qu trnh gii iu ch OFDM

V mt ton hc, mt b cc hm c coi l c lp tuyn tnh hoc trc giao nu :

trong , * l k hiu ca lin hp phc. C nhiu b cc hm trc giao, ni ting nht l cc hm lu tha phc to thnh c s ca php bin i Fourier :

Nh vy, nu p, q l s nguyn th cc hm ny s l c lp tuyn tnh. Tnh trc giao ny gia chng gi v vic s dng php bin i Fourier ri rc (DFT) trong k thut OFDM . Nu tt c cc sng mang khng phi l sng mang mong mun b trn xung cc tn s bng mt s nguyn ln 1/t , trong t l chu k k hiu, th chng s c tch phn bng 0 trn mt chu k k hiu. Nh vy, cc sng mang s l c lp tuyn tnh, hoc trc giao vi nhau, nu dn cch gia cc sng mang l bi s ca 1/t . Tr ngi duy nht trong vic s dng DFT trong k thut OFDM l bn cht khng tun hon ca tn hiu trong min thi gian. iu ny c th c gii quyt bng cch thm mt thi khong bo v Tg, on ny chnh l bn sao ca k hiu tch cc trong Tg giy trc (nh trn hnh 4). on thm vo ny thng c gi l CP (cyclic prefix) bi v n lm cho k hiu OFDM nh l tun hon i vi my thu. Tn hiu thu sau s c xp x bng php chp tun hon gia tn hiu pht v p ng xung ca knh.

- 13 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Hnh 4. Thm CP vo k hiu OFDM

Chiu di ca di bo v b hn ch nhm m bo hiu sut s dng di tn, tuy nhin, n phi di hn p ng xung ca knh nhm duy tr tnh trc giao gia cc sng mang con v loi b c cc loi giao thoa ICI v ISI. Nhng li ch t c nh chn thm di bo v ny thng c gi tr hn nhng suy gim trong hiu sut s dng di tn v trong t s SNR. minh ho cho iu ny, chng ta c th thy rng nng lng pht s tng khi tng chiu di Tg ca CP, trong khi th nng lng tn hiu thu v ly mu vn gi nguyn. Nng lng pht trn mt sng mang con l :

v suy gim SNR do loi b CP ti my thu l :

Nh vy, CP c chiu di cng ln th suy gim SNR cng nhiu. Thng thng, chiu di tng i ca CP s c gi mc nh, cn suy gim SNR s ch yu l do yu cu loi b giao thoa ICI v ISI (nh hn 1dB vi Tg/T < 0,2). Php bin i Fourier ri rc (DFT) Cc phng thc phn tch cc sng mang trong k thut OFDM c tm hiu v nh gi trong sut qu trnh pht trin ca n. Hai phng thc ban u s dng cc b lc phn tch cc di, v gp phi nhiu kh khn trong vic thc thi cc b lc c di sn dc. Phng thc th ba c Weinstein v Ebert gii thiu, l phng thc s dng cc bin php x l bng gc, khi , c my pht v my thu u c th c thc thi bng cch s dng php bin i Fourier ri rc (DFT).

- 14 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): Mi sng mang trong h thng OFDM u c th c vit di dng : trong , xn,m l modul ca s phc tng ng vi sng mang con th n trong k hiu OFDM th m v khc 0 trn chu k thi gian (m-1) < t < m , trong l chu k k hiu. iu ny cho php chng ta c th vit li phng trnh (2) di dng trung bnh ca cc sng mang phc lin tc theo thi gian, vi m cho trc : trong , fn = f0 + n f vi f0 l tn s gc, v f l khong dn cch gia cc sng mang. Khng mt tnh tng qut, gn f0 = 0. Thay gi tr fn v ly mu biu thc (8) ti tn s 1/T, ta c : Ta chn N mu trn mt chu k k hiu, s dng mi quan h = NT. So snh phng trnh (9) vi dng tng qut ca php bin i IDFT : chng ta thy rng, hm phc xn,m theo bin n chnh l nh ngha ca tn hiu c ly mu biu din trong min tn s v s(kT) l dng biu din trong min thi gian. Do mi quan h gia 2 php bin i DFT v IDFT :

nn phng trnh (10) v (11) l tng ng nu iu kin ny cng ging ht vi yu cu v tnh trc giao trong biu thc (5). Nh vy, duy tr tnh trc giao, tn hiu OFDM c th c nh ngha bng cch s dng php bin i Fourier. y l mt c im rt quan trng bi v 2 l do sau. Th nht, DFT l mt dng ca php bin i Fourier m , tn hiu c ly mu v nh vy, chng tr nn tun hon trong c min thi gian v tn s. iu ny gip trnh c cc vn v lu tr, chng ph thng xut hin cc tn hiu c di tn v hn hoc khng i theo thi gian. Php bin i ny, cng vi vic chn thm di bo v nhm gip cho mi k hiu OFDM gn nh tun hon, gip thc hin php chp tun hon vi hm truyn t ca knh. u im th hai ca vic ng dng DFT l php bin i ny c th c thc hin kh n gin v r tin bng cch s dng FFT.

- 15 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Hnh 5. S khi cc qu trnh iu ch, gii iu ch OFDM s dng FFT

Hnh (5) l s khi ca mt h thng OFDM c s dng m sa sai, php IFFT c s dng thc hin cc thao tc iu ch nh trong hnh (1). D liu u vo s c nh x thnh cc b N-phn t bng cch s dng bt c php iu ch M-tr thng thng no. Sau , cc thnh phn thc v o s c tch ra v c m ho chp ring bit (thng thng l m chp c h s t l 1/2). B xen r khi c chc nng thc hin xen r cc sng mang (theo tn s), v khi IFFT s to ra dng sng min thi gian ging nh biu thc (8). Sau khi thm CP vo k hiu OFDM th tn hiu s c pht i qua knh fading nhiu ng, ng thi n cng chu nh hng ca nhiu trng cng sinh AWGN. Ti my thu, sau khi loi b CP khi k hiu OFDM, ngi ta thc hin cn bng v bin i FFT. Tn hiu min thi gian thu c sau s c gii xen r, gii m sa sai theo thut ton Viterbi v cui cng c gii iu ch M-tr tr thnh lung d liu ban u.

- 16 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

3.Mt s ng dng ca cng ngh OFDM:


S khi OFDM trong h thng vin thng:

S khi h thng OFDM c bn

Cc ni c a hnh phc tp nh vng nng thn, ngoi , cc thnh ph ng dn c, vv nh hng ln n kh nng truy cp khng dy bng rng khi trin khai trong thi gian thc. Mt h thng truy cp v tuyn bng rng chc chn chnh l h thng c nhiu tnh nng cao v kh nng truyn dn tt trong cc iu kin kt ni rng ln.- gip cc nh cung cp dch v vin thng ph sng trn din rng hn vi s trm gc gim i. Hng Alvarion (Israel), ng dng rt hiu qu cng ngh ny vo mt s sn phm ca hng nh BreezeAccess OFDM, BreezeACCESS VL,vv nhm p ng cc yu cu t n gin n chuyn dng nh kt ni mng Lan, camera gim st, h thng hi ngh truyn hnh.. trong cc iu kin b che chn! . . Cc sn phm ny c thit k c bit cho cc ng dng im-im, im-a im S kt hp cng ngh modem OFDM v iu ch thch nghi linh hot ch c trong th

- 17 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink): trng cng ngh truy cp v tuyn bng rng v l cc yu t chnh to nn tnh nng ni tri trong sn phm ca hng Alvarion . Cc kh nng ny tp trung ch yu trong cc kt ni a im trn thi gian thc.

ng dng trong h thng camera gim st khng dy

ng dng kt ni mng Lan theo cu trc im - im hoc im - a im

II.M phng qu trnh iu ch OFDM: 1. S dng matlab: 1.1 Code m phng:


C% Tin hieu OFDM va pho cua no ( them khoang bao ve )
% Modulation OFDM clear all; Fd=1; % symbol rate (1Hz) Fs=1*Fd; % so luong mau moi symbol

- 18 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):


M=4; % So muc duoc dieu che tren moi song mang Ndata=1024; % so symbol duoc truyen Sdata=64; % 64 du lieu symbol moi khung den ifft Slen=128; % 128 symbol cho IFFT Nsym=16; % so luong khung -> Nsym khung GIlen=144; % symbol voi khoang bao ve them vao GI=16; % do dai khoang bao ve % Tao vector X=zeros(Ndata,1); Y1=zeros(Ndata,1); Y2=zeros(Ndata,1); Y3=zeros(Slen,1); z0=zeros(Slen,1); z1=zeros(Ndata/Sdata*Slen,1); g=zeros(GIlen,1); z2=zeros(GIlen*Nsym,1); % Tao ma tran cac so nguyen ngau nhien X = randint(Ndata, 1, M); % symbol so duoc map nhu mot symbol tuong tu Y1 = modmap(X, Fd, Fs, 'qask', M); % chuyen qua so phuc Y2=amodce(Y1,1,'qam'); for j=1:Nsym; for i=1:Sdata; Y3(i+Slen/2-Sdata/2,1)=Y2(i+(j-1)*Sdata,1); end

- 19 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

z0=ifft(Y3); for i=1:Slen; z1(((j-1)*Slen)+i)=z0(i,1); end for i=1:Slen; g(i+16)=z0(i,1); end for i=1:GI; g(i)=z0(i+Slen-GI,1); end for i=1:GIlen; z2(((j-1)*GIlen)+i)=g(i,1); end end f = linspace(-Sdata,Sdata,length(z1)); Y4 = fft(z1); % Neu Y4 nho hon 0.01 Y4=0.001 for j=1:Ndata/Sdata*Slen; if abs(Y4(j)) < 0.01 Y4(j)=0.01; end end Y4 = 10*log10(abs(Y4)); figure( ); subplot(2,1,1);plot(f,abs(z1),'b');grid on;

- 20 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):


Title('Signal in Time Domain','Color','b'); xlabel('Time, s','Color','b'); ylabel('Amplitude','Color','b') f = linspace(-Sdata,Sdata,length(Y4)); subplot(2,1,2); plot(f,Y4,'r');grid on; Title('Signal in Frequency Domain','Color','r'); xlabel('Frequency, Hz','Color','r'); ylabel('Magnitude square, dB','Color','r')

axis([-64 64 -20 20]); % The end!

1.2 Kt qu m phng:

- 21 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Tn hiu OFDM

Tn hiu trong min thi gian v Ph ca tn hiu sau khi iu ch OFDM

2.1S dng Simulink:

- 22 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Khi IQ mapper:

Khi iu ch OFDM:

- 23 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

2.2 Kt qu m phng bng simulink:

- 24 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Ph ca tn hiu sau iu ch OFDM

- 25 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

Biu chm sao ca tn hiu sau iu ch 64-QAM Gm 64 im i xng nhau qua 2 trc I v Q

- 26 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

III. Kt lun:
Kh nng hot ng trong cc iu kin b che chn l yu t quan trng ca cng ngh truy cp v tuyn bng rng. Cc nh cung cp v khai thc dch v vin thng cn bit rng cng ngh v tuyn bng rng c th trin khai bt c ni no v c th khc phc c cc iu kin a hnh b che chn nh ni cao, rng cy cc vng su vng xa, cc to nh cao tng cc khu th, khu dn c ng c. Vi cng ngh OFDM cho php trin khai h thng trn din rng do em li li ch rt ln, gim thiu chi ph lp t v vn hnh cho cc nh cung cp v khai thc dch v cng nh cc khch hng s dng dch v vin thng. V vy vic hiu v cng ngh OFDM l rt quan trng vi mi sinh vin in t vin thng, v vic m phng qu trnh iu ch OFDM bng matlab gip chng ta rt nhiu trong vic hiu v vn dng cng ngh OFDM. Cui cng xin cm n thy: V Vn Ym v gip chng em hiu r cng ngh OFDM ni ring v hc tt mn H Thng V Tuyn ni chung.

IV. Cng vic ca cc thnh vin:


1. Trn Thnh c ( Nhm trng ): Tm hiu chung v OFDM, tm ti liu v OFDM, tham gia vit code matlab, m phng OFDM s dng simulink, vit slide, vit bo co. 2. Nguyn Kim Lun: Tm hiu v OFDM, dch mt s ti liu v OFDM, vit code matlab 3. ng Hong Giang: Tm hiu v OFDM, tm ti liu v OFDM, m phng OFDM dng simulink.

- 27 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

V. Ti liu tham kho:


1. Cc bi tp matlab v thng tin v tuyn - TS. Nguyn Vn c 2. OFDM for wireless communications systems Ramjee Prasad 3. http://vntelecom.com 4. http://5nam.ttvnol.com 5. http://mathworks.com

- 28 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

- 29 -

M phng qu trnh iu ch OFDM (Matlab/Simulink):

- 30 -