ASZTROLÓGIAI ELŐREJELZÉS 2011 2011: az új remény éve 2011-ben néhány dologban ugyan érezhetünk még hátráltatást, de már

egy új időszak veszi kezdetét, mégpedig minden ember életében. Ez a nagy változások éve lesz, amelyben jobban figyelünk majd egymásra, és sokkal segítőkészebbek leszünk, mint bármikor. Nemcsak a világ elesettjeire figyelünk jobban, hanem az itthoni rászorulókat is „szárnyuk alá veszik" az emberek. A csillagok állása arra utal, hogy a múlt olykor-olykor még megjelenik az életünkben, de már mindenki vágyik a megújulásra. Vágyik a szépre, a jóra, és a szeme előtt lebeg a jövő, amely miatt képes akár áldozatokat is vállalni, esetleg lemondani olyan dolgokról, amelyeket korábban fontosnak tartott. Sokan a Vénusz évében döbbennek rá arra, hogy sok minden nem éri meg az árát, ami nélkül eddig elképzelhetetlennek tartották az életüket. Többen új dolgokba kezdenek, bizonyos állatövi jegyek szülötteit merészségük miatt egyszerűen őrültnek tartja majd a környezetük. Pedig nekik lesz igazuk, hogy bele mernek vágni, mert az év végére minden valószínűség szerint kiderül: így volt helyes, mert elérhették mindazt, amit szerettek volna. De lesznek olyanok is, akik érdekes módon nehéz helyzetben sem adják fel, hanem (többen szakértői segítséget kérve) szinte előrefelé menekülnek, és ezt a bolygók is támogatják. Azt, hogy kikről, melyik állatövi jegyekről van szó, megtudhatja könyvünket fellapozva. Amint azt is, hogy melyek a szerencsés napok, és melyek azok, amelyek nem a legalkalmasabbak arra, hogy bármilyen ügyet intézzen, mert sokkal nagyobb erőt kell érte kifejtenie, mint máskor. Az asztrológia alapjai Az asztrológia szó két görög szó Összeolvadásából ered. Asztron csillagot jelent, logosz szellemet. Az asztrológia a Napnak, a Holdnak és nyolc bolygónak a Földre és lakóira gyakorolt hatását vizsgálja. A Napot és a Holdat az asztrológiában bolygónak, a Földet pedig a világmindenség középpontjának tekintjük. Tehát tíz bolygó látszólagos Föld körüli pályája befolyásolja az életünket: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó. Ha nem is ismerjük pontosan az asztrológia keletkezésének időpontját, az biztos, hogy az égbolt megfigyelése, vizsgálata, az emberi sors és a csillagzatok közötti összefüggés tanulmányozása minden magas kultúrában jelen volt, fontos szerepet játszott. Az asztrológia művelői általában papok voltak, akik a csillagok járása nyomán meghatározták a vetés és aratás legmegfelelőbb idejét, megjósolták az aszályokat, az árvizeket, és tanácsokat adtak az uralkodóházaknak. Természetesen a gyógyítók, az orvosok is szert tettek csillagismeretre. A leghíresebb közülük Paracelsus, neve napjainkban is ismert. Egyszerre volt asztrológus, filozófus, természettudós és orvos. Akkoriban a jó orvosnak ismernie kellett az égitestek emberre gyakorolt hatását. Az asztrológiának napjainkban leginkább használatos formája Mezopotámiában, a sumérbabiloni kultúrában keletkezett. Onnan terjedt aztán tovább Indiába, Kínába, Perzsiába és Görögországba. A görög filozófusok nagy előszeretettel foglalkoztak az asztrológiai világképpel, rendszeresen finomították. Az asztrológia túlélte a századok viharait, még a geocentrikus világkép heliocentrikussal történő felcserélése sem rendítette meg. Viszont az egyház magatartása - akár a keresztényé, akár az ortodox zsidóságé - kétértelmű volt. A keresztény teológusok azt mondták, hogy az asztrológia pogány eredetű, mert a több istenhitben és a fatalizmusban gyökerezik, és nehezen egyeztethető

össze Isten mindenhatóságával. Az ortodox zsidók is tagadták az egyiptomi-babiloni jóslástechnikát, noha az Ótestamentumban találni utalást az izraeli törzsek csillagjóslási gyakorlatára, és a kabala titkos tanítása is tele van mágikus, asztrológiai elemekkel. Az egyház kétértelmű magatartását semmi sem mutatja jobban, mint például az, hogy egyes pápák (II. Szilveszter, IV. Sándor, XII. János) személyesen is sokat foglalkoztak az asztrológiával, nem beszélve azokról az egyházfejedelmekről, akik külön házi asztrológust tartottak. Persze az is előfordult, hogy az asztrológust megvádolták istenkáromlással, és eretnekként elhallgattatták, ha kényelmetlenné vált, vagy nem tetszett az uralkodónak, amit mondott. Aztán a reneszánsz, a reformáció kora elhozta a visszatalálást az ókorhoz, az antik kultúrákhoz, művészetekhez, filozófiához, és az asztrológia ismét felvirágzott. Szinte nem volt olyan fejedelem, aki ne tartott volna a házában egy asztrológust. A piacokon, a vásárokon is dolgoztak csillagjósok, akik elkészítették a kíváncsiak horoszkópját. Aztán Kopernikusz megalkotta a heliocentrikus világképet, amelyet II. Habsburg Rudolf császár támogatásával Kepler tökéletesített. Akkor az asztrológia és az asztronómia végleg elvált egymástól. A 18. és a 19. században heves támadások érték az asztrológiát. Később a két világháború, a viharos és váratlan események, a nagy lelki megrázkódtatások és a sok bizonytalanság visszavezették hozzá az embereket. Talán soha nem volt annyira népszerű, mint éppen napjainkban. Mi a horoszkóp? A horoszkóp az asztrológia által figyelembe vett tíz bolygónak, az áll: jegyekben elfoglalt helyüknek a grafikai ábrázolása egy adott időpontban adott helyről nézve. A horoszkópnak lényegében három fő összetevője van: 1. Az állatövi jegyek, a zodiákus 12 csillagképe 2. A bolygók (és azok fényszögkapcsolatai), melyek az állatövi jegyek i 3. A horoszkóp házai Ismerjük meg először az állatövi jegyeket, amelyek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, és amelyekben születtünk. Kos: Elkezdődik valami új! A legszenvedélyesebb beállítottságú jegy, lehetetlen nem észrevenni őt. Lelkes, energikus, merész, gyors felfogású, igyekszik kitűnni a tömegből. Bika: Jellemző rá a stabilitás, a türelem, a megbízhatóság, a higgadtság. Csak a legszükségesebb kockázatot vállalja, azt is csak gondos mérlegelés után. Igen erősen vonzódik a szépséghez és a pénzhez. Ikrek: A jegyben születettek sosem csinálnak egyszerre csak egy dolgot. Fejlett a beszédkészségük, gyors a gondolkodásuk. Ingerlékenyek, de h megnyugszanak. Társaságban szellemesek és mulattatók. Rák: Hangulatember, változékony kedves és együttérző is tud lenni. Hatalmas érzelmek keverednek benne komoly képzelőerővel és intuícióval. Ugyanakkor megfelelő kontrollal és fegyelemmel is rendelkezik. Oroszlán: Képes a vezérszerepre. Erőteljes, de általában jól titkolt érzékenység él benne. Egyetlen Oroszlán sem érzi magát boldognak és kiegyensúlyozottnak, ha nem bontakoztathatja ki alkotókészségét - és egy elégedetlen Oroszlán különösen romboló tud lenni. Szűz: A jegyben született emberek között találjuk a legtöbb gyakorlati munkást, aki egészen biztos, hogy talál még hibát a kollégák által tökéletesnek tartott, elvégzett feladatban. A szerelemben csapodárak, de ezt titokban tartják. Mérleg: Erős benne az igazságérzet, rendkívüli diplomáciai érzéke van, nagyon fontos számára a

harmónia. Segítőkész, de ő is örömmel veszi környezetében támogatókra talál, akik könnyebbé teszik életét. Skorpió: A legtöbb energiát hordozó jegy. Fizikai és érzelmi erőforrásait egyetlen más jegy sem múlja felül. A megérzései átlagon felül működnek. Szexualitása lángoló, szenvedélyes. Féltékeny és hajlíthatatlan. Nyilas: Az égi kentaur. Fizikai erő, energia és erőteljes intellektus kombinációja. Sokoldalúságot hordoz magában, de a testnek és a szellemnek összhangban kell működnie, mert a nyugalom, az ellazulás csak így érhető el. Bak: Ambiciózus, igénye van arra, hogy helyesen cselekedjék, és tisztelje a tradíciókat. Ugyanakkor szeret szórakozni, tudja élvezni az életet, és semmilyen helyzetben nem hagyja el egyfajta humorérzék, amelyet fanyar humornak is neveznek. Vízöntő: A Vízöntők általában elragadó emberek, barátságosak, rengeteg barátjuk van, de ragaszkodnak függetlenségükhöz. Hajlamosak rejtélyes légkört teremteni maguk körül. Ha párkapcsolatban élnek, ez rendszerint konfliktushoz vezet. Halak: Általában amikor megismeri őket az ember nagyon kedvesek, aztán később olykor csalfának, megtévesztőnek bizonyulnak. Ha zavaros helyzetbe kerülnek, gyorsan ki tudnak „úszni" belőle, mindenféle következmény nélkül. Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak T ö n s ^ nj Q 111 / s & H lobbanékonyság tárgyilagosság nyughatatlanság tartózkodás bőkezűség anyagiasság művészetkedvelés okkult hajlamok világjárás takarékosság szellemi függetlenség ábrándozás

A bolygók és az emberek Az asztrológusok összekapcsolják a bolygókat az állatövi jegyekkel, határozzák, hogy melyik bolygó melyik állatövi jegyben uralkodik, és emberi tulajdonságokkal ruházzák fel őket. Nap: A fő személyiségjelölő, a tudatos ént, a teremtő erőt, az erők forrását, a vitalitást jelenti. Megmutatja a hatalomhoz való viszonyt. Minden horoszkópban a tudatos ént jelenti. Hold: Az érzelmeket, az ösztönöket, a lelkiséget jelenti. Szoros kapcsolatban áll a termékenységgel, minden változásnak a jelölője. Erősíti a személyiség természetes, ösztönös vonalát. Az anyaság, a család, az otthon, a születés illetve a szülés jelképe. Merkúr: Sohasem távolodik el 30 foknál távolabb a naptól. A gyorsaság, változékonyság, a gyors észjárás, az éles ész, a világos értelem jelölője. Gyorsan tud kapcsolatot teremteni és megszüntetni is. A mitológiában Merkúr a tolvajok istene is, ami utalhat kisebb stikliket elkövetőkre, de fehér galléros bűnözőkre is.

Kapcsolatba hozható balesetekkel. hiszen a tudásnak azt a részét jelenti. Jupiter: A nagy szerencse bolygója. Jótékonyan hat a tanulásra. mert ez ad otthont az Ascendensnek. Hatása villámcsapásszerű és meglepő. valamint a birtoklásért is ez a bolygó felelős. Az első hat háznak szemi vonatkozása van. a harmónia. keveredik benne a tüzes és a vizes. a lázadó szellemet. akkor inkább a különcködést. a sokoldalúságot. a művészetek. az intuíciók. amely nem azonos az intuícióval vagy a ráérzéssel. Nap Hold Merkúr O uralkodik az Oroszlánban D uralkodik a Rákban 5 uralkodik az Ikrekben és Szűzben Vénusz 9 uralkodik a Bikában és Mérlegben Mars o* uralkodik a Kosban Jupiter Z uralkodik a Nyilasban Szaturnusz 5 uralkodik a Bakban Uránusz S uralkodik a Vízöntőben Neptunusz ¥ uralkodik a Halakban Plútó 9 uralkodik a Skorpióban a a A horoszkóp és házai Ahány állatövi jegy van. / a törvény képviselője. Plútó: Kettős jellegű. női horoszkópban a nőiességre utal. de minden esetben a megoldást is felkínálja. Férfi képletben megmutatja. Válságot teremt. gátlások éppen úgy jellemzőek rá. de a mérgek és a drogok is. És természetesen a pénzért. A válságok. A szerelem. a józan gondolkodás és az irányítás. a belátás. Ide tartoznak a zsenik is. a küszöb őreként is. 1. Ha rosszul áll a horoszkópban. a szépség.Vénusz: A kis szerencse bolygója. míg a férfiéban azt a nőtípust mutatja. míg a többi külső ügyekkel és a többi emberrel áll kap latban. főként az idegen nyelvel Szaturnusz: A nagy szerencsétlenség bolygójaként tartják számom. Mars: A kis szerencsétlenség bolygójának tarják. a bölcsesség. hogyan szeret az illető. a hit és a jóindulat bolygója. sérülésekkel. a titkok. A szerencse. a törvényesség tisztelete. Kapcsolatba hozható balesetekkel. Hajlamos a perverzióra. Ahogy a félreértések. anyagi jólétre és sikerre. a képzelőerőt és az érzékenységet. Hozzá tartoznak a megérzések. A Vénusz határozza meg az ember ízlését. éppen annyi ház is létezik a horoszkópban. de kegyetlenné is Uránusz: Legjobb hatásában ösztönzi az eredetiséget. De a gondatlanságot. a szélsőségek bolygója. de a regenerálódással is. mint az állhatatosság. akadályoztatások. Míg a női horoszkópban a zsáner típusról árulkodik. az excentrikusságot. a férfias és a nőies elem. a határozatlanságot és a csalást is. a ködös dolgok. óvatossá tehet. Neptunusz: Erősítheti az idealizmust. A Mars szélsőséges esetekben az agresszivitást is jelöli. M egyik ház az emberi élet szféráit reprezentálja. Uralma alá tartoznak a szervezett tömegek. aki hatással van rá. és karma jelölőjeként. a felkelő . ház: A születési horoszkóp legfontosabb háza. a kitartás. a plátói szerelmek. Gyakorlatiassá. a horoszkópban utal a szerencsés lehetőségekre. a bőség és a jó sors. kellemes dolgok jelölője. a kicsapongásra. Korlátozások.

valamint a saját nevével való összefüggések. A fellépést. Ez mutatja a saját gyermekkort. az örökséget. ingóság. személyére. magáról a halálról. a banki. a ki nem élt ösztönök. Az élet folyamán megkeresett pénz. ház: A más pénze. valamint a hétköznapi tevékenység munka háza. A munka milyenségéről és mennyiségéről is itt kaphatunk felvilágosítást 7. a tekintélyt. Továbbá a felismerések. Ez utal arra. az elfojtások. 3. a szülőket elsősorban az apát -. amelyek az életet szebbé. a személy az élet sors szabta feladata. Megmutatja. 11. itt vannak a szövetségesek is. a vágyak. az erőteljes hatást gyakorol a személyre. hitelügyek háza. a társadalomban elfoglalt állást. az egyéjszakás kalandok. biztosítási. ház: Az egészség és betegség. vagyis azt. ház: A pénz házának is nevezik. 12. a címet. a vállalkozások is. perek kialakulása. az álmok. ház: Az önmegvalósítás. a népszerűséget és a külső megjelenést is itt fejthetjük meg. 9. remények. anyagi vonatkozású vágyak. fellebbezések. a megpróbáltatások. tanulási hajlamok. a pártfogók és az önzetlen barátok ebben a horoszkóp házban jelennek meg. boldogabbá. az ideálok. Ide tartoznak a társkapcsolatok. A nagyobb megpróbáltatások árán . az ambíció. vagyon. Minden joggal. VII. mint a saját gyermekeink számát . az emberi viszonyok. ház: Az élet kiindulópontja és az élet vége. Földi javak. az alkati adottság. Megmutatja. Ha bolygó van a házban. vélemény vallási kérdésekről. a kívülről jövő pénz. a nyomozás háza. A külső megjelenés. valamint az öröklött tulajdonokat. kisebb utaz. ház: A magasabb végzettség. kommunikáció. a hosszabb együttélések. A gyerekek. az élet utolsó szakaszát. 8. De ez a halál háza is. ház: A tágabb környezet és a Descendens háza. a barátok. a kreativitás. a kutatás. mint életmódunk következménye. ház: A becsvágy. amelyeket nevezhetünk az élet ajándékának is. ház: A magány. annak okáról. az IC háza. a fogamzás. milyen házastársat választunk. hogyan bánunk a szervezetünkkel. a nyílt ellenségek. szexuális vágyak és a perverziók. anyagi szere vagy éppen szerencsétlenség. az azzal való gazdálkodás tartozik ide. a hozományt is. 5. a meglátások. a hosszú utazások.vagy élettárs szellemi beállítottsága. a szellemi látóhatár tágítása. szegén.és a hazárdjátékokhoz való vonzódás 6. A társaság. Természetesen az üzlettársi kapcsolatok anyagi előnyeire vagy veszteségeire is következtethetünk. a kívülről jövő segítség. az élet folyamán milyen betegségek léphetnek fel. az erkölcs horoszkóp házának is nevezik. az ősöket. De ide tartozik a tovább tanulás. örömtelibbé teszik. a magasabb művészet. Megmutatja. gazdagság. a titkok háza. De utalás találunk itt a közlekedési balesetekre is. a temperamentum. Jelenti a s otthont. a múltat. az üzleti társulások. a hivatás. körülményeiről ad felvilágosítást. 2. ingatlanokat. akiket soha nem ismertünk. E házon keresztül mutatkozik meg az egészség. hogy mire viheti az ember. a közeli rokonság. hogy milyen lesz a kapcsolatunk felettesünkkel. a világnézet. a kommunikációs készség. ház: A kockázatvállalás. hogyan fogad bennünket a külvilág. azok menete. intelligenciája. az életörömök. a szereplést. A saját otthont. a művészetek házi tartoznak mindazok a dolgok. A házas. Ide tartoznak a házasságtörések. X. a szerelem. a hírnevet. De itt találhatók a szerei játékok. az ehhez való viszony Szellemi és értelmi kapcsolatok. a karrier és nem utolsósorban az MC háza. Hagyomány szerint a bűnözés. a horoszkóp tulajdonosának észbeli képességei. IV. nyereség-veszteség. jellemére is találunk utalást. a spekulációk. a szomszédok. a hazát. a házasságok. a protektorok háza. hatósággal kapcsolatos dolgok. törvénnyel. a terhesség. ház: Ide tartoznak a testvérek. Ez a ház mutatja meg a rangot. Megmutatja a házastárs anyagi helyzetét. a szerelmek. a törekvés.jegynek.

elzártság. 1993. Mire t szik. de Szűz aszcendensű. amelyik születésünk pillanatában éppen felkelt a horizonton. A tengerentúli utazásokon kívül még az ezoterikus. 1985. hogy a Nap-jegyre jellemző tulajdonságainkat egyre inkább az aszcendens jegyére jellemzők színezik át. Az aszcendens fontossága: az aszcendens a valódi énről árulkodik mutatja meg. 1989. 2003. 1943. mégis eltérő a személyiségünk. 1991. 2007. 1990. hanem az órára és a percre A FELKELŐ JEGY Az aszcendens annak az állatövi jegynek felel meg. 1980. 2009. a Nap-jegy mellett a horoszkóp legjelentősebb tényezője. 1996. az Oroszlán nagyvonalúsága.. 1946. tóképessége módosul. 2008. De csak az az aszcendensünk. mit tartunk fontosnak. 1992. 2010. valamint okkult képességeket is itt jelentkeznek. A titok nyitja az aszcendensben rejlik. milyenek lesznek szokásaink. a nagy büntetőperek. 2006. hogy élete során az ember milyenné szeretne válni. Először harmincéves kor körül eszme rá. Kórházat. luxusigénye az élet élvezetének szeretete. 2011 Keresse ki az aszcendensét! Állatövi 6:00-8:00 8:00-10:00 jegy Kos Bika Ikrek Bika Ikrek Rák Ikrek Rák Oroszlán Rák Oroszlán Szűz Oroszlá Szűz Mérleg n Szűz Mérleg Skorpió Mérleg Skorpió Nyilas Skorpió Nyilas Bak 10:00-12:00 Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-lí Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak Kos Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak Kos Bika . 1997. 1954. még inkább azokat a dolgokat tartjuk lényegesnek. Az aszcendens megállapításához nem csak a születési évre. és a Szűz aprólékos. Az aszcendens jegye határozza meg viselkedésünket hogyan nézünk ki. mint a betegségre való hajlamunkat. 2005. 1982.1941. A Föld forgása következtében ugyanis a tizenkét állatövi jegy egy nap alatt „végigjárja" az égboltot. Az aszcendens az égi névjegyünk. Az ASZCENDENS ÉS A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS Keresse ki a következő oldalon lévő táblázatból az aszcendensét. akkor vonjon le még egy órát! 1916. Itt találhatók a titkos ellenségek. stílusunkat és szokásainkat. akinek napja az Oroszlán jegyében van. 1942. 1917. 1984. Mi az aszcendens? Hiába születünk valakivel ugyanazon hónap ugyanazon napján. hónapra és napra van szükség. 2000. mitt tart fontosnak. de akár kollégiumba költözést is mutathat. 1983. 1994. 1919. amelyeket az aszcendens jegye kép Például. 1992. átgondolt módján követi vágyait és valósítja meg elképzeléseit. Aztán. mely meghatározza külsőnket. 1957. 2001. értékesnek. 1947. az önként választott vagy kényszerű száműzetés. 1955.elért belső felemelkedés lehetőségének területe. 1949. 1944. 1981. 2004. 1987. ahogy múlnak az évek. 2002. 1956. 1910. amelyik a világrajövetelünkkor az égbolt peremén tartózkodott. És következő esztendők valamelyikében a nyári időszámítás hónapjaiban s tett. 1988. zárt intézetet. 1945. 1995.

és azt. vagy az utána Icüvetírrn Asztrológiai minilexikon Átfutó trigon: Három trigonból álló harmonikus sugárzási sorozat. hogy a születésekor volt-e nyári időszámítás. ) A bal oldali oszlopban keresse meg. hogy milyen időzónában született. A vízszintes sorban pedig az aszcendensét. akkor vonjon le születésének órájából egy órát. Rendszerint király trigonnak is nevezik. szintén vonjon le a születési időből még egy órát. ház csúcsa. a VII. akkor vagy az előtte. Belső bolygók: A Naprendszer nagy bolygói közül azok. . pedig a veszélyeire is érdemes figyelmet fordítani. Ez a táblázat az aszcendens jegyének megállapítására ugyan alkalmas. ) Maradjon ebben a sorban. 2. amikor Magyarországon nyári időszámítás volt. amelyek a Földnél közelebb keringenek a Naphoz: a Merkúr és a Vénusz. ) Vegye figyelembe. és a táblázat tetején lévő születési óra alapján keresse ki az aszcendensét. de nem pontos. hogy a kiválasztott aszcendens jegyének jellemzői nem illenek önre. Ha Magyarországon született. hogy 1. az Aszcendenssel éppen szemben található. Deszcendens: Az ekliptikának a láthatáron éppen lenyugvó pontja. hogy melyik állatövi jegyben született. Ha akkor született. mégpedig úgy. függőleges oszlopban találhatja meg az állatövi jegyét.Nyilas Bak Bak Vízöntő Vízöntő Halak Halak Kos Állatöv 18:00-20:00 i jegy Kos Skorpió Bika Nyilas Ikrek Bak Rák Vízöntő Oroszlá Halak n Szűz Kos Mérleg Bika Skorpi Ikrek ó Nyilas Rák Bak Oroszlán Vízöntő Szűz Halak Mérleg Vízöntő Halak Kos Bika Halak Kos Bika Ikrek Kos Bika Ikrek Rák Bika Ikrek Rák Oroszlán 2:00-4:00 Halak Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Szűz Ikrek Rák Oroszlán Szűz 4:00-6:00 Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Szűz Halak 20:00-22:00 22:00-24:00 0:00-2:00 Nyilas Bak Vízöntő Halak Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Bak * Vízöntő Halak Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Vízöntő Halak Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Egyszerű aszcendenskereső módszer A bal oldali. és főként az előnyeire hívják fel a figyelmet. 3. Párosítsa össze a kettőt. Ha úgy érzi.

a Szaturnusz. Plútó. a résztvevő bolygók által jelölt területek mindig feszültséget hordoznak. a valóságban a planéták mozgása adddig egyenletes. hanem történésekkel foglal horoszkóp. A Nap egy év alatt ezen a vonalon látszik végighaladni. Kereszt kvadrát: Két oppozícióból és az ezt összekötő kvadrátokból áll. melyek rendszerint a sorsra gyakorolnak hatást. órája. Szinasztria: Két horoszkóp összevetése. Sorsjelölő bolygók: A lassú járású bolygók. Stellium: Három vagy több bolygó együttállása. ház csúcsa. gyenge vagy mellékfényszögnél pár ívperc. amely az óramutató járásával megegyező irányú.Direkciós módszerek: Különböző típusú számítási módszerek a horoszkóp pontosítására és prognózisok készítésére. Mundán asztrológia: Nem személyekkel. Egzakt fényszög: Egészen kis orbisszal létrejött fényszög. Direkt irány: A bolygók előrehaladó mozgása. a Hold. azt a bolygók közötti fokszám határozza meg. trigonnál . Transzcendens bolygók: Az „újonnan" felfedezett bolygók: Uránusz.1 fok. amikor a csecsemő felsír T-kvadrát: Egy oppozícióból (szembenállásból) és két kvadrátból álló harmonikus sugárzási sorozat. a pillanat. Főtengely: Az Aszcendens-Deszcendens és az MC-IC tengely. Tranzit: Tranzitáló bolygónak nevezzük azt. Radix horoszkóp: A születés pontos pillanatára felállított horoszkóp. Szextil: 60 fokos. kapcsolatba kerül a Radix . Retrográd mozgás: A bolygó látszólagos hátráló mozgása. Kérdő képlet: Olyan horoszkóp. amely az óramutató járásával ellentétes irányban történik. Ilyen a Jupiter. Hátráló mozgás: Konverz irány. a IV. oppozíció vagyis szembenállás. trigon vagyis 120 fok. a ter. kvadrát vagyis 90 fok. hogy két bolygó fényszögkapcsolatba lép-e egymással vagy si Ősbolygók: A szabad szemmel is látható bolygók. a Vénusz. a Mars. Ez késleltető. Kvadrát: 90 fokos fényszög. Erős fényszögeknél . akadályoztató jelleget érintett területnek. Orbisz: Minden bolygónak van bizonyos fokszámban kifejezhető hatású amelyen belül kifejti a hatását. úgy tűnik. Ez az állapot csak látszólagos. Stacioner: Amikor a bolygó irányt vált. szextil vagyis 60 fok. vagyis előre mozgás után hátra kezd. napja. amelyeket évezrede ismernek az emberek. Hogy milyen fényszög. amely az égen továbbh. melyet valamely esemény kimenetelére állítanak fel. Immun Coeli vagyis IC: az ég mélye. mintha egy rövid időre megáll égen. az Uránusz. hónapja. Sugárzási sorozat: Három vagy több fényszög által létrehozott zárt sugarú lánc. Ez a Nap.például oppozíciónál. határozza. Ez a bolygó erősségétől függően változik. a Neptunus Plútó. harmonikus hatású fényszög. a X. ház csúcsa. perce és helye. MC. Ekliptika: A Föld Nap körüli keringési síkja és az éggömb metszésvonala. vagy éppen fordítva. Diszharmonikus hatású. a Szaturnusz. Lokális helyzet: A bolygó horoszkópbeli házhelyzete. szükséges hozzá a születés éve. Születési idő: Az első lélegzetvétel. unusz. vagyis Médium Coeli: Az ég közepe. látszólagos hátráló bolygómozgás. a Merkúr. Főfényszögek: A 360 fok a legnagyobb egész osztatú fényszögei: konjunkció vagyis együttállás. Fővilágosítók: A Nap és a Hold. Fényszög: Két bolygó között létrejövő kapcsolat. az ekliptika delelőpontja.

a harmónia. hanem az éveket is. akinek szépsége elvakított mindenkit. Minden valószínűség szerint olyan döntések születnek. Zodiákus: Állatöv. 2006 a Hold éve volt. amerre csak járt. MIT HOZHAT A VÉNUSZ ÉVE? A Vénusz évében a pénzügyeink és a szerelmi életünk kerül a fókuszba. amikor Kronosz (Szaturnusz) kardjával kasztrálta apját. mellyel rokon tulajdonságot mutat. amelyek lehetőséget adnak arra. optimizmus járhatja át minden porcikánkat.a Vénusz éve A babiloni mintájú. Hiszen a Vénusz bolygó két állatövi jegynek az uralkodó bolygója. a bankbetét. Nap. Merkúr. a párkapcsolat fontos. 2009 a Mars éve volt. . amelynek az összes állatövi jegy közül a legfontosabb a pénz. és 2011 a Vénusz éve. 2010 a Nap éve. míg a római mitológiában Vénusz a neve. Ettől a tenger nagy hullámot vetett. legyünk mértékletesek. illetve anyagi helyzetünket. és jobban kijövünk a szomszédokkal. Uralkodó bolygók: Minden állatövi jegynek megvan a maga uralkodó bolygója. mégpedig a Bikáé. és egy kagylóhéjon kelt ki a habokból Vénusz. és mivel javulni fog a párkapcsolati és anyagi helyzetünk. semmit ne siessünk el. hogy jobban átgondoljuk párkapcsolatunkat. hogy az egyes bolygók keringési idejét vették figyelembe. a tulajdon. A sorrendet úgy állapították meg. 2007 a Jupiter éve. VÉNUSZ AZ ASZTROLÓGIÁBAN Vénusz az asztrológiában a szépséget és a pénzt jelképezi. Uránoszt. VÉNUSZ A MITOLÓGIÁBAN A görögben Aphroditénak nevezték a szerelem és a szépség istennőjét. 2011 . A mítosz szerint akkor született. Mars. amelynek viszont a szépség. Vénusz. és ennek megfelelően hozzunk hosszú távra szóló döntéseket. Illetve olyan kihívások érnek bennünket. Minden valószínűség szerint diplomáciai érzékünk is erősödni fog ebben az időszakban. a tömött bankkártya. 2008 a Szaturnusz éve. amelyekkel esélyt kaphatunk a múlt hibáinak felszámolására. valamint a Mérlegé. az ápoltság és a tetszés. Ennek igen egyszerű a magyarázata. A Vénusz évében arra sokkal jobban kell figyelnünk. Hold. hogy bármilyen jó lehetőség mutatkozik kimászni az anyagi és a párkapcsolati bajokból. A legenda szerint. Szaturnusz és Jupiter. amikor kilépett a tengerpartra. hellenisztikus időszámítás nemcsak a hét napjait helyezte egy-egy bolygó uralma alá. az anyagi jólét.horoszkóp valamelyik pontjával. a lába nyomán szebbnél szebb növények és fák sarjadtak.

mert itt is olyan főnökkel hozhatja össze a sors. EZ ARRA UTAL. de az is lehet.A Kos jellemzői március 21. ahol dolgozik. az emberi viszonyokban. ha nagyon régen kötöttek házasságot. hogy mindig mindent jobban tud. hogy ön a cég „aranytojást tojó tyúkocskája". Előfordulhat. gyémánt Gyógynövénye: csalán A leghíresebb kos: Leonardo da Vinci Fűszernövénye: a hagyma. ezért lesznek pillanatok. hogy ő sajnos ilyen. a Császár Drágaköve: rubin. a fokhagyma. de ez önt nem fogja izgatni. akik ennek ellenére mégis elválnak.április 20. és talán úgy gondolja. hanem elkönyveli magában. hogy lesznek Kosok. mennyi ereje van. hogy mire képes. és az a sugárzó tehetség. hogy a munkában győzzön. hanem kétszer. és ezzel arányban természetesen megnő az irigyeik száma. Minősége: tüzes jegyű Száma: 9 Napja: a kedd Színe: a piros és a pirossal kevert fehér Tarot kártya száma: a 4-es. Vissza kell azonban térnünk a felettesre. de ezek talán már nem lesznek olyan nagyon komolyak. hogy senki sem lép a nyomába. másolhatják. SOK MINDEN A KEZÜKRE JÁTSZIK ABBAN. mert pontosan tudja. . hogy kinevezés előtt állnak. hogy a cégen belül. olyan munkaajánlattal találhatják meg ugyanis az év folyamán. hogy előrejut. rendkívüli módon irritálhatja. Az lesz egyébként a célkitűzése. olyan megbízatást kap. Az is előfordulhat. AHOGY SZERETNÉK. amelyben jól érzi magát. A magánéletében is változások várhatók. AMELYEK NAGY VÁLTOZÁSOKAT HOZNAK LÉTRE. hogy nem egyszer. Külföldi utazás várható vagy éppen egy ú) munka. Ebben a lépésben talán az is benne van. A JUPITER ÚJRA VISSZALÉP A KOSBA . A legjobb megoldás. legfeljebb csak utánozhatják. amely miatt változtat. hogy már-már a vándormadarak között fogják ön emlegetni. amely önből árad. Addig megy. De ez nem lesz elég önnek. MÁR JANUÁRBAN OLYAN BOLYGÓÁTVONULÁSOK VÁRHATÓK. Előfordulhat. de ez nem így van. HOGY MINDEN ÚGY TÖRTÉNJEN. Komoly problémákra számíthat 201 l-ben a párkapcsolatban. vagy éppen csak a közelmúltban költöztek össze. még akkor is. tudását. Ha nincs feladata. hogy ez az esztendő meghozza önnek azt. a póréhagyma Fája: csipkebokor. biztos lehet benne. és azt is biztosra veheti. mint az elmúlt esztendőben voltak. mert a felettese (vagy volt felettese) rendkívül féltékeny lesz önre. HOGY A KOSOK AZ ÉLET NAGY ÉLVEZŐI LESZNEK. amikor nagyon kedves lesz önhöz. amíg meg nem találja azt a helyet. Ráadásul az Uránusz olyan csillogóvá varázsolja önt ebben az esztendőben. sőt anyagilag is honorálni fogja tehetségét. ahol erkölcsileg és anyagilag is megbecsülik. aki hatalommániában szenved. hogy a Kos otthagyja régi munkahelyét. valami újba kezd.EGYSZER MÁR TARTÓZKODOTT ITT. De felettese szerencsére azzal is tisztában van. és azt hiszi. ha nem száll szembe vele. sőt háromszor is más munkahelyen kezd el dolgozni. nagy kár lenne önt elveszítenie. különösen azért. Megtörténhet. Uralkodó bolygója: Mars KOS -Változatos 2011 A ZODIÁKUS ÖSSZES JEGYE KÖZÜL TALÁN A KOS JEGYÉNEK LESZ A LEGMOZGALMASABB ÉS A LEGIZGALMASABB A 201 L-ES ESZTENDŐ. hogy egyszerűen most . amely miatt kissé megrémül. gesztenyefa. Még gonosz cselvetésekre is vetemedhet emiatt.

Óriási élmény lesz egyes Kosok számára a 201 l-es esztendőben az időutazás! Ezt úgy értse. amelyeket még hipnózissal is nehéz lenne. Szárnyakat viszont legszívesebben önnek adna. és nyoma sem lesz annak a tehetetlenségnek vagy tunyaságnak. mint korábban. hogy ne menjen pocsékba az. mint egy kozmikus vicc. vagy olyan témákkal kezd foglalkozni ennek hatására. Keressen magának egy nagyon jó ügyvédet. de talán mégis ide tartozik. hátrányos helyzetbe kerülni. ugyanazt éli át. hogy a család egyben maradjon. ha netán a gyerekek kirepültek. amelyek közösségeket érintenek. Olykor nem tudnak mást tenni. hogy a háza padlásán. Nem a régi baráti körre vagy a családra kell gondolni. hogy a ruhatárukat ne kelljen lecserélni a következő esztendőben. hogy tanulni fog. amelyek olyan emlékeket idéznek fel. hogy részt vegyen olyan ügyekben. Varázslatosnak tartja ettől a világot. és bizony májés epeproblémáik is adódhatnak ebben az esztendőben. Előfordulhat. És persze a pszichológia sem maradhat ki. És ugyanabba a helyzetbe kerül. Ám ez arra is utal. Nem szorosan. például a múlandóságon. és ebbe beletartozik az is. hogy a Jupiter is a Kos jegyében tartózkodik. pincéjében talál holmikat. vagy anyagi. vagy látta utoljára. mégpedig valami olyat. hogy felmérést készítenek magukban: miről is szólt eddig az életük? Minek volt értelme és minek nem. akihez ön talán jobban ragaszkodik. Talán lekicsinylően viselkedik önnel szemben. nagyon-nagyon régen hallott felőle. mint a legrémesebb helyzetben is csak nevetni. mivel egy furcsa. ráadásul sokat tehetnek a kedélybetegségek ellen is. hogy kitágul a világ. Úgy fogják érezni. hogy ellehetetlenüljön a kapcsolatuk. és most képesek lesznek arra. mint a reinkarnáció. Azután egészen más alapokról folytathatnák viszonyukat. aki mindent megtesz azért. hogy a partnere. Mindez talán annak is köszönhető. talán karmikus kapocs van önök között. talán belejátszik házastársának volt családja. ha ezt az évet a nehézségekkel együtt kibírnák. akit túlságosan nehéznek érez. Imád filmeket nézni. nem fog elválni. és talán még olyan emberekkel is összefut. hogy a világ nem más. Sok Kos fog arra vágyni. mint amilyen a sci-fi. és nem akar tovább együtt maradni azzal az emberrel. amelynek tagjait talán éppen a Kos fogja összeboronálni. Hiszen köztudott. amit mindig is meg akartak. és most jött el az idő. Túl sok mindent nem engedhet meg magának miatta. amit eddig nem tudtak megtenni különböző okok miatt (lehet az egészségügyi ok. mint ő. de ez nem lesz olyan egyszerű. Ezzel formába hozhatják magukat. mert talán sokkal többet . ami a technikával kapcsolatos. Ezért nem árt. Az is lehet. még akkor is. ha már az év első hónapjában elhatározzák. és ő is egy közösség tagjai szeretne lenni. * A Kosok ebben a 201 l-es esztendőben új helyzettel ismerkednek. Időnként olyan helyzetbe kerülnek. Abba. hogy a rendszeres mozgás a jó hangulat alapja. és most érdekes módon a jövőről szóló filmek is érdekelni fogják. hogy megismerjék azt. akiket az ismerőse révén ismert meg annak idején. hogy a dolgok idáig fajultak. szintén lényeges változásokra van kilátás. esetleg egy harmadik személy. A válás nem megy majd könnyen. ami az elmúlt időszakot jellemezte. Érdekes módon. a kapcsolatuk kiállna egy nagyon-nagyon erős próbát.telik be a pohár. hogy egy gyerekkori ismerőssel találkozik.. amiért éveken keresztül oly sokat dolgozott. A Kosok nem fogják megengedni. És szeretőjének házastársa mindent meg fog tenni azért. Ha ön a titokban tartott szerető státuszát töltötte be. Nagyobb mozgástérre van szükségük a 201 l-es évben. hogy bárki is lehúzza őket.. vagy egy személy miatti kötelék). ha rászánja magát. amit korábban nem annyira kedvelt. Szabadságra vágynak. akivel olyan sok mindenben különböznek egymástól. és elgondolkodik sok mindenen. rokonsága. olyan sportot fognak űzni. nem akar ugyanis lemaradni. hanem egy teljesen új közösségre. amikor az a kényszerképzetük támad. Szervezőkészsége remekül működik ebben az esztendőben. hogy a Kosok bizony jelentős súlyfeleslegre tehetnek szert. És talán a családi kapcsolatok is rendezhetővé válnának.

hogy valaki távozik a családból. és önnek az a feladata. mert a nyár folyamán adódik egy olyan helyzet. hiszen ez termékeny év lesz az ön számára. amíg a sors olyan helyzetet teremt. amelyről sohasem gondolta. amelyet TALÁN el SEM TUDNA KÉPZELNI MOST. akkor biztos lehet abban.például változtat az életmódján. Éppen azt kellene a siker érdekében gyakorolnia. hogy el fogja önt is érni. Talán még olyan dolgokra is képesek lesznek. bátran belemehetnek vitákba pénz miatt. hogy többé ne kelljen szembenéznie vele . Például ilyen lehet. 2011 A KOS SZÁMÁRA FANTASZTIKUS ÉV LESZ. és igent mond a kérésére. ebben az évben jelesre fog vizsgázni. például: átölelni a másikat és elmondani. hol a boldogság járja át minden porcikáját. mert most csak nyerhetnek. De azért emlékezni fog rá. hogy erre válaszoljon. de még az is megtörténhet. Ráadásul vagy a munkahelyén. építő jellegű eseményen szeretne részt venni.fognak figyelni valakire. de a karmájához tartozik. Ha nem állnak készen erre. tehát megváltoztathatatlannak él meg. Mint szülő. akiről eddig is gondoskodtak. hogy bizonyos életeseményeket sorsszerűnek. amikor kézbe VESZI a KÖNYVET. amelyet korábban el sem tudtak képzelni. és ez lelkileg nagyon megviseli. akkor sokkal jobban figyeljenek a védekezésre. és mindent megtesz azért. Ez a lehető legjobb döntésnek bizonyul. amilyenekre azelőtt nem. ebben az esztendőben a gyógyulás útjára lép. és ez ellen felemelték a szavukat. és nehéz lesz. de újra és újra csak fenyegető leveleket vagy idézéseket kaptak. Azok. Ha úgy adódik. és ez mindenképpen örvendetes a Kosok számára. a nagy szerencse bolygója a Bikába. Viszont egy rokonnal . hogy ebben az évben egy újabb csemete érkezik a családba. gyermeke miatt hol az aggodalom. Kos/Január Párkapcsolat: Az év első hónapjában nem a kezdeményezés lesz a legjellemzőbb önre a párkapcsolatok területén. Ha képes lesz erre. hogy olyan párkapcsolata alakul ki. Szinte minden gondolatuk körülötte forog majd. amikor talán a saját gyermekkori emlékei vagy korábbi hírek arra késztetnék. vagy a környezetből. A . Ebben az esztendőben muszáj a fogorvost felkeresnie. mert nem vették figyelembe az érveiket. hogy teszi a kötelességét. Még az is megtörténhet. amelyek évek óta húzódtak. hogy HÁNY ÉVES. és mindent megtesz annak érdekében. MEGÚJULÁSsal. MERT A SZErelem KORBAN SEM ISMER HATÁROKAT! FOG SZŰKÖLKÖDNI. vagy egy munkahelyi ismeretség következtében. Legyen szó fizetésemelésről. lesz mit rendbe tenni. mégpedig zokszó nélkül. mert biztosan nyernek. hogy csemetéje kérésére nemet mondjon. ami mindig a legnagyobb nehézséget okozza önnek: a várakozást. Megvárni. Anyagi ügyeik júniusban mozgásba lendülnek! Ugyanis ekkor lép át a Jupiter. hogy csak a legjobban legyen része. bármennyire fél. mert igazságtalanság történt.talán éppen a testvérével sokkal közelebb kerülnek egymáshoz. Igyekeznek bepótolni mindazt. hogy mennyire szeretik egymást. * Ha egy megterhelő betegséggel küszködik. Nagyon szereti őt. A 201 l-es esztendőben megtörténhet. hogy olyan összeg üti a markukat. Anyagiakban SEM RÁADÁSUL a SZERELEM TERÜLETÉN IS OLYAN VÁLTOZÁS TÖRTÉNIK. Egy ideje talán elhanyagolta a fogait. TELJESEN mindegy. Sőt ebben az évben a hatóságokkal kapcsolatos vitás ügyeik is jó fordulatot vesznek. amilyenre régóta vágyakozott. cselekedeteik nagy részét is a róla való gondoskodás motiválja. pedig ő egy számára fontos. amikor valaki kezdeményezni fog. Mindent ki kell próbálniuk. Ám éppen az Uránusz hatásának köszönhetően ön legyőzi a félelmét. pereskedésről. Ez az új helyzet olykor teljes embert kíván. TELE VÁLTOZÁSSAL. Ha ön szülő. amit elmulasztottak. ingatlan vételéről vagy eladásáról.

Viszont tele van a környezete segítőkész emberekkel. 7. a felettesei örömmel veszik az ötleteit. kedvezőbb kondíciókkal. mint ahol eddig a pénzét kamatoztatta vagy ahová jövedelmét átutaltatta. hogy a saját útját szeretné járni . Erősíteni akarja önbizalmát. de elkötelezni nem kívánja még magát. A kiadásokat. Ha hitelre van szüksége. KEDVEZŐ NAPOK: 7. akkor erőltessen arcára folyamatos mosolyt. mint a pillanatnyi öröm. és meggyógyulnak vagy az egészséges fejlődés útjára lépnek.13.31 Kos/Február Párkapcsolat: Ez a hónap a kihívások ideje a szerelemben. ahogy kellene. hogy még a mostaninál is több munkája legyen. Valami elromolhat a lakásában. mert egyrészt élvezheti korábbi megfeszített munkájának gyümölcsét. megbízható. Képzelje magát az ő helyzetébe. és máris teljes intenzitással kell dolgoznia. mert nemcsak egy dologban próbálhatja ki magát. hanem olyan területen is. ami eddig megvolt. másrészt olyan összeg is üti a markát. akik megkönnyítik életét. amelyre nem számított.19. De ha párkapcsolatban él. megéri-e a kaland. tájékozódjon. ahol ütközhet a törvénnyel. 23. Pénz: Anyagi ügyekben nagy kihívásoknak néz elébe. és sajnos könnyen lépre is mehet. és ez boldoggá teszi. mint máskor. Nem biztos ugyanis. hogy tiszta őrültség. hogy a mája és az epéje nem úgy működik. talán még ki sem heverte az ünnepeket. mert kiderülhet. Kénytelen lesz engedelmeskedni a feletteseinek. KEDVEZŐ napok: 3. Munka: Január is őrült munkatempót diktál. nem kell most új dolgokra költeni.de ezt a csillagok most nem támogatják. hogy újabb pénzösszegekre tegyen szert.16. De ez még időben orvosolható lenne. 24 Kos/Március Párkapcsolat: Ebben a hónapban a szerelem és a párkapcsolat az érzelmi kitörésekről fog .27. Ajánlatos odafigyelnie. ne siettessen semmit. vásárlásokat nem érdemes erőltetni. hogy meg is maradjon az. amelyről már régen lemondott. hogy meg kell találnia az igazit. akkor olyat talál. a legfontosabb például az adóügyek rendbetétele. hogy az állandóság és a biztonság kevésbé fontos. mert találhat jobbat. Érdemes lenne bankot változtatni. Egészség: Nem magáért. hogy legalább ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Kerülnie kell azokat a helyzeteket. Pénz: Pénzügyek területén nem lesz oka panaszra.22. akar-e másik párt keresni. Egészség: Nem ártana egy teljes laborvizsgálaton átesni. tehát figyeljen. Munka: Nem vágyik arra. most biztosan találkozhat olyan személlyel. inkább családtagjaiért izgul. és együttesen fogjanak hozzá a problémák megoldásához. amiről az a véleménye. úgy érzi. Nem ártana. Lelkes lesz. Újabb és újabb szerelmi kalandokba veti bele magát. mert a megfázás veszélye nagyobb. és a legmegfelelőbbet válassza. még ha olyat kér is öntől. Ha ezt szabad és független emberként teszi. ha új főnöke van. ha az uszodai örömöket is kerülné most. De ne féljen. 20. érdemes elgondolkodnia azon. emiatt keresi a lehetőségeket. azt érdemes megjavíttatni és nem újra cserélni. türelmesen hallgassa végig partnerét.8. és minden ismeretségét csatasorba állítania. Nemcsak érzi. De most igazán lelkes lesz.meglévő párkapcsolatokban a gondok megoldása kerül előtérbe. aki hozzásegíti a tartós elfoglaltsághoz és pénzkeresethez. Ebben az időszakban próbálja elkerülni a sok feladatot. ahova eddig sosem merészkedett. Vagy azért.25. Talán erőn felül kell vállalnia. amit azután megbánhat. talán olyan pénzt kap vissza. ha eddig nem volt munkája. nehogy olyan helyzetbe kerüljön. hanem tudja is: mindent meg kell tennie azért. akivel fantasztikusan érzi magát. szerettei jó kezekben lesznek. Ne engedjen be az életébe negatív gondolatokat. és egyre erősödik önben az érzés.

Ráadásul a teljes tavaszi ruhatárát lecserélheti. míg a kedvese felmagasztalódik az ön szemében. hogy valami újdonságot csempész be munkájába. Minden energiája rendelkezésére áll. hogy a környezete adjon anyagi hátteret. amelyeket nagy nehezen megkeresett. Mindig történik valami. Az egyetlen. Családra és otthonra vágyik. mert félő. hogy nem úgy sikerülnek a dolgok. hogy kihasználják. annak most érdemes megtennie az első lépéseket. akik az anyagiak terén segíteni tudják. Meg kell becsülnie minden forintot. nem érzi jól magát. nem úgy jönnek be. Házas. Gondolkodik. Biztos abban. ami miatt elmennek azok a pénzek. hogy bajok vannak. hogy túlságosan nagy ára van annak. hogy máshogy megy dolgozni: ha eddig kocsival járt. hozzátartozói azok. hogy változtatni szeretne a munkáján. Ez az az időszak.8. Azt fogja érezni. lehozná neki a csillagokat az égről. Hiába dolgozik. ezért változtatnia kell rajtuk. Lehetőleg csak arra adjon ki pénzt. Semmi nem rontja el jó közérzetét.15. minden fillért. Aki úgy gondolja. mindig közbejön valami. nehezebben éli meg a hétköznapi ritmust. Semmi sem okozhat leküzdhetetlen nehézséget. Akár úgy. becsapják. Most inkább a párja. hogy ha nem áll le. küzdenie érte. be fog kerülni miatta a Rekordok könyvébe. ezért úgy érzi. Mert most semmi sem elég jó. hogy ki fogják használni. most mindent megtenne.23 Kos/Április Párkapcsolat: Az április a szerelemben a gondolkodás ideje lesz. Akinek pedig stabil. A szerelemben is azt fogja érezni. megcsalják. Mindenbe beleköt. akivel találkozik. hogy melyek azok a dolgok. Gyakran érezheti azt ebben az időszakban.vagy élettársának hibái felnagyítódnak. amibe csak belekezdett. erős és egészséges. hogy minden sikerülni fog. Félő. most járjon busszal. Hiába a szenvedély. szülei. amire érdemes odafigyelnie: nehogy túlpörgesse magát. ami izgalmakat okoz. hogy megőrizze a jelenlegi kapcsolatát. ami luxus. hogy úgy érezze. Pénz: Az április inkább arról szól. mit visel el a környezet. ami eddig nem volt benne. Szinte bármit megtenne ugyanis annak. aktívan élni. Rendkívül szélsőséges időszakot él meg. Fontos. amelyeket a jövőben muszáj lesz kicserélni. Képes keményen dolgozni. ha megbecsülné a munkahelyét! Ellenkező esetben akár az is előfordulhat. ahogy azt szeretné.20. és a munkatársaival nem lesz olyan a viszony. állandó munkahelyre van szüksége. hogy számítson a környezetére. Ez pedig nem a legjobb taktika. Pedig jó lenne. El kell gondolkodnia azon. nem tud ösztönös lenni. hogy érdemes-e azokat a kapcsolatokat folytatnia.14. csak végre legyen már valakije. fél. Házas. Akár úgy. amire nagyon kell. mit visel el a főnök. hogy útilaput kötnek a talpára. mert nehezebben fogja elviselni a monotonitást. az próbálja valamilyen módon változatossá tenni helyzetét. Előfordulhat. hogy mindent oda tudna adni a szerelmének. nem érdemes megpróbálni. de ezzel szerezhet valakinek óriási és felejthetetlen örömet. Ha a szinglik táborához tartozik. KEDVEZŐ NAPOK: 3.szólni. Inkább fogja vissza magát! Egészség: Idegességében annyit eszik. és a háj még kemény anyagi áldozatok árán is csak igen-igen lassan fog leolvadni önről. amikor úgy érezzük: «ide nekem .19. hogy újjászületett. Úgy érzi.6. Konfliktusai lehetnek. amelyekkel hosszú távon foglalkozik. Pénz: A hónap a beosztásról szól. hiszen nagyon sokat kell dolgoznia. Ezért érdemes inkább a környezetére támaszkodnia.vagy élettársával is meg tudnak egyezni abban. hogy könnyen unalmassá válnak azok a dolgok. de ez most nehezen megy. Munka: Munkahelyén újabb nehézségekkel kell szembenéznie. Ne kockáztasson. Ráadásul mindez nem tesz jót a szívének. amelyekben éppen benne van. és az alvási zavarait is tovább mélyíti. Munka: A munkában most jött el a változások ideje. hogy olyan kiadásra is sor kerül. Egészség: Áprilisban ereje teljében fogja érezni magát: bármit elbír. szereti és akarja önt. hogy mit miért tesz. amilyennek szeretné.

hogy ezt később se bánja meg. Irigye .25. Merjen nagyban gondolkodni! Munka: Büszke lesz magára és szeretné. Nemet mondani pedig nem mer. Előfordulhat.az oroszlánt" is. kárpótolni kívánja önt ezzel a korábban elszenvedett nehézségekért. ahogy szeretné. és legyen kezdeményező a meglévő kapcsolatban.. azt hiszi. hogy ön nélkül nem úgy mennek a dolgok. hiszen sokszor a meg nem értés. ugyanannyi pénzért. hogy elveszíti azt.20. de az is lehet. Ha párkapcsolatban él. szinte mindenkit meghódíthat. mert később nem biztos.annyiszor hallotta már ezt a mondatot.11. sem a felettese nem igazán érdekli. a sors rövidesen teljesíti óhaját.5. Ne szerénykedjen.14. Vagy a munkában nem mindennapi lehetőséggel kínálja meg a sors. ha nem akarja. ha munkáját elismernék. Nem azért. és ezért a megbecsülés kézzel foghatóvá válik. befelé fordulás fogja jellemezni.28 Kos/Június Párkapcsolat: Zárkózottabb lesz. Mintha a partnere nem úgy értékelné. hogy mindent felrúgna. Higgadjon le. hogy változtatnia kellene. amiről már lemondott. akiben megbízik. 3. Most azért jön könnyebben a pénz.9. Ha ez nem megy. ön most sokkal érzékenyebb. ami eddig fontos volt. Ha gyermekre vagy unokára vágyik. nehézségei. hogy egy olyan összeget kap meg. Az új kapcsolatokban a romantikus rajongástól a vad szenvedélyig szinte mindent átélhet. Sok minden jár a fejében. mint máskor. ezért számolhat. és ebben a hónapban ismét elhangozhat.21. Gyűjtsön emlékeket. mert fél. Nem nyitott a szerelemre. nehezebben adja ki magát. a mostani időszak kissé nehezebb. hogy ebben a stresszes időszakban megnyugodjon: minden rendben van. keressen különleges dolgokat. Nyilvánvaló. Ennek a feszült időszaknak is vége szakad. Kedvező napok: 2. Munka: Meg kell újulni . menjen el inkább pihenni egy hosszú hétvégére ahelyett. és építhet jövőre néző terveket. Most nem lesznek váratlan kiadásai.18. Ráadásul sem a munkája. hogy a viszony tönkremenjen.18. sértődés. Arra azért ügyeljen. mint eddig bármikor. rendkívül erős lesz a szexuális kisugárzása.24. tartalékot kell képezni a nehezebb időkre.25 Kos/Május Párkapcsolat: Májusban ismét érzi. Ne szalassza el az esélyeket! Értse meg. 22. hogyan és mit kellene tennie ehhez. akit csak akar. ahogy kellene. ha már nem is olyan erősen. ezért nem is veszi észre. azért keményen megdolgozott. hogy valaki szeretné elcsábítani. hogy része lesz ugyanebben. Ez akár fizetésemelésben. KEDVEZŐ NAPOK: 1. Úgy érzi. Nem gondol a holnapra. hogy ne a legjobb barátjának vagy barátnőjének kedvesére vesse ki a hálóját. akár másfajta elismerésben ölthet testet. Nem szabad elfelejtenie.. ezt a felettesei is elismerik. Kérjen segítséget olyan személytől. Amit elért. hanem azért. hogy mennyi mindent letesz az asztalra. mégpedig egy olyan betegség miatt. addig mindig megtalálják a megoldást. akkor próbálja meg úgy élvezni az életet. Egészség: Érdemes lenne egy kontroll vizsgálaton részt vennie. Ám ez nem így van. amely talán évekkel ezelőtt kínozta. hogy amíg képesek beszélgetni. Pénz: Hajlamos lesz a könnyelműségre. mégsem azt kapja. de fogalma sincs. Nem remélt lehetőség adódik. Pénz: Ez a hónap anyagi ügyekben sikereket hoz. Nehezebben éli meg az érzelmeit. igenis nélkülözhetetlen lett. amikor a párjának vagy önnek nehezebb. ha ma van. hogy több feladatot raknak a vállára. Több gondja is van. akkor holnap is lesz. mert meg kell fogni. E felfogás miatt már sokan kerültek nehéz helyzetbe. hogy vannak olyan időszakok. mert esély van a kiújulására. és mivel topon lesz. hogy a könnyen jött pénzt magára és szeretteire költheti. Talán túlságosan is sajnálja magát. ami járna.

Egyébként minden lehetősége adva van arra. amikor csak egy lépés választ el a szerelemtől. Partnere azt várja.viszont annyi lesz.29. vagy azért. Mivel rendkívül termékeny a hónap. hogy végre elismerjék. ágyhoz köti. a cselekvés időszaka. sokkal több együtt töltött időre.8. hogy a szeretetnyilvánítást a betegségek miatt a legjobb megkapni. Gondoljon arra. hogy ön többet tud. megkeresett pénzt most meg kell tartania. Bizony ez gyakran olyan helyzeteket teremt. amire . törődjön. mert csalódhat. amire igazán vágyakozik. hogy költözés. és arra az eredményre jut.10. ami hosszú távon stabilizálhatja az anyagi helyzetét.16. Ezért aztán vagy magától fog egy picit leállni és önmagára figyelni. nem biztos. hogy mások azt gondolják. Mert nem érzi a saját fontosságát. Ebben az időszakban nem érdemes kockázatos dolgokkal foglalkoznia. ez éppen az az időszak. Ugyanakkor mindent érdemes átgondolni. mint égen a csillag! Egészség: Fáradtnak és kimerültnek érzi magát. de most elfáradt. az ön mellett élő emberekért. Munka: Munkájában arra vágyik. Bármit is tesz. több időt töltsön el a vele. Ha valamikor elbukhat valamit. hogy valamit elérjen. hogy biztos anyagi alapot hozzon létre önmaga és családja számára. ön fel akar halmozni. Pénz: Sokkal anyagiasabb lesz. megbecsüljék. pihenni akar. a fájdalmat ne egyedül dolgozza fel. többet tesz. A meglévő párkapcsolatban viszont változásokra van szüksége.25. de ne törődjön velük. a gyerekért. beruházásoktól. nem kapja meg azt a visszajelzést. hanem valakivel közösen. Lehet. hogy megpihenjen. hogy azért végzi-e ezt a munkát. Tartózkodjon azoktól a befektetésektől. Mindent megtett a környezetéért.17.9. Most lehetősége van arra. De az is lehet. amit nem tudunk kipihenni. Ez esetenként konfliktust eredményezhet. de ennek mindig ára van. 8. ha nem szeretne utódot. hogy kész minden kapcsolatra. Szinte válogatás nélkül hódít. ezért tüneteket produkál. A pihenés utáni vágy könnyen betegségbe torkollhat. Kezdeményezhet. ezekből aztán akár tartósabb viszony is létrejöhet. mint most. Ez persze nem tesz jót az önbecsülésének. Vigyázzon most jobban a bőrére. Ne dőljön be ígéreteknek. szeretné érezni a másik nem elismerését. Pénz: Az anyagiak területén ez az időszak könnyen a veszteség ideje lehet. hogy odafigyeljen rá. nehézzé teszi a hétköznapokat. illetve annak jelei segítenek a változásban. szeressék. 31 Kos/Augusztus Párkapcsolat: Augusztus a flörtök ideje. Törődjön. amelyek kockázatokat rejtenek magukban. bár az utolsó lépést nem teszi meg. A meglévő párkapcsolatokban kissé mozgalmasabb időszak következik. a családért. Az is előfordulhat. ezért irigylik. Ennek oka. ne feledkezzen meg a védekezésről. A megszerzett. odaadását. foglalkozzon magával is! KEDVEZŐ NAPOK: 5. Például: ingatlanvásárlás lehet az. ingatlanügy. de mégsem ön kapja az elismerést. hogy ne kelljen érte küzdeni.6. vagy könnyen olyan betegség jöhet az életébe ami egy kicsit leállítja. Úgy érzi.20.26.22 Kos/Július Párkapcsolat: Az aktivitás. de ne feledje. hogy szeretne végre úgy pénzhez jutni. mert szereti. hogy nagyon jól fizető állásra kapjon ajánlatot. A fáradtság. és meg is akarja. és ha valakit elveszített. mert érzékenyebb a szokásosnál! KEDVEZŐ NAPOK: 5. hiszen emiatt önzőnek tarthatják. ami csak ezen az úton lehetséges. hogy soha többé nem keresik meg olyan jól fizető munkával. ha fel akarja hívni magára a figyelmet.14. Igényli a szeretetet. a szerelemben hódíthat. a család létszámában bekövetkező változás. ú] kapcsolatokra tehet szert. mint általában. Emiatt másokkal méri össze magát. Közös programokra.15. Egészség: Akkor teríti le egy nagyobb betegség.

8. még akkor sem.22. 20. Ezért nem ártana. ezért előfordulhat. Munka: A munkahelyén most az ön kezébe kerülhet az irányítás. hogy nincs mindig igaza. ön most a sors kegyeltje. ha valakinek nem tetszik. hiába nem tervezik. a csontok merevebbé válnak. Ám téved. és keményen kell védenie anyagi érdekeit. emiatt harmonikusnak éli az életét. akkor érzi jól magát.29 Kos/Szeptember Párkapcsolat: Azt hiszi. hogy mennyi pénze van. Olyan döntést fog hozni. Követni fogják a munkatársai. ez a jövőben nagy előnyt jelent. Ugyanakkor tudnia kell. Vihar idején ne tartózkodjon a szabad ég alatt. mint ahogy egyik másik korábbi hónapban . de sokkal türelmesebb.nyebben és sokkal biztosabban fog célba érni a munka területén. KEDVEZŐ NAPOK: 1. Ha elkölti a pénzét. Pénz: Üdvös lenne. A régi házasságokba. Pénz: Nem lehet oka panaszra az anyagiak miatt. Nem szereti megnézni az árcédulát. Hátradőlhet. ezért az otthoniakkal. szakmai tekintélye is növekszik. amelyek megráznák. De az is megtörténhet. És amikor kiderül a tévedése. aktív lesz a munkában. ha százszázalékos ennek a látszata.26. akit régen látott. Amikor nem veszi észre. együttélésekbe sem költözik be az unalom. és ha meglazult fogával még nem merészkedett el a fogorvoshoz. hogy egy szerelem miatt felrúgja házasságát vagy hosszabb ideje tartó kapcsolatát.9. vállalja őt ország-világ. amire költeni szeretne. fürdőkúrát venne. 29 Kos/Október Párkapcsolat: Könnyen előfordulhat. A hajlékonysága és a rugalmassága már a múlté. Szinte érzi. hogy fáj a feje. Most minden fillért meg kell becsülnie. arra mindig megvan a pénze. hogy a család létszámában növekedés történjen. mert felbukkanhat valaki.14.22. a sors mindig megadja arra.13. vagyis a közvetlen környezete előtt is. Ezzel ön fontos kapcsolati tőkére tesz szert. inkább visszavesz a vágyaiból. Egészség: Idegesebb az átlagosnál. Szinte bebetonozza magát valahova. vagy úszással kezdené a napot. ebben a hónapban egyik pillanatról a másikra őrülten beleszerethet valakibe. a családtagokkal legyen sokkal. ahogyan viselkedik. nő az ázsiója. Sokkal jobban meg kell fognia a pénzt. A frontra is rendkívül érzékeny. hogy ez lehetetlen. mert egy rangban önnél sokkal magasabban álló személy kikéri az ön tanácsát.13. Most minden mozdulat nehezebb. Ha párkapcsolatban él. ha a hónap a takarékosság jegyében telne. az osztozkodás minden valószínűség szerint hosszúra fog nyúlni. mindig kerül valahonnan. Ez a szerelem nem rövidtávra szól. Munka: Munkában ez a célok megvalósulásának ideje. Most óvatosan bánjon a kritikával. mert bíznak önben. És persze beiktatna egy kis masszázst is. amellyel megalapozhatja jövőjét. KEDVEZŐ NAPOK: 10. Kezdeményező. hanem másoknak is. Ez biztonságot ad. mégis megtörténik. Mivel a munkában nagyobb lesz a felelőssége. Nem történnek olyan események. ez pedig óriási bonyodalmakat hozhat az életébe. és egészen furcsa. akivel ön nagyon közeli kapcsolatban áll. és ennek hangot ad! Ne küldje őt rövid úton melegebb égtájra. Persze ebben az is benne van. sokkal nehezebben kel fel reggelente. megmagyarázhatatlan érzések kerítik hatalmukba. Most sokkal köny. hogy amire szeretné. Akkor is türtőztesse magát. Furcsa dolog is történik ebben a hónapban. nagyobb terhet is cipel. ha jógázna.19. vagy egy olyan személyét.11. hogy most túlzások nélkül él.érdemes költenie. hát annak is eljött az ideje.12. Sőt talán még törvényesíteni is kívánja a viszonyt. Egészség: Az ízületek. akkor nemcsak önmagának okozhat csalódást. vagy szinte papírja van arról. hogy a szerelemben semmiféle nagy fellángolás vagy nagy találkozás nem jöhet már.

mint általában. Nem ártana a szemét is megvizsgáltatnia. Ez felzaklatja és felkavarja állandó partnerét is. emiatt nehéz. a szorgalmát.11. . még akkor is. Ennek oka lehet az is. dolgozzon most egyedül.28. Érződni fog a probléma. A kényszeres megfelelés visszaüthet. legyen vele óvatos! Egészség: Többet fáj a háta. elismerését kivívja. hogy beiratkozik egy olyan tanfolyamra. Ezért. Előfordulhat. Úgy érzi. hogy tudná ezt kezelni. és emésztési problémák. ha lehetősége van rá. Fogja egy kicsit vissza magát. Ne tegye. ezért néha túlfeszíti a húrt. hogy most kell bizonyítékot kapnia arra. mint aki feltalálta a spanyolviaszt. az kicsivel többe fog kerülni. mert ha előveszi híresen nyers modorát. Rengeteget fog dolgozni. mert ennek a tudásnak nagy hasznát.23. Egészség: Az állandó bizonyítási vágy visszájára fordulhat az egészség területén. amennyit kellene. hogy önt szereti. mert lehet. 8. Egy kolléga összevissza pletykál mindent mindenkiről. 30 Kos/December Párkapcsolat: Decemberben felidéződhet a múlt. emésztőrendszeri zavarok léphetnek fel. mert így elkerülheti a kényes helyzeteket. a hajtani tudását számon tartják. Munka: Kicsit nehezebben viseli a felettesét. nehezebben megy. és nehezebben tud elaludni. Ráadásul jogi ügy. valaminek az elvesztése is terheli könyvelése kiadási oldalát. Ha vásárolni szeretne valamit. Munka: Októberben élvezni fogja a munkát. mint amennyit megér. Jól tenné.16. hogy ön az első és az egyetlen. amelyek miatt akár össze is veszhet olyan emberekkel. hogy szemüvegre lesz szüksége. vagy néhányan nem annyit tesznek le az asztalra. Gondolja meg. 25. feleség vagy akár férj. mint járna. hogy ki kell segítenie vagy helyettesítenie kell több kollégáját. minden esélye megvan arra. akit soha nem tudott elfelejteni. hogy hátrányba kerüljön. Ha el akar adni. amellyel megbízták. Érezni akarja. Bizonyítékokat keres arra. de ennek meg is lesz az anyagi eredménye. Mindez arra vezethető vissza.17. ettől önnek még a nem létező szőrszálai is égnek állnak. nem kell mindig mindennek tökéletesnek lennie! KEDVEZŐ NAPOK: 1. mégpedig anyagi hasznát fogja látni. Ráadásul időnként úgy viselkedik.27. Ha külföldi utazást tervez. de ez most igazán megéri.19. Talán még irigyelni is fogják érte. amely kisebb vagyonba kerül. maradjon higgadt. akkor pedig többet kérnek érte.11. bírság vagy valakinek. de nem ebben a hónapban. Még az is megtörténhet. Hivatalos ügyek intézésekor pedig úgy érezheti. nyomasztó helyzet alakul ki ebben a szép hónapban. KEDVEZŐ NAPOK: 7. ha egy kicsit többet kell dolgoznia.22. hogy egy szemvillanás alatt eltűnik az. érződni fog. illetve a nyakfájást komolyan venné.tette. ne gondolja azt. nem kap érte annyit. ha a hát-. és mivel kevesebb a diplomáciai érzéke. hiszen kavarognak az érzések a lelkében. hogy fontos a számára. az ön mellett élő társ. Hiszen valóban ön az! Pénz: Nem lesz rossz a november pénzügyi szempontból. mintha lopnák a drága idejét. hogy érzelmileg kissé bizonytalanabb. Főnökei megbecsülését. amit nagy nehezen megspórolt. hogy főnöke alkalmatlan arra a feladatra. hogy ön az első. mint amennyire számít. akikkel igazán nem kellene.25. mert azzal veszélyeztetné a megélhetését. mint korábban. Találkozhat egy régi szerelmével vagy egy olyan emberrel. hogy nincs stabil lelkiállapotban. vagy zárják le végleg? Nem tud nyugodtan aludni. értékelni fogják.29 Kos/November Párkapcsolat: Most sokkal többet vár el a párjától. szerelmétől. a nyaka. hajlamos féltékenységi nagyjelenetet előadni. Felelevenítsék a kapcsolatot. és szakemberhez fordulna.

többször ki is békültek. amelyekkel ha élni tud. segítségét. 24. Együtt kell működnie másokkal. új lehetőségeket kap. Nem fog neki adni. Olyan új feladatokat. csak adja szeretettel. megalapozhatja a karrierjét. hogy bármilyen csekélységnek örülnek szerettei. Munka: A munka területén a december a kihívások hava lesz. amit eltervezett. Olyan valaki akar kölcsönt kérni öntől. mint máskor. Az a lényeg. amit ön egyedül végez el. anyagi ügyekben önnek most sokkal lazábbnak kell lennie. hogy igénybe lehet és kell is vennie mások tudását.17.13. Ezt meg kell tanulnia.7. Egészség: Az év leginkább balesetveszélyes hónapja.16. aki már sokszor megbántotta. fel kell ismernie azt. Nem baj. mint külön-külön.29 .11. hanem a konyhában vagy a fürdőszobában is. vérét onthatja. 5. de ne csak az utcán vagy sportoláskor.2. 3. hogy egyetlen fillért sem fog tőle visszakapni.22. Ezért legyen sokkal körültekintőbb.27.Pénz: Jön a karácsony. 31 KEDVEZŐTLEN NAPOK: 1. Közösen sokkal nagyobb eredményt érhetnek el. hiszen gyakran gondolja azt. hogy az a jó. mint bármikor korábban.25. olyan helyzet alakul ki megint. mert érzi. KEDVEZŐ NAPOK: 6. az a tökéletes. ahol könnyen csontját törheti. ha nem tudja megvalósítani mindazt.

Annyira elragadtathatják magukat. mert a sors gondoskodik róluk. mert senki sem akar belőle bűnbakot csinálni. Ám elkeseredésre . nem viselik meg őket annyira.a bolygóállások erre utalnak. és rá nem jellemző ugyan. de tudják róluk. sőt nevetséges helyzetbe hozza őket valaki. hogy emiatt talán még útilaput is kötnek a talpukra. de most mégis hajlamossá válik erre. hanem továbbra is keményen tevékenykednek. és a Jupiter is belép a Bika jegyébe. amikor átélhetik a szerencsét. és szembeszállnak felettesükkel.Anyagi szerencse 2011 A Bika jegyének szülöttei a 201 l-es esztendő kedvezményezettjei lesznek.amit nevezhetünk kapzsiságnak is. Természetesen mindez bénítóan hat rá. önzetlenek. hogy milyen az. hogy ez már egyáltalán ne legyen érdekes. és olyan lehetőséget sodor útjukba amely a biztonságérzetüket növeli. és mintha minden jel arra mutatna. nem is találkoztak velük. amikor olyan lehetőséghez jutnak. Ha ezek a helyzetek a felettesük támogatásával jöhetnek létre. a rokonságukat vagy a hozzájuk közel állókat húzzák ki a csávából. Tele lesznek lendülettel. Különösen akkor háborodhatnak fel. ha bizonyos privilégiumokat megvonnak tőlük. amitől több lesz a bevételük. . vagy lógatják a lábukat. Ki nem állhatják ugyan a kockázatvállalást. amelyeket különben kevéssé kedvelnek. Aztán néhány hét. hogy kinek mije. hogy rászorulnak. hogy a környezetében bűnbakot keresnek. amikor azt hiszi. mennyije van. mely a Bika jegyének is uralkodó bolygója. még olyan helyzetbe is kerülhet. megfontoltak és szem előtt tartják a saját érdekeiket. több olyan dolog is történik. hogy ő lesz az.május 20. hogy ne legyenek önzők. és bármennyire higgadtak. A jegy szülöttei az első felszabadító élményt és egyben megnyugvást. az átalakulások. * Nagyon fontos. hogy leértékelné magát. mint kapni! Ameddig a Jupiter június 4-én át nem lép a Bika jegyébe. Hajlamos lesz valamiféle folyamatos fenyegetettséget érezni a háta mögött. És ha eddig csak siránkoztak azon. amikor a Nap belép a Bika jegyébe. de most nem fogják eltűrni az igazságtalanságot. sohasem láttak. Nagy a valószínűsége annak. mert éppen ebben az évben. Sőt. nem fogják vissza magukat. akkor most elérkezik a pillanat. A munkában hajlamosak lesznek a lázadozásra. a Pápa Drágaköve: topáz és smaragd Gyógynövénye: menta A leghíresebb Bika: William Shakespeare Fűszernövénye: bors Fája: alma és szilva Uralkodó bolygója: Vénusz BIKA . hogy jó példával elöl járva ne csak saját magukat. Ám mindez csak a fantáziája. elérkezik a perc. illetve a bolygók játéka. most mégis eljön az a pillanat. Minősége: földies jegyű Száma: 6 Napja: péntek Színe: zöld és rózsaszín Tarot kártya száma: 5ös. amikor kockára fogják tenni a biztosat. és az önsajnálat sem áll majd távol tőle. de a sors azt akarja. amikor alaposan megmondják a magukét. aki a Bika jegyében született. akiket nem ismernek. ha anyagiakról van szó. Vagyis a Bika jegy szülöttei sokkal kevésbé fogják ezt az esztendőt nehéznek tartani. hogy a Bikák új szlogenje idén ez lesz: jobb adni. hiszen a Vénusz évét írjuk. hogy a Bika jegyében születettek ezentúl csak a kedvtelésüknek fognak élni. valamint saját személyük értékelését április 21-én élhetik át. és ami még inkább dühítő: ha háttérbe szorítja. mint egyébkor. és a változások. amitől nehezebbnek érzi az életet az. Ez nem azt jelenti természetesen.A Bika jellemzői április 21. hogy adjanak másoknak is . Ez szokatlan a Bikáktól. akinek a tehetségtelenségéről meg vannak győződve. Legyen persze első a család. tenni akarással. Legyenek nagylelkűek. Ha nem ezt teszik? Ilyen helyzetekben a sors lélekölőnek nevezhető kellemetlenségekkel szokta rendszerint büntetni ezt a fajta viselkedést . éppen most azért kapják az anyagi lehetőségeket. amikor valakit a sors szinte a tenyerén hordoz. hanem a társadalom más tagjainak is adjanak. és nem panaszkodhatnak.

sikerülni fog. annyi mindent nem tettek meg együtt. és talán ön is próbált ilyesmit adni. hogy nem tud hangot adni az elismerésnek. A Bika szülő gyermekét olyan iskolába. hogy különböző helyeken. hogy éveken keresztül tévedésben élt. Nem mehetünk el szó nélkül az október 15-e körüli Szaturnusz és Nap együttállás mellett. mert megtette ezt a lépést. Valamint akinek ingatlanproblémája van. akiknél ez a tanulás létfontosságú. Például testvérrel tisztázhatnak egy olyan régi problémát. És ráadásul egy újabb megnyugvás. és szereti. és sajnálja. tanfolyamokra. Ez a konstelláció a Bika jegy szülötteinek jelentheti még azt is. mert részt vett ilyenen. hogy bepótolják mindazt. * A Bika szülők csemetéjüknek olyan nyaralást biztosíthatnak ebben az esztendőben. és csak azzal foglalkozik.talán éppen egy férfinak -. mert a . hogy nagyra tartja önt. hogy micsoda erőpazarlás volt ez. Teljesen mindegy. engedje meg. akkor folyamodjon a szelíd erőszakhoz. de az anyagiak hiánya miatt mégsem volt olyan. És valamilyen módon jelezni fogja. amely remek fényszöget kap a Marstól. hogy mindig is tudta. akkor is érezni fogja legbelül azt. ami a Bikákat is megnyugtatja. amikor az egész keletkezett. hogy annak idején. és haladni kíván a korral. tanulni fog. hogy mikor született . amelyet korábban talán egyszer már megengedhettek maguknak. amelyről kiderül. És ez a Bika jegyűek életében pontosan azt jelenti. amit elmulasztottak. netán ugyanazt a pozíciót kell betölteniük kevesebbért. és az is előfordulhat. ám együtt alkotják azt az egységet. hogy új tanfolyamra jelentkezik. de olykor haragot és féltékenységet táplált a szívében miatta. hogy segítsen neki. Lerázza magáról mindazt. de nekik eddig nem futotta ilyenre.vagy névnapi partit tarthat a gyermekének. mert lesz rá pénze. mert ha úgy adódik. amilyenről az talán már beszámolt. az ebben az időszakban megoldhatja. hanem arra. * Kíváncsisága határtalanná válik. hogy csak vágyakoztak rá. Vagy amelyeket egyenesen luxusnak tartott. hogy valakinek éppen a lakással kapcsolatos ügyeiben nyújt segítséget. ami előreviszi. Hiszen anyagilag ez az ő éve. hogy elveszítik az állásukat. vagy beiratkozik egy iskolába. önmaguknak és egy olyan rokonnak . amiből költhet olyan dolgokra is. ami már nem szolgálja a fejlődését. hogy ön valójában mire képes. amelyekre korábban nem. Talán némi erőszakra is szükség van. akivel a kapcsolatuk nem volt éppen sikeresnek mondható. Ha kell. a sors gondoskodik arról. ami visszahúzza. Ezután sok minden megváltozik. hogy olyan megbecsülésben lesz egyszerre részük az otthonukban és a munkahelyükön is. mint amit szeretett volna. Olyan születés. ebben az esztendőben találnak maguknak munkát. amely miatt feldobottnak érzik magukat. vagy olyan egészségügyi állapotban van. mert pénzügyileg a sors „helyzetbe hozza". Rájön. mert most van rá lehetősége. de az is lehet. helyzetekben pénzhez jusson. hogy ezzel a rokonnal a kapcsolata új kerékvágásban folytatódik majd. De még nem késő. amely már régóta. amikről már hallott. senki semmit nem úgy gondolt. Lesznek olyan Bikák. Rájöhet. Ha már nincs az élők sorában.tanulni akar. És akin segített. hogy sikerül egy olyan családi eseményen részt venniük. nyári táborokba járathatja. Az anyagiak sem fogják annyira izgatni ezúttal a Bikát. és meglátja. és ha nem is utálatot. mert csak így tudja rávenni az illetőt arra. mert csak így juthat előre. Ugyanis a Nap és a Szaturnusz szöges ellentétek.semmi oka. új oldaláról ismeri meg önt. Ez nem annyira a pletykák iránti érdeklődésére utal. hiszen bizonyítottak. felszabadulhat egy olyan nyomás alól. amely nagyon fontos lesz a számukra. De ez egyben azt is jelenti. Vagyis ha a munkahelyén kevesebbet keres. amelyet egyéniségnek szoktunk nevezni. a cselekedetét pedig nagyra tartja. talán gyermekkora óta végigkísérte az életét. Az idén ezt is megengedheti magának. hogy annyi mindent nem mondtak ki. minden esély megvan arra a csillagok szerint.

ha nem traktálja vele azokat az embereket. hogy ne erőszakolja rá senkire. amelyeket korábban sohasem. hogy az esetleges veszteségek tönkretegyék akár az utazást. Az idén összejöhet egy olyan személlyel. akkor tudnia kell. A Bikák az év vége felé közeledve úgy érzik. amelyekre nincs logikus magyarázat.amelyben az ilyen esemény létrejöhet -. akik az év elején voltak. hogy egy régi partnerrel kezdi újra. Ha mégis elveszítené a vagyontárgyait. Meglehet. aki kész segítséget nyújtani az elesetteknek. hogy előtte megnézné. Még az is megtörténhet. akik kevésbé együttérzők és segítőkészek. és amit korábban elutasított. hogy meglévő partnerével lépnek váratlanul a szerelem olyan területére. Könnyen lehet. abból a lehető legjobban jön ki. esetleg az irigység érzése járta át miatta a lelkét. hittel teli ember. hogy új dolgokat sajátítsanak el. Ha eddig nem hitt az ezotériában. vagy idegen országból származó személy lesz az. Bár ez a szokás sok érdekes és hasznos utat eredményez a szex. akár önt. sőt. A megszerzett tudással pedig többnek érzik magukat. Ez egyben azt is jelenti. ahol különös dolgok történnek. hogy annyira kellemes. Ha idegen országban kellemetlen helyzetbe kerülne. bizalommal. mi az. amihez csak kiváltságosok érthetnek. akitől tanulhatnak. hogy a könyvespolcán több ezoterikus könyv fog felsorakozni. hogy fejest ugorjon az ismeretlenbe. hogy hajlandó lesz hosszú órákon át lótuszülésben meditálni. hogy önnél legyen minden irat.munkahelyükön olyan változások zajlanak. Egészen új ember lesz belőlük a 201 l-es év végére: szerencsés. felkavaróbb élményeket. hogy teljesen új ember lett. akiknek haspnló az érdeklődésük. amire ott szükség van. és a mániáiktól is megszabadulnak. és amelyektől úgy érzi. hogy a csillagállások alapján minden valószínűség szerint vonzani fogja azokat az embereket. okmány. abban már nem fog. De az is megtörténhet. aki hasonló beállítottságú lesz. és bizonyos dolgokban megvilágosodott. Mert az Univerzum az ilyen konstellációk esetén . mindig gondoskodik az emberről. illetve az elveszett dolgok pótlásáról. Viszont tegyen óvintézkedéseket a pénze. hogy mindehhez külföldre kell menniük. netán felfedezett összefüggéseket. hogy már nem ugyanazok. hogy új látásmóddal tekintsenek az egész életre. gyűlölségtől. készen állnak arra. amelyet most fedeznek el. azt most majd üdvözlendőnek és követendőnek tartja. mint valami felfoghatatlanra. akiket ez a téma nem érdekel. a vagyontárgyai. azért olyan helyzetbe is sodorhatja a kíváncsi és szexre éhes Bikát. amely nem biztos. hogy olyan vidékre fog utazni. csak arra ügyeljen. Ami az idei esztendőben talán az egyik legfontosabb: ha idegen országba utazik. amelyekre eddig úgy tekintettek. bármennyi idős is. Ez jó. És akinek olyan szerencséje lesz. . ne vitatkozzon velük. és aki felfedezi a csönd és a nyugalom hatalmát. akit ki nem állhatott. * A szerelemben pedig erős hajlama és hajlandósága is van most arra a Bika jegy szülöttének. hogy éppen ilyenkor élhet át olyan nagyobb. tartsa be az ottani szabályokat. az iratai érdekében. és ne is próbálja meggyőzni őket a maga igazáról. hogy megtalálja. és lehetséges. mert olyan lehetőségek adódnak. Ha ön úgy érzi. netán utálta. ne essen kétségbe. mint várta. amelyek korábban nem. és a pillanat hevében kipróbáljon bármi újat anélkül. Ha ilyenekkel hozza össze a sors. Ráadásul nagyon sokszor fordul elő. hogy ha bajba kerül. mint ön. Mindez nagy változásokat okoz önben. az jó. de csak akkor. A Bikák az év végére mentesek lesznek mindenféle előítélettől. hogy amiben eddig hitt. és valóban kitágul a világ. ne engedje. a szerelem felfedezésében. mert ez is a fejlődését szolgálja. és szintén különleges élményekben volt részük. illetve vonzani fogja azokat. és ügyeljen arra. amelyek szinte megkövetelik. mert egy olyan személyhez kapcsolta. Talán éppen ők fogják alkotni új társaságának egy részét. Még az is megtörténhet. a 201 l-es esztendőben előfordulhat. hogy a spiritualitás útjára lépett. Egészen biztos.

. előbbre lépésre van lehetősége. Valakinek a megjelenése kétségessé teheti eddigi kapcsolatát. Ellenkező esetben elszalaszthatja azt. mert valaki titkon a helyére pályázik. vagy ami miatt esetleg összeütközésbe kerülhet a törvénnyel. Meglévő párkapcsolatban az ön passzivitása miatt előfordulhat.17. azt mások segítésére kell fordítania. Ha nincs munkája.Bika/Január Párkapcsolat: A szerelemben és a párkapcsolatban föl kell adnia kényelmes álláspontját. miszerint: ami el tud romlani.. hogy párja elkezdi hajszolni a kalandokat. akkor felkészülhet arra.14. így nem fordul elő. ez a főnöke és környezete nagy megelégedésére szolgál. könnyebben tudja újratermelni energiáját. Ha ön szingli. de ebben az évben ügyeskedés nélkül is sikerülni fog pénzt teremtenie. hogy megőrizze egészségét. Pénz: Úgy érzi. és az sem árt. miszerint ahhoz. Ezért most ne tegyen semmi olyat. Ha állást akar változtatni.23.11. ha hétvégenként. De azért ne feledje: tennie kell azért. Nehezebben kezd neki a feladatoknak. 26.28. Pénz: Január az ön számára az anyagiak terén a fejtörés és az ügyeskedés hónapja.28 . Tele lesz életerővel. Talán dicséretben részesül. amit létrehozott. egy kedvező ajánlat miatt talán még madarat is lehetne fogatni önnel. az el is fog. kisebb-nagyobb túrákat tesz a hegyekben. hogy csak válaszol a partnere kezdeményezésére. hanem azoké is. amennyiben az idő engedi. Kedvező napok: 6.21. hogyan változik döntésének hatására nemcsak az ön élete. Egészség: Ebben a hónapban elkerülik a betegségek. az energiái szinte mindenre elegendőek lesznek. De a sors most éppen azt várja öntől.9. a munkája során ismerhet meg valakit. akivel összejöhet. hogy pénzügyi veszteségek érik. Fogászati beavatkozásra számíthat. Munka: Vége a téli álomnak. amely ilyenkor téli álmát alussza. akire vágyott. és ami járna önnek. 8. hogy ez a szerelem létre is jöjjön. akikért felelősséggel tartozik. hogy elő tudja teremteni azt. várjon vele legalább még egy hónapot. amiért megdolgozott. óriási erővel veti bele magát a feladatokba. mint amennyit kap azért. Közben elbátortalanodik: merje feladni a biztosat a bizonytalanért? Vajon engedjen a szenvedély tüzének. a hónap vége felé találhat. sokkal több járna önnek. Fontos mindent megtennie azért. összekapja magát. Nem kell olyan szituációkra számítania. gondolja végig a döntését. Állásváltoztatásra. Legyen most a hangsúly a megelőzésen! Kedvező napok: 7.25. Most nem elég várni a lehetőségeket. a kapcsolat alakításában önnek is aktívan részt kell vennie! Nem elég.31 Bika/Február Párkapcsolat: Február a párkapcsolatban a kérdések hónapjának is nevezhető. Például érvénybe lép Murphy törvénye. vagy kiég. amit később megbánhat. és nem is túl nagy lelkesedéssel. amire szükség van. Adóügyeire pedig különös gondot fordítson! Munka: Hajlamos úgy viselkedni. hogy mindig mindenhez jó képet kell vágnia. hogy valamibe beleun. Ha ugyanis nem teszi. amelyek megnehezítik az életét. vagy olyan lehetőséghez jut. hogy a párkapcsolat és a szerelem tartós és boldog legyen. és csak akkor lépjen. És azt se felejtse el. mert az év végén kiköltekezte magát. hogy anyagi segítséget nyújtson. amelynek révén kipihenheti magát. Egészség: A hangulata volt már sokkal rózsásabb is. Pedig nem árt odafigyelni minden részletre. mint a medve.10. elég csak a másiknak tennie. Jót tesz önnek a séta a friss levegőn. Talán azért van most picit kétségbeesve. Mindent megpróbál. amelyet felgyújtottak önben? Ne kérjen tanácsot senkitől. Elege van már abból.

vagyis hogyan jut majd mindenre. Készítsen tervet. amikor bizonyos emberekre nem kíváncsi. rossz közérzetet eredményezhet. és meg akarja őt tartani. mert meglophatják. még ha a legjobb barátja ajánlja is. Az is lehet. Ha gyanúja beigazolódik. ezért nem boldogul vele. Most nem szabad beleugrania olyan vállalkozásba. akkor a nagy tisztázó beszélgetésen túl tegyen meg mindent. mert ő jelenti a boldogságot. Valahogy minden olyan nyögvenyelős. amely meghaladja az erejét. Kollégával is remekül kijön. kevesebbet szórakozik. Ugyanez az odaadás és szeretetérzés nyilvánul meg a párkapcsolatában is. és szeretne egy kicsit kikapcsolódni. amire szüksége van. és úgy érzi. hogy állását veszély fenyegetné. Ráadásul egy makacs megfázás sem akar elmúlni. mert sohasem szerette túlságosan szórni a pénzt. talán mindennek az az oka.13. hogy az elvárások lettek túl nagyok és ez most nem nagyon tetszik önnek. Egészség: Kisebb nehézségekkel kell szembenéznie ebben az időszakban. hogy bárki bármit mond. illetve úgy érzi. 26. egyszerűen egy olyan feszült időszakot él át. és ez kissé lehangolttá teszi. Pénz: Önt amúgy sem kell arra biztatni. Párját idealizálja. ha családja is van. hiszen akadnak pillanatok. javíttatása. hogy a régi munkahelyéről keresik meg és tesznek fantasztikus ajánlatot. Gyanús jeleket vélhet felfedezni. hogy több pénzre lesz szükség az idén: felújítás. Tele van a lelke szeretettel. ' Munka: A nyugalom és a kényelem időszaka jön el. különösen akkor. bizonyos dolgok lecserélése. Ebben a hónapban rá kell jönnie. nem önben van a hiba. Nem érzi úgy. fáradtságot. Ráadásul házastársa sem jeleskedik a pénzkeresésben.30 Bika/Április Párkapcsolat: A szerelemben április az álmodozások hónapja. hogyan fogja mindezt véghezvinni. akkor jól nyissa ki a szemét. hogy legyen visszafogott és spóroljon. hogy olyan feladatot kapott. amikor szinte reggeltől estig dolgozik.16. szerelemmel. A meglévő párkapcsolatban az a kérdés. és még az is előfordulhat. hiszen felettesei meg vannak elégedve önnel. 8. Egészség: Kisebb húzódások és ficamok jelentkezhetnek. Kedvező napok: 12. partnere más iránt érdeklődik. illetve annak megtalálásában. amelyekkel az immunrendszerét erősítheti! Kedvező napok: 2. nem történhet önnel annál jobb dolog. hogy meg tudja-e tartani párját. amiről korábban azt hitte. ennek talán lelki okai is vannak. remek üzlet. mert ez adja meg az érzelmi biztonságot. igenis érdemes ebben a kapcsolatban élnie. 26 .24. vásárlás. esetleges hátralékok kifizetése miatt. és úgy érzi. Lehet. minden esély megvan arra.21. hogy akivel együtt jár. Ne keseredjen el. Szívét-lelkét kiteszi szeretteiért. Szedjen vitaminokat és olyan szereket. és a betegséggel tarthatja tőlük távol magát. Pénz: A pénzügyek terén változtatásokra van szükség. hogy túlságosan felpörgetett ritmusban él. hogy becsődöljön valami. hogy egy remek másodállással két lovat tud egyszerre pompásan megülni. hogy kapcsolatuk a régi legyen.22. Az az érzés keríti hatalmába. Talán a közelgő tavasz hatása: egyre többször fordul elő. semmit nem akar komolyabban öntől. mert valaki viszont mindent megtenne önért.Bika/Március Párkapcsolat: A szerelemben a küzdelem hónapját élheti most. amelynek a kimenetele bizonytalan. De az is megtörténhet. ez levertséget.18. hogy felső légúti problémával és fejfájással kell küzdenie. Ha nincs párkapcsolata. vagy becsaphatják.16. Munka: A munka területén némi nehézséggel kell szembenéznie. Ebben a hónapban jobban vigyázzon értéktárgyaira. mint hogy együtt vannak.19. mert meglehet. amelyre emiatt sokkal kevesebb időt tud szánni.

ezért az önhöz fordulókat is támogatja. A szerelemben új lehetőségek érkeznek. esetleg állásinterjúra megy. Ráadásul egy kollégával is kivételeznek. hogy alkalmas arra a feladatra.12.2. most el tudja fogadtatni magát. de ha ön szingli. Talán éppen a gyermeke az.21. A hónap vége felé érdemes többet kiadni utazásra. Ha gyermekre vágyakozik. Ez az időszak alkalmas lesz arra. mert családtagnak lesz évfordulója. mert nem mer nyíltan. Egészség: Alaposan ráijeszthet a környezetére.18. ha kettesben töltenek néhány napot.11. emiatt határtalanul boldognak érzi magát. amivel a környezete megbecsülését. Ha most nagyvonalúan viselkedik. akkor valamelyik családtagjának alakulhat ki olyan baja. ebben a hónapban kívánsága meghallgatásra talál.Bika/Május Párkapcsolat: Májusban átélheti az igazi szerelmet! Az fellángolhat a meglévő kapcsolatokban. ha vizsgázik. Fél a csalódástól. hogy ne történne valami. Sajnos nem öntől függ a pénzügyi dolgok menete. hogy most találkozik a nagy szerelemmel. találkozhat azzal a személlyel. Ha nincs munkahelye. Munka: Sikeres lesz. nehogy hátrányba kerüljön. de nem biztos. Bánthatják egymást. tiszta szívvel belemenni egy új kapcsolatba. a bizalom meginoghat önök között.28 Bika/Június Párkapcsolat: Erre a hónapra a sértődékenység és az ingerlékenység lesz jellemző. Kedvező napok: 5. Elvezni fogja azt. De minden esély megvan arra. Ez az oka annak. Segítőkészség is jellemzi ebben a hónapban. A meglévő munkahelyén most kezd elege lenni abból. Közben az is megtörténik. meglehet. még akkor is.. hogy rengeteget dolgozik.23. sőt talán még a túlórákat sem fizetik ki. amivel a munkahelyén eredményeket érhet el.8. akire többet kell költenie.14. hogy ki tudja ezt használni. és nem kap annyit. esetleg . hogy még sohasem volt szerelmes. ha a párja ezzel nem ért egyet. amire senki nem számított. bízzon! Pénz: Ebben a hónapban muszáj nagyvonalúnak lennie. ez végzetessé teheti a kapcsolatot. sikerült felvennie azt a ritmust. Úgy érzi.27. vagy munkahelyet akar váltani. ezért muszáj elkezdenie helyezkedni. hogy egyik nap nagyobb összeghez jut. Ez lehet vérnyomás-ingadozás. A régi párkapcsolatoknak különösen jót tesz most. akivel kölcsönösen úgy érezhetik.. Munka: Júniusban a terhes feladatokat sem fogja nehéz munkának tekinteni. akkor most érdemes körülnéznie. Ha nincs semmi baja. már oly sokszor megégette magát. váratlan betegség. Párkapcsolati téren csupa jó történik önnel. A munka frontján mozgalmas hónapnak néz elébe! Egészség: Ebben a hónapban szinte egyetlen hét sem múlik el úgy. hogy viszonzásként olyan lehetőséget kap a sorstól. mert ez később busásan megtérül. viszont a másik napon olyan kiadása lesz. Jöhet egy hirtelen rosszullét. a kihasználástól.19. amelyek egyik alappillére természetesen a pénz. saját jobbik felükre leltek rá a másikban.. hogy felettesváltás lesz. és jól érzi magát a bőrében. amennyi jár. ami igencsak csípi a szemét. hogy ön háztartási balesetet szenved. amelyre pályázik.30 Kedvezőtlen napok: 1.. Könnyen előfordulhat. hogy konfliktusok alakulhatnak ki. ami miatt szinte nyoma sem marad a korábbi bevételnek. amit csinál. csodálatát kivívja. hogy a megfelelőt megtalálja. hogy gyorsan túljussanak ezen a feszült időszakon. Pénz: Az anyagiak területére ebben a hónapban a változékonyság lesz jellemző. Ha úgy érzi. nem befolyásolhatja őket. vagy ha felvételizik. el fogják hinni önnek. Előfordulhat. amikor nem lehet szűkmarkú. biztos lehet abban. Ne féljen. amivel azonnal orvoshoz kell fordulni. vagy a szív ritmusának zavara. vagy olyan eseményre kerül sor.

és abban önnek hol lesz a helye. Kedvező napok: 11.26. erre is lehetőséget kínál a sors ebben a hónapban. hogy partnere nem vállalja tetteiért a felelősséget. Eljött az ön ideje. ha jóban van anyósával. de ne tervezzen hosszú távra. ahogy szeretné. Itt az ideje. akivel átélheti. mert különben olyan ismerősök is felbukkannak. A nyaralási szezon is lassan elmúlik. amelyhez jutott. hogy új főnököt vagy új munkatársat kap. és közöttük van az a személy. Lassan csordogál az élet abban a mederben. egy olyan személlyel jöhet össze talán külföldi utazáson vagy egy nagy bulin. amikor megint kaotikus helyzet alakul ki a munkahelyén. esetleg a partnere jobban előtérbe helyezi a barátokat. a föllángolások. hogy a főnöke nem alkalmas a feladatára. akiket ezer éve nem látott. ettől akadozik a munka menete.17. Ne képzelje azt. és ez az ön munkáját nehezíti.27 Bika/Július párkapcsolat: A szenvedélyek. elutazzon. de pénzhez jutási lehetőségek sem. akitől megremeg a térde.29. 23..14. amíg meg nem találja azt. amely néhány hónap múlva megszűnik. Lehet. mert enélkül nem jutnak sehová. Ha csak kalandra vágyik. ha titokban maradna az a jelentősebb összeg. amely a családban esetleg bekövetkezhet. Munka: A munkában fogcsikorgatós időszak következik. ami mással. A szervezete erős. hogy miután teljesítette kötelességét. mert egymásnak ellentmondó utasításokat ad. hogy új utakra lépjenek. és sok minden önre marad. Ki nem állhatja. Éhes a szenvedélyre. 30 Bika/Augusztus Párkapcsolat: A meglévő párkapcsolatban hazugságok vagy félrevezetések okozhatnak gondot. így enyhítheti a szomorúságot. mondjon rá igent. és rendben halad minden. Most nem. Sokan felkeltik érdeklődését. . az új kapcsolatok lehetőségének hónapja ez. Tegyen meg mindent az egészséges életmódért! Kedvező napok: 12.25. menjen bele. Nem úgy történnek a dolgok. Azzal kell szembesülnie.. Többen úgy gondolják. események zajlottak le.az élet minden területén. Ha nem sikerül. mint önt. de a csillagok állása szerint gyorsan túljut a dolgon. Segítséget kell kérnie. A régi párkapcsolatban is elérkezik az ideje annak. Ha kimarad belőle. Nem ártana. és tartják majd a markukat.15. ha a családtagokkal is megbeszélné ezt a lépését. hogy útjaik elváljanak. hogy összedolgoznak.érrendszeri probléma. akivel fél szavakból is megértik egymást .14. hogy önnel is biztosan meg fog történni ugyanaz. apósával vagy partnere rokonával. ha most venne ki hosszabb szabadságot. hogy ettől némileg megijedt. Munka: Jó lenne. hogy be kell tanítania majd egy kollégáját. lazítson. akkor megvan minden lehetősége annak. akire élete párja hallgat. ezt akkor tudja megtenni. nem mennek simán a mindennapi feladatok.26. a tekintete. hogy ön nem más. lázba hozza az érintése. nehogy olyan helyre menjen. amikor bármihez nyúlhat. az szinte arannyá változik. Ha otthon szeretne dolgozni. Pénz: Ez az időszak nem jelent különösebb változásokat az anyagiak területén. az újabb eseményekre. Nem jönnek rendkívüli kiadások. akkor alaposan érdeklődjön a cég után. hogy megint milyen változásokat terveznek. Ha képesek tartalommal megtölteni viszonyukat. amelyben eddig is. nem kell végigélnie. akkor van értelme tovább folytatni. Eddig azt szokta meg. Lehet. készülni kell az őszre. mint Krőzus reinkarnációja. hiszen indul az iskola. Nem kell a jelennel foglalkoznia! Nem árt a nyugalom. lesz miért aggódni. és nem nyugszik. Amennyiben a szinglik táborához tartozik. keresse a közeljövő lehetőségeit. Pénz: Óriási szerencse köszönt önre anyagi ügyekben. Inkább tervezzen.13. És persze jó lenne. Egészség: A környezetében olyan betegségek. Ha állást kíván változtatni. Szerettei megijedhetnek.12. nem kell aggódnia.

Még az a csoda is megtörténhet. ahol meghallgatják. 8. és most a törvény útján próbálják meg behajtani önön. vagy inkább eltűrt. Nem akarja megváltoztatni. És nagyon könnyen lehet. amikor nem tud olyan teljesítményt nyújtani.22. 29 Bika/Október Párkapcsolat: Októbert a szerelemben a váratlan fordulatok jellemzik. A házasságban élők is békét köthetnek. Munka: A munkahelyén nem boldog. új kihívások elé néz. és ez feszültséget okoz.18. olyannak szereti. nehézségek adódnak. 8. Kedvező napok: 7. Ha ön szülő. ahogy van. azt tovább már nem. Munka: Még az is lehet. Ezért még a legjobb barátnőjével se ossza meg a titkait! Pénz: Anyagiakban az október az év egyik legnehezebb hónapja lesz. nagyonnagyon nehezen fog csak „leolvadni".29 Bika/Szeptember Párkapcsolat: Szerelmes lesz. amilyen. Kedvező napok: 6. Művészetekkel például. A váratlanság pozitív oldalról azt jelenti. Például az ízlésbeli problémák. akkor gyermeke révén megismerkedhet valakivel. a segítség viszont kevés..Egészség: Nagyon jól tenné. mert segítenek átlendülni a lelkileg nehezebb időszakon. akár pszichoszomatikus betegségeket is előidézhet. hanem olyan helyen.14.9. amely most rakódik önre. hogy éppen most telik be a pohár: amit eddig elviselt. ahogyan eddig is. ha ez nem derülne ki. A pénz miatt ez a hónap kissé nehéz lesz. amit mondanak. akiről érzi. Leginkább egyedül érzi jól magát. netán régi tartozás. aki szintén anyagi előnyökhöz juttatja.25.különösen akkor. Ha nem akar állást változtatni. Egyszerűen azt érzi. 19.7. amennyit csak tud. alaposan át kell gondolnia mindent. amelyekre számít. Azt persze nem a munkahelyén vezeti le. Megkapja az összegeket. amelyek a kollégáival szemben kialakulnak. és akinek úgy tetszik. hogy éjt nappallá téve dolgozni fog. akkor kénytelen lesz azt tenni. mint egy mázsás súly. amilyet elvárnak öntől. kénytelen lesz annyit dolgozni. hiszen önt nem érintik. Új lehetőségek. 28 Kedvezőtlen napok: 2. pénzt. és ebből a kapcsolatból házasság is lehet. Ugyanis az a háj. netán utazájt. akkor ezek megviselik. ha olyan dolgokkal kezd el foglalkozni. hogy ön mennyire tolerálja a partnere ügyeit. még ha nem is ért egyet vele. de erre most nagyon kevés az esély. a hizlaló ételek fogyasztásából. ezért nem fizette meg. ha önnek is van egy kis takargatnivalója. és ez önt súlyosan érinti. Pénz: Ami az anyagiakat illeti. A meglévő párkapcsolatban vannak jobb és rosszabb napok. hogy egy kapcsolat hirtelen rabul ejti a szívét.. de sajnos nem a legjobb tanácsot kapja. Egyáltalán: tovább akarja-e folytatni a viszonyt . Ha lelki traumák érik. érzelmi nehézségei vannak. ha sportolna hetente legalább háromszor.17. hogy a párja miatt érik anyagi veszteségek. Vagy olyan helyzetek adódnak. amelyet igazságtalannak tartott. ez nagyban azon múlik. Nagyon szeretne harmonikusan élni. ebben a hónapban hátradőlhet. Banki ügyletek vagy valakinek az elvesztése. ennek több oka is van. Mosolyogva fogadja a gazdasági nehézségekről szóló híreket. mégpedig egy olyan személybe. és nagyon jó lenne. Ennek az lehet az oka.28. Ezen csak úgy tud túljutni. hogy nem várt kiadások.14. de ez csak mélyebbre nyomja.12. és meg kell . De az is lehet. hogy a párja úgy nehezedik a vállára. esetleg egy rossz üzletkötés.20. És mivel kell a pénz. Ám mielőtt elvállalna egy munkát. Extra kiadások nem nehezítik az életét. akivel azonos az értékrendjük. hogy nem fogja kihasználni. és visszavenne az édességek. vagy mondja el egyáltalán. amelyek kihozzák ebből. hogy nyer valami igen értékes tárgyat. Egészség: Ebben a hónapban egészségét a lelki megpróbáltatások befolyásolják.

szerveznie az életét. 25. azt is vállalja el. nyereséggel teszi. így át kell gondolnia. a mirigyrendszer területén jelentkezhetnek bajok. Ezt meg is ünnepli. Ami azt jelenti. Ez igaz a kapcsolat szexuális oldalára is. hogy nem vagy csak nehezebben tud félretenni. Nyugodtan mesélje el a sikerét egy barátnak. akkor sokkal visszafogottabban. hogy a legjobbkor teszi. Munka: Ha csak alkalmi munkára nyílik lehetősége. amely a többszörösét fizetheti az eddigieknek. ami testi szinten is megmutatkozik. ha teheti. Sőt talál közöttük olyat. anyagi beruházásokat. hogy azokat a terheket. félelmei támadhatnak. nem. pedig az adna nyugalmat és biztonságot.24. nem ez lesz az a hónap. illetve meg tudja-e tartani hosszú távon a jelenlegi életszínvonalát. 20. Most bátran elvállalhat alkalmi . Ezek a csábítások azonban nagyon gyakran csak futó kapcsolatokat eredményeznek.23. flörtöl. amelyekkel mindig képben lesznek. Kedvező napok: 2.14. akik között nem is egy több mint szimpatikus. de ha párkapcsolatban él.11. hogy megelégszik-e ezzel. Talán még a pénzhez való hozzáállása is megváltozik. Ráadásul az is előfordulhat. itt akár a mandulára vagy a pajzsmirigyre is lehet gondolni. az pedig. Az is lehet. A házasságban vezető szerepre törekszik. De nagyon óvatosnak kell lennie. de nem találják az okot. és egymásnak kölcsönösen átadhatnak olyan információkat. Még az is előfordulhat. Egészség: Leginkább a hormonháztartás. Talán azt is tapasztalja. hogy már hosszú ideje kínlódik velük. akár vesz. mert ez a becsapások időszaka. hogy nem a barátja . Kétségei. Át kell élni ezt az időszakot. meg tudja-e őrizni. Pénz: A változások időszakát élheti novemberben anyagi vonalon. Egészség: Jelentkezhetnek olyan tünetek. A munkahelyén dolgozzon. De sajnos ki kell ábrándítanom. Folyamatosan olyan helyzetekbe kerül.6. hogy ön utódot szeretne. mert valójában az érzései nem tiszták. akkor nem kellene kockáztatnia. hogy olyan élethelyzetbe került. amiket eddig magára vállalt. hogy mások mit mondanak. akivel viszont mindent megoszthat. úgy fog szerepelni. amelyek okára nem derül fény. Ha vizsgára.23.nem baj. ha nem úgy történnek a dolgok. Kedvező napok: 2. hogy beiskolázzák. most ne figyeljen arra. és az orvos által javasolt gyógymódot alkalmazni. Élvezze a helyzeteket.16. Ez azért van. amelyet sem elfogadni. Akár elad. akivel összejön. akiről már régóta tudja. ennek örüljön. ahogy szeretné. ha elönti a sárga irigység.21. hogy szeretik. ha most házasodik.28 Bika/November Párkapcsolat: A november a szerelem területén a csábítás és a hódítás időszaka. türelmesebben álljon a kérdéshez. rövidesen minden megváltozik. hogy büszke lesz magára. aki el tudja önt csábítani. Érdemes lenne kivizsgáltatni. amikor megtalálja az igazit. Forrósítsa hát fel a viszonyt! Pénz: Jó üzletet köthet. Van egy kollégája. Előfordulhat. Ez rányomja a bélyegét a hangulatára és a közérzetére is. hogy mi folyik igazából a munkahelyükön. Ne nyugtalankodjon.3. A meglévő házasságokban nyugodt időszak következik. vagy mélyebb kapcsolatra törekszik.7. felvételire készül.28 Bika/December Párkapcsolat: Kapcsolatokra törekszik. Ha mélyebb kapcsolatra vágyik. kezdeményez. és élvezi. minden eddiginél nehezebben fogadja el.10. 30 Kedvezőtlen napok: 1. Ez nagyon megnehezíti az év utolsó előtti hónapját. 27. sem megoldani nem tud. Nehogy idegösszeomlás legyen a vége! Lehetőség van arra is. Egyre több emberrel ismerkedik meg. hogy felkínálnak egy olyan állást.26. akinek ön nagyon fontos.10. ahol mindig kínálkozik a szerelem és a párkapcsolat lehetősége.

Fölvállalnia azt. a legkényesebb két pont.13. hogy hátba döfték. hogy ön az ő helyükre vagy állásukra pályázik. nem tartják be. abból. Sokszor úgy érezhetik a többiek. Munka: A munka területén úgy érezheti. hogy irigyek és féltékenyek az ön teljesítményére.5. Talán az ennek az oka.10.7. ami önnek fontos. Ráadásul kolléga kezében volt a kés. mint bármikor. bátran vágjon bele olyasmibe is. aminek semmi köze az eredeti foglalkozásához. és tartózkodjon a hirtelen mozdulatoktól. amit gondol. Kedvező napok: 3. Ha a szakmájában pénzügyi gondok támadnak. Némileg nyíltabban kellene jelen lennie a munkahelyén.23. Egészség: Decemberben leginkább a térd és a gerinc területe lesz érzékeny. és amit csinálni szeretne. hogy kizárja őket a munkájából.jellegű munkát. mert egy műtétre éppen most igazán nincs szüksége. Azt hihetik. 31 . mert ez is többet hoz a konyhára. 21. Amit megígértek. Ezért semmi esetre se emelgessen nehéz tárgyakat. viszont jól fizet.26. Ez persze gyakran félreértésekhez vezethet.17.

őszinte örömmel fogadja majd. hogy közben elveszítenék az egyéniségüket. és az eredményt. És sajnos addig fogják büntetni az Ikrek jegyében születetteket. hogy az Ikreket az év második felében. Az előző konstellációhoz tartozik. A sors új szerepet kínál az Ikrek jegyében születetteknek. Már az év elején olyan változások történhetnek az Ikrek jegyében születettek életében. Az Ikrek jegyében született embereknek ebben az esztendőben többek között a Plútó és a Jupiter között létrejött kapcsolat fokozza a hajlandóságukat. és lesznek közöttük olyanok. amelyet ez ügyben hallanak. Ugyanezek a hatások az egészségük szintjén is érvényesülhetnek. hogy a pénzszórást hagyja abba. hogy az egész csődbe megy. Ilyenkor azonban a Plútó olyan taktikához folyamodik. Ilyen lehet például egy válás. és sajnos nagyon rövid idő alatt kiderül. hogy a kifizetetlen számlák az asztalon maradnak. Még akkor is nagyon nehezen nevezhetők ezek pozitív változásoknak. hogy egyszerre túl sok élmény éri őket. de aztán ahogy közeledik a tavasz. amit majd ezzel elér. hogy ezt szándékosan figyelmen kívül hagyják. Ugyanis a Jupiter arra sarkallja őket. és akiknek elképzelései a jövőről teljesen megdöbbentik a jegy szülötteit. ilyenkor fordul elő. akik készek csatlakozni egy csoporthoz is. amely teljes összhangban áll önmaguk megújítására irányuló belső késztetéseikkel. amelynek hatására kívül és belül is újjászületik. és minden másra elmegy a pénz. akiket rendkívül színes egyéniségeknek tartanak. és elegendő lesz majd holnap fizetni. hiszen csak egy megújulási folyamatról van szó. De még az is .Az Ikrek jellemzői május 21. talán éppen az utolsó hónapok egyikén elkapja a vásárlási láz.sajnos benne van most a pakliban. Vagyis megtanulhatják most önmaguk csomagolásának és eladásának professzionális trükkjeit. és ezt fel is tudják dolgozni. Vagy az is előfordulhat. amit bármikor felhasználhatnak . Nem jelent számukra problémát. Az új esztendőben az Ikrek jegyében születettek legfontosabb feladata az. hogy be tudjanak illeszkedni egy csoportba anélkül. hogy a jegy szülöttei ne kerüljenek olyan helyzetbe. az azon lévő keret. de a 201I-es esztendőben.június 21. ha nem érik váratlanul a jegy szülötteit. Pedig érkeznek intő jelek. Az Ikrek nyitottá válnak a világ szokatlan üzeneteire. akikkel nem lehet alkudozni. sok vágyuk között szerepel az állandóság iránti igény is. mint ameddig a takarójuk ér. úgy múlnak el ezek a bajok. vagy azok a hatósági személyek. amikor nagy konstellációk érik ezt az állatövi jegyet. megjönnek az ellenséges érzületű hitelezők. És ez nem negatív értelmű. hogy az állandóságra vágyakoznának. amíg észhez nem térnek. Az év során olyan emberekkel hozza össze őket a sors. hogy nagyobb összeget fektet valakivel egy közös vállalkozásba. . és el nem kezdik adósságaik törlesztését. Nagyon kell vigyázni ilyen konstellációk esetén. képesek lesznek mégis tovább nyújtózkodni. ott a hitelkártya. előfordulhat. Minősége: levegős jegyű Száma: 5 Napja: szerda Színe: sárga és fekete Tarot kártya száma: 6-os. amit eseti adócsalásnak neveznek. hogy karakterüknek a kissé nyers és éles oldalait fényesre csiszolják. hogy költsenek többet. achát Gyógynövénye: macskagyökér A leghíresebb Ikrek: Anna Frank Fűszernövénye: kömény Fája: mandula Uralkodó bolygója: Merkúr IKREK . Ezeket a gondolatokat a magukévá is tudják tenni. a munkahely megszűnése vagy legrosszabb esetben akár egy kényszerű költözés.Vágyakozás az állandóságra 2011 Az örökmozgó Ikrek jegyében született emberekről talán nehéz elképzelni. hogy ezt ők átléphetik. csak éppen azokat nem egyenlíti ki. hogy érkeznek a súlyos büntetések. És egyáltalán. És bármilyen hegyi beszéd után. a Szeretők Drágaköve: turmalin. amilyenekre egyáltalán nem vágynak.

amibe nem kellene. Vagy olyasmire akarják rábeszélni őket. Igaz. de azért még a legkedvezőbb feladatot is jobb. és menet közben derülnek ki disznóságok a feladatról. hogy igent mondanak egy munkára. hogy a rokoni. ez pedig hozzájárulhat a boldogtalanságához. amikor egyértelmű. hogy ők is pontosan ilyenek. Az is megeshet. arról lemondtak. mert azokban a napokban ismét nagyon nehéz csillagállások jönnek létre. amely bizonytalan. Ezt úgy kell értelmezni. még ha olyan helyzet alakul is ki. miközben a Mars és a Plútó szemben állnak egymással. ez teszi számukra lehetővé az elfogadást . illetve semmilyen kapcsolatot nem ápoltak. De inkább nemet kellene mondani. a személyes találkozások alkalmával felfedezhetik. Ezért fokozott óvatosságra van szükség ebben az időben a munka frontján. ismerősöktől. Ez a szerelmi kaland nemcsak érzelmi veszteséget jelenthet. és ismét az a vidám Ikrek lesz. hogy a helyzetet kiváltó konstelláció csak néhány napig tart. a csalódottságához és kiábrándultságához. Előfordulhat. hogy céljaikat elérjék. akikről nem is feltételezték volna. Az a legérdekesebb. Mert van tovább. hogy ha kell. Új alapokra kell helyezni az életet. * Még az is megtörténhet ezeken az ominózus napokon. Nagyon nagy lesz a kísértés. amit nem szabadad elvállalni. Egy ideig nem kapnak a sorstól új lehetőséget arra. Egészen pontosan az Uránusz. amire korábban képtelenek voltak. hogy olyan szerelmi kapcsolatba bocsátkoznak. akkor akár a zsebükbe is nyúlnak. Lehet. hogy mindez megtörténhet azokkal az Ikrekkel. amikor a sors tükröt tart eléjük. aki a hibáját nem ismeri el. hogy idegenségük. ha elutasítják. Most érkezik el a pillanat. és utána csak nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni. míg most.persze nem könnyen. a Mars. Vagy egyenesen arra a következtetésre jutnak. valamint az Ikrek aszcendensűek munkájában történhetnek változások. hogy nincs tovább.megtörténhet. Csak le kell ülni és meg kell beszélni józanul. hogy belemenjenek. Mindehhez segítséget kapnak olyan rokonoktól. hogy próbáljanak meg higgadtak maradni minden helyzetben. hogyan és miként legyenek a dolgok ezután. és ez a veszély elsősorban az év második felében fenyegeti őket. jslem mehetünk el szó nélkül az augusztus 14. beképzeltnek. Mindezt kellő óvatossággal természetesen elkerülhetik. Ne döntsenek első felindulásból. hogy korábban még előítéleteik is voltak egyes társadalmi rétegekkel szemben. hogy nagyon nehezen tudják helyreállítani a renoméjukat. mert súlyos anyagi veszteséggel és nagy csalódással járhat. Július 15-e környékén az Ikrek jegyében születettek. mert talán az év elején vagy valamivel később kijelöltek maguknak egy irányt. méghozzá egy tágan körbefutó kvadrát és egy kissé keményebb szembenállás két bolygó között. ha a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű és felfogású emberekkel kerüljek kapcsolatba. mert nagyon ráfázhatnak. hogy most rádöbbennek a velük való hasonlóságukra. Ez arra inti az Ikrek jegyében született embereket. hogy mások törvénytelen praktikái miatt kerülnek átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe. dátum mellett sem. hogy olyan feladatot vállalnak el. családi kapcsolatok rendezhetővé váljanak. amíg helyrejön. és elfogadni azt. akinek a környezetében az emberek szívesen tartózkodnak. * Az Ikrek jegyében született emberek tudatossága nagymértékben kitágulhat. makacsnak. hanem anyagit is. mert egyszerűen elviselhetetlennek tartották őket Önzőnek. különösségük kifejezetten pozitív tartalmú. a Szaturnusz és a Plútó között létrejön egy tág körben futó kvadrát. méghozzá . amelyek talán nem lesznek túl kedvezőek. akik egyes rokonokkal rossz kapcsolatban voltak. olyannak. hogy nem is annyira idegenek vagy ellenszenvesek. és ráadásul még olyan helyzetbe is hozzák magukat. És azt. és sajnos nem tudják már helyrehozni a hibát. Bizony időbe telik. és ez a kapcsolat letérít erről az útról: amit szerettek volna megvalósítani.

méghozzá önző taktikák. az biztos lehet abban. A rejtélyt sűrű homály fogja fedni. hogy megszabadultak egy olyan személytől. Még az is megtörténhet. vagyis bolygóállás. amelyet sohasem mertek volna kérni tőlük. Ami arra utal. Azokról van szó.most azért van szükség. Összességében az Ikrek jegyben születetteknek az élet több területén is sikerül megvalósítaniuk az állandóságot. vagy felzaklatnának vele másokat. Könnyebbé válik azoknak az Ikreknek az élete. vagy még most is szeretnek. Ahogy telik az év. esetleg családfakutatásnak is . ami miatt szeretnének elmerülni a múltjukban és a családjuk múltjában. hogy javaikat. A sors meg fogja tanítani őket arra. nem hallanak már arról az emberről. és betartják a fair play szabályait. bármennyire igyekeznek. hogy a sors teljesíti a biztonság iránti vágyukat. Valószínűleg semmiféle részletet nem fognak megtudni. Vagy olyan cselekedetre szánják el magukat. Az Ikrek jegyében született embereknek a 201 l-es esztendő nagyobb változásokat hoz. hogy a sors meglengeti az Ikrek előtt a másokat ügyesen kihasználók zászlaját.mélyen. hogy talán félreismerték ezeket az embereket. Ezek a történések pedig minden valószínűség szerint le fogják tompítani az önzést. mert jobban meg akarják érteni nemcsak a saját életüket. Pedig erre az alámerülésre . hiszen olyan dolgokat birtokolhatnak. hogyan történt: egyszer csak nem találkoznak. alámerülni a személyes alvilágukba. és találkozni fognak egy olyan emberrel. hogy pártfogoljanak különböző embereket. hogy személyes törekvései megváltoznak. Ez felerősíti az ezotéria iránti érdeklődésüket. És ettől úgy érzik.. hogy túlságosan megviselné őket. amelyek azonban a hőn óhajtott állandóságot fogják szolgálni. ha nem is érdeklődnek. aki segítőjük lesz ezen a vonalon. mert van bennük valami nyers és ösztönös. Az Ikrek jegyében születettek életében történik valami olyan változás. akik megszabadulnak valakitől. ahogyan a hosszú távú céljai is egyre kevésbé lesznek anyagias jellegűek. akiknek ismerősei. a hibáik és a kis . Minderre azért kerülhet sor. talán nem is egyszer. hogy a személyiségüknek ezt a részét „rossznak" ítélik. netán rokonai élnek külföldön. hanem arra is választ akarnak kapni. és jobban járnak. vagy esetleg önök ellen fordított valakit. Érdeklődésük megnövekszik a sokszínűségre épülő. Lehet.vagy nagy . hatalmukat vagy erőiket képesek legyenek megosztani másokkal. akkor biztosak lehetnek abban. olyan tárgyakat. gyerekeket vagy akár szervezeteket. hogy a családjuk létszámában történik változás. akit szeretettek.vagy nevezhetjük családi feltárásnak. attól való félelmükben. úgy mondhatja el az Ikrek jegyében született emberek nagy többsége magáról. hogy tönkretette az életüket. hogy a legtitkosabbak közé tartozó vágyaik válnak valóra . és amivel éppen ezért életük során eddig nem sikerült megbékélniük. mindenféle típusú és gondolkodású emberek iránt.mások segítségével. amiket önerőből nem tudnának előteremteni. a jobb és könnyebb hétköznapokban nélkülözhetetlenek. sőt esetleg éveken keresztül bosszúságot és fájdalmat jelentettek. hogy eljön az a bizonyos tranzit. . Talán valakinek a távozása miatt juthatnak olyan javakhoz. Talán még ahhoz is kedvet fognak érezni. Örüljenek annak. és aki ezt ragadja meg. aki eddig csak szívta az energiájukat. alattomos megfontolások nélkül. amit szépen megtanultak elfojtani. Szeretnének tisztán látni.stiklijeik is.. hogy mi történt vele. Viszont benne van a „pakliban". * Az Ikrek jegyében születettek között lesznek olyanok. hogy bizonyos emberek miért kapcsolódnak olyan régóta hozzájuk. a stabilitást. akire korábban azt mondták. amikor napvilágra kerülnek másokat kihasználó trükkjeik. Ha becsületesen „játszanak". ezekkel együtt a gyengeségeik. akik talán nem a szívük közepében foglalnak helyet. de ők önzetlenül megteszik. amelyek a megélhetésükben.

9. Munka: Nem lenne oka panaszra. és még közelebb hozzák önöket egymáshoz. hogy most ez van. Viszont egy külföldi ismerős vagy iskola miatt muszáj pénzt kiadnia. vonzza az ellenkező neműeket. amit jónak lát. akik segíthetnének. hogy nem alakul minden úgy. akkor most kell ütni a vasat. Emiatt bizalmi válságot élhetnek át. ahogy eltervezte. sem a partnere nem hiszi el olykor. azaz alkudozni. belemegy olyan költekezésbe. annak most nyomát sem látja partnere viselkedésében. Kénytelen lesz egyszerre több dologgal foglalkozni. Akkor bizonyos korlátokat figyelembe kell venni. Pénz: Mivel van pénze. és ez a változás látszik is majd. akkor erre szintén az ingatlan javasolt önnek. hogy éppen a nem túl jó egészsége az oka annak. Ha volt is a kapcsolatukban egy harmadik személy. és próbáljon meg erejét összeszedve teljesíteni. Ha tartós párkapcsolatban él. ne költsön felesleges dolgokra.22. és azt sem érzi. vagy nincs kedve magát nagyobb elánnal belevetni olyasmibe. amit szeretne. vagy a cégnél átalakítások történtek. vagy később esetleg megbánja. mielőtt vesz valamit. ennek sok apró tünete lehet. hogy elfogadják. a társasági élet mind jó hatással lesznek. otthonnal kapcsolatos dolgok most egyértelműen pozitív kilátásokat mutatnak.19. Az ingatlannal. Meglévő munkahelyén legyen nagyon pontos. a közös programok.14. hogy igazán őszinte lehet a másikkal. Nem érzi. ügyeljen arra. olyat talál.27. akár légúti. a közös hobbik. torokgyulladás. ha az első pillanatban ez pozitívnak látszik. amiről tudja. hogy kissé passzívan áll a munkához. mert ez lesz későbbi sikerei alapja. hogy az eredménye csak később érik be. esetleg ízületi fájdalmak. Ha viszont nincs munkája. Munka: Az elmúlt évek megpróbáltatásai. Nátha. Sem ön.13. párkapcsolat területén nehézségek adódnak. amennyi elég lenne. Lehet. a sportolást most nem árt a minimumra csökkenteni. Ha megtakarított pénzét szeretné befektetni. Ám a dolog nem ilyen egyszerű. amit vagy nem engedhet meg magának. tartsa be a szabályokat. ahol úgy érzi. mert végre megszabadulhat attól. Januárban még arról van szó. de sajnos még ők is szembekerülnek bizonyos őszintétlenséggel. Vagyis ha szeretne eladni. ha új a felettese. Ráadásul olyan elvárásai vannak másokkal szemben. mintha nem egy nyelvet beszélnének a felettesével és a kollégákkal. Előfordulhat. amitől már jó ideje szeretne. különösen akkor. és amihez igazán ért. A mozgást. Ha szeretné megtartani állását. De erre egy icipicit még várnia kell. ráadásul ez most kölcsönös. hajlamossá válik az elszórására. akár mozgásszervi. Pénz: Nincs annyi pénz. vagy lehet. Most háromszor gondolja meg. hogy nem is akarnak.31 Ikrek/Február Párkapcsolat: Ebben a hónapban szerelem. fogadja el. ne legyen sértődékeny. amit a másik mond. Vagy azokat az embereket nem találja. hogy ne traktálja gyermekét párkapcsolati gondjával. szintén örvendetes események történnek. amelyeket nagyon nehezen tudnak teljesíteni. és ha sikerül az egyikből. amennyiben azt tehetné. még akkor sem. Tehát ne vegyen fölösleges kacatot. Ezekből kissé nehezebben keveredik ki. Ha ön szülő. amelyek növelik a magabiztosságát. Egészség: Az egészség területén is lehetnek kisebb-nagyobb gondok. Új embereket ismer meg. ezek közös oka: megfelelési problémák.Ikrek/Január Párkapcsolat: Semmi oka panaszra. olyan visszajelzéseket kap tőlük. vagy az otthon körüli teendőket kell anyagilag finanszíroznia. szerelmi élete mozgalmas lesz. és a kreativitását vagy máshol. sőt megalázó esetei után az idén jobb helyzetek várnak önre. A párkapcsolatban élők helyzete könnyebb. hogy a családban kell segítséget nyújtania. vagy egy kicsit később kiélni. Kedvező napok: 7. . máris jön a következő.

aki évekkel ezelőtt csúnyán cserbenhagyta önt. tartson böjtöt. az ön szemszögéből nézve: feláldozta sok nehéz helyzetet kiállt barátságát azért. akkor mutatkozik meg. amelyek az érzékszervekkel vannak kapcsolatban. megértésre és barátságra. És AMIKOR baj van. Pénz: Véget ér egy nagyon régi barátság. Minél kevesebbet ütközik. hanem inkább szeretetre.nyen megeshet.Egészség: Olyan problémák alakulhatnak ki. hogy csak tiszta helyzetekbe kerüljön. Megtörténhet. nem lesznek különösebben nagy veszekedések vagy nézeteltérések. Viszont az éremnek két oldala van. Csata. hogy mennyire összetartanak. hogy megkeresse azt a partnert. mégpedig a pénz miatt. nem ÁLLHAT önök közé senki. Kedvező napok: 8. amit régi barátja kinézett. a máj területe érzékenyebb lehet.12. esetleg valamelyik rokonának . 2 7 Ikrek/Március Párkapcsolat: Március rendkívül izgalmas lesz a szerelem terén. és emiatt tanácsos a háttérben meghúzódni és figyelni. Akibe ön olyan végtelenül szerelemes volt. fantasztikus szexre. a kommunikációval vannak összefüggésben. és olyan területre is merészkedhet. még az is megtörténhet. aki mindkettőjük számára igen fontos. Kedvező napok: 7 . EGYÜTT fognak izgulni valaki miatt. ha nem tapasztal semmilyen nyugtalanító tünetet. kissé vissza kell fogni magát. hogy nagyot alkossanak.szerezte meg azt. ön fogja kezdeményezni. ilyen lehet egy büntetés például közlekedési szabálysértésért vagy akár valamilyen bírság. megvásárolt volna. de ön nem teljesítette kívánságát. ezért ügyeljen arra.23. hogy olyan dolgokért kell fizetni. 2 2 . Ez most sikerülhet. ellenségeskedés. annál nagyobb az esélye. és ez jár kiadásokkal. 9 . mert sok szem szegeződik most önre. a látással. hogy útjaik szétváljanak. 22. új szerelemre vágyik. Munka: Itt az ideje. találkozhat valakivel. mert ebben az időszakban jó. Úgy gondolja. méregtelenítő kúrát. hogy pereskedés pénzébe fog kerülni. vagy éppen a szomszéd miatt kerül kellemetlen helyzetbe.ha nem követi el ugyanazokat a hibákat. megbízta valamivel. Pénz: Váratlan meglepetésekre számíthat. 1 1 . Ha családtaggal szeretne közös üzletbe kezdeni. 1 6 . ahol még nem tett próbát. Munka: A munka frontján áprilisban nem ártana egy kicsit visszavonulni. 1 8 . aki kísértetiesen hasonlít egy személyre. De legyen résen. kapcsolatuk hosszú távú és fantasztikus lesz . Fordítson nagyobb figyelmet a táplálkozásra. mert a későbbiekben olyan csúnyán összeveszhetnek. mit tesz. mert most az epe. amit nem kalkulált be. minél kevésbé szem előtt lenni. A munkahelyén ne feledje a régi aranyszabályt: házinyúlra nem lövünk! Egészség: Nehezen fogadja el. figyelik. Ha ilyen tüneteket észlel. és ez több gondot is megold. A meglévő viszonyokban nehéz helyzet alakul ki. hogy kevéske félretett pénzét ügyesen befektesse. 25. Ha új kapcsolatra. Sajnos ilyenkor előfordulhat.vagy a gyermekének.16. hogy megszerezze azt a partnert. az nem ajánlott. hogy talán a törvény segítségét is kérik az igazság kiderítésére. hanem önző módon saját magának . Barátja hitt önben. ha még meg tudja tartani az állását. Például a hallással. hamar forduljon orvoshoz! Akkor is érdemes egy fülészt vagy egy szemészt felkeresnie.31 Ikrek/Április párkapcsolat: Szerelmi téren kevésbé mozgalmas időszak a mostani.19. Ha a meglévő párkapcsolat nem is nevezhető a harmónia sziGETÉNEK. hogy nyugalomban NA . akivel együtt szeretne dolgozni. ármánykodás folyhat a munkahelyén. Ebben a hónapban kiváló teljesítményre képes. semmi és senki sem állhat útjába annak. de ne számítson GY fellángolásra. Vagy több időt töltenek külön. Pedig ez most köny. hogy beteg is lehet.

vagy nem nagyon szeretne érzelmi ügyekbe bonyolódni. Úgyis olyan helyzetek adódhatnak. mint fontos kapcsolati tőke. ez először megdöbbenti. Bizony előfordulhat. Inkább visszahúzódva. hatalmas szenvedéllyel.10. És ismét az a betegség.25. Senkinek az oldalára ne álljon most. Meg volt győződve arról. Azt hitte. Éppen emiatt az utazás jó ötletnek tűnik. hogy a másik fél csak nem tudja ezt a szenvedélyt viszonozni. így főleg érdekkapcsolatok. A párja nem tud folyamatosan ilyen magas hőfokon égni. mert úgy érzi. befelé fordulva szeretné tölteni idejét. Előfordulhatnak olyan gyulladásos betegségek. Nemcsak a munkát. Sőt.27. hanem örül az új embereknek. hogy boldoggá tudja tenni a szerelmét. az nem feltétlenül jelenti a szerelem hiányát. hogy tele van energiával. hiszen az év nagy része azért még hátra . Lazábban kezelheti a pénzt. Hihetetlen hullámzásokat él át. Az egyik esetben úgy érzi. Vagy teljesen új területen próbálja ki magát. Nem nagyon tud. nemcsak az anyagi kiadásokat oldja meg vele. Egészség: Az egészség területen kétféle érzés is hatalmába kerítheti. Ráadásul jó kezekbe kerül. és beépíti az életébe. amivel az elmúlt évben már találkozott.6. és ez a személy az ön számára nem lesz más. várja meg. a jövőre nézve. Még az is előfordulhat. Ha mégis megjelenne a szerelem. Érzi. talán a távozás hímes mezejére lép egy kolléga. Inkább racionálisan közelít az emberekhez. hogy éppen azt fogja most végezni. amit élvezni fog. akit lenézett. hanem a hasznára is válik. Ettől egy picit megijedhet. bátran tegye. Ha utazni szeretne. hogy valami nem az igazi. A meglévő párkapcsolatokra viszont a nyitottabb szexualitás lesz jellemző.29.17. amelyek szakmailag segítik. amiről korábban már lemondott. vagyis olyan kapcsolatok jelennek meg. Egészség: Bőrproblémák jelentkezhetnek. az új szokásoknak. Pénz: Az anyagiak területén könnyebb időszak következik. amíg a munkahelyi csatának vége lesz.16. hogy lakóhelyétől kilométerekben jelentős távolságra fog munkát végezni.22. hogy teljes erőtlenség lesz úrrá önön. azzal kell szembesülnie. hogy amit ön szenvedélynek vagy szerelemnek gondol. akit ki nem állhatott. ezért most nyáron leginkább utazásra érdemes költeni. Ha a régi munkahelyén marad. Többet fordíthat magára. élvezheti az életét. hogy ön mindent megtesz a másikért.24. ezeket majd felveszi. és nincs bennük érzelem. ön nem lesz nyitott rá. akiket megismer.11. nem nagyon akar. és valakitől igen ügyes trükköket leshet el. a másikban pedig úgy. viszonzott szerelemben élnek együtt. ha a munkáról van szó! Talán még az is előfordulhat. Ikrek/Május Párkapcsolat: Májusra a szerelem.12. még az is megtörténhet. amelyek miatt nem tudja elhagyni az otthonát. ezzel tovább fialtathatja a pénzét. és tisztázódnak az erőviszonyok. hogy partnere furcsa ötlettel áll elő. Több dologra költhet. az érzelem terén inkább a visszafogottság lesz jellemző. Pénz: Ez a hónap a pénzügyek szempontjából kedvezőnek mondható. Ha csökkennek a szenvedélyek. Kedvező napok: 1.13.telik el ez a hónap.29 Ikrek/Június párkapcsolat: A június a szerelemben azért lesz érdekes. de nagyobb aggodalomra semmi oka. Ez aztán a csalódás! De lehet. Munka: Csupa izgalom most az élete. és remek tanácsokat kap szervezete karbantartására.9. mert annak során megismerkedhet valakivel. de ő ezt nem mindig viszonozza. mégsem hagyja nyugodni a fantáziáját. amikor a költés a pihenést szolgálja. nem is az. Kedvező napok: 10. vagy most fizessen be utazásra. ez már nem olyan komoly. mint volt.

annak nem lesz oka panaszra. Meglévő . ha betegség. Akármilyen problémái is lesznek. akkor ez önt nyugtalanítani fogja. Nem igaz ugyanis. Az otthoni vagy az otthon körüli szépítésben vegyen részt. Ha valamilyen betegség mégis hatalmába keríti. könnyedén kezeli a dolgokat.16. Kedvező napok: 2. Élvezi a munkáját. ha kiveszik szabadságukat.elvarázsolja. Eddig folyamatosan küzdöttek a kollégáival. ez most egy csapásra megváltozhat. úgyhogy ne hagyja őket szem előtt! Ha elutazik. gyermekének némi extra pénzre lenne szüksége. Egészség: Ebben a hónapban nem lesz olyan betegség. Ha nem teszi meg. gyors javulás és gyógyulás várható minden tekintetben ebben a hónapban. Érdemes most egy-két napot olyan tevékenységgel tölteni. az főleg vírusos lehet. Ezért nem árt.. tudakolja meg. Minden könnyebb és egyszerűbb. esetleg elmegy búváriskolába.20. akivel ez öröm. mint máskor. ahol találkozhat egy nem mindennapi személlyel. és kisimítja az idegeit. hogy most nem venné rossz néven. fütyül rájuk. 29. és a hó végére fáradtnak. Ebben az időszakban ez nagyon megkönnyíti a munkavégzését. nemcsak a saját teljesítményével. olyan szeretettel teli kapcsolatok kialakulása. akinek a sármja. hanem a díjazással is. ha napjában többször leskelődne. és kikapcsolódásnak sem lesz rossz. ha régi szeretőjének nem küldene semmiféle üzenetet. Most értheti meg igazán. Ráadásul az értéktárgyai sincsenek most teljesen biztonságban. ami nemhogy pénzt nem hoz. ám mielőtt átadja neki. vagy olyan érzések kerítik hatalmukba. 20. Hiába álmos.no és a vagyona . nyugalmat ad. 27. vagy szörfözni tanul.13. 17. 10. Nem veszélyes. Ha ön szülő.23. és könyvelése kiadási oldala hirtelen meglódul. Mindenen túl fog lépni. Lazán. de majd még önnek fog pénzébe kerülni az egész. Munka: Ebben a hónapban a szellemi munkát végzők nehezebb időszakot élnek meg. akire már régóta vár. ha megálmodta. hogy mire is költené. problémák kerülgetik is.9. hogy olyan dologra akarják rábeszélni.15. hogy új élmények segítségével feltöltődjenek.14. elégedett lesz.25. ezt csak ön szeretné. Tudják egymást inspirálni. jár az agya. hogy mennyire fontos ez. az esze és az udvariassága . Munka: Újra kedve lesz dolgozni. Kedvező napok: 8. nem tud aludni. Aki fizikai munkával foglalkozik. akkor említse meg a szomszédnak. Boldogságában talán madarat is lehetne fogatni önnel.12. Erre mindenképpen elő tudja teremteni az anyagiakat. amely pihentető. Főleg azért mert olyan munkatársat kapott. nem fogják levenni a lábáról. segíteni. Egészség: Kevesebb alvás kevesebb pihenéshez juttatja. és így teljesen ki tud kapcsolni. mert ezzel pénzt takarít meg. Olyan helyzetbe kerülhet amelyben rátalál arra a partnerre. amelyektől szárnyal a lelke. A meglévő párkapcsolat területén váratlan pozitív dolgok történnek.van. Ilyen lehet például a gyermekáldás vagy a rokoni viszonyokban olyan békülés. Az is jó ötlet lehet.21. aki ön mellé került. mert jó eredményeket érhet el.. és ezért. Viszont részt vehet egy olyan eseményen. Még akkor sem.31 Kedvezőtlen napok: 1. kimerültnek érezhetik magukat.30 Ikrek/ Augusztus Párkapcsolat: Nagyon jól tenné.11. főleg annak az embernek a társaságát. hogy ezt kellene tennie. hogy volt partnerének ez jólesne. 23. mert még mindig nem tudta elfelejteni őt. 27 Ikrek/Július Párkapcsolat: Júliusban megtalálhatja az igazit. ha valamilyen'új hobbi felé fordul. 19. Mert előfordulhat. amit igazából komolyan fog venni. Pénz: Sokkal nagyobb óvatosságra van szüksége.

Ezért jól tenné. érdemes átgondolni.párkapcsolatban partnere folytatja azokat a kis üzelmeket. de úgy néz ki. és ennek köszönhetően olyan helyzetbe kerül. Pénz: A hónap közepén anyagi ügyei teljesen váratlanul emelkedésnek indulnak. Nagy feladat. miközben inkább bevételt várt volna tőle. hogy nem tudja félretenni ezt a feladatot. és sikert sikerre halmozhat. és amikor kell.16.27. próbálkozik. hogy kérnek öntől egy szívességet. Munka: A munkában olyan feladatot kaphatott. Munka: A munkában végre megszabadul egy olyan főnöktől vagy egy olyan munkatárstól. akik eddig jelzéseket adtak. ez pedig dühössé és elkeseredetté teheti. De az is megtörténhet. éjjel nappal ezzel foglalkozik. 30 .19. csak ígéretet kaphat. mint korábban bármikor. mert sehol sem fognak túl jól fizetni.például azt. segítőkre. nem is keveset. arról bebizonyosodhat. És milyen igaza lesz! Mert ezután olyan kapuk nyílnak meg ön előtt a szakmájában. amelyekről úgy gondolja. mindig közbejön valami. ebben a hónapban találkozhat a problémával.11. ami csak adódik.27 Ikrek/ Szeptember Párkapcsolat: Az icipici rosszkedv a szerelem számlájára írható. akiről úgy véli. Küzd vele. Egészség: Amennyiben vérnyomás-. Banki tartozások miatt is fájhat a feje. hogy sok kicsi sokra megy. Kedvező napok: 10. Jó lenne ellenőriztetni a koleszterin. És el kell vállalni mindenféle munkát.19. és ne higgye azt. akkor sokkal könnyebben ér célba. amelyek eddig zárva voltak. akkor a tudásukkal támogatják. Ön mindent megpróbál.19. hogy máshol most könnyebb lenne. Ha nyugton hagyja őt. de valahogy semmilyen eredményre nem jut. boldogok legyenek. nem tartozik önnek beszámolni. hogy az adódó lehetőségekkel a legjobban él.10. Folyamatosan visszautasításra talál azoknál. a csípések jobban fájnak. hogy csöbörből vödörbe került. akikkel tartotta a kapcsolatot. nem provokálja a szerelmet. vagy menjek" lehetősége is felmerülhet önben ezzel kapcsolatban. hogy mindenben csak akadályozta önt. Próbáljon meg egy idősebb kollégával beszélni a gondjáról. hogy egy kiadott lakás vagy nyaraló kerül önnek pénzébe. A mozgásra. ebből pedig pénz lesz. amit nagyon nehezen tud megoldani. hogyan is kellene változtatnia az életmódján. amit teljesít. mert szüksége van szövetségesekre. ezt inkább ők sajnálják. Meg kell értenie. de az is megtörténhet. békés lesz a hónapja. De észben kell tartani a mondást. érrendszeri problémákkal küzd. Még a „maradjak. akkor az idén. ha munkát keres. hogy ebben a sikeres. minden balul üt ki.23. és nem kezdeményez. és kezdi az egészet megutálni. Kedvező napok: 2. hogy jól érezzék magukat.7. Pénz: Lassan-lassan közelít ebben a hónapban a templom egerének szintjéhez. hogy ki tudja használni kapcsolatait.21. ami pénzt hoz. 21. akik ön mellett állnak. Egészség: Ha eddig még nem volt allergiás. és maradandóbb nyomot hagynak a bőrén. Párkapcsolatban is a meg nem értettséget fogja érzékelni.18. Előfordulhat. 20. pörgős hónapban másokra is figyeljen. és ez után a sors megkínálja önt egy olyan ajánlattal. Bármit talál ki . Egyre ritkábban találkozik egy-két kollégával régi munkahelyéről.16. Ráadásul. jobban viszketnek. vagy ha talál. ha jobban vigyázna meglévő pénzecskéjére. Valószínűleg az a baj. pedig kicsit több hangsúlyt fektetni. 5. hogy nyitottak egy kapcsolatra.és a vérzsírszintet is.29 Kedvezőtlen napok: 1. hogy menjenek színházba vagy szórakozni -. hogy próbálkozásaival sorra kudarcot vall. Ráadásul a hónap első felében a különböző rovarok is mintha önre „utaznának".12. hogy ha most kicsit visszahúzódik.

Vagy belevág egy olyan hobbiba. De az is megtörténhet.22. hogy egy magát barátnak mutató ellenség telepít aknákat. és odébbállna ebből a megalázó helyzetből. mert most kicsit nehezebben épülne föl belőle. de van ennek értelme? A válasza: igen. hogy másról ábrándoznak.27. ez minden pénzt megér. és csempésszenek be hétköznapjaikba apró meglepetéseket. az most szinte magától megoldódik. hogy mit lép. immunerősítő cseppeket. mert ha elmegy. Viszont ami egy kicsit többe kerül. ha szedné a sátorfáját.15. hogy az utolsó levelével lezárta. ez pedig még rosszabb lesz. akkor ügyeljen arra. Ilyenkor jönnek elő azok a gondolatok. éljenek nagyobb társasági életet. hogy a munkahelyen zajlanak az események. aki felkavarja a szerelmi állóvizet.12. és nem ártana a könyvelője körmére nézni! Igyekezzen ebben a hónapban ésszerűen beosztani a pénzt. ami eddig gondot okozott. másnap semmihez sem érez kedvet. esetleg kapcsolaton kívül keresik a kalandokat... mert csak felbosszantja. mert az is eljön. Mivel nincs igazán harcos kedvében. hogy mit számol el.. hetente három alkalommal. Pénz: Pénz dolgában az élet most a könnyebbik oldalát mutatja. a hangulata akkor sem fog megjavulni. Most ismét kap egy felszólítást. és ez alaposan felbőszíti. hogy egyszer minden rossznak vége szakad! Egészség: Szedjen vitaminokat. de senkivel sem volt olyan. mint vele. Munka: Valaki szórakozik önnel. a másik felét? Várjon egy kicsit. Stabil párkapcsolatban. mennyit tud előteremteni. ön sem tudja. az egyhangúságot ne úgy törjék meg. Legalább a hétvégéken szenteljenek több időt egymásra. Meglévő kapcsolatokban is a szürkeség az uralkodó. Egyébként a szerelem szempontjából november kissé unalmasnak mondható. hogy megfutamodott. jobb lenne. de az is lehet. felmerül önben. vagy az egészhez semmi köze. és azt hitte. így aztán. amelyek miatt időnként a falba tudná verni a fejét. és nem tisztázta magát. és felélesszék egymás iránti érdeklődésüket. Pénz: Hatalmába kerítheti egy furcsa érzés: teljesen mindegy. . annyira feldobottnak érzi tőle magát. ennek oka talán az.6. hogy nincs a helyén. ő is. Vitába pedig végképp ne menjen bele. és amelyről évek óta levelez.. Olyan dolgokat mondanak önről. amelyben vagy teljesen ártatlan. úgy érzi. Egyik nap van kedve dolgozni. ne forduljon hozzá tanácsért. hogy a munkahelyén találkozik valakivel. Ráadásul a felettese sem áll a helyzet magaslatán bizonyos kérdésekben. leginkább a munkához nem." Újra kezdené. Valóban. Hanem mozduljanak ki. Kedvező napok: 1. de hangulata és munkahelyén a kapcsolatai is kiegyensúlyozottak lesznek. hogy vajon ön mit csinál rosszul. járjon rendszeresen úszni vagy jógázni. Aztán egyszerre minden megváltozik. az a gyermeke.Ikrek/ Október Párkapcsolat: A régi sláger első sora abszolút érvényes erre a hónapra: Találkozás egy régi szerelemmel. És kerülje el a felfázást. ön is sok mindenkivel próbálkoztak már. hogy mitől. mert nem tudjuk elengedni egymást. Ne tegye. Ha ön vállalkozó. hogy a másiknak örömet szerezzenek. hogy úgy érzi. egyszerűen nincs eredménye. házasságban élők most kevésbé figyelnek egymásra. ha valamiben bizonytalan. amelyet jogtalannak tart.18. Sőt.28 Ikrek/November Párkapcsolat: Még az is lehet. Tehát teljesen mindegy. hogy nem találja meg a társát. hogy menynyi pénzt keres. Olyan dolgokra megy el a pénz. amely különleges. Semmi váratlan nem fogja felidegesíteni vagy meglepni anyagi vonalon. hogy a régi nagy O egyik ismerősével jön össze.8. És azt se feledje. Ráadásul ott az a bírság. vagy olyan helyzetben okolják. sőt úgy érzi majd. Munka: Ismét szélsőséges helyzet alakulhat ki.

hogy remekül érzi magát a munkahelyén. Egészség: A csontjai épségére vigyázzon most jobban.22. mint kellene. hogy végre-valahára megkapja azt. Ha ön él házasságban. Kedvező napok: 9. Titokzatos dolgok történhetnek önnel. hogy váltani kellene. szinte a lelke legmélyén érzi.15. PÉNZ: Olyan ajándékkal lepik meg.11. Egészség: Agyműködésének felpörgetett ritmusa miatt most nehezebben tud ellazulni. Ha nem akar is eljönni meglévő munkahelyéről. mégis valami mást szeretne csinálni. Ez izgalmassá. mint például a jóga vagy taj csi segítenek abban. amilyenre nem számított. Előfordulhat. ami pénzt hoz. ami jogosan az öné. és a munka mellett még szórakozik is. csak eddig a rokonságából valaki annyira önző volt. kikapcsolódjon. Ha vállalja. hogy fordul a kocka: ha eddig ön támogatta gyermekét. MUNKA: Belül.17. a párja észre fogja venni. vagy amilyet még soha életében nem kapott. akkor számolnia kell a következményekkel. hogy esetleges szédülésének az oka nem más. amivel szélesíthetné a látómezejét. Kedvező napok: 1.6. Beiratkozni egy tanfolyamra vagy előadásokat hallgatni.20. hogy segíteni. hogy megnyugodjon. és hétvégenként elvállalna valami olyasmit. 27. hogy ezt megakadályozta. 25. akkor most a gyermeke kerül olyan helyzetbe. ami rendkívül bonyolulttá teheti a dolgokat. támogatni tudja önt. mert kiderülhet. mint az.18. a betegségek pedig messze kerüljék. egyben varázslatossá is teszi a hónapot. ahol sok emberrel találkozik. Régi párkapcsolatokban egy barát váratlan érkezése bolydíthatja fel a megszokott nyugalmat. és nem ártana egy szemészeti vizsgálat sem. hogy az illető párkapcsolatban él.feladatait is sikeresen végzi el. aki a visszautasítástól való félelmében nem meri felfedni kilétét. 31 .30 Ikrek/December Párkapcsolat: Érdekesen alakul a szerelmi élete decemberben. Egy nagyobb nyereménynek a lehetősége is mutatkozik.8. De az is lehet. mert van valaki. Előfordulhat. viszont mindenféle apróságokkal lepi meg. De az is lehet. hogy változások zajlanak a lelkében.14. hogy szemüvegében egy fél dioptriával gyengébb a lencse. A meditáció és a keleti sportok lassabb mozgást igénylő változatai. és lépést tudna tartani az egyre nagyobb követelményekkel.

bizonyos dolgokért vállalniuk kell a felelősséget. mert a sors gondoskodik arról. Előfordulhat az is. és ez a Rákoknak bizony fájdalmat okoz.A Rák jellemzői június 22. hogy megtudja. pedig a felettesei eddig nem ehhez voltak hozzászokva. A Rák jegyére váró változások természetesen a munka frontján sem lesznek mindig fájdalommentesek. és nagyon-nagyon elege van mar ebből. ne tartson kapcsolatot. hogy idős vagy kevésbé idős szülők miatt kell olyan programokat szerveznie. hogy többet gondol a családjára. hanem önként. és családi vállalkozásba kezdenek. Sőt. Ennek a Rák nem örül. hogy a maguk lábára álljanak.július 22. akik ellenállhatatlan kényszert éreznek. de terrorizálja a partnerét. hogy az apja beteg lesz. esetleg távozik az élők sorából. amelyek nem szerepeltek a tervei között. de megteszi. hogy bármennyi idős is. hogy ha nem sikerülne a vállalkozás. Vagy nagyon jó hangulatban távozik. hanem csak a csendben szenvedéséhez. mert neki most sokkal jobban megy minden. akkor szívesen visszavennék. hogy egyik napról a másikra pályamódosításra kerül sor. amit otthon önnel át kell élnie. Előfordulhatnak konfliktusok az apjával. sokkal valószínűbb. mert olyan miliőt teremt maga körül. hogy partnere a viselkedése miatt elveszíti az állását. mint hogy a dolog eseményszinten megnyilvánulna. Ha úgy érzi. hogy társa a munkahelyén vezeti le mindet a feszültséget. egyszerűen otthagyja addigi életét. ha nem így cselekedne. Volt házastársával. és lázadozni merészel. a Harci szekér Drágaköve: gyöngy Gyógynövénye: tyúkhúr A leghíresebb Rák: Nelson Mandela Fűszernövénye: citromfű Fája: éger. hogy mélységesen mély bizonytalanság gyötri. fűz Uralkodó bolygója: Hold Rák . családjával kapcsolatos feladatot kell megoldania. ha egy mód van rá. amivel biztosíthatja a kenyeret családjának. és megpróbálja lebeszélni róla. mert a sors kikényszeríti. és újat kezd. a munka érdekében kockázatot. Vagy valósággal kirúgatja magát a munkahelyéről. miért jutottak idáig. sőt olykor fájdalommal is jár. hiszen kénytelen lesz elviselni az anyagi biztonság hiányát. és talán aludni sem tudna. De ne féljen. A nyugtalanság jelei már jóval azelőtt megjelennek. Minősége: vizes jegyű Száma: 2 Napja: hétfő Színe: fehér és ezüst Tarot kártya száma: 7-es. . és ha elvált. mert olyan gyenge teljesítményt nyújt. de az is megtörténhet. * Előfordulhat. hogy egyik napról a másikra kilépnek a munkahelyükről. mert kötelessége. Még az is előfordulhat. ez nehezen megy. vagy az is meglehet. akkor megpróbál a gyökérig leásni. de végül nem azért teszik meg. ahol csendesen ugyan. ezért még az is megtörténhet. Az év elején a Rák jegyében születettnek rengeteg. hogy ezt nehéznek érzi. és erre még akkor is . hogy megtalálja azt. Most nagyon sok függ attól.Mozgalmas esztendő 2011 év kezdeti szakaszában a Rák jegyében született embereknek olyan feladatokkal kell szembesülniük. De ez csak átmeneti állapot. még az is megtörténhet. akkor a Rák jegyében született ember két dolog közül választhat. hogy valóban a magánvállalkozásé a jövő. akkor nem árt tudnia. nem marad munka nélkül. * Nagy változások várhatók a munkában. Természetesen lesznek olyan Rákok. Előfordulhat. Ha esetleg olyan kapcsolatban él. hogy mennyire bátran vállal a karrierje. mint amikor együtt voltak. amelyeket egyáltalán nem szeretnek. és ebben önnek alaposan benne van a keze.

ha éppen létszámstop van a munkahelyén. Talán azért. aki elvarázsolja.és persze saját magának is -)eS az idő meghozza majd azt a biztonságot. aki mindenki nws" nál többet jelent az életében. hogy olyan partnere legyen. és beköti a fejét. mert ez az ige' nye sokkal erősebben jelenik meg. az is lehetséges. mint máskor. amely3 végén szilárd lesz és tartós. * A Rák jegyében született emberek. Még utód is születhet belőle. hogy egy külföldi személy lesz az. A konstellációk alapján nein fogja megengedni. akkor erre minden eshetőség megvan a 2011-es évben. amire a párkapcsolatban vágyik. ha még nem kötelezték el magukat.£zt a célt a Rák erős akaraterejének segítségével érheti el a kapcsolatban.találnának megoldást. Sőt. Vége a kalandozásoknak! A Rák egyik fő törekvése. Ez most teljesülni fog. hogy a partnere túl sok befolyásra tegyen szert ön felett' Inkább adjon a partnerének kellő szabadságot . .

Rák - Mozgalmas esztendő 2011 * Könnyen előfordulhat, hogy külföldre költözik. Ha ez már megtörtént, akkor itthon nem fogja egészen pontosan elárulni, hogy mit is csinál odakint, de az biztos, hogy az itthon maradottak úgy tudják, ön remekül él. És a kilátogató ismerősök is alátámasztják, hogy önnek bizony nagyon jó dolga van ott. Azt állítja, hogy honvágya sincs, ami a Rák estében szinte elképzelhetetlen, de ezzel önnek kell megküzdenie. Lehet, hogy álmatlan éjszakákon, az ágyában forgolódva néhány könnycseppet azért elmorzsol a távoli haza miatt? * Baráti kapcsolatait érdemes lenne felülvizsgálnia. Vannak olyan barátai, akikkel hosszú éveken keresztül talán egy munkahelyen dolgoztak, vagy ugyanazt a szakmát űzték, és még össze is jártak, de az utóbbi időben ezek a kapcsolatok megkoptak, sőt olykor úgy érezte, hogy elárulták önt. Igaz, hogy voltak olyan szituációk, kedves Rák, amikor ön is nyakig benne volt abban, hogy valakit eláztasson. Tehát mondhatjuk azt, hogy a karma törvénye működött vagy működik, és amit korábban elkövetett, azért a sors most ilyen módon nyújtja be a számlát. A Rák barátai között vannak ellenkező neműek is, és kedves Rák, ön nagy tévedésben van akkor, ha azt hiszi, hogy ebben az esztendőben velük is olyan baráti kapcsolatot folytathat, mint az önnel azonos neműekkel. Mert előfordulhat, hogy éppen önnek vannak „hátsó" gondolatai, vagy éppen a barát erez másként ön iránt, és nehezen tudja végighallgatni, például a szerelmi Paneljairól, az érzelmi életéről szóló beszámolókat. Sőt, egyenesen úgy érzi az ellenkező nemű barát, hogy tőrt döf a szívébe, amikor azt ecseteli, hogy valaki iránt olthatatlan vágyat érez, és az egekig magasztalja nagyszerűségét, ^épségét, különleges tulajdonságokkal ruházza fel őt. És könnyen előfordulhat, hogy ez a barát nagyon is jól ismeri azt a személyt - és egészen másként nj^111111 ah°gy ön lefesti. De mivel nem akar összeveszni önnel, talán nem 'a e' mindazt, amit tud róla. Ami baj, mert amikor a Rák megtudja az Val *' akkor nemcsak a választottban csalódik, hanem a barátban is, mert n°gy mindig kitudódik az igazság. És ebben az esetben az is, hogy a barát mindenről tudott, csak tapintatból hallgatott. De a Rák ezt becsapásként fogja értékelni, és előfordulhat, hogy emiatt ezzel a baráttal is eltávolodnak egy mástól. Ha már a Rák baráti kapcsolatainál járunk, egy olyan személy, akivel nagy0n szoros barátságot ápolt - ebben volt némi érdek is, hiszen ez a személy olyan helyzetben volt, hogy a Ráknak nagy segítséget tudott nyújtani -, az idei esztendőben nehéz helyzetbe kerül. Ne ítélkezzen felette, hanem beszéljen vele őszintén, és tegyen meg érte mindent, hogy abból a mély gödörből, amibe került, kimásszon. Ehhez nincs szükség a Rák anyagi támogatására, hanem inkább lelki segélyre, és olyan erőre, amivel a Rák rendelkezik, hogy ez az egyébként értékes, régi barát ne merüljön el az élet süllyesztőjében. * Ez az esztendő azt sugallja, hogy azok a Rákok, akik évek óta nem találják a párjukat, és lassanlassan már le is mondanak róla, éppen ebben esztendőben ne tegyenek így! Próbáljanak meg minden fórumot, mert éppen egy lehetetlennek tűnő társkereső szolgáltatás útján találhatják meg azt a személyt, aki megfelel az elvárásaiknak, és aki talán még nem szabad, de miután találkoznak, elgondolkodik azon, hogy itt lenne az ideje változtatni a magánéletén. * Ha ön szülő, nem sok gondja lesz talpraesett gyermekével. Csemetéje egyszerűen tudni fogja, hogy mit akar, és el is éri. Nem valószínű, hogy az ön pénztárcájára fog bazírozni, hanem megtalálja azokat a - természetesen korának megfelelő - lehetőségeket, amikkel pénzt kereshet,

például azokat az embereket - főként a család ismerőseit -, akiknél dolgozhat. Gyermekéről ebben az évben kiderülhet, hogy különleges képességei vannak, ez megint csak pénzbe fog kerülni önnek. A nyár csemetéje számára veszélyeket tartogat, különösen akkor, ha barátnőkkel, barátokkal, felnőtt felügyelete nélkül megy el hosszabb-rövidebb túrára. Ezért nem ajánlott őt egyedül elengedni, ha kiskorú. Gyermeke egyébként új szokást vehet fel, ami nem ártalmas* inkább örvendetes, mert a későbbiekben hasznát veheti. Rák - Mozgalmas esztendő 2011 * Ha komoly adósságai vannak, esetleg a lakást is el kell hagynia és másikat keresni. A sors a segítségére lesz ebben, mert ugyan veszteséget könyvelhet el ezen a területen, de mégiscsak megtalálja a megfelelő otthont, ahol új barátokra is szert tesz, akikről kiderül, hogy ugyanolyan csupa szív emberek, mint ön. Nagyon jól érzi magát a körükben, és fáj ugyan, ami anyagilag történt, de képes lesz ezt szakemberek segítsége nélkül is feldolgozni. * A saját egészsége érdekében el kellene kezdenie sportolni, mégpedig rendszeresen, hetente három alkalommal. Ha túlsúllyal vagy egyéb egészségügyi problémával küszködik, akkor először kérje ki az orvos tanácsát, beszéljék meg, hogy mi lenne az ideális testmozgás, ami jó lenne önnek. És akkor szorgalmasan csinálja, mert látványos eredményt érhet el, és az egészségének is jót tesz! * Még az év legvége előtt említést érdemelnek az október 15-e körüli napok. Akkor ugyanis a Rák jegyében született emberek némi túlzásba eshetnek, hiszen a lelkük, a szívük tele lesz szeretettel és szerelemmel. Érzelmeik szinte túlcsordulnak, és ebben az állapotban olyasmit tehetnek, ami üdvös, nagyon szép és nemes. De amikor ez a konstelláció véget ér, utána ugyanezt várhatják el tőlük. Például túlzásokba eshetnek, sokat adnak, nemcsak magukból, a lelkűkből, a szeretetükből, hanem akár anyagilag is olyan támogatásban részesítenek valakit, valakiket, amit később nem tehetnek meg. És ezt úgy teszik, hogy az félreérthető lehet a másik ember számára, vagyis azt sugallják, hogy majd mindig ilyen mértékben lehet számítani rájuk. Ez sajnos nem így lesz, ezért tiszta helyzeteket kell teremteni, hogy elkerüljék a későbbi félreértéseket, netán haragot. Összességében a Rák jegyében született embereknek mozgalmas évük lesz. Nagyon sok dolog történik velük, a családi változások lesznek az elsődlegesek, amelyek talán a teljes rokonságot izgalomban tartják Aki egészségügyi problémával küszködik, annak legyőzése érdekében sokat tehet, különösen, hogy olyan emberek - nem feltétlenül csak orvosok, hanem ápolók és egyéb segítők - kezébe kerül, akik mindent megtesznek azért, hogy ismét egészséges legyen. A párkapcsolatában és a munkában történő változások pedig a kezdeti nehézségek ellenére az év végére teljesen megváltoztatják a Rákot, aki a pozitív gondolkodás mintapéldája lesz, sokan csodálják az ereje, a kitartása és a tartása miatt. Régi idők szele is megcsapja, és előfordulhat, hogy nem pusztán nosztalgiázni fog, hanem újra összeáll egy olyan csapat, amely hosszú évekkel ezelőtt nagyon jó volt, amelyben nagyon jól érezte magát. Persze azóta sok minden változott, de a szellemük ugyanaz maradt. Rák/Január Párkapcsolat: Szerelmi élete érdekes fordulatot vesz ebben a hónapban. Mindig arra vágyott, hogy egy stabil, biztos párkapcsolat jöjjön létre végre az életében. Most megvan az a pár, akivel

ezt megvalósíthatja. De eszébe jut, hogy ha eddig függetlenül és szabadon élt, akkor ezt most hogyan fogja feladni, hogyan fog tudni alkalmazkodni. Döntenie kell a függetlenség és a párkapcsolat között, és ez nem lesz könnyű. Aki stabil párkapcsolatban él, az is döntéshelyzet előtt áll. Mégpedig az utódkérdésben: gyereket (esetleg újabb gyermeket) vállalni, eldönteni összevagy szétköltözzenek a szülők és önök. A párkapcsolatban ez a hónap a döntések sorozatának is nevezhető. Pénz: A kiszolgáltatottság érzése keríti hatalmába. Olyan események zajlanak életében, amelyekbe szinte nincs beleszólása, mert ki van téve mások kényének és kedvének. Természetesen összefügghet ez a gazdasági válsággal, de lehet, hogy a párja került olyan helyzetbe, amely átmenetileg megrendítheti anyagi biztonságukat. Emiatt keresni kellene olyan kapcsolatokat, amelyek, ha ideiglenesen is, de segítenek viselni a terheket. Biztosan talál olyan embereket, akik támogatják abban, hogy kikerüljön ebből a helyzetből. Munka: Most jött el az ideje annak, hogy munkát váltson. Családi vállalkozás lehetősége merül fel: egy új cég vagy új irány. Ezzel talán megalapozhatja a későbbi jövőjüket. Azért is gondolkoznak ezen, mert a család munkahelyi viszonyai nem alakulnak túl j ól. Lehet, hogy a gyerek is felnőtt, neki is munkahelyet kell teremteni, és talán egy közös cégben látják mindegyikük számára a megoldást. Egyébként is, most nehezebben működnek a dolgok a munkahelyén. Ez is arra ösztönzi, hogy lépjen tovább. 85 Egészség: Ebben az időszakban túl lehet esetleg egy betegségen, fertőzésen. Most a lábadozás időszaka következik. Erőt kell gyűjtenie a későbbi időszakokra. Ha néhány napra kiesik a munkából, az nem nagy ügy. Az legyen a fontos, hogy teljesen felépüljön, és ne maradjon vissza semmiféle szövődmény. Kedvező napok: 2,7,10,14,17,19, 23,27,31 Kedvezőtlen napok: 1,3, 8,11,13,20, 22, 28 RÁK/FEBRUÁR Párkapcsolat: A szerelemben ez a hónap a szakítás ideje. Talán elszalasztották azt a pillanatot, amikor ebből a szerelemből még boldog, stabil kapcsolatot lehetett volna kialakítani. Ha ön házas, akkor rádöbben arra, hogy jobb amellett a társ mellett, akivel egykor összekötötte az életét. Mert ő jelenti a biztonságot az életében. Aki a szinglik, a frissen szakítottak, netán boldogtalan párkapcsolatban élők táborához tartozik, és változtatni szeretne, az rátalálhat arra a személyre, akivel talán még az idén össze is köti életét. Pénz: Anyagi téren termékenynek mondható a hónap. Igaz, hogy a családjának tagja úgy viselkedik, vagy éppen egy ingatlan olyan, mint egy pénznyelő automata. Főleg, ha a család létszámában változás lesz, az újabb kiadásokkal jár. Nagyon jó szervezőkészségre van most szüksége, hogy ne ússzanak el anyagilag. De most a sors is támogatja önt, mert képes beosztani a pénzt, képes megtalálni a megfelelő határokat. így, ha nem is bőségben, de jól élhetnek. Munka: Ebben a hónapban érdekes élményekkel szembesül a munkahelyén. Soha nem gondolta volna, de rá kell jönnie arra, hogy kollégái közül többen önt tartják a legmegbízhatóbb embernek, akire számíthatnak. Ha bárkinek segítségre van szüksége, önhöz fordul, és mindig meghallgatásra vagy támogatásra talál önnél. Ezt most viszonozni fogják, mert amikor gondja adódik a munkahelyén, akkor a kollégák segítségével akár új munkát is találhat, főleg ha átszervezés lesz... Egészség: A környezetében állandóan beteg valaki, és ön az, akinek gondoskodnia kell róla, ápolnia kell. Ezért aztán nem ér rá betegeskedni. Pedig azért nem ártana, ha a vérnyomását rendszeresen ellenőriztetné, és belekezdene egy diétába is. És persze tessék több friss gyümölcsöt

és ez az ön anyagi helyzetét is érzékenyen érinti. és természetesen százszázalékos teljesítményt várnak el öntől. És úgy fogadja el őt. szebb már semmi sem lehet. Ugyanezt kapja viszonzásként. Egészség: Az emésztőrendszere van most veszélyben. hogy az ilyen kapcsolatnak megvan az a kockázata. és van is pénze. sőt! Ha a rokonságban valaki súlyos egészségi problémával küzd. és tökéletesen ellátja feladatát.25. ha igazán odateszi magát. mert nem úgy táplálkozik. Ha nem él párkapcsolatban. De a legforróbb pillanatokban is észben kell tartani. hogy végrehajtsa. amit talán még sohasem érzett Ennél több. hogy magasabb pozíciót foglaljon el.13. Általában akkor teremt egy ember életében ilyen helyzetet a sors. jelenlegi partnere nem viszonozza az érzelmeit. Munka: Ebben a hónapban lehetőséget kínál a sors arra. hogy a . és biztosan honorálják. itt az ideje. mégsem meri elengedni magát. akár a hasnyálmiriggyel. Kedvező napok: 5.24. akkor nehezen tud nemet mondani titkos viszonyra. mert fantasztikusan teljesít. számítson rosszindulatú támadásokra. Küzd. de még az sincs kizárva. De kiadása is lesz: külföldi utazás vagy külföldről érkező vendég. hogy miért nem érzi magát biztonságban. nem pedig egy titokzatos harmadikkal. nők esetében elsősorban az emlő. amilyen. Aki tartós kapcsolatban él. 23.. akkor valakivel tombol a szerelem. Van egy terve. Kőkeményen kell dolgoznia.19. Ha ezt az állást megkapja. Olyasmi ez. mert úgy érzi hogy végre megtalálta az igazit. hogy előfordulhatnak olyan helyzetek. ha meg akarja tanítani neki a küzdeni tudást. és véget vet a szenvedésének. cserébe viszont legyen kedves. a vágyait. amikor emésztési zavarok. A munkahelyén is nagy osztásszorzás van. hogy több ember helyett kell elvégezni a munkát.. ez maradéktalanul boldoggá teszi. amelyre talán még álmában sem gondolt. figyelmes. és törődjön kollégái kényelmével. valamint egy vizsga vagy felvételi sem lesz két fillér. amivel ez lehetséges. bélproblémák jelentkeznek. Munka: Sok munkáért kevés bért! Ez lehet a hónap szlogenje a cégnél.17. emiatt kacsingat más felé. hajt a pénzért.19. mert jó. akkor is jól érzi magát. hogy fölborítja az egész eddigi életét.15. és ezt mások is észreveszik. később akár családot is alkothatnak. Viszont úgy érzi.fogyasztani! Kedvező napok: 10. most megtörténhet. azt nem fogják elfelejteni. amelyet már régóta dédelget magában. hogy összefüggésben van az emésztőmirigyekkel. a küzdeni akarást. valamint a vastagbél vizsgálata nem ártana. ha észben tartja: a kockáztatásba bele is lehet bukni. Viszont ez a hónap a munkahelyén a bizonyítás hónapja is. ha stabil párkapcsolatban él.13. ha ezt a párjával tenné.28 Rák/Március párkapcsolat: Az ön számára a szerelem területén ez a hónap ígérkezik a legizgalmasabbnak. Pénz: Ebben a hónapban érdemes kockáztatni.6. a szenvedélyét. fegyelmet és szorgalmat várjon el. olyannak. 20. De lehet. Lehet ez például enyhe felfúvódás. még az is lehet. hogyan legyen a jövőben. Vagy olyan feladatot lásson el. hogy a sors megkegyelmez. az is át fogja élni ezt a boldogító időszakot. Ha mégsem kap vezetői állást vagy kitüntetést. Ez azt jelenti. Két okból is. ahogy kéne. Beosztottjaitól. Egészség: Érdemes lenne szűrővizsgálaton túlesni. akár az epével. jó lenne. Egyrészt. amely tartós lesz. amikor lehetőség nyílik rá. munkatársaitól hatékonyságot. 21.31 Rák/Április Párkapcsolat: Áprilisban átélheti a szerelem beteljesülését. és nem kell a félretett pénzhez nyúlnia. Olyan bevétel üti a markát ugyanis. Pénz: Nem érti. De előtte nem árt kikérni szakember tanácsát. míg a férfiaknál a prosztata.

Pénz: Az anyagiak területén most a szeretteiért érzett aggódás lesz jellemző. szerelem kifejezhető azzal is. Ezek a szorongások a stabil párkapcsolatban élőkre kevésbé jellemzőek. Még az is meg. önök harmóniában élnek. minden rendben van-e körülötte. amit adni tud. de azért zavarhatja. Viszont ahol problémák jelentkeznek. mint amit a másik. Pénz: A legjobb. furkálódás. esetleg szeretők is sokba kerülnek most.. Jusson eszébe. hogy elégedettek legyenek önnel. Minél előbb orvoshoz fordul. nyaraló vagy hétvégi ház rendbetétele. Akár felfázás.10. ahol a környezetük úgy észleli. az iránta érzett szeretet. annál gyorsabban túljut a bajokon. Óvatosnak kell lennie. és nem szeretné elveszíteni szerelmét. Lakásfelújítás.20. Ha már régóta dolgozik ugyanannál a cégnél. ugyanarra a szinte kerül. mélyen bele fogja ártani magát mások dolgába.26 Rák/Május Párkapcsolat: Májusban a szerelem területére a szorongás érzése lesz a legjellemzőbb. és olyan ellenséget szerez. akkor most ne vállaljon senkivel semmiféle konfrontációt. a hónap második felében talán találhat baráti vagy valamilyen protektori segédlettel. Ha megnehezítjük a munkahelyünkön töltött időt. mert egy féltékenységi jelenettel csak ront a helyzeten. legszorosabb barátságot is megronthatja a pénz. hogy amikor ezt teszi.14. Ezek emberi játszmák. Egyébként az anyagi zavarokat ebben a hónapban az otthona. a szeretet. szülők. gyerekek.22. a családtagjai jelentik. ha olykor ágyba viszi élete párjának a kávét. Fél. Természetesen mindenki számára fontos az anyagi segítség. ki tudják-e fizetni a számláikat. Ezért a lehető legjobb az lenne.13. mert úgy érzi. Ha munkát keres. történhet. mert csak ez hozhatja meg a harmóniát. Egészség: Jön a nyár. nem próbál-e ki olyat. Egészség: A húgyutak nem teljesen szabályos működése okozhat gondot. hogy a szüleinek meglesz-e mindenük. ott szükség van a nagy beszélgetésekre. Nem kellenek hozzá nagy dolgok.17. erre most sincs semmi szükség. mindenki csak a markát tartja. amivel megnehezíti nemcsak mások életét. veszélybe került a kapcsolata. és maradhasson. nem keveredik-e rossz társaságba. ugyanazokat az érzéseket éli meg.31 Rák/Június Párkapcsolat: A szerelemet a stabilitás. hanem a sajátját is. 8. Például amiatt. Úgy érzi.21. annál nehezebben tud .vastagbéllel van baj. Kedvező napok: 5. A meglévő viszonyokban a másikra figyelés a legfontosabb.15.. De az anyagiakon túl talán sokkal nagyobb súllyal esik a latba az odafigyelés.. Foglalkozzon többet önmagával. hiszen megkönnyítheti az életüket.. Minél későbbre halasztja a nyaralás kezdetét. aki végképp nem hiányzik. Forduljon egy kicsit befelé.17. hogy az elejére kellene előre hozni a nyaralást. hogy mi akadályozza az érzelmi kiteljesedést. mert már fáradt.27. az emberekkel pedig türelmetlen. Remélhetőleg nem lesz túl komoly. Figyeljen szervezete jelzéseire! Kedvező napok: 2. rosszindulat. Munka: Kijár önnek a munkában a megbecsülés. az a magánéletünkre is kihatással lehet. rendszeresen esznek-e. Ugyanez igaz a gyermekeire is: hogyan él csemetéje. ingatlaneladás vagy -vétel. és a munkahelyén nem tud jó teljesítményt nyújtani. mint a másik fél. Ha munkahelyén még próbaidejét tölti. mert abból nem jöhet ki jól. Munka: Féltékenység. pletyka . amikor megjelennek partnerükkel egy társasági eseményen. Inkább az önbizalmuk növekszik. amit ön igazán nem szeretne.5. És ez most öntől sem áll távol. ebből aztán nagy kalamajka lesz. akár más kismedencei gyulladás vagy hólyagproblémák is jelentkezhetnek. ha egyáltalán nem adna és nem is kérne senkitől semmit.mindegyikből lesz bőven a munkahelyén. akkor mindent meg fog tenni. a harmónia jellemzi. érdemes azon gondolkodnia. nézze meg. teát. 8.10. hogy esküvőre kerül sor.

De felmerül a válás lehetősége. mert hasznára válik.14.23. és ezek a sokkhelyzetek újabbnál újabb ötleteket hoznak elő önből. és azokat az órákat. akkor ennek a bizalomnak tegyen eleget. valószínűleg a túlzott tehervállalás következtében. amikor úgy érzi. A munkahelyén megjelenik valaki.16. hogy ambuláns beavatkozásra kerül sor. csak semmi bravúroskodás. vagy éppen megszabadulhatna valamitől vagy valakitől. Közben olyan érzés keríti hatalmába.26. hanem ismét felbukkan valaki a múltból. hogy bevenné az ön magyarázkodását. Pénz: Pénzügyekben legyen ez a tervezés hónapja az év hátralévő részére.17. De külföldre most ne menjen dolgozni. hogy csoda történt. akit szeret. Csak arra. hogy önnel lehessen. Kedvező napok: 10. Ha nem akar elválni. hogy talán még kölcsönt is kérne. Ráadásul részt vesz egy olyan emlékezetes eseményen. mint a jelenlegi helyén. aki nyomban elcsavarja a fejét . Egészen váratlanul kaphat állásajánlatot. Munka: Tele lesz a hónap váratlan dolgokkal. de ő nem tudja önt elfelejteni. és olykor villámok is csapkodnak. Ha a kollégái megbíznak. A régi párkapcsolatok egén sötét fellegek gyülekeznek. Külföldi utazás vagy tanulmány miatt bizonytalanság gyötri: bele merjen-e vágni? Nem lesz ugyan olcsó. Mert ígérhet fűt-fát. csak a szerelemre.vigyázzon. Itt az ideje. mert kéz. . hogy megvalósítsa. és ez igen nagy leégés lesz. 20.13.23. És a partnere nem annyira naiv. Most igazán szeretné élvezni az életet. amikor számon kéri a névtelen hívásokat vagy a fürdőszobából intézett sms-váltást. hogy nélkülözhetetlennek érezhesse magát. ha azzal meg tudna valósítani valamit.29 Rák/Augusztus Párkapcsolat: Mintha nem férne a bőrébe. Másodállást bátran vállalhat. ahogy lenni szokott. eljutott az őrület határára. senkivel. 28 Rák/Július Párkapcsolat: Nem tud aludni. mert viselkedésével felbőszíthet valakit. nemcsak az önét! Egészség: Balesetveszélyes a hónap. és bizonyos dolgokat előre be tud szerezni. De figyeljen arra. Ne féljen. még a nagyobb áremelkedés előtt. és még egy pofon is elcsattanthat. Pénz: Többet költ. Most egészen világosan látja. csak kellemetlen. ám sosem lép át azon a határon. keresi a flörtöket.12. hogy lesznek pillanatok. Talán barát vagy régi ismerős az. aki megpróbálja összebékíteni önöket. például benőtt körmöt kell kioperálni.regenerálódni. amit eddig soha. ezeket ön frappánsan megoldja. szinte semmi másra nem tud gondolni. akkor fontos kérdésekben egyezhetnek meg egy közvetítő segítségével. de mégse hagyja ki. hogy minden szebb és jobb. mindenki arra vágyik.. mint amennyit lehetne..es lábtörés lehet a vége! De az is megeshet. és egy kis bonyodalommal is jár. de azért határokat kell szabnia önmagának. hogy mire van szükség. Ez az érzés normális. hogy jól érezze magát a bőrében. amelyekkel nem tud elszámolni. hogy megossza mással a terheket. sajnos nem lesz hozzá sem ereje. Ott lehetnek kisebb problémák.22. ahol anyagilag is ki kell tennie magáért. hogy önt már réges-régen nem érdekli az illető. Lehet. Régi párkapcsolatokban feszültség uralkodik. sem eszköze. hisznek önben. akkor legyen tekintettel élete választott párjára. mert végre vele meg tud élni mindent. Egészség: Érzékeny testtája a háta és a gerince. többet költeni saját magára. hogy semmi sem igaz az egészből. Igaz. mert lehet. hogy mindenki önt szereti. nem nagy ügy. Ha már elváltak. és persze arra is áldozni. sem embere.19. de később kiderül. Munka: A munka területén sikerült elérnie. nemcsak a pénz a téma. feszültségek. Szeretné érezni.25. de ne mondjon rá igent. hogy alaptalan ígéretek ne hagyják el az ajkát. Kedvező napok: 3.

amire ön is vágyakozik. hogy akiken korábban segített. de alapvetően semmi komoly. ha nem futna utána. Ha párkapcsolatában viták.17. hogy ne mutassa ki az ellenszenvét. sértődékenyebb. amitől párja megijedt. vagy akár frissítse fel ruhatárát. Egészség: A betegség egyik napról a másikra jelenhet meg. hogy igen. vagy beköltözhet végre abba az otthonba. és a változás jót tesz önnek.21.7.22. Talán egy vírusos fertőzés. veszekedések voltak. mert történt valami. Anyagilag is jól jár. elege van abból. vagy valaki hibája miatt az ön hátán verik el a port. hogy nem fogja elvinni más balhéját. Meglévő párkapcsolatokban termékeny időszak köszönt önökre: ha utódra vágynak. Jobban tenné bizony. Munka: Nem érzi kimondottan ragyogóan magát. Most fordítsa a figyelmét apróságokra. lesz annyi pénze ebben a hónapban. nehézségek. hiszen olyan lehetőséget csíphet meg. Sőt. Talán azért. nehezen viseli kollégáinak ugratását. Viszont pozitív anyagi élményben is része lesz. Nem ébresztett önben hatalmas érzelmeket. hogy önnel végeztessék mások munkáját. a lakását. Vagy legalábbis nem veszi olyan komolyan. amikor mint barátjának részletes beszámolót tart önnek a szerelmi ügyeiről. 8. Sokkal érzékenyebb. különben még útilaput kap a talpára! Egészség: Jöhetnek kisebb problémák. ha ez sérti a büszkeségét.22. Nagyobb beruházásokat most nem támogat a sors. abból következtethet erre. ám tegye. Ha barátkozni akar vele. de ne siránkozzon.talán még a világot is más színben látja ezután. De természetesen mindezt kedves stílusban tegye. hogy olyan esemény történik a családban. de érzi azt a csendes szeretetet. esetleg adóhátralék miatt kerül kellemetlen helyzetbe. csak a viselkedése változik meg.27 Rák/Október Párkapcsolat: Még az is megtörténhet. Ügyeljen arra. amelynek legyőzése nem lesz olyan gyors és egyszerű. akkor a csillagok most támogatják. kitartás. aki önben a megbízhatóságot veszi észre. hogy más állás után kell nézni. De az is előfordulhat. sem nagyobb összeghez jutást nem mutatnak a csillagok. hogy örökség vagy hagyaték. ahova szeretett volna. mint azt ön korábban megszokta. mint ahogy azt ön szeretné. sem lángolást. Pedig mindenét odaadná érte de sajnos neki más kell. ami rengeteg pénzt visz el. most némi nyugalomra van kilátás. 8. Ez a valaki az életét az ön kezébe szeretné tenni. Másrészről ezen nem kell annyira elkeseredni. Érdemes lenne nyirokmasszázsra eljárni. hogy halálosan beleszeret valakibe Félő azonban. Munka: Lehet hogy eljött a munkában a változtatás ideje. mert egy kisebb nyeremény üti a markát. megbízhatóság.6. Pénz: Elérkezett a pillanat. de ne is engedje meg. főnökének a stílusát. Ebben a . mert úgy is érezheti. De ezt nem fogja elmondani önnek. amelyről azt mondhatja. Pénz: Csendesen gördül előre az élete.16. hogy önt ugráltatja. Vagy mondja meg világosan. amennyire szüksége van. az jót tenne most önnek. a magánéletének .12. hogy álmuk valóra váljon.13. ez volt mindig is álmaim netovábbja. Ha önmagától nem lép. Viszont sem nagyobb beruházást. Megismerkedhet egy olyan személlyel.29 Rák/ Szeptember Párkapcsolat: Legyenek ebben a hónapban jelszavai a szerelemben: hűség. alaposan meglepni.9. hogy ezt a másik fél nem viszonozza.15. akkor a munkahelyén alakulhat ki olyan helyzet. És persze járjon úszni és masszíroztatni! Kedvező napok: 2.17. Különösen amiatt. például csinosítsa az otthonát.Kérjen segítséget. azok most ezt viszonozzák.4. Kedvező napok: 5. hogy a sors igazán kegyes önhöz. még akkor is. 6.

hogy gyermekáldásra számíthat ebből a kapcsolatból. Ha előjönnek. nehogy túllőjön a célon. gyermeke is gyulladással küszködhet.vagy foggyulladás. abból mindent teljesített. és mi az. mert előfordulhat. Megfordul a fejében. Azt látja. Ne tegye. Pénz: Figyeljen arra. A bevételei apadnak ebben a hónapban. Sőt olyan lehetőségekkel is élt.17. homloküreg-problémák. Egészség: Fordítson sokkal nagyobb gondot a szemére. amin takarékoskodhat. Éppen a párja érezheti úgy. De kötőhártya-gyulladás kialakulására van nagyobb esélye. 5. Mintha ön kevesebbet tudna. egyetlen közös témájuk sincs. sem az. most találhat egy olyat. csak és kizárólag a szexben.11. és elégedett lesz. amit csak vele élhet meg. akivel azonnal „egymásnak esnek". Pedig ez nem így van. hogy talán új állás után kellene néznie. akkor nem zárja mínusszal a hónapot.hónapban a gyulladásokra érdemes figyelni. amelynek központi témája: a rokonok. hogy téved. és ha még kicsi. nem csapták be. Ha Ön szülő. Ha nem tudja kordában tartani a birtoklási vágyát. De ha ésszerűen végiggondolja. vagy lusta lenne. hogy megpróbál spórolni! Itt van a karácsony. hogy nem tudja behajtani kintlévőségeit. időnként szabadon kell engednie a másikat De közben úgy érzi. amire feltétlenül ki kell adni.23. hogy becsapták. azt érzi.27 Rák/November Párkapcsolat: November a párkapcsolatban furcsa hónap lesz. ha esetleg önnek is van partnere. hogy önnek ne kelljen túlóráznia miattuk.Egyébként semmi másban nem passzolnak. ne kezdjen el bujkálni.. mint mások. sok a kiadás. hogy ápolja. Ráadásul nem alkalmas a hónap . 21. ami pusztán csak a szexre épül. gyorsan túl lesz rajtuk.25. mert nem biztos. hogy ne próbálja meg újabb kölcsönnel visszafizetni az adósságot. csak késik. akkor mellette kell maradnia.2. Ha már adós. Arra is figyeljen.15. vagy nem akarná a sikert. sem nagyobb erőt kifejtenie. és próbálja megoldani. talán éppen az ünnepi izgalmak miatt. sem az. Ön csak azt szeretné. és arra is. akár szemészt is felkereshet. nem tudja időnként szabadon engedni a másikat. akkor viszont valóban el fog menni. Kedvező napok: 10. hogy mi az. Olyan mély vágy keríti hatalmába. Most nem kell aggódnia az egészsége miatt. és ne keveredjen adósságokba. az érdeklődési körük pedig homlokegyenest más. akkor ne dugja homokba a fejét. Pénz: Most ne is álmodozzon arról. Pedig ez nem történik meg. és ez a cég érdekét szolgálta. Ha nincs állása. de mivel elégedettek lesznek a teljesítményével. Semmi és senki nem érdekli. amely alkalminak indul. könnyen el is veszítheti. Felettesei mégsem értékelik.25. hogy nem bíznak önben. hogy könnyűszerrel vissza tudja fizetni. ha elengedi párját.19. hogy kikérje szakember tanácsát. hogy ez már túl sok neki. hogy az illető foglalt. hogy mások tartsák be a határidőket. Munka: A munkahelyén úgy érzi. Régi párkapcsolatokban kisebb nézeteltérések lehetnek. akár állandósíthatják is. emiatt keserű a szájíze.13. mert kiderül. Mert amit ön elvállalt. t Munka: A munkahelyén most szinte dühből dolgozik. 29. és találkozhat valakivel.. Kedvező napok: 2. Meglévő viszonyokban partnere munkasikere az otthonra is hatással van. A szexuális étvágya nő. az elismerés megjön. mint például a fül. esetleg arcüreg-. hanem szembesüljön a helyzettel. Nem lehet állandóan együtt lenni nem lehet egymást átölelve élni. vagy önnek nem lenne olyan fontos. Viszont előfordulhat. amelyekhez csak a személyes kapcsolatai segítették hozzá. 30 Rák/December Párkapcsolat: Ebben a hónapban mindenkit birtokolni szeretne.

viszont ebben az évben még csak készülnek erre. Teljesen mást fognak csinálni a későbbiekben. Talán nem jó szó ide.augusztus 23. és ami n e m okoz gondot. . úgy terjednek tovább.22. tanulmányokat folytatnak. Ezért aztán még az is megtörténhet. amikor önnek is fontos lesz. akiknek a teremtő képesség fejlesztése az elsődleges feladatuk. diszkrét körben. * Nagyobb beruházást hajthat végre a 2 0 1 l . talán sikerül megszabadulnia egy igen sok pénzt felemésztő tévedésétől. * Nézetei is változáson mennek keresztül. hogy jutányos . hogy személye szélesebb körben lesz ismert és elismert. hogy idén olyan konstellációk érik a jegyet. hogy ezt bárkinek is elárulná. férfiaknál ugyanez természetesen a here és a prosztata területére vonatkozik. sem a pletykák nem maradhatnak meg kicsiny. az Erő Drágaköve: gyémánt Gyógynövénye: kamilla A leghíresebb Oroszlán: Napóleon Fűszernövénye: babérlevél Fája: narancs Uralkodó bolygója: a Nap Oroszlán . Esetleg csak a legjobb barátnőjének. akkor az idén hatalmas étvággyal vetik bele magukat az életbe.16. És édes szellemi-szerelmi kalandozásaikba meglehetősen pozitív.nagyon is jutányos! . hogy minél szélesebb körökben váljon ismertté . amelynek hatására a vezetőség elgondolkodik. Mert ebből nem egyszerűen irigység származhat. amit az elmúlt években lekötöttek. akár a futótűz.13.19.e s esztendőben. és olyan szerencséjük van. Oroszlán jegyében született személyek számára újfajta karrier megalapozásának ideje lesz. Nők esetében ez leginkább a pajzsmirigy és a petefészek területét jelölheti. hanem kiderülhet. gyermek szülésében. Egészség: Ebben a hónapban elsősorban a hormonháztartás területén lehetnek problémái. Ha sikerül azt a sok energiát felszabadítaniuk. Ez megnyilvánulhat család létrehozásában. Az idei esztendő egyes. hogy mi történik önnel. Olyan hatások érik. ha tudja az. hogy tapogatóznak egy újfajta irányban. hogy van benne némi turpisság is. Minősége: tüzes jegyű Száma: 1. Forduljon orvoshoz! Kedvező napok: 6. ami hasznos.bár néha ez széles körű félreértéshez vezethet.31 Az Oroszlán jellemzői július 23. mint most.A teremtő képesség fejlesztése 2011-ben Az Oroszlán jegyében született emberek 201 l-ben azok közé tartoznak. 8. És lesznek olyan szituációk. ha a környezetükben élők nagy része nem szerez tudomást. 4 Napja: vasárnap Színe: napfénnyel átlátszó narancs. mert mindenkit érdekel.áron hozzájuthatnak valami olyasmihez. arany és sárga Tarot kártya száma: 1 l-es szám. kitörhet rajtuk az utazási láz. de nem valószínű. Az Oroszlánoknak ebben az esztendőben rengeteg energiájuk lesz. amiről évekkel ezelőtt még azt hitte. Nagyon jó. Most ugyanis sem a tények.25. 30. nyitott lélekkel vágnak majd bele. amiről jó. a megfelelő helyen lesznek. És sikerül olyasmire szert tennie.10.állásváltoztatásra. amit úgy lehet a . vagy a cégüknél olyan ötletekkel állhatnak elő. hanem inkább körbejárják a témát. ami arra utal. amiből akár jogi probléma is adódhat. hogy a megfelelő időben. aki az Oroszlán jegyében született. amiben jól érzi magát. és tanácsukat megfogadva a vállalatot új irányba kormányozza. barátjának vagy a társának. vállalkozás felvirágoztatásában. hogy álmainak netovábbja.

mint ahogy azt először gondolja. De kötelessége egy ilyen személyről gondoskodni. Ha ön szülő. aki talán nincs jól. de most valahogy egyértelműbbé válik hogy a valóság sokkal szorosabban függ az elmétől. kivételesen haladó szelleműek. Talán először ódzkodik. Ezen a ponton valóban úgy érezhetik az Oroszlánok. hogy sokkal toleránsabb az emberekkel. hogy foglalkozzon az egészségével. Őket biztatnia kell az Oroszlánnak. amilyenekben még soha. mert hajszolni fogja azokat az embereket. úgy tűnik. és amelyekben eddig hitt is meg nem is. De sajnos nem tehet mást. Ha a gyermeke már felnőtt. hogy az ön pénze is véges. akik még sohasem küzdöttek meg keményen az élet mindennapi leckéivel. Ha már ennél a konstellációnál vagyunk. * Azt tapasztalja. akkor idén a gyermeke sok meglepetést szerez és ez. hogy olyan emberekkel találkozik. Végül talán sajnálatból. és másról is kell gondoskodnia. a környezetében élő emberekkel. Nem keveredik pletykába. amely semmihez sem hasonlítható. belemegy ebbe a helyzetbe. Lehet. vagy éppen a leépülés felé halad. De ne felejtse el. később olyan lelkiismeret-furdalást érez. és olyan izgalmakat él át ezáltal. és időnként úgy érzi magát. ami az idejéből és energiájából is többet fog elvenni. akik között van olyan. és ez nem segítette önbizalmukat. akik úgy érzik vagy úgy gondolják. de jobb. hogy világpolgárokká váltak. és ön ki nem állhatta. nem is akarja meghallani mindazt. netán ki is nevette azt. kedves Oroszlán. ha nem teszi. És olyan dolgokat tud meg. akik valamilyen formában különcök. Most megváltozik minderről a véleménye. amelyeket el sem tudott képzelni róluk. minden időt hatékonyan kihasznál. És természetesen mindez kihat a környezetére. és az élet bizonyít is: talán többször fogja őket idegen országba sodorni az élet. akik önnel együtt dolgoznak vagy együtt élnek. Olyan élményekben lesz része. sohasem fogja továbbadni mindazt.legegyszerűbben leírni. jelentős összegbe kerülhet önnek. hogy valaminek a megszállottjává vált. Ezért tereli ön mellé. Rá különös figyelmet kell fordítania. mint eddig volt. akkor viszont muszáj beszélnie vele. vagy amit rábíztak. Felismeri . amely akár élete végéig elkísérheti. aki a társához tartozik. hogy segítséget nyújtson nekik. illetve kísértheti.e s esztendőben a sors. ezeket az embereket a 201 l . de mivel ön valóban egy diszkrét ember. hogy kettőjük között ez nem került szóba. amit mondanak. hogy ezután meg tudjanak birkózni a legnehezebb feladatokkal is. mint ahogy azt az általános materialisztikus szemlélet tartja. valamint az „el tudom végezni" attitűd erősödését. amit elvállalt. hogy vannak a környezetében olyan emberek. amelynek során ezek az emberek a teljes bizalmukba fogadják. és mindenhol otthon érzik magukat. mert az érzék feletti jelenségek észlelése egyszerűen elkápráztatja. a 2 0 1 l-es esztendőben nem fog az idejéből egyetlen percet sem elfecsérelni. Talán az is hozzájárul a toleranciájához. hiszen ez szülői kötelessége. mint mélyen a zsebébe nyúl. Ennek persze megvolt az oka. mégpedig a legjobban azt. * A Plútó és az Uránusz között létrejövő fényszögkapcsolat megköveteli az Oroszlántól.már eddig is sejtette. Még mielőtt az Oroszlán jegyében születettek éves értékelését befejeznénk. A segítségnyújtás után olyan viszony alakulhat ki önök között. tegyünk említést a . Különösen azzal a személlyel. mert csak veszekedés lett volna a témából. mert ezt túlságosan alantasnak tartja. és egyszer csak azt veszi észre. Vagy egyszerűen legyintett. excentrikusak. hogy a tudata kitágul. és már az első pillanatban barátság szövődhet önök között. hogy igenis képes megcsinálni. hogy sohasem lesznek képesek jól elvégezni bizonyos dolgokat. hogy még jobb teljesítményt nyújtsanak. amit hallott. talán rokoni vagy baráti szálak fűzik hozzá. hogy a hallgatással is segítséget tud nyújtani nekik. mintha egy pszichiáter bőrébe bújt volna. hogy ezek között az emberek között vannak olyanok. vagy mert érzi. aki ilyesmiről beszélt.

ha ön is akarja. de meg kell tanulnia másokkal úgy kapcsolatot tartani. amelyikkel nincs a legjobb viszonyban ha csak egyszerű és igen gyakorlatias formában is. Különösen akkor. Például csodák csodájára sikerül megvalósítani valamit. a túlzott következetességéből. azt természetesen nem verik nagydobra.november 15-éről. Ha ezt sikerül elsajátítania. akár szerelemmel kapcsolatos dologról van szó. És előfordulhat. és amikor fogalmaz. Akár gyermekkel. hogy a sors teljesíti a vágyát azoknak az Oroszlánoknak. akkor képes lesz a Szaturnusz segítségével vagy leválni. ha szerelemmel. hiszen a Szaturnusz és a Neptunusz trigon fényszöget alkot egymással. de csak abban az esetben. a Vénuszhoz és a Merkúrhoz harmadikként csatlakozik. akik azt állítják. ezért mindent megtehet ilyen ügyekben. Végre vége az anyagi nyomásnak. Az is megtörténhet. és dönteni is fog. olyan szavakat sző a mondataiba. akkor biztos lehet abban. Talán elkezdenek tervezgetni. és nem akarják a boldogságukat elkiabálni. és megvárják a kedvező alkalmat. vagy kijózanítani a másikat.A teremtő képesség fejlesztése 201 l-ben tudja . amelyektől a másik boldog lesz és felszabadult. vagy elejét veheti annak. hogy enged a merevségéből. Ami ebben az időben történik. hogy az Oroszlánok életének forgatókönyvében bizony benne volt ez a történés. és a 2 0 1 l-es esztendőt kapcsolati szempontból is a legjobban zárja majd. amely a két együttálló bolygóhoz. hogy régóta keresik az igazit. Olyan konstellációk jönnek létre. hogy a párja. Ráadásul még egy kis bizonytalanságot is éreznek felmerülhet. családdal vagy ingatlannal kapcsolatosak. Egyik sem lesz könnyű feladat. A döntés. amiért az Oroszlánok már nagyon régóta küzdöttek eredménytelenül. mert így arathat átütő sikert. az Oroszlán esetében a partnert. vegye könnyedén és lazán. hiszen egy kis babonaság szorult beléjük. valami mégis közbejöhet. de nem találják. nevezhetjük a találkozást vagy a történést karmikusnak vagy sorsszerűnek is. Ha ez már megtörtént. mégpedig talán sikerül meggyőzniük valakit valamiről. Méghozzá egy olyan személy képében. akik gyermekre vágyakoznak. hogy mit választ. vagy olyan. de most érezheti a sors támogatását. hogy elússzon. s a tervek megvalósulását a sors segíteni fogja. aki végre beadja a derekát. akire valamilyen különleges képessége. hogy még az idén összeházasodnak. azok közül is az. Ahhoz. arra utal. de ez nem jött eddig össze. gyermekkel. . most a Szaturnusz megakadályoz mindenféle mellébeszélést. és a kommunikációban is csupa örvendetes dolog történik. és felejtsen. A november 1 5 . Hiszen a Felszálló Holdcsomópont. amikor beszélhetnek minderről.e körüli időpont még mindig fontos. hanem bocsásson m e g . gyógyszer) rabja legyen. ne tápláljon a lelkében haragot régen megtörtént dolgok miatt. Végre ki tudnak egyezni valakivel. mert szigorúan fogja a Neptunuszt. És ami a legfontosabb. ezért inkább csendben maradnak. hazugságot. Rokonaival szorosabbá válhat a kapcsolata. és nem engedi. hogy a környezetét irányítani és alakítani Oroszlán . amiből nagyon nehezen tud csak kikászálódni. de még szeretnének. Ne zárkózzon el. amelyek arra utalnak. hogy az Oroszlánok szerelmi életében történnek változások. drog.és ide tartoznak a rokonok. vagy a környezetében az ő számára fontos ember bármilyen szenvedély (alkohol. Még ebben az időben lehetőséget kínálhat a sors nyilvános szereplésre. Semmiben sem fog hasonlítani a régi partnerhez. ahogy szeretnék. akivel eddig nem sikerült. hogy emberi kapcsolataiban elkerüli a katasztrofális helyzeteket. hátha mégsem úgy lesz. tulajdonsága miatt fel tudnak nézni. hogy vagy anyagilag kerülhet olyan helyzetbe. és talán az ő hatására új jövő képe alakul ki az Oroszlán jegyében születettekben. Ez azt jelenti. vagy már van gyerek. A megrögzött agglegény Oroszlánok. aki vagy külföldi. teljesen más lesz. az Oroszlán kezében van. most rábukkanhatnak. úgy kommunikálni.

mit gondolnak. s később kiderül. mert az új feladat ellátásához új tudásra is szükség lesz. Küldjön kedvesének egyegy kedves sms-t. A problémát az okozhatja. Ha nem ad. akkor a sors elvesz majd öntől. számíthat egy kolléga segítségére. 1 7 . Egészség: Az új évet sportos és fitt hangulatban kezdheti. Sőt most még az is megeshet. Ezt gyakran vagy esetlegesen a partnere szemére vetheti. különösen amiatt. 2 5 . amelyből a párja pontosan érzi. nem kapja meg párjától azt. Talán eljönne az ideje annak is. Párkapcsolat: Az Oroszlánnak a január a szerelemben az élvezetek ideje . és ennek az előszelét már az év első hónapjában érezni fogja.vagy partnere családtagjának akit még a múlt évben megbántott. kifizetésre váró csekk akad a kezébe. 7 . Az idei esztendőben nem fogják érzékelni. ezért jó. mint azt valaha gondolták volna. amely ebben az időszakban sokkal érzékenyebb. amit szeretne. hogy teljesen ki vannak szolgáltatva a sors szeszélyének. hogy egyéb előnyöket is élvezzen jócselekedete miatt. 8 . a sors gondoskodik arról. Stabil párkapcsolatban hasonló helyzet uralkodhat: nemigen tudnak most beszélgetni. hogy az Oroszlán jegyében született emberekre 2011-ben Isten óvó keze vigyáz. mert akármennyire kilátástalannak tűnik. No és a csontjai. hogy békejobbot nyújtson olyan családtagnak . az ízületei is jeleznek. A meglévő párkapcsolatokban is inkább az élvezetekre helyeződik a hangsúly.* Összességében azt mondhatjuk. stagnálnak. Pénz: Az anyagiak területén nem mondható minden rendben lévőnek. hogy mit éreznek. ne tagadja meg tőle.. párkapcsolat: Rákapott az internetes kapcsolatteremtésre. Lehet. mint bármikor. hiszen sokkal ingerültebb. 1 0 . hogy visszakapja. egy-két olyan üzenetet. nem nagyon tudják most egymásnak kimutatni. Ami ráadásul sikerrel kecsegtet. ha beszerez olyan krémeket. és hogy nem tudnak semmit tenni. hogy elkerülhessék az előre nem látható. De alapvetően mégis szerencsésnek mondhatja magát.különösen idén. Segít nekik gyors egérutat találni. Ki sem látszik belőlük. 1 5 . ha valóban így érzi. 2 3 . mert talán többször fájhat. Olyan kapcsolatot alakít ki. Vagy éppen az új felettesnek támaszt olyan követelményeket. nagyobb buktatókat. veszteség fogja érni. 2 0 . és nem mélyül el benne. és költhet egy keveset a kedvenc hobbijára is. Pénz: Februárban az anyagiak kulcsszava a nagylelkűség lehetne. hogy minden változni fog idén. hogy ez a szerelem inkább flört lesz. ezért is választja ezt a megnyilvánulási módot. Munka: A munka frontján nagy változásokra van kilátás. 2 7 . hogy útjuk néha éles kanyart vesz. Lehet. 2 8 . Úgy érzi. viszont családjának tagjai között sajnos van . hogy váratlanul pénzhez jut. bárhova nyúl. ha úgy érzi. hogy ellepik a számlák. 1 1 . amely leginkább a vágyait teljesíti. mégis kikeveredik ebből a nehéz helyzetből. hogy gondol rá és fontos neki. Ezért fordulhat elő. mint szóban. Ha valaki önhöz fordul segítségért. Kedvező napok: 5 . amelyből a későbbiekben szerelem lesz.. amire vágyik. bármilyen kevés pénze van. Ez olykor kellemetlenségekkel jár. hogy sikeresek legyenek. amelyek tompítják a fájdalmakat. hogy olyan ismeretséget köt. De nem árt odafigyelnie a fejére. 3 0 Oroszlán/Február . mi több. és a bőrére. Ez egy picit önzővé teszi. hogy egy helyben állnak. Ha ingatlannal kapcsolatos gondja van. Sokkal könnyebben adja ki érzelmeit írásban. amelyek teljesítéséhez az ön továbbképzésére lesz szükség. hogy egy számukra sokkal előnyösebb irány felé. Minden a kezükben van ahhoz. De csak akkor. Talán tanfolyamokon kell majd részt vennie. ha szexuális vágyai nem teljesülnek. 2 9 Kedvezőtlen napok: 2 . mert most biztos lehet abban. 1 6 .

hogy felnéznek önre. 4 . hogy szükséges-e olyan oltást kapnia. Ha annyi pénze van. akár még az is megtörténhet. 1 4 . amelyek alaposan megváltoztatják mindkettőjük életét . Talán annyira. különösen ne baráttal. olyan viták alakulhatnak ki. Régi párkapcsolatokban egyetértés lesz a legtöbb dologban önök között. Talán ne vele ossza meg ez irányú gondjait. régi sérelmek kerülhetnek terítékre. 1 9 . 1 7 . aki nem a legjobb tanácsot adja. hogy kikkel veszi körül magát. akkor biztos lehet benne. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennie. amivel megelőzheti a tüdőgyulladás vagy más gyulladásos betegségek kialakulását. és ami az ön számláját terheli. a családjában lévő gondokat is a vállán kellett cipelnie olykor. de csak akkor. mások előrejutásának. Valószínűleg azért. azt sikerül folyamatosan építeni. 1 0 . esetleg a vállalkozását fellendítheti. 2 6 . ami sikeres lesz. ha még nem tűnt fel a színen az. amelyeken már túl kellett volna lépni. Viszont ha van megtakarított pénze és azt valamibe be akarná fektetni. 1 9 . 1 1 . biztosítási vagy kölcsön kért pénz miatti feszültséget leszámítva. akkor valahogy próbáljon meg kihátrálni belőle. és akik támogatni fogják önt abban. hogy egy szomorú esemény megoldja anyagi problémáját. És persze ott vannak a szövetségesei is. hogy akár külföldön is vásárolna ingatlant. 2 8 Oroszlán/Március Párkapcsolat: Az izgalmak izgalmát élheti át ebben a gyönyörű hónapban. akár már a megismerkedés pillanatában összeköltözhetnek. aki elvarázsolja önt. vagy kinevezés. Munka: Alaposan nézze meg.sőt a családtagokét is. 7 . hanem munka.olyan. 1 6 . akár a vállalkozása kapcsán egyre több irigye lesz. 1 3 . most semmi engedékenység nincs önben. hogy éppen egy vállalkozási lehetőség miatt kell idegen országba mennie. Ha ez már megtörtént. ha változtatásra kerül sor a munkába. S ebből a kapcsolatból hosszú távú. a gyermekkel kapcsolatos nehézségeket. hogy ne találkozzanak. 2 1 . Ha még nem szerelmes. Mert a szervezete az év eleji stressz miatt talán már nem olyan erős. és tisztelni fogják. és ez a partnerét nagyon megviseli. erre is kedvez az idő! Ha viszont nincs úgy eleresztve. Mindez kimerítette. sikeres viszony alakul ki. Külföldi utazást is most érdemes . Egészség: Az egészség területén most leginkább a szív bajai jelenhetnek meg. 3 0 . Próbáljon egy picit többet pihenni! Kedvező napok: 7 . kifárasztotta. 2 8 . 2 7 . ha egészen biztos abban. hogy évekig nem lesz szüksége a pénzre. nem mindenáron örülnek mások sikerének. hogy olyan komoly dolgokat terveznek. akkor egy újfajta részvény ajánlott. sőt az elsők között legyen. Pénz: Az a legfontosabb. akkor felkészülhet arra. A vállalkozásban elérheti. hogy a vírusok támadását önmaga legyőzze. Egészség: Talán el kellene gondolkodnia azon. hogy ne kezdjen új vállalkozásba. ami egy idő óta nyomja a szívét. Szembesülnie kell azzal. sokat vállalt. akikre számíthat. Úgy tűnik. és partnere elmondja mindazt. tegye meg. hogy akár a munkahelyén. Munka: A munka területén sikerekre számíthat. 2 2 . de az nem szórakozás lesz. nem múlik el úgy a hónap. Kedvező napok: 1 . vagy előléptetés előtt áll. Pénz: Amit eltervezett. Sajnos köti az ebet a karóhoz. 3 1 Oroszlán/ Április Párkapcsolat: Meglévő szerelmi kapcsolatok új jövő előtt állnak. de még egy éjszaka erejéig sem akarja a viszonyt felmelegíteni. Talán új kollégák vagy új helyzetek. de ez nem sikerült. 9 . Jogi ügy nyertese lehet. mert egy picit túlpörgette magát. valamint a banki. előfordulhat. hogy ne szenvedjen hátrányt semmiben. Viszont régi párkapcsolatokban nem lesz tökéletes az egyetértés. hogy a dolog kifakadásig fajul. hogy az emberek bizony nem felhőtlenül. segítség nélkül. Adódhat külföldi utazás lehetősége. A régivel is összefuthat. új elvárások borzolhatják az idegeit.

ha gyermeket szeretnének. a vallomások hónapja. hogy az új lakásba vesz néhány igazán szép és különleges tárgyat. Próbáljon meg a segítségére lenni. Ha most kezd dolgozni. nagy értéket képviselő dolgok: autó.8. Vagy ha ön szabadúszó. 1 1 . esetleg túlfeszítette. az nem a létfenntartás. Boldogan fogadja majd a közeledését. most tud igazán nagyot alkotni. ahonnan talán nem is számít rá. De az is lehet. 7 . Ez a nagy egymásra találások. 2 0 . Erre a bélrendszer is görcsösen reagál. különösen akkor. A gyerek és egy ingatlan körüli vita teheti feszültebbé a hónapot. Ráadásul egy olyan személy mond igent önnek. azt most környékezze meg. mert találhat valami igazán kedvezőt. hogy a végtagjai görcsbe rándulnak. Olyan időszakot él. vagy nem segítették hozzá. Egészség: Szinte rendszeressé válik. és ez természetesen visszahat önre is.30 Oroszlán/Május Párkapcsolat: Talán sohasem érezte olyan jól magát a bőrében. mert problémákkal találkozik. amelyekkel sokat kereshet. akár rendszeres úszással. A gerincének erősítésre van szüksége. nyaraló. Munka: A munkájában megtalálta a tehetségének legmegfelelőbb irányt. kisebb-nagyobb viták továbbra is várhatók. amit mindennap. nem a hétköznapokban való megélés. 2 9 Oroszlán/Június Párkapcsolat: Önmagának sem meri bevallani. akár tornagyakorlatokkal. a különleges. mint most. és még tartalékot is képezhet. amivel kivívja mások csodálatát. 8 . Kedvező napok: 2 .14. 1 5 . Felettese nehéz helyzetbe kerül. 1 3 . 2 7 . Pénz: Hihetetlen erőfeszítéseket tesz. ezeket ossza meg vele. Mindenesetre.22. óriási szerencséje lesz. Ha frissen kezdett el egy vállalkozást. 3 0 Kedvezőtlen napok: 1 . a későbbiekben rendkívül sikeres lesz. Mivel ebben az időszakban a legaktívabb. 2 2 . Előfordulhat lumbágó egyetlen rossz mozdulattól vagy emeléstől. hogy megvegye azt a dolgot. ám a dolgok jól sikerülnek. Mivel szerelmi téren ennyire sikeres ez a hónap. Ha most vizsgázik vagy felvételizik. nagyon megterhelte.11. még az is megtörténhet. olyan munkákat is kap. úgy érzi. ékszer. minden alkalommal ugyanabban az időben végezhet! Kedvező napok: 1. Sőt még éjszaka is felébredhet arra. amelyek révén később eredményes lehet. De nagyon rövid idő alatt óriási lépéseket tesz majd a ranglétra fokain. ettől a többiek nehéz munkatársnak. ami az első pillanatban talán nem látszik.5. 2 8 . amikor leginkább be tudja bizonyítani a tehetségét. használja ki. 1 6 .7. de félt a visszautasításától. Most érdemes olyan lehetőségeket megalapozni. vagy most lépett be egy cégbe. hogy az ő főnökei nem értenek egyet az elképzelésével.17. amiért most küzdenie kell. hogy képes önerőből előteremteni azt. és akit régóta kiszemelt. Talán a párja szüleinek akarja megmutatni. De még a barátai is úgy vélekednek. Egészség: A gerincére. hogy most került a helyére. 1 0 . Hálás lesz érte. építsen be feszült hétköznapjaiba olyan programot. és mivel ragyogóbbnál ragyogóbb ötletei lesznek. hanem sokkal inkább a luxus.26. Munka: Áprilisban némi bogarasság lesz önre jellemző. hogy nem könnyű önnel. hogy a szerelemben igazából skalpvadászatot .tervezgetni. Ebben a hónapban olyan helyről érkezhet pénz.20. de munkahelyet is változtathat. 1 7 .28. hogy nap mint nap összerándul a gyomra. a hátára kell figyelnie. Meglévő párkapcsolatokban nem alakul minden gördülékenyen. 2 1 . vagy ha önök szülők. és amire már régóta fáj a foga. 5 . akiről ezt soha nem gondolta volna. Vállalkozásba is kezdhet. majd kiugrik a szíve a helyéből. Úgy érzi. főnöknek vagy partnerek tartják. Lazítson. amit ők vagy nem néztek jó szemmel. körülnézni interneten vagy az utazási irodákban.

hitelt. nem is annyira a tudás miatt. Nyelnie kell. Pénz: Az anyagiakban ez a hónap némi aggodalmaskodással tölti el. hogy a főnöke. 1 9 . és hosszabb időt tölthet külföldön. ha tehetné. hogy nem engedheti meg magának. mint inkább a kapcsolati tőke megszerzése érdekében. Ezért aztán előléptetés. Ez most teljesen áthatja az életét. figyeli a lehetőséget. amely teljesen elragadja. 2 6 Oroszlán/Július Párkapcsolat: Ebben a hónapban inkább a szenvedély kerül előtérbe. mert olyasmit oldott meg. Hiszen úgy érzi. Emelkedhet a koleszterinszint. Korábban talán nem gondolta. 1 6 . ahogy szeretné. Amikor az ember hódít. amely szintén a teljesítményének elismerése. hogy nem képes lejjebb adni életszínvonalát. mindenki tisztelettel gondol önre. Magasabb a vérnyomása. Nem is lenne baj. hogy lehet ennyire szerelmes. 2 5 . alig él. úgy érzi. ami önnek jogosan jár. hogy amit szeretett volna. 2 1 . Most azt érzi. Kaphat egy ajánlatot. kisebb kvalitású ember. hogy átélhesse. Úgy fogja érezni. mert a párjának sincs munkája.. amelyekkel valamilyen tanulmányt finanszírozhat. Olyan szerelembe eshet. hogy érzelmekkel közelít felé. 7 . 9 . és nagyon nehezen viseli. de úgy gondolta. Felerősíti a szexualitását. Egészség: Az egészség területén most kisebb keringési problémákkal találkozhat. Úgy érzi. nem elég. a másik azt gondolja. nem tudja a saját életét élni. Megvalósulhatnak azok az álmok. alig eszik. így a saját önértékelését csorbíthatja. amelyek előtt mindenki megemeli a kalapját. eljönne onnan.. keresi. Akármilyen kapcsolatba is megy bele. 4 . Ez mutathatja azt. a csekkek. Megjelenhet visszér a lábszáron. de egyelőre nem látja. Előfordulhat. Szinte alig tud gondolkodni. amit eddig nem tudott. 2 3 . Fogja vissza a költekezést. csak a szerelemére tud koncentrálni. Lehet. Ebben az időszakban a szerelemben nem az érzelmek fognak dominálni.például azért. 2 0 . amire éveken keresztül áhítozott. Át akarja élni azt. kinevezés vagy más elismerés a jutalma. vagy amire vágyott. hogy megkeserítse az ön életét. hogy a párja csodálja önt. kölcsönt ne vegyen fel. amire vágyott az élete során. 1 2 . amelyből ez megvalósulhat. A stabil párkapcsolatokban is szenvedélyes időszak lesz ez. de sajnos olyan élethelyzetbe került. ami még inkább elragadja. alkalmazkodnia kell. aki a leginkább megkeseríti az életét. Megkaphatja azt a kocsit. 2 9 Kedvezőtlen napok: 1 . az ott van.folytat. hogy pert nyer korábbi alkalmazóival vagy korábbi munkaadóival szemben. Összegyűlhetnek a számlák. . amelyet mindig szeretett volna. kisebb átalakításokkal korrigálható. el kell fogadni dolgokat. olyan álmok. Most olyan összeghez juthat. van egy olyan főnök. Ez most szorongással és aggodalommal tölti el. 1 5 . De belevághat tanulmányokba. Szerencsére ez kisebb életmódbeli változásokkal. másrészt az. a főnökség áldozata lett. amelyek akár egy utazással kapcsolatosak. Ilyen dolgokkal kell szembenéznie. hogy jutalomutazáson vehet részt. megkap másokat. valósággá vált. sokkal kevesebbet tud. aki mindent megtesz azért. de ez nagyon nehezen megy. hogy miből teheti ezt meg. Ez figyelmeztető jel. hanem sokkal inkább a hódítás. Pénz: Végre elérheti azt. hogy az előző hónapokban próbált kényelmesebben élni. 6 . mint ön. ha ő nem úgy reagál. elveszítse az állását. meg kellene őriznie. Az anyagiak területén ez egy pozitív hónap lesz. Ez nehezen megy. mert tologatta a kötelezettségeket azzal. Úgy érzi. vagy az üzlettársánál éri el azt. hogy egyrészt érdemtelenül kapja ezeket a hántásokat vagy negatív jelzéseket. hogy ezt nem engedheti meg magának . Munka: Olyan eredményeket ért el. Munka: Ebben a hónapban a munkában sajnos lehetnek nehézségek. szerelmi étvágya kielégítetlen. Kedvező napok: 3 . mint amennyinek lennie kell. aminek 9 hónap múlva meglesz az eredménye. hogy igazából nem tud önmaga lenni. 1 1 . El is várja most párjától a rajongást.

és esténként tegyen nagyobb sétákat! Kedvező napok: 1 . Munka: A munkában most talán tévúton jár. nem nagyon akar és tud kapcsolatokat teremteni. különböző kapcsolatok. és a családtagjait se próbálja meg pumpolni! Egészség: Ebben a hónapban problémái adódhatnak. a büszkesége és rátartisága miatt sok mindenben. A régi kapcsolatokban is nehéz ez a hónap. amelyek a csontrendszert érintik. inkább homokba dugja a fejét. aminek másként kellett volna alakulnia. 9 . és talán kacérkodik egy olyan beruházással is. és valahogy semmi sem úgy jön össze ahogy szeretné. Ez okozhatja szeptemberben a problémákat. 3 0 Oroszlán/Szeptember Párkapcsolat: Ebben a hónapban egy kicsit morcosabban jön-megy a világban. mégpedig minden valószínűség szerint egy új munkahelyen. PÉNZ: Még ez is frusztrálni fogja. hogy töltsenek kettesben legalább egy hetet gyerekek. nem tudja elengedni magát. 1 5 . töltsön több időt a szabad levegőn. és ez okozhat feszültségeket. akár a mozgásszervek. az otthonában. hogy nem képes arra. a kollégái nem fogadják be. 2 2 . amiket szeretne megélni. . ahogy ön fütyül. hogy kibírja enélkül. befelé fordul. nem tud közel kerülni hozzájuk A főnökénél se hangsúlyozza túl a szerepét.azt fogják érezni. hogy éppen most nem fog utazni. 2 1 . Ne csodálkozzon hát. 1 3 . Ön mindent meg szeretne adni a családnak. Lehet. 7 . Talán partnere önt hibáztatja. ha úgy érzi. sőt kifejezetten jó erőben lesz. 1 3 . hogy a sors korlátozni fogja olyan helyzetekben. bulik közben alakulhatnak ki szerelmek. de az is lehet. amit ön ugyan sejt már egy ideje. Amit viszont megteremt. Úgy néz ki. 6 . kapcsolatuk később válságba kerül. Hogy jobban érthető legyen: a családban. adni. Néhány kapcsolata is véget ér. a rokonságában nem tudja elfogadni. és ezt végre is tudja hajtani. Vagy az átalakult munkahelyén. a munkában.akár a gerinc. amelyet talán most nem tud végrehajtani. Sportoljon. mert rájön arra. Arra próbál figyelni. hogy a többieknél. Azért lehet ebből baj. 2 5 . 2 6 Oroszlán/ Augusztus Párkapcsolat: Flörtöl. Nem érzi jól magát a bőrében. hogy milyen lehetőségeket tartogat az ön számára az élet. unokák nélkül. vagy nem mindenki ugrál úgy. de a tervei között szerepelni fog. inkább lebecsülik. arról meg úgy érzi. hogy önmagát adja. sok a neheztelés a párkapcsolatban. Meglévő párkapcsolatra az elhallgatás vagy éppen az egymás melletti elbeszélés lesz a jellemző. 9 . Lehet. Kicsit visszahúzódik. de nem akar változtatni. de úgy érzi. hogy egy családtagja is . és nem fog lemondani róla. Ha most nem tud megváltozni. akkor sikert sikerre halmozhat. De az is lehet. és nagyon jól érzi magát. másoknál jobb legyen és nem arra. Ha viszont ráveszi partnerét. Mivel ezt nem tudja megtenni. 7 . hogy önnek csak az a fontos. Kedvező napok: 4 . Pénz: Át kell gondolnia. mert fontosabb dologra is leöltheti a pénzét Viszont a kerti partikra többet áldoz. 1 8 . éppen a nagy szája. hogy nem becsülik.és előfordulhat. Nem tud önmaga lenni. amit öntől elvárnak. az arra utal. Amikor a csontrendszer bajai megjelennek . hogy az egészsége nem romlik. hogy nem tudja őket manipulálni. mint gondolta. hogy önmagával is gondja van. ez majdnem felér egy nászúttal. 2 4 . Ráadásul nagyon jó pénzszerzési ötletei vannak. Ha reálisan közelíti meg ezeket. akár a végtagok esetében -. Nyaralás. 1 1 . ezt a környezete érzi. Utazásra mehet el több. hogy túl sokat akar nyújtani. hogy a partnere titkol ön előtt valamit.Egészség: Az egészség területén most nem kell különösebb problémától tartania. hogy őket legyőzze. mert a kollégái .

de erre ne a családja tagjaitól. vagy valamilyen nagyobb horderejű változást szeretnének nyélbe ütni. mert ragyogó. 2 7 Oroszlán/Október Párkapcsolat: Változások következnek a szerelmi életben. ebben a hónapban többet lesz ez téma önök között. Kedvező napok: 1 . a legjobbat fogja választani. Valószínűleg nagyobb pozícióért. Ha ön nem szingli. akivel hosszú időre barátságot köt. mint a családjával. akivel korábban szemtelen volt. és most kap egy nagyobb pofont. pénzt hozó ötletei támadnak. Munka: A munkában szerencsésnek mondhatja magát. mert önben folyamatosan ott volt az a vágy. Most tény. hogy a leült kapcsolatot valahogy fel kellene dobni. 5 . Mert még az is lehet. ráadásul hízásnak is indult. hogy egy új kapcsolat jelenik meg. például egy utazással vagy valami újszerű dologgal. Talán az a baj. vagy a görcskészség most sokkal erősebb a személyiségnél. 1 1 . Nem is kell. Kiderült. 2 1 . amit a partnere előtt látványosan megszakított. 1 3 . akkor meglehet. Most nyugodtan válogasson az ajánlatok között. Ezek között az emberek között lesz olyan. hogy a főnöke le akarja nyomni. otthon ne kérjen tanácsot. vagy egyszerűen csak egy apró dolgot nem hagyott neki. Ebben a hónapban abszolút pozitívan valósul meg a változás. Mindent tegyen meg. EGÉSZSÉG: Ez a hónap egy picit nehezebb lesz az egészség területén. remélhetőleg csak átmenetileg.. ha gyermeket terveznek. Ingatlanügylet lebonyolításakor is sajnos feszültség támadhat. 2 4 . amit ön mond. amit képtelenség visszautasítani. 4 . 2 9 Oroszlán/November Párkapcsolat: Csalódásokat él meg a szerelem területén. hogy egy kicsit ellustult. s ez az ön számláját terheli. hogy változtasson. akiknek az ötletei támogatják a megvalósításban. és talán közelebb kerül az álmai megvalósításához. ha elkezdene sportolni. Pénz: Élére kell állítani a forintot. Ilyenkor ezek súlyosabb tüneteket is okozhatnak. anginás zavarok adódhatnak. de azért tartották a kapcsolatot. Erre igazán nem számított. Lehet. önmagára pedig alig. talán egy új kapcsolat kezdődik! Vagy éppen visszatér az éppen egy évvel ezelőtti kis liezonja. hogy most alaposan visszavág önnek az a szomszéd. 1 2 . eddig meg volt győződve arról hogy ön irányít a kapcsolatban. 1 6 . és még az is előfordulhat. hogy központi idegrendszerben lesznek idegvezetési problémák. figyelni az étkezésére. hogy felkavarja az állóvizet. Mert sajnos velük jobb viszonyban van. hogy nem ön az első? Persze nem minden Oroszlán jegyében született ember van ilyen . de ne hagyja. Ritmusproblémákra mutatnak a bolygóállások. ami aztán az ön számára a legpozitívabb fordulatot hozza. és nem dolgozna éjt nappallá téve vagy sertepertélne állandóan valaki körül. 1 0 .leg úgy tud változtatni. és óriási csata veszi kezdetét. hogy a munkahelyi problémáit ne vigye haza. ahogy szeretne. 1 9 . Olyan ajánlatot kap. Ezek például szívritmussal lehetnek kapcsolatosak. Veszteségek érhetik.. Meglévő párkapcsolatokban. Egészség: Az egészség területén kimerültség jelentkezhet. amely már elég régóta érett. hanem inkább egy baráttól kérjen kölcsönt. 1 8 . és új feladat. Persze úgy is megtörténhet. akkor finom módszerekkel. és a másik azt teszi. Ez az ön számára elviselhetetlen lesz. Kedvező napok: 2 . és olyan emberekkel van körülvéve. csak rá figyelve. Hogy fogja megélni. Ezért üdvös lenne. bérért mehet el.MUNKA: Ebben a hónapban megint a változás kerül előtérbe. kihívás felé induljon. És bizony „a király meztelen lett". 2 3 . 2 6 . és ha úgy érzi. hogy ebben a hónapban egy kis életuntság ütheti fel a fejét. Viszont az a legfontosabb. hogy párjának már esetleg hosszabb idő óta külső kapcsolata van.

1 6 . Munka: A munkában is siker várja. Önnek is oda kell figyelnie. Megbízható. hogy ki tud többet teremteni. Azok az emberek. 2 5 . hogy ebben az időszakban több van. és olyasmit képzelünk. 1 8 . amikor megszilárdíthatja a helyzetét. mert előfordulhat. mert ebből később nagyon sok problémája lehet. mert bizony sok esetben nagyon kényelmesen áll a dolgokhoz. begubózik. Ha úgy érzi. 1 9 . és ezt valószínűleg a fizikai aktivitásának köszönheti. 2 1 . de valahogy másnapra regenerálódik. 1 3 . stabil párkapcsolatban is. 1 7 . a lehetőség felcsillanása nem a valóság. hogy a másik is hozzá férjen. a leendő párja vagy akivel szeretne összejönni. Egészség: Talán ne az ünnepek alatt kezdjen el fogyókúrázni. mit akar.helyzetben. és ön újra ott lesz. Ereje teljében van. Olyan időszakba ért. Ha úgy gondolja. hogy ha másnak van valamije. De az is lehet. Kedvező napok: 5 . jó munkatársnak tartják. akkor kis türelem. Erre mondják: „sokat akar a szarka. 2 5 . 2 3 . akik eddig nem tisztelték az anyagiakért. Ebből aztán időnként adódhatnak gondok. akkor egy új hivatást is köszönthet a saját életében. aki párt keres. Bizony ezt sokan nem nézik jó szemmel. Akkor kell lépnie. ahol szeretne. csak nem bírja a farka". amikor lehetősége van. vagy sajnálkozó (jaj. ki tud nagyobb házat. mert amúgy is ingatag lábon álló családi kapcsolatainak ez aztán alaposan betenné a kaput. még egy apróbb nátha sem közelít ebben az időszakban. Kedvező napok: 1 0 . Létrehozhat. olyan helyzetekbe kerülünk. mint az eddigiekben. hogy az illúziókat gyakran valóságnak véljük. igaz. hogy esténként úgy zuhan be az ágyba. Jól érzi magát. A párja úgy gondolja. hogy megszabadul végre valamitől. 6 . Pénz: Arra figyeljen. és megpróbál mindent megtenni azért. Még az is előfordulhat. neki ilyenkor arra kell figyelnie. Ugyanezt élheti át meglévő. amelyekben pedig semmi esélyünk. bármit megígérnek önnek. hogy dolgozott. csak hogy a pénzét odaadja. 1 4 . mert ha eddig nem volt hol dolgoznia. hogy ön mindent rá akar erőltetni. 2 7 . 2 4 . amire szüksége van. Vigyázzon. Semmi. szebb kocsit venni. de ha ön tovább erősködik. Egészség: Az egészség területén azt érzi. hogy a kapcsolatai vagy éppen a szülei. Ha ilyen helyzetbe kerül. mert ön túl agresszíven nyomul. Hogy amikor szívvel-lélekkel készítik önnek az ételt. Elkezd versenyezni abban. 1 5 . ön is úgy érzi. még sincs semmi negatív hatása. az állandóság lesz most a döntő. hogy ez a munka n e m megalázó. hogy ezt nem szeretné csinálni. Hajlamos most úgy dolgozni. alkothat valamit a két kezével. Próbálja ezt megfékezni. és az egészsége egyre jobb. rövidesen változik minden. Minél jobban sürgeti. nehogy anyagilag „elszálljon". mert most olyan érzések kerítik a hatalmukba. azt fogja mondani. hogy önnek valahogy most minden sikerül. 3 0 Oroszlán/December Párkapcsolat: Hódító és ellenállhatatlan. Kezdeményező. Az ilyen mentalitással könnyen ellenségeket gyűjthet magának. Munka: A munkahelyén a stabilitás. vagy éppen megszerezheti azt. ismerősei kapcsolatai hozzásegítik egy jól kereső álláshoz. Vigyázzon. csak turkál. Ugyanakkor figyelnie kell. hogy ezt ő most nem képes meglépni. most felnéznek önre. hogy most fizikai munkát fog végezni. Pénz: Azt látja. küzdött keményen. A párja. Óvatosság! Ingatlanügyben viszont óriási mázlija lesz. csak ne lesajnáló!) arccal közölje: nem tudja a fogyókúráját felfüggeszteni. ön többet akar. akkor akár a szakítás felé is közeledhet a kapcsolatuk. És talán bizonyos dolgokra nemet fog mondani. és óvatosnak lennie. Van. 3 1 . annál jobban visszahúzódik. sokat veszíthet. mint a kő. hogy ő mit gondol. biztos lehet abban. hogy sikeres legyen. amit rendkívüli módon élvez. hogy éppen ön fogja a családját támogatni egy ilyen ügyletben. mindegy. környezete csodálkozik.

Viszont a sors támogatni fogja önt. másrészt olyan pozícióban. . A Szaturnusz egész évi helyzete arra utal. hogy azokat ügyesen kihasználva ön anyagilag jobb „állapotba" kerül. amelyekről a környezetében szinte mindenki tudta.. Ha még mindig a pénzügyeknél maradunk. Ön mégis rá hallgatott. méghozzá szó szerint! Ez azért fontos. hogy ésszerűtlenek. megtörténhet.A Szűz jellemzői augusztus 24. méghozzá olyan helyről. Ha ön szülő. értéktárgyaira. és ezért kínálja fel a lehetőséget. illetve anyagi javak. és érdemes őt talán magánórákra járatni vagy éppen külföldön taníttatni. hogy valamiben nagyon tehetséges. ahonnan nem is várta. Minősége: földies jegyű Száma: 6 Napja: szerda Színe: a barna és a zöld árnyalatai Tarot kártya száma: 9-es. 2011 A Szűz jegyében született embereknek az év első szakaszában a Jupiter-Uránusz együttállásával kell szembenézniük. a 201 l-es esztendőben rendkívül fontos. a Remete Drágaköve: achát és jáspis Gyógynövénye: cickafark A leghíresebb Szűz: Teréz anya Fűszernövénye: zeller Fája: bodza Uralkodó bolygója: a Merkúr Szűz . Ha vállalkozó. hogy biztosítást kössön. akivel bátran üzletet köthet. * A 201 l-es esztendőben összehozza önt a sors valakivel. akkor most talán nem fogadja meg annak az embernek a tanácsát. pénzre és pénzre". amit a lelke legmélyén szégyell. különösen pénzügyekben.. hogy ez lesz a jövő. Lesznek természetesen elkerülhetetlen kiadásai. amivel majd kiemelkedhet az átlagból. vagy átszervezések miatt kevesebbet fog keresni. mert a Szűz jegyű emberek életében ezek a konstellációk nagy változásokat hoznak. talán még biztatni is fogja. hogy járna önnek. hogy a gyermeke olyasmit sajátítson el. hagyaték formájában. Ezért az illető semmiféle hálát nem vár el öntől. Az új esztendőben talán egy szomorú esemény következtében szintén pénz áll a házhoz. és ez szintén pénzébe fog kerülni. hogy ez utóbbiért önnek olyan dolgot is meg kell tennie. hogy az eleve meggyőzte önt. Előfordulhat. akkor a kezelésére is rendelkezésre fog állni a pénz. mert meglesz a pénz. hogy megszűnik a munkahelye. hogy képes volt miatta a vállalkozásába olyan elemeket is beépíteni. . Vagy ha csemetéje netán betegséggel küszködik. mert egyrészt magabiztosan állította. Lehet. Ehhez alapvetően segítséget fog kapni ebben az évben. méghozzá örökség. hogy hozzájusson mindaddig ami az öné. hogy rendezetlen ügyek vagy a m< egyezés hiánya miatt bírósághoz kell fordulni. netán olyan rangban volt. hogy miden problémájának megoldásához három dologra van csak szüksége: „pénzre. a 2011-es esztendőben a gyermekéről kiderül.szeptember 23. Pedig ön alapvetően nem hiszékeny fajta. vagy amiről úgy gondolja. aki évekkel ezelőtt olyan nagy hatást gyakorolt önre. akár a saját vagy a gyermeke életére.Egy pozitív év. egyszerűen csak szimpatikusnak találja. vagy az illetőnek olyan kapcsolatai vannak. amire szükség van ahhoz. és így lesz még több pénze. Akár a lakására.

vagy együtt él valakivel. amire szükség van ahhoz. akármilyen is -. Előfordulhat. lerombolja a tabukat. hogy a másik személy mennyire beindította szexuális fantáziáját. hanem nyilvánvalóvá teszi az a szenvedély. hogy időnként bizony a pohár után kell nyúlnia. A 201l-es esztendőben semmi sem menti meg önt a szerelemtől. Mégpedig kiderülhet. hogy a felgyülemlett gőzt kieressze. és olyan dolgoknak akar élni. Amennyiben egyedülálló. és sikeresen vizsgázik belőle. sőt olyan eredményeket mutat fel. ha esetleg megterhelővé válik. hogy bizony magára maradt gondjaival. gondolatait. és . Ha ön régóta házas. hogy megpróbál ebbe a régi kapcsolatba életet lehelni. ha az nem a legtökéletesebb. mert a 2010-es esztendőben is többször előfordult. amiről a kezdet kezdetén. és talán mind a ketten azt képzelik. akkor ebben az évben eljön az ideje annak. persze az is lehet. hanem hosszabb tartózkodás. színessé varázsolja a hétköznapokat. ahogy szeretne. elkerülő taktikának semmi értelme. akiről talán nem is tudott. elégedett a meglévő párkapcsolatával. Nem fogja behúzni fülét-farkát. ha külföldön tartózkodik. Bármenynyire tiltakozik is ellene. mert tisztán látja. talán pályázat vagy ösztöndíj elnyerése. ez a kapcsolat mindkettőjüknek nagyon fontos lesz. kedves Szűz. hogy a másik rendszerint kap. amikkel feltöltődik.Talán sohasem kért még. hogy külföldön élő ismerősei csupa üdvös dolgot mondanak. mint amilyen általában a többség ilyen helyzetben. hogy minden úgy működjön. de még mindig nem jött álom a szemére. hogy a halogató. és lehet. amitől jobb kedvre derül. de a sors megtanítja rá. és elmúlt már éjfél is. Találkozik ugyanis valakivel. szóval a kapcsolata olyan. amelyeket a partnerétől távol töltene. és bizonygatja. hogy majd könnyen kiszállhatnak belőle. hogy mennyire jól megy a soruk. hogy ön utazik idegen tájra. de a biztonságérzetéhez hozzátartozik ez az ember. Sajnos viszont ezzel az ön vállára rakja a terheket. és ez az ember. aki képes lesz mélyen megérinteni a lelkét. Pedig nem. még akkor is. ahogy kell. Most találkozhat valakivel. hogy már éppen csak ez hiányozna az életéből. és akkor döbbenhet rá arra. hogy talán mégis jobb lenne. Ha mégis úgy dönt. ön pedig ad. Vagyis megszerzi azt. Még az is előfordulhat. hogy az asztalra csapjon. Ez a találkozás nyithatja fel a szemét. hogy a partnere fogja lazábban felfogni az életet. akkor esetleg olyan napokat iktatna be az életébe. és ez az ön számára is új időszámítás kezdetét fogja jelenteni. vagy megalázó helyzetektől terhes. amelyeket így kénytelen lesz egyedül cipelni. Június 4-én a nagy szerencse bolygója állatövi jegyet vált. amelyet ön. amely jellemző lesz mindkettőjükre. egyrészt a bizonytalanság miatt. Ön nem lesz gyáva nyuszi. és szabadjára engedje régóta elnyomott érzéseit. kivéve talán az év elejét. akihez vérségi kötelék fűzi. és ez nagyon rövid időn belül kiderül. és februárban eljuthat arra a pontra. Valamit okvetlenül vállalnia kell. De az is lehet.ami vagy unalmas. Lazán indul a kapcsolat. a tüzes Kosból átér a földies Bikába. hogy mi is lesz ebből. hogy megállja a helyét. hogy ezeket a helyzeteket elviselje. Ebből már elege van. hogy ez nemcsak egy társas út lesz. Akkor előfordulhatnak veszekedések. másrészt mintha önmaga előtt is szégyellné. Aztán szabadjára engedi feszítő vágyait. ön lenyugodott. Esetleg színtisztán bebizonyosodik a gyermekéről. időnként rendkívül egyhangúnak érzi kapcsolatukat. amelyek miatt szárnyal a lelke. Vagy ha kénytelenek egy fedél alatt maradni. És senkivel sem tudta megbeszélni a problémáit. korábban talán sohasem tapasztalt. Eleinte nem meri nyíltan kimutatni szexuális étvágyát. Nemcsak az erotikus túlfűtöttség miatt. és úgy tudjon élni. és szinte belelát legrejtettebb lelki zugaiba is. ha külön költöznének. új színt hoz az életébe. és rájön arra. vagy időnként elege van az egészből. Ennek lesz foganatja. hogy a meglévő kapcsolata . a 2011-es esztendőben hatalmas szexuális és érzelmi izgalom lesz úrrá testén és lelkén. hogy van egy rokona külföldön. hogy a kapcsolata már régen nem arról szól.

Ebben a konstellációban az a helyzet.és sajnos előfordulhat. Ezért berzenkedés helyett elégedettek és támogatók lesznek. kész véleményük van mindenről . amit szeretnének. ennek hatására . hogy ez teljesen ellentétes a többségével. hogy tartást kapnak. nemcsak érezni fogják. De emiatt sem lesz gond. Minden eshetőség megvan arra. Ezerféle gondolata lesz abban az időszakban. amivel sokkal jobbá és különlegesebbé tehetik azt. mint éhező egy falat kenyérre. Ez a „cammogó" Mars egyben óriási segítséget jelent: az erőt adja. különben az idegrendszer túlterheltté válhat. Inkább diplomáciai készségük növekszik. amit nem kellene. Mentálisan kevésbé harciasak lesznek. hogy nagyon markáns. hogy minél rövidebb idő alatt minél többet tudjanak meg róla. amiről eddig csak hallottak. hogy minél többet ki tudjanak hozni bármely bizonytalan helyzetből. hogy megnövekszik az energiamennyisége. a lelkük rejtett zugában. ha tisztában van azzal. vagy olyan helyzetet teremtenek . de sohasem tapasztalták. Rengeteg jobbnál jobb ötlet fog majd a Szűz jegyében születettek fejéből kipattanni. de úgy is mondhatjuk. és fontos lesz számukra. és arra vágynak. azt megkapják. mind mások érzéseit. Ezért aztán a Szűz jegyében született emberek anyagilag és érzelmi leg is elégedetten zárják a 201 l-es esztendőt. hanem valamilyen módon tudni is. hogy többet megtudjanak a rejtett dolgokról. akik érintettek az általuk kigondolt terv létrehozásában. hogy majd végre tudja hajtani őket. hogy az év második felében a Szűz jegyében született emberek új projektbe vágjanak bele. Képesek lesznek megvenni egy rakás ilyen témájú könyvet. illetve egyéb emberi kapcsolataik terén.igyekezve ezzel nem sérteni senkit -. és trigonba kerül a Mérleg végén járó Szaturnusszal. hogy szembeforduljanak a többséggel. Olyan emberek is az ő oldalukra állnak. amit kigondoltak. hittel telin néznek a jövőbe. amikor a tüzes Mars szinte „cammog" a Szűz jegyében. amit eleve elutasítottak. Nem akarnak meggyőződni mindenáron arról. és ez mindenfajta változtatást megkönnyít számukra. (Természetesen az uránuszi türelmetlenség adja mindezt. A Szüzek képessé válnak a megbocsátásra. hogy hirtelen eszükbe jut valami. Különösen abban a témában. amikor december 20án a Vénusz átlép a Vízöntő jegyébe. és ebben az évben végre ízelítőt kapnak a jóból. hogy ez így előnyös lesz a számukra. és bizalommal. és mások siethetnek önként a Szüzek segítségére. és komolyan veszik mind a saját. Ebben az időben a Szűz jegyében születetteket elkaphatja a tanulási láz. Hirtelen azon is kaphatják magukat a Szűz jegyében születettek. mert valahogy a zsigereikben érzik őszinteségét. különösen akkor. hogy megtehessék azt. A 201 l-es év vége felé jó. esetleg filmben látták. mert a segítők és azok is. hogy képes legyen végiggondolni a terveit. akikről ez korábban elképzelhetetlen volt. De a lassan haladó Mars megakadályozza őket abban. Hirtelen erőteljes érdeklődés ébred bennük egy téma iránt. hogy vajon a másik személy vágyai és érzései menynyire komolyak irányukba. együttműködnek velük. hogy amikor szükségük van egy kis szabadságra.mindketten érzik. és úgy vetik rá magunkat. * Az év vége a Szűz jegyűek számára csupa izgalmat hoz. És a stabilitás mellett persze azért ott van nagy titokban. természetesen nem egyedül. Sok mindenen keresztülmentek már eddig is. Ám az utolsó pillanatban előfordulhat. és hirtelen felindulásból olyat tegyenek. az elismerésből. Az érzelmek megszilárdulnak. A stabil érzelmeket helyezik előtérbe a párkapcsolatok. amelyet rendszeres mozgással kell levezetni. hogy ragyogóbbnál ragyogóbb elképzeléseik megvalósuljanak. hogy megtalálták azt. hogy valóban sokkal gyorsabban és könnyebben sajátítják el a számukra teljesen ismeretlen tudásanyagot.) Nagyon gyakran az asztrológia vagy az ezoterikus témák kerülnek ilyenkor előtérbe.

a szegény énébe. még ha éppen piszkálódós kedvében van is. és sokkal bátrabbak lesznek. és ez az ön figyelmét elvonhatja a munkától. apró hibát se kövessen el. de ő sajnos a tiltott zónába tartozik. vagy a cége éppen új dologra áll át. ha nem cikizné a partnerét. 8. mert óriási botrány lesz belőle. mint például balesetet. az lesz a jövő útja. 31 Szűz/Február Párkapcsolat: Van éppen elég feszültség az életében. hogy smucignak bélyegezzék. így aztán pácba kerülhet. Adódhatnak kisebb-nagyobb viták meglévő szerelmi kapcsolatokban. Némi káosz veheti körül. Mert az egészségére még nagyobb szüksége van! Kedvező napok: 7. ha most betartaná a szabályokat.vagy élettársa kellemetlen helyzetbe kerülhet. akkor ne ágáljon ellene. Munka: Nagyon jó lenne. Házas. hogy a vállalkozása is veszteséget termel. hogy elhanyagolja őt.17. amire igent mondott. amely még a tavalyi évről húzódott át. és aki miatt úgy érzi. Ezért nem is bánná. Előfordulhat. és a legkisebb hiba is megbosszulja magát. mégpedig nyakig. akit titokban tart. hogy az önt . Egyébként az együttélésekben jogi probléma. hogy minden rendben legyen. ezt utálja. Előfordulhat. sportolók olyan eredményt érhetnek el az idei évben. Önnek! Nem lehet. Pénz: Keresi a pénzt. Különösen akkor. Munka: Munkában nem lesz hiány. és az ön körül élő emberekében. akkor tisztázni kellene bizonyos fontos dolgokat. amelynek hatására különös tűz ég majd a lelkükben. és utódra vágyakoznak. a bevételei kisebbek.9. Szűz/Január Párkapcsolat: Az év első hónapja kissé visszafogottabb. És hajlamos lesz az áldozat szerepébe esni. Ha továbbképzésen kell részt vennie. mint ahogy azt ön jónak látja. kritikára számíthat. Pénz: Az anyagiak területén ebben a hónapban semmi nem történik úgy. aki milyen keservesen meggürcöl a pénzért. aki iránt őrült szenvedélyt érezhet. ha próbaidőn van. Nehezen tudja kipihenni magát. Meglévő kapcsolatban jó lenne. sőt a régi együttélésekben olyan helyzet alakulhat ki.pedig nő az önbizalmuk. és gyermekére és szerelmére is muszáj áldoznia. a figyelmetlenségének. mert találkozhat valakivel. és ha ebből most kimarad. és ezt bizonyos emberek jobban megérzik. ráadásul a partnere is úgy érezheti.20. mert biztos lehet abban. hogy amit most megtanul. Ha nincsenek gyermekek. és hosszú időre lángolni fog. mint eddig bármikor. különleges helyzetnek köszönhetően úgy alakul. Ez az oka annak. de nem találja! A kiadásai nagyobbak. Ha nem. az adóhivatal is ön felé fordítja figyelmét. szervezete alig tud regenerálódni. Egészség: Leginkább az idegi kimerülés jellemezheti. kezdi elveszíteni a fejét. amelyeket eddig kerültek.13. de még önnél lakó gyermeke viszont ezt szórja. Már csak az kell. hogy a partnere többet költ. A hónap vége felé felbukkanhat valaki. hogy egyben lemarad. Ráadásul most hajlamos lesz túlvállalni magát. Segítőket sem talál. mert fokozott ellenőrzésre. ha a szerelem elkerülné.28. esetleg még ki is eshet belőle néhány napra. ahogy szeretné. még akkor sem. mint máskor. ha nagyon kell a pénz. Ebben a hónapban ne vállaljon el plusz feladatokat. amikor egyikőjük sem veri ugyan nagydobra. azt úgy is veheti. ahogy azt talán a legszebb álmukban sem várták. a párja vagy a felnőtt. akkor a gyerekek okozhatnak problémákat. hogy picit feszültebb. Ám ez nem ilyen egyszerű. De figyeljen arra. 23. és olyan nem várt bajokat hozhat. és a külső körülmények hatása miatt nem tudja teljesíteni mindazt. A Szűz jegyében született színészek. mert minden úgy alakul. Ez lehet az oka az ingerlékenységének. de ne aggódjon. de mindketten kifelé kacsintgatnak ebből a kapcsolatból.

Egészség: Tart a betegségektől. kérjen meg valakit. és azt a maximumot szeretné nyújtani. az ingatlanra. abból baj lehet. és csúnya osztozkodásuk a vagyonon. de pontosan még nem tudja értelmezni. már akkor is tudja. akivel óriási lesz a korkülönbség önök között. Ez elgondolkodtatja. És még az is előfordulhat. és nehezen gyógyult. Megdöbbenti egy barátinak mondott házaspár válása. és lesz is.megnyugtatja. de most meginog. és persze szenvedhet. 1 6 . amit ön elvár tőle. Munka: Ismeri a mondást. 2 1 Szűz/Március Párkapcsolat: Még az is megtörténhet. hogy megkeresik egy jó ajánlattal. és mivel nem kell senkit ingyen helyettesítenie. hogy olyan párt választ. miszerint mások szemében a szálkát. Ami miatt a kollégái kissé elviselhetetlennek tartják. Megjelennek majd a huhogok. Természetesen mindkettőjüket érinti az ő problémája. Kedvező napok: 3. aki az ön számára megfelelő. hogy sportolás közben éri sérülés. 1 1 . barátja átesett egy betegségen. latolgat. Pénz: Az anyagiak miatt olykor dühöt érez. ha valami hasonlóra megkérik. 8. még lehet kapcsolatokat találni. Ha most vesz ki szabadságot. Válogat. Igaz. párja sokkal jobban szenved bizonyos dolgok miatt. Pedig a munkahelyén most talál olyan embert. amíg távol van. ami nem tiszta. hogy a vírusoknak. . de az is lehet. És viszonyukban helyreáll a nyugalom. és bármennyire jól érzi magát a mostani munkahelyén. És ez a környezetükben nem arat majd osztatlan sikert. együttélésben partnere esetleg egészségi problémával küzdhet ebben az időben. és biztonságérzetén sem esik csorba. Kollégákkal jól kijön . hogy ebből milyen rossz dolgok születhetnek. ezért nem vág arcokat. akkor az ön munkája is sokkal jobban halad? Hiszen egymásra vannak utalva.12. hogy ebből baj lehet. hogy társadalmilag nem állnak egy szinten.vagy élettársa üzletébe segít be. és valamiféle figyelmeztető jelnek tekinti saját életére nézve. váratlanul talán kórházba vagy kivizsgálásra kell mennie rövidebb időre. ez nem lesz olyan sikeres. és ez bizony tönkreteheti még a bimbózó szerelmet is! A meglévő párkapcsolatokban ez a hónap nehézségekkel jár.akár újak. hogy miért tesz olyat. amit aztán megbán. amelyben még nincs döntés. és ez teljesen megzavarja önt. esetleg még migrén is kínozhatja. Meglévő párkapcsolatban. 1 5 . de az ingyenmunkánál mégis jobb. az itthon hagyott értéktárgyakra. Amikor meglépi. mérlegel minden kapcsolatot. a sajátjában a gerendát sem veszi észre. akik minden igyekezetükkel próbálják felhívni a figyelmüket arra. Talán minderre azért kerül sor. még lehet befolyásolni. a díjazás nem lesz valami fényes. Ha a házas. hogy ez a kapcsolat a munkahelyén alakul ki. Nem érti.29 Szűz/Április Párkapcsolat: Áprilisban elhatározásra juthat. mert ilyen nem mindennap adódik. Meglévő viszonyokban még a pénz beosztása okozhat problémákat. De az is előfordulhat. aki igazán a segítségére kíván lenni. Észrevette. Egészség: Többször fájhat a feje. mint amilyennek kezdetben látszik. mint ön. és az ő problémáik nem gyűrűznek bele az ön munkájába. Talán úgy véli. 1 4 . Tudja. és a látásával is adódhatnak problémák. hogy minden óvintézkedést megtett. nem legális úton került a másikhoz és nem tiszták a papírok. hogy ha segít a kollégáinak. Előfordulhat. Nem árt egy kivizsgálás. Kedvező napok: 1. hogy felügyeljen a pénzére. megtalálja a legjobb partnert. bacilusoknak ne legyen önnél esélyük. hogy ha olyan dolgot vesz. talán azért. amelyek enyhíthetnek a problémán. bosszankodhat miatta.21. nincsenek rendben a dolgok.15. mert közeli ismerőse. akkor is érdemes lenne komolyan fontolóra venni ezt a lehetőséget. akár régiek -. 7 . 24. mert az előző időszakban kudarcok érték.

Pénz: Az anyagiak terén úgy hiszi. Megkeresi barátait. de fontos. hogy lehet többet keresni. 2 7 Szűz/Május Párkapcsolat: Ebben a hónapban megtalálhatja a párját. 2 4 . ha önnek kell másokat a gyengeségeikkel vagy a hibáikkal szembesíteni. megbízhatóan támogatják egymás céljait. akivel már nem tartja a kapcsolatot. A rokonságban komolyabb egészségügyi problémák merülnek fel. hogy milyen irányba mozduljon. 2 5 . Kedvező napok: 1. Mert ha nem teszi.2. amelyre szabadságot kell kivenni. csak abban biztos. Ha ön főnök. Szinte izzik az új kolléga körül a levegő. Munka: Még az is megtörténhet. bármennyire kellemetlennek tartja is a helyzetet. és költenie kell. Erősítse a szervezetét. szorgalmával és szakmai tudásával mindent elért. Új jövő képe rajzolódik ki ön előtt. mint a bevétel. felveheti a világ legjobb alkalmazottját. Pénz: Anyagi területen azon kezd gondolkodni. Lehet. vagy a különleges élményeket. az éppen az ön szerencséje lesz. De ez most minden pénzt megér. ön csak a munkával foglalkozzék.. Meglévő párkapcsolatban. amiért muszáj. 1 0 . A nőknél nőgyógyászati probléma. mint a felbolydult méhkas. pedig . amibe most csöppen. Töri a fejét. mert élvezni fogja a szabadságot. Nehezen tudja előteremteni azokat a dolgokat. vagy mit vállaljon még. És ez lendíthet a viszonyukon. és ezek az utazások nagyon gyümölcsözőek lesznek. Azért kevés. Egészség: A prevención. Gyermeke miatt talán utazásra kerül sor. 8 . 3 1 Szűz/Június Párkapcsolat: Most behozza a lemaradást. Aminek élete párja is örülni fog. amiket szeretne. talán a tartalékokhoz is nyúlni. akitől a hely olyanná válik. hogy ami valakinek a pechje. hogy ami van. Ráadásul érkezik a munkahelyére egy olyan személy. megtalálta a megoldást. Ettől nem boldog. merre és hogyan lép. éppen azt a személyt hozza hátrányos helyzetbe. hiszen nem szereti. 5 . amelyeket akár ön. A feladat kissé frusztrálja. hogy ön fog a munkatársával dolgozni. ahol kölcsönösen segíthetik egymást. De az is lehet. 1 7 . a gyerekein. 2 1 . családtagjait ezzel a remek ötlettel. 1 1 . Több lesz a kiadás is. 2 3 . hogy válassza ki a munkatársait. Ráadásul most olyan dologra kell áldozni. de ez kevés. kollégáit. Egészség: Ebben a hónapban a kismedencével adódhatnak problémái. és ha van orvos a családban (vagy netán az ön egyik régi nagyon jó ismerőse.. akkor segítségét kell kérnie. Mert az a jó lehetőség. régi együttélésben olyan fordulatra számíthatnak. vagy amit a sors tálcán kínál. már nem járható. ám nagy meglepetésére ők nem olyan lelkesek. A lángoló szerelem ugyan nem jön el. Talán többször kell külföldre utaznia a magánéletét a munkájával összekeverve. éppen az oda nem figyelés. ha régi a kapcsolatuk. akit a legjobban szeret. amely alapvetően változtatja meg mindkettőjük hétköznapjait. 6 . Találkozik valakivel végre. mert nem tudja eltartani a családját. Ha bármilyen baja van. akár együtt az utazás során átélnek. doktor). de egy olyan kapcsolat lehetősége igen. mindenféle késlekedés nélkül forduljon orvoshoz! Kedvező napok: 4 . hogy erről éppen az utód fog gondoskodni. akivel megértik egymást. hogy odafigyelt a párjára. hogy hivatástudatával. vagy a nem tökéletes teljesítés miatt el is úszhat. hogyan váltson profilt. a férfiaknál inkább prosztatagondok jelentkezhetnek. hogyan stabilizálhatja anyagi helyzetét. hogy ne essen túlzásokba. hogy lépni fog. Munka: Talán azzal bízzák meg a munkahelyén. Úgy érzi. Még nem tudja. hogy adóproblémák jelentkezhetnek. a hozzátartozóin sem tud maradéktalanul segíteni. vagyis a megelőzésen van a hangsúly. Lebegjen a szeme előtt. mert a csillagok arra utalnak. Eddig nem biztos. 1 4 . különösen. Kitalálta azt. és teljesen más színben látja ez után a világot.

2 7 . Ha most készül frigyre lépni. A döntés nehéz. ezért aztán összezördülések. vagy nagyobb örökséghez juthat. veszekedések törhetnek ki. Mert a sors ilyenkor szokott adni egy nagy pofont. igen érdekes helyzet alakulhat ki. melyiket valósítsa meg. jobbnál jobb ötletek pattannak ki a fejéből. a hétköznapokra. akkor ezt nagyon jó időpontban teszi. Jól megy munka. titkok. A munkában a túlzott erőfeszítésnek egyébként az a valódi oka. Egészség: Júliusban szembesül azzal. Úgy gondolja. hogy a befektetései gyümölcsöztek. Jobbnál jobb terveket sző. ezért nem tud dönteni. mert most módjában áll. hanem azért. hogy ne legyen önelégült. Gondoljon a családjára. Fél. és most nem a logikára. valószínűleg a párja dönt. ne kérkedjen. hogy a munkahelye megmaradásával kapcsolatban mendemondák kaptak szárnyra. Nem kerül olyan anyagi helyzetbe.. 1 6 . vagy ha nem kérnek. Munka: Munka területén.. vegye kézbe az ügyet. Nem lesz elég egy-két szem gyógyszer. hazugságok jelenhetnek meg. hogy hallani akar.. járna nekik. Esetleg a cukorértéke lett magasabb. hogy pénzhez jut. életmódot kell változtatnia. hogy talán változtatnia kell az életén. Segítsen rajtuk. Mindig arra gondoljon. Ez vezérli őt. minden úgy történik. ha fájdalmai vannak. Jut a nyaralásra. Szeretné ezt a kapcsolatot a kialakulásától számítva rövidesen felszámolni. remekül össze tud dolgozni a kollégáival. Tudomásul kell vennie. inkább az ösztöneire hallgat. Közben meglévő partnere is fontos önnek. Bujkálások. 1 0 . mindent meg tud venni. éjjel nappal a munkahelyén van. Minden úgy sikerül. hogy a párja nem azért bántja. és most learathatja a babérokat. Ez a terve nagyon bejön! Beosztottként könnyebb a helyzete. ráadásul rá is szorulnak. Pénz: Most érhet be munkájának és türelmének a gyümölcse. Vagy lejárt egy életbiztosítása. Ha a viszony kitudódik. 2 0 . Titokban tartja mindenki előtt. ahogy ön számította. mert rosszat akar. mi a jó neki és mi nem. főleg ha főnök és másokat irányít. hogy valami nagyobb baj lehet. Nem biztos. hogy valami negatív információt kap.. ezért elkezd figyelmesebben közeledni felé Ezt jól is teszi. vagy kitűztek ön elé. Ezeket a fájdalmakat nem meri kivizsgáltatni. de sikerül. mert úgy érzi. mert partnere viszonozni fogja. Nem éri váratlan meglepetés. amire mindig vágyott. mindent meg tudott oldani. Munka: A munka területén a munkamánia fog megjelenni. Most elégedetten hátradőlhet. vagy a vérnyomása emelkedett meg. Úgy tűnik. hogy nem tudja. Pénz: Az anyagiak területén elégedettséget érezhet. az más kérdés. Most döbben erre rá. hanem keressen fel orvost! Kedvező napok: 5 . sőt haza is viheti a munkáját. Egy dolog nagyon fontos. Ne dugja homokba a fejét. és ez azok közé a szerelmek közé tartozik. amelyeket nem lehet nyíltan vállalni. hogy ez tetszeni fog a párjának. 1 3 . hogy bizony vannak problémák. és lehetősége sem lesz egy harmadik személynek a kapcsolatba férkőzni. netán a koleszterinszintje nőtt. és természetesen a féltékenység és a bizalmatlanság is. hogy figyelembe vegye. Hogy hogyan fogja ezt felhasználni. hiszen jól alakul az élete. mert hiányolja önt. ami problémákat okozna. nem mer elmenni orvoshoz. ez elégedetté teszi. amit mindig szeretett volna. ha többet lennének együtt. hogy olyasmit kap.fontos lett volna. de mégsem megy. A most induló szerelmi kapcsolatokból akár házasság is lehet. Úgy érzi. Ez adódhat abból. és orvosának előírásait be kell tartania. Az a mosolyogni való. Szélsőségesen sokat fog dolgozni. 2 9 Szűz/Július Párkapcsolat: Mindjárt szerelemmel kezdődik a hónap. Egészség: Úgy érzi.. ha többet figyelhetnének egymásra. hogy jobb lenne. hogy megvalósítható a cél. hogy mennyire jól sikerült minden anyagilag. nagyobb összeg jelenik meg a számláján. amit nem biztos. amit kitűzött. de ne saját magát kezelgesse. előre eltervezte. .. mert attól tart. hozzátartozóira! Lesznek most olyan családtagok. akik részt kérnének.

Munka: A munka területén szintén indokolt lenne a változás. hogy olyan élethelyzetben van. amelyek révén változtathat. Hiszen akármilyen párkapcsolatba megy bele. környezeti segítséggel megoldani mindazt. mert meglophatják. Ezzel jobb anyagi körülmények közé kerül. ha kér és kap. hogy csak arról van szó. hogy ön azt képzeli. hogy lassan kidől a sorból. egy születni készülő lélek hirtelen döntéshelyzet elé állítja önöket. Lehet ez akár . Gondolja végig. 21. amelyekkel korábban nem számolt. amelyekkel végre tudja hajtani. akár a karrier.29 Kedvezőtlen napok: 1. Meg kellene próbálni a terheket másokkal megosztani. ami ellen nincs kifogása.9. Még segítséggel is sokat fog dolgozni.16. ha kell. Egészség: Egészségileg nincs csúcsformában. akkor viszont megijed. Munka: Mostanság nem nagyon hisz abban. hogy egy reggel arra ébred: alig tudja megmozdítani a nyakát. mindig ezt fogja érezni. Ez abból is adódik. hanem az. Amikor a partnere úgy gondolja. hogy valamelyikük nem gondolj a komolyan a kapcsolatot. mégpedig a munkahelyén találkozik valakivel. különben úgy fogja érezni.10.17. 27. az állandó terhelés járt ilyen eredménnyel. 5. Mindennek oka. Még az is megtörténhet. Még az is lehet. ami miatt nem kap időben fizetést. egyen vitaminokat. hogy a mozgáshiány. Lehet. 1 1 . amit akar. akarja-e a párját. segítséget kérni. ám rögtön megretten és próbál kihátrálni. ereszd meg" játékot is játszani fogja.Kedvező napok: 7. kénytelen lesz titokban tartani. olyan dolgok. szabadnak kellene maradni? Pénz: Olyan dologba kezdett. 28. mert a sors különböző helyzeteket teremt. ám a sors olyan helyzetbe hozza önöket. Ugyanakkor bevételekhez is nehezebben jut. Ráadásul olyan emberek veszik körül. a kapcsolat elmélyítésének gondolata. Talán egyedül. nagyon nehezen lépi ezt meg. hogy teher alatt nő a pálma. Most nem annyira a meglévőnek a megőrzése vagy a biztonságérzés átélése fontos a munkában. a problémákat egyedül ön tudja tökéletesen megoldani. és fél feladni a szabadságát. és ezért a tartalékaihoz is hozzá kell nyúlnia. akik jó hatással lesznek a kreativitására. leszakad a válla. Nem biztos. Pénz: Pénzügyek terén nem nevezhető könnyűnek és gondtalannak a mostani hónap. Ráadásul ez nem lesz nehéz. amit eltervezett.24. különben mindketten hátrányba kerülhetnek. hogy észrevegye és kihasználja azokat a lehetőségeket. 1 0 . Egészség: Olyan esemény történhet. amely hosszan elhúzódó problémát okozhat. hogy ezt hosszú távon bárki is jól tűri. hogy szeretnée. 2 0 Szűz/Szeptember Párkapcsolat: Ez a hónap az élete minden területén változásokat indít el.23. az előrejutás szempontjából. Változtatni kellene akár anyagi megfontolásból. ha nem tudja önerőből. De ebben az időszakban jobban kell vigyáznia értéktárgyaira is. 1 3 . A változás a szerelemben is megérkezett. hogy ezt a kapcsolatot nem érdemes így tovább folytatni. Ne sokat vacilláljon. regeneráló szereket.31 Szűz/Augusztus Párkapcsolat: Augusztusra a szerelemben a döntésképtelenség lesz a jellemző. még ha nem is ezt akarja. és élvezni fogja mindazt. hiszen az életében a legtöbbet a munka jelenti. akkor válassza a banki irányt. Kedvező napok: 2 . Egyre többet és többet tesznek a vállára. Lazítson. hogy a munkahelyén olyan probléma alakul ki. 1 2 . amihez most kölcsönre van szüksége? Mivel utál hitelt kérni. amikor felmerül az összeköltözés. 1 4 . akivel gyorsan egymásba szeretnek. vagy baráti. Rengeteg lesz a kiadása. Előfordulhat az is. Viszont azt is tudja. amikor szerelmük gyümölcse. amit csinál. akkor ez sokkal kényelmesebbé teszi a közeljövőt. utánanyúl. És valószínűleg a „húzd meg. és újra visszahúzza. 7 . De mivel a ott ezt nem nézik jó szemmel.

ami lassabban gyógyul. amely kisebb vagyonokat húzhatott ki korábban a zsebéből. és ugyan a nyereséghez. Meglévő viszonyra MOST inkább a nagyobb szeretet. beszerezni sokkal olcsóbban mindazt. amire szüksége van. Vagy egy ismerős révén előnyös helyzetbe kerül.13.7. a másik tiszteleTE ÉS megbecsülése lesz jellemző. hogy a törvénnyel. és amelytől néhány embernek elakad a szava a környezetében. netán idegen kultúrájú partnerrel kerül kapcsolatba. Karrierfronton ugyanis most előrelépésre kerülhet sor. 3 1 Szűz/November Párkapcsolat: A szerelem. Egy bonyolult jogi ügynek a végére is pont kerülhet.19. talán még a kis kalandja fölött is szemet huny. megszánja. felnézve rá. Ráadásul ez a barátság kiáll majd mindenféle nehéz próbatételt. 1 6 . ne kapkodjon. amely a későbbiekben mindkettőjük számára fontos lesz. Talán még az is megtörténik. amikor a sors az élet több területén sikereket tartogat önnek. és egészen közeli barátságba kerülnek. a nagy egymásra figyelés. ha ebben a hónapban megy állásinterjúra. vagy külföldön kíván állást vállalni. valójában nagyon szomorú. Egy kolléga. akkor ez a különleges viszony megrengetheti a régi együttélés eddigi szilárd talapzatát. Előfordulhat. Pénz: Pénzügyek terén még mindig nem nevezhető ez a dúskálás hónapjának. aki mindig csak mosolyog. hogy nem fogja viszonozni érzéseit. amely hosszabb időre kivonja önt a forgalomból. de még az is megtörténhet. ami jár önnek. vagy éppen ellenkezőleg. meg tudja fogni a pénzt! Pontosan tudja. hogy mennyire magányos. 2 9 . 21. A korábbi nehézségek tovább gyűrűzhetnek. Kedvező napok: 3. de olyasmi is. sokkal idősebb. Kevésbé szenvedélyes ebben a hónapban.23. picit később jut hozzá. Olyan személy iránt érezhet rajongást. míg a műtéti beavatkozásból gyorsabban. Egészség: Rendkívül balesetveszélyes ez a hónap. 2 6 . Aztán lassan minden változik. mert ennek nyertese lehet. hogy aki korábban tartozott önnek. a hónap közepétől új lehetőség. ne vállaljon túl sokat.15. Pénz: Szó se róla. 27 Szűz/Október Párkapcsolat: Október hónap a szerelemben különlegességeket tartogat Olyan szerelmi kapcsolatba kerülhet. CSAK A saját imádata. Partnere azonban mindent meg fog tenni. és ez adja a dolog különlegességét. és nagyon jókedvűnek tetteti magát. az iránta táplált érzések a fontosak. hogy olyan juttatást kap. hogy mit és hol lehet olcsóbban kapni.22 Kedvezőtlen napok: 2. Erre pedig most igazán nincs szükség. és nem lesz rest felkutatni ezeket a helyeket. ami műtét útján oldható meg. amelyre nem számított. több pénzhez jut. amely feljebb segítheti a szakmai ranglétrán. 1 7 . és amikor kitárulkozik. ami váratlanul éri. hogy ne változzon önök körül semmi. Érdemes pályázni. hogy megkapja. hogy nyeremény üti a markát. de biztos lehet benne. Legyen sokkal óvatosabb.egy fertőzés. Megkereshetik egy olyan ajánlattal. Ráadásul a munkában most a szemaforok zöldre váltanak. és előfordulhat. Ha vizsgázik. új bevételi forrás mutatkozik. mert olyan baleset érheti. Ha stabil párkapcsolatban él. 2 0 . A megszokottnál sokkal fiatalabb. 5 . 5.9.18. a szabályokkal is meggyűlik a baja. az megadja az adósságát. de ez most egyáltalán nem zavarja. Ráadásul ebben a hónapban képes lesz megszabadulni egy olyan rossz szokásától. Munka: Ebben a hónapban érdemes vezetői pozíciót megpályázni. akiről TUDJA. a TESTI vágyak helyett inkább a lelki igények kerülnek előtérbe. felvételizik.16. és ez feldobottá teszi. Munka: Sikeres lesz. szabad utat . az érzelmek területén most leginkább a plátói a SZERELMET élheti át. megtudja. 20. Kedvező napok: 4. Érdekes módon a fertőzésből nehezebben épülhet fel. a sors támogatását élvezheti.

Sokkal érzékenyebb a fronthatásokra.14. Kedvező napok: 1. amelyet elvállal. és a megfázás elleni védekezésről se feledkezzen meg! Kedvező napok: 6 . esetleg annak felkeresése lesz költséges. De ön pontosan tudja. 1 0 . És mivel nem érzi partnere támogatását. talán még a jövő hónapban. 2 5 . hiszen olyan időszakot él. A válasz pedig: igen. egy csapattá kovácsolódnak. ezek nagyban befolyásolhatják a hangulatát. ez természetes.9. 2 0 . vagy a meglévő munkahelyén helyettesítésre igent mondani. hogy amit vállal. valójában megéri-e. az ön lendülete is lelohad. és ez jó érzéssel tölti el.27. úgysem sikerült. A szerelmével.kap. hogy valami. hogy pénzre most leginkább ilyen módon tehet szert. mint ahogy mondták. Pénz: Ebben a hónapban talán felismeri. 1 4 . és eléri nála azt. Tehát ragadjon meg mindent a munkában. mert meglepő módon vagy a munkahelye. 2 3 . akkor szinte éjt nappallá téve talpon van. De az is megtörténhet. aki nagyra értékeli az ön rátermettségét. Munka: A decemberi hónap kulcsszava a mérlegelés. Az otthona szépítése. pontosabban az.10. Vitaminok fogyasztása javallott. valamint a másikra való nagyobb odafigyelés. hogy túlságosan a fellegekben járt az anyagi lehetőségeihez képest. és ami korábban nem ment. 2 4 . sokkal jobban fizet. hogy úgy érzi.24. az most sikerrel kecsegtet. Egészség: Kissé fáradtnak és levertnek érzi magát. Egyébként anyagi ügyei nem állnak olyan rosszul. és erejét nem kímélve dolgozik. hogy mit kell tennie. a másik mindig a problémákat látja. Meglévő párkapcsolatban visszahúzó tényezőként hathat a partner aggodalmaskodása. ezért mindennél fontosabb a rendszeres étkezés. ami szellemileg és fizikailag is rendkívüli módon kifárasztja. Az a lényeg. szorgalmát. mert sikeres lesz. az érzéseivel. és bizony. ráadásul sokan várnak öntől sokféle dolgot. amit szeretne. az ünnepben is ellátogatnak egymáshoz. Nem kell mindenkinek drága ajándékot vásárolni. Talán azért. ha tanulmányokat folytat és még munkát is vállal. ezt leginkább a munkából szerzett pénzzel tudja megoldani. esetleg egy ingatlannal kapcsolatos csere is többe kerül. Vagy éppen egy nagyon régen látott rokon. elegendő egy-két jó szó és némi csekélység. mert most igazán nagy teljesítményre képes.17. 2 7 . és mivel az év utolsó hónapját szeretné szebbé varázsolni.6. Mintha kissé eltávolodnának egymástól. a nyíltságával legyőzi az ő kétségeit. 30 Szűz/December Párkapcsolat: A december is tartogat érdekességeket a szerelem területén különösen. hogy új felettese lesz. amikor nagy a hajtás. az időjárási változásokra. vagy egy olyan alkalmi lehetőség. megéri akár a meglévő munka mellé másikat vállalni. Egészség: Gyomorproblémák kialakulására van most nagyobb lehetősége. Ezt fogják értékelni. A kollégákkal tartott bulik is jól sikerülnek. amit szeretne.

már január 22-én belép a Jupiter a Kos jegyébe. akikkel nem kellene. mert a sors a Mérlegeket arra fogja ösztönözni.október 23. Olyan emberekkel hozza össze a sors. hogy magára maradt. amelyek szülötteinek életében meghatározó lesz a 201 l-es év. . az egyensúlyt. Leginkább a Mérleg érzéketlenségéből. távolságtartásából. Kezdjük mindjárt az év elejével. alapvetően keresi életében a kompromisszumokat. Kénytelen lesz megalkudni. mindent megtesz. hogy a párkapcsolat. különösen a régi párkapcsolatban élőket. Ráadásul az év elején még a Plútó is nehéz fényszöget alkot a Szaturnusszal. ami arra utal. hogy változtassanak az életükön. megszűnt a stabilitás az életében. Egyrészt azért. hogy elválnak. a mélyebb. és újra házasodnak. hogy mások rá akarják kényszeríteni az akaratukat. hiszen éppen ezeken a szinteken lehetséges megkötni a kiteljesedéshez szükséges energiákat. De az Uránusz tesz arról. * Aztán március 11-én szinte becsapódik az Uránusz a Kos jegyébe. amikor agressziót kell elszenvednie. Másrészt az Uránusz és a Jupiter együttállása nagy változásokat hoz. keménységéből. a harmóniát. hogy ne maradjon magára. így aztán a Jupiter Uránusz együttesen szembekerül a Mérleg jegyével. Ami arra utal. hogy legyenek segítői. A Mérleg talán először hajlamos lesz túlreagálni a dolgokat. Az Uránusz ilyenkor nem „operál" felszínes hatásokkal. mert az olyan eseményeket indíthat el. mert elege van már mindenből. mert jelenleg a Szaturnusz a Mérleg jegyén megy keresztül. Minősége: levegős jegyű Száma: 7 Napja: péntek Színe: rózsaszín és ibolyakék Tarot kártya száma: 8-as. a harmónia felborul. akik valóban azok. és még ebben az esztendőben előfordulhat. Olyan emberekkel kerül szembe. pontosabban a párkapcsolatukon. kötni próbálja a . * Előfordulhat. az érdekeit. ezért úgy érzi. úgy gondolja. vagyis fellázad ellene. hogy aki a Mérleg jegyében született. olyan helyzetbe kerül. és nem kétszínű módon viselkedő ellenségek. hogy folyamatosan nehézségek. mert nagyon könnyen mellékvágányra tehetik. ha azt akarja. Szenvedélyesen védeni fogja az akaratát. mert elegük van. és mások nyomására át kell alakítania a terveit. akik barátnak adják ki magukat. hogy a helyzet nem elfogadható. ami pedig a Mérlegnek rendkívül fontos. lényegibb szinten is elő akarja idézni a változásokat. Ám ebben az időszakban mégsem lenne ajánlatos változtatni. Úgy érzi. az Igazságos Drágaköve: zafír Gyógynövénye: aloe A leghíresebb Mérleg: Margaret Thatcher Fűszernövénye: borsmenta Fája: füge Uralkodó bolygója: a Vénusz Mérleg . Ez azért lesz nagyon fontos. hogy ez ne következzen be.A Mérleg jellemzői szeptember 24.Párkapcsolati változás. és mivel az Uránusz szembekerül a Szaturnusszal. problémák érkezzenek a külvilágból. hogy éppen a Mérleg jegyében születetteket vagy a Mérleg aszcendensűeket hagyja el a párjuk. hogy a céljait nagyon nehezen éri el. ahol viszont a Szaturnusz áll. de olyanok. 2011 A Mérleg is azok közé az állatövi j egyek közé tartozik.

hogy csak néz értetlenül. * Azokkal a Mérlegekkel. megtörténhet. de nem fog sikerülni. hogy szakíthassanak. hogyan csalogassa elő a Mérlegből azt. aki megfelelő segítséget nyújthat neki ebben a helyzetben. Ha Mérleg férfiről van szó. ami elhangzott. hogy a családban egy idősebb személy ártja bele magát mindig mindenbe. netán akivel hosszabb ideje él együtt. Nagyon sok minden belejátszik abba. hogy közelebb kerülhessenek valódi önmagukhoz és a társukhoz is. Furcsa módon azt is tudni fogja. hogy talán szó nélkül faképnél hagyja eddigi élete párját. és eddig nem jött össze. lélekromboló kapcsolatban élnek. elkezd furcsa módon viselkedni. és Mérleg partnere úgy érzi. önmagát adhatja. hogy véget vessen a viszonynak. . akkor muszáj vállalni a viszony túlélése érdekében ezeket a viharokat.tő . nem tudnak úgy élni kettesben. Igaz. De ha Mérleg nőről van szó. ha úgy érzi. holott ennek a kapcsolatnak már lejárt az ideje. hogy éppen a Mérleg jegy szülötte szeretne változtatni a családi események miatt. vagy sem. hogy érdemes-e ezzel az emberrel folytatni. és a Mérleg annyira idegennek érzi. ha az valamelyik fél számára nem emészthető az. az Uránusz kísérletet fog tenni arra. akik voltak -.és az emberi viszonyait. Vagyis nem kell szerepet játszania. ahogy kellene. szembenézéssel Felszínre kell. eltitkolt érzésük. és nincs gyermeke. hogy megváltoztak. hanem őszinte beszélgetéssel. Még mindig maradjunk a párkapcsolatnál. akinél a magzat talán már az első randevújukon megfogan. és elindítja a változtatni akarás útján. hogy igen. Ha úgy dönt. Olyan nyomás nehezedik rá családja részéről. akibe annyira szerelmes lesz. ha a két fél közül valamelyik . és nem tudja mire vélni a dolgot.partnerét. És ettől olyan érzésük támad . ha a Mérlegnek egy korábbi házasságából gyermeke van. és bármennyi idősek is.akár Mérleg férfiről. hogy a Mérleg partnere menni akar. többek között az is. és a továbbiakban egymaga boldoguljon.vagy élettársa. és az Uránusz hatásának köszönhetően azt is hamar felismeri. akkor ezt ne valamiféle mágikus cselekedettel tegye. de ugyanakkor az is benne van a „pakliban" hogy robbanásveszélyessé válik a kapcsolat. mint az önbizalomhiány eredménye. mert az Uránusz képes ugyan gyors és életmentő energiafeltöltéssel orvosolni a problémákat. vagy legalább a Mérleg felvehetné a kapcsolatot pszichológus szakemberrel. De a 201 l-es esztendőben párkapcsolati szinten minden előfordulhat. hogy a kapcsolat folytatódjon. akár Mérleg nőről van szó -. Talán érdemes lenne párterápiára járniuk.nincs abban a helyzetben. Ez a partner aztán ragaszkodni fog ahhoz. De csak akkor. Még akkor is. amit részben ennek a szokatlan és energiával teli kapcsolatnak a számlájára írhatnak. mert éppen ezt szereti a másik. megalázó. és már nem azok. és minden valószínűség szerint éppen olyan személlyel hozza össze a sors. Ez veszélyes helyzet. hogy képes továbbra is vele élni. akikről úgy gondolja. az új kapcsolatban az ő terve is valóra válik. annak ellenére. * Ugyanakkor házas. akik pusztán az anyagi kényszer miatt egy nyomorúságos. ahogy szeretnének. hogy nyíltan önmagát adja. hiszen a környezetében többen lesznek. hogy az Uránusz Kosba robbanása után olyan valaki lép be a Mérleg életébe. hogy kerüljön minden eldugott. Persze minden megeshet párkapcsolati fronton. De az is lehet. Bármennyi időt is töltöttek a kapcsolatukban. hogy a Szaturnusz egész évben a jegyben tartózkodik. akkor töltse fel friss energiával. De ha mégis azt szeretnék. Még az is. Ennek hatására szét is válhatnak. hogy szinte újjászületnek. ebben az esztendőben mindennél jobban vágyakozni fog egy gyermekre. hogy valóbajában kicsoda ő. A kapcsolati hanyatlás észlelése gyors lesz. mert ez nem más.vagy akár mindkét. Ha meg akarja menteni ezt a kapcsolatot . Egészen váratlanul jön az ötlet. hogy talán éppen ez felnyitja a szemét bizonyos dolgokra. aki gyermeket szeretett volna. mert az Uránusz és természetesen a Jupiter hatására sok Mérleg éppen ebben az évben fog házasságot kötni. aki mindent elkövet azért. hogy Mérleg szülő párkapcsolatát lehetetlenné tegye.

milyen képességek birtokában vannak. csak a szabályok betartása végett volt szükség arra. hiszen a jelenlegi halálra van ítélve. könnyen beletanul. akiktől kell. hogy tehetségüket olyan személy fedezi fel. Ráadásul ezen az új helyen a Mérleg lesz a társaság motorja. hogy nem áll olyan távol öntől. amelyek akadályozzák őket fejlődésükben. hogy óriási sikert aratnak azok a Mérlegek. Némi hátsó szándékot is felfedez idővel abban. Nem éppen olyat. hanem inkább arra gondoljon. * Az a pillanat is elérkezik az idén. azt jól csinálta. Még az is elképzelhető. és még sohasem volt hivatalos munkahelye. és megfelel a tudásának. hanem inkább mélységes szomorúság vesz erőt a Mérlegen. hogy amit csinált. sőt egyáltalán: ki a képből. sziporkáival belopja magát nemcsak a főnökség. Ez az év alkalmas arra. dühösnek érzi magát. mit tudnak. De ne azon rágódjon. amikor nem számítanak rá. hogy nem egy. hogy megismerkedjenek az élet olyan területével. hogy költözni fognak. hogy . és nem kér bocsánatot azoktól. hogy megmutassák másoknak is. amelyről eddig halvány elképzelésük sem volt. magas szinten. akkor egy ismerős segítségével elhelyezkedhet.már régóta foglalkoztatta ez a téma. esetleg az ügyfelek szívébe is. amelyben először talán idegenül érzik magukat. Elképzelhető. hogy milyen hibákat is követett el közvetlen környezetével szemben. mielőtt a barát ismerőse megkapja az állást. akiknek van munkájuk. kettő. akiknek nincs munkájuk. hogy nem önként. és a próbaidő letelte után sajnos távoznia kell. nem fog sokkos állapotba kerülni. hanem a kollégák. amit nem tartott jónak. Aztán váratlanul a Mérleg partnerétől jön az ötlet. hanem talán három helyen is szerencsét próbál.hogy a Mérleget . talán rajongójuk is akad jó néhány.Ha olyan helyen élnek. vagy nagyobb tömegek előtt szerepelnek. Mivel ez a folyamat minden valószínűség szerint lassú lesz. hogy olyat tegyen. Ne álljon ellen a változásnak. elismerik őket. és egy kissé zavarodottnak. hogy más lesz a feladata. éppen akkor. mert a mostani helyzet nem lesz tartható a munkában. és ezzel egy új karrier kezdődik életükben. mert ha ezt most nem teszi meg. de csak nagyon diszkréten beszéltek róla. ezzel a saját későbbi biztonságát kockáztatja. Erről idén szó sem lehet! Sokat kell dolgozniuk azoknak a Mérlegeknek. De az is előfordulhat. amikor a Mérlegnek utána kell néznie. hogy a lakást vagy a házat átalakítsák. pontosabban. Még az is előfordulhat. hogy ez a helyzet előállhatott. hogy csak játszadoztak önnel a munkahelyen. amely megköveteli. Előfordulhat. Csodálni fogják. hogy a vállalaton belül történő átszervezések miatt más emberekkel. akik valamilyen művészi tevékenységet folytatnak. hogy a Mérlegek előtt tornyosuló méltánytalanságok arra késztetik. akkor számítania kell arra. idén találni fognak. * A 201 l-es esztendőben az élet felrázza a Mérlegeket. de befolyásos pozícióban lévő emberek rákényszerítették. de ez jó alkalom arra.és talán a szüleit . akik beleragadtak olyan szituációkba. amilyenre vágyakoznak vagy amilyen a korábbi volt. hogy próbaidőre felvegyék önt. és igazából másnak szánták a feladatot. hogy a költözés gondolata fel sem merülhet. Azok a Mérlegek. hogy lassan háttérbe húzódjon. És természetesen benne van ebben a továbblépés lehetősége is. a megélhetésben. Mert tisztában van azzal. mint korábban. Az pedig meg se forduljon a fejében. Azt hiszi. de később rájön. mint akikkel eddig. hogy alkalmatlan volt-e a feladatra. aki még nagyobb teret tud nyitni számukra. Az is az Uránusz számlájára írható. Ez az elején talán nem fog tetszeni. Ha pályakezdő. amikor szinte leszámolnak ezzel a lehetőséggel. Ez a belső újjászületésüket is nagyban segíteni fogja . akkor a felújítás időszaka jön el a Mérlegek számára. Minden hűhó nélkül eltávolíthatják ugyanis abból a pozícióból. amely közel áll az egyéniségéhez. Ha mégis ellenáll. amelyben van. Lehet. új pozíció várja. hogy nem találta még meg az igazi feladatot. és emiatt kellett távoznia. mert a családban történhet egy olyan változás. de később megbarátkoznak az új fészekkel. mert bizony vannak közöttük olyanok.

ha nehezen is. amelyből házasság lehet. Összességében a Mérleg jegyében született embereknek a 201 l-es esztendő elsősorban a magánéletükről és az abban zajló változásról fog szólni.30 Mérleg/Február Párkapcsolat: Februárban a Mérleg jegyében született emberek életében beköszönthet a nagy szerelem. ezért aztán úgy érzik. Pénz: Az anyagiak területén érdekes helyzet alakulhat ki. hanem az otthona. amelyet. és ezzel a sorsuk egybefonódik. az ingatlana is. viszont van némi kinnlevősége. mind-mind kedvetlenné teszik. hogy korábbi megrendelést lemondanak. Olyan esztendő lesz ez a Mérlegek számára. a hozzátartozói. Meglévő párkapcsolatban is változás várható. Kedvező napok: 2. amit tévedése miatt elszenved. Az anyagi dolgok. mert talán már régen lemondtak arról. Nagyon hosszúnak érzi. akkor legyen sokkal óvatosabb. és olykor egy masszázs is beleférne az idejébe. most ne fizessen be . de a csalódás. a 201 l-es esztendőben keményebben tudnak reagálni dolgokra. De ez így mégis üdvösnek mondható. mert ez felejthetetlen élmény lesz mindannyiuk számára. hogy vállukra telepedett a boldogság kék madara. olyan kiadásai lesznek. amikre azelőtt képtelenek voltak.25. és természetesen a háza. Eddig is sokat és sokszor segített másokon. ám most újabb anyagi támogatást kell nyújtania. Ha viszont most ismerkedett össze valakivel. ezért nem ártana.tökéletesen működik a kapcsolata mindenkivel. vagy váratlanul közbejön valami. régi kapcsolatban. hogy félreértés miatt többször kell ugyanazért fáradnia. Ez után az év után más emberek lesznek. Már meglévő kapcsolatban előfordulhatnak bonyodalmak. a csípőízület területe lehet problémás. változások. hanem azért is. Egészség: Főleg a mozgásszervek. a súlyos anyagi zavarok pozitív irányt vesznek. hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe. a távolabbi rokonai. amely meghatározza a jövő irányát. amelyekről úgy érzi. no és a munkahelyén zajló események.20. nyújtó gyakorlatokat végezne. amelyek a meglepetés erejével hatnak önre. amelyekre nem számított.16. mint egykor valamelyik ősük. nemcsak a balesetveszély miatt. ami mindkettőjüknek. hogy közelebb kerüljenek. vagy sem. és mindent megtesznek azért is. ez segíthet. hogy éppen most fognak házasságot kötni. hogy elkezd állás után nézni. mert előfordulhat. hiszen a kapcsolat elején vannak. Meglévő. és megkeresi azokat az embereket. de be tud hajtani.27. ha edzésben tartaná magát. Úgy is mondhatjuk. hogy a zsebére mennek. és az elmúlt évek tapasztalatát felhasználva. De az is előfordulhat. hogy túl legyen ezen a hónapon. előfordulhat. Érdemes erre odafigyelni. Végtagproblémák is jelentkezhetnek. Ebbe nemcsak a párkapcsolata tartozik bele. Ha partnerével kissé már eltávolodtak egymástól. de főként önnek a szíve vágya. ami miatt nem lehet teljesíteni.4. akkor kiderülhetnek olyan dolgok. Ám a hó vége felé. Most még arra is fel kell készülnie. Mivel nagy bizonytalanság uralkodik munkafronton ebben a hónapban. Mérleg/Január Párkapcsolat: A Mérleg jegyűek számára a január a szerelemben némi bizonytalanságot jelez. hogy a 2010-es esztendőben olyan leckét tanított meg nekik a sors. akik a segítségére lehetnek. Ha a munkája miatt utaznia kell. igen kellemetlen lesz. vonják be a családtagokat is. Ez most teljesül. Munka: Január inkább a kapcsolatok építéséről fog szólni. házasságban a társával való közös program nagyon fontos. az álma volt. 8. Ha teheti. amelyet talán még egyetlen esztendőben sem. Pénz: Alig várja. mintsem a munkáról. és dönthet: megfelel a partner így. amihez a csillagok is áldásukat adják.

hogy tanulmányba kell kezdenie. a sors csak akadályozza önt abban. hogy sokkal többe fog kerülni. nem is hallott. mert kissé „nehezen megy most a fejébe".15. azzal nemcsak önt zavarja. Meglévő párkapcsolatban. hogy jöjjön valaki más. 8. hogy másoktól függ. ha többet foglalkoznának önnel. lehet. és indulni akar. akkor készüljön föl. amit kellett volna. Bármennyi idős. És ez után rájön arra is. mint az újrakezdésé. még Veszteségek árán is lemondja. ami a jogos jussa lenne. De ne legyen annyira biztos magában. 20. Szeretné. amikor kiderül. vagy amiért megdolgozott.7. ahogy talán eddig. Kedvező napok: 4. hogy valami olyasmin töri a fejét. az elképzelése jó. Ha nem jut eredményre. Ráadásul az otthonában nagy felfordulásra számíthat emiatt. a régi együttélésben is előfordulhatnak problémák. és talán jogi lépéseket fontolgat. de sikeresen levizsgázik. ha végre érezné a környezetében élők aggodalmát és azt. hogy fontos nekik. amelyekről semmit sem tudott. Egy kicsit kényeztessék. mégpedig a munkahelyén történnek olyan változások. hogy a partnere. Ez a kisebb betegség minden valószínűség szerint az érhálózattal kapcsolatban alakul ki. sokat is küzd vele. Családi vállalkozás indítására egyáltalán nem alkalmas az idő. ezeket önnek kell megoldania. mert kifulladt a kapcsolat. hogy csak önmagára számíthat.12. szeretgessék. amelyek kellemetlenek. Pénz: Kőkemény harcot kell folytatnia minden forintért. nem figyelt a párjára. Talán az is megtörténik. de jó munkatársak igen. akkor még nehezebbé válik a helyzet. akivel ki nem állhatták egymást. hogy amit tesz.utazásra. ami önt illeti. A szomszédja viszont olykor az őrület határára kergeti. Most viszont. mint gondolja. Az ötlete.és hangszálproblémák jelentkezhetnek. mintha be lenne oltva ellene. amelyek befolyással lesznek a munkavégzésére. nem adták meg egymásnak azt. a tanulnivalóhoz semmi köze. vagy találkozik egy olyan régi kollégával. most is mindent el fog tűrni. mert ebben szenved most leginkább hiányt. Előfordulhat átszervezés. csalódást kell átélnie. Úgy érzi.netán ingyen . a megvalósításra még ebben az évben sor kerülhet. Ráadásul.28 . hogy azt szeretné. hanem csak néhány napos pihenőt rendel el önnek a sors. Tegyen még egy utolsó lépést. hogy nem tud velük mit kezdeni.13. hátha sikerül meggyőznie őt arról.11.16. kénytelen lesz alávetni magát felettesei akaratának. mivel képtelen vele kommunikálni. Egészség: Kisebb-nagyobb betegségeken esik most át. úgy érzi. feledik a régi sérelmeket.9. és ha nem lesznek is barátok. ha meg akarja tartani az állását. hogy a szerelemben sajnos keserűséget. változásra kell felkészülni. Ettől a tanulmánytól nem fog boldogságában madarat fogni. Ez azért lehetséges. Ezért úgy érzi. hogy az utat az otthoni nyugalom érdekében vagy valaki akaratának engedelmeskedve. Kedvező napok: 3. amelyek inkább arra utalnak. Egészség: Torok. akkor kérje a törvény segítségét.21.27 Mérleg/Március Párkapcsolat: Márciusban könnyen előfordulhat. és még az is megeshet. Munka: A munka területén most teljes átalakulás várható. az új helyzetben együtt dolgoznak. amit egyedül végezhet. Munka: Nehéz helyzet alakul ki a munkahelyén. úgy érzi. ahol nincs kiszolgáltatva. Ez a hónap inkább a lezárásé. Valójában nem okoznak súlyos állapotot. Ehhez hasonló típusú betegségek kialakulására van most nagyobb esély. hanem a környezetében másokat is. hogy az itt jutányosán . aki olyan dolgokat tud megmutatni az életben. És minden esély megvan arra. hogy új főnök érkezik. vagy ha elkerülhetetlen.megszerzett tudást a későbbiekben máshol esetleg több pénzért tudja hasznosítani. így fordulhat elő. hogy hozzájusson mindahhoz.

és csak az után kezdjen beszélni az otthoniaknak vagy a barátoknak róla. vagy olyan helyzetbe kerül. miszerint aki keres. amire szüksége van. az nem az otthoniaknak kell hogy megfeleljen. és talán eszébe sem jut. míg a partnerének éppen most nagyobb elvárásai vannak. amelyeket igazán nem engedhetne meg magának.21. ha szeretnék. A szemmel kapcsolatos problémák egész hónapra jellemzők. és sok mindent szeretne. és igazán nagyon szeretné. ha viszont eladni. csúnya veszekedésekkel. mert biztos lehet benne.tenné a mércét. akkor azt nem kell feltétlenül bemutatnia otthon. talán egy kissé unja is már az egészet.no nem túl alacsonyra . vagy éppen az ön gyermekének nem tetszik. hogy ha venni akar. különben nem lehet újra az öné az. ha végre a sarkára állna. Ez azért van. Egészség: Mintha picit romlana a hallása. és ennek a mostani költekezésnek ára lesz. hogy csak nyerni fog rajta. Ön sajnos túlságosan merev. fél. vagy belemenjen.27 Mérleg/Május Párkapcsolat: Jól vésse az eszébe. hanem találni is. Fél.7. Ha valamivel nem ért egyet. amelybe érdemes belevágni. Ne hanyagolja el ezeket. Pénz: Sohasem volt még igazabb a mondás. Hiszen öntől most többen függnek. az talál! Ön nemcsak keresni fog.25. Nehéz döntés elé kerül: elengedje ezt a lehetőséget. hogy mi a baja. 145 Kedvező napok: 2. Régi kapcsolat felújításának semmi értelme. hogy akivel találkozik. hogy a következő időben sok minden változhat. Kemény lesz. mégpedig a hónap vége felé. egyre rosszabbul érzi magát. ez arra utal. mégpedig az.5.vagy legalábbis ő így érzi. Be is fektetheti. ha valami nem tetszik. megkapja azt a pénzt. akár más betegség jelentkezhet. Meglévő párkapcsolatban óriási lesz a feszültség. hogy nincs is választék. és talán a válás kilátásba helyezésével kezdődhet a tavasz. És a legjobb. A bemutatással pedig várhat. hogy ha szóvá teszi a . hogy romlik a látása vagy a látáskoordinációja. Ha nem tesz partnere kedvére. hogy elveszít egy megbízást. mert megérkezik az a vásárló. amitől talán ön fosztotta meg az utóbbi időben . hogy az illető vagy foglalt. kitartó ugyanakkor diplomatikus. valami mindig közbejön. hogy mindent csak és kizárólag tökéletesen lehet megvalósítani. Ám akad némi probléma. Nem meri elmondani. mint amire ön számít. akkor ennek hangot is adhat. Viszont most szembesülnie kell azzal a ténnyel. aki szinte különleges vonzódást érez a hely iránt. ami egyszer már az volt. Munka: A munka területén ebben a hónapban kisebb pofont kap a maximalizmusa. Dolgozik és dolgozik. hogy akármennyire igyekszik. teljen el egy kis idő. ismerje meg őt. És azt is. és ez mások munkáját is nehézzé teszi. A látásával ugyanez a helyzet. ezért többet ad. Munka: Jó lenne. ha e^t baráttal társulva teszi. hogy elvesztheti a munkáját.14. aki nemcsak külsőleg. csak az idejét és az erejét pazarolja! Pénz: Könnyelműség jellemző most önre a pénzügyek terén.Mérleg/Április párkapcsolat: Nyitott a külvilág felé. Olyan kiadásokba veri magát. Most megjelenthet egy olyan személy. Valami kis hiba mindig becsúszik. hanem önnek. hanem szexuálisan és intellektuálisan is megfelel önnek. mert azt gondolja. hogy visszafordíthatatlan gond alakuljon ki belőlük. Ingatlanügyben viszont jó lehetőség adódik. fenyegetőzésekkel. hogyha kicsit alacsonyabbra . gyorsan kell lépnie. akkor kicsit lassabban. esetleg a határidőt képtelen tartani. így elkerülheti. akkor többen lennének képesek azt átugorni. és nem panaszkodhatna arra. akár gyulladásos. baj van a fülével. Ha most találkozik valakivel. Ezért előfordulhat. nyíltan vállalná. akkor nyílik lehetősége egy olyan üzletre. Szórja a pénzt. amely miatt protektorokat kell keresnie. Észreveheti.

Kedvező napok: 8. olyan dolgokra költeni. amellyel mindezt megvalósíthatja. 10. állást hoz az ön számára valakinek a távozása. Ilyen lehet akár egy ingatlan vagy egy olyan gép. Egészség: Ebben a hónapban azok a területek lehetnek érzékenyek. Most rendelkezésére fog állni az az összeg. akkor ne csodálkozzon. ahol hivatásra tehet szert. ahol ön mozog. Mert ha nem vállalja a véleményét vagy saját magát. ne kezelgesse magát otthon. Előfordulhat bőrszárazság. mert megszerzi azt. Pénz: Ebben a hónapban másoktól kaphat anyagi támogatást. Azt kell először tisztáznia magában. és amit tesz. 23. büszkék lesznek önre azok. és olyan dolgokat vásárolni. fertőzésekből. és olyan elhatározások születhetnének. Esetleg egy barát életében történik olyan esemény.19.24. tökéletesen fog teljesíteni. nemcsak az ön. talán a hónap végén pénzt.16. amelyek felidéznék mindazt. amelyek megtérülése hosszú távú. mert ez talán élete nagy lehetősége. 19. a genitáliák területén várhatók kisebb problémák. hogy talán jó lenne mindent kipróbálni a szexben. akik szeretik. természetesen forduljon orvoshoz! Kedvező napok: 5. 26 Kedvezőtlen napok: 1. amire valamikor vágytak. akarja-e. azzal sem szokás olyan körökben dicsekedni.11. az érzékiség. és a sors összehozhatja egy olyan személlyel. hogy valami változzon. aki megfelel minden kritériumának. Pénz: Érdemes beruházni. Ezek adódhatnak felfázásból. Még az is megtörténhet. Meglévő párkapcsolatnak nagyon jót tenne egy hosszabb utazás. vagy vizsgára készül. Ha tanulmányokat folytat. A stabil párkapcsolatban is fontossá válik a szexualitás. Forduljon orvoshoz. hosszabb távra tervezni. 23. amelyek a legkényesebbek.4. Egészség: Bőrproblémák jelentkezhetnek. aki úgysem mer szólni. de akár egy olyan iskola is. és mindennél jobban imádja. mert csak rosszabb lehet! Egy beteg fog pedig hajának hullását is okozhatja. Ezek az elhatározások később megvalósíthatók lesznek. mégpedig valószínűleg a családja miatt. Mondjon ki most mindent. Lesz nagyobb kiadása is. mert a társa szívesen teljesíti vágyát. amely később munkát hozhat. akivel egy-két éjszakás kaland erejéig sok mindent átélhet.9. Ebben a hónapban jobban nézzen a könyvelője körmére. de még ekcéma is kialakulhat. 27 Mérleg/Július Párkapcsolat: Feléledt önben a vágy.12. csak semmi izgalom. netán szponzorokra van szüksége. akiről csak és kizárólag szép emlékeket őriz (a rémeseket jó mélyre ásta). kiütések formájában. Találkozhat egy olyan személlyel. hanem a hosszabb távra alapozzon! Munka: A munka frontján sikert sikerre halmozhat. A nemi szervek. vagy most érdemes könyvelőt váltani. hanem a partnere számára is. Ne a rövid távú célokra gondoljon. akkor itt a ragyogó alkalom. Amit aztán a legnagyobb titokban tart. olyan .18. mert ez a személy nem tartozik a bemutatandók közé. aztán a hétköznapok taposómalmában vagy a sok küzdelemben elfelejtődött. mert az új élmények hatására egymásra találhatnának. Munka: Amennyiben nem tetszik a mostani munkája vagy munkaköre. Olyan eredményeket érhet el. 27 Mérleg/Június párkapcsolat: Fantasztikus hónap előtt áll. hogy hasonlít a régire.17. abból botrány lesz. különböző foltok. 15. ami miatt ön mélyebben a zsebébe fog nyúlni. Ha nincs munkája. 8. akkor a sors kegyes lesz önhöz. amire szüksége van. már nem kell sokat várnia a lehetőségre. hogy továbblépjen. és majd elviszi a balhét. amit ki szeretne próbálni. amelyen érdemes elgondolkodni. amely később megélhetése alapja lesz. ha balekot csinálnak önből. és akivel talán az oltár elé is állhat. már ami az érzelmi életét illeti.problémáját. Kaphat egy külföldi ajánlatot. Ha támogatókra.

akár külföldre is. és ha úgy érzi. Felettesével ugyan lesznek összezördüléseik. De köny. Ha ön szingli. esetleg megcsalta. Munka: Rádöbben arra. ön a csúcson lesz.16. azért túlságosan ne háborogjon ezen. mert csípésük most sokkal kellemetlenebb lesz. addig is jól érezze magát. amiért annak idején váltott: az elismertséget. A csillagok állása szerint minden lehetősége meglesz arra. hiszen nem tehet mást. próbáljon meg úgy dolgozni ezen a munkahelyen.15. vagy szeretett volna. Talán az okozhat problémát. Ha netán olyan munkahelyen dolgozik. hogy a változtatás nem érte meg. És ha netán csökkennének az anyagi bevételei. Rá fog jönni arra. tájékozódjon! És védje magát a különböző rovaroktól. akivel egymásba gabalyodnak.4. . 8. Csak addig nyújtózkodik. hogy önnek is van némi vaj a fején. Kedvező napok: 1. együttélésben partnerének családja vagy valaki a famíliából egy olyan lépésre szánja el magát.5. Ebből fantasztikus szerelem és óriási cirkusz lesz. Pénz: Ebben a hónapban bebizonyíthatja.25. amikor ezt a munkát választotta. amit eltervezett. amely mindkettőjüket meglepi. Magabiztos lesz. jól teszik. egy-két hét után fellélegezhet. hogy éppen a legjobb barátjának vagy barátnőjének a partnerével jön össze egy ilyen társasági eseményen. ahol mérik valamilyen módszerrel a munkateljesítményt. aki jobban bánna a pénzzel. és a napozást nem vinné túlzásba. hogy együtt elmenjenek jó messzire. hogy hol rontották el. akik ebben a hónapban házasodnak. hogy ezen a helyen nem sikerült elérni azt. Most szembesül azzal. Ám ha már itt van. hogy ameddig nincs lehetősége az újabb változtatásra. és gondolkodjon el azon is. De még az is megtörténhet. Egészség: Allergiás tünetek tehetik nehezebbé a napjait ebben a hónapban. Jól tenné. ameddig a takarója ér. ön mégis ugyanazon a szinten. csak a saját neméhez vonzódik. hogy mit hogyan kell csinálni. mégpedig oly módon. Kedvező napok: 3. de leginkább ízlésbeli problémák okozhatják ezt. ráadásul a bőrén sokáig megmaradó nyomot is hagynak. Ez azért van.21. Ennek az az oka. Azok. hogy egy partin vagy bulin találkozzon azzal a személlyel. az illetőnek nincs önnel semmi baja.21. Egészség: Jól fogja érezni magát. és nem kell agyonaggódnia magát a pénz miatt. sikeresen fog telni ez a hónap. akkor sajnos olyan szekér után futhat. Hanem nézzen magába.sikereket mondhat magáénak. Egy kollégával nagyon jól kijön. ugyanazon a színvonalon tudja élni az életét.12. amely hatással lesz a kapcsolatukra. de a későbbiekben sikerül majd megszabadulnia tőle. hogy felszed néhány kilót. hogy remekül alkalmazkodik például azokhoz a helyzetekhez. és ez óriási feszültséget gerjeszt. hogy ott vállaljanak állást. amilyeneket eddig nem. amikor a családon belül a költségvetés megszorítására van szükség. ha edzené a testét.27 Mérleg/Szeptember Párkapcsolat: A csalódottság érzése járja át minden porcikáját.17. kár volt váltani. mint ön. És ön engedelmeskedni fog a felettesének. mert most érzi a ritmust.18. A nehézségek átmenetiek lesznek. 29 Mérleg/ Augusztus Párkapcsolat: Nagyon furcsa dolgok történhetnek önnel a nyár utolsó hónapjában. mint máskor. milyen módon kell a dolgokat megvalósítani. ha frigyüket házassági szerződéssel is megpecsételik. Nem kapja meg azt. karbantartaná az izmait. Erre is van megoldás. hogy partnere nem mondott igazat.nyen előfordulhat. hogy annak idején. Vagy egyszerűen téved. az anyagi javakat. talán még a hétvégékből is együtt töltenek néhányat. hogy az állatövben nincs még egy olyan jegy. Talán éppen ez a szerelem fogja továbblépésre ösztönözni mindkettőjüket. Régi párkapcsolatban. amely nem veszi fel.

vagy új munkahelye van. hogy valaki hasonlóan gondolkodik. Szélsőséges érzelmi kitörésként fogja kezelni. 8. és úgy érzi. néhány napra. hogy ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe. Ez az állás talán felér egy lottóötössel is! Egészség: Most az emésztőrendszere érzékeny. de nem kell különösebben aggódnia. hogy egy betegség után tért vissza a munkájába. ha ezt ön most nem akarja. netán a régóta tervezett biztonsági rendszert csináltatja meg. Lehet. hogy lássa őket. de ne hanyagolja el. hogy ne meneküljön-e el. hogy amíg az új lakást nem tudja megvásárolni. Meglévő párkapcsolatban. Kedvező napok: 4. mint a pénz kilapátolása az ablakon. Ezért nem árt. Lehet. Ha nem is mondják ki. hogy ne tenné meg miatta. az is előfordulhat. Sőt. hogy mit ehet. Reflux probléma is előjöhet. hogy egy barátja. 5. befekteti az összeget. mert a biztonság érzését erősíti bennük. régi együttélésben is változás várható. 2. aki segítségre szorul. Egyelőre nem tud százszázalékosan teljesíteni. Kedvező napok: 1. amely átalakíthatja az életét. Jó valakivel együtt lenni. hogy könnyebbé változtassa az életét. amelyek egyrészt nem feltétlenül szükségesek. mennyire hiányoznak egymásnak. mert úgysem fog belemenni. kezelhető. mert türelemmel lesznek ön iránt. És tájékozódjon. vagy nem tanult még bele a munkafolyamatokba.13. ez abból adódik. ismerőse ad befektetési ajánlatot. az otthona sincs biztonságban. és arra gondol. De jobban jár. es jó kedvre hangolja őket. túl nagy lendülettel. Közben olykor . hogy a lakása.14. Előfordulhat. és kevésbé a testiség. 21. mert megrémül.27. pe azért legyen óvatos.17. Ezért megpróbál a dolgok elébe menni. hogyan és mit kellene tennie a megtakarított pénzzel. 6. mert változtatni szeretne. Talán kicsit el kellene SZAKADNIUK egymástól egy rövid időre. Ez azt jelentheti. mert könnyen elbukhatja. amelyből nagyobb kamatra számít. akár olyan kölcsön. Egy olyan szerelem várható. hogy mit és mennyit eszik. mondjuk egy lakás eladásából. így aztán nagyon oda kell figyelnie arra. mint a motolla. hogy teljességgel tölti el. Munka: Jár az agya. hogy azért. 5. mindketten érzik. hasonlóan érez. mert a kapcsolatuk leült. és tudja. És váratlanul olyan lehetőséget sodor útjába az élet. Partnerének lesznek ötletei. hogy addig is pénzt hozzon. Olyan befektetések és anyagi terhek láthatók a horoszkópban. mégpedig egy ismerős révén. másrészt kockázatosak a későbbiekre nézve. és önnek most mindent meg kell tennie azért. hogy az még több legyen. Legyen nagyon óvatos ebben az esetben. amelyet egyszerűen nem lehet elutasítani. jó érezni. hogy ez nem lenne más. Most ez határozza meg az életét. Megjelenhet akár a tőzsde. esetleg beszerez egy házőrzőt. mert talán kapott egy fülest. hogy időlegesen nagyobb pénzhez jut. hogy nyíltan a szemébe meri mondani. mit nem.27 Mérleg/Október Párkapcsolat: Elérkezett itt is a lehetséges változás ideje. Pénz: Úgy néz ki. most 19-re lapot húz.29 Mérleg/November Párkapcsolat: A mély érzések lesznek most fontosak.Pénz: Értéktárgyai ebben a hónapban fokozottabb veszélynek vannak kitéve. hogy új munkakört kapott. ne közelítsen a partner felé túlságosan nagy vehemenciával. mint én. Nem lehetnek olyan távolságok. Főleg azért. Egészség: Beteg vagy éppen várandós személy van a közvetlen környezetében. hiszen tudja. és nem biztos. ha lecserélteti a zárakat biztonságosabbakra. hogy ez elkerülhetetlen lesz. és elgondolkodik azon. Munka: Októberben még nem tud teljesen kibontakozni a munkában. ha ezeket az ötleteket elengedi a füle mellett. hogy érezzék mennyire fontosak.

Pénz: Csak ésszel. hogy miattuk dolgozzon. Kedvező napok: 2. akár koordinációs probléma. és ebből jövedelme lesz. hogy kivonta magát a közösségi élvezetből. és merjen. Ezért aztán könnyen előfordul. 30 Mérleg/December Párkapcsolat: Szerelmi élete felett most a gyávaság uralkodik.17. akivel nem jöttek ki. és jó teljesítményt nyújtson. ha olyan foglalkozást űz. amely látványos. A szomszédokkal vagy közeli rokonokkal is meghittebb kapcsolatot ápol. eredményes lesz. Olyat ad. hogy kihagyja élete nagy lehetőségét. vagy nincsenek azonos véleményen egy bizonyos dologról. be tudja váltani. győzze le a gyávaságot. félreértések is előfordulhatnak. Munka: A munkában sikeres. csalódásoktól. pontosabban kivizsgáltatni. mert csak nyerhet. ők emiatt hálásak lesznek önnek. Olyan szomszéddal. elengedheti magát. Mindketten vonzódtak egymáshoz.11. a másik talán kicsit jobban önhöz. esetleg a tanítással.23. mások viszont nagy hasznát veszik. mert különben a főnöke vagy annak a helyettese meg fogja jegyezni. Különösen. vadidegen embereknek szerez örömet.5. Könnyebben költekezhet. hogy csak a nevét kell adnia egy vállalkozáshoz. akinek talán évekkel korábban ígért valamit. A karácsonyi munkahelyi partin vegyen részt. akivel haragban voltak.15. és csak amit muszáj! Ez most a jelmondata. hogy valaki állandóan ott ül önöknél. valaki megpróbálja önt befolyásolni. Pedig vele felfedezhetné az egész világot. vagy olyan hivatás. amire önnek nincs szüksége.eszébe jut az a személy. hogy valóban a pénz pénzt fial. ha az akkori ígéretét be akarja. hiába lesz karácsony. Nincs kizárva. amely kapcsolatban áll a művészetekkel.7.18. főzzön. nem mer belemenni helyzetekben. és előfordulhat. és ő lenne az. és hasznát veheti. most békét köthet. De nem a hála vagy a kötelességérzés miatt teszi. és ez nem fog tetszeni a partnerének. fél a visszautasításoktól. hogy a másiknak szüksége van rá. nagyon sokat segít esetleg a gyermekének vagy a szüleinek. Ezenkívül jótékonykodik. De az is megtörténhet. vagy olyasmit ad.22. mihez adja a nevét! Előfordulhat. Azért nem árt.9. több ember előtt zajlik. hogy nem is kell a bankkártyájáért nyúlnia. Még az is lehet. Rengeteget fog dolgozni otthon. és ezt a gondolatot. vagy valami értékes.10. együttélésben vitára adhat okot az ön baráti köre. amiről tudja. A családját szolgálná ki. hanem saját maga miatt. Meglévő párkapcsolatban. például süssön.27 Kedvezőtlen napok: 8. pontosabban őt nem tudja kiverni a fejéből. bakteriális fertőzés lehet a szájban vagy a . Akár szédülés. Egészség: Ebben a hónapban ismét a szájjal és a táplálkozással kapcsolatos betegségek kerülhetnek elő. hogy ajándékkal lepik meg. ebben is a praktikusságra törekszik. és mindig van valami probléma. hogy igazán odategye magát. de sajnos a munkahelyén is elvárják öntől. És újra összebarátkozhatnak olyan ismerőssel. vagy meglátogassa őket. és ennek még következményei lesznek. Régi házasságban. akár más zavarok léphetnek fel. Munka: Kevesebb kedvet érez a munkához. de már nem is emlékszik a harag okára. mindezt úgy teszi. Vagy közvetítőként lép fel. mert most úgy néz ki. Ha szándékában áll jelentkezni. régi házasságban is nehezebben tudnak most harmóniát teremteni. Pénz: Ebben a hónapban egy kicsit bátrabban nyúlhat a pénzhez. amit aztán nem tartott be. ha tudja. Egészség: Ebben az időszakban a központi idegrendszernek támadhatnak zavarai. aki a tenyerén hordozná. hogy herpesz vírus. régóta elveszettnek hitt tárgy kerül elő. csak akkor tegye. Nem mer lépni. inkább otthon tenne-venne. Bátorság. Az ajándékokkal is csínján bánik. Vagy nem ugyanazt akarják. Érdemes figyelmet szentelni ezeknek. és zavarja az életüket. bármennyire nem szeretne. hogy vajon mi okozhatja a tüneteket. és nem esik nehezére.

10. Kedvező napok: 1.13.15. ez zavarhatja a hétköznapokat. 5.26 Kedvezőtlen napok: 2. 7.11.6. Ugyanakkor a száj nyálkahártyái.25 .12.9.száj környékén. 24. az ínygyulladás okozhatnak apróbb kellemetlenséget.

hogy pénz állna ilyen módon a házhoz. amit most még talán elképzelhetetlennek tartanak. amelyek a magánéletét érintik. Ilyen lehet. és megkapja azt a pénzt.jen-e a műtétbe. amikor a Skorpió és partnere úgy érzi. változásokat. akár a barátaitól. amivel már régóta számoltak. és ebből erőt merít. Mindezek váratlanul jönnek. Olyan hatások érik őket. Ha már a nagy változásoknál tartunk. amikor veszteség ér valakit mondjuk a saját családján belül -. hogy ezek a pénzek olyan dolgokra mentek el amelyek értékállóak lesznek. . Minősége: tüzes jegyű Száma: 8 Napja: vasárnap Színe: bíbor és fekete Tarot kártya száma: 13-as. talán éppen az a mély szeretet segíti ebben. hogy szinte újrateremti . és most végre megkapja a részesedését. belevág abba. amelyet a partner vagy a közeli ismerős iránt érez.Családi változások 2011 A Skorpió is azok közé az állatövi jegyek közé tartozik. Igaz. amelyek kevésbé vesznek részt társadalmilag ennek az évnek az alakításában. Vagy várandós lesz. Ez a konstelláció ugyanis olyan váratlan helyzeteket. vagy éppen kiszáll egy üzletből. azonnal igent kell mondani.november 22. Ebben az időben előfordulhatnak műtétek. fél tőle. de az is megtörténhet. egyik napról a másikra. és ráadásul olyan személy kezébe kerül. de erre a Skorpió jegy szülötte semmiképpen ne gondoljon negatívan. amikor muszáj kockáztatni. Ha tőzsdézik. és idővel csak többet érnek. hallottak már ilyenről. Erre kell számítani: az egyik napon semmi jele sem lesz még annak. de még nem élték át. és óriási változásokat hoz a Skorpiók életébe. vagy előfordulhatnak olyan szituációk. Kívülről érkező vagyis nem saját maga által megkeresett . ami jobbá teszi majd az életét. hogy a hétköznapjai sokkal jobban élhetők legyenek. mert a nagy nyeremény lehetőségével számolhat. Hatására a Skorpió jegyű emberek szerencsés időszakot élnek át. a gyermeke külföldre utazik. A Jupiter és az Uránusz átlépése a Kosba szinte felpezsdíti az életnek ezt a területét. amelyektől boldogok lesznek. netán már meg is születik a gyermeke. egyszerűen nem lehet előre felkészülni. vagy a partnere kerül olyan helyzetbe. Ennek az oka. hogy így teljesül egy kívánsága. vagy jóformán csak kiadásaik voltak és a bevételük sokkal kevesebb az elmúlt években. akkor nem lesz idő töprengeni. de megérti és elfogadja a helyzetet. például fájdalommentesek. nagyobb anyagi segítség is. akár a rokonságától. és ha dönteni kell. amelyek átalakítják sorsunkat. örökség. amelyeket korábban talán nem. Először talán vacillál. hogy megteszi ezt a félelmetes lépést.pénz lehet akár nyeremény. ha valakinek a párja külföldön vagy a lakóhelyétől távol kap állást. az is elfogadhatóvá válik a számára. aztán váratlanul megtörténik. hogy leginkább olyan fényszögek érik. Vagy éppen beszállt már korábban egy üzletbe. Ha partnerét vagy közeli ismerőst éri mindez. de olyan lelki támogatást kap akár a partnerétől. akkor nem hagyhatjuk ki a Skorpiók szexuális életét sem. Még sohasem volt ilyenben részük. vagyis a Skorpió el tud fogadni olyan helyzeteket. hogy belemen. De ez a fényszög az elfogadásra is utal.A Skorpió jellemzői október 24. Eltávolítanak valamit a testből (vagy éppen beültetnek). Rendkívül élvezetes időszak következik. eseményeket eredményez. Az első negyedévet meghatározza a Halak jegyében álló Uránusz és a Jupiter együttállása. hitelfelvétel. a Halál Drágaköve: opál és ónix Gyógynövénye: galagonya A leghíresebb Skorpió: Pablo Picasso Fűszernövénye: csilipaprika Fája: nyár Uralkodó bolygója: a Mars és a Plútó Skorpió . amely a Skorpió jegyére a legjobb fényszöget veti. * A Skorpió jegyében született embereknek olyan anyagi támogatásban lesz részük a sors jóvoltából 2011-ben. nagyobb ajándék. amire nagy szükségük van. akkor abban is olyan helyzetet teremt a sors. hiszen a műtét segítség lesz a számára.

* Maradjunk még mindig a szerelemnél. és ez a furcsa kapcsolat realizálódik. Sőt lehet. hogy Skorpió kiszolgáltatott helyzetbe kerül. vagy kitérő. hogy nem is tudja. Ám sajnos ilyenkor szokott az megtörténni.magát. most mégis képes lesz romantikával és természetes kalanddal fűszerezni a házasságát. akkor kiemelkedőt fog alkotni. vagy valami más tudatmódosító szer. esetleg szinglik. es terhesnek érezte még a látványát is. Ha a szerelemnél és a szexnél maradunk. akii már nem akarják rendbe hozni a kapcsolatukat. Ezeket az alkalmi partnereket általában azért szemelik ki. hogy a Skorpió egészen újfajta szokásokat fog felvenni. A Skorpió ilyenkor olyan személyre vágyakozik. hogy élvezzék a szexet. és a partnerét is magával tudja ragadni. ahogy azt láttuk. Meglévő kapcsolatokban most jön el az idő. hogy a szenvedélyét egy idegennel szeretné megosztani. hogy belemerül úgy a viszonyba. hogy együtt szárnyaljanak. Amikor megkapta azt. hanem amire a partner éveken keresztül várt. Sőt. új elemeket csempészni a kapcsolatukba. A Skorpiótól alapvetően távol áll ugyan a romantika. és szégyenkezni fog miatta. De az is megtörténhet. de a későbbiekben fel kell készülni arra. aztán a másik percben az mindenféle magyarázat nélkül hátat fordított neki. amelyben a Neptunusz éveken keresztül trigonnal sugározza be a Skorpió jegyét. mert az üzeneteire nem kap választ. ha a kapcsolat nem jól működik. elég hamar kialszik majd a Skorpió részéről. hogy akiknek nincs ilyen irányultságuk. és még nem akarják elkötelezni magukat. nevetséges feleletek hangzanak el. amit akart. és akkor a másik akár idegsokkot is kaphat. Egyre feszültebb lesz. Végre nemcsak beszélnek egymással. vagy nem úgy működik. akivel ők pompásan eljátszogattak. ereszd meg" játékot. Április 4-én. megnehezítette az életét. viszont mivel ez az időszak rendkívül termékeny. és kettőjük viszonya teljesen megváltozik. Ez a szenvedély azonban nem lesz olyan hosszan lángoló. Még az is megtörténhet. akikért talán évek óta rajong valaki. hogy enyhítsék a házasságuk monotóniáját. Persze nem kell mindjárt megrémülni. Csak azt tudja. mert lesznek olyan Skorpiók. vagy azért. nem tudja majd magáról lekoptatni az új „ismerőst". De félő. hogy a Skorpió elkezd érzelmileg eltávolodni tőle. ha volt valami régóta húzódó betegség. szinte nem tudja elérni. és ezért talán kitüntetik. különösen akkor. Nagyon sok Skorpiónál ez a tranzit azt is jelenti azonban. mert úgy érezte. csak hogy ne kelljen találkoznia vele. hogy kell a Skorpiónak. akkor meg kell még említenünk. és nem választanak ennek a bolygónak a hatására valami különleges hobbit. amitől a szerencsétlen partner hol a mennybe repült a boldogságtól. a Neptunusz belép a Halak jegyébe. hogy Skorpió alaposan beválaszt. aki hosszú távon egészen biztosan nem lesz partiképes. Ez elindít egy hosszú és lassú folyamatot. aki nem ismeri az úgynevezett pszichológiai „batyuját". és a sok lelki gyötrelemnek vége szakad. A 201 l-es évben a Skorpió nagy átalakuláson megy át. akár még gyermekáldásra is számíthatnak. hogy viszonyuk megjavul. még az is megtörténhet. Előfordul. hogy sokkal jobban érdeklik a művészetek.főként azok. hogy vadidegen emberekkel fognak fantasztikus pásztorórákat eltölteni . Ez talán az első pillanatokban még nem lesz érzékelhető. Sőt. . Ennek az lesz az eredménye. mert érzi. ami legyengítette a Skorpió szervezetét. akkor inkább átment a túloldalra. hogy felbukkan egy olyan személy. Pontosan a „húzd meg. Ha művészi területen dolgozik vagy van valamilyen köze a művészetekhez. ha meglátta. azoknak a Skorpióknak az életében megjelenik az alkohol. ki a másik. ahogy azt a Skorpió elvárná. és a Skorpió az Uránusz és a Jupiter hatására képes lesz változtatni. amikor önként vállalja egy idősebb ember ápolását. A Skorpió magas fordulatszámon pörög majd. mert olyan helyzetet is mutathat ez a konstelláció a Skorpiónál. hogy ez a konstelláció nemcsak a több partnert lehetőségét „hozza". azt megkapja: egyenjogú felek lesznek a kapcsolatban.

vagyis megkezdődik a Skorpiók új éve. azok beültetésre számíthatnak. amiről annak idején álmodtak. mint amit az öt érzékszervével tapasztalhat. mint az. hogy egyszer-kétszer jól megmondják a véleményüket. hogy lépjenek. hogy teljes figyelmét a jelen pillanatra irányíthassa. hogy megcsömörlött már az egésztől. az elmúlással kapcsolatosak. de nem mernek tenni semmit. akár a céget. ha abban a percben nincs másik. Vagy akiknek természetes úton „nem jön össze" a gyermek. addig függessze fel a biztonság iránti túlzó igényeit. Ráadásul úgy érzik. Október 23-án belép a Nap a Skorpió jegyébe. jelezve.és 2011-ben találni fog -. az egyre gyakoribb késés. és kiderülhet. amikor a Skorpió fel fogja mérni képességeit. A labilitás ugyanis szükséges és normális ebben az esetben. De ezek a konstellációk arra is utalnak. és tulajdonképpen ellenséges érzületeket táplál a munkával szemben. hogy az egész cég megszűnik vagy eladják. vagy éppen műthető lesz. illetve a változás előtt.. Képtelenek lesznek megállni. Szinte kényszerítik magukat az unalom és a fásultság elviselésére. és semmi köze ahhoz.. * . hogy amivel megbízzák őket. előrejutást. amelyek még inkább megerősítik abban. Egy új időszámítás. pozíció már nem szolgálja a fejlődését. ezért hiába jön az állásajánlat. Sokkal kevésbé lesz nyitott. ha már járatos benne. amelyben érdekes módon először a Skorpió. Sokkal jobban fogják érdekelni azok a dolgok. hogy sokkal több létezik annál. de amíg a dolgok képlékenyek.hogy most egy pozitív hatás következtében a gyógyulás útjára lép. tisztába kerül tudásával. Ám ha továbbra sem lesznek hajlandók kilépni abból a mondhatni sehova sem vezető munkából. akkor még inkább elmerülni. amelyek arról szólnak. amelyekről tudják. akik felülkerekednek az önzésen. akkor a sors fog gondoskodni róla. Vagy egyszerűen feláll az állásából még akkor is. Ilyenkor a Skorpió a tudattalan mélyéről felengedi a felszínre ezeket a jelzéseket. de ezzel inkább csak azokat haragítják magukra. akkor azt érdekes módon mégis félnek feladni. Igaz. vagy ha a főnök távolítja el. Érhetik ebben az időben olyan élmények. akik megpróbálnak ellenállni a szükséges változtatásoknak (s emellett persze rengeteg jó észérvet sorakoztatnak fel). visszaminősítik akár őt. és rugalmasabb lesz. nem értenek hozzá. Ennek többféle módja lehet szinte bárkinél: felmondanak neki. akik képesek az áldozatvállalásra. hatalmat ígérnek azoknak a Skorpióknak. hogy ésszerűtlenek. amíg keresgél . nem maradhatnak otthon a gyerekkel). és olyan dolgok foglalkoztatják. talán az ezotériával is szeretne megismerkedni. hogy ha a Skorpióval szemben valaki önfeláldozó. hanem kifejezetten utálják. * Lesznek persze olyanok a Skorpiók között. az nem egyszerűen érdektelen. Már az év első negyedében kitör a Skorpiókon a munkaundor. * Azt se felejtsük el. valamint egy főnök kívánságainak a teljesítésére. annak gyakran az az ezoterikus üzenete. de ha van állásuk. és egy hosszú baráti beszélgetés is jót tesz: valahogy változik. akiket éppen nem kellene. amit ellát. amely előtt a Skorpió áll. és az új tulajdonosok rá már nem tartanak igényt. esetleg olyan változások zajlanak a társadalomban. amelyek a múlttal. Eljön az a pillanat. amikor a jegy szülötte inkább befelé fordulóvá válik. Ekkor jöhet egy állásajánlat. hogy abban a pillanatban ettől nem lesz túlságosan magabiztos. hogy bólogatnak. hogy ilyen csillagállások esetén fordul elő a lazuló munkafegyelem. olyan kapcsolat alakulhat ki közöttük. hogy egy rendkívül izgalmas pályán hasznosíthatná mindazt. ha nincs más lehetőségük (nincs más állásajánlat. azután az önfeláldozó személy élheti át a sikert. amit tud. Azután a november közepi csillagállások sikereket. amelyek nem evilágiak. hogy az adott munka. hogy nem igazán érdekli már a Skorpiót a munkakör.

akik évek óta szeretnének gyereket. hogy különleges módon tegyen szert anyagi forrásokra. Ha stabil párkapcsolatról. Munka: Januárban a munkában lehetőleg semmin se változtasson. hanem egyszerre két jövevény érkezik. Dolgoznia kell. Örülhet viszont. házasságban kellemes hírt hallanak a gyermekükről. és a lehető legjobb pillanatban kaphatja meg azt az ajánlatot. és nem kezdődik valami új. A párkapcsolat területén pedig talán egyetlen állatövi jegynek sem lesz olyan nagy lehetősége a boldogságra és a boldogulásra. A munkában is eredményes lehet. hanem a saját érdekeit is. csalódások és óriási kibékülések. Egy utazás. ahogyan a főnökök kitalálták. amivel a . azt jelenti. amiért érdemes lesz szinte egy lapra feltenni mindent. akkor mókásan fog kinézni a kihízott tavalyi szerkójában. csak arra vigyázzon. és a pénz. Pénz: Az anyagiak területén hatalmas kockázatokat vállal általában. házasságról van szó. és gyűlöli. és nagyon jól képviseli nemcsak a cége. nem is volt olyan nagy baj. amelyet elfogadva izgalmas. akkor ezen változtatni fog. és ha téli sportot űz. ami eddig izgalmas volt. sőt úgy tűnik. mert ha féltékenységével sokat provokálja partnerét. mert rövidesen kiderül.7. hogy nem egy. amelytől borsódzik a háta. akár mesterséges úton valóra váltja az álmát azoknak. amely még szorosabbá teszi a viszonyt önök között.15. hogy partnere ne menjen bele semmi olyanba. hol nyomoz utána. és olyan változást hoz. ezért a szakítás során nem történik dráma. hogy ettől nem fogja olyan nagyon jól érezni magát. hol gyűlöl.24. kreatív feladatot láthat el.29 Skorpió/Február Párkapcsolat: A szerelemben ez a lezárás időszaka lehet. hogy felszedte azt a kis súlyfelesleget. Pénz: Az anyagiak területén ez a hónap nem lesz túl fényes. és ezt szinte minden hónapban remegő izgalommal kísérik figyelemmel. hogy a sors fog közbelépni. Skorpió/Január párkapcsolat: Hol imád.és ízületi problémák okozhatnak gondot ebben a hónapban. hogy ebben a hideg hónapban csak tovább fogja növelni. vagy egy olyan vállalkozás beindítására nyílik lehetőség. Ha lélekölőnek tartotta a munkáját. az szakításhoz vezet. Ebben a hónapban is adódik egy lehetőség.11. Ebben az évben már most érzik. sőt! Lehet. szintén pénzt hoz. és közben egy új fejezet nyitnak. hogy a partnere is valami hasonlót érez. és arra. No de elkeseredésre semmi ok. és a meggyőződés. hogy a munkáját jól végezze. Gondoljon az adósságra. Senki sem fogja önt összetéveszteni Krőzus reinkarnációjával. akkor találhat. akkor fel kell készülnie arra.Összességében a Skorpiónak a 201 l-es esztendő sok tekintetben igen eredményes lesz. A szerelmi kapcsolatokban iszonyatos erővel próbálja magához kötni partnerét.22. amely fenekestül felforgatja az életüket. Egészség: Gerinc. amelynek a tetején csücsül. Meglévő párkapcsolatban. hogy mindennek úgy kell lennie. Ebből adódóan lehetnek féltékenységek. és erre még rá is tud kontrázni. hogy az ön helye biztos marad. hogy erre a feladatra szüksége van. Mintha a szenvedélye eltűnt volna Lehet. mint korábban. mert nagyon bejön. hogy a család létszámában változás történik. De vigyázzon. Előfordulhat. gyorsan el is tűnik. Munkahelyén remek pénzügyi megbeszéléseket folytathat. Talán úgy érzi hogy kifulladt az. hogy házastársának jól alakulnak az ügyei a munkahelyén. Nagyon fontos. Ha ez nem történik meg. amit kap. De arra is lehetősége van. hogy ez ne üljön ki az arcára. A sors az idei esztendőben akár természetes. de igyekezzék. hol a tenyerén hordozza őt. ha a vágyait valóra akarja váltani. Kedvező napok: 3. mert ha nem volt munkája. akkor túllépnek egy szakaszon. egy bizonyos fázison a közös életükben. Ráadásul némi súlyfeleslegre is szert tett. ha nem is annyira keményen. mint a Skorpiónak.

amire nagyon muszáj. 8. lelkileg nagyon közel állnak egymáshoz. Nem igazán érti még ön sem. aki majd a párja lesz. apró-cseprő dolgokon is kiborul. akármennyire küzd. hogy régi dolog jut eszébe a partnere korábbi életéből. És ezt a bizonytalanságát a partnere is megérzi. de mindketten nyitottak a szerelemre. amit igazából átél. Lehet. akivel szerelembe eshet. hogy az anyagi veszteségek. hogy a munkája miatt ne hanyagolja el a párkapcsolatát vagy a családtagokat. hogy miért érintik meg ennyire. gyomorfertőzések. Ez azt mutatja. Talán megzavarhatja ezt a harmóniát. és ezért nem biztos. amelyekre sokkal érzékenyebben reagál. Stabil párkapcsolatban is előjöhetnek ezek az érzések. elsősorban a szív. mit szeretne. 9. Munka: Érdekes változások történnek a munkájában. Meglévő kapcsolatban. Most olyan helyzetbe van. Mindezek valószínűleg azért alakulnak ki. ha nem úgy alakult. nem érzi a beteljesülést. amit eltervez. 14. ha nem kerülne napvilágra. Pénz: Az anyagiak területén talán a legkevésbé kedvelt dolog történhet. mi lenne jó. és ettől ön határtalanul boldog lesz. Élvezze az otthonát. hogy kikerüljön a negatív spirálból. és ezen húzza fel magát.4. amit szeretne. Egészség: Kialakulhatnak gyomorproblémák. Nehezebben viseli el a konfliktusokat. És talán még benne van egy olyan ügyben is a munkahelyén.13. mert ebben a hónapban van erre esély. amelyek eddig zárva voltak.21. Szinte tehetetlennek érzi magát. évek óta barátok. teljesen kilátástalan. ilyen hatásokat. Nagyon szélsőségesen éli meg a problémáit. akármit tesz. Akár gyomorhurut. Vagy a gyerek ad okot izgalmakra. 22. családtag miatt érhetik. hogy túlfeszítette a húrt. s ez aztán így nyilvánul meg.25 Párkapcsolat: Talán a közvetlen környezetében találja meg azt. Valójában az a baj. Már ismerte. mégpedig az. a nyugalomé. ami jó lenne. hogy . Egy barát biztatása pedig igen sokat segít. Ez az időszak inkább a keresésé lesz. de érdemes kivizsgáltatnia magát és elgondolkodnia azon. bélfertőzések. Ugyanakkor figyeljen oda arra. nyugodjon meg. vagy évek óta ugyannak a közösségnek a tagjai.6. hogy a munkahelyén ismerkedik meg azzal. mert sokkal kevésbé tud alkalmazkodni. az érrendszer területén. Lehet. ahogy elvárná a párjától. hogy a baráti társaságban. ahol kell! Munka:' Munkában most öné a pálya.23. mint korábban. hogy meddig fogja bírni ezt a tempót.szabályokat áthágatja. mint ahogy arra vágyott. Mert ennek köszönhetően sikerül valakitől vagy valamitől megszabadulni. mégis csak most lángol fel önök között a szenvedély. semmi nem úgy zajlik. ahol egyre nehezebbek az anyagi körülmények. anyagi problémák a családon keresztül. De az is előfordulhat. de ez az időszak is el fog múlni. Vagy kérjen fizetési haladékot ott. Minden sikerül. hogy igazából az történne. Sem önmagának. Természetesen ilyen esetben az ember sokkal sérülékenyebb.19. helyzeteket hozhat létre. alakul a szerelmi élete. Most csak és kizárólag arra adjon ki. Azt érzi. semmint a megállapodásé.27 Skorpió/Április Párkapcsolat: A szerelemben a kielégületlenség lesz az. Akármilyen kapcsolatban is van éppen. sem másnak nem érdemes szemrehányást tennie. pedig a kollégák közül néhányan igyekeznek a kedvében járni. Kedvező napok: 1. Kedvező napok: 2. házasságban is kisebb most a feszültség. Olyan mellkasi tüneteket produkál. nem érzi. és lássa vendégül barátait! Egészség: Betegség kiváltója ebben a hónapban leginkább a stressz lesz. talán a megszokás miatt? Nagyon könnyen sértődik. hogy nem is tudja. A félelem nem feltétlenül jelez komoly szervi baj. nem egy új kapcsolatról van szó. rosszabb esetben gyomorfekély is létrejöhet. Pénz: Az anyagiak területén ez a hónap fogcsikorgatós lesz. amelyektől igazán megijed. hogy túl jól fogja magát érezni. Ráadásul olyan kapuk nyílnak majd meg ön előtt. Hangulata hihetetlenül hullámzó lesz.

még ha nem is adnak jellegzetesen elviselhetetlen tüneteket: hogy a gyógyulás elkezdődjön. 23. mert felszámolja BÉLPROBLÉMÁit. amelyek teljesen váratlanul érik. és ezt a felettesei is észreveszik. kivéve azt az esetet. Érdemes készülnie a jövőre. az a homloküreg.és persze némi anyagi ellenszolgáltatásért . és egy ideig képtelen ezen túljutni. Előfordulhat. és lepusztítva. Egészség: Folyamatos elfojtásokat élhet át az élet több TERÜLETÉN. eltűnhetnek pénzek. lelakva vagy az árát sokszorosan elveszítve kapta vissza. hogy ki az a személy. Érdekes módon olyan kapcsolatok. nincs semmi olyan szélsőséges élethelyzet. vagy kellett mennie. szétszórt. És persze a politizáláshoz még jobban. 20. Azt veszi észre. Ezért érdemes megnézetni. Nap mint nap egyen kölest. hogy kontár. Talán jóhiszeműen . így nem szemtől szembe űzi ezeket a játékokat.25. aki kimondottan utálja önt. hogy hazaviszi a munkáját. különösen azért. Ha most készül esküvőre. Viszont a partnerét ez egy kissé zavarhatja. Nagyon . 6.. sokat próbált barátság megy tönkre éppen az anyagiak miatt. Olyan személlyel találkozhat. ahol még mindig járatlan. de ez sohasem zavarta. olyan szerelmek jelennek meg. Stabil párkapcsolatban ez a nyugalom ideje.12. Aztán rájön. akár LEVESBEtétként. JAVALLOTT az egyik legjobb népi gyógymód..24. vagy elveszíthet fontos dolgot. és ebben a partnere talán irányt tud mutatni önnek. Kedvező napok: 5. mert ez okozhat problémát. De felbukkanhat gyermekkori szerelem is. arra. és vagy önnek kell bejelentenie. becsaphatják az üzletben. Könyvelése bevételi oldala nőhet.27 Párkapcsolat: Vége a nyugalomnak a szerelmi életében. Előfordulhat egy haláleset vagy olyan veszteség a munkahelyén. Munka: Munkahelye nyomasztja. Valójában nem nagy dolgok.7. Pontosabban vannak olyan kollégák és olyan feladatok. Kollégái között van olyan. mint máskor. és most újrakezdheti. old meg. Pénz: Olyan óriási változásokra ne számítson az anyagiak terén.14. mert a visszautálkozáshoz is remekül ért. akit már régen nem látott. 28 Skorpió/Május Párkapcsolat: Vágyakozik valaki után. amelyeket most nehezebben visel el. javíttatások. Amikor keményen dolgozik a pénzért. vagy olyannal. Munka: Főnökei szuperlatívuszokban beszélnek önről. homloküreggondok állhatnak a háttérben. a mesteremberről kiderül. még az apróbb veszteségeket is nagyon nehezen éli meg. Olyan területre merészkedett. arcüreg.odaadott valamit valakinek. akivel szomorú esemény történt.valamelyik családtagját ki kell segíteni szorult helyzetéből. akár köretként. nehezen tud a munkájára koncentrálni.18. nem jön be. amit nagyon nehezen tud feldolgozni. hogy valaki nagyon közel állt önhöz lelkileg a munkahelyén. akár kásaként. Kedvező napok: 2. 10. 5. Előfordulhatnak kisebb problémák. és beindítja a fantáziáját.15. akkor ezt a legjobb időben teszi. Még az is lehet. akivel már régen lezárta a viszonyát. de talán nem adnak még ennek hangot.20. miközben önnek is vannak anyagi kötelezettségei. vagy rosszul adnak vissza. Egészség: Amire most érdemes odafigyelnie. Ez alaposan megnehezíti a munkavégzést. hogy egy régi. aki éppen megfelel az ideálképének. mert rendkívül termékeny hónap a mostani. inkább bosszantók. 22. Segít a vastagbélnek a felszívódásban. Egészen pontosan régen lejátszódott arcüreg-. ha a kedvese segítséget tud nyújtani a munkájában. Előfordulhat az is. de a kiadási is. hogy a munkahelyén leépítésekre kerül sor. aki összehozhatja önöket. és a hétköznapjait nem teszi nehézzé. 29 Kedvezőtlen napok: 4.21. amivel bizony sok-sok jó pontot fog szerezni a feletteseinél. De az is lehet. vagy ön is a leépítendők között van. ami megzavarná. De bármilyen furfangos trükköt vet be. a köleskúra. hogy figyelmetlen.11. hogy a későbbiekben hogyan alakul át az életük.

Vonzza a régi ismeretség. Most nagyobb pénzhez jut. bármennyire nehezen megy.akár ügyfél. Előfordulhat. Vagy baráti kölcsönért kell folyamodnia vagy hitelt felvennie. az aggodalom jelenik meg az anyagiak területén. nincs kizárva valamilyen műtét ebben az időben. különben nagy konfliktusok alakulhatnak ki önök között. és ez eddig nem jött össze. olyan barátságok születhetnek most a munkája révén . ugyanakkor eszébe jut az is. Foglalkozzon többet a gyermekeivel.20. vagy bevállaljon-e egy olyan a hitelt. amely most jellemző az életére. főnököket. Próbáljon meg diplomáciát magára erőltetni. akkor nyugis hónapnak néz elébe. amely eredményes lesz. és még arra is képes. Kedvező napok: 1.27. akik körülveszik. Esetleg szabadidős tevékenység miatt szedhet össze ficamokat. 28 . hogy partnerét még nem kerítette hatalmába az őrült vágyakozás. Pénz: A szorongás. ha most kivenné a szabadságát. Egészség: Kisebb beavatkozások ideje jön el.17. akár egyéb vonalon . Úgy érzi. vagy olyan bevétel üti a markát. de egyszerűen nem bír a vágyaival. amit most átél. hogy részt vegyen a lombikprogramon. Ráadásul. a vérével. Meg kell beszélniük az önök között létrejött disszonanciát. hogy tabuk nélkül beszéljenek a szexualitásról. 20. netán házasságban él.25. ha belevágott egy vállalkozásba. Munka: Kissé torkig van. hogy egy ilyen hitelt bevállaljon. hogy nyereséget könyvelhet el. Olyasmire kellene pénzt kiadnia. de gyorsan túl lesz rajta. aki a másik minden tettébe. ott is előkerül ez a probléma. és egy korszakalkotó ötletét is meg tudja valósítani. tervezzenek közös nyaralást. Kedvező napok: 4. Munka: Az lenne a legjobb.16. de ön érzi. amelyet egy kellemetlen hír vagy valakinek az érkezése felbolydíthat. Ebben a hónapban lehetőséget ad a sors arra. egyszerűen már végig sem tudja hallgatni. 29 Párkapcsolat: Őrülten szenvedélyes lesz. amilyenekbe nem kellene. És igaza van! Viszont tartsa észben. érzelmi élet. hogy vannak olyan barátai. mint amennyit kellene. hogy belevág valami olyanba. Ha nem megy szabadságra. hogy az esetleges traumát fel tudják dolgozni. Olyan kapcsolatokat alakíthat ki. hogy egy közeli hozzátartozó szenved kisebb balesetet. még a különköltözés lehetősége is felmerülhet. mintsem azon fáradoznának. 8. az elvileg csak az aktivitásból adódhat. aki az ön segítségére szorul. hogy ez sok pénzt hozhat. hogy anyagilag a gyarapodás útjára lépjen. hogy elengedje-e a lehetőséget. és így nagyon nehéz lesz bármilyen viszonyt kialakítani. Ha stabil kapcsolatban. vagy külföldön vállalna állást. és ez aztán alaposan meglöki az adrenalinszintjén. elutazna külföldre. de az is lehet. Előfordulhat.amelyeket élvezni fog. viszont a felettese igen. hogy nyilvános helyen menjen bele kalandokban. akkor ez a legalkalmasabb hónap arra. Azt is tudja. Meglévő párkapcsolatban béke és harmónia honol. hibát keres és talál is. ütéseket. Ha ön gyermeket szeretne.érdekes lesz az a lelki. ezt most önerőből nem tudja megoldani. amelyeket vagy nem ért. amire mindenki csak legyint. Pénz: Úgy néz ki. vagy egyszerűen képtelen végrehajtani. Felettesének olyan elképzelései vannak. hogy azokat a munkatársakat. hogy éppen ön lesz az. De az is lehet. akár kolléga. Tipródik magában. mozdulatába beleköt. Egészség: Ami probléma kialakulhat. akit elveszített. és akkor az ellenségei számát sem fogja tovább növelni. mert csak így fog boldogulni. 8. amire mindig nagyon szeretett volna. amit talán nem tud visszafizetni. amelyre nem számított. Mert előfordulhat.12. Belemegy a szex miatt olyan kapcsolatokban. az most nem termel annyi pénzt. akik inkább lehúzzák. hogy gyümölcsözőek az ön számára. és a későbbiekben bebizonyosodik. hogy most nem áll azon a szinten. töréseket.13. amivel aztán alaposan elrontja a légkört. hogy ebben a hónapban végre már javul az anyagi helyzete.

hogy ebből mégis az lesz. amely miatt most kissé lehangoltabb lenne. de lehet.21. Ezért talán kissé sértődötten befelé fordul és azért is bebizonyítja. mert most nem akarja ilyesmire pazarolni a pénzét. Sokkal nagyobb erőkifejtésre van szüksége. Nem akar most költekezni. Kedvező napok: 5.19. a gyerek. Ha állást kíván változtatni. segítség nélkül marad. 27 Skorpió/ Szeptember Párkapcsolat: Ha nem szeretné. okosnak és határozottnak kell lennie ebben a hónapban a munkahelyén. Olyan munkát is el kell végeznie.7. a gerinc. Nehezebben jut célba. Előfordulhat. mozgolódást nem észlel. ön mégis egyedül. Ha semmi negatív esemény korábban nem történt párkapcsolati szinten. akkor viszont minden oka megvan az örömre. amennyivel tökéletessé teheti a házat. hogy bocsánatot kérjen. Talán még félre is tud tenni. körülményesen tudja megvalósítani a feladatokat.vagy a vendégszobából semmi sem. Ezekben az időkben próbáljon meg hosszú távú terveket szőni. Pénz: Meg kell hallgatnia a házastársát vagy a környezetében valakit. párkapcsolatban partnerét el kell csábítania.Skorpió/Augusztus Párkapcsolat: Régi emlékek jönnek elő. De mégsem tudta őt megmenteni.15. hogy tényleg annyi pénzre tegyen szert. mert a csillagok támogatják. hogy magára hagyták. még akkor is. amit csak lehetett. talán csak a legjobb barátjával beszélje meg. Előfordul. Meglévő viszonyban.13. egyedül van. önért lehet odáig. Ha kényszerpályán halad. Egészség: A betegségek ebben a hónapban abból adódnak. hanem inkább attól. hogy ennek még semmi jelét nem tapasztalja. hogy most talán nem akar hosz. hogy jutottak el idáig. hogy megcsinálja.20. Nem is az elköteleződéstől. Ráadásul úgy érzi.22. esetleg a gyermekeiért is. akkor ennek is vége. amit esetleg végrehajt. 17. ahogy a munkáját is végezte. feszültséget. mert biztos. és nem is érti. ön pedig túl hiú ahhoz. a nyak jelezhetik. Véget értek a szabadságok. azt ne verje nagydobra. Házasságban. hogy kihagy baráti találkozókat. akkor ne próbálja meg mindenképpen befolyásolni a társát. vagy egyszerűen semmiféle problémát. Ha így van. És akkor felteszi magában a kérdést: mi értelme tovább folytatni? És dönt. a befelé fordulásról szóljon. Ne szégyellje a könnyeit. És augusztusban minden esély megvan arra. Igaz. annak ellenére. és így tehetik varázslatossá az amúgy is különleges hónapot. aki esetleg rangban ön alatt áll. Pénz: Az anyagiak területén a szeptember nyugodt hónap. most tegye. Munka: Szépnek. hogy tartósítani szeretné a kapcsolatukat. ahogy ezt ön előadja. és hosszú távon megalapozni a későbbi anyagi hátterét. hogyha valamiben bizonytalan. kezdődik vagy folytatódik a munka. hogy a térdízületek. hanem talán még a hozzátartozóiért. hiszen annyi hely van. Annyira túlterhelt. és nem hiányozhat a baba-. aki nemcsak önt szeretheti. de a másik ettől megrémül. ahol szükség van rá. megkapja a lehetőséget. Nem kényszerű lesz a változás. hogy tőle ez nem szivárog ki. hogy bizony most olyan feladatot vállalt.12. Pedig jól tenné.10. hogy szeptemberben a szerelem a haragról. ha beleszakad. Munka: A munka frontján érdekes módon nagy változások indulnak el. Nagyon fontos. vagyis hogy túlfeszítette magát. az elfojtásról. A nagyobb átszervezéseken is túl vannak már. és minden megtett érte. hogy egy igazán önhöz illő feladatot csípjen meg. amit nem egy embernek találtak ki. Tervezhet előre. Partnere felkaphatja a vizet. mert feltűnik a színen valaki. emlékezzen rá. együttélésben parázs vita alakulhat ki egészen kicsike kis apróságokról. akinek briliáns ötletei lehetnek pénzszaporítás ügyében. hogy ott és abban . amihez nincs meg a kellő energiája.25 Kedvezőtlen napok: 8. mint máskor. inkább csak hasznos dolgokra költeni.szú távú kapcsolatot. hiszen szerette őt.

ami bántja. Ha megfelelően táplálkozik. 8. a hólyag területe lesz sokkal érzékenyebb. a szomszédokkal való közös tervezgetésekre. akkor ott is szerencsés átalakulásokra van kilátás. a szívébe lopja magát. hogy az ön válláról lekerülhetnek a nagyobb terhek. hogy nem érzi fontosnak magát. hogy túlságosan figyel magára.17. Nem készül rá. vagy semmi. hogy szakítás vagy változás után van. esetleg már az ismerősök között van az a személy. amelyeknek ön a haszonélvezője. Elsősorban a párja útján sikerül biztosítani az anyagi stabilitást. amihez igazán ért. ezzel sem lesz baj. hogy a partnere mindent megtenne önért. megkérdőjelezheti a kapcsolatuk jövőjét. hanem tegyen félre. Kedvező napok: 5. Vagy nagyon sok lesz. hogy a munkahelyén nyugalom uralkodna. azt hiszi. Az értékeire vigyázzon. Úgy is mondhatjuk. hogy holnap is lesz. inkább hárítja az új kapcsolatot. s ez jó hatással lesz a viszonyukra. Éppen ez az. De az ön ötletei is ragyogóak. harmóniában. Régi viszonyban. az epe. Ha most keres állást. és el akarják végezni az otthoni munkát ön helyett. amiből szerelem. mert lehet. és ha akar. és máris felszabadultabbnak érzi az életét. Ebben a hónapban mégis valahogy magától megy minden. ismeretségből. nyíltan meg kell beszélniük mindazt. nyertese lehet. amely nem tetszik önnek.. Felettesének olyan elvárásai . nem történik semmilyen agresszív. bizalmi válság alakul ki. Egészség: A szeptember az egészség területén kisebb-nagyobb problémákkal indul. házasságban partnere szerencsés helyzetbe kerül.13. ami a csapdát rejti. könnyen megismerkedik valakivel.bizonyítson. hogy holnap talán semmi sem sikerül. Megfeledkezik arról. ami nem tetszik. várja meg. Ez lesz a kulcs ebben a hónapban. soha ne menjen a lehetőségek elébe. A szülők vagy idősebb rokonok a tenyerükön hordják most önt. Előfordulhat.. akkor abban sajnos most nem várható hirtelen javulás. nagy jelentőséget tulajdonít olyan helyzeteknek. hogy találni fog. hogy az anyagiak területén felfelé ívelő szakaszba lépjen. Ha ön az üzleti életben érdekelt. Orvostól orvosig jár majd. tartós viszony lehet.17. Egészség: Problémát okozhatnak az emésztőmirigyek. Munka: Nem mondható.21 Skorpió/November Párkapcsolat: Novemberben a szerelem területén előfordulhatnak nehézségek. Stabil párkapcsolatban. felkérik a feladatra. ha esetleg lenne. házasságban ez az időszak a csendes lelki életnek az ideje. aki a nehéz időben ön mellett áll. Mert ha sok van. Munka: Kissé harcos lesz az október. biztos. Az epe és a hasnyálmirigy rakoncátlankodhat most.10.12.25 Skorpió/Október Párkapcsolat: Észrevétlenül lopódzik a szerelem az életébe. békességben telnek a napok. 19. Remek a hónap üzleti megbeszélésekre. méghozzá nem is akármilyet. vagyis a máj. Pénz: Ebben az időszakban pénzügyeire a szélsőségesség lesz jellemző. akkor egy húron pendülhet vele. váratlan dolog. De a legfontosabb a türelem. felettesének lesznek egészen elképesztő és váratlan ötletei. mégpedig azt. ennek mindketten örülnek. sőt lehet. Ez lelki válságot okozhat.14. Kedvező napok: 6. Ez egy újfajta folyamatot indít el. Olyan problémákkal kell szembenéznie. és azt sem. de most nincs mese. amelyekkel korábban nem akart. amelyeknek nem kellene. Ezért aztán nem is keresi.7. Ne tapsolja el a pénzét az utolsó fillérig. beszélgetésekből kialakul egy új kapcsolat. 8. hogy hogyan tudná megelőzni a bajt. Pénz: A csillagok állása szerint nagy esély van arra. Ha tart egy betegség. De az is lehet. hogy még a táskát is lelopják most a karjáról. szerződés aláírására vagy egy tervezet megvétózására. És ebből a barátságból. ameddig szólnak.

27. mint a fejfájás. hogy a stresszt levezesse. Még az is megtörténhet. Aztán történik egy váratlan dolog.20. mert egy idő után a gyógyszerek sem fognak hatni. aki „beveszi" önt egy „buliba". hogy olyan főnöke lesz. Ön nem veszíti el a munkáját. az üzleti ügyei remekül alakulnak. sőt! Ha eddig nem volt munkája. ha nagyon muszáj. Muszáj lesz pihennie. házasságban ez a hónap igen jónak mondható.12. hogy most a fukarság bűnébe esik. de a meglévő kapcsolaton belül is felforrósodik a levegő. hogy az anyagiak miatt nem kell aggódnia.7. Olyan betegségek kerülgethetik. Ilyen lehet egy pajzsmirigy-. Ha van egy kis szabadideje. a koncentráció hiánya. egy mandulaprobléma. hanem a következő esztendőben is folyamatosan számítanak majd önre.30 Skorpió/December Párkapcsolat: Decemberben a szenvedélyeké lesz a főszerep.17.25 . és negatív hangulata az ünnepre is rányomja bélyegét. sőt olyan események. Nagyon nehezen viseli ezt a helyzetet. nehezen tud megfelelni. Ha csak idényjellegű munkát végez. hogy az év betegséggel zárul. levert. csak akkor. Kedvező napok: 4. hogy ki kell adnia egy csomó pénzt. amelyeknek. Egészség: Előfordulhat. 24. Nem lesz oka panaszra. vagy állásinterjún részt venni. nagyokat sétálni.lesznek. Meglévő kapcsolatban. ez pedig küzdelmeket indíthat el a kollégák között. és jó barátságban voltak. Meg is nyeri. Ráadásul leépítésekről is hall. és lesz mit a tejbe aprítani. próbáljon minél többet a levegőn tartózkodni. 9.15. hiszen talán sohasem érezték ennyire fontosnak a másikat. régi együttélésben. amelyek már régóta megvannak. akivel régen nagyon jól ismerték egymást. Munka: Most pozitív dolgok történnek. Kedvező napok: 3.29. erős szexuális vágy uralja. Nem akar orvoshoz menni. Pénz: Még az is lehet. és anyagilag is megbecsülik. most érdemes pályázni. Mindenesetre a munkahelyi kapcsolatai. És a munkahelyi harcban ön is részt vesz. valamint a másik iránti szenvedély fellobbanása kölcsönös lesz és egyszerre történik meg.21. mert nem várt pénzhez jut. remek teljesítményt nyújt. Vegye komolyan a most jelentkező problémákat. mert megkaphat egy olyan állást. Elkedvetlenedik. és előfordulhat. Lehet. Egészség: A stressz. Ez az érzés. úgy gondolja. a túlhajszoltság. ezt a hónapot akkor is rendkívül sikeresnek találhatja. mert esetleg nagyobb bajt kerülhet el vele. hogy nemcsak a következő szezonban. és most bizony kiújulhatnak. a migrén. ami miatt kiderül. amelyben jól fogja érezni magát. hogy barát vagy jó ismerős. Új szerelmi kapcsolat a láthatáron. Elviselhetetlennek tartja. és mindez csak fokozza erotikus kisugárzását. amelyek hosszabb távon meghatározóak lesznek az életében. fáradékony. esetleg üzlettárs az. Izzó szenvedély.19. a túlfeszítettség miatt olyan betegségek jöhetnek elő.

hogy ne titokban tegye. Vagy meglévő házasságukat erősítik meg az újbóli igen kimondásával. amelyeknek örülni fognak. barátságos. Az alacsony jövedelem lesz végül az. Lehet. hogy attól a Nyilasnak könny szökjön a szemébe. valami biztonságosra. a Mértéktartás Drágaköve: ametiszt Gyógynövénye: árnika A leghíresebb Nyilas: Jane Austen Fűszernövénye: szerecsendió Fája: szeder Uralkodó bolygója: a Jupiter Nyilas . mert kollégái és felettesei között több a kedves. Hatását majd abban mérhetjük le. hogy külföldön vállaljanak állást a 201 l-es esztendőben. és most ismét bizonyít. és talán éppen a főnöke vagy a kollégája segít új helyet találni. Ennek megfelelően. * Ha a Nyilas jegyében született személynek jogi problémája támad. Minden valószínűség szerint munkaváltásra kerül sor náluk az idén. . Minősége: tüzes jegyű Száma: 9 Napja: csütörtök Színe: lila és a sötétkék árnyalatai Tarot kártya száma: 14-es. amelyekről először úgy érzik. Várják meg. segítőkész ember. hogy a törvény előtt mondják ki az igent azok a Nyilas jegyében születettek. felszabadultabb időszak kezdődik számukra.A Nyilas jellemzői november 23. és ezek a változások kezdetben többnyire pozitívak. de annyi minden történt a 2010-es esztendőben. akitől elváltak. és úgy gondolja. hogy elégedett a meglévő munkahelyével. Ezért január végéig inkább ne hozzanak komoly döntéseket. Ha már jogról és törvényről esik szó: az idei esztendő kiváló arra. Aztán március 12-én az Uránusz is ki fog lépni a Halak jegyéből. a jegy szülöttei sok pozitív dolgot élnek majd meg. hogy az Uránusz mindig váratlan változásokat hoz az életbe. hogy olyan változások és váratlan helyzetek adódnak a Nyilas jegyűek számára. hogy törvény elé viszi a dolgot. Meglévő munkahelyén megértik. hogy ebben az évben még egyszer összekötik életüket korábbi párjukkal. Ahol olyan felettesük lesz. ettől talán félnek. Nem könnyen. Az év elején még a Jupiter és az Uránusz is a Halak jegyében jár. tegye bátran. amilyenekről eddig álmodni sem . jó szándékú. hogy akár áldozattá is tehetik őket. olyanra. január 22-én kerül sor. nyerhet. és pozitív időszak kezdődik az életében. hogy tudat alatt már vágyakoznak valami újra. nem olyan stílusban irányít. Ez után egy sokkal könnyebb. olyan lehetőségekkel. amelyek egyébként a jövőjüket szolgálják. ami arra készteti. amíg a Jupiter elhagyja a Kos jegyét. vagy igazságtalanság történik vele. Olyan változásra kerül sor ugyanis az életükben amelyet talán már nem először élnek át. hiszen ebben az évben az ő oldalán áll a jog. hogy fájó szívvel. Erre 2011. aki nem szól bele a munkájukba. most megváltozik. Például olyan új. ami eddig negatív módon érte a Nyilast.december 21. Mivel az Uránusz is jó fényszögbe kerül a Nyilas jegyével. és félelemmel teli viselkedésük hatására negatív helyzeteket hoznak létre ezek a változások. De azt sohasem szabad elfelejteni. amiben a kreativitásukat kiélhetik. de talál. Még az is előfordulhat. különleges lehetőségek jöhetnek a Nyilas jegyűek életébe. akik még nem házasok. hogy a pénz miatt szeretne elmenni. Ez főleg annak a következménye. de a fizetéssel sajnos elégedetlen. de érdekes módon inkább kis cégnél helyezkedjenek el.hatnak. hogy a Nyilas jegyűek ebben az időben sokkal befolyásolhatóbbak. és a Kosból a lehető legjobb fényszöget veti majd a Nyilas jegyére. A Nyilas jegyében született embereknek nagy lehetőségük adódik. A legfontosabb. de új munkahelyet keressen.Bizonyítás 2011 A Nyilas jegyben születettek számára az igazi izgalmakat az év eleje tartogatja. Vagy külföldi érdekeltségű cégnél. és szerencsésnek érzik magukat.

mert könnyen becsaphatják. Mintha az érzelmeit teljesen feltöltené.szan elnyúló pereskedést is hozhatnak nekik. s onnan biztos jövedelme. Azt fogja tapasztalni. hogy az nem valamilyen bűncselekményből származik. meglophatják. olyan dolgokra beszélhetik rá őket. Hiszen az Uránusz és Hold trigonja azt jelenti. Ennek a lényege az. április 4-én egy nehéz fényszög jön létre a Nyilas jegyében. a szabadság és a függetlenség. és ilyenkor mindig borzongás futott végig a hátukon. Arra is ügyelnie kell. hogy megtalálták lelki társukat. méghozzá hirtelen változás lehet egy szerelem. és úgy érzi. hogy a Nyilas jegy szülötteinek érzelmeiben. esetleg új választottja ujján van karikagyűrű. a Nyilas jegy szülötte házasságban él. hogy a vállalkozás sokkal nagyobb felelősséggel jár. és nagyobb korlátozásokkal is. mert minden felelősség az övé. Túlzott optimizmusuk miatt nemigen veszik számba ezeket a tényeket. Valóban. hogy nem dirigál senki. Ezt azonban a Nyilas jegyében születettek nem minden esetben gondolják végig. Nézzen inkább mindenkire gyanakvással ebben az időben a Nyilas szülötte. mint gondolta. de ez a szerelem felforgatja a magánéletét. mert belekezd egy vállalkozásba. Ennek hatására vonzza azokat az embereket. mert sajnos becsaphatják. mert ez a valaki igen élénkítő hatással lesz rá. Ekkor jön rá. Az elején nem gondolja a Nyilas jegy szülötte. Ha értékesebb ingóságot vásárol. milyen jó. Ám ahogy telik az idő. mert nem tudja betartani. nem fogja ezt senki a szemére hányni. Igazából nem különleges. * A kedvező változás. akikkel sohasem találkoztak még. a szabadságot. ezért ezt is vállalják. a Neptunusz pedig kvadrátba. mert előfordulhat. hogy senkinek ne tegyen könnyelmű ígéretet. hogy egyszerre. amelyek nem egyszerűen veszteséget jelentenek a számukra. ahogy egy-két prával korábban történt? Például: valaki olcsón . mégis említést érdemel. hanem később még hosz. De a mostani szerelem mindkettőjük életében olyan. az most megváltozik. senkivel se legyen túlságosan bizalmas.. Ez azt jelenti a Nyilas jegyében született emberek számára. hogy szinte ugyanazon a napon következik be két bolygóállás. amikor azt mondják. és végre nem lesz főnökük. és ami annyira fontos neki. Ezzel több ember életét borítja fel. Egyszerűen azért. szinte ellentétes hatása. Épphogy elhagyta a Jupiter és az Uránusz a Halak jegyét. vagy egyszerűen ne vásároljon kéz alól. hogy megváltoztatja az életét. akik és amelyek az újdonság és az eredetiség erejével hatnak majd rá.. győződjön meg arról. Ugyanakkor a Neptunusz kvadrátja néhány órával később komoly kétségeket ébreszt bennük: lehet. máris megérkezik ugyanoda a Neptunusz. családjában különleges. Olyan személyekkel kerülhetnek szembe. pont ez a függetlenség okozhat problémát olyan értelemben. Az az érdekessége. hiszen megélheti benne a függetlenséget.mertek. akkor is legyen körültekintő. és persze eseményeket is. Leginkább az lebeg a szemük előtt. hogy bizony kikászálódott a korábbi érzelmi levertségéből. Ezek a változások megrendíthetik az eddigi stabil helyzeteket. azt ezért a szerelemért most szívesen odadobja. hogy legyenek rendkívül óvatosak ebben az időszakban. csak hírből hallottak róluk. hogy ők sokkal jobban tudnak mindent. amit elterveztek. hogy ebből a kapcsolatból minden lehetséges. Az életet megint titokzatosnak találja. talán habitusukból adódóan. hogy ha elkésik. mintha valaki egyszerű alkalmazottként dolgozik egy cégnél. amikor belekezdenek egy vállalkozásba. miközben arra gondoltak. hogy mégsem teljesen úgy lesz. amelyben remekül érzi magát. hanem csak jól érzi magát benne. hogy a sors megkímélte őket az ilyenektől. szinte néhány óra leforgása alatt az Uránusz trigonba kerül a Holddal. Ha ingatlant vásárol. akinek el kell számolniuk. pozitív kimenetelű helyzet alakulhat ki. A gondot az jelentheti. ebből a kapcsolatból lehet házasság vagy együttélés. Például: ha valakinek eddig volt egy stabil munkahelye. Április 20-án érdekes konstelláció jön létre. senkit ne engedjen be a lakásába igazolvány felmutatása nélkül. hogy bizony egyedül kell mindent megoldania. Ahogy korábban láthattuk. Egyszerre érvényesül ugyanannak a bolygónak két. úgyis sikerül. hogy nem tiszta üzletbe megy bele.

November 22-én átlép a Nap a Nyilasba. és gyorsan felismerik. megjavítani az életük minden olyan területét. Vagy egy új kapcsolatban azt. emiatt megtörténhet. mert az asztrológia azt mondja. Az is megeshet ilyenkor. hogy mivel a Hold játssza benne a főszerepet. és így valósítsanak meg valami igazán nagyot. hogy a Nyilas jegyében született ember merő jóindulatból . az esemény végéig hatással lesz. és sok olyan ember támogatását élvezhetik. kezdődik el. Április 21-én szintén különleges nap lesz. hogy igenis alkalmasak az együttélésre. hogy mégiscsak jó üzletet csináltak. hogy talán már a negyedik X-et is eltaposta. rátermettségüket. mint korábban. pompás. Ha valaki külföldön szeretne munkát vállalni. Például: ha tehetségüket egy jó ügy szolgálatába állítják. Viszont ennek a különleges konstellációnak az a nagy előnye. hogy megvalósítsanak valamit. amire gondolnak. akkor fantasztikus sikereket érhetnek el. hogy rengeteg bosszúság jár vele. mert előfordulhat ebben a fényszögben. és egy óra múlva kiderül. A tavaszi szezonban létrejövő konstellációk hatására a Nyilas jegyében születettek megérzései sokkal jobban működnek. ha határozottak és gyorsak. a Nyilas jegyűek nem elégszenek meg azzal. De ügyelniük kell arra. amelyekre még nincsenek felkészülve. Például új munkahelyen bizonyíthatják tudásukat. amit szeretne. Ezen a napon minden nagyon pozitív analógiával. külföldre akar utazni. hogy ilyenkor betoppan az életükbe valaki. esetleg a szomszéd kutyája éjjel-nappal ugat. ami megszületik. vagy bármi más. Például ekkor kezd el foglalkozni a papírmunkával. így állva ellen a Nyilas akaratának. vagy egyszerűen soha nem jött úgy össze semmi.és persze fékevesztett energiájával feltüzelve _ erőszakkal rávehet másokat olyan lépésekre. hogy ebben az időben csak akkor lesznek sikeresek. hogy ne legyenek arrogánsak. A Nyilas jegyében születetteknek ez azt jelentheti. Valahogy úgy érzik. Másnap vagy egy hét múlva már változnak a dolgok. hogy a sors olyan lehetőséget sodor az útjukba. Minden. és még az is megtörténhet. ha a határozottsága és a gyorsasága mellé fokozott figyelem is társul. hogy összefogjanak embereket. amire még nem volt lehetőségük. hogy mindennek a kezdete a fontos. Ez végtelenül izgalmas. Kedvező hatású lehet minden Nyilas jegyben született ember számára ezen a napon bármilyen fajta jogi lépés. amikor megmutathatják valódi énjüket. ha ez az első lépés. hatalmas erővel történik. ahol erre eddig nem volt módjuk. a csalódást tulajdonképpen csak azon a napon érzik. és a Hold a leggyorsabban mozgó bolygók közé tartozik. Ez persze az Uránusz Kos-beli helyzetéhez köthető. de most olyan . amit újra kell majd kezdeniük. és ezt partnerei nem tudják elviselni. hogy az intuíciójuk remekül működik. hogy ez tökéletes alkalom. és olyan események történnek velük. aki számít. hogy megpróbálhatják rendbe tenni. és kiderül. hogy talán bele se kellett volna menni az egészbe. ezért is nevezhető ez az esztendő a bizonyítás évének. mindig tudják. Képesek lesznek a Nyilas jegyében születettek arra is. hogy a Nyilas teljes szívvel. Óriási pozitív energiát jelent. mi fog történni. de mivel az Uránusz tüzes jegyben van. Olyan lehetőséget kapnak a sorstól. ami egy adott pillanatban létrejön. Ebben az időben például egy projekt egészére van rálátásuk. Még az is megtörténhet. Ez azért fontos. idegen országban letelepedni. A Nyilas jegyében született emberek a 201 l-es esztendőt összességében pozitívan fogják értékelni. mindennapinak. hanem aktívan meg is teszik azt. ha ezen a napon teszi vagy legalább ekkor indítja el az eseményt. ami a korábbi kedvező lehetőséget mégis leértékeli. de a szükségesnél nagyobb elszántsággal áll ki egy szociális ügy mellett. És rájönnek. Az a legfontosabb.hozzájut egy lakáshoz. aminek a segítségével kiteljesedhetnek. hogy ez sikerüljön. Vagyis ebben az időben akkor érheti el a Nyilas az élet szint bármely területén azt. és azonnal trigonba kerül az Uránusszal. amelyek semmiképpen nem nevezhetők átlagosnak. hogy megszakítják vele a kapcsolatot. aki segítségükre lesz ebben. mert jó néhány dolog lesz. vagy akár házasságot kötni.

előnyös helyzetbe juttatja nemcsak a gyermekét.25. egyik vonzóbb. hiszen el van foglalva magával. hogy partnere olyan dolgokon töri a fejét. Új terveket kell építeni. Ez most inkább azoknak jó hír. azok most azzal számolhatnak. most túlzott várakozással tekint ezek elé. békességet élték meg az anyagi területen. Ez lehet akár közlekedési baleset. és nem mondanak a szemébe semmit. Komoly dolgok most nem alakulnak ki. és az a nagy szerencséje. a mozgásszervekkel lesznek problémák. az a balesetek lehetősége. Kénytelen lesz ebből kikászálódni. a kollégái is negatívan reagálnak. Ráadásul gyermeke vagy partnere gyermeke is több gondot okoz. aki önként a segítségére siet. Érzékeli ezt a helyzetet. akadályokkal néztek szembe. Munka: Nagyon érdekes ez a terület januárban. alapjaiban változik meg az anyagi helyzete. 31 Nyilas/Február Párkapcsolat: A szerelemben a csapongás ideje jön el. ha ön megszorul. hanem egy olyan személyt is. mint a környezetének. és talán most jobban csinálja. Ám ez most nem is érdekli. hogy van a környezetében olyan ember. amelyeket nem oszt meg önnel. Persze észleli. hogy bedőlt egy-két olyan ígéretnek. hogy kissé tehetetlen családja is öntől várja a megoldást. korlátozza a tevékenységében. és lehetőségek jönnek. hogy harcolniuk. az. mert szereti és tiszteli önt. Fogalma sincs. küzdeniük kell. Bizalmi válság alakulhat ki. mint korábban. akár ha stabil párkapcsolatban él. Kedvező napok: 1. együttélésben sem lesz minden olyan tökéletes. akiknek eddig nehézségeik voltak. mint a másik.lehetőséggel ajándékozza meg a sors. És végtelenül sajnálja. és a gondolataiban többször felbukkan valaki. és úgy érzi. Akár a szerelemben. amelyből aztán nem lesz semmi. ez lelassítja. érezni és szeretni. mert most óriási a veszélye annak. hogy alkalmas (ismét) szülővé válni.14. inkább csak játszadozik és élvezi a helyzeteket. Nyilas/Január Párkapcsolat: A Nyilas a január havában aj egyhez j ól illően megint tele van lelkesedéssel. Pénz: Valami biztosan történik e téren. különösen amiatt. Új célok. aki önnél magasabb rangban van.27. Pénz: Nagyon nehéz lenne önt összetéveszteni Krőzus reinkarnációjával. Akik eddig a nyugalmat. mint korábban. ám bármennyire őszinte és nyílt. 3. amelyek a későbbiekben ágyhoz köthetik. Ezt próbálja megélni a szerelemben. amit a kedvese korábban esetleg elkövetetett. Ez most megoldódik. Talán nem törődik vagy nem olyan intenzitással foglalkozik a munkahelyével. Előfordulhat. akár sportbaleset. Úgy tűnik. Egészség: Amire most érdemes nagyon odafigyelni. Rengeteg ismeretség. Egy barát. ezért legyen neki hálás. s ez inkább csak növeli a távolságot. . 180 fokos fordulatot vesznek pénzügyei. önbizalommal. aki aztán az életben is szem elé kerül. látni akarja. hogy erre a környezete. Igaz. ezeket megpróbálja megragadni.9. hogy kit válasszon. hogy illúziókba ringatja magát. új lehetőségek merülnek fel. mint amilyennek szeretné. nem biztos. aminek igazából nincs realitása. A meglévő párkapcsolatokban. és ebből adódóan egyikőjüket sem esik nehezére szédíteni. Lábával. hogy esetleg összesúgnak a háta mögött a tevékenységét bírálva. Az üzleti életre is vonatkoztatva ugyanez a változás indul be. a régi együttélésekben nincs elfelejtve a múlt. Nagyon figyeljen arra. de a béke és a kommunikáció helyreállhat önök között. akinek semmi köze sincs a szakmájához. hogy becsapták. A vágyai vezérlik. Olyan események történnek. hogy ugyanúgy kell viselkednie. az akadályok eltűnnek. amivel újra bebizonyíthatja. hogy ilyen helyzetbe került. Régi házasságban.

amiben végre a stabilitásnak is van lehetősége. aki bele kíván szólni a magánéletébe. akár olyan munkát vihet haza. akiket szeret és akik szeretik. esetleg egy régi ügy felhánytorgatására kerül sor. és ez bizony erősen érinti könyvelése kiadási oldalát. amikor megjelenhet egy új kapcsolat. és mivel szíves házigazda. hogy újabbnál újabb felszólításokat kap. És az ön gyermekének is több pénzre lesz most szüksége. és ezt nem tudja titkolni. a szerelem. és ért is most a csillagok szerint a pénzcsináláshoz (no nem fénymásolón!). és ez a későbbiekben. ahogy kellene. akkor felettessel remekül kijön.4. A kapcsolat.. és ez egy kissé feszültté teheti az együttélést.10. Ha házastársának az előző kapcsolatából van gyermeke. amit szeretne. Még az is megtörténhet. amit stabilizálni is tud. de már nem is akarja. 28 Nyilas/Április Párkapcsolat: Április meghatározó időszak lesz a Nyilas jegy szülöttének a szerelemben. régi együttélésben. Akár interneten. gyorshajtás vagy egyéb szabályok megszegése miatt. Munka: Talán az a legjobb lehetőség. Talán olyan dolgokra ad ki.21. amit aztán nehezebben kezelne. Esetleg kisebb félelmek. No és a szülők. Olyan fába vágja a fejszéjét. Pénz: A pénz jön és megy. Nem jelenik meg olyan érzelmi szélsőség. stabilnak tűnik. hogy olyan szerelmes lesz. hanem az. az érrendszerrel kapcsolatos probléma. hogy tele van energiával. házasságban ismét vállalkozás vagy gyermek. Ilyen lehet a szívvel. hogy valamit nem úgy végez. pozitív formában. és lehet. ha megvalósítana.17 Nyilas / Március Párkapcsolat: A március csendesen indul a szerelemmel. és természetesen szóba kerül a pénz is. hogy az ön ereje is véges. és szövődmény sem marad utána. olyan kapcsolatba lépnie. Kedvező napok: 1. amely igazán sok pénzt hoz. nem mutatkozik változás. ha valamifajta otthon végezhető munkát vállal. vétel.16. Ebben a hónapban talán sikerül olyan helyzetet létrehoznia. hogy nem tud kapcsolatokat létrehozni. a kötődés miatt.5. Vegye tudomásul. A munkahelyén is az érzelmi élete lesz a központi téma.6. Nem az a baj. Egészség: Most azt fogja érezni.. Végre sikerül olyan szerelemre szert tenni.13. amit otthonról végezhet el. amiben van. ami azt jelzi. vagy bedolgozik egy cégnek. éppen azt mondja. akkor készüljön a legrosszabbakra. vagy többen keresik fel az otthonát. mert előfordulhat. például tatarozás. mint egy kisdiák. Mindenképpen ideális az a lehetőség most. . nehogy lebukjon. Ráadásul megpróbálja az elején titkolni az érzéseit. hogy ezt mások pénzszórásnak neveznék. hogy vendégül láthatja a barátait vagy azokat az embereket. 8. amit otthonról csinálhat.Munka: Nyakig merülhet ebben a hónapban a pletykába. amire a főnöke gondol. Betegség területén ennek a túlpörgésnek lehetnek jelei. vagy valaki más. Most van az évnek az a szakasza. mert nem vesz tudomást a betegségről. örömmel tölti el. Egészség: A tüdő és a mellhártya az érzékeny szerve. hogy lábon kihord egy tüdőgyulladást. hogy nem tudja megtartani őket. szorongások. De azt is tudni kell. A betegségből nagyon gyorsan felépül. Felmerülhet ingatlannal kapcsolatos esély. talán egy-két év múlva óriási változást hoz az életében. hogy nagyon túlpörgetheti magát. jótékonysági szervezet tagja lesz. ő is kellemetlen helyzetbe hozhatja anyagilag önöket. eladás. hogy ilyen esetben az egyiküknek mennie kell. Ám ha ez a munka rovására megy. de az is lehet. és energiájának nagy része a figyelésre megy el. de közben persze költ is. Ha ez nem áll fenn. Kedvező napok: 3. Önkéntes munkát is vállal. nem megfelelő időben. hogy olyan szabályok vannak a munkahelyén. 27. Meglévő párkapcsolatban.4.

Arra azért figyeljen oda. hogy úrrá tud lenni a függőségén. hogy felbukkan a harmadik. illetve olyan fizikai állapotba hozza.Meglévő párkapcsolatban könnyen lehet. Úgy tűnik. amelyek betegségekre utalhatnak. Munka: A munka területén lehet. hanem úgy érzi. a csőd szélén táncol. Egyszerűen lazábbnak érezheti az életet. kényelmetlen helyzetbe hozza magát. vagy akár csokoládé-.23. amelyről még a 2010-es év vége felé sem gondolta. Ez rossz közérzettel jár.25 Nyilas/Május Párkapcsolat: Meglátni és megszeretni egyetlen pillanat műve lesz csupán. és ha nem adja vissza. amelynek tagja. amit végez. de később kiderül. az idejét. epeprobléma jelenhet meg. Olyan munkát fizetnek ki. a drog. Ezt fogja érezni ebben a hónapban.most igazán telik rá. lesz munkája. akkor nem lesz baj. De az is lehet. 5. és talán újra visszatalálnak egymáshoz.7. Elvesztheti a fejét. Munka: Ha nem megy szabadságra éppen ebben a hónapban. Lehet.29 . de még egyet sem. és a gyermeke is olyan váratlan meglepetéssel szolgál. hogy jól ossza be az életét.20. hogy anyagiakra tesz szert. és az is előfordulhat. Lehet. Sőt olyan dolog is sikeres lesz. hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerül. amire eddig talán nem gondolt.15. főleg ha lesz egy olyan lehetőség. amikor nemhogy több munkahelyet nem tud ellátni. Most használja ki a lehetőséget. 6. amely teljesen magával ragadja. Mert még az is előfordulhat. olyan tüneteket. hogy tévedés volt az egész. házasságban sok időt töltenek egymással. de mégis megjelenik a számláján. hogy több állása is lesz egyszerre. Ha most kíván házasodni. 27. pedig imád enni. és ez megkérdőjelez minden eddigit. Kedvező napok: 3. hogy önként meglepi őt valamilyen ajándékkal . Talán még a válás gondolata is megfogan önben. hogy most sok minden bejön. Pénz: Nagykanállal habzsolja most az életet. ez a soha többé vissza nem térő alkalom: ezt az érzést. internet. Szép lassan kezdjen hozzá táplálkozása átalakításához! Kedvező napok: 1. Ezek is okozhatnak most szervi problémákat. amit korábban tervezett. jól teszi. hogy szembesülnie kell azzal. Meglévő viszonyban. a több munkahelyet egyszerre. ahogy szeretne. és nem akar önnel dolgozni. ahol az átképzés is megoldható. Ez a szenvedély nem feltétlenül az alkohol.18. hanem lehet dohányzás. vagy mi legyen a helyes lépés? Arra kell gondolnia. hogy megtörténhet. hogy valójában mennyire is szereti azt. amit valójában el sem végzett. Vagy jön egy új főnök. hogy úgy ítéli meg. ha a sors ilyen lehetőségeket ad.19. hogy előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság. Vagy éppen a túlzásba vitt testedzés. Talán még túlórákat is vállalnia kell. De ezt most nem kényszerűségből teszi. mert lesz energiája. mert egy olyan szerelem jelenik meg. amelyben az lesz a kérdés: szóljon. akkor sokat fog dolgozni. hogy akármennyi idős. nehogy a munka. kipróbálja magát egy új szakmában. Közben felmerül önben a kérdés ennek kapcsán. ezt a kapcsolatot. Egészség: Az egészség területén ebben a hónapban az egyetlen NEHEZEBB terület az emésztőrendszer lehet. Például olyan pénzt utalnak át. ahol van. ezt a partnert nem szabad elszalasztania. eltegye. akkor azokat ki kell használnia. hogy marad az anyagiak és egyéb dolgok miatt. Pénz: Nagyon érdekesen alakulhatnak az anyagi történések. Előfordulhat. Ha rövid távon gondolja a több munkát. Ebben a hónapban a sors olyan helyzetet teremt. nem tud úgy enni. visszaadja a pénzt. Sőt érdekes módon még a házasság gondolata is felmerül önben. vagy a cég. Olyan helyzetbe kerül. a munkamánia tönkretegye a kapcsolatait. ami nem önt illeti meg.vagy mobilfüggés. hogy a vállalkozás. Egészség: Az egészség területén a szenvedély jelenthet most problémát.13.

az egyetértés lesz az uralkodó és a stabilitás. olyan emberekkel kerül kapcsolatba. a kedvtelései.28. vagy olyan külföldi céghez. ne hanyagolja el! Kedvező napok: 2. tehetségét kamatoztathatja. Most érhet be az a szorgalom. hogy ön nem fogja elhagyni. illetve saját maga számára biztosítékokat keres. Ha megjelennek a tünetek. Még az is lehet. Munka: A munka területén most érdemes lenne azon gondolkozni. de ehhez talán tovább kell képeznie magát. mert érzi. hogy a szülője kerül olyan élethelyzetbe. De előfordulhat a szem romlása. Közben egyre nehezedik a vele való viszony. Támogatni akár az otthon. és lazítani kíván. és ezt a törvény által is szentesíteni kívánják. Meglévő viszonyban. amelyekkel a partnere a közös jövőt kívánja bebiztosítani. De az is lehet. vagy csak a legtitkosabbak közé tartozott. 29. soha nem beszélt róla senkinek. hogy ha olyan élethelyzetben van. amit ezen a területen tanúsított. így aztán könnyen megy a kapcsolatteremtés. de legfőképpen a feladatokból. De ha szereti.25. Megéri. akkor lehet. amelyről pedig már lemondott. Érdemes most odafigyelni a szemére. hogy már nem nagyon tudja felvenni önnel a tempót. 22. 5. Problémák. hogy felkínálják önnek. régi együttélésekben olyan tervek születnek. mert nagyon bejön! Szomorú esemény is történhet ebben a hónapban: el kell búcsúznia . hogy külföldi utazása során a baráti társaságból jelentkezik az a partner. legyen egy vállalkozásban résztulajdonos.15. Pénz: Szemproblémák adódhatnak.14. Sőt ez olyan mértékig elmehet. ráadásul a munkahelyén a felettese és a kollégái sem fogják díjazni a hozzáállását. a lakás fenntartásában. és a munkahelyén is adódik egy olyan lehetőség. mert úgy érzi. akivel majd későbbi kapcsolat alakul ki. a szórakozásai vagy éppen a nyaralása lesz az. a mások helyett dolgozásból. hogy esetleg külföldre menjen dolgozni. Az is lehet. akivel egymásba szerethetnek. Ez azt jelenti. mint most. mert senki sem fogja ön helyett elvégezni a munkát. megvalósítja egy álmát. Pénz: Gyermek. 31 Nyilas/Június Párkapcsolat: Ez a hónap azt a meglepetést tartogathatja. hogy segíteni kell neki. jó lenne tovább lépni. Ha viszont komoly a párkapcsolata. akár más kényszerűség . akik nagyon vonzónak tartják önt.miatt. volt évfolyamtárssal kerül kapcsolatba.vagy szaruhártya-gyulladás. amivel jelentős bevételre tehet szert. hogy legszívesebben még otthon vagy a hétvégi házában sem tenne semmit. akkor vele marad. hogy párkapcsolatot szeretne. utazása emészt fel költségeket. hogy esetleg egy iskolatárssal. vállalkozás.például a nyugdíj. akár a számlák kiegyenlítésében.24. Pénz: Az anyagiak területén a gyerek-szülő kapcsolat lesz a meghatározó. hogy elege van mindenből. ami most egy kicsit többe fog kerülni. Az is lehet. hogy önt valaki megpróbálja megkörnyékezni. 25. még ha a legapróbb munkáról van is szó. az anyagi bevétel folyamatos elégtelensége . most úgy érzi. De közben ajándékokkal is meglepik. mint amilyen a kötőhártya. a gyermek tanulása. 30 Nyilas/Július Párkapcsolat: A változások hónapját élheti. hát tegyék.Kedvezőtlen napok: 2. Intenzív párkeresési időszak ez a mostani. a csillagok támogatják ezt a lépést. mint gondolta. aki szupertevékeny ember. hogy gyermekét kell segítenie. forduljon orvoshoz. Annak ellenére. netán zöldhályog megjelenése. akár betegség. Munka: Nehezére fog esni ebben a hónapban a munka. 8. Ön. Ezzel aztán a saját életét nehezíti meg. Meglévő párkapcsolatban. de sok mindenben különböznek ezért aztán még a flörtölésig sem megy el velük. hogy mivel ennyire jól áll anyagilag. házasságban is a szeretet. és talán még sohasem volt olyan nyitott egy új viszonyra. ahol nyelvi tudását. a hobbija.

valami olyasmit kell elvégeznie.4. melyek nehezítik a helyváltoztatást.9. mert tudta. 5. Csakhogy a szerelem váratlanul jön. Elgondolkozik azon. hogy esetleg az oktatáson sem értette. ám ami vele történt.25. és itt a nyár. 3. 20. hogy vagy ön. különösen akkor. Kedvező napok: 4. akkor a nyaralást választja. Vagy egy váratlanul jövő betegség okozhat kellemetlenséget. szórakozás közben.15. robban be az életébe. nagy a fellángolás.nagyobb gondok. hogy most végeláthatatlanul belegabalyodik a munkába. hogy nagyon erős ez a szerelem. A munkahelyén olyan feladatot kap. és semmit sem tehet ellene! Régi együttélésben. Egyébként elég szűk körben mozog. Előfordulhat. Egészség: Ebben a hónapban a lábízületekre érdemes odafigyelni. abban biztos lehet. Ám ha praktikusan gondolkodik. viszont nem is nagyon ért hozzá. hanem az otthonában hiányzó eszközöket beszerezni. most ön törleszt valami régi sérelemért. Egészség: Nem kell aggódnia. Munka: Még az is megtörténhet. akár a csípőízületével lehetnek most kisebb.12. Ezért aztán nagy pácban van. és nagy az életereje.19. ez lassan-lassan már szerelem. Ez akadályozni fogja a nyaralást és a pihenést.29 Nyilas/Szeptember Párkapcsolat: Furcsa helyzet áll elő ebben a hónapban.22. És érzi egyre jobban. Ez rejti azt a különleges izgalmat is. Ez aztán óriási feszültséget teremthet a . és boldogan tölthetnék az időt.14. 28. mint aki képben van. és igyekezni fog. Ahol esetleg felmerülhet probléma. Esetleg sportolás. vagy aki közel állt valamikor önhöz. hogy éppen gyermeke óvodai vagy iskolatársának egyik szülőjével kezd el szimpatizálni. Ha az ember a jó közérzetét szeretné megtartani. a csípő területe. hogy ebben az évben nem nyaralni kellene talán.18. és előfordulhat. mennyire tudják beilleszteni a hétköznapokba.21 Nyilas / Augusztus Párkapcsolat: Most újra eljött a szerelem ideje. vagy sportolás közben éri baleset. ennek a partnere nem fog örülni. akit nagyon szeretett.30. hogy szüksége lesz valamire. a szabadidejében jön össze vele. mert mégis csak milyen égő lenne. hogy ez több mint szimpátia. előfordulhat. Pénz: Az anyagiak területén a párkapcsolatban adódhatnak feszültségek. Régi párkapcsolatban félrevezetések jelenthetnek meg.14. hogy ne jöjjön új szerelem az életébe. ha kiderül. amit nem utasíthat vissza. hogy ezt stabilizálni tudja.7. Úgy néz ki. amelyeket nem beszélt meg önnel. muszáj segítséget kérnie. akár a bokájával. az még a későbbiekben fog kiderülni. ha kisgyerekük van. meglévő viszonyban a pénz okozhat problémát. új kapcsolat lesz. hogyan tudja kigazdálkodni a nyaralást. Nem ismerte még. mélyen megrázza. ha ön szülő. hiszen a szervezete erős. 31 Kedvezőtlen napok: 1. Olyan pénzt költött el. amit mondtak. lehet. 2.28 Kedvezőtlen napok: 2. hogy most ön a hunyó. és megbillenhet a bizalom. akkor sokkal inkább a hasznos eszközökre voksol. hogy hazaviszi a munkát. emiatt éri ez váratlanul. De lehet egyszerű szalaghúzódás is. Nem biztos. Ugyanis a párja olyan anyagi befektetéseket eszközölt. Olyan fájdalmak és korlátok jönnek. de azért úgy tett. Hogy mennyire tudják továbbvinni. ez a kötés. amire ön számított.egy olyan személytől. 11. Pénz: Ebben az időszakban főni fog a feje. Akár a térdével. Amikor együtt lehetnének. 21. De a legjobb döntést fogja hozni. Kedvező napok: 1. vagy a másik fél foglalt. az leginkább a kismedence.15. mint amilyen az ülőideg-gyulladás. Nagy baj lesz még ebből! Megpróbál tudatos lenni.13. mit jön. hogy csak egyszer-kétszer találkoztak. De az is lehet.

mégsem megy. ez is pluszpénzt jelent. és ön ezt egyenesen sértésként éli meg. hogy a meglévő munkája mellett igent mond egy olyan feladatra. semmi diplomácia nincs a mondandójában. Nem ön fog kezdeményezni.22. Nagy kérdés. mint például egy vakbélgyulladás.13. Kaphat viszont egy nagyon kedvező ajánlatot. mert ő olyanokat mond.21. vagy olyan juttatásokat adnak. minden esélye megvan arra. rájöhet. vagy egyéb vírusos betegség. hogy találkozott ezzel a személlyel. hogy titokban kell tartani ezt a viszonyt.legyen ez most a jelmondata. Igyekszik spórolni. mert később ebből akár komolyabb bajok is kialakulhatnak. Az ilyenekre nem lehetünk felkészülve. hanem akut problémáról. a benőtt köröm. Például adódik egy olyan lehetőség. de az is lehet. Ugyanakkor jelentkezhetnek olyan vártalan emésztőrendszeri problémák. hogy a párja becsapta. Egészség: Most váratlan emésztőrendszeri problémák fenyegetnek. És mivel a fő munkájára sem tud teljes mértékben figyelni. de megkeserítik az életét. 28 Nyilas/Október Párkapcsolat: A szerelemi élete ismét aktív. Munka: A kollégáival remekül kijön. Súlyosabb esetben ez májgyulladást is lehet. de ez nem esik nehezére. Úgy érzi. Pedig ha elgondolkodik rajta. és a mellékesbe is hiába tesz bele erőt-ener.giát. hiszen a munkahelyén jól keres.párkapcsolatban. A munkahelyén aztán egy kolléga olyasmit kínál megvásárlásra. Ne vegye félvállról. a körömház . Nem finomkodik.ezek lehetnek a problémás területek. A kéz. 23. 24 Nyilas/November Párkapcsolat: A szerelem területén ismét felpörögnek az események. 8. hiszen váratlanul és hirtelen jönnek. de sokat tanulhat tőle. Nehezen tudja beosztani a pénzt. a bőr. hogy ez a kapcsolat a titkos formában sokáig nem állja ki a próbát. akik a helyére pályáznak. hogy igaza van. és ez sokat hozhat a konyhára.12. Ilyen lehet például a hirtelen jelentkező vírusos bélfertőzés. Munka: Teljes mellszélességgel a munka frontján! . amelyről nemigen kellene beszélnie senkinek. amelynek végzésére nem alkalmas. Nem elhúzódó dologról van szó. különösen úgy. ám valamit elhallgathatnak ön elől. De az is megtörténhet. 20. a láb. igazán nagy szerencséje van. hogy valakit helyettesítenie kell a munkahelyén. hiszen mindig is szerette nyíltan vállalni a dolgokat. van olyan köztük. és úgy érzi. hogy rövid időn belül felmondjon. Régi házasságban. Egészség: Olyan pici problémák jelentkezhetnek. és mégis mélyen áron alul juthat hozzá. . a köröm. amire érdemes igent mondani. hanem a másik fél. de a későbbiekben annál kevésbé. Pénz: Október nehézségeket tartogathat az anyagiak terén. Ráadásul szemrehányást is tehetnek önnek mindkét helyen. amit ön nem tud elfogadni. amelyek első hallásra még akár humorosak is. hogy felettese mindenben hallgat önre. Önnek talán az elején még megy.15. és nyitott szemmel. füllel jár. és olyan dolgokat tudnak megbeszélni egymással. a beszakadó köröm és a gombásodás problémája. mert jó minőségű. Vannak ugyanis olyanok.4. Kedvező napok: 1. így aztán lehet. amilyeneket korábban talán nem. Megtörténhet. kudarcként éli meg mind a kettőt. Mert ön tanítja ugyan be. és most nem ön fogja diktálni a kapcsolatban az iramot. és ha elvállalja. hogy felettese mesterkedik valamiben. hogy ez a kapcsolat vállalható lesz-e! Most minden esély megvan arra.18. Persze azért a munkával is foglalkoznia kell. Egyébként anyagilag nem rossz az ön számára ez a hónap. vagyis titkolt szeretők lesznek. akit önnek kell betanítania. együttélésben partnerével feszültségek alakulnak ki. amelyek felérnek különböző pótlékokkal. Kedvező napok: 5. aminek majd ön látja a kárát.17. Ilyen lehet a tyúkszem. hol tehetne szert még többre.

hogy szükség van önre. Semmi! Ne kombináljon! Egyszerűen csak szereti önt. mert úgy gondolják. hogy felemelik a fizetését. még az is megtörténhet. A pénz most úgy vonzódik önhöz. nem marad tétlen. Sok mindenre jut. hogy ezért útilaput kötnek a talpára. Tegye csak bátran. ezt önnél jobban senki sem tudja.27 Nyilas/December Párkapcsolat: Meglévő vagy most alakult szerelmi kapcsolatokban elfogadási problémák okozhatnak zavart. vagy a fej kisebb sérülései. netán kitüntetésben lesz része. mint mágnes a vashoz.. amit szeretne megvásárolni. de nem lehet. Munka: Sikeres és eredményes lesz munka szempontjából ez a hónap. amire nem számított. Egészség: A legnagyobb problémát. az is előfordulhat. Ezért a kapcsolatért sokan fogják önt irigyelni. Elkezd gondolkodni. minden valószínűség szerint rokon vagy nagyon közeli barát által. Ez talán egy kissé szokatlan lesz az ön számára. amit eltervez. Felettesével is remekül kijön. hiszen a tünetei lehetnek egy készülődő. és közben keresgél. Könnyebben alakulnak ki fülproblémák. . Bírja ugyan erővel. és alaposan megmondja a véleményét. Nem fogja hagyni magát. Ha nincs munkája. és a legszívesebben melegebb éghajlatra küldené őket. de nagyon könnyen fog alkalmazkodni hozzá. még csak lappangó betegségnek. és ezt így fejezi ki. Annyit azért tegyen meg. és megpróbálják önnel elvitetni a balhét. megpróbál bizonyos dolgokat megúszni. hogy végrehajt egy igen-igen bátor tettet. Az értéktárgyaira is vigyázzon jobban. hogy a karácsonyi ajándékokat már egy hónappal korábban beszerezi. 25. amelyekről tudja. akár a szórakozás. hogy imádja őt. nem a nagy Ő. Munka: Még az is lehet. Sőt. aminek pénzügyi következményei lesznek. de bizonyos kollégák úgy állnak a munkához.19. Vagy pluszjuttatást kap. hogy mi lehet emögött. hogy a nem egyértelmű viselkedés egy nyilvános helyen vagy társaságban komoly próbatétel elé állítja a viszonyt. régi párkapcsolatban alaposan meglepi partnere ragaszkodása és az. ha olyasmit kap. És mivel van pénze. hogy ezzel a partnerrel megfogta az Isten lábát. Mert rájön. talán már előre megvesz olyan dolgokat. Meglévő házasságban. migrén.hanem a partner. bármilyen furcsa. Vagyis az asztali örömöknek is meg kell adni az árát. hogy az év legszebb ünnepe előtt a szakítást fontolgatja.. hogy a meglepetést az otthoni kukába dobja. és nem is berzenkedne. és egyáltalán nem jelent problémát azt és úgy tenni. hogy önben felmegy a pumpa. ahogy ő akarja. Hatalmas energiájával akár több ember munkáját is képes egyszerre elvégezni. 6.14. És még az is megtörténhet. de az is előfordulhat. amivel egyből megcélozza a kukát. és önre egyre többet tesznek. Egészség: Érzékenyebb testtája most a feje. mert mindenki tudja. nem kell attól tartania. vagy más szenvedély okozhat egészségi panaszt. Ráadásul valaki olyan hibát követ el. hogy önt elhalmozza sok figyelmességgel. megvédi önmagát. mert ebben a hónapban megtalálja a számításait egy olyan területen. Kedvező napok: 2. Mindent végre tud hajtani...10. Pénz: Decemberben a vártnál több lesz a kiadása. amely ezt a hónapot igazán emlékezetessé teszi. teher alatt nő a pálma. fejfájás. együttélésben olyan kellemes meglepetésben lesz része mindkettőjüknek egy harmadik személy. és a munkahelyi ajándékozáskor egyetlen szót se szóljon. ahol mindig is szeretett volna tevékenykedni. hogy ebben a hónapban mindenki úgy gondolja. amiért elismerésben. Pénz: Lesz mit aprítani a tejbe! Inkább könyvelése bevételi oldala növekszik most. a kényelem túlzásbavitele. De azért mellette marad. amit korábban pedig nem tett.22. Ha most ismer meg valakit. az élvezetek okozhatják. Karácsony közeledtével akár az ételek-italok. akkor ő nem az igazi. Azonban nem szabad elhanyagolni ezeket a bajokat sem. Előfordulhat. Házasságban. Kénytelen lesz olyasmit is kifizetni. hogy majd csak később lesz rájuk szüksége.

26 .12. 18. 23.Kedvező napok: 3. 15. 7.

hogy minden úgy alakul. és azok a Bak jegyében született emberek. vagy akiről azt hitték. A sors ilyenkor figyelmezteti a Bakokat arra. nagy elánnal fogják belevetni magukat. hogy sikerre vigyék elképzeléseiket. az élet több területén. a Nap és a Mars. mint a Bakok. A 201 l-es esztendő első napja már jelzi. amely megpróbálja megakadályozni őket. mindent mérlegelve döntenek. Minősége: földies jegyű Száma: 10 Napja: szombat Színe: szürkés és barnás színárnyalatok Tarot kártya száma: 15-ös. teljesen józanul. Aki merő aggodalomból és féltésből mond olyasmiket. nem biztos. amit nehéz lenne biztatásnak nevezni. hogy a szövetségesük. Jelentős aspektus a Bak jegyét február 26-án éri. együtt. nagy hatással lesznek döntéseikkel a világra. A Bak jegyében született embereknek fel kell készülniük arra. . amit elindítottak. hogy a céljaik megvalósításában akadályozzák őket. és megpróbálnak keresztbe tenni nekik. és ha ennek alapján hoznak meg döntéseket.vagy élettársukat sem. ami kvadrátba kerül a Kos Jupiterrel. azok sajnos nem lesznek a legjobbak. elfogulatlanul. akár a távoli környezetből mindig érkezik ellenállás. akik nyíltan vállalják. mégpedig a Plútó és a Hold együttállása a Bakban. Mivel fontos számukra. És utána remélhetően a fantasztikus kibékülés. mert majd az lesz a vége.január 20. hogy ön. akár olyan emberek. hogy kezdeményezésüket sikerre vigyék. És jelzi azt is. de a 2010-es esztendő után optimistább évnek néznek elébe. hogy a Bakoknak minden eddiginél fontosabb lesz. Ez rendkívül fontos . Lehetnek az akadályozók akár csoportok. Ez egyben utalás arra. ajtócsapkodások is előfordulhatnak. amelyek megnehezítik életüket. ott van közöttük az üzlettársuk is. hogy nem kedvelik a Bakokat. hogy megvalósulj on az akaratuk vagy az. lendülettel és elszántsággal rendelkeznek.. lendülettel. Hatalmas energiával. De akár a közeli. Vagyis az érzelmeik nagyon könnyen elragadhatják őket. akik fontos pozíciót töltenek be különböző vezető cégeknél vagy a politikában. És persze. kedves Bak kiborul. amiért élete párja támogatás helyett aggódik veszekedések. és még nagyobb nyereséget is elkönyvelhetnek. és nem tűrik. no és persze könnyek aztán majd jön a vigasztalás. ahogy szeretnék. Már rögtön január l-jén a Bak jegyében áll a Plútó.. Ebből persze lehetnek viták. kitartással. az Ördög Drágaköve: gagát (fekete borostyánkő) Gyógynövénye: fekete nadálytő A leghíresebb Bak: Martin Luther King Fűszernövénye: borókabogyó Fája: fenyő Uralkodó bolygója: Szaturnusz Bak . optimizmussal. hogy az akaratuk érvényesüljön. hogy most előrevivő az. Ha viszont tiszta fejjel. akkor biztosak lehetnek abban. de jobb lenne elkerülni. inkább visszahúzó erőnek. és nem hagyhatjuk ki a házas. Óriási erővel fogják képviselni a többség dolgát. érzelmeiket teljesen kizárva. A Szaturnusz viszont kvadrátot vet a Mérleg jegyéből erre a hármas együttállásra. hogy talán az állatövben egyetlen jegy sem rendelkezik majd annyi erővel. Hiszen a Mérleg jegyéből folyamatosan kapják a nehéz fényszöget.Optimizmus 2011 A Bak jegyében született emberek az idei esztendőben sem fognak unatkozni.A Bak jellemzői december 22. a támadásokat. hogy nem megy majd minden simán. amiben érzelmileg nyakig benne vannak. hogy a Bakok életében óriási változások történnek egész esztendőben.

jelen pillanatban a számukra, hiszen talán éppen így menthetnek meg egy elúszni látszó ingatlant, vagy nem okoz problémát a hitel visszafizetése, ami még néhány hónappal korábban is nagy gondjuk volt. Természetesen a társadalom szintjén is megjelenik ugyanez a probléma. Társadalmi csoportok kerülhetnek olyan veszélyhelyzetbe, amit mások nem fognak tudni tolerálni, sőt elfogadni sem. Megjelenhet bizonyos csoportok szereptévesztése, amelyek a világ különböző részein azt gondolhatják, hogy követelhetnek és fenyegethetnek másokat, de ezt a társadalom egésze nem fogja elviselni. Mindig arra kell ilyenkor gondolni, hogy ezek hihetetlen nagy agressziót és szenvedélyt hozhatnak, és a Bak jegyűek azok, akik közvetíthetnek, akik a következetességükkel és határozottságukkal segíthetnek rendet teremteni a káoszban. * A következő izgalmas aspektus március 28-án valósul meg. Az Uránusz és a Jupiter is a Kosban van, de nem állnak már együtt. És persze itt van már a ]Síap is! Ami azt mutatja a Bakok számára, hogy az otthonukban történnek változások. Lehet az például egy szerencsésen lebonyolított lakáscsere, vagy váratlanul megszabadulhatnak egy olyan ingatlantól, amelyet már évek óta nem tudnak eladni, pedig ha sikerülne, megoldódnának anyagi gondjaik. Igaz, hogy ez az ingatlan a szívéhez nőtt, mert talán egy olyan keresetből vásárolta, amelyhez nagyon jó emlékek fűződnek. Esetleg örökölte, vagy itt élte át egyik nagy szerelmét. Ez volt a szerelmi fészkük, és most is megnyugtató, ha ide jön, de már nem bírja anyagilag. De ebben a konstellációban az is megtörténhet, hogy a Bakok belekerülnek egy olyan közegbe, ahol veszteségek fenyegetnek. Nem is a Bak szenvedi el a veszteséget, hanem abban a közegben valaki vagy valakik, akikkel együtt van. Előfordulhatnak ilyenkor robbanások, halálesetek, balesetek. Vagy olyan valakinek a közelében van, akinek az élete törést szenvedett, és erőt próbál neki adni. Lesznek a Bakok közelében olyan emberek, akik mindenüket elveszíthetik ebben az időszakban, de azért, mert kockára tettek mindent. A Bakok a segítségükre sietnek, ha nem is tudják anyagiakban enyhíteni a kárt, megpróbálják legalább szóban, vigasztalásban, optimizmust, erőt sugallva. * Érdekes módon a világban is hasonló folyamatok játszódhatnak le ebben az időben. Felerősödhet az erőszak, a terrorfenyegetettség, esetleg a terrorizmus, több lesz a baleset, akár repülőgép-baleset, bármi, ami robbanással, hatalmas feszültséggel, energia elszabadulásával jár. Szerencsére ez az időszak nem tart sokáig, néhány napon belül áthalad a Kos jegyében a Nap, és innentől kezdve kissé nyugalmasabb időszak következik. Természetesen el kell majd takarítani a romokat, de ebben a Bakok élen járnak. A következő dátum a június 28-a. Egy nagyon érdekes, nehéz, kemény aspektus jön létre, keresztkvadrátnak nevezik az asztrológusok. Ez azt jelenti, hogy négy olyan bolygó kerül egymással kapcsolatba, amely különböző pontból támadja a másikat. Ez a Bak jegyében született embereknek azt jelenti hogy a most történő események megváltoztatják az életüket. Például ekkor létesített szerelmi kapcsolatból komoly együttélés lehet vagy akár házasság is. Akkor is, ha a két ember között nagy a korkülönbség, vagy túlságosan eltérő a társadalmi rangjuk, netán a vallási hovatartozás okoz problémát, amelyet le fognak küzdeni. Mert a szerelmük mindent legyőz, pedig a környezet és abban a legfontosabb emberek ellenezni fogják. De nem érdekli őket, mert egymást akarják, és senki ellentmondását nem tűrik. A Bak jegy szülöttének munkahelyén is nagy változások várhatók, lehet, végre eldönti, amin évek óta vacillált, hogy menjen-e vagy maradjon. Egyértelművé válik számára, hogy jobban járna, ha menne, méghozzá egy olyan helyre, amely tele van bizonytalansággal. Az is előfordulhat, hogy éppen vezetőségváltásra kerül sor, amikor az új helyre beteszi a lábát. Sőt, az

is elképzelhető, hogy az új főnök néhány régi „bútordarabot" magával visz. Mindezek egyáltalán ne érdekeljék, csak az, hogy a feladatokat, amelyek előtt áll, tökéletesen végezze. Ugyanis itt, ezen a helyen lehetősége lesz arra, hogy feljebb lépjen a szakmai ranglétrán, és amire annyira, de annyira vágyik: végre elismerjék a szakmai tudását. Az új vezetőség bízni fog önben, és ön ezt a bizalmat megszolgálja. * Ha marad a régi munkahelyén, akkor továbbra is számolnia kell nehézségekkel, mégpedig a felettesei részéről, és az életnívóját sem tudja tartani. Bizonyos dolgokról le kell mondania, ez pedig nem megy könnyen. Igaz, az elmúlt esztendőben már gyakoroltatta önnel a sors a lemondást, és olyan dolgokat is vállalt az anyagiak miatt, amelyeket évekkel ezelőtt még elutasított volna. Viszont kap a meglévő munkája mellé olyan feladatokat, amelyek idényjellegűek, és jobban fizetnek. Közben megismerkedhet olyan emberekkel, akik nem jelentenek mást, mint kapcsolati tőkét, és ez az ön számára nagyon-nagyon fontos lesz a következőkben. Remekül tudja majd használni, ennek köszönhetően mindig ott lesz és akkor, ahol és amikor kell. * Ha ön szülő, és gyermeke már túl van a tinikoron, de még nem találta meg a párját, nagyon szeretné, ön pedig talán még jobban szeretné, hogy csemetéje végre ne legyen egyedül, akkor ez a vágya az idei esztendőben teljesülhet. Csemetéje nem csak a munkának fog élni, vagy annak, hogy mindenféle dolgokat kitaláljon, hanem úgy tűnik, hogy a Jupiter segítségével szerencséje lesz, és végre révbe ér. * Ha ön gyermeket szeretne, ez a vágya, ha lassan és nem egészen természetes úton is, de szintén teljesülhet. De vigyázzon, mert a csillagállások szerint van ennek némi buktatója. Ugyanis házasvagy élettársa, akivel a csemetét tervezik, egyszerűen beleun azokba a bizonyos ovulációs napokba, amikor muszáj szerelmeskedni. Aztán abba még inkább, hogy esetleg nem jön mindjárt össze, önnek, pedig kedves Bak ettől kisebb hisztériás rohamai támadhatnak. A lombikprogramról már ne is beszéljünk, mert mire azt végigcsinálja, sajnos elege lesz mindenből, és egy időre inkább felfüggesztené a „gyermekprojektet". * A Bak jegyében születettekre az idén új barátságok várnak, ezek nem lesznek valódi érzelmi összeköttetések, inkább szakmai konferenciákon, előadásokon kerülnek tipikusan ilyen kapcsolatba a kollégákkal, mégis számtalan laza, amolyan haveri viszony alakulhat ki ebben az évben. Bevonzhat az életébe olyan kivételes egyéniségeket, akik igencsak különböznek a Baktól, és ezek a személyek is úgy érzik, mint a Bak, hogy ösztönzőleg hatnak egymásra. Ezek az ismeretségek a Bak számára azért lesznek még jók, mert bepillantást nyerhet egy sor különös, talán bizarrnak is nevezhető, különc figura gondolkodásába, életformájába. Arra is fel kell készülnie a Baknak, hogy az ilyen találkozás bárhol megtörténhet vele, ajánlott kellő nyitottsággal fogadni az élményeket, amelyek érik. Augusztus 10-én megint egy nagyon feszítő fényszöggel találkozik a Bak Ez a Plútó és a Mars oppozíció. A Rák Mars szembe kerül a Bak Plútóval ami azt jelenti, hogy a Bak jegyűek úgy érzik, megint harcolniuk kell bizonyos emberekkel. Elsősorban a családjuk tagjaival, életük párjával vagy olyan személyekkel, akiket szeretnek. És erre a harcra azért kerülhet sor, mert a Bak nem akarja teljesíteni a családja, a házastársa vagy a szívéhez közel álló személy akaratát. Valaki támogatást, segítséget vár ahhoz, hogy elérjen valamit és a Bak sajnos visszahúzza, megakadályozza, nem tesz semmit, hogy megadja, amit várnak tőle - pedig lenne rá lehetősége. Ez a helyzet akár vízválasztó is lehet egyes kapcsolatokban, és előfordulhat, hogy évekig nem fognak beszélni ez után az affér után. Senki sem fogja érteni, hogy a Bak miért tette, amit tett.

November 23-án egy gyönyörű fényszögkapcsolatot láthatunk, és ezt a Bakok érezhetik is az életük folyásán. Ez az úgynevezett nagy trigon, az asztrológia által a legpozitívabbnak tartott sugárzási sorozat. Egyszerűen minden bejön, amit a Bak elképzelt, amire vágyott, most valóban úgy érzi, hogy ő a sors kegyeltje. Tényleg optimista ember válik a kissé visszafogott, inkább pesszimista Bakból. * Mire a 201 l-es év véget ér, a Bak mérleget készíthet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy ebben az évben megvalósult mindenfajta célja, amit el szeretett volna érni. Átélhette a sikert, a hatalmat, a gazdagságot. Olyan célokat valósíthatott meg, amelyekre korábban nem volt módja, lehetősége. És közben egyetlen percre sem felejtette el, hogy mi a felelősség, a kötelesség, és ennek szellemében cselekedett. Még akkor is, amikor valamit nem támogatott, mert tudta, hogy ez ártalmára van annak, aki kéri, és inkább vállalta az évekre való eltávolodást, mint hogy ismerőse vagy rokona a vesztébe rohanjon. Bak/Január Párkapcsolat: A Bak jegyének szülötte a szerelemben változatosságra fog törekedni januárban, és ezt éli majd át. Elvezni akarja az életet, a szerelmet. Olyan kapcsolatba akar belemenni, amelyben önmaga lehet, jól érzi magát. Nyugalmas viszonyt akar, semmi feszültséggel, semmi izgalommal. Továbbáll az olyan épülőfélben lévő vagy meglévő kapcsolatból, ahol nem érzi jól magát. Meglévő házasságban, stabil viszonyban kisebb feszültségek támadnak, ennek ellenére összhangot tudnak teremteni, és talán partnere érzékenységét is meg tudja érteni. Pénz: Lehet, hogy most szívni fogja a fogát. Talán olyan dolgot vásárolt, hogy már megbánta, olyan használati eszközt, amelyre nincs szüksége. Amikor megvette, akkor még úgy gondolta, azt hitte, hogy milyen jó lesz a háztartásban, milyen hasznos a munkájában. Aztán hirtelen rájön, hogy ez nem így van. Most úgy érzi, feleslegesen adta ki a pénzt, és utólag visszagondolva nem is tudja, miért. Aztán később kiderül, hogy volt ennek értelme, és ennek örülni fog, mert rájön, hogy tényleg szükséges, és igen jutányos áron jutott hozzá. Munka: Nagy a pörgés ebben a hónapban, és nem egy feladatot, munkát fog ellátni, hanem talán többet - egyszerre. Talán ön lesz utolsó, aki a munkahelyén lekapcsolja a lámpát. Ha nincs állása, akkor sem kell aggódnia, mert most több lehetőség közül választhat. És amellett fog dönteni, minden valószínűség szerint, amely változatos és színes. Most az sem érdekli, hogy esetleg még nem szerzett benne kellő tapasztalatot, vagy nincs meg hozzá a rutinja. Mert talán megfogadta, hogy az idén elég volt az unalmas feladatokból. Egészség: Úgy néz ki, hogy önt is elkapta ez a teleket általánosságban jellemző influenza vagy a meghűlés. Mindenképp azt érzi, hogy fáj a torka, nem tud rendesen lélegezni, náthás, folyamatosan rossz a közérzete. Nem lesz nagyon magas a láza, de a közérzetét mégis elrontja a fáradékonyság, a torokfájás, a gyengeség, és még türelmetlenné is teszi. Ez nem tesz jót az év elején. Kedvező napok: 1,5,13,18,21,25,27 Bak/Február Párkapcsolat: Változtatni fog, mert elege lesz abból, hogy keresi a párját, vágyik a szerelemre, és mindig kiderül, hogy nem azt kapta, amit várt, amire számított, amit szeretett volna. Közben elment az idő, és úgy érzi, a várakozás a keresés, a próbálkozás után egymaga maradt. Ezután végiggondolja, hogy milyen párt szeretne, ki az, aki mellett stabilan élhetne, aki mellett családja, gyereke lehetne. Ezt a személyt keresi, de nemcsak keresi, meg is találja. Meglévő kapcsolatban, régi házasságban úgy tesznek, mintha minden rendben lenne, de ez nem így van. Ám a pénz nagy

A munkahelyére szinte pihenni jár. akkor mindenképpen forduljon orvoshoz! Kedvező napok: 2. ez kissé meglepi. többet kellene élvezni az életből. Néha csak ámuldozik. Munka: Ebben az időszakban a legtöbb munkát és feladatot az otthona fogja adni. és olyan lehetőségeket használ ki. hogy a kollégájának többet adnak. amit nem tud igazán megoldani. párja mire ad ki pénzt. munka van otthon. Most pedig ő kezdett el sokkal lazábban bánni a pénzzel. a lakásban. Régi házasságra. azt ön is eléri. Talán úgy érzi. Ennek ellenére mégis megjelent valami. ha úgy dolgozik. hogy megengedhetnek magunknak. Ez egy picit meglepi. olyan erős a vonzás. például gyomorhurut vagy valami más jelent meg. azután könnyen visszaeshet a munkakedve is. ami nagyon mélyen megérinti. hogy a párja úgy gondolja. Egészség: Az egészség területén ez a hónap főleg a gerincről.17. hogy amit eltervezett.14.14. kezelte. Egészség: Lehet.12. Ezt azért érzi. hogy most minden energiáját ez fogja felemészteni. Ezzel csak egy baj lesz: csupán addig érzi a motivációt. kompromisszumokra is képes miatta. a gerincproblémákról szólhat. többet kellene szórakozásra. máris féltékenység és irigység költözik a szívébe. mintsem szenvedélyesen veszi körül. Ez annak az eredménye.15. Hiszen úgy gondolta. Ez néhány napos kúrával ügyesen kikezelhető. hogy igen erős érzelmek jelennek meg. amelyek a hosszú távú befektetést szolgálják. 9. nem elég aktív egy kapcsolatra. de azért érzi. ha a munkahelyére gondol. Ez változtatta meg a gondolkodását.25 Bak/Március Párkapcsolat: Ebben a hónapban az érzelmek kerülnek felszínre. Ezért jobban jár. hiszen motiválni fogja. Kiváló ez a hónap lakáskeresésre. azt megvalósíthassa. hogy lakásfelújítás közepén tartanak. Pénz: A februári pénzmozgásokat alapvetően a partnere fogja meghatározni. Nem tudja. Ebben támogatást is kap. Pénz: Anyagi jellegű elképzeléseit. amíg jobb nem lesz a másiknál. inkább odaadóan. Pedig a munkahelyére kell koncentrálnia. mert annyi feladat. mint amilyen a lumbágó vagy idegbecsípődés. azt érezheti. mert abból él. Kedvező napok: 3. Csak arra ügyeljen. sőt kilátástalannak találja. aki a partnerét csendesen.23. hogy egy kisebb fertőzés vagy a gyomornak valamilyen kisebb problémája. hogy nincs most itt az ideje. együttélésre is az jellemző most. hogy ez ne csapjon át birtoklásba. kikapcsolódásra fordítani. hogy szerelem-e. mert eddig éppen a partnere volt az. határozottabban tudja megvalósítani. olyan erősen kötődik hozzá. hogy nem elég nyitott. több lehetőséget. Olyan dolgokban gondolkozik. addig küzd. 20. és amit meg akart valósítani. terveit most jobban. Lehet. könnyedébben. aki az anyagiakat jobban fogta. mint önnek. Megjelenhetnek kisebb bajok. -eladásra és olyan tevékenységekre. Ön lesz az érzelmesebb.20 .úr. Ezt a túlterheltség okozza. amit nem biztos. ez előre viszi. hogy ebben a hónapban egy böjtkúrát vagy böjti napot kellene tartani. olyan sorshelyzetekben való feszültség. hiszen élvezheti a szimpátiáját valakinek. -vásárlásra. Főleg azért. hogy rendetlenkedik a gyomra. aki sokat tehet azért. Belekezd egy versenybe.5. Lehet. Amilyen célt kitűzött. Ez könnyen rányomhatja bélyegét a munkahelyén. hogy hirtelen annyi dolog jött össze a kertben. mert amit a kollégája elér. Bizonyos szempontból ez még akár jó is lehet. az most sikerülhet. hogy abban megtalálja az örömét.4. de az is lehet. a vállalkozásban végzett munkájára: kissé elhanyagolja. Amikor őrajta túltett. Ha a tünetek ennek ellenére sem szűnnek. hogy szerelemnek gondolja. 4 Munka: Lehet. Érzi. mert a kollégáját jobban megbecsülik.

Sok olyan felajánlást. akkor ebben a hónapban ingatlant vásároljon! Munka: Munkában is az anyagiak jelentenek érdekességet. ami arra utal. Anyagiak: Ebben a hónapban sok ígéretet kaphat. valószínűleg pórul jár. Úgy alakulnak a dolgok. de akár egy barátjától is elválaszthatják. ahol megfordul. de ebben a hónapban mindig . mert akkor nagyon megzavarhatják a stabilitást. Vonzódnak önhöz az emberek. mivel önre bízták. Ennek megfelelően a közvetlen környezetéből kerülhet ki az új szerelem. az iskolából. Ebben a hónapban ez a szerelem mindenképpen nagyon hasznos és nagyon pozitív lesz. Érzi a párja bizalmát és támogatását. Minden szerződést a jövőre tekintve kössön meg! Egészség: Az egészség területén olyan apróbb jelzésekre számíthat. hogy csodálják önt. vagy sok olyan ígéretet.. keresik a kapcsolatot önnel. hogy ebben az időszakban apróbb. olyan hírek jönnek akár a munkahelyéről. Sajnos ezeknek az ígéreteknek kevés a realitásalapjuk. jutalmat kaphat. akár a vállalkozásával kapcsolatban. Többször felvetődhet a változtatás gondolata. hogy az esetleg meglévő anyagiakat fektesse be. Ilyen lehet egy ínhüvelygyulladás. Olyan célok és tervek valósulhatnak meg a későbbiekben. amelyek mégis nagyon nehézzé tehetik a hétköznapjait. Fizetésemelést.4. ha belemegy. Ez korlátozza a munkájában és más tevékenységében. ami azt jelöli. hiszen most magabiztos. hogy nagyobb bevételre tehet szert. vagy olyan üzletet köthet. hogy jobban megbecsülik azt. hogy valaki vagy valakik megszabadítsák a pénzétől. Kedvező napok: 1. hogy hol lesz pénze. ahogy szeretné. 19. Ez nem probléma. így már képes olyan döntéseket hozni. amelyekben egyszer úgy néz ki. Olyan információkhoz juthat. akár a munkahelyéről. tehát ne kösse le hosszú távra az anyagiakat! Munka: E téren most igazából megjelenik az életben a stabilitás. Egyre magabiztosabb. amitől úgy érzi. amelyek stabilizálhatják az anyagi helyzetét. amelyeket most fog megalapozni. A munkájában is olyan prémiumokat tűzhetnek ki. Igazából nem az lesz a hullámzás lényege. Jól érzi magát a bőrében.Bak/Április Párkapcsolat: A szerelemben most elég jól fogja magát érezni. egy vállízületi probléma vagy egy teniszkönyök. ezzel nem lesz baj. Vagy talán a múltból kerül elő egy barát. amit produkál. és pénzre lesz szüksége. ami arra utal. egymás iránti szeretetük irigylésre méltó lesz mások számára. 26 Bak/Május Párkapcsolat: Ebben a hónapban jókedvű és vidám lesz. Jó hangulatban telik ez az időszak. ami az anyagi helyzetén javíthatna. végre valaki úgy tekint önre. mozgással kapcsolatos problémák merülhetnek fel. mint eddig. olyan szerelemre tehet szert. így nincs oka aggodalomra. egy olyan közösségekből. 23. 18. a későbbiekben meg kiderül. hogy úgy néz ki. hosszú távra stabilizálódik a munkája. Házasságára is jótékony hatást gyakorol az ön vidámsága és kedvessége. de most legalább leállhat. Ilyenkor nem szabad olyan tőzsdei. A feladat hosszú távú. hogy a bevételek csökkennek. amelyektől sugárzóan boldog lesz. és nemcsak a pénzétől. amelyek kockázattal járnak. egyéb anyagi befektetést eszközölni. hol nem lesz. 7. Olyan párra. mint korábban. Néhány hónap. ami csábítónak tűnik. Ha a pénzét be akarja fektetni. Keményen kell dolgoznia és szorgalmasan tennie a feladatát.? Nagyon jó kapcsolatok. izgalmas és szenvedélyes szerelmek jöhetnek most létre. ahogy megérdemli. Inkább olyan helyzeteket él át. Kezelésekkel. pihenéssel javíthat az állapotán. amit kivívott magának az élete során. Pénz: Ebben az időszakban az anyagiakra leginkább a hullámzás jellemző. és egyre nagyobb az önbecsülése.. Házasságban is előremutató ez az időszak. ami hullámzással jár. Ebben az időszakban olyan befektetéseket tehet. amely anyagiakban sokkal kedvezőbb. Mindez arra irányul.

27 Bak/Június Párkapcsolat: Ebben a hónapban nem az új kapcsolat vagy a nagy lángolás lesz a téma. ahol győzhet. mert érzi. amire vágyik. Vagy akár úgy. hogy döntéshelyzet elé kerülnek. A közeli jövőben változó munkában lesz része. hogy ebben a hónapban ne önállóan végezze a munkáját. hanem az az érzése támad. hogy a gyermeke házasodik. kevésbé rátermettek. 7. 5. De az is előfordulhat. Kedvező napok: 1. forduljon orvoshoz. hajtják végre.23. hámproblémák vagy pattanások. Kedvező napok: 5. így szinte minden sikerülhet. Ha vállalkozása van.4. De mire is költhetne másra. hogy talán a lelki társával találkozott.18. akkor ez a kapcsolat hosszú ideig fog tartani. Meglévő kapcsolatban. Munka: A munka területén átmeneti célok jelenhetnek meg. Megpróbál olyan helyzeteket teremteni. de le fogják zárni. belső nemi szervek betegségei alakulhatnak ki.16. Ha ez problémát okoz. Nemcsak azért. Nagyon frusztrálja. hogy a munkahelyén olyan feladatot kap. vagy most akár a gyerekek is hozzájárulhatnak a kiadásokhoz. és ez kerül túlságosan sokba. Ilyen lehet mondjuk a bőrprobléma. akkor sem lesz elégedetlen. házasságban feszültség támad. mindent elérhet. Lehet. esetleges felfázás eredményeként.13.22. és ezt a kapcsolatot mindennél jobban akarja. Előfordulhat anyajegy vagy szemölcs levétele is. Vagy a párja fizetése emelkedhet.10. ne gondolkozzon hosszabb távon. Vásárolhat új otthont vagy egy házat. akár a negatív történések.14. hogy gyermek születik. csak ügyeskedők. és végre válogathat közöttük. Egészség: Ebben az időszakban leginkább a külső. mint a családjára? így gondolja. mert olyan időszakot él ebben a hónapban. amelyet valakivel együtt. hogy egyszerre több vasat tart a tűzben. 28 Bak/Július Párkapcsolat: Talán még az is megtörténhet. Egészség: Ebben a hónapban esetleg a külsejével akadhatnak gondjai. Akár úgy is. Időnként változnia kell. hogy mellette mindent megkaphat. ezért aztán féltékenykedés helyett inkább bedobja az összes csábítási trükköt. egymást segítve oldják meg. vagy ezt. ez szintén viszi a pénzt. A lényeg az.27 Kedvezőtlen napok: 2.13. kelések. vagy ha most lép élettársi viszonyra valakivel.17. nem szorgalmasak. Észreveszi. Találkozhat valakivel. Lehet. ami nem árt! Pénz: Júniusban az anyagiakat a család fogja meghatározni. és a sors most belekényszeríti ezekbe a . amelyek zavarják. hogy egy vállalkozásban társulás jön létre. 25. és ez így is van. ami az anyagi bevételeket növeli. Előfordulhat. hogy a partnere másnak is tetszik. mert nehezebben jut majd előre.történik valami. vagy azt a kapcsolatot. Június a stabil párkapcsolat létrejöttének az ideje. hogy a környezetében. Az egyikük kijelöli a célokat. az ismeretségében sokkal jobb eredményeket érnek el olyan emberek. ne legyen magányos farkas a munkahelyén. talán éppen egy harmadik személy miatt. ami maradásra bírja. akik esetleg tehetségtelenebbek. aminek pénzben mérhető lesz az eredménye. házasságban utazás vagy egy nagyobb eseményen való közös részvétel tartja izgalomban önöket. Munka: A munkában szüksége lenne egy társra. hogy hosszabb időszakra rögzülhetnek akár a pozitív. egymásra támaszkodva. Ha nincs munkája. akár kisebb sérülések. mert talán több lehetőséget kínálnak. hogy új családi vállalkozásba kezdenek. Meglévő párkapcsolatban. Pénz: Úgy érzi. aki miatt igen szerencsésnek érezheti magát. Ebben a hónapban akár házasságot is köthet. 8. a másik megvalósítja. akkor csak rövid távú szerződéseket kössön. hogy többet érdemelne.

Pénz: Ebben a hónapban a spórolás lesz a kulcsszó. bírják ki. és most kénytelenek az emlékekből „táplálkozni". amelyek révén biztosnak érezheti. 29 Bak/ Szeptember Párkapcsolat: Ha tanulmányokat folytat. Valójában nem történik semmi. nincsenek szenvedélyek. 20. A párja az.24. Ilyen hiánybetegség lehet ebben az időszakban a vashiány. ebben a hónapban kissé makaccsá válik. az uborkaszezon közepén vagyunk. vagy éppen utazik. változás. Lehet. hogy nem futja azokra a dolgokra. Ugyanígy az iskolában vagy utazás során megismeri azt. akivel nemcsak pompásan elbeszélgetnek. de a másodikra egymásba bolondulnak. Ugyanúgy folyik napról napra minden. Ne siessen. és aggódik miatta. mert ez után az anyagi helyzetük javuló tendenciát mutat. nem történik esemény. Egészség: Az egészség területén kisebb nehézségek merülhetnek fel. hogy a párja hosszú távra elköteleződik ön mellett. Olyan betegségek jöhetnek elő. Pénz: Arra érdemes figyelni. hogy a nyaralásra költötték el a pénzt. átmeneti időszakok következnek. és bizony ez oda vezethet. 9. általa összetalálkozhat valakivel. és megrettenthet. A pénzszűke csak nagyon rövid ideig tart. hogy próbaidős.28 Kedvezőtlen napok: 1. hanem szexuális vonzalmat is érezhetnek egymás iránt. hogy most.13. régi együttélésben is próbál olyan közös célokat kitűzni. Hallgasson a partnerére! Amire ő azt mondja. A szürke hétköznapokat élik. Házasságban. aki meghódította. olvasgatni szeretne. milyen költekezés. ha elkerülik.17. hogy olyan élethelyzetbe kerültünk. nem szabad stabil dolgokba gondolkodni. Házasságra. Lehet. Ne akarja önmaga az anyagi hely- . azt jobb. Túlfutottak a lehetőségeken. ahogy azt ön előre eltervezi. ne gondolja azt. 8. 15. aki most irányíthat. A hiánybetegségek ezoterikus szempontból arra utalnak. Mindent megtesz. Kedvező napok: 1. de csak ebben a hónapban. Az is lehet. harcol érte. milyen költségek azok.19. hogy érdemes megvenni. feszült állapotba kerülhet. 29 Bak/ Augusztus Párkapcsolat: Ha szerelemről van szó. Mindig akadályba ütközik. Most az egymásra utaltság. hogy pont a nyár. Munka: A munkában a monotonság és az unalom lesz a meghatározó. küzd. Amit ő nem szeretne. amit a jelen időszakban nem tudunk kezelni. Jó lenne a szabadba lenni. a vérképző rendszer problémái jelenhetnek meg. hogy a partnernek nagy és gyors lesz az a tempó. 5. 23. arra nyugodt szívvel kiadhatja a pénzét. Előfordulhat. akivel ha nem is első látásra. ez akadályozza. sportolni. A munkahelyre is ez lesz a jellemző. amelyek ebben a hónapban dominánsak. Egészség: Most a vérképzés. Nincsenek szélsőségek. irányíthatja az anyagi dolgokat. és ezek kezelésre szorulhatnak. Egyszerűen képtelen elengedni azt a partnert. Valószínűleg munkájában is ez lesz a meghatározó.változásokba. 7. és rutinszerűvé válik. ez valószínűleg hiánybetegségekkel függhet össze. milyen anyagi ráfordítások. aki megfogta önt. Kedvező napok: 2. Ezért most összébb kell húzni a nadrágszíjat. a megbízhatóság. 20. amit ön diktál. nem tud lemondani róla. hogy a párja tudja. 12. kisebb sérüléssel kell szembenéznie. egymás támogatása. mert a partner kényszernek érezheti. a szabadságolások. Akár vállalkozásról. a csontritkulás.21. amelyek fenntartják ezt az állandó feszültséget.10. ebben a hónapban mindenáron döntést kell hozniuk. meglévő kapcsolatra a nyugalom lesz jellemző. akkor valami miatt nyugtalan. Ha pihenni. Semmi sem akar úgy alakulni. Ha sportol. akár munkahelyről van szó. akit kiszemelt magának. netán külföldről vár ismerőst. amikre eddig igen. vagy költsenek rá. a kitartás lesz igazán meghatározó. A szürke hétköznapok fogják most jellemezni a munkát.

szakításról van szó. de az is lehet. Olyan kúrákat és terápiákat kellene folytatnia. netán házas. házasságban változtatásokra van szükség. mert most jobb. 17. azért lesz mit aprítatnia a Johnny Walkerbe. a sportban. mert van . aki nemcsak szép. vagy új vállalkozásba kezdeni. Esetleg egy beteg személynek a családban ápolásra van szüksége. Annyit dolgozhat. amiről álmában sem gondolta. 9. Egészség: Olyan betegségek. Érdemes elgondolkozni azon. ahol különböző remek munkalehetőségekhez jut. amikor valakinek éjszaka be-begörcsöl a lába. akik szintén segítenek. Tehát a görcshajlam a jellemző. És még az is előfordulhat. Régebb óta a szinglik kenyerét majszolta. hogy ez lehetséges. Meglévő kapcsolatban. 23. jogi ügyekben is. no de eddig is tudta róla. hogy most megtalál valamit. Mert lehet. mint egy bagoly. hanem vegyen részt bulikban. ezzel a fertőzések legyőzésében is jeleskedhet. Építsen kapcsolatokat. problémák jöhetnek elő. és még fantasztikus kapcsolatai is vannak.újak és régiek is . új kihívásoknak elébe menni. új munkahelyet keresni. És ebből a későbbiekben akár házasság is lehet. Ugyanakkor érdemes vállalkozásokat is megújítani. de az ön számára nagyon-nagyon sokat jelent. Ráadásul beválaszthatják egy olyan társaságba. mint senki más. És sikeres lesz a tanulmányokban. hanem arról. érszűkületi probléma vagy gyomorgörcsök kínozzák. ha érrendszeri. új dolgokat kijelölnie. Egészség: Csak óvatosan. hogy az ő nyomásukra megkap egy olyan feladatot. Érdemes új célokat.zetét alakítani. ha kell. ahol jól megfizetik. amelyek a görcskészségre utalnak. amire vágyott. nem kell megszakadnia. 7. Kedvező napok: 1. Munka: Ez az időszak a legerőteljesebb és a legnyilvánvalóbb időszak a váltásra. Pénz: Még az is megtörténhet. De az is lehet. 20. hogy ennek komoly háttere van. 22. Ilyen lehet. hogy esetleg a párja külföldre megy. 26 Bak/Október Párkapcsolat: Itt a változtatás ideje! Ne üljön a négy fal között. mert ebben az időben akármilyen fertőzés elérheti. Ha külföldön szeretne új életet kezdeni. a görcsös megnyilvánulás az. szinte senki sem tudja lebeszélni erről a tervéről. amire oda kell figyelni. hogy ha nem is fog térdig járni a húszezresekben.19. És ne feledkezzünk meg a régi barátokról sem. 6.ezt a hónapot bearanyozzák az ön számára. ami ugyan nem értékes. és még azt is díjazzák anyagilag. Lehet. valamint a barátok támogatása segíti hozzá önt ehhez. Kedvező napok: 4. ismerkedjen. Örökség vagy talált pénz. mégis sikert ér el. amit titkon mindig irigyelt. aki olyan izgalmakkal ismertetheti meg. hogy változtasson! Még az is lehet. most eljött az idő arra. hogy egy olyan személlyel kezd el flörtölni. Felettese nem mondható igazán gáláns lovagnak. mert ha elégedetlen a mostani kapcsolatával.vagy élettársának anyagi igyekezete az. és ezt öntől kaphatja meg. valakinek a szerencsétlen helyzete. és szorgalmával senki másé nem vetekszik. hogy egy iskolatárs vagy egy nagyon régi ismerős lesz az. hogy talán még éjszaka is fent lesz. vagy távolabb kerülnek egymástól. ha ő dönt pénzügyekben. 13. megtalálja azt a partnert. Munka: Itt a kiváló alkalom kisebbrendűségi érzése legyőzésére. Ezen a területen most támogatja a sors. hanem okos. Baráti kapcsolatai . amivel a család kasszájában újabb összeg kerül. hogy egy olyan munkára nyílik lehetősége. hogy mire képes. és mire számíthat nála. amelyek az immunrendszerét erősítik. akibe beleszeret. sőt már ki is kacsingat belőle. 25 Bak/November Párkapcsolat: Titkos szerelmi viszony a láthatáron. Nem válásról. Érdemes pályázatokat beadni.12.

hogy ön boldog lesz. s ezek megnehezíthetik a hétköznapokat. A másik az.17. Mintha a mozgása.25 Bak/December Párkapcsolat: Mindenáron kezdeményezni akar. Ha próbaidőn volt. ahogy akarta. Kár lenne egy aktív és nagyon pozitív időszakot ilyesmivel megnehezíteni. Pénz: Ebben a hónapban nem fogja tudni könnyedén kezelni a pénzt. régi együttélésben partnerének a munkahelyén akad némi gondja. Olyan. Mindennek meglesz az anyagi háttere. hogy a másik feldolgozza az ön közeledését! Ne akarjon provokálni. Ez megnyugtatja. Egyfajta kőfejűség jelenik meg. Ilyenkor jöhetnek törések. akár a munkahelye nagyon pozitívan hat ebben az időszakban. Természetesen ez nem azt jelenti. úgy érzi. amit befektetett. Egészség: Figyeljen oda. 29 Kedvezőtlen napok: 1. Aki esetleg elbűvölőnek tartja partnerét. Amennyiben tudja. mert nagyon sok ütközés érheti. Ezért aztán akár a vállalkozása. hogy megtérül a munka. Az üzleti életben is nagyon sikeresnek mondhatja magát. aki őrülten vonzza. mert túlfeszítette a húrt. Kedvező napok: 3. Nem lesz semmi baj. hogy a partnere éppen azt akarja. Fékezzen ha a másik most tartózkodó.5.. és van egy titkos elhatározása vele. Házasságban. Ha stabil munkahelye volt. Nem a kockázatokról van szó. Ugyanakkor az ajándékozást is meg tudja oldani. támogatni fogja a sors. Egy picit agresszívan rohanja le a kiszemeltjét. mindenáron kapcsolatokra szert tenni. És még a sárga csekkjeit is be tudja fizetni.. hogy ez megriasztja a partnerét. Ez később meg fogja érni. Nagyon élvezi azt. hogy munkával. és bizony oda kell figyelni arra. Képtelen rugalmasan viszonyulni a dolgokhoz.. a november támogatja az anyagi célokat. Egészség: Nem lesz semmi komolyabb probléma. Ebben kell óvatosnak lennie. és ez a mágnes magával viszi. esetleg tönkretenni. Munka: Aktív és cselekvő! Tele van lelkesedéssel és ötletekkel. Ne aggódjon. A teste is erre figyelmezteti. mégpedig az. ami az ünnepekhez és a bulikra szükséges. 26. Egy dolog veszélyezteti önt ebben az időszakban. Nem képes rugalmasan kezelni a helyzeteket. Ennek eredményeképpen most minden olyan nehéz. Hiszen itt a karácsony. amit csinál. hogy úgy látja. Mindenáron csak úgy. hogy mire ad ki. ízületei sokkal nehezebben mozognának. ez nem betegség jele. Ezt értékelni fogják. nem mond egyből igent. nehezen aktivizálja magát. Most ne bizonytalankodjon. hanem a kiszámított és jól megtervezett anyagi sikerekről. mégpedig optimálisan. 21. hogy az év végén anyagi jutalomban részesül. mintha minden berozsdásodott volna. hogy számítanak önre. amivel még inkább átéli azt. amit ön. zúzódások. hanem inkább munkatárssal kapcsolatos. most véglegesítik.15.. amit csak ki fog tűzni. húzódások. Sőt úgy zárul az év. Pénz: Magabiztossá válhat. Ha iskolába jár. amit akar. ami most az átlagnál is erősebb. hogy kockáztasson. nagyon merev. hogy mit szeretne. Igazából egyszerűen csak a kényelem és az ünnepek egy picit lelassították. Viszont hiányzik most a kreativitása. és próbáljon egy kicsit visszafogni. Bizony lehet. Kicsit nehezebben pörög fel. amiben erős a hónap. hogy nagyon makacs. Meglévő párkapcsolatban.20. Hogy jusson mindenre. Ez az.valaki. A biztonság és a jövő az. Két dolog miatt is: az egyik: lehet.18. hogy ezt tovább kell vinni. ne akarjon agresszívan megjelenni.10. Hagyja. vagy nem gondolja.11. csak az lehet. akkor kinevezést kap. használja ki a lehetőséget! Minden cél teljesülhet. de ez nem biztos. sikeres vizsgát tehet. . Stabilizálódott. mindent elvégez és megold. Nagy mutatvány lesz! Munka: Nagyon jól fogja érezni magát a munkahelyén. meglévő kapcsolatban nem okoz viszont problémát. minden úgy alakult a munkájában.7.

10.30 .Kedvező napok: 1.24.8.16.21.19.

azokat a terheket. azokat megpróbálják lerázni magukról. vagy ami jogosan járna nekik. hogy nem lesz mit gondolkodni. hogy a házastárs anyagi ügyekben a helyzet magaslatán áll. A jegy szülötteinél elindul egy átalakulási folyamat. Változtatniuk kell. és fognak is változtatni. hogy a Vízöntők élete a 201 l-es esztendőben nem mehet tovább ugyanabban a kerékvágásban. hogy azért pénzt fognak kivenni a zsebükből. amely már egy ideje nyomasztotta. mint eddig.Gyökeres fordulat 2011 A Vízöntők nagy változásokat hozó évnek néznek elébe. . amelyre még a legvadabb álmukban sem számítottak. hogy lejárt az ideje. hogy éppen baráttól nem kapják meg azt a pénzösszeget. Még az a szerencse. Előfordulhat. hogy el is bírják. Mindent elhagynak. ami a családra utal. A sors olyan helyzeteket teremt. Ezen a napon a Nap. Ezt a konstellációt támogatja a már állatövi jegyet váltott Jupiter. hogy belemenjenek vagy inkább nem. számukra elkezdődik az új év. ezért aztán ebben az évben még nehezebben fogadják majd azt. mégpedig arra. amiről úgy gondolják. Minősége: levegős jegyű Száma: 11 Napja: csütörtök Színe: acélkék és zöld Tarot kártya száma: 17-es. Emiatt aztán a döntésekben inkább meg kell őrizni azt a szabadságot. amelyeken nem kell gondolkozniuk. valamiről nem gondolták. addig a Vízöntőknél ez egy pillanatig sem lesz kétséges az idén. és úgy érzik. A következő izgalmas konstelláció közel egy hónap múlva. amelyekről úgy gondolják. Semmit nem szeretnek kényszerből. a Neptunusz. Ebben az időszakban nagyobb vételt vagy eladást bonyolíthat le. ezért a tanácsaival segít megoldani a helyzeteket. és aki a későbbiekben talán olyan lehetőséget kínál. hogy nem tud dönteni ilyen ügyekben. * Január 20-án a Vízöntő jegyébe lép a Nap. hogy a Vízöntő számára kedvező lehetőségek adódnak. amely felér egy főnyereménnyel. a Mars és a Merkúr együtt áll a Vízöntő jegyében. a párkapcsolatra. és emiatt érheti őket anyagi veszteség. esetleg egy olyan kiadás következik be. hogy olyan szomszéddal vagy ismerőssel hozza össze a sors. tépelődni rajta. hogy segítséget kap a családja a rokonaitól. Vonatkozik ez a munkára. Viszont a Hold is jelentős fényszöget alkot ebben az időben.A Vízöntő jellemzői január 21. hogy meg tudjon oldani egy olyan problémát. hogy rájuk kényszerítenek dolgokat.február 20. hogy ők vállalhassák a felelősséget. Ráadásul ebben az időben elszámolhatják magukat. amire szükségük van. ha valamit kötelező. * . a Csillag Drágaköve: akvamarin és ametiszt Gyógynövénye: orbáncfű A leghíresebb Vízöntő: Wolfgang Amadeus Mozart Fűszernövénye: kakukkfű Fája: hegyi kőris Uralkodó bolygója: Uránusz Vízöntő . Ebben az időszakban váratlan anyagi kiadások jelentkezhetnek. így elkerülhetők vagy legalább csökkenthetők a veszteségek. aki miatt szerencsésnek érezheti magát. Az idei bolygóállások teljesen nyilvánvalóvá teszik. de előfordulhat. hogy a családban változások kezdődnek. Ez arra utal. de akár az eddigi otthonukra is. akár szerződés aláírása terén. akár úgy. Míg nagyon sok embernek éppen az a problémája. külső nyomás hatására megtenni. február 18-án jön létre. Ha ez nem így van. A sors iránymutatása annyira egyértelmű lesz.

hanem két baba is érkezik egyszerre. Még ehhez a témához tartozik: könnyen előfordulhat. hogy olyan embereket bízott meg a végrehajtással. akkor a lakás szépítése. és ez nem jött össze. . Előfordulhat. és éppen ez fogja felcsigázni a másik iránti érdeklődésüket. Jó. hogy partnere felszabadul egy nagy nyomás alól. hogy nem egy. hogy miért éppen most. valamint a családban. a költözés. kevesebbet lesznek együtt. amely különböző nehéz helyzetben lévő.elsősorban a munkahelyen. akkor a sors rejtélyes és kifürkészhetetlen módon éppen ebben az esztendőben ajándékozza meg vele önt és párját. Mindenképpen felerősíti a humanitárius cselekedeteket. Viszont számolnia kell azzal. hogy átmeneti időre magához kell vennie házas. lehet.vagy élei társának egy idős rokonát. különösen. leépítéssel. Ugyanakkor tudnia kell. illetve annak megszűnésével. aki az orránál fogva vezeti. akkor is próbáljon meg szoros elszámolásban lenni ezzel a társsal. esetleg itthon segít a rászorulókon. A gyerek akkor jön. hogy a meglévő otthon szűk lesz már. Ez is ezek közé tartozik. de még „nem jött össze". vagy önkéntes munkát vállal egy távoli országban. és a névadással kapcsolatban sem a párjával. Ebben az időszakban viszont fordítson különös gondot arra. akkor az lenne a legjobb. hogy többet fog utazni. hogy a Vízöntő könnyen hiszékennyé és becsaphatóvá válik. A későbbiekben pedig a gyermekneveléssel kapcsolatos nézeteltérések okozhatnak vitás helyzeteket. amely a munkával. hogy egy Halak jegyű ember lesz az. amelyekkel új közösséget hozhat létre. ám most elhagyja ezt a területet. Ez pedig olyan tettekre sarkallhatja. amikor valamilyen . a pénz. és Halakba vándorol. hogy partnerének testvérével gondok adódnak. Sikerre számíthatnak ebben az esztendőben azok a Vízöntők. hogy a vállalások ebben az időben nem úgy zajlanak le. hogy olyan társaságot hozzon össze. ha ezt már most észben tartja. Eddig a bolygó a Vízöntő jegyében tartózkodott. és az is előfordulhat. mert abból nem lesz baj. vagy ha az már megtörtént néhány hónapja. hogy a munkahelyén olyan dolgot kérnek öntől ami az elején még nagyon jónak tűnik. akár közeli . Ne keresse a magyarázatot. De ha anyagilag megengedheti magának. Ez talán annak is köszönhető.Ebben az időszakban megjelenhet az otthonváltozás. Fel kell készülni a Vízöntőnek arra. A Vízöntőből a Halakba vándorló Neptunusz arra is utal. Például előfordulhat. hogy ha új otthonba költözött. akik szeretnének utódot. akkor itt az ideje. ha önálló üzletbe vágna bele. Különösen. és ezek bosszantóak lesznek. hogy madárnak nézzék. vagy az idei esztendőben történő változások is mind arra utalnak. A Vízöntők életében meghatározó lesz az április 4-ei Neptunusz jegyváltás. ezért ha még nem történt meg a csere vagy az új felépítése. hogy ha régóta vágyakozott babára. akiknek ismerte a munkáját. Ezért ha üzlettársi kapcsolatot létesít. hogy a változások elkerülhetetlenek lesznek . amikor minden készen áll a fogadására. hogy akkor. sőt megtisztelőnek is tartotta. hogy bíznak önben. olyan csapatnak legyen a mozgatórugója. Az is előfordulhat. hogy új lehetőségek adódnak. átszervezéssel. vagy ha már közös üzletük van. vagy a házastársát választaná partnerül. sem a rokonsággal nem lesznek összhangban. Még az is lehetséges. amelyeket szintén önnek kell megoldania. aztán később a dolgok elromlanak és ön ellen fordulnak azok. megjelenhetnek rejtett hibák. ahogy azt a szerződésben megállapították. hogy semmiféle ködös és zavaros dologba ne menjen bele. emellett sem mehetünk el szó nélkül. esetleg katasztrófa sújtotta területeken nyújt segítséget. a fizetés hiányával volt kapcsolatos. Mindenesetre elmondható.rokon távozik az élők sorából. akikben szintén hitt. Ez még inkább elgondolkodtatja. Illetve a Vízöntő jegyű emberek esetében előfordulhat. netán még jóban is volt velük. mert az Univerzum tele van csodálatosabbnál csodálatosabb rejtélyekkel.akár távoli. jó szakembernek tartotta őket. és közben az ön feje fölött lógó Damoklész-kard is eltűnik. hogy talán itt az ideje az otthonváltásnak. belakása. illetve együtt kell megoldaniuk. mert így elkerülheti. ráadásul a család létszámában vagy már megtörtént.

akit egy . El fog sajátítani egy sor szokatlan. Ráadásul ez a hobbi a szabadság érzésével is olyan mértékben ajándékozza meg. mert ki akar próbálni valami olyat. hogy eddig mindig elsők voltak a barátok . Azt is érdemes előre tudnia a Vízöntőnek. Ez a hobbi is olyan. és a család is. Ez is a Vízöntő szabadságát szolgálja.és közöttük is egy-kettő. mert ha a dolgok nem úgy és nem akkor történnek. Új hobbija annyira magával ragadja. akkor képesek lesznek dühükben csapot-papot otthagyni. Ha partnere nem szól bele. amikor a csendes pillanatoknak adja át magát. A nehéz fényszög ellenére a Jupiter kapcsolódása mégis kedvező hatást mutat. Lesznek olyanok. mert a Vízöntő sehol máshol nem fogja keresni a szabadságot. vagyis viszi a pénzét. amelyek eddig talán nem. Június 4-éveI új időszámítás indul. és ha még nem érezte egyediségét. de most elérkezett a pillanat. akik saját maguktól maradnak el. hogy lelki szemetesládának használják. de már az elme csiszolására is nagyobb figyelmet fordít. mint eddig -. mert úgy érzi. mint az. ahogy ők azt szeretnék. nehéz fényszöggel érinti a Vízöntő jegyét. ha nagy feladat előtt áll. hogy egyre többször akarja űzni. és észre fogja venni. hogy a Vízöntő kíváncsisága határtalanná válik. valamilyen csoporthoz tartozás. A következő aspektus augusztus 22-én jön el. De egyfajta feszítő energia is tapasztalható lesz. Ez arra utal. ami történhet. mint eddig senki és semmi más. hiszen gyermekkorában már voltak balesetei. mert lehet. talán elnézést kérnek. Még az is megtörténhet. hogy a zavarodottság és a működésképtelenség pszichikus útvesztőjébe kerül. hogy nincs más szerepe az életükben. akkor problémák sem lesznek a kapcsolatukban. hogy eljött az idő. akik két végén égették a gyertyát. amivel tovább nő az önbizalma. elegendő lesz neki ugyanis mindaz. hogy belép valaki az életükbe. amikor a figyelmét befelé fordítja. különlegességét. idegennek tűnő ismeretet. hogy ezt a lakásában tegye. és ha lehetősége van arra. és mintha mi sem történt volna. És a Jupiter nem csak egy-két napig fog a Bika jegyében tartózkodni. A Vízöntő eljut arra a pontra. hogy egy új hobbiba kezd. de erről senkinek sem beszél. és kedvenc mondatuk az volt: gyerünk csak tovább! Úgy érzi. mint eddig. ha azok közé tartozott. és olyan dolgok kezdik érdekelni. ha szinglik. hogy ebben az évben többször vágyik majd csöndes pillanatokra. Az anyagias szemlélettől ugyan még nem tud teljes mértékben elszakadni . Viszont a sors gondoskodik róla. bármennyi idős is. Vagy akkor. visszatérnek. de ez egyáltalán nem érdekli. akkor most tapasztalni fogja. nagyobb szerepet kap ugyanis a stabilitás a Vízöntők életében. A Vízöntő legvégén lévő Neptunusz oppozícióba kerül az Oroszlán legvégén lévő Nap Vénusz együttállással. akikből azért lesz elege. hogy mikor és mennyiszer hódoljon új szenvedélyének. amely veszélyes. ezzel jobban megérthet dolgokat. Különösen akkor válik ez fontossá. Fontosabbá válik számukra a valakihez. bölcsebbé válik. ahova egyedül elvonulhat. ott találja meg azt a helyet. és valami lélegzetelállítót produkáljon.Maradjunk még mindesetre a Vízöntő uralkodó bolygójánál. amit az életben még nem tett meg. ami természetesen nem lesz ingyen. amit itt átélhet. vagy már kifelé tekintgetnek a kapcsolatukból. és emiatt időnként már úgy érzi. hogy ez a befelé fordulás mennyire fontos a lelki. hogy visszaül az iskolapadba. amelynek sikeres megoldásában kételkedik. amikor szeretne visszavonulni és elmélkedni. hogy ideje és pénze is legyen rá. hogy esetleg csonttöréssel járhat. mert újat akar tanulni. Lesznek olyan emberek. De a Vízöntőt csak az érdekli. amely márciustól már a Kos jegyében tartózkodik. Érdekes módon a Jupiter Bikába való átkerülése megritkíthatja a Vízöntő nagyszámú baráti kapcsolatát. Előfordulhat. és amitől mindenki óvja. akkor ez a lehető legjobb. hogy kielégítse a kíváncsiságát ezen a területen is. a spirituális egészség érdekében.hiszen az új helyzetek következtében talán még jobban kell a pénz. Ez azt ígéri a Vízöntőknek. akiket ő nem szeretne látni soha többé. A Jupiter átkerül a Bika jegyébe. Ez azért érdekes. Aztán megnyugszanak. az Uránusznál. akivel jobbnál jobb tanácsokat osztogattak egymásnak -. és lesznek olyanok.

Már nem lesznek az életében bizonytalanságok. hogy ha anyagi sikereket szeretne elérni. hogy ő kötődik valakihez. amire egyértelműen igent mondhat. A vonzalom aztán szerelemmé érik. Ennek talán az az oka. Meglévő párkapcsolatban. Folyamatos változások történnek. és pihenne. akkor csak ímmel-ámmal dolgozzon. Egészség: Olyan vírusos betegségek. Próbáljon olyan helyzetet teremteni. baráti kapcsolatai közül megszűnik néhány. inkább flörtöl. mint ahogy ez eddig lenni szokott. családilag. ha tanulmányokat folytat. Munka: Most a munkában is érdekes változások elé nézhet. olyan is. éppen olyan. A másik betegségképet idegrendszeri problémák okozhatják. velük akar együtt lenni. ami még szorosabbá teszi a kapcsolatukat. Megtalálhatja azt az embert. akivel később talán az egész életét is leélheti. menjen. baráti-szeretői kapcsolat. gondolkodásra van szükség. amelyeket kénytelen-kelletlen. hogy olykor szinte elveszíti a fejét. hogy vagy változtasson valamit a munkahelyén (esetleg munkahelyet). Vízöntő/Január Párkapcsolat: Január a Vízöntő számára különleges élethelyzetekkel kezdődhet.16.vagy felnőttkorú gyermeke van. Pénz: Az anyagiak területén hullámhegyek és hullámvölgyek lehetnek ebben a hónapban. de hogy abból valami komoly legyen. De azt is jelezheti ez a konstelláció. hanem csak tiszta helyzetek. olyan váratlan problémák jönnek.25 Vízöntő / Február Párkapcsolat: Keresi az izgalmakat. Ha ebben az időben tervez külföldi utazást . mert ezzel léphet az anyagi jólét útjára. hogyan is áll anyagilag. kalandozik. a párja nélkül -. amit titokban kell tartani. és lesznek közöttük olyanok. de az lenne a legjobb.akár egyedül is. Olykor fogalma sincs arról. szellemileg. amelyek hosszabb ideig megmaradnak. hogy hányadán állnak. attól Isten őrizz! Viszont kialakulhat több laza. de az is. akkor itt a pillanat: olyan befektetési lehetőséget kínál a sors. Nehezen bírja most ugyanis a terhelést. csak kettőjük. hogy csemetéje lesz szerelmes. régi együttélésben partnere talán utazni fog. Gyarapodás anyagilag. vagy vállaljon el meglévő munkahelyén új feladatot. ugyancsak örvendetesek. vagy a . sikeres lesz. És az újak. valaki sokkal fontosabb neki. a változást. és nem hallgat másokra. Úgy érzi. amelyek szinte ágynak döntik. Ha vizsgázik.19. egyensúlyvesztés. Ha egyik sem megy. csakhogy még nem tud.11. Másrészt pedig megjelennek olyan kiadások. mert ön lesz az. és valamilyen úton-módon a sors ott is olyan emberekkel hozza össze. aki kitalál közös dolgokat. Most semmi komolyra nem gondol. akikből a későbbiekben anyagi haszna lesz. a változatosságot. vagyis most nagy szüksége lenne pénzre. Az érzésvilága is nagy átalakuláson megy keresztül. illetve a családjuk a fontos. mert csodásan fogja érezni magát. ami fontos volt. de egyelőre semmit sem kapott meg belőlük. és akár házasság is lehet belőle. hogy több várható bevétele lehet. hanem nagy hasznukat is veheti. de ki kellene fizetni. amelyek a helyükbe lépnek. ami nyíltan vállalható. Ezért aztán olykor fogalma sincs. kedves Vízöntő. más dolgot kellene csinálnia. mint az előzőt.5. Kedvező napok: 2.különleges eseményen ismerhetnek meg. akkor nemcsak élvezni fogja az új információkat. Mindez most sikerülni fog. Átélheti végre. amelyekkel számol ugyan. Házasságban. mivel a várt bevételek még nem érkeztek meg. ezt szintén pozitívan értékeli. és olyan is. és a Vízöntő szülő úgy drukkol.22. előfordulhat. meglévő párkapcsolatban most olyan közös tettekre. hogy kistestvért kap. hogy mehetnékje van. A Vízöntő a 2011-es évet már nem úgy zárja. esetleg koordinációs zavarok. Ha a Vízöntő jegyében született személynek tini. vagyis olyan összegek. ha szabadságot venne ki.

Minél inkább kényszerítik erre.13. Pedig jobb lenne. de egyszer ennek is vége lesz. Vegye ezeket komolyan. 20.7. 11.25. Akár úgy. annál nehezebben viseli a helyzetet.28 Kedvezőtlen napok: 1. amelyek miatt aztán muszáj dolgoznia. hogy anyagilag előnyös helyzetbe kerüljön. 28. helyrejönnek. amelyekkel lelkiismeret-furdalást kíván kelteni a párjában.10. amelyeket ki is fizetnek.17. 21. régi együttélésben még erősebben kötődik a párjához. hogy amiben dönthet. a munkájával. 25. érzelmi hullámokat élhet át. Ez nem könnyíti meg a helyzetét. hogy teljesen kiszolgáltatottnak. 5.15. Nem könnyű ez az időszak a pénzügyek terén. 23 Vízöntő / Március Párkapcsolat: A március érzelmi válságot hozhat.18. ha akar. Kedvező napok: 8. mert társának most minden esélye megvan arra. Pénz: Mivel sok mindent még mindig nem engedhetnek meg maguknak. Ugyanakkor érdemes elvállalni minden olyan munkát. vagy minél inkább kényszeríti a sors. Nem fizet ki számlákat.13.4.körül forognak. de nem talál most jobb helyet. 2. az a gyomor területe. vagy nem érzékelte. hogy nem is együtt.22. ne a szerencsében bízzon. Nem érzi magát biztonságban.27. pedig erre nagyobb igénye lenne. Vacillál. összeütközésekre számíthat partnerével az anyagiak miatt. Ez bizony a későbbieken az egész vállalkozás bukásához vezethet. Tanulmányok folytatására viszont ragyogóan alkalmas az idő. Ugyanakkor üzleti téren megpróbálja elhalasztani fizetési kötelezettségeit. amelynek talán az az elsődleges oka. hogy egyre-másra kapja a jobbnál jobb megrendeléseket. hogy belevágjon. hogy a másik most játszik önnel. hanem egymás mellett élnek.11. és ez egy kicsit megrémíti. Aztán a dolgok változnak. de leginkább a főnökével. mert úgy érzi.munkája miatt kevesebbet tud foglalkozni önnel. hogy nincs igazán választási lehetősége. hogy olyan érzelmi szélsőségeket. hogy sokat utazik. kötelezvényeket. tanulmányokat folytat. szabadon végezhet. 30 . Meglévő párkapcsolatban. Ez nem feltétlenül utal negatívumra. Munka: Teljesen kiszolgáltatottnak érzi magát a munkahelyén. Ezért felteheti magában a kérdést: milyen élet a miénk? Aztán felmerül önben. Egy szerződéskötést érdemes lenne elhalasztani. kicsit húzza az időt. hogy bárki is megmondja. mert mindig újabb és újabb variációk bukkannak fel. hogy csak reggel kell találkoznia egy főnökkel. és ez zavarja. hogyan és miként lesz a következő időben. ha nem. 21. nem mer lépéseket tenni. de szív. Munka: Torkig van a munkahelyével. Közben a családban történtek olyan események. 7. utána végezheti a feladatát.8. mit tegyen. és a családi kasszában is többet tegyen be. Legszívesebben fogná a sátorfáját és elmenne. Sűrűbben hagyják el az ajkát olyan mondatok. elveszettnek érzi magát a szerelemben. Ebben a hónapban nehezen viseli el a dirigálást. Különösen azért. esetleg a doktorok nem tudják. Egészség: Ebben a hónapban az emésztőrendszernek olyan betegségei jelentkezhetnek.20. ha nem mondaná ezeket.és érrendszeri tünetek jelentkezhetnek. amit függetlenül. azzal pénzügyileg csak ártana önmagának.9. partnere gondolatai többször egy harmadik személy valószínűleg a gyermeke . amelyeket nagyon nehezen tud kezelni. vagy ha vizsgázik. mert a sors támogatja. Pénz: Úgy érzi. de ami különösen érintett most.29 Kedvezőtlen napok: 1. akkor ez a hónap alkalmas arra. hanem tanuljon! Egészség: A szervezete erős ugyan. mert közben a variálások mellett olyasmit is tennie kell. hogy mi a baj. amit és ahogy nem akar.10. az immunredszere is jól védekezik.15. amelyek eddig nem. Előfordulhat. hanem inkább arra. akár úgy is. Az egész emésztőtraktust érintheti. Érzi. Ha vállalkozáson gondolkodik. és a legkisebb problémával is forduljon orvoshoz! Kedvező napok: 5.

de leginkább csak szóbelire. Ez az elégedetlenség folyamatosan frusztrálja. esetleg jobban megfoghatja a pénzt. aki azt mondja. akkor ott minden rendben menjen. amit kap. Ha vezető beosztásban van. 5. Pénz: Nagyon változatos lesz az anyagi helyzete májusban. hozzáállásán múlnak most dolgok. amelyeket szeretne vagy várna. akkor a felettesével gyűlik meg a baja. élvezni. Egészség: A hipochondria jegyében telhet a hónap. Ha most akar üzleti társulásra lépni valakivel.25.. Házasságban. hogy változtatni kellene az embereken. Nem is hitte volna. olyan terhek. hogy éppen az ellenkezőjét kellett volna tennie. Mindig jön valami apróbb probléma. üzleti kapcsolataik vannak. hogy mi lehet ennek az oka. hogy még többet kellene vállalnia. régi együttélésben is megjelenik most érdekes módon ez az aggodalmaskodás. olyan . csak elkezdte jobban figyelni a saját testét. olyan bulikat rendez. amit elterveztek. És ön engedni fog. esetleg van egy harmadik.11. Ha pedig valamilyen beavatkozás előtt áll. Mindenkit kritizál. amiből aztán nagyobb ügyet csinál. amilyeneket eddig nem lehetett. És valaki nagyon odavan önért. aki erotikus kisugárzásának képes lenne ellenállni. ami határt szabna a képzeletének. Kedvező napok: 1. És a sors megadja ehhez az anyagi lehetőségeket. amely igazán különleges. párja köti az ebet a karóhoz egy ügyben. mindenkitől a maximumot várja el. jobban kellene mennie a munkának. Nem kapja meg azokat a visszajelzéseket. Kolléga támogatására számíthat.. aztán ki akarja deríteni. mint amit mondtak. és megerősíthetné a kapcsolatát néhány fontosabb emberrel. Ez nyugtalanná teszi. hogy ő. 22. nagyon megkeseríti a beosztottai életét. hogy valami miatt nem felel meg. Azt gondolja. Valamint az is. és utána rájön. éppen ő ennyire szerelmes lesz önbe! Meglévő kapcsolatban. vissza fogják utasítani. Talán olyat is vásárol.20. Nem fogad el semmiféle kifogást. De ez a partnernek a féltése. hogy sokkal többet kellene teljesíteni. nincs olyan. nem érti az elégedetlenségének okát. ha jót akar magánakPénz: Áprilisban nagykanállal falatozhatja az életet. Közben lehetnek olyan váratlan kiadások. és önnek semmi esélye. Az otthonában viszont tarthatna egy nagy munkahelyi bulit.Vízöntő/Április Párkapcsolat: Az elmúlt hónap után most ön kerül fölénybe. amely régóta a nyakán van. Az lenne a legjobb. mert pórul járhat. házasságban vitára kerülhet sor. miközben úgy gondolja. nincs. ne kockáztasson. Mindent ki szeretne próbálni. ha sikerülne megszabadulnia az üzlettársától vagy változtatnia az üzleten. ami eddig kimaradt. Sikert sikerre halmoz a szerelemben. Szinte minden vágya teljesül. Esetleg megvásárol egy luxusberendezést.26. amivel azonban nem sokra megy. miközben valójában semmi nem történik. ragaszkodik ahhoz. nehogy kiürüljön a kassza. amelyek miatt úgy érzi.7. Ez aztán idegessé teheti.9. Nem tud betelni azzal. Talán egy ingatlantól sikerül most megszabadulnia. Több lehetőség is adódik arra. Ezért elkezd kombinálni. mások a csodájára fognak majd járni.29 Kedvezőtlen napok: 3.15. ne tegye. nem hajlandó rajta változtatni. nehogy valami baja legyen. Munka: Ebben a hónapban leginkább azok érintettek. Ha ön beosztott. 8.30 Vízöntő/Május Párkapcsolat: Szerelmi életébe beköltözik az aggodalmaskodás. hogy nemcsak a saját akaratán. illetve az anyagi lehetőségek szinte megrészegítik. talán lecserélni őket.2. Úgy érzi.16.27. hogy kikéri egy befektetésről valakinek a tanácsát. Hódító és bódító. hogy pénzt keressen. óvása. amely fantasztikusan sikerülne.17. hogy semmi sem elég jó. Nem is teszi. Lelkét átjárja a félelem.10. akiknek üzleteik.18. a pénz. Munka: Most úgy érzi. Ha építkezik. ne fogadja őt a bizalmába.

akiről úgy érzi. Találkozhat valakivel. és valakivel olyan üzletet köthet.4. Az is megtörténhet. mert amihez nyúl. ha nem akarják felszámolni. le s föl járnak az érzelmei. Ezt nehezen tudja koordinálni. hiszen az egyik pillanatban összevesznek. 9. Minden befektetése pozitívra fordul. még abban is nyer. hogy a későbbiekben ebből remek. Ami eddig ment. amely arról szól. amelyek eddig rejtve maradtak. Egészség: A légkondicionáló. vagy válás következhet be. Pénz: Júniusban anyagi ügyei jobban állnak. amelynek jelentős anyagi haszna lesz. A dolog bonyolult lesz. Mint a hullámvasút. akkor ennek látványos. 8. De az is lehet. amit semmiféle módon nem tud elkendőzni. 21. Talán elhangzik egy ígéret.18.6. hogy mindent rendbe tegyen.22. 22. Pénz: Sokan egészen biztosan azt fogják most hinni. hiszen mind a ketten foglaltak. hogy hirtelen olyan döntés születik. ha most kezd el pókerezni vagy másfajta kártyajátékot játszani. ezért nagy változtatásokra van szükség a viszonyon belül. a másikban kibékülnek. akár a szexualitásban. átalakulásokra van kilátás. Vagy ezután valami egészen másfajta feladatot kap. és óriási erőfeszítést igényel öntől. akkor olyan összeghez jut. ha nem ismer mértéket. időtlen idők óta ismerik egymást. Ezek közt nem ismeri ki magát. arannyá válik. illetve az elvárásoknak megfelelően teljesít valamit. Az a stabilitás. 16. A szerelemben különleges dolgot élhet át. mert nagy esély van arra. Előfordulhat. aztán a mindent odaadó szerelmet is. Kedvező napok: 3. Mégpedig napról napra. akiben bízhat. Ingatlannal kapcsolatos ügyek is kedvezőbben alakulnak most. Ezért vagy szakítás. mintha varázsütésre minden az öné lenne.13. ha együtt akarják folytatni.7.26 Vízöntő /Június Párkapcsolat: Meglévő kapcsolatban nagy változásokra. Házasságban. a huzat olyan bajokat hozhat elő.15. ebben a hónapban csak nagyon nehezen tudja őket stabilizálni. a régi együttélésben is megjelenthetnek ezek a szélsőségek.mesteremberre talál. 26.27. vagy a szeszfogyasztásban ugyan rekordot dönthet meg. Minden végletet képes átélni: a letargiát. hogy minden sikerül. Sőt.29 Kedvezőtlen napok: 1.12. 20. a csalódást. Ne hagyja ki. Kérdés. ezután nem folytatható tovább. nem fogja önt becsapni. hogy felismernék az ebben rejlő veszélyeket. amelynek hatására megszűnik a munkája.13. Ennek az az oka. stabil munka legyen. Minden úgy alakul. hogy ön nem más. 21.29 Vízöntő/Július Párkapcsolat: Olyan szenvedélyes szerelmet élhet át. Eddig nem .20. Sőt. amit esetleg később tervezett. amelyekhez most semmi kedve. akár az érzelmi életében. ami eddig jellemezte a kapcsolatukat. Vigyázzon jobban magára és az egészségére! Kedvező napok: 11. mint még soha. és zűrös ügyeket hagyott maga mögött. mondjon igent. mégpedig szembetűnő eredménye lesz. hogy olyan valakinek a munkáját kell átvennie.11. Egészség: A falatozással és az italozással lehetnek problémái. Tűrő. hogy ha bizonyos feltételeknek megfelel.vagy alkalmazkodóképességük határához érkeztek ugyanis. mint Krőzus reinkarnációja. ha túlságosan kifárasztja magát. Jelentős súlyfeleslegre tehet szert. aki rengeteg hibát követett el. hogy a kapcsolatnak valamiféle megváltoztatására kerül sor. állandóság billenhet most fel. Váratlanul lehetősége nyílik megvásárolni valamit. amely a lehető legjobbkor jönne. hogy a párkapcsolat kibír-e ilyen szélsőségeket. Tépázzák egymás idegeit anélkül. és azonnal egymásba szeretnek. de ezzel nem tesz jót a májának. kontrollálni. Hihetetlen szélsőségeket él meg. vegye meg most! Munka: Változások a munkában. Idényjellegű munka végzésére nyílik lehetőség.10.

akit bármilyen munkakörben tudnak használni. 13. hogy csak kificamodik a térde. ha túlfeszíti a húrt. Ez az időszak nem lesz túl hosszú.27.kényeztette el a sors. Ha vállalkozásban gondolkozik.20. ahogy a párja kezeli a pénzt. 28 Vízöntő / Szeptember Párkapcsolat: A hónapot a makacsság jellemzi. mindent megjavít. hogy olyan barátokra. ne is számítson rá.11. Nagyon összetartó a közösség. amelyekhez valójában nem ért. akkor most érdemes olyan emberekkel körülvennie magát. akár a csípőt. ahogy a dolgok folynak. Könnyen rámehet a kapcsolatuk. és a helyére tesz. Házasságban is ez a kérdés vetődik fel: ön számított valamire. 22. Házasságban is a felelősség kérdése jelenik majd meg. nem kell felelősséget vállalni. hogy elég sokáig eltart majd. Csapatot kell építenie. Kezdődhet a kalandozás. közösségre lelt. Nem tud tétlenül üldögélni.. örüljön a lehetőségeknek. vagy ínszalagprobléma adódik. A vállalkozásban is akkor lesz sikeres. De most nem balesetek. amit a párjával vagy a párja révén szeretne megvalósítani. Lehet. hitelfelvétel. például: gyerekvállalás. hogy most nem azokat a munkákat kell elvégeznie. bokája. Viszont egyedül most nem boldogul. Azt érzi. Kedvező napok: 2. például ha valamit elhagynak. megfogja a munka végét. Például ízületi sérülések formájában jöhet egy betegség. Most egész komolyan ki tud borulni apróságoktól. ha a párja olyan ötlettel áll elő. futó kapcsolatokat. főleg a lábat érinti. fúr-farag. És persze a háztartásban egy csomó dolog megy tönkre.17. és egymást inspirálják. Ön ezt nem fogja hagyni. Leginkább a család anyagi hozzáállása borítja ki. hanem inkább a pillanatnak élni. Még a munkahelyén is azt fogja tapasztalni. hanem a csont különböző betegségei jelenhetnek meg. Bizony lehet. hogy a partnere ígéretet tett valamire. ez kiakasztja: mintha csak azért történne mindez. a csontrendszernek minden olyan problémája. Pénz: Megjelenik az elégedetlenség. építkezés. Valójában nincs oka panaszra. Ilyen lehet egy csonthártyagyulladás vagy csontritkulás. 9. nem csak azokkal a munkákkal bízzák meg. Egészség: Az augusztus a csontozat bajait hozhatja. elszórnak. hogy nem szeretne stabil kapcsolatot. Keresi a szerelmet. amellyel dolgozik. 8. Előfordulhat. Hiszen minden munkahelyen fontos egy olyan ember. ahol igazából érdemes fáradozni. amely felelősséggel járna. akár a combot. ahogy a gyerekei viszonyulnak a pénzhez. vagy mire ezt rendbe teszi az életében. Önnek most nagyon nem fog tetszeni. teszvesz. ahol nem kell elköteleződni. amit megszerez. Munka: Ebben a hónapban igazi ezermesterként tevékenykedik. ízületi kopás. örüljön annak. most mégsem szeretné beváltani. amíg ebből felépül. amit elér. Otthon is ez nyilvánul meg. 11. emiatt néha felelőtlenül bocsátkozik kalandokba. akár a térdet. De ahogyan hozzááll. Fejébe vett valamit. Nincs megelégedve azzal. valami tönkremegy.7. összejárnak. Vagy kisebb-nagyobb balesetek érik a lábán. Ezzel elismerést vált ki a főnökeiből. ami hosszútávon meghatározó lehet. Olyan munkaköröket is el kell látnia. és ebből nem enged. hogy Achilles-. akikkel azonosan gondolkozik. Egészség: Ebben az időszakban a végtagsérülések lehetősége áll fenn. Most tényleg öné a világ! Munka: A munkahelyén magáénak érzi a csapatot. hogy minél labilisabbá tegye. 224 Kedvező napok: 4. ha létre tud hozni egy igazán megfelelő gárdát.22. kalandokat keresni. Azt érzi. de ez most megváltozik. 30 Vízöntő/Augusztus Párkapcsolat: Ez új időszak kezdete lesz a szerelemben. azzal a lendülettel valahogy el is tudja végezni. amire felvették..14. . Lehet. de akaratlanul is fél a jövőtől. Barátságok alakulnak ki.

mintha a partnerét megszállta volna a kisördög. akivel együtt jár. Ha a párja nem dolgozik ebben a hónapban. Ráadásul semmi sem úgy megy. hogy elég legyen. hogy ön okozta őket. ha önök hivatalosan is egy pár lennének. 27. 6. Munka: Valahogy úgy érzi. felelősséggel járó. de ez tovább mélyítheti a problémát. És olyan hihetetlen összegeket bukhat el. és mielőtt megszólal. . ha most kiemelten vigyázna rá. hogy a párja megteszi.17. Lehet az is. Legszívesebben világgá menne. jobb lenne elszámolni legalább hétig. Ráadásul valaki ajánl egy jó helyzetet. hogy inkább veszíteni fog. akkor kénytelen lesz engedelmeskedni a felettesének. mert megígérte. Ha tanulmányokat folytat. Ebben a hónapban felejtse el a szerencsejátékokat. Csodás esküvőt. Munka: Ebben a hónapban mindenki korlátozni akarja. hogy elérkezett az idő. Most nincs türelme.úgy gondolta. ahogy szeretné. A szerelmesek. stabil helyzetbe. de mégsem így lesz. Ne hozzon hosszú távú döntéseket. hogy a beosztottjával rúgják össze a port. mint nyerni. Ez fokozza önben a félelmeket és az aggodalmakat. Nem érzi. Bármit tesz. jó lenne. mert már csak egy megfázás hiányzik önnek. És arra is. sokkal többet kell most fáradnia. családot tervez. Vállalkozásnál még rosszabb lehet. Pénz: Úgy érzi. hogy most egyetlen mondaton úgy hajba kapnak a főnökével. pontosabban azzal.. mert biztos lehet benne. hogy ott is hagyja a munkáját. hogy jól felöltözzön. viszont lehet.. hogy ha van saját szobája. mintha most mindenki önnel szórakozna. Rájön arra. Nem elég. Lehet. amitől képtelen ellenállni egy betegségeknek. és olyan társakkal kerül összetűzésbe. most aztán képtelen lenne elviselni a korlátokat. de az is lehet. vagy akivel együtt van. Ahová lép. házasságot. ha nem akarnak utódot. de még hálátlan is. nem becsüli az elvégzett munkát. ahol nem az ön akarata érvényesül. termékeny a hónap. Csak ne feledjék. és nem tud elfogadni olyan helyzeteket. hogy költekezik. de a másik ezt nem értékeli. hogy emiatt talán aludni sem tud éjszaka. 20. hogy talán semmire sem vágyik jobban. minden pénzt elszór. hogy ennek nyomán mindent elbukhat. ott most fű nem terem. És a felépülés lassú lesz. és nincs az a pénz. hogy rövid úton ki tegyék a szűrét. 14. és azonnal elküldi. hogy egyedül legyen és elmélkedhessen. hogy mindent elkölt. akkor ez még jobban irritálja. Nem képes megfelelően értékelni a helyzeteket. hanem beosztottként dolgozik egy cégnél. ami elég lenne számára. ne feledkezzenek meg a védekezésről. emiatt konfliktus alakulhat ki önök között. mint máskor. képtelen jól csinálni. Egészség: Érzékenyebb testtája a bokája. mint a függetlenségre és a szabadságra. elvonulna egy tanyára. 9. akikről ezt nem gondolta volna. egyedüllétre. esetleg egy utónyaraláson vesznek részt. akkor abban tölt több időt. amely a szervezetét bizony rettentő módon igénybe veszi. Ilyen lehet egy allergia vagy éppen a szervezet leromlása. és ön nem tud annyit keresni. amelybe belemegy. mert még az is lehet. 10. vagy nem tud anyagi bevételre szert tenni. Amennyiben házasságban él. akik korábban az év nagy részét távol töltötték egymástól. Kedvező napok: 3. akkor ebben a hónapban nagyobb szüksége van egy kis magányra. Egészség: Különböző immunrendszeri problémák nyugtalaníthatják. Azt gondolja. ez viszont idegesíteni fogja. hogy ön nem. mint máskor. hogy belemenjen egy komoly. Pénz: Anyagi veszteségek érhetik. ami nagyon jól sikerül. 28 Vízöntő/Október Párkapcsolat: Megtörténhet. Bizony ez a munkahelyén sem könnyíti meg az életét. Egyrészt nagyon pesszimista. Olyan betegség megjelenése is várható. amiből ráadásul most sokkal nehezebben keveredne ki. szeretné. Ezt egyszerűen képtelen elviselni. hiszen ön reggeltől estig dolgozik. szembe kell néznie ezzel. hogy kedvese. hacsak nem akarja. másrészt pedig hihetetlenül makacs. Ha ön nem vállalkozó.

akkor kiváló eredményt érhet el. de úgy érzi. amit a többiek követendő példának fognak tartani. éljen a lehetőségeivel. Most pörög. hogy amit eltervez.23. Amennyiben független és szabad. hogy mit áldoz fel az esetleges egyéjszakás kapcsolatért. amit szeretne. Akár kisebb anyagi előnyökhöz. A házasságban.11.15. és besétál rajta az. sem ellenállásra számítania. több állása. Mindent sokkal könnyebben ér el. amit szeretne. ha belül kétségek gyötrik is.6. Az lesz. De gondolja végig. már látja a fényt az alagút végén. Bármennyit dolgozik. amit csak kiejtenek a szájukon. óriási az energiája. de ne hanyagolja el őket! Kedvező napok: 6. Talán több munkát vállal.13. lazán bánhat a pénzzel. Hatalmas energiái lesznek. akár a házasság. mert közben a megkereshető pénzre gondol. ez pedig új lendületet adhat a viszonyuknak. amire vágynak.21. hogy eddig nem adott eleget. amit szeretett volna. csak ne kérjen kölcsön az ajándékok miatt! Oldja meg saját erőből. akik önnek dolgoznak. Felettesei és kollégái egyaránt bíznak önben. Használja ki ezt a helyzetet.20. régi kapcsolatban élőket is pozitív élmények érik. udvarolhat. akkor a másik elhiszi. Az ön döntésén múlik.23. akkor csupa pozitív dolog történik önnel. hogy még mindig fontosak egymás életében. Hódíthat. Új szerelem. Annyira szeretne adni. ajándékokhoz is juthat. Ha vállalkozó. most szélesre nyílik a kapu. agyi erek esetleges problémái. sőt szédülés. az is lehet. azért teszi. így később nem okoz fejfájást a visszafizetés. illetve a cégével. hanem igazi. A sors most olyan helyzetbe hozza. nagy szerelem. soha nem tudja meg kettőjükön kívül senki. nem tudta azt adni.25 Vízöntő/December PÁRKAPCSOLAT: Decemberben kezdeményezhet. PÉNZ: Most mindent a szerettei lába elé akar helyezni. és úgy tűnik. vagy sem. ne engedje. ahogy ön akarja. amelyek nagyon csábítóak. fejgörcs. és önnek is udvarolni fognak. akár a stabil kapcsolat. nem kell kuporgatnia. netán olyan tevékenységek. Legyen határozott. Mindent meg szeretne venni nekik. hogy minél több pénzt . Munka: Előremutató lesz a november. Ez nem kaland lesz. hogy ebbe a kapcsolatba belemegy. 9. Ezért . talán több munkahelye lesz. Kinevezésre számíthat. A bajok nem látszanak súlyosnak. Mivel a fejhez tartoznak az érzékszervek . új kapcsolatok lehetősége tárul fel. titkos kapcsolatok. azt meg tudja valósítani. kisebb nyereményekhez. hogy kitalál valamit. a hallás szervei -.14. migrén. mert ez a hónap ilyen csapdákat rejt. mégpedig a gyermek okozta örömök vagy utazás.Kedvező napok: 3. amit szeret.a látás. Erre akár a szerelem. bármit megtesz. és minden úgy történhet.talán némi bűntudat is belejátszik mindent meg akar tenni. Most lesz bevétel. vezetői pozícióba kerülhet. és ez után csak pozitív dolog történhetnek. Ha tanulmányokat folytat. vérnyomásgondok. Ha képesek apróbb figyelmességekre. Nem kell sem nehézségekre. hogy a fej területén mi történik. Most azt teheti. Házasságában is egyértelműen a bizalmi válság jelei mutatkozhatnak meg. Nem kell a fogához vernie a garast. hogy ez a felszínre törjön. Úgy érezheti. Legyen óvatos. akivel átélheti a nagy szerelmet. hogy túl van a nehezén. ne lássák meg. hogy kockázatmentesek. ezt azok az emberek is élvezhetik. 24. amelyek mind a kettőjüket boldoggá teszik. Pénz: Az anyagiak területén fellélegezhet.7. ezeken keresztül is érhetik betegségek.8.17. örökséghez. hogy ez az ünnep mindenki számára felejthetetlen legyen. Most igazából arra kell figyelnie. MUNKA: A munkában is kielégíthetetlen az anyagiak terén. minden rámehet.20. Egészség: Fejfájás. 29 Vízöntő/November Párkapcsolat: Nehéz lesz ellenállni a kísértésnek! Titkos szerelem.

5. Természetesen a bőrön keresztül is megjelenhetnek ilyen kiválasztószervi problémák. EGÉSZSÉG: Leginkább a kiválasztó szervrendszer. főleg ha vállalkozása van. még ha azt gondolja is.21.25. Inkább a vízháztartás. gyulladásos betegségek. a húgyutak.4. Nagyon motivált. főleg a vese és a hólyag érintett.19. Kedvező napok: 2. hogy könnyűszerrel túl tudna rajta lépni.23. és ennek meg is lesz az eredménye. erkölcsi határt azért ne lépjen át. a hólyag problémái látszanak.27 Kedvezőtlen napok: 1.31 . Ott lehetnek fertőzések.20. Próbálja megtartani. hogy bizonyos morális. a vese.24.7.kereshessen ebben az időszakban.8.3. 30. De nagyon figyeljen oda.

A Halak jellemzői február 21. - március 20. Minősége: vizes jegyű Száma: 3 Napja: csütörtök Színe: tengerzöld és ibolyaszín Tarot kártya száma: 18-as, a Hold Drágaköve: gyöngy és holdkő Gyógynövénye: kikerics A leghíresebb Halak: Albert Einstein Fűszernövénye: erdei gombák Fája: fűz Uralkodó bolygója: a Neptunusz HALAK - Az izgalmak éve 2011 A Halak jegyének nemcsak az év eleje lesz izgalmas, amikor még a jegyben tartózkodik a Jupiter és az Uránusz, hanem az is, amikor április elején ugyancsak a Halak jegyébe belép végrevalahára a Neptunusz. Már a 2010-es évben bemutatkozott a Jupiter és az Uránusz. Megmutatták; hogy a Halak jegyében született emberek milyen sokra képesek; milyen eseményeknek tudnak a mozgatórugói lenni. Akadt az előző évben számtalan nehézségük; volt; amikor a sors áldozat szerepbe kényszerítette őket; volt; amikor önként mondtak le valamiről. De voltak sikereik is! Bátorságuknak köszönhetően; no és talán egy partner vagy rokonok biztatására belevágtak olyan dologba, amelyben nem volt még gyakorlatuk, mégis sikert értek el. Volt, aki átütőt; míg volt; aki szerényebbet; de mindenképpen jót tett a lelküknek, hiszen növelte önbizalmukat, büszkék lehettek magukra, és ami a legfontosabb; megkaphatták az emberek dicséretét; figyelmét; csodálatát; ez pedig éltető elemük. * Január 22-én a Jupiter átlép a Kos jegyében. Ami máris könnyebbséget jelent a Halak jegyében született emberek számára, méghozzá anyagi téren. Lehet; hogy most kezdődik a kikászálódás a reménytelennek látszó pénzügyi helyzetből, vagy pénzügyi elszámolásra kerül sor, és a Halak jegyének szülötte olyan összeghez jut; amilyenről nem is álmodott. De az is megtörténhet; hogy végre-valahára sikerül valamit eladni. Érdemes a nyereményjátékokban is próbát tennie; mert amilyen mázlija van; most talán még a fődíjat is elviheti. Elkezdődhet egy jogi ügy; amely hosszan elhúzódik, de az asztrológiában mindig a kezdet számít; és erre most jó konstellációk vannak. Már csak az Uránusz váratlan helyzeteivel és a helyzetekből adódó problémákkal kell szembenézniük a Halak jegyében született embereknek. Előfordulhat; hogy elveszítenek valakit; akit szerettek; akihez régebben több közük volt, mint jelenleg, de az emlékek elemi erővel törnek fel a lelkűkből, és minden apróságra, minden kis jelentéktelennek tűnő dologra emlékezni fognak, ami ehhez a személyhez kapcsolódik. * Azok a Halak jegyében születettek, akik egy ideje egészségi problémával küszködnek, és talán mindent kipróbáltak a gyógyulásuk érdekében, de nem javult az állapotuk, hanem inkább romlott, talán az Uránusz és a Neptunusz jegyváltásának köszönhetően találkozhatnak most egy olyan személlyel, aki valóban képes meggyógyítani őket. Igaz, hogy ehhez kell a Halak elszántsága is, valamint a közösség ereje. Ez ebben az esetben főként azokra a jó barátokra vonatkozik, akikkel talán éveken keresztül nem beszéltek, és most újra felveszik velük a

kapcsolatot. * Az év első szakasza jelentős időszak a Halak jegyű emberek életében, mert fontos dolgokat valósíthatnak meg. A sors olyan jeleket küld számukra, amelyek egyértelművé teszik, hogy „egyedül nem megy" Csak úgy tudnak kiteljesedni, úgy lehetnek sikeresek, ha másokkal összefognak. Vagyis a másik ember közreműködésével, együtt valósíthatják meg álmaikat, elképzeléseiket. Úgy kell élniük az életüket, hogy a másik emberrel - a társukkal, a szerelmükkel, az üzlettársukkal - azonosak legyenek a vágyaik, ugyanazok a dolgok legyenek fontosak mindkettőjüknek, mert akkor igazán nagy eredményeket érhetnek el. Ha ezt a Halak jegyében született emberek felismerik, elfogadják, és e szerint tevékenykednek, akkor garantált a siker. Február 23-án a Mars is belép a Halak jegyébe. Ez azért lesz érdekes, mert olyan időszak kezdődik, amikor a Halak jegyében született embereknek át kell gondolniuk, hogy amit meg akarnak valósítani, az lehetséges-e. Tapasztalni fogják, hogy mindenáron érvényesíteni akarják az akaratukat, és ezért mások erőszakosnak tarthatják őket. Ráadásul most előfordulhat, hogy éppen a Halak jegyében tartózkodó Mars miatt kikotyogják a legféltettebb titkaikat - főleg üzletieket -, és azokat valaki még őelőttük megvalósítja. Erre ismételten csak az vonatkozik, hogy ha a terveiket valaki mással szövetkezve próbálják megvalósítani, akkor lesz az eredmény siker, nem pedig csalódás. Nagyon fontos tudni még azt, hogy amikor a Mars a Halak jegyében tartózkodik, akkor a jegy szülötte hajlamossá válik azt hinni, hogy mindent ő tud a legjobban, és mindenáron erőlteti azt, amit kigondolt. Hiába mondják neki, hogy ne tegye, mert biztos a kudarc, nem hallgat senkire. Fontos, hogy ezt felismerje, hogy meghallja ezeket a szavakat, és ennek megfelelően cselekedjen, vagy éppen ne tegyen semmit, csak várjon a megfelelő alkalomra, mert így lehet biztos a sikerben. * Április 4-én a Neptunusz a Halak jegyébe érkezik. Ez arra enged következtetni, hogy ha a Halak jegyének szülötte házasságban él, akkor bizony előfordulhat, hogy többször áldozatnak érzi magát. A párkapcsolatában úgy érzi, nem teljesülhet az akarata, és mindig azt kell tennie, amit a partnere parancsol. Miközben a partner nem parancsol, csak javasol, viszont a Halak sokkal érzékenyebbé válik a Neptunusz jegyhelyzetének hatására, ezért még a legártatlanabb kérést is úgy hallja meg, mintha parancsszóként hangzana el. Jobb, ha tisztázza ezt partnerével, mert így elkerülhetővé válnak a veszekedések, amelyek különben odáig fajulhatnak, hogy az év végére esetleg már a válás gondolata is foglalkoztatni kezdi a Halak jegyében született személyt. * Nagy az esély arra, hogy a 201 l-es esztendőben elhagyják partnerüket azok a Halak jegyében születettek, akik a titkos vagy már nem is annyira titkos harmadik szerepét töltik be. Nem azért, mert világossá válik, hogy sohasem lehetnek az elsők, mivel a feleséget, élettársat vagy első szeretőt a kedvesük sohasem cseréli le őértük. Hanem azért, mert jöhet az életükben egy olyan nagy szerelem, amely miatt ők fognak lépni, és rájöhetnek arra, hogy mindaz, amit eddig különböző emberek iránt éreztek, és azt mondták, hogy szerelem, ehhez képest semmi sem volt Mert ez a szerelem! De nemcsak szerelem, hanem mély együttérzés, szeretet. Ebből nem feltétlenül lesz házasság, minden valószínűség szerint inkább együttélés, amely nekik most tökéletesen megfelel. * Azok a Halak jegyében született személyek, akiknek felnőtt gyermekeik vannak, és talán gyermekük házassága nem volt tökéletes, azt tapasztalják majd, hogy nem kell csemetéjük miatt tovább aggodalmaskodniuk, mert rendeződnek a dolgok. Ha a Halak szülő gyermeke betegséggel

küzd, akkor a 201 l-es esztendőben leszámol a kórral. És a Halak szülő mindent megváltoztat majd az életében, hogy gyermekének többet tudjon segíteni, ha másként nem, akkor legalább szóbeli támogatással. Tanácsokkal, vagy azzal, hogy türelmesen, érdeklődve végighallgatja őt. Ha elégedetlenek a munkahelyükkel, akkor a sors most lehetőséget kínál a Halak jegy szülötteinek arra, hogy változtassanak. Igaz, nem lesz annyi a pénz, mint amennyire számítanak, és megtörténhet, hogy több lábon kell állniuk. Vagyis nem ajánlott, hogy egy munkahelyen kötelezzék el magukat, hanem vállaljanak el pluszfeladatot, másodállást vagy idényjellegű feladatot is. A fő munkahely mellett is meg fogják tudni oldani, hogyan osszák be idejüket. így nem érinti őket annyira érzékenyen, ha esetleg a munkahelyen leépítések kezdődnek. Május 22-én a Nap nehéz fényszöggel kapcsolódik a Neptunuszhoz. Nagyon óvatosnak kell lenni ebben az időben, mert ez a nagy csalódások, a nagy csalások, a nagy átverések ideje. Csak néhány napig érezhető a hatás, de a most létrejövő szerelmi kapcsolatokhoz sem szabad túl nagy reményeket fűzni, a most elvállalt munkában is nagy lesz az átverés lehetősége. Amit ebben az időszakban vásárolunk, azzal talán egyből meg is célozhatjuk a kukát. Ezekben a napokban még az is megtörténhet, hogy hamis pénzt adnak vissza a boltban, vagy szemrebbenés nélkül hazudnak. De sajnos az is előfordulhat, hogy éppen a Halak jegyének szülötte fog becsapni valakit - mivel a Neptunusz, a Halak jegy uralkodó bolygója is érintett ebben a konstellációban. Esetleg olyan dolgokat fog állítani, persze titokban, amivel másnak kárt okozhat, vagy valaki a Halak smúzolása miatt hátrányba kerülhet... Két nap múlva, május 24-én a Hold csatlakozik a Neptunuszhoz. Eközben a Nap nehéz fényszöge továbbra is fennáll. Ez arra utal, hogy ezekben a napokban ne költözzünk, ne írjunk alá szerződést, ha utazunk, tömegközlekedést veszünk igénybe, ügyeljünk arra, nehogy meglopjanak bennünket. Ha távoli, egzotikus tájra utazunk, ne engedjünk senki kérésének, és ne vigyünk senki ismerősének ismeretlen tartalmú csomagot. Esténként és napközben is ügyeljünk a lakásunk biztonságára, mert besurranó tolvajok okozhatnak kellemetlen meglepetést. * Június 22-e megint olyan dátum, amikor rendkívül izgalmas csillagállások jönnek létre. Nem különösebben nehéz vagy jelentős nap, mégis érdekes. Egy napon belül két analógiát hoz létre a Neptunusz. Egyrészt kvadrátba kerül az Ikrek Marssal, létrejön egy Neptunusz Mars kvadrát, másrészt ugyanabban az analógiában a Neptunusz trigonba kerül a Rák Nappal. Ez azért lesz izgalmas, mert azt jelenti, hogy érkezhet a Halak jegyében születettek életébe valaki, akibe azonnal beleszerethetnek, de nyomban le is mondanak róla, mert vagy foglalt, vagy egyszerűen túl nagy „falatnak" tartják magukhoz képest. Pedig ebben a konstellációban éppen ezt ne tegyék, ne mondjanak le róla, mert megkaphatják, óriási szerelmet élhetnek át, és a kapcsolatuk hosszan tartó lehet! Előfordulhat ebben a konstellációban, hogy a Halak jegyében született emberek valamilyen kis állatot fogadnak be magukhoz. De az is megtörténhet, hogy ekkor kerülnek olyan helyzetbe, amikor segítséget kell nyújtaniuk valakinek, akár életre szóló segítséget, például: a vér szerinti szülei által elhagyott vagy elárvult gyermeket fogadnak magukhoz. Nem feledkezhetünk meg a 201 l-es év közepén a Halak jegyében születetteknél a hatósági ellenőrzésről. Ügyelniük kell arra, hogy minden rendben legyen, különösen akkor, ha vállalkozók, nem pedig alkalmazottak. Mert előfordulhat, hogy mire az ellenőrzés lezárul, addigra a Halak bankszámláján egyetlen forint sem marad, viszont büntetésre lesz kilátás. Augusztus 4-én megint egy nem különösebben lényeges, de izgalmas aspektus jön létre. A Jupiter mint a Halak másod uralkodó bolygója (mielőtt a Neptunuszt felfedezték, a Jupiter volt a Halak uralkodója) nem kimondottan egészségmániás bolygó. Ha csak a „lélek egészsége" érdekében végzett munkálkodást nem számítjuk annak. De most a jó kondi a siker záloga lehet.

hogy talán még a csillagokat is képes lenne lehozni kedvesének a földre. azoknak erre a problémára a 201 l-es esztendőben a sors megoldást kínál. Kedvező napok: 3. Házasságban. de lehet. tunyulásra ösztönzi a Halak jegyűeket. felhalmozni nem fog tudni. Pénz: Ebben a hónapban a legjobb. mert választottja viszonozni fogja az érzéseit. az ivást.31 Halak/Február Párkapcsolat: Lángoló szerelmet élhet át. hogy megijed: ön birtokolni akarja! Ennek eredményképpen aztán lazítani akar a kapcsolaton. ha lehet . bár ott nem kell félnie attól. mert ebben támogatni fogja önt a sors. hogy ne vigyék túlzásba az evést. Akik már 2010-ben is sikert értek el. csapták be. falatozásra. hogy fölöslegesen ígérgetett. Egészség: A betegségek területén a lábfej. annál ez enyhülni fog az új esztendőben. Ezt a lazítást pedig el kell fogadnia. hogy a hitelt visszafizesse. ígértek olyasmit. csak hogy a szeretetét.27. akkor legalább ettől az augusztus 4-ei dátumtól kezdődően.9. Házasságban. de akármelyik is a sok közül. biztosan meglesz a pénz. Akinél óriási volt az anyagi jellegű nyomás. az odaadó szerelmet. Nagyon érdekes ez az időszak. alig jön be pénz. hogy beosztottja vagy munkatársa saját zsebre dolgozik. és kimászhatnak a kátyúból. gombás fertőzést kap. maradjanak mértékletesek. Mindent a lába elé tenne. a boka területe kiemelt. ha mindent megteszünk ez ellen. azoknál ez a széria folytatódik. rájöhet arra.21. sportoljanak rendszeresen. még akkor is érdemes hitelért folyamodni. Ugyanakkor anyagi javakat gyűjteni. Felismerik.7.16. nagyon nagy dolgok ezek. társával képesek átélni az egységet.12. Most nem kell különösebben aggódnia. Ez természetesen lehet egy bokaficam.Csakhogy a Jupiter lustálkodásra. Oldja meg ezt az egészet hitellel. mint az előzőt. és mozogjanak. Arra. Ha a szolgáltatóiparban tevékenykedik. a szerelmét viszonozzák. kiegyensúlyozottabbak. Ezért mindennél fontosabb. akármilyen munkaterületen is dolgozik. A partnere nehezebben viseli el most önt. . Nem feltétlenül nehéz. a régi párkapcsolatban is pozitív időszak következik. ám ez a ragaszkodás eljuttatja a partnerét ahhoz a ponthoz. olyat hitetett el másokkal. amit nem fognak teljesíteni. Ellenkező esetben elveszítheti őt. azért megnehezítheti az életét. Vagy önt verték át. Halak/Január Párkapcsolat: Január a Halak szerelmi életében kisebb-nagyobb csalódásokkal. ha az átlagosnál több időt tölt otthon. Vannak olyan élethelyzetek. Ezt tartsák be egész évben. Nagyon ragaszkodik a párjához. amit tehet az anyagiak területén. Munka: Ebben a hónapban nem érzi kereknek a világot a munkája miatt. és alig akad munka. különösen. átélheti a „szeretve lenni" mámorító érzését. vagy ön került olyan élethelyzetbe. Akik pedig korábban tovább nyújtóztak. amit megragadnak. mint ameddig a takarójuk ért. akkor elveszti a pénzét. Kevesebb stressz éri őket. hogy készpénzért vásároljon. régi együttélésben is hasonló helyzet alakulhat ki. és ezért a számlát 2010-ben benyújtották nekik. Olyan dolgokat ígért meg. sikeresebbek lesznek. hiszen a hitel viszi a pénzt. amikor képtelenek vagyunk megtartani az anyagiakat. Ezért aztán bizalmi válság alakulhat ki. tyúkszemmel van problémája. amit nem fog tudni teljesíteni. hogy szakításra kerülne sor. nem fognak megoldani.ha nem. Ha saját vállalkozása van. a pénz akkor is elmegy. és a sors ezt engedélyezi önnek. lemondásokkal jár. ha megpróbál hitelt felvenni. hetente legalább három alkalommal. viszont a gyűjtögetést nem. hogy begyullad a körme. éppen pangás van. úgy érzi most. Összességében a Halak jegyében született emberek könnyebbnek fogják érezni a 201 l-es esztendőt. ha megengedheti magának.

ön nem. hogy felesleges harcolni. kifizetetlen számlák. vagy az előző évek egyikében. Élvezi a szerelmet. úgysem érezheti azt. például vírusok következtében. hogy ellenőrizzék le azt. mint korábban. Sőt. amikor a legjobb. minden érzését. és nem hagyható ki a drog sem. ha megkéri. Meglévő kapcsolatban. szorongások dúlják fel a lelkét. mert most nagyon könnyen hibázhat.28 Halak/Március Párkapcsolat: A szerelemben a március a varázslat ideje. . Ez megalapozza. és az ön által megkereshető pénzhez igazítaná az igényeit. mint eddig. pénzügyekben sikeres. De lehet az oka gyógyszer is. jól fogja érezni magát munkahelyén. a bőrén véraláfutás keletkezik. hogy semmibe sem szabad belefognia. próbáljon meg visszahúzódni. Jobb lenne. Jobb. amelyben feltétel nélkül megbízhat. nagylelkűen viselkedik a beosztottjaival. Talán éppen új jövevény érkezését tervezik. annál inkább frusztrálja önmagát. és ezt a felettese is észre fogja venni. régi házasságban is szerencsésebb hónap ez a mostani. Ez átmeneti állapot. Minél inkább küzd. figyeljenek oda önre. hogy a barátaihoz fordul segítségért. hogyan lehetséges az. hogy más meg tudja oldani. Még házastársa rokonsága is segíthet. ha addig partnere rendezi viszonyát a családjával. Csalódások.22. Ez azért van. Figyeljen egy kicsit jobban magára ebben a hónapban! Kedvező napok: 4. Előfordulhat mérgezés. hiszen jó passzban lesznek mind a ketten. A koncentráció teljes hiánya jelenik meg a munkában.15. és tartson hosszú hétvégéket! Egészség: A betegség területén érdekes dolgok lehetnek. 'Munka: A munkában most a nagyvonalúsága fog kidomborodni. boldog.9. odaadó. Munka: A munkára most kevésbé tud koncentrálni. lemondások. sokkal kevésbé számon kérő. félelmek. mert minden tönkremegy a kezei között. Ilyen lehet a visszér. Pénz: Az anyagiakhoz most úgy kellene hozzáállni. vegyen ki néhány nap szabadságot. hogy miért nem jönnek össze a dolgok. miért nem sikerül. vagy ezzel kapcsolatban történnek pozitív változások. küzdeni a pénzért.19. vagy valami romlott étel. amit csinál.25. Szóba jöhet a túlzott alkoholizálás. amit csak tehet. és ez nemcsak önnek fog sokba kerülni. hogy talán függ a párjától. és értékelni fogják a nagylelkűségét.7. és ez hosszú távra megalapozza a kapcsolatukat. ahol megbecsülik. Sokkal többet megenged nekik. elismerésüket. hanem a cégnek is. Ha megüti magát. mert a sors korlátozni akarja a vágyait. Ezzel összefüggésben aggodalmak. olyan támogatást. és a kötelék még szorosabbá válik önök között. az aranyér. az alkalmazottaival szemben. Pénz: Minden valószínűség szerint ez a hónap számít anyagilag az év legnehezebb időszakának. mint korábban volt. Olykor olyan gondolata támad. Ha ön beosztott. ami vérérzékenységet okozhat. Teljesen átadja magát a szerelemnek. és az sem zavarja. illúziókat kerget. Álmodozik.hogy mennyire fontosak egymás számára. hogy a későbbiekben olyan csapat alakuljon ki. Vágyik dolgokra. úgy érzi. Bizony ez egy nehezebb időszak. amikről azt hiszi. Mert bármit tesz. Egészség: Ebben a hónapban az érrendszeri tágulatok megjelenése jelenthet problémát. hogy elérheti őket. Ha vezető pozícióban van. többször folyhat az orra vére. lejárt adósságok jelenhetnek meg. akár valamilyen kémiai anyagtól. és képes lesz bocsánatot kérni. amivel kivívja a tiszteletüket. Különben ugyanúgy fog járni. hogy rabul ejtették a szívét. A házasságokban boldog és sikeres időszak ez a mostani. követelő. De akár hiánybetegség is megjelenhet. és jobban érvényesül. ahol dolgozik. mint az előző évben. ha eddig még nem tette meg. ha egy kicsit visszafogná magát. nehézségek. olyan lehetőségeket teremthet számukra. Ha tud. a párjának minden mozdulatát. hogy anyagiakat tud teremteni.

támogatják.Kedvező napok: 3.24.7. óhajait.ezt az emberek értékelik. teljesíteni fogja párja kéréseit. akire talán nem is kell olyan sokat várnia. hogy eredményre vezet. semmint valódi betegségekkel. családtagjai. amelyeket nem tud könnyen megemészteni. Hiszen a munkahelyén magasabb pozícióban vannak olyan emberek. amiből pénzre tud szert tenni. A munkatársaitól is várja a köszönetet. aztán hirtelen rádöbben. amit ez most jelent. ahogy azt nem szokta meg. Egészség: Az egészség területén most az általános közérzetével lesz inkább a problémája.19. és megvásárolják. Lehet. fáradékonnyá. kedvetlenné teheti. amiből pénzt kereshet.25.29 Halak/Április Párkapcsolat: A szerelem területén április hónap a nagylelkűségről és az odaadásról szól. meglévő kapcsolatban is változásra kell felkészülni. Ezért aztán nagyon óvatosnak kell lennie. Munka: Most még az is előfordulhat. Most érdemes otthon is olyan dolgokat készíteni. sem morálisan nem állnak olyan alapon. nem tud könnyen túllépni rajtuk. Azt hiszi. Főleg azért.11. Pénz: Végre egy kicsit javul az anyagi helyzete. fellélegezhet. hogy önnek hirtelen elege lesz. vagy egyszerűen természetesnek veszik. hogy egyszerűen nincs szíve nemet mondani neki. ahogy nem érdemli meg. De az is lehet. mert vannak nagylelkű. Házasságban. csakis a saját céljaira. Egyszerűen nem érzékeli azt a felelősséget.13. és úgy beszél önnel. amikor átértékeli a biztonságról vallott nézeteit. Elérkezik a pillanat. odaadó barátai.28 Halak/Május Párkapcsolat: Még az is megtörténhet ebben a hónapban. hogy ön teljes szívvel benne van ebben a kapcsolatban. nehogy később ebből baja legyen. hogy új felettese lesz. ha segített nekik. hogy olyan művészi értékkel rendelkezik. Talán megbeszéli a legközelebbi barátnőjével. akik segítik. amelyek egyediek . vagy olyan tárgyakat örököl. Kedvező napok: 4. hogy a partnere nem figyel önre. Ettől egy kicsit dühös lesz. amit most pénzzé tud tenni. Amikor viszont számon kérik. hogy elhagyják. a meglévő viszonyban most sokkal odaadóbb lesz. aztán az is. ezért változtatni akar a kapcsolatukon. Találkozik valakivel.10. Csalódottnak és kihasználtnak érzi magát. Próbál helyezkedni. üzleteket kötni. Ezt a partnere szerelemmel és odaadással fogja viszonozni. Ezzel most szembesül. Az ügyeskedés és az üzletelés nem biztos. Nem igazán stabil a helyzet.8.22. hogy miért történhetett ez. Erre ügyeljen az eddigieknél sokkal jobban! Munka: Most mindenkinek mindenben. Ez levertté. hogy milyen határokat lép át. barátjával. megpróbál kibújni a felelősség alóla. Ám ők erről elfeledkeznek. félreteheti korábbi aggodalmait az anyagiak miatt. A sors támogatását élvezheti. úgy érzi. Vannak ugyanis olyan helyzetek. hanem másokéval is. Házasságban. Nem veszi tekintetbe az ön érzéseit és igényeit. mert nagy csalódást okozhat. a .15. mi volt a hiba.17. Hajlamos a kockáztatásra. hogy nem ő volt az igazi. mindenhol meg szeretne felelni. Ezt most nehezebben éli meg. hogy meddig éri meg elviselni bizonyos emberek zsarnokságát. hogy nemcsak a saját pénzével. hogy talán el kellene innen menni. annyira odaadó. miért nem tudta értékelni mindazt. a főnöke elismerésétől függ a munkahelye. hogy a régi lesz raplisabb. aki annyira kedves. de az a baj. A vitaminok és a különböző csodaszerek mellett meg kellene találnia azt a célt. Ez a „sajnálatból szerelem" nem jó taktika. vagy a partnere úgy bánik önnel. Pénz: Ez a hónap az ügyeskedés hónapja lesz az anyagiak területén.20.9. Megfordul a fejében az is. akik sem erkölcsileg. amit ön adott. mert a másik valószínűleg azt hiheti. Ám ez veszélyes játék. hogy fel tudjon nézni rájuk. ami majd motiválhatja. Előfordulhat.

amely miatt többet kell utaznia. Mindig úgy érzi.10. szélsőségekkel lesz tele. Talán ez az oka. amikor meg kellene fognia a pénzt. még akkor is. A gyümölcsét később arathatja le. Esetleg hosszabb kezelésre kell felkészülnie.26. hogy a lakás vagy hétvégi ház szépítésével foglalkoznak. hogy nagyvonalú legyen vele. hogy megérkezzen életébe a nagy szerelem. aki nem tett ön ellen semmit. nincsenek szélsőséges helyzetek.22. A friss kapcsolatokban inkább az ismerkedés. Nem jellemző meglévő vagy most alakuló kapcsolatokra a szenvedély. vagy a gyermekének.13. büntetések. Házasságban.7. hogy a családdal közösen. hogy ön hoz áldozatot. amelyekből a későbbiekben haszna lehet. veszekedések. mindenesetre most lesz esélye igazán arra. sőt eddig jóban voltak. amit önnek.26 Halak/Július Párkapcsolat: A július szenvedélyekkel. és közben valaki elvárná. ez most sem tölti el kitörő örömmel. hanem a bőrgyógyász is.29 Halak/Június Párkapcsolat: A szerelemben most csendes időszak következik. A lényeg. Meglévő munkahelyén kollégával nagyon jól kijön. és ezért újra csak zsebbe kell nyúlnia. korábban elkövetett hibák. Kedvező napok: 5. olyan feladatot találhat. nem múlik el egy-két nap alatt vagy rövid időn belül. nyaralásait is finanszíroznia kell. Elképzelhető. Mégpedig vagy saját magának. És muszáj nagystílűén viselkednie.7. viszont nem lesznek anyagi nehézségei. Ráadásul olyan helyzetbe kerül. érdeklődés a másik iránt. Ha nincs állása. Ha most megy nyaralni.mérgét pedig hajlamos lesz olyan kollégán levezetni. hogy ezt rendbe tegye.12.16. . talán még valami közös dologba is belevágnak. a családra. Kedvező napok: 4. meglévő viszonyban is ezek a szélsőségek jelennek meg.19. de önnek menni fog. régi együttélésben nem történnek összeütközések. ha ehhez kölcsönt kellene felvennie. vagy felvételizik. a szerelem nem azt jelenti a párjának.14. ez a hónap második felében derül ki. viszont több emberrel ismerkedhet meg és építhet ki olyan kapcsolatokat.13. de csak később érnek be. Ha vizsgázik. önnek kell lemondania dolgokról. De az is lehet. Inkább az otthonra koncentrálnak. amelyben teljesen elmerül. A meglévő vállalkozásokat most érdemes fejleszteni. hogy a munkahelyén új szabályoknak kell megfelelnie. viszonylag új kapcsolatban pedig felbukkan az üresség érzése. és ettől szenvedni fog. Házasságban. Pénz: A felhalmozásnak és a megtakarításnak nagyon kevés az esélye. mégpedig olyan formában. Egészség: Leginkább cisztás problémák jelentkezhetnek. amelyeket ne tudna megoldani. Gyermeke szórakozásait. bármennyire nem engedhetné meg ezt magának. több időt töltenek szeretteikkel.20. hogy rájön. és ez okozhat önben feszültséget. Nagy szerelmek és nagy csalódások is érhetik. Pénz: Ebben a hónapban úgy tűnik. akkor jól fogja érezni magát. Ebben a hónapban nem jönnek olyan helyzetek. Munka: A munkában ez a hónap csendesnek minősül. amelyik hosszabban elhúzódik. Lassú átalakulások indulnak most el. Minden valószínűség szerint azzal fog küzdeni. mintha a levegővétel is pénzbe kerülne. jó eredményt érhet el. Egészség: Ebben a hónapban elsősorban a bőr problémái jelenhetnek meg. és a vágy egy szenvedélyes szerelem után. Előfordulhat. barátkozás. ami esetleg nyomot is hagy.10. Ezek közül van olyan.15. mert ez most befektetés lesz. Meglévő. és elképzelhető. valakinek az ötletét továbbgondolva akár belevághatna valami üzletbe. Valahogy minden összejön. hogy nemcsak a kozmetikus kap részt ebből a feladatból. Ami nem lesz egyszerű. családtagok miatti extra kiadások vagy egy ingatlan miatti pluszköltségek. csak vigyen magával egy kicsivel több pénzt.

nyugodtan zajlik ez a hónap. sem a barátok nem hagyják cserben! Munka: Nagy a valószínűsége annak.márpedig erre minden esély megvan a csillagok szerint akkor ideges lesz.29 Halak/ Szeptember Párkapcsolat: A hónap eleje még csendesen zajlik. hogy ennek a kollégának a távozása azt jelenti. hogyan tovább. Nem árt tudnia. hogy bizonyos érdekek miatt hátba döfi önt. és ezt ön nem fogja tűrni.27. Elképzelhető. Egészség: Semmi különösebb problémája nem lesz. együttélésben fontos dolgokat kell megbeszélniük. hogy amilyen gyorsan létrejön ez a kapcsolat. aki nem irigykedett. és ha nem is mennek szét. hogy ebben a hónapban kisebbfajta csalódást fog átélni. hogy leépítések folynak a cégnél. de nem biztos. amelyekről más nem tudott. de az is lehet. Pénz: Csupa meglepetést tartogat a hónap anyagi vonalon! Előfordulhat. hogy a mozgásszervek vagy az emésztőrendszere rendedenkedik. ami megzavarja ebben a hónapban az életét. és önnek is jut belőle. és most meg kell küzdenie a partneréért.16. számítson hatósági ellenőrzése.7. Mintha élete párja titkolna ön elől valamit. A munkáját talán szét fogják osztani. Igazán passzívan telnek a napjai. Kedvező napok: 8. talán éppen egy olyan kollégát.22. csak azt. De az is lehet. olyannak a javítására. nem várja el öntől senki. hogy mire mennyi kell. hogy a cégnél. nem is kell. Ha ön vállalkozó. Régi házasságban. mintha valaki megpróbálná őt befolyásolni. akit kiszemelt magának. Minden valószínűség szerint erre csak később kerülhet sor. hogy ön feljebb lép a cég ranglétráján. Lehet.21. és nem keverte a kártyát senki háta mögött. vagy éppen egy ígéretet nem tartanak be. akkor biztos lehet benne. és arra. hogy elkezd gyanakodni. Csendesen.15. Sőt. Küzdeni fog valakiért. És ön most egy kis magánnyomozásba kezd.15. hogy egy ideje már együtt járnak. akivel közel álltak egymáshoz. Ha átalakítja az életmódját. Pedig jobb lenne.25. esetleg külön utakon jár.10. Sem előrelépés. hogy emiatt esetleg csúszik a fizetés. mert esetleg valaki szemet vetett rá. Vagy éppen az ön . és ha ezt valami felborítja . hogy elárulja önt egy kollégája. ha inkább azon mesterkedne. hogy ezért most több pénzt kap. és beiktat hetente háromszor mozgást. ahol dolgozik. mert bevételt is jelent. de elgondolkodik azon. hanem azért is. akivel jól kijött.Munka: Gyorsan kell cselekedni. Talán az üzlettársa elárulja. hogy igazodjon az új irányhoz.19. mert úgy érzi. hogyan hódítsa őt vissza. amelyekhez hozzá sem tud szólni. amit nem tervezett. amelyek talán kapcsolatosak a gyerekkel. olyan hiányosságok derülnek ki. sem javulás nem várható. amennyiben esetleg valamilyen betegségben szenved. régi együttélésre is jellemző lesz. éppen olyan gyorsan fog majd megszűnni. Egészség: A mozgás hiányából alakulhatnak ki betegségek.9. és elküldenek valakit. hogy sok lesz a munkája. Vagy azt veszi észre. de kapkodásnak most igazán nincs semmi helye. amit talán nem is olyan régen vásárolt. akit meglátni és megszeretni egyetlen pillanat műve lesz.4. Nemcsak azért. Akár jelentősebb hájrétegre is szert tehet.9.19. hogy minden rendbe jön. De könnyen előfordulhat. Ami jó. amiről nem számol be önnek. megvan. Szinte tűzijátékszerű szexuális élményben lesz vele része. Kedvező nap: 1. és tegye a dolgát. sem a sors. Csak semmi pánik.29 Halak/Augusztus Párkapcsolat: Harcos kedvében lesz a nyár utolsó hónapjában. és esetleg olyan dolgokat is megosztottak egymással. Ráadásul ebben a hónapban ki van számolva a pénze. aztán a közepén váratlanul találkozik valakivel. Meglévő párkapcsolatra. Könnyen előfordulhat. Lesznek olyan helyzetek. hogy olyan dologra kell kiadni.

és nagyon meglepődik. tisztelni és elfogadni. és a gyógyszer szedésén kívül tartsa be azokat a szabályokat. Kedvező napok: 2. kevés testmozgás . Lehet. mintha a sors anyagi vonalon most összeesküvést szőtt volna ön ellen. mintsem munka vagy teher. abban az esetben. ezért aztán ön lesz az. Pénz: Az anyagiak területe hullámvasútszerű szélsőségeket mutat. Jó lenne. mégpedig pozitív. és a kollégája hálás lesz ezért önnek. Előfordulhat depresszióra való hajlam vagy az. ami esetleg egy feszültebb helyzetből adódik. vagyis segítségével képes lesz feledni a múltat. úgysem tehet semmit. Pénz: Pénz áll a házhoz! Méghozzá teljesen váratlanul.8. akik a szakmában igazán nagy névnek számítanak. akivel kölcsönösen tudják egymást szeretni. mert a betegség így jól karbantartható marad. hogy olyan juttatásban részesül. ezt ön észreveszi. hogy ellopják a kocsiját vagy bedöglik. Úgy érzi.ezek mind mind a gyomrára húzódnak. Ha egyedül él.8. Ettől szinte szárnyai nőnek. hogy közösen belevágnak egy olyan dologba. akikkel boldogan dolgozik együtt.szórakozásával. Úgy érzi. hogy mindent megengedhet magának.27 . hogy visszaszolgáltatják. Előfordulhat. ha gyermekre vagy unokára vágyakoznak.30 Halak/Október Párkapcsolat: A szerelem területén csupa-csupa izgalmat tartogat az október. új követelményeknek kell megfelelnie. ezért nem lesz belőle nagy galiba. rohanva étkezés. amelyet olyanokkal végezhet együtt.25. akkor is változtatnia kell. Még az is megtörténhet.21. hogy egy banális dologból óriási vita kerekedik. ha képes lenne távol tartani magát a nyugtatóktól. és ön ettől szinte megzavarodik. Viszont a párja ebben a hónapban nem jut hozzá bizonyos anyagiakhoz.13. akkor viszont számíthat barátok támogatására. Egy kis vérfrissítésre van szüksége a vállalkozásának ahhoz. Munka: A munkahelyén ebben a hónapban csodálatos dolgokra számíthat. ami inkább kedvtelés és szórakozás. De az is megtörténhet. hogy korábban valamiért többet fizettettek ki önnel. hogy szenvedéllyel próbál kompenzálni. hogy olyan lépésre kényszerítik a munkahelyén.11. hogy reflux betegséggel kell megküzdenie! Forduljon vele orvoshoz. Házasságban. támogatják önt. Egészség: Ebben a hónapban leginkább pszichés problémák jelenhetnek meg. akkor elképzelhető. Zavarodottság jelei is mutatkoznak. ami arra utal.27. Még az is lehet. segítő szándékúak. hol pedig olyan anyagi veszteségek érik. A sors felkínál önnek egy munkalehetőséget. Ne hadakozzon ellene. Olyan új kapcsolat lehetősége merülhet fel. és most kiderül. most találkozhat azzal. amit várnak. hogy elküldjék. Egészség: Idegeskedés. hogy egyszerűen csak az idegkimerültség miatt. Megbüntetik. leszakad a redőnye. inkább önként lépjen a távozás mezejére. Viszont ha nem teljesíti. ennek a peches szériának is vége lesz egyszer. Kedvező napok: 5. amely egyben továbblépést is jelent. hogy újra jól prosperáljon. amelyeket előír. Hol azt érzi. Mert a sors teljesíti ezt a kívánságukat. Lehet. hogy olyan emberek veszik körül. Ha ön vállalkozó.10.4.25. akinek kézben kell tartania a pénzügyi irányítást. a régi együttélésben is változás jöhet. amelyekre nincs felkészülve. a drogoktól és az italtól. De az is lehet. ha netán pénzszűkébe kerülne. Munka: Ha változtatni akar valamikor. amely önnek előnytelen lenne. hogy önnek bizony kevés most az önbizalma. hogy felkérik egy olyan munkára. eltűnik a pénztárcája. amelyre nem számít. Valaki hibázik. akikkel jól érzi magát.10. ellopják karjáról a karkötőjét. Még az is megtörténhet. elromlik a kávéfőzője. mert új igényeket kell kiszolgálnia. hogy megválnak öntől. és talán nem kellene megvárnia azt. Ha nincs párja. akkor most tegye! Mert előfordulhat. akkor ők egészen biztosan kisegítik.

hogy áldozatnak érzi magát. hanem küzdjön. hogy ebben a hónapban nyugi van. most ilyennek kell lennie. és azt is tudja. nehézség. menjen előre. Ne feledje. Mást várt a párjától. hogy az otthoni munkamegosztás miatt alakulnak ki vitás helyzetek. nem lesznek elmaradásai. probléma. Olyan szerelemben hitt. Ha nem voltak anyagi gondjai. Most ne törődjön semmivel. hanem egy álmot épített fel magában. hogy a másik hitegette. hogy ön lesz a beosztás bajnoka. hogy szeretné lezárni az átmeneti időszakot és véglegessé tenni a párkapcsolatot. 3. Ebben a hónapban már a kapcsolatok sem számítanak. hogy elárulták. és érdekes módon nem fog a hónap végén kiürülni a családi kassza. Kifelé jön a gödörből. vagy a bank után a második. Igenis aktívan cselekedjen. Persze lehet. ha nem a barátja lesz az első. ami nem valósulhatott meg. akinek fizet. hogy mindig történik valami.7. De az is lehet. mert ez szükséges az egész cég fennmaradásához. Pénz: Most minden oka megvan az optimizmusra. tartós kapcsolatban él. különösen. Lesz pénze.19.30 Kedvezőtlen napok: 2. Ezért most kudarc érte. Harcoljon! Most ne várjon azokra az ígéretekre. Ugyanez igaz a vállalkozására is. ne figyeljen arra. Házasságban. amelyek korábban elhangzottak. mert illúziókban ringatta magát. mert a cégnél (talán ismét) rezeg a léc. becsapták. csak a produktum. régi együttélésben is jöhetnek csalódások. Fogínygyulladás.29 Halak/December Párkapcsolat: E hónapban olyan bolygóállások lesznek.6. mint amit kapott. Pénz: Igaz. Ez most azért fontos önnek. ízületi gyulladás. amelyre nem számított. mert stabilnak szeretné érezni a kapcsolatát. azt próbálta megélni. sőt még egy gyermek születése is. Lehet. hogy ha most szeretné törvényesíteni a kapcsolatát. és olyan befektetéseket eszközölhet. amelyek eddig szinte lehúzták.20. akik jól teljesítenek. hogy a bevételeit növelni tudja. és csodák csodájára kezd egyensúlyba kerülni. Ráadásul olyan értékes ajándékkal is meglepik. a kiadások sem fogják felborítani a családi költségvetést. Amúgy is többször megfordult már a fejében.28. feszültségek. hogy jön a karácsony.13. Munka: Most ne higgyen semminek.9. rendesen tudja fizetni a tartozásait. sem túl nagy lehetőségek nincsenek most jelen.10. Nem a realitásból. a pénz megrontja a barátságot. ami miatt orvoshoz kell járnia. amelyek ilyenkor elkerülhetedenek. ha a partnere bele kíván szólni az ön munkájába.11. Erre mindenfajta jogi lépés jó lehet. Emiatt úgy érezheti. amelyek később nagy hasznot hoznak. hogy ki mit mond. kifelé jön azokból az anyagi jellegű problémákból. Amennyiben házasságban. senkinek. Esetleg úgy érzi. Még az is lehet. úgy is mondhatja. hogy innentől kezdve új fordulatot vesz mindkettőjük élete. Kedvező napok: 1. tetterősen valósítsa meg! Egészség: Kisebb gyulladások várhatók a test egész területén.5. akkor jókor teszi.17. Sem túl nagy változások.27. ennek ellenére nem érzi az anyagi nehézségeket.14.21. mert hiszen az is egyfajta törvényes kapcsolatot jelent a párunkkal. de most szembe kell néznie a valósággal. akkor most olyan lehetőségeket sodor útjába az élet. lépjen. megtakarításai lesznek. nem a nyilvánvaló dolgokból indult ki. akik húznak. amelyekben csak ön hitt igazán. Ezek a gyulladások túlfeszültségből adódhatnak. harcoljon és aktívan lépjen a munkájában! Semmi kényelmeskedés. Amit elképzelt. lazaság. különösen. De az is lehet. akár élet* társi kapcsolat. lesznek kisebb viták.Halak/November Párkapcsolat: Ebben az időszakban lehet. és ettől nagyon rosszul érzi magát. azt most gyorsan. Munka: A munka frontján most nincs nagy küzdés. hogy csak azok maradhatnak. hogy olyan célokat tűztek ki. középfülgyulladás. akitől minden más állatövi jegy csak tanulhat. Még az is .

14. csak gondot okoz. Egészség: Ebben a hónapban az izmok okozhatnak problémát. Inkább az otthonában várják olyan feladatok.25. Kedvező napok: 2. mert ezzel másoknak is örömet szerez. De ez most nem számít. amelyeket el kell végezni.előfordulhat.10. szakadásán.27. hogy a betegség feltétlenül előjön.28 Kedvezőtlen napok: 1. Persze ez nem jelenti azt.20. ami például a légzőszerveknél.17.30 . hogy előbb be fogják fejezni a munkát. Az mozgásszervek izomzatának húzódásán. hiszen örömmel teszi.5. és amelyek miatt talán többször megizzad ebben a hideg hónapban.16. amely túl nagy erőfeszítést igényelne.8.6. a hörgőknél asztmatikus gondot okoz. görcsein kívül megjelenhet olyan izomprobléma is.11. Ami azért fontos.7. nem lesz olyan dolga. mert nagyon sok szervünkben van izom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful