ISI Web of Science (SCI-SSCI-A&HCI) Veri tabanlarında İndekslenen Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler, Yayın ve Atıf

Sayıları Yayın Sayısı 221 99 97 187 737 144 Atıf Sayısı 53 46 7 39 377 33 Etki Değeri Ortalaması* 0,24 0,46 0,07 0,21 0,51 0,23 Veri Tabanı
SCIE AHCI SSCI SCIE SCIE SCIE

Dergi Adı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ISSN 1017-995X 1301-2746 1300-1795 1300-0861 1302-8723 1302-6631 0041-4255 1301-0549 1305-3825 1302-597X 1300-1337 1305-8282 1300-1361 1308-772X

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Adalya Amme İdaresi Dergisi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry Belleten (Kabul Tarihi: Eylül 2010) Bilig Diagnostic and Interventional Radiology Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research Eğitim ve Bilim-Education and Science Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi-Joint Diseases and Related Surgery Ekoloji Energy Education Science and Technology Part A - Energy Science and Research Energy Education Science and Technology Part B - Social and Educational Studies Experimental and Clinical Transplantation Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology İktisat İşletme ve Finans

139 220 185 185 101 158 69

1 235 3 24 21 82 812

0,01 1,07 0,02 0,13 0,21 0,52 11,77

SSCI SCIE SSCI SSCI SCIE SCIE SCIE

15

1308-7711 1304-0855 1303-5010 1300-5340 1300-3615 1300-610X

56 186 120 195 72 86

645 151 29 53 14 11

11,52 0,81 0,24 0,27 0,19 0,13

SCIE

16 17

SCIE SCIE

18

SSCI

19 20

SCIE SSCI

17 1.09 0.84 0.12 0.22 0.04 0.09 0.12 0.27 0.05 1.A.20 0.13 0.02 0.26 0.07 0.79 0.66 0.45 0.34 1.78 0.04 0.Dergi Adı 21 ISSN 1308-7649 1302-1664 1303-2968 1302-0250 1304-4915 1300-6045 1017-7833 1303-0485 1300-686X 0258-5316 0374-9096 1300-3984 1303-5150 1305-3299 1305-2381 1300-0667 1301-7667 1307-6167 1300-7580 1300-3453 1300-3356 1301-3149 1301-8566 1300-011X 0250-4685 1300-0152 Yayın Sayısı 199 186 602 62 205 488 154 180 74 97 351 268 156 86 135 99 32 86 187 70 168 244 30 224 154 138 Atıf Sayısı 13 10 1074 17 34 562 40 24 9 4 157 5 124 7 6 5 3 57 41 6 35 30 6 189 53 239 Etki Değeri Ortalaması* 0.08 0.15 0.72 Veri Tabanı SCIE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Journal of International Advanced Otology (E.21 0. Mediterranean Journal of Otology) Journal of Neurological SciencesTurkish Journal of Sports Science and Medicine Journal of the Entomological Research Society Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Klinik Psikofarmakoloji BülteniBulletin of Clinical Psychopharmacology Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Mathematical & Computational Applications METU Journal of the Faculty of Architecture Mikrobiyoloji Bulteni Milli Folklor NeuroQuantology New Perspectives on Turkey Nobel Medicus Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry OLBA Records of Natural Products Tarım Bilimleri Dergisi Teknik Dergi Tekstil ve Konfeksiyon Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi TUBA-AR-Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology Turkish Journal of Agriculture and Forestry Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi Turkish Journal of Biology SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SSCI SCIE AHCI SCIE AHCI SCIE SSCI SCIE SCIE AHCI SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE AHCI SCIE SCIE SCIE .05 0.

24 2.06 0.20 0.22 1.06 3.43 0.39 0.11 0.07 SCIE SCIE .12 Veri Tabanı SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE.03 1.SSCI SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SCIE SSCI SCIE SCIE AHCI SCIE SSCI SSCI SCIE SCIE 1302-0234 118 3 0.14 0.86 0.01 1.30 0.28 0.97 0.03 SCIE 1300-0292 1306-133X 957 119 135 8 0.45 0.77 0.Dergi Adı 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ISSN 1300-008X 1300-0527 1300-0985 1300-0632 1301-1111 1303-2712 1300-4948 1304-2947 1300-7777 1300-0098 1300-0144 0041-4301 1309-0291 1300-0128 1300-0179 1303-6521 1019-5149 1301-5680 1306-8253 1306-0015 1300-2163 1300-4433 1019-214X 1010-6960 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Turkish Journal of Botany Turkish Journal of Chemistry Turkish Journal of Earth Sciences Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Turkish Journal of Field Crops Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Turkish Journal of Gastroenterology Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi Turkish Journal of Hematology Turkish Journal of Mathematics Turkish Journal of Medical Sciences Turkish Journal of Pediatrics Turkish Journal of Rheumatology Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences Turkish Journal of Zoology Turkish Online Journal of Educational Technology Turkish Neurosurgery Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives of Pediatrics Türk Psikiyatri Dergisi Türk Psikoloji Dergisi Türkderm Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal of Entomology Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi UHOD-Uluslararası HematolojiOnkoloji Dergisi Yayın Sayısı 101 1146 178 113 47 131 154 107 115 177 450 1890 85 1791 187 150 321 146 179 138 254 186 173 57 Atıf Sayısı 107 4087 671 21 5 51 122 4 23 50 100 3717 1 3333 84 64 160 1 0 4 314 428 10 7 Etki Değeri Ortalaması* 1.79 0.50 0.19 0.57 3.01 0 0.04 0.

Dergi Adı 74 ISSN Yayın Sayısı 367 80 Atıf Sayısı 107 12 Etki Değeri Ortalaması* 0. *Etki değeri ortalaması.15 Veri Tabanı SCIE 75 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & 1306-696X Emergency Surgery Uluslararası İlişkiler-International 1304-7310 Relations SSCI Not: Eylül 2010 itibari ile ISI'ya giren dergi listesidir. atıf sayısı/yayın sayısı olarak hesaplanmıştır. Güncellemeler 6 ayda bir yapılmaktadır Güncelleme Tarihi : Ocak 2011 .29 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful