‫‪http://ladeenion1.blogspot.com/2007/05/brainuser2006.

html‬‬

‫َ‬
‫ض‬
‫م يَ ِ‬
‫وال ّلئِي ل َ ْ‬
‫ح ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ه َّ‬
‫م َ‬
‫ةأ ْ‬
‫هر‬
‫ن ثََلث َ ُ‬
‫م ِ‬
‫ف ِ‬
‫ض ِ‬
‫ن ِ‬
‫م َ‬
‫س َ‬
‫وال ّلئِي يَئ ِ ْ‬
‫من ن ِّ َ‬
‫عدَّت ُ ُ‬
‫ش ُ‬
‫ن ال ْ َ‬
‫ن اْرتَبْت ُ ْ‬
‫سائِك ُ ْ‬
‫م إِ ِ‬
‫حي ِ‬
‫َ ٍ َّ‬
‫َ َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ق‬
‫ت‬
‫ي‬
‫من‬
‫و‬
‫ن‬
‫ه‬
‫مل‬
‫ح‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ض‬
‫ي‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ن‬
‫ه‬
‫جل‬
‫ن‬
‫ض‬
‫ح‬
‫ي‬
‫م‬
‫ل‬
‫ي‬
‫ئ‬
‫ل‬
‫وال‬
‫أ‬
‫ل‬
‫ما‬
‫ح‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ل‬
‫و‬
‫وأ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ْ َ‬
‫ُ‬
‫ْ َ ِ َ ُ ّ‬
‫َ‬
‫َ ْ َ َ ْ ُ ّ َ َ‬
‫َ‬
‫َ َ ْ‬
‫َ ِ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫م‬
‫سًرا ‪ 4 -‬الطلق‬
‫أ‬
‫ن‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫عل‬
‫ج‬
‫ر ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫يَ‬
‫ه يُ ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫‪http://quran.al-islam.com/tafseer/disptafsser.asp?l=arb&taf=tabary&ntype=1&nsora=65&naya=4‬‬

‫َ‬
‫َ‬
‫قه َ َ‬
‫وكَذَل ِ َ‬
‫واجه َّ‬
‫عد‬
‫ص َ‬
‫ح ْ‬
‫م يَ ِ‬
‫ك ِ‬
‫ري ل ِ ِ‬
‫ن ِ‬
‫ن بَ ْ‬
‫ن ال ْ َ‬
‫ر إِذَا طَل ّ َ ُ ّ‬
‫م ْ‬
‫ض َ‬
‫عدَد ال ّلئِي ل َ ْ‬
‫َ‬
‫ن أْز َ‬
‫ج َ‬
‫غ ٍ‬
‫وا ِ‬
‫خول ‪ -‬الطبري‬
‫الدُّ ُ‬
‫‪http://quran.al‬‬‫َّ‬
‫لئِي ‪islam.com/tafseer/disptafsser.asp?l=arb&taf=kortoby&ntype=1&nsora=65&naya=4‬‬
‫وال‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ن ث َلثَة أ ْ‬
‫هر ‪ -‬القرطبي‬
‫غيَرة) ف ِ‬
‫ص ِ‬
‫ح ْ‬
‫م يَ ِ‬
‫ن (ي َ ْ‬
‫ش ُ‬
‫عدّته ّ‬
‫ض َ‬
‫ل ْ‬
‫عنِي ال ّ‬
‫َ‬
‫واَل ّلئِي‬
‫َ‬

‫‪http://quran.al-‬‬

‫‪islam.com/tafseer/disptafsser.asp?l=arb&taf=galaleen&ntype=1&nsora=65&naya=4‬‬

‫عدَّته َّ‬
‫ه َّ‬
‫ن َ‬
‫ن ثََلثَة أ َ ْ‬
‫هر ‪ -‬الجللين‬
‫ص َ‬
‫ف ِ‬
‫ح ْ‬
‫م يَ ِ‬
‫ر ِ‬
‫ضن ل ِ ِ‬
‫ش ُ‬
‫لَ ْ‬
‫غ ِ‬

‫‪http://quran.al-‬‬

‫وكَذَا‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫حيْض أ َّ‬
‫ه َّ‬
‫سة ثََلثَة أ ْ‬
‫هر ‪-‬‬
‫م يَبْل ُ ْ‬
‫ص َ‬
‫ن ِ‬
‫ن كَ ِ‬
‫عدَّ ِ‬
‫ن ِ‬
‫ن ال ْ َ‬
‫عدَّت َ ُ‬
‫ش ُ‬
‫ة اْلي ِ َ‬
‫س ّ‬
‫غ َ‬
‫غار ال ّلئِي ل َ ْ‬
‫ال ِّ‬
‫ابن كثير‬

‫‪islam.com/tafseer/disptafsser.asp?l=arb&taf=katheer&ntype=1&nsora=65&naya=4‬‬

‫ول يقول قائل إن المقصود بالزواج في (‪ 4‬الطلق) عاليه هو الزواج وليس‬
‫الدخول بالزوجة الطفلة (أي ممارسة الجنس معها)‪ ،‬لن هناك ‪ 49‬الحزاب‪:‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ت ث ُ َّ‬
‫م طَل َّ ْ‬
‫ن َ‬
‫م ْ‬
‫ن‬
‫مو ُ‬
‫سو ُ‬
‫لأ ْ‬
‫ن ِ‬
‫منَا ِ‬
‫ؤ ِ‬
‫ها ال ّ ِ‬
‫منُوا إِذَا نَك َ ْ‬
‫ه َّ‬
‫ه َّ‬
‫م ُّ‬
‫م ْ‬
‫ذي َ‬
‫يَا أي ُّ َ‬
‫قت ُ ُ‬
‫ن تَ َ‬
‫م ال ْ ُ‬
‫حت ُ ُ‬
‫نآ َ‬
‫قب ْ ِ‬
‫ه َّ‬
‫ه َّ‬
‫ه َّ‬
‫ها َ‬
‫َ‬
‫حا ‪ 49 -‬الحزاب‬
‫م َ‬
‫عو ُ‬
‫ن ِ‬
‫حو ُ‬
‫ن ِ‬
‫عدَّ ٍ‬
‫مت ِّ ُ‬
‫ر ُ‬
‫سَرا ً‬
‫ة تَ ْ‬
‫و َ‬
‫م ْ‬
‫ن َ‬
‫عتَدُّون َ َ‬
‫ف َ‬
‫ما لَك ُ ْ‬
‫ف َ‬
‫ن َ‬
‫س ِّ‬
‫علَي ْ ِ‬
‫أي أنه إذا تم الزواج بدون الدخول فليس هناك عدة‪ ،‬وعليه فالمقصود بالية‬
‫الولى هو الزواج والدخول (أي ممارسة الجنس) والذي يبدو أنه شائع في‬
‫السلم‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful