DASAR-DASAR PENJAJAHAN BRITISH

PENDAHULUAN Saya akan mengupas dasar-dasar yang dijalankan oleh pihak British ketika mereka menjajah Tanah Melayu dan kesannya ke atas bangsa saya iaitu bangsa Melayu di bumi sendiri. Menyorot lembaran sejarah kita akan melihat permainan pihak Inggeris di setiap tanah bertuah yang ditakluknya.Dasar-dasar yang dilakukan pastinya akan membawa keuntungan kepada Inggeris dan tidak member banyak manfaat untuk bangsa pribumi.Saya walaubagaimanapun merasa amat berbangga dengan pemimpin kita yang bijaksana dalam mememahami rentak Inggeris.Jika tidak nasib saya hari ini mungkin akan menjadi seperti bangsa Maori di Australia yang merempat dan terpinggir dibumi sendiri yang saya ketahui melalui pembacaan. Inggeris dan orang barat yang datang ke Asia atas prinsip “ White man burden” dan menganggap bangsa lain tidak bijak seperti mereka. Saya melihat ini semua adalah helah mereka untuk menghalalkan cara. Saya berani berkata begitu kerana berpendapat mereka datang ke Tanah Melayu kerana irihati dengan kejayaan bangsa Melayu membina pelabuhan Entreport yang amat berjaya .Saya juga berpendapat kerana bimbangkan kebijaksanaan orang Melayu, maka Inggeris berusaha memastikan orang Melayu tidak terlibat sama dalam aktiviti ekonomi di Tanah Melayu .Sebaliknya Inggeris lebih rela membawa Imigran dari negara-negara miskin agar nantinya imigran ini akan berterima kasih dengan kebaikan Inggeris dan akan sentiasa mengikut kehendak Inggeris. Saya melihat faktor agama Islam juga dikaitkan dengan dasar-dasar Kerajaan Inggeris terhadap orang Melayu. Arak dan perempuan pelacur 1

Oleh itu bagi kajian yang dibuat ini.Saya akan membawa persoalan mengenai kemunduran masyarakat Melayu yang berpunca daripada dasar-dasar kerajaan Inggeris terhadap orang Melayu untuk dibincangkan dalam tugasan ini. Kemunduran yang dimaksudkan adalah ketinggalan dari segi ekonomi. DASAR – DASAR KERAJAAN INGGERIS British mula bertapak di Tanah Melayu pada tahun 1784 iaitu pada penghujung abad kelapan belas hinggalah pertengahan abad kesembilan belas. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kedatangan British ke Tanah Melayu telah banyak mengubah corak hidup masyarakat Melayu dari segi kemajuan teknologi. Namun begitu pada pandangan saya.mungkin cara hidup biasa orang barat tetapi bukan orang Melayu yang beragama Islam Walaupun kita telah mencapai kemerdekaan selama 51 tahun namun kesan-kesan penjajahan masih lagi dirasai terutamanya kepada golongan yang cintakan negara. dasar-dasar yang telah dijalankan oleh kerajaan Inggeris telah turut menjadi penyumbang kepada kemunduran masyarakat Melayu hingga ke hari ini. cuma kedudukan kaum Melayu agak terkebelakang berbanding dengan masyarakat imigran. Kemunduran yang dimaksudkan adalah bukannya bermakna tiada kemajuan yang berlaku dalam masyarakat Melayu. Dalam perbincangan ini kita akan melihat apakah dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan Inggeris hingga menyebabkan orang Melayu mundur. pentadbiran dan juga pendidikan. Kepentingan perdagangan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) dan persaingan politik dengan Perancis dan 2 . Pengukuran untuk meletakkan tahap kemunduran ini tidak dapat dilihat secara jelas sekiranya tiada perbandingan. diukur melalui perbandingan taraf kehidupan antara masyarakat Melayu dan juga golongan imigran iaitu kaum Cina dan juga kaum India yang telah dibawa masuk oleh pemerintah British.

Segala percubaan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian politik telah dikecam oleh Kerajaan British di India. hlm.1 Sehingga bulan September 1873. Siam dalam abad kesembilan belas ingin menegakkan semula kuasanya ke atas Negeri-negeri Melayu. (Kuala Lumpur. Bagi mengembangkan tradisi liberal dan juga kesan Revolusi Industri di Eropah telah menyebabkan mereka datang ke Tanah Melayu untuk mencari bahan mentah bagi memenuhi keperluan negara mereka. Francis Light dan Stanford merupakan dua orang imperialis yang berjaya memperluaskan tanah jajahan British di sekitar Selat Melaka atas alasan bahawa pertumbuhan kepentingan komersial British banyak bergantung pada pembendungan pengaruh dan monopoli perdagangan Belanda di Kepulauan Melayu. DBP). Ini merupakan titik permulaan proses penjajahan British di Tanah Melayu. Kerajaan British pada keseluruhannya mengamalkan dasar tidak campur tangan dalam hal-ehwal Negeri-negeri Melayu. 110 3 . Bagi mereka perlaksanaan dasar memperluaskan empayar British menjadi kunci kegemilangan British. Organisasi dan Manifestasi.). Atas dasar perluasan kuasa dan juga menganggap mereka adalah bangsa yang bertamadun dan adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mengajar orang-orang timur cara-cara mentadbir dengan betul.Belanda mendorong British bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786 dan Singapura 1819. Pertambahan dalam tanah jajahan British adalah dilarang sama sekali. British khuatir bahawa perikatan-perikatan akan mengakibatkan penglibatan dalam perang-perang tempatan (terutamanya dengan Siam) yang akan menelan perbelanjaan besar. Masyarakat Melayu : Struktur. Ini bermakna mereka memerlukan barang-barang mentah untuk mengisi perkembangan industri itu. Dalam hal ini.1989. British ingin mengekalkan persahabatan dengan Siam memandangkan Syarikat Hindia Timur mempunyai perdagangan yang semakin maju 1 Mohd Taib Osman (peny. Negara-negara Eropah dalam abad kesembilan belas sedang menghadapi revolusi industri yang pesat.

dengan Siam.2 Setelah termetrinya Perjanjian Pangkor pada 1874. 55. hlm. Mohd Isa Othman. hlm..3 Penguasaan kerajaan Inggeris ke atas Tanah Melayu berlaku sepenuhnya setelah Negeri-Negeri selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu berada di bawah pengaruh British secara langsung. pemerintahan British telah tertubuh secara sahnya di Perak. 55.“Gerakan Protes: Dalam Perspektif Sejarah Malaysia Pada Abad Ke-19 dan Abad ke-20”. Kita akan melihat dasar-dasar yang dilaksanakan oleh British dan kaitannya dengan kemunduran masyarakat Melayu iaitu dari sudut ekonomi.. 3 4 . Kesan perjanjian itu telah mengubah secara lansung lanskap kehidupan masyarakat Melayu. 1999. Menjelang 1919. politik dan pendidikan. Namun demikian.( Kuala Lumpur. terdapat beberapa peristiwa di mana British telah campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu sama ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka atau kerana menepati ikatan-ikatan perjanjian.“Gerakan Protes: Dalam Perspektif Sejarah Malaysia Pada Abad Ke-19 dan Abad ke-20”. Campurtangan British ke atas Tanah Melayu pada akhir abad kesembilan belas juga dipengaruhi oleh dasar perluasan wilayah oleh Belanda di Indonesia dan Perancis di Indo Cina. Negerinegeri Selat tidaklah dianggap sebagai batu loncatan bagi penubuhan satu Empayar British di Semenajung Tanah Melayu tetapi hanya sebagai pusat-pusat perdagangan. Utusan Publication).( Kuala Lumpur. 1999. Sebab lagi dasar tidak campur tangan tersebut ialah kepentingankepentingan British di Semenanjung Tanah Melayu adalah bersifat perniagaan. . seluruh semenanjung Tanah Melayu telah menjadi milik kerajaan British. Utusan Publication). Keadaan dalam negeri Melayu yang penuh dengan kekacauan juga dihujahkan sebagai sebab campurtangan Inggeris. DASAR YANG MENYEBABKAN KEMUNDURAN ORANG MELAYU 2 Mohd Isa Othman.

a. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah British ialah perlombongan dan perladangan getah. bauksit dan juga bijih besi. dasar ‘pecah dan perintah’ yang diamalkan oleh British telah membentuk kawasan petempatan yang berasingan antara tiga kaum utama di 5 . pembukaan lombong biji timah dan ladang getah semakin meluas. Pembangunan sistem pengangkutan dan perhubungan ini adalah penting untuk menghubungkan ladang getah dan lombong biji timah dengan kawasankawasan pelabuhan supaya bahan-bahan tersebut mudah diangkut keluar bagi tujuan eksport. Kekayaan Tanah Melayu dengan sumber bahan mentah seperti biji timah dan arang batu telah menarik minat Inggeris. Kemajuan ekonomi yang berkembang dengan pesat juga menyumbang ke arah pembangunan sistem pengangkutan dan perhubungan pada zaman tersebut seperti jalan raya dan kereta api. Dasar Ekonomi Penjajahan ekonomi pada zaman kolonial Inggeris telah meninggalkan beberapa kesan. Apabila pihak British akhirnya berjaya menakluk Tanah Melayu. Misalnya. Penjajahan ekonomi pada zaman dulu juga turut memberikan kesan negatif yang ketara sehingga ke hari ini. orang India sebagai pekerja estet dan ladang. baik dari aspek negatif mahu pun positif. Pentadbiran Inggeris telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan contohnya orang Melayu dalam pertanian. lebih-lebih lagi dengan kemasukan tenaga buruh daripada Cina dan India secara besar-besaran untuk memanfaatkan kekayaan sumber bahan mentah di Tanah Melayu yang secara tidak langsung membawa kepada penemuan beberapa sumber galian yang penting selain daripada biji timah dan arang batu iaitu seperti emas. Cina sebagai pelombong dan peniaga.

dari tahun 1910. Keadaan mereka tetap tidak berubah. 1984. S. kemasukan imigran diteruskan. (Kuala Lumpur. Perpecahan dan Perpaduan Dalam Gerakan Kemerdekaan Selepas Perang Dunia ke-2.5 Memang menjadi hasrat pihak 4 Cheah Boon Kheng.4 Orang-orang Cina yang dibawa masuk ke Tanah Melayu ditempatkan di kawasan bandar untuk bekerja sebagai pelombong dan peniaga. hlm 81 5 Abdul Rahman Hj Ismail (peny. Sebelum itu. Mereka telah menggesa pentadbiran Inggeris menghalangnya.). dlm. Jabatan Antropologi dan Sosiologi UM). Pihak British lebih menumpukan pembangunan ekonomi di kawasan atau wilayah yang kaya dengan sumber bahan mentah. Husin Ali. Tenaga buruh dari India pula ditempatkan di ladang getah sebagai penoreh getah. taraf ekonomi mereka adalah sama seperti sebelum kedatangan British. Dasar British yang memisahkan kaum Melayu dan bukan Melayu ini telah melahirkan satu masyarakat majmuk dengan kepelbagaian budaya selaras dengan ideologi. yang terpaksa menerima imigran-imigran itu. tetapi kerana pentadbiran Inggeris ditekan oleh syarikat-syarikat perdagangan yang berpengaruh. 2005. Kelas dan Pembangunan Malaysia. Wilayah yang kaya dengan sumber bahan mentah menjadi maju manakala wilayah yang tidak mempunyai sumber bahan mentah menjadi mundur. kemasukan imigran yang semakin bertambah dan tidak terhad telah mengejutkan Sultan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. British yang ingin mengekalkan identiti setiap kaum masing-masing.(peny. Malaysia : Sejarah Kenegaraan dan Politik. pelombongpelombong Eropah dan Cina dan kepentingan-kepentingan ladang-ladang getah yang kesemuanya mahukan lebih banyak buruh yang murah. Bagi petani Melayu. terutama di pantai barat Tanah Melayu.) Kaum.Tanah Melayu. manakala orang Melayu ditempatkan di luar bandar sebagai petani dan nelayan. ( Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia. Cetusan dan Tindakbalas (1896-1946). 270 6 . hlm. Kemajuan pesat dalam semua bidang yang dibawa oleh pemerintah British tidak mewujudkan suatu keadaan yang membolehkan berlakunya proses mobiliti sosial yang dapat mempertingkatkan status sosial majoriti kaum tani. DBP).

114 7 . maka para petani mulai menghadapi masalah mengusahakan tanah. mereka mempunyai peluang yang lebih baik untuk turut serta membangunkan bandar-bandar. Pertambahan penduduk 6 7 Mohd Taib Osman.. Oleh itu mereka mempunyai peluang yang lebih baik untuk maju dalam pertumbuhan ekonomi moden di negara ini berbanding dengan orang Melayu yang menetap di kampung-kampung. hlm. op.7 Selain daripada itu. Jika dilihat dari segi perlaksanaan dasar British.British untuk melihat orang Melayu terus kekal dalam sektor tradisional dan tidak diberikan jawatan yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan dan juga ekonomi. Sebelum pentadbiran Inggeris. Sebagai masyarakat peribumi sekiranya mereka telah bijak untuk mengurus dan mentadbir negara dan mengawal ekonomi sudah pasti hal ini akan menghalang hasrat pihak Inggeris untuk mengumpul harta kekayaan di Tanah Melayu. kita dapat melihat bahawa mereka mengiktiraf dan memelihara corak hidup tradisi orang Melayu. hlm.6 Bagi golongan imigran iaitu orang Cina dan orang India. petani mula mengalami masalah mengusahakan tanah-tanah baru. Mereka yang tinggal di bandar menikmati berbagai-bagai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kolonial. Mereka masih terikat kepada sistem tradisi. orang-orang Melayu yang terdiri daripada golongan petani boleh mengerjakan tanah secara bebas. Apabila tanah tidak boleh dibuka sesuka hati dan pemilikan tanah ditentukan pula. Walaupun kegiatan ekonomi kolonial diusahakan secara besar-besaran dan berkembang pesat. sistem pendaftaran tanah yang diperkenalkan oleh kerajaan Inggeris telah mempengaruhi ekonomi orang Melayu. mereka hanya perlu memohon kebenaran dari pembesar daerah. Sewaktu pentadbiran Inggeris. cit. 112 Ibid. kedudukan ekonomi orang Melayu masih tidak berubah..

Bagi mereka yang memiliki tanah yang luas. orang-orang Cina mendapat keuntungan yang lebih daripada orang Melayu sendiri. perniagaan dan perusahaan pertanian secara besar-besaran. Secara tidak langsung kita dapat melihat bahawa Inggeris seolah-olah tidak mahu melihat orang-orang melayu mahir dan menguasai bidang-bidang lain yang penting dan menguntungkan seperti perlombongan. Sebaliknya orang-orang Cina diberi kepercayaan untuk menceburi bidang ini.semakin meningkat sedangkan tanah-tanah pertanian tidak banyak bertambah. pengembangan perusahaan. Proses perbandaran. Masyarakat petani Melayu hanya mampu menjalankan ekonomi secara kecilkecilan dan saradiri. pemodenan industri getah dan bijih timah yang dilakukan 8 . Hal ini telah menyebabkan masalah kekurangan tanah dan kesannya harga tanah meningkat naik. dapat pula menyewakannya atau mengupah orang lain untuk mengerjakannya. walaupun tidak mampu mengerjakannya. Hanya bagi golongan kaya yang dapat membeli tanah manakala bagi golongan petani yang miskin mereka terpaksa menyewa tanah atau mengambil upah daripada golongan yang mempunyai tanah yang luas bagi menjalankan aktiviti pertanian. memiliki tanah yang banyak dapat menunjukkan status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan pemisahan kedudukan sosial antara golongan berada dengan golongan miskin semakin jelas. Selain daripada kepentingan ekonomi. Keadaan ini mendorong bagi golongan yang berada berusaha untuk mengumpulkan tanah. Kesan daripada perkembangan ekonomi seperti ini. Jika dibandingkan dengan ekonomi kolonial ketika itu memang agak jauh berbeza kerana perusahaan pertanian yang dijalankan oleh kolonial adalah secara besar-besaran kerana mereka mempunyai modal yang besar.

British mahu mengamalkan satu sistem pentadbiran dan undang-undang yang jauh berbeza dengan amalan masyarakat tempatan. Pemimpin-pemimpin baru 8 9 Shamsul Amri Baharuddin.10 Sejak kedatangan Inggeris dan camputangannya terhadap Tanah Melayu telah menyebabkan kuasa golongan pemerintah semakin lemah. 28 Mohd Isa Othman. hlm. op.. 71 10 Shamsul Amri Baharuddin. Penerbitan UPENA). 2007. Pihak British menguasai pentadbiran negara manakala hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan sultan. hlm.9 British seterusnya secara langsung campur tangan dalam urusan pentadbiran Negeri-negeri Melayu yang mana sebelum ini terletak di bawah tadbir urus sultan Melayu. b.oleh pihak Inggeris telah memberi kesenangan dan keuntungan kepada golongan imigran terutamanya orang Cina. op. 30 9 . hlm. Kesannya agama berada dipihak yang lain dan tidak lagi menjadi faktor penting dalam kehidupan duniawi manusia. cit. cit..8 Bagi mereka ilmu sains menjadi asas segala aspek kehidupan duniawi. Dasar Politik Sebelum British tiba ke Tanah Melayu mereka telah pun mengalami perubahan epistemelogi iaitu antara negara dan juga agama. Dasar ini diteruskan oleh penjajah British terhadap tanah jajahannya termasuklah Tanah Melayu.Tentangan terhadap British di Perak ada hubungkait dengan penjajahan British yang mahu menguasai dan mentadbir Tanah Melayu. termasuklah ilmu pemerintahan dan pentadbiran. Campurtangan British menyebabkan kedudukan dan kuasa tradisional baginda dan pembesar-pembesar tergugat dengan teruknya. Modul Hubungan Etnik (Shah Alam.

Dengan ini juga pentadbiran awam dan juga undang-undang berubah kepada cara Inggeris yang bertujuan melicinkan perjalanan ekonomi kolonial. telah memperkukuhkan kedudukannya dengan berbagai-bagai perjanjian politik dan komersial. Walaupun kita melihat bahawa kerajaan Inggeris telah memberi peluang kepada pembesar Melayu tetapi mungkin niat sebenar pihak Inggeris adalah untuk mengurangkan kuasa raja-raja dan pembesar-pembesar yang berkhidmat di bawah kuasa British sudah pasti perlu akur dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan Inggeris. Sebuah Majlis Mesyuarat Negeri (State Council) telah ditubuhkan dan memberi peluang kepada pembesar-pembesar Melayu yang mengambil bahagian dalam hal-ehwal mengenai adat istiadat dan keagamaan. Kedudukan raja-raja Melayu semakin terjejas dan tidak berfungsi lagi kerana segala keputusan dibuat oleh Residen kecuali hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat Melayu dan agama Islam. Dilihat dari segi taburan penduduk. Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang mana mempunyai pertalian politik erat dengan Siam. Dasar penduduk yang diwujudkan oleh pihak Inggeris telah menimbulkan berbagai-bagai ketidakseimbangan di kalangan penduduk di Tanah Melayu. British mementingkan keunggulan politik dan ekonomi dan terdorong oleh ideologi kapatalis penjajah. Seterusnya pihak Inggeris telah memisahkan Negeri-negeri Melayu di Semenanjung dalam tiga bahagian iaitu negeri-negeri selat. kemasukan imigran luar telah membentuk petempatan berdasarkan corak kegiatan ekonomi mengikut bangsa.iaitu berdasarkan sistem Residen semakin bertambah. Orang-orang Melayu yang tinggal di kampung- 10 . Kedudukan Inggeris semakin berpengaruh di dalam urusan pentadbiran sehingga menjadikan raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu semakin lemah dalam kekuasaan politik.

Tetapi menjelang 1937 orang Melayu bagaikan hidup dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan British dan juga populasi asing. jika ada apa-apa persoalan yang timbul dan berkait dengan masyarakat Melayu. Pada tahun-tahun 1920an. Oleh kerana mereka bukan dari golongan elit maka pemikiran mereka juga tidak terkongkong sebagaimana golongan elit yang tertakluk di bawah kerajaan British ketika itu. Kebanyakkan pemimpinnya terdiri daripada rakyat biasa yang mendapat pendidikan Melayu . Pihak Inggeris telah mengatur strategi ini untuk kepentingan pihak mereka sendiri. kebanyakan orang Melayu adalah penanam-penanam padi dan untuk menjamin bekalan beras yang berterusan terutamanya pada penghujung perang Dunia Pertama. iaitu apabila sekali lagi berlaku perubahan dalam pergerakan politik Melayu. pulau pinang. Namun 11 . Namun begitu keadaan mula berubah pada 1937. Masyarakat tidak mempunyai pemimpin yang mampu memimpin mereka dalam menangani keadaan ketika itu. Ini kerana persatuan ini di pimpin bukan golongan elit. Diantara tahun 1937 hingga 1939. pahang. selangor .kampung terus digalakkan oleh Inggeris supaya tidak berpindah ke tempat lain khususnya ke bandar-bandar. Inggeris berpandangan orang Melayu adalah sumber pengeluar tanaman makanan utama. di mana pihak Inggeris telah meluluskan Enakmen Rezab Tanah Melayu untuk menghalang orang-orang melayu daripada berpindah ke tempat lain. Dan yang nyata sekali kesatuan ini telah meninggalkan banyak kesan berbanding kesatuan-kesatuan lain. Tertubuh juga pergerakan politik radikal salain dari parti berahaluan kanan ini. tiada apa-apa reaksi yang diberikan oleh orang-orang Melayu. Iaitu kesatuan Melayu Muda. Inggeris dan pendidikan agama. Di melaka. pertubuhan -pertubuhan Melayu muncul di hampir keseluruhan Tanah Melayu. Apa sahaja tindakan yang melibatkan hak orang Melayu akan menerima reaksi masyarakat Melayu. negeri sembilan dan seberang prai. Kekurangan masyarakat Melayu hanyalah dari teraju kepimpinan. bagaikan cendawan tumbuh.

Pedagang Arab dan India yang beragama Islam datang ke kawasan Asia Tenggara. Pelajaran yang diajar di sekolah Melayu hanyalah untuk membolehkan murid menulis. membaca dan mengira 12 . Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Inggeris dalam bidang pendidikan di Tanah Melayu adalah amat terbatas dari segi kualiti pendidikan dan juga peluang untuk belajar di sekolah Inggeris. Dasar Pendidikan Sejarah awal pendidkan Melayu sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu berbentuk bukan formal. namun mereka masih terikat kerana mereka mempunyai objektif yang sama dan juga telah bersama-sama membuka jalan kepada organisasime yang sebenarnya. Pada abad kelapanbelas dan kesembilanbelas di Terengganu. Sekolah-sekolah awal untuk orang Melayu bukanlah didirikan oleh kerajaan Inggeris tetapi merupakan atas daya usaha individu tertentu yang mengambil berat untuk memberi pendidikan kepada orang Melayu. Sekolah pondok ini dibangunkan dan dimajukan bersama secara gotong royong di kalangan masyarakat setempat. Ia wujud dan berkembang bersama-sama pengembangan agama Islam di negari-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan Melayu pada abad keempat belas. Sekolah pondok juga merebak di Semenanjung Tanah Melayu termasuk Singapura. Ramai tokohtokoh agama muncul menyebarkan agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu. c.begitu walaupun pertubuhan-pertubuhan ini muncul dalam keadaan berselerak dan terpisah-pisah antara satu sama lain. Kelantan dan Kedah yang paling banyak sekolah pondok. Di waktu itu wujudnya institusi pendidikan yang dinamakan ‘sekolah pondok’.

nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. hlm. pernah menyatakan bahawa “pendidikan untuk orang Melayu semata-mata bagi memudahkan dan melicinkan pemerintahan British ke atas mereka. Matlamat dasar pendidikan British adalah untuk memupuk ‘satu golongan petani dan nelayan yang berkebolehan sebagai tulang belakang bangsa.12 Jelaslah bahawa tujuan pendidikan pada masa itu bukanlah untuk memaju atau memodenkan orang Melayu. (Kuala Lumpur: Heinemann Educational Book (Asia) Ltd.13 Berkenaan dasar pendidikan Melayu ini. Selatan dan Timur Asia. Asia dalam Perubahan : Sejarah Tenggara. mereka kemudiannya akan ‘menjadi petani-petani atau nelayan-nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Abdul Rahman Haji Ismail. 1990. mengikut perintah. menanamkan perasaan berpuas hati di kalangan mereka.200 13 Haris Md Jadi. Politik dan Pendidikan.11 Pendidikan Inggeris hanya dikhaskan kepada anak-anak golongan atasan untuk menyediakan segolongan pentadbir Melayu yang perlu di peringkat rendah birokrasi kerajaan British. 1977. hlm.(Kuala Lumpur. 1978.( Kuala Lumpur: DBP). menggalakkan mereka kekal dalam kehidupan tradisional. iaitu mendidik mereka menjadi petani. dan jika dapat. bertukang dan geografi. dengan memberi pelajaran-pelajaran asas kepada orang Melayu.). serta mengawal Melayu supaya jangan terlalu pandai” Jadi pendidikan Melayu pada konteks Zaman British tidak dianggap langsung 11 12 Ibrahim Saad. 12 13 . hlm. sebaliknya hanya untuk mengekalkan sistem sosial tradisional orang Melayu. Pendidikan Dan Politik Di Malaysia . British berharap. teratur kebersihannya dan mempunyai kelakuan baik.di samping ilmu-ilmu yang membabitkan pekerjaan harian seperti perkebunan. DBP). Pihak Inggeris hanya menekankan sukatan yang amat minima iaitu agar mereka (orang Melayu) mempelajari tabiat-tabiat kerajinan. 15 Gilbert Khoo & Dorothy Lo. Etnik. menjadikan mereka penghasil bahan makanan asasi dengan sebanyak mungkin. ketertipan. seorang sarjana tempatan. mengikut masa tepat.

(Kuala Lumpur: Utusan Publication). hlm. 1979. mata-mata. op. Oleh itu apa yang dapat kita katakan adalah. tetapi ianya lebih banyak menguntungkan pihak Inggeris sendiri dan juga golongan Imigran. politik dan juga pendidikan. Orang Melayu kekal sebagai petani dan hidup di kampung-kampung berbanding kaum lain yang tinggal dibandar-bandar dan mengecapi kemajuan.. pihak Inggeris sememangnya mempunyai agenda tersembunyi dalam melaksanakan dasar pentadbirannya dalam bidang ekonomi. Langkah itu jelas memperlihatkan matlamat British untuk membataskan perkembangan pelajaran Melayu sehingga di peringkat sekolah rendah sahaja.sebagi agen perubahan sosial. 302 14 . Perancangan Pentadbiran Kolonial Inggeris.15 Malah pihak British sendiri telah menetapkan satu dasar bahawa pelajaran Melayu sehingga di peringkat sekolah Melayu tidak seharusnya melebihi Darjah Lima.. 15 Abdul Rahman Hj Ismail. kerani rendah. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya dapatlah kita katakan bahawa perlaksanaan dasar-dasar Inggeris terhadap masyarakat Melayu telah menjadi faktor penyebab orang Melayu ketinggalan dan seterusnya membawa kepada kemunduran berbanding dengan kaum-kaum yang lain. 273. atau guru pelatih. hlm. Kesannya Ke atas Ekonomi Melayu. dalam Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Perubahan. 14 Abdul Malik Munip. Walaupun kedatangan Inggeris telah banyak memodenkan sistem ekonomi Tanah Melayu. cit.14 Lepasan terbaik sekolah Melayu yang tempoh pendidikannya hanya sekitar empat tahun sahaja itu. Hasilnya masyarakat Melayu ketinggalan dan masih berada ditakuk lama dan tidak berkembang. di sekolah-sekolah Melayu luar Bandar. Cuma layak menjadi budak pejabat.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. juga menandakan banyak perubahan di rantau Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gilbert Khoo & Dorothy Lo.Dasar Inggeris yang meminggirkan kaum Melayu terutamanya dalam pembangunan ekonomi dan juga pendidikan telah menyebabkan kemunduran orang Melayu berbanding golongan imigran yang lebih beruntung dengan dasar yang dilaksanakan oleh pihak Inggeris. orang-orang melayu mula sedar akan dasar-dasar inggeris yang lebih mementingkan diri. Etnik. Malaysia : Sejarah Kenegaraan dan Politik. Awang Had Salleh. Asia dalam Perubahan : Sejarah Tenggara. Selepas perang dunia kedua jugalah. Pengaruh British dalam tahun 1824 sehinggalah selepas perang dunia kedua(1945).1990. Oleh itu semangat nasionalisma mula wujud dengan tertubuhnya pelbagai parti-parti politik dan kesatuan sehinggalah membawa kepada kemerdekaan pada 31 ogos 1957. 1980.) Haris Md Jadi. (Kuala Lumpur: Heinemann Educational Book (Asia) Ltd. Pelajaran dan Perguruan Melayu di Malaya: Zaman British. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cetusan dan Tindakbalas (1896-1946). BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Hj Ismail (peny. Politik dan Pendidikan. 1978. Selatan dan Timur Asia. 15 . Adalah wajar untuk dikatakan bahawa masalah ketinggalan yang membawa kemunduran masyarakat Melayu adalah berpunca daripada dasar-dasar kerajaan Inggeris terhadap orang Melayu.). 2005.

1981. Shah Alam. Raden Soenarno. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) UiTM. . 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. JSEAH jilid 1 (Mac !960 ). Masyarakat Melayu : Struktur.. Kuala Lumpur: Utusan Publication.“Gerakan Protes: Dalam Perspektif Sejarah Malaysia Pada Abad Ke-19 dan Abad ke-20”.1989. S.(peny. Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia. Husin Ali. Kaum.Ibrahim Saad.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universit Malaya.1999. Mohd Taib Osman (ed. Organisasi dan Manifestasi. Mohd Isa Othman. Pendidikan dan Politik di Malaysia. Kelas dan Pembangunan Malaysia. Shamsul Amri Baharudin.( Malay Nationalism 1896 – 1946. 16 ..)1984. Hubungan Etnik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful